Odense - Graabrødre Hospitalskirke 1837-1868, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1837-1868, Odense, Graabrødre Hospitalskirke, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 2701, 0302, Knud Olsen, gift tjenestekarl, 55, i Daareindretningen
1837, 1103, 1803, Julius Peter Dahl, guldsmedlærling, 19, paa almindelig Sygestue
1837, 1603, 2003, Sophus Heinrich Nicolai Leonhard, 2 dage, søn af skolelærer Leonhard, I huset hos mad. og spisekone Gomard, i Hospitalet
1837, 2306, 2706, Hans Rasmussen, hospitalslem og forhen høker, 77, i Odense
1838, 1502, 1902, Erik Hansen, hospitalslem, 74
1838, 2006, 2706, Andreas Otto Lindegaard, smedesvend, 34, i Daareanstalten
1838, 0609, 1009, Poul Rasmussen, brændevinskarl, 46, paa almindelig Sygestue
1838, 0211, 0611, Niels Hansen Andresen, ugift uhrmagersvend, 38, i Daareanstalten
1839, 0701, 1401, Peder Johnsen, enkemand og forhen organist ved St. Hans Kirke, 60, i Odense
1839, 1602, 2002, Andreas Ahleqvist, ugift hospitalslem, 71
1839, 2602, 0603, Jens Jensen, enkemand og forhen biløber i enkedronning Juliane Marias tjeneste, 76, i huset hos kantor Jensen
1839, 2802, 0403, Jakob Hempel, gift arbeidsmand, 36, paa almindelig Sygestue
1839, 0905, 1305, Jakob Hansen, fraskilt mand, forhen slagter og nu almisselem, 70, paa Hospitalet
1839, 2407, 2607, Otto Knudsen, muursvend, 42, paa Sygestue for Odense Fattigvæsens regning
1839, 2008, 2408, Anthon Hendrik Jensen, hospitalsdegn, chordegn ved St. Knuds Kirke samt lærer, 47, ved Alminskolevæsenet i Odense
1839, 1509, 1709, Knud Knudsen, muurdreng, 24, paa almindelig Sygestue. Af Odense Fattigvæsen
1839, 1010, 1410, Hans Simonsen, tjenestekarl, 22, paa Hospitalets Sygestue
1839, 2510, 2910, Hans Tolderlund, almisselem, 61, paa Hospitalets sygestue
1839, 0811, 1211, Niels Jørgensen, lem, 39, paa Daareanstalten
1839, 1311, 1611, Niels Larsen Møller, gift vægter, 33, paa almindelig Sygestue
1839, 1511, 2211, Jens Madsen, hospitalslem, 66
1839, 2011, 2311, Jens Nielsen, gift dagleier, 32, paa almindelig Sygestue
1839, 1412, 1612, Christian Lindstrøm, almisselem og forhen kurvemager her i Byen, 60, paa Hospitalet
1840, 1201, 1701, Christen Christiansen, ugift, 36, i Daareanstalten
1840, 0102, 0702, Johan Müller, gift og forhen kgl. haveinspecteur,69½, paa almindelig Sygestue
1840, 2302, 2702, Niels Larsen Buch, ugift hospitalslem, 77
1840, 0603, 1003, Peder Hansen (Frørup), ugift hospitalslem, 64
1840, 1303, 1703, Hans Andresen, gift almisselem og garver, 47, paa Hospitalet
1840, 1803, 2103, Frederik Kjær, gift fabrikeur, 47, paa Hospitalet
1840, 2203, 2503, Hans Johansen (Gjellerup), enkemand og smaakjører, 39, paa almindelig Hospital
1840, 1904, 2204, Peter Jensen Thaarup, ugift almisselem og forhen brendevinssvend, 30, paa Hospitalet
1840, 1904, 2304, Peder Olsen, ugift tjenestekarl, 41, paa Daareanstalten
1840, 3004, 0405, Peter Michael Ziegler, gift snedker, 37, paa Daareanstalten
1840, 1705, 2105, Frands Steenberg, enkemand, hospitalslem og forhen skomager, 90
1840, 2305, 2505, Johan Svendsen, enkemand, almisselem og forhen dagleier, 61, paa Hospitalet
1840, 2505, 2905, Jørgen Knudsen, enkemand og hospitalslem, 57
1840, 0706, 1106, Frands Hillers, ugift og udlænding, 48, paa Hospitalet
1840, 0806, 1206, Jacob Volle Jacobsen, enkemand, 42, fra Middelfart
1840, 0410, 0810, Niels Larsen, ugift skrædersvend, 22, paa Hospitalet
1840, 2311, 2611, Udøbt dreng, 6 dage, søn af Oline Henningsen
1841, 0501, 0901, David Jørgensen Fritz, skomagerlærling, paa almindelig Sygestue
1841, 2001, -, Levin Samuel Gjettinger, gift mosait, 51, paa almindelig Sygestue. Fra Svendborg
1841, 2705, 0206, Niels Olsen (Aulby), ugift og forhen forbedringshuusfange, 22, paa Hospitalets Sygestue. Fra Vissenberg
1841, 1712, 2112, Hans Hansen, enkemand, skomager og hospitalslem, 68
1841, 2812, 3112, Hans Hansen, hospitalslem og forhen arbeidsmand, 85
1842, 0401, 0701, Lauritz Brandstrup, gift afskediget toldbetjent, 66, Daareanstalten
1842, 1801, 2101, Udøbt dreng, 3 dage, søn af tugthuusfange Anne Marie Jensdatter, fra Malte Sogn, Malt Herred
1842, 0202, 0702, Christian Hansen, gift tjenestekarl paa Marienlund og huusfæster, 64, i Fraugde Sogn
1842, 2303, 2903, Simon Øhlenschlæger, ugift hospitalslem, 54
1842, 2704, 3004, Georg Peter Vilhelm Lydjohan, 4 uger, søn af tjenestepige Maren Hansen, paa van… Sygestue
1842, 2705, 3005, Clemmen Henriksen, ugift hospitalslem, 56
1842, 2009, 2409, Rasmus Nielsen (Skrædder), gift fattiglem, 41, fra Wissenberg Sogn
1842, 0311, 0711, Jens Jacob Hegelund, ugift cand. phil. og overopsynsmand, 38½, ved Daareanstalten
1842, 2512, 3012, Lars Larsen, ugift hospitalslem og saddelmagersvend, 45
1843, 1601, 1901, Lauritz Borre, ugift hospitalslem, 73
1843, 0102, 0602, Søren Weilbye, ugift hospitalslem, 59
1843, 1503, 1803, Ole Hansen (Skrædder), enkemand og hospitalslem, 69
1843, 1805, 2605, Christian Frederik Frederiksen, ugift hospitalslem, 25
1843, 0306, 0706, Christopher Jørgensen, ugift hospitalslem, 63
1843, 2208, 2508, Poul Sigvardt Nielsen, 21, i den almindelige sygeindretning, 21, i Hospitalet
1843, 1909, 2309, Johannes Madsen Chin Sørensen, ugift tjenestekarl,26, i den almindelige Sygestue
1843, 0710, 1010, Niels Sørensen, gift brolægger, 35
1843, 0111, 0611, Egelbret Brockmann, enkemand, hospitalslem og forhen skomagermester, 83
