Odense - Sct. Knud, 1842-1846, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1842-1846, Odense, Sct. Knuds sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 0501, 16011842, Jens Christian Knudsen, søn af tjenestekarl Lars Poulsen, i Munkebo Sogn og Maren Knudsdatter (datter af tjenestekarl Hans Hansen)
1842, 0901, 31071842, Carl Christian Holm, søn af skomagerdreng Julius Christian Madsen og Anne Marie Holm (datter af skomager Hans Hansen Holm)
1842, 0801, 06031842, Peder Cornelius Pedersen, søn af smaakjører Knud Pedersen og Susanne Dorthea Andersdatter, i Staalstræde
1842, 0901, 20031842, Hans Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, i Sanderum og Maren Hansen
1842, 1201, 13021842, Jens Christian Wismann, søn af gartner Andreas Thorgesen Wismann, paa Rønninge Søgaard og Anne Marie Jensen
1842, 1601, 16051842, Jens Lauritz Hansen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Karen Jørgensdatter, i Hyrdehuset ved Bolbro
1842, 0102, 17041842, Hans Jensen, søn af styrmand Johan Bolmann og Anne Cathrine Jensen, hos skomager Jensen i Kirkestrædet
1842, 2602, 25081842, Albert Eduard Clement Grill, søn af tobaksspinder Edvard Grill og Clementine Schlüter, i Overgade
1842, 2802, 05061842, Christian Emil Bech, søn af restaurateur Wilhelm Jensen Bech og Anne Mariusdatter Grønnegaard, i Vestergade
1842, 0103, 16081842, Jens Christian Theodor Voller, søn af slagtermester Andreas Voller og Frederikke Frederiksen, uden Vesterport
1842, 0303, 07081842, Carl Eduard Emil Lange, søn af kurvemager Niels Henning Lange og Sidseline Møller, i Nørregade
1842, 0803, 19061842, Jacob Joachim Sander Due, søn af skomagermester Peder Christian Due og Henriche Hansen, paa Torvet
1842, 1303, 26061842, Peder Rasmus Carlsen, søn af garversvend Rasmus Carlsen og Johanne Elisabeth Drabe, paa Holsedore
1842, 0904, 08051842, Knud Emil Roulund, søn af porteur Søren Michael Roulund og Hansine Henriette Larsen, paa Fattiggaarden
1842, 1004, -, Dreng, søn af dragon Thomas Jensen, i Odense og enke Maren Hansen (efter vægter Knud Knudsen), Dandsestræde
1842, 1104, 04091842, Waldemar Emil Fabricius Wiingaard, søn af slagtermester Hans Mathias Fabricius Wiingaard og Anne Marie Jørgensen, i Claregade
1842, 1904, 05061842, Rasmus Ludvig Birch Rasmussen, søn af skibstømmermand Ole Birk Rasmussen og Gjertrud Knudsdatter, paa Fattiggaarden
1842, 2504, 30041842, Peder Pedersen, søn af gaardmand Hans Pedersen og Margrethe Hansdatter, i Bolbro
1842, 0205, 28081842, Knud Jensen (tvilling), søn af smaakjører Jens Jørgensen og Maren Knudsen, i Staalstræde
1842, 0205, 28081842, Jørgen Jensen (tvilling), søn af smaakjører Jens Jørgensen og Maren Knudsen, i Staalstræde
1842, 0705, 01071842, Jacob Nicolai Jensen, søn af klokker Nicolai Jensen og Karen Greve, paa Overgade
1842, 0101, 12051842, Hakon Thorwald Waldemar Halle, søn af stolemager Frederik Carl Sophus Halle og Samueline Cathrine Koch, i Adelgaden
1842, 1605, 30061842, Christian Frederik Krüger, søn af brygger Carl Theodor Krüger og Petra Andrea Kjergaard, i Vestergade
1842, 1705, 23071842, Johannes Pauli Meyland, søn af lærer Johan Christian Meyland, ved Realskolen og Gregersine Olava Andersen, i Claregade
1842, 2205, 17071842, Hans Christian Gerhard Bolhorn, søn af gjestgiver Andreas Christian Bolhorn og Gjertrud Marie Cathrine Stylzvig, i Vestergade
1842, 0106, 19061842, Hans Christian Frederiksen, søn af indsidder og dagleier Frederik Rasmussen og Anne Kirstine Nicolaisdatter, i Hunderup Skov
1842, 0606, 04121842, Jens Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Karen Nielsdatter, paa Hunderup Mark
1842, 0706, 28081842, Carl Emil Bruun, søn af kobbersmedmester Johan Peder Bruun og Dorthee Margrethe Lange, i Graabrødrestræde
1842, 1006, 26071842, Lauritz Christian Jürgensen, søn af kjøbmand Laurentzius Bartholomæus Jürgensen og Georgine Caroline Juliette Geithner, i Vestergade
1842, 2206, 31071842, Wilhelm Julius Hansen, søn af matros Ole Hansen og Karen Hansen (datter af kornmaaler Mads Hansen paa Heden)
1842, 2606, 14081842, Jørgen Madsen, søn af dagleier Mads Hansen og Karen Andersdatter, ved Munke Mølle
1842, 2406, 28081842, Hendrik Frederik Foersom, søn af uhrmager Christen Foersom og Cathrine Margrethe Bøllcher, i Vestergade
1842, 0407, 21081842, Johan Larsen, søn af dagleier Lars Pedersen og Gjertrud Andreasen, uden Vesterport
1842, 0707, Dødfødt dreng, søn af redacteur og bogtrykker Ove Thomas Thomsen og Johanne Elisa Beyer, i Overgade
1842, 0608, 28051843, Nicolai Andreas Peder Hendriksen, søn af bødkerfrimester Jacob Hendriksen og Anne Elisabeth Basse, uden Vesterport
1842, 1908, 09101842, Jacob Frederik Søfeldt, søn af skomagermester Rasmus Ehrenfred Søfeldt og Birgitte Poulsen, uden Vesterport
1842, 2508, 18041843, Frantz Dumont Pedersen, søn af instrumentmager og brændeviinsbrænder Niels Peder Pedersen og Frederikke Sophie Wilhelmine Hansen, paa Torvet
1842, 2808, 06091842, Jacob Christian Krag (tvilling), søn af murer Thomas Svendsen og fraskilt Marie Kirstine Basse (fraskilt fra smedesvend Christian Basse), paa Fattighuset i Vindegade
1842, 2808, 02041843, Rasmus Krag (tvilling), søn af murer Thomas Svendsen og fraskilt Marie Kirstine Basse (fraskilt fra smedesvend Christian Basse), paa Fattighuset i Vindegade
1842, 0309, 14101842, Frederik Ludvig Anthony Nielsen, søn af gjestgiver Peder Nielsen og Inger Thomsen, i Overgade
1842, 0509, 16101842, Rasmus Christiansen, søn af daglejer Christian Hansen og Johanne Erichsdatter, Hunderup Mark
1842, 0809, 24071843, Andreas Peder Martinus Thomsen, søn af skomagermester Peder Frederik Thomsen og Frederikke Marie Milo, i Klaregaden
1842, 0709, 14051843, Johannes Peder Rasmussen, søn af mekanikus Anders Rasmussen og Gjertrud Marie Hansen (datter af Mads Hansen paa Heden)
1842, 1009, 12111842, Peder Pedersen, søn af dagleier Peder Olsen og Anne Sophie Pedersen, paa Hunderup Mark
1842, 1409, 05021843, Carl Anthon Hansen, søn af snedkersvend Frederik Wilhelm Hansen og Anne Maria Dinesen, i Adelgade
1842, 21091842, Dødfødt dreng (tvilling), søn af tjenestekarl Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, Staalstræde
1842, 2309, 26031843, Niels Christian Thomsen, søn af skomagermester Johan Peder Thomsen og Bartholine Kirstine Jørgensen, ved Bispengaarden
1842, 2709, 27111842, Mads Peder Mortensen, søn af blegmand Anders Mortensen og Wilhelmine Henriette Christophersen, ved Torveaaen
1842, 3009, 06111842, Jørgen Jørgensen, søn af tjenestekarl Christopher Jørgensen, i Bolbro og Kirsten Jørgensen, i Bolbro
1842, 1109, 18091842, Jens Christiansen, søn af tjenestekarl Christian Jensen, i Odense og Cathrine Hansdatter
1842, 0610, 04121842, Jørgen Christian Nielsen, søn af muursvend Hans Nielsen og Maren Hansen, paa Bispens Plan
1842, 0810, 15011843, Jens Peder Valentin, søn af avisbud Hans Joachim Valentin og Maren Sørensdatter, i Staalstræde
1842, 0810, 16121842, Jørgen Lauritz Figot Nielsen, søn af tjener Lars Nielsen og Johanne Josephine Figatdine Jørgensen, uden Vesterport
1842, 0911, 01031843, Carl Frederik Andreas Berg, søn af skrædermester Andreas Thomsen Berg og Anne Margrethe Holbech, i Claregade
1842, 0212, 09041843, Hans Christian Hansen, søn af bødkermester Hans Jacob Hansen og Else Marie Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1842, 0612, 06021843, Niels Adolph Conrad Christian Brodersen Rammeskow, søn af kjøbmand Niels Rammeskow og Nielsine Adolphine Brodersen, i Vestergade
1842, 1811, 27111842, Anders Hansen, søn af ungkarl Hans Andersen og Johanne Madsdatter
1842, 1412, 25051843, Carl Christian Ryberg, søn af smedesvend Christian Ryberg og Abeline Susanne Caroline Føns, uden Vesterport
1842, 1512, 14051843, Niels Christian Andersen, søn af brændeviinsbrænderkarl Jens Krag Andersen og Maren Nielsen, paa Heden
1842, 1512, -, Dreng, søn af smedesvend Peder Erichsen og Maria Kirstine Hansen, paa Holsedore
1842, 1712, 26031843, Anders Andersen, søn af tømmersvend Niels Andersen og Anne Margrethe Olsdatter, i Hunderup Skov
1842, 2712, 28051843, Peder Christian Fich, søn af kobbersmed Peder Josva Stochmann og Anne Mathea Jonathea Fich, i Adelgade
1843, 1501, 30061843, Albert Georg Falbe Hansen, søn af kasserer og procurator Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1843, 1501, 26031843, Johan Viggo Nicolai Jensen, søn af smedemester Johan Jensen og Johanne Marie Hendriksen, i Graabrødrestræde
1843, 1901, 21051843, Oluf Emil Hagen, søn af brændeviinskarl Christian Peder Hagen og Maren Christine Mortensen, i Kirkestræde
1842, 0312, 15011843, Rasmus Rasmussen, søn af ungkarl Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Larsdatter
1842, 2710, 04121842, Jens Christian Jensen, søn af dragon Hans Jensen, Vester Aaby og Caroline Jørgensdatter
1842, 1612, 08011843, Dines Rasmus Jacobsen, søn af Jacob Rasmussen og Juliane Mathea Karen Marie Dinesdatter
1843, 2101, 21051843, Waldemar Simonsen Andersen, søn af skrædermester Rasmus Andersen og Magdalene Birgitte Kirstine Winterlig, i St. Knuds Kirkestræde
1843, 2301, 02041843, Carl Christian Hansen, søn af væversvend Christen Lindstrøm og Marie Cathrine Hansdatter, i Vindegade
1843, 2301, 29011843, Christian Peder Anthon Christiansen, søn af tjenestekarl Anders Pedersen, i Vissenberg og Anna Christiansen, paa Heden
1843, 2401, 03021843, Rasmus Jensen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Johanne Jørgensen, paa Heden
1843, 2901, 14051843, Andreas Peder Obel, søn af tømmermand Christian Obel og Johanne Dorthea From, uden Vesterport
1843, 2501, 26041843, Lauritz Peder Nielsen, søn af smedesvend Niels Nielsen og Margrethe Mine Rasmussen, uden Vesterport
1843, 0302, 09021843, Christian Hansen, søn af Hans Christiansen og Karen Hansen (datter af huusmand Hans Chr. Larsen i Skalbjerg)
1843, 1202, Dødfødt dreng, søn af dagleier Anders Pedersen og Kristine Rasmusdatter, paa Hunderup Mark
1843, 1402, 21021843, Otto Ottesen, søn af malermester Julius Ottesen og Anne Elisabeth Thrane, i Hy... Bolige
1843, 2910, 15031843, Johan Lauritz Thorwald Pedersen, søn af dreiersvend Lars Olsen Pedersen og Laurentine Johansen
1843, 2302, 08051843, Jens Wilhelm August Lind, søn af viinhandler Christian August Lind og Vilhelmine Marie Hey, i Vestergade
1843, 2302, 02061843, Hans Christian Rasmussen Lehn, søn af bødkermester Peder Rasmussen Lehn og Marie Elisabeth Jacobsen, i Graabrødrestræde
1843, 2302, 05031843, Jens Peder Frederik Christian Johansen, søn af Peder Frederik Christensen, i Serup og Birthe Marie Johansdatter
1843, 2101, 08021843, Hendrik Ferdinand Pflug, søn af glarmestersvend Hendrik Ferdinand Pflug og Hansine Marie Fich, datter af maler Fich i Svendborg
1843, 1801, 05021843, Jesper Niels Johansen, søn af vognmandskarl Rasmus Knudsen og Gjertrud Cathrine Jespersdatter
1843, 0104, -, Dreng, søn af tømmersvend Rasmus Hansen og Anne Marie Larsen, paa Holsedore
1843, 0204, 25061843, Niels Carl Pedersen, søn af spekhøker Anders Pedersen og Christine Hansen, uden Vesterport
1843, 0304, 09041843, Niels Valentin Stengel, søn af smaahandler Peder Christian Stengel og Christiane Lorentine Nielsen, uden Vesterport
1843, 0304, Dødfødt dreng, søn af constitueret districtslæge Heinrich Christian Helweg og Jacobine Saxtorph, i Vestergade
1843, 0304, 23051843, Hans Ferdinand Andersen, søn af tømmersvend Hans Christian Andersen og Margrethe Cathrine Henningsen, i Hunderup Skov
