Dalum, 1854-1892, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1854-1892, Dalum sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte BrændegaardHvid www.virgo-fyn.dk

1854, 14de Januar, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 41, i Hjallese - søn af gaardmand Rasmus Hansen sammesteds, Maren Christensdatter [gaardmandsenke], 36, i Godhedsminde Hjallese Mark
1854, 29de Januar, Viet, Mads Nielsen [ungkarl], 29, tjenede gmd Rasmus Jensen paa Hjallese Mark - søn af Niels Nielsen, Johanne Nielsdatter [pige], 28, hos faderen huusmand Niels Pedersen i Hjallese
1854, 15de Marts, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, gartner], 26, hos moderen Hans Larsens enke paa Hundslev Mark, Christine Gregersen [pige], 30, datter af skolelærer Gregersen i Hessum Skole i Skebye Sogn
1854, 22de Marts, Viet, Rasmus Østerbye [ungkarl, gaardeier], 26, i Wissenberg, Hansine Birgitte Demant [jomfrue], 28, tjenende i Dalum Mølle
1854, 20de Mai, Viet, Iver Hansen [ungkarl, væver], 36, fra Freltofte Nørre Lyndelse Sogn -søn af hmd Hans Nielsen i Freltofte, Mette Kirstine Jørgensdatter [pige], 27, hos faderen aftægtsboelsmand Jørgen Madsen i Damgaard Hjallese Mark
1854, 17 Juni, Viet, Hans Pedersen [enkemand, boelsmand], 45, fra Bellinge, Ane Simonsdatter [pige], 35, hos faderen gaardmand Simon Jensen i Hjallese
1854, 4 November, Viet, Christen Nielsen [ungkarl], 40, fra Blangsted Mølle-søn af gmd Niels Andersen Ferritslev Rolsted Sogn, Maren Rasmusdatter [pige], 31, hos faderen gaardmand Rasmus Hansen i Hjallese
1854, 14 November, Viet, Harald Frederik Wilhelm Meincke [premierelieutnant], 26, ved 9 Infanteriebataillon i Altona - ridder af Dannebrog, Amalie Christiane Selmer [frøken], 25, datter af afdøde provst Selmer i Herrested paa Dalumgaard
1855, 27 Januar, Viet, Frederik Christian Pedersen [ungkarl], 29, hos svigerfaderen Hans Nielsen i Egelykkehuus, Karen Hansdatter [pige], 38, hos faderen huusmand Hans Nielsen i Egelykkehuus
1855, 28de April, Viet, Hans Jørgen Nielsen [gaardmand, enkemand], 32, fra Ravneborg Sanderum Sogn, Kirsten Hansdatter [pige], 32, hos moderen gaardmand Hans Andersens enke i Hjallese Hestehauge
1855, 9de Juni, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl, tømmermand], 30, fra Fangel - søn af huusmand Knud Jørgensen i Fangel, Karen Marie Rasmusdatter [pige], 27, hos faderen gaardmand Rasmus Nielsen i Hjallese Hestehauge
1855, 1ste September, Viet, Johan Henriksen [huusmand, enkemand], 43, i Skovlundhuus, Mette Nielsdatter [pige], 35, tjenende hos brudgommen - datter af hmd Niels Jensen i Vantinge Sogn
1855, 14de October, Viet, Rasmus Eriksen [ungkarl], 27, tjenende i Odense - søn af hmd Erik Larsen i Brylle, Johanne Jensdatter [pige], 28, hos faderen gaardmand Jens Madsen i Hjallese Taarup
1855, 14de October, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 31, tjenende gmd Jens Madsen i Hjallese Taarup - søn af Karen Nielsen, Karen Jensen [pige], 22, hos faderen gaardmand Jens Madsen i Hjallese Taarup
1855, 20de October, Viet, Niels Hansen [tømmersvend, enkemand], 40, fra Odense - søn af skomager Hans Jensen i Odense, Maren Hansdatter [pige], 28, hos faderen huusmand og muurmester Hans Nielsen i Hjallese
1855, 3die November, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 29, fæster af Hestehaugehuus - søn af hmd Lars Christensen i Bellinge, Ane Hansdatter [pige], 28, i Hestehaugehuus - datter af afdøde huusmand Hans Hansen sammesteds
1855, 9de November, Viet, Christian Jacobsen Bloch [ungkarl, farver], 42, fra Kjerteminde, Kirstine Rasmine Birgitte Demant [jomfru], 29, hos moderen enkemadam Demant i Hjallese
1855, 14de December, Viet, Jens Christian Madsen [huusmand, enkemand], 43, i Sorgenfrie, Sidsel Kirstine Thorsdatter [pige], 26, datter af huusmand Thor Jørgensen i Fløtterup Haarsle
1856, 26de April, Viet, Jacob Conrad Wilhelm Prøvensen [typograph, enkemand], 40, i det Milorske Officin i Odense, Anne Pouline Nielsine Jørgensen [jomfrue], 30, hos skolelærer Pedersen i Hjallese
1856, 6te Mai, Viet, Peter Wilhelm Ferdinand Gregersen [ungkarl, modelsnedker], 39, paa Jernstøberiet i Skulkenborg i Odense, Hansine Petrine Hansen [pige], 36, datter af organist Johan Christian Hansen i Middelfart
1856, 11te October, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], 30, søn af afdøde gmd Jørgen Andersen i Langsted Werninge Sogn, Maren Kirstine Larsdatter [enke], 33, enke efter afdøde gmd Mads Christensen i Hjallese Hestehauge
1857, 19de April, Viet, Wilhelm Ludvig Jørgensen [ungkarl, dyrlæge], 25, i Brobye i Sjælland, Marie Kirstine Clausen [jomfru], 30, hos moderen enkemadam Clausen paa Rikkesminde
1857, 17de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, skrædder], 33, i Ribjerghuset Wullerslev Mark, Maren Pedersen [pige], 27, tjenende gaardmand Jørgen Jørgensen i Hjallese Hestehauge
1857, 24de October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 39, søn af gaardmand Rasmus Hansen i Aarslev, Maren Henriksen [pige], 24, hos faderen boelsmand Henrik Pedersen i Lauritslund
1857, 24de November, Viet, Carl Wilhelm Dichmann [ungkarl, malermester], 24, fra Odense, Anna Marie Christensen [jomfru], 21, tjenende paa Dalumgaard
1857, 19de December, Viet, Peder Hansen [huusmand, enkemand], 57, i Hjallese, Ane Marie Knudsen [pige], 28, tjenende hos brudgommen
1858, 19de Juni, Viet, Morten Olsen [ungkarl], 33, fra Lundsgaard i Steenløse Sogn - tjenende gmd Hans Jensen sammesteds, Maren Pedersdatter [enke], 47, i Hjallese - før gift med snedker Johan Reinhardt
1858, 30 Juli, Viet, Knud Hansen [ungkarl], 27, af Særslev Sogn - tjener paa Dalumgaard, Ane Christiansdatter [pige], 40, fra Drigstrup Sogn - tjener paa Dalumgaard
1858, 8 September, Viet, Rasmus Rasmussen [sognepræst], 42, for Hoe og Oxbøll Menigheder i Ribe Stift, Albertine Abel [jomfru], 31, datter af provst Abel i Dalum Præstegaard
1858, 13 Novmeber, Viet, Jørgen Rasmusen [ungkarl, forpagter], 24, af Eilstrupgaard i Ubberud Sogn, Karen Rasmusen [pige], 28, tjenende for tiden i Sanderum - datter af Rasmus Olsen i Hjallese
1859, 18 Marts, Viet, Lars Rasmusen [ungkarl, huuseier], 31, paa Dommestrup Mark - søn af pleiefader Rasmus Hansen i Dommestrup, Ane Kirstine Rasmusen [pige], 22, tjenende smed Niels Jørgensen i Hjallese-datter af hmd Rasmus Rasmusen
1859, 9 April, Viet, Andreas Christian Nielsen [ungkarl], 29, tjenende paa Landkildegaard Fraugde Sogn - søn af hmd Niels Gabrielsen, Ane Marie Bechhardt [pige], 20, hos stedfaderen Morten Olsen indsidder i Skovlundhuus
1859, 9 April, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 37, tjenende paa Hollufgaard i Fraugde Sogn - søn af ugift Karen Jørgensen, Johanne Kirstine Andersdatter [pige], 37, tjenende i Dalum Mølle - datter af hmd Anders Andersen i Fraugde
1859, 24 Juni, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 42, tjenende paa Christiansdal - søn af væver Hans Nielsen i Egelykke, Ane Kirstine Christensen [pige], 34, tjenende paa Christiansdal - datter af Christen Rasmusen i Qverndrup
1859, 10de September, Viet, Salomon Jacobsen [ungkarl], 29, fra Hudevad Rolfsted Sogn - søn af gmd Jacob Salomonsen i Hudevad, Maren Simonsdatter [pige], 30, datter af gmd Simon Jensen i Hjallese - hos moderen sammesteds
1860, 5te April, Viet, Mads Sørensen Mørk [huusmand og enkemand], 64, paa Brendekilde Mark, Karen Marie Madsdatter [pige], 50, tjenende paa Dalumgaard
