Fodslette, 1841-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1841-1892, Fodslette sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1841, 0706, 1206, Peder Larsen Pedersen, 3 uger, søn af teglmester Peder Larsen, Eskebjergshauge ved Hjortholm
1842, 0407, 0807, Lars Jensen, ved Fodslette, 18. Stedsøn af huusmand Jacob Hanssen
1843, 0301, 0801, Niels Rasmussen, 1 uge, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, Fodslette
1843, 0801, 1401, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Claus Rasmussen
1843, 1803, 2603, Hans Christoffersen, 1 dag, søn af pigen Marie Sophie Simonsdatter, Fodslette
1843, 0105, 0605, Jens Hansen, huusfæster, 79, Fodslette
1843, 1807, 2407, Mads Christensen Jørgensen, snedker og aftægtsmand, 64, Fodslette
1843, 1209, 1609, Hans Johansen, huusfæster, 49, Udflytter ved Fodslette
1843, 1710, 2310, Claus Bruun Pedersen, gaardfæster, 66, Fodslette
1843, 3011, 1011, Martin Frederiksen, 2 dage, søn af skorsteensfeier Rasmus Mogensen Frederiksen, Fredenslund ved Fodslette
1843, 0111, 1011, Dreng (tvilling), skorsteensfeier Rasmus Mogensen Frederiksen, Fredenslund ved Fodslette
1844, 1501, 2101, Rasmus Christoffersen, 10 maaneder, søn af pigen Marie Sophie Simonsdatter
1844, 2302, 2802, Christen Hansen, skræder og huusmand, 59, Fodslette
1844, 1904, 2604, Christen Christensen Stenze, huusmand, 87, Fodslette
1844, 2706, 0307, Rasmus Nielsen, tjenestekarl, 21 og 9 maaneder, hos moderen i Eskebjerg Hauge
1844, 3006, 0307, Dødfødt søn, gaardmand Claus Rasmussen, Fodslette
1844, -, 2611, Ubekjendt søemand, en paa Hjortholms forst..nd og ..., druknet
1844, 2811, 0312, Claus Bruun Christiansen, 1 maaned, søn af gaardmandsenke Karen Caroline Pedersdatter, Fodslette
1845, 1601, 2401, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Rasmussen, Oure  
1845, 2601, 3101, Frederik Nielsen, enkemand, aftægtsmand, 67, Holmeager ved Fodslette
1845, 2205, 2705, Rasmus Olsen, gift, tjenestekarl, 42, hos gaardmand Hans Jacobsens enke, Fodslette
1845, 1410, 2110, Hans Rasmussen Krog, gift tømmermand og huusmand, 52, Oure
1845, 2910, 0211, Dødfødt dreng, søn af huusmand Steffen Rasmussen, Oure
1845, 1512, 2112, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Jensen, Fodslette
1846, 2705, 0106, Hans Andersen, 1, søn af Marthe Hansdatter, Fodslette
1846, 1806, 2206, Godfred Hansen, 11, søn af Karen Pedersdatter, Oure
1846, 2309, 2709, Martin Jacobsen, 1, søn af Cathrine Larsdatter, Fodslette
1847, 2503, 0104, Lars Hansen Pedersen, 1 uge, søn af gaardfæster Peder Larsen Pedersen, Enighed
1847, 2504, 3004, Niels Rasmussen, 1, søn af selveier Rasmus Hansen, Sønderskov
1847, 0605, 1205, Claus Peitersen, gaardfæster, 70, Fodslette
1847, 0710, 1010, Peder Clausen Peitersen, 4 maaneder, søn af huusmand Peiter Hansen, Eskebjerghave
1847, 0212, 0812, Rasmus Rasmussen, 9 søn af huusmand Niels Rasmussen, Sophiendahlshuset
1847, 3112, 0701, Niels Gregersen Rasmussen, gift selveiergaardmand, 70, Fodslette
1848, 2401, 2901, Jacob Albertsen, gift huusfæster, 87, Fodslette
1848, 1505, 2005, Claus Rasmussen, gift gaardfæster, 51, Fodslette
1848, 2205, 2705, Niels Rasmussen, gift huusfæster, 44, Fodslette
1848, 0806, 1206, Frederik Frederiksen, 2½, søn af huusmand Christian Frederiksen, paa Holmager
1848, 1210, 1810, Mads Jeppesen, gift huusmand, 51, Oure
1848, 0311, 1011, Jacob Hansen, gift huusmand, 46½, Fodslette
1848, 0912, 1612, Jørgen Hansen, gift selveierhuusmand, 60, Fodslette
1848, 2812, 0701, Dødfødt dreng, søn af selveierhuusmand Rasmus Nielsen, Linesminde
1849, 1301, 2001, Christian Hansen, 5, søn af enkemand, tjenestekarl Hans Christensen, Fodslette
1849, 2301, 2901, Rasmus Jensen, gaardfæster, 48, Fodslette
1849, 0604, 1304, Hans Christensen, enkemand og aftægtsmand, 79, Fodslette
1849, 0107, 0607, Hans Mikkel Jessen, ugif, matros, 25, af Slesvigs indre distrikt, Romø (huus ... no 195). Af besætningen paa Linieskibet 'Skjold'
1849, 1010, 1610, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 75, Ladesmedhuset ved Fodslette
1850, 0102, 0902, Lauers Andersen Lauersen, 6, søn af huusmand Laurs Christiansen, Fodslette
1850, 1203, 1703, Martin Jensen, 2, søn af skomager Jens Bertelsen, Oure
1850, 2906, 2607, Rasmus Larsen Fisker, huusmand og smed, 87, Fodslette
1851, 2901, 0202, Christen Jørgensen, ½, søn af pige Christiane Frederiksen, Fodslette
1851, 0303, 0703, Rasmus Gotfredsen, gift huusfæster, 48, Fredemose ved Nordenbroe, Magleby Sogn
1851, 2203, 2603, Johan Larsen, gift, huusfæster og skovfoged, 44, Fodslettelunde
1851, 0904, 1304, Niels Andersen, enkemand og almisselem, 73, Fodslette
1851, 0406, 1006, Bendix Christiansen, gift fæstegaardmand, sognefoged og lægdsmand, 55½, Fodslette
1851, 2707, 2907, Peder Madsen, ugift tjenestekarl, 33, paa Hjortholm
1851, 2707, 0108, Peder Mathisen Rasmussen, gift bødker og almisselem, 72, Fodslette
1851, 2711, 0312, Hans Hansen, gift aftægtsmand, 88½, Fodslette
1851, 0612, 1212, Rasmus Anton Børkop, ugift forvalter, 72 og 9 maaneder, paa Hjortholm
1852, 1203, 1903, Steffen Rasmussen, gift huusfæster, 53, Oure
1852, 2904, 2005, Peder Mortensen, 3 dage, søn af Karen Mortensen, Ladesmedhuset
1852, 2709, 3009, Christian Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, paa Rødbjerghavn, 19. Født i Sønderskovshave. Søn af Christine Christensdatter
