Stenløse, 1882-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1882-1891, Stenløse sogn, Odense herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid
www.virgo-fyn.dk

1882, 0302, 0902, Jens Peter Mortensen, 7 uger, søn af gaardmand Niels Mortensen, i Stenløse
1882, 0502, 0902, Christen Jørgensen, ungkarl og tjenende som kusk, 25, paa Lindved. Født 28.6.1857 i Fangel Sogn
1882, 1403, 1903, Jens Hansen (tvilling), 1 dag, søn af ugift Petrine Hansine Jensen, af Vollerslev
1882, 1403, 1903, Mads Hansen (tvilling), 1 dag, søn af ugift Petrine Hansine Jensen, af Vollerslev
1882, 1803, 2103, Hans Jensen, 3, søn af … Niels Chr. Jensen, af Lindved Skov
1882, 1707, 2207, Morten Madsen, gift og husmand, 71, af Lilliendal, Stenløse Mark
1882, 2511, 0212, Hans Christensen, gift, træskomand og husmand, 62, i Svendstrup
1883, 1901, 2501, Jens Christian Jensen, 15 dage, søn af husmand Peder Jensen Smed, i Stenløse
1883, 0603, 1303, Christen Henriksen, gift og gaardmand, 67, i Svendstrup
1883, 0805, 1505, Peder Andersen, enkemand og husaftægtsmand, 77½, paa Vollerslev Mark
1884, 1301, 1901, Jens Jørgen Klemmensen, gift og indsidder, 70, i Risbjærg. Sønnen husmand Hans Jensen
1884, 0202, 0802, Anders Johansen, gift og indsidder, 71, i Vollerslev
1884, 1202, 1802, Hans Peder Larsen, ½, søn af pige Karen Marie Larsen, i Stenløse Fattighus
1884, 0103, 0803, Peder Nielsen, gift og husmand, 70, i Lindvedhus
1884, 0206, 0906, Peder Hansen, enkemand, tømrer og husmand, 68½, i Vollerslev
1884, 2906, 0407, Dødfødt dreng, 1 minut, søn af husmand Peder Jensen, i Stenløse
1884, 2307, 2707, Rasmus Jensen, gift og indsidder, 64, i Svendstrup
1884, 1711, 2311, Jens Peder Hansen, 12½, søn af indsidder Steffen Hansen, ved Kalkværket
1884, 2612, 02011885, Rasmus Jørgen Hansen, 20. Søn af smed Hans Rasmussen i Vollerslev
1884, 3012, 06011885, Hans Jensen, ugift, 79, paa Arbejdsanstalten ved Lumby
1885, 3001, 0502, Morten Rasmussen, gift og almisselem, 73, i Svendstrup
1885, 1807, 2407, Christian Frederik Møller, enkemand, sognepræst til Stenløse og Fangel Menigheder, provst for Odense Herreds Provsti, ridder af Danebroge, 70
1886, 1504, 2104, Hans Rasmussen, tjenestekarl, 15, i Brændekilde. Søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen i Stenløse Fattighus
1886, 1505, 2205, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtshusmand, 86, i Stenløse
1886, 2106, 2606, Niels Hansen, aftægtshusmand, ,76 og 5 maaneder, paa Svendstrup Mark
1886, 0310, 0611, Niels Christian Mortensen, gift og gaardmand, 51, i Stenløse
1886, 0712, 1112, Klaus Andersen, 14, søn af husmand Anders Hansen, paa Svendstrup Mark
1887, 0304, 0904, Lars Hansen (Teglgaard), gift og husmand, 69, paa Vollerslev Mark
1887, 2104, 2804, Jens Pedersen, mejerist, 44, paa Fangel Mark
1887, 0406, 0906, Søren Pedersen, aftægtsgaardmand, 73, i Stenløse
1887, 1109, 1709, Marius Lauritz Frandsen (tvilling), 5 dage, søn af indsidder Jørgen Christian Frandsen, Vollerslev Mark
1888, 1801, 2601, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, i Vollerslev
