Odense - Vor Frue, 1865-1871, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1865-1871, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1865, 0401, Niels Hendriksen, ugift tjenestekarl, 24, Frederiksgade, søn af huusmand Hendrik Hansen, født i Sanderum og pige Johanne Jensdatter Lund, 23, Frderiksgade, datter af smed Jens Christensen Lund, født i Søllinge
1865, 0601, Hans Martin Holm, ugift beslagsmed, 27, Sct. Jørgensgade, søn af daglejer og dannebrogsmand Holm, født i Haderslev og pige Christiane Sørensen, 27, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Søren Pedersen, født i Tanderup
1865, 0701, Jens Nielsen, ugift smedesvend, 32, Skræppestrædet, søn af indsidder N. Henningsen, født i Kjeldbye og enke Karen Adolphine Sørensdatter, 57, Skræppestrædet, datter af hørsvinger Søren Møller, født Frue Sogn
1865, 1001, Hans Peter Thrane, ugift muurmester, 30, Kongensgade, søn af skomager T. T. Thrane, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Frederikke Michaelsen, 18, Sct. Jørgensgade, datter af Dorthe Rasmussen, født i Ørbek
1865, 0203, Anders Rasmussen, ugift gaardeier, 23, Allerup, søn af boelsmand Ras. Andersen, født i Nørre Lyndelse Sogn og pige Anne Marie Hansen, 26, Killerup, datter af gaardeier Hans Rasmussen, født i Killerup
1865, 0403, Morten Peder Christian Jørgensen, ugift arbeidsmand, 36, Skræppestrædet, søn af murmester P. C. Jørgensen, født Frue Sogn og enke Anne Jørgine Christine Koehauge (Christensen), 32, Skræppestrædet, datter af M. C. Christensdatter, født i Wigerslef
1865, 2203, Jørgen Frederiksen, ugift møllebygger, 37, Vindegade, søn af boelsmand Fr. Hansen, født i Refsvindinge og jomfru Gyda Hansine Christoffersen, 28, Sct. Jørgensgade, datter af hjulmager M. Christoffersen, født i Nestved
1865, 2503, Jørgen Nielsen Bechmann, ugift arbeidsmand, 27, Pjentedamsgade, søn af gaardmand N. Ras. Bechmann, født i Hellerup og pige Anne Kirstine Larsen, 33, Pjentedamsgade, datter af indsidder Lars Chr. Rasmussen, født i Sanderum
1865, 1204, Hans Michael Nisted, ugift kjøbmand, 28, Overgade, søn af lods P. Nisted, født Sct. Hans Sogn og jomfru Kirstine Henriette Adolphine Sørensen, 26, Blangstedgaard, datter af selveier H. A. Sørensen, født i Hvam
1865, 1804, Peder Nielsen, ungkarl, 26, Ubberud, søn af huusmand Niels Christophersen, født i Ubberud og pige Maren Pedersen, 27, Biskorup, datter af huusmand Ras. Petersen, født i Paarup
1865, 2804, Peder Jørgensen Grav, ugift møllebestyrer, 38, Odense Dampmølle, søn af H. J. Grav, født i Hagenberg (Als) og pige Anne Kirstine Pedersen, 36, Overgade, datter af Marie Andersen, født i Brylle
1865, 0305, Mathias Jørgensen, ugift brænderikarl, 31, Sortebrødre Torv, søn af smed J. Andersen, født i Etterup og pige Kirsten Larsen, 32, Bangsboder, datter af Adamine Knudsen, født Sct. Hans Sogn
1865, 2405, Jens Hansen, ugift møllersvend, 30, Blangstedgaard Mølle, søn af gaardmand Hans Jensen, født i Rynkebye og pige Ellen Marie Hansen, 28, Overgade, datter af huusmand Hans Rasmussen, født i Fraugde
1865, 0706, Niels Madsen, ugift arbeidsmand, 34, Frederiksgade, søn af huusmand Mads Andersen, født i Brylle og pige Maren Kirstine Jensen, 30, Frederiksgade, datter af boelsmand Jens Madsen, født i Werninge
1865, 1006, Frederik Christian Smith, ugift skræddermester, 30, Nedergade, søn af væver S. N. Smith, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Marie Kirstine Jørgensen, 22, Slagterhuset 72, datter af Karen Hansdatter, født i Sct. Hans Sogn
1865, 2006, Frederik Christian Rasmussen, ugift arbeidsmand, 28, Skræppestrædet, søn af Ras. Gottfredsen, født i Stege Sogn og pige Anne Nielsen, 25, Skjolden, datter af huusmand Niels Eriksen, født i Fraugde Sogn
1865, 0507, Andreas Jørgensen, ugift arbeidsmand, 43, Frederiksgade 31, søn af indsidder Jørg. Andreasen, født i Nørre Lyndelse Sogn og pige Frederikke Rosine Josephsen, 36, Frederiksgade, datter af muurmester A. H. H. Josephsen, født i Frue Sogn
1865, 0507, Anders Andersen, ugift møllerkudsk, 37, Hollufgaards Mølle, søn af Anne Marie Andersen, født i Tommerup og pige Anne Pedersen, 31, Killerup, datter af huusmand og bødker Peder Jørgensen, født i Sanderum
1865, 0507, Hans Nielsen, ugift arbeidsmand, 26, Eiby Teglværk, søn af huusmand Niels Sørensen, født i Brendekilde og pige Marie Amalie Hansen, 23, i Sct. Jørgensgade, datter af boelsmand Hans Mortensen, født i Fangel
1865, 1507, Rasmus Jørgensen, ugift sømand, 26, Stige, søn af lods Mathias Jørgensen, født i Lumbye og pige Karen Pedersen, 24, Overgade, datter af huusmand Peder Kristensen, født i Lumbye
1865, 2807, Jacob Frederik Ludvig Rath, ugift pottemager, 33, Sct. Jørgens Forstad, søn af arbeidsmand J. Rath, født i Eckernførde og pige Johanne Marie Kirstine Nielsen, 28, Sct. Jørgens Forstad, datter af daglejer N. Rasmussen, født i Sct. Hans Sogn
1865, 2807, Johan Sophus Mouritsen, ugift skomager, 25, Kjerteminde, søn af skomager L. Mouritsen, født i Kjerteminde og pige Marie Lovise Vagner, 25, Sct. Jørgensgade, datter af gartner C. L. Vagner, født i Søllinge
1865, 2907, Niels Christian Jensen, ugift arbeidsmand, 33, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand Jens Davidsen, født i Nørre Lyndelse og pige Anne Nielsen, 30, i Sct. Jørgensgade, datter af rugbrødbager Peder Nielsen, født Frue Sogn
1865, 0208, Emil Frederik Ferdinand Andersen, ugift skomagersvend, 28, Sortebrødre Torv, søn af skrædder Knud Andersen, født i Frue Sogn og jomfru Anne Marie Kirstine Sivert, 22, Sortebrødre Torv, datter af maler D. Sivert, født i Sct. Hans Sogn
1865, 0208, Peder Ferdinand Granov, ugift skomager, 29, Frederiksgade, søn af skjænkevært Joh. Gravor, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Trine Petersen Meier, 28, Frederiksgade, datter af skomager Wilhelm Meier, født i Sct. Hans Sogn
1865, 1208, Hans Peter Carl Petersen, ugift skomagersvend, 28, Frederiksgade, søn af skomager L. Petersen, født i Frue Sogn og enke Casperine Svendsen, 42, Frederiksgade, datter af Kirstine Marg. Sabine Hansdatter, født i Fredericia
1865, 1308, David Marius Frederiksen, ugift bundtmager, 31, Vestergade, søn af vagtmester F. C. Frederiksen, født i Nestved og pige Anne Marie Kirstine Hansen, 30, Bangsboder, datter af Birte Kirstine Hansen, født i Sct. Hans Sogn
1865, 0609, Rasmus Andersen, ugift arbeidsmand, 27, Skræppestræde 41, søn af And. Jørg. Andersen, født i Seden og pige Maren Pedersen, 28, Skræppestræde, datter af huusmand Peder Nielsen, født i Rynkebye
1865, 0609, Jens Larsen, ugift tjenestekarl, 28, Overgade, søn af huusmand Lars Jensen, født i Stokkemark Sogn, Laaland og pige Maren Jensen, 24, Overgade, datter af huusmand Jens Simonsen, født i Hjallese
1865, 0809, Rasmus Nielsen, ugift væver, 30, Vindegade 26, søn af huusmand Niels Hansen, født i Gamtofte og jomfru Marie Jacobine Espersen, 27, Sortebrødre Torv, datter af uhrmager N. J. Espersen, født i Fredericia
1865, 1109, Hans Nielsen, ungkar], 27, Brylle (Tobostedet, lille), søn af gaardmand Hans Nielsen, født i Fjeldsted og pige Gjertrud Cathrine Pedersen, 33, Fjeldsted Sogn, datter af gaardmand Peder Madsen, Sletterødgaard Fjeldsted
1865, 2009, Jens Peter Theodor Torslev, ugift bagermester, 35, Sortebrødre Torv, søn af arbeidsmand Peder Jensen, født i Kjøbenhavn og pige Marie Johansdatter Serano, 49, Sortebrødre Torv, datter af Johan Serano, født i Qverndrup
1865, 0710, Carl Christian Gottlieb Hansen, ugift fuldmægtig, 29, Sparekassen, boer Fiskertorvet, søn af J. Hansen, født i Sct. Hans og enke Marie Kirstine Rasmussen, 35, Bangeboder 58, (efter … Knudsen), datter af smed Ras. Jørgensen, født i Nørre Lyndelse
1865, 0910, Jørgen Jørgensen, bager, 36, Overgade, søn af huusmand Jørgen Nielsen, født i Særslev og jomfru Mathilde Møller, 30, Overgade, datter af skibsfører Joh. Hans Møller, født i Rudkjøbing
1865, 0411, Adolph Ferdinand Henriksen, ugift tobakshandler, 27, Frue Kirkestræde, søn af Anne Kirstine Henriksen, født i Frue Sogn og jomfru Jensine Petrine Wilhelmine Jacobsen, 31, Overgade, datter af dagleier Joh. Jacobsen, født i Svendborg
1865, 1111, Claus Peder Andersen, ugift gaardskarl, 25, Vestergade, søn af skomager And. Pedersen, født i Fangel og pige Anne Hansen, 23, Sct. Jørgens Forstad 7, datter af reb. H. Jørgensen, født i Haarbye
1865, 1111, Carl Larsen, ugift smedemester, 29, Sortebrødre Torv 48, søn af tømmermester L. Rasmussen, født i Sct. Knuds og jomfru Johanne Margrethe Hansen, 21, Sortebrødre Torv, datter af glarmester og nu skipper A. P. Hansen, født i Lumby
1865, 2511, Niels Christensen, enkemand og boelsmand, 69, Mellebye, født i Roerslev, Nørre Næraa Sogn og pige Karen Marie Hjeresdatter, 38, født 1827 i Nørre Næraa, har opholdt sig sidste 10 aar i Skambye
1865, 0812, Ohle Nielsen Ohlsen, ugift landmand, 33, Frederiksgade 70, søn af Lauritz Ohlsen, født i Tønder og jomfru Antoinette Jensen, 30, i Frederiksgade 70, datter af Anne Cathrine Jensdatter, født i Vigerslef
1865, 0912, Hans Pedersen, ugift tjenestekarl, 34, Overgade, søn af huusmand Peder Hansen, født i Bullerup, Agedrup Sogn og pige Caroline Kirstine Andersen, 22, i Sct. Jørgensgade, datter af huusmand og fisker Anders Pedersen, født i Skebye