1843, 0904, 09051843, Mathias Jørgensen, søn af opsynsmand Hans Bohl Jørgensen, ved Tugthuset og Wilhelmine Gjørbine Frank, paa Bispens Plan
1841, 2810, 07051843, Julius Frederik Carl Christian Sabro, søn af paparbeider Hendrik Ulrik Sabroe og Marie Kirstine Thrane, i Dandsestræde
1843, 2104, 12111843, Philip Waidtløw Fristed Dutsjan Hansen, søn af smaakjører Peder Iversen og enke Maren Hansen (efter feldbereder Ch. Waidtløw), uden Vesterport
1843, 2204,09071843, Frederik Reinhold Jørgensen, søn af kudsk Jørgen Nielsen og Maren Nielsdatter, uden Vesterport
1843, 2704, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Hans Pedersen og Marie Larsdatter, paa Fattiggaarden
1843, 3004, 06051843, Anders Christian Andersen, søn af rugbrødbager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1843, 0705, Dreng, søn af dagleier Ped. Nielsen og Anne Cathrine Jørgensdatter, i Kragenshuus
1843, 1705, 04071843, Jens Ludvig Fangel Pedersen, søn af kjøbmand Peder Holger Pedersen og Laurine Josephine Schmidt, i Overgade
1843, 1505, 20081843, Johan Frederik Christian Bruun, søn af skrædermester Hans Frederik Bruun og Nicoline Jørgine Hansen, i Vestergade
1843, 2905, 08081843, Wilhelm Nicolai Rasmussen, søn af politibetjent Andreas Rasmussen og Anne Georgine Marie Nielsen, paa Holsedore
1843, 1907, 28081843, Anthon Wilhelm Bolhorn, søn af gjestgiver Andreas Christian Bolhorn og Gjertrud Marie Cathrine Stylsvig, i Vestergade
1843, 0603, 27061843, Hans Bertram Wilhelm Wandell, søn af kongelig fuldmægtig og krigssecretair Hans Reinhard Wandell og Jensine Laurine Cathrine Meier, i Adelgade
1843, 2506, 10091843, Rasmus Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Rasmussen og Karen Hansdatter, paa Hunderup Mark
1843, 1804, 05071843, Rasmus Hansen, søn af ungkarl Hans Andersen og Anne Marie Rasmusdatter, i Hjallese
1843, 3006, 10101843, Hans Jensen Holm Milling, søn af rokkedreier Niels Christian Theodor Milling og Anne Kirstine Hansen, ved Munkemølle
1843, 0403, 02071843, Hans Peder Reinholdt Johansen, søn af tjenestekarl Hans Madsen og Johanne Dorthe Johansdatter
1843, 1005, 09071843, Christian Pedersen, søn af tømmersvend Rasmus Pedersen og Nielsine Sørensen (datter af vognmand Daniel Sørensen)
1843, 0807, 13071843, Rasmus Hansen, søn af gaardmand Hans Christiansen og Anne Kirstine Larsdatter, i Bolbro
1843, 0907, 22101843, Rasmus Peder Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Johanne Hansen, paa Heden
1843, 2607, 22091843, Hans Frederik Sudermann, søn af skomagersvend Hans Frederik Sudermann og Anne Kirstine Hansen, uden Vesterport
1843, 3007, 04101843, Peder Lauritz Hald, søn af cand. pharm. Carl Christian Hald og Anne Lovise Larsen, uden Vesterport
1843, 0408, 19111843, Peder Jacobsen, søn af bødkermester Jacob Asmus Jacobsen og Anne Cathrine Koch, i St. Knuds Kirkestræde
1843, 0908, 17091843, Niels Nielsen, søn af former Julius Nielsen og Marie Andersen, uden Vesterport
1843, 1008, 07101843, Andreas Michael Sehested Meyland, søn af kirkesanger og skolelærer Johan Christian Meyland, i Fraugde og Gregersine Olava Andersen, i Claregaden
1843, 2408, 19111843, Gustav Christian Køhler, søn af skomagermester Anton Køhler og Marie Hansen, i Vestergade
1843, 2508, 24071844, Albert Oscar Edvard Grill, søn af tobaksfabrikør Edvard Grill og Clementine Schlüter, i Overgade
1843, 0709, 15091843, Niels Edvard Madsen, søn af bagermester Niels Helt Madsen og Cathrine Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1843, 0809, 23091843, Johan Christopher Pedersen (tvilling), søn af tømmersvend Peder Jespersen og Ann Eirstine Madsdatter, ved Torveaaen
1843, 1207, 10091843, Mads Wilhelm Andersen, søn af Anders Idum Graah og Birthe Marie Steffens, fra Ringe
1843, 1309, 12111843, Hans Rasmussen Hansen, søn af tjenestekarl Hans Johansen, fra Stegsted og Anne Cathrine Pedersdatter
1843, 1809, 29101843, Rasmus Christian Frederik Nielsen, søn af indsidder Niels Navnesen og Sophie Frederikke Jacobsen, i Hunderup
1843, 2008, 17091843, Anders Andersen, søn af ungkarl Anders Christensen og Maren Pedersdatter, i Dalum Sogn
1843, 0110, 19051844, Julius Johansen, søn af vævermester Peder Johansen og Karen Olsdatter, paa Heden
1843, 0310, Dødfødt dreng, søn af smedemester Niels Jørgensen og Maren Cathrine Pedersen, uden Vesterport
1844, 1410, 02061844, Rasmus Hansen, søn af tømmerfrimester Lars Hansen og Marie Rasmusdatter, paa Heden
1843, 0111, 02111843, Diderich Petersen, søn af kjøbmand Peder Petersen og Helene Dorthea Felsing, i Vestergade
1843, 2211, 13121843, Anders Andersen, søn af Tage Hansen, uden Vesterport og Christiane Andersdatter
1843, 2711, 22021844, Heinrich Cornelius Martin Luther Verclas, søn af viinhandler Heinrich Carl Cornelius Verclas og Margrethe Reimer, i Vestergade
1843, 0312, Dødfødt dreng, søn af dagleier Jacob Larsen og Anne Marie Hansdatter, i Hunderup
1843, 0412, 18041844, Søren Thorsen, søn af urtemand Thor Frandsen og Karen Marie Christensen, uden Vesterport
1843, 0512, 14011844, Hans Pedersen, søn af forvalter Frederik Lundsgaard og Marie Pedersdatter, hos dagleier Chr. Hansen i Hunderup Skov. Født i Ubberud
1843, 2512, 28021844, Hendrik Julius Christiansen, søn af tjenestekarl Christian Jensen og Marie Mortensdatter, uden Vesterport. Født i Marslev
1844, 0901, 02061844, Carl Fritz Wilhelm Schmidt, søn af dugmagersvend Søren Nielsen Schmidt og Rasmine Hoffensitz, uden Vesterport
1844, 0901, 28061844, Harald Ulrik Kofoed, søn af commissionær Lars Kofoed og Marie Cecilie Tycho, i Claregaden
1844, 1101, 09061844, Christian Andersen, søn af skomagersvend Rasmus Andersen og Maren Cathrine Hansen, i Staalstrædet
1844, 1801, Dødfødt dreng, søn af indsidder Anders Pedersen og Kirstine Rasmusdatter, paa Hunderup Veien
1844, 2601, 29051844, Niels Johansen Schmidt, søn af skomagermester Jens Johansen Schmidt og Anne Marie Nielsen, paa Klingenberg
1844, 0502, 16051844, Anders Hansen, søn af muursvend Niels Hansen og Mette Marie Larsen, paa Heden
1844, 0602, 04041844, Hans Christian Nielsen, søn af indsidder Niels Knudsen og Anne Jeppesdatter, paa Hunderup Mark
1844, 0902, 10051844, Christian Ehrenfred Søfeldt, søn af skomagermester Rasmus Ehrenfred Søfeldt og Birgitte Poulsen, uden Vesterport
1844, 1502, Dødfødt dreng, søn af væversvend Hans Nielsen og Johanne Marie Hansen, uden Vesterport
1843, 0212, 26121843, Peder Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Christophersen, af Dreslette og Karen Marie Pedersdatter, i Karhusene
1844, 1502, 24031844, Hans Christian Christensen, søn af Christen Rasmussen, Nordenbroe og ugift fruentimmer Abelone Hansdatter, i Vindegade. Født i Skjellerup
1844, 1902, 19051844, Frederik Libert Nielsen, søn af skomagermester Jacob Frederik Nielsen og Marie Kirstine Hansen, St. Knuds Kirkestræde
1844, 11902, 28051844, Frands Christian Falbe Hansen, søn af skolekasserer og procurator Johan Jørgen Hansen og Marietta Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1844, 1902, 16051844, Peter Theodor Christian August Eis, søn af jernstøber Bernhard Eis og Marie Kirstine Rasmussen, uden Vesterport
1844, 2902, 21071844, Andreas Christian Meier, søn af smaahandler Otto Meier og Gjertrud Marie Kirstine Pedersen, uden Vesterport
1844, 0303, 24051844, Axel Ferdinand Ivar Bang, søn af typograpf Andreas Peter Bang og Margrethe Falksen, paa Klingenberg
1844, 0903, 27051844, Friederich Georg Riemann, søn af kaagmager Frederik Eduard Riemann og Severine Christiane Storm, i Overgade
1844, 1303, 02051844, Anders Christian Andersen (tvilling), søn af rugbrødbager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1844, 1002, 10031844, Hans Nielsen, søn af Niels Hansen og ugift fruentimmer Anne Marie Hansdatter. Født i Hjallese
1844, 2503, 02061844, Lars Rasmussen, søn af dagleier Rasmus Pedersen og Mette Marie Larsdatter, paa Nonnebakken
1844, 2803, 30061844, Johan Carl Martin Johansen, søn af muursvend Jørgen Johansen og Kirsten Hansdatter, uden Vesterport
1844, 0404, 02061844, Christian Jensen, søn af kudsk Lars Jensen og Anne Marie Kirstine Larsen, i St. Knuds Kirkestræde
1844, 1503, 24031844, Peter Niels Andreasen, søn af skræver Jens Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Gjertrud Kirstine Nielsen
1844, 0504, Dødfødt dreng, søn af almisselem Hans Jensen, Fattiggaarden og ugift fruentimmer Maren Nielsdatter, paa Fattiggaarden
1844, 0504, 24041844, Hans Peter Christian Philipsen, søn af kjøbmand Peder Worm Philipsen og Marie Nielsdatter, uden Vesterport
1844, 0604, 25061844, Carl Emil Bardenfleth, søn af kammerherre og stiftsamtmand Carl Emil v. Bardenfleth og Sophie Amalie født comtesse af Schmettau, i Vestergade
1844, 1304, -, Dreng, søn af forpagter Niels Erik Hoffmann Bang, paa Hofmannsgave og Martine Malling, paa Flakhaugen
1844, 1704, 19051844, Jens Knudsen, søn af arbeidsmand Niels Knudsen og Johanne Christiansen, paa Heden
1844, 2004, 06061844, Niels Knudsen, søn af gaardmand Knud Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter, paa Hunderupgaarden
1844, 2504, 16051844, Lars Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Larsen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Rasmussen, paa Heden (datter af tømmermand Rasmus Poulsen i Fjelsted)
1844, 2704, 23061844, Peter Albert Carl Gustav Emil Gregersen, søn af snedkersvend Carl Gustav Gregersen og Johanne Mariane Emilie Stichler, paa Overgade
1844, 0405, 30061844, Christian Gottfred Thomsen, søn af skolelærer Christian Thomsen, i Mesinge og Pouline Antonette Prange, paa Flakhaugen
1844, 1604, 19051844, Johan Christian Pedersen, søn af kleinsmed Hans Peder Pedersen og Anne Margrethe Andersen, i Vestergade
1844, 1105, 08091844, Jens Peter Heilmann, søn af i…qigeur Claus Ernst Heilmann og Christine Nielsen, paa Heden
1844, 2005, 21071844, Hans Peder Andersen, søn af muursvend Morten Andersen og Marie Hansen, i Dandsestrædet
1844, 2605, 06101844, Henrich Christopher Rudolph Nielsen, søn af tobaksspinder Peter Nielsen og Nanine Cathrine Hellesen, i Vestergade
1844, 2605, 04081844, Carl Frederik Ferdinand Larsen, søn af Niels Peter Christ. Lund, uden Vesterport og ugift fruentimmer Karen Marie Larsen (datter af sømand Fredr. Larsen)
1844, 0206, 09081844, Johan Jensen Dannesboe, søn af Jens Christian Dannesboe og Mette Marie Larsen, i Vestergade
1844, 0706, 28071844, Carl Theodor Roulund, søn af portner Søren Michael Roulund og Hansine Henriette Larsen, paa Fattiggaarden
1844, 0606, 27071844, Anders Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Anders Larsen, … og ugift fruentimmer Johanne Cathrine Pedersdatter, 40, af Vissenberg
1844, 0806, 02081844, Jens Carl Lauritz Jensen, søn af garver Jørgen Jensen og Lucie Charlotte Mogensen, uden Vesterport
1844, 1505, 09061844, Niels Jørgensen, søn af ungkarl Anders Nielsen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Jørgensdatter, af Haarslev
1844, 2806, 18051844, Hendrik Emil Victor Andersen, søn af smedemester Hendrik Christian Andersen og Karen Birch, i Vestergade
1844, 2106, 21071844, Peder Pedersen, søn af Peder Sørensen, i Dømmestrup og ugift fruentimmer Maren Pedersdatter, i Bolbro
1845, 0907, 30031844, Christen Albert Foersom, søn af uhrmager Christen Foersom og Cathrine Margrethe Bøttcher, i Vestergade
1844, 1407, 01091844, Ludvig Lauritz Andersen, søn af skrædermester Rasmus Gotthold Andersen og Magdalene Benedicte Kirstine Winterlig, i St. Knuds Kirkestræde
