Næsbyhoved-Broby, 1845-1891, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1845-1891, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1845, 0701, 24031845, Christen Jørgen Hendrik Hansen, søn af indsidder og væver Hans Hendriksen og Kirsten Jensdatter, af Broby
1845, 1702, 27041845, Anders Peter Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, af Næsby
1845, 2909, 09111845, Hans Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Maren Larsdatter, paa Brobye Mark
1845, 1303, 06071845, Frederik Carl Christian Rose, søn af overbetjent Carstenskjold, i Odense og ugift fruentimmer Anne Christine Rose
1845, 1510, 19101845, Jørgen Andersen, søn af gaardmand Anders Jacobsen og Marie Larsdatter, af Skovshøirup
1846, 0201, 01021846, Hans Andersen, søn af jæger Anders Hansen (født i Særslev Sogn) og pige Nielsine Kirstine Hansdatter, af Brobye
1846, 2003, 01061846, Hans Andersen, søn af huusmand Anders Christensen og Abellone Marie Madsdatter, af Skovshøirup
1846, 1004, 24051846, Rasmus Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Kirstine Hansdatter, i Brobye
1846, 2603, 03051846, Peder Thomsen, søn af Thomas Pedersen, tjener paa Mosegaard i Odense St. Hans Sogn og fruentimmer Anne Pedersdatter, af Næsbye
1846, 2705, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Pedersdatter, i Næsbye
1846, 2509, 15111846, Hans Christian Jacobsen, søn af boelsmand Jacob Pedersen og Sophie Hansine Hansdatter, i Næsbye
1846, 1308, 18101846, Anders Madsen, søn af indsidder Mads Hansen Væver og Anne Marie Hansdatter, af Brobye
1846, 0209, 02091846, Jørgen Nielsen, søn af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Cathrine Jørgensdatter, af Næsbye
1846, 1310, 29111846, Rasmus Rasmussen, søn af smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Cathrine Hansdatter, af Næsbye
1846, 1411, 03011847, Rasmus Andersen, søn af Anders Rasmussen, søn af fruentimmer Maren Nielsdatter, af Næsby Mark
1847, 2302, 05041847, Knud Nielsen, søn af huusmand Niels Rasmussen og Birthe Kirstine Andersdatter, i Cancelliehuset ved Skovshøirup
1847, 2403, 16051847, Jens Nicolai Hansen, søn af huusmand og væver Hans Hendrichsen og Kirsten Jensdatter, i Brobye
1847, 3105, 25071847, Knud Nielsen, søn af gaardmand Niels Nielsen og Maren Larsdatter, i Mosegaard ved Næsbye
1847, 2606, 19091847, Jens Gotfred Andersen, søn af gaardmand Anders Jensen og Anne Nielsdatter, i Wimose paa Brobye Mark
1847, 1207, 08081847, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Pedersen Østerlund og gjordemoder Ellen Frederikke Bruun, i Brobye
1847, 1607, 11081847, Niels Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Maren Christensdatter, af Sterrehuus paa Nærbye Mark
1847, 2407, 13081847, Rasmus Peder Larsen, søn af kromand Lars Rasmussen og Kirsten Pedersdatter, af Rullekroen
1847, 1408, 17101847, Anders Knudsen, søn af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, i Skovshøirup
1847, 1211, 26121847, Niels Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Pedersdatter, af Næsbye
1847, 2612, 26031848, Laurits Peder Smidt Andersen, søn af indsidder Anders Jacob Larsen og Karen Marie Nielsdatter, paa Næsbye Mark
1848, 0201, 05031848, Mathias Peder Jensen, søn af indsidder Jens Pedersen og Anne Pedersdatter, i Jordbrohuset paa Næsbye Mark
1848, 1602, 20021848, Rasmus Andersen, søn af hestehandler Anders Clausen, fra Jylland og enke Maren Andersdatter, i Skovshøirup
1848, 2102, 21021848, Jens Hansen, søn af enkemand Hans Larsen, af Søndersøe og fruentimmer Karen Jensdatter, af Brobye
1848, 0105, 19051848, Peder Hansen, søn af ungkarl og dragon i 6. Regm. Hans Pedersen, i Næsbye og fruentimmer Anne Kirstine Nielsdatter, i Ellekjærhuset paa Brobye Mark
1848, 1406, 17091848, Niels Jørgen Nielsen, søn af gaardmand og sognefoged Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, paa Næsbye Mark
1848, 0307, 16071848, Anders Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, af Allesøe og fruentimmer Karen Andersdatter, af Skovshøirup
1848, 2509, 12111848, Erik Sørensen, søn af gaardmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, paa Brobye Mark
1848, 0409, 29101848, Anders Andersen, søn af Niels Jensen, tjenende i Bladstrup Hjadstrup Sogn og fruentimmer Laurine Andersdatter, hos gaardmand Jørgen Thygesen, i Brobye
1848, 0411, 25121848, Hans Christian Andersen, søn af huusmand Anders Christensen og Abellone Marie Madsdatter, af Skovshøirup
1849, 1701, 25021849, Rasmus Anton Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Christiane Andersdatter, i Skovshøirup
1849, 2301, 06051849, Christen Jørgensen, søn af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, i Kirkendrup
1849, 2301, 09041849, Christian Andersen, søn af huusmand Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter, paa Næsbye Mark
1849, 1402, 18031849, Knud Christian Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, paa Næsby Mark
1849, 2605, 08071849, Frederik Christian Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, i Næsby
1849, 2206, 30061849, Lars Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, i Kirkendrup
1849, 2906, 12081849, Carl Hansen, søn af ungkarl og tømmersvend Hans Pedersen, i Odense og fruentimmer Johanne Knudsdatter, paa Næsby Mark
1849, 0407, 05081849, Rasmus Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Jensen og Maren Jørgensdatter, paa Kirkendrup Mark
1849, 1107, 05081849, Anders Madsen, søn af huusmand og væver Mads Hansen og Anna Marie Hansdatter, af Broby
1849, 2108, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Christian Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, paa Broby Mark
1849, 2009, 02121849, Anders Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Andersen og Bodil Kirstine Hansdatter, i Skedekjærhuset
1849, 2611, 20011850, Niels Knudsen, søn af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, paa Skovshøirup Mark
1849, 2412, 28031850, Christen Jørgen Henrik Hansen, søn af huusmand og væver Hans Henriksen og Kirsten Jensdatter, i Broby
1849, 2312, 31121849, Ole Jørgen Andersen, søn af ungkarl Anders Hansen, tjenende i Odense og Kirsten Olsdatter, i Veile i Fyen
1849, 1712, 01041850, Niels Marius Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, paa Næsby Mark
1850, 2603, 20051850, Jørgen Niels Christensen, søn af huusmand Christen Nielsen og Ane Marie Hansdatter, paa Skovshøirup Mark
1850, 3003, 16061850, Niels Hansen, søn af ungkarl Hans Andersen, hos sin fader gaardmand Anders Hansen, i Allesøe og fruentimmer Marie Catrine Nielsdatter, hos sin fader boelsmand Niels Espensen, i Broby
1850, 2702, 12051850, Hans Hansen, søn af ungkarl Hans Jesper Pedersen, i Korup og Anne Hansdatter, i Korup
1850, 1607, 08091850, Jørgen Nielsen, søn af huus- og hjulmand Niels Christopher og Maren Catrine Jørgensdatter, i Næsby
1850, 0709, 17111850, Rasmus Nielsen, søn af huusmand og tømmermand Bertel Nielsen og Ane Rasmusdatter, i Broby
1851, 2101, 13041851, Hans Peter Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Andersen og Bodil Kirstine Hansdatter, i Skedekjærhuset
1851, 0901, 19011851, Lars Hansen, søn af tjenestekarl Knud Hansen, af Annebølle og Karen Kirstine Rasmussen, Over Holluf
1851, 1803, 04051851, Peter Emil Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Christiane Andersdatter, i Skovshøirup
1851, 0904, 15061851, Lars Christiansen, søn af gaardmand Christian Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter, paa Broby Mark
1851, 2502, 21041851, Lars Christian Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Larsen, i Mosegaarden og Ane Marie Andresen, i Odense
1851, 2106, 24081851, Anders Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilersdatter, i Næsby
1851, 1609, 23111851, Rasmus Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Birthe Kirstine Hansdatter, i Broby
1851, 0110, 09111851, Laurits Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, paa Næsby Mark
1851, 0610, 07121851, Niels Andersen, søn af gaardmand Anders Jensen og Anne Nielsdatter, paa Broby Mark
1852, 2201, 08041852, Jørgen Christensen Hansen, søn af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 31, ved Broby
1852, 2301, 15021852, Hans Madsen, søn af ungkarl Mads Jørgensen, tjenende paa Dallund og Karen Hansdatter, 27, hos sin fader gaardmand Hans Rasmussen, i Skovshøirup. Navneændring af 26.10.1903 til Hans Danholt
1852, 1402, 25041852, Bertel Andersen, søn af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 30, i Broby
1852, 2204, 02051852, Andreas Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Johansen, tjenende i Lunde Mølle og Petrine Georgine Petersen, 18, i Slippehuset
1852, 1705, 08081852, Rasmus Johansen, søn af ungkarl Johan Rasmussen, tjenende i Lundsgaard og Mette Catrine Larsdatter, 36, i Sømaalshuset
1852, 1206, 01081852, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Elisabeth Larsdatter, 43, paa Broby Mark
1852, 3006, 05091852, Rasmus Johansen, søn af gaardmand Johan Frederik Rasmussen og Anne Margrethe Larsdatter, 35, paa Broby Mark
1852, 1308, 24101852, Lars Nielsen, søn af huusmand Niels Larsen og Johanne Pedersdatter, 29, Kirkenstrup Mark
1852, 0310, 26121852, Henrik Hansen, søn af huusmand og væver Hans Henriksen og Kirsten Jensdatter, 36, i Broby
1851, 1710, 23111851, Niels Peder Hansen, søn af trainkudsk Hans Mortensen, Sanderum og Anne Pedersdatter, hos faderen Peder Jørgensen, i Ørritslev
1853, 1401, 28031853, Henrik Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Henriksen og Ane Catrine Rasmusdatter, 35, i Broby
1853, 0301, 09011853, Niels Rasmussen, søn af Rasmus Rasmussen, tjenende gaardmand Hans Rasmussen, i Broby og Nielsine Henriette Andrine Petersen, i Rolfsted Sogn
1853, 0902, 24041853, Hans Peter Hansen, søn af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 24, i Skovshøirup
1853, 1903, 19061853, Jens Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, 33, ved Rævsbæk
1853, 2303, 22051853, Anders Jørgen Pedersen, søn af gaardmand Peder Andersen og Kirstine Marie Jørgensen, 25, paa Skovshøirup Mark
1853, 2703, 05061853, Anders Christian Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Christiane Andersdatter, 36, i Skovshøirup
1853, 2903, 08051853, Rasmus Christian Hansen, søn af Hans Madsen, tjenende i Næsby og Ane Catrine Christiansdatter, i Lille Korsebjerghuus
1853, 1406, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af boelsmand Rasmus Jørgensen og Anne Nielsdatter, 39, paa Skovshøirup Mark
1853, 3107, 30101853, Christen Nielsen, søn af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Catrine Jørgensdatter, 33, i Næsby
1853, 0709, 06111853, Rasmus Peder Frederik Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, 31, i Næsby
1853, 1609, 20111853, Jacob Nielsen, søn af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 30, i Broby
1853, 0410, 11121853, Jørgen Henrik Madsen, søn af ungkarl Mads Jørgensen, tjenende paa Dallund og Karen Hansdatter, 28, hos sin fader gaardmand Hans Rasmussen, i Skovshøirup
1853, 1211, 15011854, Hans Christian Hansen, søn af huusmand Hans Christian Jensen og Maren Hansdatter, 34, paa Broby Mark
1853, 2511, 05021854, Hans Jensen Rasmussen, søn af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Catrine Hansdatter, 38, i Næsby
1853, 1111, 26121853, Jens Knudsen, søn af ungkarl Knud Jensen, i Næsbyhoveds Mølle og Marie Elisabeth Christensen, paa Egense Mark
1854, 0601, 19021854, Niels Christian Madsen, søn af ungkarl Mads Nielsen, paa Anderupgaard og Mine Marie Nielsen, 21, hos huusmand Steffen Christensen, paa Skovshøirup Mark
1854, 1404, 21051854, Hans Kingo Hansen, søn af huusmand og møllebygger Hans Hansen og Sophie Elisabeth Hansdatter, 35, paa Skovshøirup Mark
1854, 1604, 05061854, Jens Hansen, søn af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 25, i Skovshøirup
1854, 2405, 25061854, Jens Peter Christian Nielsen, søn af ungkarl Niels Nielsen, tjenende i Kjøbenhavn og Anne Dorthe Andersdatter, 23, hos faderen skræder Anders Jacob Larsen, paa Næsby Mark
1854, 1508, 15101854, Rasmus Larsen, søn af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 31, i Broby
1854, 0411, 04111854, Lars Larsen (tvilling), søn af huusmand og tømmermand Lars Larsen og Ane Catrine Pedersdatter, 28, paa Kirkendrup Mark
1855, 1402, 29041855, Stephan Ditlevsen, søn af huusmand Ditlev Andersen og Ane Marie Stephensdatter, 31, i Skedekjærhuset paa Broby Mark
1855, 2302, 17051855, Jens Peter Hansen, søn af tjenestekarl Hans Madsen, i Odense og Maren Kirstine Jensen, 25, hos huusmand Peder Nielsen, i Jordbrohuset ved Næsbyhoveds Mølle
1855, 0903, 25031855, Hans Jesper Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, i Roulund, Aasum Sogn og Marie Hansdatter, 24, hos faderen huusmand Hans Andersen, ved Kirkendrup
1855, 0504, 28051855, Hans Christensen, søn af tjenestekarl Christen Nielsen, i Odense og Ane Marie Pedersen, 29, hos sin fader gaardmand Peder Hansen, paa Broby Mark
1855, 1504, 10061855, Peder Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Anne Pedersdatter, 35, paa Skovshøirup Mark
1855, 0105, 01071855, Erik Hansen, søn af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Eriksdatter, 36, paa Skovshøirup Mark
1855, 1405, 08071855, Lars Knudsen, søn af huusmand Knud Christensen og Ane Marie Christiansdatter, 41, i Broby
1855, 0906, 12081855, Hans Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Jeppesdatter, 39, paa Broby Mark
1855, 1106, 29071855, Hans Hartvig Hansen, søn af gaardeier Jens Hansen og Marie Kirstine Møller, 24, i Næsby
1855, 2206, 02091855, Frederik Ludvig Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, 35, ved Revsbæk
1855, 0807, 19081855, Hans Kingo Hansen, søn af huusmand og møllebygger Hans Hansen og Sophie Elisabeth Hansdatter, 30, paa Skovshøirup Mark
1855, 0907, 09091855, Hans Christensen, søn af huusmand Christen Nielsen og Ane Marie Hansdatter, 43, paa Skovshøirup Mark
1855, 2307, 28101855, Niels Christian Sørensen, søn af gaardmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, 42, paa Broby Mark
1855, 1708, 21101855, Hans Christian Hansen, søn af huusmand Hans Henriksen og Kirsten Jensdatter, 39, i Broby
1855, 1508, 21101855, Lars Christensen, søn af huusmand Christen Eriksen, paa Broby Mark og Christiane Larsen, 36, hos huusmand Christen Eriksen, paa Broby Mark
1855, 1110, 28101855, Rasmus Hansen, søn af ungkarl Hans Christiansen, hos gaardmand Jørgen Jensen, i Korkendrup og Karen Rasmussen, 29, hos huusmand Peder Rasmussen, i Broby
1855, 1710, 09031856, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Henriksen og Ane Catrine Rasmusdatter, 38, i Broby
1855, 0111, 16121855, Niels Christian Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, 33, i Næsby
1855, 2610, 30121855, Hans Nielsen, søn af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 32, i Broby
1855, 1612, 16031856, Hans Peter Hansen, søn af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 34, ved Broby
1855, 2412, 09031856, Jørgen Peder Larsen, søn af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 33, i Broby
1856, 1202, 23041856, Jørgen Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 32, i Broby
1856, 2304, 29061856, Lars Larsen, søn af huusmand og tømmermand Lars Larsen og Ane Catrine Pedersdatter, 30, paa Kirkendrup Mark
1856, ..06, -, Dreng, søn af indsidder Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter, paa Næsby Mark
1856, 1406, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter, 36, i Skovshøirup
1856, 2505, 01061856, Jørgen Jørgensen, søn af ungkarl Jørgen Jørgensen, tjenende i Næsby og Karen Marie Pedersdatter, i Lumby Sogn
1856, 3010, 11111856, Niels Jensen, søn af ungkarl Jens Jørgensen, tjenende gaardmand Jørgen Christensen, i Kirkendrup og Anne Catrine Nielsen, 21, hos faderen huusmand Niels Rasmussen, paa Broby Mark
1856, 1412, 15021857, Lars Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christiansen, 25, i Broby
1856, 2612, 02021857, Niels Knudsen, søn af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1857, 0201, 08051857, Henrik Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Nielsen og Katrine Olsdatter, 41, i Slippehuset
1857, 0902, 13041857, Hans Peter Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Maren Rasmusdatter, 33, paa Broby Mark
1857, 0703, 03051857, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, 37, ved Revsbæk
1857, 0104, 28061857, Hans Hansen, søn af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Eriksdatter, 38, ved Skovshøirup Mark
1857, 1004, 26071857, Christian Ludvig Nielsen, søn af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 33, i Næsby
1857, 2305, 26071857, Anders Ditlevsen, søn af huusmand Ditlev Andersen og Ane Marie Stephensdatter, 33, i Skedekjærhuset paa Broby Mark
1857, 2305, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter, 46, paa Næsby Mark
1857, 1606, 05071857, Jens Hansen Jensen, søn af ungkarl Hans Jørgen Jensen, i Rue og Abelone Marie Hansen, 26, hos sin moder gaardmand Hans Rasmussens enke, i Skovshøirup
1857, 2606, 02081857, Henrik Hansen, søn af indsidder Hans Madsen og Maren Kirstine Jensen, 27, i Jordbrohuset ved Næsbyhoveds Mølle
1857, 1107, 11101857, Niels Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 26, ved Kirkendrup
1857, 3110, 03011858, Rasmus Nielsen, søn af huusmand Niels Rasmussen og Karen Rasmussen, 32, paa Skovshøirup Mark
1857, 1511, 31011858, Anders Christian Nielsen, søn af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 34, i Broby
1857, 3112, 05041858, Jørgen Christian Jørgensen, søn af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, 41, i Kirkedrup
1858, 2301, 02041858, Peder Smidt Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, 36, i Næsby
1858, 3001, Dødfødt dreng, søn af indsidder Rasmus Nielsen og Gjertrud Marie Rasmusdatter, 35, paa Jordbro Mark
1858, 3001, 18041858, Christen Frandsen Steffensen, søn af huusmand Steffen Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1858, 0803, 09051858, Jørgen Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 26, paa Kirkendrup Mark
1858, 1103, 16051858, Christian Peder Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Christiane Andersdatter, 41, i Skovshøirup
1858, 1604, 16051858, Mads Johansen, søn af gaardmand Johan Frederik Rasmussen og Anne Margrethe Larsdatter, 42, paa Broby Mark
1858, 3108, 10101858, Anders Peder Christiansen, søn af skrædder Christian Pedersen og Karen Steffensdatter, 32, i Skovshøirup
1858, 2509, 11101858, Rasmus Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Maren Rasmusdatter, 34, paa Broby Mark
1858, 1710, 19121858, Matthias Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Karen Matthiasdatter, 29, i Broby
1858, 2110, 26121858, Hans Hansen, søn af gaardmand Knud Hansen og Anne Marie Pedersdatter, 34, i Broby
1858, 0912, 06031859, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Christian Jensen og Maren Hansdatter, 39, paa Broby Mark
