Odense - Sct. Knud, 1872-1876, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1872-1876, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 0301, 0901, Rasmus Jørgen Larsen, 2, søn af snedkersvend Niels Larsen, Grønnegade 28
1872, 0701, 1001, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend F. A. Andersen, Kongensgade
1872, 1001, 1801, Peter Christian Winterlich, gift kleinsmed, 62, Kongensgade 3
1872, 1401, 2001, Salomon Thosenfeld, ugift bagersvend og fattiglem, 65
1872, 1301, 2001, Thomas Rasmussen, gift høker, 60, Smedestræde 4
1872, 1901, 2301, Emil Lausen, 5 dage, søn af fuldmægtig E. Lausen, Vestergade 61
1872, 0202, 0502, Dødfødt dreng, søn af maskinmester P. Hansen, Vindegade 14
1872, 3001, 0502, Peder Christian Prinaes Larsen, 3, søn af bryggerbestyrer P. Larsen, Vestergade
1872, 1202, 1602, Nicolai Vilhelm Schwensen, 12 dage, søn af assistent ved Jernbanen C. L. Schwensen, Fisketorvet
1872, 1302, 1702, Hans Adolf Hjerdolf Andersen, 9, søn af blikkenslagersvend Andersen, Vesterbro 47
1872, 2502, 0103, Mareus Larsen, gift tømmersvend, 45, Vindegade 50
1872, 2102, 2802, Andreas Hansen, ugift tjenestekarl, 30, paa Arresthuset
1872, 0903, 1503, Thor Poulsen (Evald), ugift skomager, 83, Vesterbro 46. Født i Odense
1872, 1103, 1503, Christian Theodor Octavius Ahlefeldt Laurvigen, 3 uger, søn af greve og toldassistent Ahl. Laurvigen, i Silkeborg. Død hos frk. Borch, Torvet
1872, 1603, 2103, Jens Jørgen Larsen, gift høker, 45, Klaregade 7
1872, 1503, 2203, Frants Jensen Thornberg, gift farver, 69, Albanigade 10
1872, 1803, 2403, Peter Nielsen, ugift skomagermester, 81, Vestergade 56
1872, 2903, 0304, Hans Hansen, 8 dage, søn af karetmagersvend Mads Hansen, Vesterbro 70
1872, 0304, 0404, Dødfødt dreng, søn af garver Johan Storjohan og Anna Wich, Heden
1872, 0604, 1104, Carl Christian Mathias Wiingaard, ugift handelsfuldmægtig, 26, Pugestræde 69
1872, 0904, 1304, Axel Berthelsen, 12 uger, søn af kjøbmand L. Berthelsen, Vestergade 88
1872, 1304, 1704, Emanuel Christoffersen, 4 uger, søn af guldsmed Christoffersen, i Vestergade
1872, 1604, 2404, Jens Nielsen, gift gaardmand, 63, i Rue, Viggerslev Sogn. Besøg hos raadstuetjener K…som paa Raadhuset
1872, 1604, 2504, Hans Christian Hanstedt, gift og forhen kjøbmand, 57, Kongensgade 51
1872, 1804, 2304, Dødfødt dreng, søn af Marie Christine Adelheid Schorn, Skræderhuset
1872, 1904, 2304, Christian Carl Andreas Enghoff, 1, søn af lærer J. Enghoff, Tværgade 13
1872, 1904, 2504, Laurentius Bartholomæus Jørgensen, gift kjøbmand, 69, Vestergade
1872, 1904, 2504, Hans Peter Petersen, gift arbejdsmand, 46, Heden 36. Født i Søllinge
1872, 2204, 2904, Ludvig Alfred Alstrøm, gift smed, 36, Hunderup. Fra Frederiksværk
1872, 2504, 0105, Marius Christian Larsen, 1, søn af arbejdsmand Jens Larsen, Paaskestrædet 28
1872, 3004, 0605, Peter Eilskov, gift directeur ved Sparekassen og cancelliraad, paa Heden. Født i Odense
1872, 0505, 1005, Lauritz Carl Larsen, 1, søn af snedkersvend Niels Larsen, Grønnegade 26
1872, 0305, 0805, Jens Nielsen, fraskilt stenhugger, 32, Langgade 21. Født i Dalby Sogn ved Kjerteminde. Søn af husmand Niels Jensen i Hundslev
1872, 0505, 1005, Rasmus Andersen, 6 uger, søn af husmand A. C. Johansen, i Hunderup
1872, 1105, 1705, Libert Hieronymus Lund, enkemand og skomagermester, 89, Nørregade 11. Født i Odense
1872, 1405, 2105, Hans Hansen, ugift og tjenende, 81, flere aar faaet ophold hos farver Brandt, Vestergade 77. Født i Hjallese
1872, 2905, 0406, Peder Christian Christophersen, gift jernstøber, 48, i Bispensplan 4. Født i Odense
1872, 3105, -, Dødfødt dreng, søn af grosserer Johannes Waidtløff, paa Torvet
1872, 0206, 0806, Mads Pedersen, gift brolægger, 58, Bispensplan 6. Født i Fraugde Sogn
1872, 0506, 1006, Hans Larsen, ugift fattiglem, 37, paa Fattiggaarden. Født i Haarslev Sogn. Søn af husmand Lars Hansen
1872, 0906, 1306, Knud Lyne Johannes Mathorne, 13 dage, søn af lærer J. Mathorne, Klaregade
1872, 0806, 1206, Rasmus Andersen, 1 dag, søn af husmand A. Andersen, i Bolbro
1872, 1506, 1706, Otto Meyer, 8 dage, søn af murmester C. L. Meyer, i Albanigade 29
1872, 1406, 1806, Søren Jørgen Westrin, 14 dage, søn af skomager A. Westrin, Vestergade 62
1872, 1306, 2106, Diderik Ganthier, 96, enkemand og kunstberider, Gefle
1872, 1606, 2006, Rasmus Christensen, ugift røgter og fattiglem, 60
1872, 1806, 2206, Poul Johannes Henriksen, 8 uger, søn af detaillist H. Henriksen, Hunderupgade 19
1872, 1906, 2206, Edmund Johansen Schwensen, 2½, søn af jernbaneassistent Chr. Lud. Schwensen, Smedegade 54
1872, 2306, 2906, Asser Christian Jensen, gift smedesvend, 41, Heden 32. Født i Varde
1872, 2706, 0207, Adolf Petersen, 3 maaneder, søn af fiskehandler Petersen, Fisketorvet 6
1872, 2606, 0407, Rasmus Christensen, gift arbejdsmand, 50, Heden 128
1872, 0107, 0807, Johan Peter Warberg, gift kjøbmand, 50, Mellemstræde 78
1872, 0207, 0807, Lars Simonsen, enkemand og former, 60, Vesterbro 8
1872, 1007, 1307, Jørgen Christian Dreyer, 5 timer, søn af løitnant Johan Nicolai Thilemann Dreyer, Vestergade 25
1872, 1707, 2207, Peder Nielsen, enkemand, tømmersvend og arbejdsmand, 62, paa Fattiggaardens Sygehus
1872, 2607, 3107, Rasmus Rasmussen, 3, søn af kornmaaler Rasmus Rasmussen, Aagade 50
1872, 0108, 0308, Ludvig Alfred Hubel Hamm, 10 uger, søn af frisør Hamm, Overgade 11
1872, 0108, 0808, Adolf Sophus Jessen, handelslærling, 18. Søn af afdøde uhrmager Jessen i Odense
1872, 0808, 1008, Dødfødt dreng, søn af bager Niels Andersen, Vesterbro 51
1872, 0708, 1208, Carl Emil Lindskov Larsen, 4½ maaned, søn af Trine Larsen, Langgade 31
1872, 1608, 2208, Hans Andersen, ugift arbejdsmand, 36, Langgade 33. Født 9.3.1836 i Hauhslundshuset, Vissenbjerg Sogn. Søn af husmand Andreas Madsen, i Magtenbølle, Vissenbjerg Sogn
1872, 2008, 2308, Udøbt dreng, faa minutter, søn af gaardskarl Rasmus Rasmussen, Heden 24
1872, 3108, 0509, Christian Josias Holst, gift skomagermester, 60, Vestergade 100
1872, 0309, 0709, Lauritz Frederik Christian Holm, 1½, søn af Marie Ovidia Holm, paa Heden
1872, 0409, 0709, Lorentz Rasmus Jørgensen, 9 maaneder, søn af uhrmager P. N. Jørgensen
1872, 0809, 1409, Rasmus Vilhelm Nielsen, ugift skomagersvend, 21, Klingenberg 6. Søn af arbejdsmand Chr. Nielsen
1872, 1509, 2109, Niels Julius Christensen, 2 maaneder, søn af Kirsten Jørgensen, Kongensgade
1872, 2309, 2709, Anders Petersen, gift arbejdsmand og fattiglem, 60, paa Fattiggaarden
1872, 2509, 3009, Preben Nissen, gift assuranceagent, 35, Torvet 3. Født paa Bøyden, Horne Sogn
1872, 0110, 0910, Ferdinand Duch, gift skrædermester, 53, Nørregade 17. Født i Odense
1872, 3009, 0809, Joseph Angelo Sillo, gift kjøbmand, 53, Vestergade 69
1872, 1710, 2410, Carl Adolph Beck, gift photograf, 52, Vestergade 7
1872, 2010, 2310, Udøbt dreng, 18 dage, søn af kjøbmand Carl Harald Larsen
1872, 2010, 2510, Julius Christian Hansen Gammeltoft, ugift kjøbmand, 32. Født i Løgstør. Søn af hattemager Gammeltoft i Løgstør
1872, 2710, 0111, Peter Jørgensen, gift møllersvend, 57, Staalstræde 36. Født i Vantinge
1872, 2710, 0111, Hans Christian Nielsen, ugift fattiglem, 58, Fattiggaarden
1872, 3110, 0611, Rasmus Hjulby Hansen, enkemand og skrædder, 76, Bispens Plan 8. Født i Odense
1872, 2910, 0411, Emil Marius Jensen, 41, søn af arbeidsmand Jeppe Jensen, Heden 34, Odense
1872, 0611, 1211, Knud Jens Marius Theodor Honoré, 5 maaneder, søn af tømmersvend J. Honoré, Pugestræde 64, Odense
1872, 0611, 1211, Martin Petersen, tjenestedreng, 17, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af Johan Martin Peter Petersen (Langscheitel)
1872, 1311, 2011, Niels Martin Lund, gift skomagermester, 53, Nørregade. Født i Odense
1872, 2711, 3011, Dødfødt dreng, søn af kontorist Steffen Pedersen, Albanigade 3
1872, 0612, 0912, Peder Pedersen, 7 dage, søn af klodsemager N. Petersen, Vestergade 84
1872, 1912 ,2712, Lars Jensen, gift arbeidsmand, 74, i Kragenshuus. Født i Viggerslev
1872, 2212, 2712, Dødfødt dreng, søn af Nielsine Randrup, Graabrødrestræde 28
1872, 2612, 3112, Anders Therkild Martens, 5, søn af snedker C. Martens, Holsedore 37
1872, 2912, 03011873, Thomas Thomsen Thrane, enkemand og skomagermester, 75, Kongensgade 38
1872, 3112, 07011873, Rasmus Dorch, gift hofhattemager, 53, Nørregade 2. Født i Odense
1873, 0301, 0901, Jens Rasmussen, gift, forhen smaakjører og arbeidsmand, 73, Heden 6
1873, 0501, 1101, Villiam Courtonne Langkilde, kunstdreier, 29, Vestergade 66. Født paa Idasgaard pr. Slagelse. Søn af proprietair Rasmus Langkilde
1873, 1101, 1701, Jens Hansen, ugift tjenestekarl, 30, Grønnegade 31
1873, 1801, 2401, Jørgen Jensen, gift værtshuusholder, 61, Fisketorvet. Født i Lunde
1873, 2001, 2501, Carl Christian Greve, ugift skomagermester, 60, Staalstræde. Født i Odense
1873, 2101, 2701, Hans Christian Rasmussen, fraskilt sømand, 46, Vesterbro 54. Født i Skibhusene. Søn af sømand R. Hansen
1873, 2101, 3001, Lars Nicolai Naskov, enkemand og marschandiser, 68, Adelstræde 18. Født i Odense
1873, 2901, 0102, Arthur Arctander, 5 uger, søn af kjøbmand Gerhard Peter Arctander, Albanigade
1873, 2601, 3101, Hans Peter Hansen, 10 dage, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen, Langgade 13
1873, 2801, 0302, Jens Pedersen, gift lejetjener, 64, Vesterbro 53
1873, 2801, 0602, Christian Clemens Fog Paludan, gift og afskediget præst, 70, Albanigade
1873, 3101, 0602, Jens Honoré, gift tømmersvend, 32, Pugestræde 64. Født i Frederitz. Søn af dagleier J. S. Hansen, Frederits
1873, 3101, 0502, Johan Christian Bangstrup, gift og fhv. gartner, 75, Grønnegade 19
1873, 2901, 0602, Jørgen Christian Andersen, 2½, søn af blikkenslager S. Andersen, Kongensgade 54
1873, 0702, 1002, Robert Christiansen, 6 uger, søn af guldsmed Emil Christiansen, Vestergade 3
1873, 1902, 2402, Dødfødt dreng, søn af skomager Peder Lauritz Pedersen, Vindegade 37
1873, 2302, 0103, Jacob Hansen Gøtsche, 9, søn af landmand H. P. Gøtsche, Vesterbro 62 A
1873, 2102, 2802, Nicolai Springer, gift snedkermester, 62, Kongensgade 17
1873, 0403 ,1003, Poul Christian Larsen, 6 maaneder, søn af værtshuusholder Hans Larsen, Fiskertorvet 6
1873, 1303, 2003, Jørgen Madsen, ugift kjøbmand, 42, Søndergade 34. Søn af brændeviinsbrænder Anders Madsen i Odense
1873, 2003, 2703, Jørgen Kampmann Hansen, gift rugbrødbager, 67, Klaregade
1873, 2103, 2603, Anders Petersen, gift arbeidsmand,49, Heden 94. Født i Søndersø
1873, 2103, 2503, Hans Peter Engberg Petersen, 11 maaneder, søn af kjøbmand Mads Jørgen Peter Petersen, Vestergade 73
1873, 2003, 2603, Christian Nielsen, gift gjæstgiver, 49, i Hunderup Skov
1873, 1004, 1504, Theodor Valdemar Hansen, 6 maaneder, søn af Trine Hansen, Heden 32. Født i Odense
1873, 1904, 2404, Frederik Vilhelm Rose, ugift, 25, Holsedore 15. Født i Odense. Søn af muursvend Hjere Svend Rose
1873, 2104, 2404, Niels Jensen, 4, søn af arbeidsmand Frederik Jensen, Grønnegade 28
1873, 2204, 2804, Niels Madsen, konditorsvend, 19, Vesterbro 2. Søn af bager Niels Helt Madsen
1873, 2104, 2604, Rasmus Rasmussen, gift og forhen proprietair, 63, Albanigade 33
1873, 2204, 2604, Einar Lagoni Kramer, 3½, søn af procurator Kramer, Kongensgade 23
1873, 2604, 0105, Jens Jørgensen, ugift arbeidsmand og fattiglem, 40, paa Fattiggaarden
1873, 0105, 0805, Mads Daugaard Laurits Rasmussen, 16½, søn af møllebygger Lars Rasmussen, Aagade
1873, 0105, 0705, Peter Iversen, ugift fattiglem, 68, paa Fattiggaarden
1873, 0805, 1205, Georg Qvedens Harboe, 1, søn af tapetfabrikant Harboe, Overgade 7
1873, 1105, 1905, Christian Christoffer Hansen, gift skomagermester, 63, Pugestræde 67. Født i Odense
1873, 1605, 2305, Hans Hansen Lottrup, fraskilt arbeidsmand, 47, paa Fattiggaarden
1873, 2405, 3005, Anders Larsen, gift skrædersvend. 30, Asylgade 30. Født i Gjelsted Sogn. Søn af husmand Lars Andersen i Indslev
1873, 2505, 2905, Jens Christian Jensen,2, søn af arbeidsmand Fr. Jensen, Grønnegade 28
1873, 2605, 3105, Hans Frederik Poulinus Hansen, 14, søn af skrædder Niels Hansen, Hunderup
1873, 2605, 2905, Dødfødt dreng, søn af dyrlæge Hans Sørensen, Kongensgade 9
1873, 3005, 0306, Hans Nielsen, 3 maaneder, søn af høker Mads Nielsen, Tvergade 14
1873, 3105, 0506, Lars Eriksen, enkemand, fattiglem og arbeidsmand,78, paa Fattiggaarden
1873, 3105, 0706, Peder Rasmus Marius Rasmussen, skolediscipel, 18, søn af hjulmand Rasmus Rasmussen, Kongensgade. Født i St. Knuds Sogn
1873, 0206, 0906, Søren Harris Klavsen, gift skolelærer, 44, Smedestræde 4
1873, 0506, 0906, Udøbt dreng, 7 maaneder, søn af typograf C. C. F. Jørgensen, Nygade 37
1873, 0506, 1106, Christian Gustav Petersen, gift skomagersvend, 44, Overgade
1873, 0506, 1106, Edvard Herløv Vich, ugift skrædersvend, 27, Kongensgade 10. Søn af skrædermester Vich
1873, 0906, 1306, Anton Christian Knoblauch, 7, søn af kollecteur Knoblauch, Kongensgade 10
1873, 1006, 1406, Jens Jørgen Jensen, 4, søn af patrouillebetjent L. Jensen, i Staalstræde
1873, 1306, 1706, Peter Gorm Grønning, 11 uger, søn af glarmester Grønning, Graabrødrestræde
1873, 1706, 2106, Lauritz Nicolai Holm, 14 uger, søn af dreier L. C. Holm, Vindegade 49
1873, 2106, 2606, Niels Christian Jensen, 9, søn af arbeidsmand Niels Chr. Jensen, Grønnegade 30
1873, 1906, 2606, Hans Henrik Henriksen, gift arbeidsmand, 46, Grønnegade 25