1844, 2901, 0302, Hans Jørgensen, 20, paa Høiby Mark. Søn af boelsmand Jørgen Larsen
1844, 0204, 0604, Jørgen Larsen, enkemand og hospitalslem, 95
1844, -, 1904, Dødfødt dreng, søn af Anna Cathrine Hedevig Pedersdatter, af Brendekilde og Nicolai Christensen
1844, 1205, 1505, Hans Knudsen, tjenestekarl fra Aasum, 26, paa Sygestuen. Søn af Knud Christensen i Marslev
1844, 1707, 2307, Frederik Christian Prom, enkemand og skrædermester, 71, i Hospitalet
1844, 2308, 2608, Knud Hansen, ugift hospitalslem, 50
1844 ,0709, 1009, Frederik Mathiesen, ugift tjenestekarl, 31, paa Almindelig Sygestue. Fra Bellinge
1844, 2509, 2809, Henrik Salomon, ugift hospitalslem, 56
1844, 1412, 2012, Niels Pedersen, ugift tjenestekarl i Næsbye, 30, paa almindelig Sygestue. Søn af Peder Nielsen i Lumby Thorup
1845, 0401, 0801, Peder Jacobsen, gift huusmand, 62, paa almindelig Sygestue. Fra Rynkeby
1845, 2001, 2301, Peter Jensen Rub, ugift skomagersvend, 44, i Daareanstalten. Fra Odense Fattigvæsen
1845, 0503, 0803, Anders Nielsen Breedholm, ugift hospitalslem, 66
1845, 1903, 2503, Peter Andersen, ugift almisselem, 49
1845, 1005, 1305, Rasmus Hansen, ugift matros, 30, paa Hospitalets almindelige Sygestue. Født i Marstal
1845, 0409, 0809, Hans Larsen Korse, ugift, 36, paa Daareanstalten. Fra Magleby Sogn
1845, 0710, 1110, Anders Hansen, gift huusmand, 36, i Daareanstalten. Fra Bellinge
1845, 0611, 1111, Erik Jensen, ungkarl, 27, i Daareanstalten. Fra Rynkeby
1846, 1901, 2301, Jørgen Hansen, ugift gaardskarl og vægter, 49 i Hospitalet
1846, 1102, 1602, Rasmus Christian Fenger, ugift stud. theol., 33, i Daareanstalten
1846, 2804, 0405, Hans Jørgen Hansen, ugift cand. pharm., 41, i Daareanstalten
1846, 0105, 0505, Andreas Pedersen, enkemand, hospitalslem og skomager, 86
1846, 0607, 0907, Rasmus Jeppesen, ugift hospitalslem, 68
1846, 2109, 2609, Christian Jensen, ugift hospitalslem, 63
1846, 2210, 2710, Hans Jørgen Bøtcher, ugift, 79, i Daareanstalten. Fra Ketested Sogn, Maribo Amt
1846, 2510, 3010, Søren Sørensen, gift smed, 35, i den almindelige Sygeindretning. Fra Werninge
1847, 0403, 0903, Jens Lorentsen, enkemand, frimurermester og hospitalslem, 71
1847, 0603, 1003, Hans Christensen, ugift hospitalslem, 78
1847, 0903, 1303, Lars Buch, enkemand, skomager og hospitalslem, 73
1847, 0104, 0604, Anders Rasmussen Boe, ugift, 33, i Daareanstalten. Fra Gudme og Brudager Fattigvæsen
1847, 2004, 2404, Lars Hansen Pederstrup, ugift hospitalslem, 85
1847, 2404, 2804, Andreas Nielsen, enkemand og hospitalslem, 73
1847, 0506, 1006, Hans Christian Carlsen, enkemand og hospitalslem, 77
1847, 1907, 2207, Niels Hansen, ugift hospitalslem, 84
1847, 0109, 0409, Hans Jacobsen, ugift almisselem, 25, i den almindelige Sygeindretning. Fra Allested
1847, 2409, 2809, Giovani Coffrini, ugift omreisende musiker, 18. Født i Caffarann i Italien
1847, 0612, 1012, Søren Thomsen, gift, 62, i Daareanstalten. Af Fattigvæsenet i Bogense
1847, 2312, 2812, Hendrik Justesen, enkemand og hospitalslem, 80
1847, 0802, 1102, Jacob Hyld, ugift hospitalslem (skrædder), 67
1848, 2602, 0303, Hans Pedersen, enkemand og hospitalslem (tømmersvend), 81
1848, 0104, 0604, Peder Thomsen, ugift, 44, i Daareanstalten. Fra Kierte
1848, 2605, 2905, Christen Christensen Bochboe, enkemand og hospitalslem, 69
1848, 3105, 0506, Jacob Frydendahl, enkemand, gartner og hospitalslem, 73
1848, 0506, 0806, Ole Ottesen, enkemand og hospitalslem, 76
1848 ,0308, 0708, Lars Degn Andersen, sømand, 16, paa Hospitalets Sygestue. Fra skipper J. F. Pronks skib i Odense Basin
1849, 2101, 2601, Johan Olsen, gift skomager, 67, i Hospitalets Daareanstalt
1849, 1802, 2602, Mathias Larsen, enkemand, 53, i Daareanstalten
1849, 1206, 1506, Henrich Hansen, ugift student, 70, i Daareanstalten
1849, 0108, 0408, Carl Rasmussen, ugift, 24, paa Hospitalets Daareanstalt
1849, 3008, 0409, Christopher Sahlmann, enkemand og hospitalslem, 80
1849, 0109, 0409, Hans Johansen, ugift hospitalslem, 34
1849, 1611, 2211, Jens Adolph Nielsen, gift og eier af Digegaarden, i Haarslev, 41, i Daareanstalten
1849, 2811, 0312, Christian Lange, gift bogbinder, 42½, i Daareanstalten. Fra Svendborg
1849, 1212, 1812, Johan Diderich Marcus Liesner, gift kobbersmed, 43, i Daareanstalten
1849, 2812, 04011850, Christen Christensen Jespersen, gift dragon, 31, i Daareanstalten. Født i det Slesvigske
1850, 2501, 0202, Peder Rasmussen, gift glarmester, 45, i Daareanstalten. Fra Kjerteminde
1850, 3101, 0502, Jørgen Hansen, ugift, 50, i Daareanstalten. Fra Windinge
1850, 3003, 0404, Peder Bang, enkemand, felbereder og hospitalslem, 88
1850, 0910, 1410, Otto Frederik Nielsen, arrestant, 21, i den almindelige Sygeindretning
1850, 1102, 1502, Jens Løngreen, ugift hospitalslem og skrædersvend, 46
1850, 1203, 1903, Erik Jensen, enkemand og hospitalslem, 74
1850, 2905, 0506, Jens Ebbesen, ugift hospitalslem, 72
1850, 0306, 0806, Hans Frederik Rasch, gift hospitalslem og forhen værtshuusholder, 56
1850, 3107, 0508, Jørgen Hansen, enkemand, hospitalslem og forhen urtemand, 84
1851, 0210, 0910, Aage Haagensen, enkemand, hospitalslem og forhen arrestforsvarer, 76
1852, 2704, 0105, Christian Faber, ugift hospitalslem og forhen bagersvend, 56
1852, 0506, 0906, Peder Jørgensen, ugift sadelmager, 36, fra Frangel [Fangel?]
