Odense - Sct. Hans, 1876-1880, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1876-1880, Odense, Sct Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1876, 0201, Dødfødt dreng, søn af tjenestekarl Hans Nielsen, af Odense og enke Christiane Nielsen 32, i Nyenstad 132 (efter arbeidsmand Hans Jacobsen)
1876, 0401, 17041876, Niels Evald Andersen, søn af malersvend Frits Evald Andersen, af Odense og Anne Marie Jespersen (arbeidsmand Niels Nielsen Lysemoses enke), 38, ved Trækbanen 5
1876, 1601, 17041876, Victor Emanuel Bruun Hansen, søn af skomagersvend Andreas Peter Hansen og Victoria Severine Emilie Bruun, 25, i Slotsgade 27
1876, 2201, 15101876, Christian Johan Rath, søn af pottemager Jacob Friedrich Ludvig Rat og Johanne Marie Kirstine Nielsen, 39, i Slotsgade 50
1876, 2401, 21051876, Anders Jørgen Larsen, søn af skrædder Frederik Larsen og Maren Andersen, 26, i Aalykkegade 19 B
1876, 2501, 17041876, Hans Peter Johannes Larsen, søn af skomager Rasmus Holst Larsen og Karen Dorthea født Larsen, 24, paa Kanalveien 75
1876, 3001, 17041876, Lars Christian Petersen, søn af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 36, paa Nørregade 80
1876, 0902, 17041876, Hans Andersen, søn af arbeidskarl Anders Andersen, af Odense og Karen Kirstine Nielsen, 37, i Skibhusene
1876, 1302, 25061876, Johan Otto Rasmus Eriksen, søn af dreier Ferdinand Valdemar Eriksen og Fanny Bolette Cathrine Krøyer, 41, paa Nørregade 83
1876, 1402, 30041876, Frands Christian Rasmussen, søn af arbeidsmand Mads Rasmussen og Helene Christine Margrethe Frandsen, 33, paa Parcelveien 2
1876, 1602, 16071876, Simon Christian Jørgensen, søn af farver Simon Christian Jørgensen og Anne Kirstine Nielsen, 33, i Ramsherred 52
1876, 2702, 05061876, Viggo Høier Olsen, søn af skomager Andreas Høier Olsen og Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 26, i Ramsherred 50
1876, 0203, 11061876, Eduard August Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 28, i Blæsenborg 42
1876, 1003, 06061876, Valdemar Hartnack, søn af kapitain Johan Justus Hartnack, ved 26de Bataillon og Cecilia Elisabeth Steenberg, 28, i Bjerggade 4
1876, 1503, 21041876, Elias Rasmussen, søn af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 39, paa Nørregade 86, i sidehuset til Aalykkegade
1876, 1801, 28031876, Poul Ferrall, søn af jernbaneassistent Henry William Hope Ferrall og Anna Cathrine Poulsen, 21, paa Banegaarden
1876, 2003, 12051876, Hans Jørgen Marius Jespersen, søn af bagersvend Johan Marius Jespersen og Marie Dorthea Hansen, 23, i Slotsgade 36
1876, 2703, 20111883, Hartvig Harting Hermansen, søn af skomager Thomas Edlef Christian Hermansen og Emma Marie Kirstine Rex, 30, paa Nørregade 30, i sidebygningen
1876, 3003, 02071876, Holger Thorvald Andersen, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 28, paa Skibhuusvejen 30
1876, 3103, 17041876, Sophus Emil Eriksen, søn af murer Peter Eriksen og Kirstine Marie født Eriksen, 29, paa Nørrebro 88, i Aalykkemarken
1876, 0104, 01101876, Carl Edmond Hugo Kaiser, søn af pakhuskarl ved Jernbanen Martin Marius Kaiser og Inger Marie Nielsen, 39, i Enggade 7
1876, 0504, 05061876, Jens Marius Andersen, søn af tjenestekarl Christian Andersen, i Ny Møllegaard, Vor Frue Sogn og Nicoline Jensen, 27, hos forældrene i Paradishuset
1876, 2404, 05051876, Jacob Gerhard Leopold Olsen, søn af murer Niels Olsen og Anne Margrethe Jacobsen, 30, i Skibhusene
1869, 0102, 09041876, Laurits Frederik Christian Knudsen, søn af arbeidsmand Hans Knudsen og Johanne Larsen, paa Gravene 19
1876, 0604, 25111876, Carl Henrik Johansen, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 25, paa Tolderlundsveien 67
1876, 0604, Dreng, søn af melhandler Georg Theodor Hansen og Emilie Magdalene født Hansen, 31, paa Nørregade 39
1876, 0904, 28051876, Rasmus Christian Sørensen, søn af arbeidsmand Søren Hansen og Anne Sophie Hansen True, 32, i Sommerlyst paa Skibhuusveien
1876, 1204, 05061876, Niels Jørgen Christian Theodor Schiödt, søn af bødker Gustav Laurits Schiödt og Edelfine Hansen, 26, i Adamsgade 29
1876, 1004, -, Dreng, søn af maler Hans Peter Ferdinand Nielsen og Hanne Kirstine født Nielsen, 30, i Blæsenborg 44
1876, 1304, 05061876, Thorvald Carl Hansen, søn af tømrer Rasmus Hansen og Gjertrud Marie Nielsen, 31, paa Parcelveien 2
1876, 1604, Dreng, søn af bagermester Hans Rasmussen og Marie Elisabeth Berg, 29, paa Nørregade 65
1876, 1504, 20081876, Jørgen Frederik Demant, søn af mursvend Georg Demant og Marie Sophie Frederikke Jørgensen, 24, i Blæsenborg 50
1876, 1804, 23071876, Andreas Vilhelm Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 38, i Tolderlund
1876, 1804, 25061876, Niels Olaf Helenæs Gadeberg, søn af snedker Morten Petersen Gadeberg og Anne Marie Laura Cathrine Nielsen, 26, i Aalykkegade 1. Navneændring af 4.11.1916 til Niels Olaf Hellenæs Markdam