1860, 6de Mai, Viet, Ferdinand Jacob Joachim Hagen [ungkarl og skræddermester], 34, i Odense - søn af møllersvend Ferdinand Hagen i Rostok, Abeline Andersen [jomfru], 27, tjenende paa Dalumgaard-datter af hmd L. Andersen i Tinghuus Vigerslev
1860, 20de Mai, Viet, Niels Bertelsen [ungkarl], 33, tjenende i Korup - søn af hmd Bertel Nielsen i Havreheden Wigerslev, Karen Rasmusen [pige], 24, datter af afdøde hmd Rasmus Andersen i Hedehuset
1860, 7de Juli, Viet, Johannes Nielsen [ungkarl], 29, tjenende paa Søebysøegaard - søn af hmd Niels Jørgensen i Ubberud Sogn, Ane Cathrine Andersen [pige], 34, i Dalumsminde - datter af hmd Anders Hansen i Korup
1861, 27de October, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 35, søn af gmd Hans Andersen i Hjallese Hestehauge, Rasmine Kirstine Rasmusen [pige], 25, hos faderen gmd Rasmus Jensen i Rasminde Hjallese Mark
1861, 3 August, Viet, Hans Larsen [huusmand og enkemand], 34, i Hestehaugehuus, Ane Marie Madsen [pige], 31, tjenende brudgommen-datter af inds. Mads Hansen i Frøbjerg Orte Sogn
1861, 27 August, Viet, Jens Georg Nielsen [ungkarl og kjøbmand], 41, i Odense, Marie Cecilie Dermant [jomfrue], 25, hos moderen enkemadame Demant i Hjallese
1861, 13de September [dato meget ulæseligt], Viet, Niels Andersen [ungkarl og uhrmager], 26, fra Brenderup Sogn - søn af Anders Nielsen sammesteds, Karen Bartholm Jensen [pige], 27, tjenende paa Dalumgaard
1861, 9de October, Viet, Lorentz Eriksen [ungkarl og smedesvend], 26, af Odense - søn af smedemester Erik Madsen i St. Hans Sogn i Odense, Juliane Marie Kahlenberg [pige], 30, sypige i Odense - fød i Wordingborg
1861, 27de October, Viet, Jean Thorbjørn Rye Guldbrandsen [ungkarl og muursvend], 24, arbeider i Corsøer, Ane Marie Pedersen [pige], 29, hos moderen afdøde smed Peder Rasmusens enke i Dalumgaards Smedie
1861, 2den November, Viet, Rasmus Simonsen [ungkarl], 37, tjenende gaardmand Rasmus Jensen paa Hjallese Mark, Johanne Rasmusen [pige], 29, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen paa Hjallese Mark
1861, 4de November, Viet, Anders Geerth Larsen [ungkarl og indsidder], 24, søn af huusmand smed Lars Sørensen i Grindsted Sogn, Karen Marie Nielsen [pige], 37, indsidderske hos Peder Nicolaisen i Rosenlund Hjallese Mark
1862, 11te October, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 34, træskomand i Sanderum, Karen Marie Johansen [pige], 26, tjenende i Dalum Præstegaard
1862, 24de October, Viet, Niels Kjeldgaard Rygaard [ungkarl, proprierair], 26, eier af Birket ved Frederikshavn i Jylland, Margarethe Dagmar Duncan [jomfrue], 24, hos faderen forpagter Duncan i Boerskovsted Hjallese Mark
1862, 31te October, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og tømmermand], 34, boende i Trøstrup Korup, Ane Nielsdatter [pige], 36, tjenende paa Christiansdal
1863, 10 Mai, Viet, Jens Jørgen Thorsen [ungkarl], 32, tjenende i Dalum Møller [alder måske 31 - rettet], Laurine Knudsen [pige], 26, tjenende i Dalum Mølle
1863, 13 Juni, Viet, Morten Pedersen [ungkarl], 31, tjenende i Allerup, Karen Marie Larsen [pige], 26, hos boelsmand Peder Christensen i Koruplund
1863, 24de October, Viet, Hans Christian Simonsen [ungkarl], 29, hos gaardmand Salomon Jacobsen i Hjallese, Karen Rasmusen [pige], 25, hos faderen gaardmand Rasmus Jensen i Rasminde Hjallese Mark
1863, 31 October, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 38, tjenende i Odense - søn af gamle Niels Knudsen i Wullerslev, Ane Kirstine Rasmusen [pige], 32, datter af Rasmus Olsen i Hjallese
1863, 28de November, Viet, Knud Jensen [ungkarl], 27, indsidder i Friisrodhuus, Ane Cathrine Andersen [pige], 25, hos faderen huusmand Anders Jørgensen i Friisrodhuus
1864, 29de Mai, Viet, Carl Eriksen [ungkarl], 28, fra Odense - søn af huusmand Erik Pedersen paa Aarslev Mark, Ane Larsdatter [pige], 41, tjenende paa Dalumgaard - datter af Karen Rasmusdatter i Freltofte
1864, 17de December, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 37, hos forældrene Rasmus Hansen og kone paa Ubberud Mark, Ane Sophie Sørensen [pige], 35, i Seierskovhuset
1865, 26de April, Viet, Johan Andreas Nielsen [ungkarl], 35, fra Odense, Maren Cathrine Andersen [pige], 35, tjenende paa Christiansdal
1865, 26 Juli, Viet, Jens Hansen [enkemand, gaardeier], 27, i Rastrup Marslev Sogn, Abelone Marie Larsen [pige], 24, gaardeier Lars Pedersens datter i Hjallese Torp
1865, 10de August, Viet, Alexius Julius Martin Bøttern [practiserende læge], 28, i Faaborg, Elise Thomine Abel [jomfrue], 24, datter af provst Abel i Dalum Præstegaard
1865, 3die September, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 29, tjenende paa Dalumgaard-søn af hmd. Niels Jørgensen i Alenbek Kjøng S, Karen Jensen [pige], 22, hos tømmermand Lars Larsen i Christiansminde
1865, 28de October, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og gaardeier], 37, i Hjallese - søn af huusmand Niels Jensen sammesteds, Petrine Nielsen [pige], 29, hos faderen huusmand Niels Rasmussen i Hjallese
1865, 31 October, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, saddelmagermester], 29, fra Odense - søn af Ane Cathrine Jørgensen og skomagers. Niels Nielsen, Johanne Marie Schmidt [jomfrue], 28, tjenende paa Christiansdal-datter af skomagerm. Carl Fred. Schmidt
1865, 31 October, Viet, Anders Christophersen [ungkarl], 42, tjenende i Odense-søn af indsid. Christoph. Andersen i Brahetrolleborg, Mette Marie Hansen [pige], 46, tjenende ritmester Benzon paa Christiansdal - fra Synderus i Slesvig
1865, 12de November, Viet, Erik Jacobsen [ungkarl], 33, søn af huusmand Jacob Knudsen af Allesøe, Cathrine Jørgensen [pige], 33, datter af hmd. Jørgen Madsen paa Allerup Mark
1866, 14 April, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 33, i Dalum Præstegaard - søn af gmd. Lars Hansen i Sanderum, Kirsten Rasmussen [pige], 30, paa Christiansdal - datter af afdøde Rasmus Povelsen i Skyttehuset
1866, 4de Mai, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl], 32, i Odense, Jacobine Thorsen [pige], 33, tjenende i Dalum Mølle
1866, 15 Juni, Viet, Jens Peter Lebek [ungkarl, friskolelærer], 26, i Revninge - søn af Andreas Lebeck i Agerskov Sogn, Christine Marie Mikkelsen Cold [pige], 38, datter af skomager Mikkel Christensen Cold i Thisted
1866, 29de Juni, Viet, Henrich Charles Steenbach [jægermester], 26, eier af Aalykkegaard, Nielsine Frederikke Ottilia Wedel Jarlsberg [baronesse], 22, paa Christiansdal
1866, 29de Juni, Viet, Johan Frederik Hegerman Lindencrone [secondlieutenant, ridder af Dannebrog], 26, ved 5te Dragonregiment i Randers, Juliane Mathilde Caroline Wedel Jarlsberg [baronesse], 19, paa Christiansdal
1866, 21de Juli, Viet, Ole Andersen [ungkarl], 30, paa Juulskov i Kullerup Sogn, Ane Kirstine Jørgensen [pige], 23, hos faderen tømmermand Jørgen Rasmussen i Hjallese
1866, 28 October, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl], 27, søn af indsidder Jørgen Hansen Skov i Bregninge paa Taasinge, Sophie Axelsen [pige], 20, hos faderen huusmand Axel Hansen i Nyhavehuus
1866, 21 December, Viet, Christian Frederik Otto Petersen [gartner], 28, fra Kjerteminde, Christiane Margrethe Hansen [pige], 28, hos skolelærer Petersen i Hjallese
1867, 6te April, Viet, Hans Andersen [enkemand], 54, i Hjallese, Mette Marie Zachariasdatter [enke], 55, i Hjallese
1867, 24de April, Viet, Ernst Johannes Trier [cand. theologie], 30, forstander for folkehøgskolen i Wallekilde i Sjælland, Nathalia Marie Abel [jomfrue], 22, datter af provst Abel Dalum Præstegaard
