Hjadstrup, 1888-191, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1888-1891, Hjadstrup sogn, Lunde herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1888, 1901, 2601, Knud Jørgensen, gift, gaardejer og sogneraadsformand, 50, Kappendrup. Søn af afdøde gaardmand Jørgen Christensen i Gjøngstrup
1888, 3101, 0802, Hans Andersen, gift og husejer, 57, paa Emmelev Mark. Født i Hasmark
1888, 2002, 2602, Hans Peder August Olsen, 5 maaneder, søn af indsidder Christen Olsen, under Tjurendal Fattigvæsen, Hjadstrup Mark
1888, 2502, 0203, Hans Hansen, enkemand, 87, paa aftægt hos sønnen husmand Jens Hansen Godtfred, Kappendrup. Født 1801 i Stige
1888, 0505, 1005, Anders Rasmussen, 2, søn af husmand Lars Rasmussen, Brandsby Mark
1888, 1805, 2405, Alfred Thorvald Jørgensen, ½, søn af tjenestekarl Otte Jørgensen, f.t. i Landsbyen Vejle og Charlotte Nystrøm, tjener paa Kjørup. I pleje hos husmand Anton Svendsen, Kappendrup Mark
1888, 1306, 1906, Poul Henriksen (Melby), aftægt, 77 og 7 maaneder, i Kappendrup. Fra sønnen husmand Hans Henrik Poulsen, Seden
1888, 1308, 1708, Hans Rasmussen, enkemand, husejer og slagter, 40, i Brandsby. Født 17.1.1848 i Uggerslev
1889, 2502, 0403, Magnus Emilius Jantzen, gift, partikulier og fhv. jernbaneexpedient, 84, boende hos sin svigersøn kjøbmand Albert Foersom, Kappendrup
1889, 2802, 0703, Hans Rasmussen, enkemand, 71, paa aftægt hos sin svigersøn smed Jens Frederik Petersen, i Gyrup
1889, 1805, 2205, Hans Rasmussen, 21, ugift tjenestekarl, paa Nislevgaard. Født 11.9.1867 i Brandsby. Søn af husmand Lars Rasmussen, Brandsby Mark
1889, 0707, 1207, Mads Andersen Selgaard, gift og gaardejer, 46, i Bladstrup
1889, 2309, 3003, Jens Hansen Gotfred, gift og husmand, 55, Kappendrup
1889, 0911, 1511, Peder Hansen, gift, husmand og maltgjører, Hjadstrup Mark
1889, 2211, 2811, Dødfødt dreng, søn af smed Jens Peder Nielsen, Kappendrup
1889, 1512, 2112, David Pedersen, enkemand og husmand, 81, paa aftægt hos sin svigersøn husmand Rasmus Kristiansen, Kappendrup
1890, 0903, 1503, Rasmus Pedersen Emlund, enkemand og levede af sine midler, 41, Kappendrup
1890, 1890, 2910, 0611, Carl Christian Madsen, 7 uger, søn af husmand Jens Madsen, Hjadstrup
1890, 2412, 2912, Sofus Holm Knudsen, 11, søn af snedker Knud Nielsen og hustru, Bladstrup
1891, 0802, 1502, Christen Frandsen, enkemand og paa aftægt, 66, Brandsby Mark
1891, 1802, 2502, Thorvald Pedersen, 1, søn af tjenestepige Ane Hansine Hansen, Hjadstrup Mark (Skelmae)
1891, 2003, 2603, Jens Nielsen, gift og husmand, 76, Emmelev Mark
1891, 0605, 1205, Mads Nielsen, enkemand og husmand, 71, Hjadstrup Mark
1891, 1605, 1805, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Jensen og hustru, Emmelev Mark
1891, 1506, 2106, Anders Rasmussen, enkemand, husmand og paa aftægt, 75, Hjadstrup
1891, 3006, 0706, Rasmus Peder Rasmussen, 2, søn af husmand Rasmus Rasmussen, Emmelev
1891, 0107, 0707, Hans Johansen, ugift fattiglem, 75, i pleje hos væver Jakob Sørensen, Brandsby Mark
1891, 0810, 1610, Christen Nielsen Aaboe, ugift partikulier, 60, boende hos sin broder møller Rasmus Nielsen Aaboe, af Gyrup Mølle
1888, 0102, 0802, Ane Mortensen, gift, 55, i Gyrup. Født 17.3.1832 i Uggerslev. Husmand Hans Rasmussen
