Østrup, 1884-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1884-1891, Østrup sogn, Lunde herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1884, -, 2406, Dødfødt dreng, søn af indsidder Knud Madsen
1884, -, 1708, Dødfødt dreng, søn af murer Christian Pedersen, Østrup
1884, 0508, 1008, Hans Christian Marius Hansen, 10, søn af røgter paa Blaaholm Jens Hansen, tjener hos gaardmand Lars Rasmussen, Østrup Mark
1884, 1709, 2409, Hans Hansen husmand, 88, i Østrup
1884, 2809, 0410, Peder Eriksen, gaardbestyrer, 24 og 5 maaneder, i Østrup Mark. Søn af gaardmand Erik Pedersen
1885, 1701, 2201, Anders Pedersen, gaardmand, 67, i Dagstrup
1885, 1902, 2502, Karl Christian Poulsen, 6 maaneder, søn af Morten Christian Poulsen, tilhuse i Østrup Lyshus. MCP søn af indsidder Poul Mortensen
1885, 2411, 3011, Peder Jensen, aftægtsmand og husmand, 75, i Østrup. Tjener i Østrup Præstegaard siden 1840
1886, 1201, 1701, Harald Valdemar Pedersen, 1 og 5 maaneder, søn af indsidder Peder Pedersen, Vigelsø
1886, 1801, 2301, Christian Peder Larsen, malersvend, 27, af Østrup Mark. Søn af husmand Peder Jochumsen
1886, 2904, 0605, Niels Jørgensen, vægter, 86, tjenende paa Østrupgaard
1886, 1707, 2307, Ole Christian Frandsen, gaardejer, 71 og 11 maaneder, i Dagstrup. Søn af gaardmand Frands Poulsen, i Dagstrup
1886, 0109, 050, Jakob Hansen, fattiglem, 57
1886, 3009, 0810, Peder Jeppesen, aftægtsmand, 84 og 6 maaneder, i Østrup
1886, 0712, 1212, Mads Christian Madsen, 4 maaneder, søn af indsidder Knud Madsen, Østrup
1887, 2606, 0207, Johannes Jensen, gift og gaardmand, 70 og 6 maaneder, af Østrup
1887, 1007, 1807, Knud Rasmussen, gaardmand, 56, Østrup Mark
1888, 2601, 3101, Isak Johansen, ugift røgter, 85, hos gaardmand Lars Rasmussen Gerskov. Tidligere tjente i Præstegaarden
1888, 1405, 1905, Jens Christian Møller, ugift candidat theologie og gaardfæster, 77, Dagstrupgaard
1888, 2806, 0307, Niels Martin Hans Christian Hansen, 15 og 2 maaneder, søn af husmand Mads Jakob Hansen, Lindeskovhus
1888, 2906, 0507, Lars Rasmussen, enkemand og gaardfæster under Østrupgaard, 66, Gerskov paa Østrup Mark
1888, 0111, 0811, Mathias Peder Lundgren, gift, skomager og indsidder, 56, i Østrup
1889, 2101, 2801, Niels Knudsen, gift, husmand, tømre og nu aftægtsmand, 78, Dagstrup Mark
1889, 1889, 0503, 1103, Niels Hansen (Beldring), enkemand, husmand og nu aftægtsmand, 77, paa Dagstrup Mark
1889, 0506, 1106, Lars Andersen, enkemand og husmand, 93, Dagstrup Mark
1889, 2010, 2410, Niels Elias Gotfred Pedersen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Rasmus Pedersen, i Østrup
1890, 1301, 1901, Peder Larsen, gift, skomager og fæstehusmand under Nislevgaard, 78, i Østrup
1890, 2502, 0403, Peder Larsen, gift, murer og fæstehusmand, 72, i Dagstrup Skov
1890, 0105, ..05, Mads Sørensen, enkemand og arbejdsmand, 74, tjenende som røgter paa Christiansminde, i Østrup
1890, 0106, 0706, Niels Jørgen Nielsen, ugift malersvend, 26, hos stedfaderen husmand Peder Jochumsen, Østrup Mark
1890, 0512, 1212, Rasmus Johannes Hansen Rosenlund, ugift skrædder og indsidder, 47, i Østrup. Søn af afdøde husmand Hans Larsen, i Østrup
1891, 0103, 0703, Knud Larsen, enkemand og husmand, 52 og 7 maaneder, Dagstrup Mark
1891, 2305, 2905, Ole Martinus Bendtsen, ugift husmand, 76, i Østrup
1891, 0410, 0910, Anders Christian Marin Andersen Hedelund, 5 maaneder, søn af husmand Lars Andersen Hedelund, af Østrup
1891, -, 1312, Dødfødt dreng, søn af ugift Karen Kirstine Pedersen Dansbo, af Ørbæk. Datter af husmand Peder Larsen
1892, 0401, 0901, Jørgen Pedersen, gaardejer, 74, Østrup
