Brylle, 1813-1837, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1813-1837, Brylle sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 0412, Mads Knudsen, ungkarl, 46, Ravnebierg og pige Anne Marie Andersdatter, i Lille Skræppenborg
1814, 1106, Mads Larsen, ungkarl, 46, Render og pige Anne Kirstine Madsdatter, 47, Render
1814, 1211, Jørgen Larsen Spangen Smed, ungkarl, 23, Brylle og pige Karen Jørgensdatter, tjenende gaardmand Rasmus Ploug, Brylle
1814, 1911, Peder Rasmussen, ungkarl og pige Giertrud Larsdatter
1814, 2611, Jørgen Pedersen, ungkarl, 32, Gundestrup og pige Karen Marie Pedersdatter, 15, Brylle
1814, 2611, Anders Rasmussen, ungkarl og pige Marie Rasmusdatter
1815, 1103, Johan Berntsen, enkemand og smed, Render og enke Maren Jochumsdatter, Rørhuuset
1815, 0107, Knud Jørgensen, ungkarl og gaardmand, 26, Lille Skræppenborg og enke Johanne Andersdatter, 27, Lille Skræppenborg
1815, 2807, Jens Nielsen, ungkarl og boelsmand, 32, Espestedet og pige Anne Catrine Hansdatter, 37, i Espestedet
1815, 2110, Peter Christian Jacobsen, ungkarl og gaardmand, 24, Brylle og pige Karen Hansdatter, 18, Brylle
1815, 0411, Rasmus Jeppesen, 30, tienende Hans Skytte, Naarup og Christine Hansdatter, 19, hidtil tjenende i Brylle Sogn hos Lars Greve, Humlekroge
1815, 0411, Jens Jørgen Nielsen, 32, tjenende tømmermand Jacob Greve, Brylle og pige Anne Jørgensdatter, 31, hos faderen huusmand Jørgen Carlsen, Brylle
1815, 2511, Jørgen Clausen, smed, 32, Skalberg og pige og skræderpige Anne Jørgensdatter, 23, Brylle
1816, 0501, Hans Hansen, ungkarl, 3, Lille Appe og pige Kirstine Ulriche Lohman, 36, Lille Appe
1816, 0405, Hans Knudsen, ungkarl og daglejer, 29, Render og pige og væverske Maren Hansdatter, 35, Render
1816, 0211, Henrich Hansen, ungkarl, tjenende gaardmand Rasmus Ploug, Brylle og pige Magdalene Hansdatter
1816, 0911, Anders Hansen, ungkarl, 36, Fangel, boede i Lille Schauenborg og pige Anne Marie Nielsdatter, 31, Lille Skauenborg
1816, 1611, Hans Nielsen, ungkarl og skræder, 42, Brylle og pige Karen Jørgensdatter, 22
1816, 1611, Mads Christensen, ungkarl, Skalbjerg Mark og pige Woldborg Andersdatter, 25, Steenløkke
1817, 2202, Jens Rasmussen, enkemand og boelsmand, Render og pige Anne Pedersdatter, 36, Høyme
1817, 2211, Mads Rasmussen, ungkarl og huusmand, 36, Brylle og pige og væverske Kirstine Hansdatter, 34, Brylle
1818, 1710, Hans Jørgensen, ungkarl, 26 og pige Kirsten Andersdatter, 20
1818, 2410, Mads Larsen, ungkarl og landmand, 34, Bryllemark og pige Maren Larsdatter, 25, Bryllemark
1818, 2111, Rasmus Pedersen, ungkarl og huusmand, 42, Brylle og pige Anne Catrine Pedersdatter, 28, Brylle
1818, 0512, Niels Madsen, ungkarl, huusmand og daglejer, 22, Toboehuus og pige Wolborg Marie Møller, 31, Toboehuus
1819, 1206, Abraham Jørgensen, ungkarl, huusmand og daglejer, 28, Render Mark og pige Anne Marie Christophersdatter, 43, Etterup, Rørup Sogn