1859, 0403, 15051859, Hans Rasmussen Madsen, søn af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 27, i Broby
1859, 1704, 19061859, Niels Jensen, søn af gaardmand Jens Nielsen og Johanne Marie Jensen, 25, i Broby
1859, 2705, 21081859, Mads Laurits Madsen, søn af Hans Madsen og Martine Christiane Kirstine Larsen, 21, i Rullekroen
1859, 1106, 11091859, Christen Hansen, søn af gaardmand Hans Christensen og Karen Nielsen, 33, paa Broby Mark
1859, 0406, 13061859, Niels Knudsen, søn af tjenestekarl Niels Knudsen, i Colding og Elisabeth Nielsen, i Aarslev
1859, 1810, 29011860, Peder Gudmand Olsen, søn af huusmand Ole Andersen og Birte Kirstine Gudmansen, 28, paa Skovshøirup Mark
1859, 2712, 11031860, Lars Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christiansen, 28, i Broby
1860, 0101, 04031860, Jørgen Nielsen, søn af huusmand Niels Rasmussen og Karen Rasmussen, 34, paa Skovshøirup Mark
1860, 1901, 13051860, Christian Rasmussen, søn af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Catrine Hansdatter, 39, i Næsby
1859, 0105, 26061859, Gabriel Nielsen, søn af ungkarl Gabriel Nielsen, i Fraugde og Johanne Cathrine Nielsen, hos faderen Niels Jørgensen, i Høibjerg
1859, 2311, 22011860, Jørgen Julius Hansen, søn af Hans Jørgensen, tjenende karethmager Ørnstrup, i Odense og Marie Catrine Sasserod, paa Andebølle Mark
1860, 1602, Dødfødt dreng, søn af huusmand Erik Frederiksen og Abelone Marie Hansdatter, 38, i Brobye
1860, 2602, 28051860, Hans Peder Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Maren Rasmusdatter, 36, paa Broby Mark
1860, 0103, 22041860, Hans Marius Nielsen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, 38, i Næsby
1860, 0303, 28051860, Rasmus Peter Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 29, ved Kirkendrup
1860, 1704, 17041860, Hans Jørgen Rasmussen (tvilling), søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 31, i Skovshøirup
1860, 1704, 17041860, Peter Emil Rasmussen (tvilling), søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 31, i Skovshøirup
1860, 2706, 22071860, Rasmus Christian Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 30, paa Næsby Mark
1860, 0807, 16091860, Jørgen Peter Rasmussen, søn af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, 28, paa Næsby Mark. Navneændring af 1.3.1905 til Jørgen Peter Rosenlund
1860, 0907, 14101860, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 28, paa Kirkendrup Mark
1860, 1207, 16091860, Mads Madsen, søn af indsidder Mikkel Madsen og Wibche Rehder, 29, paa Kirkendrup Mark
1860, 3009, 25111860, Lars Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, 39, paa Næsby Mark
1860, 0211, 26121860, Anders Johansen, søn af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 32, i Broby
1860, 1712, 30061861, Hans Christian Nielsen, søn af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Catrine Jørgensdatter, 40, i Næsby
1861, 2001, 10031861, Anders Poul Andersen, søn af Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 25, hos gaardmand Lars Rasmussen, i Skovshøirup
1861, 0602, 14041861, Anders Nielsen, søn af indsidder Niels Andersen, i Søndersø og Gjertrud Marie Nielsen, 21, hos huusmand Peder Jensen, paa Skovshøirup Mark
1861, 1302, 01041861, Hans Christian Hansen, søn af indsidder Mads Hansen og Anne Marie Jensdatter Kronsted, 27, i Sømaalhuset
1861, 1602, 20021861, Knud Rasmussen, søn af karl Rasmus Christian Knudsen, tjenende i Broby og Karen Marie Frederiksen, 24, tjenende skolelærer Lange, i Broby
1861, 1602, 05051861, Jens Nielsen, søn af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 27, i Broby
1861, 0203, 27101861, Carl Emil Sophus Ludvig Crone, søn af gaardeier Hans Carl Ludvig Crone og Christiane Frederikke Annette født Juel, 36, paa Broby Mark
1861, 1003, 05051861, Knud Hansen, søn af afdøde gaardmand Knud Hansen og enke Anne Marie Pedersdatter, 36, i Broby
1861, 3103, 16061861, Hans Ditlevsen, søn af huusmand Ditlev Andersen og Anne Marie Stephansdatter, 37, i Skedekjærhuset paa Broby Mark
1861, 2906, 22091861, Jens Pedersen, søn af huusmand Peder Knudsen og Anne Sophie Jensdatter, 35, paa Skovshøirup Mark
1861, 2907, 29091861, Knud Hansen, søn af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 32, i Skovshøirup
1861, 2808, 20101861, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Marie Jensdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1861, 1709, 17111861, Hans Rasmussen Hansen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Knudsen, 28, i Skovshøirup
1861, 2409, 24111861, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Andersen og Karen Nielsen, 35, paa Broby Mark
1861, 2709, 13101861, Hans Jørgensen, søn af gift dagleier Ole Terkel Sundahl, i Odense og Anne Marie Jørgensdatter, 39, hos huusmand Rasmus Rasmussen, paa Næsby Mark
1861, 1110, 17111861, Jens Hansen, søn af indsidder Hans Axel Frederik Rasmussen og Maren Kirstine Frederiksen, 29, paa Næsby Mark
1861, 2110, 15121861, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 31, paa Næsby Mark
1861, 0111, 01111861, Hans Nielsen (tvilling), søn af gaardmand Christoffer Nielsen og Maren Catrine Hansdatter, 33, i Skovshøirup
1861, 0111, 01111861, Niels Henrik Nielsen (tvilling), søn af gaardmand Christoffer Nielsen og Maren Catrine Hansdatter, 33, i Skovshøirup
1861, 2611, 09021862, Lars Jørgen Andersen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 26, i Skovshøirup
1862, 0501, 13041862, Niels Knudsen, søn af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 37, paa Skovshøirup Mark
1862, 1102, 04051862, Hans Peter Nielsen, søn af huusmand Anders Jørgen Nielsen og Gjertrud Christine Hansen, 24, paa Broby Mark
1862, 1103, 04051862, Niels Hansen, søn af indsidder Knud Hansen og Anne Catrine Nielsen, 27, paa Broby Mark
1862, 1703, 25051862, Jørgen Pedersen, søn af gaardmand Peder Andersen og Kirstine Marie Jørgensen, 34, paa Skovshøirup Mark
1862, 1404, 30051862, Anders Andersen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Christiane Steffensen, 29, i Broby
1862, 1504, 04051862, Hans Christian Eriksen, søn af huusmand Erik Frederiksen og Abelone Marie Hansdatter, 40, i Broby
1862, 2006, 14091862, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Karen Matthiasdatter, 33, i Brobye
1862, 0507, 05101862, Knud Christensen, søn af gaardmand Christen Knudsen og Abelone Marie Poulsdatter, 34, paa Broby Mark
1862, 1107, 28091862, Mads Christian Madsen, søn af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 32, i Broby
1862, 1507, 14091862, Lars Frederik Rasmussen, søn af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, 30, paa Næsby Mark. Navneændring af 1.3.1905 til Lars Frederik Rosenlund
1862, 2008, 23111862, Rasmus Rasmussen, søn af ungkarl Anders Rasmussen, hos sin fader gaardmand Rasmus Hansen (Dræby) gaardmand, paa Broby Mark og Karen Rasmussen, 17, hos sin fader gaardmand Rasmus Hansen (Aunslev), i Broby
1862, 2908, 16111862, Johannes Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 31, ved Kirkendrup
1862, 0809, 23111862, Jørgen Henrik Madsen, søn af huusmand Mads Jørgensen og Karen Hansdatter, 37, paa Skovshøirup Mark
1862, 1510, 15101862, Knud Henrik Christen Christensen, søn af møllersvend Anders Christensen, paa Broby Mølle og Johanne Marie Henriksen, 29, til huse hos huusmand Anders Jørgen Nielsen, paa Broby Mark
1862, 2111, 21111862, Poul Larsen, søn af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 39, i Broby
1862, 2911, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jørgen Steffensen og Anne Marie Nielsdatter, 37, paa Broby Mark
1862, 1212, 01031863, Jens Laurits Hansen, søn af gaardeier Hans Rasmussen og Susanne Kirstine Jensdatter, 37, i Kirkendrup
1862, 2812, 08031863, Jens Christian Jensen, søn af gaardmand Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 27, i Lundsgaard
1863, 0601, 01031863, Niels Poul Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 34, i Skovshøirup
1863, 1601, 19041863, Rasmus Nielsen, søn af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 39, i Broby
1863, 2601, 03041863, Rasmus Madsen, søn af indsidder Mikkel Madsen og Wibcke Rehder, 32, paa Næsby Mark
1863, 2102, 10051863, Hans Peter Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Marie Catrine Pedersen, 28, paa Skovshøirup Mark
1863, 2402, 10051863, Johannes Jørgensen, søn af indsidder Jørgen Christensen og Anne Kirstine Christensen, 24, i Skovshøirup
1863, 2103, 21061863, Jens Simon Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Simonsen og Johanne Rasmusdatter, 30, paa Broby Mark
1863, 2803, 03041863, Lars Christian Nielsen, søn af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 39, i Broby
1863, 0204, 16041863, Jeppe Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 27, paa Kirkendrup Mark
1863, 0905, 19071863, Hans Christian Nielsen, søn af ungkarl Niels Hansen, i Fraugde Kjærby og Anne Kirstine Knudsen, 33, hos faderen boelsmand Knud Andreassen i Broby
1863, 0604, 20091863, Lars Christian Larsen, søn af møllerkarl Ole Larsen, i Mesinge og Else Margrethe Poulsen, i Odense, St. Hans Landsogn
1863, 2507, 25101863, Niels Andersen, søn af gaardmand Anders Andersen og Karen Nielsen, 37, paa Broby Mark
1863, 2707, 18101863, Jens Rasmus Hansen, søn af indsidder Hans Axel Frederik Rasmussen og Karen Kirstine Frederiksen, 31, paa Næsby Mark
1863, 2208, 18101863, Jørgen Eriksen, søn af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 29, i Broby
1863, 0109, 15111863, Hans Andersen, søn af indsidder Anders Hansen og Kirsten Rasmusdatter, 41, i Skovshøirup
1863, 3009, 18101863, Jørgen Peder Rasmussen, søn af ungkarl Peter Magnus Carlson, tjenende paa Barritskov og Ida Sophie Rasmussen, 19, hos stedfaderen huusmand Jørgen Rasmussen i Broby
1863, 0810, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 29, i Broby
1863, 2810, 13121863, Peder Pedersen, søn af huusmand Anders Cornelius Pedersen og Andersine Jørgensen, 22, paa Broby Mark
1863, 2011, 13121863, Niels Nielsen, søn af huusmand Anders Nielsen, paa Søndersø Holme og Bodil Nielsen, 32, opholdende sig hos huusmand Niels Rasmussen paa Skovshøirup Mark
1863, 0812, 24011864, Rasmus Peder Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Maren Rasmusdatter, 40, paa Broby Mark
1864, 1601, 13031864, Poul Larsen, søn af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 41, i Broby
1864, 2801, 28031864, Henrik Nielsen, søn af indsidder Gabriel Nielsen og Johanne Cathrine Nielsen, 29, i Slippehuset
1864, 1803, 29051864, Lars Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, 42, paa Næsby Mark
1864, 2804, 29051864, Jørgen Christensen, søn af ungkarl Christen Jørgensen, af Kirkendrup (for tiden soldat) og Anne Catrine Nielsen, 20, hos faderen huusmand Niels Jensen paa Broby Mark
1864, 0105, 21081864, Anders Rasmussen, søn af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, 32, paa Næsby Mark
1864, 1208, 06111864, Peter Ditlevsen, søn af huusmand Ditlev Andersen og Anne Marie Stephensdatter, 40, i Skedekjærhuset paa Broby Mark
1864, 0711, 14111864, Jørgen Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 33, ved Kirkendrup
1864, 2511, 02041865, Hans Christian Jørgensen, søn af indsidder Hans Jørgensen og Karen Hansen, 28, paa Kirkendrup Mark
1864, 2911, 07011865, Anders Christian Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Andersen Heed, paa Broby Mark og Ane Johansen, opholdende sig på Odense Fattiggaard
1864, 1012, 12021865, Rasmus Knudsen, søn af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 40, paa Skovshøirup Mark
1864, 1812, 17041865, Hans Poul Christian Poulsen, søn af gaardeier Jørgen Poulsen og Anne Catrine Hansen, 22, i Næsby
1865, 1001, 26031865, Peder Jacob Thomsen, søn af teglbrænder Thomas Thomsen og Maria Catharine Boysen, 43, i Skovshøirup
1865, 1703, 07051865, Lars Peder Larsen, søn af ungkarl Niels Peter Larsen, paa Margaard og Marie Sophie Hansen, 25, hos sin fader møllebygger Hans Peter Rasmussen paa Skovshøirup Mark
1865, 1504, 28051865, Hans Jørgen Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 36, i Skovshøirup
1865, 1506, 27081865, Mads Madsen, søn af huusmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter Frølund, 23, ved Revsbæk
1865, 1507, 24091865, Jens Peter Jensen, søn af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 31, paa Skovshøirup Mark
1865, 1309, 19111865, Christian Frederik Andersen, søn af huusmand Anders Christensen og Karen Sophie Frederiksen, 23, paa Broby Mark
1865, 2510, 26121865, Christen Olsen, søn af huusmand Ole Rasmussen og Maren Nielsen, 34, i Broby
1865, 1011, 07011865, Mads Pedersen, søn af gaardmand Peder Andersen og Kirstine Marie Jørgensen, 37, paa Skovshøirup Mark
1865, 12011, 08021866, Anders Poul Andersen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 29, i Skovshøirup
1865, 1212, 11031866, Marius Jesper Hansen, søn af indsidder Hans Axel Frederik Rasmussen og Maren Kirstine Frederiksen, 33, paa Næsby Mark
1865, 1712, 28121865, Jørgen Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 35, paa Kirkendrup Mark
1865, 1912, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 35, paa Næsby Mark
1865, 2212, 04031866, Jens Peter Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Jørgensen og Anne Pedersen, 28, paa Skovshøirup Mark
1866, 0501, 25021866, Knud Hansen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Knudsen, 33, i Skovshøirup
1866, 1201, 25031866, Peder Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 34, paa Kirkendrup Mark
1866, 2501, 02041866, Jeppe Andersen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Christiane Steffensen, 33, i Broby
1866, 3001, Dødfødt dreng, søn af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Catrine Hansdatter, 45, i Næsby
1866, 1302, 03061866, Niels Christian Rasmussen, søn af indsidder og væver Rasmus Nielsen og Christiane Eriksen, 31, i Slippehuset
1866, 2102, 06051866, Mads Christian Madsen, søn af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 36, i Broby
1866, 2302, 10051866, Martin Nielsen, søn af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Catrine Nielsen, 31, i Slippehuset
1866, 0303, 13051866, Rasmus Rasmussen, søn af huusmand Niels Rasmussen og Anne Marie Larsen, 25, i Broby
1866, 1304, 19041866, Hans Jensen, søn af gaardmand Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 30, i Lundsgaard
1866, 3005, 02091866, Anders Jacob Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Jensdatter Kronsted, 32, i Sømaalhuset
1866, 2707, 14101866, Mads Christian Jensen, søn af indsidder Jens Peter Johansen og Anne Catrine Madsen, 29, paa Broby Mark
1866, 0507, 12081866, Hans Peder Lauritz Hansen, søn af soldat Christian Pedersen, fra Lumby og Anne Kirstine Hansen, i Brylle Sogn
1866, 0611, 03031867, Hans Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Hansen og Karen Marie Hansdatter, 40, paa Skovshøirup Mark
1866, 0512, 09121866, Jørgen Jørgensen, søn af ungkarl Peder Jørgensen, tjenende i Mosegaard, St. Hans Landsogn og Anne Kirstine Knudsen, 26, hos faderen Knud Christensen i Næsbyhuus paa Næsby Mark
1866, 1012, 10031867, Jørgen Marius Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 36, paa Kirkendrup Mark
1866, 1412, 24031867, Hans Henrik Hansen, søn af gaardeier Hans Rasmussen og Susanne Kirstine Jensdatter, 41, i Kirkendrup
1867, 0501, 31031867, Marius Jensen, søn af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 32, paa Skovshøirup Mark
1866, 2010, 26121866, Rasmus Christensen, søn af ungkarl Henrik Rasmussen, i Lunde og Kirsten Christensen, gaardmand Christen Jensens datter paa Taarup Mark
1867, 2101, Udøbt dreng, søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 36, paa Næsby Mark
1867, 2801, 19051867, Morten Hansen, søn af huusmand Claus Hansen og Anne Larsen, 29, i Skovshøirup
1867, 2603, 21071867, Jørgen Peter Frederik Nielsen, søn af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 43, i Næsby
1867, 0904, 16061867, Christian Christiansen, søn af ungkarl Peder Christiansen, i Brøndstrup og Maren Christensen, 24, hos faderen huusmand Christen Nielsen paa Broby Mark
1867, 2004, 14071867, Claus Christian Nielsen, søn af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 32, i Broby
1867, 1005, 14071867, Sophus Rasmussen, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 38, i Skovshøirup
1867, 2305, 04081867, Hans Rasmussen, søn af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 21, paa Broby Mark
1867, 0608, 13101867, Niels Peder Pedersen, søn af huusmand Hans Pedersen og Anne Olsen, 33, paa Broby Mark
1867, 1609, 29091867, Niels Nielsen, søn af hjulmand Mads Nielsen, ved Sværupgaard, Vigerslev Sogn og Christiane Nielsen, hos sin fader Niels Jensen paa Broby Mark
1867, 2609, 24111867, Niels Anders Nielsen, søn af gaardmand Bertel Nielsen og Maren Andersen, 33, paa Broby Mark
1867, 0310, 22121867, Rasmus Jacobsen, søn af huusmand Hans Jacobsen og Karen Marie Nielsdatter, 43, ved Revsbæk
1867, 3110, 26121867, Poul Ludvig Poulsen, søn af gaardeier Jørgen Poulsen og Anne Catrine Hansen, 25, i Næsby
1867, 3110, 26121867, Jeppe Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 31, paa Kirkendrup Mark
1867, 0811, 05011868, Knud Christensen, søn af gaardmand Christen Knudsen og Abelone Marie Poulsdatter, 39, paa Broby Mark
1867, 1111, 05011868, Peter Christian Rasmussen, søn af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, 35, paa Næsby Mark. Navneændring af 1.3.1905 til Peter Christian Rosenlund
1868, 1001, Dreng (død), søn af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 37, paa Næsby Mark
1868, 2101, 13041868, Hans Thune Hansen, søn af gaardmand Hans Hansen og Anne Catrine Andersen, 42, i Næsby
1868, 1603, 26041868, Niels Jespersen, søn af indsidder Jesper Larsen og Caroline Petrine Larsen, 37, i Broby
1868, 2603, 13041868, Rasmus Martin Rasmussen, søn af tjenestekarl Jens Rasmussen, paa Amager, Vigerslev Sogn og Karen Nielsen, 21, hos sin fader huusmand Niels Knudsen paa Skovshøirup Mark
1868, 0604, 12071868, Rasmus Jørgensen (tvilling), søn af huusmand Jørgen Jørgensen og Anne Pedersen, 30, paa Skovshøirup Mark
1868, 0604, 06041868, Oluf Jørgensen (tvilling), søn af huusmand Jørgen Jørgensen og Anne Pedersen, 30, paa Skovshøirup Mark
1868, 2001, 15031868, Johan Christian Hansen, søn af ungkarl Hans Knudsen, i Slesvig og Kirsten Hansen, i Veslund
1868, 2604, 19071868, Niels Hansen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Knudsen, 35, i Skovshøirup
1868, 1905, 02081868, Vilhelm Jørgensen, søn af ungkarl Rasmus Jørgensen, tjenende i gl. Møllegaard, Vigerslev Sogn og Margrethe Larsen, 27, hos sin fader huusmand Lars Nielsen i Broby
1868, 2406, 16081868, Frands Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Vilhelm Nielsen, i Stegsted og Ane Marie Frederiksen, 30, i Odense
