Ærøskøbing, 1855-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1855-1891, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 9 Februar, Viet, Rasmus Rasmussen Fyhn [sømand], , født 1814, Sidsel Marie Jensen [pige], , af Tranderup - født 1811

1855, 8 Marts, Viet, Mads Clausen Mikkelsen[skipper], , af Søby - født 1814, Anne Cathrine Jensen [pige], , datter af matros Peder Jensen - født her 1830

1855, 4 Mai, Viet, Jens Julius Storm [rebslagermester], , født i Svendborg 1833, Anne Cathrine Kock [jomfru], , datter af skipper O. H. Kock - født her 1833

1855, 1 Juni, Viet, Niels Jørgensen Viborg [sømand], , født 1827, Hansine Jensen født Pedersen [enke], , født i Rudkjøbing 1824

1855, 8 Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , født i Tranderup 1831, Ane Marie Jensen [pige], , født i Vindeballe 1834

1855, 9 Juni, Viet, Frederik Ferdinand Tandrup [enkemand, uhrmager], , født i Faaborg 1816, Hansine Vilhelmine Christensen [jomfru], , født i Marstal 1829

1855, 6 Juli, Viet, Hans Pedersen Brandt [ungkarl], , af Dunkjær - født 1818, Anne Larsen [pige], , af Stokkeby - født 1825

1855, 20 September, Viet, Anders Andersen [ungkarl, matros], , af Snøde - født 1834, Jacobine Marie Kirstine Hansen [pige], , datter af væver A. Hansen - født her 1827

1855, 22 October, Viet, Frederik Ludvig Smidt [farver], , født i Kjøbenhavn 1812, Anna Kirstine Bødker [jomfru], , født i Ærøeskjøbing 1815

1855, 23 November, Viet, Poul Sørensen [styrmand], , født i Eltang Sogn 1829, Marie Catharine Arctander Jensen [jomfru], , født her 1831

1856, 4 Januar, Viet, Erik Hansen Stokkebye [styrmand], , født her 1831, Hansine Boline Nielsen [pige], , født her 1828

1856, 4 Januar, Viet, Lauritz Clausen Steen [matros], , født her 1830, Anna Maria Hansen [pige], , født 1830 i Lysabel Sogn paa Als

1856, 8 Februar, Viet, Hans Peder Andresen [styrmand], , født her 1825, Ingeborg Henningsen [pige], , født i Tranderup 1825

1856, 22 Februar, Viet, Bertel Eriksen Riise [styrmand], , født her 1827, Anne Cathrine Birkholm [pige], , født i Marstal 1827

1856, 11 April, Viet, Niels Jensen Lauritsen [handlende], , født i Tranderup 1828, Kristiane Cecilie Birchholm [pige], , født i Marstal 1834

1856, 4 Juli, Viet, Nis Petersen [uhrmager], , født i Adsbølle Sogn 1818, Gie Jensen [jomfru], , født i Bregninge Sogn 1831

1856, 26 September, Viet, Johann Maas [bødkermester], , født i Tetenbütt 1832, Margrethe Dorthea Bødker [jomfru], , født her 1838

1856, 3 October, Viet, Børre Andersen Hansen [skipper], , af Marstal - født 1825, Dorthea Christine Jensen født Albertsen [enke], , hersted 1826

1856, 24 October, Viet, Hans Heinrich Carl Stammer [guldsmed], , født i Bobzin i Meklenborg 1820, Egidie Cicilie Halberg [jomfru], , født her 1820

1856, 4 November, Viet, Hans Christopher Svinding [skipper], , født her 1828, Birgitte Sophie Weber [jomfru], , født her 1833

1856, 7 November, Viet, Rasmus Jensen Honemann [kjøbmand], , født her 1828, Ane Marie Hannibal [jomfru], , født i Helsingør 1831

1856, 5 December, Viet, Vilhelm Pedersen [organist], , fra Svendborg - født 1817, Frederikke Nicoline Pedersen [jomfru], , født her 1831

1856, 12 December, Viet, Peder Andreas Pedersen [styrmand], , født her 1829, Magdalene Kirstina Bang [jomfru], , født her 1834

1857, 23 Januar, Viet, Carl Hansen Riising [matros], , født her 1831, Inger Jensine Hansen [pige], , født her 1832

1857, 6 Februar, Viet, Jørgen Jørgensen Birkholm [styrmand], , født her 1829, Sophie Christine Hansen [pige], , født her 1829

1857, 12 Juni, Viet, Hans Jørgen Brandius Dauer [sejlmager], , født her 1828, Anne Marie Creutz [jomfru], , født her 1833

1857, 7 August, Viet, Jens Hansen Brandt [skrædermester], , født her 1809, Caroline Marie Wedel [jomfru], , født i Marstal 1836

1857, 18 September, Viet, Niels Henning Nissen [enkemand, parcellist], , i Søby - født i Søby 1812, Nicoline Steen [jomfru], , født her 1823

1857, 9 October, Viet, Lauritz Lauritzen Kock [skipper, ungkarl], , født i Skovby 1835, Else Cathrine Røhling [jomfru], , født her 1836

1857, 16 October, Viet, Peder Jensen [matros], , født i Engom Sogn 1832, Karen Kirstine Carlsen [pige], , født her 1832

1857, 28 October, Viet, Niels Michaeli Lauritzen [styrmand], , født her 1832, Sophie Cathrine Hylsebeck [jomfru], , født her 1832

1857, 16 November, Viet, Jens Christiansen [skomager], , født i Søby 1831, Sidsel Marie Lauritsen [pige], , født i Kragnæs 1832

1857, 26 November, Viet, Lars Albertsen Larsen [ungkarl], , født i Olde 1819, Cicilie Marie Røhling [jomfru], , født her 1834

1858, 14 Januar, Viet, Claus Clausen Weber [styrmand], , født her 1819, Caroline Kock [jomfru], , født her 1833

1858, 15 Januar, Viet, Thomas Hansen Andresen [matros], , født her 1829, Johanne Cathrine Bødker [pige], , født her 1828

1858, 5 Marts, Viet, Henning Hansen Henningsen [muursvend], , født her 1830, Petrine Caroline Hansen [jomfru], , født her 1833

1858, 26 Marts, Viet, Christian Wilhelm Anton Fich [matros], , født her 1831, Marthe Kirstine Rising [pige], , født her 1838

1858, 26 Marts, Viet, Jørgen Knudsen Pedersen [møllersvend], , født i Vuderup 1834, Ellen Marie Hansen [pige], , født her 1837

1858, 23 April, Viet, Martin Lauritzen Brandt [kjøbmand], , født her 1829, Anne Caroline Sophia Frantzen [jomfru], , født i Flensborg 1841

1858, 21 Mai, Viet, Henrich Ludvig Georg Groot [grosserer], , født i Kjøbenhavn 1832, Gregersine Sophie Eleonore Colding [frøken], , født i Svendborg 1833

1858, 24 Juni, Viet, Jens Pedersen [kjøbmand], , født i Vindeballe 1833, Anne Maria Pedersen [jomfru], , født her 1838

1858, 31 August, Viet, Johannes Christensen Schmidt [handelsrejsende], , født i Sønderborg 1827, Ulrikke Augusta Jervelund [jomfru], , født her 1837

1858, 3 September, Viet, Peder Lauesen Jørgensen [farver], , født i Stenderup 1830, Henriette Christine Tharøe [jomfru], , født her 1829

1858, 28 September, Viet, Hans Jonas Johnsen [kontorist], , født i Faaborg 1835, Sophia Maria Caster [jomfru], , født her 1836

1858, 8 October, Viet, Erik Hansen Eriksen [ungkarl], , født her 1838, Karen Albertsen [pige], , født i Olde 1817

1858, 1 November, Viet, Byrger Nicolai Eeg Steenstrup [assessor og aktuar], , født 1826, Ivara Erika Colding [frøken], , født i Svendborg 1839

1858, 26 November, Viet, Jørgen Jensen Thørring [enkemand, rebslager], , født i Tranderup 1809, Anna Sophie Jensen [pige], , født i Marstal Sogn 1820