1819, 0409, Jens Christian Christophersen Arnstrop, ungkarl og landbruger, Render og pige Karen Hansdatter, tjenende stiftslandinspectør Arnstrop, Render
1819, 0210, Henning Henningsen, ungkarl, 24, Værninge og enke Kirstine Hansdatter, 36, …. no 21 (efter Mads Rasmussen)
1819, 1311, Rasmus Friderichsen, ungkarl og daglejer, 34 og pige Johanne Kirstine Henrichsdatter, 22
1820, 2901, Hans Madsen, enkemand og gaardmand, Render og pige Edel Catrine Lohmand, 50, Lille Appe
1820, 2901, Hans Nielsen Kofod, ungkarl og pige Maren Jeppesdatter
1820, 2204, Anders Nielsen, ungkarl, Stige og pige Maren Pedersdatter, 22, Gundestrup
1820, 2406, Rasmus Justesen, ungkarl og daglejer, 41, Ellinge og enke og pige Mette Marie Larsdatter (efter huusmand Niels Rasmussen), Brylle
1820, 2110, Mads Jensen, ungkarl og boelsmand, 33, Skauenborg og Maren Højer Møller, Skauenborg, datter af afgangne Mads Møller
1820, 1811, Niels Pedersen, ungkarl, Langsted til Brylle og enke Karen Hansdatter, 23 (efter Peder Christian Jacobsen), Brylle
1821, 1702, Peder Hansen, ungkarl, 38, afgangne gaardmand Hans Andersens søn, Render og Marie Dorthe Jensdatter, 26, gaardmand Jens Nielsen Mans datter, Render
1821, 1403, Lars Hansen, ungkarl og indsidder, 27, Rørhuuset, Brylle Sogn og enke Birthe Andersdatter, 48, Brylle Mark
1821, 0505, Jesper Hansen, ungkarl, 27, Bryllemark og enke Johanne Poulsdatter, 34, Bryllemark (efter Knud Nielsen)
1821, 2807, Jørgen Madsen, ungkarl, 27, hos moderen giordemoder Maren Andersdatter, Brylle Sogn og pige Anne Pedersdatter, 28, hos faderen Peder Hansen, Render Mark
1821, 0610, Søren Mogensen, ungkarl og gaardmand, 35, Skalberg og pige Giertrud Marie Jacobsdatter, 21, Steenløkken
1821, 1310, Mads Andersen, ungkarl, 28, Overholluf og pige Anne Johanne Jørgensdatter, 24, Brylle
1821, 2010, Peder Andersen, ungkarl og boelsmand, Brendekilde og pige Johanne Marie Jørgensdatter, 22
1821, 0112, Johan Rasmussen, ungkarl og daglejer, 27, Render og pige Bodil Madsdatter, 27, hos sin moder i Render
1821, 0812, Berthel Jespersen, ungkarl og smed, 27, Trolleborg og Anne Marie Jensdatter, 28, boende i Brylle
1822, 3003, Peder Jørgensen, ungkarl og gaardmand, Bellinge og Marie Hansdatter, 18, Broeholm, Brylle Sogn
1822, 0405, Rasmus Andersen, enkemand og huusmand, 56, Brylle og pige Maren Madsdatter, 39, Render
1822, 0405, Hans Pedersen, ungkarl, 33, Render og pige Marie Pedersdatter, 27, i Brylle
1822, 2206, Ole Peter Holm Larsen, ungkarl, 20, opholdende sig i Store Skræppenborg, opdraget til landarbejde og pige og gaardmandsdatter Anne Kirstine Jørgensdatter, 37, Skræppenborg
1822, 2206, Peder Knudsen, ungkarl og træedrejer, 36, Brylle Sogn og pige Augusta Maria Jørgensdatter, 23
1822, 1910, Hans Olsen, enkemand og væver, 41, Høybye og pige Anne Marie Jensdatter, Render
