Odense - Vor Frue, 1869-1876, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1876, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvidwww.virgo-fyn.dk

1869, 1101, 1601, Anders Hansen, ugift gartner, 68½, i Frederiksgade 35
1869, 1301, 1801, Rasmus Theodor Carl Hansen, ½, søn af muurmester Ras. Chr. Hansen, Frederiksgade 46
1869, 3001, 0502, Johannes Tønners, 8 maaneder, søn af skomagermester Joh Carl Tønners, i Frederiksgade 37
1869, 0102, 0902, Niels Henrik Fuhrmann, gift skomagermester, 73, i Nedergade 17
1869, 0402, 1002, Lars Peter Lassen, gift toldassistent, 53, i Nedergade 53
1869, 0402, 1202, Jens Ditlev Wein, 3 uger, søn af karethmagersvend Jørgen Fred. Wein, Eiby Mark
1869, 1002, 1702, Ferdinand Niels Granau, 8 maaneder, søn af skomagersvend P. F. Granau, Sct. Jørgensgade 35
1869, 2202, 0103, Niels Anthon Jensen, gift bagermester, 54, i Grynhusene 22
1869, 0603, 0903, Henrik Christian August Tappée, 13 dage, søn af skomager J. H. C. A. Tapée, Nedergade 6
1869, 0603, 1003, Robert Wendelboe, 2, søn af fabrikbestyrer Th. Ras. Sophus Wendelboe, Nedergade 28
1869, 2003, 2403, Henrik Theodor Schønberg, 2 og 9 maaneder, søn af klokker H. A. T. Schønberg, Overgade 66
1869, 1404, 2004, Hans Christensen, ugift cigarmager, 26, Sct. Jørgens Mark. Født 15.1.1843 i Sønder Næraa. Søn af Kirsten Jørgensen
1869, 1904, 2404, Niels Rasmussen, gift indsidder, 32, paa Eiby Mark. Født 1827 i Werninge. Søn af Anne Kirstine Rasmussen
1869, 1405, 1905, Hans Peder Hansen, 3 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Andersen, Frederiksgade 41
1869, 1605, 2105, Ola Sundahl, 1 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Ole Terkelsen Sundahl, Skræppestræde 11
1869, 1905, 2405, Jens Christiansen, 1 og 5 maaneder, søn af malersvend Jens Peder Christiansen, Skræppestræde 36
1869, 2305, 2705, Lars Peder Hansen, 3 maaneder, søn af Karen Marie Jørgensen, Grynhusene 27
1869, 2205, 2705, Rasmus Theodor Jacobsen, 2, søn af indsidder Niels Jacobsen, Nyborg Landevei i Eiby
1869, 2605, 0106, Frands Charles Juul Optatus Jantzen, 1½, søn af separeret hustru Jensine Marie Johanne Caroline f. Horne, Frederiksgade 41 (fra bundtmagersvend Hansen)
1869, 2805, 0106, August Heinrich Ludvig Kücker, gift gjæstgiver, 35, paa Postgaarden. Født 10.5.1834 i Neustaal am Rübenberg i Hannover
1869, 2705, 0306, Peder Madsen, gift toldassistent, 58, Fiskertorvet 14
1869, 0506, 0906, Frits Madsen Knudsen, 6 dage, søn af Lovise Sophie Cecilie Madsen, Frederiksgade 61
1869, 0406, 1206, Carl Ludvig Pauli, gift og forhen bagermester, 49, i Nedergade 2
1869, 1506, 1906, Waldemar Nisted,1, søn af kjøbmand H. M. Nisted, Overgade 60
1869, 2106, 2806, Niels Hansen, gift arbeidsmand, 59, Sortebrødre Torv 23
1869, 2406, 2906, Anders Hansen, gift huusmand, 63, Pallesløkkehuus, Frue Landsogn
1869, 2606, 3006, Aælfred Langhoff (tvilling), 8 dage, søn af slagter Mads Langhoff, Pjentedamsgade 46
1869, 0307, 0707, Edvard Christensen, 1, søn af skrædder P. Christensen, Overgade 49
1869, 0407, 0907, Lars Pedersen, gift skjænkevært, 59, paa Postgaarden
1869, 0307, 1007, Hans Steffensen, gift, separeret arbeidsmand, 64, Frederiksgade 34
1869, 0507, 0907, Hans Peder Christensen, 6 uger, søn af Karen Kirstine Pedersen. i Pleje hos garver Carsten, Frederiksgade
1869, 1207, -, Jens Pedersen Ravn, 21, tjente i Biskorup (Hans Rasmussen). Søn af gaardeier Peter Ravn i Heisagger, G… Sogn i Slesvig
1869, 1307, 1707, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af ugift fruentimmer Maren Cathrine Christiansen, Myntestræde 89
1869, 2107, 2707, Andreas Frits Thaarup, gift skomager, 51, paa Klingenberg 3
1869, 0108, 0608, August Heinrich Edvard Roskamm, enkemand og bomuldsvæver, 47, Nedergade 40
1869, 0908, 1308, Niels Peder Christian Marius Nielsen, 2½, søn af gymnastiklærer Peter Ludvig Nielsen, Sortebrødre Torv 46
1869, 1408, 1908, Christian Peter Henrik Jacobsen, 10, søn af muursvend Niels Jacobsen, Sct. Jørgens Mark
1869, 2008, 2508, Martin Peter rosenlund, 5½, søn af skrædder P. M. Rosenlund, Sct. Jørgens Forstad
1869, 2208, 2608, Carl Anton Jurtzich, 6, søn af mechanikus Jurtzich, i Brogade 24
1869, 2408, 2808, Sophus Andreas Hansen, 17 dage, søn af malersvend A. E. Hansen, Sct. Jørgensgade 19
1869, 3008, 0309, Hans Christensen, 1 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christensen, Ramsherred 63
1869, 0309, 0909, Ole Jacobsen, gift arbeidsmand, 44, i Grynhusene 17
1869, 1109, 1709, Anders Christian Hansen, gift gaardeier, 54 og 10 maaneder, af Hunderuplund, Frue Landsogn
1869, 2209, 2909, Joseph Johannes Frederik Christiansen, 5 maaneder, søn af ugift fruentimmer Henriette Petrine Frederiksen, Frederiks Forstad 80
1869, 2409, 2909, Anders Frederik Hansen, 11 uger, søn af arbeidsmand Christen Hansen, Frederiksgade 48
1869, 1610, 2210, Hans Peter Schmidt, gift skomagermester, 33 og 3 maaneder, Nedergade 5. Født 5.8.1836 i Sct. Knuds Sogn. Søn af skomager J. J. Schmidt
1869, 1710, 2310, Jens Peter Jensen, 3, søn af arbeidsmand Anders Jensen, Nyborg Landevei, Frue Landsogn
1869, 1311, 1911, Rasmus Hansen, gift og fhv. rugbrødbager, 54, Frederiksgade. Født i Ullerslev
1869, 3011, 0312, Carl Tobias Hansen Aas, ugift hattemagersvend, 24½, Sygehuset. Født 1.4.1845 i Austad, Lyngdals Præstegjeld, i Norge ved Stavanger
1869, 1612, 2012, Peder Knudsen, gift kornmaaler, 55 og 9 maaneder, Bangsboder 71
1869, 1512, 2012, Iver Gottfredsen, enkemand og arbeidsmand, 64, Adamsgade 11
1869, 1512, 2312, Niels Christian Andersen, 8 dage, søn af møllerkudsk Ras. Chr. Andersen, Frederiksgade 64
1869, 2312, 2812, Mads Jørgensen, gift værtshuusholder, 40, Sct. Jørgens Forstad 23
1869, 2212, 2812, Jørgen Hansen, ugift værtshusholder, 36, i Frederiksgade 2 & 4. Født 21.11.1833 i Birkende. Søn af pige Anne Jørgensdatter
1870, 0501, 1001, Martin Henrik Larsen, 1, søn af snedkersvend Christian Larsen, Skræppestræde 21
1870, 1501, 2101, Mads Pedersen, gift aftægtsmand og huusmand, 72, Eiby Mark
1870, 1601, 2201, Hans Jørgensen, gift indsidder og dagleier, 62, Eiby Mark
1870, 1801, 2101, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend Jens Mortensen og Anne Johanne Hansen, i Adamsgade
1870, 2601, 0902, Einar Frost, ugift avlsforvalter, 28, paa Egelykke paa Langeland
1870, 1502, 2202, Rasmus Christian Hansen, gift muursvend, 34, i Frederiksgade. Født i Odense. Søn af Hans Fred. Rasmussen
1870, 2302, 0303, Hans Rasmussen, gift dagleier,55, i Frederiksgade. Født i Aarslev
1870, 0703, 1203, Mathias Sebastian Andreasen, 7 maaneder, søn af patrouillebetjent Nicolai Andreasen, i Tvergade
1870, 2603, 0104, Peder Jensen, gift dagleier, 49, i Frederiks Forstad 72
1870, 0104, 0704, Martin Frederik Decher, gift og fhv. farver, 49, Overgade 64
1870, 1204, 1604, Udøbt dreng, søn af værtshusholder Niels Larsen, i Overstræde
1870, 1704, 2104, Hans Christian Pedersen, muursvend, 47½, Sortebrødre Torv
1870, 1804, 2304, Anders Peder Johannes Orlob, 3 og 1 maaned, søn af snedkersvend Fred. Vilhelm August Orlob, Frederiksgade 50
1870, 2104, 2504, Jens Peter Georg Larsen, 9 maaneder, søn af skrædersvend Jens Larsen, i Skræppestræde 10
1870, 2104, 2904, Søren Christiansen, gift arbeidsmand, 51½, i Skræppestræde 8
1870, 2904, 0505, Nicolai Stadager Michelsen, 11 maaneder, søn af lærer Martin Nielsen Michelsen, Frederiksgade 33
1870, 0105, 0505, Georg Marius Peder Eriksen, ½, søn af ugift Ellen Cathrine Jørgensen, i Skræppestræde
1870, 0105, 0605, Christian Frederik Vilhelm Andersen, gift harthugger, 38, i Nedergade
1870, 0205, 0605, Rasmus Rasmussen, gift muurhaandlanger, 65½, Sortebrødre Torv
1870, 0205, 0605, Niels Peder Olsen, 15 dage, søn af Nicoline Christine Nielsen, i Langgade. Født paa Sortebrødre Torv
1870, 0605, 1205, Johanne Sophus Larsen, 9 maaneder, søn af Hans Jørgen Jørgensens enke Kirsten Larsen, i Adamsgade
1870, 1105, 1605, Rasmus Kjellerup, gift skibstømmermand, 59, i Bangsboder 56
1870, 1005, 1605, Rasmus Peder Rasmussen, ugift smedesvend, 37. Født i Odense. Søn af vægtervagtmester Rasmussen
1870, 1505, 1905, Hans Christian Vilhelm Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af Lovise Cecilie Hansen, Skræppestrædet 7
1870, 1605, 2105, Frederik Laurits Tange, 1 og 4 maaneder, søn af skræddermester Tange, Overgade 35
1870, 1905, 2305, Theodor Marius Rasmussen, 3 og 8 maaneder, søn af snedker Julius Rasmussen, Sortebrødre Torv 16
1870, 2205, 2705, Niels Peder Jørgensen, 1 og 1 maaned, søn af tømmersvend Jørgen Nielsen, Rosenlund, Eiby Mark
1870, 2705, 3105, Niels Peder Andersen, 2, søn af arbeidsmand Johan Peder Andersen, Lykkedalhuus
1870, 2805, 3105, Waldemar Hjæresen, 2 og 3 maaneder, søn af muursvend Ras. Hjæresen, Frederiksgade 35
1870, 0706, 1306, Niels Peder Andersen, 4 maaneder, søn af indsidder Anders Andersen, i Killerup
1870, 2206, 2806, Simon Hvalsøe, 5 maaneder, søn af farver B. Hvalsøe, Overgade 45
1870, 2306, 2706, Sophus Theodor Hansen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Hansen, Sct. Jørgens Forstad 23
1870, 2706, 0207, Marcus Eiler Bendixen, 3 og 5 maaneder, søn af brænderbr. og gjæstgiver P. Bendixen, Frederiksgade 29
1870, 3006, 0407, Rasmus Jørgen Hansen, 1½, søn af snedker Henning Hansen, Nedergade 27
1870, 0507, 1107, Niels Frederik Rasmussen, gift smedesvend, 44, i Frederiksgade 3
1870, 1507, 2007, Jørgen Poulsen, gift klodsemager, 66, Sct. Jørgens Forstad 10
1870, 3007, 0408, Hans Poulsen, gift stadsfæstemand og dannebrogsmand, 71½, Sortebrødre Torv 3
1870, 0908, 1308, Peder Nicolai Pedersen, 5 maaneder, søn af skomagersvend S. S. Petersen, Bangsboder 64
1870, 0808, 1308, Peter Petersen, gift politibud, 49 og 9 maaneder, Frederiksgade 59
1870, 0908, 1508, Jens Nielsen, gift og pensioneret stabstrompeter, 65, Sortebrødre Torv 45
1870, 0808, 1208, William Petersen, 4 maaneder, søn af skuespildirecteur O. W. Petersen, Sortebrødre Torv 1
1870, 0209, 0709, Rasmus Rasmussen, 1 og 10 maaneder, søn af huusmand Daniel Rasmussen, Eibye
1870, 0709, 1209, Gottlieb Stolzenbach, enkemand og skomager, 68, i Skræppestrædet 31
1870, 1009, 2009, Wilhelm Joachim Heinrich Wildt, gift skorsteensfeiersvend, 36 og 1 maaned, Sct. Jørgens Forstad 2. Født 28.7.1834 i Mecklenborg Strelitz
1870, 2909, 0510, Jørgen Rasmussen, ung karl, 29½. Født 20.4.1841 i Biskorup. Søn af gaardeier Rasmus Jørgensen, i Biskorup
1870, 3009, 0510, Valdemar Hansen, 1 og 1 maaned, søn af snedker Rasmus Christian Hansen, Sortebrødre Torv 38
1870, 1410, 1910, Jens Jacob Larsen, 5 uger, søn af arbeidsmand Lars Larsen, Nedergade 31
1870, 2010, 2210, Udøbt dreng, 6 dage, søn af kjøbmand H. M. Nisted, Overgade 60
1870, 2210, 2810, Niels Jørgen Nielsen, 1 uge, søn af landmand Peder Nielsen, Slagbrohus, Eiby Mark
1870, 2310, 2810, Christian Nielsen, gift tømmermester, 30 og 8 maaneder, Frederiksgade 44
1870, 3010, 0511, Frederik Trauelsen Mehlbye, enkemand og raadstruetjener, 75 og 9 maaneder, Vesterbro 10
1870, 0511, 1111, Jens Peter Bagger, enkemand og mursvend, 54, Overgade 53
1870, 0611, 1211, Christian Sørensen, arbeidsmand, 16½, Bangsboder 54. Søn af husmand Søren Hansen, Maareskov, Herrested Sogn
1870, 0911, 1511, Lars Sørensen, gift arbeidsmand, 48 og 4 maaneder, Eiby Mark
1870, 1311, 1811, Dødfødt dreng, søn af tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen, Nedergade 7
1870, 1811, 2411, Rasmus Roulund, gift rebslager, 64 og 9 maaneder, Sortebrødre Torv
1870, 1911, 2511, Hans Hansen, gift gaardfæster, 72 og 9 maaneder, Risingsminde
1870, 2511, 0112, Niels Hansen, gift værtshusholder, 59, Pjentedam 40
1870, 2711, 0112, Carl Alexander Madsen, 9 uger, søn af ugift fruentimmer Anne Christoffersen. I pleie i Grynhusene 8
