Odense - Sct. Knud, 1842-1851, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1842-1851, Odense, Sct Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 1001, 1401, Christian Carl Andersen, 20 uger, søn af Kirsten Andersen, uden Vesterport
1842, 1601, 2101, Peder Olsen, gift indsidder, 47, i Hjulmandshuset paa Hunderup Mark
1842, 2001, 2401, Jens Christian Knudsen, 15 dage, søn af Anne Marie Knudsen
1842, 2201, 2601, Frederik David Westrøm, ½, søn af afdøde skomager Westrøm
1842, 2501, 2901, Mads Jørgensen, ugift kudsk, 33, hos birkedommer Møller
1842, 0902, 1402, Christen Jensen Meilbye, ugift tugthuusfange, 31, fra Veile
1842, 1402, 1802, Ole Andersen, ugift forbedringshuusfange, 42, fra Tranekjær
1842, 2402, 0103, Hans Christian, ugift almisselem, 55
1842, 2302, 2802, Carl Pedersen, gift forbedringshuusfange, 72, af Haarslev
1842, 2402, 0303, Philip Waidtløw, gift felbereder, 53, uden Westerport
1842, 0403, 0803, Hans Nielsen Poulsen, gift forbedringshuusfange, 27, af Jægerup
1842, 0403, 0903, Johan Abraham Jantzen, enkemand og hattemager, 75. Født i Danzig
1842, 0603, 1003, Claus Peder Lütge, gift politibetjent, 62
1842, 2103, 2603, Wilhelm Christian Rasmussen, ugift pottemagersvend, 31
1842, 2503, 3003, Hans Christiansen, enkemand og almisselem, 57, fra Fjeldsted
1842, 3003, 0404, Hans Rasmussen Sevel, ugift almisselem, 43, fra Ryslinge
1842, 0504, 1104, Niels Stephensen, ugift og forhen gaardmand, 67. Født i Eibye
1842, 0604, 1104, Rasmus Andersen, gift dagleier, 83. Født i Rønninge
1842, 1604, 0904, Frederik Mathon, gift modehandler, 48
1842, 0704, 1304, Jacob von Benzon, gift kammerjunker, 83
1842, 2004, 2304, Christian Rammeskow, 20 uger, søn af kjøbmand Rammeskow
1842, 2404, 2704, Hans Larsen, enkemand og muursvend, 56. Født i Odense
1842, 0105, 0605, Peder Pedersen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Bolbro
1842, 1105, 1705, Christian Frederiksen, gift vægtermester, 64
1842, 1106, 1506, Peter Heinrich Marius Arnesen, discipel i Realskolen, 16, søn af kjøbmand P. Arnesen i Bogense
1842, 0707, 0907, Dødfødt dreng, søn af bogtrykker R. O. Thomsen
1842, 2207, 2507, Jens Knudsen Madsen, ugift forbedringshuusfange, 21. Født i Ribe Amt
1842, 2507, 2807, Anders Jeppesen, gift almisselem, 41
1842, 0808, 1208, Peder Hansen, gift huusmand, 56, i Bolbroe
1842, 1808, 2208, Peder Madsen, gift dagleier, 35, paa Heden
1842, 1908, 2308, Jacob Joachim Sander Due, 28 uger, søn af skomager Due
1842, 1909, 2309, Albert Eduard Clement Grill, 7 maaneder, søn af tobaksfabrikant E. Grill, i Overgade
1842, 2109, 2409, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Peder Larsen, i Staalstræde
1842, 2909, 0310, Lauritz Johan Wilhelm Jeppesen, 7, søn af skomagermester C. Jeppesen
1842, 0310, 0810, Jacob Christian Krag, 1 maaned, søn af smedesvend Basses fraskilte kone
1842, 0410, 0810, Søren Knudsen, gift handskemagersvend, 96, uden Westerport
1842, 1410, 1810, Mouritz Bossel, gift, snedkermester og almisselem, 77
1842, 1810, 2210, Jeppe Martin Tydsk, gift kobbersmedmester, 39
1842, 3010, 0311, Lars Larsen Wermuth, enkemand og huusmand, 71, i Hunderup Skov
1842, 3110, 0711, Christian Larsen, ugift handelsbetjent, 32
1842, 1111, 1511, Børre Knudsen, tvangshuusfange, 62
1842, 1811, 2411, Hans v. Schau, gift, oberstleiutenant og ridder af Dannebrog, 70
1842, 2111, 2611, Jørgen Nielsen, gift møllersvend, 68
1842, 2511, 0212, Hans Rasmussen, gift gaardmand, 55, i Bolbroe
1842, 1612, 1912, Christian Rudolph, gift, kludesamler og almisselem, 50
1842, 2412, 3012, Jacob Frederiksen, ugift slagtermester, 40
1843, 2812, 0401, Frederik Christian Knutzen, ugift cand. jur. og fuldmægtig, 45, paa faderens etatsraad og herredsfoged Knutzens contor
1843, 2501, 2801, Hendrik Hansen, ugift almisselem, 70, paa Fattiggaarden
1843, 2601, 3001, Peder Jørgen Sørensen, ugift tugthuusfange og skrædermester, 26, fra Svendborg
1843, 0602, 1102, Jens Møller, gift, … og almisselem, 77, fra Aarhuus
1843, 0802, 1302, Peder Pedersen, ugift almisselem, 70, paa Fattiggaarden. Fra Brobye. Født i Næsbyhoveds Broby
1843, 1202, 1602, Dødfødt dreng, søn af dagleier Andreas Pedersen, paa Hunderup Mark
1843, 1302, 1502, Rasmus Jensen, 3 uger, søn af dagleier Jens Rasmussen, paa Heden
1843, 1002, 1502, Christian Hansen, 8 dage, søn af Karen Hansen, uden Vesterport
1843, 2202, 2802, Otto Ottesen, 8 dage, søn af malermester Julius Ottesen
1843, 2702, 0203, Jens Frederiksen, enkemand og muurmester, 42
1843, 0403, 0703, Niels Peder Jacobsen Fredholm, gift, smed og forbedringshuusfange, 42, fra Frederitz
1843, 1003, 1303, Christian Gedde, gift skomager og almisselem, 64
1843, 1003, 1703, David Eberhard Crone, gift kjøbmand, 57
1843, 1303, 1703, Mads Christensen, gift tjenestekarl, 47, i Bolbro
1843, 2403, 2803, Christian Hansen Haarby, ugift forbedringshuusfange, 52, af Haarby
1843, 2303, 3003, Carl Christin von Nobel Norrager, ugift og afskediget major, 51
1843, 2603, 3103, Peder Jørgensen, gift smaahandler, 64, i Staalstrædet
1843, 3003, 0304, Carl Anton Hansen, ½, søn af snedkersvend Fredr. Wilhelm Hansen, i Adelgaden
1843, 0304, 0704, Dødfødt dreng, søn af gift practiserende læge Heinr. Christ. Helweg
1843, 1304, 1804, Jacob Pedersen, gift spisevært, 43, i Tugthuset
1843, 1704, 1904, Johan Carl Christian Pedersen, ugift forbedringshuusfange, 25, af Aalborg
1843, 2704, 0205, Dødfødt dreng, søn af Marie Larsdatter, paa Fattiggaarden
1843, 0105, 0505, Knud Hansen, gift værtshuusholder, 40, i Vestergade. Født i Eibye
1843, 0205, 0805, Rasmus Christensen, enkemand og forhen møller, 78, i Gjørup Mølle
1843, 0605, 1005, Anders Christian Andersen, 8 dage, søn af rugbrødbager Chr. Andersen
1843, 0605, 1105, Søren Møller, ugift almisselem og handskemagersvend, 70. Født i Odense
1843, 1005, 1305, Mathias Jørgensen, 1 maaned, søn af Gjørbine Wilh. Frank
1843, 0905, 1505, Josias Holst, gift skomagermester, 76
1843, 2605, 2905, Gottfred Pedersen, ugift tugthuusfange, 65, af Restinge
1843, 1405, 1705, Udøbt dreng, 5 dage, søn af Anne Cathrine Jørgensdatter
1843, 0606, 1006, Johan Peder Ranche, gift reebslagermester, 42, i Vestergade
1843, 0606, 1006, Jens Nissen, enkemand og inspecteur, 73, ved Tugthuset
1843, 1406, 1906, Frands Hansen, enkemand og smaahandler, 87, i Dandsestrædet
1843, 2706, 107, Hans Rasmussen, ugift dagleier, 38, paa Heden. Født i Sanderum
1843, 0707, 1207, Hans Nielsen Rasmussen, ugift contorist, 25. Søn af veibetjent Rasmussen
1843, 1007, 1507, Hans Ferdinand Andersen, 14 uger, søn af tømmersvend Hans Chr. Andersen
1843, 1307, 1907, Rasmus Hansen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Christiansen, i Bolbro
1843, 2007, 2207, Niels Frederiksen, ugift tugthuusfange, 26. Født i Odense
1843, 2907, 0508, Just Christian Madsen, ugift bødkerdreng, 21, Vindegade. Søn af rendemester Mads Larsen
1843, 0708, 1208, Christopher Waidtløw Brink, gift feldbereder, 53, uden Vesterport
1843, 2908, 0209, Philip Christian Knebus, ugift skomagersvend, 30
1843, 0309, 0709, Johan Philip von Schultz, enkemand, obertslieutn. og ridder af Dannebrog, 63. Født i Kiel
1843, 0909, 1309, Jens Peder Langhoff, 9, søn af smedemester Niels Peder Langhoff
1843, 1909, 2209, Niels Edvard Madsen, 12 dage, søn af bagermester Niels Helt Madsen
1843, 0210, 0410, Johan Christopher Pedersen, 3 uger, søn af tømmersvend Peder Jespersen
1843, 0310, 0910, Dødfødt dreng, søn af smedemester Niels Jørgensen
1843, 0310, 0910, Rasmus Nielsen, gift kornmaaler, 80, paa Heden
1843, 0710, 1210, Jean Baptist Durÿ, enkemand og konditor, 64. Født i Schweiz
1843, 0211, 0611, Diderich Petersen, 2 dage, søn af kjøbmand Pet. Petersen
1843, 1311, 1611, Rasmus Jørgensen, ugift almisselem, 52, paa Fattiggaarden
1843, 0312, 0712, Dødfødt dreng, søn af dagleier Jacob Larsen, i Hunderup
1843, 0812, 1212, Christian Holst, enkemand og skomager, 45
1843, 2812, 04011844, Mikkel Nielsen, gift værtshuusholder, 50. Født i Heden
1844, 0101, 0401, Frederik Wæchter, enkemand, smed og almisselem, 70. Født i Haderslev
1844, 1201, 1501, Hans Andersen, ugift forbedringshuusfange, 19. Født i Bramdrup ved Veile
1844, 1201, 1501, Niels Peder Langhoff, gift almisselem og smedemester, 37. Født i Odense
1844, 1306, 1806, Hendrik Christian Christensen, gift smedemester, 50. Født i Odense
1844, 1201, 1901, Søren Hempel, gift cancellieraad, raadmand og eier, 69, eier af Addresse – Contoret
1844, 1801, 2201, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Pedersen, paa Hunderupveien
1844, 2201, 2701, Søren Mortensen, enkemand og forhen gaardmand, 79, i Jylland
1844, 2401, 3001, Frederik Wilhelm Milo, gift bogbindermester og dannebrogsmand, 87
1844, 3001, 0602, Johan Carl Thuerecht von Castenschiold, stiftamtmand, kammerherre, ridder af Dannebrog og D.M., 55
1844, 0602, 1202, Niels Eibye, gift smedemester, 79
1844, 1002, 1402, Jens Peter Valentin, 1½, søn af klodsemager J. Valentin
1844, 1402, 2002, Bonne Bonnesen, enkemand, klasselotterie collecteur og stempelpapir forhandler, 68
1844, 1502, 2002, Dødfødt dreng, søn af væver Hans Nielsen, uden Vesterport
1844, 2802, 0403, Mads Rasmussen, ugift almisselem, 76
1844, 0403, 0903, Christian Petersen, enkemand, xylograpf og portraitmaler, 50
1844, 1403, 2103, Niels Jensen Haarup, gift handskemagermester, 83
1844, 1803, 2303, Peter Ludvig Zylow, ugift handlende og almisselem, 58
1844, 2203, 2603, Peter Andersen, almisselem, 13. Født i Lumby. Søn af Lusie Nielsen
1844, 0204, 0604, Hans Adolph Ottesen, 6, søn af malermester Julius Ottesen, i Huse Bol.