1858, 3 December, Viet, Jeppe Peder Jørgensen [matros], , født her 1818, Anne Marie Martini [pige], , født i Kragnæs 1819

1859, 7 Januar, Viet, Niels Nielsen [smed], , født i Bregninge 1827, Anna Marie Kirstine Jensen født Hylsebech [enke], , født her 1830

1859, 23 Marts, Viet, Laurits Jensen Riising [matros], , født her 1821, Lovise Sophia Hansen [pige], , født her 1834

1859, 15 April, Viet, Niels Michelsen Schytt [glarmester, enkemand], , født her 1812, Hansine Pashk [jomfru], , født her 1810

1859, 2 Juni, Viet, Peder Hansen [ølbrygger], , født i Gl. Stenderup i Vesterhæisnge Sogn 1827, Marie Johanne Frisenvænge [pige], , fra Brahetrolleborg Sogn - født 1832

1859, 20 September, Viet, Christian Adam Egede Grønbech [sognepræst], , til Avernakø - født i Røes Sogn 1812, Marie Claussen [jomfru], , født her 1831

1859, 29 September, Viet, Nicolay Henrik Harding [bagersvend], , født her 1833, Cicilia Marie Brinch [jomfru], , født her 1833

1859, 18 October, Viet, Johan Fredrik Peder Christian Nielsen [matros], , født her 1832, Kirsten Hansen [pige], , født i Bregninge 1835

1859, 28 October, Viet, Niels Jensen Lauritsen [enkemand, handlende], , født i Tranderup 1828, Else Christine Sophie Flindt [pige], , født i Rudkjøbing 1837

1859, 18 November, Viet, Hans Albertsen [ungkarl], , født i Rise Sogn 1822, Gide Katrine Lauritsen [pige], , født i Vindeballe 1833

1860, 24 Januar, Viet, Hans Christopher Jensen [styrmand], , født her 1830, Berndine Frederikke Trost [jomfru], , født her 1840

1860, 26 Januar, Viet, Johan Mathias Lahn Hansen [kjøbmand], , født i Odense 1827, Johanne Cathrine Kock [jomfru], , født her 1831

1860, 23 Marts, Viet, Joseph Jensen Steen [matros], , født her 1836, Hedevig Marie Jensen [pige], , født her 1833

1860, 6 Juli, Viet, Hans Andresen Bang [handelsbetjent], , født i Braderup 1837, Johanne Marie Harding [jomfru], , født her 1831

1860, 7 September, Viet, Georg Jensen [styrmand], , født her 1833, Ellen Sophie Schytt [jomfru], , født her 1843

1860, 18 September, Viet, Johan Andreas Pedersen [styrmand], , født her 1832, Sidsel Marie Pedersen [pige], , født i Tranderup 1833

1860, 23 November, Viet, Wittfeldt Berthelsen Gramm [skomager], , født i Quorp Tønder Amt 1825, Ellen Margrethe Kreutz [jomfru], , født her 1835

1860, 7 December, Viet, Jens Jensen [styrmand], , født her 1835, Cecilia Maria Stokkebye [pige], , født her 1837

1860, 7 December, Viet, Niels Pedersen [snedkersvend], , født her 1832, Mette Marie Pedersen [pige], , født i Tranderup Sogn 1835

1861, 18 Januar, Viet, Peder Christian Lauritzen [handelsmand], , født 1831 i Vindeballe, Caroline Christine Birkholm [pige], , født i Marstal 1832

1861, 12 April, Viet, Christian Christopher Paladini [sømand], , født i Sønderborg 1833, Anne Kirstine Hansen [pige], , født her 1832

1861, 26 Juli, Viet, Johan Christian Mathiesen [ungkarl, styrmand], , af Marstal - født 1834, Ingeborg Marie Nissen [jomfru], , her af Byen 1841

1861, 16 August, Viet, Jacob Martin Brodersen [ungkarl, bagermester], , født 1835 i Bredsted, Hansine Mathilde Jordt [jomfru], , datter af skomager Peder Lorentsen Jordt i Høyer - født 1836

1861, 25 October, Viet, Christen Lauritzen Eriksen [ungkarl, snedkersvend], , født her 1840, Marie Egidie Christine Petersen [jomfru], , født her 1842

1861, 5 November, Viet, Lauritz Peter Christensen [ungkarl, kjøbmand], , i Kolding - født 1833, Anne Cathrine Brandt [jomfru], , her af Byen - født 1841

1861, 15 November, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, hjulmand], , født 1831, Birthe Cathrine Rasmussen [pige], , født 1832

1861, 27 December, Viet, Christen Ebling [postfuldmægtig], , født i Fredericia 1825, Anna Margrethe Jervelund [jomfru], , født her 1836

1862, 17 Januar, Viet, Peder Madsen Stokkeby [ungkarl, styrmand], , født her 1834, Jensine Christine Viborg [jomfru], , født her 1838

1862, 11 April, Viet, Hans Hinrich Paarup [ungkarl, copist], , født her 1836, Anne Marie Creutz [jomfru], , født her 1838

1862, 22 April, Viet, Carl Henrick Petersen [ungkarl, handelsbetjent], , født i Sønderborg 1830, Christiane Marie Pedersen [jomfru], , mægler J. Pedersens datter - født her 1833

1862, 18 Juni, Viet, Andreas Tollisen [enkemand, skipper], , født her 1820, Magdalene Kirstine Weber [jomfru], , født her 1837

1862, 9 Juli, Viet, Albert Clausen Fabricius [ungkarl, skipper], , født her 1834, Nicoline Elisabeth Harding [jomfru], , født her 1839

1862, 29 August, Viet, Michel Thomsen Michelsen [ungkarl, bager], , født i Stokkeby 1823, Pouline Marie Piil [jomfru], , født her 1845

1862, 5 September, Viet, Peter Diedrick Frantzen [ungkarl, sømand], , født i Flensborg 1833, Sidsel Marie Lauritzen [pige], , født her 1832

1862, 17 October, Viet, Peter Petersen Trost [ungkarl, styrmand], , født her 1838, Clara Fanny Agnes Schwartz [jomfru], , født i Liunge ved Slagelse 1842

1862, 3 December, Viet, Lauritz Hansen [ungkarl, matros], , født i Stokkeby 1831, Augusta Henriette Hansen [jomfru], , født her 1836

1863, 5 Februar, Viet, Niels Gottlob Rasmussen [ungkarl, styrmand], , født her 1838, Maria Svarer [jomfru], , født her 1838

1863, 10 Juni, Viet, Albert Lauritsen Albertsen [ungkarl, jordbruger], , født i Dunkjær 1816, Ellen Cathrine Oldau [pige], , født her 1815

1863, 9 Juli, Viet, Thomas Pedersen [ungkarl, jordbruger], , født i Rise 1834, Bodil Hansdatter [pige], , født i Haven 1821

1863, 20 August, Viet, Carl Frederik Ihrhammer [ungkarl, slagter - eller Auerhammer], , født her 1830, Marie Hansine Elisabeth Petersen [jomfru], , født her 1840

1863, 27 August, Viet, Peder Friderich Hylsebeck [ungkarl, maler], , født her 1826, Ellen Marie Thærøe [jomfru], , født her 1835

1863, 2 September, Viet, Christian Julius Nielsen [ungkarl, styrmand], , født paa Thurø 1838, Anne Maria Pedersen [jomfru], , født her 1838

1863, 26 October, Viet, Johan Christopher Clausen Svinding [ungkarl, matros], , født her 1840, Marie Christine Caroline Zifeldt [pige - eller Sidfeldt], , født her 1840

1864, 11 Februar, Viet, Mogens Lauritzen Pedersen [ungkarl, matros], , født hersteds 1836, Anna Kirstine Hansen [pige], , født i Stokkeby 1839

1864, 9 Marts, Viet, Jochim Christian Huss [ungkarl, skomagersvend], , født i Datgen Nortoft Sogn i Holsteen 1834, Sidsel Marie Andersen [pige], , født i Olde 1838