1870, 0412, 1212, Jørgen Peter Christian Christensen, garverlærling, 19 og 10 maaneder, Sortebrødre Torv 16. Søn af handskemager Ludvig Christian Christensen
1870, 0812, 1212, Hans Peter Marius Rasmus Hansen, 8 maaneder, søn af snedker Jens Hansen, Nedergade 40
1870, 1412, 2012, Carl David Gottschalt, gift skorstensfeier, 49, Grynhusene 2
1870, 2812, 04011871, Jens Larsen, gift arbeidsmand, 62 og 4 maaneder, Skræppestrædet 20
1870, 1112, 1812, Anders Peder Mortensen, 4 maaneder, søn af Mette Marie Mortensen. I pleie hos arbeidsmand Hans Peter Hansen, Eiby Mark
1871, 0301, 0901, Christian Henrik Johan Andresen, 4 og 4 maaneder, søn af barbeer H. C. N. Andresen, Overgade 31
1871, 0701, 1401, Andreas Rasmussen Tommerup, gift procurator, 72½, Mellemstræde 82
1871, 1201, 1901, Anders Larsen, enkemand og aftægtsmand, 63 og 9 maaneder, Slagbrohuus, Eiby Mark
1871, 2101, 2701, Carl Julius May, enkemand og værtshuusholder, 59, Sortebrødre Torv 40
1871, 2201, 2601, Ludvig August Johansen, 10 og 8 maaneder, søn af præst Jensinius Johansen, Overgade 62
1871, 2601, 0202, Jørgen Hansen, gift snedker, 43, Landebedhuset
1871, 0202, 0702, Jørgen Jørgensen, 1 maaned, søn af smaakjører Jacob Jørgensen, Frederiksgade 44
1871, 0802, 1302, Carl Frederik Christensen, gift arbejdsmand, 66, Nedergade 26
1871, 1002, 1702, Hans Henrik Wellejus, gift bestyrer af Glasværket, 73½, St. Jørgens Forstad 19
1871, 1502, 2202, Jørgen Jørgensen, gift husmand, 58, Eiby Mark
1871, 2602, 0703, Niels Jensen, gift brolægger, 48, Grynhusene 23
1871, 0403, 1003, Hans Christensen, gift værtshusholder og mursvend, 52½, Sortebrødre Torv 25
1871, 2403, 3103, Mads Christoffersen, enkemand og fhv. gaardmand i Hunderup, 69, Sortebrødre [Torv] 11
1871, 2703, 3103, Harald Albert Peter Rasmussen, ½, søn af arbejdsmand Hans Christian Rasmussen, Skræppestrædet 8
1871, 2803, 0404, Ole Rasmussen, enkemand og fhv. kvæghandler, 52, Sortebrødre Torv 13
1871, 1504, 1804, Hans Martin Larsen, 1 uge, søn af husejer Christen Larsen, Nyborg Landevej, Eiby
1871, 2204, 2804, Hans Peter Hansen, gift og fhv. skolelærer og kirkesanger i Brænderup, 65 og 9 maaneder, Frederiksgade 60
1871, 2404, 2804, Valdemar Hjæresen, 8 maaneder, søn af mursvend Hjæresen, Skræppestrædet 26
1871, 2504, 2804, Johan Rasmussen, 1 uge, søn af arbejdsmand Rasmus Christiansen, Skræppestrædet 16
1871, 2904, 0805, Hans Peter Svitzer, enkemand, fhv. stiftsprovst og sognepræst, 73, ved Vor Frue Kirke
1871, 1805, 2605, Phanty Charles Francisus Theodorowitsch Clausen, ugift jernbaneassistent, 27 og 4 maaneder, Overgade 66
1871, 2205, 2305, Dødfødt dreng, søn af barber Hans Christian Nicolaus Andresen, Overgade 31
1871, 2605, 0106, Niels Peter Dahl, gift conditor, 50, Overgade 36
1871, 2006, 2306, Vilhelm Møller, 3 maaneder, søn af værkfører Christopher Møller (Christensen), Nedergade 8
1871, 2106, 2306, Rasmus Christian Rasmussen, 2, søn af muursvend Hans Chr. Rasmusen, Frederiksgade 72
1871, 0407, 0707, Frederik Wilhelm Jørgensen, 8 dage, søn af snedkersvend Christian Sophus Skov Jørgensen, Pjentedam 46
1871, 0107, 0707, Erik Westring, enkemand og skomagermester, 75 og 3 maaneder, Nedergade 8
1871, 2207, 2207, Ufuldbaaren dreng, søn af tobaksspinder Jens Peder Christensen, Brogade 20
1871, 2007, 2607, Christian Martin Rosenlund, enkemand og skomagermester, 77 og 11 maaneder, Sct. Jørgens Forstad 20
1871, 2607, 3107, Anders Jørgensen, gift arbeidsmand, 41 og 9 maaneder, Grynhusene 25
1871, 0908, 1208, Frederik Møller, 3 maaneder, søn af værkfører Christopher Møller, Nedergade 8
1871, 0708, 1108, Anders Johannes Mortensen, 3 uger, søn af høker og invalid Jens Mortensen, Adamsgade 33
1871, 1108, 1508, Hans Peter Jensen, gift væver, 45 og 9 maaneder, Skræppestrædet 17
1871, 1308, 1808, Rasmus Hansen, gift kom. afbærer, 54, Skræppestrædet 25
1871, 1708, 2208, Nicolai Niemann Blumensaadt, gift sæbefabrikant, 67, Nedergade
1871, 0309, 0909, Frederik Sophus Hansen, bagerlærling, 18 og 3 maaneder, Sortebrødre torv 39
1871, 0209, 0709, Hans Christian Hansen, 9 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Lykkedalhuus
1871, 0709, 1409, Søren Larsen, gift rugbrødbager, 68, Frederiksgade
1871, 1909, 2209, Georg Johansen, 2 maaneder, søn af ugift Christiane Sønnichsen, Nedergade 40
1871, 2109, 2709, Jens Petersen, gift tømmersvend, 62, Sct. Jørgens Forstad 7
1871, 1510, 1810, Dødfødt dreng, søn af former Alf F. F. Rasmussen, Østergade 65
1871, 2010, 2610, Lars Jørgensen, gift indsidder, 64, Nyborg Landevei, Lykkedalhuus
1871, 2710, 0311, Hans Peder Larsen, ½, søn af huusmand Lars Nielsen, Liliendal, Eiby Mark
1871, 3010, 0611, Niels Ernst Fich, enkemand og malermester, 76, Aagade 52
1871, 0411, 0811, Andreas Magnus Kjeld Svendsen, 4½, søn af fabrikarbeider Peder Svendsen, Frederiksgade 77
1871, 0112, 0712, Jørgen Andresen, gift og forhen møller, 46, Overgade 49
1871, 0112, 0512, Niels Hansen, 1, søn af snedker Jens Hansen, Sortebrødre Torv 21
1871, 3011, 0612, Jørgen Jørgensen, ugift tjenestekarl, 21, Grynhusene 18
1871, 1512, 2112, Peder Andersen, gift arbeidsmand, 40 og 8 maaneder, Brogade 21
1871, 1612, 2212, Simon Jacob Klug, gift slagtersvend, 49, Frederiksgade 14
1871, 2312, 2912, Frederik Lauritz Tange, 9 maaneder, søn af skræddermester Frederik Tange, Overgade 35
1871, 2712, 02011872, Johannes Julius Robertus Handverck, 5½, søn af blikkenslager Handverck, Overgade 37
1871, 3012, 05011872, Johan Christian Spøhr, gift garvermester, 69 og 9 maaneder, Frue Kirkestræde 9
1872, 0601, 1201, Anders Knudsen, gift skomager og døvstum, 53½, Skræppestrædet 34
1872, 0901, 1201, Niels Rasmussen, gift bødkermester, 59, Sortebrødre Torv 46
1872, 1001, 1801, Peter Petersen, gift, cancellieraad og procurator, 66, Nedergade 23
1872, 1601, 2201, Hans Hansen, gift tømmermester, 55½, i Sct. Jørgens Forstad 10
1872, 3101, 0302, Dødfødt dreng, søn af malersvend Andreas Eduard Hansen, Sct. Jørgensgade 10
1872, 0602, 1202, Rasmus Gotthold Andersen, gift skræddermester, 61, Frederiksgade 67
1872, 0703, 1103, Carl Vilhelm Heidemann, 2, søn af snedkersvend Peter Laurits Heidemann, Grynhusene 29
1872, 1103, 1503, Rasmus Clausen, gift, invalid og klodsemager, 50, Sortebrødre Torv 24
1872, 1203, 1603, Carl Julius Møller, gift sagfører, 55, Frederiksgade 75
1872, 1303, 1903, Hans Jørgen Hansen, 10½, søn af møllebygger Mads Jørgen Hansen, Ejbymark
1872, 1203, 1903, Peter Eriksen, gift smedemester, 54, Frederiksgade
1872, 2403, 0204, Mads Madsen, enkemand og fhv. rugbrødbager, 71, Rue, Vigerslev Sogn
1872, 2903, 0504, Hans Olsen, gift sigtemager, 68, Bangsboder
1872, 0904, 1304, Lars Peter Vilhelm Jensen, 8, søn af arbejdsmand Jens Martin Rasmussen, Præstestræde 64
1872, 1204, 1904, Christian Frederik Theodor Andersen, 8, søn af skomager Christian Frd. Tho. Andersen, Sortebrødre Torv 27
1872, 2104, 2504, Mads Peter Hansen, 1 og 4 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Hansen, Skræppestrædet 26
1872, 2304, 2704, Nicolai Langhoff, 13 dage, søn af tømrer Hans Emil Langhoff, Bangsboder
1872, 2404, 0105, Mads Christian Madsen, gift mursvend, 47, Grynhusene 22
1872, 0304, 3004, Hans Christian Eriksen, gift landmand og arbejdsmand, 32, Birkende. Funden 27.4. Odense Aa
1872, 3004, 0605, Peter Eilskov, gift cancelliraad og directeur i Sparekassen, 73, Heden
1872, 1605, 2105, Andreas Theodor Petersen, 9 dage, søn af kjøbmand Peter Cornelius Petersen, Nedergade
1872, 2505, 2905, Johannes Marius Larsen, 11 uger, søn af gjæstgiver N. Larsen, Albanigade
1872, 0906, 1406, Hans Carl Larsen, gift arbejdsmand, 37, Skræppestrædet 4
1872, 1106, 1506, Emil August Thomas Schneider, gift og fhv. gendarmvagtmester, 58½, Frederiksgade 22
1872, 2306, 2806, Hjære Jørgensen, gift husmand, 75½, St. Jørgens Mark
1872, 2206, 2506, Julius Mortensen, 10 dage, søn af skrædder Mortensen, Præstehuset
1872, 2906, 0407, Andreas Antonie Ørnstrup, 10, søn af karethmager Carl Christian Ørnstrup, Nedergade 7
1872, 0107, 0607, Frederik Henrik Ivers, gift børstenbinder, 59, Overgade 27
1872, 0107, 0807, Johan Peter Varberg, gift formand for Retsvidnerne, 50, Mellemstræde 78
1872, 0407, 0807, Carl Adolf Marius Sørensen, 5 uger, søn af arbejdsmand Peter Sørensen, Ejbymark
1872, 1807, 2207, Hans Carl Christian Olsen, handelslærling, 16, Nedergade 9
1872, 0508, 0808, Axel Emil Vinckler, 4 uger, søn af kjøbmand Lorentz Christian Vinckler, Sukkergaarden
1872, 0908, 1408, Carl Alfred Schjøier, 4 maaneder, søn af ugift Henriette Louise Maag, St. Jørgensgade 75
1872, 1308, 1708, Rasmus Rasmussen, 14 dage, søn af ugift Ludevigdine Rasmussen, Grynhusene
1872, 2408, 2908, Peter Hansen, gift arbejdsmand, 49, Ejby
1872, 2308, 2908, Peter Nielsen, gift aftægtsmand, 85, Ejby
1872, 3108, 0609, Lars Rosengaard, gift smaakjører, 50, Ejby Mark
1872, 1009, 1709, Peter Carl Siegfred Thrane, gift farver, 49, Overgade 52
1872, 2309, 2709, Rasmus Christian Jensen, 1, søn af arbejdsmand Niels Christian Jensen, Adamsgade 21
1872, 1410, 1910, Offer Nielsen, gift arbejdsmand, 64, Overgade 53
1872, 2510, 2910, Hans Peter Henriksen, 12 dage, søn af arbejdsmand N. Henriksen, Skræppestrædet
1872, 2810, 0111, Niels Frederik Moldrup, 4 og 11 maaneder, søn af mursvend H. Chr. Muldrup, Mellemstræde
1872, 0611, 1111, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peder Andersen Nørboe, S…kk… Teglværk
1872, 1111, 1611, Niels Jespersen, gift arbejdsmand, 60, Sortebrødre Torv 24
1872, 0711, 1511, Hans Adolph Theodor Schønberg, gift klokker og chordegn, 56, Overgade 66
1872, 1811, 2111, Vilhelm Schmidt, 8 dage, søn af handskemager H. P. Schmidt, Nedergade 22
1872, 1911, 2611, Hans Peter Frederik Christensen, 9 uger, søn af handskemager Christensen, Ejby Mark
1872, 1012, 1612, Hans Jørgen Andersen, ½, søn af tjenestepige Karen Marie Hansen, St. Jørgensgade
1872, 1212, 1812, Jacob Hansen, gift maskinbygger, 64, Frederiks Forstad 82
1872, 2012, 2712, Anders Peter Larsen, 5, søn af arbejdsmand Anders Peder Larsen, Overgade 67
1872, 2012, 2712, Jens Larsen, gift skræddersvend, 36, St. Jørgens Forstad
1872, 2212, 2812, Søren Jensen, gift høkker, 80, Frederiksgade
1872, 2912, 02011873, Laurits Jørgen Thomsen, 13 uger, søn af slagter N. F. Thomsen, St. Jørgens Forstad 20
1873, 0201, 0901, Johan Nicolai Kuhr, gift translateur, 67, Overgade 47
1873, 1201, 1701, Peder Hansen, gift arbejdsmand, 41, Risings Hus
1873, 1001, 1701, Niels Christiansen, gift vertshusholder, 48½, St. Jørgensgade 4
1873, 1501, 2301, Alexander Peter Anthon Schultz, gift slagter, 60, Pjentedam 46
1873, 1501, 2101, Peter Rasmussen, gift købmand, 74, Overgade 24
1873, 2001, 2501, Niels Poulsen, gift klodsemager, 62, Frederiksgade 39
1873, 2201, 2701, Georg Oluf Birk Rasmussen, ½, søn af arbejdsmand Jens Jacob Rasmussen, Ramsherred 57
1873, 2601, 3101, Hans Peter Hansen, 10 dage, søn af arbejdsmand Rasmus Hansen, Langegade 13
1873, 0303, 1103, Jacob August Købke, gift branddirektør, 83, Overgade 48
1873, 0803, 1203, Jens Julius Christian Conrad Jensen, ½, søn af bagersvend Johan J. Jensen, Frederiksgade 65
1873, 1003, 1503, Harald Eduard August Schjødt, 3 uger, søn af smedesvend Peter Chr. Schjødt, St. Jørgens mark
1873, 0703, 1503, Peter Hansen, ugift tjenestekarl, 55, Overgade
1873, 1003, 1503, Alfred Theodor Thorvald Petersen, 4, søn af handskemager Petersen, Grynhusene
1873, 2903, 0404, Lars Jensen, gift arbejdsmand, 33 og 9 maaneder, Frederiksgade 46. Født 19.4.1839. Søn af gaardmand Jens Petersen, Lille Viby, Drigstrup Sogn
1873, 3003, -, Malthe Brun Nygaard-Jensen, gift toldcontroleur, 47, Nedergade 23
1873, 2803, 0204, Peter Hansen, 14 dage, søn af afdøde arbejdsmand Peter Hansen, Risingshus
1873, 0504, 1204, Peter Lyders, 16, søn af invalid Johan Jacob Lyders, St. Jørgens Forstad 6