1873, 2306, 2706, Hans Hansen, gift arbeidsmand, 43, paa Fattiggaarden
1873, 2806, 0107, Hans Lauritz Larsen, 3, søn af arbeidsmand H. J. Larsen, Skræderhuset
1873, 2906, 0207, Adolph Bendictus Pedersen, 5 maaneder, søn af fiskehandler H. J. F. Pedersen, Fiskertorv
1873, 0207, 0707, Carl Christian Gustav Petersen, 1, søn af skomager C. G. Petersen, Overgade
1873, 0707, 1007, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder Christian Madsen, Overgade 19
1873, 0907, 1407, Jens Frederik Johannes Frauen, 2, søn af bødker Frauen, Adelstræde 26
1873, 1107, 1507, Jørgen Carl Christian Spøhr, 5 maaneder, søn af kjøbmand Vilhelm Spøhr, Vestergade
1873, 1107, 1507, Harald Steffensen, 4 uger, søn af høker Jørgen Steffensen, Torvet 13
1873, 1307, 1807, Therkel Hauskov, gift snedkermester, 71, Tvergade 13. Født i Bogense
1873, 1807, 2207, Hans Peter Hartmann, ugift muursvend, 43, paa Fattigaardens Sygestue
1873, 2507, 3007, Anders Nielsen, ugift skrædersvend, 73, Kongensgade 20
1873, 2207, 2607, Peter Frederik Petersen, 7, søn af typograf N. C. Petersen, Vindegade 8
1873, 3007, 0408, Andreas Duch, bødkerlærling, 16, i Hunderup. Født i Frue Sogn. Søn af gartner Duch, Hunderup
1873, 0108, 0408, Frantz Victor Frandsen, 7 maaneder, søn af postbud Chr. Frantz Frandsen, Vindegade 65
1873, 3107, 0608, Anders Christian Hansen, stentrykker, 16, Vindegade 26. Født i Horne Sogn. Søn af arbeidsmand R. Hansen, Vindegade 61
1873, 0508, 1108, Frederik Christian Holst, gift metaldreier, 50, Aagade 46
1873, 0408, 0908, Anders Frederik Jensen, ugift sadelmagersvend, 24. Født i Assens. Søn af arbeidsmand Jens Andersen i Assens
1873, 2608, 0109, Niels Madsen, gift grønthandler, 42, Kongensgade 17. Født i Ubberud Sogn
1873, 2608, 2908, Dødfødt dreng (tvilling), søn af handelsgartner C. Olsen, Vesterbro
1873, 1409, 1909, Hans Pedersen, enkemand, arbeidsmand og fattiglem, 65, paa Fattiggaarden
1873, 1509, 1909, Hans Christian Rasmussen, gift arbeidsmand, 52, Kongensgade 33
1873, 1509, 1909, Ludvig Henrik Ibsen, 4, søn af bagermester Georg Ibsen, Vestergade 24
1873, 1709, 2009, Andreas Olsen (tvilling), 3 uger, søn af handelsgartner Olsen, Vestergade 48
1873, 2109, 2609, Johan Frands Frederiksen, enkemand og arbeidsmand, 65, Heden 1
1873, 2109, 2709, Peter Emilius Vitkov, gift maskinarbeider, 38. Søn af p…bukker ved Holmen Frederik Ferdinand Witkov
1873, 1909, 2609, Johan Christian Vilhelm Lorenzen Voschero, enkemand og afskediget vagtmester, 64, St. Knuds Kirkestræde
1873, 2509, 0110, Julius Carl Ferdinand Thrane, enkemand og forhen kjøbmand i Rudkjøbing, 47, Thranesminde. Søn af guldsmed H. J. Thrane i Rudkjøbing
1873, 2609, 0310, Jørgen Peder Vich, gift skrædder mester, 64, Kongensgade 10. Født i Odense
1873, 0310, 0710, Niels Henrik Nielsen, 3, søn af Mette Kirstine Nielsen, Paaskestræde 31
1873, 1210, 1710, Christen Hansen, enkemand og arbeidsmand, 88, Hunderupgade 11. Født i Kirkendrup
1873, 1010, 1610, Hans Jørgen Hansen, gift muursvend, 37, Vindegade 28
1873, 1310, 1710, Johan Carl Ferdinand Pedersen, gift smed, 35, i Kirkegaardsalleen. Født i Odense. Søn af bryggerkarl Peder Larsen i Otterup
1873, 1210, 1710, Dødfødt dreng, søn af Angelica Dorthea Schweien, i Holsedore 22
1873, 1910, 2710, Jeppe Poulsen Petersen, gift kunstgartner,76, Hunderup Mark. Født i Slesvig
1873, 1111, 1911, Hans Emil Carl Vilhelm Lund, 3, søn af uhrmager H. E. O. V. Lund, Nørregade
1873, 2111, 2411, Axel Krarup, 4 uger, søn af ingenieur P. C. E. Krarup, Kongensgade 23
1873, 2111, 2811, Ole Thrane, gift skomager, 56, Heden 48. Født i Odense
1873, 2311, 2711, Alfred Rasmussen,11 dage, søn af sagfører R. Rasmussen, Vestergade 79
1873, 2211, -, Erik Dinesen, arbeidsmand, 82, hos sin datter Maren Eriksen, Asylgade 32
1873, 1012, 1612, Dødfødt dreng, søn af malermester August Behrends, St. Knuds Kirkestræde
1873, 1712, 2012, Frits Hannibal Georg Løiche, 16 dage, søn af skomager C. T. Løiche, Grønnegade 9
1873, 2012, 2712, Hans Christian Petersen, gartnerlærling, 19. Søn af afdøde leietjener Jens Petersen
1873, 2412, 3012, Peder Johan Simon Meibom,7, søn af dreier J. M. Meibom, Grønnegade 16
1873, 2312, 3012, Hans Ulrich Fønss, skrædder, 80, Klingenberg 11
1873, 2712, 02011874, Jens Frederik Danielsen, 18 uger, søn af væversvend Vilhelm Frederik Danielsen, Vesterbro 45
1873, 2912, 05011874, Christian Frederik Larsen, handelsbetjent, 21, Vesterbro 10. Søn af bager L. E. Larsen, Vesterbro 10
1873, 3112, 06011874, Jens Petersen, gift landmand, 59, Ødsted Sogn ved Veile
1874, 0401, 0901, Jens Christian Ludvig Jensen, 1, søn af muursvend M. Jensen, Vindegade 40
1874, 0601, 1501, Jens Larsen, enkemand og arbeidsmand, 71, Frederik den 7’ Stiftelse
1874, 0701, 1301, Julius Theodor Hannibal Springer, gift snedker, 25, Kongensgade. Født i Odense St. Knuds Sogn. Søn af snedker Nicolai Springer, Kongensgade
1874, 0701, 1301, Poul Adam Scholten, gift generalkrigscommissair, 73, paa Torvet
1874, 1901, 2301, Sophus Frederik Petersen, 2, søn af skrædder Hans Pedersen, Klaregade 22
1874, 2101, 2601, Harald Valdemar Hansen, 2, søn af typograf F. V. Hansen, Asylgade 30
1874, 2601, 3001, Niels Baggesen Beering, ugift og fhv. godsforvalter, 75, Torvet 12
1874, 0102, 0602, Heinrich August Christian Brockmann, gift gjæstgiver, 47, i Larsen Hotel. Født i Neustadt, Hannover
1874, 0202, 0702, Peder Nielsen, 5, søn af arbeidsmand Christen Nielsen, Heden 56
1874, 0302, 1002, Carl Christian Frederik Albert Alexandra Vilhelm Harris Klavsen, 3, søn af afdøde lærer Klavsen, Smedestræde 4
1874, 0602, 1102, Andreas Peder Schov, gift brolægger, 50, Vindegade 20
1874, 0602, 1302, Johan Theodor Johansen, gift malermester, 36, Heden 32. Født i Møgeltønder. Søn af høker Rasmus Johansen
1874, 1702, 2002, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af kjøbmand M. J. Pedersen, Vestergade
1874, 1802, 2302, Johan Carl Frederik Mikkelsen, 11 maaneder, søn af bud ved Arbeidsforeningen Mikkelsen, Kongensgade 11
1874, 1502, 2302, Lars Peder Andersen, 12, søn af huusmand A. C. Johansen, Hunderup Skov
1874, 2102, 2702, Jens Christian Jensen, 10, søn af arbeidsmand H. Jensen, Klaregade 9
1874, 1902, 2702, Rasmus Pedersen, enkemand, røgter og fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1874, 2502, 0303, Max Haslund, 1½, søn af praktiserende læge Vilh. Haslund, Fiskertorvet
1874, 0103, 0603, Lars Mogensen, ugift ostehandler, 46, Vindegade 56. født i Bullerup
1874, 0103, 0703, Peter Rasmus August Bonnesen, ugift bogholder ved Frederiksbroens Støberi, 50½, Albanigade. Født i Odense
1874, 0303, 0703, Dødfødt dreng, søn af Mandrupbine Hansemine Hansen, Heden 22
1874, 0503, 1103, Frederik Vilhelm Carl Jensen, 4, søn af grosserer F. S. Jensen, i Vestergade
1874, 1003, 1603, Anders Jørgensen, gift arbeidsmand, 55, Heden 94
1874, 1403, 1803, Henrik Vilhelm Vestphal, 1½, søn af konditor Hans Henrik Christian Vestphal, Skræderhusene
1874, 1503, 2303, Jonas Gregers Madsen, ugift røgter og fattiglem, 58, paa Fattiggaarden
1874, 1703, 2403, Karl Ludvig Sophus Hauptmann, gift gravør, 51, i Kongensgade. Født i Odense
1874, 1903, 2503, Hans Christian Rasmussen, 2, søn af Elisabeth Nielsen, Holsedore 37
1874, 2103, 2703, Lauritz Jørgensen, 7 maaneder, søn af proprietair Peder Jørgensen, Vesterbro 49
1874, 1903, 2603, Rasmus Sørensen, 2, søn af dyrlæge H. Sørensen, Kongensgade
1874, 2203, 2603, Christian From, 1½, søn af boghandler From, Vestergade 85
1874, 2303, 3003, Hans Christian Marius Rask, ugift skomagersvend, 22, i Aagade 48. Født i Odense. Søn af Christiane Charlotte Laurine Pedersen
1874, 2403, 2703, Asbjørn Thomas Petersen, 7 maaneder, søn af snedker H. Chr. Petersen, Grønnegade 11
1874, 0204, 0804, Hans Pedersen, gift rebslager, 64, Vestergade 79
1874, 0504, 1004, Mads Peter Nielsen, 9, søn af afdøde fyrbøder H. P. Nielsen, paa Dampmøllen, Vesterbro 61
1874, 0704, 1004, Carl Ulrich Adolf Theodor Rasmussen, 9 maaneder, søn af telegrafist Rasmussen, Albanigade 11
1874, 0604, 1304, Hans Christian Petersen Nyberg, 11 maaneder, søn af arbeidsmand Niels Pedersen Nyberg, Heden 76
1874, 0704, 1304, Jens Vilhelm Maar, enkemand og forhen mægler, 65, Overgade 14
1874, 1604, 2204, Lars Jørgen Johansen, enkemand og arbeidsmand, 50, Vesterbro 72
1874, 2204, 2704, Lars Larsen, gift arbeidsmand, 55, Klaregade 5
1874, 2404, 2804, Carl Vilhelm Marius Jensen, 1, søn af patrouillebetjent L. Jensen, Holsedore 27
1874, 2704, 2904, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Poulsen, Grønnegade 22
1874, 0705, 1205, Jens Vilhelm Rosenvinge, 16 maaneder, søn af skomager A. Rosenvinge, Overgade 17
1874, 1005, 1105, Dødfødt dreng, søn af mursvend Chr. Hansen, Hunderup Skov
1874, 1005, 1605, Hans Jørgen Andersen, ugift tjenestekarl, 56, Søndergade
1874, 1205, 2005, Carl Traulsen Mehlbye, gift kommissionær, 40, Pantheon
1874, 1205, 1805, Nicolaj Jensen, enkemand, klokker ved St. Knuds Kirke og dannebrogsmand, 78, Kongensgade 23
1874, 1505, 1905, Hans Carl Diderik Huus, 1, søn af skomager Huus, Vestergade
1874, 1705, 2205, Hans Rasmussen, gift og forhen bolsmand i Veflinge, 67½, Kirkegaardsalleen 29
1874, 1905, 2705, Anders Madsen, gift, fhv. vægter og fattiglem, 64, Fattiggaarden
1874, 2505, 0106, Thoralf Garibaldi Harris Klavsen, 11, søn af afdøde lærer S. H. Klavsen, Smedestræde
1874, 2705, 0106, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Anne Marie Andersen, Aagade 48
1874, 0306, 0806, Henrik Axel Valdemar Flindt, 2, søn af møllersvend P. V. Flindt, Dampmøllen
1874, 0206, 0506, Hans Nielsen, 10 uger, søn af kjøbmand Mads Nielsen, Tvergade 14
1874, 0206, 0506, Nyfødt dreng, nogle timer, søn af dugmager Martin Amandus Petersen, Heden 34
1874, 0606, 1006, Axel Adolph Petersen, 9 maaneder, søn af snedkersvend H. Chr. Petersen, Grønnegade 11
1874, 0406, 0906, Johan Frederik Hansen, 8 uger, søn af skræddersvend Jes Hansen, Kongensgade 51
1874, 1306, 1906, Niels Margaard Rasmussen, ugift bagersvend, 71, Vestergade
1874, 1506, 2006, Niels Petersen Skovsgaard, gift og kongelig pensioneret kusk, 79, Torvet 7
1874, 1606, 2306, Vilhelm Frederik Daniel Jensen, ugift mursvend, 38, Fattiggaarden
1874, 2106, 2606, Hans Petersen, gift detaillist, 49 og 4 maaneder, Søndergade 6
1874, 3006, 0407, Niels Christiansen Peerson, 1 og 8 maaneder, søn af tjenestepige Benda Petersen, Heden 32
1874, 0407, 0707, Johan Georg Ibsen, 4 dage, søn af typograf H. C. J. Ibsen, Kongensgade 47
1874, 0407, 0807, Ludvig Holm, 12 uger, søn af tømmersvend Niels Holm, Langgade 5
1874, 0907, 0907, Dødfødt dreng, søn af gartner Hans Larsen, Rosenlund
1874, 1306, -, Peter Christian Andersen, forhen møller i Dalum Mølle, 64, Kongensgade
1874, 0907, 1307, Mads Christian Henrich Hansen, 2 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Jørgen Christian Hansen, Langegade 35
1874, 1007, 1607, Carl Frederik August Kiessling, gift blikkenslager, 62½, Vestergade
1874, 1407, 1807, Udøbt dreng, 1 dag, søn af væver A. C. Krohn, Hunderup
1874, 1407, 2107, Martin Frederik Hermann Lund, ugift sagførerfuldmægtig og exam. juris., 24, Albanigade 3
1874, 2007, 2307, Carl August Andersen, 3 uger, søn af snedkersvend Peter Sivert Andersen, St. Knuds Landsogn, Skræderhuset
1874, 2707, 3107, Sophus Stahnke, 1½, søn af kjøbmand Frederik Vilhelm Stahnke, Vestergade 67
1874, 2507, 2707, Dødfødt dreng, søn af adjunkt Olafur Johnsen, Albanigade 17
1874, 3007, 0408, Frederik Møller, gift og forhen høker, 74, Kongensgade 34
1874, 0108, 0408, Lars Rasmussen, 17 dage, søn af klodsemager Hans Rasmussen, Kongensgade 53
1874, 0108, 0708, Hans Carlsen, enkemand og væver, 88, Adelstræde
1874, 0608, 1408, Georg Vilhelm Schmidt, enkemand og forhen urmager, 71 og 10 maaneder, Vestergade 79
1874, 1108, 1508, Ricard Otto Theodor Frederiksen, 5 og 3 maaneder, søn af kjøbmand Christian Frederiksen, Nørregade 14
1874, 1308, 1708, Oscar Hansen, 18 dage, søn af syjomfru Amalie Sophie Frederikke Larsen, Kongensgade 42
1874, 1808, 2208, Adolph Emil Valdemar Bruun, 1 og 5 maaneder, søn af kobbersmed Niels Laurits Bruun, Graabrødrestræde 26
1874, 2008, 2408, Christian Sørensen, ugift fattiglem, 70, Fattiggaarden
1874, 2708, 0109, Peter Olsen, 13, søn af former Ole Poulsen, Holsedore 39
1874, 2808, 0109, Hans Mogensen, enkemand, mursvend og fattiglem, 63, Fattiggaarden
1874, 0709, 1409, Jens Peter Møller, ugift væver, 47, Adelstræde 23
1874, 1909, 2609, Bertel Henning Andersen, gift og fhv. landmand, 69, Hunderup
1874, 1809, 2409, Jens Christian Larsen, gift møllebygger, 39, Voldbro, Gamtofte Sogn
1874, 2409, 2909, Hans Eriksen, gift snedkermester, 63, Pugestræde
1874, 2609, 0210, Mikkel Jensen, gift arbejdsmand, 52, Holsedore 37
1874, 0110, 0610, Henrik Peter Emil Henriksen, 1 og 11 maaneder, søn af syjomfru Karen Kirstine Petersen, Kongensgade 36
1874, 1110, 1810, Peder Hansen, 11, søn af Ottilie Hansen, paa Torvet
1874, 1110, 1610, Niels Christian Johansen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Johansen, Hunderupgade 15
1874, 1310, 1910, Ludvig Georg Limkilde, enkemand og kjøbmand, 60, Pantheon
1874, 1610, 2110, Adolph Martens, ugift barber, 31, Vestergade 108
1874, 2110, 2810, Hans Johansen, gift marskandiser, 62, Søndergade 22
1874, 2110, 2710, Andreas Rasmussen, gift og fhv. patrouillebetjent, 36, Vindegade 37
1874, 0211, 0911, Søren Nielsen Schmidt, gift dugmagersvend, 69, Klaregade 20
