Verninge, 1839-1892, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1839-1892, Verninge, Odense Herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1839, 1901, 2801, Jacob Christian Jacobsen, aftægtgaardmand, 86, i Langsted. Født sammesteds
1839, 1602, 2302, Mogens Simonsen, aftægtskirkegaardmand,76½, i Voldsgaard. Født i Frydbjerg, Orte Sogn
1839, 1902, 2802, Peder Frederichsen, aftægtsenkehuusmand og smed, 83½, forhen i Langsted. Født i Langsted
1839, 2202, 2702, Anders Christian Hansen, 1 og 7 maaneder, søn af gaardmand Hans Christian Knudsen, i Verninge. Født sammesteds
1839, 2602, 0303, Lars Jørgensen, husmand, 60 og 3 maaneder, i Naarup. Født i Dømmestrup Bye, Lyndelse Sogn
1839, 0204, 0804, Anders Knudsen, ungkarl og tømmersvend, 29 og 7 maaneder, i Hjelmerup. Født sammesteds. Søn af afgangne husmand Knud Andersen i Hjelmerup
1839, 0904, 1404, Dødfødt dreng, søn af Maria Jensdatter, paa Bregnemose Mark
1839, 1104, 1904, Rasmus Nielsen, gaardmand, 49, i Verninge. Født i Hjelmerup
1839, 0905, 1605, Christopher Nielsen, ungkarl,43, i Hjelmerup. Født sammesteds. Søn af afgangne gaardmand Niels Christophersen i Hjelmerup
1839, 1207, 1907, Jørgen Christian Larsen, 2 og 9 maaneder, søn af afgangne husmand Lars Jørgensen, af Fælledskovhuus ved Naarup. Født sammesteds
1839, 2907, 0208, Peder Larsen, 1 og 7 maaneder, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Hjelmerup. Født sammesteds
1839, 0308, 0908, Johan Larsen, aftægtshusmand,64, paa Hjelmerup Mark. Født i Haarbye Sogn og Bye
1839, 0508, 1108, Mads Andersen, enkehusmand, 64, paa Bregnemose Mark. Født i Nybølle, Hillerslev Sogn
1839, 1010, 1310, Christen Madsen, 2½, søn af husmand Mads Jørgensen, i Verninge. Født sammesteds
1839, 2610, 0211, Hans Peter Jensen, 6 maaneder, søn af Kirsten Jørgensdatter, i Stærrehaugehuus paa Langsted Mark. Født sammesteds
1839, 2810, 0311, Dødfødt dreng, søn af husmand Christen Christiansen, Naarup Bjerge
1939, 1011, 1711, Udøbt dreng, 1 dag, søn af husmand Lars Hansen, paa Naarup Skov
1839, 2011, 2811, Peder Nielsen, aftægtsgaardmand, 79, i Verninge. Født sammesteds
1839, 2711, 0512, Lars Christian Sørensen, ungkarl, 34½, i Naarup. Født sammesteds. Søn af afgangne gaardmand Søren Larsen i Naarup
1839, 1412, 2212, Lars Hansen Føns, almisselem, 41, i Langsted. Født i Assens
1840, 3001, 0202, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Bregnemose
1840, 0502, 1102, Niels Larsen, husmand, 34, i lille Nævershuus, Naarup Mark. Født i Fangel
1840, 1502, 1902, Hans Christian Johansen, 7, søn af husmand Johan Christian Hansen, i Naarup. Født sammesteds
1840, 1702, 2302, Hans Andersen, 14 dage, søn af husmand Anders Pedersen, i Agerbækhuus, Verninge Mark. Født sammesteds
1840, 1504, 2004, Frederich Frederichsen, 10 maaneder, søn af boelsmand og smed Frederich Pedersen, i Langsted. Født sammesteds
1840, 2505, 3105, Lars Pedersen, 1 og 2 maaneder, søn af boelsmand Peder Larsen, i Fælledsskov Stedet, Naarup Mark. Født sammesteds
1840, 1708, 2208, Hans Pedersen Lindegaard, enkemand og aftægtsmand, 90, i Lindeholms Stedet, Naarup Skov. Født i Orte Sogn
1840, 1709, 2409, Lars Rasmussen, husmand, 70, i Hjelmerup. Født i Ebberup
1841, 0202, 0702, Eiler Madsen, 1, søn af husmand Mads Eilertsen, paa Hjelmerup Mark. Født sammesteds
1841, 1802, 2602, Knud Jørgensen, aftægtsgaardmand, 64, i Solevad. Født sammesteds
1841, 0703, 1403, Dødfødt pige, søn af husmand Christen Christiansen, Naarup Bjerge
1841, 0703, 1603, Peder Larsen, husmand, 61, i Frydenlund, Naarup Skov. Født i Peiruphuus, Orte Sogn
1841, 2603, 0204, Jørgen Andersen, husmand, 70, i Fælledskovhuset, Naarup Skov. Født i Taagerud, Vigerslev Sogn
1841, 2004, 2604, Hans Henrichsen, 20 og 11 maaneder, i Hjelmerup. Født i Fangel. Stedsøn af husmand og smed Bertel Jespersen i Hjelmerup
1841, 2005, 2505, Mads Pedersen, husmand, 65, i Hjelmerup. Født i Høirup Bye, Kjøng Sogn
1841, 1208, 1908, Mads Rasmussen West, gaardmand, 60, i Schousboe. Født i Frydberg, Orte Sogn
1841, 1309, 1909, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Hansen, i Stærrehaugehuus, Langsted Mark
1841, 1509, 2209, Hans Hansen, gaardmand, 68, i Naarup. Født i Holte, Kjøng Sogn
1841, 3110, 0711, Dødfødt dreng, søn af husmand og smed Martinus Adolf Eckmann, i Bregnemose
1841, 0712, 1512, Anders Nielsen, boelsmand, 71½, Birkholmstedet, paa Naarup Mark. Født i Tommerup
1842, 0701, 1501, Jørgen Andersen, gaardmand, 64½, i Naarup. Født sammesteds
1842, 2001, 2601, Jens Nielsen, almisselem, 66, Verninge Fattighuus. Født i Gjelsted
1842, 2101, 2801, Anders Jensen, husmand, 68, paa Verninge Mark. Født i Kjøng Sogn
1842, 1903, 2503, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen, i Solevad
1842, 1405, 1805, Dreng, søn af Johanne Larsdatter, i Naarup
1842, 2807, 3107, Jørgen Nielsen, 2 og 2 maaneder, søn af husmand Niels Jørgensen, i Verninge. Født sammesteds
1842, 1509, 1809, Dødfødt dreng, søn af husmand og smed Martinus Adolf Eckman, i Bregnemose
1842, 1411, 2111, Rasmus Christensen, aftægts ungkarl, 40, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Solevad. Født sammesteds. Søn af Christen Hansen
1843, 0603, 1203, Jørgen Christensen, husmand, 54, paa Langsted Mark. Født i Nybølle Bye, Hillerslev Sogn
1843, 0803, 1503, Jens Rasmussen, husmand, 35, i Verninge. Født sammesteds. Søn af Rasmus Rasmussen
1843, 0804, 1304, Dødfødt dreng, søn af husmand Christen Christiansen, i Naarup Bjerge
1843, 1904, 2604, Peder Christian Pedersen, boelsmand, 51, i Bregnemose. Født i Langsted. Søn af Peder Jørgensen
1843, 2405, 3105, Hans Rasmussen, gaardmand, 64½, i Bregnemose. Født sammesteds. Søn af Rasmus Hansen
1843, 2405, 2805, Niels Rasmussen, 7 uger, søn af husmand Rasmus Nielsen, paa Solevad Mark. Født sammesteds
1843, 2505, 0206, Anders Andersen, 2 dage, søn af gaardmand Anders Zacariasen, paa Verninge Mark
1843, 1811, 1211, Dødfødt dreng, søn af indsidder Johan Elias Eckman, i Bregnemose
1843, 1111, 1911, Dødfødt dreng, søn af husmand Mads Jørgensen
1843, 2511, 0312, Hans Larsen, aftægtshusmand, 64, i Verninge. Født i Brylle Bye
1843, 0512, 1412, Anders Hansen, gaardmand, 85, i Langsted. Født i Gummerup, Kjøng Sogn
1843, 2512, 3112, Niels Nielsen, 2½, søn af Niels Nielsen, Bøg…kroghuus, Naarup Mark. Født sammesteds
1844, 0601, 1404, Peder Jørgensen, 7 uger, søn af husmand og snedker Jørgen Hansen, i Hjelmerup. Født sammesteds
1844, 1401, 2101, Rasmus Sørensen, husmand, 59, i Verninge. Født sammesteds
1844, 2704, 0402, Rasmus Hansen, 4 maaneder, søn af Else Marie Hansdatter. Født i Fangel
1844, 2901, 0402, Jørgen Hansen, husmand og snedker, 30, i Hjelmerup. Født i Nørrebrobye Sogn og Mark. Søn af husmand Hans Pedersen
1844, 0302, 1102, Hans Peter Hansen, 1½, søn af Cicilia Kirstine Buch, paa Verninge Mark. Født sammesteds
1844, 1702, 2302, Niels Christian Christiansen, 5 og 5 maaneder, søn af gaardmand Christen Nielsen, i Langsted. Født i Aggerup, Haarbye Sogn
1844, 1702, 2502, Hans Christian Pedersen, 1 og 10 maaneder, søn af gaardmand Peder Larsen, af Naarup. Født sammesteds
1844, 0103, 0603, Peder Christian Rasmussen, 1 dag, søn af Maren Pedersdatter, i Hjelmerup
1844, 1804, 2504, Peder Hansen Høegaard, almisselem, 88, under Flemløse Sogn. Født i Ørsted
1844, 2104, 2804, Andreas Jacobsen, husmand, 35, i Naarup Skov. Født i Grøftlund paa Naarup Grund. Søn af Agathe Hansdatter
1844, 0105, 0805, Jeppe Rasmussen, indsidder, 26, paa Naarup Skov. Født i Odense
1844, 0906, 1606, Niels Nielsen, 9 dage, søn af husmand Niels Nielsen, i Boghvedekroghuset, Naarup Mark
1844, 2606, 0107, Hans Rasmusen, ungkarl, 28, i Verninge. Født i Nævershuus, Naarup Mark. Søn af Rasmus Hansen
1844, 0108, 0808, Niels Nielsen, enkemand og forhen medhjælper ved skoleundervisningen, 53, i Verninge. Født i Steenløse Sogn
1844, 3110, 0711, Jacob Godtfredsen, enkemand og husfæster, 72, i Langsted. Født i Glamsbjerg
1844, 2511, 0312, Hans Hansen, gaardmand, 66, i Langsted. Født sammesteds
1844, 0712, 1412, Anders Pedersen, 1 dag, søn af gaardmand Peder Andersen, i Langsted
1844, 3112, 05011845, Anders Christian Hansen, 5 uger, søn af husmand Hans Jespersen, Nævershuus
1845, 2103, 2703, Jacob Christian Frisach, almisselem, 75, paa Bregnemose Mark. Født I Assens
1845, 2303, 3103, Niels Rasmussen (Mann), gaardmand, 71, i Naarup. Født sammesteds
1845, 1305, 1905, Rasmus Christian Jeppesen, 2 og 11 maaneder, søn af afgangne huusmand Jeppe Rasmussen, i Naarup og Abelone Sørensdatter. Født sammesteds
1845, 1106, 1706, Dødfødt dreng, søn af husmand og skrædder Espen Christensen, i Verninge
1845, 1107, 1707, Hans Nielsen, 8 maaneder, søn af smed og bødker Niels Hjelmdrup Christensen, paa Langsted Mark. Født sammesteds
1845, 1710, 2610, Adolf Frederik Elias Echmann, 4½, søn af smed og husmand Martinus Adolf Elias Echmann, i Bregnemose. Født sammesteds
1845, 1811, 2611, Jens Hansen, gaardmand, 58, i Hjelmerup. Født i Fangel
1845, 2611, 0312, Jørgen Larsen Buch, enkemand, skomager og husmand, 77. Født i Odense Frue Sogn
1845, 1112, 2012, Christen Larsen, boelsmand, 70, i Steenmarklund ved Skousboe. Født i Vedtofte
1846, 07401, 1101, Anders Jørgensen, ugift indsidder, 44, i Verninge- Født i Naarup
1846, 2501, 0102, Lars Christian Larsen, 8 uger, søn af husmand Lars Hansen, i Verninge. Født sammesteds
1846, 2501, 0102, Rasmus Rasmussen, 10 maaneder, søn af husmand Rasmus Madsen, i Langsted Skov. Født sammesteds
186, 0803, 1503, Johan Peter Larsen Madsen, husmand, 34, i Naarup Bjerge. Født i Odense
1846, 2503, 0304, Jørgen Nielsen, gaardmand, 39, i Hjelmerup. Født sammesteds
1846, 2207, 2607, Lars Christian Hansen, 1 maaned, søn af gaardmand Hans Peter Jeppesen, i Verninge. Født sammesteds
1846, 1608, 2108, Peter Sørensen, tjenestekarl, 22. i Naarup. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Søn af boelsmand Søren Frederiksen i Ebberup, Kærum Sogn
1846, 1910, 2510, Jørgen Nielsen, 2 dage, søn af husmand Niels Jørgensen, i Verninge
1846, 2810, 0311, Anders Christian Richter, pottemager, 65, paa Naarup Mark. Født i Nyborg
1846, 2510, 3010, Søren Sørensen, med, 35, i Verninge
1846, 2111, 2611, Just Storm, almisselem, 82, af Naarup
1846, 2412, 02011847, Andreas Hansen, boelsmand, 53, i Frueløkke. Født i Langsted
1847, 2301, 3001, Mads Rasmussen, husmand, 54, ved Solevad. Født i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn. Søn af Rasmus Olsen
1847, 1502, 2102, Niels Hansen, 6, søn af skrædder Hans Andersen, ved Schousboe. Født sammesteds
1847, 0803, 1403, Niels Petersen, 4½, søn af tømmermand Peder Jensen, paa Verninge Mark. Født sammesteds
1847, 0204, 0904, Rasmus Jensen, gaardmand, 77, i Verninge. Født i Hjallese. Søn af Jens Rasmussen
1847, 0305, 1105, Anders Peter Larsen, 5, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Langsted. Født sammesteds
1847, 2305, 3005, Rasmus Peter Jeppesen, 4, søn af smedesvend Jeppe Rasmussen, i Verninge. Født paa Verninge Mark
1847, 0106, 0606, Ambrosius Nielsen, 2 og 3 maaneder, søn af husmand Niels Jørgensen, i Verninge. Født sammesteds
1847, 1406, 2006, Christian Nielsen, 13, søn af husmand Niels Hjelmdrup Christiansen, paa Langsted Mark. Født i … [intet sted noteret]
1847, 1108, 1808, Niels Nielsen, aftægtsgaardmand, 82, i Langsted
1847, 0310, 0810, Lars Jørgen Qvirinsen, 3 maaneder, søn af sypige Maren Larsdatter, af Verninge. Født sammesteds
1847, 1110, 1710, Jens Christian Larsen, 3 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Jensen, I Aasemosehuus. Født sammesteds
1847, 1410, 1910, Thomas Pedersen, 2, søn af avlskarl Peder Thomsen, hos forpagter Preisler. Født i Verninge
1847, 2710, 0311, Peder Rasmussen, husmand i Stige, Lumby Sogn, 56, paa Gjem…rigsen i Verninge Kroe. Født i Orte Skovhuse
1847, 1311, 2011, Hans Pedersen, ½, søn af gaardmand Peder Mortensen, i Langsted. Født sammesteds
1847, 2411, 3011, Mads Peter Frederiksen, 3 og 3 maaneder, søn af smed Frederik Pedersen, i Langsted. Født sammesteds
1847, 1312, 1912, Lars Christian Larsen, ½, søn af husmand Lars Hansen, i Verninge. Født sammesteds
1847, 2112, 2612, Rasmus Madsen, 2 dage, søn af pige Anne Marie Rasmusdatter, i Verninge. Født sammesteds
1848, 0101, 0801, Anders Hansen, fhv. gaardmand, 77, i Hjelmerup. Født sammesteds
1848, 0501, 1301, Lars Rasmussen, 5 dage, søn af gaardmand Rasmus Olsen, af Langsted. Født sammesteds
1848, 1102, 1902, Niels Jensen, aftægtsboelsmand, 70, i Solevad. Født i Maderup, Særslev Sogn
1848, 0503, 1003, Hans Henrik Lauritz Hansen, 1½, søn af sadelmager Hans Hansen, i Naarup. Født sammesteds
1848, 2903, 0204, Niels Madsen, 3 maaneder, søn af pige Anne Maria Rasmusdatter, i Verninge. Født sammesteds
1848, 1704, 2704, Rasmus Baltzersen, boelsmand, 74, i Frueløkke. Født i Verninge
1848, 1305, 1905, Fritz Adolf Elias Echmann, søn af smed Martinus Adolf Echmann, af Bregnemose. Født sammesteds
1848, 1405, 2005, Dødfødt dreng, søn af Anna Maria Andersdatter, paa Hjelmerup Mark
1848, 1006, 1506, Christen Hansen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Nielsen Greve, i Langsted. Født sammesteds
1848, 1907, 2307, Niels Hansen, søn af husmand Hans Peter Hansen, Naarup Mark. Født sammesteds
1848, 0708, 1308, Hans Hansen, aftægtsmand og væver, 81, Langsted Mark.  Født …
1848, 2108, 2308, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Jørgen Henriksen, i Solevad
1848, 1410, 2210, Jørgen Hansen, snedker, 67, paa Verninge Mark. Født i Gummerup
1848, 2110, 2810, Rasmus Mortensen, aftægtsgaardmand, 78, i Hjelmerup. Født i Brylle
1848, 1512, 2112, Dødfødt dreng, søn af væver Jens Hansen, i Verninge
1848, 3012, 07011849, Jørgen Mathiasen, husmand, 69, i Verninge. Født i Nyrup
1849, 2702, 0403, Jørgen Hansen, søn af væver Hans Jørgensen, Verninge. Født sammesteds
1849, 1303, 1803, Frederik Andersen, søn af indsidder Anders Christian Hansen, Naarup Skov. Født sammesteds
1849, 1504, 2304, Lars Hansen, gaardmand, 62, i Steenolt. Født sammesteds
1849, 2204, 2804, Rasmus Christian Hansen, ½, søn af husmand og forhen gaardmand Hans Pedersen
1849, 3004, 0805, Hans Andersen, aftægtshusmand, 85, i Hjelmerup. Født sammesteds
1849, 1105, 1905, Niels Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af indsidder Hans Simonsen, i Naarup Fattighuus. Født i Langsted Fattighus
1849, 0806, 1306, Hans Nielsen, 3, søn af husmand Niels Hjelmdrup Christensen, paa Langsted Mark. Født sammesteds
1849, 2506, 2906, Jeppe Christian Simonsen (Sørensen), 9 maaneder, søn af enke Abelone Sørensdatter (enke efter skrædder Jeppe Rasmussen), i Naarup. Født Født sammesteds
1849, 0207, 0807, Peder Adamsen, 16 og 9 maaneder, søn af husmand Adam Hansen, paa Naarup Mark. Født i Frydbjerg, Orte Sogn
1849, 0607, 1107, Anders Christian Rasmussen, 2 og 2 maaneder, søn af pige Maren Christensdatter, i Kohavehuset paa Solevad Mark. Født i Langsted
1849, 1309, 1909, Anders Jørgensen, gaardmand, 72, i Verninge. Født Mosegaard, Tommerup
1849, 1709, 2309, Hans Rasmussen, 1 dag, søn af husmand Rasmus Bærendsen, paa Naarup Fælledskov, Født sammesteds
1849, 1510, 2010, Lars Rasmussen, 7 maaneder, søn af husmand Rasmus Larsen, ved Langsted Skov. Født i Bullerup, Seden Sogn
1849, 0311, 1411, Lars Rasmussen, aftægtsmand, 67 og 9 maaneder, høs sønnen gaardmand Peder Christian Larsen, i Verninge. Født i Naarup her i Sognet
1849, 1211, 1811, Mads Christian Madsen, 1, maaned, søn af pige Karen Marie Madsdatter, af Skousboe. Født sammesteds
1849, 1312, 2212, Christen Madsen, gaardmand, 85, i Bregnemose. Født i Langsted
1850, 0302, 0902, Niels Pedersen, 2, søn af husmand Peder Nielsen, i Koelbjerghuset, paa Bregnemose Mark. Født sammesteds
1850, 2403, 2903, Rasmus Christian Hansen, 11 dage, søn af huusmand Hans Pedersen, i Verninge. Født sammesteds  
1850, 2104, 2604, Jørgen Hansen, enkemand og almisselem, 67, i Langsted Fattighuus
1850, 0105, 0805, Niels Christian Jørgensen, 18 og 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Christian Rasmussen, paa Bregnemose Mark, Født i Tommerup
1850, 2005, 2605, Niels Pedersen, 2 maaneder, søn af boelsmand Peder Christian Nielsen, i Frueløkke. Født sammesteds
1850, 0506, 1306, Niels Jensen, ungkarl og kvæghandler, 30 og 2 maaneder, boende hos broderen gaardmand Hans Jensen, i Hjelmerup. Født sammesteds
1850, 1506, 2206, Christopher Nielsen, gaardmand 64, i Verninge. Født i Ølsted, Sønder Brobye Sogn
1850, 1307, 2007, Niels Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af Johanne Nielsdatter. Født i Verninge. Hos moderens svoger husmand Hans Pedersen
1850, 1507, 2007, Hans Jørgen Hansen, 1 og 10 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Hjelmerup. Født sammesteds
1850, 3108, 0609, Dødfødt dreng, søn af hjulmand Lars Jørgensen, paa Bregnemose Mark
1850, 2109, 2909, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen, i Bregnemose
1850, 0110, 0610, Dødfødt dreng, søn af skomager Erich Christian Kisling, i Naarup
1850, 1411, 2011, Rasmus Erichsen, indsidder, 63½, hos huusmand Rasmus Larsen, i Langsted. Født i Glændsbjerg, Kjøng Sogn
1850, 3011, 0712, Rasmus Larsen, huusmand, 37½, i Dyrehavehuset i Langsted Skov. Født i Hesselager Sogn. Søn af Lars Christensen
1851, 1703, 2003, Niels Clausen, 6 dage, søn af huusmand og dagleier Claus Nielsen, paa Verninge Mark. Født sammesteds
1851, 2303, 3003, Hans Andersen, huusmand, 62½, i Verninge. Født sammesteds. Søn af Anders Nielsen
1851, 0404, 1004, Hans Peter Sørensen, 6 og 3 maaneder, søn af afdøde smed Søren Sørensen, i Verninge. Født sammesteds. Stedfader smed Jørgen Rasmussen, i Verninge
1851, 1704, 2204, Søren Jørgensen, 3 og 3 maaneder, søn af smed Jørgen Rasmussen, i Verninge. Født sammesteds
1851, 2905, 0406, Rasmus Christian Nielsen, 7 og 9 maaneder, Søn af huusmand og træskomand Niels Jørgensen, i Verninge. Født sammesteds
1851, 1606, 2506, Rasmus Olsen, aftægtsgaardmand, 69, i Langsted. Født sammesteds. Søn af gaardmand Ole Mortensen
1851, 0409, 1009, Hans Jacob Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand og væver Hans Nielsen, paa Verninge Mark. Født sammesteds
1851, 0909, 1509, Rasmus Pedersen, 8 og 3 maaneder, søn af pige Mette Kirstine Andersdatter, i Davinde Sogn og tjenestekarl Peder Larsen, paa Hollufgaard. Født i Fraugde Sogn, Pleiefader huusmand Jens Hansen i Bøgebjerghuset paa Naarup Mark
1851, 2309, 3009, Niels Larsen, aftægtsmand, 74, hos svigersønnen Niels Nielsen i Bo…huset, Naarup Mark. Født i Kjøng. Søn af Lars Hansen
1851, 2010, 2510, Niels Jensen, 12, i tjeneste hos gaardmand Niels Hansen Kam, i Naarup. Søn af gaardmand Jens Bendsen, i Tommerup Koehauge. Født sammesteds
1851, 0412, 1212, Navne Lauritz Axelsen, 3 og 10 maaneder, søn af huusmand og træskomand Axel Navnesen, ved Solevad. Født sammesteds
1851, 2312, 2812, Frederik Carl Christian Rasmussen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand og dagleier Rasmus Madsen, i Langsted Skov. Født sammesteds
1852, 0401, 1101, Udøbt dreng, 7 dage, søn af pige Johanne Dorthea Rasmusdatter, tilhuse hos huusmand Rasmus Andersen, i Solevad. Født sammesteds
