Odense - Sct. Hans, 1883-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1883-1891, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1883, 3001, 0602, Hans Peter Rasmussen, gift arbeidsmand, 47, i Blæsenborg 42, stuen
1883, 0202, 0602, Holger Petersen, 1 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Petersen, i Skibhusene
1883, 0502, 0802, Rasmus Henriksen, 3 uger, søn af Jacobine Madsen, paa Nørrebro 74
1883, 0502, 1002, Niels Sørensen, gift gaardeier fra Hjadstrup Sogn, 55 og 1 maaned, boede paa Nørrebro 5, stuen
1883, 1002, 1602, Hans Jørgensen, gift gaardskarl, 40 og 4 maaneder, i Enggade 6, 2.  
1883, 1202, 1702, Mads Nielsen, gift, huseier og arbeidsmand, 40½, paa Lille Parcelvei 15, stuen
1883, 1502, 2102, Georg Christian Petersen, 3½, søn af arbeidsmand Christen Conrad Petersen, paa Tolderlundsmose 121 A, stuen
1883, 1802, 2202, Harald Holst Hjortshøi, 1 og 4 maaneder, søn af forpagter Jacob Peter Hjortshøi i Næsby Næsbyhovedsbroby Sogn
1883, 1802, 2402, Christian Madsen, 26 timer, søn af arbeidsmand Jørgen Madsen, paa Parcelveien 2, stuen
1883, 2302, 0203, Niels Petersen Lykke, gift møllebyggersvend, 49 og 2 maaneder, i Dannebrogsgade 17
1883, 1103, 1603, Lars Christian Christensen, gift arbeidsmand, 67 og 1 maaned, i Nygade 72, stuen
1883, 1203, 1903, Enevold Tornøe, gift detaillist, 57 og 1 maaneder, i Korsgade i Svendborg, Sct. Nicolai Sogn
1883, 1303, 2003, Hans Christian Jørgensen, gift tømrermester, 56 og 9 maaneder, paa Tolderlundsvei 94, stuen i bagbygningen
1883, 1603, 2403, Rasmus Lumby, gift, pensioneret vagtmester og berider ved 6te Dragonregiment, 66 og 8 maaneder, nu bud ved Diskontokassen paa Vestergade 18, boede sammesteds
1883, 2003, 2703, Peter Mortensen, gift kludesamler, 60 og 1 maaned, i Nyenstad 136 A, stuen
1883, 1403, 2703, Ditlev Vitthardt Jørgensen, kjøbmand og skindhandler, 73 og 5 maaneder, paa Nørregade 39, 2.  
1883, 2603, 3003, Hans Andersen, arbeidsmand, 62, tidligere boet paa Skulkenborg 98
1883, 2703, 0204, Niels Peter Andersen, tjenestekarl, 28½, i Slotsgade 26, stuen i bagbygningen. Født 18.9.1854 i Odense Sct. Hans Sogn
1883, 0704, 1404, Søren Petersen, grovsmed og rekrut, 20 og 11 maaneder, i Adelstræde 18, stuen. Født 30.4.1862 i Norup ved Veile
1883, 1504, 1904, Carl Valdemar Nielsen, 4 timer, søn af politibetjent Niels Nielsen, i Aalykkegade 11, stuen
1883, 1504, 2104, Rasmus Poulsen, gift arbeidsmand, 47, i Blæsenborg 50, stuen i forhuset
1883, 1604, 2104, Ole Nielsen Staarup, enkemand og tidligere tjener paa Odense Klub, 65, boet i Nygade 80, stuen
1883, 2004, 2804, Johan Heinrich Christoph Weeke, enkemand og tidligere kjøbmand i Odense, 89½, Nørregade 47, 1.
1883, 2504, 2604, Nyfødt dreng, fundet død i Stavis Aa ved Bredden i Sct. Hans Landsogn
1883, 2804, 0405, Jens Peter Jørgensen (Orendrup), arbeidsmand, 24, paa Heden 28, stuen
1883, 2205, 2605, Hans Ludvig Otto Hansen, 2 og 3 dage, søn af mursvend Christen Hansen, i Aalykkegade 11, stuen
1883, 2905, 0206, Georg Rasmus Frederik Carl Christian Christophersen, 4 og 11 maaneder, søn af fyrbøder Rasmus Christophersen, ved Odense Kalkværk, stuen
1883, 0206, 0706, Jens Ferdinandsen, 10, pleiesøn af skibskapitain Martin Jensen Holm, paa Kanalveien 104, stuen
1883, 0507, 1007, Vilhelm Richard Sørensen, gift arbeidsmand, 48 og 5 maaneder, paa Parcelveien 8, stuen i baghuset
1883, 0607, 1107, Carl Christian Andersen, 6 maaneder, søn af snedker Peter Sigvard Andersen, i Arbeidsboligens 4, 1. ved Rytterkasernen
1883, 1007, 1407, Valdemar Nicolai Marius Jørgensen, 5 maaneder søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, i Frederiksgade 60, 1.
1883, 1207, 1607, Hans Christensen, tjenestekarl, 22 og 2 maaneder, hos slagter Schrøder, paa Tolderlundsveien 92, stuen. Født 17.5.1861 i Gjestelev
1883, 1807, 2307, Carl Christian Hansen Christiansen, 5 maaneder, søn af Anna Marie Elisabeth Christiansen. I pleje hos arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, paa Sct. Hans Kirkegaard 54, stuen bagbygningen
1883, 1907, 2407, Hans Eriksen, 1, søn af maler og glarmester Erik Iversen, paa Østre Stationsvei 86, kjælderen
1883, 1907, 2407, Rasmus Larsen, gift arbeidsmand, 45 og 11 maaneder, paa Tolderlundsvei 94, 1.
1883, 2307, 2707, Lars Henning Jensen, enkemand og arbeidsmand, 53, i Vindegade 37
1883, 2507, 3007, Søren Christian Christensen, gift arbeidsmand, 60 og 3 maaneder, paa Nørrebro 36, bagbygningen stuen
1883, 0908, 1408, Morten Sørensen, gift og pensioneret skolelærer af Bellinge, 92 og 9 maaneder, boede i Slotsgade 54, stuen
1883, 0908, 1508, Diderik Christian Faaborg Hansen, kjøbmand, 73 og 9 maaneder, paa Overgade 34, 1.
1883, 1608, 2008, Einar Johannes Frederiksen, 5½ maaned, søn af bøssemager Carl Theodor Frederiksen, i Albanigade 27, stuen
1883, 1908, 2308, Niels Marius Mortensen, 3 maaneder, søn af postbud Jens Peter Mortensen, i Odinsgade 32, 1.
1883, 2908, 0409, Martin Rasmussen, ½, søn af snedker Anders Gottfred Rasmussen, i Aunslev. I pleje hos arbeidsmand Niels Rasmussen, i mellemste Havebækhus 50, stuen
1883, 2609, 0210, Jens Madsen, gift smaakjører, 34 og 3 maaneder, paa Parcelveien 6, stuen. Født 1849 i Vesterlunde
1883, 2809, 0210, Vilhelm Schwerdtfeger, gift sømsmedsvend, 50½, paa Nørregade 106, stuen
1883, 0110, 0810, Thorvald Emilius Føns Sørensen, 8 maaneder, søn af farver Ludvig Emilius Sørensen, i Slotsgade 50, i kvisten paa stuen
1883, 0310, 1110, Christian Thomassen, arbeidsmand, 43½, paa Nørregade 78, bagbygningen
1883, 0710, 0910, Udøbt dreng, 3 timer, søn af tømrer Lorens Peter Sommersteds, paa Kalkveien 3, 1.
1883, 0710, 1110, Jens Peder Nielsen, tjenestekarl, 25 og 4 maaneder, paa Sømosegaard. Født i Fangel 12.6.1853
1883, 1010, 1310, Johannes Carl Bunyan Johansen, 12 uger, søn af arbeidsmand Søren Johansen, i Skulkenborg 101, stuen
1883, 2410, 2910, Anders Larsen, gift smaakjører, 58 og 7 maaneder, i Adamsgade 15, stuen
1883, 3110, 0511, Anton Peter Hansen, 8 dage, søn af arbeidsmand Jørgen Vilhelm Hansen, i Slotsgade 46, stuen i bagbygningen
1883, 0511, 1211, Hans Buhl Hassing, gift skomagermester, 73, i Alleegade 13, 1.
1883, 0611, 0911, Dødfødt dreng, søn af bryggerkudsk Jørgen Nielsen, i Aalykkegade 1, gavlværelser ovenpaa 1. sal
1883, 1011, 1311, Laurits Christian Jordahn, 1 og 4 maaneder, søn af skibskapitain Lars Christian Jordahn, paa Tolderlundsveien 75, stuen
1883, 1011, 1611, Peter Johan Heinrich Brandt, gift klodsemager, 63 og 3 maaneder, i Nedergade 13, stuen
1883, 1011, 1611, Martin Steen Georg Reventlov, gift godsexpediteur, 45, ved Slotsbanen, paa Statsbanegaarden, 1. Født i Horsens
1883, 0312, 1012, Jacob Georg Rudolph Limkilde, gift kjøbmand, 47 og 9 maaneder, paa Nørregade 122, 1.
1883, 0412, 0812, Søren Hansen, gift og fhv. sømand, 84 og 4 maaneder, paa Nørregade 45, kjælderen i sidehuset
1883, 1012, 1312, Dødfødt dreng, søn af stabshornblæser Johannes August Simon, i Thorsgade 22
1883, 1212, 1412, Frederik Emil Jespersen, 2 dage, søn af sergent Rasmus Jespersen, i Odinsgade 36, 1.
1883, 1212, 1912, Niels Gregersen, enkemand og huseier, 69½, paa Kanalveien 90, i stuen, i Aalykkemarken
1883, 2512, 2812, Valdemar Knudsen, 15 dage, søn af skibsfører Niels Knudsen, paa Nørrebro 85, stuen
1883, 2512, 3112, Jens Frederiksen, gift arbeidsmand, 45½, paa Skibhusveien 16, stuen
1883, 3012, 04011884, Lars Jørgensen, enkemand og vognmandskudsk, 65 og 2 maaneder, paa Asylgade 11, stuen i forhuset
1884, 0401, 1001, Poul Jørgensen, enkemand, cancellieraad, fhv. brændevinsbrænder og kirkeværge, 87 og 1 maaned, paa Nørregade 74, 1.
1884, 0501, 0901, Hans Peter Theodor Eduard Jensen, 6 maaneder, søn af sergent Jens Peter Jensen paa Heden 100, stuen
1884, 1601, 2201, Lars Peter Anton Hansen, 2 og 4 maaneder, søn af Christiane Martine Nicoline Therese Hansen. I pleie hos arbeidsmand Rasmus Larsen, paa Parcelveien 11, stuen i bagbygningen
1884, 1801, 2201, Niels Christian Frederik Møllerstrøm, 2½ maaned, søn af Anna Margrethe Rasmussen. I pleie hos smedesvend Niels Peter Jensen Wismar, paa Parcelveien 3, stuen
1884, 2401, 3001, Carl Christian Ferdinand Andersen, gift malermester, 61 og 10 maaneder, i Frederiksgade 56, 1. Hos sin datter gift med kjøbmand Jens Peter Simonsen, paa Nørrebro 47, stuen
1884, 0102, 0602, Leo Henssel Hansen, 5½ maaned, søn af sukkervarefabrikant Johannes Hansen i Dannebrogsgade 15, stuen
1884, 0702, 1202, Henrik Christian Henriksen, 1 ig 1 maaned, søn af arbeidsmand Rasmus Henriksen i Mellemste Hanebækhus, stuen
1884, 0902, 2202, Corinth Jensen (tvilling), 3 dage, søn af portør Jens Hansen, i Dannebrogsgade 5, 1.
1884, 1202, 1902, Anders Jensen, gift, huseier og fhv. landmand, 58, paa Nørrebro 77, 1.
1884, 1702, 2202, Richard Jensen (tvilling), 11 dage, søn af portør Jens Hansen, i Dannebrogsgade 5, 1.
1884, 2202, 2702, Hans Frederik Johan Rasmussen, gift tømrersvend, 36 og 9 maaneder, Skulkenborg 12, stuen i baghuset. Født 11.5.1847 i Bukkebjerghuus, Vesterskjerninge Sogn
1884, 2902, 0603, Hans Christian Andersen, 11 og 8 maaneder, søn af sognefoged og boelsmand Hans Andersen, i Bøgelund paa Skibhusvei
1884, 0403, 0803, Eduard August Rasmussen, 8, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen, i Blæsenborg 30, stuen
1884, 1403, 2003, Frands Andersen, enkemand, sergent og gymnastiklærer, 33 og 9 maaneder, i Enggade 18, stuen. Født 14.6.1850 i Lumby Sogn
1884, 1503, 2003, Gustav Nicolai Jacobsen, 3 uger, søn af restaureteur Henrik Sophus Jacobsen i Albanigade 2, kjælderen
1884, 1803, 2403, Udøbt dreng, 24 dage, søn af restaurateur Niels Søren Petersen, ved Havnen 101, paa kvisten
1884, 2703, 0104, Marius Carl Christensen, 7½ maaned, søn af maskinarbeider Søren Christensen paa Nørrebro 69, stuen
1884, 0404, 0904, Johan Frederik Poulsen, gift, kjøbmand og handelsagent, 62 og 10 maaneder, paa Nørregade 47, 1.
1884, 0804, 1204, Peter Henriksen, 2½, søn af Marie Henriksen. I pleie hos pottemager Carl Nielsen, paa Nørregade 78, stuen
1884, 1004, 1204, Dødfødt dreng, søn af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen, i Arbeiderboliger 12, 1. i Kræmmermarken
1884, 2304, 2904, Hans Christian August Voss, 23 dage, søn af arbeidsmand Johannes Heinrich August Voss, paa Parcelveien 19, 1.
1884, 2204, 2904, Johannes Ludvig Lauritsen, exam. jur. og fuldmægtig, 25, i Helsinge. Født 16.4.1859 i Odense Sct. Knuds Sogn
1884, 2604, 0205, Martin Hansen, gift arbeidsmand, 42, i Vindegade 91
1884, 0505, 1205, Niels Hansen Andresen, enkemand og fhv. skipper, 79½, i Skibhusene
1884, 2005, 2605, Otto Terkelsen, barber, 21 og 7 maaneder, søn af graver her ved kirken Peter Chr. Terkelsen Sct. Hans Plads 2, 1. Født 12.10.1862 i Odense
1884, 1905, 2705, Heinrich Michael Assam, gift kunstdreier, 69 og 5 maaneder, i Grønnegade 10, 3. i Kjøbenhavn
1884, 3005, 0506, Andreas Petersen, enkemand og fhv. snedkermester, 89 og 9 maaneder, hos sin sønnesøn skomagermester Carl Peter Petersen, i Slotsgade 5, stuen
1884, 0106, 0606, Søren Hansen, gift restaurateur, 43 og 10 maaneder, paa Nørrebro 67, stuen
1884, 0906, 1306, Hans Christensen, gift arbeidsmand, 69 og 5 maaneder, i Sct. Jørgens Forstad 69, stuen
1884, 0906, 1206, Peter Hansen Møller, 10 minutter, søn af portør Lauritz Hansen Møller, i Dannebrogsgade 19, stuen
1884, 1006, 1406, Lars Andersen, enkemand og fhv. brygger, 76, Graabrødre Hospital
1884, 1206, 1606, Marius Peter Christian Waidtløw, 7½ maaned, søn af arbeidsmand Carl Emil Waidtløw, paa Nørrebro 72, stuen i bagbygningen
1884, 1306, 1606, Louis Georg Larsen, 3 maaneder, søn af skrædder Frederik Larsen, i Dannebrogsgade 3, stuen
1884, 2906, 0307, Marius Christiansen, 2 og 4 maaneder, søn af detaillist Rasmus Anders Christiansen, i Adamsgade 12, stuen
1884, 3006, 0407, Anton Christensen, gift mælkehandler, 40 og 11 maaneder, i Dannebrogsgade 33, stuen
1884, 0107, 0407, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Lars Petersen, i Skibhusene
1884, 1807, 2407, Hans Peter Petersen, gift gaardeier, 63 og 9 maaneder, Astrupstedet, Sct. Hans Landsogn
1884, 2307, 2807, Adolph Marius Nielsen, 7 og 9 maaneder, søn af kjøbmand Viggo Marius Nielsen, paa Nørregade 52, 1.
1884, 0608, 1308, Georg Gundelach, gift maler, 48, i Kronprindsensgade 42, stuen
1884, 0908, 1408, Mads Nielsen, enkemand og pensioneret sergent, 55 og 9 maaneder, paa Maale Mark, Viby Sogn
1884, 1108, 1408, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Mads Jørgensen, paa Nørrebro 25, stuen i baghuset
1884, 1108, 1508, Holger Augustinus, 8 uger, søn af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus, paa Gravene 4, 1.
1884, 1608, 2108, Hans Carl Rasmussen, gift arbeidsmand, 22 og 4 maaneder, paa Nørrebro 28, 1. Født 4.4.1862 i Vigerslev Sogn
1884, 0909, 1309, Arnold Petersen, 9 maaneder, søn af skrædder Peter Petersen, i Ramsherred 26, stuen
1884, 0909, 1509, Mads Madsen, gift tømrer, 51 og 2 maaneder, paa Tolderlundsveien 16, 1.
1884, 1009, 1309, Carl Christian Jørgensen, 7 maaneder, søn af former Niels Peter Jørgensen, i Kræmmergyden 2, 1.
1884, 1609, 1709, Carl Sørensen, 3 dage, søn af handelsgartner Jens Christian Sørensen, paa Nørrebro 7, 1.
1884, 1909, 2309, Villy Axel Hansen, 1, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, i Pjentedamsgade 4, 1.
1884, 1909, 2609, Michael Nicolai Mikkelsen, mæglerfuldmægtig, 50, paa Jernbanehotel Nørrebro 3, 1.
1884, 2409, 2909, Udøbt dreng, døde strax, søn af arbeidsmand Hans Andersen, paa Nørrebro 56, stuen
1884, 2409, 3009, Anders Christian Pedersen, gift grosserer, 50½, paa Nørregade 79, stuen I bagbygning
1884, 2509, 2909, Hans Christian Dinsen, 6 maaneder, søn af arbeidsmand Christian Dinsen, i Slotsgade 42, 1.
1884, 0410, 1010, Dødfødt dreng, søn af fraseparered hustru Victoria Severine E. Bruun, i Slotsgade 64, kvisten paa stuen
1884, 1610, 2010, Niels Thorvald Andersen, 2 maaneder søn af sergent Hans Andersen, i Godthaabsgade 4, stuen
1884, 1810, 2410, Niels Peter Jensen, gift smed, 64 og 9 maaneder, paa Nørrebro 18, 1.
1884, 2610, 3010, Nicolai Marius Jørgensen, 4 uger, søn af beslagsmed Jochum Marius Jørgensen, i Frederiksgade 62, 1.
1884, 0311, 0811, Hans Marius Hansen, 1 og 7 maaneder, søn af smaakjører Niels Hansen, i Mellembygningen til 77 paa Nørrebro eller til 6 paa Tolderlundsveien, stuen
1884, 0711, 1111, Vilhelm Jensen, 4 og 4 maaneder, søn af kulmaaler Hans Jensen, paa Parcelveien 13, stuen
1884, 0911, 1511, Hans Peter Hansen, 5 maaneder søn af arbeidsmand Peter Hansen, paa Tolderlundsveien 67, baghuset i stuen
1884, 1711, 2111, Christian Emil Lindegaard, 1 og 3 maaneder, søn af maskinist Niels Christian Frederik Lindegaard, i Aalykkegade 18, stuen
1884, 2311, 2611, Anton Johannes Christensen, 3 dage, søn af afdøde mælkehandler Anton Christensen, i Dannebrogsgade 33, stuen i forhuset
1884, 2411, 2911, Otto Johan Stotz, 3 maaneder, søn af navigationslærer Carl Frederik Stotz, i Kronprindsensgade 56, stuen
1884, 2711, 0212, Rasmus Nielsen, 1 og 2 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Nielsen, paa Nørrebro 19, stuen i bagbygningen
1884, 0312, 0812, Esben Secher Jens Henrik Sørensen Most, menig og uldspinder, 19, paa Heden 140, stuen. Født 15.11.1865 i Odense Sct. Knuds Sogn
1884, 1112, 1612, Einar Adolph Andersen, 1 og 10 maaneder, søn af sergent Hans Andersen, i Sct. Knudsgade 60, stuen
1884, 1612, 2012, Martin Christian Borgstrøm (tvilling), 9 maaneder, søn af børstenbinder Peter Nicolai Børge Borgstrøm, i Skulkenborg 12, 1.
1884, 2412, 3012, Mads Hansen, gift arbeidsmand, 58½, i Ramsherred 32, stuen
1884, 2712, 02011885, Nicolai Jørgen Mathias Sivert, lithograph, 29 og 4 maaneder, i Skulkenborg 28, stuen. Født 29.8.1855 her i sognet
1884, 3012, 03011885, Rasmus Marius Mortensen, 4 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Jørgen Mortensen, i Skulkenborg 12, stuen
1885, 1801, 2301, Carl Heinrich August Schøier, 6 maaneder, søn af hornblæser Vilhelm August Schøier, i Fredensgade 13, stuen
1885, 1901, 2301, Carl Ludvig Falentin Maaløe, gift, forvalter og cand. pharm., 47, paa Fisketorvet 10, 1.
1885, 2601, 3101, Johan Heinrich Karstens, 1½, søn af snedker Jens Peter Jacob Karstens, paa Nørregade 63, stuen
1885, 3001, 0202, Jørgen Mogensen, arbeidskarl, 37, i Asylgade 11, stuen. Født 19.1.1848 i Torslev, Hjørring Amt
1885, 0102, 0502, Harry Knudsen, 1 og 5 maaneder, søn af kleinsmedmester Ferdinand Knudsen, paa Nørregade 106, 1.
1885, 0102, 0902, Lars Hansen, gift mursvend, 78 og 1 maaned, i Sct. Jørgens Forstad Blæsenborg 42, stuen
1885, 0402, 0702, Otto Carl Marius Sørensen, 1½, søn af tømrer Jens Peter Sørensen, i Dannebrogsgade 23, stuen i bagbygningen
1885, 0902, 1402, Morten Marcussen, enkemand og tidligere eier af Paaskehuset i Sct. Hans Landsogn, 88 og 2 maaneder, boede paa Lille Parcelvei 3, stuen
1885, 1102, 1402, Hans Rasmus Philip Nystrøm, 6½ uge, søn af Haraldine Josephine Christiansen. I pleie hos arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, Sct. Hans Plads 1, stuen i baghuset
1885, 1302, 1902, Rasmus Mortensen, gift, husmand og arbeidsmand, 60 og 8 maaneder, i Skibhusene
1885, 1602, 2002, Poul Hansen, 5 maaneder, søn af detaillist Poul Ernst Hansen, paa Nørregade 34, stuen
1885, 1702, 2302, Rasmus Arthur Petersen, 7 og 3 maaneder, søn af postbud Frederik Erik Petersen, i Aalykkegade 16, stuen
1885, 0203, 0703, Udøbt dreng, 5 minutter, søn af arbeidsmand Søren Hansen, i Idaslyst paa Skibhusveien
1885, 1403, 2003, Christian Nielsen, gift mursvend, 49½, paa Lille Parcelvei 9, 1.
1885, 1603, 2003, Hans Peter Mogensen, 2 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Carl Marius Mogensen, paa Nørrebro 44, 1.