1867, 3die Mai, Viet, Hans Hendriksen [ungkarl], 37, søn af huusmand Henrik Hansen i Kohaugen i Tommerup Sogn, Johanne Rasmussen [pige], 30, datter af huusmand Rasmus Jacobsen i Korup
1867, 21 September, Viet, Hans Emil Langhoff [tømmersvend], 21, i Odense, Anna Hansen [jomfrue], 26, indsidderske hos jomfru Rasmussen i Odense - Grønnegade
1867, 28 September, Viet, Niels Hendriksen [ungkarl], 54, tjenende paa Christiansdal, Karen Marie Olesdatter [enke], 42, i Dalumsminde
1867, 5te October, Viet, Adolf Carl Christian Hansen [ungkarl], 26, i Højme [Sanderum], Mette Kirstine Jeppesen [pige], 32, tjenende gaardeier Jørgen Jørgensen i Hjallese Hestehave
1867, 6te October, Viet, Carl Henrik Graschitz Petersen [skolelærer], 31, fra Mesinge, Marentine Eleonore Pommer [jomfrue], 32, i Hjallese Skole
1867, 6te October, Viet, Gregers Henrik Andersen [ungkarl, smed], 27, paa Dalumgaard, Kirsten Pedersen [pige], 31, tjenende paa Dalumgaard
1868, 4de April, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 30, tjenende paa Dalumgaard, Gjertrud Kirstine Larsen [pige], 22, af Dalumsminde
1868, 5 Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl og huuseier], 41, paa Hjallese Mark - hos Frederik Christian Pedersen i Egelykke, Ane Johanne Pedersen [pige], 31, paa Hjallese Mark
1868, 3 Juli, Viet, Ludvig Jacob Knudsen [corpsdyrlæge], 34, af Odense, Hanne Frederikke Petrosine Clausen [jomfru], 26, fra Rikkesminde
1868, 23de October, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl], 29, tjener paa Egeskov - Qverndrup Sogn Sunds Herred Svendborg Amt, Mille Marie Hansen [pige], 25, hos sin moder Rasmus Hansens enke i Tanggaardhuset i Ubberud Sogn
1868, 18 December, Viet, Martin Lauritz Henningsen [ungkarl, huuseier], 22, af Rubjerg i Slesvig - hjemme paa Hjallese Mark, Caroline Christensen Karlslund [pige], 36, fød i Sandholts Lyndelse - tjenende hos brudgommen paa Hjallese Mark
1868, 18 September, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl], 26, hos faderen gaardmand Peder Jørgensen i Hestehaven, Dorthea Hansen [pige], 33, hos broderen Anders Hansen i Hestehaven
1869, 4de Januar, Viet, Niels Marl Christiansen [ungkarl], 25, i Hjallese, Marie Hansen [pige], 32, tjenende i Dalum Præstegaard
1869, 12 Marts, Viet, Jens Erreboe Holm [ungkarl], 37, kjøbmand i Odense, Anna Kirstine Amalie Rasmussen [jomfru], 32, hos faderen forh. læderfabrikant Johan Peder Rasmussen i Willestofte
1869, 30te April, Viet, Mads Julius Jacobsen [ungkarl], 30, tjenende paa Dalumgaard, Karen Marie Rasmussen [pige], 22, tjenende paa Dalumgaard
1869, 1ste Mai, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, murer], 25, i Ravnsgyden, Maren Hansen [pige], 28, tjenende paa Christiansdal
1869, 23de Juni, Viet, Rasmus Jacobsen [ungkarl], 41, paa Engomgaard i Engom Sogn Veile Amt, Ane Dorthea Hansen [enke, eierinde], 25, af Engomgaard Engom Sogn - enke efter gaardeier Jørgen Kam Hansen
1869, 5te November, Viet, Sophus Severin Meier [ungkarl, muursvend, dannebrogsmand], 29, fra Odense, Sophie Kirstine Larsen [pige], 30, hos faderen huusmand Lars Jeppesen i Hjallese
1870, 15 Januar, Viet, Knud Andersen [ungkarl], 31, i Rødehuus i Bøgeskoven - søn af gmd. Anders Zachariasen i Werninge, Karen Marie Nielsen [pige], 22, hos faderen hmd. Niels Christensen i Bøgeskoven
1870, 20 Januar, Viet, Jens Larsen [ungkarl], 61, hos Peder Hansens enke i Hjallese, Ane Marie Knudsen [enke], 40, i Hjallese
1870, 4de October, Viet, Carl Edvard Harboe [ungkarl], , eier af Brendekildegaarden i Brendekilde Sogn - født 1849, Anna Cathrine Marie Andersen [jomfrue], , datter af møller Peder Christian Andersen i Dalum Mølle - født 1854
1870, 3 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , søn af boelsmand Hans Jørgensen i Fangel - født i Aarslev 1835, Karen Marie Larsen [pige], , datter af Lars Christian Hansen i Hjallese - født 1842
1870, 3 November, Viet, Niels Justesen [ungkarl], , søn af Ane Sofie Nielsdatter - født 1838 i Wigerslev, Maren Jørgensen [pige], , datter af hmd. Jørgen Rasmussen i Hjallese - født i Hjallese 1843
1870, 29 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl og gaardeier], , i Lynge ved Sorøe - søn af gaardeier Hansen i Solevad Werninge Sogn, Nielsine Petrine Clausen [jomfru], , datter af afdøde brændeviinsbrænder i Odense Claus Clausen - født 1844
1870, 7 December, Viet, Hans Andersen [ungkarl], , søn af hmd. Anders Rasmusen i Aarslev Lunde - født 1840, Ane Marie Christensen [pige], , datter af indsidder Christen Rasmusen i Hjallese - født 1836
1871, 9de Marts, Viet, Hans Peter Rasmusen [ungkarl], , søn af hmd. Rasmus Andersen i Brylle - født i Brylle 1841, Ane Marie Hansen [pige], 21, hos faderen gaardmand Hans Hjeresen i Hjallese Hestehauge
1871, 13 April, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl], , søn af bødker Jens Rasmusen i Allesøe - født 1839, Karen Hansen [pige], , datter af hmd. Hans Andersen i Hjallese - født 1847
1871, 7 October, Viet, Christen Nielsen [ungkarl], , søn af boelsmand Niels Nielsen i Fangel - født 1843, Karen Madsen [enke], , datter af Ane Andersdatter i Nørre Broby - født 1846
1871, 30 September, Viet, Hans Larsen [ungkarl], , søn af hmd. Lars Madsen i Hjulbye Nyborg sogn - født i Aunslev 1844, Ane Rasmusen [pige], , datter af afdøde gmd. Rasmus Olsen i Hjallese - født sammesteds 1840
1872, 27 Februar, Viet, Sofus Wilhelm Rudolf Povlsen [enkemand, forpagter], , paa Nustrup i Øster Brønderslev Sogn Aalborg Stift - født 1833, Johanne Marie Thomsen [pige], , datter af gmd. Thomas Christensen-født Holte [gaarden] i Øster Herning
1872, 6 April, Viet, Knud Jensen [ungkarl], , søn af hmd. Jens Knudsen paa Højme Mark - født 1845, Karen Christensen [pige], , datter af hmd. Kristen Rasmusen i Gallenborghuset - født 1844
1872, 3 Mai, Viet, Hans Jørgen Larsen [ungkarl], , søn af arbeidsmand Lars Jensen - født i Odense 1847, Hansine Rasmusen [pige], , datter af arbeidsmand Rasmus Hansen - født i Hillerslev 1846
1872, 4 Mai, Viet, Hans Ludvig Larsen [ungkarl], , søn af tømrer Lars Larsen - født i Midskov Mesinge Sogn 1844, Anne Kathrine Terkelsen [pige], , datter af dagleier Terkel Terkelsen i Hornstrup-født i Hornstrup 1847
1872, 22 Februar, Viet, Jens Knudsen [ungkarl, parcellist], , søn af gaardmand Knud Nielsen i Hunderup St. Knuds Sogn - født 1847, Maren Rasmussen [pige], , datter af gaardmand Rasmus Hansen i Hjallese Hestehave - født 1847
1872, 11 Mai, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , søn af hmd. H. Johansen af Røile Nørre Søby Sogn-født i Taarnborg 1838, Ane Marie Nielsen [pige], , datter af huusfæster Niels Christensen i Dalum - født 1841
1872, 31 Mai, Viet, Hans Andersen [ungkarl, huusmand], , søn af hmd. Anders Andersen i Fraugde - født i Fraugde 1819, Ane Kirstine Nielsen [pige], , datter af huusmand Niels Rasmussen paa Hjallese Mark - født 1837
1872, 15 Juni, Viet, Niels Christensen [ungkarl], , søn af afdøde smed Christen Sørensen i Fjenneslevmagle - født 1850, Hedevig Wilhelmine Andersen [pige], , datter af former Anders Adolf Hansen i Odense - født 1852
1872, 21 Juni, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], , søn af hmd. Niels Rasmussen i Bjørnemosehuus paa Hjallese M.-født 1841, Ane Kirstine Hansen [pige], , datter af hmd. H. Simonsen i Hjelmerup Verninge Sogn -født 1843 i Orte