1865, 1612, Jens Frederiksen, ugift gaardskarl, 27, Nørrebro, søn af snedker Fred. Eriksen, født i Allested og pige Wilhelmine Sophie Juliane Nielsen, 27, Nedergade, datter af afdød bager C. Nielsen, født i Haarby Sogn
1865, 1612, Johan Henrik Larsen, ugift drager, 29, Banegaarden, boer i Mellemstrædet, søn af huusmand Lars Johansen og pige Karen Christiansen, 34, Mellemstrædet, datter af huusmand Christian Abitz, født i Skydebjerg
1865, 2012, Ingo Marius Friis, ugift avlsforvalter, 27, Gaunø, Præstø Amt, søn af proprietair N. Friis, Blaaholmgaard og fru Eleonore Christine Trolle, 34, (efter … Petersen), Nedergade, datter af kammerraad Chr. Trolle, født paa Lykkesholm
1865, 2712, Hans Christian Mørch, ungkarl, 22, Grynhusene, søn af Marie Kirstine Engelbrecht, født i Bogense og pige Marie Kirstine Andreasen, 29, Grynhusene, datter af gaardmand i Hasmark Andreas Olsen, døbt i Korup
1866, 0301, Hans Christian Hansen, ugift, 33, Overgade, søn af huusmand Hans Rasmussen, Killerup, født der og pige Mette Kirstine Nielsen, 24, Overgade, datter af huusmand Niels Rasmussen, født i Wissenberg
1866, 3101, Lars Christiansen Nørregaard, ugift arbeidsmand, 22, Sct. Jørgens Teglværk, søn af Gjert. M. Larsdatter, født Hellerup og pige Anne Rasmusdatter, 30, Eiby Teglværk, datter af huusmand Ras. Johansen, født i Ellinge
1866, 1703, Jens Christian Theodor Voller, ugift slagter, 24, Pjentedam, søn af slagter A. H. Voller, født i Sct. Knuds Sogn og pige Maren Sophie Frederiksen, 33, Pjentedam, datter af Anne Cathrine Jeppesen, født i Frørup
1866, 2403, Peter Ludvig Nielsen, ugift gymnastiklærer, 34, Sortebrødre Torv 46, søn af arbeidsmand Jens Nielsen, født i Kjøbenhavn og jomfru Marie Nielsine Jacobine Rasmussen, 21, Sortebrødre Torv 46, datter af bødker N. Rasmussen, født Frue Sogn
1866, 2403, Peter Christian Christensen, ugift smedesvend, 29, udenfor Søndergade, søn af Oline Larsen, født i Odense Sct. Knud og pige Mette Kirstine Andersen, 24, Skræppestræde 20, datter af indsidder Anders Eriksen, født i Allerup
1866, 0404, Hans Jensen, ugift muursvend, 33, Nedergade, søn af huusmand Jens Pedersen, født i Otterup og pige Kirsten Christophersen, 38, Nedergade, datter af huusmand Christopher Jensen Boch, født i Sanderum
1866, 1104, Jens Christian Lauritsen Møller, ugift slagtermester, 26, Myntestræde, søn af Marie Oline Møller, født i Sct. Knuds Sogn og pige Maja Lotta Andersen, 32, Myntestræde, datter af afsk. soldat Anders Rasmussen, født i Sverrig
1866, 2604, Carl Christian Anderskou, ugift kjøbmand, 31, Korsgade 1, søn af skipper J. F. Anderskou, født i Stige og jomfru Jensine Wilhelmine Christensen, 26, Overgade, datter af skibstømrersvend E. C. Christensen, født i Kjøbenhavn
1866, 2004, Carl Emil Adolph Holm, ugift dugmagersvend, 30, Frue Kirkestræde, søn af dugmagermester H. C. Holm, født i Lyngbye og pige Anne Marie Hansen, 18, tjener i Kirkestrædet, datter af Anne Kirst. Hansdatter, født i Lumbye
1866, 2504, Frederik Martin Peter Lund, ugift skrædder, 26, Ørsted Sogn, søn af vognmand Peter Lund, født i Frue Sogn og jomfru Anne Sophie Hansen, 24, Sortebrødre Torv, datter af tømmermester H. Hansen, født i Frue Sogn
1866, 2604, Hans Peder Frederiksen, ugift tjenestekarl, 24, tjener paa Blangstedgaard, søn af huusmand Fr. Hansen, født i Holtug Sogn og pige Karen Petrine Mathilde Petersen, 18, Eiby Teglværk, datter af Kirstine Petrine Rasmussen, født i Eiby
1866, 0505, Jørgen Jensen, ugift klodsemager, 29, i Frederiksgade 10, søn af gaardmand Jens Jensen, født i Ørslev Sogn og pige Nielsine Jensen, 30, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Jens Larsen, født i Eiby ved Indslev
1866, 2604, Hans Pedersen, ugift gaardbestyrer, 38, Stenløse, søn af gaardmand Peder Nielsen, født i Steenløse og pige Anne Marie Richardt, 26, i Frederiksgade 14, datter af rytter Knud Johansen Richardt, født Vester Hæsinge
1866, 2804, Christian Knudsen, ugift tjenestekarl, 27, tjener i Arendal, søn af huusmand Knud Pedersen, født i Skalbjerg og pige Gjertrud Marie Hansen, 32, Eiby, datter af huusmand Hans Sørensen, født i Eiby
1866, 2804, Asmus Christian Krohn, ugift væver, 36, Overgade, søn af arbeidsmand Claus Chr. Krohn, født i Postfeld ved Pretz og pige Marie Rasmussen, 24, Brogade, datter af væver Ras. Poulsen, født i Paarup
1866, 2804, Anders Hansen, ugift gaardeier, 45, Hjallese, søn af gaardmand Hans Andersen, født i Hjallese og enke Johanne Reimersdatter, 43, Sortebrødre Torv, datter af huusmand Reimer Rasmussen, født i Hjallese
1866, 0205, Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 30, tjener i Sct. Jørgensgade, søn af indsidder N. Rasmussen, født i Hundslev og pige Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 24, udf. Frederiksbroen, datter af Paul Sørensen, født i Kjerteminde
1866, 0505, Hans Frederik Sudermann, ugift tobakspinder, 22, Paaskestræde, søn af skomagermester H. F. Sudermann, født i Sct. Knuds og jomfru Mikkeline Jensen, 23, Sct. Jørgensgade, datter af smed Jens Mikkelsen, født i Hjallese
1866, 0905, Alfred Emilius Rainald Vater, ugift pianist, 25, pt. i Odense, søn af hoboist J. M. Vater, født i Kjøbenhavn (Garnison) og jomfru Egertine Dorothea Margrethe Lund, 22, Skræppestræde, datter af Christian Lund, født i Frue Sogn
1866, 1105, Joihan Frederik Iversen, ugift kunstdreier, 27, Nørregade, søn af arbeidsmand C. Iversen, født i Kjøbenhavn (Frelser) og jomfru Anne Marie Caroline Jørgensen, 46, Paaskestræde, datter af muursvend Peder Jørgensen, født i Sct. Hans
1866, 1105, Henrik Nielsen Henriksen, ugift detaillist, 34, Frederiksgade 8, søn af Henrik Nielsen, født i Frue Sogn og pige Anna Margrethe Christiansen, 32, i Frderiksgade, datter af huusmand Christian Nielsen, født i Jordløse
1866, 2405, Hans Christian Hansen, ugift muursvend, 26, Skræppestrædet, søn af dagleier Ras. Hansen, født i Frue Sogn og pige Marie Hansine Andersen, 32, Skræppestrædet, datter af sømand Hans Andersen, født i Svendborg
1866, 2905, Frederik Christian Gregers Albrechtsen, enkemand og snedkermester, 41, Sct. Jørgensgade, søn af huusmand A. Rasmussen, født i Klinte Sogn og pige Anne Marie Andresen, 43, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Andreas Eriksen, født i Frue Sogn
1866, 2905, Anders Frederiksen, ugift slagter, 39, Nørrebro 45, søn af huusmand Fr. Christiansen, født i Kjerte og jomfru Anne Cathrine Dorthea Bekker, 37, Sct. Jørgensgade, datter af handskemager J. C. Bekker, født Frue Sogn
1866, 3105, Mads Hansen, ugift arbeidsmand, 35, Nørregade 16, søn af kromand Hans Rasmussen, Nørrehøirup, født der og pige Johanne Marie Jacobsdatter, 25, Sortebrødre Torv 12, datter af huuseier Jacob Andersen, født i Bellinge
1866, 0506, Niels Hansen, ugift arbeidsmand, 29, Skræppestrædet 12, søn af Anne Marie Olsen, født i Sønderby og pige Anne Cathrine Nielsen, 26, Skræppestrædet, datter af gaardmand Niels Hansen, født i Gudbjerg
1866, 0606, Hans Christian Jørgensen, ugift hørsvinger, 35, Gillestedhuus, søn af Maren Christensen, født i Odense, Frue Sogn og pige Maren Kirstine Andersen, 23, Gillestedhuus, datter af skomager And. Pedersen, født i Fangel
1866, 0806, Søren Frederik Holm Petersen, ugift forpagter, 27, Næsbyhoved, søn af cancellieraad J. Holm Petersen, født i Odense og frøken Marie Charlotte Faber, 21, Overgade, datter af kjøbmand M. T. Fr. Faber, født i Odense
1866, 0606, Anders Møllenberg, ugift smedesvend, 42, Pjentedam, søn af snedker Stephan Møllenberg, født i Middelfart og pige Anne Kirstine Rose, 49, Pjentedam, datter af bødker E. A. Rose, født i Frue Sogn
1866, 1406, Jørgen Jørgensen, ugift huuseier, 53, Eiby Marienlyst, søn af gaardmand Jørg. Jørgensen, født i Tarup Paarup og pige Anne Kirstine Hansdatter, 42, Eiby, datter af huusmand Hans Hansen, født i Tverskov, Vigerslev Sogn
1866, 1906, Rasmus Theodor Frydendahl, ugift kjøbmand, 38, Nedergade, søn af brænderiarbeider J. H. Frydendahl, født i Frue Sogn og jomfru Johanne Augusta Cathrine Løngreen, 24, Nedergade, datter af malermester R. Løngreen, født i Frue Sogn
1866, 2806, Peder Johansen, ugift arbeidsmand, 47, Sct. Jørgensgade, søn af indsidder Johan Jensen, født i Vesteraabye og pige Johanne Jørgine Rosenvinge, 38, Sct. Jørgensgade 38, datter af pottemager J. L. Rosenvinge
1866, 3006, Niels Andersen, ugift arbeidsmand, 23, tjener i Bellinge, søn af huusmans Anders Nielsen, født i Bellinge og pige Dorthe Marie Andersen, 27, Fredeiksgade 41, datter af huusmand Anders Hansen, født i Flenstofte
1866, 1407, Lars Sørensen, ungkarl, 44, Rødegaardshuus, Frue Landsogn, søn af huusmand S. Rasmussen, født i Rynkeby og pige Caroline Petrine Madsen, 29, Rødegaardhuus, datter af indsidder Mads Pedersen, født i Hunderup
1866, 2807, Harald Valdemar Holm, ugift skomagersvend, 30, Sortebrødre Torv 24, søn af skomagersvend H. Holm, født i Frue Sogn og pige Maren Larsen, 39, paa Sortebrødre Torv 24, datter af Dorthea Larsdatter, født i Assens
1866, 1407, Jørgen Poulsen, enkemand og huuseier, 44, Willestofte, Paarup Sogn, søn af huusmand P. Mortensen, født i Fangel og pige Larsine Larsen, 30, Bangsboder, datter af høker Niels Larsen, født i Frue Sogn