1885, 1803, 2303, Hans Andersen, enkemand, husmand og murer i Fraugde, 58, hos sin søn murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei 25, stuen
1885, 0604, 0904, Niels Göransson, 1 og maaneder, søn af arbeidsmand Harald Göransson, paa Nørregade 48, stuen
1885, 0904, 1404, Otto Bay, handelslærling, 16 og 4 maaneder, hos kjøbmand Carl Østerggaard, paa Vestergade 5, stuen. Søn af afdøde forvalter Hans Henrik Bay. Moderen boer i Mariesminde, Skibhusene. Født i Magleby paa Langeland
1885, 1204, 1504, Dødfødt dreng, søn af ølhandler Christen Rasmussen, paa Parcelveien 1, stuen
1885, 1404, 2004, Peter Julius Dahl, 5 og 11 maaneder, søn af skomager Peter Ferd. E. Sandgren Dahl, paa Østre Stationsvei 21, kjælderen
1885, 1804, 2304, Lars Rasmussen, gift arbeidsmand, 37og 5 maaneder, paa Lille Parcelvei 13, i stuen. Født 9.11.1847 i Ringe Rynkeby
1885, 2904, 0505, Reinhard Jensen, 11 maaneder, søn af fæstemand Lars Jensen, i Adamsgade 19, kvisten paa stuen
1885, 0105, 0705, Frederik Hansen, gift detaillist, 66 og 4 maaneder, paa Nørregade 32, 1.
1885, 0105, 0705, Friedlef Valdemar Hansen, gift typograpf, 40½, i Thorsgade 34, 1.
1885, 0305, 0905, Ditlev Lind Jørgensen Raarup, gift og pensioneret overvagtmester, 67, i Vindegade 125, stuen
1885, 1105, 1805, Peter Christian Terkelsen, gift graver og dannebrogsmand, 51 og 1 maaned, paa Sct. Hans Kirkegaard 2, 1.
1885, 1505, 2105, Hans Peter Andersen, gift skibskapitain, 42 og 10 maaneder, paa Nørrebro 71, 1.
1885, 1905, 2605, Peter Larsen, gift skibskapitain, 44 og 3 maaneder, i Adamsgade 15, 1.
1885, 2105, 2305, Alfred Thor Straten, 18 dage, søn af fyrbøder Niels Peter Alf. Aug. Thor Straten, i Dannebrogsgade 19, 1.
1885, 3105, 0606, Andreas Rasmussen (tvilling), 18 dage, søn af mursvend Søren Rasmussen, i Damhuset ved Skibshusveien
1885, 0106, 0606, Knud Johansen, enkemand og væver, 68 og 10 maaneder, i Ramsherred 17, 1.
1885, 0206, 0606, Oscar Rasmussen (tvilling), 20 dage, søn af mursvend Søren Rasmussen, i Damhuset i Skibhusveien
1885, 0406, 0906, Peter Larsen, enkemand og fhv. gaardeier i Hjorslev, 69 og 2 maaneder, boede i Sct. Jørgensgade 50, stuen
1885, 0506, 0906, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Jørgen Petersen, i Skibhusene
1885, 1206, 1806, Knud Frederik Madsen, secondlieutenant, 27 og 3 maaneder, paa Rytterkasernen. Født 6.3.1858 i Aunslev
1885, 2806, 0307, Harald Valdemar Nielsen, enkemand og veierassistent, 45 og 11 maaneder, i Aalykkegade 2, 1.
1885, 0207, 0707, Peder Laurits Johannes Frederik Jensen, 2 og 11 maaneder, søn af arbeidsmand Ole Frederik Jensen, i Nyenstad 14, stuen
1885, 0307, 0607, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Johannes Christian Andersen, paa Skibhusveien 4, stuen
1885, 1507, 1707, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Nielsen, i Vinkjælderhuset paa Skibhusveien
1885, 1807, 2407, Jørgen Eriksen, gift arbeidsmand, 61 og 2 maaneder, paa Nørrebro 102, stuen
1885, 2207, 2707, Jens Claudius Christensen, konditorsvend, 70 og 5 maaneder, i Hans Jensens Stræde 33
1885, 0608, 1208, Peter Joseph Langschädel Petersen, gift røgter, 52 og 9 manaeder, paa Annasholm
1885, 0908, 1208, Dødfødt dreng, søn af former Niels Peter Jørgensen, i Kræmmergyden 2, 1.
1885, 3108, 0309, Dødfødt dreng, søn af cigarmager Peter Vilhelm Longhi, i Hans Jensens Stræde 23, 1.
1885, 0209, 0709, Christian Ferdinand Sørensen, 1 og 5 maaneder, søn af smed Niels Peter Herman Sørensen, paa Nørrebro 99, 1.
1885, 0309, 1009, Alfred Petersen, 1 og 2 maaneder, søn af snedkermester Johan Henrik Petersen, paa Kalkvej 2, 1.
1885, 0109, 0709, Niels Olsen Snertinge, gift, branddirecteur og pens. kapitain, 62 og 5 maaneder, i Store Heddinge
1885, 0909, 1409, Udøbt dreng, 11 dage, søn af kreaturhandler Peter Rasmussen, paa Skibhusvejen 16, stuen
1885, 1609, 1709, Hans Larsen, enkemand og arbejdsmand, 48, paa Vesterbro 48
1885, 1609, 1909, Hans Valdemar Jørgensen, 2½ maaned, søn af vognmand Lars Peter Jørgensen, i Slotsgaden 8, stuen
1885, 1809, 2209, Iver Iversen, 1, søn af arbeidsmand Niels Iversen, i Skulkenborg 12, baggaarden i stuen
1885, 1909, 2809, Rasmus Kragh, gift skibsfører, 50, paa Kalkvejen 10 C, stuen
1885, 3009, 0610, Hans Carl Hansen, paparbejder, 27 og 4 maaneder, i Slotsgade 15, stuen. Født i Sct. Knuds Sogn
1885, 3009, 0610, Rasmus Rasmussen, gift arbeidsmand, 43 og 8 maaneder, paa Nørrebro 38, stuen
1885, 1510, 2210, Georg Frederik Schiøtt, enkemand og fhv. kjøbmand, 81, paa Lille Parcelvei 4, stuen
1885, 1610, 2210, Peter Jensen Christensen, gift, klokker og lærer ved Borgerskolen, 70 og 5 maaneder, boede i Nørregade 51, 1.
1885, 0611, 1211, Jens Peter Hansen Salomonsen, gift skræddermester, 67 og 1 maaned, i Slotsgade 4, 1.
1885, 0812, 1112, Carl Albert Jean Sachs, 4½ maaned, søn af bestyrer paa Oliemøllen Sophus Sachs, paa Oliemøllen
1885, 0812, 1412, Christian Georg Petersen, 1 og 10 maaneder, søn af arbeidsmand Christian Conrad Petersen, paa Nørrebro 103, stuen
1885, 2212, 2912, Hans Hansen, ugift rekrut, 22, paa Sygehuset, Albanigade 23. Født i Føns Sogn
1886, 0901, 1501, Hans Emil Langhoff, gift tømrer, 39, i Adamsgade 17, stuen
1886, 2301, 2901, Hans Christiansen Gynthersen, rekrut, 23, paa Garnisons, Albanigade 23. Født i Haarslev Sogn
1886, 2501, 2701, Udøbt dreng, 2½ time, søn af mursvend Peter Sørensen Banche, i Skibhusene
1886, 2802, 0503, Rasmus Hansen, gift arbejdsmand, 49, i Nyenstad 8
1886, 0203, 0803, Rasmus Petersen, gift snedkersvend, 55, boede paa Sct. Hans Plads 9
1886, 0603, 1203, Lars Larsen, gift og fhv. gaardmand i Søndersø, 80, boede i Vindegade 35
1886, 1103, 1603, Adolf Frederik Flinck, gift smedesvend, 66, boede paa Skibhusvejen 2
1886, 2003, 2603, Søren Marius Sørensen, 4 og 9 maaneder, søn af smaakjører Erik Sørensen, paa Nørrebro 50
1886, 2203, 2603, Jørgen Christian Clausen, 5 maaneder, søn af bogholder Johan Frederik Clausen, i Danebrogsgade 25
1886, 2703, 3103, Adolf Augustinus, 1½, søn af klejnsmedmester Ferdinand Augustinus, i Nørregade 34
1886, 3003, 0504, Anders Peter Hansen, enkemand og forhen skipper, 66, paa Nørregade 50
1886, 3003, 0604, Rasmus Poulsen, enkemand og forhen strømpevæver, 94, paa Graabrødre Hospital, Graabrødre Plads 1
1886, 0104, 0804, Niels Peter Nielsen, gift, contorist og forhen friskolelærer i Ollerup, 48, boede i Enggade 18
1886, 0104, 0704, Just Axel Rahbek, ½, søn af sergent Peter Rahbek, i Allegade 54
1886, 0604, 1304, Laurits Peter Nielsen, 3 maaneder, søn af arbejdsmand Andreas Nielsen, i Skulkenborg 37
1886, 0804, 1404, Agner Peter Andersen, 1, søn af bryggerkusk Lars Andersen, i Arbejderboligerne 15 i Kræmmermarken
1886, 1004, 1404, Søren Sørensen, gift maskinmester, 43, boede i Skibhusene
1886, 1304, 1904, Hella Joachim Clausen, 2, søn af arbejdsmand Christian Clausen, i Nyenstad 13
1886, 1804, 2404, Niels Jørgensen, gift tømrer, 68, boede i Hans Jensens Stræde 25
1886, 1904, 2404, Jørgen Pedersen, gift gaardejer, 55, paa Annasholm, i Sct. Hans Landsogn
1886, 2502, 2404, Niels Hansen, gift tømmersvend og røgter, 65, af Ejbye, i Vor Frue Landsogn
1886, 2204, 2704, Dødfødt dreng, søn af postbud Hans Vilhelm Hansen, i Østre Stationsvej 25
1886, 2504, 0105, Andreas Lauritz Jensen, 1½, søn af Andrea Laurine Jørgine Lillegaard. I pleje hos arbejdsmand Anders Larsen, Store Parcelvej 7
1886, 2504, 3004, Peder Ingvard Pedersen, rekrut, 22, i Adelgade 2
1886, 0505, 0805, Hans Peter Lumby Hansen, 9 dage, søn af arbejdsmand Lars Hansen, i Hans Jensens Stræde 21
1886, 0805, 1305, Carlo Edvin Cæsar Hansen, 9, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, i Pjentedamsgade 4
1886, 1605, 2205, Knud Hansen, gift smaakjører, 29, paa Kalkvejen 4
1886, 2105, 2505, Olaf Christian Alexander Christiansen, 3, søn af sergent Peter Christiansen, i Sct. Knuds Kirkestræde 17, 1.
1886, 2405, 2905, Udøbt dreng, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Carl Vilhelm Larsen, i Hans Jensens Stræde 43
1886, 2605, 2905, Andreas Peter Johan Carolus Christensen, gift drejersvend, 52, paa Nørregade 48
1886, 2805, 0106, Johan Lars Demant, 4 maaneder, søn af reparatør Hans Jørgen Frederik Demant, i Vindegade 74
1886, 0106, 0406, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Jens Christian Rasmussen, i Vindegade 48
1886, 1206, 1806, Jens Carl Nielsen, rebslagersvend, 68, paa Nørrebro 52
1886, 1206, 1706, Niels Peter Nielsen, 3½, søn af uldhandler Peter Christian Nielsen, i Asylgade 11
1886, 1406, 1906, Søren Hansen, enkemand og kjørekarl, 72, i Sortebrødrestræde 4
1886, 1706, 2206, August Peter Andersen, 7, søn af oversergent Niels Andersen, i Hunderupgade 6
1886, 2506, 2906, Otto Brandt Klixbüll, 1½, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll, paa Nørregade 81
1886, 2606, 0207, Hans Hansen, gift bryggerkarl, 52, i Aalykkegade 20
1886, 3006, 0607, Jens Carl August Johannes Andersen, gartnerelev, 15, søn af oversergent Niels Simon August Andersen, i Enggade 5
1886, 0207, 0507, Christian Frederik Vilhelm Køcks, 11 uger, søn af sergent Jørgen Jørgensen Køcks, paa Heden 134
1886, 0607, 1207, Rasmus Steensen, gift arbejdsmand, 54, i Kræmmergyden 3
1886, 0907, 1507, Knud Knudsen, rekrut, 21, paa Rytterkasernen i Kræmmermarken. Født 1865 i Lumby Sogn
1886, 2007, 2407, Charles Christian Martin Rosenlund, 1½, søn af bødkersvend Christian Martin Rosenlund, paa Skibhusvejen 2
1886, 0108, 0508, Rasmus Mortensen, gift arbejdsmand, 66, i Astruphuset, Sct. Hans Landsogn
1886, 0308, 0708, Jesper Emil Josva Jensen, 15 uger, søn af arbejdsmand Anders Jensen, i Skibhusene
1886, 0408, 0908, Rasmus Jensen, 9 uger, søn af sejlmagersvend Poul Laurits Jensen, paa Nørrebro 85
1886, 0708, 1208, Jørgen Larsen, enkemand og væver, 61, i Hans Jensens Stræde 11
1886, 1308, 1708, Alfred Hansen, 10 uger, søn af fyrbøder Jørgen Hansen, i Arbejderboligen 10, Kræmmermarken
1886, 1608, 2108, Rasmus Larsen, gift arbejdsmand, 29, i Skulkenborg 4
1886, 2108, 2608, Hans Carl Rasmussen, 10, søn af skrædermester Johannes Rasmussen
1886, 2908, 109, Alfred Windeleff Knudsen, 8 maaneder, søn af klodsemager Vilhelm Julius Knudsen, i Nørregade 68
1886, 1109, 1709, Jens Jacob Petersen, 5, søn af skomagermester Carl Peter Petersen, i Vindegade 5
1886, 2109, 2709, Niels Carl Larsen, 3 maaneder, søn af sømand Hans Christian Larsen, paa Nørrebro 16
1886, 0410, 0910, Andreas Evald Meinert Thomsen, gift pastor emeritus, 75, i Vindegade 22
1886, 0410, 0910, Knud Holger Karmark, 17, søn af capitain Mathias Anker Karmark, paa Hjallesevej 3
1886, 0810, 1310, Henrik Olsen Bech, gift strygefabrikant, 57, paa Kalkvejen 2
1886, 1310, 1910, Einar Jensen, 5 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Jensen, i Nygade 6
1886, 1910, 2610, Poul Christian Poulsen, gift particulier, 45, paa Johannes Minde Skibhusvejen 62
1886, 2110, 2510, Ragnar Halfdan Christensen, cand. pharm., 26, i Olaf Ryes Gade 7. Søn af klokker Peter Jensen Christensen
1886, 2611, 2911, Dødfødt dreng, søn af fyrbøder Rasmus Christoffersen, paa Nørrebro 122
1886, 2811, 0412, Jens Møller, enkemand og fhv. skomagermester, 80, Hans Jensensstræde 17
1886, 0112, 0712, Johan Christopher Boeman, fhv. kobbersmed og nu rentier, 73, i Vindegade 70
1886, 0112, 0712, Anders Peder Andersen, 2½, søn af arbejdsmand Gustav Andersen, i Skibhusene
1886, 1112, 1512, Hans Knudsen, enkemand og smedesvend, 62, paa Nørregade 93
1886, 1012, 1612, Frederik Johansen Frederiksen, gift arbejdsmand, 70, paa Tolderlundsvej 40
1886, 1912, 2312, Frederik Løvenørn Cæsar Napoleon v. Wernich, pens. premierlieutenant, 57, i Sct. Knudsgade 18
1887, 0501, 1101, Hans Frederik Hansen, gift tømrer, 67, i gl. Tolderlund
1887, 1401, 1701, Dødfødt dreng, søn af sergent Laurits Hagen Seebach, paa Heden 42
1887, 1701, 2401, Jens Peter Christiansen, enkemand, malersvend og fattiglem, 49, paa Odense Fattiggaard i Vindegade 53
1887, 3001, 0302, Emil Rasmus Hansen, 7 uger, søn af slagter Morten Hansen, i Danebrogsgade 30
1887, 3001, 0502, Mads Rasmussen, gift arbejdsmand, 38, paa Lille Parcelvej 7
1887, 1202, 1602, Hans Petersen, 12 dage, søn af tilskjærer Olaf Petersen, i Danebrogsgade 23
1887, 1402, 2202, Hans Hansen, gift arbejdsmand, 47, paa Store Parcelvej 13
1887, 2202, 2602, Viggo Kongstad, 1½, søn af Caroline Pedersen
1887, 2402, 0103, Rasmus Christian Andersen, gift arbejdsmand, 46, paa Store Parcelvej 21
1887, 2702, 0403, Jens Peter Jacob Karstens, gift snedker, 32, i Nørregade 63. Født 1854 i Sct. Hans Sogn
1887, 1103, 1803, Jens Jørgen Knudsen, gift arbejdsmand, 34, i Ramsherred 8-10. Født 1853 i Vejlby
1887, 2303, 3103, Jørgen Nielsen, gift, indsidder og arbejdsmand, 66, i Mosegaardshus i Sct. Hans Landsogn
1887, 2803, 3103, Dødfødt dreng, søn af canalfoged Jens Vilhelm Hansen, paa Nørrebro 97
1887, 2903, 0404, Lorenz Hansen Jensen, enkemand og bogholder, 62, paa Odense Slot i Nørregade 38
1887, 0704, 1304, Dødfødt dreng, søn af Karen Marie Ottesen, i Adamsgade 3
1887, 1004, 1404, Laurits Nielsen, 3 uger, søn af gartner Anders Nielsen, i Tolderlundsvej 21
1887, 2404, 3004, Laurits Johannes Larsen, 9 dage, søn af arbejdsmand Carl Vilhelm Larsen, i Ramsherred 24-26
1887, 1005, 1605, Julius Sophus Paulsen, gift, premierlieutenant og telegraphbestyrer, 57, Nørrebro 79
1887, 2505, 2805, Hans Peter Christian Petersen, 16 dage, søn af pige Nielsine Pedersen, i Slotshavehuset Sct. Hans Landsogn
1887, 2605, 0106, Jens Carl Valdemar Jensen, 11, søn af arbejdsmand F. C. Chr. Jensen, i Vindegade 3
1887, 0106, 0606, Alfred Eduard Jepsen, 5 uger, søn af skomager P. Jepsen, i Vindegade 50
1887, 0106, 0406, Hans Christian Hansen, 3 uger, søn af Bertha Caroline Hansen, i Nørregade 44
1887, 0406, 0706, Johannes Nicolaj Jacobsen, 7 maaneder, søn af skibstømrer Hans Jacobsen, i Danebrogsgade 13
1887, 0606, 1006, Peter Holm Petersen, smedesvend, 20, i Skulkenbrog. Født 1866 i Ørum, Randers Amt
1887, 1106, 1706, Lars Jensen, gift snedkermester, 58, paa Nørrebro 40
1887, 1606, 2006, Johan Heinrich Karstens, 13 maaneder, søn af afdøde snedkermester Jens Peter Jacob Karstens, i Nørregade 63
1887, 2006, 2706, Jens Peter Balle, enkemand og skomagermester, 77, i Vindegade 9
1887, 2906, 0507, Bruno Edgar Harry Hansen, 9, søn af glarmester Niels Hansen, Nørregade 37
1887, 0307, 0707, Frantz Hugo v. d. Lieth, 3, søn af afdøde manufakturhandler Hugo v. d. Lieth, i Skolegade 2
1887, 0407, 0807, Henrik Sørensen, møllersvend, 21, i Sanderum Mølle
1887, 0707, 1107, Louis Georg Larsen, 12 dage, søn af skrædder Frederik Larsen, Danebrogsgade 3
1887, 1407, 1907, Rasmus Knudsen, gift kludesamler, 61, boede i Sct. Jørgens Forstad 16
1887, 2907, 0408, Christian Krag, gift proprietair, 38, Holse Skovlund, Brenderup Sogn
1887, 0408, 0608, Carl Ludvig Flink, 3 maaneder, søn af former Anders Adolph Frederik Flink, Skibhusveien 2
1887, 1008, 1508, Carl Marius Rasmussen, 11 maaneder, søn af sergent ved 5 Batal. J. V. Rasmussen, Heden 84
1887, 1208, 1508, Marius Oscar Flink, 14 uger, søn af former Anders Adolph Frederik Flink, Skibhusveien 2
1887, 1608, 1908, Johan Eduard Bernhard Stein, 17 dage, søn af fæstemand Carl Olaf Stein, Nørregade 72
1887, 2208, 2608, Dødfødt dreng, søn af former Peter Sørensen, Skulkenborg 6
1887, 2508, 3008, Niels Jørgensen, gift arbejdsmand, 55, boede i Adamsgade 26
1887, 0109, 0509, Anders Andreas Sophus Rasmus Hansen, 1½, søn af arbejdsmand H. H. Hansen, Skibhusvejen 2
1887, 0309, 0709, Udøbt dreng, 15 minutter, søn af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen, Nørregade 34
1887, 0209, 0809, Jens Mortensen, enkemand og lejetjener, 71, boede paa Gravene 9
1887, 0909, 1209, Orla Christian Meibom, 2 maaneder, søn af sergent ved 16 Bat. Carl Christian Rasmus05bom, Heden 58
1887, 1609, 2109, Carl Julius Knudsen, gift maskinarbejder, 57, boede i Skulkenborg 33
1887, 2009, 2409, Marinus Thorbjørn Petersen, 18 dage, søn af gjæstgiver Søren Niels Petersen, Nørrebro 67
1887, 2209, 2909, Hans Christian Lüders Hansen, enkemand og bøssemager ved 16 Bat., 55, Vester Stationsvej 28
1887, 0810, 1310, Alfred Johannes Madsen, 3 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Madsen, St. Parcelvej 3
1887, 1310, 1710, Vilhelm Kreutzmann Jensen, 2 maaneder, søn af skomager J. C. Jensen, Gravene 7
1887, 2310, 2710, Jørgen Henriksen, 2 maaneder, søn af bestyrer Niels Søren Henriksen, Sct. Hans Plads 1
1887, 3010, 0311, Johannes Christian Petersen, 7, søn af afdøde arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, Nørregade 44
1887, 3110, 0411, Jens Peter Vilhelm Larsen, 13 maaneder, søn af klodsemager Rasmus Emil Larsen, Store Parcelvej 9
1887, 1111, 1511, Niels Christian Nielsen, 14, søn af arbeidsmand Iver Christian Nielsen, Nørrebro 34
1887, 1711, 2411, Johannes Waidtløv, gift, fhv. skomager og nu portner ved Landbrugsskolen, 59, Vindegade 72
1887, 1811, 2611, Jacob Nielsen, matros, 27, ombord paa skibet ’Elina’ Aalborg Bugt, hjemsted Smørum paa Sjælland
1887, 3011, 0512, Ludvig Stephansen Sprogøe, gift, sejl og compasmager, 60, boede paa Nørrebro 25
1887, 0112, 0712, Jens Peter Hansen, tjenestekarl og menig ved 2 Dragon Regiment, 19, Rytterkasernen
1887, 0212, 0712, Sophus Ove Rasmussen, 10 uger, søn af detaillist og kusk Jens Rasmussen, Danebrogsgade 13
1887, 0712, 1412, Jens Vilhelm Larsen, gift arbejdsmand, 52, boede i Kræmmergyden 9
1887, 0812, 1312, Peter Knudsen, fhv. strømpehandler, 62, Nørregade 49
1887, 1312, 1912, Heinrich August Vilhelm Schlegel, enkemand og fhv. postmester i Rudkjøbing, 77, boede i Frederiksholmskanal 18, i Kjøbenhavn
1887, 2012, 2712, Christian Holger Hald, enkemand, pastor emerit., og fhv. provst for Lunde, Skam og Skovby Herreder, 82, boede i Nørregade 77
1887, 2612, 2912, Martin Johannes Christian Lund, 5 maaneder, søn af arbejdsmand J. Chr. Lund, Sct. Jørgens Forstad 30 B
1887, 2612, 3112, Peter Siegfred Jensen, 3, søn af seilmagersvend P. L. Jensen, Nørrebro 85
1887, 2612, 02011888, Jens Christian Therkelsen, enkemand og værtshusholder, 56, paa Nørrebro 41
1888, 0401, 0901, Viggo Charles Emil Petersen, 1, søn af fabrikarbejderske Anna Dorthea Bertholine Petersen, Skulkenborg 12
1888, 0501, 1001, Frederik Jensen, 2, søn af gaardskarl Frederik Jensen, Vindegade 27
1888, 1301, 1701, Johannes Albert Schmidt, 2, søn af tømrersvend Th. Valdemar Schmidt, Skulkenborg 12
1888, 1301, 1801, Johan Thorvald Johansen, 5 maaneder, søn af gaardskarl Hans Chr. Johansen, Sct. Jørgens Forstad 40
