Odense - Sct. Knud, 1867-1871, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1867-1871, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1867, 1301, 1701, Rasmus Holger Hansen, 4 maaneder, søn af møllebygger Søren Hansen, Fiskertorvet
1867, 1601, 2201, Johan Alexander Holst, 4 og 9 maaneder, søn af handelsagent Henrik Peder Holst, Vestergade
1867, 1901, 2401, Carl Clemens Christian Limkilde, 7½ maaned, søn af kjøbmand Clemens C. G. Limkilde, Vestergade
1867, 1901, 2601, Anders Nielsen, gift fabrikarbeider, 57, Søndergade
1867, 2301, 3001, Knud Eibye, gift smedemester, 67. Født i Odense
1867, 2601, 0202, Rasmus Johansen, ugift skomagersvend,35. Født i Kolshauge. Søn af høker Rasmus Jørgensen, Heden
1867, 2801, 0402, Lars Mathisen, gift snedkermester, 68, Kongensgade. Født i Odense
1867, 3001, 0502, Christian Edvard Kehlet, gift kontorist, 34, Vestergade. Født i Kjøbenhavn. Søn af restauratør Kehlet
1867, 3001, 0502, Hendrik Jungjohan, 2, søn af Jacobine Bardram, i Skræderhuset
1867, 2801, 0202, Hans Christian Nielsen, gift tømmersvend, 61, Fattiggaarden. Født i Kjøbenhavn
1867, 2801, 0402, Peder Madsen, gift læsteskjærer, 51, Søndergade
1867, 0202, 0702, Anders Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af diligencekudsk H. Pedersen, Hunderupgade
1867, 1102, 1502, Christian Diderik Feldthusen, gift snedkersvend, 32, boende i Holsedore. Født i Kjerteminde
1867, 1202, 1602, Edvard Severin Riemann, 6, søn af possementmager Riemann, i Vestergade. Født i St. Knuds Sogn
1867, 1702, 2302, Valdemar Krag, 8 uger, søn af møller Krag, i Munke Mølle
1867, 1402, 2102, Hans Clausen, gift handskemager, 67, Vesterbro. Født i Odense
1867, 2002, 2302, Knud krag, 8 uger, søn af møller Krag, i Munke Mølle
1867, 2302, 2802, Valdemar Jensen, 22. Født i Birkerød. Søn af værtshuusholder Jørgen Jensen
1867, 2402, 0103, Anders Sørensen Ryggemose, enkemand og urtemand, 77, Vesterbro. Født i Odense
1867, 2802, 0503, Christian Emil Carlsen, 1 og 9 maaneder, søn af sadelmager Peder Linde Carlsen, i Klaragade
1867, 0103, 0703, Peder Albrecht Theodor Engelbrechtsen, 17, søn af Margrethe Kirstine Sudermann, i Kragenshuse
1867, 0103, 0703, Niels Nielsen, gift skrædersvend, 37, Pugestræde. Født i Sverrig
1867, 0503, 1103, Dødfødt dreng, søn af karetmager Jens Pedersen og Caroline Rasmine Jensen
1867, 1003, 1503, Steffen Hansen, gift arbeidsmand, 72, i Grønnegade. Født i Fangel
1867, 2503, 2903, Udøbt dreng, 1 time, søn af skrædersvend Niels Pedersen, i Vindegade
1867, 2703, 0304, Anders Madsen, gift brændevinsbrænder, 68, i Søndergade. Født i Søllested Sogn
1867, 2503, 0204, Niels Rasmussen, gift undergraver ved Assistentskirkegaarden, 80½, paa Sletten. Født i Lunde
1867, 0204, 0804, Frands Carl Johansen, 6 dage, søn af pige Baltharsine Johansen, i Kongensgade
1867, 0204, 0804, Carl Christian Sørensen, 3 maaneder, søn af Anne Kirstine Jacobsen, i Grønnegade
1867, 0304, 0904, Frederik Christian Niel Lauritz Sabroe, 17 og 9 maaneder, søn af snedkermester Laurits Theilgaard Sabroe, i Kongensgade. Født i Odense
1867, 3103, -, Hans Henriksen, ugift tjenestekarl, 20, i Hillerslev Sogn
1867, 0704, 1204, Hans Julius Rosengaard, 11, søn af afdøde skrædersvend Niels Henrik Rosengaard, Klaregade 14
1867, 1804, 2404, Christoffer Stegmann, enkemand og skrædermester, 92, Vestergade. Født i Odense
1867, 1904, 2404, Carl Oscar Jensen, 2, søn af Cathrine Jensen, hos mad. Christoffersen, paa Bispens Plan
1867, 0305, 0805, Jens Peder Hansen, 3 uger, søn af møllersvend H. Hansen, i Grønnegade
1867, 0405, 0905, Jochum Pedersen, gift arbeidsmand, 42, paa Heden. Født i Veile Amt
1867, 0305, 0805, Christian Hansen, gift skomager, 65, i Vindegade
1867, 0805, 1405, Søren Jørgensen, ungkarl, 54, paa Fattiggaarden
1867, 1504, 2404, Jens Peder Nielsen, gift brolægger, 43, i Holsedore. Født i Kjøbenhavn
1867, 1405, 2105, Ulrich Frederik Brandt, gift kammerraad og forhen godsforvalter, 78, paa Hvedholm
1867, 2605, 3105, Hans Hansen, gift kjøbmand, 45, i Albanigade. Født i Guldager Sogn
1867, 2705, 0106, Jens Andersen, enkemand og skomagermester, 69, i Paaskestræde
1867, 2805, 0306, Anton Joseph Køhler, gift skomagermester, 57, Graabrødrestræde. Født i Nassau
1867, 0306, 0806, Hans Larsen, ugift arbeidsmand, 28, Fattiggaarden. Født i Kjøbenhavn
1867, 1006, 1506, Morten Jensen (Bebe), gift, 47, Holsedore. Født i Krarup
1867, 1906, 2006, Dødfødt dreng, søn af tapethandler J. L. Harboe, Overgade
1867, 2706, 0107, Hans Christian Jacobsen, 10, søn af arbeidsmand Hans Hansen, Kragsbjergveien. Født i St. Hans Sogn
1867, 2606, 0307, Alfred Valdemar Vich, ugift snedkersvend, 25, Vestergade. Født i Odense
1867, 0907, 1307, Hans Hansen Søby, gift tømmersvend, 74, Graabrødrestræde. Født i Søby
1867, 0907, 1307, Peder Rasmussen, gift arbeidsmand, 52, Vesterbro. Født i Nørre Lyndelse
1867, 2807, 0108, Jens Frederik Hansen, 12 uger, søn af væversvend Niels Hansen, Holsedore
1867, 0608, 0808, Dødfødt dreng, søn af bager Peder Theodor Østerbye, Vestergade
1867, 1408, 1708, Udøbt dreng, 11 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Poulsen
1867, 1308, 1708, Hugo Friedolin Zeller, gift bøssemager, 43, Fattiggaarden
1867, 1508, 1908, Jens Rasmussen, gift smedesvend, 52, Grønnegade
1867, 1708, 1908, Dødfødt dreng, søn af skipper Peder Fredr. Johansen, Vindegade
1867, 2308, 2708, Lorents Rasmus Peder Urban Jørgensen, 2, søn af uhrmager P. N. Jørgensen, Vestergade
1867, 3108, 0309, Hans Michael Abel Vagner, 10 uger, søn af kjøbmand A. C. M. Vagner, Vestergade
1867, 0309, 1009, Hans Harboe, student, 18. Født i Gjæsteløv Sogn. Søn af premierlieutenant M. J. Harboe
1867, 0309, 0609, Hans Jørgen Hansen, 9 uger, søn af tjenestekarl H. C. Hansen, Kongensgade
1867, 0409, 0709, Carl Wandschneider, 3 uger, søn af conditor G. L. H. Wandschneider, paa Heden
1867, 0609, 1309, Henrik Mathias Jastrau, gift kammerassessor og fuldmægtig, Vestergade. Født i Odense
1867, 1209, 1709, Udøbt dreng, 5 dage, søn af kjøbmand Clemens Limkilde, Vestergade
1867, 2809, 0410, Mads Pedersen, gift smørhandler, 76, Graabrødrestræde
1867, 2809, 0210, Carl Otto Christian Tappeé, ½, søn af skomager C. A. Tappeé, Overgade
1867, 2909, 0510, David Marius Frederiksen, gift bundtmagermester, 33, Asylgade. Født i Nestved. Søn af overvagtmester Chr. Frederiksen
1867, 2909, 0510, Hans Peder Hansen, 7, søn af Marie R. Madsen, i Vindegade
1867, 0810, 1410, Christian Brandt Nissen, ugift kjøbmand, 39, Vesterbro. Født i Espe. Søn af skolelærer S. Nissen i Espe
1867, 1310, 1610, Johan Georg Tilemann Dreyer, ½, søn af cancielliraad og bogtrykker I. C. Dreyer, Vestergade
1867, 1610, -, Hans Christian Fischer Rasmussen, gift billedskjærer, 28, Albanigade. Født i Lumby, Nørre Lyndelse Sogn
1867, 1910, 2510, Niels Jørgensen, gift smedemester, 63, Kongensgade. Født i Odense
1867, 2610, 3110, Hans Nielsen, gift og forhen vægter, 74, Tugthuset, Fattiggaarden
1867, 0611, 0911, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder Jens Madsen, Vesterbro
1867, 0711, 1111, Hans Clemmensen, enkemand og skomager, 52, Graabrødrestræde
1867, 0811, 1811, Niels Mathias Julius Frydendahl, 3, søn af kjøbmand N. C. Frydendahl, Vestergade
1867, 1311, 1811, Niels Christensen, gift snedker, 40, Kongensgade. Født i Fangel
1867, 1411, 1811, Udøbt dreng, 5 uger, søn af skomager Chr. Andersen, i Dandsestræde
1867, 0712, 1312, Peder Jørgensen, gift høker, 64, Vindegade
1867, 2412, 3012, Mads Hansen, gift skomager, 67, Dandsestræde
1867, 3012, 02011868, Dødfødt dreng, søn af malermester Hans Carl Hansen, Holsedore
1867, 3112, 08011868, Lars Peder Hansen Gøtsche, 2, søn af landmand H. P. Gøtsche, Vesterbro
1867, 0101, 0401, Johannes Thrige, 1 dag, søn af lærer Thrige, Claragade
1868, 0101, 0601, Gottfred Marius Jacob Mogensen Lefevre, 18 uger, søn af væver Lefevre, Holsedore
1868, 0301, 0801, Peder Villiam Nielsen, 2, søn af snedker H. P. C. C. Nielsen, Holsedore
1868, 0401, 1101, Peder Nielsen, gift porteur, 33, i Vindegade. Født i Dalum Sogn
1868, 0701, 1301, Thomas Heinrich Hein, gift snedker, 61, i Aastræde
1868, 1401, 1801, Jens Vilhelm Hansen, 3 maaneder, søn af lysestøber J. Hansen, Claregade
1868, 2401, 3001, Hans Svendsen, gift smaakjører, 64, Adelstræde. Født i Odense
1868, 2601, 3101, Knud Christian Holm, gift handskemager, 59, Vesterbro
1868, 2701, 0402, Peder Hansen Strøm, gift værtshuusholder, 48, Vestergade
1868, 2901, -, Ove Malling Hofmann (Bang), gift sognepræst, 60, i Lunde
1868, 0402, 1102, Joseph Smarrik, gift arrestant, 31, paa Sygehuset. Født i Ungarn
1868, 1602, 2102, Jørgen Christian Pedersen, 2, søn af gartner J. C. F. Pedersen, Heden
1868, 2602, 0303, Jens Martin Christiansen, enkemand og pottemagersvend, 64, Fattiggaarden
1868, 0503, 1103, Lars Hansen, gift brændeviinsbrænder, 42, Vesterbro. Født i Vissenbjerg Sogn
1868, 0203, 0703, Erik Mathiasen Melchior, gift, 64, Vestergade. Født i Gjeldsed [Gjelsted?] Sogn
1868, 1103, 1603, Frederik Ludvig Smith, gift proprietair, 79, Hunderup
1868, 1403, 2003, Carl Ludvig Birkeløv, ugift karetmagersvend, 43, Fattiggaarden
1868, 1803, 2403, Christian Vilhelm Seidenflod, gift saddelmager, 61, Vestergade. Født i Odense
1868, 1703, 2503, Jes Petersen, gift apotheker, 52, Vestergade
1868, 2003, 2803, Knud Nielsen, gift skomager, 64, Frederik 7den Stiftelse. Født i Odense
1868, 2203, 2703, Christen Madsinius Andersen, 1½, søn af kleinsmedmester Andersen, Vesterbro
1868, 2103, 2703, Niels Christensen, gift maler og huusmand, 44, i, Fangel
1868, 2603, 3103, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder J. Steffensen, Torvet
1868, 2803, 0404, Theodor Niels Sørensen, ugift snedkersvend, 30, paa Sygehuset. Født i Haderslev
1868, 0404, 0804, Dødfødt dreng, søn af Jens Christian Rasmussen, Vesterbro
1868, 0704, 0904, Dødfødt dreng, søn af muursvend Carl Christian B. Knudsen, Holsedore
1868, 0904, 1704, Jørgen Johansen, gift murer, 52, paa Heden. Født i Odense
