Bellinge, 1842-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1842-1891, Bellinge sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 2501, 3001, Nicolai Brekling, ½, søn af gaardmand Axel H. Brekling, Tuekjærholm, Bellinge Mark
1843, 0604, 1504, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 80 og 2 maaneder, i Borrebygaard
1843, 0806, 1406, Anders Hansen, 15½, søn af aftægtshuusmand Hans Jensen
1843, 1807, 2407, Jørgen Hansen, enkemand og gaardmand, 74, i Bellinge
1849, 0201, 0701, Peder Rasmussen, 8½, søn af murer Rasmus Pedersen
1849, 1301, 2001, Søren Rasmussen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Sørensen
1844, 1803, 2303, Niels Sørensen, gift huusmand og tømmermand, 55, i Bellinge
1844, 2205, 2705, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Peder Pedersen og Ane Jensdatter, i Bellinge
1844, 2705, 0306, Hans Simonsen, gaardmand, 56 og 9 maaneder, i Bellinge
1844, 2805, 0206, Søren Adamsen, 9½, søn af huusmand og hjulmand Adam Frederik Sørensen, i Bellinge
1844, 3105, 0606, Anders Larsen, ½, søn af gaardmand Lars Hansen, i Bellinge
1844, 0906, 1406, Mads Jensen, ugift almisselem under Steenløse, 47, i Bellinge
1844, 1208, 1808, Hans Pedersen, 9 maaneder, søn af Ane Marie Pedersdatter, paa Margaard. Født i Hundeurp. Pleiebarn hos huusmand Niels Jensen ved Lettebek
1844, 1011, 1711, Dødfødt dreng, søn af smed Rasmus Madsen
1845, 1204, 1804, Jens Andersen, 1 maaned, søn Maren Kirst. Nielsdatter
1845, 2404, 0205, Christen Larsen, aftægtsboelsmand, 72 Bellinge Mark
1845, 1204, 1804, Jens Andersen (tvilling), 1 maaned, søn af Maren Kirstine Nielsdatter og tjenestekarl Anders Nielsen, i Sanderum. Af Bellinge
1845, 1812, 2612, Anders Nielsen, ungkarl, 24, indlogeret i Lettebek
1845, 1410, 1910, Dødfødt dreng, søn af smed Rasmus Madsen
1845, 2012, 2712, Christian Rasmussen, gaardmand, 54, i Bellinge
1846, 2307, 3107, Jørgen Sørensen, gaardmand og sognefoged, 64
1846, 2509, 0210, Rasmus Hansen, ungkarl, 66, opholder sig hos Hans Lorentzens enke, i Landeveistedet
1847, 1005, 1705, Anders Andersen, gaardmand og sogneforstander, 52½, Kjærsgaard paa Bellinge Mark
1847, 2105, 2705, Jens Sørensen, aftægtshuusmand, 66, i Bellinge
1847, 1107, 1707, Lars Hansen, selveiergaardmand, 42, i Bellinge
1847, 0108, 0608, Hans Hansen, aftægtsboelsmand, 83, i Lille Dannesbo
1847, 1508, 1908, Hans Larsen, fattiglem, 88, af Bellinge
1847, 0409, 1109, Hans Pedersen, ungkarl, 29½, hos broderen Peder Pedersen, i Bellinge
1847, 2510, 2910, Niels Hansen, 14, i pleie hos gaardmand Søren Hansen
1847, 2711, 0512, Jørgen Carlsen, 13 uger, søn af huusmand Carl Christoffer Carlsen
1847, 3112, 08011848, Peder Pedersen, selveiergaardmand, 35½, i Bellinge
1848, 1301, 2301, Hans Christensen, 2, søn af huusmand Christen Jensen
1848, 1803, 2503, Anders Larsen, 24. Søn af boelsmand Lars Pedersen
1848, 0708, 1108, Anders Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand og boelsmand Hans Andersen
1848, 0408, 0908, Rasmus Holgersen, enkemand og træskomand, 46, af Fangel
1848, 0609, 1409, Hans Hansen, exam. juris. og gaardmand, 71
1849, 3001, 0602, Frederik Hansen, boelsmand, 44, paa Bellinge Mark
1849, 1403, 1803, Carl August Rasmussen, 1½, søn af huusmand og uhrmager Rasmus Rasmussen
1849, 2103, 2803, Jens Jensen, fæstehuusmand, 72, paa Bellinge Mark
1849, 2804, 0405, Jochum Jensen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Frederik Jensen
1849, 0906, 1606, Jeppe Pedersen, gaardmand, 77, paa Bellinge Mark
1849, 0412, 0912, Lars Christian Larsen, 9½, søn af huusmand David Larsen
1849, 1812, 2312, Rasmus Rasmussen, 5, søn af sadelmager Rasmus Poulsen
1850, 2901, 0302, Dødfødt dreng, søm af Maren Nielsdatter
1850, 0705, 1505, Peder Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Mortensen
1850, 2109, 2709, Hans Pedersen, ungkarl og væver, 23 og 9 maaneder, i Bellinge
1850, 0212, 0812, Hans Peter Andersen, 3 maaneder, søn af huusmand Anders Madsen
1851, 2402, 0203, Niels Christian Nielsen, 3 maaneder, søn af huusmand og skrædder Niels Christensen, af Langskiftet
1850, 2809, 0410, Dødfødt dreng, søn af muurmester Rasmus Pedersen
1851, 0901, 1801, Hans Jensen, gift aftægtsmand, 78
1851, 1803, 2303, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Carlsen, af Græsgrødehuus
1851, 1604, 2504, Christen Andersen, selveiergaardmand, 66, Bellinge
1851, 3010, 0911, Laurits Andreas Jocef.., ½, i pleie hos huusmand Peder Rasmussen
1851, 2111, 2611, Niels Larsen, ugift møllerdreng, 17, i Borrebys Mølle. Født i Langsted
1852, 1605, 2005, Jørgen Rasmussen, gift fattiglem, 73, i Bellinge
1852, 2205, 2805, Hans Larsen, 10½, søn af gaardmand Lars Hansen. Født i Bellinge
1852, 0808, 1408, Mads Nielsen, ugift tjenestekarl, 82, i Hestehaugestedet
1853, 1202, 2002, Jørgen Brandenburg Carlsen, 9 maaneder, søn af tømrer Carl Christoffer Carlsen
1853, 1506, 1906, Sedorf Peter Knudsen, ½, pleiebarn hos huusmand Anders Nielsen
1853, 2406, 2706, Jens Pedersen, ungkarl, 26, af Tuernestedet. Født der. Søn af gaardmand Peder Pedersen
1853, 2210, 2910, Axel Hviid Brekling, gaardmand, 43½, paa Bellinge Mark
1853, 1810, 2410, Frederik Christian Hansen, tjenestekarl, 33, i Høibergstedet. Født Sønder Næraa Sogn (Ore)
1853, 0911, 1611, Anders Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 38½, af Bellinge. Født i Gjesteløv. Søn af Rasmus Larsen
1854, 1501, 2301, Peder Sørensen, gift skrædder og selveierhuusmand, 59, paa Bellinge Mark
1854, 0703, 1303, Hans Knudsen, gift fæstehuusmand, 64, i Bellinge. Født i Allested
1854, 0405, 0905, Jacob Larsen, selveierhuusmand og snedker, 52, paa Bellinge Mark. Født i Odense
184, 3008, 0509, Morten Hansen, aftægtshuusmand, 77
1855, 1503, 2503, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Carlsen, af Græsgrødehuus
1855, 2708, 0209, Mads Smitzen, 85, ophold hos sin søn R. Smed, i Bellinge
1855, 2911, ..12, Anders Poulsen, gaardeier, 36, paa Bellinge Mark
1856, 0301, 0801, Hans Frederik Jørgensen, indsidder og almisselem, 85, Bellinge …