1888, 1501, 2001, Holger Stermose Hansen, 7 maaneder, søn af snedkermester Chr. Hansen, gravene 8
1888, 1501, 2101, Frits Eduard Nicolai Grill, enkemand og tobaksspinder, 73, boede i Ryttergade 7
1888, 1601, 1901, Hjalmar Magnussen, 4 uger, søn af tjenestepige Emma Caroline Petersen, Danebrogsgade 3
1888, 1701, 2001, Svend Richard Emil Petersen, 8 maaneder, søn af gartner P. N. Petersen, Nørregade 81
1888, 1701, 2301, Hans Christian Gregersen Willumsen, 3, søn af musiker ved 6 Reg. Villiam Willumsen, Tvergade 18
1888, 1701, 2301, Hans Jensen Lund, 1 og 11 maaneder, søn af tjenestepige Ane Margrethe Johanne Lund, Store Parcelvej 7
1888, 1901, 2301, Jens Rudolph Marius Nielsen, 3 maaneder, søn af blikkenslager P. Chr. Nielsen, Nørregade 85
1888, 2101, 2501, Rasmus Hansen, 7 dage, søn af Ane Kirstine Hansen, Nørrebro 3
1888, 2201, 2701, Hans Carl Nielsen, 2, søn af klodsemager Jørgen Nielsen, Nørrebro 13
1888, 2701, 0302, Joseph Jensen Stokkeby, enkemand og grosserer, 70, boede i Nørregade 29
1888, 0102, 0602, Mads Peter Larsen, 8 uger, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, Kalkvejen 8
1888, 1402, 1802, Carl Alfred Hansen, 1, søn af arbejdsmand Andreas Hansen, ved Hedevigslund i Sct. Hans Landsogn
1888, 1902, 2302, Viggo Steenbach (tvilling), 3, søn af jægermester Steenbach, paa Aalykkegaard
1888, 2002, 2502, Hjalmar Alfred Nielsen, 2, søn af stabssergent ved 26 Bat. Niels Nielsen, Vindegade 90
1888, 2102, 2502, Rasmus Christensen, gift skibsfører, 63, boede paa Nørrebro 53
1888, 2102, 2802, Hans Rasmussen (Baad), gift og fhv. gaardmand i Fjerritslev, 62, boede i Ryttergade 11
1888, 2402, 0103, Anders Andersen, rekrut ved 2 Dragonregiment, 22, paa Rytterkasernen
1888, 2502, 0103, Heinrich Vilhelm Valdemar Selch, handelsfuldmægtig hos A. Chr. Petersen, 29, Nørregade 79
1888, 2502, 0303, Rasmus Pedersen, gift arbejdsmand, 51, boede i Nørregade 85
1888, 2602, 0203, Dødfødt dreng, søn af pigen Laurine Hansen, i Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1888, 0303, 0903, Johan Jørgensen, gaardskarl, 38, boede i Sct. Jørgens Forstad 42
1888, 1303, 1703, Anders Emil Frederik Jensen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand Anders Jensen, i Skibhusene
1888, 1403, 2203, Ole Magius Adolph Henriksen, malersvend, 27, Kalkvejen 2
1888, 1703, 2403, Carl Christian Martin Madsen, commissionær, 47, boede Nørregade 33
1888, 2203, 2803, Lars Johansen, enkemand og husejer, 72, boede i Danebrogsgade 28
1888, 2103, 2603, Christian August Nielsen, 1½, søn af arbejdsmand Rasmus Nielsen, Nørrebro 52
1888, 3003, 0504, Hans Hansen, gift garnhandler, 53, boede paa Nørregade 72
1888, 1004, 1404, Victor Christian Bjerager, handelskontorist, 20, søn af oberstlieutenant Bjerager, Vesterbro 42
1888, 1104, 1704, Peter Christian Hansen, 2, søn af sergent N. N. Hansen, Pogestræde 23
1888, 1704, 2404, Peter Johan Sophus Madsen, 10 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Madsen, i Skibhusene
1888, 2004, 2504, Iver Larsen, enkemand og arbejdsmand, 60, Nørrebro 16
1888, 2304, 3004, Cornelius Andersen, gift arbejdsmand, 82, boede i Kræmmergyden 5
1888, 2704, 0105, Hans Peter Hansen, 3 dage, søn af smaakjører Niels Hansen, Nørrebro 77
1888, 0105, 0505, Jørgen Petersen, tvilling, 7 uger, søn af arbejdsmand Niels Petersen, i Sct. Jørgens Forstad 24
1888, 0405, 0705, Hans Peter Valdemar Christensen, 5 maaneder, søn af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade 48
1888, 0905, 1505, Hans Andersen, tjenestekarl og menig ved 26 B. 2 C., 23, Heden 148. Født 1864 i Starup, Jylland
1888, 1705, 2205, Henning Valdemar Rasmus Nielsen Fønss, 6 maaneder, søn af former Niels Fønss, Nørrebro 25
1888, 2405, 2805, Johannes Jeppe Justesen, 19 dage, søn af mursvend J. Chr. Justesen, Nørregade 50
1888, 0206, 0706, Dødfødt dreng, søn af former Jens Peter Poulsen, Enggade 8
1888, 0206, 0706, Anders Peter Jørgensen, 4½ maaned, søn af rugbrødbager Rasmus Jørgensen, Vindegade 8
1888, 0206, 0706, Jens Christian Herman Lyng, skomager og rekrut ved 16 Bat. 1 Comp., 20, Heden 140. Født 1867 i Fredericia
1888, 1306, 1606, Jens Hansen, enkemand og arbejdsmand, 71, boede i Hans Jensensstræde 13
1888, 1606, 2106, Niels Christiansen, 11, søn af skipper Mads Christiansen, paa Nørrebro 108
1888, 2406, 2706, Niels Johannes Mortensen, ½, søn af arbejdsmand Jens Christian Mortensen, Toldelundsvej 9
1888, 2606, 3006, Carl Nielsen, 1 maaned, søn af banearbejder Hans Nielsen, Vogterhuset i Kræmmermarken 15
1888, 2906, 0307, Knud Valther Pedersen, 5 maaneder, søn af sergent ved Bat. L. Chr. Pedersen, Allegade 23
1888, 0107, 0407, Marius Hansen Møller, 12 dage, søn af portør L. H. Møller, Danebrogsgade 13
1888, 1707, 2107, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Christian Jespersen, Ryttergade 11
1888, 2507, 2807, Harald Eduard Emil Petersen, 7 timer, søn af smedesvend J. E. Chr. Petersen, Danebrogsgade 13
1888, 0608, 1108, Johan Carl Cramer Claudi, malermester, 55, boede paa Nørregade 59
1888, 0808, 1108, Carl Frederik Sophus Rasmussen, gift arbejdsmand, 31, boede paa Store Parcelvej 11, i baghuset
1888, 1608, 2008, Johannes Hansen, 3, søn af arbejdsmand L. Hansen, Sct. Jørgens Forstad 36, stuen
1888, 2008, 2508, Rasmus Martinus Eriksen, malerlærling, 19, boede paa Gravene 9, stuen
1888, 3008, 0409, Harald Laurits Hansen, 7, søn af detaillist L. Hansen, Nørrebro 25, stuen
1888, 0209, 0709, Peter Adolph Carlsen, garversvend, 27, boede i Kræmmergyden 4
1888, 1309, 1809, Peter Thomas Petersen, gift og fhv. dampskibsexpeditør, 62, boede paa Nørrebro 37
1888, 2209, 2709, Erik Rasmussen, gift kulmaaler, 58, boede paa Store Parcelvej 17, stuen
1888, 2809, 0510, Lars Christian Petersen, gift smaakjører, 48, Adamsgade 45
1888, 0210, 0810, Anders Jensen, gift, husejer og fhv. gaardejer i Sønderby, 59, boede i Adamsgade 8
1888, 0310, 0910, Hans Peter Mortensen, gift arbejdsmand, 28, Danebrogsgade 5. Født Sct. Knuds Sogn
1888, 0410, 1110, Carl Vilhelm August Karsten, gift snedkermester, 60, boede paa Hans Jensensstræde 29, stuen
1888, 1710, 2410, Johan Marius Hansen, gift bagermester, 30, boede paa Nørregade 72, stuen
1888, 2410, 3010, Georg Vilhelm Adolph Christensen, 7 dage, søn af stabssergent ved 2 Dragonregiment Peter Max Vilhelm Christensen, Rytterkasernen
1888, 2510, 2910, Johannes Blom Clemensen, 2 maaneder, søn af sadelmager Chr. Clemensen, Nørregade 72, 1. sal
1888, 0711, 1311, Henrik Simonsen, gift murmester, 81, boede i Skibhusene
1888, 3011, 0612, Christoph Steffens, gift og stabshornblæser i 5 Regiment, 59, boede i Christianslundsgade 11, i Nyborg
1889, 0501, 1001, Herman Hansen Holm, søemand og kok, 23, ombord paa Dampskibet Silvia i Havnen. Født i Nexø
1889, 0801, 1201, Johan Henrik Frants Eriksen, 2 maaneder, søn af skibsfører Johan Eriksen, Nørrebro 103, stuen
1889, 0901, 1501, Udøbt dreng, 11 dage, søn af arbejdsmand Hans Nielsen, Vindegade 33, stuen
1889, 1701, 2401, Jørgen Carl Jensen, gift husmand, 43, boede i Skibhusene
1889, 1901, 2401, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Vindegade 23
1889, 2601, 3001, Einar Thorvald Andersen, 4 maaneder, søn af sergent Hans Andersen, Sct. Knudsgade 60, kvisten
1889, 0202, 0802, Hans Christian Jørgensen, gift skræddersvend, 24, boede i Skulkenborg 10, stuen. Født i Broby
1889, 0802, 1402, Niels Jørgensen, enkemand og træskomand, 80, Østre Stationsvej 11, stuen
1889, 0802, 1602, Rudolph Heinrich Carl Conrad Kranold, enkemand, conferentsraad og amtsforvalter i Odense, 69, boede paa Slottet, Nørregade 38
1889, 0802, 1502, Hans Hendrik Johansen, enkemand og arbejdsmand, 46. boede i Skulkenborg 16
1889, 1502, 1902, Johan Peter Waidtløw, sømand, 27, Vindegade 72. Født i Odense
1889, 1502, Februar, Søren Jørgensen, gift væver, 59 i Bødstrup Sogn paa Langeland
1889, 1702, 2302, Axel Carl Christian Bache, gift og ritmester ved 2 D.R., 41, boede paa Østre Stationsvej 23, 1. sal
1889, 2002, 2602, Anders Rasmussen, gift skræddersvend, 33, boede i Vindegade 11, stuen. Født i Paarup Sogn
1889, 2201, 0703, Anders Jørgen Larsen, contorist paa Odense Toldkontor, 20, boede paa Vestergade 87
1889, 0303, 0703, Theodor Peter Hansen, 2, søn af skibsfører H. Hansen, Nørrebro 40, 1. sal
1889, 1303, 1903, Anders Lassen, gift former, 82, boede paa Tolderlundsvejen 69, stuen
1889, 1803, 2203, Otto Alexander, 2, søn af stabssergent Johan Vilhelm Alexander, Allégade 49
1889, 1803, 2503, Hans Jensen, 10, søn af afdøde arbeidsmand Jørgen Carl Jensen, Skibhusene
1889, 2003, 2603, Jens Peter Alfred Madsen, 6 maaneder, søn af arbejdsmand Lars Madsen, Skibhusene
1889, 0304, 0804, Magnus Edvard Thomas Hansen, 3, søn af Chr. Hansen, Nørregade 33, 1. sal i baghuset
1889, 0504, 1104, Jacob Rode, enkemand og skibsfører, 75, boede paa Nørrebro 37, 1. sal
1889, 0704, 1504, Christian Severin Sørensen, 8, søn af melhandler Anders Chr. Johan Sørensen, Nørrebro 4, stuen
1889, 1004, 1504, Niels Jørgensen, gift kjøbmand, 39, Nørregade 67, 1. sal
1889, 2204, 2704, Niels Christian Nielsen, 6, søn af arbejdsmand Niels Nielsen, Kræmmergyden 1, stuen
1889, 2304, 2704, Rasmus Christian Hansen, 4 uger, søn af arbejdsmand Rasmus Jensens enke Ingeborg Christine Petersine Hansen, Nørrebro 26, baghuset
1889, 2704, 0305, Einar Richard Simonsen (tvilling), 11 maaneder, søn af sergent i 5 Bat. Knud Simonsen, Heden 144 A, 1. sal
1889, 2904, 0305, Knud Hansen (tvilling), 8 timer, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen, Danebrogsgade 29, 1. sal
1889, 3004, 0305, Erik Hansen (tvilling), 1½ dag, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen, Danebrogsgade 29, 1. sal
1889, 0105, 0605, August Frederiksen, gift smedemester, 34, Nørregade 91. Født i Odense
1889, 0205, 0705, Harald Emanuel Richard Hansen, 5 maaneder, søn af former R. Hansen, Hans Jensensstræde 37, 1. sal
1889, 0505, 0905, Jacob Simonsen, gift former, 64, boede i Aalykkegade 16, 1. sal
1889, 0705, 1105, Niels Carl Hansen, 9 maaneder, søn af skræddersvend Julius Hansen, Ramsherred 32, stuen
1889, 0905, 1405, Jens Andersson, gift, skræddersvend og svensker, 26, boede paa Østre Stationsvej 13, 1. sal
1889, 1605, 2305, Anders Frederik Rasmussen, gift arbejdsmand, 63, Nørrebro 61, stuen
1889, 1705, 2305, Niels Frederik Madsen, gift landmand, 29, Aalykkegade 20, stuen
1889, 2105, 2705, Marius Johan Christian Abel, gift, fhv. stabssergent og økonom ved Garnisonssygehuset, 60 Albanigade 23, kjælderen
1889, 2605, 2905, Arnold Berthie Rømeling, 10 maaneder, søn af ritmester ved 2 D. R. Rømeling, Rytterkasernen, Pjentedamsgade 21
1889, 0206, 0706, Jørgen Hansen, skræddersvend, 21, Staalstræde 5
1889, 0306, 0806, Hans Gustav Andersen, gift tømrersvend, 69, boede i Nygade 5, stuen
1889, 1406, 1706, Hans Hugo Petersen Bjørn, 7 maaneder, søn af tjenestepige A. Carlsen, Nørrebro 15
1889, 2006, 2406, Christian Peder Marius Christensen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Poul Berg Christensen, Store Parcelvej 1
1889, 2106, 2406, Vilhelm Christian Bloch, 9 dage, søn af capitain ved Fodfolket Christian Julius Bloch, Kongensgade 60, stuen
1889, 2206, 2506, Poul Georg Andersen, 8 uger, søn af tjenestepige Marie Rasmussen, Store Parcelvej 3
1889, 2506, 2906, Henrik Martin Christian Olsen, gift kjedelsmed, 56, boede i Vindegade 62
1889, 2606, 2906, Udøbt dreng, 8 uger, søn af oversergent Niels Larsen, Allégade 46, stuen
1889, 2906, 0407, Carl Christian Rasmus Maibom, gift sergent i 16 Bat. 4 Comp, 31, boede paa Heden 58. Født i Davinde
1889, 0607, 1207, Carl Vilhelm Madsen, gift sadelmager ved 2 D. R., 40, boede i Ryttergade 19
1889, 0807, 1307, Rasmus Christian Nielsen, 14 dage, søn af tjenestepige Marie Magdalene Nielsen, Sct. Jørgens Forstad 32, stuen
1889, 0507, 0907, Alfred Johannes Ove Rasmussen, ½ aar, søn af kontorist Hans Peder Rasmussen, Slottet, Nørregade 38
1889, 1307, 1607, Carl Peter Petersen, 4 uger, søn af pigen Maren Petersen, Aalykkegade 18, stuen
1889, 1307, 1707, Morten Nielsen, 11 uger, søn af arbejdsmand Morten Nielsen, Nyenstad 9, stuen
1889, 1407, 1807, Jens Sophus Rasmussen, møllersvend, 34, tjente paa Næsbyhoved Mølle i Sct. Hans Landsogn. Født i Vigerslev
1889, 1507, 1907, Niels Valdemar Knudsen, 11 maaneder, søn af portør J. Knudsen, Danebrogsgade 5, stuen
1889, 1607, 1907, Jens Peter Christoffersen, 4 maaneder, søn af pigen Nielsine Christoffersen, Kræmmergyden 12, 1. sal
1889, 1707, 2307, Hans Christian Jensen, tjenestekarl og rekrut, 18, ved 5 Batl. 4 Comp. Født i Kirke Søby
1889, 1907, 2307, Laurits Martin Johannes Hansen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand L. Hansen, Sct. Jørgens Forstad 36, stuen
1889, 2007, 2507, Christian Valdemar Bang, contorist, 26, Nørrebro 47, stuen
1889, 2107, 2607, Vilhelm Frimodt Jensen, 11 maaneder, søn af bestyrer Lars Jensen, Christiansminde, Sct. Hans Landsogn
1889, 2507, 2907, Hans Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 63, Kræmmermarken
1889, 2607, 3007, Johannes Jørgensen, 1 maaned, søn af arbejdsmand M. P. Jørgensen, Hans Jensensstræde 16, 1. sal
1889, 2907, 0108, Anders Christian Pedersen, 16 maaneder, søn af arbejdsmand Niels Pedersen, Sct. Jørgens Forstad 24, stuen
1889, 0608, 1008, Johan Bahn Wendelboe, 16 dage, søn af oversergent ved 26 Batl. L. C. M. Wendelboe, Allégade 64
1889, 0808, 1208, Carl Ludvig Nicolaisen, 5, søn af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen, Store Parcelvej 15, stuen
1889, 0908, 1408, Anders Christian Frederik Hansen Bisbjærg, 6, søn af arbejdsmand F. Hansen Bisbjærg, Lille Parcelvej 3
1889, 1408, 1908, Johannes Marius Hans Jacob Nielsen, 6 maaneder, søn af arbejdsmand K. J. Nielsen, Aalykkegade 24, kvisten
1889, 1808, 2408, Thorvald Rasmussen, 5 maaneder, søn af portør A. Rasmussen, Østre Stationsvej 13, stuen i baghuset
1889, 2908, 0309, Vilhelm Sponholz, gift fører, 60, af skib ’Maria’ af Barth, boede i Lassan ved Stettin
1889, 0209, 0509, Johannes Friis, 12 dage, søn af fuldmægtig O. Friis, Nørrebro 27
1889, 0209, 0609, Christian Nicolai Johansen Reiflin, 3 maaneder, søn af tjenestepige Sophie Dorthea Marie Johansen Reiflin, Skibhusene
1889, 1809, 2409, Hans Christian Carstensen, gift husfæster, 74, Sømosehus Sct. Hans Landsogn
1889, 1309, 0810, Jens Pedersen, gift arbejdsmand, 64, boede i Skibhusene
1889, 2509, 3009, Christian Vilhelm Mehling, 12, søn af ugift Jenny Mehling, Hans Jensensstræde 6, stuen
1889, 0410, 1010, Søren Jensen, gift og fhv. styrmand, 32, paa Dampskibet ’Kursk’ af Kjøbenhavn, boede i Fredensgade 6 i Kjøbenhavn. Født i Odense
1889, 0610, 1010, Frederik Helfred Johansen, 4 uger, søn af snedkersvend N. P. Johansen, Sct. Hans Plads 11
1889, 0810, 1210, Carl Henrik With, 11 maaneder, søn af landmand Niels Chr. With, i Skibhusene
1889, 1610, 2210, Carl Pauli Nielsen, 19 dage, søn af tobakshandler C. H. Nielsen, Nørregade 44, stuen
1889, 1810, 2110, Dødfødt dreng, søn af murer Niels Hansen Rosenlund, ved Hedevigslund i Sct. Hans Landsogn
1889, 1910, 2310, Vilhelm Caspersen, 3 maaneder, søn af infanterist af 5 Batl. L. Chr. Caspersen, Heden 169, 1. sal
1889, 2010, 2510, Jørgen Rasmussen, gift bogholder, 56, paa Svineslagteriet, boede paa Nørrebro 80, stuen
1889, 2310, 2810, Jørgen Christian Hansen, gift arbejdsmand, 45, boede paa Nyborg Landevej 68
1889, 2410, 2610, Udøbt dreng, 2 dage, søn af sergent Jens Peter Henriksen, Thorsgade 35, 1. sal
1889, 2510, 2910, Carl Johannes Larsen, 4, søn af snedker Emil Larsen, Hans Jensensstræde 29 1. sal
1889, 1911, 2311, Udøbt dreng, 9 timer, søn af kreaturhandler Christian Rasmussen, Nørrebro 7
1889, 0612, 1012, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Christian Hansen, Kongehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 1112, 1712, Jørgen Frederik Sørensen, enkemand og skomagermester, 87, boede paa Nørregade 71, 1. sal
1889, 1612, 2012, Lauritz Peter Christian Stegman, gift skomagermester, 43, boede paa Nørregade 44, 1. sal
1889, 1912, 2312, Jørgen Haugsted, enkemand og snedkermester, 85, boede paa Nørregade 59, 1. sal
1889, 2412, 2812, Hans Christian Frederik Hansen, 13, søn af overportør T. Hansen, Danebrogsgade 28, stuen
1889, 2812, 02011890, Hans Christian Frandsen Eriksen, 12, søn af styrmand P. Chr. Eriksen, Nørrebro 85, baghuset
1889, 3012, 06011890, Niels Berthel Hansen Østergaard, menig og gendarm, 25, i Hasmark. Født i Eltang
1890, 0401, 1001, Hans Frederik Nielsen, gift og fhv. skibsfører, 68, boede i Danebrogsgade 17, 1. sal
1890, 0901, 1501, Anders Christian Lorentzen, 5, søn af styrmand P. E. Lorentzen, Nørrebro 52, 1. sal
1890, 1501, Januar, Peder Christensen, menig ved 2 Dragon Regiment, 21, boede paa Rytterkasernen
1890, 1601, 2201, Hans Jørgensen, enkemand og fhv. gadevægter, 76, boede i Nygade 4, stuen
1890, 1701, 2401, Christian Andersen, gift tækkemand, 38, boede i Paradishuset i Sct. Hans Landsogn
1890, 1901, - Nakskov, Jens Valdemar Jensen, tømrer og f.t. sygepasser, 24, paa Garnisonssygehuset, i Albanigade 23
1890, 2201, 2701, Johan Andreas Demant, enkemand og detaillist, 66, Vindegade 74, 1. sal
1890, 2301, 2801, Gerhard Heinrich Ertner, enkemand og snedkermester, 75, Østre Stationsvej 3
1890, 1402, 1902, Hakon Marius Lunde, 13, søn af fabrikarbejderske Trine Hansen, Vindegade 44
1890, 1602, 2002, Jørgen Marius Alfred Larsen, 9 maaneder, søn af tømrersvend H. Chr. Larsen, Skibhusvejen 64
1890, 2402, 2802, Otto Einer Oscar Larsen, 3, søn af tømrersvend H. Chr. Larsen, Skibhusvejen 64
1890, 2502, 0503, René Georg Malo Fogh, 7 maaneder, søn af premierlieutenant ved 26 Batl. Georg Vilh. Frederik Fogh, Allégade 80, 1. sal
1890, 0503, 1203, Georg Julius Spøhr, gift garvermester, 68, Sct. Jørgens Forstad 34
1890, 0503, 1203, Carl Villiam Hall, enkemand og fhv. vejerassistent, 59 Østre Stationsvej 13, stuen
1890, 0803, 1303, Arthur Villiam Rasmussen, 7 maaneder, søn af skibsfører Ludvig Rasmussen, Skibhusvejen 14
1890, 0803, 1403, Emanuel Jørgensen, enkemand og rebslager, 81, boede Nørregade 97, 1. sal
1890, 1003, 1703, Heinrich Hermann Karstens, gift snedkermester, 64, Nørregade 43, stuen
1890. 1403, 1903, Emil Emanuel Nielsen, 3 maaneder, søn af portner Carl Nielsen, Skolen i Kræmmermarken
1890, 1803, 2503, Jacob Kjellerup Bruun, proprietær Linderupgaard pr. Brønderslev, 28, paa Skibhusvejen 59, Elisabethsminde
1890, 3003, 0504, Hans Andersen, gift stenhugger, 68, boede i Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1890, 0404, 0904, Ditlev Tanggaard, gift skrædder, 58, Nørrebro 32, stuen
