Odense - Sct. Hans, 1876-1882, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1876-1882, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0201, 0701, Dødfødt dreng, søn af enke Christiane Nielsen, i Nyenstad 132
1876, 0301, 0801, Seneca Bang, 6 og 8 maaneder, søn af skibscapitain Rasmus Jørgen Carlsen Bang, paa Nørrebro 39
1876, 0401, 1001, Frederik Harald Theobald Martens, ugift og fhv. kjøbmand, 45 og 2 maaneder, hos sin fader i Vindegade. Søn af pensioneret overvagtmester Chr. F. Martens
1876, 1401, 1801, Anton Georg Andersen, 6 maaneder, søn af gaardskarl Niels Andersen, paa Nørrebro 18
1876, 2201, 2701, Steffen Steffensen Olsen, 8 og 4 maaneder, søn af brændevinsbrænder Jens Peter Olsen, paa Nørregade 76
1876, 2301, 2801, Jens Christian Peter Larsen, ugift gartner, 26 og 4 maaneder, hos sin stedfader brolægger Niels Petersen, i Skulkenborg 104
1876, 2801, 0302, Carl August Søderlund, gift skomagermester, 45 og 5 maaneder, i Slotsgade 38
1876, 2801, 0302, Rasmus Henrik Nielsen, gift snedker, 64 og 5 maaneder, paa Nørrebro 85
1876, 1502, 1902, Anders Frederik Larsen, 3, søn af afdøde murer Jens Larsen
1876, 1702, 2302, Hans Ludvig Nicolaisen, 4½ maaned, søn af smed Hans Ludvig Nicolaisen, i Mellemste Hannebækhus
1876, 2102, 0103, Peter Mathias Larsen, enkemand og fhv. bagermester, 66 og 7 maaneder, paa Nørregade 87
1876, 2402, 0203, Niels Mogensen, gift tømmersvend, 64 og 4 maaneder, paa Gravene 26
1876, 2802, 0603, Peter Nielsen, gift arbeidsmand, 48 og 2 maaneder, i Kongehuset
1876, 0103, 0603, Aage Senius Marius Hansen, 5 maaneder, søn af afdøde sergent Hans Hansen, Grønnegade 24
1876, 2903, 0304, Frands Larsen, 11 maaneder, søn af snedkersvend Frits Emil Theobald Larsen, i Nygade 84
1876, 0104, 0704, Jens Peter Thrane, gift gaardeier, 69 og 8 maaneder, paa Hanneberg
1876, 0204, 0704, Adolph Rasmussen, ugift premierlieutenant, 28og 5 maaneder, ved 3die Bataillon i Helsingør. Født Fredericia
1876, 1104, 1804, Hans Larsen, gift arbeidsmand, 59 og 9 maaneder, paa Nørregade 64
1876, 2404, 2704, Elias Rasmussen, 5 uger, søn af snedkermester Hans Rasmussen, paa Nørregade 86
1876, 2304, 0105, Hans Peter Jørgensen, ugift tjenestekarl, 20 og 7 maaneder, af Nyborg. Søn af arbeidsmand Christian Jørgensen, her af sognet
1876, 2704, 0405, Lars Hansen, ugift gartner, 51 og 4 maaneder, tjente paa Mariendal, Skamby Sogn
1876, 0205, 0805, Jens Simonsen, gift arbeidsmand, 56, i Nygade 84
1876, 0205, 0605, Dødfødt dreng, søn af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard, paa Hedevigslund
1876, 0405, 0905, August Diderik Windinge, 21 og 2 maaneder ugift isenkræmmer og commis, 21. Født i Rendsborg. Søn af stabssergent Peter Diderik Ferdinand Windinge
1876, 0605, 1305, Jacob Gerhard Leopold Olsen, 4 uger, søn af murer Niels Olsen, i Skibhusene
1876, 0705, 1305, Carl Frederik Ferdinand Hansen, gift kleinsmedsvend, 43 og 11 maaneder, ved Trækbanen 5
1876, 1205, 1805, Frits Severin Sophus Thorvaldsen, fraskilt ægtemand og kjøbmand, 31 og 7 maaneder, paa Nørregade 97. Født 1844 i Odense Sct. Hans Sogn
1876, 2005, 2705, Claus Henrik Andersen, ugift handelsbetjent, 33. Født 1843 i Vester Hæsinge
1876, 2605, 0106, Johan Heinrich Ludvig Ahrens, gift barber, 54, i Pantheon, Vindegade 37
1876, 2705, 0106, Niels Hansen, ugift staldkarl, 37 og 1 maaned, paa Aalykkegaard. Født 1839 i Damgaarden, Vigerslev Sogn
1876, 2905, 0306, Jens Christian Jessen, gift og fhv. skipper, 52 og 5 maaneder, paa Nørrebro 35
1876, 0306, 0706, Anders Jørgen Larsen, 4 maaneder og 10 dage, søn af skrædder Frederik Larsen, Aalykkegade 19 B
1876, 1206, 1506, Dødfødt dreng, søn af bagermester Julius Jesper Bugge, paa Nørregade 30
1876, 2106, 2606, Adam Frederik Larsen, gift snedker, 69 og 3 maaneder, i Nygade 84
1876, 0107, 0607, Christen Petersen, gift arbeidsmand, 44½, i det Forreste Hanebækhus
1876, 0507, 0807, Alexander Andreas Erichsen, 10 maaneder, søn af stabssergant Jørgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bat.
1876, 1907, 2507, Niels Johansen Trolleborg, enkemand, pensioneret toldassistent og dannebrogsmand, 83 og 5 maaneder, paa Nørregade 46
1876, 3007, 0308, Johannes Svendsen, ugift blikkenslagersvend, 45 og 1 maaned, paa Nørregade 55
1876, 0108, 0808, Carl Leonidas Ekeroth, gift premierlieutenant, 33 og 1 maaned, ved 5te Bat. i Odense. Født 1843 i Trinitatis Sogn i Kjøbenhavn
1876, 1408, 1608, Udøbt dreng, søn af Anne Eliassen, i Slotsgade 16
1876, 1508, 2108, Christian Johansen, ugift uhrmager, 30 og 2 maaneder, hos skomager Claus Jeppesens enke i Dandsestræde 8
1876, 2208, 2808, Jens Peter Jacobsen, gift sømand, 25 og 11 maaneder, i Hull i England. Født 1850 i Munkebo
1876, 0509, 0909, Hans Sørensen, gift tømmersvend, 56 og 3 maaneder, paa Nørregade 64
1876, 0909, 1409, Nicolai Adolph Wendelboe, enkemand og snedkermester, 60½, paa Nørregade 104
1876, 1009, 1309, Valdemar Hans Rasmussen, 4 ¾ maaned, søn af bagermester Hans Rasmussen, paa Nørregade 65
1876, 1609, 1909, Hans Hansen, ugift rekrut af 5te Bat., 23 og 1 maaned, i Frederiksgade 36. Født 1853 i Brylle
1876, 1609, 2109, Frederik Christian Hans Sophus de la Porte, gift kapitain ved 16de Bat., 43 og 1 maaned, i Kongensgade 23
1876, 2309, 2709, Theodor Marius Holten Carstensen, 4½ maaned, søn af tømrer Carsten Carstensen, paa Nørrebro 54
1876, 2409, 3009, Hans Christian August Hansen, gift smedesvend, 55 og 5 maaneder, ved Trækbanen 5
1876, 2509, 3009, Carl Jørgen Nicolai Hansen, 6 dage, søn af snedkersvend Hans Christian Lind Hansen, paa Nørrebro 62
1876, 2609, 3009, Henning Hans August Larsen, 4½ maaned, søn af skomagersvend Anton Vilhelm Marius Larsen, i Astruphuset
1876, 0310, 0710, Otto Valdemar Erichsen, 18 dage, søn af stabssergent ved 5te Bat. Jørgen Friedrich Christian Erichsen
1876, 0510, 1110, Peter Jørgen Hansen, ugift sygepasser, 22 og 2 maaneder, paa Garnisonssygehuset i Albanigade. Født 18.6.1854 i Gamtofte
1876, 2610, 2610, Hans Peter Ludvig Eriksen, cigarmager, 17 og 1 maaneder, søn af mursvend Peter Vilhelm Eriksen, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1876, 1910, 2410, Niels Magnus Jørgensen, 6 uger, søn af gaardskarl Hans Jørgensen, i Enggade 7, 1.
1876, 2710, 3010, Hans Carl Andreas Valdemar Petersen, 7½ maaned, søn af mursvend Niels Jensen Petersen, i Skalkenborg 96
1876, 2910, 0311, Knud Hansen, gift arbeidsmand, 58 og 2 maaneder, paa Tolderlundsveien 105
1876, 3010, 0611, Søren Petersen, ugift tjenestekarl, 27, hos postholder Steffensens enke paa Nørregade 15. Født i Skippinge
1876, 1211, 1811, Christian Frederik Kryssing Madsen, gift arbeidsmand, 66 og 5 maaneder, i Hans Jensens Stræde 21
1876, 1311, 1811, Udøbt dreng, 6 uger, søn af arbeidsmand Anders Lindhardtsen, i Askehuset ved Aalykkegaard
1876, 1411, 1811, Victor Emanuel Bruun Hansen, 10 maaneder, søn af skomagersvend Andreas Peder Hansen, i Slotsgade 27
1876, 2512, 2912, Hans Christian Petersen, gift arbeidsmand, 25 og 9 maaneder, i Slotsgade 36. Født 1851 i Ubberud Ravnebjerggyde
1876, 2812, 04011877, Niels Peter Nielsen, gift skomagagersvend, 39 og 8 maaneder, paa Trækbanen 5
1877, 0601, 1101, Mads Peter Madsen, 4 maaneder, søn af arbeidsmand Mads Peter Madsen, paa Nørrebro 3
1877, 1501, 1801, Peter Sophus Sørensen, 5 maaneder, søn af corporal Carl Sophus Sørensen, i Thorsgade 46
1877, 2501, 0102, Jens Peter Jensen, gift værtshusholder, 36 og 5 maaneder, i Ramsherred 96, stuen. Født 2.8.1840 i Svampen Lendum Sogn
1877, 2601, 3001, Frederik Sehested Andersen, 9 uger, søn af fhv. landbruger Jens Andersen, i Asylgade 28
1877, 0702, 1402, Daniel Hansen, gift ølbrygger, 48 og 9 maaneder, paa Nørregade 45
1877, 2002, 2402, Hans Rasmussen, 4 maaneder, søn af sergent ved 26de Bat. Niels Rasmussen, i Adamsgade 3
1877, 0103, 0603, Frederik Christian Colding, gift slagter, 69, paa Nørregade 53
1877, 0803, 1303, Thomas Philipsen, gift hattemagersvend, 70, paa Nørrebro 13
1877, 1403, 1903, Rasmus Peter Frederik Hansen, 1 og 9 maaneder, søn af smaakjører Hans Peter Hansen, ved Kanalbasinet 93
1877, 1503, 2203, Jesper Petersen, gift arbeidsmand, 75 og 2 maaneder, i Astrupdamhus
1877, 2103, 2403, Udøbt dreng, 15 minuter, søn af huseier og maler Niels Hansen, i Slotsgade 48
1877, 2203, 2603, Carl Leonhard Jensen, 6 maaneder, søn af Emma Elise Jensine Jensen. I pleie paa Nørregade 81
1877, 2803, 0304, Heinrich Carl Meinig Hviding, enkemand, pensioneret overlæge og ridder af danneborg, 67 og 10 maaneder, paa Vestergade 20
1877, 1904, 2604, Hans Jørgen Rasmussen, gift og pensioneret qvarteermester, 56 og 4 maaneder, paa Nørregade 26
1877, 2104, 2604, Carl Christian Blicher Knudsen, gift mursvend, 41 og 5 maaneder, i Slotsgade 11
1877, 2604, 3004, Hans Villiam Petersen, 10 uger, søn af arbeidsmand Poul Petersen, ved Trækbanen 2
1877, 2604, 0205, Severin Sørensen, enkemand og skomager, 74 og 4 maaneder, paa Gravene 22
1877, 2404, 3004, Rasmus Nielsen, enkemand og gaardeier, 75 og 2 maaneder, i Eiby Vor Frue Landsogn
1877, 2704, 0405, Knud Jensen, gift banevogter, 52 og 1 maaned, i Banevogterhuset 16 ved Nørrebro Parcelveien
1877, 2704, 0405, Niels Nielsen, gift bødkermester, 74, paa Gravene 23
1877, 1305, 1905, Carl Heinrich Schultheisz, gift, skolebestyrer og cand. phil., 71, paa Nørregade 53
1877, 1605, 1905, Anders Hansen, gift huseier og arbeidsmand, 39 og 3 maaneder, i Aalykkegade 19
1877, 1905, 2805, Lars Rasmussen, gift baadfører, 44 og 5 maaneder, i Slotshavehuset
1877, 2405, 2905, Søren Jensen, ugift menig af 5te Bat., 23 og 2 maaneder, Klingenberg 25. Født 10.3.1854 i Ødsted
1877, 2605, 0106, Hans Peter Brande Hansen, 1, søn af møllersvend Johan Henrik Hansen, i Første Hanebækhus 52
1877, 1006, 1406, Christian Peter Christiansen, 9 maaneder, søn af sømand Lars Christiansen, i Skibhusene
1877, 1706, 2306, Peter Nielsen Møller, gift skibskapitain, 58 og 8 maaneder, paa Kanalveien 75
1877, 2406, 2806, Jørgen Madsen Ernst, 18 uger, søn af skomager Johan Frederik Ernst, i Kræmmergyden 8
1877, 2606, 3006, Frands Christian Nielsen, gift værtshusholder, 56 og 10 maaneder, paa Nørrebro 54
1877, 2706, 0407, Jørgen Petersen, gift arbeidsmand, 74, i Hans Jensens Stræde 7
1877, 1007, 1407, Jørgen Rasmus Jørgensen, 4 uger, søn af Anne Kirstine Jørgensen, ved Trækbanen 8
1877, 1007, 1407, Ole Frederik Olsen, gift arbeidsmand, 51½, paa Tolderlundsveien 118
1877, 1007, 1707, Hans Andreas Schiellerup, enkemand og tidligere guldsmedmester, 75 og 11 maaneder, i Hans Jensens Stræde 20
1877, 0108, 0608, Herman Mathias Ferdinand Lund, 1 og 9 maaneder, søn af farver Jacob Johan Lund, paa Nørregade 64
1877, 0208, 0708, Hans Peter Johan Lorents Hansen, 15½, søn af arbeidsmand Hans Hansen, i Aalykkegade 11. Født i Sønder Broby
1877, 0708, 1108, Johan Christian Poulsen, ugift snedkersvend, 61½, i Slotsgade 36
1877, 1308, 1808, Udøbt dreng (tvilling), 4 timer, søn af murmester Frits H. Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde
1877, 1608, 1808, Oscar Eduard Nielsen (tvilling), 3 dage, søn af murmester Frits H. Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde
1877, 0309, 0709, Hans Peter Jørgensen, 16 uger, søn af Abelone Hansine Andersen, i Sommerlyst ved Marienlund
1877, 0309, 1009, Mads Andersen, enkemand og bager, 62 og 7 maaneder, paa Jernbanehotellet Nørrebro 1
1877, 0509, 1209, Julius Carl Vilhelm Hundesvang (Sørensen), ugift bagersvend, 22 og 9 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde sidehus til no 25 paa Nørregade. Født i Buhrkall Rends
1877, 0909, 1409, Poul Engberg Olsen, 10 og 9 maaneder, søn af afdøde kjøbmand Jens Christian Olsen, paa Nørrebro 80
1877, 1409, 1809, Jørgen Christian Hansen,6 dage, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen, paa Nørrebro 110
1877, 2209, 2809, Christen Jacobsen, gift arbeidsmand, 60 og 3 maaneder, paa Nørrebro 76
1877, 2609, 0110, Peter Alfred Andersen, 6 maaneder, søn af snedker Niels Andersen, paa Nørregade 116
1877, 1210, 1610, Dødfødt dreng, søn af restaurateur Lars Christian Rasmussen, paa Torvet 3
1877, 1710, 2210, Peter Jørgensen, gift og menig af 25 Bat., 28½, bosiddende i Hundslev i Kjølstrup Sogn. Født 13.4.1849 i Rosenvold, Kjølstrup Sogn
1877, 2510, 3010, Claus Christian Larsen, enkemand og snedkermester, 71 og 5 maaneder, hos sin svigersøn detaillist Rasmus Sørensen, paa Vestergade
1877, 2610, 2910, Dødfødt dreng, søn af postbud Peter Hansen, i Kræmmergyden 2
1877, 2710, 0211, Niels Christian Jørgensen, ugift skomagersvend, 28 og 3 maaneder, i Hans Jensens Stræde 23. Søn af tømmersvend Niels Jørgensen
1877, 2810, 0511, Hans Marius Hansen (tvilling), 44 timer, søn af skibbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene
1877, 3010, 0211, Laurits Hansen, 9 timer, søn af arbeidsmand Hans Jacob Hansen, paa Nørrebro 42
1877, 3010, 0311, Andreas Marius Honoré Schröder, 2 og 8 maaneder, søn af skomager Johan Andreas Schröder, paa Nørregade 57
1877, 3110, 0511, Udøbt dreng, 3, søn af Anne Clausine Kirstine Petersen, i Skulkenborg 105. Født 12.10.1874 her i Sognet
1877, 0111, 0711, Knud Frederik Clausen, enkemand og skomagermester, 67, paa Nørregade 91
1877, 0711, 1011, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen, paa Gravene 20
1877, 1811, 2311, Morten Hansen Andersen, gift rugbrødbager, 49 og 3 maaneder, paa Nørregade 81
1877, 1811, 2611, Jørgen Hansen, gift arbeidsmand, 86, paa Tolderlundsveien. Født 1791 her i sognet
1877, 2211, 3011, Peder Christian Carl Jørgen Weinholt Harder, ugift handelscommis, 22, hos forældrene paa Vestergade 81