1844, 1707, 20091844, Johannes Frydendahl Hoffgaard, søn af kjøbmand Gustav Adolph Hoffgaard og Mette Kirstine Frydendahl, i Korsgaden
1844, 2907, 06081844, Sophus Hendrik Frederik Hansen, søn af skomagersvend Hans Christian Hansen og Anne Sophie Hendriksdatter, paa Torvet
1844, 0708, 11081844, Bertel Christian Petersen, søn af instrumentmager og brændeviinsbrænder Niels Peter Petersen og Frederikke Sophie Wilhelmine Hansen, paa Torvet
1844, 1104, 18081844, Ludvig Ernst Gustav Quellmann, søn af corporal Ludvig Quellmann, paa Graabrødretorv og Mariane Sophie Zilmer
1844, 0607, 04081844, Hans Christian Nielsen, søn af snedkersvend Niels Rasmussen og ugift fruentimmer Gjertrud Marie Hansdatter
1844, 1208, 18081844, Rasmus Jørgensen, søn af muursvend Jørgen Pedersen, af Hunderup og ugift fruentimmer Karen Rasmusdatter
1844, 0209, 11101844, Peder Lauritz Christian Nielsen, søn af ungkarl Niels Larsen og ugift fruentimmer Mathea Jensdatter, paa Bispens Plan
1844, 0509, 17111844, Heinrich Carl Christian Drue, søn af slagtermester Hans Christian Drue og Anne Vinchler, i Graabrødre Kirkestræde
1844, 0509, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Lauritz Theilgaard Sabroe og Lovise Grabbe, i Claregade
1845, 0709, 25051845, Carl Peder Ferdinand Lund, søn af kammagersvend Daniel Fritz Lund, i den lukke Tarm og ugift fruentimmer Caroline Marie Elisabeth Larsen
1845, 2709, 11031844, Carl Christian Lind, søn af viinhandler Christian August Lind og Vilhelmine Marie Hey, i Vestergade
1844, 1310, 24111844, Andreas Ferdinand Andersen, søn af tømmersvend Hans Christian Andersen og Margrethe Cathrine Henningsen, i Hunderup
1844, 1110, 17111844, Johannes Christian Andersen, søn af huusmand Anders Johansen og Maren Nielsdatter, i Hunderup Skov
1844, 1510, 06041845, Johannes Frederik Marius Leisner, søn af malermester Frederik Joachim Wilhelm Leisner og Johanne Christensen, i Adelgade
1844, 1810, 05051845, Carl Detlef Johan Waldemar Jacobsen, søn af kleinsmedsvend Fritz Jacobsen og Anne Marie Dorthea Joachimsen, i Vestergade
1844, 0105, 05121844, Niels Christian Wilhelm Detlev Andersen, søn af skrædermester Christian Henrich Andersen og Johanne Kirstine Eriksen, i Graabrødrestræde
1844, 2210, 29061845, Georg Frederik Schjøtt, søn af kjøbmand Frederik Christian Schjøtt og Elise Karoline Hellesen, uden Vesterport
1844, 2710, 12051845, Adolph Paludan Seedorff, søn af institutbestyrer Nicolai Heinrich Peter Seedorff og Anne Sophie Kirstine Paludan, i Vestergade
1844, 2810, 18051845, Johan Christopher Pedersen, søn af tømmersvend Peder Jespersen og Anne Christine Christophersen, ved Torveaaen
1844, 0111, 01061845, Carl Johan Andersen, søn af dagleier Jens Krag Andersen og Maren Nielsen, uden Vesterport
1844, 0211, 09021845, Hans Christian Jensen, søn af smaaekjører Jens Nielsen og Margrethe Hansdatter, uden Vesterport
1844, 2211, 15061845, Frederik Ferdinand Charles Emil Nielsen, søn af smaahandler Lars Nielsen og Johanne Josephine Figatdine Jørgensen, i Vestergade
1844, 2611, 15061845, Hans Peder Rasmussen, søn af dagleier Asmus Larsen og Marie Kirstine Hansdatter, i Kragenshuus
1844, 0412, 18051845, Fritz Niels Anton Richter, søn af bager Frederik Henrik Richter og Bolette Petrosine Pedersen, i Claregade
1844, 1112, 21031845, Niels Peder Nielsen, søn af corporal Jacob Nielsen og ugift fruentimmer Anne Kirstine Rasmusdatter, paa Bispens Plan
1844, 1412, 30051845, Hans Christian Jantzen, søn af kjøbmand Hans Christian Jantzen og Hanne Marie Erichsen, i Vestergade
1844, 2512, 30051845, Carl Julius Pedersen, søn af kukkenbager Johan Pedersen og Maren Hansen, paa Fiskertorvet
1845, 0401, 25051845, Hans Peder Madsen, søn af dagleier Mads Pedersen og Gjertrud Nielsdatter, i Hunderup
1845, 0701, 17041845, Frederik Christian Andreas Petersen, søn af hjælpelærer Frederik Christian Petersen og Anne Cathrine Hartmann, i Hunderup
1845, 1801, Dødfødt dreng, søn af skrædermester Hans Christian Andersen og Sophie Amalie Bøttcher, i Adelgaden
1845, 2301, 04081845, Viggo Eduard Thomsen, søn af skomagermester Peter Frederik Thomsen og Frederikke Marie Milo, i Claregaden
1845, 2501, 30051845, Johan Gotthilf Barchmann Hansen, søn af skolekasserer og procurator Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade. Navneændring af 29.3.1886 til Johan Gotthilf Barchmann Falbe Hansen
1845, 2301, 01051845, Carl Christian Jørgensen, søn af tjenestekarl Hans Christian Hansen, i Graabrødre Stræde og ugift fruentimmer Anne Marie Kirstine Hansine Jørgensen. Født i Middelfart
1845, 2701, 12061845, Hans Peder Julius Madsen, søn af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1845, 2601, 24081845, Ludvig Ferdinand Julius Holm, søn af skomagersvend Julius Madsen, Vindegade og ugift fruentimmer Anne Marie Holm. Født i Odense
1845, 2601, 08061845, Carl Emil Waldemar Thrane, søn af skomagermester Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard, paa Bispens plan
1845, 2801, 10081845, Hans Christian Jensen, søn af dagleier Christen Jensen og Johanne Marie Hansen, i Vindegaden
1843, 1603, 02021845, Rasmus Hansen, søn af dagleier Hans Rasmussen og Maren Pedersen, i Overgade
1845, 0302, 04051845, Samuel Rudolph Jensen, søn af tømmersvend Jens Jensen og Karen Jørgensen, paa Heden
1845, 2702, 04051845, Anders Rasmussen, søn af dagleier Rasmus Andersen og Caroline Rasmusdatter, uden Vesterport
1845, 2602, 08061845, Jens Christian Jensen, søn af bomforpagter Jacob Jensen og Karen Marie Knudsen, uden Vesterport
1845, 0303, 22061845, Alfred Ludvig Prange, søn af malermester Christian Ludvig Prange og Lorine Jensen, i Vestergade
1845, 2302, 18051845, Niels Julius Hansen, søn af jernstøber Hans Christopher Jacobsen og Anne Elisabeth Christensen, uden Vesterport
1845, 0703, Dreng, søn af skuespildirecteur Jens Peder Müller og Eline Erasmine Nielsen, i Overgade
1845, 0403, 17061845, Henry Carlo Frederik Jenssen, søn af proprietær Paul Frederik Jenssen og Anne Margrethe Buch, i Hunderup
1845, 2003, 18051845, Jacob Pedersen, søn af huusmand Peder Larsen og Karen Nielsdatter, i Hunderup Mark
1845, 2703, 18051845, Lars Peter Nielsen Dyrehøi, søn af corporal Hans Nielsen Dyrehøi, paa Heden og ugift fruentimmer Nicoline Dorthea Larsdatter, af Tommerup
1845, 2703, 18051845, Carl Christian Larsen, søn af dagleier Lars Pedersen og Gjertrud Andreasen, paa Heden
1845, 2803, 08031846, Adolph Schorning Knudsen, søn af procurator Rasmus Knudsen og Caroline Gerhardine Delcomyn, i Vestergade
1845, 0204, 15081845, Carl Emil With, søn af fuldmægtig Joachim Nielsen With og Nielsine Marie Larsen, uden Vesterport
1845, 0604, 27071845, Hans Peder Hansen, søn af mursvend Poul Christian Hansen og Sophie Christine Svarer, paa Holsedore
1844, 2709, 20041845, Carl Martin Hansen, søn af snedkersvend Frederik Vilhelm Hansen og Anne Marie Dinesen, paa Klingenberg
1845, 2304, 08061845, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Hansen og Ida Lovise Hansen, paa Hunderup Mark
1845, 2104, Dødfødt dreng, søn af skrædersvend Rasmus Hansen, ved Munkemølle og ugift fruentimmer Kirsten Andersen
1845, 2104, 28041845, Frederik Hermann Alfred Hoffmann, søn af styrmand Christian Hansen, i Horsens og ugift fruentimmer Karen Jensine Hoffmann, paa Bispens Plan
1845, 0105, 05091845, Hans Christian Andersen, søn af typograpf Hendrik Andersen og Gustava Henriette Dorthea Stockmann, i Dronningens Asylgade
1845, 0205, 17081845, Joseph Ditlev Christian Jespersen, søn af smaahandler Rasmus Jespersen og Karen Kirstine Hansen, paa Holsedore
1845, 0305, Dødfødt dreng, søn af dagleier Anders Pedersen og Kirstine Rasmusdatter, i Hunderup
1845, 0605, 10081845, Lauritz Christian Randers, søn af skomagermester Lars Christian Randers og Else Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 1205, 17081845, Peder Anthon Nielsen, søn af mursvend Hans Nielsen og Maren Hansdatter, paa Bispens Plan
1845, 2005, 07091845, Peder Christian Pedersen, søn af corporal Peder Pedersen, ved 2 Esqvadron og ugift fruentimmer Mette Elisabeth Holbek, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 2305, 29061845, Carl Peder Reinhard, søn af arbeidsmand Johan Georg Reinhard og Maren Pedersdatter, i Hunderup Skov
1845, 2305, 09111845, Frederik Carl Christian Brodersen, søn af skomagermester Johan Peder Brodersen og Mette Marie Pedersen, uden Vesterport
1845, 0106, 05071845, Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Pedersen og Karen Jørgensen, ved Munkemølle
1845, 0506, 17081845, Hermann Peder Olsen, søn af skomagermester Hendrik Olsen og Cathrine Marie Hansen, uden Vesterport
1845, 1806, 31081845, Frederik Carl Christian May, søn af rugbrødbager Carl Julius May og Maren Margrethe Andersen, uden Vesterport
1845, 2506, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Peder Knudsen og Maren Jeppesen, St. Knuds Kirkestræde
1845, 0207, 08021846, Hans Julius Andersen, søn af skomagersvend Rasmus Andersen og Maren Hansdatter, i den lukke Tarm
1845, 0507, 14091845, Carl Christian Erichsen, søn af snedkermester Hans Erichsen og Johanne Cathrine Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 0607, 26101845, Jens Theodor Larsen, søn af taarnvægter Lars Rasmussen og Marie Rasmussen, ved Torveaaen
1845, 2506, 27071845, Carl Christian Zilmer, søn af garversvend Heinrich Harmann Zilmer og ugift fruentimmer Kirsten Nielsen, paa Graabrødreplads
1845, 2807, 07091845, Johannes Wiche, søn af adjunct Frederik Wilhelm Wiche og Johanne Marie Drevsen, uden Vesterport
1845, 2907, 19101845, Ferdinand Christian Morten Hansen, søn af skomagermester Hans Jacob Wolter Hansen og Anne Kirstine Marie Mortensen, i Asylgaden
1845, 2605, 0607, Hans Rasmussen, søn af tømmermand Rasmus Hansen og ugift fruentimmer Marthe Kirstine Rasmusdatter, i Hundstrup
1845, 1008, 16081845, Andreas Langhoff, søn af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff og Anne Kirstine Rex, i Vestergade
1845, 1408, 17081845, Niels Andersen, søn af naalemagersvend Niels Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Caroline Andersen, paa Fattiggaarden
1845, 3004, 24081845, Carl Emil Pedersen, søn af skrædermester Niels Pedersen og Alhed Cathrine Marie Larsen, Bag Skolen
1844, 0307, 28071845, Fritz Christian Carl Christensen, søn af esqvadron og saddelmager Fritz Christian Carl Dreier, i Odense og ugift fruentimmer Jensine Christensen
1845, 2708, 12101845, Peder Madsen, søn af dagleier Mads Hansen og Karen Andersdatter, paa Hunderup Mark
1845, 2908, Dreng, søn af vognmand Karsten Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Marie Nielsen
1845, 0609, 21091845, Jes Johan Petersen, søn af apotheker Jes Petersen og Cathrine Johansen, i Vestergade
1845, 1105, 14091845, Oscar Hjalmar Alexis Thomsen, søn af raadmand og bogtrykker Ove Thomas Thomsen og Johanne Elise Beyer, i Overgade
1845, 2209, 19101845, Jens Christian Jensen, søn af arbeidsmand Jens Jensen og Christiane Andersen, i Graabrødrestræde
1845, 2309, 09041846, Christian Georg Schmidt Hasselriis, søn af glarmester Peder Johannes Hasselriis og Mariane Sophie Schmith, i Vestergade
1845, 0910, 22031846, Ludvig Christian Martin Hansen, søn af skomagermester Hans Christian Hansen og Caroline Pedersen, paa Holsedore
1845, 1410, 21101845, Johan Frederik Coort, søn af handelsbetjent Jens Michael West, i Bolbro og ugift fruentimmer Margrethe Coort
1845, 1810, Udøbt dreng (død), søn af kleinsmedmester Fritz Ludvig Augustinus og Anne Kirstine Madsen, i Vestergade