1874, 1311, 1811, Hans Jørgensen, ugift arbejdsmand, 25, Langgade 25 A
1874, 1711, 1811, Dødfødt dreng, søn af vejassistent Laurits Jungersen, Vindegade 39
1874, 2611, 0212, Hans Jørgen Sandersen, gift skomagersvend, 31, Overgade 17
1874, 0112, 0712, Rasmus Larsen, gift detaillist, 31, Heden 30
1874, 0312, 0312, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Christian Petersen, Kragens Hus
1874, 0712, 1112, Anders Mortensen, 8 dage, søn af Caroline Jacobine Petersen, Vesterbro 70
1874, 0812, 1512, Carl Henrich Rasmussen, gift og fhv. værtshusholder, 48½, Pantheon, Vindegade 37
1874, 0512, 1212, Rasmus Petersen Nelleman, enkemand, kammerraad og forhen proprietær, 71, Tværgade 26
1874, 1912, 2312, Adolph Frederik Christian Andersen, 3 maaneder, søn af tjenestepige Jette Petersen, Staalstræde 31
1874, 2012, 2412, Frederik Ludvig Lundbech, ugift pensioneret skolelærer, 75, Vestergade 85
1874, 2112, 2812, ars Jespersen, gift arbejdsmand, 53, Holsedore 22
1874, 2512, 3112, Anthon Nielsen Rosenvinge, gift skomagermester, 44, Overgade 17
1874, 2812, 02011875, Carl Christian Hintze, 7, søn af stenhugger Hintze, Vestergade 104
1874, 3012, 02011875, Dødfødt dreng, søn af sagfører Rasmus Rasmussen, Hunderup
1874, 3012, 05011875, Lars Jespersen, gift bødker, 49, Søndergade 4
1875, 0701, 0901, Dødfødt dreng, søn af mursvend Peder Andersen, Grønnegade 31
1875, 0801, 1501, Morten Nielsen, gift avlsbruger, 54, Vindegade 48
1875, 0701, 1401, Niels Rasmussen, gift arbejdsmand, 54, Heden 22
1875, 1601, 2201, Anders Pedersen, gift brændevinsbrænder, 74, Torvet
1875, 2001, 2101, Dødfødt dreng, søn af møllebestyrer Peter Vandel Flindt, paa Dampmøllen
1875, 2401, 2801, Frederik Eyser Stahnke, 9 maaneder, søn af kjøbmand Vilhelm Stahnke, Vestergade 67
1875, 2501, 0102, Peter Petersen, gift snedkermester, 79, Albanigade 25
1875, 2701, 0102, Christen Hansen, gift husmand, 66, Hunderup
1875, 0202, 0502, Thorvald Haugsted, 4 maaneder, søn af markforvalter Haugsted, Vesterbro 37
1875, 0202, 0902, Lars Rasmussen, gift arbejdsmand, 77, Tvergade 13
1875, 0602, 0802, Jens Andersen, gift arbejdsmand, 55, Heden 126
1875, 0302, 0902, Ole Haslund, 3½ maaned, søn af læge Haslund, Fiskertorvet
1875, 0602, 1202, Hans Andersen, enkemand og fhv. husmand, 76, Heden 108
1875, 0602, 1102, Peder Mortensen, gift kjøbmand, 48 og 9 maaneder, Vesterbro 41
1875, 0702, 1202, Vilhelm Mathias Topp Pedersen, 5 maaneder, søn af brænderiejer H. P. Pedersen, Torvet 9
1875, 0802, 1502, Anders Larsen, enkemand og fhv. husmand, 77½, Kirkegaardsalleen 15
1875, 0702, 1302, Mathias Knudsen Pommer, ugift drejer, 23, Vejle pr. Odense. Født 20.2.1851. Søn af skomager Hans Olsen Pommer i Odense
1875, 1502, 2002, Lahn Regnholdt Høfner Herman Olsen, 8 maaneder, søn af farver Bendix Olsen, Fiskertorvet 3
1875, 1502, 2202, Frands Vilhelm Fahnøe, enkemand og møllersvend, 79, Fattiggaarden
1875, 1602, 2202, Anders Vilhelm Mikkelsen, gift karethmager, 52, Vesterbro 54
1875, 2402, 0403, Rasmus Rasmussen, gift mursvend, 39, Langgade 39
1875, 2402, 0403, Valentin Tychsen, enkemand og kjøbmand, 71, Vestergade
1875, 2702, 0503, Peter Larsen, ugift og fhv. modelsnedker, 70, Søndergade 15
1875, 0403, 0803, Harry Avgust Andersen, ½, søn af kjøbmand Chr. Andersen, Søndergade 7
1875, 0703, 1203, Johan August Rasmussen, 4, søn af arbejdsmand Jens Rasmussen, Klaregade 5
1875, 1003, 1503, Søren Karstensen Schmidt Grøndal, 8 maaneder, søn af arbejdsmand Christian Grøndal, Kirkegaardsalleen
1875, 1403, 1703, Olaf Jensen,1 dag, søn af tegnelærer H. O. V. A. Jensen, Tvergade 17
1875, 1503, 1703, Lars Christensen, gift og fhv. landmand, 68, Langgade 33
1875, 1303, 1903, Oscar Anton Andreas Rasmussen, 8 maaneder, søn af afdøde patrouillebetjent A. Rasmussen, Vindegade 37
1875, 1703, 2303, Jens Christian Maurits Lund, gift arbejdsmand, 47, Vesterbro 47
1875, 1903, 2203, Hans Peder Jørgensen, 17 maaneder, søn af mursvend Jørgen Petersen, Klaregade 4
1875, 2003, 2303, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Anders Rasmussen, Vesterbro 86
1875, 2003, 2503, Mathias Poulsen, ugift væversvend, 61, Fattiggaarden
1875, 2203, 2703, Rasmus Christian Andreas Rasmussen, 5½, søn af snedker Niels Rasmussen, Vestergade 75
1875, 2303, 2703, Louis Gustav Hansen, ½, søn af maskinmester Peter Hansen, Vindegade 16
1875, 2803, 3003, Hans Frederik Tellerup Madsen, ugift bagersvend, 26, Odense Fattiggaard
1875, 2503, 0104, Gudmund Danielsen, gift arbejdsmand, 74, St. Knuds Kirkestræde 24
1875, 2903, 0304, Christian Puch, gift bø[d]ker, 50, Munkemøllegade
1875, 2803, 0604, Gotfred Madsen, 1 dag, søn af rebslager F. A. Madsen, Vestergade 99
1875, 2903, 0504, Lars Vinther Hansen, enkemand, rebslager og fattiglem, 82, Fattiggaarden
1875, 0104, 0504, Jørgen Hansen med tilnavn Møller, enkemand, drejer og fattiglem, 72, Fattiggaarden
1875, 3103, 0604, Johan Heinrich Carl Krumbach, enkemand og fhv. vatfabrikant,65, St. Knuds Kirkestræde 16
1875, 2803, 2703, Niels Christian Hansen, 7 dage, søn af brænderikarl Frederik Hansen, Pugestræde 64
1875, 0204, 0904, Hans Andersen, gift fyrbøder, 52½, Langgade 27
1875, 0104, 0904, Peter Rieffesthal, ugift cand. pharmaciæ, 70, Læseforeningens Gaard paa Torvet
1875, 0404, 0504, Carl Martin Christian Hansen, gift rebslagersvend, 34, Vindegade 28
1875, 0404, 1004, Niels Valdemar Marius Nielsen, 2½, søn af drejersvend Søren Nielsen, Grønnegade 21
1875, 0504, 0804, Jørgen Petersen, ugift murfrimester, 63, Vindegade 28
1875, 0604, 1004, Niels Peter Nielsen, 9 maaneder, søn af bagersvend Jens Nielsen, Søndergade 8
1875, 0804, 1204, Carl August Andersen, 11 dage, søn af snedkersvend Peter Sigvart Andersen, Skræderhuset
1875, 0904, 1504, Jørgen Christensen, gift arbejdsmand, 44, Langgade 9
1875, 0804, 1304, Mads Jensen, gift arbejdsmand, 44, Langgade 11
1875, 0704, 1504, Anders Hansen, gift tømmermester, 56, Vindegade 46
1875, 1604, 2204, Niels Mortensen, ugift smaakjører, 69½, Tvergade 3
1875, 2104, 2604, Laurits Marius Nielsen,14 dage, søn af bager Lars Nielsen, Vesterbro 66
1875, 2104, 2804, Hugo Regnholdt Groth, gift snedkersvend, 55, Holsedore 19
1875, 2104, 2604, Andreas Hansen, ugift skomager og fattiglem, 55, Fattiggaarden
1875, 2204, 2904, Rasmus Rasmussen, gift gaardejer i Birkende, 53, Albanigade. Hunderup Mark
1875, 2504, 2804, Udøbt dreng, 21 uger, søn af Johanne Kirstine Mikkelsen, Vindegade 18
1875, 2804, 3004, Anders Abel Hansen, gift daglejer, 54, Sygehuset. Fra Dalum Sogn
1875, 3004, 0305, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Johansen, Heden 48
1875, 0405, 1005, Hans Nielsen, ½, søn af fragtmand Anders Nielsen, Staalstræde 44
1875, 0605, 0705, Andreas Laurits Langsted, 1 dag, søn af smed Hans Peter Ferdinand Langsted, Pugestræde 19
1875, 1005, 1405, Mads Nielsen, gift arbejdsmand, 48, Kirkegaardsalleen 29
1875, 1205, 1405, Hans Jensen, ugift arbejdsmand, 40, Villestofte By, Paarup Sogn
1875, 1205, 1805, Christian Brandt Bonnesen, ugift sognepræst til Idom, 67, Sygehuset
1875, 1205, 1805, Arthur Henriksen, 7 maaneder, søn af kjøbmand Valdemar Henriksen, Vestergade 17
1875, 1205, 1805, Peter Vich Jørgensen, 17 maaneder, søn af felbereder Niels Hansen Jørgensen, Heden 198
1875, 1505, 1805, Niels Christian Frydendahl, gift kjøbmand, 54, Vindegade
1875, 1705, 2005, Jens Julius Berggreen, gift skomager,49, boende i Skrædderhuset
1875, 1705, 2105, Peter Jespersen, gift oekonom ved Frimurerlogen, 61, Albanigade
1875, 2205, 2805, Johan Frederik Prange, gift barber, 61, Vestergade 18
1875, 2505, 2805, Carl Anders Johansen, 7 uger, søn af ugift Karen Johansen, Vindegade 10
 1875, 2605, 0106, Nis Christian Raben, enkemand, fhv. skolelærer og dannebrogsmand, 87, Torvet
1875, 2805, 0106, Rasmus Frederik Lyng, 6 og 9 maaneder, søn af skrædder P. C. V. Lyng, Klaregade 18
1875, 0606, 1006, August Peter Emil Petersen, handelslærling, 16, søn af malermester Claus Petersen, Vestergade 5
1875, 1306, 1506, Hans Christian Hansen, 9, søn af afdøde lærer J. C. Hansen, Tvergade 22
1875, 1506, 1906, Marinus Andersen, 3 maaneder, søn af Maren Kirstine Andresen, Glasværket
1875, 1906, 2206, Ludvig Sophus Rasmussen, 2 maaneder, søn af sypige Julie Jensine Rasmussen, Sygehuset
1875, 2206, 2606, Johanne Bøgh, ugift smedemester, 86, Frederik d. 7’ Stiftelse
1875, 3006, 0507, Lars Peter Hansen, 15 og 9 maaneder, søn af Ane Dorthea Rasmine Petersen, Kongensgade 66
1875, 3006, 0307, Peter Vilhelm Christensen, 1, søn af arbejdsmand Peter Christensen, Kongensgade 66
1875, 0307, 0907, Frits Jacobsen, gift maskinmester, 56, Sukkerkogeriet
1875, 0807, 1407, Peter Christian Fritz Schimmel, enkemand og pottemager, 48 og 9 maaneder, St. Knuds Kirkestræde 24
1875, 1107, 1607, Poul Peter Rasmussen, gift smedesvend, 46, Holsedore 37
1875, 1707, 2007, Lars Nielsen, ugift tømmermand, 50, Bolbro
1875, 2207, 2207, Dødfødt dreng, søn af smaakjører Rasmus Nielsen Krog, Vindegade 46
1875, 2407, 2707, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peter Hansen, Heden 182
1875, 2807, 0208, Frederik Christian Binau, 15 uger, søn af skomager A. E. V. Binau, Langgade 13
1875, 0308, 0908, Morten Kristian Hansen, gift arbejdsmand, 46, Vindegade
1875, 0508, 0608, Hans Laurits Martin Mortensen, 3, søn af former Niels Mortensen, Vindegade
1875, 0808, 1308, Mads Mathiesen, gift former, 56, Heden
1875, 1108, 1208, Dødfødt dreng, søn af handelsbetjent Frits Carl Jørgensen, Søndergade 24
1875, 1208, 1708, Hans Christian Peter Petersen, 2½, søn af tømmersvend Henrik Petersen, Albanigade 49
1875, 1608, 2108, Jørgen Christian Absalonsen, ½, søn af husmand Anders Absalonsen, Hunderup
1875, 2108, 2708, Johan Hermann Fischer, ugift klejnsmed, 80½, Fiskertorvet
1875, 2108, 2508, Emilius Jensen,14 uger, søn af gartner Niels Jensen, Heden 96
1875, 2708, 0109, Marius Avgust Jørgensen,2½, søn af melhandler Mathias Jørgensen, Søndergade 2
1875, 2708, 0109, Poul Cecilius Olsen, ugift former, 20½, Holsedore 39
1875, 2508, 0109, Hans Christian Hansen, ½, søn af tømrer Hansen, Nørrebro 4
1875, 0609, 1009, Viggo Peter Christian Carl Anthon Thrane, 7 uger, søn af Bolette Marie Kirstine Theodore Thrane, Tvergade 22
1875, 0709, 1009, Niels Christian Larsen Suhr, 9 maaneder, søn af maskinarbejder Hans Larsen, Vesterbro 15
1875, 0809, 1309, Jens Peter Rasmussen, ugift skomagersvend, 63, Fattiggaarden
1875, 0909, 1309, Hans Christian Hansen, gift murmester, 43, Pjentedamsvejen
1875, 1009, 1409, Hans Christian Hansen, 4 uger, søn af smaakjører H. Chr. Hansen, Søndergade
1875, 1209, 1609, Jørgen Christoffer Christiansen med tilnavn Thode, enkemand og tømmersvend, 64, Fattiggaarden
1875, 1409, 2009, Christian Vilhelm Jensen, 4, søn af postbud Lars Jensen, St. Knuds Kirkestræde 24
1875, 2009, 2509, Carl Marius Rasmus Hansen, 5 uger, søn af Karen Kirstine Hansen, Kragens Hus
1875, 2109, 2809, Poul Rasmussen, tjenestekarl, 28, tjente paa Amagergaard
1875, 2609, 0210, Peter Poulsen, gift murmester, 44, Klaregade 30
1875, 0610, 1110, Anders Larsen, ugift tjenestekarl, 22, Fattiggaarden
1875, 0610, 1110, Hans Adolph Nisted, 9 maaneder, søn af kjøbmand H. M. Nisted, Vindegade 39
1875, 2010, 2510, Jens Andreas Vilhelmsen, gift skomagersvend, 53, Kragens Hus
1875, 2510, 2910, Thorvald Christian Hansen, 17 dage, søn af Johanne Marie Petersen, Holsedore 12
1875, 2810, 0311, Lars Hansen, 14 og 9 maaneder, søn af snedker Holger Hansen, Albanigade 21
1875, 2910, 0211, Sophus Schmidt, 6 dage, søn af snedker A. Chr. S. Schmidt, Kongensgade 28
1875, 0211, 0911, Rasmus Knudsen, gift tømmersvend, 53, Holsedore 21
1875, 0311, 0811, Carl Christian Hansen, 4 dage, søn af møllerkusk J. Chr. Hansen, Heden 32
1875, 0911, 1611, Hans Peder Rasmussen, ugift mursvend, 30, Fattiggaarden
1875, 2810, 1611, Udøbt dreng, nyfødt, søn af tjenestepige Karen Kirstine Rasmussen, Arresthuset
1875, 1411, 1911, Julius Jørgensen, gift skomagermester, 67, Holsedore 17
1875, 1511, 2211, Jeppe Jensen, enkemand, arbejdsmand og hørsvinger, 56, Odense Fattiggaard
1875, 1811, 2311, Christian Bencke, 16, søn af kjøbmand Carl Christian Bencke, Vestergade 75
1875, 2411, 0112, Frants Fleisner, fabrikarbejder, 17, søn af fabrikbestyrer Ag. Fleisner, Vindegade 14
1875, 2411, 2911, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Christian Jacobsen, Grønnegade 32
1875, 2711, 0212, Helmer Christian Breum, enkemand og landmand, 64, Vesterbro 44
1875, 0312, 0812, Udøbt dreng, 1½ dag, søn af husmand Peter Hansen, Snapindhuset
1875, 0612, 1012, Peder Christian Nielsen Lysholdt, ugift arbejdsmand, 26, Taulov By og Sogn. Død i Arresten i Odense
1875, 0712, 1012, Henrik Andersen, enkemand og røgter, 68, Fattiggaarden
1875, 1312, 1712, Carl Vilhelm Borgstrøm, 1, søn af børstenbindersvend Peter Nicolaj Børge Borgstrøm, St. Graabrødrestræde 13
1875, 1512, 1812, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Anders Jørgensen, Vindegade 52
1875, 2112, 2812, Christian Nagel, gift gartnersvend, 62, Holsedore 19
1875, 2912, 05011876, Hans Jørgen Hartung Petersen, ½, søn af arbejdsmand Rasmus Petersen, Tvergade 17
1876, 0201, 0801, Hans Sørensen, gift fabrikarbejder, 24, Dalum Sogn. Død i Vindegade 35
1876, 0601, 1201, Niels Jensen, gift brænderikarl,43, Vindegade 58, stuen
1876, 1001, 1301, Anton Emil Michelsen, 3 uger, søn af kjøbmand Dorin Michelsen, Torvet 3, 1.