1877, 1012, 1412, Peter Rippur Henriksen, 6½, søn af tømrer Peter Henriksen, paa Nørrebro 74
1877, 1112, 1812, Jens Andersen, gift mursvend, 40 og 7 maaneder, paa Nørrebro 3
1877, 2112, 2412, Johannes Laurits Hans Christian Hansen, 15 uger, søn af Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen
1877, 2512, 02011878, Oscar Hannibal Adolph Hansen, 3 og 7 maaneder, søn af melhandler Poul Ernst Hansen, paa Nørrebro 39
1877, 3012, 04011878, Hans Adolph Mathiasen, gift slagtermester, 51 og 9 maaneder, i Sct. Jørgens Forstad 5 A
1878, 0201, 0501, Valdemar Alfred Emil Knudsen, 6 uger, søn af arbeidsmand Otto Carl Valdemar Knudsen, i Skulkenborg 105
1878, 0401, 0901, Niels Conrad Holm, 3 dage, søn af rebslagersvend Niels Conrad Holm, i Aalykkegade 1
1878, 0401, 1101, Carl Frederik Nielsen, gift og fhv. skipper, 80 og 1 maaned, paa Nørrebro 13
1878, 0601, 1101, Henrik Marius Christensen, 10 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Hansen, ved Trækbanen 6, i bagbygningen
1878, 0701, 1501, Jacob Frier (tvilling), 40 timer, søn af overporteur Jens Sørensen Frier, ved Trækbanen 1
1878, 0801, 1501, Niels Alfred Frier (tvilling), 53 timer, søn af overporteur Jens Sørensen Frier, ved Trækbanen 1
1878, 1301, 1801, Peter Christian Steensen, gift arbeidsmand, 49, paa Skibhusveien
1878, 1401, 1801, Claus Peter Kaisen, 8 maaneder, søn af gaardskarl Frederik Peter Kaisen, i Kræmmergyden 22
1878, 2101, 2501, Mads Marius Knudsen, 9 dage, søn af gaardskarl Knud Knudsen, paa Parcelveien 13
1878, 0102, 0602, Johannes Christian Petersen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, i Skibhusene
1878, 0202, 0802, Hans Henrik Magnus Gamst, 6 maaneder, farver Johan Henrik Gamst, paa Nørregade 63
1878, 0502, 1102, Lars Ludvig Baumgarten, gift og fhv. læderhandler, 70 og 1 maaned, paa Skibshusveien
1878, 0602, 1102, Carl Jørgen Cilius Rasmussen, 7 uger, søn af skomager Peter Rasmussen, paa Nørrebro 48
1878, 1902, 2502, Niels Hansen, gift og fhv. gaardmand paa Enerumgaard, 72½, boede paa Nørregade 62
1878, 2102, 2602, Udøbt dreng, søn af murmester Rasmus Hansen, paa Østre Stationsvei 1
1878, 2202, 2802, Marius August Emanuel Lund, 1 og 11 maaneder, søn af arbeidsmand Anton Johan Carl Chr. Jens Julius Lund, i Blæsenborg
1878, 2802, 0403, Peter Bahr, 2 dage, søn af arbeidsmand Claus Andersen Petersen Bahr, i Adamsgade 1
1878, 0503, 1203, Jørgen Carl Rasmussen, ugift vinhandler, 26 og 3 maaneder, paa Nørregade 28, 2. Født 1851 i Marslev 1851
1878, 3003, 0504, Georg Valdemar Rasmussen, 3 og 10 maaneder, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen, paa Nørregade 65
1878, 0304, 1004, Lars Hansen, enkemand, arbeidsmand og bælgtrædersvend i Kirken, 62, boede i Skulkenborg 99
1878, 0604, 1004, Niels Christensen, gift tømmersvend, 73 og 11 maaneder, hos sin svigersøn, i Slotsgade 50
1878, 1604, 2304, Rasmus Christian Knudsen, 2 og 10 maaneder, søn af porteur ved Statsbanen Rasmus Vilhelm Knudsen, ved Trækbanen
1878, 1604, 2304, Jacob Marinus Stautz, ugift, avlsforvalter og rekrut ved 2. Dragonregiment, 20 og 1 maaned, paa Rytterkasernen. Født i Læsten ved Randers
1878, 1704, 2304, Georg Sigfred Nissen, 7 uger, søn af bager Carl Emil Nissen, i Aalykkegade 19
1878, 3004, 0405, Rasmus Jørgen Beck Rasmussen, 1 og 2 maaneder, søn af postbud Christen Rasmussen, i Tolderlundsgade uden no
1878, 0605, 1005, Frands Christian Konst, gift arbeidsmand, 64, i Slotshavehuset
1878, 0805, 1405, Søren Peter Petersen, ugift menig, 26 og 3 maaneder, 16de Bat. Født i Limskov, Norup Sogn
1878, 1505, 2005, Peter Johan Larsen Bredlund, gift rekrut, 21 og 2 maaneder, af 5te Bat. Født 1857 i Vissenberg Sogn
1878, 2005, 2705, Lars Rasmussen, ugift arbeidsmand, 70, i Østergade 69
1878, 2005, 2505, Anders Christian Wolder, gift gjæstgiver, 48, paa Jernbanehotellet Nørrebro 1
1878, 2205, 2805, Lars Christian Morten Andersen, enkemand og sadelmagersvend, 39 og 3 maaneder, i Slotsgade 12
1878, 2505, 3105, Christian Ludvig Hansen, gift arbeidsmand, 53½, paa Nørregade 10 B
1878, 0306, 0806, James Mair, gift civilingenieur, 41 og 2 maaneder, boede i Cuxhaven
1878, 1606, 2106, Jørgen Christian Sørensen, 10½, søn af værtshusholder Peter Jørgen Sørensen, paa Nørregade 53
1878, 1606, 2106, Ole Frederiksen, 11 maaneder søn af ledvogter Frederik Frederiksen, paa Nørregade 86
1878, 2106, 2506, Peter Theodor Christiansen, 2½, søn af dugmager Mads Christiansen, i Slotsgade 44
1878, 1906, 2406, Eduard Emanuel Duch, ugift skræddersvend, 21 og 3 maaneder, hos sin moder skræddermester Ferd. Duchs enke, Nørregade 17. Født Sct. Knuds kirkesogn. Søn af skræddermester Ferd. Duchs
1878, 2506, 2906, Carl Knud Andersen, 3 maaneder, søn af skomager Laurits Peter Andersen, i Skulkenborg 105
1878, 2706, 0107, Hans Peter Hansen, ugift rekrut ved 5te Bataillon 3 Comp., 21 og 8 maaneder, i Frederiksgade 9. Født i Særslev Sogn
1878, 0607, 1207, Peter Jensen Holmer, ugift menig af 16de Bataillon, 25 og 3 maaneder. Født 1853 i Fredericia
1878, 2107, 2407, Thorvald Jens Rasmussen, 1 uge, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen, i Blæsenborg 42
1878, 2307, 2707, Niels Christian Nielsen, 4 og 4 maaneder, søn af Mette Marie Nielsen. I pleie hos mormoderen arbeidsmand Niels Petersens enke, i Skibhusene
1878, 2307, 0208, Hans Peter Poulsen, ugift skibskapitain, 55 og 9 maaneder, Nørrebro 29, stuen
1878, 2707, 3107, Jens Christian Jensen, ugift tjenestekarl, 22 og 4 maaneder, hos sin broder fyrbøder Peder Vilhelm Jensen, ved Trækbanen 4
1878, 0108, 0708, Axel Amandus Carl Vilhelm Hansen, 4 og 4 maaneder, søn af fhv. marskandiser Hans Peter Hansen, i Søndergade 3
1878, 0308, 0608, Niels Ludvig Henrik Kaiser, ugift cigarmager, 20 og 2 maaneder, i Adamsgade 2. Født 1858 i Aalborg. Søn af overporteur Martin Marius Kaiser
1878, 0308, 0608, Georg Valdemar Rasmussen, 10 dage, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen, paa Nørregade 65
1878, 1008, 1308, Mads Peter Ernst, 14 uger, søn af tømrer Johan Frederik Ernst, i Kræmmergyden 8
1878, 1208, 1508, Carl Christian Mikkelsen, 3 og 11 maaneder, søn af arbeidsmand Carl Chr. Mikkelsen, paa Tolderlundsveien 102
1878, 2108, 2408, Hans Eskildsen, ugift sømand, 23 og 11 maaneder, paa Tolderlundsveien 102. Født 20.9.1854 i Rønninge
1878, 2108, 2708, Hans Ludvig Georg Jensen, 6 og 1 maaned, søn af bestyrer Hans Jensen, paa Odense Kalkværk
1878, 2208, 2608, Emanuel Hans Georg Gabriel Nielsen, 5 uger, søn af værkfører Eduardt Gabriel Nielsen, paa Nørregade 36
1878, 0709, 1209, Peder Rasmussen, gift arbeidsmand, 53 og 4 maaneder, Slotsgade 32, stuen
1878, 1609, 2109, Peter Bernt Rasmussen, gift og fhv. porteur ved Odense Borgerskole, 73, i Arbeiderboligerne 14 i Kræmmermarken
1878, 1609, 2009, Hans Hansen Bjerregaard, ugift, avlsforvalter og rekrut opsynsmand ved Livgarden, 22½, Nørregade i Livgardens Kaserne i Kjøbenhavn
1878, 2709, 0310, Anders Christian Larsen, enkemand og arbeidsmand, 58½, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1878, 0310, 0710, Jens Peter Lindhardtsen, 14 dage, søn af arbeidsmand Anders Lindhardtsen, i Askehuset ved Aalykkegaard
1878, 0610, 1210, Laurits Anton Steffensen, 5 maaneder, søn af baadfører Hans Steffensen, i Skibhusene
1878, 1110, 1510, Jørgen Carl Jørgensen, ugift, menig og tjenestekarl ved 26de Bataillon, 27, paa Vestergade 76. Født i Odense Sct. Hans Sogn,
1878, 2010, 2510, Mads Christian Rasmussen, ugift rekrut ved 2det Dragonregiment, 23 og 5 maaneder, i Rytterkasernen. Født 14.5.1855 i Fraugde
1878, 2110, 2610, Christian Hansen Lund, 4 og 5 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Peter Lund, ved Trækbanen 32
1878, 2210, 2810, Niels Andersen, gift snedker, 42½, paa Nørregade 116
1878, 0311, 0811, Jørgen Carl Jørgensen, 18 og 8 maaneder, søn af afdøde vognmandskarl Morten Jørgensen, i Blæsenborg 30
1878, 0511, 1111, Morten Christian Andersen, 1 og 7 maaneder, søn af brændevinsbrænder Knud Andersen, paa Nørrebro 5
1878, 0912, 1612, Carl Frederik Adolph Schlegel, gift, etatsraad, stifts og communitatskasserer, ridder af dannebrog, 69 og 8 maaneder, paa Slottet
1878, 1912, 2412, Holger Sophus Andersen, 4 og 8 maaneder, søn af afdøde snedker Niels Andersen, paa Nørregade 116
1878, 2412, 3012, Niels Hansen, gift, huseier og maler, 38 og 7 maaneder, i Slotsgade 48
1878, 3012, 04011879, Johan Christian Schønberg, gift contorist, 56 og 4 maaneder, paa Slottet
1879, 1701, 2201, Frederik Ludvig Augustinus, 6 og 1 maaned, hos moderen i Skulkenborg 105. Søn af afdøde smedemester Frederik Ludvig Augustinus. Moderen gift med skomager Laurits Peter Andersen
1879, 2001, 2501, Johan Jensen, gift værtshusholder, 60 og 11 maaneder, paa Nørrebro 35
1879, 3001, 0402, Christian Theodor Larsen, 9 maaneder, søn af smaakjører Hans Larsen, i Kræmmergyden 9
1879, 3101, 0402, Laurits Vilhelm Alfred Petersen, 4 og 2 maaneder, søn af skræddersvend Peter Petersen, i Ramsherred 68
1879, 0102, 0402, Christian Hansen, 2 dage, søn af ugift fruentimmer Anna Kirstine Hansen, paa Nørrebro 3
1879, 1702, 2202, Johan Larsen, gift arbeidsmand, 34, i Skulkenborg 113. Født 1845 i Gundersø, Ubberud Sogn
1879, 1602, 2202, Bernhard Lefévre, ugift skræddersvend og fattiglem, 30 og 4 maaneder, i Slotsgade 53. Født 1848 i Odense Frue Sogn
1879, 1902, 2402, Jens Christensen, 20 uger, søn af Christine Poulsen, i Askehuset i Snapindskoven ved Aalykkegaard
1879, 1902, 2402, Jens Peter Carl Jacob Marius Nielsen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Jacob Nielsen, ved Trækbanen 14
1879, 2002, 2502, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, 2 dage, søn af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen, paa Nørregade 97
1879, 2802, 0503, Ove Knudsen, 9 maaneder, søn af smedemester Ferdinand Knudsen, paa Nørregade 67
1879, 0403, 1103, Søren Nielsen, gift, oversergent og regimentsskriver ved 2de Dragonregiment, 44½, i Langegade 39
1879, 0703, 1403, Adam Christian Mortensen, gift skræddersvend, 33 og 4 maaneder, ved Trækbanen 5. Født 1845 i Odense Sct. Hans Sogn
1879, 1703, 2203, Gustav Vilhelm Jensen, 14 og 9 maaneder, søn af contorist Lorents Hansen Jensen, paa Slottet. Født i Aabenraa
1879, 1803, 2403, Lars Peter Schou, enkemand og stenhugger, 84, paa Parcelvei 10
1879, 2003, 2403, Niels Cilius Olsen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Morten Olsen, i Astruphus under Hanneberg
1879, 2303, 2703, Thorvald Vilhelm Frederik Sophus Mortensen, 2, søn af afdøde skræddersvend Adam Chr. Mortensen, ved Trækbanen 5
1879, 3103, 0704, Christian Levin Sander Thorup, gift toldassistent, 73, i Vindegade 43
1879, 0304, 0904, Jørgen Larsenm enkemand og pottemager, 59½, i Nørregade 120
1879, 2604, 0205, Dødfødt dreng, søn af gaardskarl Mads Andersen, paa Parcelveien 3
1879, 2704, 0205, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af Nielsine Christine Jørgensen, i Slotsgade 36
1879, 2704, 0305, Hartvig Madsen, 14 maaneder, søn af Anne Marie Madsen, paa Gravene 19
1879, 2904, 0505, Albert Jørgen Valdemar Wilken, 4 maaneder, søn af gymnastiklærer Heinrich Josias Martin Wilken, i Adamsgade 6 A
1879, 3004, 0805, Jens Andersen, ugift kjøbmand i Søllinge, 28 og 5 maaneder, hos sin broder bager Hans Andersen, i Jernbanehotellet, Nørregade 1, stuen. Født 26.11.1850 i Assens
1879, 0305, 0905, Marcus Jürgensen, enkemand og pensioneret toldinspecteur, 81 og 3 maaneder, paa Slottet
1879, 0805, 1405, Andreas Christian Schumacher, gift toldcontrolleur, 51 og 11 maaneder, paa Nørregade 65
1879, 1505, 1905, Oscar Jørgen Martin Jespersen, 3 dage, søn af bødker Niels Peter Jespersen, i Ramsherred 96
1879, 2205, 2905, Lars Rasmussen, enkemand og tidligere tømrermester, 73 og 8 maaneder, hos sin søn smedemester Carl Larsen, paa Sortebrødretorv 48
1879, 2805, 0306, Carl Christian Bang, gift og fhv. skibscapitain, 83 og 3 maaneder, i Sct. Hans Præstegaard
1879, 2905, 3105, Jørgen Christian Viggo Madsen, 3 uger, søn af Hansine Madsen, paa Parcelveien 2
1879, 0706, 1106, Rasmus Johannes Emil Olsen, 1 og 2 maaneder, søn af snedkersvend Jens Martin Olsen, i Skulkenborg 105
1879, 0706, 1206, Niels Henrik Anderschou, gift malersvend, 44 og 9 maaneder, i Frederiksgade 35
1879, 1106, 1706, Hans Frederik Larsen, gift tømmersvend, 61 og 10 maaneder, paa Parcelveien 12
1879, 1606, 2006, Carl Julius Jensen, 2 og 3 maaneder, søn af skrædder Lars Jensen, i Skulkenborg 111
1879, 2306, 3006, Knud Laurits Knudsen, 8 og 4 maaneder, søn af porteur ved Statsbanen Rasmus Vilhelm Knudsen, ved Trækbanen 10
1879, 2606, 0107, Carl Vilhelm Henrik Knudsen, 6, søn af mælkehandler Gustav Napoleon Knudsen, i Kongensgade 8
1879, 2806, 0307, Frederik Christian Schönau Lerche Jørgensen, gift, toldass., krigssecretair, dannebrogsmand m.m., 66 og 3 maaneder, ved Trækbanen 16
1879, 2906, 0307, Peter Vilhelm Steffensen, 6 og 2/3 maaned, søn af detaillist Vilhelm Steffensen, paa Nørregade 110
1879, 0307, 0807, Carl Frederik Bekker Hansen, 5½ maaned, søn af skibstømrer Hans Hansen, paa Kanalveien 104
1879, 0707, 1207, Harald Bang, 7 og 5 maaneder, søn af skibskapitain Laurits Christian Bang, paa Nørregade 81
1879, 1007, 1407, Knud Nielsen, 5 og 3 maaneder, søn af veiassistent Harald Valdemar Nielsen, ved Trækbanen 10
1879, 1507, 1607, Dødfødt dreng, søn af grovsmedsvend Hans Christian Nissen, i Skulkenborg 112
1879, 2107, 2407, Rasmus Jørgen Beck Rasmussen, 5½ maaned, søn af postbud Christen Rasmussen, i Vindegade 10