1844, 0404, 1004, Frederik Ertner, gift uhrmager, 70. Født i Fredericia
1844, 0504, 0804, Dødfødt dreng, søn af Maren Nielsen, paa Fattiggaarden
1844, 3004, 0405, Jacob Nicolai Jensen, 2, søn af klokker Nicolai Jensen
1844, 0205, 0805, Niels Madsen, 7, søn af brændeviinsbrænder A. Madsen, uden Vesterport
1844, 0605, 1005, Hans Peter Christian Philipsen, 4 uger, søn af kjøbmand Philipsen, uden Vesterport
1844, 0705, 1105, John Lingegard, ugift handskemagermester og almisselem, 64
1844, 0705, 1105, Niss Nicolaisen, ugift tvangshuusfange, 61. Født i Assens
1844, 2705, 3105, Hans Jensen, 2, søn af Cathrine Jensdatter. Født i Odense
1844, 2805, 0106, Frands Christian Falbe Hansen, 3 maaneder, søn af skolekasserer og procurator Hansen
1844, 1506, 1906, Rasmus Hansen Krag, gift huusmand, 79, i Bolbro
1844, 2206, 2806, Jens Christian Bendixen, ugift, 26, uden Vesterport. Søn af underkjæmner Bendix Jørgensen
1844, 2406, 2906, Frederik Ferdinand Møller, ugift tjenestekarl, 28, i Hunderup. Søn af Ole Møller
1844, 2806, 0407, Christian Hansen, 16, søn af dagleier Hans Jacobsen, uden Vesterport
1844, 1107, 1507, Peder Clemmesen, enkemand og almisselem, 40
1844, 2807, 0108, Jørgen Jørgensen, gift almisselem og bogbindersvend, 44
1844, 1208, 1608, Martinus Schmidt, ugift snedkermester, 55
1844, 2308, 2908, Anders Jørgensen, gift snedkermester, 64
1844, 0509, 0909, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Lauritz Theilgaard Sabroe
1844, 3110, 0511, Christian Jürgensen, gift raadmand og kjøbmand, 43
1844, 0211, 0811, Thomas Hansen, enkemand og smaakjører, 50. Født i Eiby
1844, 1011, 1411, Johan Hendrik Schiøtz, enkemand og skræderfrimester, 63
1844, 1811, 2311, Heinrich Gottfried Dreyer, enkemand og saddelmagermester, 67
1844, 1711, 2111, Jørgen Jensen, ungkarl og muurmester, 43
1844, 3011, 0712, Theodor Rasmussen, ugift uhrmagerlærling, 20. Søn af snedkermester W. Rasmussen
1844, 1712, 2412, Jeppe Peder Haas, enkemand og afgaaet toldbetjent, 81
1844, 2112, 2812, Lars Larsen, ugift overskjærer, 69
1844, 2312, 2812, Carl Wiingaard, 3, søn af slagtermester Christian Wiingaard
1844, 2312, 3012, Wilhelm Knudsen, ugift medhjelper, 20, paa Løveapotheket
1845, 0201, 0701, Johan Hendrik Hansen, ugift tvangshuusfange, 75
1845, 1801, 2201, Dødfødt dreng, søn af skrædermester Hans Christian Andersen
1845, 3001, 0402, Peder Hansen, gift almisselem, 68. Født i Katterup, Jylland
1845, 2802, 0303, Andreas Nommesen, enkemand og almisselem, 48
1845, 0803, 1303, Johannes Christensen, gift rugbrødbager, 83
1845, 0703, 1003, Christopher Andersen, enkemand og almisselem, 58
1845, 1603, 2203, Hans Hansen Wold, gift skjenkevært, 81
1845, 1903, 2203, Niels Poulsen, ugift dagleier, 45. Født i Aarhuus
1845, 2103, 2703, Peder Hansen, ugift tjenestekarl, 70
1845, 2303, 2903, Peder Larsen, 9 maaneder, søn af Cathrine Michaelsdatter. Hos tjenestekarl Hans Jac. Larsen, i Hunderup
1845, 0404, 1004, Christian Jeppesen, ugift tvangshuusfange, 41. Født i Odense
1845, 2104, 2504, Dødfødt dreng, søn af Kirstine Andersen, ved Munkemølle
1845, 2104, 2604, Niels Hansen, ugift tjenestekarl, 22, i Hunderup
1845, 2404, 2804, Niels Mortensen, gift almisselem, 84
1845, 2804, 3004, Mads Hansen, ugift forbedringshuusfange, 21, af Woldtofte
1845, 2704, 0205, Edvard Petersen Due, 15, søn af skomagermester Ped. Due
1845, 0305, 0605, Dødfødt dreng, søn af dagleier And. Pedersen, i Hunderup
1845, 1005, 1505, Carl Christian Lind, 7 maaneder, søn af wiinhandler Chr. Aug. Lind
1845, 0806, 1206, Hans Adolph Olsen, gift smaahandler, 43
1845, 1806, 2106, Anders Knudsen, ugift forbedringshuusfange, 21
1845, 2506, Juni, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Peder Knudsen
1845, 0307, 1007, Ole Hansen, ungkarl og snedkersvend, 24
1845, 1807, 2307, Peder Olsen Krag, gift smaahandler, 77
1845, 0908, 1308, Peder Sørensen, gift dagleier, 86. Født i Steenløse
1845, 1308, 1508, Christen Pedersen, ugift forbedringshuusfange, 42. Født i Tryggeløw
1845, 1608, 2108, Andreas Langhoff, 6 dage,søn af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff
1845, 0708, 1008, Frederik Hermann Alfred Hoffmann, 15 uger, søn af Karen Hansine Hoffmann
1845, 0809, 1209, Niels Olsen, 16 uger, søn af Anne Sop. Olsdatter
1845, 0809, 1209, Peder Poulsen, ugift almisselem, 40. Født i Heden
1845, 0709, 1209, Johan Jørgen Huuber, gift sliber og polerer, 64
1845, 1309, 1709, Søren Olsen, gift dagleier, 65. Født i Fraugde
1845, 0911, 1311, Viggo Carl Christian Hendriksen, 4 dage, søn af gartner Rasmus Hendrik Hendriksen, paa Veirup
1845, 1711, 2211, Christian Mortensen, gift spisevært, 66
1845, 2511, 0212, Jørgen Nielsen Borre, enkemand og brændeviinsbrænder, 73
1845, 2611, 0112, Peder Christian Pedersen, ½, søn af Mette Elisabeth Holbeck
1845, 0512, 1112, Jesper Rasmussen, enkemand og skomagermester, 85
1845, 0812, 1512, Niels Hansen, gift dagleier, 67
1845, 1712, 2212, Mads Andersen, enkemand og brændeviinsbrænder, 67
1845, 2212, 2712, Udøbt dreng, 9 uger, søn af smedemester Fritz L. Augustinus
1845, 2512, 3012, Hans Peder Schjødt, enkemand og pottemager, 62, uden Vesterport
1846, 0401, 0801, Søren Christian Pedersen, 4 uger, søn af Kirstine Pedersen, uden Vesterport
1846, 0901, 1501, Jens Pedersen Viinberg, ugift almisselem, 89. Født i Sverrig
1846, 1301, 2001, Clemens Döcker, enkemand og kjøbmand, 63. Født i Westphalen
1846, 1901, 2401, Hans Nielsen, ugift almisselem, 60
1846, 2101, 2401, Niels Andresen Risom, enkemand og almisselem, 46. Født i Fredericia
1846, 2701, 3101, Anders Nielsen Wantinge, enkemand og skomagermester, 86, i Nørregade
1846, 0402, 1002, Udøbt dreng, 8 uger, søn af hvedebrødbager Niels Helt Madsen, uden Vesterport
1846, 0802, 1302, Bertel Christian Pedersen, 1½, søn af brændeviinsbrænder Niels Peter Petersen, paa Torvet
1846, 2202, 2602, Oscar Hjalmar Alexis Thomsen, 9 maaneder, søn af raadmand O. Thomsen, i Overgade
1846, 2302, 2802, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Hansen, i Hunderup Skov
1846, 2502, 2802, Jens Pedersen, ugift tvangshuusfange, 62
1846, 0303, 0703, Frederik Wilhelm Friis, gift student og sproglærer, 55
1846, 2803, 0204, Christian Frederik Grill, 1, søn af tobakspinder E. Grill, i Frue Sogn
1846, 2804, 0205, Philip Ernest Hansen, 1 dag, søn af skolekasserer og procurator Hansen, i Vestergade
1846, 0405, 0905, Anders Hansen, ugift snedkersvend, 29
1846, 0805, 1205, Johannes Bøeg, ugift smed og almisselem, 74, paa Fattiggaarden
1846, 1205, 1605, Palle Nielsen, enkemand og bagermester, 63, i Vestergade
1846, 1205, 1605, Rasmus Johan Nielsen, 6, søn af smaahandler S. Nielsen, paa Heden
1846, 1205, 1605, Jacob Rasmus Brinch, gift snedkermester, 53, uden Vesterport
1846, 1705, 2205, Frederik Anton Magnus, gift saddelmager og brevbærer, 72
1846, 2605, 3005, Lars Pedersen, 10½, søn af huusmand Peder Larsen, i Hunderup. Født paa Odense H…
1846, 2805, 3005, Peder Andersen, ugift skomagerlærling, 28, paa Hospitalet. Søn af indsidder Anders Carlsen, i Lindelse paa Langeland
1846, 1406, 1706, Hendrik Christopher Rudolph Nielsen, 2, søn af tobakspinder P. Nielsen, i Vestergade
1846, 2107, 2507, Johan Ludvig Jacobsen, 7, søn af bødkermester Jacob Jacobsen, i Adelgade
1846, 2307, 2507, Niels Peder Skou, fraskilt forbedringshuusfange, 29, i Odsted Sogn, Vejle Amt
1846, 0508, 1008, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl og smedesvend, 19, i Fangel. Søn af huusmand Ped. Hansen i Fangel
1846, 1408, 1708, Hans Frederik Kjeld Svendsen, 11 dage, søn af arbeidsmand Ped. Svendsen, i Hjulmandshuset
1846, 2308, 2608, Carl Zætterborg, ugift saddelmagersvend, 23, hos saddelmager Seidenflod. Født i Sverrig
1846, 0109, 0409, Jørgen Hendriksen, ugift dagleier og almisselem, 33, paa Fattiggaarden. Født i Haarbye
1846, 2509, 2909, Ludvig Ferdinand Julius Holm, 1½, søn af A. M. Holm, i Kragenshuus
1846, 2509, 3009, Henning Scheffmann, enkemand, skrædersvend og almisselem, 66, paa Fattiggaarden. Født i Faaborg
1846, 2909, 0210, Johan Christian Helms Prange, 3 uger, søn af malermester L. L. Prange
1846, 0710, 1010, Jens Lund, gift skrædermester, 79. Født i Nørrebrobye
1846, 0710, 1010, Carl Theodor Roulund, 2½, søn af portner Søren Michael Roulund, paa Fattiggaarden
1846, 1810, 2310, Johan Christopher Pedersen, 2, søn af tømmersvend Peder Jespersen, ved Torveaaen
1846, 2310, 2710, Michael Lund, enkemand og bagermester, 91, i Vestergade
1846, 2310, 2810, Johan Ludvig Christopher Pedersen, 8 dage, søn af tømmersvend Peder Jespersen, ved Torveaaen
1846, 2110, 0211, Carl Christian Pedersen Bagger, 17, søn af redacteur C. Bagger, i Vestergade
1846, 2510, 0211, Carl Bagger, cand. phil. og redacteur af Fyens Stifts Avis, 39, i Vestergade
1846, 2610, 2910, Ole Muller, enkemand, muursvend og almisselem, 66, paa Fattiggaarden
1846, 2810, 0311, Frederik Larsen, enkemand, dagleier og almisselem, 50, paa Fattiggaarden. Født i Svendborg Amt
1846, 1311, 1611, Hans Simonsen Schmidt, gift forbedringshuusfange, 28. Født i Skjerbek Sogn, Haderslev Amt
1846, 1111, 1611, Rasmus Schmidt, ungkarl, bogtrykkersvend og almisselem, 60. Født i Odense
1846, 2011, 2811, Lars Frederik Rasmussen, ungkarl, 23, ved Assistents Kirkegaard. Søn af urtemand Niels Rasmussen
1846, 2511, 3011, Niels Jensen, ungkarl og forbedringshuusfange, 25, af Kjøng
1846, 2811, 0312, Udøbt dreng, 2 maaneder, søn af dagleier Hendr. Hansen
1846, 0212, 0712, Christen Foersom, gift uhrmager, 42, i Vestergade
1846, 0312, 1212, Christian Ulrich Emil Reimuth, gift etatsraad og borgermester, 58
1846, 0112, 0712, Hendrik Wilhelm Støhn, gift malermester, 62, uden Vesterport. Født i Berlin
1846, 0612, 0912, Carl Christian Schöller, 4 uger, søn af smedesvend P. Schöller, uden Vesterport
1846, 0612, 1412, Rasmus Bruun, gift smed, 60, i Hunderup
1846, 2512, 3112, Carl Theodor Berggren, 10 uger, søn af skomagermester Rasmus Berggreen, St. Knuds Kirkestræde
1846, 0412, 0912, Niels Frandsen, enkemand og muursvend, 59, udenfor Vesterport
1847, 0101, 0701, Niels Greenaae, gift almisselem, 89, paa Fattiggaarden
1847, 0601, 1401, Joseph Nicolai Benjamin v. Abrahamson, gift kammerherre, oberst og virkelig general krigscommissair, 57, i Vestergade
1847, 1001, 1401, Jens Hansen, gift forbedringshuusfange, 48, af Bragsted Sogn, Løve Herred
1847, 1401, 2501, Marsilius Knutzen, gift etatsraad og herredsfoged, 85, i Korsgade
1847, 2201, 2801, Jacob Hasselriis, enkemand og glarmester, 78, i Vestergade
1847, 2301, 2901, Lars Olsen, enkemand og gaardaftægtsmand, 76, i Bolbroe
1847, 2501, 0102, Peter Greve, enkemand, bedemand og skrædermester, 78, i Overgade
1847, 0303, 0903, Peder Andersen Juul, enkemand og vognmand, 78, uden Vesterport
1847, 0703, 0903, Carl Frederik Emil Nielsen, 8 dage, søn af snedkersvend Fred. Nielsen, paa Heden
1847, 2203, 2703, Andreas Frederik Fich, enkemand og h...skemager, 59, i Vestergade
1847, 2803, 0304, Carl Rudolph Jacob v. Schubarth, gift toldkasserer og ritmester, 72, i Overgade
1847, 3103, 0604, Claus Hansen, gift dagleier, 65, i Graabrødrestrædet
1847, 0604, 1004, Frederik Jensen, 7, stedfader tømmersvend Hans Christophersen
1847, 0504, 0904, Niels Peder Andersen, ugift karetmager, 34
1847, 0504, 1204, Rasmus Andersen Eibye, gift kjæmner, 60, i Vestergade
1847, 1404, 1904, Martin Sophus Frederik Anton Ferdinand Hansen, 3 uger, søn af Hansine Christine Larsen
1847, 1605, 2005, Emil Carl Christian Jeppesen, 7 dage, søn af arbeidsmand Jeppe Rasmussen, paa Holsedore
1847, 2305, 2805, Christian Larsen Stub, enkemand og forbedringshuusfange, 73, af Rudkjøbing
1847, 2405, 2805, Hans Issing, ugift skrædersvend, 22. Født i Assens
1847, 0606, 1206, Niels Rasmussen, gift urtemand, 50, paa Heden
1847, 1006, 1806, Hans Rasmussen (gamle), gift gaardmand, 78, i Bolbro
1847, 2406, 2906, Jens Hansen, ugift tjenestekarl, 77, hos brændevbr. C. Clausen
1847, 2906, 0307, Jens Hansen Stokkebye, gift og afskediget toldbetjent, 73, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 2806, 0207, Mikkel Nissen, gift forbedringshuusfange, 36, af Givskud, Veile Amt
1847, 0407, 0907, Peter Blankenberg Prydtz v. Recke, gift capitain i Ingenieur Corpset og veimester, 53, i Fyen
1847, 0607, 1007, Jens Møller, gift bagermester, 44, paa Vestergade
1847, 1707, 2207, Frederik Møller, skolediscipel, 17, søn af afdøde professor Poul Møllers enke