1873, 1504, 1804, Holger Løngren Frydendahl, 10 maaneder, søn af kjøbmand Frydendahl, Nedergade
1873, 2404, 2804, Peter Poulsen Mølleskov, gift arbejdsmand, 35, Skræppestrædet 20
1873, 2704, 0205, Niels Thomas Andersen, 9 og 9 maaneder, søn af Rasmus Hansen Andersen, Skræppestrædet
1873, 2904, 0505, Frits Anton Tange, 10, søn af skrædder F. Tange, Overgade 35
1873, 3004, 0805, Frederik Vilhelm Ferdinand Spøhr, gift garver, 37, Frederiks Forstad
1873, 3004, 0505, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peter Nielsen, Slagbrostedet
1873, 0705, 1405, Andreas Jürtzich, gift mechanikus, 61, Frederiksbroen
1873, 0905, 1305, Johan Christian Jørgensen, 2 og 9 maaneder, søn af skomager Johan Chr. Jørgensen, Grynhusene 14
1873, 1105, 1705, Jens Peter Petersen, 1, søn af smed Søren Petersen, Ejby
1873, 1705, 2105, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af mursvend L. A. Nielsen, St. Jørgensgade
1873, 2105, 2405, Hans Vilhelm Hansen, ½, søn af ugift Vilhelmine Frederikke Andersen, Skræppestrædet 10
1873, 2105, 2705, Herik Frederik Vilhelm August Viller, 8½, søn af teglarbejder August Viller, St. Jørgens Forstad 52
1873, 2305, 2905, Jørgen Nielsen, ½0, søn af afdøde hestehandler Jørgen Nielsen, St. Jørgensgade
1873, 1706, 2306, Jens Nielsen Degngaard, gift corporal, 26½, Frederiksgade 63. Født 16.10.1846 paa Lund Mark. Søn af Niels Jensen Degngaard
1873, 0306, 0906, Lars Andersen, gift mursvend, 46, Frederiksgade 7
1873, 0506, 1106, Peter Christian Gierahn, gift malermester, 79, Nedergade 42
1873, 1906, 2406, Anders Hansen, gift husmand, 59, Eiby Mark
1873, 1507, 2307, Anders Nielsen, enkemand, etatsraad og pensioneret overlæge, 78, Overgade 24
1873, 2407, 2807, Lars Knudsen, 5 maaneder, søn af ugift Nielsine Rasmine Knudsen, Skræppestrædet 28
1873, 1408, 1808, Christian Frederik Theodor Andersen, 5 maaneder, søn af skomager Christian Andersen, Sortebrødre Torv 27
1873, 1808, 2308, Jørgen Carl Johannes Andersen, 2 og 3 maaneder, søn af klodsemager Rasmus Andersen, St. Jørgensgade 6
1873, 0809, 1209, Martin Wohlleben, 14 dage, søn af slagtersvend Wohlleben, Sortebrødre Torv 16
1873, 1609, 1909, Udøbt dreng, 8 dage, søn af ugift Anna Christine Rasmine Kirchheiner. I pleje i Grynhusene
1873, 3010, 0411, Albert Jens Peter Beierholm, 1 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Larsen Jensen Beierholm, St. Jørgens Mark
1873, 0911, 1311, Christian Nicolai Holst, 2, søn af skomager Carl Holst, Overgade 61
1873, 1411, 2211, Julius Nicolai Nissen, gift, fhv. færgemand og gjæstgiver paa Bøiden, 73, Frederiksgade 60
1873, 2211, 2811, Andreas Volder, 7 dage, søn af hesteslagter Vilhelm Christian Volder, Pjentedam 46
1873, 0112, 0612, Frederik Christian Larsen, 5, søn af arbeidsmand Søren Larsen, Eiby
1873, 1112, 1612, Hans Christian Hansen, gift mursvend, 34, Skræppestrædet 24
1873, 1312, 1712, Laurits Petersen, 6 dage, søn af skrædersvend Peter Petersen, Frederiksgade 63
1873, 1612, 2012, Carl Wohlleben, 4 maaneder, søn af slagtersvend Bernhard Wohlleben, Sortebrødre Torv 16
1873, 1712, 2012, Udøbt dreng, ½ time, søn af klodsemager Peder Pedersen, Adamsgade 30
1873, 1812, 2312, Christopher Hansen Basse, enkemand og bødker, 71, Paaskestræde 39
1873, 1912, 2712, Niels Christen Olsen, ½, søn af arbeidsmand Morten Olsen, Gillestedhus
1873, 2612, 02011874, Jens Hansen, enkemand og arbeidsmand, 79, St. Jørgens Forstad 10
1873, 2412, 2912, Ludvig Adolph Grupe, ½, søn af slagter Grupe, Overgade
1873, 2912, 03011874, Niels Larsen, enkemand og fhv. høker, 71, Bangsboder 59
1874, 0501, 1201, Rasmus Andersen, enkemand og aftægtsmand, 62, Killerup
1874, 0901, 1501, Henrik Hansen, gift røgter, 86, Frederiksgade 63
1874, 2201, 2701, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af Elise Cathrine Østerholdt, Frederiks Forstad 70
1874, 2201, 2701, Johan Peter Hartvig, ugift sadelmager, 60, Grynhusene 22
1874, 0802, 1302, Poul Nielsen, enkemand og handelsmand, 64, Skræppestrædet 34
1874, 1303, 1903, Hans Jacob Nielsen, gift arbeidsmand, 64, Ramsherred 61
1874, 1403, 2003, Niels Peter Martin Andersen, 6 og 11 maaneder, søn af klodsemager Andersen Skræppestrædet 28
1874, 2901, 0502, Hans Christiansen, mursvend, 27½. Søn af husmand Christian Hansen, i Kjertinge, Kjølstrup Sogn
1874, 1403, 2003, Christian Emil Torp, 7 maaneder, søn af bagermester Torp, Overgade 65
1874, 1803, 2403, Carl Vilhelm Borgstrøm, ugift stolemagersvend, 30, Overstræde
1874, 1903, 2603, Carl August Vilhelm Theil, gift tobakpindersvend, 47, Møllebrogade 20
1874, 2403, 3003, Jens Leonhard Rasmussen, 3, søn af jernstøber Rasmussen, Frederiksgade 43
1874, 0304, 0904, Villiam Laurentius Lund, ugift tjenestekarl, 27, St. Jørgens Forstad 1
1874, 0504, 0804, Udøbt dreng, 7 dage, søn af ugift Anne Oline Iversen, St. Jørgensgade 5
1874, 0704, 1304, Knud Jørgensen, gift marschandiser,52 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 39
1874, 0804, 1604, Niels Larsen, 8 og 2 maaneder, søn af husmand Lars Nielsen, Eiby Mark
1874, 1304, 1704, Niels Frederik Hansen, enkemand og skomagermester, 52, Skræppestrædet 31
1874, 2104, 2804, Jacob Poulsen, gift musiklærer, 54, Frederiksgade 9
1874, 0205, 0605, Valdemar Sievertsen, ½, søn af steentrykker Sievertsen, Nedergade 21
1874, 0305, 0905, Jens Pedersen, gift arbeidsmand, 45, Frederiks Forstad 103
1874, 0505, 1205, Johan Martin Petersen Barth, gift mursvend, 28, St. Jørgens Forstad
1874, 0805, 1505, Peder Larsen, enkemand og fhv. gaardmand, 78½, Killerup
1874, 1405, 2105, Hans Christian Johannes Larsen, gift snedkersvend, 44, Skræppestrædet 33
1874, 1705, 2105, Niels Frederik Nielsen, ugift typograf, 30 og 9 maaneder, Ramsherred 57
1874, 2505, 3005, Anders Jørgensen, enkemand og beslagsmed, 58½, St. Jørgens Forstad 29
1874, 2405, 2805, Christian Immanuel Schjang, 1 maaned, søn af skomager Schjang, Frue Kirkestræde 3
1874, 2805, 0206, Marius Augustinus Nielsen, 5, søn af arbeidsmand Niels Christian Nielsen, Nyborg Landevei
1874, 2605, 0406, Bendix Andersen (Midskov), gift og graver ved Vor Frue Kirke, 82, Frue Kirkestræde 7
1874, 3005, 0606, Rasmus August Marius Rasmussen, 7 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christian Rasmussen, Pjentedam 48
1874, 1006, 1406, Niels Henrik Nielsen, 2, søn af arbeidsmand Christian Nielsen, Eiby Mark
1874, 1306, 1906, Hans Nielsen Andersen, 9, søn af ugift Stine Andersen, St. Jørgensgade 3
1874, 1206, 1706, Niels Andersen, 6 uger, søn af ugift Karen Kirstine Andersen, St. Jørgens Forstad 52
1874, 1406, 2006, Jørgen Jacobsen, gift dagleier, 53, Grynhusene 18
1874, 1906, 2406, Lars Hansen, enkemand og arbeidsmand, 52, Frederiksgade 46
1874, 2306, 2906, Johan Frederik Hunderup, gift skrædermester, 59 og 9 maaneder, Grynhusene 22
1874, 3006, 0407, Frits Ferdinand Rasmussen, ½, søn af væver Peter Jacob Rasmussen, Skræppestrædet 10
1874, 2807, 0108, Hans Jensen, enkemand og skrædder, 88, Rørbækhuset ved Killerup
1874, 0908, 1308, Peter Martin Petersen, 2 maaneder, søn af ugift Karen Marie Knudsen, Frederiksgade 63
1874, 1008, 1408, Niels Nicolai Knudsen, 2 og 3 maaneder, søn af mursvend Niels Knudsen, St. Jørgensgade 5
1874, 1608, 2208, Peder Bagger Brorson, fhv. lieutenant og toldbetjent, 80, Nedergade 2
1874, 1908, 2308, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, Biskorup
1874, 2408, 2808, Richard Valdemar Petersen,1, søn af ugift Christine Marie Jensen, St. Jørgens Forstad 10
1874, 2808, 0109, Mads Christian Madsen, ½, søn af detaillist Niels Madsen, Sortebrødre Torv 48
1874, 0409, 1009, Christian Jensen, gift skomager, 36, Sortebrødre Torv 15
1874, 0909, 1209, Christian Ludvig Jacob Andersen, 6 uger, søn af ugift Marie Kirstine Andersen, Sortebrødre Torv 38
1874, 1009, 1609, Carl Schou, gift handelsbetjent, 36, Nedergade 12
1874, 2909, 0510, Niels Marius Larsen, 1, søn af arbeidsmand Niels Larsen, Sortebrødre Torv 23
1874, 0210, 0310, Ludvig Christian Christensen, gift handskemager, 55, Frederiks Forstad
1874, 1010, 1510, Hans Vilhelm Pedersen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Pedersen, Frederiksgade 42
1874, 1310, 2010, Carl Rasmus Josias Holst, gift skomagermester, 34½, Overgade 61
1874, 2610, 3110, Hans Jørgensen, gift tømmerhandler, 74, Ramsherred 67
1874, 2510, 0311, Hans Olsen, gift skrædder, 81, Grynhusene 12
1874, 3110, 0611, Syloius Johanne Ibsen, 10 maaneder, søn af slagtersvend C. F. Ibsen, Overstræde 73
1874, 0211, 0611, Hans Christophersen, gift mursvend, 57, Skræppestrædet 15
1874, 0511, 1111, Knud Larsen, gift arbeidsmand, 81, St. Jørgensgade 35
1874, 0811, 1211, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Andersen, Eiby Mark
1874, 1611, 2011, Niels Henrik Nymann Rasmussen, 5 uger, søn af patrouillebetjent Jens Rasmussen, Pjentedam 40
1874, 1511, 1911, Jørgen Christian Poulsen, 3 uger, søn af ugift Marie Kirstine Nielsen, Sortebrødre Torv 24
1874, 0412, 1112, Niels Nielsen, gift fæstehusmand, 68, Killerup
1874, 0712, 1112, Leonhard Serve, enkemand og garver, 90, Sortebrødre Torv
1874, 1612, 2312, Valdemar Petersen, 8, søn af mursvend Lars Petersen, Bangsboder 65
1874, 2112, 2412, Sophus Hansen, 3 uger, søn af malersvend Andreas Edvard Hansen, St. Jørgensgade 9
1875, 1301, 1901, Johannes Carl Peder Larsen, 8 maaneder, søn af arbeidsmand Morten Larsen, Rebslagerbanen
1875, 2401, 2801, Laurits Vilhelm Larsen, 15 dage, søn af mursvend Lars Rosenkrans Hansen, Bangsboder 49
1875, 2501, 0102, Peter Petersen, gift snedkermester, 79, Frederik d. 7de Stiftelse
1875, 2801, 0102, Johannes Hansen, 3½ uge, søn af maler I. R. E. Hansen, St. Jørgensgade 15
1875, 2901, 0502, Rasmus Hansen, gift høker, 45, Sortebrødre Torv 20
1875, 0102, 0502, Christian Ludvig Ernst, 4 maaneder, søn af skomagersvend I. F. Ernst, Nedergade 27
1875, 0202, 0802, Peder Christophersen Bech, 1, søn af møllersvend Hans Christophersen Bech, Frederiksgade 44
1875, 0302, 0802, Marius August Knudsen, 1½, søn af tjenestekarl Jørgen Knudsen, St. Jørgens Forstad 10
1875, 1202, 1802, Lars Rasmus Christian Vischmann, gift snedkersvend, 29, Frederiksgade 39
1875, 1402, 1902, Jørgen Christensen, gift arbeidsmand, 63, Frederiksgade 77
1875, 2602, 0203, Mathias Jørgen Topp, 3 maaneder, søn af handelsagent Topp, Frue Kirkestræde
1875, 0103, 0803, Anders Hansen, gift arbeidsmand, 57, Bangsboder 51
1875, 0903, 1603, Andreas Hansen, gift gartner, 75, Eiby
1875, 0803, 1603, Laurits Petersen, enkemand og skomagermester, 76, Frederiksgade 41
1875, 1303, 1703, Marius Jørgensen, 4 uger, søn af arbeidsmand Anders Jørgensen, Frederiksgade 60
1875, 1503, 2203, Hans Christian Christensen, gift rugbrødbager, 46, Frederiksgade 32
1875, 2303, 3003, Niels Christian Nielsen, 15, søn af afdøde arbeidsmand Anders Nielsen, Grynhusene 29
1875, 2303, 2703, Niels Christian Hansen, 2 dage, søn af brænderikarl Frederik Hansen, Pugestræde 64
1875, 0204, 0904, Hans Andersen, gift fyrbøder, 52½, Langgade 27
1875, 0204, 0804, Frands Rasmussen, 2½, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, Skræppestrædet 41
1875, 0704, 1504, Anders Hansen, gift tømmermester, 56, Vindegade 46
1875, 0704, 1204, Hans Pedersen, enkemand og arbeidsmand, 60, Eiby
1875, 0804, 1404, Carl Ferdinand Rasmussen, 1 og 5 maaneder, søn af skomagersvend Laurits Rasmussen, Sortebrødre Torv 24
1875, 1804, 2004, Mads Andersen, gift arbeidsmand, 32, Skræppestrædet 4
1875, 1604, 2204, Niels Mogensen, ugift smaakjører, 69½, Tvergade 3
1875, 2704, 0305, Frederik Asmussen, 1, søn af banearbeider Hans Peter Rasmussen, St. Jørgens Mark
1875, 3004, 1105, Carl Philip Frederiksen, 4, søn af mursvend Harald Philip Laurits Frederiksen, Bleghaven 3
1875, 1705, 2205, Hans Hansen, ugift landmand, 43, Eiby Mark
1875, 1905, 2205, Jørgen Jørgensen, 14 dage, søn af arbeidsmand Jacob Jørgensen, Frederiksgade 44