1852, 0602, 1502, Hans Larsen, 1½ dag, søn af gaardmand Christen Larsen, i Schousboe. Født sammesteds
1852, 0103, 0803, Rasmus Jensen, huusmand, 30 og 3 maaneder, paa Hjelmerup Mark. Født i Hjelmerup. Søn af Jens Madsen
1852, 1903, 2403, Rasmus Andersen, 7 dage, søn af huusmand Anders Christian Madsen, af Naarup. Født sammesteds
1852, 2503, 3103, Hans Peder Nielsen, 5 og 9 maaneder, søn af pige Dorthea Kirstine Nieldatter (nu gift med huusmand Hans Pedersen), i Verninge. Født i Tommerup
1852, 2503, 3103, Niels Frederiksen, 1 og 2 maaneder, søn af smed Frederik Pedersen, i Langsted. Født sammesteds
1852, 0604, 1204, Jørgen Jacobsen, enkemand og forhen huusmand i Skalbjerg, Wissenbjerg Sogn, 72, hos huusmand Jørgen Jørgensen, i Naarup Skov
1852, 1705, 2205, Peder Hansen, gift og huusmand, 58½, i Stærrehavewhuset paa Langsted Mark. Født i Flemløse Sogn. Søn af Maren Jørgensdatter
1852, 2205, 2805, Mads Madsen, gift og huusmand, 52½, paa Naarup Skov. Født i Kjøng. Søn af Mads Madsen
1852, 0606, 1106, Jørgen Jørgensen, 4 og 3 maaneder, søn af huusmand Jørgen Jørgensen, paa Naarup Skov. Født sammesteds
1852, 2006, 2606, Rasmus Madsen, enkemand og boelsmand i Skousboe, 68, hos pleiedatteren Stine Hansdatter, Naarup Skov. Født i Tommerup, Søn af Mads Rasmussen
1852, 0507, 0709, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christen Nielsen, i Agerbækhuus, Verninge Mark. Født sammesteds
1852, 1707, 2007, Frederik Christian Hansen, 18 og 3 maaneder, tjente gaardmand Peder Jørgensen Skræp, i Hjelmerup. Født i Brylle. Søn af huusmand Hans Dideriksen
1852, 1907, 2507, Anders Christian Mikkelsen, 5 maaneder, søn af sypige Anne Jørgensdatter, i Endeskjærhuset paa Verninge Mark. Født sammesteds
1852, 3009, 0610, Jørgen Larsen, gift, indsidder og almisselem, 81½, paa Verninge Mark. Født i Kjøng. Søn af Lars Andersen
1852, 0310, 1110, Søren Hansen, gift aftægtsmand, 69, i Naarup. Født i Skalbjerg, Wissenbjerg Sogn. Søn af Hans Andersen
1852, 1310, 2110, Jørgen Madsen, enkemand og gaardmand, 56, i Bregnemose. Født i Kjøng. Søn af Mads Andersen
1852, 1910, 2610, Rasmus Olsen, gift væver, 36½, i Langsted. Født i Vedtofte Sogn. Søn af Ole Rasmussen
1852, 1911, 2711, Lars Rasmussen, gift gaardmand, 48, i Hjelmerup. Født sammesteds. Søn af Rasmus Hansen
1852, 1612, 2212, Jeppe Rasmussen, gift smed, 30 og 3 maaneder, i Bregnemose. Født i Fjellerup, Fjelsted Sogn. Søn af Rasmus Jørgensen
1853, 2701, 0402, Gorm Jensen, gift huusmand, 62, i Naarup. Født i Lundager, Gamtofte Sogn. Søn af Jens Pedersen
1853, 1103, 1603, Hans Rasmussen, 9 uger, søn af pige Anne Kirstine Hansdatter, i Naarup Skov. Født sammesteds
1853, 2003, 3003, Jens Pedersen, gift aftægtsmand, 83½, hos sønnen boelsmand Rasmus Jensen, i Frueløkke. Født i Sanderum. Søn af Maren Jensdatter
1853, 2803, 0304, Herman Johansen, ugift almisselem, 56, paa Verninge Mark. Født i Verninge. Søn af Johan Larsen
1853, 1904, 2404, Jørgen Madsen, 1 og 2 maaneder, søn af pige Karen Jørgensdatter, paa Verninge Mark. Født sammesteds
1853, 2604, 0105, Lars Hansen, 9 maaneder, søn af pige Inger Marie Hansdatter, af Naarup. Født i Løgismose Skov, Haarbye Sogn
1853, 1806, 2406, Peder Hansen (Holme), enkemand, husmand og rokkedreier, 70 og 3 maaneder, i Verninge. Født sammesteds. Søn af Hans Pedersen
1853, 2806, 0407, Peder Hansen, 12, søn af gaardmand Hans Pedersen, paa Bregnemose Mark. Født sammesteds
1853, 2607, 3007, Anders Christian Hansen, 6½, søn af huusmand og væver Hans Andersen, Brobye paa Bregnemose Mark, Bæklundehuset. Født sammesteds
1853, 3007, 0508, Jørgen Pedersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 66, i Hjelmerup. Født i Tommerup. Søn af Peder Hansen
1853, 0408, 1208, Rasmus Hansen, gift aftægtsmand (gaardmand), 81½, i Hjelmerup. Født i Brylle. Søn af Hans Larsen
1853, 2009, 2609, Morten Rasmussen, ungkarl, 52, i Hjelmerup. Søn af gaardmand Rasmus Mortensen i Hjelmerup
1853, 0910, 1610, Rasmus Jørgensen, 2 maaneder, søn af huusmand Jørgen Christian Jørgensen, paa Solevad Mark
1853, 2812, 04011854, Hans Hansen, 18½, søn af huusmand Hans Andersen i Verninge. Født sammesteds
1854, 1502, 2302, Jens Svendsen, enkemand og aftægtsmand, 84, hos huusmand Peder Jensen, paa Naarup Mark, Møllebjerghuus. Født i Tommerup. Søn af Svend Valentinsen
1854, 1403, 1903, Rasmus Jensen, 16½, søn af Jens Rasmussen. Født i Verninge. Stedsøn af huusmand Ludvig Jensen, i Verninge
1854, 1903, 2203, Mads Madsen, enkemand og aftægtsmand, 77, hos boelsmand Jens Nielsen, i Solevad. Født i Fangel
1854, 1904, 2604, Niels Hansen, ugift almisselem, 46, hos huusmand Peder Jensen, paa Naarup Mark. Født paa Naarup Mark. Søn af afdøde huusmand Hans Pedersen paa Naarup Mark
1854, 0105, 0705, Søren Peder Jørgensen, 8 maaneder, søn af smed Jørgen Rasmussen, i Verninge. Født sammesteds
1854, 0405, 0705, Anders Hansen Storm, 2 og 10 maaneder, søn af huusmand Hans Rasmussen Storm, i Møllebjerghuset paa Hjelmerup Mark. Født sammesteds
1854, 2805, 0506, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Jesper Hansen, i Naarup Skov
1854, 0906, 1406, Rasmus Jeppesen, gift fæstehuusmand og almisselem, 69, paa Naarup Mark i Møllebjerghuset. Født i Brylle Sogn. Søn af Jeppe …
1854, 2306, 2706, Jeppe Andersen, ugift, 53, indlogeret i Verninge Fattighuus. Født i Faaborg. Søn af Margrethe Cathrine Hilleborg Jacobsdatter
1854, 0207, 0707, Anders Christian Rasmussen, 4 og 1 maaned, søn af fæstehuusmand Rasmus Andersen, i Solevad. Født sammesteds
1854, 1007, 1607, Hans Hansen, 14 maaneder, søn af indsidder og dagleier Hans Christian Jacobsen, i Solevad. Født sammesteds
1854, 1507, 2007, Hans Hansen, 3 dage, søn af pige Mette Kirstine Andersdatter, hos faderen gaardmand Anders Zacariasen paa Verninge Mark. Født sammesteds
1854, 1608, 2008, Niels Jørgensen, gift almisselem, indsidder og hørhegler, 41, i Verninge Fattighuus. Født i Westehæsinge. Søn af Jørgen Pedersen
1854, 1909, 2409, Jens Larsen, enkemand, almisselem, indsidder og fattigfoged, 81, i Verninge. Født i Kjøng. Søn af Lars Andersen
1854, 0210, 0810, Dødfødt dreng, søn af huusmand og skomager Lars Jørgen Buch, i Verninge
1854, 0510, 1310, Niels Hansen, gift boelsmand og maler, 56, i Skousbolundstedet. Født i Ubberud Sogn. Søn af Bodil Henningsdatter i Veirup
1854, 1711, 2411, Jørgen Henrik Nielsen, ugift, 26½, i Skousboelundstedet. Født i Bellinge. Søn af boelsmand og maler Niels Hansen, i Skousboelundstedet
1855, 1901, 2401, Knud Pedersen, enkemand, almisselem og indsidder, 73, i Verninge. Født i Hjelmerup. Søn af Peder Andersen
1855, 2701, 0402, Rasmus Madsen, 1½, søn af huusmand Mads Eilertsen, paa Hjelmerup Mark. Født sammesteds
1855, 0102, 0402, Jens Hansen, 8 dage, søn af pige Anne Cathrine Rasmusdatter, i Naarup. Født sammesteds
1855, 0902, 1802, Peder Pedersen, 3 dage, søn af boelsmand Peder Pedersen, i Bøgelundsted paa Langsted Mark. Født sammesteds
1855, 2602, 0603, Jeppe Hansen, enkemand og gaardmand, 74, i Verninge. Født i Brahetrolleborg Sogn. Søn af Hans Pedersen
1855, 0703, 1503, Jørgen Jørgensen, 3 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Christian Hansen, i Bregnemose. Født sammesteds
1855, 2203, 2503, Anders Andreasen, 2 dage, søn af indsidder og væver Andreas Rasmussen, paa Verninge Mark
1855, 3004, 0805, Rasmus Nielsen, gift aftægtsmand, 65½, hos huusmand Jørgen Christian Jørgensen, i Frankfri, Solevad Mark. Født i Hingels, Tommerup Sogn. Søn af Niels Rasmussen
1855, 1505, 2005, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen, i Bregnemose
1855, 0406, 1206, Henrik Pedersen, ungkarl, 68, paa aftægt i Langsted Mølle. Født i Skræppenborg, Brylle Sogn. Søn af Peder Rasmussen
1855, 0606, 1006, Mads Hansen, 10, søn af huusmand og skrædder Hans Andersen, ved Skousboe. Født sammesteds
1855, 1806, -, Hans Larsen, gaardmand, 60, hos sønnen boelsmand Lars Hansen, i Hjelmerup. Gaardmand i Ølsted, Sønderbrobye Sogn
1855, 0607, 1207, Hans Simonsen, gift huusmand, 71, i Solevad. Født i Haarbye Sogn. Søn af Simon Sørensen
1855, 0909, 1409, Knud Poulsen, 3 uger, søn af boelsmand Poul Madsen, i Steensmarkshuset ved Skousboe. Født sammesteds  
1855, 1409, 1909, Peder Andersen, 2 og 10 maaneder, søn af pige Maren Kirstine Andersdatter, i kost hos huusmand Jørgen Hansen, paa Bregnemose Mark. Født i Verninge
1855, 2912, 04011856, Simon Hansen, enkemand, almisselem og forhen huusmand, 71, i Naarup. Født i Orte Sogn. Søn af Hans Pedersen
1856, 0502, 1002, Hans Christiansen, gift fæstehuusmand, 57, i Naarup. Født i Tommerup. Søn af Christian Drud
1856, 0902, 1802, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Hansen, i Solevad
1856, 0407, 1007, Anders Hansen, gift fæstehuusmand, 59, i Langsted. Født i Tommerup Sogn. Søn af Hans Ellemand
1856, 2308, 3008, Jens Jacob Christiansen, 19, i Naarup. Født i Frøberg, Orte Sogn. Søn af gaardmand Christian Madsen i Naarup
1856, 0611, 1311, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen, i Bregnemose
1856, 1111, 1811, Anders Nielsen, gift huusmand, 68, i Romerhuus paa Bregnemose Mark. Født i Langsted. Søn af Niels Rasmussen
1856, 2212, 3012, Hans Mossin Schjødt, gift konsistorialraad og sognepræst, 85, i Verninge. Født i Frederikssund. Søn af veier, maaler og …ger
1857, 0101, 1001, Jeppe Jørgensen, enkemand og fæstehuusmand, 72, i Naarup. Født i Brændegaard, Vedtofte Sogn. Søn af Jørgen Andersen
1857, 1802, 2602, Anders Christian Pedersen, 9 maaneder, søn af gaardmand Peder Andersen, i Langsted. Født sammesteds
1857, 3003, 0504, Rasmus Pedersen, 19, i Aasemosehuus, Bregnemose Mark. Født sammesteds. Søn af huusmand Peder Andersen, i Aasemosehuus, Bregnemose Mark
1857, 0406, 1006, Hans Nielsen, 7, søn af huusmand Niels Jørgensen, i Verninge. Født sammesteds
1857, 2206, 2706, Bernhard Wilhelm Vedel, enkemand og fhv. skolelærer, 56, i Naarup. Født i Marstal paa Ærøe. Søn af sognepræst Bernhard Mathias Vedel
1857, 3006, 0507, Anders Christian Richter Jørgensen, 1 og 6 uger, søn af huusmand Jørgen Hansen, paa Bregnemose Mark. Født sammesteds
1857, 2808, 0209, Peder Hansen, 18 dage, søn af gaardmand Hans Pedersen, paa Bregnemose Mark. Født sammesteds
1857, 3010, 0711, Christen Pedersen, gift gaardmand, 44, Hjelmerup. Født i Caleurgaarden i Ubberud Sogn. Søn af Peder Christensen
1857, 1311, 1811, Rasmus Hansen, ungkarl, 28 og 9 maaneder, tjenende hos boelsmand Peder Jørgensen, i Hjelmerup. Søn af huusmand Hans Andersen i Verninge
1857, 1911, 2711, Hans Christian Holm, kirkesanger, skolelærer og dannebrogsmand, 65½, i Verninge. Søn af boelsmand Niels Andersen Holm, i Skousbo, Egense sogn
1857, 2811, 0512, Hans Mortensen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Naarupskov. Søn af boelsmand Morten Mortensen i Frøbjerg
1857, 0112, 0912, Anders Peder Larsen, 4, søn af gaardmand Lars Pedersen, i Langsted
1857, 1412, 2112, Anders Jensen, 12, søn af huusmand Jørgen Jensen, i Ringsmose paa Verninge Mark
1857, 1712, 2312, Peder Christian Rasmussen, 12, søn af huusmand Rasmus Jensen, I Hjelmerup. Stedsøn af huusmand Jacob Thomsen, i Hjelmerup
1858, 0901, 1701, Andreas Corneliussen, almisselem, 59, i Verninge Fattighuus
1858, 1501, 2201, Morten Pedersen, 22, i Langsted. Søn af gaardmand Peder Mortensen, i Langsted
1858, 2001, 2401, Dødfødt dreng, søn af maler Johannes Knudsen, i Egehaugehuset
1858, 0602, 1702, Lars Larsen Hvid, ungkarl, 75 og 9 maaneder, i Naarup
1858, 2502, 0503, Jens Christian Pedersen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardmand Peder Iversen, i Verninge
1858, 2603, 0204, Niels Madsen, 3 og 3 maaneder, søn af huusmand Mads Christiansen Nielsen, i Langsted
1858, 1904, 2504, Hans Peter Jacobsen, løsgænger, 30 á 40, hos smed Ekmann, i Naarup
1858, 0706, 1306, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Andersen, i Naarup
1858, 2607, 0108, Hans Jacob Clausen, 2, søn af huusmand Claus Hansen, Langsted Mark
1858, -, 1708, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Langsted
1858, 1908, 2208, Rasmus Jørgensen, 1 og 3 maaneder, søn af indsidder Jørgen Rasmussen, i Naarup
1858, 2209, 2609, Mads Pedersen, 3, søn af boelsmand Peder Madsen, Grøftelundhuset
1858, 1710, 2410, Mads Hansen Gommerup, almisselem, 42, i Verninge
1858, 2811, 0512, Jørgen Jørgensen, 5, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Holte i Bregnemose
1859, 0401, 0901, Anders Christian Richter Jørgensen, 1½, søn af huusmand Jørgen Hansen, paa Bregnemose Mark
1859, 1001, 1601, Rasmus Theodor Balslev, 1½ maaned, søn af snedker Jørgen Balsløv, i Verninge
1859, 2001, 2701, Niels Larsen, 5½, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Bregnemose
1859, 2301, 3001, Rasmus Hansen, 5½, søn af huusmand Hans Rasmussen, paa Naarup Mark
1859, 0102, 0802, Niels Stær Madsen, gaardmand, 68½, i Naarup
1859, 0102, 0802, Paulus Sigvard Osted Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af afdøde fattiglem Mads Hansen
1859, 3101, 0602, Jørgen Sørensen, tjenestekarl, 31, hos farver Østerby, i Odense
1859, 1402, 2002, Anders Larsen, gift huusmand, 52, i Langsted
1859, 1302, 2002, Dødfødt dreng, søn af pige Johanne Nielsen, paa Verninge Mark
1859, 1702, 2402, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen, i Bregnemose og Karen Mikkelsdatter, 38
1859, 3003, 0504, Peder Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af pige Gjertrud Marie Rasmussen, paa Langsted Mark
1859, 0604, 1304, Rasmus Jensen Jæger, enkemand og almisselem, 77, i Rævehaven
1859, 0804, 1304, Rasmus Rasmussen, 2, søn af huusmand Rasmus Andersen, i Solevad Kohave
1859, 1404, 1704, Niels Jørgen Nielsen, 3, søn af indsidder Carl Wilhelm Nielsen, i Dyrehavhuset
1859, 1404, 2304, Niels Jørgensen, gift huusmand, 50, i Verninge
1859, 1704, 2504, Hans Hansen, 1½ maaned, søn af huusmand Hans Andersen, i Bækkelunde
1859, 2204, 2704, Peder Wilhelm Nielsen, 5, søn af indsidder Carl Wilhelm Nielsen, i Dyrehavhuset
1859, 2604, 0105, Søren Hansen, 4, søn af pige Kirstine Hansdatter, i Solevad
1859, 0605, 1505, Lars Christian Larsen, 10 maaneder, søn af huusmand Rasmus Christian Larsen, i Naarup Skov
1859, 0605, 1305, Knud Peder Christensen Malmos, 4½ maaned, søn af boelsmand Christen Jørgensen Malmos, paa Verninge Mark
1859, 0106, 0506, Jens Peder Larsen, 8 maaneder, søn af huusmand Lars Andersen, i Naarup
1859, 2208, 3008, Hans Jørgensen, aftægtsmand, 76 og 3 maaneder, i Bregnemose
1859, 2711, 0512, Dødfødt dreng, søn af snedker Jørgen Lausten Blad Balsløv, i Verninge
1859, 0812, 1412, Peder Larsen, søn af pige Kirstine Marie Pedersen, i Naarup
1859, 2212, 3012, Christen Jørgensen Malmos, gaardmand, 37, paa Verninge Mark
1860, 2301, 2901, Niels Jensen, huusmand, 65, i Skovhave, Naarup Mark
1860, 3101, 0702, David Pedersen, indsidder, 76, i Birkende
1860, 1803, 2503, Hans Jørgensen, almisselem, 70, i Langsted
1860, 2303, 3003, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Bregnemose
1860, 1705, 2405, Christen Larsen, enkemand og gaardmand, 57, i Skousbo
1860, 2506, 3006, Erik Leonard Friis, gaardmand, 30½, i Naarup
1860, 1207, 1807, Hans Pedersen, gaardmand, 54, i Bregnemose
1860, 2108, 2608, Rasmus Haslev, snedker og almisselem, 81, i Verninge
1860, 2409, 0110, Niels Knudsen, huusmand, 47, i Bregnemose
1860, 2709, 0210, Jens Jepsen, huusmand, 70, paa Verninge Mark
1860, 1611, 2011, Lars Christensen, almisselem, 52, i Naarup
1860, 0512, 0912, Udøbt dreng, 1 dag, søn af huusmand Hans Simonsen, i Naarup
1861, 1401, 2001, Hans Rasmussen, 6 og 9 maaneder, søn af Rasmus Rasmussen Smed, i Naarup
1861, 0102, 1002, Niels Jensen, 1/8, søn af Maren Dorthea Nielsen, i Verninge
1861, 1705, 2105, Anders Pedersen, aftægtsmand, 77, i Riisbjerghuset, Bregninge Mark
1861, 0106, 0706, Niels Larsen, skrædder, 47, i Hjelmerup
1861, 0206, 0706, Hans Henriksen, almisselem, 83, i Langsted
1861, 0506, 0906, Peder Andersen, huusmand, 59, i Bregnemose
1861, 1806, 2306, Hans Larsen, almisselem, 30, i Naarup
1861, 2206, 2706, Bern Jantzen Schutslev, aftægtshuusmand, 69, paa Bregnemose Mark
1861, 2909, 0510, Steffen Anders Rasmussen, aftægtsmand, 83, i Verninge
1861, 0311, 0911, Peder Pedersen, 6, søn af huusmand Peder Nielsen, paa Bregnemose Mark
1861, 1511, 2111, Hans Simonsen, fæstehuusmand, 44, i Naarup
1861, 3011, 0712, Johan Henrik Rasmussen, ungkarl og particulier, 68, i Langsted
1861, 1012, 1812, Jens Knudsen, ungkarl, 57½, i Verninge
1861, 1012, 1712, Jørgen Jørgensen, møller og aftægtsmand, 73½, i Langsted
1862, 0101, 0501, Niels Christian Jacobsen, 1 maaned, søn af fruentimmer Laura Cathrine Nielsen. I pleie hos huusmand Hans Rasmussen paa Naarup Skov
1862, 1801, 2601, Rasmus Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Anders Mathias Jensen, i Bondehuse
1862, -, 2601, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Thorsen, i Hjelmerup
1862, 2201, 2901, Jeppe Pedersen, huusmand, 41, paa Naarup Skov
1862, 0802, 1602, Henning Jørgen Hansen, 11 dage, søn af huusmand Hans Larsen, i Præsteskov
1862, 0802, 1302, Anders Madsen, ungkarl og røgter, 38, i Solevad
1862, 0303, 1003, Niels Rasmussen, tjenestekarl, 29, hos gaardmand Lars Rasmussen, i Bregnemose
1862, 2004, 2804, Rasmus Mortensen, enkemand og forhen gaardmand, 72 og 10 maaneder, i Langsted
1862, 1407, 1807, Rasmus Clausen, ungkarl og almisselem, 26½, i Hjelmerup
1862, 1807, 2507, Rasmus Gustavsen, enkemand og huusmand, 81, i Verninge
1862, 2007, 2607, Christian Madsen, gaardmand, 74, i Naarup
1862, 0508, 1008, Rasmus Andersen, ungkarl, væver og fattiglem, 68, i Langsted
1862, -, 1210, Dødfødt dreng, søn af indsidder Søren Rasmussen, i Dyrehavhuset
1863, 0402, 1202, Johan Jørgen Nielsen, gift gaardmand, 71, i Naarup Skov
1863, 0803, 1403, Rasmus Jensen, gift indsidder, 74, i Naarup
1863, 1103, 1903, Frederik Pedersen, gift, gaardmand og smed, 72, i Langsted
1863, 0105, 1005, Jørgen Christian Hansen, ½, søn af huusmand Lars Hansen, paa Naarup Mark
1863, 0606, 1306, Jens Jensen, enkemand og gaardmand, 81 og 9 maaneder, i Verninge
1863, -, 2106, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Christoffersen, i Langsted
1863, 2707, 0308, Rasmus Pedersen, gift aftægtsgaardmand, 78, i Bregnemose
1863, 1508, 2008, Christen Jørgensen Malmos, 3½, stedsøn af gaardmand Niels Hansen Møller, i Dyrendal
1863, 0309, 1209, Jens Hansen, gift aftægtsmand, 66, i Nervershuse
1863, 1410, 2110, Hans Pedersen, gift huusmand, 55, i Frankfrihuset
1863, 0111, 0911, Niels Nielsen, gift gaardmand, 54, i Langsted
1863, 1211, 1811, Niels Nielsen, 8 dage, søn af huusmand Mads Chr. Nielsen, i Langsted
1864, 1103, 1603, Jens Peder Jensen, 1 maaned, søn af huusmand Anders Mathias Jensen, i Lundehuse
1864, 1703, 2303, Hans Andersen Broby, enkemand og aftægtsmand, 77, i Bæklunde
1864, 2203, 2803, Hans Pedersen, 9 maaneder, søn af sadelmager Niels Pedersen, i Naarup
1864, 0304, 1004, Anders Thomsen, 1/13, søn af huusmand Thomas Jensen, i Hjelmerup
1864, 0104, 1004, Jens Hansen, gift fattiglem, 63, i Bondehuse
1864, 2904, 0705, Niels Jensen, gift huusmand, 53, i Verninge