1868, 1304, 2004, David Vilhelm Victor Madsen, ugift contorist, 21, Vesterbro. Født i Odense. Søn af bager Madsen
1868, 1404, 2104, Peder Ulrik Frederik Demant, gift orgelbygger, 66, Kongensgade
1868, 2004, 2504, Johan Frederik Dinsen, gift guldsmed, 50, Vestergade
1868, 2504, 3004, Hans Nielsen, gift arbeidsmand, 41, Grønnegade. Født i Ørritslev
1868, 2704, -, Frederik Julius Valdemar Nielsen, 1½, søn af tømmersvend N. Madsen, i Kongensgade
1868, 0905, 1605, Andreas Johan Schnell, gift arbeidsmand, 58, Tvergade. Født i Kolding
1868, 0705, 1605, Frederik Vilhelm Martin Christensen, ½, søn af snedker N. Christensen, Fattiggaarden
1868, 1705, 2305, Carl Rasmus Hartmann, ugift smedelærling, 23, Odense. Søn af dagleier H. E. Hartmann
1868, 2005, 2605, Rasmus Nielsen, gift abeidsmand, 56, i Paaskestræde. Født i Østrup
1868, 2805, 0206, Rasmus Nielsen, enkemand og bager, 66, Fattiggaarden
1868, 3005, 0406, Marius Nielsen, 13 dage, søn af Mariane Nielsen, paa Heden
1868, 3005, 0606, Udøbt dreng, 5 dage, søn af Johanne Sophie Simonie Pedersen, Fattiggaarden
1868, 1806, 2206, Theodor Johannes Frederik Vilhelm Hoffmann, 2 maaneder, søn af akrobat Hoffmann, Pantheon
1868, 2306, 2606, Jens Peder Jensen, ½, søn af bryggerkudsk Andr. Jensen, Hunderupgade
1868, 3006, 0607, Jørgen Nielsen, ugift arbeidsmand, 39, paa Vesterbro. Født i Barløse
1868, 0207, 0707, Johan Frederik Demant, gift modelsnedker, 67, ved Munkemølle
1868, 0407, 1007, Frederik Oscar Emanuel Thomsen, 2, søn af skomager T. Thomsen, Munkemøllegade
1868, 0607, 1007, Carl Marius Vilhelm Bünger, 1, søn af snedker Carl Bünger, Kongensgade
1868, 0707, 1307, Hans Sibald Mads Knudsen, 12, søn af arbeidsmand Knud Knudsen, Heden
1868, 0907, 1307, Andreas Peder Nilsson, 9 dage, søn af smed Olaugus Nilsson, Vestergade
1868, 0507, 1107, Sophus Hansen, 8 uger, søn af Johanne Kirstine Hansen
1868, 1207, 1707, Mads Peder Hagenau, gift brændevinsbrænder, 60, Claregade. Født i Odense
1868, 1207, 1807, Jens Bruun Jensen, gift skrædermester, 46, Vestergade. Født i Odense
1868, 2207, 2807, Vilhelm Frederik Christian Lindholm, 13, søn af snedkersvend F. Lindholm, Dandsestræde
1868, 2207, 2807, Eggert Christian Friborg, gift proprietair, 85, Vestergade
1868, 2907, 0308, Valdemar Mauritzen, 11 maaneder, søn af tobakshandler S. Mauritzen, Vesterbro
1868, 0508, 0908, Alexander Niels Peder Marius Lundbye Tørring, 18 dage, søn af tobakshandler Tørring, i Vestergade
1868, 0508, 0808, Christian Hofman, 9 dage, søn af maler og forhen vagtmester C. A. Hofman, i Vindegade
1868, 0808, 1308, Carl Christian Gornitzka, gift typograf, 54, i Smedestræde. Født i Kjøbenhavn
1868, 1408, 1708, Peder Henrik Sørensen, 8 uger, søn af malermester Hans Jacob Sørensen, Kongensgade 27
1868, 1608, 2008, Christian Johan Hansen Milling, gift husmand, 35, i Bolbro. Født i Horne Sogn. Søn af husmand Hans Hansen sammesteds
1868, 1708, 2108, Udøbt dreng, 5 maaneder, søn af J. L. Knudsen, Slotsgade 52
1868, 1908, 2408, Berthel Søren Langballe Clausen, gift og forhen vejpigneur, 76, Pugestræde 43
1868, 2308, 2708, Carl August Allerup, 11 uger, søn af jernstøber Harald Allerup, i Søndergade
1868, 2508, 2808, Johannes Frederik Tietgen, enkemand og klasselotteri kollecteur, 70, Vestergade 74
1868, 2708, 2908, Julius Pedersen, 9 maaneder, søn af farver N. Pedersen, i Vestergade
1868, 2708, 0209, Hans Peder Martin Hansen, gift skomagersvend, 30, boede paa Heden. Født her i Sognet. Søn af træskomand Hansen i Odense
1868, 2908, 0409, August Holger Dam, 24, paa Hvilsberggaard ved Vejle. Søn af proprietair Dam til Lykkesborg
1868, 2908, 0309, Knud Gjersing, 1, søn af skolebestyrer Gjersing, Søndergade 7
1868, 0609, 1109, Hans Jørgen Larsen, enkemand og skomager, 86, paa Frederik den VII’ Stiftelse
1868, 1109, 1409, Rasmus Larsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jens Larsen, i Skræderhuset
1868, 1809, 2109, Peder Sophus Christensen, 1, søn af skrædder Niels Christensen, i Hunderupgade
1868, 2709, 0510, Hans Hansen, gift proppeskærer, 60, Pugestrædet
1868, 2709, 0310, Lars Nielsen, 2, søn af arbejdsmand N. Rasmussen, Vesterbro 84
1868, 2809, 0510, Udøbt dreng, 1 maaned, søn af mursvend C. V. Muldvad, paa Heden
1868, 2909, 0510, Frederik Ernst Caspar Drejer, ugift tobakspindersvend, 30, paa Klingenberg. Søn af skipper Carl Vilhelm Drejer i Assens
1868, 0310, 0510, Udøbt dreng, 6 maaneder, søn af politibetjent Vilhelm V. Broch, Kongensgade
1868, 0910, 1310, Hans Christian Pedersen, enkemand og skomager, 45, paa Fattiggaarden
1868, 0810, 1410, Carl Hermann Andersen, 4½, søn af bager N. Andersen, Vesterbro
1868, 1010, 1510, Hans Carl Ludvig Crone, gift detaillist, 49, i Vindegade. Født i Odense
1868, 1610, 2110, Hans Peder Christian Nielsen, gift snedker, 33, i Holsedore. Født i Nakskov
1868, 2110, 2710, Lars Rasmussen, gift arbejdsmand, 38, Grønnegade 20. Født i Storheden af Bogense
1868, 2210, 2910, Frederik Edvard Riemann, gift possementmager, 52, Vestergade 40
1868, 2610, 3110, Ernst Adolph Olsen, 9, søn af snedkersvend Carl Christian Olsen, Vindegade 66
1868, 0711, 1111, Niels Johan Eiby, 4, søn af smedemester Chr. Eiby, Pugestræde
1868, 1211, 1611, Christian Vilhelm Nicolai Waidtløff, 8 uger, søn af grosserer Waidtløff, paa Torvet
1868, 1711, 2311, Christian Johansen, ugift almisselem, 82
1868, 2411, 2811, Jørgen Valdemar Pedersen, 3 uger, søn af møllersvend N. Pedersen Lykke, Grønnegade
1868, 2411, 0112, Fritz Østergaard Christensen, saddelmagerlærling, 16, Fiskertorvet. Født i Faaborg. Søn af garver Christensen, Faaborg
1868, 0212, 0712, Udøbt dreng, 14 uger, søn af arbeidsmand Søren Hansen, Grønnegade
1868, 3011, 0712, Jens David Holm, 5, søn af skolelærer Holm, i Hunderup
1868, 0712, 1112, Peder Knudsen, enkemand og arbeidsmand, 60, Langgade
1868, 2712, 3012, Theobald Muderspach, 3, søn af Madsine C. c. Muderspach, Tvergade
1868, 0412, -, Nicolai Hendriksen, gift værtshusholder, 63, i Smedestræde
1869, 0201, 0901, Jørgen Pedersen, gift rugbrødbager, 68, Kongensgade. Født i Kjøng
1869, 0801, 1501, Hans Peder Carl Alexis Due, 5 maaneder, søn af fyrværker Due, paa Heden
1869, 0901, 1601, Hans Christian Andresen Salling, 2 maaneder, søn af Johanne Salling, i Asylgade
1869, 1701, 2601, Peder Gottfred Schænck, gift fisker, 68, Aagade. Født i Odense
1869, 3101, 0902, Hendrik Sørensen Most, gift skomagersvend, 38½, Holsedorestræde
1869, 3101, 0502, Christen Møller, gift forpagter paa Lundsgaard, 83, Vestergade
1869, 1601, 2301, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand R. Nielsen, Hunderup
1869, 0203, 0803, Jørgen Christian Peder Busch, 7 maaneder, søn af tobakshandler J. C. G. Busch, Kongensgade
1869, 0203, 0903, Dødfødt dreng, søn af værtshuusholder Jørgen Steffensen, paa Torvet
1869, 0203, 0803, Carl Frederik Jacobsen, 31, Odense. Søn af bødker Jacob Asmus Jacobsen, Odense
1869, 0603, 1203, Carl Christian Hassing, ugift snedkersvend, 24, Grønnegade
1869, 0503, 1103, Rasmus Christian Rasmussen, ugift tobakspindersvend, 62, Graabrødrestræde. Født i Hjallese
1869, 1103, 1803, Knud Rasmussen, enkemand og smedemester, 72, Graabrødrestræde. Født i Odense
1869, 1203, 1703, Jørgen Jensen Faaborg, 3 maaneder, søn af guldsmedsvend Chr. Faaborg, Tvergade
1869, 1503, 2003, Søren Christian Vestrin, 2, søn af skomager A. O. Vestrin, Vestergade
1869, 1403, 2003, Hans Peder Nielsen, gift fyrbøder, 41, Vindegade. Født i Odense
1869, 1203, 1803, Jørgen Carl Knudsen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand N. Knudsen, Hunderup
1869, 1203, 1903, Hans Frederik Ferdinand Jensen, 18, Overgade. Søn af tobaksfabrikant A. Jensen
1869, 2903, 0304, Knud Valdemar Krag, 8 maaneder, søn af møller F. C. Krag, Munkemølle
1869, 2603, 3103, Johan Frederik Dinsen, 1, søn af guldsmed J. F. Dinsen, Vestergade
1869, 0304, 0704, Johannes Evald Schouw, 1, søn af broderihandler Schouw, Fiskertorvet
1869, 0504, 1204, Georg Henrik Langhoff, 7, søn af maler A. F. Langhoff
1869, 0104, 0904, Hans Frederik Rasmussen, gift bagermester, 47, i Vestergade. Født i Odense
1869, 0404, 0904, Peter Steffen Rode Nielsen, ugift handelsbetjent, 28, Søn af afdøde overformynder R. Nielsen
1869, 0904, 1504, Marius Vilhelm Nielsen, 9 og 9 maaneder, søn af værtshuusholder N. Nielsen, Vestergade
1869, 1604, 2204, Ditlev Christian Ernst Bjørnsen, ugift skrædersvend og almisselem, 27, hjemmehørende i Nørre Lyndelse. Født i 12.7.1841 o Nørre Lyndelse. Søn af skomager Ditlev Bjørnsen sammesteds
1869, 1804, 2404, Frederik Thomas Thomsen, 1, søn af skomager T. Thomsen, Horsetorvet
1869, 2004, 2404, Ole Terkildsen Sundahl, gift dagleier, 43, Fattiggaarden
1869, 2304, 2704, Christian Hansen, 6, søn af arbeidsmand J. C. Hansen, Kongensgade
1869, 2504, 3004, Hendrik Bruhn, enkemand, væver og fattiglem, 68
1869, 0604, 1004, Laurentius Bertus Stegmann, 3 dage, søn af Birgithe Pedersen, Grønnegade
1869, 2804, 0705, Frederik Vilhelm Mikkelsen, 3 dage, søn af bødkermester Mikkelsen, Vestergade
1869, 2704, 0405, Ludvig Dahl Jürgensen, handelsbetjent, 18. Søn af kjøbmand L. B. Jürgensen
1869, 0105, 0705, Peder Christian Jensen, enkemand og skrædder, 76, Fattiggaarden
1869, 0505, 1105, Ove Christian Rasmussen, gift arbeidsmand, 59, paa Heden
1869, 0505, 1105, Jens Georg Lÿche, 3½, søn af skomagermester Carl Th. Løyche, Grønnegade
1869, 2305, 2805, Christian Henrik Kjærumgaard, 2, hos moderen i Claregade. Søn af slagter Kjærumgaard i Ribe
1869, 2405, 2805, Hans Christopher Julius Møller, 7 maaneder, søn af arbeidsmand H. Møller, Grønnegade
1869, 2105, 2805, Johan Frederik Holm, 2, søn af Edel K. D. Holm, Dandsestræde
1869, 2705, 0306, Peder Madsen, gift toldassistent, 58, Fiskertorvet. Født i Jylland
1869, 2805, 3105, Valdemar Petersen, 2½, søn af skomager f. Petersen, Overgade
1869, 3105, 0506, Jens Peder Marius Christian Henriksen, 9 maaneder, søn af M. Henriksen, Grønnegade
1869, 0405, -, Hans Peder Schlecht, ugift saddelmagersvend