1845, 2210, 10051845, Mathias Carl Frederik Wilhelm Jørgensen, søn af skomagersvend Hans Bohl Jørgensen, paa Heden og ugift fruentimmer Wilhelmine Gørbine Frank
1845, 3010, 01031846, Julius Ludvig Emil Hansen Hjuul, søn af snedkersvend Hans Hansen Hjuul og Hansine Gerhardine Andersen, paa Holsedore
1845, 0211, 04111845, Viggo Carl Christian Hendriksen, søn af gartner Rasmus Hendrik Hendriksen, tjener paa Veirup, Marslev Sogn og Caroline Frederikke Nielsdatter Lehn, paa Holsedore
1845, 1011, 02031846, Carl Christian Mathias Wiingaard, søn af slagtermester Christian Wiingaard og Anne Kirstine Pedersen, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 2011, 21051846, Frederik Wilhelm Eis, søn af former Bernhard Eis og Marie Kirstine Rasmussen, uden Vesterport
1845, 2111, 25011846, Hans Peder Pedersen, søn af urtemand Anders Pedersen og Anne Cathrine Jørgensen, paa Heden
1845, 1310, 13041846, Julius Carl Heinrich Augustinus Rose, søn af muursvend Hjere Svendsen Rose og Christine Nielsen, i Graabrødrestræde
1845, 2911, Udøbt dreng (død), søn af hvedebrødbager Niels Helt Madsen og Cathrine Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1845, 0712, 20121845, Søren Christian Pedersen, søn af skomagersvend Niels Pedersen, i Odense og ugift fruentimmer Kirstine Pedersen, uden Vesterport
1845, 0912, 13091845, Jens Nordtorup Hein, søn af snedker Thomas Hendrik Hein og Anne Marie Mose, uden Vesterport
1845, 1212, 27021846, Rasmus Lauritz Dannesboe, søn af brændeviinsbrænder Jens Christian Dannesboe og Mette Marie Larsen, i Vestergade
1845, 1712, 10051846, Hans Peter Nielsen, søn af saddelmagersvend Peder Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Marentine Jeppebine Pedersen, uden Vesterport
1845, 1412, 15031846, Rasmus Crone, søn af muurmester Johannes Crone og Maren Rasmussen, i Claregaden
1845, 2112, 04011846, Hendrik Carl Pedersen, søn af skomager Hendrik Nicolai Pedersen Furst og ugift fruentimmer og forbedringshuusfange Anne Pedersdatter, i Tugthuset (af Albeck Sogn, Hjørring Amt)
1845, 0812, 16121845, Peter Theodor Rasmussen, søn af qvartermester Hindsgavl, i Odense og ugift fruentimmer Marie Cathrine Rasmussen
1846, 0201, 21051846, Anton Frederik Louis Hindenberg, søn af oberstlieutenant og kammerjunker Friderik Ludvig Ernst v. Hindenburg og Lovise Sophie Antoinette Christine Henriette v. Ahlefeldt, i Korsgaden
1846, 1401, 14061846, Martin Emil Thomsen, søn af jernstøber Ditlev Hartvig Thomsen og Hanne Dorthea Jensen, paa Holsedore
1846, 1901, 29051846, Simon Hempel Bondo, søn af malermester Simon Christian Bondo og Mariane Cicilie Friis, i St. Annagaden
1846, 2401, 01061846, Niels Peder Emil Julius Kjellerup, søn af dagleier Rasmus Kjellerup og Kirstine Hansen, paa Holsedore
1846, 2901, 02061846, Ludvig Prange, søn af barbeer Johan Frederik Prange og Caroline Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1846, 0102, 15031846, Hans Peder Daniel Larsen, søn af afdøde pottemager Hans Peder Daniel Schjøth og ugift fruentimmer Anne Larsen, uden Vesterport
1846, 0601,08021846, Hans Christian Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Hansen og ugift fruentimmer Kirstine Marie Thevis
1846, 2302, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Hansen og Anne Cathrine Christensdatter, i Hunderup Skov
1846, 2702, 30081846, Lauritz Peder Christian Stegmann, søn af skrædermester Christopher Olsen Stegmann og Laurine Petrine Kirstine Klug, i Claregaden
1846, 2702, 21051846, Søren Julius Sørensen, søn af skrædermester Jørgen Hansen Sørensen og Mette Kirstine Poulsen, i Graabrødre Stræde
1846, 0103, 10051846, Morten Carl Hansen, søn af tobakspinder Peter Christian Hansen og Caroline Claudia Nyborg, i Overgade
1846, 1502, 01031846, Rasmus Christensen, søn af dragon Kristen Rasmussen og ugift fruentimmer Anne Johanne Hansen
1846, 1203, 21051846, Mads Hansen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Madsdatter, i Bolbroe
1846, 1403, -, Dreng, søn af tjenestekarl Rasmus Larsen, i Dandsestrædet og ugift fruentimmer Anne Cathrine Rasmusdatter
1846, 0703, 13051846, Alexander Heinrich Krüger, søn af brygger Carl Theodor Krüger og Petra Andrea Kjergaard, paa Flakhaugen
1846, 1403, 04071846, Peder Søfeldt, søn af skomagermester Rasmus Ehrenfred Søfeldt og Birgitte Poulsen, uden Vesterport
1846, 2003, 02091846, Johan Waldemar Bruun, søn af kobbersmedmester Johan Peder Bruun og Dorthea Margrethe Lange, i Graabrødrestræde
1846, 2703, 09081846, Peder Emil Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Karen Hansen, paa Heden
1846, 0304, 13041846, Jørgen Hansen, søn af tjenestekarl Hans Jørgensen, i Munkemølle og Anne Marie Larsdatter
1846, 0804, 20091846, Anders Wilhelm Ferdinand Andersen, søn af muursvend Morten Andersen og Karen Marie Hansen, i Dandsestrædet
1846, 2604, 28041846, Philip Ernest Hansen, søn af procurator og skolekasserer Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse, i Vestergade
1846, 3004, 10071846, Franz Wilhelm Ferdinand Hillerup, søn af herredsfoged Hans Jørgen Hillerup og Bertha Nicoline Jespersen, i Overgade
1846, 0105, 19071846, Viggo Ferdinand Wilhelm Hansen, søn af tobaksspinder Frederik Ferdinand Hansen og Marie Henriette Hjort, uden Vesterport
1846, 0405, 16081846, Simon Nielsen, søn af snedkersvend Niels Nielsen og Maren Kirstine Olsen, i Overgade
1846, 1405, 18101846, Jens Wilhelm Tellerup Madsen, søn af smedesvend Andreas Madsen Tellerup og Casperine Svendsen, i Staalstræde
1846, 2005, 17061846, Hendrik Georg Rudolph Nielsen, søn af tobaksspinder Peder Nielsen og Nanine Cathrine Hellesen, i Vestergade
1846, 2205, 02081846, Knud Christian Frederiksen, søn af indsidder Frederik Rasmussen og Anne Kirstine Nicolaisdatter, i Hunderup
1846, 0106, 26071846, Arnold Christian Peter Jessen, søn af uhrmager Anders Jessen og Maren Christophersen, paa Fiskertorvet
1846, 0206, 20091846, Sophus Emil Rasmussen, søn af afdøde trompeter Hans Jørgen Rasmussen og ugift fruentimmer Anne Sophie Hansen, i Dronningens Asylgade
1846, 0306, 21061847, Otto Emilius Johansen, søn af snedkermester Jens Frederik Johansen og Dorthea Frederikke Ciclie Møller, i Dronningens Asylgade
1846, 2106, 03091846, Frederik Carl Christian Bardenfleth, søn af kammerherre og stiftsamtmand Carl Emil v. Bardenfleth og Sophie Amalie Født comtesse af Schmettau, i Vestergade
1846, 3006, 20091846, Peter Eilschou, søn af inspecteur Peter Eilschou, ved Tugthuset og Edel Christine Nielsen, paa Tugthuset
1846, 3007, 23091846, Hans Peder Østerby, søn af Anders Frederik Østerby, i Vestergade og ugift fruentimmer Elisabeth Cathrine Østerby
1846, 0208, 30091846, Otto Frederik Emil Lassen, søn af adjunct Hans Christian Funk Lassen og Anne Marie Greve, paa Flakhaugen
1846, 0308, 11081846, Hans Frederik Kjeld Svendsen, søn af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen, i Hjulmandshuset
1846, 0408, 11101846, August Frederik Carl Meyer, søn af smaahandler Otto Meyer og Gjertrud Marie Kirstine Pedersen, uden Vesterport
1846, 0509, 28021847, Carl Pedersen, søn af tømmersvend Rasmus Pedersen og Nielsine Sørensen, uden Vesterport
1846, 0409, 11091846, Johan Christian Helm Prange, søn af malermester Christian Ludvig Prange og Lorine Jensen, i St. Knuds Kirkestræde
1846, 1809, Udøbt dreng (død), søn af dagleier Hendrik Hansen og Margrethe Hansdatter, i Kragenshuus
1846, 2807, 30081846, Jesper Wilhelm Nielsen, søn af Gjertrud Cathrine Jespersdatter, i Klusehuset
1846, 3009, 05041847, Johannes Hansen, søn af muursvend Poul Christian Hansen og Sophie Christine Svarer, paa Holsedore
1846, 0510, 06121846, Hans Andersen, søn af tjener Anders Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Larsdatter, i Dandsestrædet
1846, 1710, 22101846, Johan Ludvig Christopher Pedersen, søn af tømmersvend Peder Jespersen og Anne Kirstine Christophersen, ved Torveaaen
1846, 2810, 18041847, Viggo Alfred Ernst Henriksen, søn af gartner Rasmus Henriksen, paa Veirup og Caroline Sophie Frederikke Olsen, paa Holsedore
1846, 2610, 11121846, Carl Theodor Berggreen, søn af skomagermester Rasmus Berggreen og Julie Ida Petrine Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1846, 3110, 04031846, Niels Jacob Nielsen, søn af brændeviinsbrænder Rasmus Nielsen og Karen Marie Rode, i Vestergade
1846, 1111, 04121846, Carl Christian Schøller, søn af smedesvend Peder Samuel Schøller og Anne Cathrine Nielsen, uden Vesterport
1846, 1711, 04071847, Jens Holm Andersen, søn af rugbrødbager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1846, 0212, 13061846, Carl Theodor Roulund, søn af portner Søren Michael Roulund og Hansine Henriette Larsen, paa Fattiggaarden
1846, 1812, 01051847, Hans Emil Langhoff, søn af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff og Anne Kirstine Rex, i Vestergade
1846, 2012, 09051847, Hendrik Ludvig Hansen, søn af tømmersvend Carl Christian Hendrik Hansen og Else Marie Nielsen, uden Vesterport
1846, 2112, 16051847, Carl Julius Hansen Andersen, søn af Peder Andersen og ugift fruentimmer Karen Hansen, i Vindegade
1846, 2112, 18071847, Fritz August Wagner, søn af gartner Carl Ludvig Wagner og Lovise Theodore Petersen, i Vindegaden
1846, 3012, 01041847, Jørgen Christian Hansen, søn af tømmersvend Anders Hansen og Dorthea Pedersdatter, uden Vesterport
1842, 0501, 24071842, Jensine Marie Christensen, datter af Oline Larsen og viinhandler Jens Christian Christensen, i Overgade
1842, 0701, 28051842, Caroline Wilhelmine Frederikke Pedersen, datter af muursvend Carl Pedersen og Petrine Marie Pedersen (datter af tømmermand Peder Pedersen)
1842, 3001, 20051842, Emma Henriette Amalie Pedersen, datter af reebslagermester Hans Pedersen og Jørgine Birgitte Andersen, paa Vestergade
1842, 0102, 05021842, Kirstine Marie Sophie Frederikke Petra Larsen, datter af skrædersvend Rasmus Hansen og Anne Larsen, paa Heden
1842, 0902, 17041842, Mathilde Wilhelmine Petersen, datter af guldsmedmester Peter Petersen og Ulrikke Sophie Møller, i Vestergade
1842,1802, 22051842, Mariane Andersen, datter af urtemand Hans Andersen og Maren Kirstine Jensdatter, paa Heden
1842, 1702, 06031842, Anne Marie Pedersen, datter af saddelmagersvend Johan Peder Pedersen og Anne Kirstine Rasmussen, i Klaregaden
1842, 2702, 22051842, Emilie Theodora Antonette Andersen, datter af skrædermester Christian Hendrik Andersen og Johanne Kirstine Erichsen, Graabrødre Stræde
1842, 0303, 08051842, Marie Frederikke Jacobine Christine Prem, datter af mekanikus Conrad Hartvig Prem og Caroline Mathilde Møller, uden Vesterport
1842, 0503, Dødfødt pige, datter af indsidder Niels Navnesen og Sophie Frederikke Jacobsen, i Hunderup
1842, 0503, 10031842, Hanna Mathilde Pommer, datter af skomagermester Hans Olsen Pommer og Serine Justine Petrine Elline Bech, i Vestergade
1842, 1203, 01041842, Sophie Frederikke Nielsen, datter af tobaksfabrikør Peder Nielsen og Nanine Cathrine Hellesen, paa Vestergade
1841, 2308, 17041842, Johanne Kirstine Hansen, datter af enkemand og muursvend Johan Hendrik Pedersen og Abelone Marie Hansdatter,
1842, 2103, 27111842, Petra Elina Susanna Christophersen, datter af skomagermester Ole Christophersen og Karen Marie Hansen, uden Vesterport
1842, 2303, 14061842, Emilie Hermandine Christine Bardram, datter af muursvend Johan Peder Bardram og Christine Elisabeth Pedersen, i Overgade
1842, 1504, 31071842, Marie Kirstine Larsen, datter af vægter Lars Rasmussen og Marie Rasmussen, i Torve...
