Odense - Vor Frue, 1872-1878, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1872-1878, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1872, 3 Januar, Viet, Anders Andersen [ugift, arbeidsmand], 27, Bangsboder 55 - søn af Maren Andersdatter - født i Viby Sogn, Karen Marie Hansen [pige], 26, Bangsboder 58 - datter af Anne Marie Larsdatter - født i Seden
1872, 16 Januar, Viet, Christian Alfred Clausen [ungkarl, manufacturhandler], 30, i Vestergade - søn af Andreas Frederik Clausen - født i Nakskov, Lovise Johanne Charlotte Dorch [frøken], 19, i Frue Kirkestræde - datter af farver Claus Dorch - født i Odense
1872, 17 Januar, Viet, Peder Lauritz Heidemann [enkemand og snedkersvend], 40, i Grynhusene 29 - søn af snedker C. F. Heideman - født i Svendborg, Hansine Pedersen [ugift], 31, Grynhusene 29 - datter af husmand og drejer Peder Hansen -født i Vejle
1872, 27 Januar, Viet, Anton Johan Carl Christian Julius Lund [ungkarl og arbeidsmand], 22, Skræppestræde 34 - søn af daglejer Christian Lund - født i Odense, Ane Marie Kirstine Jørgensen [pige], 21, Skræppestræde 2 - datter af Christiane Jacobsdatter - født Vejle Mark
1872, 6 Februar, Viet, Adolph Christoffer Michelsen [ungkarl og billerskjærer], 32, i Svendborg - søn af tømsv. Chr. Gislev Michelsen - født Kjøbenhavn, Marie Kirstine Schmidt født Jørgensen [enke], 29, ved Eibymølle 54 - datter af Karen Knudsdatter - født i Odense
1872, 7 Februar, Viet, Anders Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 29, i Risingshus - søn af møllersvend Hans Andersen - født i Bogense, Anne Johanne Christensen født Jørgensen [enke], 40, i Risingshus - datter af Anne Jacobsdatter - født i Højrup
1872, 23 Februar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, hjulmager], 23, i Wiggerslev Sogn -søn af indsidder Niels Pedersen -født Rønninge Sogn, Mette Marie Nielsen [pige], 25, i Grynhusene 29 - datter af slagter Niels Jørgensen - født i Assens
1872, 2 Marts, Viet, Jørgen Hansen [enkemand, brændeviinskarl], 29, Overgade 60 - søn af indsidder Hans Hansen - født i Aasum, Maren Eriksen [pige], 24, Overgade 60 - datter af forpagter Erik Madsen - født i Veflinge Sogn
1872, 1 April, Viet, Hans Christiansen [ungkarl, møllerkudsk], 30, paa Lindved Mølle i Stenløse-søn af hmd. Chr. Stephansen-født i Ølsted, Anne Marie Henriksen [pige], 28, St. Jørgens Forstad 18 -datter af Henrik Christoffersen - født Anderup
1872, 13 April, Viet, Niels Peter Jørgensen [ungkarl, træskomand], 26, i St. Jørgens Forstad 16-søn af gmd. Jørgen Henningsen -født i Agedrup, Maren Kirstine Andersen [pige], 25, St. Jørgens Forstad 16 - datter af Maren Knudsdatter - født i Biskorup
1872, 19 April, Viet, Frantz Johannes Martins [ungkarl, grosserer], 26, Nedergade - søn af høker Frantz Emitius Martins - født i Kjøbenhavn, Emilie Nielsine Frederikke Andersen [frøken], 23, Nedergade - datter af gjæstgiver Emil Andersen - født i Odense
1872, 25 April, Viet, Hans Peter Schmidt [ungkarl, handskemager], 27, i Kongensgade 29 - søn af bomuldsvæver P. Chr. Schmidt -født Svendborg, Johanne Christiane Demant [jomfru], 20, datter af gartner E. V. Demant - født paa Kragsminde i Frue Landsogn
1872, 4 Maj, Viet, Ole Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 26, i Marslev - søn af tjenestekarl Hans Olsen - født i Wigerslev, Caroline Frederikke Christiansen [pige], 24, datter af smed Chr. Andersen - født i Biskorup Frue Landsogn
1872, 4 Maj, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, bogbinder], 30, i Overgade 7 - søn af tømmersv. og smaakj. H. Svendsen -født i Odense, Lovise Helene Andersen [jomfru], 22, i Overgade 60 - datter af Kirstine Nielsen - født i Odense
1872, 8 Maj, Viet, Rasmus Christian Rasmussen [ungkarl, skomagersvend], 25, i Frederiksgade 40 - søn af arbejdsmand Rasmus Jensen - født i Odense, Juliette Christine Adolphine Johanne Engelbrechtsen [jomfru], 25, i Overgade 32 - datter af Margrethe Kirstine Sudermann - født i Odense
1872, 11 Maj, Viet, Marius Ludvig Andreas Hunderup [ungkarl, smedesvend], 22, paa Lahns Stiftelse - søn af skrædder J. Fr. Hunderup - født i Odense, Theodora Johanne Christophine Marie Petersen [pige], 29, i Overgade - datter af væver J. Chr. Petersen
1872, 15 Maj, Viet, Ingvard Martin Kaysen (formentlig kaldt Christoffersen) [ungkarl, slagtersvend], 28, St. Jørgens Forstad 5-søn af gartner Johan Christ. Kaysen-født Salling, Maren Rasmussen [jomfru], 29, i Frederiks Forstad 95 - datter af Rasmus Hansen - født i Assens
1872, 18 Maj, Viet, Carl Christian Hansen [ungkarl, beslagsmed], 29, i Grynhusene 6 - søn af garver Fred. Hansen - født i Kjøbenhavn, Ida Frederikke Marie Heesch [jomfru], 22, Skræppestræde 41-datter af snedkersv. Johan Fred. Heesch -født Odense
1872, 21 Maj, Viet, Peder Andersen Nørboe [ungkarl, arbejdsmand], 26, St. Jørgens Mark-søn af inds. Ander Pedersen Nørboe -født i Jylland, Mette Marie Mortensen [pige], 29, paa Blangstedgaard-datter af hmd. Morten Madsen -født i Fraugde Kjærby
1872, 1 Juni, Viet, Hans Christian Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, i Frederiksgade 13 - søn af indsidder Jørgen Hansen - født i Hunderup, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 31, ved Nyborg Landevej-datter af hmd. Ras. Christiansen-født Østerhæsinge
1872, 4 Juni, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, landmand], 30, i Andekjær - søn af gaardmand Niels Nielsen -født i Andekjær i Bovense, Marie Nielsen [pige], 29, paa Ullerslev Mark - datter af boelsmand Niels Hansen-født i Ullerslev
1872, 5 Juni, Viet, Johan Ditlev Corfitz Eriksen [ungkarl, smedesvend], 25, i Faaborg - søn af smed T. Eriksen - født i Odense, Cathrine Elisabeth Rasmussen [pige], 23, St. Jørgensgade 35 - datter af hmd. Rasmus Christensen - født i Brylle
1872, 8 Juni, Viet, Hans Madsen [ungkarl, arbejdsmand], 35, Frederiksgade 31 - født i Stenstrup Sogn , Maren Nielsen [pige], 27, i Frederiksgade 31 - datter af husmand Niels Hansen - født i Rønninge
1872, 24 Juni, Viet, Christian Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 22, St. Jørgens Forstad 22-søn af hmd. Lars Jensen-født i Stokkemark Sogn, Grethe Frandsen [pige], 28, St. Jørgens Forst. 22-datter af hmd. Frands Gregersen-født i Søllested
1872, 12 Juli, Viet, Jacob Hansen [ungkarl, sømand], 21, i Søndergade 2 - søn af Ane Jacobsdatter - født paa Ølsted Mark, Rasmine Hansen [jomfru], 21, i Adamsgade 7 - datter af husmand Hans Andersen - født i Windinge Sogn
1872, 20 Juli, Viet, Søren Marius Meier [ungkarl, karethmagersvend], 34, i Faaborg - søn af Johanne Marie Jørgensen - født i Aarhus, Karen Kirstine Knudsen [jomfru], 19, i Skræppestræde 33 - datter af arbejdsmand Knud Larsen - født i Odense
1872, 31 August, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, former], 34, i Frederiksgade 67 - søn af husmand Niels Rasmussen -født i Wissenberg, Anne Marie Hansen [pige], 38, i Eiby - datter af gaardmand Hans Nielsen - født i Ejby
1872, 4 September, Viet, Jeppe Andersen Larsen [ungkarl, arbejdsmand], 24, i Skræppestræde 12 - søn af husmand Lars Hansen - født i Verninge Sogn, Mariane Frederikke Pedersen [pige], 38, i Skræppestræde 10 - datter af Mette Marie Rasmussen - født i Odense
1872, 24 September, Viet, Rasmus Lund [ungkarl, møllerforpagter], 33, paa Næsbyhoved Mølle - søn af gmd. N. Rasmussen Lund - født i Weflinge, Karen Bolette Hardt [jomfru], 38, i Frederiksgade 29 - datter af A. C. Hardt - født i Starup Sogn
1872, 8 Oktober, Viet, Peter Tychsen [ungkarl, sukkervarerfabrikant], 32, i Overgade 46 - søn af bager Chr. C. Tychsen - født i Flensborg, Vilhelmine Marie Sivertsen [jomfru], 17, i Nedergade 21 - datter af stentrykker Chr. Sivertsen - født i Odense
1872, 19 Oktober, Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl, gaardejer], 34, i Seden - søn af gaardmand Anders Hansen - født i Seden, Marie Kirstine Madsen [pige], 32, i Seden - datter af gmd. Mads Rasmussen - født i Ejby i Frue Landsogn
1872, 19 Oktober, Viet, Søren Justesen Sørensen [ungkarl, skomagersvend], 22, i Søndergade 22 - søn af vognmand Daniel Sørensen - født i Assens, Caroline Christine Jacobine Henriksen [jomfru], 18, paa Sortebrødre Torv 40 - datter af Frederik Henriksen - født i Odense
1872, 25 Oktober, Viet, Jørgen Christian Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 28, paa Ejby Mark - søn af husmand Hans Jørgensen - født i Allerup, Karen Marie Poulsen [pige], 27, paa Ejby Mark - datter af væver Poul Jørgensen - født i Ullerslev Sogn
1872, 2 November, Viet, Rasmus Jacobsen [ungkarl, skrædder], 38, søn af skrædder Jacob Knudsen - født paa Birkum Mark, Anne Kirstine Hansen [pige], 32, datter af husmand Hans Sørensen - født i Ejby Frue Landsogn
1872, 2 November, Viet, Henrik Christoffer Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 30, paa Gillestedgaard - søn af husmand Hans Chr. Hansen - født i Wiby, Karen Pedersen [pige], 28, paa Gillestedgaard - datter af sømand Peder Andresen - født i Munkebo
1872, 6 November, Viet, Peder Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 32, paa Sortebrødre Torv 5 -søn af væver Hans Petersen- født i Paarup Sogn, Karen født Justesen [enke], 37, i Frederiksgade 48 - født i Wiggerslev
1872, 22 November, Viet, Jørgen Knudsen [ungkarl, tjenestekarl], 37, i Nedergade 37 - søn af Maren Jensen - født i Søndersø, Kirsten Petersen [pige], 30, i Grynhusene 29 - datter af Peter Jensen - født i Wissenberg Sogn
1872, 27 November, Viet, Hans Hansen [enkemand, gaardejer], 45, i Ørbæk - søn af gaardmand Hans Hansen - født i Oure, Georgine Severine Sørensen [jomfru], 33, datter af smed Mads Sørensen - født i Ejby
1872, 29 November, Viet, Hans Frandsen [ungkarl, banebetjent], 26, Horsens - søn af husmand Frands Andreasen - født i Fraugde, Karen Nielsine Andersen [pige], 24, Adamsgade 34 - datter af Anders Albjerg Nielsen - født i Lumby
1872, 4 December, Viet, Anders Larsen [ungkarl, arbejdsmand], 31, Grynhusene 23 - søn af husmand Lars Hansen - født i Stenløse Sogn, Ane Margrethe Volff [enke], 46, Grynhusene 23
1872, 7 December, Viet, Christian Theodor Hansen [ungkarl, smedesvend], 22, Søndergade 22 - søn af smed Mathias Hansen - født i Assens, Anne Johanne Hansen [jomfru], 25, Skræppestræde 32 -datter af arbejdsmand Hans Chr. Hansen-født i Odense
1872, 8 December, Viet, Morten Olsen [enkemand, vejmand], 47, Gillestedhuset - søn af Ole Larsen - født i Eggerslevmagle, Anne Marie Larsen [pige], 30, Gillestedhuset - datter af sidsel Marie Hansdatter - født i Birkende
1872, 14 December, Viet, Carl Ernst Svanberg [ungkarl, smedesvend], 24, St. Jørgensgade 14 - søn af Carl Frederik Svanberg - født i Randers, Rasmine Georgine Henriksen [jomfru], 19, St. Jørgensgade 14 - datter af afd. L. H. Henriksen - født i Rørslev
1872, 26 December, Viet, Anders Madsen [ungkarl, snedkersvend], 31, Nyborg - søn af Inger Nielsdatter - født i Nyborg, Christine Theodora Møller [jomfru], 23, Overstræde - datter af snedkersvend Carl Theodor Møller -født i Odense
1872, 29 December, Viet, Johan Peter Albrecht Roulund [ungkarl, rebslager], 33, paa Sortebrødre Torv 7 - søn af rebsl. Rasmus Roulund - født i Odense, Anne Marie Christiane Albertine Møller [jomfru], 22, Sortebrødre Torv 7-datter af murer Adalbert E. Møller -født i Kjøbenh.