1847, 2107, 2407, Hans Bonnesen, ugift saddelmagersvend, 50. Født her i Byen
1847, 2907, 0508, Joseph Assam, gift possemantmager, 70, i Vestergade. Født i Boisen
1847, 0408, 0908, Johan Pedersen, gift kleinsmedmester, 69, i Vestergade
1847, 0708, 1208, Niels Jacob Nielsen, 9 maaneder, søn af brændeviinsbrænder R. Nielsen, i Vestergade
1847, 0808, 1308, Ludvig Ernst Gustav Quellmann, 3, søn af Mariane Sophie Zilmer
1847, 1408, 1808, Carl Christian Hansen, 5, søn af almisselem Marie C. Hansen, i Vindegade
1847, 1408, 1708, Dødfødt dreng, søn af slagtermester J. C. Wiingaard, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 2108, 2408, Niels Christian Holger Basse, 11, søn af smedesvend C. H. Basses enke, i Windegade
1847, 1908, 2308, Jens Olsen, gift almisselem, 40. Født i Odense
1847, 2308, 2708, Hans Knudsen Friis, ungkarl og forbedringshuusfange, 30, af Stenderup, Haderslev Amt
1847, 2808, 0209, Rasmus Kragh, 5, søn af smedesvend C. H. Basses enke, i Windegade
1847, 0509, 1009, Johannes Peter Hansen, 3 maaneder, søn af spinderiebestyrer Fr. W. J. Hansen, i Paaskestrædet
1847, 1009, 1609, Moritz Døcher, enkemand og kjøbmand, 74, i Vestergade
1847, 1709, 2209, Anders Jørgensen, gift almisselem, 54. Født ved Jellinge
1847, 0710, 1210, Søren Theodor Bruun, 7, søn af kobbersmed Johan Peter Bruun, i Graabrødrestræde
1847, 1410, 1910, Cornelius Schmidt, ugift tømmersvend, 33. Født i Holsteen
1847, 2610, 3010, Hans Julius Andersen, 2½, søn af skomager Rasmus Andersen
1847, 3110, 0411, Rasmus Jacob Larsen, 13½, søn af taarnvægter Lars Rasmussen, ved Torveaaen
1847, 3110, 0411, Bernt Rudolph Hansen, gift skrædder og almisselem, 74, paa Fattiggaarden
1847, 1311, 1611, Søren Nicolaisen, gift forbedringshuusfange, 58, af Skibet Sogn, Veile Amt
1847, 1911, 2411, Knud Christian Frederiksen, 1½, søn af dagleier Frederik Rasmussen, i Hunderup Skov
1847, 2411, 3011, Peder Hendriksen, enkemand og skomager, 58, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1847, 2511, 3011, Carl Marius Otto Jacobsen, 5 dage, søn af arbeidsmand Jens Jacobsen, paa Graabrødreplads
1847, 2611, 3011, Johan Christian Hansen, 9 maaneder, søn af Anne Cathrine Pedersen, i Kongens Have
1847, 2511, 0212, Knud Jacob Hansen, 4 dage, søn af glarmester Hans Jacob Hansen, Graabrødre Plads
1847, 3011, 0712, Jørgen Nielsen Østerbye, gift bagermester, 52, i Vestergade. Født i Assens
1847, 0412, 0912, Hans Christian Nommesen, gift kludesamler, 66, paa Fattiggaarden
1847, 0512, 0912, Jens Hansen, gift almisselem, 84. Født i Lumby Lyndelse
1847, 0912, 1612, Rasmus Hansen, gift spekhøkker, 55, ved Munkemølle. Født i Næsbyhoveds Broby
1847, 1812, 2312, Carl Emil Bruun, 5, søn af kobbersmed J. P. Bruun, i Graabrødre Stræde
1847, 1612, 2312, Dødfødt dreng, søn af skrædermester Christian Jørgensen, ved Vestergade
1847, 2012, 2412, Claus Jørgensen, 8, søn af dagleier Jørgen Clausen. Døbt i Østerhæsinge
1847, 2112, 2712, Jørgen Rasmussen, 7, søn af arbeidsmand Rasmus Knudsen
1847, 1612, 2312, Hans Jørgen Wilh. Edsberg, gift kjøbmand, 44, i Vestergade
1847, 0811, 1511, Jens Christian Christensen, enkemand og viinhandler, 68, i Overgade. Født i Kjøbenhavn
1847, 2812, 03011848, Udøbt dreng, 10 uger, søn af jernstøber Hans Nielsen, uden Vesterport
1847, 3112, 06011848, Dødfødt dreng, søn af Karen Nielsdatter, i Kragenshuus
1848, 0601, 1401, Nicolai Poulsen, gift smaahandler, 76, uden Vesterport
1848, 0801, 1401, Andreas Rasmus Johan Gottfred Rasmussen, 9 maaneder, søn af bødkermester L. Rasmussen, uden Vesterport
1848, 1201, 1701, Peder Christian Pedersen, 14 dage, søn af indsidder Peder Larsen, paa Hunderup Mark
1848, 1601, 2101, Daniel Jacobsen, gift muursvend, 45, uden Vesterport. Født i Odense
1848, 1901, 2801, Carl Frederik Sophus Jørgensen, enkemand, cancellieraad og communitets kasserer, 50
1848, 2301, 2701, Rasmus Pedersen, ugift tjenestekarl, 26, hos viinhandler Lind. Søn af huusmand Peder Simonsen i Martofte paa Hindsholm
1848, 2401, 2901, Christian Holger Hansen, gift procurator, 65, i Nørregade
1848, 2601, 3101, Rasmus Dobbelt, 14 dage, søn af skomagermester Rasmus Hansen Dobbelt, i Claregade
1848, 2902, 0203, Anders Christian Meyer, 4, søn af muurhaandlanger Otto Meyer, i Kragenshuus
1848, 2402, 2802, Ude Peter Haahr, gift landmaaler og lieutnant, 65, paa Fiskertorvet
1848, 2502, 0203, Peder Jørgensen, enkemand og almisselem, 65, i Tvangsarbeidsanstalten. Af Kjøng
1848, 0103, 0703, Rasmus Peder Hansen, 4½, søn af urtemand Hans Hansen, paa Heden
1848, 1303, 1703, Peder Emil Andersen, 7, søn af skomagersvend Rasmus Andersen. i Dandsestræde
1848, 1403, 1803, Julius Johansen, 4½, søn af vævermester Peder Johansen, uden Vesterport
1848, 1403, 2003, Adolph Bonnesen, enkemand og almisselem, 59, paa Fattiggaarden
1848, 2103, 2803, Simon Omann, enkemand og forhen sognepræst, 86, ved Vissenberg
1848, 0604, 1104, Hans Andersen, gift indsidder, 68, paa Hunderup Mark
1848, 0604, 1004, Niels Christian Christensen, 2 dage, søn af saddelmager N. C. Christensen, i Vestergade
1848, 0904, 1304, Peder Christiansen Daugaard, gift forbedringshuusfange, 55, af Egtved Sogn, Veile Amt
1848, 1004, 1504, Rasmus Frederik Christopher Nielsen, 1, søn af tjenestekarl N. Rasmussen, paa Heden
1848, 1004, 1504, Hans Ulriksen, gift dagleier, 61, uden Vesterport. Født i Rynkeby
1848, 1604, 2204, Jens Hammeln, ugift skræddersvend, 28, paa Fattiggaarden. Født i Greenaa
1848, 2204, 2804, Carl Peder Ferdinand Lund, 3½, søn af kammagersvend D. F. Lund, i Dandsestræde
1848, 0505, 1005, Jens Christian Nielsen, 7 maaneder, søn af gjestgiver Peder Nielsen, i Overgade
1848, 0705, 1205, Johan Adolph Pedersen, gift politibetjent, 56, paa Klingenberg
1848, 1005, 1305, Tobias Christensen, 1 maaned, søn af saddelmager N. C. Christensen, i Vestergade
1848, 1305, 1605, Jens Lorentzen, ugift tømmersvend, 30, paa Fattiggaarden. Født i Flensborg
1848, 1505, 2205, Nicolai Faber, enkemand, biskop over Fyens Stift, dr. theol & phil., commandeur af Dannebrog og ..., 59
1848, 2805, 0306, Stephan Gärtner, gift typograpf og marskandiser, 47, i Vestergade. Født i Ungarn
1848, 2905, 0306, Christen Rasmussen, gift arrestant, 54, i Odense Arrest. Af Lunde
1848, 0506, 1006, Peder Saysette, gift pottemager, 62. Født i Odense
1848, 1306, 1706, Holger Baumann, enkemand og handskemager, 56, i Claregaden. Født i Nestved
1848, 1506, 2006, Hendrik Christian Vogelsang, gift krigsraad og kongl. fuldmægtig, 63, paa General-Krigsco..sseriat Contoret i Vestergade
1848, 1906, 2206, Christian Ferdinand Kaufmann, 6 uger, søn af skrædersvend C. G. G. Kaufmann, paa Bispensplan
1848, 2106, 2406, Christian Hendrik Rasmussen, ugift hattemagersvend, 24. Født i Ebeltoft
1848, 2406, 2706, Jørgen Adolph Hansen, 3 maaneder, søn af klodsemager M. Hansen, i Dandsestrædet
1848, 2807, 0307, Rasmus Ovesen, 11 uger, søn af dagleier S. C. Rasmussen, uden Vesterport
1848, 0107, 0707, Peter Nielsen, gift, enkemand og gjestgiver, 36, i Overgade
1848, 1007, 1307, Lars Hansen, ugift tjenestekarl, 20, hos kjøbmand Jentzon. Af Vindinge Sogn, Svendborg Amt
1848, 1707, 2407, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Jacob Martinsen, paa Heden
1848, 1308, 1708, Ferdinand Christian Morten Hansen, 3, søn af skomagermester H. J. Volder Hansen, i Asylgaden
1848, 2408, 2908, Thomas Magnus Gams, gift restaurateur, 42, paa Torvet. Født i Odense
1848, 3108, 0509, Hans Pedersen, gift hattemagermester, 66, St. Hans Kirkestræde
1848, 0809, 1209, Peder Bjerregaard, gift muursvend, 30, paa Holsedore. Født i Randers
1848, 0909, 1209, Jørgen Larsen, 5 maaneder, søn af arrestanteur Maren Tygesen. Født i Skeby Sogn
1848, 1409, 1909, Franz Oscar Schrøder, 4 maaneder, søn af skomagermester J. C. Schrøder, ved Graabrødreveien
1848, 2809, 0210, Dødfødt dreng, søn af klodsemager Lars Hansen, St. Knuds Kirkestræde
1848, 2709, 0310, Dødfødt dreng, søn af Edel Christensdatter, i Hunderup
1848, 0810, 1210, Fritz Carl Bülow, ugift handelsfuldmægtig, 24, hos brygger Hansen, paa Fisketorvet
1848, 1410, 1810, Dødfødt dreng, søn af smedemester Joh. Christ. Løngreen, i Nørregade
1848, 1310, 1910, Johan Larsen, ugift almisselem og hattemagersvend, 37, paa Fattiggaarden. Født i Bergen
1848, 3010, 0811, Wilhelm Ferdinand Hansen, ugift particulier, 38, i Overgade. Født i Kjøbenhavn
1848, 0511, 1011, Rasmus Hansen, gift spisevært, 37, i Tugthuset. Født i Wester Skjerninge
1848, 0511, 1011, Ole Fastrup, skomagerlærling, 19, hos Thor Poulsen, uden Vesterport. Født i Vigerslev
1848, 1711, 2211, Udøbt dreng, 10 dage, søn af tømmersvend Christian Christensen, uden Vesterport
1848, 2611, 0112, Mathias Øhlenschlæger Rasmussen, gift snedkermester, 59, i Adelgaden
1848, 2811, 0512, Johan Christian Hansen, 3 uger, søn af muursvend Joh. Hansen, paa Heden
1848, 1312, 1812, Rasmus Rasmussen, 1, søn af dagleier Rasm. Andersen, paa Heden
1848, 1812, 2212, Rasmus Pedersen, enkemand og smaakjører, 77, i Graabrødrestrædet. Født i Killerup
1848, 2912, 02011849, Niels Peder Pedersen, 15 uger, søn af tømmersvend Rasmus Pedersen, uden Vesterport
1849, 0901, 1301, Hans Edvard Thrane, 5 uger, søn af skomager Ole Thrane, i Claregade
1849, 1901, 2501, Gustav Adolph Hoffgaard, 1½, søn af kjøbmand G. A. Hoffgaard, i Overgade
1849, 2401, 2901, Wilhelm Schmidt, ½, søn af kjøbmand H. Schmidt, i Vestergade
1849, 2901, 0302, Johan Christian Pedersen, 4, søn af smedemester H. P. Pedersen, i Vestergade
1849, 2801, 0302, Peder Olsen, enkemand og almisselem, 66, paa Fattiggaarden. Født i Stige
1849, 0602, -, Hans Nielsen Gjerup, ugift tjenestekarl, 29, hos kjøbmand Edsbergs enke, i Vestergade. Født i Trolleborg Sogn. Søn af Niels Conradsen i Gjerup
1849, 1002, 1502, Hans Jensen, ugift skomagerfrimester, 49. Født i Odense
1849, 2402, 0203, Hans Peder Gulbeck, enkemand, saddelmagersvend og almisselem, 56, uden Vesterport
1849, 0203, 0603, Hans Rasmussen, gift indsidder, 37, i Hunderup Skov. Født i Orte Sogn. Søn af Rasmus Hansen
1849, 2303, 2903, Arendt Catharus Barfoed, ugift pharmaceut, 35. Født i Odense
1849, 2503, 3003, Lars Christian Randers, gift skomagermester, 38. Født i Trondhjem
1849, 1603, 2003, Lars Mogensen, gift almisselem, 70, paa Fattiggaarden. Født i Hj...by ved Assens
1849, 2903, 0404, Johan Anthon Larsen (tvilling), 5 uger, søn af tømmersvend Jørgen Larsen, i Windegaden
1849, 2903, 0404, Niels Rudolph Larsen (tvilling), 5 uger, søn af tømmersvend Jørgen Larsen, i Windegaden
1849, 3103, 0304, Mathias Christian Ditlev Rammeskov, 2, søn af kjøbmand N. P. Rammeskov, i Vestergade
1849, 0504, 1104, Morten Christian Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af snedkersvend R. J. Hansen, ved Assistentskirkegaard
1849, 0604, 1204, Peder Jensen Møller, gift væver, 68, i Paaskestrædet
1849, 1104, 1404, Laurs Jørgensen, ugift forbedringshuusfange, 23, af Hedensted, i Veile Amt
1849, 1504, 1904, Morten Brandt, 8 dage, søn af farver M. K. Brandt, i Vestergade
1849, 2904, 0305, Johan August Jentzsch, gift bundtmager, 39, i Vestergade. Født i Anhalt Bernborg
1849, 0405, 1005, Rasmus Christian Frederik Nielsen, 5, søn af huusmand N. Navnesen, i Hunderup
1849, 1004, 1404, Peder Reichgruber, 1, søn af snedkersvend P. E. Reichgruber, uden Vesterport. Født i Haarslev
1849, 0805, 1205, Jens Jensen, ugift forbedringshuusfange, 24. Født i Svanninge
1849, 0905, 1405, Hans Mortensen, ugift tjenestekarl, 33. Født i Kjøng. Søn af Morten Hansen
1849, 1105, 1505, Lauritz Anders Nielsen, ½, søn af dagleier N. Mortensen, uden Vesterport. Født i St. Hans Sogn
1849, 1005, 1405, Christian Lindstrøm, ugift almisselem, 45, paa Fattiggaarden
1849, 1305, 1905, Niels Christian Madsen, 5 uger, søn af Anne Sophie Rasmusdatter, i St. Knuds Kirkestræde. Født i Lumby
1849, 2005, 2405, Niels Markussen, ugift tjenestekarl, 69, i Bispegaarden
1849, 2005, 2405, Hendrik August Andersen, 15, søn af leietjener Jørgen Andersen, paa Graabrødreplads
1849, 2205, 2605, Frederik Ferdinand Mehlby, 7½, søn af raadstuetjener F. F. Mehlbye. Født i Nyborg
1849, 2405, 2905, Henrich Carl Delcomyn, gift og afskediget regimentsbøssemager, 77, i Vestergade. Født i Sjelland paa H....møllen
1849, 3005, 0406, Anders Christian Andersen, 5 maaneder, søn af møllersvend J. F. Andersen, uden Vesterport
