Odense - Sct. Knud, 1862-1866, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1862-1866, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 0201, 10051862, Jens Christian Eberhard Jacobsen, søn af skomagersvend Christian Jacobsen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Marie Dorthea Larsen, 19, i Holsedore
1862, 0501, 21041862, Jørgen Knudsen, søn af tjenestekarl Knud Christian Jørgensen og Anne Marie Jensen, 24, i Vindegade
1862, 0501, 09021862, Carl Christian Frederiksen, søn af tjenestekarl Carl Frederiksen, paa Marienlund og ugift fruentimmer Maria Christiansen, 30, i Vindegade
1862, 0801, 17081862, Niels Carl Nielsen, søn af opsynsmand Hans Nielsen, paa Tugthuset og ugift fruentimmer Caroline Stephansdatter, 32, i Holsedore
1862, 1301, 22061862, Christopher Pedersen, søn af gruusgraver Lars Pedersen og Nicoline Dorthea Larsen, 39, paa Vesterbroe
1862, 1401, 21041862, Sophus Jensen, søn af karetmager Rasmus Jørgen Jensen og Anne Marie Wilhelmine Jørgensen, 36, paa Vesterbroe
1862, 1101, 09061862, Vilhelm Heinrich Busch, søn af sømand Julius Edv. Busch og ugift fruentimmer Karen Sophie Johansen, 23, i Dandsestrædet
1862, 2001, 13091863, Carl Christian Frederik Helding, søn af væversvend Magnus Vilhelm Helding og Karen Hansen, 22, paa Heden
1861, 2412, 06031862, Johan Carl Christian Karsten, søn af snedkersvend Carl Vilhelm August Karsten og Marie Lovise Christensen, 35, i Vestergade
1862, 0202, 03081862, Lauritz Frederik Ferdinand Petersen Jeppesen, søn af skomagersvend Anders Frederik Jeppesen og Petrine Vilhelmine Augusta Sudermann, 20, i Paaskestræde
1862, 0902, 15061862, Anders Poulsen, søn af huusmand Poul Nielsen og Abel Marie Hansen, 44, paa Hunderup Mark
1862, 1002, 16051862, Niels Peder Nielsen, søn af hørhegler Niels Larsen og Anine Hansen, 35, paa Heden
1862, 1102, 09111865, Rudolph Christopher Theodor Jantzen, søn af reebslager Frederik Christian Jantzen og Hansine Christine Hansen, 28, i Vindegade
1862, 1202, 22061862, Niels Marius Nielsen, søn af maskinmester Hans Peter Nielsen og Karen Nielsen, 33, paa Vesterbroe
1862, 1102, Udøbt dreng (død), søn af skomager Johan Frederik Joseph Helstrøm og Jensine Antonette Hansen, 34, i Graabrødrestræde
1862, 1702, 10081862, Peder Roulund, søn af portner Søren Michael Roulund, paa Fattiggaarden og Hansine Henriette Larsen, 42
1862, 2102, 17081862, Hans Peder Carl Pedersen, søn af skomager Hans Pedersen og Hansine Petrine Caroline Pedersen, 28, bag Skolen
1862, 2801, 01121865, Edvard Andreas Peter Granberg, søn af kurvemagersvend Claus Andreas Granberg og ugift fruentimmer Kirstine Marie Caroline Pedersdatter, 36, paa Heden
1860, 1912, 23021862, Jens Carl Franch, søn af snedkersvend Hansen og ugift fruentimmer Larsine Margrethe Franch
1862, 0203, 10031862, Niels Peder Hansen, søn af arbeidsmand Knud Hansen og Hanne Nielsen, 37, i Tværgaden
1862, 0703, 23061862, Andreas Ludvig Andersen, søn af saddelmager Niels Martin Andersen og Bertha Sophie Margretha Kingo Pedersen, 31, i Vestergade
1862, 1203, Dødfødt dreng, søn af ingenieur Thomas Parkes Watson og Johanne Pouli, 29, i Vestergade
1862, 1103, 07101862, Johan Jacob Sophus Krøll, søn af handelsagent Mads Jacobsen Krøll og Anna Cathrine Augusta Bøgvad, 22, i Kongensgade
1862, 0603, 19101862, Vilhelm Leonhard Bondo Nielsen, søn af pottemager Bendt Christian Nielsen og ugift fruentimmer Hansine Hansen, 23, i Søndergade
1862, 1203, -, Dreng, søn af typograpf Theodor Harksen, i Odense og ugift fruentimmer Trine Frederiksen, 21, i Holsedore
1862, 2703, 08041862, Niels Rasmussen, søn af arbeidsmand Peder Rasmussen og Anne Margrethe Pedersen, 26, paa Vesterbroe
1862, 0503, -, Dreng, søn af steenkløver Ole Thomsen, af Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsen, 26, paa Heden
1862, 1004, Marius Fønss, søn af skomagersvend Hans Peder Georg Fønss og Marie Kirstine Hansen, 25, i Holsedore
1862, 1404, -, Dreng, søn af conditor Sivartsen, i Odense og fraskilt hustru Anne Margrethe Pedersen (fraskilt tjenestekarl Niels Peter Madsen), 30, i Grønnegade
1862, 2801, 30031862, Peder Sørensen, søn af Niels Sørensen, af Barløse og ugift fruentimmer Ane Dorthea Pedersen, i Aarup
1862, 2004, Udøbt dreng (død), søn af kjøbmand Jacob Christian Hvalsøe og Ernestine Christiane Albertine Jensen, 27, paa Flakhaugen
1862, 1904, 26041863, Anders Theodor Hans Olsen, søn af arbeidsmand Hans Olsen og Maren Andersen, 28, i Tværgaden
1862, 2304, 15061862, Harald Jacob William Allerup, søn af jernstøber Harald Jacob William Allerup og Marie Wilhelmine Sophie Tychsen, 26, i Søndergade
1862, 1604, 04051862, Carl Vilhelm Nielsen, søn af skomager Carl Vilhelm Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Ane Andersen, 29, i Vindegade
1862, 0105, 11011863, Charles Frederik Louis Baldus Voller, søn af slagtersvend Christian Vilhelm Voller og Petrine Vilhelmine Petersen, 25, Vindegade
1862, 0205, 20091863, Jens Peder Larsen, søn af arbeidsmand Lars Jespersen og Juliane Sophie Rasmussen, 33, i Holsedore
1862, 3004, 21091862, Oscar Theodor Ludvig Petersen, søn af skomagermester Peter Lauritz Petersen og Maren Kirstine Nielsen, 31, i Søndergade
1862, 0805, 27071862, Hans Henning Jeppesen, søn af huusmand Jeppe Jensen og Johanne Larsen, 44, i Bolbroe
1862, 0905, 29051862, Hans Peter Poul Vilhelm Nielsen, søn af væver Niels Hansen og Anne Cathrine Jørgensen, 36, i Aastræde
1862, 0705, 04091862, Fritz Ferdinand Hoffgaard, søn af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, 39, i Overgade
1862, 0905, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Jacobine Kirstine Marie Rasmussen, 18, paa Fattiggaarden
1862, 1305, 27121862, Peder Christian Jacobsen, søn af saddelmagersvend og sygevogter Ferdinand Jacobsen, ved 5. Bataillon og ugift fruentimmer Caroline Christine Pedersen, 23, i Tværgade
1862, 1605, Dødfødt dreng, søn af skomagersvend Hans Peder Martin Hansen og Maren Kirstine Clausen, 25, paa Heden
1862, 1305, 22061862, Niels Christian Christensen, søn af tjenestekarl Rasmus Christensen, i Paarup og ugift fruentimmer Ane Nielsen, 22, i Holsedore
1862, 1305, 11061862, Frederik Christian Hansen, søn af kudsk Hans Jørgen Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Christensen, 25, i Vindegade
1862, 2005, 03081862, Hans Peder Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Larsen, 39, i Munkemosehuset
1861, 1504, 25051862, Julius Christian Hansen, søn af smed Christian Hansen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Thomasine Petrine Caroline Christensen
1862, 1305, 23051862, Julius Frederik Olsen, søn af Anders Olsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsen, 24, i Claregade
1862, 2301, 25051862, Frederik Ludvig Bang, søn af kjøbmand Peter Krag Bang og Frederikke Diderikke Augusta Quaade, 25, i Vestergade
1862, 2205, 01061862, Carl Christian Jørgensen, søn af tjenestekarl Lars Larsen og ugift fruentimmer Maren Cathrine Jørgensen, 26, i Staalstræde
1862, 2803, 09061862, Niels Christian Jensen, søn af grosserer Peter Marius Jensen og Ædel Marie Magdalene Nielsen, 26, i Overgade
1862, 0506, 01111862, Lauritz Marius Larsen, søn af skipper Niels Jacob Larsen og Petrine Hansen, 39, i Søndergade
1861, 2709, 09061862, Aage Johnsen Møller, søn af politifuldmægtig Carl Julius Møller og Constance Frederikke Henriette Kirstine Freisleben, 39, i Albanigade
1862, 0906, 12071863, Daniel Frederik Duch, søn af skomager Christian Marcus Duch og Pouline Hjeresen, 22, i Kongensgade
1862, 1206, 24081862, Thorwald Emanuel Pugaard, søn af farversvend Andreas Pugaard og Ellen Kirstine Dorthea Bruun, 26, i Grønnegade
1862, 1206, 02081863, Mads Christian Frederik Hansen, søn af væver Niels Hansen og Johanne Jacobsen, 39, i Albanigade
1862, 1106, 15061862, Johan Lauritz Christian Ludvig Marius Blom, søn af snedkersvend Andreas Ludvig Blom, i Rudkjøbing og ugift fruentimmer Marie Severine Halvorlette Hansen, 28, i Holsedore
1862, 2705, 10081862, Johan Arnholdt Møllmann Ibsen, søn af bager Niels Christian Hansus Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, 36, i Vestergade
1862, 2006, 07071862, Emil Magnus David Schiær, søn af bager Julius Schiær og Johanne Wamberg, 30, i Vestergade
1862, 2006, 17081862, Lauritz Christian Peder Rasmussen, søn af høker Rasmus Christensen og Marthe Jørgensen, 32, i Pugestræde
1862, 2904, 09061862, Philip Frederik Bernhardt, søn af skomagersvend Philip Frederik Bernhardt, i Odense og ugift fruentimmer Frederikke Charlotte Amalie Olsen, i Kjerteminde
1862, 2106, 06081862, Jørgen Peder Jørgensen, søn af møllerkudsk Lars Jørgensen, i Steenløse og ugift fruentimmer Karen Kirstine Mortensen, 25, i Vindegade
1862, 2806, 28061862, Nicolai Sørensen, søn af dampkok Ole Sørensen og Lovise Frederikke Gedde, 33, i Tværgade
1862, 2906, 16081862, Jørgen Gantzel Blicher Dreyer, søn af cancellieraad og bogtrykker Jørgen Christian Dreyer og Elisabeth Marie Petersen, 29, i Vestergade
1862, 0707, 24081862, Knud Christian Knudsen, søn af brændeviinsbrænder Peder Knudsen og Maren Frederiksen, 31, paa Vesterbroe
1862, 0707, 26101862, Carl Emil Baggesen, søn af blikkenslager Niels Ferdinand Baggesen og Karen Marie Jensen, 29, i Grønnegade
1862, 2006, Dødfødt dreng, søn af tækkersvend Knudsen og ugift fruentimmer Christine Elisabeth Knudsen, 25, i Vestergade
1862, 2606, 15081862, Wilhelm Nicolai Petersen, søn af grosserer Wilhelm Nicolai Petersen og Adolphine Augusta Købke, 41, paa Torvet
1862, 1307, 26071862, Marius Jensen (tvilling), søn af arbeidsmand Knud Jensen og Anne Marie Madsen, 40, paa Klingenberg
1862, 1807, 07091862, Christian Carl Marius Andersen, søn af kleinsmedmester Christian Andersen og Anne Cathrine Clausen, 35, ved Vesterbroe
1862, 2207, 20101862, Anders Joachim Gottfred Semberg, søn af skræddersvend Anders Hansen Semberg, i Odense og ugift fruentimmer Nielsine Caroline Hansen, 27, i Vindegade
1862, 0308, 24101862, Simon Blomberg, søn af konditor Peter Magnus Blomberg og Anne Cathrine Laura Ottesen, 35, i Vestergade
1862, 0608, 19101862, Rasmus Andersen, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Kirstine Hansen, 21, i Bolbro
1862, 0408, 06081862, Hans Philip Waidtløw, søn af skomagermester Carl Christian Waidtløw og Andersmine Jacobine Rasmussen, 29, i Tværgade
1862, 3107,22111864, Severin Emil Ebbesen Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen, i Odense og ugift fruentimmer Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 20, i Vestergade
1862, 1008, 19101862, Hans Christian Larsen, søn af tjenestekarl Johan Christian Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Larsen, 29, paa Fattiggaarden
1862, 1008, 25011863, Lars Christian Emanuel Nielsen, søn af fabrikbestyrer Niels Christian Nielsen og Anne Kirstine Madsen, 30, paa Klingenberg
1862, 0508, 12021863, Hans Peder Christian Meibom, søn af dreiermester Julius Meibom og Johanne Michaeline Cathrine Ernestine Pedersen, 32, paa Heden
1862, 1508, 09111862, Peder Anton Jørgensen, søn af glarmester Hans Jørgensen og Karen Rasmussen, 25, i Vestergade
1862, 1908, 29031863, Carl Johan Madsen (tvilling), søn af muursvend Mads Larsen og Karen Marie Jensen, 33, i Hunderup
1862, 1908, 29031863, Jens Marius Madsen (tvilling), søn af muursvend Mads Larsen og Karen Marie Jensen, 33, i Hunderup
1861, 1109, 24081862, Oscar Ferdinand Lassen, søn af skræddermester Morten Lassen og Doris Heimann, 41, i Vestergade
1862, 2008, -, Dreng, søn af handelsbetjent Mads Jørgen Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Hansen, 21, i Claregade
1863, 1708, 26071863, Johannes Ferdinand Nielsen, søn af væver Carl Nielsen og Maren Sophie Mortensen, 40, paa Fattiggaarden
1862, 2408, 21091862, Hans Marius Johan Carl Hansen, søn af væversvend Rasmus Hansen og Anne Marie Johansen, 21, paa Vesterbroe. Navneændring af 21.1.1904 til Hans Marius Johan Carl Hegeland
1862, 2508, 02111862, Lars Frederik From, søn af bogbinder Lars Peder From og Anna Marie Larsen, 29, i Vestergade
1862, 2708, 23111862, Ludvig Christian Schmidt, søn af skomagermester Hans Christian Schmidt og Vilhelmine Conradine Schou, 36, i Søndergade
1862, 3008, 28091862, Christian Marius Jørgensen, søn af forvalter Christian Schmidt Thomsen, paa Kielshøi og ugift fruentimmer Maren Jørgensen, 27, paa Vesterbroe
1862, 1009, 12071863, Christian Poulsen, søn af muursvend Peder Poulsen og Anne Kirstine Ovesen, 35, i Skræderhuset
1862, 1009, 24031863, Johan Victor Teisen, søn af kjøbmand Christian Cornelius Teisen og Sophie Rasmine Holbech, 21, i Kongensgade
1862, 1709, 07101863, Alfred Ferdinand Lehmann, søn af maler Nicolai Lehmann og Laura Lovise Marie Brask, 24, i Vindegade
1862, 2309, 12021863, Jens Christian Andreasen, søn af skipper Andreas Andreasen og Anne Cathrine Hansen, 25, i Kongensgade
1862, 0110, 01021863, Christian Herman Dinsen, søn af guldsmed Johan Frederik Dinsen og Anna Ingeborg Christine Torp, 35, i Vestergade
1862, 2309, 17011863, Bernhard Anton Nielsen, søn af tjenestekarl Hans Peder Carl Christian Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Nielsine Pedersen, 25, paa Heden
1862, 0210, 22021863, Rasmus Peder Hansen, søn af muurlærling Hans Peder Hansen, i Odense og enke Kirsten Hansdatter (enke efter arbeidsmand Adolph Frederik Jacobsen), 34, i Vindegade
1862, 0410, 07121862, Herman Carl Henriksen, søn af træarbeider Henrik Olsen Beck og Anne Marie Elisabeth Madsen, 32, paa Vesterbroe
1862, 1910, -, Dreng, søn af blikkenslager Morten Peder Christian Jørgensen, i Odense og enke Christine Christensen (enke efter skomager Kirchhof), 29, i Tværgade
1862, 2010, 14051863, Hans Adolph Kjerdolph Andersen, søn af blikkenslager Hans Adolph Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Elise Marie Johansen, 25, i Grønnegade
1862, 2010, 26121862, Carl Marius Rasmussen, søn af fragtmand Anders Andersen Rasmussen og Karen Jensen, 26, i Staalstræde
1862, 2610, 22021863, Carl Johan Jens Hendrik Sørensen Most, søn af skomagersvend Hendrik Sørensen Most og Maren Kirstine Jensen, 34, i Vindegade
1862, 2510, 31051863, Jørgen Christian Weber, søn af kjøbmand Christian Henrik Theodor Weber og Ane Christine Elisabeth Hansen, 41, i Vestergade
1862, 1011, 26121862, Carl Gustav Ludvik Werner, søn af karetmagersvend Johan Gottlieb Werner og Anna Rasmussen, 30, paa Vesterbro
1862, 1411, 27081865, Poul Frederik Ferdinand Roskamm, søn af bomuldsvæver August Heinrich Roskamm og Frederikke Anthrine Eskiline Rasmussen, 36, i Holsedore
1862, 0811, 09011863, Sophus Christian Preisler, søn af kjøbmand Peder Carl Henrik Preisler og Petra Rasmine Margrethe Møller, 24, i Vestergade
1862, 1411, 20091863, Steffen Steffensen, søn af værtshuusholder Anders Steffensen og Erne Marie Jensine Hansen, 24, i Claregade
1862, 0211, 01031863, Emanuel Jacobsen Mørk, søn af tjenestekarl Anders Jacobsen Mørk, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Jørgensen, 31, paa Vesterbro
1862, 0711, Udøbt dreng (død), søn af Jens Christian Larsen og ugift fruentimmer Karen Jørgensen, 32, i Vestergade
1862, 2211, 24071864, Fritz Lorentz William Madsen, søn af muurmester Fritz Lorentz Madsen og Christiane Severine Storm, 36, i Kongensgade
1862, 2311, 20091863, Niels Peder Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Maren Larsen, 37, paa Vesterbro
1862, 2111, 22111863, Alfred Albertus Hansen, søn af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 25, i Smedestrædet
1862, 0312, 15031863, Niels Christian Sørensen, søn af former Johannes Sørensen og Anne Cathrine Jørgensen, 36, i Søndergade
1862, 0312, 26041863, Sander Jørgen Nissen, søn af værtshuusholder Preben Ditlev Nissen og Frederikke Henriksen, 25, i Albanigade
1862, 0112, 17051863, Fritz Henrik Johansen, søn af Heinrich Johansen, i Fredericia og ugift Anne Margrethe Thygesen, 25, i Vestergade. Navneændring af 25.8.1876 til Fritz Henrik Petersen
1862, 0312, 02081863, Marius Peder Vilhelm Madsen, søn af s… Jens Frederik Nielsen og ugift fruentimmer Thrine Augusta Frederikke Madsen, 24, paa Heden
1862, 1412, 08031863, Hans Hansen, søn af brændeviinsbrænder Hans Hansen og Johanne Jensen Brandt, 27, i Vestergade
1862, 2112, 06041863, Niels Johan Hendrik Jensen, søn af smed Hans Christian Jensen og Anne Dorthea Beck, 22, i Graabrødrestræde
1862, 0612, 27121862, Johan Meier Hansen, søn af arbeidsmand Hans Sørensen og Johanne Margrethe Pedersen, 45, i Vindegade
1862, 2912, 28011863, Hans Christian Rasmussen, søn af gaardskarl Hans Rasmussen og Anne Kirstine Hansen, 27, i Graabrødrestræde
1862, 2712, 26041863, Erik Marius Eriksen, søn af commissionær Anders Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Sophie Erichsen, 25, paa Hunderup Mark
1863, 0201, 02041863, Peder Carl Ludvig Jantzen, søn af reebslager Frantz Jantzen og Karen Petrine Lauritzine Danielsen, 22, paa Vesterbro
1863, 0301, 01111863, Niels Hansen, søn af arbeidsmand Lars Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 41, paa Heden
1863, 0501, 30031863, Niels Rask Østerbye, søn af bagermester Peder Theodor Østerbye og Kirstine Hansen, 26, i Vestergade
1863, 0401, 06121863, Carl Henrik Madsen, søn af muursvend Mads Madsen og Mathia Elisabeth Madsen, 43, paa Vesterbroe
1863, 0901, 27091863, Albert Hjorth Hansen, søn af tobaksfabrikør Frederik Ferdinand Hansen og Antonette Marie Henriette Hjort, 43, i Grønnegade. Navneændring af 19.9.1890 til Albert Hjorth - Hansen
1863, 0401, 03101863, Mads Christian Hansen, søn af Mads Christensen, i Brylle og ugift fruentimmer Else Marie Hansen, 22, i Kongensgade
1863, 0901, 19071863, Hans Peder Hansen, søn af muursvend Jens Hansen og Oline Marie Schøsler, 37, i Albanigade
1863, 1301, 15011863, Peder Christian Marius Jensen, søn af skomagersvend Søren Peder Jensen og Caroline Jørgensen, 32, i Holsedore
1863, 1301, 20091863, Nicolai Hartvig Dichmann, søn af saddelmager Nicolai Hartvig Dichmann og Christine Clausen, 27, i Vestergade
1863, 1401, 06041863, Hans Jørgen Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Krag og Bodil Christine Hansen, 33, i Søndergade
1863, 1901, 12071863, Jørgen Gerhardt Valdemar Jørgensen, søn af politibetjent Lars Christian Jørgensen og Anne Cathrine Adolphine Marie Schmidt, 34, i Kongensgade
1863, 2201, 28081863, Carl Frederik Bernhardt Østerbye, søn af bogbinder Niels Gorm Østerbye og Marie Christine Pedersen, 25, paa Flakhaugen
1863, 2101, 23041863, Fritz Ferdinand Nielsen, søn af typograpf Fritz Ferdinand Nielsen og Frantzine Wilhelmine Gamst, 32, i Graabrødrestræde
1863, 1301, 08031863, Mads Anders Christensen, søn af tjenestekarl Mads Jensen, i Odense og ugift fruentimmer Mette Kirstine Christiansdatter, 37, i Grønnegade
1863, 1901, -, Dreng, søn af lieutenant Emil Ørum, i Odense og ugift Olivia Christiane Marie Lund
1863, 3001, 05071863, Anders Peder Nielsen, søn af muursvend Anders Nielsen og Ovidia Frederiksen, 36, i Grønnegade
1863, 3001, 14061863, Johan Carl Thomsen, søn af skomagermester Thomas Thomsen og Anne Hansen, 36, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 1202, 17051863, Ivan Sophus Frederik Larsen Hunderup, søn af snedkersvend Hans Peder Frederik Hunderup og Kirstine Marie Larsen, 27, i Grønnegade
1863, 1202, 06091863, Hans Peder Oscar Jørgensen, søn af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen og Anne Marie Larsen, 22, i Kongensgade
1863, 1402, 31051863, Ferdinand Augustinus Hagen, søn af skræddermester Ferdinand Hagen og Abeline Andersen, 30, i Claregade
1863, 1502, 26071863, Hans Jørgen Larsen, søn af arbeidsmand Anders Larsen og Maren Hansen, 32, i Grønnegade
1863, 1602, 12071863, Heinrich Hermann August Martin Mortensen, søn af snedkersvend Jens Mortensen og Anne Johanne Hansen, 28, i Claregade
1863, 1602, 09081863, Ludvig Henrik Michaelis, søn af skræddersvend August Michaelis og Christine Hedevig Greve, 28, i Graabrødrestræde
1863, 1502, 15031863, Theodor Verner Nielsen, søn af restaurateur Verner Brøndom, i Odense og ugift fruentimmer Anne Cathrine Nielsen, 19, i Vindegade
1863, 0302, 07041863, Valdemar Nielsen, søn af handelsbetjent Harald Waldemar Nielsen og Sophie Vihelmine Gamst, 20, paa Torvet
1863, 2402, 08031863, Anders Christian Andersen, søn af arbeidsmand Anders Jørgensen og Maren Jensen, 45, paa Heden
1863, 2202, 21061863, Jørgen Christensen, søn af tjenestekarl Christen Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Marie Larsen, 29, i Holsedore
1863, 0103, 17051863, Hans Jacob Jørgensen, søn af pedel Peder Jørgensen og Juliane Jensen, 36, paa Cathedralskolen
1863, 0103, 23081863, Gustav Frederik Ditlev Tanggaard, søn af skræddersvend Johan Frederik Tanggaard og Sophie Vilhelmine Storm, 32, i Grønnegade
1863, 0103, 07061863, Hans Nicolai Alfred Hansen, søn af tømmersvend Erik Hansen og Marie Elisabeth Danielsen, 26, paa Vesterbroe
1863, 0303, 22051863, Aage Gundestrup, søn af boghandler Thorvald Gundestrup og Juliane Sophie Krag, 24, i Kongensgade
1863, 0103, 02031863, Niels Christian Christensen, søn af skrædder Niels Christensen og Jensine Fjeldsted, 32, i Hjulmandshuset
1863, 1003, 07061863, Frederik Carl Bernhard Poulsen, søn af snedkersvend Bernhard Adolph Leonhard Poulsen og Karen Rasmussen, 30, i Vestergade
1863, 1003, 16081863, Peder Alexander Pedersen, søn af muursvend Lars Pedersen og Edel Kirstine Nielsen, 36, i Kongensgade
1863, 1003, 19071863, Thoralf Garibaldi Harris Clausen, søn af lærer Søren Harris Clausen og Maren Johanne Jørgensen, 27, St. Knuds Kirkestræde
1863, 2702, 15051863, Johan Carl Christian Karsten, søn af snedker Carl Vilhelm August Karsten og Marie Louise Christensen, 36, i Kongensgade
1863, 1303, 19071863, Hans Christian Ivar Lindegaard Knudsen, søn af kjøbmand Knud Julius Knudsen og Marie Sophie Christine Wiingaard, 26, i Vestergade
1863, 1303, 01111863, Rasmus Laurits Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Anne Cathrine Hansdatter, 44, i Grønnegade
1877, 1503, 08041877, Niels Johansen, søn af skræddermester Marius Christian Johansen og Maren Hansine Nielsen, 30, i Overgade
1862, 1910, 29031863, Lars Marius Rasmussen, søn af brændeviinsbrænder Hans Rasmussen og Gjertrud Marie Larsen, 32, i Tværgade
1863, 2503, 28061863, Christian Andreas Marius Hansen Brandt, søn af tømmermand Andreas Gabriel Brandt og Karen Marie Fischer Rasmussen, 24, paa Vesterbroe
1863, 2103, 30061863, Peder Edvard Hansen, søn af snedkersvend Fritz Ferdinand Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Othilia Hansen, 37, paa Bispensplan
1863, 3003, Dødfødt dreng), søn af arbeidsmand Mads Christensen og Karen Andersen, 36, paa Vesterbroe
1863, 3003, -, Dreng, søn af former Edvard Christian Busch og Anne Margrethe Rasmussen, 26, i Slotsgade
1864, 1404, 16051864, Hans Christian Christiansen, søn af arbeidsmand Christian Christiansen og Anne Jørgensen, 41, i Dandsestrædet
1863, 0304, Dødfødt dreng, søn af garverkarl Carl Frederik Tange og Marie Schwarz, 39, paa Heden
1864, 0204, 10011864, Knud Gottschalt, søn af skorstensfeier Carl David Gottschalt og Anne Mari Aagaard, 41, i Nørregade
1863, 2604, Dødfødt dreng, søn af grosserer Martin Christian Prøvensen og Sophie Frederikke Vilhelmine Wiingaard, 29, i Albanigade
1863, 2704, 28061863, Niels Christopher Hansen, søn af snedkermester Holger Olivarius Hansen og Laurentine Amalie Nielsen, 31, i Albanigade
1863, 2604, 21061863, Lauritz Christian Rasmussen, søn af rugbrødbager Rasmus Christian Rasmussen og Johanne Kirstine Nielsen, 24, i Grønnegade
1863, 2404, -, Carl Elias Pedersen, søn af arbeidsmand Peder Madsen og Anne Kirstine Mathisen, 33, i Hunderup Skov
1864, 2904, 28031864, Christoph Bernhardt Klüver, søn af skomagermester Adam Adolph Bernhardt Klüver og Laurine Larsen, 24, i Vestergade
1863, 2604, 07061863, Peder Hansen (tvilling), søn af smedesvend Hans Pedersen, i Hunderup og ugift fruentimmer Sophie Nielsen, 32, paa Hunderupveien
1863, 2804, 16081863, Carl Christian Nielsen, søn af væversvend Jørgen Nielsen og Christiane Caroline Hansen, 42, i Vindegade
1863, 3004, 19071863, Christian Lauritz Marius Knudsen, søn af kobbersmed Christian Knudsen og Frederikke Marie Eleonore Jensen, 45, paa Flakhaugen