1822, 0211, Jens Jørgensen, ungkarl og bondearbejde, 33, hos svigerfaderen boelsmand Peder Jensen, Frendensborg og pige Karen Pedersdatter, 21, hos faderen boelsmand Peder Jensen, Fredensborg
1822, 0911, Jens Pedersen, enkemand og huusmand, 49, Brylle og pige Anne Catrine Larsdatter, 40, Brylle
1822, 2311, Hans Mortensen, ungkarl og boelsmand, 39, Render, fra Haarbye og pige Else Catrine Madsdatter, 31, Render
1823, 0811, Rasmus Rasmussen, ungkarl og boelsmand, 37, Brylle Mark og pige Karen Nielsdatter, 24, Brylle Mark
1823, 1511, Jens Christophersen, ungkarl, 26, Holme Mark, Tommerup Sogn og pige Johanne Larsdatter, 36, Brylle
1823, 2211, Peder Rasmussen, enkemand og huusmand, 47, Kivsmosehuuset, Tommerup Sogn og pige Anne Margrethe Andersdatter, 26, Steenløkken, Brylle Sogn
1823, 2211, Hans Madsen, ungkarl, 30, Haarbye og pige Karen Andersdatter, 23, Render
1823, 1312, Lars Madsen, enkemand, 43, Bellinge og enke Anne Kirstine Jørgensdatter, 41, Erberg (efter Niels Madsen)
1824, 1303, Henrich Nielsen, enkemand, 53, Qvittemosehuuset, Orte Sogn og pige Dorthe Andersdatter, 28, Steenløkken, Brylle Sogn
1824, 2003, Anders Hansen, ungkarl og boelsmand, 42, Render og pige Karen Rasmusdatter, 20, Render
1824, 2703, Hans Pedersen, ungkarl og huusmand, 35, Render Mark og pige Else Marie Pedersdatter, 27, Render Mark
1824, 1404, Rasmus Knudsen, ungkarl, 26, Brylle Mark og enke Karen Pedersdatter, 26, Brylle Mark
1824, 1505, Anders Jørgensen, ungkarl og væver, 29, Lyseberg og pige Anne Catrine Madsdatter, 27, hos forældrene i Lyseberg
1824, 1906, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 31, tjenende i Store Tobo og pige Anne Kirstine Andersdatter, 28, tjenende i Store Tobo
1824, 1011, Poul Mathias Rosenkilde, landinspectør og constitueret inspectør over de kongelige godser], 44, paa Falster og jomfru Marie Kirstine Arnstrop, datter af justitsraad og landinspectør Arnstrop, Render
1824, 1311, Hans Jacobsen, 29, hos faderen Jacob Andersen, Mørkeborg og Kirstine Larsdatter, 26, tjenende i Brylle Sogn
1824, 2111, Henrich Christian Mortensen, ungkarl og skomagersvend, 28, Odense, døbt i Odense 1797 og pige Maren Andersdatter, 27, tjenende gartneren i Render
1824, 0412, Rasmus Andersen, ungkarl, 28, hos faderen boelsmand Anders Andersen, Steenløkken og pige Maren Catrine Hansdatter, tjenende boelsmand Anders Andersen, Steenløkken
1825, 0603, Rasmus Jørgensen, ungkarl, 23, tjenende gaardmand Hans Jensen Man, Render og pige Anne Andersdatter, 23, tjenende i afgangne justitsraad Arnstrops gaard, Render
1825, 2603, Hans Madsen, ungkarl, 38, op… i bondearbejde, Render og pige og væverske Maren Catrine Sørensdatter, 40, Render
1825, 1405, Rasmus Pedersen, enkemand og huusmand, 49, Brylle og pige Kirsten Pedersdatter, 38, tjenende hidtil i Usselhuusene
1825, 1211, Mads Nielsen, ungkarl, 31, Egeberghuus ved Lille Appe og pige Johanne Jacobsdatter