1868, 1807, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Hans Christian Pedersen (for tiden soldat) og Gjertrud Kirstine Larsen, 35, hos huusmand Niels Hansens enke i Broby
1868, 2808, 25101868, Rasmus Poul Rasmussen, søn af boelsmand Niels Christian Rasmussen og Rasmine Marie Poulsen, 30, paa Broby Mark
1868, 1410, 29111868, Jens Jacob Pedersen, søn af boelsmand Rasmus Pedersen og Anne Jensen, 31, i Broby
1868, 2710, 27101868, Edvard Helm Petersen (tvilling), søn af forpagter Søren Frederik Helm Petersen og Marie Charlotte født Faber, 23, i Næsbyhoveds Mølle
1868, 2710, 27101868, August Helm Petersen (tvilling), søn af forpagter Søren Frederik Helm Petersen og Marie Charlotte født Faber, 23, i Næsbyhoveds Mølle
1868, 3012, Dødfødt dreng, søn af huusmand Rasmus Jacobsen og Anne Kirstine Jensen, 31, i Kirkendrup
1869, 0201, 17031869, Peter Emil Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 39, i Skovshøirup
1869, 1702, 02051869, Christian Johansen, søn af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 41, i Broby
1869, 1503, 13061869, Niels Rasmussen, søn af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 23, paa Broby Mark
1869, 2403, Dødfødt dreng, søn af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 35, paa Skovshøirup Mark
1869, 2505, 11071869, Niels Carl Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Jensdatter Kronsted, 35, paa Broby Mark
1869, 2805, 19091869, Jens Christensen, søn af indsidder Hans Frederik Christensen og Kirsten Hellesen, 23, paa Broby Mark
1869, 0806, 11071869, Niels Jacob Corneliussen Lange, søn af skolelærer og kirkesanger Thomas Lange og Jørgine Clausine Friis, 31, i Broby
1869, 1407, 10101869, Rasmus Hansen, søn af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Marie Jensdatter, 41, paa Skovshøirup Mark
1869, 3107, 05091869, Carl Christian Jensen, søn af ungkarl Jens Christian Hansen, tjenende paa Østrupgaard og Anne Marie Rasmussen, 30, hos sin fader huusmand Rasmus Rasmussen paa Næsby Mark
1869, 1008, 17101869, Mads Nielsen, søn af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 34, i Broby
1869, 1608, 10101869, Jens Christian Nielsen, søn af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Cathrine Nielsen, 35, i Slippehuset
1869, 3008, 07111869, Peder Knudsen, søn af huusmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 44, paa Skovshøirup Mark
1869, 0410, 26121869, Rasmus Rasmussen, søn af ungkarl Rasmus Rasmussen, tjenende gaardmand Niels Rasmussens enke i Næsby og Ane Kirstine Poulsen, 23, hos huusmand Rasmus Rasmussen paa Næsby Mark
1869, 1610, 13031870, Hans Hansen (tvilling), søn af huusmand og skibstømrer Knud Hansen og Anne Catrine Nielsen, 34, paa Broby Mark
1869, 1610, 13031870, Anders Hansen (tvilling), søn af huusmand og skibstømrer Knud Hansen og Anne Catrine Nielsen, 34, paa Broby Mark
1870, 1610, 14041870, Hans Madsen, søn af huusmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter Frølund, 27, ved Revsbæk
1870, 2001, 18041870, Hans Jensen, søn af gaardmand Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 34, i Lundsgaard
1870, 0802, 12061870, Georg Sønniche Michael Hansen, søn af gaardeier Jens Hansen og Marie Kirstine Møller, 39, i Næsby
1870, 2202, 09051870, Jens Peter Jensen, søn af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 34, i Kirkendrup
1870, 0704, 19061870, Lars Peder Jensen, søn af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 36, paa Skovshøirup Mark
1870, 0704, 31071870, Jens Frederik Helm Petersen, søn af forpagter Søren Frederik Helm Petersen og Marie Charlotte født Faber, 25, i Næsbyhoveds Mølle
1870, 0105, 03071870, Rasmus Christian Rasmussen, søn af gaardmand Knud Rasmussen og Anne Pedersen, 23, paa Kirkendrup Mark
1870, 2205, 31071870, Niels Christian Larsen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Catrine Nielsen, 26, paa Broby Mark
1870, 3005, 17071870, Marius Rasmussen, søn af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 41, i Skovshøirup
1870, 1106, 24071870, Knud Jørgensen, søn af huusmand Peder Jørgensen og Anne Kirstine Knudsen, 28, i Næsbyhuus
1870, 1706, 31071870, Jeppe Laurits Jeppesen, søn af Lars Jeppesen og Anne Marie Hansen, 24, hos gaardmand Hans Rasmussen i Kirkendrup
1870, 3006, 11091870, Niels Anton Andersen, søn af huusmand Steffen Andersen og Anne Nielsen, 29, paa Broby Mark
1870, 0908, 25091870, Anders Andersen, søn af huusmand Anders Andersen og Maren Hansen, 34, i Broby
1870, 1608, 06111870, Hans Jacob Hansen, søn af gaardmand Jacob Hansen og Maren Olsen, 31, i Skovshøirup
1870, 1812, 26031871, Rasmus Peter Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Rasmussen og Johanne Nielsen, 28, ved Revsbæk
1871, 1201, 06031871, Hans Laurits Hansen, søn af huusmand Claus Hansen og Anne Larsen, 33, i Skovshøirup
1871, 1501, Dødfødt dreng, søn af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 37, paa Broby Mark
1871, 2401, 06041871, Peder Pedersen, søn af boelsmand Rasmus Pedersen og Anne Jensen, 33, i Broby
1871, 1402, 21041871, Hans Peter Rasmussen, søn af forpagter Jørgen Rasmussen, af Kroen ved Broby og Maren Knudsen, 22
1871, 1203, Udøbt dreng, søn af huusmand Rasmus Hansen og Kirstine Marie Nielsen, 36, paa Skovshøirup Mark
1871, 1304, 11061871, Niels Christian Rasmussen, søn af indsidder Jens Rasmussen og Karen Nielsen, 24, paa Skovshøirup Mark
1871, 1704, 09071871, Anders Christian Pedersen, søn af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 28, paa Broby Mark
1871, 0105, 30071871, Niels Peter Jensen, søn af indsidder Jens Peter Johansen og Anne Catrine Madsen, 33, paa Broby Mark
1871, 1704, 18051871, Niels Jørgen Emil Larsen, søn af tjenestekarl Frederik Christensen, i Næsbyhoveds Mølle og Gjertrud Marie Larsen, i Odense
1871, 0107, 23071871, Thomas Corneliussen Lange, søn af skolelærer og kirkesanger Thomas Lange og Jørgine Clausine Friis, 33, i Broby
1871, 1808, 10091871, Niels Marius Jensen, søn af ungkarl Jens Madsen, tjenende i Store Dyre, Ubberud Sogn og Anne Marie Nielsen, 25, hos huusmand Niels Hansens enke i Broby
1871, 2008, 15101871, Jens Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 39, paa Kirkendrup Mark
1871, 0309, 29101871, Knud Marius Knudsen, søn af gaardmand Lars Frederik Knudsen og Kirstine Mogensen, 25, i Broby
1871, 1109, 12111871, Peder Pedersen, søn af huusmand Lars Pedersen og Karen Jørgensdatter, 41, i Broby
1871, 0110, 11021872, Rasmus Christian Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmussen og Maren Jensen, 30, i Broby
1871, 1010, 26111871, Niels Christian Madsen, søn af huusmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter Frølund, 29, ved Revsbæk
1871, 2511, 11021872, Peter Steffen Larsen, søn af tjenestekarl Rasmus Peder Larsen, paa Margaard og Anne Kirstine Hansen, 20, hos sin fader indsidder Hans Hansen paa Broby Mark
1871, 2612, 26041872, Knud Ditlevsen, søn af huusmand Ditlev Andersen og Anne Marie Stephensdatter, 47, i Skedekjærhuset
1872, 2001, 01041872, Anders Laurits Rasmussen, søn af boelsmand Niels Christian Rasmussen og Rasmine Marie Poulsen, 33, paa Broby Mark
1871, 3011, 31121871, Jens Jensen, søn af ungkarl Mads Jensen, i Kirkendrup og Ane Knudsen, Ryggemosehuus, Ubberud Sogn
1871, 1112, 14011872, Hans Peder Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, hos Rasmus Steffensen i Skovshøirup og Karen Marie Rasmussen, i Korup
1872, 2503, 30061872, Mads Christian Madsen, søn af indsidder Mikkel Madsen og Wibcke Rehder, 40, paa Kirkendrup Mark
1872, 2003, 26051872, Waldemar Christian Poulsen, søn af gaardeier Jørgen Poulsen og Anne Catrine Hansen, 30, i Næsby
1872, 1805, 24111872, Lars Marius Mauritzen, søn af skomager Johan Sophus Mauritzen og Marie Lovise Wagner, 32, i Broby
1872, 2306, 24111872, Jens Peter Jensen, søn af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 36, i Kirkendrup
1872, 1807, 08091872, Rasmus Frederik Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Jensdatter Kronsted, 38, paa Broby Mark
1872, 1008, 03111872, Jens Cornelius Lange, søn af gaardeier Hans Jacob Thomsen Lange og Gjertrud Jensen, 35, paa Broby Mark
1872, 1008, 13101872, Simon Jensen, søn af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 38, paa Skovshøirup Mark
1872, 1908, 27101872, Jacob Conrad Hansen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Kirstine Marie Nielsen, 37, paa Skovshøirup Mark
1872, 1209, 17111872, Hans Christian Olsen, søn af huusmand Anders Olsen og Marie Kirstine Hansen, 31, paa Skovshøirup Mark
1872, 2409, 01121872, Rasmus Jacob Rasmussen, søn af forpagter Jørgen Rasmussen, af Kroen ved Broby og Maren Knudsen, 23
1872, 1911, 29121872, Anders Carl Andersen, søn af huusmand Jørgen Andersen og Maren Jørgensen, 33, i Broby
1873, 1401, 14041873, Niels Pedersen, søn af huusmand Peder Thomsen og Anne Sandholt, 40, i Broby
1873, 2702, 11051873, Lars Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 35, paa Kirkendrup Mark
1873, 1403, 20031873, Rasmus Hansen, søn af ungkarl Hans Nielsen, dragon i Odense og Anne Marie Rasmussen, 24, gaardmand Rasmus Hansen Aunslevs datter paa Broby Mark
1873, 0204, 08061873, Lars Andreas Larsen, søn af Frederik Carl Christian Larsen og Edel Cathrine Knudsen, 30, i Rullekrogaard
1873, 2905, 21091873, Jørgen Peter Jespersen, søn af indsidder Jesper Larsen og Caroline Cathrine Larsen, 42, paa Kirkendrup Mark
1873, 0406, 20071873, Thorvald Johannes Jensen, søn af arbeidsmand Jens Madsen og Anne Marie Nielsen, 27, i Broby
1873, 0406, 21091873, Johannes Marius Pedersen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Ane Jensen, 34, i Broby
1873, 3003, 11051873, Mads Christian Anton Hansen, søn af smed Erik Hansen og Ane Pedersen, 29, i Næsby
1873, 2506, 02071873, Lars Christian Jørgensen, søn af indsidder Christen Jørgensen og Ane Kirstine Pedersen, 27, paa Kirkendrup Mark
1873, 0607, 19101873, Johannes Vilhelm Poulsen, søn af gaardeier Jørgen Poulsen og Ane Cathrine Hansen, 31, i Næsby
1873, 1507, 10101873, Laurits Jørgen Knudsen, søn af ungkarl Anders Knudsen, af Næsbyhoved Broby og fruentimmer Kirsten Larsen, paa Akkerup Mark i Haarby Sogn
1873, 3010, 26121873, Anders Andersen, søn af gaardmand Peder Andersen og Anne Kirstine Hansen, 25, i Broby
1873, 0912, 04031874, Hans Christian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Kirstine Madsdatter, 42, paa Broby Mark
1873, 1612, 1021874, Carl Gustav Pedersen, søn af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 31, paa Broby Mark
1873, 2512, 09011874, Anders Jensen, søn af arbeidsmand Jens Peter Johansen og Ane Cathrine Madsen, 37, paa Broby Mark
1874, 1001, 06041874, Rasmus Peder Andersen, søn af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 37, i Skovshøirup
1874, 1802, 10051874, Poul Rasmussen, søn af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 29, paa Broby Mark
1874, 2502, 25071874, Rasmus Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Anders Christian Pedersen, af Frue Sogn, Odense og fruentimmer Rasmine Andreasen, 26, paa Næsby Mark
1874, 1203, 25051874, Anders Peter Madsen, søn af huusmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter, 32, paa Broby Mark
1874, 1704, 07061874, Thorvald Andersen, søn af tjenestekarl Christian Andersen, i Hjallese og fruentimmer Emma Thora Jensen, 25, af Odense, opholder sig hos arbeidsmand Anders Rasmussen i Næsby
1874, 2005, 02081874, Jørgen Vilhelm Hansen, søn af arbeidsmand Michael Christian Hendrik Hansen og Maren Jørgensen, 28, paa Skovshøirup Mark
1874, 0305, 25051874, Hans Christian Nielsen, søn af fruentimmer Karen Dorthea Nielsen, i Bogense
1874, 2607, 25101874, Ole Carl Knudsen, søn af tjenestekarl Rasmus Knudsen, i Skamby og fruentimmer Gjertrud Marie Olsen, 21, hjemme hos huusmand Ole Rasmussen i Broby
1874, 0708, 25101874, Jens Peder Jensen, søn af gaardmand Erik Jensen og Ane Kirstine Hansen, 28, paa Broby Mark
1874, 3108, 25101874, Anders Christian Rasmussen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Petrine Pedersen, 29, i Skovshøirup
1874, 3110, 26121874, Hans Hansen, søn af huusmand Claus Hansen og Ane Larsen, 39, i Skovshøirup
1874, 2712, 09051875, Anders Nielsen, søn af gaardmand Bertel Nielsen og Maren Andersen, 40, paa Broby Mark
1875, 0901, 10011875, Anders Peter Andersen, søn af huusmand Jørgen Andersen Hed og Kirsten Christensen, 28, i Broby
1875, 1001, 26031875, Hans Carl Hansen, søn af smed Erik Hansen og Ane Pedersen, 31, i Næsby
1875, 2102, 08121875, Lars Marius Mouritsen, søn af skomager Johan Sophus Mouritsen og Marie Louise Wagner, 34, i Broby
1875, 2303, 13061875, Peder Rasmussen, søn af gaardmand Knud Rasmussen og Ane Pedersen, 28, paa Kirkendrup Mark
1875, 0104, 20061875, Lars Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Jørgensen og Ane Marie Andersen, 43, paa Kirkendrup Mark
1875, 0504, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 32, paa Broby Mark
1875, 0308, 10101875, Jens Peter Jørgensen, søn af indsidder Christen Jørgensen og Ane Jensdatter, 27, paa Kirkendrup Mark
1875, 0510, 30011876, Hans Oluf Frederik Hansen, søn af gjæstgiver Hans Christian Hansen og Rasmine Olsen, 25, i Næsbyhoved Skov
1875, 1010, 26121875, Hans Andersen, søn af huusmand Anders Andersen og Maren Hansen, 39, i Broby
1875, 0910, 25121875, Lars Christian Larsen, søn af huusmand Rasmus Larsen og Ane Cathrine Nielsen, 31, paa Broby Mark
1876, 0602, 28051876, Lars Christiansen, søn af boelsmand Christian Christiansen og Gjertrud Marie Jensen, 18, paa Broby Mark
1875, 1612, 06021876, Hans Laurits Christiansen, søn af ungkarl Lars Christian Jespersen, paa Næsbyhoved Mølle og fruentimmer Ane Marie Henningsen, paa Korup Mark
1876, 1703, 28051876, Jørgen Christian Jørgensen, søn af forpagter Hans Jørgensen og Mette Kirstine Nielsen, 24, paa Næsbyhoved Avlsgaard
1876, 3103, 28051876, Christian Hansen, søn af huusmand Hans Hansen og Marie Hansen, 45, paa Kirkendrup Mark
1876, 3105, Dødfødt dreng, søn af huusmand Ole Henriksen og Lovise Jørgensen, 24, i Broby
1876, 0108, 24091876, Mads Laurits Hansen, søn af huusmand Mads Hansen og Ane Marie Jensen Kronsted, 42, paa Broby Mark
1876, 2908, 05121876, Simon Christian Rasmussen, søn af kroejer Niels Christian Rasmussen og Rasmine Marie Poulsen, 38, paa Broby Mark
1876, 1610, 09121876, Niels Marius Andersen, søn af tjenestekarl Rasmus Peder Andersen, paa Allesø Mark og fruentimmer Maren Cathrine Nielsen, paa Skovshøirup Mark
1876, 2010, 21011877, Rasmus Gotfred Andersen, søn af huusmand Stephen Andersen og Ane Nielsen, 35, paa Broby Mark
1876, 3011, 31121876, Knud Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Knud Rasmussen, i Næsbyhoved Mølle og fruentimmer Laura Christiane Fjelsted, 24
1877, 0201, 21051877, Niels Carl Poulsen, søn af gaardejer Jørgen Poulsen og Ane Cathrine Hansen, 34, i Næsby
1876, 1012, 03021877, Johannes Hansen, søn af Hans Jørgensen og Kirsten Madsdatter, 45, paa Broby Mark
1877, 3001, Dreng, søn af tjenestekarl Lars Hansen, paa Hindsgavl og fruentimmer Maren Christensen, 24, paa Broby Mark
1877, 0503, 27041877, Knud Christian Knudsen, søn af dragon Niels Knudsen, i Odense og fruentimmer Gjertrud Marie Olsen, 24, i Broby
1877, 2803, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Niels Rasmussen og Petrine Pedersen, 31, i Skovshøirup
1877, 2504, 16091877, Laurits Emil Pedersen, søn af gaardmand Rasmus Pedersen og Ane Jensen, 39, i Broby
1877, 1805, 17061877, Jens Peter Marius Hansen, søn af tjenestekarl Jens Christian Nielsen, af Hundstrup Sogn og fruentimmer Christiane Hansen, 29, i Broby
1877, 2207, 02081877, Hans Rasmussen Hansen, søn af ungkarl Niels Christian Jørgensen, i Østrup Sogn og fruentimmer Trine Marie Hansen, 19, i Kirkendrup
1877, 2008, 07101877, Carl Christian Hansen, søn af snedker Hans Hansen og Jørgine Sophie Kragh, 20, paa Broby Mark
1877, 0609, 22091877, Waldemar Hansen, søn af gjæstgiver Hans Christian Hansen og Rasmine Olsen, 27, i Næsbyhoved Skov
1877, 0206, 11081877, Mads Nielsen, søn af fruentimmer Gjertrud Marie Nielsen, i Korup
1877, 1110, 23121877, Hans Andersen, søn af gaardmand Peder Andersen og Anne Kirstine Hansen, 30, i Broby
1877, 2610, 13011878, Jens Christiansen, søn af boelsmand Christian Christiansen og Gjertrud Marie Jensen, 20, paa Broby Mark
1878, 1002, 31031878, Jens Peder Jørgensen, søn af indsidder Christen Jørgensen og Ane Jensen, 29, paa Kirkendrup Mark
1878, 2402, 05051878, Niels Christian Rasmussen, søn af soldat Jens Chr. Rasmussen, i Odense og fruentimmer Ane Marie Nielsen, 22, i Broby
1878, 2203, 28041878, Hans Rasmussen, søn af ungkarl Hans Rasmussen, paa Broby Mark og sypige Ane Kirstine Magdalene Rasmussen, 19, paa Broby Mark
1878, 2703, 30061878, Theodor Andreas Hansen, søn af smed Erik Hansen og Ane Pedersen, 34, i Næsby
1878, 2704, 10061878, Peder Christian Jørgensen, søn af indsidder Peder Jørgensen og Maren Jørgensen, 40, i Broby
1878, 0206, 08091878, Carl Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 35, Broby Mark
1878, 1807, 13101878, Jens Peter Christensen, søn af indsidder Hans Frederik Christensen og Kirsten Hellesen, 32, paa Broby Mark
1878, 0908, 20101878, Christian Carl Frederik Christensen, søn af gaardmand Niels Christensen og Gjertrud Marie Hansen, 35, Broby Mark
1878, 0109, 10111878, Hans Valentin Hansen, søn af indsidder Rasmus Hansen Hartsberg og Anne Kirstine Valentinsen, 30, i Broby
1878, 0406, 21071878, Knud Carl Johan Hansen, søn af tjenestekarl Hans Peter Hansen, i Broby og fruentimmer Karen Knudsen, paa Lumby Mark
1878, 0309, 29091878, Peter Theodor Emil Gudmandsen, søn af arbeidsmand Peter Petersen, paa Søndersø Mark og fruentimmer Ane Elisabeth Gudmansen, 22, paa Skovshøirup Mark
1878, 1410, 15121878, Jørgen Frederik Eriksen, søn af husmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 44, paa Broby Mark
1878, 1111, 11111878, Niels Peder Clausen, søn af indsidder Peder Chr. Clausen og Karen Sofie Hansen, 33, i Broby
1878, 2911, 26121878, Hans Andreas Hansen, søn af tjenestekarl Jens Lumby Hansen, paa Hesbjerg og fruentimmer Caroline Staal, 30, i Broby
1879, 1203, 04051879, Hans Jørgen Frederik Olaf Pedersen, søn af fruentimmer Gjertrud Marie Pedersen, 21, i Broby
1879, 2703, 10101879, Anders Pedersen Rask, søn af arbeidsmand Hans Pedersen Rask og Kirsten Larsen, 26, i Skovshøirup
1879, 3003, 27071879, Rasmus Peder Jensen, søn af husmand Niels Christian Jensen og Ane Rasmussen, 33, paa Kirkendrup Mark
1879, 0104, 27041879, Einer Sofus Vilhelm Sørensen, søn af tjenestekarl Hans David Bendixen, i Fraugde og fruentimmer Ceverine Christine Sørensen, 26, i Broby
1879, 1605, 22061879, Hans Christian Pedersen, søn af Hans Peter Mortensen, af Vigerslev Sogn og fruentimmer Nielsine Pedersen, 21, i Broby
1879, 3105, 10081879, Knud Laurits Madsen, søn af husmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter, 37, paa Broby Mark
1879, 0206, 02111879, Peder Jørgensen, søn af husmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine Knudsen, 37, Næsby Mark