1864, 17 Juni, Viet, Hans Christian Kiesby [ungkarl, styrmand], , født i Nestved 1838, Cicilia Kirstine Birkholm [jomfru], , født i Marstal 1839

1864, 17 August, Viet, Hans Christian Valdemar Gustav Bertelsen [ungkarl, seminarielærer], , af Lyngby - født i Dunkjær 1836, Anna Cathrine Kehlet [jomfru], , født her 1841

1864, 1 December, Viet, Gustav Lund [ungkarl, garver], , født i Nordborg 1831, Cicilia Cathrine Dupont [jomfru], , født i Fredericia 1835

1865, 2 Februar, Viet, Niels Hansen Brandt [ungkarl, skibscapitain], , født hersteds 1835, Ottomine Henriette Kock [jomfru], , født hersteds 1835

1865, 26 Februar, Viet, Thomas Clausen Pedersen [ungkarl, styrmand], , født hersteds 1833, Anna Cicilie Bøgh [frøken], , født i Kjøbenhavn 1840

1865, 3 Marts, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, skibstømrer], , født i Landet Sogn paa Taasinge 1831, Anne Cathrine Mikkelsen født Jensen [enke], , født her 1830

1865, 16 Marts, Viet, Ole Madsen Jensen [enkemand, gaardmand], , i Bregninge - født i Dunkjær 1818, Ane Marie Olsen [pige], , her af Byen - født i Vinderup 1822

1865, 3 Mai, Viet, Hans Ciclius Hansen [ungkarl, malermester], , født i Sønder Broby 1839, Cathrine Dorthea Kjær [jomfru], , født her 1840

1865, 12 Mai, Viet, Niels Hansen [ungkarl, fisker], , født her 1827, Anne Cathrine Brandt [pige], , født her 1832

1865, 16 Juni, Viet, Jens Lauritsen [ungkarl, skræder], , født paa Dreiø 1835, Anne Marie Christine Bolderup [pige], , født i Varde 1839

1865, 14 Juli, Viet, Hans Christian Jacobsen [ungkarl, tømmermand], , født i Svendborg 1836, Caroline Christine Hylsebeck [jomfru], , født her 1838

1865, 8 August, Viet, Niels Hansen Kock [ungkarl, kjøbmand], , født her 1840, Anne Cathrine Bødker [jomfru], , født her 1840

1865, 19 September, Viet, Ulrik Jørgen Rasmussen [ungkarl, gaardejer], , født i Faaborg 1838, Anna Christine Lovise Elisabeth Clausen [jomfru], , født her 1837

1865, 22 September, Viet, Jørgen Hansen Rasmussen [ungkarl, matros], , født i Marstal 1837, Egidie Cathrine Pedersen [jomfru], , født her 1840

1865, 10 November, Viet, Hans Peder Rasmussen Brandt [ungkarl, matros], , født her 1834, Maren Hansen [pige], , født i Bregninge 1833

1865, 14 November, Viet, Mogens Lauritzen Brandt [ungkarl, styrmand], , født her 1833, Egidia Marie Kock [jomfru], , født her 1842

1865, 22 December, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, rebslagermester], , født i Bogense 1840, Jensine Marie Oldou [jomfru], , født her 1840

1866, 5 Januar, Viet, Carl Emanuel Reinert [enkemand, malermester], , født i Aalborg 1838, Anne Brandt født Larsen [enke], , født i Stokkeby 1825

1866, 1 Februar, Viet, Rasmus Lauritzen Nielsen [ungkarl, styrmand], , født her 1837, Georgine Frederikke Petersen [jomfru], , født her 1837

1866, 2 Marts, Viet, Lauritz Andersen Thærøe [ungkarl, skibsfører], , født her 1831, Catharina Maria Friedericke Otzen [jomfru], , født i Flensborg 1840

1866, 21 Marts, Viet, Laurits Valdemar Jørgensen [ungkarl, bødkermester], , født i Taarnby 1839, Mette Margrethe Jensen [jomfru], , født her 1835

1866, 24 Mai, Viet, Hermann Albert August Frederik Hass Christiansen Bay [ungkarl, kjøbmand], , født i Marstal 1840, Anna Carolina Sophia Brandt født Frantzen [enke], , født i Flensborg 1841

1866, 31 August, Viet, Rasmus Larsen Mikkelsen [ungkarl, kjøbmand], , født i Marstal Sogn 1842, Anne Marie Hansine Brandt [jomfru], , født her 1847

1866, 18 October, Viet, Lauritz Jensen Thomsen Birkholm [ungkarl, sømand], , født her 1833, Anne Elline Birkholm [jomfru], , født her 1831

1866, 25 October, Viet, Christian Jørgensen Birkholm [ungkarl, kjøbmand], , født her 1832, Bolette Maria Brink [jomfru], , født her 1840

1866, 8 November, Viet, Thomas Clausen Kreutz [ungkarl, boghandler], , født her 1835, Caroline Vilhelmine Christiane Errboe [jomfru], , født her 1847

1866, 14 December, Viet, Bertel Henrichsen Kock [ungkarl, snedkermester], , født her 1838, Ellen Christine Bødker [jomfru], , født her 1833

1867, 6 Marts, Viet, Christian Svinding [enkemand, skipper], , født her 1820, Hansine Henriette Holst [jomfru], , født her 1822

1867, 25 April, Viet, Wilhelm Jens Plaetner [ungkarl, farver], , født i Flensborg 1830, Doris Amalie Mathilde Mathiesen [jomfru], , født i Tønder 1837

1867, 26 April, Viet, Hans Bertelsen Schøsler [ungkarl, skipper], , født her 1836, Anne Cathrine Svinding [jomfru], , født her 1840

1867, 25 Juni, Viet, Erik Halmøe Dreiøe [ungkarl, styrmand], , født her 1841, Anne Petrine Josephine Bødker [jomfru], , født her 1842

1867, 2 Juli, Viet, Lorenz Christian Frantzen [ungkarl, skibscapitain], , født her 1843, Anna Margarethe Røhling [jomfru], , født her 1843

1867, 14 Juli, Viet, Henrik Andreas Polycarpus Bøgh [ungkarl, slagter], , født i Svendborg 1838, Johanne Elisabeth Dorthea Flor [jomfru], , født i Svendborg 1841

1867, 28 Juli, Viet, Jens Jensen Kock [ungkarl, snedker], , født her 1837, Marie Cathrine Magdalene Kisby [jomfru], , født i Marstal 1844

1867, 9 August, Viet, Christian Mortensen Estrup [ungkarl, styrmand], , født paa Læsø 1843, Caroline Christine Olsen [jomfru], , født her 1843

1867, 4 October, Viet, Peder Iver Pedersen [ungkarl, sømand], , født her 1836, Annre Marie Magdalene Nielsen [jomfru], , født her 1841

1867, 6 November, Viet, Jens Clausen Blach [ungkarl, skipper], , født i Marstal 1836, Sophie Cathrine Brandt [jomfru], , født her 1840

1867, 8 November, Viet, Emil Theodor Kock [ungkarl, forpagter], , født her 1843, Marie Sophie Brandt [jomfru], , født her 1844

1867, 8 November, Viet, Christen Andersen [ungkarl], , søn af boelsmand Chr. Andersen i Viby Lysabild Sogn - født 1844, Eleonora Petersen [pige], , datter af kaadner P. Frederiksen i Asserballeskov - født 1846

1867, 28 November, Viet, Hans Jørgen Chosmus [ungkarl, skipper], , født her 1842, Ellen Marie Elisabeth Nissen [jomfru], , født i Marstal 1843

1867, 29 November, Viet, Mathias Adolph Dreier [drejermester], , født i Kjøge 1836, Maren Hansen [jomfru], , født i Tved 1838

1867, 13 December, Viet, Jens Johansen Christensen [ungkarl, kjøbmand], , født i Marstal Landsogn 1843, Elline Marie Brandt [jomfru], , født her 1844