1872, 31 December, Viet, Rasmus Jørgen Nielsen [enkemand, skomager], 66, i St. Jørgensgade 19 - søn af gjørtler Niels Rasmussen - født i Odense, Anne Marie Jørgensen født Andersen [enke], 51, St. Jørgensgade 19 - datter af Maren Jensdatter - født i Odense
1873, 10 Januar, Viet, Anders Christian Pedersen [ungkarl, smedesvend], 29, Orte - søn af Maren Andersen - født i Naarup Skydebjerg Annex, Vilhelmine Johanne Margrethe Kreutzmann [jomfru], 26, datter af hobist Carl Henrik Chr. Kreutzmann - født i Fredericia
1873, 19 Januar, Viet, Frederik Carl Christian Flink [ungkarl, snedkersvend], 22, i St. Jørgensgade 4 - søn af smed Adolph Frederik Flink -født i Odense, Emma Christine Clausen [jomfru], 21, St. Jørgensgade 4-datter af skrædder Chr. August Clausen-født i Odense
1873, 5 Februar, Viet, Peder Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 28, Bangsboder 71 - søn af væver Hans Jacob Clausen - født i Korup, Ane Margrethe Nielsen [enke], 25, Bangsboder - født i Faaborg - enke efter smaakjører Mikkel Nielsen
1873, 1 Marts, Viet, Nicolai Nielsen [ungkarl, skomagersvend], 28, Skræppestræde 6 - søn af skomagersvend Jens Falk Nielsen-født i Odense, Rasmine Caroline Hansen [pige], 39, Skræppestræde 6 - datter af avlskarl Hans Madsen - født i Odense
1873, 15 Marts, Viet, Laurits Schurmann Petersen [ungkarl, skomagersvend], 24, i Skibhusene - søn af korporal Lars Schurmann Petersen -født i Randers, Christiane Theodora Nielsine Ryberg [jomfru], 19, Grynhusene 20 - datter af Christian Ryberg - født i Odense
1873, 28 Marts, Viet, Hans Jørgen Larsen [ungkarl, skibstømrer], 24, i Skibhusene - søn af husmand Hans Jørgen Larsen - født i Wissenberg, Anne Marie Sophie Rasmine Christiansen [pige], 22, i Biskorup - datter af smed Christian Andersen - født i Biskorup
1873, 2 April, Viet, Johannes Nielsen [ungkarl, skomagersvend], 28, i Nyborg - søn af skrædder Andreas Nielsen - født i Svendborg, Henriette Lisette Charlotte Simonsen [jomfru], 25, Overgade 66 - datter af handskem.sv. Jacob Simonsen-født i Kjerteminde
1873, 8 April, Viet, Johan Wich [ungkarl, garver], 29, paa Heden 168 - søn af skræddermester Wilhelm Wich - født i Unterher, Clausine Pedersdatter [jomfru], 22, Nedergade 14 - datter af bødker Peter Christensen - født i Brylle
1873, 16 April, Viet, Johannes Georg Nicolai Ross [ungkarl, dyrlæge], 24, Wamdrup - søn af skolelærer Ditlev Heinrich Ross - født i Engesbølle, Agnes Frederikke Brieghel [frøken], 20, i Kjøbenhavn - datter af sproglærer P. G. Brieghel - født i Taarbæk
1873, 3 Maj, Viet, Jens Rasmussen Nyenstad [ungkarl, tjenestekarl], 35, St. Jørgensgade 5 -søn af hmd. Rasmus Hansen Nyenstad -født i Søllinge, Anne Nielsen [pige], 29, St. Jørgensgade 5 - datter af boelsmand Niels Larsen - født i Jordløse
1873, 4 Maj, Viet, Anders Jørgen Yding Stegmann [ungkarl, handskemager], 38, Sortebrødre Torv 3 - søn af kjøbmand Stegmann - født i Horsens, Caroline Amalie Antonette Poulsen [jomfru], 31, Sortebrødre Torv 3 - datter af smaahandler Poulsen - født i Odense
1873, 7 Maj, Viet, Jesper Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 32, Nørregade 104 - søn af avlsbestyrer Niels Hansen - født i Brændekilde, Maren Christine Hansen [pige], 30, Overgade - datter af Kirstine Knudsdatter - født i Skeby
1873, 10 Maj, Viet, Niels Tange [ungkarl, tjenestekarl], 40, Nørregade - søn af væver Morten Tange - født i Aasum, Karen Margrethe Hansen [pige], 20, Bangsboder 55 - datter af snedker Hans Jørgensen - født i Kjerte Sogn
1873, 12 Maj, Viet, Anders Johansen [ungkarl, tjenestekarl], 26, paa Stærmosegaard - søn af indsidder Anders Johansen - født i Gamtofte, Maren Hansen [pige], 24, i Killerup - datter af Anne Kirstine Larsen - født i Munkebo
1873, 23 Maj, Viet, Mads Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Nørregade 103 - søn af husmand Anders Madsen - født i Biskorup, Anne Sørensen [pige], 29, St. Jørgensgade 20 - datter af husmand Søren Nielsen - født i Aasum
1873, 30 Maj, Viet, Peter Christian Frederik Hay [ungkarl, handelsagent], 29, Vestergade 75 - søn af skovfoged Chr. Hay - født i Østofte, Mathilde Petrea Angelica Andersen [frøken], 19, Nedergade 16 - datter af gjæstgiver Andersen - født i Odense
1873, 5 Juni, Viet, Niels Jacobsen [ungkarl, godsforvalter], 32, Søbygaard i Jylland-søn af bmd. Jacob Johansen Langscheidel -født Wiby, Anne Nielsen [pige], 29, i Ejby - datter af gaardmand Rasmus Nielsen i Ejby - født i Bregnør
1873, 7 Juni, Viet, Niels Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 27, paa Aalykkegaard - søn af Anne Cathrine Madsen - født i Odense, Anne Kirstine Andersen [pige], 23, Frederiksgade 41 - datter af Julia Mathie K. M. Dinesen -født i Odense
1873, 7 Juni, Viet, Hendrik Gundermann Sigvard Sabroe [ungkarl, kapellan], 28, Weilby - søn af forpagter Sabro - født i Bredstrup, Caroline Laurentine Ernstine Jacobsen [frøken], 22, Overgade -datter af kammeraad N. Jacobsen -født Holmegaard ved Nakskov
1873, 4de Juli, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og slagter], 37, af Ullerslev - søn af husmand Hans Johansen - født i Skjellerup, Ane Sørensen [pige], 43, St. Jørgensgade - datter af Ane Jensdatter - født i Gjelsted Sogn
1873, 8de Juli, Viet, Rasmus Andersen [ugift, landmand], 32, af Sanderum - søn af smed Anders Jensen af Gjestelev -født i Gjestelev, Johanne Marie Madsen [pige], 42, Frederiksgade 9 - datter af gaardmand Mads Jensen - født i Vejle
1873, 29de Juli, Viet, Martin Frederik Larsen [ugift, handelsbetjent], 28, i Kjerteminde - søn af ..... - født i Hjallese, Johanne Marie Larsen [jomfru], 19, i Kjerteminde - datter af kjøbmand Nielsen i Kjerteminde - født i Viby
1873, 8de August, Viet, Johannes Knudsen [enkemand, landmand], 42, af Verninge - søn af husmand Knud Jørgensen - født i Fangel, Henriette Sophie Nielsen født Groth [enke], 35, Frue Sogn St. Jørgensgade 2 - datter af Peter Groth - født i Faaborg
1873, 16de August, Viet, Hans Clausen [ungkarl, kusk], 25, Billes Hotel - søn af Johanne Cathrine Hansdatter - født i Sandager, Maren Kirstine Nielsen [pige], 27, Skræppestrædet 13 - datter af Niels Rasmussen - født i Sønder Næraa
1873, 19de August, Viet, Jørgen Christian Jørgensen [ungkarl], 21, Nedergade 12 - søn af tømmersvend Mads Jørgensen - født i Odense, Jørgine Mathilde Hansen [jomfru], 26, Nedergade 12-datter af tøffelmager Hans J. Hansen-født i Frederikshavn
1873, 30te August, Viet, Hans Hansen [ungkarl, skipper], 28, i Veile-søn af skipper Hans Christian Hansen-født i Korndrup Veile Amt, Christine Lovise Ingeborg Marie Nissen [jomfru], 28, Overgade 49 - født i Bastrup
1873, 19de September, Viet, Christian Theodor Nielsen Holst [ungkarl, skomagermester], 26, Vestergade 160 -søn af skomager Christian Josias Holst - født i Odense, Anne Elsine Marie Larsen [jomfru], 22, St. Jørgens Forstad 24 -datter af urtemand Jens Larsen - født i Odense
1873, 20de September, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 27, i Killerup - søn af hmd. Peder Ellegaard Hansen - født i Agedrup, Ane Lisbeth Pedersen [pige], 22, i Killerup - datter af boelsmand Peder Poulsen - født i Overholluf
1873, 23de September, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, stentrykker], 27, i Pjentedam 40 - søn af husmand Rasmus Larsen - født i Rynkeby, Ane Marie Pedersen [jomfru], 24, Pjentedam 40 - datter af husmand Peder Nielsen - født i Vester Hæsinge
1873, 27de September, Viet, Lars Hansen Birch [enkemand, væver], 38, St. Jørgens Mark - stedsøn af hmd. Rasmus Nielsen - født i Hillerslev, Maren Hansen [pige], 29, St. Jørgens Mark - datter af murer Hans Petersen - født i Haarby
1873, 1ste October, Viet, Rasmus Andersen [enkemand, arbeidsmand], 44, Sortebrødre Torv 20 -søn af afd. skræder And. Rasmussen -født Munkebo , Johanne Madsdatter [pige], 56, Grynhusene 23 - datter af gaardmand Mads Larsen - født i Søby
1873, 3die October, Viet, Niels Hansen [ungkarl, gaardeier], 23, i Haarslev - søn af gaardmand Anders Rasmussen - født i Haarslev, Ane Marie Jensen [pige], 27, i Maderup - datter af gaardeier Jens Nielsen -født i Maderup [Særslev]
1873, 8de October, Viet, Rasmus Christian Hansen Langberg [ungkarl, værtshusholder], 36, i Kjøbenhavn-søn af indsidder Hans Rasmussen Langberg -født i Tommerup, Ane Marie Svendsen [jomfru], 29, i Frederiksgade 77 - datter af fabrikarb. Peder Svendsen-født i Odense
1873, 8de October, Viet, Jens Peter Larsen [ungkarl, typograf], 30, Sortebrødre Torv 42 - søn af snedkersvend Peter Larsen - født i Odense, Hanne Christine Petrine Christensen [pige], 25, Sortebrødre Torv - datter af Frederikke Dorthea Larsen - født i Odense
1873, 14de October, Viet, Morten Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Frue Landsogn - søn af husmand Lars Jensen, Caroline Petrine Sørensen født Madsen [enke], 36, Frue Landsogn - født paa Kragsberg Mark - efter arbm. Lars Sørensen
1873, 18de October, Viet, Frederik Petersen [ungkarl, møllerkusk], 28, Veirup Mølle Marslev Sogn -søn af arbm. Peder Pedersen-født Harrendrup, Karen Marie Jensen [enke], 38, paa Eiby Mark - efter husmand Anders Hansen
1873, 21de October, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Torvet 9 - søn af indsidder Christen Rasmussen - født i Vaabensted, Maren Valborg Pedersen, 30, Frederiksgade 67 - datter af Peder Madsen - født i Korup Sogn
1873, 31te October, Viet, Anders Rasmussen [enkemand, steenhugger], 47, Nørrebro 69 - søn af vægter Rasmus Rasmussen - født St. Hans Sogn, Johanne Pedersen [pige], 38, i Eiby - datter af husmand Peder Frederiksen - født i Fraugde Sogn
1873, 4de November, Viet, Fritz Emil Theobald Larsen [ungkarl, snedkersvend], 24, i Nygade 84 - søn af snedkersvend Adam Frederik Larsen - født i Odense, Frantziska Cathrine Jensine Høybye [jomfru], 26, Frue Kirkestræde -datter af hattem. Chr. Hansen Høybye - født i Nyborg
1873, 8de November, Viet, Jørgen Hjæresen [ungkarl, tjenestekarl], 35, St. Jørgens Mark -søn af hmd. Hjære Jørgensen-født paa St. Jørgens Mk., Metteline Larsen [pige], 34, St. Jørgens Mark-datter af husmand Lars Rasmussen - født .....
1873, 8de November, Viet, Hans Peter Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 33, Vestergade 11 - søn af husmand Jens Petersen - født i Vigerslev Sogn, Maren Nielsen [pige], 27, Overgade 58 - datter af boelsmand Niels Knudsen - født i Fraugde
1873, 11te November, Viet, Frits Helmer Benedict Nielsen [enkemand, mursvend], 33, Hans Jensens Stræde 38-søn af skomagersvend F. Nielsen - født i Odense, Henriette Amalie Nielsen [pige], 28, I Overstræde - datter af skomagersvend H. J. Nielsen - født .....
1873, 21de November, Viet, Jørgen Christian Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Nørregade 49 -søn af arbeidsmand Hans Jørgensen -født i St. Knuds Sogn, Frederikke Jørgensen [pige], 23, Adamsgade 5 -datter af Maren Cathrine Jørgensdatter -født Fryberg Mark
1873, 26de November, Viet, Peter Vilhelm Nicolaisen [ungkarl, skomagersvend], 24, Holsedore 8 - søn af arbeidsmand Frits Ludv. Nicolaisen -født i Odense, Anne Marie Jørgensen [jomfru], 20, Nedergade 12 - datter af tømrersvend Mads Jørgensen - født .....
1873, 29de November, Viet, Jens Christian Jensen [ungkarl, skomagermester], 27, Nørregade 24 - søn af væver Steffen Jensen - født i Asperup, Emma Alvine Kreutzmann [jomfru], 23, Møllebrogade 21-datter af hoboist C. Hein. Chr. Kreutzmann-født Aarhus
1873, 13de December, Viet, Johan Carl Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 24, i Killerup - søn af væversvend Ole Madsen - født i Odense, Gjertrud Marie Jeppesen [pige], 31, i Grynhusene 25 - datter af Sophie Hansdatter - født i Fraugde Sogn
1873, 20de December, Viet, Christian Rasmussen (Maegaard) [enkemand, landmand], 41, Kielshøi i Gjelsted -søn af gaardfæster i Kongsted Christian Rasmussen, Thora Camilla Landkilde [frøken], 31, Kielshøi-datter af møller Steffen Chr. Landkilde -født paa Landkildeg.