1842, 2504, 29101842, Hulda Christine Mathilde Petersen, datter af kjøbmand Peter Petersen og Helene Dorthea Felsing, i Vestergade
1842, 2704, 05061842, Marie Kirstine Rasmussen, datter af dagleier Ole Rasmussen og Anne Hansen, ved Assistents Kirkegaard
1842, 2804, 17061842, Anne Henriette Seedorff, datter af institutbestyrer Nicolai Peter Heinrich Seedorff og Anne Sophie Kirstine Palludan, i Vestergade
1842, 0205, 15011843, Petrine Margrethe Johansen, datter af skrædermester Niels Willemos Johansen og Maren Cathrine Hansen, uden Vesterport
1842, 0705, 14081842, Maren Larsen, datter af brændeviinskarl Lars Pedersen og Anne Margrethe Povlsdatter, paa Heden
1842, 0905, 29051842, Anne Cathrine Caroline Larsen, datter af tjenestekarl Lars Andersen, uden Vesterport og Sophie Kirstine Hansen (født i Nyborg)
1842, 1105, 07081842, Sophie Frederikke Jørgensen, datter af opsynsmand Hans Bohl Jørgensen og Wilhelmine Gjørbins Frank, paa Bispens Plan
1842, 1605, 07081842, Anne Marie Augustinus, datter af smedesvend Fritz Ludvig Augustinus og Anne Kirstine Hansen, paa Heden
1842, 1905, 17061842, Marie Adelaide Frederikke Edsberg, datter af kjøbmand Hans Jørge Wilhelm Edsberg og Anne Marie Ullum, i Vestergade
1842, 2305, 12021843, Hansine Nicoline Rasmine Pedersen, datter af klodsemager Mads Pedersen og Bodil Marie Frederiksen, uden Vesterport
1840, 1412, 15121840, Christiane Margrethe Sophie Friis, datter af … Født paa Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn
1842, 2905, 30081842, Anne Marie Frederikke Buch, datter af slagtermester Niels Erichsen Buch og Juliane Frederikke Nielsen, i Vestergade
1842, 1906, 17071842, Marie Cathrine Pedersdatter, datter af indsidder Peder Hansen og Anne Rasmusdatter, i Hunderup
1842, 2506, 01071842, Jenny Doris Wilhelmine Wagner, datter af gartner Carl Ludvig Wagner og Elise Pedersen, i Vindegade
1842, 2706, 31071842, Anne Kirstine Larsen, datter af arbeidsmand Jørgen Larsen og Anne Rasmusdatter, paa Bispens Plan
1842, 2606, 04091842, Nielsine Jeremine Juliane Frederikke Gregersen, datter af snedkersvend Henning Gregersen og Sophie Pedersen, uden Vesterport
1842, 2906, 07081842, Jørgine Wilhelmine Hansen, datter af tjenestekarl Jens Peder Johansen, i Brobye og Hansine Mette Kirstine Hansdatter (datter af afdøde Hans Abrahamsen i Skalbjerg)
1842, 2805, 05061842, Maren Kirstine Larsen, datter af ungkarl Lars Larsen, i Hunderup og Cathrine Frederiksdatter
1842, 2007, 20111842, Ida Constance Octavia Lassen, datter af adjunct Hans Christian Funk Lassen og Anne Marie Greve, paa Flakhaugen
1842, 0908, 30091842, Caroline Frederikke Marck, datter af sch…væver Georg Heinrich Marck og Engel Ida Christiane Drevsen, i Vestergade
1842, 1508, 13101842, Caroline Mathilde Tychsen, datter af kjøbmand Valentin Tychsen og Amalia Elisabeth Brodersen, i Vestergade
1842, 1508, 21081842, Voldborg Jørgensen, datter af smaakjører Jens Christian Jørgensen, uden Vesterport og Marie Hansen (født i Lunde)
1842, 1708, 21101842, Lucie Cæcilie Fries, datter af apotheker Johan Heinrich Fries og Jensine Niess, i Vestergade
1842, 1908, 14101842, Gjertrud Marie Cathrine Madsen, datter af bagermester Niels Helt Madsen og Cathrine Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1842, 2208, 19031843, Anne Kirstine Nielsen, datter af tømmersvend Jørgen Nielsen og Mette Kirstine Larsen, i Paaskestræde
1842, 2308, 30101842, Cathrine Marie Pedersen, datter af skrædermester Niels Pedersen og Alhede Cathrine Marie Larsen, i Claregaden
1842, 2408, 20101842, Maren Kirstine Knudsen, datter af gaardmand Knud Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter, paa Hunderupgaard
1842, 2508, 19111842, Caroline Christensdatter, datter af tjenestekarl Christen Jensen og Johanne Marie Hansen, ved Bispens Muur
1842, 2508, 23101842, Caroline Wilhelmine Andersen, datter af lejetjener Jørgen Andersen og Caroline Carlsen, St. Knuds Kirkestræde
1842, 2408, 07111842, Christiane Hansine Ludevica Hansen, datter af tobaksspinder Adolph Emil Hansen og Juliane Charlotte Buch, i Overgade
1842, 2608, 12011843, Marie Schmidt, datter af kjøbmand Niels Heinrich Schmidt og Margrethe Anna Magdalene Dreier, i Vestergade
1842, 2708, 14051843, Karen Henrikke Thomsen, datter af slagtermester Johan Thomsen og Caroline Braadt, i Overgade
1842, 3008, 23101842, Ida Amalia Caroline Hansen, datter af skrædermester Christian Nielsen og Charlotte Wilhelmine Augusta Ulrich, i Nørregade
1842, 2908, Dødfødt pige, datter af smaakjører Jens Rasmussen og Kirsten Jensdatter, uden Vesterport
1842, 0208, 11091842, Anna Marie Hansen, datter af smed Hans Hansen og Anne Kirstine Pedersdatter, i Bolbro
1842, 0609, 06111842, Anne Kirstine Reinhard, datter af indsidder Johan Georg Reinhard og Maren Pedersdatter, i Hunderup Skov
1842, 0909, 11121842, Marie Christine Larsen, datter af arbeidsmand Christian Iver Larsen og Anne Marie Christensdatter, paa Klingenberg
1842, 0907, 07081842, Micha Camilla Gerta Christiane Dannesboe, datter af Christian Dannesboe og Mette Marie Larsen
1842, 1909, 11111842, Luise Cecilie Amalia Jentzsch, datter af buntmager Johan August Jentzsch og Frederikke Bendahl, i Vestergade
1842, 2109, 27111842, Marie Cathrine Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, i Staalstræde
1842, 2809, 11121842, Anne Laura Pouline Pedersen, datter af garver Rasmus Pedersen og Anne Marie Jensen, i Vestergade
1842, 0810, 15121842, Maren Kirstine Hagenow, datter af brændeviinsbrænder Mads Peder Hagenow og Johanne Jensen, i Claregaden
1842, 1810, 29121842, Emilie Johanne Margrethe Madsen, datter af brændeviinsbrænder Anders Madsen og Karen Marie Nielsen, uden Vesterport
1842, 2310, 26031842, Anne Cathrine Elise Andersen, datter af skomagersvend Rasmus Andersen og Maren Cathrine Hansen, i Staalstræde
1842, 2910, 26021843, Petra Cecilie Theodora Octavia Jespersen, datter af høker Rasmus Jespersen og Karen Kirstine Hansen, paa Holsedore
1842, 0110, 17041843, Frederikke Claudine Sophie Unserud, datter af snedkersvend Hans Carl Unserud og Frederikke Mathilde Gebhard, i Holsedore
1842, 1811, 09021843, Anna Caroline Kirstine Nielsen, datter af brændeviinsbrænder Hans Nielsen og Marie Pedersen, i Vestergade
1842, 2111, 25041843, Sophie Christence Prange, datter af barbeer Johan Prange og Caroline Jørgensen, i Vestergade
1842, 2111, 13041843, Mette Dorthea Mikkelsen, datter af dagleier Hans Mikkelsen og Nicoline Hansen, ved Vesterbroe
1842, 2511, 17041843, Laura Marie Christiane Prange, datter af malermester Christian Ludwig Prange og Lorine Jensen, i Vestergade
1842, 0812, 02021843, Henriette Natalia Limkilde, datter af kjøbmand Jørgen Jacob Limkilde og Oline Cornelia Hellesen, ved Vesterport
1842, 1412, 14051843, Camilla Andreasine Erichsen, datter af skomagersvend Andreas Lunkvist og Anne Dorthea Frederikke Erichsen (datter af dagleier Holtes enke uden Vesterport)
1842, 1212, 09051843, Anna Maria Karine Esbensen, datter af doctor medic. Andreas Esbensen og Ida Birgitte Bertelsen, paa Torvet
1842, 2312, 02041843, Petra Lovise Erichsen, datter af snedkermester Hans Erichsen og Johanne Cathrine Andersen, paa Holsedore
1842, 2711, Dødfødt pige, datter af bommand Jacob Jensen og Karen Marie Knudsen, i Bomhuset uden Vesterport
1843, 1301, 07051843, Andrea Arnesen, datter af bogbindersvend Anthon Arnesen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Hunderup ...
1843, 1701, 08031843, Johanne Elisabeth Frederikke Pedersen, datter af snedkersvend Jørgen Pedersen og Ottomine Schjødt, paa Klingenberg
1843, 3101, 31011843, Severine Hansen (tvilling), datter af styrmand Hans Sørensen og Kirstine Marie Hansen (datter af dagleier Hans Hansen i Stige ved Munke Mølle)
1843, 3101, 31011843, Hansine Hansen (tvilling), datter af styrmand Hans Sørensen og Kirstine Marie Hansen (datter af dagleier Hans Hansen i Stige ved Munke Mølle)
1843, 0402, -, Pige, datter af paparbeider Frantz Ludvig Binau og Caroline Christoffine Frandsen, i Claregaden
1843, 0802, 19051843, Pauline Adelgunde Scholten, datter af practiserende læge Paul Adam von Scholten og Emilie Lowise Caroline Kristensen, paa Torvet
1843, 2202, 11061843, Camilla Dorthea Nielsen, datter af brændeviinsbrænder og overformynder Rasmus Nielsen og Karen Marie Rode, i Vestergade
1843, 2402, 27021843, Marie Frederikke Nielsen, datter af handelsbetjent Frederik Nielsen, i Kjøbenhavn og Marie Gustavsen Nielsen, paa Holsedore (født i Uggerslev)
1843, 2202, 02031843, Anne Marie Hein, datter af snedkersvend Thomas Hendrik Hein og Anne Marie Mose, i Hunderup
1843, 0403, 15051843, Sophie Frederikke Helene Nielsine Simonia Helm Pedersen, datter af bogholder Jens Frederik Helm Pedersen og Frederikke Kirstine Hempel, i Vestergade
1843, 0803, 11061843, Anne Marie Bom, datter af skomagermester Ole Peder Bom og Anne Dorthea Pedersen, uden Vesterport
1843, 1603, 25061843, Gjertrud Crone, datter af muurmester Johannes Crone og Maren Rasmussen, i Klaregaden
1843, 2003, 25061843, Anna Elfride Victoria Assam, datter af possementmagermester Christian Anton Assam og Petrine Jensen, i Vestergade
1843, 2103, Dødfødt pige, datter af snedkersvend Lauritz Theilgaard og Elisabeth Johanna Benedicte Graap
1843, 2303, 23051843, Dorthea Sophie Winterlig, datter af smedemester Peder Christian Winterlig og Christine Buch, hos skræder Sankop i St. Knuds Kirkestræde
1843, 2501, 29051843, Hansine Holst, datter af skomagermester Christian Josias Holst og Kirstine Rasmussen, i Vestergade
1843, 2403, 09061843, Hansine Dorthea Maria Langhoff, datter af tømmermester Hans Nicolai Gundermann Langhoff og Anne Kirstine Rex, i Vestergade
1843, 3103, -, Pige, datter af spisevært Lars Christiansen Willumsen og Caroline Sophie Pedersen, i Staalstrædet
1843, 0104, Dødfødt pige, datter af glarmester Jørgen Jensen og Lucie Charlotte Mogensen, uden Vesterport
1843, 0904, 07051843, Edel Kirstine Nielsen, datter af bødkersvend Søren Nielsen og Karen Larsdatter, i Hunderup
1843, 0603, 09071843, Margrethe Maria Amalia Jørgensen, datter af hattemagermester Christian Jørgensen og Johanne Schultz, i Klaregade
1843, 2504, 06081843, Juliane Frederikke Randers, datter af skomagermester Lars Christian Randers og Elise Pedersen, i Vestergade
1843, 0105, 04081843, Johanne Marie Nommesen, datter af kobbersmedsvend Søren Nommesen og Amalia Lindstrøm, paa Heden
1843, 0105, 10091843, Elise Henriette Rasmussen, datter af skrædermester Niels Rasmussen og Josine Dorthea Holst, i Overgade
1843, 0305, 16071843, Augusta Lovise Sophie Sohn, datter af kammager Simon Sohn og Marie Elisabeth Schwensen, i Vestergade
1843, 1605, 11061843, Anthonia Marie Elisabeth Cathrina Johansen, datter af avlsforvalter Anthon Monarius Johansen og Maren Cathrine Hansdatter, uden Vesterport
1843, 1706, 20101843, Lodoiska Marthea Pauline Jantzen, datter af handelsbetjent Hans Christian Ludvig Jantzen og Hanne Marie Erichsen, i Vestergade
1843, 1806, 21041844, Dorthea Amalia Gitz, datter af brændeviinsbrænder Johan Christian August Gitz og Pauline Eliasen, paa Graabrødre Plads
1843, 2506, 08101843, Hermanline Emilie Meier, datter af skomagemester og arrestforsvarer Christian Wilhelm Meier og Caroline Ulrikke Nielsen, i Vestergade
1843, 2806, 20081843, Marie Georgine Christine Petra Nicolaisen, datter af snedkersvend Jens Nielsen Nicolaisen og Anne Kirstine Rasmussen (datter af smaakjører C. Rasmussens enke)
1843, 0507, 10091843, Kirstine Mathilde Engberg, datter af skomagermester Frederik Christian Engberg og Margrethe Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1843, 1307, 07101843, Lovise Gothardine Dorthea Elisa Tommerup, datter af procurator Andreas Rasmussen Tommerup og Florentine Lovise Fahnøe, i Vestergade
1843, 0505, 23071843, Hanne Erichsen, datter af skomagermester Hans Peder Erichsen og Johanne Sophie Hansen, i Claregaden
1843, 1707, 29101843, Emma Kirstine Oline Thrane, datter af skomagersvend Ole Thrane og Sophie Frederikke Wiingaard datter af afdøde slagter Wiingaard)
1843, 2806, 13071843, Karen Marie Nielsen, datter af ungkarl Niels Hendriksen, i Lunde og Anne Kirstine Rasmussen
