Odense - Vor Frue, 1863-1867, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1863-1867, Odense, Vor Frue sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1863, 0101, 27091863, Hans Christian Hansen, søn af bomuldsvæver Peder Christian Hansen og Pederline Mortensen, 36, Frue Kirkestræde 11
1863, 0301, 29111863, Jens Sonich Henrik Harksen, søn af typograf Theodor Sonich Christian Harksen og frasepareret Lucie Hansdatter Emberg, 30, af snedker Christian Julius Rasmussen, Ramsherred 57
1863, 2101, 17051863, Niels Christian Jeppesen, søn af arbeidsmand Jørgen Jeppesen og Karen Marie Nielsen, 32, Adamsgade 7
1863, 2101, 31051863, Niels Jørgensen, søn af beslagsmed Anders Jørgensen og Else Kirstine Loumann, 40, Sct. Jørgens Forstad
1863, 2601, 17051863, Hans Jørgen Hansen, søn af arbeidsmand Morten Hansen og Maren Larsen, 40, Sct. Jørgensgade 27
1863, 2801, 16071863, Anders Christian Frederik Pedersen, søn af bagermester Jens Assenius Pedersen og Christiane Marie Schaldemose, 29, Frederiksgade 41
1863, 0702, Udøbt dreng (død), søn af murer Johan Christian Kornbek Jørgensen og Anne Margrethe Jensen, 40, Eiby Mark
1863, 0902, 22031863, Hans Christian Henningsen, søn af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 23, Havelysthuset, Eiby Mark
1863, 1202, -, Dreng, søn af arbeidsmand Johannes Magnus Seneca Andersen og Juliane Mathia Karen Marie Dinesdatter, 42, St. Jørgens 12
1863, 1502, 15021863, Hendrik Pedersen (tvilling), søn af dagleier Martin Pedersen og Caroline Henriksen, 38, Sct. Jørgens Forstad 1
1863, 1502, 15021863, Peder Pedersen (tvilling), søn af dagleier Martin Pedersen og Caroline Henriksen, 38, Sct. Jørgens Forstad 1
1863, 2602, 02081863, Andreas May, søn af klodsemager Ludvig Constantin May og Else Marie Hansen, 43, St. Jørgens Forstad
1863, 2402, 05071863, Vilhelm Møller, søn af gaardeier Anders Christian Møller og Karen Pedersen, 44, Eiby Mark
1863, 2602, 27091863, Niels Marius Knudsen, søn af uhrmagersvend Christian Hansen, i Orte og ugift fruentimmer Anne Cathrine Holst, 22, Sortebrødre Torv 10
1863, 0903, 19041863, Johan Peder Johansen, søn af hørsvinger Hans Christian Wilhelm Johansen, i Dræby og ugift fruentimmer Karen Jørgensdatter, 35, Ramsherred 57
1863, 1503, 19071863, Lars Christian Frederik Hansen, søn af dagleier Hans Peter Hansen og Karen Larsen, 22, Skræppestedet
1863, 1903, 06091863, Christian Heinrich Martin Thrane, søn af slagtermester Jacob Jacobsen Juul Thrane og Rasmine Anne Kirstine Rasmussen, 26, Frederiks Forstad
1863, 2603, 31051863, Laurits Christian Wilhelm Pedersen, søn af møllerkudsk Jesper Pedersen og Josine (Justsine) Kreiberg, 28, Sct. Jørgens Forstad 57
1863, 2503, 15101863, Johan Hendrik Demant, søn af gartner Georg Albert Demant og Margrethe Elisabeth Jochnck, 44, ved Kragsbjerg
1863, 0604, 08041863, Peder Wilhelm Rasmussen, søn af Lars Peder Rasmussen, tjener Hans Jørgensen i Eiby og ugift fruentimmer Jensine Christiane Frederiksen, 25, i Skræppestrædet 8
1863, 0704, 13091863, Johan Carl Rasmus Rasmussen, søn af smedesvend Niels Frederik Rasmussen og Christiane Hansen, 37, Frederiksgade
1863, 1104, 16041863, Mads Ibsen, søn af slagtersvend Carl Frederik Ibsen og Gjertrud Cathrine Hansen, 29, Sortebrødre Torv 23
1863, 1804, 02081863, Sophus Jensen, søn af skræddermester Hans Christian Jensen og Dorthea Frederikke Hansen, 31, Overgade
1863, 1904, 16081863, Christian Johannes Blom Clemensen, søn af sadelmagermester Peter Christian Clemensen og Johanne Petrea Blom, 40, Frue Kirkestræde
1863, 0105, 08051863, Johan Carl Christensen, søn af klodsemager Hans Christensen og Abelone Nielsen, 32, Sortebrødre Torv 21
1863, 0305, 26071863, Heinrich Wilhelm Martin Ernst, søn af skiferdækker Heinrich Christian Ernst og Henriette Margrethe Rohweder, 23, Nedergade 28
1863, 0905, 26071863, Niels Andersen, søn af ungkarl Anders Andersen, i Hollufsgaards Mølle og ugift fruentimmer Anne Pedersen, 29, i lærer Christiansens huus, Eiby Mark
1863, 0905, 05081863, Jens Hendrik Marius Jensen, søn af rugbrødbager Lars Jensen og Kirsten Nielsen, 35, Overgade 67
1863, 1405, 08051864, Christian Laurits Rasmussen, søn af snedkermester Jørgen Rasmussen og Karen Andersen, 23, Sortebrødre Torv 34
1863, 1705, 26071863, Jørgen Frederik Frits Volf Andersen, søn af skræddermester Mathias Andersen og Marie Henriette Bünger, 32, Sct. Jørgensgade
1863, 1805, 09081863, Hans Christian Rasmussen, søn af indsidder Hans Rasmussen og Maren Mikkelsen, 35, Eiby Mark, Liliendal
1863, 2605, 08111863, Hans Peter Theodor Julius Hansen, søn af malermester Hans Peter Hansen og Anna Dorthea Hansen, 37, Sortebrødre Torv 24
1863, 0906, 19071863, Niels Peder Marius Schaldemose Nielsen, søn af candidat theologie og lærer Christian Nielsen, ved Borger Skolen og Anna Petra Emmerentze Hansen, 36, Østergade 70
1863, 1106, 29111863, Jens Christian Jensen, søn af arbeidsmand Hannibal Jensen og Maren Larsen, i Sct. Jørgensgade
1863, 1006, 27121863, Rasmus Christian Rasmussen, søn af høker Jens Rasmussen og Elisabeth Cathrine Nielsen, 48, Mellemstrædet 78
1863, 2106, 03071863, Sophus Christian Jørgensen, søn af politiassistent Carl Jørgensen og Sophie Christine Antonette Pedersen, 28, Frederiksgade 36
1863, 3006, 17041864, Jens Peter Banzon, søn af farver Johan Frederik Peter Banzon og Hansine Frederikke Nielsen, 35, Frederiksgade 20
1863, 0307, 13091863, Mouritz Trap Friis Faber, søn af kjøbmand Albrecht Christian Heinrich Quaade Faber og Anna Sophie Petersen, 22, Overgade
1863, 0407, 25101863, Hans Viggo Andersen, søn af muursvend Hans Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 29, Bangsboder
1863, 1207, 26071863, Peter Sophus Henningsen, søn af photograph Hans Wilhelm Henningsen og Dorthea Sørensen, 26, Eiby, Liliendal
1863, 1607, -, Dreng, søn af møllebestyrer Peder Hansen, i Marslev Sogn og ugift fruentimmer Gjertrud Marie Hansen, 26, p.t. Sortebrødre Torv (Braadts huus)
1863, 2207, 27091863, Peder Madsen, søn af dagleier Mads Pedersen og Maren Kirstine Sørensen, 29, i Aasum Bomhuus
1863, 2108, 28081863, Anders Pedersen, søn af tjenestekarl Anders Hansen og ugift fruentimmer Jørgine Petrine Pedersen, 28, Pjentedamsgade 46
1863, 2808, 22111863, Charles Albert Peter Lund, søn af muursvend Carl Julius Lund og Johanne Juliane Emilie Pedersen, 25, Skræppestrædet
1863, 3008, 15111863, Jørgen Laurits Jørgensen, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgensen og Karen Birte Malene Jørgensen, 37, Grynhusene 27
1863, 0109, 16051864, Gebhard Alfred Peter Rasmussen, søn af bødkermester Rasmus Rasmussen og Nicoline Dorthea Næsted, Frederiksgade
1863, 0309, 26121863, Jørgen Andersen Jørgensen, søn af kjøbmand Rasmus Jørgensen og Emma Cathrine Marie Petersen, 21, Sct. Jørgensgade
1863, 0509, 11101863, Jørgen Christian Heiden, søn af dagleier Niels Christian Heiden og Anne Jensen, 41, Grynhusene
1863, 0709, 11111864, Rudolf Jesper Nielsen, søn af afskediget vagtmester Jesper Nielsen og Anne Dorthea Jensen, 42, Sortebrødre Torv
1863, 0809, 23101864, Peder Christensen Rimmer, søn af nagelsmedmester Christen Christensen Rimmer og Cecilie Cathrine Thulesdal, 37, Frederiksgade 56 (født i Sønder Stenderup)
1863, 1009, -, Dreng, søn af ungkarl Rasmus Rasmussen og ugift fruentimmer Maren Kirstine Johansen, 29, hos Jens Simonsen ved Eiby Mølle
1863, 1809, 27101863, Jens Henrik Dorch, søn af hattemagermester Niels Peter Dorch og Frederikke Christine Rønberg, 36, i Kirkestrædet
1863, 2109, 18101863, Hans Christian Hansen, søn af mestersvend Jens Hansen, paa Blangstedgaard Veirmølle og ugift fruentimmer Edel Marie Hansen, 26, p.t. hos arbeidsmand Ras. Larsen i Frederik Forstad
1863, 0110, 14081864, Sophus Erik Frederik Otto Perrot, søn af skomagersvend Wilhelm Perrot og Elise Kirstine Jensen, 38, Mellemstræde
1863, 0410, 09101864, Ernst Eduard Martens, søn af former Ove Waldemar Martens og Elna Andrea Henrika Maginie Maretta Andersen, 26, Adamsgade 44
1863, 2409, 15111863, Jørgen Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Christen Nielsen, i Itzehoe og ugift fruentimmer Anne Cathrine Pedersen, 46, hos gartner Hansen, Sortebrødre Torv
1863, 1410, 25051864, Marquard Frants Julius Claudi Hansen, søn af lærer Frederik Christian Hansen og Caroline Margrethe Andresen, 32, Lahns Stiftelse
1863, 1510, 15121863, Niels Berggreen, søn af skomagermester Jens Julius Berggreen og Johanne Sophie Poulsen, 40, Ramsherred 57
1863, 1710, -, Dreng, søn af tjenestekarl Steffen Hansen, i Vullerslev og ugift fruentimmer Mette Marie Hansen, 20, hos mad. Beck i Skolden
1863, 2510, 04091864, Jens Gustav Jensen, søn af høker Jens Nielsen og Edel Augusta Evola, 39, Frederiksgade 40
1863, 3110, 24041864, Rasmus Marius Jensen, søn af tjenestekarl Jens Pedersen og Anne Cathrine Christiansen, 34, Frederiks Forstad 90
1863, 0411, 28031864, Ludvig August Christian Madsen, søn af corporal Ludvig August Madsen, i 5 Bat. og ugift fruentimmer Nielsine Emilie Stolzenbach, 21, i Skræppestrædet
1863, 0411, 06031864, Carl Frederik Christian Hansen, søn af værtshuusholder Mads Christian Hansen og Maren Jensen, 26, Overgade 65
1863, 1111, -, Udøbt dreng, søn af skomagersvend Carl Wilhelm Nielsen og ugift fruentimmer Nielsine Andrine Mogensen, 25, i Nedergade
1863, 0804, 15111863, Laurits Henning Hansen, søn af muursvend Hans Christophersen og Maren Larsen, 34, Præstestrædet
1863, 0811, 16051864, Lars Peder Wilhelm Jensen, søn af dagleier Jens Martin Rasmussen og Anne Margrethe Andersen, 40, Præstestrædet
1863, 2711, 16021864, August Tönners, søn af skomagermester Johanne Carl Tönners og Abelone Marie Nielsen, 32, Frederiksgade 24
1863, 0708, 15111863, Knud Christian Hansen, søn af arbeidsmand Döllner, Sennepsfabrikken i Odense og Hansine Christine Hansen, af Brylle
1863, 1111, 02051864, Morten Ludvig Claus Andersen, søn af arbeidsmand Anders Hansen og Karen Marie Kristensen, 39, Frederiks Forstad, hos Jens Frÿd. Navneændring af 5.11.1908 til Morten Ludvig Claus Andersen Elverdam,
1863, 2911, 05061864, Carl Jensen, søn af tjenestekarl Jens Enevoldsen og Anne Marie Andresen, 33, Lykkedalhuus
1863, 3011, 17041864, Rasmus Peter Christoffersen, søn af kniplingshandler Peter Rohs Christoffersen og Karen Carlsen, 43, Skjolden
1863, 0212, 03121863, Julius Knudsen, søn af smedesvend Hans Knudsen og Anne Sophie Margrethe Clausen, 39, Adamsgade 26
1863, 0912, 04051864, Erik Jacob Torp, søn af bagermester Niels Eriksen Torp og Anne Mogensine Margrethe Höiberg, 25, Overgade
1863, 1112, 25031864, Mads Peter Julius Andersen, søn af arbeidsmand Anders Madsen og Anne Petersen, 37, Frederiks Forstad 95
1863, 2311, 13121864, Mads Martin Jensen, søn af tjenestekarl Herman Jensen, Landkildegaard og ugift fruentimmer Marie Kirstine Jensen, i Tørnbjerghuset
1863, 1412, 03091865, Samuel Andreas Larsen, søn af bødkermester Niels Christian Larsen og Sidsel Andreasine Rasmussen, 40, Frue Kirkestræde
1863, 2512, 28021864, Rolf Gunnar Heiberg, søn af cand. theol. og skolebestyrer Christian Stub Heiberg og Franciska Cæcilie Caroline Mantzius, 31, Nedergade
1863, 2812, 16101864, Mads Erik Christian Westrin, søn af skomagermester Andreas Westrin og Marie Christiane Hjæresen, 26, Nedergade
1864, 1101, 14081864, Hans Jørgen Vilhelm Krogmann, søn af snedker Johan Wilhelm Krogmann og Anna Hansen, 34, Eiby
1864, 0801, 24031864, Christen Albrecht Christensen, søn af arbejdsmand Ole Niels Christensen og Karen Pedersen, 29, Rebslagerbanen ved Møllershave 161
1864, 1501, 18091864, Carl Sv..mø Johansen, søn af snoremager Hans Peter Johansen og Anne Cathrine Hansen, 35, Sct. Jørgens Forstad
1864, 2501, 15031864, Niels Andersen, søn af arbejdsmand Isak Andersen og Kirstine Marie Nielsen, 44, Sct. Jørgensgade 3
1864, 2701, 29011864, Laurits Emil Rasmussen, søn af dagleier Peder Dinesen, af Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Rasmussen, 44, Sortebrødre Torv 23
1864, 2601, 26081864, Carl August Andreas Durg Hoffmann, søn af conditor Carl Julius Frederik Ernst Hoffmann og Donna Anna Marie Durg, 27, Overgade
1864, 3001, 16101864, Hans Christian Emil Hansen, søn af muursvend Hans Christian Hansen og ugift fruentimmer Marie Hansine Andersen, 30, Skræppestrædet 24
1864, 2801, 25091864, Jens Frederik Anton Johansen, søn af sigtemager Frederik Johansen og Maren Andersen, 37, Paaskestræde
1864, 0402, 09071864, Hans Laurits Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Johanne Kirstine Christiansdatter, 34, Eiby Møllershuus
1864, 0302, 06111864, Emil Wilhelm Marius Rÿberg, søn af malersvend Waldemar Petersen og ugift fruentimmer Anne Marie Cathrine Ryberg, 23, p.t. Nørregade
1864, 0602, 19061864, Christian Madsen, søn af murer Mads Ottesen og Anne Marie Knudsen, 27, Eiby Mark
1864, 0902, 28081864, Emanuel Marius Edvard Hansen, søn af møllebygger Peter Hansen og Nielsine Magdalene Hartvigsen, 28, Frederiksgade 67
1864, 1002, 05061864, Hans Hendrik Jørgensen, søn af dagleier Jørgen Gunnermann Mortensen og Karen Christensen, 31, Skræppestrædet 27
1864, 1002, 12061864, Frederik Carl Christian Petersen, søn af skomagermester Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 30, Sortebrødre Torv 34
1864, 1602, 19071864, Emil Martin Andersen, søn af malersvend Carl Wilhelm Andersen og Anne Marie Eriksen, 34, Ramsherred 51
1864, 1302, 24041864, Wictor Alfred Thorvald Voller, søn af slagtersvend Christian Wilhelm Voller og Petrine Wilhelmine Petersen, Frederiksgade
1864, 2102, 17041864, Christian Theodor Löehr, søn af fabrikand Carl Wilhelm Löehr og Petrine Marie Voigt, 30, Sortebrødre Torv
1864, 0202, 16101864, William Christensen, søn af skræddermester Peter Christensen og Christiane Aagaard, 36, Overgade
1864, 2802, 31071864, Lars Christian Nielsen, søn af dagleier Niels Andersen og Pouline Mogensen, 32, ved Sct. Jørgens Teglværk
1864, 2802, 03071864, Sophus Frederik Hansen Rasmussen, søn af væversvend Frederik Hansen og ugift fruentimmer Hansine Petrine Rasmussen, hos faderen saugskjærer Ras. Hansen i Sct. Jørgens Forstad
1864, 0903, 15031864, Christian Rex, søn af skoemagermester Andreas Martin Rex og Karen Dorthea Knudsen, 41, Frederiksgade
1864, 1203, 03091864, Waldemar Christian Hansen, søn af skoemagersvend Laurits Christian Hansen og Marie Wilhelmine Julie Binau, 30, Bangsboder
1864, 1503, 09091866, Hans Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Christian Rasmussen og Petrine Sophie Frederikke Ludvigsen, 27, Pjentedamsgade 42
1864, 1403, 16101864, Jens Laurits Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Trine Jensen, 37, Rosenlundhuset, bag Møllershave
1864, 1503, 28081864, Mads Christian Madsen, søn af brændeviinskarl Anders Madsen og Christiane Pedersen, 36, Sortebrødre Torv (farver Thranes Huus)
1864, 2703, 14081864, Heinrich Julius Christian Peter Graveby, søn af skorsteensfeiersvend Jacob Heinrich Graveby og Hansine Christine Dorthea Fuhrmann, 31, Nedergade
1864, 0404, 29051864, Rasmus Adolf Rasmussen, søn af dagleier Hans Rasmussen og Maren Kirstine Larsen, 25, Overgade 22
1864, 0904, 12061864, Niels Hansen, søn af tjenestekarl Niels Hansen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Nielsen, 24, hos tømmermester Bekker i Sct. Jørgensgade
1864, 1704, 17071864, Rasmus Christian Jacob Larsen, søn af skræddersvend Jens Larsen og Gjertrud Sophie Fjeldsted, 33, Sct. Jørgensgade 26
1864, 2004, 14081864, Rasmus Christian Pedersen, søn af arbeidsmand Hans Pedersen og Anne Margrethe Jørgensen, 35, Præstestræde
1864, 2104, -, Dreng, søn af skomagermester Hans Peter Schmidt og Johanne Marie Martensen, 30, Overgade 68
1864, 1105, 17041865, Peder Emil Hansen, søn af skomagermester Lars Hansen og Wilhelmine Jørgensen, 34, Grynhusene
1864, 1705, 20071864, Hans Rasmus Bertel Ditlevsen, søn af tjenestekarl Rasmus Ditlevsen og ugift fruentimmer Karen Rasmussen, 24, Frederiksgade 63
1864, 1405, 24071864, Niels Christian Madsen, søn af arbeidsmand Mads Christian Jensen og Margrethe Kirstine Nielsen, 30, Sct. Jørgen…
1864, 1606, 17071864, Jørgen Henningsen, søn af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 23, Eiby Mark
1864, 0608, 05061864, Frederik Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Niels Rasmussen, Krogsbølle og Georgine Petrine Pedersen, paa tiden Pjentedam
1864, 0506, 19081865, Frits Wilhelm August Filter, søn af skomagermester Johan August Filter og Andersine Conradine Johansen, 37, Sct. Jørgensgade 15
1857, 2309, 23091857, Steen Peder Hansen, søn af tømmersvend Niels Hansen og Anne Margrethe Jacobsen, Grynhusene 29
1864, 0906, 29111864, Hans Rasmus Christensen, søn af ungkarl og … Jens Christensen, af Over Holluf og ugift fruentimmer Rasmine Cecilie Rasmussen, 22, i Skræppestrædet 27
1864, 1806, 18091864, Hans Jacob Olsen, søn af skrædder Hans Olsen og Anne Marie Hansen, 32, Grynhusene 12
1864, 2611, 03071864, Anders Martin Nielsen, søn af skræddersvend Anders Martin Nielsen, af Odense og Anne Marie Nielsen, Sct. Hans Sogn
1865, 1007, 22011865, Hans Peder Pedersen, søn af arbeidsmand Niels Pedersen og Karen Dorthea Jørgensen, 23, Frederiksgade 46
1864, 1107, -, Udøbt dreng (død), søn af sadelmagersvend Niels Peter Petersen og Anne Augusta Hansen, 24, Frederiksgade 52
1864, 1307, 16101864, Peder Vilhelm Møller, søn af gaardeier Knud Ferdinand Møller og Nielsine Marie Hansen, 31, Stærmosegaard paa Eiby Mark
1864, 2207, 04091864, Georg Hvalsøe, søn af farver Bernhard Hvalsøe og Justine Nielsine Hasberg, 30, Overgade
1864, 3007, 09101864, Carl Villiam Alfred Pugaard, søn af farversvend Andreas Pugaard og Dorthea Kirstine Bruun, 32, Nedergade
1864, 0308, 10091865, Frands Anders Carl Andersen, søn af tømmersvend Lars Andersen og Karen Frandsen, Grynhusene 29
1864, 0708, -, Dreng, søn af soldat Wilhelm Daniel Frederik Jensen og ugift fruentimmer Elise Marie Adelaide Simonsen, 24, Adamsgade ved Phønix
1864, 1108, 25091864, Jørgen Laurits Marius Nielsen, søn af muursvend Laurits Anton Nielsen og Maren Hansen, 27, Sct. Jørgens
1864, 1708, 30041865, Martin Jeppesen, søn af arbeidsmand Jørgen Jeppesen og Karen Marie Nielsen, 32, Adamsgade
1864, 2008, 22101864, Carl Christian Thorvald Jørgensen, søn af skrædersvend Jørgen Christen Jørgensen og ugift fruentimmer Marie Cathrine Andersen, 28, Frederiksgade 77
1864, 2008, 30101864, Anton Herman Møller, søn af fuldmægtig (Phønix) Johan Christoffer Møller og Karen Marie Rasmussen, 27, Adamsgade
1864, 1708, 12081866, Hans Christian Michelsen, søn af tobakspindermester Niels Christian Michelsen og Lovise Frederikke Emilie Hjærner, 28, Frederiksgade
1864, 2408, 25121864, Reumert Olaugust Nielson, søn af smedemester Olaugust Nielson og Anne Cathrine Nielsen, 33, Nedergade 7
1864, 3008, -, Dreng, søn af tjener Jørgen Pedersen og Jacobine Augusta Henriksen, 32, Frederiksgade
1864, 3008, 16101864, Hans Peter Wilhelm Hansen, søn af arbeidsmand Søren Hansen og Adolphine Christine Pedersen, 22, Sct. Jørgens...