1873, 21de December, Viet, Niels Hansen [ugift, arbeidsmand], 31, paa St. Jørgens Mark - søn af husmand Hans Adolphsen - født i Bellinge, Kirsten Pedersen [pige], 34, paa Ny Møllegaard - datter af snedker Peder Larsen - født i Sanderum
1873, 23de December, Viet, Lars Rasmus Christian Vischmann [ungkarl, snedker], 27, Fredg. 39 - søn af gartner Anders Terkelsen Vishmann -født Kjerteminde, Karen Sophie Poulsen [jomfru], 25, Fredg. 39 - datter af klodsemager Niels Poulsen - født i Odense
1873, 29de December, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl, mursvend], 40, paa Eiby Mark - søn af indsidder Rasmus Sørensen - født i Fraugde Sogn, Abelone Marie Hansen [pige], 40, paa Eiby Mark - datter af husmand Hans Knudsen - født i Kjølstrup Sogn
1874, 4de Januar, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, arbeidsmand], 24, paa Eiby Mark - søn af Anna Christensdatter -født i Ølgod i Ribe Stift, Johanne Marie Kirstine Hansen [pige], 20, paa Eiby Mark - datter af indsidder Hans Hansen - født i Seden
1874, 7de Januar, Viet, Jens Carl Hansen [skomagersvend, ungkarl], 27, Overgade 61 - søn af skomagermester Anders Hansen - født i Nyborg, Kirstine Jensen [jomfru], 26, Grynhusene 26 - datter af skomagermester Hans Jensen - født i Veile
1874, 25de Januar, Viet, Johan Martin Pedersen [ugift, mursvend], 27, Heden 10 - søn af mursvend Peder Hansen - født i Kjølstrup Sogn, Ane Justine Severine Nielsen Sløk [pige], 26, Eiby Mark - datter af vægter Peter Hansen Sløk - født i Lemvig
1874, 7de Februar, Viet, Johan Valdemar Bruun [ungkarl, kleinsmedsvend], 27, i Slotsgade - søn af kobbersmed Johan Peter Bruun - født i Odense, Marie Petrine Vilhelmine Andresen [jomfru], 20, Skræppestræde 14 - datter af dagleier Lars Andresen - født i Odense
1874, 19de Februar, Viet, Lars Pedersen [ugift landmand], 25, Emtekjær i Tanderup - søn af gaardmand Peder Larsen - født i Gjeldsted, Else Marie Jensen [pige], 24, datter af gaardmand Jens Petersen - født i Tanderup Sogn
1874, 20de Februar, Viet, Rasmus Jørgensen [enkemand, tømmermand], 47, Paaskestrædet 29-30 - søn af Kirstine Rasmusdatter - født i Ubberud, Anne Cathrine Pedersen [pige], 42, i Grønnegade 26 - datter af bmd. Peder Rasmussen - født i Harrendrup
1874, 27de Februar, Viet, Hans Carl Christen Theodor Hermansen [ungkarl, sadelmager], 21, paa Eiby Mark -søn af dugmester Georg Vilhelm Hermansen -født i Odense, Vilhelmine Elise Jensen [pige], 24, paa Eiby Mark -datter af oliemester Andreas Chr. Jensen-født i Horsens
1874, 1ste April, Viet, Carl Christian Nielsen [ungkarl, politibetjent], 28, i Kjøbenhavn - søn af vagtmester Niels Hansen - født i Odense, Oline Marie Pedersen [jomfru], 27, i Ramsherred 57 - datter af avlsmand Lars Pedersen - født i Assens
1874, 4de April, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, mursvend], 23, i Adamsgade 14 - søn af husmand Jørgen Clausen - født i Skamby, Sidsel Jørgensen [jomfru], 24, paa Eiby Mark - datter af husmand Jørgen Nielsen - født i Rolfsted
1874, 17de April, Viet, Hans Christian Larsen [enkemand, husmand], 54, i Fangel - søn af husmand Lars Pedersen - født i Veilby, Caroline Marie Kirstine Hansen [pige], 40, i Møllebrogade - datter af hmd. Hans Jørgensen - født i Nørre Lyndelse
1874, 18de April, Viet, Morten Nielsen [ungkarl, landmand], 26, i Frederiks Forstad 80 - søn af hmd. Niels Larsen - født i Thurup, Jensine Christine Petrine Frederiksen [jomfru], 22, Frederiks Forstad 80 - datter af arbm. Fr. Christensen - født i Odense
1874, 18de April, Viet, Hans Peter Ferdinand Langsted [ungkarl, maskinarbeider], 24, Søndergade 21 -søn af strømpevæver Andreas L. Langsted -født Gjentofte, Ane Oline Iversen [jomfru], 23, St. Jørgens Forstad 5 -datter af snedkersvend Iversen - født paa Samsø
1874, 28de April, Viet, Georg Ilse Bech [ungkarl, photograph], 23, i Vestergade 7 - søn af malermester Carl Adolph Bech - født i Odense, Adelaide Louise Augusta Hoffmann - Büchler [frøken], 18, i Nedergade 30 - datter af berider Carl Hoffmann - født i Kjøbenhavn
1874, 30te April, Viet, Knud Hansen [ungkarl, gaardskarl], 30, Frederiksgade - søn af indsidder Hans Knudsen - født i Fraugde, Christiane Hansen [pige], 28, Overgade 49 - datter af husmand Hans Christensen - født i Høiby
1874, 2den Mai, Viet, Rasmus Olsen [ungkarl, banearbeider], 33, Grønnegade - søn af Birthe Knudsdatter - født i Odense Frue Sogn, Anne Mortensen [pige], 20, St. Jørgens Forstad - datter af dagleier Lars Mortensen -født i Odense
1874, 6te Mai, Viet, Peder Andersen Nørbo [enkemand, arbeidsmand], 28, St. Jørgens Mark - søn af inds. Anders Pedersen Nørbo -født i Hveisel, Nielsine Rasmine Knudsen [pige], 23, St. Jørgensgade 24 - datter af dagleier Knud Larsen - født i Odense
1874, 9de Mai, Viet, Hans Carl Vilhelm Hansen [ungkarl, skomager], 27, Nørregade - søn af Elise Marie Olsen - født i St. Knuds Sogn, Anne Kirstine Jensen [jomfru], 27, i Fredg. 5 - datter af indsidder Jens Larsen - født i Munkebo
1874, 16de Mai, Viet, Christian Asmussen [enkemand, banearbeider], 24, Eiby Mark - søn af Hans Peter Asmussen - født i Kliplev i Slesvig, Maren Hansen [pige], 19, Eiby Mark - datter af husmand Hans Hansen - født i Vissenbjerg
1874, 16de Mai, Viet, Henrik Sophus Jakobsen [ungkarl, tjener], 25, paa Løveapotheket -søn af arbm. Jacob Chr. Henriksen -født Frue Sogn, Anne Petrine Marie Hansen [jomfru], 24, i Eiby - datter af husmand Andreas Hansen - født i Eiby
1874, 2 Mai, Viet, Frederik Ferdinand Hansen [ugift, tømrer], 35, paa Vedelsborg - søn af indsidder Hans Frederik Hansen - født i Aasum, Sidsel Knudsen [pige], 34, paa Cathedralskolen - datter af aftm. Knud Rasmussen -født Høirup Mark
1874, 23de Mai, Viet, Hans Christian Rasmussen [enkemand, mursvend], 33, Fredg. 42 - søn af husmand Rasmus Hansen - født i Næsbyhoved Broby, Anne Cathrine Jørgensen [pige], 32, Fredg. 13 - datter af væver Jørgen Larsen - født i Korup
1874, 25de Mai, Viet, Vilhelm Sophus Frederik Neess [ungkarl, detailhandler], 26, i Middelfart - født i Middelfart, Emma Vilhelmine Petrine Lassen [jomfru], , Middelfart -datter af comsumtionsbetj. Lars P. Lassen -født i Slagelse
1874, 6te Juni, Viet, Hans Peter Madsen [ungkarl], 29, paa Løveapotheket - søn af dagleier Mads Petersen - født i Odense, Caroline Andersine Margrethe Svendsen [pige], 22, Fredg. - datter af fabrikarbeider Peter Svendsen - født i Odense
1874, 10de Juni, Viet, Hans Frederik Andersen [ungkarl, arbeidsmand], 30, Fredg. 35 - søn af indsidder Anders Andersen - født i Herrested, Maren Larsen [pige], 32, Skræppestræde - datter af Anne Margrethe Poulsdatter - født i Odense
1874, 27de Juni, Viet, Carl Emil Theodor Bruun [ungkarl, kleinsmed], 24, Grynhusene 31 - søn af kobbersmed Johan Peter Bruun - født i Odense, Trine Hansine Andersen [jomfru], 23, Grynhusene 31 - datter af skomagersvend Rasmus Andersen -født i Odense
1874, 16de Juli, Viet, Hans Christian Pedersen [ungkarl, gaardeier], 35, Mosegaard i Eiby Mark -søn af gmd. Peder Frandsen - født i Vissenbjerg, Ane Oline Kirstine Broch [jomfru], 30, Mosegaard - datter af felbereder Chr. Jacobsen Broch - født Svendborg
1874, 25de Juli, Viet, Peter Ludvig Frederik Petersen [ungkarl, snedkersvend], 22, Ramsherred 51 - søn af snedkermester Peter Petersen - født i Odense, Antonie Henriette Hansen [jomfru], 20, Ramsherred 51 - datter af husmand Jens Hansen - født i Odense
1874, 25de Juli, Viet, Carl Mathias Andreas Vilhelmsen [ungkarl, slagter], 22, Eiby Mark - søn af Maren Petrine Meier - født i Odense, Ane Cathrine Hansen [jomfru], 23, Eiby Mark - datter af tømmersvend Lars Christian Hansen -født i Odense
1874, 5te August, Viet, Christian August Carl Johan Schneider [ungkarl, snedkersvend], 27, St. Jørgensgade 28-søn af vagtmester E. A. T. Schneider -født i Aarhus, Anne Cathrine Hansen [pige], 37, St. Jørgensgade 28 - datter af Ane Kirstine Jørgensen - født i Odense
1874, 5te August, Viet, Peter Larsen [ungkarl, gartner], 27, Søholdt ved Maribo - søn af Karen Kirstine Eriksen - født i Lumby Sogn, Emma Cecilie Vilhelmine Blomberg [jomfru], 32, Ramsherred 51-datter af toldbetjent Jacob Vilh. Blomberg -født Faaborg
1874, 22de August, Viet, Hans Christian Nissen [ungkarl, grovsmed], 24, Vindegade 67 - søn af Hansine Kristine Holst - født i Kjerteminde, Maren Kirstine Jørgensen [pige], 28, Grynhusene 8 - datter af Christiane Pedersdatter - født i Korup Sogn
1874, 21de September, Viet, Jens Knudsen [ungkarl, smaakjører], 30, Sortebrødre Torv 47 - søn af indsidder Niels Knudsen - født i Odense, Dorthe Marie Jensen [pige], 21, Sortebrødre Torv 47 - datter af hmd. Jens Jørgensen - født i S. Høirup
1874, 26de September, Viet, Måns Hansson [ungkarl, gartner], 45, Fraugde Kjærby - søn af karabinier Hans Månsson Krues - født Skaane, Karen Hansdatter [enke], 42, Fraugde - datter af bødker Hans Rasmussen - født i Fraugde Sogn
1874, 10de October, Viet, Jens Christian Marius Edvard Rentzius Sørensen [ungkarl, væver], 23, Adamsgade 42 - søn af væversvend Søren Sørensen - født i Horsens, Anne Marie Nielsen [pige], 22, Adamsgade 42 - datter af arbeidsmand Niels Hansen - født i Flødstrup
1874, 11te October, Viet, Jens Jørgensen (Busch) [ungkarl, kusk], 32, Nedergade - søn af husmand Jørgen Jensen - født i Haarslev Sogn, Karen Rasmussen [jomfru], 28, Nedergade - datter af gaardmand Rasmus Hansen - født i Ferritslev
1874, 18de October, Viet, Lars Jørgensen Parbst [ungkarl, slagter], 24, Slagelse - søn af kjøbmand Lars Jørgensen Parbst - født i Slagelse, Augusta Camilla Rasmussen [jomfru], 25, Overgade 42 - datter af skomagermester Rasmus Rasmussen -født i Odense
1874, 21de October, Viet, Lauritz Hansen [ungkarl, landmand], 24, Allerup - søn af gaardeier Hans Hansen - født i Allerup, Anne Cathrine Jensen [jomfru], 22, Killerup - datter af gaardeier Jens Larsen - født i Killerup
1874, 24de October, Viet, Hans Peter Friedrich Fischer [ungkarl, maskinarbeider], 25, Kongensgade 91 - søn af Ole Christian Fischer - født i Flensborg, Christiane Cathrine Johansen [jomfru], 20, Fredg. 37 - datter af mursvend Frederik Ludvig Johansen -født i Odense
1874, 31te October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, portør], 37, Nyborg - søn af husmand Peder Sørensen - født i Rønninge Sogn, Sara Kirstine Petersen [jomfru], 24, Adamsgade 33 - datter af arbmd. Peter Jacobsen Ernst - født Reistrup
1874, 31te October, Viet, Jens Carl Laurits Jensen [ungkarl, detaillist], 30, Vestergade 79 - søn af garver Jørgen Jensen - født i Odense, Mette Marie Rasmussen [jomfru], 32, Fredg. 18 - datter af husmand Rasmus Jespersen - født i Ubberud
1874, 31te October, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl, klodsemager], 36, Nørrebro 14 - søn af boelsmand Anders Jørgensen - født i Vissenbjerg, Maren Mariane Orup [pige], 27, Grynhusene 29 - datter af gartner Chr. Orup - født i Ryslinge
1874, 31te October, Viet, Otto Hellesen [ungkarl, møllefæster], 31, Ellested Sogn - søn af møller Helle Eriksen - født i Ellested, Anne Jørgine Charlotte Agerup [jomfru], 26, Bogense - datter af kjøbmand Jens Hermann Agerup - født i Bogense
1874, 4de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, mursvend], 25, Kongensgade 8 - søn af gaardmand Hans Johansen - født i Vigerslev Sogn, Karen Marie Larsen [pige], 25, Frederiksgade 59 - datter af husmand Lars Hansen - født i Kindstrup
1874, 6te November, Viet, Niels Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 35, Nørregade 29 - søn af husmand Hans Nielsen - født i Skeby Sogn, Ane Marie Madsen [pige], 28, Sortebrødre Torv 44 - datter af gmd. Mads Andersen - født i Orte
1874, 7de November, Viet, Viggo Alfred Ernst Henriksen [ungkarl, cigarmager], 28, Mellemstræde 76 - søn af gartner Rasmus Henriksen - født i St. Knuds, Caroline Sophie Caspersen [jomfru], 29, Overgade 39 - datter af væver Casper Hansen - født i Vigerslev Sogn
1874, 7de November, Viet, Jens Nordtorup Hein [ungkarl, sadelmager], 28, Dalum - søn af snedker Thomas Hendrik Hein - født i St. Knuds Sogn, Julie Marie Clausen [jomfru], 23, Overgade - datter af arbeidsmand Claus Mortensen - født i Odense
1874, 7de November, Viet, Christian Bahr [ungkarl, sadelmager], 26, Gislev - søn af sadelmager Lars Nielsen Salomon Bahr - født i Assens, Ane Marie Hansen [jomfru], 23, paa Løveapotheket - datter af dagleier Hans Andresen - født i Odense
1874, 8de November, Viet, Jens Larsen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Fredg. 46 - søn af Anne Johanne Rasmusdatter - født i Vissenbjerg Sogn, Ane Marie Pedersen [pige], 22, Fredg. 46 - datter af husmand Peder Nielsen - født i Fraugde Sogn
1874, 14de November, Viet, Jacob Jensen [enkemand, værtshusholder], 47, Sortebrødre Torv 27 - søn af boelsmand Jens Nielsen -født i Skydebjerg, Ane Cathrine Petersen [pige], 26, Sortebrødre Torv 27-datter af Johanne Kirst. Hansdatter-født i Ubberud
1874, 14de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, banearbeider], 22, Eiby Mark - søn af husmand Hans Hansen - født i Vissenbjerg, Ane Marie Hansen [pige], 28, paa Eiby Mark - datter af ..... - født i Asperup Sogn
1874, 17de November, Viet, Carl Christian Henriksen [ungkarl, kelner], 22, Bellevue ved Kjøbenhavn -søn af væversvend H. Henriksen -født i Odense, Marie Cathrine Andersen [jomfru], 25, Sortebrødre Torv 36 -datter af hmd. Anders Christensen - født Verninge
1874, 20de November, Viet, Hans Jensen [ungkarl, landmand], 33, Seerup Søndersø - søn af gaardmand Jens Larsen - født i Søndersøe Sogn, Stine Marie Christiansen [jomfru], 32, Søndersøe - datter af gaardmand Christian Andersen - født i Søndersøe
1874, 21de November, Viet, Mads Hansen [ungkarl, gaardeier], 37, Fraugde - søn af gaardmand Hans Hansen - født i Fraugde, Anne Kirstine Hansen [jomfru], 32, Killerup - datter af gaardmand Hans Nielsen - født i Killerup
1874, 21de November, Viet, Hans Christian Frederiksen [ungkarl, slagtersvend], 27, Sortebrødre Torv 9 - søn af Ane Marie Hansen - født i St. Knuds Sogn, Maren Cathrine Christiansdatter [jomfru], 24, Sortebrødre T. 9-datter af Chr. Christensen Jørgensen-født Næsbyhoved.