1868, 7 Februar, Viet, Peder Andreas Pedersen [enkemand, skipper], , født her 1829, Egidia Cathrine Pedersen [jomfru], , født her 1828

1868, 8 April, Viet, Johan Heinrich Pedersen [ungkarl, navigationslærer], , født her 1835, Hansine Jacobine Mathilde Petersen [jomfru], , født her 1843

1868, 17 Mai, Viet, Carl Christian Ludvig Birkholm [enkemand, skipper], , født her 1827, Anna Margrethe Hylsebeck [jomfru], , født her 1840

1868, 26 Juni, Viet, Knud Mathiesen Mogensen [ungkarl, vognmand], , født i Stokkeby 1840, Anne Marie Christensen [jomfru], , født her 1846

1868, 24 Juli, Viet, Rasmus Olsen [ungkarl, tjenestekarl], , født i Vuderup 1843, Anne Marie Pedersen [pige], , født i Vindeballe 1845

1868, 2 October, Viet, Carl Vilhelm Theodor Jørgensen [ungkarl, mægler], , født i Kjøbenhavn 1833, Christine Grønbeck [jomfru], , født her 1845

1868, 21 October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, matros], , født i Marstal Landsogn 1845, Maria Christine Christensen [jomfru], , født her 1846

1868, 28 October, Viet, Peder Pedersen Albertsen [ungkarl], , født i Skovby 1844, Anne Madsen [pige], , født i Landet paa Taasinge 1846

1868, 10 November, Viet, Hans Knudsen Schmidt [ungkarl, smedesvend], , født i Bovlund i Agerskov Sogn 1835, Cathrine Jensen [pige], , født i Vindeballe 1838

1868, 11 November, Viet, Christen Jacobsen [ungkarl, skibstømrer], , født i Gjesinge paa Taasinge 1834, Anne Hansen [pige], , født her 1837

1868, 20 November, Viet, Hans Pedersen Hansen [ungkarl, bager], , født i Stokkeby 1834, Ane Simonsen [pige], , født i Tranderup 1832

1868, 3 December, Viet, Laurits Pedersen Hansen [ungkarl, styrmand], , født her 1840, Caroline Hansine Nielsen [jomfru], , født i Marstal 1842

1869, 12 Februar, Viet, Jørgen Møller [ungkarl, snedker], , født i Guderup paa Als 1837, Lovise Egidie Hansen [jomfru], , født her 1843

1869, 12 Marts, Viet, Søren Peter Rasmussen [ungkarl, kjøbmand og photograf], , født i Nølev Sogn ved Aarhuus 1830, Ane Maria Pedersen [enke], , født her 1838 - enke efter kjøbmand Jens Pedersen

1869, 19 Marts, Viet, Hans Johansen [ungkarl, daglejer], , født i Asminderup Sogn i Holbek Amt 1841, Anne Marie Hansen [pige], , datter af skrædermester Peter Hansen i Kettingskov - født 1837

1869, 9 Mai, Viet, Franz Heinrich von der Lieth [ungkarl, styrmand], , født i Flensborg 1837, Johanne Andrea Frederikke Petersen [jomfru], , født her 1838

1869, 25 Mai, Viet, Frederik Antoni Jørgensen [ungkarl, kjøbmand], , født i Broager 1841, Magdalene Caroline Ohrhammer [jomfru], , født her 1832

1869, 8 Juli, Viet, Hendrich Thorvald Jacob Tholle [ungkarl, capellan], , i Rise - født i Kjøbenhavn 1840, Anna Christine Schouboe [frøken], , født i Kjøbenhavn 1843

1869, 9 Juli, Viet, Iver Pedersen Lund [enkemand, skipper], , født her 1841, Else Cathrine Kock født Røhling [enke], , født her 1836

1869, 6 August, Viet, Niels Mathiesen [ungkarl, rebslager], , født i Thisted 1841, Caroline Clausen [jomfru], , født her 1852

1869, 17 December, Viet, Niels Jensen [ungkarl, mægler], , født 1840, Anne Kirstine Schytt [jomfru], , født her 1841

1870, 21 Januar, Viet, Christen Knudsen Christensen [ungkarl], , født i Tranderup 1836, Karen Jørgensen [jomfru], , født i Søby 1841

1870, 15 Februar, Viet, Cornelius Nissen Pedersen [ungkarl, styrmand], , født her 1840, Nicoline Augusta Schreiner [jomfru], , født i Svendborg 1839

1870, 4 Marts, Viet, Simon Sørensen [enkemand, væver], , født i Aabenraa 1826, Ellen Cathrine Knudsen [jomfru], , født i Marstal 1831

1870, 19 Mai, Viet, Hans Behrendsen Lunge [ungkarl, kjøbmand], , født i Adelby Sogn 1846, Marie Christine Jensen [jomfru], , født her 1848

1870, 8 Juli, Viet, Carl August Nummelin [ungkarl, matros], , født her 1841, Marie Cathrine Pedersen [jomfru], , født her 1847

1870, 27 August, Viet, Albert Hansen Albertsen [ungkarl, skomagersvend], , født i Søby 1845, Jørgine Hansine Lund [jomfru], , datter af styrmand Jørgen Hansen Lund hersteds - født 1848

1870, 28 October, Viet, Nicolai Peter Kragh [ungkarl, lærer og organist], , født 1842, Henriette Andrea v. Eggers [frøken], , født hersteds 1847

1871, 26 Januar, Viet, Bernhard Jensen [ungkarl, bager], , født her 1846, Ane Margrethe Dupont [jomfru], , født i Fredericia 1845

1871, 6 Mai, Viet, Andreas Lauritzen Kock [ungkarl, kjøbmand], , født her 1840, Christiane Erichsen [jomfru], , født her 1849

1871, 12 Mai, Viet, Johannes Hass [skomagersvend, ungkarl], , født i Rødby 1844, Johanne Margrethe Lauritzen [jomfru], , født her 1848

1871, 29 Mai, Viet, Niels Andersen [ungkarl, hattemagersvend], , født i Svendborg 1849, Christiane Kirstine Caroline Mortensen [jomfru], , født her 1851

1871, 9 Juni, Viet, Hans Peter Matzen [ungkarl], , født i Røllum 1843, Kirsten Andersen [pige], , født i Søby 1836

1871, 27 October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , født 1837 paa Munkø i Avernakø sogn, Anne Hansdatter [enke, eier], , af Lilø - født 1823 i Auernake - enke efter landbruger Niels Jensen

1871, 28 October, Viet, Hans Pedersen Dreiøe [ungkarl, kjøbmand], , før her 1831, Marie Andrea Pedersen [jomfru], , født her 1846

1872, 12 Januar, Viet, Anton Hansen [ungkarl, matros], , født i Ibsker Sogn (Nexø) paa Bornholm 1846, Karen Hansen [enke], , født i Lille Rise 1837 - enke efter matros Hans Chr. Hansen

1872, 4 Januar, Viet, Julius Clausen [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1842, Anne Cathrine Margrethe Albertsen [jomfru], , født i Marstal 1846

1872, 17 Maj, Viet, Hans Hansen Christensen [ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1849, Karen Hansen [pige], , født i Ronæs Marstal Sogn 1850

1872, 5 Juli, Viet, Hans Mikkelsen [ungkarl og murer], , født i Ærøeskjøbing 1842, Hanne Petrea Christiane Gjertrusen Schmidt [jomfru], , født i Rudkjøbing 1845

1872, 12 December, Viet, Niels Nielsen Kock [ungkarl og farver], , født i Ærøeskjøbing 1844, Ingeborg Sofie Jensen [jomfru], , født i Ærøeskjøbing 1851

1873, 7 Februar, Viet, Hans Christian Enghoff [ungkarl og drejer], , født i Broager 1851, Magdalene Cicilie Andresen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1853

1873, 14 Februar, Viet, Niels Hansen Goldmann [skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1841, Marie Dorthea Brandt [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1842

1873, 21 Februar, Viet, Christian Hansen Frederiksen Nielsen, , født i Ærøskjøbing 1842, Georgine Frederikke Nielsen født Petersen, , født i Ærøskjøbing 1837