1852, 2610, 0211, Hans Christensen, gift fæstehuusmand og skrædder, 79
1852, 0812, 1212, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Rasmus Christensen, Fodslette
1853, 2001, 2601, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christoffer Clausen, Fodslette
1853, 0504, 1004, Hans Christian Peitersen, 10, søn af leiehuusmand Peder (Peiter) Hansen, Eskebjerghave
1853, 0604, 1004, Julius Olsen, 2, søn af hd. Julius Olsens enke, Ladesmedshuset. Født i Illebølle
1854, 1308, 2008, Udøbt dreng, 4 timer, søn af indsidder Frederik Christiansen, Oure
1854, 0412, 1112, Christian Hansen, enkemand og gaardfæster, 77, Fodslette
1854, 1412, 1712, Mads Hansen, 7½, søn af skrædder Hans Hansen, Fodslette
1855, 1509, 2009, Rasmus Christensen, gift gaardfæster, 37, Fodslette
1856, 2503, 2903, Hans Rasmussen, 2½, søn af Maren Hansdatter (Boesgaard), Oure
1856, 2110, 2810, Hans Henrich Wetche Henrichsen, gift sognedegn til Tryggeløv og Fodslette Menigheder, 62, i Fodslette
1857, 1002, 1602, Hans Jensen, gift huusfæster, 58, udflytter fra Fodslette
1857, 2306, 2906, Peder Larsen, indsidder og forhen teglbrænder, 56, Eskebjergshave
1858, 1101, 1801, Mikkel Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 85, Oure
1858, 2105, 2505, Lars Jørgensen Rasmussen, 15, søn af selveierhuusmand Rasmus Hansen, Sønderskov
1858, 1107, 1807, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af huusmand Christen Pedersen, Fodslette
1858, 2707, 0108, Peder Christensen, 6½, søn af huusmand Christen Pedersen, Fodslette
1858, 0611, 1211, Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, paa Rødbjerghavn, 19½. Søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Sønderskov
1859, 1301, 2001, Jørgen Jacobsen, enkemand, indsidder og almisselem, 74, Fodslette
1859, 1301, 2001, Hans Hansen, gift skrædder, 46, Fodslette
1860, 0702, 1302, Johan Hansen, gift huusfæster, 35, i huset Nøisomhed ved Fodslette
1860, 1403, 2103, Christian Christensen, 2 og 11 maaneder, søn af indsidder Jens Christensen, Fodslette. Født i Illebølle, Lindelse Sogn
1860, 2604, 0105, Rasmus Clausen, gift leiehuusmand, Fodslette Mark, 37. Røgter paa Rødbjerghavn
1860, 2904, 0505, Rasmus Christensen Pedersen Navne, ugift, 26. Født i Simmerbølle Sogn. Søn af Peder Rasmussen Navne i St. Peders Sogn, Slagelse. Pleiesøn af gaardmand Christian Rasmussen, Oure
1860, 0205, 0705, Henrik Mortensen, gift huusfæster, Fodslette, 72
1860, 0905, 1605, Jens Bertelsen, gift, huusfæster og skomager, 45½, Oure
1860, 2808, 0109, Rasmus Hansen, gift selveierhuusmand, 60 og 3 maaneder, Sønderskov ved Fodslette
1860, 1811, 2011, Dødfødt dreng, søn af forpagter Christoffer Ludvig Hastrup, Hjortholm
1861, 1702, 2102, Christen Hansen Frederiksen, 9, søn af huusmand Frederik Christiansen, Fodslette Mark
1861, 2102, 2702, Mads Jensen, ungkarl, 30½, Fodslette. Søn af gaardfæster Jens Hansens enke
1861, 2102, 2702, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af Ane Christensen i Voes og hendes brudgom Niels Andersen, tjener paa Hjortholm
1861, 0211, 1011, Christen Christiansen, gift huusfæster, 58, Voes
1861, 1111, 1711, Lars Christensen, gift, tømmermand og huusleier, 52, Fodslette Mark
1862, 1201, 1801, Hans Madsen Hansen, gift, teglbrænder og indsidder, 43, Rødbjerghavn. Født i Helsinge, Humble Sogn
1862, 1402, 2102, Morten Ottesen, enkemand og aftægtsmand, 84, Oure
1862, 0504, 1204, Carl Christian Frederiksen, 6, søn af indsidder Frederik Johan Christiansen, Fodslette
1862, 0804, 1304, Peder Christian Jensen Larsen, 4½, søn af væver Jens Hansen Larsen, Fodslette
1862, 0509, 1109, Lars Christiansen, 15, søn af gaardmand Christian Larsen, Oure
1862, 1909, 2509, Christian Larsen, gaardfæster, 69, Oure
1862, 1510, 2010, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christian Julius Jørgensen, Fodslette
1862, 2810, 0211, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Larsen, Fodslette Mark
1863, 1002, 1702, Julianus Hastrup, enkemand og godseier, Hjortholm. Født 28.6.1780 paa Tybringen i Onsløv Sogn
1863, 1005, 1605, Hans Christian Johansen, tjener, 26, paa Hjortholm. Søn af huusmand Christian Kinne, Lindelse
1863, 0909, 1509, Mogens Johansen Mogensen, enkemand og skovfoged, 67, Sønderskovshave. Født i Sønderskovshave
1863, 1811, 2411, Johan Frederik Ortmann, forhen kjøbmand i Faaborg, 58. Død paa Bakkemose
1864, 1001, 1601, Jens Christensen, 15, søn af indsidder Christen Pedersen, Fodslette
1864, 2603, 0104, Christen Madsen, Fodslette, 18. Søn af huusmand Mads Nielsen
1864, 3005, 0306, Jørgen Christensen, tømmermand, 45, Eskebjerghave. Født i Lindelse Sogn
1864, 0606, 1106, Peder Gummesen, aftægtsmand, 62. Født i Hessebjerg
1864, 1706, 2206, Claus Rasmussen, 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Fodslette
1864, 1710, 1910, Ubekendt mand, et liig opskjyllet af havet ved Peder Pedersens mark i Fodslette (Niels Andersen Grube fra Gøtheborg), paa haanden fandtes en guldring med bogstaverne H.S.N kjøbt i foraaret hos guldsmed Clausen i Odense
1865, 1801, 2301, Rasmus Larsen, 9, søn af huusmand Lars Sørensen Rasmussen, Oure
1865, 1801, 2201, Hans Jørgensen (Kruse), 28, paa Hjortholm. Søn af Frederikke Madsdatter og Jørgen Hansen Kruse. Født 1.11.1836 i Tryggeløv