1856, 0604, 1304, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen
1856, 2905, 0106, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen, Bellinge Mark
1856, 0106, 0906, Anders Andersen, gaardmand, 70, i Bellinge. Født i Bellinge
1856, 1206, 1806, Dødfødt dreng, søn af Maren Hansdatter, i Bellinge
1856, 0611, 1111, Niels Christiansen, 26½, i Bellinge. Født i Bellinge. Søn af indsidder Christian Bøg
1856, 2012, 2612, Rasmus Andersen, fæstehuusmand og almisselem, 84, i Bellinge. Født i Bellinge
1857, 2804, 0305, Peder Pedersen, gaardmand, 72½, i Bellinge. Født i Bellinge
1857, 2706, 0207, Hans Christian Nielsen, 11 uger, søn af Niels Hemmerslev. Født i Dalum. Pleiebarn hos huusmand Jørgen Madsen, i Bellinge
1857, 2707, 3107, Søren Nielsen, huusmand og fattiglem, 78, i Bellinge
1857, 0108, 0808, Dødfødt dreng, søn af Ane Catrine Johansen
1857, 1810, 2410, Simon Christensen, ungkarl, 37 og 3 maaneder, i Bellinge
1857, 2912, 04071858, Jens Rasmussen, bolsmand, 63, paa Bellinge Mark
1858, 1701, 2401, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Madsen
1858, 0803, 1403, Frederik Jensen, huusmand, 81, i Bellinge
1858, 0504, 0804, Peder Hansen, 7 uger, søn af Mette Marie Jacobsen
1858, 2005, 2805, Niels Pedersen, gaardmand, 70, i Bellinge
1858, 0306, 0906, Hans Nielsen, huusmand og snedker, 55, i Bellinge
1858, 3006, 0707, Anders Andersen, ungkarl, 27, i Bellinge. Tjente broderen gaardmand Hans Andersen
1858, 0707, 1107, Jens Madsen, 3 uger, søn af bolsmand Mads Hansen Top
1858, 0711, 1411, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Madsen, i Bellinge
1858, 0512, 1212, Rasmus Christian Nielsen, 1, søn af smed Niels Christian Rasmussen, Bellinge Mark
1858, 0612, 1212, Hans Christian Nielsen, fattiglem fra Tommerup Sogn, 72, opholdende sig hos sin broder huusmand Jens Nielsen, Bellinge Mark
1859, 2604, 0105, Niels Johansen, 5, søn af murer Johan Christian Kornbæk Jørgensen, i Bellinge Fattighuus
1859, 0605, 1505, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christian Carlsen, Bellinge Mark
1859, 1106, 1506, Hans Christian Hansen, 15 uger, søn af gaardmand Hans Nielsen, paa Bellinge Mark
1859, 2006, 2506, Niels Christian Rasmussen, huusmand og smed, 26, paa Bellinge Mark
1859, 2907, 0508, Hans Mortensen, aftægtsgaardmand, 72, paa Bellinge Mark
1859, 2909, 0610, Lorentz Hansen, gaardmand, 55, paa Bellinge Mark
1859, 2710, 0211, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Larsen, paa Bellinge Mark
1859, 1011, 1811, Claus Pedersen, eier, 68, af Borreby Mølle
1860, 0104, 0904, Lars Peter Jørgensen, 20 dage, søn af huusmand Jørgen Madsen, paa Bellinge Mark
1860, 1410, 2110, Lars Hansen, 44 dage, søn af gaardmand Hans Larsen, paa Bellinge Mark
1860, 1111, 1711, Christen Poulsen, 22½. Søn af afdøde smed Poul Sørensen, i Neder Holluf, Fraugde Sogn
1860, 2111, 2511, Anders Hansen, 60 dage, søn af Ane Marie Andersen, paa Bellinge Mark
1861, 2801, 0402, Poul Hansen, aftægtsgaardmand, 67, i Dannesbogaarden paa Bellinge Mark
1861, 2203, 2803, Lars Peter Nielsen, ½, søn af Ane Dorthe Larsen, i Bellinge
1861, 0205, 1005, Hans Nielsen, gaardmand, 47, paa Bellinge Mark
1861, 0305, 1205, Hans Jensen, 24 dage, søn af huusmand Jens Hansen, paa Bellinge Mark
1861, 0906, 1406, Hans Rasmussen, gaardmand, 62, i Bellinge
1861, 0610, 0910, Udøbt dreng, søn af afdøde møller Hans Andersen, i Lettebæks Mølle
1862, 1703, 2503, Jacob Andersen, aftægtshuusmand, 75, hos Hans Hansen paa Bellinge Mark
1862, 2703, 0204, Peder Lauritz Jørgensen, 2 maaneder, søn af gaardmand Jørgen Madsen Andersen, i Bellinge
1862, 2308, 3108, Lars Peter Jørgensen, 38 dage, søn af huusmand Jørgen Madsen, paa Bellinge Mark
1862, 1712, 2312, Lars Christensen, selveierhuusmand, 73, i Bellinge
1863, 0901, 1301, Dødfødt dreng, søn af huusmand Adam Frederik Sørensen, i Bellinge
1863, 0802, 1502, Rasmus Rasmussen, 5 uger, søn af bolsmand Steffen Rasmussen, paa Bellinge Mark
1863, 1102, 1802, Lars Jensen, 5, søn af indsidder jens Gydesen, paa Bellinge Mark
1863, 1205, 1805, Claus Vilhelm Schüntzel, aftægtsboelsmand, 75½, paa Bellinge Mark
1863, 1309, 2109, Henrik Johansen, aftægtsgaardmand, 76, i Bellinge
1864, 3003, 0604, Knud Rasmussen, 14, søn af boelsmand Rasmus Knudsen, paa Bellinge Mark
1864, 1805, 2205, Erik Marius Kora, ½, søn af Anne Maria Adamsen, i Bellinge
1864, 0906, 1506, Hans Pedersen, boelsmand, 55, paa Bellinge Mark
1864, 1509, 1809, Poul Jacobsen, 8 maaneder, søn af huusmand Jacob Grønbæk Ottesen, paa Bellinge Mark
1864, 3010, 0611, Niels Knudsen, 5, søn af huusmand Knud Mikkelsen, paa Bellinge Mark
1864, 0211, 0911, Anders Andersen, 8 maaneder, søn af pige Elisabeth Nielsen, i Bellinge
1864, 1811, 2411, Niels Jensen, enkemand, aftægtshuusmand og almisselem, 80, i Bellinge
1864, 1712, 2312, Hans Peder Larsen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardmand Lars Sørensen, paa Bellinge Mark
1864, 2212, 2912, Lars Pedersen, selveierhuusmand, 73, paa Bellinge Mark
1865, 2502, 0403, Lars Knudsen, 4½, søn af gaardmand Knud Pedersen, i Bellinge
1865, 0903, 1603, Hans Erik Rasmussen, 7, søn af boelsmand Rasmus Knudsen, paa Bellinge Mark
1865, 2204, 3004, Frederik Ferdinand Knudsen, 2 maaneder, søn af skomager Knud Knudsen, paa Bellinge Mark
1865, 0305, 1005, Hans Andersen, huuseier og slagter, 65, i Bellinge
1865, 1905, 2605, Jens Hansen, aftægtshuusmand, 71, paa Bellinge Mark
1865, 2307, 2607, Søren Hansen, enkemand, 75, i Bellinge
1865, 0711, 1311, Jens Jacobsen, huusmand, 42, paa Bellinge Mark
1866, 0302, 1002, Niels Larsen, gaardmand, 72, paa Bellinge Mark
1866, 1702, 2402, Mads Laurits Larsen, 24. Søn af snedker Jacob Larsens enke, Bellinge
1866, 2502, 0303, Rasmus Rasmussen, 1, søn af boelsmand Steffen Rasmussen, Bellinge Mark
1866, 2903, 0404, Poul Jacobsen, 16 dage, søn af huusmand Jacob Ottesen Grønbæk, paa Bellinge Mark
1866, 3103, 0904, Hans Lorents Rasmussen, aftægtshuusmand, 60, i Avernak, Bellinge Mark
1866, 1505, 2105, Niels Christian Jensen, 5½, søn af gaardmand Jens Nielsen, i Bellinge