1864, -, 0409, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Søren Jørgensen, i Bregnemose
1864, 0909, 1609, Jens Madsen, gift aftægtsmand, 75, i Hjelmerup
1864, 0610, 1310, Peder Christian Larsen, gift gaardmand, 50, i Verninge
1864, 2810, 0111, Rasmus Larsen, 16, søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Bregnemose
1864, 1511, 2211, Rasmus Henriksen, gift huusmand, 66, i Hjelmerup
1864, -, 2711, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Pedersen, Bregnemose Mark
1864, 0812, 1512, Lars Rasmussen, gift gaardmand, 45, i Bregnemose
1864, 1812, 2312, Peder Christian Pedersen, 4½, søn af gaardmand Morten Carsten Pedersen, i Naarup
1864, 2612, 3012, Rasmus Pedersen, 2 og 3 maaneder, søn af gaardmand Morten Carsten Pedersen, i Naarup
1865, 1001, 1501, Morten Poulsen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Poul Nielsen, paa Naarup Skov
1865, 1301, 1901, Peder Larsen Grøn, enkemand og fattiglem, 87, i Langsted
1865, 1801, 2201, Lars Jacobsen, 18 dage, søn af huusmand Jacob Jensen, i Naarup Skov
1865, 0302, 1002, Peder Zachariasen, enkemand og aftægtshuusmand, 78, i Bregnemose
1865, 0502, 1002, Lars Christian Jensen, 10 dage, søn af huusmand Jens Rasmussen, paa Verninge Mark
1865, 0802, 1602, Niels Jørgensen Bremer, enkemand og fattiglem, 64, i Nevershuse
1865, 0503, 1103, Niels Henningsen, gift aftægtsmand, 88, i Verninge
1865, 1303, 1903, Jørgen Christian Jørgensen, 2 og 4 maaneder, søn af huusmand Jens Jørgensen, i Naarup
1865, 1503, 2303, Bertel Jespersen, enkemand og smed, 70, i Hjelmerup
1865, 2103, 2903, Johan Christian Hansen, gift huusmand, 66, i Naarup
1865, 1504, 2104, Christian Danielsen, 8 maaneder, søn af huusmand Daniel Jensen, Bregnemose Mark
1865, 2104, 2804, Mads Larsen, ungkarl og skrædder, 77, i Verninge
1865, 2604, 0305, Peder Christoffersen, gift huusmand og bødker, 69, i Verninge
1865, 0505, 1105, Christian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Hans Peder Jeppesen, i Verninge
1865, 1705, 2405, Claus Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 63, i Hjelmerup
1865, 2105, 2505, Lars Jørgensen, 5 og 3 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Hansen, paa Verninge Mark
1865, 2805, 0206, Lars Frederiksen, 3 og 4 maaneder, søn af fattiglem Maren Kirstine Andersen, i Naarup
1865, 2805, 0206, Niels Christian Hansen, 1, søn af huusmand Hans Christian Jacobsen, i Verninge
1865, 0107, 0907, Jens Rasmussen, 1/20, søn af smed Rasmus Rasmussen, i Naarup
1865, 2607, 3107, Hans Christian Rasmussen, 9½, søn af huusmand Rasmus Pedersen, paa Verninge Mark
1865, 1210, 1810, Niels Hansen, gift indsidder, 63, i Naarup
1865, 2210, 2710, Niels Mogensen, ugift fattiglem og dagleier, c. 44, i Skousbo. Fra Skydebjerg
1865, 1111, 1711, Niels Jørgensen, 2, søn af smed Jørgen Rasmussen, i Verninge
1865, -, 0312, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Hansen, i Gravene
1865, 2812, 0512, Mikkel Larsen, gift huusmand, 50, i Langsted
1865, 0212, 1012, Gottfred Hansen, ½, søn af huusmand Rasmus Hansen, paa Hjelmerup Hed
1865, -, 1512, Dødfødt dreng, søn af ugift Maren Rasmusdatter, i Naarup
1865, 2112, 2912, Hans Christensen, gift huusmand, 76, i Verninge
1866, 1701, 2101, Niels Jørgensen, 6 dage, søn af smed Jørgen Rasmussen, i Verninge
1866, 2601, 0302, Peder Christensen, gift teglmester, 54, i Langsted Skov
1866, 2502, 0303, Rasmus Rasmussen, gift huusmand og høker, 59, i Langsted
1866, -, 0803, Dødfødt dreng, søn af væver Niels Thorsen, i Hjelmerup
1866, 1103, 1803, Carl Nielsen, 3, søn af huusmand Niels Frederiksen, i Solevad
1866, 0804, 1404, Hans Larsen, gift gaardmand, 57, i Langsted
1866, 0804, 1704, Henrik Andersen, gift aftægtsmand, 80, i Steenolt
1866, 2004, 2804, Niels Mortensen, gift gaardmand, 72, i Langsted
1866, 2004, 2704, Hans Peder Madsen, 5 og 10 maaneder, søn af huusmand Mads Madsen, i Naarup Skov
1866, 2404, 3004, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Kam, i Naarup
1866, 2704, 0605, Mads Madsen, 4 maaneder, søn af huusmand Mads Madsen, Naarup Skov
1866, 1706, 2306, Jørgen Christian Rasmussen, gift huusmand, 58, paa Bregnemose Mark
1866, 0908, 1508, Daniel Madsen, gift indsidder, 67, i Dyrehavhuset
1866, 2010, 2810, Jens Rasmussen, 5, pleiesøn hos huusmand Mads Chr. Nielsen, i Langsted
1867, 0101, 0801, Niels Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 88½, i Solevad
1867, 1001, 1701, Jørgen Nielsen, skilt og huusmand, 56, i Naarup
1867, 2301, 3101, Peder Arnstorf Nielsen, ungkarl, 25, i Langsted
1867, 2802, 0703, Hans Larsen Albrechtsen, 5 uger, søn af gaardmand Lars Albrechtsen, i Naarup
1867, 2003, 2703, Lars Rasmussen Skov, enkemand og fattiglem, 81, i Nevershuse
1867, 2603, 0304, Jens Johansen, 9 og 3 maaneder, pleiesøn hos Johan Peder Larsens enke, i Naarup
1867, 1104, 1904, Anders Nielsen Skov, enkemand og fattiglem, 69, i Langsted
1867, 2304, 3004, Niels Christensen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Naarup
1867, 3004, 0605, Jørgen Nielsen, 7, søn af huusmand Niels Larsen, i Naarup
1867, 1005, 1805, Eskild Jansen, gift huusmand, 43, paa Bregnemose Mark
1867, 1205, 1905, Morten Poulsen, 1 og 4 maaneder, søn af huusmand Poul Nielsen, paa Naarup Skov
1867, 2105, 2405, Knud Jørgensen, gift sliber og tømmersvend, 40, fra Odense
1867, 2305, 3105, Mads Jørgensen, gift huusmand, 48, paa Verninge Mark
1867, 3005, 0506, Niels Hansen, 1, søn af gaardmand Hans Hansen, Naarup
1867, 2206, 3006, Jørgen Chr. Jørgensen, 1/18, søn af huusmand Jens Jørgensen, i Naarup
1867, 0607, 1207, Hans Pedersen, enkemand og indsidder, 71, i Verninge
1867, 2407, 2907, Hans Rasmussen, 11 og 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Bregnemose
1867, 2408, 2908, Mads Rasmussen, 1 og 9 maaneder, søn af væver Rasmus Rasmussen, paa Verninge Mark
1867, 0310, 0910, Niels Christensen, ½, søn af tjenestekarl Christen Jensen, i Verninge. Pleiebarn i Naarup
1867, 1210, 2010, Anders Pedersen, 1/7, søn af gaardmand Peder Andersen, i Langsted
1867, 2011, 2711, Anders Jørgensen Greve (tvilling), 1 dag, søn af gaardmand Niels Jørgensen Greve, i Langsted
1867, 2211, 2711, Jørgen Jørgensen Greve (tvilling), 3 dage, søn af gaardmand Niels Jørgensen Greve, i Langsted
1867, 2411, 3011, Hans P. Chr. Andreas Andersen, 3 og 11 maaneder, søn af møllersvend Hans Andersen, i Nevershuse
1867, 1412, 2112, Albrecht Larsen, gift aftægtsgaardmand, 68, i Naarup
1867, 1512, 2312, Johan Hansen, gift gaardmand, 56, i Naarup Skov
1867, 2012, 3012, Jacob Hansen, ungkarl, 27½, i Langsted
1868, 0601, 1401, Jens Jørgensen, gift huusmand, 37½, i Naarup
1868, 0601, 1201, Hans Hansen, 6 og 3 maaneder, søn af huusmand Anders Andersen, paa Naarup Skov
1868, 0802, 1702, Hans Nielsen, 9½, søn af gaardmand Niels Hansen, paa Verninge Mark
1868, 2002, 2802, Hans Nielsen, gift huusmand og hjuulmand, 48, i Langsted
1868, 0603, 1103, Niels Hansen, 1½, søn af Karen Clausen, i Langsted
1868, 1503, 2303, Lars Knudsen, gift gaardeier, 87 og 9 maaneder, i Wolds [Voldsgaard]
1868, 2903, 0504, Anders Andersen, 1½, søn af huusmand Anders Andersen, i Naarup Skov
1868, 2404, 0405, Anders Zachariasen, enkemand og huusmand, 79½, i Verninge
1868, 1205, 1605, Poul Frederik Hansen, gift husmand, 68, i Naarup
1868, 1705, 2105, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Hansine Pedersen, i Naarup
1868, 0206, 0706, Niels Jakob Esbensen, ¼, søn af skrædder Peder Esbensen, i Verninge
1868, 0407, 1107, Albrecht Albrechtsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Albrechtsen, i Naarup
1868, 0608, 1108, Johanne Balsløv Nielsen, 7, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Verninge
1868, 2711, 0412, Hans Peder Nielsen, 1½, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Naarup
1868, 0312, 1212, Lars Hansen, gift husmand, 61, i Hjelmerup
1869, 2001, 2701, Rasmus Hansen, gift husmand, 74, i Rævehaven
1869, 2101, 2701, Hans Hansen, 4 dage, søn af gaardmand Hans Hansen, i Naarup
1869, 2302, 2802, Jørgen Jensen, 3 maaneder, stedsøn af husmand Christen Jensen, i Naarup
1869, 2703, 0204, Jens Christian Nielsen, 11½, søn af indsidder Niels Larsens enke, i Hjelmerup
1869, 0906, 1306, Peder Marius Jørgensen, ½ maaned, søn af husmand Jørgen Chr. Jørgensen, i Gravene
1869, 1706, 2306, Niels Peder Sørensen, 2, søn af ugift fruentimmer Carline Hermansen, i Naarup
1869, 2307, 2907, Hans Hansen, 22. Søn af gaardmand Hans Nielsen, i Langsted
1869, 2507, 0208, Thorvald Nicolai Theodor Gydesen, 2 og 8 maaneder, søn af skolelærer Gydesen, i Naarup
1869, 2108, 2708, Niels Christian Hansen, 2, søn af gaardmand Hans Hansen, i Naarup
1869, 0510, 1310, Anders Andersen, gift husmand, 37, i Naarup Skov
1869, 0910, 1410, Anders Christian Hansen, gift husmand, 33½, i Skovsbo
1869, 0911, 1411, Hans Andersen, 3/8, søn af afdøde husmand A. Andersen, i Naarup nm. 10
1869, 1511, 2211, Jørgen Andersen Hedam, gift aftægtsmand, 81, i Bregnemose
1869, 1811, 2511, Hans Pedersen, gift husmand og væver, 67, Holtegyde
1869, 2311, 2811, Peder Mortensen Lunde, enkemand og fattiglem, 82, i Naarup
1869, 2711, 0512, Carl Hansen, 3 uger, søn af husmand Rasmus Hansen, paa Hjelmerup Hed
1869, 2811, 0612, Peder Christian Simonsen, 11½, søn af pugelærer Simon Esbensen, i Hjelmerup
1869, 1512, 2312, Hans Hansen, 1 maaned, søn af husmand Peder Christian Hansen, i Verninge
1869, 2312, 3012, Jakob Hansen, ugift, 36. Søn af husmand Hans Pedersen, i Holtegyde
1870, 0102, 0802, Jørgen Madsen Lunde, gift aftægtsmand, 77, i Langsted
1870, 2802, 0703, Peder Christian Larsen, gift aftægtsmand, 77, i Solevad
1870, 1303, 1903, Hans Jørgensen, gift aftægtsmand, 82, i Bregnemose
1870, 1903, 2703, Hans Pedersen, 4 og 4 maaneder, søn af sadelmager Niels Pedersen, i Naarup
1870, 2703, 0204, Hans Pedersen, gift aftægtsmand, 79, i Langsted Skov
1870, -, 1905, Dødfødt dreng, søn af teglmester Johan Pedersen, i Langsted Skov
1870, 2206, 2706, Jørgen Rasmussen, gift husmand og smed, 48, i Verninge
1870, 2710, 0311, Hans Hansen, gift aftægtsgaardmand, 64½, i Solevad
1870, 2911, 0512, Hans Hansen, ungkarl, 23 og 9 maaneder, i Solevad
1870, 2412, 3012, Carl Adolph Holger Gydesen, 11 maaneder, søn af fhv. lærer Gydesen, i Naarup
1871, 1701, 2201, Jens Pedersen, ugift fattiglem, 78½, i Verninge
1871, 2701, 0302, Jørgen Knudsen, gift gaardmand, 61, i Bregnemose
1871, 1802, 2402, Hans Pedersen, 5 og 9 maaneder, søn af husmand Peder Madsen, i Naarup
1871, 1503, 2303, Hans Peder Jepsen, gift gaardmand, 62, i Verninge
1871, 2703, 3103, Lars Poulsen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Poulsen, i Solevad
1871, 2903, 0504, Claus Nielsen, gift husmand, 65, i Langstedgyde
1871, 0204, 1104, Ole Nielsen, enkemand og gaardmand,62, i Hjelmerup
1871, 0604, 1404, Jørgen Jørgensen, enkemand, husmand og bødker, 76, i Hjelmerup
1871, 0704, 1504, Niels Pedersen, gift, husmand og sadelmager, 41, i Naarup
1871, 2004, 2704, Jørgen Andersen, gift indsidder, 52, paa Bellinge Mark
1871, 2804, 0605, Jens Andersen Ellegaard, enkemand og aftægtsmand, 80, i Naarup
1871, 0710, 1510, Carsten Rasmussen, 1 maaned, søn af husmand Peder Rasmussen, i Gravene
1871, 1512, 2312, Niels Hansen, 16, søn af gaardmand Hans Mikkelsen, i Verninge
1871, 3112, 06011872, Peder Madsen Pedersen, 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Pedersen, i Naarup Skov
1871, 3112, 07011872, Lars Hansen Larsen, 2½, søn af gaardmand Lars Larsen, i Frydenlund
1872, 2101, 2701, Diderik Jensen Dideriksen, ugift smedesvend, 21, i Verninge
1872, 2703, 0304, Jørgen Christian Andersen, 5 maaneder, søn af husmand Jørgen Andersen, paa Verninge Mark
1872, 3103, 0404, Lars Iversen, enkemand og fattiglem, 81 og 11 maaneder, i Naarup
1872, 0404, 1004, Niels Peder Pedersen, 9 maaneder, søn af Johan Pedersen, i Langsted Skov
1872, 2304, 2904, Niels Hansen, enkemand og aftægtsmand, 84 og 9 maaneder, i Hjelmerup
1872, 1806, 2406, Peder Jensen, enkemand og aftægtsmand,75 7/8, paa Naarup Sydmark
1872, 0708, 1108, Anders Nielsen, 17 dage, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Naarup Skov
1872, 2609, 2909, Christoffer Hansen, 16 dage, søn af husmand Hans Hansen, i Hjelmerup
1872, 2509, 0410, Jeppe Jakobsen, gift aftægtsmand, 82 og 11 maaneder, i Lindholmhuse  
1872, 0512, 0912, Jørgen Christensen, 2 dage, søn af ugift fruentimmer Marie Jørgensen, i Hjelmerup
1872, 1412, 1912, Søren Pedersen, 1/10, søn af husmand Rasmus Pedersen, i Solevad
1873, 1201, 1901, Hans Wilhelm Christiansen, 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Maren Kirstine Hansen, i Aasehuse
1873, 1003, 1603, Niels Peder Pedersen, 4 maaneder, søn af teglmester Johan Pedersen, i Langsted
1873, 0805, 1505, Johanne Balslev Nielsen, 1, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Verninge
1873, 1006, 1606, Jørgen Christian Nielsen, gift gaardmand, 54, i Birkholm
1873, 1306, 1906, Hans Matthias Hansen, gift aftægtsmand, 77 og 9 maaneder, paa Bregnemose Mark
1873, 0607, 1107, Hans Nielsen, 6 7/8, søn af husmand Niels Hansen, i Naarup Skov
1873, 1708, 2108, Anders Jensen, gift husmand, 49, i Langsted
1873, 2508, 3008, Niels Nielsen, gift gaardmand, 62, i Hjelmerup
1873, 2910, 0511, Anders Nielsen, gift gaardmand, 64, i Langsted
1873, 1811, 2611, Simon Esbensen, gift frilærer, 40½, i Hjelmerup
1873, 2511, 0112, Georg Otto Balsløv, 1 og 2 maaneder, søn af snedker Jørgen Balslev, i Verninge
1873, 0412, 1112, Hans Jespersen, enkemand og indsidder, 72, i Naarup
1873, 2812, 03011874, Niels Nielsen, 2 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Nielsen, i Fruelykke
1874, 2601, 0202, Niels Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 63, i Boghvedeborg
1874, 1602, 2302, Lars Jensen, gift aftægtsmand, 65, i Aasehuse
1874, 0303, 1103, Niels Hansen Traun, gift aftægtsmand, 72½, paa Verninge Mark
1874, 1303, 2003, Peder Kristiansen, ungkarl, 39, i Holtegyde
1874, 1503, -, Lars Andersen Hedam, enkemand og aftægtsmand, 80, i Naarup Skov
1874, 1703, 2203, Esben Esbensen, 2 maaneder, søn af husmand Peder Esbensen, i Verninge
1874, 2203, 2903, Poul Frederik Poulsen, 1 maaned, søn af indsidder Hans P. Poulsen, i Naarup
1874, 3003, 0604, Hans Kristian Jørgensen, 11 maaneder, søn af husmand Hans Jørgensen, i Naarup Skov
1874, 0605, 1305, Peder Kristian Nielsen, gift gaardmand, 68, i Fruelykke
1874, 1605, 2305, Jørgen Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 78, i Fruelykke
1874, 3105, 0606, Jørgen Madsen, gift gaardmand, 73, i Langsted
1874, 1207, 1907, Jens Peder Jensen, 2½, søn af Karen Pedersen, i Langsted Skov
1874, 3007, 0208, Vilhelm Pedersen,9, søn af husmand Peder Rasmussen, i Solevad
1874, 1708, 2308, Ole Henrik Larsen, 1/11, søn af gaardmand Peder Larsen, i Hjelmerup
1874, 0609, 1309, Claus Peder Christensen, 1½, søn af husmand Rasmus Kristiansen, paa Verninge Mark
1874, 1910, 2510, Rasmus Frederik Rasmussen, 1/25, søn af husmand Ambrosius Rasmussen, i Langsted
1874, 3010, 0511, Rasmus Anton Rasmussen, 4/9, søn af Anne Marie Andersen, i Langsted
1874, 2711, 0512, Mads Jensen, enkemand og aftægtsmand, 76, i Bregnemose
1875, 0201, 0901, Hans Mikkelsen, gift gaardmand, 59, i Verninge
1875, 0702, 1502, Kristian Hansen, gift gaardmand, 56, i Langsted
1875, 0802, 1602, Mads Madsen, gift gaardmand, 82 og 10 maaneder, i Hjelmerup
1875, -, 1403, Dødfødt dreng, søn af Margrete Larsen, i Naarup Skov
1875, 1403, 2003, Mogens Peder Pedersen, ugift, 25. Søn af husmand P. Nielsen i Bregnemose
1875, 1903, 2503, Rasmus Truelsen, ugift fattiglem, 72, i Aasehuse
1875, 2103, 2603, Jørgen Kristian Jørgensen, gift husmand, 50, i Gravene
1875, 3005, 0506, Hans Larsen, enkemand og husmand, 62, i Nevers
1875, 0306, 1006, Peder Larsen, gift husmand, 67, i Naarup
1875, 0906, 1406, Peder Kristian Jørgensen, ungkarl og skrædder, 61½, i Langsted
1875, 1306, 1806, Peder Marius Jensen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Jensen, i Solevad
1875, 0407, 0607, Lars Hansen Rytter, ugift fattiglem, 67, i Aasehuse
1875, 3108, 0609, Peder Jensen, gift husmand og tømrer, 72½, paa Verninge Mark
1876, 0101, 0801, Jens Hansen, ungkarl og husmand, 74, paa Solevad Hed
1876, 1202, 1802, Niels Thorsen, gift husmand, 47, i Hjelmerup
1876, -, 2304, Dødfødt dreng, søn af husmand L. Christensen, Agerbækhuset paa Verninge Mark
1876, 0605, 1205, Poul Frederik Poulsen, 1/16, søn af indsidder Hans Peder Poulsen, i Naarup
1876, 2705, 0306, Hans Pedersen, gift husmand, 76, i Verninge
1876, 0807, 1207, Hans Clausen, gift husmand, 67, i Gravene
1876, 1808, 2208, Johannes Nielsen (tvilling), 1 dag, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Verninge
1876, 1808, 2208, Jens Nielsen (tvilling), 1 dag, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Verninge
1876, 1509, 2109, Niels Nielsen, 1/20, søn af husmand L. Chr. Nielsen, i Naarup
1876, 1909, 2309, Rasmus Rasmussen, ugift murer, 19, i …semose (død i Naarup)
1876, 0110, 0610, Rasmus Pedersen, 5½, søn af tømrer P. Pedersen, i Bosbomsgyden
1876, 1312, 1912, Jørgen Jensen, ugift tjenestekarl, 22, hos gaardmand Mathiesen, paa Verninge Mark
1877, 0302, 0902, Anders Pedersen, gift aftægtsmand, 73, Agerbækhuset
1877, 2102, 2702, Rasmus Madsen, gift husmand, 72, i Langsted Skov
1877, 0603, 1403, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Poulsen, i Langsted
1877, 0105, 0805, Jørgen Rasmussen, gift kromand, 40, i Verninge
1877, 1305, 1905, Christoffer Jensen, 8 maaneder, søn af Maren Christoffersen. Pleiesøn af Kirsten Ludwigs i Verninge
1877, 3105, 0606, Lars Peder Albrechtsen, 1/7, søn af gaardmand Lars Albrechtsen, i Verninge
1877, 0706, 1406, Rasmus Christian Andersen, 1 maaned, søn af Mette Kirstine Andersen (datter af husmand A. Christensen), i Naarup
1877, 1008, 1308, Dødfødt dreng, søn af husmand Peder Esbensen, i Verninge
1877, 0509, -, Hans Christian Ekman, fattiglem, 16½, i Tommerup Fattiggaard
1877, 2809, 0510, Lars Jensen, gift indsidder, 68, i Langsted
1877, 0911, 1511, Christian Jensen, ungkarl, 46, i Naarup  
1877, 2211, 2711, Jens Thorvald Johannes Nielsen, 1/18, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Verninge
1877, 0412, 1112, Christoffer Hansen, ugift smedesvend, 20, i Hjelmerup
1878, 1301, 1901, Hans Sørensen, ugift fattiglem, 61, i Langsted
1878, 1801, 2701, Udøbt dreng, 4 timer, søn af husmand R. Jørgensen, i Fruelykke
1878, 0703, 1303, Hans Madsen, 1/20, søn af gaardmand Henrik Madsen, i Bregnemose
1878, 0903, 1303, Carl Christian Jørgensen, 1 maaned, søn af gaardmand Lars Jørgensen, i Langsted
1878, 2103 el. 2203, 2903, Ludvig Frederik Pedersen, ugift fattiglem, 61, fra Odense
1878, 2704, 0205, Daniel Jensen, gift husmand, 63, paa Bregnemose Mark
1878, 0306, 1106, Hans Christian Andersen Rigter, gift husmand, 65, i Nevers
1878, 1208, 1808, Jørgen Hansen Holte, gift fattiglem, 76, i Bregnemose
1878, 0309, 0909, Lars Hansen, gift husmand, 75, i Naarup Skov
1878, 0709, 1209, Marius Knudsen, 1, søn af husmand Knud Larsen, i Hjelmerup
1878, 1711, 2311, Morten Nielsen, gift husmand, 49, paa Verninge Mark