1863, 0605, 12071863, Claus Lauritz Nielsen, søn af kjøbmand Jens Woldiderik Nielsen og Kirstine Pauline Clausen, 23, i Vestergade
1863, 1405, 01061863, Jens Christian Larsen, søn af karetmagersvend Christian Larsen og Dorthea Christine Nicoline Andersen, 24, i Grønnegade
1863, 1205, 27081863, Anton Waldemar Wilhelm Crone, søn af proprietær Hans Carl Ludvig Crone og Christiane Annette Frederikke Juel, 38, i Vindegade
1863, 0301, 19051863, Rasmus Christian Pedersen Brylle, søn af ungkarl Christian Pedersen, i Brylle og ugift fruentimmer Anne Sophie Rasmussen, i Vigerslev
1863, 1705, 29071863, Niels Christian Jessen, søn af snedkermester Christian Jessen og Johanne Christiansen, 26, i Kongensgade
1863, 1505, 18101863, Jens Christian Frederik Larsen, søn af forvalter Jens Christian Larsen, paa Marialyst og ugift fruentimmer Maren Sørine Johansen, 20, i Grønnegade
1863, 2405, 22091863, Georg Jensen, søn af skomager Jacob Leonhard Jensen og Amalie Gommine Sander, 32, i Overgade
1862, 0612, 31051863, Amandus Ludvig Andersen, søn af høker Erik Frederik Andersen og Marie Sophie Elisabeth Hacker, i Grønnegade
1863, 0306, 15111863, Frederik Otto Sørensen, søn af kok Ole Sørensen og Frederikke Lovise Gedde, 35, i Tværgade
1863, 0106, 14061863, Carl Herman Beumelberg, søn af jæger Claudius Beumelberg, paa Veirup og ugift fruentimmer Marie Hansen, 25, paa Vesterbro
1863, 0406, 19071863, Mathias Peter Allerup, søn af fabrikant Immanuel Vilhelm Severius Allerup og Ida Johanne Christiane Pætges, 23, Søndergade
1863, 0906, 27091863, Rasmus Vilhelm Madsen, søn af værtshuusholder Jens Madsen og Anne Marie Hansen, 33, paa Vesterbroe
1863, 1106, 01111863, Frantz Carl Bagger, søn af muurmester Carl Christian Bagger og Marie Rebekke Andersen, 38, i Kongensgade
1864, 1306, 03071864, Jesper Bendix Jespersen, søn af bybud Jesper Betelsen og Karen Jørgensen, 41, paa Vesterbroe
1863, 1406, 25101863, Christian Emil Ernlund, søn af billedskjærer Johan Ferdinand Ernlund og Elisa Augusta Henriette Jensen, 32, i Kongensgade
1863, 1206, 06121863, Hans Carl Nielsen, søn af muursvend Hans Mogensen, i Odense og enke Bodil Nielsdatter (enke efter kludehandler Peder Pedersen Langscheidel), i Kragenshuus
1863, 0906, 16061863, Hans Alfred Jørgensen, søn af handelsbetjent Peder Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Hansine Christine Jørgensen, 20, paa Sygehuset
1862, 3103, 08111865, Jørgen Nicolai Juhl, søn af ølhandler Hans Jacob Juhl og Sophie Marie Hansen, paa Vesterbroe
1863, 0803, 21061863, Henrik Sophus Theodor Puch, søn af sadelmager Gabriel Hendriksen Puch og Nielsine Andriette Marie Harmsen, 24, i Vestergade
1863, 1806, 18101863, Anders Christian Ditlev Larsen, søn af skomager Johan Ditlev Larsen og Laurine Larsen, 35, i Kragenshuus
1863, 2506, 19071863, Jens David Holm, søn af lærer Jørgen Andersen Holm og Frederikke Hannibaline Levitzau Egholdt, 32, i Hunderup
1863, 0406, -, Dreng, søn af soldat Jens …, i Odense og Anne Margrethe Rasmussen, i Tommerup
1863, 2606, 11081863, Ulrik Severin Waldemar Jespersen, søn af kammerassessor Hans Christian Jespersen og Johanne Thommine Aagaard, 36, paa Fiskertorvet
1863, 2103, 14061863, Henrik Pandura Hansen, søn af smedesvend Lauritz Bernth Hansen, i Altona og Marie Pandura, Bovense
1863, 2606, 22051864, Andreas Thomsen, søn af tjenestekarl Rasmus Jørgensen, paa Tarupgaard og Emma Caroline Rasmine Thomsen, 23, ved Munkemølle
1863, 1207, Dødfødt dreng, søn af bager Niels Jacobsen og Anne Hansen, 33, i Søndergade
1863, 21081864, Alfred Carl Pedersen, søn af snedkermester Carl Christian Pedersen og Anne Kirstine Nielsen, 32, Albanigade
1863, 2907, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Pedersen, 35, i Grønnegade
1863, 0308, 18101863, Johan Wilhelm Madsen, søn af arbeidsmand Christian Frederik Kryssing Madsen og Sophie Magdalene Johansen, 26, i Vindegade
1863, 1807, 30101863, Carl Anton Jurtzsch, søn af mekanikus Andreas Jurtzsch og Margrethe Elisabeth Petrine Caroline Jurtzsch født Petersen, 38, i Vindegade
1863, 0108, 20091863, Waldemar Jørgen Winterholder Limkilde, søn af kjøbmand Clemens Christian Georg Limkilde og Catharine Christiane Marie Winterholder, 29, i Vestergade
1863, 0208, 05061863, Peder Andreas Andersen, søn af rendemester Peder Andreas Andersen og Hansine Andrine Madsen, 40, i Vindegade
1863, 0408, 18101863, Jens Peder Viborg Pedersen, søn af karetmager Jørgen Petersen og Caroline Viborg, 25, i Vestergade
1863, 0608, 16051864, Hans Peder Albinus Jørgensen, søn af bager Jørgen Jørgensen og Oline Hansine Pedersen, 32, paa Vesterbro
1863, 0908, 08111863, Hans Larsen, søn af rugbrødbager Jens Larsen og Gjertrud Olsen, 31, ved Vesterbroe
1862, 2012, 26071863, Wilhelm Julius Mazanti, søn af muursvend Johan Frederik Mazanti og Karen Marie Mikkelsen, 36, i Kongensgade
1863, 1908, 16051864, Hans Schiødt Henriksen, søn af arbeidsmand Jens Henriksen og Anne Cathrine Johansen, 30, paa Heden
1863, 2008, 04111863, Alfred Oscar Bertelsen, søn af tømmermester Anders Bertelsen og Jensine Petrine Dorch, 29, i Albanigade
1863, 2208, 05061864, Christian Peder Simon Kordt, søn af murer Johan Valentin Kordt og Anne Cathrine Rasmussen, 29, paa Heden
1863, 2508, 13121863, Mads Nielsen, søn af tjenestekarl Niels Christian Nielsen og Maren Madsen, 27, ved Nonnebakken
1863, 2308, 01051864, Johan Peder Bruun, søn af kobbersmed Niels Lauritzen Bruun og Kirsten Carlsen, 28, i Graabrødrestræde
1863, 2708, 05101863, Hans Peder Frederiksen, søn af muursvend Harald Philip Lauritz Frederiksen og Kirstine Pedersen, 29, i Tværgade
1863, 2208, 03111863, Arthur Straford Tomkins, søn af ingenieuer Henry Tevy Tomkins og Harriet Mary Brigstocke, 27, paa Vesterbroe
1863, 2808, 15111863, Andreas Rosenberg Krag, søn af møller Andreas Krag og Ingred Nicoline Wilhelmine Elisabeth Rosenberg, 33, i Munkemølle
1863, 0109, 11101863, Rasmus Nicolai Johannes Jensen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Birte Cathrine Hansen, 36, i Holsedore
1862, 0702, 06091863, Oscar Rennebarth, søn af possementmager Vilhelm Edvin Rennebarth og Frederikke Christine Petersen, paa Klingenberg
1863, 0209, 16101863, Peter Christian Lundgreen, søn af slagter Carl Christian Lundgreen og Anne Christensen, 32, paa Heden
1863, 0609, 05101863, Joachim Vilhelm Ferdinand Lohse, søn af skomagersvend Henrik Lohse og Anne Cathrine Nielsen, 23, i Tværgade
1863, 1508, 06091863, Peder Christian Lind, søn af bødkermester Niels Christian Rasmussen Lehn og Birgitte Marie Elykke Petersen
1863, 1109, 31121863, Hans Christian Lauritz Andersen, søn af skomagersvend Carl Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Andersen, 30, ved Munkemølle
1863, 1709, 27071863, Carl August Lillieholm Mikkelsen, søn af bødker Christian Frederik David Mikkelsen og Anne Sophie Lund, 32, i Vestergade
1863, 2609, 22041864, Jørgen Marius Jørgensen, søn af steenhugger Jørgen Wilhelm Petersen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Larsen, 25
1863, 0310, 28031864, Otto Wilhelm Busch, søn af politibetjent Ferdinand Rudolph Busch og Marie Christiane Christophersen, 35, i Kongensgade
1863, 0210, 13121863, Axel Julius Kohlweg Christiansen, søn af kjøbmand Christian Jacob Hohlweg Christiansen og Mathilde Bech, 23, i Vestergade
1863, 0810, 06121863, Mads Andreasen, søn af muursvend Andreas Frederik Møller og Karen Sophie Madsen, 36, paa Hunderup Mark
1863, 1310, 26121863, Peder Marius Thorwald Lauritz Rasmussen, søn af muursvend Peter Rasmussen og Karen Marie Gormsen, 37, i Graabrødrestræde
1863, 1807, 18101863, Theodor Vilhelm Bang, søn af kjøbmand Peter Krag Bang og Frederikke Augusta Quaade, 36, Vestergade
1863, 1410, 15101863, Peder Frederik Rasmussen, søn af tømmersvend Peder Rasmussen og Mette Mikkelsen, 36, i Vindegade
1863, 1810, 12061864, Gustav Albert Emil Rasmussen, søn af fuldmægtig Rasmus Rasmussen og Emma Hansine Elisabeth Jørgensen, 28, i Kongensgade. Navneændring af 25.3.1902 til Gustav Albert Emil Rannow
1863, 2710, 03071864, Carl August Søderlund, søn af skomagersvend Carl August Søderlund og Caroline Christiane Hansen, 27, i Pugestrædet
1863, 2707, 25101864, Johannes Clemmensen, søn af slagtersvend Johannes Clemmesen, i Odense og ugift fruentimmer Apollone Marie Jørgensen, 21, i Bogense
1863, 0111, 23101864, Rasmus Christiansen, søn af bryggerkudsk Anders Christian Christiansen og Dorthe Marie Rasmussen, 40, i Aagade
1863, 0311, 29051864, Johan Frederik Christiansen, søn af arbeidsmand Christian Larsen og Abelone Christensen, 28, paa Vesterbroe
1863, 0511, 22111864, William Andersen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Anne Marie Andersen, 27, i Grønnegade
1863, 1111, 31071864, Niels Caspar Johansen, søn af arbeidsmand Johannes Hansen og Karen Sophie Pedersen, 33, paa Vesterbroe
1863, 1111, 10041864, Thorwald Conrad Frederik Demant, søn af orgelbygger Johan Andreas Demant og Julie Louise Hornung, 32, i Kongensgade
1863, 1111, 06031864, Henrik Emil Ramsussen, søn af kjøbmand Hans Jørgen Hartvig Rasmussen og Emilie Frederikke Edsberg, 26, i Vestergade
1863, 1111, 1803, Morten Olsen, søn af former Ole Poulsen og Hansine Gommesen, 36, i Holsedore
1863, 1211, 22051864, Lauritz Peder Knudsen, søn af rendemester Rasmus Knudsen og Pouline Marie Pedersen, 30, i Vindegade
1863, 0911, 03121863, Christian Theodor Wilhelmsen, søn af arbeidsmand Christian Zimmermann og ugift fruentimmer Caroline Erasmine Wilhelmsen, 35, paa Fattiggaarden
1863, 2511, 16031864, Lauritz Hansen, søn af spekhøker Jens Hansen og Helene Marie Kirstine Frandsen, 24, i Grønnegade
1863, 2111, 28011865, Peter Heinrich Lowald Bartels, søn af overspiller Heinrich Jochum August Friederich Bartels, i Odense og ugift fruentimmer Anne Sophie Cathrine Petersen, 22, paa Vesterbroe
1863, 2811, 14081864, Frederik Frederiksen, søn af smedemester Carl Frederiksen og Lovise Frederikke Poulsen, 39, paa Fiskertorvet
1863, 2511, -, Ferdinand Møller Jeppesen, søn af arbeidsmand Jørgen Jeppesen og Christiane Andersen, 36, i Vindegade
1863, 2811, 08091864, Hermann Julius Christian Kæehne, søn af saddelmager Theodor Bendz Paludan Kæhne og Jensine Edelsine Jensen, 30, ved Hospitalsmuren
1863, 0312, 10121863, Christian Frederik Danielsen, søn af landmand Frederik Danielsen og Anne Margrethe Slengerich, 38, i Vindegade
1863, 0512, 24041864, Hans Christian Hansen, søn af arbeidsmand Jens Hansen og Anne Marie Andersen, 28, i Holsedore
1863, 0612, 14081864, Harald Jacob Sørensen, søn af maler Hans Jacob Sørensen og Anne Kirstine Evald, 34, i Kongensgade
1863, 1112, 25101868, Johan Christian Pedersen, søn af tømrer Johan Christian Pedersen og Marie Kirstine Johansen, 35, i Vindegade
1863, 1112, 12011864, Hermann Frederik Leo Rasmussen, søn af smedemesdter Frederik Rasmussen og Oline Andrine Westrin, 33, i Graabrødrestræde
1863, 0912, 24051864, Alfred Henry Watson, søn af ingenieur Thomas Parker Watson og Bertha Johanne Pauli, 31, i Vestergade
1863, 1312, 31071864, Iver Peder Fahnøe, søn af bager Johan Henrik Koch Fahnøe og Margrethe Sander, 26, i Vestergade
1863, 1712, 06031864, Carl Frederik Johansen, søn af spinder Jens Johansen og Elisabeth Andersdatter, 34, i Grønnegade
1863, 1812, 12031864, Christian Andreas Knudsen, søn af skræddermester Andreas Christian Johan Knudsen og Maren Margrethe Pedersen, 39, paa Vesterbro
1863, 0612, 21021864, Carl Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Christian Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Mette Kirstine Nielsen, 22, i Vindegade
1863, 1812, 17041864, Carl Frederik Andersen, søn af høker Anders Wilhelm Mikkelsen og Anne Marie Larsen, 44, ved Munkemølle
1863, 2012, 19061864, Marius Nielsen, søn af telegrapfbud Hans Nielsen og Marie Caroline Frederikke Thielike, 31, paa Torvet. Navneændring af 23.10.1903 til Marius Egebo
1863, 2612, 05061864, Carl Gustav Bang, søn af kjøbmand Carl Ferdinand Bang og Augusta Eulalia Fugleberg, 40, i Kongensgade
1863, 2512, 13031864, Alfred Albert Thorwald Knudsen, søn af qvartermester Jørgen Knudsen og Dorthea Hansen, 42, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 1412, 15041864, Gustav Julius Theodor Kluge, søn af fabrikbestyrer Gustav Clemens Kluge og Johanne Gunilde Jørgensen, 37, i Vindegade
1863, 1912, 24011864, Jens Peder Hansen, søn af møllersvend Hans Pedersen, i Dalum Mølle og ugift fruentimmer Ane Kirstine Jørgensen, 20, i Hunderup Skov
1864, 0301, 30101864, Frederik August Acker, søn af bogbinder Johan Friederik Christian Acker og Christiane Dorothea Gerhardt, 27, i Tværgade
1864, 0901, 16051864, Jacob Hansen, søn af klodsemager Hans Jacobsen og Christiane Nielsen, 21, i Adelstræde
1864, 0901, 16051864, Rasmus Peder Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgen Larsen og Maren Rasmussen, 40, i Kongensgade
1864, 0801, -, Dreng, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Rasmine Pouline Jørgine Svendsen, 36, i Vindegade
1864, 1201, 22051864, Peder Lauritz Pedersen, søn af skomager Peder Lauritz Pedersen og Maren Kirstine Nielsen, 33, i Søndergade
1864, 1001, 01051864, Rasmus Peder Jensen, søn af saddelmager Christian Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Jensine Petrine Jensen, 26, paa Heden
1864, 1801, 08051864, Marius Christian Vilhelm Nielsen, søn af væver Jørgen Nielsen og Christine Hansen, 24, i Kongensgade
1864, 2001, 24031864, Peder Christian Olsen, søn af arbeidsmand Poul Olsen og Anne Cathrine Pedersen, 38, i Bolbroe
1864, 2101, 05061864, Hans Peder Marius Nielsen, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Anne Kirstine Hansen, 34, paa Heden
1864, 2801, 12031864, Oskar Adolph Svendsen, søn af gjestgiver Olaf Svendsen og Lovise Nicoline Gunner, 25, i Søndergade
1864, 0302, 28081864, Martin Peder Rosenlund, søn af skræddermester Peder Martin Rosenlund og Sophie Andresine Pedersen, 36, i Holsedore
1864, 0602, 12061864, Jens Martin Rasmus Andersen, søn af smedemester Christen Andersen og Anne Cathrine Clausen, 36, paa Vesterbro
1864, 0902, Dødfødt dreng, søn af smedesvend Carl Theodor Valdemar Eibye, i Odense og ugift fruentimmer Petrine Sander, 25, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 0702, 11041864, Hans Thorwald Wilhelm Christensen, søn af dreiersvend Jens Vilhelm Christensen, i Odense og ugift fruentimmer Dorthea Marie Larsen, 33, ved Munkemølle
1864, 2002, 24041864, Rasmus Jensen, søn af arbeidsmand Jens Jørgen Clemmensen og Karen Larsen, 43, i Hunderup
1864, 2102, 18051864, Hans Feddersen Adzersen, søn af drainsvend Ebbe Feddersen Adzersen og Margrethe Rath, 33, i Pugestræde
1864, 2102, 21061864, Johan Nicolai Tidemann Dreyer, søn af bogtrykker og cancellieraad Jørgen Christian Dreyer og Elisabeth Marie Petersen, 32, i Vestergade
1864, 2902, 16051864, Vilhelm Andreas Pedersen, søn af skræddersvend Vilhelm Andreas Pedersen og Maren Cathrine Jacobsen, 27, i Holsedore
1864, 0203, 25061864, Carl Rasmus Caspersen, søn af væver Hans Peder Caspersen og Johanne Pedersen, 29, i Vindegade
1864, 1902, 18121864, Jørgen Peter Dahl, søn af mekanicus Viggo Eustadius Adelsteen Dahl og Rudolphine Frederikke Limkilde, 24, i Vestergade
1864, 0403, 18091864, Louis Frederik Mørk, søn af reebslager Niels Nicolai Poulsen Mørk og Johanne Marie Hansen, 31, i Kongensgade
1864, 0403, 15051864, Einar Bierfreund, søn af kjøbmand og bankdirecteur Lorents Christian Peter Bierfreund og Andrine Rasmine Cathrine Jensen, 40, i Vestergade
1864, 0903, 01061864, Hugo Reinholdt Groth, søn af snedkersvend Hugo Reinholdt Groth og Karen Christensen, 34, ved Assistentskirkegaard
1864, 0503, 17071864, Johan Frederik Jensen, søn af smedesvend Rasmus Peder Jensen og ugift fruentimmer Aline Vilhelmine Sophie Petrine Rasmussen, 36, i Vindegade
1864, 0903, 03071864, Niels Iver Lindegaard Knudsen, søn af maler Iver Lindegaard Knudsen og Anne Marie Elisabeth Lang, 28, i Kongensgade
1864, 0903, -, Dreng, søn af arbeidsmand Knud Hansen og Hanne Nielsen, 41, i Graabrødrestræde
1864, 1103, 04091864, Martin Frederik Vilhelm Christensen, søn af snedker Niels Christensen og Hanne Marie Mortensen, 34, i Kongensgade
1864, 0403, 24051864, Jens Johan Nicolaus Weimann, søn af kjøbmand Frederik Christian Johan Weimann og Sophie Margrethe Johanne Seedorff, 26, i Vestergade
1864, 1303, 05061864, Anton Rosenvinge, søn af skomager Anton Nielsen Rosenvinge og Anne Cathrine Zingraff, 30, i Pugestræde
1864, 1703, 19061864, Lauritz Peder Nielsen, søn af bryggerkudsk Jens Nielsen og Anne Sophie Larsen, 37, i Tværgade
1864, 1803, Udøbt dreng (tvilling – død), søn af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, 41, i Overgade
1864, 2103, 29051864, Hans Christian Mader, søn af arbeidsmand Carl Casper Mader og Sara Kirstine Pedersen, 24, i Bolbro
1864, 1803, -, Dreng, søn af pastor og præst Georg Wilhelm Stahlschmidt, ved den Reformerte Kirke i Fredericia og Else Kathrine Marie Herholdt, 40, i Kongensgade
1864, 3001, 01051864, Hans Jacob Madsen, søn af arbeidsmand Peder Madsen og Anne Pedersdatter, 38, i Grønnegade
1864, 0803, 31071864, Claus Marius Meibom, søn af dreiermester Julius Meibom og Johanne Ernestine Cathrine Pedersen, 34, paa Heden
1864, 2803, 29051864, Niels Christian Ulrich Hansen, søn af arbeidsmand Hans Christian Olsen og Karen Kirstine Nielsen, 30, paa Vesterbro
1863, 1512, 05021864, Rasmus Olesen, søn af snedkersvend Ole Jonassen, i Odense og ugift fruentimmer Christiane Rasmussen, i Brendekilde
1864, 3003, 13081865, Axel Møller Baggesen, søn af blikkenslager Niels Ferdenand Baggesen og Karen Jensen, 31, i Vindegade
1864, 3103, 12061864, Hans Christiansen, søn af skipper Mads Christiansen og Hansine Lindegaard, 21, i Holsedore
1864, 0604, 10071864, Carl Andreas Pedersen, søn af grynmøller Carl Pedersen og Karen Christensen, 33, paa Heden
1864, 0304, 29041878, Hans Peder Georg Føns, søn af skomagersvend Hans Peter Georg Føns og Marie Christine Hansen, 27, i Vindegade
1864, 0604, 19061864, Johan Theodor Rasmussen, søn af arbeidsmand Jeppe Rasmussen og Karen Johansen, 34, paa Heden
1864, 0804, 22051864, Jørgen Christian Pedersen, søn af spisevært Johan Carl Ferdinand Pedersen og Adamine Cecilie Sørensen, 25, paa Torvet
1864, 0904, 27071864, Johannes Christian Gottlieb Allerup, søn af jernstøber Harald Jacob William Allerup og Marie Wilhelmine Sophie Tuchsen, 28, paa Heden
1864, 0204, 18091864, Hans Peder Johannes Hansen, søn af underofficeer Hans Peder Hansen og ugift fruentimmer Caroline Hansen, 23, i Kongensgade
1864, 2004, 2106, Niels Peder Schierbeck, søn af …ingenieur Wilhelm Schierbeck og Elisabeth Johanne Gjødesen, 30, i Kongensgade
1863, 0312, 12041864, Niels Peder Nielsen, søn af ungkarl Waldemar Morister og ugift fruentimmer Mette Kirstine Nielsen, i Esterbølle
1864, 2304, 20111864, Frederik Christian Schmidt, søn af skomager Hans Christian Schmidt og Vilhelmine Conradine Skov, 40, i Søndergade
1863, 2612, 25041864, Jens Johan Peter Rasmussen, søn af Peder Rasmussen, paa Fattiggaarden og ugift fruentimmer Johanne Kirstine Hansen, i Tvingstrup
1864, 2404, Udøbt dreng (død), søn af smaakjører Niels Pedersen og Mette Marie Christensen, 37, paa Heden
1864, 1904, 08051864, Søren Morten Pedersen, søn af skomager Anders Nielsen, ved Odense og ugift fruentimmer Johanne Sophie Simonie Pedersen, 27, i Holsedore
1864, 3004, 29071864, Carl Hermann Andersen, søn af rugbrødbager Niels Andersen og Karen Marie Hansen, 37, paa Vesterbro
1864, 0205, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Kirstine Hansen, 23, i Bolbro
1864, 1405, 03071864, Niels Peder Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Karen Christensen, 27, i Graabrødrestræde
1864, 1505, 21041865, Jens Carl Nielsen, søn af muursvend Lars Jørgen Nielsen og Caroline Margrethe Pedersen, 34, i Kongensgade
1864, 1805, 28081864, Jørgen Lauritz Knud Nielsen, søn af skomagersvend Niels Peder Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen, 27, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 1905, 01011865, August Edvard Halch, søn af garver August Edvard Halch og Dorthea Caroline Willumsen, 40, i Holsedore
1864, 2205, 22051864, Rasmus Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jens Hansen og Gjertrud Jørgensen, 33, paa Heden
1864, 2405, 30101864, Ferdinand Poulsen, søn af arbeidsmand Christen Poulsen og Anne Marie Møller, 36, i Vindegade
1864, 2905, 11091864, Carl Marius Andersen, søn af brændeviinsbrænder Anders Jørgensen og Marie Andersen, 30, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 2205, 25091864, Carl Anton Christian Olsen, søn af snedkersvend Carl Christian Olsen og Andersine Margrethe Nielsen, 32, i Vindegade
1864, 0106, 11091864, Carl Christian Traugott Pedersen, søn af skomagermester Hjere Pedersen og Mette Marie Karen Sophie Frederikke Kaufmann, 42, i Claregade
1864, 2705, 26071864, Carl Christian Emil Johansen, søn af muursvend Johan Peder Johansen og Johanne Hansine Hansen, 24, ved Vesterbro
1864, 0105, 18091864, Christen Andersen, søn af tømmersvend Rasmus Andersen og Anne Marie Pedersdatter, 37, i Vestergade
1864, 0406, 25121864, Niels Henrik Sundahl, søn af snedker Hans Peder Sundahl og Abelone Cathrine Almind, 31, i Holsedore
1864, 0806, 17071864, Johannes Madsen, søn af arbeidsmand Jørgen Madsen og Birthe Johansen, 32, paa Heden
1864, 0706, 17071864, Carl Georg Nielsen, søn af arbeidsmand Hans Nielsen og Maren Pedersen, 39, i Grønnegade
1864, 0806, -, Dreng, søn af slagtersvend Christian Peder Schrøder og ugift fruentimmer Antonie Florentine Sophie Bekker, 25, i Hunderup
1864, 2406, 09101864, Jacob Gerhard Pedersen, søn af muurmester Niels Pedersen og Mariane Frederikke Jacobine Larsen, 35, i Vindegade
1864, 2406, 27091864, Jørgen Thorvald Madsen, søn af kasketmager Morten Madsen og Marie Kirstine Johansen, 42, paa Heden
1864, 2606, 16101864, Peder Julius Rosendahl Øllegaard, søn af farver Christian Erasmus Øllegaard og Marie Sophie Cathrine Rosendahl, 33, paa Vesterbro
1864, 3006, 25091864, Hans Christian Jørgensen, søn af gaardmand Hans Jørgensen og Gjertrud Cathrine Nielsen, 36, i Hunderup
1864, 2506, 21081864, Laurids Valdemar Bruun, søn af …inspektør Carl Gregers Bruun og Johanne Diderikke Borch, 29, i Vestergade
1864, 0507, 13051866, Frederik Christian Hilbert Larsen, søn af handelsbetjent Frederik May, i Odense og fraskilt hustru Christiane Larsen (fraskilt dagleier Hans Hansen), 32
1864, 1207, 17071864, Johannes Severin Halvorsen, søn af arbeidsmand Niels Severin Halvorsen og Anne Dorthea Johansen, 38, i Dandsestrædet
1864, 1507, 05031865, Niels Peder Pedersen, søn af meelhandler Hans Pedersen og Anne Cathrine Nielsen, 27, i Søndergade. Navneændring af 1.11.1900 til Niels Peder Juul - Pedersen
1858, 1711, 15061866, Harald Peter Jørgensen, søn af dagleier Jørgen Ephraim Jørgensen og Anne Margrethe Rasmussen, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 0706, 14081864, Hans Frederik Bruun Knutzen, søn af kjøbmand Jens Frederik Knutzen og Anna Bolette Bruun, 24, i Overgade
1864, 1907, 25071864, Marius Nicolai Adolph Rancke Madsen, søn af reebslagermester Frederik Adolph Madsen og Marie Nicoline Amalie Rancke, 27, i Vestergade
1864, 2407, Dødfødt dreng, søn af skrædder Niels Christensen og Jensine Fjedsted, 39, i Skrædethuset
1864, 2607, 01081864, Hans Emanuel Nielsen, søn af uhrmager Jørgen Christian Nielsen og Louise Augusta Thomsen, 33, i Vestergade
1864, 3007, 08111864, Emil Magnus David Schiær, søn af bagermester Julius Schiær og Johanne Vamberg, 32, i Vestergade
1864, 2807, 01121865, Jens Einer Granberg, søn af kurvemagermester Claus Andreas Granberg, i Odense og Kirstine Caroline Pedersen, 38, paa Heden
1864, 3107, 26121864, Mads Christian Pedersen, søn af tjenestekarl Christian Pedersen, ved Armeen og Anne Cathrine Madsen, 26, i Kongensgade
1864, 0708, 16091864, Frederik Septimus Wilcken, søn af cancellieraad og ammanuensis Laurentius Andreas Wilcken og Abel Johanne Stylsvig, 42, i Kongensgade
1864, 0808, 10091864, Christian Daniel Esbøll, søn af skrivelærer Poul Lauritz Eduard Esbøll og Jensine Caroline Petersen, 34, i Vestergade
1864, 0908, 13111864, Jens Lauritz Theodor Nielsen, søn af muursvend Niels Christian Nielsen og Anne Jensen, 29, ved Munkemølle