1825, 1911, Niels Rasmussen, ungkarl, 25, Render og enke Karen Andersdatter, 25, Render
1826, 1401, Johan Henrich Ludvig v. Olrik, ...., afskediget lieut., 32, Render og jomfru Benedicta Martinetta Heiberg, 24, Render
1826, 1504, Rasmus Andreas Møller, proprietær, 30, Christianslund, Odense Amt og Anne Sophie Krag, 29, Skjoldemose, afgangne sognepræst Krags datter, Gielsted
1826, 2204, Andreas Toverskow, ungkarl, kirkesanger og skolelærer, i Bellinge og pige Marie Madsdatter, 25, i Enggaard
1826, 0107, Christen Berthelsen, enkemand og huusmand, 59, Brylle og pige Sidsel Larsdatter, 26, Brylle
1826, 2810, Johan Rasmussen, enkemand og huusmand, 31, Render Mark og pige Karen Marie Knudsdatter, 25, tjenende i Render
1826, 0411, Jens Pedersen, enkemand, 53, Brylle og pige Ingeborg Andersdatter, 24, Render
1827, 1003, Niels Hansen, ungkarl, 37, Egerup, Gamtofte Sogn og enke Karen Pedersdatter, 31, Brylle (efter gaardmand Morten Larsen)
1827, 2904, Hans Niels Rasmussen, ungkarl, 26, Ørnehøy, Rørup Sogn og jomfru Catrine Elisabeth Margrethe Krag, 26, Schilldemose
1827, 0505, Jørgen Nielsen, ungkarl, 38, Peiruplundgaard, Orte Sogn og pige Karen Hansdatter, 21, Broeholm
1827, 0905, Anders Jeppesen Høÿsholt, ungkarl og skolelærer, 25, Brylle og pige Frederike Catrine Adolphsen, 30, Brylle
1827, 0610, Jørgen Nielsen, ungkarl og huusmand, 34, Sønderbrobye Sogn og pige Maren Hansdatter, 24, Lille Skauenborg, Brylle Sogn
1827, 1011, Peder Pedersen, ungkarl og bondearbejde, 43, Hjortholm, Kiøng Sogn og pige Anne Larsdatter, 27, Kiersgaard, Brylle Sogn
1827, 0812, Anders Jacobsen, ungkarl, 33, Schioldemose og pige Maren Hansdatter, 24, Schioldemose
1828, 0202, Niels Poulsen, enkemand, huusmand og tømermand, 62, boende i Riisbroehuuset, Ubberud Sogn og pige Ellen Kirstine Nielsdatter, 32, tjenende i Stermose
1828, 2604, Niels Pedersen, enkemand og gaardmand, i Brylle og pige Maren Kirstine Rasmusdatter, 21, hos forældrene i Brylle
1828, 1005, Just Andersen, ungkarl og huusmand, 29, Rorhuuset ved Render og pige Abel Sophie Jensdatter, 29, tienende i Render
1828, 3105, Thor Jensen, ungkarl, 46, at boe i Frankfrie og pige Bodil Kirstine Nielsdatter, 27, hos forældrene i Frankfrie
1828, 2607, Anders Jørgensen, ungkarl, 28, Brylle og Anne Madsdatter, 38, Brylle
1828, 2211, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 32, Brylle og Mette Jørgensdatter, 32, Brylle
1829, 0301, Anders Jensen, ungkarl og smed, 25, Render og pige Anne Marie Pedersdatter, 30, Render, fra Weflinge Sogn
1829, 1001, Hans Larsen, ungkarl og gaardmand, 31, Kiærsgaard og pige Marie Samuelsdatter, 20, Brylle Mark
1829, 1107, Hans Mortensen, enkemand, 31, Lille Erberg, fra Sanderum Sogn og enke Birthe Rasmusdatter, 41, Lille Esberg (efter Lars Larsen)
1829, 1010, Mads Rasmussen, ungkarl, 27, Brylle og pige Cathrine Liseth Christiansdatter, 36, Brylle