1853, 1304, 1904, Peder Madsen, enkemand og hospitalslem,76
1853, 2504, 2904, Niels Nielsen, ugift hospitalslem, 63
1853, 1705, 2305, Hans Andersen Steenstrup, ugift, 31, fra Brendekilde Fattigvæsen. Født i Steenstrup i Fyen. Søn af Joh. Mar. Jespersdatter, i Steenstrup og dagleier Andr. Hansen
1853, 0706, 1306, Anders Olsen, ugift tjenestekarl, 36, af Lumby Sogns Fattigvæsen. Født i Stige, Lumby Sogn. Søn af huusmand Ole Andersen og Ane Kirstine Jørgensdatter
1853, 2006, 2306, Gomme Gommesen, ugift hospitalslem, 66
1853, 2506, 3006, Peder Eriksen, enkemand og hospitalslem, 75
1853, 2609, 2909, Jens Ahrensbach, ugift hospitalslem, 74
1853, 0310, 0710, Hans Andersen Taastrup, enkemand, 63, fra Lunde Sogns Fattigvæsen
1853, 0610, 0710, Hans Jørgen Boiesen, ugift, 52, fra Odense Fattigvæsen
1853, 1110, 1310, Peder Hansen, gift, 46, fra Blæsenborg (udf. forrige St. Jørgens Port ved Odense)
1853, 0812, 1412, Christian Nielsen, enkemand, 77, fra Kjøng Sogns Fattigvæsen
1853, 2912, 03011854, Hans Clausen, enkemand, hospitalslem og fhv. møllerkudsk, 76
1854, 1004, 1504, Jens Hansen, enkemand og almisselem, 80, fra Sanderum
1854, 0305, 0605, Hans Poulsen, enkemand, hjulmand og hospitalslem, 82
1854, 1707, 2007, Jørgen Carlsen, gift, tømmersvend og hospitalslem, 83
1854, 0309, 0709, Jacob Andersen Schmidt, ugift kniplingshandler, 21, fra Svendstrup i Steenløse Sogn. Søn af smed Anders Andersen i Abild, Tønder Amt
1854, 1810, 2110, Hans Peter Nielsen, ugift matros, 18, søn af skipper Niels Peter Rasmussen. Født øer Baagøe ved Falster. Ved skifteretten navngivet Niels Peter Rasmussen
1854, 2311, 3011, Mads Peder Holm, ugift hospitalslem, 57
1855, 1102, 1702, Abraham Johan Truschesky, ugift hospitalslem, 86
1855, 0204, 1004, Anders Knudsen, ugift, 33, fra Tørresø i Krogsbølle Sogn. Født 8.6.1822 i Otterup. Søn af huusmand Knud Jørgensen i Øster Egense, Norup Sogn
1855, 3006, 0507, Hans Pedersen Vesterby, ugift hospitalslem, 61
1855, 0707, 1207, Hans Hansen Lumby, ugift hospitalslem, 55
1855, 2711, 0312, Hans Madsen, enkemand og hospitalslem, 85
1855, 2911, 0312, Anders Hansen, ugift arrestant, 26, i Daareanstalten. Født i Baaring, Asperup Sogn. Søn af boesmand senere huusmand Hans Jacobsen, Baaring Mark, Asperup Sogn
1855, 1012 ,1712, Rasmus Nielsen Lettebek, ugift fattiglem, 46, fra Brendekilde
1855, 1912, 2712, Rasmus Jensen, ugift tjenestekarl, 34, fra Bederslev. Født i Bladstrup, Hjadstrup Sogn. Søn af huusmand Jens Larsen
1856, 3101, 0702, Anders Jørgensen, ugift tjenestekarl, 32, fra Margaard. Født 1827 i Ørritslev, Østrup Sogn. Søn af Karen Andersdatter
1856, 1603, 2203, Niels Mikkelsen, enkemand og staldkarl, 39, hos forpagter Clement paa Erholm
1856, 1907, 2607, Mads Christian Hansen, ugift tjenestekarl, 24, fra Krogshøi, Paarup Sogn. Født 10.5.1832 i Brylle Sogn. Søn af huusmand Hans Jacobsen
1856, 0709, 1109, Hendrik Hansen, ugift seminarist og hospitalslem, 82
1856, 2110, 2910, Andreas Frederik Wiberg, enkemand, residerende capellan og hospitalspræst, 76
1856, 2610, 0311, Rasmus Johansen, ugift røgter, 53, paa Rugholm. Paa Bederslev Sogns fattigvæsens regning
1857, 0901, 1601, Knud Pedersen, ugift tjenestekarl, 23, fra Aarslev
1857, 1801, 2401, Rasmus Larsen, gift husmand, 33, i Davinde
1857, 1503, 2103, Peder Dideriksen Winding, enkemand, hospitalslem og fhv. underofficeer, senere assistent, 69
1857, 1703, 2403, Hans Larsen Borre, tjenestekarl, 25, fra Sverup Mølle, Vigerslev Sogn. Født 1832 i Bolbro. Søn af huusmand Lars Larsen Borre og Margrethe Hansdatter
1857, 0704, 1604, Rasmus Jørgensen, ugift væversvend, 28, fra Aasum. Født i August 1829 i Balslev. Søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Maren Hansen
1857, 0804, 1804, Johan Henrik Duck, enkemand og meelhandler, 84
1857, 1705, 2205, Albrecht Albrechtsen, enkemand, pottemager og hospitalslem,78
1857, 3005, 0606, Ole Bøgild, ugift hospitalslem og farversvend, 58
1857, 1108, 1308, Hendrik Hansen, ugift tjenestekarl, 23, fra Søbysøgaard. Født 24.6.1834 i Lumby. Søn af Jensine Henriksdatter og Hans Christensen
1857, 1311, 2111, Anders Hansen, ungkarl og smed, 34½, af Allerup
1858, 1503, 2003, Johan Goth, ugift bagersvend, 23, fra Skydebjerg. Født i Rudkjøbing
1858, 2504, 2904, Peder Nielsen, ugift hospitalslem, 65
1858, 0705, 1205, Jens Brylle, ugift hospitalslem og snedkersvend, 78
1858, 2105, 2705, Christen Andersen, ugift hospitalslem, 47
1858, 3105, 0506, Ludvig Nicolai Hansen, 7 maaneder, søn af møllebygger Søren Hansen
1858, 2307, 2707, Arid Kaare Andersen, ugift hospitalslem, 62
1858, 3007, 0308, Anders Hansen, gift tømmermester, 49, fra Stige
1858, 1308, 1708, Jens Pedersen, gift husmand, 36, fra Harrendrup Mark
1858, 0711, 1211, Jens Jørgensen, gift huusmand, 38, fra Søndersø Mark
1858, 2211, 2611, Jørgen Larsen, gift huusmand, 43, fra Baaring, Asperup Sogn
1859, 1302, 1802, Jens Martinussen, snedker, 55, fra Nyborg
1859, 0903, 1603, Jens Rasmussen, enkemand og huusmand, 38, fra Herrested
1859, 1103, 1603, Christian Mald…, ugift hospitalslem, 80
1859, 0806, 1106, Mikkel Rasmussen, ugift, 62, fra Auernakø
1859, 0507, 0907, Jens Hansen, ugift, 59, fra Vedelsborg Gods
1859, 2507, 3007, Lars Poulsen, enkemand og hospitalslem, 72
1859, 1508, 1908, Erik Pedersen, ugift uhrmagerlærling, 18. Født i Herssum, Skeby Sogn
1859, 2011, 2411, Peder Nielsen, enkemand og hospitalslem, 74
1860, 0801, 1701, Hans Rasmussen, ugift, 70, fra Bullerup
1860, 1501, 2001, Christen Hansen, ugift, 68, i Daareanstalten. Af Fattigvæsenet i Søllinge Sogn
1860, 0103, 0803, Rasmus Rasmussen, 21, i Eiby. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1860, 0503, 0903, Anders Christensen, ugift, 34, i Hospitalet. Paa Lumby Sogns Fattigvæsens regning
1860, 1505, 1905, Zacharias Bruun, gift huusmand, 81, i Daareanstalten.