1864, 1108, 28081864, Johan Christian Ludvig Trabolt, søn af malermester Johan Vilhelm Trabolt og Cathrine Vilhelmine Hansen, 29, i Graabrødrestræde
1864, 1008, 15061864, Adolph Bernhard Dinsen, søn af guldsmed Johan Frederik Dinsen og Anna Ingeborg Christine Torp, 36, i Vestergade
1864, 1308, 04091864, Christian Larsen, søn af muursvend Christen Larsen og ugift fruentimmer Anne Marie Jensen, 24, paa Vesterbroe
1864, 1608, 22081864, Jacob Lauritz Pedersen, søn af bødker Christopher Lorents Pedersen og ugift fruentimmer Mætte Cathrine Carlsen, 39, i Kongensgade
1864, 2608, 09091864, Hans Madsen, søn af constabel Lars Madsen og ugift fruentimmer Marie Kirstine Rasmussen, 22, paa Vesterbro
1864, 2104, 04091864, Hans Peder Schmidt, søn af skomager Hans Peder Schmidt og Johanne Marie Martensen, ved Munkemølle
1864, 0809, 08091864, Jens Waldemar Puch, søn af saddelmager Gabriel Henriksen Puch og Nielsine Andriette Harmsen, 25, i Vestergade
1864, 1109, 04121864, Søren Peder Christian Rasmussen, søn af gartner Anders Rasmussen og Birthe Kirstine Pedersen, 27, paa Klingenberg
1864, 1209, 15011865, Jacob Jacobsen Juul Thrane, søn af slagtermester Jacob Jacobsen Juul Thrane og Rasmine Anine Christine Rasmussen, 27, uden Vesterport
1864, 2209, 28051865, Carl Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jeppe Jensen og Marie Hansen, 30, paa Heden
1864, 2309, 2 dødfødte drenge (tvillinger – død), sønner af baadfører Hans Peder Møller Jensen og Gjertrud Marie Hansen, 32, i Kongensgade
1864, 3108, 29041866, Frederik Møller, søn af snedker Carl Theodor Møller og Marie Lorentze Øsbjerg, 46, i Grønnegade
1864, 1809, 13111864, Peder Christian Johansen, søn af tjenestekarl Johan Frederik Christian Pauli, i Hunderup og ugift fruentimmer Bodil Marie Christiansen, 20, i Hunderup
1864, 2109, 30101864, Hans Christian Hansen, søn af enkemand og gaardmand Simon Hansen, i Sanderum og ugift fruentimmer Maren Hansen, 19, i Vindegade
1864, 0210, 10091865, Lauritz Constantin Schulze Lind, søn af væver Carl Wilhelm Constantin Schulze, i Odense og ugift fruentimmer Laurentine Frederikke Lind, 19, i Claregade
1864, 0810, Udøbt dreng (død) søn af smedesvend Poul Peder Rasmussen og Maren Cathrine Pedersen, 33, i Grønnegade
1864, 0510, 06111864, Lauritz Adolph Madsen, søn af papirhandler Lauritz Marius Madsen og Marie Frost, 22, i Vestergade
1864, 1210, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Marcus Larsen og Birthe Cathrine Andersen, 34, i Vindegade
1864, 1410, 26111865, Carl Johannes Ludvig Karsten, søn af snedkermester Carl Vilhelm August Karsten og Marie Lovise Christensen, 38, i Kongensgade
1864, 3008, 23101865, Carl Christian Pedersen, søn af tjener Jørgen Pedersen og Jacobine Augusta Henriksen, 21, ved Vesterbro
1864, 2810, 29101864, Marius Larsen, søn af høker Niels Larsen og Frandsine Nielsen, 26, i Kongensgade
1864, 2010, 03081867, Peder Victor Sørensen, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen, i Odense og Caroline Vilhelmine Victorie Hassing, 25, i Vestergade
1864, 2110, 05111865, Carl Oscar Jensen, søn af handelsreisende Christian Vilhelm Hansen og Cathrine Jensen, 31, paa Bispensplan
1864, 2910, 10091865, Vilhelm Bernhardt Jørgensen, søn af skræddersvend Hans Peder Jørgensen og Caroline Vilhelmine Hansen, 35, i Tværgade
1864, 2210, 26121864, Rasmus Moritz Priestholm, søn af arbeidsmand Peder Elias Priestholm og Anne Cathrine Hansen, 35, i Albanigade
1864, 0111, 13011865, Anton Frederik Danielsen, søn af smaakjører Frederik Danielsen og Anne Margrethe Slengerich, 39, i Vindegade
1864, 0811, 07051865, Peder Nielsen (tvilling), søn af arbeidsmand Niels Pedersen og Anne Kirstine Nielsen, 37, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 2711, 02071865, Niels Johan Eibye, søn af smed Christian Frederik Eibye og Elise Kirstine Jensen, 28, i Pugestrædet
1864, 2511, 01011865, Theodor Hansen, søn af muursvend Jens Hansen og Oline Marie Schøsler, 39, i Claregade
1864, 2611, 29101865, Jens Peder Emil Bonnesen, søn af snedkersvend Niels Christian Vinther Bonnesen og Marie Kirstine Olsen, 37
1864, 2911, 07011865, Anders Christian Jørgensen, søn af husmand Jørgen Andersen, i Næsbyhovedsbroby og Ane Johansen, 34, paa Fattiggaarden
1864, 0412, 13011865, Holger Frederik Emanuel Methmann, søn af bagersvend Vilhelm Heinrich Christian Methmann og Karen Marie Pedersen, 43, i Dandsestræde
1864, 0612, 07051865, Vincens Riber Strøm, søn af adjunct Vincens Strøm og Seline Arlinde Constance Faber, 41, i Vestergade
1864, 0712, 14041865, Lauritz Skau Lauritzen, søn af lærer Johannes Lauritzen og Medea Cathrine Cecelia Kelsen, 36, i Claregade
1864, 2711, 04041865, Johan Jacob Christian Wedel Kongstad, søn af seilmager Johan Christian Peder August Wedel Kongstad, i Odense og Caroline Edel Kirstine Jacobsen, 19, i Grønnegade
1864, 0912, 28011866, Frederik Carl Christian Thrane, søn af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, 42, i Albanigade
1864, 0912, 24041865, Niels Mathias Julius Frydendahl, søn af kjøbmand Niels Christian Frydendahl og Louise Vilhelmine Marie Allerup, 38, i Vestergade
1864, 2012, 25121864, Christian Jensen Unserud, søn af tømmersvend Christian Jensen, i Kjøbenhavn og Frederikke Claudine Sophie Unserud, 22, i Vindegade
1864, 2112, 26021865, Wilhelm Bagger Nielsen, søn af politibetjent Bagger, i Odense og Margrethe Larsen, 24, i Grønnegade
1864, 2312, 09071865, Christian Frederik Christensen, søn af arbeidsmand Rasmus Christensen og Mette Cathrine Jørgensen, 32, paa Heden
1864, 3112, 19021865, Hagbart Sylvester Christophersen, søn af guldsmed Rasmus Albert Christophersen og Oline Knudsen, 34, i Vestergade
1864, 2910, -, Dreng, søn af snedker Jens Hansen, i Kjøbenhavn og Karen Jacobsen Mørch, 25, i Skovbye
1865, 0101, 19111865, Jens Marius August Jørgensen, søn af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen og Anne Marie Larsen, 25, i Vindegade
1865, 0301, 08111865, Peder Ferdinand Juhl, søn af commissionær Hans Jacob Juhl og Julie Sophie Marie Hansen, 26, i Vestergade
1865, 0401, 17091865, Vilhelm Christian Berrig, søn af smedesvend Conrad Berrig, i Odense og ugift fruentimmer Karen Kirstine Madsen, 24, paa Heden
1865, 1801, 14051865, Viggo Rasmus Ludvig Stabell, søn af smed Johan Henrik Stabell og Jensine Cathrine Rasmussen, 32, paa Heden
1865, 1801, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Anders Jacobsen, Heden Sogn og Ane Petersen, 28, i Albanigade
1865, 1501, 18061865, Carl Andreas Hagen, søn af skræddermester Ferdinand Jacob Joachim Hagen og Abeline Andersen, 31, i Claregade
1865, 2401, 04061865, Mads Peder Nielsen, søn af smed Hans Peder Nielsen og Karen Nielsen, 36, paa Vesterbro
1864, 2501, 08021864, Johan Christian Mikkelsen, søn af saddelmagersvend Carl Henrik Jensen, i Frederiksborg og Christiane Engelke Mikkelsen, 27, i Vindegade
1865, 0502, Dødfødt dreng, søn af bager Peder Theodor Østerbye og Kirstine Hansen, 26, i Vestergade
1865, 1202, 17041865, Mads Christian Clausen, søn af tjenestekarl Peder Claus Madsen, i Bolbro og ugift fruentimmer Hanne Annette Hansine Andersen, 28, i Vindegade
1865, 1502, 04041865, Thomas Christian Thrane, søn af muurmester Hans Peder Thrane og Frederikke Mikkelsen, 18, i Kongensgade
1865, 1802, 24051865, Carl Frederik Simonsen, søn af værtshuusholder Johannes Simonsen og Hansine Sophie Nielsen, 39, i St. Knuds Kirkestræde
1865, 1502, 08071865, Rasmus Jørgen Rasmussen, søn af fuldmægtig Eduard Gummesen, i Odense og Maren Rasmussen, 23, i Vestergade. Navneændring af 24.2.1896 til Rasmus Jørgen Tarp
1865, 2102, 13031865, Henrik Emil Henriksen, søn af commissionær Henrik Olsen Beck og Ane Elisabeth Marie Madsen, 27, paa Vesterbro
1864, 2610, 25011865, Jens Peder Møller, søn af skuespiller Frederik Carl Christian Møller, i Odense og Thora Brix, 21, i Vestergade
1865, 0203, 05061865, Theodor Peter Joseph Limkilde, søn af kjøbmand Clemens Christian Georg Limkilde og Cathrine Christiane Marie Winterholder, 24, i Vestergade
1865, 0603, 07051865, Jørgen Rasmussen, søn af kudsk Rasmus Rasmussen og Mette Kirstine Laurine Jørgensen, 23, i Albanigade
1865, 1103, Dødfødt dreng, søn af gartner Jørgen Hansen og Sophie Amalie Hansen, 25, i Tværgade
1865, 1303, 25061865, Poul Rasmus Olaf Nielsen, søn af træskomand Niels Nielsen og Karen Marie Johansen, 29, paa Heden
1865, 1503, 18051865, Valdemar Hansen, søn af kleinsmed Peder Julius Ludvig Hansen og Johanne Mortensen, 43, i Korsgade
1865, 1603, 21051865, Georg Alexander Balslev, søn af klubvært Jørgen Carsten Block Balslev og Karen Marie Nielsen, 33, i Overgade
1864, 1012, -, Dreng, søn af typograpf Theodor Sonig Christian Harksen, i Odense og Lucie Knudsen, 32, paa Klingenberg
1865, 1903, 18061865, Niels Peder Nielsen, søn af rugbrødbager Peder Nielsen og Karen Larsen, 30, i Kongensgade
1865, 1803, 21031865, Johan Henrik Hagen, søn af lithograpf Peder Jacob Hagen og Wilhelmine Christine Frandsen, 42, i Kongensgade
1865, 2203, 21051865, Johannes Frederik Rasmussen, søn af snedkersvend Jens Andreas Rasmussen og Hansine Marie Hansen, 29, i Vindegade
1865, 2003, 05061865, Niels Henrik Christian Carl Lohse, søn af skomagersvend Henrik Lohse og Anne Cathrine Nielsen, 40, i Tværgade
1863, 2605, 22031865, Hans Peder Christensen, søn af jernstøber Carl Christian Jørgensen, i Odense og fraskilt hustru Anne Kirstine Christensen (fraskilt arbeidsmand Lars Larsen)
1865, 2203, 25031865, Sophus Anthon Andersen, søn af Mads Hansen, af Rolfsted og Kirsten Andersen, 26, paa Sygehuset
1865, 2703, 07061865, Knud Valdemar Rump, søn af glarmester Poul Heinrich Rump og Christine Jensine Lange, 28, i Overgade
1865, 0204, 07051865, Hans Johansen Kaare, søn af skomager Erik Kaare, i Feritslev og ugift fruentimmer Karen Sophie Eriksen, 27, i Hunderup
1865, 0704, 16071865, Jens Frederik Marius Jeppesen, søn af huusmand Jeppe Jensen og Johanne Larsen, 45, i Bolbroe
1865, 0804, 23071865, Hans Jacob Rasmussen, søn af rugbrødbager Rasmus Rasmussen og Anne Margrethe Larsen, 38, i Staalstræde
1865, 1404, 19111865, Mads Christian Hansen, søn af værtshuusholder Mads Christian Hansen og Maren Jensen, 27, i Vindegade
1865, 1104, 28051865, Gustav Rudolph William Holm, søn af lithograpf Gustav Rudolph Holm og Karen Marie Rasmussen, 22, paa Vesterbroe
1865, 0704, 28051865, Morten Marius Mortensen, søn af smedesvend Peter Martin Kønke, i Slesvig og ugift fruentimmer Karen Mortensen, 25, i Holsedore
1865, 2104, 19081866, Peder Adolph Julius Pedersen, søn af skræddersvend Carl Frederik Pedersen og Elna Andersen, 26, i Kongensgade
1865, 1804, 07051865, Rasmus Nielsen, søn af tjenestekarl Hans Hansen og ugift fruentimmer Anne Nielsdatter, 34, ved Vognsbro
1865, 2004, 08041865, Jens Johansen, søn af skræddermester Marius Christian Johansen og Marie Hansine Nielsen, 32, paa Heden
1865, 2304, 2 dødfødte drenge (trillinger), sønner af trompeter Georg Bartels og Anne Margrethe Dorffs, 30, paa Vesterbroe
1865, 2304, 24041865, Johan Georg Bartels (trilling), søn af trompeter Georg Bartels og Anne Margrethe Dorffs, 30, paa Vesterbroe
1864, 2605, 20021865, Frederik Peder Hansen, søn af murer Hans Peder Hansen og enke Kirsten Hansen (efter tjenestekarl Adolph F. Jacobsen, 32
1865, 0305, 15091865, Georg Christian Haug, søn af instrumentmager Christian Haug og Rasmine Agathe Haible, 35, i Vestergade
1865, 0705, 25061865, Ludvig Larsen, søn af tømmersvend Hans Larsen og Christiane Knudsen, 36, paa Hunderupveien
1865, 0705, 02071865, Jørgen Carl Knudsen, søn af gaardmand Niels Knudsen og Elisabeth Jørgensen, 26, i Hunderup
1865, 1505, 23071865, Christian Bang Kehlet, søn af fuldmægtig Christian Eduard Kehlet og Christine Michaeline Bang, 22, i Vestergade
1865, 1705, Dødfødt dreng, søn af bager Niels Christian Hansus Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, 46, i Vestergade
1865, 1705, Udøbt dreng (død), søn af snedkersvend Johan Frederik Mortensen og Marie Andreasine Jensen, 36, paa Heden
1865, 1805, 09081865, Frederik Carl Christian Petersen, søn af grosserer Wilhelm Nicolai Petersen og Adolphine Augusta Købke, 44, paa Torvet
1865, 1305, 21051865, Heinrich Jungjohan, søn af sergeant Anton Edvard Jungjohan og ugift fruentimmer Christiane Jacobine Sarine Bardram, 25, i Hundeupgaden
1865, 1405, 21051865, Sophus August Berthel Michaelis, søn af skræddersvend Johan August Michaelis og Hedevig Greve, 30, Graabrødrestræde
1864, 2503, 16051865, Christian Frederik Theodor Andersen, søn af skomagersvend Christian Frederik Theodor Andersen og Anne Marie Augustinus, 22, i Dandsestræde
1865, 0504, 30041865, Niels Vilhelm Pedersen, søn af Vilhelm Theodor Pedersen og Nielsine Madsen, i Tommerup
1865, 2305, 03091865, Søren Sørensen Staugaard, søn af arbeidsmand Anders Sørensen Staugaard og Bertha Kirstin Larsen, 29, paa Vesterbroe
1865, 1705, 01011866, Harald Andersen, søn af klejnsmed Carl Møller Pedersen og Jacobine Kirstine Hansen, 39, i Kongensgade. Navneændring af 19.9.1904 til Harald Andersen Ramdal
1865, 2105, 23071865, Anders Andersen, søn af gaardmand Hans Andersen og Anne Kirstine Hansen, 24, i Bolbro
1865, 2705, Udøbt dreng (død), søn af sadelmager Peder Christian Nielsen og Marie Christine Nielsen, 25, paa Vesterbro
1865, 0106, 30071865, Peder Carl Lauritz Jantzen, søn af reebslager Frants Ludvig Jantzen og Karen Petrine Lauretsine Danielsen, 24, paa Vesterbroe
1865, 0306, 29101865, Carl Justus Isbrandt Tiedje, søn af typograpf Johan Joachim Tiedje og Kirstine Sander, 38, paa Vesterbro
1865, 0606, Dødfødt dreng, søn af billedhugger Johan Ferdinand Ernlund og Elise Augusta Henriette Jensen, 34, i Kongensgade
1865, 1506, 16071865, Oswald Thomas Nisted, søn af kjøbmand Hans Michael Nisted og Adolphine Henriette Kirstine Sørensen, 26, i Vestergade
1865, 1103, 27081865, Rudolph Frederik Buchwald Granov, søn af lieutenant Buchwald, i Adelgade og Frederikke Granov, 25,
1865, 1406, 26071865, Johan Eduard Hænel, søn af harthuggersvend Carl August Hänel og Anne Barbara Petrine Nielsen, 31, paa Vesterbro
1865, 2306, 03091865, Carl Jensen, søn af kjøbmand Peter Marius Jensen og Ædel Marie Magdalene Nielsen, 29, i Overgade
1865, 3006, 12081865, John Joachim Marolly, søn af driftinspecteur Joachim Francis Louis Marolly og Louise Margrethe Gernandt, 31, i Vindegade
1865, 2206, 04071865, Olaf Vilhelm Nielsen, søn af enkemand og muurmester Hans Christian Hansen, i Odense og Anne Cathrine Nielsen, 21, i Vindegade
1865, 0207, 03091865, Fritz Arved Mathias Tanggaard, søn af skræddersvend Johan Frederik Tanggaard og Sophie Vilhelmine Storm, 34, i Grønnegade
1865, 2705, 20081865, Niels Peder Jørgensen, søn af tømmersvend Rasmus Jørgensen og Marie Amalie Jørgensen, 37, paa Vesterbro
1865, 0207, 15101865, Johannes Christian Larsen, søn af bager Jens Larsen og Gjertrud Olsen, 38, paa Vesterbro
1865, 0307, -, Dreng, søn af corporal Niels Peder Hansen, i Kjøbenhavn og Julie Henriette Jobben, 20, i Vindegade
1865, 0707, 26091865, Valdemar August Løvig, søn af kjøbmand Ole Henchel Løvig og Augusta Bertha Hoppe, 19, i Vestergade
1865, 1107, 24091865, Georg Alexander Christiansen, søn af snedkermester Niels Christiansen og Elisabeth Nielsen, 27, i Kongensgade
1865, 1407, 10091865, Jens Gottlieb Ferdinand Jensen, søn af muursvend Mads Jensen og Christine Wilhelmine Stolzenbach, 30, Vestergade
1865, 1507, 27081865, Julius Christian Frederik With, søn af skrædder R. Rasmussen, i Odense og Marie Vilhelmine With, 17, i Grønnegade
1865, 2207, 15101865, Carl Johannes Birch, søn af former Jens Theodor Christian Birch og Johanne Andersen, 30, i Søndergade
1865, 2207, 12111865, Peder Marius Pedersen, søn af arbeidsmand Peder Hansen og Marie Christine Jensen, 44, paa Hunderup Mark
1865, 1507, 28071865, Anders Andersen, søn af brændeviinskarl Mads Andersen og Kirsten Nielsen, 28, i Grønnegade
1865, 0108, 24091865, Hans Christian Jensen, søn af arbeidsmand Knud Jensen og Karen Madsen, 32, paa Heden
1865, 0208, 05111865, Carl Peder Henning Clausen, søn af arbeidsmand Claus Hansen og Maren Kirstine Bendine Hansen, 44, i Holsedore
1865, 2907, 15101865, Christian Emil Carlsen, søn af saddelmager Peder Linde Carlsen og Johanne Cathrine Mortensen, 42, i Graabrødrestræde
1865, 0308, 22071866, Christoffer Ludvig Sørensen, søn af kok Ole Sørensen og Frederikke Lovise Gedde, 37, i Albanigade
1865, 1008, 15101865, Lorents Rasmus Peter Ortmann Jørgensen, søn af uhrmager Peder Nicolai Jørgensen og Karen Jørgensen, 23, i Vestergade
1865, 0208, 21031866, Frederik Emil Ferdinand Pedersen, søn af menig Jens Nielsen og enke Maren Madsdatter (efter arbeidsmand Jørgen Frandsen), 46, paa Vesterbro
1865, 1108, 19111865, Johannes Christian Vilhelm Johannesen, søn af arbeidsmand Lars Jørgen Johannesen og Dorthea Marie Sønnesen, 47, paa Vesterbro
1865, 1408, -, Dreng, søn af karetmager Jørgen Pedersen og Caroline Viborg, 27, i Kongensgade
1865, 1708, 24091865, Edvard William Arthur Rasmussen, søn af fuldmægtig Rasmus Rasmussen og Emma Hansine Elisabeth Jørgensen, 29, i Kongensgade. Navneændring af 25.3.1902 til Edvard William Arthur Rannow
1865, 1708, 26091865, Frederik August Nielsen, søn af spisevært Niels Jørgensen og Anne Cathrine Rasmussen, 38, i Vestergade
1865, 2308, 25081865, Valdemar Qvidens Harboe, søn af tapethandler Jens Ludvig Harboe og Marie Kirstine Frederikke Gregersen, 28, i Overgade
1865, 3008, 02091865, Martin Carl Vilhelm Petersen Jeppesen, søn af skomager Anders Frederik Jeppesen Pedersen og Petrine Vilhelmine Sudermann, 24, i Overgade
1865, 2708, 06081866, Peder Henrik Christian Ludvigsen, søn af skræddersvend Peder Christian Andreas Ludvigsen og Anne Marie Christine Andersen, 31, i Kongensgade
1865, 2908, 10061866, Harald Christian Jørgensen, søn af politiassistent Lars Christian Jørgensen og Emma Cathrine Adolphine Marie Schmidt, 36, i Kongensgade
1865, 1208, 02071871, Marius Sørensen, søn af arbeidsmand Peter Sørensen, i Eibye og fraskilt hustru Karen Rasmussen (fraskilt arbeidsmand Jørgen Hansen), 39, i Hunderupgade
1865, 0809, -, Dreng, søn af tømmersvend Rasmus Nielsen og Caroline Amalie Kjær, 38, i Asylgade
1865, 1009, 29101865, Hans Carl Elias Hansen, søn af malersvend Hans Carl Hansen og Elisabeth Nielsen, 24, i Holsedore
1865, 0509, 29101865, Peder William Nielsen, søn af snedkersvend Carl Christian Peder Nielsen og Nielsine Pedersen, 28, paa Heden
1865, 1009, 12111865, Carl Frederik Georg Wandschneider, søn af bager Louis Henrik Wandschneider og Vilhelmine Meier, 26, paa Heden
1865, 1909, 19051867, Niels Hansen, søn af portner Niels Hansen og Johanne Jacobsen, 42, i Fængselsbygningen
1865, 2109, 27101865, Hjalmar Jensen, søn af ingenieur og kapitain Emil Jensen og Dagmar Louise Dalgas, 35, i Hunderupgade
1865, 2509, Udøbt dreng, søn af skomager Adam Adolph Bernhardt Klüver og Laurine Larsen, 27, i Vestergade
1865, 2209, 29031866, Frederik Vilhelm Mortensen, søn af invalid Jens Mortensen og Anne Johanne Hansen, 30, i Claregaden
1865, 2506, 03091865, Andreas Valdemar Tønnesen (tvilling), søn af muursvend Søren Vilhelm Tønnesen, i Kjøbenhavn og Caroline Marie Henriksen, i Langskov
1865, 2506, 03091865, Christian Emil Tønnesen (tvilling), søn af muursvend Søren Vilhelm Tønnesen, i Kjøbenhavn og Caroline Marie Henriksen, i Langskov
1862, 0705, 15101865, Andreas Peter Carl Waldstrøm, søn af blikkenslager Ditlev Eggert Julius Waldstrøm og Boline Kirstine Due
1865, 0810, -, Dreng, søn af bødkersvend Christopher Lorents Petersen og Mette Cathrine Carlsen, 40, i Kongensgade
1865, 0710, 19111865, Alexander Nielsen, søn af bryggerkudsk Jens Nielsen og Anne Sophie Nielsen, 37, i Tværgade
1865, 1309, 22101865, Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Jacobsen, i Frue Sogn og Johanne Christiansdatter, 26, i Hunderup
1865, 0410, -, Dreng, søn af enkemand Hans Hassing, i Nørregade og Petrine Thaarup, 36, i Kongensgade
1865, 0710, 27051866, Rasmus Peder Johansen, søn af møllersvend Adam Christopher Johansen og Kirsten Hansen, 36, paa Heden
1860, 0910, 22101865, Adolph Peder Andersen, søn af muursvend Hans Hansen og Maren Cathrine Andersen, paa Heden
1865, 1510, Udøbt dreng (død), søn af typograpf Jacob Frederik Søfeldt og Mariane Petersen, 25, i Søndergade
1866, 1510, 19091866, Jørgen Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Anne Cathrine Hansen, 41, i Grønnegade
1865, 1810, -, Dreng, søn af Carl Anton Molderup, i Odense og Anne Dorthea Jensen, 16, i Dandsestrædet
1865, 2010, 18031866, August Harald Andreas Andersen, søn af soldat Fleyner, ved 5 Regiment og Birthe Kirstine Andersen, 19, i Holsedore
1865, 1110, 07011866, Christian Gottlieb Werner, søn af karetmagersvend Johan Gottlieb Werner og Anne Rasmussen, 33, i Holsedore
1865, 2410, 22041866, Sophus Emil Holger Nielsen, søn af væversvend Jørgen Nielsen og Christiane Caroline Hansen, 46, i Vindegade
1865, 2710, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Mads Christensen og Karen Andersen, 39, paa Vesterbro
1865, 3110, 14101866, Povl Peder Povlsen, søn af paraplymager Jeppe Povlsen og Anne Marie Pedersen, 27, i Claregade
1865, 2810, -, Dreng, søn af værktøimester Julius Reinholdt Leopold Irmler og Dorthea Christine Margrethe Olsen, 35, i Vindegade
1865, 0411, 10061866, August Ferdinand Busch, søn af lieutenant og arrestforsvarer Ferdinand Rudolf Busk og Marie Christiane Christophersen, 37, i Albanigade
1865, 0511, 02041866, Marius Peder Rasmussen, søn af smedesvend Poul Peder Rasmussen og Maren Cathrine Pedersen, 34, i Grønnegade
1865, 0411, 09111866, Hans Peder Rasmussen, søn af arbeidsmand Frederik Christian Rasmussen og Anne Nielsen, 26, paa Heden
1865, 0511, 04021866, Harald Emil Waldemar Bedsted, søn af kapitain Valdemar Christian Ferdinand Bedsted og Caroline Juliane Francisca Henningsen, 33, i Søndergade
1865, 0911, Udøbt dreng (død), søn af snedkermester Hans Peder Pedersen og Lovise Cathrine Sophie Eibye, 30, i Vestergade
1865, 0811, 30111865, Sophus Theodor Pedersen, søn af fotograpf Carl Theodor Petersen og Clara Juliette Sophie Jespersen, 24, i Vestergade
1865, 1111, 22071866, Niels Johan Pedersen, søn af farver Niels Petersen og Hanne Kirstine Andersen, 25, i Vestergade
1865, 1211, 09061866, Henrik Andresen, søn af skibscapitain Andreas Andreasen og Anne Cathrine Hansen, 31, i Kongensgade
1865, 1511, 05081866, Esben Secher Jens Henrik Søren Most, søn af skomagersvend Henrik Sørensen Most og Maren Kirstine Jensen, 38, i Holsedore
1865, 2711, 19081866, Frederik Oscar Emanuel Thomsen, søn af skomager Thomas Thomsen og Anne Johanne Christiane Sørensen, 37, ved Munkemølle
1865, 0112, 01071866, Jacob Gøje Hansen, søn af snedkersvend Rasmus Hansen og Else Kirstine Hansen, 42, i Søndergade
1865, 0112, 25021866, Ernst Clausen, søn af kjøbmand Johan Clausen og Marie Kirstine Klinkvort, 39, i Vestergade
1865, 0112, 21011866, Jørgen Christian Larsen, søn af høker Niels Larsen og Frandsine Nielsen, 27, i Kongensgade
1865, 0312, 09121865, Carl Vilhelm Hansen, søn af arbeidsmand Hans Christian Olsen og Karen Kirstine Nielsen, 33, paa Vesterbro
1865, 0412, 29071866, Fritz Marius Henriksen, søn af arbeidsmand Jens Henriksen og Anne Cathrine Johansen, 34, paa Heden
1865, 0612, 27031867, Lauritz Christian Hansen, søn af spekhøker Jens Hansen og Helene Marie Kirstine Frandsen, 26, i Grønnegade
1865, 0512, 03061866, Alfred Osvald Jensen, søn af lærer Jens Ludvig Jensen og Christiane Hansen, 37, i Vestergade
1865, 0512, 04071866, Axel Sophus Marius Poulsen, søn af skræddersvend Niels Peder Poulsen og Christine Sophie Basch, 27, i Claregade
1865, 1012, Dreng, søn af handskemager Julius Riese og Michaeline Augusta Augustinus, 19, i Dandsestræde
1865, 1803, 11121865, Erik Frederik Poulsen, søn af skipper Niels Christian Poulsen og Gjertrud Pedersen, i Kongensgade
1865, 0912, 20091866, Otto Carl Jensen, søn af skomager Jacob Bernhard Jensen og Amalie Gummine Sander, 34, i Overgade
1865, 1112, Dreng, søn af tjenestekarl Peder Andersen og Johanne Marie Jørgensen, 29, i Snapind