1876, 2304, 11061876, Jørgen Henrik Anton Henriksen, søn af patrouillebetjent Hans Christian Henriksen og Karen Marie Hansen, 23, ved Trækbanen no 6
1876, 3004, 17061876, Laurits Hansen, søn af murer Niels Hansen, af Aasum og Anne Marie Larsen, 26, i Rosenlund ved Hedevigslund
1876, 0105, 23071876, Mads Hjere Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Maren Cathrine Hjeresen, 38, paa Nørrebro 54
1876, 0105, 09071876, Theodor Marius Holten Carstensen, søn af tømrer Carsten Carstensen og Anne Marie Hansine Cathrine Hansen, 33, paa Nørrebro 54, i baghuset
1876, 0205, Dødfødt dreng, søn af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 29, paa Hedevigslund
1876, 0803, 07051876, Christian Alfred Schou Ørgreen, søn af stentrykker Alfred Villemoes Ørgreen og enke Sophie Vilhelmine Mikkelsen (efter handelsbetjent Schou), paa Nørregade 77
1876, 0805, 22101876, Lars Christian Hans Niels Henning Rasmussen, søn af tjenestekarl Niels Peter Rasmussen og Anne Kirstine Andersen, 28, paa Parcelveien
1876, 1105, 16071876, Christian Sigvard Alfred Christiansen, søn af mursvend Lars Christiansen og Maren Hansen Grundsted, 25, paa Parcelveien
1876, 0703, 21051876, Hans Carl Andreas Valdemar Petersen, søn af mursvend Niels Jensen Petersen og Maren Hansen, i Skulkenborg 96
1876, 2205, 27081876, Frederik Jensen, søn af handelsgartner Frederik Carl Christian Jensen, af Odense og Hanne Rasmine Andersen, 19, i Slotsgade 52
1876, 2705, 09071876, Hans Alfred Victor Christensen, søn af skomagermester Iver Christensen og Marie Kirstine Petersen, 24, i Slotsgade 3
1876, 0506, 23071876, Niels Immanuel Baggesen, søn af kammerjunker og premierlieutenant Harald Albrecht Emanuel Baggesen, ved 2det Dragonregiment og Marie Clausen, 24, i Grønnegade 29
1876, 0906, 26081876, Peter Olaf Nielsen, søn af tjenestekarl Hans Mortensen, i Tolderlund og Marie Christine Nielsen, 28, paa Gravene 19
1876, 1006, 17091876, Martin Laurits Larsen, søn af arbeidsmand Mads Christian Larsen og Abelone Marie Nielsen, 24, i Skulkenborg 105
1876, 1106, -, Dreng (død), søn af bagermester Julius Jesper Bagge og Henriette Jensen, 33, paa Nørregade 30
1876, 1406, 06081876, Hans Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Anne Marie Poulsen, 33, i Snapindhuset
1876, 1506, 29101876, Thorvald Severin Sørensen, søn af huseier Rasmus Sørensen og Margrethe Jørgensen, 41, ved Trækbanen 7
1876, 2506, 03011876, Frits Christian Marius Nielsen, søn af skomager Niels Christian Nielsen og Frederikke Marie Petersen, 30, i Hans Jensens Stræde 9
1876, 2606, 17091876, Valdemar Alexander Petersen, søn af malermester Jacobus Valdemar Petersen og Thora Christiane Nielsen, 30, paa Nørregade 22, i baghuset
1876, 2806, 24091876, Niels Carl Christian Julius Nielsen, søn af filehugger Lars Christian Nielsen og Nielsine Mat... f. Nielsen, 24, i Adamsgade
1876, 0107, 11031877, Søren Ludvig Johannes Christensen, søn af arbeidsmand Søren Christian Christensen, paa Hedevigslund og Jacobine Petersen, 40, paa Nørrebro 34
1876, 1607, 15101876, Niels Laurits Berthelsen, søn af smaakjører Rasmus Berthelsen og Maren Petersen, 39, i Adamsgade 13
1876, 0108, 05111876, Jørgen Anton Hjalmar Christiansen, søn af korporal Peter Christiansen, ved 5te Bataillon og Jørgine Christine Jørgensen, 24, i Kræmmergyden 12
1876, 0108, 25021877, Frederik Christian Carstensen, søn af skjænkevært Christian Carstensen, paa Postgaarden og Anna Ida Rikke Rasmussen, 23, i Skulkenborg 68
1876, 0905, 06081876, Jens Peter Petersen, søn af arbeidsmand Hans Christian Petersen og Maren Jensen, i Slotsgade 36
1876, 0308, 29101876, Carl Christian Petersen, søn af spindemester Niels Christian Petersen, paa Brandts Klædefabrik og Anna Cecilie Johansen, 2., i Slotsgade
1876, 0308, 03091876, Holger Tordenskjold Nielsen, søn af bud Lars Nielsen, ved Handelsbanken og Vilhelmine Ellen Kirstine født Nielsen, 35, i Slotsgade 8
1876, 0408, 19111876, Frederik Ludvig Nielsen, søn af mursvend Niels Frederik Nielsen og Maren Kirstine Frederiksen, 25, ved Trækbanen 2
1876, 1208, 24091876, Erik Christian Clemmensen, søn af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedevig Caroline Vilhelmine Mangor, 35, paa Kanalveien 86, i Aalykkemarken
1876, 1308, 24091876, Jørgen Peter Victor Jørgensen, søn af kjøbmand Niels Jørgensen og Jenssigne Christiansen, 24, paa Nørregade 47
1876, 1408, Dreng (død), søn af sadelmager Theodor Marius Lumby, af Odense og Anne Eliassen, 30, i Slotsgade 76
1876, 1708, 22101876, Marinus Albertinus Christian Christiansen, søn af arbeidsmand Anders Petersen, i Kolding og Johanne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 21, i Skibhusene