1860, 1805, 2305, August Herman Thorup, ugift hospitalslem, 22
1860, 0406, 0806, Rasmus Hansen, ugift møllerkarl, 37 og 9 maaneder, paa almindelig Sygehus. I Dalum Mølle
1860, 2610, 2910, Axel Jensenius Vendelboe, 4, søn af skrædder J. F. Vendelboe
1861, 1302, 2002, Johannes Dorch, 9 maaneder, søn af fabrikant Claus Dorch
1861, 2304, 2704, Frederik Nielsen, enkemand og blegmand, 69, i Hospitalet
1861, 1405, 2105, Niels Rasmussen, enkemand og røgter, 60, i Hospitalet. Fra Hestehaugegaard i Veflinge Sogn
1861, 2106, 2506, Ole Christensen, 8½, søn af huusmand … fra Vissenbjerg
1861, 0607, 1007, Hans Rasmussen, gift boelsmand, 53, i Daareanstalten. Fra Frøbjerg, Orte Sogn
1861, 1308, 2008, Peder Pedersen, 28, paa almindelig Sygestue. Søn af gaardmand Peder Andersen, Refsvindinge Mark
1861, 1709, 2109, Rasmus Christian Hjeresen, tjenestekarl, 18, paa almindelig Sygestue. Fra Fremmeløv, Lunde Sogn
1861, 2009, 2809, Christian Hansen Grass, hospitalslem og student, 69
1861, 0712, 1212, Hans Pedersen (Lille Rønnemose), ugift hospitalslem, 62
1862, 2901, 0302, Rasmus Larsen, ugift, 33, i Daareanstalten. Fra Vesterlunde
1862, 1703, 2203, Ludvig Nielsen, ugift, 34, Daareanstalten. Søn af huusfæster Niels Jørgensen, paa Gamborg Svinaø
1862, 3009, 0610, Rasmus Fabricius, enkemand og indsidder, 80, i Daareanstalten. Af Udby Sogn Fattigvæsen
1863, 1101, 1501, Anders Rasmussen, enkemand og fattiglem,77
1863, 1802, 2102, Oluf Thorsten Heiberg, 7 maaneder, søn af institutbestyrer Heiberg
1863, 2003, 2503, Lars Arnt Hoff, ugift hospitalslem, 82
1863, 2303, 2803, Christian Stockmann, enkemand, kobbersvend og hospitalslem, 89
1863, 0905, 1505, Anders Nicolai Knudsen, 18½ maaned, søn af … Knudsen, paa Dalum Højskole
1863, 2306, 2606, Morten Rasmussen, enkemand, skomager og hospitalslem, 90
1863, 2812 ,3112, Thomas Alfred Helm Petersen, 4½, søn af skrædermester Niels Chr. Petersen
1865, 0606, 1206, Adolp Stegmann, hospitalslem, 48. Søn af afdøde pastor Stegmann
1865, 1108, 1608, Hans Julius Dorch, 4 maaneder, søn af fabrikant Claus Dorch
1865, 2308, 2808, Ludvig Nicolai Hansen, 5 maaneder, søn af møllebygger Søren Hansen
1865, 1010, 1610, Lars Rasmussen, ugift hospitalslem, 69
1865, 1810, 2110, Christen Rasmussen, 19, i Eiby. Søn af gaardmand Rasmus Nielsen
1865, 1910, 2510, Thomas Thomsen, gift gjæstgiver og brændeviinsbrænder, 68, St. Hans Sogn
1865, 0511, 1011, Lars Nielsen, 3 og 4 maaneder, søn af former Anders Albjerg Nielsen, Frue Sogn
1865, 2811, 0412, Søren Hansen, 13½, søn af møllebygger Søren Hansen
1865, 2312, 3012, Christian Nicolai Bondo, gift cancelliraad og hospitalsforstander, 70
1866, 0101, 0501, Rasmus Marius Henrik Knudsen, 8, søn af snedkersvend og klodsemager, N. J. Knudsen
1866, 0302, 0802, Hans Ebbesen, enkemand og hospitalslem, 75
1866, 2502, 0203, Niels Herman Møller, ugift, 36, Sindssygeanstalten i Hospitalet. Af Gislev Commune
1866, 1805, 2405, Anders Andersen, enkemand og hospitalslem, 75
1866, 2406, 2906, Christian Thorsen, ugift opsynsmand, 36, ved Sindssygeanstalten i Hospitalet
1866, 0208, 0708, Niels Andersen, ugift, 64, i Sindssygeanstalten i Hospitalet. Af Vigerslev Fattigvæsen
1866, 2209, 2809, Johannes Gotfred Rosbach, enkemand og portner, 81, ved Hospitalet
1867, 1201, 1701, Rasmus Holger Hansen, 4 maaneder, søn af møllebygger Søren Hansen
1867, 1303, 1803, Jens Larsen, enkemand, skrædder og hospitalslem, 70
1867, 1503, 2103, Niels Jacobsen, 9, søn af huusmand Jacob Jacobsen, paa Anderup Mark
1867, 1703, 2303, Anders Rasmussen, separeret ægtemand og opsynsmand, 37, ved Daareanstalten
1867, 2407, 3007, Niels Larsen, ungkarl, i Daareanstalten. Fra Mesinge Sogn
1867, 2511, 0212, Rasmus Larsen, ugift, 59, i Daareanstalten
1868, 1503, 2303, Anders Pedersen, ugift, 78, i Sindssygeanstalten. Fra Otterup
1868, 0104, 0804, Hans Nielsen, ugift hospitalslem og forhen overopsynsmand, 60, ved Sindssygeanstalten
1868, 0204, 0804, Martin Aagaard, ugift hospitalslem og forhen overopsynsmand, 74, ved Sindssygeanstalten
1868, 0308, 0508, Frederik Vilh. Nielsen, 17 dage, søn af arbeidsmand Niels Rasmussen, i Frue Sogn
1868, 2210, 2910, Frederik Eduard Riemann, gift possementmager, 53 og 9 maaneder
1868, 0311, 0911, Johan Theodor Møller, ugift maskinbygger, 49, i Sindssygeanstalten
1868, 2911, 0412, Peder Vilhelm Olsen, ugift bogbindersvend og hospitalslem, 86
1868, 2712, 02011869, Carl Christian Knudsen, gift skomager, 50, i Hospitalets Sindssygeanstalt
1837, 0601, 1001, Elisabeth Sørensdatter, gift, 38, i Daareanstalten. Indsidder Jens Nielsen i Wibye
1837, 1401, 1801, Barbara Jensdatter, ugift, 28, paa almindelig Sygestue
1837, 2904, 0505, Karen Marie Jydtmann, hospitalslem, 53
1837, 1510, 1910, Karen Johanne Vogelsang, hospitalslem, 61
1837, 2712, 02011838, Karen Hansdatter, enke og hospitalslem, 78. Rugbrødsbager Niels Pedersen
1838, 2404, 2804, Ane Christine Petersen Wilschjøtt, hospitalslem, 81
1838, 1705, 2105, Maren Hansdatter Sandager, ugift hospitalslem, 57
1838, 1906, 2306, Cathrine Madsdatter, hospitalslem, 83
1838, 0709, 1109, Lovise Elisabeth Halberg, enke og hospitalslem, 69