1866, 0309, 0809, Peder Nielsen, gaardmand, 40, paa Bellinge Mark
1866, 0210, 0710, Niels Peter Jørgensen, 4 maaneder, søn af huusmand Jørgen Madsen, ved Bellinge Bro
1867, 1101, 2401, Hans Jørgensen, 8 dage, søn af indsidder Jørgen Jensen, paa Bellinge Mark
1867, 1503, 2303, Mads Jørgensen, aftægtshuusmand, 85, hos høker Anders Madsen, i Bellinge
1867, 2303, 3003, Rasmus Andersen, 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Andersen, i Bellinge
1867, 0907, 1407, Hans Knudsen, 10 uger, søn af indsidder Knud Mikkelsen, paa Bellinge Mark
1867, 0408, 1008, Carl Christian Carlsen, 23. Søn af huusmand og tømmermand Carl Christoffer Brandenborg Carlsen, i Bellinge
1867, 3007, 0408, Udøbt dreng, 24 dage, søn af pige Birthe Marie Nielsen, i Bellinge
1868, 0801, 1601, Rasmus Rasmussen, gaardmand, 67, i Bellinge
1868, 1901, 2701, Lars Jensen, aftægtsmand, 76, hos huusmand Jens Hansen ved Bellinge
1868, 2404, 3004, Rasmus Rasmussen, 21 dage, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Oregaard, Bellinge Mark
1868, 0508, 1108, Knud Pedersen, gaardmand, 48, i Bellinge
1868, 0611, 1411, Anders Andersen, gaardmand, 45, i Bellinge
1869, 1301, 2101, Hans Andersen, gaardmand, 40, paa Bellinge Mark
1869, 2801, 0402, Alfred Vilhelm Lindskov, 11 maaneder, pleiebarn hos huusmand Anders Hansens enke, i Bellinge
1869, 0302, 1102, Christen Jensen, selveierhuusmand, 68, paa Bellinge Mark
1869, 1202, 2002, Anders Andersen, almisselem af Verninge Sogn, 79, hos væver Johan Frank Rasmussen, ved Bellinge
1869, 2607, 0108, Mads Hansen, 3, søn af boelsmand Hans Christian Andersen, Bellinge Mark
1869, 2712, 02011870, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Hansen, i Avernak, Bellinge Sogn
1870, 0301, 1001, Lars Jacobsen, smed, 45, i Bellinge
1870, 2001, 2801, Ole Christian Pedersen, huusmand og skrædder, 45, ved Viebæk, Bellinge Mark
1870, 0702, 1302, Jens Peter Jacobsen, 21 uger, søn af huusmand Jacob Peter Rasmussen, i Bellinge
1870, 1804, 2304, Lars Nielsen, 10 maaneder, søn af smed Hans Peter Nielsen, ved Bellinge Bro
1870, 0207, 0907, Hans Andersen, fæstehuusmand, 73, ved Kildemose, Bellinge Mark
1870, 1207, 1807, Jeppe Hansen, gaardeier, 34 og 4 maaneder, i Kildemose, Bellinge Mark
1870, 1609, 2109, Hans Peter Clausen, 26. Søn af møller Claus Pedersen, i Borreby Mølle
1871, 2004, 2704, Jørgen Andersen, indsidder, 52, paa Bellinge Mark
1871, 0305, 1005, Anders Nielsen, huusmand og murer, 60, i Bellinge
1871, 1810, 2710, Niels Madsen, boelsmand, 62, paa Bellinge Mark
1871, 0608, 1408, Lars Johansen, aftægtsgaardmand, 82½, paa Bellinge Mark
1871, 3008, 0509, Christian Bøg, huusmand, 80, i Bellinge
1873, 1103, 1703, Søren Madsen, huusmand og hørbereder, 52, ved Bellinge
1873, 2704, 0305, Hans Hansen, gaardmand, 57, i Bellinge
1873, 2705, 0206, Lars Nielsen, 16 dage, søn af smed Hans Peter Nielsen, ved Bellinge Bro
1873, 2407, 3007, Kristian Larsen, 8 uger, søn af væver Hans Larsen, paa Bellinge Mark
1873, 0108, 0608, Laurits Nicolai Rasmussen, 11 uger, søn af gaardmand Rasmus Madsen, ved Bellinge
1873, 1909, 2409, Dødfødt dreng, søn af gaardmand August Schluntzel, ved Bellinge
1873, 1111, 1811, Peder Jørgensen, gaardmand, 63, i Bellinge
1874, 1002, 1602, Niels Kristian Madsen, skrædder, 32, i Bellinge
1874, 1702, 2202, Jens Peter Jensen, 8 maaneder, søn af smed Lars Jensen, i Bellinge
1874, 0605, 1205, Niels Jensen, indsidder, 48, paa Bellinge Mark
1874, 0206, 1006, Hans Kristian Rasmussen, 8, søn af gaardmand Rasmus Madsen, ved Bellinge
1874, 3007, 0408, Udøbt dreng, 25 dage, søn af smed Hans Peter Nielsen, ved Bellinge Bro
1874, 1508, 2108, Mads Rasmussen, aftægtsgaardmand, 82, paa Bellinge Mark
1874, 3112, 07011875, Jens Hansen, gaardmand, 54, i Bellinge
1875, 1301, 1701, Hans Jørgen Jensen, 3 maaneder, søn af huusmand Mads Jensen, i Bellinge
1875, 1203, 1903, Niels Pedersen, boelsmand, 64, i Bellinge
1875, 3004, 0605, Kristen Jørgensen, indsidder, 64, i Bellinge
1875, 2905, 2905, Hans Larsen, husmand, 63, i Bellinge
1875, 2907, 0308, Lars Kristensen, husejer, 50, paa Bellinge Mark
1875, 2009, 2609, Anders Nielsen, 3 uger, søn af smed Hans Peter Nielsen, ved Bellinge Bro
1875, 1010, 1910, Rasmus Knudsen, aftægtsboelsmand, paa Bellinge Mark
1875, 2711, 0412, Hans Kristensen, aftægtsgaardmand, paa Bellinge Mark
1875, 0212, 1112, Anders Pedersen, bestyrer, 19½, paa Lettebæk Mølle. Søn af møller Andersen i Brendekilde
1876, 1802, 2602, Lars Rasmussen, væver og aftægtshusmand, 74, paa Bellinge Mark
1876, 0203, 0803, Udøbt dreng, 1 time, søn af gaardmand August Schlundzel, paa Bellinge Mark
1876, 1403, 2303, Jørgen Christensen, ungkarl, 59, hos gaardmand Rasmus Christensen, i Bellinge
1876, 2204, 2804, Peder Pedersen, ungkarl, 60, hos gaardmand Knud Pedersens enke, i Bellinge
1876, 0407, 0907, Alfred Karl Marius Kristiansen, 15 uger, søn af husmand Hans Kristiansen, i Bellinge
1876, 2210, 2810, Michael Hansen, 10 og 9 maaneder, søn af gaardmand Morten Hansen, Bellinge Mark
1877, 0103, 0903, Hans Nielsen, aftægtsboelsmand, 73, ved Bellinge
1877, 1503, 2403, Hans Andersen, 56. Gaardmand Anders Andersens broder i Bellinge
1877, 2003, 2703, Rasmus Jakobsen, aftægtshusmand, 67, ved Bellinge
1877, 1906, 2306, Jens Holm, bødkersvend, 18, hos bødker Peder Henningsen, ved Bellinge
1877, 1309, 1709, Lars Peter Nielsen, 10, plejebarn hos husmand Niels Jensens enke, ved Bellinge
1877, 1511, 1811, Dødfødt dreng, søn af tømd. Hans Andersen, i Bellinge
1879, 1202, 1902, Rasmus Pedersen, murmester, 67, paa Bellinge Mark
1879, 2704, 0305, Rasmus Madsen, smed og aftægtsmand, 65, i Bellinge
1879, 0507, 1207, Kristian Hansen, slagter og husejer, 49 og 3 maaneder, i Bellinge
1879, 0611, 1111, Hans Peder Kristensen, 2 og 3 maaneder, søn af gaardmand Niels Kristensen, paa Bellinge Mark
1879, 3112, 05011880, Jens Jørgen Kristian Jørgensen, 10, plejebarn hos husmand Jens Jakobsens enke, i Højberghuset, Bellinge Sogn
1880, 2302, 0103, Rasmus Kristensen, aftægtsgaardmand, 69, ved Bellinge