1864, 2808, 23091864, Hans Peter Schroll, søn af ritmester Johannes Zeuthen Schroll, i Gaun… og Else Betty Jacobine Svitzer, 31, pt. Frue Præstegaard
1864, 1209, 08011865, Axel Christian Midskov, søn af bødkersvend Christian Carl Midskov og Johanne Kirstine Frandsen, 36, Sct. Jørgensgade 18
1864, 2708, 18121864, Rasmus Hansen, søn af gaardeier Jens Peter Hansen og Anne Marie Rasmine Andersen, 20, Eiby
1864, 0709, 01021865, Niels Christian Andersen, søn af soldat Anders Hansen og ugift fruentimmer Agathe Andersen, 33, Frederiksgade 58
1864, 1609, 20111864, Lars Frederik Hans Rasmussen, søn af jernstøber Hans Rasmussen og Caroline Nørregaard, 29, Frederiksgade
1864, 2309, 2711, Marius Frederiksen, søn af smedesvend Christen Madsen Frederiksen og Johanne Pedersen, 33, Adamsgade 26
1864, 0110, 26031864, Daniel Carstens, søn af væver Henrik Carstens og Madsine Christine Sørensen, 29, Frederiksgade 3
1864, 1610, 27111864, Henrik Frederik Wilhelm August Willer, søn af teglværksarbeider Herinrich Carl August Willer og Johanne Nielsen, Sct. Jørgens Teglværk
1864, 1410, 09071865, Rasmus Wilhelm Julius Olsen, søn af bryggerkarl Hans Olsen og Anne Marie Andersen, 30, Frederiksgade
1864, 0806, 28101864, Frits Wilhelm Schrøder, søn af slagter Christian Peter Schrøder og ugift fruentimmer Antonie Florentine Sophie Bekker
1864, 2408, 09101864, Christian Ludvig Rasmussen, søn af ungkarl Hans Hansen, fra Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Karen Kirstine Rasmussen, i Ringe Sogn
1864, 2010, 12051865, Andreas Theodor Hansen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Knudsen, 38, Frederiksgade 5
1864, 2710, 20111864, Wilhelm August Ørnstrup, søn af karethmager Carl Christian Ørnstrup og Anne Marie Kirstine Hansen, 32, Nedergade
1864, 0311, 05101866, Christian Sophus Andersen, søn af arbeidsmand Hans Christian Andersen og Jensine Hansine Bekker, 37, Sct. Jørgensgade
1864, 0908, 13111864, Jens Laurits Theodor Nielsen, søn af muursvend Niels Christian Nielsen og Anne Jensen, 30, Nedergade 22
1864, 1312, 13111864, Hans Peter Christian Jacobsen, søn af muursvend Knud Andersen, af Odense og enke Hansine Marie Jacobsen, Sortebrødre Torv (enke efter smedesvend Morten Holm Halvorsen)
1864, 1211, 08011865, Emil Peder Johansen, søn af væversvend Hans Johansen og Maren Kirstine Hansen, 29, Frue kirkestrædet 18
1864, 1311, 08011865, Theodor Christian Føns, søn af slagter Jens Julius Føns og Kirstine Lovise Ottesen, 35, Frederiksgade 71
1864, 1811, 19021865, Oscar Thorvald Hannibal Simonsen, søn af tjenestekarl Jørgen Simonsen, i Odense og ugift fruentimmer Caroline Amalie Andersen, 22, i Adamsgade 36
1864, 1109, 09101865, Lars Rasmussen, søn af ungkarl Anders Rasmussen, i Mesinge og Anna Larsen, i Mesinge
1864, 2211, 15011865, Hans Rudolf Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Andersen og Nielsine Amalie Frederiksen, 24, Gillestedhuus
1864, 0212, 18121864, Abel Laurits Christensen, søn af undercorporal Hans Christian Pedersen, 12 Reg. 3 Comp. no 36 og ugift fruentimmer Simonia Lovise Christensen, 24, pt. hos vaabenmester Hansen paa Sortebrødre Torv 4
1864, 1412, 28051864, Ferdinand Edvard Bondo, søn af kjøbmand Ludvig Bondo og Petra Christine Mumme, 34, Overgade 62
1864, 1412, 03081865, Ludvig Wilhelm Andresen, søn af barbeer Hans Christian Nicolaus Andresen og Wilhelmine Antonette Karstens, Overgade
1864, 1412, 02021865, Sophus Julius Carl Theodor Petersen, søn af sadelmager Hans Jacob Frederik Julius Petersen (afskediget Regiments sadelmager ved 3 Dragon Reg.) og Mette Marie Pouline Christensen, 27, Sct. Jørgens Forstad 7
1864, -, Dødfødt dreng, søn af muursvend Peter Hansen og Anne Madsdatter, 38, Frederiksgade 44
1864, 1412, 16071865, Carl Julius Wohlleben, søn af slagtersvend Bernhard Wohlleben og Oline Mathilde Christine Hansen, 29, Frederiksgade 63
1864, 1712, 2412, Rudolph Faber, søn af kjøbmand Albrecht Christian Heinrich Quaade Faber og Anna Sophie Petersen, 23, Overgade
1864, 2512, -, Dreng, søn af slagter Hans Christian Pedersen, af Otterup og ugift fruentimmer Anne Dorthea Jørgensen, 31, Sortebrødre Torv 21
1864, 2812, 0810, Carl Wilhelm Johnsen, søn af kleinsmedsvend Peder Ferdinand Johnsen og Marie Nielsen, 30, Ramsherred 61
1863, 2912, 01011865, Christian Theodor Jensen, søn af smed Herman Sophus Jensen og Caroline Marie Ravnebjerg, Adamsgade 46
1865, 0701, 30041865, Peder Marius Emil Jensen, søn af arbeidsmand Hans Peder Jensen og Marie Kirstine Pedersen, 42, Skræppestrædet
1865, 0801, Udøbt dreng (død), søn af klodsemager Lars Hansen og Emilie Augusta Svendsen, 33, Sct. Jørgensgade 15
1865, 1701, 10091865, Rasmus Christian Rasmussen, søn af huuseier Hans Christian Rasmussen og Caroline Hansen, 34, Eiby
1866, 2001, 12061866, Theobald Muderspach, søn af snedkersvend Fritz Nielsen og ugift fruentimmer Marsine Caroline Charlotte Muderspach, 22, Overgade 68
1865, 2201, 07051865, Hans Peder Larsen, søn af dagleier Lars Madsen og Anne Hansen, 42, Frederiksgade 67
1865, 0202, 17041865, Anders Marius Andersen, søn af arbeidsmand Anders Westrup Nielsen og Else Marie Severine Nielsen, 49, Frederiksgade 40
1865, 0302, 18061865, Ludvig Engeltoft Hansen, søn af huusmand og veimand Hans Jensen og Anne Marie Christensen, 38, Eiby Korsveien
1865, 0402, 28031865, Rasmus Larsen, søn af arbeidsmand Jens Larsen og Anne Marie Hansen, 33, Grynhusene 20
1865, 0302, 17041865, Hans Peder Mathiesen, søn af skomagermester Niels Peter Herman Mathiesen og Anne Marie Pedersen, 26, Frederiksgade 27
1865, 0502, 03091865, Jens Christian Larsen, søn af arbeidsmand Lars Nielsen og Sidsel Jensen, 44, Eiby
1865, 1102, 02071865, Carl Marius Andersen, søn af skrædermester Mathias Andersen og Marie Henriette Bünger, 34, Sct. Jørgensgade 5
1865, 1102, 23051865, Johannes Frederik Friis, søn af kjøbmand Johannes Waldemar Friis og Julie Schmidt, 36, Overgade
1865, 1202, Dødfødt dreng, søn af landmand Grill og ugift fruentimmer Jensine Frederikke Hylsen
1864, 0605, 21051869, Niels Henrik Sundahl, søn af arbeidsmand Ole Terkelsen Sundahl og Anne Marie Tornøe, Sct. Jørgens Forstad
1865, 1202, 30061869, Mads Langhoff, søn af slagter Mads Langhoff og Caroline Hansen, 36, Pjentedamsgade
1865, 1802, 12051865, Rasmus Christian Sandermann, søn af arbeidsmand Heinrich Friederich Christian Sandermann og Hanne Christiane Rasmussen, Sct. Jørgens Forstad 52
1865, 1802, 0705, Marius August Jørgensen, søn af politibetient Carl Laurits Jørgensen og Sophie Christine Antonitte Pedersen, 29, Frederiksgade 36
1865, 2202, Dødfødt dreng, søn af Christian Jensen og ugift fruentimmer Anne Marie Nielsen, Frue Kirkestræde
1865, 2402, 05081866, Julius Vigand Johansen, søn af bødker Jacob Brandt Johansen og Johanne Marie Jensen, 33, Sortebrødre Torv 30
1865, 2702, 12051865, Anders Marius Pedersen, søn af arbeidsmand Peder Pedersen og Trine Nielsen, 31, Skræppestrædet 3
1865, 2602, 07091865, Julius Christian Petersen, søn af snedkermester Hans Christian Georg Petersen og Karen Sophie Nielsen (Longelse), 42, Brogade
1865, 2602, 05061865, Hans Nielsen Andersen, søn af væversvend Niels Andersen, i Adamsgade og ugift fruentimmer Marie Kirstine Andersen, 41, Pjentedam 44
1865, 0103, 12111865, Rasmus Christian Rasmussen, søn af træskomand Hans Rasmussen og Anne Kirstine Christensen, 32, Frederiksgade 48
1865, 0103, 17041865, Jørgen Jørgensen, søn af smaakjører Niels Jørgensen og Marie Kirstine Rosengaard, 42, Frederiksgade
1865, 1003, 28061865, Cilius Johannes Conrad Andersen, søn af muurmester Hans Christian Andersen og Nielsine Conradine Nielsen, 29, Frederiksgade 23
1865, 1103, 13041865, Niels Schmidt Olsen, søn af skolelærer Lauge Olsen og Marie Sophie Rasmussen, 36, Nedergade
1865, 1803, -, Dreng, søn af skipper Niels Christian Poulsen og Gjertrud Pedersen, 30, Frue Kirkestræde 11
1865, 2603, 11061865, Jens Peder Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Christian Eriksen og Gjertrud Hansen, 46, Brogade 24
1865, 0304, 14051865, Rasmus Marius Andersen, søn af soldat Rasmus Andersen og ugift fruentimmer Maren Pedersen, 28, Skræppestrædet 41
1865, 0704, 05061865, Ferdinand Wilhelm Waldermar Hansen, søn af glarmester Niels Hansen og Anne Kirstine Nielsen, Kirkestrædet 17
1865, 1004, 11061865, Ludvig Nicolai Hansen, søn af møllebygger Søren Hansen og Hansine Cathrine Bekker, 40, Overgade
1865, 1204, 08101865, Peter la Motte From, søn af kjøbmand Christian la Motte From og Marie Cathrine Brinch, 38, Frederiksgade
1865, 1704, 21041865, Niels Høyer Nielsen, søn af smaahandler Søren Nielsen og Marie Magdalene Sandberg, Sct. Jørgens Mark
1865, 1404, -, Dreng, søn af snedkersvend Frederik Wilhelm August Orleb og Sophie Nicoline Mathilde Brautsch, 32, Frederiksgade 31
1865, 1704, 09071865, Hans Julius Dorch, søn af fabrikant Claus Dorch og Severine Elisabeth Jahnsen, 40, Frue Kirkestræde
1865, 1704, 11061865, Marius Nielsen, søn af farver Anders Albjerg Nielsen og Maren Frandsen, 24, Ramsherred 49
1865, 1904, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Peder Hansen og Maren Madsen, 37, Overgade 63
1865, 2004, 18061865, Claus Christian Ferdinand Larsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Johannes Larsen og Elisabeth Kirstine Amalie Clausen, 36, Skræppestrædet
1865, 1604, 03051865, Lars Peder Larsen, søn af tjenestekarl Jens Larsen, i Dreslette og ugift fruentimmer Mette Jørgensen, 18, Nørregade (Skjolden). Datter af gaardmand Jørg. Larsen i Dreslette. Født 1846
1865, 0605, 02081865, Hans Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Hansen, i Vester Kjærby og ugift fruentimmer Karen Kirstine Hansen, 21, Adamsgade 30
1865, 0805, 05061865, Sophus Heinrick Wilhelm Sørensen, søn af garversvend Carl Julius Sørensen og Johanne Nielsen, 24, Nedergade 27
1865, 1905, 17091865, Waldemar Jørgensen, søn af vævermester Peder Jørgensen og Karen Marie Appeldorph, 39, Sct. Jørgens Forstad 20
1865, 2005, 23081865, Peder Christian Lammehave Jørgensen, søn af arbeidsmand Morten Peder Christian Jørgensen og Anne Jørgine Christina Kohauge Christensen, 32, Skræppestrædet
1865, 2305, 24051865, Nicolai Carlenius, søn af telegrapfbud Niels Peter Lorenz Carlenius og Caroline Magdalena Frederikke Hammer, 33, Sct. Jørgens Forstad
1865, 1206, 22101865, Anders Christian Frederiksen, søn af tjenestekarl Hans Peder Frederiksen, tjener paa Blangstedgaard og ugift fruentimmer Karen Petrine Mathilde Pedersen, 17, i Huset Friheds.... ved Eiby Teglvræk
1865, 1306, 12111865, Marius Theodor Banzon, søn af garver Johan Frederik Peter Banzon og Hansine Frederikke Nielsen, 27, Frederiksgade 20
1865, 1406, -, Dreng, søn af bøssemager Hugo Zäller og Johanne Frederikke Ebel, 44, Myntestræde
1866, 2506, 13021866, Jens Nielsen Peder Hansen, søn af drainmester Jørgen Hansen og Anne Margrethe Henriksen, 36, Frederiksgade 56
1865, 2506, 12081865, Laurits Petersen, søn af skomagersvend Hans Peter Petersen, Frederiksgade og enke Casparine Svendsen, 42, Frederiksgade (enke efter smed Tollerup)
1865, 2906, 10061866, Marius Hansen, søn af dagleier Hans Mortensen, Bangsboder og ugift fruentimmer Rasmine Rasmusdatter, 44, Bangsboder
1865, 0107, -, Jacob Frederik Jeppesen, søn af snedker Hans Steffen Jeppesen og Anne Rasmussen, 35, Frederiksgade
1865, 1005, 18061865, Anders Peder Hansen, søn af ungkarl Hans Jensen, Eiby Mark og pige Karen Andersen, af Trellebjerg i Fraugde Sogn
1865, 1007, 03091865, Hans Peder Hansen, søn af arbeidsmand Hans Andersen og Anne Cathrine Madsen, 43, Frederiksgade 41
1865, 1007, 06091865, Jørgen Otto Clausen, søn af bødker Hans Christian Clausen og Maren Cathrine Sørensen, 36, Sct. Jørgensgade 32
1865, 0806, 23071865, Niels Peder Nielsen, søn af huusmand Peder Nielsen og Marie Cathrine Pedersen, 33, ....brohuus
1865, 2107, 07081865, Marius Hansen, søn af skomagermester Lars Hansen og Wilhelmine Julie Jørgensen, 36, Grynhusene
1865, 2907, 25051865, Niels Frederik Oluf Hansen, søn af tjenestekarl Ras. Hansen, i Biskorup og Anne Kirstine Hansen, i Brylle
1865, 0608, 28111865, Niels Martin Aagaard, søn af malermester Niels Martin Aagaard og Thora Rosalie Kirstine Lumbye, 28, Tvergade
1865, 1008, 21051865, Niels Johan Carl Emil Pedersen, søn af dagleier Peder Pedersen og Anne Marie Rasmussen, 30, Frederiksgade 61
1865, 1808, 08101865, Johannes Peder Wilhelm Anderskou, søn af maler Niels Henrik Anderskou og Helene Marie Mathilde Buus, 29, Sct. Jørgensgade 14
1865, 2308, 15071866, Harald Viggo Petersen, søn af skomagermester Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 31, Sortebrødre Torv 34
1865, 1009, 05101865, Peder Nicolai Glöier (tvilling), søn af malersvend August Ludvig Glöier, i Fredericia og ugift fruentimmer Severine Cathrine Hansen, 31, Skræppestrædet
1865, 1009, 05101865, August Ludvig Glöier (tvilling), søn af malersvend August Ludvig Glöier, i Fredericia og ugift fruentimmer Severine Cathrine Hansen, 31, Skræppestrædet
1865, 1309, 20091865, Hans Hansen, søn af tjenestekarl Hans Peder Hansen og Karen Larsen, 26, Skræppestrædet 23
1865, 1609, 21051866, Harald Henrik Georg Rasmussen, søn af smedesvend Niels Frederik Rasmussen og Christiane Hansen, 40, Frederiksgade 30
1865, 2809, 30061866, Laurits Michael Kamp Petersen, søn af skomagermester Jørgen Laurits Kamp Petersen og Johanne Henriksen, 37, Frederiksgade 32
1865, 2909, 26121865, Alfred Marius Harms, søn af bødker Henrik Frederik Harms og Anne Cathrine Appeldorph, 34, Sct. Jørgens Forstad 20
1865, 2909, -, Dreng, søn af telegrapfist Mulvad, Nedergade og ugift fruentimmer Amalie Marie Sophie Winther, 27, i Nedergade
1865, 0210, 16091866, William Ditlev Rasmussen, søn af snedker Jørgen Rasmussen og Karen Andersen, 37, Overgade 50
1865, 0810, -, Dreng, søn af snedkersvend Christian Rasmussen og Caroline Amalie Bagger, 33, Frederiks Forstad 72
1865, 1010, -, Dreng, søn af vægter Jeppe Jørgen Hansen og Dorthea Kirstine Olsen Koch, 43, Skræppestrædet 21
1865, 1210, 28011866, Peter Christian Larsen, søn af brændeviinsbrænder Lars Jørgensen og Dorthea Kirstine Jørgensen, 34, Frederiksgade
1865, 1210, 03111865, Frederik Andresen, søn af værtshuusholder og invalid Frederik Andresen og Kirsten Marie Sørensen, 31, Sortebrødre Torv 11
1865, 1408, 12111865, Johan Julius Pedersen, søn af karethmager Jørgen Pedersen og Caroline Viborg, Frederiksgade 60
1865, 2110, -, Dreng, søn af steenhugger Christian Knoop og Karen Andersen, 44, Frederiksgade 70
1865, 0311, 26121865, Carl Theodor Verner Ernst, søn af skifertækker Heinrich Christian Ernst og Henriette Margrethe Rohweder, 25, Nedergade 28