1873, 28 Februar, Viet, Niels Hansen Brandt [skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1841, Henriette Margrethe Kelet, , født i Ærøskjøbing

1873, 11 Juli, Viet, Rasmus Eriksen Svinding [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1848, Eline Catharine Lauritsen, , født i Ærøskjøbing 1849

1873, 18 November, Viet, Johan Hartvig Dauer [kjøbmand], , født i Ærøskjøbing 1835, Marie Frederikke Frandsen Kaffka [frøken], , født 1839 i Schlesvig

1873, 16 December, Viet, Niels Hansen Drejø [skibsfører], , født i Ærøeskjøbing 1843, Meta Christine Petersen [frøken], , født i Ærøeskjøbing

1874, 9 Januar, Viet, Hans Petersen Hansen [bager, enkemand], , født i Stokkeby, Ane Marie Kastrup [pige], , født i Ærøskjøbing 1848

1874, 9 Januar, Viet, Rasmus Hansen Albertsen [ungkarl, sømand], , født i Marstal 1841, Christine Margrethe Oldau [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1840

1874, 16 Januar, Viet, Kjel Christian Schøsler [ungkarl, jordbruger], , født i Ærøskjøbing 1833, Christiane Petrine Volff, , født i Ærøskjøbing 1850

1874, 30 Januar, Viet, Niels Valdemar Schøsler [ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1844, Marie Dorthea Eriksen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1845

1874, 21 April, Viet, Lavrids Peter Lavridsen [handelsmand], , født i Tranderup 1850, Else Kristine Sofine Lavridsen født Flindt [enke], , født i Rudkjøbing 1837

1874, 23 April, Viet, Peder Hansen Madsen [arbejdsmand], , født i Vindeballe 1850, Marie Ludvigsen [jomfru], , født i Broager

1874, 5 Avgust, Viet, Julius Jens Fangel Biering [ungkarl], , født 1849 i Marstal, Andrea Betty Cathrine Skouboe [frøken], , født 1846 i Kjøbenhavn

1874, 11 September, Viet, Ole Peder Jensen, , født 1848 paa Thurø, Nielsine Christine Skaarup [jomfru], , født 1845 i Ærøskjøbing

1874, 18 September, Viet, Andreas Lavritsen Nissen [skibsfører], , født 1842 i Ærøskjøbing, Marie Bertha Caroline Brandt [frøken], , født i Kiel 1848

1875, 24 Januar, Viet, Martin Peter Birkholm [forhenværende kontorist], , født 1845 i Ærøskjøbing, Martine Eline Marie Kristensen [jomfru], , født i Marstal 1835

1875, 22 Januar, Viet, Erik Halmø Petersen [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1848, Bertha Katrine Kock [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1847

1875, 28 Januar, Viet, Rasmus Nielsen Kaspersen [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1841, Karoline Marie Henriette Sølvberg, , født i Svendborg 1845

1875, 29 Januar, Viet, Jørgen Ohlsen [snedker], , født i Broager 1853, Egidie Kristine Kristensen, , født i Ærøskjøbing 1853

1875, 7 Maj, Viet, Andreas Theodor Friis [ungkarl, stolemager], , født i Kjøbenhavn 1846, Ane Kristine Dithmann, , født i Ærøskjøbing 1855

1875, 18 Maj, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], , født 1845 i Hjelm paa Lolland, Marie Kristine Henriette Petersen [jomfru], , født 1852 i Bremen

1875, 18 Maj, Viet, Anders Gorm Hansen [ungkarl, overlærer], , født 1846 i Ellinge paa Fyn, Anna Kirstine Biering [frøken], , født 1851 i Marstal

1875, 21 Juli, Viet, Thomas Rasmussen [ungkarl], , født 1846 i Emborg i Jylland, Ane Christine Svinding [jomfru], , født 1838 her i Byen

1875, 31 August, Viet, Frederik Theodor Schøsler [ungkarl, kaptain], , født i Ærøskjøbing 1838, Eline Frederikke Eriksen [jomfru], , født her i Byen 1847

1875, 16 September, Viet, Hans Jørgensen Hansen [ungkarl, skipper], , født i Marstal 1847, Christiane Eriksen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1852

1875, 7 November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, murmester], , født i Aastrup paa Fyn 1850, Jensine Marie Lavridsen [jomfru], , født i Kragnæs 1856

1875, 29 Oktober, Viet, Andreas Erik Henrik Ernst Andkjær [enkemand, snedker], , født i Sandager paa Fyn 1839, Christine Boldemann [jomfru], , født her i Byen 1846

1875, 10 November, Viet, Peter Lavridsen Kock [ungkarl og kjøbmand], , født i Ærøeskjøbing 1846, Caroline Andrea Erichsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1853

1875, 3 December, Viet, Jens Lavritsen Riese [ungkarl og skipper], , født 1815 i Ærøskjøbing, Anna Catharine Nielsen, , født i Ærøskjøbing 1821

1876, 3 Marts, Viet, Peter Lavridsen Hansen [ungkarl og sømand], , født i Ærøskjøbing 1846, Karoline Petersen, , født i Omel 1847

1876, 6 Marts, Viet, Andreas Petersen Skamby [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1851, Anne Marie Christine Hylsebæk, , født i Ærøskjøbing 1852

1876, 10 Marts, Viet, Hans Olsen [ungkarl, styrmand], , født i Svendborg 1849, Eleonore Agnes Johanne Grønbeck, , født 1848 i Ærøskjøbing

1876, 30 April, Viet, Hans Peter Holst [enkemand, ord. kateket og førstelærer], , i Ærøskjøbing - født 1839 i Saxkjøbing, Sofie Christine Binas [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1850

1876, 1 Maj, Viet, Knud Hansen [ungkarl, skibstømrer], , født i Marstal 1853, Christine Lavridsen [pige], , født i Leby 1852

1876, 19 Maj, Viet, Rasmus Larsen [daglejer, ungkarl], , født paa Birkholm 1837, Margrethe Dorthea Brandt [jomfru], , født i Ærøskjøbing

1876, 17 Maj, Viet, Hans Jakob Bruun Kornerup [tømmersvend, ungkarl], , født i Sybe Præstegaard 1847, Anne Egidie Errboe [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1855

1876, 11 Juni, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl, styrmand], , født i Sønderborg 1853, Ane Katinka Andersen [pige], , født i Rudkjøbing 1858

1876, 21 Juni, Viet, Anders Martinus Jakobsen [ungkarl, gaardmand og mølleejer], , født 1841, Anna Cathrine Brandt [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1840

1876, 4 August, Viet, Julius Holger Petersen [ungkarl, adjunkt], , født i Odense 1847, Dorthea Benedikte Biering [frøken], , født i Marstal 1855

1876, 26 September, Viet, Hans Christian Castrup [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1850, Johanne Phillipine Frederikke Svinding [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1852

1876, 31 Oktober, Viet, Peter Eriksen Mortensen [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1845, Ane Marie Sofie Mathisen [jomfru], , født i Marstal 1848

1876, 8 November, Viet, Johan Aksel Vilhelm Høygaard [ungkarl, prokurator], , af Kjøbenhavn - født i Kjøbenhavn 1847, Helga Elisabeth Bruun [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1854

1876, 22 November, Viet, Hans Christoffer Kock [enkemand, baadfører], , født i Ærøskjøbing 1823, Karoline Kirstine Estrup født Ohlsen [enkemadam], , født i Ærøskjøbing 1843

1877, 19 Januar, Viet, Lavrids Henrik Vennerstrøm [ungkarl, styrmand], , født i Kjøbenhavn 1839, Ane Katrine Kaspersen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1837

1877, 2 Februar, Viet, Hans Andersen Larsen [ungkarl, skibsfører], , født i Rise 1840, Ane Marie Drejø [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1856

1877, 6 Januar, Viet, Hans Iver Goldmann [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1845, Ane Katrine Eriksen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1847

1877, 9 Februar, Viet, Peter Alfred Johnsen [ungkarl, sømand], , født i Ny Larsker Sogn 1849, Kirstine Sofie Rasmussen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1853