1879, 2207, 2707, Rasmus Hansen, ugift rekrut, 22, ved 2det Dragonregiment i Rytterkasernen
1879, 0508, 0908, Carl Albert Axelsen, 8½ maaned, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen, ved Trækbanen 4
1879, 1008, 1508, Lars Petersen, ungkarl og huseier, 33 og 2 maaneder, paa Skibhusveien 26. Født 1846 i Hjorslev i Otterup Sogn. Søn af fhv. gaardmand Peter Larsen, i Hjorslev (Otterup Sogn)
1879, 1308, 1608, Hans Marius Julius Petersen, 2 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Niels Petersen, i Skulkenborg 102
1879, 1708, 2108, Poul Frederik Bekmann Dorph, ugift kapitain og compagnichef, 38 og 9 maaneder, ved 26de Bataillon, paa Slottet
1879, 2108, 2608, Rasmus With, gift husmand, 79 og 3 maaneder, i Skibhusene
1879, 2408, 2908, Hartvig Madsen, 7 uger, søn af Marie Madsen, paa Gravene 19
1879, 0609, 1209, Jens Julius Broe, 12 dage, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe, paa Hjallese Mark, Dalum Sogn
1879, 0809, 1209, Adolph Fog, gift particulier og tidligere boghandler i Kjerteminde, 62, paa Nørregade 43
1879, 1809, 2309, Peter Christian Loretnz Steffensen, gift vognmand, 31½, i Aalykkegade 19. Født 1848 i Odense Frue Sogn
1879, 1809, 2309, Lars Christian Jacobsen, 2 og 9 maaneder, søn af porteur ved Statsbanen Christen Jacobsen, paa Kanalveien 96
1879, 2109, 2609, Christian Julius Christiansen, 5 maaneder, søn af stenhugger Chr. Jul. Petersen, i Ertebjerghuset paa Skibshusvei
1879, 3009, 0310, Niels Peter Larsen, 11 uger, søn af Anne Marie Kirstine Larsen, paa Gravene 20
1879, 0310, 0910, Laurits Christian Jørgensen, bogtrykkerlærling, 18 og 10 maaneder, ved Trækbanen 11. Søn af typograpf Jens Chr. Fred. Jørgensen
1879, 0810, 1410, Ferdinand Vilhelm Knudsen, 9 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christian Knudsen, paa Parcelveien 7
1879, 1010, 1510, Julius Frederik Post, 6, søn af kjøbmand S. Fr. Vilhelm Ludvig Post, i Asperup. Hos arbeidsmand Niels Petersen, i Skulkenborg 102
1879, 1010, 1410, Johannes Thorvald Hansen, 7 dage, søn af sergent Niels Nicolai Hansen, i Kronprindsensgade 12
1879, 2210, 2710, Søren Ludvig Johannes Christensen, 3 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Søren Christian Christensen, paa Nørrebro 36
1879, 0211, 0711, Nicolai Holst, enkemand og skomagermester, 84½, i Asylgade 30 B
1879, 0911, 1311, Carl Christian Larsen, 11 maaneder, søn af Anne Kirstine Knudsen
1879, 2211, 2811, Peter Christian Larsen, ugift, skomagersvend og bælgtrædersvend i kirken, 30½, i Ramsherred 50. Født Sct. Hans i Odense
1879, 0312, 0812, Elias Petri Olsen, 1½, søn af bødker Jørgen Andreas Magnus Olsen, i Slotsgade 32
1879, 0612, 1012, Hans Sørensen (tvilling), 24 dage, søn af skibscapitain Julius Aug. Sørensen, paa Tolderlundsveien
1879, 0412, 0612, Dødfødt dreng, søn af premierlieutenant og baron Anthon Carl Fr. Montagne de Bretton
1879, 1012, 1612, Jacob Larsen, gift arbeidsmand, 60 og 9 maaneder, i Hans Jensens Stræde 33
1879, 1812, 2012, Dødfødt dreng, søn af cand. pharm. og handelsreisende Jens V. A. Lind, i Slotsgade 22
1879, 1912, 2412, Jørgen Andersen, gift fyrbøder, 36 og 9 maaneder, paa Odense Kalkværk. Født 1843 i Birkende
1879, 2412, 2712, Jes Nielsen, 6 dage, søn af mursvend Rasmus Nielsen, paa Parcelveien 23
1879, 2612, 02011880, Hans Ferdinand Anton Madsen, 5 og 9 maaneder, søn af Anne Marie Madsen (gift med skrædder Anton Adler Völker)
1880, 0901, 1401, Peter Christian Johannessen, gift opsynsmand ved Odense Kanaldæmning, 69½, boede i et hus paa Dæmningen
1880, 1001, 1501, Søren Ludvig Larsen, gift skomagermester, 59 og 9 maaneder, i Slotsgade 5
1880, 1901, 2401, Jørgen Christian Larsen, 2 og 11 maaneder, søn af maler Rasmus Vilhelm Larsen, i Slotsgade 23
1880, 2101, 2801, Hans Jacob Hansen, ugift tømmersvend, 25 og 7 maaneder, paa Parcelveien 4. Født 15.6.1854 i Sct. Knuds
1880, 2501, 2901, Niels Peter Nielsen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Nielsen, paa Parcelveien 2
1880, 2701, 3101, Gustav Frederik Jacobsen, 10 maaneder, søn af tjener paa Løve Apotheket Henrik Soph. Jacobsen, ved Trækbanen 6
1880, 0402, 0902, Peter Ludvig Balslev, 1 og 4 maaneder, søn af Christiane Jørgensen, i Slotsgade 50
1880, 0602, 0902, Hans Christian August Voss, 6 maaneder, søn af Anne Marie Petronille Jacobsen, paa Nørrebro 4
1880, 0902, 1202, Ludvig Bang, 6, søn af skibskapitain Laurits Christian Bang, paa Nørregade 81
1880, 1202, 1902, Johan Gotthard Christian Ernst, enkemand, partikulier og tidligere buntmager i Haderslev, 67½, boede paa Nørregade 73
1880, 1802, 2302, Jens Peter Hans Petersen, 7 uger, søn af arbeidsmand Hans Petersen, i Blæsenborg 50
1880, 0503, 1003, Albert Victor Martin Wilken, 15 dage, søn af pens oversergent Heinrich J. Martin Wilken, i Adamsgade 6 A
1880, 0603, 1103, Axel Werner Petersen, 6 maaneder, søn af postbud Frederik Erik Petersen, i Aalykkegade 9
1880, 0703, 1203, Claus Andreas Granberg, gift kurvemagersvend, 65 og 11 maaneder, i Hans Jensens Stræde 5
1880, 0803, 1503, Jens Christian Petersen, gift bomuldsvæver, 61 og 2 maaneder, Skulkenborg 105
1880, 2303, 2703, Hans Peter Nielsen, tjenende, 14 og 8 maaneder, hos sin moders mand arbeidsmand Mads Rasmussen, paa Parcelvei 17. Født i Marslev. Søn af Marie Frandsen
1880, 2303, 3003, Rasmus Holbeck, gift, tidligere skibskapitain, grosserer, raadmand og tillige ridder af dannebrog, 79½, paa Nørregade 69
1880, 2703, 0104, Johan Mathias Carl Theodor Ipsen, gift, skibskapitain og skibsrheder, 54 og 7 maaneder, paa Nørregade 31
1880, 2903, 0304, Hans Jessen Sørensen, 9 maaneder, søn af patroillebetjent Jessen Sørensen, paa Parcelveien 20
1880, 3003, 0304, Morten Christian Mortensen, 8 og 5 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Mortensen, i Skulkenborg 105
1880, 0104, 0904, Anders Nielsen, gift tømmersvend, 56½, paa Nørrebro 78
1880, 0204, 0804, Niels Ivan Holm, 4½, søn af læsteskjærer Jens Hansen Holm, paa Nørrebro 84
1880, 0704, 1204, Poul Georg Felthein Rasmussen, 6 maaneder, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen, paa Tolderlundsveien 67
1880, 0804, 1204, Johannes Jeppe Christopher Schønemann, 2, søn af bybud Hans Frederik Schønemann, i Skulkenborg 95
1880, 2504, 0105, Laurits Christian Jensen, ugift møllersvend, 27 og 4 maaneder, paa Nørrebro 46. Født 7.12.1852 i Tommerup. Søn af jernbanedrager Jens Thomsen
1880, 2904, 0405, Normann Jensen, 2, søn af skibskapitain og dannebrogsmand Jørgen Jensen, i Skibhusene
1880, 0105, 0705, Jørgen Theodor Hansen, pottemagerlærling, 17 og 8 maaneder, paa Nørregade 108. Født i Odense Sct. Hans Sogn. Søn af arbeidsmand Christian Ludvig Hansen
1880, 0205, 0705, Christian Sørensen (tvilling), 6 maaneder, søn af skibskapitain Julius August Sørensen, paa Tolderlundsveien uden no, i stuen
1880, 0305, 0805, John Jensen, gift huseier, 64 og 2 maaneder, i Kronprindsensgade 34
1880, 0605, 1105, Hans Christian Conrad Andersen, 6 og 5 maaneder, søn af sømand Lars Andersen, i Skibhusene
1880, 1205, 1505, Thorvald Hansen, 7 maaneder, søn af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen, paa Kanalveien 73
1880, 2005, 2405, Udøbt dreng, 10 timer, søn af bryggerkarl Mads Mortensen, i Theaterstræde 6. Født i Vor Frue Sogn
1880, 2305, 2605, Jørgen Jespersen, 8 timer, søn af bødker Niels Peter Jespersen, i Kræmmergyden 12
1880, 2305, 2705, Peter Hjalmar Christian Hansen, 1½, søn af oversergent Frederik Valdemar Hansen, paa Sortebrødretorv 13
1880, 2805, 0306, Niels Madsen, gift, taarnvægter og arbeidsmand, 50 og 2 maaneder, i Slotsgade 9
1880, 3005, 0306, Niels August Damianus Hoge, butikslærling, 15 og 4 maaneder, paa Nørregade. Søn af afdøde skræddermester August Hoge, i Randers. Født 4.2.1865 i Randers
1880, 0306, 1006, Niels Hjeronymus, ugift og fhv. skræddermester, 68, i Odense, boede i Hunderupgade 5
1880, 0506, 1006, Hans Lind Hansen, gift skibsbygmester, 61 og 1 maaned, i Skibhusene
1880, 0806, 1406, Jørgen Nielsen, gift arbeidsmand, 58 og 8 maaneder, i Aalykkegade 3
1880, 0806, 1506, Andreas Peter Sørensen, ugift og fhv. handelsbetjent, 62, paa Nørregade 47
1880, 1006, 1506, Johannes Lomborg, 5 maaneder, søn af paraplymager Carl Eduard Lomborg, paa Nørregade 30
1880, 1006, 1506, Johan Andreas Schrøder, skomager, 32 og 4 maaneder, paa Nørregade 57. Født 3.2.1848 i Odense Sct. Knuds Sogn
1880, 1206, 1506, Udøbt dreng, ½ time, søn af sergent Mads Petersen, i Vindegade 59
1880, 1406, 1806, Hans Jespersen, gift arbeidsmand og røgter, 57, i Blæsenborg 44
1880, 1706, 2206, Christian Jacob Hansen, 7 og 5 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Hansen, i Slotsgade 33
1880, 1906, 2406, Søren Sørensen, gift smedemester, 68 og 1 maaned, paa Nørrebro 40
1880, 0507, 0907, Hans Harald Berthelsen Bundegaard, 1 og 4 maaneder, søn af smed Johannes Lorentzen Bundegaard, i Sommerlyst paa Skibhusvei
1880, 1207, 1607, Christian Nielsen, 3½ maaned, søn af autoriseret veier Valdemar Nielsen, ved Trækbanen 10
1880, 1607, 2107, Christian Larsen, 6½, søn af skibstømrer Hans Jørgen Larsen, i Skibhusene
1880, 2307, 2707, August Rasmussen, 7 uger, søn af oversergent Jens Rasmussen, i Rytterkasernen
1880, 2407, 2807, Henrik Christian Algreen Petersen, enkemand, pensioneret skolelærer og kirkesanger fra Nørre Søby, 73 og 8 maaneder, boede paa Nørregade 35. Født 14.11.1806 i Nørre Søby
1880, 2407, 2807, Steffen Alfred Steffensen, 10 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Steffensen, i Skibhusene
1880, 2807, 3007, Christian Christensen, 6 dage, søn af arbeidsmand Jørgen Christensen, i Skulkenborg 105
1880, 2807, 3107, Anders Nørballe, 6 maaneder, søn af landmand Anders Hansen Nørballe, i Olaf Ryesgade 2
1880, 3007, 0208, Christian Nicolai Johansen Reiflin, 7 timer, søn af arbeidsmand Johan Frands Reiflin, paa Nørrebro 72
1880, 0508, 1008, Laurits Johannes Nielsen, 7 og 1 maaned, søn af arbeidsmand Lars Nielsen, paa Parcelveien 2
1880, 0608, 1108, Carl Christian Thrane, ugift karethmagersvend, 24 og 3 maaneder, hos moderen paa Annaslyst. Født 30.4.1856 paa Hanneberg, Odense Sct. Hans Landsogn. Søn af jordbruger Caspar Thrane
1880, 2208, 2708, Knud Larsen, enkemand, forhen kudsk paa Aalykkegaard og fæstehusmand i Snapindhuset, 79 og 11 maaneder, boede Nørregade 118
1880, 2808, 0709, Emil Andersen (tvilling), 29 timer, søn af snedker Peter Sigvart Andersen, i Arbeiderboligen 4
1880, 2908, 0109, Hans Vilhelm Hansen (tvilling), 6 maaneder, søn af sergent Hans Henrik Chr. Hansen, i Sct. Jørgensgade 21 A
1880, 3108, 0309, Charles Emil Augustinus, 2, søn af kleinsmed Johan Martin Augustinus, paa Nørregade 83
1880, 3108, 0609, Rasmus Petersen, gift arbeidsmand, 66 og 3 maaneder, i Blæsenborg 34
1880, 0809, 1109, Christian Andersen (tvilling), 11 dage, søn af snedker Peter Sigvart Andersen, i Arbeiderboligen 4
1880, 0509, 0809, Christian Valdemar Hansen (tvilling), 6½ maaned, søn af sergent Hans Henrik Chr. Hansen, i Sct. Jørgensgade 21 A
1880, 0609, 1009, Jørgen Christian Frederiksen, gift sukkervarefabrikant, 28 og 4 maaneder, i Slotsgade 8. Født 1852 i Odense Sct. Hans Sogn
1880, 0709, 1009, Vilhelm August Plantener, 24 dage, søn af sømsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener, paa Nørregade 106
1880, 1209, 2109, Oscar Hansen, 6 maaneder, søn af melhandler Poul Ernst Hansen, paa Nørregade 39
1880, 2009, 2509, Jens Theodor Marius Schraÿh, gift godsforvalter, 34 og 2 maaneder, paa Stamhuset Dallund i forvalterboligen. Født 1846 i Odense Frue Sogn
1880, 2309, 2709, Dødfødt dreng, søn af rebslager Johannes Nicolaisen Aalberg, paa Gravene 20
1880, 0310, 0910, Hans Christensen, gift arbeidsmand, 60, ved Trækbanen 4
1880, 0510, 1210, Christian Frederik Martens, gift, pensioneret overvagtmester og dannebrogsmand, 85, af 6te Dragonregiment, boede Vindegade 63
1880, 1110, 1310, Dødfødt dreng, søn af Tekla Vilhelmine Julin, paa Parcelveien 6
1880, 2310, 2710, Christian Alfred Schou Ørgreen, 4 og 7 maaneder, søn af enke Sophie Vilhelmine Mikkelsen, ved Trækbanen 4
1880, 3010, 0411, Henrik Jensen Dichmann, 2 og 8 maaneder, søn af gjæstgiver Rasmus Rasmussen Dichmann, paa Nørrebro 1
1880, 3110, 0811, Hans Peter Reinholdt Johansen, gift arbeidsmand, 37 og 8 maaneder, i Blæsenborg 34. Født 4.3.1843 i Odense Sct. Knuds Sogn
1880, 0511, 1011, Poul Rasmus Christian Hansen, ugift cigarmagersvend, 21 og 4 maaneder, paa Nørregade 65. Født 9.7.1859 i Sct. Knuds Sogn
1880, 0611, 1011, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Frits Martin Thorvaldsen, paa Nørrebro 19
1880, 0711, 1211, Lars Nielsen, gift hjulmand, 77½, i Himmerigshuset paa Skibhusveien
1880, 0811, 1511, Hans Christian Laurits Nielsen, gift kjøbmand, 33 og 9 maaneder, paa Nørregade 87. Født 1847 i Odense Sct. Hans Sogn
1880, 1411, 2011, Hans Andersen, enkemand og tømrersvend, 85 og 9 maaneder, i Blæsenborg 28
1880, 2311, 2911, Niels Marius August Carstensen, 3 uger, søn af arbeidsmand Jens Theodor Carstensen, paa Parcelvei 18
1880, 2911, 0412, Anders Andersen, 7, søn af arbeidsmand Lars Andersen, i Aalykkegade 11
1880, 0112, 0912, Niels Johansen, enkemand og værtshusholder, samt spisevært, 74 og 2 maaneder, paa Nørregade 80
1880, 0312, 0712, Johannes August Jørgensen, 4 maaneder, søn af snedkersvend Hans Peter Marius Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 21
1880, 0912, 1412, Jens Eriksen, gift arbeidsmand, 65 og 7 maaneder, i Vinkjelderhuset paa Skibshusveien
1880, 1212, 1812, Anders Jørgensen, gift murer, 58 og 8 maaneder, i Skibhusene