1875, 2705, 0106, Peter Petersen, gift snedkermester, 57½, Ramsherred 51
1875, 2805, 0306, Anders Andersen, ugift arbeidsmand, 51, paa Horsens Sygehus
1875, 0706, 0806, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand Peter Cornelius Petersen, Nedergade 19
1875, 1106, 1406, Emanuel Christian Petersen, 16, søn af skrædder Niels Petersen, Skræppestrædet 11
1875, 1406, 1606, Dødfødt dreng, søn af mursvend Carl Petersen, St. Jørgensgade 31
1875, 1506, 2106, Peter Petersen, ugift tjenestekarl, 29, Præstestræde 64
1875, 2706, 2906, Hans Jensen, ugift brænderikarl, 22½, Nedergade
1875, 0307, 0807, Hans Andersen, gift kulmaaler, 52, Skræppestrædet 34
1875, 0407, 0907, Thorvald Christian Petersen, 16 og 9 maaneder, søn af skuespildirecteur Villiam Petersen, Skjolden
1875, 0707, 1007, Hans Frederik Rasmussen, 9, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, Skræppestrædet 41
1875, 1007, 1407, Jørgen Kristian Frederik Georg Thrane, ugift og fhv. kjøbmand, 54, Overgade 52
1875, 1607, 2107, Marius Larsen, 9 uger, søn af ugift tjenestepige Karen Dorthea Larsen, St. Jørgensgade 26
1875, 1707, 2107, Carl Fauerholdt, 1 dag, søn af ingenieur Carl Fauerholdt, Adamsgade 19
1875, 1807, 2207, Hans Peter Henrik Hansen, 7 uger, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen, Frederiksgade 62
1875, 2107, 2407, Christian Carl Tychsen, 4 uger, søn af bogtrykker Chr. Carl Tychsen, Overgade 46
1875, 2807, 0308, Niels Christensen, gift skrædder, 42, Sortebrødre Torv 19
1875, 0408, 0708, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Carl Christian Jensen, St. Jørgens Forstad 17
1875, 0508, 0908, Anton Petersen, 8 uger, søn af møllersvend Jesper Petersen, St. Jørgensgade 53
1875, 0808, 1108, Carl Johannes Knutzen, 3 og 7 maaneder, søn af handelsfuldmægtig Johan Søren Peter Knutzen, Overgade 24
1875, 1108, 1608, Hans Christian Rasmussen, gift skomager, 49, St. Jørgensgade 8
1875, 1608, 2108, Jens Jørgensen, enkemand og marskandiser, 63, Frederiksgade
1875, 2008, 2508, Lars Peter Ludvig Hansen, 8 uger, søn af pige Maren Petrine Jørgensen, Frue Kirkestræde 19
1875, 2208, 2508, Marius Nikolai Bjerregaard, 9 maaneder, søn af pige Gjertrud Madsen, Sortebrødre Torv 2
1875, 0909, 1309, Hans Christian Hansen, gift murermester, 43, Pjentedamsgade
1875, 2409, 2909, Johan Theodor Petersen, ugift cigarmager, 21, Frederiksgade 40
1875, 0910, 1210, Peter Reinholdtsen, gift arbeidsmand, 53 og 11 maaneder, St. Jørgensgade 15
1875, 0910, 1510, Anders Haugsted, enkemand og cancelliraad og fhv. kæmner, 74, Nedergade 3
1875, 2010, 2510, Carl Christian Melchiorsen, enkemand og gjørtler, 76, Sortebrødre Torv 23
1875, 2410, 2910, Jeppe Sørensen, gift mursvend, 65, Sortebrødre Torv 6
1875, 2710, 0111, Frederik Andersen, 6 uger, søn af skomager Christian Frederik Theodor Andersen, Sortebrødre Torv 27
1875, 1211, 1911, Rasmus Hansen, enkemand og skomager, 65½, Frederiks Forstad 110
1875, 1111, 1811, Carl Emil Guldbeck Clausen, 9 maaneder, søn af dreiersvend Hans Villiam Clausen, Frederiksgade 66
1875, 2511, 0312, Hans Peter Olsen, 7 maaneder, søn af ugift Ane Kirstine Mathea Madsen, Adamsgade 44
1875, 2911, 0412, Hans Peter Hansen, gift arbeidsmand, 41, Skræppestrædet 39
1875, 0112, 0312, Christian Axel Andersen, 5 uger, søn af ugift Karen Kirstine Andersen, ved Frederiksbroen
1875, 0312, 1012, Claus Petersen, gift malermester, 67, Ramsherred 65
1875, 1312, 1712, Rasmus Christian Larsen, 10 og 9 maaneder, søn af murersvend Lars Rosenkrans Hansen, Bangsboder 49
1875, 1012, 1612, Niels Mortensen, gift partikulier, 65, Tarup, Sønder Næraa Sogn
1875, 1212, 2012, Rasmus Rasmussen, enkemand, aftægtsmand og fhv. huseier, 80, Eiby
1875, 1612, 2312, Hans Christian Augustinus Nielsen, 8 og 11 maaneder, søn af husmand Jens Nielsen, Eiby Mark
1875, 2012, 2712, Ludvig Conrad Klinck, gift garver, 56, Nedergade 27
1875, 3012, 0401, Chr. E. Fr. v. Heerboth, enkemand og ingeniør, 57, Frederiksgade 64
1876, 0401, 1001, Jens Martinus Hansen Velling, ugift fyrbøder, 29 og 11 maaneder, St. Jørgens Forstad 10, 2.
1876, 1001, 1701, Hans Larsen, gift arbeidsmand, 51, Bangsboder 70
1876, 1101, 1501, Theodor Hansen, 3, søn af arbeidsmand Jacob Hansen, St. Jørgens Forstad 3
1876, 2301, 2901, Niels Pedersen, gift cigarmagersvend, 33, Sortebrødre Torv 30
1876, 2601, 0102, Jørgen Nielsen, gift murersvend, 53, Frederiksgade 67
1876, 3001, 0702, Valdemar Nielsen, 12 timer, søn af enke Caroline Nielsen, Overgade 67
1876, 0202, 0702, Carl Andreas Jørgensen, 1½, søn af rugbrødbager Niels Jørgensen, Frederiksgade 12
1876, 1102, 1702, Hans Christian Appelbye, gift malermester, 67, Sortebrødre Torv 41
1876, 1202, 1902, Peter Ferdinand Christian Petersen, 10 uger, søn af smedesvend Johan Peter Petersen, Nyborg Landevei
1876, 1602, 2202, Jørgen Alfred Jørgensen, gift smedesvend, 22 og 9 maaneder, Nedergade 32
1876, 1702, 2202, Carl Hartvig Petersen, 8 uger, søn af ugift Thora Elfride Marie Octavia Petersen, Nedergade 12
1876, 1502, 2202, Emanuarl Johannes Grupe, 8 og 11 maaneder, søn af slagtermester Carl Grupe, Overgade 44
1876, 2102, 2602, Peter Holger Julius Olsen, 9½, søn af ugift Maren Christine Olsen, Nedergade 10
1876, 2902, 0403, Mads Jørgen Petersen, 1 og 2 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Jacob Pedersen, Frederiksgade 49
1876, 2902, 0603, Hans Christian Torp, gift smedesvend, 57, Adamsgade 34
1876, 0903, 1303, Hans Hansen, enkemand og husmand, 70, Eiby
1876, 1003, 1603, Laurits Peter Frederiksen, 4, søn af ugift Stine Petersen. Pleiesøn af skrædder Mads Madsen, Eiby
1876, 1303, 1703, Frits Christian Ebenhicht, 2, søn af hattemager Frits Ebenhicht, Frie Kirkestræde 17, 2.
1876, 2903, 0304, Hans Nielsen Petersen, 1½, søn af bagersvend Niels Petersen, Adamsgade 39, 1.
1876, 2903, 0304, Frands Larsen, 11 maaneder, søn af snedkersvend F. E. Th. Larsen, Nygade 84, 1.
1876, 3003, 0404, Christian Valther Nielsen, 14, søn af arbeidsmand Lars Nielsen, Hunderupgade 11, 1.
1876, 0104, 0704, Jens Hansen, gift arbeidsmand, 52, Pjentedam 44, 1.
1876, 0704, 1204, Hans Jeppesen Andersen, 6 uger, søn af detaillist Jens Andersen, Overgade 59
1876, 1904, 2404, Hans Peter Andersen, 7 maaneder, søn af ugift Nielsine Andersen. I pleie hos arbeidsmand Peter Nielsen, Frederiksgade 59
1876, 2504, 2904, Hans Jensen, ½, søn af arbeidsmand Niels Jensen, Sortebrødre Torv 48
1876, 2304, 2804, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 90, Killerup
1876, 3004, 0505, Anders Andersen, ugift tjenestekarl, 56, Avlskovgaard
1876, 1905, 2305, Marius Davidsen, 13 dage, søn af farver Christian Johan Davidsen, Brogade 41
1876, 3105, 0606, Mads Peder Jørgensen, gift arbeidsmand, 65, St. Jørgensgade 13
1876, 0106, 0306, Eduard Roulund, 1, søn af rebslager Johan Peter Albreckt Roulund, Sortebrødre Torv 32
1876, 0106, 0706, Niels Knudsen, gift, aftægtsmand og fhv. boelsmand, 62½, Paaskestræde 43
1876, 1406, 1906, Hans Iversen, gift gartner, 72, St. Jørgens Forstad 14
1876, 1506, 2106, Peter Christian Larsen, 10 og 8 maaneder, søn af brændevinsbrænder Lars Jørgensen. I pleie hos gaardmand Rasmus Jørgensen, Ny Møllegaard
1876, 1706, 2106, Julius Viggo Andresen, cigarmagerlærling, Skræppestrædet 14
1876, 2506, 3006, Johan Ditlev Larsen, gift skomager, 64, Skræppestrædet 34
1876, 1606, 2206, Claus Dorch, gift fabrikant, 52, Frue Kirkestræde 14
1876, 0207, 0707, Johan Henrik Scheuer, gift portner paa Støberiet ’Phoenix’, 47, Østergade
1876, 1407, 1907, Christian Marius Nicolaisen, snedkerlærling, 17 og 9 maaneder, Frederiksgade 11
1876, 2107, 2607, Ove Tychsen, 5 maaneder, søn af sukkervarefabrikant Peter Tychsen, Overgade 46
1876, 2807, 0308, Mads Madsen, gift høker, 78, St. Jørgensgade 6
1876, 0608, 1008, Jens Peter Martin Rasmussen, 12 uger, søn af arbeidsmand Hans Christian Rasmussen, Skræppestrædet 11
1876, 2208, 2508, Knud Niels Andreas Knudsen, 1 uge, søn af arbeidsmand Andreas Knudsen, Frederiksgade 71
1876, 2408, 2909, Peter Ludvig Rasmussen, gift kjøbmand, 29½, Overgade
1876, 3108, 0509, Niels Peter Jørgen Vilhelm Petersen, 1, søn af smaakjører Jens Peter Petersen, St. Jørgens Forstad 10
1876, 2908, 0509, Udøbt dreng, søn af slagter Hans Peter Carstensen, St. Jørgens Forstad 10
1876, 0609, 1109, Georg Joachim Harald Hansen, 10 og 7 maaneder, søn af skomager Rasmus Hansen, Mellemstræde 76
1876, 0609, 1209, Valdemar Møller, 16, søn af gaardeier og sognefoged Anders Møller, Eiby Mark
1876, 0709, 1309, Mads Hansen, ugift tjenestekarl, 23½, Sortebrødre Torv 42
1876, 1909, 2109, Hans Jørgen Hansen, ugift mursvend, 45, Frue Landsogn
1876, 2909, 0210, Jørgen Peter Knudsen, 3 maaneder, søn af ugift Caroline Amalie Elisabeth Johansen. I pleie hos arbeidsmand I. F. Hansen, Skræppestrædet 41
1876, 0310, 0710, Jens Alfred Nielsen, 7 maaneder, søn af ugift Nicoline Christine Nielsen, Skræppestrædet 26
1876, 0610, 1010, Peter Kristian Jørgensen, ½ dag, søn af skrædersvend Jørgen Christian Jørgensen, Frederiks Forstad 77
1876, 2410, 2710, Dødfødt dreng, søn af ugift Emma Hansen, Frederiksgade 9
1876, 2510, 2810, Thorvald Høfer, 9 dage, søn af stentrykker Hans Victor Høfer, Nedergade 16
1876, 0311, 0911, Jens Rasmussen, gift værtshusholder, 62, Mellemstræde 78
1876, 0511, 1011, Carl Frederik Petersen, gift skrædder, 40, Møntestræde 88
1876, 0211, 0911, Mathias Corneliussen, gift farver, 39, Aarup, Skydebjerg Sogn
1876, 0711, 0811, Dødfødt dreng, søn af rugbrødbager Niels Jørgensen, Frederiksgade 12
1876, 0611, 1311, Peder Jørgen Pedersen, ½, søn af husmand Lars Pedersen, Killerup
1876, 1211, 1711, Hans Pedersen, enkemand og arbeidsmand, 83, Sortebrødre Torv 18
1876, 1411, 2111, Jørgen Koborg, gift arbeidsmand, 46, Frederiksgade 35
1876, 1511, 2211, Frands Jensen, gift og fhv. landmand, 70, Frederiks Forstad 78
1876, 1911, 2711, Oscar Thorvald Olaf Rasmussen, ugift bogbindersvend, 22, Frue Kirkestræde
1876, 2511, 3011, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Hans Peder Nielsen, Arendal
1876, 1112, 1512, Dødfødt dreng, søn af murersvend Hans Christian Rasmussen, Frederiksgade 42
1876, 1412, 1912, Carl Andreas Jørgensen, 5 uger, søn af rugbrødbager Niels Jørgensen, Frederiksgade 12
1876, 1612, 2112, Poul Oluf Sophus Lang, 2½, søn af kobbersmed Christian Ludvig Lang, Frederiksgade 39
1876, 3112, 05011877, Jacob Hansen, enkemand og arbeidsmand, 50, St. Jørgens Forstad 3
1869, 0101, 0801, Sørine f. Jensen, 74½, Ramsherred 53. Silkefarver Hans Juhler
1869, 1401, 1801, Marie Bartholine Christine Andersen, 4½, datter af snedkersvend Niels Andersen, Sortebrødre Torv 15
1869, 2601, 0202, Bertha Caroline Amalie Christensen, 27, Nedergade 41. Datter af afdøde bager Christensen
1869, 3001, 0402, Maren Madsdatter, 76, Lykkedalshuus, Frue Landsogn. Huusmand Peder Gregersen
1869, 2901, 0502, Rasmine Petrine Bang, 22, Overgade 75. Datter af sergeant P. C. Bang
1869, 3001, 0602, Karen Madsen, enke, 77, i Grynhusene 22. Hørhegler Jørgen Madsen
1869, 0802, 1502, Maren Jensdatter, enke, 75 og 9 maaneder, Skæppestræde 19. Arbeidsmand Claus Christiansen
1869, 0702, 1202, Christiane Laurine f. Schmidt, 74, Søndergade 8. Malermester N. E. Fich
1869, 1802, 2302, Udøbt pige, 5 dage, datter af slagter Niels Fred. Thomsen, Sct. Jørgens Forstad 12
1869, 2002, 2602, Anne Sophie f. Andersen, 31, Nedergade 41. Bager Fred. Christensen
1869, 2402, 0303, Anne Marie Jørgensen, 14 dage, datter af ugift fruentimmer Maren Jørgensen og klodsemager Jørgen Jensen, Eiby
1869, 2202, 0103, Marie Christine Petersen f. Jensen, enke, 63, Sct. Jørgensgade 21. Lysestøber Nicolai Joseph Deleomyn Petersen, i Nyborg
1869, 2302, 2702, Karen Andersen, enke, 79, Overgade 35, Brolægger Ras. Nielsen
