Odense - Vor Frue, 1886-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1886-1891, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1886, 0301, 0601, Dødfødt dreng, søn af pakmester Jens Christian Andersen, Sortebrødretorv 5
1886, 0501, 0901, Sofus Frederik Sørensen, 9 maaneder, søn af mursvend Hans Sørensen, Overgade 49
1886, 1401, 1601, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Jakobsen, Grynhusene 77
1886, 1401, 2001, Einar Ivan Robert Ryberg, 9 maaneder, søn af skomagermester C. Chr. Ryberg, Overstræde 4
1886, 2201, 2601, Jens Valdemar Wolder, 6 uger, søn af slagter og hestehandler Offer Marius Wolder, Kragsbjergvej 40
1886, 2101, 2801, Theodor Geert Grundtmann, ugift og uldspinder, 25, Overgade 47
1886, 2601, 3001, Rasmus Peter Hansen, 3½, søn af murer Jørgen Hansen, Frederiks Forstad 36
1886, 3101, 0402, Holger Larsen, 1, søn af tømmersvend Mads Larsen, Gormsgade 10
1886, 0702, 1202, Georg August Sophus Petersen, 8 dage, søn af kulhandler Lauritz Petersen, St. Jørgensgade 47
1886, 2102, 2602, Carl Gustav Gregersen, gift og modelsnedker, 74, Sortebrødrestræde 4
1886, 0503, 1503, Peder Nielsen, gift og boelsmand, 59½, Slagebrohuset paa Ejby Mark
1886, 1503, 2203, Casper Poulsen, gift og rugbrødbager, 70½, Mellemstræde 7
1886, 2003, 2503, Steffen Kristian Julius Petersen, 8½, søn af arbejdsmand Peter Jensen Petersen, Ridehusgade 32
1886, 2203, 2903, Niels Peter Martinus Rasmussen, 11 og 3 maaneder, søn af værtshusholder R.J. Hansen, Sortebrødretorv 14
1886, 2603, 0104, Hans Jacob Wolter Hansen, gift og skomagermester, 70½, Ramsherred 21
1886, 2903, 0304, Jens Mortensen, gift og røgter, 51, hos gaardejer Peder Chr. Rasmussen, Killerup Frue Landsogn
1886, 3103, 0504, Peter Herman Viggo Rasmussen (tvilling), 15 dage, søn af arbejdsmand Anders Hansen Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1886, 0804, 1204, Hans Axel Gustav Rasmussen (tvilling), 23 dage, søn af arbejdsmand Anders Hansen Rasmussen, St. Jørgensgade 13
1886, 2204, 2804, Villiam August Schnohr, 3 dage, søn af cigarmager Frederik Vilh. Schnohr, Sortebrødretorv 20
1886, 3004, 0305, Poul Rosengaard, 1½ dag, søn af gartner Jakob Joseph Alfred Rosengaard, Frederiksgade 53
1886, 0105, 0705, Frederik Vilhelm Petersen, ugift og fotografmedhjælper, 18 og 3 maaneder, Adamsgade 20
1886, 3004, 0605, Jørgen Lassen, gift og trædrejer, 73 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 54
1886, 0805, 1305, Carlo Edvin Cæsar Hansen, 9, søn af beslagsmed v. 2. Dragon Reg. Hansen, Pjentedamsgade 4
1886, 0905, 1405, Jens Kristian Petersen, gift, røgter og daglejer, 72½, Rissingehus i Frue Sogn
1886, 1005, 1505, Otto Theodor Torp, 8, søn af Marie Salome Torp, Frederiks Forstad 58
1886, 2105, 2505, Jørgen Laurits Hansen, 5 maaneder, søn af ugift Mette Katrine Jørgensen, Frederiksgade 60
1886, 2705, 106, Julius Vilhelm Bock, gift og fabrikant, 66½, Overgade 59
1886, 0306, 0806, Peder Jensen, 5 uger, søn af landmand Jens Jørgen Jensen, Killerup
1886, 0206, 0706, Carl Cinta Bergmann, 9 uger, søn af ugift tjenestepige Sophie Kirstine Bergmann, Grynhusene 57
1886, 0706, 1106, Edvard Emil Carl Christian Stein, 9 maaneder, søn af æskearbejder Carl Olaf Stein, Sortebrødrestræde 10
1886, 0706, 1006, Poul Davidsen, 10½ uger, søn af farver Christian Johan Davidsen, Nedergade 13
1886, 1306, -, Heinrich Struve, 3, søn af bager Struve, paa Thurø ved Svendborg
1886, 1406, 1806, Preben Voss Christensen, 9, søn af pastor emeritus P. B. Christensen, Adamsgade 25
1886, 1406, 1906, Søren Hansen, enkemand og kjørekarl, 72, Sortebrødrestræde 4
1886, 3006, 0307, Dødfødt dreng, søn af snedkersvend Jørgen Petersen, Pjentedam 3
1886, 1207, 1707, Johan Peter Petersen, gift smedesvend, 55, Frederiks Forstad 70
1886, 2507, 2907, Viggo Helm Petersen Holm, 4½, søn af kjøbmand Julius Holm, Vestergade 43
1886, 3107, 0308, Frits Charles Lange, 3 uger, søn af slagter Carl Christian Lange, Frederiksgade 66
1886, 0708, 1208, Jørgen Larsen, enkemand og væver, 61, Hans Jensensstræde 11
1886, 1008, 1408, Victor Herman Theodor Thorvald Nielsen, 2, søn af væver Hans Nielsen, Ridehusgade 13
1886, 1308, 1808, Hans Christian Andersen, gift arbejdsmand, 60, St. Jørgensgade 20
1886, 2108, 2608, Hans Carl Rasmussen, 10, søn af skræddermester Johannes Rasmussen, Nørregade 59
1886, 2208, 2608, Alfred Larsen, 10 maaneder, søn af kusk Niels Larsen, Frederiksgade 7
1886, 2408, 2708, Dødfødt dreng, søn af maler Jens Frederik Nielsen, Frederiksgade 57
1886, 0509, 0909, Peter Marius Jørgensen, 4 uger, søn af bødker Peder Jørgensen, St. Jørgens Forstad 41
1886, 1709, 2009, Carl Emanuel Lund Andersen, 4 maaneder, søn af cigarmager Rasmus Andersen, Nedergade 7  
1886, 1709, 2309, Peter Henrik Ludvig Petersen, 3½, søn af kulhandler Lauritz Petersen, St. Jørgensgade 47
1886, 1809, 2309, Andreas Christian Hansen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Ridehusgade 18
1886, 2409, 3009, Frantz Halvor Hansen, 3 maaneder, søn af cigarmager H. C. Hansen, Frederiksgade 29
1886, 2809, 0210, Carl Simon Nellemann Kruuse, 2½ maaned, søn af hestehandler Jakob Nielsen Kruuse, Juelsminde i Frue Landsogn
1886, 2809, 0510, Jørgen Jørgensen, gift murmester, 67, Østergade 6
1886, 0310, 0910, Niels Poulsen, gift vævemester, 77, Brogade 2
1886, 0310, 0810, Christian Rasmussen, gift konditor, 61, Theaterstræde 2, st.
1886, 0310, 0710, Georg Christian Urban Rasmussen, ugift handelskontorist, 18, Nørrebro 40
1886, 0710, 1210, Anders Edvard Poulsen, 13 dage, søn af gartner Hans Poulsen, Frederiks Forstad 71
1886, 1910, 2110, Dødfødt dreng, søn af bagersvend Emil Peter Jensen, Bangs Boder 21
1886, 2310, 2910, Hans Kasper Petersen, gift slagtermester, 69½, Pjentedam 7
1886, 2310, 3010, Carsten Jensen Hansen, enkemand og hoffrisør, 76, Overgade 25
1886, 0211, 0811, Theodor Lundgreen, gift slagtermester, 50, Frederiks Forstad 62
1886, 0511, 1111, Hans Christian Simon Hansen, ugift mursvend, 25, St. Jørgensgade 8
1886, 1111, 1811, Niels Jeppesen, gift arbejdsmand, 50, Østergade 6
1886, 1211, 1511, Karl Søholm, 2, søn af kobbersmed H. P. Søholm, Ramsherred 21
1886, 1211, 1611, Barbarus Longhi, 8 maaneder, søn af handskemager Longhi, Overstræde 4
1886, 1112, 1512, Hans Knudsen, enkemand og smedesvend, 62, Nørregade 93
1886, 1112, 1712, Christian Georg Schmidt, gift værtshusholder, 56, Overgade 68
1886, 1412, 2112, Hans Jensen, gift høker, 68, Sortebrødretorv 11
1886, 2712, 04011887, Hans Petersen, gift høker, 71½, Nedergade 32
1886, 2712, 03011887, Søren Nielsen, gift kammerjæger, 65, St. Jørgensgade 10
1886 2812, 03011887, Lavrids Peter Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af væver Lars Peter Hansen, Frederiksgade 51
1887, 1101, 1501 (?), Jens Thomsen, ugift møllersvend, 23, Sortebrødretorv 13
1887, 1501, 21(?)01, Jørgen Vilhelm Madsen, gift landmand, 75, Overgade 40
1887, 0402, -, Dødfødt dreng, søn af enke Ane Kirstine f. Knudsen (efter barber Mathiasen), Overgade 54
1887, 1502, 1902, Carl Hjalmar Johansen, 6½, søn af tilskjærer Carl Johansen, Nedergade 1
1887, 1502, 1902, Laurids Christen Andersen, 2 dage, søn af tømmermand Hans Jørgen Andersen, St. Jørgens Forstad 35
1887, 2102, 2802, Peter Christensen, gift skræddermester, 65½, Overgade 49
1887, 2602, 0203, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Andersen, Grynhusene 23
1887, 0403, 1003, Jens Petersen, gift snedkermester, 68½, Overstræde 11
1887, 0803, 1403, Oscar Frederik Marius Tang, gift slagtermester, 25½, Rødegaardsvej 37
1887, 1203, 1603, Hans Vilhelm Truelsen, 2½, søn af bagersvend Julius Charles Viggo Truelsen, Grynhusene 77
1887, 1203, 1703, Hans Andreas Hansen, gift væver, 61, St. Jørgensgade 25
1887, 1803, 2503, Niels Carl Anthonsen, gift skomager, 68, St. Jørgensgade 34
1887, 1903, 2403, Julius Rasmussen, 8 dage, søn af garvermester Julius Rasmussen, Frederiks Forstad 14
1887, 2203, 2603, Anders Peter Helgesen, 2½, søn af snedkersvend Henrik Martin Helgesen, Frederiksgade 66
1887, 2803, 204, Christian Carl Andersen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Andersen, Frederiks Forstad 70
1887, 0304, 0604, Niels Christian Nielsen, 1, søn af arbejdsmand Jens Nielsen, St. Jørgens Forstad 93
1887, 0204, 0904, Christen Jørgensen, ugift arbejdsmand, 80, Sortebrødretorv 3
1887, 0404, 1204, Mads Sørensen, gift smed, 81, Ejby
1887, 0904, 1504, Johanne Lovinius Mundeling, gift skjærsliber, 33½, Overgade 67
1887, 1904, 2304, Alfred Jørgen Westring, 8 og 9 maaneder, søn af skomager A. J. Westring, Pjentedamsgade 5
1887, 2904, 0505, Christian Valdemar Larsen, 10 maaneder, søn af ugift tjenestepige Mathilde Poulsen, St. Jørgens Forstad 109
1887, 0105, 0505, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Carl Petersen, Pjentedamsgade 7
1887, 1705, 2305, Lavrids Karstensen, gift arbejdsmand, 43 og 11 maaneder, Frederiks Forstad 58
1887, 0506, 1006, Hans Holger Hansen, 12 uger, søn af arbejdsmand H. P. Hansen, Ridehusgade 18
1887, 1106, 1606, Martin Pedersen, gift arbejdsmand, 61 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 41
1887, 0307, 1207, Harry Hartvig Louis Petersen, 10 og 3 maaneder, søn af ugift syjomfru Thora Petersen, Pjentedamsgade 7
1887, 1107, 1507, Søren Nielsen Højen, gift bødker, 71, Ridehusgade 33
1887, 2007, 0507, Hans Marius Rajor Olsen, gift garversvend, 32, Grynhusene 15
1887, 0708, 1208, Johannes Martin Christensen, 3 maaneder, søn af mælkekusk Christian Emil Christensen, Ejby
1887, 1408, 1908, Martin Frederik Sandhoff Mellentin, gift skomagermester, 66, St. Jørgensgade 9
1887, 1608, 1908, Karl Frederik Jørgensen, 2 maaneder, søn af ugift Jensine Frederikke Nielsen, St. Jørgensgade 47
1887, 2008, 2508, Jens Marius Petersen, 6 og 9 maaneder, søn af smedesvend Søren Petersen, Theaterstræde 1
1887, 2808, 3108, Georg Peter Rasmussen, 9, søn af former Hans Henrik Rasmussen, Mellemstræde 8