1865, 2705, 0206, Mogens Madsen, gift gaardfæster, 42
1865, 0307, 1007, Jens Madsen, ungkarl og væver, 33. Søn af væver Mads Nielsen
1865, 2609, 0110, Peder Jensen (Korse), gift huusfæster, 78, Oure. Søn af Jens Korse i Magleby
1866, 1101, 1601, Udøbt dreng, søn af væver Jens Hansen Larsen, Fodslette
1866, 2403, 3103, Lars Rasmussen, gift, huusmand og kjørende postbud, 71, Holsemose ved Fodslette. Søn af smed Rasmus ..., Fodslette
1866, 0304, 0704, Niels Rasmussen Madsen, 1½, søn af gaardfæster Mogens Madsen, Fodslette Udflytter
1866, 1010, 1710, Jørgen Nielsen, gift gaardeier, 28, Fodslette Udflytter
1866, 2012, 2612, Rasmus Jensen, gift huusfæster, 61, Ladesmedhuset
1867, 1604, 2304, Hans Nielsen, 6 dage, søn af huusmand Poul Hansen Nielsen, Fodslette
1867, 0310, 1010, Christian Rasmussen, 4 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Fodslette
1867, 2112, 2812, Rasmus Mogensen Frederiksen, huusmand og skorsteensfeier, 54
1868, 0603, 1303, Peder Hansen Bagenkop, indsidder, 67. Født i Fodslette
1868, 1908, 2608, Hans Madsen, ungkarl, 27
1868, 0309, 0909, Jørgen Rasmussen, enkemand, aftægtsmand og invalid, 81. Født i Brandsby
1868, 1009, 1709, Niels Hansen Knudsen, 22, i Fodslette. Søn af sognefoged og gaardfæster A. Knudsen
1869, 0402, 1202, Mads Andersen, aftægtsmand, 88, Fodslette. Født i Hessebjerg
1869, 1805, 2305, Dødfødt dreng, søn af indsidder og væver Jens Hansen Larsen, Fodslette
1869, 1406, 2006, Mogens Anton Hansen, ½, søn af gaardfæster Christen Hansen, Fodslette
1870, 1601, 2101, Frederik Madsen, 40. Søn af gaardmand Mads Andersen
1870, 3007, 0408, Niels Hansen Christensen, gift, skræder og huusfæster, 74. Født i Fodslette
1871, 0902, 1702, Lars Peter Mortensen, Fodslette, 32. Søn af gaardfæster Morten Larsen
1871, 1402, 2102, Lars Sørensen Rasmussen, gift huusfæster, 52, Oure
1871, 1904, 2504, Anton Christian Knudsen, 7, søn af forvalter Christen Hansen Knudsen, Fodslette
1871, 1505, 2005, Rasmus Pedersen (Korse), ugift huusfæster, 40, Oure
1871, 0311, 0911, Lars Christensen (Bruus), gift indsidder, 51, Sønderskovhave. Født i Brandsby
1871, 2412, 2912, Carl Christiansen, 14 dage, søn af tømrer Frederik Johan Christiansen, Fodslette
1872, 0304, 1004, Peiter Hansen, gift, gartner og indsidder, 57, Eskebjergshave. Søn af Hans Christian Peitersen i Humble Kohave
1872, 0304, 1004, Peiter Hansen, gift, gartner og indsidder, 51, Eskebjergshave. Søn af Hans Christian Peitersen, Humble Kohave
1872, 0904, 1404, Carl Theodor Hansen, 1, søn af Mettine Rasmussen, Fodslette
1872, 1909, 2509, Dødfødt dreng, søn af skovfoged Rasmus Mogensen, Fodslette
1872, 2611, 0212, Christen Jeppesen, gift snedker, 56, Fodslette
1873, 2802, 0503, Ernst Frederik Christian Feldtmann, 9½, søn af murer H. L. Feldtmann, Fodslette
1873, 1103, 1603, Dødfødt dreng, søn af gartner Rasmus Madsen, Fodslette
1873, 2503, 0104, Rasmus Christensen, gift, husejer og tømmermand, 57, Fodslette. Født i Sønderskovshave
1873, 2803, 0204, Christen Madsen, gift, indsidder og arbejdsmand, 57. Født i Brandsby
1873, 0205, 0805, Christian Frederiksen, husfæster og bødker, 61
1873, 0406, 1006, Hans Christian Steffensen, 1, søn af husfæster Rasmus Steffensen, Oure
1874, 2702, 0203, Rasmus Hansen, 26. Søn af Hans Madsen Hansen [der stod begravet 2 Februar, må være en fejl, da han døde 27 februar]
1874, 0904, 1404, Hans Hansen, husfæster, almisselem, 86. Født i Fodslette
1874, 1606, 2206, Christen Rasmussen, 23. Søn af gaardfæster Rasmus Christensen i Fodslette
1874, 2509, 0110, Rasmus Andersen, husfæster, 73, Fodslette. Født i Snøde
1875, 0901, 1601, Niels Peder Have, almisselem og blind, 79. Født i Fodslette 11.12.1797
1875, 2401, 3001, Morten Larsen, gift gaardfæster, 72, Fodslette. Født i Tryggeløv
1875, 1202, 1702, Hans Hansen, 6 dage, søn af Anne Cathrine Johansen
1875, 0203, 1003, Christian Christensen (Skram?), gift indsidder, 59, Ladesmedhuset
1875, 1510, 2110, Jørgen Nielsen Rasmussen, 6 dage, søn af Niels Gregersen Rasmussen, Fodslette
1875, 2212, 2912, Rasmus Carstensen, aftægtsmand, 65, Oure
1876, 2703, 0104, Udøbt dreng, søn af gaardfæster William Keilgaard
1876, 2905, 0306, Jørgen Rasmussen, gaardejer, 33, Fodslette
1877, 0206, 0706, Christian Hansen Marius Christiansen, 3 maaneder, søn af indsidder Niels Christiansen, Fodslette
1877, 1911, 2411, Bertel Nielsen, aftægtsmand og træskomand, 75, Fodslette
1877, 1712, 2212, Lars Christiansen, aftægtsmand, 79, Fodslette. Født i Brandsby
1878, 2001, 2501, Johan Clausen, 38. Søn af indsidder Claus Jørgensen i Nordenbro
1878, 2904, 0405, Mads Hansen Jørgensen, husejer, 49, Fodslette
1879, 1403, 2103, Rasmus Christiansen, 24. Søn af gaardfæster Christian Larsen i Oure
1879, 1506, 2006, Anton Jørgensen, 9, søn af skrædder Niels Jørgensen ved Fodslette
1879, 0607, 1107, Rasmus Hansen Rasmussen, 25. Søn af skræddermand Rasmus Jørgensen ved Fodslette
1879, 1812, 2412, Herman Jørgensen Rasmussen, 1, søn af boelsmand Rasmus Jørgensen ved Fodslette
1879, 2612, 0201, Knud Madsen, gaardejer, 50, Fodslette
1880, 0801, 1301, Mads Mortensen Nielsen, 6 timer, søn af indsidder Hans Nielsen, Fodslette Mark
1880, 0602, 1102, Jens Madsen Nielsen, 3, søn af indsidder Jørgen Nielsen, Æskebjerghave