1866, 1508, Peder Christensen Kröderup, ugift værtshuusholder, 35, Michaelis Sogn, Fredericia, søn af sadelmager T. Kröderup, født i Ribe og jomfru Mette Cathrine Hörlöck, 28, Fredericia, p.t. i Odense, datter af arbeidsmand P. Hörlöck, født i Ellum
1866, 0510, Jeppe Pedersen, ugift tjenestekarl, 21, Vestergade, søn af boelsmand P. Andersen, Biskorup, født Frue Sogn og pige Wilhelmine Marie Hansen, 30, Sortebrødre Torv, datter af afdøde gaardmand Hans Mortensen, født i Eiby
1866, 1810, Christian Carl Knies, ugift garver, 22, Flensborg, søn af garversvend H. P. Knies, født i Flensborg og jomfru Anna Christine Pedersen, 25, Mellemstræde, datter af brolægger Mads Pedersen, født Sct. Hans Sogn
1866, 2010, Frederik Ditlef Iversen, ugift børstenbinder, 24, Sortebrødre Torv, søn af muursvend F. H. Ivers, født i Assens og jomfru Anne Henriette Catharine Sørensen, 25, Sortebrødre Torv, datter af muursvend Jep. Sørensen, født i Sct. Knuds
1866, 2010, Johann Ludevig Anton Büchler, enkemand og musikdirecteur, 42, Slotsgade, søn af skomager Wilh. Büchler, født 1824 i Kjøbenhavn og enkefru Charlotte Juliane Marie Picker, 43, Nedergade, datter af orgelspiller J. C. Picker, født i Kjøbenhavn, (efter … Hoffmann)
1866, 2510, Peter Theodor Alexander Christiansen, ugift kjøbmand, 25, Bogense, søn af skolelærer P. H. Christiansen, født i Eiby og jomfru Henriette Serene Caroline Bom, 17, Nedergade, datter af skomager H. Bom, født i Kjerteminde
1866, 2510, Jørgen Rasmussen, ugift handelsbetjent, 33, Overgade, søn af arbeidsmand Ras. Jørgensen, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Caroline Rasmussen, 27, Bangsboder, datter af dagleier Ras. Knudsen, født i Sct. Knuds Sogn
1866, 0711, Jørgen Hansen, ugift engmester, 37, Sct. Jørgensgade, søn af indsidder Hans Jørgensen, født i Erritzøe og pige Anne Margrethe Henriksdatter, 37, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Henrik Hansen, født i Tommerup
1866, 0711, Samuel Nicolai Schmidt Jeppesen, ugift slagtersvend, 29, Vestergade, søn af slagter A. Jeppesen, født i Assens og jomfru Nielsine Petrine Nielsen, 25, Skræppestrædet, datter af tømrermester Niels Pedersen
1866, 1611, Carl Christian Pedersen, ugift muursvend, 25, Paaskestræde, søn af Mette Cathrine Nielsdatter, født i Frue Sogn og pige Jacobine Lovise Hansen, 24, Sortebrødre Torv 25, datter af Maren Hansen, født Frue Sogn
1866, 1711, Hans Mortensen, ugift ungkarl, 31, Skjellerup, søn af huusmand Morten Eriksen, født i Skjellerup og pige Anne Marie Nielsen, 29, Grynhusene, datter af skrædder Niels Steffensen, født i Frue Sogn
1866, 2111, Hans Ludvig Jensen, ugift blikkenslagersvend, 29, Kongensgade, søn af arbeidsmand H. K. Jensen, født i Kjøbenhavn og pige Caroline Christensen, 24, Grynhusene, datter af Johanne Marie Jensen, født i Sct. Knuds Sogn
1866, 2311, Jens Pedersen, ugift skrædder, 31, Skulkenborg, søn af huusmand Peder Christiansen, født i Bulbro og jomfru Charlotte Amalie Nielsen, 31, Overgade 27, datter af kirkesanger og skolelærer J. Nielsen, født i Høierup
1866, 2311, Jes Nielsen Christensen, ugift tjenestekarl, 27, Lindved, Steenløse Sogn, søn af gaardmand Ch. Thomsen, født i Bryndumdam og pige Anne Kirstine Jensen, 25, Eiby Mølle, datter af huusmand Jens Johansen, født i Sct. Knuds Sogn
1866, 2411, Rasmus Andersen, ugift arbeidskarl, 30, Eiby Mark, søn af huusmand og murer Anders Rasmussen, født i Fraugde og pige Marie Mathiesen, 32, Blangstedgaard, datter af boelsmand Mathies Jensen, født i Maale, Viby Sogn
1866, 2411, Jens Hansen, ugift ungkarl, 26, Gillestedhuus, søn af huusmand Hans Andersen, født i Mesinge Sogn og pige Mariane Hansen, 23, Gellestedhuus, datter af huusmand Hans Madsen, født i Frue Sogn
1866, 2411, Henrik Christensen, ugift tjenestekarl, 26, Eiby, søn af smed Christen Henriksen, Ore, født i Sønder Næraae og pige Anne Hansen, 29, Frederiksgade 42, datter af Frederikke C. Madsdatter, født i Høiby
1866, 2711, Niels Christian Hansen, ugift snedker, 25, Grynhusene 33, søn af snedker Hans Poulsen, født i Vantinge og pige Karen Hansen, 26, Grynhusene 33, datter af boelsmand Hans Davidsen, født i Sanderum
1866, 2711, Nicolaus Asmus Iversen, ugift tjenestekarl, Adamsgade 46, søn af arbeidsmand Jes Iversen, født i Flensborg og jomfru Anna Cathrina Christiana Kock, 27, datter af skomager P. N. Koch, født i Rendsborg
1866, 2812, Poul Petersen, enkemand, smedemester og vognfabrikant, 52, Sct. Jørgensgade, søn af arbeidsmand Peter Poulsen, født i Kjerteminde og jomfru Abelone Marie Hansen, 41, Odense, datter af Maren Kirstine Jensdatter, født i Tommerup
1867, 0201, Christen Nielsen, ugift tjenestekarl, 33, Nedergade, søn af arbeidsmand Niels Nielsen, født i Lindelse og pige Anne Marie Pedersen, 25, Sct. Jørgensgade 36, datter af Karen Nielsen, født i Egeskov
1867, 0102, Jørgen Nielsen, ugift skomager, 32, Albanigade, søn af skomager Knud Nielsen, født i Frue Sogn og pige Else Kirstine Rasmussen, 20, Sortebrødre Torv, datter af indsidder O. A. Rasmussen, født i Brylle
1867, 0603, Niels Christensen, ugift tømmersvend, 31, Harrendrup Sogn, søn af indsidder Christen Jørgensen, født i Harrendrup og pige Anne Cathrine Nielsen, 19, Overgade, datter af boelsmand Niels Chr. Nielsen, født Karhusene, Wissenberg
1867, 2103, Christian Larsen, ugift ungkarl, 30, Killerup, søn af boelsmand Lars Hansen, født i Fraugde og pige Marie Kirstine Thomsen, 25, Killerup, datter af indsidder Th. Thomsen, født i Fraugde
1867, 0304, Carl Emil Waldemar Thrane, ugift slagter, 22, Frederiks Forstad 72, søn af skomager O. Thrane, født St. Knuds Sogn og pige Maren Rasmussen, 18, Frederiks Forstad 80, datter af Mette C. Nielsdatter, født i Hjørslev
1867, 0604, Anders Andersen, enkemand og boelsmand, 33, Willestofte, søn af boelsmand Niels Andersen, født i Stegsted, Paarup Sogn og enke Maren Cathrine Jørgensdatter, 37, Næsbyhovedsbroby, datter af gaardmand Jørg. Thygesen, født i Næsbyhovedbroby
1867, 1204, Jens Alfred Lilieblad, ugift gartner, 20, Nedergade, søn af skrædder S. S. Lilieblad, født i Odense, Sct. Hans og jomfru Emma Emilie Johanne Hencke, 27, Nedergade, datter af postbud J. P. F. Hencke, Travemünde
1867, 1204, Niels Carl Pedersen, ugift tobakspinder, 24, Sortebrødre Torv, søn af høker Anders Pedersen, født Sct. Knuds og jomfru Caroline Christine Clausen, 22, Sortebrødre Torv, datter af værtshuusholder C. Mortensen, født Sct. Knuds
1867, 1604, Hans Theodor Pagh, ugift kjøbmand, 33, Odense, Fiskertorvet, søn af skolelærer M. M. Pagh og jomfru Caroline Nielsine Wilhelmine Müller, 20, Frederiks Forstad, datter af handelsgartner H. P. Müller
1867, 0105, Peder Jensen, ugift gaardskarl, 31, Sortebrødre Torv, søn af indsidder Jens Larsen, født i Flødstrup og pige Maren Madsdatter, 40, Sortebrødre Torv, datter af huusmand og bødker Mads Larsen, født i Rønninge
1867, 0105, Anders Andersen, ugift ungkarl, 39, Ny Møllegaard, søn af indsidder Anders Andersen, født i Vigerslef og pige Sidsel Olsen, 33, Ny Møllegaard, datter af huusmand Ole Andersen, født i Rynkebye Sogn
1867, 2904, Hans Christian Hansen, ugift ungkarl, 30, Søndersø Sogn, søn af gaardmand Hans Jensen, Søndersøe, født dér og pige Kirstine Nielsen, 28, Søndersøe, datter af gaardeier Niels Ottesen, født i Søndersøe Sogn
1867, 0105, Christian Ferdinand Eriksen, ugift malersvend, 28, Sortebrødre Torv, søn af Maren Hansen, født Sct. Knuds Sogn og pige Bodil Nielsen, 19, Overgade, datter af huusmand Niels Chr. Pedersen, født i Thaarup
1867, 0905, Jørgen Hansen, ugift bogbindermester, 25, Kongensgade 46, søn af gaardmand Hans Petersen, født i Kjerte Sogn og jomfru Anne Cathrine Nielsen, 27, Nedergade, datter af gaardmand Niels Pedersen, Brylle
1867, 2205, Hans Frandsen Ulstrup, ugift tømmermester, 31, Søndersøe Sogn, søn af indsidder Frands Hansen, født i Ulstrup og pige Johanne Marie Nielsen, 28, Frederiksgade 22, datter af huusmand og tømmermand Niels Nielsen, født i Otterup
1867, 2505, Gustav Hansen, ugift sadelmager, 24, Ramsherred 67, søn af høker Hans Jørgensen, født i Frue Sogn og jomfru Clara Marie Høeg, 19, Ramsherred 67, datter af bødkermester Hans Planis Høeg, født i Assens
1867, 0106, Peder Andersen, ugift avlsmand, 36, Sct. Jørgens Forstad 40, søn af smaahandler Anders Pedersen, født Frue og pige Karen Dorthea Nielsen, 27, Sct. Jørgens Forstad, datter af Karen Pedersen, født i Sønder Næraae
1867, 3105, Rasmus Laurits Dannesboe, ugift, landmand og hestehandler, 21, Hunderup, søn af brænderibrænder J. C. Dannesboe, født Sct. Knuds og enkemadam Anne Marie Rasmine Andersen [enkemadam], 22, Korsløkkegaard, Eiby, datter af Kirsten Andersdatter, født i Frue Sogn, (efter … Hansen)
1867, 0706, Niels Andersen, ugift tjenestekarl, 34, Eiby Mølle, søn af boelsmand Anders Clausen, født i Ubberud Sogn og pige Anne Maria Nielsen, 45, Frederiksgade 110, datter af huusmand Niels Hansen, født i Ubberud
1867, 0706, Johan Thorvald Winterlich, ugift sadelmagersvend, 25, Frederiksgade 34, søn af smed P. C. Winterlich, født i Frederiksværk og jomfru Hansine Greve, 28, Frederiksgade 34, datter af skomager Bertel Hansen Greve, født i Middelfart