1865, 1412, 05051866, Carl Julius Emil Pedersen, søn af skomager Peder Lauritz Pedersen og Maren Kirstine Nielsen, 35, i Søndergade
1865, 1412, 18051866, Carl Christian Hansen, søn af enkemand og værtshuusholder Peder Hansen, i Odense og Birgitte Kirstine Poulsen, 31, paa Vesterbro
1865, 1812, 02041866, Rasmus Peder Vilhelm Rasmussen, søn af muursvend Peder Rasmussen og Karen Marie Gormsen, 41, i Grønnegade
1865, 1312, 02041866, Jørgen Christian Pedersen, søn af spisevært Johan Carl Ferdinand Pedersen og Adamine Cecilie Sørensen, 27, paa Heden
1865, 2012, 29091866, Niels Ivar Lindegaard Knudsen, søn af malermester Iver Lindegaard Knudsen og Anne Marie Elisabeth Lange, 29, i Kongensgade
1865, 2212, 01031866, Niels Peder Nielsen, søn af snedkersvend Niels Peder Johansen, i Odense og Anne Kirstine Nielsen, 24, i Holsedore
1865, 2612, 21051866, Jens Georg Løyke, søn af skomager Carl Theodor Løyke og Maren Pedersen, 30, i Grønnegade
1865, 3112, 10061866, Hans Lindegaard Christensen, søn af arbeidsmand Hans Christensen og Ellen Kirstine Simonsen, 41, paa Heden
1865, 2909, 01011866, Christian Carl Villiam August Severin Winther, søn af telegraphist Mulvad og Amalie Marie Sophie Winther, i Grønnegade
1866, 0101, 11031866, Niels Larsen, søn af tjenestekarl Hans Larsen og Karen Dorthea Hansen, 30, i Tværgade
1866, 0601, 02041866, Rasmus Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Maren Madsen, 30, Munkemølle
1866, 0801, 29041866, Carl Jens Peter Lyders, søn af klodsemager Johan Jacob Lyders og Maren Kirstine Andersen, 36, i Staalstræde
1866, 1201, 06061866, Carl Christian Julius Weber, søn af kjøbmand Rasmus Ludvig Annamarius Weber og Thora Emilie Pedersen, 23, i Vestergade
1866, 0201, 3003, Hans Peter Marius Heinrich Heinsen, søn af tjenestekarl Hans Peder Heinsen, i Ørbek og Maren Cathrine Hansen, 34, paa Heden
1866, 1201, Dreng, søn af avlskarl Hans Andersen, paa Sanderumgaard og Maren Larsen, 26, paa Bispensplan
1866, 1201, 10051866, Hans Christian Andersen, søn af kjøbmand Christian Frederik Andreas Andersen og Marie Hansine Frederikke Augusta Kruse, 26, i Vestergade
1866, 1601, 27041866, Hans Theodor Jørgensen Grau, søn af møllersvend Peter Jørgensen Grau og Ane Kirstine Pedersen, 36, i Vindegade
1866, 1701, 29041866, Albert Johanne Christian Deleuran, søn af tobaksfabrikant Hans Deleuran og Ane Sophie Frederikke Johansen, 24, i Søndergade
1866, 1301, 02041866, Christian Hilarius Andersen, søn af skjænkevært Lars Andersen og Ane Kirstine Hansen, 32, i Tværgade
1866, 2101, 25021866, Marius Andreas Madsen, søn af bomuldsvæver Christian Madsen og Julie Rasmine Basch, 31, i Overgade
1866, 0201, 25051866, Valdemar Johannes Nicolai Gjessing, søn af møller Johan Peter Gjessing og Catharine Frydendahl, 32, i Dampmøllen
1866, 2101, 29071866, Christian Gottfred Martens, søn af snedkersvend Christian Henrik Hans Jens Martens og Anne Kirstine Nielsen, 30, i Vindegade
1866, 0501, 17011866, Jørgen Peder Rasmussen, søn af tjenestekarl Anders Peder Rasmussen, i Udbye og Christiane Jørgensen, i Rønninge
1866, 2501, 21051866, Thomas Frederik Victor Andresen, søn af skomagersvend Lars Christian Andresen og Nielsine Caroline Nielsen, 31, i Pugestræde
1863, 1102, 28011866, Christian Hamsen Nielsen, søn af tømmersvend Ole Thomsen Nielsen og Johanne Jørgensen, 29, paa Heden
1866, 2801, 21051866, Frederik Christian Hansen, søn af huusmand Hans Pedersen og Karen Marie Johansen, 36, i Bolbro
1866, 2701, 21051866, Albert Frederik Georg Pedersen, søn af skræddersvend Vilhelm Andreas Pedersen og Maren Cathrine Jacobsen, 29, i Holsedore
1866, 0102, Dreng, søn af sergeant Jens Saabye Mahler, i Odense og Anne Kirstine Andersen, 24, Graabrødrestræde
1865, 0810, 04021866, Carl Christian Ørsted Rasmussen, søn af snedkersvend Christian Rasmussen og Caroline Amalie Bagger, i Albanigade
1866, 0602, 15071866, Hans Peder Andersen, søn af arbeidsmand Claus Peder Andersen og Anna Hansen, 23, paa Vesterbroe
1866, 0902, Dødfødt dreng, søn af handskemager Lars Larsen og Thora Melone Andersine Petersen, 25, i Claregade
1866, 0902, 27071866, Peder Johan Simon Meibom, søn af dreier Julius Meibom og Johanne Michadine Ernestine Cathrine Petersen, 35, paa Heden
1866, 1302, 07031866, Lars Peder Hansen Gøtsche, søn af landmand Hans Peder Gøtsche og Hanne Jacobsen, 25, i Vestergade
1866, 1002, 18111866, Andreas Marius Emil Rasmussen, søn af tømmersvend Hans Rasmussen, i Odense og Maren Eriksen, 37, i Asylgade
1866, 1102, 30031866, Rasmus Christiansen, søn af tjenestekarl Lars Christiansen, i Odense og Maren Jørgensen, 31, i Grønnegade
1866, 2502, 03061866, Peder Marius Pedersen, søn af arbeidsmand Jeppe Pedersen og Gjertrud Marie Hansen, 35, i Klaregade
1866, 2802, 01071866, Oscar Johannes Valdemar Bencke, søn af kjøbmand Carl Christian Bencke og Marie Catrine Christiansen, 35, i Vestergade
1866, 0903, 17061866, Peder Frederik Petersen, søn af typograpf Niels Christian Petersen og Caroline Marie Jensen, 31, paa Heden
1866, 0703, 10061866, Jeppe Rasmussen Sørensen, søn af handelsbetjent Jeppe Rasmussen, i Kolding og Julie Augusta Edvardine Sørensen, i Dandsestræde
1866, 0903, 22041866, Jens Carl Adolph Carlsen, søn af arbeidsmand Gorm Carlsen og Dorthe Jensen, 40, i Overgade 17. Navneændring af 3.1.1907 til Jens Carl Adolph Carlsen Skiødt
1866, 1203, 13051866, Hans Marius Eduard Jensen, søn af arbeidsmand Mads Jensen og Maren Hansen, 35, i Tværgade
1866, 1103, -, Dreng, søn af snedkermester Johan Lauritz Munk og Karen Frandsen, 29, i Vindegade
1866, 1603, 10051866, Jens Peder Jensen, søn af bryggerkudsk Andreas Jensen og Caroline Jensen, 21, i Hunderupgade
1866, 2402, 27051866, Johan Nielsen Schmidt, søn af enkemand og bager V. Christensen, i Odense og Cathrine Margrethe Nielsine Schmidt, i Uglebjerg Kro
1865, 0410, -, Dreng, søn af tjenestekarl S. Hansen, i Orte og Caroline Marie Andersen, i Skalbjerg
1866, 2103, -, Dreng, søn af karetmager Lars Christian Appeldorph og Caroline Frederikke Tange, 28, i Vindegade
1866, 2603, 21051866, Johan Carl Ferdinand Lorentzen, søn af uhrmagersvend Carl Edvard Lorentzen, i Nykjøbing paa Falster og Marie Cathrine Petersen, 24, paa Heden
1866, 2703, -, Dreng, søn af tømmersvend Peder Hansen, i Allerup og Maren Larsen, 19, paa Vesterbro
1866, 2903, Udøbt dreng (død), søn af muursvend Johannes Andreas Thiis, i Odense og Jacobine Antonette Frederikke Schrøder, 27, i Adelgade
1866, 2803, 01071866, Arnold Christian Valentin Hansen, søn af Hans Hansen, i Brylle og Jensine Rasmussen Groth, 25, i Vestergade
1866, 0204, 22071866, Viggo Einar Giersing, søn af adjunct Frode Fredegode Gjersing og Anna Cathrine Margrethe Duseberg, 25, i Kongensgade
1866, 0504, 29061866, Christian Henrik August Henriksen, søn af restaurateur Jens Henriksen og Dorthea Marie ...altschmidt, 40, Torvet
1866, 0904, 09041866, Christian Knudsen (tvilling), søn af arbeidsmand Anders Knudsen og Karen Larsen, 34, i Søndergade
1866, 0804, 10081866, Olaf Christophersen, søn af guldsmed Rasmus Albert Christophersen og Oline Knudsen, 35, i Vestergade
1866, 2104, 02091866, Jens Lauritz Søderlund, søn af skomager Carl August Søderlund og Caroline Christiane Hansen, 30, i Vestergade
1866, 2204, 01071866, Christian Kjær, søn af guldsmedsvend Carl Gustav Kjær og Kirstine Marie Nielsen, 26, i Holsedore
1866, 2304, 09091866, Theodor Peder Christian Pedersen, søn af sadelmager Peder Christian Pedersen og Anne Dorthea Rasmussen, 31, i Vestergade
1866, 2204, -, Dreng, søn af invalid og vævrthuusholder Niels Christiansen og Hansine Laurine Brylle, 45, i Kongensgade
1866, 2504, 14101866, Carl Christian Ditlev Larsen, søn af skomager Johan Ditlev Larsen og Laurine Ottesen, 38, i Vindegade
1866, 2904, 08071866, Georg Emanuel Hansen, søn af snedkermester Jens Hansen og Karen Jacobsen Mørk, 26, i Graabrødrestræde. Navneændring af 25.4.1918 til Georg Emanuel Mørk Hansen
1866, 2704, 22071866, Carl Vilhelm Pedersen, søn af værtshuusholder Hans Jacob Frederik Julius Pedersen og Mette Marie Pouline Christensen, 28, paa Fiskertorvet
1866, 0303, 02051866, Henry Wilmot Watson, søn af ingenieur Thomas Parker Watson og Bertha Johanne Pauli, 23, i Vestergade
1866, 0205, 22061866, Søren Hempel, søn af landinspecteur Christian Hempel og Ulriche Vilhelmine Berg, 33, paa Høistrup
1866, 3004, 24111867, Vilhelm Gottlieb Carl Beumelburg, søn af restaurateur Christoph Claudius Beumelburg og Margrethe Elisabeth Jess, 42, Pantheon
1866, 0305, 17061866, Carl Gustav Johan Nilson, søn af skræddersvend Niels Nielson og Vilhelmine Marie Sophie Tellerup Madsen, 21, Pugestræde
1866, 0405, 13051866, Rasmus Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Pedersen, i Eibye og ugift Mette Marie Hansen, 23, i Vindegade
1866, 0505, 07081866, Thomas Barfoed Thrige, søn af lærer Carl Mathias Thrige og Betty Barfoed, 24, i Claregade
1866, 0705, 21061866, Carl Andreas Victor Fich, søn af skomager Hans Jacob Fich og Margrethe Franciska Adelheide Grehm, 37, Kongensgade
1865, 0908, 10051866, Thorwald Frederik Christian Roloff, søn af barbeer Johan Ludvig Frederik Roloff og Thora Deadate Felsing, 30, i Korsgaden
1866, 1402, 13051866, Hans Olaf Bang, søn af kjøbmand Peter Krag Bang og Frederikke Augusta Quaade, 35, i Vestergade
1866, 0905, 10051866, Peder Melius Gregersen, søn af landmand Melius Jacobsen, i Odense og Frederikke Lovise Gregersen, 42, i Kongensgade
1866, 1105, 23091866, Anders Peder Pedersen (tvilling), søn af deligensekudsk Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 22, Hunderupgade
1866, 1605, 26061866, Hans Hansen, søn af snedker Holger Olivarius Hansen og Laurentine Amalie Nielsen, 34, i Albanigade
1866, 1705, 29071866, Anders Peder Steffensen, søn af værtshuusholder Anders Steffensen og Erne Marie Jensine Hansen, 30, i Korsgade
1866, 1305, 08071866, Niels Christian Rasmussen, søn af gartner Niels Peder Rasmussen og Micha Camilla Gertha Christiane Dannesboe, 23, ved Assistents Kirkegaard
1866, 2005, 20051866, Christian Thrane (tvilling), søn af muurmester Hans Peder Thrane og Frederikke Mikkelsen, 19, i Kongensgade
1866, 2005, 20051866, Peder Thrane (tvilling), søn af muurmester Hans Peder Thrane og Frederikke Mikkelsen, 19, i Kongensgade
1866, 2105, 26081866, Niels Carl Christian Olsen, søn af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen og Maren Dorthea Nielsen, 23, paa Vesterbro
1866, 2305, 02061866, Simon Christian Mauritzen, søn af tobakshandler Søren Mauritzen og Karen Jacobine Anne Nielsine Nielsen, 40, i Vestergade
1866, 2405, 18091866, Carl Lauritz Hansen, søn af skræddersvend Carl Christian Hansen og Laura Sophie Marie Jensen, 25, i Pugestrædet
1866, 3105, -, William Jacob Adzersen, søn af Ebbe Pedersen Adzersen (brændevins), , Margrethe Frederikke Rath, 36, i St. Knuds Kirkestræde
1866, 0206, 11081866, Jørgen Theodor Henrik Rosenvinge, søn af skomagermester Anthon Nielsen Rosenvinge og Anne Cathrine Hansine Zingraf, 35, i St. Knuds Kirkestræde
1866, 2705, 02091866, Carl Clemens Christian Limkilde, søn af kjøbmand Clemens Christian Georg Limkilde og Catharine Christiane Marie Wintherholder, 27, paa Vesterbroe
1866, 0906, 09121866, Fritz Karsten, søn af snedker Carl Vilhelm August Karsten og Marie Lovise Christensen, 39, i Grønnegade
1866, 1406, 26081866, Poul Erik Georg Carl Pedersen, søn af saddelmager Anders Peder Pedersen og Anne Kirstine Eriksen, 34, i Vestergade
1866, 1106, 01011867, Gustav Ludvig Ferdinand Madsen, søn af smedesvend Frederik Christian Madsen og Juliane Frederikke Augustinus, 31, i Vindegade
1865, 1911, 17061866, Victor Pedersen, søn af skomagersvend Jens Rasmus Pedersen, i Odense og Bodil Kirstine Jensen, paa Vesterbro
1866, 1606, Dødfødt dreng, søn af Rasmus Andersen, paa Blangstedgaard og Maren Sigvartsen, 34, i Holsedore
1866, 1706, 09091866, Niels Jørgen Marius Carl Nielsen, søn af saddelmager Peder Christian Nielsen og Marie Kirstine Nielsen, 25, paa Vesterbro
1866, 1906, 19051866, Valdemar Jacob Hannibal Jensen, søn af skræddermester Hans Christian Jensen og Dorthea Frederikke Hansen, 35, i Vestergade
1866, 2305, 10061866, Lars Christian Larsen, søn af Lars Christian Larsen og Anne Kirstine Frederiksen, i Drigstrup
1866, 1306, 01071866, Henrik Theodor Andreas Jensen, søn af skomagersvend Søren Jensen, i Odense og Eline Bodi, 20, i Søndergade
1866, 2406, 12081866, Johanne Jensen, søn af skræddersvend Anders Madsen, i Australien og Andersine Jensen, 25, i Tværgade
1866, 2606, 15071866, Anders Carl Knudsen, søn af Knud Andersen, i Kjøbenhavn og Karen Marie Nielsen, 19, Grønnegade
1866, 2706, 24091866, Holger Georg Jacob Hansen, søn af skomagersvend Ole Hansen og Andreasine Rasmine Nielsen, 19, i Grønnegade
1866, 0407, 09091866, Mads Lauritz Pedersen, søn af huusmand Peder Rasmussen og Anne Sophie Salomonsen, 33, i Hunderup
1866, 0107, Udøbt dreng (død), søn af skomager Christian Frederik Theodor Andersen og Anne Marie Augustinus, 22, i Dandsestræde
1866, 0507, 22071866, Peder Christian Henriksen, søn af arbeidsmand Hans Henriksen og Kirstine Pedersen, 35, i Tværgade
1866, 0807, Udøbt dreng (død), søn af bødker Niels Christian Rasmussen Lehn og Marie Birgitte Elykke Isaaksen, 32, paa Vesterbroe
1866, 1107, 13081866, Ove Emaniel Allerup, søn af jernstøber Emanuel Vilhelm Severin Allerup og Ida Johanne Christiane Pætger, 28, paa Heden
1866, 1607, 16061866, Bernhard Adolph Leonhard Poulsen, søn af skræddermester Bernhard Adolph Leonhard Poulsen og Karen Rasmussen, 34, i Vestergade
1866, 1507, 22071866, Mads Edvard Larsen (tvilling), søn af skomagermester Frederik Martinus Larsen og Edel Kirstine Olsen, 32, paa Flakhaugen
1866, 1707, 27081866, Carl Andreas Rump, søn af glarmester Paul Henrik Rump og Christine Jensine Lange, 29, i Overgade
1866, 1507, 26081866, Claus Henrik Clausen, søn af brændeviinsbrænder Jeppe Peder Clausen og Christiane Henriksen, 23, i Vestergade
1866, 2007, -, Dreng, søn af artellerist Hans Andersen, i Kjøbenhavn og Johanne Cathrine Sørensen, 24, i Pantheon
1866, 2707, 23091866, Hans Jacob Hansen, søn af arbeidsmand Mads Hansen og Johanne Marie Jacobsen, 26, i Nørregade
1866, 2007, 26101866, Hans Peder Jørgensen, søn af tjenestekarl Peder Jørgensen, i Odense og Laura Erhorn, 29, paa Fiskertorvet
1866, 3107, 28101866, Edvard Viggo Andreas Jensen, søn af smed Hans Christian Jensen og Anna Dorthea Busch, 26, i Graabrødrestræde
1866, 0308, 04081867, Jens Peder Jensen, søn af arbeidsmand Anders Jensen og Frederikke Løitved, 32, paa Heden
1866, 0608, 23091866, Christen Maxcillius Andersen, søn af klejnsmed Christian Andersen og Anne Cathrine Clausen, 38, paa Vesterbroe
1866, 0408, 04081866, Christian Nielsen, søn af kjøbmand Jens Wolderich Nielsen og Kirstine Pouline Clausen, 25, i Vestergade
1866, 1208, 23091866, Rasmus Peder Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Karen Rasmussen, 35, i Hunderup
1866, 0408, 22041867, Axel Theodor Nielsen, søn af uhrmager Jørgen Christian Nielsen og Louise Augusta Thomsen, 34, i Vestergade
1866, 1608, -, Dreng, søn af skrædder Peder Martin Rasmussen og Sophie Andreasine Pedersen, 30, i Tværgade
1866, 1808, 16091866, Jørgen Andreas Nielsen, søn af væver Jørgen Nielsen og Christine Hansen, 27, i Vindegade
1866, 0308, 11091866, Lauritz Marius Hansen, søn af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen, i Odense og Marie Henriksen, i Pugestrædet
1866, 2508, 28101866, Martin Frederik Lausen, søn af fuldmægtig Martin Georg Emil Lausen og Magdalene Marie Richardt, 25, i Vestergade
1865, 1503, 27081866, Charles Christian Givskov, søn af forvalter Hans Christian Givskov, ved Armeen Corpsintra…tør og Martine Elisabeth Ingeborg Dørring - Lander
1866, 2608, 11111866, Hans Jørgen Thorvald Hansen, søn af høker Hans Jørgen Hansen og Jacobine Thorsen, 33, i Holsedore
1866, 3108, 15101866, Jens Carl Lauritz Hansen, søn af kjøbmand Carl Christian Nielsen Hansen og Inger Christine Langaae, 40, i Vestergade
1866, 0109, 17111866, Niels Henrik Hansen, søn af soldat Hans Hansen og Mette Marie Thora Pedersen, 22, i Holsedore
1866, 0909, Udøbt dreng (død), søn af indsidder Niels Nielsen og Anne Marie Jespersen, 29, i Hunderup
1866, 1109, Udøbt dreng (død), søn af arbeidsmand Christen Poulsen og Anne Marie Møller, 39, i Vindegade
1866, 1509, -, Dreng (tvilling), søn af kunstberider Joseph Gondschmidt og Jeanette Goldkette, 32, i Søndergade
1866, 2209, -, Dreng, søn af pottemagersvend Bendt Christian Nielsen og Hansine Hansen, 27, ved Assistents Kirkegaard
1866, 2909, 28101866, Rasmus Holger Hansen, søn af møllebygger Søren Hansen og Hansine Bekker, 42, paa Fiskertorvet
1866, 2509, 04111866, Peder Christian Jacobsen, søn af dreiermester Peder Christian Jacobsen og Drude Madsine Pedersen, 30, Graabrødrestræde 24
1866, 2609, 25111866, Jens Mathias Christian Jensen, søn af stenhugger Niels Jensen og Sophie Nielsen, 35, Hunderupgade 21
1866, 2809, 09121866, Niels Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Maren Nielsen, 30, Asylgade 30
1866, 0210, 16121866, Søren Christian Møller, søn af træskomand Hans Møller og Inger Christine Christoffersen, 30, Grønnegade 22
1866, 1501, 14101866, Otto Anders Hansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, af Lunderød, Tølløse Sogn og Ane Marie Hansen, 28, Fattiggaarden
1866, 0910, 12121866, Marius Hansen, søn af værtshusholder Mads Christian Hansen og Maren Jensen, 28, Vindegade
1866, 0610, 19041867, Frederik Julius Valdemar Nielsen, søn af møllersvend Niels Madsen og Ane Marie Hansen, 39, Grønnegade
1866, 1010, 23021868, Julius Adam Christopher Caspersen, søn af væversvend Hans Peder Caspersen og Johanne Pedersen, 35, Kongensgade
1866, 1210, 10031867, Jeppe Søren Johansen, søn af arbeidsmand Hans Simon Johansen og Anne Margrethe Sørensen, 40, Grønnegade 14
1866, 1210, 14071867, Valdemar Pedersen, søn af mursvend Lars Pedersen og Edel Kirstine Nielsen, 40, Grønnegade
1866, 1210, 25111866, Peder Marius Jensen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Birthe Cathrine Hansdatter, 39, Holsedore
1866, 0710, -, Dreng, søn af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 24, i Vestergade
1866, 1410, 10031867, Hans Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Hansen Jørgensen og Maren Cathrine Nielsen, 31, paa Heden. Navneændring af 17.7.1906 til Hans Christian Jørgensen
1866, 1410, 21111866, Carl Lorentzen, søn af farver Carl Christian Lorentzen og Petrine Hansen, 27, i Søndergade
1866, 1510, 17071870, Julius Christian Peder Andersen, søn af kjøbmand Julius Andersen og Ane Cathrine Larsen, 40, Kongensgade
1866, 2809, 03031867, Marius Albert Pedersen, søn af høker Hans Pedersen og Anne Cathrine Nielsen, 29, Søndergade
1866, 1510, 24021867, Axel Valdemar Küster, søn af slagter Peter Adolph Johann Küster og Ida Mathilde Møller, 32, Vestergade
1866, 2010, 25081867, Valdemar Pedersen Jeppesen, søn af skomager Anders Frederik Pedersen Jeppesen og Petrine Vilhelmine Augusta Sudermann, 25, Overgade
1866, 2010, 22091867, Rasmus Schou Hansen, søn af brændeviinsbrænder Lars Hansen og Johanne Rasmussen, 38, Vesterbro 80
1866, 1810, 11041867, Lauritz Niels Peder Larsen, søn af kjøbmand Carl Harald Julius Larsen og Ida Theodora Hansen, 25, Overgade
1866, 3010, -, Dreng, søn af skomager Christian Frederik Theodor Andersen og Anne Marie Augustinus, 23, Dandsestrædet
1866, 3110, 06011867, Alfred Thorvald Andersen, søn af husmand Anders Christopher Johansen og Anne Dorthea Larsen, 28, Hunderup Skov
1866, 0411, 03051867, Jacob Balder Frandsen, søn af postbud Frands Christian Frandsen og Rasmine Jensen, 29, Dandsestræde
1866, 1511, 30121866, Johan Peder Hansen, søn af tjenestekarl Rasmus Hansen, i Odense og Petra Hansen, 31, Langgade
1866, 1511, 05071867, Carl Ulrik Hansen, søn af arbeidsmand Hans Christian Olsen og Karen Kirstine Nielsen, 33, Vesterbro
1866, 0811, 27011867, Valdemar Tietgen Bardram, søn af kjøbmand Jens Vilhelm Bardram og Caroline Regine Tietgen, 35, Vestergade
1866, 1911, 10111867, Lars Peder Andersen, søn af muursvend Jens Andersen og Anne Larsen, 31, Vesterbro
1866, 1410, 17021867, Carl Lorentzen, søn af farver Carl Christian Theodor Lorentzen og Petrine Hansen, 28, Søndergade
1866, 2111, 03031867, Emanuel Niels Christian Rasmussen, søn af møllebygger Lars Rasmussen og Else Marie Nielsen, 37, paa Heden
1866, 0112, 10021867, Rasmus Erik Madsen, søn af arbeidsmand Peder Madsen og Ane Pedersen, 42, Grønnegade
1866, 0812, 12051867, Alfred Frederik Andreas Hagendahl Nielsen, søn af sadelmager Niels Nielsen og Johanne Marie Schmidt, 29, Vestergade
1866, 1612, 11081867, Jørgen Marius Hansen, søn af ungkarl Andreas Jørgensen, i Bellinge og Maren Hansen, 22, Vindegade
1866, 1612, 13011867, Rasmus Anders Hansen, søn af ungkarl Jens Andersen, i Birkende og Kirsten Hansen, 18, Staalstræde
1866, 2212, 17031867, Axel Langhoff Barfoed Møller, søn af farver Lauritz Langhoff Møller og Cathrine Elisabeth Barfoed, 38, Vestergade
1866, 2612, Dødfødt dreng, søn af karetmager Rasmus Jørgen Jensen og Anne Marie Vilhelmine Jørgensen, 26, Vestergade
1866, 2412, 22041867, Julius Carl Nielsen, søn af snedkersvend Hans Peder Carl Christian Nielsen og Nielsine Pedersen, 25, Holsedore
1866, 2612, 11011867, Valdemar Krag (tvilling), søn af møller Frederik Carl Krag og Petrine Hansine Frederikke Paludan, 35, Munkemølle
1866, 2612, 11011867, Knud Krag (tvilling), søn af møller Frederik Carl Krag og Petrine Hansine Frederikke Paludan, 35, Munkemølle
1866, 3112, 23061867, Jørgen Adolph Knudsen, søn af klodsemager Anders Theodor Elias Knudsen, i Odense og Ane Marie Jørgensen, 24
1866, 1512, 24021867, Niels Peder Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Karen Christensen, 30, Asylgade
1866, 2403, Dødfødt dreng, søn af stentrykker Christen Sivertsen og Marie Vilhelmine Hansen, 33, Kongensgade
1866, 2012, 24031867, Carl Christian Sørensen, søn af tjenestekarl Lars Sørensen, i Odense og Anne Kirstine Jacobsen, 22, i Holsedore
1862, 0101, 29061862, Vilhelmine Marie Christiansen, datter af arbeidsmand Christian Christiansen og Frederikke Dorthea Larsen, 43, i Dandsestrædet
1862, 0901, 22071862, Johanne Marie Rasmine Christiane Hansen, datter af snedkersvend Rasmus Johansen Hansen og Else Kirstine Hansen, 38, i Søndergade
1860, 2801, 12011862, Cathrine Nielsine Jensen, datter af bager Niels Antonius Jensen og Marie Kirstine Hansen
1862, 1001, -, Pige, datter af garver Carl Sophus Frandsen og Cathrine Vilhelmine Nielsen, 25, i Dandsestrædet
1861, 0712, 04101862, Mathea Marie Michelsen, datter af lærer Martin Nielsen Michelsen og Mathea Marie Stadager, 34, paa Klingenberg
1862, 1301, 23031862, Anne Caroline Christine Olsen, datter af kedelsmed Henrik Martin Christian Olsen og Maren Dorthea Nielsen, 19, ved Vesterbro
1862, 0401, 06041862, Emilie Vilhelmine Marie Balsløw, datter af klubvært Jørgen Carsten Bloch Balsløw og Karen Marie Nielsen, 29, i Overgade
1861, 2212, 30031862, Karen Kirstine Hansen, datter af brændeviinsbrænder Lars Hansen og Johanne Rasmussen, 33, ved Vesterbro
1861, 2212, 02021862, Annine Rasmine Margrethe Axelsen, datter af tjenestekarl Rasmus Axelsen, paa Kallerupgaard Norup og ugift fruentimmer Laurine Caroline Hansen, 26
1862, 1801, 17081862, Hansine Larsen, datter af arbeidsmand Lars Madsen og Anne Hansdatter, 39, i Grønnegade
1862, 2501, 04051862, Berteline Nielsine Marie Kirstine Bertelsen, datter af vægter Bertel Nielsen og Maren Nielsen, 32, i Vindegaden
1862, 2801, 25071862, Josephine Magdalene Gjertrud Azersen, datter af dreiersvend Ebbe Federsen Azersen og Margrethe Marie Frederikke Petersen, 32, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 0202, 29051862, Johanne Marie Andersen, datter af arbeidsmand Anders Hansen og Mette Marie Christiansdatter, 35, i Holsedore
1862, 3101, 13071862, Henriette Sophie Laura Charlotte Sørensen, datter af arbeidsmand Niels Sørensen og Gjertrud Margrethe Kjøbing, 31, i Holsedore
1862, 0402, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Johannes Christian Pedersen og Adelaide Camilla Jensen, 37, i Overgade
1862, 0502, 09061862, Anne Christine Caroline Frandsen, datter af bomuldsvæver Frants Christian Frantsen og Rasmine Jensen, 25, ved Vesterbroe