1869, 2504, 3004, Anne Jørgensen, ugift fruentimmer, 68½, Sortebrødre Torv 8
1869, 2604, 3004, Anne Marie Nielsdatter, 41, Sct. Jørgens Mark. Arbeidsmand Lars Larsen
1869, 1305, 1805, Marie Jacobine Albertine Nielsen, 2 og 5 maaneder, datter af skomagersvend Jørgen Nielsen, Brogade 24
1869, 1105, 1805, Elisabeth Bruun f. Petersen, enke, 93½, Sortebrødre Torv 26. Beendreier Severin Bruun
1869, 1505, 2105, Jacobine Caroline Marie Warner, 18½, i Brogade 21. Datter af skovrider Warner fra Raunholdt
1869, 1805, 2105, Doris Acker, 2, datter af bogbindersvend Acker, Overgade 53
1869, 2105, 2705, Karen Hansine Andersen, 10 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Madsen, Frederiks Forstad 95
1869, 2405, 2905, Trine Karen Stine Steffensen, 21, Nedergade 18. Datter af afdøde vognmand Ras. Steffensen
1869, 2705, 0106, Mariane Amalie Rath, 1 og 5 maaneder, datter af pottemager Jac. Fred. Ludv. Rath, Nyborg Landevei, Eiby
1869, 0206, 0506, Elisa Eugenia Hansen, 1, datter af glarmester N. Hansen, Kirkestræde 17
1869, 1406, 1906, Anne Kirstine Madsen, 47, Sortebrødre Torv 8. Arbeidsmand Jonas Antonsen
1869, 2006, 2506, Anne Marie Andersdatter, enke, 77, Grynhusene. Træskomand Anders Jørgensen
1869, 2506, 2906, Mathilde Henriette Susanne Rath, 7 og 3 maaneder, datter af pottemager Jac. Rath, Nyborg Landevei, Eiby
1869, 0207, 0807, Nicoline Christiane Elisabeth Møller, ugift, 70, Kragsminde, Frederiks Forstad 121. Datter af skrædder P. Møller
1869, 1007, 1407, Maren Hansen, ugift fruentimmer og vaskepige, 47½, Sct. Jørgensgade 36
1869, 2107, 2207, Dødfødt pige, datter af tømmersvend Lars Nielsen og Anne Kirstine Nielsen, Sct. Jørgensgade 34
1869, 0808, 1308, Elisabeth Jensen, ugift, 60, i Mellemstræde. Datter af høker Jensen
1869, 1408, 1708, Johanne Louise Sophie Marie Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af gymnastiklærer P. L. Nielsen
1869, 2208, 2808, Martha Marie Sørensen, ugift, 8, tjente hos silkefarver Juhler, Ramsherred 63
1869, 2908, 0309, Karen Jørgensen, enke, 43 og 3 maaneder, i Eiby. Gaardeier Anders Madsen
1869, 2808, 0609, Maren Hansen, enke, 89, Tvergade 7. Skorsteensfeier C. Gottschalt
1869, 0109, 0609, Hansine Caroline Marie Petersen, 2, datter af arbeidsmand Hans Petersen, Kragsbergvei 110
1869, 0709, 1309, Ulrikke Eleonore Rasmussen f. Bertelsen, enke, 71 og 9 maaneder, Adamsgade 26. Væver Søren Rasmussen
1869, 0709, 1309, Anne Hansen Petersen,11 dage, datter af arbeidsmand Niels Pedersen, Skræppestræde 41
1869, 1809, 2309, Petrine Møller, 10 uger, datter af guldsmed Otto Chr. Møller, Overgade 33
1869, 1110, 1610, Anne Marie Hansen, 53½, Eiby Teglværk. Teglbærkbestyrer Mads Nielsen
1869, 1010, 1610, Frandsine Frederikke Christine Larsen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Chr. Frandsen, Frederiks Forstad 80
1869, 1610, 2310, Anne Marie Nielsen, enke, 78, Bangsboder 60. Smaahandler Christian Christensen
1869, 0711, 1211, Anne Marie Hohn, enke, 69, Bangsboder 68. Arbeidsmand Jørg. Chr. Hansen
1869, 0811, 1211, Anna Camilla Rudolfine Christine Jantzen, ugift tjenestepige, 22 og 11 maaneder, Mellemstræde. Datter af rebslager Jantzen
1869, 2411, 0312, Anne Marie Johansen, ugift og gammel tjenestetyende, 78, Nedergade 42
1869, 3011, 0612, Vilhelmine Berggreen, 4½, datter af skomager J. J. Berggreen, Frederiksgade 35
1869, 0112, 0912, Dødfødt pige, datter af skomager Carl Hansen og Vilhelmine Jørgensen, Grynhusene
1869, 1112, 1712, Karen Marie Nielsen, tjenestepige, 23 og 3 maaneder, paa Gillestedgaard. Datter af huusmand Niels Johansen
1870, 0601, 1001, Nielsine Louise Vitter, 1, datter af teglværksarbejder Henrich Carl August Vitter, St. Jørgens Forstad
1870, 1701, 2101, Anne Margrethe Hansen, 18 dage, datter af værtshusholder Simon Hansen, Frue Kirkestræde
1870, 2201, 2701, Udøbt pige, 5 uger, datter af skomagersvend Carl Christian Ryberg, i Frederiksgade
1870, 0202, 0402, Anne Kirstine Hansen (tvilling), 1 dag, datter af arbejdsmand Frederik Hansen, St. Jørgens Forstad
1870, 0202, 0402, Frederikke Hansen (tvilling), 1 dag, datter af arbejdsmand Frederik Hansen, St. Jørgens Forstad
1870, 0502, 1102, Julie Jensine Berggreen, ugift, 20, Frederiksgade. Datter af skomager Julius Berggreen
1870, 0702, 1102, Bertha Frederikke Eiby, 5 dage, datter af kleinsmed Christian Eiby, St. Jørgensgade
1870, 1102, 1702, Maren Hansen, enke, 82, Pernille Lykkes Boliger. Daglejer Hans Petersen
1870, 1002, 1602, Nicoline Ivare Christine Colding f. Rhode, enke, 59½, paa Egebjerg i Kirkebye Sogn ved Svendborg. Sognepræst til Frue Kirke og provst Hans Erik Kolding
1870, 1870, 1502, 2102, Anne Marie Hansen, enke, 60 og 9 maaneder, Sortebrødre Stræde 44. Høker Espen Hansen
1870, 1602, 1902, Dødfødt pige, datter af smedemester Carl Larsen og Johanne Margrethe Hansen, Bangsboder
1870, 0303, 0903, Karen Andersdatter, 68, paa Eiby Mark. Indsidder Rasmus Jensen
1870, 0603, 1103, Margrethe Tønnesdatter,55, i Risings Hus. Røgter Niels Pedersen
1870, 1203, 1803, Marry Rasmine Bendixen, 6 uger, datter af brændevinsbrænder Poul Bendixen, Frederiksgade 29
1870, 2003, 2803, Caroline Amalia Larsen, 4 og 3 maaneder, datter af smed Lars Rasmussen, i det røde Hus
1870, 2103, 2903, Dorthea Andersen, enke, 89, St. Jørgensgade 24. Arbejdsmand Lars Pedersen
1870, 2203, 2903, Maren Pouline Andersen, 2, datter af rugbrødbager Jens Erik Andersen, Frederiksgade 62
1870, 3103, 0604, Ida Frederikke Theodora Ipsen, 2, datter af skibscaptajn P. Ipsen, Overgade 40
1870, 0404, 0804, Anne Johanne Nielsen, 5, datter af husejer Niels Rasmussen, Skræppestræde 13
1870, 2004, 2504, Kirstine Pedersen, 74, Grynhusene. Arbejdsmand Hans Larsen
1870, 2004, 2504, Karen Anna Christensen, 1, datter af patrouillebetjent A. Christiansen, Frederiksgade 35
1870, 1604, 2304, Jeanette Eleonora Petrine Jantzen, 9 dage, datter af rebslager Jantzen, Frederiksgade 31
1870, 2804, 0305, Bertha Cathrine f. Knudsen, 38, Sortebrødre Torv. Skræddersvend Frederik Christoffersen
1870, 0305, 0905, Anne Cathrine Nielsdatter, 53, Biskorup. Husmand Anders Madsen
1870, 1005, 1605, Tella Christine Kaehne, 11 maaneder, datter af sadelmager Theodor Bendz Paludan Kaehne, Frederiksgade
1870, 1505, 2105, Johanne Elfrida Kamp Petersen, 1, datter af skomagermester J. L. K. Petersen, Frederiksgade 41
1870, 1705, 2105, Emma Marie Kirstine Caroline Larsen, 2 og 4 maaneder, datter af smedemester Carl Larsen, Sortebrødre Torv 48
1870, 1805, 2305, Anna Sofie Victoria Lund, 1 maaned, datter af mursvend Carl Julius Lund, Skræppestræde 4
1870, 2705, 3105, Augusta Ferdine Petrea Andersen, 1 og 4 maaneder, datter af skomager Chr. Andersen, Sortebrødre Torv 27
1870, 3005, 0406, Johanne Emilie From, 2½, datter af kjøbmand C. From, Frederiksgade 73
1870, 1306, 2006, Christiane Westring f. Mikkelsen, 70 og 9 maaneder, Nedergade 8. Skomagermester Erik Westring
1870, 1206, 1706, Maren Hansine Waidtløff f. Heilmann, enke, 70, Adamsgade 26. Felbereder Philip Waidtløff
1870, 2106, 2806, Johanne Vilhelmine Margaard, 8, datter af kjøbmand W. R. Maegaard, Frue Kirkestræde 16
1870, 2506, 3006, Anne Marie Andersdatter, 61 og 3 maaneder, Skræppestræde 29. Arbejdsmand Niels Hansen
1870, 2307, 2907, Anne Cathrine Mathea f. Hansen, enke, 74½, Skjolden 21. Handskemager Christian Bekker
1870, 2607, 0108, Maren Cathrine Rasmussen, 49 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 10. Arbejdsmand Hans Christian Christensen
1870, 2907, 0108, Anne Kirstine Madsen, ½, datter af detaillist Madsen, Sortebrødre Torv 48
1870, 0108, 0608, Frederikke Augusta Acker, 7 maaneder, datter af bogbindersvend I. F. C. Acher, Frederiksgade 65
1870, 0608, 0908, Marie Christine Knudsen, 1 og 1 maaned, datter af Karen Sofie Rasmussen, Sortebrødre Torv 4
1870, 1208, 1508, Elisabeth Clodme Rasmussen, 5 uger, datter af kjøbmand Chr. Rasmussen, Frederiksgade 38
1870, 1408, 1708, Maren Kirstine Hansen, 9 dage, datter af husmand Rasmus Hansen, Lykkehus, Nyborg Landvej
1870, 1808, 2208, Oline Jacobine Petersen, 5, datter af væver Chr. Petersen, Grynhusene 33
1870, 2008, 2508, Petra Nicoline Thomsen, ½, datter af Sine Bolette Christine Petersen, Frederiks Forstad 70
1870, 2308, 2708, Laura Jørgine Caroline Jørgensen, 12 og 5 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Jørgensens enke, Adamsgade 46
1870, 3108, 0509, Wilhelmine Elisabeth Schröder f. Lund, enke, 60, Overgade 42. Farver og brandmajor Schröder
1870, 0609, 1209, Else Cathrine Madsen f. Steffensen, 65 og 9 maaneder, St. Jørgens Gade 16. Rugbrødbager Mads Madsen
1870, 0909, 1309, Maria Blumensaadt, 1 og 11 maaneder, datter af sæbefabrikant N. N. Blumensaadt, i Nedergade
1870, 2009, 2609, Christiane Bolette Rex f. Mortensen, 72 og 3 maaneder, i Frederiksgade 1. Født i Assens. Skomagermester N. L. Rex
1870, 2809, 0110, Anna Clausen, 4 dage, datter af snedkersvend Jørgen Peter Clausen, i Nedergade 11
1870, 0610, 1010, Rasmine Rasmussen, 7 dage, datter af arbejdsmand Hans Henrik Rasmussen, Frederiksgade 47
1870, 3110, 0811, Anne Kirstine Jensen f. Braadt, enke, 75 og 9 maaneder, Bangsboder 49. Spekhøker Christen Jensen, i Kjøbenhavn
1870, 1011, 1811, Lovise Eleonora Frederikke Andresen, 15 og 11 maaneder, datter af barbeer H. C. A. Andresen, Overgade 31
1870, 0911, 1411, Hansine Dorthea Nicoline Hansen, 2, datter af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Skræppestrædet 39
1870, 1311, 1811, Anne Marie Larsen, ugift fruentimmer, 82 og 3 maaneder, Frederiksgade 34
1870, 2611, 0112, Dorthea Kirstine Jørgensen, 40 og 2 maaneder, Frederiksgade 46. Arbejdsmand Lars Jørgensen
1870, 1412, 2012, Rasmine Frandsine Margrethe Hansen, 2, datter af daglejer Frandsen, Sortebrødre Torv 23
1870, 1512, 201, Julie Nielsine Mortensen, ½, datter af skrædder Lars Mortensen, Præstehuset
1870, 2412, 3012, Anne Marie Tanggaard, enke, 79 og 1 maaned, St. Jørgens Forstad 16. Skræddersvend H. J. Tanggaard
1870, 2812, 02011871, Maren Hansen, 3 uger, datter af arbejdsmand Hans Hansen, St. Jørgens Mark, Ejby
1870, 2712, 03011871, Anne Margrethe Madsen, enke, 61, Frederiksgade 40. Arbejdsmand Hans Christoffersen
1871, 0501, 1201, Franziska Augusta Frederikke Mellentin, 19, Sct. Jørgensgade 9. Datter af skomagermester Mellentin
1871, 1301, 1901, Emma Sophie Antonie Holm, 14½, datter af dreier L. N. Holm, Nedergade 2
1871, 1301, 1901, Johanne Christine Andersen, enke, 81, Nedergade 14. Kjøbmand Peder Andersen, i Odense
1871, 0101, 0301, Ufuldbaaret pige, datter af fabrikarbeider Studt, Adamsgade 37
1871, 0402, 1102, Maren Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af væver Lars Hansen Birch, Sct. Jørgens Forstad, Eiby
1871, 0502, 1102, Anne Marie Wilhelmine Andersen, 6 uger, datter af møllersvend Jørgen Andersen, Sct. Jørgens Forstad, Eiby
1871, 0402, 1002, Kirstine Madsen, ugift tyende, 66, Frue Kirkestræde 9
1871, 0802, 1302, Maren Studt f. Petersen, 33 og 10 maaneder, Adamsgade 37. Fabrikarbejder Christian Studt
1871, 1502, 2102, Jacobine Marie Haugsted, ugift, 64, Frederiksgade 60
1871, 2402, 0303, Maren Poulsdatter, 73, i Biskorup. Gaardmand Poul Jensen
1871, 2602, 0403, Cathrine Elisabeth Olsen, ugift, 44, Ramsherred 44. Datter af slotsvægter Olsen
1871, 1003 ,1703, Birthe Kirstine Knudsdatter, gift, 49 og 9 maaneder, Biskorup. Husmand Jens Andersen
1871, 1403, 1803, Susanne Hansdatter, enke, 79, Skræppestræde 15. Arbejdsmand Lars Knudsen
1871, 1703, 2103, Jørgine Mathilde Jørgensen, 1, datter af daglejer Jørgen Mortensen, Skræppestræde 27
1871, 2003, 2703, Elise Amalie Rasmussen f. Hansen, Sortebrødre Torv 13. Kvæghandler Ole Rasmussen
1871, 2303, 3103, Mette Marie Hansen f. Petersen, 46, Kirkestræde 13. Skomagermester Frederik Hansen