1849, 0106, 0506, Hans Hansen Holm, gift skomager og almisselem, 53, i Windegade
1849, 0206, 0506, Mads Olsen, 8 dage, søn af Anne S. Olsen, i Windegade
1849, 0406, 0806, Anders Jørgensen, 8 dage, søn af indsidder J. Hansen, i Hunderup
1849, 1106, 1806, Hans Christian Hansen, gift træskomand, 50, paa Heden. Født i Verninge
1849, 1906, 2306, Erik Christian Werlaaff Steenbuch, ugift personel kapellan, 31, i Verninge
1849, 2506, 3006, Fritz Emil Ryberg, 2, søn af smedesvend Christian Ryberg (Alhed?), uden Vesterport
1849, 2106, 2506, Anders Carl Christian Hansen, 1, søn af skomagersvend H. C. Jacobsen, uden Vesterport
1849, 2906, 0307, Hans Hansen, gift smed, 47, i Bolbro. Født i Stegsted
1849, 2906, -, Hans Pedersen, gift gaardmand, 35, i Bolbro. Født i Bolbro
1849, 0107, 0607, Peder Dines Hansen, ½, søn af spindemester F. W. J. Hansen, ved Munkemølle
1849, 0507, 0907, Heinrich Christian Larsen, 2 og 3 maaneder, søn af C. F. Larsen, i Korsgade
1849, 0507, 0907, Hans Pedersen, ugift almisselem, 45, paa Fattiggaarden. Født i Vesterhæsinge
1849, 0707, 1107, Niels Christian Bruun Jensen, 8 dage, søn af skræder Bruun Jensen, i Vestergade
1849, 1407, 1907, Niels Jespersen, gift dagleier, 58, i A....huset. Født i Lumby
1849, 1507, 2007, Dødfødt dreng, søn af Mette Sophie Nielsen, i Overgade
1849, 1907, 2407, Christen Nicolai Lind Ostenfeld, gift stiftsrevisor og justitsraad, 66, i Vestergade
1849, 2707, 3107, Anders Pedersen, gift smaahandler, 59, uden Vesterport. Født i Ubberud Sogn
1849, 0908, 1108, Erhardt Nielsen, ugift strømpehandler, 23, hos gjestgiver Pagh, af Sunds Sogn i Jylland
1849, 1008, 1308, Knud Waldemar Rasmussen, 6 dage, søn af smedemester Chr. Rasmussen, i Graabrødrestræde
1849, 1208, 1508, Niels Carl Andresen, 4 maaneder, søn af jernstøber A. A. Hansen, uden Vesterport
1849, 0908, 1508, Frederik Carl Christian Ludvig Unserud, 1, søn af snedkersvend H. C. Unsetud, i Claregade
1849, 2308, 2708, Franz Oscar Christophersen, 1, søn af f… P. Christophersen, paa Biskorupplan
1849, 0709, 1109, Rasmus Pedersen, gift tjenestekarl, 42, i Staalstræde. Født i Vedtofte
1849, 1909, 2409, Hans Christian Hansen, 17 dage, søn af Henriette C. Hansen
1849, 2509, 2909, Jørgen Clausen, enkemand, snedker og almisselem, 69. Født i Brendekilde
1849, 3009, -, Nicolai Christian Selchior, skolediscipel, 18, søn af pastor Selchior
1849, 0410, 1110, Lars Andersen, enkemand og træskomand, 72, uden Vesterport. Født i Hjallese
1849, 1310, 1710, Johan Christian Michelsen, 10 uger, søn af Maren Cathr. Hansdatter, i Claregade
1849, 2110, 2510, Jens Rasmussen, gift fisker, 44, Assistents Kirkegaard. Født i Brylle
1849, 2510, 3010, Frederik Hansen (tvilling), 17 dage, søn af tømmermester Lars Hansen, uden Vesterport
1849, 2510, 3010, Christian Hansen (tvilling), 17 dage, søn af tømmermester Lars Hansen, uden Vesterport
1849, 0411, 0811, Hans Jensen, gift skomagermester og borger…, 57. Født i Odense
1849, 1011, 1611, Niels Nielsen, gift huusmand, 57, i Hunderup. Født i Næraae Sogn
1849, 1511, 2911, Hans Thomas Ohm, ugift cand. theol. og huuslærer, 34, hos Møller Krag
1849, 0112, 0712, Søren Christian Gravenhorst, 9, søn af toldbetjent Gravenhorst, i Hjørring. Hos brygger Brummer, i Vestergade
1849, 0412, 1012, Fritz Carl Gustav Sørensen, 1 maaned, søn af Marie C. Sørensen, i St. Knuds Kirkestræde
1849, 0212, 1012, Christen Jensen Egeberg, gift arbeidsmand, 46. Født i Egebjerg i Jylland
1849, 2410, -, Jacob Jørgensen, ugift, 23, i Staalstræde. Født i Vullerslev. Jørg. Frederiksen
1849, 1112, 1712, Peder Hansen, gift tømmersvend, 49, uden Vesterport. Født i Aarslev
1849, 1912, 2712, Johan Hendrik Demant, gift gartner, 56, uden Vesterport
1849, 2112, 2712, Joseph Reichgruber, gift fabrikarbeider, 75, i Dandsestrædet. Født i Wien
1849, 2812, 04011850, Preben Lihme Brandt, ugift raadmand og klædefabrikant, 42, paa Klingenberg. Født i Odense
1850, 0301, 0701, Carl Halfdan Mørck, ugift skrædersvend, 29. Født i Nyborg
1850, 0401, 1001, Hans Andersen, ugift tjenestekarl, 32, hos gjestgiver Strøm. Født i Korup. Søn af Anders Hansen
1850, 0901, 1501, Abraham Larsen, gift kludesamler, 65, uden Vesterport
1850, 0801, 1201, Andreas Lange, gift handskemager, 48, i Overgade. Født i Odense
1850, 1401, 2101, Claus Wilhelm Jeppesen, 12 dage, søn af Sophie Henriette Hjernøe, i Dandsestræde
1850, 1501, 2501, Thor Olsen Tønder Kongsted, 1, søn af intendanturskriver Johan Kongsted, uden Vesterport
1850, 1801, 2501, Hans Jacobsen, gift arbeidsmand, 46, paa Heden. Født i Kjøbenhavn
1850, 2001, 2601, Niels Carlsen, gift arbeidsmand, 63, paa Heden
1850, 0802, 1402, Adolph Jessen, 12 uger, søn af uhrmager Fr. Jessen, Fr. Port
1850, 0802, 1302, Johannes Frederik Gregersen, 1, søn af snedkermester C. G. Gregersen, uden Vesterport
1850, 0802, 1302, Johan Julius Waldemar Buchhardt, 2, søn af snedkersvend J. C. Buchhardt, uden Vesterport
1850, 1602, 2802, Anders Hansen, gift dagleier, 62, ved Assistents Kirkegaard. Født i Vissenberg
1850, 1702, 2202, Peder Lauritz Hald, 6, søn af commisionær Hald, uden Vesterport
1850, 1802, 2202, Jørgen Peder Georg Madsen, ½, skomagersvend A. Madsen, paa Fattiggaarden. Født i St. Hans Sogn
1850, 2402, 0103, Henrik Steen, enkemand og væver, 50. Født i Svendborg
1850, 0203, 0703, Jørgen Peder Ewald Nielsen, 10 dage, søn af skomager S. Nielsen, uden Vesterport
1850, 1103, 1603, Jacob Pedersen, gift hattemagersvend, 50, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1850, 1803, 2203, Mads Peder Jørgensen, 2 maaneder, søn af vægter C. Jørgensen
1850, 0804, 1304, Carl Christian Pedersen, gift spisevært, 54, paa Fiskertorvet. Født i Odense
1850, 1304, 1904, Carl Frederik Siegfried Berg, gift og forhen apotheker, 50, uden Vesterport. Født i Christiania
1850, 1304, 1904, Rasmus Rasmussen, gift dagleier, 41. Født i Haarslev Sogn
1850, 2604, 2904, Dødfødt dreng, søn af muursvend Hjære Svendsen Rose, paa Holsedore
1850, 2904, 0605, Hans Sørensen, gift værtshuusholder, 65, uden Vesterport
1850, 0805, 1105, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Anton Køhler, Graabrødrestræde
1850, 0905, 1305, Jørgen Julius Pedersen, 2, søn af deligencekudsk Hans Pedersen, i Staalstræde
1850, 1605, 2405, Christian Frederik Knudsen, 2½, søn af rugbrødbager Søren Knudsen, uden Vesterport
1850, 2705, 3105, Niels Pedersen, enkemand og hattemagerfrimester, 63, paa Fattiggaarden. Født i Holsteen
1850, 0606, 1006, Albert Christian Duch, 8 dage, søn af skrædermester F. Duch, i Vestergade
1850, 0906, 1406, Hans Nissen Pedersen, gift skrædermester, 65, i Vestergade. Født ved Tøndern
1850, 1306, 1706, Jørgen Hansen, 15 uger, søn af Anne M. Larsen, i Munkemølle
1850, 1606, 1906, Rasmus Christian Rasmussen, 8 dage, søn af dagleier Ove Chr. Rasmussen, i Kragenshuus
1850, 2306, 2706, Niels Jensen, ugift tjenestekarl, 37, i Hunderup. Født i Brangstrup, Nørre Aabye Sogn. Søn af Jens Nielsen
1850, 1306, 1806, Jens Neess, enkemand, forligelses- og landvæsenscommissair og justitsraad, 81. Født paa Linborggaard i Jylland
1850, 0707, 1307, Georg Joachim Harald Hansen, 2½, søn af skomager Rasm. Hansen, uden Vesterport
1850, 2307, 2707, Peder Christophersen Østerbye, enkemand og smaahandler, 78, Graabrødreplads. Født i Saltofte
1850, 2007, 2407, Mads Sørensen, 1 dag, søn af Anne K. Hansen, i Vestergade
1850, 2107, 2607, Rasmus Hansen, enkemand, skomagermester og borger..., 73. Født i Odense
1850, 1108, 1508, Anders Jørgen Andersen, ugift tjenestekarl, 31, hos kjøbmand L. Limkilde. Født i Breed, Odense Amt
1850, 1208, 1608, Jacob Saxtorph, enkemand, rector og professor, 79. Født i Roskilde
1850, 1508, 2008, Hans Hansen, gift urtemand, 52, paa Heden. Født i Skjellerup
1850, 1808, 2208, Rasmus Andersen, gift arbeidsmand, 48, uden Vesterport. Født i Husbye
1850, 1808, 2408, Poul Gustav Thorvald Paulsen, ugift student, 19. Født i Keirup
1850, 0309, 0709, Hans Nielsen, gift vævermester, 46, paa Heden
1850, 0109, 0509, Jens Christian Larsen, enkemand, 55, paa Fattiggaarden
1850, 0609, 1209, Jørgen Andersen Sanderum, enkemand og brændeviinsbrænder, 58, uden Vesterport. Født i Sanderum
1850, 1509, 2009, Rasmus Carlsen, gift dagleier, 47. Født i Odense
1850, 2810, 0211, Ludvig Anthon Arbogast, gift glarmester, 79, i Overgade. Født i Zarbrück
1850, 0111, 0511, Oscar Gædecken, 3 maaneder, søn af kjøbmand E. O. Gædecken, Torvet
1850, 3010, 0411, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Sabro, i den Nye Gade
1850, 1611, 2211, Niels Pedersen, 2, søn af Anne Nielsen, paa Holsedore. Født i Frue Sogn
1850, 2111, 2611, Christian Bardram, gift saddelmagermester, 38, i Vestergade. Født i Odense
1850, 2711, 0312, Niels Jensen, 6 dage, søn af dagleier Jens Larsen, paa Hunderup Mark
1850, 1112, 1612, Christopher Rasmussen, gift almisselem, 54, paa Fattiggaarden. Født paa Lammehauge
1850, 1612, 2112, Christian Dresler, ugift almisselem, 56, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1850, 2412, 3112, Alfred Wilhelm Andersen, 3 dage, søn af bager C. Andersen, uden Vesterport
1850, 3112, 04011851, Niels Lund, gift, vognmand og almisselem, 62, paa Fattiggaarden
1851, 0501, 1001, Mads Knudsen, gift værtshuusholder, 51, i Staalstræde
1851, 0401, 1001, Jacob Lund, ugift almisslem, 64. Født i Odense
1851, 0901, 1501, Ferdinand Jeppesen, 2 dage, søn af skomager C. Jeppesen, i Dandsestræde
1851, 1801, 2201, Emil Knud Michelsen, 1 maaned, søn af Dorthea Hansdatter
1851, 2001, 2401, Johan Albert Norden, gift regimentsdyrlæge og dannebrogsmand, 57, i Vestergade. Født i Holsteen
1851, 2001, 2401, Peder Nielsen, ugift dagleier, 68, i Staalstrædet. Født i Hæsbjerghuus
1851, 2201, 2801, Johan Jacob Schrøder, enkemand og konstdreier, 64, hos drejer Assam, i Vestergade. Født i Preussen
1851, 2401, 2701, Johan Martin Larsen, 1, søn af Anne M. Larsen, i Vindegadens Fattighuus
1851, 2701, 3101, Julius Nagel, enkemand og skomagersvend, 35, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1851, 2801, 3101, Johan Martin Klinck, 11 uger, søn af Marie L. Hansen
1851, 0402, 0802, Jacob Wilhelm Pedersen, ugift glarmestersvend, 22, i Claregade
1851, 0602, 1102, Rasmus Jensen, ugift almisselem, 69. Født i Fraugde
1851, 0702, 1202, Carl Johansen, 1 dag, søn af muursvend Fr. Johansen, i Vindegade
1851, 0302, 1102, Niels Andersen Sønderbro Lund, gift og afskediget vagtmester, 50, paa Langeland. Født i Sønderbro
1851, 1002, 1502, Lars Bruun, ugift smed og almisselem, 47. Født i Odense
1851, 1402, 1902, Gottfred Jørgensen, gift reebslagermester, uden Vesterport. Født her i Menigheden
1851, 1402, 2102, Jørgen Jørgensen, gift arbeidsmand, 63, paa Heden. Født i Hjallese
1851, 2102, 2502, Wilhelm Christophersen, 1 maaned, søn af Anne M. Christophersen
1851, 1902, 2402, Jochum Nielsen With, gift contorist, 62, uden Vesterport. Født i Roeskilde
1851, 2502, 2802, Johan Wilhelm Prange, 4 maaneder, søn af maler C. L. Prange, i St. Knuds Kirkestræde
1851, 2102, 2702, Rasmus Rasmussen, enkemand og urtemand, 63, paa Klingenberg. Født i Olmelund
1851, 2603, 3103, Rasmus Ludvig Frederiksen, ugift kobbersmedsvend, 34. Født i Kjøbenhavn
1851, 2603, 0104, Jens Christian Holmsted, ugift kjøbmand, 51, i Vestergade. Født i Odense
1851, 3103, 0404, Udøbt dreng, 7 uger, søn af tobaksspinder F. Hansen, i Vestergade
1851, 0604, 1104, Christian Jørgensen, 6 dage, søn af tobaksspinder N. Jørgensen, uden Vesterport
1851, 0304, 0804, Frederik Jantzen, ½, søn af kjøbmand Jantzen, i Vestergade
1851, 0604, 1104, Hans Eriksen Ring (kaldet From), enkemand og almisselem, 75, paa Fattiggaarden
1851, 1804, 2304, Frederik Christian Martin Tørring, ½, søn af tjenestekarl J. C. Tørring, uden Vesterport
1851, 2004, 2304, Dødfødt dreng, søn af Anne Andersdatter, uden Vesterport
1851, 2104, 2804, Mads Hansen, gift huusmand, 56, i Snapind. Født i Vissenberg
1851, 0105, 0605, Marius Wendelbo, 6 dage, søn af skrædermester J. P. Wendelboe
1851, 0305, 0705, Jeppe Jensen, enkemand og tugthuusfange, 54. Født i Kjøng
1851, 1105, 1705, Frederik Carl Schrøder, gift bogbindermester, 74, i Adelgade
1851, 1605, 1905, Edvard Hannibal Duch, 5 dage, søn af skrædermester F. Duch
1851, 2905, -, Jørgen Christensen, ugift skrædersvend, 20. Søn af skrædder Christen Hansen i Nørre Aabye Sogn