1877, 31 Marts, Viet, Klavs Kristian Jervelund [ungkarl, landmand], , født i Ærøskjøbing 1851, Dorthea Kristine Madsen [jomfru], , født i Eiby ved Odense 1858

1877, 22 Maj, Viet, Jens Chr. Sten [ungkarl, skipper], , født i Ærøskjøbing 1845, Ane Christine Drejø [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1851

1877, 27 Juli, Viet, Ulrik Nielsen [ungkarl, garver], , født i Schweitz 1851, Andrea Augusta Frederikke Kock, , født i Ærøskjøbing 1858

1877, 24 August, Viet, Karl Jørgen Jensen [ungkarl, sadelmager], , født i Ærøskjøbing 1850, Egidie Kristensen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1851

1877, 12 Oktober, Viet, Peder Ludvig Erichsen [ungkarl, typograf], , født i Odense 1851, Ingine Caroline Petersen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1850

1877, 12 September, Viet, Hans Madsen Kristensen [ungkarl, styrmand], , født i Marstal 1852, Katrine Hansine Volf [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1855

1877, 11 November, Viet, Snorre Johnson [ungkarl, tømmermand], , født paa Island 1848, Sigridur Lovisa Loptsdotter [jomfru], , født paa Island 1852

1877, 23 November, Viet, Frederik Kristian Hansen [ungkarl, handelsagent], , født i Schleswig 1851, Anne Egidie Errboe, , født i Ærøskjøbing 1854

1877, 14 November, Viet, Jakob Hansen [ungkarl, sømand], , født i Omel 1853, Maren Groth [jomfru], , født i Rismark 1853

1877, 28 December, Viet, Hans Jensen Kastrup [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1854, Ane Magrethe Christine Mathisen [jomfru], , født i Marstal 1852

1878, 10 Januar, Viet, Christian Petrus Jensen [ungkarl, handelsbetjent], , født i Ærøskjøbing 1853, Eline Petrine Hansine Schmidt [jomfru], , født 1851 i Ærøskjøbing

1878, 20 Juli, Viet, Hans Rasmussen Hansen [ungkarl], , født i Risemark 1839, Kirsten Christiansen [jomfru], , født i Bregning Sogn 1856

1878, 11 Oktober, Viet, Mathias Adolf Drejer [gjæstgiver], , født i Kjøge 1836, Eline Marie Lund [jomfru], , født 1844 i Ærøskjøbing

1878, 1 November, Viet, Joseph Petersen Errboe [ungkarl, doktor med.], , født 1844 i Ærøskjøbing, Anna Cathrine Vogelia Stenstrup [jomfru], , født 1862 i Ærøskjøbing

1878, 27 November, Viet, Karl Hansen [ungkarl, tjenestekarl], , født 1856 i Tved paa Fyen, Petra Christiane Rasmine Jensen, , født 1852 i Rudkjøbing

1879, 22 Januar, Viet, Mads Hansen Christensen [ungkarl, styrmand], , Marstal, Henriette Abelone Marie Dauer [pige], , Ærøskjøbing

1879, 7 Januar, Viet, Thomas Henrik Ebsen [ungkarl, styrmand], , født i Sønderborg 1848, Kristiane Wentemine Catharine Maas, , født i Sønderborg 1857

1879, 21 Januar, Viet, Erik Klavsen Drejø [ungkarl, styrmand], , født 1855 i Ærøskjøbing, Ane Martine Junker [jomfru], , født 1855 i Rise Sogn

1879, 25 April, Viet, Jens Christensen [ungkarl], , født 1845 i Søby, Ane Katrine Hansen [jomfru], , født 1838 i Bregninge

1879, 16 Maj, Viet, Jens Lavridsen Røhling [ungkarl og bagermester], , født 1848 i Ærøskjøbing, Metha Katrine Hansen [jomfru], , født 1855 i Lygumkloster

1879, 10 Juli, Viet, Sophus Martinus Dupont [ungkarl, bager], , i Trunderup - født i Aarhus 1855, Katrine Madsen [jomfru], , født i Seest 1857

1879, 1 August, Viet, Søren Sørensen [ungkarl, cand. philol.], , født i Danstrup Hvorslev Sogn 1848, Sofie Elisabeth Biering [jomfru], , født i Marstal 1857

1879, 29 August, Viet, August Kristian Rixen [ungkarl, blikkenslager], , født i Brügge 1851, Marie Drejø [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1858

1879, 21 November, Viet, August Bergithus Troest [ungkarl, maler], , født i Ærøskjøbing 1859, Bertha Katrine Fick, , født i Ærøskjøbing 1858

1879, 4 December, Viet, Jens Sørensen Nielsen [ungkarl, smedemester], , født i Bregning 1854, Ane Marie Kirstine Kock, , født i Ærøskjøbing 1856

1879, 23 December, Viet, Jens Peter Karlsen [ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1842, Dorthea Kristine Rigelsen, , født paa Augustenborg 1844

1879, 23 December, Viet, Johan Andreas Petersen [ungkarl, skibstømrer], , født i Ærøskjøbing 1854, Karen Weber, , født i Marstal 1851

1879, 31 December, Viet, Andreas Sørensen Lavridsen [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1853, Cicilie Kristine Birkholm, , født i Ærøskjøbing 1852

1880, 30 Januar, Viet, Hans Peter Clausen [styrmand], , født i Flensborg 1856, Magdalene Kristine Birkholm [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1880, 12 Februar, Viet, Jens Kristian Svane [seglmager], , født i Marstal 1851, Christiane Sofie Sten, , født i Ærøskjøbing 1848

1880, 27 Februar, Viet, Rasmus Henriksen Kock [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1855, Henrikke Nikoline Schmidt, , født i Ærøskjøbing 1855

1880, 23 Marts, Viet, Ferdinand Emil Julius Christian Mende [kjøbmand], , født i Pedersdorff paa Fermern 1833, Ellen Marie Caspersen, , født i Ærøskjøbing 1844

1880, 25 Juli, Viet, Kristian Christiansen Sørensen [ungkarl, sømand], , født i Store Emmerstede i Tønder Amt 1855, Ane Magrethe Christensen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1859

1880, 19 September, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, husmand], , i Stenstrup - født i Stenstrup 1844, Marie Sofie Larsen [jomfru], , født i Assens 1854

1880, 14 December, Viet, Lavrids Christian Jakob Bolivar Truelsen [murer og ungkarl], , født i Rudkjøbing 1854, Marie Cicilie Nielsen [jomfru], , født i Marstal Sogn 1857

1880, 21 December, Viet, Erik Lavridsen Kromann [styrmand], , født i Ærøskjøbing 1851, Marie Jørgine Bøisen [jomfru], , født i Haderslev 1858

1880, 30 December, Viet, Niels Andersen [smedemester, ungkarl], , født i Harup i Jylland 1854, Inger Hansine Hansen [jomfru], , født i Hellevad i Slesvig 1857

1881, 11 Januar, Viet, Johan Gotlib Binas [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1854, Lavrine Karoline Larsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1858

1881, 4 Februar, Viet, Jens Markus Markussen [enkemand, jordbruger], , født i Ormitzløv paa Sjælland 1851, Ane Christine Schmidt [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1863

1881, 8 Marts, Viet, Rasmus Christian Drejø [skibsfører, ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1853, Hansine Christiane Halmø [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1856

1881, 9 December, Viet, Peter Petersen Christensen [ungkarl], , født i Bregninge 1852, Bertha Katrine Lavridsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1861

1881, 7 December, Viet, Adolf Julius Dehn [ungkarl, sømand], , født i Langebæk paa Sjælland 1856, Eline Kristine Kristensen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1864

1881, 20 December, Viet, Thomas Lund Schmidt [enkemand, baadfører], , født i Humble paa Langeland 1831, Ane Magrethe Rasmussen [jomfru], , født i Marstal 1843

1881, 20 December, Viet, Lavrids Kock Svinding [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1853, Micha Elise Henriette Junker [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1858