1829, 0711, Anders Andersen, ungkarl, 37, Ubberud og enke Maren Pedersdatter, 39, Brylle (efter Hans Iversen)
1829, 1411, Jens Henningsen, ugift, 26, Wissenberg Sogn og Maren Nielsdatter, 23, i Biørnemosehuus, Bryllemark
1830, 0304, Lars Larsen, ungkarl, 26 og pige Maren Kirstine Larsdatter, 27, hos forældrene i Kiersgaard
1830, 0910, Rasmus Larsen, enkemand, 43, Brylle, fra Sanderum og pige Anne Marie Larsdatter, 35, Brylle, af Kiersgaard
1830, 2310, Søren Andersen, ungkarl, 28, Brylle Mark, fra Tharup og pige Maren Knudsdatter, 22, bor hos plejeforældrene paa Brylle Mark
1830, 3010, Hans Dideriksen, ungkarl, 30, Brylle og pige Ane Marie Hansdatter, 22, Brylle
1830, 1112, Jens Christensen, ungkarl og brændeviinskarl, 43, St. Knuds Sogn, Odense og pige Marie Nielsdatter, 23, Esbergstedet, Brylle Sogn
1831, 3003, Lars Nielsen, enkemand og gaardmand, Glænsberg, Kiøng Sogn og pige Johanne Rasmusdatter, 37, Brylle
1831, 0710, Morten Hansen, ungkarl, 26, Brylle Sogn og enke Ingeborg Andersdatter, 29, Brylle (efter huusmand Jens Pedersen)
1831, 1510, Lars Larsen, enkemand og huusmand, 52, Nørnberg og pige Anne Rasmusdatter, 37, Brylle Sogn
1831, 1510, Mads Larsen, ungkarl, 33, Render Mark, paa Bekholmstedet og Mette Kirstine Jacobsdatter, 26, Brylle Sogn
1831, 2910, Knud Nielsen, ungkarl og Marie Kirstine Rasmusdatter
1831, 2611, Rasmus Madsen, ungkarl, 25, Lille Brunsvig og pige Giertrud Jørgensdatter, 34, Brylle Sogn
1832, 1404, Anders Andersen, ungkarl og huusmand, 28, Brylle, Brylle Broe og enke og huskone Maren Jeppesdatter, 36, Brylle Broe (efter Hans Nielsen Kofod)
1832, 1305, Christopher Johansen, ungkarl og feldberedersvend, 25, St. Hans Sogn, Odense og pige Anne Jacobsdatter, 32, hos boelsmand Jørgen Jacobsen, Brylle
1832, 2710, Niels Sørensen, ungkarl og huusmand, 33, Stermose Grund og pige Anne Marie Andersdatter, 26, Stermose
1832, 0812, Peder Henningsen, enkemand og huusmand, 34, Gundestrup og pige Maren Jørgensdatter, 41, Brylle
1833, 1801, Lars Frederik Østerbye, ungkarl og snedker og pige Anne Margrethe Samuelsdatter, 20, Brylle Mark
1833, 1105, Rasmus Jensen, enkemand og gaardmand, 51, Brylle og pige Maren Mortensdatter, 37, Brylle
1833, 1105, Carl Jørgensen, ungkarl, 33, Vissenberg Sogn og pige Maren Andersdatter, Steenløkken, Brylle Sogn
1833, 0106, Hans Christian Madsen, ungkarl og huusmand, 24, Brændekilde og pige Johanne Marie Eilertsdatter, 18, Brylle Sogn
1833, 1306, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 28, Tommerup og pige Anne Kirstine Hansdatter, 18, Stermose
1833, 2707, Johan Abraham Nielsen, ungkarl, 29, Tommerup og pige Dorthe Margrethe Jensdatter, 21, Brylle
1833, 2610, Jørgen Henrichsen, ungkarl, 26, Brendekilde og pige Anne Margrethe Hansdatter, 20, Brylle
1833, 0111, Lars Mortensen Bonneman, ungkarl, 34, Brylle og pige Kirsten Pedersdatter, 26, Tommerup