1878, 0212, 0612, Hans Lars Nielsen, 1/25, søn af landinspektør Nielsen, i Verninge
1879, 1901, 2501, Hans Peder Rasmussen, ugift, 20½. Søn af husmand Rasmus Bærentsen, i Naarup Skov
1879, 3101, 0702, Rasmus Andersen, gift indsidder, 64, paa Solevad Mark
1879, 1702, 2602, Anders Hansen, 16, søn af husmand Hans Andersen, i Naarup Skov
1879, 0503, 1103, Anders Troensegaard Jakobsen, enkemand, 66 og 11 maaneder, i Naarup Skole
1879, 0705, 1405, Hans Andersen (Banke), gift gaardmand, 76, i Langsted
1879, 2206, 2706, Dødfødt dreng, søn af husmand Ambrosius Rasmussen, i Langsted
1879, 0607, 1107, Søren Andersen, ugift fattiglem, 51½, i Hjelmerup
1877, 0608, 1108, Eiler Madsen, enkemand og lem, 83, paa Fattiggaarden
1877, 1608, 2208, Lars Christian Pedersen, 5½, stedsøn af husmand Mads Andersen, paa Solevad Hed
1877, 0412, 1112, Lars Jørgensen, gift aftægtsmand, 72, paa Bregnemose Mark
1877, 0612, 1312, Jakob Thomsen, gift aftægtsmand, 63, i Hjelmerup
1880, 0301, 1001, Anders Christian Madsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Bregnemose
1880, 1601, 2401, Anders Larsen, gift gaardmand, 64½, i Langsted
1880, 0303, 1103, Hans Hansen, enkemand og fattiglem, 65, i Naarup
1880, 1203, 1903, Jens Larsen, ungkarl, 28½, i Bregnemose
1880, 1603, 2403, Laurits Adolf Hansen, 12, søn af husmand og kjøbmand Hans Jørgensen, i Verninge
1880, 0804, 1304, Lars Christensen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Odense
1880, 0905 ,1505, Esben Julius Esbensen, 10, søn af husmand Niels Christian Esbensen, i Verninge
1880, 2605, 3105, Jørgen Christian Hansen, gift gaardmand, 65, i Bregnemose
1880, 1306, 1906, Anders Nielsen, gift gaardmand, 40, i Langsted
1880, 3006, 0507, Jørgen Alfred Jørgensen, 4 maaneder, søn af bager S. Jørgensen, i Verninge
1880, 3007, 0408, Anders Nielsen, 17/18, søn af smed Rasmus Nielsen, i Verninge
1880, 1708, 2208, Niel Hans Peder Christian Axelsen, 2 og 4 maaneder, søn af gaardmand Anders Axelsen, i Naarup Skov
1880, 2909, 0510, Niels Jørgen Jakobsen, ungkarl, 30, paa Verninge Mark
1880, 1210, 1810, Niels Hansen Poulsen, 2 og 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Poulsen, i Langsted
1880, 2410, 2910, Rasmus Hansen Hørse, enkemand og indsidder, 58, i Naarup
1880, 0412, 1112, Niels Oluf Christensen, 2 maaneder, søn af gaardmand Anders Christensen, i Hjelmerup
1880, 0312, 0912, Christian Christiansen, 8, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Langsted
1881, 1502, 2102, Thomas Jensen, gift husmand, 66, i Hjelmerup
1881, 1602, 2402, Hans Hansen, enkemand og aftægtsmand, 88, i Naarup
1881, 2402, 2702, Niels Madsen Lunde (tvilling), 1 time, søn af Mads Christian Jørgensen Lunde, i Langsted
1881, 2402, 2702, Dødfødt dreng (tvilling), søn af Mads Christian Jørgensen Lunde, i Langsted
1881, 1003, 1703, Hans Christian Larsen, gift væver, 56, i Langsted Skov
1881, 2704, 0305, Niels Nielsen skov, enkemand, tjenestekarl og røgter, 80, i Langsted
1881, 2506, 0107, Lars Christian Pedersen, ugift, 23. Søn af husmand Peder Madsen, i Lindholm
1881, 0207, 0807, Laurits Grønlund Nielsen, 23. Søn af gaardmand Niels Pedersen, i Verninge
1881, 2409, 0210, Jens Christian Jensen, 2 timer, søn af gaardmand Hans Jensen, i Solevad
1881, 1010, 1710, Niels Christian Nielsen, ugift lem, 42½, paa Fattiggaarden
1881, 1010, 1510, Hans Andersen, enkemand og indsidder, 82, i Naarup
1881, 1610, 2410, Peder Iversen, gift gaardmand, 73, i Verninge
1881, 1910, 2510, Jens Hansen, gift gaardmand, 59, i Solevad
1881, 2910, 0511, Anders Nielsen, gift gaardmand, 45, i Hjelmerup
1881, 0511, 1211, Peder Jensen (Sværup), enkemand og aftægtsmand, 81, i Bjærgene
1881, 2011, 2811, Jørgen Villumsen, gift husmand, 62, i Langsted
1881, 0412, 1312, Niels Jørgensen, ungkarl, 28, paa Verninge Mark
1882, 0301, 1101, Anders Axelsen, gift gaardmand, 35, paa Naarup Skov
1882, 1801, 2401, Carl Christensen Vashus, 1½, søn af husmand Niels Christensen Vashus, paa Verninge Mark
1882, 3101, 0502, Anders Christian Andersen, 9½, søn af husmand Hans Christian Andersen, i Lindholm
1882, 2002, 2602, Niels Axelsen, ½, søn af afdøde gaardmand Anders Axelsen, i Verninge Skov
1882, 0503, 1103, Ole Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Nielsen, i Hjelmerup
1882, 2803, 0404, Peder Andersen Bæk, enkemand og aftægtsmand, 72, paa Verninge Mark
1882, 2704, 0205, Henrik Madsen, gift gaardmand, 55, i Bregnemose
1882, 0107, 0707, Peder Jørgensen, gift gaardmand, 59, i Hjelmerup
1882, 2707, 0108, Rasmus Ploug, gift kjøbmand, 40, i Naarup
1882, 3007, 0308, Oluf Christian Olsen, 2, søn af kjøbmand Niels Olsen, i Naarup
1882, 2908, 0409, Hans Madsen, gift husmand, 61, i Naarup Gyde
1882, 1709, 2109, Knud Peder Hansen, 2½, søn af bødker Christen Hansen, i Hjelmerup
1882, 1410, 2110, Jens Nielsen, 2½, søn af gaardmand P. Chr. Nielsen, i Skousbo
1882, 0312, 0912, Adam Hansen, enkemand og indsidder, 86½, i Nevers
1882, 1912, 2812, Morten Christian Hansen Møllebæk, gift aftægtsmand, 74, i Nevers
1883, 0201, 0901, Morten Sørensen Rasmussen, ungkarl, 35, i Verninge Kro
1883, 0302, 1002, Jørgen Madsen, enkemand og aftægtsmand, 77, i Verninge
1883, 0802, 1502, Christian Henrik Møller Vilblom, 9 maaneder, i Solevad, søn af ugift fruentimmer Rasmine Johanne Emilie Møller, i Odense
1883, 2102, 2702, Niels Oluf Christensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Christensen, i Hjelmerup
1883, 0606, 1306, Lars Christian Larsen, 22. Søn af husmand Lars Christensen, i Skovsbo
1883, 1006, 1506, Johannes Larsen, 8 maaneder, søn af fattigbestyrer Jørgen Larsen
1883, 2506, 0107, Johannes Esbensen, 2 maaneder, søn af husmand Niels Christian Esbensen, i Verninge
1883, 2906, 0407, Anton Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af skrædder Rasmus Rasmussen, i Langsted
1883, 1607, 2507, Niels Larsen, enkemand, gaardmand og sognefoged, 85 og 9 maaneder, i Verninge
1883, 1709, 2409, Ole Andersen, ungkarl, 75, i Langsted
1883, 2809, 0310, Niels Hansen, gift indsidder, 63½, i Naarup
1883, 0210, 0810, Peder Andersen, gift gaardmand, 70, i Langsted
1883, 2711, 0412, Jens Rasmussen (Abildskov)m gift husmand, 41, i Gravene
1883, 0412, 0912, Lars Christian Axelsen, 4, søn af afdøde gaardmand Axel Axelsen, i Naarup Skov
1883, 0712, 1612, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Larsen, i Bæklunde
1883, 0912, 1712, Jørgen Nielsen, 8½, stedsøn af husmand Anders Hansen, paa Verninge Mark
1884, 0502, 1002, Johan Vilhelm Rasmussen, 10 maaneder, søn af indsidder Niels Rasmussen, Langsted Gyde
1884, 1802, 2502, Christian Christensen, 1, søn af Margrethe Pedersen, i Nevers
1884, 2204, 2904, Anders Hansen, 3½, søn af huusmand Hans Hansen, i Nevers
1884, 1905, 2705, Jørgen Andersen, enkemand og husmand, 46 og 3 maaneder, paa Verninge Mark
1884, 2106, 2706, Marius Poulsen, 1/33, søn af kjøbmand Johan Poulsen, i Langsted
1884, 3008, 0509, Rasmus Peder Christensen Vashus (tvilling), 3 maaneder, søn af husmand Niels Christensen Vashus, paa Verninge Mark
1884, 3008, 0509, Carl Vilhelm Christensen Vashus (tvilling), 3 maaneder, søn af husmand Niels Christensen Vashus, paa Verninge Mark
1884, 1609, 2109, Anders Peder Groth, 2 dage, søn af smed Simon Pedersen Groth, i Naarup
1884, 1309, 2009, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Christian Esbensen, i Verninge
1884, 1410, 2010, Hans Olsen, gift aftægtshusmand, 74, i Langsted
1885, 0901, 1601, Rasmus Rasmussen, gift, husmand og smed, 53, i Naarup
1885, 1601, 2401, Hans Peder Hansen, gift husmand, 69½, paa Solevad Mark
1885, 1502, 2202, Olgarius Theodor Rasmussen, 3 maaneder, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, i Nevers
1885, 1602, 2102, Christen Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 79 og 11 maaneder, i Langsted
1885, 2402, 0103, Laurits Rasmussen, 15 dage, søn af ugift Johanne Larsen, i Naarup
1885, 1903, 2503, Anders Peder Nielsen, 10 dage, søn af husmand Niels Christian Nielsen, i Holtegyde (Naarup)
1885, 0704, 1204, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Nielsen Bur Pedersen, i Naarup Skov
1885, 2104, 2804, Rasmus Jensen, gift aftægtsmand, 83, i Fruelykke
1885, 2405, 3005, Anders Christian Andersen, 9 maaneder, søn af husmand Hans Christian Andersen, i Lindholm
1885, 2605, 3105, Anders Christian Andersen, 5/8, søn af ugift Marie Magdalene Madsen, i Naarup Skov
1885, 2905, 0506, Peder Mortensen, gift gaardmand, 81, i Langsted
1885, 0806, 1406, Mads Peder Andersen, 5 maaneder, søn af smed Niels Andersen, i Bregnemose
1885, 0806, 1506, Valdemar Lund Jørgensen, ½, søn af bager Søren Jørgensen, i Verninge
1885, 0307, 0807, Thorvald Bonne Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af husmand Jens Pedersen, i Naarup
1885, 0307, 0807, Lars Christensen, gift husmand, 54 og 9 maaneder, i Skovsbo
1885, 0307, 0907, Niels Hansen, gift husmand, 69 og 9 maaneder, i Naarup Skov
1885, 0907, 1507, Henrik Andersen, gift husmand, 45, i Langsted
1885, 0508, 0908, Aage Christian Søndahl Pedersen, 1/7, i Nevers, søn af Karen Marie Pedersen, paa Brobygaard
1885, 0608, 1208, Christen Christensen, enkemand, 72, paa Fattiggaarden
1885, 2208, 2808, Christen Hansen, ungkarl, 75, paa Fattiggaarden
1885, 2608, 3108, Hans Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 81, i Naarup
1885, 1909, 2509, Hans Peder Hansen, 1 maaned, søn af gaardmand Jens Hansen, i Verninge
1885, 1911, 2411, Jens Hansen, gift husmand og væver, 71, i Verninge
1885, 2711, 0312, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Nielsen, i Langstedgyde
1886, 0201, 0901, Niels Hansen, gift lem, 84, paa Fattiggaarden
1886, 0903, 1603, Niels Hansen Nielsen, 2, søn af Anders Nielsen, i Naarup Skov
1886, 1803, 2403, Johannes Rasmussen, 1/91, søn af husmand Ambrosius Rasmussen, i Langsted
1886, 1803, 2603, Peder Larsen, enkemand og husmand, 84, i Naarup Skov
1886, 2503, 0104, Niels Pedersen, gift gaardmand, 29, i Langsted. Født 29.8.1857 i Nørre Broby
1886, 1004, 1704, Hans Christian Simonsen, enkemand og fattiglem, 77, paa Fattiggaarden
1886, 1505, 2205, Peder Madsen, gift husmand, 56, i Lindholm
1886, 2905, 0406, Poul Christian Larsen, 10, søn af gaardmand Rasmus Larsen, i Verninge
1886, 2905, 0406, Dødfødt dreng, søn af husmand Erik Jørgensen, i Solevad
1886, 0108, 0608, Hans Chrian [Christian] Knudsen, aftægtsgaardmand, 79, i Verninge
1886, 1409, 1809, Thomas Peder Christian Jakobsen, ugift skrædder, 26, i Hjelmerup
1886, 1810, 2410, Peder Jørgensen, 1 dag, søn af indsidder Christian Jørgensen, i Naarup Skov
1886, 0211, 0811, Mads Pedersen Skræp, 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Hjelmerup
1887, 1201, 1601, Rasmus Frederik Clausen, 2 og 9 maaneder, søn af husmand Rasmus Clausen, i Rømerhuse
1887, 1501, 2201, Rasmus Clausen, gift husmand, 29, i Rømerhuse. Født 1.8.1857 i Sønderby
1887, 3001, 0702, Mads Peder Hansen, 4 maaneder, søn af gaardmand Jens Hansen, i Verninge
1887, 0602, 1602, Peder Jensen, 1, søn af snedker Hans Christian Jensen, i Verninge
1887, 0202, 0902, Hans Simonsen, enkemand og aftægtsmand, 86, paa Brylle Mark
1887, 2103, 2803, Anders Christian Nielsen, gift gaardmand, 67, i Naarup
1887, 1305, 1905, Lars Iver Larsen, 3 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, i Bæklunde
1887, 1306, 1706, Anders Jørgensen, ungkarl, 27½, i Orte
1887, 1608, 1908, Udøbt dreng, 1/6 minut, søn af gaardmand Hans Chr. Pedersen, i Hjelmerup
1887, 1708, 2308, Niels Larsen, ungkarl, 42, i Hjelmerup
1887, 1209, 1709, Jørgen Larsen, enkemand, 75, paa Verninge Mark
1887, 2210, 2810, Lars Christiansen Grambo, enkemand, 84, paa Fattiggaarden
1887, 2411, 0212, Peder Christian Jeppesen, gift gaardmand, 69, i Verninge
1888, 0202, 0902, Hans Christian Hansen, 3 maaneder, søn af ugift Karen Madsen Lunde, i Langsted Gyde
1888, 0302, 1002, Niels Thorvald Emil Rasmussen, 1, søn af indsidder Hans Jesper Rasmussen, i Naarup
1888, 1902, 2702, Niels Pedersen, gift gaardmand, 79, i Verninge
1888, 2002, 2502, Peder Christian Hansen, 4½, søn af gaardbestyrer Morten Hansen, i Langsted
1888, 2003, 2603, Hans Knudsen, enkemand og husmand, 83, i Hjelmerup
1888, 0104, 0604, Mads Peder Hansen, 5 og 11 maaneder, søn af indsidder Anne Kirstine Madsen, i Verninge
1888, 0405, 1205, Mads Andersen, gift husmand, 74, i Solevad
1888, 0206, 0806, Christen Johannes Nielsen, 10 maaneder, søn af skolelærer Nielsen, i Naarup
1888, 0206, 0906, Ludvig Christian Frederik Leopold Wegge, gift apotheker, 50, i Verninge
1888, 1210, 1910, Peder Nielsen, gift aftægtsmand, 77, i Verninge
1888, 1410, 2010, Lars Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 72, i Langsted
1888, 1310, 2110, Frederik Christian Jørgensen, 1/13, søn af indsidder Jørgen Jørgensen, paa Langsted Mark
1889, 0703, 1503, Hans Carl Jørgensen, 4 og 11 maaneder, søn af gaardmand Peder Andersen, i Hjelmerup
1889, 1104, 1604, Axel Arnold Jensen, 1/8, søn af indsidder Jens Chr. Jensen, i Verninge
1889, 2904, 0605, Jens Christoffersen, enkemand og aftægtsmand, 84, paa Verninge Sydmark
1889, 0206, 0706, Jørgen Hansen, skræddersvend, 21, i Odense
1889, 0806, 1306, Niels Jeppe Hansen, ½, søn af gaardmand Jens Hansen, i Verninge
1889, 1106, 1606, Thorvald Carlsen, 1½, søn af husmand Niels Carlsen, i Gravene
1889, 0607, 1007, Niels Peder Andersen, husmand og teglmester, 36, i Langsted. Født 4.2.1853. Søn af A. Rasmussen
1889, 1407, 1807, Anders Pedersen, gift husmand, 63, i Bregnemose
1889, 0908, 1508, Lars Hansen, gift lem, 75, paa Fattiggaarden
1889, 1409, -, Anders Andersen Rasmussen, 1½, fra Assens
1889, 0412, 1012, Niels Rasmussen, skibskok, 20, fra Naarup
1889, 1412, 2212, Hans Peder Pedersen, 1 maaned, søn af sømand Hans Jørgen Pedersen, i Nevers
1890, 0401, 1101, Rasmus Pedersen, gift husmand, 56, i Naarup Skov
1890, 0801, 1201, Dødfødt dreng, søn af indsidder Høiberg, i Verninge
1890, 1804, 2404, Hans Eriksen, enkemand og fattiglem, 93, under Dalum
1890, 1605, 0205 [20?], Lars Larsen, enkemand og gaardmand, 68, i Verninge
1890, 2205, 2705, Christen Nielsen, gift aftægtsmand, 85, paa Verninge Mark
1890, 2008, 2408, Hans Jørgensen, enkemand og indsidder, 73, i Hindsgyde
1890, 0609, 1009, Mads Hansen, 9 maaneder, søn af husmand Niels Peder Hansen, i Hjelmerup
1890, 0611, 1311, Niels Mortensen, gift aftægtshusmand, 78, i Langsted
1890, 2012, 2712, Jørgen Andersen, gift husmand, 50, paa Verninge Mark
1890, 2812, 03011891, Rasmus Bærentsen, enkemand og husmand, 72, paa Naarup Skov
1891, 2501, 0202, Mads Hansen, enkemand, 82, paa Fattiggaarden
1891, 1102, 2002, Peder Trolle Balsløv, enkemand og aftægtsmand, 93, i Verninge
1891, 2302, 2002 [?], Niels Vilhelm Simonsen, enkemand og aftægtsmand, 74, i Bondehuse
1891, 2703, 0304, Frederik Pedersen, fraskilt lem, 53, paa Fattiggaarden
1891, 1004, 1604, Peder Pedersen, enkemand og husmand, 78, i Langsted
1891, 1504, 2204, Niels Frederiksen, gift husmand, 62, i Solevad
1891, 2104, 2904, Rasmus Hansen, enkemand, 65, i Naarup
1891, 0605, 1305, Lars Hansen, gift husmand, 64, i Solevad
1891, 2406, 3006, Hans Peder Hansen, gift aftægtsmand, 78, i Nevers
1891, 0707, 1207, Christian Hans Christensen, 1 og 9 maaneder, søn af ugift Caroline Madsen, paa Verninge Mark
1891, 1612, 2212, Niels Hjelmdrup Christensen, enkemand og bødker, 82, paa Fattiggaarden
1891, 2012, 2812, Jens Hansen, gift gaardmand, 72, i Naarup
1891, 2212, 2912, Jørgen Christensen, gift husmand, 64, i Naarup
1891, 2712, 04011892, Jens Christian Hansen, 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Hansen, i Verninge
1891, 3012, 07011892, Mathias Karl Marius Nielsen, 19. Søn af afdøde gaardmand Anders Nielsen, i Langsted
1891, 2912, 06011892, Rasmus Jensen, gift husmand, 62, i Langsted
1892, 0501, 1101, Christen Burholdt, ugift lem, 49, paa Fattiggaarden
1892, 0701, 1301, Anders Andersen Pindstofte, gift indsidder, 64, i Naarup
1839, 1701, 2001, Anna Sophia Andersdatter, almisselem, 53, i Langsted Fattighuus. Født i Barløse Sogn. Jørgen Hansen
1839, 2601, 0302, Anna Maria Clausdatter, 14 dage, datter af husmand Claus Rasmussen, i Hjelmerup
1839, 1602, 2002, Anna Maria Andersdatter, 3 og 3 maaneder, datter af husmand og pottemager Anders Christensen, Naarup Mark. Født der
1839, 1603, 2403, Anna Dorthea Rasmussen, 1½, datter af husmand Rasmus Christensen, i Møllebjergstedet, Hjelmerup Mark. Født der
1839, 2303, 2803, Erasmine Andersdatter, 7 maaneder, datter af husmand Anders Andersen, i Verninge. Født der
1839, 1304, 2104, Anna Margrethe Bertelsdatter, 16 og 3 maaneder, datter af husmand og smed Bertel Jespersen, i Hjelmerup. Født der
1839, 2704, 0105, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 77, i Naarup. Født i Nyrup, Ørsted Sogn. Fæstehusmand under Frederikslund Peder Hansen i Naarup
1839, 0605, 0905, Gjertrud Rasmusdatter, 42, i Verninge. Født i Vandløshuus, Hjelmerup Mark. Husmand Anders Andersen
1839, 1407, 2007, Anna Andersdatter, 59, i Solevad Bye. Født i Særslev Bye og Sogn. Boelsmand Niels Jensen
1839, 0209, 0809, Maren Nielsen, 8 maaneder, datter af husmand Niels Larsen, i Nævershuus. Født der
1839, 0710, 1310, Karen Henrichsdatter, enke, 59, Aaesemosebroe. Født i Naarup Sogn og Bye. Husmand Lars Rasmussen
1839, 0612, 1112, Anna Catrine Hansen, 16 dage, datter af væverske Karen Jensdatter, i Langsted
11840, 1202, 1902, Maren Andersdatter, almisselem, 62, Naarup Skov. Født i Sletterød, Fjellerup Sogn. Indsidder Simon Hansen Lindegaard
1840, 0703, 1403, Bodil Kirstine Pedersdatter, 11, datter af gaardmand Peder Christian Larsen, i Solevad. Født i Solevad
1840, 2903, 0504, Karen Hansdatter, 40½, i Naarup Bjerge. Født i Tommerup. Husmand Niels Jensen
1840, 0404, 1204, Maren Frederichsdatter, 3 og 3 maaneder, datter af boelsmand og smed Frederich Pedersen, i Langsted. Født i Langsted
1840, 1404, 2004, Kirsten Johansdatter, enke, 77, i Naarup. Født i Bukkerup, Søllested Sogn. Husmand Christian Pedersen, i Kramboestedet, Tommerup Sogn
1840, 1305, 2005, Cathrina Bertelsdatter, enke, 76, i Skousbolundstedet. Født i Skovhusene, Orte Sogn. Boelsmand Anders Hansen
1840, 0506, 1206, Anna Jensdatter, 24, i Langsted. Født der. Datter af afgangne husmand Jens Jørgensen i Langsted
1840, 2106, 2606, Johanne Maria Rasmusdatter, 36, i Fælledsskovstedet, Naarup Skov. Født i Krarup Sogn. Boelsmand Peder Larsen
1840, 2206, 2706, Maren Pedersdatter, 68, i Møllebjergstedet, Naarup Mark. Født i Løkkeledhuus, fæstehuus under Frederikslund. Aftægtshuusmand Jens Svendsen
1840, 2107, 2607, Gjertrud Dorthea Johansdatter, 10, datter af husmand Johan Christian Hansen, Naarup Mark. Født der
1840, 3107, 0508, Mette Kirstine Larsen, 2 maaneder, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Hjelmerup. Født der
1841, 2001, 2801, Maren Andersdatter, 63, i Verninge. Født i Brylle Sogn. Gaardmand Jens Jensen
1841, 0802, 1502, Anna Dorthea Knudsdatter, 76½, i Møllebjergstedet paa Hjelmerup Mark. Født i Sletterod, Fjelsted Sogn. Aftægtshusmand Peter Johansen
1841, 0303, 0703, Augusta Amalia Maria Eckmann, 2 dage, datter af husmand og smed Martinus Adolf Eckmann, i Bregnemose