1838, 2510, 0111, Maren Andersdatter kaldet Schøller, enke og hospitalslem, 78
1839, 0501, 0901, Karen Rasmusdatter, enke og hospitalslem, 86. Jens Batthersen
1839, 0904, 1304, Kirsten Lorentzen, enke og hospitalslem, 78. Gartner Lorentzen
1839, 1204, 1604, Eva Lovise Lund, hospitalslem, 88
1839, 1804, 2204, Grethe Frederiksdatter, hospitalslem og ikke været gift, 64
1839, 2505, 2905, Johanne Nielsen, enke, 77, under Fattigvæsenets forsørgelse. Jens Nielsen
1839, 0806, 1106, Karen Andersdatter, ugift, 54, under Fattigvæsenets forsørgelse
1839, 1706, 2006, Karen Sørensdatter, enke og hospitalslem, 86
1839, 0307, 0607, Karen Sophie Christensdatter, ugift hospitalslem, 83
1839, 0307, 0607, Ane Kirstine Larsdatter, enke, hospitalslem, 56
1839, 1207, 1807, Priscilla Bøhner, ugift og en døbt negerinde, 67, Daareanstalten
1839, 1907, 2207, Lene Sonne, enke og almisselem, 74, paa Sygestuen. Knud Sonne
1839, 2607, 3007, Judithe Marie Clausen, enke og fattiglem, 86
1839, 2510, 2810, Johanne Maria Larsdatter, ugift, 41, Daareanstalten
1839, 2012, 2312, Maren Cathrine Gerhards, gift, 40, i Hospitalet. Fra Odense. Kludesamler Chr. Rasmussen
1840, 2801, 3101, Magdalene Kirstine Winding, ugift hospitalslem, 82
1840, 2103, 2403, Maren Larsdatter, ugift almisselem, 49, paa Hospitalet
1840, 0404, 0904, Anne Hansdatter, ugift, 25, paa almindelig Sygestue
1840, 1605, 1905, Johanne Jensen, ugift, 26, paa Sygestue. Efterlod et barn
1840, 2605, 3005, Kirstine Rasmussen, 37, paa Hospitalet. Dagleier Niels Rasmussen
1840, 2108, 2608, Cathrine Elisabeth Hjorth, enke, 79, Hospitalet
1840, 1909, 2309, Karen Johanne Poulsen, enke, 55, paa Hospitalet
1840, 1510, 1910, Maren Rasmusdatter, ugift, 30, paa almindelig Sygestue
1840, 2810, 0511, Christine Thode, ugift hospitalslem, 58
1840, 0911, 1211, Ane Cathrine Jørgensdatter, ugift, 19 paa almindelig Sygestue
1840, 1211, 1611, Johanne Catharine Knudsdatter, tjenestepige, 39
1840, 2211, 2611, Augusta Wilh. Carol. Gerstine (eller efter moderen M…), tjenestepige, 15, paa Hospitalet
1840, 2611, 2811, Oline Henningsen, ugift, 28, paa Hospitalet
1840, 2112, 2812, Maren Christensdatter, 54, paa almindelig Sygestue. Fra Kjertinge. Huusmand Lars Christiansen
1841, 3101, 0302, Marie Woller, ugift, 16, paa almindelig Sygestue
1841, 0506, 0906, Ellen Hansdatter, ugift lem, 86, af Doctors Boder
1841, 1206, 1506, Mette Cathrine Krøll, enke, 75. Væver Otto Christophersen
1841, 2407, 2807, Kirstine Christensen, ugift hospitalslem, 32
1841, 1208, 1608, Maren Hansdatter Schebye, ugift hospitalslem, 60
1841, 0611, 1011, Ingeborg Holm, enke og hospitalslem, 70
1841, 2312, 2712, Elisabeth Salomonsen, enke og mosaitinde, 82, i Hospitalet
1841, 2612, 3112, Bodil Marie Gregorie Maaløe, ugift, 46, i Daareanstalten
1841, 2712, 3012, Kirstine Hansdatter, ugift hospitalslem, 75
1842, 1702, 2202, Catharine Jørgensen, enke og hospitalslem, 74
1842, 0403, 0703, Ida Møller, enke og lem, 77, af Doctors Boder i Hospitalet
1842, 0405, 0705, Sophie Charlotte Larsdatter, enke og almisselem, 70, paa Hospitalet. Tømmersvend Niels Drigstrup
1842, 0705, 1105, Juliane Carstensdatter, ugift, 27, paa Hospitalet. Fra Viggerslef
1842, 2605, 3005, Else Marie Jørgensdatter, enke og hospitalslem, 78
1842, 0507, 0807, Hanne Hansdatter, ugift, 50, paa Daareanstalten. Fra Lindelse paa Langeland
1842, 2507, 3007, Johanne Knudsdatter, enke, 74, paa Daareanstalten. Jens Henriksen fra Hellerup Sogn
1842, 0208, 0608, Ingeborg Jensdatter, enke og hospitalslem, 72
1842, 0809, 1209, Johanne Ovidia Hviid, ugift, 35, i Daareanstalten. Fra Guldbjerg og Sandager Sogn fattigvæsen
1842, 1109, 1409, Frederikke Lovise Ulrikke Frederiksen, ugift hospitalslem, 76
1842, 1910, 2410, Anne Marie Pedersdatter, enke og hospitalslem, 75. Erik Hansen
1842, 2710, 3110, Anne Dorthea Hansdatter, ugift, 25, i Hospitalet. Datter af Hans Andersen i Grevehuset
1842, 0311, 0911, Gjertrud Nielsen, enke, 81, i huset hos hospitalsforstander Bondo. Hospitalsforstander Bondo’s svigermoder
1842, 2411, 2911, Anne Rasmusdatter, enke og hospitalslem, 82
1842, 2712, 3012, Mette Dorothea Johansdatter eller Lorentsdatter, enke og hospitalslem, 74. Garver Jørgen Netler
1843, 0303, 0903, Helene Larsen, ugift, 72, i Daareanstalten
1843, 2004, 2504, Christine Bekker, enke og lem, 62, i Doctors Boder i Hospitalet
1843, 0606, 0906, Maren Jørgensdatter, ugift lem, 47, i Hospitalet. Fra Huusby
1843, 1506, 1906, Christiane Frederikke Metz f. Michelsen, gift, 53, i Daareanstalten
1843, 1908, 2208, Mette Marie Jørgensdatter, ugift, 32 i Hospitalet. Fra Rynkeby og Revninge Sognes Fattigvæsen
1843, 1911, 2411, Karen Pedersdatter, ugift, 50, paa Daareanstalten. Fra Lumby Sogns Fattigvæsen
1843, 1512, 1912, Helene Kirstine Rode, fraskilt hospitalslem, 73. Kollecteur Bonnesen
1844, 2403, 2803, Johanne Toyschov, enke og hospitalslem, 81, Gartner Schery
1844, 2903, 0204, Karen Jørgensdatter, enke og hospitalslem, 94. Dagleier Anders Jensen
1844, 1607, 2007, Christine Marie Mumme f. Krohn, enke og hosp., 80. Degn og cantor Mummes moder