1865, 0611, 24061866, Julius August Krieger Waldemar Jensen, søn af brolægger Niels Jensen og Anne Margrehte Wulf, Grynhusene 23
1865, 0511, 25031866, Gustav Gjermansen, søn af gaardbestyrer Jens Peder Gjermansen, i byen Gamst Andst Sogn, Ribe Amt og ugift fruentimmer Rasmine Hansen, 19, Grynhusene 23
1865, 1911, 10011867, Christian Hansen, søn af vægter Hans Jacobsen og Christine Nielsen, 22, Skræppestrædet 36
1865, 1706, 24111866, Emil Theodor Hansen, søn af møllebygger Peder Hansen og Nielsine Magdalene Hartvig, 30, Frederiksgade 63
1865, 2611, -, Olaf Henrik Birch, søn af pottemager Frands Peter Birch og Anne Marie Knudsen, 38, Frederiksgade 24
1865, 0212, 19081866, Harald Waldemar Christian Hansen, søn af skomagersvend Laurits Christian Hansen og Marie Wilhelmine Julie Binau, 31, Bangsboder 66
1865, 0812, 21051866, Jens Wilhelm Schmidt, søn af bager Christian Julius Schmidt og Marie Kirstine Martensen, 29, Overgade 68
1865, 2212, 08041866, Johan Frederik Poulsen, søn af kjøbmand Johan Frederik Poulsen og Hansine Petrea Petersen, 40, Overgade 42
1865, 2712, 26081866, Laurits Wilhelm Frederik Georg Hansen, søn af muursvend Lars Hansen og Johanne Wilhelmine Nicolaisen, 40, Sct. Jørgensgade 37
1865, 2912, 02111870, Peder Lauritsen Hansen, søn af skomagermester Niels Frederik Hansen og Mette Marie Pedersen, 40, Kirkestræde 13. Navneændring af 19.6.1916 til Peder Lauritsen Gomme
1865, 2111, 26121865, Rasmus Georg Barnecop Christensen, søn af snedkersvend Jens Christian Hansen, fra Nestved og ugift fruentimmer Emilie Petrea Christensen, i Assens
1865, 0412, 12011866, Christopher Hvalsøe, søn af farver Bernhard Hvalsøe og Justine Nielsine Hasberg, 32, Overgade
1865, 3112, 29071866, Jørgen Christian Heiden, søn af arbeidsmand Niels Christian Heiden og Anne Jensen, 43, Landebedhuset
1866, 2901, 29011866, Hans Peder Christensen, søn af gaardskarl Jørgen Christensen og Maren Pedersen, Ramsherred 57
1866, 0501, 11071866, Georg Joachim Harald Hansen, søn af skomagermester Rasmus Hansen og Johanne Nielsen, Mellemstrædet 76
1866, 0801, 18031866, Julius Villiam Stolzenbach, søn af muursvend Julius Ferdinand Stolzenbach og Karen Marie Nielsen, 27, Skræppestrædet 31
1866, 0801, 25031866, Mads Larsen, søn af gaardeier Christen Larsen og Kirsten Marie Jørgensen, 21, Aalykkegaard
1866, 1201, 02041866, Laurits Christoffer Marius Wilhelm Christensen, søn af vognfabrikant Rasmus Wilhelm Thorvald Christensen og Ulrikke Sophie Henriette Stegmann, 27, Nedergade
1866, 1701, 23021866, Johan Peder Lundin, søn af skræddersvend Johan Peder Lundin og Anne Margrethe Rasmussen, 31, Nedergade 13
1865, 1810, 21011866, Rasmus Christian Valdemar Moldrup, søn af skomagersvend Carl Anton Moldrup og ugift fruentimmer Anne Dorthea Jensen
1866, 2101, 21051866, Frederik Frydendahl Maegaard, søn af kjøbmand og kirkesanger Wilhelm Frederik Rasmussen Maegaard og Johanne Margrethe Frydendahl, 36, Frederiksgade
1866, 3001, 12081866, August Sigismund Hansen, søn af gartner Henrik Christian Hansen og Anne Cathrine Rasmussen, 44, Sortebrødre Torv 24
1866, 0402, 29071866, Victor Frandsen, søn af garver Carl Sophus Frandsen og Cathrine Wilhelmine Nielsen, 29, Sct. Jørgensgade
1866, 0902, 02041866, Anders Martin Busch, søn af for… Edvard Christian Busch og Anne Margrethe Rasmussen, 29, Overgade 49
1865, 2812, 28011866, Jens Peter Andersen, søn af tjenestekarl Anders Pedersen, paa Blangstedgaard og ugift fruentimmer Anne Johansen, i Overholluf
1866, 2602, Dødfødt dreng, søn af smaakjører Lars Rosengaard og Rasmine Klumb, Frederiksgade
1866, 2602, 09041866, Johan Wilhelm Morten Lüneberg, søn af brænderibestyrer Johan Frederik Frands Lüneberg og Lene Cathrine Jarr, 22, Overstræde
1866, 0503, 22071866, Lars Peder Hansen, søn af tømmermand Hans Christian Larsen og Anne Kirstine Poulsen, 36, Grynhusene 21
1866, 1003, 15041866, Povel Andersen, søn af rugbrødbager Jens Erik Andersen og Anne Poulsen, 27, Sortebrødre Torv 21
1866, 2603, 26031866, Hans Christian Christensen (trilling), søn af drainmester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Liliendal i Eiby
1866, 2603, 26031866, Jens Emil Christensen (trilling), søn af drainmester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Liliendal i Eiby
1866, 2703, 21051866, Niels Christian Jørgensen, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen Bechman og Anne Kirstine Larsen, Pjentedam 4
1866, 3003, 30121866, Niels Poulsen, søn af tjenestekarl Jens Poulsen, tjener Hagenau og ugift fruentimmer Anne Cathrine Nielsen, 26, Sortebrødre Torv 27
1866, 3003, 10051866, Søren Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Mikkelsen, 27, Liliendal i Eiby
1866, 0504, 05101866, Waldemar Voller, søn af slagter Christian Wilhelm Voller og Petrine Wilhelmine Pedersen, 26, Sct. Jørgens Forstad, Rodehuus
1866, 0504, 03061866, Mads Peder Madsen, søn af spekhøker Jørgen Madsen og Maren Johansen, 27, Nedergade 7
1866, 0904, 09041866, Hans Ferdinand Sudermann, søn af tobaksspinder Hans Frederik Sudermann, Paaskestræde og ugift fruentimmer Mikkeline Jensen, 23, i Sct. Jørgensgade
1866, 1501, 21011866, Niels Christian Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Peder Nielsen, i Marslev og ugift fruentimmer Else Marie Larsen, i Fraugde Kjærbye
1866, 2402, -, Dreng, søn af bager V. Christensen, i Odense og ugift fruentimmer Cathrine Margrethe Nielsine Schmidt, Uglebjergkro
1865, 1112, 15041866, Jacob Peder Andersen, søn af tjenestekarl Peder Andersen, Eiby Teglværk og ugift fruentimmer Johanne Marie Jørgensen, tjener paa Annasholm
1866, 1904, -, Dreng, søn af lærer Jens Carl Hansen, ved Lahns Stiftelse Pigeskole og Anne Kirstine Jørgensen, 29, Nedergade
1864, 2711, 24061866, Johan Jacob Christian Vedel Kongstad, søn af seilmager Johan Christian Peder August Wedel Kongstad, i Odense og ugift fruentimmer Caroline Edel Kirstine Jacobsen, Frederiksgade
1866, 2703, 06051866, Hans Peder Hansen, søn af tømmersvend Peder Hansen, Ullerup i Skambye Sogn og ugift fruentimmer Maren Larsen
1866, 2502, 03091866, Adolph Anton Johannes Fogh, søn af blomsterfabrikant Peder Christian Fogh og Augusta Caroline Andresen, Nedergade
1866, 2804, 02061866, Peder Christensen, søn af skræddermester Peder Christensen og Christiane Aagaard, 41, Overgade
1866, 3004, 01101866, Frits Anton Samuel Østerberg, søn af kleinsmedsvend August Østerberg og Wilhelmine Petersen, 18, Ramsherred 61
1866, 0505, 27081866, Hans Iversen Nicolaisen, søn af bomuldsvæver Jens Peder Nicolaisen og Johanne Christiane Bekker, 30, Frederiksgade 13
1866, 0705, 10061866, Johannes Julius Robertus Handwerk, søn af blikkenslager Just Anton Robertus Hansverk og Marentine Christine Jacobsen, 31, Overgade
1866, 0805, 24061866, Jens Peder Larsen, søn af arbeidsmand Peder Larsen og Karen Johansen, 26, Sortebrødre Torv 28. Navneændring af 18.12.1915 til Jens Peder Heltborg
1866, 1005, 02081866, Anton Christian Knoblauch, søn af toldcontroleur Ludvig Hiller Christopher Knoblauch og Else Sophie Nicoline Mortensen, 41, Frederiks Forstad 78
1866, 1105, Udøbt dreng (død), søn af tømmersvend Christian Andersen og Mathilde Mirijam Nathansen, 24, Bangsboder 60
1866, 1105, 01071866, Rasmus Reinholdt Peder Larsen, søn af smedemester Carl Larsen og Johanne Margrethe Hansen, 22, Sortebrødre Torv 48
1866, 2005, 06061866, Carl Christian Jens Peder Henriksen, søn af brolægger Henrik Julius Henriksen og Birthe Christine Hansen, 23, Nedergade
1865, 3009, 05061866, Rasmus Jørgen Marius Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og ugift fruentimmer Ane Cathrine Nielsen, af Sct. Hans Sogn
1866, 0306, 11091866, Jens Peder Hansen, søn af gaardeier Jens Peter Hansen og Anne Marie Rasmine Andersen, 24, i Eiby
1866, 1106, 21061868, Christian Theodor Jensen, søn af smedesvend Herman Sophus Jensen og Caroline Marie Ravnebjerg, 33, Adamsgade 46
1866, 1506, 30061866, Anders Christian Andersen, søn af arbeidsmand Niels Andersen, i Bellinge og ugift fruentimmer Dorthe Marie Andersen, Frederiksgade 41
1866, 1606, 09091866, Niels Peder Nielsen, søn af tømmersvend Stephen Julius Nielsen og Johanne Jørgensen, 37, Grynhusene 57
1866, 1406, 29071866, Niels Jørgen Pedersen, søn af bagersvend Niels Pedersen, i Skydebjerg Kro og ugift fruentimmer Karen Johanne Hansine Casperine Bender, 18, Pjentedamsgade 45
1866, 2006, 23021868, Herman Peder Christian Tange, søn af garver Carl Frederik Tange og Marie Therese Schwarz, 43, Frederiksgade 69
1866, 2406, 14101866, Hans Christian Rasmussen, søn af proprietair Rasmus Rasmussen og Susanne Larsen, 36, Kragsberg
1866, 3006, 12101866, Henrik Theodor Schønberg, søn af klokker og chordegn Hans Adolph Theodor Schønberg og Henriette Hammer, 38, Overgade 66
1866, 0809, 26041868, Niels Frederik Bernhard Nielsen, søn af tømmersvend Rasmus Nielsen og Caroline Amalie Kjær, Sct. Jørgens Forstad 12
1866, 3006, 30061867, Peder Holger Julius Olsen, søn af skomagersvend Knud Lillegaard og ugift fruentimmer Maren Kirstine Olsen, 23, Nedergade 10
1866, 0307, 03111867, Carl Christian Heesch, søn af snedkersvend Johan Fredrik Heesch og Marie Krag, 45, Overgade 65
1866, 0707, 14101866, Hans Christian Hansen, søn af tømmersvend Lars Christian Hansen og Anne Kirstine Jensen, 40, Mellemløkkehuus Eiby Mark
1866, 1007, 26051867, Jørgen Pedersen Holm, søn af skomagersvend Harald Waldemar Holm, Sortebrødre Torvet 24 og ugift fruentimmer Karen Larsen, 39, Sortebrødre Torvet 24
1866, 0607, 12111866, Niels Christian Marius Hansen, søn af dagleier Niels Hansen og Marie Sophie Rasmine Fjeldsted, 43, Sct. Jørgensgade 36
1866, 1207, 04081867, Hans Emanuel Blomberg, søn af conditor Peter Magnus Blomberg og Anne Cathrine Laura Ottesen, Overgade 54
1866, 1507, 05081866, Lars Thorvald Andersen, søn af tjenestekarl Lars Hansen, hos kjøbmand R. Jørgensen i Sct. Jørgensgade og ugift fruentimmer Karen Andersen, 25, i Sct. Jørgens Forstad, Marienborg
1866, 1807, 2 dødfødte drenge (tvillinger), sønner af møllerkudsk Anders Andersen og Anne Pedersen, i Killerup
1866, 2807, 16091866, Nicolai Christian Kracke Faber, søn af kjøbmand Albrecht Christian Heinrich Qvaade Faber og Anna Sophie Petersen, 25, Overgade
1866, 0708, 16091866, Niels Nielsen, søn af ungkarl Christen Nielsen, i Fangel og ugift fruentimmer Maren Regine Reinhardt, 25, i Killerup. Navneændring af 22.7.1907, 2207 til Niels Reinhardt
1866, 0808, -, Dreng, søn af malermester Carl Wilhelm Andersen og Anne Marie Eriksen, 35, Ramsherred
1866, 1308, 09091866, Rasmus August Marius Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Christian Rasmussen og Petrine Sophie Frederikke Ludvigsen, 30, Pjentedam 42
1866, 1108, 07101866, Christian Petersen, søn af theaterdirecteur Otto William Petersen og Caroline Mathilde ..mmer, 30, Sortebrødre Torv
1866, 1808, 21101866, Hans Peder Hansen, søn af huuseier Anders Hansen og Karen Marie Jensen, 31, Eiby Mark, Mariendal
1866, 1108, 14101866, Niels Carl Ludvig Rasmussen, søn af jernstøber Hans Rasmussen og Caroline Nørregaard, 30, Frederiksgade
1866, 2108, 09091866, Hans Theodor Nielsen, søn af tjenestekarl Peder Christian Hansen, tjener pastor Mau i Farum og ugift fruentimmer Anne Marie Nielsen, 29, i Grynhusene 67
1866, 0305, 26081866, Christian Frederik Henriksen, søn af tobakshandler Adolph Ferdinand Henriksen og Jensine Petrine Wilhelmine Jacobsen, 32, Kirkestræde
1866, 2708, 04111866, Sophus Jensen, søn af arbeidsmand Jens Pedersen og Anne Cathrine Christensen, 37, Sct. Jørgens Forstad 50
1866, 0809, 18111866, Frederik Ludvig Lundbech Mathorne, søn af lærer Johannes Theodor Mathorne og Hansine Cathrine Hansen, 31, Overgade 53
1866,1309, 04111866, Carl Nielsen (tvilling), søn af arbeidsmand Peder Nielsen og Kirstine Andersen, 32, Præstehuset
1866, 1309, 04111866, Anton Nielsen (tvilling), søn af arbeidsmand Peder Nielsen og Kirstine Andersen, 32, Præstehuset
1866, 1309, 11111866, Theodor Marius Rasmussen, søn af snedkermester Andreas Julius Laurits Rasmussen og Maren Kirstine Frederikke Nielsen, 23, Sct. Jørgens Forstad 14
1866, 1509, 08041866, Julius Waldemar Friis, søn af kjøbmand Johannes Waldemar Friis og Julie Schmidt, 28, i Overgade
1866, 1709, 02081866, Christian Henrik Johan Andresen, søn af barbeer Hans Christian Nicolaus Andresen og Wilhelmine Antonette Karsten, 36, Overgade
1866, 1709, 22041866, Laurits Wilhelm Hansen, søn af skomager Lars Hansen og Wilhelmine Jørgensen, 35, Grynhusene
1866, 2109, 28101866, Jens Jørgen Jensen, søn af boelsmand Rasmus Jensen Palle og Anne Margrethe Madsen, 37, Palle…stedet
1866, 2509, Dødfødt dreng, søn af bryggerkarl Jens Pedersen og Anne Kirstine Pedersen, 43, Frederiks Forstad
1866, 2509, 23121866, Anders Pedersen, søn af arbeidsmand Søren Pedersen og Anne Kirstine Andersen, 29, Eiby Mark
1866, 2809, 19111866, Jens Marius Andersen, søn af arbeidsmand Anders Larsen og Mette Cathrine Christensen, 40, Frederiks Forstad (Rebslagerbanen)
1866, 0510, 01011867, Anton Marius Mader, søn af arbeidsmand Carl Casper Mader og Sara Kirstine Hansen, 26, ved Eiby Mølle
1866, 1010, 07111866, Anders Frederik Christian Jeppesen, søn af slagtersvend Samuel Nicolai Schmidt Jeppesen og ugift fruentimmer Nielsine Petrine Nielsen, i Skræppestrædet
1866, 1010, 07071867, Ludvig Frederik Banzon, søn af patrouillebetjent Johan Frederik Peter Banzon og Hansine Frederikke Nielsen, 28, Frederiksgade 20
1866, 1910, -, Dreng, søn af gymnastiklærer Peter Ludvig Nielsen og Marie Nielsine Jacobine Rasmussen, 22, Sortebrødre Torv 46
1866, 1201, 21101866, Laurits Christian Larsen, søn af avlskarl Hans Andersen, paa Sanderumgaard og ugift fruentimmer Maren Larsen, i Trøstrup Korup hos Holm Petersen
1866, 2405, 21101866, Niels Jørgen Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Christiansen og Anne Cathrine Andersen, 34, Skræppestrædet 16
1866, 1910, 29091867, Jørgen Christian Andreas Villart Jørgensen, søn af skomagersvend Søren Olsen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Jørgensen, 23, i Grynhusene 18
1866, 1510, 07041867, Elias Dorch, søn af hattemager Niels Peter Dorch og Frederikke Christine Rønberg, 40, Frue Kirkestræde 5
1866, 2410, 13101867, Jens Peder Emil Schneider, søn af pensioneret vagtmester Emil August Thomas Schneider og Johanne Margrethe Bondesen, 43, Frederiksgade 22
1866, 2810, 30121866, Jens Carl Henrik Nielsen, søn af gartner Niels Nielsen og Anne Kirstine Jensen, 31, Sct. Jørgensgade 14
1866, 2910, 25111866, Anders Christian Madsen, søn af tjenestekarl Mads Madsen, paa Frederikslund og ugift fruentimmer Anne Kirstine Pedersen, 28, Frederiksgade 41
1866, 0311, 10031867, Christian Ernfried Søfeldt, søn af typograf Jacob Frederik Søfeldt og Mariane Pedersen, 26, Bangsboder