1880, 1212, 1812, Niels Petersen, gift brolægger, 53 og 3 maaneder, i Paaskestræde 30
1880, 1412, 1812, Janus Christian Andersen, enkemand og tidligere skibsfører, 56 og 8 maaneder, i Hans Jensens Stræde 4
1880, 1512, 2212, Peter Viggo Møller, 5 og 3 maaneder, søn af oversergent Antonius Optimus Møller, i Søndergade 4
1880, 1612, 2312, Niels Nielsen, ugift tjenestekarl og menig, 23 og 1 maaned, ved 2det Dragonregiment, paa Rytterkassenen. Født 13.11.1857 i Bregninge
1880, 2112, 2712, Heinrich Johann Friedrich Behrens, gift skræddermester, 67 og 3 maaneder, Klaregade 2 i Sct. Knuds Sogn
1881, 0201, 0701, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Niels Jensen, paa Lille Parcelvei 21
1881, 0301, 0801, Hans Marius Nielsen, 4 og 7 maaneder, søn af sergent Lars Nielsen, ved Trækbanen 5
1881, 0501, 1101, Anders Jørgensen, enkemand og ritbinder, 71 og 3 maaneder, i Aalykkegade 7
1881, 1101, 1801, Simon Rasmussen, gift, particulier og fhv. gaardmand, 78 og 1 maaneder, i Slotsgade 26
1881, 1701, 2201, Hans Steffensen, gift baadfører, 38 og 11 maaneder, i Skibhusene
1881, 1901, 2501, Lars Peter Larsen, ugift korporal, 22, i Staalstræde 48. Født 20.1.1859 i Krogsbølle
1881, 2101, 2701, Peter Clausen, gift, pensioneret overvagtmester, smed og gymnastiklærer, 78 og 9 maaneder, paa Overgade 68
1881, 2201, 2801, Peter Petersen, gift skræddersvend, 35 og 9 maaneder, i Nyenstad 128. Født 20.4.1845 paa Gottland ved Visby, i Sverrig
1881, 2501, 0102, Ludvig Rasmussen, 14, søn af arbejdsmand Erik Rasmussen, paa Parcelveien 11. Født i Sct. Knuds
1881, 2701, 0302, Niels Tønne Nielsen, ugift og afskediget kapitain af Fodfolket, 47 og 10 maaneder, paa Overgade 10
1881, 2801, 0402, Laurtis Nielsen, 1 og 10 maaneder, søn af tømrer Ole Thomsen Nielsen, i Mønterstræde 88
1881, 0402, 0902, Otto Schreiber, 6 og 1 maaned, søn af overhornblæser Joh. Chr. Friedrich Schreiber, i Kongensgade 36
1881, 1302, 1902, Peder Hansen, gift skibsfører, 55 og 10 maaneder, i Skibhusene
1881, 2202, 2602, Niels Christian Larsen, 9 maaneder, søn af instrumentmager Christian Frederik Larsen, paa Nørregade 30
1881, 2402, 2802, Max Villiam Niels André Knudsen, 1 og 8 maaneder, søn af skomager Andreas Julius Knudsen, i Hans Jensen Stræde 33
1881, 2502, 0303, Jørgen Christiansen, 6 og 7 maaneder, søn af stenhugger Christian Julius Petersen, i Astruphuset
1881, 2402, 0303, Henning Ulrik Nielsen Sabroe, enkemand og paparbeider, 75 og 1 maaneder, paa Overgade 67
1881, 2602, 0403, Otto Carl Valdemar Knudsen, gift arbeidsmand, 38 og 11 maaneder, i Skulkenborg 105
1881, 2702, 0403, Jens Martin Rasmussen, gift porteur, 52 og 8 maaneder, paa Nørrebro 58
1881, 1503, 1903, Lorentz Rasmussen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen, paa Nørrebro 38
1881, 2803, 0204, Morten Sørensen, gift arbeidsmand, 61, i Christiansminde i Kræmmermarken
1881, 1304, 2104, Ove Ovesen Munch, 16 og 10 maaneder, i Aalykkegade 19 B. Født i Rolfsted. Søn af banekudsk Niels Ovesen Munch
1881, 1804, 2304, Axel Frederik Herlin, 10½ maaned, søn af dreiersvend Niels Jensen Herlin, paa Nørregade 100
1881, 2704, 0305, Carl Frederik Christian Rosbach, enkemand og skomagermester, 62 og 4 maaneder, i Slotsgade 1
1881, 2904, 0605, Niels Frederik Ebbesen Sørensen, gift kandestøber, 64 og 9 maaneder, paa Nørregade 64
1881, 0105, 0605, Carl Christian Salschow, ugift maskinist, 24 og 4 maaneder, i Aalykkegade 7. Født 1856 i Odense Sct. Hans Sogn 1856
1881, 0105, 0705, Anders Christian Olsen, 7 maaneder, søn af Ane Marie Olsen. I pleie i Skibhusene
1881, 0305, 0605, Villiam Hansen, 2½, søn af skomager Hans Carl Vilhelm Hansen, paa Nørrebro 32
1881, 0505, 1005, Jens Andreas Christensen, ugift møllersvend og menig, 27 og 4 maaneder, i Sct. Jørgensgade 4. Født 1857 i Taars
1881, 0705, 1005, Alfred Ferhain Evald, 4 1/3 maaned, søn af afdøde teglværkseier Alfred Ferhain Evald, i Nørregade 40
1881, 0805, 1205, Georg Thokildsen Greve, 2 og 2 maaneder, søn af oversergent Christian Frederitz Emil Greve, paa Nørrebro 32
1881, 1005, 1405, Hans Henrik Lyng, 4½ maaned, søn af skomager Hans Clausen Lyng, paa Nørregade 63
1881, 1405, 2105, Frederik Christian Krebs, gift, stiftphysisus dr. med. og ridder af Dannebrog, 66 og 7 maaneder, paa Slottet
1881, 1605, 2305, Hans Carl Hansen, gift skomagermester, 58 og 2 maaneder, paa Nørregade 112
1881, 2005, 2305, Erik Olesen Eriksen, ugift menig, 23 og 8 maaneder, i Albanigade 2. Født 31.8.1857 i Skibet Sogn
1881, 2505, 3105, Christian Herman Dinsen, ugift photograpf, 18 og 7 maaneder, Tolderlundsvei 94. Født 1.10.1862 i Odense Sct. Knuds Sogn
1881, 3105, 0406, Emil Christian Johan Deleuran, 10 dage, søn af tobakspinder Hans Deleuran, paa Gravene 26
1881, 3005, 0406, Knud Hansen, enkemand og fhv. lods, 85 og 10 maaneder, i Skibhusene
1881, 3005, 0106, Thomas Petersen, 3 dage, søn af skibskapitain Carl Eduard Petersen, paa Nørrebro 75
1881, 0306, 0906, Adolph Christian Nielsen, enkemand og fhv. restaurateur, 60 og 4 maaneder, i Ramsherred 58
1881, 1106, 1606, Anton Hansen, ugift møllersvend, 21 og 9 maaneder, paa Nørregade 26. Født 1859 i Bellinge
1881, 1106, 1806, Laurits Christian Jørgensen, 5 maaneder, søn af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen, ved Trækbanen 11
1881, 1806, 2106, Dødfødt dreng, søn af premierlieutenant Heinrich Elfred Theodor Toussieng, paa Nørregade
1881, 2506, 2806, Peter Eduard Samuel Jensen, 6 dage, søn af sergent Jens Peter Jensen, i Aalykkegade 11
1881, 2806, 0407, Niels Peter Hansen, ugift landmand og menig, 19 og 2 maaneder, paa Heden 118. Født 1862 i Søndersø
1881, 1107, 1607, Frederik Ferdinand Hansen, ugift tømrersvend, 18 og 3 maaneder, hos moderen i Hans Jensens Stræde 27. Søn af vaabenmester Peter Hansen
1881, 2507, 2907, Johannes Frederik Nielsen, 3 og 2 maaneder, søn af arbeidsmand Christen Nielsen, i Slotsgade 36
1881, 1008, 1608, Søren Nommesen, enkemand, tidligere kobbersmedsvend og trommeslager, 69, ved Trækbanen 4
1881, 2108, 2908, Jørgen Jørgensen, gift, aftægtsmand og tidligere gaardmand, 84 og 8 maaneder, hos sin datter paa Nørregade 2. I Otterup Sogn
1881, 2208, 2908, Maximilian Adolph Hannibal Jensen Svendsen, 8 maaneder, søn af Erikgine Carlline Marie Svendsen. I pleie paa Nørrebro 7
1881, 2508, 2908, Jørgen Nielsen, gift arbeidsmand, 53 og 9 maaneder, i Ladegaardshuset i Aalykkeskoven
1881, 2608, 3108, Rasmus Berthelsen, gift smaakjører, 50 og 4 maaneder, i Adamsgade 13
1881, 2708, 0109, Emil Frederik Bonaventira Mazanti, 3 og 1 maaned, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti, paa Nørregade 64
1881, 3108, 0309, Hans Peter Petersen, 7 og 7 maaneder, søn af afdøde arbeidsmand Christen Petersen, i Blæsenborg 28
1881, 0809, 1309, Carl Henrik Thorvaldsen, 1½ dag, søn af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen, paa Nørregade 97
1881, 1109, 1609, Jens Christian Dahl, gift stabssergent, 40 og 8 maaneder, Rytterkasernen i Kræmmermarken
1881, 1509, 2009, Niels Petersen, gift arbeidsmand, 40 og 2 maaneder, i Sct. Knudsgade 19
1881, 1909, 2609, Hans Peter Petersen, ungmand, 17½, paa skonnerten Anne Cathrine af Randers. Født 1864 paa Bogø
1881, 2509, 2609, Dødfødt dreng, søn af skibstømrer Hans Christiansen, paa Kanalveien 94
1881, 2509, 2909, Emil Andersen (tvilling), 6 timer, søn af snedker Peter Sigvart andersen, i Arbeiderboligen 4
1881, 2609, 2909, Christian Andersen (tvilling), 16 timer, søn af snedker Peter Sigvart Andersen, i Arbeiderboligen 4
1881, 3009, 0410, Hans Christian Larsen, 3 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Peter Larsen, paa Parcelveien 14
1881, 0510, 1010, Frits Ferdinand Nielsen, enkemand og typograpf, 51 og 5 maaneder, paa Nørregade 104
1881, 0810, 1310, Peter Petersen, gift arbeidsmand, 54½, i Nyenstad 136
1881, 2010, 2510, Hans Axel Frederik Rasmussen, gift arbeidsmand, 60 og 7 maaneder, i Fiskerhuset, i Slotshavehuset ved Kanalen
1881, 0211, 0911, Hans Christian Lorents Margorius Reimer, gift seilmager, 38 og 7 maaneder, paa Kanalveien 85
1881, 1211, 1811, Rasmus Olsen, enkemand og gartner, 79 og 2 maaneder, i eget hus 16 paa Skibshusveien
1881, 1911, 2611, Valdemar Anker Rasmussen, 2 og 1 maaneder, søn af Antonette Henriette Sylvia Jeppesen, i Skulkenborg 96
1881, 2511, 0312, Andreas Peter Amle, gift og pensioneret ritmester, 85, i Albanigade 13
1881, 2711, 3011, Ubekjendt mandsperson, 35
1881, 0212, 0912, Frits Ludvig Augustinus, gift kleinsmedmester, 68, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1881, 2112, 2712, Carl Christian Mikkelsen, gift arbeidsmand, 40 og 3 maaneder, paa Tolderlundsvei 102
1881, 2612, 3112, Anders Petersen Brydegaard, gift og pensioneret vagtmester, 61 og 7 maaneder, i Grønnegade 12
1881, 2712, 3012, Aage Hannibal Ferdinand Nielsen, 7½ uge, søn af sergent Christen Nielsen, i Sct. Knudsgade 26
1882, 0201, 0601, Oscar Hansen, 7 maaneder, søn af melhandler Poul Ernst Hansen, paa Nørregade 34
1882, 0301, 0601, Alfred Carl Marius Heiner Christiansen, 4 og 4 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christiansen, i Damhuset
1882, 0501, 1201, Anton Marthias Karsten, ugift snedkersvend, 21 og 2 maaneder, i Hans Jensens Stræde 27. Født 1860 i Sct. Knuds Sogn, Odense. Søn af snedkermester Carl Vilh. Aug. Karsten
1882, 0601, 1101, Thorvald Jensen, ½, søn af Maren Jensen. I pleie paa Parcelveien 15
1882, 0701, 1201, Carl Frederik Ferdinand Ohrt, handelslærling, 16 og 11 maaneder, paa Overgade 41. Født 1865 i Garnisons Sogn, i Kjøbenhavn. Søn af afdøde sergent Peter Henrik Vilhelm Ohrt
1882, 0801, 1301, Theodor Bernhard Teisen, gift proprietair, 65 og 4 maaneder, til Annasholm paa Skibhusveien
1882, 1101, 1701, Hans Laurits Christian Hansen, 16, i Skulkenborg 105. Født i Assens. Søn af stenhugger Rasmus Hansen
1882, 1301, 1701, Niels Petersen, 10 maaneder, søn af sømand Peter Petersen, paa Parcelveien 16
1882, 1301, 1901, Dødfødt dreng, søn af mursvend Peter Sørensen Banche, i Skibhusene
1882, 1501, 2301, Hans Wendelboe, enkemand og snedkermester, 86 og 1 maaned, i Frue Kirkestræde 11
1882, 2401, 2801, Kjartan Langkilde, 11 uger, søn af proprietair Niels Valdemar Langkilde, paa Marienlund
1882, 2701, 0202, Niels Petersen, gift ledvogter, 76 og 7 maaneder, paa Tolderlundsveien 65
1882, 0102, 0702, Aage Felthein Rasmussen, 5½ maaned, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen, paa Tolderlundsveien 67
1882, 2102, 2502, Frederik Stermose Hansen, 7 maaneder og 3 uger, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen, paa Gravene 20
1882, 2402, 0203, Carl Vilhelm Broe, 15 uger, søn af arbeidsmand Niels Julius Broe, i Enggade 12
1882, 2402, 0303, Hans Josephus Mossin Schjøtt, gift sadelmagersvend, 61 og 4 maaneder, paa Nørrebro 76
1882, 2502, 0103, Dødfødt dreng, søn af vognmand Lars Christian Petersen, i Adamsgade 39
1882, 2502, 0203, Niels Christian Jørgensen, 3 og 4 maaneder, søn af buntmager Eduard Carl Anton Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 23
1882, 0203, 0703, Christian Julius Larsen, ugift handskemagersvend, 30 og 8 maaneder, i Ramsherred 50. Født 29.6.1851 i Odense Sct. Hans Sogn
1882, 0203, 0703, Martin Frederik Poulsen, 5 maaneder, søn af fyrbøder Jens Johannes Andreas Poulsen, ved Statsbanen i Nyborg
1882, 1103, 1803, Axel Frederik Herlin, 4 maaneder, søn af kunstdreiersvend Niels Jönsson Herlin, paa Nørregade 100
1882, 2103, 2303, Dødfødt dreng søn af dugmager Hans Peter Nielsen, i Nygade 76
1882, 2903, 0304, Carl Albert Axelsen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen, ved Trækbanen 4
1882, 2903, 0404, Herman Nicolai Christian Bentsen, enkemand, fhv. premierlieutenant og stationsforvalter, 66½, i Aalykkegade 13
1882, 0204, 0804, Christian Petersen, gift hestepassersvend, 23, paa Nørregade 67. Født 2.4.1859 i Magleby paa Langeland
1882, 1604, 2804, Henrik Christian Møller, gift skibsfører, 41 og 10 maaneder, paa Nørregade 42
1882, 2504, 0205, Johan Theodor Jansen, gift rebslager, 60 og 11 maaneder, paa Nørregade 58
1882, 2604, 0205, Johan Jacob Rimbach, gift oliemester, 48½, paa Oliemøllen, Sct. Hans Landsogn
1882, 2704, 0205, Georg Victor Hannibal Petersen, 3 og 11 maaneder, søn af bødkersvend Hans Petersen, i Skulkenborg 89
1882, 2804, 0205, Rasmus Emil Hvial Petersen, 3 og 7 maaneder, søn af sømand Niels Petersen, paa Kanalveien 116 i Aalykkemarken
1882, 2804, 0305, Holger Augustinus, 9 uger, søn af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus, paa Gravene 16
1882, 0605, 1205, Valdemar Ferdinand Knudsen, 1 og 10 maaneder, søn af arbeidsmand Hans Christian Knudsen, paa Parcelveien 7, i baghuset
1882, 1005, 1705, Hans Jørgen Topp, enkemand, fhv. skibskapitain og saltværkseier, 78 og 10 maaneder, paa Nørregade 59
1882, 2405, 3105, Johan Henrik Gamst, gift farversvend, 43 og 9 maaneder, ved Trækbanen 3
1882, 2705, 0106, Carl Vilhelm Rudolph Hoffmann, ugift, fyrværker og kunstberider, 44½, paa Sygehuset i Albanigade 23
1882, 2805, 0206, Niels Jacob Andersen, 13½ maaned, søn af arbeidsmand Lars Johansen Andersen paa Parcelveien 6
1882, 0206, 0606, Henrik Christian Ludvig Berggreen, gift, fhv. handelsagent og tidligere manufakturhandler, 60, i Frederiksborggade 34, Kjøbenhavn
1882, 1306, 1906, Hans Lund, gift melhandler, 35 og 2 maaneder, paa Nørregade 7. Født 17.4.1847 i Kjøbeskovlund, Veflinge Sogn
1882, 1406, 2006, Niels Hansen, 14 og 1 maaned, hos moderen paa Nørrebro 96. Søn af gaardmand Rasmus Hansen i Skovshøirup. Født 26.4.1868 i Skovshøirup, Næsbyhovedbroby Sogn