1872, 31 August, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], , søn af hmd. Ped. Andersen paa Wullerslev Mark Steenløse Sogn-født 1837, Ane Katrine Rasmussen [pige], , datter af Ane Rasmusdatter i Hjallese - født 1844
1872, 24 October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, slagter], , søn af huusmand Peder Hansen i Hunderup - født 1845, Ane Pedersen [pige], , datter af huusmand Peder Rasmussen - født 1847
1872, 19 October, Viet, Anders Pedersen [ungkarl, træskomand], , søn af hmd. Peder Johansen i Gjøngstrup Krogsbølle Sogn - født 1833, Rikke Hansen [pige], , datter af huusmand Hans Andersen i Hjallese-født i Steenløse Sogn 1839
1872, .. November [dato ulæseligt - måske 15], Viet, Christian Martin Pedersen [ungkarl], , søn af huusmand Peder Christensen - født i Munkebo 1845, Johanne Larsen [pige], , datter af huusmand Lars Nielsen - født i Langaa 1849
1873, - [dato ikke indført], Viet, Anders Andersen [ungkarl], , søn af husmand Hans Andersen paa Render Mark Brylle Sogn - født 1836, Johanne Kirstine Nielsen [pige], , datter af afd. gmd. Knud Nielsen i Palleshave Gjestelev Sogn-født 1836
1873, 26 Marts, Viet, Lars Christian Larsen [ungkarl], , søn af gaardmand Lars Jensen i Hjallese - født 1838, Ane Larsen [pige], , datter af gaardmand i Hjallese Torp Lars Pedersen - født 1839
1873, 17 Mai, Viet, Anders Andersen [ungkarl], , søn af afd. hmd. Anders G...tersen i Skydebjerg Sogn - født 1847, Ane Marie Dorthea Henriksen [pige], , datter af indsidder Henrik Christiansen - født i Fraugde 1853
1873, 6te Mai, Viet, Hans Peter Eriksen [ungkarl], , søn af grovsmed Peder Eriksen af Odense - født 1848 i Odense, Kristiane Kirstine Rasmussen [pige], , datter af husmand Rasmus Kristoffersen i Tharup - født 1839
1873, 5 Juli, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, husmand], , søn af afd. indsidder Anders Nielsen af Skaarup - født 1840, Else Kathrine Larsen [pige], , datter af husmand Lars Pedersen af Sønder Nærum - født 1836
1873, 30 August, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], , søn af afd. gaardmand Niels Rasmussen i Nørre Søby - født 1844, Karen Marie Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Larsen i Strasborghuus Dalum Sogn - født 1848
1873, 30 October, Viet, Anders Christian Bertelsen [ungkarl], , søn af boelsmand Bertel H. Andersen i Hunderup - født i Bellinge 1846, Ane Petrine Mortensen [pige], , datter af gmd. Morten Pedersen til Wrangsted Paarup Sogn - født 1850
1874, 28de Marts, Viet, Hans Christian Rasmussen Lehn [ungkarl, lærer], , søn af bødker Peter Rasmussen Lehn i Odense - født 1843, Charlotte Caroline Christine Petersen [pige], , datter af skolelærer Rasmus Holst Petersen i Hjallese - født 1844
1874, 26de Februar, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], , søn af gaardmand Johan Andersen fra Aalsbo Gjelsted Sogn - født 1838, Karen Kirstine Jørgensen [pige], , datter af gaardfæster Jørgen Larsen i Haarby Sogn - født 1848
1874, 20de Mai, Viet, Hans Peter Immanuel Andersen [ungkarl], , søn af arbeidsmand Anders Mikkelsen i Slagelse - født 1841, Caroline Amalie Hansen [pige], , datter af skomager Rasmus Hansen i Nakskov - født 1845
1874, 1ste August, Viet, Anders Pedersen [ungkarl], , søn af afd. hmd. Peder Pedersen i Ringe - født i Ringe 1833, Ane Sofie Hansen [pige], , datter af væver Niels Hansen paa Hunderup Mark - født i Hunderup 1855
1874, 5te September, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Rasmussen - født i Truerodhuus Hjallese Mark 1850, Kirstine Rasmusdatter [pige], , datter af husmand Rasmus Poulsen i Paarup - født 1845
1874, 28de October, Viet, Poul Nielsen Bøgelund [ungkarl], , søn af boelsmand Niels Rasmussen i Wissenberg Sogn - født 1848, Karen Marie Davidsen [pige], , datter af gaardmand David Nielsen - født i Hjallese 1845
1874, 15tende November, Viet, Frederik Johansen [ungkarl, politibetjent], , søn af arbm. Johan Frederiksen i Vesterby Krogsbølle Sogn - født 1839, Ane Larsen [pige], , datter af tømrer Lars Larsen i Dalum - født i Mesinge Sogn 1846
1874, 30te November, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], , søn af husmand Niels Nielsen i Refsvindinge - født 1843, Ane Marie Pedersdatter [pige], , datter af Peter Johan Johansen i Tahvalle i Sverrig - født 1853
1874, 18de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl, fabrikarbeider], , søn af husmand Anders Mathiasen i Trudal Forlund Sogn - født 1848, Karoline Marie Kruse [pige], , datter af skomager Anders Jensen Kruse i Ribe - født 1839 i Ribe
1874, 12te December, Viet, Peder Markusen Jørgensen Pedersen [enkemand, fabrikarbejder], , søn af arbejdsmand Jørgen Pedersen paa Aaroe - født 1826, Anne Marie Nissen [pige], , datter af gmd. Nis Jensen Casse i Bartofte Sogn i Slesvig - født 1826
1875, 30 Januar, Viet, Niels Peter Jespersen [ungkarl, arbejdsmand], , søn af arbejdsmand i Nyborg Anders Jespersen - født 1854, Ane Amalie Nielsine Andersen [pige], , datter af indsidder Anders Adolf Hansen i Dalum - født i Odense 1850
1874, 4 October, Viet, Niels Pedersen Pindgaard [ungkarl], , søn af bmd. Peder Nielsen Pindgaard i Skjærup Sogn ved Vejle-født 1839, Ane Hansen [pige], , datter af husmand Hans Sørensen i Nørre Broby - født 1848
1875, 21 Februar, Viet, Nicolaj Poulsen Samsøe [ungkarl], , søn af afd. husmand Poul Christensen Samsøe i Øster Wamdrup -født 1850, Maren Kirstine Nielsen [pige], , datter af ugifte Karen Johansen i F..hus - født 1852
1875, 10de Marts, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], , søn af husmand Jørgen Hansen i Hjallese - født 1849, Rasmine Knudsen [pige], , datter af indsidder Knud Rasmussen af Otterup - født 1843
1875, 26de Marts, Viet, Kaspar Hansen [ungkarl, arbejder], , søn af husmand Hans Casparsen paa Højby Mark - født 1849, Mette Kirstine Jespersen [enke], , datter af hmd. Jesper Klausen i Nørre Lyngvig paa Holmsland -født 1843
1875, 11 Maj, Viet, Peder Sørensen [ungkarl, arbejder], , søn af indsidder Søren Jensen i Ørsted Sogn - født 1845, Pernille Pedersdatter [pige], , datter af tj.karl Niels Svenson - født i Naamu Christianseld Læn 1841
1875, 21 Juli, Viet, Niels Peder Bojsen [ungkarl, arbejder], , søn af indsidder Mathias Rasmus Bojesen Stubbæk ved Aabenraa-født 1849, Sophie Magdalene Henriksen [pige], , datter af daglejer Henrik Andersen i Bogense - født i Bogense 1852
1875, 14 October, Viet, Hans Nielsen Davidsen [ungkarl, gaardejer], , søn af afd. gaardmand i Hjallese David Nielsen - født 1850, Ane Cathrine Christiansen [pige], , datter af afd. gaardmand i Hjallese Christian Jørgensen - født 1852
1875, 7 November, Viet, Niels Peder Mogensen [ungkarl, fabrikarbejder], , søn af arbmd. Lars Mogensen fra Kongens Lyngby - født i Vangede 1849, Mette Cathrine Hansen [pige], , datter af invalid træskomand i Herringe Hans Madsen - født 1846
1875, 31 October, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, smaakjører], , søn af indsidder Peder Nielsen i Leervadhus i Ravnebjerg - født 1842, Ane Marie Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Larsen i Ravnegyden - født 1845
1875, 31 October, Viet, Niels Peder Emil Julius Kjellerup [ungkarl], , søn af arbejdsmand Rasmus Kjellerup af Odense - født 1846, Karen Pedersen [pige], , datter af smed Peder Rasmussen i Dalumgaard Smedie - født 1845
1875, - [dato ikke indført], Viet, Peder Andersen [ungkarl], , søn af Andersine Hansdatter i Tommerup - født 1850 i Tommerup, Frederikke Hansen [pige], , datter af indsidder Hans Sørensen i Hjallese - født sammesteds 1833