1876, 0708, 22101876, Alexis Flensborg, søn af intendant Christian Peter Flensborg, ved 5te Bataillon og Elisabeth Christine Schnor, 29, i Kongensgade 74
1876, 1908, 25031876, Christian Peter Christiansen, søn af sømand Lars Christiansen og Anne Elfride Simonsen, 27, i Skibhusene
1876, 2208, 24081876, Peter Sophus Vilhelm Sørensen, søn af korporal Carl Sophus Sørensen, ved 16de Bataillon og Inger Margrethe Bruun, 31, i Aalykkegade 11
1875, 0210, 03091876, Olaff Marius Nielsen, søn af baadfører Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 34, i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1876, 2908, 12101876, Carl Johan Ferdinand Hansen, søn af sergeant Hans Hansen, ved 2det Dragonregiment og Maren Johansen, 41, i Adamsgade 1
1876, 0109, 01101876, Oscar Pade, søn af cand. jur. og politiassistent Sophus Christopher Reenberg Pade og Caroline Juliane Munthe Morgenstjerne, 24, paa Slottet
1876, 0209, Dreng, søn af skræddermester Niels Petersen, af Odense og Anne Elisabeth Hansen, 23, ved Trækbanen 11
1876, 0309, 15101876, Niels Magnus Jørgensen, søn af gaardskarl Hans Jørgensen og Mette Kirstine f. Jørgensen, 31, i Enggade 7 A
1876, 0509, -, Dreng, søn af kudsk Johan Christian Nielsen, paa Marienlund og Karen Dorthea Sophie Ida Marie Knudsen, 25, i Slotsgade 36
1876, 0709, 15101876, Anders Christian Mortensen, søn af arbeidsmand Hans Mortensen og Johanne Marie Rasmussen, 25, i Blæsenborg 44
1876, 1009, 14091876, Mads Peter Madsen, søn af arbeidsmand Mads Peter Madsen og Dorthea Marie Axelsen, 21, paa Nørrebro 3, i baghuset
1876, 1509, 02101876, Otto Valdemar Erichsen, søn af stabssergeant og dannebrogsmand Jürgen Friedrich Christian Erichsen, ved 5te Bataillon og Kirstine Mathilde Rasmussen, 34, i Albanigade 9, bagbygningen
1876, 1909, 25091876, Carl Jørgen Nicolai Hansen, søn af snedkersvend Hans Christian Lind Hansen og Marie Cathrine Nicoline Meyer, 26, paa Nørrebro 68
1876, 1909, 25031877, Frederik Marius Hansen, søn af bryggerkarl Jørgen Hansen og Karen Kirstine Rasmussen, 37, i Aalykkegade 11
1876, 2209, 10061877, Emil Laurits Carstensen, søn af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 31, paa Toldelundsveien 118
1876, 2309, 21051877, Søren Marius Vilhelm Sørensen, søn af smaakjører Christian Sørensen og Anne Marie Kylling, 30, paa Nørrebro 44
1876, 2309, 13101876, Hans Christian Rasmus Jørgensen, søn af snedkersvend Carl Christian Jørgensen og Christine Cathrine Hansine Høybye, 23, i Asylgade 28
1876, 0110, 05111876, Herman Amsinck Vrads, søn af toldassistent Frederik Villiam Valdemar Vrads og Adelheid Benedicte Camilla Dahl, 40, ved Trækbanen 15
1876, 0210, Udøbt dreng (død), søn af arbeidsmand Anders Lindhardtsen og Karen Christensen, 38, i Askehuset ved Aalykkegaard
1876, 2909, 10121876, Marius Johan Angelo Wilken, søn af oversergeant Heinrich Josaias Martin Wilken, ved 2det Dragonregiment og Karen Christine Hansen, 34, i Adamsgade 6 A
1876, 1010, 13021877, Seneca Bang, søn af skibscapitain Laurits Christian Bang og Caroline Vilhelmine Hansen, 35, paa Nørregade 81
1876, 1010, 17121876, Andreas Henrik Hansen, søn af kunstdreier Hans Frederik Christian Hansen og Hedviga Francisca Frederiksen, 28, paa Nørregade 63. Navneændring af 13.11.1913 til Andreas Henrik Stærmose
1876, 1310, 02041877, Olaf Ludvig Dehn Petersen, søn af skrædder Olaf Petersen og Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 21, paa Nørrebro 38
1876, 1910, 17121876, Hans Rasmussen, søn af sergeant Niels Rasmussen, ved 26de Bataillon og Caroline Vilhelmine Catharine Mathea Becher, 24, i Adamsgade 3
1876, 2210, 26121876, Laurits Mogens Larsen, søn af sergeant Gabriel Larsen, ved 2det Dragonregiment og Nielsine Marie Hansen, 32, i Vindegade 56
1876, 2710, 22051880, Aage Valdemar Nielsen, søn af skomager Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilie Thora Simonsen, 43, i Nyenstad 126
1876, 2910, 02041877, Walther Henry Edmond Ryberg, søn af skomager Carl Christian Ryberg og Anne Cathrine Jørgensen, 33, i Hans Jensens Stræde 21
1876, 3010, 26121876, Holger Alfred Jacobsen, søn af tjener Henrick Sophus Jacobsen, paa Løveapotheket og Anna Petrine Marie Hansen Andreasen, 26, ved Trækbanen 6
1876, 3110, 15041877, Adolph Marius Nielsen, søn af marchandiser Viggo Marius Nielsen og Kirstine Dorthea Wendelboe, 30, paa Nørregade 66
1876, 2410, 230418797, Thorvald Petersen, søn af skomager Niels Petersen og Anne Sophie Hansen, 42, i Skulkenborg 113
1876, 3110, 14011877, Hans Peter Axelsen, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 35, ved Trækbanen 4
1876, 0311, 18021877, Niels Nielsen, søn af skrædder Anders Nielsen og Anne Kirstine født Nielsen, 26, paa Nørregade 34, i baghuset
1876, 0511, 24121876, Carl Christian Rasmussen, søn af smaakjører Anders Jacob Rasmussen og Anne Larsen, 34, paa Parcelveien 6. Navneændring af 30.5.1903 til Carl Christian Runing