1876, 1001, 1501, Emil Marius Jensen, 7 maaneder, søn af smed Jeppe Jensen, Heden 34, kjelderen
1876, 1401, 2101, Peter Hansen, gift snedker (husmand), 59, Næsbyhovedsbroby
1876, 1501, 2001, Christen Hansen Schou, gift og fhv. høker,82, St. Knuds Kirkestræde 13, stuen
1876, 1801, 2201, Viktor Arnold Andreas Heinsen, 1, søn af arbejdsmand hans Peter Heinsen, Kragenshus, stuen
1876, 2601, 0402, Carl Frederik Nielsen, gift kjøbmand, 50, Vestergade 108, 1.
1876, 2801, 0302, Jørgen Jensen, enkemand og forhen røgter, 80, Odense Fattiggaard, Slotsgade 53
1876, 3001, 0802, Mouritz Schiær, gift snedkermester,64, Vindegade 60, stuen
1876, 0602, 1102, Axel Hans Christian Nielsen, 6 og 9 maaneder, søn af ugift Thora Petrine Mathilde Nielsen, Graabrødre Stræde 17, 1.
1876, 0702, 1402, Poul Heinrich Rump, gift glarmester, 48, Overgade 8, 2.
1876, 1002, 1602, Christian Ludvig Møller, ugift pensioneret lærer, 64, Albanigade 9, stuen
1876, 1702, 2302, Peder Larsen, farverlærling, 18, Vesterbro 20, stuen. Født 9.12.1857 i Verninge Sogn, Odense Herred. Søn af tømmersvend Lars Rasmussen
1876, 1902, 2302, Hakon Christiansen, 2 dage, søn af bagersvend Hans Peter Christiansen, Hunderupgade 24, 1.
1876, 2702, 0203, Niels Christian Jørgensen, 6 uger, søn af arbejdsmand Hans Christian Jørgensen, Heden 188, stuen
1876, 0503, 1003, Johan Peter Rasmus Bom, ugift,19, Albanigade 23, kjælderen. Født 12.2.1857 i St. Knuds Sogn. Søn af oekonom Bom
1876, 0503, 1103, Hans Casper Simonsen, gift organist ved St. Knuds Kirke, 63, St. Knuds Kirkestræde 16
1876, 1203, 1703, Alfred Peter Bojsen, 5 maaneder, søn af fabrikarbejder Niels Peter Bojsen, Vesterbro, stuen bagbygningen
1876, 1103, 1503, Dødfødt dreng, søn af malersvend Jens Emil Evald Jensen, Pugestræde 43
1876, 1403, 2103, Christian Peter Simon Cordt, 12, søn af murhaandlanger Johan Valentin Cordt, Vesterbro 98, stuen
1876, 1503, -, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Christian Holtmann, Hunderupgade 18
1876, 1803, -, Henrik Hansen, tjenestekarl, 18½, Næsby
1876, 2103, 2703, Frederik Villiam Hansen, 1, søn af snedkermester Knud Hansen, Kongensgade 6
1876, 2103, 2703, Hans Marius Valdemar Hansen, 5, søn af snedkermester Knud Hansen, Kongensgade 6
1876, 2403, 3103, Peter Christian Hansen, enkemand, kaptain og arkitekt, 82, Nørregade 1
1876, 3003, 0604, Morten Petersen, enkemand og arbejdsmand,50, Heden 12, stuen
1876, 3003, -, Christian Valther Nielsen, 14, søn af arbejdsmand Lars Nielsen, Hunderupgade 11. Død paa Vestergade 15, 1.
1876, 0204, 0504, Carl Christoffer Andersen, 5 dage, søn af murer Christen Andersen, Albanigade 24, bagbygningen
1876, 0504, 1104, Rasmus Hansen Riber, gift, fhv. skolelærer og kirkesanger, i Voldtofte By, Flemløse Sogn, 74, Grønnegade 19
1876, 1704, 2204, Jens Adolph Grossmann, ½, søn af handskemager Jens Christian Grossmann (Kjøbenh. …stræde 34), Bispens Plan 8
1876, 2004, 2604, Diderik Huus, enkemand og skomagermester, 72, Vestergade 21, 1.
1876, 2404, 0105, Anders Andersen, enkemand og bolsmand i Anderup, 80½, Vindegade 36
1876, 2304, 2804, Einer Carl Frederik Hansen, 8 maaneder, søn af guldsmed Ludvig Christian Hansen, Vindegade 39
1876, 0105, 0505, Severin Clemens Langøe, gift pastor emeritus og fhv. præst i Fjeldsted og Harrendrup, 83, Heden 76, stuen
1876, 0405, 1105, Peter Nielsen, gift pottemagermester, 62, Søndergade 3
1876, 0905, 1505, Frits Sophus Jensen, enkemand og grosserer, 39, Odense Overgade. Død paa Sindssygeanstalten ved Vordingborg
1876, 1505, 1705, Hans Peter Rasmussen,1 time, søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen, Vindegade 37
1876, 1505, 2205, Hans Hansen, gift arbejdsmand, 41, Heden 94
1876, 1805, 2205, Anders Christian Jensen, gift arbejdsmand, 32, Glasværket
1876, 1905, 2605, Lars Christian Autzen, snedkerlærling, 19, Langgade 15, stuen. Født 10.4.1857 i Ørsted Sogn. Søn af forpagter Autzen
1876, 1805, 2405, Christian Frederik Heinrich Mathias Thrane, ugift handelsbetjent, 23, Vesterbro 24. Født 28.1.1853 i Odense
1876, 1905, 2405, Christian Ditlev Jørgensen, ½, søn af mursvend Lars Christian Jørgensen, Albanigade
1876, 2305, 2905, Niels Peter Truelsen, gift og fhv. smaakjører, 63, Vindegade 35
1876, 2605, 0106, Johan Heinrich Ludvig, gift barber, 54, Pantheon
1876, 0106, 0606, Carl Christian Juliussen, 6 maaneder, søn af ugift tjenestepige Maren Juliussen, Adelstræde 17
1876, 0106, 0606, Christian Vilhelm Booch, gift pensioneret bataillonschirurg, 74, Albanigade 22
1876, 0206, 0906, Mads Clausen, ugift skjænkevært, 45, paa Brockmanns Hotel, Overgade 1
1876, 0606, 1206, Peter Hansen, enkemand og skomagermester, 74, Klaregade 13
1876, 1106, -, Ditlev Jensen Løv, gift maler, 55, Sønder Højrup Mark
1876, 0906, -, Dødfødt dreng, søn af bademester Peder Jensen, Albanigade 17, stuen
1876, 1306, 1906, Jeppe Rasmussen, gift arbejdsmand, 46, Heden 126
1876, 1606, 2006, Aage Larsen, 4 maaneder, søn af fuldmægtig Rasmus Larsen, Kongensgade 66
1876, 1506, 2006, Niels Mouritzen, enkemand og arbejdsmand, 53, Wissenbjerg Fattiggaard
1876, 1706, -, Lars Madsen, ugift tjenestekarl, 20, Lumby paa Sletten
1876, 1806, 2306, Peder Johansen, enkemand og guldsmedmester, 76, Bjerggade 6
1876, 2506, 0107, Jens Søfeldt, ugift bogbindersvend, 23, Søndergade 1. Født 14.8.1859 i Odense
1876, 2606, 2906, Jens Henning Christensen, 1 og 11 maaneder, søn af væver M. Christensen, Brev… Arbejderboliger
1876, 2806, 0407, Lars Peter Jørgensen, gift skrædder, 46, Vindegade 28
1876, 2806, 0407, Christian Jacob Hohlveg Christiansen, gift kjøbmand, 43, Odense Vestergade
1876, 0107, 0707, Knud Christiansen, ugift tjenestekarl, 41½, tjente i Aasum hos sognefoged Walter
1876, 0507, 0707, Anders Gustav Ekholm, separeret fattiglem, 69, Fattiggaarden
1876, 0607, 1107, Christian Ludvig Hansen, ugift avlsforvalter, 30, Vesterbro. Født 2.5.1846 i Odense. Søn af Birgitte Marie Hansen
1876, 2506, 3006, Johan Ditlev Larsen, gift skomagersvend, 64, i Skræppestræde 34
1876, 1907, 2407, Johan Jørgen Hansen, gift prokurator, 74, Torvet
1876, 1907, 2707, Carl Eduard Bloch, gift værtshusholder, 58, Heden 160
1876, 2407, 2707, Ivan Hansen, 4 maaneder, søn af bager E. T. Hansen, Dampmøllen
1876, 2307, 2807, Vincentz Rasmussen, enkemand og fhv. snedkermester, 82, Vindegade 59
1876, 2607, 3107, Heinrich Theodor Baltzer, enkemand og bogbinder, 66, Fattiggaarden
1876, 3007, -, Johannes Svendsen, ugift blikkenslagersvend, 45, Nørregade 55
1876, 0308, 0808, Jeppe Andersen, enkemand, arbejdsmand og fattiglem, 73, Fattiggaarden
1876, 0308, 0708, Kristian Herman Eduard Hansen, 2 maaneder, søn af glarmester Niels Hansen, Kongensgade 5
1876, 0908, 1508, Peter Frederik Theodor Jensen, ugift handelsbetjent, 20, i Viktoriagade 5, Kjøbenhavn. Født 22.1.1856 Frue Sogn. Søn af skræddermester H. Chr. Jensen, Vestergade
1876, 1508, 2108, Johan Hvalsøe, ugift cand. polit., 82, Vestergade 106
1876, 1808, 2108, Ivar Carl Buchholz, 9 maaneder, søn af fuldmægtig paa Auktionsholderkontoret i pant… Ivar Buchholtz, Vindegade 4
1876, 1508, 2108, Christian Johansen, ugift urmager, 32, hos Jeppesens enke, i Dandsestræde. Født 3.6.1846 i Gjelsted
1876, 1908, 2408, Mads Nielsen, gift gigtkjædefabrikant, 48, Søndergade 14
1876, 2208, 2608, Ludvig Johan Rasmus Holm, 3 maaneder, søn af drejer Ludvig Chr. Holm, Vindegade 54, 1.
1876, 2308, 2808, Olivarius Jeppesen, 9 maaneder, søn af portør Hans Peter Jeppesen, Kongensgade 56
1876, 2208, -, Jens Peter Jacobsen, gift sømand, 25 og 11 maaneder, bosiddende i Hull, England. Ophold i Skibhusene
1876, 2708, -, Christen Petersen Krag, 11 uger, søn af afdøde arbejdsmand Christen Petersen, Vindegade 28
1876, 3008, 0209, Dødfødt dreng, søn af skrædder Jens Henriksen, Kongensgade 27
1876, 3008, 0409, Peter Johansen, gift arbejdsmand og fattiglem, 67, Fattiggaarden
1876, 3008, 0409, Johan Frederik Thomsen, 5 maaneder, søn af tjenestepige Hulda Frederikke Mortensen, Heden 14
1876, 3008, 0509, Morten Nielsen, 1 dag, søn af høker Mads Nielsen, i Tvergade 14
1876, 3108, 0609, Robert Østerhammel, 12, søn af klædefabrikant Vilhelm Østerhammel, Søndergade
1876, 0309, 0809, Martin Jensen, gift skræddersvend, 50, Grønnegade 11
1876, 0609, 1109, Hans Emil Nielsen, 1 dag, søn af typograf Emil Emanuel Nielsen, Heden 44
1876, 0509, -, Hans Sørensen, gift tømmersvend, 56, Nørregade 64
1876, 1009, 1309, Valdemar Hans Rasmussen, 4 maaneder, søn af bagermester Hans Rasmussen, Kaninhuset, Hunderupvejen
1876, 0509, -, Peter Petersen, ugift røgter, 56½, Rolfsted Mølle
1876, 1209, 1909, Carl Eduard Stolberg, gift væver, 49, Staalstræde 29
1876, 1509, 1909, Niels Nielsen, ugift skomagersvend, 59, Fattiggaarden
1876, 1509, 1909, Hans Peter Hansen, 5 maaneder, søn af oekonom Anders Hansen, i Frimurerlogen, Albanigade 8, kjælderen
1876, 1709 ,2309, Anders Hansen, ugift tømrer, 21, Aalykkegade 13, 1.
1876, 1809, -, Frants Joseph Vinterhalter, enkemand og forhen urmager i Holbæk, 65, paa Vestergade 101, 1.
1876, 1809, 2509, Niels Peter Nielsen, ugift kontorist, 47, Holsedore 11
1876, 2409, -, Hans Christian August Hansen, gift snedkersvend, 55, Trækbanen
1876, 1609, -, Frederik Christian Hans Sofus de la Porte, gift kaptain i 16 Bataillon,43, Kongensgade 23, 2.
1876, 2709, 0410, Niels Christian Petersen, gift typograf, 42, Vindegade 8
1876, 2709, 3009, Niels Andersen, 2, søn af fyrbøder Jørgen Andersen, Klingenberg 32
1876, 2809, 0210, Jens Hansen, ½, søn af værtshusholder Rasmus Hansen, Vindegade 22
1876, 0410, 1010, Hans Abraham Bender Lund, enkemand og fhv. kjøbmand, 54, Asylgade 30, 1.