1844, 2907, 0108, Mette Sophie Andersen, ugift lem, 45, af Doctors Boder i Hospitalet
1844, 3108, 0809, Anne Marie Henrien, gift jordemoder, 44, almindelig Sygestue. Fra Flemløse
1845, 1401, 2001, Ellen Marie Becker, enke og hospitalslem, 82. Handskemager Becker
1845, 1802, 2102, Maren Nielsdatter, gift fattiglem, 61, i Daareanstalten. Fra Vesterhæsinge
1845, 1106, 1406, Karen Jacobsdatter, ugift, 26, i Daareanstalten. Fra Qværndrup
1845, 1806, 2106, Maren Pedersdatter, enke og hospitalslem, 92
1845, 1408, 1908, Sophie Christiane Mathilde Buchholtz, ugift hospitalslem, 25
1845, 2408, 2808, Karen Marie Hansdatter, ugift tjenestepige, 30, paa almindelig Sygestue. Fra Aggernæs Præstegaard
1845, 0611, 1111, Marie Fjelsted, enke, 67, i Hospitalet. Fra Odense Fattigvæsen. Christen (Post) Rasmussen
1846, 0301, 0601, Mette Marie Nielsdatter Rasch, ugift hospitalslem, 65
1846, 2001,2601, Anne Andersdatter, enke og hospitalelem, 86. Corporal Jespersen
1846, 0906, 1306, Bodil Jespersen, enke og hospitalelem, 82
1846, 1008, 1408, Mette Marie Schmidt, enke og hosptialslem, 73.Kanalgraver Hans Nielsen
1846, 1308, 1808, Anne Sophie Rose, enke, 66, i Daareanstalten. Bødker Rose
1846, 2408, 2708, Cathrine Philipsdatter Møller, ugift hospitalslem, 67
1846, 1810, 2310, Maren Andersdatter, ugift tjenestepige, 21, paa Hospitalets Sygestue. Væver Hans Hansens tjenestepige
1846, 1811, 2111, Johanne Elisabeth Andersen, gift almisselem, 43, paa Hospitalets Sygestue
1846, 1612, 2112, Anne Cathrine Frederiksen, enke, hospitalslem, 81
1847, 0502, 0902, Bodil Nielsdatter, ugift hospitalslem, 74
1847, 0706, 1006, Barbara Caroline Rasmussen, ugift, 26, paa Hospitalet. Datter af skomager Niels Rasmussen i Odense
1847, 2806, 0207, Anne Hansdatter, 71, i Daareanstalten. Fra Haarby. Jørgen Svendsen
1847, 1407, 1707, Anne Kirstine Hansdatter, ugift, 37, i Hospitalet. Fra Weflinge Sogn
1847, 2107, 2407, Dorthea Nielsdatter, ugift tjenestepige, 23, i Hospitalet. Fra Lumbye
1847, 2207, 2607, Abelone Isaaksdatter, enke og hospitalslem, 80. Skomager Hans Clausen
1847, 1908, 2308, Anne Margrethe Tilemann, enke og hospitalslem, 87. Snedker Tilemann
1847, 0310, 0810, Anne Margrethe Lund, ugift, 44, i Daareanstalten
1847, 0412, 1012, Karen Eriksdatter, 36, i Hospitalet. Fra Veile. Smed Rasmus Hansen
1848, 2901, 0302, Anne Lucie Mogensdatter, ugift hospitalslem, 63
1848, 2802, 0303, Marie Jespersdatter, enke og hospitalslem, 83. Vægter Peder Mortensen
1848, 0303, 0903, Anne Jørgensdatter, ugift, 55, i Daareanstalten. Fra Voldtofte, Flemløse Sogn
1848, 1703, 2103, Karen Marie Holm, ugift, 24, i Daareanstalten. For Odense Fattigvæsens regning
1848, 1606, 2006, Karen Knudsdatter, enke, 89, i Hospitalet. Dagleier Rasmus Andersen
1848, 2011, 2411, Dorothea Hansdatter, ugift hospitalslem, 73
1849, 0501, 1001, Anne Ring, enke og hospitalslem, 77
1849, 1201, 1701, Johanne Hassenkam, ugift hospitalslem, 77
1849, 2701, 3101, Marie Obelin, enke og hospitalslem, 79
1849, 2901, 0102, Anne Catharine Møller, enke og hospitalslem, 78
1849, 1502, 2102, Anne Jørgensdatter, enke, spisekone og opvarterske, 63, paa Hospitalets Sygestue. Dagleier og vægter Jacob Frandsen
1849, 2202, 2702, Anne Andersdatter, tjenestepige, 24, i Hospitalet. Fra Hellerup
1849, 2303, 2703, Catharine Elisabeth Wiberg, ugift, 40.Datter af afdøde capellan til Sct. Knuds Kirke og hospitals… Wiberg
1849, 0405, 0905, Marie Rasmussen, enke, 79. Hospitalslem Rasmus Olsen
1849, 1005, 1205, Karen Rudolph, enke og lem, 90, af Doctors Boder i Hospitalet
1849, 0707, 1007, Maren Sørensen, ugift, 38, i Hospitalet. Fra Nislevgaard
1849, 1607, 2007, Gjertrud Hansen (Hyldtoft), enke og hospitalslem, 56. Blikkenslager Hyltoft
1849, 0811, 1211, Charlotte Banzen, enke og hospitalslem, 82
1850, 0803, 1303, Maren Knudsdatter, enke og hospitalslem, 81. Tømmermester Mathias Larsen
1850, 1103, 1503, Anne Møller, enke, 67, i Daareanstalten. Telegrafbestyrer Møller fra Nyborg
1850, 0105, 0605, Anne Kirstine Christiansdatter, ugift tjenestepige, 26, i Hospitalet. Fra Villestofte
1850, 0605, 1105, Anne Hansdatter, enke og hospitalslem, 81. Sømand Jørgen Larsen
1850, 0306, 0806, Kirsten Hansdatter, enke og hospitalslem, 77. Niels Madsen
1850, 1408, 1908, Anne Mikkelsdatter, ugift hospitalslem, 67
1850, 0310, 0810, Mette Cathrine Mathiesen, 49, paa den almindelige Sygeindretning. Dagleier Niels Madsen fra Kjerteminde
1850, 1310, 1610, Dorothea Marie Brinch, enke og hospitalslem, 83. Snedker Offer Pedersen
1851, 2701, 0102, Dorothea Hansen, enke og hospitalslem,79. Tømmersvend Hans Hansen
1851, 1302, 1902, Frederikke Hansdatter, enke og hospitalslem, 88. Knud Olsen
1851, 0803, 1203, Anne Cathrine Hagendahl, enke og hospitalslem, 65. Haugeinspecteur Müller
1851, 2103, 2703, Maren Pedersdatter (Jens??), enke og hospitalslem, 89. Stolemager Rasmus Ped. Krag
1851, 1104, 1604, Johanne Marie Christensen f. Beyer, enke og hospitalslem, 59. Politibetjent Christensen
1851, 0411, 1011, Else Pedersen Randers, enke, spise- og opvartningskone, 41, paa den veneriske Sygestue i Hospitalet. Skomager Lars Christ. Randers