1867, 0806, Andreas Edvard Hansen, ugift malersvend, 25, Sortebrødre Torv, søn af tjenestekarl Christ. Hansen, født i Helsingør og pige Marie Sophie Jørgensen, 30, Sct. Jørgensgade 19, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen, født Sct. Hans
1867, 2206, Carl Wilhelm Nielsen, ugift skomagersvend, 31, Ramsherred, søn af tømmersvend Hans Jacob Nielsen, født i Sct. Hans og pige Nielsine Andrine Mogensen, 29, Sct. Jørgensgade, datter af Sophie Mogensen, født i Frue Sogn
1867, 2906, Niels Hansen, enkemand og meubelhandler, 43, Kjøbenhavn, søn af huusmand Hans Larsen, født i Kirkefjennesløv og jomfru Rasmine Marie Louise Rasmussen, 21, Odense, datter af muursvend Ras. Christophersen, født i Sct. Hans
1867, 0207, Svend Christian Svendsen, ugift malermester, 26, Vestergade 88, søn af Anne Marie Svendsen, født i Frue Sogn og pige Abelone Larsen, 32, Sct. Jørgensgade, datter af indsidder Lars Hansen, født Magtenbølle
1867, 0607, Lars Larsen, ugift arbeidsmand, 30, Nedergade 31, søn af huusmand Lars Hansen, født i Naarup, Werninge og pige Karen Echardsen, 27, Nedergade 31, datter af huusmand Echard Larsen, født i Orte Sogn
1867, 1707, Hans Christian Rasmussen, ugift møllersvend, 24, Borrebye Mølle, Bellinge Sogn, søn af huusmand Ras. Jeppesen, født Sanderum og pige Anne Marie Sørensen, 25, Liliendal, Eiby Mark, datter af huusmand Peder Sørensen, født i Brylle
1867, 2707, Anders Johansen, ugift tjenestekarl, 25, Stærmosegaard, Eiby, søn af huusmand Johan Hansen, født i Flødstrup og pige Jensine Andersen, 30, Korsløkkegaard, Eibye, datter af tømm. Anders Jensen, Bovense
1867, 0208, Christian Olsen, ugift handelsgartner, 24, Vesterbro, søn af tjener Anders Olsen, født Frue Sogn og jomfru Conradine Christine Nielsen, 21, Frederiksgade, datter af marschandiser Anders Martin Nielsen, født Frue Sogn
1867, 3108, Peder Christian Schjøts, ugift smedesvend, 24, Nedergade, søn af A. K. Schjøt, født i Frue Sogn og pige Severine Cathrine Hansen, 33, Skræppestræde 12, datter af skomagersvend N. Hansen, født Frue Sogn
1867, 2109, Christian Larsen, ugift, 35, Birkum, søn af huusmand Lars Madsen, født i Birkum og enke Anne Pedersdatter, 45, Killerup, datter af huusmand Peder Christoffersen, Fraugde Kjærbye
1867, 2109, Carl Peter Hjernøe, ugift snedker, 27, Ørsted, søn af snedker H. H. Hjernøe, født i Assens og jomfru Jensine Marie Schmidt, 25, Nedergade, datter af tømmermand K. N. Schmidt, født i Haderslev
1867, 0210, Hans Mathias Top, ugift handelsagent, 31, Overgade 64, søn af sømand L. M. Top, født i Aarhuus og jomfru Hedevig Rasmussen, 22, Frue Kirkestræde, datter af skrædder Jørg. Rasmussen, født i Frue
1867, 0510, Christian Sophus Schor Jørgensen, ugift snedker, 24, Sct. Jørgensgade, søn af B. M. Jørgensen, født i Nyborg og jomfru Emma Elisa Caroline Petersen, 21, Pjentedamsgade 46, datter af slagter Hans Cas. Petersen, født i Frue
1867, 2310, Hans Pede Kingo Pedersen, ugift kjøbmand, 35, Overgade 55, søn af skolelærer Jacob Pedersen, født i Nørreaabye og jomfru Mathilde Victoria Augusta Drewes, 20, Frederiksgade, datter af bager J. C. G. Drewes, født i Mullerup
1867, 2610, Poul Frederik Pedersen, ugift boelsmand, 27, Biskorup, søn af boelsmand Peder Andersen, født i Fraugde Sogn Anne Marie Thomsen, 33, Killerup, datter af indsidder Thomas Thomsen, født i Tornbjerg, Fraugde
1867, 2610, Erik Bom, enkemand og smedemester, 45, Overgade 49, søn af skomager P. H. Bom, født i Kjerteminde og jomfru Antoinette Jensen, 33, Kirkestrædet 7, datter af spisevært Chr. Mortensen, født Sct. Knud
1867, 3010, Hans Peder Andersen, ugift snedkersvend, 23, Nørregade, søn af dugmager G. Andersen, født Frue Sogn og jomfru Hansine Severine Friis, 28, Bangsboder, datter af skipper Mads Friis, født i Stige
1867, 0211, Christopher Møller Christensen, ugift værkfører, 24, Paaskestræde, søn af A. Christen Møller, født i Ringe og jomfru Emilie Marie Basse, 24, Paaskestræde, datter af bødker O. H. Basse, født i Frue Sogn
1867, 0811, Christen Nielsen, ugift værtshuusholder, 29, Nørregade, søn af huusmand Niels Ditlevsen, født i Øster Ulsløv, Laaland og jomfru Cathrine Nielsen, 27, Frue Kirkestræde, datter af arbeidsmand O. H. Nielsen, født i Notmark, Als
1867, 1911, Emil Valentin Mulvad, ugift muursvend, 24, Heden 18, søn af Henrich Mulvad, født i Nyborg og pige Karen Marie Madsen, 21, Sct. Jørgens Forstad, datter af gaardmand Mads Hansen, født i Ubberud Sogn
1867, 0412, Martinus Luther Mortensen, ugift og kobbersmedsvend, 22, Sct. Jørgensgade 1, søn af smaahandler Jørg. Mortensen, født Frue Sogn og pige Hansine Laurine Christensen, 20, Sct. Jørgensgade 30, datter af dagleier Hans Christensen, født i Assens
1867, 0412, Carl Peder Nicolaisen, ugift skræddersvend, 28, Store Graabrødre Stræde 30, søn af Nielsine Marie Lund, født Frue Sogn og jomfru Johanne Cathrine Pedersen, 28, Bangsboder, datter af brændeviinskarl Peder Knudsen, født i Sct. Hans
1867, 1412, Peder Christian Olsen, ugift postbud, 25, Banegaardsveien, søn af Anne Elisabeth Olsen, født i Wiborg og pige Frederikke Vilhelmine Jørgensen, 19, Overgade 63, datter af dagleier Jørg. Nielsen, født Frue Sogn
1867, 1912, Thomas Andersen, ugift tjenestekarl, 34, Lindved, Steenløse Sogn, søn af indsidder Anders Thomsen, født Aunslev og pige Maren Kirstine Jensen, 24, Grynhusene 25, datter af huusmand Jens Johansen, født i Hunderup
1867, 3112, Peter Nielsen, ugift snedker, 27, Vestergade 45, søn af arbeidsmand Niels Jespersen, født i Sct. Knuds og jomfru Karen Marie Hansen, 20, Bangsboder, datter af arbeidsmand Hans Petersen, født i Fraugde
1868, 0801, Hans Larsen, ugift skomager, 31, Kirkestræde 11, søn af huusmand Lars Mathiesen, født i Allindemagle og enke Anne Martine Lillelund, 30, Kirkestræde 11, født i Horsens, (efter matros Hans Hansen)
1868, 1801, Frederik Ludvig Møller, ugift møllebygger, 31, Eiershaab, Nyborg Landevei, søn af veibetjent Møller, født i Ringe og pige Kirsten Sørensen, 22, Kragsbergvei, datter af arbeidsmand Søren Hansen, født i Fraugde
1868, 1102, Niels Christiansen, enkemand og træskomand, 29, Fangel, søn af huusmand Christian Jørgensen, født i Weile (Landsby) og pige Maren Nielsdatter, 41, Freriksgade 42, datter af gaardmand og dyrlæge Niels Jensen, født i Strandby
1868, 1402, Vilhelm Bang, ugift friseur, 25, Kjøbenhavn, søn af kunstdreier A. C. Bang, født i Kjøbenhavn og jomfru Sophie Cathrine Vilhelmine Hartmann, 22, Bangsboder, datter af typograf S. A. Hartmann, født i Kjøbenhavn
1868, 1502, Jørgen Rasmussen, ugift, 26, Marslev Sogn, søn af gaardmand Rasmus Pedersen, født i Haarlev Sogn og pige Maren Jørgensen, 33, Adamsgade 31 datter af boelsmand Jørgen Olsen, født i Rold Wissenberg
1868, 2402, Peder Poulsen, ugift arbeidsmand, 30, Skræppestræde 20, søn af huusmand Poul Jensen, født i Weflinge Sogn og pige Maren Larsen, 21, Skræppestræde 20, datter af Maren Larsen, født i Lunde Sogn
1868, 1203, Hans Christian Raben, ugift skomager, 25, Nedergade 17, søn af leieinderste Raben, Lændemark, Tønder Amt, født 1842 der og jomfru Susanne Matheline Honoré, 34, Nedergade 17, datter af skomager Jacob Honoré, født i Fredericia
1868, 1103, Jens Larsen (Grundt), enkemand og arbeidsmand, 31, Overgade 22, søn af huusmand Lars Jensen, født i Saltvig, Stokkemark Sogn og pige Anne Marie Henriksen, 29, Overgade 22, datter af boelsmand Henrik Rasmussen, født i Tommerup
1868, 2003, Mads Christian Hansen, ugift og arbeidsmand, 33, Frue Kirkestræde 11, søn af huusmand H. Petersen, født i Naarup, Verninge og pige Mette Marie Nielsen, 34, Frederiks Forstad, datter af skrædder Niels Stephansen, født i Eibye
1868, 2703, Adolph Alexander Edvard Hoffmann, ugift acrobat, 23, pt. i Nørregade 78, søn af mechanikus Fr. Hoffmann, født i Hørsholm og pige Marie Vilhelmine Vith, 20, Skræppestræde 14, datter af jernstøbersvend C. Vith, født i Haderslev
1868, 0604, Søren Hansen, ugift tjenestekarl, 27, Vesterbro, søn af indsidder Hans Sørensen, født i Vester Kjærbye og pige Kirstine Sophie Jensen, 20, Sct. Jørgensgade, datter af huusmand Jens Nielsen, født i Dræby
1868, 0704, Jens Peter Hansen, ugift kjøbmand, 24, Vestergade, søn af proprietair M. Hansen, født i Thyregod Sogn og jomfru Sophie Frederikke Amalie Brodtrück, 25, Overgade 42, datter af bomuldsvæver G. F. Brodtrück, født St. Hans Sogn
1868, 0105, Jens Rasmussen, ugift rugbrødbager, 36, Graabrødre Stræde, søn af huusmand Ras. Hansen, født i Flemløse Sogn og jomfru Mette Kirstine Andersen, 43, Nedergade, datter af vagtmester og brændev. H. Andersen, født i Sct. Hans Sogn
1868, 0605, Laurits Bærendt Hansen, ugift smed, 26, Vestergade, søn af Dorothea Hansen, født i Sct. Hans Sogn og enke Dorthea Kirstine Jørgensen, 32, Sct. Jørgensgade 13, datter af huusmand Jørg. Rasmussen, født i Kjølstrup
1868, 0705, Frederik Christian Rudolph Leonhardt, ugift sp...- og listefabrikant, 33, Kjerteminde, søn af glarmester W. R. Leonhardt, født i Vordingborg og jomfru Anne Marie Kjeldsen, 21, Frue Præstegaard, datter af boelsmand K. Poulsen, født i Saaderup, Skjellerup
1868, 1505, Viggo Marius Nielsen, ugift tobakfabrikør, 25, Frederiksgade, søn af kasketmager A. Nielsen, født i Frue Sogn og jomfru Kirstine Dorthea Wendelboe, 22, Frederiksgade, datter af snedkermester N. A. Wendelboe, født i Sct. Hans Sogn