1876, 0310, -, Otto Valdemar Erichsen, 18 dage, søn af stabssergeant J. F. O. Eriksen, Albanigade 9, stuen i bagbygningen
1876, 0510, -, Peter Jørgen Hansen, ugift sygeoppasser, 22, Garnisonssygehuset i Albanigade
1876, 1210, 1710, Georg Ilse Bech, gift fotograf, 25, Vestergade 7, 2.
1876, 1810, 2310, Hugo Einer Meyer, ½, søn af sagfører V. H. Meyer, Vestergade 73, 1.
1876, 2010, 2610, Mads Jørgensen, gift arbejdsmand, 76, Graabrødrestræde 12, stuen
1876, 3010, -, Søren Petersen, ugift tjenestekarl, 27, Nørregade 75
1876, 0111, 0911, Jens Frederik Frederiksen, gift straahattefabrikant, 34, Nørregade 2
1876, 0811, 1211, Mathias Hansen, 5, søn af kjøbmand J. P. Hansen, Vestergade 25, 1.
1876, 1311, 1911, Anders Petersen, 9, søn af tømmersvend Peter Hansen, Pugestræde 58, kvisten
1876, 1411, 2011, Lars Rasmussen, gift arbejdsmand, 61, Dalumgaard
1876, 1511, 2111, Johannes Johansen, enkemand og muremester, 82, Vesterbro 82
1876, 2211, 2811, Lars Pedersen, enkemand og fhv. husmand, 74, Hunderup Skov
1876, 2311, -, Hans Petersen, gift indsidder, 73, Bullerup, Agedrup Sogn
1876, 2511, 0112, Georg Harder, gift bogholder, 44, Allégade, Hunderup Mark
1876, 0312, -, Rasmus Andersen, ugift hjulmand, 34, Vejruplund, Ubberup Sogn
1876, 0512, 1112, Anders Rasmussen, gift og fhv. drejer, 80, Kirkegaardsalleen 25
1876, 0612, 1212, Jens Frederik Jensen, 3 uger, søn af husmand Hans Jensen, Hunderup Mark
1876, 1212, 1912, Johan Jensen, enkemand og smedemester, 66, Graabrødre Stræde 23
1876, 1512, 2112, Theodor Hansen, 12, søn af lysestøber Jens Hansen, Klaregade 26
1876, 1412, 2112, Hans Nielsen, ugift arbejdsmand, 43, Heden 56
1876, 2912, 03011811, Hans Peder Andersen,2½, søn af arbejdsmand Peder Andersen, Kirkegaardsalléen 15
1876, 2812, 0401, Niels Peder Nielsen, gift skomagersvend, 39, Trækbanen 5
1872, 0101, 0401, Ane Kirstine Jakobsen, tjenestepige, 17, datter af arbejdsmand Jacob Jacobsen, i Anderup
1872, 0301, 0801, Amalie Thygesen, ugift fattiglem, 51, paa Fattiggaarden
1872, 0501, 1101, Ane Cathrine Schytte, 72, Vesterbro 48. Datter af guldsmed Schytte
1872, 1001, 1701, Hanne Amalie Søeberg, ugift, 48, hos hospitalsforstander Søberg, paa Hospitalet
1872, 1101, 1701, Karen Marie Larsen, ugift fattiglem, 57, Fattiggaarden
1872, 2101, 2901, Else Madsen, enke, 66, Smedestræde 10. Skomager Mads Hansen
1872, 2601, 3001, Anna Vilhelmine Mortensen, 4 maaneder, datter af kjøbmand M. V. Mortensen, Vestergade 78
1872, 2701, 3001, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Johannes Møller Valeur, Vestergade 65
1872, 1002, 1302, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Peter Hansen, Bjerggade 6
1872, 0902, 1302, Anne Sophie Sørensen, 1, datter af arbejdsmand N. C. Sørensen, Langgade 33
1872, 1102, 2102, Johanne Mathie f. Birkerod, enke, 74½, i Thorsgade. Kjøbmand J. O. Rasmussen
1872, 2202, 2602, Johanne Hansen, enke, 84, Hus Boliger. Karetmager P. Hansen i Odense
1872, 2702, -, Dødfødt pige, datter af Sophie Hansen, paa Vesterbro
1872, 2602, 0403, Gjertrud Kirstine Jørgensen, 47, Holsedore 37. Fyrbøder Chr. Knudsen
1872, 2802, 0403, Sophie Hilda Lovise Larsen, 5 uger, datter af væverpige Anna Larsen, Holsedore 21
1872, 0303, 1103, Harsteline Eline Unserud, 47. Skrædersvend Anton Adler Vølkers
1872, 0603, 1203, Kirstine Christiane Sophie May, 26, Paaskestræde 32, 1. Datter af telegrafbud L. May
1872, 0503, 1103, Christiane Sophie Wirth, ugift, 74. Datter af sognepræst Wirth ved Frue Kirke
1872, 0803, 1503, Anne Margrethe Knudsen, enke, 59, Langgade 13. Slagter N. Hansen
1872, 1503, 2103, Anne Cathrine Johansen, enke, 70, Horsetorvet 4. Snedkermester F. Christoffersen
1872, 2203, 3003, Henrikke Hansen, enke, 70, Frederik VII’ Stiftelse. Skomager P. C. Due
1872, 2503, 3003, Maren Kirstine Pedersen, 1, datter af skindfarver Pedersen, Hunderupgade 17
1872, 2903 ,0304, Ane Cathrine Nielsdatter, enke og fattiglem, 84, paa Fattiggaarden. Bager Niels Nielsen
1872, 1004, 1504, Karen Adolphine Sørensen, 65, Heden 65. Smedesvend Jens Nielsen
1872, 1104, 1904, Ane Dorthea Magdalene Petersen, 21, … Clausen i Vestergade 3. Datter af avlsmand Lars Pedersen
1872, 1304, 1704, Udøbt pige, 3 uger, datter af Clementine Richter, Overgade 3
1872, 1304, 1904, Anne Johansen Behrendsen, enke, 63, ved Munkemølle. Høker N. Nielsen
1872, 1504, 2004, Petrine Emilie Petersen, 4 maaneder, datter af Vilhelmine Halvorsen, Langgade 27
1872, 2304, 2504, Ellen Dister, 5 dage, datter af factor Dister, Albanigade 13
1872, 2304, 2904, Hansine Nicoline rasmussen, 15, datter af arbejdsmand J. C. Christensen, Langgade 9
1872, 2404, 2904, Matha Lovise Holm, 14 maaneder, datter af tømrer Niels Holm, Langgade 5
1872, 2904, 0605, Christine Dorthee Mehlbye, 49, Vesterbro 10. Bager Larsen
1872, 0105, 0705, Marie Birgitte Louise Obel, 30, Vestergade 52. Handensagent H. P. Holst
1872, 0905, 1305, Udøbt pige, datter af fyrbøder J. Andersen, Klingenberg
1872, 1405, 1605, Amalie Henriette Stahl, 5 uger, datter af frisør Stahl, i Vestergade
1872, 1705, 2105, Johanne Hassing, 8 maaneder, datter af skomager H. N´B. Hassing, Albanigade 10
1872, 1405, 2105, Henriette Jensine Marie Petrea Bruun, datter af kaptain og skrædermester Bruun, i Vestergade
1872, 2105, 2405, Inger Nissen, 8 dage, datter af assuranceagent P. Nissen, Torvet 3
1872, 2305, 3005, Mathie Elisabeth Iversen, 21, Vestergade. Blomsterfabrikant Chr. Fogh
1872, 2605, 3105, Lovise Josephine Rasmussen,42, Vestergade 60. Handskemager Anders Bardram
1872, 0406, 0706, Margrethe Frederikke Walsøe, 6 dage, datter af bade…genør Walsøe, Albanigade 23
1872, 0406, 0806, Maren Sophie Eriksen, 37, Aarhuus. Jernbaneassistent Schomo
1872, 0506, 1006, Karen Kisling f. Marky,62, Vestergade 106. Skomager Chr. Kiesling
1872, 0706, 1306, Emma Victoria Petersen,27, i Hunderupgade. Datter af garver R. Petersen
1872, 0906, 1206, Anne Marie Andersen, 2 dage, datter af husmand A. Andersen, i Bolbro
1872, 0806, 1306, Anna Cathrine Jacobsen f. Koch, enke, 70, St. Knuds Kirkestræde 24. Bødker Jacob Asmus Jacobsen
1872, 1706, 2206, Anne Sørensen, enke, 70, Vesterbro 52. Brænderikarl Bech
1872, 3006, 0407, Karen Pedersdatter,65, Vesterbro 41. Arbejdsmand Rasmussen
1872, 0307, 0807, Marie Kirstine Hansen, enke og fattiglem, 80, paa Fattiggaarden. Klodsemager Holm
1872, 0607, 0907, Christiane Christine Frederikke Jensen, 5, datter af arbejdsmand Fr. Jensen, Grønnegade 28
1872, 1707, 2307, Christiane Nielsine Mortensen f. Frederiksen, 29. Kjøbmand M. .. Mortensen
1872, 2707, 0108, Apelone Nielsen, 44, Vesterbro 48. Arbejdsmand Mads Peder Olsen
1872, 2507, 3107, Kirsten Nielsen, ugift sypige, 32, i Hunderup. Datter af husmand Niels Nielsen
1872, 0708, 1208, Mette Marie Hansen, 4½, datter af snedker Niels Christian Hansen, Heden 34
1872, 3108, 0509, Marie Elisabeth Nielsen (kaldet Rasmussen), ugift fattiglem og sindssvag, 44, paa Fattiggaarden
1872, 0209, 0609, Anne Cathrine Nielsen, 32, Vindegade 53. Guldsmedsvend L. C. Hansen
1872, 0609, 1109, Anna Tychsen, 14 maaneder, datter af handelsagent Carl Tychsen, Vestergade 62
1872, 1409, 1809, Ulla Emilie Gress, 12 uger, datter af handskemagersvend L. C. Gress, Vesterbro 81
1872, 2909, 0210, Andresine Caroline Frederikke Frederiksen, 3 uger, datter af skomager Frands Hans Frederiksen, Vindegade 6
1872, 2909, 0410, Johanne Marie Christine Hansine Hansen, ugift tjenestepige, 20, fra Munkebo
1872, 0210, 0810, Anna Hansen, 2 maaneder, datter af skuespiller Gustav Hansen, Vindegade
1872, 0210, 0810, Anne Cathrine Nielsen, 16, datter af murer Niels Nielsen, Kongensgade 39
1872, 1210, 1810, Sophie Jørgensen, enke, 64, Vesterbro 57. Arbeidsmand S. Clerk
1872, 1212, 1810, Hansine Rasmine Margrethe Rasmussen,1, datter af værtshuusholder P. Rasmussen, Kongensgade 52
1872, 1011, 1611, Ane Dorthea Nyboe, ugift, 81, Hunderup. Datter af tugthuusinspecteur Nyboe
1872, 1911, 2111, Maren Lange, 28, Tvergade. Datter af forvalter Lange
1872, 2811, 0212, Mathilde Johanne Andersine Rasmine Jensen, 1, datter af smedesvend Jens Jensen, Vindegade 63
1872, 0712, 1212, Valborg Poulsen (Evald), ugift, 88, Vesterbro. Født i Odense
1872, 0512, 1212, Sophie Madsen f. Scheffmann, enke, 67, Klaregade 13. Toldoverbetjent Madsen
1872, 0912, 1212, Hilda Roe, 2 dage, datter af tobakshandler Henrik Roe, Vesterbro 25
1872, 1112, 1712, Kirstine Larsdatter, gift, 73, Holsedore 19. Høker J. Olsen
1872, 2012, 2312, Marie Elisabeth Madsen, 14 dage, datter af Anne Cathrine Christensen, Klaregade 5
1872, 2112, 2712, Hansine Vilhelmine Møller, gift, 50, Søndergade 5. Gjæstgiver H. A. B. Lund
1872, 2412, 2812, Anne Kirstine Johansen, 13 uger, datter af arbeidsmand A. C. Johansen, St, Annagade
1872, 2912, 02011873, Marie Knudsine Andersen,2, datter af arbeidsmand H. C. Andersen, Langgade 25 A
1872, 3012, 06011873, Lorentine Christensen, gift, 62, Hunderup. Arbeidsmand Mads Hermansen
1872, 3112, 04011873, Vilhelmine Dorthea Henriette Vinther, gift, 35, Langgade 24. Konditor H. H. C. Vestphal
1873, 0401, 0901, Anna Ida Nielsen, 1½, datter af sigtemager Carl Frederik Nielsen, Vindegade 72
1873, 0701, 1101, Sigrid Svanhvide Sørensen, 1, datter af maler H. J. Sørensen, Kongensgade 23
1873, 1701, 2301, Mette Marie Larsen, enke og fattiglem, 68, paa Fattiggaarden. Politibetjent Niels Madsen
1873, 2701, 0102, Else Marie Fuglebæk, enke, 70, Overgade. Skomager Kruse i Ribe
1873, 3001, 0502, Maren Voldborg Margrethe Bagger, gift, 54, Adelstræde. Væver P. Carstens
1873, 3001, 0402, Johanne Marie Zæls, ugift, 73, tjente hos kjøbmand la Cour, Vestergade 11
1873, 0302, 1002, Caroline Amalie Sophie Hansen, enke og fattiglem, 48, Fattiggaarden. Smedesvend R. H. Hansen
1873, 0602, 1002, Amalie Frederikke Kirstine With, 3 maaneder, datter af Kirstine Marie With, Holsedore 37
1873, 2702, 0603, Louise Cathrine Lund, enke, 46, Graabrødrestræde. Fuldmægtig H. M. Hansen
1873, 0303, 0703, Johanne Kirstine Nielsen, 52, Tvergade 10. Tømmersvend J. Andersen
1873, 0403, 0803, Sophie Hulda Lovise Larsen, 10 dage, datter af ugift Hanne Larsen
1873, 1203, 1803, Karen Jørgensen, enke, 74, Tvergade 14. Viinhandler Niels Jensen
1873, 1803, 2503, Cathrine Bruun, enke, 58½, Tværgade 28. Skomager Jakob Thrane
1873, 1903, 2503, Cathrine Marie Dresen, ugift,72, boede i Hans Jensensstræde 27. Født i Snestrup. Datter af kirkesanger og skolelærer Dresen i Gjestelev
1873, 2303, 2903, Maren Steffensen, enke, 85, Kirkegaardsalleen 19. Skomager Niels Jørgensen
1873, 2303, 2903, Albertine Pouline Paulli, enke, 51, Kragenshuus. Bødker Lars Rasmussen
1873, 2803, 0404, Ane Kirstine Hansen, 42, Klaregade 14. Klodsemager Magnus Christian Hansen
1873, 2703, 0304, Dorthe Marie Hansen,39, Holsedore 9. Arbeidsmand Carl Vilhelm Nielsen
1873, 1902, 2402, Dødfødt pige, datter af skomager Peder Lauritz Pedersen, Vindegade 37
1873, 0504, 1204, Camilla Sophie Erlandsen, 17, datter af stabssergent Erlandsen, Grønnegade 14
1873, 1104, 1704, Pouline Marie Nielsen, 60 og 9 maaneder, Staalstræde 38. Skomager Jørgen Nielsen
1873, 1604, 2404, Caroline Nielsen, 9 uger, datter af arbeidsmand Carl Vilhelm Nielsen, Fattiggaarden
1873, 1704, 2404, Charlotte Christine Lotze, enke, 85, i Overgade. Materialist Lotze i Kjøbenhavn
1873, 2204, 2904, Maren Nielsen, gift, 34, Grønnegade 25. Arbeidsmand Chr. Olsen
1873, 2404, 2804, Christine Hansine Møller, 9 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Møller, Grønnegade 22
1873, 2404, 2904, Udøbt pige, 7 dage, datter af slagter Mads Langhoff, Grønnegade 13
1873, 2504, 0205, Karen Petersen, enke, 71, i Vestergade. Sognefoged Hans Knudsen
1873, 0405, 1005, Johanne Marie Henriksen, gift, 68, i Graabrødrestræde. Smed Johan Jensen
1873, 0405, 1005, Anne Marie Henriette Severin, enke, 75, Pugestræde 43. Veipiqueier Bertel Clausen
1873, 1105, 1905, Frederikke Lovise Christine Jacobine Lange, 66, i Vestergade. Forvalter Georg Schmidt
1873, 1505, 2305, Anne Jakobsen (Strøm), enke, 49, Søndergade 3. Spisevært Peder Hansen
1873, 1705, 1905, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Johannes Møller Valeur, Vestergade 65
1873, 2405, 3105, Jeanette Margrethe Brummer, 3, datter af fabrikant J. C. Brummer, i Brylle. Pleiedatter af brygger Brummer i Vestergade
1873, 2405, 2905, Udøbt pige, 2 timer, datter af arbeidsmand Rasmus Peter Jensen, Skræderhuset
1873, 2605, 3105, Sophie Wilckens, enke, 70, Klaregade. Vognmand Christian Petersen
1873, 2805, 3105, Maren Nielsen, gift, 41, Skræderhuset. Arbeidsmand Hans Peder Christian Nielsen
1873, 3005, 0506, Udøbt pige, 3 uger, datter af friseur Gustaf Edvard Stahl, Vestergade 7
1873, 3105, 0606, Anne Kirstine Jensen, enke, 77, i Hunderup. Huusmand H. Nielsen
1873, 0406, 0906, Henriette Anne Sophie Zilmer, 13, datter af garver H. H. Zilmer, Bispens Plan
1873, 1706, 2306, Anne Cathrine Marie Dall, 81, paa Torvet 10. Lærer Raben
1873, 1906, 2406, Lovise Cathrine Jonassen,2, datter af piskemager O. Jonassen, Søndergade