1882, 2006, 2306, Carl Julius Steffensen, 2 timer, søn af detaillist Vilhelm Steffensen, i Brogade 20
1882, 2306, 2906, Oscar Frederik Jørgensen, 7 og 11 maaneder, søn af jernbanestationsbud Hans Jørgensen, paa Nørrebro 32
1882, 2406, 2906, Anders Mortensen, enkemand, fhv. blegmand og retsvidne, 78 og 4 maaneder, paa Vestergade 78 A
1882, 2506, 0107, Hans Peter Hansen, gift gjæstgiver, 40 og 5 maaneder, i restaurationen Harmonien. ved Kanalbasinet 93
1882, 0407, 1107, Christian Albert Hvalsøe Thomsen, elev, 15 og 9 maaneder, paa Odense Cathedralskole. Født 19.9.1866 paa Keirupgaard, Kjølstrup Sogn. Søn af proprietair Alb. F. Carl Thomsen i Orte
1882, 0907, 1407, Peter Andersen, gift arbeidsmand, 71 og 3 maaneder, i Ramsherred 48
1882, 1607, 2107, Lars Nielsen, gift glarmester, 52 og 4 maaneder, paa Nørregade 64
1882, 0408, 1008, Rasmus Kopp Pagh, gift og fhv. brændevinsbrænder, 73 og 8 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard 52
1882, 1508, 1808, Hans Otto Samuel Jensen, 12 uger, søn af sergent Jens Peter Jensen, i Aalykkegade 11
1882, 1508, 1908, Gustav Heinrich Wiese, 2 maaneder, søn af skrædder Heinrich Wiese, i Alleegade 17
1882, 1708, 1908, Aage Thomi Stiller, 1 og 9 maaneder, søn af oversergent Jacob Friedrich Stiller, i Adelgade 17
1882, 2708, 0109, Hans Jensen, gift forretningsfører, 37 og 11 maaneder, ved Odense Kalkværk. Født 16.9.1844 i Nørre Aaby Sogn
1882, 2808, 0209, Jørgen Vilhelm Ferdinand Jørgensen, 3½ maaned, søn af Maren Johanne Iversen. I pleie paa Parcelveien 8
1882, 2808, 0209, Frederik Carl Christian Hansen, gift arbeidsmand, 32 og 4 maaneder, i Skulkenborg 105. Født 1850 i Odense Sct. Hans Sogn
1882, 0109, 0609, Hans Peder Jensen, gift arbeidsmand, 26 og 3 maaneder, i Skibhusene. Født 19.5.1856 paa Rynkeby Mark
1882, 1009, 1409, Sophus Marius Nicolai Sørensen, 5 maaneder, søn af handelsagent Søren Bagger Sørensen, Brogade 4
1882, 1709, 2209, Eduard Theodor Høiberg Schiellerup, gift photograpf, 42½, i Hans Jensens Stræde 20
1882, 2209, 2609, Anthon Sørensen, gift, huseier og arbeidsmand, 30 og 5 maaneder, i Skibhusene. Født 23.4.1852 i Assens
1882, 2709, 0310, Morten Madsen, gift værtshusholder, 62½, i Aalykkegade 13
1882, 2909, 0210, Hans Peter Møller, 22 timer, søn af portør ved Statsbanen Lauritz Hansen Møller, paa Lille Parcelvei
1882, 0410, 0910, Gustav Emil Bünger, 7 og 9 maaneder, søn af smediebestyrer Hans Christian Gustav Bünger, paa Nørrebro 4
1882, 0410, 1010, Carl Marius Olsen, 11 og 10 maaneder, søn af arbeidsmand Niels Frederik Olsen, i Blæsenborg 42
1882, 0410, 0910, Knud Hansen Poulsen, enkemand, skibsrheder og fhv. skibskapitain, 62, paa Nørrebro 29
1882, 0810, 1210, Udøbt dreng, 3 uger, søn af landmand Niels Sørensen, paa Nørrebro 5
1882, 2610, 3110, Hans Carl Vilhelm Knudsen, ugift sagførerfuldmægtig, 26½, paa Vestergade 72. Født 29.4.1856 i Odense Sct. Hans Sogn
1882, 1511, 2111, Rasmus Rasmussen, ugift skomagersvend, 36, paa Nørregade 23. Født 5.11.1846 i Nørrebroby
1882, 1811, 2611, Hans Adolp Bröchner Olsen, 18 dage, søn af arbeidsmand og huseier Mads Olsen, paa Skibhusveien 26
1882, 2411, 2911, Holger Jørgen Peter Bruun, 18 dage, søn af sergent Peter Petersen Bruun, i Adamsgade 7
1882, 2411, 0112, Laurits Peter Nielsen, ugift og afskediget trompeter, 18 og 8 maaneder, i Tværgade 13. Født i Sct. Knuds. Søn af arbeidsmand Jens Nielsen
1882, 2511, 0412, Johan Hansen Malmsjö, gift metaldreier, 54 og 7 maaneder, paa Nørrebro 14
1882, 0312, 0912, Adolph Georg Andersen, 9 uger, søn af smaakjører Niels Andersen, paa Nørrebro 2
1882, 0612, 1112, Johannes Behrendt Simon, 11 og 3 maaneder, søn af stabshornblæser Johannes August Simon, i Thorsgade 59
1882, 1212, 1612, Johannes August Christensen, 3½ maaned, søn af mælkehandler Anton Christensen, i Dannebrogsgade 17
1876, 0401, 1101, Clara Sophie Frederikke Petersen, 16 og 10 maaneder, datter af skomagermester Peter Petersen, i Skulkenborg 105
1876, 0401, 1001, Anne Elisabeth Nielsen, enke, 51, hos sin svoger pakhuskarl Martin Marius Kaiser, i Adamsgade. Ledvogter Rasmus Jensen, i Vogterhuset 16 ved Brønderslev
1876, 0901, 1301, Emma Emilie Petersen, 5, datter af detaillist Jens Petersen, paa Nørregade 106
1876, 1001, 1401, Udøbt pige, 2 dage, datter af slagter Carl Christian Iversen, i Hans Jensens Stræde 13
1876, 1001, 1501, Sophie Amalie Eleonore Jacobsen, 8 og 2 maaneder, datter af tømrer Lars Jacobsen, paa Nørregade 36
1876, 2001, 2601, Jacobine Sophie Christensen, 52 og 1 maaneder, paa Nørregade 92. Klodsemager Jørgen Nielsen
1876, 0102, 0702, Maren Kirstine Rasmussen, 57 og 8 maaneder, paa Kanalveien 85. Væver Knud Johansen
1876, 0202, 0902, Margrethe Hansen, jomfru, 39 og 4 maaneder, hos sin broder rugbrødbager Rasmus Hansen, i Ramsherred 40
1876, 0302, 0902, Maren Jacobsen, enke, 49 og 9 maaneder, ved Trækbanen 14. Husmand og arbeidsmand Ole Jørgensen
1876, 1302, 1802, Maren Christiansdatter, ugift, 88, i Hans Jensens Stræde 33
1876, 2402, 0303, Annette Vincentine Christine Bagge, enke, 75½, hos sin svigersøn ritmester C. L. O. F. Posselt, i Kongensgade 20. Kjøbmand Peter Frederik Galle i Næstved
1876, 0703, 1303, Anne Kirstine Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af skræddersvend Frederik Larsen, i Aalykkegade 19 B
1876, 0803, 1503, Karen Hansdatter, enke, 62 og 3 maaneder, i sidste Hanebækhus 50. Arbeidsmand Rasmus Rasmussen
1876, 2203, 2803, Ingeborg Eline Gesekke, 6½ maaned, datter af handskemager Frederik August Gesekke, ved Trækbanen
1876, 2603, 0104, Marie Clausine Laurine Maar, enke, 76 og 2 maaneder, paa Nørrebro 36. Kammerassesor og fuldmægtig Henrik Mathias Jastrau
1876, 2803, 0104, Anna Elna Margrethe Toldberg, 6 maaneder, datter af kapitain Carl Toldberg, paa Torvet 8
1876, 0304, 1004, Anna Nielsine Elisabeth Andersen, 3 og 5 maaneder, datter af sergent Niels Simon August Andersen, i Adamsgade 11
1876, 1804, 2404, Anne Marie Elisabeth Steffensen, 2 og 5 maaneder, datter af baadfører Hans Steffensen, i Skibhusene
1876, 2704, 0105, Mette Elisabeth Andersen, 4½, datter af arbeidsmand Ole Andersen, ved Trækbanen 5
1876, 2704, 0205, Mette Cathrine Christensen, 50½, ved Trækbanen 21. Huseier og arbeidsmand Anders Larsen
1876, 1005, 1605, Karen Hansen, jomfru, 75 og 4 maaneder, paa Nørrebro 11
1876, 1305, 1705, Anne Kirstine Petersen, enke, 65½, hos sin svigersøn stationsforvalter Carl Holst, paa Banegaarden. Bager Hans Kier i Horsens
1876, 1305, 1905, Hansine Nielsen, 6 og 8 maaneder, datter af baadfører Rasmus Nielsen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1876, 1705, 2205, Emma Emilie Petersen, 5½ maaned,datter af detaillist Jens Petersen, paa Nørregade 106
1876, 1805, 2405, Caroline Marie Hansen, 25 og 4 maaneder, i Aalykkegade 19. Postfuldmægtig Vincens Riber Rieffestahl
1876, 3005, 0606, Anne Nielsen, 65 og 3 maaneder, paa Nørrebro 34. Murmester Johan Christoph Ferdinand Bünger
1876, 0706, 1206, Rasmine Poulsen, 29 og 5 maaneder, ved Trækbanen 8. Tømrer Jørgen Sørensen
1876, 1806, 2106, Dødfødt pige, datter af politibetjent Vilhelm Valdemar Broch, paa Nørrebro 33
1876, 2607, 0107, Petroline Margrethe Hansen, enke, 57 og 2 maaneder, paa Nørrebro 68. Arbeidsmand Jørgen Hansen
1876, 2706, 3006, Julie Klixbüll, 16 dage, datter af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll, paa Nørregade 25
1876, 1907, 2207, Adolphine Christine Andersen, tjenestepige, 21 og 9 maaneder, hos lærer Jørgen Enghoff, i Vor Frue Kirkestræde 11
1876, 2107, 2407, Anna Hansen, 1, datter af klodsemager Peter Hansen, paa Nørrebro 3
1876, 1208, 1708, Annette Caroline Kirstine Andersen, enke, 52½, Adamsgade 24. Vagtmester Hans Peter Olsen
1876, 2308, 2908, Anne Cathrine Asmussen, 3 og 8 maaneder, datter af banearbeider Christian Asmussen. I pleie i Astruphuset
1876, 2708, 3008, Else Hermandine Jørgensen, 10 dage, datter af sømand Hans Jørgensen, paa Nørrebro 47
1876, 2708, 0109, Emma Sophie Rasmine Hansen, 30½, paa Nørrebro 45. Kjøbmand Laurits Andersen
1876, 0109, 0709, Maren Kirstine Marie Nielsen, 9 og 2 maaneder, datter af baadfører Rasmus Nielsen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1876, 1109, 1509, Mette Kirstine Hansen, enke, 65 og 10 maaneder, i Nyenstad 44. Arbeidsmand Johan Carl Christiansen
1876, 1409, 1809, Oscardine Jensine Amalie Nielsen, 1 og 11 maaneder, datter af murmester Frits Wolmer Benedict Nielsen, i Hans Jensens Stræde
1876, 1709, 2209, Mette Kirstine Christensen, 3 og 7 maaneder, datter af fyrbøder Rasmus Christensen, paa Odense Kalkværk
1876, 1009, 2509, Johanne Elise Madsen, 56 og 4 maaneder, paa Nørregade 24. Kjøbmand Joseph Jensen Stokkebye
1876, 2909, 0410, Elisabeth Johanne Hagelin, jomfru, 49 og 10 maaneder, hos sin svoger skibscapitain Julius August Sørensen, paa Kanalveien 88
1876, 0710, 1310, Christine Cathrine Hansine Høybye, 23 og 8 maaneder, i Asylgade 28. Snedkersvend Carl Christian Jørgensen
1876, 0810, 1210, Anna Vilhelmine Margaretha Nielssen, 13 maaneder, datter af sergent Mads Nielssen, i Sct. Jørgensgade 1
1876, 1710, 2310, Jeanette Josephine Vilhelmine Frederiksen Schröder, 10 uger, datter af Pouline Anna Christine Schröder, paa Nørregade 78
1876, 2710, 0311, Karenmine Petrine Mörck, 68 og 10 maaneder, i Skibhusene, Skipper Niels Hansen Andresen
1876, 1811, 2211, Dødfødt pige, datter af sergent Berthel Peter Jørgensen, paa Vesterbro 46
1876, 0712, 1312, Elise Andersen, 55 og 9 maaneder, paa Nørrebro 56. Arbeidsmand Niels Peter Nielsen
1877, 0201, 0801, Rasmine Kirstine Rasmussen, 3½ maaned, datter af Marie Kirstine Rasmussen. I pleie i Skibhusene
1877, 0301, 0801, Johanne Cornelia Broe, 5 uger, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe, paa Parcelveien 7
1877, 2901, 0302, Anne Mathie Neess, enke, 82½, paa Vesterbro 27. Hattemager Christian Frederik Jantzen
1877, 1102, 2302, Sophie Christiane Gudme, 17½, ophold hos sin morbroder kapitain Carl Toldberg, paa Torvet. Datter af proprietair Søren Gudme paa Kjærsgaard i Londum Sogn
1877, 1202, 1902, Rasmine Frederikke f. Rasmussen, enke, 63½, hos sin svigersøn regimentssadelmager Frederik Vilh. Gøtke. Oversergent Lars Peter Rasmussen
1877, 2502, 0103, Maria Lomborg (tvilling), 4 maaneder, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg, paa Nørregade 32
1877, 0103, 0603, Sophie Knudsine Marie Petersen, enke, 67, paa Parcelveien 14. Dugmager Hans Jacob Lefévre
1877, 0703, 1003, Thrine Marie Kirstine Hansen, 2 maaneder, datter af skrædder Hans Ottesen, i Skulkenborg 85
1877, 0603, 1303, Julie Francisca Frederikke Frederiksen, 11½ maaned, datter af skomager Frands Hans Frederiksen, paa Nørregade 106
1877, 1203, 1903, Kirsten Nielsen, 42 og 9 maaneder, i Blæsenborg 42. Arbeidsmand Niels Frederik Olsen
1877, 1203, 1603, Dødfødt pige, datter af skipper Mads Peter Rasmussen, paa Kanalveien 85
1877, 1203, 1703, Charlotte Amalie Andersen, 48 og 8 maaneder, paa Banegaarden. Assistent og premierlieutenant Herman Nicolai Christian Bentsen ved Statsbanen
1877, 1303, 2003, Caroline Vilhelmine Catharina Mathea Becher, 25 og 2 maaneder, i Adamsgade 3. Sergent Niels Rasmussen ved 26de Bataillon
1877, 1703, 2403, Sophie Vilhelmine Mikkelsen, 6, datter af bødker Christian Frederik David Mikkelsen, paa Gravene 25
1877, 2203, 2603, Mette Kirstine Hansen, 10 dage, datter af gartner paa Henriettelyst And. Hansen, paa Tolderlundvei 100
1877, 2303, 2803, Albertine Louise Schulz, 61 og 2 maaneder, i Aalykkegade 11. Skomagermester Johan Christian Schröder
1877, 3003, 0404, Anna Petrine Berthelsen, 4 og 11 maaneder, datter af smaakjører Rasmus Berthelsen, i Adamsgade 13
1877, 0104, 0604, Anna Marie Hansen, enke, 79 og 10 maaneder, paa Nørrebro 7. Brænderikarl Poul Rasmussen
1877, 0704, 1304, Dagmar Frederikke Caroline Christiane Christophersen, 1 og 1 maaned, datter af smaakjører Rasmus Christophersen, bag ved Tolderlundsveien
1877, 1804, 2604, Marie Petrea Kisling, jomfru, 32 og 5 maaneder, boede paa Nørregade 81. Døde hos sin søster paa Overgade 24, stuen
1877, 2204, 2604, Karen Larsdatter, 51 og 8 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard 50. Arbeidsmand Anders Christian Larsen
1877, 2904, 0705, Anne Marie Jørgensen, 23 og 5 maaneder, paa Nørregade 23. Skomager Peter Vilhelm Nicolaisen
1877, 1505, 2205, Karen Larsen, 41 og 10 maaneder, i Slotsgade 8. Rugbrødbager Peter Nielsen
1877, 1805, 2205, Henriette Caroline Mathilde Thomsen, 3½ maaned, datter af Cathinca Sophie Ottilie Walsted, paa Nørregade 78
1877, 2105, 2805, Maren Nielsdatter, enke, 65 og 1 maaned, i Kræmmergyden 9. Smedesvend Hans Peter Hansen
1877, 2405, 2905, Jacobine Margrethe Petersen, 16 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen, i Slotsgade 32
1877, 2505, 3105, Emma Caroline Marie Bjørn, 15 og 4 maaneder, datter af skomagermester Thomas Carl Bjørn, paa Nørrebro 20
1877, 2905, 0506, Anne Cathrine Hansen, ugift syerske, 42, paa Nørrebro 42
1877, 0106, 1206, Anne Marie Kirstine Hansen, enke, 99 og 1 maaneder, i Skulkenborg 93. Født 4.4.1778 i Husby. Postbefordrer Rasmus Petersen
1877, 1206, 1806, Anne Kirstine Møller, enke, 69 og 9 maaneder, paa Nørrebro 17.Gaardeier Jens Andersen i Vesterhæsinge
1877, 1306, 1806, Frederikke Marie Sophie Jensen, 2 og 1 maaned, datter af smedesvend og inv. Frederik Jensen, paa Sct. Hans Kirkegaard
1877, 2606, 3006, Karen Frederikke Nielsen, 46 og 8 maaneder, i Hans Jensens Stræde 4. Fhv. skibscapitain Janus Christian Andersen