1866, 0611, 22041867, Anders Christian Julius Jensen, søn af arbeidsmand Jens Martin Rasmussen og Anne Margrethe Andersen, 42, Paaskestrædet
1866, 2007, 18111866, Hans Søren Andersen, søn af artillerist Hans Andersen, Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Johanne Cathrine Sørensen, tjener paa Aalykkegaard
1866, 1011, 10021867, Carl Christian Nielsen, søn af snedkersvend Peder Nielsen og ugift fruentimmer Karen Marie Hansen, 19, Bangsboder
1866, 1311, 02121866, Johan Jacob Sørensen, søn af farversvend Johan Jacob Lund, i Nyborg og ugift fruentimmer Karen Marie Sørensen, 21, Bleghaven ved Frederiksbro
1866, 1411, 03021867, Andreas Müller Lütken Hansen, søn af fuldmægtig Carl Christian Gottlieb Hansen og Maren Kirstine Rasmussen, 36, Bangsboder 68
1866, 1611, 11081867, Jørgen Christian Waldemar Halvorsen, søn af arbeidsmand Niels Severin Halvorsen og Anne Dorthea Johansen, 40, Skræppestrædet 35
1866, 2811, 21041867, Johannes Jørgensen, søn af kjøbmand Rasmus Jørgensen og Emma Cathrine Marie Petersen, Sct. Jørgensgade
1866, 2911, 10061867, Eskild Martin Prøvensen, søn af typograf Jacob Conrad Wilhelm Prøvensen og Anne Pouline Nielsine Jørgensen, 41, Nedergade
1866, 0212, 24021867, Hans Marius Tange, søn af skræddermester Frederik Tange og Hansine Larsen, 28, Overgade 35
1866, 0412, Dreng, søn af kjøbmand Jens Christian Olsen og Caroline Nielsine Marie Engberg, 30, Sortebrødre Torv
1866, 0612, 31031867, Peder Christian Jørgensen, søn af hørsvinger Hans Christian Jørgensen og Maren Kirstine Andersen, 23, Jægershaab, Gillestedgaard
1866, 0611, 02121866, Niels Peter Andersen, søn af ungkarl Peder Andersen, ved Eiby Teglværk og ugift fruentimmer Mette Marie Mortensen, i Kjærbye
1866, 2909, 25111866, Lars Adolph Larsen, søn af ungkarl Christopher Adolph Larsen og ugift fruentimmer Bine Marie Pedersen, i Rønninge
1866, 0812, 19051867, Christian Kofod Jensen, søn af blikkenslagersvend Hans Ludvig Jensen og Caroline Christensen, 24, Frederiksgade
1866, 1312, 28041867, Hans Carl Georg Stolzenbach, søn af muursvend Julius Ferdinand Stolzenbach og Karen Marie Nielsen, Skræppestrædet 31
1866, 2012, 30061867, Johan Christiansen, søn af snedkersvend Peder Søefeldt, i Svendborg og ugift fruentimmer Johanne Kirstine Marie Christiansen, 21, i Biskorup
1866, 2112, 07061867, Marius Peder Nielsen, søn af dagleier Niels Peder Nielsen og Anne Cathrine Hansen, 38, Skræppestrædet 37
1866, 2912, 28071867, Jørgen Hendriksen, søn af Niels Hendrik Petersen, af Jordløse Sogn og ugift fruentimmer Petrosine Caroline Hansen, 18, Frederiksgade 65
1867, 0401, 16061867, Hans Christian Augustinus Nielsen, søn af urtemand Jens Nielsen og Thrine Jensen, 40, Frederiks Forstad
1867, 1201, Udøbt dreng (død), søn af arbeidsmand Jørgen Castrup Madsen og Karen Nielsen, 42, Frederiksgade 52
1867, 1601, Udøbt dreng (død), søn af handskemager Andreas Laurits Langsted og Caroline Pedersen, 42, Frederiks Forstad 76
1867, 1701, 07041867, Niels Larsen, søn af arbeidsmand Lars Jørgen Christensen og Gjertrud Marie Nielsen, 33, Bangsboder 53
1867, 2501, 02061867, Johan Christian Valdemar Lund, søn af muursvend Carl Julius Lund og Johanne Juliane Emilie Pedersen, 28, Skræppestrædet 32
1867, 2401, 13021867, Niels Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 25, Frederiksgade 34 E
1867, 2601, 06071867, Lars Peder Larsen, søn af tjenestekarl Lars Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Echardsen, 27, Nedergade 31
1867, 3101, 14071867, Markus Eiler Bendixen, søn af brændeviinsbrænder Paul Bendixen og Karen Marie Rasmussen, 28, Frederiksgade 29
1867, 0302, 22041867, Rasmus Peder John Townsend Marius Hansen, søn af enke Maren Madsen, 39, Adamsgade (enke efter arbeidsmand Peder Hansen)
1867, 0502, 02061867, Robert Wendelboe, søn af fabrikbestyrer Thomas Rasmus Sophus Wendelboe og Henriette Natalie Limkilde, 24, Overgade 42
1867, 0502, 28071867, Julius Ferdinand Johnsen, søn af kleinsmed Peder Ferdinand Johnsen og Marie Therese Nielsen, 32, Sct. Jørgensgade 17
1867, 1002, 10041867, Christian Wilhelm Waldemar Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Anne Henrikke Hansen, 39, Sortebrødre Torv 17
1867, 1201, 03021867, Johan Andersen, søn af tjenestekarl Peder Andersen Stær, i Allerup og ugift fruentimmer Anne Dorthea Andersen, i Allerup
1867, 1702, 22121867, Niels Jørgen Jeppesen, søn af murer Jørgen Jeppesen og Karen Marie Nielsen, 36, Adamsgade 7
1867, 1602, 21071867, Julius Viggo Marius Thrane, søn af slagter Jacob Jacobsen Juul og Rasmine Anine Christine Rasmussen, 29, Frederiks Forstad 95
1867, 1602, Dreng, søn af slagter Carl Ibsen og Gjertrud Cathrine Hansen, 30, Sct. Jørgensgade 63
1867, 2702, 19051867, Niels Peder Hansen, søn af tømmersvend Hans Christian Hansen og Marie Elisabeth Bonnesen, 34, Sct. Jørgens Forstad
1867, 2802, 07041867, Thorvald Christian Hansen, søn af arbeidsmand Hans Hansen og Thora Emilie Marie Pedersen, 29, Rødehuus (Eiby Mølle)
1867, 0103, 26051867, Johannes Peder Ivers Sørensen, søn af arbeidsmand Lars Sørensen og Caroline Petrine Madsen, 30, udenfor Rebslagerbanen
1867, 0303, 23061867, Emanuel Johannes Grupe, søn af slagtermester Carl Adolph Christopher Grupe og Laura Christine Jørgensen, 26, Overgade 44
1867, 0603, 29091867, Ernst Eduard Wildt, søn af skorsteensfeiersvend Vilhelm Joachim Heinrich Wildt og Amalie Dorthea Rosenvinge, 29, Sct. Jørgensgade
1867, 1103, 26051867, Hans Ditlev Rasmus Casmer Schaldemose Nielsen, søn af cand. theol og lærer Christian Nielsen og Anne Petra Emmarentze Hansen, 40, Frederiksgade 48
1867, 1403, 16061867, Harald Christian Nisted, søn af kjøbmand Hans Michael Nisted og Adolphine Henriette Kirstine Sørensen, 28, Overgade 60
1867, 1803, 18041867, Laurits Simon Rasmus Simonsen, søn af arbeidsmand Rasmus Simonsen og Maren Nielsen, 32, Frederiksgade 56
1867, 2203, -, Anders Peder Johannes Orlob, søn af snedkersvend Frederik Wilhelm August Orlob og Sophie Nicoline Mathilde Brautsch, 35, Frederiksgade 38
1867, 2204, 17031867, Niels Peder Christiansen, søn af invalid og værtshuusholder Niels Christiansen og Hansine Laurine Brylle, Overgade 67
1867, 2503, 10061867, Peder Marius Pedersen, søn af muursvend Carl Pedersen og Jacobine Andersen, 35, Sct. Jørgensgade 31. Navneændring af 9.2.1899 til Peter Marius Wier
1865, 0612, 26051867, Laurits Christian Hansen, søn af høker Jens Hansen og Helene Marie Kirstine Frandsen, Frederiksgade 22
1867, 2603, Dødfødt dreng (tvilling), søn af snedkersvend Jes Niels Christensen og Anne Kirstine Jensen, Grynhusene 14
1867, 2803, 02061867, Laurits Anders Marius Nielsen, søn af høker Johan Andreas Nielsen og Maren Cathrine Andersen, 37, Adamsgade 20
1867, 1903, 26051867, Niels Peder Martin Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Maren Pedersen, 30, Sct. Jørgens Forstad 33
1867, 0304, 12091867, Jens Iver Nielsen, søn af smedesvend Jens Nielsen og Karen Marie Carlsen, 32, Grynhusene 13
1868, 0304, 02021868, Laurits Frederiksen, søn af smedesvend Christian Madsen Frederiksen og Johanne Pedersen, 33, Adamsgade 26
1867, 1004, 12061867, Ditlev Nicolai Feilberg, søn af pastor Henning Frederik Feilberg og Louise Anna v. Nutzhorn, 35, Nørregade 58
1867, 1604, 07071867, Peder Laurits Pedersen, søn af gaardeier Lars Pedersen og Maren Dorthea Jensen, 25, i Killerup
1867, 1904, 04081867, Georg Hvalsøe, søn af farver Bernhard Hvalsøe og Nielsine Hasberg, 33, Overgade
1867, 2104, -, Dreng, søn af skomagermester Johan Heinrich August Christian Tappée og Caroline Adelaide Hansen, 38, Overgade 33
1867, 2104, 08091867, Mads Peder Henriksen, søn af arbeidsmand Niels Henriksen og Johanne Jensen, 26, Skræppestræde 7
1874, 0205, 26041874, Ole Marius Rasmussen, søn af muursvend Ole Rasmussen og Marie Elisabeth Rasmussen, 40, Skræppestræde 13
1867, 0305, 16081867, Andreas Magnus Kjeld Svendsen, søn af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, 43, Frederiks Forstad 77
1867, 1305, Dødfødt dreng, søn af muursvend Laurits Anton Nielsen og Maren Hansen, Sct. Jørgensgade
1867, 1505, 31051867, Carl Christian Frederik Graveley, søn af skorsteensfeier Jacob Heinrich Graveley og Hansine Christine Dorthea Fuhrmann, 35, Sortebrødre Torv
1867, 2005, 09101867, Adolph Schrøder, søn af slagtermester Christian Peder Schrøder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 27, Sct. Jørgens Forstad 5
1867, 2205, 21071867, Marius Carlsen, søn af arbeidsmand Christen Carlsen og Johanne Marie Hansen, 35, Bangsboder 69
1867, 2405, 04081867, Laurits Emanuel Mazanti, søn af snedkersvend Alexander Bonaventius Mazanti og ugift fruentimmer Marie Christine Andersen, 22, p.t. i Adamsgade 34
1867, 2705, 29031867, August Frederik Marhauer, søn af maskinarbeider Frits Marhauer og ugift fruentimmer Severine Petrea Caroline Susanne Magdalene Jensen, Adamsgade 35
1867, 0406, 08091867, Casper Magnus Elias Pedersen, søn af skomagersvend Hans Peder Carl Pedersen og Casparine Svendsen, 43, Frederiksgade 50
1867, 0206, 20101867, Hans Carl Christian Cinta Thrane, søn af slagtermester Carl Emil Waldemar Thrane og Maren Rasmussen, 19, Frederiksgade 77
1867, 1606, 03081867, Jens Oscar Jensen, søn af Christian Jensen Møller, tjener paa Als og ugift fruentimmer Dorthe Marie Nielsen, 25, Frederiksgade 59
1867, 2206, 25081867, Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Niels Pedersen, tjener kjøbmand Frydendahl og ugift fruentimmer Anne Jørgensen, 21, i Lykkedalhuus
1867, 2406, 24111867, Hans Knudsen, søn af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, 36, Banevogterhuus 15
1867, 2506, 21071867, Hans Christian Andreas Christensen, søn af drainmester Hans Jørgen Andreas Christensen og Marie Pedersen, 37, Eiby Mark
1867, 0607, 22121867, Anton Jensen, søn af arbeidsmand Søren Jensen og Anne Elisabeth Nielsen, 35, Adamsgade 7
1867, 0707, 08081867, Svend Aage Faber, søn af adjunkt Christian Gotfred Veber Faber, ved Cathedralskolen og Bertha Magdalene Bruun Muus, 35, Frederiksgade
1867, 0108, 15121867, Anders Laurits Nielsen, søn af avlsmand Peder Nielsen og Marie Cathrine Pedersen, 35, Slagbrohuus
1867, 3107, -, Ola Sundahl, søn af arbeidsmand Ole Terkelsen Sundahl og Anne Marie Tornøe, 37, Sct. Jørgensgade 30
1867, 0308, 08091867, Christian Marius Axel Siegfred Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Christensen og ugift fruentimmer Ingeborg Pedersen, 30, Bangsboder 56
1867, 1008, 15081867, Niels Hansen (tvilling), søn af arbeidsmand Hans Wilhelm Hansen og Marie Henriksen, 39, Rebslagerbanen
1867, 1408, 14081867, Peder Pedersen, søn af skomagersvend Laurits Peder Christian Stegmann og ugift fruentimmer Birgitte Pedersen, 22, Nedergade hos vognmand Nielsen
1867, 1708, -, Frands Joseph Birch, søn af pottemager Frants Peder Birch og Anne Marie Knudsen, Brogade 24
1867, 1908, 13101867, Jørgen Peder Theodor Christoffersen (tvilling), søn af …svend Anders Christoffersen og Anne Kirstine Jørgensen, 32, Adamsgade
1867, 1908, 13101867, Christian Marius Frederik Christoffersen (tvilling), søn af …svend Anders Christoffersen og Anne Kirstine Jørgensen, 32, Adamsgade
1867, 2108, 02021868, Johannes Simonsen, søn af bryggerkusk Jørgen Simonsen og Caroline Amalie Andersen, 25, Sct. Jørgensgade 20
1867, 0809, 11101867, Julius Henrik Philipsen, søn af gartner Anders Justinus Philipsen og Anne Cathrine Marie Andersen, 25, Landbedhuus
1867, 0809, 24111867, Wilhelm Carl Alfred Christensen, søn af sadelmager Carl Christian Frederik Christensen og Pouline Dorthea Tverskou, 38, Nedergade 13. Navneændring af 21.7.1920 til Wilhelm Carl Alfred Stevnsdal
1867, 1709, 21061868, Hans Christian Rasmussen, søn af forpagter Hans Rasmussen og Christine Hansen, 28, i Biskorup
1867, 2108, 22091867, Niels Frederik Ludvig Jensen, søn af ungkarl Peder Jensen, i Aarhuus og ugift fruentimmer Marie Bech, i Sanderum
1867, 1009, 10111867, Anders Wilhelm Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Nielsen, i Killerup og ugift fruentimmer Anne Marie Larsen, Raagelunde Mark
1867, 0210, -, Dreng, søn af bryggerkudsk Jens Nielsen og Anne Sophie Larsen, 43, Tvergade 8
1867, 0510, 31051868, Carl Wilhelm Johansen, søn af sigtemager Frederik Johansen og Maren Pedersen, Paaskestræde 41
1867, 1010, 19041868, Carl Christian Frederik Hansen, søn af muursvend Peder Hansen og Anne Madsen, 43, Frederiksgade ved gartner Møller
1867, 1910, 25101867, Hans Laurits Jørgensen, søn af tjenestekarl Peder Jørgensen, Østergade 70 og ugift fruentimmer Birthe Marie Pedersen, 25, Sortebrødre Torv (Withrok)
1867, 2210, 18121867, Georg From Jørgensen, søn af skræddersvend Jørgen Christian Jørgensen og Marie Cathrine Andersen, 30, Frederiksgade 77
1867, 0311, 26111867, Frands Knudsen, søn af arbeidsmand Anders Knudsen og Juliane Marie Axelsen, 23, Bangsboder 56
1867, 0111, 01031868, Frands Vilhelm Marius Wehner, søn af skomagermester Carl Gottlob Wehner og Anne Johanne Hansen, 30, Mellemstræde 84
1867, 0411, 15121867, Jens Rasmus Christian Holst, søn af skomagersvend Frederik Jochum Holst, Kjerteminde og ugift fruentimmer Karen Marie Jensen, Grynhusen 22
1867, 0811, 05071868, Nicolaus Christian Ludvig Pedersen, søn af fyrbøder Rasmus Pedersen og Johanne Caroline Knudsen, 31, Adamsgade 24
1867, 1411, 26121868, Johan Peder Emanuel Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jespersen og Anne Kirstine Jacobsen, 33, Sct. Jørgensgade
1867, 2209, 17111867, Christian William Nielsen, søn af pottemager Bendt Christian Nielsen og Hansine Hansen, 29, Skræppestrædet 2
1867, 1309, 24111867, Ole Theophilus Nielsen, søn af arbeidsmand Søren Nielsen og Marie Magdalene Sandberg, 35, Sct. Jørgens Forstad 36
1867, 1811, 02021868, Laurits Rasmussen, søn af veimand Rasmus Larsen og Gjertrud Rasmussen, 37, Eiby Teglværk
1867, 1911, 16021868, Emil Sophus Christian Rasmussen, søn af handelsbetjent Jørgen Rasmussen og Caroline Rasmussen, 28, Nedergade 8
1867, 0312, 23041868, Joachim Christian Schønberg, søn af klokker og chordegn Hans Adolph Theodor Schønberg og Henriette Hammer, 39, Overgade 66
1867, 0312, 01061868, Frands Charles Juul Optatus Jantzen, søn af rebslagermester Frands Ludvig Jantzen, i Frederiksgade og frasepared hustru Jensine Marie Johanne Caroline født Horne, 26, Tvergade 14 (frasepared fra bundtmagersvend Hansen)
1867, 1612, 01061868, Jens Christiansen, søn af malersvend Jens Peder Christiansen og Hanne Rasmine Phileppine Nielsen, 32, Skræppestrædet 36
1867, 2912, 26011868, Hans Christian Mathias Peter Andersen, søn af skræddermester Mathias Andersen og Marie Henriette Bünger, 37, St. Jørgensgade 5