1873, 1906, 2606, Anne Christensen, 66, St. Knuds Kirkestræde 16. Vadtfabrikant Krumbach
1873, 2606, 3006, Marie Elisabeth Antonette Sophie Johansen, 3 maaneder, datter af malermester Th. Johansen, Heden 32
1873, 2806, 0207, Marie Ane Reinhardt, 33½, Hunderup Mark. Arbeidsmand Christian Nielsen
1873, 0207, 0707, Karen Kirstine Mortensen,51, Holsedore 35. Røgter R. Hansen
1873, 0207, 0507, Agnes Ingeborg Møller, 14 uger, datter af skrædersvend Jens Peter Møller, St. Knuds Kirkestræde 24
1873, 0207, 0307, Dødfødt pige, datter af høker N. Larsen, i Kongensgade 45
1873, 2507, 2907, Maren Frederiksen, enke, 48, Vesterbro 53. Arbeidsmand Jens Pedersen
1873, 2807, 0208, Dorthea Marie Tonnesen, gift, 55, Vesterbro 72. Arbeidsmand L. J. Johansen
1873, 0108, 0908, Mette Christensen, 39, Vesterbro 20. Tømmersvend Lars Pedersen
1873, 0308, 0608, Ellen Margrethe Beck, 6 maaneder, datter af handelsagent Alexander Beck, Torvet 8
1873, 1408, 1808, Gjertrud Marie Larsen, 2 maaneder, datter af arbeidsmand J. J. Larsen, i Kragenshuus
1873, 2208, 2708, Oline Cathrine Marie Nielsen, 9, datter af arbeidsmand Peder Nielsens enke, Kirkegaardsalleen 15
1873, 0109, 0409, Henriette Knutzen, 5 uger, datter af kjøbmand J. F. Knutzen, Overgade
1873, 0509, 1009, Maren Hansine Rasmine Hansen, 6 uger, datter af brændeviinsbrænder Peter Hansen, Pugestræde
1873, 1209, 1709, Ane Elisabeth Basse, enke, 73, Frederik d. VII’ Stiftelse. Malermester Henriksen i Odense
1873, 1209, 1809, Kirstine Nielsen, enke, 68, Heden 76. Cancelliraad og tugthuusinspecteur Eilschou i Odense
1873, 1209, 1709, Johanne Elisabeth Frederikke Jørgensen, 4 maaneder, datter af slagter Fr. Jørgensen, Vindegade 37
1873, 2309, 2909, Maren Dorthea Rasmussen, 31, Klaregade 9. Snedkersvend Niels Larsen
1873, 2209, 2909, Maren Cathrine Nicolaisdatter, 72, St. Knuds Kirkestræde 15. Smed J. Rasmussen
1873, 2309, 3009, Charlotte Margrethe Brummer, ugift, 64½, Vestergade 86. Datter af pastor Brummer i Paarup
1873, 2509, 3009, Frederikke Hedevig Rosengreen Hansen, 7 maaneder, datter af smedesvend Rasmus Hansen, Vindegade 76
1873, 0410, 1010, Karen Marie Nielsen, enke, 55, Munkemøllegade. Klodsemager Schiødt
1873, 0710, 1610, Karen Josie Schytte, ugift, 76, hos gartner Olsen, Vesterbro
1873, 1110, 1610, Sophie Hedevig Schytte, 70, Vesterbro. Gartner Anders Olsen
1873, 1510, 2210, Johanne Magdalene Stokkeby, 29, Vestergade. Kjøbmand J. V. Jacobsen
1873, 2610, 2910, Dødfødt pige, datter af muursvend Hans Larsen, Albanigade 17
1873, 1511, 2111, Elisabeth Jørgensen, 35, i Hunderup. Gaardeier Niels Knudsen
1873, 1311, 2111, Dødfødt pige, datter af gaardeier Niels Knudsen, i Hunderup
1873, 1911, 2511, Maren Hansen, ugift, 69, Pugestræde 70
1873, 2111, 2511, Anna Dagmar van Fuglich, 8 maaneder, pleiedatter af enkefru B. Nissen, Kongensgade 23. Født 16.3. paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1873, 0312, 0912, Cathrine Hedevig Hvalsøe, enke, 81, i Søndergade. Forpagter Chr. Møller
1873, 0912, 1512, Marie Magdalene Herbrecht, 63, Frederik VII’ Stiftelse. Murmester Peter Petersen
1873, 1912, 2712, Nielsine Marie Jensen, ugift, 20, Vindegade 37. Datter af væver C. Jensen
1873, 2412, 3012, Sophie Caroline Amalie Hansen, 5, datter af Emma O. Thrane, Heden 48
1873, 2512, 3112, Antonette Vilhelmine Storm, ugift, 58, Vestergade 40. Datter af skolelærer Storm i Gudme
1873, 2512, 02011874, Vilhelmine Charlotte Bielefeldt, ugift konventualinde, 83, i Odense adelige Frøkenkloster
1873, 2812, 02011874, Marie Braadt, 44, Vestergade 88. Kjøbmand L. Berthelsen
1874, 0301, 0701, Henriette Kirstine Frederiksen, 1, datter af straahattefabrikant J. T. Frederiksen, Nørregade 2
1874, 0701, 1401, Cecilie Hansine Frederikke Hagemann, enke, 62, Kongensgade 9. Smed P. C. Vinterby
1874, 0901, 1601, Ane Cathrine Nielsen, enke, 86½, Vestergade 56. Skomagermester Josias Holst
1874, 1301, -, Dødfødt pige, datter af detaillist Jens Pedersen, Vestergade
1874, 1301, 1901, Sara Rasmine Rasmussen, 6, datter af høker P. Rasmussen, Vesterbro 45
1874, 1601, 2101, Nicoline Marie Schmidt f. Brandt, enke, 83, Albanigade 29. Proprietair F. L. Smith
1874, 1901, 2301, Anne Kirstine Hansen, 28, Vesterbro 66. Væver Chr. Schmidt
1874, 2701, 0202, Eliza Christine Robina Allerup, 6, datter af fabrikant Emil Allerup, Heden 1 & 2
1874, 2801, 0302, Johanne Jørgensdatter, enke, 72, Vindegade 65. Dagleier Jens Rasmussen Stauby
1874, 2901, 0302, Camilla Elfride Victe, 30, Kongensgade 10. Skolelærer Jens Lange i Koelbjerg
1874, 2901, 0302, Ingeborg Charlotte Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af tømmermester J. Hansen, Kongensgade 68
1874, 0102, 0602, Elise Marie Hansen, enke, 48, Holsedore 27. Snedkersvend Niels Jørgensen
1874, 3001, 0502, Helene Bodholdt, enke, 86, Kongensgade 9. Krigsraad og kapitain Hans A. Havemann
1874, 3101, 0902, Marie Margrethe Lütken, enke, 78, i Kjøbenhavn. Kancelliraad paa …kasserer Møller, i Odense
1874, 0302, 1002, Gunild Rasmussen, 77, Hunderup Skov. Aftægtsmand L. Pedersen
1874, 0402, 1002, Louise Maximiliane Elberg, enke, 81. Major Elberg
1874, 0402, 1102, Mariane Andersen, 14, pleiedatter af farver Andersen, Munkemøllegade
1874, 0502, 1102, Maren Larsen, ugift, 55, Kragenshuus. Født i Ubberud
1874, 1002, 1402, Nielsine Elise Cathinka Brohm, 48, Klingenberg 32. Overlærer Kragh
1874, 1102, 1702, Nielsine Marie Truelsen, ugift, 24, i Vindegade. Datter af smaakjører N. P. Truelsen
1874, 1502, 2302, Kirsten Hansdatter, enke, 81, Vindegade 76. Murmester Jacob Lund
1874, 2102, 2602, Johanne Magdalene Jacobsen, 4 maaneder, datter af kjøbmand J. V. Jacobsen, Vestergade 4
1874, 2202, 2702, Kirstine Marie Vikkelsø, enke, 65 og 11 maaneder, Gravene 18. Født i Kjølstrup. Værtshuusholder Christian Gantzen
1874, 2502, 2802, Hansine Busch, 2, datter af former E. Busch, Graabrødrestræde
1874, 2802, 0903, Christine Jacobine Høst, enke, 91, Vestergade 93. Administrator Jens Sørensen paa Gudumlund ved Aalborg
1874, 0303, 0903, Caroline Engelstoft, 19, Bispegaarden. Datter af biskop Engelstoft
1874, 0403, 0903, Julie Marie Busch, 15, datter af Marie Busch, Overgade 19
1874, 2202, 2802, Ane Nielsine Mathea Larsen, 6, datter af Maren Larsen, i Kongensgade
1874, 0603, 1103, Oranie Dagmar Julie Therkildsen, 5, datter af arbeidsmand Anders Therkildsen, i Bolbro
1874, 1003, 1603, Anne Marie Hansen, 63, Vindegade 37. Trætøishandler J. Nielsen
1874, 0703, 1303, Karen Kirstine Jørgensen, 14 maaneder, datter af uhrmager P. N. Jørgensen, Vestergade
1874, 1203, 1803, Elisabeth Tilemann, enke, 71, Klingenberg. Kjøbmand F. C. Dreyer
1874, 1703, 2303, Hanne Marie Andresen, enke, 94, Kongensgade 59. Vægter… R. Andersen
1874, 1703, 2303, Helene Andersen, enke, 70, paa Fattiggaardens Sygestue. Jens Rasmussen
1874, 1703, 2303, Karen Hansen, enke, 80, paa Fattiggaardens Sygestue. Morten Hansen
1874, 1903, 2503, Anna Tüchsen, 1½, datter af handelsagent Carl Tüchsen, Vestergade 62
1874, 1903, 2603, Anne Kirstine Nielsen, 3, datter af Ane Nielsen, Heden 76
1874, 2303, 3003, Anne Nielsen, enke, 76, Heden 26. Sadelmager S. Nielsen
1874, 2603, 0104, Juliane Amalie f. Jespersen, gift, 73, St. Knuds Kirkestræde 14. Arbeidsmand H. Rasmussen
1874, 2903, 0404, Amanda Sophie Pedersen, 11 maaneder, datter af Anne Pedersen, Vindegade 22
1874, 2903, 0404, Vilhelmine Henriette Christophersen, gift, i Albanigade. Retsvidne A. Mortensen
1874, 2703, 0404, Ane Cathrine Hegelund, 72, Munkemøllegade 12. Datter af landmaaler Frederik Hegelund i Fangel
1874, 3103, 0804, Caroline Knudsen, ugift, 72, i Pugestræde. Datter af skomager Knudsen
1874, 0104, 0804, Benata Therese Ottilia Rennebarth, gift, 46, Kongensgade 57. Symaskinefabrikant Æ. S. A. Demant
1874, 0504, 1104, Petrine Christiane Grønning, enke, 53, Vesterbro. Snedker C. C. Brink
1874, 0504, 1004, Karen Dorthea Laurine Dagmar Krüger, 5, datter af maler J. H. Krüger, Pugestræde 51
1874, 0204, 0904, Karen Bardram, 1 og 9 maaneder, datter af klasselotterikollecteur J. V. Bardram, Vestergade 74
1874, 1904, 1304, Johanne Cathrine Petersen, 1½, datter af skomager F. A. Pedersen, Holsedore 9
1874, 0704, 1404, Louise Dorthea Marie Huus, 36, Albanigade 15. Tømmermester A. Berthelsen
1874, 0704, 1304, Anna Petersen, enke, 69, Overgade 44. Spisevært Jørgensen
1874, 1104, 1604, Maren Christoffersen Bech, ugift, 36, Villaqvarteret 66. Datter af huusmand Christoffer Bech i Brendekilde
1874, 1504, 2104, Ane Marie Jeppesen, ugift tjenestepige, 24, Langegade
1874, 1604, 2304, Karen Dorothea Nyboe, ugift, 77, Graabrødrestræde 15. Datter af landvæsenscommissair Nyboe i Jylland
1874, 2504, 3004, Anne Kirstine Berg, enke, 74, Grønnegade 19. Født i Randers. Fhv. gartner Blangstrup
1874, 2604, 0205, Anne Marie Andersen, 43, Vesterbro 45. Arbeidsmand J. Olsen
1874, 1005 ,1605, Marie Petersen, ugift, 57, Pugestræde
1874, 1905, 2305, Anne Cathrine Marie Hauskou, ugift, 42, Tværgade. Datter af snedker Hauskou
1874, 2205, 2705, Mathea Elisabeth Jørgensen, 2, datter af landmand Peter Jørgensen, Vesterbro 47
1874, 0206, 0606, Vilhelmine Cathinka Louise Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af smedesvend Frederik Carl Christian Rasmussen
1874, 0406, 0906, Anne Kirstine Jensen, 59 og 9 maaneder, Hinderup, Hunderup Mark. Gaardejer Knud Nielsen
1874, 0606, 1006, Agnes Johanne Petersen, 10 maaneder, datter af skrædder Hans Petersen, Klaregade 22
1874, 1506, 1906, Johanne Elisabeth Edsberg, enke, 59, Albanigade 19. Proprietær Schmidt
1874, 1706, 2306, Sophie Hansen, fattiglem, 67, Fattiggaarden. Dugmager Peter Mikkelsen
1874, 1806, 2006, Dødfødt pige, datter af skomager Lauritz Pedersen, Vestergade 42
1874, 2106, 2606, Margrethe Petersdatter, ugift tjenestepige, 84, Kongensgade 45
1874, 2306, 2706, Nielsine Larsen, 18 dage, datter af dugmagersvend Hans Larsen, Heden 118
1874, 2306, 2906, Anna Johanne Mathilde Rasmussen,7, datter af urmager V. Rasmussen, Vestergade 28
1874, 2906, 0407, Freja Viktoria Cathinka Kirstine Lindskov, 16, datter af afdøde former P. V. Lindskov, Vindegade 42
1874, 0307, 1007, Mathea Christiane Eilskou, enke, 81, Eilskous Boliger. Sognepræst Albert Leth i Middelfart
1874, 0907, 1407, Maren Cathrine Sophie Vilkens, 33, af Middelfart. Arbejdsmand Anders Christian Hansen
1874, 0807, 1407, Karen Hansen, 18, datter af afdøde gaardmand Hans Christiansen, Bolbro Mark
1874, 1407, 1807, Marie Poulsen, 33, Hunderup. Væver A. J. Krohn
1874, 1607, 2007, Lovise Andrea Jonasen Olsen, 11 maaneder, datter af piskefabrikant Jonasen, Kongensgade 16
1874, 2007, 2407, Anne Cathrine Christensdatter, enke, 82, Holsedore 21. Sadelmager Peder Larsen i Ubberud
1874, 2607, 2807, Karen Kirstine Jørgensen, 12 dage, datter af uhrmager Peter Nicolai Jørgensen, Vestergade 44
1874, 2607, 3007, Sophie Henriette Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af skomagersvend Carl Vilhelm Nielsen, Overgade 17
1874, 2407, 3007, Karen Petersen, enke, 83, Vestergade 64. Klejnsmed Henrik Chr. Christensen
1874, 2907, 0308, Jensine Vilhelmine rosenvinge, 2½ maaned, datter af skomager Rosenvinge, Overgade 17
1874, 2907, 0408, Gerda Caroline Esmann, 1 og 2 maaneder, datter af forligelseskommissær H. J. Esmann, Kongensgade 24
1874, 0208, 0808, Hansine Caroline Hansen, 31, Albanigade 11. Løjtnant og telegrafist H. C. J. Rasmussen
1874, 0108, 0708, Frederikke Magdalene Huus, ugift og forhen tjenende, 74, Huus’ Stiftelse
1874, 1008, 1308, Ane Michaeline Hansine Jakobine Petroline Hansen, 20 dage, datter af arbeidsmand Peter Hansen, Store Graabrødre Stræde 24
1874, 2906, 2706, Udøbt pige, ½ time, datter af tjenestepige Maren Kirstine Andersen, Arresthuset. Født i Krogsbølle Sogn
1874, 2708, 0109, Else Marie Hjorth, ugift fattiglem, 65, Fattiggaarden
1874, 2908, 0109, Mette Margrethe Sørensen, enke, 68, Vindegade 55. Skomagersvend Rasmus Hansen
1874, 2808, 0109, Marie Kirstine Nommesen, ugift fattiglem, 67, Fattiggaarden
1874 ,0209, 0209, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Christian Jensen, Kongensgade 7
1874, 0209, 0709, Agnethe Christiane Metine Tuxen, enke, 57, Overgade. Overkrigscommissær Brodersen
1874, 0809, 1409, Anne Kirstine Rasmusdatter, enke, 91½, Grønnegade 4. Møller Erik Hansen
1874, 2109, 2309, Maren Andrea Cathrine Petersen, 3 uger, datter af mursvend Niels Jensen Petersen, Overgade 17
1874, 2509, 0210, Trine Marie Huus f. With, 73, Langgade 5. Skomager Huus
1874, 2409, 2909, Mariane Hansdatter, gift fattiglem, 65, Fjeldsted
1874, 2210, 2810, Maren Kirstine Hansen, 43, Vindegade 10. Væver P. Nielsen
1874, 2210, 3010, Agnes Frederikke Køhler, ugift, 29, Graabrødrestræde 29. Datter af afdøde skomager Køhler
1874, 2810, 0311, Nicoline Hansine Matilde Petersen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Knud Petersen, Hunderupgade 10
1874, 0211, 0611, Anna Marie Lauritsen, 3 uger, datter af skomagersvend F. C. Chr. Lauritsen, Langgade 13