1869, 0106, 0706, Rasmus Rasmussen, gift skomager, 48, Albanigade
1869, 0406, 0906, Lauritz Christian Hagen, 8, søn af skrædermester F. J. Hagen, Claregade
1869, 1206, 1806, Rasmus Christiansen, ugift uhrmagersvend, 27, i Hunderup. Født i Hunderup. Søn af huusmand Christian Hansen sammesteds
1869, 0806, 1406, Victor Bernhard Brodersen, ugift slagtersvend, 22, i Odense. Født i Odense. Søn af politibetjent P. Brodersen sammesteds
1869, 1206, 1706, Hans Peder Henriksen, 5 dage, søn af arbeidsmand N. Henriksen, Tvergade
1869, 2206, 2306, Dødfødt dreng, søn af Anne C. Hansen, i Vindegade 20
1869, 3006, 0607, Hans Peder Eriksen, enkemand og skomagermester, 62, Nørregade. Født i Odense
1869, 3006, 0507, Hans Jørgensen, gift bademester, 45, Albanigade
1869, 2806, 0607, Niels Møller Larsen, gift handelsbetjent, 29, Søndergade. Født i Fjeldsted. Søn af gartner Lars Nielsen sammesteds
1869, 0207, 0707, Frederik Jensen, gift værtshuusholder, 43, Kongensgade. Født i Odense
1869, 0407, 0707, Udøbt dreng, 2 timer, søn af F. Villumsen, Vindegade
1869, 0107, 0707, Jesper Ferdinand Hindsgaul, gift forvalter, 55, paa Sygehuset
1869, 0407, 1007, Henning Gregersen, gift snedkersvend, 59, Vesterbro. Født i Odense
1869, 1207, 1707, Mourits Andreas Berg, gift amtsforvalter etatsraad, 68, paa torvet. Født i Kjøbenhavn
1869, 1607, 2207, Georg Frederik Brodersen, enkemand, stadshaugtmand og forhen kjøbmand, 85, paa Flakhaven
1869, 2107, 2707, Andreas Frits Thaarup, gift skomagermester, 51, paa Klingenberg. Født i Odense
1869, 1807, 2407, Jens Christian Christiansen, gift brolægger, 36, paa Fattiggaarden. Født i Odense. Søn af Oline Larsen
1869, 2907, 3007, Carl Christian Hansen, gift daglejer, 68, i Søndergade 24
1869, 0408, 1008, Anders Ferdinand Andreas Møller, ugift klodsemager, 24, Kongensgade 7. Født i Skaarup Sogn. Søn af gartner A. Møller i Odense
1869, 1808, 2308, Johan Henrik Bryndel, ugift hattemagersvend og tilrejsende, 55, paa Fattiggaarden
1869, 2308, 2708, Hans Peter Sundahl, separeret og snedkersvend, 33, paa Fattiggaarden. Født i Odense, Frue Sogn. Søn af snedker Niels Henrik Sundal i Odense
1869, 2408, 3008, Carl Bjørnstjerne Evald Malmstrøm Harris Klavsen, 1½, søn af skolelærer Søren Harris Klavsen
1869, 2908, 0109, Dødfødt dreng, søn af værtshusholder Anders Nielsen, paa Klingenberg
1869, 2808, 0209, Andreas Heinrich Clausen, ugift guldsmedsvend, 23, paa Fattiggaardens Sygehus. Født i Odense. Søn af arrestforsvarer Nicolai Clausen
1869, 1109, 1609, Jens Jørgensen, enkemand og arbejdsmand, 56, paa Fattiggaarden
1869, 1009, 1609, Hans Nielsen, separeret mand og arbejdsmand, 78, paa Fattiggaarden
1869, 1509, 2009, Christian Mikkelsen, ugift tjenestekarl, 60, paa Langensø
1869, 2509, 3009, Ole Andersen, gift arbejdsmand, 68, i Tværgade. Født i Thorup
1869, 3009, 0510, Poul Sørensen, enkemand og skomagermester, 73, Vestergade 103
1869, 0410, 0810, Johan Ludvig Andersen, 18 dage, søn af porteur Anders Christiansen, Grønnegade 28
1869, 0310, 0810, Hans Hansen, ugift arbejdsmand, 73, paa Fattiggaarden
1869, 1610, 2010, Dødfødt dreng, søn af skrædder Andreas Ludvig Hansen, Graabrødrestræde
1869, 2010, 2310, Poul Johan Løngreen, 6 maaneder, søn af smedemester Frederik Vilhelm Løngreen, Vestergade
1869, 1810, 2310, Hans Frederik Meigaard Klug, 3 maaneder, søn af Mathea Ulrikke Hedevig Klug, i Staalstræde 31
1869, 2010, 2710, Morten Pedersen, gift smedemester, 58, Kongensgade 11. Født i Odense
1869, 0311, 0511, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Peder Christensen, i St. Knuds Kirkestræde 11
1869, 0710, 1310, Udøbt dreng, 18 dage, søn af Anne Cathrine Hansen, Vesterbro 41
1869, 1211, 1911, Michael Andreas Lerche, enkemand, 95, paa Flakhaven. Født i Odense
1869, 1511, 2011, Moritz Frederik Nielsen, bogbinderlærling, 18, søn af vævermester L. Nielsen. Født i Odense
1869, 2511, 2811, Kai Jørgensen, 1, søn af justitsraad og herredsfoged A. Jørgensen, i Kongensgade
1869, 2811, 0312, Georg Albert Frederik Rasmussen, 9 maaneder, søn af patrouillebetjent Andreas Rasmussen, Langgade 29
1869, 2911, -, Asmus Hansen, ugift kjøbmand, 86, Dandsestræde 2. Født i Flensborg
1869, 2811, 0612, Niels Carl Vilhelm Dobbel, gift former, 32, paa Heden 44. Født i Odense
1869, 0612, 1312, Frederik Ferdinand Poulsen, gift smedesvend, 54, paa Sygehuset. Født i Odense
1869, 0712, 1312, Johan Albert Emil Andersen Schrøder, 14, søn af Albertine Lovise Schrøder, i Vindegade 2
1869, 2012, 2712, Hans Carl Christensen, 1, søn af arbejdsmand P. Christensen, St. Knuds Kirkestræde
1869, 3112, 10011870, Hans Rasmussen, ugift røgter, 49, i Lunde Mølle
1870, 0201, 0801, Erik Hansen, gift og forhen møller, 83, i Villestofte
1870, 0801, 1301, Frederik Ferdinand Pedersen, 9 maaneder, søn af afskediget vagtmester Erik Pedersen, Heden 178
1870, 0901, 1401, Rasmus Jørgensen, ugift skrædder, 57, paa Fattiggaarden
1870, 1101, 1701, Jens Nielsen Kjær, enkemand og rendemester, 70, Vindegade
1870, 1701, 2401, Rasmus Hansen, enkemand og urtemand, 68, Heden 7
1870, 1701, 1901, Martin Frederik Cortes May, 18 timer, søn af handelsbetjent Fr. C. Chr. May, i Kongensgade
1870, 2001, 2501, Jens Vilhelm Hansen, 9 maaneder, søn af lysestøber S. Hansen, i Klaregade
1870, 2301, 3101, Hans Madsen (Kjærby), gift og forhen skytte paa Gyldensteen, 83, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Fraugde Kjærby
1870, 2301, 0102, Niels Peter Nielsen, 4, søn af rugbrødbager Peter Nielsen, i Kongensgade
1870, 2601, 0102, Frederik Thomas Thomsen, 2 dage, søn af skomager Thomsen, Horsetorvet 9
1870, 0102, 0802, Christian Vilhelm Bruun, ugift cigarmager, 32, Graabrødrestræde. Søn af kobbersvend Johan Peder Bruun sammesteds
1870, 0802, 1402, Frants Carl Bagger, 6½, søn af murmester Carl Christian Bagger, Kongensgade 37
1870, 0802, 1402, Hansinius Nielsen Rosenvinge, 6 maaneder, søn af skomager A. N. Rosenvinge
1870, 1202, 1702, Gustav Ferdinand Vilhelm Bünger, 1, søn af Anna Dorthea Engelbrechtsen, i Kragenhuus
1870, 1502, 1902, Hans Jørgen Hansen, gift arbejdsmand, 57, i Cancellihuset. Født i Veflinge Sogn
1870, 2202, 0103, Anders Jensen, gift tobaksfabrikant, 55, i Overgade. Født i Odense
1870, 2302, 0203, Peder Christensen, gift arbejdsmand, 49, i Holsedore 13
1870, 0103, 0403, Rasmus Lars Jørgensen Parbst, 3 uger, søn af Augusta Camilla Rasmussen, Albanigade 48
1870, 2702, 0703, Hans Christian Andersen, gift tømmersvend, 59, Hunderup Skov
1870, 2702, 0503, Christopher Schiøtz, enkemand, 72, i Tvangshuset
1870, 0703, 1303, Mathias Sebastian Andreasen, 7 maaneder, søn af patrouillebetjent Andreasen, Tværgade 20
1870, 2103, 2603, Laurits Carl Larsen, 3, søn af snedkersvend Niels Larsen, Grønnegade 26
1870, 2103, 2403, Anders Frederik Emil Andersen, 26, paa Fattigvæsenets Sygehus. Søn af arbejdsmand Jeppe Andersen, St. Hans Sogn
1870, 2503, 0104, Hans Marius Knudsen, 23 uger, søn af gaardmand N. Knudsen, Hunderup
1870, 0504, 0904, Rasmus Andersen, 3, søn af arbejdsmand Anders Jørgensen, Vindegade 58
1870, 0804, 1204, Peder Rasmus Pedersen, 16 dage, søn af enke Ane Margrethe Pedersen
1870, 1104, 1604, Vilhelm Carl Augustin Weimann, ugift kjøbmand, 41. Søn af husmand J. Weimann i Odense
1870, 1504, 2004, Henrik Johannes Joachim Krüger, 5 dage, søn af maler Krüger, i Pugestræde
1870, 2004, 2304, Udøbt dreng, 4 timer, søn af handskemager Bardram, Vestergade 44
1870, 2604, 0205, Ole Jensen, enkemand og fattiglem, 76, i Grønnegade
1870, 3004, 0505, Christian Vilhelm Jensen, 6 dage, søn af Ane Marie Olsen, i Hunderupgade 17
1870, 2804, 0405, Johannes Kold Petersen, 8 dage, søn af tømmersvend S. Petersen, i Langgade 17
1870, 0105, 0605, Carl Frederik Schmidt, enkemand og skomagermester, 69, Frederik VII’ Stiftelse
1870, 0405, 0905, Niels Rasmussen, gift arbejdsmand, 53, paa Heden. Født i Fjeldsted
1870, 1005, 1405, Frederik Vilhelm Haug, 1, søn af instrumentmager Chr. Haug, i Vestergade 46  
1870, 2105, 2505, Hans Nielsen, 14 dage, søn af bryggerkudsk J. Nielsen, i Tværgade
1870, 2205, 2705, Hans Peder Christian Hansen, 2, søn af møllerkudsk Peter Hansen, i Snapindhuset
1870, 3105, 0306, Edgar Dores Thomas Rymker, 1, søn af sømand Frederik Ludvig Rymker, Kongensgade 59
1870, 3105, 0406, Johannes Peter Christian Knud Leth, ugift assistent i Finansministeriet, 42, i Eilskouws Boliger
1870, 0206, 0806, Lauritz Peter Madsen, 14 dage, søn af arbejdsmand Peter Madsen, i Grønnegade 15
1870, 0806, 1306, Andreas Andersen, gift snedkermester, 28, Vestergade 73. Søn af væver Peter Andersen, i Stokkebro, Møgeltønder Sogn i Slesvig
1870, 0806, 1306, Frits Albert Christian Zilmer, ugift snedkersvend, 22, Bispens Plan. Søn af garver Henrik Herman Zilmer i Odense
1870, 1106, 1506, Rasmus Rasmussen, 1 dag, søn af brændevinsbrænder Rasmussen, Flakhaugen
1870, 2106, 2506, Lars Peder Andersen, 9, søn af Anders Jørgen Bøllemose, Vindegade 58
1870, 1906, 2706, Jens Frederik Helm Petersen, gift cancellieraad og boghandler, 59, Vestergade 27
1870, 2506, 2806, Peder Valdemar Madsen, 1, søn af Anne Marie Madsen, i Grønnegade 20
1870, 3006, 0406, Ludvig Carl Christian Balslev, 4½ maaned, søn af klubvært Jørgen Balslev, Overgade 10
1870, 0507, -, Julius Andersen, gift commissionær, 45, i Pugestræde. Født i Odense
1870, 0607, 0907, Dødfødt dreng, søn af hattefabrikant Jens Frederik Frederiksen, i Kongensgade
1870, 1407, 2007, Jens Pedersen Møller, gift arbejdsmand, 80, Heden 94
1870, 2507, 3007, Jens Carl Christopher Henrik Bynger, gift snedkermester, 37, Kongensgade 28. Født i Rostock
1870, 2707, 0208, Mads Pedersen, gift og forhen gaardmand i Bellinge, 52, Heden 56
1870, 0108, 0608, Niels Carlsen, gift arbeidsmand, 35, Langgade 21. Født i Rørup Sogn
1870, 0908, 1308, Hans Christian Peder Pedersen, 3 uger, søn af tømmersvend Henrik Pedersen, Langgade
1870, 0908, 1308, Axel Steffensen, 10 uger, søn af høker Jørgen Steffensen, Torvet 13
1870, 1208, 1708, Frederik Christian Henriksen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand J. Henriksen, paa Heden