1879, 1807, 03081879, Niels Andreas Victor Andersen, søn af uhrmagersvend Rasmus Andersen og Kirstine Pouline Nielsen, 33, fra Kjøbenhavn (for tiden i besøg i Næsby)
1879, 1508, 21031879, Anders Jensen, søn af arbeidsmand Jens Peter Johansen og Ane Cathrine Madsen, 42, paa Broby Mark. Navneændring af 24.10.1929 til Anders Jensen Hedebogaard
1879, 3008, 05101879, Lars August Rasmussen, søn af tjenestekarl Hans Henrik Larsen, paa Christians Lund ved Nyborg og fruentimmer Stine Marie Rasmussen, 23, i Næsby
1879, 0909, 19101879, Jens Gustav Rasmussen, søn af gaardeier Niels Rasmussen og Ane Cathrine Jensen, 28, i Skovshøirup
1879, 2909, 14101879, Hans Jørgen Bentsen, søn af gaardmand Lars Bentsen og Ane Kirstine Hansen, 21, i Broby
1879, 0110, 31101879, Lars Christian Larsen, søn af Jens Larsen, i Lumby og fruentimmer Anne Jensine Christiane Rasmussen, i Næsby
1880, 0501, 21041880, Peder Rasmussen, søn af kroeier Niels Chr. Rasmussen og Rasmine Marie Poulsen, 41, i Broby Kro
1880, 2002, 30051880, Ditlev Andersen Ploug, søn af slagter Arndt Ploug og Gjertrud Kirstine Ditlevsen, 28, paa Broby Mark
1880, 1003, 06061880, Jacob Rasmussen, søn af husmand og tømrer Rasmus Nielsen og Johanne Petrine Christiansen, 39, paa Broby Mark
1880, 2303, 02051880, Johannes Thorvald Frederiksen, søn af gaardmand Jens Frederiksen og Ædel Kirstine Jensdatter, 30, i Broby
1880, 1504, 23041880, Lars Christian Larsen, søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Catrine Nielsen, 36, paa Broby Mark
1880, 2304, 09051880, Henrik Henriksen Clausen, søn af tjenestekarl Frederik Henriksen Clausen, i Næsby og fruentimmer Charlotte Johanne Kirstine Nielsen, 22, i Næsby
1880, 2404, 13061880, Anders Carl Andersen Hed, søn af husmand Jørgen Andersen og Inger Kirstine Andersen, 40, i Broby
1880, 1205, 25071880, Jens Laurits Jensen, søn af husmand Jens Madsen og Ane Marie Nielsen, 34, paa Broby Mark
1880, 3007, 10101880, Hans Marius Jørgensen, søn af indsidder Christen Jørgensen og Ane Jensdatter, 32, paa Kirkendrup Mark
1880, 2508, 02121880, Hans Jørgen Eriksen, søn af gaardmand Erik Madsen og Anne Sofie Jørgensen, 39, paa Broby Mark
1881, 0301, 14041881, Rasmus Peder Rasmussen, søn af indsidder og arbeidsmand Jens Rasmussen og Ane Margrethe Claudine Andersen, 23, paa Skovshøirup Mark
1881, 1401, 03041881, Valentin Marius Hansen, søn af indsidder og arbeidsmand Rasmus Hansen og Ane Kirstine Valentinsen, 33, i Broby
1881, 2901, 27031881, Hans Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Peder Pedersen, i Næsby og fruentimmer Ane Marie Jørgensen, 22, i Næsby
1881, 1902, 15051881, Anders Jensen, søn af husmand Niels Chr. Jensen og Ane Jensen, 35, paa Kirkendrup Mark
1881, 1003, 14041881, Hans Thune Nielsen, søn af forpagter Anders Nielsen og Nicoline Kirstine Marie Thune, 27, i Kirkendrup
1881, 2104, 26061881, Rasmus Frederik Rasmussen, søn af indsidder Niels Rasmussen og Rasmine Margrethe Frederiksen, 28, Kirkendrup Mark
1881, 2204, 17071881, Mads Frederik Jensen, søn af gaardmand Jørgen Jensen og Maren Johansen, 32, Broby Mark
1881, 1105, 25051881, Knud Rasmussen, søn af husmand Peder Rasmussen og Johanne Marie Knudsen, 43, Skovshøirup Mark
1881, 2005, 20071881, Hans Laurits Hansen, søn af husmand og skrædder Hans Hansen og Marie Kirstine Larsen, 21, paa Broby Mark
1881, 0606, 03071881, Hans Christian Jensen, søn af tjenestekarl Carl Jensen Koordt, i Vigerslev Sogn og fruentimmer Anne Jensine Andersen, 30, paa Næsby Mark
1881, 0706, 24071881, Mads Jensen, søn af indsidder Jørgen Jensen og Karen Marie Madsen, 28, Ravnebankehuset paa Kirkendrup Mark
1881, 1206, 14081881, Peder Christian Andersen, søn af husmand Jørgen Andersen og Maren Jørgensen, 42, i Broby
1881, 1606, 17071881, Hans Christiansen, søn af tjenestekarl Hans Jensen Christiansen, paa Broby Mark og fruentimmer Ane Kirstine Rasmussen, 35, i Broby
1881, 2106, 24071881, Rasmus Henrik Sørensen, søn af ungkarl Peder Sørensen, i Beldringe og fruentimmer Karen Rasmussen, 25, i Broby
1881, 0208, 23101881, Steffen Christian Steffensen, søn af husmand Jens Steffensen og Rasmine Rasmussen, 30, paa Broby Mark
1881, 0209, 06091881, Hans Frederik Pedersen Rask, søn af husmand Hans Pedersen Rask og Kirsten Larsen, 28, i Skovshøirup
1881, 0609, 23101881, Peder Anton Christiansen, søn af indsidder Rasmus Christiansen og Ane Marie Hjæresen, 29, paa Skovshøirup Mark
1882, 1110, 08011882, Jeppe Peder Christiansen, søn af ungkarl Anders Peder Christiansen, i Broby og fruentimmer Anne Marie Andersen, 22, paa Broby Mark
1881, 1910, 25121881, Harald Holst Hjortshøj, søn af forpagter Jacob Peder Hjortshøj og Elise Margrethe Holst, 30, i Næsby
1881, 3110, 27111881, Frederik Christian Nielsen, søn af Lars Nielsen, i Odense og fruentimmer Kirsten Nielsen, 24, i Broby
1881, 0111, 18121881, Niels Nielsen, søn af ungkarl Rasmus Christian Olsen, i Broby og fruentimmer Anne Catrine Nielsen, 31, i Broby
1881, 2111, 18121881, Hans Marius Hansen, søn af ungkarl Jens Rasmussen, paa Broby Mølle og fruentimmer Caroline Hansen, 23, i Broby
1882, 1603, 07051882, Niels Laurits Christiansen, søn af indsidder Lars Christiansen og Christiane Nielsen, 31, i Broby
1882, 1504, 18061882, Ole Christian Christensen, søn af boelsmand Peder Christensen og Maren Sofie Olsen, 22, paa Broby Mark
1882, 1704, 05051882, Niels Christian Riisgaard, søn af arbejdsmand Jørgen Chr. Riisgaard, tjenende paa Zastraugaard og Ane Marie Nielsen, 27, i Broby
1882, 0207, 13081882, Henrik Henriksen Clausen, søn af fruentimmer Charlotte Johanne Kirstine Nielsen, 24, i Sørup
1882, 2810, 14011883, Harald Christian Larsen, søn af Hans Chr. Larsen, i Kjøbenhavn og fruentimmer Karen Kirstine Knudsen, 21, paa Næsby Mark
1882, 3011, 14011883, Hans Ludvig Larsen, søn af indsidder og arbejdsmand Hans Jørgen Larsen og Anna Marie Hansen, 29, paa Broby Mark
1882, 2112, 18021883, Carl Christian Hansen, søn af indsidder og arbejdsmand Rasmus Hansen og Anne Kirstine Valentinsen, 34, Kirkendrup Mark
1882, 2212, 18021883, Hans Hansen, søn af gaardmand Rasmus Hansen og Johanne Kirstine Andersen, 23, Broby Mark
1883, 0602, 07021883, Peder Christian Pedersen, søn af husmand Hans Chr. Pedersen og Johanne Marie Steffensen, 26, paa Skovshøirup Mark
1883, 1402, 29041883, Ditlev Anders Ditlevsen, søn af husmand og skrædder Steffen Ditlevsen og Hansine Hansen, 36, i Broby
1883, 1602, 14051883, Hans Frederik Pedersen Rask, søn af husmand Hans Pedersen Rask og Kirsten Larsen, 29, i Skovshøirup
1883, 1803, 15041883, Marius Christian Jørgensen, søn af indsidder og arbejdsmand Jens Jørgensen og Maren Hansen, 28, paa Kirkendrup Mark
1883, 2203, 27051883, Hans Laurits Peter Larsen, søn af snedker Lars Larsen og Anne Marie Hansen, 32, paa Kirkendrup Mark
1883, 1504, 24061883, Laurits Marius Pedersen, søn af indsidder Hans Peder Pedersen og Anne Marie Jørgensen, 24, paa Næsbyhoved
1883, 1604, 27051883, Rasmus Anton Jørgensen, søn af fruentimmer Mette Marie Jørgensen, 25, i Broby
1883, 0505, 17061883, Knud Valdemar Hansen, søn af tømrer Lars Hansen, af Skovshøirup og Anna Catrine Knudsen, 37
1883, 0806, 29071883, Rasmus Holst Lehn, søn af førstelærer Hans Christian Rasmussen Lehn, i Broby og Charlotte Caroline Christine Petersen, 38
1883, 0906, 15071883, Poul Nikolai Been, søn af stationsforvalter Peter Antonius Christiansen Been, paa Søhus og Caroline Laura født Larsen, 28
1883, 0907, 07101883, Ditlev Hansen Ditlevsen, søn af ungkarl Anders Ditlevsen, af Broby og ugift Ane Marie Rasmussen, 28, af Broby
1883, 1910, 20011884, Vilhelm Carl Christian Nielsen, søn af indsidder og arbejdsmand Laurits Nielsen og Anne Jensine Andersen, 31, Næsby Mark
1883, 2512, 02031884, Harald Holst Hjortshøi, søn af forpagter Jacob Peder Hjortshøj, af Næsby og Elise Margrethe Holst, 33
1884, 2602, 11051884, Hans Hansen, søn af gaardmand Anders Hansen og Ane Marie Madsen, 32
1884, 2303, 04051884, Steffen Christian Petersen, søn af husmand Hans Christian Petersen, af Skovshøirup og Johanne Marie Steffensen, 26
1884, 1304, 08061884, Hans Bendtsen, søn af gaardmand Lars Bendtsen, af Broby og Ane Kirstine Hansen, 26
1884, 2305, 13071884, Jørgen Frederik Jørgensen, søn af husmand Frederik Jørgensen, af Broby Mark og Karen Sofie Frederiksen, 42
1884, 2509, 19101884, Johan Alfred Ludvig Hahn, søn af ugift Sophia Dorothea Louise Hahn, 21, af Broby
1884, 0710, 30111884, Peter Holger Ditlev Dahl, søn af ungkarl og skriver Holger Dahl, i Kjøbenhavn og ugift Karen Ditlevsen, 24, af Broby
1884, 2010, 26121884, Hans Nielsen, søn af maler Jacob Nielsen, af Broby og Laurine Hansen, 29
1884, 1511, 26121884, Carl Marius Hansen, søn af husmand og tømrer Hans Jensen og Anne Rasmussen, 41, af Broby Mark
1884, 23212, 05041884, Carl Antonius Been, søn af stationsforvalter Peter Antonius Christensen Been, ved Søhus og Caroline Laura f. Larsen, 29
1885, 2101, 15021885, Hans Frederik Hansen, søn af tjenestekarl Jørgen Marius Hansen, af Kirkendrup og ugift Karen Kirstine Hansen, 18, af Kirkendrup. Navneændring af 14.3.1900 til Hans Frederik Nielsen, stedsøn af murer Martin Nielsen, af Næsby
1885, 2201, 17051885, Hans Knudsen Larsen, søn af snedker Lars Larsen og Ane Marie Hansen, 33, af Kirkendrup Mark
1885, 0802, 10051885, Lars Christian Hansen, søn af gaardmand Lorents Peder Hansen, af Broby og Ane Margrete Hansen, 29
1885, 2503, 10051885, Hans Henrik Hansen, søn af husmand Peder Hansen, af Broby og Christiane Hansen, 38
1885, 1706, 05071885, Hans Christian Petersen Nyberg, søn af arbejdsmand Niels Petersen Nyberg, af Rødehus under Næsbyhoved og Karen Marie Jørgensen, 41
1885, 2206, 13091885, Hans Christian Larsen, søn af gaardejer Rasmus Larsen, af Broby og Johanne Cathrine Madsen, 24
1885, 0307, 25101885, Mads Peter Hansen, søn af gaardejer Anders Hansen, af Broby og Anne Marie Madsen, 33
1886, 1108, 18011886, Svend Herman Julius Andreasen, søn af murer Simon Julius Andreasen, af Næsbyhoved og Marie Andersen, 28
1885, 1509, 15111885, Carl Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen, af Broby Mark og Caroline Kirstine Andersen, 42
1885, 0410, 08111885, Rasmus Laurits Jensen, søn af ungkarl og tjenestekarl Rasmus Peter Hansen, af Kirkendrup og ugift Anne Marie Jensen, 26, af Kirkendrup
1885, 2210, 15111885, Erik Christiansen, søn af tjenestekarl Niels Christiansen, af Lunde og Kirsten Eriksen, 23, af Broby, hos husmand Chr. Hansen af Broby
1885, 0211, 20121885, Niels Nielsen, søn af maler Jacob Nielsen, af Broby og Laurine Hansen, 31
1885, 3011, 14021886, Hans Peter Ditlevsen, søn af husmand og skrædder Steffen Ditlevsen og Hansine Hansen, 38, af Broby
1885, 2311, 13121885, Jørgen Peter Jørgensen, søn af tjenestekarl Kristen Vilhelm Jørgensen, af Skovshøirup og ugift Karen Laurine Pedersen, af Skamby
1886, 1002, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Rasmussen, af Skovshøirup og Marie Kirstine Hansen, 36,
1886, 2503, 30051886, Bendt Ludvig Bendtsen, søn af gaardmand Lars Bendtsen, af Broby og Ane Kirstine Hansen, 28,
1886, 2305, 18071886, Niels Christian Emil Andersen, søn af gaardmand Jens Gotfred Andersen, af Broby Mark og Karen Kirstine Madsen, 28
1886, 2305, 25071886, Carl Marius Larsen, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, af Broby Mark og Ane Marie Hansen, 32
1886, 3008, 03101886, Hans Rasmus Hansen, søn af smed Mads Hansen, af Højme, Sanderum Sogn og ugift Ane Marie Hansen, 22, af Næsby
1886, 0911, 26121886, Niels Christian Herman Nielsen, søn af husmand og hjulmand Hans Chr. Nielsen og Ane Margrete Nielsen, 27, af Næsby
1886, 3011, 16011887, Rasmus Carl Jørgensen, søn af indsidder Christen Jørgensen, af Broby og Ane Jensen, 37
1886, 0312, 20021887, Laurits Larsen, søn af gaardmand Rasmus Larsen, af Broby og Johanne Cathrine Madsen, 26
1886, 3112, 24041887, Hans Christian Jacobsen, søn af ungkarl Anders Jensen Eriksen, paa Samsø og ugift Maren Kirstine Jacobsen, 23, af Kirkendrup. Navneændring af 15.7.1887 til Hans Christian Jensen Eriksen
1887, 1901, 11041887, Hans Christian Nielsen, søn af husmand Anders Christian Nielsen, af Broby og Marie Sophie Hansen, 29
1887, 0903, 24051887, Peter Ditlevsen, søn af ungkarl og skriver Holger Dahl, af Kjøbenhavn og ugift Karen Ditlevsen, 27, af Broby
1887, 0204, 10071887, Thorvald Peter Been, søn af stationsforvalter Peter Antonius Christensen Been, ved Søhus Stat. og Caroline Laura født Larsen, 32
1887, 0604, 26061887, Peder Marius Pedersen, søn af husmand Hans Chr. Petersen, af Skovshøirup og Johanne Marie Steffensen, 31
1887, 2305, 26061887, Niels Peter Nielsen, søn af ungkarl og tømrer Hans Peter Hansen, for tiden i Flensborg og ugift Kirsten Nielsen, af Kirkendrup
1887, 0707, 11091887, Niels Peter Jørgensen (tvilling), søn af husmand Mads Jørgensen, af Broby og Caroline Hansen, 29
1887, 0707, 11091887, Christian Jørgen Jørgensen (tvilling), søn af husmand Mads Jørgensen, af Broby og Caroline Hansen, 29
1887, 1007, 25091887, Hans Christian Ditlevsen, søn af husmand og træskomand Anders Ditlevsen, af Broby og Ane Marie Rasmussen, 33
1887, 2711, 29031888, Hans Hansen Jacobsen, søn af husmand og skrædder Niels Jacobsen og Marie Kirstine Larsen, 28, af Broby Mark
1888, 1601, 27051888, Hans Andreas Andersen, søn af gaardmand Jens Gotfred Andersen, af Broby og Karen Kirstine Madsen, 31
1888, 0303, 02041888, Hagen Christian Rasmussen, søn af sergent Hans Peter Sørensen, af 26de Bataillon i Odense og pige Johanne Marie Rasmussen, 15, af Næsbyhoved
1888, 0702, 22041888, Niels Peter Marius Nielsen, søn af tjenestekarl Lars Nielsen, af Trøstrup Korup og ugift Pouline Frederikke Nielsen, af Snapindhuset, St. Hans Landsogn
1888, 1604, 15051888, Valdemar Johan Hansen, søn af kudsk Jens Hansen, af Carolinekilde og ugift Johanne Kirstine Andersen, 27, hos husmand Rasmus Andersen af Næsby
1888, 1904, 03061888, Erik Skovgaard Sørensen, søn af gaardmand Christen Sørensen, af Broby og Jensine Christiane Boldt, 32
1888, 2504, 17061888, Jens Laurits Larsen, søn af indsidder Jørgen Peter Larsen, af Broby og Maren Jensen, 28
1888, 1605, 01071888, Christian Julius Lehn, søn af førstelærer Hans Christian Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christine Petersen, 43, i Broby
1888, 0906, 23091888, Jens Peter Rasmussen, søn af møller Rasmus Jørgensen og Karen Petersen, 37, af Skovshøirup
1888, 2806, 09091888, Anders Christian Knudsen, søn af husmand og tømrer Lars Knudsen, af Broby og Eline Kirstine Jacobsen, 28
1888, 0207, 14101888, Hans Andreas Andersen, søn af husmand Jens Andersen, af Skovshøirup og Marie Kirstine Hansen, 40
1888, 1407, 07101888, Johannes Nicolai Thune Pedersen, søn af tjenestekarl Laurits Anton Petersen, af Næsby og ugift Hansine Thune, 27, af Næsby
1888, 2210, 22101888, Rasmus Peter Rasmussen, søn af gaardejer Jens Rasmussen, af Kirkendrup og Johanne Marie Christensen, 24
1889, 0203, 18041889, Marius Jens Augustesen, søn af gaardejer Jens Augustesen, af Skovshøjrup Mark og Anne Nielsen, 29
1889, 0404, 22041889, Adolf Christian Madsen, søn af ungkarl Jens Madsen, af Skaarup og ugift Ane Margrethe Hansen, 21, af Næsby
1889, 1002, 17031889, Karl Marius Eriksen, søn af ungkarl Hans Jørgen Eriksen, i Næsbyhovedbroby og ugift Hansine Petroline Mikkelsen, i Skovballe
1889, 2203, 18041889, Jørgen Knudsen, søn af tjenestekarl Knud Marius Knudsen, i Allesø og ugift Anna Frederikke Josefine Mikkelsen, i Korup
1889, 0506, 11081889, Niels Henrik Larsen, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, af Broby og Ane Marie Hansen, 35,
1889, 2206, 25081889, Jens Rasmussen Jensen, søn af husmand Niels Christian Jensen og Ane Rasmussen, 43, af Skovshøjrup
1889, 2107, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Christian Pedersen, af Skovshøjrup og Johanne Marie Steffensen, 31
1889, 2707, 11081889, Jørgen Christian Andersen Lund, søn af tjenestekarl Rasmus Peter Andersen Lund, af Odense og ugift Ane Margrete Jacobsen, 24, af Broby (husmand Hans Jørgen Larsen)
1889, 2006, 30061889, Rasmus Heinrich Søren Hansen, søn af Lars Christian Hansen og ugift Caroline Amalie Rasmussen, af Odense
1889, 0801, 24021889, Laurits Vilhelm Nielsen, søn af skræddersvend Vilhelm Nielsen og ugift Johanne Marie Betty Christensen, af Odense
1889, 1410, 17111889, Gudmand Anton Niels Carl Gudmandsen, søn af skomager Anders Christian Gudmandsen, af Broby og Maren Kirstine Nielsen, 24
1889, 0411, 26121889, Hans Christian Hansen, søn af gaardmand Jørgen Hansen, af Broby og Christiane Madsen, 20
1889, 1512, 04041890, Christian Been, søn af formand Peter Antonius Christiansen Been, ved Søhus Station og Caroline Laura født Larsen, 35
1890, 2401, 07041890, Ejner Johannes Jespersen, søn af forpagter Ulrik Severin Valdemar Jespersen, af Næsbyhoved og Ellen Sofie født Jørgensen, 23
1890, 2702, 07041890, Laurits Hansen, søn af sognefoged og gaardejer Lorentz Peter Hansen og Anne Margrethe Hansen, 34, i Broby. Navneændring af 12.3.1912 til Laurits Larnkjær
1890, 1403, 14031890, Jens Edvard Jensen, søn af gaardmand Mads Jensen, af Broby, Karen Nielsen, 26
1890, 2004, 22061890, Hans Peter Jørgensen, søn af indsidder og husmand Jørgen Jørgensen, paa Næsby Mark og Maren Johanne Hansen, 26
1890, 0405, 06071890, Hans Anton Hansen, søn af gaardmand Jens Laurits Hansen, af Kirkendrup Mark og Karen Marie Jensen, 25
1890, 0106, 06071890, Peder Laurits Nielsen, søn af gaardmand Lars Christian Nielsen og Johanne Dorthea Hansen, 30, af Næsby
1890, 1606, 03081890, Hans Peter Hansen, søn af husmand Hans Jesper Hansen, i Broby og Ane Marie Madsen, 32
1890, 0207, 27071890, Hilmert Hjalmar Johansen, søn af Chr. Jensen, af Dallund og ugift Jacobine Johansen, 31, af Kirkendrup, hos husmand Rs. Jacobsen
1890, 2407, 30111890, Søren Vilhelm Nielsen, søn af hjulmand Hans Chr. Nielsen, af Næsby og Anne Margrethe Nielsen, 31
1890, 2707, 05101890, Johannes Winther Benjamin Christensen, søn af møller Jens Christensen, af Højrup og Clara Pedersen, 37
1890, 0208, 16111890, Knud Ditlevsen, søn af landpost Steffen Ditlevsen, af Broby og Hansine Hansen, 42
1890, 2709, 30091890, Ejnar Hansen (tvilling), søn af gaardmand Jørgen Hansen, af Broby Mark og Johanne Marie Hansen, 31
1890, 2511, 28121890, Erik Christian Axel Christiansen, søn af husmand Niels Christiansen, af Broby og Kirsten Eriksen, 28
1891, 1501, 08031891, Rasmus Christian Larsen, søn af husmand Hans Jørgen Larsen, af Broby og Ane Marie Hansen, 37
1891, 3001, 15031891, Niels Peter Jørgensen, søn af husmand Mads Jørgensen, af Broby og Caroline Hansen, 33
1891, 3001, 19041891, Anders Christian Rasmussen, søn af husmand og bødker Rasmus Pedersen, af Næsby og Emma Thora Jensen, 39. Navneændring af 1.3.1905 til Anders Christian Rosenlund
1891, 1002, 24051891, Hans Gorm Hansen, søn af sognefoged og gaardejer Lorentz Peter Hansen, af Broby og Anne Margrethe Larsen, 36. Navneændring af 12.3.1919 til Hans Gorm Larnkjær,
1891, 1803, 31051891, Poul Christian Jespersen, søn af forpagter Ulrik Severin Valdemar Jespersen, af Næsbyhoved og Ellen Sophie f. Jørgensen, 24