1890, 1104, 1704, Poul Christian Carlsen, gift landpostbud, 53, Aalykkegade 2, i bagbygningen
1890, 0105, -, Dødfødt dreng, søn af sømand Niels Jørgen Hansen, Nørrebro 73
1890, 0605, 1205, Jens Arnold Hansen, 3 uger, søn af arbejdsmand H. Hansen, Danebrogsgade 23
1890, 0705, 1205, Søren Petersen Banche, gift sømand, 67, boede i Skibhusene
1890, 1705, 2205, Peter Rasmussen Lehn, enkemand og bødkermester, 72, Østre Stationsvej 1
1890, 1905, 2405, Marquard Julius Claudi Hansen, 27, søn af lærer Chr. Hansen, Nørregade 39
1890, 2105, 2705, Niels Peter Petersen, 6, søn af arbejdsmand F. C. Petersen, Nørrebro 32, stuen
1890, 2505, 2905, Alysius Hansen, 4 maaneder, søn af snedker J. Chr. Jensens enke. I pleje hos smaakjører Erik Sørensen, Nørregade 50
1890, 2605, 3005, Laurits Henrik Nygaard Schmidt, 6 maaneder, søn af styrmand J. N. Schmidt, Nørrebro 41, 1. sal
1890, 1806, 2406, Niels Christian Frederik Lindegaard, gift maskinarbejder, 42, Kræmmergyden 5, stuen
1890, 0107, 0507, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Niels Christian Madsen, Skibhusene
1890, 0407, 1107, Marius Ferdinand Georg Jacobsen, sømand, 20, paa et skib i Canalen. Født i Thorsager Sogn, Randers Amt
1890, 0707, 1107, Erik Sørensen, gift smaakjører, 41, Nørregade 50
1890, 0807, 1107, Morten Cai Mortensen, 3 maaneder, søn af smed Lars Mortensen, Danebrogsgade 5, 1. sal
1890, 1007, 1507, Jørgen Christian Jørgensen, cigarmagersvend, 29, Østre Stationsvej 5
1890, 1107, 1707, Søren Peter Sørensen, gift skomagermester, 59, paa Nørregade 71, 1. sal
1890, 1707, 2107, Hans Reinhard Hansen, 5 dage, søn af fhv. sergent Hans Hansen, Ridehusgade 38, stuen
1890, 2107, 2507, Carl Emil Dahlerup, gift, fhv. amtmand og herredsfoged i Odense Herred, 76, boede paa Nørregade 45, stuen
1890, 2507, 2907, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen, Store Parcelvej 11
1890, 2807, 0108, Mads Madsen, gift handskemagersvend, 35, Vindegade 50, 1. sal
1890, 0108, 0708, Ammon Christian Terkelsen, bogholder, 24, Sct. Hans Plads 2, 1. sal
1890, 0508, 0908, Johan Hansen, gift og fhv. skibsfører, 71, Nørrebro 103
1890, 0708, 1308, Niels Andersen, smedesvend, 21, boede i Ryttergade 7
1890, 0908, 1408, Ferdinand Carl Christensen, maler, 20, boede hos forældrene gasmester Christensen, Gravene 13, stuen
1890, 1008, 1508, Johann Hoog, frasepareret fyrbøder, 37, om bord paa Dampskibet ’Biene’ af Danzig i Canalbassinet
1890, 1108, 1508, Hans Peter Petersen, 1 maaned, søn af væver Niels Petersen, Nygade 8, stuen
1890, 1608, 2008, Jacob Johansen, 3 uger, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen, Sct. Hans Plads 11
1890, 2108, 2908, August Hans Christiansen, 11, søn af skipper Mads Christiansen, Nørrebro 108
1890, 2208, 2908, Niels Christian Heiden, gift arbejdsmand, 76, boede i Hans Jensensstræde 37, stuen
1890, 2308, 2608, Hans Jørgen Andersen, 9, søn af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro 2, stuen
1890, 3108, 0509, Carl Peter Hansen, 3 maaneder, søn af væver Hans Hansen, Vindegade 48, baghuset stuen
1890, 0109, 0509, Hans Christian Sørensen, gift arbejdsmand, 37, boede paa Nørrebro 101
1890, 0609, 1109, Christian Bugge, cigarmagerlærling, 15, søn af bager Bugge, Nørregade 28
1890, 0609, 1109, Anders Jørgen Dinesen, gift havnearbejder, 43, boede paa Nørregade 65
1890, 2109, 2409, Johannes August Charles Rasmussen, 2, søn af mursvend Carl P. Rasmussen, Nygade 7, stuen
1890, 2909, 0410, Johannes Christian Reinhard Hansen, 1½, søn af væver Hans Hansen, Ridehusgade 38, stuen
1890, 0810, 1110, Evald Knud Rasmus Knudsen, 14 dage, søn af rugbrødbager Erik Knudsen, Nørregade 72, 3. sal
1890, 1410, 2010, Carl Christian Ludvig Christensen, enkemand og fhv. glasværksbestyrer, 68, Sophievej 3, Frederiksberg
1890, 1610, 2110, Carl Christian Mikkelsen, gift brøndgraver, 38, Gravene 15
1890, 1810, 2510, Olaf Carl Poulsen, 11, søn af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej 21, stuen
1890. 2410, 2910, Peter Rasmussen, enkemand og arbejdsmand, 60, Hans Jensensstræde 15, stuen
1890, 2910, 0311, Otto Cronberg, gift fører, 46, af skonnerten ’Specirl…’, liggende i Odense Havn. Hjemmehørende i Djursvik, Sverrig
1890, 3110, 0611, Lauritz Peter Andersen, gift skomagersvend, 50, Sct. Hans Plads 54
1890, 0211, 0511, Alfred Thorvald Petersen, 2 maaneder, søn af kalkbrænder Lars Petersen, Nørrebro 23
1890, 0611, 1311, Elias Rohr, 4, søn af arbejdsmand J. T. Rohr, Staalstræde 16, stuen, Sct. Knuds Sogn
1890, 2411, 2911, Hans Christian Fossum, bogbinder, 54, Vindegade 58, 1. sal
1890, 2911, 0512, Hans Frederik Christian Jeppesen, 5, søn af maskinarbejder N. Jeppesen, Nørrebro 75, stuen
1890, 0212, 0812, Niels Nielsen, gift arbejdsmand, 44, Nørrebro 50, stuen
1890, 0612, 1112, Carl Møller, sejlmagerlærling, 18, Nørrebro 85. Født 4.5.1871 i Sct. Knuds Sogn
1890, 1212, 1512, Jacob Henry Jacobsen, 2, søn af sproglærer og cand. phil. Peder Jacobsen, Skibhusvej, Sct. Hans Landsogn
1890, 2412, 2712, Dødfødt dreng, søn af fabrikbestyrer Erik Eriksen, Adamsgade 6
1890, 2712, 3112, Rasmus Villiam Johansen, 7 maaneder, søn af gaardskarl H. Chr. Johansen, Sct. Jørgens Forstad 40, stuen
1890, 2712, 3112, Hans Carl Jacob Hansen, skibstømrer, 36, Skibhusene
1891, 0301, 1201, Frederik Christian Johnsen, gift portør, 30, i Skive
1891, 0501, 1201, Jens Hansen, frasepareret og arbejdsmand, 54, Store Parcelvej 5, stuen
1890, 2912, 05011891, Christian Ditlev Jørgensen, 11, søn af murer Lars Christian Jørgensen, Allégade 68, stuen
1891, 1401, 2001, Christian Frederik Bech, gift kjøbmand, 43, Vindegade 48
1891, 1501, 2101, Andreas Andresen, gift og fhv. skibsfører, 64, Nørrebro 39, stuen
1891, 1501, 2001, Christian Holm Petersen, 19 dage, søn af gartner S. Petersen, Sct. Jørgens Forstad 50
1891, 3001, 0302, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Oluf Peter Olsen, Hans Jensensstræde 31
1891, 3001, 0402, Hans Christian Hansen, 14 dage, søn af detaillist Fr. Gleerup Hansen, Vindegade 46, stuen
1891, 0302, 1002, Mads Jørgensen, gift karethmagersvend, 53, Nørregade 95, bagbygningen
1891, 0702, 1202, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, 5, søn af kjøbmand Thorvaldsen, Nørregade 95, stuen
1891, 1202, 1702, Hans Simon Harry Jensen, 8 maaneder, søn af oversergent ved 2 D. R. Hans Hansen, Pjentedamsgade 21, Rytterkasernen
1891, 2302, 2702, Viggo Verner Anker Dahlerup, 11 uger, søn af premierlieutenant Dahlerup, Klostervej 3, 1. sal
1891, 2502, 0303, Peter Petersen, enkemand og fhv. vognfabrikant, 67, Nørrebro 4, stuen
1891, 2602, 0403, Peder Skjold Petersen, 8 maaneder, søn af slagtermester Petersen, Tolderlundsvej 4, stuen
1891, 0603, 1203, Niels Einar Thorvald Nielsen, 2, søn af sergent N. Th. Nielsen, Heden 96 1. sal
1891, 0703, 1103, Jørgen Brandt Klixbüll, 7 dage, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll, Kalkvejen 4, stuen
1891, 0703, 1303, Anders Christian Andersen, gift skibsvaremægler, 58, Nørregade 87, 1. sal
1891, 0803, 1203, Dødfødt dreng, søn af arbejdsmand Carl Theodor Jensen, Ramsherred 28, 1. sal
1891, 1303, 2003, Carl Johan Petersen, postfuldmægtig, 21, boede hos forældrene skrædder S. Petersen, Nørregade 66, 1. sal. Født 15.5.1869 i Sct. Hans Sogn
1891, 1803, 2503, Svend Einer Skytte, 8, søn af tømrermester H. Skytte, Adamsgade 25, stuen
1891, 1903, 2403, Christopher Pedersen, enkemand og arbejdsmand, 79, Vindegade 25, 1. sal
1891, 2003, 2503, Jens Poulsen, gift skibstømrer, 79, Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1891, 2103, 2803, Vilhelm Peter Thorvaldsen, 3, søn af skomager V. Th. Thorvaldsen, Kalkvej 2
1891, 2203, 2703, Martin Jensen, fodermester, 22, paa Dalum Landbrugsskole
1891, 2403, 3103, Rasmus Mortensen, korporal ved 5 Batl. 3 Comp no 257, 21, Pjentedamsgade 1. Født i Allerup
1891, 2703, 0104, Christian Richardt Hansen, 1, søn af malersvend A. Chr. Hansen, Store Parcelvej 23, stuen
1891, 2803, 0304, Hans Jørgen Wamberg, tjenestekarl og p.t. rekrut ved 2 D. R.. no 235, 21. Født i Gjelsted
1891, 1004, 1704, Jørgen Henningsen, enkemand og skovfoged, 81, Biskorup Skov, Sct. Hans Landsogn
1891, 1404, 1804, Rasmus Petersen, gift snedker, 53, Nørrebro 16, stuen i baghuset
1891, 1604, 2004, Carl Henrik Larsen Østlund, 11 maaneder, søn af stenhugger J. L. Østlund, Lille Parcelvej 9, baghuset
1891, 1904, 2304, Lars Poulsen, tjenestekarl og rekrut ved 26 Bat. 3 Comp. no 560, 23, Heden 158, stuen. Født 24.6.1867 i Birkende
1891, 1904, 2704, Jens Emilius Friis, gift smedemester, 65, paa Nørregade 24, stuen
1891, 3004, - Bjert Sogn, Carl Christian Ravn, rekrut ved 16 Bat. 3 Comp, 21, Fodfolkskasernen. Født 3.4.1870 i Bjert
1891, 0505, 0905, Peter Gotfred Frederik Ludvig Andersen, ½, søn af pigen Dorthea Frederikke Henriette Møller, Kræmmergyden 10, kvisten
1891, 0905, 1505, Lars Christian Poulsen, gift, fhv. skoemager og formand for ligbærerne, 65, Kirkegaardsallé 29
1891, 1205, 1905, Carl Frederik Schytte, gift og fhv. guldsmed, 88, Skulkenborg 14, stuen
1891, 1605, 2305, Mads Rasmussen, enkemand og fhv. skolelærer i Skibhusene, 88, boede Skibhusvejen 14
1891, 1605, 2305, Jørgen Nielsen, tjenestekarl og menig ved 2 D. R., 22, Rytterkasernen. Født 29.6.1868 i Tanderup
1891, 1705, 2205, Laurits Johnsen Lund, tjenestekarl og menig ved 26 Batl. 1 Comp no 570, 24, Heden 154. Født 18.1.1867 i Tyrstrup
1891, 1805, 2205, Hans Laurits Anton Jensen, 9 uger, søn af arbejdsmand Ole Frederik Jensen, Ramsherred 32, 1. sal
1891, 2005, 2505, Hans Christian Frederik Hansen, 3 maaneder, søn af overportør Th. Hansen, Danebrogsgade 28
1891, 2005, 2505, Hans Andersen, gift arbejdsmand, 67, boede i Marienlund Skov, Sct. Hans Landsogn
1891, 2105, 2705, Lauritz Emil Cornelius, slagter og militærarbejder no 165, 21, Rytterkasernen. Født 14.4.1870
1891, 2605, 0106, Carl Gert Andersen, tjenestekarl og rekrut no 200 af 2 D. R., 23, Rytterkasernen. Født 10.3.1868 i Vejlby
1891, 0606, 1006, Lars Christian Larsen, gift og sergent ved 5 Bat. 2 Comp., 33, Store Graabrødrestræde 11, 1. sal. Født 15.9.1857 i Nyborg
1891, 0906, 1506, Poul Jacob Poulsen, 4, søn af skibstømrer L. Chr. Poulsen, Tolderlundsvej 21, stuen
1891, 1106, 1606, Jens Peter Christensen, 4 maaneder, søn af rugbrødbager K. Christensen, Gravene 11, stuen
1891, 1406, 1806, Georg Einar Richard Sørensen (tvilling), 7 uger, søn af sergent H. P. Sørensen, Heden 90, stuen
1891, 1806, 2306, Hans August Bøhmer, fhv. præst i Majbølle paa Lolland, 79, boede paa Klostervej 5, stuen
1891, 1906, 2406, Holger Christian Hansen, 11 maaneder, søn af arbejdsmand N. Chr. Hansen, Nørregade 77, kjælderen
1891, 1506, 2206, Otto Theodor Hansen, E.K. af krydserkorvetten ’Sct. Thomas’, 24. Født 24.7.1867 i Nørre Lyndelse
1891, 1906, 2506, Christian Lars Poulsen, 2, søn af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej 21, stuen
1891, 2606, 3006, Hans Petersen, enkemand og fhv. tømrer, 80, i Skibhusene
1891, 2706, 0107, Harald Alfred Vilhelm Sørensen (tvilling), 2 maaneder, søn af sergent H. P. Sørensen, Heden 90, stuen
1891, 0207, 0707, Niels Petersen, gift smedesvend, 52, boede i Nyenstad 7, stuen
1891, 1107, 1607, Jens Rasmussen, enkemand og fhv. landmand, 67, Nørregade 45, stuen
1891, 3007, 0308, Jens Einar Osvald Carlsen, 9 maaneder, søn af arbejdsmand Mads Jensen Carlsen, Vindegade 46, stuen
1891, 0208, 0508, Ludvig Marius Peder Nielsen (tvilling), 4 uger, søn af afdøde daglejerske Hansine Marie Nielsen. I pleje hos formand Mads Christensen, Aalykkegade 10
1891, 0308, 0608, Hans Carl Hansen, 3, søn af Sidsel Dorthea Hansen, Nørrebro 25, 1. sal
1891, 0408, 0708, Peter Vietheer, sømand, 17, søn af styrmand Vietheer paa galeasen ’Emanuel’ af Haseldorf, Holsten, p.t. i Odense Havn
1891, 0908, 1408, Hans Andreas Larsen, 5 maaneder, søn af pige Ane Rasmine Petersen, Skibhusene
1891, 1308, 1708, Frederik Vilhelm Carl Nielsen (tvilling), 1 maaned, søn af afdøde daglejerske Hansine Marie Nielsen. I pleje hos formand Mads Christensen, Aalykkegade 10
1891, 1408, 1908, Iver Christian Nielsen, enkemand og arbejdsmand, 46, Nyenstad 14, stuen
1891, 1508, 2008, Jørgen Frederik Weber, gift arbejdsmand, 43, Skibhusene, Sct. Hans Landsogn
1891, 2308, 2808, Theodor Steenbuch, gift og sognepræst ved Sct. Hans Kirke siden 1854, 75, boede i Sct. Hans Præstegaard, Nørregade 42, 1. sal
1891, 0709, 1209, Carl Frederik August Jensen, 12 dage, søn af gasarbejder A. Jensen, Store Parcelvej 15, stuen
1891, 0909, 1409, Hans Heinrich Clerang Rahn, gift, stabssergent i Intendanturen og sygehusforvalter, 50, Garnisonssygehuset i Albanigade 23
1891, 1109, 1609, Hans Frederik Christian Jeppesen, 2 maaneder, søn af maskinist og værtshusholder Niels Jeppesen, Nørrebro 67, stuen
1891, 1609, 1909, Aage Petersen, 3 uger, søn af skrædder Peter Petersen, Ramsherred 26, stuen
1891, 2109, 2609, Hans Hansen, gift, klodsemager og retsvidne, 62, Adamsgade 11, stuen
1891, 2209, 2509, Ove Viggo Nielsen, 4 maaneder, søn af sergent i Forplejningskorpset C. Nielsen, Heden 78
1891, 2509, 0210, Carl Martin Larsen, 7, søn af arbejdsmand Jørgen Larsen, Kræmmergyden 2
1891, 2709, 0110, Holger Gotfredsen, 5 maaneder, søn af detaillist f. t. menig ved 5 Batl. C. Gotfredsen, Grønnegade 20, stuen
1891, 2909, 0710, Jørgen Pedersen, gift, tjenestekarl og menig no 236 ved 3 Batl. 1 Comp., 24, Gjedesby ved Gjedser Station
1891, 0510, 0910, Axel August Madsen, 1, søn af sergent Niels Madsen, Allegade 41, stuen
1891, 1110, 1510, Mads Gerhard Johansen, 1, søn af detaillist Niels Johansen, Danebrogsgade 33, stuen
1891, 1510, 2110, Ole Madsen Kryger, gift rebslagersvend, 75, Nørregade 67
1891, 1710, 2110, Ludvig Johannes Jørgensen, 1 maaned, søn af rugbrødbager Rasmus Jørgensen, Vindegade 8
1891, 2210, 2910, Lars Peder Hansen, klodsemager, 26, boede paa Store Parcelvej 11. Født 16.12.1864 i Aarslev
1891, 2510, 3110, Jørgen Niels Theodor Michelsen, premierlieutenant, 38, Albanigade 47, stuen
1891, 0211, 0511, Henrik Thorvaldsen, 1 dag, søn af kjøbmand A. C. E. Thorvaldsen, Nørregade 95, stuen
1891, 0311, 0911, Anders Rasmussen Hermann, gift dugmager, 64, boede i Adamsgade 25, 1. sal
1891, 0411, 0911, Claus Peter Sundahl, gift skomager og invalid, 64, boede i Sct. Jørgens Forstad 36, stuen
1891, 0211, - Hesselager, Valdemar Hansen, handelslærling, 14, boede paa Vestergade 69, stuen
1891, 0511, 1011, Anders Pedersen, gift arbejdsmand, 75, boede i Danebrogsgade 1, stuen
1891, 1711, 2311, Jens Peter Olsen, gift mursvend, 32, Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn. Født 19.12.1858 i Skeby
1891, 2211, 2611, Nicolai Mathias Holten, gift, premierlieutenant og toldkontrollør, 74, Nørrebro 77, 1. sal
1891, 2411, 3011, Knud Nielsen, gift og fhv. landpolitibetjent, 69, boede paa Nørregade 30, 1. sal
1891, 3011, 0412, Anders Thorvald Larsen, handelslærling, 18, søn af oversergent N. Larsen, Fodfolkskasernen paa Heden. Født 7.1.1873 i Odense
1891, 0112, 0512, Niels Jørgen Hansen, gift sømand, 42, boede paa Nørrebro 73, kjælderen
1891, 0112, 0712, Rasmus Andersen (Horne), enkemand, arbejdsmand og husejer, 69, Vindegade 17, 1. sal
1891, 0412, 1112, Jens Nicolaisen, gift arbejdsmand, 76, boede i Paradishuset i Sct. Hans Landsogn
1891, 0712, 1412, Marquard Poulsen, gift og fhv. skipper, 70, boede i Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1891, 0912, 1212, Harald Edvard Emil Petersen, 1 maaned, søn af smed J. E. C. Petersen, Dannebrogsgade 13, 1. sal
1891, 0912, 1412, Christian Frederik Christensen, 1, søn af maskinarbejder Søren Christensen, Nørrebro 69, 1. sal
1891, 1112, 1612, Rasmus Rasmussen, fhv. farver, 75, boede i F. VIII Stiftelse, Albanigade 25
1891, 1112, 1612, Marius Christian Jepsen, 9 maaneder, søn af skomager Peter Jepsen, Vindegade 50, stuen
1891, 1512, 1912, Peter Hansen Welblund, gift og fhv. magasinbestyrer, 75, Nørrebro 74, stuen
1891, 2112, 2412, Niels Henriksen, gift arbejdsmand, 51, Vindegade 8
1891, 2412, 2912, Johan Alfred Georg Frederik Hansen, 7, søn af murerformand H. P. Hansen, Adamsgade 3
1891, 2512, 3012, Rasmus Jørgensen, gift, cand. pharm. bryggeriejer (firmaet P. Jørgensens Sønner), 66, Tolderlund
1891, 2712, 02011892, Hans Laurits Hansen, 7, søn af arbejdsmand Rs. Hansen, Enggade 18, stuen
1883, 0801, 1201, Inger Hansdatter, enke, 88, boede paa Nørregade 91, stuen. Gaardeier Jørgen Rasmussen i Birkende
1883, 1101, 1601, Karen Hansdatter, 58 og 2 maaneder, Skibhusene. Skibstømrer Rasmus Andersen
1883, 1601, 2301, Augusta Johanne Cathinka Madsen, 1 og 5 maaneder, datter af Anne Marie Madsen. I pleie hos moderens forældre paa Gravene 19, stuen i bagbygningen
1883, 2101, 2701, Dødfødt pige, datter af ølhandler Christen Rasmussen, paa Nørrebro 55 A, stuen
1883, 2201, 2601, Emma Christina Andersen, 11 og 10 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Andersen, i Marienlunds Skov
1883, 2401, 3101, Karen Jensdatter, enke, 64 og 9 maaneder, boede hos sin broder fhv. gaardmand Anders Jensen, paa Tolderlundvei 94, stuen i baghuset. Arbeidsmand Jørgen Andersen i Sønderbroby
1883, 2801, 0202, Christiane Birgitte Marie Larsen, 27 og 3 maaneder, i Sct. Jørgensgade 7, stuen. Murmester Hans Schmidt
1883, 0402, 0902, Johanne Henriette Caroline Stannius, frøken, 93, boede hos sin broderdatter frøken Julie Stannius, paa Nørregade 77, 1. sal
1883, 1002, 1702, Johanne Pedersdatter Krogh, enke, 82 og 4 maaneder, boede i Skulkenborg 107. Arbeidsmand Carl Emanuel Mazanti
1883, 2902, 0103, Sophie Nielsen, 17, datter af veierassistent Harald Valdemar Nielsen, paa Nørregade 86, udtil Aalykkegade 1. sal
1883, 2502, 2602, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Mads Madsen, i Dannebrogsgade 4, 1. sal
1883, 2602, 0503, Birgitte Petersen, enke, 72 og 11 maaneder, boede hos sin søn restaureteur Henrik Sophus Jacobsen, i Industriforeningens bygning i kjælderen i Albanigade 5. Arbeidsmand Jacob Christian Henriksen
1883, 1103, 1603, Johanne Pouline Jacobsen, syjomfru, 49 og 7 maaneder, boede i Nørregade 110, 1. sal
1883, 1303, 2103, Ingeborg Petrine Jacobsen, 4 maaneder, datter af restaurateur Henrik Sophus Jacobsen, i Industriforeningens bygning i kjælderen i Albanigade 5
1883, 1403, 2103, Kirsten Petersen, enke, 61 og 9 maaneder, efter bager Jens Christian Jensen, paa Nørrebro 9, stuen
1883, 1903, 2403, Karen Johanne Dorthea Christiane Caspersen, 6 og 9 maaneder, datter af karethmager Knud Caspersen, i Skulkenborg 112, stuen