1833, 1611, Søren Knudsen, ungkarl, 34, Frankfri, Brylle Sogn og pige Maren Jørgensdatter, 41, Frankfri, Brylle Sogn
1833, 3011, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Render, Brylle Sogn og pige Karen Isaaksdatter, 29, Render Mark, Brylle Sogn
1834, 2202, Ole Larsen, enkemand og møller, 36, Render, Brylle Sogn og pige Christiane Jensdatter, 23, tjener i Store Skræppenborg
1834, 2604, Peder Christian Jensen, ungkarl, 27, Brylle Sogn og pige Anne Marie Hansdatter, 27, Brylle Sogn
1834, 1511, Niels Jensen, ungkarl, 32, Egebjerghuset og pige Anne Elisabeth Knudsdatter, 24, Render
1834, 2012, Hans Mortensen, enkemand og boelsmand, 51, Frøbjerg og pige Johanne Andersdatter, 41, Steenløkken
1835, 1001, Hans Pedersen Skræp, enkemand og boelsmand, 40, Toftemarkstedet og pige Anne Kirstine Madsdatter, 38, Enggaard
1835, 1701, Jørgen Andersen, ungkarl, 37, Tommerup og enke Anne Rasmusdatter, 40, Nürnberg
1835, 2102, Hans Pedersen, ungkarl, 29, Anderuphuus og pige Kirsten Madsdatter, 32, Render
1835, 1403, Niels Jacobsen, ungkarl, 31, Søebye og enke Margrethe Henriksdatter, 26, Brylle
1835, 1403, Morten Hansen, ungkarl, 32, Brylle og pige Birthe Kirstine Nielsdatter, 26, Brylle
1835, 1504, Caspar Vilhelm Nielsen, ungkarl, 27, Bellinge og pige Kirstine Nielsdatter, 31, tienende i Render
1835, 1306, Hans Hansen, ungkarl og huusmand, 23, Brylle og pige Gjertrud Marie Hansdatter, 24, tienende i Brylle
1835, 1007, Lars Jørgensen, ungkarl og boelsmand, 35, Naarup Telleskov og pige Johanne Marie Rasmusdatter, 31, Render Mark
1835, 3110, Axel Andersen, ungkarl, 21, Render Mark og pige Karen Pedersdatter, 23, Render Mark
1835, 0711, Johan Christiansen, ungkarl og huusmand, 40, Brylle Mark og pige Bodil Larsdatter, 41, Brylle Mark
1835, 0711, Anders Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Odense og pige Karen Larsdatter, 27, hjemme hos faderen i Toboe Smedie
1835, 2811, Hans Madsen, ungkarl, 25, Brylle og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, 38, Lille Brunsvighuus
1836, 2702, Peder Andersen, ungkarl, 24, tjenende i Dannnisboegaarden og enke Karen Christensdatter, 26, i Abildkroghuset (efter huusmand Jørgen Nielsen)
1836, 0503, Anders Hansen, ungkarl, 31, Brylle og pige Karen Eriksdatter, 30, Brylle
1836, 0503, Søren Sørensen, ungkarl, 31, Render Mark og pige Marie Olsdatter, 40, Render Mark
1836, 1911, Anders Jensen Greve, ungkarl, 29, Rønnevoldlund, Høieløkke og pige Anne Hansdatter, 34, Brylle
1836, 1211, Rasmus Hansen, ungkarl, 29, Bellinge og pige Pernille Bertholine Jensdatter, 26, Brylle
1837, 2101, Jens Jørgensen, ungkarl, 29, tjener i Dyrehavegaarden og enke Dorthe Kirstine Rasmusdatter, 35, i Lysbierg (efter huusmand Jørgen Jensen)
1837, 1803, Peder Rasmussen Gramboe, ungkarl, 37, Holmehave og pige Johanne Christensdatter, 34, Skauenbjerg
1837, 0605, Peder Lind Larsen, ungkarl, 36, Hesbjerg og pige Karen Marie Christiansdatter, 32, Rosenlund