1887, 3108, 0509, Carl Marius Faxøe, 7 maaneder, søn af former C. E. Faxøe, Frederiks Forstad 4
1887, 1009, 1509, Johan Lavrids Munch, gift snedker, 54 og 4 maaneder, Frederiks Forstad
1887, 0110, 0410, Anton Marius Rasmussen, 3 uger, søn af mælkehandler Anders Rasmussen, Frederiksgade 50
1887, 0310, 0610, Ove Rasmussen, 6 dage, søn af snedker Lars Christian Rasmussen, Frue Kirkestræde 5
1887, 0810, 1510, Carl Christian Petersen, gift skræddermester, 62, Saxogade 20 Kjøbenhavn
1887, 1410, 2110, Christian Just Kreutzer, enkemand og skomagermester, 69 og 9 maaneder, Mellemstræde 2
1887, 3110, 0411, Peter Marius Rasmussen, 14 dage, søn af gartner Christian Rasmussen, Rødegaardsvej 50
1887, 0511, 1111, Rasmus Christian Hansen, 2 og 4 maaneder, søn af stenhugger Christian Hansen, St. Jørgens Forstad 64
1887, 1311, 1311, Johan Peter Emanuel Hansen, ugift tjenestekarl, 20, tjener i Nørregade 79
1887, 1811, 2411, Jochum Rex, enkemand og skomagermester, 97, Frue Kirkestræde 17
1887, 1212, 1612, Alfred Anders Carl Christian Petersen Balisager, 1½, søn af portør Petersen i Horsens. I pleie i Pjentedam 3
1887, 2112, 2712, Rasmus Rasmussen, gift bødkermester, 68½, Frederiksgade 1
1887, 3012, 06011888, Lars Karl Mikkelsen, 1, søn af arbejdsmand Niels Mikkelsen, St. Jørgens Forstad 57
1888, 0101, 0701, Carl Christian Poulsen, 6 uger, søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Ejby Mark (Familiens Haab)
1888, 0701, 1201, Rasmus Christensen, gift vaskeriejer, 48, Albanigade
1888, 1601, 2001, Valdemar Theodor Lundgreen Eriksen, 5 maaneder, søn af slagtermester Vilhelm Emil Vald. Eriksen, Frederiks Forstad 62
1888, 1801, 2301, Niels Kristian Nielsen, gift arbejdsmand, 29, Grynhusene 53
1888, 1901, 2401, Martin Christian Pedersen, 10 maaneder, søn af gaardskarl Niels Pedersen, Grynhusene 59
1888, 1901, 2501, Rasmus Hjæresen, gift mursvend, 53, Brogade 1
1888, 2701, 3101, Karl Henrik Peter Anton Pasfall, 6 timer, søn af arbejdsmand Henrik Adolf Karl Pasfall, St. Jørgens Forstad 53
1888, 3101, 0402, Jørgen Bendixen, 2, søn af skomagersvend Hans Bendixen, Frederiksgade 22
1888, 0702, 1302, Anders Julius Jensen, gift rebslager, 57, Overgade 25
1888, 2302, 2902, Niels Ferdinand Rosenlund, 7½, søn af rebslagersvend F. F. Rosenlund, Grynhusene 13
1888, 0203, 0703, Erik Petri Jensen, 1 og 4 maaneder, søn af kjøbmand H. D. Jensen, Østergade 6
1888, 0203, 0803, Hans Christian Larsen, 2½, søn af arbejdsmand Niels Larsen, Paaskestræde 14
1888, 0603, 0903, Otto Roulund, 14, søn af fabrikant Johan Peder Albrecht Roulund, Sortebrødretorv 19-21
1888, 0703, 1203, Thomas Jensen, enkemand og arbejdsmand, 70, Bangsboder 12
1888, 1403, 2003, Kristian Adolf Marcus Niels Nielsen, 2 og 4 maaneder, søn af slagter Johannes Henrik K. Nielsen. I pleje St. Jørgensgade 42
1888, 1703, 2403, Johan Nicolaj Belschner, enkemand og skræddermester, 70, Nedergade 7
1888, 2603, 0304, Henrik Christian Andersen, enkemand og kleinsmedmester, 79, Frue Kirkestræde 1
1888, 3003, 0504, Valdemar Dusinus Thrane, 8 maaneder, søn af slagter Carl Thrane, Grynhusene 67
1888, 1204, 1904, Niels Jørgensen, gift arbejdsmand, 60, Frederiksgade 5
1888, 1604, 2304, Hjalmar Madsen Christensen, 2 maaneder, søn af slagtersvend Jacob Th. Madsen Christensen, Frederiks Forstad 70
1888, 2004, 2604, Karl Anton Petersen, 1½, søn af arbejdsmand Jacob Petersen, St. Jørgens Forstad 58
1888, 2404, 3004, Jørgen Nielsen, gift tømrer, 57, St. Jørgens Forstad 84
1888, 2904, 0305, Einer Blume Jensen, 3 maaneder, søn af uldhandler S. M. Jensen, Bangsboder 22
1888, 2904, 0405, Rasmus Christian Hansen, gift arbejdsmand, 54½, St. Jørgens Forstad 91
1888, 0305, 0705, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Jakobsen, Grynhusene 77
1888, 0505, 1105, Niels Knudsen, gift ølkusk, 57, Frederiksgade 60
1888, 0705, 1205, Alfred Frederik Kristian Kristensen, 13½, søn af smaakjører P. Kristensen, Overgade 49
1888, 1205, 1605, Udøbt dreng, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Laurits Nielsen, St. Jørgensgade 23
1888, 1605, 2305, Alex Christian Christensen, 7 uger, søn af barbér Axel Emil Christensen, Overgade 54
1888, 2305, 2805, Hans Hansen, enkemand og fhv. spisevært, 82½, Frederiksgade 31
1888, 2405, 2805, Alfred Ludvig Andersen Krogh, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Peter Olsen, Frederiks Forstad 10
1888, 2705, -, Johan Hans Richardt Juhler, ugift handelskommis, 33, Paaskestræde
1888, 2705, 0106, Ove Midskov Pommer, 13 maaneder, søn af guldsmedesvend Frands Andreas Frederik Pommer, Frue Kirkestræde 11
1888, 0106, 0606, Einer Viggo Hansen, 7 uger, søn af ugift tjenestepige Emma Marie Hansen, St. Jørgensgade 33
1888, 0706, 1206, Marius Vilhelm Knudsen, 4 maaneder, søn af smed Rasmus Christian Knudsen, Nedergade 7
1888, 0806, 1406, Alberth Villiam Peter Larsen, 3, søn af mursvend Rasmus Larsen, St. Jørgensgade 26
1888, 0806, 1206, Johannes Schilling Tange, 7 uger, søn af bogholder Vilhelm Marius Christoffer Tange, Overgade 42  
1888, 1406, 1906, Hans Christian Jensen, 7, søn af arbejdsmand Laurits Nielsens hustru, St. Jørgensgade 23
1888, 2006, 2606, Anders Andersen, gift arbejdsmand, 58, Ridehusgade 21
1888, 0807, 1207, Karl Emanuel Lind Andersen, 9 maaneder, søn af cigarmager Rasmus Andersen, St. Jørgensgade 33
1888, 0707, 1207, Axel Rambech, 1½, søn af ugift tjenestepige Line Rambech. Plejebarn i Grynhusene 19
1888, 0907, 1607, Johannes Henrik Christian Nielsen, enkemand og slagtersvend, 30, St. Jørgensgade 47
1888, 1407, 1807, Peter Petersen (tvilling), 17 dage, søn af dugmager Chr. Ludvig Petersen, Bangs Boder 13
1888, 1507, 1807, Carl Frederik Petersen (tvilling), 18 dage, søn af dugmager Chr. Ludvig Petersen, Bangs Boder 13
1888, 1807, 2307, Niels Christian Nielsen, 2 og 10 maaneder, søn af gartner Anders Nielsen, Nedergade 7
1888, 2507, 3107, Jens Larsen, gift gjæstgiver, 67, Frue Kirkestræde 3
1888, 0908, 1308, Niels Rosenlund Nielsen, 3, søn af vævermester Anders Nielsen, St. Jørgensgade 40
1888, 1408, 2008, Søren Knudsen, gift og fhv. rugbrødbager, 77, Sortebrødretorv 6
1888, 1808, 2308, Niels Peder Nielsen, enkemand og røgter, 66, Killerup
1888, 1009, 1309, Frits Emanuel Rasmussen, 12 dage, søn af smedesvend J. Rasmussen, Frederiks Forstad 77
1888, 2809, 0410, Frits Carl August Jørgensen, ugift tyende, 21, Ejby
1888, 0610, 1210, Jens Peter Jensen, gift tømrer, 40, Adamsgade 13
1888, 1710, 2310, Martin Christian Prøvensen, enkemand og bankdirektør, 62, Frederiksgade 4
1888, 0311, 0811, Thomas Peter Christensen, 2, søn af ugift Christine Eleonora Christensen. I pleje i Pjentedamsgade
1888, 1511, 1911, Hans Hansen, gift gaardmand, 60, Søndersø - Holmehave
1888, 1511, 2011, Carl Christian Horsmann, enkemand og arbejdsmand, 73, Adamsgade 19
1888, 2511, 2811, Jørgen Einar Christian Larsen, ½, søn af sømand Lars Chr. Larsen, St. Jørgens Forstad 23
1888, 0512, 1012, Frederik Olaf Theodor Larsen, 2, søn af sømand St. Lars Chr. Larsen, St. Jørgens Forstad 23
1888, 0412, 1112, Sophus Poulsen, 3 uger, søn af tømrer Hans Vilhelm Poulsen, Familienshaab paa Ejby Mark
1888, 1012, 1412, Hans Karl Bang, ugift skomagerlærling, 23, Frederiksgade 51
1888, 1312, 1712, Hans Jacobi Møller, 2½, søn af detaillist Hans Jacobi Møller, St. Jørgensgade 2
1888, 1212, 1812, Hans Rasmussen, enkemand og fhv. tømmermester, 84 og 9 maaneder, Frederiks Forstad 18
1888, 3012, 04011889, Hans Nielsen, enkemand og murmester, 86, Grynhusene 17
1889, 0301, 0901, Jens Peter, enkemand og væver, 42, St. Jørgensgade 40
1889, 0401, 1201, Dødfødt dreng, søn af malermester Carl Valdemar Hannibal Thrane, Frederiksgade 9
1889, 1001, 1401, Ulrik Frederik Gabriel Nielsen, 4 maaneder, søn af instrumentsliber Hans Peter Nielsen, St. Jørgens Forstad 45
1889, 1101, 1501, Einer Oskar Valdemar Hansen, ½, søn af arbejdsmand Jørgen Christian Hansen, St. Jørgens Forstad 90
1889, 1101, 1701, Hans Peter Marius Hansen, ugift, 20, Pjentedamsgade 3. Søn af arbejdsmand Peter Hansen
1889, 1401, 1901, Hans Petersen, gift arbejdsmand, 39, Adamsgade 44
1889, 1601, 2201, Herman Frederik Christian Hansen, 4 og 10 maaneder, søn af afdøde mursvend Niels Hansen, Frederiksgade 6
1889, 1901, 2501, Niels Hansen, enkemand og snedkermester, 64, Frederiksgade 63
1889, 2101, 2601, Jens Peter Hansen, gift mursvend, 62½, St. Jørgens Forstad 9
1889, 2501, 2901, Julius Jensen, 9 maaneder, søn af fyrbøder Peter Vilhelm Jensen, Ridehusgade 22
1889, 2501, 3101, Rasmus Hansen, enkemand og arbejdsmand, 74, Frederiksgade 34
1889, 0402, 0902, Hans Jakob Emil Nellemann Kruuse, 15, søn af hestehandler Jakob Nielsen Kruuse, Juelsminde Ejby Mark
1889, 0702, 1302, Jørgen Hansen, gift arbejdsmand, 46, Grynhusene 7
1889, 0802, 1502, Anders Andersen, gift bolsmand, 71, Tornbjergstedet St. Jørgens Mark
1889, 1902, 2502, Niels Thorvald Petersen, 11 uger, søn af møllesvend Niels Christian Petersen, Adamsgade 30
1889, 2002, 2602, Anders Madsen, gift arbejdsmand, 55, Bangsboder 5
1889, 1003, 1403, Udøbt dreng, 20 timer, søn af detaillist Jens Andersen, Frederiksgade 66
1889, 1003, 1503, Peter Carl Rasmussen, 5 maaneder, søn af gartner Christian Rasmussen, Rødegaardsvej 50
1889, 2003, 2503, Thomas Olsen, enkemand og værtshusholder, 64, Østergade 16
1889, 2503, 3003, Jens Hansen, ugift arbejdsmand, 79, Frederiksgade 6
1889, 0104, 0604, Carl Petersen, gift mursvend, 58, St. Jørgensgade 31
1889, 1404, 1704, Dødfødt dreng, søn af gartner Hans Hansen, Ejby Skole
1889, 2104, 2604, Jørgen Hansen, gift murer, 37, Frederiksgade 44
1889, 2304, 2904, Hans Christian Jensen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Christian Jensen, Gillestedhus St. Jørgens Mark
1889, 1205, 2005, Christian Nicolaj Clausen, gift kjøbmand, 56, Nedergade 19
1889, 1405, 2005, Axel Hermann Jespersen, 8, søn af bødker Niels Peter Jespersen, Ramsherred 3
1889, 1405, 2005, Fritz Emil Schneider, 2 og 4 maaneder, søn af arbejdsmand Rasmus Christian Schneider, Adamsgade 12