1888, 2505 (eller 26.5), 3005, Hans Peter Nielsen, røgter, 17, hos gaardmand Simon Jørgensen, i Stenløse. Søn af husmand Niels Hansen i Fangel
1888, 2606, 0207, Hans Jensen, enkemand og tidligere aftægtsgaardmand paa Svendstrup Mark, 80, hos gaardmand Niels Hansen, i Vollerslev
1888, 1512, 2212, Lars Andersen, enkemand og fhv. gaardmand i Svendstrup, 80, hos gaardmand N. Christiansen, i Svendstrup
1889, 2202, 2802, Simon Sigurd Christensen, 5 dage, søn af skomager Lars Christensen, paa Stenløse Mark
1889, 1203, 1803, Hendrich Christian Otto Berg, gift, ejer, amtsraadsmedlem og ridder af Dannebrog, 69, af Lindved Hovedgaard
1889, 1707, 2107, Rasmus Rasmussen, gift og almisselem, 57, Stenløse Fattighus
1889, 2907, 0208, Lars Sørensen, gift og hjulmand, 73, paa Svendstrup Mark
1889, 0209, 0909, Peder Andersen, enkemand og aftægtshusmand, 86, paa Vollerslev Mark
1890, 0709, 1309, Victor Heise, sognepræst, 65, til Stenløse og Fangel Menigheder. Født 3.7.1825 i Kjøbenhavn. Søn af justitsraad og kontorchef Sam. Leon Heise. Sine Alexandrine Flensborg (datter af kommandør i Søetaten Peter Vilh. Flensborg)
1890, 2411, 0112, Lars Nielsen, enkemand og almisselem, 81½, paa Lumby Arbejdsanstalt
1891, 1306, 1706, Peter Arthur Nielsen, 3 uger, søn af ugift Gjertrud Johanne Nielsen, paa Stenløse Mark
1891, 1412, 1912, Anders Rasmussen, enkemand og husaftægtsmand, 70, paa Vollerslev Mark
1891, 1812, 2412, Jens Julius Rasmussen, gift og husmand, 43, paa Vollerslev Mark
1891, 3112, 07011892, Søren Pedersen, gift og gaardmand, 60, i Stenløse
1882, 2301, 3101, Abelone Andersen, 46, paa Vollerslev Mark. Gaardmand Anders Pedersen
1882, 2202, 0103, Karoline Hansine Kristiansen, 12 timer, datter af gaardmand Niels Kristiansen, i Svendstrup
1882, 1603, 2303, Ane Marie Nielsen, 45½, i Stenløse. Gaardmand Simon Jørgensen
1882, 0804, 1504, Kirsten Rasmusdatter, enke, 96, i Svendstrup, Stenløse Sogn. Aftægtsmand Poul Madsen
1882, 0605, 1105, Ane Marie Brun, 1 og 3 maaneder, datter af ugift Karen Dorthea Brun, i Dalum. I pleje hos banevogter Hans Chr. Pedersen i Stenløse
1882, 2705, 0206, Abelone Marie Larsdatter, aftægtsenke, 97, i Lundsgaard. Gaardmand Hans Jensen
1882, 2907, 0408, Birthe Kirstine Hansen, 28, i Svendstrup. Husmand Lars Christoffersen
1882, 1011, 1511, Gjertrud Marie Pedersdatter, enke, 72, i Vollerslev. Gaardmand Niels Rasmussen
1883, 2304, 3004, Gjertrud Kirstine Larsen, 22, i Vollerslev. Datter af gaardmand Lars Hansen i Vollerslev
1883, 1910, 2510, Abelone Marie Jacobsen, 59, i Vollerslev. Gaardmand Rasm. Rasmussen
1884, 0602, 1302, Johanne Knudsdatter, enke, 72, i Stenløse. Gaardmand Jens Nielsen
1884, 0303, 1103, Else Marie Hansen, 52½, i Vollerslev. Datter af aftægtsgaardmand Hans Pedersen
1884, 1506, 2006, Gjertrud Fie Jørgensen, 42, i Svendstrup. Gaardmand Niels Pedersen
1885, 1702, 2402, Johanne Marie Nielsen, 26, ved Stenløse Mark. Husmand og væver Hans Andersen
1885, 3103, 0704, Kirsten Clausdatter, enke, 83½, i Vollerslev. Husmand og bødker Rasmus Hansen
1885, 2905, 0306, Ane Larsdatter, 67, i Svendstrup. Husmand og væver Mads Larsen