1883, 2303, 2803, Inger Marie Olsen, tjenestepige i mange aar paa Annasholm og nu lem, 66, i Doctor Boder i Graabrødre Hospital 1. sal
1883, 2703, 0504, Dødfødt pige, datter af smaakjører Erik Sørensen, i Slotsgade 8, stuen i baghuset
1883, 2903, 0504, Ingeborg Kirstine Madsen, 38 og 4 maaneder, i Slotsgade 8, stuen i bagbygningen. Smaakjører Erik Sørensen
1883, 0204, 0504, Vilhelmine Caroline Cathrine Jørgensen, 7 maaneder, datter af Camilla Jacobine Christensen. I pleie hos bryggerkusk Peter Nielsen, i Dannebrogsgade 10, stuen
1883, 1004, 1704, Anne Marie Nielsen, enke, 80½, i Munkemøllestræde 14, stuen. Værtshuusholder Nicolai Henriksen
1883, 2604, 0105, Emilie Anna Henrica Andersen Brandt, 2 og 2 maaneder, datter af Christina Petrea Margaretha Brandt. I pleie hos moderens forældre, paa Nørregade 77, i kjælderen
1883, 0105, 0705, Adamine Christine Alma Petersen, 8 maaneder, datter af smedesvend Carl Ernst Petersen, i Nyenstad 143, stuen
1883, 0705, 1205, Signe Marie Jørgensen, 5 og 7 maaneder, datter af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen, i Albanigade 57, i gavlværelset
1883, 3005, 0206, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Peter Petersens enke Anne Marie Rasmussen, i Nyenstad 128, stuen
1883, 3105, 0606, Maren Johansen, 66, i Skulkenborg 97. Arbeidsmand Lars Jørgensen
1883, 1106, 1506, Marie Cathrine Christensen, 5 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Søren Christensen, paa Nørrebro 69, stuen
1883, 1306, 1906, Mette Sophie Helt, 67 og 2 maaneder, boede i Slotsgade 1, 1. sal
1883, 1406, 2006, Marie Gustavsen, enke, 64 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 104, mellembygningen 1. sal. Rugbrødbager Hans Christian Christensen
1883, 1506, 1906, Olga Christiane Thorsen, 5 maaneder, datter af kurvemager Preben Albrecht Thorsen, i Ertebjerghuset paa Skibhusveien
1883, 3006, 0507, Johanne Christiane Bang, 64, boede i Aalykkegade 3, 1. sal
1883, 0407, 0907, Henriette Aabine Maria Christensen, 7½, datter af Karensine Kirstine Christensen (gift med arbeidsmand Hans Emil Jensen), Blæsenborg 48, stuen
1883, 0407, 0907, Dorthea Vilhelmine Ibsen, 11 maaneder, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen, i Nyenstad 133, i stuen
1883, 1207, 1607, Astrid Langkilde, 4½, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde, paa Marienlund
1883, 1507, 2007, Karen Kirstine Corneliussen, enke, 41 og 3 maaneder, boede i Kræmmergyden 5, stuen. Melhandler Hans Lund
1883, 1607, 2107, Kirstine Mathilde Rasmussen, 41 og 1 maaned, i Thorsgade 49, 1. sal. Stabssergent ved 5te Bataillon Jürgen Friedrich Christian Erichsen
1883, 3107, 0608, Maren Madsdatter, enke, 78 og 9 maaneder, boede hos sin svigersøn snedker Anders Eriksen, i Gravene 19, stuen. Høker Thomas Rasmussen
1883, 0108, 0708, Catharine Holm, 31, i Enggade 18, stuen. Sergent ved 2det Dragonregiment Frands Andersen
1883, 0808, 0908, Dødfødt pige, datter af premierlieutenant Johan Frederik Biering af 5te Bataillon, i Kronprinsensgade 52
1883, 0808, 1308, Sophie Vilhelmine Gamst, 41 og 1 maaned, paa Nørregade 86-90, udtil Aalykkegade. Veierassistent Harald Valdemar Nielsen
1883, 0808, 1508, Anna Petrine Olsen Kjærup, 13 og 8 maaneder, datter af farver Bennet Olsen Kjærup, i Nyenstad 128, stuen
1883, 1308, 2008, Severine Nicoline Marie Langhoff, 79 og 10 maaneder, boede i Aalykkegade 3, 2. sal
1883, 1808, 2208, Laurasine Jørgine Nielsen, 2 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Christian Nielsen, i Skibhusene
1883, 1808, 2208, Anna Marie Louise Frederiksen, 4½, datter ad kleinsmedmester August Frederiksen, paa Nørregade 91, stuen i bagbygningen
1883, 2108, 2508, Sophie Anna Johanne Petersen, 16 uger, datter af typograpf Heinrich Svend Martin Petersen, paa Nørregade 22, 1. sal i sidebygningen t.v.
1883, 2308, 2908, Christiane Henriksen, 58 og 3 maaneder, i Hans Jensens Stræde 22, stuen. Pakkepostbud Jens Nielsen
1883, 2308, 2808, Erne Kirstine Larsen, enke og lem, 86, i Graabrødre Hospital, boede paa 1. sal. Bødkermester Adam Christopher Nielsen
1883, 3108, 0609, Kirstine Nielsdatter, enke, 91 og 8 maaneder, boede hos sin søn arbeidsmand Niels Nielsen, i Kræmmergyden 1. Husmand Jeppe Sørensen i Snestrup, Paarup Sogn
1883, 0209, 0609, Anna Pouline Poulsen (tvilling), 11½, datter af skibstømrer Lars Christian Poulsen, paa Tolderlundsvei 105, stuen
1883, 1109, 1509, Olga Petersen, 5 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Petersen, i Skibhusene
1883, 3009, 0410, Eleonore Christine Jørgensen, 15 dage, datter af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52, 1. sal
1883, 0210, 0810, Anna Catharina Augusta Larsen, 7 og 9 maaneder, datter af tømrersvend Hans Christian Larsen, paa Skibhusveien uden no, stuen
1883, 0910, 1210, Anne Margrethe Nielsen, enke, 78 og 3 maaneder, boede i Slotsgaden 12, paa kvisten. Arbeidsmand Anders Mortensen
1883, 0511, 0911, Marie Frederikke Dorthea Christensen, 10 uger, datter af brændeviinsbrænder Søren Christensen, paa Nørrebro 5, stuen
1883, 0911, 1311, Ellen Marie Louise Holten, 10 uger, datter af Anne Marie Larsen, i Marienlyst paa Skibhusveien
1883, 0911, 1511, Olufa Sophie Frederiksen, 27, datter af slagter Morten Frederik Frederiksen, her af sognet, boede i Olaf Ryesgade 5, 1. sal
1883, 0212, 0812, Karen Marie Nielsen, enke, 50 og 8 maaneder, boede i Slotsgaden 10, stuen i baghuset. Arbeidsmand Andreas Peter Foverskov
1883, 1312, 2012, Karen Marie Carlsen, 49 og 9 maaneder, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 44, i stuen. Smedesvend Jens Nielsen
1883, 1412, 1812, Nielsine Henriette Carstensen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Carl Christian Carstensen, paa Tolderlundsveien 118, stuen
1883, 2112, 2812, Caroline Mariane Knudsen, 25, i Thorsgade 39, stuen. Sergent ved 5te Bataillon Jens Peter Pedersen
1883, 3012, 03011884, Jensine Andersen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Andersen, paa Nørrebro 56, stuen
1884, 0201, 0401, Dødfødt pige, datter af skibstømrer Hans Jacobsen, paa Nørrebro 88, kvisten ovenpaa 1. sal
1884, 0601, 1301, Karen Margrethe Petersen, 23 dage, datter af arbeidsmand Jens Vilhelm Petersen, i Blæsenborg 40, kvisten ovenpaa stuen
1884, 1001, 1601, Anne Kirstine Larsen, 56 og 8 maaneder, paa Gravene 11, stuen. Rugbrødbager Knud Petersen
1884, 2401, 3001, Caroline Petrine Petersen, 25 og 4 maaneder, paa Parcelveien 13, stuen. Huseier Hans Christian Knudsen
1884, 3101, 0602, Anna Elise Kirstine Henriksen, 3 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Henriksen, i mellemste Hanebækhus 46, stuen
1884, 0302, 0702, Ida Caroline Henriksen, 2 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Henriksen, paa Nørrebro 68, stuen
1884, 1102, 1602, Hertha Agnete Cecilie Hansen, 5 maaneder, datter af murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei 25, stuen
1884, 1902, 2202, Udøbt pige, 6 timer, datter af Olivia Olsen, i Hans Jensens Stræde 37, 1. sal i forhuset
1884, 1902, 2302, Karen Berthelsen, 40½, paa Nørregade no 67 stuen i sidebygningen arbeidsmand Iver Christian Nielsens hustru,
1884, 2002, 2502, Karen Mathiesen, 35 og 9 maaneder, i Kræmmergyden 2, 1. sal. Former Niels Peter Jørgensen
1884, 0103, 0803, Mette Kirstine Petersen, 28, i Dannebrogsgade 33, 2. sal i forhuset. Stenhugger Mads Christian Knudsen
1884, 2902, 0703, Christine Nielsen, syjomfru, 24 og 1 maaned, boede paa Nørregade 88, 1. sal i forhuset
1884, 1303, 1803, Louise Caroline Mathilde Frederiksen, 4 maaneder, datter af tømrersvend Frederik Frederiksen, paa Parcelveien 5
1884, 1303, 1803, Vilhelmine Tønnesen, enke, 80 og 8 maaneder, boede i Vindegade 84. Pensioneret overvagtmester af 6 Dragonregiment og dannebrogsmand Christian Frederik Martens
1884, 2303, 3103, Margrethe Wermuth, 74½, boede hos sin brodersøn skomager Hans Henrik Lau Wermuth, i Skulkenborg 25, 1. sal
1884, 2603, 0104, Karen Henriette Rasmussen, 7 og 5 maaneder, datter af skovfoged Hans Rasmussen, i Slotshavehuset
1884, 2803, 0204, Marie Kirstine Rasmussen, 28, i Slotsgade 16, stuen. Arbeidsmand Rasmus Rasmussen
1884, 0804, 1204, Johanne Jørgine Rasmussen, 8 og 10 maaneder, datter af arbeidsmand Ole Rasmussen, i Kræmmergyden 10, stuen
1884, 1004, 1704, Jacobine Jensine Stougaard, 43 og 4 maaneder, boede paa Rytterkasernen 1. sal. Stabssergent ved 2det Dragonregiment Adolph Hans Jacob Emil Hartmann
1884, 1404, 2104, Johanne Christine Larsen, enke, 61 og 11 maaneder, paa Nørregade 44, 2. sal. Rebslager Johan Theodor Jensen
1884, 1404, 1904, Anne Margrethe Rasmusdatter, enke, 74, boede hos sin svigersøn brændeviinsbrænder Lars Frederik Folehave, Nørregade 49. Aftægtsmand Lars Jørgensen
1884, 1704, 2204, Rosa Frederikke Hansen, 1, datter af kunstdreier Hans Christian Frederik Hansen, paa Nørregade 63, stuen
1884, 1704, 2304, Marie Christiane Erhardine Nielsine Estrup Lind, 5 og 4 maaneder, datter af fabrikarbeider Carl Estrup Lind, i Skulkenborg 12, 1. sal
1884, 2804, 0305, Anne Marie Larsen, 44 og 1 maaned, i Albanigade 51. Typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen
1884, 2904, 0505, Johanne Marie Jensen, 7 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Jensen, i Christiansminde
1884, 1105, 1505, Anne Marie Christiansdatter, enke, 89, boede paa Parcelveien 13, 1. sal. Fhv. sømand Søren Hansen
1884, 1205, 2005, Mette Kirstine Nielsdatter, enke, 83 og 10 maaneder, boede i Kongensgade 64, stuen. Gaardmand Knud Nielsen af Emmelev
1884, 1505, 2105, Edele Margrethe Jensen, 57 og 11 maaneder, i Portnerboligen i kjælderen. Porteur ved Graabrødre Hospital og graver ved Hospitalskirken Jens Nielsen Raaen
1884, 0706, 1106, Paula Maria Frederikke Sachs, 15 uger, datter af bestyrer Sophus Sachs, paa Oliemøllen ved Skibhusveien
1884, 0906, 1406, Maren Kirstine Madsen, enke, 54 og 11 maaneder, boede i Blæsenborg/Sct. Jørgens Forstad no 20 i stuen efter stenhugger Jørgen Corneliussen,
1884, 2106, 2606, Anna Judithe Broe, 7½ uge, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe, i Enggade 12, kvisten paa stuen
1884, 2306, 2706, Maren Petersen, 44 og 8 maaneder, i Blæsenborg 46, i stuen. Snedker Anders Gotfred Rasmussen
1884, 0107, 0507, Anne Kirstine Strøbech, 4½ maaned, datter af Anne Kirstine Knudsen, paa Lille Parcelvei 8, 1. sal
1884, 0707, 1007, Maren Kirstine Hansen, 14 maaneder, datter af sømand Niels Jørgen Hansen, paa Nørrebro 73, kjælderen
1884, 0907, 1507, Anne Marie Mathilde Hansen, 4 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen, i Ærtebjerghuset paa Skibhusveien
1884, 1407, 1707, Christophine Vilhelmine Sørensen, 7½, datter af farver Ludvig Emilius Sørensen, i Slotsgade 62, 1. sal
1884, 2307, 2707, Karen Marie Hansine Hansen, tjente hos gaardmand Knud Hansen, Skovsgaarde, Vigerslev Sogn, 14 og 9 maaneder, hos sin morbroder værtshusholder Christian Jeppesen. Steddatter af husmand Anders Nielsen i Veirup, Indslev Sogn
1884, 2407, 2907, Vilhelmine Frederikke Caroline Amalie Tørring, 25½, datter af arbeidsmand Jens Christian Tørring, i Slotsgade 9, stuen i sidehuset
1884, 2807, 3107, Karen Elisa Sophie Andersen, 5 maaneder, datter af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro 2, stuen
1884, 2807, 0408, Nielsine Tychsen, 38, i la Cours landsted "Ly" ved Kanalen. Fuldmægtig Emil Silfverberg i Aarhuus
1884, 0508, 1208, Bolette Margrethe Nielsen, 66 og 7 maaneder, i Tvergade 7, 1. sal. Musikus Carl Heinrich Christian Kreutzmann
1884, 1308, 1608, Hansine Ludovica Gudberg Hansen, 4½ maaned, datter af Kirstine Marie Hansen. I pleie hos arbeidsmand Hans Jørgensen, paa Kalkveien 8, stuen
1884, 1408, 1908, Jensine Christine Andersen, 20 og 10 maaneder, paa Nørrebro 51, stuen. Driftsbestyrer Jens Peter Hansen
1884, 3008, 0309, Vilhelmine Frederikke Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Frederik Hansen, i Blæsenborg 26, stuen
1884, 0109, 0509, Johanne Jørgine Thomasen, 9 og 5 maaneder, datter af Sophie Magdalene Jørgensen, i Aalykkegade 22, 1. sal
1884, 1909, 2309, Astrid Cathrine Hansen, 6 maaneder, datter af smaakjører Knud Hansen, paa Kalkveien 4, 1. sal
1884, 2009, 2609, Anna Cordelia Elisabeth Teisen, husjomfru hos enkefru Balslev i Vester Hæsinge, 51, paa Sophiendal paa Skibhusveien
1884, 2709, 2909, Dødfødt pige, datter af spindemester paa Brandts Klædefabrik Niels Christian Petersen, i Slotsgade 10, stuen
1884, 2709, 2909, Dødfødt pige, datter af tømrer Jens Peter Sørensen, i Dannebrogsgade 23, stuen i baghuset
1884, 3009, 0410, Dagmar Cathrine Hansen, 13 maaneder, datter af arbeidsmand Jørgen Hansen, i Arbeiderboliger 9, i stuen ved Rytterkasernen
1884, 0710, 1110, Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 29½, i Dannebrogsgade 23, 1. sal. Skræddermester Olaf Petersen
1884, 1510, 1810, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Jensen, paa Lille Parcelvei 11, stuen
1884, 1610, 2010, Petra Caroline Larsen, 6½, datter af skibsfører Peter Larsen, i Adamsgade 15, 1. sal
1884, 1710, 2010, Margrethe Cathrine Madsen, 5½, datter af sergent ved 5te Bataillon Niels Madsen, i Sct. Knudsgade 9, i stuen
1884, 2310, 2810, Johanne Magdalene Christophiene Elisabeth Dænke, huseier, 54, boede i eget hus paa Overgade 19, 1. sal
1884, 0711, 1211, Anna Marie Hansen, 6 maaneder, datter af huseier og arbeidsmand Hans Hansen, i Dannebrogsgade 23, 1. sal
1884, 1011, 1511, Ida Lucie Møller, 68 og 10 maaneder, i Adamsgade 25, 1. sal i baghuset. Former Rasmus Frederiksen
1884, 2011, 2611, Anne Rasmusdatter, enke, 81½, boede paa Nørrebro 2, stuen. Smaakjører Peter Nielsen
1884, 2611, 0212, Marie Oline Christensen, 1 og 3 maaneder, datter af sergent ved 2det Dragonregiment Julius Søren Peter Christensen, i Enggade 10, stuen
1884, 0312, 0812, Alba Gerda Laura Sørensen, 4 maaneder, datter af melhandler Anders Christian Johan Sørensen, paa Nørrebro 9, stuen
1884, 1912, 2412, Udøbt pige, 15 minutter, datter af arbeidsmand Christian Rasmussen, i Kræmmergyden 10, 1. sal
1884, 2012, 2712, Frederikke Dorthea Lorentzen, enke, 60, boede i Nyenstad 10, stuen. Kludesamler Peter Mortensen
1884, 2112, 2412, Karen Larsen, 3 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Larsen, paa Tolderlundsveien 40, stuen
1884, 2212, 2912, Maren Sophie Christophersen, 37, paa Nørregade 34, stuen. Melhandler Poul Ernst Hansen
1884, 2312, 3112, Maren Rasmussen, 30, i Aalykkegade 12, kvisten ovenpaa 1. sal. Smaakjører Jacob Jensen Johansen
1884, 2712, 03011885, Anne Margrethe Rasmussen, 63½, boede paa Odense Slot. Practiserende læge og cand. med. Engelbrecht Frederik Teisen
1884, 2812, 03011885, Dødfødt pige, datter af Petrea Vilhelmine Mathea Hansen, paa Nørrebroe 23, stuen i sidebygningen
1885, 0601, 1301, Nielsine Madsen, 2 maaneder, datter af Hansine Madsen, paa Tolderlundsveien 6, 2 sal
1885, 1201, 1601, Karen Marie Hansen, enke, 69½, boede paa Tolderlundsveien efter arbeidsmand Johan Peter Lund
1885, 1401, 2001, Vibekke Carine Kornbech, enke, 79 og 2 maaneder, boede paa Nørrebro 4, stuen. Seilmager Johan Carl Anderschou
1885, 1601, 2101, Anne Marie Christiansen, 59½, paa Odense Slot 1. sal. Conferentsraad og amtsforvalter Rudolph Heinrich Carl Conrad Kranold
1885, 2501, 0202, Johanne Abelone Roulund, 76 og 9 maaneder, paa Nørregade no 97 1. Rebslagermester Emanuel Jørgensen
1885, 0202, 0602, Anne Sophie Rasmusdatter, 63½, hos sin søn murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei 25, stuen. Husmand og murer Hans Andersen i Fraugde
1885, 0502, 1002, Hedevig Magdalene Rasmussen, 2 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand og sømand Niels Peter Rasmussen, paa Nørrebro 50, stuen i bagbygningen
1885, 0902, 1402, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen, 11½ maaned, datter detaillist Frederik Glerup Hansen, i Slotsgaden 46, i stuen
1885, 0902, 1702, Birthe Hansdatter, 76, i Skibhusene. Skrædder Jørgen Madsen
1885, 1102, 1602, Sophie Marie Nielsen, enke, 69½, boede i Munkemøllegade 10, stuen. Bomuldsvæver Mathias Poulsen
1885, 1402, 2002, Kirsten Petersdatter, 78 og 2 maaneder, paa Nørregade 50, stuen. Fhv. skipper Anders Peter Hansen /Petersen/
1885, 1802, 2302, Olga Elvina Margretha Rasmussen, 3 maaneder, datter af kudsk og detaillist Jens Rasmussen, i Dannebrogsgade 13, stuen
1885, 2402, 0303, Birgithe Marie Hansen, 8 maaneder, datter af banearbeider Mads Christian Hansen, paa Parcelveien 7, 1. sal
1885, 0203, 0703, Ingeborg Marie Nielsen, 12 uger, datter af Johanne Nielsen, i Dannebrogsgade 28, stuen
1885, 1103, 1703, Kirsten Hansen, 47 og 1 maaned, i Hans Jensens Stræde 15, stuen. Arbeidsmand Peter Rasmussen
1885, 2603, 3103, Augusta Thora Frederiksen, 3 maaneder, datter af skuespillerinde Camilla Kragh. I pleie hos arbeidsmand Lars Rasmussen, paa Lille Parcelvei 13, stuen
1885, 2703, 0104, Gjertrud Nielsen, enke, 72½, boede i Møntestræde 4, stuen. Vægter og arbeidsmand Hans Rasmussen af Odense
1885, 2803, 0404, Karen Jensen, 44½, i Skibhusene. Skibstømrer Hans Hansen /Olsen/
1885, 2903, 0704, Hansine Petra Bagger, enke, 96 og 2 maaneder, boede paa Nørregade 31, 1. sal. Kammerraad og proprietair Johannes Brorson
1885, 3103, 0404, Dødfødt pige, datter af eiendomscommisionair Niels Christian Christensen, paa Nørregade 33, 1. sal
1885, 0104, 0704, Dorthea Cathrine Henriksen, 28, i Sct. Jørgens Forstad /Blæsenborg/ 40, stuen. Bødker Niels Olsen
1885, 0204, 0804, Margrethe Poulsen, enke, 67 og 8 maaneder, boede i Bangsboder 1, stuen. Værtshusholder Johan Frederik Andersen
1885, 1404, 2004, Bartholine Bagge, enke, 71, i Kjøbenhavn Victoriegade 15, 1. sal. Værtshusholder Jørgen Jensen af Odense
1885, 1704, 2204, Vilhelmine Marie Madsen, 2 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Rasmus Madsen, i Slotsgade 8, stuen
1885, 2404, 2904, Anna Astrid Mortensen, 4½ maaned, datter af Christiane Mortensen. I pleie hos skomager Peter Andreas Bang, paa Nørregade 67, stuen i sidebygningen
1885, 2804, 0205, Johanne Marie Hansen, 75, paa Tolderlundsveien. Røgter Hans Nielsen
1885, 0405, 1105, Marie Dorthea Henriette Ivers, 56 og 2 maaneder, paa Nørregade 87-89, stuen. Veierassistent Carl Villiam Hall
1885, 1005, 1505, Karen Elise Marie Rasmussen, 49 og 9 maaneder, paa Nørrebro 78, stuen. Fhv. skipper Hans Helge Andreas Helgesen
1885, 1005, 1505, Johanne Adolphine Borgstrøm, 14 maaneder, datter af børstenbinder Peter Nicolai Børge Borgstrøm, i Skulkenborg 12, 1.