1889, 1805, 2305, Johan Christian Ludvig Gerchens, ugift smedesvend, 56, Sortebrødretorv 14
1889, 2005, 2405, Johannes Vilhelm Rasmussen, gift proppeskjærer, 38½, Grynhusene 19
1889, 2505, 3105, Jens Rasmussen, gift arbejdsmand, 82, Overgade 64
1889, 2605, 3105, Henrik Theodor Andersen, enkemand og urmager, 62, Nedergade 11
1889, 2805, 0106, Carl Emil Valdemar Thrane, 10 uger, søn af slagtermester Thorvald Thrane, Familienshaab Ejby
1889, 1006, 1406, Hans Peter Larsen, gift tømrer, 58, Overstræde 10
1889, 0906, 1206, Johannes Kristein Simonsen, ½, søn af tjenestepige Mette Marie Simonsen
1889, 1906, 2406, Jørgen Kristian Jørgensen, 15, søn af politiassistent Carl S. Jørgensen, Hunderupgade 4
1889, 2406, 2806, Rasmus Christensen Jensen, enkemand og fhv. rugbrødbager, 69, St. Jørgensgade 4
1889, 2406, 2906, Oskar Peter Christiansen, 8 maaneder, søn af smed Johan Christiansen, St. Jørgens Forstad 70
1889, 2806, 0307, Laurits Jørgensen, 6 maaneder, søn af slagter Rasmus Jørgensen Brohn, Pjentedamsgade 3
1889, 3006, 0307, Villiam Rasmussen, 8 uger, søn af tjenestepige Trine Jensine Rasmussen, St. Jørgensgade 34
1889, 1407, 1807, Anders Olsen, ugift handskemagersvend, 34, St. Jørgens Forstad 85
1889, 1807, 2207, Valdemar Theodor Lundgreen Eriksen, 2 maaneder, søn af V. E. Eriksen, Frederiks Forstad 62
1889, 1807, 2307, Peder Pedersen, fhv. husmand, 80½, Killerup
1889, 1907, 2207, Carl Andersen, 17 maaneder, søn af arbejdsmand J. Chr. Andersen, St. Jørgens Forstad 52
1889, 2707, 3107, Niels Christian Axel Sørensen, 1, søn af arbejdsmand C. Sørensen, St. Jørgensgade 35
1889, 1208, 1708, Christian Valdemar Kjær, 1, søn af skomager Vald. Kjær, Sortebrødretorv 16
1889, 1708, 2208, Hans Madsen, enkemand og arbejdsmand, 87½, Grynhusene 21
1889, 1308, 1908, Hans Christian Hansen, ugift smedelærling, 17, Eskildstrup i Søllinge Sogn
1889, 1408, 2008, Mads Christiansen, gift stenhugger, 47, Bangsboder 15
1889, 2708, 3008, Emanuel Christian Carstensen, 11 dage, søn af arbejdsmand Erik Carl Christian Carstensen, Frederiksgade 46
1889, 2908, 0309, Johannes Martin Hansen, enkemand og snedkermester, 41, Frederiksgade 34
1889, 0209, -, Peter Andersen, enkemand og fhv. husmand, 86, Overgade 40
1889, 0209, 0909, Jørgen Svendsen, gift murer, 74½, Frederik VII’ Stiftelse i Pjentedamsgade
1889, 0309, 0909, Hans Peter Nielsen, 1 og 11 maaneder, søn af arbejdsmand Adam Nielsen, Ejby Mark
1889, 0309, 1009, Klaus Heinrich Rau, gift maskinarbejder, 65, Adamsgade 40
1889, 0809, 1409, Anders Christensen, gift mursvend, 55, Overgade 27
1889, 1109, 1709, Hans Peter Müller, enkemand og handelsgartner, 79, Frederiksgade 59
1889, 1609, 2109, Peter Petersen, enkemand og pottemager, 71, St. Jørgengade 45
1889, 1809, 2309, Niels Edvard Marius Hansen, 7 uger, søn af tømrer Hans Hansen, Frederiksgade 46
1889, 2109, 2609, Johan Valentin Kordt, gift murer, 62, Ridehusgade 24
1889, 0410, 0810, Harald Heiberg, 2½, søn af præst J. A. Heiberg, Vor Frue Præstegaard i Overgade 62
1889, 0910, 1510, Hans Rudolph Hansen, 18, søn af rugbrødbager Lars Hansen, St. Jørgensgade 16
1889, 1310, 2110, Anders Madsen, enkemand og husejer, 73, Biskorup By
1889, 2310, 2810, Jørgen Christian Hansen, gift arbejdsmand, 45, Frederiks Forstad 68
1889, 0711, 1211, Peter Jensen Hansen, 5 og 9 maaneder, plejebarn af arbejdsmand Hans Petersen, St. Jørgensgade 3
1889, 1511, 1811, Poul Johannes Larsen, 4, søn af sparekassefuldmægtig R. Larsen, Langgade 43
1889, 0112, 0612, Hans Peter Vilhelmsen, 13 dage, søn af slagter Carl Mathias Andreas Vilhelmsen, Ejby
1889, 0312, 0612, Axel Vilhelm Jørgensen, 7 uger, søn af arbejdsmand Morten Jørgensen, Kragsbjergvej 10
1889, 0212, 0912, Hans Christian Carl Jensen, ugift smedesvend, 30, Grynhusene 6
1889, 0712, 1312, Hans Rasmus Henriksen, gift gartner, 52, Rødegaardsvej 27
1889, 1412, 1912, Alfred Viggo Pedersen, 7 og 9 maaneder, søn af klodsemager Rasmus Pedersen, Frederiksgade 13
1889, 1612, 2012, Olaf Fritz Jørgensen, 2 og 3 maaneder, søn af arbejdsmand Jørgen Kristian Jørgensen, Frederiks Forstad 77
1889, 2112, 2812, Hans Christian Hansen, gift og fhv. gasbestyrer, 67, St. Jørgensgade 53
1889, 2312, 2812, Ole Petersen, 7 uger, søn af arbejdsmand Laurits Petersen, St. Jørgens Forstad 87
1890, 0901, 1501, Knud Christian Rasmussen, enkemand og arbejdsmand, 73, Sortebrødretorv 8
1890, 1601, 2301, Anders Petersen, gift arbejdsmand, 54, Frederiksgade 31
1890, 1601, 2201, Jens Peter Olsen, 8 maaneder, søn af skibstømrer Niels Olsen, Biskorup Mark i Frue Landsogn
1890, 1801, 2401, Peter August Jensen, gift brolægger, 62, Frederiks Forstad 58
1890, 2201, 2701, Thomas Thomsen, enkemand og skomager, 68, Ramsherred 13
1890, 2701, 3101, Arnold Karl Milling Petersen, 4 maaneder, søn af mursvend Jesper Pedersen, Adamsgade 5
1890, 3001, 0502, Christian Frederiksen, gift skomagermester, 85, Overgade 30
1890, 0602, -, Carl Vilhelm Peter Jensen, ugift sadelmagersvend, 21, Nedergade 16
1890, 0802, 1302, Henrik Hansen, gift, invalid og handelsmand, 68, Ramsherred 17
1890, 0902, 1402, Axel Andersen (tvilling), 1 dag, søn af arbejdsmand Ove Henrik Andersen, Ridehusgade 15
1890, 0902, 1402, Henrik Andersen (tvilling), ½ dag, søn af arbejdsmand Ove Henrik Andersen, Ridehusgade 15
1890, 1502, 2002, Carl Vilhelm Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 57, Frederiksgade 6
1890, 1902, 2402, Niels Peter Dosinius Petersen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Petersen, St. Jørgens Forstad 57
1890, 1902, 2502, Niels Jespersen, gift skrædder, 76, Frederiksgade 59
1890, 2302, 2802, Poul Jensen, enkemand og aftægtsmand, 81, Biskorup
1890, 0103, 0703, Andreas Hansen Wolder, enkemand og slagtermester, 75, Pjentedam 7
1890, 0503, 0803, Axel Nielsen, 3 maaneder, søn af tømmermand Chr. Nielsen, St. Jørgensgade 27
1890, 0503, 1203, Julius Spøhr, gift garvermester, 68, St. Jørgens Forstad 34
1890, 1003, 1303, Valdemar Andreas Andersen, 6, søn af murer J. Andersen, St. Jørgens Forstad 79
1890, 1003, 1503, Hans Kingo Jensen, gift, stenhugger og husmand, 75, Ejby
1890, 1303, 2003, Jørgen Hansen, enkemand og fhv. daglejer, 77½, Frederiksgade 13
1890, 2203, 2803, Karl Ferdinand Hansen, gift stentrykker, 43, Frederiks Forstad 70
1890, 2703, 0204, Hans Christian Rasmussen, enkemand og mursvend, 49, Frederiks Forstad 77
1890, 3103, 0504, Marius Vilhelm Knudsen, 10 maaneder, søn af smedemester R. Chr. Knudsen, Nedergade 7
1890, 1404, 1904, Carl Petersen, gift og fhv. gasværksbestyrer, 70, Overstræde 14
1890, 1704, 2304, Jørgen Jakobsen, ugift handelsmand, 30, Adamsgade 19
1890, 2604, 0105, Hans Peter August Madsen, ugift og studerende, 19, St. Jørgens Forstad 80. Søn af landmand Rasm. Madsen
1890, 3004, 0505, Axel Christian Vilhelm Hansen, 5½, søn af væver Lars Hansen, Frederiksgade 19
1890, 0305, 0605, Dødfødt dreng, søn af sypige Ane Kirstine Petersen, Frederiksgade 11
1890, 0505, 0805, Mads Peter Petersen Rossau, 3 uger, søn af gaardejer P. Petersen Rossau, i Villestofte
1890, 0905, 1405, Jørgen Christian Sørensen, ugift murmester, 64, St. Jørgensgade 18
1890, 0905, 1605, Frederik Lütken Hansen, gift væver, 49, Frederiks Forstad 49
1890, 1105, 1605, Carl Emil Valdemar Thrane, 3 uger, søn af slagter Thomas Vingaard Thrane, Ejby Mark
1890, 1505, 2105, Peter Christian Cilius Berggreen, gift skomagermester, 67 og 3 maaneder, Nedergade 20
1890, 1905, 2305, Niels Christian Serve, ugift garvermester, 75, Sortebrødretorv 22
1890, 1905, 2405, Marquard Julius Claudi Hansen, ugift, 27, Lahns Stiftelse i Nedergade 36. Søn af lærer Chr. Hansen
1890, 2005, 2405, Rasmus Løvgreen, gift malermester, 79, Nedergade 33
1890, 1905, 2305, Frederik Theodor Hansen, gift arbejdsmand, 53, St. Jørgens Forstad
1890, 2405, 3005, Frederik Andreas Hansen, gift, fhv. sognefoged i Fraugde og provst, 82, Frederiks Forstad 73
1890, 0206, 0506, Christian Reinhardt Larsen, 4 uger, søn af pige Karen Marie Jørgensen, Frederiks Forstad 35
1890, 0406, 1006, Frands Andreas Frederik Pommer, gift guldsmedsvend, 35, Frue Kirkestræde 11
1890, 0806, 1306, Frederik Ludvig Andresen, gift gartner, 61, Bangs Boder 16
1890, 1406, 1906, Jørgen Gunneman Mortensen, gift arbejdsmand, 78, Ridehusgade 27
1890, 1406, 2006, Jens Jespersen, gift arbejdsmand, 44, St. Jørgens Forstad 13
1890, 2006, -, Christian Hansen, gift handelsrejsende, 54, Grønnegade 12
1890, 2506, 2806, Olaff Rafael Fleischer, 10 maaneder, søn af præst E. Fleischer, Frederiks Forstad 93
1890, 0607, 1207, Niels Christian Petersen, gift kreaturhandler, 34, St. Jørgensgade 50
1890, 0907, 1407, Claus Christian Nielsen, gift tømrer, 75, St. Jørgensgade 13
1890, 1908, 2308, Charles Emil Andersen, 8 uger, søn af snedker Karl Frederik Andersen, Grynhusene 21
1890, 2308, 2808, Hans Hansen, ugift røgter og tidligere mursvend, 64, Frederiksgade 51
1890, 2009, 2409, Hans Pedersen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand H. P. Pedersen, Frederiks Forstad 2
1890, 2109, 2709, Christian la Motte From, enkemand og autoriseret fæstemand, 72, Frederiksgade 61
1890, 2909, 0310, Hans Jakob Rasmussen, ugift handelskommis, 25, Pjentedamsgade 31
1890, 0610, 0910, Dødfødt dreng, søn af syjomfru Hansine Frederikke Hansen, Overgade 49
1890, 0910, 1110, Lars Mortensen, enkemand og arbejdsmand, 78, Bangs Boder 10
1890, 2410, 2510, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Laurits Petersen, Frederiksgade 52
1890, 2710, 3010, Jørgen Christian Petersen, 6, søn af stenhugger C. Petersen, Nedergade 26
1890, 2710, 0111, Andreas Christian Nielsen, 3, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, St. Jørgens Forstad 90
1890, 2910, 0311, Johannes Hviid Frydendahl Macquard, ugift grosserer, 33, Frederiksgade 2
1890, 0211, 0711, Sofus Emil Hansen, gift og fhv. farvehandler, 52, Rødegaardsvej 9
1890, 0611, 1311, Peter Lauritz Heidemann, gift snedker, 59, Frederiksgade 58