1874, 2210, 2810, Karen Nielsen, sypige, paa Sygehuset
1874, 2111, 2711, Ane Jørgensen, gift, 56, Kirkegaardsalleen. Smaakjører Niels Rasmussen
1874, 2311, 3011, Marie Nielsine Laurine Mikkelsen, ugift, 23, Holsedore 5. Datter af rugbrødsbager Hans Mikkelsen
1874, 2111, 0112, Cathrine Elisabeth Margrethe Krag, 73, Klaregade 17. Fhv. landmand Hans Niels Rasmussen
1874, 2711, 0312, Johanne Hansen, 65, Heden 36. Garver Niels Clausen
1874, 0312, 0912, Anne Margrethe Sørensen, ugift tjenestepige, 67, Søndergade 9
1874, 0912, 1512, Maren Rasmussen, enke, 67, Fattiggaarden. Arbejdsmand Jens Christian Nielsen
1874, 1312, 1312, Dødfødt pige, datter af Petrine Andrea Hansen, St. Knuds Kirkestræde 16
1874, 1912, 2312, Sophie Cathrine Fangel, ugift, 56, Flakhaven 10. Datter af pastor J. Chr. Fangel i Svanninge
1874, 2212, 2412, Karen Hansen, 40, Heden 210. Fhv. kjøbmand Anders Christian Rasmussen
1874, 3112, 07011875, Marie Kirstine Klinkwort, 48, Vestergade 48. Kjøbmand Joh. Clausen
1875, 0301, 0801, Ane Hansdatter, enke, 74, Vesterbro 12. Arbejdsmand Peder Mortensen
1875, 0201, 0801, Karen Elisabeth Aubertin, enke, 87, Albanigade 13. Skomager Anders Andersen
1875, 0601, 1201, Kathrine Schmidt, enke, 54, Fattiggaarden. Pottemager Anders Peter Tørring
1875, 0901, 1501, Karen Andersen, 28½, Vindegade 38. Arbejdsmand Jens Rasmussen
1875, 1001, 1601, Julie Francisca Christine Jensine Jensen, 4, datter af smedesvend Jens Jensen, Vindegade 63
1875, 1001, 1501, Hannibaline Marie Larsen, 10 dage, datter af klodsemager Lars Larsen, Kirkegaardsalleen 25
1875, 2001, 2601, Hansine Kirstine Rasmussen, tjenestepige, 15, datter af arbejdsmand Hans Chr. Rasmussen, Graabrødre Stræde
1875, 2401, 0202, Susanne Marie Becker, ugift institutbestyrerinde, 72, Eilskous Boliger. Datter af pastor Becker
1875, 2801, 0302, Anna Petra Svendsen, ugift, 89 og 9 maaneder, Pugestræde 61. Datter af pastor Svendsen til Fjelsted og Harendrup
1875, 1501, 2101, Maren Johanne Petersen, 6, datter af arbejdsmand A. C. Petersen, Vindegade 37
1875, 3001, 0402, Kirsten Jørgensen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Frederik Jørgensen, i Hunderup
1875, 1002, 1802, Edel Sophie Kjellerup, enke, 64, Hunderupgade 17. Rendemester Hansen
1875, 1002, 1302, Cathrine Springborg, 28 og 9 maaneder, Glasværket. Glasmager Hupfeldt
1875, 1402, 1802, Caroline Schmidt, 6 uger, datter af adjunkt Carl Henrik Posselt Schmidt, Vindegade 33
1875, 1302, 2002, Johanne Marie Duus, enke, 71, Kongensgade 2. Typograf Steffen Gärtner
1875, 1702, 2402, Laurine Petersen, 67, Vesterbro 68. Arbejdsmand N. H. Hansen
1875, 1602, 2302, Sophie Laura Løvensøn, ugift konventualinde, 56, i Odense adelige Frøkenkloster
1875, 2202, 0103, Johanne Pouline Marie Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af værtshusholder Hans Larsen, Fiskertorvet 6
1875, 2102, 2502, Eva Lendorf, 6 maaneder, datter af architekt Lendor, Vilakvarteret
1875, 2302, 0203, Ane Margrethe Christofine Potter f. Budde, 75, Albanigade. Pastor emeritus Potter
1875, 2502, 0503, Marie Elisabeth Jacobsen, 68, Graabrødre Stræde 33. Bødker Peter Lehn
1875, 0603, 0903, Maren Cathrine Rasmussen, enke, 44, Langgade 33. Mursvend Rasmus Rasmussen
1875, 0603, 1203, Stine Georgine Jensen, 3 uger, datter af snedker Lars Christian Jensen, Klaregade 15
1875, 1103, 1903, Maren Pedersdatter, enke, 79, Holsedore 9. Arbejdsmand Peter Andersen
1875, 0903, 2003, Anna Gunhilminda Berg f. Harboe, enke, 71, Kjøbenhavn. Apotheker Berg
1875, 1603, 2303, Vigoline Christine f. Mackholdt, 64, Graabrødrestræde 41. Kontorist Johan Christian Andersen
1875, 1803, 2203, Marie Christiane Dorthea f. Lech, fraskilt, 62, Fattiggaarden. Fraskilt fra Hoboist Frederik Diderik Jensen
1875, 2103, 2703, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af kurvemager Ludvig Otto Vamberg, Vestergade 76
1875, 2003, 2703, Juliane Dorthea Marie Jensen, 7 maaneder, datter af smed J. C. L. S. Jensen, Graabrødrestræde 19
1875, 2403, 3103, Anne Marie Petersen, 34, Klaregade 5. Arbejdsmand Anders Christian Johansen
1875, 2503, 3003, Anna Rasmussen, 1½, datter af arbejdsmand Jens Rasmussen, Vindegade 38
1875, 2703, 0204, Emma Thomasine Bojesen, ugift, 76, St. Knuds Kirkestræde. Justitsraad Bojesen
1875, 0104, 0604, Anne Margrethe Henriksen, 30, Vestergade 99. Rebslager F. A. Madsen
1875, 0204, 0804, Abelone Tørring, enke, 83, Dansestræde 10. Kludesamler Tørring
1875, 0804, 1004, Caroline Sophie Petersen, 21, Munkemøllegade 22. Arbejdsmand Lars Larsen
1875, 0904, 1204, Udøbt pige, 5 uger, datter af maskinarbejder Johan Heinrich Frederik Christian Marhauer, Villakvarteret 66
1875, 0704, 1304, Jessy Blom Petersen, 4 maaneder, datter af apotheker J. Petersen, Svaneapotheket
1875, 1004, 1404, Elisabeth Antoinette Gertrude Løngreen, 7 maaneder, datter af fuldmægtig Løngreen, Vestergade 84
1875, 0604, 1404, Ane Christine Adamsen, 1½, datter af landmand Rasmus Adamsen, Langgade 37 A
1875, 1404, 1804, Olivia Mathilde Pørksen, ½, datter af møllerkarl P. A. Pørksen, Bispens Plan 4
1875, 2104, 2204, Caroline Sophie Marie Larsen, 17 dage, datter af arbejdsmand Lars Larsen, Kirkegaardsalleen 15
1875, 2004, 2604, Mette Andersen, ugift tjenestepige, 35, tjente hos kjøbmand J. Nielsen, Vestergade. Datter af afdøde gartner Anders Larsen i Kjølstrup Sogn
1875, 2404, 3004, Mette Kirstine Knudsen, enke, 47, Søndergade. Tømmersvend P. Hansen af Vester Kjærby
1875, 2404, 2804, Udøbt pige, 10 dage, datter af bud for Arbejderforeningen Niels Christian Mikkelsen, Kongensgade 11
1875, 2904, 3004, Udøbt pige, 7 uger, datter af melhandler Mathias Jørgensen, Søndergade 2
1875, 0205, 1005, Jacobine Charlotte Vilhelmine Henrichsen, ugift, 36, Vestergade 93. Datter af afdøde rektor og etatsraad Henrichsen
1875, 0405, 1205, Hanne Francisca Eleonore Alstrøm f. Saltoft, 26, Overgade 16. Kjøbmand Alstrøm
1875, 0705, 1105, Ellen Ibsen, 3 maaneder, datter af skibsfører Ibsen, Overgade 15
1875, 1205, 1805, Betty Marie Rasmussen, 7 maaneder, datter af snedker Niels Rasmussen, Vestergade 75
1875, 1605, 1905, Ane Margrethe Sander, enke, 38, Skrædderhuset. Bager Fahnøe
1875, 1805, 1905, Henriette Fahnøe, 2 og 9 maaneder, datter af afdøde bager Fahnøe, Skrædderhuset
1875, 1805, 2405, Karen Marie Rasmussen f. Anthon, enke, 84, Klaregade 7. Høker Jeppe Rasmussen
1875, 0206, 0806, Marie Nielsen, 28, Vesterbro 40. Skomagersvend Christian Nielsen
1875, 1506, 2106, Dorthea Cathrine Henriksen f. Honoré, 39½, Klaregade 13. Smaakjører J. Henriksen
1875, 2406, 3006, Vilhelmine Caroline Marie Kauffmann, gift, 35, Pugestræde 65. Sadelmagersvend Andersen
1875, 2806, 0506, Johanne Dorthea Bech, ugift og fhv. tjenestepige, 70, Vesterbro 74
1875, 2706, 0307, Karen Rasmussen, gift, 34, i Brenderup Sogn. Urmager Peter Nicolaj Jørgensen, Vestergade
1875, 0707, 1207, Alvilde Andrea Helene Hagemann, 16 uger, datter af malersvend A. f. F. Hagemann, Kongensgade 1
1875, 2407, 2807, Karen Adolphine Nielsen, 1½, datter af smedesvend Jens Nielsen, Heden 92
1875, 2307, 2907, Kirsten Jensen, enke, 76½, Heden 6. Arbejdsmand Jens Rasmussen
1875, 2707, 0208, Emilie Victoria Crone, 36, Vestergade 51. Grosserer Frits Jensen
1875, 0608, 1008, Anne Madsen, 5 uger, datter af Frandsine Sophie Christensen, Vesterbro 47
1875, 0808, 1208, Sara Marie Christine Nielsen, 16 uger, datter af ugift Dorthea Nielsen, Kirkegaardsalleen 15
1875, 1608, 2108, Maren Kirstine Christoffersdatter, gift, 54, Grønnegade 15. Arbejdsmand Hans Eriksen
1875, 1708, 2108, Ane Severine Kirstine Hansdatter, enke, 70, Store Graabrødrestræde 28. Høker Mads Petersen
1875, 1408, 2008, Hansine Urbane Christiane Dorothea Lange, ugift, 72, Graabrødre Kloster. Datter af byskriver Lange i Odense
1875, 1808, 2308,3 Agnes Caroline Frederikke Jacobsen, 4½ maaned, datter af boghandler Niels Jacobsen, Overgade 49
1875, 2008, 2608, Maren Juhl, gift, 21, Grønnegade 31. Mursvend Peter Andersen
1875, 2008, 2508, Ane Kirstine Nielsen, gift, 31, Søndergade 26. Smaakjører Hans Christian Hansen
1875, 2108, 2608, Karen Kirstine Hansen, 5, datter af mursvend Chr. Hansen, i Hundstrup
1875, 2208, 3008, Ida Elisabeth Dorthea Abel f. Ostenfeldt, enke, 74, Kongensgade 27. Provst Abel i Dalum
1875, 2308, 2708, Anne Cathrine Pedersdatter, enke, 76, Heden 94. Arbejdsmand Rasmus Jensen
1875, 2408, 2708, Louise Margrethe Christine Jørgensen, gift, 29, Vestergade 98. Skrædder Niels Petersen
1875, 0409, 1009, Karen Nielsen, 17, datter af bryggerkusk Jens Nielsen, Tværgade 13
1875, 0809, 1309, Marthe Rasmusdatter, enke, 62, Albanigade 31. Landmand Lars Rasmussen
1875, 1209, 1809, Anne Cathrine Knudsdatter, gift, 71 og 9 maaneder, Vesterbro 12. Mursvend Rasmus Christian Hansen
1875, 1609, 2409, Anna Thomsen f. Jensen, enke, 95, Kongensgade 14. Kniplingshandler Christen Thomsen
1875, 2509, 3009, Ottomine Petersen f. Schiøtt, enke, 67, Ferdinand Jensens Stiftelse. Snedker Jørgen Pedersen
1875, 2509, 0110, Ida Marie Hansen, ugift, 19, Klaregade. Datter af lysestøber J. Hansen
1875, 2909, 0510, Louise Marie Frederikke Jørgensen, ugift, 20½, Vesterbro 1. Datter af tobakshandler Nis Jørgensen
1875, 0210, 0910, Karen Kirstine Andersen, gift, 27, Vesterbro 52. Snedker Vilhelm Bech
1875, 1210, 1610, Marie Christiane Støyer, 4 uger, datter af skomager Jens Nielsen Støyer, Pugestræde 46
1875, 1910, 2310, Cathrine Marie Steffensdatter, gift, 43, Vesterbro 61. Væver Peter Rasmussen
1875, 1910, 2510, Antonette Marie Henriette Hjorth, gift, 56, Vestergade 98. Tobaksfabrikant Frederik Ferdinand Hansen
1875, 3010, 0211, Laura Dorthea Marie Larsen, 3½, datter af afdøde skræddersvend Anders Larsen, Asylgade 30
1875, 0411, 0911, Dorthea Lund, enke, 76, Vestergade 83. Skomager Pommer
1875, 0711, 1211, Anne Kirstine Clara Christiansen, 3, datter af kjøbmand Niels Christiansen
1875, 0411, 1111, Jørgine Wassilefsky, 11½, datter af kobbersmed Mathias Wassilefsky, Vestergade 19
1875, 1011, 1611, Bodil Marie Christiansen, gift, 32, Heden 32. Møllerkusk paa Dampmøller Jørgen Hansen
1875, 1011, 1711, Louise Paludan f. Thurø, enke, 82, Albanigade. Pastor C. F. Paludan
1875, 1511, 1911, Juliane Marie Dorthea Jensen, 3 uger, datter af smed J. C. L. S. Jensen, Store Graabrødrestræde 23
1875, 1911, 2511, Anna Margrethe f. Wich, gift, 41, Heden 164. Garver Jochum Storjohan
1875, 2011, 2611, Ane Cathrine f. Larsen, gift, 25, Heden 94. Møllerkarl H. Jørgensen
1875, 1811, 2611, Gertrude Marie Rasmussen, tjenestepige, 50, af Vester Lunde
1875, 2411, 3011, Caroline Augusta Vilhelmine Vogelsang, ugift, 60, Vestergade 97. Datter af krigsraad Vogelsang
1875, 2611, 0112, Christiane Petroline Hansen, 3, datter af mursvend Hans Christoffersen, Kragens Hus
1875, 0212, 0812, Marie Kaarup, ugift og fhv. skolebestyrerinde, 84, Kongensgade 3
1875, 0712, 1312, Pouline Rasmussen, 35, Søndergade 9. Skomager N. P. Holst
1875, 2012, 2412, Anne Margrethe Nielsen, 2 og 3 maaneder, datter af skorstensfejersvend Thorvald Valdemar Nielsen, St. Anna Gade
1875, 2112, 2812, Christiane Caroline Roeting, enke, 82, Vestergade 80. Landmand Roeting af Dresden
1875, 2012, 2812, Maren Laurine Rasmussen, 7 dage, datter af Christiane Hansen, Bierfreunds Arbejderboliger
1875, 2512, 3112, Trine Jacobine Frydendahl, gift, 61, Hunderup. Værtshusholder Niels Andersen
1875, 2812, 06011876, Vilhelmine Larsen, 6, datter af Kamilla Sievert, Vesterbro 24
1875, 3112, 06011876, Caroline Lindahl, 17 dage, datter af skræddersvend Sven Johan Lindahl, Holsedore 27
1876, 0401, 1001, Johanne Laurine Larsen, enke, 80, Søndergade 9, kjælderen. Skomager Rasmus Holst
1876, 0601, 1301, Edel Margrethe Hansen, 68, Klaregade 32, stuen. Pensioneret vagtmester Hansen
1876, 0601, 1301, Emma Emilie Henriette Lange, ugift, 21, Vesterbro 7, 1. Datter af afdøde pastor Lange i Sanderum
1876, 0901, 1301, Sophie Elisabeth Fich f. Østrup, gift, 53, Vestergade 95, stuen. Kjøbmand Carl Fich
1876, 1001, Januar, Johanne Cathrine Hansen, ugift tjenestepige, 22, Vesterbro 9, stuen
1876, 1001, 1601, Ida Christine Hey f. Larsen, gift, 55, Vestergade 20, stuen. Vinhandler G. V. Hey
1876, 1101, 1701, Karen Nielsen, ugift, 73, Pugestræde, stuen
1876, 1501, 2101, Mette Margrethe Larsdatter, gift, 69, i Staalstræde 31, 1. Arbejdsmand Hans Nielsen
1876, 1801, 2201, Marie Christine Petersen, 8 maaneder, datter af skræddermester Niels Petersen, i Vestergade. Død i St. Knuds Kirkestræde 21, stuen
1876, 2101, 2701, Madsine Louise Christine Nicolajsen, 9 maaneder, datter af skomagersvend Peter Vilhelm Nicolajsen, Kongensgade 39, stuen
1876, 2301, 2801, Jensine Christine Nicoline Marentine Jensen, 3 og 5 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Christian Jensen, Kongensgade
1876, 2501, 0102, Marie Theresia Kürschner, gift, 52, Vestergade 80, sidebygningen 1. Maler H. C. Petersen
1876, 3101, 0802, Julie Henriette Hoffgaard, 16, datter af kjøbmand G. A. Hoffgaard, Overgade 5, 2.