1867, 2912, 15031868, Carl Marius Ludvig Andersen, søn af arbeidsmand Niels Andersen og Marie Andersen, 29, Frederiksgade 40
1867, 0811, 26121867, Carl Emil Hansen, søn af tjenestekarl Jørgen Hansen, af Odense og ugift fruentimmer Karen Kirstine Rasmussen, af Agedrup
1863, 0201, 27091863, Caroline Agnes Olivia Reith, datter af skuespiller Carl Reith og ugift fruentimmer og skuespillerinde Olivia Henriette Marie Lund, 22, logerer hos skomagermester Bjerregaard paa Sortebrødre Torv
1864, 0701, 30091863, Marie Cathrine Hjæresen, datter af muursvend Rasmus Hjæresen og Caroline Knudsen, 26, Frederiksgade
1863, 1101, 25051863, Johanne Marie Sophie Wilhelmine Schmidt, datter af bager Christian Julius Schmidt og Marie Christine Mortensen, 26, Overgade 68
1863, 2101, 02081863, Sivertine Christine Pedersen, datter af kulmaaler Lars Pedersen og Marie Christine Christiansen, 38, Skræppestrædet
1863, 2201, 08041863, Anne Hansen, datter af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Hansen, 33, ved Frederiksbroen
1863, 2301, 08031863, Maren Cathrine Rasmine Hansen, tjenestekarl datter af Hans Frandsen og Kirsten Henningsen, 24, Præstestrædet. Navneændring af 18.4.1907 til Maren Cathrine Rasmine Brejnholm
1863, 3101, 02041863, Anne Kirstine Hansen, datter af gartner Christian Hansen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Poulsen, 27, Sortebrødre Torv 11
1863, 0502, 18101863, Anna Thora Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Madsen og Juliane Margrethe Hansen, 39, Kochs Huus i Gl. Møllegaard
1863, 0502, 19041863, Dagmar Josephine Midskov, datter af bødkersvend Christian Carl Midskov og Johanne Kirstine Frandsen, 35, Sct. Jørgensgade 18
1863, 1102, 02081863, Petrine Wilhelmine Nielsen, datter af tømmersvend Lars Nielsen og Anne Kirstine Nielsen, 34, Sct. Jørgensgade 34
1863, 1102, 15021863, Christine Petersen, datter af karethmager Jens Petersen og Caroline Rasmine Jensen, 27, Overgade 46
1863, 2702, 06091863, Caroline Dorch, datter af fabrikant Claus Dorch og Severine Elisabeth Jahnsen, 38, i Frue Kirkestræde
1863, 0303, 07061863, Christine Nicoline Clausen, datter af kjøbmand Christian Nicolai Clausen og Maren Kirstine Braadt, 31, Nedergade
1863, 1003, 21071863, Thora Jensine Cathrine Aagaard, datter af malermester Niels Martin Aagaard og Thora Rosalie Kirstine Lumbye, 26, Brogade
1863, 2003, -, Pige, datter af skomagersvend Christian Frederik Theodor Andersen og Anne Marie Augustinus, 21, Mellemstrædet
1863, 2403, 26061863, Helga Strøm, datter af kjøbmand Rudolph Christian Strøm og Thora Emilie Scharff, 26, Overgade
1863, 1104, 05071863, Andersine Mathilde Pedersen, datter af tjenestekarl Hans Pedersen, paa Thaaruplund og ugift fruentimmer Caroline Kirstine Andersen, 19, hos værtshuusholder P. Rasmussen i Sct. Jørgen
1863, 1104, 31051863, Marie Christine Rasmussen, datter af huusmand Frederik Rasmus Daniel Rasmussen og Maren Larsen, 28, i Eiby
1863, 2104, 25101863, Augusta Victoria Lassen, datter af pottemager Heinrich Christian Peter Martin Lassen og Mette Jensine Josepha Victoria Handwerck, 26, Overgade
1863, 2504, 07061863, Anne Jacobine Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Nielsen, tjener kjøbmand Møllmann og ugift fruentimmer Rasmine Fjeldsted, 27, pt. hos karethmager Christensen i Frue Kirkestrædet
1863, 0205, 18101863, Cathrine Margrethe May, datter af exam. pharm. og informator Johan André Hugo May og Christiane Dorrthea Andersen, 27, Brogade
1863, 0505, 16081863, Hanne Laurine Anderskou, datter af malersvend Niels Henrik Anderskou og Helene Marie Mathilde Buus, 26, Sct. Jørgensgade 14
1863, 0705, 24071864, Johanne Marie Jacobine Johansen, datter af bødkersvend Jacob Brandt Johansen og Johanne Marie Jensen, 31, Sortebrødre Torv 38
1863, 1705, 19071863, Johanne Marie Larsen, datter af brændeviinsbrænder Lars Jørgensen og Dorthea Kirstine Jørgensen, 33, Frederiksgade
1863, 2305, 25051863, Anne Marie Christine Sylov, datter af gartner Jørgen Christian Sylov og Jensine Jensen, 41, Grynhusene 23
1863, 0304, 31051863, Rasmine Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen og Maren Kristine Larsen, Overgade 22
1863, 0106, 09081863, Thora Wilhelmine Christiansen, datter af sadelmagersvend Wilhelm Runge, i Tønder og ugift fruentimmer Anne Johanne Christiansdatter, 35, pt. i Grynhusene hos vægter Mikkel …
1863, 0306, 12071863, Marie Kirstine Rasmussen, datter af tømmermester Hans Rasmussen, i Overgade og ugift fruentimmer Maren Eriksen, 35, Frederiksgade 69
1863, 0506, 23081863, Jørgine Henriette Nielsen, datter af landmand Niels Peder Jørgensen og Caroline Kæstel, 30, Frederiksgade 72
1863, 0606, -, Pige, datter af tjenestekarl Claus Pedersen Madsen, i Bulbro og ugift fruentimmer Hanne Annette Hansine Andersen, 27, pt. paa Sortebrødre Torv 14
1863, 2905, 25081863, Anne Marie Holm, datter af kjøbmand Sophus Peter Anton Kingo Holm og Marie Kirstine Nielsen, 23, Grynhusene 2
1863, 0904, 17051863, Johanne Cathrine Pedersen, datter af ungkarl Søren Pedersen, Blangstedgaard og ugift fruentimmer Anne Kirstine Andersen, af Tarup
1862, 1112, 14061863, Charlotte Anna Marie Louise Ulrichsen, datter af bybud…kteur Bernhard Frederik Wilhelm Ulrichsen og Margrethe Magdalene Henriette Rasmussen, Paaskestræde
1863, 1306, 16081863, Maren Kirstine Madsen, datter af arbeidsmand Niels Madsen, Skræppestrædet 9 og ugift fruentimmer Maren Hansen, 28, Skræppestrædet 9
1863, 1106, 07111863, Rasmine Marie Elisabeth Rasmussen, datter af bødker Rasmus Sørensen og Maren Madsen, 40, Eiby (ligeoverfor Skolen)
1863, 2306, 22111863, Anna Augusta Harms, datter af bødker Henrik Frederik Harms og Anne Cathrine Appeldorph, 31, Sct. Jørgensgade 20
1863, 2606, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Frederik Theodor Hansen og Christence Hansen, Sortebrødre Torv 23
1863, 2606, 19071863, Madsine Kirstine Pedersen, datter af kjøbmand Mads Lillelund, i Assens og ugift fruentimmer Christiane Sørensen, 25, hos smedemester P. Petersen i Sct. Jørgensgade
1863, 2606, 18101863, Engel Christine Jørgensen, datter af muursvend Jørgen Jørgensen og Elisabeth Cathrine Pedersen, 41, Mellemstrædet
1863, 2906, 16081863, Anna Mouritze Friis, datter af kjøbmand Johannes Waldemar Friis og Julie Schmidt, 25, Overgade
1863, 0107, 09101863, Johanne Margrethe Nielsen, datter af dagleier Niels Peter Nielsen og Anne Cathrine Hansen, 34, Skræppestræde 39
1863, 0707, 29111863, Dagmar Lydia Hansen, datter af gartner Henrik Christian Hansen og Anne Cathrine Rasmussen, 42, Sortebrødre Torv 24
1863, 0807, 24071864, Julie Wihelmine Florentine Kræts, datter af tømrer Johan Laurits Peter Kræts og Anne Jørgine Fraun, 32, Adamsgade 36
1863, 1107, 10101879, Hulda Sucette Marie Birch, datter af pottemager Frands Peter Birch og Anne Marie Knudsen, 36, Frederiksgade 42
1863, 1107, 16051864, Karen Josephine Petersen, datter af skomager Jørgen Laurits Kamp Petersen og Johanne Henriksen, 35, Frederiksgade 52
1863, 2407, 11101863, Anne Cathrine Pedersen, datter af tjenestekarl Hans Pedersen, i Killerup (tjener Jeppe Madsens enke) og ugift fruentimmer Pouline Rasmussen, 25, hos faderen i Killerup
1864, 2807, 18091864, Clara Petrea Adolphine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Johanne Pedersen, 35, Frederiksgade 71
1863, 0607, 02081863, Johanne Birthe Kirstine Johansen, datter af ungkarl Peder Andersen, af Rolfsted Mølle og ugift fruentimmer Anne Cathrine Johansen, i Bellinge
1863, 1405, 09081863, Cathrine Marie Berggreen, datter af skomagermester Jens Julius Berggreen og Johanne Sophie Poulsen, Ramsherred 57
1863, 1408, 27091863, Johanne Marie Magdalene Larsen, datter af værtshuusholder Niels Larsen og Karen Olsen, 33, Overgade 28
1863, 1408, 28081863, Frandsine Olaugsta Nielson, datter af smedemester Olaus Nielson og Anne Cathrine Nielsen, 32, Nedergade 7
1863, 2608, 13111863, Marie Lovise Nicolaisen, datter af bomuldsvæver Jens Nicolaisen og Johanne Christiane Bekker, 24, Frederiksgade
1863, 2708, 30081863, Augusta Hansen, datter af skomagermester Niels Frederik Hansen og Mette Marie Pedersen, 32, Frue Kirkestræde
1863, 2908, 27091863, Mathilde Christine Johansen, datter af snedkersvend Peder Jensen, af Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Rasmine Johansen, Sortebrødre Torv
1863, 3008, Dødfødt pige, datter af muursvend Peder Hansen og Anne Madsen, Frederiksgade
1863, 0409, 03011864, Christiane Jørgine Svendsen, datter af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, 39, Frederiksgade
1863, 0809, 08051864, Christine Moegaeline Zoegasine Gerhardine Nielsen, datter af sadelmagersvend Jørgen Nielsen og Anne Marie Christiansen, 24, Adamsgade 46
1863, 1009, 08111863, Petrea Kirstine Nielsen, datter af smaakjører Peder Nielsen og Marie Cathrine Pedersen, 31, Bagbrohuus
1863, 0609, 11101863, Johanne Marie Sophie Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Madsen, af Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsen, Grønnegade 12
1863, 1209, 27031863, Ingeborg Johanne Cecilie Teisen, datter af kjøbmand Hans Teisen og Caroline Cecilie Rasmussen, 30, Overgade
1863, 1709, 30101863, Christine Cecilie Schønberg, datter af klokker og chordegn Hans Adolph Theodor Schønberg, ved Vor Frue Kirke og Henriette Hammer, 35, Overgade 66
1863, 1909, 16051863, Frederikke Jørgine Hansine Prøvensen, datter af typograpf Jacob Conrad Wilhelm Prøvensen og Anne Pouline Nielsine Jørgensen, 37, Nedergade
1863, 2309, -, Pige, datter af skomagermester Anders Frederik Ferdinand Pedersen Jeppesen og Petrine Wilhelmine Sudermann, 21, Frederiksgade 16
1863, 2409, 20111863, Johanne Marie Jørgensen, datter af tømmersvend Jørgen Nielsen og Johanne Nielsen, 35, Rosenlundhuset paa Eiby Mark
1863, 0410, 17071864, Ellen Marie Westerboe, datter af ordineret cathecet, førstelærer og inspecteur Ivar Christian Theodor Westerboe, ved Borgerskolen og Elise Ivare Frederikke Cecilie Westerboe født Ibsen, 44, Overgade
1863, 0610, 29111863, Laura Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Pedersen og Trine Nielsen, i Skræppestrædet 3
1863, 0310, -, Pige, datter af slagter Carl Adolph Christopher Grupe og Laura Christine Jørgensen, 22, Overgade
1863, 1310, -, Pige, datter af skomagersvend Hans Christian Frederik Hansen og Lovise Føns, 32, Skræppestræde 42
1863, 1310, 26121863, Maren Elisabeth Hansen, datter af dagleier Jacob Hansen og Knudsine Wilhelmine Clausen, 27, Sct. Jørgens Forstad
1863, 2410, 17041864, Anne Margrethe Petersen, datter af malermester Jens Petersen og Johanne Kirstine Frandsen, 28, Nedergade
1863, 2710, 12061864, Marie Christine Frederikke Lillegaard, datter af skomagersvend Knud Frederik Siegfred Lillegaard, Nedergade 22 og ugift fruentimmer Maren Kirstine Olsen, 30, i Nedergade 10
1863, 0307, 20121863, Caroline Larsine Frederikke Larsen, datter af arbeidsmand Frederik Larsen og Anne Marie Jensen, Adamsgade 24
1863, 1011, 26061864, Mette Kirstine Nielsine Andersen, datter af tømmersvend Christian Andersen og Mathilde Mirjam Nathansen, 23, Bangsboder
1863, 0912, 17071864, Anna Regine Hansen, datter af muursvend Rasmus Hansen og Anne Dorthea Carstensen, 31, Frederiksgade 46
1863, 2312, 28031864, Johanne Christine Amalie Andersen, datter af møllersvend Anders Hjæresen, Munke Mølle og ugift fruentimmer Maren Hansen, 41, hos klodsemager Poulsen, Frederiksgade 39
1864, 0101, 25031864, Hansine Rasmine Gjertrudsine Hansen, datter af ungkarl Rasmus Hansen, 5 Bat. 5 Comp. og ugift fruentimmer Marie Kirstine Andersen, 30, Frederiksgade 50
1864, 0301, 05061864, Christine Petrine Stephanie Petersen, datter af bødkermester Stephani Petersen og Kirstine Jørgensen, 45, Frederiksgade
1864, 1101, 28081864, Ida Jensine Rasmine Hansen, datter af snedkersvend Henrik Hansen og Jensine Rasmine Jensen, 34, Frederiksgade 35
1864, 1801, 31071864, Ingeborg Mathilde Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Birthe Kirstine Hansen, 41, Frederiks Forstad 99
1864, 1901, 03071864, Christiane Nicoline Jacobine Jeppesen, datter af snedkermester Hans Steffen Jeppesen og Anne Rasmussen, 32, Frederiksgade 31
1864, 2101, 13081865, Marie Wilhelmine Kreipke, datter af dreiersvend Christian Wilhelm Kreipke og Kirstine Reiflin, 39, Adamsgade 36
1864, 2701, 28081864, Anne Sophie Petrea Merkelsen, datter af former Niels Peter Merkelsen og Sidsel Marie Jensen, 31, Grynhusene 27
1864, 2801, -, Pige, datter af sigtemager Frederik Johansen og Maren Pedersen, 37, Paaskestræde
1864, 0302, 24041864, Marie Kirstine Rasmussen, datter af Hans Rasmussen, af Brylle og ugift fruentimmer Mette Cathrine Jeppesen, 19, hos Rasmus Palle
1864, 0502, 05051864, Karen Rasmussen, datter af skrædder og huusmand Rasmus Nielsen og Gjertrud Kirstine Andresen, 42, Killerup
1864, 0802, 15061864, Johanne Cecilia Wittroch, datter af kleinsmedmester Hans Peter Wittroch og Mathea Charlotte Kingo Pedersen, 39, Sortebrødre Torv
1864, 1402, 16051864, Maren Jensine Larsen, datter af arbeidsmand Jens Larsen og Anne Marie Hansen, 31, Grynhusene 21
1864, 1402, 10071864, Marie Kirstine Hansine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Anne Kirstine Hansen, 28, Frederiks Forstad 93
1864, 1902, 19021864, Rasmine Olsen (tvilling), datter af dagleier Ole Madsen og Maren Hansen, 45, huset ved Risingegyde 58
1864, 1902, 19021864, Hanne Regine Olsen (tvilling), datter af dagleier Ole Madsen og Maren Hansen, 45, huset ved Risingegyde 58
1864, 2202, 19061864, Dagmar Jensine Frandsen, datter af garver Carl Sophus Frandsen og Cathrine Wilhelmine Nielsen, 27, Sct. Jørgens Forstad
1864, 0701, 21021864, Karen Jensine Pedersen, datter af ungkarl Jens Christian Pedersen, i Kildegaarden, Frue Landsogn og ugift fruentimmer Mette Marie Mortensen
1864, 2902, 28071864, Petra Christine Demant, datter af gartner Erik Wilhelm Demant og Simonie Elise Christine Møller, 39, Kragsminde
1864, 0103, 24071864, Lovise Frederikke Madsen, datter af smed Frederik Madsen og Juliane Frederikke Augustinus, 29, Frederiksgade
1864, 0703, 16051864, Laura Dorthea Frederikke Rosine Josephsen, datter af arbeidsmand Johan Figat Josephsen og Anne Marie Larsen, 38, Sortebrødre Torv 22
1864, 1403, 08051864, Henriette Kirstine Jørgensen, datter af huuseier Jørgen Hendriksen og Nielsine Rasmussen, 23, Eibye
1863, 0612, 25031864, Anna Camilla Nielsen, datter af tømmermand Steffen Julius Nielsen og Johanne Jørgensen, 32, Eibye
1864, 0603, 03071864, Frederikke Theodore Frydendahl Maegaard, datter af kjøbmand Wilhelm Frederik Rasmussen Maegaard og Johanne Margrethe Frydendahl, 33, Frederiksgade