1841, 0703, 1503, Albertine Kirstine Ottesen, 73. Født i Houghauge, Ubberud Sogn. Kirkeværge N. Nielsen
1841, 2103, 2803, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Larsen, Naarup Fælledsskov
1841, 2006, 2506, Maren Jensdatter, 66, paa Werninge Mark. Huusmand Anders Jensen
1841, 1508, 2208, Johanne Petersdatter, 17 og 9 maaneder, datter af huusmand Peter Jensen, i Møllebjergstedet, Naarup Mark. Født der
1841, 2708, 0109, Kirsten Hansdatter, enke og almisselem, 82, hos sønnen husmand Anders Nielsen, paa Langsted Mark. Født ved Gyldensteen
1841, 0409, 0909, Anna Jørgensdatter, almisselem, 79, i Naarup. Født i Sandholt Lyndelse. Husmand Just Storm
1841, 0210, 0910, Anna Margrethe Andersdatter, aftægtsenke, 74, i Fælledskov, Naarup Mark. Født i Orte Bye. Boelsmand Jørgen Larsen
1841, 1210, 2110, Maria Eilersdatter, 77, i Langsted. Født i Langsted. Husmand Jacob Godtfredsen
1842, 0401, 0901, Dødfødt pige, datter af husmand Claus Rasmussen, i Hjelmerup
1842, 1801, 2301, Karen Andersdatter, 39, i Verninge. Født i Sønderbrobye Sogn og Bye. Husmand og tømmermand Peder Hansen
1842, 0603, 1203, Maren Corfictsdatter, enke, 70, paa Bregnemose Mark. Født i Østerhæsinge. Husmand Jørgen Larsen
1842, 1204, 1704, Maren Kirstine Pedersdatter, 4, datter af husmand og tømmermand Peder Hansen, i Verninge. Født i Verninge
1842, 1309, 1809, Anna Kirstine Hansdatter, enke og almisselem, 56, i Naarup. Født i Naarup. Husmand Christen Christensen
1842, 1509, 2309, Anna Johanne Jensdatter, enke, 60, i Naarup. Født i Langsted. Gaardmand Søren Larsen
1842, 2410, 3110, Maren Pedersdatter, 70, i Verninge. Født i Verninge. Aftægtsmand Lars Rasmussen
1842, 0311, 1111, Maria Jensdatter, 40, i Hjelmerup. Født i Tommerup. Gaardmand Jørgen Pedersen Skræp
1842, 2011, 0312, Anna Nielsdatter, 55, i Annas Lyst. Født i Naarup. Boelsmands Rasmus Madsen
1842, 2811, 0512, Laura Katrine Nielsdatter, 7, datter af gaardmand Niels Mortensen, i Langsted. Født i Langsted
1842, 0512, 1112, Kirsten Jørgensdatter, enke, 88, paa Bregnemose Mark. Født i Flensborg. Almisselem Anders Madsen
1843, 1401, 2101, Anna Maria Jensdatter, 58, i Verninge. Født i Verninge. Gaardmand Jeppe Hansen
1843, 1904, 2404, Anna Maria Petersdatter, enke, 55, i Hjelmerup. Født i Ebberup, Kærum Sogn. Husmand Mads Pedersen
1843, 2605, 3105, Maria Pedersdatter, 62. Født i Frydberg, Orte Sogn. Gaardmand Hans Rasmussen
1843, 2606, 0207, Anna Maria Jørgensen, 4 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Hjelmerup. Født der
1843, 2606, 0207, Karen Anders, 3 dage, datter af gaardmand Anders Zacariasen, Verninge Mark
1843, 0207, 0907, Maren Rasmussen, 1 dag, datter af husmand Rasmus Christensen, Møllebjergstedet, Hjelmerup Mark
1843, 0407, 0907, Caroline Pedersdatter, 12, datter af husmand Peder Hansen, i Verninge. Født i Verninge
1843, 1807, 2407, Berta Nielsdatter, enke, 78, i Verninge. Født i Haarbye. Gaardmand Ivad Balzarsen
1843, 1907, 2307, Kirsten Rasmussen, 18 dage, datter af husmand Rasmus Christensen, i Møllebjerghuset paa Hjelmerup Mark
1843, 2111, 2611, Karen Rasmusdatter, enke, 70, tilhuse hos svigersønnen husmand Hans Andersen, i Skousbolund. Født i Brylle. Husmand Niels Clausen
1843, 2511, 3011, Caroline Jacobsen, 3 maaneder, datter af enke Anna Maria Jensdatter, i Naarup Fattighuus
1844, 1001, 1401, Anna Katrina Andersen, 8 maaneder, datter af husmand Anders Larsen, i Verninge. Født der
1844, 2304, 3101, Auguste Antoinette Marie Eckmann, 4 maaneder, datter af husmand og smed Adolf Martinus Eckmann, i Bregnemose. Født der
1844, 1702, 2402, Kirsten Pedersdatter, enke, 57 og 3 maaneder, paa Naarup Mark. Født i Ørsted. Husmand Jørgen Andersen
1844, 2102, 2502, Anna Maria Hansdatter, 16, datter af afgangne husmand Hans Nielsen, i Naarup. Født der
1844, 1903, 2603, Johanne Rasmusdatter, enke, 69, Verninge Mark. Født i Brændekilde. Husmand Hans Hansen
1844, 2703, 0304, Maren Jørgensdatter, aftægtsenke, 73, Bregnemose. Født i Langsted. Gaardmand Hans Pedersen
1844, 0204, 1104, Anna Andersdatter, aftægtsenke, 70, i Langsted. Født i Naarup. Gaardmand Mads Jørgensen
1844, 1605, 1905, Birtha Marie Johansdatter, almisselem og kone, 84, paa Bregnemose Mark. Født i Aunslev Sogn. Indsidder Jacob Frisach
1844, 0707, 1407, Christine Maria Jeppesen, 3 maaneder, datter af afgangne indsidder Jeppe Rasmussen, af Naarup
1844, 0808, 1508, Anna Jørgensen, 10, dage, søn af gaardmand Jørgen Madsens datter, i Langsted
1844, 1110, 1810, Karen Jørgensdatter, aftægtsenke, 80, i Frueløkke. Født i Akkerup Bye, Haarbye Sogn. Boelsmand Rasmus Jørgensen
1845, 2301, 3001, Karen Maria Jørgensdatter, kone, 52, paa Verninge Mark. Født i Langsted. Skomager Jørgen Buch
1845, 2302, 0403, Maren Jensdatter, enke, 82, i Hjelmerup. Født i Fangel. Aftægtsgaardmand Mads Madsen
1845, 2303, 2903, Nicoline Jacobine Holm, 5, datter af kirkesanger og skolelærer Holm. Født i Verninge
1845, 0204, 1004, Sara Kirstine Rasmusdatter, 27, i Langsted. Født der. Datter af gaardmand Rasmus Olsen i Langsted
1845, 1004, 1904, Anna Kirstine Knudsdatter, kone, 47, paa Verninge Mark. Født i Verninge Bye. Gaardmand Anders Zacariasen
1845, 2004, 2504, Karen Rasmusdatter, kone, 29, i Langsted. Født i Langsted. Husmand Jørgen Larsen
1845, 2404, 0105, Caroline Olsen, 4 uger, datter af afdøde Sara Kirstine Rasmusdatter, i Langsted. Født der
1845, 2504, 0105, Maren Kirstine Nielsen, 9, datter af husmand Niels Hjelmdrup Christensen, paa Langsted Mark. Født der
1845, 1105, 1705, Karen Hansdatter, aftægtsenke, 69, opholdt sig hos husmand Rasmus Christensen, paa Hjelmerup Mark. Født i Weile Sogn og Bye. Husmand Peder Jensen i Heden Sogn og Bye
1845, 0906, 1506, Anna Madsdatter, enke, 95, Bregnemose Mark. Født i Vedtofte Sogn og Bye. Husmand Peder Nielsen
1845, 2106, 2906, Maren Hansen, 1 dag, datter af tjenestepige Birte Kirstine Pedersdatter, hos gaardmand Peder Christian Larsen, i Verninge
1845, 0107, 0607, Jensine Ludvigsen, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Ludvig Jensen, i Verninge. Født der
1845, 0707, 1107, Dødfødt pige, datter af kirkesanger og skolelærer H. Chr. Holm, i Verninge
1845, 2608, 3108, Dødfødt pige, datter af husmand og hjulmand Lars Jørgensen, paa Bregnemose Mark
1845, 0209, 0809, Else Kirstine Nielsdatter, kone, 30, i Co…brohuset, Naarup Mark. Født i Voldstrup, Ringe Sogn. Husmand Niels Nielsen
1845, 2109, 2809, Anna Dorthea Sørensdatter, kone, 26, steddatter af husmand Anders Nielsen Skov, i Langsted Skov. Født i Paarup Sogn
1845, 0310, 1110, Johanne Larsdatter, kone, 38, paa Langsted Mark. Født i Naarup. Husmand Rasmus Rasmussen
1845, 1110, 1910, Kirstine Alexandersdatter, ugift almisselem, 87, paa Naarup Mark. Født i Brylle
1845, 2611, 0512, Sidsel Kirstine Rasmusdatter, 19, i Verninge. Datter af gaardmand Rasmus Jensen, i Verninge
1845, 2812, 01011846, Christine Maria Andersdatter, ugift, 25, hos moderen Maren Rasmusdatter, paa Naarup Mark. Født der
1846, 1501, 1801, Kirstine Maria Jørgensen, 18 dage, datter af Christine Maria Andersdatter. Født i Naarup
1846, 2601, 0302, Anna Kirstine Madsen, 14½, datter af gaardmand Jørgen Madsen, i Langsted. Født i Byen Næs, Sandager Sogn
1846, 1303, 1803, Karen Hansdatter, 22, i Verninge. Født der. Datter af husmand Hans Pedersen i Verninge
1846, 2604, 0305, Johanne Pedersdatter, enke, 78, i Verninge Bye. Født i Glamsbjerg, Kjøng Sogn. Gaardmand Jørgen Madsen
1846, 2604, 0405, Gjertrud Thomsdatter, aftægtsenke, 84, i Langsted. Født der. Gaardmand Morten Nielsen
1846, 2005, 2605, Anna Jespersdatter, kone, 42, i Verninge. Født i Frydbjerg, Orte Sogn. Husmand Hans Jespersen
1846, 1907, 2507, Maren Carstensdatter, kone, 35, Naarup Skov. Født i Strærup Bye udi Dreslette Sogn. Husmand Jørgen Jørgensen
1846, 1708, 2208, Anna Kirstine Andersdatter, 18, datter af husmand og pottemager Anders Christian Richter, paa Naarup Mark. Født der
1846, 0511, 1111, Gjertrud Katrine Hansdatter, kone, 64, paa Bregnemose Mark. Født i Tommerup. Husmand og snedker Bærens Jantzen Schutsler
1846, 1911, 2611, Anna Andersdatter, 23 og 3 maaneder, i Fruløkke. Født der. Datter af boelsmand Andreas Hansen i Fruløkke
1846, 2411, 0212, Anna Pedersdatter, kone, 36 og 9 maaneder, paa Bregnemose Mark. Født i Frøberg, Orte Sogn. Gaardmand Hans Pedersen
1846, 2911, 0612, Johanne Maria Rasmusdatter, 15, datter af husmand Rasmus Jeppesen, paa Naarup Mark. Født der
1846, 0912, 1312, Maren Hansdatter, 11 og 9 maaneder, datter af maler Hans Christian Simonsen, i Naarup Fattighuus. Født i Søllested
1846, 2212, 2812, Sara Kirstine Dæncher, 11 dage, datter af kromand Dæncher, i Verninge. Født der
1847, 0101, 0801, Johanne Maria Madsdatter, 22, paa Solevad Mark. Født i Bellinge. Datter af husmand Mads Rasmussen paa Solevad Mark
1847, 2201, 3101, Dødfødt pige, datter af hjulmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, i Bregnemose
1847, 2601, 0402, Maria Petersdatter, gift, 53, i Langsted. Født i Brylle. Møller Jørgen Jørgensen
1847, 2901, 0802, Anna Nielsdatter, enke, 82, i Solevad. Født i Nørre Brobye. Gaardmand Knud Jørgensen
1847, 0102, 0702, Karen Kirstine Jørgensen, 7 uger, datter af gaardmand Jørgen Henriksen, i Solevad. Født der
1847, 0402, 1402, Stine Hansen, 8, datter af skrædder Hans Andersen, ved Skousboe. Født der
1847, 2002, 0103, Anna Johanna Sørensdatter, enke, 63, i Langsted. Født der. Aftægtsgaardmand Peder Jacobsen
1847, 0403, 1203, Valdborg Jensdatter, enke, 77, i Hjelmerup. Født i Verninge. Gaardmand Niels Jørgensen
1847, 2003, 2403, Karen Maria Jørgensen, 2, datter af husmand Jørgen Christian Rasmussen, Bregnemose Mark. Født der
1847, 2303, 3103, Anna Kirstine Jørgensen, 1, datter af gaardmand Jørgen Madsen, i Langsted. Født der
1847, 1404, 2104, Udøbt pige, datter af husmand Rasmus Olsen, i Langsted. Født der
1847, 1604, 2104, Karen Kirstine Rasmussen, 3 dage, datter af husmand Rasmus Olsen, i Langsted. Født der
1847, 1505, 2005, Johanne Nielsdatter, gift, 72, i Verninge. Født i Frøeberg. Skrædder Knud Pedersen
1847, 2006, 2706, Anne Katrine Rasmussen, 2½, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, i Langsted. Født der
1847, 1107, 1907, Maren Johanne Madsen, 6 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Madsen, Ballen i Langsted. Født der
1847, 0109, 0709, Johanne Kirstine Nielsen, 9 uger, datter af gaardmand Niels Larsen, i Verninge. Født der
1847, 3108, 0509, Anne Kirstine Jørgensen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Bregnemose. Født der
1847, 0310, 0810, Anne Kirstine Hansen, 2 uger, datter af gaardmand Hans Christian Knudsen, i Verninge
1847, 0810, 1410, Birte Kirstine Larsen, 4, datter af væver Lars Hansen, i Verninge. Født der
1847, 1810, 2410, Maren Kirstine Henningsen, ½, datter af hjulmand Henning Nielsen, i Verninge. Født der
1847, 2010, 2710, Anne Margrethe Pedersdatter, 3, datter af huusmand Peder Andersen, i Aasemosehuus, Bregnemose Mark. Født der
1847, 2710, 0311, Maria Katrine Jeppesen, 1 og 3 maaneder, datter af smed Jeppe Rasmussen, i Verninge. Født der
1847, 0111, 0911, Karen Trolle, enke, 79, i Verninge. Født i Verninge Præstegaard. Pastor Jørgen Carsten Bloch Balslev i Tommerup
1847, 0211, 0711, Dødfødt pige, datter af skomager Lars Jørgen Buch, i Verninge
1847, 1711, 2111, Jensine Ludvigsen, 2, datter af huusmand Ludvig Jensen, Verninge. Født der
1848, 0101, 1101, Maren Christiansdatter, enke, 67, af Hjelmerup. Født i Nørrebroby. Gaardmand Jens Hansen af Hjelmerup
1848, 0201, 1001, Kirsten Jacobsdatter, kone, 63, i Verninge. Født der. Gaardmand Hans Pedersen
1848, 2501, 0102, Dorthe Jacobsdatter, enke, 53, i Verninge. Født i Langsted. Huusmand Rasmus Sørensen
1848, 2901, 0502, Caroline Kam, 7, datter af gaardmand Rasmus Kam, i Dyrehavegaard i Tommerup Sogn. Født i Verninge
1848, 1402, 2102, Maren Sørensdatter, enke, 77, af Hjelmerup. Født i Fangel. Huusmand Knud Andersen
1848, 2002, 2802, Karen Rasmusdatter, gift, 56, i Skousboe. Født i Bregnemose. Gaardmand Christen Larsen
1848, 2802, 0503, Oline Kirstine Frederikke Hansen, 7½, datter af sadelmager Hans Hansen, af Naarup. Født der
1848, 0203, 1003, Frederikke Pedersdatter, gift, 43, Naarupbjerge og Mark. Født i Skydebjerg. Husmand Adam Hansen
1848, 1103, 1903, Maren Kirstine Hansen, 1½, datter af pige Karen Christensdatter. Født i Naarup Fattighuus
1848, 1603, 2203, Hansine Maria Hansen, 5 og 9 maaneder, datter af sadelmager Hans Hansen, af Naarup. Født der
1848, 0804, 1404, Cathrine Hansdatter, enke, 42, i Koehaugehuus paa Solevad Mark. Født i Bellinge. Huusmand Mads Rasmussen
1848, 2505, 0206, Anne Jørgensdatter, gift, 51, af Bregnemose. Født der. Gaardmand Jørgen Madsen
1848, 1706, 2106, Maren Kirstine Jørgensdatter, tjenestepige, 28, hos gaardmand Ole Nielsen, i Hjelmerup. Født paa Brylle Mark
1848, 2706, 0207, Maria Elisabeth Hansen, 0, datter af væver Hans Pedersen, af Naarup. Født der
1848, 1908, 2308, Anne Marie Madsdatter, gift, 63, i Langsted. Født der. Huusmand Hans Jørgensen
1848, 2711, 0412, Cathrine Olsdatter, enke, 85, i Bregnemose. Født i Wigerslev. Gaardmand Jørgen Jensen
1848, 0712, 1212, Anne Kirstine Larsen, datter af gaardmand Lars Jørgensen, i Verninge. Født der
1848, 3012, 06121849, Anne Marie Hansdatter, enke, 69, i Hjelmerup. Født i Tommerup. Gaardmand Rasmus Mortensen
1849, 2001, 2801, Anne Christophersdatter, enke, 67, i Naarup Mark. Født i Fraugde. Huusmand Hans Jochumsen i Naarup
1849, 2201, 2901, Maren Nielsdatter, enke, 84, i Hjelmerup. Huusmand Anders Pedersen
1849, 0802, 1602, Anne Cathrine Pedersdatter, gift, 30, i Hjelmerup. Født paa Brylle Mark. Huusmand Rasmus Larsen
1849, 2203, 2803, Marie Sophie Frederikke Hansen, pleiebarn fra Odense Fattigvæsen, hos huusmand Jens Hansen. Født i Odense
1849, 1304, 2004, Maren Jochumsdatter (Johansdatter), 20. Datter af huusmand Johan Christian Hansen, i Naarup. Født der
1849, 1404, 2004, Lisbeth Christensdatter, gift, 48, af Verninge. Født i Nørrebroby. Huusmand Mads Jørgensen
1849, 2804, 0405, Anne Dorthea Pedersen, datter af gaardmand Peder Larsen, i Naarup. Født der
1849, 1005, 1905, Karen Jensdatter, aftægtshuusenke, 80, i Verninge. Født i Langsted
1849, 2305, 2905, Kirsten Michelsdatter, 1 og 3 maaneder, datter af husmand Mikkel Larsen, paa Langsted Mark. Født der
1849, 0106, 0506, Anne Petrine Larsen, 2½, datter af huusmand Lars Christensen, i Verninge. Født der
1849, 1109, 1609, Kirsten Pedersdatter, gift, 36, ved Langsted. Født i Fraugde. Huusmand og bødker Niels Hjelmdrup Christensen
1849, 1209, 1609, Karen Marie Jørgensen, 7 uger, datter af huusmand Jørgen Christian Rasmussen, paa Bregnemose Mark. Født der
1849, 0610, 1310, Maren Andersdatter, kone, 29, i Bregnemose. Født i Vedtofte Sogn. Husmand Niels Knudsen
1849, 0810, 1510, Pouline Larsen, 3, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Hjelmerup. Født der
1849, 1811, 2411, Maren Christensdatter, enke, 75, i Langsted. Født i Verninge. Gaardmand Niels Hansen
1849, 0612, 0912, Maren Madsen, 6 dage, datter af pige Anne Nielsdatter, af Verninge. Født der
1849, 0612, 0912, Kirstine Andersen, 1½ maaned, datter af pige Maren Kirstine Andersdatter, i Langsted Fattighuus. Født i Tommerup
1849, 1612, 2312, Anne Kirstine Nielsdatter, 52, tilhuse i Langsted Fattighuus. Født i Verninge
1849, 2912, 04011850, Marie Hansdatter, 2 og 10 maaneder, datter af gaardmand Hans Hansen, i Solevad. Født der
1849, 3112, 09011850, Marie Sophie Lucie Grønlund, gift, 32½, i Verninge. Født i Tommerup. Gaardmand Niels Pedersen
1850, 0201, 0901, Bodil Cathrine Madsdatter, 25, i Naarup. Født i Naarup. Datter af huusmand Mads Jensen af Naarup
1850, 0201, 0901, Johanne Larsdatter, 50, i Naarup. Født Ebberup, Kjærum Sogn. Datter af huusmand Lars Pedersen af Ebberup, Kjærum Sogn
1850, 0901, 1701, Maren Kirstine Larsdatter, gift, 43½, paa Bregnemose Mark. Født i Tommerup. Datter af huusmand Jørgen Chr. Rasmussen
1850, 2401, 2801, Anne Marie Rasmusdatter, 24, tjente gaardmand Jørgen Madsen, i Langsted. Født i Verninge. Datter af huusmand Rasmus Sørensen i Verninge
1850, 1402, 1902, Anne Kirstine Larsen, ½, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Langsted. Født der
1850, 0703, 1303, Frederikke Pedersen, 7, datter af afgangne husmand Peder Chr. Christiansen og enke Marie Cathrine Hansdatter, i Verninge
1850, 2403, 3003, Marie Madsen, 4, datter af boelsmand Mads Eilertsen, i Hjelmerup
1850, 0804, 1404, Udøbt pige, 5 uger, datter af huusmand Daniel Jensen i Langstedgyden. Født der
1850, 2405, 2805, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Mortensen, i Langsted. Født der
1850, 2505, 3005, Maren Kirstine Hansen, 7, datter af tjenestekarl Hans Larsen, paa Postgaarden i Odense. Hos pleiemoderen pige Karen Jespersdatter, paa Naarup Mark. Født i Verninge Bye
1850, 2908, 0309, Anne Cathrine Rasmussen, 18 dage, datter af huusmand og væver Rasmus Larsen, paa Hjelmerup Mark. Født der
1850, 0109, 0609, Thrine Marie Pedersen, 8 og 7 maaneder, datter af bødker Peder Christophersen, i Verninge. Født der
1850, 2910, 0511, Anne Marie Andersdatter, gift, 30 og 9 maaneder, paa Verninge Mark. Født i Nørrebroby. Væver og huusmand Hans Jørgensen
1851, 1001, 1801, Cathrine Madsdatter, enke, 75, i Frueløkke. Født i Ubberud Sogn. Datter af Mads Jensen. Boelsmand Rasmus Baltzersen
1851, 1201, 1801, Karen Hansdatter, enke og almisselem, knap 73, i Verninge Fattighuus. Født i Glensberg, Kjøng Sogn. Datter af husmand Hans Larsen. Indsidder Jens Nielsen
1851, 0202, 0802, Maren Hansdatter, enke, 76½ (46½?), i Hjelmerup. Født i Hjelmerup. Datter af Hans Andersen. Gaardmand Niels Olsen
1851, 1803, 2403, Karen Larsdatter, enke, 79, hos sønnen væver Rasmus Larsen, paa Hjelmerup Mark. Født i Dreslette Bye og Sogn. Datter af Lars Larsen. Huusmand Lars Rasmussen
1851, 0304, 1004, Dorthea Marie Andersen, 16, datter af huusmand Anders Jørgensen, paa Hjelmerup Mark. Født der
1851, 2205, 2905, Anne Marie Madsen, 3 dage, datter af pige Johanne Nielsdatter, af Hjelmerup. Født der
1851, 2805, 0106, Sara Kirstine Caroline Andersen, 3 dage, datter af gaardmand Anders Larsen, i Langsted. Født der
1851, 1206, 1706, Anne Adamsen, 12½, datter af huusmand Adam Hansen, i Naarup Skov. Født der
1851, 2006, 2706, Caroline Mathilde Holm, 13 og 3 maaneder, datter af skolelærer, kirkesanger og Dannebrogsmand Hans Chr. Holm, i Verninge. Født i Stige, Lumbye Sogn
1851, 1407, 1907, Hansine Andersdatter, 20 og 3 maaneder. Født i Verninge. Datter af indsidder Anders Andersen
1851, 1807, 2307, Anne Pedersdatter, gift, 60, i Langsted. Født i Tommerup. Datter af Peder … Indsidder og tjenestekarl Niels Nielsen Skov
1851, 1009, 1609, Anne Cathrine Rasmussen, 1½ maaned, datter af huusmand og væver Rasmus Larsen, paa Hjelmerup Mark. Født der
1851, 2010, 2610, Udøbt pige, 14 dage, datter af huusmand Mads Eilersen, paa Hjelmerup Mark
1851, 2710, 0411, Anne Cathrine Pedersdatter, gift, 73, Skousboe. Født i Naarup. Datter af Peder Mathiasen. Boelsmand Rasmus Madsen