1876, 0611, 28011877, Julius Knud Rasmussen, søn af styrmand Hans Rasmussen og Thora Marie Christensen, 28, paa Nørregade 104
1876, 0301, 12111876, Carl Marius Christensen, søn af sømand Anders Christian Christensen og Anne Cathrine Margrethe Nielsen, paa Kanalveien 108
1876, 1111, 22041877, Rasmus Jacob Anton Rasmussen, søn af skomager Peter Rasmussen og Anne Sophie Jensen, 28, paa Nørrebro 48
1876, 1811, 15061877, Jens Laurits Christian Rasmussen, søn af sergent Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 24, i Langegade 27
1876, 2611, 02041877, Peter Marius Madsen, søn af bomuldsvæver Lars Madsen og Emma Cathrine Rasmussen, 22, paa Nørregade 34, i baghuset. Navneændring af 20.4. 1904 til Peter Marius Ervig
1876, 2411, 01041877, Steffen Steffensen Olsen, søn af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 33, paa Nørregade 76
1876, 3011, 17061877, Peter Jacob Emil Petersen, søn af murer Emil Marius Petersen, i Odense og Maren Kirstine Nielsen, 20, paa Nørregade 104
1876, 2811, 12081877, Schleppegrel Georg Rasmussen, søn af kudsk Hans Jensen, paa Rørbek og Abelone Sophie Rasmussen, 21, paa Kanalveien 85
1876, 0512, 28011877, Hans Rasmus Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Jacob Nielsen og Marie Kirstine Hansen, 28, paa Nørregade 118
1876, 1012, 04031877, Johan Henrik Johansen, søn af arbeidsmand Lars Peter Johansen og Gjertrud Marie Nielsen, 27, i Sophiendal paa Skibhusveien
1876, 1012, 28011877, Peter Adolph Rasmussen, søn af handelsbetjent Jes Frimann, i Odense og Anne Margrethe Rasmussen, 28, i Hans Jensens Stræde 39
1876, 1212, 22071877, Hans Johansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 32, i Blæsenborg 34
1876, 2312, 11031877, Juul Georg Christensen, søn af arbeidsmand Anders Christensen og Caroline Simonsen, 31, i Hans Jensens Stræde 5
1876, 1211, 07011877, Christian Emil Jørgensen, søn af brænderikarl Jørgen Christian Jørgensen og Frederikke født Jørgensen, 26, paa Parcelveien 28
1876, 2912, 18021877, Christian Andreas Sinius Andresen, søn af skibskapitain Carl Frederik Andresen og Frederikke Ernstine Andersen, 29, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken
1876, 3112, 29031877, Lars Christian Jacobsen, søn af porteur Christen Jacobsen, ved Jernbanen og Marie Heskjær, 32, paa Kanalveien 96, i Aalykkemarken
1876, 3112, 04021877, Reinholdt Peter Jensen, søn af snedkersvend Hans Christian Andersen, i Odense og enke Andersine født Jensen (efter arbeidsmand Mikkel Jensen), 35, i Hans Jensens Stræde 39
1876, 3112, 02041877, Hans Herman Valdemar Nielsen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Anne Kirstine født Hansen, 22, paa Nørrebro 84
1877, 1801, 11031877, August Frederik Bernhard Brodersen, søn af snedker Frederik Carl Christian Brodersen og Caroline Hansen, 3., i Slotsgade 60
1877, 1501, 06041877, Carl Frederik Jensen, søn af toldassistent Peter Jensen og Sara Dorthea Hansen, 31, ved Trækbanen 6
1877, 3001, 12081877, Carl Sophus Aage Hanssen, søn af typograpf Friedlef Valdemar Hanssen og Maren Kirstine Jensen, 33, paa Nørrebro 98
1877, 3101, 30031877, Hans Peter Andkjær, søn af snedkersvend Thomas Sørensen Andkjær og Hansine Petersen, 26, i Aalykkegade 5
1877, 1002, 16091877, Mads Peter Olsen, søn af maskinarbeider Peter Christian Olsen og Abelone Jørgine Madsen, 24, i Skulkenborg 113
1877, 1102, 20051877, Christian Frederik Ishøi, søn af kudsk Hans Casper Ishøi, paa Christiansdal og Amalie Elisabeth Johansen, 24, i Hans Jensens Stræde 17
1877, 1102, 13051877, Niels Christian Valdemar Nielsen, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Jørgensine Marie Jørgensen, 24, i Ramsherred 66
1877, 1202, 02041877, Hans Christian Andersen, søn af tømrer Christian Andersen og Kirsten Hansen, 2., paa Nørrebro, i baghuset
1877, 1302, 02031877, Hans Villiam Petersen, søn af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 33, ved Trækbanen 2
1877, 1402, 22041877, Hans Christian Frandsen Eriksen, søn af skibsfører Poul Christian Eriksen og Anne Marie Elisabeth Zifeldt, 31, paa Kanalveien 25, i bagbygningen
1877, 1402, 02041877, Dorrien Theodor Alfred Jørgensen Jensen, søn af skibstømrer Niels Alfred Jørgensen, af Kolding og Johanne Christine Sophie Nielsine Jensen, 20, paa Nørregade 40. Navneændring af 13.8.1917 til Dorrien Theodor Alfred Myrholt
1877, 1502, 27041877, Jørgen Madsen Ernst, søn af skomager Johan Frederik Ernst og Johanne Marie Madsen, 22, i Kræmmergyden 8
1876, 2810, 29041877, Marius Theodor Larsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Larsen og Sophie Nielsen, i Aalykkegade 11
1877, 1502, 15071877, Oscar Andersen, søn af postexpedient Julius August Andersen og Martine Dorthea Christine Hansen, 23, paa Parcelveien 12