1880, 0203, 1003, Mads Madsen, sognefoged og Dannebrogsmand, 71, i Stensgaard, Bellinge Mark
1880, 3103, 0704, Rasmus Rasmussen, uhrmager og husejer, 64, i Bellinge
1880, 3004, 0705, Klavs Hanfeldt Hansen, 4, søn af møller Hans Hansen, i Borby Mølle
1880, 2007, 2607, Kristian Karlsen, husejer, 67, paa Bellinge Mark
1880, 0910, 1510, Niels Pedersen, gaardmand, 67, paa Bellinge Mark
1880, 1110, 1810, Anders Pedersen, aftægtsgaardmand, 56, hos gaardmand Jens Rasmussen, Bellinge Mark
1880, 0411, 1211, Niels Peter Adamsen, 21½. Søn af husmand Adam Sørensen, i Bellinge
1880, 2611, 0412, Rasmus Andersen, 12, søn af murer Anders Nielsen, i Bellinge
1880, 2811, 0412 Jens Mortensen, aftægtshusmand,77, hos høker Ole Pedersen, i Bellinge
1880, 1512, 1912, Peder Vilhelm Larsen, 2½, saddelmager Hans Peter Larsen, i Bellinge
1881, 1502, 2202, Niels Sørensen, husmand, 79, ved Bellinge
1881, 0106, 0706, Rasmus Jørgensen, aftægtsmand, 87, hos gaardmand Rasmus Rasmussen, i Oregaard, Bellinge Mark
1881, 0410, 1110, Niels Jakob Hansen, boelsmand, 48, ved Bellinge
1881, 1411, 2011, Peder Emil Hansen, 7 dage, søn af boelsmand Peder Hansen, paa Bellinge Mark
1881, 1611, 2411, Anders Kristian Andersen, 26. Søn af gaardmand Anders Andersens enke, i Bellinge
1882, 2003, 2703, Hans Hansen, ungkarl og træskomand, 51, hos husmand Anders Hansen, ved Bellinge
1882, 0608, 1108, Jens Hansen, husejer, 59, paa Bellinge Mark
1882, 1210, 1710, Anton Jakob Marius Madsen, 3, søn af pige Ane Marie Jakobsen, hos træskomand Anders Jakobsen, ved Bellinge
1883, 0204, 0904, Iver Madsen Rasmussen,1, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Bellinge
1883, 0706, 1306, Jakob Andersen, aftægtsmand, 78, hos træskomand Anders Jakobsen, paa Bellinge Mark
1883, 2007, 2607, Rasmus Jørgen Hansen, 1½, søn af husmand Poul Hansen, ved Bellinge Bro
1883, 2408, 2908, Peder Andersen, husmand, 72, paa Bellinge Mark
1883, 2711, 0212, Frederik Kristian Jakobsen, 31 dage, søn af bødker Peter Rudolf Jakobsen, i Søllinge og moderen havde taget ophold hos væver Frederik Kristian Nielsen, Bellinge Mark
1884, 2602, 0503, Hans Kristian Rasmussen, enkemand og fattiglem fra Ubberud Sogn, 26, plejesøn hos husmand Hans Peter Hansen, ved Bellinge Bro
1884, 3108, 0609, Rasmus Sørensen, aftægtsgaardmand, 78, i Borrebygaard. Født i Drigstrup
1884, 2210, 2910, Knud Kristian Vilhelm Larsen, 2½, søn af gaardmand Ole Larsen, paa Bellinge Mark
1885, 1105, 1805, Niels Larsen, gift boelsmand, 38, Bellinge Mark. Født i Sanderum. Søn af gaardmand Lars Hansen
1885, 0705, 1305, Rasmus Rasmussen (Schou), gift gaardmand, 58, Bellinge Mark. Født i Bellinge. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen
1885, 2506, 3006, Christian Clausen, 10 maaneder, søn af gaardmand Niels Frederik Clausen, Møllegaard
1885, 3006, 0607, Lars Christian Christensen, gift, aftægtsgaardmand og Dannebrogsmand, 69, Bellinge Mark. Født i Tommerup. Søn af boelsmand Christen Larsen
1885, 1707, 2207, Hans Hansen, gift husmand og murer, 43, Bellinge Mark. Født i Verninge. Søn af husmand Hans Peder Hansen
1885, 2307, 2907, Jørgen Madsen Andersen, gift kroejer, 57, i Bellinge. Født i Haarslev Sogn. Søn af Cathrine Nielsdatter
1885, 3107, 0408, David Larsen, gift aftægtsmand, 77, i Bellinge. Født i Kjerte Sogn. Søn af indsidder Lars Nielsen
1885, 2509, 0110, Jørgen Jensen, enkemand og fattiglem, 59. Født i Tommerup. Søn af indsidder Jens Rasmussen Langberg
1885, 0711, 1211, Hans Peter Clausen, 3 og 9 maaneder, søn af gaardmand Niels Frederik Clausen, i Møllegaard
1885, 2112, 2812, Jens Jørgensen, enkemand og fattiglem, 83, Fattiggaarden i Brendekilde
1886, 1604, 2404, Jens Larsen, gift boelsmand, 50, paa Bellinge Mark. Født i Sanderum. Søn af gaardmand Lars Hansen
1886, 0210, 0810, Peder Hansen, 73
1886, 1310, 1810, Jørgen Poulsen, gaardmand og Dannebrogsmand, 65. Født 27.11.1820 sammesteds. Søn af gaardmand Poul Hansen
1886, 2010, 2710, Adam Frederik Sørensen, fattiglem, 82, Brendekilde-Bellinge Fattiggaard. Født i Haarby Sogn. Søn af boelsmand Jørgen Adamsen
1886, 2412, 3012, Hans Sørensen, enkemand og indsidder, 84, ophold hos gaardmand Rasmus Rasmussens enke, paa Bellinge Mark
1887, 2801, 0302, Aksel Lavrits Jensen, 8 uger, søn af husmand Jens Jensen, i Bellinge. Født der
1887, 0102, 0802, Mads Jørgen Andersen, gift, husmand og skrædder, 39, i Bellinge. Født der. Søn af skrædder Anders Madsen
1887, 0703, 1403, Mads Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 68, Taagehængegaard, Bellinge Mark. Født i Volderslev, Stenløse Sogn. Søn af gaardmand Niels Knudsen
1887, 1407, 1907, Mads Larsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 83, i Bellinge. Født i Revninge. Søn af boelsmand Lars Madsen
1887, 2112, 2912, Niels Frederik Clausen, gift gaardejer og sogneraadsformand, 38, Møllegaard, Bellinge Mark. Født paa Borreby Mølle. Søn af møller Claus Pedersen
1888, 3101, 0702, Peter Christian Marius Clausen, 1½, søn af afdøde gaardejer Niels Frederik Clausen, Møllegaard
1888, 1602, 2202, Anders Jensen, enkemand og husmand, 73, hjemmehørende i Ringe, opholdt sig hos sin svigersøn maltgjører Hans Christian Larsen, paa Bellinge Mark
1888, 0507, 1007, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 89, Kildemosegaard i Bellinge. Født 26.7.1798 sammested. Søn af gaardmand Hans Hansen
1888, 1507, 1907, Søren Madsen, gift, husmand og tømrer, 66, Bellinge Mark. Født i Haarby. Søn af snedker Mads Sørensen, sammested
1888, 0408, 0908, Jens Ludvig Carlsen, 11 maaneder, søn af husmand Carl Christiansen, Bellinge Mark
1888, 3010, 0611, Hans Erik Larsen, 13½, søn af gaardmand Ole Larsen, paa Bellinge Mark. Født der
1889, 2402, 0403, Hans Andersen, gift gaardmand, 59, Bellinge Mark. Født i Render. Søn af gaardmand Anders Hansen, sammested
1889, 1111, 1611, Hans Peter Christiansen, gift, husmand og træskomand, 39, i Bellinge. Født i Bellinge Sogn. Søn af Ane Kirstine Caspersdatter