1868, 2205, Hans Pedersen, ugift avlsbestyrer, 35, Gillestedgaard, søn af boelsmand P. Nielsen, født i Biskorup og jomfru Marie Cathrine Rasmussen, 42, Gillestedgaard, datter af gaardeier Ras. Knudsen, født Frue Sogn
1868, 2305, Georg Ludvig Piccardi, ugift skomagersvend, 40, Sct. Jørgensgade, søn af Christ. Fr. Christensen, født i Sct. Knuds Sogn og pige Antonette Andersen, 37, Sortebrødre Torv 23, datter af dagleier Anders Hansen, født Frue Sogn
1868, 3005, Lars Christian Frandsen, ugift tjenestekarl, 30, Skibhusene, søn af huusmand Frands Jensen, født i Birkum og pige Karen Kirstine Frederiksen, 28, Freriksgade 80, datter af arbeidsmand Fred. Christiansen, født i Stegsted, Paarup
1868, 0506, Theodor Sophus Duch, ugift saddelmagermester, 29, Vesterbro 15, søn af skomagersvend Daniel Duch, født Frue Sogn og jomfru Anne Hansen, 23, Nedergade, datter af arbeidsmand Hans Jensen, født i Sct. Hans Sogn
1868, 0606, Niels Sørensen, enkemand og arbeidsmand, 31, Sct. Jørgens Forstad, søn af gaardmand Søren Mortensen, født i Barløse og pige Johanne Rasmine Knudsen, 25, Sct. Jørgens Forstad, datter af huusmand Knud Jørgensen, født i Krogsbølle
1868, 1206, Henrik Peter Julius Jørgensen, ugift skræddersvend, 29, Slotsgade 34, søn af skrædder Chr. Jørgensen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Petrine Wilhelmine Hunderup, 21, Bangsboder 62, datter af skrædder J. F. Hunderup, født i Sct. Knuds Sogn
1868, 2006, Andreas Ferdinand Andersen, ugift snedkersvend, 23, Sct. Knuds Kirkestræde, søn af tømrersvend H. Andersen, født i Sct. Knuds Sogn og pige aren Sophie Jensen, 28, Overgade 48, datter af smaahandler Ras. Jensen, født i Frue Sogn
1868, 2606, Jørgen Christian Pedersen, ugift arbeidsmand, 34, Vindegade 67, søn af gaardmand Peder Jeppesen, født i Weflinge og pige Sidsel Kirstine Pedersen, 32, Frederiksgade 14, datter af sognefoged Peder Nielsen, Eiby, født i Eiby
1868, 0107, Christian Frederik Lund, enkemand og muursvend, 33, Skræppestræde 22, søn af pottemager H. C. Lund, født i Frue Sogn og jomfru Laurentine Frederikke Lind, 22, Skræppestræde 4, datter af dreier L. S. Lind, født i Frue Sogn
1868, 1007, Niels Christian Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 31, Munkemosehuus, søn af arbeidsmand Niels Chr. Nielsen, født i Orte og pige Kirstine Marie Madsen, 37, Overgade, Præstegaarden, datter af dagleier Mads Hansen, født i Allested
1868, 0508, Niels Gulbrandt Villumsen, ugift garver, 39, Ramsherred, søn af dyrlæge N. G. Villumsen, født i Kjøbenhavn og enkemadame Boline Amalia Nielsen, 49, Bangsboder, datter af naalemager Søren Nielsen, født i Frue Sogn, (efter … Truelsen)
1868, 0708, Thomas Olsen, enkemand og skræddermester, 44, Nedergade 32, søn af skræddermester Chr. Olsen, født i Trinitatis, Fredericia og enkemadame Anne Sophie Jensine Sørensen, 33, Nedergade, datter af Cathrine Nielsen, født i Frue Sogn, (efter … Behrens)
1868, 0708, Knud Jensen, ugift sergeant pt. ved 19 Bat., 26, Nyborg, søn af smaakjører J. Jørgensen, født Sct.Knuds Sogn og jomfru Laura Marie Hansine Rochier, 23, Adamsgade 67, datter af overhornblæser F. J. Rochier, født Nyborg
1868, 0808, Jørgen Jensen, ugift sergeant pt. ved 19 Bat., 26, Nyborg, søn af smaakjører J. Jørgensen, født Sct. Knuds Sogn og jomfru Augusta Amalie Wilhelmine Christine Rochier, 21, Overgade, datter af overhornblæser F. J. Rochier, født Nyborg
1868, 1808, Hans Pedersen, ungkarl, 51, Hjallese, Dalum Sogn, søn af gaardmand Ped. Nielsen, født i Eiby, Frue Landsogn og enke Maren Hansdatter, 50, Aarslev, datter af gaardmand Hans Poulsen, født i Ellerup
1868, 0209, Peter Wilhelm Hjeronimus, ugift saddelmager, 30, Fr. VII Stiftelse, søn af skomager J. C. Hjeronimus, født i Frue Sogn og jomfru Antoinette Emilie Brodersen, 27, Sortebrødre Stræde, datter af Edel Marie Scheuer, født i Wissenberg
1868, 0209, Jens Frederik Rasmussen, ugift skomagersvend, 27, Vesterbro 34, søn af skomager Christen Rasmussen, født i Nakskov og jomfru Clara Christensen, 24, Sortebrødre Torv, datter af politibetjent P. Christensen, født i Aalborg
1868, 0610, Otto Christian Møller, enkemand og guldsmed, 43, Overgade, søn af rebslager B. C. E. Møller, født i Nestved og jomfru Christine Marie Roulund, 27, Sortebrødre Torv, datter af rebslager R. Roulund, født i Frue Sogn
1868, 1610, Niels Pedersen, ugift tjenestekarl, 31, Nørregade, søn af gaardmand Peder Pedersen, født i Agedrup og pige Anne Jørgensen, 22, Lykkedalhuus, datter af huusmand og tømmer Jørg. Rasmussen, født i Hjallese
1868, 2210, Jacob Wilhelm Larsen, ugift farver, 29, Brogade, søn af dagleier L. Rasmussen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Anne Sophie Knudsen, 29, Præstestræde, datter af huusmand Knud Hansen, født i Wissenberg
1868, 3110, Niels Frederik Thomsen, ugift slagter, 27, Pjentedam, søn af møllersvend Th. N. Thomsen, født i Kjøbenhavn og jomfru Anne Marie Caroline Wilhelmine Larsen, 24, Sct. Jørgens Forstad 12, datter af Sophie Char. Hansen, født i Frue Sogn
1868, 0211, Hans Christiansen, ugift tjenestekarl, 23, Blommenslyst, Ubberud Sogn, søn af huusmand Chr. Larsen, født i Ubberud og pige Mette Marie Christensen, 22, Sct. Jørgensgade, datter af indsidder Christen Larsen, født i Fraugde
1868, 0211, Niels Simon August Andersen, ugift corporal (reserve), 23, Præstestrædet, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Marie Rasmussen, 21, Mellemstrædet, datter af høker Jens Rasmussen, født i Frue Sogn
1868, 0311, Salomon Andersen, ugift reserve corporal, 24, Sct. Jørgensgade 27, søn af huusmand Anders Nielsen, født Sønder Næraae Sogn og jomfru Mette Petrine Rasmussen, 21, Sct. Jørgens Forstad 27, datter af rugbrødbager R. Rasmussen, født Frue Sogn
1868, 0311, Rasmus Dorch, enkemand og hofhattemager, 49, Korsgade, søn af hofhattemager H. J. Dorch, født Frue Sogn og jomfru Ingeborg Frederikke Scharff, 30, Sct. Jørgensgade, datter af musiklærer N. Scharff, født i Horsens
1868, 0411, Anders Nielsen, ugift conditor, 36, Overgade, søn af rugbrødbager Peter Nielsen, født Frue Sogn og jomfru Anne Marie Petersen, 27, Overgade, datter af huusmand Peder Isaksen, født i Brendekilde
1868, 0411, Christian Jensen, ugift smaakjører, 33, Gadsbølle, Wissenberg, søn af huusleier Jens Jørgensen, født i Davinde og pige Anne Marie Larsen, 26, Eiby, datter af huusmand Lars Hansen, født i Bullerup
1868, 0711, Søren Pedersen, ugift smed, 33, Eiby, søn af ..., født Mellemhaugen, Brahetrolleborg Sogn og pige Anne Christiansen, 28, Eibye, datter af Kirsten Rasmussen, født i Vigerslev Sogn
1868, 1211, Rasmus Rasmussen, ugift tjenestekarl, 32, Hjallese, søn af dagleier Ole Rasmussen, født i Sct. Knuds Sogn og pige Anne Marie Larsen, 23, Killerup, datter af Else Marie Jespersen, født i Davinde
1868, 1111, Anders Farstrup, ugift boelsmand, 36, Veflinge Sogn, søn af boelsmand Ras. Jørgensen, født i Vigerslev Sogn og pige Rasmine Petersen, 30, Sct. Jørgens Forstad, datter af sognefoged P. Hansen Brandt, født Wissenberg
1868, 2011, Nicolai Hansen, ugift snedkermester, 26, Ellinge, søn af gaardmand Hans Jensen, Søllinge, født dér og jomfru Karen Frederiksen, 33, Adamsgade 33, datter af huusmand Fred. Rasmussen, født i Særslev Sogn
1868, 2111, Martinus Theodor Mazanti, ugift tobaksspinder, 24, Skulkenborg 107, søn af arbeidsmand O. Em. Mazanti, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Thora Hansen, 21, Ramsherred 67, datter af høker Hans Jørgensen (Søllinge), født Frue Sogn
1868, 2411, Peder Andersen, ugift træskomand, 32, Claragade, søn af huusmand Anders Pedersen, født i Kjøng Sogn og pige Karen Margrethe Rasmussen, 27, Frederiksgade, datter af huusmand Ras. Jørgensen, født i Allested
1868, 0212, Niels Rasmussen, ugift pottemager, 30, Sct. Jørgensgade, søn af Elisabeth Andersen, født i Slagelse og pige Hanne Marie Sophie Sørensen, 25, Sct. Jørgensgade, datter af vognmand Daniel Sørensen, født i Assens
1868, 0212, Hans Christian Andersen, ugift arbeidsmand, 26, Fangel, søn af huusmand And. Jørgensen, født i Hjallese og pige Caroline Knudsen, 27, Frederiksgade, datter af indsidder Knud Rasmussen, født i Nørre Lyndelse
1868, 0912, Ole Jacobsen, ugift handelsmand, 43, Grynhusene 17, søn af huusmand Jacob Pedersen, født Hillested, Laaland og enke Anne Marie Ludvig, 57, Grynhusene 7, datter af Joh. Henr. Ludvig, født i Flensborg, (efter … Møller)
1868, 1012, Christoffer August Meier, ugift slagtersvend, 26, Pjentedam, søn af vognmand Søren P. Meier, født i Aarhuus og jomfru Anne Knudsen, 22, Skræppestræde, datter af arbeidsmand Knud Larsen, født i Sanderum
1868, 1612, Hans Hansen, enkemand og arbeidsmand, 35, Frederiksgade 51, søn af huusmand Hans Pedersen, Nørre Søbye og pige Anne Cathrine Rasmussen, 34, Frederiksgade 51, datter af Maren Rasmusdatter, født i Vigerslef Sogn
1869, 1501, Rasmus Jacobsen, ugift huusmand, 36, Munkerod, Paarup Sogn, søn af gaardmand Jacob Jensen, født i Weflinge og pige Johanne Christiansen, 28, Frederiksgade, datter af skrædder Christian Knudsen, født i Sønder Næraa
1869, 1501, Mathias Jacobsen, ugift arbeidsmand, 28, Risingshuus, søn af huusmand Jacob Valentinsen, født i Ubberud og pige Karen Nielsen, 25, Risingshuus, datter af Karen Nielsen, født i Skydebjerg