1874, 22de November, Viet, Niels Christian Eriksen [ungkarl, smedesvend], 23, Fredg. 56 - søn af grovsmed Peder Eriksen - født i Odense, Anne Marie Knudsen [jomfru], 22, Fredg. 67 - datter af Karen Olsen - født i Revninge
1874, 11te December, Viet, Rasmus Ploug [ungkarl, kjøbmand], 32, Naarup i Verninge - søn af gmd. Michael Rasmussen - født i Brylle Sogn, Clausine Nielsen [jomfru], 26, Brylle - datter af gaardmand Niels Petersen - født i Brylle
1874, 23de December, Viet, Peter Ferdinand Oliver Petersen [ungkarl, handskemagersvend], 24, Nyborg - søn af Jens Petersen i Skibbinge - født i Kjøbenhavn, Christiane Marie Jensen [jomfru], 24, Vestergade 13 - datter af arbeidsmand Christen Jensen - født i Odense
1875, 1ste Januar, Viet, Peter Petersen [ungkarl, kjøbmand], 23, Aarup - søn af skomager Peter Petersen - født i ..ars, Esmine Caroline Petrine Lemke [jomfru], 25, Frederiks Forstad 101 - datter af Margrethe Madsen - født i Braband
1875, 29de Januar, Viet, Søren Mathiasen [ungkarl, gaardmand], 27, Saaderup Mark i Kullerup-søn af gmd. Mathias Rasmussen -født Kullerup, Maren Rasmussen [jomfru], 19, Bellinge - datter af gaardmand Rasmus Hansen - født i Brendekilde Sogn
1875, 5te Februar, Viet, Johan Christiansen [ungkarl, smed], 22, i Biskorup - søn af smed Christian Andersen - født i Biskorup, Anne Kirstine Elisabeth Christensen [pige], 23, i Fredg. 66 - datter af handskemager Christensen - født i Odense
1875, 17de Feburar, Viet, Lars Peter Johansen [ungkarl, arbeidsmand], 30, Fredg. 60 - søn af husmand Johan Henriksen - født i Dalum, Gjertrud Marie Nielsen [pige], 25, Sortebrødre Torv 12 - datter af indsidder Niels Larsen - født i Lumby
1875, 14de Februar, Viet, Andreas Conrad Christiansen [ungkarl, snedker], 23, i Kjøbenhavn - søn af tømrerm. Christian Carlsen - født Trøstrup Korup, Petrine Josefine Nielsen [jomfru], 19, i Stige Lumby Sogn - datter af arbm. Niels Petersen - født i Horsens
1875, 28de Februar, Viet, Aleth Carl Jørgen Muderspach [ungkarl, handskemager], 23, i Nyborg - søn af veibetjent Carl Edvard Muderspach - født i Hjørring, Laurine Petrine Sørensen [jomfru], 30, i Ramsherred 53 - datter af husmand Søren Hansen - født i Munkebo Sogn
1875, 20de Marts, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, møllersvend], 28, Hollufgaards Mølle -søn af tjenestek. Niels Chr. Hansen-født i Fraugde, Ane Marie Hendriksen [jomfru], 30, i Nedergade 12 - datter af husmand Hendrik Jørgensen - født i Veile
1875, 24de Marts, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl, landmand], 24, i Davinde - søn af gaardmand Peder Hansen - født i Allerup Pastorat, Anne Cathrine Rasmussen [jomfru], 23, i Vigerslev - datter af møller Rasmus Andersen - født i Vigerslev Sogn
1875, 10de April, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 25, Nordby Kjærum Sogn - søn af tjenestekarl Hans Nielsen - født i Kjærum, Ane Kirstine Hansen [pige], 24, i Overgade 46 - datter af husmand Hans Larsen - født Ørsbjerg i Kjerte
1875, 17de April, Viet, Julius Lund [ungkarl, handelsfuldmægtig], 25, i Vestergade - søn af skomager Carl Hansen Lund - født i Snøde, Juliane Kirstine Hansen [jomfru], 32, i Overgade 24 - datter af smaahandler Anders Hansen - født i Odense
1875, 20de April, Viet, Paul Nielsen [ungkarl, seminarist], 27, søn af væver Jens Knudsen Nielsen Skau - født i Gammelkædeslev, Hanne Jacobine Nørballe [jomfru], , Frue Præstegaard - datter af gmd. Hans Jacobsen Nørballe - født i Halk
1875, 21de April, Viet, Carl Andreas Juul [ungkarl, kjøbmand], 29, Nykjøbing paa Falster -søn af toldass. Andreas Vil. Juul -født i Veile, Marie Emerenzia Tychsen [frøken], 27, i Overgade - datter af bagerm. Christian C. Tychsen - født i Flensborg
1875, 23de April, Viet, Carl Petersen [ungkarl, udsalgsbestyrer], 40, Vestergade 93 - søn af skomagermester Povl Petersen - født i Odense, Ane Marie Madsen [jomfru], 37, Brogade 20 - datter af Caorline Marie Rasmussen - født i Søndersø Sogn
1875, 30te April, Viet, Lars Hansen [ungkarl, klodsemager], 30, Fredg. 64 - søn af arbeidsmand Hans Larsen - født i Ruege Sogn, Anne Marie Nielsen [jomfru], 31, paa Frøkenklostret -datter af smed Stephanus Nielsen -født i Kjølstrup
1875, 30te April, Viet, Knud Marius Rasmussen [ungkarl, fabrikant], 24, i Kjøbenhavn - søn af smedemester Chr. Rasmussen - født i St. Knuds, Rosa Hoffmann Büchler [frøken], 26, i Nedergade - datter af kunstberider Carl Hoffmann - født i Odense
1875, 1ste Mai, Viet, Christian Sophus Martin Petersen [ungkarl, snedkersvend], 29, Ramsherred 51 - søn af snedkersvend Peter Petersen -født St. Hans Sogn, Hansine Abeline Marie Petersen [jomfru], 25, Vestergade 106 -datter af skomagerm. Hans Chr. Petersen-født St. Hans
1875, 4de Mai, Viet, Christian Julius Jonassen [ungkarl, bager], 35, Tulstrup Sogn - søn af skræder Anders Jonassen - født i Høver, Mathilde Louise Andersen [jomfru], 26, Overgade 64 - datter af væver Anders Andersen - født i Vor Frue Sogn
1875, 4de Mai, Viet, Hans Christian Jacobsen [ungkarl, kusk], 31, Frederikslund i Ørsted-søn af Ane C. Christiansdatter-født N. Lyndelse, Karen Christine Jensen [pige], 23, Pjentedam 47 - datter af forpagter Søren Jensen - født i Tommerup
1875, 7de Mai, Viet, Johan Casper Frederik Hansen [ungkarl, landmand], 30, i Kjerte - søn af gaardmand Niels Hansen - født i Kjerte Sogn, Cathrine Christine Pedersen [jomfru], 31, Overgade 23 - datter af murer P. Pedersen - født i Kolding
1875, 14de Mai, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl, arbeidsmand], 23, St. Knuds Sogn - søn af husmand Morten Jensen - født i Uggerløse, Caroline Knudsen [pige], 23, Fredg. 71 - datter af husmand Knud Nielsen - født i Sønder Næraa
1875, 15de Mai, Viet, Hans Langkilde Lollesgaard [ungkarl, forpagter], 31, Hedevigslund - søn af proprietair Lollesgaard - født i St. Hans Sogn, Laura Sophie Kirstine Poulsen [frøken], 28, Overgade 49 - datter af kjøbmand Knud Christian Poulsen -født i Odense
1875, 15de Mai, Viet, Niels Madsen [ungkarl, smaakjører], 26, Nedergade 37 - søn af Johanne Marie Nielsdatter - født i Odense, Ane Cathrine Johansen [pige], 25, St. Jørgens Mark-datter af væver Johannes Christoffersen-født Allested
1875, 21de Mai, Viet, Peter Nicolai Brandt Møller [ungkarl, fotograf], 30, i Kjøbenhavn - søn af bagermester Ludvig Møller - født i St. Hans Sogn, Marie Sophie Jørgensen [jomfru], 30, i Overgade - datter af mursvend Jørgen Jørgensen -født i Vor Frue Sogn
1875, 22de Mai, Viet, Peder Thomassen [ungkarl, kjøbmand], 29, i Nyborg - søn af Marie Pedersdatter - født i Herrested Sogn, Cathinka Marie Andersen [jomfru], 22, Brogade 21 - datter af uhrmager Henrik Theodor Andersen -født i Odense
1875, 27de Mai, Viet, Sophus Arnold Lund [ungkarl, kjøbmand], 39, i Kjøbenhavn - søn af forpagter Andreas Martin Lund - født i Tersløv, Gine Andrea Emilie Kühle [frøken], 31, i Assens - datter af Frederik Vilhlem Kühle - født i Asmild Sogn
1875, 28de Mai, Viet, Ole Jørgensen [ungkarl, inddæmningsarbeider], 36, Baagø i Skeby - søn af hmd. Jørgen Christiansen - født i Harrendrup, Ane Marie Andersdatter [enke], 50, paa Bagø - enke efter boelsmand Hans Nielsen - født i Skeby Sogn
1875, 10de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, snedker], 31, i Kjøbenhavn - søn af hmd. Rasmus Frederiksen - født i Nørre Lyndelse, Hansine Christine Hansen [jomfru], 23, Fredg. 65 - datter af husmand Hans Nielsen - født i Nørre Lyndelse
1875, 14de Juni, Viet, Andreas Hansen [ungkarl, landmand], 22, i Høiby - søn af husfæster Hans Andresen - født i Vor Frue Landsogn, Rasmine Larsen [pige], 22, i Kragsbjerghuset - datter af indsidder Lars Frederik Hansen - født ..
1875, 17de Juni, Viet, Mads Andersen Madsen [ungkarl, kjøbmand], 40, Søndergade 15 - søn af brændevinsbrænder Anders Madsen - født i Odense, Ane Marie Knudsen [jomfru], 34, St. Jørgensgade 22 - datter af boelsmand Knud Jeppesen -født i Ubberud
1875, 31te Juli, Viet, Johan Christoffer Dreier [ungkarl, væver], 32, i Klaregade 30 - søn af spekhøker Carl Dreier - født i Faaborg, Ingeborg Christiane Ejgaard [jomfru], 27, i Overgade 64 - datter af rebslager Rasmus Ejgaard - født i Bogense
1875, 4de August, Viet, Niels Frederik Fabricius Thrane [ungkarl, slagter], 26, i Overgade 67 - søn af skom. Ole Thrane - født i Odense, Hansine Hansen [jomfru], 25, i Overgade 67 - datter af Olavi Gregersine Panduro - født i Wiby
1875, 6te August, Viet, Hans Peter Jørgensen [ungkarl, stenhuger], 31, af Odense, Anne Andersen [pige], 47, Heden 48 - datter af Karen Andersdatter - i Castel Herrested Sogn
1875, 7de August, Viet, Niels Madsen [ungkarl, skibstømrer], 26, Skræppestrædet 24 - søn af væver Mads Nielsen - født i Stubberup Sogn, Antonette Marie Hansen [jomfru], 22, Skræppestrædet 24 - datter af dagleier Rasmus Hansen - født i Odense
1875, 21de August, Viet, Frits Alfred Ryberg [ungkarl, sømand], 26, i Grynhusene - søn af smed Christian Ryberg - født St. Knuds Sogn, Anne Marie Hansen Dyreborg [pige], 24, Grynhusene-datter af skibstømrer H. J. Rasmussen Dyreborg-født Faaborg
1875, 27de August, Viet, Valdemar Christensen [ungkarl, sagfører], 28, i Bogense -søn af fuldmægtig Jens P. Fischer Christensen -født Bogense, Christine Johanne Margrethe Høeg [jomfru], 29, Nedergade - datter af barber Hans Christian Høeg - født i Odense
1875, 29de September, Viet, Jens Christian Larsen [ungkarl, møller], 25, i Brylle - søn af møller Lars Jørgensen - født i Hillerslev Sogn, Johanne Hansen [jomfru], 23, i Brylle - datter af gaardmand Hans Christensen - født i Hillerslev
1875, 2den October, Viet, Peder Carlsen [enkemand, husmand], 50, i Overholluf - søn af husmand Carl Nielsen - født i Fraugde Sogn, Maren Kirstine Andreasen [pige], 41, i Eiby - datter af husmand Andreas Hansen - født i Vor Frue Sogn
1875, 23de October, Viet, Jørgen Christian Rasmussen [ungkarl, tømrer], 26, Ramsherred 47 - søn af husmand Rasmus Madsen - født i Veflinge Sogn, Ane Frederiksen [jomfru], 34, Ramsherred 47 - datter af inds. Frederik Chr. Poulsen - født i Frørup
1875, 23de October, Viet, Jens Feddersen [ungkarl, skomager], 36, Mellemstræde 15-søn af skom. Jens Feddersen-født i Bredstedt i Slesvig, Ane Marie Petersen [jomfru], 32, Sortebrødre Torv 12 - datter af dagl. Peder Nielsen - født i Svendborg
1875, 26de October, Viet, Niels Julius Jørgen Petersen [ungkarl, slagter], 21, Nyborg Landevei -søn af arbeidsmand Hans Jørgen Petersen-født i Odense, Petrine Mathilde Rasmussen [pige], 20, Nyborg Landevei - datter af indsidder Peter Rasmussen - født i Troense
1875, 27de October, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl, kjøbmand], 25, Nørregade 47 - søn af boelsmand Jørgen Andersen - født i Brendekilde, Jensine Christiansen [jomfru], 23, Overgade 54 - pleiedatter af skolelærer Hansenmeyer - [Kjøbenhavn]
1875, 29de October, Viet, Carl Hannibal Hansen [ungkarl, architekt], 21, i Kjøbenhavn - søn af mursvend Carl Andreas Hansen - født [Kjøbenhavn], Hansine Amalie Jørgensen [jomfru], 25, Stærmosegaard - datter af beslagsmed Anders Jørgensen - født i Odense
1875, 2den November, Viet, Andreas Edvard Hansen [enkemand, malersvend], 33, St. Jørgensgade 9 -søn af tjenestek. Christen Hansen -født i Helsingør, Caroline Clausen [pige], 29, Nedergade 33 - datter af husmand Claus Jørgensen - født i H...