1851, 2905, 0506, Gregers Christian Frederik v. Krogh, enkemand, kammerherre, major og toldkasserer, 60, i Overgade
1851, 1806, 2306, Christian Frederik Rasmussen, ugift almisselem, 34, paa Fattiggaarden. Født i Svendborg
1851, 0107, 0507, Lars Christian Jørgensen, gift skomagermester, 68, i Vestergade. Født i Odense
1851, 0507, 0907, Hans Frandsen Poulsen, 1 dag, søn af smedesvend F. F. Poulsen, uden Vesterport
1851, 0707, 1107, Mathias Knudsen, gift skrædermester og spisevært, 66, paa Torvet. Født i Odense
1851, 1007, 1407, Hans Rasmussen, gift og pensioneret vagtmester, 49. Født i Svendborg
1851, 1007, 1207, Hans Conradsen, ugift tjenestekarl, 27, hos gaardmand H. Rasmus..., i Bolbro. Født i Skræderlundhuus i Vissenberg
1851, 0108, 0608, Hans Hansen, ugift røgter, 60, hos uhrmager Jessen, i Hunderup
1851, 2907, 0208, Jacob Christian Knebus, gift skomagersvend, 67. Født i Odense
1851, 1108, 1508, Knud Madsen, ugift tjenestekarl, 21, hos bager Rasmussen. Født i Birkum. Søn af huusmand Mads Frederiksen dersteds
1851, 1408, 1808, Anders Peder Hansen, ugift handelsbetjent, 22. Født i Birkende. Søn af skomager S. W. Hansen
1851, 1708, 2108, Preben Lihme Brandt, 1, søn af farver Brandt, i Vestergade
1851, 0508, 0808, Peder Christian Nielsen, 24. Født i Kørby, Veile Amt
1851, 1808, 2308, Hans Andersen Coppye, ugift almisselem, 45, paa Fattiggaarden. Født i Eskildstrup
1851, 2108, 2508, Jens Frederik Hansen, 9 dage, søn af gaardmand H. Rasmussen, i Bolbroe
1851, 2008, 2508, Hans Nielsen Andersen, ugift skomagersvend, 25, i Odense. Søn af …svend Anders Nielsen
1851, 2808, 0109, Anders Pedersen, ugift fabrikarbeider, 28, i Odense. Søn af tømmersvend Rasmus Pedersen
1851, 3108, 0409, Hans Christian Pedersen, 4½, søn af leietjener Jens Pedersen, i Vindegaden
1851, 2909, 0410, Hermann Gædecken, 8 dage, søn af kjøbmand Gædecke, paa Torvet
1851, 0110, 0610, Jacob Frederik Martin Flygge, 3 maaneder, søn af bundtmager Flygge, i Svendborg
1851, 1010, 1410, Andreas Rasmus Johan Gottfrid Rasmussen, 18 uger, søn af bødker Lars Rasmussen, uden Vesterport
1851, 1210, 2010, Peder Christian Stenersen Gad, gift biskop og dr. theol., 54, over Fyens Stift
1851, 2710, 0111, Johan Lauritz Larsen, 1, søn af Anne Larsdatter, paa Hospitalet
1851, 2910, 0311, Rasmus Jensen, gift dagleier, 47. Født i Aarslev
1851, 0111, 0811, Niels Bergmann Tordenskov, ugift snedkersvend, 56, paa Fattiggaarden
1851, 0511, 1011, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Claus Nielsen
1851, -, 3110, Niels Christian Rasmussen, ugift tjenestekarl, 47
1851, 1111, 1511, Carl August Oscar Hansen, 5, søn af muursvend H. Mogensen, i Kragenshuus
1851, 1911, 2411, Lars Sørensen Nommesen, gift stadstambour, 75, i Staalstræde
1851, 2111, 2711, Niels Christian Jensen, ugift tjenestekarl, 19, hos garver Pedersen, i Odense. Søn af smaahandler N. C. Jensen
1851, 2611, 0112, Johan Christian Buchard, gift snedkersvend, 35, uden Vesterport. Født i Kjøbenhavn
1851, 2412, 2912, Udøbt dreng, 2 dage, søn af muursvend J. L. Johansen, i Claregaden
1852, 2912, 0301, Peter Gregersen, gift, pensioneret overvagtmester og dannebrogsmand, 70, uden Vesterport. Født i Lillefold
1842, 0101, 0601, Elisabeth Dorthea Wilhelmine Andersen, 1 og 9 maaneder, datter af skrædder H. Chr. Andersen
1842, 0401, 0801, Margrethe Winther, enke, 79½. Skolelærer Ped. Winther
1842, 0101, 1001, Bende Johanne Hedevig Pedersen, 10 dage, datter af snedkersvend Jørgen Pedersen, paa Klingenberg
1842, 2801, 0302, Kirstine Møller, 72, uden Vesterport. Skomagermester Jacob Jensen Bruun
1842, 0502, 1102, Anne Frandsdatter, enke, 82, uden Vesterport. Vagtmester Søren Jensen
1842, 0902, 1202, Anne Dorthe Hansdatter, enke og almisselem, 72, Paaskestræde. Knud Erichsen
1842, 1102, 1402, Edel Elise Petra Pedersen, 8 uger, datter af snedkersvend Jørgen Pedersen, i Klaregaden
1842, 2202, 2802, Mette Hedevig Kellinghusen, enke, 83, paa Hedvigslund. Proprietær From
1842, 2802, 0503, Henriette Gercken, ugift huusjomfru, 48, hos consul Fugleberg
1842, 0103, 0503, Anne Andersdatter, gift forbedringshuusfange, 74, af Kindstrup
1842, 0203, 0703, Nielsine Johansen, 4 uger, datter af Edel Cathrine Hansine Rasmine Hartmann
1842, 2801, 0502, Concordie Marie Cappeln, enke, 86. Johan Otto Cappeln
1842, 0503, 1203, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Navnesen, i Hunderup
1842, 1103, 1403, Hanne Mathilde Pommer, 6 dage, datter af skomagermester Hans Olsen Pommer, i Vestergade
1842, 1303, 1803, Regine Josepha Frederikke Ertner, 19, paa Graabrødre Torv. Datter af uhrmager Frederik Ertner
1842, 1603, 2103, Birthe Sophie Westrøm, 9 maaneder, datter af afdøde skomager Westrøm, uden Vesterport
1842, 1903, 2303, Frederikke Caroline Gedde, 9½, datter af afdøde lieutenant Gedde, i Staalstrædet v. St. Knuds Kirkestræde
1842, 2003, 2603, Anne Jensdatter, enke, 82, i Staalstræde. Boelsmand Andreas Lund i Paarup Sogn
1842, 2803, 0104, Sophie Rudolphine Nielsen, 2, datter er tobaksfabrikør Ped. Nielsen, i Vestergade
1842, 2603, 0204, Cathrine Charlotte Albrechtsen, enke, 79, i Odense. Gartner Bünger
1842, 2604, 3004, Kirsten Væver, enke og almisselem, 96. Væver Anders Madsen
1842, 2504, 2904, Augusta Lovise Sophie Sohn, 1, datter af kammager S. Sohn
1842, 0405, 0905, Marie Lovise Brink, 15, datter af snedkermester Jacob Rasmus Brink
1842, 0905, 1305, Nielsine Rasmine Larsen, 14, datter af smaahandler Niels Larsen
1842, 0406, 0806, Petroline Clautine Klink, tjenestepige, 19. Datter af skomager Klink i Kjerteminde
1842, 0706, 1006, Ellen Dorthee Møller, 64. Slagter Christian Frederiksen
1842, 1406, 1806, Inger Margrethe Madsen, 1½, datter af brændeviinsbrænder Anders Madsen
1842, 1906, 2406, Maren Nielsen, enke og almisselem, 70. Mogens Pedersen
1842, 1506, 1806, Anne Kirstine Jørgensdatter, ugift almisselem, 60
1842, 0107, 0507, Jenny Doris Wilhelmine Wagner, 5 dage, datter af gartner C. L. Wagner
1842, 0207, 0707, Karen Hansen, enke og fraskilt kone, 56. Brændeviinskarl Christopher Andersen
1842, 1007, 1307, Anne Dorthea Hansen, ugift tjenestepige, 23. Født i Middelfart
1842, 1507, 1907, Adamine Benedicte Müller, enke, 81. Knapmager Winterlig
1842, 0207, 0707, Maren Jacobsdatter, enke, 40. Dagleier Christian Pedersen
1842, 3007, 0408, Ingeborg Nielsen, 75. Skrædder Prom
1842, 1008, 1608, Louise Frederikke Madsen, 13½, datter af afdøde smedemester Christian Madsen
1842, 1508, 1908, Anne Cathrine Winther f. Juul, enke, 70. Proprietær Rasmus Winther
1842, 2208, 2508, Voldborg Jørgensen, 8 dage, datter af Marie Hansen, uden Vesterport
1842, 2908, 0109, Dødfødt pige, datter af smaakjører Jens Rasmussen
1842, 2908, 0109, Marie Elisabeth Frølich f. Christophersen, mad., enke og lærerinde, 55, ved Fattigskolen. Garver Frølich
1842, 1209, 1609, Julie Jacobine Schønberg, 10, datter af graver H. R. Schønberg
1842, 2309, 2609, Anne Cathrine Pedersdatter, ugift almisselem, 86. Født i Odense
1842, 3009, 0610, Anne Cathrine Caroline Larsen, 11 uger, datter af Sophie Kirstine Hansen
1842, 1810, 2410, Anne Marie Hansdatter, 68. Muurmester Jens Lorenzen
1842, 1910, 2410, Josephine Rasmine Marie Rasmussen, 3, datter af skomager Søren Rasmussen
1842, 2810, 0311, Anne Rasmusdatter, 39. Indsidder Anders Johansen
1842, 1011, 1611, Marie Rasmussen, enke og almisselem, 75. Snedker Bossel
1842, 1011, 1611, Barbara Nielsen, 45. Skomagermester Poul Sørensen
1842, 2711, 0112, Dødfødt pige, datter af bommand Jacob Jensen
1842, 1912, 2312, Anne Dorthea Schmidt, enke, 71. Bogbinder F. Hansen
1842, 2812, 02011843, Marie Cathrine Aagaard f. Jacobsen, 72. Krigsassessor Aagaard
1843, 0601, 0901, Kirsten Andersen, enke og almisselem, 90, paa Fattiggaarden. Dagleier Morten Pedersen
1843, 1201, 1601, Anne Marie Jensdatter, 44. Dagleier og smaakjører Jens Nielsen
1843, 1101, 1701, Dorthea Marie Kolding, enke, 82. Skomager With
1843, 0102, 0402, Johanne Madsdatter, enke og almisselem, 74. Brolægger Lars Nielsen
1843, 0102, 0602, Nielsine Adolphine Brodersen, 28. Kjøbmand Niels Rammeskow
1843, 0202, 0402, Severine Hansen (tvilling), 3 dage, datter af Kirstine Marie Hansen
1843, 0202, 0402, Hansine Hansen (tvilling), 3 dage, datter af Kirstine Marie Hansen
1843, 0602, 1102, Karen Andersdatter, enke og almisselem, 80. Steffen Nielsen
1843, 0602, 1102, Johanne Marie Nielsdatter, ugift tvangshuusfange, 63, fra Skanderborg
1843, 0702, 1102, Anne Jensdatter, ugift tvangshuusfange, 82, fra Meilbye
1843, 0403, 1003, Anne Marie Hein, 10 dage, datter af snedkersvend Thomas Hendrik Hein, i Hunderup
1843, 0403, 1003, Kirstine Wilhelmine Lovise Hansen, 4½, datter af rendemester Ped. Hansen
1843, 2103, 2403, Dødfødt pige, datter af snedkersvend Lauritz Theilgaard Sabro
1843, 2903, 0304, Karen Rasmusdatter, enke, 87. Kludesamler Søren Knudsen
1843, 0104, 0304, Dødfødt pige, datter af garver Jørgen Jensen, uden Vesterport
1843, 0504, 0804, Karen Hansdatter, 51, paa Holsedore. Brolægger Mads Jensen
1843, 0804, 1104, Dorthea Hansdatter, ugift almisselem, 83
1843, 1104, 1504, Anne Caroline Nielsine Jensen, 8 uger, datter af Gjertrud Nielsdatter. I pleie hos huusmand Niels Larsen, paa Hunderup Mark
1843, 2504, 2904, Anne Marie Juulbye, enke, 86. Felbereder Pl. Brink
1843, 0605, 1105, Ellen Larsdatter, ugift almisselem, 50. Født i Odense
1843, 0705, 1105, Dorthea Andersdatter, enke og almisselem, 87. Født i Søndersøe
1843, 1305, 1905, Nicoline Hansen, 40. Hyrde Hans Mikkelsen
1843, 1705, 2305, Birgitte Leonora Larsen, 17, datter af kudsk Lars Rasmussen
1843, 2105, 2405, Cathrine Marie Hansdatter ugift forbedringshuusfange, 42, af Wisby
1843, 2405, 2705, Maren Ottesdatter ugift forbedringshuusfange, 65, af Lønning
1843, 1406, 1706, Marie Joachomine Valentin, 8, datter af klodsemager Jochum Valentin klodsemager, Staalstræde
1843, 0607, 1307, Karen Andersdatter, ugift, 60, hos indsidder Ped. Nielsens enke, i Hunderup. Datter af Anders Hansen
1843, 1207, 1707, Birthe Cathrine Clausen, enke, 82. Tømmersvend Jørgen Christophersen
1843, 1908, 2208, Sara Marie Christiane Andersen, 3 uger, datter af smaahandler Jørgen Andersen, i Claregade
1843, 0109, 0709, Anne Hansen, enke, 41, i Norup. Kirkesanger Pedersen kirkesanger
1843, 0209, 0809, Karen Marie Jensdatter, ugift almisselem, 55, paa Fattiggaarden
1843, 0509, 0909, Augusta Lovise Sophie Sohn, 3 maaneder, datter af kammager Sohn
1843, 2509, 2909, Grethe Madsen, enke, 78, paa Fattiggaarden. Snedler Madsen i Messinge
1843, 2709, 0410, Wilhelmine Christine Pedersen, 3 uger, datter af tømmersvend Peder Jespersen
1843, 1210, 2010, Mette Christensen, enke, 55. Møllersvend Jens Nielsen
1843, 2010, 2310, Lovise Henriette Amalie Valentin, 3, datter af klodsemager Joachim Valentin
1843, 2310, 2610, Gjertrud Johansen, enke og almisselem, 72. Skomager Niels Johansen
1843, 2110, 2810, Johanne Jørgensen, enke, 76. Værtshuusholder Christen Jørgensen
1843, 0311, 0611, Inger Gedde, enke og almisselem, 67. Skomagersvend Gedde skomagersvend
1843, 0611, 0911, Anne Kirstine Schjødt, enke, 62. snedker Lehn snedker
1843, 2312, 2912, Anne Kirstine Margrethe Hegelund f. Grundtwig, enke, 74, Landmaaler Hegelund
1844, 0401, 1001, Frederikke Kirstine Gittermann, 69. Pottemager Schjødt pottemager
1844, 1601, 2001, Henriette Mathilde Callesen, 3 maaneder, datter af kjøbmand Callesen kjøbmand
1844, 1901, 2201, Kirsten Jensdatter, enke og almisselem, 54. Snedker Frandsen
1844, 3101, 0502, Stine Marie Jacobsdatter, enke, 75. Dagleier Rasmus Nielsen
1844, 1502, 2202, Anne Marie Larsdatter, enke, 66. Skomager Madsen
1844, 0902, 2402, Kirstine Amle f. Michelsen, enke, 82. Coffardi capitain Christen Andresen Amle i Aarhuus
1844, 1403, 1903, Kirstine Johansen, enke, 72. Smedemester Hans Jensen
1844, 1603, 2103, Marie Junker, ugift almisselem, 40
1844, 1703, 2103, Elise Bloch, enke og almisselem, 62. Naalemager Bloch
1844, 1803, 2303, Johanne Dorthea Østergaard f. Hansdatter, enke og almisselem, 83. Rasm. Østergaard
1844, 1503, 2203, Anne Fahnøe f. Baÿ, enke, 83. Transportforvalter Chr. Fahnøe
1844, 0404, 1204, Camilla Dorthea Nielsen, 1, datter af brændeviinsbrænder Rasmus Nielsen
1844, 1004, 1504, Maren Solbjerg, enke og, fattiglem, 70. Skipper Kjerulf
1844, 1804, 2304, Kirsten Jensdatter, enke, 73. Tømmersvend Hendr. Jespersen
1844, 2104, 2504, Anne Christine Nielsen, 3 maaneder, datter af gjestgiver Nielsen