1871, 2703, 0304, Ane Cathrine Gottfredsen, 2 og 11 maaneder, datter af tømmersvend Gotfred Andersen, Frederiksgade 65
1871, 0704, 1104, Marie Susanne Petersen, 2 maaneder, datter af kjøbmand Peter Cornelius Petersen, Nedergade 19
1871, 0804, 1404, Udøbt pige, 1 time, datter af skomager Carl Petersen, Overgade 63
1871, 1304, 2204, Kirsten Nielsdatter, 76 og 9 maaneder, Ejby. Gaardmand Hans Jørgensen
1871, 1504, 2204, Ane Jørgensen, 7 og 9 maaneder, steddatter af husmand Lars Hansen Birk, St. Jørgens Mark
1871, 2304, 2804, Maria Larsen (tvilling), 1 uge, datter af arbejdsmand Jens Christian Larsen, Frederiksgade 41
1871, 2504, 2804, Christense Juliane Frederikke Adolphine With, 7 maaneder, datter af ugift Kirstine Marie With. I pleie hos arbeidsmand Fr. Theodor Hansen, Skræppestræde 10
1871, 1005, 1505, Engelke Charlotte Hansen f. Clausen, gift, 65, Arendal, Ejby. Gaardejer Niels Ludvig Hansen
1871, 1405, 1905, Jensine Caroline Hjæresen, 25 og 1 maaned, Biskorup. Datter af husmand Hjære Jørgensen
1871, 1305, 1905, Anna Christine Marie Knudsen, 3 maaneder, datter af murer Niels Knudsen, Øskeløkkehus
1871, 1505, 1905, Anne Marie Petersen, ugift tjenestepige, 26, St. Jørgensgade 14
1871, 1106, 1606, Jensine Edeline Kaehne f. Jensen, gift, 38 og 9 maaneder, Frederiksgade 70. Sadelmager T. B. F. Kaehne
1871, 1206, 1906, Marie Kirstine Rosenlund f. Petersen, gift, 71½, St. Jørgens Forstad 20. Skomagermester Chr. Rosenlund
1871, 1406, 1906, Johanne Elisabeth Harms, 4 dage, datter af bødker Hendrik Frederik Harms, St. Jørgens Forstad 20
1871, 1606, 2006, Justine Nielsen f. Hasberg, gift, 37 og 9 maaneder, Overgade 45. Farver B. Hvalsøe Hansen
1871, 1906, 2306, Elisabeth Jakobsen f. Christensen, enke, 67, Grynhusene 19. Arbeidsmand Hans Christopher Jakobsen
1871, 2906, 0407, Anne Dorthea Rasmussen, 5 uger, datter af huuseier F. Ras. Daniel Rasmussen, Eibye
1871, 0507, 0707, Marie Frederikke Susanne Hansen, 10 dage, datter af Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen, Skræppestrædet 25
1871, 1007, 1507, Christiane Rasmine Hansen, gift, 37 og 3 maaneder, Eibye, Nyborg Landevei. Patroiullebetjent Knud Jacobsen
1871, 1507, 1907, Udøbt pige, 2½ maaned, datter af karethmager Anders Hansen, Frederiksgade 7
1871, 1807, 2207, Anne Johanne Hansen, gift, 36, Adamsgade 33.Høker Jens Mortensen
1871, 2407, 2907, Anne Steen f. Rasmussen, enke, 68 og 9 maaneder, Grynhusene 20. Væver Hendrik Steen
1871, 0308, 0808, Karen Marie Henriette Antonia Hansen, ugift meierske, 25½, Frederiksgade 10
1871, 0109, 0609, Marie Larsen, enke, 52, Adamsgade 6 A. Arbeidsmand Jørgen Mortensen
1871, 1709, 2209, Birthe Kirstine Poulsdatter, enke, 76, Pjentedam, Frue Kirkestræde 13. Smedesvend Hans Nielsen
1871, 0110, 0610, Christiane Hansine Rasmine Hansen, 14 og 11 maaneder, datter af Gjertrud Cathrine Jespersen, Pjentedam 42
1871, 0309, 0809, Kirstine Mortensen f. Leisner, enkefru, 70 og 9 maaneder, i Gammel Møllegaard. Fhv. toldbetjent N. Mortensen
1871, 0510, 1010, Agnes Marie Belschner, 12 uger, datter af skrædder Belschner, Frue Kirkestræde 19
1871, 2910, 0311, Mariane Steen, 40, Bangsboder 64. Smedesvend Sophus Hansen
1871, 3010, 0811, Inger Christine Lovise Svendsen, 5 og 9 maaneder, datter af fabrikarbeider Peder Svendsen, Frederiksgade 77
1871, 0611, 1011, Thyra Antonette Isabella Andersen, 2, datter af møllerkudsk Jens Andersen, Sct. Jørgens Forstad 44
1871, 2011, 2511, Valborg Honum f. Rye, enke, 78 og 9 maaneder, Adamsgade 26. Maanedslieutenant Honum
1871, 2711, 0412, Henriette Elise Pedersen, 6 uger, datter af gartner Hans Christian Pedersen, Eiby
1871, 0312, 0712, Maren Marie Larsen, 12 dage, datter af snedkersvend Jens Theodor Larsen, Frederiksgade 35
1871, 0112, 1112, Mette Kirstine Eydorff, enke, 75 og 9 maaneder, Overgade 31. Snedkermester Hans Eydorff
1871, 1312, 1612, Udøbt pige, 4 uger, datter af matros Carl Mathias Storm Simonsen, Frederiksgade
1872, 1601, 1901, Antonette Møller, 6 dage, datter af guldsmed Otto Chr. Møller, Overgade 33
1872, 1901, 2501, Cathrine Nicoline Demant, 10, datter af gartner Erik Wilhelm Demant, Kragsminde
1872, 0402, 1202, Frederikke Wilhelmine Charlotte Lovise Volder (Voller) f. Frederiksen, 57 og 10 maaneder, Pjentedam 46. Slagter Volder (Voller)
1872, 0402, 1002, Karen Hansdatter, enke, 75½, ved Blangstedgaard, Eiby Mark. Indsidder Rasmus Sørensen
1872, 1302, 1902, Johanne Carlsen f. Drabe, enke, 68 og 3 maaneder, Skræppestræde 33. Garversvend Rasmus Carlsen
1872, 1502, 1902, Rasmine Nielsine Rasmussen, 6½ maaned, datter af muursvend Hans Christian Rasmussen, Frederiksgade 42
1872, 1602, 2302, Elise Gjertrud Nielsen f. Wendelboe, gift, 80 og 1 maaned, Sct. Jørgensgade 19. Skomager Rasmus Jørgen Nielsen
1872, 2802, 0803, Marie Henriette Viller, 13 og 10 maaneder, datter af teglmester Henrik Wilhelm Willer, Sct. Jørgens Teglværk
1872, 2902, 0103, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen, Frederiksgade 46
1872, 2602, 0103, Johanne Margrethe Magdalene Larsen, 8½, datter af værtshusholder Niels Larsen, Overstræde 72
1872, 0803, 1503, Anne Margrethe Knudsen, enke, 59, Langgade 15. Vægter Niels Hansen
1872, 1103, 1803, Julie Camille Helm Petersen, 15, datter af bogbinder Helm Petersen, Nedergade 11
1872, 2803, 0304, Oline Kirstine Olsen, ½, datter af Karen Olsen, St. Jørgensforstad 52
1872, 3003, 0304, Udøbt pige, 8 dage, datter af ugift tjenestepige Sophie Caroline Christine Klein, Overstræde 72
1872, 0404, 1104, Anna Cathrine Hansdatter, enke, 73, St. Jørgensgade 3. Bødker Hans Larsen
1872, 1004, 1504, Sophie Caroline Kirstine Klejn, ugift tjenestepige, 20
1872, 1604, 2004, Christiane Jørgensen, 6 uger, datter af pige Petrea Cicilie Jørgens, Sortebrødre Torv
1872, 2104, 2704, Anna Ursula Thrane, enke, 78, Frederiksgade. Skomager og bedemand Ole Aagaard
1872, 2604, 0105, Anne Elise Andersen, 1 uger, datter af slagtermester Vilhelm Andersen, Kragsbjergvej 110
1872, 1705, 2105, Thora Kirstine Larsen, 27 dage, datter af værtshusholder Larsen, Sortebrødre Torv 28
1872, 2105, 2705, Caroline Amalie Nielsen f. Kjær, gift, 45½, St. Jørgens Forstad. Tømmersvend Rasmus Nielsen
1872, 2105, 2505, Elisabeth Caroline Nielsen f. Henckel, enke, 56, Ferdn. Jensens Stiftelse. Tobakspinder Peter Nielsen
1872, 0706, 1306, Marie Caroline Justesen, 8 dage, datter af Caroline Christine Jacobine Henriksen, Sortebrødre Torv 40
1872, 3006, 0607, Dødfødt pige, datter af skomager Lars Hansen, Grynhusene 22
1872, 2906, 0107, Dødfødt pige, datter af skomager H. P. S. Schang, Bangsboder 60
1872, 1707, 2307, Maren Olsen f. Petersdatter, 61, St. Jørgens Mark. Indsidder Morten Olsen
1872, 1807, 2407, Johanne Cathrine Clausen, 9 uger, datter af Maren Kirstine Nielsen, Skræppestræde 13
1872, 2707, 2607, Marie Dorthea Jensen f. Jørgensen, enke, 80, St. Jørgens Forstad 53. Oliemester Hans Peter Jensen
1872, 2407, 2907, Edel Cathrine Hansine Rasmine f. Hartmann, 54 og 9 maaneder, Møntestræde. Dugmager Lars Knudsen
1872, 2307, 2707, Ella Lovise Nielsen, ½, datter af politibetjent Sigismundt Nielsen, Mellemstræde 83
1872, 1408, 2008, Johanne Cathrine Ravn f. Bareisen, enke, 79, Nedergade. Skolelærer Ravn i Hobro
1872, 2608, 2908, Thyra Amalie Elisabeth Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af glarmester Niels Hansen, Frue Kirkestræde 15
1872, 2508, 2908, Hansine Mettea Nielsen, 5 maaneder, datter af smedesvend Martin Nielsen, Overgade 61
1872, 1609, 1909, Christine Clodine Rasmussen, 3 uger, datter af kjøbmand Christian Rasmussen, Frederiksgade 29
1872, 1709, 2309, Karen Dorthea Kirstine Rasmussen f. Eriksen,24, Frederiksgade. Mursvend H. Chr. Rasmussen
1872, 0810, 1210, Ane Andersdatter, enke, 64, Risingsminde. Fæstegaardmand Hans Hansen
1872, 0910, 1510, Margrethe Dahl f. Mortensen, enke, 56, Frederiksgade 71. Væver Dahl
1872, 2310, 2810, Sophie Christiane Marie Louise Bertelsen f. Reumert, enke, 53, Brogade 18. Hr. pastor N. Bertelsen
1872, 0211, 0811, Octavia Thora Voller, 12 dage, datter af slagter V. Voller, Pjentedam
1872, 0611, 1111, Mette Marie Mortensen, gift, 29, Snakkeborg Teglværk. Arbejdsmand Peder Andersen Nørboe
1872, 1011, 1511, Eleonora Kirstine Tønners, 12 dage, datter af skomager Tønners, Frederiksgade 37
1872, 2811, 0212, Petra Emilie Dagmar Hansen, 5 uger, datter af ugift tjenestepige Anne Marie Hansen, Skræppestræde 36
1872, 2611, 0312, Anne Marie Nielsen f. Andersdatter, enke, 79, Ejby. Aftægtsmand Peter Nielsen
1872, 0412, 0912, Elise Kirstine Nielsen, 3 uger, datter af ugift Rasmine Caroline Hansen, Skræppestræde
1872, 0912, 1612, Dorthea Møller f. Hansen, gift, 64, Sortebrødre Torv. Bødkermester P. Møller
1872, 0912, 1412, Anne Kirstine Hansen, 18, datter af møllebygger Mads Hansen, Ejby Mark
1872, 2412, 3012, Hansine Vilhelmine Hansen, 3, datter af ugift Cathrine Marie Sørensen, Frederiksgade 22
1873, 0701, 1401, Gjertrud Marie Jensen, gift, 45½, Langbedhuset. Avlsbestyrer Søren Jensen
1873, 0801, 1401, Eline Claudia Falck f. Nissen, enke, 69, Skalkendrup, Avnslev Sogn. Organist Falck
1873, 2901, 0502, Rasmine Andrea Bruun f. Rasmussen, enke, 51½, Sortebrødre Torv 26. Drejer Bruun
1873, 0302, 1102, Marie Duch f. Hansen, enke, 48, Nedergade 2. Gartner Duch
1873, 0402, 1102, Maren Nielsen f. Andersen, gift, 58, Ejby Mark. Jernbanebetjent Jørgen Nielsen
1873, 1102, 1702, Pouline Nielsen, ugift fabrikpige, 33, St. Jørgensgade 27
1873, 2402, 0103, Anne Johanne Knudsen, 11 maaneder, Frederiksgade 58. Tømrer Jørgen Knudsen
1873, 2802, 0403, Udøbt pige, 10 dage, datter af arbejdsmand Knud Larsen, Sortebrødre Torv 37
1873, 0103, 0703, Hansine Marie Petrine Andersen,12, datter af arbejdsmand Johannes Andersen, Frederiksgade 61
1873, 0203, 1003, Anne Marie Bjerregaard f. Hvid, gift, 70, Overstræde. Født i Munkebo. Skomagermester Bjerregaard
1873, 1103, 1703, Anne Marie Andersen f. Larsen, gift, 55, Sortebrødre 7. Høker Rasmus Andersen
1873, 2503, 0104, Dagmar Møller, 11, datter af gaardejer og sognefoged Møller, i Ejby
1873, 2703, 3103, Anne Marie Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af møller Jørg Jørgensen
1873, 3103, 0704, Johanne Sophie Nielsen, 7, datter af skomagersvend Carl Vilhelm Nielsen, Bangs Boder
1873, 0404, 0704, Henriette Amalie Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af skomagersvend Carl Vilhelm Nielsen, Bangs Boder
1873, 1504, 2104, Gjertrud Pedersen f. Nielsen, enke, 68, Ejby. Arbejdsmand Mads Petersen
1873, 1904, 2301, Petrine Julie Madsen, 8 dage, datter af skibstømrer Rasmus Madsen, St. Jørgens Forstad
1873, 2304, 2904, Kirsten Birk f. Poulsen, 31, St. Jørgens Mark. Væver Lars Hansen Birk
1873, 2804, 0505, Christiane Juliane Gedde f. Hansen, enke, 75, Nedergade. Capitain Ulrik Gottschalt Gedde
1873, 0105, 0705, Johanne Kirstine Gerdine Sørensen, 4, datter af arbejdsmand Lars Sørensen, Ejby Mark
1873, 3004, 0705, Juliane Carline Cathrine Margrethe Langhoff f. Bonnesen, 49, Overgade 64, Malermester Langhoff
1873, 0305, 1205, Ane Marie Frydendahl f. Nielsen, enke, 76. Kjøbmand J. H. Frydendahl
1873, 1105, 1605, Johanne Christiane Bosselmann, 9 maaneder, datter af bomuldsvæver A. C. Bosselmann
1873, 1905, 2305, Marie Christine Jørgensen, 1, datter af skomagersvend Joh. Chr. Jørgensen, Grynhusene 14
1873, 1805, 2305, Marie Cathrine Christiansen, 6, datter af daglejer Christian Andersen, St. Jørgens Mark
1873, 2405, 3005, Mariane Sophie Zilmer, ugift syjomfru, 30, Nedergade 12
1873, 2605, 0306, Oline Thomsen, enke, 59, Sortebrødre Torv 46. Skovfoged Hermann Frichmann
1873, 0906, 1406, Olga Caroline Kirstine Madsen, 5 maaneder, datter af tjenestepige Elise Madsen
1873, 0807, 1407, Botilla von Varner f. Jepsen, gift, 59 og 3 maaneder, Frue Kirkestræde 9. Skovrider v. Varner paa Raunholt