1877, 1702, 15041877, Morten Laurits Larsen, søn af gaardskarl Jens Larsen og Hansine Clausen, 25, paa Nørregade 33 i bygningen
1877, 1702, 02041877, Rasmus Jørgen Beck Rasmussen, søn af arbeidsmand Christen Rasmussen og Anne Marie Jørgensen, 24, paa Nørrebro 33
1877, 1902, 15041877, Hakon Marius Lunde, søn af garversvend Jacob Cornelius Lunde, i Christiania og Maren Cathrine Jensine Hansen, 31, i Ramsherred 50
1877, 2002, 29041877, Hans Sigvard Rasmus Emiliussen, søn af sømand Frederik Emiliussen og Hansine Caroline Juliane Rasmussen, 28, i Kræmmergyden 9
1877, 2302, 02041877, Marius Christian Madsen, søn af sømand Jens Christian Madsen og Caroline Andrea Soelberg, 20, paa Kanalveien 85, i kjælderen
1877, 2402, 22041877, Christopher Frederik Martin Fenneberg Nielsen, søn af assistent Erik Nielsen, ved Statsbanen og Hanne Kirstine Fenneberg, 25, ved Trækbanen 3. Navneændring af 6.2.1908 til Christopher Frederik Martin Finneberg
1877, 2502, 09121877, Carl Victor Rex, søn af hvidgarver Otto Harald Rex og Maren Kirstine Knudsen, 20, paa Nørrebro 19
1877, 2802, 15041877, Philip Marius Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Ellen Petrine Philipsen, 22, paa Parcelveien 28
1877, 0303, 24031877, Hans Poul Christian Madsen, søn af sømand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 27, i Skibhusene
1877, 1003, 27051877, Anders Rehhoff Clausen, søn af sømand Claus Clausen og Karen Marie Andersen, 26, paa Kanalveien 102, i Aalykkemarken
1877, 1203, 29051877, Peter Alfred Andersen, søn af snedker Niels Andersen og Karen Marie Jensen, 36, paa Nørregade 116
1877, 2103, Udøbt dreng (død), søn af huseier og maler Niels Hansen og Maren Larsen, 32, i Slotsgade 48
1877, 2203, 13051877, Morten Christian Andersen, søn af brændevinsbrænder Knud Andersen og Anne Marie Mortensen, 36, paa Nørrebro 5
1877, 2203, 26081877, Oluf Christian Larsen, søn af arbeidsmand Niels Christian Larsen og Anne Dorthea Olsen, 26, i Slotsgade 27
1877, 2403, 25071877, Charles Michael Algreen Petersen, søn af bogbinder Niels Algreen Petersen og Cecilia Caspersen, 34, paa Nørregade 35
1877, 2603, 17061877, Holger Jørgensen, søn af jernbanestationsbud Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 42, paa Nørrebro 32
1877, 2903, 26081877, Torvald Vilhelm Frederik Sophus Mortensen, søn af skrædder Adam Christian Mortensen og Dorthea Vilhelmine Marie Frederikke Render, 23, i Adamsgade 13
1876, 2909, 02041877, Valdemar Heinrich Birn, søn af former Heinrich Peter Christian Birn og Vilhelmine Johanne Arnqvist, 26, i Skulkenborg 95
1877, 0204, 27091877, Emil Hansen, søn af smaakjører Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 35, paa Nørrebro 86, i Aalykkemarken
1877, 0504, 10061877, Laurids Hansen, søn af murer Lars Hansen og Anne Kirstine Mortensen, 36, i Aalykkegade 1
1877, 1004, 24061877, Viggo Elias Rasmussen, søn af snedkermester Hans Rasmussen og Caroline Christine Brylle, 40, paa Nørregade 86, i bagbygningen udtil Aalykkegade
1877, 1204, 26081877, Vilhelm Bruun Jürgensen, søn af ritmester og slotsforvalter Christian Frederik Urban Bruun Jürgensen og Louise Juliane Theodora Mordhorst, 32, paa Slottet
1877, 1804, 18021883, Georg Ernst Konrad Schirmer, søn af mursvend Ernst Gottfred Schirmer, i Odense og Petrea Cecilie Jørgensen, 24, i Skulkenborg 105
1877, 2704, 03061877, Charles Victor Peter Jensen, søn af smedesvend og invalid Frederik Jensen og Elise Marie Adelaide Simonsen, 37, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1877, 2904, 26121877, Søren Pauli Julius Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 35, paa Nørrebro 4, i baggaarden
1877, 3004, 01071877, Rasmus Severin Hansen, søn af smaakjører Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Rasmussen, 30, ved Kanalbassinet 93
1877, 3004, 03061877, Valdemar Henrik Nielsen, søn af værtshusholder Christian Nielsen og Karen Madsen, 27, paa Nørregade 53, i kjelderen
1877, 0205, 01071877, Laurits Marius Hansen, søn af arbeidsmand Christen Hansen og Maren Kirstine Jacobsen, 33, i Slotsgaden 33
1877, 0305, 01071877, Eduard Marius Christian Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Elisabeth Dorthea Madsine Jørgine Petrine Jørgensen, 23, i Slotsgade 11
1876, 2111, 06051877, Carl Johan Julius Albinus Lunau, søn af constitueret toldassistent Carl Joachim Christian Lunau og Andrea Augustine Franck, i Adamsgade 7
1876, 0812, 06051877, Carl Christian Augustinus, søn af smed Peter Behrendt Augustinus og Anna Henriette Hansen, paa Gravene 16
1877, 0605, 05101877, Max Müller, søn af premierlieutenant Johan Alexis Müller, ved 26de Bataillon og Anne Jensine Mary Wilcken, 29, paa Vesterbro 33
1877, 0605, 24071877, Johannes Aabye Hansen, søn af guldsmedsvend Ludvig Christian Hansen og Cathinca Marie Caroline Aabye, 28, ved Trækbanen 10