1891, 0604, 12071891, Jens Edvard Jensen, søn af gaardejer Mads Jensen, af Broby og Karen Nielsen, 27
1891, 1406, 13091891, Niels Christian Larsen, søn af snedker Lars Larsen, af Kirkendrup Mark og Ane Marie Hansen, 40
1891, 0205, 21061891, Hans Marius Henningsen, søn af tømmersvend Jens Peter Henningsen, af Nørre Højrup og ugift Laura Pouline Larsen, af Travn Mark, Vigerslev Sogn
1891, 1904, 19071891, Poul Christian Jensen, søn af kok Hans Johan Jørgensen og Christine Marie Hansen, af Kjøbenhavn
1891, 2110, 21101891, Rasmus Lavrits Petersen Dambo, søn af arbejdsmand Hans Petersen Dambo og Stine Marie Petersen, 23, af Broby
1891, 2410, 22111891, Jørgen Alfred Koborg, søn af ungkarl og guldsmedsvend Evald Albert Koborg, af Fredericia og ugift Rasmine Charlotte Lundin, 23, hos jordemoder Anne Margr. Madsen i Broby
1891, 1512, 15121891, Lars Hansen, søn af gaardmand Anders Hansen, af Broby og Ane Marie Madsen, 39
1892, 0401, -, Dreng, søn af gaardmand Jens Gotfred Andersen, af Broby og Karen Kirstine Andersen, 34
1892, 1101, -, Dreng, søn af gaardejer Lars Nielsen, af Skovshøjrup og Caroline Kirstine Nielsen, 29
1845, 0601, 24031845, Jensine Petrine Jensen, datter af indsidder Jens Pedersen og Anne Pedersdatter, af Jordbrohuset ved Møllen
1845, 1701, 23011845, Anne Cathrine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Kirstine Hansdatter, hos Hans Andersen i Broby
1845, 1502, 15021845, Anne Marie Hansen, datter af sognefoged og gaardmand Hans Rasmussen og Marie Larsdatter, i Kirkendrup
1845, 2303, 25051845, Caroline Sophie Jensen, datter af huusmand Jens Larsen og Maren Jespersdatter, af Kirkendrup
1845, 2904, 06071845, Kirstine Pauline Nielsen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, af Næsbye
1845, 0407, 31081845, Karen Sophie Hansen, datter af huusmand og væver Hans Pedersen og Kirsten Madsdatter, i Brobye
1845, 0807, 04081845, Rasmine Kirstine Larsen, datter af kromand Lars Rasmussen og Kirsten Pedersdatter, i Rullekroen
1845, 1307, 05101845, Karen Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Jeppesdatter, paa Broby Mark
1845, 1208, 26101845, Petrine Jacobsen, datter af boelsmand Jacob Petersen og Sophie Hansine Hansdatter, i Næsbye
1845, 0110, 30111845, Anne Cathrine Christensen, datter af huusmand og træskomand Christen Nielsen og Karen Nielsdatter, paa Brobye Mark
1845, 0310, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Nielsen og Maren Larsdatter, 37, af Mosegaard ved Næsbye
1845, 2911, 30111845, Anne Marie Nielsen, datter af ungkarl Niels Hansen, af Kirkendrup og pige Karen Marie Rasmusdatter, af Kirkendrup
1846, 0401, 22021846, Laurine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Hendriksen, i Brobye og pige Anne Marie Larsdatter, paa Kirkendrup Mark
1846, 0401, 26041846, Anne Marie Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Marie Larsdatter, af Kirkendrup
1846, 0101, 13041846, Anne Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Sørensen og Kirsten Andersdatter, af Kirkendrup Mark
1846, 1901, 08031846, Nielsine Pedersen, datter af huusmand Peder Hansen og Anne Marie Larsdatter, af Brobye
1846, 2402, 24051846, Martine Christiane Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen (Tommerup) og Anne Kirstine Knudsdatter, paa Næsbye Mark
1846, 2203, 14061846, Gjertrud Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Jensen og Maren Jørgensdatter, af Kirkendrup Mark
1846, 0505, 19071846, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Larsen og Bodil Andersdatter, af Brobye Mark
1846, 2105, 28061846, Christiane Nielsen, datter af indsidder Niels Jensen og Elisabeth Larsdatter, af Kirkendrup Mark
1846, 1507, 20091846, Gjertrud Marie Nielsen, datter af gaardmand og sognefoged Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, i Næsbye
1846, 1507, 06091846, Anne Kirstine Christensen, datter af tjenestekarl Christen Nielsen, i Næsbyehoveds Mølle og pige Johanne Knudsdatter, paa Næsby Mark
1846, 0211, 22111846, Anne Margrethe Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Larsen, af Kirkendrup og fruentimmer Kirstine Knudsdatter, Søndersøe
1847, 3001, 07031847, Johanne Emilie Nielsen, datter af gaardeier Niels Rasmussen og Kirstine Marie Eilertsdatter, i Næsbye
1847, 1002, 25041847, Anne Cathrine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Jeppesdatter, paa Brobye Mark
1847, 1602, 01041847, Pedersine Knudsen, datter af gaardmand Knud Nielsen og Kirsten Pedersdatter, i Skovshøirup
1847, 2203, 18041847, Marie Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Gotfredsen, i Skovshøirup og pige Karen Eriksdatter, i Skovshøirup
1847, 1705, 24051847, Hansine Andresen, datter af Andreas Mortensen, af Kirkendrup og fruentimmer Kirsten Hansdatter, i Lumbye
1847, 2806, 17101847, Christine Sørensen, datter af boelsmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, paa Brobye Mark
1847, 1607, 16071847, Karen Kirstine Rasmussen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Hansen og Maren Christensdatter, af Sterrehuus paa Næsbye Mark
1847, 0910, 05121847, Marie Kirstine Nielsen, datter af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Cathrine Jørgensdatter, i Næsbye
1847, 2611, 23011848, Anne Cathrine Christensen, datter af træskomand Christen Nielsen og Karen Nielsdatter, paa Brobye Mark
1847, 0411, 05121847, Karen Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Niels Jensen, af Beldringe og fruentimmer Anne Pedersdatter, af Ørritslev
1847, 3112, 20021848, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Karen Larsdatter, paa Brobye Mark
1847, 3012, 27021848, Maren Nielsen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Birthe Cathrine Rasmusdatter, i Skedekjærhuset paa Brobye Mark
1848, 2301, 05031848, Jensine Christiansen, datter af tjenestekarl Christian Jensen, i Stige og fruentimmer Karen Kirstine Jacobsdatter, i Skovshøirup
1848, 3004, 16071848, Anne Elisabeth Jensen, datter af huusmand Jens Larsen og Maren Jespersdatter, i Kirkendrup
1848, 1805, 25061848, Kirstine Marie Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, i Næsbye
1848, 2507, 24091848, Gjertrud Rasmussen, datter af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Cathrine Hansdatter, af Næsby
1848, 3107, 08101848, Anne Cathrine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Hansen og Birthe Kirstine Hansdatter, i Brobye
1848, 0408, 17091848, Maren Johansen, datter af gaardmand Johan Rasmussen og Anne Margrethe Larsdatter, paa Brobye Mark
1848, 0509, 22101848, Ane Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christensen, for tiden ved Armeen, af Brobye og fruentimmer Abelone Lisbeth Pedersen, af Særslev
1848, 0310, Dødfødt pige, datter af kromand Lars Rasmussen og Kirsten Pedersdatter, i Rullekroen
1848, 0804, 28051848, Maren Rasmussen, datter af kudsk Rasmus Rasmussen, i Næsbyhoveds Mølle og Mette Cathrine Nielsdatter, hos moderen Jens Jensens enke i Hjorslev
1848, 2011, 28011849, Bodil Cathrine Hansen, datter af Hans Gotfredsen, i Skovshøirup og fruentimmer Karen Eriksdatter, i Skovshøirup
1849, 2201, 18021849, Sophie Hansen, datter af muursvend Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, tilhuse paa Brobye Mark
1849, 0905, 01071849, Karen Nielsen, datter af indsidder Niels Jensen og Elisabeth Larsdatter, paa Kirkendrup Mark
1849, 2906, Dødfødt pige, datter af indsidder Hans Hansen og Kirsten Rasmusdatter, paa Broby Mark
1849, 1107, 23091849, Anne Marie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Jeppesdatter, paa Broby Mark
1849, 1005, 10061849, Christiane Pedersen, datter af Peder Christensen, af Lyngby i Aalborg Amt og Anne Michelsdatter, i Sømose, Wissenberg Sogn
1849, 0308, 05081849, Christiane Rasmine Jensen, datter af ungkarl Christian Mortensen, Ringe (dragon ved 6te Regiment) og Mette Jensdatter, i Korup
1849, 1208, 30091849, Karen Marie Henriksen, datter af Henrik Christian Jørgensen, ved 3die Jægercorps og Karen Andersdatter, i Odense
1849, 2811, 30121849, Gjertrud Jacobsen, datter af ungkarl Jacob Simonsen, tjenende paa Dampmøllen ved Odense og Anne Lisbeth Hansdatter, hos faderen muurmester Hans Andersen i Kirkendrup
1850, 2001, 03031850, Maren Catrine Christiansen, datter af tjenende Christian Christensen Jørgensen, i Beldringe og Ane Jørgensdatter, som er i huset hos Jørgen Christian Andersen i Broby
1850, 0202, 01041850, Laurine Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, paa Næsby Mark
1850, 0504, 28071850, Rasmine Matthea Petrine Larsen, datter af kromand Lars Rasmussen og Kirsten Pedersdatter, i Rullekroen
1850, 2104, 07071850, Gjertrud Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, paa Næsby Mark
1850, 0905, 14071850, Maren Catrine Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Birthe Kirstine Andersdatter, i Cancellihuset paa Skovshøirup Mark
1850, 2405, 30061850, Mette Marie Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Henriksen og Ane Cathrine Rasmusdatter, i Broby
1850, 0608, 22091850, Nielsine Knudsen, datter af huusmand Knud Christensen og Anne Marie Christiansdatter, i Broby
1850, 2008, 20101850, Maren Jørgensen, datter af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, i Kirkendrup
1850, 2408, 27101850, Ane Kirstine Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Christensen og Ane Kirstine Rasmusdatter, paa Broby Mark
1850, 2310, 01121850, Maren Andersen, datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, i Broby
1850, 2710, 22121850, Christine Sørensen, datter af gaardmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, paa Broby Mark
1850, 2810, 17111850, Maren Kirstine Jensen, datter af ungkarl Jens Andersen, tjenende gaardmand Niels Jensen i Søndersøe og Sara Eriksdatter, hos huusmand Christen Nielsen ved Revsbæk
1850, 1811, 15121850, Maren Jensen, datter af ungkarl Jens Christian Clausen, fra Korup (for tiden soldat) og Johanne Pedersdatter, hos huusmand Niels Hansen ved Broby
1850, 0712, 16021851, Ane Rasmussen, datter af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Catrine Hansdatter, 31, i Næsby
1851, 2501, 16031851, Ane Marie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Maren Larsdatter, 35, paa Broby Mark
1851, 0702, 21041851, Jørgine Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 27, i Næsby
1851, 1202, 21041851, Anne Marie Knudsen, datter af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 27, paa Skovshøirup Mark
1851, 2602, 18051851, Ane Jensine Andersen, datter af huusmand Anders Rasmussen og Maren Nielsdatter, 41, paa Næsby Mark
1851, 1603, 21041851, Petrine Gjertrudsine Marie Andersen, datter af ungkarl Anders Nielsen, forhen tjenende paa Margaard (nu soldat) og Pouline Olesdatter, 35, hos huusmand Hans Henriksen i Broby
1851, 0206, 27071851, Karen Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Hansen og Maren Christensdatter, 41, i Sterrehuus paa Næsby Mark
1851, 2506, 10081851, Mette Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, 30, paa Næsby Mark
1851, 0510, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Jeppesdatter, 36, paa Broby Mark
1851, 2810, 07121851, Karen Marie Madsen, datter af huusmand Mads Hansen Væver og Ane Marie Hansdatter, 40, i Broby
1851, 2011, 04011852, Anne Andersen, datter af huusmand Anders Christensen og Abelone Marie Madsdatter, 43, i Skovshøirup
1852, 1001, 09051852, Kirstine Marie Hansen, datter af tømmersvend Niels Hansen, i Odense og Ane Margrethe Jacobsdatter, i Skibhusene
1852, 1502, Udøbt pige, datter af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 28, i Broby
1852, 1702, 12041852, Marie Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Gotfredsen og Karen Eriksdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1852, 1103, 06061852, Karen Kirstine Hansen, datter af huusmand Anders Hansen og Gjertrud Marie Rasmusdatter, 32, i Broby
1852, 2604, 31051852, Maren Kirstine Christensen, datter af huusmand Christen Nielsen og Ane Marie Hansdatter, 40, paa Skovshøirup Mark
1852, 0805, 08051852, Maren Kirstine Rasmussen, datter af ungkarl Rasmus Rasmussen, tjenende i Einrumstedet og Ane Catrine Knudsdatter, 22, hos sin fader gaardmand Knud Nielsen i Skovshøirup
1852, 2605, 20061852, Anne Marie Hansen, datter af Hans Christian Christensen, tjenende i Odense og Maren Catrine Rasmusdatter, 32, til huse i Broby
1852, 1706, 12091852, Anne Marie Nielsen, datter af huusmand og tømmermand Bertel Nielsen og Ane Rasmusdatter, 32, i Broby
1852, 1607, 05091852, Karen Marie Jørgensen, datter af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, 35, i Kirkendrup
1852, 2108, 03101852, Johanne Marie Jacobsen, datter af ungkarl Jacob Simonsen, ved 3die Jægercorps i Nyborg og Anne Lisbeth Hansdatter, 26, hos sin fader muurmester Hans Andersen i Kirkendrup
1852, 2908, 21111852, Jensine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, 33, Næsby Mark
1852, 2810, 26121852, Trine Nielsen, datter af gaardejer Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter, 32, i Skovshøirup
1852, 1912, 06021853, Anne Marie Pedersen, datter af tømmermand Peder Hansen og Ane Marie Larsdatter, 43, i Broby
1852, 2012, 21121852, Maren Kirstine Rasmussen, datter af ungkarl Rasmus Rasmussen, tjenende gaardmand Rasmus Nielsen i Skovshøirup og Ane Catrine Knudsdatter, 22, hos sin fader gaardmand Knud Nielsen i Skovshøirup
1853, 2401, 20031853, Abelone Marie Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Birthe Kirstine Andersdatter, 43, i Cancellihuset paa Skovshøirup Mark
1853, 1402, 13031853, Bodil Marie Larsen, datter af ungkarl Lars Andersen, i Trøstrup og Anne Hansdatter, 31, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Skovshøirup
1853, 0703, 22051853, Kirsten Sørensen, datter af gaardmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, 40, paa Broby Mark
1853, 1905, 17071853, Maren Kirstine Pedersen, datter af indsidder Peder Christensen, hos gaardmand Christen Hansen i Broby og Kirsten Andersdatter, 28
1853, 1607, 04091853, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Jensen og Anne Pedersdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1853, 1007, 25091853, Nicoline Kirstine Marie Thune, datter af gaardbestyrer Hans Thune og Ane Catrine Andersen, 28, i Næsby
1853, 2209, 18111853, Anne Hansen, datter af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Eriksdatter, 34, paa Skovshøirup Mark
1853, 0811, 22011854, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 30, i Broby
1853, 2311, 08011854, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 33, ved Broby
1853, 1509, 27111853, Vilhelmine Christine Jørgensen, datter af jæger Jørgen Larsen, i Nyborg og Anne Marie Andreasdatter, i Odense
1854, 1703, 11061854, Karen Marie Jørgensen, datter af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, 37, i Kirkendrup
1854, 0504, 18061854, Anne Marie Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Nielsen og Kathrine Olsdatter, 38, i Slippehuset
1854, 0605, 09071854, Maren Sophie Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 30, i Næsby
1854, 0606, 17091854, Abelone Marie Knudsen, datter af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 30, paa Skovshøirup Mark
1854, 2109, 19111854, Maren Catrine Johansen, datter af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 26, i Broby
1854, 1010, 17101854, Trine Rasmussen, datter af ungkarl Rasmus Rasmussen, tjenende gaardmand Knud Nielsen i Skovshøirup og Ane Catrine Knudsdatter, 24, hos sin fader gaardmand Knud Nielsen i Skovshøirup
1854, 0211, 26121854, Laurine Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Maren Larsdatter, 39, paa Broby Mark
1854, 04111854, Anne Marie Larsen (tvilling), datter af huusmand og tømmermand Lars Larsen og Ane Catrine Pedersdatter, 28, paa Kirkendrup Mark
1854, 1512, 11021855, Trine Marie Nielsen, datter af gaardmand og tømmermand Bertel Nielsen og Ane Rasmusdatter, 34, paa Broby Mark
1855, 1701, 22041855, Anne Marie Madsen, datter af sadelmager Mads Nielsen og Lovise Christiansdatter, 33, ved Næsbyhoveds Mølle
0411, 1204, 1855, 03061855, Anne Marie Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Jørgen Simonsen, i Mosegaard og Karen Johansen, 21, hos huusmand Jørgen Christian Andersen i Broby
1855, 2206, Dødfødt pige, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Birte Kirstine Hansdatter, 40, i Broby
1855, 0407, 12081855, Anne Kirstine Rasmussen, datter af gaardeier Rasmus Rasmussen og Christiane Andersdatter, 38, i Skovshøirup
1855, 1907, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 33, paa Broby Mark
1855, 0508, 09091855, Sophie Frederikke Hansen, datter af Hans Christian Christensen, tjenende i Odense og Maren Catrine Rasmusdatter, 35, tilhuse paa Næsby Mark
1855, 0208, 21081855, Karen Christiansen, datter af tjenestekarl Christian Larsen, i Gamtofte Præstegaard og Johanne Catrine Rasmusdatter, 30, hos huusmand Rasmus Henriksen i Broby
1855, 1508, 07101855, Trine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Catrine Knudsdatter, 25, paa Skovshøirup Mark
1855, 2808, 23091855, Karen Marie Jensen, datter af møllersvend Jens Andersen, i Eiby Mølle og Maren Hansdatter, 26, hos sin fader huusmand Hans Andersen ved Kirkendrup
1855, 1207, 26081855, Ane Rasmine Christensen, datter af ungkarl Rasmus Knudsen, forhen tjenende i Næsby og Anne Christensdatter Elsken, 25, i Hemmerslev
1855, 0109, 30091855, Anne Kirstine Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Rasmussen, i Vigerslev Præstegaard og Adelhed Catrine Pedersdatter, 26, hos huusmand Peder Jensen paa Skovshøirup Mark
1855, 0810, 23121855, Maren Hansen, datter af huusmand Anders Hansen og Gjertrud Marie Rasmussen, 35, i Brobye
1855, 1510, 23121855, Karen Marie Jensen, datter af gaardmand Jens Nielsen og Johanne Marie Jensen, 21, i Broby
1855, 1610, 23121855, Maren Hansen, datter af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 26, i Skovshøirup
1855, 1511, 26121855, Stine Marie Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, 36, paa Næsby Mark
1855, 3011, 03021856, Maren Andersen, datter af huusmand Anders Christensen og Abelone Marie Madsdatter, 47, i Skovshøirup
1856, 1001, 16031856, Augusta Vilhelmine Olsen, datter af huusmand Ole Andersen og Birte Kirstine Gudmansen, 24, paa Skovshøirup Mark
1856, 1701, 08061856, Sara Petrea Marie Thune, datter af gaardbestyrer Hans Thune og Ane Catrine Andersen, 31, i Næsby
1856, 2403, 28031856, Sophie Frederiksen, datter af ungkarl Anton Frederik Steensen, i Tverskov og Maren Johanne Jensdatter, 26, hos Anders Rasmussen Væver i Broby
1856, 1904, 06071856, Christine Marie Jørgensen, datter af gaardeier Jørgen Christensen og Karen Jørgensdatter, 39, i Kirkendrup
1856, 2104, 15061856, Hansine Christine Eriksen, datter af huusmand Erik Frederiksen og Abelone Marie Hansdatter, 34, i Broby
1856, 2605, 13071856, Maren Johansen, datter af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 28, i Broby