1844, 2004, 2404, Marie Hansdatter, enke og almisselem, 70. Taarnvægter Hend. Andersen
1844, 2504, 0205, Anne Dorthea Jacobine Andersen, 1 maaned, datter af rugbrødbager Christian Andersen
1844, 2704, 0205, Caroline Frederikke Pedersen, 6, datter af skomagermester Fredr. Ferd. Pedersen
1844, 0205, 0705, Anne Marie Sørensdatter, enke, 77. Skomager Jes Thygesen Huus
1844, 0705, 1105, Kirsten Rasmusdatter, enke, 97. Urtemand Peder Jensen Krag
1844, 1005, 1505, Hedvig Caroline Marie Amalia Mikkelsen, 15, datter af strømpevæver Mikkelsen
1844, 1605, 2305, Wilhelmine Poulsen f. Berg, 39, i Vindegade. Proprietær Poulsen
1844, 1006, 1506, Maren Hansen, 3 uger, datter af gaardmand Hans Christiansen, i Bolbro
1844, 0506, 1006, Kirsten Clemensdatter, ugift tvangshuusfange, 59, fra Qværndrup
1844, 1006, 1506, Mette Dorthea Mikkelsen, 1½, datter af hyrde Hans Mikkelsen
1844, 0906, 1406, Maren Christiansdatter, 47. Kleinsmedmester Jørgen Rasmussen
1844, 1106, 1406, Johanne Hansdatter, enke, almisselem, 76. Mads Mathisen
1844, 1006, 1506, Mariane Pedersen, 4 maaneder, datter af brændeviinskarl Peder Knudsen
1844, 1706, 1906, Karen Kirstine Johansen, 2, datter af muursvend Jørgen Johansen, paa Heden
1844, 1906, 2506, Hansine Dorthea Maria Langhoff, 1, datter af tømmermester Hans N. G. Langhoff, i Vestergade
1844, 2706, 0107, Mette Ibsen, 78. Høkker Peder Østerbye
1844, 1107, 1507, Caroline Frederiksen, ugift almisselem, 60
1844, 1407, 1807, Frederikke Mathea Rose, 1, datter af muursvend Hjære Svendsen Rose
1844, 2707, 0108, Maren Elisabeth Larsen, ugift, 27. Datter af smaahandler N. Larsen
1844, 2907, 0108, Anne Cathrine Halvorsen Gudom, enke og almisselem, 70. Vagtmester Gudom
1844, 0408, 0608, Anne Sophie Hendriksdatter, 32. Skomagersvend Hans Christian Hansen
1844, 2309, 2709, Maren Hansen, 4, datter af Anne Cathrine Pedersdatter
1844, 1610, 2510, Abelonne Willing, ugift almisselem, 86
1844, 2010, 2510, Anne Kirstine Jensine Hansen, 3 uger, datter af bødkermester Hans Jacob Hansen
1844, 2510, 2910, Anne Kirstine Larsdatter, 34. Dagleier Jeppe Andersen dagleier
1844, 2610, 2910, Kirsten Clausdatter, enke og tvangshuusfange, 70. Anders Nielsen
1844, 3010, 0711, Karen Bruun, enke, 40. Sognepræst Lars Fredrik From i Norup
1844, 1211, 1611, Else Marie Jacobsen, 29. Bødkermester Hans Jacob Hansen
1844, 0512, 1212, Karen Hansdatter, 37, i Hunderup. Dagleier L. Christiansen
1844, 1012, 1612, Margrethe Haugsted, enke, 78. Kjøbmand Chr. Haugsted
1844, 1212, 1612, Hansine Petrine Lindstrøm, 7 uger, datter af Caroline Frederikke Lindstrøm
1844, 2312, 2712, Marie Benedicte Paludan Müller, 5 maaneder, datter af overlærer og doctor Caspar Paludan Müller
1844, 2312, 2812, Johanne Christiane Pedersen, 10 dage, datter af dagleier Peder Larsen
1845, 0201, 0701, Else Marie Jensen, ugift, 27, hos muursvend Niels Hansen, uden Vesterport. Datter af indsidder Jens Jensen i Brændekilde
1845, 0401, 0801, Marthe Johanne Pedersen, 46. Hattemagersvend Claus Pedersen
1845, 1201, 1701, Marie Dorthea Elisabeth Fahnøe, enke, 48. Godsforvalter Morten Michael Nyboe
1845, 2101, 2401, Maren Cathrine Sørensen, enke og almisselem, 81. Niels Sørensen
1845, 2101, 2501, Oline Larsen, ugift tjenestepige, 38. Datter af viinhandler Christensen
1845, 2201, 2801, Sophie Amalie Bøttcher, 40. Skrædermester Hans Christian Andersen
1845, 2601, 3101, Hansine Petrine Petersen, ½, datter af Christence Hansen, uden Vesterport
1845, 1502, 1902, Anne Pedersdatter, enke og almisselem, 45. Hattemagersvend Mads Hansen
1845, 2302, 2802, Johanne Mariane Kaufmann, 8 maneder, datter af skrædder Chr. Kaufmann
1845, 2302, 2802, Marie Pedersen, 54. Brændeviinsbrænder Jørgen Andersen Sanderum
1845, 2502, 0303, Rasmine Dorthe Cathrine Clemmesen, 17, steddatter af vægter Lars Rasmussen
1845, 0803, 1303, Sidsel Larsen, ugift almisselem, 23, paa Fattiggaarden
1845, 0903, 1303, Maren Mogensdatter, ugift almisselem, 78
1845, 1603, 2203, Sara Oman f. Junge, 80. Pastor emerit. Oman
1845, 2703, 3103, Eleonore Nielsdatter, gift almisselem, 80
1845, 2803, 0304, Kirstine Christensen, 66, i Vestergade. Brænderiemester F. Jørgensen
1845, 0204, 0804, Gjertrudsine Anne Cathrine Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af snedkersvend Niels Nielsen, Claregade
1845, 1004, 1904, Caroline Amalia Johansen, 11, datter af guldsmedmester Johansen
1845, 1204, 1704, Elise Hansen, ugift almisselem, 48, paa Fattiggaarden
1845, 1504, 2104, Frederikke Friis f. Høst, enke, 71. Landsoverretsassessor og justitsraad Friis
1845, 2204, 2604, Dorthe Kirstine Madsdatter, ugift, 26, hos gaardmand H. Rasmussen, i Bolbro. Datter af Mads Jensen i Veile
1845, 2404, 3004, Maren Petrine Jensine Rasmussen, 6 uger, datter af dagleier Ole Rasmussen, i Kragenshuus
1845, 2804, 3004, Emilie Hermandine Christine Bardram, 3, datter af muursvend Joh. Ped. Bardram, i Overgade
1845, 2804, 3004, Anne Sophie Christiansdatter, ugift tugthuusfange, 25, af Giislev
1845, 1005, 1405, Johanne Nommesen, ugift almisselem, 23
1845, 1205, 1705, Marie Kirstine Hansen, 3½, datter af dagleier Hans Christopher Jacobsen
1845, 1005, 1405, Anne Marie Antonsdatter Warming, ugift tvangshuusfange, 57, paa Fattiggaarden
1845, 1605, 1905, Cathrine Krag, ugift almisselem, 80
1845, 1606, 2106, Anne Margrethe Ørnstrup f. Møller, enke, 78. Brandinspecteur og kjøbmand Ørnstrup
1845, 2106, 2406, Marie Wiborg f. Nielsdatter, enke og almisselem, 82
1845, 2107, 2507, Anne Marie Hansen, ugift, 64. Teglværksbestyrer Hans Sørensen
1845, 3007, 0408, Anne Marie Schmidt, enke, 81. Boghandler og dannebrogsmand Fred. Wilhelm Milo
1845, 1208, 1808, Johanne Dorthea Ryge, enke, 72. Justitsraad og stiftspfysicus Boe Bojesen
1845, 1308, 1808, Hedevig Charlotte Rasmussen enke, 48, i Overgade. Modehandler Discher
1845, 0608, 0908, Leopoldine Wilhelmine Cathrine Michelsen, 2½, datter af architekt Mikkelsen, i Vestergade
1845, 0409, 0809, Inger Cathrine Knudsdatter, 40. Dagleier Hans Hansen
1845, 1809, 2909, Susanne Cathrine Gøttsche, 80. Cancellieraad og apotheker Andersen
1845, 2609, 2909, Mette Marie Rasmussen, ugift almisselem, 44
1845, 0510, 0910, Johanne Cramer, 14½, datter af sognepræst Johannes Cramer
1845, 2110, 2510, Erikke Holst, enke og almisselem, 69. Skomager Holst
1845, 2710, 0111, Wilhelmine Dorethea Mathow, 11½, datter af afdøde modehandler Mathow
1845, 3010, 0311, Karen Clausen enke, 77. Almisselem Niels Clausen
1845, 0211, 0711, Anne Regine Limkilde, 60, paa Overgade. Kjøbmand Clemens Döcker
1845, 0911, 1311, Maria Petrea Balle, 3 uger, datter af skomagermester Jens Peder Balle
1845, 2511, 2911, Maren Hansdatter enke, 89, paa Fattiggaarden. Mads Hansen
1845, 2411, 0212, Maren Pedersdatter enke, 82. Dagleier Rasm. Poulsen
1845, 0212, 0612, Kirstine Holze, enke og almisselem, 84. Tømmermand Niels Rasmussen
1845, 1012, 1512, Karen Kirstine Frederikke Frandsen, 8 dage, datter af Frandsine Frandsen
1845, 1712, 2212, Maren Pedersdatter, almisselem, 67. Dagleier Hans Rasmussen
1845, 0912, 1612, Anne Johanne Kirstine Nielsen, ugift, 37. Datter af guldsmed Nielsen
1845, 1312, 1912, Maren Andersen, enke, 75. Handskemager Niels Jensen Haarup
1845, 2512, 3012, Mette Marie Blangstrup f. Ottesen, enke, 80. Skytte Cornelius Blangstrup
1845, 2512, 3012, Marie Gregorie Jensenius, ugift, 62, i Melby i Eilskows Boliger. Sognepræst Jensenius
1845, 2812, 3112, Juliette Christine Engelbrechtsen, 9 dage, datter af Marg. Chr. Sudermann
1846, 0701, 1201, Thora Dorthea Christiane Andersen, 8 dage, datter af rugbrødbager Christian Andersen, uden Vesterport
1846, 0701, 1401, Lovise Sophie Antoinette Christine Henriette v. Ahlefeldt, 28. Oberstlieutenant og kammerjunker Ludv. Ernst v. Hindenborg
1846, 1601, 2101, Margrethe Clausdatter, ugift almisselem, 80, paa Fattiggaarden
1846, 2101, 2701, Inger Thomsen, 38, i Overgade. Gjæstgiver Ped. Nielsen
1846, 2301, 2801, Bernhardine Kirstine Holmsted, 71, paa Borgerskolen. Skomagermester og portner Rasmus Hansen
1846, 2501, 3101, Anne Elisabeth Thrane, 48, paa Bispens Plan. Malermester Julius Ottesen
1846, 0102, 0602, Anne Cathrine Seidenflod f. Andersen, enke, 72, i Claregade. Saddelmager Andreas Seidenflod
1846, 0502, 1102, Anne Nielsdatter enke, 71, paa Fiskertorvet. Brændeviinsbrænder Hans Madsen
1846, 0502, 0902, Anne Marie Sørensdatter, ugift tjenestepige, 28. Født i Brylle
1846, 0103, 0503, Therese Caroline Fritzine Wilhelmine Nielsen, 2 dage, datter af smedesvend Frederik Nielsen, paa Heden
1846, 2802, 0603, Antonette Christine Seidenflod, ugift jomfru, 31. Datter af saddelmager Seidenflod
1846, 1302, 1902, Karen Jensdatter, 42, uden Vesterport. Tømmersvend Hans Christophersen
1846, 0903, 1403, Johanne Pedersdatter, ugift tjenestepige, 21, paa Fattiggaarden
1846, 2401, 2901, Kirsten Jochumsdatter, ugift almisselem, 70, paa Fattiggaarden
1846, 2303, 2703, Marie Kirstine Simonsen, enke, 64, i Addelgade. Lieutenant Leisner
1846, 2603, 3103, Kirsten Friis, enke, 74, paa Fattiggaarden. Skipper Hans Møller i Skibhusene
1846, 2003, 0204, Else Marie Nielsdatter, 56, i Graabrødrestræde. Glarmester Hans Jul. Hansen
1846, 2604, 0105, Anna Lüttichau f. Kinchel, enke, 70½, i Overgade. Kapitain Lüttichau
1846, 1105, 1805, Anna Caroline Kirstine Nielsen, 3½, datter af brændeviinsbrænder H. Nielsen, i Vestergade
1846, 2005, 2505, Marie Kirstine Johansen, enke og fraskilt hustru, 57, uden Vesterport. Almisselem Ole Møller
1846, 2505, 2905, Anne Marie Lund f. Væntinge, 57, i Nørregade. Skomager Lunos
1846, 0506, 1006, Udøbt pige, 6 dage, datter af gaardmand Hans Christiansen, i Bolbro
1846, 0806, 1206, Ulricke Sophie Müller, 37. Guldsmed Pet. Petersen
1846, 1606, 2906, Karen Mortensdatter, enke, 81. Reebslagersvend Iver Hansen
1846, 2206, 2506, Anne Bartholine Eiby, 2 maaneder, datter af smedemester K. Eiby
1846, 1007, 1707, Margrethe Frederikke Pedersen, enke, 70. Skomagermester Lorensen
1846, 2407, 2807, Petra Marie Amalie Olsen, 3 uger, datter af Annette Caroline Kirstine Andersen
1846, 0608, 1108, Hedvig Emilie Pedersen, 8 maaneder, datter af snedkersvend Pedersen
1846, 2508, 0109, Anne Marie Knudsen, 47, i Dandsestrædet. Dagleier Christian Christensen
1846, 3108, 0709, Anne Marie Knudsdatter, enke, 79, i Hunderup. Gaardmand Jørgen Nielsen
1846, 0809, 1209, Dødfødt pige, datter af Johanne Marie Nielsdatter, paa Fattiggaarden
1846, 1509, 1909, Caroline Rasmine Bolette Rasmussen, 1, datter af dagleier Jens Rasmussen, i Kragens Huus. Brylle
1846, 1709, 2109, Anne Hansdatter, ugift tjenestepige, 22, hos klokker Jensen
1846, 2009, 2609, Anne Cathrine Pedersen, enke, 82, i Høiby. Degn og skolelærer Pedersen
1846, 2909, 0310, Andrea Marie Jørgensen, ugift, 25, i Graabrødrestræde. Snedker Andreas Jørgensen
1846, 0210, 0610, Emilie Wilhelmine Reichgruber, 8 maaneder, datter af skrædersvend G. Reichgruber, paa Graabrødrestræde
1846, 2510, 3110, Jacobine Faber f. Kaarup, 49. Biskop, doct. theol. og phil. og commandeur af Dannebrog N. Faber
1846, 1511, 2011, Gjertrud Larsdatter, 59. Urtemand R. Rasmussen
1846, 1811, 2411, Dorthea Jeppesen, enke, 84. Skrædermester Henr. Eriksen
1846, 1612, 2212, Frederikke Caroline Kraft f. Leder, enke, 82, i Vestergade. Rector og professor Kraft
1846, 1712, 2112, Cathrine Mathiesen, ugift almisselem, 79, paa Fattiggaarden
1846, 2912, 3112, Lovise Pedersdatter, ugift forbedringshuusfange, 21
1846, 2712, 3112, Udøbt pige, 5 uger, datter af skomagermester Peder Balle
1847, 0901, 1501, Kirstine Hansen, 18 dage, datter af smed Hans Hansen, i Bolbroe
1847, 1701, 2301, Maren Rasmusdatter, 83, i Bolbroe. Aftægtsmand Lars Olsen
1847, 2001, 2601, Johanne Cathrine Andresen, ugift, 21. Garversvend Hans Fredr. Andresen
1847, 0602, 1102, Jensine Josephine Caroline Assam, 3, datter af possementmager Chr. Assam
1847, 0402, 0702, Dødfødt pige, datter af dagleier Ole Rasmussen, i Falen
1847, 1302, 2002, Marthe Erichsen, enke, ved Graabrødre Huus. Skrædermester Ole Erichsen
1847, 1802, 2402, Elise Henriette Rasmussen, 4, datter af skrædermester Niels Rasmussen
1847, 2002, 2402, Fanny Jantzen, 16 dage, datter af kjøbmand H. C. L. Jantzen kjøbmand, i Vestergade
1847, 1203, 1903, Marie Magdalene Brodersen, 42, paa Torvet. Billetteur Petersen
1847, 1803, 2403, Anne Elisabeth Jørgensen, 34, i Kragenshuus. Arbeidsmand Hans Rasmussen