1851, 1212, 1712, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Knudsen, i Bregnemose
1851, 1412, 2112, Anne Marie Hansen, 3 og 2 maaneder, datter af huusmand Hans Christian Jacobsen, i Solevad. Født der
1851, 2612, 02011852, Marie Davidsdatter, enke, 71, hos svigersønnen smed Jørgen Rasmussen, i Verninge. Født i Qværndrup Sogn. Smed Rasmus Madsen i Allested
1851, 3112, 05011852, Johanne Cathrine Pedersen, 10 uger, datter af boelsmand Peder Christian Nielsen, paa Verninge Mark. Født der
1852, 1201, 1901, Kirsten Christensen, 7 uger, datter af gaardmand Christen Pedersen, i Hjelmerup. Født der
1852, 2304, 3004, Kirsten Pedersdatter, gift, 54, i Solevad. Født i Sanderum Sogn. Datter af Peder Jensen i Herberg Skov. Huusmand Søren Hansen
1852, 0105, 0805, Johanne Marie Hansdatter Lindegaard, gift, 58, i Naarup. Født i Lindegaarden, Orte Sogn. Datter af Hans Pedersen. Skolelærer Bernhard Wilhelm Vedel
1852, 1205, 1605, Dødfødt pige, datter af Frederikke Lovise Andersdatter, i Verninge
1852, 1309, 1809, Maren Kirstine Jensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Jacobsen, i Verninge. Født der
1852, 2409, 0210, Karen Jensdatter, enke, 84, hos sønnen gaardmand Peder Nielsen i Verninge. Født paa Kjærumgaard i Kærum Sogn. Datter af Jens Gormsen. Boelsmand Niels Pedersen i Langeroldstedet, Kjøng Sogn
1852, 1811, 2611, Sidsel Jørgensdatter, gift, 66, i Verninge. Født i Kjøng. Datter af Jørgen Nielsen. Huusmand Rasmus Gustavsen
1852, 1112, 2012, Maren Hansdatter, 25 og 3 maaneder, hos svogeren gaardmand Jens Jacobsen i Verninge. Født der. Datter af fhv. gaardmand og sognefoged Hans Pedersen
1853, 0702, 1302, Johanne Mortensdatter, enke og almisselem, 65, i Verninge. Født i Glænsbjerg, Kjøng Sogn. Indsidder Lars Jørgensen
1853, 1303, 2003, Anne Marie Hansdatter, gift, 70, i Naarup Skov. Født i Brylle. Datter af Hans Rasmussen. Indsidder Rasmus Jensen /Jæger/
1853, 1903, 2503, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Christian Nielsen, Frueløkke, Verninge Mark
1853, 1304, 2004, Marie Elisabeth Nielsen, 14, datter af huusmand og bødker Niels Hjelmdrup Christensen, paa Langsted mark. Født der
1853, 1005, 1405, Christiane Larsen, 21 og 9 maaneder, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Bregnemose. Født paa Langsted Mark. Datter af huusmand Lars Rasmussen paa Langsted Mark
1853, 1305, 2105, Inger Henriksdatter, 31. Født i Naarup. Datter af gaardmand Henrik Andersen Steenolt i Naarup
1853, 1106, 1406, Christine Frederikke Adolphsen, 10 maaneder, hos snedker Poul Frederik Hansen, i Naarup. Født der. Datter af pige Cathrine Marie Adolphsen, i Naarup
1853, 2106, 2606, Karen Kirstine Andersen, 24 dage, datter af huusmand Anders Christian Hansen, i Naarup. Født der
1853, 1807, 2507, Anne Kirstine Andersdatter, enke, 76, i Ringsmosehuus paa Verninge Mark. Født i Erritzøe ved Fredericia. Skrædder Johan Larsen
1853, 2707, 3107, Anne Cathrine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Anders Larsen, af Naarup. Født der
1853, 1708, 2308, Stine Marie Adamsen, 11, datter af huusmand Adam Hansen, paa Naarup Mark. Født der
1853, 1808, 2108, Maren Kirstine Hansen, 8½, datter af indsidder og dagleier Hans Christian Jacobsen, i Solevad. Født der
1853, 0209, 0709, Anne Margrethe Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af pige Karen Bertelsdatter, i Hjelmerup. Født der
1854, 2701, 0402, Abelone Jørgensdatter, enke,86, hos boelsmand Rasmus Jensen, i Frueløkke. Født i Brylle Sogn. Datter af Jørgen Rasmussen. Aftægtsmand Jens Pedersen
1854, 0402, 1202, Maria Cathrine Pedersdatter, 20. Født i Aasemosehuus, Bregninge Mark. Datter af huusmand Peder Andersen i Aasemosehuus, Bregninge Mark
1854, 2102, 0203, Maren Nielsdatter, gift, 61, i Hjelmerup. Født i Hjelmerup. Datter af Niels Olsen. Aftægtsmand Hans Rasmussen
1854, 1303, 2203, Maren Larsdatter, gift, 72, hos boelsmand Jens Nielsen, i Solevad. Født i Stenløse. Aftægtsmand Mads Madsen
1854, 2003, 2603, Anne Marie Hansen, 3, datter af huusmand og væver Hans Knudsen, paa Hjelmerup Mark. Født der
1854, 2103, 2903, Maren Hansdatter, enke og almisselem, 82, i Bregnemose. Født i Høime, Sanderum Sogn. Datter af Birthe Nicolaisdatter. Huusmand Christen Rasmussen
1854, 2004, 2604, Maren Rasmusdatter, ugift indsidderske, 64. Født i Naarup. Datter af Karen Hansdatter
1854, 2505, 3105, Kirsten Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af boelsmand Lars Hansen, i Hjelmerup. Født der
1854, 0609, 1309, Anne Olsdatter, enke, 76, i Langsted. Født der. Datter af Ole Mortensen. Gaardmand Anders Hansen Banke
1854, 1510, 2010, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen, i Solevad
1854, 0312, 1012, Nielsine Hansen, 2½, datter af huusmand Hans Simonsen, paa Hjelmerup Mark. Født paa Frøbjerg Mark, Orte Sogn
1855, 1901, 2401, Maren Kirstine Balslev, 5½ maaned, datter af snedker Jørgen Carsten Bloch Balslev, i Verninge. Født der
1855, 1854, 2201, 2801, Marie Rasmussen, 3½ maaned, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Bregnemose. Født der
1855, 2701, 0402, Kirstine Marie Hansen, 2 dage, datter af pige Anne Cathrine Rasmusdatter, i Naarup. Født der
1855, 2402, 0403, Marie Iversdatter, ugift almisselem og indsidderske, 78, hos hjulmand Hans Pedersen, paa Naarup Mark. Født i Tommerup
1855, 1203, 1803, Johanne Marie Christensen Malmus, 4 maaneder og 3 dage, datter af boelsmand Christen Jørgensen, paa Verninge Mark. Født der
1855, 1803, 2503, Hansine Andersen, 2 og 4 uger, datter af indsidder og træskomand Anders Larsen, i Langsted. Født der
1855, 0105, 0705, Maren Larsdatter, gift, 30, i Naarup. Født i Haastrup. Huusmand Anders Christian Hansen
1855, 1805, 2505, Maren Andersdatter, enke og aftægtskone, 66, hos gaardmand Hans Mikkelsen. Født i Verninge. Datter af Anders Pedersen. Gaardmand Christopher Nielsen
1855, 0906, 1506, Anne Marie Pedersdatter, fraskilt kone, almisselem og indsidderske, 56, i Naarup Fattighuus. Født ubekjendt. Datter af Peder Pedersen Smed. Smed Hans Hansen forhen i Naarup, nu i Karhusene, Wissenberg Sogn
1855, 2006, 2406, Karen Marie Larsdatter, 18, hos stedfaderen huusmand Hans Christensen, i Naarup. Datter af afdøde huusmand Lars Jørgensen i Naarup
1855, 0108, 0508, Udøbt pige, 24. Datter af huusmand og rokkedreier Lars Jeppesen, i Naarup
1855, 0708, 1108, Oline Marie Olsen, gift, 38, i Naarup. Født i Christiania. Datter af Ole Findsen. Smed Martinus Adolph Eckmand
1855, 2108, 2608, Hansine Jensen, 3 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen, af Steenoltgaarden i Naarup. Født der
1855, 2111, 2811, Anne Kirstine Olsdatter, gift, 48, paa Naarup Mark. Født i Tommerup. Datter af Ole Jeppesen. Huusmand Niels Jørgensen
1856, 3101, 0702, Anne Christine Madsdatter, enke og almisselem, 69, i Langsted. Født i Langsted. Datter af Mads Eilersen. Fæstehuusmand Niels Hansen
1856, 2403, 2903, Bodil Osted, gift, 33, i Naarup Fattighuus. Født i Vemmeløv Sogn. Datter af Hans Pedersen Osted. Almisselem Mads Hansen
1856, 1604, 2504, Birthe Rasmusdatter, enke, 80, i Naarup. Født i Bregnemose. Datter af gaardmand Rasmus Hansen. Gaardmand Lars Andersen
1856, 2904, 0505, Anne Margrethe Hansdatter, enke og almisselem, 64, paa Verninge Fattighuus. Fæstehuusmand Jørgen Nielsen paa Verninge Mark
1856, 1005, 1705, Karen Larsen, 2, datter af boelsmand Lars Hansen, i Hjelmerup. Født der
1856, 0606, 1206, Kirstine Hansdatter, 32. Datter af afdøde huusmand Hans Simonsen i Solevad. Født der
1856, 2806, 0407, Dødfødt pige, datter af indsidder og murer Anders Peder Jacobsen, i Verninge
1856, 0607, 1207, Else Andersdatter, gift, 64, i Naarup. Født i Vedtofte Sogn. Datter af huusmand Anders Nielsen. Fæstehuusmand Jeppe Jørgensen
1856, 0707, 1207, Anne Cathrine Hansdatter, ugift indsidderske, 55, i Verninge. Født der. Datter af Hans Pedersen Holme
1856, 1407, 2007, Kirsten Christensen, 10 dage, datter af gaardmand Christen Larsen, i Steenkistenbjergstedet ved Skousboe
1856, 2208, 2908, Maren Kirstine Christensen, 5 ¾ uge, datter af huusmand Christen Nielsen, i Agerbekhuset paa Verninge Mark. Født der
1856, 2808, 0509, Anne Hansdatter, gift, 83, paa Langsted Mark. Født i Tommerup. Datter af Hans Hansen. Indsidder Peder Larsen
1856, 0912, 1412, Dødfødt pige, datter af huusmand Erich Jørgensen, i Bøgebjergstedet, Naarup Mark
1857, 2501, 0102, Birthe Marie Jensen, kone, 25, i Langsted. Født i Nørrebrobye Sogn. Datter af Jens Madsen. Huusmand Mads Christian Nielsen
1857, 0302, 1102, Christiane Clausdatter, gift, 51, i Verninge. Født i Skrinshauge, Kjøng Sogn. Datter af Claus Johansen. Gaardmand Jørgen Madsen
1857, 1603, 2403, Maren Larsdatter, enke, 64, i Naarup. Født i Vissenberg. Datter af Lars Madsen. Fhv. gaardmand Søren Hansen
1857, 2205, 2905, Anne Pedersen, knap 12 uger, datter af gaardmand Peder Jørgensen, i Hjelmerup. Født der
1857, 0306, 0706, Anne Margrethe Christensen, 3½, datter af pige Anne Marie Pedersen, hos moderens fader af huusmand Peder Andersen, Aasemosehuset. Født der
1857, 0906, 1406, Gjertrud Knudsdatter, enke, 65, hos svigersønnen smed Hans Jensen Fugl, i Verninge. Født i Vedtofte Sogn. Huusmand Jørgen Mathiasen
1857, 2008, 2608, Anne Marie Pedersen, 14, datter af gaardmand Peder Mortensen, i Langsted. Født der
1857, 2708, 0109, Maren Hansdatter, gift, 46, i Bregnemose. Født i Hjortholm, Kjøng Sogn. Datter af Hans Jensen. Aftægtsgaardmand Hans Jørgensen Bek
1857, 0610, 1410, Mette Jensdatter, enke, 83, i Verninge. Født i Hjallese, Dalum Sogn. Datter af Jens Rasmussen. Gaardmand Knud Rasmussen
1857, 3110, 0911, Anne Marie Hansen, 4½ maaned, datter af gaardmand Hans Ped. Jeppesen, i Verninge. Født der
1857, 1411, 2011, Karen Christine Thomsen, 3½ maaned, datter af huusmand Thomas Jensen, i Hjelmerup
1857, 2011, 2611, Christiane Jørgensdatter, enke, 65½, i Naarup. Født i Tommerup. Huusmand Mads Madsen
1858, 0102, 0702, Anne Pertrine Caroline Clausen, 4½, datter af huusmand Claus Hansen, paa Langsted Mark
1858, 1402, 2202, Anne Marie Johansdatter, 34½, i Bregnemose. Dannebrogsmand Lars Pedersen
1858, 1003, 1803, Anna Kirstine Espensen, 14 og 11 maaneder, datter af huusmand og skrædder Espen Christensen, i Werninge
1858, 1103, 1703, Larsine Madsen, 11, datter af huusmand Mads Hansen, i Langsted Skov
1858, 1103, 2003, Mette Clausdatter, enke, 84, i Hjelmerup. Aftægtsgaardmand Rasmus Hansen
1858, 1403, 2503, Maren Jørgensdatter, enke, 88, i Hjelmerup. Aftægtsgaardmand Jens Andersen, i Hjelmerup
1858, 1603, 2403, Marie Andersdatter, enke og almisselem, 80 (?), i Langsted. Væver Jens Jørgensen
1858, 2202, 0303, Caroline Mathilde Hansen, 4, datter af skrædder Hans Jørgensen, i Werninge
1858, 1903, 2903, Maren Kirstine Larsen, 2½, datter af boelsmand Lars Hansen, i Hjelmerup
1858, 2503, 0304, Karen Marie Hansdatter, 47 (48), i Skovsboe. Gaardmand Christen Larsen
1858, 2603, 0204, Stine Andersen, 1, datter af pige Anne Andersdatter, hos faderen gaardmand Anders Zachariasen, Werninge Mark
1858, 1204, 1904, Johanne Pedersen, 8 og 3 maaneder, datter af huusmand Peder Jensen, paa Verninge Mark
1858, 1205, 1905, Maren Nielsdatter, enke, 67, i Langsted. Huusmand Anders Hansen
1858, 2806, 0507, Anne Marie Mortensdatter, 72½, i Verninge. Aftægtsmand Stephen Anders Rasmussen
1858, 0207, 0907, Johanne Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Lars Larsen, i Verninge
1858, 1308, 1708, Karen Nielsdatter, 64, i Langsted. Almisselem Lars Rasmussen Sk…
1858, 2709, 0310, Karen Hansdatter, 78, i Bregnemose. Huusmand Anders Pedersen
1858, 0910, 1610, Mette Cathrine Rasmusdatter, 42½, i Langsted. Gaardmand Peder Andersen
1858, 1210, 2010, Sara Nielsdatter, 29 og 9 maaneder, i Verninge. Huusmand Niels Jørgensen
1858, 1510, 2210, Karen Jespersdatter, 60½, i Hjelmerup. Huusmand Claus Rasmussen
1858, 1411, 2111, Anne Kirstine Andersen, 1, datter af pige Else Marie Andersen, i Tommerup
1858, 1812, 2612, Karen Rasmussen, 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Mortensen, i Bregnemose Mark
1858, 1012, 1712, Sara Caroline Andersen, 6, datter af gaardmand Anders Larsen, i Langsted
1859, 2801, 0302, Maren Hansen, 4, datter af huusmand Hans Andersen, i Naarup Skov
1859, 1202, 1802, Anne Johanne Nielsen, 5½, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Verninge
1859, -, 2002, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Bregnemose
1859, 1103, 1603, Maren Kirstine Larsen, 4½, datter af pige Maren Kirstine Pedersen, i Naarup Skov
1859, 1503, 2303, Stine Pedersen, 2½, datter af Peder Christoffer Jeppesen, i Naarup Skov
1859, 1803, 2303, Johanne Pedersen, 4, datter af Peder Christoffer Jeppesen, i Naarup Skov
1859, 2203, 3003, Caroline Mathilde Hansen, 13 maaneder, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Verninge
1859, 2403, 3003, Rasmine Nielsen, 2½, datter af huusmand Niels Jensen, paa Verninge Mark
1859, 2303, 3003, Maren Kirstine Pedersen, 8 maaneder, datter af pige Maren Pedersdatter, i Verninge
1859, 2503, 0104, Anne Kirstine Larsdatter, enke, 84, i Verninge. Gaardmand Niels Thingberg
1859, 3003, 0304, Laurine Christine Hansen, 1/17, datter af boelsmand Hans Larsen, paa Præsteskov
1859, 0204, 0804, Anne Kirstine Pedersen, 3, datter af teglmester Peder Christensen, Langsted Skov
1859, 0204, 0804, Karen Hansdatter, enke, 77½, paa Verninge Mark. Dagleier Rasmus Rasmussen i Horne
1859, 2904, 0605, Dorthea Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Anders Jensen, i Langsted
1859, 0305, 0805, Maren Christine (Kirstine) Larsen, 2½, datter af huusmand Lars Rasmussen, paa Naarup Mark
1859, 1005, 1605, Maren Kirstine Larsen, 1 og 1 maaned, datter af boelsmand Lars Hansen, i Hjelmerup
1859, 2405, 3005, Anne Kirstine Hansine Hansdatter, 42½, i Verninge. Huusmand Henning Nielsen
1859, 2905, 0406, Cathrine Marie Larsdatter, tjenestekarl, 26, hos lærer Gydesen, i Naarup
1859, 1806, 2206, Jensine Jørgensen, 1 og 1 maaned, datter af huusmand Jørgen Hansen, paa Bregnemose Mark
1859, 1906, 2406, Maren Kirstine Hansen, 5 og 11 maaneder, datter af huusmand Hans Pedersen, i Verninge
1859, 1307, 1707, Anne Marie Johanne Riisberg, 4 maaneder, datter af huusmand Lars Pedersen, paa Bregnemose Mark
1859, 1607, 2007, Marie Hansen, 4, datter af gaardmand Hans Rasmussen, i Bregnemose
1859, 0708, 1208, Caroline Jørgensdatter, 3 og 3 maaneder, i Langsted. Steddatter af tjenestekarl Jørgen Hansen paa Møllegaard i Paarup Sogn
1859, 1910, 2710, Birthe Larsdatter, enke, 79, i Verninge. Huusmand Hans Larsen
1859, 2711, 0512, Karen Andersdatter, 34, i Verninge. Snedker Jørgen Carsten Bloch Balslev
1859, 2911, 0412, Maren Hansen, 5 og 1 maaned, datter af huusmand Hans Andersen, paa Naarup Skov
1860, 0301, 0801, Anne Jensen, 12½, steddatter af huusmand Morten Christian Hansen, paa Verninge Mark
1860, 0904, 1504, Dorthe Kirstine Rasmussen, 2½, datter af indsidder Søren Rasmussen, i Dyrehavehuset
1860, 0605, 1205, Petra Christine Rasmussen, 11, datter af huusmand Rasmus Rasmussen, paa Verninge Mark
1860, 0307, 0707, Gusta Antonette Ekmann, 12, datter af smed Ekmann, i Verninge
1860, 1508, 2008, Anna Hansen, 10 og 11 maaneder, datter af afdøde gaardmand Hans Pedersen, i Bregnemose
1860, 3009, 1010, Anne Kirstine Andersen, 16, datter af gaardmand Anders Larsen, i Naarup
1860, 1911, 2511, Christiane Hansen, 1/33, datter af huusmand Hans Peder Hansen, i Nevershuus
1860, -, 0912, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Bærentsen, paa Verninge Mark
1860, 1412, 2112, Anne Marie Jensdatter, 40, i Naarup Skov. Huusmand Rasmus Bærentsen
1860, 1912, 2812, Kirsten Nielsdatter, 60, i Langsted. Gaardmand Anders Nielsen
1860, 2812, 01011861 Udøbt pige, ½ dag, datter af pige Anne Marie Pedersen, i Naarup
1861, 1302, 2002, Birthe Knudsdatter, enke og almisselem, 74, i Naarup
1861, 1802, 2402, Hansine Dorthea Rasmussen, 1 1/8, datter af fattiglem Rasmus Rasmussen, i Nevershuse
1861, 0203, 0903, Anne Qvirinsdatter, 67, i Naarup. Huusmand Jens Andersen Ellegaard
1861, 1104, 1804, Caroline Hansen, 3, datter af væver Hans Peder Hansen, i Nevershuse
1861, 1405, 2305, Anne Marie Madsdatter, enke, 54, i Naarup Skov. Huusmand Mikkel Jensen i Haarby
1861, 2105, 2705, Maren Rasmussen, 15, datter af huusmand Rasmus Larsen, paa Hjelmerup Mark
1861, 2905, 0206, Kirsten Zachariasdatter, almisselem, 57, i Naarup
1861, 1606, 2206, Marie Christensdatter, 81, paa Hjelmerup Mark. Aftægtsmand Rasmus Larsen
1861, 1807, 2207, Mette Sophie Simonsdatter, 34, i Nevershuse. Indsidder Rasmus Rasmussen
1861, 1210, 2110, Anne Johanne Pedersen, 16, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Verninge
1861, 2612, 01011862, Karen Hansdatter, 80, paa Langsted Mark. Fattiglem Anders Nielsen Skov
1862, 0201, 1002, Anne Marie Jensdatter, 68, i Hjelmerup. Aftægtsmand og smed Bertel Jespersen
1862, 0601, 1201, Maren Andersdatter, 75½, i Naarup. Almisselem Peder Mortensen Lunde
1862, 1601, 2301, Anne Kirstine Frederikke Hansdatter, 58, i Kirkemose paa Naarup Mark. Huusmand Peder Jensen
1862, 2201, 3001, Hansine Hansen, 4½, datter af huusmand Hans Christian Jacobsen, i Solevad
1862, 1906, 2506, Johanne Hansen, 13 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Simonsen, i Hjelmerup
1862, 2911, 0612, Karen Marie Hansen, 29. Datter af huusmand Hans Simonsen i Hjelmerup
1862, 0212, 1012, Karen Rasmusdatter, 50½, i Verninge. Smed Jørgen Rasmussen
1862, 1112, 1712, Nielsine Christiansen, ½, datter af gaardmand Christian Hansen, i Langsted
1862, 1312, 2112, Marie Jacobsdatter, 72½, i Naarup. Huusmand Lars Iversen
1863, 0301, 1001, Anne Madsdatter, 72, i Solevad. Huusmand Anders Jørgensen
1863, 0701, 1601, Karen Nielsdatter,69, i Verninge. Huusmand Hans Pedersen
1863, 2601, 0502, Sara Kirstine Hansine Denker, 14, datter af kromand Peter Denker, i Verninge
1863, -, 1802, Dødfødt pige, datter af huusmand Jeppe Chr. Jensen, i Verninge
1863, 1402, 2202, Anne Kirstine Hansen, 11 maaneder, datter af huusmand Hans Christian Jacobsen, i Verninge
1863, 1902, 2502, Anne Marie Jørgensen, 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Christian Jørgensen, i Gravene
1863, 2002, 2702, Marie Madsen, 5 maaneder, datter af gaardmand Mads Madsen, i Skovsbo
1863, -, 0103, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Gravene
1863, 3103, 0804, Anne Marie Nielsen, 32, i Verninge. Født 24.2. Gaardmand Erik Balle Rasmussen
1863, 1304, 2204, Anne Eriksdatter, enke, 64, i Verninge. Gaardmand Rasmus Jensen
1863, 1804, -, Anne Marie Jensen, fattiglem,74, fra Søllested
1863, 2705, 0306, Karen Marie Hansdatter, enke, 74, i Nevershuse. Røgter Anders Christiansen
1863, -, 0507, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Johanne Nielsen, paa Verninge Mark
1863, 0109, 0709, Else Marie Nielsdatter, 71, i Naarup. Huusmand Niels Christensen
1864, 0201, 1001, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Hansen, i Vestgaard, Naarup
1864, 1701, 2401, Birthe Cathrine Nielsen, 7½, datter af indsidder Niels Larsen, i Nevershuse
1864, 3101, 0702, Hansine Larsen, ½, datter af huusmand Lars Hansen, i Solevad