1890, 0811, 1111, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Gertrud Marie Jensen, Frederiks Forstad 63
1890, 2311, 2611, Arnold Christensen, 6 dage, søn af patrouillebetjent V. L. Christensen, Adamsgade 12
1890, 1212, 1712, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jørgen Rasmussen, Grynhusene 27
1890, 2512, 3012, Johan Jacob Jensen, gift bager, 53, Frederiksgade 25
1891, 0701, 1201, Heinrich Martin Luther Verclas, ugift og fhv. handelskommis, 49, Brogade 1
1891, 0901, 1501, Erik Bom, gift smedemester, 67, Frederiksgade 11
1891, 1501, 1901, Rasmus Laurits Andersen, 15 dage, søn af tjenestepige Martha Rasmine Larsen, St. Jørgensgade 27
1891, 1701, 2201, Lars Christian Olsen, ugift tjenestekarl, 58, Nedergade 25
1891, 2301, 3001, Mads Rasmussen Langberg, enkemand og arbejdsmand, 82, Ramsherred 15
1891, 0602, 1202, Johannes Laurits Larsen, ugift cigarmagersvend, 20, Theaterstræde 15
1891, 0802, 1302, Anders Jakobsen, gift arbejdsmand, 54, Grynhusene 23
1891, 2002, 2702, Johan Henrik Demant, ugift gartner, 35, Kragsbjergvej 122
1891, 2502, 0203, Mads Kristian Jensen, enkemand og indsidder, 70, St. Jørgens Forstad 125 (Bomhuset)
1891, 2502, 0303, Erik Rasmussen, gift arbejdsmand, 69, St. Jørgens Forstad 39
1891, 2502, 0203, Dødfødt dreng, søn af snedker Jørgen Pedersen, St. Jørgensgade 14
1891, 0403, 0903, Christoffer Michael Schorn, gift og fhv. cigarmager, 68, Ridehusgade 10
1891, 1003, 1603, Peter Hansen Snede, gift farversvend, 37, Overstræde 5
1891, 2903, 0204, Dødfødt dreng, søn af møllekusk Rasmus Jakobsen, St. Jørgens Forstad 93
1891, 0304, 0904, Poul Petersen, gift grovsmedmester, 76, St. Jørgensgade 21
1891, 1404, 1704, Niels Svend Petersen, 2 maaneder, søn af tømrer Niels Petersen, Frederiks Forstad 68
1891, 1504, 2004, Samuel Levy Jensen, 1 maaned, søn af kjøbmand H. Chr. Jensen, Østergade 6
1891, 1504, 2004, Rasmus Peter Christian Nielsen, ugift landmand, 23, Sortebrødrestræde 2
1891, 2004, 2304, Johannes Frederik Nielsen, 13 dage, søn af mælkekusk Hans Chr. Nielsen, St. Jørgens Forstad 95
1891, 2604, 0205, Niels Mathias Jacobsen, 7, søn af gartner Niels Jacobsen, Grynhusene 77
1891, 2804, 0205, Charles Martinus Petersen, 8 dage, søn af tjenestepige Anna Charl. A. Petersen, Frederiks Forstad 58
1891, 0105, 0805, Hans Peter Wittrock, gift og fhv. smedemester, 74, Sortebrødretorv 14
1891, 1705, 2105, Niels Peter Christensen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand M. Christensen, Frue Kirkestræde 15
1891, 0406, 0906, Otto Sophus Poulsen, 1, søn af tømrer H. Poulsen, Ejby Mark
1891, 1006, 1306, Frederik Vesterblaae, 9 dage, søn af former Frederik Vilhelm Vesterblaae, Overgade 49
1891, 1106, 1706, Georg Demant, gift mursvend, 44, St. Jørgens Forstad 57
1891, 1206, 1706, Peter Johannes Knudsen, 3, søn af arbejdsmand Rasmus Knudsen, St. Jørgens Forstad 59
1891, 1106, 1606, Valdemar Christiansen, 1½, søn af enkemadam Christiansen, Bangs Boder 15
1891, 1206, 1806, Albert Larsen, 4½, søn af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54
1891, 1406, 1906, Knud Jeppesen, 4, søn af H. H. Jeppesen, St. Jørgensgade 6
1891, 1806, 2406, Jens Hansen, gift arbejdsmand, 68 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 43
1891, 1806, 2206, Bror Viggo Nielsen, 1½, søn af Caroline Nielsen, St. Jørgens Forstad 91
1891, 1906, 2306, Marius Johansen, 6½, stedsøn af arbejdsmand A. Chr. Jacobsen, Grynhusene 23
1891, 1906, 2306, Laurits Johannes Frederiksen, 7 maaneder, søn af mursvend Lars A. J. Frederiksen, St. Jørgens Forstad 23
1891, 2006, 2506, Carl Adolph Christoph Grupe, gift slagtermester, 55, Overgade 44
1891, 2106, 2506, Emil Adolf Mikkelsen, 4 uger, søn af arbejdsmand Niels Mikkelsen, St. Jørgensgade 56
1891, 2506, 0207, Anders Olesen, gift og pensioneret lærer forhen i Aasum, 72, Frederiksgade 62
1891, 3006, 0407, Hans Jacobsen, gift og fhv. smaakører, 69, Pjentedamsgade 39
1891, 3006, 0607, Lars Larsen, gift arbejdsmand, 63, St. Jørgens Forstad 75
1891, 207, 6 (?), Jens Christian Hansen, ugift snedkersvend, 22, Provstegade 1
1891, 0507, 0707, Laurits Marius Larsen, 6, søn af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54
1891, 0507, 1007, Jens Valdemar Hansen, 5 maaneder, søn af banearbejder Niels Hansen, St. Jørgens Forstad 52 G
1891, 0607, 0907, Johannes Lundgreen Eriksen, 3 uger, søn af slagtermester Vilhelm Emil Valdemar Eriksen, Nyborg Landevej 62
1891, 1407, 1807, Herman Kristian Nielsen, 2, søn af smedesvend Hans Nielsen, St. Jørgens Forstad 27
1891, 2507, 2907, Axel Valdemar Frandsen, 1 og 3 maaneder, søn af sømand Carl Edvard Frandsen, St. Jørgens Forstad 42
1891, 0408, 1008, Knud Carl Nielsen, garverlærling, 18 og 3 maaneder, St. Jørgensgade 3
1891, 0608, 1308, Hans Lauritz Hansen, ugift mursvend, 38, Provstegade 4
1891, 2508, 3108, Peder Larsen, enkemand og fhv. kvæghandler, 69, Sortebrødretorv 18
1891, 3108, 0409, Christian Nielsen, 1 og 11 maaneder, søn af karetmagersvend Hans Nielsen, St. Jørgens Forstad 87
1891, 1709, 1909, Laurits Marius Larsen, 2 uger, søn af slagtermester Niels Larsen, Pjentedamsgade 20
1891, 1709, 2309, Peter Petersen, gift arbejdsmand, 37, Adamsgade 29
1891, 1210, 1610, Svend Gudmund Steffensen, 7 dage, søn af arbejdsmand August Frederik Steffensen, Frederiks Forstad 71
1891, 2410, 3010, Emilius Johannes Gedde, 7½, søn af smedemester Johan Chr. Ulrik Gedde, Nedergade 30
1891, 2810, 0211, Martin Niels Rasmus Nielsen, 7 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Theaterstræde 1
1891, 2810, 0311, Karl Emil Bock, 12, søn af afdøde fabrikant Bock, Provstegade 14
1891, 3010, 0311, Ferdinand Otto Harald Enevoldsen, 3, søn af rebslagersvend Enevoldsen, Grynhusene 25
1891, 0211, 0711, Ole Peter Jensen, ugift sadelmager, 61, Paaskestræde 4
1891, 0511, 1011, Anders Petersen Akkerup, gift arbejdsmand, 75, Akkerup kaldet Talleruphus, Dannebrogsgade 1
1891, 1011, 1611, Henrik Gerhard Carl Nielsen, skrædderlærling, 16½, Frederiks Forstad 38
1891, 2211, 2711, Jørgen Petersen, 5, søn af sergent P. Chr. Petersen. I pleje i Grynhusene 23
1891, 2211, 2811, Jens Hansen, gift detaillist, 68, Overstræde 12
1891, 2211, 2711, Laurits Andreas Jensen, 7½, søn af arbejdsmand Rasmus Peter Jensen, Ridehusgade 10
1891, 2411, 3011, Mathias Christian Rex, enkemand og skomagermester, 74, St. Jørgensgade 21
1891, 2611, 0212, Christoffer Frikke, gift snedkersvend, 71, Bang Boder 18
1891, 2711 [fundet], 0412, Frederik Karl Kristian Lauritzen, gift skomager, 50, Frederiksgade 14
1891, 2711, 0312, Hans Vilhelm Poulsen, 5 maaneder, søn af tømrer H. V. Poulsen, Ejby
1891, 0212, 0712, Jørgen Christian Hansen, gift arbejdsmand, 47, Ridehusgade 12
1891, 0312, 0912, Niels Jensen, enkemand og fhv. møllersvend, 66, St. Jørgens Forstad 7
1891, 0412, 1012, Lorentz Kristian Tørring, ugift kolportør, 38, Ridehusgade 35
1891, 0512, 1012, Ole Christensen, gift gartner, 72, Kragsbjergvej 40
1891, 0712, 1112, Peter Kristian Hansen, gift og fhv. væver, 57, Enggade 7
1891, 0712, 1212, Morten Vilhelm Hansen, 7 maaneder, søn af tjenestepige Martha K. Johannesen, St. Jørgens Forstad 63
1891, 0712, 1112, Otto Christiansen, 3½ maaned, søn af kjøbmand Rasmus Anders Christiansen, Frederiksgade 19
1891, 1312, 1812, Jørgen Alfred Koborg, 7 uger, søn af Rasmine Lundin, Frederiks Forstad 7
1891, 1512, 1912, Alfred Jørgensen, 8 maaneder, søn af skomager Chr. Jørgensen, Frederiksgade 35
1891, 1712, 2312, Jens Andersen, gift arbejdsmand, 76½, St. Jørgensgade 58
1891, 1812, 2312, Lars Larsen, gift skrædder, 72, Ejby Mark
1891, 1912, 2412, Christian Studt, enkemand og væver, 73½, Adamsgade 43
1891, 1912, 2412, Søren Jørgensen, gift og fhv. arbejdsmand, 84, Rødegaardsvej 15 A
1891, 2012, 2812, Frederik Peter Molstrup, gift bødkermester, 89, Mellemstræde 5
1891, 2112, 2812, August Christian Bosselmann, gift væver, 65, Ridehusgade 32, Fr. VIII Stiftelse
1891, 3012, 02011892, Carl Olsen, 2 maaneder, søn af tjenestepige Karoline Hansine Thorndahl, Frederiksgade 11
1891, 3112, 06011892, Peter Petersen, gift arbejdsmand, 82, Ejby Mark
1886, 1201, 1601, Mette Kirstine Knudsen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Knudsen, St. Jørgens Forstad 87
1886, 1501, 2001, Dolores Francisca Hansen, 11 og 9 maaneder, datter af afdøde arbejdsmand Hans Jespersen, Frederiksgade 35
1886, 1601, 2201, Ane Marie f. Johansen, 62 og 3 maaneder, Kragsbjerg. Proprietær Jacob Clausen
1886, 2501, 3001, Anna Kamilla Rasmine Nielsen, 1 og 1 maaned, datter af arbejdsmand Niels Christian Nielsen, Frederiks Forstad 70
1886, 0802, 1202, Anna Oline Charlotte Heiden, 8½, datter af arbejdsmand Elias Theodor Heiden, Ejby Mark
1886, 0802, 1302, Ane Kirstine Søborg, enke, 88, Overgade 67. Skolelærer Anders Landt
1886, 0802, 1502, Karen Andersdatter, 56, Ridehusgade 30. Væver Jørgen Larsen
1886, 1902, 2502, Ane Marie Nielsdatter, 63 og 10 maaneder, St. Jørgens Forstad 79. Arbejdsmand Niels Andersen
1886, 2302, 2602, Kathinka Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Nielsen, Frederiks Forstad 68
1886, 0203, 1103, Ane Katrine Kristensen, enke og distriktsjordemoder, 72, Brogade 1. Skræddermester Lilieblad
1886, 0303, 0903, Clausine Christiane Nielsen, tjenestepige, 15½, datter af kammerjæger Søren Nielsen, St. Jørgensgade 10
1886, 0803, 1503, Louise Frederikke Angelo, enke, 62½, Nedergade 14. Gjæstgiver P. E. E. Andersen
1886, 1703, 2303, Bolette Jørgensen, 70, Frederiksgade 18. Tømmermester og brandmajor Rasmus Petersen
1886, 2603, 0104, Jacobine Petersen, 3 og 4 maaneder, datter af pølsefabrikant N. P. Petersen, St. Jørgens Forstad 23
1886, 2703, 0204, Maria Andrea Thorup, ugift skolebestyrerinde, 34½, Vindegade 100
1886, 2703, 0104, Anna Johanne Andrea Eriksen, 5 uger, datter af ugift Marie Kirstine Jensen, Liliendal paa Ejby Mark
1886, 2903, 0304, Cathrine Marie Urban Hansen, enke, 43, Frue Kirkestræde 1. Forvalter paa Sparekassens Laanekontor C. F. Maaløe