1847, 2903, 0304, Anne Marie Jørgensen, 7, datter af gaardmand Jørg. Jørgensen, i Hunderup
1847, 0204, 0904, Apolone Marcusdatter, enke, 64, i Hunderup. Smed Rasmus Bruun
1847, 0204, 0804, Kirsten Rasmusdatter, enke og fraskilt kone, 72. Brændeviinsbrænder, H. Madsen
1847, 1104, 1604, Maren Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af gaardmand H. Christiansen, i Bolbro
1847, 1704, 2204, Rasmine Nielsine Christensen, 3 uger, datter af saddelmagermester N. C. Christensen
1847, 2804, 0305, Anne Catrine Frederiksen, 5½, datter af skomagersvend J. F. Frederiksen, paa Heden
1847, 0205, 0705, Anne Kirstine Rasmussen, enke, 65, i Claregade. Slagtermester Th. Wiingaard
1847, 0805, 1205, Nicoline Simonsen, 33, gift forbedringshuusfange
1847, 0705, 1205, Johanne Petrine Rasmussen, 7 dage, datter af garvermester Johannes Peter Eichel Rasmussen
1847, 1305, 1705, Dødfødt pige, datter af smedesvend Fredr. Chr. Julius Knudsen, i Kragenshuus
1847, 2005, 2605, Udøbt pige, 8 dage, datter af Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1847, 0306, 0806, Christine Antonette Elisabeth Hansen, 1, datter af fabrikbestyrer J. Hansen, i Overgade
1847, 1406, 1806, Olympe Antoinette Octavia Kunkel, 1, datter af fabrikarbeider G. A. Kunkel
1847, 2806, 0107, Udøbt pige, 1 dag, datter af solodandser Johan Ferdinand Hoppe, uden Vesterport
1847, 1807, 2107, Hansine Marie Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af rugbrødbager Hans Peder Hansen
1847, 1807, 2307, Pauline Kirstine Knudsen, 47, paa Klingenberg. Guldsmed Alexander Bonnesen
1847, 2407, 2707, Caroline Andersen, 9 uger, datter af tjenestekarl Christ. Andersen
1847, 0708, 1108, Anna Margrethe Westengaard, 26. Overlærer Johannes Peter Christian Sich
1847, 1108, 1408, Udøbt pige, 4 timer, datter af Kirsten Jørgensen
1847, 1308, 1808, Elisabeth Nielsen, 39, paa Flakhaugen. Etatsraad og overtoldinspecteur Blom
1847, 2008, 2408, Caroline Braadt, 33, i Adelgade. Slagtermester Thomsen
1847, 3008, 0209, Madsine Abelone Johansdatter, ugift almisselem, 25
1847, 0309, 0709, Jørgine Wilhelmine Hansen, 5, datter af ugift fruentimmer Hansine Hansen, i Windegaden
1847, 0709, 1009, Karen Kirstine Margrethe Jørgensen, 2, datter af ugift fruentimmer Hansine Hansen, i Windegaden
1847, 0709, 1009, Kirsten Sørensdatter, enke, almisselem, 90. Født i Norge. Johan Læsteskjærer
1847, 0909, 1409, Lovise Abelline Hansen, 5 dage, datter af skibscapitain Andreas Hansen, i Overgade
1847, 1909, 2409, Jacobine Andrea Hunderup, 2, datter af skrædermester Johan Fredr. Hunderup
1847, 2209, 2709, Marthe Cathrine Andersen, 51, i Staalstræde. Værtshuusholder Mads Knudsen
1847, 1010, 1610, Anne Berteline Prange, 33, uden Vesterport. Skomagermester Lars Nielsen
1847, 1310, 1910, Dorthea Amalia Rasmussen, 17, datter af afdøde conditor A. Rasmussen, i Vestergade
1847, 1710, 2310, Anne Sophie Thygesen, tjenestepige, 16, hos glarmester Hasselriis, i Vestergade
1847, 1109, 1509, Anne Marie Frederiksen, 2½, datter af Anne Nielsdatter, paa Fattiggaarden
1847, 2710, 0211, Sophie Frederike Helene Nielsine Simonia Helm - Petersen, 4½, datter af bogholder Helm - Petersen, i Vestergade
1847, 0111, 0811, Anne Marie Jørgensen, ugift, 20, paa Heden. Datter af urtemand Jørgen Christensen
1847, 1211, 1711, Anne Larsdatter, 65, i Bolbroe. Gaardmand Anders Hansen
1847, 1311, 1911, Birthe Marie Kirstine Rye, enke, 72, paa Heden. Skomager Hansen
1847, 2011, 2711, Anne Cathrine Sørensen, 1, datter af værtshuusholder Hans Sørensen, paa Heden
1847, 2911, 0612, Anne Margr. Mogensen, 36, ved Nonnebjerget, Møllebygger Carl Pedersen
1847, 0212, 0612, Mette Marie Rundqvistine Johansen, 8 dage, datter af Maren Johansdatter, paa Holsedore
1847, 0612, 1312, Anne Margrethe Bunkeflod, ugift, 90, i St. Knuds Kirkestræde
1847, 1212, 1812, Blangefleur Müller, gift, 72, hos gartner Pedersen, i Vestergade
1847, 2612, 3112, Oline Sophie Frederikke Echmann, ugift, 24, tjente hos jomfru Holmer
1847, 2912, 03011848, Johanne Marie Rasmussen, ugift, 84, uden Vesterport. Dagleier Rasmussen
1848, 0501, 1401, Hansine Caroline Augusta Brodersen, 4, datter af skomagermester J. P. Brodersen, Uden Vesterport
1848, 1301, 1701, Dødfødt pige, datter af kjøbmand L. B. Jürgensen, i Vestergade
1848, 1601, 2401, Anne Frederikke Qverning, enke, 74, i Nedergade. Kammertjener Nielsen
1848, 2401, 2901, Nielsine Barteline Johansen, 9 maaneder, datter af muursvend Jørgen Johansen, paa Heden
1848, 2501, 3101, Dorthea Christensen Roe, enke, 68, uden Vesterport. Malermester Støhr
1848, 3001, 0402, Kirsten Krag enke, 74, uden Vesterport. Smaahandler Peder Olsen Krag
1848, 0102, 0402, Marenline Hansen, 1½, datter af dagleier Hans Nielsen, uden Vesterport
1848, 0102, 1002, Cathrine Hedevig Roy, enke, 72, i Claregaden. Strømpevæver Bøttcher
1848, 0502, 1002, Elise Henriette Josine Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af skrædder N. Rasmussen, i Overgade
1848, 0502, 1002, Margrethe Nielsdatter, ugift almisselem, 66, paa Fattiggaarden
1848, 2102, 2502, Anne Cathrine Rasmussen, 7, datter af dagleier Rasmus Andersen, uden Vesterport
1848, 2402, 2902, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Larsen, i Hunderup
1848, 0503, 0903, Lovise Camilla Marie Reichgrüber, 4, datter af skrædersvend Reichgrüber, i Asylgaden
1848, 0703, 1103, Anne Marie Berggreen, enke, 56, paa Torvet. Hattemager Joh. Krøger
1848, 1003, 1603, Stine Hansdatter, enke, 80, paa Fattiggaarden. Almisselem Niels Greenaae
1848, 1203, 1703, Augusta Simonia Sander, 6, datter af bagermester Sander, i Overgade
1848, 1303, 1803, Maren Kirstine Hagenow, 5, datter af brændeviinsbrænder M. P. Hagenow
1848, 1403, 1803, Christine Emilie Hermandine Bardram, 9 maaneder, datter af muursvend P. Bardram, i Overgade
1848, 1203, 2803, Elisabeth Mette Cathrine Foersom, 12, datter af uhrmager Foersoms enke, i Vestergade
1848, 2403, 2903, Anne Cathrine Christensen, enke, 92, i Vestergade. Smedemester Christensen
1848, 2603, 3003, Nielsine Marie Jensen, 1, datter af Mariane Hansen, paa Heden
1848, 0504, 1004, Johanne Elisabeth Frederikke Pedersen, 5, datter af snedkersvend J. Pedersen, bag Skolen
1848, 0804, 1504, Hedevig Holst, ugift almisselem, 72, paa Fattiggaarden
1848, 0904, 1304, Bende Cathrine Pedersen, 2, datter af snedkersvend J. Pedersen, bag Skolen
1848, 1004, 1504, Anna Barbara Mørch, ugift almisselem, 66, paa Fattiggaarden
1848, 2504, 2904, Maren Hansdatter, 69, uden Vesterport. Træskomand Lars Andersen
1848, 1005, 1405, Anne Cathrine Hansdatter enke, 57, i Overgade. Huusmand Morten Rasmussen i Tommerup
1848, 0905, 1305, Marie Rasmusdatter, enke og tugthuusfange, 49, fra Ristinge paa Langeland
1848, 1105, 1605, Sophie Bjelke, ugift almisselem, 42, paa Fattiggaarden
1848, 0306, 0806, Anne Frederikke Baumann f. Frederiksen, 60, i Claregade. Handskemager H. Baumann
1848, 0506, 1106, Charlotte Cathrine Bøttcher f. Møller, enke, 74, i Vestergade. Cancellieraad Bøttcher
1848, 1806, 2206, Marie Christensdatter, 48, paa Fattiggaarden. Almisselem Lars Jørgensen
1848, 0607, 1007, Anne Kirstine Ovesen, 11 uger, datter af dagleier O. C. Rasmussen
1848, 3007, 0308, Birtha Marie Hansen f. Ammentorp, 43, paa Fiskertorvet. Brygger C. H. Hansen
1848, 3007, 0408, Karen Rasmussen, enke, 76, uden Vesterport. Dagleier Rasmus Rasmussen Brylle
1848, 0708, 1208, Bolette Caroline Rasmine Hansen, 3 uger, datter af muursvend Hans Mogensen, uden Vesterport
1848, 1408, 1808, Henriette Marie Adelaide Fich, 4 maaneder, datter af skomagermester H. J. Fich, i Vestergade
1848, 2308, 2808, Elisabeth von Hagen, ugift, 84, i Claregade. Professor v. Hagen
1848, 2208, 2608, Anne Margrethe Knudsdatter, enke og almisselem, 49, paa Fattiggaarden. Muurmester Carstens
1848, 2808, 0109, Sophie Christensen enke, 81, uden Vesterport. Barbeer Magnus
1848, 3108, 0309, Johanne Kirstine Larsdatter Tase, ugift tugthuusfange, 76, fra Lyndelse
1848, 0909, 1609, Anne Marie Jensen, enke, 67, paa Holsedore. Rugbrødbager Niels Hansen
1848, 1609, 2609, Metta Kirstine Knutzen, enke, 83. Etatsraad og herredsfoged Marsillius Knutzen
1848, 1609, 1909, Else Marie Eilersdatter, ugift forbedringshuusfange, 23, fra Veile Amt
1848, 1709, -, Anne Marie Pedersdatter, ugift tjenestepige, 22, hos Stengel
1848, 1709, 2509, Anne Grundet, enke, 67, i Vestergade. Proprietair Buch i Jylland
1848, 2609, 2909, Anne Wilhelmine Mathia Hansen, 5 maaneder, datter af rendemester P. Hansen, ved Graabrødre…
1848, 0509, -, Marie Victoria Pedersen, 2, datter af Maren Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 0210, 0710, Petra Lovise Erichsen, 5½, datter af snedkermester Hans Erichsen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 0110, 0710, Camilla Theodora Berggreen, ½, datter af skomagermester R. Berggreen, i St. Knuds Kirkestræde
1848, 0210, 0610, Margrethe Hansen, enke, 80, i St. Knuds Kirkestræde. Skrædder Jens Andersen Lund
1848, 0510, 0910, Lovise Marie Wagner, 2 maaneder, datter af gartner C. L. Wagner, i ...ngegaden
1848, 1210, 1710, Nielsine Petersen, ugift, 21, i Overgade. Fra Nyborg. Datter af afdøde skomagermester M. Pedersen
1848, 1210, -, Petrine Kirstinie Thomsen, ugift, 52, hos restaurateur Nielsens enke, i Overgade
1848, 1510, 2110, Engel Marie Hoffensetz, 42, paa Bispensplan. Skrædersvend Chr. G. G. Kaufmann
1848, 1610, 1910, Mette Cathrine Hansdatter, ugift almisselem, 59, paa Fattiggaarden
1848, 2710, 3110, Wilhelmine Schmidt, 4½, datter af kjøbmand Heinrich Schmidt, i Vestergade
1848, 2910, 0211, Sophie Frederikke Sandermann, 2½, datter af skomagermester Hans Fr. Sudermann, paa Bispensplan
1848, 2910, 0211, Maren Andersen f. Hansen, enke, 70, paa Fattiggaarden. Almisselem Hans Andersen
1848, 1211, 1811, Kirstine Rasmussen, 11, datter af tjenestekarl Rasmus Pedersen, i Staalstrædet
1848, 1011, 1711, Isedore Severine Magdalene Marie Krogh, 50, i Overgade. Kammerherre Krogh
1848, 1411, 1811, Sara Marie Jensen, enke, 64, i Claregade. Baadfører Christen Jensen
1848, 1511, 1811, Anne Kirstine Steenberg, enke, 63, paa Fattiggaarden. Dagleier Claus Hansen
1848, 1811, 2411, Johanne Cathrine Holmes, ugift, 90, i Pilskows Bolig. Datter af hospitalsforstander Holmes
1848, 1811, 2511, Gjertrud Marie Lund, 48, paa Heden. F…svend Ped. Andersen
1848, 2411, 2811, Ansine Hansen, 4, datter af bager J.K. Hansen, i Graabrødrestræde
1848, 2611, 3011, Maren Jørgensdatter, enke, 80, paa Fattiggaarden. Almisselem Jens Hansen
1848, 2911, 0412, Andrea Petrine Christiane Andersen, 9, datter af leietjener Jørg. Andersen, paa Graabrødreplads
1848, 1312, 1912, Thora Nielsine Pedersen, 2, datter af brændeviinsbrænder And. Pedersen, paa Torvet
1848, 1512, 1912, Amalie Madsen, ugift almisselem, 20, paa Fattiggaarden
1849, 0201, 0601, Kirsten Nielsen, enke, 84, paa Fattiggaarden. Trompeter Knudsen
1849, 1201, 1501, Udøbt pige, 9 uger, datter af smedesvend F. C. J. Knudsen, i Kragens Huus
1849, 1901, 2601, Elisabeth Augusta Jorslund, 47, i Vestergade. Oberstlieutenant Utke
1849, 2401, 2901, Karen Marie Nielsen, 17, datter af marskandiser N. P. Nielsen, uden Vesterport
1849, 2901, 0302, Marie Nommesen f. Jørgensen, enke, 59, paa Fattiggaarden. Almisselem C. Nommesen
1849, 0202, 0802, Jacobine Kirstine Hansen, 3, datter af urtemand Hans Hansen, uden Vesterport
1849, 0702, 1202, Trine Truelsen, enke, 52, paa Fattiggaarden. Dagleier Rasm. Rudolph
1849, 0902, 1502, Elisabeth Dorthea Wilhelmine Andersen, 49, i Dandsestrædet. Skomager Cl. Jeppesen
1849, 1402, 1902, Anne Kirstine Clemmesen, 6 dage, datter af arbeidsmand C. Larsen, i Dandsestrædet
1849, 2602, 0303, Sidsel Christiane Rasmus, enke, 71, i St. Knuds Kirkestræde. Snedkermester Anders Jørgensen
1849, 0503, 0903, Marie Hansdatter, ugift almisselem, 76, paa Fattiggaarden
1849, 0703, 1003, Birgitte Hoffentine Nielsen, 14 uger, datter af Birgitte C. Nielsen, paa Overgade
1849, 1003, 1503, Adela Helene Franzisca Mariette Hansen, 1½, datter af procurator og skolekasserer J. J. Hansen, i Vestergade
1849, 1403, 1703, Emma Christine Clausen, 2 maaneder, datter af Andersine J. W. Andersen, paa Bispensplan
1849, 0304, -, Anne Marie Holm, ugift, 81, i Hunderup. Født i Odense
1849, 3103, 0704, Anne Nielsen, ugift, 79, i Claregade. Født i Odense