1881, 2802, 0703, Herman Jørgensen Rasmussen, 7 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Jørgensen, ved Fodslette
1881, 0105, 0605, Claus Hansen Rasmussen, 16, søn af gaardfæster og sognefoged Rasmus Rasmussen, Fodslette
1881, 2705, 0206, Rasmus Christiansen, gift huusfæster, 66. Født i Botofte
1881, 1507, 2107, Lars Mortensen Rasmussen, ungkarl, 64, Oure. Født i Oure
1881, 2112, 2412, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Hans Peter Clausen, Oure
1882, 1604, 2304, Rasmus Jensen Rasmussen, 3, søn af gaardfæster Jens Rasmussen, Fodslette
1882, 0306, 0806, Dødfødt dreng, søn af Caroline Feldtmann
1882, 2406, 3006, Hans Peter Johansen, arbejdsmand og indsidder, 45, Eskebjergshave. Født i Kjædeby
1883, 0402, 1002, Hans Jensen, gaardejer, 66, Fodslette
1883, 1002, 1602, Carl Andersen Larsen, huslejer, 59, Fodslette
1883, 2804, 0305, Jens Hansen, 1½ maaned, søn af arbejdsmand Christian Hansen
1883, 1705, 2205, Hans Jørgen Hansen, 9 maaneder, søn af ugift Christine Hansine Jensen
1884, 0206, 0706, Ole Carl Høfding, ugift candid. pharmacia, 87. Født i Schien
1884, 2710, 3110, Frans Adolph Vilhelm Hastrup, examinatur juris og propritair, 67, paa Rødbjerghave
1885, 0402, 1002, Henrik Feldtman Iversen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Peter Iversen, Fodslette Mark
1885, 0904, 1504, Rasmus Jørgensen, boelsmand og selvejer, 65, Fodslette Udflytter
1885, 1004, 1504, Peder Theodor Hansen, ½, søn af kjøbmand Rasmus Hansen, Fodslette
1885, 0406, 1106, Hans Nielsen, fhv. gaardejer, 76, Oure
1886, 2705, 0106, Carl (Hans?) Christian Hansen, 12, søn af indsidder Dines Christian Hansen, Fodslette
1886, 1011, 1811, Mads Henriksen, dannebrogsmand fra 1850 paa Isted Hede, gift husmand, 66, Fodslette. Født 2.12.1820
1886, 0212, 1012, Kristen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 78, Kinderballe. Født 6.1.1808. Forhen gaardmand i Oure
1887, 1904, 2504, Hans Christiansen, enkemand og aftægtsmand, 79, Fodslette. Født 23.2.1809
1887, 1205, 1805, Kristoffer Klausen, gift indsidder, 80, Sønderskovshave. Født 2.10.1808
1888, 2703, 0304, Kristian Marius Frederiksen, 1 og 4 maaneder, søn af husejer Hans Madsen Frederiksen, Fodslette. Født 19.11.1886
1888, 1707, 2307, Henrik Ludvig Feldtmann, gift, lejehusmand og murer, 59, Fodslette Mark. Født 2.9.1828
1888, 2508, 2908, en fundet sømand, om hvem intet vides i landrevet paa Hjortholm Strand under Skoven, omtrent 40 aar
1888, 1910, 2610, Christoffer Ludvig Hastrup, gift og ejer, 63, af Hjortholm. Født 21.7.1825
1889, 2801, 3101, Hans Peder Hansen, ugift, 30, Fodslette. Født 14.10.1858
1889, 0104, 0604, Niels Rasmussen, gift indsidder, 77, Oure. Født i Hesselbjerg, Mikkelsdag 1811
1889, 2408, 2908, Niels Kristoffer Jørgensen, 17 dage, søn af indsidder Niels Jørgensen, Eskebjergshave. Født 7.8.1889
1889, 0410, 1010, Anton Kristian Hansen, 12, søn af indsidder Kristian Hansen, Fodslette
1889, 2611, 0212, Mads Nielsen (Væver), enkemand og aftægtsmand, 82, Fodslette. Født 17.2.1807
1890, 0603, 1103, Hans Peder Nielsen Hansen, gift indsidder, 34, Fodslette
1890, 1303, 1803, William Julius Keilgaard, leutenant og gaardmand, 64, Fodslette. Født 9.1.1826 i Kjøbenhavn
1890, 2103, 2703, Peder Larsen Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 84, Fodslette. Født der 1805
1890, 1304, 1804, Hans Hansen (Bonde), gift indsidder, 49, Humble. Født 31.7.1840
1890, 1705, 2205, Rasmus Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Fodslette. Født 9.6.1810
1890, 0207, 0607, Lavrids Jørgensen, 1, søn af husmand Hans Kristian Jørgensen. Født 28.5.1889
1890, 2011, 2311, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Barsø Nissen, Fodslette
1891, 0704, 1304, Johan Marius Jørgensen, 4½, søn af skomager Lavrits Madsen Jørgensen, Fodslette Udflyttere. Født 20.7.1886 i Tryggelev paa Østerskov
1891, 1310, 1610, Johannes Hansen, 2 og 4 maaneder, søn af gaardejer Kristen Andersen Hansen, Fodslette. Født 11.6.1889
1891, 3110, 0411, Knud Pedersen, 6 timer, søn af gaardejer Kristen Pedersen, Fodslette
1891, 0512, 1012, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Barsø Nissen, Eskebjergshave
1892, 1202, 1802, Hans Hansen, forhen husejer, 79, Fodslette. Født 25.3.1812
1841, 2401, 3101, Hansine Martine Paulussen, 15 dage, datter af Sophie Hansen, Fodslette
1841, 2404, 0105, Marie Dorthe Jensdatter, tjenestepige, 24, Fodslette
1841, 0811, 1311, Margrethe Larsdatter, gift, 39, Sønderskov. Selveier Rasmus Hansen
1841, 1012, 2312, Dødfødt pige, datter af gaardmand Morten Larsen
1841, 2212, 2612, Udøbt pige, 5 uger, datter af skovfoged Johan Larsen og hustru, Fodslette
1842, 0403, 0903, Rasmine Madsen, 3, datter af væver Mads Nielsen, Fodslette
1842, 1905, 2405, Malene Jørgensdatter, enke og indsidderske, 69, Sønderskovs Have
1842, 2309, 2509, Dødfødt pige, datter af huusmand Steffen Rasmussen, Oure
1843, 0801, 1401, Anne Katrine Madsdatter, gift, 46, Fodslette. Gaardmand Claus Rasmussen
1843, 2801, 0402, Karen Hansdatter, aftægtskone, Fodslette, 68
1843, 2403, 3103, Marie Kirstine Jørgensdatter, aftægtskone, 77, hos svigersøn gaardmand Niels Gr. Rasmussen i Fodslette. Fra Hesselbjerg
1843, 1604, 2204, Johanne Hansdatter, gift, 64, Oure. Gaardmand Christian Larsen