1876, 29 April, Viet, Niels Adolpsen [ungkarl, mursvend], , i Odense - søn af Ane Nielsdatter - født i Sanderum 1844, Maren Johanne Madsen [pige], , datter af indsidder Mads Hansen af Frøbjerg - født 1842
1876, 5 April, Viet, Lars Hansen [ungkarl], , søn af husmand Rasmus Hansen i Korup - født 1850, Elin Svendsdatter [pige], , datter af Svend Nielassen - født 1848 i Hoby i Blekingen i Sverrig
1876, 17 Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Andersen - født i Marslev Sogn 1853, Johanne Marie Jensen [pige], , datter af smed Jesper Laurits Jensen i Bellinge - født 1849
1876, 24 Maj, Viet, Knud Christiansen [ungkarl], , søn af boelsmand Christian Frederik Sørensen i Væde - født 1847, Mette Nielsen [pige], , datter af hmd. og tøm. Niels Rejmersen i Hjallese - født 1844
1876, 5 Juni, Viet, Emil August Herløvsen [ungkarl], , søn af papirmagersvend paa Silkeborg Hans Peder Herløvsen - født 1848, Sara Julie Agnete Schou [jomfru], , datter af bogbinder Peder Nielsen Schou - født i Aarhus 1852
1876, 17 Juni, Viet, Mads Peter Madsen, , søn af gaardmand Mads Madsen Damgaard i Villestofte - født 1851, Dorthe Marie Axelsen [pige], , datter af Axel Hansen - født 1855 i Hjallese
1876, 14 Juni, Viet, Jens Larsen [ungkarl, møllebygger], , søn af husmand Lars Christiansen i Viby Sogn - født 1831 i Viby, Gjertrud Kirstine Madsen [pige], , datter af afd. bolsmand Mads Hansen i Vejrup Ubberud Sogn - født 1848
1876, 18 September, Viet, Christen Hansen [ungkarl, kusk], , søn af hmd. Hans Christ. Hansen i Havndrup Hellerup Sogn - født 1852, Marie Dorthe Nielsen [pige], , datter af hmd. Niels Nielsen i Killerup Frue Landsogn - født 1854
1876, 26 October, Viet, Jens Vilhelm Malling [ungkarl, kapellan], , for Helsingør & Voldby-søn af snedkerm. Malling i Ringsted - født 1846, Sofie Johanne Conraddine Holm [frøken], , datter af sognepræst i Dalum Peder Alberg Holm - født i Aarhus 1853
1876, 28 October, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, snedkersvend], , søn af hmd. i Kjærbølling Bresten Sogn Ras. Pedersen - født 1850 (Ærø), Karen Kirstine Larsen [pige], , datter af afd. husmand Lars Hansen i Dalum - født 1853
1876, 4 November, Viet, Mads Nielsen [ungkarl, tømrer], , søn af husmand Niels Drejer Madsen i Nørre Lyndelse - født 1849, Karen Larsen [pige], , datter af hmd. Lars Christensen i Sønder Næraa Sogn - født 1848
1876, 7 November, Viet, Jens Sørensen Pedersen [ungkarl, arbejdsmand], , søn af gaardmand Peder Larsen i Gastrup Nørre Aaby Sogn - født 1846, Kirsten Jørgensen [pige], , datter af inds. Jørgen Hansen i Hunderup St. Knuds Landsogn-født 1853
1877, 10 Januar, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , søn af soldat H. Christensen i Hjallese - født 1843, Ane Kirstine Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Frederiksen paa Højby Mark - født 1831
1877, 21 Februar, Viet, Niels Steffensen [ungkarl], , søn af hmd. Steffen Hansen i Skalbjerg By Vissenbjerg Sogn - født 1854, Marie Kirstine Rasmussen [pige], , datter af husmand Rasmus Hansen i Høiby - født 1854
1877, 24 Marts, Viet, Niels Frandsen [ungkarl, gaardejer], , søn af gaardmand Frants Pedersen i Aarslev - født 1839, Karen Hansen [pige], , datter af husmand Hans Chr. Knudsen i Hjallese Mark - født 1858
1877, 14 Marts, Viet, Frederik Martin Ludvig Demant [ungkarl, handelsagent], , søn af afdøde møller og orgelbygger P. U. Fr. Demant - født 1839, Karen Larsen [fraskilt hustru], , datter af Karen Jørgensdatter - født i Thurup 1849
1877, 20 April, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], , søn af gaardmand Rasmus Pedersen i Gummerup Kjøng Sogn - født 1842, Anne Catrine Larsen [pige], , datter af gaardejer Lars Jensen i Hjallese - født 1846
1877, 1 Maj, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, skomagersvend], , søn af husmand og skomager Peder Christensen i Harndrup - født 1855, Ane Marie Hansen [pige], , datter af arbejdsmand Knud Hansen i Odense - født 1859
1877, 26 October, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl], , søn af bolsmand Lars Andersen af Birkum Fraugde Sogn - født1842, Marie Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Nielsen i Davinde - født 1833
1878, 24 November, Viet, Lars Nielsen [ungkarl], , søn af afd. gaardmand Niels Jensen i Nørre Lyndelse - født 1843, Marie Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Andersen i Hjallese - født 1851
1878, 26 December, Viet, Niels Peder Jakobsen [ungkarl, slagter], , søn af Inger Marie Jakobsen - født i Faster Sogn 1855, Antoinette Olivia Enball [pige], , født 1849 i Visby paa Gotland
1878, 29 December, Viet, Hans Frederik Theodor Madsen [enkemand, boelsmand], , boende paa Hjallese Mark - født 1821 i Kjærum Sogn, Abelone Sofie Jørgensen født Jacobsdatter [enke], , født i Rynkeby 1833f
1878, 2 Marts, Viet, Peder Frederiksen [ungkarl], , søn af hmd. Knud Frederiksen i Korup - født 1842, Ane Marie Hansen [enke], , datter af husmand Niels Christensen i Fruens Bøge - født 1842
1878, 22 Marts, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl, bestyrer], , søn af gaardmand Rasmus Hansen - født i Korup 1853, Ursalene Larsen Møller [enke], , datter af møller Lars Madsen i Viby - født 1843
1878, 27 April, Viet, Christen Jensen [enkemand, arbejder], , søn af afd. hmd. Jens Christensen i Tranholm Vildborg Sogn - født 1826, Christina Magnusdatter [pige, arbejderske], , fra Koksø - født 1846 i Hjortsbacka Kronsberglän [Sverige]
1878, 7 September, Viet, Jørgen Christian Frederiksen [conditorsvend], , søn af afd. bager Niels Chr. Frederiksen af Odense - født 1852, Karen Marie Hansen [pige], , datter af afd. hmd. Hans Caspersen - født 1853
1878, 20 October, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , søn af husmand Peder Isaksen - født i Brændekilde 1848, Hedvig Louise Hansen [pige], , datter af skomager Rasmus Hansen - født i Nakskov 1837
1878, 2 November, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], , søn af husmand Jørgen Nielsen - født i Orte 1853, Christiane Hansen [pige, arbejderske], , datter af Maren Rasmusdatter - født i Ringe 1831
1878, 8 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , søn af gmd. Hans Larsen - født i Kullerupgaarden i Fraugde Sogn 1839, Maren Kirstine Larsen [pige], , datter af gaardmand Lars Jørgensen i Hjallese - født 1850
1879, 12 April, Viet, Niels Andersen [ungkarl, husmand], , søn af Caroline Andersen - født i Odense 1845, Maren Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Henrik Rasmussen i Brændekilde - født 1850
1879, 3 Maj, Viet, Andreas Nielsen Enggaard [ungkarl, skrædersvend], , søn af husmand Niels Chr. Hansen - født i Frue Sogn i Odense 1854, Marie Catrine Christensen Glibjerg [pige, stuepige], , datter af ugift Ane Marie Andersdatter - født 1855
1879, 8 Maj, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, husmand], , søn af indsidder Peder Rasmussen - født i Allested 1841, Ane Marie Hansen [pige], , datter af bolsmand i Jullerup Vedby Sogn Hans Andersen - født 1841
1879, 7 Maj, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], , søn af væver og husmand Jørgen Nielsen i Hegningen - født 1850, Ane Catrine Rasmussen [pige], , datter af husmand Rasmus Jørgensen paa Vejle Mark - født 1843
1879, 21 Juni, Viet, Mads Møller Christensen [ungkarl, arbejder], , søn af bolsmand Christen Jensen i Tommerup - født i Ubberud 1856, Johanne Kristina Nilsson [pige], , født i Skanør 1852