1875, 3die November, Viet, Hans Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 28, i Eiby - søn af ugift Maren Dorthea Larsdatter - født i Hjorslev, Ane Marie Larsen [pige], 30, i Eiby - datter af husmand Lars Rasmussen - født i Sønder Næraa Sogn
1875, 5te November, Viet, Claus Sørensen [ungkarl, væversvend], 29, i Horsens -søn af husfæster Søren Clausen -født i Bredsten i Veile Amt, Ingeborg Johanne Marie Mortensen [jomfru], 32, Vestergade - datter af tjenestekarl Hans Mortensen - født i Holbæk
1875, 10de November, Viet, Magnus Eduard Alexander Haslund [ungkarl, reservelæge, dr. med.], 31, Communehosp i Kjøbenhavn-søn af malerm. Ole H. Haslund-født Kjøbenhavn, Ingeborg Frederikke Hein [frøken], 20, Overgade - datter af praktiserende læge Soph. Chr. J. Hein-født Odense
1875, 10de November, Viet, Peter Severin Mortensen [ungkarl, guldsmed], 28, Vestergade 34-søn af propr. Mortensen til Gl. Møllegaard -født Paarup, Rasmine Hansen [jomfru], 25, paa Møllegaard - datter af møllersvend Hans Chr- Hansen -født i Odense
1875, 12te November, Viet, Christen Emil Petersen [ungkarl, gartner], 21, Grynhusene 29 - søn af arbeidsmand Jacob Petersen - født i Odense, Maren Dorthea Jensen [pige], 22, Grynhusene - datter af arbeidsmand Mikkel Jensen - født i Odense
1875, 25de November, Viet, Henrik Petersen [ungkarl, bødkersvend], 25, Fredg. 57 - søn af bødkersvend Stephani Petersen -født i Vor Frue Sogn, Juliane Dorthea Bärenholdt [jomfru], 22, Fredg. 40 - datter af husmand Christian Bärenholdt - født i Svendstrup
1875, 26de November, Viet, Hans Christian Frederik Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 30, St. Jørgens Mark -søn af Juliane Margrethe Hansen - født St. Hans Sogn, Marie Elisabeth Nielsen [pige], 34, St. Jørgens Mark -datter af Marie Cathr. Andreasdatter -født i Bogense
1875, 3die December, Viet, Carl Christian Jørgensen [ungkarl, snedker], 23, Asylgade 28 - søn af prof.. Rasmus Jørgensen - født i Odense, Catarine Hansine Christine Høybye [jomfru], 23, Frue Kirkestræde -datter af hattemager Chr. Hansen Høybye -født Nyborg
1875, 10de December, Viet, Ole Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 25, St. Jørgens Forstad 52 -søn af bmd. Hans J. Pedersen - født Middelfart, Marie Dorthea Zangel [syjomfru], 33, St. Jørgens Forstad 52-datter af snedker Henrik Zangel -født Brenderup
1875, 20de December, Viet, Niels Hansen [enkemand, arbeidsmand], 59, Skræppestræde 29 - søn af dagleier Hans Nielsen - født i Odense, Karen Larsdatter [pige], 50, Skræppestrædet 29 - datter af huusmand Lars Sørensen - født i Asperup
1875, 24de December, Viet, Hans Christian Henrichsen [ungkarl, murersvend], 33, Adamsgade 48 - søn af indsidder Henrich Madsen - født i Søndersø, Inga Stina Johannesdotter [pige], 23, Adamsgade 48 - født i Hjelmfryds Sogn i Jønkjøping Len
1875, 25de December, Viet, Valdemar Olaf Kaas Assam [ungkarl, fabrikant], 25, i Kjøbenhavn - søn af kunstdreier Assam i Odense, Alba Mathilde Christiansen, 24, i Eiby - datter af skolelærer Christiansen i Eiby
1875, 26de December, Viet, Hans Vilhelm Andersen [ungkarl, skrædersvend], 23, i Fraugde - søn af murer Anders Larsen - født i Fraugde, Christiane Sørensen [pige], 25, Fredg. 56 - datter af indsidder Søren Larsen - født i Fraugde
1876, 8de Januar, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, former], 27, Fredg. 40 - søn af gaardmand Jørgen Rasmussen -født i Ørsted Vejle Amt, Maren Jørgensen [jomfru], 27, Overgade 59 - datter af hmd. Jørgen Hansen -født i Veile Svendborg Amt
1876, 12te Januar, Viet, Hans Peter Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Adamsgade 44 - søn af ugift Trine Gram - født i Bogense, Anne Kirstine Mathea Madsen [pige], 21, Adamsgade 44 - datter af murersvend Hans Madsen - født i Vor Frue Sogn
1876, 12te Januar, Viet, Christopher Jensen [ungkarl, meierist], 27, Frøbjerg Orte Sogn - søn af indsidder Jens Pedersen - født i Sæby Sogn, Sophia Madsen [pige], 26, Eiby - datter af gaardeier Mads Rasmussen - født i Eiby
1876, 16de Januar, Viet, Jens Ludvig Petersen [ungkarl, lithograf], 26, Nørregade 30 -søn af kaffeskjænker H. Chr. N. Petersen - født Kjøbenh., Laura Vilhelmine Frederikke Andersen [jomfru], 20, Nedergade 28 - datter af mursvend Niels Andersen - født i Odense
1876, 25de Januar, Viet, Niels Christen Frederiksen [ungkarl, slagtersvend], 28, Fred. Forstad 80-søn af arbeidsmand Fred. Christiansen - født Vor Frue, Maren Cathrine Nielsen [jomfru], 24, Fred. Forstad 80 - datter af hmd. Niels Jensen - født i Verninge
1876, 29 Januar, Viet, Hans Christiansen [ungkarl, tømrer], 25, Fredg. 60 - søn af indsidder Christian Hansen - født i Vor Frue Sogn, Johanne Jensine Laurentine Rasmussen [pige], 23, Fredg. 60 - datter af skræder Rasmus Nielsen - født i Killerup
1876, 30 Januar, Viet, Friedrich August Hollmann [ungkarl, teglarbeider], 27, St. Jørgens Mark-søn af arb. Jobst H. C. Hollmann - født i Wärenstrup, Karen Madsen [pige], 26, St. Jørgens Mark - datter af tømrersvend Mads Jørgensen - født Fraugde
1876, 2den Februar, Viet, Peter Vilhelm Jensen [ungkarl, tømrer], 24, Trækbanen 4 - søn af vægter Jens Hansen - født i Odense, Maren Cathrine Nielsen [pige], 29, Skræppestræde 29 - datter af vægter Niels Petersen - født i Odense
1876, 12te Februar, Viet, Niels Jørgen Larsen [ungkarl, landmand], 23, Nørregade - søn af husmand Lars Jørgensen - født i Gjelsted, Karen Larsine Jensen [pige], 23, i Comediehuset - datter af smed Jens Larsen - født i Fangel
1876, 19de Februar, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Eiby - søn af boelsmand Jørgen Hansen - født i Allested, Anne Marie Hansen [pige], 26, Blangstedgaard - datter af boelsmand Hans Jørgensen - født i Brenderup
1876, 27de Februar, Viet, Carl Vilhelm Nielsen [enkemand, arbeidsmand], 43, Nederg. 26 - søn af Maren Nielsdatter - født i Vor Frue Sogn, Maren Christophersen [enke], 49, Nedergade 26 - datter af Christopher Hansens enke - født i Davinde
1876, 2den Marts, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, væver], 25, Eiby - søn af husmand Niels Hansen - født i Eiby, Anne Johanne Nielsen [pige], 21, Eiby - datter af husmand Niels Hansen - født i Eiby
1876, 18 Marts, Viet, Anders Johansen [ungkarl, arbeidsmand], 25, Skræppestræde 4 - søn af ugift Gjertrud Andersdatter - født i Søsøby, Mette Kirstine Hansine Nielsen [enke], 35, Skræppestrædet 4 - datter af husmand Mads Hansen - født i Særslev
1876, 18 Marts, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, murermester], 37, Eiby Mark - søn af husmand Hans Henriksen - født i Orte, Karen Kirstine Rasmussen [jomfru], 27, Eiby Mark - datter af smed Rasmus Hansen - født i Veile Sogn
1876, 18 Marts, Viet, Peder Madsen [formand, enkemand], 49, St. Jørgens Mark - for Stoppekolonnen ved Den fynske Jernbane, Gjertrud Cathrine Larsen [enke], 39, St. Jørgens Mark - enke efter P. Hansen af Ubberud
1876, 8 April, Viet, Mads Christian Hansen [ungkarl, farver], 21, Bierfreunds Arbeiderboliger -søn af inds. Hans Nielsen -født i Særslev, Karen Mogensen [pige], 30, Adamsgade - datter af væver Jacob Mogensen - født i Hundslev Sogn
1876, 8 April, Viet, Jens Petersen [ungkarl, snekersvend], 31, Ullerslev - søn af tømrermand Peder Andersen - født i Birkende, Johanne Jensen [pige], 24, Ullerslev - datter af boelsmand Jens Christiansen - født i Ullerslev
1876, 11 April, Viet, Niels Hansen [ungkarl, landmand], 44, Voldby Mark i Kavslunde - søn af inds. Hans Hansen - født i Indslev, Ane Marie Hansen [pige], 27, Asperup - datter af gaardmand Hans Jørg. Jul. Mogensen - født Asperup
1876, 12 April, Viet, Andreas Møller [ungkarl, skolelærer og kirkesanger], 34, Tryggeløv paa Langeland - søn af skolelærer Møller - født i Nørrebroby, Anna Margrethe Lykkedal [jomfru], 27, Nedergade - datter af glarmester Hans Tobias Lykkedal - født i Odense
1876, 15 April, Viet, Martinus Theodor Mazanti [enkemand, tobakspinder], 32, Bangsbode 48 - søn af arbmd. Carl Emanuel Mazanti - født St. Hans Sogn, Sophie Frederikke Hansen [jomfru], 26, Bangsboder 48 - datter af Hans Jørgensen - født i Odense
1876, 17de April, Viet, Jacob Hupfeld [ungkarl, glaspuster], 26, Odense Glasværk-søn af arbmd. Christoph Hupfeld -født i Frankershausen, Caroline Vilhelmine Dorothea Plamboeck [jomfru], , Flensborg-datt af glaspuster Johan Fr. L. Plamboeck -født i Geesthacht
1876, 18 April, Viet, Mathias Weber [ungkarl, perf. capellan], 25, for Veilby - søn af kjøbm. Christian H. Th. Weber - født i Odense, Marie Theodora Faber [frøken], 21, Sukkergaarden -datter af adjunkt Chr. Gotfred Veber Faber -født Odense
1876, 20 April, Viet, Rasmus Rasmussen [enkemand, kusk], 42, Skræppestrædet 21 - søn af dagleier Rasmus Rasmussen - født i St. Hans, Antonette Helene Emilie Andersen [pige], 32, Skræppestrædet 21 - datter af Anne Sophie Andersen - født i Odense
1876, 22 April, Viet, Andreas Frederik Voller [ungkarl, hestehandler], 23, Pjentedam 46 - søn af slagtermester Andreas Hansen Voller -født Odense, Nielsine Offersen [jomfru], 23, Frue Kirkestræde 9 - datter af fragtmand Offer Nielsen - født Fjelsted
1876, 22 April, Viet, Jens Nicolai Hansen [ungkarl, væver], 29, Næsbyhoved Broby - søn af husmand Hans Henriksen - født i Allesø, Sidsel Marie Hansen [pige], 23, Eiby Mark - datter af tømrersvend Lars Chr. Hansen - født i Odense
1876, 26de April, Viet, Hans Frederik Hjæresen [ungkarl, fabrikarbeider], 34, Trækbanen 9 - søn af huusmand Hjære Jørgensen - født paa Biskorup Mark, Jensine Marie Hansen [pige], 30, St. Jørgensgade 10 -datter af skom. Niels Randers Hansen-født St. Hans
1876, 27de April, Viet, Christen Jørgensen Madsen [ungkarl, forvalter], 35, Brolykke i Viby Sogn - søn af Johanne Christensen - født i Voldum Sogn, Birthe Marie Larsen [jomfru], 29, Revninge - datter af boelsmand Lars Jensen - født i Søndersted Sogn
1876, 30te April, Viet, Christian Andersen [ungkarl, tømrersvend], 23, Vesterbro 39 - søn af huusmand Anders Madsen - født i Biskorup, Kirsten Hansen [pige], 27, Biskorup - datter af Anne Kirstine Hansdatter - født i Agedrup Sogn
1876, 3die Mai, Viet, Hans Peter Larsen [enkemand, tømrersvend], 44, St. Jørgens Mark - søn af Ane Cathrine Madsdatter - født i Svendborg, Laurine Pedersen [pige], 41, St. Jørgens Mark - datter af indsidder Peder Nielsen - født i Lumby
1876, 3die Mai, Viet, Andreas Nielsen [ungkarl, klodsemager], 30, St. Jørgensgade 4 - søn af Maren Kirstine Olsdatter - født i Veflinge, Maren Kirstine Christiansen [pige], 36, St. Jørgensgade 4 - datter af smed Chr. Jacobsen - født i Brendekilde
1876, 3die Mai, Viet, Anton Vilhelm Marius Larsen [ungkarl, skomagersvend], 23, Sortebrødre Torv 42 -søn af Johanne Marie Hansdatter -født i St. Knuds, Vilhelmine Caroline Margrethe Jørgensen [jomfru], 29, Sortebrødre Torv 42 -datter af arbmd. Anders Jørgensen -født St. Knuds
1876, 5te Mai, Viet, Christen Jacobsen [ungkarl, tømrersvend], 23, Præstestræde 64 - søn af tømrer Jacob Rasmussen - født i Kjølstrup, Gjertrud Andersen [pige], 26, Præstestræde 64 - datter af boelsmand Anders Pallesen - født i Eiby
1876, 5te Mai, Viet, Niels Jensen [ungkarl, kjøbmand], 34, Torvet 10 - søn af parcellist Jens Nielsen - født i Nørre Kirkeby Sogn, Ane Margrethe Hattinge [frøken], 39, Torvet 10 - datter af vagtmester Emanuel Hattinge - født i Kjøbenhavn
1876, 5te Mai, Viet, Mikkel Nielsen [ungkarl, portør], 29, i Aalborg - søn af huseier Niels Mikkelsen - født paa Vorgaards Mark, Karen Marie Rasmussen [pige], 26, Frederiksgade - datter af husmand Rasmus Poulsen - født i Kjølstrup
1876, 5te Mai, Viet, Sophus Julius Christian Müller [ungkarl, toldassistent], 32, Skanderborg -søn af commanderserg. Jul. Müller -født Kgl. Fødselstift., Karen Marie Sørensen [jomfru], 30, St. Jørgensgade 25 - datter af vognmand D. Sørensen - født i Assens
1876, 6te Mai, Viet, Hans Christian Olsen [ungkarl, tjenestekarl], 27, i Killerup - søn af arbeidsmand Peder Olsen - født i Vor Frue Sogn, Maren Hansen [pige], 27, Killerup - datter af husmand Hans Jacobsen - født i Fraugde Sogn