1870, 1308, 1708, Jørgen Andreas Hansen, 17 dage, søn af tømmersvend Jørgen Christian Hansen, Søndergade
1870, 1508, 1808, Søren Emanuel Christoffersen, 3 uger, søn af guldsmed Rasmus Albert Christoffersen, Vestergade 36
1870, 2908, 0509, Lars Jensen, enkemand og garvermester, 78, Holsedore. Født i Frederiksværk
1870, 2908, 0309, Christian Madsen, enkemand og arbejdsmand, 71, Kragenhuus
1870, 0709, 1309, Peder Vilhelm Lindskov, gift, 58, i Vindegade 42. Født i Kjøbenhavn
1870, 2709, 0310, Carl Hugo May, 4½, søn af pharmaceut May, Langgade 27
1870, 3009, 0310, Georg Peter Henrik Holveg Christensen, 4 dage, søn af guldsmed Emil Christiansen, Vestergade
1870, 1010, 1410, Hans Peter Meyer, ugift fattiglem, 63, paa Fattiggaarden
1870, 1810, 2410, Viggo Lund, 4 maaneder, søn af mursvend Jens Frederik Lund, Holsedore 9
1870, 1610, 2210, Søren Jensen, gift røgter paa Amagergaard i Viggerslev Sogn, 58, Vesterbro 17. Født i Lundager
1870, 2210, 2710, Niels Hansen, 7 dage, søn af Karen Sophie Nielsen, i Hunderup
1870, 2810, 0111, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Jacobsen, i Langgade
1870, 3010, -, Frederik Traulsen Mehlby, enkemand og raadstuetjener, 75, Vesterbro 10
1870, 0511, 1111, August Vilhelm Julius Nicke, ugift filehugger, 34, Fattiggaarden
1870, 0811, 1111, Rasmus Hansen Rullehus, ugift fattiglem, 67, paa Fattiggaarden
1870, 1611, 2311, Harald Nielsen, 4 maaneder, plejesøn af karetmager Eriksen, Vesterbro 1
1870, 0412, 0912, Jens Laurits Christian Mathiesen, 11½, søn af snedkersvend Laurits Vilhelm Mathiesen, Grønnegade 32
1870, 0712, 1512, Christen Jensen, gift arbejdsmand, 53, Skræderhuset
1870, 0912, 1612, Peder Emil Carl Rose, 3 uger, søn af snedker R. G. Rose, i Langgade
1870, 1312, 1912, Peder Lund, gift skrædder, 59, i Pugestræde. Født i Odense
1870, 1712, 2312, Niels Daniel Dreyer, gift og forhen gjæstgiver, 79, Klaregade 22
1870, 2112, 2712, Frederik Christian Angelo, enkemand, urmager og fattiglem, 73, paa Fattiggaarden
1870, 2412, 3012, Hans Poulsen, ugift arbejdsmand, 44, Staalstræde 31
1870, 2812, 02011871, Morten Urop Andersen, 1, søn af arbejdsmand Anders Andersen, Hunderupgade 17
1871, 0201, 0501, Niels Andersen, enkemand og frugthandler, 52, Kongensgade
1871, 0401, 1001, Simon Mathias Johan Heinrich Petersen, gift pro… og forhen ejer af Kjeldstrupgaard, 62, i Kongensgade
1871, 0801, 1201, Johannes Frederik Nielsen, 7 uger, søn af arbejdsmand Lars Nielsen, Hunderupgade
1871, 0901, 1301, Lars Hansen, gift arbejdsmand, 55, Vindegade 82. Født i Bogense
1871, 1301, 2101, Christian Rasmus Arendrup, justitsraad og stiftsphysicus, 61, Vestergade 108
1871, 1801, 2301, Marius Julius Henrik Krohn, 6 maaneder, søn af bademester Fritz Krohn, Albanigade 29
1871, 2501, 3101, Jens Larsen, gift arbejdsmand, 41, paa Vesterbro. Født i Ubberud
1871, 2701, 0102, Lars Otto Meyer, 18 uger, søn af mursvend J. Meyer, i Albanigade 29
1871, 3001, 0402, Frederik Georg Nicolai Pedersen, 1, søn af arbejdsmand N. P. Pedersen, Vesterbro 45
1871, 0502, 1502, Peter Niels Ferdinand Granau, 14 maaneder, søn af skomagersvend Peder Ferdinand Granua, Holsedore 17
1871, 1202, 1802, Carl Julius Patges Kjær, 8 maaneder, søn af guldsmedesvend C. G. Kjær, i Holsedore 23
1871, 1402, 1802, Dødfødt dreng, søn af husmand Anders Christopher Johansen, i Hunderup Skov
1871, 2202, 2802, Johan Christian Limkilde, enkemand og kjøbmand, 83 og 9 maaneder, Vestergade 16
1871, 2502, 0303, Hans Hansen, ugift skomagersvend, 29. Født i Orte Sogn. Søn af strømpevæver Hans Hansen i Bolbro
1871, 1103, 1703, Mads Larsen, gift klodsemager, 23, Langgade 9. Født i Søndersø. Søn af arbejdsmand L. Larsen, i Odense
1871, 1903, 2703, Hans Møller, gift kasserer ved Fyens Stiftssparekasse og cancelliraad, 70, Hunderupvejen
1871, 2403, 3003, Johan Peter Giessing, gift …ejer af Odense Dampmølle, 44, paa Dampmøllen. Født i Sjælland
1871, 2703, 0304, Hans Poulsen, gift tømmersvend, 77, paa Heden. Født i Dalum Sogn
1871, 3103, 0504, Udøbt dreng, 8 dage, søn af artist Søren Nielsen Bentz, Vindegade 37
1871, 0904, 1704, Jørgen Jacob Lauritz Martin Paludan, jernbaneassistent, 19, Vindegade 54. Født paa Kuldekildegaard ved Slagelse
1871, 0704, 1304, Esbjørn Nielsen, gift arbejdsmand, 54, paa Fattiggaardens Sygestue
1871, 0804, 1304, Peder Larsen, gift røgter og fattiglem, 70, paa Fattiggaardens Sygestue
1871, 1304, 1904, Just Rasmus Andreas Justesen, 9 maaneder, søn af snedkersvend Michael Justesen, Tvergade 28
1871, 1304, 1904, Søren Jørgensen, 1½, søn af arbejdsmand Rasmus Jørgensen, Heden 48
1871, 1304, 1904, Søren Hansen, gift tjenestekarl, 52, paa Fattiggaardens Sygestue
1871, 1804, 2604, Gustav Ludvig Ferdinand Madsen, ugift smedesvend og fattiglem, 45, paa Fattiggaardens Sygestue
1871, 2004, -, Dødfødt dreng, søn af Jens Christian Larsen, Vesterbro 6
1871, 2504, 0105, Peter Johansen, 4 dage, søn af Maren Dorthea Johansen, Fattiggaarden
1871, 2804, 0405, Marius Christian Petersen, 9 maaneder, søn af tømrer Lars Petersen, Vesterbro 20
1871, 0105, 0805, Udøbt dreng, 5 uger, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, Kragenshuse
1871, 0705, 1205, Peder Nielsen, gift arbejdsmand, 45, paa Fattiggaardens Sygestue
1871, 1505, 1905, Christian Marius Thomsen, 10, søn af skomager T. Thomsen, paa Bispens Plan 9
1871, 2105, 2605, Udøbt dreng, 5 uger, søn af Sine Frederikke Caroline Kirstine Jørgensen, Vindegade 18
1871, 0106, 0506, Axel Theodor Nielsen, 5, søn af uhrmager J. C. Nielsen, i Vestergade
1871, 3105, 0706, Frederik Andersen Rose, gift bødkersvend, 60, Vindegade 16
1871, 0806, -, Knud Nielsen, ugift tjenestekarl, 52, paa Vesterbro. Født i Fraugde Sogn
1871, 1306, 1706, Jens Rasmus Hansen, enkemand og arbejdsmand, 31, Kragenshuse
1871, 1206, 1606, Jørgen Petersen, gift mursvend og fattiglem, 58, paa Fattiggaarden
1871, 2406, 2906, Jens Christian Mogensen, ugift arbejdsmand og fattiglem, 44, paa Fattiggaarden
1871, 2006, 2706, Hans Nielsen, gift arbejdsmand, 67, i Hunderup. Født i Gudbjerg
1871, 2606, 3006, Johan Joachim Gottlieb Stapel, enkemand og fhv. gartner, 87, Grønnegade 24. Født i Meklenborg
1871, 2906, 0307, Peder Hansen Holte, ugift bonde, 42, paa Fattiggaardens Sygestue. Opholdt sig i Tommerup Fattighus men var i Odense.
1871, 2906, 0307, Frederik Ferdinand Petersen, gift mursvend, 36, Vestergade 80
1871, 0107, 0507, Lars Rasmussen, gift bødkersvend, 47, Kragenshuse
1871, 3006, 0707, Mogens Hansen, gift arbejdsmand, 57, Dandsestræde
1871, 0207, 0407, Dødfødt dreng, søn af instrumentmager Christian Haug, i Vestergade
1871, 0607, 1107, Christian Peder Marcus Meilgaard, 3 maaneder, søn af Anne Marie riborg, Graabrødrestræde 31
1871, 0807, 1407, Jacob Frederik Jacobsen, 5½, søn af afdøde snedker Jacobsens enke, Langgade 35
1871, 1307, 1707, Aage Thomsen Nielsen, 10 maaneder, søn af uhrmager Jørgen Christian Nielsen, Vestergade 101
1871, 1507, 2007, Rudolph Johannes Frederik Henriksen, gift etatsraad og rector, 71, ved Odense Cathedralskole
1871, 1907, 2407, Hans Jørgen Hansen, 7 maaneder, søn af Kirstine Margrethe Hansen, i Skræderhuset
1871, 1907, 2407, Dødfødt dreng, søn af kontorist Steffen Pedersen, i Albanigade 27
1871, 2307, 2807, Jørgen Jacob Limkilde, gift kjøbmand, 82½, Vestergade 101
1871, 2607, 0108, Søren August Holst, 3 og 11 maaneder, søn af skomager S. Holst, Vestergade 50
1871, 2707, 0208, Johan Henrik Edsberg, forhen sognepræst i Søndersø, 90, Overgade 19
1871, 0108, 0508, Christian Kjær, 5, søn af guldsmed Kjær, Holsedore
1871, 0608, 0908, Ludvig August Michaeli, 8½, søn af skrædersvend Michaeli, Kongensgade 18
1871, 1108, 1608, Andreas Knudsen, ugift og forhen handelsbetjent, 35, Staalstræde 42. Født i St. Knuds Sogn. Søn af værtshusholder Mads Knudsen
1871, 1108, 1608, Jens Haarup, enkemand, fattiglem og skomager, 71, paa Fattiggaarden
1871, 1408, 1808, Hans Juul Knudsen, ugift kjøbmand, 95 og 9 maaneder, Vestergade. Født i Brylle. Søn af gaardmand Andreas Knudsen
1871, 2208, 2508, Jens Jørgensen, 6, søn af arbejdsmand R. Jørgensen, Heden 48
1871, 1309, 1809, Vilhelm Nicolai Petersen, 9, søn af grosserer W. Nicolai Petersen, paa Torvet
1871, 1009, -, Dødfødt dreng, søn af kjøbmand J. C. J. Waidtløff, paa Torvet
1871, 1609, 2109, Niels Jørgen Emil Larsen, 5 maaneder, søn af Gjertrud Marie Larsen, Heden 22. Født i Frue Sogn
1871, 1909, 2309, Gabriel Hendrik Puck, 8, søn af bødkersvend Puch, ved Munkemølle
1871, 2609, 0210, Jeppe Poulsen, gift paraplymager, 44, Klaregade. Født i Jylland
1871, 2409, 0210, Hans Henrik Hansen, 7 maaneder, hjemmehørende i Tommerup. Død paa Sygehuset
1871, 2909, 0310, Carlo Nicolai Limkilde, 3 uger, søn af kjøbmand Klemens Limkilde, Vestergade 101
1871, 0110, 0710, Johan Larsen Christensen, ugift sømand og fattiglem, 49, Fattiggaarden
1871, 0710, 1310, Jacob Asmus Jacobsen, gift bødkermester, 67, St. Knuds Kirkestræde 24
1871, 1210, 1910, Carl Arthur Knudsen, 6 maaneder, søn af Rasmine Knudsen, Heden 34
1871, 1210, 1810, Jens Peter Jensen, ugift, 23, tjente brændevinsbrænder Peter Knudsen, Vesterbro. Søn af husmand Jens Rasmussen i Tommerup
1871, 1310, 1810, Udøbt dreng, 11 dage, søn af Ane Cathrine Jacobsen, paa Fattiggaarden
1871, 1710, 2110, Jørgen Pedersen, enkemand og husmand, 64, Heden 74. Født i Glingsbjerg, Kjøng Sogn
1871, 1810, 2110, Peder Christian Nielsen, 14 dage, søn af Karen Johansen, paa Fattiggaarden
1871, 3010, 0611, Niels Ernst Fich, malermester, 70, Aagade 73
1871, 0411, 1011, Carl Rasmus Tscherning, gift og pensioneret lærer, 65, Vindegade 60.Født i Middelfart
1871, 0511, 0911, Rasmus Petersen, ugift murarbejder, 54, paa Fattiggaarden
1871, 0911, 1411, Hans Andersen, sømand, paa Fattiggaarden. Født i Harrendrup. Søn af Ane Hansen i Harrendrup
1871, 0911, 1411, Morten Sørensen, gift hattemager, 83, Graabrødrestræde
1871, 2011, 2111, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Anders Jensen, Vindegade 35