1879, 17 Juli, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl, slagter], , søn af forpagter Søren Jensen - født i Vester Hæsinge 1849, Abelone Kirstine Pedersen [pige], , datter af bolsmand Peder Jørgensen i Damgaard - født 1853
1879, 21 Juli, Viet, Jørgen Christian Marcus Hansen [ungkarl], , søn af arbejdsmand Jakob Hansen - født i Odense 1854, Claudine Christensen Duus [pige], , datter af Chresten Pedersen Duus i Norup Sogn - født 1856
1879, 11 Juli, Viet, Carl Beyer [ungkarl, stationsforvalter], , søn af kjøbmand Anders Jørgensen Beyer i Lemvig - født i Lemvig 1854, Natalia Rasmussen [jomfru], , datter af skuespiller Theodorus Alb. Fin. Rasmussen -født i Kbhn. 1834
1879, 26 August, Viet, Hans Hansen [ungkarl, forvalter], , søn af husmand Hans Jørgen Larsen - født i Baaring Asperup Sogn 1852, Johanne Sofie Rasmussen [pige], , datter af smed Rasmus Augustesen - født i Tørresø Krogsbølle Sogn 1846
1879, 1 October, Viet, Jens Madsen Wulff [ungkarl, glarmestersvend], , søn af glarmester Christian Fr. Ferd. Wulff i Ærøskjøbing - født 1852, Maren Kirstine Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Larsen i Grisehuset - født 1850
1879, 6 November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], , søn af husmand Lars Hansen i Hjallese - født 1848, Anne Dorthe Jensen [pige], , datter af husmand Jens Olsen i Barløse - født 1849
1880, 30 Januar, Viet, Laurits Engberg Pedersen [ungkarl], , søn af fyrbøder Lars Pedersen - født i Odense 1854, Oline Jakobbene Elise Jensen [pige], , datter af stenhugger Hans Kingo Jensen - født i Naarup 1859
1880, 18 Januar, Viet, Martin Schou [ungkarl, blomsterfabrikant], , søn af afd. handelsbetjent Karl Schou - født i Svanneke 1857, Abelone Marie Rasmussen [pige], , datter af tømmersvend Jakob Tasmussen - født i Odense 1856
1880, 25 Marts, Viet, Laurits Hendrik Larsen [ungkarl], , søn af ugifte Maren Hansen i Hjallese - født 1852, Anne Kirstine Andersen [pige], , datter af tømrer Anders Knudsen i ...lstrup - født 1845
1880, 4 Juli, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, arbejder], , søn af skomager Niels Andersen Norup Sogn - født 1846, Bodil Kirstine Rasmussen [pige], , datter af husmand Hans Rasmussen i Uselhusene Tommerup Sogn -født 1849
1880, 8 August, Viet, Jørgen Christian Büttner [ungkarl, arbejder], , søn af dugmager Christen Martin Büttner i Dalum - født 1858, Marie Abrahamsdatter [pige, arbejderske], , født i Barkanajør i Bleking 1853
1880, 26 October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl, skræder], , søn af afd. væver Hans Hansen paa Hjallese Mark - født 1855, Hanne Petrine Rasmussen [pige], , datter af snedker Rasmus Knudsen - født i Otterup 1857
1880, 2 November, Viet, Carl Johan Michelsen [enkemand og bager], , i Odense - søn af forh. bager i Bogense Chr. Michelsen - født 1838, Marie Petrine Larsen [pige], , datter af afd. husmand Lars Hansen i Dalumsminde Dalum Sogn -født 1857
1880, 18 December, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], , Dalum - født 1852 paa Bastrup Ladegaard i Linaa Sogn, Ane Rasmussen [pige, tjenestekarl], , af Dalum - født 1857 paa Gødvad Mark Gødvad Sogn
1881, 30 Januar, Viet, Niels Peder Mogensen [enkemand, arbejder], , søn af arbejder Lars Mogensen i Vangede 1849, Ane Johanne Hansen [pige], , datter af husmand i Hæsinge Hans Madsen - født 1858
1881, 18 April, Viet, Niels Peder Nielsen [enkemand, marktender], , søn af husmand Niels Chr. Nielsen i Snejbjerg - født 1842, Nielsine Chrestine Frederikke Hansen [pige], , datter af arbejder Knud Hansen - født i Odense 1855
1881, 18 April, Viet, Jens Carl Jørgensen [tømrer og snedker], , søn af husmand Jørgen Madsen i Dalum - født i Refsvindinge Sogn 1855, Cecilie Adolfine Jensen [pige], , datter af hjulmand Niels Jensen - født i Havnstrup 1861
1881, 14 October, Viet, Olaf Tronhjem Jansen Simmerich, , født 1857 paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn, Marie Nielsine Madsen [pige], , datter af husmand Mads Nielsen - født i Hjallese 1859
1881, 12 November, Viet, Hans Jensen, , søn af Maren Hansdatter - født i Rønninge 1852, Jakobine Hansine Jørgensen [pige], , født i Overholluf Fraugde Sogn 1858
1882, 2 Februar, Viet, Theodor Martin Mortensen [slagter], , født 1852 Vesterbro i Kjøbenhavn, Anne Hansine Alfride Hansen [pige], , født i Odense 1862
1882, 7 Maj, Viet, Hans Peder Hansen Skov [ungkarl], , opholder sig i Hjallese - født 1859, Ane Kirstine Nielsen [pige], , opholder sig i Hjallese - født 1860 i Visborg Sogn
1882, 3 Maj, Viet, Niels Christian Andersen Hyldager [ungkarl], , født 1845 i Brylle - tjener i Odense, Ane Marie Pedersen [pige], , født i Vullerslev 1843 - opholder sig i Hjallese
1882, 10 Juli, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], , født i Vigerslev Sogn 1858 - opholder sig i Dalum, Ane Marie Olsen [pige], , født i Paarup 1860 - opholder sig i Dalum
1882, 1 Juli, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], , født i Dalum 1859 - opholder sig i Dalum, Elna Kirstine Pedersen [pige], , født 1862 i Dalum - opholder sig hos forældrene i Dalum
1882, 7 Juli, Viet, Chresten Madsen [ungkarl], , født 1853 i Hjallese - opholder sig i hjemmet, Abelone Petrine Madsen [pige], , født 1857 i Hjallese - opholder sig i hjemmet gaardmand Mads Jørgensen
1882, 25 Juli, Viet, Jens Nielsen [ungkarl, bager], , født 1852 i Grynborg i Sanderum Sogn - boer i Odense Vestergade 51, Chrestiane Marie Jensen [pige], , født i Dalum 1859 - opholder sig i hjemmet husmand Jens Jørg. Hansen
1882, 14 Juli, Viet, Peter Vilhelm Weber [skolelærer og ungkarl], , født i Sønderhøjrup 1854 - opholder sig i Allindelille pr. Ringsted, Sofie Lorentine Theodor.. Petersen [pige], , født i Hjallese 1859 - opholder sig hos broderen lærer Petersen
1882, 8 August, Viet, Hans Vilhelm Jørgensen [ungkarl], , født 1857 i Allerup - opholder sig i Allerup, Barbara Nielsine Christensen [pige], , født 1857 i Hjallese -opholder sig i hjemmet hos gmd. Christen Nielsen
1882, 28 Oktober, Viet, Alexander Beneventura Mazanti [ungkarl], , født 1835 i Aalborg - søn af korporal Mazanti - boer i Odense, Dorothea Pedersen [pige], , datter af hmd. Peder Andersen-født i Vullerslev Mk. Stenløse Sogn 1841
1882, 2 November, Viet, Jens Jørgen Hansen [ungkarl, skomager], , født i Haldager 1855 - søn af arb. Hans Jørgen Jørgensen i Heldager, Johanne Hansen [pige], , født 1859 i Orte - opholder sig i Hjallese - fader Hans Hansen
1883, 1 Juni, Viet, Hans Marius Rasmussen [ungkarl, arbejder], , søn af arbejder Rasmus Christiansen af Odense - født i Frue Sogn 1860, Ingrid Frederiksdatter [ugift], , født 1851 i Traheryds Sogn Kronbergs Län i Skaane
1883, 30 Juni, Viet, Anders Marqvardsen [smedesvend, ungkarl], , søn af væver Marqvard Hansen i Dalby - født 1858, Mette Kristine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Larsen i Overholluf - født 1859
1884, 20 Januar, Viet, Jonas Antonsen [røgter, enkemand], , søn af glasmester Anton Nielsen i Birkende - født 1826 i Timring Sogn, Lene Pedersdatter [pige], , født 1833 i Kroneberg Lehn i Sverrig - opholder sig i Hjallese
1884, 24 April, Viet, Lars Conrad Knudsen [ungkarl, smed], , i Hjallese - født i Vantinge 1855 - søn af smed Knud Rasmussen, Petrine Pedersen [pige], , datter af gaardmand Peder Jørgensen - født i Hjallese 1858
1884, 24 April, Viet, Hans Carl Hansen [ungkarl, murer], , i Odense - født i Vullerslev 1857-søn af hmd. Hans Hansen i Vullerslev, Ane Pedersen [pige], , datter af gaardmand Peder Jørgensen i Damgaarden - født 1856