1886, 2903, 0204, Marie Henriette Pedersen, 11 uger, datter af skrædder Jens Pedersen, Sortebrødretorv 4
1886, 3003, 0704, Louise Marie Rasmussen, 60, Frederiksgade 63. Modelsnedker Niels Hansen
1886, 0804, 1204, Emilie Galle, 12 dage, datter af bundtmager Heinrich Emil Albert Galle, Frederiksgade 35
1886, 0704, 1304, Marie Jensine Madsen, ugift, 21 og 9 maaneder, Nedergade 19. Datter af høker Jørgen Madsen
1886, 1404, 1904, Karen Kirstine Rasmussen, 40, Frederiksgade 35. Bundtmager Heinrich Emil Albert Galle
1886, 1404, 2104, Ane Kathrine Jørgensen, 44, Frederiksgade 51. Murer Hans Christian Rasmussen
1886, 1804, 2104, Andrea Mathilde Jørgensen, 14 dage, datter af arbejdsmand Johan Vilhelm Jørgensen, Frederiks Forstad 70
1886, 2004, 2804, Mary Christine Petersen, 16 og 8 maaneder, datter af afdøde cigarmager Petersen. Stedfader Fr. Vilh. Schnohr
1886, 2104, 2704, Gjertrud Marie Petersen, ugift, 30, St. Jørgens Forstad 75
1886, 2404, 2804, Caroline Christine Clausen, 41, Sortebrødretorv 20. Cigarmager Frederik Vilh. Schnohr
1886, 0105, 0705, Jensine Pedersen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Pedersen, Ejby
1886, 0505, 0805, Karen Kristine Rasmussen, 8 maaneder, datter af proppeskærer Joh. Vilh. Rasmussen, Grynhusene 19
1886, 0805, 1405, Maren Kristine Jørgensen, 68, Mellemstræde 9. Skræddermester Jørgen Poulsen
1886, 1705, 2205, Anne Kirstine Jørgensen, enke, 75, St. Jørgensgade 24. Kulmaaler Hans Andersen
1886, 2405, 2805, Johanne Nielsen, enke, 62, Pjentedamsgade 5. Skomager Søren Pedersen
1886, 2305, 2705, Mette Cathrine Nielsdatter, 68, Rødegaardsvej 50. Urtemand Rasmus Rasmussen
1886, 2705, 0206, Botilla Margaretha Carolina Noodt, 66, Overgade 64. Overgraver Carl Christian Nielsen
1886, 0206, 0906, Ane Kirstine Frandsen, enke, 67, Vodrofsvej 50 Frederiksberg [Kjøbenhavn]. Urmager Sandagger
1886, 0806, 1506, Anna Elisabeth Andersen, enke, 80½, Ejby Mølle i Frue Landsogn. Møller Steffen Landkilde
1886, 2306, 1906, Ane Marie Ludvigs, enke, 76, Møntestræde 4. Handelsmand Ole Jacobsen
1886, 2606, 2906, Karen Kirstine Nielsen, 10 dage, datter af arbejdsmand Eskild Nielsen, Ejby Mark
1886, 2906, 0207, Caroline Marie Nielsen, 16 dage, datter af arbejdsmand Laurits Nielsen, St. Jørgensgade 23
1886, 0308, 0708, Johanne Jørgensen, enke, 84 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 108. Husmand Niels Larsen
1886, 0508, 1108, Karen Marie Jensen, 56 og 9 maaneder, Vægterhus 13 paa Ejby Mark. Banevogter Mads Larsen
1886, 1908, 2408, Ane Kirstine Jensen, 51½, St. Jørgensgade 14. Gartner Niels Nielsen
1886, 2308, 2708, Anne Marie Olsen f. Larsen, 41, Ejby Mark. Arbejdsmand Hans Olsen
1886, 2508, 3008, Jacobine Christine Petersen, 8 dage, datter af pølsefabrikant Niels Peter Petersen, St. Jørgens Forstad 30
1886, 0209, 0809, Marie Kirstine Larsen, 68, St. Jørgensgade 45. Marketender Holger Mathiasen
1886, 0509, 0909, Agnete Emilie Jørgensen, 17 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Jørgensen, Overgade 64
1886, 0209, 0909, Karen Hansen, 63, Overgade 50. Sadelmager J. F. Boye
1886, 1609, 2209, Mette Katrine Eidorff, ugift, 71, Bangsboder 8. Datter af snedkermester Eidorff
1886, 1809, 2309, Rigmor Antonie Jørgensen, 3 uger, datter af vognmand Rs. Jørgensen, Frederiksgade 46
1886, 1909, 2309, Cathrine Knudsen, 5 uger, datter af murmester og arkitekt Mads Knudsen, Frederiksgade 19
1886, 1110, 1510, Caroline Marie Hansine Clausen, datter af bager Claus Christian Clausen, St. Jørgens Forstad 13
1886, 1510, 2110, Caroline Adolphine Zilmer, ugift syerske, 66, St. Knuds Kirkestræde 5
1886, 1610, 2210, Sophie Christine Larsen, 36, St. Jørgensgade 47. Slagter Johannes Henrik Christian Nielsen
1886, 2410, 2810, Marie Johanne Jensen, 8 dage, datter af pottemager Lars Jensen, Østergade 6
1886, 3010, 0511, Karen Marie Larsdatter, 59, Vollerslev. Husmand Hans Hansen
1886, 1811, 2311, Caroline Hansdatter, ugift, 87, i huset hos skomager Petersen, Frederiksgade 52
1886, 2811, 0612, Karen Larsen, enke, 78, Overgade 28. Lejetjener Niels Nielsen
1886, 1212, 1712, Kirsten Larsdatter, 73, Brogade 1. Kurvemager Anders Jørgensen
1886, 1212, 1612, Astrid Maja Rebekka Christensen, 16 maaneder, datter af oversergent Niels Christensen, Rytterkasernen Pjentedamsgade
1886, 1712, 2112, Marie Kirstine Rasmussen, 42, Frederiks Forstad 2. Slagtermester Vilhelm Larsen
1886, 1612, 2112, Thyra Lovise Jørgine Henriksen, 7 maaneder, datter af vildthandler Ole Henriksen, Sortebrødretorv 12
1887, 2712, 0301, Louise Frederikke Minden, ugift, 54, i Kjerteminde, Frue Kirkestræde 13. Datter af møller Minden
1887, 0301, 1001, Margrethe Christine Poulsen, 72, St. Jørgens Forstad 5. Ledvogter Lars Frederik Henriksen
1887, 0301, 0701, Carlmine Vilhelmine Schultheiz, ugift, 68, Overgade 61. Datter af læge Schultheiz
1887, 1501, 2201, Trine Nielsen, 52 og 9 maaneder, Ridehusgade 3. Arbejdsmand Peter Petersen
1887, 1601, 2101, Agnes Hedvig Hansen, 7, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen, St. Jørgensgade 38
1887, 1601, 2101, Kirstine Kristensen, enke, 76, Frederiks Forstad 70. Klodsemager Ness
1887, 2201, 2701, Rigmor Møller Madsen, 1 og 2 maaneder, datter af gaardejer Jens Madsen, Ejby
1887, 2301, 2701, Mathilde Cathrine Knudsen, 1 og 9 maaneder, datter af ugift Karen Marie Thygesen, St. Jørgens Forstad 109
1887, 2501, 3101, Karen Marie Mortensen, enke, 55, Frederiks Forstad 4. Gaardejer Peter Petersen
1887, 2801, 0202, Ane Kirstine Nicoline Jørgensen, ugift og tidligere tjenestepige, 79, Grynhusene
1887, 0702, 1202, Ane Marie Pedersen, enke, 80 og 9 maaneder, Ejby. Gartner Andreas Hansen
1887, 0702, 1402, Ane Dorthea Olsen, 36, St. Jørgensgade 40. Møllersvend Niels Chr. Larsen
1887, 1602, 2102, Anna Hansine Cathrine Petersen, 14 dage, datter af bladagent Rasmus Petersen, Frederiksgade 24
1887, 2502, 0403, Johanne Marie Christensen, ugift, 18½, datter af husmand og vejmand Anders Christensen, Ejby Mark
1887, 0403, 0903, Christine Mariane Urban Hansen f. Kingo, 74, Overgade 53. Raadmand og sparekassedirektør Urban Hansen
1887, 0603, 1203, Anna Hansmine Nielsen, ugift fabriksarbejderske, 31 og 3 maaneder, St. Jørgensgade 30
1887, 1103, 1803, Ane Cathrine Madsen, 36, Grynhusene 23. Arbejdsmand Niels Andersen
1887, 1703, 2103, Sara Margrethe Holm, 71½, Frederiksgade 53. Dugmager Vilhelm Juhlin
1887, 2003, 2503, Katrine Klavsine Thomsen, enke, 74, Overgade 42. Kjøbmand og konsul H. C. Nielsen
1887, 0104, 0604, Ane Jørgensen, enke, 73, St. Jørgensgade 49. Tømmersvend Jens Pedersen
1887, 0304, 0604, Theodora Larsen, 13 dage, datter af barber Niels Peter Thomas Larsen, Frederiksgade 6
1887, 1204, 1804, Henriette Olsen, 1 og 3 maaneder, datter af hvidgarver Hans Marius Rajor Olsen, Grynhusene 19
1887, 2404, 2904, Maren Cathrine Holm, enke, 79, Frederiksgade 9. Garver Joh. Chr. Spøhr
1887, 0105, 0505, Olivia Frederikke Jørgensen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand J. Chr. Jørgensen, Frederiks Forstad 77
1887, 0605, 1205, Johanne Marie Tilebæk, enke, 80, Ejby. Husmand og smed Mads Sørensen
1887, 0805, 1205, Marie Larsen, enke, 51, Frederiksgade 33. Arbejdsmand Peter Rasmussen
1887, 0605, 1305, Ane Kirstine Mogensen, enke, 81, Ferdinand Jensens Stiftelse i Østergade. Garver og dannebrogsmand B. Andersen
1887, 1005, 1605, Inger Kristine Nielsen, enke, 81 og 11 maaneder, Overgade 42. Toldassistent Egholdt
1887, 1105, 1405, Marie Boronea Saxtorph, ugift, 88, Overgade 33
1887, 1105, 1705, Dødfødt pige, datter af ugift Maren Birgitte Jensen og arbejdsmand Rasm. Mortensen, Killerup
1887, 2805, 0106, Hansine Petrea Dorthea Kirstine Enggaard, 11 uger, datter af skrædder A. N. Nielsen Enggaard, Overgade 49
1887, 0106, 0606, Johanne Nielsen, 46, St. Jørgensgade 37. Garversvend Carl Julius Sørensen i Amerika
1887, 0306, 0706, Ane Marie Hansen, 38, Sortebrødretorv 16. Skomager Christian Vilhelm Valdemar Kjær
1887, 1506, 2106, Karen Elise Caroline Regine Hansen, 4 og 9 maaneder, datter af røgter Peter Hansen, Nedergade 41
1887, 1606, 2106, Johanne Marie Rasmine Nielsen, 6 dage, datter af arbejdsmand Hans Christian Nielsen, St. Jørgens Forstad 95
1887, 2106, 2406, Bertha Marie Hansen Holm, 1 og 3 maaneder, datter af ølbrygger Chr. Hansen Holm, Overgade 65
1887, 2306, 2806, Marie Cathrine Larsen, enke, 72, Overgade 64. Brændevinsbrænder H. N. Petersen
1887, 2306, 3006, Anna Andersdatter, ugift tjenestepige, 27, St. Jørgensgade 33
1887, 2606, 3006, Frederikke Caroline Charlotte Jensen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Peter Jensen, Ridehusgade 14
1887, 1307, 1907, Jacobine Antonette Frederikke Schrøder, 48 og 3 maaneder, Nedergade 8. Marskandiser Theis
1887, 2007, 2207, Udøbt pige, ½ time, datter af enke Johanne Sophie Christensen f. Madsen, Frederiksgade 33
1887, 2907, 0408, Kirstine Pedersdatter, enke, 77 og 9 maaneder, Grynhusene 26. Husmand Jens Christensen i Ringe
1887, 0108, 0308, Dødfødt pige, datter af møllerkusk Hans Christian Karlsen, Grynhusene 73
1887, 1108, 1708, Rasmine Hansine Christine Petersen, ugift, 18, St. Jørgens Forstad 35. Datter af tømrer P. Chr. Petersen
1887, 2508, 2908, Anna Emilie Langsted, 12 dage, datter af handskemagersvend Ernst Langsted, Bangs Boder 23
1887, 0109, 0609, Dødfødt pige, datter af gaardejer Christen Pedersen, Nielsgaard i Biskorup
1887, 1409, 2209, Johanne Rasmussen, enke, 79½, Nedergade 22. Arbejdsmand Poul Jeppesen
1887, 1509, 2009, Mette Marie Henriksen, ugift sypige, 20, Bangs Boder 20
1887, 1709, 2209, Maren Hansdatter, ugift, 87, hos datteren Niels Jakobsens hustru, Ejby
1887, 1909, 2309, Anna Knudsen, 14 uger, datter af arbejdsmand Niels Knudsen, St. Jørgens Forstad 89
1887, 2109, 2609, Charlotte Sophie Hansen, enke, 72 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 54. Drejer Jørgen Larsen