1892, 1001, 1501, Hans Vilhelm Nielsen, husmand, 69, hos husmand Rasmus Andersen i Østrup. Af Ørritslev
1892, 2601, 0102, Anders Hansen Bæksted, husmand og købmand, 51, i Østrup
1884, 0902, 1502, Caroline Jørgensen, 10, datter af indsidder Jørgen Jørgensen, af Østrupgaard
1884, 0204, 1204, Lovise Lundorph,77, paa Vigsløv. Indsidder Peder Pedersens svigermoder
1884, 0406, 0906, Rasmine Andersen, indsidderske, 52 og 3 maaneder, i Østrup
1884, 1106, 1406, Maren Kirstine Pedersen, 8 og 10 maaneder, datter af husmand Jørgen Pedersen, af Østrup Mark
1884, 2108, 2708, Christiane Hansdatter, 64, af Østrup, Husmand Knud Christensen
1884, 2912, 05011885, Ane Katrine Hansdatter, 81, enke. Husmand Hans Larsen
1885, 0110, 0710, Maren Knudsdatter, enke, 74, paa Dagstrup Mark. Husfæster og skrædder Hans Olsen
1885, 0510, 1210, Lavra Frederikke Lassen, 53, ophold hos moderen enke fru Lassen, i Odense. Datter af afdøde sognefoged i Østrup og Hjadstrup og consistorialraad S. P. Lassen
1886, 1302, 1802, Mette Marie …, enke og fattiglem, 78, Østrup. Husmand Anders Andersen
1886, 1204, 1904, Trine Margrete Jeppesen Ærøgaard, 33 og 9 maaneder, af Østrup. Datter af gaardejer Jeppe Pedersen
1886, 0203, 0903, Ane Margrethe Nielsen, enke, 77, i Svindinge. Lærer og Dannebrogsmand Andersen
1886, 0406, 1006, Gjertrud Rasmussen, enke, 84, af Østrup. Væver og husmand Jørgen Nielsen
1887, 0401, 1001, Kirsten Jespersdatter, enke paa Allesø Fattigvæsen, 71, hos datteren husmand Knud Hansen Hedemarks hustru, Dagstrup Mark
1887, 2201, 2701, Lavra Kirstine Rasmussen, 2 ¾, datter af gaardfæster Peder Rasmussen, af Østrup Skovgaard
1887, 0503, 1103, Karen Marie Nielsdatter, enke, 64, af Østrup. Smed Jørgen Pedersen
1887, 2405, 3005, Anne Marie Pedersen Dansbo, ugift sypige, 31 og 5 maaneder, Østrup. Datter af husmand Peder Larsen
1888, 1303, 2103, Mette Katrine Andersdatter (Anderup), enke, 76 og 3 maaneder, af Østrup. Husmand og væver Christen Nielsen
1888, 2607, 0108, Mette Kirstine Mortensen (Olsen) Vanggaard, 51, af Østrup. Gaardejer og amtsraadsmedlem Andreas Hansen
1888, 0308, 1008, Regine Magdalene Lund f. Jakobsen, enke og fru, 64, til Østrupgaard og Hoffmansgade. Godsforvalter Lund
1888, 0311, 0811, Anne Nielsdatter, 74, ved Dagstrup Kro. Husmand Niels Hansen
1889, 1602, 2302, Anna Elisabeth Møller f. Nue, enke, 78, til Østrupgaard. Stamhusbesidder Y. Møller
1889, 2603, 3103, Marie Kirstine Nielsen, fattiglem, 50, hos husmand Jørgen Pedersen, Østrup Mark. Fattiglem Josef Poulsen, af Østrup Mark, forsørgelsesberettiget i Søndersø
1889, 1204, 1804, Dorthea Andersdatter, 65, lejehus Østrup Mark. 1. indsidder Lars Madsen, af Østrup Lejehus, 2. indsidder Peder Christensen
1889, 1908, 2408, Maren Jensen, 47, af Dagstrup Mark. Husmand Knud Larsen
1889, 2511, 0412, Ane Marie Andersen, datter af gaardmand Poul Christian Olsen, i Dagstrup. Stedfader gaardmand Anders Pedersen, Dagstrup
1890, 1007, 1507, Karen Marie Andersen, ¼, datter af husmand Lars Andersen Herslund og Maren Kirstine Andersen, Herslund Lavlund, Østrup
1890, 1411, 2011, Thora Anna Christiane Jørgensen f. Berg, 38, Østrup Mølle. Møller Niels Christian Jørgensen
1891, 1805, 2305, Sidsel Katrine Sørensdatter,71, ophold hos datteren paa Klintebjerg. Indsidder Hans Nielsen af Østrup
1891, 1908, 2308, Abelone Marie Larsen …delund,48, af Østrup Skovggaards Mark. Husmand Rasmus Christian Jensen
1891, 1312, 2112, Gjertrud Katrine Davidsdatter, 63 og 2 maaneder, af Dagstrup. Gaardejer Mads Nielsen, rejst til Amerika (mormon)
1892, 0401, 0901, Johanne Pedersdatter, 74. Gaardejer Jørgen Pedersen