1877, 2706, 0207, Caroline Christine Nielsine Sørine Christensen, 1, datter af Jensine Mathilde Christiane Jensen, i Slotsgade 36
1877, 2806, 0407, Sivartine Christiansdatter, 61, i Kræmmergyden 9. Mursvend Rasmus Christophersen
1877, 0207, 0307, Anna Rode, 4 dage, datter af kjøbmand Stephan Severin Rode, paa Nørregade 68
1877, 0907, 1407, Anna Catharina Laurette Krohn, 33 og 11 maaneder, paa Nørrebro 47. Navigationslærer Carl Frederik Stolz
1877, 0208, 0908, Abelone Nielsen, 46 og 4 maaneder, paa Nørregade 26. Gasmester Hans Christensen
1877, 0708, 1308, Margrethe Jensen, 33 og 4 maaneder, paa Parcelveien 4. Arbeidsmand Anders Larsen
1877, 2608, 3108, Emilie Snertinge, 10, datter af kapitain Niels Olsen Snertinge, paa Odense Slot
1877, 1909, 2409, Karen Mortensen, 40 og 4 maaneder, paa Nørregade 22. Boelsmand Jens Nielsen paa Dreiø
1877, 2209, 2709, Thora Jensine Rasmussen, 5 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen, i Blæsenborg 42
1877, 2209, 2809, Bernhardine Cathrine Bredsted, ugift husbestyrerinde, 44 og 8 maaneder, for sin broder handelsgart. Gustav A. Bredsted, paa Döckerslund
1877, 0310, 1010, Karen Nielsen, 61 og 7 maaneder, i Skibhusene. Skolelærer Mads Rasmussen
1877, 1110, 1310, Dødfødt pige, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Fr. Plantener, paa Nørregade 106
1877, 3010, 0211, Johanne Hansen, 10 uger, datter af melhandler Poul Ernst Hansen, paa Nørregade 39
1877, 3110, 0511, Johanne Petersen, 5 og 4 maaneder, datter af Anne Claurine Kirstine Petersen, i Skalkenborg 105
1877, 0811, 1511, Anne Larsdatter, 56 og 3 maaneder, i Skibhusene. Skibstømrer Hans Christian Hansen
1877, 1711, 2311, Marie Sophie Hansen, 7 maaneder, datter af detaillist Lars Hansen, paa Nørrebro 80
1877, 2511, 2911, Else Sophie Jørgensen (tvilling), 5 uger, datter af sømand Hans Jørgensen, paa Nørrebro 12
1877, 0112, 1112, Anne Johanne Bertelsen, 26 og 9 maaneder, Søndergade 3. Fhv. marskandiser Hans Peter Hansen
1877, 0312, 0812, Laurentine Clemmensen, enke, 66 og 7 maaneder, paa Parcelveien 4. Skomagermester Peter Jørgensen
1877, 1112, 1712, Anna Jørgensen, 7½ maaned, datter af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52
1877, 1912, 2412, Karen Dorthea Petersen, enke, 77, paa Sct. Hans Kirkegaard 50. Arbeidsmand Jacob Nielsen
1877, 1812, 2712, Gusta Henriette Dorthea Scheel, 52 og 1 maaned, paa Vestergade 106. Handelsagent Jørgen Mathias Grønvald
1877, 2112, 2812, Annette Christine Moos, 60 og 5 maaneder, i Rudkjøbing. Kapitain og postmester Henrik August Vilhelm Schlegel
1877, 2412, 2812, Elisabeth Marie Hansen, 50 og 9 maaneder, paa Nørregade 36. Snedkermester Julius Vilhelm Nielsen
1877, 2412, 2912, Gjertrud Jørgensen, 72, i Slotsgade 31. Tømrer Søren Sørensen
1877, 2612, 3112, Anne Margrethe Hansen, enke, 76 og 8 maaneder, i Skulkenborg 89. Smed Niels Peter Langhoff
1877, 2912, 04011878, Anne Kristine Jensen, 32 og 5 maaneder, i Skibhusene. Arbeidsmand Jørgen Andersen
1878, 0401, 0901, Betty Marie Lollesgaard, 9 maaneder, datter af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard, paa Hedevigslund
1878, 0401, 0901, Methea Kirstine Jensen (tvilling), 12 dage, datter af arbeidsmand Hans Jensen, i Aalykkegade 11
1878, 1402, 2102, Karen Elisabeth Margrethe Andersen, 15½, datter af tømmersvend Hans Gustav Andersen, i Bangsboder 56
1878, 1502, 1902, Elna Kathrine Andersen, 5 maaneder, datter af bundtmager Lars Andersen, paa Nørregade 21
1878, 1602, 2102, Maren Petersen, 57 og 10 maaneder, i Blæsenborg 38. Kurvemager Carl Friedrich Vilhelm Wendt
1878, 2202, 0103, Anne Margrethe Christensen, enke, 77 og 9 maaneder, paa Nørregade 102. Arbeidsmand Niels Sørensen i Anderup, Lumby Sogn
1878, 1103, 1903, Engel Hansen, enke, 79 og 5 maaneder, i Ramsherred 44. Skomagermester Rasmus Aagaard
1878, 2103, 2703, Karen Larsdatter, enke, 89, tidligere i Bangs Tolderlund. Arbeidsmand Jørgen Hansen
1878, 0204, 0904, Petrine Sophie Blichert, frøken, 66 og 10 maaneder, hos sin svoger oberst Jørgen Hammer, paa Overgade 57
1878, 2304, 2704, Dagmar Karentine Jørgensen, 4 og 9 maaneder, datter af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52
1878, 2504, 0205, Petrea Knudsine Christiane Jørgensen, 40½, paa Arresødal ved Frederiksværk. Landinspecteur og høiskoleforstander Hans Vilhelm Larsen
1878, 2904, 0405, Anne Sophie Bonde, 67½, i Slotsgade 13. Arbeidsmand Niels Jørgensen
1878, 1905, 2405, Laura Amalie Sørensen Banke, 19 og 7 maaneder, i Skibhusene. Datter af sømand Søren Pedersen Banke
1878, 2405, 0306, Frederikke Olsen, 51, paa Nørregade 28. Detaillist Henrik Adolph Sophus Rosbach
1878, 2905, 0506, Elmine Nielsine Knudsen, 8 og 5 maaneder, datter af porteur ved Statsbanen Rasmus Vilh. Knudsen, ved Trækbanen 10
1878, 3005, 0306, Dødfødt pige, datter af sømand Christen Conrad Petersen, i Skibhusene
1878, 3005, 0606, Caroline Sophie Møller, frøken, 70, paa Overgade 30
1878, 0606, 1206, Elisabeth Amalie Hindsgaul, 72½, i Slotsgade 9. Strømpevæver Rasmus Poulsen
1878, 0706, 1106, Anne Johanne Marie Jensen, 1 og 2 maaneder, datter af murer Rasmus Jensen, paa Østre Stationsvei 7
1878, 1206, 1706, Anna Marie Hansen, 5 og 3 maaneder, datter af bryggerkudsk Hans Farstrup, i Adamsgade 9
1878, 2606, 2906, Anna Margrethe Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af skrædder Frederik Larsen, ved Trækbanen 1
1878, 3006, 0407, Johanne Sophie Sørensen, 2 og 1 maaned, datter af værtshusholder Peter Jørgen Sørensen, i Nørregade 53
1878, 0807, 1207, Karen Jacobsen, enke, 86, paa Nørregade 57. Kjøbmand Hermann Henrik Wecke
1878, 1407, 1807, Anne Kirstine Christensen, 4½ maaned, datter af Marie Carstensen, i Slotsgade 27
1878, 1707, 2207, Fanny Emilie Larsen, ugift lærerinde ved Odense Pige Borgerskole, 36 og 9 maaneder, boede i Klaregade 17
1878, 2207, 2907, Anne Hansen, 75½, i Hans Jensens Stræde 17. Skomagermester Jens Møller
1878, 0308, 0708, Mine Kirstine Simonsen, 5 maaneder, datter af fhv. landmand Simon Simonsen, paa Nørrebro 39
1878, 0308, 0808, Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 42 og 2 maaneder, i Søndergade 34. Oversergent Antonius Optimus Møller ved 26de Bataillon
1878, 2108, 2708, Anne Cathrine Jensen, ugift og fhv. tjenestepige, 83, paa Nørrebro 14
1878, 2408, 2808, Johanne Nielsine Christiansen, 8 maaneder, datter af skipper Niels Christiansen, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1878, 2708, 0209, Juliane Marie Rasmussen, 38 og 11 maaneder, i Rytterkasernen. Oversergent Adolph Hans Jacob Emil Wartman ved 2det Dragonregiment
1878, 0809, 1109, Else Kirstine Marie Cathrine Hansen, 14 uger, datter af skrædder Hans Ottesen, i Skulkenborg 85
1878, 1309, 1809, Anna Cathrine Gamst, 5, datter af farver Johan Henrik Gamst, paa Nørregade 63
1878, 1509, 1809, Marie Kirstine Larsen, 5 dage, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen, i Aalykkegade 1
1878, 0410, 1010, Erasmine Rasmussen, 5 maaneder, datter af Maren Kirstine Hansen. I pleie paa Nørrebro 3
1878, 2410, 2610, Udøbt pige, døde strax, datter af detaillist Jens Andersen, i Ramsherred 96
1878, 2510, 2810, Udøbt pige, 22 timer, datter af mursvend Rasmus Andersen Christiansen, i Aalykkegade 1
1878, 1611, 2111, Anne Cathrine Nielsen, enke, 65 og 10 maaneder, i Astruphuset. Arbeidsmand Jesper Petersen
1878, 2711, 0312, Christiane Andresen, syjomfru, 55, hos detaillist Johan Frederik Larsen, paa Nørrebro 31
1878, 0312, 1012, Marie Cathrine Petersen, 78, i Vor Frue Kirkestræde 11. Snedkermester Hans Wendelboe
1878, 1012, 1612, Karen Madsen, 45 og 9 maaneder, i Næsbyhoveds Veirmøllehus. Arbeidsmand Knud Jensen
1878, 1412, 1912, Karen Marie Hansen, 61 og 9 maaneder, i Hans Jensens Stræde 27. Arbeidsmand Søren Hansen
1878, 1712, 2112, Oline Johanne Marie Mehling, enke, 62 og 4 maaneder, paa Parcelveien 19. Smaakjører Niels Peter Truelsen
1878, 2212, 2712, Magdalene Jørgensen, 56 og 11 maaneder, i Askehuset ved Aalykkegaard. Arbeidsmand Poul Knudsen
1878, 3112, 04011879, Maria Lomborg, 9 maaneder datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg, paa Nørregade 30
1879, 1501, 2101, Christiane Frederikke Hansen, enke, 82 og 11 maaneder, i den gamle Gartnerbolig i Slotshaven. Slotsgartner Caspar Philip Stapel
1879, 3001, 0602, Else Andersen, enke, 84 og 9 maaneder, i Aalykkegade 9. Arbeidsmand og tidligere overskjærer Henrik Nielsen
1879, 3101, 0602, Severine Martine Nielsen (Jensen), 62 og 11 maaneder, paa Nørrebro 28. Snedker Frederik Johan Bernhard Behrens
1879, 0102, 0602, Johanne Cornelia Broe, 1 og 2 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Jul. Broe, i Hunderup Skov, Sct. Knuds Landsogn
1879, 0502, 1102, Anna Cathrine Andersen, 15, datter af kjøbmand Anders Jensen Andersen, paa Nørrebro 5
1879, 0702, 1102, Mathilde Elise Andrea Nielsen, 7 maaneder, datter af baadfører Christian Nielsen, i Grevehuset paa Tolderlundsvei
1879, 1202, 1702, Valborg Margrethe Petersen, 14 maaneder, datter af handsketilskjærer Johan Laur. Thor. Petersen, i Arbeiderbolig
1879, 1302, 1502, Dødfødt pige, datter af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen, i Arbeiderboliger 12
1879, 1602, 2402, Maren Petersen, enke, 91, i Adelgade 27. Korporal Jørgen Jensen ved Fynske Dragoner
1879, 2202, 2702, Anna Marie Augusta Jensine Andersen, 6 maaneder, datter af arbeidsmand Knud Andersen, i Adamsgade 1
1879, 2702, 0403, Karen Jensen, enke, 70½, i Skulkenborg 112. Arbeidsmand Casper Hansen
1879, 0103, 0703, Cathrine Marie Rasmussen, enke, 71 og 11 maaneder, paa Nørrebro 24. Skomagermester Rasmus Thorvaldsen
1879, 0803, 1403, Christiane Sophie Wolder, enke, 56, i Grønnegade 32. Slagtermester Morten Frederik Frederiksen
1879, 1303, 1703, Nielsine Marie Hansen, 5½ maaned, datter af Marie Sophie Hansen, i Slotshavehuset
1879, 2103, 2703, Alma Birgitte Larsen (tvilling), 8 maaneder, datter af mursvend Lars Larsen, i Skulkenborg 105
1879, 2103, 2803, Anne Marie Olsen, 26 og 1 maaneder, i Aalykkegade 1, datter af murer Rasmus Anders Christiansen
1879, 2503, 0204, Anne Sophie le Févre, 1 og 2 maaneder, typograph Peter Bent le Févre, paa Parcelveien 12
1879, 1903, 2003, Dødfødt pige, datter af architect Peter Christensen Monberg, paa Nørregade 36
1879, 3003, 0404, Maren Emilie Kjær, 31 og 2 maaneder, paa Nørregade 36. Architect Peter Christensen Monberg
1879, 0104, 0704, Rasmine Andersine Nielsen, 52½, i Nygade 80. Tjener Ole Nielsen Staarup
1879, 0504, 0804, Udøbt pige, 11 uger, datter af landmand Anders Hansen Nørballe, paa Nørrebro 22
1879, 2004, 2604, Anna Marie Andersen, 27 og 3 maaneder, paa Nørregade 81. Rugbrødbager Erik Peter Clausen
1879, 0705, 1405, Kirsten Madsdatter, ugift og tidligere tjenestepige, 74 og 9 maaneder, hos sin svigersøn smed Johannes Lorentzen Bundegaard, i Sommerlyst
1879, 1305, 1905, Rasmine Nielsine Rasmussen (tvilling), 3 dage, datter af Marie Kirstine Rasmussen, i Skibhusene
1879, 1705, 2105, Frederikke Olavia Petersen, 3½, datter af sømand Laurits Petersen, paa Parcelveien 2
1879, 2005, 2305, Caroline Cathrine Sørensen, 63 og 3 maaneder, paa Nørrebro 33. Skibscapitain Jacob Rode
1879, 2305, 2805, Anne Margrethe Jensdatter, 71, i Damhus under Marienlyst. Arbeidsmand Anders Jeppesen
1879, 2505, 2905, Laurine Kirstine Rasmussen (tvilling), 14 dage, datter af Marie Kirstine Rasmussen, i Skibhusene
1879, 3005, 0406, Anne Kirstine Rasmussen, 74, i Aalykkegade 3. Fhv. brygger Lars Andersen
1879, 0406, 0906, Maren Brandt Fahnøe (enke), 79 og 1 maaned, paa Nørrebro 13. Kjøbmand Frederik Vilhelm Bentzen i Middelfart
1879, 1106, 1806, Vilhelmine Ursine Møller, 43 og 9 maaneder, paa Rytterkasernen. Oversergent Ole Nicolaisen Wisborg
1879, 1306, 1806, Sophie Christine Jørgensen, 3 1/3 maaned, datter af former Jørgen O. A. Møller Charles Jørgensen, paa Nørrebro 76
1879, 2206, 2806, Kirstine Christensen, enke, 83, Ramsherred 58. Naalemager Søren Nielsen
1879, 2506, 0107, Mathilde Jensen, 20 og 2 maaneder, paa Tolderlundsveien 67. Datter af arbeidsmand Peter Jensen
1879, 1207, 1907, Hulda Rigmor Petersen, 9½, datter af cigarmager Hans Petersen, i Nygade 80
1879, 1707, 1907, Emma Hansen, 2 og 1 maaned, datter af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen, paa Nørrebro 73
1879, 2607, 3107, Lovise Christine Hansen, 4 maaneder, datter af karethmagersvend Lars Hansen, i Grønnegade 22
1879, 3107, 0508, Anne Kirstine Larsen, 60, paa Nørrebro 88 i Aalykkemarken. Arbeidsmand Jørgen Eriksen
1879, 0508, 0808, Fanny Anne Hansen, 13 maaneder, datter af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, paa Overgade 61
1879, 1408, 1708, Anne Hansine Caroline Steensen, 10 og 4 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Peter Christian Steensen, paa Skibshusvei
1879, 2008, 2508, Anna Judithe Broe, 10 og 11 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe, paa Hjallese Mark i Dalum Sogn
1879, 2108, 2608, Alma Sophie Fich, 2 og 11 maaneder, datter af porteur Jens Frederik Fich, paa Lille Parcelvei 17
1879, 1409, 1909, Anna Johanne Henriette Müller, 8 og 7 maaneder, datter af premierlieutenant Johan Alexis Müller, i Søndergade 7
1879, 1709, 2309, Elise Marie Adelaide Simonsen, 39 og 8 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard 44. Smedesvend og invalid Frederik Jensen
1879, 1809, 2309, Oline Marie Madsen, 4 og 5 maaneder, datter af sømand Jens Christian Madsen, paa Kanalveien 85
1879, 2009, 2509, Christine Vilhelmine Schmidt, 50 og 7 maaneder, paa Slottet 38. Amtskontorist Lorents Hansen