1877, 1005, 17061877, Charles Vilhelm Niels Jensen, søn af porteur Lars Jensen, ved den Sydfynske Jernbane og Constantine Louise Petersen, 22, paa Nørregade 36, udtil Slotsgade. Navneændring af 23.4.1912 til Charles Vilhelm Niels Metzlaff
1877, 1205, 03061877, Hans Peter Jørgensen, søn af tjenestekarl Niels Peter Jørgensen, paa Marienlund og Abelone Hansine Andersen, 19, i Sommerlyst ved Marienlund
1877, 1405, 19081877, Lars Axel Jensen, søn af arbeidsmand Emil Jensen og Anne Kirstine Axelsen, 26, paa Nørrebro 3, i baghuset. Navneændring af 18.3.1915 til Lars Axel Dalskjær
1877, 1705, 15071877, Claus Peter Kaisen, søn af gaardskarl Frederik Peter Kaisen og Maren Cathrine Hansen, 25, i Kræmmergyden 22
1877, 2004, 21051877, Emil Mathias Andreas Jensen, søn af skomager Jens Adolph Heinrich Jensen og Johanne Nielson, 31, paa Parcelveien 27
1877, 2305, 10071877, Andreas Frederik Møller, søn af skibskapitain Peter Nielsen Møller og Johanne Marie Andersen, 37, paa Kanalveien 75
1876, 2711, 14061877, Carlo Edvin Cæsar Hansen, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, ved 2det Dragonregiment og Sophie Frederikke Silldorff, 21, i Kongensgade 8
1877, 2905, 15071877, Olaf Larsen, søn af fuldmægtig Rasmus Larsen, paa Fyens Stifts Sparekasse og Dagmar Alberta Petersen, 18, i Sophiendal paa Skibhusveien
1877, 3005, 14101877, Niels Christiansen, søn af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 34, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1877, 0506, 14041879, Jørgen Laurits Hansen, søn af arbeidsmand Niels Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 37, paa Nørregade 85, i bagbygningen. Navneændring af 24.12.1905 til Jørgen Laurits Hansen Søndersø
1877, 0706, 02091877, Carl Andreas Andersen, søn af skrædder Jørgen Andersen og Mette Marie Madsen, 30, ved Trækbanen 14
1877, 1106, 16061877, Gerhard August Frederik Gradmann Zeller, søn af tobakshandler Gerhard August Gradmann, i Odense og Johanne Dorthea Caroline Zeller, 20, i Nyenstad 131
1877, 1206, 13061877, Jørgen Rasmus Jørgensen, søn af ungkarl Rasmus Hansen, i Otterup og Anne Kirstine Jørgensen, 30, ved Trækbanen 8
1877, 1406, 07101877, Christian Ertner, søn af snedker Frederik Clemens Ertner og Doris Catharina Birgitte Petersen, 30, paa Nørregade 100
1877, 2006, 05081877, Niels Christian Peter Jørgensen, søn af snedkersvend Hans Peter Marius Jørgensen og Johanne Marie Hansen, 24, i Aalykkegade 1
1877, 2804, 08051877, Jørgen Peter Christian Clausen, søn af stenhugger Peter Clausen, af Nyborg og Edel Rasmine Christine Hansen, i Nyborg
1877, 2006, -, Dreng, søn af kjøbmand Georg Johan Elias Jæger, i Odense og Simonine Christofora Marie Frntzen, i Fiskergade i Aarhus
1877, 1903, 08071877, Anton Severin Andersen, søn af overporteur Niels Andersen og Johanne Jensen, i Aalykkegade 19 B
1877, 0707, 05081877, Jacob Marius Jacobsen, søn af skræddersvend Hans Christian Jacobsen og Jørgine Nielsen, 26, i Skulkenborg 105
1877, 1007, 30081877, Rasmus Christian Lund, søn af handelsfuldmægtig Johan Christian Lund og Kirstine Cecilie Petersen, 30, paa Østre Stationsvei uden no
1877, 0907, 16091877, Johannes Laurits Bonde, søn af gartner Jørgen Peter Bonde og Caroline Petrine Bærtelsen, 30, i Hans Jensens Stræde 32
1877, 1307, 14101877, Hans Henrik Magnus Gamst, søn af farver Johan Henrik Gamst og Sidsel Kirstine Hansen, 36, paa Nørregade 63
1877, 1507, 16091877, Marius Christensen, søn af husmand og arbeidsmand Rasmus Christensen og Elisabeth Frederiksen, 26, i Skibhusene
1877, 1607, 26081877, Johannes Valdemar Poulsen (tvilling), søn af skibsfører Marqvard Poulsen og Hansine Marie Olsen, 39, i Skibhusene
1877, 1607, 26081877, Poul Christian Poulsen (tvilling), søn af skibsfører Marqvard Poulsen og Hansine Marie Olsen, 39, i Skibhusene
1877, 1707, 28101877, Hans Christian Nielsen, søn af tømmersvend Rasmus Nielsen, i Odense og Johanne Hansen, 20, paa Kanalveien 108, i Aalykkemarken
1877, 2707, 09091877, Johan Heinrich Weche Götke, søn af regimentssadelmager Frederik Vilhelm Christian Götke, ved 2det Dragonregiment og Marie Christine Vilhelmine Rasmussen, 36, i Vor Frue Kirkestræde 7
1877, 2707, 11111877, Frederik Carl Marius Mouritsen, søn af stabssergeant Niels Peter Mouritzen, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Juliane Frederiksen, 32, i Provstegaarden paa Overgade 57
1877, 3007, 26101877, Christen Emanuel Kjær Monberg, søn af architect Peter Christensen Monberg og Maren Emilie Kjær, 29, paa Nørregade 36
1877, 0308, 28101877, Anders Laurits Larsen, søn af skibskapitain Peter Larsen og Mette Kirstine Madsen, 35, i Adamsgade 9
1877, 0408, 01101877, Jens Christian Marius Hansen, søn af rugbrødbager Christian Hansen Hoff og Anne Margrethe Hansen, 38, paa Kanalveien 88, i Aalykkemarken. Navneændring af 3.2.1903 Jens Christian Marius Hansen Hoff