1869, 0902, Ditlev Eggert Julius Waldstrøm, fraskilt blikkenslager, Overgade 23, søn af Joh. Gustav Waldstrøm, født i Rendsborg og pige Marthe Marie Friis, 27, Overgade 23, datter af skipper M. E. Friis, født i Stige
1869, 1202, Carl Mathias Simonsen, ugift, 23, Frederiksgade 63, søn af skomager H. C. Simonsen, født i Kjerteminde og jomfru Cathrine Hansine Weien, 22, Frederiksgade 63, datter af sergeant H. F. Weien, født i Fredericia
1869, 2403, Hans Nielsen, ugift tobaksfabrikant, 27, Brogade 22, søn af Else Kirstine Graae, født i Frue Sogn og jomfru Nielsine Caroline Wilhelmine Jørgensen, 25, Frederiksgade 37, datter af marschandiser J. Jørgensen, født Frue Sogn
1869, 2403, Anders Madsen, enkemand og arbeidsmand, 36, Frederiks Forstad 95, søn af indsidder Mads Hansen, født i Allesø og enke og fraskilt Maren Dorthea Christensdatter, 44, Frederiks Forstad 95, datter af huusmand Christen Sørensen, født i Fraugde
1869, 0704, Lars Jensen, ugift patrouillebetjent, 26, Frederiksgade 35, søn af huusmand Jens Jørgensen, født i Tersløse Sogn, Sorø og jomfru Caroline Wilhelmine Andersen, 26, Frederiksgade 35, datter af leietjener Jørgen Andersen, født i Sct. Knuds Sogn
1869, 0704, Knud Jørgensen, ugift marschandiser, 47, Skræppestræde 8, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, født i Windinge og enke Karen Marie Jørgensen, 36, Skræppestrædet 8, datter af huusmand Jørgen Rasmussen, født i Brendekilde
1869, 3004, Jørgen Larsen, ugift smedesvend, 27, Lumby, Nørre Lyndelse Sogn, søn af huusmand L. C. Christensen, født Brenderup og pige Johanne Christensen, 33, Sct. Jørgensgade, datter af gaardmand Christen Pedersen, født i Asperup
1869, 0405, Christian Nielsen, ugift tjenestekarl, 29, Overgade, søn af huusmand Niels Rasmussen, født i Ringe Sogn og enke Maren Olsdatter, 46, Sortebrødre Torv 42, datter af gaardmand Ole Pedersen, født i Causlunde
1869, 0505, Niels Jensen, ugift brænderikarl, 32, Overgade 60, søn af huusmand Jens Pedersen, født i Sanderum Sogn og pige Kirstine Rasmussen, 35, Sct. Jørgens Forstad 10, datter af husmand Rasmus Hansen, født i Skovby
1869, 0505, Peder Jørgen Nielsen, enkemand og arbeidsmand, 46, Grynhusene 23, søn af Anne Marie Andersdatter, født i Fjelsted og pige Anne Marie Andersen, 46, Frederiksgade 10, datter af huusmand Anders Rasmussen, født i Østrup
1869, 0505, Niels Eriksen, ugift huuseier, 30, Næsbyhovedsbroby, søn af huusmand Erik Mathiesen, født i Frue Sogn og pige Maren Kirstine Andersen, 36, Overgade, datter af gaardmand Anders Hansen, født i Seden
1869, 1205, Jens Johan Fred. Leopold Jensen, ugift cigarmager, 25, Overgade 63, søn af corporal O. Jensen, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Hansine Mathilde Petersen, 35, Overgade 63, datter af muurmester Joh. Peter Leibølle, født Rudkjøbing
1869, 1405, Hans Peter Christiansen, ugift bagersvend, 23, Overgade, søn af Joh. Chr. Christiansen, født i Nord Niebüll og jomfru Hanne Lovise Frederikke Gormsine Petersen, 21, Ramsherred 61, datter af snedker P. Petersen, født i Frue Sogn
1869, 1305, Anders Jacob Rasmussen, ugift rugbrødbager, 24, Sortebrødre Torv 21, søn af huusmand Ras. Jacobsen, født i Bellinge og pige Anne Larsen, 27, Komediehuset, datter af huusmand Lars Christiansen, født i Wissenberg
1869, 1505, Hans Larsen, ugift muursvend, 29, Skulkenborg, søn af smed Lars Hansen, født i Heden og pige Christane Frederikke Caspersen, 31, Nedergade, datter af bryggerkarl Casper Hansen, født i Sct. Hans Sogn
1869, 1805, Jens Jensen, ugift træskomand, 30, Overgade 42, søn af Maren Hansdatter, født i Fangel og pige Sophie Frederikke Hansen, 31, Frederiksgade 30, datter af huusmand og skræder Hans Olsen, født i Brylle
1869, 1905, Niels Jørgen Jørgensen, ugift landinspektør, 41, Overgade 42, søn af Peder Jørgensen, født i Kallerup og frøken Camilla Florentine Hardt, 30, Frue Sogn, datter af kjøbmand E. Hardt, født i Præstø
1869, 2205, Peder Hansen, ugift gaardeier, 30, Neder Holluf, søn af afdød gaardmand Hans Chr. Hansen, født Fraugde og pige Maren Cathrine Madsen, 25, Eiby, Frue Sogn, datter af afdød gaardeier Mads Rasmussen, født i Eiby
1869, 2205, Jens Bech, ugift snedkersvend, 25, Sortebrødre Torv 17, søn af Niels Christian Bech, født i Horsens og pige Kirstine Marie Carlsen, 24, Sortebrødre Torv, datter af indsidder Carl A. Sivertsen, født Kjølstrup
1869, 2605, Jochum Fred. Holst, ugift skomagersvend, 21, Kjerteminde, søn af skomager Ras. Holst, født i Kjerteminde og pige Karen Marie Jensen, 24, Grynhusene 21, datter af indsidder Jens Larsen, født i Munkebo
1869, 0707, Søren Jespersen, ugift arbeidsmand, 25, Sct. Jørgens Mark, søn af huusmand Jesper Pedersen, født Frue Sogn og pige Caroline Kirstine Hansen, 25, Sct. Jørgens Forstad, datter af Anne Marie Jørgensdatter, født Dalum
1869, 0907, Christian Nielsen, ugift tømmermester, 29, Slotsgade 50, søn af tømmersvend Niels Christensen, født i Ringe og pige Karen Kirstine Larsen, 20, Sortebrødre Torv, datter af Maren Hansdatter, født i Kogsbølle
1869, 1007, Hans Pedersen, ugift tømmersvend, 26, Brogade 21, søn af teglbrænder Peder Nielsen, født i Sønder Høierup og pige Abelone Juliane Nielsen, 25, Frederiksgade, datter af slagter Niels Christoffersen, født i Fraugde Sogn
1869, 2207, Carl Rasmus Josias Holst, ugift skomagermester, 28, Vestergade 100, søn af skomager Chr. Josias Holst, født i Sct. Knuds og jomfru Josephine Marie Sophie Petersen, 37, Sct. Jørgensgade 21, datter af selveier N. J. Petersen, født ved Kjøge
1869, 3107, Peter Frederik Lyngbek, ugift cigararbeider, 21, Overgade 29, søn af Søren Lyngbek, født i Kjøbenhavn og jomfru Anna Margrethe Hummelgaard, 27, Overgade 29, datter af kaadner S. T. Hummelgaard, født i Binderup
1869, 0308, Jens Frederik Frederiksen, ugift straahattefabrikant, 27, Sct. Jørgensgade 12, søn af rugbrødbager N. Frederiksen, født Sct. Hans og jomfru Trine Mathie Madsen, 23, Skjolden, datter af dugmager Mads Madsen, født i Frue Sogn
1869, 0408, Julius Reinhold Leopold Irmler, enkemand og værktøimester, 43, Nyborg Landevei, Eiby, søn af Joh. G. Irmler, født i Liegetz og pige Dorthea Christine Magarethe Ohlsen, 39, Nyborg Landevei, Eiby, datter af karethmager Ohlsen, født i Haderslev
1869, 1108, Anders Andersen, ugift gaardskarl, 52, Vestergade, søn af huusmand Anders Sørensen, født i Fraugde og pige Maren Hjæresen, 29, Biskorup, datter af huusmand Hjære Jørgensen, født i Biskorup
1869, 1508, Frederik Hansen, ugift snedker, 34, Bernstorfsminde, Brahetrolleborg Sogn, født 1834 i Lydinggaarde og pige Anne Rasmussen, 29, datter af gaardmand Ras. Jeppesen, født i Aarslev
1869, 0709, Niels Christian Jespersen, ugift kjøbmand, 26, Nørregade 68, søn af skipper Lars Jespersen, født i Bogense og jomfru Christine Urbania Hansen, 24, Østergade, datter af skipper Andreas Hansen, født i Skibhusene
1869, 1109, Carl Christian Ryberg, ugift skomager, 26, Frederiksgade 65, søn af smedesvend Chr. Ryberg, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Anne Cathrine Jørgensen, 26, Frederiksgade 65, datter af skrædder Jørgen Hansen, født i Frue Sogn
1869, 0510, Anders Rasmussen, ugift tjenestekarl, 29, Vestergade, søn af gaardmand Ras. Jacobsen, født i Nørre Søbye og pige Anne Sophie Andersen, 20, Frederiks Forstad 99, datter af smed Anders Jensen, født i Gjestelev
1869, 0510, Christian Siegfried Heynsen, ugift bager, 23, Nedergade 2, søn af landmand Joh. Heynsen, født i Niebüll og jomfru Emma Louise Frederikke Volder, 21, Pjentedamsgade, datter af slagter A. H. Volder, født i Sct. Knuds
1869, 0211, Mads Jensen, ungkarl, 25, Sct. Jørgens Forstad 10, søn af huusmand Jens Olsen, Høime Sanderum og pige Anne Cathrine Knudsen, 25, Sct. Jørgens Forstad 10, datter af gaardeier K. Christensen, Fangel
1869, 0311, Niels Peter Knudsen, enkemand og, porteur, 41, Nyborg, søn af toldbetjent Niels Knudsen, født i Kjerteminde og pige Anne Marie Andersen, 34, Overgade 60, datter af huusmand Anders Jacobsen, født i Aunslev
1869, 0611, Lars Hansen, ugift karethmagersvend, 24, Adamsgade 10, søn af huusmand Hans Andersen, født i Grindløse Sogn og pige Anne Marie Madsen, 29, Adamsgade 10, datter af gaardmand Mads Rasmussen, født i Grindløse
1869, 1211, Rasmus Hansen, ugift arbeidsmand, 33, Lykkedalshuus, søn af huusmand Hans Larsen, født i Hjallese og pige Anne Marie Nielsen, 32, Lykkedalshuus, datter af huusmand Niels Christensen, født i Ubberud
1869, 0112, Rasmus Christian Andersen, ugift møllerkudsk, 29, Munkemølle, søn af huusmand Anders Jensen, født i Sanderum Sogn og pige Johanne Marie Nielsen, 27, Frederiksgade 64, datter af huusmand og maler Niels Nielsen, født i Brendekilde
1869, 1312, Hans Jørgensen, ugift arbeidsmand, 24, Frederiksgade 64, søn af huusmand Jørgen Hansen, født i Rørup Sogn og pige Anne Kirstine Knudsen, 21, Frederiksgade 64, datter af huusmand Knud Nielsen, født i Lumbye Sogn
1869, 2312, Lars Hansen, ugift brændevinskarl, 24, Overgade, søn af huusmand Hans Nielsen, født i Skovbye Sogn og syjomfru Karen Sophie Pedersen, 21, Sct. Jørgens Forstad 6, datter af gaardmand Peder Jeppesen, født i Weflinge