1876, 6te Mai, Viet, Hans Christian Madsen [ungkarl, murersvend], 24, St. Jørgens Mark - søn af bmd. Chr. Madsen - født i Vor Frue Landsogn, Christine Rasmussen [pige], 23, St. Jørgens Mark - datter af indsider Rasmus Pedersen - født i Stige
1876, 11te Mai, Viet, Henrich Petersen [ungkarl, gjæstgiver], 37, Kjerteminde - søn af Peder Frederik Henrichsen - født i Fluliuf Sogn, Marie Kirstine Paulsen [jomfru], 40, Kjerteminde - datter af Maren Nielsen - født i Ellinge
1876, 18de Mai, Viet, Martin Emil Thomsen [ungkarl], 30, Holsedore 16 - søn af jernstøber Ditlev Hartvig Thomsen -født i Odense, Ane Cathrine Nielsine Larsen [jomfru], 23, Overgade 60 - datter af lods Poul Larsen - født i Lumby
1876, 20de Mai, Viet, Jørgen Christian Petersen [enkemand, murersvend], 27, St. Jørgens Forstad 7 - søn af ..... - født i Odense, Johanne Helene Sørensen [jomfru], 31, Kongensgade 23 - datter af arbmd. Chr. Sørensen - født i Middelfart
1876, 21de Mai, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Staalstræde 46 - søn af væver Hans Jensen - født i Dræby, Hedevig Sophie Cathrine Pedersen [pige], 22, Præstestræde 64 -datter af arbeidsmand Anders Pedersen -født St. Knuds
1876, 27de Mai, Viet, Carl August Kjørboe [enkemand, forpagter], 33, Mørke Sogn-søn af kammerraad og møller Peter A. Kjørboe-født Odde Sogn, Anne Petrine Katinga Landkilde [frøken], 31, Eiby Mølle-datter af møll. Steffen Landkilde-født paa Landkildegaarden
1876, 2den Juni, Viet, Rasmus Christian Poulsen [ungkarl, arbeidsmand], 41, Frederik Forstad 99 - søn af gaardmand Poul Hansen - født i Sanderum, Karen Bartholine Hansen [pige], 42, Fredg. 60 - datter af Maren Pedersdatter - født i Vindinge
1876, 11te Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 26, St. Jørgens Forstad 3 - søn af husmand Rasmus Nielsen - født i Veilby, Maren Emilie Clausine Sophie Hansen [pige], 20, St. Jørgens Forstad 3 -datter af Knudsine Vilh. Clausen -født Vor Frue
1876, 24de Juni, Viet, Peder Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 23, Overgade 67 - søn af Karen Marie Pedersdatter - født i Stige, Lovise Johansen [pige], 21, Fredg. 59 - datter af husmand Johan Schmidt Andersen - født i Ubberud
1876, 16de Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 28, Vor Frue Sogn - søn af husmand Hans Peter Hansen - født i Herslev Sogn, Maren Christensen [jomfru], 23, Frue Kirkestræde - datter af husmand Christen Hansen - født i Eltang
1876, 22de September, Viet, Nicolin Theobald Jørgensen [ungkarl, skorstensfeiermester], 27, af Horsens - søn af skorstensfeier Jens Hirsholm Jørgensen, Laura Christine Antonsen [jomfru], 25, Fredg. 60 -datter af skomagerm. Julius Gustav Antonsen -født i Odense
1876, 23de September, Viet, Rasmus Peter Christensen [ungkarl, gaardmand], 29, Drigstrup - søn af gaardmand Christen Rasmussen, Mette Marie Madsen [jomfru], 20, Drigstrup - datter af gaardmand Mads Hansen
1876, 23 September, Viet, Niels Madsen [ungkarl, tjenestekarl], 20, Adamsgade 26 - søn af Ane Kirstine Clausen, Marentine Emilie Jørgensen [jomfru], 26, Adamsgade 26 - datter af skomagermester Peter Jørgensen
1876, 7de October, Viet, Lars Andersen [ungkarl, skræder], 26, Nørregade (skipper Petersens gaard) - søn af murer Anders Larsen, Jensine Maren Kirstine Lydia Rosengaard [jomfru], 20, Fredg. 61 - datter af skomagermester Jens Rosengaard
1876, 17de October, Viet, Jacob Hansen [ungkarl, gaardeier], 32, søn af gaardmand Hans Jacobsen paa Dræby Mark i Munkebo Sogn, Kirsten Madsen [jomfru], 35, St. Jørgensgade 18 - datter af boelsmand Mads Pedersen
1876, 20de October, Viet, Frits Thomas Perrot [ungkarl, cigarmager], 26, Mellemstræde 76 - søn af skomagersvend Vilhelm Perrot, Emma Camilla Gustave Franziska Elisa Hansen [jomfru], 26, Mellemstræde 76 - datter af skomagermester Rasmus Hansen
1876, 20de October, Viet, Vilhelm Julius Bjerre [ungkarl, fuldmægtig], 30, Nørregade, Theodora Margrethe Jørgensen [frøken], 24, Tvergade 5 - datter af rugbrødbager Lars Jørgensen
1876, 20de October, Viet, Johan Peder Larsen [ungkarl, jernbanearbeider], 50, Hunderupgade 24 - søn af husmand Lars Pedersen, Ane Marie Johansen [pige], 42, Blangstedgaard - datter af husmand Johan Jensen
1876, 21de October, Viet, Peter Christian Petersen [ungkarl, snedkersvend], 24, Fredg. 63 - søn af murersvend Poul Petersen, Karen Marie Knudsen [jomfru], 28, Fredg. 63 - datter af skomager Gottfred Knudsen
1876, 28de October, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl, skibsfører], 30, Arendal i Eiby - søn af Marentine Jeppeline Petersen, Karen Marie Nielsen [jomfru], 27, Arendal i Eiby - datter af smed Niels Jørgensen
1876, 1st November, Viet, Hans Jørgensen [enkemand, husmand], 36, Allesø Mark - søn af Marie Hansdatter, Johanne Cathrine Jensen [pige], 30, Fredg. 48 - datter af Maren Christensen
1876, 1st November, Viet, Marius Sophus Vilhelm Iversen [ungkarl, tobaksspindersvend], 25, St. Jørgens Forstad 14 - søn af gartner Hans Iversen, Camilla Christine Henriette Petrine Petersen [jomfru], 22, Frederiksgade 2 - datter af dagleier Martin Petersen
1876, 3die November, Viet, Rasmus Jacob Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 26, Nedergade 25 - søn af spækhøker Rasmus Jacob Nielsen, Marie Kirstine Hansen [pige], 28, Nedergade 25 - datter af husmand Hans Hansen
1876, 4de November, Viet, Rasmus Rasmussen Nytofte [enkemand, arbeidsmand], 32, Skræppestræde 20 - søn af husmand Rasmus Andersen, Ane Cathrine Hansen Brahtz født Rippuhr [enke], 45, Skræppestræde 20 - enke efter snedkersvend Brahtz
1876, 7de November, Viet, Hans Knudsen Olsen [ungkarl, jernbanebetjent], 27, Varde - søn af husmand Ole Knudsen, Anne Marie Jørgensen [pige], 25, Skræppestræde 29 - datter af Karen Marie Pedersdatter
1876, 11te November, Viet, Martin Heinrich Danquart Brahtz [ungkarl, væver], 21, Skræppestræde 20 - søn af snedkersvend Johan Heinrich Danquart Brahtz, Anne Marie Kirstine Hansen [jomfru], 21, Skræppestræde 10 - datter af murersvend Hans Christophersen
1876, 11te November, Viet, Carl Larsen [enkemand, smedemester], 40, Sortebrødre Torv 48 - søn af taarnvægter Lars Rasmussen, Christiane Cathinka Kirstine Andersen [jomfru], 21, Sortebrødre Torv 48 - datter af arbeidsmand Anders Hansen
1876, 11te November, Viet, Knud Anton Olsen (Nielsen) [enkemand, former], 40, Skulkenborg 106 - søn af kalkbrænder Ole Nielsen, Marie Honoré født Madsen [enke ], 41, St. Jørgensgade 13 - datter af afdøde husmand Mads Knudsen
1876, 11te November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, tjenestekarl], 24, Mosegaarden i Haarslev Sogn - søn af husmand Niels Hansen, Kirsten Hansen [pige], 25, Skræppestræde 4 - datter af husmand Hans Hansen
1876, 17de November, Viet, Diderik Arthur Saul[ungkarl, detailhandler], 31, Kjøbenhavn - søn af skolelærer Mathias Friederich Heinrich Saul, Elisabeth Lovise Christiansen [frøken], 29, Eiby Skole - datter af skolelærer P. H. Christiansen
1876, 18de November, Viet, Jens Peder Jørgensen [ungkarl, farver], 21, Sortebrødre Torv 11 - søn af baadfører Mads Peder Jørgensen, Lucia Jensen [jomfru], 24, Sortebrødre Torv 11 - datter af husmand Jens Jørgensen
1876, 29de September, Viet, Jørgen Jensen [ungkarl, gaardeier], 46, Indslev - søn af gaardmand Jens Jensen, Cicilie Marie Nielsen [pige], 25, Indslev - datter af husmand og skræder Niels Jensen
1876, 28de November, Viet, Hans Schaumann [ungkarl, gartner], 35, Søfde Sogn i Skaane - søn af gartner J. D. Schaumann, Agnete Jørgensen (Rabøll) [jomfru], 33, Holevad Sogn - datter af gaardmand Jørgen Nielsen
1876, 2den December, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 28, Torvet 9 - søn af husmand Hans Hansen, Vilhelmine Christine Madsen, 22, Bangsboder 62 - datter af arbeidsmand Anders Madsen
1876, 9de December, Viet, Hans Marius Rajor Olsen [ungkarl, hvidgarversvend], 22, Vindegade 36 - søn af arbeidsmand Knud Olsen, Anne Cathrine Jensen [jomfru], 24, Fredg. 47 - datter af møllerkarl Jens Andersen
1876, 9de December, Viet, Hans Peter Andersen [ungkarl, huseier], 27, Akkerup Mark i Haarby Sogn - søn af husmand Anders Christian Hansen, Ane Kirstine Larsen [pige], 27, Akkerup Mark i Haarby Sogn - datter af indsidder Lars Skov
1876, 16de December, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Hansjensensstræde 23 - søn af Abelone Nielsdatter, Marie Christine Andersen [pige], 32, Adamsgade 48 - datter af Maren Frantsdatter
1876, 19de December, Viet, Lauritz Olsen [ungkarl, garver], 23, Staalestræde 31 - søn af pottemager Lars Olsen, Anne Marie Frederiksen [jomfru], 18, Grynhusene 57 - datter af skomagersvend Hans Christian Frederiksen
1876, 19de December, Viet, Christen Rasmussen [ungkarl, gaardeier], 22, Adamsminde i Vigerslev Sogn - søn af gaardmand Rasmus Andersen, Ingeborg Christine Larsen Haugaard [jomfru], 24, Vigerslev Sogn - datter af gaardmand Lars Christian Pedersen Haugaard
1876, 20de December, Viet, Anders Sørensen [ungkarl, arbeidsmand], 27, Vullerslev i Stenløse Sogn - søn af husmand Søren Christiansen, Abelone Cathrine Christiansen [pige], 36, Biskorup - datter af husmand Christian Christophersen
1876, 24de December, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], 23, Fredg. 40 - søn af Jørgen Hansen, Theodora Catharina Meta Knudsen [jomfru], 25, Fredg. 40 - datter af skrædermester Anders Christian Johan Knudsen
1876, 26de December, Viet, Niels Peter Andersen [ungkarl, glasværksarbejder], 36, St. Jørgensgade 10 - søn af husmand Anders Hansen, Karen Marie Rasmussen [pige], 32, St. Jørgensgade 10 - datter af husmand Rasmus Nielsen
1876, 27de December, Viet, Carl Frederik August Johnsen [ungkarl, slagtermester], 26, Heden 58 - søn af skolelærer John Hansen, Trine Hansine Jensen [pige], 21, St. Jørgens Forstad 10 - datter af Anne Margrethe Andersen
1877, 13de Januar, Viet, Niels Mikkelsen [ungkarl, tjenestekarl], 27, Skulkenborg 98 - søn af Ellen Kirstine Mikkelsdatter, Christine Margrethe Pedersen [pige], 23, St. Jørgens Mark - datter af pottemager Peder Pedersen
1877, 22de Januar, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 24, Fredg. 66 - søn af Karen Marie Rasmusdatter, Maren Margrethe Rasmussen [pige], 26, Fredg. 66 - datter af Rasmine Jørgensen
1877, 27de Januar, Viet, Johan Lavrits Vilhelm Schults [ungkarl, murer], 21, Mellemstræde 78 - søn af arbeidsmand Ernst Adam Schultz, Ane Johanne Frederikke Mehlbye [pige], 17, Mellemstræde 78 - datter af høker Carl Frandsen Mehlbye
1877, 2den Februar, Viet, Niels Madsen [enkemand, skibstømrer], 27, Skræppestræde 24 - søn af væver Mads Nielsen, Petra Nielsine Christiane Pouline Andersen [jomfru], 19, Skræppestræde 24 - datter af sømand Niels Andersen
1877, 10de Februar, Viet, Frederik Lütken Hansen [enkemand, væver], 36, Frederiks Forstad 86 - søn af husmand Hans Jensen, Mette Dorthea Henningsen [pige], 24, Frederiks Forstad 86 - datter af murer Henning Christiansen
1877, 28de Februar, Viet, Hans Hansen [ungkarl, murer], 30, St. Jørgensgade 30 - søn af husmand Hans Eriksen, Anne Marie Absalonsen [pige], 35, St. Jørgensgade 32 - datter af gaardmand Absalon Jensen
1877, 3die Marts, Viet, Carl Julius Hansen [ungkarl, skræder], 27, Haare - søn af dreier Hans Petersen, Christiane Pedersen [pige], 21, Husby - datter af Peder Kristensen
1877, 9de Marts, Viet, Carl Christian Rasmussen [ungkarl, skomagersvend], 29, Staalstræde 48 - søn af rebslagersvend Niels Rasmussen, Johanne Marie Andersen [pige], 26, St. Jørgensgade 39 - datter af indsidder Anders Hansen
1877, 23de Marts, Viet, Niels Peter Dupont [ungkarl, kunstdreier], 25, Holsedore 18 - søn af skomagermester Isaak Dupont, Sidsel Petrine Petersen [jomfru], 23, Eiby - datter af Peder Olsen
1877, 28de Marts, Viet, Jørgen Poul Jørgensen [ungkarl, tobaksfabrikant], 34, Veile - søn af Anne Kirstine Poulsen, Suzette Marie Frederikke Jørgensen [frøken], 27, Fredg. 37 - datter af marskandiser Jens Jørgensen
1877, 31te Marts, Viet, Ferdinand Carl Christian Vilhelm Hansen [ungkarl, filehugger], 22, Kragsbjergveien - søn af snedkersvend Henrik Hansen, Kirstine Vilhelmine Hansine Petersen [jomfru], 21, Kragsbjergveien - datter af skomager Peter Petersen