1862, 0502, 24071862, Agnes Rasmine Christine Pedersen, datter af saddelmager Peder Christian Pedersen og Anne Dorthea Rasmussen, 26, i Vestergade
1862, 0902, 09061862, Anne Christine Jørgensen, datter af tømmersvend Rasmus Jørgensen og Marie Amalie Jørgensen, 36, ved Vesterbroe
1862, 1002, 11021862, Jenny Rasmussen (tvilling), datter af høker Hans Rasmussen og Jenny Anne Kirstine Frederikke Pedersen, 44, Søndergade
1862, 1002, 01051870, Frederikke Rasmussen (tvilling), datter af høker Hans Rasmussen og Jenny Anne Kirstine Frederikke Pedersen, 44, Søndergade
1862, 1102, 10081862, Mathilde Marie Andersen, datter af muursvend Hans Andersen og Marie Sophie Knabe, 32, paa Hunderupveien
1862, 0902, 25051862, Laura Bang, datter af kjøbmand Carl Ferdenand Bang og Augusta Eulalia Fugleberg, 39, i Kongensgade
1862, 1202, 1202, 15041862, Anne Margrethe Holst, datter af reebslagersvend Christian Ulrich Holst og Julie Christi... Dehling, 44, paa Klingenberg
1862, 2502, 07041863, Sophie Frederikke Pedersen (tvilling), datter af skomagermester Hjære Pedersen og Mette Marie Karen Sophie Frederikke Kaufmann, 40, i Claregaden
1862, 2502, 07041863, Caroline Nielsine Pedersen (tvilling), datter af skomagermester Hjære Pedersen og Mette Marie Karen Sophie Frederikke Kaufmann, 40, i Claregaden
1862, 2702, 29061862, Emilie Vilhelmine Marie Eibye, datter af smedemester Christian Frederik Eibye og Elise Kirstine Jensen, 26, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 2702, 06071862, Nielsine Christine Jørgensen, datter af brændeviinsbrænder Jens Jørgensen og Maren Andersen, 24, Uden Vesterport
1862, 2002, 06071862, Inger Annette Vilhelmine Sophie Nielsen, datter af skrædder Niels Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Marie Sophie Vilhelmine Tellerup Madsen, 18, Grønnegaden
1862, 0103, 23041862, Anne Mathilde Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Kirstine Larsen, 23, i Søndergade
1862, 2602, 17081862, Anne Hansine Alfrieda Hansen, datter af farverkarl Jørgen Hansen og ugift fruentimmer Maren Madsen, 25, i Grønnegade
1862, 2602, Udøbt pige (død), datter af Peder Georg Warberg, i Odense og ugift fruentimmer Maren Jørgensen, 18, i Vindegade
1862, 2502, 16051862, Nicoline Kirstine Elsebeth Johansen, datter af møllersvend Johan Henrik Christiansen, paa Ringsted Mølle og ugift fruentimmer Kirsten Thomsen, 23, paa Heden. Navneændring af 11.7.1887 til Nicoline Kirstine Elsebeth Jørgensen
1862, 0803, 10081862, Rasmine Christiansen, datter af arbeidsmand Christian Christiansen og Anne Jørgensen, 39, Dandsestræde
1862, 1903, 03081862, Rudolphine Sophie Nielsen, datter af tømmersvend Anders Nielsen og Caroline Margrethe Bekker, 39, Hunderupgade
1862, 1903, 03081862, Laura Marie Sophie Mithmann, datter af bagersvend Vilhelm Heinrich Mithmann og Karen Marie Pedersen, 42, i Dandsestrædet
1862, 2003, 14121862, Anne Marie Cathrine Madsen, datter af høker Mathias Madsen og Anne Marie Rasmussen, 38, paa Vesterbroe
1861, 3112, 12031862, Albertine Oline Jacobsen, datter af tjenestekarl Christian Larsen, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Hansine Marie Jacobsen, 21, paa Fattiggaarden
1862, 2303, 24061862, Jensine Cathrine Jensen, datter af arbeidsmand Jens Larsen og Christiane Jensen, 32, paa Vesterbro
1862, 2703, 12061862, Maren Johanne Clausen, datter af kjøbmand Johan Clausen og Marie Kirstine Klinkwort, 35, i Vestergade
1862, 2303, 25051862, Anna Sophie Simonie Petersen, datter af tjenestekarl Erik Larsen, paa Veilegaard og ugift fruentimmer Johanne Simonie Petersen, 24, paa Heden
1862, 2703, 25091862, Otta Marna Elise From, datter af kjøbmand Christian la Motte From og Maria Catharina Brink, 35, i Kongensgade
1862, 3103, 17081862, Lovise Vilhelmine Emilie Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Maren Hansdatter, 39, i Skræderhuset
1862, 0504, 06071862, Mathilde Christine Knudsen, datter af fyrbøder Christen Clausen Knudsen og Gjertrud Cathrine Jørgensen, 37, i Holsedore
1862, 1104, 22051862, Marie Frederikke Hansen, datter af muursvend Frederik Christian Hansen og Else Marie Henriksen, 39, i Hunderupgade
1862, 1304, 29061862, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Hansen og Johanne Kirstine Andersen, 26, i Bolbro
1862, 1404, 15061862, Karen Christine Christensen, datter af rugbrødbager Peder Christensen og Karen Rasmussen, i Søndergade
1862, 1104, -, Pige, datter af muursvend Hans Madsen og Karen Petrine Frederiksen, 29, i Holsedore
1862, 1704, 17041863, Mathilde Blom, datter af practiserende læge Victor Eduard Blom og Marie Blom, 37, i Vestergade
1862, 1004, 04051862, Vilhelmine Jensine Beyer, datter af handskemager Johan Carl Louis Beyer og Johanne Marie Spangenberg, 37, i Vestergade
1862, 1804, 19101862, Christine Jacobine Jensen, datter af spisevært Carl August Jensen og Mariane Jørgensen, 40, i Overgade
1862, 1204, Dødfødt pige, datter af naalemager Frederik Theodor Hansen, i Odense og enke Christence Hansen (efter jernstøber C. F. With)
1862, 2004, 26041863, Anna Frederikke Ludovica Lund, datter af kammager Fritz Daniel Lund og Caroline Marie Elisabeth Larsen, 39, Dandsestræde
1862, 2604, 24081862, Maren Cathrine Andrine Frederikke Olsen, datter af arbeidsmand Mads Peder Olsen og Abelone Nielsen, 34, paa Vesterbro
1861, 2712, 01021862, Helene Marie Rasmussen, datter af skomager Johan Rasmussen, i Søndersøe og ugift fruentimmer Anne Marie Nielsen, i Søndersøe
1862, 0205, 03111862, Christiane Christensen, datter af arbeidsmand Hans Christensen og Anne Marie Nielsen, 33, i Vindegaden
1862, 0105, 22061862, Ludovika Sørensen, datter af handskemager Conrad Sørensen og Barbara Schulz, 33, i Vindegaden
1862, 0405, 31081862, Gerda Petrine Waidtløw, datter af skomagermester Jørgen Ulrik Waidtløw og Maren Kirstine Pedersen, 27, i Søndergade
1862, 1205, 25051863, Henriette Caroline Cecilie Jørgensen, datter af skrædersvend Hans Peder Jørgensen og Caroline Vilhelmine Hansen, 32, i Tværgade
1862, 1705,15051862, Ida Louise Andrea Andersen, datter af muursvend Hans Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 28, i Kongensgade
1862, 2705, 07121862, Martine Marie Pedersen, datter af skrædder Børre Pedersen og Christiane Petersen, 34, i Holsedore
1862, 2205, 02101862, Lovise Christine Cathrine Nielsen, datter af ungkarl Jens Christian Nielsen og ugift fruentimmer Maren Cathrine Pedersen, 26, i Vestergade. Navneændring af 26.7.1866 ved adoption til Lovise Christine Cathrine Christiansen, nu datter af gaardmand Erik Christiansen og Maren Cathrine Pedersen
1862, 2103, 09061862, Marie Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Marie Kirstine Nielsen, 27, paa Heden
1862, 0506, 24081862, Henriette Emilie Anthonsen, datter af skomager Julius Gustav Anthonsen og Maren Cathrine Hansen, 40, i Claregade
1862, 0803, 05051862, Laura Caroline Mathilde Cohn, datter af kammerjæger Siegmund Salomon Cohn og ugift fruentimmer Laura Kathinka Fühne, i Altona
1862, 1006, 10081862, Anne Kirstine Jørgensen, datter af gaardmand Hans Jørgensen og Gjertrud Cathrine Nielsen, 34, i Hunderup
1862, 1306, 16081862, Jensine Christine Jensen, datter af rugbrødbager Rasmus Vest Jensen og Karen Rasmussen, 32, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 1106, 20091863, Bertha Eugenie Thoma Mathilde Rasmussen, datter af conditor Christian Rasmussen og Hanne Laura Andrea Henriette Vestphalen, 30, i Vestergade
1862, 2006, 30061862, Kathinka Rasmussen, datter af skomagermester Rasmus Rasmussen og Anne Hansen, 45, i Albanigade
1862, 2206, 25081862, Karen Kirstine Knudsen, datter af brændeviinskarl Anders Knudsen og Marie Kirstine Rasmussen, 32, i Vestergade
1862, 2506, 09111862, Anna Christine Sørensen, datter af maler Hans Jacob Sørensen og Anne Kirstine Ewald, 33, i Kongensgade
1862, 0401, 06071862, Olga Caroline Jensen, datter af handelsreisende Christian Vilhelm Hansen og ugift fruentimmer Cathrine Jensen, i Rødehuus
1862, 2706, 10081862, Anne Mathilde Oline Larsen, datter af tjenestekarl Ole Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Else Marie Rasmussen, 30, i Hunderupgade
1862, 1206, 18071862, Marthe Marie Christine Gjessing, datter af møller Johan Peder Gjessing og Catharine Frydendal, 28, paa Dampmøllen
1862, 0407, 10081862, Anne Cathrine Kirstine Jørgine Lorentzen, datter af farver Carl Christian Theodor Lorentzen og Catharine Hansen, 23, i Søndergade
1862, 0207, 23121862, Menoria Christine Klitgaard, datter af forvalter Thomas Christian Klitgaard, paa Kørup og ugift fruentimmer Johanne Hansen, 25, i Grønnegade
1862, 1407, 30101862, Marie Jensen, datter af viinhandler Christian Waage Jensen og Caroline Mathilde Crone, 39, i Overgade
1862, 1307, 17071862, Christiane Margrethe Jensen (tvilling), datter af arbeidsmand Knud Jensen og Anne Marie Madsen, 40, paa Klingenberg
1862, 1807, 28091862, Constance Møller, datter af møllebygger Johan Christopher Møller og Karen Marie Rasmussen, 24, i Kongensgade
1862, 1907, 22101862, Frederikke Christine Thies Andresen, datter af muursvend Johan Andreas Thies og Jacobine Antonette Frederikke Schrøder, 22, i Adelgaden
1862, 2107, 23111862, Elise Adelaide Lund, datter af skomagermester Niels Martin Lund og Abelone Aagaard, 36, i Nørregade
1862, 2107, 03011863, Cathrine Munch, datter af snedkermester Johan Lauritz Munck og Karen Frederiksen, 25, paa Vesterbroe
1862, 2507, 10051863, Caroline Marie Magdalene Hansen, datter af smaakjører Niels Hansen og Anne Margrethe Andersen, 45, i Vindegaden
1862, 0108, 23111862, Anne Kirstine Conradine Lyng, datter af skrædermester Peder Christian Vilhelm Lyng og Emilie Vilhelmine Johanne Blom, 32, i Vestergade
1861, 0112, 03081862, Anna Diderikke Feldthusen, datter af snedkersvend Christian Diderik Feldthusen og Anne Sørensen, 24, i Holsedore
1862, 1601, 27071862, Anne Dorthea Hansen, datter af tjenestekarl Lars Hansen, i Bogense og ugift fruentimmer Kirstine Knudsen, 24, i Skovbye
1862, 0808, 07091862, Camilla Rasmine Priestholm, datter af arbeidsmand Peder Elias Priestholm og Anne Cathrine Hansen, 27, paa Heden
1862, 0108, 28091862, Emma Emilie Christine Tarp, datter af væversvend Morten Jensen Tarp, i Odense og ugift fruentimmer Karen Marie Hansen, 32, i Vindegade
1862, 0908, 19101862, Anna Elise Lundin, datter af skrædder Johan Peder Lundin og Anne Margrethe Rasmussen, 28, i Grønnegaden
1862, 0908, 30121862, Anna Betzy Lucie de Fine Olivarius, datter af veier og maaler Johannes Benjamin de Fine Olivarius og Ida Marie Boyesen, 34, i Kongensgade
1862, 1808, Udøbt pige (død), datter af jernbanearbeider Jørgen Nielsen, af Barløse og ugift fruentimmer Johanne Andersen, 24, i Hunderup
1862, 0309, Udøbt pige (død), datter af skomagersvend Andreas Westrin, i Odense og ugift fruentimmer Lise Sørensen, 30, i Vindegade
1862, 0809, 26101862, Anne Marie Johanne Rath, datter af pottemager Johan Christian Martin Rath og Marie Kirstine Rasmussen, 29, i Nørregade
1862, 1109, 19071863, Emma Ingeborg Eleonore Mehlbye, datter af raadstukj… Carl Truelsen Mehlbye og Hansine Jensen, 26, i Grønnegade
1862, 2009, 07121862, Lisbeth Jørgensen, datter af brændeviinsbrænder Jørgen Rasmussen og Kirsten Jørgensen, 38, paa Vesterbroe
1862, 1508, 17101862, Marie Augusta Andersen, datter af kjøbmand Christian Andersen og Hansine Marie Augusta Frederikke Kruse, 23, i Vestergade
1862, 1209, 21101862, Alexandra Elvira Wench, datter af barbeer Carl Edvard Wench og Emilie Magdalene Salomonsen, 22, i Vestergade
1862, 2109, 25051863, Anne Marie Frederikke Dæhnfeldt, datter af gartner Ludvig Carl Frederik Dæhnfeldt og Laura Josephine Fich, 31, i Vestergade
1862, 3008, 25091862, Anne Cathrine Wassilefsky, datter af kobbersmedsvend Mathias Faccov Wassilefsky og Rasmine Andresine Svendsen, 25, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 2709, 30091862, Emilie Louise Ottilia Mathilde Weber, datter af kjøbmand Rasmus Ludvig Annamarcus Weber og Thora Emilie Petersen, 20, i Vestergade
1863, 2809, 25051863, Danielsine Helene Agnete Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Rasmussen og Christiane Petrine Pedersen, 33, i Graabrødrestræde
1862, 0808, 28081862, Abeline Rasmine Rasmussen, datter af tjenestekarl Henrik Frederiksen og ugift fruentimmer Dorthea Rasmussen, paa Skalbjerg Mark
1862, 2309, 07121862, Caroline Mathilde Petra Pedersen, datter af bødkersvend Hans Peder Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Nielsen, 25, paa Fattiggaarden
1862, 2409, 18101862, Maren Kirstine Frederikke Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christian Fr… og ugift fruentimmer Karen Kirstine Frederiksen, 22, i Hunderup
1862, 1607, 05101862, Emilie Henriette Holst, datter af skomagermester Søren Nielsen Holst og Marie Henriette Rasmussen, i Vestergade
1862, 2408, 02101862, Anne Olivia Hansen, datter af bagersvend Henrik Ole Hansen, i Grønnegade og ugift fruentimmer Wilhelmine Petrine Lindskou
1862, 0510, 01031863, Anne Christine Caroline Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Karen Frederiksen, 22, i Vindegade
1862, 1610, 24111862, Anne Cathrine Margrethe Jørgensen, datter af reebslager Carl Frederik Jørgensen og Augusta Elisabeth Pedersen, 39, i Vestergade
1862, 1310, 18101862, Maren Cathrine Carstensen, datter af bomuldsvæver Henrik Carstensen og Madsine Christine Sørensen, 27, i Grønnegade
1861, 1205, 17101862, Mariane Dorthea Vilhelmine Kaehne, datter af saddelmager Theodor Bendz Paludan Kaehne og Jensine Edeline Jensen, i Asylgade
1862, 1310, 03021863, Cathinka Vilhelmine Marie Nielsen, datter af værtshuusholder Niels Nielsen og Mette Marie Andersen, 39, i Vestergade
1862, 2210, 02111862, Karen Marie Rasmussen, datter af slagtersvend Hans Rasmussen, i Nyborg og ugift fruentimmer Dorthea Jørgensen, 20, St. Knuds Kirkestræde
1862, 2510, 02041863, Petrine Clausen, datter af arbeidsmand Peder Clausen og Maren Jensdatter, i Grønnegade
1862, 1005, 10031863, Hedevig Cecilie Conradine Klink, datter af skomager Johan Martin Klinck og Andrea Wilhelmine Juliane Duch, 36, i St. Knuds ...
1862, 0111, 26031863, Anne Kirstine Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Christensen og Anne Michelsen, 40, i Grønnegade
1862, 3010, 05061863, Elisabeth Frederikke Jørgensen, datter af tømmersvend Christian Jørgensen og Sophie Christine Andersen, 42, paa Heden
1862, 0310, 30111862, Mathilde Johanne Lillegaard, datter af tjenestekarl Jørgen Reinhardt Johansen og Anne Cathrine Pedersen, 38, i Claregade
1862, 0911, 12061864, Anne Marie Hansen, datter af engmester Jørgen Hansen og Anne Margrethe Henriksen, 33, paa Heden
1862, 1111, 25101863, Helene Dorthea Hansine Hansen, datter af spekhøkker Jens Hansen og Helene Marie Kirstine Frandsen, 23, i Grønnegade
1862, 1011, 19041863, Jensine Nicoline Mathilde Andersen, datter af arbeidsmand Peder Andersen og Anne Christine Nielsen, 28, paa Heden
1862, 1711, 26041863, Petrine Bertholine Nielsen, datter af træskomand Niels Nielsen og Karen Marie Johansen, 26, paa Heden
1862, 1911, 07061863, Ida Charlotte Küster, datter af slagtermester Peder Adolph Johan Küster og Ida Mathilde Møller, 29, i Vestergade
1862, 1011, 03121865, Anna Caroline Marentine Hansen, datter af smedesvend Rasmus Jensen, i Sjælland og ugift fruentimmer Jensine Georgine Jacobine Amalie Hansen, 22, i Dandsestrædet
1862, 1811, 18011863, Alma Lund, datter af landmand Hans Johan Andresen, i Sverrig og ugift fruentimmer Magarethe Ottonea Lund, 33, i Graabrødrestræde
1862, 2311, 21061863, Anne Kirstine Cecilie Nielsen, datter af smedemester Peder Nielsen og Rasmine Cecilie Rasmussen, 29, paa Fiskertorvet
1862, 2011, 14101863, Marie Sophie Andersen, datter af tømmersvend Niels Andersen og Kirsten Nielsen, 40, paa Torvet
1862, 3110, 26041863, Christiane Knutzen, datter af kjøbmand Jens Frederik Knutzen og Anna Bolette Bruun, 23, i Overgade
1862, 2611, 01031863, Sophie Marie Albertine Hansen, datter af klodsemager Magnus Christian Hansen og Anne Christine Hansen, 31, i Claregaden
1862, 2006, 16111862, Jenny Christine Metha Jensen, datter af arbeidsmand Lars Jensen og Anne Marie Jacobsen
1863, 2311, 23031863, Meta Mortensen, datter af snedker Johan Frederik Mortensen og Bolette Marie Andreasine Rasmine Jensen, 33, i Søndergade
1863, 0612, 26071863, Constance Birgitte Sara Tiedje, datter af typograpf Carl Johan Joachim Tiedje og Kirstine Sander, 42, i Kongensgade
1863, 0712, 21061863, Karen Christine Christensen, datter af værtshuusholder Jacob Christensen og Lovise Amalie Andersen, 37, i Nørregade
1863, 1212, 24041863, Elisabeth Kirstine Caroline Christiansen, datter af smed Christian Jensen og Maren Pedersdatter, 47, i Hunderup
1862, 1912, Udøbt pige (død), datter af steentrykker Peter Jacob Hagen og Wilhelmine Christine Frandsen, 40, i Kongensgade
1863, 1712, 14051863, Hansine Petrea Hansen, datter af skipper Johan Hansen og Antoinette Kirstine Nielsen, 34, i Staalstræde
1862, 1112, -, Pige, datter af bybudexpediteur Bernhard Frederik Wilhelm Ulrichsen og Margrethe Magdalene Henriette Rasmussen, 23, i Kongensgade
1862, 1612, 030418603, Julie Theodora Alexandra Lassen, datter af kjøbmand Carl Harald Julius Lassen og Ida Theodora Hansen, 21, i Overgade. Navneændring af 10.12.1903 til Julie Theodora Alexandra Lacoppidan - Kofod
1862, 0305, Laura Nielsine Cathrine Andersen, datter af kjøbmand Julius Andersen og Anne Cathrine Larsen, 36, i Kongensgade
1862, 2312, 25041863, Helga Hansen, datter af lærer Hans Hansen, ved Borgerskolen og Anna Cathrine Hansen, 29, i Kongensgade
1862, 2312, Dødfødt pige, datter af pottemagersvend Jørgen Mathias Thrane og Caroline Dorthea Elisabeth Nielsen, 27, i Vindegaden
1862, 2012, 22031863, Anne Jørgine Nielsen, datter af skomagersvend Lars Nielsen og Dorthea Petersen, 41, i Claregaden
1862, 2412, 31051863, Julie Marie Jørgine Hansen, datter af spisevært Peter Hansen og Anne Jacobsen, 39, paa Vesterbroe
1862, 2612, 02081863, Henriette Sophie Victoria Frederiksen, datter af emailleur Jørgen Frederiksen og Doris Rathje, 27, i Vestergade
1862, 2712, 28011866, Cecilie Jacobine Caroline Thrane, datter af skomager Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, 40, Albanibro
1862, 2612, 31051863, Juliane Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Pedersen og Anne Lovise Larsen, 34, paa Heden
1862, 3012, 03121863, Flora Dorthea Guldbrandsen, datter af muursvend Jens Thorbjørn Rye Guldbrandsen og Anne Marie Petersen, 30, i Hunderupgaden
1862, 3012, 06041863, Anne Laurine Nielsine Johansen, datter af tjenestekarl Niels Poulsen, i Ullerslev og ugift fruentimmer Anne Marie Frederikke Johansen, 22, paa Heden
1863, 0401, 01031863, Hansine Christiane Hansen, datter af arbeidsmand Nicolai Hansen og Kirsten Hansen, 45, paa Heden
1863, 0701, 01051864, Emma Petrea Mariane Andresen, datter af skomagersvend Lars Christian Andresen og Nielsine Caroline Nielsen, 29, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 1001, 28061863, Jørgine Vilhelmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Poulsen og Marie Dorthea Jørgensen, 28, i Grønnegade
1863, 0701, 03031865, Jensine Christine Jørgensen, datter af arbeidsmand Jens Jørgensen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Cathrine Madsen, 41, i Holsedore
1863, 1301, 07061863, Anna Cathrine Pedersen, datter af farver Niels Pedersen og Frederikke Sophie Kreiberg, 36, i Vestergade
1863, 1901, 06091863, Anna Elisabeth Sørensen, datter af arbeidsmand Søren Hansen og Maren Rasmussen, 29, i Grønnegade
1863, 1901, 03051863, Pouline Christine Olivia Hansen, datter af snedkersvend Peder Christian Hansen og Anne Marie Olsen, 38, Grønnegade
1863, 2101, 25061863, Helga Bardram, datter af kjøbmand Jens Wilhelm Bardram og Caroline Regine Tietgen, 32, i Vestergade
1862, 0308, 25011863, Petra Wilhelmine Jørgine Larsen, datter af snedkersvend Jacob Larsen og Frederikke Hansine Apollonestine Petersen, i Albanigade
1863, 1001, 08021863, Anne Marie Pedersen, datter af gaardskarl Andreas Carl Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Marie Knudsen, 28, i Holsedore
1863, 2501, 01051863, Jenny Methea Jørgine Jørgensen, datter af uhrmager Peder Nicolai Jørgensen og Karen Rasmussen, 23, paa Fiskertovet
1863, 0801, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Christian Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Jensen, i Brylle
1863, 2701, Udøbt pige, datter af muursvend Johan Peder Johansen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Hansine Nielsen, 23, i Grønnegade
1863, 2901, 20091863, Johanne Marie Christine Wohlleben, datter af slagtersvend Bernhard Wohlleben og Boline Mathilde Christine Hansen, 26, paa Vesterbroe
1863, 3101, 21021863, Caroline Vilhelmine Halck, datter af garvermester August Edvard Halck og Dorthea Caroline Villumsen, 38, i Holsedore
1863, 0402, 06091863, Sophie Agathe Haug, datter af instrumentmager Christian Haug og Rosina Agathe Haible, 32, i Vestergade
1863, 0102, 02021863, Marie Benche, datter af skomagersvend Christian Bencke, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Danielsen, 49, i Holsedore
1863, 0802, 26071863, Laura Mariane Jensine Jensen, datter af arbeidsmand Jens Peder Jørgensen og Karen Nielsen, 39, i Staalstræde
1863, 1002, 19071863, Juliane Phillippa Camilla Jensen, datter af tandlæge Jens Jensen og Adele Helene Wolffine Unna, 28, paa Torvet
1863, 1202, 14051863, Marie Olavia Christiane Christensen, datter af portner Ole Christensen og Anne Marie Hansen, 41, paa Sygehuset
1863, 1202, 25051863, Karen Marie Rasmussen, datter af rugbrødbager Rasmus Rasmussen og Anne Margrethe Larsen, 36, i Staalstræde
1863, 1802, 12071863, Anna Josephine Julia Sillo, datter af kjøbmand Joseph Angelo Sillo og Anne Cathrine Larsen, 25, i Vestergade
1863, 2002, Udøbt pige (død), datter af boelsmand Anders Jørgensen og Anne Marie Andersen, 35, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 2702, 14051863, Anna Johanne Rasmussen, datter af møllebygger Lars Rasmussen og Else Marie Nielsen, 33, paa Heden
1863, 2802, 14061863, Marie Kirstine Elise Andersen, datter af gift mand og reebslagermester Hans Pedersen, i Vestergade og ugift fruentimmer Lovise Dorthea Andersen, paa Heden
1862, 1203, -, Jensine Rasmusine Katharine Drue, datter af slagtersvend Henrik Karl Christian Drue og ugift fruentimmer Jensine Georgine Marie Lumbye
1863, 1103, 11061863, Johanne Marie Abellone Hempel, datter af landinspecteur Christian Hempel og Ulriche Jensine Vilhelmine Berg, 29, paa Høistrup
1863, 1503, 02081863, Johanne Nicoline Andersen, datter af huusmand Anders Christophersen Johansen og Anne Dorthea Larsen, 25, i Hunderup Skov
1863, 2103, 25051863, Anne Mathilde Kjær, datter af guldsmed Carl Gustav Kjær og Kirstine Marie Nielsen, 23, i Gaabrødrestræde
1863, 2103, 25051863, Amalia Mariane Hempel, datter af fabrikør Søren Hempel og Frederikke Cathrine Barfoed, 30, paa Klingenberg
1863, 2403, 07061863, Johanne Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Anne Sophie Salomonsen, 30, paa Hunderup Mark
1863, 3101, -, Pige, datter af skrædermester Jens Bruun Jensen og Margrethe Christine Sophie Jensen, 28, i Vestergade
1863, 1603, 26041863, Lise Johanne Laurine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Vilhelm Hansen, paa Mosegaard og ugift fruentimmer Marie Henriksen, 27, paa Heden
1863, 2903, 09081863, Dagmar Phillipgine Emilie Jensen, datter af muursvend Mads Jensen og Christine Vilhelmine Stolzenbach, 28, i Vindegade
1863, 0204, 07051863, Birgitte Andrea Nielsine Møller, datter af tjenestekarl Frederik Carl Christian Møller, i Birkende og ugift fruentimmer Maren Kirstine Hansdatter, 26, i Søndergade
1863, 0504, -, Pige, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen og Maren Kirstine Larsen, 34, i Søndergade
1863, 1704, 27091863, Marie Christine Hansen, datter af snedkermester Hans Christian Hansen og Maren Lovise Lind, 29, i Asylgaden
1863, 1504, 07061863, Christiane Larsen, datter af tømmersvend Hans Larsen og Christiane Knudsen, 34, paa Hunderupveien
1863, 2104, 08051863, Anna Josephine Petrine Andersen, datter af muursvend Peder Andersen og Mette Sophie Nielsen, 36, i Grønnegade