1870, 0501, Rasmus Christian Hansen, ugift møllerkudsk, 36, Eiby Mølle, søn af huusmand Hans Christiansen, født i Werninge og pige Anne Marie Andersen, 32, Eiby Mølle, datter af huusmand og tømmermand Anders Pedersen, født i Weile
1870, 1601, Niels Hansen, ugift tjenestekarl, 29, Ny Møllegaard, søn af huusmand Hans Pedersen, født i Gamtofte og jomfru Kirstine Marie Jørgensen, 28, Ny Møllegaard, datter af afdøde gaardmand og møller J. Rasmussen, født Frue
1870, 0103, Niels Christian Jensen, enkemand og brændeviinskarl, 38, Pjentedam, søn af huusmand Jens Davidsen, født i Nørre Lyndelse og pige Emma Sørensen, 22, Sct. Jørgensgade 35, datter af vognmand D. Sørensen, født i Assens
1870, 1903, Jens Nielsen Larsen, ugift huusmand og tjenestekarl, 27, Cathrineberg, Weilbye Sogn, søn af Lars Christensen, født i Weilby og pige Ellen Kirstine Rasmussen, 22, Nyborg Landevei, datter af huusmand og bødker Peder Rasmussen, født Tommerup
1870, 1904, Peder Jacobsen, ugift tjenestekarl, 22, Davinde Sogn, søn af indsidder Jacob Larsen, født i Fraugde Sogn og pige Karen Henriksen, 40, Eiby, datter af huusmand Henrik Jørgensen, født i Eiby
1870, 2204, Jørgen Christian Marcussen, ugift gaardeier, 30, Breed, søn af gaardeier Marcus Sørensen, født i Breed og pige Anne Kirstine Krogh, 20, Breed Station, datter af fhv. gaardeier P. Petersen Krogh, født Kolberg
1870, 2604, Mads Peder Christensen, ugift smedemester, 32, Wiborg, søn af brændeviinskarl Christen Larsen, født i Frue Sogn og pige Anne Marie Rasmussen, 32, Nedergade 5, datter af møllerkudsk Rasmus Jensen, født i Frue Sogn
1870, 2604, Hans Peder Hansen, enkemand og boelsmand, 44, Søllinge, søn af kirkesanger og skolelærer H. Hansen, født i Søllinge og pige Anne Kirstine Hansdatter, 25, Søllinge, datter af gaardmand Hans Frandsen, født i Søllinge
1870, 3004, Martin Ebbe Mathiesen, ugift lærer, 24, Hindevad, søn af skolelærer P. Mathiesen, født i Hindevad, Haarslev og jomfru Annette Petrine Margrethe Larsen, 20, Frederiksgade 59, datter af jernstøber Joh. Fred. Larsen, født i Sct. Knuds
1870, 0305, Jens Madsen, ugift huuseier, 44, Eibye, Frue Landsogn, søn af huusmand Mads Jensen, født i Haarbye og pige Christine Hansen, 30, Eiby Mark, datter af huusmand Jesper Hansen, født i Render, Brylle
1870, 0305, Carl Frederik Jacob Zilmer, ugift handskemager, 24, Frederiksgade 58, søn af garver H. H. Zilmer, født i Sct. Hans Sogn og jomfru Amalie Wilhelmine Langsted, 19, Frederiksgade 58, datter af strømpevæver A. L. Langsted, født i Gjentofte
1870, 0405, Holger Wilhelm Riber, ugift kjøbmand, 34, Vestergade 108, søn af kirkesanger og skolelærer R. H. Riber, født i Ringe og frøken Anne Sophie Hansen Dahl, 26, Overgade, datter af høker Morten Steffensen Dahl, født i Kjøbenhavn
1870, 0405, Carl Petersen, ugift skomager, 27, Staalstrædet 48, søn af skomager Hans Petersen, født i Svendborg og jomfru Andrea Wilhelmine Wolder, 26, Pjentedam, datter af slagter A. H. Wolder, født i Sct. Hans Sogn
1870, 0405, Rudolph Peter Theodor Gitz, ugift maler, 29, Adamsgade 24, søn af brændevinsbrænder J. C. A. Gits, født Sct. Knuds og jomfru Rasmine Caroline Antonie Mikkelsen, 21, Nedergade, datter af Anne Margrethe Rasmussen, født i Frue Sogn
1870, 1205, Hans Hartvig Ernst Maaløe, ugift exam. juris. og godsforvalter, 29, Gyldensteen, Nørre Sandager, søn af gaardeier C. Maaløe, født Haarslev og jomfru Hanne Louise Oline Urban Hansen, 23, Overgade, datter af kjøbmand og raadmand H. Urban Hansen, født i Frue
1870, 1605, Jacob Wilhelm Hansen, ugift handskemager, 29, Hunderupgade 17, søn af dagleier Carl Hansen, født i Kjerteminde og pige Anne Cathrine Hansen, 30, Sortebrødre Torv 18, datter af huusmand Ole Hansen Jacobsen, født Lindelse
1870, 2105, Henrich Abraham Koch, ugift farver, 36, Frederiksgade 48, søn af farver Joh. Henrich Koch, født i Bogense og jomfru Caroline Wilhelmine Christine Ryberg, 25, Grynhusene 20, datter af smedesvend C. Ryberg, født i Sct. Knuds Sogn
1870, 3005, Niels Andreas Colling Troest, ugift lærer, 24, Nedergaard, Bødstrup Sogn, søn af skipper Troest, født i Ærøeskjøbing og jomfru Lovise Frederikke Julie Christine Berg, 18, Bangsboder 60, datter af Anne Dorthe Christensen, født i Frue Sogn
1870, 0406, Frederik Christian Frederiksen, ugift, 29, Fiskertorvet, søn af skomager Christian Frederiksen, født i Frue Sogn og jomfru Marie Sophie Natalia Leonhardine Jacobsen, 23, Overgade, datter af kleinsmed Frits Jacobsen, født i Sct. Knuds Sogn
1870, 1006, Nis Nissen, ugift skræddersvend, 25, Fiskertorvet 5, søn af arbeidsmand Nis Nisssen, født i Wilstrup Sogn og jomfru Johanne Benedicta Jensine Jensen, 22, Nedergade, datter af tømrer Jens Peder Jacobsen, født i Kolding
1870, 1706, Mads Nielsen, enkemand og teglværksbestyrer, 45, Eiby Teglværk, søn af Niels Madsen, født i Seden og pige Karen Abelone Andersen Juul, 36, Odense, datter af huusmand og maler Anders Nielsen, født i Brenderup
1870, 2806, Carsten Carstensen, ugift gaardskarl, 21, Postgaarden, søn af arbeidsmand H. C. Carstensen, født i Sct. Hans og jomfru Helene Charlotte Gismann, 39, Sortebrødre Torv 20, datter af skrædder M. H. Gismann, født i Lemvig
1870, 0907, Johan Christian Jørgensen, ugift skomagersvend, 29, Nedergade 38, søn af skrædder Chr. Jørgensen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Marie Johanne Sophie Hunderup, 18, Lahns Stiftelse, datter af skræddermester Joh. Fred. Hunderup, født Frue
1870, 2507, Hans Hansen, ugift tjenestekarl, 27, Heden 126, søn af huusmand Hans Jørgensen, født i Sanderum Sogn og pige Dorthea Johansen, 20, Sortebrødre Torv 48, datter af tømmersvend Fred. Johansen, født Frue
1870, 2607, Heinrich Christopher Martin Andresen, ugift barbeer, 27, Overgade 31, søn af P. H. Andresen, født i Frederichsstadt og jomfru Wilhelmine Johanne Mariane Andresen, 16, Overgade 31, datter af barbeer H. N. C. Andresen, født i Sct. Hans
1870, 2308, Niels Peter Rasmussen, ugift pottemager, 27, Frederiksgade 38, søn af Karen Marie Nielsen, født i Nebbelunde (Laaland) og jomfru Casparline Marie Dyreborg, 28, Frederiksgade 38, datter af Anne Marie Dyreborg, født i Faaborg
1870, 0709, Peder Poulsen, ugift huuseier, 40, Hjallese, søn af gaardmand Poul Hansen, født Sct. Knuds Sogn og pige Maren Knudsen, 35, Tornbjerg, Aasum Bro, datter af gaardmand Knud Hansen, født Sønder Næraae
1870, 1009, Niels Christian Even Nielsen, ugift skomagersvend, 34, Sortebrødre Torv 38, søn af arbeidsmand Niels Nielsen, født i Sct. Hans og pige Anna Cathrine Jensine Kalmberg, 36, Sortebrødre Torv 38, datter af skomager Kalmberg, født i Wordingborg
1870, 1810, Johan Severin Frederik Duch, ugift snedker, 27, Vesterbro 15, søn af klodsemager D. Duch, født i Frue Sogn og jomfru Caroline Henriette Christine Jensen, 21, Frue Kirkestræde, datter af glarmester A. Jensen, født i Faaborg
1870, 3110, Anders Christensen, ugift gaardmand, 35, Rostrup Sogn, søn gaardmand Christen Hansen, født Skambye og pige Johanne Marie Jespersen, 24, Meelbye, datter af gaardmand Jesper Knudsen, født i Meelbye
1870, 0211, Mads Pedersen, ugift arbeidsmand, 23, Sortebrødre Torv 28, søn af boelsmand Lars Pedersen, født i Wissenberg og pige Petroline Lovise Demant, 20, Sortebrødre Torv, datter af huusmand og dreier Erik Demant, født i Weile
1870, 1711, Christian Jørgen Rasmussen, ugift brændevinskarl, 29, Pugestrædet 72, søn af arbeidsmand Ras. Jørgensen, født Frue Sogn og pige Georgine Helene Henriksen, 24, Pjentedam 42, datter af huusmand Henrik Henriksen Bolt, født i Harrendrup
1870, 1911, Niels Christian Jensen, ugift tjenestekarl, 25, Fraugde Sogn, søn af smaahandel Rasmus Jensen, født Frue Sogn og pige Anne Rasmussen, 24, Adamsgade 39, datter af gaardmand Rasmus Sørensen, født i Næsbyhovedsbroby
1870, 2311, Jørgen Hansen, ugift tjenestekarl, 33, Bulbro, søn af huusmand Hans Jørgensen, født i Haarbye Sogn og pige Johanne Madsen, 24, Skræppestræde 26, datter af arbeidsmand Mads Mortensen, født i Paarup
1870, 0312, Niels Christian Nielsen, enkemand og huuseier, 34, Nyborg Landevei, Eiby, søn af huusmand Niels Christiansen, født Tommerup og enke Nicoline Hansdatter, 45, Nyborg Landevei, Eiby, datter af huusmand Hans Andersen, født i Allerup
1870, 0612, Julius Mathias Fabrituus Føns, ugift slagter, 20, Nyborg Landevei, Eiby, søn af Stine Louise Hansdatter, født Frue Sogn og jomfru Nielsine Jensen, 25, Mellemstræde 78, datter af brænderikarl Jens Rasmussen, født Frue Sogn
1870, 0712, Rasmus Andersen Iversen, ugift uhrmager, 24, Skambye Sogn, søn af indsidder Iver Knudsen, født i Orte Sogn og jomfru Anne Kirstine Jørgensen, 17, Adamsgade 10, datter af huusmand Jørgen Clausen, født i Skambye
1870, 2712, Niels Gustad Magnus Schaarup, ugift lieutnant, toldbetjent og ridder af dannebrog, 32, Dreslette Sogn, søn af exam. jur. fuldmægtig Schaarup, født Wordingborg og frøken Lovise Amalie Schjerning Knudsen, 27, Overgade, Frue Sogn, datter af procurator R. Knudsen, født Frue Sogn
1871, 0401, Henrik Hansen, ugift stationsbud, 49, Sortebrødre Torv 42, søn af Hans Carstensen, født i Ringe og jomfru Caroline Marie Thomsen, 32, Sortebrødre Torv 32, datter af Caroline Braadt, født i Sct. Knuds Sogn