1882, 20 Januar, Viet, Hans Frederiksen [ungkarl, skomagersvend], , født i Lysabild paa Als 1857, Marie Dorthea Petersen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1860

1882, 25 Oktober, Viet, Rasmus Petersen [ungkarl, tømmermand], , født 1856 i Tranderup paa Ærø, Marie Katrine Eriksen [jomfru], , født i Vraa paa Ærø 1864

1882, 10 November, Viet, Viktor Emanuel Gottfred Jensen [ungkarl, skomager], , født 1858 i Vejle, Johanne Frederikke Andresen [jomfru], , født 1861 i Ærøskjøbing

1882, 22 December, Viet, Niels Hansen Troest [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1853, Ane Katrine Christensen [jomfru], , født 1852 i Ærøskjøbing

1882, 30 December, Viet, Hans Hansen [ungkarl, murer], , født i Egense paa Fyn 1859, Martine Magrethe Creutz [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1859

1882, 29 December, Viet, Niels Nielsen Christensen [ungkarl, skomagersvend], , født i Troense 1860, Elisabeth Marie Stoltenberg født Petersen [enke], , født i Næstved 1858

1883, 5 Januar, Viet, Christian Hansen Lindgaard [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1857, Hansine Rasmine Svinding [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1851

1882, 28 December, Viet, Hans Esbensen [ungkarl, skipper], , født i Strandby paa Fyen 1853, Mine Kirstine Skamby [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1853

1883, 15 Februar, Viet, Lavritz Iversen Carslund [sømand, ugift], , født i Ærøskjøbing 1854, Anna Katinka Andresen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1856

1883, 9 Februar, Viet, Hans Holm Petersen [ungkarl, jordbruger], , født i Dunkjær 1845, Maren Lavridsen [jomfru], , født i Oldau 1839

1883, 2 November, Viet, Christian August Andersen [ungkarl, snedker], , født i Møllemark i Broager Sogn 1838, Katrine Elise Friis [jomfru], , født i Marstal 1836

1883, 15 November, Viet, Peter Hansen [tjenestekarl, ungkarl], , [født] i Risemark 1853, Mette Katrine Klavsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1863

1883, 22 November, Viet, Niels Peter Andersen [møllersvend, ungkarl], , født 1859 i Thestrup Ringsted Herred, Caroline Dorthea Bjørnsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1884, 11 Januar, Viet, Lars Rasmussen [murer, ungkarl], , født 1859 i St. Jørgensgaard ved Svendborg, Caroline Marie Lavridsen [jomfru], , født 1862 i Ærøskjøbing

1884, 17 Januar, Viet, Hans Jørgen Hansen [tjenestekarl, ungkarl], , født i Tranderup 1858, Ellen Christiansen [jomfru], , født 1864 i Søby

1883, 14 December, Viet, Lavrids Phillip Lavridsen [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1851, Anna Maria Lavridsen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1884, 29 Januar, Viet, Hans Christian Theodor Erichsen [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1856, Marie Christine Petersen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1884, 29 April, Viet, Fritz Ludvig Oskar May [ungkarl, smed], , født i Kjøbenhavn 1857, Marie Lavritzine Kristine Lund [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1884, 22 April, Viet, Hans Petersen [enkemand, detailhandler], , født i Dalum Sogn Odense Amt 1853, Eline Dorthea Wulff [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1857

1884, 3 Maj, Viet, Niels Andreas Christensen [ungkarl, arbejdsmand], , født i Ærøskjøbing 1858, Kristine Henriette Schumann [jomfru], , født 1850 i Aabenraa

1884, 28 Oktober, Viet, Hans Vilhelm Rasmussen [ungkarl, tobaksbinder], , født i Holbæk 1857, Wilhelmine Lovise Cathrine Rixen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1859

1884, 27 November, Viet, Abraham Christian Svane [ungkarl, bager], , født i Marstal 1861, Inger Magdalene Christine Petersen [jomfru], , født i Ærøskjøbing 1863

1884, 16 December, Viet, Anton Leonhard Svinding [ungkarl, sømand], , født i Ærøskjøbing 1858, Christine Frederikke Jensen, , født i Ærøskjøbing 1862

1885, 10 Februar, Viet, Lavrids Phillip Lavridsen [styrmand, ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1860, Helene Sofie Bruun, , født i Ærøskjøbing 1862

1885, 18 Januar, Viet, Carl Frederik Petersen [ungkarl, tobaksbinder], , født i Faaborg 1851, Emma Sofie Henriette Andersen, , født i Odense 1854

1885, 17 Maj, Viet, Axel Peter Petersen [ungkarl, uhrmager], , født i Odense 1851, Sofie Jensen, , født i Gylling i Jylland 1854

1885, 19 Marts, Viet, Peter Christian Slot [ungkarl, tjenestekarl], , født i Gallehus Møgeltønder Sogn 1859, Catrine Marie Clavsen, , født i Dunkjær 1857

1885, 20 Marts, Viet, Lavrids Jensen Olsen [ungkarl, kustømrer], , født i Ærøskjøbing 1854, Christine Cicilie Petersen, , født i Ærøskjøbing 1860

1885, 18 Maj, Viet, Frederik Sonne [ungkarl, skibsfører], , født i Ærøskjøbing 1856, Marie Katrine Stokkeby, , født i Ærøskjøbing 1866

1885, 23 September, Viet, Hans Rasmussen Svinding [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1855, Bertha Petrine Bernhardine Mortensen, , født i Ærøskjøbing 1857

1885, 2 Oktober, Viet, Jens Christian Svane [sejlmager, enkemand], , født i Marstal 1851, Caroline Berteline Hansen, , født i Lebensou i Holsten 1852

1885, 11 December, Viet, Kristen Larsen [uldhandler, ungkarl], , født i Sønderaas Sunds Sogn 1861, Eline Marie Lavridsen, , født i Ærøskjøbing 1865

1886, 16 Januar, Viet, Gustav Adolf Carl Svendsen [bundtmager, enkemand], , født i Sønderborg 1853, Anna Kristine Hansen, , født i Haderslev 1858

1886, - [dato ikke indført], Viet, Jens Larsen [ungkarl, uldhandler], , født i Sønderaas Sunds Sogn 1856, Maren Asmussine Jakobine Gram, , født i Ærøskjøbing 1865

1886, 2 Maj, Viet, Christian Christiansen Sørensen [sømand, enkemand], , født 1855 i Store Emmersted Tønder Amt, Mette Marie Jensen [pige], , født 1857 i St. Mortens Sogn ved Næstved

1886, 25 Juni, Viet, Lars Pedersen Nielsen [mølleforpagter, ungkarl], , født 1856 i Rise, Marie Sofie Frederikke Schmidt [pige], , født 1863 i Ærøskjøbing

1886, 9 November, Viet, Erik Petersen Clavsen [træskomand], , født 1846 i Ærøskjøbing, Ane Kirstine Albertsen [pige], , født 1854 i Bregninge

1886, 22 December, Viet, Berend Carl Marius Petersen [ungkarl, snedker], , født 1861 i Ærøskjøbing, Margrethe Dorthea Frantzen [pige], , født 1862 i Ærøskjøbing

1886, 26 December, Viet, Jens Larsen [ungkarl, ølhandler], , i Svendborg - født i Sønderaas Sunds Sogn 1856, Maren Asmussen Jakobine Gram, , født i Ærøskjøbing 1865

1887, 4 Maj, Viet, Nis Lauesen Læk [ungkarl, skomager], , født 1853 i Skaarup - forhen Taps Sogn i Slesvig, Andrea Mathilde Mathiesen, , født 1859 paa Stryn

1887, 1 Juli, Viet, Lavrids Albertsen Stage [ungkarl, snedker], , født 1846 i Ærøskjøbing, Gjerda Mrie Hylsebæk, , født 1854 i Ærøskjøbing

1887, 5 August, Viet, Jens Albertsen [skibsrheder, enkemand], , født 1836 i Ærøskjøbing, Henrikke Nikoline Schøsler, , født 1868 i Ærøskjøbing