1843, 0511, 1011, Kathrine Madsdatter, gift, 32, Fodslette. Skorsteensfeier Rasmus Mogensen Frederiksen
1843, 1412, 2112, Maren Andersdatter, gift, 37, Fodslette. Tjenestekarl Hans Christensen
1844, 2701, 0202, Sara Birgitte Pedersen, gift, 37, Fodslette. Gaardmand Anders Knudsen
1844, 2302, 0303, Dødfødt pige, datter af husmand Steffen Rasmussen, Oure
1844, 1112, 1912, Ingeborg Jacobsdatter, gaardmandsenke, 71, Iverlykkegaarden ved Fodslette
1845, 0601, 1301, Anne Marie Andersdatter, gaardmandsenke, 74, gaarden Enighed ved Fodslette
1845, 3003, 0604, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Larsen Pedersen, gaarden Enighed
1845, 0904, 1604, Anne Christine Knudsen, 4½, datter af gaardmand Anders Knudsen, Fodslette
1845, 0910, 1210, Maren Nielsen, 4 uger, datter af Ane Hansdatter, Oure
1846, 2801, 0302, Birgitte Christine Copmann f. Graae, enke, 74, Linesminde ved Fodslette. Forpagter Copmann
1846, 0404, 1004, Anne Kirstine Nielsen, ugift, 18½, Fodslette. Datter af huusmand Niels Hansen
1846, 1304, 1904, Caroline Peitersen, 1, datter af leiehuusmand Peiter Hansen, Eskebjergshave
1846, 0205, 0705, Karen Nielsdatter, gift, 46, Fodslette Udflyttere. Huusmand Jørgen Christensen
1846, 1305, 1905, Malene Godfredsdatter, gift, 75, Fodslette. Skræder Niels Andersen
1846, 0606, 1306, Maren Nielsdatter, gift, 46, Fodslette. Smed Niels Rasmussen
1846, 2510, 0111, Dødfødt pige, datter af huusmand Steffen Rasmussen, Oure
1846, 2411, 3011, Karen Nielsdatter, enke, 87½, Sønderskov. Skovfoged Mogens Rasmussen
1847, 1102, 1802, Maren Dorthea Bertelsen, 4 maaneder, datter af huusmand Bertel Nielsen, Fodslette
1847, 1702, 2402, Mettine Bendixen, 16, datter af sognefoged Bendix Christiansen, Fodslette
1847, 0303, 1003, Maren Jørgensen, 18, Ladesmedhuset. Datter af indsidder Jørgen Jacobsen
1847, 1407, 1807, Ane Madsen, 10½, datter af væver Mads Nielsen, Fodslette
1847, 1608, 2008, Ane Kirstine Madsen, 7, datter af Johanne Larsdatter, Holmager ved Fodslette
1848, 1503, 2203, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af huusmand Christen Christiansen, Noes
1848, 2703, 0204, Jensine Madsen, 1 og 4 maaneder, datter af Sidsel Jensdatter. Hos plejefader huusmand Peder Hansen i Fodslette
1848, 0804, 1404, Ane Margrethe Pedersdatter, gift, 38, Enighed. Gaardfæster Peder Larsen Pedersen
1848, 1304, 2004, Caroline Christensen, 1 uge, datter af indsidder Christen Nielsen, Fodslette
1848, 0605, 1205, Ane Kirstine Andersdatter, gift, 37, Fodslette. Indsidder Christen Nielsen
1848, 2105, 2605, Udøbt pige, 12 dage, datter af smed Jens Johansen
1848, 2209, 2809, Ane Marie Hansdatter, enke, 81, Fodslette. Huusmand Christen Nielsen
1849, 2401, 3101, Ane Larsen, gift, 27, Sønderskov ved Fodslette. Selveierhuusmand Rasmus Hansen
1849, 0602, 1302, Ane Kirstine Nielsen, enke, 24, Fodslette. Gaardmand Niels Græg. Rasmussen
1849, 1802, 2502, Hanne Margrethe Rasmussen, ½, datter af selvejerhuusmand Rasmus Hansen, Sønderskov ved Fodslette
1849, 3003, 0604, Mettine Hansine Larsen, 1½, datter af pige Maren Sophie Bendixen, Fodslette
1849, 2404, 2804, Marie Dorthe Nielsdatter, enke, 64, Fodslette. Gaardfæster Claus Peitersen
1849, 1606, 2006, Rasmine Hansen, 15, datter af tjenestekarl Hans Christiansen, Fodslette
1850, 1101, 2001, Kirsten Hansdatter, gift, 65, Ladesmedhuset ved Fodslette. Huusmand Jørgen Jacobsen
1850, 0302, 0902, Sidsel Rasmusdatter, gift, 45, huset Nøisomhed ved Fodslette. Huusfæster Hans Jensen
1850, 0802, 1602, Kirsten Sophie Dorthea Jeppesen, 4, datter af snedker Chr. Jeppesen, Fodslette
1850, 1402, 2002, Johanne Marie Pedersen, Fodslette, 19½. Datter af huusmand Peder Hansen
1850, 0704, 1304, Jensine Hansen, 7, datter af huusfæster Hans Jensen, huset Nøisomhed ved Fodslette
1850, 2004, 2704, Marie Hansdatter, enke, 75, Fodslette. Gaardfæster Niels Sørensen
1850, 0105, 0905, Pedersine Christensen, 5½, datter af huusmand Christen Christensen, Voes ved Fodslette
1850, 1308, 1708, Hansine Boesgaard, 15, steddatter af gaardmand Christen Rasmussen, Oure
1850, 1011, 1411, Anne Katrine Larsen, tjenestepige, 27, Hjortholm. Datter af huusmand Lars Rasmussen
1850, 2411, -, Caroline Kirstine Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af pige Karen Nielsdatter, Fodslette
1851, 0501, 0801, Ane Sophie Christensen, tjenestepige, 30, Rødbjerghave
1851, 1701, 2301, Karen Hansdatter, enke og aftægtskone, 79, Østrehuset ved Hjortholm
1851, 2701, 0102, Ane Marie Larsdatter, enke og aftægtskone, 62, Oure
1851, 1305, 1805, Dødfødt pige, datter af huusmand Christoffer Clausen, Fodslette
1851, 2608, 3108, Dødfødt pige, datter af huusmand Steffen Rasmussen, Oure
1852, 0903, 1403, Mettine Christensen, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Jørgen Christensen, Østerhuus ved Fodslette
1852, 2409, 0110, Inger Hansdatter, gift, 69, Fodslette. Gaardfæster Christian Hansen
1853, 2001, 2601, Christiane Hansen, 15, datter af Hans Christiansen, Fodslette. HC er søn af gaardmand Christian Hansen
1853, 0404, 1004, Hanne Margrethe Johansen, 13 dage, datter af smed Jens Johansen, ved Fodslette
1853, 0708, 1208, Maren Sophie Pedersen, Fodslette, 19½. Datter af huusmand Peder Hansen
1853, 2311, 2911, Marthe Madsen, 9 og 9 maaneder, datter af væver Mads Nielsen, Fodslette