1871, 2811, 0412, Hans Jacob Zilmer, skræderlærling, 17, søn af afdøde garver Henrik Herman Zilmer. Født i Odense
1871, 1911, 2211, Udøbt dreng, 10 timer, søn af typograf Hans Ditlefsen, Vindegade 78
1871, 0912, 1512, Jacob Larsen, gift brændevinsbrænder, 52, paa Vesterbro. Født i Brylle
1871, 0812, 1512, Peder Hansen, gift røgter og fattiglem, 68, paa Fattiggaarden
1871, 2212, 2912, Knud Andreas Julius Hansen, 17 dage, søn af fuldmægtig Carl Chr. Gottlieb Hansen, Kongensgade 65
1871, 3012, 04011872, Jacob Peder Jacobsen, 16 uger, søn af husmand Christen Jacobsen, i Anderup
1867, 0501, 0901, Mathilde Petra Sørensen, 2, datter af former Johannes Sørensen, i Søndergade
1867, 0804, 1501, Ragnhilda Larsen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Larsen, Vestergade 9
1867, 0901, 1401, Elisabeth Frederikke Jørgensen, 4, datter af gartner Christian Jørgensen, Heden
1867, 1101, 1801, Charlotte Sørensdatter, enke, 74, Pugestræde. Høker Thomas Peder Pedersen
1867, 0901, 1501, Adamine Frederikke Koch, enke, 55, Munkemøllegade. Proprietær C. A. Forsberg
1867, 1801, 2301, Magdalene Bresson, enke, 80, Vestergade. Slagtermester Johan Spangenberg i Kjøbenhavn
1867, 1701, -, Jacobine Larsen, 72, Allesø. Husmand Lars Pedersen. Død i Graabrødrestræde under et besøg i Odense
1867, 2001, 2501, Karen Dorthea Hansen, 11 uger, datter af arbeidsmand Niels Hansen, i Skræderhuset
1867, 2001, 2501, Maren Pedersen, 36, i Grønnegade. Født i Frelstofte. Arbeidsmand Hans Nielsen
1867, 2001, 2601, Marie Schou, ugift, 71, Nørrebro. Datter af byfoged Schou i Kjerteminde
1867, 2401, 2801, Abelone Andersdatter, enke, 83, i Vindegade. Født i Ubberud. Brændevinskarl Christen Knudsen
1867, 2701, 3001, Udøbt pige, ½, datter af bogbinder Niels Gorm Østerbye, i Vestergade
1867, 0202, 0702, Anne Marie Pedersen, 9 maaneder, datter af diligencekudsk H. Pedersen, i Hunderupgade
1867, 0302, 0802, Louise Vilhelmine Emilie Rasmussen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen, Skræderhuset
1867, 0402, 0902, Ane Marie Petersen, ugift, 82, paa Heden
1867, 1202, 1602, Johanne Marie Jensen, 3, datter af ingenieurcapitain E. Jensen, Hunderupgade
1867, 1202, 1802, Maren Madsen, 31, i Munkehuset. Arbeidsmand Niels Christian Nielsen
1867, 1602, 2002, Dorthea Marie Larsen, ugift, 35, St. Knuds Kirkestræde
1867, 1802, 2302, Mathilde Marie Pedersen, 2 maaneder, datter af møllebygger Carl Pedersen, Heden
1867, 2202, 2802, Hedevig Greve, 30, i Graabrødrestræde. Født i Middelfart. Skrædersvend A. Michaelis
1867, 0103, 0503, Christiane Johanne Helfriede Christensen, 1 og 4 maaneder, datter af Hanne Christine Petrine Christensen, Dandsestræde
1867, 2702, 0503, Marie Christophersen, 38, i Albanigade. Arrestforsvarer og løitnant Ferdinand Rudolf Busch
1867, 0603, 1103, Helga Caroline Pedersen, 1 dag, datter af karetmager Jens Pedersen
1867, 0903, 1503, Juliane Frederikke Vilhelmine Demant, 57, Klaregade. Bager A. H. Hartvig
1867, 1103, -, Karen Steffensen, ugift jomfru, 58, i Vindegade. Født i Stige
1867, 1503, 1803, Laura Frederikke Larsen, 3½ uge, datter af handskemager L. Larsen, i Klaregade
1867, 1603, 2003, Caroline Amalie Madsen, 3 uger, datter af kaskjetmager M. Madsen, paa Heden
1867, 2103, 2603, Maren Rasmusdatter, enke, 47. Dagleier Kristen Rasmussen
1867, 2803, 0404, Severine Magdalene Holst, enke, 64, i Fr. VII’ Stiftelse. Smedemester Niels Eibye
1867, 3003, 0304, Anne Marie Jensen, enke, 45, Vesterbro. Født i Odense. Snedkersvend Niels Larsen Frydenlund
1867, 0504, 1104, Maren Pedersen, 82, i Adelstræde. Væver Carstensen
1867, 0404, 1204, Anne Jensen, enke, 79, boende i Albanigade. Født i Eiby. Gaardeier Peder Rasmussen Møllegaard i Hunderup
1867, 0104, 0804, Dødfødt pige, datter af Johanne Sophie Simonie Pedersen, paa Fattiggaarden
1867, 0704, 1204, Elise Frederiksen, 37, Vesterbro. Født i Bovense ved Nyborg. Bomuldsvæver Peder Pedersen
1867, 1004, 1504, Udøbt pige, 10 uger, datter af murmester Peder Poulsen, Skræderhuset
1867, 1904, 2504, Ane Marie Larsen, 11½, datter af arbeidsmand Lars Larsen, Vestergade
1867, 2304, 3004, Dorthea Marie Holst, enke, 74, i Kongensgade. Kjøbmand R. M. Lund
1867, 2704, 0405, Olivia Kirstine Nielsine Madsen, 3 maaneder, datter af muurmester H. Madsen, i Tværgade
1867, 2604, 0305, Christiane Marie Frydendahl, 6 maaneder, datter af landmand Frederik Frydendahl, i Kongensgade
1867, 3004, 0605, Emilie Caroline Christine Buch, 2, datter af smedesvend H. Buch, i Holsedore
1867, 0205, 0805, Barbara Marie Madsdatter, enke, 81, Fattiggaarden. Arbeidsmand Jacobsen af Rønninge
1867, 0705, 1005, Fanny Helene Lindberg, 1, datter af buntmager J. T. Lindberg, i Vestergade
1867, 1105, 1605, Karen Nielsen, enke, 63, Kongensgade. Avis… L. F. Hansen
1867, 1805, 2205, Hedevig Cathrine Hansen, 2, datter af skomager H. P. Hansen, paa Heden
1867, 2305, 2705, Thora Frederikke Pedersen, ½, datter af arbeidsmand P. Pedersen, Vesterbro
1867, 3005, 0506, Henriette Brandt, enke, 79, Fattiggaarden. Tjener Fr. Dæhlius
1867, 1906, 2406, Kirsten Jørgensen, ugift, 79, Heden. Født i Odense
1867, 1606, 2206, Ane Cathrine Larsdatter, enke, 76, Biskorup. Skovfoged Erik Larsen
1867, 1806, 2206, Mette Marie Anna Sevilla Theodorusdatter, enke, 73, Kongensgade. Arbeidsmand P. C. Pedersen
1867, 2806, 0407, Ane Cathrine Hansen, gift, 40, Klingenberg. Rugbrødbager Rasmus Rasmussen
1867, 0107 Kjøbenhavn, 0707, Marie Sophie Helene Borch, 41. Datter af uhrmager Borch i Odense
1867, 1407, 1907, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 78, i Bolbro. Gaardmand Christen Nielsen
1867, 1407, 1807, Maren Margrethe Andersen, 57, Overgade. Restaurateur C. F. May
1867, 1707, 2007, Lydia Veroni Vest, 8, datter af balletmester Veroni Vest, fra London
1867, 1807, 2207, Rasmine Hansine Cecilie Larsen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand J. Larsen, i Skræderhuset
1867, 2407, 3007, Karen Kirstine Nielsen, 53. Dreiersvend Drøger
1867, 2907, 0508, Nicoline Engelsted, frøken, 70, Vestergade
1867, 2607, 0108, Cecilie Margrethe Købke, enke, 87. Entrepreneur P. B. Købke
1867, 0908, 1408, Juliane Sophie Krogh, 29, Vestergade. Boghandler Th. Gunnestrup
1867, 1708, 1908, Dødfødt pige, datter af skipper Peder Fredr. Johansen, Vindegade
1867, 3008, 0309, Agnes Johanne Vagner, 10 uger, datter af kjøbmand A. C. M. Vagner, Vestergade
1867, 0409, 1009, Marie Kirstine Pedersen, enke, 52, Graabrødrestræde. Brændeviinsbrænder Hans Nielsen
1867, 0609, 1109, Ragnhilde Elisabeth Rasmussen, 6 maaneder, datter af kjøbmand H. J. Rasmussen, Vestergade
1867, 1009, 1409, Anna Vestrin, enke, 33, Munkemøllegade. Tobakspindersvend Pedersen
1867, 1209, 1609, Anne Hansine Larsen, 3 uger, datter af fragtmand Hans Larsen, Vesterbro
1867, 1309, 1609, Emma Marie Nielsen, 13 maaneder, datter af tømmersvend Hans Nielsen, Holsedore
1867, 0710, 1410, Johanne Kirstine Nielsen, enke, 62, Søndergade. Høker Niels Larsen
1867, 1510, 2310, Christiane Mathea Friis, enke, 75, Kongensgade. Pastor Ortmann paa Langeland
1867, 2110, 2810, Christiane Rasmussen, enke, 83, Holsedore. Bedemand og barbeer Chr. Prange
1867, 2010, 2410, Dødfødt pige, datter af Caroline Jørgensen, Staalstræde
1867, 2210, 2510, Udøbt pige, 14 dage, datter af guldsmed Christophersen, Vestergade
1867, 0111, 0711, Marie Cathinka Jensen, 19 dage, datter af muursvend M. Jensen, Vindegade
1867, 0611, 0911, Udøbt pige, 3 uger, datter af postbud P. Nielsen, Vindegade
1867, 1867, 0611, 0911, Olga Sophie Ludovica Hansen, 1 uge, datter af skuespiller G. C. Hansen, Vindegade
1867, 0811, 1411, Hedevig Camilla Hansen, 1, datter af skomager H. P. Hansen, Heden
1867, 1811, 2511, Ane Magdalene Nielsen, 71, Bag Skolen. Beendreier H. C. Hansen
1867, 1811, 2511, Karen Eriksen, ugift, 71, Kongensgade
1867, 2411, 2911, Christiane Nielsine Christine Flinch, 9 maaneder, datter af smedesvend A. Flinch
1867, 2611, 0312, Emilie Christiane Frederikke Henriette Hansen, 23. Datter af tobakspinder Hansen
1867, 2511, 0312, Anne Elisabeth Jensen, enke, 81, Paaskestræde. Væver P. J. Møller
1867, 0212, 0512, Ane Rasmusdatter, enke, 61, Vestergade. Arbeidsmand N. Rasmussen
1867, 0212, 0712, Ane Rasmusdatter, 59, Graabrødrestræde. Arbeidsmand R. Nielsen
1867, 1012, 1712, Kirsten Andersdatter, enke, 75, Fattiggaarden. Arbeidsmand Jeppe Jensen
1867, 1312, 1712, Udøbt pige, 6 timer, datter af steentrykker Hagen, Kongensgade
1867, 1712, 2312, Johanne Marie Mortensen, enke, 39, Kongensgade. Snedkersvend Niels Christensen
1867, 3112, -, Gunild Kirstine Olsen, enke, 85, i Vindegade. Snedker Jørgen Olsen
1867, 3112, 06011868, Johanne Christensen, 55, Claregade. Malermester Frederik Leisner
1867, 2512, 02011868, Johanne Pedersdatter, ugift, 83, Fattiggaarden
1868, 0501, 0801, Anna Augusta Dagmar Jørgensen, 1 time, datter af skrædersvend Lars Jørgensen
1868, 0701, 1301, Ane Olesdatter, 40, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand Niels Knudsen
1868, 0901, 1601, Jensine Georgine Hjorth, ugift, 63, paa Fattiggaarden
1868, 2301, 2801, Anne Marie Caspersen, 78, Fattiggaarden. Rebslager L. V. Hansen
1868, 2501, 3001, Emilie Frederikke Schmidt, 3 dage, datter af billedhugger Schmidt, Vestergade
1868, 1702, 2502, Lycia Charlotte Schmidt, enke, 77, Graabrødrestræde. Contorist Munch
1868, 2202, 2702, Marie Caroline Sophie Sass, 1, datter af enke J. F. C. Pløhn, Vindegade
1868, 2902, 0603, Charlotte Amalie Falch, enke, 74, paa Sygehuset. Skrædder C. Hansen
1868, 0503, 1003, Udøbt pige, 4 maaneder, datter af arbeidsmand A. T. Knudsen, Kirkegaardsalleen
1868, 1003, 1603, Marie Nielsen, enke, 80, Overgade. Skrædermester F. F. Jensen
1868, 1103, 1803, Mette Eleonore Poulsen, ugift, 66, i Grønnegade
1868, 1503, 2003, Nicoline Madsdatter, ugift, 44, paa Fattiggaarden
1868, 2903, 0404, Hansine Christine Larsen, 49, paa Heden. Smed A. Jensen
1868, 0104, 0604, Laura Nielsine Amalie Nielsen, 1, datter af Cathrine M. Nielsen, Vesterbro