1863, 0104, 13121863, Pouline Pedersen, datter af tjenestekarl Jørgen Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Cathrine Hansen
1863, 2204, 16051864, Mette Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Carl Vilhelm Nielsen og Dorthe Marie Hansen, 29, i Aastrædet
1863, 2604, 13121863, Johanne Marie Hansen (tvilling), datter af smedesvend Hans Pedersen, i Hunderup og ugift fruentimmer Sophie Nielsen, 32, paa Hunderupveien
1863, 0305, 12071863, Anne Marie Hansen, datter af arbeidsmand Simon Hansen og Petrine Hansen, 36, i Albanigade
1863, 1304, 25101863, Maren Frederikke Christiansen, datter af ungkarl Jens Christian Bang, paa Rikkesminde og ugift fruentimmer Anne Kirstine Hansen, 23, paa Sygehuset
1863, 1505, 02081863, Wivecke Juliane Møller, datter af farver Lauritz Langhoff Møller og Cathrine Elisebeth Barfod, 35, i Vestergade
1863, 1605, 09081863, Marie Vilhelmine Frederikke Christiane Jørgensen, datter af instrumentmager Peder Christian Jørgensen og Dorthea Marie Hansen, 35, i Pugestrædet
1863, 1905, 29091863, Clara Antonette Vilhelmine Clausen, datter af guldsmed Claus Clausen og Dorthea Lovise Caroline Mortensen, 40, i Vindegade
1863, 3001, 25051863, Sophie Marie Helene Carlsen, datter af saddelmager Peder Linde Carlsen og Johanne Cathrine Mortensen, i Graabrødrestræde
1863, 1104, 06091863, Caroline Pedersen, datter af kleinsmed Carl Møller Pedersen og Jacobine Kirstine Hansen, 29, i Kongensgade
1863, 1005, 25051863, Oline Anne Margrethe Hansen, datter af skomagersvend Ole Hansen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Hansen, 27, paa Fattiggaarden
1863, 2005, -, Pige, datter af pottemager Carl Christian Sørensen og Anne Marie Clemmensen, 27, i Overgade
1863, 0306, 26071863, Anne Marie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Dorthe Kirstine Nielsen, 34, i Hunderupgade
1863, 0605, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Sørensen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Nielsen, i Søndersøe
1863, 0206, -, Pige, datter af kjøbmand Carl Emil Petersen og Laura Frederikke Maar, 35, i Kongensgade
1863, 2305, 13031864, Ingeborg Sophie Rasmussen, datter af skomager Lauritz Rasmussen og Margrethe Elise Jensen, 42, i Claregaden
1863, 2905, 22051866, Anne Marie Petrine Christine Hansine Olsen, datter af gift mand og træarbeider Henrik Olsen Beck, i Odense og enke Karen Hansen (efter arbeidsmand Hans Jørgensen), 42, i Grønnegade
1863, 0206, Dødfødt pige, datter af rugbrødbager Peder Nielsen og Karen Larsdatter, 37, i Kongensgade
1863, 0506, 20091863, Karen Kirstine Rasmussen, datter af tjenestekarl Rasmus Iversen, i Verninge og ugift fruentimmer Anne Marie Hansen, 32, paa Vesterbro
1863, 1605, 23051863, Karen Kirstine Hansen, datter af hiulmand Hans Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Cathrine Rasmussen, i Allesøe
1862, 2212, 07061863, Henriette Johanne Christine Corinne Madsen, datter af skomager Søren Johan Kaare, i Fraugde paa Fattiggaarden og ugift fruentimmer Maren Cathrine Madsen, i St. Hans Sogn
1863, 2305, 24091865, Dagmar Sandberg, datter af steentrykker Søren Christian Sandberg, i Odense og ugift fruentimmer Karen Dorthea Marie Nielsen, 25, i Vindegade
1863, 1306, 21061863, Hanne Birgitte Emilie Søeborg, datter af stiftsfuldmægtig Knud Peder Theodor Søeborg og Wilhelmine Bekker, 29, i Vestergade
1863, 1406, 20091863, Emma Kirstine Elisabeth Heidemann, datter af snedkermester Morten Thomsen Heidemann og Magdalene Elise Erichsen, 27, Graabrødrestræde
1863, 1606, 03011864, Ernestine Henriette Frederikke Hansen, datter af maler Johan Rasmus Ernst Hansen og Theresia Antonie Frederikke Tehsmann, 26, i Kongensgade
1861, 1308, 28061864, Anna Petrea Camilla May, datter af arbeidsmand Georg Vilhelm May og Anne Kathrine Sophie Kjellerup, 41, i Holsedore
1863, 2606, 02081863, Maren Sophie Larsen, datter af høker Niels Larsen og Frandsine Nielsen, 25, i Kongensgade
1863, 0307, 06071863, Caroline Larsine Frederikke Larsen, datter af arbeidsmand Frederik Larsen og Anne Marie Jensen, 23, i Kragenshuus
1863, 3006, 08111863, Caroline Petra Marie Hansen, datter af handskemagersvend Hans Peder Hansen, i Odense og Anne Kirstine Caroline Amalie Hansen, 23, i Kongensgade
1863, 0307, 31071864, Johanne Marie Caroline Saysette, datter af pottemager Anton Saysette og Karen Kirstine Andersen, 36, i Kongensgade
1863, 0707, 17041864, Anna Pouline Olsen, datter af kjøbmand Jens Christian Olsen og Caroline Nielsine Marie Engberg, 26, i Kongensgade
1863, 0707, 20111864, Johanne Cathrine Andersen, datter af arbeidsmand Anders Larsen og Karen Marie Nielsen, 39, i Graabrødrestræde
1863, 0907, 18101863, Eleonore Christine Jensen, datter af tømmersvend Anders Jensen og Jacobine Christine Jacobsen Mørch, 36, paa Vesterbro
1863, 1805, 19071863, Betty Ida Nielsen, datter af Niels Ludvig Lilieqvist, i Assenbølle og Johanne Kirstine Pedersen, i Vissenberg
1863, 2007, 25101863, Anne Marie Waidtløw, datter af skomager Johannes Waidtløw og Jacobine Wilhelmine Jessen, 32, i Vestergade
1863, 2107, 08111863, Marie Sophie Hansen, datter af skomagersvend Hans Peder Martin Hansen og Maren Kirstine Clausen, 26, paa Heden
1863, 1102, 26071863, Christine Pedersen, datter af karetmager Jens Pedersen og Caroline Rasmine Jensen
1863, 2607, 20091863, Anne Lovise Elisabeth Schrøder, datter af jernbanearbeider Henrik Schrøder og Betty Nielsen, 23, i Vindegade
1863, 2707, 01111863, Anna Cathrine Thrige, datter af lærer Carl Mathias Thrige og Betty Barfoed, 22, i Claregade
1863, 2807, 08111863, Johanne Cathrine Hansen, datter af huusmand Hans Pedersen og Karen Marie Hansen, 34, i Bolbroe
1863, 3101, 31071863, Johanne Marie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Mette Kirstine Sørensen, 25, i Vindegade
1863, 2907, 04101863, Anne Hansine Kirstine Rasmussen (tvilling), datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Pedersen, 35, i Grønnegade
1863, 3101, 05081863, Johanne Marie Bruun Jensen, datter af skrædermester Jens Bruun Jensen og Margrethe Jensen, 29, i Vestergade
1863, 0308, 03071864, Anna Christine Johanne Knudsen, datter af skomager Hans Poul Lindegaard Knudsen og Marie Magdalene Hansen, 38, i Kongensgade
1863, 0308, 18111863, Anne Cathrine Hansen, datter af brændeviinskarl Peder Hansen og Gjertrud Marie Frederiksen, 32, i Tværgaden
1863, 0408, 24031864, Anne Jensine Adolphine Carlsen, datter af arbeidsmand Gorm Carlsen og Dorthe Jensen, 38, i Vindegade
1863, 0708, 30081863, Anne Vilhelmine Fransiska Caroline Larsen, datter af skomager Frederik Martinus Larsen og Ædel Kirstine Olsen, 29, paa Flakhaugen
1863, 2707, 27071863, Frederikke Christine Emilie Jørgensen, datter af gaards… Fritz Carl Jørgensen, i Bogense og Emma Henriette Amalie Pedersen, 25, Vestergade
1863, 0908, 29051864, Emilie Dahl, datter af conditor Niels Peder Dahl og Sophie Elise Jensen, 40, paa Fiskertorvet
1863, 1008, 30081863, Anna Laura Rasmine Hansen, datter af tjenestekarl Peder Rasmussen, i Odense og Anne Kirstine Hansen, 31, i Grønnegade
1863, 1008, -, Pige, datter af maskinmester James Bowman og Margtien Youngson, 33, i Kongensgade
1863, 2908, 25101863, Maren Kirstine Jørgensen, datter af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Bodil Kirstine Jørgensen, 30, paa Heden
1863, 1005, 02091863, Anna Marie Andrine Rasmussen, datter af bager Hans Frederik Rasmussen og Juliane Marie Sillo, 40, i Vestergade
1863, 1307, 09081863, Marie Sophie Magdalene Madsen, datter af Christian Peder Madsen, af Hunderup og ugift Johanne Marie Pedersen, i Morudskov
1863, 0109, 05051863, Emilie Christine Sievertsen, datter af steentrykker Christian Sivertsen og Marie Vilhelmine Hansen, 30, i Kongensgade
1864, 0309, 13011864, Thora Frandsine Vilhelmine Larsen, datter af klodsemager Lars Hansen og Anne Pedersen, 38, i Grønnegade
1863, 0209, 15111863, Emma Vilhelmine Pedersen, datter af arbeidsmand Anders Pedersen og Frederikke Pedersen, 42, i Albanigade
1863, 0509, 08111863, Hulda Theodora Johanne Voss, datter af handskemager Johan Henrik Voss og Maren Dorthea Theodorsen, 23, paa Heden
1863, 0609, 07041863, Anne Lovise Pedersen, datter af snedker Hans Peder Pedersen og Lovise Cathrine Sophie Eiby, 28, i Claregade
1863, 0609, -, Pige, datter af tjenestekarl Niels Madsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Nielsen, 26, i Grønnegade
1863, 1709, 18101863, Astrid Margrethe Lefolie, datter af overlærer Hans Hendrik Lefolie og Christiane Dorthea Julie Strandbygaard, 31, paa Torvet
1863, 2309, 08111863, Charlotte Christiane Dindler, datter af nagelsmed Johan Carl Frederik Dindler og Anne Sophie Johansen, 38, i Graabrødrestræde
1863, 2009, 13041864, Bertha Casparine Caroline Charlotte Nielsen, datter af skrædersvend Niels Nielsen, i Odense og ugift Marie Sophie Wilhelmine Madsen Tellerup, 20, i Kongensgade
1863, 1905, 22091863, Karen Kirstine Jensen, datter af porter?? Julius Schrøder, i Odense og ugift Johanne Marie Jensen, paa Fattiggaarden
1863, 2809, -, Pige, datter af fabrikarbeider August Osterhammer og Ida Frederikke Georgine Johnsen, 36, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 0310, 22051864, Marie Vilhelmine Feldthusen, datter af snedkersvend Christian Frederik Feldthusen og Anne Sørensen, 23, i Holsedore
1863, 0310, 08031864, Sophie Magdalene Pedersen, datter af arbeidsmand Hans Pedersen og Nielsine Nielsen, 32, paa Vesterbroe
1863, 0410, 16071865, Christophine Vilhelmine Kirstine Hansen, datter af muursvend Hans Jørgen Hansen og Andrea Caroline Marie Jørgensen, 28, i Vindegade
1863, 0510, 15111863, Caroline Mathilde Johansen, datter af møllersvend Adam Christopher Johansen og Kirsten Hansen, 33, paa Heden
1863, 0610, 18051863, Bine Frederikke Hansen, datter af kleinsmed Peder Ludvig Julius Hansen og Johanne Mortensen, 41, i Kongensgade
1863, 1110, 21091877, Mathilde Christiane Hansen, datter af skrædermester Andreas Ludvig Hansen og Anne Maria Jørgensen, 39, i Vestergade
1863, 1710, 20121863, Hansine Marie Elisabeth Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Jørgen Hansen og Mette Marie Hansen, 37, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 1810, 16121863, Johanne Marie Jensen, datter af ingenieurcapitain Emil Jensen og Dagmar Louise Dalgas, 33, i Hunderupgade
1863, 2206, 27091863, Henrikjette Jensen, datter af tjenestekarl Knud Henrik Jensen og ugift fruentimmer Mette Marie Hansen), , paa Ørritzled Mark
1863, 2110, 29111863, Johanne Marie Christine Archenius, datter af gartner Jacob Gøtha Archenius, i Korup og ugift fruentimmer Maren Hansine Holst, 33, i Grønnegade
1863, 2710, 24041863, Anna Kirstine Sara Marie Andersen, datter af opsynsmand og kalkbrænder Anders Hansen og Kirsten Olsen, 38, i Vindegade
1863, 0411, 18091864, Karen Marie Hansen, datter af skomagermester Hans Jørgen Hansen og Christiane Hansen, 37, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 2811, 01111863, Anne Cathrine Martine Hansine Jørgensen, datter af tjenestekarl Hans Larsen Hansen, i Rudkjøbing og ugift fruentimmer Christiane Jørgensen, i Vindegade 22
1863, 0611, 28081864, Anne Metha Poulsen, datter af malermester Peter Julius Pedersen og Nicoline Clausen, 31, i Dandsestræde
1863, 2304, 05121863, Anne Marie Sophie Nielsen, datter af smedesvend Jens Nielsen og ugift fruentimmer Karen Marie Carlsen, 28, i Kragenshuus
1863, 0911, 28081864, Emma Georgine Løyche, datter af skomagersvend Carl Theodor Løyche og Maren Pedersen, 28, i Grønnegade
1863, 0811, 01051869, Camille Lovise Larsen, datter af fragtmand Hans Larsen og Anne Jørgensen, 39, paa Vesterbro
1863, 1311, 26051864, Anne Petra Susanne Ibsen, datter af skibscapitain Peder Christian Adolph Ibsen og Anna Laura Belschner, 24, i Vestergade
1863, 0411, 14021864, Karen Lovise Christensen, datter af dugmager Mads Christiansen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Dorthea Christensen, 29, i Vindegade
1863, 1011, -, Pige, datter af skrædder Mathias Peder Fuhrmann og Vilhelmine Kirstine Larsen, 30, i Grønnegade
1863, 1111, 18111863, Anne Cathrine Knudsen, datter af tømmersvend Morten Knudsen og Caroline Amalie Jørgensen, 33, paa Heden
1863, 1511, -, Pige, datter af raadstuetjener Carl Trauelsen Mehlbye og Hansine Jensen, 27, i Grønnegade
1863, 2211, 06041864, Jacobine Eline Marie Hansen, datter af gartner Carl Frederik Hansen og Maren Hansen, 37, i Kongensgade
1863, 2309, -, Pige, datter af skomager Anders Frederik Ferdinand Pedersen Jeppesen og Petrine Vilhelmine Sudermann, i Overgade
1863, 2411, 17041864, Anne Cathrine Elise Marie Hansen, datter af møllebygger Jens Hansen og Karen Dorthea Nielsen, 31, i Kongensgade
1863, 2711, -, Pige, datter af handelsmand Heinrich Kraemer og Anna Cathrine Veier, 20, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 0709, 11101863, Kirstine Marie Hansen, datter af soldat Rasmus Hansen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Nielsen, i Paarup
1863, 2911, -, Pige, datter af arbeidsmand Jens Pedersen og Frederikke Pedersen, 29, paa Hunderup Mark
1863, 0312, 24041864, Wilhelmine Marie Pedersen, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Kirstine Andersen, 36, paa Klingenberg
1863, 2711, 20121863, Karen Kirstine Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Rasmussen, i Allested Præstegaard og ugift fruentimmer Johanne Marie Christensen, 24, i St. Knuds Kirkestræde
1863, 0512, 03071864, Metha Dorthea Martens, datter af snedkersvend Christian Henrik Hans Jens Martens og Ane Kirstine Nielsen, 28, paa Heden
1863, 0612, 13121863, Betty Poulsen, datter af skrædersvend Niels Peder Poulsen og Christine Sophie Busch, 24, i Claregade
1863, 0412, 04091864, Anne Elisabeth Flink, datter af smedesvend Adolph Frederik Flink og Maren Kirstine Jensine Andersen, 39, paa Heden
1863, 1312, 28071864, Marie Caroline Wilhelmine Mauritzen, datter af tobakshandler Søren Mauritzen og Karen Nielsine Nielsen, 38, i Vestergade
1863, 0912, 31011864, Caroline Vilhelmine Vinther, datter af guldsmed Niels Sørensen Vinther, i Odense og ugift fruentimmer Ane Johansen, 27, i Holsedore
1863, 2409, 25111863, Anne Kirstine Jensen, datter af tjenestekarl Peder Jensen, i Odense og ugift fruentimmer Maren Jensen, i Dømmestrup
1863, 2512, 21081864, Alfriede Camilla Eugenie Helstrøm, datter af skomager Johan Frederik Joseph Helstrøm og Antoniette Jensine Hansen, 38, i Graabrødrestræde
1863, 2512, 13111864, Juliane Johanne Valgerda Lund, datter af kammagersvend Daniel Fritz Lund og Caroline Marie Elisabeth Larsen, 41, i Dandsestræde
1863, 2712, 16051864, Anne Karentine Jensen, datter af karetmager Rasmus Jørgensen Jensen og Anne Marie Vilhelmine Jørgensen, 37, paa Vesterbroe
1863, 2712, 10071864, Marie Petrine Hansine Guldberg, datter af snedkersvend Peder Johansen Guldberg og Annette Caroline Hansen, 36, i Vindegade
1864, 0501, 18121864, Johanne Marie Mathilde Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Johansen og Johanne Kirstine Nielsen, 31, i Tværgade
1864, 1001, 03071864, Karen Christine Rasmussen Skou, datter af værtshuusholder Rasmus Nielsen og Maren Sørensen, 33, paa Vesterbro
1864, 0501, 06111864, Dagmar Marie Augusta Hansen, datter af maskinarbeider Peder Adolph Hansen og Maren Christine Emilie Vilhelmsen, 27, paa Heden
1864, 1301, 28031864, Christiane Kirstine Jensine Petrine Pedersen, datter af væver Frands Christian Pedersen og Maren Pouline Jensen, 32, i Grønnegade
1864, 0701, 08051864, Karen Margrethe Pedersen, datter af arbeidsmand Jeppe Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Gjertrud Marie Hansen, 32, i Kongensgade
1864, 1501, 21031864, Laura Margrethe Grønlund, datter af guldsmed Lauritz Grønlund og Anna Margrethe Struchmann, 41, i Vestergade
1864, 2201, 28031864, Marie Kirstine Charlotte Olesen, datter af steenhugger Ole Rasmussen og Maren Hansen, 45, i Grønnegade
1864, 1701, Udøbt pige (død), datter af qvartiermester Hans Kruse og ugift fruentimmer Caroline Vilhelmine Andersen, 20, paa Bispensplan
1864, 2001, 28021864, Johanne Cathrine Nicoline Jensen Jørgensen, datter af reebslager og soldat Niels Jens Jørgensen og ugift fruentimmer Elise Marie Jacobsen, 22, paa Bispensplan
1864, 2001, 21081864, Jørgine Wasselefsky, datter af kobbersmedsvend Mathias Facco Wasselefsky og Rasmine Andreasine Svendsen, 26, i St. Knuds Kirkestræde
1862, 0803, 31011864, Mathilde Henriette Susanne Rath, datter af pottemager Jacob Rath og ugift fruentimmer Johanne Marie Kirstine Nielsen
1864, 3101, 31071864, Hanne Margrethe Nielsen, datter af karetmager Anders Nielsen og Petrine Caroline Jensmine Hansen, 32, i Vestergade
1864, 0302, 03071864, Francisca Lovise Jantzen, datter af reebslager Frands Ludvig Jantzen og Karen Petrine Lauritzine Danielsen, 23, paa Heden
1864, 0902, 12061864, Susanne Jensen, datter af bybud Morten Jensen Bebe og Cathrine Pedersen, 39, i Holsedore
1864, 1602, 08051864, Anna Caroline Kirstine Olsen, datter af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen og Maren Dorthea Nielsen, 27, paa Vesterbroe
1864, 1102, 08051864, Anne Marie Hansen, datter af soldat Anders Hansen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Hansen, 20, paa Fattiggaarden
1864, 2002, 16081864, Emilie Wilhelmine Henriette Wenck, datter af barbeer Carl Edvard Wenck og Emilie Magdalene Salomon, 25, i Vestergade
1864, 2402, 17071864, Frederikke Sophie Kreiberg Pedersen, datter af farver Niels Pedersen og Frederikke Sophie Kreiberg, 37, i Vestergade
1864, 2602, 05061864, Alfriede Lovise Agnete Marie Klokker, datter af guldsmed Johan Carl Christian Alfred Klokker og Anne Lovise Pedersen, 37, i St. Knud Kirkestræde
1864, 2702, 16051864, Johanne Rosine Vilhelmine Werner, datter af karetmagersvend Johan Gottlieb Werner og Anna Rasmussen, 32, paa Vesterbroe
1864, 2802, 07081864, Karen Kirstine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Anne Kirstine Jensen, 40, i Claregade
1864, 0603, 26061864, Marentine Frederikke Christensen, datter af smedesvend Lars Christensen og Anne Johanne Frederiksen, 41, paa Heden
1864, 1003, 12061864, Cathrine Hansen, datter af brændeviinsbrænder Hans Hansen og Jette Kirstine Rasmine Cathrine Rasmussen, 23, paa Vesterbroe
1864, 0803, 18021864, Ingeborg Hansine Marie Leonore le Fevre, datter af bomuldsvæver Jacob Jean le Fevre og Ulriche Gottfredsen, 38, i Kragenshuus
1864, 1103, 12041864, Thala Jørgine Lorentzen, datter af farver Carl Christian Theodor Lorentzen og Petrine Hansen, 24, i Vestergade
1864, 0903, -, Mathilde Henriette Susanne Rath, datter af ugift fruentimmer Johanne Marie Kirstine Nielsen, 27, i St. Knuds Kirkestræde og pottemager og soldat Jacob Frederik Ludvig Rath, i Odense
1864, 1603, 24041864, Jensine Marentine Mahler, datter af corporal Jens Saaby Mahler og ugift fruentimmer Anne Kirstine Andersen, 22, i Tværgaden
1864, 1803, Udøbt pige (tvilling – død) datter af kjøbmand Gustav Adolf Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, 41, i Overgade
1864, 1303, 21091864, Marentine Hansine Madsen, datter af tjenestekarl Christian Larsen og ugift fruentimmer Anne Marie Madsen, 32, i Vestergade
1864, 1403, Udøbt pige (død), datter af tjenestekarl Niels Mortensen og ugift fruentimmer Maren Johanne Madsen, 22, i Kongensgade
1864, 1703, Dødfødt pige, datter af steentrykker Peter Jacob Hagen og Wilhelmine Christine Frandsen, 29, i Kongensgade
1864, 1903, 05061864, Marie Henriette Weber, datter af kjøbmand Rasmus Ludvig Annamarcus Weber og Thora Emilie Petersen, 21, i Vestergade
1864, 2703, Dødfødt pige, datter af bager Niels Christian Hansur Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, 38, i Vestergade
1864, 3003, 18121864, Mathilde Augusta Marie Nielsen Schenck, datter af fisker Gottfred Schenck og Johanne Madsen, 42, i Aagade
1864, 0104, 10071864, Mathilde Kirstine Jørgensen, datter af gartner Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 29, i Hunderupgade
1864, 0704, 22051864, Camilla Mathilde Semberg, datter af skrædersvend og undercorporal Anders Hansen Semberg og Nielsine Caroline Hansen, 25, i Vindegade
1864, 3003, 31071864, Johanne Marie Hansen, datter af tjenestekarl Hans Hansen, i Aasum og ugift fruentimmer Karen Marie Larsen, 30, i Snapind
1864, 1204, 18091864, Augusta Sørine Lundin, datter af skrædersvend Johan Peder Lundin og Anne Margrethe Rasmussen, 29, i Graabrødrestræde
1864, 1504, 12061864, Elisabeth Augusta Wolff, datter af kjøbmand Peter Henrik Wolff og Emilie Utke, 38, paa Fiskertorvet
1864, 1504, Udøbt pige (død), datter af malermester August Frederik Behrends og Regine Christence Caroline Lehn, 35, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 2104, 19071864, Dorthea Marie Madsen, datter af matros Hans Hansen og ugift fruentimmer Jensine Frederikke Marie Dorthea Madsen, 20, i Dandsestræde
1864, 2504, 21081864, Marie Sophie Madsen, datter af bomuldsvæver Christian Madsen og Julie Rasmine Busch, 29, i Overgade
1864, 2704, -, Pige, datter af trompeter Carl Friederich Jørgensen og ugift fruentimmer Henriette Dorthea Johanne Eyser, 31, i Kongensgade
1864, 2604, 19061864, Thora Frederikke Heidemann, datter af snedkersvend Henrik Fritz Heidemann og Anne Marie Andersen, 38, i Grønnegade
1864, 2604, 07081864, Hansine Nielsen, datter af gaardskarl Niels Jørgensen og Anne Cathrine Rasmussen, 37, i Vestergade
1864, 2804, 23101864, Ebba Theodore Poulsen, datter af snedkermester Bernhard Adolph Leonhard Poulsen og Karen Rasmussen, 42, i Vestergade
1864, 2804, 23101864, Jørgine Christine Christensen, datter af spekhøker Jørgen Christensen og Maren Olsen, 41, i Vindegade
1864, 2904, 07081864, Helene Jørgine Marie Jørgensen, datter af skrædder Hans Vilhelm Jørgensen og Hedevig Sophie Johansen, 24, paa Heden
1864, 0105, 08051864, Karen Marie Hansen, datter af tjenestekarl Hans Hansen, paa Langballegaard og ugift fruentimmer Karen Dorthea Nielsen Skovgaard, 24, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 2004, 19061864, Laura Camilla Nielsen, datter af former Christian Mathisen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Nielsen, 23, i Vindegade
1864, 0505, 17071864, Anne Kirstine Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Rasmussen og Anne Margrethe Pedersen, 30, paa Vesterbro
1864, 0705, 03071864, Gjertrud Petrine Maren Nielsine Jørgensen, datter af arbeidsmand Niels Jørgensen og Jacobine Danielsen, 32, i Holsedore
1864, 1105, 23101864, Margrethe Wilhelmine Fich, datter af skomagermester Hans Jacob Fich og Franciska Adelaide Margrethe Brehm, 36, i Kongensgade
1864, 1405, 26061864, Frederikke Mathie Petrine Frederiksen, datter af arbeidsmand Rasmus Frederiksen og Anne Marie Mathisen, 38, paa Vesterbroe
1864, 1305, -, Pige, datter af skomagersvend og soldat Peder Ferdinand Granau og ugift fruentimmer Trine Petrine Meier, 27, i Overgade
1864, 1205, 08011865, Boline Cathrine Marie Nielsen, datter af vægter Peder Nielsen og Gjertrud Marie Sørensen, 33, paa Heden
1864, 1605, 19061864, Marie Jacobine Jensen, datter af skrædersvend Lars Jensen og Anne Marie Pedersen, 37, i Holsedore
1864, 1205, 23051864, Emilie Andersen, datter af kjøbmand Christian Andersen og Hansine Marie Augusta Frederikke Kruse, 24, i Vestergade
1864, 2905, 24071864, Karen Marie Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Marie Christine Nielsen, 29, paa Heden
1864, 2205, 14031864, Emma Nielsine Nielsen, datter af pottemagersvend og soldat Bendt Christian Nielsen og ugift fruentimmer Hansine Hansen, 25, paa Heden
1864, 0106, 09071864, Dagmar Caroline Hansen, datter af lærer Jens Carl Hansen og Anne Kirstine Jørgensen, 27, i Tværgade
1864, 0906, 17081864, Johanne Sophie Lindegaard Warberg, datter af kjøbmand Johan Peder Warberg og Karen Sophie Klug, 44, i Kongensgade
1864, 3004, 16051864, Caroline Jensen, datter af Peder Hansen, i Hesselager og ugift fruentimmer Maren Kirstine Jensen, i Ryddeskov
1864, 1306, 07081864, Anna Henriette Madsine Jørgensen, datter af karetmager og soldat Mads Jørgensen og ugift fruentimmer Christiane Schulze, 29, i Grønnegade
1864, 2202, 16051864, Else Marie Eriksen, datter af soldat Erik Mikkelsen og ugift Mette Kirstine Eriksen