1864, 2502, 0203, Kirsten Larsdatter, enke og fattiglem, 73, i Langsted. Huusmand Anders Nielsen
1864, 2702, 0703, Karen Rasmusdatter Pindstofte, 23, i Bondehuse. Anders Mathias Jensen
1864, 1203, 1603, Anne Kirstine Rasmussen, ½, datter af smed Rasmus Rasmussen, i Naarup
1864, 2403, 0104, Udøbt pige, 1 time, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Verninge
1864, 0604, 1004, Anne Kirstine Jørgensen,7 maaneder, datter af møllesvend Jørgen Chr. Andersen, i Naarup
1864, 2904, 0505, Birthe Kirstine Pedersen, 2, datter af huusmand Peder Madsen, paa Naarup Mark
1864, 1905, 2205, Birthe Kirstine Pedersen, 2 maaneder, datter af huusmand Peder Madsen, paa Naarup Mark
1864, 1905, 2605, Karen Marie Madsdatter, 41, paa Naarup Mark. Gaardmand Mads Nielsen
1864, 3005, 0606, Anne Sørensdatter, 55, i Fællesskov. Gaardmand Peder Larsen
1864, 0706, 1306, Karen Pedersdatter, 85, paa Bregnemose Mark. Aftægtsmand Peder Zachariasen
1864, 1606, 1906, Udøbt pige, ½ time, datter af huusmand Niels Thorsen, i Hjelmerup
1864, 0807, 1407, Karen Jensdatter, enke og aftægtskone, 75, i Bregnemose. Gaardmand Rasmus Nielsen i Verninge
1864, 1707, 2407, Kjisten Pedersen Bøgedal, ½, datter af gaardmand Peder Pedersen, paa Bøgebjerg
1864, 3008, 0509, Kjisten Nielsdatter, 57, i Skousbo. Huusmand Hans Andersen
1864, 0609, 1209, Else Cathrine Andersdatter, enke, 74, i Bregnemose. Huusmand Peder Christian Pedersen
1864, 1909, 2209, Karen Nielsdatter, enke, 75, i Bregnemose. Gaardmand Rasmus Pedersen
1864, 1011, 1611, Grethe Pedersen, 6, datter af huusmand Peder Nielsen, i Bregnemose
1864, 1911, 2411, Birthe Nielsdatter, fattiglem, 72, i Nevershuse. Hans Eriksen i Dallund
1864, 2811, 0612, Anne Jensdatter, 64, i Hjelmerup. Gaardmand Niels Hansen
1864, 1512, 2112, Caroline Rasmussen, 1, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Bregnemose
1864, 1612, 2312, Ellen Pedersdatter, enke, 90, i Langstedgyden. Huusmand Jørgen Larsen
1865, 0301, 1101, Anne Cathrine Hansen, 5 og 3 maaneder, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Naarup Skov
1865, 0601, 1401, Else Marie Rasmusdatter, 32, i Naarup Skov. Huusmand Jacob Jensen
1865, 1201, 1801, Karen Marie Madsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Mads Nielsen, paa Naarup Mark
1865, 1802, 2602, Christine Hansen Storm, 5½, datter af huusmand Hans Rasmussen Storm, paa Hjelmerup Mark
1865, 2102, 2602, Marie Hansen Storm, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Rasmussen Storm, paa Hjelmerup Mark
1865, 0703, 1303, Mette Marie Hansen, ½, datter af gaardmand Peder Hansen, i Naarup
1865, 2403, 2903, Karen Hansen, 1, datter af indsidder Mads Hansen, i Verninge
1865, 2803, 0204, Johanne Nielsen, 11 dage, datter af fruentimmer Kirsten Marie Hansen, i Naarup
1865, 0405, 1105, Maren Hansdatter, 62, i Skovsbo. Gaardmand Lars Rasmussen
1865, 0905, 1405, Rasmine Petrine Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Rævehaven
1865, 0707, 1307, Johanne Marie Pedersdatter, 72, i Hjelmerup. Bødker Jørgen Jørgensen
1865, 1407, 2007, Anne Kirstine Nielsdatter, 46, i Hjelmerup. Gaardmand Ole Nielsen
1865, 2007, 2507, Cathrine Hansen, 16, datter af huusmand Hans Simonsen, i Hjelmerup
1865, 0808, 1508, Anne Hansdatter, 55, i Hjelmerup. Huusmand Hans Simonsen
1865, 2408, 2908, Maren Knudsdatter, enke og fattiglem, 90, i Langsted
1865, 1010, 1810, Karen Hansen, 30, paa Hjelmerup Mark. Huusmand Rasmus Hansen
1865, 3010, 0611, Lisbeth Jørgensdatter, enke, 67, i Naarup. Huusmand Gorm Jensen
1865, 2311, 2911, Anne Kirstine Simonsen, 6 og 11 maaneder, datter af ugift fruentimmer Mette Kirstine Andersen, i Verninge (f.t. i Broby)
1866, 0203, 0803, Anne Kirstine Clausdatter, 38, i Hjelmerup. Væver Niels Thorsen
1866, -, 2103, Dødfødt pige, datter af ugift fruentimmer Maren Hansen, paa Verninge Mark
1866, 0304, 0804, Karen Marie Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Rasmus Hansen, i Dyrehavhuset
1866, 2404, 2904, Anne Hansdatter, ugift, 85, pleiedatter hos gaardmand Peder Nielsen, i Verninge
1866, 0507, 1107, Christiane Rasmusdatter, 15 og 10 maaneder, datter af huusmand Rasmus Larsen Skov, Langsted Skov
1866, 1407, 1807, Karen Hansdatter, ugift fattiglem, 68, i Hjelmerup
1866, 1407, 2107, Marie Johansdatter, aftægtsenke, 88, i Frydenlund
1866, 1109, 1609, Caroline Christine Møller, 1, datter af indsidder Frederik Carl Christian Møller, Verninge Mark
1866, 2809, 0710, Caroline Wilhelmine Nielsen, 1 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand Carl Wilhelm Nielsen, i Odense
1866, 0710, 1310, Birthe Hansen, 20, søster til Mads Brandkjærs kone, i Naarup Skov
1866, 0710, 1310, Nielsine Larsen, 4 og 11 maaneder, pleiedatter af huusmand Hans Simonsen, i Hjelmerup
1866, 1010, 1610, Maren Larsdatter, ugift fattiglem, 51, i Langsted
1866, 1011, 1611, Karen Kofoed Schmidt, huusjomfru,65, hos skolelærer Nielsen, i Verninge
1866, 0912, 1712, Maren Johanne Andersen, ugift, 21. Datter af gaardmand Anders Larsen i Naarup
1866, 1512, 2212, Maren Gormsdatter, 59, i Naarup. Huusmand Niels Nielsen
1867, 3101, 0702, Anne Olsen, 31, i Solevad. Huusmand Niels Frederiksen
1867, 0902, 1702, Hansine Hansen, 1/7, datter af huusmand Jørgen Chr. Jensen, i Aasehuse
1867, 1402, 2002, Karoline Eskildsen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Eskild Jansen, paa Bregnemose Mark
1867, 0403, 1303, Karen Kirstine Larsdatter, 43, i Bregnemose. Gaardmand Niels Rasmussen
1867, 2003, 2703, Anne Kirstine Rasmussen, 1, datter af gaardmand Rasmus Hansen, i Bregnemose
1867, 1205, 1905, Elise Christine Nielsen (tvilling), 9 maaneder, datter af indsidder Niels Larsen, i Naarup
1867, 1705, 2305, Maren Johansen, 5, datter af huusmand Niels Johansen, i Naarup
1867, 3005, 0506, Jensine Caroline Nielsen, 12, datter af afdøde skrædder Niels Larsen, Hjelmerup
1867, 0406, 1006, Birthe Cathrine Nielsen (tvilling), 9 maaneder, datter af indsidder Niels Larsen, i Naarup
1867, 0606, 1206, Johanne Marie Jensen, 4, datter af ugift fruentimmer Karen Marie Hansdatter, Naarup
1867, 0906, 1706, Maren Nielsen, 30, i Skovsbo. Gaardmand Peder Christian Nielsen
1867, 0810, 1310, Maren Larsen, ½, datter af huusmand Lars Larsen, i Aasehuse
1867, 2410, 0111, Anne Christiansen, 29, paa Verninge Mark. Huusmand Søren Jensen
1867, 1611, 2311, Christiane Christoffersen, 34, i Præsteskov. Huusmand Michael Nielsen
1867, 2711, 0512, Anne Pedersdatter, enke, 91, i Verninge. Sadelmager Frederik Rønn
1867, 0512, 1312, Johanne Rasmusdatter, enke, 88, i Naarup. Gaardmand Niels Rasmussen
1868, 0101, 1001, Maren Kirstine Pedersen, enke, 57, i Hjelmerup. Gaardmand Jørgen Nielsen
1868, 0402, 1102, Karen Pedersdatter, enke, 75, i Langsted. Almissselem Hans Henriksen
1868, 1002, 1702, Maren Nielsdatter, enke, 78, i Verninge. Huusmand Niels Henningsen
1868, 1304, 1904, Else Marie Andersen, 10 uger, datter af huusmand Anders Andersen, i Naarup
1868, -, 1304, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Nielsen, i Langsted
1868, 1804, 2404, Anne Christiansdatter, enke, 86½, i Naarup. Gaardmand Hans Larsen
1868, 1306, 1906, Johanne Kirstine Pedersen, 8, datter af huusmand Peder Christoffer Jeppesen, paa Naarup Skov
1868, 3007, 0208, Maren Kirstine Rasmussen, 3 maaneder, datter af ugift fruentimmer Kirstine Larsen, i Bregnemose
1868, -, 0410, Dødfødt pige, datter af indsidder A. Pedersen, Rømerhuse
1868, 2010, 2710, Nielsine Poulsen, 22. Datter af huusmand Poul Nielsen, i Naarup Skov
1868, 1712, 2412, Karen Hansdatter, enke, 69, paa Verninge Mark. Huusmand Jens Jepsen
1869, 2301, 0102, Karen Rasmusdatter, enke, 85 og 9 maaneder, i Steenolt. Gaardmand Henrik Andersen
1869, 1402, 2002, Karen Frederiksdatter, enke, 76, i Naarup. Huusmand Rasmus Jensen
1869, 2702, 0403, Christian Zachariasdatter, ugift fruentimmer, 89 og 9 maaneder, i Verninge
1869, 0603, 1503, Maren Marie Poulsen Kam, 1½, datter af gaardmand Hans Rasmussen Kam, i Verninge
1869, 2503, 0204, Maren Rasmusdatter, 73½, i Verninge. Snedker Peder Trolle Balsløv
1869, 2903, 0304, Abelone Nielsdatter, enke og fattiglem, 74, i Langsted. Skomager Lars Føns
1869, 3105, 0806, Anne Marie Nielsdatter, 44, i Naarup. Huusmand Johannes Knudsen
1869, 1606, 2306, Anne Cathrine Hansen, 8, datter af huusmand Lars Hansen, Naarup Mark
1869, 3006, 0507, Maren Dorthea Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand Lars Hansen, Naarup Mark
1869, 1910, 2410, Maren Kirstine Jensen, 3, datter af huusmand og væver Jens Hansen, i Verninge
1869, 2011, 2611, Kirstine Sørensdatter, enke, 90 og 10 maaneder, hos skomager Bech, i Verninge. Gaardmand Lars Larsen i Brylle Kohave
1869, 2611, 0312, Malene Jørgensdatter, enke,70, i Naarup. Gaardmand Niels Madsen Stær
1869, 1612, 2312, Anne Dorthea Pedersen, 2 og 10 maaneder, datter af tømrer Peder Pedersen, i Bosbomsgyden
1869, 2212, 2812, Kirsten Hansdatter, enke, 63, i Langsted. Huusmand Mikkel Larsen
1870, 2601, 0402, Laura Christine Antonette Gydesen, 10 og 4 maaneder, datter af lærer Gydensen, i Naarup
1870, 0603, 1403, Maren Nielsen, 34, i Bosbomsgyden. Tømrer Peder Pedersen
1870, 1204, 2104, Kirsten Jensdatter, 81, i Fruelykke. Husmand Jørgen Rasmussen
1870, -, 0105, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Pedersen, paa Bregnemose Mark
1870, 0605, 1405, Anne Marie Rasmusdatter, 53, i Verninge. Husmand Lars Christensen
1870, 1105, 1805, Anne Rasmusdatter, enke, 67, i Verninge. Husmand Hans Andersen
1870, 1405, 2105, Marie Rasmusdatter, 66, i Langsted. Gaardmand Hans Nielsen
1870, -, 2406, Dødfødt pige, datter af indsidder Søren Rasmussen, i Langsted
1870, 2707, 0208, Dorthea Hansdatter, 76, Naarup Mark. Aftægtsmand Peder Jensen
1870, 0208, 0708, Marie Kirstine Andersdatter, 64, i Bregnemose. Husmand Hans Clausen
1870, 3008, 0309, Anne Nielsdatter Hansen, 36, i Hjelmerup. Husmand Hans Madsen
1870, 0409, 1109, Udøbt pige, datter af husmand Hans Sørensen, i Solevad
1870, 1710, 2310, Else Pedersdatter, enke, 78, i Naarup. Husmand Johan Chr. Hansen
1870, 2211, 2711, Thomasine Sophie Hansen, 1/8, datter af ugift fruentimmer Karen Kirstine Thomsen, i Naarup
1870, 2212, 2812, Kirsten Jensdatter, enke, 82 og 9 maaneder, Skovsbo. Gaardmand Mads Rasmussen Vest
1870, 3112, 07011871, Kirstine Hansdatter, enke, 76, i Bregnemose. Aftægtsgaardmand Hans Jørgensen
1871, 0301, 0801, Anne Marie Hansen, ½, datter af ugift fruentimmer Anne Margrethe Jensen, i Nevershuse
1871, 1702, 2402, Anne Larsdatter, enke, 83, i Langsted. Husmand Jakob Chr. Jakobsen
1871, 1802, 2502, Anne Iversdatter, enke, 84, i Birkholm. Gaardmand Anders Nielsen
1871, 2003, 2703, Karen Andersdatter, enke, 75, i Langsted. Gaardmand Niels Mortensen
1871, 0204, 0504, Dorthea Jørgensdatter, enke, 62, i Langstedgyde, Verninge Mark. Husmand Claus Nielsen
1871, 2205, 2905, Christine Hansdatter, enke, 74 og 10 maaneder, paa Naarup Mark. Husmand Rasmus Jepsen
1871, 1806, 2306, Kirsten Pedersdatter, enke (fraskilt) og fattiglem, 69. Arbeidsmand Hans Nielsen i Vissenberg
1871, 2307, 2707, Maren Christiansen, enke, 65, i Holtegyde. Hans Pedersen Væver
1871, 0608, 1108, Anne Cathrine Johansdatter, 52 og 10 maaneder, i Hjelmerup. Væver Hans Knudsen
1871, 0409, 1109, Maren Rasmusdatter, enke, 73½, i Naarup. Gaardmand Hans Hansen Skytte
1871, 3010, 0611, Cathrine Sørensdatter, 61, i Stærrehuset. Husmand Christian Andersen
1872, 2403, 2903, Marie Nielsen, 2 dage, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Langsted
1872, 1805, 2505, Maren Larsdatter, enke, 89½, i Verninge. Gaardmand Lars Nielsen
1872, 2006, 2306, Oline Larsen, 1 maaned, datter af gaardmand Peder Larsen, i Hjelmerup
1872, 2506, 2906, Karen Jørgensdatter, 61½, ugift, i Hjelmerup. Søster til Lars Jørgensen i Bregnemose
1872, 2406, 3006, Pige, datter af husmand Christian Jensen, i Verninge
1872, 0707, 1207, Karen Balsløv, 36, i Verninge. Husmand Hans Christian Jensen
1872, 1407, 2007, Sophie Lovise Thode, enke, 78, i Tommerup. Aftægtsmand Jørgen Andersen Hedam i Bregnemose
1872, 1607, 2107, Marie Hansine Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af Anne Kirstine Andersen, i Langsted
1872, 2607, 3107, Rasmine Nielsen, 19. Datter af afdøde gaardmand Niels Nielsen, i Langsted
1872, 0408, 0908, Anne Christine Rasmussen, 7, datter af husmand Rasmus Olsen, i Solevad
1872, 0711, 1511, Anne Marie Nielsdatter, enke, 61, i Hjelmerup. Husmand Lars Hansen
1872, 2811, 0112, Rasmine Rasmussen, 3 maaneder, datter af husmand Peder Rasmussen, i Rævehaven
1872, 1012, 1712, Johanne Dorthea Rasmusdatter, 68½, i Verninge. Husmand Niels Jørgensen
1872, 1312, 2112, Karen Nielsdatter, 61, i Verninge. Gaardmand Jens Jobsen
1873, 1901, 2601, Johanne Marie Hansen, 5, datter af husmand Hans Andersen, i Naarup Skov
1873, 1901, 2501, Maren Larsdatter, enke, 65, i Langsted. Husmand Rasmus Rasmussen
1873, 1701, 2301, Rasmine Rasmussen (tvilling), 1 dag, datter af husmand Rasmus Hansen, i Dyrehaven
1873, 1901, 2301, Mette Cathrine Rasmussen (tvilling), 3 dage, datter af husmand Rasmus Hansen, i Dyrehaven
1873, 1202, 1802, Karen Marie Jørgensen, ugift fruentimmer, 28, hos Mads Lunde, i Langsted
1873, 1502, 2302, Johanne Pedersdatter, fattiglem, 71, i Langsted. Eiler Madsen
1873, 2803, 0404, Dorthe Andersdatter, 84, i Bregnemose. Aftægtsmand Anders Christian Madsen
1873, 1904, 2404, Udøbt pige, datter af husmand Lars Christensen, paa Verninge Mark
1873, 2304, 3004, Johanne Henriksdatter, 69, i Holtegyde
1873, 3004, 0405, Anne Jørgensen, 1 og 4 maaneder, datter af husmand Jørgen Christian Jørgensen, i Gravene
1873, 0505, 1305, Karen Pedersdatter, enke, 77, i Solevad. Husmand H. Simonsen
1873, 1705, 2205, Anne Andersdatter, enke, 91, i Langsted. Husmand Hans Nielsen
1873, 2005, 2605, Anne Marie Pedersdatter, enke, 73½, i Verninge. Husmand Peder Christoffersen
1873, 1406, 1806, Anne Nielsine Marie Nielsen, 1/8, datter af gaardmand N. Nielsen, i Hjelmerup
1873, 0107, 0607, Karen Marie Hansen,1/5, datter af ugift fruentimmer Gjertrud Cathrine Nielsen, i Naarup Skov
1873, 0707, 1307, Hansine Cathrine Knudsen, 2 og 9 maaneder, steddatter af husmand H. P. Poulsen, i Naarup
1873, 1308, 1708, Hansine Andersen (Maren Christine Hansine Andersen), 1/17, datter af Caroline Andersen, i Verninge
1873, 0710, 1410, Birthe Hansen, 38½, i Naarup Skov. Husmand Rasmus Nielsen
1874, 2101, 2901, Mette Cathrine Hansen, 39 og 8 maaneder, i Hindsgyde. Husmand Christen Jensen Christensen
1874, 1802, 2202, Thrine Christensen, 1/10, datter af husmand Christen Jensen Christensen, i Hindsgyde
1874, 1802, 2202, Dødfødt pige, datter af smed R. Rasmussen, i Naarup
1874, 2103, 2503, Anne Marie Madsen Lunde, 2½, datter af husmand Mads Kristian Jørgensen Lunde, i Langsted Gyde
1874, 2503, 3103, Maren Sofie Poulsen, 23/24, datter af kjøbmand Johan Poulsen, i Langsted
1874, 2803, 0304, Marie Esbensen, 2 og 4 maaneder, datter af husmand Peder Esbensen, i Verninge
1874, 2004, 2604, Mette Katrine Nielsen, ½ dag, datter af ugift fruentimmer Petroline Pedersen, fra Odense
1874, 0405, 1005, Karen Kirstine Hansen, 1/10, datter af husmand Kristen Hansen, i Hjelmerup
1874, 0206, 0606, Anne Marie Hansen, 29/28, datter af gaardmand Kristoffer Hansen, i Solevad
1874, 2106, 2606, Rasmine Karoline Denker, 23. Datter af høker Peter H. Denker, i Odense
1874, 2706, 0307, Anne Marie Nielsdatter, 60, i Holtegyde. Husmand Anders Kristian Hansen
1874, 0407, 0807, Johanne Dorthea Kristiansen, 23. Datter af gaardmand Kristian Hansen, i Langsted
1874, -, 1007, Dødfødt pige, datter af husmand Lars Kristensen, paa Verninge Mark
1874, 1407, 1807, Elisabet Larsdatter, enke, 69, i Aasehuse. Husmand L. Jensen
1874, 2807, 0108, Karen Larsdatter, 19. Steddatter af gaardmand Rasmus Iversen, i Bregnemose
1874, 0908, 1408, Karen Margrete Axelsen, 1, datter af husmand Anders Axelsen, i Naarup
1874, 2608, 3008, Anne Magdalene Marie Hensel, 1/13, datter af kjøbmand Hensel, i Verninge
1874, 1712, 2612, Maren Jørgensdatter, 70, i Nevers. Indsidder Adam Hansen
1874, 2912, 04011875, Marie Hansdatter, 80, i Hindsgyde. Aftægtsmand Peder Andersen Bæk
1875, 2001, 2601, Maren Rasmussen, 1 og 11 maaneder, datter af husmand Lars Rasmussen, i Skovsbo
1875, 2403, 3103, Anne Kirstine Rasmussen, enke, 52, i Langsted. Gaardmand N. Nielsen
1875, 0406, 0906, Anne Marie Hansen, enke, 66, i Langsted. Husmand Anders Larsen
1875, 1906, 2306, Anne Katrine Jørgensdatter, 53, i Langsted Skov. Husmand Rasmus Larsen Skov
1875, 0609, 1209, Maren Kirstine Jensen, 1½, datter af Anne Eskildsen, i Bregnemose
1875, 1409, 1809, Anne Madsdatter, 62, i Naarup Skov. Husmand Rasmus Bærentsen
1875, 1809, 2209, Hansine Hansen, 2, datter af Marie Kirstine Hansen, i Solevad
1875, 2909, 0510, Anne Kirstine Hansdatter, 46, i Naarup. Smed Rasmus Rasmussen
1875, 3110, 0711, Anne Kirstine Nielsen, 1 dag, datter af gaardmand A. Nielsen, i Langsted
1875, 1811, 2411, Maren Hansdatter, 55, i Bæklunde. Husmand Hans Andersen
1875, 1912, 2612, Maren Clausen, 2 dage, datter af husmand Rasmus Clausen, i Naarup Skov
1875, 2012, 2612, Anne Kirstine Nielsen, 10 maaneder, datter af Karen Kirstine Nielsen, paa Verninge Mark
1876, 0901, 1501, Kirsten Larsdatter, enke, 92, i Hjelmerup. Husmand Hans Andersen
1876, 1401, 2201, Anne Kirstine Jørgensdatter, enke, 61, i Fruelykke. Gaardmand P. Chr. Nielsen
1876, 1302, 2102, Birthe Kirstine Andersen, 34, i Naarup Skov. Husmand Rasmus Christensen
1876, 2002, 2602, Laura Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, Verninge
1876, 2502, 0203, Kirstine Christensen, ugift fattiglem, 53, i Hjelmerup
1876, 2802, 0303, Johanne Nielsdatter, enke, 86, i Gravene. Fattiglem Peder Hansen i Tommerup
1876, 2303, 2903, Maren Kirstine Johansen, 1, datter af husmand Niels Johansen, i Holtegyde
1876, 0807, 1407, Anne Madsdatter, enke, 67, i Frydenlund. Johan Hansen
1876, 1707, 2107, Maren Christiansdatter, ugift fruentimmer, 74 i Naarup
1876, 2807, 0308, Anne Marie Hansen, ugift, 34. Datter af gaardmand H. Chr. Knudsen, i Verninge
1876, 2108, 2508, Kirsten Larsdatter, 66, i Langsted. Husmand Christen Nielsen
1876, 2810, 0211, Caroline Cathrine Jørgensen, 1/50, datter af husmand Jørgen Christensen, Naarup
1876, 3110, 0711, Maren Rasmusdatter, enke, 81, i Langsted. Gaardmand Rasmus Olsen
1876, 2611, 0212, Nielsine Jørgensen, ugift, 29. Søster til kjøbmand Hensels kone, i Verninge
1876, 2912, 03011877, Else Cathrine Christensdatter, enke, 76, i Hindsgyde. R. Hansen Ertebjerg
1877, 1002, 1602, Anne Cathrine Larsdatter, enke, 63, i Langsted. Gaardmand Jørgen Madsen
1877, 1603, 2303, Mette Marie Hansdatter, enke, 58, i Hjelmerup. Gaardmand Christen Pedersen
1877, 2103, 2703, Anne Margrethe Hansdatter, enke, 77, i Naarup. Gaardmand Albrecht Larsen
1877, 2703, 0404, Maren Kirstine Nielsen, ugift, 24. Datter af husmand Niels Hansen, i Naarup Skov
1877, 3005, 0406, Anne Larsen, 49, Bregnemose. Gaardmand Hans Hansen
1877, 2107, 2507, Johanne Dorthea Henningsen, 1/10, datter af billedskjærer Henning Henningsen, Odense