1885, 1305, 1805, Dorthea Kirstine Cathrine Hansen, 2 maaneder, datter af detaillist Frederik Glorup Hansen, i Slotsgade 46, stuen
1885, 1405, 2205, Marie Cathrine Hansen, enke, 69½, boede i Vindegade 100, stuen. Toldassistent Christian Levin Sander Thorup af Odense
1885, 1505, 2105, Anna Kirstine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af brænderikarl Hans Andersen, i Aalykkegade 10, 2. sal
1885, 1605, 2105, Anna Andrea Cathrine Sophie Hansen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Hubel Hansen, i Nyenstad 3, stuen
1885, 1605, 2205, Anne Christine Emilie Larsen, 23½, boede paa Nørrebro 4, bagbygningen 1. sal. Maler Jørgen Peter Saysette
1885, 2105, 2305, Laura Marie Christensen, 8 dage, datter af Martha Lovise Christensen, i Dannebrogsgade 27, stuen
1885, 2405, 3005, Georgine Hedevig Eleono.. Føns, enke, 76 og 10 maaneder, boede i Holsedore 18, stuen. Smedesvend Christian Larsen (Borre)
1885, 2405, 3005, Anne Marie Jørgensen, 33 og 4 maaneder, Pileallee 11, 1., Frederiksberg. Sergent ved 2det Dragonregiment Peter Petersen Bruun i Enggade 12, stuen
1885, 3005, 0206, Anna Cathrine Saysette, 1 maaned, datter af maler Jørgen Peter Saysette, paa Nørrebro 4, bagbygningen 1. sal
1885, 1906, 2506, Johanne Christensen, 71 og 2 maaneder, i Ramsherred 8-10, stuen. Skomagermester Johannes Lund
1885, 2306, 2706, Helga Elfrida Rasmussen, 1, datter af sergent ved 26 Bataillon Poul Rasmussen, i Thorsgade 68, stuen
1885, 2706, 0207, Jensine Mathilde Madsen, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Madsen, i Skibhusene
1885, 2806, 0307, Maren Agathe Nielsen, 60 og 4 maaneder, paa Nørrebro 94, stuen. Slagtermester Poul Adam Vilhelm Tange
1885, 3006, 0407, Fanny Emilie Jespersen, 6 maaneder, datter af sergent ved 16de Bataillon Rasmus Jespersen, i Jens Benzonsgade 8, 1. sal
1885, 0407, 0907, Cathrine Mortensen, enke, 53 og 1 maaned, boede hos sin søn detaillist Andreas Jensen Haugaard, paa Nørrebro 25, stuen. Gjæstgiver i Haderslev Jørgen Anders Haugaard
1885, 0407, 807, Agnes Jørgine Hansen, 5 uger, datter af huseier og arbeidsmand Hans Hansen, i Dannebrogsgade 23, stuen
1885, 0807, 1407, Anne Rasmussen, 62 og 8 maaneder, paa Østre Stationsvei 13, 1. sal i mellembygningen. Arbeidsmand Christen Poulsen
1885, 1907, 2407, Marie Kirstine Larsen, 3½, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen, i Skulkenborg 12, stuen i baghuset
1885, 2107, 2507, Anna Petrine Rasmussen, damefriseurinde, 44 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 51, 1. sal
1885, 2407, 2907, Johanne Marie Kirstine Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af stenhugger Anders Christian Larsen, paa Nørregade 78, stuen
1885, 2407, 3007, Caroline Louise Marie Nielsen, 16 og 9 maaneder, datter af baadfører Peter Nielsen, paa Nørrebro 102, stuen
1885, 2707, 0108, Cecilie Marie Corneliussen, tjenestepige, 27 og 5 maaneder, datter af husmand Anders Corneliussen i Skjellerup, boede paa Parcelvei 5, stuen
1885, 1708, 2108, Anna Elisabeth Sørensen, 58 og 9 maaneder, paa Nørregade 85, stuen i bagbygningen. Træskomand Poul Jacobsen
1885, 0109, 0709, Sophie Mathilde Rasmussen, 4 og 3 maaneder, datter af kudsk Jens Rasmussen, i Dannebrogsgade 13, stuen
1885, 1309, 1609, Maren Eleonora Christine Hansen, 3 maaneder, datter af Marie Cathrine Andersen, Ramsherred 32, stuen
1885, 1509, 2109, Cathinca Josephine Christiane Sandberg, 26, boede paa Oliemøllen. Bestyrer paa Oliemøllen Sophus Sach
1885, 1809, 2209, Ellen Sass, 11 maaneder, datter af hornblæser Georg Claus Martin Sass, boende i Kongensgade 47, 1. sal
1885, 2609, 2909, Dora Alexander, 2 maaneder, datter af stabsergent Johan Vilhelm Alexander, boende i Thorsgade 7, 1. sal
1885, 2709, 0310, Anne Marie Hansen, 12 dage, datter af arbeidsmand Carl Christian Hansen, Østre Parcelvej 11, stuen i baghuset
1885, 1310, 1910, Karen Kirstine Petersen, enke, 48, i Skibhusene. Baadfører Hans Steffensen
1885, 2610, 2710, Udøbt pige, 10 timer, datter af stabssergent Adolph Hans Jacob Emil Wartmann, boede paa Rytterkasernen, Pjentedamsgade 21
1885, 0511, 1111, Wibekke Dorthea Petersen, 32 og 1 maaned, boede paa Nørrebro 4. Seltervandfabrikant Lars Christian Jordahn
1885, 1411, 1711, Elna Kirstine Madsen, 15 dage, datter af skomager Mads Madsen, paa Nørrebro 10, stuen
1885, 2011, 2711, Marie Abelone Mathiasen Svendsberg, syjomfru, 24, boede paa Nørrebro 16, 1 sal. Datter af afdøde tømrer Mathias Ludvig Madsen Svendberg,
1885, 2511, 0212, Maren Kirstine Nielsen, 25 og 8 maaneder, Parcelvej 11, stuen i bagbygningen. Arbeidsmand Carl Christian Hansen
1885, 0112, 0712, Mette Hedevig Johansen, enke, 60 og 10 maaneder, Nørregade 72. Arbeidsmand Christian Ludvig Hansen
1885, 0512, 1012, Emilie Christine Rasmussen, syjomfru, 55½, boede i Hans Jensens Stræde 15, stuen
1885, 0712, 1112, Yelva Francisca Frederikke Hansen, 7 uger, datter af sergent ved 26 Bataillon Christian Frederik Hansen, Allégade 25, stuen
1885, 1812, 2112, Alva Sigrid Elisabeth Nielsen Viby, 8½, datter af stabssergent ved 2 Dragonregiment Niels Nielsen, boede paa Rytterkasernen
1885, 2312, 2912, Gjertrud Cathrine Nielsen, 61, i Skibhusene. Væver Peter Madsen
1885, 2412, 2812, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Niels Jensen, Parcelveien 11, 1. sal
1885, 2712, 3012, Marie Kirstine Nielsen, 1 maaned, datter af Laura Theodora Nielsen. I pleje hos arbeidsmand Rasmus Petersen, Tolderlundsvej 6, 1. sal
1885, 2912, 02011886, Dødfødt pige, datter ad tømrersvend Jens Peter Sørensen, Kalkvej 4, stuen i baghuset
1886, 2501, 2701, Udøbt pige, 3 timer, datter af mursvend Peter Sørensen Benckes datter, Skibhusene
1886, 2601, 0202, Cathrine Marie Petersen, 34 og 3 maaneder, Ramsherred 12, stuen. Arbeidsmands Hans Christian Jensen
1886, 2701, 0202, Anne Marie Kirstine Clausen, enke, 73 og 9 maaneder, boede i Sct. Jørgens Forstad 36, stuen. Arbeidsmand Peter Olsen
1886, 2701, 0202, Edel Eleonora Cathrine Nielsen, 70, Skibhusene. Fhv. sømand Rasmus Tornøe
1886, 0502, 1102, Karen Kirstine Rasmussen, 46 i Arbejderboligerne. Bryggerkarl Jørgen Hansen
1886, 0902, 1502, Karen Marie Jensen, 28, i Skibhusene. Arbejdsmand Lars Madsen
1886, 2002, 2502, Karen Marie Hansen, 68, boede i Nyenstad
1886, 0203, 0903, Ane Sofie Christine f. Vardinghus, enke, 82, boede i Hansjensensstræde 29. 1) Mathias Mathiasen 2) snedker Christen Christensen Klem
1886, 0903, 1203, Dødfødt pige, datter af Hanne Sophie Cathrine Langkilde, i Skibhusene
1886, 1703, 2303, Dora Johanne Andersen, 4, datter af bryggerkusk Lars Andersen, Arbejderboligerne 15, i Kræmmermarken
1886, 1903, 2303, Rasmine Dorthea Alexandra Hviid, 6, datter af arbejdsmand Lars Hviid, Vindegade 9, i bagbygningen
1886, 2503, 0104, Birtha Marie Hansen, tjenestepige, 45, boede i Skulkenborg 27
1886, 2903, 0304, Cathrine Marie (Urban) Hansen, enke, 43, boede Frue Kirkestræde 1. Forvalter paa Fyens Stifts Sparekasses Laanekontor og cand. pharm. Carl Ludvig Falentin Maaløe
1886, 3003, 0504, Laura Kirstine Larsen, 1½, datter af skræder Frederik Larsen, i Danebrogsgade 3
1886, 0104, 0604, Maren Kristine Olsen, 3 og 9 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Frederik Olsen, St. Jørgens Forstad 30
1886, 0804, 1404, Augusta Marie Sørensen, 9 maaneder, datter af maskinmester Søren Sørensen, Skibhusene
1886, 0904, 1304, Karen Elise Sophie Andersen, 4 maaneder, datter af smaakjører Niels Andersen, Nørrebro 2
1886, 0904, 1504, Anna Iversen, 34, Pjentedamsgade 47. Brolægger Hans Jørgensen
1886, 2004, 2704, Karen Kirstine Petersen, 43, Nørrebro 5. Klodsemager Peter Hansen
1886, 2104, 2704, Hansine Cathrine Lauwenborg, enke, 53, Nørrebro no 74 efter sømand Gunerius Petersen,
1886, 2004, 2404, Anna Marie Vibekke Jordahn, ½, opholdt sig hos sin morfader vognfabrikant Petersen, Nørrebro 4. Datter af seltersvandfabrikant Lars Christian Jordahn
1886, 2304, 3004, Maren Rasmussen, 38, Nørrebro 35, i bagbygningen. Arbejdsmand Hans Christian Jespersen
1886, 2304, 2704, Hansine Emilie Iversen, 1 og 9 maaneder, datter af glarmester Erik Iversen, paa Østre Stationsvej 13
1886, 2504, 3004, Anne Kirstine Elisabeth Sander, 18, datter af banearbejder Simon Sander, Store Parcelvej 9
1886, 2804, 0405, Anna Johanne Frederikke Ernestine Schultz, 2½, datter af arbejdsmand Johan Lauritz Vilhelm Schultz, Skulkenborg 38
1886, 2904, 0605, Rasmine Larsdatter, 64, Aalykkegade 8. Forpagter Peter Jørgensen
1886, 0105, 0705, Perline Margrethe Gløerfeldt, 55, Nørrebro 41. Kjøbmand Jens Christian Therkelsen
1886, 0305, 1005, Maren Rasmussen, enke, 84, Hans Jensensstræde 33. Pensioneret vagtmester Anders Andersen
1886, 1705, 2205, Karen Pedersen, enke, 69, boede i Danebrogsgade 13. Husmand Jakob Andersen
1886, 1705, 2405, Henriette Christiane Marie Algreen Petersen, 15, datter af bogbinder Niels Algreen Petersen, Nørregade 35
1886, 2405, 3105, Kirsten Christensdatter, enke, 80, boede paa Nørregade 33, i bagbygningen. Tømrer Hans Madsen
1886, 2605, 0206, Ane Sophie Rasmussen, 48, i Skibhusene. Arbejdsmand Niels Madsen
1886, 2805, 0206, Olga Cathrine Jespersen, 1, datter af fabrikarbejderske Jørgine Christine Johansen. I pleje hos arbejdsmand Niels Christian Olsen, Skolegade 1
1886, 2206, 2806, Johanne Georgine Blanch, 67, Vindegade 9. Skomager Jens Peter Balle
1883, 2312, 2812, Karen Dorthea Hansen, 48, Østre Stationsvej. Arbejdsmand Hans Larsen
1886, 2306, 3006, Gjertrud Larsdatter, enke, 72, boede i Ryttergade 1. Værtshusholder Niels Hansen
1886, 3006, 0507, Ingeborg Elise Lunau, 1, datter af toldassistent Carl Joachim Christian Lunau, Kalkvejen 2
1886, 0407, 0907, Marie Christine Mumme, pensioneret lærerinde, 61, boede paa Østre Stationsvej 13
1886, 0707, 1207, Anna Laura Cathrine Møller, 2, datter af smed Vilhelm Møller, Nørregade 50, i bagbygningen
1886, 2007, 2407, Agnes Marie Andersen, 3 maaneder, datter af sergent ved 16 Bataillon Peter Christian Andersen, Kronprinsensgade 10
1886, 2407, 2907, Maren Andersen, 51, i Skibhusene. Skibstømrer og husejer Hans Nielsen
1886, 2807, 0208, Charlotte Thomsen, enke, 67, Hans Jensensstræde 25. Tømrer Niels Jørgensen
1886, 2907, 0308, Johanne Marie Pedersen, 63, i Kræmmergyden 7. Feldbereder Anders Carlsen
1886, 3107, 0708, Vibekke Adolphine Dreesen, enke, 80, boede i Eilskov Boliger, Munkemøllestræde 10. Snedkermester Hans Andreas Fogh
1886, 0208, 0908, Larsine Rasmussen, 28, Nørrebro 85. Sejlmagersvend Poul Laurits Jensen
1886, 0508, 0708, Minna Kirstine Rasmussen, 9 dage, datter af Margrethe Kirstine Rasmussen, Vindegade 58
1886, 1008, 1608, Louise Marie Erica Hviding, fhv. lærerinde i Kjøbenhavn, 29, boede i Sct. Knudsgade 6
1886, 1308, 2008, Angelica Charlotte Henriette Amalie Brandt, 36, paa Østre Stationsvej 21. Cand. pharm. Oscar Louis Theodor Schmitte
1886, 1908, 2308, Mathea Christine Andersen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand og menig ved 16 Bataillon Andreas Andersen. I pleie hos arbejdsmand Niels Pedersen, Vindegade 103
1886, 2508, 3008, Jacobine Christine Pedersen, 8 dage, datter af pølsefabrikant Niels Peter Petersen, Sct. Jørgens Forstad 30 B
1886, 2608, 3108, Hansine Petrea Petersen, enke, 60, boede paa Horsetorvet 1. Handelsagent Johan Frederik Poulsen
1886, 0909, 1409, Frederikke Christine Petersen, 9 uger, datter af Sophie Hansine Petersen. I pleje hos skomager Jens Nielsen, Ramsherred 24
1886, 2209, 2809, Ane Jensine Mary Wilcken, 38, i Nyborg. Capitain af 25 Bataillon Johan Alexis Müller
1886, 2809, 0410, Trine Larsen, 48, i Staalstræde 3. Arbejdsmand Lars Nielsen
1886, 3009, 0610, Jensine Marie Andersen, 13, datter af indsidder Peder Christian Andersen, i Skibhusene
1886, 0110, 0710, Ingrid Bülow Simonsen, 4 maaneder, datter af kjøbmand Jens Peter Simonsen, Nørrebro 77
1886, 0510, 1110, Johanne Marie Jacobsen, 34, Vindegade 5. Skomager Carl Peter Petersen
1886, 1610, 2010, Emma Elise Andersen, 2 maaneder, datter af skrædermester Jørgen Andersen, Danebrogsgade 27
1886, 1610, 2210, Sophie Christine Larsen, 36, Sct. Jørgensgade 47. Slagter Johannes Hendrik Christian Nielsen
1886, 2110, 2910, Anna Marie Hansdatter, 67, hos smed Eduard Petersen, i Danebrogsgade 31. Husmand Hans Johansen af Skalbjerg
1886, 0411, 0811, Mary Christine Marie Nielsen, 8 dage, datter af arbejdsmand Lars Nielsen, Nørregade 95
1886, 1711, 2211, Anna Hansine Caroline Pedersen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Søren Pedersen, Sct. Jørgens Forstad 50 (nederste Handskehus)
1886, 2311, 2611, Ellen Jørgine Andersen, 5 maaneder, datter af barber og menig ved 5 Bataillon Jørgen Adolph Andersen, Kongensgade 36
1886, 2811, 0612, Karen Lassen, enke, 78, boede hos sin søn ritmester ved 2 Dragonregiment Nielsen, paa Overgade 28. Lejetjener Niels Nielsen
1886, 0512, 1012, Camilla Andreasine Schrøder, 44, i Gravene 5. Skomagermester Frantz Hans Frederiksen
1886, 1212, 1612, Astrid Maja Rebekka Christensen, 1 og 3 maaneder, datter af oversergent ved 2 Dragonregiment Niels Christensen, Pjentedamsgade 21 (Rytterkasernen)
1886, 1412, 1712, Ellen Kirstine Petrea Madsen, 5 uger, datter af husjomfru Kirstine Madsen. I pleje hos murer Jørgen Jørgensen, Skibhusvejen 12
1886, 2712, 03011887, Ane Eriksdatter, fhv. tjenestepige, 75, boede i Nygade 6
1887, 0301, 0701, Caroline Vilhelmine Schulthein, lærerinde, 68, boede i Overgade 61
1887, 1301, 1901, Gjertrud Marie Rasmusdatter, 66, Vindegade 46, sidebygningen. Røgter Anders Hansen
1887, 1501, 2101, Karen Marie Margrethe Hansen, 42, Vesterbro 37. Oversergent ved 5 Bataillon Berthel Peter Jørgensen
1887, 1701, 2401, Maren Kirstine Andersen, 9, datter af rugbrødbager Mads Andersen, Nørrebro 6
1887, 1801, 2201, Anna Margrethe Hossfeldt, 4 maaneder, datter af skrædersvend Georg Hossfeldt. I pleje hos former Anders Hansen, Adamsgade 45
1887, 0602, 1102, Karen Marie f. Nielsen, 26, Nørrebro 36. Klodsemager Jørgen Nielsen
1887, 1002, 1502, Hedvig Marie Hansen, 9 maaneder, datter af rugbrødbager Johan Marius Hansen, Nørregade 72
1887, 1002, 1802, Clausine Christiane Friis, enke, 71, Hanneberg i Sct. Hans Landsogn. Gaardejer Jens Peter Thrane
1887, 1002, 1702, Sine Marie Jørgensen, 10, datter af reserveformand ved Statsbanen Jens Jørgensen, Skulkenborg
1887, 2002, 2402, Dagmar Benny Therese Charlotte Amalie Hansen, 3, datter af tømrer Rasmus Hansen, Hans Jensensstræde 37
1887, 2402, 2802, Mathilde Cathrine Agda Agnes Willadsen, 10 maaneder, datter af skibsfører Willads Signius Willadsen, Nørrebro 17
1887, 0903, 1403, Johanne Marie Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af sergent ved 16 Bataillon Frederik Jørgensen, Hjallesevej 11-13
1887, 2403, 2903, Sophie Hedvig Nielsen, 73, boede paa Skibhusvejen 12
1887, 0904, 1304, Ottilie Elise Christiane Christensen, 11 maaneder, datter af arkitekt, bygningsinspektør Chr. Christensen, Brunsgade 20, i Aarhus
1887, 0205, 0705, Christine Marie Mathiesen, 1½, datter af arbejdsmand Vilhelm Mathiesen, Vindegade 10
1887, 1705, 2005, Nanna Mary Petra Jensen, 1 uge, datter af sergent ved 26 Bataillon Jens Peter Jensen, Heden 100
1887, 2905, 0206, Karen Knudsen, enke, 54, boede Nørrebro 70. Gaardmand Rasmus Hansen af Skovshøirup
1887, 0906, 1406, Maren Hansen, 70, Skibhusvejen 6. Bælgetræder her ved kirken Simon Majbom
1887, 2006, 2706, Ellen Cathrine Becker, enke, 72, boede paa Slottet, Nørregade 38. Stiftskasserer og etatsraad Carl Frederik Adolph Schlegel
1887, 2406, 3006, Henriette Christine Henriksen, 70, Nørregade 24. Skrædermester og fhv. bedemand Niels Christian Petersen
1887, 2606, 0107, Ane Marie Hansen, 9 maaneder, datter af sypige Karen Kirstine Jørgensen, Vindegade 8
1887, 2906, 0407, Nicoline Bolette Marie Nielsen, 38, Vindegade 60. Exam. jur. og byfogedfuldmægtig H. Hansen
1887, 0307, 0807, Anna Marie Thoira Sørensen, tjenestepige, 15, boede paa Gravene 8
1887, 0407, 0707, Inger Vilhelmine Marie Madsen, 14 dage, datter af arbejdsmand Niels Madsen, Hans Jensensstræde 31
1887, 1107, 1507, Alice Marie Skov, 10 maaneder, datter af sergent ved 16 Bataillon Christen Hansen Skov, Nørrebro 77
1887, 1207, 1907, Anna Magdalene Jacobsen, 9, datter af stabssergent ved 16 Bataillon Henrik Christian Jacobsen, Hunderupgade 52
1887, 2107, 2507, Christiane Pouline Clausen, 18 maaneder, datter af former Poul Frederik Clausen, Nørrebro 52
1887, 0608, 0808, Udøbt pige, 15 minutter, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade 31
1887, 0808, 1308, Ane Dorthea Frederikke Eriksen, enke, 70, Nørregade 26. Skomager F. A. Schrøder
1887, 1108, 1708, Agathe Line Larsen Møller, 57, Tolderlundsvej 4. Arbejdsmand Niels Jørgen Andersen
1887, 1508, 1908, Cathinka Nielsine Kirstine Nicolaisen, 14, datter af smedesvend Hans Ludvig Nicolajsen, Nørrebro 50
1887, 2708, 3108, Julie Christine Jensen, ½, datter af smedemester Knud Hansen Jensen, Tolderlundsvej 9
1887, 1109, 1609, Marie Kirstine Hansen, enke, 76, boede hos sin søn paa Skibhusvejen. Læderhandler L. L. Baumgarten