1864, 2302, 16101864, Antonie Samueline Vilhelmine Larsen, datter af arbeidsmand Mads Larsen og Mette Kirstine Larsen, 40, i Tværgaden
1864, 2606, 26121864, Ingeborg Nielsine Adolphine Martine Antonsen, datter af arbeidsmand Jonas Antonsen og Ane Kirstine Madsen, 41, i Hjulmandshuset
1864, 1806, 06081864, Nicoline Christine Rasmussen, datter af sadelmagersvend Hans Peder Rasmussen og ugift fruentimmer Caroline Lovise Brautsch, 28, i Aagade
1864, 2206, 10071864, Hansine Mogensen, datter af soldat Mogens Hansen Christensen og ugift fruentimmer Karen Hansdatter, 36, i Grønnegade
1864, 2706, -, Pige, datter af arbeidsmand Peder Rasmussen og Christiane Petrine Pedersen, 35, i Graabrødre Stræde
1864, 2906, 20071864, Dagmar Beyer, datter af handskemager Johan Carl Louis Beyer og Johanne Marie Spangenberg, 39, i Vestergade
1864, 3006, 05061865, Olga Rennebarth, datter af possementmager Wilhelm Edwin Rennebarth og Frederikke Christine Pedersen, 31, paa Klingenberg
1864, 3006, 30101864, Anne Hansine Dorthea Hansen, datter af spisevært Rasmus Christian Hansen og Gjertrud Marie Hansen, 37, i Søndergade
1864, 0207, -, Pige, datter af skrædermester Peder Svendsen og Maren Andersen, 28, i Vindegade
1864, 0607, 04091864, Marie Jensine Madsen, datter af tjenestekarl Jørgen Madsen og Maren Johansen, 26, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 0104, 17071864, Karoline Kehlet, datter af fuldmægtig Christian Eduard Kehlet og Christine Michaeline Bang, 21, i Vestergade
1864, 1407, 04091864, Rasmine Christensen, datter af rugbrødbager Peder Christensen og Karen Rasmussen, 29, i Søndergade
1864, 0207, 28081864, Karen Mathilde Nielsen, datter af opsynsmand Hans Nielsen, ved Tugthuset og ugift fruentimmer Caroline Stephansdatter, 33, i Holsedore
1864, 1207, 18071864, Johanne Jungjohan, datter af vaabenmester Anton Edvard Jungjohan og ugift fruentimmer Christiane Jacobine Sørine Bardram, 25, i Hunderupgade
1864, 0607, 21081864, Anna Margrethe Louise Holst, datter af handelsagent Henrik Peter Hansen Holst og Marie Birgitte Louise Obel, 23, i Vestergade
1862, 0901, 17071864, Anna Mathilde Madsen, datter af arbeidsmand Jørgen Madsen og Birthe Johansen, 30, paa Heden
1864, 2507, -, Pige, datter af slagter Niels Gottlieb Vilhelm Drue og Hansine Kirstine Basse, 32, i Overgade
1864, 2307, 24061866, Marie Kirstine Christiansen, datter af skomagersvend Andreas Christiansen, i Odense og enke Johanne Marie Hansen (efter pottemager H. Larsen), 39, i Søndergade
1864, 2707, 26031865, Anna Marie Caroline Drue, datter af slagter Heinrich Carl Christian Drue, i Odense og ugift fruentimmer Jensine Georgine Lumbye, 18, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 3107, 11091865, Anne Elise Larsen, datter af kjøbmand Carl Harald Julius Larsen og Ida Theodora Hansen, 23, i Overgade. Navneændring af 10.12.1903 til Anne Elise Lacoppidan Kofod
1864, 2807, 21051865, Petrine Møller, datter af kleinsmedsvend Henrik Emil Victor Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Christine Theodore Møller, 25, i Grønnegade
1864, 0408, Udøbt pige (død), datter af bødkersvend Hans Peder Pedersen og Karen Johanne Langhoff, 24, i Holsedore
1864, 1708, 30041865, Emma Frederikke Dorthea Hansen, datter af muursvend Frederik Christian Hansen og Marie Henriksen, 42, i Hunderupgade
1864, 1808, 17041865, Marie Henirette Frandsen, datter af væversvend Frands Christian Frandsen og Rasmine Jensen, 28, ved Vognsbroe
1864, 2008, 16101864, Antonette Sophie Christine Løngreen, datter af smedemester Frederik Vilhelm Løngreen og Pouline Poulsen, 25, i Vestergade
1864, 1608, -, Pige, datter af muursvend Carl Holm og Marie Panduro, 21, i Kongensgade
1864, 2208, 17041865, Marie Caroline Andrea Knudsen, datter af felbereder Nicolai Knudsen og Anne Sophie Pedersen, 33, paa Heden
1864, 1808, 23101864, Elise Marie Sophie Jensen, datter af smed Hans Christian Jensen og Anne Dorthea Busch, 23, i Graabrødrestræde
1864, 2408, 01011865, Henriette Vilhelmine Louise Bünger, datter af sadelmager Carl Heinrich Christoph Bünger og Hansine Adolphine Marie Gumme, 32, i Vestergade
1864, 0309, 13101864, Caroline Augustine Pætges Allerup, datter af jernstøber Emanuel Vilhelm Severin Allerup og Ida Johanne Christiane Pætges, 27, i Søndergade
1864, 1009, 13111864, Hansine Frederikke Henriette Duch, datter af gartner Claus Duch og Metha Margrethe Thorsen, 33, paa Vesterbroe
1864, 1309, 24051865, Mathilde Marie Andersen, datter af muursvend Hans Andersen og Marie Knabe, 32, i Hunderup
1864, 1109, -, Pige, datter af arbeidsmand Lars Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Kirstine Pedersen, 34, paa Heden
1864, 1509, -, Pige, datter af tjenestekarl Jens Bang, paa Rønninge Søgaard og ugift fruentimmer Mette Marie Thora Pedersen, 20, Vesterbro
1864, 2704, 18091864, Valborg Helene Augusta Rasmussen, datter af conditor Christian Rasmussen og Hanne Laura Andrea Henriette Westphalen, 32, i Vestergade
1864, 1709, 21111864, Emmy Lendorf, datter af architekt Carl William Frederik Lendorff og Ida Sophie Christiane Jørgine Anchersen, 20, i Kongensgade
1864, 2109, -, Pige, datter af praktiserende læge Johan Franciscus Schønheyder og Charlotte Wilhelmine John, 19, i Vestergade
1864, 2309, 07031865, Johanne Lovise Caroline Pætges Kjær, datter af guldsmed Carl Gustav Kjær og Kirstine Marie Nielsen, 24, i Holsedore
1864, 2509, 20111864, Anna Marie Frederikke Heidemann, datter af snedkermester Morten Thomsen Heidemann og Magdalene Elisa Erichsen, 29, i Graabrødrestræde
1864, 0408, 21081864, Anne Marie Andersen, datter af soldat Hans Peder Andersen, i Langsted og ugift fruentimmer Marie Kirstine Hansen, i Hjelmerup
1864, 1110, 22011865, Lovise Juliane Gronnemann, datter af viinkyper Carl Larsen, i Aalborg og ugift fruentimmer Karen Mathilde Gronnemann, 21, paa Pantheon
1864, 1610, 30071865, Anna Gottschalt, datter af skorsteensfeier Carl David Gottschalt og Anna Marie Aagaard, 42, paa Fiskertorvet
1864, 2310, 17041865, Marie Sophie Frederikke Larsen, datter af snedkersvend Adam Frederik Larsen og Anne Kirstine Rasmussen, 30, i Holsedore
1864, 2710, 17041865, Caroline Charlotte Brandt, datter af kjøbmand Ernst Brandt og Marie Ernestine Amalie Brandt, 25, i Vestergade
1864, 3010, 23071865, Marie Christine Jensine Pedersen, datter af muursvend Lars Pedersen og Edel Kirstine Nielsen, 37, i Kongensgade
1864, 0111, 14041865, Anna Christina Pedersen, datter af saddelmager Anders Peder Pedersen og Anne Kirstine Eriksen, 32, i Vestergade
1864, 0811, 08111864, Jette Marie Nielsen (tvilling), datter af arbeidsmand Niels Pedersen og Anne Kirstine Nielsen, 37, i St. Knuds Kirkestræde
1864, 0911, 16071865, Josephine Elise Hansen, datter af tømmersvend Erik Hansen og Marie Elise Danielsen, 27, paa Vesterbroe
1864, 1011, 05021865, Gudrun Lefolie, datter af overlærer Hans Henrik Lefolie og Christiane Dorthea Julie Strandbygaard, 32, paa Torvet
1864, 1111, 12021865, Mariane Cathrine Knudsen, datter af arbeidsmand Morten Knudsen og Caroline Amalie Jørgensen, 34, paa Heden
1864, 1711, 22101865, Pouline Olsen, datter af kjøbmand Jens Christian Olsen og Caroline Nielsine Marie Engberg, 28, i Kongensgade
1864, 2611, -, Pige, datter af skrædermester Lars Rasmussen og Marie Sophie Frederikke Lund, 23, paa Graabrødreplads
1864, 0209, 02071865, Kirstine Amalie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og ugift fruentimmer Marie Hendriksen, 29, paa Heden
1864, 3011, 17041865, Olivia Rasmine Cecilie Rasmussen, datter af fragtmand Anders Rasmussen og Karen Jensen, 29, i Staalstræde
1864, 3011, 26031865, Rasmine Pedersen, datter af huusmand Peder Rasmussen og Ane Sophie Salomonsen, 31, i Hunderup
1864, 2511, Udøbt pige (død), datter af skomager Christian Marcus Duch og Pouline Hjæresen, 25, i Kongensgade
1864, 3011, 07011865, Anne Marie Jørgensen, datter af slagtersvend Peder Caspersen, i Vissenberg og Karen Kirstine Jørgensen, 26, paa Fattiggaarden
1864, 0512, 19111865, Johanne Mathilde Larsen, datter af arbeidsmand Lars Jespersen og Juliane Sophie Rasmussen, 36, i Holsedore
1864, 0612, 06081865, Jensine Sophie Henriette Nielsen, datter af smed Jens Nielsen og Karen Marie Carlsen, paa Heden
1864, 2612, 20041865, Cecilie Marie Møller, datter af farver Lauritz Langhof Møller og Cathrine Elisabeth Barfoed, 36, i Vestergade
1864, 1512, 02041865, Christine Emilie Petersen, datter af skrædersvend Børre Petersen og Christiane Petersen, 36, i Holsedore
1864, 2312, 23071865, Dorthea Waidtløw, datter af skomager Jørgen Ulrich Waidtløw og Maren Christine Petersen, 31, i Kongensgade
1864, 2712, 30121864, Christophine Johnsen, datter af bomuldsvæver Christian Frederik Johnsen og Johanne Caroline Andrea Dænche, 32, i Overgade
1864, 2612, 26111865, Dagmar Sørine Holst, datter af skomager Søren Nielsen Holst og Marie Henriette Rasmussen, 38, i Vestergade
1865, 0701, 28041865, Marie Nielsen, datter af kjøbmand Jens Waldiderich Nielsen og Kirstine Pouline Clausen, 24, i Vestergade
1864, 2110, 27111864, Anna Johanne Madsen, datter af skrædder Niels Christian Madsen, i Bellinge og Ane Marie Hansen, i Fangel
1864, 2606, -, Pige, datter af tjenestekarl Jørgen Jørgensen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Mortensdatter, i Hvidoure
1864, 3012, 15011865, Karen Nielsen, datter af møllersvend Niels Peder Pedersen, i Blangsted Mølle og ugift fruentimmer Maren Nielsen, 19, paa Vesterbro
1865, 0501, 06101865, Emilie Caroline Christine Buch, datter af smedesvend Christian Hansen Buch, i Odense og ugift fruentimmer Rasmine Cathrine Laura Jeppesen, 21, i Kongensgade
1864, 2211, 08011865, Thomasine Christine Hansen, datter af ungkarl Hans Hansen og Marie Corneliussen, i Davinde
1865, 1001, 06081865, Christine Marie Ulrikke Sønderbye, datter af kjøbmand Lauritz Christian Sønderbye og Helene Christine Sophie Madsen, 35, i Vestergade
1865, 2101, 03091865, Mathilde Petræa Sørensen, datter af jernstøber Johannes Sørensen og Anne Cathrine Jørgensen, 36, i Søndergade
1865, 2201, 20071865, Martha Marie Bruun Jensen, datter af skrædermester Jens Bruun Jensen og Margrethe Sophie Christine Jensen, 30, i Vestergade
1865, 2601, 25051865, Johanne Amalie Franziska Kluge, datter af fabrikbestyrer Gustav Clemens Kluge og Johanne Gunhilde Jørgensen, 38, i Vindegade
1864, 1908, 01021865, Therese Marie Reimars Svendsen, datter af handelsbetient Christian Reimers, i Altona og Marie Dorthea Margrethe Svendsen
1865, 0202, 26021865, Laura Anna Marie Nielsen, datter af rendemester Niels Christian Nielsen og Karen Dorthea Jørgensen, 42, i Vindegade
1865, 0702, 30071865, Rasmine Nielsen, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Anne Marie Jørgensen, 37, i Cancelliehuset
1865, 0702, 05111865, Caroline Amalie Feldthusen, datter af snedkersvend Diderik Christian Feldthusen og Anne Sørensen, 25, i Holsedore
1865, 1602, 06081865, Julie Vilhelmine Hansen, datter af klodsemager Magnus Christian Hansen og Anne Christine Hansen, 33, i Claregade
1865, 0902, 27051872, Karen Johanne Hansen, datter af arbeidsmand Hans Hansen og Mette Kirstine Sørensen, 31, i Vindegade
1865, 2402, 13081865, Hedevig Cathrine Hansen, datter af skomager Hans Peder Hansen og Maren Kirstine Clausen, 28, paa Heden
1865, 2502, -, Pige, datter af saddelmager Theodor Reno Paludan Kæhne og Jensine Edeline Jensen, 27, i Graabrødrestræde
1865, 0103, 30041865, Marie Kirstine Magdalene Andersen, datter af arbeidsmand Rasmus Andersen og Mariane Andersen, 30, i Vindegaden
1865, 2802, -, Pige, datter af gartner Hans Frederik Larsen og Julie Margrethe Rasmussen, 35, i Hunderupgade
1865, 2402, 06081865, Petra Mathilde Lindegaard Knudsen, datter af kjøbmand Knud Julius Knudsen og Marie Sophie Christine Wiingaard, 30, i Vestergade
1865, 0203, 17031865, Karen Marie Eskesen, datter af skolebestyrer Morten Eskensen og Marie Nielsen, 27, i Overgade
1865, 0503, 26031865, Laura Petrine Jensen, datter af rugbrødbager Rasmus Vest Jensen og Karen Rasmussen, 34, i Pugestræde
1865, 0703, 23071865, Anna Caroline Mathilde Jørgensen, datter af instrumentmager Peder Christian Jørgensen og Dorthea Marie Hansen, 37, i St. Knuds Kirkestræde
1865, 0803, 18061865, Jenny Marie Teodore Rude, datter af styrmand Christian Olsen Rude og Antonie Frost, 21, i Adelstræde
1865, 2502, 18061865, Margrethe Cathrine Østerbye, datter af forpagter Rasmus Østerbye og Hansine Birgitte Demant, 38, i Korsgade
1865, 1503, 05061865, Ernestine Jacobine Henriette Lorenzen, datter af steenhugger Jacob Heinrich Lorenzen og Mette Vissing Larsen, 31, i Kongensgade
1865, 0703, 07061865, Ane Johanne Petersen, datter af skomagermester Peter Petersen og Anne Johanne Bang, 35, i Grønnegade
1865, 2503, 05061865, Elise Dorthea Henriette Adzersen, datter af beendreier Ebbe Feddersen Adzersen og Margrethe Marie Frederikke Rath, 34, i St. Knuds Kirkestræde
1865, 2803, 03061866, Anne Sophie Frederikke Mikkelsen, datter af bødkermester Christian Frederik David Mikkelsen og Anne Sophie Lund, 30, i Vestergade
1865, 0104, 29071865, Caroline Sophie Jørgensen, datter af muursvend Niels Jørgensen og Maren Cathrine Larsen, 39, i Vindegade
1865, 0204, 09071865, Thyra Dagmar Marie Klavsen, datter af lærer Søren Harris Klavsen og Maren Johanne Jørgensen, 30, i Adelstræde
1865, 0304, 31051865, Elisabeth Hempel, datter af klædefabrikør Søren Hempel og Frederikke Cathrine Barfod, 32, paa Klingenberg
1865, 0504, 30071865, Johanne Bardram, datter af kjøbmand Jens Vilhelm Bardram og Caroline Regine Tietgen, 34, i Vestergade
1865, 1304, 18041865, Vilhelmine Petrine Svendsen, datter af gjestgiver Oluf Svendsen og Lovise Nicoline Gunner, 26, i Søndergade
1865, 1604, 17091865, Anne Dorthea Caroline Madsen, datter af muurmester Fritz Lorentz Madsen og Christiane Severine Storm, 39, i Kongensgade
1865, 2104, 11061865, Hanne Cathrine Hansen, datter af skomager Carl Rasmus Hansen og Johanne Caterine Skovgaard, 39, i Grønnegade
1865, 1404, 18061865, Kirsten Marie Poulsen, datter af muursvend Peder Poulsen og Anne Kirstine Aagesen, 36, i Skræderhuset
1865, 0405, 23071865, Maren Hansen, datter af brændeviinsbrænder Hans Hansen og Henriette Kirstine Rasmine Cathrine Rasmussen, 24, paa Vesterbroe
1865, 0305, 15101865, Christiane Sophie Madsen, datter af muursvend Mads Larsen og Karen Marie Jensen, 34, i Hunderup
1865, 0605, 24091865, Anna Hansine Laurine Inger Madsen, datter af værtshuusholder Jens Madsen og Marie Hansen, 35, paa Vesterbroe
1865, 0205, 06081865, Hedevig Sophie Jacobsen Mørck, datter af arbeidsmand Anders Jacobsen Mørk og Johanne Jørgensen, 33, paa Vesterbroe
1864, 2111, 11051865, Ellen Dagmar Heide, datter af cancellieraad og politimester Peter Alexander Cecilius Heide og Emilie Magdalene With, 29, i Albanigade
1865, 1005, 06081865, Cecilie Christine Rasmussen, datter af forpagter Hans Rasmussen og Anne Kirstine Hansen, 29, i Albanigade
1865, 1705, 12061865, Dagmar Nielsen, datter af smedesvend Christian Nielsen og Dorthea Kirstine Pedersen, 33, i Vindegade
1865, 1205, 22041866, Marie Jacobine Nielsen, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Maren Larsen, 37, paa Vesterbroe
1865, 1905, 15101865, Oline Marie Sørensen, datter af arbeidsmand Søren Hansen og Maren Rasmussen, 31, i Grønnegade
1865, 1505, 02071865, Sophie Hansine Christine Hansen, datter af tjenestekarl Niels Paulsen, i Aasum og ugift fruentimmer Maren Dorthea Kirstine Hansen, 20, paa Heden
1864, 2711, 25051865, Marie Antonette Bang (tvilling), datter af kjøbmand Peter Krag Bang og Frederikke Augusta Quaade, 34, i Vestergade
1864, 3005, -, Pige, datter af muursvend Johan Frederik Mazanti og Karen Marie Mikkelsen, 39, i Kongensgade
1865, 0506, 11101865, Hedevig Jensine Elisabeth Nielsen, datter af muursvend Anders Nielsen og Ovidia Frederiksen, 38, i Grønnegade
1865, 2705, 06091865, Gertha Christine Christensen, datter af slagtersvend Christen Christensen, i Kallundborg og Kirsten Thomsen, 26, i Claregade. Navneændring af 10.12.1884 til Gertha Christine Jørgensen
1865, 3005, 29101865, Elisabeth Margrethe Salome Fæhnøe, datter af bager Johan Henrik Fæhnøe og Margrethe Sander, 28, i Overgade
1865, 0605, Dødfødt pige, datter af former Jørgen Johansen, i Odense og Maren Cathrine Christensen, 26, i Kongensgade
1865, 1006, 16071865, Marie Sophie Magdalene Madsen, datter af muursvend Hans Peter Madsen og Karen Olsen Beck, 29, i Tværgade
1865, 1606, 07011866, Marie Magdalene Hansen, datter af bundtmagersvend Julius Christen Hansen og Johanne Horne, 22, i Dandsestræde
1865, 1806, 23071865, Laurentine Jensine Larsen, datter af tømmersvend Svend Larsen og Maren Larsen, 36, paa Heden
1865, 0506, 12111865, Birthe Johanne Marie Christensen, datter af sergeant Hans Christian Hansen, i Fredericia og Johanne Marie Christensen, 26, i Dandsestræde. Navneændring af 9.10.1872 til Birthe Johanne Marie Hansen
1865, 1806, 15101865, Caroline Jensine Knudsen, datter af fyrbøder Christen Clausen Knudsen og Gjertrud Kirstine Jørgensen, 40, i Holsedore
1865, 2406, 19071865, Emilie Vilhelmine Theodore Henriette Olsen, datter af skomagersvend Søren Olsen, i Odense og Anne Cathrine Jørgensen, 22
1865, 0107, 22101865, Anne Kirstine Andersen, datter af tømmersvend Niels Andersen og Kirsten Nielsen, 44, paa Torvet
1865, 0107, 11021866, Christine Marie Dichmann, datter af saddelmager Nicolai Hartvig Dichmann og Christine Clausen, 28, i Vestergade
1865, 0607, 03091865, Anna Sophie Rasmussen, datter af muursvend Christian Rasmussen og Anne Marie Hansen, 27, i Claregade
1865, 0307, 17061866, Marie Therese Larsen, datter af skrædermester Carl Christensen, i Odense og enke Sophie Charlotte Blænchefleur Petersen (efter glarmester F. F. Larsen), 38
1865, 1407, 10091865, Caroline Amalie Nielsen, datter af møllersvend Niels Madsen og Anne Marie Hansen, 35, i Grønnegade
1865, 1707, 17091865, Amalie Marie Vilhelmine Schrøder, datter af arbeidsmand Henrik Schrøder og Betty Nielsen, 25, i Vindegaden
1865, 1507, 16091865, Caroline Vilhelmine Nielsen, datter af arbeidsmand Carl Vilhelm Nielsen og Dorthe Marie Hansen, 30, paa Vesterbroe
1865, 2207, 22101865, Laura Sophie Marie Larsen, datter af klodsemager Jens Christian Larsen og Gjertrud Rasmussen, 33, paa Vesterbroe
1865, 2407, 26081865, Kirstine Hansine Møller, datter af træskomand Hans Møller og Christine Christoffersen, 28, i Grønnegade
1865, 0708, -, Pige, datter af es… Gottfred Simonsen, i Slesvig og Else Cathrine Bang, 30, paa Klingenberg
1865, 0107, 06081865, Abelone Juliane Hansen, datter af ungkarl Niels Hansen, i Hunderup og Karen Hansen, i Allerup
1865, 1308, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Christen Hansen, i Odense og Anne Marie Andersen, 19, i Graabrødrestræde
1865, 0608, 15101865, Anna Christine Voldborg Jørgensen, datter af tjenestekarl Lars Jørgensen og Cathrine Sørensen, 39, i Vindegade
1865, 1008, 13091865, Elisabeth Albertine Bertelsen, datter af tømmermester Anders Bertelsen og Jensine Petrine Dorch, 30, i Albanigade
1865, 1808, 15101865, Jensine Elise Marie Sophie Mathiasen, datter af snedkersvend Lauritz Vilhelm Mathiasen og Maren Sophie Hansen, 35, i Grønnegade. Navneændring af 18.11.1903 til Jensine Elise Marie Sophie Palsbo
1865, 1908, 02041866, Agnes Christine Charlotte Andersen, datter af blikkenslager Hans Adolph Andersen og Elise Marie Johansen, 27, paa Vesterbroe
1865, 1305, 24081865, Andrea Frederikke Vilhelmine Sophie Rasmussen, datter af conditor Christian Rasmussen og Hanne Laura Andrea Henriette Westphalen, 33, i Korsgade
1865, 2408, 1211, Thora Dorthea Vilhelmine Pedersen, datter af cigarmager Hans Pedersen og Rasmine Laurine Orline Christenline Eriksen, 41, i Vindegade
1865, 1008, 10061866, Andrea Johanne Hansen, datter af ingenieurfor… Christian Theodor Hansen og Volborg Hansen, 22, paa Vesterbroe
1865, 0402, 05111865, Anna Margrethe Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Karen Frederiksen, i Vindegade
1865, 0208, 10061866, Augusta Marie Madsen, datter af muurer Mathias Madsen og Anne Marie Rasmussen, 41, paa Vesterbro
1865, 0109, 28101865, Rasmine Helene Acker, datter af bogbindersvend Johan Friederich Christian Acker og Christine Dorthea Herhardt, 29, i Tværgade
1865, 0209, Dødfødt pige (tvilling), datter af uhrmager Stephen Sørensen og Johanne Mathalia Theodora Berg, 20, i Vestergade
1865, 0209, 19111865, Emilie Kirstine Marie Magdalene Sørensen (tvilling), datter af uhrmager Stephen Sørensen og Johanne Mathalia Theodora Berg, 20, i Vestergade
1865, 0408, 24091865, Nicoline Petrine Christine Knutzen, datter af kjøbmand Jens Frederik Knutzen og Anna Bolette Bruun, 26, i Overgade
1865, 0409, 28101865, Anne Frederikke Mathilde Emilie Crone, datter af proprietær Hans Carl Ludvig Crone og Christiane Frederikke Annette Juul, 39, i Søndergade
1865, 0709, 12111865, Lovise Johansen Lillegaard, datter af arbeidsmand Jørgen Reinhardt Johansen og Anne Cathrine Pedersen, 42, i Claregade
1865, 0909, 28011866, Birtha Christine Nielsen, datter af tømmersvend Ole Thomsen Nielsen og Johanne Jørgensen, 30, paa Heden
1865, 0609, 15101865, Ida Marie Henriette Jespersen, datter af kammerassessor og procurator Hans Christian Jespersen og Johanne Thomine Aagaard, 38, paa Fiskertorvet
1865, 1309, 03111865, Sophie Clausen, datter af guldsmed Niels Christopher Clausen og Charlotte Sophie Deleomyn, 43, i Vestergade
1865, 1406, 17091865, Raffine Christine Caspersen, datter af commendeersergeant Christian Nielsen og Mette Kirstine Caspersen, 35, paa Graabrødreplads
1864, 0203, 17091865, Andersmine Jørgine Waidtløw, datter af skomager Carl Christian Waidtløw og Andersmine Jacobine Juliane Rasmussen, i Graabrødrestræde
1865, 1709, 26121865, Anna Rasmine Nielsine Christensen, datter af skrædder Niels Christensen og Jensine Fjeldsted, 40, i Hunderupgade
1865, 1709, 25031866, Emma Jensine Wellejus, datter af maskinarbejder Thomas Sophue Petrus Wellejus og Maren Johanne Jørgensen, 26, paa Vesterbroe
1865, 1809, 17121865, Jeannette Abelone Marie Hansen, datter af bryggerkudsk Hans Farstrup og Anne Kirstine Eriksen, 21, i Vindegade
1865, 2609, 17061866, Kirstine Marie Valentine Coordt, datter af muursvend Johan Valentin Coordt og Anne Cathrine Rasmussen, 32, paa Vesterbro
1865, 0810, 06051866, Frandsine Marie Pedersen, datter af maler Jens Pedersen og Johanne Kirstine Frandsen, 30, i Vestergade
1865, 0207, 18101865, Mary Anna Louise Weston, datter af locomotivfører John Weston og Stine Rasmine Jørgensen, 29, i Søndergade
1865, 1510, 14101866, Agnes Charlotte Holm Petersen, datter af bogbinder Thomas Holm Petersen og Johanne Christine Adolphine Schønberg, 41, i Kongensgade
1865, 1510, 27041866, Erikke Dorthea Ragnhilde Rasmussen, datter af kjøbmand Hans Jørgen Hartvig Rasmussen og Emilie Frederikke Edsberg, 25, i Vestergade
1865, 1810, 19011866, Anne Sophie Marie Christine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Karen Hansen, 32, paa Heden
1865, 1910, 14011866, Johanne Nielsine Christiansen, datter af spinder Christian Studt og Maren Pedersen, 28, i St. Knuds Kirkestræde
1865, 1010, 29101865, Caroline Amalie Rasmussen, datter af tjenestekarl Vilhelm Pedersen, i Vissenbjerg og Karen Rasmussen, 20, i Vindegade
1865, 1910, Udøbt pige (død), datter af barbeer Carl Eduard Wenche og Emilie Magdalene Salomon, 26, i Vestergade
1865, 2710, 31101865, Jenny Florine Magdalene Christensen, datter af arbeidsmand Niels Christensen og Sophie Frederikke Hansen, 27, i Kongensgade
1865, 2010, 11021866, Christiane Helfrede Johanne Christensen, datter af bagersvend Johan Helfrede Grandt, i Kjøbenhavn og Hanne Christine Petrine Christensen, 17, i Dandsestræde
1865, 2110, 22041866, Mariane Hansen, datter af tjenestekarl Hans Christiansen og Christiane Rasmine Johansen, 25, paa Vesterbroe
1865, 0111, 28011866, Karen Marie Christiansen, datter af skipper Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 23, i Holsedore
1865, 0111, 20111865, Helga Caroline Pedersen, datter af karetmager Jens Pedersen og Caroline Rasmine Beck, 31, i Vestergade
1865, 0111, 01071866, Marie Pouline Larsen, datter af møllersvend Ole Larsen og Else Margrethe Paulsen, 26, paa Heden