1856, 0906, 24081856, Hansine Madsen, datter af huusmand og væver Mads Hansen og Anne Marie Hansdatter, 43, i Broby
1856, 2408, 19101856, Johanne Marie Steffensen, datter af huusmand Steffen Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 31, paa Skovshøirup Mark
1856, 1612, 17051857, Amalia Nielsen, datter af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Catrine Jørgensdatter, 36, i Næsby
1856, 1712, 05041857, Gjertrud Marie Rasmussen, datter af huusmand og smed Hans Jacob Rasmussen og Maren Catrine Hansdatter, 36, i Næsby
1857, 2002, 17051857, Anne Marie Sørensen, datter af gaardmand Søren Eriksen og Margrethe Christensdatter, 44, paa Broby Mark
1857, 2402, 13041857, Karen Marie Pedersen, datter af gaardmand Peder Andersen og Kirstine Marie Jørgensen, 20, paa Skovshøirup Mark
1857, 1003, 13031857, Anne Marie Jørgensen, datter af ungkarl Hans Jørgensen, i Kirkendrup og Karen Hansen, 20, hos huusmand Jørgen Jensen i Kirkendrup
1857, 1403, 24051857, Karen Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Henriksen og Ane Catrine Rasmusdatter, 39, i Broby
1857, 2604, 28041857, Maren Kirstine Andersen (tvilling), datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 35, i Broby
1857, 2604, 28041857, Karen Kirstine Andersen (tvilling), datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 35, i Broby
1857, 0305, 12071857, Marie Kirstine Hansen, datter af gaardeier Jens Hansen og Marie Kirstine Møller, 26, i Næsby
1857, 0807, 13091857, Karen Kirstine Madsen, datter af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 25, i Broby
1857, 3108, 25101857, Gjertrud Marie Jensen, datter af gaardmand Jens Nielsen og Johanne Marie Jensen, 23, i Broby
1857, 0509, 24051858, Andrea Johanne Madsen, datter af sadelmager Mads Nielsen og Lovise Christiansdatter, 35, ved Næsbyhoveds Mølle
1857, 1509, 15111857, Nielsine Nielsen, datter af gaardejer Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter, 37, i Skovshøirup
1857, 2009, 15111857, Kirstine Marie Hansen, datter af gaardmand Knud Hansen og Anne Marie Pedersdatter, 33, i Broby
1857, 1312, 13121857, Nielsine Knudsen, datter af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 33, paa Skovshøirup Mark
1858, 0301, 02041858, Maren Caroline Hansen, datter af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 36, ved Broby
1858, 2301, 16051858, Caroline Hansen, datter af huusmand og væver Hans Henriksen og Kirsten Jensdatter, 41, i Broby
1858, 2002, Dødfødt pige, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, 38, paa Næsby Mark
1858, 0303, 16051858, Lovise Amalia Christensen, datter af engmester Jens Christensen og Caroline Christiane født Bast, 29, paa Næsby Mark
1858, 1403, 24051858, Trine Marie Hansen, datter af gaardeier Hans Rasmussen og Susanne Kirstine Jensdatter, 33, i Kirkendrup
1858, 1503, 24041858, Marie Frederiksen, datter af ungkarl Anton Frederik Steensen, i Tverskov og Maren Johanne Jensdatter, 28, hos Anders Rasmussen Væver i Broby
1858, 2403, 30041858, Maren Hansen, datter af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 29, i Skovshøirup
1858, 1304, 04071858, Larsine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 22, paa Kirkendrup Mark
1858, 1305, 20061858, Rasmine Hansen, datter af huusmand og møllebygger Hans Hansen og Sophie Elisabeth Hansdatter, 39, paa Skovshøirup Mark
1858, 0807, 29081858, Anne Catrine Pedersen, datter af huusmand Peder Knudsen og Anne Sophie Jensdatter, 32, paa Skovshøirup Mark
1858, 1307, 29081858, Anne Marie Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Andersen og Else Catrine Christiansdatter, 32, i Broby
1858, 2608, 14111858, Karen Johansen, datter af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 30, i Broby
1858, 1310, 05121858, Nielsine Rasmine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Ane Catrine Knudsdatter, 28, paa Skovshøirup Mark
1858, 1510, 31101858, Sophie Petrusine Nielsen, datter af ungkarl Niels Andersen, i Vedby og Gjertrud Marie Nielsen, 19, hos huusmand Peder Jensen paa Skovshøirup Mark
1858, 2810, 09011859, Caroline Petrine Nielsen, datter af gaardmand Niels Christian Nielsen og Marie Kirstine Larsdatter, 37, paa Næsby Mark
1858, 1812, 06021859, Karen Knudsen, datter af boelsmand Knud Andersen og Anne Nielsdatter, 34, paa Skovshøirup Mark
1858, 2712, 16011859, Maren Kirstine Rasmussen, datter af ungkarl Rasmus Hansen, hos sin moder gaardmand Hans Rasmussens enke i Skovshøirup og Karen Knudsen, 26, hos sin fader gaardmand Knud Nielsen i Skovshøirup
1859, 2501, 20031859, Anne Marie Andersen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Christiane Steffensen, 26, i Broby
1859, 1902, 25041859, Karen Hansen, datter af huusmand Hans Gottfredsen og Karen Marie Jensdatter, 31, paa Skovshøirup Mark
1859, 2002, 22051859, Karen Ditlevsen, datter af huusmand Ditlev Andersen og Anne Marie Stephansdatter, 35, i Skedekjærhuset, paa Broby Mark
1859, 2603, 19061859, Anne Jensine Christiane Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Knudsdatter, 39, paa Næsby Mark
1859, 2004, 31071859, Karen Marie Christine Mathilde Andersen, datter af ungkarl og malersvend Niels Nielsen, i Odense og Anne Kirstine Andersen, 24, hos faderen Anders Jacob Larsen paa Næsby Mark
1859, 0706, 28081859, Marie Kirstine Larsen, datter af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 36, i Broby
1859, 1706, Pige (død), datter af huusmand Rasmus Andersen og Frederikke Hermine Dorthe Pedersdatter, 40, ved Revsbæk
1859, 2709, 04121859, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 36, i Broby
1859, 2809, 13101859, Anne Dorthe Hansen, datter af indsidder Hans Madsen og Maren Kirstine Jensen, 29, i Jordbrohuset ved Næsbyhoveds Mølle
1859, 0112, 05041860, Maren Christine Olsen, datter af huusmand Ole Rasmussen og Maren Nielsen, 28, i Broby
1859, 0712, 26021860, Anne Kirstine Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Steffensen og Anne Marie Pedersen, 38, i Skovshøirup
1859, 1612, 28031860, Marie Cecilie Nielsen, datter af ungkarl Niels Julius Broe, tjenende paa Paradiisgaarden, St. Hans Sogn og Louise Juliane Lange, 23, i Broby
1859, 1712, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 37, i Broby
1860, 2301, 04051860, Anne Betty Hansen, datter af huusmand og smed Hans Hansen og Anne Margrethe Jensdatter, 31, i Skovshøirup
1860, 2602, 01041860, Anne Kirstine Heinsen, datter af ungkarl Hans Steffensen, i Skovshøirup og Anne Nielsen, 19, hos sin fader huusmand Niels Rasmussen paa Skovshøirup Mark
1860, 2802, Dødfødt pige, datter af ungkarl Rasmus Jacobsen, i Kirkendrup og Anne Kirstine Jensen, 22, hos sin stedfader indsidder Hans Hansen paa Broby Mark
1860, 1503, 15071860, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 36, i Broby
1860, 1503, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Christiane Steffensen, 27, i Broby
1860, 2503, 10061860, Mette Catrine Hansen, datter af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 38, i Broby
1860, 1504, 01061860, Haralda Bernhardine Trolle, datter af Harald Trolle, eier af Næsbyhoveds Mølle og Felicite Henriette Birgitte Pauline f. Videbech, 21, i Næsbyhoveds Mølle
1860, 2204, 22071860, Gjertrud Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 24, paa Kirkendrup Mark
1860, 1605, 05081860, Petrine Emilie Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 36, i Næsby
1860, 2405, 22071860, Anne Kirstine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Henriksen og Anne Catrine Rasmusdatter, 42, i Broby
1860, 2605, 15071860, Anne Marie Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Andersen og Else Catrine Christiansdatter, 34, paa Næsby Mark
1860, 1908, 21101860, Else Kirstine Rasmussen, datter af gaardeier Rasmus Pedersen og Anne Pedersen, 39, i Kirkendrup
1860, 1009, 25111860, Kirstine Marie Johansen, datter af gaardmand Johan Frederik Rasmussen og Anne Margrethe Larsdatter, 44, paa Broby Mark
1860, 2309, 02121860, Johanne Catrine Madsen, datter af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 28, i Broby
1860, 0311, 09121860, Karen Marie Hansen, datter af tjenestekarl Knud Hansen, i Odense og Margrethe Pedersdatter, 32, opholdt sig i et besøg hos huusmand Hans Jensen paa Skovshøirup Mark
1860, 1011, 26121860, Maren Steffensen, datter af huusmand Steffen Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 35, paa Skovshøirup Mark
1860, 2312, 23011861, Mariane Kirstine Jacobsen, datter af huusmand Hans Jacobsen og Karen Marie Nielsdatter, 36, ved Revsbæk
1861, 2402, 12051861, Anne Catrine Larsen, datter af huusmand og hjulmand Lars Rasmussen og Dorthe Rasmussen, 38, i Broby
1861, 2502, 06071861, Hansine Thune, datter af gaardbestyrer Hans Thune og Ane Catrine Andersen, 36, i Næsby
1861, 0407, 15091861, Christiane Rasmussen, datter af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 32, i Skovshøirup
1861, 0808, 27101861, Mary Catrine Hansen, datter af gaardeier Jens Hansen og Marie Kirstine Møller, 30, i Næsby
1861, 2608, 27101861, Christiane Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Anne Catrine Knudsdatter, 31, paa Skovshøirup Mark
1861, 0211, 29121861, Abelone Marie Nielsen, datter af indsidder Gabriel Nielsen og Johanne Catharine Nielsen, 27, i Slippehuset
1861, 1812, 25051862, Ane Hansine Jacobine Margrethe Rasmussen, datter af dagleier Hans Jacob Rasmussen, i Odense og Maren Kirstine Madsen, i Odense
1862, 1401, 29061862, Gjertrud Kirstine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Andersen og Else Catrine Christiansdatter, 36, paa Broby Mark
1862, 3101, 13041862, Maren Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Simonsen og Johanne Rasmusdatter, 29, paa Broby Mark
1862, 0303, Dødfødt pige, datter af ungkarl Niels Hansen og Maren Catrine Christensen, 25, hos snedker Peder Hansen paa Broby Mark
1862, 0205, 29061862, Anne Marie Elisabeth Gudmandsen, datter af indsidder Niels Gudmandsen og Maren Laurine Jacobsen, 22, i Skovshøirup
1862, 0407, 28091862, Karen Dorthea Hansen, datter af huusmand og muurmester Anders Hansen og Anne Sophie Andersen, 40, ved Broby
1862, 0108, 19101862, Petrine Christine Hansen, datter af huusmand og væver Hans Henriksen og Kirsten Jensdatter, 44, i Broby
1862, 0307, 10081862, Karen Marie Knudsen, datter af ungkarl Knud Johansen, tjenende i Odense og Kirsten Larsen, paa Nederholluf Mark
1862, 1810, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 29, i Broby
1862, 2410, 10121862, Anne Marie Andersen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 27, i Skovshøirup
1862, 0211, 26121862, Caroline Kirstine Nielsen, datter af gaardeier Rasmus Nielsen og Maren Andersdatter, 42, i Skovshøirup
1862, 0311, 11011863, Anne Catrine Nielsen, datter af huusmand Niels Rasmussen og Karen Rasmussen, 37, paa Skovshøirup Mark
1862, 2711, 18011863, Anne Marie Christiansen, datter af tjenestekarl Christian Knudsen, i Beldringe og Ane Johansen, 26, hos slagter Hans Larsen paa Broby Mark
1862, 2612, 29031863, Petrine Caroline Rasmussen, datter af gaardeier Rasmus Pedersen og Anne Pedersen, 41, i Kirkendrup
1863, 1601, 25011863, Anne Kirstine Simonsen, datter af tjenestekarl Morten Simonsen, i Rullekroen og Karen Marie Pedersdatter, i Odense
1863, 1502, 10051863, Caroline Amalie Hansen, datter af gaardmand Hans Hansen og Anne Catrine Andersen, 37, i Næsby
1863, 2803, 13041863, Caroline Olivia Nielsen, datter af huusmand Niels Hansen og Karen Marie Rasmusdatter, 39, i Broby
1863, 1707, 27091863, Mariane Jacobsen, datter af huusmand Hans Jacobsen og Karen Marie Nielsdatter, 39, ved Revsbæk
1863, 2207, 11101863, Trine Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 31, paa Kirkendrup Mark
1863, 1408, 25101863, Birte Kirstine Jørgensen, datter af huusmand og maler Jørgen Jørgensen og Anne Pedersen, 26, paa Skovshøirup Mark
1863, 1708, 18101863, Hansine Hansen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Knudsen, 30, i Skovshøirup
1863, 3108, 15111863, Hansine Christine Nielsen, datter af huusmand og skrædder Niels Jørgensen og Karen Jørgensdatter, 39, i Næsby
1863, 1509, 15091863, Kirsten Nielsen, datter af huusmand og hjulmand Niels Christophersen og Maren Catrine Jørgensdatter, 43, i Næsby
1863, 1909, 15111863, Nielsine Steffensen, datter af huusmand Steffen Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter, 38, paa Skovshøirup Mark
1863, 2609, 22111863, Kirsten Hansen, datter af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Jensdatter Kronsted, 29, i Sømaalhuset
1863, 3009, 15111863, Maren Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Steffensen og Anne Marie Pedersen, 42, i Skovshøirup
1863, 0110, 10071863, Elise Jørgine Catrine Hansen, datter af gaardeier Jens Hansen og Marie Kirstine Møller, 32, i Næsby
1863, 0210, 04101863, Petrine Frederikke Hansine Pedersen, datter af muursvend Henrik Pedersen, i Broby og Emilie Henriette Sørensen, 21, hos jordemoderen i Broby
1863, 0710, 06121863, Maren Kirstine Jacobsen, datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Ane Kirstine Jensen, 26, i Kirkendrup
1863, 0111, 27121863, Maren Christine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 33, paa Næsby Mark
1863, 1012, 07021864, Johanne Marie Jensen, datter af indsidder Jens Peter Johansen og Anne Catrine Madsen, 26, paa Broby Mark
1864, 2902, 16051864, Karen Kirstine Andersen, datter af indsidder Anders Andersen og Kirsten Bertelsdatter, 42, i Broby
1864, 3003, 29051864, Christiane Johansen, datter af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 36, i Broby
1864, 0204, 12061864, Maren Madsen, datter af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 32, i Broby
1864, 0404, 10041864, Anne Marie Rasmussen, datter af tjenestekarl Niels Rasmussen, i Næsbyhoveds Mølle og sypige Anne Marie Larsen, 23, hos huusmand Erik Frederiksen i Broby
1864, 1402, 22041864, Augusta Emilie Johanne Vogeline Strøh, datter af skomagermester Hans Ludvig Ditlev Strøh, i Fredericia og Sophie Maren Kirstine Thomsen
1864, 2105, 07081864, Anne Marie Helene Madsen, datter af indsidder Mikkel Madsen og Wibcke Rehder, 33, paa Næsby Mark
1864, 0606, 07081864, Anne Margrethe Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 28, paa Kirkendrup Mark
1864, 2006, 23101864, Karen Marie Jensen, datter af gaardmand Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 28, i Lundsgaard
1864, 2006, 16101864, Maren Kirstine Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 29, i Kirkendrup
1864, 0107, 09101864, Anne Marie Andersen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 28, i Skovshøirup
1864, 1711, 26121864, Anne Marie Rasmussen, datter af Niels Christian Rasmussen, hos boelsmand Rasmus Jørgensen paa Skovshøirup Mark og Rasmine Marie Povelsen, 26
1864, 1712, 12031864, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand Rasmus Christian Hansen og Anne Kirstine Christensen, 29, paa Broby Mark
1865, 0701, 28051865, Anne Kirstine Jensen, datter af indsidder Jens Peter Johansen og Anne Catrine Madsen, 27, paa Broby Mark
1865, 1504, 16071865, Jensine Matthea Nielsen, datter af huusmand Anders Jørgen Nielsen og Gjertrud Christine Hansen, 27, paa Broby Mark
1865, 2804, 28051865, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 41, i Broby
1865, 1405, 16071865, Anne Nielsen, datter af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 30, i Broby
1865, 0205, 05061865, Anine Mathilde Matthiassen, datter af tjenestekarl Mads Rasmussen, paa Margaard og Bodil Kirstine Matthiassen, paa Ravndrup Mark
1865, 1309, 14091865, Anne Marie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Simonsen og Johanne Rasmusdatter, 32, paa Broby Mark
1865, 0411, 26121865, Petrine Rasmussen, datter af boelsmand Rasmus Steffensen og Anne Marie Pedersen, 44, i Skovshøirup
1865, 3012, 22031866, Anne Catrine Andersen, datter af huusmand Anders Andersen og Bodil Marie Jørgensen, 28, i Broby
1866, 0801, 25031866, Lovise Larsen, datter af huusmand Christian Larsen og Maren Kirstine Holm, 29, paa Skovshøirup Mark
1866, 1101, 04031866, Karen Rasmussen, datter af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 20, paa Broby Mark
1866, 1803, 21051866, Abelone Marie Eriksen, datter af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 32, i Broby
1866, 2905, 29071866, Karen Johansen, datter af gaardmand Johan Christiansen og Anne Andersdatter, 38, i Broby
1866, 0106, 09091866, Anne Marie Lange, datter af huuseier Hans Jacob Thomsen Lange og Gjertrud Jensen, 29, paa Broby Mark
1866, 1207, 09121866, Jensine Petrine Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 31, i Kirkendrup
1866, 2607, 16091866, Karen Kirstine Jensen (tvilling), datter af ungkarl Jens Hansen, af Rolfsted og Mette Marie Larsdatter, Østlund i Dagstrup
1866, 2607, 16091866, Laura Jensen (tvilling), datter af ungkarl Jens Hansen, af Rolfsted og Mette Marie Larsdatter, Østlund i Dagstrup
1866, 0808, 14101866, Gjertrud Marie Pedersen, datter af huusmand og skrædder Hans Pedersen og Karen Jensen, 31, i Skovshøirup
1866, 0908, Pige (døde strax), datter af gaardmand Christoffer Nielsen og Maren Catrine Hansdatter, 38, i Skovshøirup
1866, 1009, 23091866, Trine Marie Jensen, datter af ungkarl og skrædder Hans Jensen, i Beldringe og Mette Marie Beldringe, 27, hos smed Anders Jørgen Nielsen paa Broby Mark
1866, 1609, 09121866, Christiane Knudsen, datter af ungkarl Christen Knudsen (søn af Knud Christensen i Næsbyhuus) og Maren Jensen, 25, hos Knud Christensen i Næsbyhuus
1866, 1310, 11111866, Anne Catrine Andersen, datter af ungkarl Hans Andersen, tjenende gaardmand Jørgen Jensen og Karen Nielsen, 17, hos sin fader huusmand Niels Jensen paa Broby Mark
1867, 0602, 19051867, Nielsine Andrea Marie Nielsen, datter af skibstømrer Hans Nielsen, i Skibhusene og Maren Andersen, 33, hos huusmand Anders Rasmussen i Broby
1867, 2104, 03071867, Frederikke Kirstine Helm Petersen, datter af forpagter Søren Frederik Helm Petersen og Marie Charlotte født Faber, 22, i Næsbyhoveds Mølle
1867, 2504, 30061867, Anne Marie Kjær, datter af indsidder Andreas Christian Kjær og Ane Cathrine Jacobsdatter, 37, hos Peder Jensens enke paa Skovshøirup Mark
1867, 1605, 18051867, Rasmine Jacobsen (tvilling), datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Anne Kirstine Jensen, 29, i Kirkendrup
1867, 1605, Pige (tvilling - død), datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Anne Kirstine Jensen, 29, i Kirkendrup
1867, 1705, 21071867, Maren Jensen, datter af gaardmand Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 31, i Lundsgaard
1867, 2505, 23061867, Maren Kirstine Jørgensen, datter af ungkarl Christen Jørgensen, i Næsbyhoveds Veirmølle og Anne Kirstine Pedersen, 22, hos huusmand Jørgen Jensen paa Kirkendrup Mark
1867, 1406, 18081867, Anne Kirstine Andersen, datter af indsidder Jens Andersen og Karen Hansdatter, 39, paa Broby Mark
1867, 0307, 11081867, Caroline Petrine Elisabeth Larsen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Catrine Nielsen, 23, paa Broby Mark