1872, 0404, 08081877, Ludvig Christoffer Schöier, søn af hornblæser Vilhelm August Schöier, ved 16de Bataillon og Henriette Louise Maag, i Fredensgade 24
1877, 1308, 13081877, Oscar Eduard Nielsen (tvilling), søn af murmester Frits Helmer Benedict Nielsen og Henriette Amalie født Nielsen, 31, i Hans Jensens Stræde 6
1877, 1908, Udøbt dreng (tvilling – død), søn af murmester Frits Helmer Benedict Nielsen og Henriette Amalie født Nielsen, 31, i Hans Jensens Stræde 6
1877, 1908, 29091878, Johan Carl Christiansen, søn af mursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 38, i Nyenstad 134
1877, 2008, 07101877, Thorvald Christian Marius Rasmussen, søn af banearbeider Niels Rasmussen og Anne Thomsen, 29, ved Trækbanen 3
1877, 2508, 14101877, Carl Christian Ludvig Henriksen, søn af skibstømrer Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 26, paa Nørrebro 74
1877, 2508, 14101877, Jens Christen Jensen, søn af bagersvend Emil Jensen og Anne Cathrine Christensen, 26, ved Trækbanen 1
1877, 2808, 22091877, Johannes Christian Petersen, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, 42, i Skibhusene
1877, 2908, 21101877, Christian Hansen, søn af arbeidsmand Jens Hansen og Mette Kirstine Petersen, 36, i Skibhusene
1877, 0209, 04091877, Johannes Laurits Hans Christian Hansen, søn af tjenestekarl Rasmus Nielsen, af Odense og Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen, 24, paa Parcelveien 14
1877, 0809, 13091877, Jørgen Christian Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Caroline Christensen, 23, paa Nørregade 110
1877, 0909, 27121877, Bruno Edgar Harry Hansen, søn af glarmester Niels Hansen og Anne Kirstine Nielsen, 38, paa Nørregade 37
1877, 0809, 19051878, Hans Christian Nielsen, søn af murer Hans Peter Nielsen og Anne Marie Hansen, 35, i Hans Jensens Stræde 43. Navneændring af 20.5.1903 til Hans Christian Valmod
1877, 1309, 11111877, Anders Søren Andersen, søn af skrædder Hans Vilhelm Andersen og Christiane Sørensen, 21, paa Nørregade 64
1877, 1603, 16091877, Carl Julius Jensen, søn af skrædder Lars Jensen og Anne Madsen, i Skulkenborg 111
1877, 1709, 17031878, Frederik Behrens Petersen, søn af pakhusforvalter Niels Peter Christian Petersen og Marie Sophie Frederikke Behrens, 26, paa Nørrebro 28
1877, 1709, 28101877, Carl Andreas Valdemar Petersen, søn af murer Niels Jensen Petersen og Maren Hansen, 23, i Ramsherred 46
1877, 2809, 16121877, Hans Laurits Hansen, søn af bestyrer Peter Hansen, paa kjøbmand Thranes Landsted og Johanne Marie født Hansen, 33, paa Tolderlundsveien 120
1877, 0210, 17021878, Hans Peter Christian Ploug, søn af slagtermester Arend Peter Andersen Ploug og Gjertrud Kirstine Ditlevsen, 25, ved Kanalbasinet 93
1877, 0510, 11101877, Niels Peter Henriksen, søn af murer Peter Henriksen og Anne Margrethe Nielsen, 30, paa Trækbanen 14
1877, 0610, 22041878, Valdemar Peter Hansen, søn af slagter Jens Hansen og Marie Kirstine Juul, 25, paa Nørrebro 78
1877, 0810, 10031878, Harald Martin Larsen, søn af sergent Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 27, i Frederiksgade 46
1877, 1810, 19051878, Hans Herman Jørgensen (tvilling), søn af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 32, paa Nørrebro 72
1877, 2010, 27011878, Carl Knud Markus Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Dorthea Kirstine Hansen, 26, i Blæsenborg 50
1877, 2410, 10041878, Carl Jensen, søn af handelsgartner Frederik Carl Christian Jensen og Hanne Rasmine Andersen, 20, i Slotsgade 24. Navneændring af 19,8,1900? til Carl Agner
1877, 2610, Dødfødt dreng, søn af postbud Peter Hansen og Birgithe Kirstine P..sen, 42, i Kræmmergyden 2
1877, 0808, 04111877, Christian Louis Carl Thejll Clausen, søn af sergent Johan Frederik Thorvald Clausen, ved 5te Bataillon og Gosmine Kirstine Vilhelmine Thejll, 19, i Adamsgade 26
1877, 2710, 10031878, Laurits Anton Hansen (tvilling), søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen og Jensine Mathiasen, 34, i Skibhusene
1877, 2710, 26101877, Hans Marius Hansen (tvilling), søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen og Jensine Mathiasen, 34, i Skibhusene
1877, 2710, 30061878, Rasmus Hansen, søn af kulhandler Jørgen Frederik Hansen og Jensine Petersen, 30, paa Tolderlundsveien uden no
1877, 2910, 29101877, Laurits Hansen, søn af arbeidsmand Hans Jacob Hansen og Maren født Hansen, 29, paa Nørrebro 42, i bagbygningen
1877, 0411, 05121877, Otto Marius Björkegrén, søn af skind- og silkefarver Lars Johan Timotheus Björkegrén og Maren Kirstine Madsen, 22, i Slotsgade 20
1877, 0711, Dødfødt dreng, søn af snedkermester Jørgen Christian Hansen og Caroline Christine Frederiksen, 25, paa Gravene 2.