1852, 2801, 0202, Ellen Christensen, enke og hospitalslem, 85. Værtshuusholder Anders Christensen
1852, 2602, 0103, Anne Nielsdatter, ugift hospitalslem, 84
1852, 0405, 0805, Kirstine Balslev, enke og hospitalslem, 80, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Handskemager Balslev
1852, 2005, 2505, Marie Jensen Samsøe, enke, 44, paa den veneriske Sygestue i Hospitalet. Fra Kjerteminde
1852, 2005, 2505, Karen Knudsdatter, ugift hospitalslem, 47
1852, 1508, 1908, Sophie Jensen f. Schrøder, enke. Cantor og hospitalsdegn Anders Jensen
1852, 3010, 0511, Anne Barlach f. Engelbrecht, enke, 73, i Daareanstalten. Farversvend Gotlieb Barlach. Fra Assens
1852, 0111, 0811, Johanne Kirstine Hansdatter, 36, i den veneriske Sygestue i Hospitalet. Huusmand Peder Jørgensen af Ubberud
1852, 1811, 2311, Anne Kirstine Dam f. Jacobsen, fraskilt?, spisekone og opvarterske, 30, paa den veneriske Sygestue i Hospitalet. Sergeant Dam
1852, 1812, 2312, Catharine Marie Bützov, enke og hospitalslem, 83
1853, 2101, 2701, Sophie Müntesen, ugift hospitalslem, 53
1853, 2601, 0302, Cathrine Marie Simonsen, enke, og hospitalslem, 88. Kleinsmed Lars Jensen
1853, 0603, 1003, Anne Rasmusdatter, gift hospitalslem, 74. Vognmand Mads Petersen
1853, 0705, 1305, Johanne Rasch, enke og hospitalslem, 75. Værtshuusholder Hans Frederik Rasch
1853, 2805, 0206, Gjertrud Marie Bech, enke og hospitalslem,84. Vognmand Jens Madsen
1853, 0606, 1106, Gjertrud Kirstine Pedersdatter, ugift hospitalslem, 79
1853, 0307, 0707, Edel Kirstine Andersdatter, enke og lem, 81, i ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Underkæmner Niels Larsen
1853, 1709, 2209, Anne Madsdatter, enke og hospitalslem, 82. Smaahandler Jonas Christensen
1853, 1311, 1711, Magdalene Lundberg, tjenestepige,26, i Hospitalet. Fra Skovsbo. Datter af huusmand Andr. Nielsen i Flødstrup
1854, 2502, 0203, Pernille Larsen, ugift hospitalslem, 68
1854, 2803, 0304, Anne Marie Andreasdatter, ugift hospitalslem, 78
1854, 2608, 3008, Maren Jørgensen, ugift, 35, i Hospitalet. Fra Tommerup Mark
1854, 1610, 2110, Karen Nielsdatter, enke og hospitalslem, 78. Peder Rasmussen
1854, 2810, 0311, Maren Pedersdatter, ugift, 31, i Hospitalet. For Allerup og Davinde Sogns bekostning
1855, 2001, 2701, Marie Rasmussen, enke, hospitalslem og forhen gjordemoder, 75
1855, 0302, 1002, Christiane Hansdatter, ugift hospitalslem, 64
1855, 1702, 2402, Anne Højer, enke, 64, paa ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1855, 2602, 0503, Ane Marie Hoffmann, enke, 72, paa Hospitalet. Fra Odense Fattigvæsen
1855, 1405, 1905, Johanne Dorothea Andersen, ugift hospitalslem, 69
1855, 0706, 1406, Anne Kirstine Ottesen, i Daareanstalten. Færgematros Willum Hansen. Paa Nyborg Kjøbstad fattigvæsens bekostning
1855, 3107, 0308, Henrikke Hohn, enke og hospitalslem, 69. Smedesvend Hohn
1855, 1908, 2908, Ida Elisabeth Lykke, ugift tjenestepige, 24, hos kapt. Darre, i Kjøbenhavn. Død i Hospitalet
1855, 0210, 0810, Anne Sophie Malling, enke og hospitalslem, 71. Slagter Malling
1855, 1610, 2210, Anne Margrethe Carlsen, enke og hospitalslem, 76. Tømmersvend Jørg. Carlsen
1855, 0812, 1712, Sidsel Margrethe Johansen, tjenestepige, i Hospitalet. Fra Dallund
1856, 1201, 1801, Kirsten Pedersdatter, enke og hospitalslem, 83. Møllersvend Ole Jørgensen
 1856, 2805, 0506, Johanne Margrethe Tommerup, enkemand og hospitalslem, 80. Bedemand Tommerup
1856, 2509, 2909, Sine Rasmusdatter, ugift hospitalslem, 79
1856, 2309, 2909, Else Thomsen, ugift, 41, i Daareanstalten. Paa Odense Fattigvæsens regning
1856, 1010, 1610, Kirstine Margrethe Frederiksdatter, enke, 63, almindelig Sygeindretning. Fra Tommerup. Almisselem Jørgen Hendriksen
1856, 1411, 2211, Barbara Kirstine Nielsen, 9½, almindelig Sygeindretning. Paa Vissenberg Sogns Fattigvæsens bekostning
1856, 0312, 1112, Anne Marie Andersdatter, ugift, 23, i Hospitalet. Paa Kullerup Sogns Fattigvæsens regning
1856, 1812, 2412, Ane Rasmussen, 14, almindelig Sygeindretning, datter af indsidder Rasm. Rasmussen, i Næsby
1857, 0901, 1601, Maren Henriksdatter, enke, paa Steen… i Hospitalet. Berider Ole Nielsen
1857, 1501, 2101, Caroline Petri, enke og hospitalslem, 75, af ’Doctors Boder’
1857, 1501, 2101, Johanne Marie Clausen, ugift hospitalslem, 85
1857, 1601, 2101, Mathilde Emilie Albertine Darre, 3 maaneder, datter af kapitain Julius Darre
1857, 2805, 0506, Maren Margrethe Madsdatter, 33, Daareanstalten i Odense
1857, 2907, 0408, Anne Kirstine Hillebrand, ugift hospitalslem, 53
1857, 1010, 1310, Sophie Worm f. Gottschalk, enke og hospitalslem, 83
1857, 2511, 3011, Cathrine Marie Halvorsen, enke og hospitalslem, 86. Skomager Halvorsen
1857, 1812, 2312, Maren Hansdatter, enke, 78, i Daareanstalten. Fra Tryggelev paa Langeland
1858, 1201, 1801, Marie Catharine Hansen, ugift, 37, i Hospitalet. Fra Hollufgaard
1858, 1405, 1905, Maren Nielsen, enke og hospitalslem, 81. Skomager Rasmus Busk
1858, 2505, 2905, Marie Bruun, ugift hospitalslem, 78
1858, 0406, 0706, Mette Marie Rasmussen, 16, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, i Eiby