1887, 2309, 2809, Johanne Cathrine Bølle, ½, datter af ugift Amalie Johanne Marie Kirstine Fricke, Bangsboder 18
1887, 2409, 2909, Ane Kirstine Jeppesdatter, 76, Frederiksgade 23. Gartner Rasmus Jensen
1887, 1110, 1710, Anna Margrethe Ernestine Svendsen, 13 maaneder, datter af mursvend Rasmus Emil Svendsen, Rødegaardsvej 23
1887, 1310, 2210, Anna Kirstine f. Poulsen, enke, 78 og 9 maaneder, St. Hansgade 16, Kjøbenhavn. Bagermester Larsen, Odense
1887, 2010, 2610, Marie Kirstine Gottschalk, enke, 72, Ramsherred 11. Fuldmægtig H. R. Schønberg
1887, 2710, 3110, Ane Kirstine Rasmussen, enke, 85, Østergade, Ferdinand Jensens Stiftelse. Klodsemager Jørgen Poulsen
1887, 2810, 0311, Mary Elise Dagmar Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af sadelmager A. P. Nielsen, Grynhusene 71
1887, 0311, 0811, Anna Kirstine Nielsen, 10 dage, datter af landmand Peder Nielsen, St. Jørgensgade 14
1887, 0511, 0911, Anna Marie Knudsen, 29 og 9 maaneder, Frederiksgade 59. Sømand Carl Christian Andersen
1887, 0811, 1211, Ane Marie Jørgensen, ugift og fhv. husholderske, 68, Frue Kirkestræde 9
1887, 0811, 1211, Hansine Adolfine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Kornelius Hansen, Ridehusgade 43
1887, 2511, 0112, Anne Marie Andreasen, 38, St. Jørgensgade 22. Arbejdsmand Chr. Madsen
1887, 1012, 1512, Johanne Elisabeth f. Petersen, enke, 79, Sortebrødretorv 18. Arbejdsmand Hans Petersen
1887, 1112, 1612, Johanne Nielsen, ugift, 56½, Nedergade 27
1887, 1212, 1612, Anne Marie Madsen, 14½, datter af mursvend Mads Ottesen, Grynhusene 71
1887, 1512, 2112, Johanne Kirstine Madsdatter, enke, 65 og 9 maaneder, St. Jørgensgade 32. Arbejdsmand Hans Chr. Hansen
1887, 1812, 2212, Nielsine Margrethe Foss, 9 maaneder, datter af trikotagehandler Ole Foss, Nedergade 22
1887, 1912, 2312, Maren Petersen, 11 maaneder, datter af smedesvend Niels Petersen, Ridehusgade 41
1887, 2612, 3112, Ane Lucie Magdalene f. Petersen, 51, St. Jørgensgade 3. Arbejdsmand Niels Petersen
1887, 2712, 3112, Ane Marie Hansen, 33, St. Jørgens Forstad 83. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen
1887, 3012, 04011888, Mary Vilhelmine Caroline Mortensen, 11 maaneder, datter af ugift Thora Vilhelmine Caroline Mortensen, Bangs Boder 8
1888, 0401, 1201, Nielsine Petrine Marie Karen Rasmussen, ugift, 39½, Overstræde 11. Datter af afdøde vævermester Niels Rasmussen
1888, 0501, 0901, Hansine Christiane Abelone Marie Schyt, 2½, datter af ugift Christine Marie Schyt, St. Jørgens Forstad 13
1888, 0401, 1101, Karoline Larsen, 19½, Liliendal paa Ejby Mark. Datter af husmand og arbejdsmand Lars Nielsen
1888, 1301, 1901, Johanne Christine Hedevig Langhoff, enke, 79, Østergade 10. Farver Frants Thornberg
1888, 1601, 2001, Karen Johanne Marie Hansen Gustav, 1 og 11 maaneder, datter af skomager Mathias Ludvig Julius Hansen Gustav, Grynhusene 59
1888, 1801, 2401, Sophie Augusta Christine Nielsen, enke, 86, Overgade 70. Snedkermester J. Chr. Barth
1888, 2401, 3001, Kirstine Petra Pedersen, ½, datter af arbejdsmand Hans Pedersen, Ejby
1888, 0102, 0402, Rasmine Rasmussen, ugift frugthandlerske, 68, St. Jørgensgade 44
1888, 0502, 1002, Nille Katrine Larsen, 52, Bangs Boder 19. Skomagersvend P. C. E. Sørensen
1888, 0802, 1502, Stine Amalie Koordt, 1, datter af tømrer Niels Koordt, Grynhusene 45
1888, 1702, 2302, Jensine Petrine Hansen, 3 og 9 maaneder, datter af detaillist Hans Hansen, Overgade 64
1888, 1802, 2302, Marie Johansen, 1 døgn, datter af hattemagersvend Carl Henrik Johansen, St. Jørgensgade 21
1888, 2402, 0203, Camilla Jensine Kirstine Jensen, 31, St. Jørgensgade 7. Murmester H. Schmidt
1888, 1603, 2203, Maren Jensen, ugift modesyerske, 44 og 11 maaneder, Søndergade 11
1888, 1703, 2103, Nielsine Petrine Nielsen, 10 dage, datter af værtshusholder Hans Ole Nielsen, Theaterstræde 7
1888, 1603, 2203, Dødfødt pige, datter af handelsmand Anders Nielsen, St. Jørgens Forstad 13
1888, 2203, 2703, Else Kirstine Larsdatter, enke, 83, Sortebrødretorv 14. Husmand P. Larsen
1888, 2403, 2803, Mary Kirstine Rasmussen, 1½, datter af sandhandler Rasmus Rasmussen, Frederiks Forstad 58
1888, 2603, 3103, Anna Jacobine Møller, 5½, datter af høker Hans Jacobi Møller, St. Jørgensgade 2
1888, 2603, 3103, Marie Salome Bendixen, 4 og 4 maaneder, datter af skomager Hans Bendixen, Frederiksgade 22
1888, 2703, 0304, Marie Nielsen, 10, datter af vævermester A. Nielsen, St. Jørgensgade 40
1888, 1104, 1904, Else Katrine Hjort, enke, 71, Pjentedamsgade 7. Slagtermester Hans Kasper Petersen
1888, 1504, 2104, Ane Margrethe Frederiksen, 64, Frederiksgade 69. Arbejdsmand P. Svendsen
1888, 2704, 0305, Ane Margrethe Larsen, enke, 75, St. Jørgensgade 46. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen
1888, 2804, 0205, Frederikke Rosine Josephsen, 61, St. Jørgens Forstad 39. Røgter Andreas Jørgensen
1888, 2904, 0205, Anna Marie Sophie Larsen, 5 maaneder, datter af skræddersvend O. E. N. C. Larsen, Mellemstræde 6
1888, 0305, 0705, Emma Marie Eleonora Christine Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Jørgen Jensen, Mellemstræde 6
1888, 0305, 0905, Rasmine Sophie Nielsen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Morten Nielsen, Frederiks Forstad 70
1888, 1105, 1605, Mary Kirstine Rasmussen, 3 uger, datter af sandhandler Rasmus Rasmussen, Frederiks Forstad 58
1888, 1805, 2305, Annette Caroline Josefine Andersen, 3½, datter af arbejdsmand Jens Andersen, St. Jørgensgade 40
1888, 1905, 2405, Eleonora Kirstine Larsen, 1 og 3 maaneder, beslagsmed Hans Erik Larsen, Østergade 6
1888, 2005, 2405, Helga Hansine Nikoline Hansen, 1, smed L. E. Hansen, Ridehusgade 36
1888, 2505, 3005, Rebekka Marie Sofie Madsen, ugift tjenestepige, 16, paa det adelig Frøkenkloster, Adamsgade 40
1888, 0106, 0706, Andrea Eriksen, ugift tjenestepige, 29½, Overgade 26
1888, 0206, 0606, Erna Kirstine Mariane Jørgensen, 4 maaneder, datter af mursvend Mads Jørgensen, St. Jørgensgade 44
1888, 0206, 0806, Karoline Albertine Knudsen, enke, 51, Brogade 1. Mursvend Rasmus Hjæresen
1888, 1506, 2006, Povline Johanne Buch, 1½, datter af enke Nielsine (efter kjøbmand Chr. Fr. Nielsen), Enggade 5
1888, 1706, 2006, Ingeborg Elisabeth Henriksen, 1½, datter af detaillist Rasmus Henriksen, Frederiksgade 51
1888, 1506, 2006, Hansine Petrine Knudsen, ugift, 18½, Adamsgade 24. Datter af arbejdsmand Kr. Knudsen
1888, 1706, 2206, Maren Kirstine Larsen, enke, 78, Killerup By i Frue Landsogn. Gaardejer Hans Nielsen
1888, 2106, 2606, Marie Louise Petersen, ugift tjenestepige, 16, steddatter af arbejdsmand Hans Henriksen, Frederiks Forstad 75
1888, 2406, 2706, Yrsa Karin Hansen, 3 maaneder, atter af beslagsmed ved 2. Dragon Regiment Hansen, Pjentedamsgade 4
1888, 2606, 0207, Petrea Cecilie Luxhøj f. Petersen, enke, 57, Frue Kirkestræde 3. Premierløjtnant og stationsforvalter Luxhøj
1888, 2706, 0207, Kirstine Amalie Larsen, 4½, datter af arbejdsmand Hans Chr. Larsen, Theaterstræde 7
1888, 0107, 0507, Carla Ingeborg Jørgensen, 2, datter af skræddersvend Henrik Jørgensen, Frederiksgade 5
1888, 0407, 0907, Augusta Frederikke Busch, 12, datter af skomager Jørgen Busch, St. Jørgensgade 6
1888, 1107, 1807, Anna Mathilde Bøchert, ugift syerske, 26, St. Jørgensgade 38
1888, 1907, 2307, Amalie Adelheid Hansen, 10 uger, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Ridehusgade 12
1888, 2107, 2707, Johanne Marie Jensen, 28, Overgade 42. Malermester Jens Frederik Nielsen
1888, 2107, 2607, Jakobe Hansine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af mineralvandsfabrikant K. C. Hansen, Vindegade 28
1888, 2807, 0308, Karen f. Hansen, 35, Frederiksgade 51. Væver Lars Peter Hansen
1888, 0408, 0708, Anne Kirstine Hansen, 12 uger, datter af arbejdsmand Hans Hansen, Ridehusgade 12
1888, 2108, 2508, Camilla Dorthea Marie Hansen Koborg, ugift husjomfru, 27, Hobro
1888, 0209, 0709, Haraldine Laurentine Josephine Kristiansen, ugift tjenestepige, 24, Overgade 31
1888, 1109, 1709, Marie f. Rasmussen, enke, 66, Frederiks Forstad 10. Vægter Lars Rasmussen
1888, 1909, 2509, Helene Christine Petersen, 36, Overstræde 11. Mursvend Carl Schmidt
1888, 0310, 0610, Dødfødt pige, datter af bagersvend Jens Marcus Rosengaard, Østergade 12
1888, 1010, 1610, Jacobine Christensdatter, enke, 84, Frederiksgade 31. Arbejdsmand Chr. P. Rasmussen
1888, 3010, 0311, Kathrine Jacobsen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Anders Jacobsen, Grynhusene 23
1888, 0211, 0711, Kirstine Hansen, 52, Overgade 61. Bager P. Østerbye
1888, 2311, 2711, Karen Johanne Schneider, 8 uger, datter af fabrikarbejder Ditlev August Heinrich Schneider, Adamsgade 26
1888, 2211, 2911, Karen Dorthea Brinck, enke, 69, Østergade 10. Tobakspinder Brandt
1888, 2311, 2811, Ane Marie Jensen, 66, Ramsherred 9. Bybud Anders Knudsen
1888, 2611, 2911, Anne Meta Marie Johansen, 4 uger, datter af træskomand Peter Johansen, Adamsgade 28
1888, 2711, 0112, Maren Kirstine Jørgensen, 4 maaneder, datter af arbejdsmand Morten Jørgensen, Kragsbjergvej 10
1888, 0312, 0612, Nikoline Pedersen, 70, datter af arbejdsmand Peder Pedersen, St. Jørgens forstad 108
1888, 0612, 1312, Charlotte dal Borgo di Primo, klosterfrøken, 70, Adamsgade 34
1888, 1712, 2212, Johanne Rasmusdatter, 73, Killerup. Lejehusmand Peder Pedersen
1888, 2112, 2412, Alba Dorthea Martha Guldager, 5 uger, datter af handelskommis Rasmus Sophus Hans Guldager, Frue Kirkestræde 3
1888, 2412, 02011889, Karen Hansine Jørgensen, ugift, 21 og 9 maaneder, Ejby Mark. Datter af afdøde husmand Jørgen Jørgensen
1888, 2812, 04011889, Dødfødt pige, datter af møllerkusk Jens Rasmussen, ved Ejby Mølle
1889, 0101, 0701, Christina Sophie Frederikke Ogdal, 15 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Christian Ogdal, Ejby Mark
1889, 0501, 1101, Ane Theodora Poulsen, ugift, 44, Mellemstræde 9. Skræddermester J. Poulsen
1889, 0601, 1201, Hansine Jensen, 32, Frederiksgade 9. Malermester Carl Valdemar Hannibal Thrane