1868, 0104, 0804, Martine Jensine Larsen, 1½, datter af arbeidsmand L. Larsen, paa Heden
1868, 2903, 0404, Anne Jensen, enke, 63, Vestergade. Rebslagermester Chr. Jørgensen
1868, 0504, 1004, Henriette Elfride Therese Fich, 18, datter af skomager H. J. Fich, Kongensgade
1868, 1504, 2004, Anne Kirstine Ibsen, ugift, 73, Fattiggaarden
1868, 1804, 2304, Karen Andersen, 89, Munkemosehuset. Murerhaandlanger F. Pedersen
1868, 2704, 0105, Caroline Jensen, 2, datter af tømmersvend A. Jensen, Vesterbro
1868, 0105, 0505, Agnes Marthica Jacobine Larsen, 6 uger, datter af skomager F. Larsen, Asylgade
1868, 1205, 1505, Marie Sophis Hansen, 5, datter af skomager H. P. Hansen, paa Heden
1868, 1305, 1805, Eleonore Christine Jensen, 5, datter af tømmersvend A. Jensen, Vesterbro
1868, 1105, 1605, Marie Kirstine Drabens, gift, 78, Slotsgade
1868, 1505, 2005, Anne Kirstine Jørgensen, 47, i Vigerslev. Gaardmand P. Chr. Lind
1868, 1705, 2205, Maren Kirstine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af brændeviinsbrænder H. Hansen, Vesterbro
1868, 1905, 2205, Frederikke Jørgine Hansine Prøvensen, 4½, datter af typograpf Jacob Prøvensen, Vindegade
1868, 1205, 2205, Dødfødt pige, datter af blikkenslager N. F. Baggesen
1868, 2905, 0206, Marie Kirstine Larsen, 5 dage, datter af landmand L. Jørgensen, Langgade
1868, 3105, 0406, Anna Lausen, 5 maaneder, datter af fuldmægtig E. Lausen, Vestergade
1868, 1806, 2206, Kirstine Frederikke Nicolaisen, 1, datter af smedesvend H. L. Nicolaisen, ved Assistents Kirkegaard
1868, 1706, 2206, Kirsten Hansdatter, ugift, 81, paa Fattiggaarden
1868, 2006, 2506, Margrethe Hemmingsen, enke, 76, Claregade. Musikus Hemmingsen
1868, 2106, 2606, Anne Margrethe Møller, enke, 74½, ved Assistents Kirkegaard. Undergraver N. Rasmussen
1868, 2606, 0107, Sophie Christine Svarer, 53. Muurmester P. C. Hansen
1868, 2606, 0307, Nicoline Rosalie Møller, ugift, 58, paa den gamle Latinskole. Datter af pastor Møller paa Taasinge
1868, 2906, 0307, Karen Johanne Knudsen, 39, Vestergade. Skrædder H. Jørgensen
1868, 0507, 1007, Marie Lovise Gierahn, ugift syjomfru, 80. Født i Kjøbenhavn
1868, 0807, 1407, Cecilie Møller, enke, 76. Født i Odense. Urtemand Jørgen Pedersen
1868, 1307, 1807, Marie Nielsine Bruun Jensen, 6 maaneder, datter af skrædder J. Bruun Jensen, Vestergade
1868, 1607, 2007, Ingeborg Marie Andreasen, 16 dage, datter af skibscapitain Andreas Andreasen, Grønnegade
1868, 1607, 1807, Dødfødt pige, datter af bager Ped. Th. Østerby, Vestergade
1868, 2107, 2507, Anne Margrethe Serve, 2 dage, datter af garver D. Serve, paa Heden
1868, 2707, 0108, Anne Elisa Petrine Petersen, 18, datter af tømmersvend Rasmus Pedersen, Vesterbro
1868, 2707, 3007, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Lars Larsen, Grønnegade
1868, 2707, 0108, Laura Tørgine Nielsen, 5 maaneder, datter af smedemester P. Nielsen
1868, 2507, 0208, Hedevig Elisabeth Holgine Albertine Koch, enke. Klædefabriknat Hirschfeldt
1868, 0706, 1206, Mette Marie Hansen, 17½, datter af H. P. Madsen, Kongensgade
1868, 1208, 1508, Ane Kirstine Johansen, 63, Fattiggaarden. Arbeidsmand A. Eriksen
1868, 1508, 2008, Bodil Marie Svendstrup, enke, 79, Fiskertorvet. Arbeidsmand H. Lindegaard
1868, 1708, 2108, Johanne Jacobine Nyeboe, ugift, 80, paa Hunderupgaard
1868, 2108, 2608, Marie Sophie Frederikke Frandsen, 53, Claregade. Buntmager A. Fr. Jubel
1868, 2008, 2608, Frederikke Adolphine, 10 dage, datter af Betty Rasmussen, Heden
1868, 2408, 2808, Henriette Hansen, 3 maaneder, datter af Johanne Kirstine Hansen, Fattiggaarden
1868, 2708, 0209, Birthe Kirstine Nielsen, 69, Claregade. Skrædder H. P. Pedersen
1868, 2808, 0309, Ulrikke Eleonore Colding, enke, 64, Hunderup. Kammerraad C. Trolle
1868, 2808, 0209, Kirsten Jørgensen, ugift, 54, Tvangsarbeidsanstalten
1868, 0409, 0909, Mary Berthelsen, 7 uger, datter af kjøbmand Berthelsen, Kongensgade
1868, 0909, 1409, Maren Knudsen, 4 uger, datter af arbeidsmand K. J. Larsen, Vesterbro
1868, 1309, 1709, Anne Mathilde Hansen, 3 uger, datter af tjenestekarl H. C. Hansen
1868, 1609, 2109, Andrea Marie Nielsen, 2 maaneder, datter af Karen Sophie Nielsen, Hunderup
1868, 1709, 2209, Stine Jørgensen, enke, 68, Fattiggaarden. Trompeter Jørgensen
1868, 0210, 0810, Mette Abelone Nyeboe, enke, 72, Hunderup. Justitsraad Berg
1868, 0510, 1010, Nielsine Nicoline Grøndahl, 3 uger, datter af arbeidsmand Chr. Grøndahl
1868, 0510, 1010, Caroline Vilhelmine Nielsen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand C. V. Nielsen, Vindegade
1868, 0410, 0810, Christine Frederikke Emilie Vandschneider, 11 uger, datter af bager Vandschneider, St. Jørgensgade
1868, 0710, 1310, Anne Sophie Frederikke Johansen,26, Søndergade. Tobaksfabrikant H. Delauran
1868, 1110, 1510, Christiane Bolette Marvig, enke, 82, Fattiggaarden. Skomager R. Aagaard
1868, 1110, 1510, Ane Marie Cathrine Hansen, ugift, 37, Fattiggaarden
1868, 1810, 2710, Maren Jeppesdatter, ugift, 49, Claregade
1868, 3110, 0511, Anne Kirstine Jensen, 45, Claregade. Arbeidsmand R. Pedersen
1868, 0311, 0911, Gjertrud Elisabeth Dorthea Larsen,2, datter af detaillist Anders Larsen, Kongensgade
1868, 1011, 1411, Marie Sophie Frederikke Hansen, 6 maaneder, datter af snedker H. C. Hansen, Claregade
1868, 1711, 2111, Maren Rasmussen, 35, Grønnegade. Arbeidsmand Søren Hansen
1868, 2411, 2511, Dødfødt pige, datter af snedker R. G. Rose, Hunderupgade
1868, 2511, 3011, Ane Jensen, ugift, 60, Fattiggaarden
1868, 0112, 0912, Laurine Meyer, enke, 72, Kongensgade. Pastor Muhle i Nørre Lyndelse
1868, 0512, 1112, Marie Christine Andersen, 2, datter af skomager J. F. Andersen, Søndergade
1868, 2012, 2812, Kirstine Elisabeth Pedersen, separeret, 60, i Hunderupgade. Fra muursvend P. Bardram
1868, 2212, 2912, Udøbt pige, 5 dage, datter af skrædersvend J. A. Jacobsen, Albanigade
1868, 2012, 2412, Sophie Dorthea Margrethe Rasmussen, ugift, 63. Datter af barber Rasmussen
1868, 2912, 02011869, Petra Bartholine Nielsen, 6 uger, datter af Anne R. Rasmussen, Pugestræde
1869, 0601, 1401, Laura Elisabeth Helene Starup, 44, Fiskertorvet. Datter af raadmand Starup
1869, 1001, 1501, Anna Kirstine Steffensen, 7 maaneder, datter af værtshuusholder A. Steffensen, i Korsgade
1869, 1401, 2001, Johanne Hansen, enke, 72, Graabrødrestræde. Tømmersvend Hans Hansen Søby
1869, 1901, 2301, Karen Rasmussen, 37, Hunderup. Arbeidsmand Rasmus Nielsen
1869, 1701, 2201, Amalie Mariane Hempel, 5, datter af klædefabrikant Hempel, i Klingenberg
1869, 2701, 0401, Eleonore Christine Schilling, enke, 86, Kongensgade. Sognepræst og consistorialraad Schiøtt i Verninge
1869, 0202, 0602, Nielsine Hansen, 24, Vestergade. Tobakshandler Jørgen Andersen
1869, 0402, 1102, Ane Kirstine Rasmussen, 73, Fr. 7’ Stiftelse. Skrædder H. C. Belschner
1869, 0502, 1002, Johanne Marie Abelone Hempel, 6, datter af landinspecteur C. Hempel, paa Høistrup
1869, 0702, 1202, Christiane Laurine Schmidt,74, Søndergade. Maler N. E. Fich
1869, 1602, 2202, Dorthea Marie Bertelsen, 73, Frederik 7’ Stiftelse. Skrædder J. Langaae
1869, 1902, 2402, Dagmar Mathilde Krohn, 7 uger, datter af bademester H. F. Krohn, Albanigade
1869, 1902, 2502, Maren Kirstine Rasmussen, 48, Langgade. Tømrer Niels Holm
1869, 1602, 2302, Johanne Antonetta Grünert,86, Vindegade. Artistdirecteur Diedrich Gautier
1869, 1802, 2402, Jutta Gerdina Kristiane Klavsen, 14, datter af lærer S. H. Klavsen, Smedestræde
1869, 2502, 0603, Anne Andersdatter, enke, 73, Kongensgade. Landmand Hans Simonsen
1869, 2402, 0203, Ane Sophie Henriette Fabricius, ugift, 82. Datter af sognepræst Fabricius
1869, 2802, 0603, Frederikke Engelstoft, 15, datter af biskop Engelstoft, Odense
1869, 0303, 1003, Karen Kruse, enke, 81, Graabrødrestræde. Skomagermester A. F. Barcholdt
1869, 0104, 0804, Anne Marie Jørgensen, ugift, 26, Vesterbro. Datter af møllerkarl Jørgen Hansen
1869, 0304, 0804, Laura Camilla Jørgensen, ½ maaned, datter af landmand Knud Jørgensen, Graabrødrestræde
1869, 3103, 0804, Elisabeth Hald, enke, 80. Proprietair K. F. Frederiksen til Skovsgaard
1869, 0604, 1004, Anna Frederikke Charlotte Bardram, 1, datter af kjøbmand J. V. Bardram, Vestergade
1869, 0804, 1404, Anna Christine Pedersen, 1½, datter af meelhandler H. Pedersen, Søndergade
1869, 1204, 1604, Johanne Marie Pedersen, 9, datter af tømmersvend L. Pedersen, Vesterbro
1869, 1604, 2104, Martha Juliane Hansen, 2, datter af klodsemager C. Hansen, Claregade
1869, 1604, 2204, Mathilde Augusta Marie Nielsine Schenck, 5, datter af afdøde fisker G. Schenck, Aagade
1869, 2404, 3004, Caroline Nielsine Marie Engberg, 32, Kongengade. Kjøbmand J. C. Olsen
1869, 2704, 0205, Johanne Marie Hansen, tjenestepige, 14, hos snedker Jessen i … Datter af huusmand H. Caspersen, i Høiby
1869, 3004, 0705, Anna Sophie Margrethe Sybille Lund, 37, Vestergade. Bødker Mikkelsen
1869, 0305, 0705, Hanne Sophie Clausen, 1, datter af Anne K. Hansen, Skræderhuset
1869, 0205, 0705, Anne Marie Elisabeth Pedersen, 1, datter af arbeidsmand N. J. Pedersen
1869, 2904, 0705, Kirstine Jensen, enke, 80, Fattiggaarden. Lars Diedrichsen
1869, 0905, 1305, Christiane Petroline Hansen, 3, datter af muursvend H. Christophersen, Kragenshuus
1869, 1705, -, Abelone Andersdatter, enke, 59, Hunderup. Gaardmand Niels Hansen, Lumby
1869, 1005, 1805, Kirstine Marie Madsen, 38, Munkemosehuset. Arbeidsmand N. Chr. Nielsen
1869, 0805, 1305, Dødfødt pige, datter af smedesvend C. E. Pedersen, paa Heden
1869, 1205, 1805, Elna Sophie Madsen, 2, datter af værtshuusholder J. Madsen, Vesterbro
1869, 1205, 1405, Camilla Christophersen, ½, datter af kjøbmand J. Christophersen, Vestergade
1869, 0905, 1405, Else Cathrine Andersen, 6, datter af porteur A. Christiansen, Grønnegade
1869, 0905, 1405, Henriette Marie Hansen, 30, Klingenberg. Cigarmager Leidecker
1869, 1205, 1905, Kirsten Nielsen, 43, Flakhaven. Bogbinder F. L. C. Henneberg
1869, 1905, 2405, Amalie Gummine Sander, 38, Overgade. Skomager J. L. Jensen