1887, 30 September, Viet, Asmus Bernhard Emil Johansen [ungkarl, uhrmager], , født i Faaborg 1854, Ane Marie Weber, , født i Ærøskjøbing 1858

1887, 27 Oktober, Viet, Carl Avgust Hansen Petersen [ungkarl, rebslager], , født i Ærøskjøbing 1862, Johanne Rasmussen, , født i Rise 1867

1887, 24 November, Viet, Mads Kristensen Lavridsen [ungkarl, kjøbmand], , født i Leby 1860, Albertine Kristine Fabricius, , født i Ærøskjøbing 1867

1887, 26 December, Viet, Albert Andersen Jørgensen [ungkarl, styrmand], , født i Kragenæs Marstal Sogn 1858, Caroline Marie Cathrine Andersen, , født i Ærøskjøbing 1859

1888, 27de April, Viet, Niels Hansen [ungkarl, mursvend], , født i Vesterskjærninge paa Fyn 1858, Egidie Emilie Steen, , født i Ærøskjøbing 1859

1888, 13 Maj, Viet, Behrend Frederik Troest [ungkarl, maskinarbejder], , født i Ærøskjøbing 1855, Ane Marie Christensen, , født i Ærøskjøbing 1855

1888, 17 August, Viet, Peter Hansen Svarer [ungkarl, sømand], , født i Ærøskjøbing 1865, Christiane Ziseldine Svinding, , født i Ærøskjøbing 1865

1888, 27 August, Viet, Gustav Adolf Carl Svendsen [enkemand, bundtmager], , født i Sønderborg 1853, Frederikke Sofie Cathrine Hylsebæk, , født i Ærøskjøbing 1866

1888, - [dato ikke indført], Viet, Oluf Johansen [ungkarl, skrædersvend], , født i Christiania 1864, - [navn ikke indført], , født i Marstal Landsogn

1888, 26 Oktober, Viet, Carl Johan Georg Schweder [ungkarl, kjøbmand], , født i Ærøskjøbing 1857, Ane Marie Lavridsen, , født i Ærøskjøbing 1868

1888, 14 Oktober, Viet, Carl Johan Petersen [ungkarl, møllersvend], , født i Vester Aaby paa Fyn 1866, Ane Caroline Christensen, , født i Ærøskjøbing 1865

1888, 2 November, Viet, Andreas Andersen Hansen [ungkarl, sømand], , født i Ærøskjøbing 1858, Magdalene Christine Petersen, , født i Ærøskjøbing 1865

1889, 4 Januar, Viet, Søren Peder Hansen [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1860, Christine Hylsebæk Lavridsen, , født i Ærøskjøbing 1865

1889, 10 Februar, Viet, Lavrits Petersen Hansen [ungkarl, kjøbmand], , født i Bregninge 1853, Berthe Marie Sørensen, , født i Gurre Tidkjøb Sogn i Sjælland 1858

1889, 3 Februar, Viet, Carl Henrik Haugsted [enkemand, kobbersmed], , født i Assens 1841, Margrethe Christine Jensen født Antonsen [enke], , født i Munkbrarup Egensund 1841

1889, 5 Maj, Viet, Peter Hansen Schmidt [ungkarl, tømmermester], , født i Ærøskjøbing 1854, Ane Krestine Marcussen født Schmidt [enke], , født i Ærøskjøbing 1863

1889, 22 April, Viet, Carl Wilhelm August Walther [ungkarl, bagersvend], , født i Skælskør 1863, Ane Cathrine Brandt, , født i Ærøskjøbing 1869

1889, 23 Maj, Viet, Niels Jørgensen [fabrikant, ungkarl], , født i Ærøskjøbing 1859, Hansine Marie Mattæa Grønbech, , født i Rønne paa Bornholm 1857

1889, 23 Juni, Viet, Anders Madsen [ungkarl, murer], , født i Egense paa Fyn 1861, Maren Sofie Susanne Sindt, , født i Marstal 1859

1889, 9 August, Viet, Johannes Fich [ungkarl, maler], , født i Ærøskjøbing 1864, Margrethe Kirstine Hesselberg, , født i Blaustrup pr. Lillerød 1861

1889, 9 August, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl, snedker], , født i Kragenæs 1867, Cecilie Marie Cathrine Andresen, , født i Ærøskjøbing 1866

1889, 22 December, Viet, Peder Thomsen [skomagermester, ungkarl], , født i Egense paa Fyn 1864, Sidsel Mrie Groth, , født i Risemark 1867

1890, 14 Februar, Viet, Peder Christensen Pedersen [ungkarl, skomagermester], , født i Tranderup 1864, Anne Marie Brandt, , født i Ærøskjøbing 1866

1890, 2 Februar, Viet, Hans Hansen [ungkarl, smed], , af Marstal - født i Marstal Bondeby 1858, Anne Marie Gram, , født i Ærøskjøbing 1869

1890, 31 Januar, Viet, Rasmus Hansen Friis [ungkarl, matros], , af Marstal - født i Marstal 1865, Andrea Augusta Petersen, , født i Ærøskjøbing 1859

1890, 6 Februar, Viet, Mads Peder Kastrup [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1860, Marie Egidie Clausen, , født i Rise Sogn 1869

1890, 12 Marts, Viet, Georg Wilhelm Wilde [ungkarl, skibsfører], , født i Lisberg pr. Aarhus 1861, Agatha Lauritsen, , født i Ærøskjøbing 1871

1890, 21 Marts, Viet, Rasmus Jensen Hansen [ungkarl, styrmand], , født i Tranderup - nu i Marstal Mark 1863, Anne Marie Svarer, , født i Ærøskjøbing 1869

1890, 29 April, Viet, Therkild Clausen [ungkarl, jordejer], , født i Stokkeby Rise Sogn 1839, Johanne Hansen, , født i Leby Bregninge Sogn 1864

1890, 21 September, Viet, Carl Marius Mortensen [skibstømrer], , født i Aastrup paa Fyn 1869, Jørgine Frederikke Lund, , født i Ærøskjøbing 1870

1890, 20 November, Viet, Anders Nissen [ungkarl, kaadbo], , født i Øster Bregninge 1860, Maren Kirstine Hansen, , født i Vraa 1867

1891, 18 Januar, Viet, Knud Isak Rise [ungkarl, maler], , født i Ærøskjøbing 1861, Christine Lauritsen, , født i Ærøskjøbing 1865

1891, 18 Februar, Viet, Hans Peter Zifeldt [ungkarl, fisker], , født i Ærøskjøbing 1849, Henriette Rasmine Stokkeby, , født i Ærøskjøbing 1849

1891, 2 April, Viet, Jens Rasmussen Christensen [enkemand, jordbruger], , født i Tranderup Sogn 1847, Ane Groth, , født i Ronæs Marstal Landsogn 1855

1891, 7 August, Viet, Peter Hvalsøe Svinding [ungkarl, sømand], , født i Ærøskjøbing 1863, Severine Lorine Nielsen, , født i Ærøskjøbing 1866

1891, 16 August, Viet, Rasmus Henrichsen Kock [enkemand, købmand], , af Humble - født i Ærøskjøbing 1855, Marentine Karoline Nielsen, , født i Humble Sogn Langelands Sønderherred 1857

1891, 2 Oktober, Viet, Ludvig Frederik Thonbal [ungkarl, rorbetjent], , født i Nysted 1863, Marie Christine Olsen, , født i Ærøskjøbing 1868

1891, 30 Oktober, Viet, Thomas Knudsen Hansen [ungkarl, købmand], , født i Oldemark 1866, Anne Marie Olsen, , født i Ærøskjøbing 18..

1892, 8 Januar, Viet, Laurits Anton Theodor Zifeldt [ungkarl, matros], , født i Ærøskjøbing 1859, Maren Hansen, , født i Vrangagre Søby Sogn 1871

1892, 15 Januar, Viet, Niels Mogensen Svarer [ungkarl, styrmand], , født i Ærøskjøbing 1867, Else Marie Svinding, , født i Kolding 1869