1889, 2401, 2801, Olga Louise Christensen, 7 maaneder, datter af gasværksbestyrer N. P. Christensen, Nedergade 13
1889, 2401, 2801, Signe Marie Hansen, 14 dage, datter af ugift tjenestepige Sophie Fernanda Hansen, Overgade 61
1889, 2501, 3001, Johanne Marie Knudsen, enke, 71, Frederiks Forstad 10. Gaardmand Frands Jensen i Ladby
1889, 2401, 3101, Ane Kirstine Larsen, enke, 68, Rødegaardsvej 119. Arbejdsmand Hans Andresen
1889, 0202, 0602, Cathrine Marie Finsen, enke, 70, St. Jørgensgade 44. Murer Henrik Siemsen
1889, 0402, 0802, Marie Johansen, 55, Ejby Mark. Arbejdsmand Johan Peder Larsen
1889, 1302, 1802, Inger Bodil Marie Nielsen, 3 uger, datter af ugift Johanne Christiane Erdtmode Schmidt, Bangsboder 3
1889, 1302, 1902, Ellen Johanne Christiane Larsen, 5½, datter af smedemester Carl Larsen, Overstræde 4
1889, 1602, 2202, Olivia Sophie Ottos el. Ottesen, ugift tjenestepige, 30, Rødegaardsvej 5
1889, 1702, 2202, Karen Andersdatter, enke, 84, Rødegaardsvej 21. Arbejdsmand Mads Hansen
1889, 1802, 2002, Sara Cathrine Vilhelmine Petersen, 2 uger, datter af ugift fabriksarbejderske Dorthea Kirstine Pedersen, Ramsherred 21
1889, 1802, 2202, Inger Maaløe, 14½, datter af contorchef Hans Hartvig Ernst Maaløe, Fisketorvet 10
1889, 2302, 2802, Ane Andersdatter, 66, Ridehusgade 1. Arbejdsmand Hans Poulsen
1889, 2802, 0503, Ane Marie Schmidt, enke, 74, Østergade 6. Murmester Jørgen Jørgensen
1889, 0503, 0803, Elisabeth Johanne Schmidt, 8 uger, datter af handskemager Hans Peter Schmidt, Nedergade 15
1889, 0503, 0903, Marie Petrine Christiane Breinhold Olsen, 13 maaneder, datter af ugift syerske Henriette Olsen. I pleje i Frederiksgade 35
1889, 0603, 1103, Udøbt pige, 5 uger, datter af arbejdsmand Knud Chr. Petersen, Frederiksgade 59
1889, 2003, 2503, Marie Caroline Hedevig Johansen, ugift boutiksjomfru, 18 og 11 maaneder, hos bager R. Hansen, Overgade 61
1889, 2503, 0104, Anne Katrine Marie Elisabeth la Motte, enke, 82, Overgade 23. Skipper Christian Hansen
1889, 0804, 1304, Mette Marie Hansen, 69, Ejby Mark. Arbejdsmand Anders Christoffersen
1889, 1804, 2404, Abelone Kirstine Jespersen, 64, Grynhusene 27. Arbejdsmand Peter Andresen
1889, 0305, 1005, Abelone Marie Loumann, ugift husholderske, 67, St. Jørgens Forstad 115
1889, 0305, 1005, Ane Katrine Larsen, 11, datter af indsidder Hans Christian Jensen, Gillestedhus
1889, 2605, 3105, Jørgine Konradine Emilie Nellemann, 44, Juelsminde i Ejby. Hestehandler Jakob Nielsen Kruuse
1889, 3005, 0106, Dødfødt pige, datter af tømrer Mads Larsen, Gormsgade 10
1889, 3005, 0406, Mary Nielsen, 15 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Nielsen, Jægershaab St. Jørgens Mark
1889, 0106, 0606, Jensine Marie f. Andersen, enke, 58, St. Jørgensgade 34. Mursvend H. Chr. Hansen
1889, 0206, 0406, Dødfødt pige, datter af syerske Martha Katrine Sofie Elisab. Jensen, Ridehusgade 38
1889, 0206, 0606, Marie Kirstine f. Larsen, enke, 62, Grynhusene 14. Arbejdsmand K. Hansen
1889, 0606, 1106, Maren Kristine Hansen, ugift fabrikarbejderske, 23, Adamsgade 19
1889, 1506, 2006, Dorthea f. Larsen, enke, 68, Sortebrødretorv 6. Rugbrødbager Søren Knudsen
1889, 1706, 2206, Hanne Marie f. Jakobsen, 42½, Frederiksgade 42. Kobbersmed Christian L. Lang
1889, 1806, 2506, Maren Sophie Christensen,, 17, datter af melhandler Jørgen Christensen, Frederiksgade 27
1889, 1906, 2206, Mariane Marie Breinholdt Olsen, 3 maaneder, datter af syerske Henriette Claudine Petr. Marie Olsen, Mellemstræde 1
1889, 2806, 0307, Johanne Marie Nielsen, 9 maaneder, datter af tjenestepige Caroline Rasmussen. I pleje i Ridehusgade 26
1889, 3006, 0307, Louise Caroline Vilhelmine Andersen, 10 uger, datter af arbejdsmand Anders Andersen, Grynhusene 15
1889, 1107, 1607, Astrid Magdalene Andersen, 11 uger, datter af detaillist A. Andersen, Adamsgade 20
1889, 1707, 2207, Gertha Sophie Kathinka Knudsen, ugift, 18, Adamsgade 24. Datter af arbejdsmand Knudsen, Adamsgade 24
1889, 1907, 2407, Johanne Dorthea Jensen, 4, datter af arbejdsmand Hans Chr. Jensen, Gillestedhus i Frue Landsogn
1889, 2007, 2307, Ingeborg Theodora Petersen, 3 uger, atter af murmester J. Chr. Petersen, St. Jørgensgade 89
1889, 3007, 0508, Elisa Marie Nielsen, 4 maaneder, datter af ugift J. M. Nielsen. I pleje Ridehusgade 26
1889, 0308, 0908, Ane Katrine f. Hansen, 54½, Overgade 70. Vognmand Jørgen Pedersen
1889, 0608, 1008, Anne Marie Jeppesen, 14 dage, datter af ugift Hansine Jørgensen, Frederiks Forstad 58
1889, 1208, 1308, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Petrea Mart. L. Jørgensen, St. Jørgensgade
1889, 1208, 1708, Ane Johanne Frederikke Hansen, 5 maaneder, datter af Sophie Andersen, Frederiksgade 50
1889, 1408, 1608, Gertrud Marie Theis Bøgsted, 11 dage, datter af tjenestepige Anne Cathrine Nielsen, Nedergade 8
1889, 1608, 2108, Rasmine Katrine Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af murmester Jørgen Hansen, Frederiks Forstad 36
1889, 1808, 2308, Klara Emilie Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af fabrikarbejder Jørgen Nielsen. I pleie Mellemstræde 2
1889, 2809, 1310, Marie f. Thomsen, 34, Adamsgade 10. Sømand Jacob Larsen
1889, 1210, 1710, Sidsel Marie født Rasmussen, 45, St. Jørgensgade 44, A. Arbejdsmand Chr. Rasmussen
1889, 2010, 2310, Louise Karoline Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af skræddersvend H. H. Chr. Nielsen, Grynhusene 23
1889, 2110, 2510, Agnes Vilhelmine Eriksen, 2½, datter af smedesvend J. Eriksen, Ridehusgade 7
1889, 2110, 2810, Cathrine Charlotte Karstens 16, datter af vævemester Henrik Karstens. Plejedatter af H. Nielsen
1889, 0111, 0511, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Carl Theodor Jensen, Frederiks Forstad 20
1889, 0711, 1211, Johanne Marie f. Thomsen, enke, 79, Overstræde 8. Bødkermester N. Rasmussen
1889, 1411, 1811, Alma Kirstine Nielsen, 8 maaneder, datter af væversvend J. T. E. Nielsen, Grynhusene 47
1889, 2711, 0312, Karen Marie f. Nielsen, 29, Grynhusene 55. Væver Edvard Nielsen
1889, 0112, 0712, Ane Andersen, ugift, 42½, Ejby Mark. Husmand Anders Andersen
1889, 0312, 0712, Marie Nicoline Kristine Hansen, 9, datter af afdøde arbejdsmand Jørgen Chr. Hansen, Frederiks Forstad 68
1889, 1412, 1912, Ane Marie f. Hansen, enke, 87, Adamsgade 35. Skrædder H. Rasmussen
1889, 2012, 2712, Hansine Abeline Marie f. Petersen, 40, Ramsherred 7. Snedker Chr. S. M. Petersen
1889, 2212, 2812, Christiane f. Olsen, enke, 34, St. Jørgens Forstad 89. Tømmersvend H. Andersen
1889, 2412, 3012, Ane Marie f. Hansen, 30 og 9 maaneder, St. Jørgens Forstad 68. Arbejdsmand Niels Rasmussen
1890, 0301, 0801, Martha Marie Jensen, ugift husbestyrerinde, 54, Paaskestræde 4
1890, 0401, 0801, Ella Marie Nielsen, ½, datter af bladbud Hans Jacob Nielsen, Ridehusgade 33
1890, 0601, 1001, Maren Kirstine Petersen, 7, datter af arbejdsmand Peter Petersen, Overgade 53
1890, 0701, 1001, Marie Kristine f. Sørensen, enke, 70, Nedergade 22. Snedkermester Jens Petersen
1890, 0901, 1401, Mathilde Sophie f. Nielsen, 33½, Frederiks Forstad 4. Kjedelsmed R. G. S. Rasmussen
1890, 1101, 1701, Karen f. Nielsen, enke, 84, St. Jørgensgade 5, A. Høker Mathiasen
1890, 2201, 2601, Udøbt pige, 1 time, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen, St. Jørgens Forstad 21
1890, 2401, 3001, Ane Cathrine f. Hansen, 31, Frederiksgade 44. Tømmersvend Niels Peter Nielsen
1890, 3101, 0702, Karen Pedersen, 11, datter af smedemester Søren Pedersen, Ejby
1890, 3101, 0702, Anna Marie Nielsine Pedersen, 6, datter af smedemester Søren Pedersen, Ejby
1890, 0402, 1002, Juliane Margrete f. Hansen, enke, 65, St. Jørgensgade 26. Arbejdsmand Niels Madsen
1890, 1302, 1702, Johanne Jensine Nielsen, 14 maaneder, datter af uldhandler Anders Nielsen, Theaterstræde 15
1890, 1902, 2502, Kaja Roulund, 5, datter fabrikant Peter Roulund, af Sortebrødretorv 9
1890, 2802, 0503, Karen Johansen, 49½, Sortebrødretorv 18. Værtshusholder Peter Larsen
1890, 1503, -, Clara Eleonora Frederikke Friis, 1, datter af tjenestepige Karen Petersen. I pleje i St. Jørgensgade 44
1890, 1303, 1903, Nielsine Martine Rasmussen, 20½, Sortebrødretorv 14. Datter af værtshusholder Rasm. J. Hansen
1890, 1803, 2403, Mette Rasmusdatter, 80½, St. Jørgens Forstad 3 A. Fhv. værtshusholder Rasmus Jørgensen
1890, 2303, 2903, Ane Cathrine Frederiksen, enke, 80, Ridehusgade 19. Pottemager Hans Chr. Lund
1890, 2403, 3103, Laurine Langøe f. Holm, enke, 64, Bangs Boder 13. Proprietær Langøe
1890, 2803, 0204, Kirsten Nielsen, ugift husejerinde, 71, Tværgade 3
1890, 1404, 2104, Andreasine Andersen, ugift, 45, Ejby
1890, 2504, 0105, Bolette Nicoline Rasmussen, ugift, 22, Adamsgade 20. Datter af skibstømrer O. Rasmussen
1890, 2504, 0105, Marie Magdalene Franck, enke, 35, St. Jørgensgade 41. Karetmager Johan Jacob Nielsen
1890, 2904, 0505, Frederikke Cathrine Hansen, enke, 84 og 3 maaneder, St. Jørgens Forstad 106. Husmand Hjære Jørgensen
1890, 0105, 0805, Ane Dinesdatter, enke, 82, Adamsgade 3. Gaardmand Joh. Fred. Rasmussen i Lunde
1890, 3004, 0705, Sofie Petrine Steffensen, ugift, 47, Nedergade 18. Datter af vognmand Rasmus Steffensen
1890, 0205, 0805, Ane Kirstine Jeppesen, 73, St. Jørgensgade 60. Gartner Jens Larsen
1890, 1005, 1405, Johanne Elisabeth Petersen, 32, Frederiksgade 34. Snedkermester Lars Christian Rasmussen
1890, 1405, 1905, Christiane Sophie Madsen, ugift, 25, Vogterhus 10 paa Ejby Mark. Datter af ledvogter Mads Larsen
1890, 1805, 2305, Maren Rasmusdatter, enke, 80, Hunderuplund paa St. Jørgens Mark. Gaardmand Anders Christian Hansen
1890, 1905, 2405, Gjertrud Marie Sander, enke, 84, Overstræde 3. Glarmester C. Jørgen Mathiesen
1890, 2005, 2405, Karen Larsen, 65, Ridehusgade 29. Arbejdsmand Niels Hansen
1890, 2705, 0206, Marie Dagmar Hansen, 15 og 9 maaneder, datter af kontorbud Emil Chr. Hansen, Ridehusgade 6