1858, 2509, 2809, Marie Elisabeth Westerholdt, enke og hospitalslem, 75
1858, 2911, 0312, Bodil Eidorph, ugift hospitalslem, 78
1859, 1204, 1604, Ane Marie Johansen, enke, 33, venerisk Sygestue. Huusmand Jens Pedersen
1859, 3005, 0306, Hedevig Christophersdatter, ugift, 28, i Daareanstalten. Af Egense Sogns Fattigvæsen
1859, 2207, 2507, Marie Magdalene Hansen, 8 maaneder, datter af møllebygger Søren Hansen
1859, 1510, 2010, Anne Catharine Edsberg, ugift hospitalslem, 81
1859, 2610, 0311, Anne Magdalene Juhl, enke, 78, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Snedker Thomas N. Juhl
1859, 3011, 0812, Ane Marie Bahn, gift, 47. Gartner Bahn
1859, 0712, 1312, Karen Jensdatter, enke, 56, i Daareanstalten. Aftægtsmand Niels Rasmussen fra Skeby
1860, 0402, 0802, Agathe Frandsen, enke og hospitalslem, 83. Hans Frandsen
1860, 2902, 0503, Maren Cathrine Christophersdatter, ugift hospitalslem, 79
1860, 2403, 2903, Maren Madsdatter, enke og hospitalslem, 85
1860, 1504, 2004, Lene Catharine Gotfredsen, ugift lem, 59, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1860, 1905, 2305, Karen Pedersdatter, ugift, 29, i Hospitalet. Fra Tvede, men forsørgelsesberettiget i Kirkeby Sogn
1860, 1905, 2305, Anne Kirstine Madsen, ugift, 32, i Hospitalet
1860, 1806, 2506, Ellen Kirstine Hansen f. Voss, enke og spisekone, 63, i Hospitalet
1860, 2410, 2910, Else Marie Pflug f. Bullerup, enke og hospitalslem, 94. Glarmester Pflug
1860, 3110, 0311, Frederikke Hansdatter, enke, 75, i Daareanstalten. Fra Tranekjær
1860, 2811, 0412, Johanne Marie Pedersdatter, ugift, 29, i Daareanstalten. Fra Magtenbølle
1861, 2904, 0305, Anne Marie Poulsen f. Steenberg, enke, 76, i Hospitalet. Smed Poulsen
1861, 1005, 1505, Clausine Antoinette Rasmussen, ugift, 43, i Daareanstalten. Af Nyborg Kjøbstads Fattigvæsen
1861, 1706, 2006, Magdalene Ludovica Hansen, 1, datter af møllebygger Hansen
1862, 2401, 3001, Caroline Eduardine Espersen, 6½, datter af uhrmager Espersen
1862, 1605, 2205, Anne Nielsen f. Møller, enke, 89, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1862, 2105, -, Karen Larsdatter, gift, 36, i Daareanstalten. Huusmand Rasm. Madsen Bek fra Skovkrogen, Dreslette Sogn
1862, 0906, 1306, Eline Marie Jacobsen, 3, datter af huusmand Jacob Jacobsen
1862, 2611, 0212, Maren Hansen, 41. Høker Peder Juul
1862, 0812, 1312, Marie Breed f. Andersdatter, enke og hospitalslem, 81. Dagleier Niels Breed
1863, 1101, 1501, Anne Margrethe Sørensdatter, enke og hospitalslem, 98. Dagleier Rasmus Nielsen
1863, 2802, 0603, Trine Hjeresen, enke og lem, 60, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1863, 0307, 0807, Kirstine Pedersen, enke og hospitalslem, 82. Politibetjent N. Pedersen
1863, 1708, 2208, Hanne Christensen, ugift lem, 76, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1863, 1410, 1910, Cathrine Marie Mikkelsen, ugift hospitalslem, 79
1863, 2510, 3110, Eline Marie Jacobsen, 1½, datter af huusmand Jacob Jacobsen, i Stige, Lumby Sogn
1863, 0612, 1112, Ane Joseph, enke og hospitalslem, 91
1864, 1803, 2203, Ane Pedersdatter, enke og hospitalslem, 79
1864, 0306, 0906, … Kleinhammers, enke, 72, i Daareanstalten. Fra Einsidelsborg. Politibetjent Kleinhammer. Flygtning fra Frederits den 2 Juni 1864. Fornavnet ikke opgivet
1864, 0709, 1209, Vilhelmine Frank, ugift hospitalslem, 78
1864, 0810, 1310, Sara Jørgensen, enke og hospitalslem, 79. Politibetjent Lütje
1864, 0912, 1712, Anne Cathrine Sophie Elisabeth Rosbach f. Røper, 76. Portner Rosbach
1865, 1501, 2401, Emma Johanne Sophie Frederikke Pommer, ugift, 25. Datterdatter af portner Rosbach
1865, 1006, 1606, Anne Marie Jørgensen, enke og lem, 84, af ’Doctors Boder’
1865, 0208, 0808, Marie Mariusdatter, enke, 85, paa Daareanstalten. Fra Rørup
1865, 0512, 1112, Hedevig Andersen, ugift lem, 74, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet
1866, 1602, 2202, Maren Dorthea Pedersen, 3, datter af huusmand Peder Christensen
1866, 3005, 0406, Maren Andersdatter, ugift hospitalslem, 73
1866, 1906, 2306, Birgitte Jespersdatter, enke og hospitalslem, 84. Jens Pedersen
1866, 0207, 0707, Sophie Larsen, enke og lem, 83, af ’Doctors Boder’ i Hospitalet. Rebslager Niels Jensen
1866, 1507, 2007, Anne Marie Møller, degneenke og hospitalslem, 99
1866, 1208, 1808, Christiane Nuvisatis, enke og hospitalslem, 90. Guldsmed Nuvisatis
1867, 1801, 2301, Magdalene Spangenberg f. Brissen, enke, 80. Slagter Spangenberg i Kjøbenhavn
1867, 1102, 1602, Marie Vilhelmine Dorch, 7 maaneder, datter af farver Dorch
1867, 1405, 2205, Anne Dorthea Hansdatter, ugift, 68, i Sindssygeanstalten i Hospitalet. Af Østerskjerninge og Hundstrup Commune
1867, 2312, 3012, Maren Top, ugift, 75, i Sindssygeanstalten i Hospitalet
1868, 1101, 1701, Elisabeth Rehlin, ugift hospitalslem, 83
1868, 0605, 1205, Marie Holm, enke og hospitalslem, 89
1868, 0208, 0708, Anne Marie Jørgensen, ugift, 40, i Sindssygeanstalten. Fra Høiby Sogns Fattigvæsen
1868, 1810, 2310, Caroline Cecilie Helweg, 15, datter af skibsrheder H. T. Helweg
1868, 1608, 1908, Hansine Eriksen, ugift, 45. Født i Mesinge