1867, 0209, 17111867, Anne Kirstine Marie Hansen, datter af tjenestekarl Jens Steffensen, hos Søren Christensen i Allesø og Henriette Daline Hansen, 20, hos huusmand Ole Rasmussen i Broby
1867, 1709, Pige (død), datter af huusmand Peder Rasmussen og Maren Jensen, 26, i Broby
1867, 2809, 06101867, Karen Marie Christensen, datter af indsidder Hans Frederik Christensen og Kirsten Hellesen, 20, hos snedker Peder Hansen paa Broby Mark
1867, 0810, 27101867, Karen Marie Jørgensen, datter af tjenestekarl Anders Jørgensen, i Lundsgaard og Karen Andersen, 26, hos sin moder huusmand Anders Rasmussens enke i Broby
1867, 3010, 05011868, Jensine Petrine Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 32, i Kirkendrup
1868, 1201, 05041868, Birthe Catrine Christiansen, datter af huusmand Christian Hansen og Karen Hansen, 38, i Broby
1868, 1303, 17051868, Bodil Catrine Eriksen, datter af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 34, paa Broby Mark
1868, 0104, Dødfødt pige, datter af huusmand og tømmermand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 33, paa Skovshøirup Mark
1868, 2805, Dødfødt pige, datter af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Cathrine Nielsen, 33, i Slippehuset
1868, 0107, 20091868, Maren Catrine Andersen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Paulsen, 32, i Skovshøirup
1868, 1604, 14061868, Karen Marie Larsen, datter af skrædder Peder Hansen, i Broby og Ane Larsen, i Teglværkshuset i Søndersø Sogn
1868, 2107, 27091868, Kirsten Rasmine Rasmussen, datter af gaardmand Knud Rasmussen og Anne Pedersen, 21, paa Kirkendrup Mark
1868, 1807, 01081868, Maren Hansine Abelone Rasmussen, datter af tjenestekarl Jens Rasmussen Grinberg, hos kjøbmand Winkler i Nyborg og Sidsel Pedersen, i Nyborg
1868, 2208, 15111868, Stine Marie Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Maren Jensen, 27, i Broby
1868, 0310, 29111868, Marie Sophie Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Marie Pedersen, 33, i Kirkendrup
1868, 0510, 27121868, Marie Kirstine Andersen, datter af huusmand Anders Andersen og Maren Hansen, 32, i Broby
1868, 2710, 20121868, Anne Catrine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Jørgensen og Anne Marie Andersen, 36, paa Kirkendrup Mark
1868, 3110, 20121868, Johanne Kirstine Hansen, datter af huusmand Claus Hansen og Anne Larsen, 31, i Skovshøirup
1868, 2411, 14021869, Christine Catrine Pedersen, datter af huusmand og smed Anders Pedersen og Karen Nielsen, 29, i Broby
1867, 1811, -, Laurine Mortensen, datter af ungkarl og murer Henrik Pedersen, i Broby og Ane Marie Mortensen, i Ubberud
1868, 0712, 18071869, Anne Kirstine Jensen, datter af indsidder Jens Peter Johansen og Anne Catrine Madsen, 31, paa Broby Mark
1869, 0401, Pige (død), datter af indsidder Niels Christensen og Kirstine Andersen, 29, hos huusmand Christen Nielsen ved Revsbæk
1869, 0801, 14031869, Gjertrud Marie Jørgensen, datter af indsidder Christen Jørgensen og Anne Kirstine Pedersen, 24, hos huusmand Jørgen Jensen paa Kirkendrup Mark
1869, 3103, 27061869, Christiane Madsen, datter af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 37, i Broby
1869, 2205, 08081869, Nicoline Pedersen, datter af ungkarl Lars Pedersen, tjenende brændeviinsbrænder Clausen i Odense og Karen Jørgensdatter, 39, i Broby
1869, 2605, 05091869, Rasmine Hansine Nielsen, datter af huusmand og maler Niels Jacobsen og Karen Hansdatter, 46, i Broby
1869, 2606, 01081869, Anne Margrethe Madsen, datter af indsidder Mikkel Madsen og Wibcke Rehder, 38, paa Kirkendrup Mark
1869, 1407, 01081869, Anne Marie Elisabeth Nielsen, datter af ungkarl Frederik Rasmussen, tjenende i Væde og Karen Nielsen, 20, hos huusmand Rasmus Larsen paa Broby Mark
1869, 0208, Dødfødt pige, datter af skrædder Peder Hansen og Anne Larsen, 20, hos huusmand Peder Rasmussen paa Skovshøirup Mark
1869, 0908, 19091869, Birthe Catrine Nielsen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Karen Christiansen, 37, i Broby
1869, 0309, Pige (død), datter af ungkarl Jens Christensen, tjenende kammerherre Heltzen i Odense og Rasmine Hansen Rasmussen, 24, hos sin fader smed Hans Jacob Rasmussen i Næsby
1869, 1309, 14111869, Dorthea Marie Andersen, datter af huusmand Jørgen Andersen og Maren Jørgensen, 30, i Broby
1869, 1411, 26121869, Maren Christine Jensen, datter af ungkarl Mads Jensen, tjenende gaardmand Christen Knudsen paa Broby Mark og Caroline Larsen, 23, hos huusmand Rasmus Henriksen i Broby
1869, 1712, 20021870, Karen Kirstine Jørgensen, datter af ungkarl Jørgen Jespersen, tjenende gaardmand Anders Larsen i Lumby Taarup og Sophie Hansen, 20, hos sin fader muurmester Anders Hansen i Broby
1870, 0802, 15041870, Christiane Kirstine Poulsen, datter af gaardeier Jørgen Poulsen og Anne Catrine Hansen, 28, i Næsby
1869, 2610, 20021870, Anne Kirstine Knudsen, datter af ungkarl Lars Frederik Knudsen, i Broby og Kirstine Mogensen, i Villestofte
1870, 2005, 31071870, Johanne Catrine Pedersen, datter af indsidder Peder Thomsen og Anne Sandholt, 37, i Broby
1870, 1906, 11091870, Nielsine Jespersen, datter af indsidder Jesper Larsen og Caroline Petrine Larsen, 39, i Broby
1870, 3107, 18091870, Maren Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Hans Jørgensen og Karen Hansen, 33, paa Næsby Mark
1870, 0507, -, Pige, datter af tjenestekarl Lars Nielsen, paa Zastrow og Sine Christine Nielsen, i Odense
1870, 2308, 25091870, Anna Dorthea Marie Nielsen, datter af smedesvend Hans Madsen, i Odense og Kirstine Marie Thomsen, 21, hos sin fader indsidder Thomas Pedersen paa Næsby Mark
1870, 2708, 11121870, Anne Kirstine Christiane Rasmussen, datter af bødker Rasmus Pedersen og Dorthea Jensen, 38, paa Næsby Mark
1870, 2711, 01011871, Mathilde Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 25, paa Broby Mark
1871, 0701, 06041871, Johanne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Marie Hansdatter, 40, paa Kirkendrup Mark
1871, 3101, 10041871, Anne Catrine Hansen, datter af ungkarl Hans Jørgensen, tjenende gaardmand Niels Jensen i Søndersø og Maren Christensen, 28, hos sin fader huusmand Christen Nielsen ved Revsbæk
1871, 1002, 14051871, Gjertrud Marie Jørgensen, datter af indsidder Christen Jørgensen og Anne Kirstine Pedersen, 26, hos huusmand Jørgen Jensen paa Kirkendrup Mark
1871, 1502, 26031871, Marie Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Knud Christian Rasmussen, i Næsby og Frederikke Marie Pedersen, i Sandhuset, Haarslev Sogn
1871, 0704, 25061871, Rasmine Kirstine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Jeppesen, 33, paa Kirkendrup Mark
1871, 2204, 11061871, Hansine Johanne Jensen, datter af ungkarl Hans Jensen, paa Anderupgaard og Rasmine Catrine Knudsen, 25, hos huusmand Jens Jørgensen ved Næsbyhoveds Mølle
1871, 2804, 25061871, Anne Kirstine Rasmussen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Johanne Marie Jørgensen, 33, paa Skovshøirup Mark
1871, 0805, 23071871, Maren Madsen, datter af gaardmand Hans Christian Madsen og Anne Marie Hansen, 39, i Broby
1871, 2505, 04061871, Anne Margrethe Rasmussen, datter af ungkarl Rasmus Rasmussen, tjenende gaardmand Peder Rasmussen i Allesø og Marie Vilhelmine Hansen, 24, hos huusmand Jørgen Andersen Heed i Broby
1871, 0505, -, Pige, datter af møllersvend Jens Andersen, i Middelfart og Anne Sophie Larsen, i Odense St. Knuds Sogn
1871, 0307, 15101871, Saraphine Marie Jørgine Jensen, datter af indsidder Niels Jensen og Marie Kirstine Andersen, 31, i Christoffer Nielsens huus paa Skovshøirup Mark
1871, 2509, 03121871, Anne Kirstine Hansen, datter af gaardmand Rasmus Hansen og Maren Madsen, 24, paa Broby Mark
1871, 2909, 12111871, Nielsine Amalie Pedersen, datter af huusmand og smed Anders Pedersen og Karen Nielsen, 32, i Broby
1871, 2711, 26121871, Anne Catrine Andersen Heed, datter af huusmand Jørgen Andersen Heed og Kirsten Christensen, 25, i Broby
1872, 1302, 14041872, Maren Andersen, datter af gaardmand Peder Andersen og Anne Kirstine Hansen, 24, i Broby
1872, 1602, 12051872, Nielsine Elise Nielsen, datter af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Catharine Nielsen, 38, i Slippehuset
1872, 1404, 09061872, Hansine Hansen, datter af huusmand Claus Hansen og Anne Larsen, 34, i Skovshøirup
1872, 1704, 12051872, Sophie Kirstine Clausen, datter af tjenestekarl Peder Christian Clausen, hos gaardmand Christoffer Nielsen i Skovshøirup og Karen Sophie Hansen, 26, hos huusmand Mads Hansen paa Broby Mark
1872, 3004, 16061872, Karen Kirstine Eriksen, datter af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgen, 38, paa Broby Mark
1872, 1105, Pige (død), datter af huusmand Rasmus Rasmussen og Kirsten Rasmussen, 41, paa Næsby Mark
1872, 1905, 14071872, Rasmine Rasmussen, datter af gaardeier Rasmus Rasmussen og Catrine Jørgensen, 43, i Skovshøirup
1872, 2205, 22091872, Sara Petrea Marie Rasmussen, datter af gaardmand Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 27, paa Broby Mark
1872, 3005, 08091872, Jensine Knudsen, datter af huusmand Christen Knudsen og Maren Jensen, 31, i Sterrehuus
1872, 1206, 29091872, Anne Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Niels Jørgen Nielsen, søn af gaardmand Niels Christian Nielsen paa Næsby Mark og Maren Rasmussen, 22, hos sin fader gaardeier Rasmus Pedersen i Kirkendrup
1872, 2606, 08091872, Jensine Christensen, datter af indsidder Hans Frederik Christensen og Kirsten Hellesen, 25, paa Broby Mark
1872, 1507, 22091872, Anne Kirstine Jørgensen, datter af tjenestekarl Peder Jørgensen, hos gaardmand Jeppe Bentsen i Badstrup og Gjertrud Jensen, 33, hos skrædder Hans Pedersen i Skovshøirup
1872, 0209, 13101872, Johanne Kirstine Pedersen, datter af huusmand Morten Pedersen og Maren Kirstine Rasmussen, 31, paa Skovshøirup Mark
1872, 0209, 15121872, Petra Severtine Nielsen, datter af smed Hans Madsen Nielsen og Kirstine Marie Thomsen, 23, hos huusmand Rasmus Rasmussen paa Næsby Mark
1872, 1011, 22121872, Pertrine Kirstine Jørgensen, datter af huusmand Peder Jørgensen og Anne Kirstine Knudsen, 31, i Næsbyhuus
1872, 2512, 02011873, Anne Marie Jensen, datter af gaardeier Rasmus Jensen og Anne Marie Madsen, 37, Lundsgaard
1873, 1502, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Anne Kirstine Jensen, 35, paa Kirkendrup Mark
1873, 2202, 22051873, Mette Kirstine Andersen, datter af gaardmand Jørgen Andersen og Christiane Steffensen, 40, paa Broby Mark
1873, 0303, 09051873, Anne Kirstine Rasmussen, datter af gaardmand Knud Rasmussen og Anne Pedersen, 26, paa Kirkendrup Mark
1873, 1403, 02061873, Anne Helene Marie Christensen, datter af gaardmand Niels Christensen og Gjertrud Marie Hansen, 30, paa Broby Mark
1873, 1004, 06071873, Anne Kirstine Andersen, datter af huusmand Steffen Andersen og Anne Nielsen, 32, paa Broby Mark
1873, 0106, 13071873, Marie Nielsen, datter af tjener Rasmus Nielsen og Ane Pedersen, 23, i Skovshøirup
1873, 1707, 16111873, Marie Jensine Nielsen, datter af gaardmand Niels Clausen og Johanne Marie Jensen, 38, i Broby
1873, 1612, februar 1874, Anne Marie Pedersen (tvilling), datter af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 31, paa Broby Mark
1873, 2412, 13021874, Rasmine Hansine Larsen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Cathrine Nielsen, 30, paa Broby Mark
1874, 1001, 06041874, Karen Dorthea Andersen (tvilling), datter af gaardmand Jørgen Andersen og Kirsten Poulsen, 37, i Skovshøirup
1874, 0604, 21061874, Anna Marie Jacobine Rasmussen, datter af forpagter Jørgen Rasmussen, af Kroen ved Broby og Maren Knudsen, 25
1874, 2504, 10051874, Anne Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Niels Hansen, i Odense og fruentimmer Karen Marie Rasmussen, 24, af Eiby (opholder sig hos aftægtsmand Rasmus Hansen paa Næsby Mark)
1874, 3009, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Rasmussen og Maren Jensen, 35, i Broby
1874, 0110, 06121874, Ane Kirstine Christophersen, datter af gaardmand Christopher Christophersen og Maren Kirstine Knudsen, 32, paa Broby Mark
1874, 0211, 26121874, Maren Kirstine Nielsen, datter af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Cathrine Nielsen, 40, paa Næsby Mark
1874, 0911, 21021874, Marie Kirstine Eriksen, datter af huusmand Erik Frederiksen og Karen Kirstine Jørgensen, 40, paa Broby Mark
1874, 0312, 24011875, Maren Kirstine Steffensen, datter af huusmand Jens Steffensen og Rasmine Rasmussen, 22, paa Broby Mark
1875, 1403, 30051875, Maren Sophie Jørgensen (tvilling), datter af arbeidsmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine Knudsen, 33, paa Næsby Mark
1875, 1403, 30051875, Ane Marie Jørgensen (tvilling), datter af arbeidsmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine Knudsen, 33, paa Næsby Mark
1875, 0504, 11071875, Anne Marie Pedersen (tvilling), datter af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 32, paa Broby Mark
1875, 0804, 06051875, Marie Elisabeth Lehn, datter af andenlærer Hans Christian Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christiane Petersen, 30, paa Broby Mark
1875, 2304, 02061875, Anne Kirstine Olsen, datter af huusmand Anders Olsen og Marie Kirstine Hansen, 34, paa Skovshøjrup Mark
1875, 1705, 18071875, Gjertrud Marie Jensen, datter af huusmand Henrik Jensen og Mette Kirstine Pedersen, 41, paa Skovshøjrup Mark
1875, 0806, 20061875, Emma Hansine Johanne Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Skovshøjrup og fruentimmer Ane Marie Rasmussen, i Odense
1875, 2206, 11071875, Laura Petrine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Rasmussen, i Kjøbenhavn og fruentimmer Anne Marie Larsen, i Odense
1875, 3007, 10101875, Trine Marie Andersen, datter af gaardejer Peder Andersen og Ane Kirstine Hansen, 27, i Broby
1875, 0408, 10101875, Karen Marie Christensen, datter af huusmand Hans Frederik Christensen og Kirsten Hellesen, 26, paa Broby Mark
1875, 0209, 14111875, Nielsine Petrine Rasmussen, datter af gaardejer Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 30, paa Broby Mark
1875, 2210, 09011875, Maren Cathrine Pedersen, datter af tjenestekarl Hans Christian Pedersen, i Allesø og fruentimmer Ane Andersen, 24, i Skovshøjrup
1876, 0401, 20021876, Christine Rasmine Jørgensen, datter af arbejdsmand Peder Jørgensen og Maren Jørgensen, 38, i Skovshøjrup
1876, 3103, 17091876, Nielsine Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Jensen, paa Broby Mark og fruentimmer Kirstine Marie Nielsen, 21, paa Kirkendrup Mark
1876, 2704, 16071876, Ane Marie Jensen, datter af gaardmand Erik Jensen og Ane Kirstine Hansen, 30, paa Broby Mark
1876, 3004, 10061876, Hansine Abelone Hansen, datter af tjenestekarl Niels Hansen, i Odense og fruentimmer Karen Marie Rasmussen, 24, i Stærrehuus paa Næsby Mark
1876, 1505, 03091876, Caroline Nielsine Rasmussen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Johanne Marie Jørgensen, 38, paa Skovshøjrup Mark
1876, 0407, 16071876, Gjertha Sophie Hansen, datter af huusmand Rasmus Hansen og Kirstine Marie Nielsen, 40, paa Skovshøjrup Mark
1876, 1705, 06061876, Maren Kirstine Rasmine Madsen, datter af ungkarl Rasmus Olsen, i Odense og fruentimmer Ane Marie Madsen, paa Paarup Mark
1876, 2908, 19111876, Ane Marie Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Kirstine Jeppesen, 40, paa Kirkendrup Mark
1876, 2210, 21011877, Rasmine Steffensen, datter af huusmand Jens Steffensen og Rasmine Rasmussen, 24, paa Broby Mark
1876, 2410, 26121877, Jacobine Rasmine Rasmussen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Rasmine Margrethe Frederiksen, 23, i Sterrehuus
1876, 0311, 21011877, Anna Caroline Marie Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Maren Johansen, 27, i Broby
1876, 2411, 31121876, Rasmine Hansine Larsen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Cathrine Nielsen, 33, paa Broby Mark
1876, 0712, 21051877, Johanne Kirstine Pedersen, datter af huusmand Morten Pedersen og Maren Kirstine Rasmussen, 36, paa Skovshøjrup Mark
1876, 1012, 28011877, Ane Marentine Madsen, datter af ungkarl og tjenestekarl Rasmus Madsen, paa Rue Heed og fruentimmer Marie Cathrine Larsen, 20, paa Skovshøjrup Mark
1876, 1712, 18021877, Maren Dorthea Andersen Hed, datter af huusmand Jørgen Andersen Hed og Kirsten Christensen, 30, i Broby
1877, 0601, 11031877, Nielsine Elisabeth Jensen, datter af huusmand Niels Christian Jensen og Ane Rasmussen, 30, paa Kirkendrup Mark
1877, 3001, 02041877, Hansine Martine Rosenlund, datter af Lars Hansen Rosenlund, paa Hinsgavl og fruentimmer Maren Christensen, 24, paa Broby Mark
1877, 0503, 06031877, Anna Nielsen, datter af huusmand Gabriel Nielsen og Johanne Cathrine Nielsen, 42, Slippehuset
1876, 2912, -, Johanne Marie Jensen, datter af gaardejer Jørgen Jensen, i Kirkendrup og fruentimmer Johanne Caroline Nielsen
1877, 0104, 03061877, Karen Marie Hansen, datter af huusmand Claus Hansen og Ane Larsen, 39, i Skovshøjrup
1877, 0604, 09091877, Maren Rasmussen, datter af gaardejer Anders Rasmussen og Karen Rasmussen, 31, paa Broby Mark
1877, 1904, 06051877, Martha Apollone Madsen, datter af ungkarl Jens Peder Nielsen, i Odense og fruentimmer Maren Madsen, i Saralyst i Tofte, Skovby Sogn
1877, 0506, 23091877, Maren Cathrine Jensen, datter af gaardejer Erik Jensen og Ane Kirstine Hansen, 31, paa Broby Mark
1877, 2205, 10061877, Anna Mathilde Sørensen, datter af forvalter Søren Peter Anton Sørensen, paa Kjørup og ugift fruentimmer Mette Kirstine Pedersen, 24, paa Skovshøjrup Mark
1877, 3006, 07101877, Mathilde Knudsine Madsen, datter af huusmand Jørgen Madsen og Johanne Christine Knudsdatter, 35, paa Broby Mark
1877, 0507, 14101877, Emilie Madsen, datter af indsidder Mikkel Madsen og Wibche Rehder, 45, paa Kirkendrup Mark
1877, 0510, 27011878, Christine Lehn, datter af andenlærer Hans Christian Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christine Petersen, 32, paa Broby Mark
1877, 1410, 02121877, Johanne Petrine Rasmussen, datter af tjenestekarl Anders Nielsen, i Odense og fruentimmer Stine Marie Rasmussen, 21, i Broby
1877, 2010, 26121877, Stine Marie Ditlevsen, datter af ungkarl Steffen Ditlevsen, paa Broby Mark og fruentimmer Hansine Hansen, 29, i Broby
1877, 1512, 30121877, Maren Cathrine Rasmussen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Rasmine Margrethe Frederiksen, 24, i Sterrehuus
1878, 1701, 18041878, Ane Kirstine Marie Jensen, datter af indsidder Jens Madsen og Ane Marie Nielsen, 32, i Broby
1878, 1801, 03031878, Marie Petrine Christensen, datter af soldat Niels Jensen, i Kjøbenhavn og fruentimmer Ane Marie Christensen, 25, Slippehuset
1878, 0202, 10031878, Ane Marie Knudsen, datter af fruentimmer Abelone Marie Knudsen, 23, i Skovshøjrup
1878, 0502, 07041878, Anna Kirstine Andersen, datter af huusmand Jørgen Andersen og Maren Jørgensen, 38, i Broby