1864, 2103, 25071864, Caroline Nielsen, datter af saddelmagermester Martin Nielsen og Christine Caroline Hjeronimus, Frederiksgade
1864, 2803, 29051864, Frederikke Mathilde Wulff, datter af skipper Christian Wulff og Christine Bertelsen, 29, Frederiks Forstad 74
1864, 0204, 31121864, Hansine Caroline Andrea Wictoria Hansen, datter af sømand Carl Christian Hansen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Voller, 30, hos felbereder Hans Voller i Pjentedam
1864, 0504, 17071864, Jensine Kirstine Pedersen, datter af gaardeier Lars Pedersen og Maren Dorthea Jensen, 22, Killerup
1864, 0604, 14081864, Sophie Dorthea Nielsen, datter af arbeidsmand Lars Nielsen og Anne Dorthea Larsen, 30, Frederiksgade 39
1861, 1402, 16041864, Anna Laura Anthonsen, datter af skomagermester Niels Carl Anthonsen og Marie Rasmussen, Bangsboder
1861, 2603, 22041864, Marie Margrethe Belschner, datter af handelsbetjent Hans Christian Belschner og Marie Christine Sørensen, 34, Frederiksgade 42
1863, 1801, 22041864, Jacobine Justine Frederikke Belschner, datter af handelsbetjent Hans Christian Belschner og Marie Christine Sørensen, 34, Frederiksgade 42
1864, 1704, 19061864, Caroline Petrine Nielsen, datter af dagleier Peder Nielsen og Kirstine Andersen, 30, Præstehuset
1864, 1804, 07081864, Nielsine Kirstine Sørensen, datter af indsidder Søren Larsen og Johanne Marie Hansen, 37, Eiby Mark
1864, 2604, 21081864, Wilhelmine Caroline Scheuer, datter af arbeidsmand Johan Henrik Scheuer og Marie Elisabeth Jensen, 38, Adamsgade
1864, 0305, 09081864, Christiane Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Maren Larsen, 36, Apothekerens Huus paa Eiby Mark
1864, 3001, 16051864, Anne Marie Lovise Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Christensen (Christiansen) og Karen Marie Thomsen, 37, Adamsgade 7
1864, 1105, 31071864, Emma Malvine Pedersen, datter af sømand Søren Pedersen og Johanne Nielsen, 40, Bangsboder
1864, 1205, 17071864, Pouline Marie Hansen, datter af arbeidsmand Johan Henrik Hansen og Maren Pedersen, 33, Skræppestrædet
1864, 0705, 09071865, Emilie Christine Pedersen, datter af former Hendrik Pedersen og Henriette Petrine Schiøtz, 29, Adamsgade 34
1863, 1011, 16051864, Emma Josephine Elise Fuhrmann, datter af skrædder Mathias Peder Fuhrmann og Wilhelmine Kirstine Larsen, 31, Frederiksgade 42
1864, 2005, 31071864, Marie Christine Conradsen, datter af høker Dines Conradsen og Anne Margrethe Hansen, 31, Frederiksgade 22
1864, 0206, 11091864, Johanne Kirstine Petrine Nielsen, datter af tømmersvend Hans Nielsen og Maren Pedersen, 38, Frederiksgade
1864, 1006, 21081864, Edel Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Cathrine Hansen, 30, i Frederiks Forstad 76
1864, 1506, 31071864, Johanne Petrine Lund, datter af sadelmagermester Christian Peter Lund og Jensine Marie Mann, Sct. Jørgens Forstad 70
1860, 1403, 11071860, Knudsine Peterline Hansen, datter af tømmersvend Niels Hansen og Anne Margrethe Jacobsen, Grynhusene 29
1864, 0806, -, Pige, datter af tømmersvend Niels Hansen og Anne Margrethe Jacobsen, Grynhusene 29
1864, 1606, 09101864, Hansine Madsen, datter af veimand Hans Madsen og Mette Kirstine Pedersen, 27, Frederiks Forstad 103
1864, 0901, 03071864, Caroline Camilla Nielsen, datter af skomagersvend Carl Nielsen og Tilla Jensen, Nedergade 9
1866, 0907, 18021866, Anna Catharine Josephine Hansen, datter af malermester Johan Rasmus Ernst Hansen og Therese Antonie Frederikke Teszmann, 26, Bangsboder. Navneændring af 16.5.1918 til Anna Catharine Josephine Fesman
1864, 1007, 21091864, Sophie Kirstine Schmidt, datter af bager Christian Julius Schmidt og Marie Christine Martensen, 26, Overgade 68
1864, 1807, 18091864, Christiane Frederikke Rasmussen, datter af værtshuusholder Lars Rasmussen og Karen Nielsen, 24, Overgade
1863, 1108, 24071864, Karen Christine Eriksen, datter af muursvend Henrik Eriksen og Anne Cathrine Hansen, Eiby
1861, 2201, 29071864, Severine Petrine Knudsen, datter af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, Sortebrødre Torv
1864, 2707, 18121864, Andersine Kirstine Hansen, datter af ungkarl Anders Hansen og ugift fruentimmer Sidsel Marie Rasmussen, 21, Sct. Jørgensgade, lige overfor Gasværket
1864, 3007, -, Pige, datter af farversvend Andreas Pugaard og Dorthea Kirstine Bruun, 32, Nedergade
1864, 0308, -, Pige, datter af tømmersvend Lars Andersen og Karen Frandsen, 42, Grynhusene 29
1864, 0608, 09101864, Jensine Karen Kirstine Hansen, datter af tømmersvend Hans Christian Hansen og Marie Elisabeth Bonnesen, 32, Sct. Jørgens 12
1864, 0708, 16101864, Laura Methea Rasmussen, datter af proprietair Rasmus Rasmussen og Sanne Larsen, 35, Kragsberg
1864, 1008, 08011865, Marie Juliane Christine With, datter af skomagersvend Knud Hansen With og Petrine Johansen, 21, Sortebrødre Torv 23
1864, 1208, 11121864, Hansine Madsen, datter af afdøde muursvend Hans Madsen og enke Karen Petrine Frederiksen, 32, Frederiksgade 57
1864, 1008, 16081864, Johanne Rasmussen, datter af avlskarl Peder Rasmussen, paa Tarupgaard og ugift fruentimmer Kirsten Hansen, 26, i Skræppestrædet 13
1864, 1408, 30041865, Martha Johanne Christine Handverk, datter af blikkenslager Just Anton Robertus Handverk og Marentine Christine Jacobsen, 29, Overgade
1864, 0209, 05031865, Anna Cathrine Johanne Spøhr, datter af garver Frederik Wilhelm Ferdinand Spøhr og Wilhelmine Christiansen, 29, Frederiksgade
1864, 2904, 30081864, Christine Nielsine Andrea Petrine Rasmussen, datter af rebslagersvend Niels Sørensen og ugift fruentimmer Amalie Petrine Rasmussen, Frederiksgade 6
1864, 0609, 22091864, Nielsine Oline Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Nielsen og Maren Tange, 30, i Frue Kirkestræde 11
1864, 0409, 02081865, Anna Marie Oline Tang, datter af slagtermester Jens Christian Lauritzen Møller (Tang), i Myntestræde og ugift fruentimmer Maja Lotta Andersen, 31, i Myntestræde
1864, 0909, 20111864, Eleonora Christiane Petersen, datter af politibetjent og spækhøker Peter Petersen og Karen Andersen Dauer, 36, Kirkestrædet 14
1864, 2109, -, Pige, datter af slagtersvend Carl Frederik Ibsen og Gjertrud Cathrine Hansen, 30, Sortebrødre Torv
1864, 2506, 14101864, Jette Marie Jensen, datter af gaardeier Peder Jensen og Kirsten Rasmussen, 46, Killerup
1864, 1210, 28051865, Petra Methea Cathrine Kirstine Jørgensen, datter af stivelsefabrikant Jens Peder Jørgensen og Maren Johanne Pedersen, 39, i Nedergade 17
1864, 1510, 28051865, Karen Margrethe Pedersen, datter af fyrbøder Rasmus Pedersen og Johanne Caroline Knudsen, 28, Adamsgade 24
1864, 2010, 27041865, Karen Marie Teisen, datter af kjøbmand Hansen Teisen og Caroline Cecilie Rasmussen, 31, Overgade
1864, 2907, 30101864, Anna Sophie Jørgensen, datter af værtshuusholder Jens Jørgensen og Maren Andersen, Brogade 21
1864, 0611, 03091865, Charlotte Sophie Erikke Erikson, datter af smedesvend Erik Erikson og Caroline Marie Dorthea Mallin, 45, Frederiksgade 26 Født i Frue Sogn 1819
1864, 1811, 16071865, Oline Augusta Emilie Wenzel, datter af hattemagersvend August Emil Wenzel og ugift fruentimmer Jensine Marentine Broch, 19, Sct. Jørgensgade 6
1864, 2711, 19021865, Anna Hansine Marie Jensen, datter af steenhugger Hans Kingo Jensen og Caroline Larsen, 37, Sct. Jørgens Forstad 54 (Slagterhuset)
1864, 3011, 17041865, Henriette Antonie Wilhelmine Amalie Wildt, datter af skorsteensfeiersvend Wilhelm Joachim Heinrich Wildt og Amalie Dorthea Rosenvinge, 27, Sct. Jørgens Forstad 1
1864, 0612, 30041865, Anna Fritse Rasmussen, datter af tømmersvend Jacob Rasmussen og Anne Dorthea Christensen, 37, Præstestrædet
1864, 1812, 30041865, Wilhelmine Cecilie Faxø, datter af smedesvend Carl Christian Faxø og Maren Clausen, 32, Frederiksgade 61
1864, 0311, 05031865, Anne Kirstine Rasmussen, datter af arbeidsmand Niels Rasmussen og Anne Dorthea Larsen, 30, Lidenlysthuset i Eiby
1865, 0701, 12051865, Petrine Johanne Marie Christensen, datter af bagermester Niels Frederik Christensen og Anne Petrine Jensen, 35, Brogade
1865, 0701, -, Pige, datter af hørsvinger Hans Peder Jensen, Dræby Mark og ugift fruentimmer Marie Larsen, p. t. i Skræppestrædet 23
1865, 1001, 10011865, Anne Marie Andersen, datter af arbeidsmand Anders Larsen og Anne Marie Christiansen, 40, Rosenlundhuset
1864, 0312, 20121864, Marie Kirstine Poulsen, datter af ugift fruentimmer Marie Kirstine Poulsen, p.t. paa den kgl. Fødselsstiftelse
1865, 2701, -, Pige, datter af handelsbetjent Jørgen Rasmus Bruun, af Odense og ugift fruentimmer Birthe Cathrine Kreyberg, 37, hos garver Spøhr i Sct. Jørgensgade
1865, 1906, 01021865, Hugoline Petersen, datter af skræddersvend Carl Wilhelm Petersen, bortreist og ugift fruentimmer Karen Marie Petersen, 23, Bangsboder
1865, 0402, -, Pige, datter af arbeidsmand Peter Nielsen og Karen Frederiksen, 30, Sct. Jørgensgade 94
1865, 1602, 09041865, Anne Johanne Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Rasmussen og Maren Hansdatter, 43, Skræppestrædet 13
1865, 2402, -, Pige, datter af arbeidsmand Hans Peder Christian Nielsen og Maren Nielsen, 23, Sct. Jørgensgade 24
1865, 0603, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Christian Nielsen og Jensine Rasmussen, 28, Adamsgade 36
1865, 0203, 26051865, Anthea Marie Jørgensen, datter af gaardeier Peder Christian Jørgensen og Marie Mortensen, 22, Biskorup
1865, 0703, 16071865, Nielsine Alberta Tønners, datter af skomagermester Johannes Carl Tønners og Abelone Marie Nielsen, 33, Frederiksgade 24
1865, 1003, 11061865, Marie Kirstine Hansen, datter af dagleier Hans Jespersen og Anne Kirstine Pedersen, 30, Sortebrødre Torv
1865, 1003, 11061865, Rasmine Mathilde Madsen, datter af skibstømmermand Rasmus Madsen og Hansine Rasmussen, 27, ved Hus...... 60
1865, 2003, 01081865, Agnete Christine Madsen, datter af toldassistent Peter Madsen og Sophie Lange, 34, Nedergade 11
1865, 2503, 30041865, Anne Sophie Christiansen, datter af huuseier Christian Andersen og Anne Sophie Karen Marie Bruun, 34, Fuglsanghuset paa Biskorup Mark
1865, 2803, 24081865, Caroline Marie Christine Nielsen, datter af sigtemager Carl Frederik Nielsen og Christine Deleomga Pedersen, 26, Overgade 46
1865, 0204, 12111865, Dagmar Pouline Christensen, datter af sadelmagermester Carl Christian Frederik Christensen og Pouline Dorthea Tverskou, 36, Nedergade 27
1865, 0604, 21051865, Fransiska Willer (tvilling), datter af teglmester Heinrich Wilhelm Willer og Anne Marie Nielsen, 32, Sct. Jørgens Teglværk
1865, 0604, 21051865, Elida Willer (tvilling), datter af teglmester Heinrich Wilhelm Willer og Anne Marie Nielsen, 32, Sct. Jørgens Teglværk
1865, 1004, 05061865, Anne Marie Larsen, datter af møllerkudsk Lars Nielsen og Mette Marie Olsen, 22, Gillestedhuus
1864, 1509, 10091865, Johanne Kirstine Pedersen, datter af tjenestekarl Jens Bang, paa Rønninge Søegaard og ugift fruentimmer Mette Marie Thora Pedersen
1865, 1404, 20081865, Fransiska Marie Hansine Wehner, datter af skomager Gottlob Wehner og Anne Johanne Hansen, 27, Mellemstrædet 84
1864, 1110, 15041865, Caroline Dorthea Jørgensen, datter af tjenestekarl Morten Jørgensen og Sophie Amalie Pedersen, 31, Sct. Jørgensgade 39
1865, 2004, 25031865, Anna Lovise Marie Eriksen, datter af grovsmed Peder Eriksen og Kirstine Marie Hansen, 41, Overgade 65
1864, 2611, 24041865, Johanne Cathrine Elisabeth Rasmussen, datter af skræddermester Lars Rasmussen og Marie Sophie Frederikke Lund, Skræppestræde 19
1865, 2504, 23071865, Maren Sophie Mathilde Knudsen, datter af smedesvend Hans Knudsen og Anne Sophie Margrethe Clausen, 41, Adamsgade 26
1865, 2504, 21071865, Anna Jensen, datter af overvagtmester Rasmus Jensen, af 1ste Classe og Rasmine Marie Pedersen, 33, Overgade
1865, 2604, 25061865, Anne Lucie Henriksen, datter af dagleier Niels Henriksen og Johanne Jensen, 23, Frederiksgade 61
1865, 2904, 10051865, Wilhelmine Berggreen, datter af skomagermester Jens Julius Berggreen og Johanne Sophie Poulsen, 41, Ramsherred 57
1865, 0105, 21071865, Magda Alma Rosa Ingeborg Erikke Mathorne, datter af lærer Johannes Theodor Mathorne og Hansine Cathrine Hansen, 29, Sortebrødre Torv 4
1866, 0605, 18031866, Marie Hansine Petrine Eriksen, datter af tjenestekarl Hans Olsen, i Munkebo Præstegaard og ugift fruentimmer Oline Marie Sophie Eriksen, 20, Odinsgade 65
1865, 1505, 02071865, Anne Marie Madsen, datter af dagleier Rasmus Madsen, paa Einsidelsborg og ugift fruentimmer Maren Kirstine Hansen, 22, Grynhusene
1865, 2305, -, Petra Antonie Knudsen, datter af klædevæver Anders Knudsen og Anne Marie Jensen, 43, Sortebrødre Torv 23
1865, 2405, 20081865, Victoria Olofsen, datter af handelsreisende Waldemar Christensen, i Aarhuus og ugift fruentimmer Irena Olofsdatter, 27, Mellemstrædet 81. Født i Sverrig 1837
1865, 2405, 25051865, Johanne Wilhelmine Jørgensen, datter af skræddersvend Hendrik Jørgensen, Bangsboder og ugift fruentimmer Petrine Wilhelmine Hunderup, 17, hos faderen skrædder Hunderup i Bangsboder
1865, 1106, 24091865, Caroline Anna Cathrine Cecilie Hansen, datter af dagleier Rasmus Hansen og Johanne Frederikke Christophine Knudsen, 40, Skræppestrædet
1865, 1506, 20081865, Juliane Sophie Petra Charlotte Dyrbye, datter af farver Anders Dyrbye og Frederikke Caroline Marie Christensen, 22, Frederiksgade 42
1865, 1806, 09081865, Frederikke Martine Thomsen, datter af barbeer Peder Alfred Thomsen, Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Martine Pedersen, 20, i Sct. Jørgens Forstad 33
1865, 2006, 10091865, Anne Marie Hansen, datter af teglmester Hans Christian Nielsen og Johanne Cathrine Johansen, 34, Eiby Teglværk
1865, 2406, 02041865, Wilhelmine Marie Kirstine Westrin, datter af skomagermester Andreas Jørgen Westrin og Christiane Marie Hjæresen, 28, Frederiksgade 10
1865, 0507, 10071865, Petra Margrethe Holm (tvilling), datter af beslagsmed Hans Martin Holm og Christiane Sørensen, 28, Overgade
1865, 0507, 10071865, Christine Mathilde Holm (tvilling), datter af beslagsmed Hans Martin Holm og Christiane Sørensen, 28, Overgade
1865, 0807, -, Pige, datter af snedkersvend Samuel Nicolai Bekker og Anne Cathrine Hansen, 41, Sct. Jørgensgade 6
1866, 0407, 18031866, Anne Marie Sophie Christine Bertelsen, datter af Christian Bertelsen, fra Bøel, Ringkjøbing Amt og ugift fruentimmer Johanne Marie Nielsen, i Gryhusene 17
1865, 1207, 19111865, Ida Louise Andrea Andersen, datter af muursvend Hans Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 31, Bangsboder 65
1865, 0707, 24091865, Marie Petrine Pedersen, datter af smedesvend Johan Peder Pedersen og Gjertrud Marie Jensen, Brogade 5