1876, 0402, 1102, Mette Cathrine Mortensdatter, enke, 83, Vindegade 46, stuen. Husmand Peter Christensen
1876, 0802, 1502, Dorthea Elisabeth Knudsen, ugift og fhv. husjomfru, 69, Vestergade 11, 1. Datter af kjøbmand H. Knudsen i Assens
1876, 1002, 1602, Marie Pedersen, gift, 45, Graabrødrestræde 24, 1. Arbejdsmand Peder Nielsen
1876, 1102, 1702, Anne Marie Christensen, enke, 68, Kongensgade 22, 2. Portner Christian Larsen
1876, 2202, -, Anne Madsen, ugift tjenestepige, 39, Vestergade 95
1876, 2202, 2802, Gertha Olga Christine Bruun Knutzen, 6, datter af kjøbmand F. Knutzen, Overgade 14, stuen
1876, 2302, 0203, Anna Christine Jørsine Duch, 6, datter af gartner Claus Duch, Vesterbro 56, stuen
1876, 2502, 0203, Pouline Alexandrine Elisabeth Rasmussen f. Bonnesen, gift, 50, Kongensgade 28, 1. Partikulier Rasmussen
1876, 2602, 0203, Johanne Kirstine Bentzen, ugift tjenestepige, 36, Tvangshuset
1876, 2702, -, Mathilde Theodore Lange, ugift, 24, Vesterbro 7, 1. Datter af afdøde pastor Lange i Sanderum
1876, 0103, 0803, Anne Petersen, ugift tjenestepige, 52, tjente hos J. Madsen, Ørredslev Skov. Af Hessum, Skeby Sogn
1876, 0803, 1503, Inger Theodora Hansine Petrine Georgine Fønss, 17, datter af skomagersvend Hans Peder Fønss, Vindegade 37, stuen
1876, 1103, -, Abelone Aagaard, 3, datter af malermester Niels Martin Aagaard, Tvergade 20
1876, 1503, 2103, Birthe Jørgensen, ugift fattiglem, 72, Fattiggaarden
1876, 1803, 2303, Laura Petrine Rasmussen, 9 maaneder, datter af ugift Marie Rasmussen
1876, 1603, 2303, Dagmar Frederikke Thora Petersen, 6 dage, datter af smedesvend Carl Ernst Petersen, Heden 36, stuen
1876, 1903, 2403, Laura Jørgine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af møller Hans Jørgensen, Heden 94, 1.
1876, 2203, 2703, Ida Sophie Caspersen, 4 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Peter Caspersen, Bierfreunds Arbejderboliger
1876, 2403, 2903, Anna Petra Eriksen, 4 maaneder, datter af ugift Laura Elfride Christine Clausen, Bjerggade 10
1876, 2703, 3003, Johanne Jentzsch, 82, Vestergade 32. Ugift buntmager Jentzschs moder
1876, 2403, 3103, Ingeborg Charlotte Schiær f. Brandt, enke, 54, Vindegade 60. Snedker Mourits Schiær
1876, 2803, 0104, Pouline Josefine Dagmar Holst, ½, datter af skomager Niels Peter Holst, Søndergade 9, kjælderen
1876, 3103, 0504, Gertha Josephine Gøtsche, 15 dage, datter af landmand H. P. Gøtsche, Vesterbro 62, stuen
1876, 3003, 0604, Kirstine Madsen, enke og fattiglem, 61, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Niels Rasmussen
1876, 0104, 0804, Maren Kirstine Poulsen, gift, 35, Hunderupgade 18. Arbejdsmand Hans Christian Holtmann
1876, 0304, 0704, Anne Frederikke Andersen, 14 dage, datter af skomagersvend Jens Christian Andersen, Søndergade 36
1876, 3103, 0704, Christine Frederikke Hansen, 8 maaneder, datter af mursvend Christian Hansen, Hunderup Skov
1876, 1204, 1804, Emma Frederikke Petra Snede, 4 maaneder, datter af Emma Kirstine Oline Thrane, Vindegade 2
1876, 1504, 1804, Elna Christiansen, 1 og 9 maaneder, datter af guldsmed Hans Carl Laurits Emil Christiansen, Vestergade 3
1876, 2004, 2604, Laura Marie Christine Andersen, 3 og 9 maaneder, datter af skræddersvend Søren Andersen, Holsedore 29
1876, 0105, 0605, Vilhelmine Søderberg, 1, datter af ugift Johanne Charlotte Søderberg, Holsedore 31, 1.
1876, 0105, 0605, Hansine Marie Rasmussen, ugift, 42 og 9 maaneder, St.  Knuds Kirkestræde 15. Datter af smedemester Jørgen Rasmussen
1876, 0305, 0805, Dusine Emilie Hansen, 9 maaneder, datter af tømrer Erik Hansen, Hunderupstrædet
1876, 1605, 2305, Frederikke Caroline Virth, ugift, 75, Vestergade 64. Datter af sognepræst Virth i Odense
1876, 1705, 2305, Kirsten Nielsen, 7½, datter af arbejdsmand Hans Nielsen, Tvergade 13
1876, 1805, 2405, Elisabeth Marie Dreyer, 10, datter af k…mand og udgiver af Fyns Stiftstidende J. C. Dreyer, Vestergade 25
1876, 1305, -, Udøbt pige, 2 timer, datter af skorstensfejersvend Th. Nielsen, Kongensgade 51
1876, 2005, 2305, Karen Kirstine Nielsine Nielsen, 13 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Nielsen, Tværgade 13
1876, 2605, 3105, Anne Kirstine Hansen, gift, 44, Kongensgade 16. Piskefabrikant O. Jonasen
1876, 2605, 3105, Johanne Christine Jørgensen, 7, datter af afdøde Jørgine Marie Jørgensen, Vindegade 18
1876, 2605, 0106, Frederikke Holmberg, ugift fattiglem, 76, Fattiggaarden
1876, 2605, 0106, Dødfødt pige, datter af mursvend Niels Rasmussen, Odinsgade
1876, 2905, 0106, Kirstine Jensen f. Rasmussen, enke, 56, Vesterbro 37. Arbejdsmand Lars Jensen
1876, 1006, 1506, Christine Henriette Elise Dæhnfeldt, ugift, 23, Vestergade 81. Datter af handelsgartner Dæhnfeldt
1876, 1106, 1606, Frederikke Nielsine Dahlin, ugift, 82, Vestergade 2. Datter af malermester Dahlin i Odense
1876, 1306, 1706, Marie Kirstine Jensen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Frederik Jensen, Grønnegade 28
1876, 1206, 1606, Thekla Kirstine Jørgensen, 7 uger, datter af frugt- og vildthandler Lars Jørgensen, Fiskertorvet 3
1876, 1506, 2006, Olga Henriksen, 14 uger, datter af opvarter Carl Henriksen, i Kjøbenhavn, Slotsgade 25. Døde Overgade 15 i Odense
1876, 1606, 2206, Kirstine Nielsine Larsmine Poulsen, 6, datter af afdøde tjenestepige, Johanne Poulsen, Vesterbro 53
1876, 1406, 2006, Frederikke Kirstine Holm-Petersen f. Hempel, enke, 67, Vestergade 27. Kancelliraad og boghandler Helm-Petersen
1876, 2106, 2906, Helene Marie Christiane Jørgensen, 10, datter af skrædder H. V. Jørgensen, Heden 68
1876, 2706, 0107, Karen Marie Balsløv f. Nielsen, gift, 44, Vestergade 72. Gjæstgiver Jørgen Balslev
1876, 2706, 3006, Julie Klixbüll, 16 dage, datter af kjøbmand Julius Klixbüll, Nørregade 25
1876, 0607, 1107, Oline Cornelia Limkilde f. Hellesen, enke, 68, Vestergade 101. Kjøbmand Jørgen Jacob Limkilde
1876, 1907, 2207, Adolphine Christine Andersen, ugift tjenestepige, 21, Frue Kirkestræde
1876, 2407, 2707, Helga Jacobine Frederiksen, 5 maaneder, datter af straahattefabrikant Frederiksen, Korsgade 2
1876, 2707, 0108, Laura Thorgine Nielsen, 5½ maaned, datter af smedemester Peter Nielsen, Nedergade 7
1876, 3107, 0508, Caroline Emilie Larsen, 9, datter af arbejdsmand Lars Christian Larsen, Kirkegaardsalleen 33
1876, 0308, 0908, Karen Kirstine Nielsen, gift, 27, Vindegade 62. Arbejdsmand Anders Christian Knudsen
1876, 0508, 0908, Ane Susanne Rasmussen, ugift tjenestepige, 19, Grønnegade 26
1876, 0708, 1108, Caroline Henriette Berthelsen f. Dahlin, gift, 35, Albanigade 15. Tømmermester Anders Berthelsen
1876, 0908, 1408, Anne Petronelle Melchiorsen f. Andersdatter, enke, 79, Fattiggaarden. Væver Anders Mathias Melchiorsen
1876, 1208, -, Annette Caroline Kirstine Olsen f. Andersen, enke, 52, Adamsgade 24. Vagtmester Hans Peder Olsen
1876, 1308, -, Anne Kirstine Jørgensen, enke, 76, paa Odense Sygehus. Husmand Søren Andersen i Ubberud
1876, 2308, 2808, Maren Hansen, enke og fattiglem, 76, Fattiggaarden. Arbejdsmand Lars Hansen
1876, 2408, 2808, Marie Magdalene Jensen, 3 maaneder, datter af skrædder Jens Jensen, Holsedore 13
1876, 2608, 3108, Maren Dorthe Clausen, 5 maaneder, datter af Hansine Rasmine Rasmussen, Skrædderhuset
1876, 2608, 0509, Sara Milo f. Petersen, gift, 48 og 9 maaneder, Kongensgade 4, 2. Fuldmægtig Johan Peter Julius Milo
1876, 0209, 0509, Karen Jutta Larsen, 13 uger, datter af skræddersvend Oscar Elias Niels Christian Larsen, Heden 18
1876, 0209, 0509, Anna Elise Nielsen, 2½ maaned, datter af smed Martin Nielsen, Kongensgade 11, 1.
1876, 0909, 1409, Johanne Marie Hempel f. Brandt, gift, 71, Klingenberg 22. Kancelliraad og læge S. Hempel
1876, 0909, 1509, Christine Marie Louise Frederikke Madsen f. Lausen, gift, 33, Vindegade 43, stuen. Papirhandler Adolph Madsen
1876, 1209, 1609, Karen Sørensen, ugift og fhv. tjenestepige, 79, Vindegade 30
1876, 1109, -, Mette Kirstine Hansen, enke, 66, Nyenstad 44. Arbejdsmand Johan Carl Christensen
1876, 0909, 1809, Vilhelmine Augusta Ørnstrup f. Rasmussen, enke, 79, Kongensgade 5. Kjøbmand Andreas Ørnstrup
1876, 1509, -, Johanne Marie Knudsen, gift, 43, i Bredstrup, Skam Herred. Gaardmand Hans Hansen
1876, 2209, 2709, Clara Elisabeth Unserud, gift, 61, Nørregade 20. Slagtermester Johan Peter Larsen
1876, 2209, 2709, Gjertrud Marie Andersdatter, gift, 80, Vesterbro 82. Fhv. murmester Johannes Johansen
1876, 0110, 0510, Ane Marie Frandsen, 1½, datter af bryggerkusk R. Frandsen, Hunderupgade 24
1876, 0110, 0610, Dødfødt pige, datter af digeentrepreneur Christensen, Albanigade 22, 2.
1876, 07410, 1310, Sophie Nielsen, enke, 81, Thorsgade 35. Arbejdsmand Rasmus Madsen
1876, 0910, 1310, Laura Dorthea Petersen, 1 og 3 maaneder, datter af kjøbmand H. Chr. Petersen, Albanigade 31
1876, 0910, 1310, Vilhelmine Petersen, ½ dag, datter af Marie Hansine Petersen, Holsedore 8, 1.
1876, 1510, 2010, Karen Andersen, gift, 35, Klaregade 15. Klodsemager Niels Petersen
1876, 1710, -, Karen Kirstine Jensen, gift, 38½, paa Bellinge Mark. Væver Hans Larsen
1876, 2110, 3010, Dorthea Margrethe Lange, enke, 69, Graabrødrestræde 26, 1. Kobbersmed Johan Peter Bruun
1876, 0711, 1111, Alma Hulda Frida Julie Herzfeld, 11 maaneder, datter af glasmager A. F. V. Hertzfeld, Glasværket
1876, 1011, 1411, Adamine Louise Karoline Andrea Roloff, 14 maaneder, datter af barber Roloff, Nørregade 2, 1.
1876, 1011, 1411, Ane Margrethe Hansen, enke, 82, Holsedore 19. Arbejdsmand Henrik Hansen (Profet)
1876, 1211, 1711, Caroline Amalie Christine Christiansen, 4 uger, datter af Anne Marie Nielsen, Vindegade 20
1876, 2011, November, Trine Kirstine Hansen, 18, Vestergade 96. Datter af husmand Niels Hansen, Dyrehavelund ved Langesø
1876, 1811, November, Dødfødt pige, datter af sergent i 5te Bat. .. P. Jørgensen, Vesterbro 46, stuen
1876, 1911, 2511, Birthe Cathrine Larsen f. Jørgensen, fraseparered, 59, Grønnegade 9, kvisten. Fraseparered fjederhandler Anders Larsen
1876, 2311, 2811, Karen Hansdatter, enke, 78, Fattiggaarden. Arbejdsmand Morten Poulsen
1876, 2411, 3011, Anne Cathrine Andersen, 10 maaneder, datter af sadelmager F. E. Andersen, Kongensgade 59
1876, 2811, 0112, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af cand. pharm. Niels Engelsted Zimmermann, Nørregade 9, 2.
1876, 0412, -, Dødfødt pige, datter af Ane Marie Hansen, Heden 170
1876, 1212, 1912, Anne Sofie Larsen, gift, 49, Tværgade 13. Bryggerkusk Jens Nielsen
1876, 1812, 2312, Karoline Frederikke Petersen f. Tommerup, enke, 73, Frederik d. VII’ Stiftelse. Snedker Peter Petersen
1876, 2812, 05011877, Anne Knudsdatter, enke, 77, Kongensgade 35. Arbejdsmand Hans Mikkelsen
1876, 3012, 06011877, Karoline Kristine Frederikke Nielsen f. Schmidt, gift, 60, Søndergade 24. Former Hans Nielsen
1876, 3012, 05011877, Johanne Rasmussen, ugift fattiglem, 73, Fattiggaarden
1876, 3012, 0501, Emilie Vilhelmine Dannesboe, 9, datter af hestehandler Laurits Rasmus Dannesboe, Vestergade 73