1889, 2012, 2812, Peder Hansen, ugift og fhv. tjenestekarl, 39, opholdt sig hos gaardmand Niels Christensen, paa Bellinge Mark. Født sammested. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1890, 0907, 1507, Henrik Martinsen, enkemand og aftægtsmand, 79, paa Bellinge Mark. Født i Heden. Søn af indsidder Martin Henriksen
1890, 0808, 1308, Henrik Frank Rasmussen, gift, husmand og væver, 69, paa Bellinge Mark. Født i Brylle. Søn af arbejdsmand Rasmus Frederiksen
1890, 0511, 1011, Hans Christian Pedersen, gift, ejer, 60, af Broholmgaarden i Bellinge. Født sammested. Søn af gaardejer Peder Jørgensen
1890, 0612, 1212, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Bellinge Mark
1890, 1212, 1712, Jesper Laurits Jensen, enkemand, husmand og smed, 67, Bellinge Mark
1890, 3112, 08011891, Anders Christensen, enkemand og aftægtsgaardmand, 77. Født i Bellinge. Søn af gaardmand Christen Andersen
1891, 0701, 1201, Iver Rasmussen, 6 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Bellinge. Født sammested
1891, 3108, 0509, Peder Christian Mortensen, gift, husmand og snedker, 48, i Bellinge. Født i Heden. Søn af husmand Morten Pedersen
1891, 2811, 0412, Claus August Frederik Schlüntzen, gaardmand, 61, paa Bellinge Mark. Født i R..benkirchen i Holsten. Søn af boelsmand Claus Frederik Schlüntzen i Paarup
1891, 1312, 2112, Rasmus Christian Larsen, husmand, 66, paa Bellinge Mark. Født i Tommerup
1891, 1612, 2312, Morten Jørgensen, gift husmand, 44, i Bellinge. Født i Brylle. Søn af husmand Jørgen Mortensen i Brylle
1891, 2312, 2912, Jakob Peder Rasmussen, gift aftægtsmand, 74, i Bellinge. Født 2.5.1817 i Odense, St. Knuds Sogn. Søn af ugift Rasmine Faber
1841, 2912, 05011842, Marie Andersdatter, 34. Huusmand Adam Fr. Sørensen
1842, 1801, 2301, Kirsten Andersen, 6 dage, datter af huusmand Anders Nielsen
1842, 1504, 2104, Dorthea Pedersdatter, tjenestepige, 18, i Hjallese. Datter af gaardmand Peder Jensen
1842, 1008, 1608, Karen Mortensdatter, 28. Datter af afgangne gaardmand Morten Hansen
1842, 1208, 1608, Ane Jeppesdatter, 73. Huusmand Søren Nielsen Dannesbo
1842, 1410, 2010, Necoline Madsen, 1½, datter af gaardmand Mads Rasmussen
1842, 1810, 2310, Marie Andersdatter, enke, 71. Huusmand og hjulmand Peder Pedersen
1842, 2710, 0311, Magrethe Olesdatter, enke, 74 og 3 maaneder. Gaardmand Hans Mortensen
1843, 0304, 1004, Birthe Davidsdatter, 52. Huusmand Frederik Jensen
1844, 1103, 1703, Maren Catrine Rasmussen, 8½, datter af huusmand og sadelmager Rasmus Poulsen
1844, 2703, 0404, Marie Hansdatter, gift, 63. Huusmand Jens Sørensen
1844, 2306, 2706, Dorthe Mortensdatter, 86. Indsidder Hans Rasmussen
1844, 2510, 0111, Ane Catrine Andersdatter, 37½. Gaardmand Anders Andersen
1844, 0211, 0911, Maren Jensdatter, enke, 65½. Boelsmand Rasmus Rasmussen
1845, 0601, 1301, Ane Andersdatter, 65 og 3 maaneder. Gaardmand Christen Andersen
1845, 0304, 0604, Pedertrine Kirst. Marie Pedersen, 1, pleiebarn af huusmand Hans Knudsen, af Odense Fattigvæsen
1845, 0404, 1204, Johanne Pedersdatter, 31½. Datter af gaardmand Peder Pedersen
1845, 0805, 1605, Ane Marie Jensdatter, 43 og 3 maaneder. Gaardmand Hendrik Johansen
1845, 2309, 0210, Lise Nielsen, 3½, pleiebarn fra Assens i Kraahøihuset. Født i Assens
1846, 2904, 0305, Ane Johanne Birthe Kirstine Frederiksen, ½, datter af huusmand Frederik Jensen
1846, 1605, 2205, Andrea Lovise Petrea Nielsen, pleiebarn fra Odense hos kurvemager, 9 maaneder, datter af tjenestepige Sophie Nielsen
1846, 1905, 2405, Inger Marie Hansen, ½, datter af huusmand Hans Madsen
1846, 2602, 0603, Maren Nielsdatter, 34. Huusmand Jacob Hansen
1846, 24107, 2807, Karen Marie Larsen, 9 maaneder, datter af gaardmand Lars Hansen
1846, 3009, 0410, Ane Catrine Andersen, 1½, pleiebarn hos Niels Jensen, i Lettebæk (deres datters slegfredbarn)
1846, 1312, 1912, Ane Catrine Pedersdatter, tjenestepige, 29, i Dyrup
1847, 1705, 2105, Maren Jonsdatter, fattiglem, 76, af Bellinge. Huusmand Rasmus Andersen
1847, 1706, 2406, Birgitte Necoline Brekling, 41½, i Drigstrupgaard. Gaardmand Mads Rasmussen
1847, 2406, 2906, Bodil Larsdatter, 62½. Huusmand og tømmermand Hans Andersen
1847, 1209, 1909, Maren Nielsen, 1½, pleiebarn hos Niels Jensen, i Lettebek
1847, 1912, 2212, Johanne Jørgensdatter, 30½, i Bellinge. Huusmand og tømmermand Carl Christoffer Carlsen
1848, 1101, 1601, Dorthe Jørgensdatter, enke, 67, i Bellinge. Skolelærer og kirkesanger Knagh
1848, 1002, 1802, Gjertrud Jensdatter, 44. Gaardmand Hans Lorentz Rasmussen
1848, 0405, 1105, Dorthe Andersdatter, enke, 72, i Bellinge. Gaardmand Hans Larsen
1848, 1108, 1608, Udøbt pige, 6 uger, datter af Marie Rasmusdatter, og tjenestekarl Jens Andersen af Høime Mark
1848, 3110, 0811, Ane Jensdatter, 37½. Gaardmand Peder Pedersen
1849, 1203, 1803, Gjertrud Dorthea Madsen, 4 uger, datter af gaardmand og sognefoged Mads Madsen
1849, 2504, 0305, Ane Espensdatter, aftægtsenke, 76. Christen Larsen
1849, 2705, 3105, Karen Marie Jensen, 3½, pleiebarn hos huusmand Frederik Jensen
1849, 2307, 2807, Karen Marie Hansen, 1, datter af boelsmand Hans Hansen, Dannesboe
1850, 2501, 3101, Johanne Dorthea Hansen, 12 dage, datter af gaardbestyrer Hans Andersen
1850, 1502, 2302, Karen Kirstine Hansen, 1½, datter af gaardbestyrer Hans Andersen
1850, 2909, 0410, Ane Pedersdatter, 36. Murer Rasmus Pedersen
1850, 2210, 2810, Ane Hansine Dorthea Hansen, ½, datter af gaardmand Rasmus Christ. Hansen
1850, 0711, 1011, Johanne Hansen (tvilling), 2 dage, datter af huusmand Hans Christiansen
1850, 1111, 1811, Ane Cathrine Hansen, 13, datter af huusmand og slagter Hans Andersen
1850, 2311, 0112, Else Hansen (tvilling), 3 uger, datter af huusmand Hans Christiansen
1851, 0903, 1803, Karen Marie Madsdatter, 25. Datter af huusmand Mads Jørgensen
1851, 2804, 0705, Ane Rasmusdatter, eierinde, 81, af Kildemosegaard
1851, 1806, 2206, Dødfødt pige, datter af boelsmand Anders Poulsen
1851, 2806, 0307, Johanne Marie Larsdatter, tjenestepige, 27
1851, 2509, -, Ane Marie Hansdatter, 57. Boelsmand og bødker Rasmus Hansen
1852, 2401, 3101, Karen Pedersdatter. Husmand og skrædder Anders Madsen