1865, 0111, 11031866, Christiane Kirstine Daniella Rasmine Hansen, datter af handskemager Hans Peder Hansen og Anne Kirstine Caroline Amalie Hansen, 25, paa Heden
1865, 0311, 06051866, Nanny Emilie Marie Møller, datter af skrædersvend Jens Peder Møller og Anne Kirstine Hansen, 29, paa Klingenberg
1865, 0411, 26101865, Karen Marie Hansen, datter af spekhøker Hans Christiansen og Karen Marie Madsen, 39, i Vindegade
1865, 26101866, Nielsine Marentine Marie Christensen, datter af spekhøker Hans Christensen og Karen Marie Madsen, 39, i Vindegade
1865, 0411, 29051866, Nielsine Marentine Marie Christensen, datter af snedker Niels Christensen og Johanne Marie Mortensen, 36, i Kongensgade
1864, 2806, 09111864, Christophine Marie Mette Jantzen, datter af reebslager Frederik Christian Jantzen og Hansine Christine Hansen, paa Gravene
1865, 0311, 26051866, Eleonore Cecilie Grønlund, datter af instrumentmager Conrad Georg Gottfried Grønlund, i Horsens og Frederikke Dorthea Marie Hass, 38, i Kongensgade
1865, 1111, 13111865, Hansine Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Jacob Rasmussen og Kirsten Nielsen, 26, i Grønnegade
1865, 0611, 25031866, Johanne Sophie Dagmar Kaiser, datter af banemester Johan Gottlieb Kaiser og Sophie Christine Davine Mathilde Sørensen, 29, paa Vesterbroe
1865, 1311, 02041866, Anna Marie Rasmussen, datter af smedemester Frederik Rasmussen og Oline Andrine Westrin, 33, i Graabrødrestræde
1865, 1411, 02041866, Eline Kirstine Henningsen, datter af meknikus Hans Vilhelm Henningsen og Dorthea Sørensen, 28, i Grønnegade
1865, 1311, 22111865, Ane Kirstine Cathrine Jacobsen, datter af rugbrødbager Niels Jacobsen og Anne Hansen, 35, i Vindegade
1865, 0511, 06121866, Marentine Rasmine Nielsen, datter af møllersvend Johan Henrik Christiansen og Karen Nielsen, 30, paa Vesterbroe
1865, 2711, 09121866, Anne Marie Dagmar Madsen, datter af skomagersvend Jens Peder Madsen og Emilie Jørgine Margrethe Hansen, 33, i Grønnegade
1865, 2911, -, Pige, datter af muursvend Harald Philip Lauritz Frederiksen og Kirstine Pedersen, 31, paa Vesterbroe
1865, 2811, 27051866, Johanne Marie Mehlbye, datter af contorist Carl Trauelsen Mehlbye og Hansine Jensen, 29, paa Vesterbro
1865, 0212, 23011866, Elna Vilhelmine Frederikke Beyer, datter af handskemager Louis Vilhelm Theodor Beyer og Dorthea Elise Kirstine Jensen, 22, i Kongensgade
1865, 0412, 22071866, Anne Ingeborg Christine Dinsen, datter af guldsmed Johan Frederik Dinsen og Anne Ingeborg Christine Torp, 37, i Vestergade
1865, 0512, 04031866, Caroline Mathilde Hansen, datter af brændeviinskarl Peder Hansen og Gjertrud Marie Frederiksen, 35, i Tværgade
1865, 0412, 25031866, Thrine Elisabeth Hansen, datter af skipper Johan Hansen og Antonette Kirstine Nielsen, 37, i Staalstræde
1865, 3011, 29061866, Petra Vilhelmine Jørgine Frederikke Larsen, datter af snedkersvend Jacob Larsen og Frederikke Hansine Pedersen, 32, i Vestergade
1865, 0811, -, Larsine Laurine Kirstine Fjeldsted, datter af tjenestekarl Jens Christian Frederik Fjeldsted, i Hunderup og Sidsel Pedersen, i Søndersøe
1865, 0912, -, Pige, datter af arbeidsmand Lars Hansen, i Odense og Anne Kirstine Pedersen, 35, paa Heden
1866, 1412, 11021866, Anna Ernstine Christensen, datter af tjenestekarl Niels Christensen og Mette Marie Svendsen, 21, i Tværgade
1865, 1412, Udøbt pige (død), datter af soldat Jens Pedersen, i Kjøbenhavn og Larsine Nielsen, 24, paa Vesterbro
1865, 1112 10011866, Vilhelmine Andrine Alexandra Sillo, datter af kjøbmand Joseph Angelo Sillo og Anne Cathrine Larsen, 29, i Vestergade
1865, 2212, 02041866, Fanny Helene Lindberg, datter af buntmager Johan Frederik Lindberg og Birgitte Cathrine Elisabeth Sander, 38, i Vestergade
1865, 2512, 04031866, Dagmar Jacobine Severine Jensen, datter af malersvend Niels Jensen og Martine Marie Cathrine Thrane, 44, paa Heden
1865, 2312, 21051866, Julie Christine Bagger, datter af muurmester Carl Christian Bagger og Marie Rebekka Andersen, 41, i Kongensgade
1865, 2912, 25021866, Anna Margrethe Jensen, datter af arbeidsmand Jens Hansen og Gjertrud Jørgensen, 35, paa Heden
1865, 2712, 14081866, Caroline Jensen, datter af tømmersvend Anders Jensen og Jacobine Kirstine Jacobsen, 36, paa Vesterbroe
1865, 1312, 17061866, Harriet Louisa Gædecken, datter af grosserer Emil Optatus Gædecken og Christiane Hansine Nicoline Qvaade, 41, paa Torvet
1866, 0101, 25021866, Johanne Henrikke Abelone Berg, datter af proprietær Christian Peter Henrik Berg og Regine Lovise Dorschæus, 20, i Hunderup
1866, 0901, Dødfødt pige, datter af pastor Morten Thomsen Lange og Bodil Marie Bredsdorph, 34, i Søndergade
1866, 0301, -, Marie Caroline Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Madsen og Anne Kirstine Mathisen, 30, pa Hunderup Mark
1866, 1201, 29071866, Emma Cecilie Christine Andersen, datter af saddelmager Niels Martin Andersen og Birthe Sophie Margrethe Kingo, 34, i Vestergade
1866, 1001, 06051866, Marie Louise Christine Vilhelmine Nielsen, datter af underofficer Jørgen Nielsen Balslev og Ane Kirstine Hansen Skov, 21, paa Vesterbroe
1866, 1201, 30041866, Dagmar Ipsen, datter af skibskapitain Peder Adolph Ipsen og Anne Laura Belschner, 25, i Vestergade
1866, 1701, 02081866, Jenny Alberta Berthelsen, datter af kjøbmand Lauritz Berthelsen og Maria Braadt, 37, i Overgade
1866, 1701, -, Oline Cathrine Hansen, datter af skrædder Andreas Ludvig Hansen og Anna Marie Jørgensen, 42, i Graabrødrestræde
1866, 1901, 01071866, Amalie Petrine Hansine Knudsen, datter af felbereder Nicolai Knudsen og Ane Sophie Pedersen, 34, paa Heden
1866, 2201, 26081866, Louise Cecilie Christine Duch, datter af skomager Christian Marius Duch og Pouline Hjæresen, 26, i Kongensgade
1866, 2901, 27041866, Ingeborg Christiansen, datter af kjøbmand Christian Jacob Holveg Christiansen og Mathilde Beck, 25, paa Flakhaugen
1866, 0402, 21051866, Sophie Nielsen, datter af kjøbmand Harald Valdemar Nielsen og Sophie Vilhelmine Gamst, 23, i Søndergade
1866, 0702, 02041866, Michaeline Rasmine Marie Sophie Petræa Rasmussen, datter af arbeidsmand Peder Rasmussen og Mette Mikkelsen, 39, i Vindegade
1866, 0802, 13051866, Vilhelmine Ovidia Beck, datter af snedkersvend Vilhelm Beck, i Odense og Anne Marie Andersen, 30, i Vindegade
1866, 0702, -, Pige, datter af skræddersvend Carl Olaf Vestrøm, i Odense og Emilie Juliane Frederikke Sophie Bøttcher, 32, i Staalstræde
1866, 0602, 03061866, Thyra Anna Nielsine Andersen, datter af buntmager Lars Andersen og Clara Marie Ankersen, 27, i Nørregade. Navneændring af 7.6.1924 til Thyra Anna Nielsine Sønnik-Olsen (enke efter Olsen)
1866, 0902, 21051866, Anna Kirstine Cecilie Nielsen, datter af smedesvend Peder Nielsen og Rasmine Cecilie Rasmussen, 32, paa Fiskertorvet
1866, 1701, 07061866, Martha Preisler, datter af kjøbmand Peter Carl Henrik Preisler og Petra Rasmine Margrethe Møller, 27, i Vestergade
1866, 1702, 24101866, Jacobine Vilhelmine Sophie Hasselriis, datter af glarmester Peter Johannes Hasselriis og Sophie Amalie Fugleberg, 39, i Vestergade
1866, 2102, 13051866, Anne Kirstine Rasmussen, datter af kudsk Rasmus Rasmussen og Mette Kirstine Laurine Jørgensen, 24, i Albanigade
1866, 1602, 15041866, Laura Christine Jensine Klug, datter af soldat Lars Jensen, i Nykjøbing paa Falster og Ulrikke Mathea Hedevig Klug, 20, i Staalstræde
1866, 2802, 10061866, Marie Frederikke Nielsen, datter af arbeidsmand Erik Christian Nielsen og Emma Caroline Rasmine Thomsen, 26, paa Vesterbroe
1866, 2302, 27031866, Vilhelmine Fahrenholz, datter af enkemand og farver Frands Vilhelm Fahrenholz, i Nyborg og Ane Margrethe Olsen, 28, i Asylgade
1866, 0603, 11051866, Elisabeth Marie Dreyer, datter af cancellieraad og bogtrykker Jørgen Christian Dreyer og Sophie Elisabeth Tilemann, 23, i Vestergade
1866, 0403, 12081866, Emma Scharbau, datter af væversvend Ernst Heinrich Gerhardt Scharbau og Berta Kirstine Johansen, 29, i Overgade
1866, 0903, 10061866, Christiane Hansen, datter af tjenestekarl Lars Hansen og Christiane Jensen, 29, i Grønnegade
1866, 1303, 22071866, Caroline Camilla Andersen, datter af slagtersvend Jacob Vilhelm Mathias Andersen og Anne Marie Ploug, 30, i Grønnegade
1866, 1403, 15071866, Frederikke Christiane Grooth, datter af snedkersvend Hugo Reinholdt Groth og Karen Christensen, 36, i Holsedore
1866, 1403, 19081866, Clara Lommer, datter af saddelmager Harald Valdemar Lommer og Jensine Mette Marie Hansen, 26, i Vestergade
1866, 1403, 16091866, Gerda Caroline Poulsen, datter af maler Peder Julius Poulsen og Nicoline Hansine Hansen, 34, i Dandsestræde
1866, 1003, 10051866, Henny Elisabeth Johanne Vilhelmine Bendixen, datter af viinhandler August Carl Bendixen og Caroline Christine Anderskov, 32, i Vestergade
1866, 1603, 23091866, Vilhelmine Marie Bruun, datter af kobbersmed Niels Lauritzen Bruun og Kristine Carlsen, 31, i Dandsestræde
1866, 2803, 22071866, Christiane Marie Pouline Hansen, datter af gartner Rasmus Hansen og Christine Gregersen, 41, i Claregade
1866, 2503, 30121866, Marie Henriette Ibsen, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Margrethe Olsen, 23, i Kragenshuus
1866, 3103, 21101866, Caroline Sophie Marie Gradhandt, datter af barbeer Carl Joachim Heinrich Gradhardt og Caroline Amalie Rasmussen, 35, paa Klingenberg
1866, 3003, 26081866, Ingeborg Henriette Christine Frederiksen, datter af bundtmagersvend David Marius Frederiksen og Anne Marie Kirstine Hansen, 31, i Asylgade
1867, 0704, 11081866, Christiane Petrosine Hansen, datter af muursvend Hans Christoffersen og Maren Larsen, 36, i Vindegade
1866, 0904, 09041866, Emma Knudsen (tvilling), datter af arbeidsmand Anders Knudsen og Karen Larsen, 34, i Søndergade
1866, 1104, -, Pige, datter af skrædder Frederik Christian Christophersen og Bertha Cathrine Knudsen, 34, i Holsedore
1866, 1204, 05081866, Dorthea Caroline Olsen, datter af skomager Carl Christian Olsen og Kirstine Margrethe Lehn, 33, paa Vesterbroe
1866, 1204, 01071866, Christine Amalie Henriette Allerup, datter af jernstøber Harald Jacob William Allerup og Marie Wilhelmine Sophie Tychsen, 30, i Søndergade
1866, 1304, 24061866, Ingeborg Christine Henrikke Christophersen, datter af kjøbmand Jetmund Henrik Christophersen og Camilla Jensine Wiingaard, 22, i Vestergade
1866, 1901, -, Pige, datter af slagter Christian Peder Schrøder og Antonie Florentine Sophie Bekker, 26, i Grønnegade
1866, 1704, 29071866, Petra Rasmine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Pedersen, 38, i Grønnegade
1866, 2204, 29071866, Anne Helene Rasmine Jensen, datter af arbeidsmand Jens Larsen og Karen Dorthea Knudsen, 43, i Vindegade
1866, 2304, 13091868, Clara Emilie Baggesen, datter af blikkenslager Niels Ferdinand Baggesen og Marie Jensen, 33, i Vindegade
1866, 0105, 04111866, Petrine Sophie Vilhelmine Dupont, datter af skrædder Frederik Carl Christian Merkel Dupont og Petrine Charlotte Gerhard, 31, i Holsedore
1866, 2404, 15061866, Nicoline Jensine Margrethe Mortensen, datter af snedkermester Nicolai Christian Mortensen og Gjertrud Margrethe Jørgensen, 42, i Vestergade
1866, 0305, 17061866, Laura Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Conrad Hansen og Petrine Marie Hansen, 26, i Kongensgade
1866, 0405, 08071866, Thora Marie Jacobine Varnich, datter af fabrikbestyrer Niels Frederik Varnich og Cathrine Elisabeth Steffensen, 39, i Vindegade
1866, 0505, 22071866, Lovise Margrethe Hansen, datter af banevogter Erik Hansen og Marie Elisabeth Danielsen, 29, ved bag... Roes...
1866, 0505, -, Pige, datter af pottemager Jacob Frederik Ludvig Rath og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 28, i Grønnegade
1866, 0705, Dødfødt pige, datter af malermester Hans Jacob Sørensen og Anne Christine Ewald, 37, i Kongensgade
1866, 0405, 26081866, Marie Louise Christophine Jensen, datter af karetmagersvend Søren Peder Jensen, i Odense og Elise Caroline Christiane Andersen, paa Vesterbroe
1866, 1105, 23091866, Anne Marie Pedersen (tvilling), datter af deligencekudsk Hans Pedersen og Caroline Kirstine Andersen, 22, i Hunderupgade
1866, 1205, 21091866, Augusta Helene Charlotte Bünger, datter af stolemager Carl Jens Bünger og Hansine Adolphine Marie Gunner, 34, i Vestergade
1866, 1505, 05081866, Anne Jørgine Sophie Jørgensen, datter af arbeidsmand Christen Jørgensen og Maren Rasmussen, 29, i Vindegade
1866, 1705, Udøbt pige (død), datter af arbeidsmand Hans Hansen og Karen Marie Larsen, 32, i Snapind
1866, 1104, -, Pige, datter af skrædder Frederik Christian Christophersen og Bertha Cathrine Knudsen, 34
1866, 1905, 19081866, Hanne Marie Jørgensen, datter af pedel Peder Jørgensen og Juliane Jensen, 41, paa Cathedralskolen
1866, 1905, Udøbt pige (død), datter af bogbinder Niels Gorm Østerbye og Anne Christine Hansen, 29, paa Flakhaugen
1866, 1105, 03061866, Andrea Mathilde Frederikke Larsen, datter af Karen Jensen Larsdatter, 26, i Helsingør
1866, 1406, 12081866, Caroline Kirstine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Nielsen og Dorthea Kirstine Nielsen, 36, i Hunderup
1866, 2006, 14101866, Sophie Adeline Cathrine Johansen, datter af spinder Jens Johansen og Elisabeth Andersen, 34, i Claregade
1866, 2206, 29071866, Anne Sophie Pedersen, datter af klodsemager Peder Rasmussen og Johanne Marie Christensen, 28, i Albanigade
1866, 3006, 28101866, Anna Kristine Hansen, datter af brændeviinsbrænder Hans Hansen og Johanne Jensen, 31, i Graabrødrestræde
1866, 0307, 14071866, Ingnarsine Johnsen Jurtzich, datter af mekanikus Andreas Jurtzich og Margrethe Elisabeth Petrine Caroline Pedersen, 40, i Claregade
1865, 0507, 08071866, Petra Margrethe Holm (tvilling), datter af beslagsmed Hans Martin Holm og Christiane Sørensen, 28, paa Vesterbroe
1865, 0507, 08071866, Christine Mathilde Holm (tvilling), datter af beslagsmed Hans Martin Holm og Christiane Sørensen, 28, paa Vesterbroe
1866, 0807, 14071866, Rasmine Jacobine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Jørgen Larsen og Maren Rasmussen, 40, i Kongensgade
1866, 1007, 31071866, Sørine Petrine Pedersen, datter af arbeidsmand Christen Pedersen og Anne Cathrine Madsen, 29, i Vindegade
1866, 1107, -, Pige, datter af gartner Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 32, i Skræderhuset
1866, 2303, 15071866, Mette Marie Johanne Knudsen, datter af rendemester Rasmus Knudsen og Pouline Marie Petersen, i Vindegade
1866, 1507, 02061867, Anna Wilhelmine Francisca Caroline Larsen (tvilling), datter af skomagermester Frederik Martinus Larsen og Edel Kirstine Olsen, paa Flakhaugen
1866, 1607, 26081866, Anna Hansine Vilhelmine Schmidt, datter af steenhugger Henrik Schmidt og Thora Elivine Amalie Schmidt, 23, i Vestergade
1865, 0512, 22071866, Dagmar Emilie Marie Augusta Hansen, datter af maskinarbejder Peder Adolph Hansen og Maren Kirstine Emilie Vilhelmsen, 29, paa Heden
1866, 2207, 18111866, Petra Jensine Johanne Schmidt, datter af skræddermester Jens Johansen Schmidt og Constance Frederikke Thorine Jespersen, 32, ved Munkemølle
1866, 2407, 16091866, Julie Constance Marie Ibsen, datter af bager Niels Christian Hansus Gudmund Georg Ibsen og Mette Marie Hansen, 47, i Vestergade
1866, 3007, 23091866, Karen Marie Jørgine Kirstine Olsen, datter af arbeidsmand Mads Peder Olsen og Abelone Nielsen, 38, paa Vesterbroe
1866, 3107, 02121866, Marie Hansine Petra Rasmussen, datter af dagleier Rasmus Poulsen og Marie Dorthea Jørgensen, 33, i Grønnegade
1866, 3007, 28081866, Thomasine Christiansen, datter af skipper Christen Christiansen og Madsine Lindegaard, 39, paa Fiskertorvet
1866, 3007, 09091866, Johanne Marie Schouv, datter af broderihandler Christian Emanuel Schouw og Maren Sophie Eriksen, 32, paa Fiskertorvet
1866, 0908, 10061867, Emma Marie Nielsen, datter af tømmersvend Hans Nielsen og Caroline Steffensen, 36, i Holsedore
1866, 1208, 16091866, Victoria Sophie Caroline Betty Johansen, datter af soldat Mads Olsen og Maren Dorthea Kirstine Johansen, 30, paa Heden
1866, 1408, 11081867, Johanne Frederikke Marie Mathilde Petersen, datter af locomotivfører Johan Frederik Petersen og enke Knudsine Christine Marie Christophersen (efter steentrykker Petersen), 39
1866, 2808, 22041867, Josepha Rennebarth, datter af possementmager Vilhelm Edvin Rennebarth og Christine Frederikke Pedersen, 31, paa Klingenberg
1866, 2508, 04081867, Marie Cathrine Schmidt, datter af skomager Hans Christian Schmidt og Vilhelmine Conradine Schou, 42, i Søndergade
1866, 2308, 21101866, Caroline Cathrine Jørgensen, datter af gaardmand Hans Jørgensen og Gjertrud Cathrine Nielsen, 38, i Hunderup
1866, 3108, -, Pige, datter af skræddersvend Anders Hansen Semberg og Nielsine Caroline Hansen, 27, i Vindegade
1866, 3108, 30121866, Johanne Marie Andersen, datter af tjenestekarl Niels Larsen, i Munkebo Sogn og Marie Kirstine Andersen, 25, paa Sygehuset
1866, 0109, 14101866, Nielsine Madsen, datter af tjenestekarl Jens Madsen, i Vissenberg og Anne Marie Nielsen, 25, i Vindegade
1866, 0108, 11091866, Gerta Augusta Magnussine Cathinka Schiær, datter af bagermester Julius Schiær og Johanne Wamberg, 34, i Overgade
1866, 1409, 15091866, Petrine Knutzen, datter af kjøbmand Jens Frederik Knutzen og Anna Bolette Bruun, 27, i Overgade
1866, 1409, 03111866, Ragnhilda Larsen (tvilling), datter af arbeidsmand Lars Larsen og Lovise Pedersen, 39, i Vestergade
1866, 1409, 03111866, Martine Larsen (tvilling), datter af arbeidsmand Lars Larsen og Lovise Pedersen, 39, i Vestergade
1866, 1509, -, Pige (tvilling), datter af kunstberider Joseph Gondschmidt og Jeannette Goldkette, 32, Hotel
1866, 1609, 14101866, Laura Henriette Klüver, datter af skomagermester Adam Adolph Bernhard Klÿver og Laurine Larsen, 29, i Overgade
1866, 1409, 14101866, Maren Kirstine Larsen, datter af skrædder Søren Andersen Hyldager, i Stenløse og Rasmine Larsen, 17, Holsedore
1866, 0403, 13091866, Mathilde Nielsen, datter af skomagersvend Niels Peder Nielsen og Dorthea Cecilie Thora Simonsen, Grønnegade
1866, 2709, 15021867, Diderikke Christine Feldthusen, datter af snedkersvend Christian Diderik Feldthhausen og Anne Sørensen, 27, i Holsedore
1866, 2709, 20101867, Doris Acker, datter af bogbinder Johan Frederik Christian Acker og Dorthe Christine Gerhardt, 31, Kongensgade
1865, 2904, 10101866, Vilhelmine Berggreen, datter af skomagermester Jens Julius Berggreen og Johanne Sophie Poulsen, Vindegade
1866, 0310, 12051867, Elna Sophie Madsen, datter af værtshusholder Jens Madsen og Ane Marie Hansen, 36, Vesterbro
1866, 1009, 08101866, Adolphine Vilhelmine Veimann, datter af kjøbmand Frederik Christian Johan Veimann og Sophie Margrethe Johanne Seedorph, 28, Vestergade
1866, 0810, 22041867, Anna Marie Sophie Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Anne Kirstine Jensen, 43, Klaregade
1866, 0410, 11101867, Lovise Alexandra Heidemann, datter af snedkermester Morten Thomsen Heidemann og Magdalene Elise Eriksen, 31, Vestergade
1866, 0510, 02021868, Adolphine Frederikke Hansen, datter af gift mand og murer Hans Peder Hansen, i Pantheon og enke Kirsten Hansen (efter dagleier Frederik Jacobsen)
1866, 1210, -, Pige, datter af løitnant Frits H. Berggreen og Marie Ottilia Schæffer, 19, Graabrødrestræde
1866, 1210, 24021867, Emilie Nielsine Bolette Petrea Nielsen, datter af murer Niels Chr. Nielsen og Ane Jensen, 32, Vindegade
1866, 1410, 31031867, Elna Cecilie Christensen, datter af skolelærer Lars Christian Christensen og Theodora Bothilde Pedersen, 27, Klingenberg
1866, 2110, 09121866, Johanne Pauline Løngreen, datter af smedemester Frederik Vilhelm Løngreen og Pouline Christine Poulsen, 27, Vestergade
1866, 1310, 28111866, Josephine Amalie Vilhelmine Frederikke Christiane Hofmann, datter af linnedhandler Johannes Theodor Hofmann og Maren Edvardine Albertine Marie Frederikke Vilhelmine Emilie Selatis, 23, Vindegade
1866, 2310, 03031867, Anne Marie Olsen, datter af stenhugger Ole Rasmussen og Maren Hansen, 48, Grønnegade
1866, 2510, 29011867, Lovise Vilhelmine Emilie Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Hansen og Maren Hansen, 43, Skræderhuset
1866, 2510, 07071867, Alise Juliane Jacobine Mathilde Stiller, datter af sergeant Jacob Frederik Stiller, i Kjøbenhavn og Ludovika Edvardine Josefine Bardram, 22, Hunderupgade
1866, 2710, 16121866, Marie Christine Hansen, datter af felbereder Hans Peder Hansen og Maren Kirstine Andersen, 30, Heden
1866, 1810, 03021867, Rasmine Thora Ragnhild Behrends, datter af maler August Frederik Behrends og Regine Christence Caroline Lehn, 37, St. Knuds Kirkestræde
1866, 2310, -, Pige, datter af slagtersvend Julius Mathias Fabricius Føns, i Odense, Nielsine Jensen, 21, Dandsestræde
1866, 0411, 31121866, Karen Dorthea Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Johanne Pedersen, 38, Skræderhuset
1866, 0611, 19041867, Petrine Conradine Conradsen, datter af rugbrødbager Dines Conradsen og Anne Margrethe Hansen, 36, Staalstræde
1866, 1011, 09051867, Thora Frederikke Pedersen, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen og Anne Margrethe Pedersen, 38, Vesterbro
1866, 1211, 19051867, Christiane Christine Berrig, datter af smedesvend Konrad Berrig og Karen Kirstine Madsen, 27, Heden
1866, 1511, 12051867, Marie Christine Andersen, datter af skomager Jens Frederik Andersen og Ane Kirstine Christiansen, 32, Søndergade
1866, 1311, 11081867, Dagmar Mariette Lindegaard Knudsen, datter af kjøbmand Knud Julius Knudsen og Marie Sophie Christine Wiingaard, 31, Vestergade
1866, 1511, 02121866, Abelone Marie Hansen, datter af styrmand Jens Peder Pedersen og Ane Marie Hansen, 26, Pantheon
1866, 1511, 01011867, Henriette Vilhelmine Christine Gierahn, datter af buntmager Gustav Rudolf Heinrich Friederich Gjerahn og Christine Marie Julie Ahrens, 22, Adelgade
1866, 0710, 05121866, Christiane Marie Frydendahl, datter af landmand Jørgen Frederik Lundtoft Frydenlund og Vilhelmine Vestring, 32, Kongengade
1866, 2011, 19051867, Sophie Antoinette Vilhelmine Larsen, datter af mursvend Lars Christian Larsen og Karen Sophie Olsen, 24, Grønnegade
1866, 0911, 11081867, Dagmar Louise Amanda Jørgensen, datter af glarmester Hans Jørgensen Groth og Karen Rasmussen, 29, Vestergade
1866, 0112, 31051867, Thora Petra Else Ida Due, datter af kunstfyrværker Oluf Frederik Due og Laura Margrethe Jansen, 18, Heden
1866, 2811, 04081867, Caroline Pedersen, datter af farver Niels Pedersen og Johanne Kirstine Andersen, 24, Vestergade
1866, 2111, 17031867, Laura Sophie Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Anne Larsen, 23, Kongensgade
1866, 1212, 12121866, Josephine Henriette Sofie Ernlund, datter af billedskjærer Johan Ferdinand Ernlund og Elisabeth Henriette Jensen, 35, Kongensgade
1866, 1412, 03111867, Johanne Christine Duch, datter af gartner Claus Duch og Mette Margrethe Thorsen, 36, Vesterbro
1866, 1712, 30121866, Laura Rosenlund, datter af Harald Bardram, paa Odense Fattiggaard og enke Laura Emilie Johanne Rosenlund (efter muursvend Jørgensen), 34, paa Fattiggaarden
1866, 1612, 10061867, Caroline Marie Pedersen, datter af arbeidsmand Hans Pedersen og Nielsine Larsen, 36, Vesterbro
1866, 1812, 09021867, Mathilde Marie Petersen, datter af møllebygger Carl Pedersen og Karen Christiansen, 36, Heden
1866, 2612, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, 43, Overgade
1866, 2312, 07081867, Olga Rosine Haug, datter af instrumentmager Christian Haug og Rosina Agatha Haible, 36, Vestergade
1866, 2612, 28071867, Anne Julie Jensen, datter af bybud Morten Jensen Bebe og Mette Cathrine Pedersen, 40, Holsedore
1866, 2712, 14071867, Friedericke Elisabeth Martha Dobler, datter af emailleur Carl Gustav Jacob Dobler og Johanna Dorothea Augusta Bückner, 30, Søndergade
1866, 2912, 24031867, Marie Kirstine Nielsen, datter af arbeidsmand Peder Nielsen og Marie Kirstine Nielsen, 31, Heden
1866, 3012, 06041867, Fanny Christine Sophie Kehlet, datter af contorist Christian Edvard Kehlet og Christine Mikaeline Bang, 23, Vestergade
1866, 2010, 30121866, Rasmine Christine Rasmussen, datter af ungkarl Niels Hansen, i Odense og Ane Rasmussen, Hovhaugehuset i Ubberud Sogn