1871, 2501, Anders Christian Christensen, ugift sømand, 24, Adamsgade 34, søn af Anne Marie Andersen, født i Frue Sogn og jomfru Anne Cathrine Margrethe Nielsen, 19, Adamsgade 34, datter af pottemager Carl Nielsen, født i Frue Sogn
1871, 0102, Hans Peter Hansen, ugift skomagersvend, 35, Frederiksgade 53, søn af skomagersvend H. Christophersen, født Sct. Knuds og pige Amalie Mørk, 24, Frederiksgade 53, datter af Marie Kirstine Engelbrecht, født i Bogense
1871, 2302, Viggo Jørgensen, ugift sømand, 31, Ramsherred 52, søn af hattemager Christian Jørgensen, født i Sct. Knuds og jomfru Marie Henriette Nathalie Thrane, 24, Nedergade, datter af skomager Ole Thrane, født i Sct. Knuds Sogn
1871, 2502, Henrik Clausen, ungkarl, 31, Kragsberg, søn af gaardmand Claus Larsen, født i Steenstrup og pige Sidsel Marie Frederikke Overbeck, 25, Kragsberg, datter af Gregersine Olave Pandura, født i Vibye
1871, 0104, Lars Hansen, ugift tjenestekarl, 40, Sct. Jørgensgade, søn af gaardmand Hans Nielsen, født i Næsbyhovedsbroby og enke Nielsine Amalie Frederiksen, 29, Sct. Jørgensgade 30, datter af huuseier Fred. Larsen, født Rynkeby
1871, 0804, Johannes Hansen, ugift snedkersvend, 22, Kongensgade 39, søn af huusmand Hans Jensen, født i Alminde Sogn og pige Marie Cathrine Knudsen, 23, Sortebrødre Torv, datter af væver Knud Andersen, født i Korup
1871, 2604, Rasmus Madsen, ugift tjenestekarl, 36, Fraugde Kjærbye, søn af afdøde huusmand Mads Hansen, født 1835 og tjenestepige Maren Kirstine Jørgensen, 28, Veirupgaard, datter af Kirsten Rasmusdatter, født i Nørre Lyndelse
1871, 0305, Hans Olsen, ugift tjenestekarl, 35, Frederiksgade, søn af boelsmand Ole Jørgensen, født i Rørup Sogn og pige Sophie Elisabeth Cecilie Pedersen, 35, Frederiksgade, datter af huusmand Peder Larsen, født i Rørup Sogn
1871, 0305, Peder Iversen, ugift tjenestekarl, 36, Overgade, søn af indsidder Iver Pedersen, født i Nørrebroby og pige Anne Marie Rasmussen, 37, Overgade, datter af Rasmus Hansen, født i Wissenberg
1871, 0305, Hans Adolphsen, ugift tjenestekarl, 24, Eiby, søn af Adolph Hansen, født i Kjølstrup Sogn og pige Hanne Marie Rasmussen, 21, Eiby, datter af Cathrine Hansen, født i Fangel
1871, 0305, Jørgen Jacobsen, ugift tjenestekarl, 35, Kirkestrædet, søn af arbeidsmand Jacob Jensen, født i Fredercia og pige Caroline Marie Carlsen, 30, tjener canceliraad Haugsted, Nedergade, datter af huusmand C. C. F. Hofmann, Haarslev, født sammesteds
1871, 0605, Jens Nicolai Langendorf, ugift tjenestekarl, 34, Heden 32, søn af Nicolai Langendorf, født i Ulderup og pige Anna Catharine Jessen Petersen, 28, Brogade 21, datter af indsidder Peter Jessen Petersen, født i Adsbøll
1871, 0605, Hans Peter Søholm, ugift kobbersmed, 28, Slotsgade 6, søn af Kirsten Jørgensen, født i Kjøng Sogn og jomfru Laura Wilhelmine Clausen, 28, Sortebrødre Torv, datter af arbeidsmand Claus Mortensen, født i Frue
1871, 2104, Carl Christian Jantzen, ugift børstenbinder, 42, Odense og jomfru Marie Madsen, Frue Sogn, Odense
1871, 1705, Anders Rasmussen, ugift gaardeier, 29, Roulund (Raagelund), søn af gaardeier Rasmus Larsen, født i Aasum og pige Lene Margrethe Kirstine Hansen, 29, Risingsminde, datter af gaardfæster Hans Hansen, Risingsminde
1871, 0306, Anders Jørgensen, ugift tjenestekarl, 27, Frederiksgade 13, søn af gaardmand Jørgen Nielsen, født i Grindløse og pige Anne Marie Larsen, 21, Eiby Mark, datter af Lars Rasmussen, født i Eiby
1871, 1507, Lars Simonsen, enkemand og arbeidsmand, 51, Tolderlundsgade 104, søn af indsidder Simon Hansen Kirkegaard, født Werninge og enke Anne Marie Rasmusdatter, 47, Skræppestræde, datter af Anne Jørgensen, født i Sønder Næraae
1871, 2807, Jens Rasmussen, enkemand og qvæghandler, 47, Fraugde Kjærbye, søn af huusmand Rasmus Jensen, født i Vester Lunde og enke Johanne Marie Larsen, 34, Radbye, Fraugde Sogn, datter af Lars Rasmussen, født i Fraugde Sogn
1871, 0808, Christian Landkilde, ugift forvalter, 36, Eiby Mølle, søn af mølleeier Steffen Chr. Jul. Landkilde, født i Fraugde og enkefru Beate Louise Wilhelmine Langer, 37, Postgaarden i Overgade, født i Hamburg Ritzebüttel, (efter … Küker)
1871, 1208, Claus Albertsen Weigel, ugift bødkersvend, 35, Frederiksgade 1, søn af skomager J. C. Weigel, født i Marstal og pige Cathrine Marie Sørensen, 26, Frederiksgade 1, datter af vægter Søren Andersen, født i Kjølstrup Sogn
1871, 1508, Lars Henningsen, ugift rugbrødbager, 34, Frederiksgade 62, søn af huusmand Henning Andersen, født i Kullerup og pige Anne Kirstine Pedersen, 32, Frederiksgade 62, datter af indsidder Lorentz Pedersen, født i Giislev Sogn
1871, 1908, Peder Christensen, ugift skræddersvend, 24, Sortebrødre Torv 30, søn af Christen Hansen, født i Boeslunde Sogn og jomfru Anne Sørensen, 25, Overgade, datter af huusmand Jørgen Sørensen, født i Tommerup
1871, 1908, Jens Theofor Larsen, ugift snedkersvend, 26, Sortebrødre Torv, søn af tømm. Lars Rasmussen, født i Sct. Knuds Sogn og jomfru Caroline Hansmine Anthonsen, 22, Brogade, datter af skomager J. G. Anthonsen, født i Frue Sogn
1871, 2209, Christian Crone, ugift kirkesanger og skolelærer, 36, Sønder Broby, søn af kirkesanger og skolelærer Hans Crone, født i Flødstrup og jomfru Nielsine Frederikke Hansen, 23, Arendal, datter af gaardejer Niels Ludvig Hansen, født i Balslev
1871, 0410, Niels Pedersen, ugift bagersvend, 31, Emtkjær, søn af huusmand Peder Henriksen, født i Sønder Søby og pige Karen Johanne Hansine Casparine Bender, 23, St. Jørgensgade 3, datter af Marie Kirstine Andersen, født i Odense
1871, 1810, Christian Johan Davidsen, ugift farversvend, 29, Sanderum Mark, søn af Jonas Poul Davidsen, født i Adelby, Flensborg og jomfru Hansine Jørgensen, 27, Frue Kirkestræde, datter af væver Jørgen Jørgensen, Sanderum Tørvehave
1871, 2010, Frederik Carl Christian Rasmussen, ugift smedesvend, 24, Frederiksgade 57, søn af skomager And. Chr. Rasmussen, født i Præstø og jomfru Emma Hansine Christine Eriksen, 17, Frederiksgade 56, datter af smedemester P. Eriksen, født her i sognet
1871, 0111, Jens Rasmussen, ugift brændevinskarl, 31, Nørregade 38, søn af væver Rasm. Hansen, født i Hedekrog, Kjøng Sogn og pige Karen Andersen, 25, Nedergade 25 - datter af rokkedrejer Anders Jensen - født i Kjøng Sogn
1871, 0211, Anders Larsen, ugift skræddersvend, 27, Nørregade 36, søn af Karen Margrethe Nielsen, født i Gjellestedmarkhus og pige Anne Marie Hansen, 32, Overgade, datter af Anne Marie Hansdatter, Fangel
1871, 0411, Knud Jacobsen, enkemand og patrouillebetjent, 36, Lykkedelhuset, søn af Caroline Jørgensdatter, født i Hellerup Sogn og pige Maren Cathrine Hansen, 26, Killerup, datter af smed Hans Nielsen, født i Killerup
1871, 0811, Jens Christian Christensen, ugift bogbindersvend, 24, Sortebrødre Torv 43, søn af afsk. vagtmester P. Christensen, født i Aalborg og jomfru Martine Gotholdine Kirstine Nielsen, 26, Sortebrødre Torv 43, datter af snedker Rasm. Hendr. Nielsen, født i Lumby
1871, 1011, Martin Brandt, ugift rehder, 35, Viborg, søn af forpagter K. Brandt, Egeskovgaard, født i Kverndrup og frøken Christiane Sophie Charlotte Hein, 25, Overgade, datter af practiserende læge Hein, født her i sognet
1871, 1111, Lauritz Anders Mortensen, ugift former, 21, Heden 23, søn af arbeidsmand Niels Mortensen, født St. Knuds Sogn og jomfru Gjertrud Marie Andersen, 24, Frederiksgade 67, datter af skrædder Rasmus Gothold Andersen, født St. Knuds
1871, 1411, Hans Jensen, ugift landmand, 31, Nedergade 13, søn af Mette Cath. Rasmusdatter, født i Flemløse Sogn og jomfru Jensine Christiansen, 23, Nedergade 13, datter af gaardmand Niels Hansens hustru, født Næsbyhovedbroby
1871, 1511, Mads Hansen, ugift og stenhugger, 38, Kragsbjerghuset, søn af indsidder Hans Madsen, født i Fangel og jomfru Anne Kirstine Reinhardt, 29, Kragsbjerghuset, datter af møllebygger Johan Reinhardt, født Hjallese
1871, 1711, Carl Ludvig Falentin Maaløe, ugift cand. pharm., 34, Fisketorvet, søn af exam. jur. C. A. Maaløe, født Haarslev Sogn og jomfru Cathrine Marie Urban Hansen, 28, Overgade, datter af raadmand Hans Urban Hansen, født her i sognet
1871, 2211, Niels Jørgensen, ugift møllerkudsk, 31, Ejby Mølle, søn af indsidder Jørgen Nielsen, født i Rue, Viggerslef og pige Marie Cathrine Johansen, 22, ved St. Jørgens Teglværk, datter af Karen Andersdatter, født i Seden
1871, 2511, Hans Christian Velblund, ugift sømand, 24, Adamsgade 32, søn af loftsforvalter Peter Hansen Velblund, født i Assens og jomfru Marie Kirstine Rasmussen, 22, Adamsgade, datter af tømmersvend Peder Rasmussen, født i St. Hans Sogn
1871, 0612, Johan Frederik Christian Pauli, ugift og arbeidsmand, 28, Ejershus, Vor Frue Landsogn, søn af Caroline Hansen, født i Odense og pige Ane Johanne Rasmussen, 25, Ejershus, Vor Frue Landsogn, datter af gaardmand R. Jørgensen, født Haarby
1871, 0812, Mads Hansen, ugift skibstømrer, 31, Overstræde 7B, søn af gaardmand Hans Madsen, født i Ulbølle og jomfru Amalie Isidora Hansen, 23, datter af værtshusholder Jørgen Hansen, født her i sognet
1871, 2312, Erik Andersen, ugift møllebygger, 29, St. Jørgensgade 21, søn af huusmand Anders Nielsen, født i Stubberup og jomfru Maren Kirstine Jørgensen, 28, St. Jørgensgade 21, datter af boelsmand Jørgen Hansen, født Allested