1852, 2202, 2902, Ane Kirstine Nielsen,1½, i pleie hos tømmermand Carl Christoffer Carlsen
1853, 0501, 1301, Karen Hansdatter, aftægtsenke, 84, paa Kjersgaard
1883, 2401, 3001, Knudsine Jensen, 1 dag, datter af Marie Jensdatter
1853, 2601, 3001, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Nielsen
1853, 0603, 1403, Maren Hansdatter, enke, 76. Gaardmand Hans Andersen
1853, 3003, 0704, Ane Marie Pedersdatter, 47. Gaardmand Jens Andersen
1853, 0304, 0904, Johanne Cathrine Hansen, 23. Gaardmand Lars Sørensen
1853, 2704, 0405, Birthe Marie Jensen, 18 og 9 maaneder, datter af huusmand Jens Hansen
1853, 2804, 0605, Gjertrud Pedersdatter, 34½. Boelsmand Hans Pedersen
1853, 08050, 1605, Maren Jørgensen, 2½, pleiebarn af huusmand Peder Rasmussen
1853, 0806, 1406, Maren Brekling, 17½, datter af gaardmand Axel Hviid Brekling
1853, 2907, 0408, Kirsten Andersdatter,68. Boelsmand Lars Pedersen
1853, 1108, 1608, Gjertrud Catrine Christensdatter, enke, 53. Huusmand Hans Jensen
1853, 1311, 2011, Maren Pedersdatter, enke, 71. Huusmand Peder Kræmmer
1853, 2112, 2812, Maren Jørgensdatter, 38, i Bellinge. Huusmand og tømmermand Carl Christoffer Carlsen
1853, 1812, 2612, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Nielsen
1853, 2712, 04011854, Karen Simonsdatter, enke, 75. Gaardmand Christen Rasmussen
1854, 2801, 0402, Ane Catrine Hansdatter, enke. Boelsmand Hans Lorentzen
1854, 1010, 1710, Maren Catrine Nielsdatter, medeierinde, 57½, af gaarden Catrinelyst paa Bellinge Mark
1854, 1012, 1712, Dødfødt pige, datter af huusmand Anders Nielsen
1855, 1507, 2007, Maren Madsen, 25. Boelsmand Anders Christensen
1855, 1609, 2209, Maren Hansdatter, 48 og 3 maaneder. Gaardmand Rasmus Sørensen
1855, 1311, 1611, Else Marie Hansen, 3 maaneder, datter af huusmand Hans Christiansen
1856, 1304, 2004, Ane Marie Hansen, 2, pleiebarn af huusmand Jens Hansen
1856, 0905, 1705, Ane Simonsdatter, 37, Bellinge. Født i Hjallese. Boelsmand Hans Pedersen
1856, 1706, 2506, Ane Marie Andersen, 4½, datter af gaardmand Anders Frantzen
1856, 2706, 0307, Johanne Dorthea Hansen, tjenestepige, 25, hos Anders Poulsens enke. Født i Hjallese
1856, 0607, 1107, Ane Catrine Rasmussen, 10½, datter af huusmand og muurmester Rasmus Pedersen. Født i Brendekilde
1856, 3107, 0608, Maren Kirstine Nielsen,23. Født i Kjøng. Huusmand og skrædder Ole Christian Pedersen
1857, 0502, 1102, Kirsten Hansen, 2, datter af huusmand Hans Christian Andersen, i Bellinge. Født der
1857, 0206, 0706, Maren Christensen, 1 dag, datter af gaardmand Lars Christian Christensen
1857, 1309, 1809, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Hansen
1857, 1612, 2312, Karen Kirstine Hansdatter, 51 og 9 maaneder. Gaardmand Hans Rasmussen
1858, 0603, 1203, Karen Jensdatter, gaardmandsenke, 80, i Borrebyegaard
1858, 2503, 0204, Mariane Catrine Elisabet Hansen, 40. Gaardmand Mads Larsen
1858, 0104, 1004, Ane Olesdatter, enke, 64. Huusmand Peder Sørensen
1858, 1308, 1808, Ane Catrine Hansdatter, 66 og 3 maaneder. Huusmand Lars Jensen
1859, 0102, 0802, Ane Margrete Sørensdatter, 69, Bellinge. Huusmand Johan Madsen
1859, 1003, 1703, Maren Rasmusdatter, enke, 84, paa Bellinge Mark. Huusmand Morten Hansen
1859, 0706, 1306, Kirsten Larsen, 13 dage, datter af huusmand David Larsen, i Bellinge
1859, 1909, 2509, Grahamine Rasmussen,2½, datter af uhrmager Rasmus Rasmussen, i Bellinge
1860, 2301, 2901, Berthe Jensdatter, almisselem, 63
1860, 1708, 2308, Else Maria Nielsdatter, 62, i Bellinge. Indsidder Rasmus Pedersen
1860, 2509, 0110, Bertha Maria Rasmusdatter, enke, 58, i Bellinge. Tømmermand Jørgen Hansen Møller
1860, 2410, 0311, Ane Kirstine Maria Clausdatter, enke, 72, Bellinge. Huusmand Mads Larsen af Haarby. Tømmermand Søren Madsens moder
1860, 2710, 0511, Ane Andersdatter, 56, paa Bellinge Mark. Aftægtshuusmand Jens Hansen
1860, 0812, 1612, Birthe Kirstine Pedersen, 8 maaneder, datter af huusmand Peder Jespersen, paa Bellinge Mark
1861, 2002, 2802, Karen Nielsdatter, 53 og 1 maaned, paa Bellinge Mark. Boelsmand Jens Poulsen
1861, 0105, 0905, Ane Cathrine Rasmusdatter, 78, i Lettebæk. Aftægtsmand Niels Jensen
1861, 2205, 2605, Dødfødt pige, datter af huusmand Jørgen Madsen, paa Bellinge Mark
1861, 3005, 0506, Maria Kirstine Hansdatter Gyldennabel, enke, 85, paa Bellinge Mark. Huusmand Rasmus Jensen
1861, 1508, 1808, Ane Kirstine Nielsen, 4 maaneder, datter af Ane Maria Hansen, i Odense
1861, 1510, 2410, Maren Nielsdatter, 67, paa Bellinge Mark. Aftægtsgaardmand Lars Johansen
1861, 2610, 0211, Maren Kirstine Jensen, 24, i Bellinge. Gaardmand Christen Christensen
1861, 2312, 3012, Kirsten Jensen, 12, datter af gaardmand Jens Andersen, i Bellinge
1862, 0805, 1605, Anne Johanne Jensen, 20 dage, datter af gaardmand Jens Nielsen, i Bellinge
1862, 1208, 1608, Kirsten Andersen, 20 dage, datter af gaardmand Anders Andersen, Bellinge Mark
1862, 23102, 301, Kirsten An dersdatter,73, paa Bellinge Mark. Aftægtsgaardmand Hans Christensen
1863, 0407, 1007, Kirsten Rasmussen,3, datter af boelsmand Rasmus Knudsen, paa Bellinge Mark
1863, 0212, 0812, Christiane Hansen, tjenestepige, 36, hos gaardmand Niels Pedersen paa Bellinge Mark
1863, 0812, 1612, Maria Hansdatter, enke, 48, Borreby Mølle. Møller Claus Pedersen
1863, 1412, 2212, Johanne Hansdatter, enke og aftægtskone, 83, hos boelsmand Niels Madsen, paa Bellinge Mark. Boelsmand Rasmus Andersen i Veile
1864, 0401, 0901, Maria Elisabeth Rasmusdatter, 72, paa Bellinge Mark. Gaardmand Rasmus Jørgensen
1864, 2102, 2802, Anne Maria Jørgensen, 51 dage, datter af huusmand Jørgen Madsen, ved Bellinge Bro
1864, 0804, 1504, Johanne Dorthe Madsen, 1 og 3 maaneder, pleiedatter af sognefoged Mads Madsen, paa Bellinge Mark
1864, 2604, 0305, Maren Hansdatter, enke, 92, i Bellinge. Gaardmand Anders Nielsen
1864, 2506, 3006, Kirsten Hansdatter, 48, i Bellinge. Huusmand Jens Mortensens søster
1864, 2506, 3006, Karen Andersen, 12½, datter af høker Anders Madsen, i Bellinge
1865, 0801, 1601, Maren Knudsen, 37, paa Bellinge Mark. Huusmand Peder Jespersen