1869, 2105, 2705, Ane Marie Clausen, enke, 66, Vesterbro. Brændevinsbrænder J. Andersen Bred
1869, 2805, 0306, Andresine Rasmine Jørgine Christine Nielsen, 16, Fattiggaarden
1869, 2905, 0406, Christiane Bøgh, enke, 88, Huuses’ boliger. Kornmaaler Hansen
1869, 1706, 2306, Mette Marie Kirstine Jørgensen, 17, datter af vognmandskarl Lars Jørgensen, i Holsedore
1869, 2206, 2806, Karen Marie Nielsen, gift, 35, Kongensgade. Arbeidsmand J. C. Hansen
1869, 2506, 0107, Lorine Jensine Jensen, gift, 48, Pugestræde. Malermester L. Prange
1869, 1306, 1806, Anne Johanne Selboe, 44, paa Fattiggaarden. Slagtermester Peder Ibsen paa Vesterbro
1869, 0207, 0707, Kirsten Hansdatter, enke, 84, Kongensgade. Arbeidsmand Anders Christensen
1869, 0107, 0507, Sophie Amalie Hansen, 6 uger, datter af arbeidsmand H. Jacobsen, Langgade
1869, 0707, 1307, Anna Christiane Nielsen, 1, datter af kjøbmand J. V. Nielsen, Vestergade
1869, 1307, -, Jacobine Sophie Alhede Svindstrup, enke, 59. Urtekræmmer Chr. Struch i Kjøbenhavn
1869, 1607, 2207, Maren Christensen, enke, 83, Heden 48. Væver Jørgen Hansen
1869, 0108, 0408, Anne Cathrine Frederikke Elisabeth Hansen, 4 uger, datter af væver Niels Hansen, Holsedore 9
1869, 0108, 0408, Johanne Frandsen, 6 maaneder, datter af postbud F. C. Frandsen, Vindegade 65
1869, 0308, 0708, Else Cathrine Nielsen kaldet Sommer, sindssvag, 50, Fattiggaarden
1869, 02508, 1008, Thyra Alexandra Dagmar Rasmussen, 6, datter af handelscommissionair Rasmussen, Villa kvarteret. Født i Vejle
1869, 1008, 1408, Kirstine Charlotte Magnus, ugift, 60, i Slotsgaden, St. Hans Sogn
1869, 0607, 1207, Nielsine Petrine Rasmussen, 16, datter af arbejdsmand P. Rasmussen, i Langgade
1869, 2808, 0609, Maren Hansen, enke, 89, i Tværgade. Skorstensfejer C. Gottschalt
1869, 1109, 1609, Christine Frederikke Steenberg, ½, datter af Agnete Stenberg, Heden 18
1869, 1509, 2009, Mette Kirstine Rasmussen, 6, datter af daglejer Rasmus Rasmussen, Fattiggaarden
1869, 1909, 2309, Christine Marie Tørring, 13 dage, datter af tobaksfabrikant Tørring, Vestergade
1869, 2809, 0410, Johanne Margrethe Elisabeth Gravenhorst, 77, Vestergade. Datter af distriktslæge Gravenhorst
1869, 2909, 0510, Elina Møller f. Nielsen, enke, 66, i Kongensgade. Skuespiller J. P. Møller
1869, 2409, 2709, Cathinka Marie Jørgensen, 1 dag, datter af arbejdsmand Peter Jørgensen, i Asylgade
1869, 0310, 0810, Udøbt pige, 2 dage, datter af tjenestepige Johanne Kirstine Jørgensen
1869, 0310, 0910, Juliane Christine Bonnesen, enke, 72, Pugestrædet. Sadelmager Seidenflod
1869, 0710, 1410, Bolette Jørgensen, enke, 59, i Kongensgade. Tømmermester A. C. Augustinus
1869, 1110, 1610, Anna Catharine Hansine Zenfraff, 38, Overgade. Skomager Rosenvinge
1869, 2810, 0211, Sophie Hansdatter, 56, Kirkegaardsalleen 15. Bødker J. C. Richardy
1869, 0111, 0411, Augusta Caroline Larsen, 1, datter af Bine Olsen, Hunderupvejen
1869, 0311, 0811, Anna Clausen, 12½, datter af guldsmed N. Clausen, Vestergade 22
1869, 0911, 1311, Johanne Marie Nielsen, 8 maaneder, datter af spisevært Niels Christiansen, Søndergade
1869, 1211, 1811, Abelone Kirstine Petersen, ugift, 57, i Kongensgade
1869, 1311, 2011, Frederikke Amalie Giersing, enke, 82, Søndergade. Kammerraad N. Giersing paa Mørup pr. Sorø
1869, 1711, 2211, Hedevig Cathrine Brochmann, enke, 79, Huses boliger. Skomager S. Brochmann
1869, 1611, 2211, Anna Cathrine Wirth, ugift, 79, Vestergade. Datter af sognepræst Wirth ved Frue Kirke
1869, 2011, 2611, Marie Christine Hansine Jensen, 48, Langgade 13. Arbejdsmand Peder Hansen
1869, 2211, 2911, Kirsten Hansen, enke, 62, Heden 68. Murer Jørgen Johansen
1869, 1911, 2511, Else Kathrine Brandt, enke, 67, Kongensgade. Forpagter K. Brandt
1869, 2911, 0412, Anne Marie Hansen, enke, 34, i Asylgade. Bundtmagersvend David M. Frederiksen
1869, 1012, 1712, Anne Kirstine Busch, enke, 66, i Vestergade. Smedemester K. Eibye
1869, 2012, 2712, Maren Jørgensen, 69, i Paaskestræde. Spindemester Andreas Petersen
1869, 2112, 2712, Johanne Marie Nielsen, ugift, 56, paa Fattiggaarden
1869, 2612, 3012, Udøbt pige, 4 uger, datter af Caroline Nielsine Nielsen, Holsedore 18
1869, 2012, 2412, Christiane Pedersen, 10, datter af arbejdsmand Peder Christensen, Grønnegade 28
1869, 2512, 3112, Johanne Birch f. Andersen, 34, Søndergade. Former Th. Birch
1869, 0711, 1211, Anne Marie Hansen f. Hahn, enke, 69, Bangs Boder. Arbejdsmand Hasen
1870, 0301, 0701, Karen Knudsen f. Larsen, 37, Langgade 27. Arbejdsmand Anders Knudsen
1870, 0201, 0701, Cathrine Marie Holst f. Koch, fraskilt kone, 49, Fattiggaarden. Fra kobbersmed Holst
1870, 0301, 0701, Caroline Hansen, enke, 80, i Snapindhuset. Fæster Hansen
1870, 0501, 1201, Mette Sofie Nielsen, 65, Heden 12. Høker R. Johansen
1870, 0701, 1201, Rasmine Annesine Mortensen, 14, datter af arbejdsmand Niels Mortensen, Vesterbro 40
1870, 0801, 1401, Anne Rasmusdatter, enke, 90, i Bolbro. Smed Hans Nielsen
1870, 1401 ,1701, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen, i Vindegade 28
1870, 1301, 1901, Maren Larsen, ugift, 63, Vindegade
1870, 1501, 2001, Kathinka Marie Nielsine Nikolajsen, 4 og 9 maaneder, datter af snedkersvend H. L. Nikolajsen, Heden 15
1870, 1901, 2401, Camilla Clementine Josephine Andreasen, 9, datter af skomagersvend Lars Chr. Andreasen, Holsedore 41
1870, 2101, 2401, Udøbt pige, 16 dage, datter af instrumentmager Haug, i Vestergade
1870, 2201, 2401, Dødfødt pige, datter af snedkersvend R. G. Rose, i Skræderhuset
1870, 0302, 0802, Sophie Bruun, enke, 74, i Kirkegaardsalleen 25. Skomager H. Johansen
1870, 0202, 1002, Hanne Christine Saxild, 69, paa Bispensplan. Opsynsmand Peder Hansen
1870, 0602, 1002, Kirsten Nielsen ogsaa kaldet Rasmussen, ugift, 53, Fattiggaarden
1870, 0702, 1402, Anna Elisabeth Hallum, syjomfru, 63, i Claregade. Født i Varde
1870, 1002, 1502, Udøbt pige, 17 uger, datter af smedesvend Marius Lefevre, Kongensgade 13
1870, 1602, 2102, Anne Marie Rasmussen, enke, 74, i Vestergade. Korporal Clausen
1870, 2102, 2602, Anna Rasmussen, enke, 66, Vindegade 40. Arbejdsmand Christen Ulrik Hansen
1870, 2202, 0103, Anna Christine Marie Knudsen, 1, datter af murer Niels Knudsen, Heden 15
1870, 2002, 2502, Bertha Petrea Charlotte Brandt, 13, datter af kjøbmand Ernst Brandt, i Vestergade
1870, 2202, 2502, Udøbt pige, 6 uger, datter af kjøbmand Christensen, i Vestergade
1870, 2502, 0403, Jensine Petrine Dorch, 35, Albanigade 15. Tømmermester A. Bertelsen
1870, 2802, 0403, Karen Margrethe Nissen, 7 maaneder, datter af detaillist P. Nissen, Overgade 15
1870, 2802, 0503, Marie Cathrine Høhne f. Hellesen, præsteenke, 94, Klaragade 19
1870, 1002, -, Dødfødt pige, datter af træskomand Jens Chr. Larsen, Vesterbro 6
1870, 0403, 1003, Emilie Christine Olsen, 13, datter af skomager C. J. Olsen, Vesterbro 12
1870, 0503, 1003, Karen Andersdatter, enke, 77, Bispensplan 6. Kludesamler Mads Frandsen
1870, 0603, 1103, Anna Jensen, enke, 54, i Overgade. Tobaksfabrikant A. Jensen
1870, 0903, 1603, Anna Dorthea Giersing, 6, datter af skolebestyrer F. Giersing, Søndergade
1870, 1903, 2403, Anne Dorthea Hansen, ugift almisselem, 76, paa Fattiggaarden
1870, 2303, 2603, Meta Cathrine Hansen, 9 maaneder, datter af Maren Kirstine Hansdatter, i Klaregade 13
1870, 2603, 0104, Kirsten Knudsen, 43, Kirkegaardsalleen. Smedesvend Rasmus Jensen
1870, 2703, 0104, Christiane Knudsen, 40, Hunderupvejen. Tømmersvend H. Larsen
1870, 0104, 0404, Dødfødt pige, datter af værtshusholder Jens Madsen, Vesterbro 40
1870, 0404, 0904, Dorthea Christine Greve, 52, hos klokker Jensen, Overgade 15. Datter af skrædder Greve i Odense
1870, 1404, 2004, Caroline Marie Poulsen, ugift, 73, Eilschoues Boliger
1870, 1704, 2304, Elise Henriette Antonette Drejer, 55, i Kirkegaardsalleen i Odense. Datter af sadelmager Drejer
1870, 2104, 2804, Birthe Marie Christensen, enke, 60, i Dandsestræde. Daglejer Johan Petersen
1870, 2004, 2804, Henriette Charlotte Sophie Holm, 77. Datter af sognepræst Berthel Holm til Allested og Vejle
1870, 2104, 2904, Anna Lovise Nielsen, 15, datter af brolægger Nielsen, Holsedore 27
1870, 2404, 2804, Dødfødt pige, datter af Oline Naskou, i Paaskestræde
1870, 0404, 0904, Albertha Marie Rasmine Jørgensen, 1, datter af Anne Marie Madsen, hos spisevært Duch, Vesterbro 15
1870, 2804, 0405, Johanne Kroll Petersen, 8 dage, datter af tømmersvend S. Pedersen, i Langgade 17
1870, 0905, 1605, Andrea Vilhelmine Cathrine Hansen, enke, 64, Pugestræde 63. Kobbersmedsvend J. M. Tydsk
1870, 1105, 1705, Sophie Henriette Johansen, 3, datter af Johanne Hansen, i Kirkegaardsalleen
1870, 1605, 2105, Louise Frederikke Sophie Bekker, 16, datter af handskemager I. Bekker, paa Vesterbro 27
1870, 2005, 2505, Anne Tøgersdatter, 71½, i Graabrødrestræde 21. Arbeidsmand Anders Rasmussen
1870, 2805, 0306, Johanne Cathrine Jensen, 9, datter af arbeidsmand Christian Jensen, Skræderhusene
1870, 2505, 3105, Cathrine Hansine Nielsen, ugift, 36, i Bolbro
1870, 2605, 0106, Louise Henriette Roepstorff, ugift conventualinde, 86, i Odense adelige frøkenkloster
1870, 0806, 1306, Andersine Vilhelmine Johansen, 13 dage, datter af ugift fruentimmer A. V. Johansen, Holsedore
1870, 1306, 1706, Ellen Tychsen, ½, datter af kjøbmand Carl Tychsen, Kongensgade
1870, 1706, 2306, Nielsine Christine Larsen, 25, Vesterbro 34. Skomager H. P. Olsen
1870, 1870, 1406, -, Adelaide Carola Duodeuma Finella Steenberg, 1, datter af sognepræst Steenberg i Sanderum, paa Torvet
1870, 1406, 2306, Marie Kirstine Føns, 1 dag, datter af skomagersvend H. P. Føns, Vesterbro 76
1870, 0807, -, Karen Marie Hansen, i Kongensgade. Datter af husmand Hans Jessen Pedersen i Ravnebjerg
1870, 0407, 1307, Johanne Christine Pedersen, ugift tjenestepige, 18, i Vestergade
1870, 1307, 1907, Ane Marie Sørensen, enke, 95, Overgade 6. Glarmester Arbegast
1870, 1807, 2107, Hanne Broch, 3 maaneder, datter af politibetjent Vilhelm Valdemar Broch, Tværgade