1843, 2807, 16081843, Sara Marie Christiane Andersen, datter af smaahandler Jørgen Andersen og Kirstine Jensen, i Claregaden
1843, 0208, 23111843, Clara Juditha Ludovica Dury, datter af conditor Jean Baptist Dury og Augusta Nielsine Møller, i Graabrødre Stræde
1843, 0308, 17101843, Marie Louise Petersen, datter af guldsmedmester Peter Petersen og Ulrikke Sophie Møller, i Vestergade
1843, 0608, 21101843, , Anne Cathrine Sørensen, datter af værtshusholder Hans Sørensen og Anne Sophie Christensdatter, uden Vesterport
1843, 0708, 24111843, Marie Sophie Amalia Jacobi Thrane, datter af skomagermester Povl Christian Thrane og Maren Tinning, i St. Knuds Kirkestræde
1843, 0908, 29091843, Antonette Christiane Frederikke Sophie Bardram, datter af saddelmagermester Christian Bardram og Antoinette Madsen, i Vestergade
1843, 1705, 25061843, Elfride Josephine Nyboe, datter af snedkersvend og gardist Niels A. Nyboe og Nielsine Lange
1843, 2508, 08101843, Camille Jensine Wiingaard, datter af slagtermester Jens Christian Wiingaard og Anne Kirstine Pedersen, St. Knuds Kirkestræde
1843, 0509, 15101843, Frederikke Mathea Rose, datter af muursvend Hjere Svendsen Rose og Christine Nielsen, i Graabrødrestræde
1843, 0509, 28041844, Marie Sophie Wilhelmine Tellerup Madsen, datter af former Andreas Madsen og Casparine Svendsen, paa Bispens Plan
1843, 0809, 24091843, Wilhelmine Christine Pedersen (tvilling), datter af tømmersvend Peder Jespersen og Anne Kirstine Madsdatter, ved Torveaaen
1843, 2109, 19051844, Hansine Caroline Augusta Brodersen, datter af skomagermester Johan Peder Brodersen og Mette Marie Pedersen, uden Vesterport
1843, 2109, 02101843, Mathilde Kirstine Marie Christiane Jørgensen, datter af ungkarl Rasmus Jørgensen og Cathrine Theodore Sophie Johansen
1843, 0210, 16111843, Jenny Doris Wilhelmine Wagner, datter af gartner Carl Ludvig Wagner og Elise Pedersen, i Vindegade
1843, 0310, 14011844, Henriette Mathilde Callesen, datter af kjøbmand Christian Callesen og Metha Margrethe Thomsen, i Vestergade
1843, 0510, 19111843, Anne Kirstine Marie Christensen, datter af dagleier Christen Ulriksen og Anne Rasmusdatter, paa Hunderupveien
1843, 0710, -, Pige, datter af slagtermester Andreas Hansen Wolder og Frederikke Wilhelmine Charlotte Lovisa Frederiksen, uden Vesterport
1843, 0810, 19111843, Maren Hansen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Anne Madsdatter, Bolbro
1843, 1010, 30061844, Sophie Caroline Christiane Krætz, datter af dagleier Johan Peder Krætz og Sidsel Marie Dorthea Larsdatter, uden Vesterport
1843, 2310, 22041844, Thora Hvalsøe, datter af kjøbmand Frederik Christian Hvalsøe og Caroline Sophie Bardram, i Korsgade
1843, 1311, 12051844, Woldborg Hansen, datter af Jens Christian Jørgensen, uden Vesterport og Marie Hansen (født i Lunde)
1843, 1711, 30061844, Gjertrudfine Anne Cathrine Nielsen, datter af snedkersvend Niels Nielsen og Maren Kirstine Olsen, i Klaregade
1843, 2111, 05051844, Maren Hansine Jørgensen, datter af rugbrødbager Rasmus Jørgensen og Maren Rasmusdatter, i Staalstræde
1843, 0112, 11021844, Emma Josephine Rosalia Fürster, datter af jernstøber Theodor Fürster og Betty Marie Jørgensen, uden Vesterport
1843, 0312, 21041844, Petrine Pedersen, datter af brændeviinsbrænder Anders Pedersen og Maria Cathrine Andersen, paa Torvet
1843, 1212, 02071844, Caroline Wilhelmine Jürgensen, datter af kjøbmand Laurentz Bartholomæus Jürgensen og Caroline Juliette Geithner, i Vestergade
1843, 2512, 08111844, Chrestine Marie Julie Ahrens, datter af barbeersvend Johan Ludvig Heinrich Ahrens, i Nørregade og Maren Christiane Thygesen (født i Odense)
1843, 2712, 31031844, Henriette Nielsine Andrea Emilie Hendriksen, datter af gartner Rasmus Hendr. Hendriksen og Caroline Sophie Frederikke Nielsdatter Lind, paa Holsedore (født her i Odense)
1843, 2812, 27011844, Sophie Frederikke Amalie Poulsen, datter af kudsk Thomas Nielsen, i Eiby Mølle og Nielsine Poulsdatter, paa Fattiggaarden (datter af oliemøller Niels Poulsen her i Byen)
1843, 2912, 03031844, Maren Kirstine Jensen, datter af huusmand Jens Johansen og Johanne Hansen, i Hunderup
1843, 2712, 15091844, Nielsine Petrine Langhoff, datter af kleinsmedmester Niels Peder Langhoff og Anne Margrethe Hansen, St. Knuds Kirkestræde
1844, 1401, 08041844, Anne Marie Svendsen, datter af fabrikarbeider Peder Svendsen og Anne Margrethe Frederiksen
1844, 2201, 21041844, Elise Jensine Petrine Christensen, datter af skrædersvend Peder Christensen og ugift fruentimmer Marie Cathrine Hansdatter, uden Vesterport (født i Ubberud)
1844, 0601, 21011844, Anne Kirstine Poulsen, datter af væversvend Poul Rasmussen og ugift fruentimmer Gjertrud Marie Pedersdatter
1844, 2201, 02061844, Emilie Christiane Frederikke Henriette Hansen, datter af tobaksspindermester Frederik Ferdinand Hansen og Antonette Marie Henriette Hjorth, i Overgade
1844, 2501, 29091844, Sophie Amalie Halle, datter af billedhugger og skolemager Frederik Cato Sophus Halle og Samueline Cathrine Koch, i Adelgade
1844, 3001, 20041844, Anna Christence Nielsen, datter af gjestgiver Peder Nielsen og Inger Thomsen, i Overgade
1844, 0702, 09021844, Anne Kirstine Jørgensen, datter af … Carl Georg Nielsen, i Overgade og ugift fruentimmer Susanne Jørgensen, uden Vesterport (født i Tommerup)
1844, 1002, 02061844, Mariane Pedersen, datter af brændeviinskarl Peder Knudsen og Maren Jeppesdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1844, 1202, 14051844, Agnes Jensine Magdalene Poulsen, datter af kjøbmand Knud Christian Poulsen og Betty Christiane Pedersen, i Vestergade
1844, 1402, 22041844, Frederikke Charlotte Caroline Larsen, datter af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, i Korsgade
1844, 2302, 29041844, Lovise Sophie Cicilie Madsen, datter af smedemester Fritz Madsen og Kirstine Pedersen, i Vestergade
1844, 0103, 17031844, Marie Sophie Pedersen, datter af brændeviinskarl Peder Knudsen og ugift fruentimmer Karen Marie Hansen, uden Vesterport (født i Dræby)
1844, 0803, 15091844, Lovise Camilla Marie Reichgruber, datter af skrædersvend Georg Albert Holger Reichgruber og Inger Marie Holberg, i St. Knuds Kirkestræde
1844, 1303, 20041844, Anna Dorthea Jacobine Andersen (tvilling), datter af rugbrødbager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1844, 1703, 27051844, Annathea Ludovika Prange, datter af malermester Christian Ludvig Prange og Lorine Jensen, i Vestergade
1844, 1104, 21061844, Hanne Mathilde Pommer, datter af skomagermester Hans Olsen Pommer og Severine Julie Petrine Elline Bech, i Nørregade
1844, 1804, 18081844, Doris Elise Marie Schrøder, datter af … Frederik Christian Schrøder og ugift fruentimmer Anne Elisabeth Sørensen, uden Vesterport
1844, 2304, 07071844, Nielsine Bolette Christine Madsen, datter af dagleier Mads Hansen og Elise Nielsdatter, i Dandsestræde
1844, 2104, -, Karen Kirstine Hansen, datter af smedesvend Johan Frederiksen og ugift fruentimmer Johanne Marie Hansdatter, i Tommerup
1844, 2202, 14071844, Caroline Wilhelmine Jacobine Lefevre, datter af dugmager Hans Jacob Lefevre og Sophie Knudsine Marie Petersen
1844, 2303, 05061844, Anna Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Jacob Nielsen og ugift fruentimmer Maren Pedersdatter (Rasmussen)
1844, 2804, 23061844, Johanne Marie Andersen, datter af urtemand Hans Andersen og Maren Kirstine Jensdatter, paa Heden
1844, 2904, 26101844, Karen Dorthea Ottesen, datter af malermester Julius Ottesen og Anne Elisabeth Thrane, i Hu... Bolig
1844, 3004, 28071844, Augusta Ulrikke Charlotte Rasmine Hansen, datter af skrædermester Niels Christian Hansen og Augusta Ulrich, paa Flakhaugen
1844, 0805, 09081844, Thora Adolphine Tychsen, datter af kjøbmand Valentin Tychsen og Elisabeth Amalie Brodersen, paa Flakhaugen
1844, 0603, 23061844, Anne Marie Pedersen, datter af gaardmand Hans Pedersen og Margrethe Hansdatter, i Bolbro
1844, 1105, 21071844, Jensine Josephine Caroline Assam, datter af possementmager Christian Anthon Assam og Petrine Jensen, i Vestergade
1844, 1605, 03081844, Anna Sophie Helweg, datter af constitueret districtslæge Heinrich Christian Helweg og Jacobine Sophie Saxtorph, i Vestergade
1844, 1805, 16061844, Lovise Cathrine Marie Lehn, datter af smedesvend Carl Julius Lehn og ugift fruentimmer Bodil Marie Hansen, St. Knuds Kirkestræde (datter af huusmand H. Madsen)
1844, 2005, 30061844, Petroline Kirstine Mathilde Dine, datter af bødkersvend Christian Pedersen Balthasar Dine og ugift fruentimmer Andreasine Caroline Amalie Pedersen, uden Vesterport
1844, 2005, 07061844, Maren Hansen, datter af gaardmand Hans Christiansen og Johanne Kirstine Larsdatter, i Bolbro
1844, 2505, 13101844, Wilhelmine Eleonore Prange, datter af barbeer Johan Frederik Prange og Caroline Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1844, 0506, 06091844, Wilhelmine Schmidt, datter af kjøbmand Niels Heinrich Schmidt og Anne Margrethe Magdalene Dreyer, i Vestergade
1844, 0606, 13101844, Anethea Amalie Pedersen, datter af tjener Peder Hansen, paa Holsedore og ugift fruentimmer Kirstine Elisabeth Jørgensen, af Odense
1844, 1206, 23081844, Johanne Mariane Kaufmann, datter af skrædermester Christian Gottfried Gotthold Kaufmann og Inger Marie Hoffensitz, i Adelgade
1844, 1206, 08091844, Andrea Kirstine Pedersen, datter af brændeviinsbrænder Knud Pedersen og Susanne Andersen, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 1606, 08061844, Nielsine Henriche Sabroe, datter af paparbeider Henning Ulrich Sabroe og Maren Kirstine Thrane, i Staalstræde
1844, 2905, 28071844, Maren Sophie Nielsen, datter af træskomand Jens Nielsen og Marie Andersdatter, i Klaregade
1844, 2905, 30051844, Maren Johanne Madsen, datter af ungkarl Knud Hansen og ugift fruentimmer Kirsten Madsdatter
1844, 0606, 14071844, Johanne Hansen, datter af smed Hans Hansen og Anne Kirstine Pedersdatter, i Bolbro
1844, 0507, 13101844, Hansine Petrine Pedersen, datter af tømmersvend Hans Pedersen og ugift fruentimmer Christence Hansen, i Adelgade (født i Frue Sogn)
1844, 2307, 22091844, Maria Benedicta Paludan - Müller, datter af doctor og overlærer Caspar Peder Paludan - Müller og Henriette Erichsen Rosenstand Goiske, i Overgade
1844, 2307, 13101844, Nielsine Cicilie Andreasen, datter af dagleier Anders Andreasen og Abelone Marie Soelbjerg, paa Hunderupveien
1844, 2507, 20091844, Fanny Sophie Octavia Jensen, datter af klokker Nicolai Jensen og Karen Greve, paa Flakhaugen
1844, 2907, 27101844, Emma Camina Frederikke Hansen, datter af rendemester Peder Hansen og Edel Sophie Kjellerup, ved Graabrødre Muur
1844, 1206, 28071844, Marie Christine Andersen, datter af Anders Albjerg Nielsen og ugift fruentimmer Maren Frantsdatter
1844, 0108, 22091844, Johanne Marie Eline Løngreen, datter af grovsmedmester Johan Christian Løngreen og Antoinette Beate Augusta Pedersen, i Nørregade
1844, 0908, 11101844, Ansine Hansen, datter af rugbrødbager Jørgen Kampmann Hansen og ...te Pedersdatter, i Graabrødrestræde
1844, 1208, 28091844, Ivare Frederikke Magdalene Birgitte Wandall, datter af krigssecretair Hans Reinhard Wandell og Jensine Laurine Cathrine Meier, i Vestergade
1844, 1208, 19091844, Anna Augusta Emilie Madsen, datter af bagermester Niels Holt Madsen og Cathrine Elisabeth Schjær, uden Vesterport
1844, 1408, -, Pige, datter af muursvend Frederik Ludvig Johansen og Anne Kirstine Sørensen, uden Vesterport
1844, 2208, 10101844, Mathilde Louise Krüger, datter af brygger Carl Theodor Krüger og Petra Andrea Kjergaard, paa Flakhaugen
1844, 2308, 13101844, Karen Sophie Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen og Marie Knudsdatter, paa Hunderup Mark
1844, 2508, 08061845, Emma Camilla Elise Christophersen, datter af skomagermester Ole Christophersen og Karen Marie Hansen, uden Vesterport
1844, 2608, 27041845, Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, datter af muursvend Johan Peder Bardram og Christine Elisabeth Pedersen, i Overgade
1844, 2908, 26121844, Karen Marie Margrethe Hansen, datter af tømmersvend Peder Hansen og Anne Larsen, uden Vesterport