1865, 1502, 2202, Anne Maria Hansen, 15, steddatter af gaardmand Mads Nielsen, paa Bellinge Mark
1865, 1502, 2302, Anne Maria Larsen, 31, i Bellinge. Huusmand Johan Madsen
1865, 1705, 2205, Anne Henriksdatter, 78, paa Bellinge Mark. Aftægtshuusmand Mads Jørgensen
1865, 2511, 0112, Anne Mortensdatter, 52, i Bellinge. Huusmand Jacob Peder Rasmussen
1866, 0402, 1002, Freia Frederikke Hansen, 3 maaneder, pleiebarn hos huusmand Anders Hansens enke, i Bellinge
1866, 0403, 1303, Chrestiane Rasmusdatter,42½, paa Bellinge Mark. Boelsmand Rasmus Knudsen
1866, 1703, 2403, Anne Johanne Christiansdatter, 63, i Bellinge. Gaardmand Jens Nielsens moder
1866, 1009, 1709, Anne Pedersdatter, enke, 87½, i Bellinge. Gaardmand Jørgen Sørensen
1866, 1510, 2110, Anne Andersdatter, almisselem, i Bellinge
1867, 1901, 2401, Maren Hansen, almisselem, 33, Bellinge Mark. Indsidder Jørgen Jensen
1867, 1105, 1805, Anne Christensdatter, enke, 64, i Bellinge. Slagter Hans Andersen
1867, 1606, 2306, Mette Davidsdatter, enke, 78, i Bellinge. Huusmand Lars Christensen
1867, 1709, 2109, Johanne Christensdatter, enke, 58, i Bellinge. Huusmand Frederik Jensen
1867, 3110, 0311, Dødfødt pige, datter af smed Lars Jacobsen, i Bellinge
1867, 0903, 1503, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Andersen, i Bellinge
1868, 0404, 1104, Gjertrud Kirstine Hansen, 3, datter af Jeppe Hansen, i Kildemose, Bellinge Mark
1868, 1304, 2104, Anne Andersdatter, 68½, ved Bellinge. Gaardmand Morten Hansens moder
1868, 1404, 2104, Anne Marie Pethrine Mortensen, 11 maaneder, datter af skrædder Peder Christian Mortensen, ved Bellinge
1868, 0308, 1008, Johanne Rasmine Rasmussen, 20, i Bellinge. Datter af Rasmus Madsen
1868, 2008, 2608, Johanne Cathrine Larsdatter, aftægtsenke, 94½. Gaardmand Rasmus Larsen i Avernak
1868, 2810, 0511, Karen Hansdatter, 73, Bellinge Mark. Aftægtshuusmand og væver Lars Rasmussen
1868, 0811, 1711, Karen Mathiasen,76, paa Bellinge Mark. Boelsmand Rasmus Johansens svigermoder
1869, 0404, 1004, Maren Kirstine Hansen, 34, i Bellinge. Huusmand Lars Jensen
1869, 0505, 1105, Ane Sophie Hansen, 30, i Bellinge. Skrædder Peder Christian Mortensen
1869, 0705, 1105, Ane Marie Pethrine Mortensen, 11 dage, datter af skrædder Peder Christian Mortensen, i Bellinge
1869, 1708, 2308, Ane Johanne Brækling, 30, steddatter af afdøde gaardmand Hans Andersen, paa Bellinge Mark
1869, 2111, 2911, Kirsten Pedersdatter, 75, ved Bellinge. Aftægtsmand Hans Nielsen
1870, 2308, 2708, Karen Larsen, 35, paa Bellinge Mark. Drainmester Jenas Gydesen
1870, 0911, 1711, Maren Jørgensdatter, 79, paa Bellinge Mark. Huusmand Hans Hansens svigermoder
1871, 0503, 1303, Karen Kirstine Hansen, 3 og 2 maaneder, datter af slagter Christian Hansen, i Bellinge
1871, 1703, 2403, Maren Hansdatter, 55, paa Bellinge Mark. Gaardmand Mads Nielsen
1871, 1504, 2004, Margrethe Hansen, 41, i Bellinge. Gaardmand Jens Nielsen
1871, 0507, 0907, Karen Jespersdatter, indsidderske, 62, hos murer Hans Hansen, paa Bellinge Mark
1871, 1307, 1807, Laurine Nielsen, 1, datter af smed Hans Peter Nielsen, ved Bellinge Bro
1871, 2707, 0108, Caroline Marie Christensen, 6 uger, datter af huusmand Lars Jørgen Christensen, i Bellinge
1871, 0710, 1410, Johanne Hansen, 34, i Bellinge. Gaardmand Lars Nielsen
1871, 2010, 2810, Abelonne Marie Hansdatter, 47, i Bellinge. Tømmermand Carl Christoffer Carlsen
1871, 0712, 1512, Ane Jørgensdatter, enke, 82. Gaardmand Niels Larsen i Benekilde
1872, 0410, 1110, Ane Kathrine Christensen, 39, i Bellinge. Gaardmand Jens Nielsen
1872, 3011, 1112, Ane Marie Kristiane Pedersdatter, 72½, ved Bellinge. Hjulmand Henrik Martinussen
1872, 1712, 2312, Maren Rasmusdatter, 59, i Bellinge. Høker Anders Madsen
1873, 1704, 2504, Kirsten Hansen, 1, datter af boelsmand Niels Jacob Hansen, i Bellinge
1873, 0806, 1406, Ane Elisabeth Christensen, enke, 59, paa Bellinge Mark. Gaardmand Hans Pedersen
1873, 1806, 2306, Jette Karen Kirstine Andersen, 2 og 4 maaneder, datter af gaardmand Anders Andersen, Bellinge Mark
1873, 2606, 3006, Gjertrud Hansdatter, 59, Bellinge Mark. Boelsmand Hans Larsen
1873, 0210, 0910, Mette Marie Rasmussen, 43, ved Bellinge. Boelsmand August Schlündsel
1874, 1501, 2501, Lovise Johanne Larsen, 20 uger, datter af sadelmager Hans Peter Larsen, i Bellinge
1874, 0902, 1502, Anna Julia Pedersen, ½, datter af drejer Lars Peder Pedersen, i Bellinge
1874, 1906, 2606, Kirsten Andersdatter, 72, paa Bellinge Mark. Murer Anders Nielsens moder
1874, 1411, 2211, Dødfødt pige, datter af sadmgr. Hans Peder Larsen, i Bellinge [sadelmager?]
1874, 2312, 2712, Karen Marie Pedersen, 8 dage, datter af pige Maren Andersen, i Bellinge
1875, 1401, 2101, Maren Davidsdatter, aftægtskone, 92, hos gaardmand Jens Hansen, i Bellinge
1875, 2310, 3010, Johanne Marie Hansen, 20, i Bellinge. Datter af væver Hans Larsen
1876, 2603, 0204, Maren Katrine Jespersen, 26, i Bellinge. Skrædder Jakob Hansen
1876, 0304, 0904, Kamilla Kristine Brækling, 1 maaned og 2 dage, datter af gaardmand Otto Madsen Brækling, i Bellinge
1876, 1710, 2110, Karen Kirstine Jensen, 38½, paa Bellinge Mark. Husmand og væver Hans Larsen
1876, 2212, 2912, Kirsten Jensen, 12 og 9 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen, ved Bellinge
1877, 2603, 3003, Nielsine Marie Hansen, 9 maaneder, datter af væver Niels Christian Hansen, ved Bellinge
1877, 2404, 0205, Maren Kirstine Hansdatter, 61, i Bellinge. Husmand David Larsen
1877, 1407, 1907, Ane Marie Pedersdatter, 72, ved Bellinge. Husmand Jakob Andersen
1877, 2811, 0612, Karen Nielsen, 88, ved Bellinge. Gaardmand Avgust Schlündsels moder
1878, 0201, 0901, Maren Mortensdatter, 68, ved Bellinge. Husmand Nikolaj Jensen
1878, 1401, 1901, Marie Hansdatter, enke, 73, i Bellinge. Gaardmand Kristen Rasmussen
1879, 1307, 1807, Hansine Hansen, 59, ved Bellinge. Smed Lavrits Jensen
1880, 1002, 1802, Dorthe Hansen, enke, 83, i Brendekilde. Gaardmand Hans Hansen, Taagehaugegaard
1880, 2902, 0703, Dødfødt pige, datter af sadmg. Hans Peter Larsen, i Bellinge [sadelmager?]