1877, 31te Marts, Viet, Søren Simonsen [enkemand, skomager], 29, Seden - søn af skomager Peder Nicolai Pedersen, Johanne Marie Rasmussen [pige], 22, Overgade - datter af husmand August Rasmussen
1877, 3die April, Viet, Emil Ferdinand Hansen [ungkarl, kontorbud], 31, Kjøbenhavn, Caroline Vilhelmine Marie Jørgensen [jomfru], 22, Kjøbenhavn
1877, 6te April, Viet, Peter Vilhelm Theodor Sørensen [ungkarl, brygger, cand. pharm.], 42, Bryggeriet 'Odense' - søn af fuldmægtig ved Hofkassn Mathias Sørensen, Louise Andrea Bille [frøken], 19, Fredg. 43 - datter af gjæstgiver Harald Bille
1877, 18de April, Viet, Niels Arnesen [enkemand, husmand], 35, Høime Mark - søn af bogbindersvend Arnesen, Karen Hansen født Larsen [enke], 37, Skræppestræde 39 - enke efter Hans Peter Hansen
1877, 20de April, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, møllersvend], 22, Marslev Mølle - søn af Julie Margrethe Rasmussen, Karen Anne Cathrine Olsen [jomfru], 24, St. Jørgens Forstad 52 - datter af brænderibestyrer Ole Nielsen
1877, 20de April, Viet, Julius Thomas Holm [ungkarl, stentrykker], 37, Pjentedam 41 - søn af polebukker Peter Christian Holm, Jensine Petrine Jensen [pige], 40, Overgade - datter af dagleier Rasmus Jensen
1877, 20de April, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, kleinsmedsvend], 24, Bjerggade 10 - søn af opsynsmand Niels Hansen, Caroline Hansen [jomfru], 24, Fredg. 39 - datter af skræder Hans Jensen
1877, 21de April, Viet, Hans Knudsen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Killerup - søn af boelsmand Knud Christophersen, Anne Marie Hansen [pige], 29, Killerup - datter af smed Hans Nielsen
1877, 25de April, Viet, Michel Andersen [ungkarl, brændehandler], 24, Aalykkegade 19 C - søn af husmand Anders Pedersen, Johanne Kirstine Nielsen [jomfru], 25, Fredg. 73 - datter af husmand Niels Larsen Ravn
1877, 2den Mai, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, smaakjører], 33, Albanigade - søn af husmand Peter Hansen, Mette Marie Andersen [pige], 29, Nedergade - datter af husmand Anders Larsen
1877, 2den Mai, Viet, Hans Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 32, Vestergade 102 - søn af indsidder Jens Clemmensen, Anne Frederikke Christiansen [pige], 24, Nedergade - datter af Johanne Christiansen
1877, 5te Mai, Viet, Karl Adam Svendsen [ungkarl, murersvend], 23, Langgade 16 - søn af murer Jørgen Svendsen, Amalie Juliette Emilie Jeppesen [jomfru], 25, Nedergade 7 - datter af arbeidsmand Jeppe Rasmussen
1877, 5te Mai, Viet, Laurits Henrik Larsen [ungkarl, murersvend], 24, St. Jørgens Forstad 1 - søn af sømand Rasmus Larsen, Laurine Vilhelmine Pedersen [pige], 21, St. Jørgens Forstad 1 - datter af dagleier Martin Pedersen
1877, 5te Mai, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl, murersvend], 36, Vullerslev i Steenløse Sogn - søn af smed Rasmus Pedersen, Maren Hansen [pige], 30, Nedergade 23 - datter af hørsvinger Hans Nielsen
1877, 5te Mai, Viet, Hans Jensen [ungkarl, murersvend], 26, Vindegade - søn af Ane Hansen, Anne Madsen [pige], 24, Overgade - datter af husmand Mads Rasmussen
1877, 8de Mai, Viet, Peder Johannessen [ungkarl, slagter], 26, Nyborg Landevei - søn af husmand Johannes Hansen, Sophie Hansen [pige], 26, Frederiksgade - datter af arbeidsmand Hans Nielsen
1877, 11te Mai, Viet, Johan Gustav Herman Karstens [ungkarl, snedkermester], 25, Nørregade 43 - søn af snedkersvend Henrik Herman Karstens, Maren Cathrine Rasmine Petersen [jomfru], 20, Pjentedamsgade - datter af dagleier Hans Petersen
1877, 12te Mai, Viet, Ferdinand Henriksen [ungkarl, murersvend], 25, Nedergade 6 - søn af murersvend Frederik Henriksen, Christine Sophie Hansine Steffensen [jomfru], 25, Nedergade 6 - datter af arbeidsmand Christen Steffensen
1877, 12te Mai, Viet, Jens Peter Vilhelm Clemmensen [ungkarl, skræder], 48, Grynhusene 4 - søn af Clemmen Andersen, Anne Marie Hansen [enke], 44, Grynhusene 12 - enke efter huseier Hans Olsen
1877, 15de Mai, Viet, Peter Hinge [ungkarl, skomagersvend], 26, Sortebrødre Torv 23 - søn af værtshusholder Hans Thomassen Hinge, Madsine Caroline Madsen [jomfru], 25, Nedergade - datter af høker Hans Madsen
1877, 15de Mai, Viet, Sophus Julius Petersen [ungkarl, maskinarbeider], 22, Thorsgade 37 - søn af skomagersvend Peter Jacob Petersen, Elisabeth Marie Andersen [jomfru], 22, Sortebrødre Torv 38 - datter af husmand Anders Jensen
1877, 18de Mai, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 40, Tolderlund - søn af husmand Anders Larsen, Marie Madsen [pige], 35, Blangstedgaard - datter af husmand Mads Jensen
1877, 19de Mai, Viet, Anders Christian Hansen [ungkarl, brænderikarl], 25, Overgade 43 - søn af indsidder Hans Simonsen, Marie Rasmussen [pige], 34, Kragsbjerg - datter af Frederikke Oline Jørgensdatter
1877, 19de Mai, Viet, Niels Olsson [ungkarl, sadelmagersvend], 25, Grønnegade 4 - søn af tømmermand Ola Svensson, Marie Christine Helene Jensen [jomfru], 30, St. Jørgens Forstad 53 - datter af oliemaler Jensen
1877, 21de Mai, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 24, Brænderup Sogn - søn af husmand Rasmus Jensen, Karen Henningsen [pige], 28, St. Jørgensgade 39 - datter af husfæster Henning Madsen
1877, 25de Mai, Viet, Knud Sophus Harder [ungkarl, sagfører], 26, Rudkjøbing - søn af distriktslæge Knud Gotholdt Harder, Christine Sophie Urban Hansen [jomfru], 24, Overgade - datter af kjøbmand Hans Urban Hansen
1877, 26de Mai, Viet, Anton Johan Carl Christian Julius Lund [enkemand, arbeidsmand], 27, Blæsenborg 36, Anne Elisabeth Andersen [pige], 23, Blæsenborg 36
1877, 2den Juni, Viet, Ernst Gotfrid Schirmer (kaldet Tullsberg) [ungkarl, murersvend], 22, Mellemstrøde 81 - søn af Johanne Conradine Schirmer, Petra Cecilie Jørgensen [jomfru], 24, Mellemstræde - datter af baadfører Mads Peter Jørgensen
1877, 6te Juni, Viet, Rasmus Sørensen [ungkarl, arbeidsmand], 35, Eiby - søn af husmand Søren Pedersen, Karen Larsen [pige], 24, Killerup - datter af husmand Lars Isaksen
1877, 7de Juni, Viet, Andreas Julius Knudsen [ungkarl, skomagersvend], 27, Brogade 21 - søn af klædevæver Anders Knudsen, Karen Nielsine Nielsen [jomfru], 24, Nedergade 13 - datter af væver Niels Henningsen
1877, 8de Juni, Viet, Anders Jensen [ungkarl, skolelærer], 30, Dalsgaard Skole ved Horsens - søn af boelsmand Jens Andersen, Johanne Kirstine Adolphine Clausen [jomfru], 21, Brogade 20 - datter af veiassistent Christian Adolph Clausen
1877, 20de Juni, Viet, Jens Martin Olsen [ungkarl, snedkersvend], 26, Skulkenborg 113 - søn af snedkersvend Johannes Frederik Olsen, Grethe Christine Rasmussen [jomfru], 22, Sortebrødre Torv 37 - datter af uhrmager Rasmus Rasmussen
1877, 1ste Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl, arbeidsmand], 28, Marslev Sogn - søn af Gjertrud Hansen, Vilhelmine Marie Christiansen [pige], 22, Brogade 21 - datter af Kirsten Petersen
1877, 4de Juli, Viet, Niels Pedersen Pingaard [enkemand, arbeidsmand], 37, Frederiksgade 65 - søn af boelsmand Peder Nielsen Pingaard, Maren Hansen [enke], 25, Nedergade 24 - enke efter smedesvend Jørgen Jørgensen
1877, 14de Juli, Viet, Alfred Fernhain Evald [ungkarl, handelsfuldmægtig], 22, Vestergade 4.. - søn af feldbereder Søren Jensen Evald, Anna Kirstine Elisabeth Nielsen [jomfru], 25, Nedergade 17 - datter af spisevært Knud Nielsen
1877, 20de Juli, Viet, Jens Madsen [enkemand, gaardeier], 29, Eiby - søn af gaardeier Mads Rasmussen, Kirsten Madsine Camilla Møller [jomfru], 24, Eiby - datter af sognefoged Anders Christian Møller
1877, 27de Juli, Viet, Niels Schmidt Krÿger [ungkarl, apotheker], 27, Bevtoft - søn af Hans A. Krÿger, Angelique Josephine Marie Berthelsen [frøken], 22, Odense - datter af pastor Nis Berthelsen
1877, 26de August, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 21, St. Jørgens Forstad 31 - søn af arbeidsmand Jørgen Rasmussen, Ane Thomsen Jensen [pige], 21, St. Jørgens Forstad 31 - datter af husmand Jens Christian Christensen
1877, 27de August, Viet, Peder Rasmussen [enkemand, arbeidsmand], 33, Skræppestrædet 19 - søn af Anne Nielsdatter, Marie Larsen [pige], 40, Skræppestrædet 26 - datter af husmand Lars Christian Rasmussen
1877, 5te September, Viet, Søren Pedersen [enkemand, smed], , Eiby, Maren Andersen [pige], , Steenstrup
1877, 10de September, Viet, Jochum Jespersen [ungkarl, tjenestekarl], 29, St. Hans Landsogn - søn af arbeidsmand Jesper Pedersen, Bendine Hansine Pedersen [pige], 21, St. Jørgens Mark - datter af arbeidsmand Peder Pedersen
1877, 23de September, Viet, Johan Peter Larsen [ungkarl, arbeidsmand], 23, St. Jørgens Mark - søn af indsidder Lars Petersen, Anna Laurentine Dorthea Sørensen [pige], 27, St. Jørgens Mark - datter af Charlotte Henriette Klein
1877, 3die October, Viet, Niels Peter Andersen [ungkarl, skomager], 29, Herrested Sogn - søn af arbeidsmand Anders Pedersen, Cathrine Rasmussen [jomfru], 28, Grynhusene 27 - datter af væver Rasmus Nielsen
1877, 5te October, Viet, Poul Christian Poulsen [ungkarl, gaardeier], 32, Hedebogaarden i Veflinge Sogn - søn af gaardmand Poul Poulsen, Christiane Andersen [jomfru], 28, Hunderuplund - datter af gaardeier Anders Christian Hansen
1877, 6te October, Viet, Lars Christian Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Marslev - søn af Ane Marie Rasmussen, Marie Kirstine Sørensen [pige], 27, St. Jørgens Forstad 14 - datter af husmand Søren Andersen
1877, 27de October, Viet, Niels Peter Hansen [ungkarl, smedemester], 24, St. Jørgens Mark - søn af smed Hans Nielsen, Anne Marie Larsen [jomfru], 27, St. Jørgens Forstad 52 - datter af husmand Peder Larsen
1877, 27de October, Viet, Carl Henrik Nielsen [ungkarl, snedkersvend], 24, Mellemstræde 84 - søn af høker Rasmus Nielsen, Pauline Sophie Birgitte Sørensen [jomfru], 28, Mellemstræde 84 - datter af dagleier Poul Sørensen
1877, 2den November, Viet, Mathias Andersen [ungkarl, tjenestekarl], 31, Ringe - søn af husmand Anders Mathiesen, Karen Hansen [pige], 44, St. Jørgens Forstad 1 - datter af husmand Hans Larsen
1877, 3die November, Viet, Mogens Christian Hansen [enkemand, klodsemager], 38, Klaregade 14 - søn af Marie Andersdatter, Kirstine Marie Andersen [jomfru], 42, Østergade - datter af indsidder Anders Jørgen Andersen
1877, 3die November, Viet, Søren Andersen [ungkarl, tømrersvend], 28, Adamsgade 19 - søn af Christine Dorthea Trokmann, Rasmine Christensen [pige], 25, St. Jørgens Mark - datter af arbeidsmand Hans Christensen
1877, 7de November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, snedker], 43, Voistrup i Nørrebroby Sogn - søn af indsidder Niels Paulsen, Karen Rasmussen [pige], 34, Haarby - datter af gaardmand Rasmus Hansen
1877, 8de November, Viet, Hans Carl Andersen [ungkarl, møllebygger], 27, Allegade - søn af snedker Anders Nielsen, Hansine Vilhelmine Kirstine Hansen [jomfru], 24, Eiby - datter af arbeidsmand Morten Hansen
1877, 24de November, Viet, Carl Hansen [ungkarl, gaardeier], 40, Refsvindinge - søn af gaardmand Hans Jørgensen, Marie Cathrine Hansen [jomfru], 37, Killerup - datter af gaardmand Hans NIelsen
1877, 27de November, Viet, Christen Hansen [enkemand, husmand], 50, Veile Mark - søn af husmand Hans Christian Christensen, Maren Jørgensen [pige], 37, Eiby Mark - datter af almisselem Jørgen Madsen
1877, 30te November, Viet, Johannes Rasmus Mortensen [ungkarl, former], 25, Kirkegaardsalleen 23 - søn af arbeidsmand Niels Mortensen, Caroline Kirstine Hansen [jomfru], 25, St. Jørgensgade 36 - datter af dagleier Hans Christian Hansen
1877, 11te December, Viet, Peder Frederik Pedersen [ungkarl, bagersvend], 24, Kongensgade 24 - søn af Karen Christensen, Anne Marie Dorthea Christensen [jomfru], 20, St. Jørgens Forstad 18 - datter af boelsmand Jørgen Christensen
1877, 14de December, Viet, Frederik Ludvig Diderik Christophersen Galle [ungkarl, kjøbmand], 37, Nestved - søn af kjøbmand Christopher Galle, Agnes Beate Petersen [frøken], 23, Overgade 70 - datter af vognmand Jens Peter Petersen
1877, 20de December, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, møllersvend], 36, Grynhusene 29 - søn af husmand Peder Hansen Allerup, Maren Larsen [pige], 40, Grynhusene 29 - datter af husmand Lars Simonsen