1853, 3012, 0801, Dødfødt pige, datter af huusmand Christoffer Clausen, ved Fodslette
1854, 1705, 2105, Marthe Christine Madsdatter, enke og almisselem, 71, Fodslette
1854, 1006, 1806, Hanne Birgitte Johansen, 1 maaned, datter af smed Jens Johansen, Fodslette
1854, 1604, 2104, Kirstine Christiansen, ugift tjenestepige, 21, Fodslette. Hos gaardmand Jens Hansens enke
1855, 2507, 2907, Karen Christensen, 13, datter af huusmand Christen Pedersen, Fodslette
1855, 0308, 1008, Ellen Cathrine Jensen, ugift tjenestepige, 26, paa Hjortholm Hovedgaard
1856, 2602, 0203, Ane Pedersen, 15, datter af indsidder Peder Hansen, Fodslette
1856, 1203, 1903, Johanne Hansdatter, enke, 80. Huusfæster Christen Christensen Stenze
1857, 3003, 0504, Dødfødt pige, datter af Caroline Christensen, tilhuse i Voes
1857, 2411, 3011, Karen Nielsen, gift, 32, Oure. Leiehuusmand Hans Jensen
1858, 1806, 2206, Maren Hansdatter, gift, 60, Fodslette. Indsidder Peder Hansen
1858, 2608, 3008, Jacobine Marie Hunderup, ugift, 42, Fodslette. Paa besøg hos broderen skolelærer og kirkesanger Hunderup
1858, 1709, 1909, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Clausen, paa Fodslette Mark
1858, 1910, 2310, Marthe Kirstine Nielsen, 24 og 9 maaneder, Fodslette. Gaardmand Niels Gregersen Rasmussens enkes datter
1859, 1809, 2409, Maren Pedersen, ugift væverpige, 19, Eskebjerghave. Hos faderen Peder Hansen
1860, 0707, 1207, Maren Johansdatter, enke, 79½, paa Sønderskov. Selveierhuusmand Lars Jørgensen
1860, 1107, 1407, Anne Margrethe Hansen, ugift bryggerpige, 24½, paa Rødbjerghave. Datter af Christine Christensdatter i Sønderskovhave
1860, 2509, 3009, Dødfødt pige, datter af skomager Jens Bertelsen, Oure
1860, 2311, 2911, Sophie Emilie Nielsine Hastrup f. Hedemann, gift, 23, paa Hjortholm. Forpagter Christoffer Ludvig Hastrup
1860, 2112, 2812, Maren Hansen (Boesgaard), ugift fruentimmer og huusleierske, 33, paa Fodslette Mark
1861, 1703, 2403, Dødfødt pige, datter af pige Jørgine Rasmussen, Fodslette
1861, 0307, 0807, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardfæster Rasmus Rasmussen, Fodslette
1861, 0507, 0807, Marie Rasmussen (tvilling), 2 dage, datter af gaardfæster Rasmus Rasmussen, Fodslette
1861, 0709, 1209, Gytte Hansdatter, huusmandsenke, 74, Fodslette
1861, 0909, 1609, Dorthea Jensdatter, enke og aftægtskone, 74, Fodslette. Gaardmand Jens Hansen
1861, 1909, 2609, Maren Jensdatter, gift, 80, Oure. Aftægtsmand Morten Ottesen
1861, 2309, 2609, Kirsten Christensdatter, enke, 80, Oure. Aftægtshuusmand Lars Hansen
1861, 3110, 0811, Anna Cæcilie Hastrup f. Høffding, gift, 70, paa Hjortholm. Godseier Julianus Hastrup
1861, 1311, 1711, Ane Hansdatter, gift, 42, Oure. Fæstehuusmand Niels Rasmussen
1861, 1812, 2712, Karen Sophie Jørgensen, tjener, 28, paa Hjortholm. Datter af skomager Rasmus Jørgensen
1861, 2712, 0201, Johanne Rasmusdatter, gift, 73, Sønderskovhave. Skovfoged Morgens Mogensen
1862, 0901, 1701, Inger Madsdatter, enke, 77, Fodslette. Født i Helsne. Huusmand Henrik Mortensen
1862, 2906, 0307, Hansine Petersen, 8, datter af indsidder og gartner Peter Hansen, Eskebjerghave
1862, 2607, 0108, Caroline Knudsen, gift, 28, Fodslette. Gaardfæster Hans Rasmussen Nielsen
1863, 0404, 1004 Udøbt pige, 2 dage, datter af smed Jens Johansen, ved Hjortholm
1863, 0206, 0806, Kirsten Eriksdatter, enke, Oure, 85. Født i Oure. Gaardmand Rasmus Hansen
1863, 2410, 3110, Anne Christine Nielsen, 10½, datter af gaardmand Hans Rasmussen Nielsen, Fodslette
1864, 0504, 1004, Hansine Jørgine Jørgensen, 2½, datter af skræder Niels Jørgensen, Fodslette
1864, 1004, 1704, Kirstine Marie Andersen, 1, datter af indsidder Niels Andersen, Voes
1864, 1207, 1607, Anne Larsen, gift, 29, paa Hjortholm. Forvalter Christen Hansen Knudsen
1864, 0408, 1108, Anne Christensen, enke, 82, ved Rødbjerghave. Huusmand Niels Nicolaisen
1864, 2109, 2409, Maren Mortensdatter, gift, 46, Oure. Huusmand Anton Nielsen
1864, 2012, 2712, Anne Rasmusdatter, enke, 84, Fodslette. Huusmand Peder Mathiasen
1865, 2405, 2905, Caroline Pedersen, gift, 22, Fodslette. Født i Marstal Sogn. Gaardbestyrer Jens Rasmussen
1865, 2806, 0307, Kirsten Madsen, gift, 44, Humble. Indsidder Lars Larsen
1865, 0407, 1007, Anne Margrethe Madsen, enke, 74, Fodslette. Født i Fodslette. Huusmand Jørgen Hansen
1865, 0807, 1407, Anne Kirstine Hansen, gift, 51. Født i Lindelse Sogn. Huusmand Christen Christen Christensen [Christen stod 2 gange]
1865, 0809, 1309, Hanne Margrethe Hansen, gift, 32, Fodslette. Gaardfæster Rasmus Rasmussen
1866, 2401, 2901, Udøbt pige, ½ dag, datter af smed Jens Johansen, ved Hjortholm
1866, 1305, 1805, Ingeborg Cathrine Christensen, enke og almisselem, 81, Fodslette. Huusmand Hans Hansen
1866, 2205, 2705, Mariane Hansdatter, gift, 68. Huusmand Mads Christensen. MH datter af huusmand Hans Christensen i Lindelse
1866, 1207, 1507, Dødfødt pige, datter af gaardeier Hastrup, paa Hjortholm
1866, 0608, 1108, Johanne Christoffersdatter, enke og aftægtskone, 63, Fodslette. Sognefoged og gaardfæster Bendix Christiansen
1866, 2111, 2511, Anne Dorthea Madsen, 9 maaneder, datter af Johanne Madsen, Oure
1867, 2202, 2802, Inger Christensdatter, gift, 76, Fodslette. Døbt 13.6.1791 i Fodslette. Almisselem og huusfæster Hans Madsen.