1890, 1206, 1806, Katrine Mortensdatter, enke, 77, Kragelunds Mølle, Frederiksgade 63. Møller Hans Pedersen
1890, 2206, 2706, Maren f. Nielsen, 57, Paaskestræde 8. Høker Chr. Nielsen
1890, 0607, 1107, Kristine Vilhelmine Schmidt, enke, 77, Overgade 63. Korporal O. Jensen
1890, 1007, 1507, Kristine Sofie Kellermann, enke, 86, Hunderupgade 7. Professor Jens Møller
1890, 1307, -, Ane Margrethe Nielsen, ugift tjenestepige Allesø Præstegaard, 29, Pjentedamsgade 41
1890, 1507, 1907, Thora Helga Laura Christoffersen, 18, Nedergade 26. Datter af afdøde kjøbmand J. Christoffersen
1890, 1907, 2507, Dagmar Larsen, 7 uger, datter af Sine Larsen Vand… Plejebarn af … Larsen i Frederiksgade 51
1890, 0308, 0808, Ane Marie Adamsen, 43, Overgade 65. Brygger Chr. Hansen Holm
1890, 1808, 2208, Johanne Marie Petersen, 29, Frederiksgade 7. Mursvend Villiam Julius Stolzenbach
1890, 3008, 0509, Abelone Aagaard, enke, 66, Grynhusene 2. Skomagermester Lund
1890, 0109, 0509, Karen Dorthea Hansen, enke, 77, Møntestræde 4. Jærnbanearbejder J. P. Christensen
1890, 0509, 1209, Marie Hansen, 34, Sortebrødretorv 9. Arbejdsmand Jens Jørgensen
1890, 0609, 1209, Ane Marie Sørensen, 28, Ejby Mark. Blikkenslager Lars August Falkenstrøm
1890, 0809, 1509, Trine Nielsen, 59, St. Jørgensgade 27. Tømmersvend Niels Rasmussen
1890, 1509, 2009, Sofie Fjelsted, enke, 60, St. Jørgens Forstad 30. Skrædder Jens Larsen
1890, 2509, 2909, Johanne Marie Stoltzenbach, 6 uger, datter af mursvend Villiam Stoltzenbach. I pleje i Rødegaardsvej 13
1890, 0310, 1010, Ane Katrine Henriksen, 37, St. Jørgens Forstad 103. Arbejdsmand Jens Knudsen
1890, 1210, 1810, Anna Marie Clara Eriksen, 3, datter af arbejdsmand Lars Eriksen, St. Jørgens Forstad 111
1890, 1710, 2110, Annette Abelone Elise Knudsen, 5 uger, datter af lejetjener Lars Knudsen, Frederiksgade 46
1890, 0611, 1211, Jørgine Nielsine Frederikke Henningsen, 14, datter af arbejdsmand J. Henningsen, Østergade 6
1890, 0711, 1211, Karoline Sophie Hansen, 12, datter af skomager O. Hansen, St. Jørgens Forstad 84
1890, 0112, 0512, Anna Dorthea Vermuth, 1½ dag, datter af skomager Hans Henrik Vermuth, St. Jørgensgade 6
1890, 1112, 1712, Christine Franciska Larsen, 5, datter af skrædder O. E. N. Chr. Larsen, Mellemstræde 6
1890, 1512, 2212, Caroline Vilhelmsen, gift og fhv. fabriksarbejderske, 69, Ridehusgade 34
1890, 2212, 2912, Kirsten Rasmusdatter, enke, 73, Ejby. Væver Morten Jensen
1890, 3012, 05011891, Anna Sophie Hansen, 36, St. Jørgensgade 25. Mursvend Christen Jespersen
1890, 3112, 05011891, Karen Helene Langhoff, 9, datter af afdøde tømrer H. Emil Langhoff, Adamsgade 17
1891, 0401, 0901, Caroline f. Hansen, enke, 75, Møntestræde 4. Skomager H. Chr. Hansen
1891, 0901, 1401, Karen Christiansen, enke, 82, Ridehusgade 17. Arbejdsmand Morten Nielsen
1891, 1601, 2301, Anna Frederikke Nathalia Thrane, 15, datter af slagter Thomas Viingaard Thrane, Ejby Mark
1891, 2601, 3001, Theodora Sofie Bjelke, 7 og 3 maaneder, datter af børstenbinder Peter Bjelke, Overgade 29
1891, 2701, 3001, Jensine Dorthea Sofie Jensen, 1 og 10 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Chr. Jensen, St. Jørgens Forstad 61
1891, 2701, 0202, Vilhelmine Andreasine Jensen, 45, St. Jørgens Forstad 89. Pottemagersvend H. Carl M. Larsen
1891, 2102, 2702, Gjertrud Marie Pedersdatter, enke, 84, St. Jørgensgade 50. Bolsmand Hans Rasmussen
1891, 2302, 2802, Sophie Marie Holm, enke, 76, Nedergade 4. Glarmester Lykkedahl
1891, 2302, 0203, Dorthe Severine Jørgensen, 16, datter af arbejdsmand  Jacob Jørgensen, Biskorup
1891, 2702, 0203, Anna Johansen, 8 dage, datter af arbejdsmand Johan Johansen, St. Jørgens Forstad 69
1891, 0403, 0703, Thyra Ørnstrup Sørensen, 5 maaneder, datter af gjørtler Jørgen Sørensen, Brogade 2
1891, 0703, 1303, Maren Kirstine Hansen, 44, Brogade 2. Bryggeriarbejder Jørgen Andersen, Brogade 2
1891, 0703, 1403, Johanne Marie Hansine Knudsen, 17, datter af vandmester Rasmus Knudsen, Pjentedamsgade 4
1891, 1203, 1703, Frederikke Sofie Petersen, ugift fiskehandlerske, 62, St. Jørgensgade 22
1891, 2103, 2503, Margrethe Pedersen, 57, Blangstedgaard. Arbejdsmand Jørgen Rasmussen
1891, 2203, 2503, Karla Kristine Henriette Dina Andersen, 7 uger, datter af syjomfru Henriette Nic. S. Hansen, St. Jørgensgade 47
1891, 3103, 0604, Sophie Moritsa Nielson, 9 maaneder, datter af maskinmester Oluf Nielson, Frederiksgade 7
1891, 3103, 0204, Johanne Nielsen, 1 maaned, datter af bestyrer Carl Johan Nielsen, St. Jørgensgade 45
1891, 1104, 1704, Sofie Frederikke Paulli, 62, Ramsherred 26. Skomager C. J. H. Kirschner
1891, 1904, 2304, Mette Kirstine Petersen, enke, 54, St. Jørgensgade 28. Arbejdsmand Rasmus Christiansen
1891, 2104, 2704, Dagmar Dorthea Bruun, 15, datter af kleinsmedsvend C. E. Bruun, Gryntehusene 7
1891, 3004, 0505, Emma Karoline Kreutzmann, 2½, datter af garversvend Kreutzmann, Frederiks Forstad 16
1891, 1005, 1505, Jensine Laurentine Jensen, 51½, Frederiks Forstad 68. Arbejdsmand L. P. Rasmussen
1891, 1105, 1505, Gertrud Kirstine Rasmusdatter, 71½, Sortebrødretorv 15. Tømrer Rasmus Christoffersen
1891, 1205, 1905, Ingvardine Vilhelmine Theodora Kaysen, 16, datter af slagtermester Ingv. R. Kaysen, Frederiksgade 68
1891, 2305, 2605, Agnes Elisabeth Eriksen, 1, datter af smedesvend Joh. Eriksen, Ridehusgade 7
1891, 3105, 0306, Anna Marie Hansen, 1, datter af pige Stine Hansen, Grynhusene 17
1891, 0706, 1106, Marie Nielsen, 6, datter af smedesvend Søren Vilhelm Nielsen, Adamsgade 32
1891, 0906, 1306, Kristine Margrethe Petersen, 38, Frederiks Forstad 36. Arbejdsmand Niels Mikkelsen
1891, 0806, 1506, Johanne Berggreen, ugift lærerinde, 34, Nedergade 20
1891, 1606, 2206, Petra Rasmine Mortensen, 2½, datter af slagtersvend Vilh. Mortensen, Frederiksgade 35
1891, 2406, 2906, Nielsine Kirstine Larsen, 8½, datter af arbejdsmand Anders Larsen, Adamsgade 54
1891, 0507, 1107, Christiane Christensen, enke, 78½, Overstræde 11. Væver Niels Rasmussen
1891, 1307, 1707, Karoline Emile Hansen, 30, Frederiks Forstad 85. Arbejdsmand Rasmus Andersen
1891, 0708, 1108, Anna Hansen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Jens Hansen, Frederiksgade 63
1891, 1108, 1508, Julie Kristine Nielsen, ugift arbejderske, 28, Pjentedamsgade 16
1891, 1608, 2108, Kristine Johanne Frandsen, 63, Frue Kirkestræde 11. Bødker Carl Christian Midskov
1891, 1808, 2108, Karoline Kristiane Albrechtsen, 1 dag, datter af skræddersvend Chr. Bendix P. Albrechtsen, St. Jørgensgade 33
1891, 2008, 2508, Birgitte Frederikke Jønson, 3, datter af snedker Jønson, St. Jørgens Forstad 33
1891, 1108, 1708, Christine Almind, 1½, datter af cigarmager og p.t. Menig soldat A. Almind, St. Jørgensgade 21
1891, 1208, 1808, Ane Sofie Sørensdatter, enke, 83, Frederiks Forstad 16. Fhv. husmand Hansen
1891, 1909, 2409, Marie Zachariassen, ugift, 21, Nedergade 1. Datter af gæstgiver Zachariassen
1891, 2109, 2609, Gertrud Petrine Pedersen, enke, 77, Rørholmsgade 12, i Kjøbenhavn. Hos sønnen klodsemager H. Petersen
1891, 0310, 0810, Amalie Louise Braadt, ugift og fhv. fabriksarbejderske, 82, Møntestræde 4
1891, 2710, 3010, Karen Marie Amalie Larsen, 6 timer, datter af arbejdsmand Hans Chr. Larsen, Theaterstræde 7
1891, 2910, 0511, Karen Jørgensdatter, ugift, 64, Gillestedhuset
1891, 0111, 0911, Tecla Vilhelmine Juhlin, ugift syerske, 40, Frederiksgade 33
1891, 0111, 0611, Christiane Lovise Knudsen, 24, Frue Kirkestræde 16. Arbejdsmand Anders Larsen af Ringe
1891, 0611, 0811, Engelke Christine Nielsen, 3 uger, datter af murer P. Nielsen i Hjallese. I pleje hos arbejdsmand L. C. Larsen i Grynhusene 77
1891, 1411, 1911, Marie Sofie Madsen, ugift, 33, St. Jørgens Mark. Bolsmand C. Madsen
1891, 1511, 1911, Frida Emilie Schneider, 8½ maaned, datter af arbejdsmand R. Chr. Schneider, Adamsgade 12
1891, 1711, 2111, Ane Marie Hansdatter, ugift og syerske, 68, Bangs Boder 4
1891, 2411, 3011, Hansine Kristine Jørgensen, ½, datter af pige Anna Jørgensen. I pleje i Frederiks Forstad 36
1891, 2511, 0112, Johanne Marie Hansen, enke og smaahandlerske, 69, Overstræde 5. Pottemager Hans Larsen
1891, 2611, 3011, Pouline Dorthea Tverskov, enke, 61, Bangs Boder 17. Sadelmager Christensen
1891, 2711, 0312, Marie Frederikke Tange, enke, 74, Theaterstræde 13. Mursvend H. Chr. Petersen
1891, 2911, 0412, Anna Andresen, enke, 88, Nedergade 14. Stolemager Joachim Peter Hoppe
1891, 0412, 1112, Mariane Nielsen, 56, Grynhusene 11. Fabriksarbejder Carl Estrup Lind
1891, 0212, 0912, Ane Christensdatter, enke, 86, Frederiks Forstad 38. Husmand Hans Jensen
1891, 0812, 1212, Anna Sophie Simonsen, enke, 74, Østergade 10. Handskemager Johan Lange
1891, 0912, 1412, Ane Clara Espensen, 3, datter af skindfarver Espensen, Ridehusgade 12
1891, 0812, 1512, Elisa Ernestine Charlotte Sibille Lucia Schaffalitzky de Muckadell f. dal Borgo de Primo, enkebaronesse priorinde i Odense adelige Frøkenkloster, 77, Albanitorv
1891, 0912, 1512, Sara Hansdatter, 62, Møntestræde 10. Væver P. Hansen
1891, 1112, 1712, Johanne Marie Hansen, enke, 68, Kragsbjergvej 40. Gartner Ole Christensen
1891, 1212, 1912, Dorthea Kristine f. Andersen, enke, 63, St. Jørgensgade 32. Mursvend Andersen
1891, 1412, 1812, Christiane Johansen, 68, St. Jørgensgade 30. Arbejdsmand Søren Christiansen
1891, 1512, 2312, Frandsine Kristine Adelaide Madsen, ugift og syerske, 42, Bangsboder 1. Smed Christen Madsen
1891, 1912, 2312, Barbara Schultz, 67 og 9 maaneder, Frederiks Forstad 8. Garver F. Sørensen
1891, 2112, 2812, Christine Ovesen, 36, Frederiksgade 59. Arbejdsmand C. Christensen
1891, 2112, 2812, Ane Marie Madsen, 76, Ridehusgade 41. Arbejdsmand Knud Olsen
1891, 2312, 2812, Rasmine Petrine Hansen, 2, Frederiks Forstad 36. Murmester Jørgen Hansen
1891, 2912, 05011892, Kirstine Andersdatter, 78, Killerup. Smed Hans Nielsen
1891, 3012, 05011892, Astrid Elisa Petrea Pedersen, 4 maaneder, datter af syjomfru Kirsten Marie Jensen Mølgaard, Enggade 5