1865, 0706, 25061865, Birgitte Petrine Caroline Pedersen, datter af ungkarl Jørgen Clausen, af Asperup Sogn (p.t. i Brylle) og ugift fruentimmer Anne Dorthea Pedersen, i Aalsmose, Orte Sogn
1865, 2007, 20071865, Jensine Johanne Birgitte Kirstine Pedersen, datter af smedesvend Johan Pedersen og Johanne Jensen, 30, Sct. Jørgensgade 23
1865, 2307, 31121865, Marie Christine Bendixen, datter af brændeviinsbrænder Poul Bendixen og Karen Marie Rasmussen, 26, Frederiksgade 29
1864, 0903, 28071865, Anna Elise Marie Magdalena Rath, datter af pottemager Jacob Frederik Ludvig Rath og ugift fruentimmer Johanne Marie Kirstine Nielsen, Sct. Jørgensgade
1865, 2607, 15101865, Agnes Mathiesen, datter af auctionsholder Knud Frederik Theodor Mathiesen og Mathilde Frederikke Jensen, 22
1865, 2807, -, Pige, datter af ungkarl Søren Frandsen, tjener Anders Jensen i Eiby og ugift fruentimmer Karen Marie Hansen, i Seden
1865, 0208, 20081865, Marie Amalie Jensen, datter af skræddermester Hans Christian Jensen og Dorthea Frederikke Hansen, 34, Overgade
1865, 0708, 22101865, Fanny Marie Nielsen, datter af snedker Niels Peder Nielsen og Anne Kirstine Rasmussen, 31, Bangsboder
1865, 1108, 08101865, Anne Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Marie Amalia Hansen, 24, Lykkedalhuus
1865, 1108, 26111865, Anna Elisabeth Pedersen, datter af møllersvend Jesper Pedersen og Justsine Kreiberg, 32, Sct. Jørgens Forstad 53
1866, 0608, 21051866, Thora Gamst Nielsen, datter af typograf Frits Ferdinand Nielsen og Frandsine Wilhelmine Gamst, 34, Overgade
1865, 2708, 05111865, Marie Kirstine Andersen, datter af møllerkudsk Anders Andersen og Anne Pedersen, 31, Killerup
1865, 1303, 06081865, Cathinka Nielsine Marie Nicolaisen, datter af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen og Oline Andersine Augusta Pedersen, Sortebrødre Torv
1865, 0309, 22101865, Martha Gunild Prøvensen, datter af kjøbmand Martin Christian Prøvensen og Sophie Frederikke Wilhelmine Wiingaard, 31, Frederiksgade
1865, 2009, 06111865, Johanne Christiane Elisabeth Gedde, datter af smedemester Emilius Gedde og Dorthea Magdalene Dithmer, 46, Nedergade
1865, 0210, 07011866, Jensine Hansen, datter af arbeidsmand Jacob Hansen og Knudsine Wilhelmine Clausen, 30, Sct. Jørgens Forstad 3
1864, 0507, 15101865, Mathea Emilie Marie Andersen, datter af skomagersvend Emil Frederik Ferdinand Andersen, Sortebrødre Torv og ugift fruentimmer Anne Marie Kirstine Sivert, p.t. Sortebrødre Torv
1865, 0610, 24121865, Inger Heiberg, datter af cand. theol. og institutbestyrer Christen Stub Heiberg og Franciska Cæcilie Caroline Mantzius, 33, Nedergade
1866, 1510, 02041866, Laurine Cathinka Christensen, datter af klodsemager Hans Christensen og Abelone Nielsen, 34, Sortebrødre Torv 18
1865, 1510, 08111865, Sophie Christiane Nielsen, datter af tjenestekarl Christian Nielsen, hos kjøbmand Jørgensen og ugift fruentimmer Singer Marie Amalia Charlotte Sørensen, 23, Frederiksgade 34
1865, 1510, 24121865, Cathinka Blumensaadt, datter af sæbefabrikant Nicolai Niemann Blumensaadt og Marie Cathinka Wendelboe, 30, Nedergade
1865, 1410, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Mathias Christiansen og Anne Marie Hansen, Sct. Jørgensgade 18
1865, 1710, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Caroline Jørgensen, Sct. Jørgens Forstad
1864, 1711, 22101865, Pouline Olsen, datter af kjøbmand Jens Christian Olsen og Caroline Nielsine Marie Engberg, Sortebrødre Torv 46
1865, 2010, 25021866, Jensine Jensen, datter af daglejer Jens Andersen og enke Kirsten Christiansen (enke efter daglejer Jens Andersen), 43, Frederiksgade 47
1864, 1305, 05111865, Helene Frederikke Fransiska Granov, datter af skomagersvend Peder Ferdinand Granov og ugift fruentimmer Trine Petrine Meier, Frederiksgade 39
1865, 2710, 17121865, Laura Rasmine Rasmussen, datter af huusmand Frederik Rasmus Daniel Rasmussen og Maren Larsen, 31, i Eiby
1865, 0211, 27051866, Fanny Emilie Augusta Teisen, datter af kjøbmand Hans Teisen og Caroline Cecilie Rasmussen, 32, Overgade
1865, 0411, 14021866, Lovise Marie Grupe, datter af slagter Carl Adolph Christopher Grupe og Laura Christine Jørgensen, 24, Overgade
1865, 1511, 18021866, Nielsine Andrea Andersen, datter af træskomand Hans Andersen og Karen Nielsen, 36, Overgade 65
1865, 1411, 27051866, Dagmar Wilhelmine Henriette Severine Jacobsen, datter af skræddermester Hans Jacobsen og Henriette Andersen, 29, Sortebrødre Torv 36
1865, 2411, 01071866, Petra Wilhelmine Hansine Martens, datter af farver Ove Waldemar Martens og Elna Andrea Henrikka Maginie Maretta Andersen, 28, Adamsgade 44
1865, 0112, 22061867, Johanne Sophie Nielsen, datter af skomagersvend Carl Wilhelm Nielsen og ugift fruentimmer Nielsine Andrine Mogensen, 28, Sct. Jørgensgade 2
1865, 0712, 26121865, Inger Christine Henningsen, datter af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 25, Eiby
1865, 1012, 14011866, Amalie Cathrine Jensen, datter af farversvend Søren Christian Junker og ugift fruentimmer Anne Marie Jensen, 26, pt. Sortebrødre Torv 18
1865, 2112, 02041866, Anna Margrethe Nielsine Pedersen, datter af bødkersvend Hans Pedersen og Karen Johanne Langhoff, 24, Sct. Jørgensgade 3
1865, 2112, 18031866, Anna Fransiska Sophie Pedersen, datter af væver Frands Christian Pedersen og Maren Pouline Jensen, 34, Frederiks Forstad 11 C
1865, 2212, 10051866, Jenny Larsine Marie Hansen, datter af sadelmager Jens Hansen og Maren Larsen, 27, Overgade 53
1865, 2512, 02051866, Anne Kirstine Torp, datter af bager Niels Eriksen Torp og Anne Mogensine Margrethe Høiberg, 27, Overgade 67
1866, 1401, 03061866, Anne Lene Hansine Knudsen, datter af banevogter Knud Jensen og Marie Elisabeth Christensen, 35, ved Gillestedgaard
1866, 1601, 25031866, Dorthea Cecilie Christiane Ohlsen, datter af boelsmand Ohle Nielsen Ohlsen og Antonette Jensen, 31, Frederiksgade 70
1866, 2201, 25111866, Kirstine Simonsen, datter af arbeidsmand Jens Simonsen og Anna Marie Jørgensen, 38, Bangsboder 55
1866, 3101, 21051866, Kirstine Marie Lund, datter af muursvend Christian Frederik Lund og Juliane Marie Eriksen, 28, Skræppestrædet
1866, 3101, 01051866, Frederikke Emilie Hansen, datter af farversvend Johan Peder Stede (svensker), bortreist og ugift fruentimmer Rasmine Caroline Hansen, 32, Skræppestrædet 6
1866, 3101, 29071866, Rasmine Christine Rasmussen, datter af klodsemager Christian Rasmussen og Maren Cathrine Hansen, 29, Ramsherred 57
1866, 0202, 02091866, Juliane Petrea Caroline Nielsen, datter af dagleier Niels Madsen og Juliane Margrethe Hansen, 42, i Kochshuus ved gl. Møllergaard
1866, 1602, 19081866, Caroline Kirstine Hansen, datter af snedkersvend Nicolai Hansen og enke Anne Marie Madsen Hammerich, i Frederiksgade 14 (enke efter snedkersvend Johan Peder Hansen)
1866, 1802, 09091866, Anne Marie Jensine Frederikke Christensen, datter af brændevinskarl Jørgen Rasmussen, hos .... Frydendahl og Anne Kirstine Christensen, 18, pt. i Kochs Huus
1866, 1802, Udøbt pige, datter af skomagersvend Peter Georg Føns og Marie Kirstine Hansen, 28, Sct. Jørgensgade
1866, 2602, 05081866, Inger Christine Lovise Svendsen, datter af fabrikarbejder Peter Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, 42, Frederiksgade 77
1866, 2502, 19081866, Maren Petrine Øllegaard Hansen, datter af kjøbmand Jens Christian Hansen og Karen Marie Petersen, 28, Frederiksgade no 42
1866, 0103, 23091866, Anna Sophie Petrine Sørensen, datter af skomagersvend Peder Christian Edvard Sørensen og Nille Cathrine Larsen, 30, Frederiksgade 48
1866, 0303, 05091866, Danna Christensen Rimmer, datter af smed Christen Christensen Rimmer og Cecilie Cathrine Thules Dall, 40, Frederiksgade 56
1866, 0403, -, Pige, datter af skomagersvend Niels Peder Nielsen og Dorthea Cecilie Thora Simonsen, 39, Frederiksgade 53
1866, 1603, 09061866, Karen Marie Sophie Kruse, datter af veiinspecteur Jens Emanuel Broch Kruse, i Odense (veiassistent ved det Kgl. Veivæsen og Vei & Brolægning) og Sophie Marie Elisabeth Dahl, 26, Overgade
1866, 1603, 21051866, Anne Kirstine Margrethe Nielsen, datter af muursvend Jørgen Nielsen og Mariane Hansen, 37, Frederiksgade 67
1866, 2103, 06051866, Karen Christine Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Pederline Christensen, 43, Frederiksgade 39
1866, 1203, 31051866, Marie Elisabeth Demant, datter af gartner Georg Albert Demant og Margrethe Elisabeth Jochnek, 47, bor i Margrethelund ved Kragsberg
1866, 2603, 26031866, Johanne Kirstine Mathilde Christensen, datter af dreiermester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Pedersen, 35, Lilliendal i Eiby
1866, 2803, 14101866, Johanne Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Nielsen og Johanne Nielsen, 38, Eiby
1866, 2803, 27051866, Johanne Marie Pedersen, datter af huusmand Hans Pedersen og Pauline Rasmussen, 28, Killerup
1866, 2803, -, Pige, datter af rendemester Rasmus Knudsen og Pauline Marie Petersen, 31, Frederiksgade 53
1866, 2803, 28071866, Johanne Camilla Antonette Marie Hansen, datter af muursvend Hans Christian Hansen, Skræppetrædet og ugift fruentimmer Marie Hansine Andersen, 32, i Skræppestrædet
1866, 0403, 30031866, Stine Marie Corneliussen, datter af ungkarl Anders Corneliussen, af Odense (hos veiinspecteur Kruse) og ugift fruentimmer Stine Marie Mortensen, i Brenderup
1866, 0104, 03061866, Marie Antonette Valentin, datter af skrædder Heinrich Theodor Valentin og Hanne Augusta Salomonsen, 29, Frederiksgade 77
1866, 0802, 02041866, Laura Johanne Marie Dorthea Larsen, datter af sadelmager Hans Peter Larsen, i Bellinge og ugift fruentimmer Emilie Kirstine Ströh, i Kjerteminde
1866, 1004, 03061866, Laura Petrine Andrea Larsen, datter af værtshuusholder Niels Larsen og Karen Olsen, 31, Overgade
1866, 1604, 05081866, Anne Kirstine Sophie Cathrine Lund, datter af sadelmager Christian Peter Lund og Jensine Marie Mann, 25, Sct. Jørgensgade 23
1866, 2004, 07101866, Kirstine Marie Holm, datter af dugmagersvend Carl Emil Holm og Anne Marie Hansen, hjørnet af Frederiksgade og Grynhusene
1866, 1901, 19081866, Anna Frederikke Schrøder, datter af slagter Christian Peder Schrøder og Antonie Florentine Sophie Bekker, Sct. Jørgensgade
1866, 2704, 26121866, Betty Diderikke Albertine Filter, datter af skomagermester Johan August Filter og Andresine Conradine Johansen, 42, Sct. Jørgens Forstad 2
1866, 2904, 22071866, Edel Sophie Petra Nordbergtine Hansen, datter af malermester Hans Peter Hansen og Anna Dorthea Hansen, 40, Sortebrødre Torv 21
1866, 0105, 09091866, Christiane Madsen, datter af brændeviinskarl Anders Madsen og Christiane Petersen, 38, Sortebrødre Torv 18
1866, 0505, 07041867, Marie Cathrine Madsen, datter af dagleier Niels Madsen og Maren Hansen, 20, Skræppestrædet 9
1866, 1705, 09091867, Anna Marie Christine Wiingaard, datter af slagter Carl Thomas Wiingaard og Maren Kirstine Hansen, 25, Sct. Jørgensgade 11
1866, 2105, Dødfødt pige, datter af dagleier Niels Madsen og Maren Kirstine Nielsen, 32, Frederiksgade 39
1866, 0106, 24061866, Anne Cathrine Petersen, datter af tjenestekarl Lars Pedersen, tjener paa Rosengaard og ugift fruentimmer Karen Marie Justine Larsdatter, 39, pt. Liliendal i Eiby
1866, 3105, 24061866, Johanne Dorthea Jørgensen, datter af huuseier Jørgen Hansen og Anne Marie Hansen, 30, Rørbekhuus Killerup
1866, 0906, 03031867, Thora Rosalie Elisabeth Jensen, datter af murer Jens Andersen og gift Anne Rasmussen, 34, Overgade 65 (gift med .. Henning Jensen som har været fraværende i 7 aar)
1866, 1406, 08071866, Andrea Petra Frederikke Marie Rusine Jensen, datter af arbeidsmand Jens Hansen, ved Sct. Jørgens Teglværk og ugift fruentimmer Mariane Hansen, 23, i Gillestedhuus
1866, 1006, 19081866, Nanna Kirsten Severine Nielsen, datter af antiqvariat boghandler Rasmus Nielsen og Marie Jacobine Espersen, 22, Brogade
1866, 1205, 24031867, Marie Johanne Frederikke Rudolfine Jantzen, datter af skomagersvend Frederik Anton Petersen, i Odense og ugift fruentimmer Anna Camille Rudolphine Christine Jantzen, i Nyborg
1866, 1906, 23091866, Anne Kirstine Amalie Christiansen, datter af ungkarl Hans Wilhelm Christiansen, i Ullerslev og Karen Sørensen, Frederiks Forstad 101. Navneændring af 3.6.1878 ved adoption til Anne Kirstine Amalie Nielsen, datter af høker Lars Nielsen
1866, 1606, 19081866, Anne Kirstine Madsen, datter af huusmand og murer Mads Ottesen og Anne Marie Knudsen, 28, Eiby Mark
1866, 2406, 21101866, Kirsten Camilla Hansen, datter af veimand Hans Jensen og Anne Marie Christensen, 40, Ar…dal, Eiby
1866, 0507, 16091866, Anne Cathrine Lovise Hansen, datter af arbeidsmand Peder Hansen og Maren Rasmussen, 34, Frederiksgade 59
1866, 1007, 25111866, Dagmar Camilla Nielsen, datter af tømmersvend Lars Nielsen og Anne Kirstine Nielsen, 37, Sct. Jørgensgade 34
1866, 1307, 14101866, Marie Wilhelmine Dorch, datter af fabrikant Claus Dorch og Severine Elisabeth Jahnsen, 41, i Frue Kirkestræde
1866, 3007, 17081866, Sophie Roulund, datter af uhrmager Henrik Christoffer Roulund og Anne Catarina Hansen, 22, Overgade
1866, 0108, -, Pige, datter af pottemager Carl Nielsen og Marie Elisabeth Meisner, 38, Sct. Jørgensgade 24
1866, 0808, 04111866, Bolette Cosarine Elisabeth Rasmussen, datter af kjøbmand Christian Rasmussen og Cathrine Adolphine Hardt, 29, Frederiksgade 38
1866, 1108, 24101866, Andrea Hansine Nordahl, datter af skomagersvend Anders Nordahl, pt. Malmø og ugift fruentimmer Marie Wilhelmine Holm, 22, Sortebrødre Torv 24
1866, 1708, 09121866, Nicoline Lovise Sophie Philipsen, datter af gartner Anders Justinus Philipsen og Anne Cathrine Marie Andersen, 24, Landebedhuus
1865, 2812, 26081866, Elise Doris Wilhelmine Mouritsen, datter af skomagersvend Johan Sophus Mouritsen og Marie Louise Vagner, 26, Sct. Jørgens Forstad 30
1866, 2708, 07101866, Ulla Johanne Rasmussen, datter af tømmermester Johannes Augustinus Rasmussen og Jacobine Mathilde Hansen, 28, Kalkbrænderiet Frederiks Forstad
1866, 2008, 11111866, Augusta Schmidt, datter af skomagermester Hans Peter Schmidt og Johanne Marie Mortensen, 32, Nedergade 5
1866, 3008, 23061866, Caroline Rasmine Jørgensen, datter af tjenestekarl Morten Jørgensen og Sophie Amalie Pedersen, 33, Sct. Jørgensgade 39
1866, 0209, 11111866, Ida Laura Marie Caroline Larsen, datter af korporal Nicolai Pedersen, 5te Regiment og ugift fruentimmer Marie Kirstine Larsen, 24, i Paaskestræde
1869, 0509, 11041869, Dagmar Cathrine Margrethe Petersen, datter af gift mand, lieutenant og toldassistent Julius Martinus Mazanti, i Taps i Slesvig og ugift fruentimmer Catharina Margareta Petersen, 34, Brogade hos skomager Mathiesen (født i Wildstedt (Holsten?))