1879, 2509, 2909, Nanna Clara Louise Jacobsen, 4 uger, datter af Thora Nicoline Christine Møller. I pleie i Nørregade 28
1879, 2909, 0410, Anne Cathrine Windeleff, 69 og 5 maaneder, i Aalykkegade 7. Ritbinder Anders Jørgensen
1879, 0910, 1310, Olga Vilhelmine Stapel, 6 maaneder, datter af slotsgartner Lud. Niels Christ. Stapel, i Slotsgartnerboligen
1879, 1110, 1710, Maren Cathrine Rasmussen, 51 og 1 maaned, paa Nørregade 104. Skomagersvend Peter Jacob Petersen
1879, 1410, 2010, Marie Andresine Jørgensen, ugift, 18 og 7 maaneder, paa Nørrebro 90. Datter af afdøde bager Jørgen Jørgensen
1879, 1510, 2010, Bertoline Georgine Henriette Emma Jeppesen, 15 og 10 maaneder, datter af oversergent Peter Jeppesen, i Hunderupgade 26
1879, 2310, 2810, Anne Hansen, 51 og 9 maaneder, i Slotsgade 14. Skomager Thomas Thomsen
1879, 0611, 0811, Johanne Nielsine Christiansen, ½ time, datter af skipper Niels Christiansen, paa Kanalveien 110
1879, 0711, 1311, Anne Magdalene Nielsen, ugift tjenestepige, 45, paa Nørregade 102
1879, 1911, 2611, Dagmar Marie Francisca Augusta Liedecke, 17½, datter af trompeter Johann Heinrich Liedecke, i Tværgade 8
1879, 2411, 2911, Ellen Pedersdatter (Mikkelsen), enke, 81, paa Nørregade 60. Børstenbinder Peder Clausen
1879, 2811, 0212, Laura Sophie Magdalene Nielsen, 3 og 7 maaneder, datter af tømrer Ole Thomsen Nielsen, paa Nørregade 91
1879, 3011, 0512, Maren Sophie født Hansen, enke, 80, i Aalykkegade 15. Arbeidsmand Carl Christian Hansen
1879, 0112, 0612, Emma Amalie Hansen, 16 og 2 maaneder, datter af eiendomskommissionair Peter Hansen, i Slotsgade 15
1879, 0512, 1112, Andrine Holm, enke, 88, paa Nørregade 68. Kjøbmand Niels Christian Nielsen
1879, 0912, 1512, Andrea Sophie Caroline Christiane Sørensen, 15 og 11 maaneder, datter af dentist Andreas Sørensen, ved Trækbanen 11
1879, 1512, 2212, Anne Kirstine Larsine Rasmussen, 1 og 2 maaneder, datter af Anne Elise Cecilie Rasmussen. I pleie paa Parcelveien
1879, 1712, 2312, Olga Elisabeth Mengel Waidtløw, 1 og 9 maaneder, datter af kjøbmand Peter Martin Waidtløw, paa Nørregade 103
1879, 1812, 2312, Anna Caroline Rask Andersen, 7½ maaned, datter af styrmand Anders Carl Andersen, paa Nørregade 33
1879, 1812, 2312, Ingeborg Sophie Eleonora Nielsen, 7½ maaned, datter af sergent John Christian Theodor Nielsen, i Tværgade 8
1879, 3112, 07011880, Karen Sophie Poulsen, 40 og 3 maaneder, i Adamsgade 39. Vognmand Lars Petersen
1880, 0501, 1301, Meta Nielsine Jensen, 3 og 3 maaneder, datter af portør ved Statsbanen Jens Hansen, ved Trækbanen 4
1880, 0601, 1001, Karen Sophie Petersen, 36 timer, datter af arbeidsmand Poul Petersen, ved Trækbanen 2
1880, 0901, 1301, Clara Bine Jensen, 8½, , datter af portør ved Statsbanen Jens Hansen, ved Trækbanen 4
1880, 2001, 2401, Anna Jensine Knudsen, 2 og 9 maaneder, datter af kleinsmedsvend Hans Jacob Adolph Knudsen, paa Nørregade 65
1880, 2101, 2701, Anne Hansen, enke, 79 og 2 maaneder, paa Kanaldæmningen. Opsynsmand Peter Christian Johannesen paa Kanaldæmningen
1880, 2501, 3001, Petra Rasmine Rasmussen, 13 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, paa Parcelveien 5
1880, 2601, 3001, Sophie Vilhelmine Holbeck, 5 og 8 maaneder, datter af grosserer Hans Carl Georg Holbeck, paa Nørregade 69
1880, 2901, 0502, Johanne Dorthea Emilie Boisen, 10 og 2 maaneder, datter af landpolitiassistent Andreas Boisen, i Trækbanen 7 A
1880, 2801, 0302, Mette Hedevig Jacobsdatter, enke, 90½, i Hans Jensens Stræde 33. Arbeidsmand og dannebrogsmand Poul Petersen af Stenderen
1880, 3001, 0602, Anna Dorthea Kirstine Hansen, 18 og 5 maaneder, datter af rugbrødbager Rasmus Hansen, i Ramsherred 40
1880, 3001, 0602, Nielsine Vilhelmine Petersen, 2 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Jens Peter Petersen, paa Nørregade 33
1880, 0402, 0902, Mathilde Emilie Cecilia Ibsen, 9 og 4 maaneder, datter af kleinsmedsvend Henrik Emil Ibsen, i Nyenstad 133
1880, 0502, 1102, Johanna Friedericha Claudine Plöhn, 46 og 4 maaneder, i Slotsgade 1. Hornblæser Georg Claus Martin Sass
1880, 0702, 1302, Anne Cathrine Sørensen, 42 og 11 maaneder, i Christinelyst paa Skibhusveien.Murer Søren Petersen
1880, 0902, 1602, Mariane Eriksen, enke, 72 og 7 maaneder, paa Nørregade 34. Kammerraad og toldkontrolleur Lauritz Caspar Fogh Larsen i Hasle paa Bornholm
1880, 1402, 1802, Thala Henriette Hansine Nicoline Deleuran, 4 maaneder, datter af cigarmager Hans Deleuran, paa Gravene 26
1880, 1402, 2002, Laura Cathrine Jørgensen, 13 og 9 maaneder, datter af porteur Lars Jørgensen, paa Slottet
1880, 1602, 2102, Marie Helene Jørgine Ibsen, 2 og 11 maaneder, datter af kleinsmedsvend Henrik Emil Ibsen, i Nyenstad 133
1880, 1802, 2302, Ingeborg Marie Holbeck, 2, datter af grosserer Hans Carl Georg Holbeck, paa Nørregade 69
1880, 1902, 2402, Ellen Marie Sophie Thorvaldsen, 15 timer, datter af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen, paa Nørregade 97
1880, 2402, 303, Marie Kirstine Petersen, ugift, 31 og 9 maaneder, boede i Sct. Jørgens Forstad 16, stuen. Datter af fhv. gaardmand Peter Larsen i Hjorslev
1880, 2802, 0303, Anna Oline Frederiksen, 4 maaneder, datter af arbeidsmand Frederik Frederiksen, i Slotsgade 36
1880, 2802, 0503, Cæcilie Olsen, 6 uger, datter af arbeidsmand Morten Olsen, i Astruphuset under Hanneberg
1880, 2802, 0503, Anne Marie Nicoline Andersen, 5, datter af slagtersvend Hans Peter Emanuel Andersen, paa Parcelveien 5
1880, 2902, 0503, Nielsine Vilhelmine Petersen, 6 uger, datter af arbeidsmand Jens Peter Petersen, paa Nørregade 33
1880, 1403, 2303, Anne Kirstine Frandsine Petersen, 42 og 1 maaned, i Albanigade 33. Oversergent Hans Heinrich Clerang Rahn
1880, 2103, 2703, Anna Olsen, 3 og 4 maaneder, datter af skomager Jens Kjær Olsen, paa Nørrebro 8
1880, 2403, 2703, Anna Regine Frederikke Bom, 14 maaneder, datter af Hansine Marie Cathrine Bom, i Nyenstad 125
1880, 2503, 3003, Louise Conradine Andersen, 1 og 2 maaneder, datter af overporteur Niels Andersen, i Aalykkegade 19
1880, 2503, 3103, Kirsten Jørgensdatter, enke, 69 og 5 maaneder, i Skibhusene. Huseier Rasmus Hansen
1880, 2903, 0304, Gertha Andrea Mortensen, 7 uger, datter af arbeidsmand Anders Mortensen, i Skulkenborg 105
1880, 3103, 0304, Abelone Margrethe Mortensen, 14 dage, datter af postbud Jens Peter Mortensen, i Kræmmergyden 2
1880, 0604, 1004, Vilhelmine Christine Hansen, 30 og 4 maaneder, i Sct. Jørgens Forstad 35 C. Maltgjører Hans Christian Gabriel Henriksen
1880, 0604, 1304, Laura Christine Bryde, 51, i Slotsgade 20. Bøssemager Hans Christian Ludvig Hansen
1880, 1504, 2104, Helga Olufa Christensen, 29 og 4 maaneder, paa Nørregade 51. Klokker Peter Jensen Christensen
1880, 2604, 0305, Anne Marie Hansen, enke, 69½, af Sct. Knuds Sogn. Gartner Frederik Michael Theodor Christensen
1880, 0605, 1105, Karen Marie Larsen, 45 og 7 maaneder, paa Nørrebro 39. Arbeidsmand Martin Eriksen
1880, 1305, 2005, Marie Jensen, 74 og 1 maaned, paa Nørregade 35. Pensioneret skolelærer og kirkesanger Henrik Christian Algreen Petersen
1880, 1705, 2205, Agnes Jensen, 3, datter af Anne Margrethe Jensen. I pleie ved Trækbanen 17
1880, 2305, 2805, Marie Elvine Frederikke Jensen Razen, 24 og 8 maaneder, i Sct. Jørgensgade 17 i Vor Frue Sogn. Kjøbmand Hans Peter Rasmussen
1880, 2305, 2905, Karen Berthelsen, 52, paa Nørrebro 46. Jernbanedrager Jens Thomsen
1880, 2405, 2905, Gertha Laurine Petersen, 1, datter af Johanne Rasmine Nielsen, paa Kanalveien 116
1880, 2505, 0206, Jensine Elisabeth Martin, 64, i Albanigade 18, datter af kontorbud og ligbærer Vilhelm Martin
1880, 2905, 0406, Nicoline Petersen, 53, i Frederiksgade 46. Marschandiser Carl Ludvig Dehn
1880, 0706, 1106, Maren Hansine Poulsen, enke, 80½, hos sin svigersøn skibskapitain Peter Hansen, paa Nørrebro 82. Sømand Jørgen Hansen af Greenaa
1880, 1306, 1706, Johanne Cathrine Hansen, 25 og 2 maaneder, paa Parcelveien 6. Brændehandler Anders Christian Andersen Talleruphuus
1880, 1506, 2406, Anne Caroline Marie Clausen, ugift, 55 og 8 maaneder, paa Nørregade 60. Datter af afdøde børstenbinder Peder Clausen, her af sognet
1880, 1606, 2106, lda Frederikke Adelheid Nielsen, 5 maaneder, datter af skomager Niels Christian Nielsen, i Hans Jensens Stræde 9
1880, 1706, 2106, Maren Andersen, 30 og 11 maaneder, ved Trækbanen 1, datter af skrædder Frederik Larsen
1880, 1906, 2506, Jensine Caroline Margrethe f. Nielsen, 50 og 2 maaneder, i Blæsenborg 48. Klodsemager og invalid Vilhelm Nielsen
1880, 2506, 2906, Udøbt pige, 11 dage, datter af værkmester Eduard Friedrich Winkelmann, i Slotsgade 50
1880, 0407, 0907, Anne Hansen, 86½, i Skibhusene. Født 19.12.1793 i Skibhusene. Sandgraver Jacob Petersen
1880, 1107, 1607, Anna Vilhelmine Marie Sægert, 13 og 4 maaneder, datter af Hansine Jørgine Amalie Nommesen, ved Trækbanen 4
1880, 1107, 1707, Mette Cathrine Møller, enke, 83 og 4 maaneder, i Skulkenborg 93. Bødkermester Niels Nielsen
1880, 1607, 2007, Jacobine Severine Marie Jensdatter, enke, 73½, hos sin datter gift med arbeidsmand Peter Thomsen, paa Nørregade 53. Møllebygger Anders Jespersen i Brylle
1880, 1707, 2207, Holtine Hansine Emilie Knudsen, 17 og 1 maaned, datter af stationsbud Peter Christian Knudsen, ved Trækbanen 5
1880, 0408, 0908, Dora Helene Margrethe Wiese, 14 uger, datter af skræddersvend Heinrich Wiese, paa Nørrebro 44
1880, 1508, 2008, Inger Marie Larsen, 5 og 1 maaned, datter af instrumentmager Christian Frederik Larsen, paa Nørregade 30
1880, 1708, 2008, Petrine Petersen, 12 og 3 maaneder, hos moderen i forreste Hanebækhus. Datter af afdøde arbeidsmand Christian Petersen
1880, 2808, 0109, Ingeborg Louise Schøier,7 maaneder, datter af hornblæser Vilhelm August Schøier, i Fredensgade 24
1880, 3108, 0309, Marie Sophie Rasmussen, 6 og 9 maaneder, datter af restaurateur Lars Christian Rasmussen, paa Albanitorv 3
1880, 0209, 0409, Betzy Laura Victoria Wulf, 5 dage, datter af sergent Heinrich Wulf, i Adamsgade 4
1880, 0409, 0809, Ida Caroline Petersen, 26 dage, datter af Anna Petersen. Født i Fraugde
1880, 1509, 2109, Johanne Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af melhandler Poul Ernst Hansen, paa Nørregade 39
1880, 1809, 2409, Adelheid Benedicte Camilla Dahl, 45, paa Nørregade 61. Toldassistent Frederik Villiam Valdemar Vrad
1880, 2509, 0110, Karen Marie Cecilie Kjærup, 7 maaneder, datter af farver Berndt Olesen Kjærup, paa Sct. Hans Kirkegaard 46
1880, 0710, 1110, Marie Larsen, 15 dage, datter af sergent Niels Larsen, i Pjentedamsgade 42
1880, 1410, 1810, Anne Marie Hansine Andrea Talleruphuus, 10 maaneder, datter af brændehandler A. Chr. Andersen, Talleruphuus paa Parcelveien
1880, 1610, 2110, Inger Elisabeth Marie Petersen, 8 uger, datter af kjøbmand Frits Ferdinand Petersen, paa Nørregade 89
1880, 1810, 2310, Anne Larsen, ugift husholderske, 63 og 1 maaned, hos klodsemager Julius Knudsen, paa Nørregade 104
1880, 2710, 0211, Anne Cathrine Andersen, 37 og 3 maaneder, ved Trækbanen 2. Arbeidsmand Poul Petersen
1880, 3110, 0311, Bertholine Georgine Henriette Emma Jeppesen, 15 dage, datter af oversergent Peter Jeppesen, i Hunderupgade 26
1880, 3110, 0611, Maren Anne Cathrine Andresen, 35 og 2 maaneder, ved Trækbanen 3 A. Porteur Jørgen Knudsen ved Statsbanen
1880, 0111, 0611, Laurine Cathrine Larsen, enke, 81, paa Parcelveien 21. Penrioneret skolelærer Frits Ambrosius Stub Hansen af Kolberg
1880, 0311, 1011, Anne Marie Poulsen, 38 og 11 maaneder, paa Nørrebro 72. Arbeidsmand Johan Frands Reiflin
1880, 0911, 1611, Gjertrud Marie Knudsen, enke, 71½, i Arbeiderboliger 16, i Kræmmermarken. Fhv. porteur Peter Bernt Rasmussen paa Borgerskolen
1880, 1011, 1611, Olga Larsen, 5 og 7 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen, paa Parcelveien 14
1880, 1011, 1511, Margrethe Jeppesdatter, 53, paa Skibhusveien 28. Arbeidsmand Jørgen Hansen Staalberg
1880, 1311, 1911, Rebekka Dusine Nielsen, 1 og 2 maaneder, datter af skomager Niels Peter Nielsen, i Nyenstad 126
1880, 1711, 2211, Christine Caroline Olsen, 39 og 1 maaned, paa Nørregade 64. Arbeidsmand Rasmus Jensen
1880, 2111, 2911, Kirstine Marie Larsen, 44½, paa Nørregade 49. Brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave
1880, 2311, 3011, Dorthea Amalie Lindstrøm, 63, ved Trækbanen 4. Kobbersmed Søren Nommesen
1880, 2811, 0412, Hanne Vilhelmine Andersen, 1 og 7 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Andersen, paa Lille Parcelvei 19
1880, 3011, 0412, Hansine Michaeline Petersen, 13 maaneder, datter af snedkersvend Rasmus Petersen, i Nyenstad 128
1880, 0112, 0812, Abeline Anne Marie Rasmussen, ugift tjenestepige, 43 og 9 maaneder, paa Nørregade 86
1880, 0712, 1312, Maren Kirstine Hansen, 37 og 3 maaneder, paa Nørrebro 54. Arbeidsmand Frederik Hansen Bisbjerg
1880, 1012, 1412, Marie Kirstine Nissen, 1 og 5 maaneder, datter af grovsmedsvend Hans Christian Nissen, i Slotsgade 10
1880, 1112, 1712, Anna Cathrine Margrethe Folehave, 14 og 2 maaneder, datter af brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave, paa Nørregade 49
1880, 1312, 1712, Karen Kirstine Andersen, 2 og 4 maaneder, datter af snedkersvend Peter Sigvart Andersen, i Arbeiderboliger 4
1880, 1612, 2212, Dødfødt pige, datter af mursvend Peter Sørensen Banche, i Skibhusene
1880, 1912, 2312, Anne Kirstine Larsen, ugift tjenestepige, 29 og 1 maaned, i Damhuset ved Skibhusveien
1881, 1901, 2801, Anna Vilhelmine Petersen, 12 uger, datter af skræddersvend Peter Petersen, i Nyenstad 128