1849, 0404, 1004, Anne Christine Lundorff f. Dahlsen, enke, 85, hos kjøbmand Limkilde, i Vestergade. Ordineret catheset Lundorff
1849, 2204, 2604, Caroline Franzisca Louise Gærtner, ½, datter af conditor J. G. F. Gærtner, i Vestergade
1849, 2604, 2804, Dødfødt pige, datter af practiserende læge Christian Møller, i Vestergade
1849, 2304, 2804, Anne Jørgensen, ugift almisselem, 49, paa Fattiggaarden. Født i Vissenberg
1849, 0605, 1105, Anne Cathrine Nielsen, enke, 70, paa Raadhuset. Snedker Hans Hansen Lock i Assens
1849, 1105, 1605, Anne Abelone Caroline Nielsen, 1½, datter af huusmand N. Navnesen, i Hunderup
1849, 2205, 2505, Karen Marie Christophersen, 18 dage, datter af Anne Kirst. Christophersen
1849, 0106, 0506, Anne Hansdatter, ugift almisselem, 71, paa Fattiggaarden
1849, 1006, -, Birgitte Mette Kirstine Brammer, 35. Møller Nielsen af Vissenberg
1849, 1006, 1506, Mette Fretteu, enke, 67, paa Fattiggaarden. Almisselem Lindstrøm
1849, 2006, 2306, Udøbt pige, 1 dag, datter af farver Lars Johansen, paa Holsedore
1849, 2606, 0207, Frederikke Christine Rasmine Bang f. Smith, 26, i Vestergade. Kjøbmand Ped. Bang
1849, 1307, 1507, Augusta Sophie Jørgensen ugift, 26, i Graabrødrestræde. Datter af snedker A. Jørgensen
1849, 0708, 1108, Udøbt pige, 10 dage, datter af saddelmager Chr. G. Klug, i Vestergade
1849, 0808, 1108, Karen Christensen, 42, i Vestergade. Saddelmager Chr. G. Klug
1849, 1908, 2308, Christiane Laurvigsdatter, ugift almisselem, 52, paa Fattiggaarden
1849, 3008, 0409, Marie Pedersdatter, enke, 82. Tømmersvend P. Nielsen
1849, 2809, 0210, Gjertrud Kirstine Knudsdatter, 37, paa Holsedore. Leietjener J. Pedersen
1849, 0110, 0610, Hansine Rasmine Bolette Mette Kirstine Hansen, 2 maaneder, datter af tømmersvend N. Hansen, paa Heden
1849, 1010, 1610, Elise Kirstine Dorthea Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af brændeviinsbrænder R. Nielsen, i Vestergade
1849, 1910, 2410, Sidsel Kirstine Hansen, enke, 70. Blytækker Dænke
1849, 2210, 2610, Hansemine Christine Marie Hausted, 14 dage, datter af Wilhelmine G. Franck
1849, 2210, 2610, Jørgine Christine Hansen (tvilling), 16 dage, datter af dagleier Mog. Hansen
1849, 2110, 2610, Udøbt pige (tvilling), datter af Mog. Hansen
1849, 2710, 0111, Anne Cathrine Kjær, ugift institutbestyrerinde, 60, i Overgade
1849, 3110, 0911, Elisabeth Neergaard, enke, 76, i Eilskovs Bolig. Sognepræst Gotfried Baker
1849, 0611, 1211, Anne Kirstine Hansen, ugift, 32, hos huusmand Chr. Hansen
1849, 1411, 1711, Kirstine Regina Haible, 8 dage, datter af instrumentmager Haible, i Claregaden
1849, 1511, 1911, Nielsine Frederikke Kirstine Andersen, 13 uger, datter af Sophie Rasmussen
1849, 2011, 2711, Karen Jensen, 35, paa Holsedore. Skomager Peder K. Nielsen
1849, 3011, 0612, Juliette Eleonore Rosalie Thomsen, 5 maaneder, datter af slagter J. Thomsen, uden Vesterport
1849, 2211, 2711, Emma Lovise Sørine Emilie Nielsen, 3½, datter af smedesvend Fr. Nielsen, uden Vesterport
1849, 1312, 2012, Christiane Charlotte Schleppegrel, ugift frøken, 75, i Odense Frøkenkloster
1849, 1812, 2212, Udøbt pige, 3 maaneder, datter af Cathrine Siverts, uden Vesterport
1849, 2412, 2812, Udøbt pige, 14 dage, datter af Hansine Fr. Fich, i Adelstræde
1849, 2712, 02011850, Marie Crone, 1, datter af muurmester J. Crone muurmester
1850, 1201, 1901, Karen Hansen, 2, datter af Mette Poulsen, uden Vesterport
1850, 1401, 1901, Mette Marie Larsen, enke, 62. Avlsmand Hans Jørgensen avlsmand
1850, 2001, 2601, Marthe Larsen, enke, 56. Almisselem Peder Larsen
1850, 2001, 2901, Henriette Augusta comtesse af Reventlow, ugift, 65, i Vestergade. Født paa Trolleborg
1850, 2801, 0402, Maren Nielsen, 88, i Hunderup. Skolelærer Holme skolelærer
1850, 0802, 1302, Maren Jacobsen, enke, 69. Dagleier Niels Pedersen
1850, 1702, 2102, Caroline Jensen, ugift, 59, hos smed J. Jensen, i Graabrødrestræde
1850, 0303, 0803, Karen Nielsdatter, ugift almisselem, 78, paa Fattiggaarden
1850, 1103, 1603, Christiane Andersen, ugift almisselem, 49, paa Fattiggaarden
1850, 1703, 2303, Maren Tinning, 36, i St. Knuds Kirkestræde. Skomager P. C. Thrane
1850, 2303, 3003, Margrethe Elisabeth Strøm, ugift, 28, i Vestergade. Datter af gjæstgiver Strøm
1850, 1604, 2204, Karen Dorthea Hansen enke, 77, i St. Knuds Kirkestræde. Gaardmand Ped. Nielsen i Vissenberg
1850, 1504, 1904, Florentine Kirstine Nielsen, 2, datter af Hansine Fr. Nielsen
1850, 1504, 2304, Cicilie Dorthea Lundorph, 54, i Vestergade. Kjøbmand Chr. Limkilde
1850, 1504, 2004, Trine Rasmusdatter, 53, paa Fattiggaarden. Røgter H. J. Gormsen røgter
1850, 1904, 2504, Anne Elisabeth Hansdatter, 82, uden Vesterport. Urtemand Jeppe Hansen
1850, 1702, 2202, Josephine Christiane Marie Buchhardt, 8, datter af snedkersvend Joh. Buchhardt, uden Vesterport
1850, 0105, 0605, Maren Barbare Hansdatter, gift almisselem, 55, paa Fattiggaarden. Født i Odense
1850, 0405, 1105, Anne Marie Bøttcher, enke, 46, i Claregade. Skomagersvend J. Mikkelsen
1850, 0905, 1405, Jørgine Magdalene Pedersen, 13, datter af instrumentmager M. P. Pedersen, paa Torvet
1850, 2105, 2405, Julie Vilhelmine Knudsen, 9 maaneder, datter af rugbrødbager Søren Knudsen, uden Vesterport
1850, 2605, 2305, Helene Cathrine Wilmann, enke, 83, i Paaskestræde. Toldbetjent Nørup
1850, 2705, 3105, Dødfødt pige, datter af snedkermester Hans Erichsen, i St. Knuds Kirkestræde
1850, 2705, 3105, Sara André, enke, 83, i Vestergade. Commissionær Ottesen
1850, 2905, 0306, Stine Hansdatter, ugift forbedringshuusfange, 24. Født i Haarbye
1850, 1306, 1806, Caroline Vilhelmine Ducy, 14 dage, datter af skræddermester A. F. Duch, i Vestergade
1850, 1606, 2006, Abelone Jensine Anthonsen, ugift, 36, søster til spisevært Anthonsen, paa Fattiggaarden
1850, 0307, 0607, Dødfødt pige, datter af skræddermester Jørgen Sørensen, i Claregaden
1850, 0207, 0607, Sophie Paulsen, 3 uger, datter af kjøbmand K. Paulsen, i Vestergade
1850, 0607, 1107, Gjertrud Marie Lund, enke, 52, paa Fattiggaarden. Dagleier Lange
1850, 1207, 1807, Dorthea Augusta Holm, ugift, 75, hos søsteren brygger Paulsens enke, i Vestergade. Slotsforvalter Holm i Odense
1850, 0408, 0908, Anne Marie Pedersen, enke og almisselem, 84, paa Fattiggaarden. Niels Rasmussen Hvass
1850, 1608, 2708, Andersine Madsen (tvilling), 5 uger, datter af brændeviinsbrænder A. Madsen, uden Vesterport
1850, 2508, 2908, Christiane Rasmussen, enke, 88, i St. Knuds Kirkestræde. Skrædder R. Rasmussen i Holme
1850, 0109, 0509, Inger Marie Madsen (tvilling), 5 uger, datter af brændeviinsbrænder A. Madsen, uden Vesterport
1850, 1009, 1409, Anne Dorthea Hansdatter, enke, 63. Født i Odense. Snedker Buch
1850, 1609, 2009, Sara Hjorth, enke, 50, paa Fattiggaarden. Almisselem Ped. Krey
1850, 2109, 2609, Karen Rasmussen, enke, 83, i Nørregade. Klubvært Niels Hansen
1850, 3009, 0310, Margrethe S. Jochumsdatter, ugift almisselem, 78, paa Fattiggaarden
1850, 1710, 2210, Elisabeth Madsdatter, enke, 92, paa Heden. Urtemand Jens Rasmussen
1850, 1610, 1910, Franzisca Wilhelmine Fich, 3 uger, datter af skomager H. J. Fich, i Vestergade
1850, 2810, 0211, Maria Nielsen, enke, 79, uden Vesterport. Raadstuetjener Erhardt
1850, 0711, 1211, Elisabeth Johanne Benedicte Graap, 44, i den Nye Gade. Snedkermester Sabro
1850, 1411, 1911, Sophie Popsen, ugift almisselem, 28, paa Fattiggaarden. Født i Kjerteminde
1850, 1711, 2011, Sophie Christine Cloos, 1 dag, datter af forvalter Cloos, i Vestergade
1850, 2411, 2811, Johanne Nicoline Pedersen, ½, datter af spekhøker Rasm. Pedersen, paa Torvet
1850, 0412, 0912, Anne Cathrine Hansdatter, enke, 84, paa Fattiggaarden. Gaardmand Rasmus Hansen
1850, 2512, 3112, Dorthea Nielsine Andersen, 3 dage, datter af bager C. Andersen, uden Vesterport
1850, 0812, 1312, Anne Kirstine Nicolaisdatter, 48, i Hunderup. Indsidder Fredr. Rasmussen
1850, 1904, 2404, Dødfødt pige, datter af urtemand Hans Hansen, paa Heden
1851, 0301, 0801, Louise Nyboe, jomfru, 51. Født paa Wilsbjerggaard ved Veile
1851, 0301, 0901, Birgitte Strøm f. Riber, enke, 69, paa Dyrupgaard. Landmand Strøm
1851, 0901, 1301, Anne Marie Matine Sørensen, 4 maaneder, datter af Karen Hansen, i Vindegade
1851, 0901, 1301, Johanne Jensine Christine Hoffmann, 8 dage, datter af Abelone M. Hoffmann
1851, 2601, 0102, Maren Pedersen, 68. Skomagermester Niels Thomsen
1851, 0802, 1502, Maren Hansdatter, gift almisselem, 66, paa Fattiggaarden
1851, 2002, 2602, Else Dorthea Holst, 60. Borgerkapitain og snedkermester Chr. Hansen
1851, 1403, 1903, Alba Theodora Angelika Andersen, 13 dage, datter af guldsmed J. C. Andersen
1851, 1503, 2103, Karen Drue f. Hansdatter, enke, 80. Almisselem Drue
1851, 1803, 2403, Charlotte Falkenberg, enke, 70, i Vestergade. Muurmester Niels Pedersen
1851, 2703, 0104, Johanne Jørgensen, ugift, 43, i Hunderup. Datter af gaardmand Jørgen Hansen i Hunderup
1851, 2703, 3103, Anne Margrethe Knudsen, enke og almisselem, 77, paa Fattiggaarden. Lars Pal...
1851, 3103, 0704, Ingeborg Sophie Margrethe Buchholz, enke, 60. Major og agent Jens Chr. Andrup
1851, 0704, 1104, Pouline Frederiksen, 2, datter af Petrine Villadsdatter, paa Fattiggaarden
1851, 0704, 1204, Hansine Jensen, 12, datter af dagleier Jens Johansen, i Hunderup
1851, 1304, 1804, Mette Marie Rasmussen, ugift tjenestepige, 28. Datter af møller J. H. Duch i Vissenberg Sogn
1851, 1804, 2204, Mare Frederiksen Skalbølle eller Maren Madsdatter, ugift forbedringshuusfange, 21, af Haundrup
1851, 2404, 2904, Karen Dorthea Pedersen, enke, 70. Fabrikarbejder J. Reichgruber
1851, 2004, 2504, Eva Margrethe Rosenørn, frøken, 71, i Odense Frøkenkloster
1851, 0605, 1205, Maren Knudsen, enke, 87, i St. Knuds Kirkestræde. Sømand Christoffer Anthon
1851, 1605, 2305, Andrea Barbara Mariette Pedersen, 11½, datter af instrumentmager N. P. Pedersen, paa Torvet
1851, 2605, 3105, Charlotte Amalie Hemmingsen, ugift almisselem, 63, paa Fattiggaarden
1851, 3005, 0306, Dorthe Hansdatter, enke, 79, paa Fattiggaarden. Ped. Knudsen
1851, 0506, 1206, Karen Marie Hansen, 39, i Graabrødrestræde. Glarmester H. J. Hansen
1851, 0307, 0707, Emma Caroline Spøhr, 1 dag, datter af guldsmed J. G. Spøhr
1851, 0507, 0907, Anne Marie Poulsen (tvilling), 1 dag, datter af smedesvend T. F. Poulsen
1851, 1507, 1907, Margrethe Cathrine Henningsdatter, 45, i Hunderup. Tømmersvend H. C. Andersen
1851, 1907, 2207, Anne Marie Hansdatter, 32. Arbeidsmand Ped. Christensen
1851, 1708, 2108, Dødfødt pige, datter af urtemand Jørg. Christensen, paa Heden
1851, 2208, 2608, Gjertrud Rasmusdatter, ugift, 70, i Adelgade. Født i Tværskov Mølle
1851, 2009, 2409, Maren Pommer, enke, 46, i Vestergade. Kjøbmand Andersen i Assens
1851, 2909, 0410, Hansine Mathea Schulz, 1 og 9 maaneder, datter af snedkersvend Chr. Schulz, i ...degade
1851, 0410, 0710, Anne Marie Rasmine Thomsen, 3, datter af jernstøber Thomsen
1851, 1610, 2110, Kirstine Lorentzen f. Andresen, 72, i Vestergade. Gjørtler Lorentzen
1851, 2310, 2710, Laura Rosalie Karaldine Thomsen, ½, datter af slagter J. Thomsen, i Vindegade
1851, 2110, 2510, Karen Jensine Knudsen, 1 dag, datter af tømmersvend R. Knudsen
1851, 0511, 1011, Abelone Madsen, 33, paa Heden. Tømmersvend Cl. Nielsen
1851, 0711, 1111, Anna Margrethe Berg, 10 dage, datter af skræddermester A. T. Berg, i Nørregade
1851, 1311, 1811, Madsine Anne Marie Nielsen, 2 maaneder, datter af Margr. Hansen, i Kragenshuus
1851, 1211, 1811, Christiane Holst, ugift almisselem, 50, paa Fattiggaarden
1851, 1011, 1411, Marie Bardram, 8 dage, datter af J. W. Bardram, i Vestergade
1851, 2211, 2711, Maren Olsen, enke, 77, i Vestergade. Skomager A. T. Berg
1851, 2211, 2611, Udøbt pige, 14 dage, datter af tjenestekarl Christian Johansen, uden Vesterport
1851, 2411, 0212, Anne Jeppesdatter, enke, 75, i Staalstrædet. Brændeviinsbrænder Ch. Pedersen
1851, 2411, 0212, Edel Catharine Bang, 81, paa Klingenberg. Organist P. Foersom
1851, 0812, 1212, Birthe Christine Berg, enke, 62, paa Flakhaugen. Krigsraad og contoirchef Vogelsang
1851, 0812, 1512, Johanne Marie Borring, enke, 84, i Gjæsteløv. Sognedegn P. C. Dreesen
1851, 0812, 1212, Kirstine Jensen, 37, i Claregade. Smaahandler J. Andersen
1851, 2812, 0301, Juliane Kruse, ugift almisselem, 37, paa Fattiggaarden
1851, 2812, 03011852, Marie Mansfeldt, enke, 54, paa Fattiggaarden. Kludesamler Jac. Pedersen