1870, 1807, 2307, Nielsine Christine Olsen, 7 uger, datter af skomagersvend Herman Peder Olsen
1870, 2007, 2307, Ane Marie Hansen, 5 uger, datter af tjenestekarl Niels Hansen, Holsedore 13
1870, 0608, 1108, Marie Christine Cecilie Pagh, 15, datter af saddelmager Pagh, Vestergade
1870, 0608, 1008, Gjertrud Jacobsdatter, enke, 77, paa Fattiggaarden. Lars Nielsen i Dandsestræde
1870, 1308, -, Dorthea Marie Larsen, 26, Grønnegade 14. Arbejdsmand Niels Hansen
1870, 1308, 1708, Henriette Rasmussen, 4, datter af konditor Rasmussen, Vestergade 3
1870, 1408, 1708, Sophie Amalie Rasmussen, 3, datter af konditor Rasmussen, Vestergade 3
1870, 1708, 1808, Dødfødt pige, datter af Mette Marie Hansen, i Vindegade
1870, 1608, 1908, Magda Hedevig Pagh, 8 maaneder, datter af kjøbmand Th. Pagh, Fiskertorvet
1870, 1908, 2608, Palmilla Cecilie Hjersted, enke, 76, Fattiggaarden. Niels L. Møller
1870, 2808, 0209, Laurine Rasmine Bolette Larsen, 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Larsen, i Skræderhuset
1870, 0209, 0709, Karen Pedersdatter, ugift, 75, hos murermester Jørgensen, i Kongensgade
1870, 0509, 0709, Jenny Julie Sophie Bruun Jensen, 11, datter af skrædder Bruun Jensen, i Vestergade
1870, 0309, 1009, Maren Larsen, 27, Staalstræde 44. Fragtmand Andreas Nielsen
1870, 1809, 2309, Nielsine Andriette Harmsen, 31, i Vestergade. Saddelmager G. Henriksen Pugh
1870, 2009, 2309, Theodora Maria Jørgensen, 2 dage, datter af bager Jørgensen, Kongensgade
1870, 2209, 2909, Karen Marie Mortensen, 66, i Frederik d. VII’ Stiftelse. Tjenestekarl J. Larsen
1870, 2709, 0410, Anne Kirstine Hansen, 36, i Albanigade. Gaardskarl Lars Andersen
1870, 2809, 0510, Maren Frederiksen, enke, 77, ved Munkemølle. Justitsraad Weinholt
1870, 0310, 0810, Bodil Nielsdatter, 48, Dandsestræde 10. Murhaandlanger Hans Mogensen
1870, 1710, 2210, Marie Nielsen, enke, 74, paa Vesterbro. Valkemester Lars Jensen
1870, 1510, 2010, Charlotte Amalie Rasmussen, 70, Grønnegade 24. Gartner J. J. G. Stapel
1870, 1911, -, Sophie Amalie Holm, enke, 59, i Kjerteminde. Fuldmægtig Westphalen
1870, 0312, 0612, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Peder Hansen, i Bjerggade
1870, 0312, 0712, Anne Marie Nielsen, ugift, 24, Kongensgade
1870, 0612, -, Clementine Christine Cathrine Grill. Assistent E. Grill
1870, 1312, 1912, Maren Hansen, 48, paa Vesterbro 22. Høker A. Jørgensen
1870, 2412, 3012, Henriette Kirstine Hansen, ½, hos H. Rasmussen, St. Knuds Kirkestræde. Datter af Marie Kirstine Hansen
1870, 3012, 04011871, Julie Hansine Rasmussen, 1, datter af høker Hans Rasmussen, Langgade 13
1871, 0601, 1301, Bona Julie Bang, ugift, 30, Søndergade. Datter af afdøde sognepræst L. P. Bang
1871, 0701, 1301, Jensine Pouline Kornbek f. Frandsen, enke, 59, Pugestræde. Murmester P. Kornbek
1871, 0801, 1301, Eleonora Ulrikke Rasmussen, 9 maaneder, datter af smedesvend Rasmussen, i Dandsestræde 10. Født i Frue Sogn
1871, 1001, 1601, Charlotte Christiane Frederikke Bøhmer, 60. Datter af major L. C. Bømer
1871, 1501, 2001, Elisabeth Jørgensen, 66, Kirkegaardsalleen 13. Skomagersvend Johan Frands Frederiksen
1871, 1701, 2501, Ida Lovise Hansen, 69, i Hunderup. Husmand Peder Hansen
1871, 2701, 0302, Mette Marie Petersen, 54, Vindegade 57. Født i Odense. Politibetjent Johan Peter Brorsen
1871, 2901, 0302, Udøbt pige, 4 dage, datter af kleinsmedsvend Carl Peder Lundstrøm, Tvergade 28
1871, 2901, 0302, Bertha Nielsine Poulsen, 4 uger, datter af Ane Cathrine Nielsen, Klingenberg 12. Født i St. Hans Sogn
1871, 0402, 0902, Bodil Hansen, enke, 79, paa Fattiggaarden. Arbejdsmand Chr. Madsen
1871, 0702, 1302, Martine Margrethe Carlsen, 16, datter af saddelmager Peder Linde Carlsen, Klaregade 24. Født i Rørup Sogn
1871, 0702, 1302, Christiane Sophie Christiansen, ugift tjenestepige, 24, paa Thinghuset.
1871, 1402, 1802, Ane Thuesen, 45, Vindegade 32. Arbejdsmand Jens Hansen
1871, 1402, 1802, Thyra Eline Meyling, 1 og 9 maaneder, datter af grosserer Carl Meyling, Kongensgade 17
1871, 1602, 2202, Eline Christine Andresine Jørgensen, 10 uger, datter af arbejdsmand Albrecht Jørgensen, Holsedore 37
1871, 2102, 2802, Marie Amalie Jørgensen, 45, Paaskestræde 27. Født i Rørup Sogn. Tømmersvend Rasmus Jørgensen
1871, 2302, 2802, Anne Ulrikke Marie Christine le Fevre, 8 dage, datter af smedesvend le Fevre, Vindegade 54
1871, 2402, 0203, Eline Cathrine Kæstel, 26, Paaskestræde. Slagtermester Heinrich Carl Christian Drue
1871, 0603, 1003, Thomasine Christiansen, 4 og 9 maaneder, datter af skipper Christen Christiansen, Fiskertorvet
1871, 1103, 1403, Hanne Marie Jørgensen, 4, datter af pedel Jørgensen, paa Latinskolen
1871, 2203, 2703, Andrea Margrethe Pedersen, 7 maaneder, datter af farver N. Petersen, Vestergade 93
1871, 2403, 3003, Anne Cathrine Elisabeth Rasmussen, 65, Vesterbro 33. Værtshusholder Peder Christian Pedersen
1871, 2803, 0304, Grethe Tegen, 42, i Kongensgade. Født i Jylland. Maskinbygger C. Guldbech
1871, 0204, 0804, Karen Nielsdatter, 63, Tvergade 8. Født i Vissenbjerg Sogn. Arbejdsmand Peder Larsen
1871, 0204, 0604, Vivekke Juliane Møller, 7, datter af farver L. Møller
1871, 0704, 1304, Else Marie Andersdatter, 55, Grønnegade 26. Arbejdsmand og stenhugger Peder Jensen
1871, 1604, 2204, Maren Offersen, ugift tjenestepige, 76, tjente hos bogbinder Østerby, Vestergade. Født i Skalbjerg, Vissenbjerg Sogn
1871, 2104, -, Anna Vilhelmine Caroline Hedevig Vahlmann, 11 maaneder, datter af lærer ved den katolske Skole Jens Poul Vahlmann, Kongensgade 21
1871, 1904, 2504, Anne Marie Christensen, ½, datter af drejersvend Andreas Christensen, Kirkegaardsalleen
1871, 2904, -, Anne Rasmussen, enke, 71, Staalstræde 31. Smed Niels Christiansen i Hjallese
1871, 3004, 0605, Doris Francisca Margrethe Sophie Poulsen, 35, Vesterbro. Markforvalter Haugsted
1871, 0205, 0905, Anna Didrikke Feldthusen, 9½, datter af afdøde snedkersvend Christian Didrik Feldthusen, Langgade 35
1871, 0905, 1505, Ane Rasmussen, enke, 78, Fattiggaarden. Peter Joseph
1871, 2305, 3005, Christine Jacobine Svendsen, enke, 80, i Klaregade 12. Kjøbmand N. D. Dreyer
1871, 2605, 3105, Ane Johanne Christensen, 37, Kragenshuus. Arbejdsmand Jens Rasmus Hansen
1871, 3005, 0706, Anne Hansen, 29, Vesterbro 22. Arbejdsmand C. P. Andersen
1871, 3105, 0506, Marie Hansen, 1, datter af uhrmager Lars Hansen, Fiskertorvet 10
1871, 0306, -, Karenmarie Rasmussen, 16, Pugestræde. Datter af husmand A. Andersen i Høime, Sanderum Sogn
1871, 0706, 1006, Caroline Vilhelmine Kirstine Zilmer, 8 maaneder, datter af handskemager C. F. J. Zilmer, Munkemøllestræde
1871, 0806, 1506, Else Marie Nielsen, 55, Grønnegade 30. Tømmersvend C. H. Hansen
1871, 1306, 1606, Ellen Kirstine Simonsen, 48, Kirkegaardsalleen 15. Arbejdsmand Hans Christensen
1871, 1806, 2306, Maren Sophie Hansen, 41½, Kongensgade. Snedker Laurits Vilhelm Mathiesen
1871, 2106, 2606, Thora Frederikke Vilhelmine Elisabeth Petersen, 2, datter af kleinsmed W. F. Petersen, paa Heden
1871, 2406, 2906, Karen Cathrine Nielsine Olaugusta Nilson, 8 maaneder, datter af smedemester Nilson, i Vestergade
1871, 2107, 2607, Marie Larsen, ugift fattiglem, 69, paa Sygehuset
1871, 2607, 0108, Johanne Margrethe Johansen, enke, 48, Kragenshus. Tømmersvend Fr. Johansen
1871, 0608, 0908, Augustine Charlotte Jørgensen, enke og fattiglem, 67, paa Sygehuset. Jochum Johan Tidemann
1871, 0908, 1508, Gjertrud Marie Mortensdatter, enke, 51, Fattiggaarden. Brolægger Jens Christian Christensen
1871, 1108, 1608, Kirstine Larsen, enke, 85, paa Heden. Tømrer Hans Poulsen
1871, 2008, 2308, Pouline Hansine Rasmine Werner, 5 uger, datter af karetmagersvend J. G. Werner, Grønnegade 9
1871, 0209, 0609, Ane Marie Mortensen, 10, datter af daglejer Niels Mortensen, Vesterbro 40
1871, 0409, 1109, Marie Hansen, enke, 55, Graabrødrestræde 29. Skomagermester Köhler
1871, 0709, 1209, Ane Kirstine Poulsen, 8 dage, datter af arbejdsmand Jens Poulsen, i Hunderup
1871, 1709, 2109, Anna Kirstine Nielsen, 2, datter af landmand Niels Nielsen, paa Heden 34
1871, 2209, 2709, Karen Sophie Petrine Lauritzen, 1½, datter af Emma Kammine Frederikke Hansen, Bispensplan 6
1871, 2309, -, Alberta Johanne Vedel, 5 maaneder, datter af Telma Franziska Adelheid Brehm, Heden 118
1871, 2809, 0510, Ane Marie Hansen, 32, Holsedore. Daglejer Hans Christian Christophersen
1871, 0310, 0910, Birthe Marie Hubert f. Anthon, enke, 76 og 9 maaneder, Klaregade 7. Mekanikus Hubert
1871, 0310, 0710, Kirstine Andersdatter, enke og fattiglem, 68, paa Fattiggaarden. Slagter Hans Jacob Rasmussen
1871, 0710, 1410, Karen Kirstine Jensine Andersen, 22 uger, datter af Anne Sophie Larsen, hos arbejdsmand Andersen, i Grønnegade 21
1871, 2910, 0411, Anne Kirstine Madsen, enke, 73, Aagade. Arbejdsmand N. Nielsen, Greis
1871, 1211, 1811, Udøbt pige, 16 dage, datter af Rasmine J. Nielsen, Langgade 13
1871, 1711, 2111, Francisca Tellerup, 2, datter af Marie Tellerup, paa Fattiggaarden
1871, 2011, 2511, Ane Marie Hansen Larsen, 3 maaneder, datter af Maren Kirstine Larsen, paa Fattiggaarden
1871, 1411, 2111, Caroline Marie Olsen, 53, Vesterbro 19. Rugbrødbager M. P. Hansen
1871, 0712, 1212, Dødfødt pige, datter af skrædder Nis Nissen, i Klaregade
1871, 0612, 1112, Karen Jensine Mortensen, 5 uger, datter af tjenestepige Mette Marie Mortensen
1871, 0612, 1212, Kirstine Nielsen, enke, 77, i Huse’ Boliger. Født i Roulund ved Odense. Skomager Ch. Huus
1871, 1112, 1612, Anne Hansen, 26, i Skræderhusene. Saddelmager Theodor Duch
1871, 1412, 1812, Lovise Marie Clausen, 72, Holsedore 23. Skrædder N. Christophersen
1871, 2212, 2712, Karen Nielsine Larsen, 4 maaneder, datter af Maren Mortensen, som tjener brændevinsbrænder N. Bred, Vesterbro
1871, 2612, 02011872, Ane Marie Pedersen Lund, ugift tjenestepige, 32, Vindegade 48. Datter af husmand P. L. Larsen
1871, 2812, 04011872, Louise Augusta Thomsen, 41, Vestergade. Uhrmager J. Chr. Nielsen
1871, 2812, 04011872, Maren Kirstine Larsdatter, enke, 79, paa Fattiggaarden. Niels Nielsen