1887, 1309, 1709, Alma Fernanda Johanne Rasmussen, 3, datter af arbejdsmand Jens Christian Rasmussen, Vindegade 4-8
1887, 2409, 3009, Augustine Mettemine Busch, enke, 68, boede i Skulkenborg 33. Væver Jens Christian Petersen
1887, 2809, 0110, Olga Andersen, 3 maaneder, datter af sergent af 5 Bataillon Hans Andersen, Sct. Knudsgade 60
1887, 0210, 0810, Augusta Elisabeth Heltzen, 32, Nørregade 36, Slottet. Datter af kammerherre og stiftsamtmand Heltzen
1887, 0810, 1210, Valborg Marie Nielsen, 1 maaned, datter af fabrikarbejderske Laura Theodora Nielsen, Skibhusene
1887, 1710, 2210, Maren Kirstine Hansen, 35, Store Parcelvej 6. Arbejdsmand Hans Peter Larsen
1887, 1910, 2210, Christiane Marie Jørgensen, 4½, datter af mursvend Jacob Jørgensen, Nørrebro 66
1887, 2110, 2710, Johanne Margrethe Stub, 30, i Skibhusene. Smed Søren Jacobsen
1887, 0211, 0811, Karen Marie Larsen, 26, Kalkvejen 10. Arbejdsmand Anders Madsen
1887, 0411, 0811, Ellen Petersen, 1 dag, datter af pige Caroline Mathilde Elvira Nielsine Nielsen, Lille Parcelvej 4
1887, 1211, 1811, Hulda Dorthea Hansen, 18 maaneder, datter af arbejdsmand Frederik Glerup Hansen, Vindegade 46
1887, 2411, 0112, Mathilde Kirstine Clausen, tjenstepige, 25, boede i Vindegade 31
1887, 0612, 1212, Henriette Jensen, 44, Nørregade 28. Bagermester Julius Bugge
1887, 1912, 2312, Ane Andersen, enke, 85, boede i Vindegade 62. Tømrer Niels Christensen
1887, 3112, 06011888, Ingeborg Catharina Mourier, enke, 73, Vindegade 22. Landmaaler J. Birchhave
1888, 0201, 0701, Anna Florentine Thorvaldsen, 3, datter af skomager Vilh. Theodor Thorvaldsen, Tolderlundsvej 6
1888, 0501, 1001, Bertha Dorthea Emanuella Westh, 6, datter af styrmand Carl Chr. Westh, Kalkvejen 4
1888, 0901, 1401, Agnete Ida Ellen Christiansen, 5 maaneder, datter af skipper Niels Christiansen, Nørrebro 106
1888, 1101, 1601, Johanne Christine Theodore Hansen, 4 maaneder, datter af rugbrødbager Johan Marius Hansen, Nørregade 72
1888, 1201, 1801, Ingeborg Mary Petra Poulsen, 6, datter af skibstømrer Lars Chr. Poulsen, Tolderlundsvej 21
1888, 1701, 2401, Kirsten Petersen, 78, Hans Jensensstræde 43. Fhv. spisevært Hans Hansen
1888, 1801, 2301, Petra Caroline Petersen, 1 og 9 maaneder, datter af smed Lars Anton Petersen, Skulkenborg 12
1888, 2001, 2701, Carla Dagmar Lebrecht, 3 maaneder, datter af skuespillerinde B. Lebrecht. I pleje hos Kirsten Hansen, Adamsgade 45
1888, 2101, 2701, Radine Marie Kirstine Rasmussen, tjenestepige, 16, Nørrebro 29
1888, 2301, 2701, Julie Ida Christensen, 6 maaneder, datter af arbejdsmand Søren Christensen, Nørrebro 69
1888, 2301, 2801, Ane Marie Jespersdatter, 56, Gamby Mark, Haarslev Sogn. Husmand Hans Esbensen
1888, 3101, 0202, Dødfødt pige, datter af brolægger Carl Sophus August Johansen, Nørrebro 44
1888, 0502, 1002, Karen Marie Hansen, enke, 77, Nørrebro 12. Fhv. klodsemager Poul Hansen
1888, 0702, 1102, Agnes Marie Caroline Hansen, 1 og 3 maaneder, datter af pige Pouline Rasmussen. I pleje hos arbejdsmand Rasmus Mortensen enke, Skibhusene
1888, 0902, 1702, Caroline Vilhelmine Petersen, enke, 68, boede i Vindegade 2. Lærer J. A. Petersen i Bred
1888, 1002, 1702, Florentine Ottilie Thorvaldsen, 1 og 11 maaneder, datter af skomagermester Vilhelm Theodor Thorvaldsen, Tolderlundsvej 6
1888, 1002, 1702, Kirstine Nielsdatter, enke, 73, i Astruphuset i Sct. Hans Landsogn. Arbejdsmand Rasmus Mortensen
1888, 2202, 2702, Jensine Vilhelmine Hermansen, 32, Nørrebro 77. Handelsrejsende Chr. Nielsen
1888, 2902, 0603, Cathrine Hansen, enke, 73, Nørregade 75. Postholder Steffen Steffensen
1888, 0103, 0703, Meta Marie Cathrine Jensen, 2, datter af bager J. P. Jensen, Skulkenborg 12
1888, 0103, 0703, Henriette Nielsen, 31, Danebrogsgade 15. Datter af fhv. landmand L. Nielsen Thorslund
1888, 0803, 1203, Vilhelmine Christine Sørensen, 13, datter af arbejdsmand Søren Hansen, Idalyst paa Skibhusvejen, Sct. Hans Landsogn
1888, 1003, 1603, Ester Johanne Hansen, 3, datter af fhv. gjæstgiver Theodor L. Hansen, Tolderlundsvej 4
1888, 1703, 2103, Karen Hansen, enke, 80, Nørrebro 50. Værtshusholder F. C. Nielsen
1888, 2203, 2703, Maren Kirstine Sørensen, 47, Nørregade 35. Paraplymager C. E. Lomborg
1888, 0304, 0904, Maren Pedersdatter (Dreyer), enke, 91, Idalyst paa Skibhusvejen. Fæstehusmand Jens Enochsen
1888, 0804, 1304, Else Margrethe Nielsen, 2, datter af forretningsfører H. Nielsen, Østre Stationsvej 17
1888, 1104, 1404, Henriette Christine Petersen, 5 uger, datter af banearbejder Hans Chr. Petersen, Lille Parcelvej 13
1888, 1304, 2004, Emma Mary Petra Frederiksen, 4, datter af pige Maren Hansine Andersen. I pleje hos arbejdsmand Hans Andersen, i Sandhuset ved Marienlund
1888, 1604, 2404, Emilie Meta Jørgensen, 15, datter af slotsportner L. Jørgensen, Nørregade 36
1888, 2004, 2604, Birthe Marie Jensen, 66, hos sin svigersøn smaakjører C. Eriksen, paa Nørrebro 99. Væver Andreas Nielsen paa Allerup Thorup Mark
1888, 2704, 0305, Elise Augusta Tychsen, 38, Vestergade 100. Intendant Hans Stephensen Jørgensen
1888, 2904, 0405, Anna Henriette Frederikke Johansen, 11 maaneder, datter af stenhugger P. L. Johansen, Nyenstad 11
1888, 0205, 0705, Stella Sophie Christence Christensen, 5, datter af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade 48
1888, 0505, 0905, Ingeborg Jacobine Christiansen (tvilling), 1½, datter af tømrersvend P. Christiansen, Kræmmergyden 12
1888, 0505, 0905, Johanne Sophie Caroline Henriksen, 1, datter af arbejdsmand R. Henriksen, Sct. Jørgens Forstad 46 (Hanebækhuset)
1888, 1105, 1605, Johanne Cathrine Hansine Hansen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Mads Peter Hansen, Lille Parcelvej 5
1888, 1205, 1505, Dødfødt pige, datter af trompeter ved 2 Dragonregiment Albert Hansen, Pjentedamsgade 45
1888, 1705, 1905, Dødfødt pige, datter af stenhugger Jørgen Larsen Østlund, Pjentedamsgade 47
1888, 2005, 2205, Augusta Jørgensen, 7 uger, datter af intendant H. St. Jørgensen, Vestergade 100
1888, 2705, 3105, Camilla Hansine Hansen, 8 timer, datter af former Lars Hansen, Nørrebro 52
1888, 0706, 1106, Anna Ludovica Hansen, ½, datter af stenhugger Jørgen Hansen, Nørrebro 44
1888, 0706, 1106, Sophie Pedersen, enke, 72, Nørrebro 58. Husmand Hans Larsen
1888, 0706, 1306, Anna Kirstine Pedersen, 59, Hans Jensensstræde 26. Arbejdsmand Hans Nielsen
1888, 1306, 1806, Dorthea Ewertz, enke, 80, boede i Olaf Ryesgade 8. Kjøbmand J. H. Teisen
1888, 1406, 2006, Hansine Elisabeth Jørgensen, 15, datter af tømrersvend P. Christiansen, Kræmmergyden 12
1888, 1706, 2006, Kirstine Marie Jensen, 1 maaned, datter af kulmaaler Hans Jensen, Store Parcelvej 13
1888, 1806, 2206, Anna Jørgensen, tjenestepige, 14, datter af arbejdsmand Hans Jørgensen, Nørrebro 43
1888, 2406, 2706, Yrsa Karin Hansen, 3 maaneder, datter af beslagsmed ved 2 Dragonregiment C. L. H. Hansen, Pjentedamsgade 4
1888, 2506, 2806, Mette Cathrine Jeppesen, 43, Næsbyhoved Skov, Sct. Hans Landsogn. Skovfoged Hans Rasmussen
1888, 1007, 1607, Kirsten Rasmusdatter, 74, Skibhusvejen 10. Arbejdsmand Hans Petersen
1888, 1307, 1907, Ane Kirstine Jensdatter, enke, 83, Skibhusvejen 64. Arbejdsmand Lars Poulsen
1888, 0208, 0808, Anne Cathrine Clausen, enke, 65, boede i Skolegade 2. Consul Rasmus Suhr, Nyborg
1888, 0508, 1008, Abelone Nielsdatter, enke, 72, i Ridehusgade 65. Indsidder Hans Jørgen Jørgensen
1888, 0708, 1308, Jensine Camilla Rasmussen, 3, datter af Karen Kirstine Rasmussen, Gravene 9
1888, 1808, 2308, Betty Laura Frederikke Ivers, 4, datter af kordegn og klokker her ved kirken Niels Frederik Ivers, Nørregade 72, 2. sal
1888, 0209, 0509, Elna Nielsine Svendsen, 3, datter af kjøbmand Svend Lauritzen Svendsen, Nørrebro 45, 1. sal
1888, 0609, 1009, Kirstine Marie Jørgensen, enke, 83, Hans Jensensstræde 16, stuen. Arbejdsmand Erik Jespersen
1888, 0809, 1409, Camilla Nielsen, tjenestepige, 20, Nørrebro 59
1888, 1809, 2209, Lise Madsen (tvilling), 2 dage, datter af murersvend Mads Severin Madsen, Lille Parcelvej 11
1888, 1909, 2209, Sine Madsen (tvilling), 3 dage, datter af murersvend Mads Severin Madsen, Lille Parcelvej 11
1888, 2209, 2509, Dødfødt pige, datter af premierlieutenant ved 2 Dragonregiment Robert Anker Aalborg, Kronprinsensgade 52
1888, 0511, 1011, Esther Urania Larsen, 18 uger, datter af arbejdsmand C. V. Larsen, Gravene 14, 1. sal
1888, 1011, 1311, Ellen Nielsen, 7 timer, datter af sadelmager Frederik Christian Nielsen, Nørregade 61, 1. sal
1888, 1711, 2111, Henriette Ingrid Margrethe Hansen, 6 maaneder, datter af kornmaaler L. C. Hansen, Nørrebro 65, stuen
1888, 1711, 2411, Hanne Jensine Ovidia Steenbuch, 79, boede hos sin broder pastor Steenbuch, i Sct. Hans Præstegaard, Nørregade 42
1888, 0312, 0812, Bertha Nielsine Steffensen, 7, datter af smaakjører Niels Steffensen, Store Parcelvej 1, stuen
1888, 0512, 0812, Marie Mathilde Rasmussen, 3 uger, datter af arbejdsmand Chr. Rasmussen, Kræmmergyden 12, 1. sal
1888, 0612, 1312, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 80, boede paa Nørregade 25, 1. sal i baghuset. Gaardmand Chr. Nielsen i Skamby
1888, 1112, 1812, Caroline Margrethe Becker, enke, 66, boede paa Nørrebro 66, kvisten. Tømrersvend A. Nielsen
1888, 1612, 2012, Udøbt pige, 7 uger, datter af arbejdsmand Chr. Knudsen, Nørrebro 25, i baghuset
1888, 2012, 2712, Andrea Ulrica Andresen, frøken, 84, boede paa Slottet, Nørregade 38, stuen
1888, 3112, 05011889, Sophie Caroline Jensen, 2 uger, datter af smed Ole Jensen, Lille Parcelvej 5, stuen
1889, 0801, 1501, Petra Kirstine Petersen, 8 maaneder, datter af avlsbruger H. Petersen, Nørregade 64, stuen
1889, 1101, 1601, Ane Marie Larsen, enke, 89, Nørregade 24, baghuset. Tømrersvend R. Hansen
1889, 1401, 1701, Edel Hansen, 3 maaneder, datter af vognmand Chr. Hansen, Aalykkegade 2, stuen
1889, 1401, 2201, Anna Kirstine Marie Møller, 54, Overgade 31. Overtrompeter ved 2 Dragonregiment P. Bøttern
1889, 0202, 0702, Karen Kirstine Eriksen, enke, 66, Danebrogsgade 19. Skibsfører Rasmus Christensen
1889, 0402, 0902, Jacobine Charlotte Møller, enke, 48, Nørrebro 85. Sejlmager Ludvig Stephansen Sprogøe
1889, 0802, 1302, Karen Clemmensen, enke, 84, boede i Slotshavehuset i Sct. Hans Landsogn. Husmand Peter Jørgensen
1889, 1202, 1602, Karen Mathilde Jørgensen, 16 maaneder, datter af skrædersvend Hans Christian Jørgensen, Skulkenborg 10, stuen
1889, 1302, 1602, Eleonora Christiane Hansen Thillerup, 4 maaneder, datter af fiskehandler Thillerup, Nørregade 70, 1. sal
1889, 1702, 2202, Maren Thomsen, enke, 76, hos sin svigersøn kjøbmand P. C. Petersen, Nørregade 79. Hattemager Christensen, Laasbygade i Kolding
1889, 0103, 0603, Marie Sophie Christiansen, 3, datter af arbejdsmand Niels Chr. Christiansen, Nørrebro 25, i stuen
1889, 0303, 0903, Alma Rasmine Pedersen, 6, datter af arbejdsmand Christen Conrad Pedersen, i Skibhusene
1889, 0303, 0903, Karen Mine Sørensen, 26, Tolderlundsvej 1, 1. sal. Slagter Peter Anthon Eriksen
1889, 0403, 0903, Maren Sophie Rasmussen, 3, datter af portør A. Rasmussen, Østre Stationsvej 13, i stuen i bagbygningen
1889, 0903, 1403, Anna Kirstine Pedersen Dam, 11 maaneder, datter af pige Anna Pedersen. I pleje hos snedker Rasmus Rasmussen, Sct. Jørgens Forstad 46 A
1889, 2503, 0204, Bodeline Nielsine Henriksen, sypige, 30, Kalkvejen 2, 1. sal
1889, 3003, 0304, Ellen Bolette Nielsen, 8 maaneder, datter af uldhandler S. Chr. Nielsen, Asylgade 11, stuen
1889, 0604, 1104, Mette Marie Andersen, 41, Hans Jensensstræde 33. Arbejdsmand Niels Petersen
1889, 1504, 1704, Dødfødt pige, datter af sergent ved 2 Dragonregiment Anders Christian Henriksen, Ryttergade 21
1889, 2604, 2904, Stella Christensen, 3 dage, datter af postkonduktør H. P. Christensen, Vindegade 48, 1. sal
1889, 2904, 0305, Maren Christine Jørgensen, 2, datter af Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen, Kalkvej 8, stuen
1889, 0905, 1105, Dødfødt pige (tvilling), datter af smedemester Hans Christian Gustav Bünger, Nørregade 67
1889, 1105, 1605, Ane Marie Frederiksen, enke, 67, boede i Astruphuset i Sct. Hans Landsogn. Boelsmand Hans Peder Pedersen
1889, 1505, 2105, Maren Jeppesdatter, enke, 85, Ryttergade 13, i kjælderen. Daglejer Rasmus Jørgensen
1889, 1705, 2205, Karen Marie Nielsen, enke, 40, i Skibhusene. Arbejdsmand J. C. Jensen
1889, 2105, 2505, Sidsel Marie Møller, enke, 81, boede hos sin datter enkefru Kehlet, paa Nørregade 42. Skibsfører C. C. Bang
1889, 2405, 2705, Valborg Bahr, 4 uger, datter af arbejdsmand Claus Andersen Petersen Bahr, Ramsherred 4, stuen
1889, 0306, 0706, Marie Jacobine Erlandsen, 39, Allégade 46, stuen. Oversergent ved Bat. Niels Larsen
1889, 2905, 0506, Gjertrud Hansen, 55, i Skibhusene. Handelsmand Hans Jeppesen
1889, 1406, 1806, Marie Kirstine Rasmussen, enke, 72, Nørrebro 25. Former Bernhard Eiss
1889, 1506, 1906, Anna Augusta Bünger, 2, datter af smedemester H. Chr. G. Bünger, Nørregade 67, sidehuset 1. sal
1889, 2206, 2706, Petra Juliane Jessen Sørensen, tjenestepige, 18, Lille Parcelvej 12, stuen
1889, 2506, 2506, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Søren Rasmussen, Nørregade 85
1889, 2306, 2806, Hansine Michaeline Klink Larsen, 4, datter af snedker Jørg. Chr. Larsen, Vindegade 7
1889, 3006, 0507, Emma Caroline Cathrine Spøhr, frøken, 53, opholdt sig hos sin svoger læderhandler Bohr, Nørregade 20
1889, 0207, 0507, Gjertrud Marie Hansen, 3 maaneder, datter af smaakjører Niels Hansen, Nørrebro 77, stuen i baghuset
1889, 0807, 1507, Ane Kirstine Larsen, enke, 71, boede paa Nørregade 52, 1. sal. Fhv. gaardejer Th. Andersen af Højstrup
1889, 1407, 1907, Clara Christiansen, 15 minutter, datter af skipper Lars Christiansen, Skibhusene
1889, 1707, 2307, Hansine Boline Marie Thrane, 42, Østergade 4, stuen. Rugbrødbager P. Andersen
1889, 1707, 2207, Kirstine Marie Andersen, enke, 80, Kræmmergyden 5, stuen. Arbejdsmand Cornelius Andersen
1889, 2007, 2407, Emma Lyhne, 6 maaneder, datter af Birgitte Lyhne, Lille Parcelvej 11, 1. sal
1889, 2007, 2307, Meta Rasmussen, 14 dage, datter af arbejdsmand N. P. Rasmussen, Tolderlundsvej 40, stuen
1889, 2507, 2707, Udøbt pige, 3 dage, datter af Gerda Augusta Wellendorff, Aalykkegade 10
1889, 3107, 0608, Agnes Christiane Hansen, 5 uger, datter af detaillist Fr. Glerup Hansen, Vindegade 46, 1. sal
1889, 1708, 2108, Mary Emilie Petersen, 7 timer, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade 13, 1. sal
1889, 1808, 2108, Udøbt pige, 10 dage, datter af bager Peder Andersen, Østre Stationsvej 13, kjælderen
1889, 1908, 2208, Hansine Adolphine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Cornelius Hansen, Nyenstad 14, 1. sal
1889, 2108, 2808, Sophie Hedevig Friis, enke, 82, boede paa Klostervej 4, stuen. Pastor Tilemann af Egtved og Ølsted
1889, 2508, 2908, Mette Sophie Nathalie Harriet Jensen, 3 maaneder, datter af oversergent ved 2 Dragonregiment Hans Jensen, Pjentedamsgade 21 (Rytterkasernen)
1889, 2608, 3108, Kirsten Marie Langkilde, 61, Tolderlundsvej 18-20. Kammerjunker og ritmester Lützen paa Henriettelyst,
1889, 2608, 0309, Ida Ane Mulvad, frøken, 80, boede paa Klostervej 4, stuen
1889, 2708, 3008, Ane Dorthea Jørgensdatter, haandarbejderske, 74, boede Aalykkegade 2, stuen
1889, 2708, 3108, Sophie Frederikke Madsen, 32, Nørrebro 44, 2. sal. Brolægger Jørgen Hansen
1889, 0209, 0609, Johanne Kirstine Høielsen, 10 maaneder, datter af skomagersvend P. V. Høielsen, Nygade 3, stuen
1889, 1509, 1909, Marie Anna Cathrine Amalie Victoria Hansen, 7 uger, datter af overportør Th. Hansen, Danebrogsgade 28, stuen
1889, 1809, 2309, Anna Cathrine Axelsen, 14, datter af arbejdsmand Rasmus Axelsen, Danebrogsgade 9, stuen
1889, 1809, 2309, Else Kirstine Andersen, 3 datter af Anders Peter Andersen, i Skibhusene
1889, 2109, 2609, Anny Christine Knudsen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand C. E. Knudsen, Skulkenborg 16, stuen
1889, 2809, 0310, Marie Kirstine Jensen, 34, Adamsgade 10, stuen. Sømand Jacob Larsen Lyberg
1889, 2909, 0410, Kirsten Svendsine Jensen, 1, datter af arbejdsmand Hans Chr. Jensen, Slotshavehuset i Sct. Hans Landsogn
1889, 1010, 1510, Augusta Larsen, 2, datter af snedker Emil Larsen, i Hans Jensensstræde 29, 1. sal
1889, 0611, 1111, Marie Hess Petersen, 4 timer, datter af drejersvend Julius Chr. Petersen, Nørregade 44
1889, 1211, 1911, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Mads Sørensen Skov, Nørrebro 33
1889, 1311, 1911, Mette Hansen, 43, Arbejderboligen, Ridehusgade 65, 1. sal. Patrouillebetjent Johan P. Nielsen
1889, 2611, 3011, Ane Bodeline Andreasen, 28, Kalkvejen 4, 1. sal. Arbejdsmand Niels Madsen
1889, 2611, 212, Anna Cecilie Johansen, 35, Vindegade 10, stuen. Spindemester Chr. Petersen
1889, 0512, 0912, Maria Alvilda Petersen, 7 maaneder, datter af smedesvend R. C. Petersen, Ridehusgade 65 (Arbejderboligerne)
1889, 1012, 1612, Dagmar Rasmussen, 2, datter af Karen Kirstine Rasmussen, Gravene 4, stuen