1866, 3108, 14101866, Julie Augusta Marie Andersen, datter af smaakjører Anders Madsen og Anne Pedersen, 36, Frederik Forstad 99
1866, 1609, -, Pige, datter af gartner Carl Frederik Hansen og Maren Hansen, 40, Kragsberg
1866, 2009, 05101866, Dorthea Kirstine Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Jeppe Petersen, tjener kjøbmand Clausen i Vestergade og ugift fruentimmer Wilhelmine Marie Hansen, 24, pt. Sortebrødre Torv 27
1866, 2009, 25111866, Jacobine Marie Pedersen, datter af dagleier Niels Pedersen og Karen Dorthea Jørgensen, 28, Frederiksgade 46
1866, 0110, 30121866, Laura Marie Henriette Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Maren Larsen, 39, i Apothekshuset
1866, 2810, 08091867, Doris Christine Petrine Meta Eriksen, datter af Christian Ferd. Eriksen og ugift fruentimmer Mette Kirstine Rasmussen, 28, Sortebrødre Torv 19
1866, 0111, 30121866, Antonie Samueline Wilhelmine Larsen, datter af arbeidsmand Mads Larsen og Mette Kirstine Larsen, 31, Frederiksgade 58
1866, 0411, 23061867, Anne Christine Abeline Lohse, datter af skomagersvend Henrik Lohse og Anne Cathrine Nielsen, 3, Frederiksgade 28
1866, 1411, 23121866, Anne Marie Pedersen, datter af huuseier Hans Christian Pedersen og Caroline Andersen, 36, i Eiby
1866, 1611, 24021867, Karen Marie Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Dothea Rasmussen, 32, Mellemstræde
1866, 2011, 29091867, Kirstine Frederikke Nicolaisen, datter af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen og Oline Andrea Augusta Petersen, 22, Sortebrødre Torv 9
1865, 2502, 02121866, Marie Victoria Doris Kaehne, datter af sadelmager Theodor Bendz Paludan Kaehne og Jensine Edeline Jensen, i Frederiksgade
1866, 2911, 06011867, Rasmine Hansine Kirstine Hansen, datter af ungkarl Hans Christian Pedersen, i Bullerup og ugift fruentimmer Jensine Christine Conradine Hansen, 20, i Gillestedhuus
1866, 0512, Udøbt pige (død), datter af børstenbinder Frederik Ditlev Iversen og Henriette Cathrine Sørensen, Overgade 27
1866, 0612, 25081867, Mogensine Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Andersen og Pouline Mogensen, 36, Skræppestræde 41
1866, 2412, 03031867, Juliane Marie Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Henriksen og Nielsine Rasmussen, 25, Eiby
1866, 2712, 01021867, Marie Jacobine Albertine Nielsen, datter af skomager Jørgen Nielsen og ugift fruentimmer Else Kirstine Rasmussen, 20, Sortebrødre Torv
1866, 2812, 10061867, Anne Margrethe Jørgensen Kohave, datter af arbeidsmand Jørgen Andersen og Mette Margrethe Rasmussen, 44, Frederiksgade 73
1867, 0201, 23061867, Mariane Christine Hansen, datter af snedkermester Hans Henning Hansen og Hanne Jørgensen, 28, Frederiksgade 34
1867, 1001, 12051867, Pouline Christine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Jørgen Hansen, i Seden og ugift fruentimmer Karen Kirstine Hansen, 22, i Adamsgade 30
1867, 1501, 07041867, Karen Hansine Jørgensen, datter af huusmand Jørgen Jørgensen og Anne Kirstine Hansdatter, 43½, Eiby Mark Marienlyst
1867, 1901, 28071867, Mine Andrea Nielsen, datter af karethmager Anders Nielsen og Petrine Caroline Jensmine Hansen, 35, Nedergade 22
1867, 2401, 10061867, Emma Sophie Wilhelmine Christine Christiansen, datter af arbeidsmand Christian Christiansen og Anne Jørgensen, 43, Landebedhuset
1867, 1210, 01021867, Ida Johanne Wilhelmine Schäffer, datter af lieutenant Frits H. Berggreen og Marie Ottilie Schäffer
1867, 2801, 20101867, Helga Caroline Christiane Kaehne, datter af sadelmager Theodor Bendz Paludan Kaehne og Jensine Edeline Jensen, 35, Frederiksgade 70
1867, 0902, 24031867, Maren Kirstine Larsen, datter af tjenestekarl Christian Larsen og ugift fruentimmer Marie Kirstine Thomsen, 25, Killerup
1867, 1102, 18081867, Wilhelmine Spøhr, datter af garver Frederik Wilhelm Ferdinand Spøhr og Wilhelmine Christiansen, 32, Frederiksgade
1867, 1802, 30061867, Maren Marie Magdalene Karstens, datter af væver Henrik Karstens og Madsine Kirstine Sørensen, Bleshaven
1867, 2502, 17111867, Henriette Andersen, datter af arbeidsmand Hans Christian Andersen og Jensine Hansine Henriette Bekker, 39, Sct. Jørgensgade 24
1867, 2702, 27021867, Anne Kirstine Langhoff (tvilling), datter af slagter Mads Langhoff og Caroline Hansen, 38, Pjentedamsgade
1867, 2702, 27021867, Marie Laurine Susanne Langhoff (tvilling), datter af slagter Mads Langhoff og Caroline Hansen, 38, Pjentedamsgade
1867, 2702, 30061867, Marie Wilhelmine Augusta Ørnstrup, datter af karethmager Carl Christian Ørnstrup og Anne Marie Kirstine Hansen, 35, Nedergade
1867, 0203, 19051867, Nielsine Cathrine Rasmussen, datter af gjæstgiver og brændevinsbrænder Lars Rasmussen og Karen Nielsen, 27, Overgade 43
1867, 1303, 12051867, Jacobe Marie Jørgensen, datter af politibetjent Carl Lauritz Jørgensen og Sophie Christine Antonette Pedersen, 32, Frederiksgade 36
1867, 1903, Udøbt pige (død), datter af tobakspindersvend Niels Carl Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Caroline Christine Clausen, 22, Sortebrødre Torv 30
1867, 2403, 17111867, Bertha Agathe Nielssen, datter af politibetjent Niels Nielssen og Ina Elisa Henriette Maria Hoffmann, 35, Grynhusene 2
1867, 2703, 22041867, Ida Marie Sophie Hansen, datter af bomuldsvæver Peder Christian Hansen og Pederline Mortensen, 39, Frue Kirkestræde 11
1867, 2403, -, Emma Josephine Jeppesen, datter af snedker Hans Stephan Jeppesen og Anne Rasmussen, 37, Østergade 69
1867, 2603, Dødfødt pige (tvilling), datter af snedkersvend Jes Niels Christensen og Anne Kirstine Jensen, Grynhusene 14
1867, 0404, 08091867, Johanne Frederikke Lovise Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Karen Frederiksen, 33, Sct. Jørgens Forstad 14
1867, 1104, 28041867, Jensine Marie Hansen, datter af tjenestekarl Peder Jørgensen, Dreslette Sogn og ugift fruentimmer Anne Kirstine Hansen, 23, i Frederiksgade 67
1866, 2310, 28041867, Julie Elisabeth Marie Jensine Føns, datter af slagtersvend Julius Mathias Fabritius Føns og ugift fruentimmer Nielsine Jensen, i Dandsestrædet
1867, 23061867, Petra Cathrine Marie Petersen, datter af kudsk Hans Jacob Pedersen, tjener grevinde Petersdorff og ugift fruentimmer Jacobine Christensen, 34, Nedergade 5
1866, 0810, 05051867, Sophie Cathrine Pauline Andersen, datter af høker Erik Frederik Andersen og Sophie Marie Elisabeth Hacker, Kirkestræde 3
1867, 0605, 14081867, Anna Kirstine Johanne Christensen, datter af bager Niels Frederik Christensen og Anne Sophie Andersen, 29, Brogade hjørnet af Nedergade
1867, 1505, 14071867, Dorthea Elisabeth Teisen, datter af kjøbmand Hans Teisen og Caroline Cecilie Rasmussen, 33, Overgade
1867, 1508, 19051867, Nielsine Christine Pedersen, datter af dagleier Anders Pedersen og Anne Marie Rasmussen, Præstestrædet
1867, 2405, 10041875, Christiane Marie Christine Christiansen, datter af sergeant P. C. Bang, i Staalstrædet og ugift fruentimmer Johanne Amalie Christiansen, 42, Skræppestrædet 39
1867, 2605, 14071867, Mine Marie Jørgensen, datter af detaillist Mathias Jørgensen og Kirsten Larsen, 34, Bangsboder 59
1867, 2705, Dødfødt pige, datter af tømmersvend Rasmus Nielsen og Caroline Amalie Kjær, Sct. Jørgensgade 23
1867, 0106, 11081867, Gudrun Petrea Kathrine Jacobsen, datter af gartner Niels Jacobsen og Lovise Caroline Svantemann, 24, Frederiksgade 31
1867, 2205, 25101867, Thora Emilie Frederikke Nyborg, datter af porteur Carl Julius Unger Nyborg og Elisabeth Nielsen, 29, Overgade Rhoeds Gaard
1867, 0906, 01091867, Nielsine Mathilde Madsen, datter af boelsmand Christian Madsen og Johanne Marie Nielsen, 45, Skomagerstedet
1867, 1106, 28071867, Ellen Christine Frederikke Christensen, datter af arbeidsmand Henrik Christensen og Anne Hansen, 29, Frederiksgade 42
1867, 1406, 29091867, Dorthea Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Christian Knudsen og Gjertrud Marie Hansen, 33, Eiby By
1867, 1804, -, Pige, datter af landmand Michael Maintz Lollesgaard og Louise Elisabeth født Recke, 30, Overgade 40
1867, 2006, 16021868, Sophie Christiane Westring, datter af skomagermester Andreas Jørgen Westring og Christiane Marie Hjæresen, 29, Frederiksgade 20
1867, 1007, 15091867, Sigrid Heiberg, datter af candidat theologiar og institutbestyrer Christen Stub Heiberg og Fransiska Cecilie Caroline Mantzius, Nedergade
1867, 1407, 13101867, Anne Cathrine Mortensen (tvilling), datter af skrædder Lars Mortensen og Kirsten Nielsen, 39, Sct. Jørgens Forstad
1867, 1407, 13101867, Marie Kirstine Mortensen (tvilling), datter af skrædder Lars Mortensen og Kirsten Nielsen, 39, Sct. Jørgens Forstad
1867, 2506, 13071867, Mathilde Frederikke Caroline Heinsen, datter af fhv. forvalter Frederik Carl Mortensen, Gl. Møllegaard og ugift fruentimmer Sophie Eversine Heinsen, Sortebrødre Torv 38
1867, 2607, 22091867, Marie Cathrine Christiansen, datter af huusmand Christian Andersen og Anne Sophie Karen Marie Bruun, 37, Biskorup
1867, 1506, 04081867, Johanne Wilhelmine Pedersen, datter af former Hendrik Pedersen og Henriette Frederikke Petrine Schiøtz, 32, Adamsgade 34
1867, 2807, 22091867, Hansine Dorthea Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Peder Hansen og Karen Larsen, 27, Skræppestrædet
1867, 0208, 18081867, Hanne Hansine Christine Kjellerup, datter af tjenestekarl Niels Peder Emil Julius Kjellerup, Ny Møllegaard og ugift fruentimmer Bodil Kirstine Rasmussen, Frederiksgade 67
1867, 0608, 17111867, Petra Nicoline Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Rasmussen og Maren Mikkelsen, 38, Eiby
1867, 0108, 20091867, Anne Johanne Caroline Petrine Lundgreen, datter af slagtermester Carl Christian Lundgreen og Anne Christensen, 28, Frederiksgade 78
1867, 0708, 20101867, Laura Jacobine Nielsine Rosengaard, datter af smaakjører Lars Rosengaard og Rasmine Klumph, 42, Frederiksgade
1867, 1008, 15081867, Kirsten Hansen (tvilling), datter af arbeidsmand Hans Wilhelm Hansen og Marie Henriksen, 39, Rebslagerbanen
1867, 2208, Udøbt pige (død), datter af dreiersvend Hans Nielsen, i Rudkjøbing og ugift fruentimmer Nielsine Kirstine Horne, Frederiksgade 22
1867, 2708, 20101867, Johanne Kirstine Henningsen, datter af skrædder Henning Jørgen Hansen og Anne Marie Christiansen, 27, Havelysthuset paa Eiby Mark
1867, 3108, -, Pige, datter af skrædder Jens Pedersen og Charlotte Amalie Nielsen, 33, Overgade 27
1867, 0909, -, Pige, datter af arbeidsmand Peder Johansen og Johanne Jørgine Rosenvinge, 39, Skræppestrædet 36
1868, 0809, 23041868, Johanne Emilie From, datter af kjøbmand Christian la Motte From og Marie Cathrine Brinck, 40, Frederiksgade
1867, 1709, 24111867, Manna Christence Dyrbye, datter af farver Anders Dyrbye og Frederikke Caroline Marie Christensen, 24, Frederiksgade 42
1867, 1409, -, Pige, datter af muursvend Christian Frederik Lund og Juliane Marie Eriksen, 36, Skræppestrædet 22
1867, 2508, 15091867, Gjertrud Marie Pedersen, datter af ungkarl Peder Hansen, fra Lumbye og ugift fruentimmer Karen Marie Christensen, i Svendstrup
1867, 2909, 14121867, Mary Elise Margaretha Olsen, datter af postbud Peter Christian Olsen og ugift fruentimmer Frederikke Wilhelmine Jørgensen, 19, pt. Overgade 63
1867, 2606, 13101867, Andrea Henningsen, datter af tjenestekarl Lars Henningsen, tjener grosserer Muus og ugift fruentimmer Anne Kirstine Pedersen, 28, i Eiby hos boelsmand H. Chr. Pedersen
1867, 0310, 03101867, Karen Sophie Frederiksen, datter af huusmand Hans Peder Frederiksen og Karen Petrine Mathilde Pedersen, 19, Eiby Mark
1867, 0810,01011868, Anne Marie Sophie Hansen, datter af arbeidsmand Frederik Hansen og Anne Kirstine Jørgensen, 24, Slagterhuset 54, Eiby Mølle
1867, 1710, 26121867, Dagmar Sophie Amalie Jensen, datter af steenhugger Hans Kingo Jensen og Caroline Larsen, 40, i Eiby
1867, 2010, 24111867, Marie Kirstine Andersen, datter af møllerkudsk Anders Andersen og Anne Pedersen, 32, i Killerup
1867, 2210, Dødfødt pige, datter af Sophie Bernhardine Høst, 31, Nedergade
1867, 2710, 09021868, Mette Marie Hansen, datter af gartner Niels Christian Hansen Skov og Karen Hansen, 27, Grynhusene 33
1867, 0311, 15121867, Anne Marie Andersen, datter af arbeidsmand Anders Westrup Nielsen og Else Marie Severine Nielsen, 41, Frederiks Forstad 93
1867, 0411, 08121867, Rasmine Marie Rasmussen, datter af tjenestekarl Niels Rasmussen, Gillestedgaard og ugift fruentimmer Dorthea Pedersen, 25, hos Daniel Rasmussen i Eiby
1867, 0811, 21061867, Anna Marie Hansen, datter af snedker Mads Peter Hansen og Maren Laasby Willadsen, 24, Frederiksgade 34
1867, 1011, 08031868, Nanna Mathilde Hansen, datter af ungkarl og værtshuusholder Christen Hansen, i Kjøbenhavn, Holmens Kanal 28 og ugift Kirsten Jacobsdatter, 44, i Frederiksgade 65
1867, 1511, -, Pige, datter af blomsterfabrikant Peder Christian Fogh og Augusta Caroline Andresen, 28, Nedergade 28
1867, 0310, 03111867, Karen Christine Hansen, datter af ungkarl Lars Hansen, af Odense og ugift fruentimmer Anne Dorthea Andersen, af Kjøng
1867, 2711, 08031868, Anna Jacobsen, datter af arbeidsmand Anders Jacobsen og Anne Cathrine Jensdatter, 40, Eiby
1867, 0612, -, Pige, datter af tjenestekarl Rasmus Mortensen, i Mellemstrædet og ugift fruentimmer Johanne Pedersen, Eiby Mark
1867, 0912, 14061868, Louise Caroline Clemensen, datter af sadelmager Peder Christian Clemensen og Johanne Petrea Blom, 45, Frederiksgade 22
1867, 1012, 24021868, Emma Kirstine Poulsen, datter af arbeidsmand Peder Poulsen, Møllerskov Mark og ugift fruentimmer Maren Larsen, 20, Skræppestrædet 20
1867, 1712, 30081868, Julie Eleonore Frandzen, datter af garver Carl Sophus Frandzen og Cathrine Wilhelmine Nielsen, 31, Sct. Jørgens Forstad 6
1867, 3112, 28061868, Johanne Marie Sørensen Andersen, datter af tjenestekarl Hans Andersen, Sortebrødre Torv og ugift fruentimmer Johanne Cathrine Sørensen, 25, Kragsberghuus
1867, 3112, 01021868, Nielsine Hansine Maren Kirstine Jørgensen, datter af smaakjører Niels Jørgensen og Maren Kirstine Rosengaard, 42, Frederiksgade