1888, 0302, 0802, Karen Marie Stensdatter (Grønfeldt), enke paa Fattigvæsenet i Ø. Gadstrup, boende i Hjadstrup Fattighus. Født 4.12.1816 i Klinte eller Grindløse
1888, 1902, 2702, Ane Margrete Jørgensdatter, gift, 66, Kappendrup. Husmand paa aftægt David Pedersen
1888, 1406, 2006, Ane Kirstine Pedersen, 8, datter af enkemand og husmand Rasmus Pedersen, i Kappendrup
1888, 2406, 0107, Emilie Leontine Hansen, 6 maaneder, datter af indsidder og fhv. smed Christian Hansen, Hjadstrup Fattighus
1888, 2806, 0407, Ane Marie Knudsdatter, gift, 74, i Hjadstrup. Født 27.2.1814 i Baardesø. Skomager og aftægtshusmand Anders Rasmussen
1888, 3006, 0607, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 82, paa aftægt hos smed Jens Frederik Pedersen, i Gyrup
1888, 0608, 1108, Ane Knudsdatter (Gjøngstrup), enke, 80, paa aftægt hos sønnen husmand Niels Christensen, Kappendrup. Født 6.3.1808 i Gjøngstrup. Husmand Christen Pedersen, Kappendrup
1888, 3009, 0510, Gertrud Cathrine Olsdatter, ugift, 66, i huset hos broderen gaardmand Peder Olsen, Emmelev Mark. Født 7.12.1821. Datter af gaardmand Ole Henriksen
1888, 3110, 0711, Ane Dorthea Andersen, 11, datter af indsidder Jørgen Andersen, Hjadstrup Mark
1888, 1012, 1412, Maren Jensdatter (Grindløse-Egense), enke, 72, paa aftægt hos husmand Anders Jakobsen, Kappendrup. Født i 29.5.1816 i Grindløse. Husmand Rasmus Andersen, Kappendrup
1889, 1003, 1803, Kirsten Rasmussen, gift, 58, af Kappendrup. Husmand Henrik Hansen
1889, 2703, 0304, Kirsten Rasmussen, gift, 70, Hjadstrup. Husmand Niels Pedersen
1889, 0804, 1504, Ane Cathrine Eriksen Demant, enke, 88, paa aftægt hos sin svigersøn … Jens Johansen, paa Brandsby Mark. Husmand Anders Jensen paa Brandsby Mark
1889, 1889, 1904, 2504, Marie Kirstine Simonsen, gift, 54, i Bladstrup. Gaardmand Christen Olsen
1889, 3105, 0606, Anna Hansine Hansen (tvilling), 3 uger, datter af husmand Rasmus Hansen, af Kappendrup
1889, 1806, 2206, Karen Nielsdatter Gyrup, enke, 77, paa aftægt hos sønnen Jens Pedersen Nielsgaard, Hjadstrup. Gaardmand Peder Jensen, i Hjadstrup
1889, 0807, 1207, Marie Rasmine Hansen (tvilling), 2 maaneder, datter af husmand Rasmus Hansen, af Kappendrup   
1889, 2010, 2610, Ane Carlsen (Bladstrup), ugift, 31, Bladstrup. Datter af gaardmand Carl Andersen, Bladstrup
1889, 1211, 1911, Anne Ottosdatter (Kosterslef), gaardmandsenke, 86, paa aftægt hos sin stedsøn gaardmand Hans Jensen, Emmelev. Gaardmand Jens Hansen (Frammelev)
1890, 1402, 1902, Karen Hansdatter, enke, 74, under Hjadstrup Fattigvæsen, Gyrup Mark
1890, 0911, 1411, Mette Marie Jørgensen, gift og distriktsjordemoder, 30, i Hjadstrup
1890, 0312, 1112, Marie Christine Jantzen f. Warhuus, enke, 78, af Kappendrup. Fhv. jernbaneexpedient Jantzen
1890, 0312, 1112, Marie Jakobsdatter, gift, 78, Brandsby Mark. Gaardmand Knud Andersen
1890, 2112, 2912, Ane Margrete Christensdatter, enke, 76, paa aftægt hos gaardmand Simon Pedersen, i Emmelev. Gaardmand Peder Nielsen
1891, 1306, 1906, Mary Christiane Caroline Mathiasen, 4 uger, datter af gaardmand Hans Mathiasen og hustru, Brandsby
1891, 0912, 1612, Kirstine Hansen, gift, 40, Emmelev Mark. Husmand Hans Jensen