1877, 27de December, Viet, Anders Jørgen Andersen [enkemand, arbeidsmand], 35, St. Jørgens Forstad 33 - søn af husmand Anders Andersen, Laurentine Jensen [enke], 31, St. Jørgens Forstad 33 - enke efter indsidder Niels Madsen Davidsen
1878, 26 Januar, Viet, Otto Friedrich Wilhelm Dreiucker [ungkarl, stentrykker], 28, Frue Kirkestræde 9 - søn af stentrykker Johann Dreiucker, Rosalie Sophie Frederikke Jürtzich [jomfru], 23, Frederiksgade - datter af jernstøberibestyrer Andreas Jürtzich
1878, 5te Februar, Viet, Lars Larsen [enkemand, murersvend], 29, Staalstræde 46 - søn af husmand Lars Larsen, Jensine Marie Johanne Caroline Horne [enke], 36, Grynhusene 33 - enke efter bundtmagersvend Kristen Julius Hansen
1878, 8de Februar, Viet, Christian Lind Olsen [ungkarl, sømand], 22, Adamsgade 46 - søn af husmand Ole Christiansen, Nielsine Hansen [jomfru], 19, Adamsgade 46 - datter af r..... Hans Peter Hansen Ripurt
1878, 8de Marts, Viet, Julius Bernhardt Torp [enkemand, gjæstgiver], 52, Vesterbro 35 - søn af glarmester Peter Chr. Torp, Margrethe Marie Vilhelmine Bauer [jomfru], 43, Overgade 70 - datter af Johan Henrik Bauer
1878, 16 Marts, Viet, Hans Andersen [ungkarl, tømrersvend], 30, Øster Hæsinge - søn af tømmermand Anders Larsen, Christiane Olsen [jomfru], 22, St. Jørgens Mark - datter af tærsker Ole Madsen
1878, 30 Marts, Viet, Anders Hansen [ungkarl, landmand], 40, Killerup - søn af gaardmand Hans Nielsen, Else Marie Rasmussen [pige], 43, Killerup - datter af Johanne Rasmusdatter
1878, 17de April, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 27, Fangel - søn af smed Hans Larsen, Maren Hansen [pige], 38, Fangel - datter af gaardmand Hans Mortensen
1878, 19 April, Viet, Johan Pedersen [ungkarl, former], 30, Frederiksgade 39 - søn af husmand Peder Sørensen, Karen Sophie Poulsen [enke], 29, Frederiksgade 39 - datter af klodsemager Niels Poulsen
1878, 20 April, Viet, Carl Petersen [enkemand, murersvend], 46, St. Jørgensgade 27 - søn af murersvend Rasmus Petersen, Abelone Kirstine Hansen [jomfru], 27, St. Jørgensgade 27 - datter af husmand Hans Rasmussen
1878, 22 April, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, murer], 24, Kjøng Sogn - søn af husmand Niels Nielsen, Ane Rasmussen [pige], 20, Dærup - datter af gaardmand Rasmus Andersen
1878, 23 April, Viet, Rasmus Christian Hansen [ungkarl, landmand], 35, Langkildegaarden i Fraugde Sogn - søn af gaardmand Hans Nielsen, Ane Hansen [jomfru], 33, Blangstedgaard - datter af tjenestekarl Hans Jørgensen
1878, 27 April, Viet, Christen Nielsen Nedergaard [ungkarl, detaillist], 27, Torvet 5 - søn af gaardmand Niels Christensen, Albertine Marie Dichmann [jomfru], 19, Overgade 40 - datter af sadelmager Nicolai Hartvig Dichmann
1878, 2 Mai, Viet, Frederik Jørgen Christian Jørgensen [ungkarl, skomager], 25, Overstræde 45 - søn af skrædermester Mads Jørgensen, Johanne Marie Kirstine Andersen [jomfru], 24, Grynhusene 27 - datter af dagleier Anders Petersen
1878, 3 Mai, Viet, Gregers Peder Rasmussen [ungkarl, skræder], 25, Aarup - søn af husmand Rasmus Madsen, Hansine Pedersen [jomfru], 25, i Frederiksgade - datter af husmand Peder Hansen
1878, 4 Mai, Viet, Rasmus Emil Larsen [ungkarl, klodsemager], 25, Holsedore 22 - søn af arbeidsmand Lars Jespersen, Anne Marie Andersen [jomfru], 24, Skræppestræde 41 - datter af arbeidsmand Hans Andersen
1878, 10 Mai, Viet, Johan Robert Rapp Svangreen [ungkarl, skrædersvend], 23, St. Knuds Kirkestræde 25 - søn af soldat Johan Olof Rapp, Dorthea Larsen [jomfru], 28, St. Jørgens Forstad 14 - datter af husmand Lars Jørgensen
1878, 11 Mai, Viet, Hans Christian Theodor Rasmussen [enkemand, lieutenant, telegrafist], 32, Nedergade 31 - søn af underofficer Carl Rasmussen, Camilla Frederikke Løwert [frøken], 19, Nedergade - datter af telegrafbestyrer A. F. Løwert
1878, 11 Mai, Viet, Hans Gotfred Heidemann [ungkarl, maskinarbeider], 23, Svendborg - søn af snedker Henrik Frits Heidemann, Jensine Laura Lassen [jomfru], 21, St. Jørgens Forstad 20 - datter af dreiersvend Jørgen Lassen
1878, 11 Mai, Viet, Carl Johan Hansen [ungkarl, smedesvend], 22, Slotsgade 8 - søn af bomuldsvæver Jeppe Hansen, Caroline Marie Kirstine Andersen [jomfru], 23, Frederiksgade 2 - datter af tømrersvend Rasmus Andersen
1878, 11 Mai, Viet, Nis Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 21, Roulund i Aasum Sogn - søn af inderste Hans Peter Asmussen, Rasmine Anne Marie Nielsen [pige], 25, Eiby Mark - datter af arbeidsmand Niels Madsen
1878, 11 Mai, Viet, Niels Jensen [ungkarl, arbeidsmand], 22, Parcelveien 21 - søn af tømmermand Jens Andersen, Nikoline Larsen [pige], 24, Nedergade 3 - datter af husmand Lars Christiansen
1878, 12 Mai, Viet, Søren Andersen [ungkarl, opsynsmand], 27, ved Sindssygeanstalten - søn af husmand Anders Sørensen, Marie Jørgensen [pige], 28, Nedergade 35 - datter af husmand Jørgen Henriksen
1878, 15 Mai, Viet, Jacob Andersen Nørbo [ungkarl, murersvend], 26, Hunderupgade 19 - søn af indsidder Anders Petersen, Johanne Marie Hendriksen [pige], 40, Nyborg - datter af smed Hendrik Jensen
1878, 16 Mai, Viet, Johan Vilhelm Jørgensen [ungkarl, arbeidsmand], 21, Frederiksgade 67 - søn af husmand Lars Jørgensen, Hansine Kirstine Thomsen [jomfru], 29, Frederiksgade 67 - datter af Mette Andrea Beck
1878, 25 Mai, Viet, Hans Vilhelm Nielsen [ungkarl, arbeidsmand], 22, Skræppestræde 17 - søn af arbeidsmand Niels Madsen, Jensine Petrine Dorthea Jensen [pige], 24, Skræppestræde 17 - datter af væver Hans Peter Jensen
1878, 25 Mai, Viet, Christen Andersen [enkemand, kjøbmand], 38, Viborg - søn af gaardmand Anders Christensen, Cathrine Marie Mortensen [frøken], 25, Overgade 23 - datter af gaardmand Morten Hansen
1878, 26 Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl, væversvend], 22, Frederiksgade 39 -søn af skræder Hans Jensen -født St. Knuds Sogn 1855, Nielsine Amalie Andersen [jomfru], 18, Bleghaven 3 - datter af arbeidsmand Anders Vestrup Nielsen
1878, 31 Mai, Viet, Mads Madsen [ungkarl], 49, Verninge - søn af gaardmand Mads Madsen, Maren Rasmussen [enke], 41, Verninge - efter kromand Jørgen Rasmussen
1878, 2 Juni, Viet, Johannes Vilhelm Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 27, Overgade 64 - søn af væver Rasmus Nielsen, Karen Marie Kirstine Hansen [pige], 21, Præstestræde 64 - datter af husmand Hans Hansen
1878, 7 Juni, Viet, Knud Rasmussen [ungkarl, arbeidsmand], 33, St. Jørgensgade 30 - søn af gaardmand Rasmus Mortensen, Maren Nielsen [pige], 33, St. Jørgensgade 30 - datter af indsidder Niels Rasmussen
1878, 22 Juni, Viet, Julius Alfred Aablad [ungkarl, skomagermester], 28, Adamsgade 9 - søn af skræder Anders Aablad, Maren Dorthea Laurine Andresen [jomfru], 27, Skræppestrædet 14 - datter af dagleier Lars Andresen
1878, 29 Juni, Viet, Knud Hansen [ungkarl, gaardmand], 40, Marslev - søn af gaardmand Hans Hansen, Mette Kirstine Pedersen [pige], 28, Adamsgade 44 - datter af husmand Peder Hansen
1878, 29 Juni, Viet, David Eugene Martel [ungkarl, fransk militærlæge, dr. med.], 24, Vincennes - søn af cafetier Georges David Martel, Betty Cathrine Susanne Blumensaadt [frøken], 20, Nedergade - datter af sæbesyder Blumensaadt
1878, 29 Juni, Viet, Niels Nicolai Blumensaadt [ungkarl, fabrikant], 23, Nedergade 25 - søn af sæbesyder Blumensaadt, Birgitte Laurenze Andrea Lass [frøken], 22, Nedergade 25 - datter af gaardeier Conrad Heinrich Friederich Lass
1878, 5 Juli, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl, cigarmager], 34, Grønnegade 6 - søn af husmand Hans Andersen, Elisabeth Hansen [enke], 40, Frederiksgade 35 - enke efter Jørgen Hansen Koborg
1878, 2 August, Viet, Peter Carl Anton Tange [ungkarl, tobakspinder], 27, Roeskilde - søn af slagtermester Poul Adam Vilhelm Tange, Christine Sophie Christiansen [frøken], 29, Eiby Skole - datter af skolelærer Christiansen i Eiby
1878, 6 August, Viet, Jørgen Andersen [enkemand, arbeidsmand], 35, Odense Kalkværk - søn af indsidder Anders Larsen, Karen Jacobsen [enke], 34, Risingsminde - efter ledvogter Mathias Jacobsen
1878, 9 August, Viet, Julius Thorvald Viggo Petersen [ungkarl, skomagersvend], 21, Lyngtofte ved Kongens Lyngby - søn af skomagersvend Jens Petersen, Rasmine Caroline Rasmussen [jomfru], 18, Pjentedam 42 - datter af skomagermester Hans Christian Rasmussen
1878, 10 August, Viet, Anders Hansen [ungkarl, former], 27, Frederiksgade 41 - søn af indsidder Hans Andersen, Anna Larsen [pige], 19, Frederiksgade 41 - datter af tømrersvend Hans Larsen
1878, 10 August, Viet, Frederik Carl Christian Rasmussen [enkemand, malermester], 49, Overgade 59 - søn af brænderikarl Poul Rasmussen, Ane Johanne Rose [jomfru], 39, Overgade 59 - datter af murersvend Hjære Rose
1878, 17 August, Viet, Preben Albrecht Thorsen [ungkarl, kurvemager], 23, Grynhusene - søn af Maren Pedersen, Ane Cathrine Hansen [jomfru], 27, Frederiksgade 66 - datter af Laurentine Larsdatter
1878, 19 August, Viet, Holger Jørgen Laurits Larsen [ungkarl, maskinarbeider], 23, Overstræde 42 - søn af pottemager Hans Larsen, Hansine Rasmine Jensen [jomfru], 21, Overstræde 12 - datter af Maren Rasmussen
1878, 21 September, Viet, Hans Hansen [ungkarl, uhrmager], 37, Overgade 30 - søn af gaardmand Hans Hansen, Agnes Lydia Kreuxmann [jomfru], 24, Brogade 21 - datter af oboist Carl Heinrich Kreuxmann
1878, 28 September, Viet, Julius Emanuel Mentzel [ungkarl, skomagermester], 25, Vestergade 46, Camilla Maren Kirstine Rasmussen [jomfru], 23, Bangsboder 71
1878, 15 October, Viet, Lars Madsen [ungkarl, tjener], 24, Christiansdal, Johanne Marie Hansen [pige], 24, Eiby
1878, 17 October, Viet, Ludvig Theodor Ernst [ungkarl, conditor], 24, i Thorsgade 37, Oline Elisabeth Olsen [jomfru], 22, Nyborg Landevei
1878, 22 October, Viet, Andreas Andersen [ungkarl, hattemagersvend], 22, Præstestræde 64, Jensine Caroline Jensen [jomfru], 22, Præstestræde 64
1878, 30 October, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, instrumentmager], 50, Birkende Mark, Sophie Rasmussen [pige], 39, Biskorup
1878, 1ste November, Viet, Hans Christian Poulsen [ungkarl, arbeidsmand], 35, Lumby, Rasmine Marie Christensen [pige], 25, Overgade
1878, 4 November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl, landmand], 29, Bellinge, Ane Kirstine Jensen [pige], 27, Frederiksgade 48
1878, 9 November, Viet, Hans Peter Vilhelm Rasmussen [ungkarl, smedesvend], 22, Langgade 15, Kirstine Nielsen [jomfru], 28, Overgade
1878, 9 November, Viet, Henrik Christensen [enkemand, arbeidsmand], 36, Vesterbro 84, Maren Kirstine Jensen [pige], 44, Sortebrødre Torv 38
1878, 9 November, Viet, Lars Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 23, Trøstrup Korup, Margrethe Marie Jensen [pige], 19, Killerup
1878, 11 November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, smedesvend], 39, Nyborg, Mette Marie Nielsen [pige], 28, St. Jørgensgade 13
1878, 12 November, Viet, Niels Peder Hansen [ungkarl, sømand], 24, Overgade 67, Dorothea Lorenzen [jomfru], 25, Overgade 67
1878, 16 November, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, træskomand], 32, Allerup, Ane Sophie Hansen [pige], 35, Nedergade
1878, 18 November, Viet, Lars Christian Jensen [ungkarl, tjenestekarl], 25, Tornø i Munkebo Sogn, Caroline Amalie Nielsen [pige], 31, Overgade 67
1878, 23 November, Viet, Viggo Bernhardt Rosbach [ungkarl, skomagermester], , Overgade 23, Karen Larsen [jomfru], , Albanigade 10
1878, 23 November, Viet, Anno Harald Alfred Lau [ungkarl, musikdirektør], 42, Vindegade 2, Wibeke Johanna Caroline Anderschou [jomfru], 20, Frederiksgade 35
1878, 25 November, Viet, Niels Peter Rasmussen [ungkarl], 25, Nedergade 19, Karen Kirstine Frederiksen [jomfru], 24, Nedergade 19
1878, 30 November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, murersvend], 26, Grynhusene 25, Ane Kristensen Gliberg [jomfru], 21, Frederiksgade 63
1878, 20de December, Viet, Christian Frederik Larsen Nielsen [ungkarl, skomagermester], 32, Nyborg, Andrea Caroline Marie Petersen [jomfru], 20, Frederiksgade