1873, 3107, 0608, Maren Kirstine Olsen, 59, Nedergade 22. Maskinbygger Betzer
1873, 0508, 1108, Ane Nielsen, enke, 76, Bangsboder 63. Murmester Anders Jørgensen
1873, 0808, 1408, Ane Cathrine Larsen, enke, 47, Bangsboder 58. Kjøbmand Julius Andersen
1873, 0908, 1408, Marie Cathrine Dahl, 21, Ramsherred 47. Datter af afdøde conditor Niels Peter Dahl
1873, 1008, 1408, Udøbt pige, 8 dage, datter af pottemager Niels Peter Rasmussen, Ejby Mark
1873, 1408, 2108, Gjertrud Marie Larsen, enke, 73, St. Jørgensgade 17. Smedemester Mads Petersen
1873, 1908, 2308, Dagmar Sørensen, 4 maaneder, datter af ugift Ane Kirstine Sørensen, Adamsgade 7. I pleie hos dagleier Rasmus Jensen, Eiby
1873, 2408, 2908, Maren Jakobsen, gift, 59, Frederiksgade 37. Marchandiser Jens Jørgensen
1873, 2908, 0309, Karen Rasmussen, gift, 64, i Eiby. Gaardeier Rasmus Nielsen
1873, 1209, 1809, Edel Kirstine Eilschou f. Nielsen, enke, 68, Heden 76. Cancelliraad og inspekteur Eilschou
1873, 1909, 2609, Thora Emilie Petersen, gift, 31, i Overgade. Kjøbmand R. L. A. Weber
1873, 0110, 0710, Anna Henningsdatter, gift, 71, Adamsgade 7. Husmand Christen Nielsen
1873, 0610, 1010, Mette Marie Hansdatter, enke, 62, Skræppestræde 13. Arbeidsmand Jens Henriksen
1873, 3110, 0611, Anne Sophie Margrethe Clausen, gift, 49 og 10 maaneder, Skræppestræde 9. Smedesvend Hans Knudsen
1873, 0511, 0811, Ane Dorthea Andersen, enke, 45, Grynhusene 8. Arbeidsmand Peter Christian Nielsen
1873, 0711, 1411, Ane Marie Frandsen Blaamand, gift, 45, Sortebrødre Torv 27. Værtshusholder Jakob Jensen
1873, 1611, 2111, Karen Rasmussen f. Dreyer, enke, 78, Overgade 26. Kjøbmand Peter Rasmussen
1873, 2711, 0312, Hansine Sophie Nielsen, gift, 48, Overgade 67. Værtshusholder Johannes Simonsen
1873, 1012, 1512, Johanne Cathrine Decher f. Dauer, enke, 47, Frederiksgade 9. Farver paa Ærø Martinus Frederik Decher
1874, 0201, 0901, Ane Marie Christiane Henriksen, ugift brødkone, 73, Skræppestrædet 41
1874, 1301, 1901, Karen Eriksen f. Frederiksen, enke, 84, St. Hans torv, Skibhusene. Husmand Andreas Eriksen
1874, 1101, 2001, Karen Petersen f. Rasmusdatter, forladt hustru, 56, Skræppestrædet 19. Dagleier Morten Petersen
1874, 1501, 2001, Udøbt pige, 6 uger, datter af Anne Justine Severine Nielsen Sløk, Ejby Mark
1874, 2101, 2901, Ane Marie Larsen f. Jensdatter, 58, Killerup. Gaardmand Jens Larsen
1874, 3001, 0401, Anne Marie Jensen, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jensen, Sortebrødre Torv 38
1874, 0402, 0602, Dødfødt pige, datter af klodsemager Peter Hansen, Adamsgade 16
1874, 1202, 1702, Johanne Christoffersen, ugift tjenestepige, 22, Frederiksgade 56
1874, 1302, 2002, Annesine Kirstine Bodeline Cathrine Rasmussen, ugift, 55, Paaskestræde 42. Kjøbmand Mads Rasmussen
1874, 1702, 2302, Anne Marie Larsen, enke, 79, Bangsboder 67. Murmester Braadt
1874, 2602, 0603, Ane Jørgensen, enke, 81, Risingsminde. Gaardmand Hans Rasmussen
1874, 0203, 1003, Alvina Genita Stolberg, enke, 32, Bangsboder 58. Klodsemager Clausen
1874, 0503, 1303, Josephine Caroline Hansen, 8 maaneder, datter af dagleier Peter Hansen, Frederiksgade 48
1874, 1103, 2003, Johanne Margrethe Hansen, gift, 30, Sortebrødre Torv 48. Smedemester Larsen
1874, 1403, 2003, Vilhelmine Høegh, enke, 52, Adamsgade 21. Toldassistent Larsen
1874, 1203, 2103, Claudiane Marie Esmann, ugift restauratrise, 72, Overgade 64
1874, 1603, 2103, Laurine Rasmussen, enke, 74, Skræppestræde 11. Bøssemager Jakob Fjeldsted
1874, 2003, 2603, Olga Anna Marie Sophie Binau, 14 maaneder, datter af skomager Binau, St. Jørgensgade 19
1874, 2603, 3103, Alfrede Bøggild, gift, 25, Overgade 41. Kjøbmand Lorentzen
1874, 2803, 0404, Thora Hansen, gift, 26 og 5 maaneder, Adamsgade 36. Tobakspindersvend Mazanti
1874, 2703, 0104, Valdborg Laura Lovise Hansen, 3 maaneder, datter af fraskilt Caroline Hansen f. Horne, Frue Kirkestræde 9
1874, 0704, 1304, Anne Jørgensen f. Petersen, enke, 69, Overgade 44. Spisevært Jørgensen
1874, 1404, 2004, Ane Hansen, enke, 67, Sortebrødre Torv 36. Arbeidsmand Jacob Andersen
1874, 2404, 2704, Marie Camixa, 1, datter af dyrtæmmer Johan Camixa, St. Jørgens Forstad 48
1874, 3004, 0605, Dødfødt pige (tvilling), datter af ugift Mette Kirstine Madsen Top, Sortebrødre Torv 23
1874, 0205, 0705, Alma Agnes Christine Mortensen (tvilling), datter af datter af ugift Mette Kirstine Madsen Top, Sortebrødre Torv 23
1874, 3004, 0705, Caroline Nielsine Mikkelsen, ugift og ernærede sig ved haandgjerning, 54, Skræppestræde 17
1874, 1105, 1905, Ane Kirstine Jensen f. Brandt, enke, 90, Ramsherred 55. Møllebygger Lars Jensen
1874, 1305, 1605, Anne Sophie Frederikke Sørensen, 1½, datter af arbeidsmand Niels Christian Sørensen, Frederiksgade 62
1874, 1305, 2005, Sidsel Marie Jørgensen f. Fløcke, gift, 61, Bangsboder 66. Mursvend Jørgen Hansen Jørgensen
1874, 0206, 0606, Vilhelmine Cathinka Lucie Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af smedesvend F. Carl Chr. Rasmussen, Langgade 27
1874, 0706, 1306, Kirstine Marie Hansen, gift, 39, St. Jørgens Mark. Tømrer Hans Peter Larsen
1874, 0806, 1206, Ingeborg Hansen, enke, 70, Bangsboder 57-58. Skomager Christian Hansen
1874, 0906, 1306, Laurine Petrine Hansen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen, Frederiksgade 62
1874, 1406, 1706, Anna Christine Frederikke Larsen, ½, datter af snedkersvend F. E. T. Larsen, Bangsboder 71
1874, 1706, 2306, Christiane Dorthea Nicoline Bekker, ugift kogekone, 48½, Overgade 52
1874, 2706, 0207, Ane Dorthea Andersen, 6 uger, datter af tjenestepige Karen Jensen, Skræppestræde 34
1874, 2606, 0207, Laura Petra Vilhelmine Augusta Jørgensen, 10 maaneder, datter af landinspecteur Jørgensen, Nedergade 35
1874, 0607, 1007, Christiane Caroline Carlsen, 3 maaneder, datter af tjenestepige Marie Kirstine Andersen, Skræppestræde 4
1874, 1207, 1707, Vilhelmine Kirstine Viller, 14 og 2 maaneder, datter af teglmester Heinrich Vilhelm Viller, St. Jørgens Teglværk
1874, 1507, 1807, Udøbt pige, 1 dag, datter af arbeidsmand Hans Peter Hansen, Skræppestræde 18
1874, 1807, 2207, Dagmar Nielsen, 10 maaneder, datter af sigtemager Nielsen, Overgade 42
1874, 2907, 0308, Ingeborg Georgine Charlotte Vildt Hansen, ½, datter af parcellist Hans Hansen, i Kirkebjerg, Nedergade 28
1874, 0208, 0608, Hansine Christine Hansen, 7 maaneder, datter af Lovise Cecilie Hansen, Skræppestræde 7
1874, 0108, 0608, Frederikke Caroline Langhoff, 20 og 9 maaneder, Overgade 28. Datter af maler Langhoff
1874, 2008, 2408, Marie Christine Nielsen, 8 dage, datter af savskjærer Julius Nielsen, Grynhusene 57
1874, 2908, 0409, Anne Jørgensdatter, enke, 81, Biskorup. Gaardmand Hans Knudsen
1874, 0309, 0709, Anna Mathilde Andersen, 3 uger, datter af rugbrødbager Jørgen Andersen, Nedergade 17
1874, 0209, 0709, Ane Kirstine Madsen, ½, datter af detaillist Niels Madsen, Sortebrødre Torv 48
1874, 0409, 0809, Caroline Petrine Madsen, gift, 35, Rebslagerbanen. Arbeidsmand Morten Larsen
1874, 0509, 1009, Sara Marie Hansen, 1 maaned, datter af arbeidsmand Christian Hansen, Nyborg Landevei
1874, 0509, 1209, Anna Sophie Cecilie Ibsen, 14, datter af slagtersvend Carl Frederik Ibsen, Sortebrødre Torv 23
1874, 2509, 2909, Ida Svarre Christine Slegmann, 3 maaneder, datter af snedker Stegmann, Sortebrødre Torv 47
1874, 1810, 2310, Ane Margrethe Jacobine Rasmussen, 8 maaneder, datter af kusk Jens Rasmussen, St. Jørgens Forstad 5 A
1874, 2310, 2810, Johanne Kirstine Hansen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Frederik Hansen, Frederiksgade 48
1874, 2510, 3110, Dorthea Kirstine Hansen, ugift tjenestepige, 37, Overgade 64
1874, 2810, 2910, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen, Adamsgade 42
1874, 0911, 1411, Gjertrud Marie Andersen, enke, 65, Grynhusene 8. Skomagersvend Klug
1874, 1211, 1811, Else Marie Larsdatter, gift, 56, Eiby. Husmand Hans Hansen
1874, 1211, 1811, Karen Marie Lovise Nielsen, 1½, datter af arbeidsmand Niels Nielsen, St. Jørgens Mark
1874, 0112, 0712, Sara Heimann, ugift, 70, Møntestræde 69
1874, 0612, 1112, Karen Hansen, ugift, 74, Lykkedalshuset
1874, 0912, 1412, Marie Sophie Jørgensen, gift, 36, St. Jørgensgade 19. Malersvend Hansen
1874, 1212, 1912, Henriette Vilhelmine Jørgine Pouline Jensen, ugift syjomfru, 36, St. Jørgensgade 19
1874, 2112, 2912, Maren Cathrine Hansen, gift, 68, St. Jørgensgade 1. Høker Rasmus Jørgen Mortensen
1874, 2812, 02011875, Rudolfine Marentine Jacobine Hansen, ugift, 22, i hjemmet Overstræde 73
1874, 3012, 06011875, Karen Stephansdatter, gift, 82, Killerup. Røgter Rasmus Rasmussen
1875, 0101, 0801, Kirsten Nielsen, gift, 26½, St. Jørgens Forstad 7. Mursvend Jørgen Christian Petersen
1875, 0501, 1301, Frederikke Antonie Theresia Fessmann, gift, 36, St. Jørgensgade 15. Maler Johan Rasmus Ernst Hansen
1875, 0501, 0901, Johanne Marie Rasmussen, enke, 75 og 3 maaneder, Frederiksgade 23. Smaahandler Anders Andersen
1875, 0801, 1401, Ane Kirstine Nielsdatter, ugift fattiglem, 55, Slagbrohuset
1875, 0801, 1401, Dagmar Dorthea Bruun, 9 maaneder, datter af kleinsmed Carl Emil Theodor Bruun, Grynhusene 31
1875, 1301, 1901, Kirsten Jensine Pedersen, 3 uger, datter af mursvend Jørg. Christian Pedersen, St. Jørgens Forstad 7
1875, 1601, 2201, Anna Marie Sophie Christiane Nissen, 4 maaneder, datter af smed Hans Christian Nissen, Grynhusene 22
1875, 1901, 2501, Anne Kirstine Larsen, enke, 82, Nedergade 21. Høker Hans Hansen
1875, 2101, 2601, Hansine Johanne Frederikke Nicolaisen, 1, datter af bomme… Jens Peter Nicolaisen, Frederiksgade 11
1875, 2101, 2701, Astrid Palmgreen Johansen, 4 og 11 maaneder, datter af sognepræst Johansen, Vor Frue Præstegaard
1875, 2901, 0302, Udøbt pige, 10 timer, datter af gaardeier Jens Poulsen, Biskorup
1875, 2101, 2801, Marie Kirstine Rosenlund, ugift, 74½, Bangsboder
1875, 2401, 2801, Anna Marie Margrethe Christiansen, 3 maaneder, datter af bager Hans Peter Christiansen, Ramsherred 65
1875, 0402, 1202, Ane Margrethe Madsen, gift, 45½, St. Jørgens forstad 67. Boelsmand Rasmus Jensen Palle
1875, 0502, 1202, Dødfødt pige, datter af sømand Anders Chr. Christensen, St. Jørgens Mark
1875, 0802, 1302, Sophie Andersdatter, enke, 72, Skræppestræde 20. Dagleier Jens Larsen
1875, 1402, 1802, Caroline Schmidt, 6 uger, datter af adjunkt Carl Henrik Posselt Schmidt
1875, 2002, 2602, Ane Cathrine Jensen, enke, 67, Ramsherred 67. Snedker Hanskov
1875, 1802, 2602, Nicoline Christine Louise Ostenfeld, ugift, 82, Nedergade 30. Datter af sognepræst Ostenfeld
1875, 0103, 0503, Johanne Marie Christine Petersen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand P. I. L. Petersen, Langebedhuset
1875, 1503, 2003, Anna Cathrine Appeldorf, gift, 42 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 20. Bødkersvend Henrik Frederik Harms
1875, 2303, 3003, Ellen Laura Kaare, gift, 24, Frederiksgade 48. Arbeidsmand Niels Fred. Hansen
1875, 2903, 0504, Rasmine Marie Rasmussen, gift, 28, St. Jørgens Mark. Arbeidsmand Niels Nielsen
1875, 2903, 0304, Dødfødt pige, datter af ugift Amalie Sophie Kjærby, Skræppestræde 17
1875, 0104, 0504, Hulda Broch, 2½ maaned, datter af politibetjent Vilhelm Valdemar Broch, Sortebrødre Torv 36
1875, 0604, 1004, Johanne Amalie Christensen, ugift kludesamlerske, 50, St. Jørgensgade 36
1875, 1204, 1604, Julie Kirstine Petersen, 3 uger, datter af ugift Marie Kirstine Sørensen, Overgade 61
1875, 1504, 2404, Maren Johanne Holm, enke, 70, Ferd. Jensens Stiftelse. Feldbereder hans Christian Tange
1875, 2604, 0305, Inger Petrea Jensine Knudsen, 8 maaneder, datter af ugift Bendine Hansine Pedersen, St. Jørgens Mark
1875, 0205, 0805, Hansine Nielsen, 9 maaneder, datter af boelsmand Peder Nielsen, Slagbrohuset
1875, 0705, 1105, Ellen Ibsen, 3 maaneder, datter af skibsfører Ibsen, Overgade 15