1885, 19 April, Viet, Niels Andersen [arbejdsmand, enkemand], , søn af Caroline Andersen - født i Odense 1845 - bor i Hjallese, Maren Catrine Skov [pige], , datter af husmand Andreas Eriksen af Kohavehus - født 1842
1884, 1 Juli, Viet, Niels Christian Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Chr. Chrestiansen i Ravnebjerg - født 1842, Maren Frederiksen [pige], , datter af skræder Frederik Johansen i Fjeldsted - født 1834
1884, 23 August, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl], , søn af Kirsten Pedersen-født i Hjallese 1862-opholder sig i Svenstrup, Maren Kristine Madsen [pige], , datter af husmand Mads Sørensen i Fangel - født 1862
1884, 5 September, Viet, Jens Hansen [ungkarl], , søn af Hans Peder Jeppesen i Verninge - født 1845 - bor i Verninge, Mette Marie Madsen [pige], , datter af gaardmand Mads Jørgensen i Hjallese - født 1855
1884, 24 Oktober, Viet, Niels Christian Pedersen [ungkarl], , søn af husmand Peder Andersen - født i Vullerslev 1854, Marie Bolette Sørensen [pige], , datter af hjulmand Søren Nielsen i Hjallese - født 1857
1884, 14 November, Viet, Frederik Carl Chrestian Hansen [ungkarl, smed], , søn af arbejder Otto Hansen - født i Odense 1855 - oph. sig i Odense, Frederikke Julie Kretzmer [pige], , datter af sadelmager Julius Amandus Kretzmar i Davinde - født 1868
1884, 22 November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], , søn af væver Niels Pedersen Frelstofte - født 1858, Marie Kirstine Hansen [pige], , datter af murer Hans Pedersen - født i Vullerslev Stenløse Sogn 1853
1885, 25 Januar, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl], , født i Radby Allested Sogn 1857 - fader Rasmus Niels Jørgensen, Karen Dorthe Larsen Brun [pige], , datter af gartner Ejler Christian Brun i Fangel - født 1852
1885, 15 Marts, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl], , søn af husmand Jørgen Madsen i Hillerslev Sogn - født 1859, Karen Marie Madsen [pige], , datter af husmand Mads Sørensen i Fangel - født 1857
1885, 25 Marts, Viet, Hans Søren Hansen [ungkarl], , søn af gaardmand Hans Jensen i Aarslev - født 1855, Maren Kirstine Jensine Jensen [pige], , datter af brændevinsbrænder Niels Jensen i Odense - født 1858
1885, 28 Marts, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , søn af hmd. Jens Peder Pedersen -født paa Høve Mark ved Skjelskør 1857, Jensine Clausen [pige], , datter af arbejder Peder Clausen - født i Odense 1860
1885, 29 Marts, Viet, Peder Reinholdt Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Reinholdsen - født 1856 i Davinde, Lovise Karlsen [pige], , dat. af hmd. K. Olsen Dunkebæk i Bødine Rygge Præstegjæld Norge-f 1862
1885, 11 April, Viet, Hans Christian Jakobsen [ungkarl], , søn af husmand Jakob Rasmussen i Palleshave Gjesteløv Sogn - født 1860, Catrine Hansine Knudsen [pige], , datter af husmand Knud Nielsen - født i Højme 1859
1885, 16 Maj, Viet, Chrestian Hansen [ungkarl], , søn af indsidder Anders Hansen i Bullerup - født 1860, Karen Kirstine Andersine Jørgensen [pige], , datter af husmand Jørgen Hansen - født i Hjallese 1865
1885, 3 Maj, Viet, Chrestian Bendt Hansen [ungkarl, tømrer], , søn af arbejder Hans Hansen - født i Odense 1849, Birthe Marie Pedersen [pige, fraskilt hustru], , datter af husmand Peder Jensen i Sørbylille - født 1852
1885, 19 April, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], , søn af husmand Niels Rasmussen af Havstedlund Vigerslev Sogn-født 1862, Marianne Hansen [pige], , datter af Christian Rasmus Johansen i Odense - født 1865
1885, 28 April, Viet, Anders Hansen [enkemand, gaardejer], , i Hjallese Hesthave - født 1821, Maren Catrine Pouline Jakobsen [pige], , datter af husmand Jakob Hansen i Sanderum - født 1854
1885, 26 April, Viet, Rasmus Pedersen [enkemand, gartner], , søn af husmand Peder Hansen Baaring Skov - født 1849, Petrosine Christiane Kjær [pige], , datter af lærer David Peter Kjær af Vigerslev - født 1851
1885, 30 Maj, Viet, Niels Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Jørgensen Ravnebjerg Mark [Sanderum] - født 1850, Else Kirstine Nielsen [pige], , datter af tømrer Niels Jensen i Kjerte - født 1864
1885, 25 Juni, Viet, Peder Simonsen [ungkarl], , stedsøn af gaardmand Rasmus Eriksen i Sallinge - født 1857, Trine Marie Frederiksen [pige], , datter af boelsmand Frederik Chr. Pedersen - født 1850 i Kjerteminde
1885, 16 August, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], , søn af husmand Hans Peder Pedersen - født i Nørrelyndelse Sogn 1865, Johanne Birthe Kirstine Johansen [pige], , datter af ugifte Anne Catrine Johansen - født i Bellinge 1863
1885, 5 Juli, Viet, Hans P. Nielsen [ungkarl], , søn af skræder Niels Larsen - født 1853, Camilla Christine Nielsen [pige], , datter af husmand Rasmus Nielsen af Brahetrolleborg - født 1865
1886, 6 April, Viet, Lars Eriksen [enkemand], , af Allehus ved Fruens Bøge-søn af Maren Hansdatter Radby - født 1852, Marie Kirst. Fich [pige], , datter af Ane Catrine Pedersen i Ørbæk Ore Sogn - født 1855
1886, 28 Marts, Viet, Peter Nicolays Christians, , søn af Jacob Christians - født i Vilt Slesvig 1858, Laura Catrine Rasmussen Larsen [pige], , datter af fabrikarbejder Niels Larsen - født i Silkeborg 1862
1886, 17 Maj, Viet, Hans Christoffer Niels Jørgensen [arbejder], , søn af Maren Jørgensen - født i Odense 1858, Helene Sofie Andersdatter [pige], , født 1856 i Gulleager Hjortebergs Menighed Kronebergs Len i Sverrig
1886, 7 Maj, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , søn af gaardmand Hans P. Hansen - født 1859 Vesterskov Sølling Sogn, Ane Kirstine Larsen [pige], , datter af husmand Lars Jørgensen -født i Kattekilde Hillerup Sogn 1857
1886, 1 Maj, Viet, Christoffer Pedersen [ungkarl], , søn af grusgraver Lars Pedersen - født i Odense 1862, Johanne Pedersen [pige], , datter af gaardmand Peder Pedersen - født 1862 i Jersore
1886, 26 Maj, Viet, Morten Christian Madsen [ungkarl], , søn af gaardmand Mads Jensen - født i Ravnebjerg 1863, Birthe Marie Nielsen [pige], , datter af gaardmand Niels Henriksen - født i Vejle 1861
1886, 23 Maj, Viet, Rasmus Peder Rasmussen [ungkarl], , søn af arbejder Rasmus Chrestensen - født 1862 i Odense, Ansine Nielsen [pige], , datter af indsidder Lars Chr. Nielsen - født 1860 i Bangslevstrand
1886, 25 Juni, Viet, Peder Christian Andersen [ungkarl], , søn af indsidder Anders Johansen i Vollerslev - født 1855, Rasmine Madsen [pige], , datter af husmand Mads Nielsen - født 1852 i Hjallese
1886, 15 Juli, Viet, Christian Ludv. Hansen [grosserer], , søn af skibskaptain Carsten Ludv. Hansen - født 1840 i Frelsers Kirke , Marie Eleonora Jørgensen [frøken], , datter af kjøbmand Rasmus Jørgensen - født i Odense 1861 Frue Kirke
1886, 16 November, Viet, Lauritz Johan Thorvald Sørensen [ungkarl, captain], , af Fodfolket - søn af smedemester R. Sørensen Mehrn -født i Kbhvn.1846, Malvina Brix [pige], , datter af sognepræst Jens Bøggild Brix - født 1862
1886, 12 November, Viet, Hans Jensen [gaardmand, enkemand], , søn af gaardmand Jens Hansen - født i Hjallese 1851, Kirsten Madsen [pige], , datter af gaardmand Mads Larsen i Sønderby - født 1859
1886, 8 December, Viet, Jens Johansen [ungkarl, gendarm], , søn af husmand Jahon Henriksen paa Hjallese Mark - født 1859 i Dalum, Karen Hansen [enke], , datter af husmand Hans Jensen af Udby Sogn - født i Kongsted 1852
1887, 11 Marts, Viet, Johan Philip Jung Jensen [ungkarl], , søn af bager Jens Chrestian Jensen - født i Faaborg 1864, Anne Catrine Jensen [pige], , datter af husmand Jens Jørgen Hansen - født 1868