1867, 0212, 0712, Dødfødt pige, datter af gaardmand Christen Hansen, Fodslette Udflytter
1868, 0703, 1303, Anne Kirstine Larsen, 9 maaneder, datter af indsidder Jens Larsen, Fodslette
1868, 3107, 0608, Inger Rasmussen, gift, 54, Fodslette. Huusmand Rasmus Nielsen. IR født i Oure
1868, 1509, 2109, Hansine Dorthea Hansen, 5, datter af gaardfæster Hans Hansen, Fodslette udflytter
1868, 0312, 1112, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 82. Huusmand og skræder Hans Christensen
1869, 3101, 0902, Johanne Hansdatter, enke, 80, Fodslette. Huusmand Jacob Hansen
1869, 0902, 1402, Udøbt pige, 1 maaned, datter af gaardfæster Jens Rasmussen
1869, 2311, 2911, Martine Hansine Dorthea Hansen, 3 maaneder, datter af gaardfæster Hans Hansen, Fodslette Udflytter
1870, 2306, 2806, Anne Marie Hansen, gift, 53. Huusmand Christen Nielsen
1870, 2507, 3107, Juliane Hansen, 4 dage, datter af gaardfæster Christen Hansen, Fodslette
1870, 1109, 1709, Steffine Rasmine Hansen, 13½, datter af huusfæster Hans Jacobsen, Havenby. SRH opholdende sig hos Rasmus Steffensen i Oure
1871, 3103, 0804, Margrete Rasmussen, gift, 56, Oure. Huusfæster og hjulmand Christian Mogensen
1871, 1109, 1609, Antonie Mikkelsen (nyfødt), datter af indsidder Carl Søren Mikkelsen og Hanne Jensine Frederikke Johansen, Fodslette
1871, 0810, 1410, Anne Hansen, 18½, datter af teglbrænder Hans Ma..sen Hansen, i Fodslette
1871, 2411, 2911, Anne Margrete Nielsen, 3 maaneder, datter af gaardfæster Hans Rasmussen Nielsen, Fodslette
1872, 2902, 0603, Christiane Hansen, 3 maaneder, datter af indsidder Carl Hansen, Fodslette
1872, 2205, 2805, Pouline Kirstine Jeppesen, 22, Fodslette. Datter af snedker Jeppesen
1872, 2605, 3105, Caroline Pedersen, 15, datter af gartner Peder Hansen, Eskebjergshave
1872, 2212, 2812, Johanne Nielsen, gift, 54, Fodslette. Boelsmand Rasmus Jørgensen
1873, 3001, 0602, Margrethe Hansdatter, enke, 80, Fodslette. Født i Hesselbjerg. Gaardejer Niels Gregersen Rasmussen
1873, 2504, 0205, Inger Rasmussen, enke, 80, Oure. Født i Oure. Husfæster Peder Jensen Korse
1873, 1207, 1807, Henriette Christine Pedersen, 22. Steddatter af husmand Niels Rasmussen
1873, 0811, 1311, Udøbt pige (nyfødt), datter af gaardmand Hans Rasmussen Nielsen, Fodslette
1874, 2601, 3001, Johanne Mortensdatter, gift, 42. Gaardfæster Christen Hansen
1874, 0603, 1103, Hansine Rasmine Steffensen, 8, datter af husfæster Rasmus Steffensen, Oure
1874, 0905, 1405, Anne Hansen, 14 dage, datter af indsidder Hans Peter Hansen, Fodslette
1874, 0307, 1007, Anne Marie Hansen, gift, 56, Fodslette. Smed Niels Rasmussen
1874, 2008, 2608, Kirsten Nielsdatter (Kreitenborg), enke, 80, Fodslette. Indsidder Jens Thomsen
1875, 2912, 0401, Frederikke Larsdatter, gift, 68, Fodslette. Født 1808 i Østerhus, Fodslette Sogn. Husmand Mads Nielsen
1876, 0602, 1202, Karen Jensdatter, enke, 83, Fodslette. Husfæster Jacob Albrektsen
1876, 1002, 1602, Karen Nielsdatter, enke, 84, Fodslette. Niels Hansen Post
1876, 1308, 1808, Anne Hansen, gift, 38, Fodslette. Sognefoged Rasmus Rasmussen
1877, 1902, 2602, Boline Christensen, 15, steddatter af husmand Rasmus Steffensen, Oure
1877, 2704, 0205, Hansine Caroline Nielsen, 3, datter af indsidder Hans Nielsen, Fodslette Mark
1877, 3105, 0606, Dorthea Marie Mogensen, enke, 86, Fodslette. Født i Sønderskovshave. Aftægtsmand Mads Andersen
1877, 1307, 1807, Maren Madsdatter, enke og almisselem, 87. Husfæster Peder Gommesen
1877, 0608, 1008, Anne Margrethe Mikkelsdatter, enke, 73, Oure. Husfæster Steffen Rasmussen
1877, 2111, 2711, Marie Nielsen, enke og almisselem, 68, Lindelse. Mikkel Bødker
1878, 0601, 1001, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Nielsen, Oure
1878, 0110, 0510, Marthe Kirstine Jensen, gift, 48, Fodslette. Husfæster Poul Hansen Nielsen
1879, 0805, 1305, Anne Margrethe Sophie Hansen, ½, datter af indsidder Christian Hansen, Fodslette
1879, 1506, 2006, Caroline Christensen, 6 dage, datter af indsidder Christian Christensen, Voes
1879, 0610, 1110, Johanne Marie Madsen, 7, datter af ugift Sara Elise Johansen, Faareveile
1879, 0111, 0711, Christiane Sophie Jørgensen, gift, 38, ved Fodslette. Gaardfæster Christen Hansen
1879, 1411, 1911, Augusta Christine Sophie Hansen, 3 maaneder, datter af gaardfæster Christen Hansen, ved Fodslette
1880, 1701, 2201, Anne Jensen, gift, 43, Fodslette Mark. Indsidder Hans Nielsen
1880, 0602, 1202, Caroline Nielsen, 5, datter af husfæster Poul Hansen Nielsen, Fodslette
1880, 2402, 0103, Anne Margrethe Hansdatter, enke, 85, Vindeby. Husmand Peder Christian Jørgensen
1880, 1505, 2005, Caroline Madsen, 12 timer, datter af smed Christen Larsen Madsen, Fodslette
1880, 1605, 2205, Maren Hansdatter, gift, 78, Fodslette Mark. Boelsmand Christen Rasmussen