1878, 0602, 31031878, Cathrine Frederikke Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Nielsen og Johanne Petrine Christiansen, 37, paa Broby Mark
1878, 2102, 22041878, Kirstine Larsen, datter af gaardmand Frederik Carl Christian Larsen og Edel Cathrine Knudsen, 35, i Rullekrogaarden
1878, 2103, 19051878, Karen Dorthea Jørgensen (tvilling), datter af arbejdsmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine Knudsen, 36, paa Næsby Mark
1878, 2103, 19051878, Anne Kirstine Jørgensen (tvilling), datter af arbejdsmand Peder Jørgensen og Ane Kirstine Knudsen, 36, paa Næsby Mark
1878, 1903, 30051878, Marie Elisabeth Rasmussen, datter af gaardmand Knud Rasmussen og Anne Pedersen, 31, paa Kirkendrup Mark
1878, 1704, 02061878, Maren Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Hans Peter Pedersen, i Næsby og fruentimmer Ane Marie Jørgensen, 19, paa Næsby Mark
1878, 2806, Dødfødt pige, datter af fruentimmer Laura Christiane Fjelsted, paa Næsby Mark
1878, 2601, 10021878, Maren Kirstine Andersen, datter af fruentimmer Johanne Andersen, i Odense
1878, 3007, 13101878, Caroline Marie Johansen, datter af gaardmand Rasmus Johansen og Maren Johansen, 22, Broby Mark
1878, 2809, -, Pige, datter af fruentimmer Marie Sophie Hansen, af Odense
1878, 2910, 29121878, Anna Catrine Marie Knudsen, datter af huusmand Christen Knudsen og Maren Jensen, 37, Sterrehus
1878, 0411, 05011879, Jenny Johanne Mouritzen, datter af skomager Johan Sofus Mouritzen og Marie Lovise Wagner, 38, paa Broby Mark
1878, 1603, 28041878, Maren Jensen, datter af ungkarl Mads Jensen, i Kosterslev, Særslev Sogn og fruentimmer Ane Knudsen, i Gammelmarken, Vissenberg Sogn
1878, 2611, 11051879, Marie Christine Madsen, datter af huusmand Steffen Madsen og Ane Margrethe Rasmussen, 44, i Broby
1878, 0212, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Jacobsen og Ane Kirstine Jensen, 41, paa Kirkendrup Mark
1879, 0301, 04051879, Karen Kirstine Jensen, datter af indsidder Jørgen Jensen og Karen Marie Madsen, 26, Næsby Mark
1878, 2211, 16021879, Maren Cathrine Nielsen, datter af tjenestekarl Rasmus Chr. Olsen, i Broby og fruentimmer Ane Cathrine Nielsen, i Otterup
1879, 2503, 02061879, Cecilie Christine Johanne Marie Henriksen, datter af huusmand Ole Henriksen og Lovise Jørgensen, 26, i Broby
1879, 1406, 28091879, Maren Catrine Jensen, datter af gaardmand Erik Jensen og Ane Kirstine Hansen, 33, Broby Mark
1879, 0807, 24081879, Hansine Lehn, datter af skolelærer Hans Chr. Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christine Petersen, 34, i Broby
1879, 0908, 28091879, Maren Kirstine Pedersen, datter af huusmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 36, paa Broby Mark
1879, 0209, 16111879, Johanne Marie Jensen, datter af gaardmand Jørgen Jensen og Johanne Caroline Nielsen, 32, i Kirkendrup
1879, 2312, 14031880, Anne Marie Andersen, datter af gaardmand Peder Andersen og Ane Kirstine Hansen, 31, i Broby
1880, 0901, 02051880, Marie Cecilie Poulsen, datter af gaardmand Jørgen Poulsen og Ane Cathrine Hansen, 37, i Næsby
1880, 3001, -, Pige, datter af indsidder Jørgen Jensen og Karen Marie Madsen, 27, paa Næsby Mark
1880, 0502, 11041880, Marie Elisabeth Rasmussen, datter af gaardmand Knud Rasmussen og Ane Pedersen, 32, paa Kirkendrup Mark
1880, 2203, 23051880, Anna Holst Hjortshøj, datter af forpagter J. P. Hjortshøj og Margrethe Elise Holse, 29, i Næsby
1880, 0904, 25071880, Maren Catrine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Larsen og Ane Kirstine Jeppesen, 43, paa Kirkendrup Mark
1880, 1205, 12091880, Mathilde Rasmine Rasmussen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Hansen, 24, paa Broby Mark
1880, 2505, 11071880, Hansine Kirstine Larsen, datter af ungkarl Rasmus Larsen, i Broby og fruentimmer Johanne Catrine Madsen, 19, i Broby
1880, 2406, 26091880, Caroline Amalie Christensen, datter af boelsmand Peder Christian Christensen og Maren Sofie Olsen, 20, paa Broby Mark
1880, 0307, 10101880, Andreasine Mathilde Andersen, datter af huusmand Steffen Andersen og Ane Nielsen, 39, paa Broby Mark
1880, 1711, 05121880, Ane Marie Jensen, datter af ungkarl Mads Jensen, paa Korsebjerg Mølle og fruentimmer Ane Knudsen, 38, paa Kirkendrup mark
1880, 1712, 20021881, Thyra Marie Bentsen, datter af gaardmand Lars Bentsen og Ane Kirstine Hansen, 22, i Broby
1881, 0502, 01051881, Hansine Lehn, datter af skolelærer Hans Chr. Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christine Petersen, 36, i Broby
1881, 2002, 08051881, Anna Frederikke Ditlevsen, datter af skræddersvend Steffen Ditlevsen og Hansine Hansen, 32, paa Broby Mark
1881, 2802, 10041881, Nielsine Christine Rasmussen, datter af Jens Christian Rasmussen, paa Anderup Mark og fruentimmer Ane Marie Nielsen, 26, i Broby
1881, 0604, 29051881, Anne Christine Hansen, datter af gaardmand Lorens Peter Hansen og Anne Margrethe Larsen, 26, i Broby
1881, 2304, 12061881, Hansine Christine Hansen, datter af husmand Rasmus Hansen og Kirstine Marie Nielsen, 45, paa Skovshøirup Mark
1881, 2204, 06061881, Anne Marie Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Cathrine Nielsen, 37, paa Broby Mark
1881, 0506, 10071881, Anna Erika Madsine Jensen, datter af ungkarl og murer Mads Madsen, i Lumby Sogn og fruentimmer Anne Marie Jensen, 32, paa Næsby Mark
1881, 1907, 28081881, Johanne Marie Hansine Hansen, datter af indsidder Peder Hansen og Christiane Hansen, 34, i Broby
1881, 1611, 26121881, Caroline Petrine Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Catrine Jensen, 30, i Skovshøirup
1882, 2403, 14051882, Inger Lehn, datter af skolelærer Hans Chr. Rasmussen Lehn og Charlotte Caroline Christine Petersen, 37, i Broby
1882, 0305, 06081882, Ane Marie Ploug, datter af slagter Arndt Ploug og Gjertrud Kirstine Ditlevsen, 30, paa Broby Mark
1882, 1905, 09071882, Anne Marie Knudsen, datter af husmand og tømrer Lars Knudsen og Edeline Kirstine Jacobsen, 22, paa Broby Mark
1882, 3005, 30071882, Elise Margrethe Rasmussen, datter af indsidder Niels Rasmussen og Rasmine Margrethe Frederiksen, 29, paa Kirkendrup Mark
1882, 2406, 24091882, Maren Dorthea Hansen, datter af husmand og skrædder Hans Hansen og Marie Kirstine Larsen, 22, paa Broby Mark
1882, 3107, 15101882, Dorthea Andersen, datter af gaardmand Peder Andersen og Ane Kirstine Hansen, 34, i Broby
1882, 3108, 15101882, Laura Amalie Pedersen (tvilling), datter af husmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 39, paa Broby Mark
1882, 3108, 15101882, Hanne Elisabeth Pedersen (tvilling), datter af husmand Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 39, paa Broby Mark
1882, 0309, 03091882, Jensine Jensen, datter af gaardmand Erik Jensen og Ane Kirstine Hansen, 36, paa Broby Mark
1882, 2811, 01071882, Mathilde Louise Andersen, datter af husmand Christian Andersen og Emma Thora Jensen, 31, Næsby Mark
1883, 0202, 14051883, Johanne Caroline Marie Christensen, datter af indsidder Hans Frederik Christensen og Kirsten Nielsen, 34, Broby Mark
1883, 2302, 07101883, Anna Catrine Poulsen, datter af gaardmand Jørgen Poulsen og Ane Catrine Hansen, 40, i Næsby
1883, 3003, 24061883, Gjertrud Marie Jørgensen, datter af husmand Christen Jørgensen og Ane Jensen, 33, paa Broby Mark
1883, 0305, 17061883, Karen Christine Christiansen, datter af indsidder Rasmus Christiansen og Ane Marie Hjæresen, 31, paa Skovshøirup Mark
1883, 1908, 23091883, Camilla Rasmussen, datter af ungkarl og møllerkarl Jens Sophus Rasmussen, i Broby og ugift Maren Christiansen, 20, af Broby
1883, 0109, 11111883, Anna Hansen, datter af smed Erik Hansen og Ane Pedersen, 39, i Næsby
1883, 1510, 26121883, Thea Kirstine Jørgensen, datter af husmand Peder Jørgensen og Anne Kirstine Knudsen, 41, Næsby Mark
1883, 1712, 23031884, Elisa Dorthea Christensen, datter af boelsmand Peder Christian Christensen, af Broby og Maren Sofie Olsen, 23
1884, 2201, 23031884, Karen Sophie Jensen, datter af arbejdsmand Niels Christian Jensen og Ane Rasmussen, 38, af Kirkendrup Mark
1884, 0601, 09031884, Karen Kirstine Christiansen, datter af skrædder Anders Peder Christiansen, af Broby og ugift Karen Line Poulsen, af St. Knuds Sogn i Odense
1884, 1302, 04051884, Anna Elisabeth Kirstine Madsen, datter af husmand Jørgen Madsen, af Broby Mark og Johanne Christine Knudsdatter, 41
1884, 2403, 21061884, Helene Kirstine Christensen, datter af indsidder Hans Frederik Christensen, af Broby og Kirsten Hellesen, 37
1884, 1606, 24081884, Anna Cathrine Larsen, datter af gaardbestyrer Rasmus Larsen, i Broby og Johanne Catrine Madsen, 23
1884, 0207, 27071884, Anna Martha Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen, af Skovshøirup og Anne Catrine Jensen, 33
1884, 1107, 07091884, Trine Kirstine Hansen, datter af indsidder og arbejdsmand Rasmus Hansen, af Broby og Anne Kirstine Valentinsen, 36
1884, 0211, 26121884, Anna Emilie Andersen, datter af ungkarl Jens Gotfred Andersen, af Broby og ugift Karen Kirstine Madsen, 27, af Broby
1884, 2211, 22031885, Clara Hansen, datter af gaardmand N. P. Hansen og Dorthea Jacobine Evald, 24, af Broby
1884, 3112, 03051885, Jensine Christine Christiansen, datter af skrædder Anders Peter Christiansen og Karen Line Poulsen, 20, af Broby
1885, 2401, 07061885, Maren Caroline Ploug, datter af slagter Arndt Peter Andersen Ploug og Gjertrud Kirstine Ditlevsen, 33, paa Broby Mark
1885, 1202, 17051885, Maren Kirstine Pethrine Jørgensen, datter af husmand Mads Jørgensen, af Broby og Caroline Hansen, 27
1885, 2004, 10081885, Mathilde Christine Nielsen, datter af arbejdsmand Lauritz Nielsen, af Næsbyhoved og Ane Jensine Andersen, 33
1885, 1706, 03071885, Petra Jensine Petersen Nyborg (tvilling), datter af arbejdsmand Niels Petersen, af Rødehus under Næsbyhoved og Karen Marie Jørgensen, 41
1885, 2107, 11101885, Amalie Nielsen, datter af hjulmand Hans Christian Nielsen, af Næsby og Ane Margrete Nielsen, 26
1885, 2308, 08111885, Elisabeth Marie Madsen, datter af gaardbestyrer Hans Rasmussen Madsen, af Broby og Maren Hansen, 20
1885, 0109, 18101885, Elisa Marie Jørgensen, datter af gaardejer Rasmus Jørgensen, af Broby og Anna Jørgensen, 27. Navneændring af 10.3.1905 til Elisa Marie Birkelund
1884, 2410, 09111884, Andrea Sofie Magdalene Hansen, datter af tjenestekarl Anders Jensen Johansen, i Stenderup og ugift Maren Caroline Hansen, af Grested, Jernved Sogn
1886, 0801, 20061886, Anna Petrine Jensen, datter af husmand Niels Christian Jensen og Ane Rasmussen, 39, af Skovshøirup Mark
1886, 1902, 22041886, Ane Cathrine Larsen, datter af arbejdsmand Jørgen Peter Larsen og Maren Jensen, 26, af Broby
1886, 0504, Udøbt pige (død), datter af gaardmand Rasmus Hansen, af Broby og Johanne Kirstine Andersen, 27
1886, 1004, 03061886, Ane Mary Jørgensen, datter af husmand Frederik Jørgensen, af Broby og Karen Sofie Frederiksen, 43
1886, 1504, 14061886, Anna Marie Jacobsen, datter af indsidder Rasmus Jacobsen og Nielsine Rasmine Knudsen, 25, af Næsby
1886, 2104, 06061886, Cathrine Marie Knudsen, datter af husmand Lars Knudsen, af Broby og Edeline Kirstine Jacobsen, 26
1886, 0805, 28111886, Anna Jørgine Kirstine Andersen, datter af arbejdsmand Lars Peter Andersen og Maren Jørgensen, 38, af Næsbyhoved
1886, 0906, 08081886, Caroline Margrete Sørensen, datter af gaardmand Christen Sørensen, af Broby og Jensine Christine Boldt, 30
1886, 1106, 19061886, Ane Hansen, datter af snedker Hans Jensen, af Broby Mark og Anna Rasmussen, 43
1886, 2107, 11101886, Karen Marie Hansen, datter af gaardmand Peder Hansen, af Broby og Anne Margrete Larsen, 32
1886, 0811, 28111886, Mary Anna Madsen, datter af tjenestekarl Knud Madsen, i Anderup og ugift Maren Johanne Hansen, i Odense
1887, 2102, 24041887, Laurine Cathrine Larsen, datter af husmand og snedker Lars Larsen og Ane Marie Hansen, 36, af Kirkendrup
1887, 2003, 12061887, Jensine Caroline Jørgensen, datter af husmand Peder Jørgensen, af Næsby og Ane Kirstine Knudsen, 45
1887, 2606, 10071887, Christine Cathrine Christiansen, datter af slagter Hans Ditlevsen, af Allesø og ugift Maren Christiansen, 24, af Broby
1887, 0707, 13111887, Ane Marie Ditlevsen, datter af husmand og skrædder Steffen Ditlevsen og Hansine Hansen, 40, i Broby
1887, 2307, 04091887, Maren Nielsen, datter af gaardejer Lars Nielsen, af Skovshøjrup og Caroline Kirstine Nielsen, 24
1887, 1208, 09101887, Anne Kirstine Jensen, datter af andenlærer Hans Jensen, ved Broby Skole og Petrine Caroline f. Rasmussen, 24
1887, 2209, 06111887, Martine Marie Larsen, datter af husmand Hans Jørgen Larsen, af Broby Mark og Ane Marie Hansen, 34
1887, 1510, 11121887, Dagmar Andersen, datter af saddelmager Niels Andersen, af Broby og Johanne Marie Sofie Nielsen, 24
1887, 1111, 26121887, Cathrine Marie Hansen, datter af ungkarl og gaardmand Anders Andersen, af Broby og ugift Anne Cathrine Hansen, 23, af Broby
1887, 2612, -, Pige, datter af tjenestekarl Jens Vilhelm Jensen og ugift Sofie Lovise Hansen, af St. Knuds Sogn, i Odense
1888, 2602, 02041888, Mary Kirstine Frederikke Nielsen, datter af ungkarl og tjenestekarl Frederik Hansen, af Korup og ugift Caroline Olivia Nielsen, 24, hos husmand Rasmus Rasmussen af Næsby
1888, 1306, 17061888, Marie Cathrine Larsen, datter af gaardmand Lars Larsen, af Skovshøirup og Maren Rasmussen, 24
1888, 1604, 13051888, Valborg Kirstine Sørensen, datter af gaardmand Lars Sørensen, af Broby Mark og Louise Christoffersen, 27
1888, 1904, 17061888, Christine Marie Hansen, datter af husmand og sognefoged Lorentz Peter Hansen, af Broby og Anne Margrethe Larsen, 33
1888, 2404, 28061888, Marie Dorthea Larsen, datter af gaardmand Rasmus Larsen, af Broby og Johanne Cathrine Madsen, 27
1888, 2905, 22071888, Mathilde Marie Hansen, datter af gaardmand Jørgen Hansen, af Broby og Christiane Madsen, 19
1888, 0106, 01071888, Sigrid Marie Jørgensen, datter af fhv. forpagter Hans Jørgensen, af Broby og Rasmine Jørgensen, 28
1888, 1906, 15071888, Anna Kirstine Margrete Rasmussen, datter af ungkarl og møller Frederik Rasmussen, paa Turup Mølle ved Assens og ugift Rasmine Hansen, 24, af Skovshøirup
1888, 2106, 12081888, Caroline Olivia Hansen, datter af husmand Peder Hansen, af Broby og Christiane Hansen, 43
1888, 2806, 09091888, Martine Knudsine Knudsen (tvilling), datter af husmand og tømrer Lars Knudsen, af Broby og Eline Kirstine Jacobsen, 28
1888, 1609, 11111888, Karen Kirstine Jørgensen, datter af indsidder og arbejdsmand Jørgen Jørgensen, af Næsby og Maren Johanne Hansen, 25
1888, 2210, 22101888, Ane Kirstine Rasmussen (tvilling), datter af gaardejer Jens Rasmussen, af Kirkendrup og Johanne Marie Christensen, 24
1888, 0311, 20011888, Maren Kirstine Larsen, datter af husmand og snedker Lars Larsen, af Kirkendrup og Ane Marie Hansen, 37
1888, 2911, 10021889, Karen Jensen, datter af gaardmand Mads Jensen, af Broby Mark og Karen Nielsen, 25
1889, 3001, 07041889, Anna Marie Hansen, datter af indsidder Hans Jesper Hansen, af Broby og Ane Marie Madsen, 31
1889, 2202, 18041889, Amalie Cathrine Christine Nielsen, datter af hjulmand Hans Christian Nielsen og Ane Margrete Nielsen, 29
1889, 2804, 30061889, Johanne Marie Dorthea Jensen, datter af gaardmand Jens Christian Jensen, af Broby og Karen Marie Rasmussen, 25. Navneændring af 19.6.1905 til Johanne Marie Dorothea Jensen Skov
1889, 0605, 16061889, Rasmine Nielsen, datter af gaardejer Lars Nielsen, af Skovshøirup og Caroline Kirstine Nielsen, 26
1889, 0506, 16061889, Marie Kathrine Sørensen, datter af ungkarl og tjenestekarl Jens Sørensen, i Allesø og ugift Kirstine Andersen, i Søsted
1889, 0507, 19081889, Marie Dorthea Larsen, datter af gaardmand Rasmus Larsen, af Broby og Johanne Cathrine Madsen, 28
1889, 3107, 08091889, Anna Marie Pedersen Dambo, datter af indsidder Hans Pedersen Dambo, af Kirkendrup, Stine Marie Pedersen, 20
1889, 0510, 15121889, Anna Rasmussen, datter af gaardejer Jens Rasmussen, af Kirkendrup og Johanne Marie Christensen, 25
1889, 0710, 01121889, Pouline Marie Jensen, datter af andenlærer Hans Jensen, ved Broby Skole og Petrine Caroline født Rasmussen, 26
1889, 2011, 22121889, Anna Cathrine Marie Caroline Petersen, datter af landmand Laurits Anton Petersen og Hansine Thune, 28, af Næsby
1889, 1312, 09021890, Bodil Marie Christiane Madsen, datter af husmand Rasmus Madsen og Maren Jørgensen, 32, af Broby Mark
1889, 2011, 22121889, Valborg Caroline Hansen, datter af tjenestekarl Jørgen Nielsen og ugift Nielsine Petrea Elisabeth Hansen, i Odense
1890, 3101, 01061890, Laurine Hansine Andersen, datter af gaardmand Peder Andersen og Anne Kirstine Hansen, 42, af Broby
1890, 1703, 26051890, Agnes Kirstine Sørensen, datter af gaardmand Christen Sørensen og Jensine Christine Boldt, 34, af Broby
1890, 1604, 22061890, Else Kirstine Anna Hansen, datter af husmand Hans Jensen og Karen Andersen, 38, af Broby Mark
1890, 0905, Dødfødt pige, datter af husmand Rasmus Rasmussen og Kirstine Helfredsen, 34
1890, 1105, 20071890, Karen Kirstine Nielsen, datter af arbejdsmand Anders Chr. Nielsen og Marie Sofie Hansen, 33, af Broby
1890, 2306, 10081890, Dorthea Larsen, datter af indsidder Jørgen Peder Larsen og Maren Jensen, 30, af Broby
1890, 1707, 14091890, Kirstine Caroline Rasmine Jørgensen, datter af indsidder Mads Jørgensen og Louise Kirstine Madsen, 32, af Næsby
1890, 2507, 14091890, Ingeborg Sørensen, datter af gaardmand Lars Sørensen og Louise Christoffersen, 30, af Broby Mark
1890, 1009, 23111890, Cathrine Marie Jacobsen, datter af skrædder Niels Jacobsen og Marie Kirstine Larsen, 31, af Broby
1890, 1509, 21121890, Marie Cathrine Margrete Andersen, datter af gaardmand Jens Gotfred Andersen og Karen Kirstine Madsen, 34, af Broby
1890, 2109, 19101890, Massy Helene Kirstine Pedersen, datter af gartner Jens Pedersen og Mariane Nielsen, 28, af Broby
1890, 2709, 19111890, Martine Hansen (tvilling), datter af gaardmand Jørgen Hansen og Johanne Marie Hansen, 31, af Broby Mark
1890, 1610, 3011892, Marie Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen og ugift Maren Dorthea Rasmine Jepsen
1891, 0505, 28061891, Petra Abelone Hansen, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Christiane Madsen, 22, af Broby
1891, 2106, 09081891, Andrea Marie Pouline Christensen, datter af husmand Lars Christensen og Maren Jørgensen, 30, af Broby
1891, 1108, 11101891, Karen Marie Rasmussen, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Ane Cathrine Jensen, 40, af Skovshøjrup
1891, 1608, 18101891, Karen Kirstine Katrine Nielsen, datter af gaardmand Lars Christian Nielsen og Catrine Marie Rasmussen, 25, af Broby
1891, 2409, 27121891, Clara Louise Christensen, datter af møller Jens Christensen og Clara Petersen, 38, af Skovshøjrup
1891, 3011, 02011892, Marie Christine Nielsen, datter af ungkarl og tjenestekarl Rasmus Larsen, for tiden af Viby og ugift Anne Marie Nielsen, 20, hos Rasmus Larsens enke, i Kirkendrup
1891, 1710, 22111891, Maren Rasmine Rasmussen, datter enkemand Niels Rasmussen, paa Majorgaarden i Næsby og ugift Ane Marie Rasmussen, paa Røjrup Mark