1875, 0805, 1305, Karen Nielsen, ugift tjenestepige, 40, Adamsgade 21
1875, 0705, 1305, Frantziska Cathrine Jensine Høybye, gift, 28 og 3 maaneder, Bangsboder 71. Snedkersvend I. E. P. Larsen
1875, 0705, 1305, Betty Salomon, ugift, 70, Overgade 42
1875, 1305, 1505, Johanne Marie Hansen f. Berggreen, gift, 62 og 3 maaneder, Frederiksgade 53. Smedemester Henrik Christian Hansen
1875, 0605, 1505, Anna Caroline Minden f. Møller, enke, 67 og 9 maaneder, Nedergade 30. Møller Frits Ludvig Minden
1875, 1605, 2005, Anne Kirstine Andersen, 2 dage, datter af ugift ane Andersen, Eiby Mark
1875, 1805, 2205, Else Kirstine Graae, enke, 76, Frederiksgade 30. Skomager Sebitz
1875, 0206, 0706, Christiane Jørgensen, gift, 78½, Frederiks Forstad 77. Arbeidsmand Jørgen Jørgensen
1875, 1206, 1706, Thora Christine Nielsen, 3 uger, datter af møllersvend Rasmus Nielsen, Frederiksgade 64
1875, 1806, 2306, Jørgine Knudsine Marie Madsen, 3 og 4 maaneder, datter af gaardmand Mads Rasmussen, Biskorup
1875, 2306, 2606, Christine Marie Dorthea Jensen, 3 og 9 maaneder, datter af mursvend Hans Jensen, Adamsgade 16
1875, 2406, 2906, Ane Marie Madsen, 16½, datter af banevogter Mads Larsen, Eiby Mark
1875, 2406, 2906, Nicoline Marie Thrane, enke, 72 og 9 maaneder, Overgade. Kjøbmand Thomas Thrane
1875, 3006, 0207, Dødfødt pige, datter af bager Lars Henriksen, St. Jørgens Forstad 10
1875, 2506, 0307, Vilhelmine Hansine Oline Christine Hansen, 8 dage, datter af arbeidsmand Hans Hansen, Eiby Mark
1875, 0307, 0907, Sophie Elise Dahl f. Jensen, enke, 52, Nedergade 19. Conditor Dahl
1875, 0407, 0807, Karen Andrea Pedersen, 10 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Pedersen, St. Jørgens Mark
1875, 1507, 2107, Anne Sophie Kreutzer f. Blanch, enke, 58, Sortebrødre Torv 45. Chr. Just Kreutzer
1875, 1807, 2107, Juliane Amalie Vilhelmine Vith, 1½, datter af tjenestepige Kirstine Marie Vith, Skræppestræde 41
1875, 1707, 2307, Hansine Petrine Gregersen f. Hansen, enke, 50, Ramsherred 55. Snedker Vilhelm Gregersen
1875, 2407, 2807, Anne Nielsine Rasmine Christine Vischmann, 19 uger, datter af afdøde snedkermester Vischmann, Frederiksgade 39
1875, 3007, 0508, Daline Marie Angelo f. Rosenvinge, fraskilt hustru, 76, St. Jørgens Forstad 46, Uhrmager Frits Angelo
1875, 0408, 0708, Karen Kirstine Petersen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Petersen, St. Jørgens Mark
1875, 0608, 1008, Eliesine Frederikke Caroline Christiansen, 11 uger, datter af arbeidsmand Jens Martin Christiansen, Adamsgade 42
1875, 1208, 1708, Kirstine Halkjær Henriksen f. Madsen, gift, 33, Nedergade 6. Malersvend Lars Jørgen Henriksen
1875, 1608, 2008, Fanny Sofie Ibsen, 5 maaneder, datter af slagtersvend Carl Frederik Ibsen, Nyborg Landevei
1875, 1908, 2108, Hanne Broch, 7 maaneder, datter af politibetjent Vilh. Valdem. Broch, Sortebrødre Torv 36
1875, 1808, 2308, Agnes Caroline Frederike Jacobsen, 4 maaneder, datter af bogh. Niels Jacobsen, Overgade 49
1875, 1408, 1808, Karen Hansen, ugift tjenestepige, 29, i Eiby Mark
1875, 2508, 3008, Karen Kirstine Nielsen, 11, datter af afdøde dagleier Niels Simonsen, Sortebrødre Torv 23
1875, 1009, 1509, Ane Kirstine Larsdatter, gift, 49, Sortebrødre Torv 18. Husmand Rasmus Larsen i Fangel
1875, 3009, 0510, Davide Henriette Helene Nissen f. Vind, gift og separerede hustru, 71, Pjentedamsgade 46. Landmand Andreas Gottlieb Nissen
1875, 1510, 1910, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Andersen, Eiby Mark
1875, 0910, 1110, Dødfødt pige, datter af stentrykker Hans Victor Høfer, Nedergade 13
1875, 0211, 0911, Kirsten Andersdatter, enke, 54, Frederiksgade 39. Skrædder Hans Jensen
1875, 0411, 0911, Dorthea Pommer f. Lind, enke, 76, Vestergade 83. Skomager Ole Pommer
1875, 0711, 1211, Anne Kirstine Clara Christiansen, 3, datter af kjøbmand Niels Christiansen, Vestergade 100
1875, 1711, 2011, Dødfødt pige, datter af ugift Laura Christine Marie Larsen, Frederiksgade 56
1875, 1412, 2012, Martha Hansine Marie Louise Lange, 6 uger, datter af slagter Carl Christian Lange, Rebslagerbanen
1875, 2912, 05011876, Else Kirstine Jensdatter, gift, 69, Sortebrødre Torv 21. Tømrersvend Peder Poulsen
1875, 3012, 0501, Christiane Jørgensen, gift, 38, Skræppestræde 41. Arbeidsmand Rasmus Rasmussen Nytofte
1876, 0101, 0701, Ane Marie Hansen, ugift syjomfru, 23 og 7 maaneder, St. Jørgens Forstad 10, 2.
1876, 1201, 2001, Jette Cathrine Johansen, ugift tyende, 34½, Nedergade 7
1876, 0102, 0702, Caroline Nielsen, enke, 29, Overgade 67, Skrædder Niels Christian Madsen
1876, 3101, 0702, Jacobine Vilhelmine Lillegaard f. Langaa, fraseparered hustru, 44, Frederiksgade 44. Skomagersvend Lillegaard
1876, 0302, 1002, Laura Nielsine Cathrine Andersen, 13, pleiedatter af smedemester Carl Larsen, Sortebrødre Torv 48
1876, 1102, 1502, Louise Augusta Viller, 7 maaneder, datter af teglværksarbeider August Ville, St. Jørgens Mark
1876, 1202, 1702, Thyra Antonette Isabella Andersen, 4 uger, datter af møllerkusk Jens Andersen, Nyborg Landevei
1876, 2202, 2802, Anne Madsen, ugift tjenestepige, 39, Nedergade 95
1876, 2202, 2802, Marie Vilhelmine Petersen, 9 maaneder, datter af ugift Line Petersen, i Fredericia. I pleie hos arbeidsmand Rasm. Petersen, Adamsgade
1876, 2602, 0303, Anna Maria Klug f. Daugstrup, enke, 83, Nedergade 14. Sadelmager Christopher Klug
1876, 2602, 0103, Dusine Rasmine Larsen, 11 uger, datter af murersvend Lars Rosenstrand Hansen, Bangsboder 49
1876, 0603, 1303, Karen Marie Nielsen, enke, 54, Mellemstræde 83. Snedker Jørgen Hansen
1876, 0803, 1103, Anne Hansen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Hansen, Risingehus
1876, 1103, 1703, Abelone Aagaard, 3, datter af malermester Niels Martin Aagaard, Tvergade 20
1876, 1503, 2003, Jensine Vilhelmine Hansen, 11 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Peter Hansen, Skræppestræde 30
1876, 1403, 2003, Andrea Madsen, 20, Overgade 64. Datter af afdøde toldassistent Peder Madsen
1876, 2303, 3003, Anne Marie Christine Jørgensen, gift, 25½, Frederiksgade 63, 2. Arbeidsmand Anton Johan Carl Christian Julius Lund
1876, 2303, 2803, Elise Nikoline Marie Danielle Claudi, gift, 31, Frue Kirkestræde 9, 1. Skrædder Johannes Rasmussen
1876, 2403, 3003, Anne Margrethe Kirstine Nielsen, 14, datter af husmand Jens Nielsen, Eiby Mark
1876, 0204, 0504, Marie Frederikke Pouline Ebenhicht, 3 og 2 maaneder, datter af hattemagersvend F. Ebenhecht, Frue Kirkestræde
1876, 0404, 1104, Antonette Marie Hansen, gift, 23, Skræppestræde 24. Skibstømrer Niels Madsen
1876, 1904, 2204, Clara Marie Bahr, 5 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Claus
Bahr, Adamsgade 18
1876, 2104, 2604, Hanne Cecilie Ibsen, 11½, datter af slagter Ibsen, St. Jørgens Forstad. I pleie hos portner Clausen i Lahns Stiftelse
1876, 2104, 2804, Anne Christiansen, gift, 36, Eiby. Smed Søren Petersen
1876, 2704, 0205, Mette Cathrine Christensen, gift, 50½, Trækbanen 21. Huseier Anders Larsen
1876, 0405, 1105, Gjertrud Jensen, ugift modehandlerske, 61
1876, 1005, 1505, Rasmine Nielsine Mariane Jensen, 3½, datter af brænderikarl P. Jensen, Overgade 60
1876, 1005, 1505, Knudsine Vilhelmine Clausen, gift, 42, St. Jørgens Forstad 3-1. Arbeidsmand Jacob Hansen
1876, 1505, 2005, Maren Kirstine Andersen, gift, 26, Eiby. Gaardeier Jens Madsen
1876, 0506, 0906, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Nielsen, St. Jørgens Forstad 52
1876, 0906, 1406, Trine Vilhelmine Nielsen, gift, 60, Frederiksgade 63. Murersvend Poul Petersen
1876, 1006, 1906, Anne Marie Rasmussen, enke, 77½, Nedergade 34. Snedkermester Nielsen
1876, 1606, 2106, Marenline Hansine Andersen, ugift fabrikarbeiderske, 28, St. Jørgens Forstad 2
1876, 1806, 2306, Anna Marie Christensen, 13, steddatter af værtshusholder Søren Christophersen Møller, Sortebrødre Torv 11
1876, 2006, 2406, Ane Kirstine Madsen, 1, datter af detaillist Madsen, Sortebrødre Torv 48
1876, 2806, 0307, Knudsine Vilhelmine Hansen Rasmussen, 9 uger, datter af arbeidsmand Anders Hansen Rasmussen, St. Jørgens Forstad 3
1876, 2906, 0507, Christine Marie Mortensen, 11, datter af murersvend Christian Mortensen, St. Jørgens Forstad
1876, 0807, 1307, Anne Margrethe Petersen, enke, 57½, St. Jørgensgade 33. Stenhugger Mads Petersen
1876, 1407, 1807, Karen Knudsine Andrea Petersen, 8 uger, datter af arbeidsmand Hans Petersen, St. Jørgens Mark
1876, 1207, 1407, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen, Bangsboder 71
1876, 2407, 2807, Gjertrud Hansen, gift, 62½, i Frederiksgade 64. Smed Stephanus Nielsen i Kjølstrup
1876, 2707, 0208, Laura Thorgine Nielsen, 5½, datter af smedemester Peter Nielsen, Nedergade 7
1876, 0808, 1208, Anne Kirstine Larsen, enke, 63, Eiby. Gaardeier Mads Rasmussen
1876, 1508, 1908, Johanne Margrethe Jensen, ugift, 26, Skræppestræde 17. Datter af afdøde væver Hans Peter Jensen
1876, 2208, 2808, Anna Vilhelmine Andresen, 4, datter af barber Hans Christian Nicolaus Andresen, Overgade 31
1876, 2308, 2808, Thora Josephine Pedersen, 3 maaneder, Eiby. Datter af smed Søren Petersen
1876, 2408, 2908, Marie Jensen, ugift sypige, 52, Skræppestræde 36
1876, 2608, 0509, Sara Milo f. Petersen, gift, 48 og 9 maaneder, Kongensgade 4. Fuldmægtig Johan Peter Julius Milo
1876, 2908, 0209, Olga Ulrikka Elisabeth Høybye, 5 og 7 maaneder, datter af fuldmægtig Hans Jacob Høybye, Overgade 38
1876, 3108, 0609, Josephine Petra Petersen, 2 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Petersen, Møntestræde 88
1876, 0409, 0909, Anne Margrethe Rasmussen, 1 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Anders Christian Rasmussen, St. Jørgens Forstad 12
1876, 1109, 1809, Johanne Vilhelmine Cathrine Petersen, 23 og 10 maaneder, Frederiksgade 57. Datter af bødker Alfani Petersen
1876, 1809, 2209, Marie Christine Schmidt, 2 uger, datter af værtshusholder Christian Julius Schmidt, Overgade 68
1876, 2909, 0310, Olga Elisabeth Christiansen, 3½, datter af arbeidsmand Jens Martin Christiansen, Adamsgade 42
1876, 0810, 1210, Anna Vilhelmine Margaretha Nielssen, 1, datter af sergent Mads Nielsen, St. Jørgensgade 1
1876, 1310, 1810, Hansine Dorthea Larsen, gift, 33, Overgade 51. Malermester Rasmussen
1876, 0910, 1610, Maren Cathrine Hansen, gift, 50, St. Jørgens Forstad 10. Arbeidsmand Johan Mikkelsen
1876, 1310, 2010, Petrine Scharff f. Petersen, gift, 80 og 3 maaneder, St. Jørgensgade 21. Musiklærer Nicolai Scharff
1876, 2610, 0111, Ida Vilhelmine Ferdinandine Sophie Hansen, ugift husjomfru, 36, Eiby Mølle
1876, 3110, 0611, Maren Ingeborg Dahl Nissen, gift, 32, Nedergade 16. Stentrykker Hans Victor Høfer
1876, 2610, 3110, Nanna Augusta Petersen, 9 maaneder, datter af skomagersvend Laurits Schurmann Petersen, Frederiksgade 35
1876, 2910, 0311, Johanne Margrethe Thuesen f. Andreasen, enke og tobakshandlerske, 60, Overgade 36. Tobakspinder M. Thuesen
1876, 0611, 1311, Kirsten Jensdatter, ugift husholderske, 56, Eiby
1876, 1311, 1811, Mette Marie Jørgensen, gift, 41, Frederiksgade 66. Dreiersvend Hans Villiam Clausen
1876, 2211, 2811, Sophie Nicolaisen, enke, 72, Bangsboder 64. Arbeidsmand Jens Mortensen
1876, 2411, 0112, Jacobine Andersen, gift, 44½, St. Jørgensgade 31. Murersvend Carl Petersen
1876, 0912, 1412, August Caroline Frederikke Jepsen, enke, 43, Nedergade 7. Uhrmager Gullachsen
1876, 1212, 2012, Caroline Hansen, gift, 49 og 9 maaneder, Nedergade 16. Billedhugger Vilhelm Hansen
1876, 1512, 2012, Ellen Schmidt, 3½ uge, datter af adjunkt Carl Schmidt, Overgade 48
1876, 1612, 2212, Christiane Frederikke Knutzen, ugift, 70, Overgade 39, Datter af herredsfoged og etatsraad Knudsen
1876, 2012, 2712, Johanne Cathrine Wridstoff, enke, 87, Frue Kirkestræde 3. Tandlæge Nathan Wulf