1877, 0908, 1308, Johanne Willumsdatter, 72, i Nevers. Husmand Lars Rasmussen
1877, 2408, 2908, Karen Madsdatter, enke, 78, i Voldsgaard. Gaardmand Lars Knudsen
1877, 0409, 1009, Caroline Andersen, ugift fruentimmer, 42, i Verninge
1877, 1311, 2111, Kirsten Pedersen, enke, 81, i Skovsbo. Gaardmand Niels Hansen
1878, 1301, 1901, Mogentine Hansine Hansen, tjenestepige, 18, paa Woldsgaard
1878, 2701, 0302, Anne Hansdatter (Svarer), enke, 80, i Naarup. Husmand Hans Christiansen
1878, 0702, 1302, Karen Kirstine Buch, 26, i Faaborg. Møllebygger Niels Hansen
1878, 2202, 0103, Karen Larsdatter, ugift fattiglem, 71, i Verninge
1878, 2602, 0603, Birthe Larsdatter, 59, paa Solevad Mark. Husmand Mads Andersen
1878, 2302, 2802, Karen Madsen, enke, 71, i Verninge. Kirkesanger og Dannebrogsmand Holm
1878, 1203, 1903, Hansine Nielsen, 13 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Hansen, i Naarup Skov
1878, 0104, 0704, Caroline Andersen, 1, datter af indsidder Henrik Andersen, i Langsted
1878, 0504, 1304, Karen Nielsdatter, 59, i Bjergene. Husmand H. N. Jensen
1878, 0604, 1404, Karen Marie Rasmussen, 10, datter af husmand Rasmus Hansen, i Langsted Skov
1878, 2604, 0305, Anne Marie Nielsen, 34, i Hjelmerup. Gaardmand Peder Larsen
1878, 0705, 1105, Karen Marie Jørgensen, 4, datter af husmand Lars Jørgensen, i Gravene
1878, 2105, 2505, Anne Pedersdatter, 76, paa Verninge Mark. Aftægtsmand Jørgen Larsen
1878, 2906, 0407, Sidsel Rasmusdatter, enke, 83, i Naarup Skov (Lindholm). Husmand Jeppe Jakobsen
1878, 3008, 0509, Maren Kirstine Pedersen, 17 og 11 maaneder, datter af husmand Peder Christian Hansen, paa Verninge Sydmark
1878, 1309, 1809, Dorthea Nielsdatter, 73, i Langsted. Indsidder Mads Hansen
1878, 2509, 0210, Karen Hansen, 26, paa Naarup Skov. Husmand Lars Pedersen
1878, 1010, 1710, Abelone Sørensen, enke, 62, i Nevers. Jeppe Rasmussen i Naarup
1878, 1412, 2112, Anne Kirstine Pedersdatter, enke, 68, i Langsted. Smed Frederik Pedersen
1879, 0701, 1201, Dødfødt pige, datter af kromand M. Madsen, i Verninge
1879, 2001, 2601, Anne Johanne Rasmussen, 1 og 3 maaneder, datter af Maren Rasmussen, paa Frederikslund
1879, 0502, 1202, Anne Cathrine Nielsdatter, 66½, i Stenolt. Gaardmand A. Henriksen
1879, 2202, 0203, Dødfødt pige, datter af bødker Frederik Pedersen, i Verninge
1879, 0203, 0703, Hanne Dorthea Henningsen, 5 maaneder, datter af billedskjærer Henningsen, i Odense
1879, 1103, 1803, Anne Jørgensen, 5 maaneder, datter af gaardmand Peder Jørgensen, i Verninge
1879, 2603, 0204, Mette Kristine Andersen, ugift, 24. Datter af husmand A. Chr. Hansen, i Naarup
1879, 0304, 1204, Maren Andersen, ugift fruentimmer, 60 og 10 maaneder, i Verninge
1879, 1605, 2305, Johanne Pedersdatter, enke, 89, i Verninge. Kromand Hans Hansen
1879, 0406, 1106, Anne Marie Hansdatter, 77, i Naarup. Aftægtsgaardmand Hans Hansen
1879, 0308, 0808, Anne Kirstine Nielsen, ugift fattiglem, 36
1879, 1808, 2308, Anne Marie Nielsen, ugift, 27. Dat6ter af husmand Niels Larsen, i Naarup
1879, 1810, 2510, Anne Marie Hansen, 43, i Hjelmerup. Gaardmand Niels Jørgensen
1879, 2612, 02011880, Anna Brandt, 1/13, datter af gaardmand Hans Jensen Brandt, paa Verninge Mark
1879, 2812, 04011880, Anne Hedevig Jørgensen, 9 maaneder, datter af indsidder Jørgen Peder Jørgensen, i Verninge
1880, 0501, 1201, Anne Elisabeth Poulsen, ugift, 28 og 11 maaneder. Datter af husmand Poul Nielsen, i Lindholm
1880, 1202, 2102, Anne Kirstine Christensen, 31, i Odense. Billedskjærer Henning Henningsen
1880, 1802, 2402, Kirsten Jensen, ugift, 24. Plejedatter hos Gorm Mathiasen, paa Verninge Mark
1880, 0704, 1504, Anne Cathrine Andersdatter, 73, i Naarup Skov. Husmand Peder Larsen
1880, 1105, 1805, Dødfødt pige, datter af husmand Ambrosius Rasmussen, i Langsted
1880, 1305, 1805, Dorthea Christensen, 9, datter af husmand Rasmus Christiansen, paa Verninge Mark
1880, 1306, 1906, Anne Marie Hansdatter, 82, paa Fattiggaarden. Hans Simonsen
1880, 0407, 1007, Anne Marie Rasmusdatter, enke, 79, i Hjelmerup. Gaardmand Mads Madsen
1880, 0507, 1207, Anne Nielsen, 4 maaneder, datter af husmand Niels Nielsen, i Nevers
1880, 1507, 1907, Johanne Marie Hansen, 1/5, datter af gaardmand Christoffer Hansen, i Solevad
1880, 0508, 1008, Petrine Sofie Hansen, 1/5, datter af husmand Mads Hansen, paa Solevad Hed
1880, 0509, 1209, Kirstine Emilie Jørgensen, 3 maaneder, datter af husmand Hans Jørgensen, paa Naarup Skov
1880, 1409, 1809, Rikke Kirstine Møller, 35, i Langsted. Kjøbmand Poulsen
1880, 0310, 0810, Anne Kirstine Rasmine Nielsen, 6, datter af indsidder Niels Nielsen, i Langsted
1880, 0610, 1310, Johanne Nielsdatter, enke, 85, i Verninge. Husmand Hans Christensen
1880, 1310, 1910, Caroline Cathrine Pedersen, 7, plejedatter af gaardmand Lars Larsen, i Verninge
1880, 2610, 0111, Anne Johanne Kirstine Larsen, 1/9, datter af bestyrer Jørgen Larsen, paa Fattiggaarden
1880, 2412, 3112, Maren Olsdatter, enke, 84, i Verninge. Husmand og bødker Anders Larsen
1880, 2512, 3112, Mette Cathrine Christiansdatter, 59, i Naarup. Husmand Niels Larsen
1880, 2912, 06011881, Johanne Cathrine Pedersen, 14, datter af huusmand Frederik Christian Pedersen, I Bregnemose
1881, 1401, 1601, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Johansen, i Naarup
1881, 1303, 1903, Karen Kirstine Nielsen, ugift, 26. Datter af husmand Niels Jensen i Langstedgyde
1881, 2503, 0204, Anne Cathrine Larsdatter, 76, i Verninge. Sognefoged Niels Larsen
1881, 1605, 2105, Maren Hansdatter, enke, 76. Johan …
1881, 2705, 0306, Dorthe Poulsdatter, enke, 84, i Naarup. Husmand Poul Frederik Hansen
1881, 0708, 1108, Anna Brandt, ½, datter af gaardmand Hans Jensen Brandt, paa Brandtsminde
1881, 2608, 0209, Maren Hansdatter, 76, paa Fattiggaarden. Bødker Niels Hjelmdrup Christensen i Langstedgyde
1881, 0110, 0710, Rasmine Holker Rasmussen, 4, pleiedatter af gaardmand Lars Christian Nielsen, paa Verninge Mark
1881, 3110, 0711, Anne Kirstine Andersen, enke, 63, i Langsted Skov. Teglmester Peder Christensen
1881, 1011, 1611, Anne Kirstine Larsen, 59, i Bondehuse. Aftægtsmand Niels Wilhelm Simonsen
1881, 1711, 2411, Johanne Madsdatter, 69, i Langsted. Gaardmand Lars Pedersen
1881, 2211, 2711, Karen Marie Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Rasmus Hansen, i Langsted Skov
1881, 2611, 0312, Kristince Rasmusdatter, enke, 77, i Frankfri (Gravene). Husmand Rasmus Nielsen
1881, 1312, 2012, Anne Sofie Madsen, 32, Vashus paa Verninge Mark. Husmand Niels Christensen
1881, 2412, 2912, Albertine Gotfredine Larsen, 2, datter af husmand Lars Larsen, i Naarup
1882, 0602, 1302, Marie Elisabeth Knudsen, enke, 74, paa Fattiggaarden. Dagleier Rasmus Knudsen i Odense
1882, 2402, 0103, Johanne Boline Anne Dorthea Jensen, 13½, datter af husmand Jens Chr. Larsen, i Naarup
1882, 1003, 1603, Karen Nielsen, 51, i Bregnemose. Smed Truels Christensen
1882, 2804, 0405, Kirsten Christensdatter, enke, 88, i Naarup Skov. Husmand Peder Rasmussen paa Ladegaard Mark
1882, 0206, 0606, Thrine Jørgensen, enke, 35, i Bregnemose. Vognmand Christen Clausen
1882, 0406, 0806, Anne Johanne Nielsen, 16½, datter af gaardmand Peder Christian Nielsen, i Skovsbo
1882, 1606, 2206, Karen Kirstine Rasmussen, 15, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Bregnemose
1882, 0207, 0707, Laura Christine Michaelsen, 12, datter af husmand Michael Nielsen, i Præsteskov
1882, 0807, 1407, Karen Hansine Nielsen, 13, datter af gaardmand Anders Nielsens enke, i Langsted
1882, 2207, 2807, Anne Christoffersdatter, enke, 72½, paa Verninge Mark. Husmand Mads Jørgensen
1882, 2707, 0108, Karen Nielsen, 3½, datter af gaardmand Anders Nielsen og enke, i Hjelmerup
1882, 0308, 0908, Anne Marie Andersen, 59, i Solevad. Husmand Hans Christian Jakobsen
1882, 0308, 0608, Maren Petrine Bonnesen (Pedersen), 3, datter af ugift Stine Pedersen, i Solevad
1882, 1308, 1908, Anne Kathrine Sørensen, 70, paa Fattiggaarden. Christen Christensen
1882, 1409, 1709, Caroline Petrine Hansen, ½, datter af bødker Christen Hansen, i Hjelmerup
1882, 1709, 2509, Anne Kirstine Sørensdatter, enke, 78 16/17, i Naarup. Gaardmand Christian Madsen
1882, 2911, 0612, Anne Kirstine Rasmussen, 14½, steddatter af husmand Mads Hansen Væver, paa Solevad Hed
1883, 0502, 1202, Maren Johansdatter, enke, 64, i Langsted. Husmand Jørgen Villumsen
1883, 0702, 1302, Anne Kirstine Andersen, 42, i Verninge. Smed Rasmus Nielsen
1883, 1503, 2103, Kirsten Hansen, ugift, 23. Datter af husmand Hans Hansen i Nevers
1883, 1603, 2403, Anne Kirstine Hansen, 36, i Verninge. Bødker Frederik Pedersen
1883, 2503, 3103, Marie Kirstine Jørgensdatter, enke, 59 og 11 maaneder, i Verninge. Gaardmand Peder Iversen
1883, 3103, 0604, Anne Kirstine Rasmusdatter, 76 og 11 maaneder, paa Verninge Mark. Aftægtsmand Jens Christoffersen
1883, 1404, -, Anne Kathrine Madsdatter, enke, 85 og 11 maaneder, i Høie Lykke. Husmand A. Jørgensen
1883, 2804, 0405, Clausine Madsen, 45 og 10 maaneder, paa Verninge Mark. Husmand Jørgen Andersen
1883, 1705, 2305, Gjertrud Larsdatter, enke, 81½, i Præsteskov. Husmand Jens Clausen i Korshavn paa Avernak
1883, 0408, 1008, Karen Kirstine Nielsen, 1/90, datter af ugift Elnor Malm (svensk), i Naarup
1883, 2508, 3008, Dorthea Kirstine Nielsdatter, enke, 61, i Verninge. Husmand Hans Pedersen
1883, 2309, 2809, Anne Kirstine Nielsdatter, 56, i Langsted. Husmand Mads Christian Nielsen
1883, 3011, 0712, Maren Kirstine Hansen, ugift, 25. Steddatter af husmand L. Christensen, Skovsbo
1883, 1412, 2112, Johanne Petra Madsen, 3½, datter af husmand Lars Madsen, i Naarup Skovs
1883, 1912, 2712, Mette Kirstine Hansen, ugift pige, 33, hos Morten Jørgensen i Bregnemose
1884, 0601, 1401, Hanne Pedersen, 43, i Verninge. Husmand Rasmus Nielsen
1884, 0702, 1402, Anne Marie Nielsen, 1, datter af husmand Jens Nielsen, Langstedgyde
1884, 1502, 2102, Maren Kirstine Boline Sørensen, 47, i Nevers. Husmand Peder Krog
1884, 0903, 1703, Christiane Knudsdatter, enke, 87, i Langsted Skov. Aftægtsmand Hans Pedersen
1884, 2703, 0204, Hulda Frederikke Jensen, 1, pleiebarn hos husmand Hans Christensen, i Solevad Hed
1884, 2004, 2904, Maren Rasmussen, 41, i Nevers. Husmand Hans Hansen
1884, 2305, 3005, Anne Marie Hansen, ugift pige, 24, paa Fattiggaarden
1884, 0608, 1108, Nielsine Madsen, 13½, plejedatter hos husmand Niels Jensen, paa Naarup Mark
1884, 0709, 1109, Selma Bendicta Nilson, svensk tjenestepige, 29, i Hjelmerup
1884, 1609, 2009, Karen Pedersen, 43, i Verninge. Husmand Niels Christian Esbensen
1884, 2210, 2910, Maren Kirstine Madsen, 41, i Verninge. Gaardmand Peder Jørgensen
1884, 0212, 1012, Karen Pedersen, enke, 79 og 9 maaneder, i Skovsbo. Husmand H. Madsen i Esterbølle, Sandager Sogn
1884, 0812, 1912, Mette Marie Christensen, 10 timer, datter af gaardmand Anders Christensen, i Hjelmerup
1884, 1212, 1912, Anne Rasmusdatter, enke, 66, i Hjelmerup. Gaardmand N. Nielsen
1884, 1912, 2712, Maren Pedersdatter, 59 og 8 maaneder, i Langsted. Væver Rasmus Jensen
1884, 3012, 04011885, Rikke Kirstine Poulsen, ½, datter af kjøbmand Johan Poulsen, i Langsted
1885, 0203, 0803, Marentine Jørgine Sørensen, 2½, plejedatter hos Rasmus Rasmussen, i Nevers
1885, 0204, 1004, Karen Kirstine Jørgensen, 17, datter af husmand Søren Jørgensen, paa Naarup Skov
1885, 0705, 1305, Hansine Hansen, 25, i Bregnemose. Kjøbmand Niels Rasmussen Hansen
1885, 2005, 2705, Anne Cathrine Nielsen, 49, i Bjærgene. Husmand Niels Nielsen Skov
1885, 1106, 1806, Maren Kirstine Jørgensen, 37, i Verninge. Kjøbmand Hans Jakob Beitscher Hensel
1885, 1806, 2206, Anne Kirstine Thorsen, 17½, datter afafdøde husmand Niels Thorsen, i Hjelmerup
1885, 1808, 2508, Anne Cathrine Larsen, 72, i Verninge. Husmand Lars Hansen Væver
1885, 1610, 2110, Johanne Christine Jensen, 2 og 7 maaneder, datter af gaardmand Hans Jensen, i Solevad
1885, 0111, 1611, Johanne Madsen Lunde, ugift, 20. Datter af husmand Mads Christian Jørgensen, i Langstedgyde
1885, 2212, 2812, Marie Hansdatter, enke, 76, i Nevers. Husmand Morten Christian Hansen Møllebæk
1886, 0102, 0802, Johanne Cathrine Pedersen, 32, i Solevad. Gaardmand Hans Jensen
1886, 1302, 2002, Karen Ottosdatter, 78, paa Verninge Sydmark. Husmand Jørgen Jensen
1886, 0304, 1004, Karen Marie Larsdatter, sindssyg pige, 64, i Stenolt
1886, 0904, 1504, Anne Marie Larsen, ugift fruentimmer, 56, i Langsted Skov
1886, 1604, 2204, Karen Jørgensdatter, 58, i Langstedgyde. Husmand Mads Rasmussen
1886, 2904, 0505, Caroline Hansen, 9, datter af husmand Christian Hansen, i Naarup
1886, 1105, 1805, Nielsine Albrechtsen, 10, datter af gaardmand Lars Albrechtsen, i Naarup
1886, 2005, 2505, Christiane Hansen, 55, i Bregnemose. Gaardmand A. Mikkelsen
1886, 2511, 0312, Christiane Andersen, 12, i Nevers. Datter af afdøde husmand Jørgen Andersen paa Verninge Mark
1886, 2411, 0212, Marie Kirstine Pedersdatter, enke, 75, i Lindholm. Aftægtshusmand Jeppe Pedersen
1886, 0812, 1412, Anne Pedersen, 4, plejedatter hos husmand Niels Peder Hansen, i Hjelmerup
1886, 1712, 2212, Anne Rasmusdatter, enke, 88, i Hjelmerup. Husmand Jens Madsen
1886, 2912, 05011887, Sofie Brandt, 1/10, datter af gaardmand Hans Jensen Brandt, paa Verninge Sydmark
1886, 3112, 0801, Anne Kirstine Clausdatter, 34, i Verninge. Husmand Niels Nielsen
1887, 1101, 1701, Maren Pedersdatter, enke, 66, i Hjelmerup. Husmand Jakob Thomsen
1887, 1102, 1602, Anne Jensen, 1, datter af husmand H. Chr. Jensen, i Verninge
1887, 1203, 1903, Dødfødt pige, datter af gaardmand A. Christensen, i Hjelmerup
1887, 0404, 0904, Anne Kirstine Jensen, pige, 50, i Hjelmerup
1887, 0804, 1104, Johanne Kirstine Jakobsen, 7, datter af husmand Mads Jakobsen, i Gravene
1887, 2704, 0305, Anne Kirstine Augusta Hansen, 17, datter af husmand Hans Hansen, i Bondehuse
1887, 0905, 1405, Karen Marie Hansdatter, fraskilt, 86, i Naarup. Fra indsidder Hermann Pedersen
1887, 0706, 1306, Anne Marie Hansen, enke, 76, i Solevad. Gaardmand Hans Hansen
1887, 1806, 2406, Maren Larsdatter, enke, 67½, i Verninge. Gaardmand Hans Peder Jepsen
1887, 1806, 2406, Maren Thomasdatter, 72, i Bregnemose. Husmand P. Rasmussen
1887, 0310, 0810, Anne Kirstine Rasmussen, 27, i Bregnemose. Smed Niels Andersen
1887, 3010, 0511, Marie Hansdatter, 73, Lillebæk i Naarup. Husmand Hans Nielsen
1887, 0411, 1111, Marie Kirstine Hansdatter, enke, 89, i Agerbækhuset. Husmand Anders Pedersen
1888, 0801, 1501, Nielsine Marie Dorthea Andersen, 3 maaneder, datter af Anne Marie Andersen, hos N. Hjulmand, i Verninge
1888, 2101, 2701, Petrine Christiansen, 17, datter af gaardmand H. Christiansen, i Langsted
1888, 2601, 0102, Petrine Andersen, 31, i Naarup. Gaardmand Peder Simonsen
1888, 2202, 0103, Karen Mortensdatter, 59, i Naarup. Husmand Lars Andersen
1888, 0304, 0904, Anne Pedersdatter, enke, 79, i Langsted. Husmand Anders Pedersen
1888, 1205, 1805, Maren Cathrine Larsdatter, 69, i Verninge. Gaardmand Lars Larsen
1888, 0606, 1006, Caroline Marie Sommerlund, 1/36, datter af maler Rasmus Sørensen Sommerlund, i Holtegyde
1888, 1606, 2206, Margrete Nielsen, 49, i Naarup Skov. Husmand Hans Jørgensen
1888, 0507, 1007, Anne Kirstine Nielsen, 18, datter af gaardmand Niels Nielsen, i Langsted
1888, 0707, 1207, Bodildsine Madsen, 18, steddatter af husmand R. Bertelsen, i Bregnemose
1888, 0609, 1109, Kirstine Knudsen, 45, i Langsted. Husmand Ole Hansen
1888, 2009, 2609, Karen Hansdatter, enke, 79, i Bregnemose. Husmand Lars Jørgensen
1888, 2210, 2810, Anne Hansen, 1/5, datter af husmand Ole Hansen, i Langsted
1888, 1212, 1812, Maren Kirstine Larsdatter, 72, i Naarup. Sadelmager Hans Hansen
1889, 0501, 1101, Maren Cathrine Rasmussen, 28, i Naarup. Forpagter Jeppe Hansen
1889, 1701, 2301, Maren Jørgensdatter, 74, i Langsted. Aftægtsmand Peder Pedersen
1889, 1402, 2202, Maren Kirstine Pedersen Skræp, 8 maaneder, datter af gaardmand R. Pedersen, i Hjelmerup
1889, 2202, 0103, Anne Kirstine Larsen, 31. Datter af husmand Lars Hansen i Solevad
1889, 2202, 0203, Maren Hansen, ugift, 65. Datter af afdøde gaardmand Hans Hansen i Naarup
1889, 1303, 2103, Anne Kirstine Hansen, ugift, 24. Datter af husmand Hans Andersen Mose i Naarup
1889, 1603, 2203, Maren Kirstine Madsdatter, enke, 70, i Langsted Skov. Husmand Hans Christian Hansen
1889, 0906, 1406, Dorthea Pedersdatter, 75, i Langsted. Gaardmand Rasmus Hansen
1889, 3108, 0509, Maren Dorthea Hansen, ugift, 25. Datter af gaardmand Anders Hansen i Bregnemose
1889, 0210, 0810, Anne Marie Pedersen, 4½, datter af husmand Niels Rasmus Pedersen, i Hjelmerup
1889, 0811, 1311, Anne Kirstine Augusta Hansen, 9 maaneder, datter af sadelmager Hansen, i Bondehuse
1889, 1411, 2211, Karen Mikkelsdatter, 68, i Bregnemose. Husmand Søren Jørgensen
1889, 1912, 2612, Margrete Nielsen, 3½, datter af husmand Hans Nielsen, i Naarup
1890, 2001, 2601, Karen Pedersdatter, ugift, 63, i Naarup
1890, 2401, 3101, Johanne Kirstine Nielsen, ugift, 24. Datter af gaardmand Anders Christian Nielsen i Naarup
1890, 2702, 0403, Maren Sofie Thorsen, 15, datter af Niels Thosens enke, i Hjelmerup
1890, 0504, 1104, Anne Jørgensen, ugift, 38. Steddatter af N. Rasmussen i Bregnemose
1890, 0804, 1504, Else Marie Hansdatter, 70, i Hjelmerup. Husmand Hans Chr. Jakobsen
1890, 1704, 2304, Marie Kirstine Knudsen, 49, paa Solevad Hed. Husmand Jens Mortensen
1890, 0810, 1510, Johanne Cathrine Qvirinsen, pige, 41, i Verninge
1890, 2411, 2911, Anne Johanne Hansen, enke, 82, i Naarup. Gaardmand Peder Larsen
1890, 0312, 0912, Karen Dorthea Christiansdatter, enke, 69, i Solevad. Husmand Jens Christensen i Harrendrup Skov
1890, 1012, 1812, Maren Jensdatter, enke, 69, i Verninge. Anders Hansen i Kjøng
1891, 1601, 2301, Kirsten Andersdatter, enke og fattiglem, 91, i Hesselhoved. Husmand Niels Hansen
1891, 0602, 1202, Gjertrud Hansdatter, 77, i Præsteskov. Husmand Peder Jørgensen
1891, 2402, 0103, Anne Frederikke Jørgensen, 7 maaneder, datter af husmand Jørgen Jørgensen, paa Solevad Hed
1891, 0803, 1603, Marie Mortensdatter, 71, paa Hjelmerup Hed. Husmand Rasmus Larsen
1891, 1503, 2303, Mette Andersdatter, enke, 80, i Verninge. Gaardmand hans Christian Knudsen
1891, 1603, 2303, Johanne Knudsdatter, 69, i Dyre. Gaardmand Niels Hansen Møller
1891, 0304, 1004, Karen Pedersen, enke, 76, paa Fattiggaarden. Fattiglem Lars Hansen
1891, 1008, 1408, Kirsten Ludvigsdatter Bang, enke, 72, i Fruelykke. Gaardmand Rasmus Jensen
1891, 0110, 0510, Anne Marie Nielsdatter, 78, i Solevad. Gaardmand Hans Christian Nielsen
1891, 0411, 1111, Anne Knudsdatter, ugift fruentimmer, 87, i Hjelmerup
1891, 2811, 0412, Kirsten Jensdatter, ugift fruentimmer, 66, i Verninge
1891, 0612, 1212, Anne Marie Rasmussen, enke, 68, i Langsted. Gaardmand Anders Larsen
1891, 2212, 2812, Maren Kirstine Larsdatter, enke, 73, i (Stenolt) Naarup. Gaardmand Jens Hansen
1891, 3112, 07011892, Laura Kathrine Andersen, ugift patient, 45, paa Sygehuset
1892, 0201, 0801, Anna Nielsdatter, 68, i Nevers. Tømrer Rasmus Jørgensen
1892, 0601, 1301, Ane Marie Andersdatter, enke, 85, paa Fattiggaarden. Husmand Lars Hansen, Naarup Skov