1880, 2609, 0210, Bertha Hansine Dorthea Rasmussen, 11, datter af husejer Niels Gregersen Rasmussen
1881, 0106, 0706, Anne Marie Pedersdatter, enke, 68, Fodslette. Gaardfæster Rasmus Christensen
1881, 1006, 1606, Inger Madsdatter, enke, 75, Fodslette. Bødker Christian Frederiksen
1881, 1606, 2206, Cecilie Marie Jørgensen, gift, 30, Oure. Husfæster Christen Christensen
1881, 2308, 2808, Karen Rasmusdatter, enke, 78, Fodslette. Husfæster Rasmus Andersen
1881, 2411, 0112, Rasmine Clarentine Møller, gift, 64, Oure. Gaardejer Niels Bertelsen Nielsen
1882, 2403, 2903, Hildeborg Dinesen, enke og aftægtskone, 75, Fodslette. Bertel Nielsen
1882, 1206, 1706, Maren Sophie Pedersen, enke, 44, Fodslette. Selvejer Jørgen Rasmussen
1883, 2702, 0503, Anne Birgitte Madsdatter, enke, 74, Oure. Husfæster Mads Jeppesen
1883, 0303, 1003, Karen Clausdatter, gift, 73, Fodslette. Husfæster Niels Hansen
1883, 2203, 2903, Anne Nielsdatter, enke, 83, Hesselbjerg. Husmand Niels Hansen
1883, 2803, 0204, Christine Hansen, 8 dage, datter af arbejdsmand Christen Hansen, Eskebjerghave
1883, 2204, 2904, Pedersine Karentine Rasmussen, 2, datter af gaardfæster Jens Rasmussen, Fodslette
1883, 0907, 1207, Dorthea Christensen, tjente, 24, i Fodslette Degnegaard. Datter af husmand Rasmus Christensen i Longelse Sønderskov
1883, 0708, 1108, Rasmine Christine Rasmussen, 2 maaneder, datter af indsidder Rasmus Sørensen, Fodslette
1883, 1309, 1909, Johanne Margrethe Rasmussen, 15, datter af gartner Niels Gregersen Rasmussen, Fodslette
1883, 1011, 1511, Anne Marie Jeppesen, ½, datter af husejer og snedker Hans Jacob Jeppesen
1884, 2303, 2803, Anne Kirstine Dorthea Hansen, 9 maaneder, datter af huslejer Hans Peter Nielsen Hansen, Fodslette Mark
1884, 2204, 2704, Rasmine Jensine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardfæster Jens Rasmussen, Fodslette
1884, 2804, 0305, Dorthea Frederiksen, gift, 35, Fodslette. Husejer Johan Olsen
1884, 1207, 1707, Anna Frederikke Hansen, 4 maaneder, datter af indsidder Christian Hansen, Eskebjerghave
1885, 0302, 1002, Laura Marie Rasmussen, 2, datter af gaardejer Peder Christian Rasmussen, Oure
1885, 2202, 2802, Anne Hansine Olesen, gift, 39, Fodslette. Gaardfæster Jens Rasmussen
1885, 2803, 0304, Maren Mikkelsdatter, enke, 80, Eskebjerghave. Født i Humble. Teglbrænder Peder Larsen
1886, 2303, 2903, Marthe Pedersen, enke, 71, Fodslette. Født i Tullebølle. Gaardfæster Claus Rasmsusen
1886, 1812, 2312, Susanne Jensdatter, enke, 71, Fodslette. Født 1815 i Fodslette. Skorstensfejer Rasmus Mogensen Frederiksen
1887, 2810, 0211, Anne Sofie Bertelsen, gift, 52, Fodslette. Født 21.6.1835 sammesteds. Husmand Niels Gregersen Rasmussen
1887, 2812, 0301, Povline Nielsen, gift, 65, Longelse. Husmand Rasmus Kristensen
1888, 0601, 1301, Inger Jørgensdatter, enke, 81, Fodslette. Født 1806. Gaardmand Jens Jensen af Brandsby
1888, 2203, 2803, Ane Jensdatter, aftægtsenke, 91, Fodslette. Født 7.8.1796 i Fodslette. Husmand Lars Rasmussen
1888, 1212, 1612, Bertha Johanne Jensen, 2 maaneder, datter af indsidder Jens Hansen Jensen, Fodslette. Født 7.10.1888
1888, 2712, 0201, Lavrine Madsen, gift, 50, Fodslette. Født 23.7.1838 i Hennetved. Husmand Niels Hansen
1889, 2803, 3103, Dødfødt pige, datter af ugift Hansine Annine Karentine Hansen, Fodslette
1889, 0111, 0711, Kristine Jakobsen, gift, 58, Oure. Født 18.12.1830. Husmand Hans Peder Kristensen
1890, 1505, 2105, Anne Madsen, gift, 38, Fodslette. Født 17.10.1851. Husejer Hans Madsen Frederiksen
1890, 0707, 1107, Karentine Pedersen, 4, datter af Peder Madsen Pedersen (bortrejst) og fraskilte hustru Hansine Pedersen, Fodslette. Født 15.1.1886
1890, 1309, 1909, Maren Kristensen, enke, 90, Oure. Født 12.5.1800 i Fodslette. Død hos datterdatter gift med Niels H. Christensen. Husmand Rasmus Karstensen
1890, 3012, 04011891, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jørgensen Nielsen Sørensen, Fodslette Mark
1891, 0102, 0502, Udøbt pige, 1 dag, datter af ugift Matilde Hansen (Bonde). Født 31.1.1891
1891, 1802, 2502, Klavsine Steffensen, gift, 42, Fodslette. Født 7.8.1848. Skomager Peder Larsen
1891, 1603, 2203, Hansine Jensen, 6, datter af ugift Johanne Hansen, hos morfader Hans Peder Jensen, Lakkebøllehuset. Født 9.2.1885
1891, 2503, 3103, Johanne Larsen, enke, 73, Fodslette. Født i Fodslette. Husmand Hans Hansen Kaa i Kinderballe
1891, 2511, 0112, Anne Pedersdatter, enke, 89, Fodslette. Født 22.9.1802. Aftægtshusmand Laurs Christiansen
1892, 1702, 2502, Avgusta Johanne Henriksen, 35 dage, datter af ugift Emilie Adamine Godtfredine Henriksen, Kjøbenhavn. Født i 13.1.1892 i Fodslette
1892, 2902, 0503, Maren, Hansdatter, enke, 81, Fodslette. Født 10.8.1810 i Brandsby. Snedker Kristen Jeppesen