1889, 1212, 1612, Anna Charlotte Hansen, 8, datter af canalfoged J. Hansen, Nørrebro 97
1889, 1612, 2112, Vilhelmine Bekker, enke, 65, Nørrebro 31. Hospitalsforstander Søborg
1889, 1812, 2312, Johanne Kirstine Hansen, 47, Aalykkegade 14, 2. sal. Arbejdsmand H. Chr. Hansen
1889, 2112, 2412, Marie Sophie Christiansen, 10 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Christian Christiansen, Nørrebro 72, baghuset
1889, 2412, 3012, Karen Marie Pedersen, 8, datter af arbejdsmand Søren Pedersen, Gl. Tolderlund
1889, 2812, 03011890, Ane Kirstine Rasmussen, 42, Danebrogsgade 28, 1. sal. Tømrer P. Rasmussen
1889, 2912, 04011890, Augusta Charlotte Frederikke Carlsen, husholderske, 56, hos økonom Wisberg, paa Rytterkasernen, Pjentedamsgade 21
1890, 0201, 0901, Isabella Sophie Brockenhuus Løwenhjelm, frøken, 83, boede paa Østre Stationsvej 11, 1. sal
1890, 0701, 1101, Kirstine Clausen, enke, 77, Gravene 19. Skomager Peter Petersen
1890, 1201, 1601, Emma Hansen, 7, datter af canalfoged J. Hansen, Nørrebro 97
1890, 1501, 2001, Laurine Bodil Kirstine Jørgensen, 9, datter af arbejdsmand Jørgen Jørgensen, Nørrebro 72
1890, 1601, 2201, Julie Marie Marqvardine Poulsen, 15, datter af husejer Marqvard Poulsen, i Skibhusene
1890, 2501, 3101, Karen Poulsdatter, enke, 75, boede i Skulkenborg 20, 1. sal. Arbejdsmand Jacob Larsen Vedtofte
1890. 2701, 0402, Maren Jørgensdatter, 67, i Skibhusene. Husejer Jens Madsen
1890, 0902, 1502, Nielsine Kirstine Pedersen, 37, Kronprinsensgade 26. Oversergent N. N. Hansen
1890, 1102, 1502, Andrea Johanne Bramsen, 1 maaned, datter af tjenestepige Johanne Andersen, Nørregade 50
1890, 1702, 2202, Else Cathrine Petersen, 9, datter af tømrermester Peter Petersen, Ryttergade 21, stuen
1890, 1802, 2502, Ane Marie Thrane, 54, Skulkenborg 22, 1. sal. Arbejdsmand Niels Olsen
1890, 2502, 0303, Marie Rosalie Knudsen, enke, 76, Nyenstad 44. Skomagersvend S. S. Simonsen
1890, 2602, 0403, Karen Christensen, enke, 80, Tolderlundsvej 40. Stenhugger Frederik Johansen Frederiksen
1890, 2602, 0403, Magdalene Marie Catharine Lunau, 17, datter af toldassistent Lunau, Kalkvejen 2, stuen
1890, 0803, 1103, Else Magdalene Andersen, 7 timer, datter af sergent ved 2 Dragonregiment Bertel Andersen, Langgade 14
1890, 0803, 1403, Ane Kirstine Jensen, 65, Danebrogsgade 15, 1. sal. Particulier L. Nielsen Thorlund
1890, 1503, 2003, Cathrine Caroline Steffensen, 46, Nørregade 62. Brændevinsbrænder J. P. Olsen
1890, 1803, 2403, Elvira Johanne Nielsen, 1, datter af portner Carl Nielsen, Skolen i Kræmmermarken
1890, 2303, 2903, Else Marie Brodersen, enke, 90, boede paa Statsbanegaarden. Gartner Hübe paa Hvedholm
1890, 2803, Dødfødt pige, datter af grosserer Sophus Bernhard Rasmussen, Nørregade 79
1890, 0704, 1104, Nicoline Mathea Petersen, enke, 73, boede paa Nørrebro 18, stuen. Smed N. P. Jensen
1890, 1104, 1704, Johanne Marie Jørgensen, enke, 83, boede paa Marienlyst paa Skibhusvejen. Fhv. gaardejer Lars Rasmussen i Stige
1890, 2404, 3004, Mette Kirstine Eva Christensen, 17, datter af overportør Christensen, Vindegade 48, stuen
1890, 2504, 0105, Bolette Nielsine Rasmussen, 22, boede i Adamsgade 10. Datter af skibstømrer Ole Rasmussen i Skibhusene
1890, 2704, 0305, Maren Cathrine Mortensdatter, enke, 68, boede Nørrebro 39, stuen. Gaardejer H. Nielsen af Elmelund
1890, 2804, 0305, Mary Christence Mogensen, 2, datter af arbejdsmand C. M. Mogensen, Ridehusgade 38, stuen
1890, 3005, 0506, Kirsten Nielsen, enke, 89, Sct. Jørgens Forstad 42. Mursvend L. Hansen
1890, 0806, 1406, Andrea Jensine Jensen, 16 dage, datter af arbejdsmand Anders Jensen, Kalkvej 2, i baghuset
1890, 1806, 2306, Nielsine Rasmine Knudsen, 29, i Skibhusene. Arbejdsmand Rasmus Jacobsen
1890, 2906, 0207, Rigmor Christine Andersen, 3 maaneder, datter af sergent Hans Andersen, Sct. Knudsgade 54, stuen
1890, 3006, 0407, Maren Johanne Nielsen, 30, Nørrebro 17, stuen. Ølkusk M. Poulsen
1890, 0107, 0407, Aagot Steen Jørgensen, 1, datter af leutenant og fabrikbestyrer Poul Jørgensen, Nørregade 58
1890, 0207, 0807, Magdalene Sophie Lund, 68, Skibhusvejen, Sct. Hans Landsogn. Fhv. landmand T. A. Brummer
1890, 0707, 1107, Andersine Marie Cathrine Andersen, 31, i Skibhusene. Arbejdsmand N. Chr. Madsen
1890, 0907, 1507, Erikke Christine Jensen, enke, 89, Nørrebro 85. Sadelmager C. H. Schultz
1890, 0907, 1507, Kirsten Larsen, 31, Vindegade 11. Kjøbmand A. C. P. Møller
1890, 1407, 1907, Ane Sophie Kirstine Jacobsdatter, enke, 90, Nørrebro 30, stuen. Arbejdsmand Lars Nielsen Lyndelse
1890, 2007, 2607, Karen Jacobine Ane Nielsine Nielsen, 65, Skulkenborg. Invalid og fhv. bomuldsvæver Søren Mouritzen
1890, 3107, 0408, Dødfødt pige, datter af snedkermester Jørgen Christian Hansen, Gravene 8
1890, 3107, 0408, Jenny Inger Nielsine Nielsen, 5 maaneder, datter af rugbrødbager H. Chr. Nielsen, Nørrebro 71, stuen
1890, 1308, 1508, Anna Caroline Nielsen, 7 dage, datter af kjøbmand J. Chr. Nielsen, Nørregade 40, 2 sal
1890, 1508, 2108, Ane Elisabeth Hansdatter, enke, 64, boede i Aalykkegade 16. Former Jacob Simonsen
1890, 2008, 2608, Emma Nicoline Andersen, 3, datter af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro 2, stuen
1890, 2908, 0409, Mette Elisabeth Thorsen, enke, 82, i Skibhusene. Husejer Rasmus With
1890, 0409, 0809, Maren Larsdatter, 83, Skulkenborg 20, stuen. Arbejdsmand Peter Hansen
1890, 0509, 1209, Christine Reiflin, 68, Adamsgade 29. Metaldrejer Chr. Kreipke
1890, 1309, 1809, Dorthea Faber, enke, 83, boede paa Sct. Hans Plads 2, stuen. Restauratør H. J. Hansen
1890, 1509, 2009, Gjertrud Sophie Fjelsted, enke, 60, Sct. Jørgens Forstad 30. Skrædder Larsen
1890, 1509, 2009, Marie Kirstine Jensen, 48, Nørregade 31. Fabrikant E. Svendsen
1890, 2809, 0310, Ane Marie Rudolphsen, enke, 91, Vindegade 66. Fhv. skolelærer M. Sørensen i Bellinge
1890, 0310, 0710, Adelaide Cathrine Nicoline Nissen, enke, 74, Vindegade 22. Pastor emerit. A. E. Meinert Thomsen
1890, 2410, 2810, Mary Emilie Petersen, 1 dag, datter af smed Jens Eduard Christian Petersen, Danebrogsgade 13, 2. sal
1890, 2710, 3110, Agnes Andrea Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af Karen Dorthe Madsen, Skulkenborg 4, stuen
1890, 0111, 0811, Margrethe Caroline Petersen, 61, Nørrebro 42, baghuset. Detaillist og murer L. Jørg. Nielsen
1890, 0211, 0711, Laura Elfrida Christiansen, 6, datter af skipper Mads Christiansen, Skibhusene
1890, 0311, 0711, Ane Rasmussen, 59, Pjentedamsgade 47. Overportør C. Christensen
1890, 0411, 1011, Johanne Andersen. fhv. husbestyrerinde paa Meilgaard, 63, Vindegade 28, 1. sal
1890, 1911, 2511, Nielsine Petersen, 53, Danebrogsgade 34, stuen. Arbejdsmand H. P. Lund
1890, 2411, 2811, Rasmine Caroline Amalie Rasmussen, 55, Hans Jensensstræde 26, stuen. Karethmager Christian Nielsen
1890, 2511, 0112, Ane Cathrine Jensdatter (Vikkelsø), enke, 70, Nørrebro 26, 1. sal. Husmand Jens Hansen
1890, 3011, 0312, Bertha Marie Nielsen, 2 maaneder, datter af klodsemager Jørgen Nielsen, Nørrebro 13, stuen
1890, 3011, 0412, Frederikke Dorthea Larsen, enke, 71, Sct. Hans Plads 2, kvisten. Arbejdsmand Chr. Christensen
1890, 0812, 1312, Maren Hansine Andersen, 24, Skovhuset ved Marienlund i Sct. Hans Landsogn. Datter af arbejdsmand Hans Andersen
1890, 1112, 1612, Johanne Marie Sophie Anderskov, 60, Nørrebro 4, stuen. Vognfabrikant P. Petersen
1890, 1712, 2212, Caroline Marie Christensen, enke, 78, Skulkenborg 14, stuen. Skipper J. Chr. Wulff Jørgensen
1890, 1912, 2412, Hansine Maren Sophie Hansen, 24, Aalykkegade 24, 1. sal. Klejnsmed Niels Peter Larsen
1890, 2212, 2712, Emilie Johanne Margrethe Seebach, 6 maaneder, datter af sergent Seebach, Søndergade 9, 1. sal
1890, 3012, 03011891, Maren Rasmussen, enke, 83, Vindegade 6. Rugbrødbager Rs. Jørgensen
1891, 0401, 0901, Henriette Jacobe Karstens, 10 maaneder, datter af snedkermester Simon Karstens, Vindegade 28, 2. sal
1891, 0501, 1201, Anna Birgitte Nielsen, enke, 90, Skibhusene i Sct. Hans Landsogn. Garversvend Randrup
1891, 0601, 1301, Anna Margrethe Borch, enke, 72, af Kjøbenhavn. Stiftsfysikus Krebs
1891, 1401, 1901, Betty Larsen, 2, datter af væver Chr. Larsen, Heden 84
1891, 1601, -, Anna Frederikke Nathalia Thrane, 15, datter af slagter Thrane, Ejby Mark i Vor Frue Landsogn
1891, 2001, 2701, Anna Margrethe Christine Larsen, 40, Gravene 12, 1. sal. Kjøbmand C. M. Hansen
1891, 2101, 2701, Anne Lucie Cathrine Schram, enke, 68, Kongensgade 27, stuen. Amtmand og herredsfoged C. E. Dahlerup, i Odense Herred
1891, 302, -, Marie Theodora Veronica Petersen, 4, datter af bud Petersen, Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn
1891, 1502, 2002, Ida Vilhelmine Elisabeth Sophie Bloch, 42, Østre Stationsvej 25, 1. sal. Tegnelærer H. O. V. Jensen
1891, 1802, 2402, Ane Nielsen, enke, 85, Nørregade 61, 1. sal. Arbejdsmand Jørgen Nielsen
1891, 1902, 2302, Dødfødt pige, datter af sagfører Max Smith, Nørregade 20, 1. sal
1891, 2402, 0203, Johanne Jensen, enke, 70, Skibhusene. Skibstømrer Peter Fich Langkilde
1891, 0503, 1003, Marie Cathrine Frederikke Vilhelmine Andersen, 3, datter af opvarter Frederik Andersen, Nørregade 49, 1. sal
1891, 0803, 1203, Andrea Caroline Rasmussen, 2, datter af afdøde tilskærer A. Rasmussen, Vindegade 11, stuen
1891, 2103, 2503, Thora Nicoline Elisabeth Jacobsen, 11 maaneder, datter af skibstømrer H. Jacobsen, Nørrebro 90, 2. sal
1891, 2103, 2803, Johanne Emilie Nielsine Johansen, 3, datter af snedkersvend N. P. Johansen, Sct. Hans Plads 11, stuen
1891,0704, 1104, Emma Dorothea Jensen, 12, datter af Marie Aarestrup, Rønninge Mark
1891, 1104, 1504, Eva Valborg Sophie Holmehave, 1, datter af gartner Rasmus Jensen Holmehave, Vindegade 19
1891, 1104, 1704, Mariane Elisabeth Nielsen, enke, 76, Skulkenborg 12, 1. sal. Tømrersvend Jørgen Petersen
1891, 1104, 1704, Sophie Frederikke Paulli, 62, Ramsherred 26, stuen. Skomager C. J. H. Kirschner
1891, 2204, 2504, Hansine Frederikke Banche, 4, datter af mursvend Peter Sørensen Banche, Skibhusene
1891, 2704, 0105, Anna Marie Laurine Jørgensen, 10, datter af afdøde arbejdsmand Marius Christian Jørgensen, Nygade 7, 1. sal
1891, 2904, -, Dødfødt pige, datter af mejerist Lars Hansen, Aalykkeskov
1891, 0805, 1405, Karen Jørgensen, 35, Sct. Jørgens Forstad 40, stuen. Gaardskarl H. Chr. Johansen
1891, 0905, 1405, Ingeborg Sigrid Larsen, 1, datter af adjunkt Simeon Larsen, Østre Stationsvej 21, stuen
1891, 1105, 1405, Thyra Louise Hansen, 6 timer, datter af arbejdsmand Anders Hansen, Ridehusgade 65, 1. sal
1891, 1505, 1905, Meta Kirstine Andersen, 6, datter af malermester P. Andersen, Nørregade 34, 2. sal
1891, 1505, 2305, Ane Nielsen, 52, Ryttergade 15, 1. sal. Arbejdsmand Rs. Chr. Andersen
1891, 2605, 0106, Marie Kirstine Petersen, enke, 73, Vindegade 4, 1. sal. Skræddermester J. P. H. Salomonsen
1891, 2705, 0106, Emilie Vilhelmine Gregorgine Fryd, enke, 69, Danebrogsgade 17. Fhv. skibsfører H. F. Nielsen
1891, 3005, 0506, Anna Cathrine Mortensen, enke, 77, Nørregade 84, 1. sal. Toldassistent Bartholdy
1891, 3105, 0506, Jørgine Christine Jørgensen, 39, Kræmmergyden 12, stuen. Tømrersvend P. Christiansen
1891, 1106, 1606, Marie Eleonora Elisabeth Mehlbye Schultz, 10 maaneder, datter af arbejdsmand J. L. Vilhelm Schultz, Skulkenborg 38, stuen
1891, 1506, 2206, Charlotte Olga Vilhelmine Jensen, 30, Nørregade 25, 1. sal. Kjøbmand E. Schnohr
1891, 1706, 2006, Elisabeth Marie Sophie Jensen, 1, datter af slagter H. P. Jensen, Nørregade 45, stuen
1891, 2506, 3007, Ane Cathrine Marie Rasmussen, daglejerske, 74, Sct. Hans Plads 5, 1. sal
1891, 2706, 0207, Maren Petersen, 2, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad 7
1891, 0307, 0707, Nielsine Petersen (trilling), 4, datter af smedesvend Niels Petersen, Nyenstad 7, stuen
1891, 1107, 1507, Karen Kirstine Christensen, 11 maaneder, datter af arbejdsmand Peder Christensen, Kræmmermarken i Sct. Hans Landsogn
1891, 1207, 1407, Hansine Marie Nielsen, daglejerske, 39, Nyenstad 11, stuen
1891, 1407, 1807, Elvira Frederikke Olivia Jochumsen, 1, datter af slagter f.t. menig ved 26 Batl. J. F. C. Jochumsen, Heden 166, kvisten
1891, 1607, 2107, Petrine Hansdatter, 67, Nørregade 50, stuen. Fhv. skibsfører N. J. Larsen
1891, 2107, 2407, Anna Cathrine Henriette Naumann, 9, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann, Skulkenborg 32
1891, 2707, 3107, Marie Cathrine Jeppesen, fabrikarbejderske, 24, Adamsgade 25, baghusets 1. sal
1891, 0408, 0908, Emilie Thorine Johansen, enke, 66, boede paa Statsbanegaarden. Overbetjent Christensen af Kjøbenhavn
1891, 1108, 1408, Anna Marie Christophersen, 6, datter af arbejdsmand P. Chr. Christophersen, Vindegade 23, 1.
1891, 1108, 1708, Kirstine Almind (tvilling), 1, datter af cigarmager f.t. menig ved 16 Bataillon A. Almind, Sct. Jørgensgade 21, stuen
1891, 2108, 2408, Elise Camilla Nielsine Martine Larsen, 3 maaneder, datter af arbejdsmand Rasmus Larsen, Aalykkegade 2, baghuset
1891, 0109, 0409, Ella Marie Hansen, 7 maaneder, datter af arbejdsmand Niels Hansen, Ridehusgade 65, stuen (Arbejderboligerne)
1891, 0409, 1009, Helga Marie Reetz Øvre, musiklærerinde, 29, Nørregade 36-38 (Slottet) 1. sal
1891, 0509, 1009, Ida Christine Westerboe, 31, Døckerslund paa Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn. Gaardejer A. Sørensen (f.t. i Australien)
1891, 1409, 1709, Dødfødt pige, datter af styrmand J. D. R. Pedersen, i Skibhusene
1891, 1409, 1909, Anna Marie Andersen, 38, Store Parcelvej 9. Klodsemager Rasmus Emil Larsen
1891, 1709, 2009, Else Cathrine Steffensen, enke, 74, Pjentedamsgade 21, stuen. Fhv. landmand Henrik Jørgensen, Rytterkasernen
1891, 0610, 0810, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Rs. Larsen, Skibhusene i Sct. Hans Landsogn
1891, 1010, 1610, Hansine Christine Axelsen, 6, datter af arbejdsmand Rasmus Axelsen, Danebrogsgade 9, stuen
1891, 1310, 1610, Hansine Rasmine Cathrine Hansen, 1, datter af arbejdsmand Cornelius Hansen, Nyenstad 14, 1. sal
1891, 2410, 2810, Valborg Marie Holten, 9 dage, datter af bager Henry Villiam Holten, Nørregade 48, stuen
1891, 1711, 2311, Kirsten Pedersdatter, enke, 83, Nørrebro 90. Gaardejer Knud Nielsen af Skovshøirup
1891, 2011, 2511, Elna Marie Kirstine Holst, 1, datter af væver Chr. Holst, Vindegade 48, stuen i bagbygningen
1891, 2211, 2611, Olga Laura Marie Methman, 10, datter af handskemager Methmann, Vindegade 48
1891, 2411, -, Birthe Marie Johansdatter, enke, 75, boede paa Skibhusvejen i Sct. Hans Landsogn. Skrædder Chr. Nielsen
1891, 2511, -, Dødfødt pige, datter af fyrbøder Rasmus Larsen, Aalykkegade 14, bagbygning stuen
1891, 2511, 0212, Karen Marie Pedersen, 70, Skibhusene. Husejer og fhv. baadfører Hans Poulsen
1891, 2611, 0112, Verna Petrine Jensen, 6, datter af afdøde væver Hans Jensen, Tolderlundsvej
1891, 0312, 0712, Elna Christensen, ½, datter af opvartningsjomfru M. Christensen. Adopteret af smed Højelsen, Vindegade 62, stuen i sidebygningen
1891, 0312, 0912, Anna Marie Kirstine Hansen, 2, datter af arbejdsmand Rs. Hansen, Enggade 18, stuen
1891, 0412, 1112, Marie Larsen, sproglærerinde, 48, Slottet
1891, 0512, 1012, Caroline Petrine Christensen, enke, 66, Slottet. Amtsstuekontorist Johan Schønberg
1891, 0512, 1212, Antonette Lovise Charlotte Andersen, 1 maaned, datter af smaakjører Niels Andersen, Nørregade 50, kvisten
1891, 0612, 1212, Helga Rasmine Anna Mathilde Helgesen, 31, Adamsgade 6. Fabrikbestyrer Erik Eriksen
1891, 0612, 1112, Ana Hansen, enke, 76, Sct. Hans Landsogn. Skibstømrer Jens Poulsen, Skibhusene
1891, 0912, 1512, Metteline Andresine Møller, 76, Østre Stationsvej 5. Vejerassistent N. C. Petersen
1891, 0912, -, Cathrine Gjerdrum, 10, datter af slagtermester Gjerdrum, Nørregade 16
1891, 1012, 1512, Carla Marie Christine Wils, 3 maaneder, datter af Fredsine Andersen. I pleje hos formand Mads Christensen, Dannebrogsgade 11
1891, 1312, 1812, Anne Cathrine Rasmusdatter, fhv. tjenestepige, 76, Hans Jensensstræde 45, stuen
1891, 1712, 2212, Maren Kirstine Madsen, 56, Store Parcelvej 19. Arbejdsmand Lars Rasmussen
1891, 1712, 2312, Karen Pedersen, 57, Palmehuset, Sct. Hans Landsogn. Arbejdsmand Niels Ole Christensen
1891, 2012, 2812, Christine Sophie Steenbach, 15, datter af cand. jur., ejer og jægermester Steenbach, af Aalykkegaard
1891, 2212, 2812, Helene Cathrine Langhoff, 85, boede i Aalykkegade 22
1891, 2212, 2912, Anna Simonie Jørgensen, 7, datter af snedkermester Nil. Jørgensen, Skolegade 3, 1.
1891, 2212, 2912, Maren Kirstine Rasmussen, enke, 51, Kræmmergyden 4, stuen. Arbejdsmand Jens Vilhelm Larsen
1891, 2312, 2912, Henrikke Cecilia Lorentzen, enke, 68, Algade 6 i Holbæk. Kordegn og klokker her ved kirken Peter Jensen Christensen
1891, 2312, 3012, Anna Hansine Christensen, 19, datter af arbejdsmand Niels Ole Christensen, Holmehuset i Sct. Hans Landsogn
1891, 2912, 04011892, Harriet Maren Bodil Petersen, 8, datter af postbud Petersen, Aalykkegade 16, stuen