1885, 1206, 1806, Karen Marie Christensen,22, i Svendstrup. Datter af afdøde gaardmand Christen Henriksen i Svendstrup
1886, 0503, 1203, Elisabeth Frederiksen, 50, i Vollerslev. Gaardmand Hans Pedersen
1886, 1503, 1903, Eline Marie Frederikke Dehfeld Svendsen, 2 maaneder, datter af møller Frederik Dehfeld Svendsen, i Stenløse
1886, 0209, 0709, Ane Katrine Nielsdatter, 72, i Stenløse Fattighus. Almisselem Lars Nielsen
1886, 2709, 0410, Marie Elisabeth Nielsen, 30, i Svendstrup. Datter af boelsmand Niels Hansen i Svendstrup
1886, 3110, 0511, Karen Marie Larsdatter, 59, paa Vollerslev Mark. Husmand Hans Hansen
1886, 2911, 0412, Christiane Ahrentsen, distriktsjordemoder, 77, i Svendstrup. Skomager Peder Larsen
1887, 2503, 3103, Caroline Hansen, tjenestepige, 18, hos gaardmand Søren Pedersen, i Stenløse
1887, 1506, 2106, Laura Andersen, 11, datter af gaardmand Anders Larsen, i Svendstrup
1887, 2711, 0312, Ane Margrethe Pedersdatter,66½, i Vollerslev. Aftægtsgaardmand Hans Hansen
1888, 0603, 1303, Karen Andrea Johansen, 5 og 9 maaneder, datter af gaardmand Christian Johansen, i Stenløse
1888, 2103, 2803, Ane Sophie Dalberg f. Andersdatter, enke, 91 og 9 maaneder, i Tarup, Sønder Næraa Sogn. Skomager Christoffer Dalberg
1888, 1805, 2505, Maren Nielsdatter, 77½, i Vollerslev. Aftægtsgaardmand Anders Jacobsen
1888, 2205, 2805, Ane Johanne Rasmussen,40, i Svendstrup. Gartner Niels Chr. Jørgensen
1888, 2907, 0208, Ane Kirstine Nielsen, ugift almisselem, 43, i Stenløse Fattighus. Hjemmehørende i Drigstrup
1888, 0412, 1212, Maren Kirstine Jensen, 19½, i Svendstrup. Datter af afdøde gaardmand Jens Mortensen paa Svendstrup. Plejedatter af gaardmand Hans Hansen i Svendstrup
1889, 2202, 2802, Kirsten Pedersen, 29, paa Stenløse Mark. Skomager Lars Christensen
1889, 1004, 1504, Dødfødt pige, datter af ugift Kirsten Rasmussen, i Lindvedhus
1889, 3110, 0711, Johanne Elisabeth Poulsdatter, 63, paa Svendstrup Mark. Gaardmand Christian Pedersen
1889, 1711, 2411, Karen Marie Andersen, 13½, datter af møllerkusk Hans Andersen, paa Lindved. I pleje hos husmand Peder Jensen, Flemløse Mark
1889, 2611, 0212, Anna Rasmine Andersen, 2 og 9 maaneder, datter af snedker Hans Andersen, paa Stenløse Mark
1889, 3112, 07011890, Camilla Hansine Christensen, 3½ uge, datter af gaardmand Christen Madsen, pa Svendstrup Mark
1890, 1405, 2005, Karen Larsdatter, enke, 69, paa Vollerslev Mark. Jens Jørgen Klemensen
1890, 2905, 0506, Kristine Axeline Hansen, 11, datter af husmand Hans Axelsen, paa Vollerslev Mark
1890, 2506, 3006, Ane Marie Pedersen, enke, 62, i Svendstrup. Hjulmand Lars Sørensen
1890, 1107, 1707, Emilie Hansine Christiansen, 7, datter af gaardmand Niels Christiansen, i Svendstrup
1890, 1708, 2308, Laura Marie Hansen, 14 og 4 maaneder, datter af husmand Hans Axelsen, paa Vollerslev Mark
1891, 1303, 2003, Ane Elisabeth Madsdatter, 82½, ved Stenløse Skov. Husmand Hans Rasmussen
1891, 2707, 0108, Maren Hansdatter, enke, 74, i Stenløse. Gaardaftægtsmand Søren Pedersen
1891, 3008, 0409, Maren Jørgensdatter, 73, paa Vollerslev Mark. Husmand Anders Rasmussen