1844, 0609, 10101844, Nielsine Petrine Clausen, datter af brændeviinsbrænder Claus Clausen og Maren Andersen, paa Flakhaugen
1844, 2408, 08091844, Karen Marie Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Jørgensen og ugift fruentimmer Johanne Pedersdatter
1844, 2909, 20101844, Anne Kirstine Jensine Hansen, datter af bødkermester Hans Jacob Hansen og Else Marie Hansen, i St. Knuds Kirkestræde
1844, 2110, 15121844, Stine Nielsen, datter af dagleier Peder Nielsen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Jørgensdatter, i Kragenshuus (datter af tømermand Jørgen Nielsen i Gundstrup)
1844, 1910, 01121844, Hansine Petrine Lindstrøm, datter af gaardmand Hans Pedersen og ugift fruentimmer Caroline Frederikke Lindstrøm, uden Vesterport (født her i Byen)
1844, 0711, 18051845, Mathea Petrea Engelbrechtsen, datter af garversvend Peder Engelbrechtsen og ugift fruentimmer Margrethe Christine Sudermann, i St. Knuds Kirkestræde (født her i Byen)
1844, 0711, 25051845, Caroline Wilhelmine Christine Ryberg, datter af smedesvend Christian Ryberg og Abeline Sussanne Caroline Føns, paa Heden
1844, 1211, 27041845, Gjertrudfine Elfriede Springer, datter af snedkermester Nicolai Springer og Anne Marie Rasmussen, i Klaregade
1844, 1311, 18051845, Emma Birgitte Kirstine Elisabeth Berg, datter af skrædermester Andreas Thomsen Berg og Anne Margrethe Rolbeck, i Nørregade
1844, 1411, 09021845, Agnes Frederikke Køhler, datter af skomagermester Anthon Joseph Køhler og Maria Hansen, i Vestergade
1844, 2311, 27071845, Maren Johanne Jensine Marie Bekker, datter af muursvend Jens Christian Bekker og Anne Marie Frederiksen, paa Holsedore
1844, 2311, 12121845, Karen Larsen, datter af dagleier Lars Christiansen og Karen Hansdatter, i Hunderup Skov
1845, 2611, 10061845, Ida Octavia Victoria Pedersen, datter af reebslagermester Hans Pedersen og Jørgenline Birgitte Andersen, i Vestergade
1845, 2911, 18041845, Marie Lovise Valentin, datter af avisbud Hans Joachim Valentin og Maren Sørensdatter, i Staalstræde
1844, 2709, 01121844, Caroline Frederikke Pedersen, datter af skomagermester Frederik Ferdinand Pedersen og Karen Hansen, paa Torvet
1844, 1212, 16021845, Karen Sine Juliane Andersen, datter af jernstøber Anders Adolph Hansen og Anne Sophie Johansen, paa Heden
1844, 1809, 13101844, Anne Marie Poulsen, datter af tjenestekarl Hans Jørgen Rasmussen og ugift fruentimmer Jacobine Povlsdatter
1844, 1312, 22121844, Johanne Christine Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, uden Vesterport
1844, 1612, 23021845, Johanne Marie Sørensen, datter af tjenestekarl Søren Pedersen, uden Vesterport og ugift fruentimmer Else Marie Jensdatter
1844, 1612, 03041845, Angelica Frederikke Augusta Jentzsch, datter af bundtmagermester Johan August Jentzsch og Frederikke Bendahl, i Vestergade
1844, 2912, 05061845, Emma Frederikke Mariane Nielsen, datter af pottemagersvend Peder Nielsen og Mariane Dorthea Gamst, uden Vesterport
1844, 1712, 10051845, Adamine Gotfredine Møller, datter af practicserende læge Christian Møller og Cecilia Maria Winther, Vestergade
1845, 0801, 25041845, Hansine Christiane Hagenow, datter af brændeviinsbrænder Mads Peder Hagenov og Johanne Jensen, Claregade
1845, 1501, 18051845, Hansine Christiane Mathilde Unserud, datter af snedkersvend Hans Carl Unserud og Frederikke Mathilde Gebhard, uden Vesterport
1845, 1501, 19011845, Caroline Carlsen, datter af enkemand Carl Christiansen og ugift fruentimmer Anne Marie Rasmussen, af Thorup
1845, 0302, 12061845, Jenny Christiane Adolphine Eilschou, datter af insepcteur Peter Eilschou, ved Tugthuset og Edel Christine Nielsen, paa Tugthuset
1845, 0702, 14051845, Anne Kirstine Christiansen, datter af huusmand Christian Hansen og Johanne Eriksdatter, i Hunderup
1845, 0602, 23051845, Anne Christence Ingeborg Nielsen, datter af gjestgiver Peder Nielsen og Inger Thomsen, i Overgade
1845, 1102, 20041845, Mathilde Cecilie Rasmussen, datter af corporal Hans Rasmussen Tvede og ugift fruentimmer Marie Lovise Andersen, her af Odense, i Hunderup
1844, 0804, 16051844, Marie Kirstine Eriksen, datter af Erik Andersen, i Odense og ugift fruentimmer Kirsten Hansdatter, i Ullerslev
1845, 1402, 03071845, Elisa Kirstine Dorthea Nielsen, datter af brændeviinsbrænder og overformynder Rasmus Nielsen og Karen Marie Rode, i Vestergade
1845, 2702, 27041845, Caroline Marie Andersen, datter af fhv. opsynsmand Hans B. Jørgensen, i Tugthuset og tugthuusfange og ugift fruentimmer Johanne Marie Andersen
1845, 2702, 10061845, Anna Marie Elisabeth Rasmine Bygballe, datter af bar… Benedictus Bygballe, i Kjøbenhavn og ugift fruentimmer Maren Jensen, her af Byen
1845, 0303, -, Jensine Maren Mine Broch, datter af snedkersvend Hans Nielsen, Appenrade og ugift fruentimmer Oline Broch, ved Bispens Plan (datter af controlleur Broch ved Kolding)
1845, 0903, 20041845, Maren Petrine Jensine Rasmussen, datter af dagleier Ole Rasmussen og Anne Hansdatter, i Kragenshuus
1845, 0803, 06041845, Barbara Kirstine Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christian Larsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Jensdatter, i Staalstrædet
1845, 1603, 17061845, Ida Cisilia Esbensen, datter af doctor medic. Andreas Esbensen og Ida Birgitte Bertelsen, paa Torvet
1845, 3003, 01051845, Lykke Louise Wilhelmine Brammer Larsen, datter af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, Korsgaden
1845, 0604, -, Pige, datter af indsidder Lars Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter, paa Hunderup Mark
1845, 2004, 29061845, Karen Lovise Margrethe Knudsen, datter af dugmager Jacob Knudsen og Anne Kirstine Jacobsen, i Adelgade
1845, 2604, 27051845, Cathrine Christiane Andersen, datter af møllersvend Johan Frederik Andersen, i Munkemølle og ugift fruentimmer Anne Margrethe Poulsdatter, i Staalstrædet
1844, 0312, 27041845, Anne Marie Frederiksen, datter af Frederik Hansen Berggreen og ugift fruentimmer Anne Nielsdatter, i Odense Arrest
1845, 0803, 25051845, Henriette Rosalia Caroline Emma Camilla Pedersen, datter af snedkersvend Johan Henrik August Pedersen og ugift fruentimmer Bartholine Marie Rønnow
1845, 1303, 25051845, Maren Dorthea Jørgensen, datter af gaardmand Jørgen Jørgensen og Maren Pedersen, i Hunderup
1845, 1705, 29061845, Hansine Jacobsen, datter af tjener Jacob Hansen og ugift fruentimmer Anne Marie Henningsdatter, uden Vesterport
1845, 0606, 27071845, Anne Boline Kirstine Christiansen, datter af smed Christian Jensen og Maren Pedersdatter, i Hunderup
1845, 1706, 14091845, Marie Kirstine Carlsen, datter af garversvend Rasmus Carlsen og Johanne Elisabeth Drabe, paa Heden
1845, 2406, 06071845, Anne Marie Larsen, datter af enkemand og dagleier Peder Knudsen og ugift fruentimmer Karen Marie Larsdatter, paa Fattiggaarden
1845, 2406, 24081845, Antoinette Caroline Kirstine Christophersen, datter af tømmersvend Hans Christophersen og Karen Jensen, uden Vesterport
1845, 2206, 14091845, Ulrikke Mathea Hedevig Klug, datter af saddelmagermester Christian Gottfred Klug og Karen Christensen, i Vestergade
1845, 1906, 13071845, Rasmine Christiane Juliane Furmann, datter af skomagersvend H. Jensen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Margrethe Rasmussen
1845, 0607, 12101845, Maren Hansen, datter af gaardmand Hans Christiansen og Johanne Kirstine Larsdatter, i Bolbro
1845, 1207, 31081845, Karen Marie Hansen, datter af fhv. gaardmand Lars Peder Hansen og Kirstine Hansdatter, i Claregaden
1845, 2707, 07091845, Julie Anna Cathrine Margrethe Lund, datter af skrædermester Peder Julius Lund og Helene Magrethe Hammer, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 3007, 08111845, Marie Lovise Nielsen, datter af tjener Hans Christian Johansen, i Sjelland og ugift fruentimmer Anne Kirstine Nielsen, uden Vesterport
1845, 0408, 23111845, Karen Kirstine Margrethe Jørgensen, datter af dagleier Jørgen Henriksen, i Odense og ugift fruentimmer Hansine Mette Kirstine Hansdatter, i Fattighuset i Vindegade
1845, 0908, 20101845, Marie Frederikke Christiane Hansen, datter af forrider Jens Christian Hansen og Wilhelmine Jensine Jørgensen, i Vestergade
1845, 1108, 11121845, Emma Victoria Pedersen, datter af garvermester Rasmus Pedersen og Anne Marie Jensen, i Vestergade
1845, 1305, 31081845, Theodora Camilla Madsen, datter af ungkarl Hans Pedersen og ugift fruentimmer Karen Madsdatter, boede hos huusmand Jacob Larsen paa Hunderup Mark
1845, 2108, 16111845, Anna Florentine Jørgensen, datter af rugbrødbager Rasmus Jørgensen og Maren Rasmussen, i Staalstrædet
1845, 0409, 07121845, Julie Caroline Emilie Petersen, datter af guldsmed Peter Petersen og Ulricke Sophie Müller, i Vestergade
1845, 2406, 31081845, Anne Sophie Mathilde Erichsen, datter af skomager Niels Erichsen og Edel Marie Schmidt, uden Vesterport
1845, 2309, -, Pige, datter af conditorsvend Jørgen Peder Rasmussen og ugift fruentimmer Caroline Amalie May, uden Vesterport
1845, 2909, -, Pige, datter af arbeidsmand Georg Wilhelm May og Anne Cathrine Sophie Kjellerup, uden Vesterport
1846, 3009, 22031845, Hansine Jørgine Amalia Nommesen, datter af kobbersmedsvend Søren Nommesen og Dorthea Amalia Lindstrøm, uden Vesterport
1845, 2909, 12101845, Andrea Lovise Petrea Nielsen, datter af skræddersvend Peder Hansen og ugift fruentimmer Hansine Sophie Frederikke Nielsen, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 0510, 22031846, Christiane Jacobine Kirstine Jørgensen, datter af dagleier Jørgen Nielsen og Maren Nielsen, uden Vesterport
 1845, 2010, 09111845, Marie Petrea Balle, datter af skomagermester Jens Peder Balle og Johanne Georgine Blanch, i Adelgaden
1845, 2710, 01081846, Olivia Maria Kristine Wandall, datter af krigssecretair Hans Reinhard Wandall og Jensine Laurine Cathrine Meier, i Vestergade
1845, 3110, 14011846, Thora Marie Emilie Petrea Assam, datter af possementmager Christian Anthon Assam og Petrine Jensen, i Vestergade
1845, 0811, 14041846, Karen Christianny Hey, datter af viinhandler Frederik Wilhelm Hey og Ida Christine Larsen, i Vestergade
1845, 2011, 01121845, Wilhelmine Georgine Sophie Larsen, datter af former Adolph Peter Juul, i Faaborg og ugift fruentimmer Anne Larsdatter, i Vestergade
1845, 2111, 25011846, Else Kirstine Marie Andersen, datter af dagleier Anders Andreasen Sivert Holm og Karen Nielsdatter, uden Vesterport
1845, 2411, 29051846, Frederikke Charlotte Augusta Wagner, datter af gartner Carl Ludvig Wagner og Elise Doris Wilhelmine Pedersen, i Vindegaden
1845, 2311, 09121846, Emma Caroline Olavia Fallenkam, datter af toldbetjent Peter Johan Fallenkam og Lovise Svendsen, paa Holsedore
1845, 0112, 22031846, Caroline Rasmine Bolette Rasmussen, datter af dagleier Jens Rasmussen og Else Marie Johansen, uden Vesterport
1845, 0312, 09121846, Karen Kirstine Frederikke Frandsen, datter af muursvend Peter Christian Marvig og ugift fruentimmer Anne Kirstine Frandsine Frandsen, uden Vesterport
1845, 0712, 21051846, Johanne Rasmine Bom, datter af skomagermester Ole Peder Bom og Anne Dorthea Pedersen, uden Vesterport
1845, 0912, 24051846, Emma Clausine Charlotte Lange, datter af kurvemager Niels Henning Lange og Sidseline Møller, i Nørregade
1845, 2012, 27121845, Juliette Christine Engelbrechtsen, datter af garversvend Peder Engelbrechtsen og ugift fruentimmer Margrethe Christine Sudermann, i St. Knuds Kirkestræde
1845, 1912, 08031846, Caroline Sophie Hansen, datter af snedkersvend Rasmus Johansen, i Dalum Mølle og ugift fruentimmer Else Kirstine Hansen, paa Heden
1845, 2912, 30041846, Emma Georgine Jürgensen, datter af kjøbmand Laurentzius Bartholomæus Jürgensen og Caroline Juliette Geithner, i Vestergade
1845, 2912, 05071846, Rasmine Caroline Rasmussen, datter af bødkersvend Lars Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Albertine Caroline Pauli, uden Vesterport
1845, 1310, 05041846, Caroline Petrine Poulsen, datter af tjenestekarl Claus Hansen og ugift fruentimmer Anne Margrethe Poulsdatter, uden Vesterport
1846, 0101, 06011846, Thora Dorthea Christiane Andersen, datter af rugbrødbager Christian Andersen og Marie Kirstine Jacobsen, uden Vesterport