1881, 2301, 3101, Kirstine Hansine Andersen, 1 maaned, datter af brændevinsbrænder Knud Andersen, paa Nørrebro 5
1881, 2902, 0402, Oline Amalie Andersen, 10 uger, datter af arbeidsmand Hans Andersen, i Nyenstad 125
1881, 2802, 0403, Olga Christine Magdalene Køcks, 4 maaneder, datter af sergent Jørgen Jørgensen Køcks, paa Heden 138
1881, 2802, 0703, Birgitte Larsen, enke, 63½, paa Gravene 24. Høker og rendemester Anders Andersen
1881, 0403, 1403, Sophie Sørine Anderskou, enke, 74 og 2 maaneder, paa Nørregade 87. Kjøbmand Johan Gotfred Angelo
1881, 1603, 2103, Laura Margrethe Hansine Andersen, 14 maaneder, datter af tømrersvend Søren Andersen, i sidste Hanebækhus
1881, 1603, 2303, Gertha Kirstine Andersen, 4 og 11 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Andersen, i Aalykkegade 11
1881, 1503, 2103, Caroline Kirstine Rosenvinge, enke og som lem, 83 og 9 maaneder, i Graabrødre Hospital. Bødker Johannes Nielsen Roes
1881, 2103, 2803, Anne Marie f. Pedersen, 51 og 9 maaneder, i Slotsgade 25. Arbeidsmand Christopher Pedersen
1881, 2403, 3003, Henriette Christiane Caroline Petersen, 9½ maaned, datter af skrædder Frederik Petersen, i Hans Jensens Stræde 16
1881, 2803, 0404, Eleonora Pouline Annette Severine Flinthough, enke og skolebestyrerinde, 77 og 1 maaned, i Slotsgade 20. Skolebestyrer og cand. phil. Carl Heinrich Schultheis
1881, 0104, 0704, Adelheid v. Elven, enke, 92 og 3 maaneder, hos sin svigersøn klædefabrikant Carl Osterhammel, i Søndergade 7. Klædefabrikant Carl Brehm
1881, 0304, 0904, Anna Petrine Marie Hansen Andreasen, 31½, ved Trækbanen 6 A. Tjener Henrik Sophus Jacobsen paa Løve Apotheket
1881, 0604, 1204, Maren Nielsen, 54 og 9 maaneder, i Hans Jensens Stræde 22. Værtshusholder Niels Christiansen Fangel
1881, 1104, 1904, Johanne Sophie Margrethe Schultz, enke, 70 og 5 maaneder, i Graabrødre Hospital. Hattemager Christian Jørgensen
1881, 1005, 1405, Dødfødt pige, datter af Kirstine Marie Hansen, i Slotsgade 30
1881, 1705, 2105, Anne Larsdatter, ugift fruentimmer, 56 og 11 maaneder, paa Nørregade 54
1881, 2005, 2705, Frederikke Vilhelmine Sophie Rosbach, jomfru, 64½, paa Gravene 15
1881, 2605, 0106, Rasmine Hansen, enke, 71 og 1 maaned, i Slotsgade 9. Brolægger Peter Jørgensen
1881, 2805, 0206, Alma Jacobe Emilie Jensen, 4 maaneder, datter af klodsemager Mads Jensen, paa Nørregade 93
1881, 0406, 0806, Anna Nielsine Knudsen, 2 og 5 maaneder, datter af smedesvend Hans Ludvig Knudsen, paa Nørregade 63
1881, 0406, 0806, Dødfødt pige, datter af snedkermester Hans Christian Lind Hansen, paa Nørrebro 68
1881, 2906, 0107, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Peter Theodor Baumgarten, paa Skibshusveien
1881, 0107, 0407, Mette Marie Samuel, jomfru, 66 og 4 maaneder, i Slotsgade 22 B
1881, 0207, 0507, Mariane Martine Andrea Jensen, 1, datter af sergent Jens Peter Jensen, i Aalykkegade 11
1881, 0507, 0807, Cathrine Emilie Koefoed, 1 og 1 maaned, datter af kjøbmand Julius Koefoed, paa Nørregade 47
1881, 0807, 1107, Augusta Vilhelmine Schøier, 7 og 2 maaneder, datter af hornblæser Vilhelm August Schøier, i Fredensgade 24
1881, 2607, 2907, Anna Rasmussen, 12 og 7 maaneder, datter af skovfoged og arbeidsmand Hans Rasmussen, i Slotshavehuset
1881, 2707, 0108, Anne Abrahamsdatter, enke, 59 og 9 maaneder, i Ertebjerghuset/Himmerigshuset paa Skibhusveien. Arbeidsmand Niels Rasmussen Holm
1881, 0608, 0808, Rasmine Abeline Jørgensen, 20 dage, datter af skibsfører Mads Christian Jørgensen, paa Nørregade 86
1881, 1308, 1808, Anne Marie Pedersen, 63 og 5 maaneder, paa Kanalveien 90 i Aalykkemarken. Arbeidsmand Niels Gregersen
1881, 2408, 2908, Helene Dorthea Olsen, 3 og 5 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Olsen, paa Nørrebro 98
1881, 2408, 2908, Pouline Halle, frøken, 62, paa Slotsgade 26
1881, 0309, 0609, Cathrine Hanne Nørballe, 4½ maaned, datter af fhv. landmand Anders Hansen Nørballe, paa Nørregade 65
1881, 0509, 0909, Maren Johanne Juul, ugift, 26 og 9 maaneder, paa Nørrebro 78. Datter af smaakjører Peter Juul
1881, 1409, 1709, Hanne Hansine Margrethe Petersen, 10 og 7 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Christen Petersen, i Blæsenborg 28
1881, 1509, 2009, Kirsten Hansen, 40 og 7 maaneder, i Skovhuset ved Hedevigslund. Arbeidsmand Hans Andersen
1881, 1909, 2309, Vilhelmine Mathia Rasmussen, enke, 51 og 3 maaneder, ved Trækbanen 3. Forpagter Johan Peter Heilmann paa Marienlund
1881, 2309, 2909, Christine Sophie Johanne Koch, 62 og 4 maaneder, paa Nørregade 33. Leietjener Jens Mortensen
1881, 2709, 0410, Jensine Julie Schmidt, enke, 57 og 4 maaneder, hos sin svigersøn arbeidsmand Anders Rasmussen, paa Nørrebro 38. Slagter Thomas Lorentzen
1881, 0210, 0610, Maren Ragnhild Andersen, 12 og 8 maaneder, datter af handelsagent Anders Christian Andersen, paa Gravene 18
1881, 1310, 1810, Julie Jacobine Caroline Rode, ugift, 27 og 8 maaneder, paa Nørrebro 33. Datter af skibscapitain Jacob Rode
1881, 1710, 2210, Karen Christine Marie Jensen, 9 og 7 maaneder, datter af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen, i Skibhusene
1881, 0311, 0811, Thora Mathia Teisen, ugift, 61 og 10 maaneder, sin broder proprietair Theodor Bernhard Teisen, paa Annasholm
1881, 0811, 1511, Anne Cathrine Hansen, enke, 67 og 10 maaneder, i Skolegade 1. Particulier og fhv. gaardmand Simon Rasmussen i Tommerup
1881, 1511, 2311, Elise Cathrine Rasmussen, ugift, 43 og 9 maaneder, hos sin svoger stabssergent Adolph H. J. E. Wartmann, paa Rytterkasernen
1881, 2011, 2511, Mette Marie Svendsen, ugift, 34 og 7 maaneder, hos sin svoger pens. oversergent Ole Nicolaisen Wisborg, i Rytterkasernen
1881, 2311, 2811, Hanne Rasmine Philipine Nielsen, 45 og 9 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard 50. Malersvend Jens Peter Christiansen
1881, 1412, 1912, Louise Elisabeth Jørgensen (tvilling), 3 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen, paa Parcelveien 15
1881, 2512, 3012, Niel Jan Junchers, enke, 45 og 4 maaneder, i Skulkenborg 113. Skomagersvend Niels Peter Nielsen
1881, 2912, 03011882, Meta Christine Louise Langkilde, 2½ maaned, datter af skibstømrer Jens Peter Marius Langkilde, i Skibhusene
1882, 0201, 0501, Karen Madsdatter, enke, 76½, paa Nørregade 86. Væver Jørgen Christensen i Stige, Lumby Sogn
1882, 0901, 1201, Jensine Marie Laurine Justine Jensen, 3½, datter af tømrer Peter Vilhelm Jensen, paa Nørregade 120
1882, 1201, 1801, Frederikke Kirstine Sophie Juliane f. Demant, enke, 66 og 8 maaneder, i Slotsgade 60 A. Modelhandler Johan Frederik Demant af Odense
1882, 2401, 2701, Johanne Lomborg, 15 uger, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg, paa Nørregade 30
1882, 2701, 0102, Anne Dorthea Nielsen, enke, 73, paa Vesterbro 72. Depotsergent Johan Christian Vilhelm Schäfer
1882, 0802, 1402, Marie Kirstine Lyng, 50 og 8 maaneder, paa Nørregade 26. Naalemagermester Johan Martin Paulsen
1882, 0902, 1402, Thora Cathrine Olsen, 3 og 5 maaneder, datter af skomager Andreas Høier Olsen, i Ramsherred 56
1882, 1202, 1702, Anne Marie Jørgensen, enke, 77, hos sin svigersøn bryggerkudsk Hans Farstrup, i Adamsgade 9, stuen. Selveiergaardmand Erik Nielsen Carstensen paa Sømosegaard
1882, 1302, 1802, Hanne Lundqvist, enke, 79 og 10 maaneder, hos sin svigersøn sergent Vilhelm Fr. Brösch, i Hunderupgade 2. Vognmand Christopher Christiansen i Helsingør
1882, 2002, 2402, Anne Margrethe Nielsen, enke, 72 og 8 maaneder, i Hans Jensens Stræde 7. Arbeidsmand Jørgen Petersen
1882, 2002, 2402, Petrine Böllemose, enke, 78 og 9 maaneder, i Arbeiderboliger 12, i Kræmmermarken. Regimentsdyrlæge Jens Christian Floor
1882, 2502, 0203, Vilhelmine Schmidt, 53 og 10 maaneder, i Aalykkegade 1. Smed Christen Clausen
1882, 2702, 0703, Johanne Petersen, tjenestepige, 21 og 4 maaneder, hos kjøbmand Hans Christian Rasmussen, paa Nørregade 67
1882, 0203, 1003, Maren Rasmussen, 42½, ved Trækbanen 10. Porteur Rasmus Vilhelm Knudsen ved Statsbanen
1882, 0503, 1103, Emma Emilie Andersen, 5 og 8 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Andersen, paa Lille Parcelvei 19
1882, 0603, 1303, Helga Eleonora Hartmann, 7 og 8 maaneder, datter af skomagermester Rasmus Hartmann, i Slotsgade 8
1882, 0703, 1303, Mette Cathrine Christensen, enke, 81, Fattiggaarden i Slotsgade 53. Arbeidsmand Christopher Rasmussen
1882, 1003, 1503, Jeanne Benedicte Poulsen, 8 dage, datter af Johanne Marie Amalie Vilhel. Poulsen, i Kræmmergyden 14
1882, 1403, 2003, Rasmine Petersen, ugift, 29, St. Jørgens Forstad. Datter af fhv. gaardmand Peter Larsen i Hjorslev
1882, 1803, 2203, Caroline Marie Dagmar Jensen, 4 dage, datter af sergent Rasmus Jensen, i Kronprindsensgade 24
1882, 2703, 0304, Karen Marie Kirstine Nielsine Larsen, 1 maaned, datter af arbeidsmand Jørgen Larsen Østlund, paa Kalkveien 1
1882, 0204, 0804, Christiane Madsen, 48 og 11 maaneder, i Tarup Paarup Sogn. Røgter Peter Nielsen
1882, 1104, 1904, Laura Elmine Christine Knudsen, 2 og 11 maaneder, datter af portør Rasmus Vilhelm Knudsen, ved Trækbanen 10
1882, 1504, 2104, Marie Sophie Rasmussen, 8, datter af skovfoged og arbeidsmand Hans Rasmussen, i Slotshavehuset
1882, 1704, 2104, Christiane Marie Jørgensen, 16 dage, datter af mursvend Jacob Jørgensen, paa Nørrebro 72
1882, 2504, 0105, Marie Henriette Dorthea Olsen, 13 og 2 maaneder, datter af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen, i Slotsgade 50
1882, 0205, 0805, Anne Cathrine Andersen, 6 og 9 maaneder, datter af rugbrødbager Mads Andersen, paa Nørrebro 6
1882, 0405, 1105, Anne Marie Rasmussen, 45 og 10 maaneder, i Skulkenborg 85. Skrædder Hans Ottesen
1882, 0505, 1305, Kirsten Pedersen, 3 uger, datter af redaktør Jørgen Pedersen, paa Nørregade 22
1882, 0905, 1205, Fanny Anna Hansen, 1 maaned, datter af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, i Østergade 70
1882, 0905, 1605, Charlotte Hansine Dorthea Blichert, 50 og 7 maaneder, paa Overgade 58. Generalmajor og chef Jørgen Hammer
1882, 1205, 1905, Sophie Marie Lucie Schmidt, 25 og 8 maaneder, i Hans Jensens Stræde 21 A. Handelsagent Søren Bagger Sørensen
1882, 2205, 2705, Karen Camilla Larsine Marie Jansen, 21 og 7 maaneder, i Ramsherred 44. Handskemager Søren Ludvig Longhi
1882, 2505, 3105, Adamine Gottlobine Storm, enke, 62, i Dannebrogsgade 3 A. Kjøbmand Laurits Jacobi Baggesen i Faaborg
1882, 2905, 0506, Hansine Petrine Huus, jomfru, 64 og 5 maaneder, i Aalykkegade 15
1882, 3105, 0506, Maren Kirstine Jacobsen, fraseparered hustru, 38 og 7 maaneder, i Slotsgade 23. Maler Christen Hansen
1882, 0306, 0906, Anne Cathrine Alexine Andersen, 5 og 7 maaneder, datter af skomager Laurits Peter Andersen, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1882, 0606, 1206, Sophie Christiane Nielsen, enke, 74 og 5 maaneder, paa Nørregade 69. Tidligere skibskapitain og raadmand Rasmus Holbech
1882, 0906, 1406, Emilie Kirstine Marie Petersen, 6 maaneder, datter af snedkersvend Henrik Christian Petersen, paa Parcelvei 6
1882, 1106, 1606, Emma Kirstine Marie Frandsen, 26, i Dannebrogsgade 1. Billedskjærer Carl Oscar Ernlund
1882, 2706, 3006, Karen Eriksen, 54 og 3 maaneder, paa Nørrebro 102. Arbeidsmand Hans Søren Jeppesen
1882, 2706, 0307, Octavia Frederikke Marie Sehested, enke, 83, i Albanigade 13. Pensioneret ritmester Andreas Peter Arrele
1882, 1107, 1507, Caroline Christiansen, 39 og 7 maaneder, i Skulkenborg 105. Arbeidsmand Peter Christian Christoffersen
1882, 1307, 2007, Johanne Frederikke Petrosine Clausen, 39 og 9 maaneder, paa Nørregade 63. Overdyrlæge Ludvig Jacob Knudsen
1882, 2107, 2707, Louise Marie Kirstine Folehave, 10 og 8 maaneder, datter af brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave, paa Nørregade 49
1882, 2307, 2707, Oscardine Jensine Amalie Nielsen, 3 og 9 maaneder, datter af murmester Frits H. Benedict Nielsen, paa Sct. Hans Kirkegaard
1882, 2208, 3008, Anna Cathinka Marie Eriksen, 15 og 8 maaneder, datter af mursvend Peter Vilhelm Eriksen, paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1882, 2608, 0109, Marie Severine Hansen f. Hansen, enke, 66 og 8 maaneder, i Skolegade 4. Skibskapitain Andreas Hansen af Odense
1882, 2509, 2709, Ellen Villumsen, 6 maaneder, datter af musiker Villiam Villumsen, i Fredensminde paa Hjalleseveien
1882, 0210, 0610, Ragna Christiansen, 15 dage, datter af konditor Hans Peter Christiansen, paa Nørrebro 22
1882, 2510, 3110, Clausine Christiane Nielsen, 1 og 1 maaned, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen, i Skulkenborg 113
1882, 2710, 3110, Anna Cathrine Sophie Vilhelmine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Hubel Hansen, i Skulkenborg 113
1882, 2810, 3110, Thora Kirstine Nielsen, 15 uger, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen, i Skulkenborg 113
1882, 1211, 1811, Jørgine Kirstine Brøchner, 22 og 2 maaneder, paa Skibhusveien 26. Arbeidsmand og huseier Mads Olsen
1882, 2011, 2711, Marie Elisabeth Andresine Huus, 59 og 10 maaneder, i Vindegade 36 B. Pensioneret overtrompeter Niels Christian Madsen
1882, 3011, 0712, Maren Olesdatter, enke, 76 og 2 maaneder, hos sin datter smaakjører Niels Andersens hustru, paa Nørrebro 2. Aftægtsmand og tidligere gaardmand Jørgen Jørgensen i Otterup Sogn
1882, 2412, 2912, Maren Sørensen, enke, 74 og 2 maaneder, hos sin svigersøn værtshusholder H. H. A. Helgesen, paa Nørrebro 84. Sømand Rasmus Petersen Krag
1882, 2812, 04011884, Anne f. Petersen, enke, 66 og 7 maaneder, i Kræmmergyden 2. Arbeidsmand Rasmus Petersen