1880, 0105, 1005, Kirsten Andersdatter, 74, i Kildemose. Aftægtsgaardmand Hans Hansen
1880, 3007, 0508, Maren Andersdatter, 51, i Vibæk Smedie. Smed Jens Jørgensen
1880, 0511, 1211, Nikoline Brækling, 3 maaneder, datter af gaardmand Otto Madsen Brækling, Bellinge Mark
1880, 1012, 1512, Avgusta Matilte Hansen, 2½, plejebarn hos murer Anders Nielsen, i Bellinge
1881, 2701, 0302, Pethrine Henriksen, 2 og 9 maaneder, datter af hjulmand Peder Henriksen, ved Bellinge
1881, 2403, 0104, Frederikke Rasmussen, enke, 76, i Bellinge. Smed Rasmus Madsen
1881, 2407, 2907, Gjertrud Jensine Marie Jensdatter, 52, i Bellinge. Husmand Johan Madsen
1881, 3011, 0612, Maren Rasmussen Greve, 29, i Borbygaard. Gaard- og kirkeejer Hans Rasmussen
1882, 0306, 0906, Marta Andrea Henriette Rasmussen, 9, plejebarn af væver Henrik Frank Rasmussen, ved Bellinge Bro
1882, 0907, 1407, Dorthe Kirstine Hansen, 58, Bellinge Mark. Kvæghandler Anders Hansen
1882, 0708, 1108, Gjertrud Hansine Henriksen, 32, i Odense. Arbejdsmand Niels Larsen
1882, 2908, 0309, Nielsine Lavrine Jørgensen, 10 maaneder, datter af snedker Jørgen Kristian Larsen, ved Bellinge
1882, 1809, 2209, Nielsine Kristine Jensen, 10½, datter af husmand Jens Kristian Eriksen, i Bellinge
1882, 1212, 1712, Dødfødt pige, datter af husmand Mads Jensen, ved Bellinge
1883, 1601, 2301, Hansine Andersen, 25, Bellinge Mark. Boelsmand Niels Rasmussen
1883, 2601, 0302, Ane Kathrine Andersdatter, 72, i Bellinge. Gaardmand Peder Hansen
1883, 2503, 3103, Karen Marie Andersen, 50, i Bellinge. Murer Knud Hansen
1883, 1407, 1807, Inger Kirstine Hansen, 4, datter af møller Hans Hansen, i Borreby Mølle
1883, 0609, 1109, Kathrine Klavsen, 39, Gedeholm, Bellinge Mark. Boelsmand Peder Hansen
1883, 0711, 1111, Dødfødt pige, datter af husmand Jakob Jensen, paa Bellinge Mark
1883, 1911, 2611, Karen Marie Rasmussen, 30, paa Bellinge Mark. Husmand Jakob Jensen
1884, 1407, 1807, Nikoline Marie Mortensen, 15, datter af husmand Morten Henriksen, i Bellinge
1885, 2401, 3001, Emilie Kirstine Elisabeth Strøh, 43, i Bellinge. Født i Kjerteminde. Datter af skomager Strøh. Sadelmager Hans Peter Larsen
1885, 2401, 3001, Dødfødt pige, datter af sadelmager Hans Peter Larsen, i Bellinge
1885, 2610, 3010, Karen Kirstine Hansine Marie Hansen, 3 uger, datter af ugift tjenestepige Adamine Hansen, i Borrebygaard
1885, 0512, 1112, Nikoline Hansen, 59. Født i Gjestelev. Datter af gaardmand Hans Frederik Nikolajsen. Aftægtsgaardmand Anders Christensen
1886, 0505, 1005, Mette Cathrine Nielsen, enke, 71, i Bellinge. Husmand Niels Sørensen
1886, 3005, 0306, Dødfødt pige, datter af høker Jens Nielsen, i Bellinge
1886, 1008, 1408, Madsine Nielsen, enke, 44, af Bellinge. Født paa Bellinge Mark. Datter af gaardmand P. Niels Pedersen. Husmand Niels Jakob Hansen
1886, 2208, 2708, Ane Hansdatter, 60, Bellinge Mark. Født 18.3.1826 i Tommerup. Datter af gaardmand Hans Sørensen. Gaardmand Rasmus Andersen
1887, 2701, 0302, Hansine Hansen, 16, datter af afdøde slagter Christian Hansen, i Bellinge
1887, 0302, 0802, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Herman Hansen, i Bellinge
1887, 1305, 2105, Dorthe Christensdatter, enke, 77, Bellinge Mark. Født 28.12.1809 sammesteds. Datter af gaardmand Christen Andersen. Gaardmand Niels Pedersen
1887, 1806, 2406, Gjertrud Marie Hansen, ugift, 22, Bellinge Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Rasmus Hansen
1888, 0201, 0801, Petrine Henriksen, 1, datter af hjulmand Peder Henriksen, Bellinge Mark
1888, 2601, 0202, Ane Marie Rasmussen, 59, Bellinge Mark. Født i Næsbyhoved Broby. Datter af gaardmand Rasmus Larsen. Gaardmand Steffen Rasmussen
1888, 3001, 0202, Dødfødt pige, datter af slagter Henrik Mortensen, Bellinge
1888, 1302, 2002, Elna Christine Clausen, 11 maaneder, datter af gaardejer Hans Voldsgaard Clausen, Bellinge Mark
1888, 2003, 2703, Elna Erikke Rasmussen, 8 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, Bellinge
1888, 0305, 0905, Ane Nielsdatter, enke, 72, Bellinge Mark. Født i Ringe Sogn. Datter af husmand Niels Pedersen. Murer Rasmus Pedersen
1888, 0805, 1505, Maren Pedersen, 15, datter af husmand Peder Jespersen, Bellinge Mark. Født sammesteds
1888, 2606, 0207, Pouline Pedersen, enke, 50, paa Bellinge Mark (Oregaard). Født i Dømmestrup. Datter af husmand Peder Jørgensen, Dømmestrup. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1888, 3110, 0711, Ane Dorthe Christensdatter, enke, 72, i Bellinge. Født sammesteds. Datter af gaardmand Christen Andersen. Gaardmand og Dannebrogsmand Lars Christian Christensen
1888, 1211, 1911, Maren Jørgensdatter, 57, i Bellinge. Født i Nørre Lyndelse. Datter af husmand og snedker Jørgen Pedersen i Nørre Lyndelse. Husmand Knud Mikkelsen
1888, 2112, 2612, Dødfødt pige, datter af gaardmand Laurits Hansen, paa Bellinge Mark
1889, 1901, 2501, Kirsten Pedersdatter, 79, paa Bellinge Mark. Født 9.1.1810 i Bellinge Sogn. Datter af gaardmand Peder Pedersen. Aftægtsmand Lars Nielsen
1889, 2301, 3001, Karen Christensdatter, enke, 79, hos husmand Jakob Christensen. Født i Fangel. Husmand Peder Andersen paa Bellinge Mark
1889, 1703, 2303, Karen Pedersdatter, enke, 79, i Bellinge. Født i Vejle (paa Fyn). Datter af gaardmand Peder Eriksen i Vejle (paa Fyn). Gaardmand Rasmus Rasmussen
1889, 0705, 1405, Johanne Larsdatter, enke, 77, ved Bellinge. Født i Aarslev. Datter af boelsmand Lars Hansen. Snedker Hans Nielsen
1889, 1507, 2107, Dødfødt pige, datter af slagter Henrik Mortensen, Bellinge Mark
1889, 1408, 1808, Petrine Adamsen, ugift og fhv. tjenestepige, 36, ophold hos sin moder Adam Frederik Sørensens enke, i Bellinge. Født sammesteds
1889, 0509, 0909, Caroline Christine Pedersen, tjenestepige, 22, opholdt sig hos forældrene husmand Peder Jespersen, Bellinge Mark. Født sammesteds
1889, 1109, 1509, Marie Caroline Christine Jørgensen, 17 dage, datter af tjenestepige Caroline Christine Pedersen (død 5.9.), paa Bellinge Mark
1889, 2810, 0411, Nielsine Jensen, 15, datter af smed Jens Jørgensen, ved Vibæk. Født sammesteds
1889, 1311, 1911, Kirsten Nielsen, 48, Bellinge Mark. Født paa Aarslev Mark. Datter af husmand Niels Carlsen paa Aarslev Mark. Snedker Jørgen Christian Larsen
1890, 0201, 0801, Marie Kirstine Pedersen, 1, datter af møllekusk Mads Pedersen, i Bellinge. Født Tommerup
1890, 1101, 1801, Kirsten Jakobsdatter, 66, paa Bellinge Mark. Født i Vissenbjerg. Datter af husmand Jakob Andersen. Husmand Hans Hansen
1890, 2502, 0403, Kirstine Marie Madsdatter, enke, 87, paa Bellinge Mark. Født 25.5.1802 i Hjelmerup. Datter af gaardmand Mads Madsen. Gaardmand Niels Pedersen
1890, 1104, 1604, Grete Kirstine Hansen, ugift, 60, opholdt sig hos sin broder gaardmand Morten Hansen, paa Bellinge Mark. Født sammesteds. Datter af gaardmand Hans Mortensen
1890, 0406, 0906, Gjertrud Hansdatter, enke, 83, opholdt sig hos gaardmand Hans Jeppesen, paa Bellinge Mark. Født i Viby. Datter af smed i Viby, senere gaardmand i Bellinge Hans Mortensen. Gaardmand, sognefoged og Dannebrogsmand Mads Madsen
1890, 0208, 0708, Karen Margrete Henriksen, gift, 56, paa Bellinge Mark. Født i Bellinge. Datter af smed Henrik Johansen. Gaardmand Rasmus Madsen
1891, 2001, 2701, Ane Catrine Jørgensen Nellemann, 66, paa Bellinge Mark. Datter af gaardmand Jørgen Hansen Larsen i Haarslev. Aftægtsboelsmand Hans Christian Andersen
1891, 0302, 1002, Sidsel Hansdatter, enke og aftægtskone, 90, i Bellinge. Født 21.5.1800 paa Kildemosegaard i Bellinge. Datter af gaardmand Hans Hansen. Gaardmand Anders Andersen
1891, 2002, 2602, Ane Marie Mortensdatter, enke og aftægtskone, 70, i Bellinge. Født i Bellinge. Datter af gaardmand Morten Hansen. Gaardmand Jens Hansen
1891, 0504, 1204, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Christian Pedersen, ved Bellinge
1891, 1704, 2304, Marie Cathrine Henriksdatter, enke, 73, opholdt sig paa Møllegaard, Bellinge Mark. Født i Verninge. Datter af gaardmand Henrik Andersen. Gaardmand Rasmus Sørensen paa Borrebygaard
1891, 1712, 2312, Mette Kirstine Nielsen, gift (forladt hustru), 53, tjente nu i Bellinge Kro. Født 11.8.1838 i Brylle. Datter af boelsmand Niels Rasmussen. Fhv. gaardmand Mads Hansen i Brylle