1846, 0201, 05011846, Anine Nielsine Cathrine Madsen, datter af skomagersvend Peder Madsen og fraskilt Mathea Elisabeth Madsen (fraskilt bødkermester Lars Peder Koch), paa Holsedore
1846, 0601, 08021846, Maren Cathrine Pedersen, datter af tjenestekarl Niels Jensen, paa Dallund og ugift fruentimmer Anne Marie Pedersdatter, paa Heden
1846, 0601,22031846, Maren Cathrine Jensine Hansen, datter af staldkarl Jens Christian Jeppesen, paa Christiansdal og ugift fruentimmer Juliane Mathea Karen Marie Dinesdatter
1845, 2712, 21051846, Anne Cathrine Christine Holst, datter af skomagermester Christian Josias Holst og Kirstine Rasmusdatter, i Vestergade
1846, 1501, 09041846, Ida Nielsine Kirstine Abelone Pedersen, datter af snedkersvend Peder Pedersen og Johanne Augustine Christensen, ved Graabrødre Muur
1846, 1701, 11081846, Bende Cathrine Pedersen (tvilling), datter af snedkersvend Jørgen Pedersen og Ottomine Schjødt, paa Klingenberg
1846, 1701, 11081846, Hedevig Emilie Pedersen (tvilling), datter af snedkersvend Jørgen Pedersen og Ottomine Schjødt, paa Klingenberg
1846, 1801, 05071846, Albertine Lovise Dorthea Mariette Amalia Schrøder, datter af skomagermester Johan Christian Schrøder og Albertine Lovise Schulz, paa Flakhaugen
1846, 2001, 15021846, Mathea Sophie Johansen, datter af kjøbmand E. Frandsen og ugift fruentimmer Madsine Appollina Johansdatter, paa Fattiggaarden
1846, 2201, 28061846, Josephine Cathrine Assam, datter af pottemagersvend og spisevært Joseph Assam og Christiane Hansdatter, i Vestergade
1846, 0102, 21061846, Emilie Wilhelmine Reichgruber, datter af skrædersvend Georg Albert Holger Reichgruber og Inger Marie Holberg, ved Graabrødre Muur
1846, 0102, 24051846, Mette Cathrine Jørgensen, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Christensdatter, i St. Knuds Kirkestræde
1846, 0202, 15021846, Emma Petrine Caroline Charlotte Mariane Larsen, datter af tjenestekarl Ole Rasmussen og ugift fruentimmer Anne Marie Larsen, paa Fattiggaarden
1846, 0602, 21061846, Rasmine Caroline Springer, datter af snedkermester Nicolai Springer og Anne Marie Rasmussen, bag Skolen
1846, 2102, 05061846, Nielsine Tychsen, datter af kjøbmand Valentin Tychsen og Elisabeth Amalia Brodersen, paa Flakhaugen
1846, 2302, 22041846, Anna Marie Sophie Larsen, datter af kjøbmand Carl Ferdinand Larsen og Lovise Augusta Brammer, i Korsgaden
1846, 2102, 08051846, Sophie Frederikke Sudermann, datter af skomagersvend Hans Frederik Sudermann og Anne Kirstine Hansen, i Claregaden
1845, 0512, 04021846, Maren Hansen, datter af skomagersvend Jørgen Nielsen, i Odense og ugift fruentimmer Karen Dorthea Hansdatter
1846, 2702, 28021846, Therese Caroline Fritzine Wilhelmine Nielsen, datter af smedesvend Frederik Nielsen og Edelphine Karensine Rasmine Hartmann, uden Vesterport
1846, 0203, 24051846, Anna Sophie Marie Sørensen, datter af jernstøber Johanne Sørensen og ugift fruentimmer Anne Cathrine Jørgensen, paa Heden
1846, 0303, 26041846, Ottilia Mathilde Nielsine Hansen, datter af skrædermester Christian Nielsen Hansen og Wilhelmine Henriette Augusta Ulrich, i Overgade
1846, 1003, 14061846, Emma Maren Kirstine Rex, datter af skomagermester Mathias Christian Rex og Anne Kirstine Jørgensen, i Vestergade
1846, 2103, 30061846, Andrea Henriette Louise Ahrens, datter af barbeer Johan Heinrich Ludevig Ahrens og Maren Kirstine Thygesen, i Staalstræde
1846, 2003, 13041846, Anne Marie Nielsen, datter af tjenestekarl Niels Carlsen, i Odense og ugift fruentimmer Jensine Petrine Villadsdatter, paa Holsedore
1846, 0604, 21061846, Anne Bartholine Eibye, datter af smedemester Knud Eibye og Anne Kirstine Busch, i Vestergade
1846, 1404, 07061846, Christiane Antonette Elisabeth Hansen, datter af spinderibestyrer Frederik Wilhelm Julius Hansen og Anne Marie Dinesen, paa Klingenberg
1846, 1404, 26071846, Hansine Maria Hansen, datter af rugbrødbager Hans Peder Hansen og Caroline Marie Olsen, uden Vesterport
1846, 1704, 18041846, Marenline Hansen, datter af væversvend Hans Nielsen og Johanne Marie Hansen, uden Vesterport
1846, 1904, 18071846, Henriette Schmidt, datter af kjøbmand Niels Heinrich Schmidt og Anne Magdalene Dreyer, i Vestergade
1847, 2204, 24021847, Elise Henriette Josine Rasmussen, datter af skrædermester Niels Rasmussen og Josine Dorthea Holst, i Overgade
1846, 2304, 19071846, Jacobine Kirstine Hansen, datter af urtemand Hans Hansen og Johanne Hansdatter, paa Heden
1846, 2304, 23061846, Marie Johanne Jacobe Helweg, datter af constitueret districtslæge Heinrich Christian Helweg og Jacobine Sophie Saxtorph, i Vestergade
1846, 2304, 17081846, Nielsine Ottomine Leisner, datter af malermester Frederik Joachim Wilhelm Leisner og Johanne Christensen, i Claregaden
1846, 2704, 18061846, Karen Marie Rasmine Christine Hansen, datter af brændeviinsforpagter Peder Knudsen og ugift fruentimmer Caroline Hansdatter, i Kragenshuus
1846, 1005, 30081846, Ida Sophie Karen Kirstine Sabroe, datter af snedkermester Lauritz Theilgaard Sabroe og Elisabeth Johanne Benedicte Graap, i Claregaden
1846, 1205, 14061846, Rosette Køhler, datter af skomagermester Anthon Joseph Køhler og Maria Hansen, i Graabrødrestræde
1846, 1705, 19071846, Cathrine Margrethe Nielsine Schmidt, datter af dugmagersvend Søren Nielsen Schmidt og Rasmine Hoffersitz, uden Vesterport
1846, 1905, 23081846, Karen Cathrine Knudsen, datter af rugbrødbager Søren Knudsen og Dorthea Larsen, uden Vesterport
1846, 2205, 21061846, Ida Elfrida Albertine Augusta Knudsen, datter af kobbersmedmester Christian Frederik Wilhelm Heinrich Knudsen og Frederikke Marie Eleonore Jensen, i Vestergade
1846, 3005, Udøbt pige (død), datter af gaardmand Hans Christiansen og Johanne Kirstine Larsdatter, i Bolbroe
1846, 3005, 12071846, Sophie Henriette Nielsine Knudsen, datter af brændeviinskarl Søren Madsen og ugift fruentimmer Else Knudsen, paa Holsedore
1846, 0103, 07081846, Julie Vincentine Christine Schjøtt, datter af paparbeider Julius Georg Schjøtt og Sophie Hansen, paa Fiskertorvet
1846, 2603, 07061846, Marie Rasmussen, datter af Jens Nielsen, af Orte Sogn og ugift fruentimmer Anne Sophie Rasmusdatter
1846, 1806, 06091846, Caroline Nielsen, datter af huusmand Niels Nielsen og Marie Knudsdatter, i Munkeriishuset
1846, 1606, 27091846, Laura Wilhelmine Christine Bloch, datter af snedkersvend Carl Edvard Bloch og Anne Christine Jørgensen, paa Heden
1846, 1606, 12071846, Hansine Kirstine Cathrine Jespersen, datter af skomagersvend Jesper Hansen, i Odense og ugift fruentimmer Johanne Jespersdatter, uden Vesterport
1846, 1806, 15111846, Edel Margrethe Rasmine Heilmann, datter af veiopsynsmand Claus Ernst Heilmann og Christine Nielsen, uden Vesterport
1846, 1906, 23081846, Thora Martine Pommer, datter af skomagermester Hans Olsen Pommer og Oline Severine Justine Petrine Beck, i Nørregade
1846, 2604, 17061846, Rasmine Christine Rasmussen, datter af trompeter Hans Jørgen Rasmussen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Rasmussen
1846, 1307, -, Pige, datter af slagtermester Hans Casper Petersen og Else Cathrine Jordt, i Vestergade
1847, 1707, 05041847, Anne Kirstine Normandine Duch, datter af skrædermester Albert Frederik Duch og Kirstine Hansen, i Vestergade
1846, 0105, 22071846, Emilie Christine Erichsen, datter af skomagermester Hans Peder Erichsen og Johanne Sophie Hansen, i Claregaden
1846, 0707, 22071846, Petra Marie Amalie Olsen, datter af trompeter Hans Peter Olsen og ugift fruentimmer Annette Caroline Kirstine Andersen, paa Flakhaugen
1846, 2807, 18101846, Thora Nielsine Pedersen, datter af brændeviinsbrænder Anders Pedersen og Marie Cathrine Andersen, paa Torvet
1846, 0408, 09031847, Anne Sophie Hansine Andersen, datter af indsidder Anders Hansen og Anne Hansdatter, i Lausens Huus
1846, 3107, 11091846, Marie Christine Møller, datter af kongelig fuldmægtig Carl August Møller og Frederikke Augusta Rehling, paa Flakhaugen
1846, 1807, 11081846, Marie Mathilde Kiessling, datter af blikkenslager Carl Friederich August Kiessling og Anne Cathrine Sahnke, i Vestergade
1846, 1008, 02091846, Andrea Ida Arnoldine Petersen, datter af kunstgartner Jeppe Petersen og Marie Caroline Pedersen, uden Vesterport
1846, 1108, 18101846, Kirstine Cicilie Pedersen, datter af arbeidsmand Rasmus Pedersen og Bodil Cathrine Jørgensdatter, paa Holsedore
1846, 0808, 13091846, Catharina Caroline Riemann, datter af knapmager Frederik Edvard Riemann og Severine Christine Storm, i Overgade
1846, 1308, 22111846, Andrea Jørgine Andersen, datter af vagtmester Poul Andersen Aunslev, i Odense og ugift fruentimmer Anne Marie Andersen, paa Graabrødreplads
1846, 1708, 15111846, Anne Sophie Christiane Pedersen, datter af arbeidsmand Peder Larsen og Maren Johanne Christensen, paa Heden
1846, 2408, 30081846, Anne Kirstine Larsen, datter af corporal Hans Nielsen Dyrehøi, i Odense og ugift fruentimmer Nicoline Dorthea Larsdatter
1846, 0809, Dødfødt pige, datter af straffelem Rasmus Johansen og ugift fruentimmer Johanne Marie Nielsdatter, paa Fattiggaarden
1846, 1009, 30101846, Marie Sophie Camilla Regine Limkilde, datter af kjøbmand Poul Andreas Ludvig Limkilde og Caroline Anna Cathrine Thorup, paa Flakhaugen
1846, 1709, 29111846, Johanne Marie Johansen, datter af væver Johan Peder Johansen og Anne Marie Steen, i Hjulmadshuset
1846, 1909, 10111846, Louise Catharine Frederikke Brandt, datter af tobaksspinder Casper Frederik Brandt og Karen Dorthea Brinch, i Vestergade
1846, 2309, 11101846, Jacobine Christine Pedersen, datter af arbeidsmand Jacob Pedersen og Elisabeth Christiansdatter, paa Klingenberg
1846, 2509, 17011846, Maria Adolphine Krætz, datter af dagleier Johan Peder Krætz og Sidsel Marie Dorthea Frydenlund, i Kragenshuus
1846, 3009, 11071847, Wilhelmine Bagger, datter af corporal Wilhelm Bagger og ugift fruentimmer Cathrine Siverts, uden Vesterport
1846, 3009, 23101846, Christiane Marie Petersen, datter af kjøbmand Nicolai Wilhelm Petersen og Adolphine Augusta Købke, paa Torvet
1846, 0310, 01111846, Olympe Antonette Octavia Kunkel, datter af dugmager Georg An... Kunkel og Olympe Dupondt, paa Holsedore
1846, 0310, 08111846, Anne Juliane Marie Hansen, datter af corporal Hans Jacob Horne og ugift fruentimmer Mette Cathrine Larsdatter, paa Hunderup Mark
1846, 2308, 11101846, Anne Jensine Andersen, datter af urtemand Hans Andersen og Maren Kirstine Jensdatter, paa Heden
1846, 2009, 27101846, Laura Sophie Kirstine Paulsen, datter af kjøbmand Knud Christian Paulsen og Betty Christiane Pedersen, i Vestergade
1846, 1410, 16051846, Julie Vilhelmine Dorethe Paludan - Müller, datter af doctor phil. og overlærer Casper Peder Paludan - Müller og Henriette Erichsen Rosenstand Goiske, i Overgade
1846, 1810, 28021847, Anne Marie Henriette Rasmussen, datter af uhrmager Christian Rasmussen og Margrethe Rostgaard, i Vestergade
1846, 1611, 06041847, Thora Wilhelmine Marie Petersen, datter af instrumentmager og brændeviinsbrænder Niels Peder Petersen og Frederikke Sophie Wilhelmine Hansen, paa Torvet
1846, 1911, Udøbt pige (død), datter af skomagermester Jens Peder Balle og Johanne Georgine Blanch, i Vestergade
1846, 0112, 08081847, Elise Marie Madsen, datter af dagleier Mads Pedersen og Gjertrud Nielsdatter, i Hunderup
1846, 0612, 04011847, Caroline Margrethe Schmidt, datter af tømmersvend Cornelius Schmidt og ugift fruentimmer Kirsten Christophersdatter
1846, 1112, 03011847, Anne Kirstine Andersen, datter af Peder Andersen og ugift Anne Kirstine Hansdatter
1846, 0612, 27061847, Augusta Michaeline Augustinus, datter af smedemester Fritz Ludvig Augustinus og Anne Kirstine Madsen, uden Vesterport
1846, 1312, 04071847, Therese Lovise Augusta Gregersen, datter af snedkermester Carl Gustav Gregersen og Johanne Mariane Amalie Stichler, uden Vesterport
1846, 1612, 11021847, Minna Antonia Assam, datter af possementmager Christian Anton Assam og Petrine Jensen, i Vestergade
1846, 2712, -, Pige, datter af skrædder Georg Wilhelm Hermansen og Marie Oline Broch, i Hunderup
1846, 2112, 04011847, Kirstine Hansen, datter af smed Hans Hansen og Anne Kirstine Pedersdatter, i Bolbroe