1887, 25 Marts, Viet, Hans Jakob Stage [ungkarl], , søn af smedemester Christen Clausen Stage - født i Assens 1858, Mathilde Persdotter [pige], , født 1861 i Sødra Längsforyd Båskeryd i Blekinge Lån i Sverrig
1887, 28 Maj, Viet, Hans Jakob Madsen [ungkarl], , søn af husmand Mads Sørensen - født i Fangel 1864, Maren Kirstine Jensen [pige], , datter af indsidder Hans Jensen - født i Nørre Lyndelse Sogn 1864
1887, 8 October, Viet, Lars Christensen [enkemand, arbejder], , søn af Jens Christensen i Ringe - født 1836, Anna Marie Isaksen [pige], , datter af Isak Magnus Isaksen - født 1842 i Fager.... Sogn Calmar Län
1887, 2 December, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl], , søn af husmand bødker Jørgen Nielsen i Ravnsgyden - født 1861, Maren Kirstine Andersen [pige], , datter af boelsmand Anders Andersen Sanderum Sogn - født 1857
1887, 27 December, Viet, Rasmus Christian Rasmussen [ungkarl], , søn af indsidder Rasmus Rasmussen - født 1864 i Sanderum, Ane Dorthe Knudsen [pige], , datter af indsidder Knud Knudsen - født i Davinde
1888, 6 Januar, Viet, Hans Peder Christian Jakobsen [ungkarl, tjenestekarl], , søn af smedesvend Morten Holm Halvorsens enke - født i Odense 1863, Karen Jørgensen [enke], , datter af indsidder Jørgen Hansen - født i Hesselager Sogn 1848
1888, 19 Maj, Viet, Anbders Jeppesen [ungkarl, sergent], , søn af Maren Andersen - født i Norup 1868, Louise Andersen [pige], , datter af Maren Hansen i Norup - født i Norup 1864
1888, 6 Juni, Viet, Christian Johansen [ungkarl], , søn af indsidder teglbrænder Rasmus Johansen - født i Kullerup 1860, Karen Olsen [pige], , datter af smed Niels Olsen - født 1861 i Sandager
1888, 16 December, Viet, Carl Jensenius Andersen [arbejder], , søn af murer Peter Andersen - født i Assens 1864, Rasmine Hansen [pige], , datter af Maren Kirstine Rasmussen i Brylle - født 1864
1888, 10 November, Viet, Rasmus Peder Jensen [skomager], , født i Gudbjerg Sogn 1857, Ane Kirstine Johansen [pige], , født paa Hjallese Mark 1854
1888, 23 December, Viet, Mads Jørgen Olsen [fabrikarbejder, ungkarl], , søn af Laurine Kirstine Larsen - født i Svendstrup 1867, Maren Kirstine Jeppesen [pige], , datter af husmand Knud Jeppesen - født paa Sanderum Mark 1856
1889, 13 Januar, Viet, Hans Peter Marius Nielsen [fabrikarbejder], , søn af arbejdsmand Jørgen Nielsen - født St. Knuds Sogn i Odense 1867, Marie Kirstine Larsen [pige], , datter af indsidder Lars Christian Jørgensen - født 1867 i Svendstrup
1889, 20 Januar, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], , søn af Maren Jørgensen - født i Odense 1866, Ane Dorthe Larsen [pige], , datter af hjulmand Knud Larsen - født 1870 i Himmelev
1889, 14 Maj, Viet, Kristian Johansen [ungkarl], , søn af boelsm. Johan Vilh. Christiansen -født 1854 paa Skydebjerg Mark, Ane Kirstine Jørgensen [pige], , datter af husmand Jørgen Hansen i Hjallese Hestehave - født 1852
1889, 6 Juli, Viet, Christian Villian Nielsen [ungkarl, conditor], , søn af pottemager Bendt Christian Nielsen - født 1866 i Odense, Ane Katrine Cæsilie Jensen [pige], , datter af skomager Thomas Christian Jensen - født 1870 i Silkeborg
1889, 31 August, Viet, Rasmus Peter Rasmussen [arbejder, enkemand], , søn af arbejder Rasmus Christiansen - født i Odense 1862, Ane Marie Hansen [pige], , datter af husmand Anders Hansen - født i Stenløse 1868
1889, 23 Oktober, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, husmand], , søn af tømrer Lars Rasmussen i Dalby ved Kjerteminde - født 1853, Caroline Jensen [pige], , datter af tømrer Niels Jensen - født 1866 i Husby Sogn
1889, 15 November, Viet, Hans Hansen [ungkarl, murer], , søn af husmand Hans Rasmussen - født 1860 Hjallese Mark, Kirsten Hansen [pige], , datter af husmand Mads Hansen i Broby - født 1863
1890, 18 April, Viet, Rasmus Nielsen [enkemand], , søn af fæstegaardmand Niels Pedersen - født i Sanderum 1845, Ane Catrine Johansen [pige], , datter af Johan Jensen Nørre Lyndelse - født 1857
1890, 14 Maj, Viet, Axel Carl Emilius Christensen [capellan pro loco, ungkarl], , søn af decinateus Henrich Emilius Christensen - født i Kjøbenhavn 1859, Olga Marie Vilhelmine Trolle [frøken], , datter af toldcasserer J. Chr. Herluf Trolle - født 1866 i Rødby
1890, 2 Maj, Viet, Niels Peder Sørensen [ungkarl, fabrikarbejder], , søn af arbejder Søren Christensen - født i Smidstrup 1863, Karen Kirstine Madsen [pige], , datter af Mads Rasmussen - født i Tommerup 1864
1890, 15 Juni, Viet, Niels Jørgen Rasmussen [ungkarl], , søn af arbejder Rasmus Christensen - født i Odense Frue Sogn 1865, Johanne Kirstine Henningsen [pige], , datter af Ane Mortensen - født 1862 i Kjærby Fraugde Sogn
1890, 9 August, Viet, Knud Hansen [ungkarl], , søn af husmand Hans Hansen - født i Stenløse 1861, Ane Catrine Hansen [pige], , datter af væver Hans Hansen - født 1866 i Hjallese Mark
1890, 5 September, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, murer], , søn af husmand Niels Madsen - født i Skjellerup 1866, Inger Chrestine Jensen [pige], , datter af skræder Jens Jørgensen - født i Stenløse 1860
1890, 6te December, Viet, Jens Jørgensen [ungkarl, skomagersvend], , søn af indsidder Peder Jørgensen i Vester Hæsinge Svendborg -født 1869, Ane Jensine Jensen [pige], , datter af Else Marie Jensdatter - født i Gjødvad 1867
1890, 23de December, Viet, Anders Peder Pedersen [arbejder], , søn af husmand Niels Pedersen - født 1864 i Arnakke Agerup Sogn Holbæk, Edel Marie Eriksen [pige], , datter af husmand Erik Madsen - født 1856 i Nørre Søby
1890, 30te December, Viet, Andreas Peder Birgelius Pedersen [ungkarl], , søn af gmd. Anders Pedersen Kromand i Lyngby Sogn Randers Amt -f. 1864, Caroline Johanne Andersen [pige], , datter af gartner Ole Andersen paa Lindved Stenløse Sogn - født 1866
1891, 19 Januar, Viet, Niels Christensen [ungkarl, røgter], , søn af husmand Christen Nielsen - født 1846 i Høime Sanderum Sogn, Marie Kirstine Jørgensen [pige], , datter af Maren Jørgensen - født i St. Hans Sogn i Odense 1865
1891, 30 Marts, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl bødker], , søn af Ane Magdalene Jørgensdatter - født i Birkende 1854, Karen Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Crestian Danielsen - født i Ubberud Sogn 1850
1891, 28 April, Viet, Mads Pedersen [ungkarl], , født 1864 i Jersore Klinte Sogn, Marie Caroline Hansen [pige], , datter af murer Hans Pedersen - født i Dalum 1863
1891, 29 April, Viet, Christen Pedersen [ungkarl, husejer], , søn af husmand Peder Nielsen i Heden - født 1842, Kirsten Jensen [enke], , datter af husmand paa Rynkeby Mark Jens Stefansen - født 1853
1891, 6 November, Viet, Anders Jørgen Andersen [avlskarl, ungkarl], , søn af Anders Andersen - født 1854 i Aahauge Sanderum Sogn, Sophie Pedersen [pige], , datter af husmand Peder Larsen - født i Strasborghus Dalum Sogn 1852
1891, 16 Oktober, Viet, Poul Rasmussen [ungkarl], , af Dalum Præstegaard - født 1844, Christiane Christensen [enke], , boende i Odense - født 1844
1891, 25de November, Viet, Kristian Gustav Thorstensen [ungkarl, gaardejer], , søn af fhv. farver Jens Thorstensen i Nyholm i Ulfsborg - født 1865, Anna Sophie Marie Larsen [pige], , datter af husmand Peder Larsen - født 1867 i Odense
1892, - [dato ikke indført], Viet, Peder Hansen [ungkarl, saddelmager], , , Ane Cathrine Pedersen [pige], , datter af Else Cathrine Larsen - født i Allerup 1866