1877, 1011, 25111877, Ivar Peter Hansen, søn af menig Frederik Hansen, ved 19de Bataillon i Nyborg og Frederikke Lovise Lund, 19, i Slotshavehuset
1877, 1511, 10021878, Carl Christian Hansen, søn af lejetjener Martin Hansen og Marie Sophie Jensen, 27, paa Nørrebro 10
1877, 1711, 06011878, Christian Christensen, søn af fyrbøder Rasmus Christensen og Marie Kirstine Rasmussen, 30, ved Odense Kalkværk
1877, 1911, 10021878, Holger Christian Behrens Andkjær, søn af malermester Johan Peter Andkjær og Louise Marie Dorthea Behrends, 33, paa Nørregade 36, i sidebygningen ud til Slotsgade
1877, 2011, 07041878, Niels Knudsen, søn af smaakjører Jens Knudsen og Dorthea Marie Jensen, 25, paa Parcelveien 6
1877, 2111, 01011878, Valdemar Alfred Emil Knudsen, søn af arbeidsmand Otto Carl Valdemar Knudsen og Karen Kirstine Madsen, 28, i Skulkenborg 105
1877, 2311, 28041878, Uffe Clemmensen, søn af mægler Hans Christian Clemmensen og Hedevig Caroline Vilhelmine Mangor, 35, paa Nørrebro 86, i Aalykkemarken
1877, 2110, 02121877, Niels Theodor Carstensen, søn af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 32, paa Tolderlunsveien 118
1877, 0412, 01021878, Nicolai Peter Lund, søn af farver Jacob Johan Lund og Nielsine Cathrine Petersen, 28, paa Nørregade 64
1877, 0312, 22091878, Hans Olaf Nicolaisen, søn af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen og Oline Andersine Augusta Petersen, 33, i midterste Hanebækhus
1877, 1412, 20011878, Jens Laurits Nielsen, søn af baadfører Peter Nielsen og Johanne Larsen, 41, paa Kanalveien i Aalykkemarken 108
1877, 1512, 27011878, Peter Marius Andersen, søn af tjenestekarl Anders Andersen og Maren Margrethe Jørgensen, 20, i Blæsenborg 32
1877, 1612, 10031878, Thorvald Alfred Corneliussen, søn af arbeidsmand Anders Corneliussen og Stine Marie Mortensen, 39, i Arbeiderboligerne 7, i Kræmmermarken
1877, 1612, 08011878, Carl Jørgen Cilius Rasmussen, søn af skomager Peter Rasmussen og Anne Sophie Jensen, 29, paa Nørrebro 48
1877, 1812, 18041878, Niels Magnus Jørgensen, søn af gaardskarl Hans Jørgensen og Mette Kirstine født Jørgensen, 32, i Enggade 7 A
1877, 1812, 08091878, Andreas Tornøe, søn af tjenestekarl Niels Larsen, af Aasum og Rasmine Cathrine Tornøe, 19, i Skibhusene
1877, 2012, 24031878, Hans Johan Rasmussen, søn af arbeidsmand Mads Rasmussen og Helene Christine Margrethe Frandsen, 35, paa Parcelveien 17
1877, 2012, 22041878, Erik Pade, søn af cand. jur. og politiassistent Sophus Christopher Reenberg Pade og Caroline Juliane Munthe Morgenstjerne, 26, paa Slottet
1877, 2312, 31031878, Jens Frederik Jensen (tvilling), søn af arbeidsmand Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 27, i Aalykkegade 11
1877, 2612, 16061878, Anders Christian Andersen, søn af arbeidsmand Jørgen Andersen og Anne Kirstine Jensen, 32, i Skibhusene
1877, 0110, 18111877, Niels Emil Nielsen, søn af bagersvend Carl Emil Jacobsen, i Nyborg og Birthe Marie Nielsen, 28, i Norup
1878, 0101, 01011878, Niels Conrad Holm, søn af rebslagersvend Niels Conrad Holm og Hansine Elisabeth Marry Rasmussen, 24, i Aalykkegade 1
1878, 0601, 06011878, Jacob Frier (tvilling), søn af overporteur Jens Sørensen Frier, ved Statsbanen og Anne Marie Andersen, 31, ved Trækbanen 1
1878, 0601, 06011878, Niels Alfred Frier (tvilling), søn af overproteur Jens Sørensen Frier og Anne Marie Andersen, 31, ved Trækbanen 1
1878, 0701, 12051878, Niels Poulsen, søn af bagermester Søren Mathiasen Poulsen og Karen Marie Nielsen Bøgelund, 22, paa Nørregade 65
1878, 0801, 30031878, Martin Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Jensine Henriette født Petersen, 25, paa Nørrebro 2
1878, 1201, 19011878, Mads Marius Knudsen, søn af gaardskarl Knud Knudsen og Maren Jensen, 30, paa Parcelveien 13
1878, 2001, 10031878, Peder Pedersen, søn af arbeidsmand Niels Pedersen og Christiane Christine Christiansen, 30, paa Trækbanen 3
1878, 2201, 10021878, Rasmus Christian Erling, søn af tjenestekarl Carl Christian Andersen, paa Nislefgaard og Karen Sophie Erling, 25, i Skulkenborg
1878, 2401, 17021878, Niels Christian Daugaard Sørensen, søn af kjøbmand Rasmus Sørensen og Anne Cathrine Nielsen, 18, paa Nørregade 29. Navneændring af 13.12.1909 til Niels Christian Daugaard Porsfelt
1878, 2401, 10031878, Hans Gerhard Nielsen, søn af arbeidsmand Anders Nielsen og Hansine Hansen, 32, i Ramsherred 50
1878, 2401, 26121879, Niels Peter Nicolai Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Christian Hansen og Markusine Andersen, 29, paa Parcelveien 2
1878, 2501, -, Dreng, søn af slagter Peter Bloch, af Odense og Maren Marie Hansen, 23, paa Parcelveien 2
1878, 0302, 17031878, Hans Peter Skytte, søn af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte og Andresine Hansen, 37, i Adamsgade 19, i bagbygningen
1878, 0402, 22041878, Julius Valdemar Larsen, søn af rebslagersvend Johan Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 36, i Nyenstad 129
1878, 0402, 18041878, Svend Snertinge, søn af kapitain og branddirecteur Niels Olsen Snertinge og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 36, paa Slottet
1878, 0402, 19051878, Anders Hansen, søn af tømrer Rasmus Hansen og Gjertrud Marie Nielsen, 33, paa Parcelveien 2
1878, 1002, 29091878, Peter Christian Rasmussen, søn af handelsbetjent Rasmus Christian Rasmussen, i Odense og Johanne Petrine Petersen, 23, i Aalykkegade 19
1878, 1602, 15091878, Konrad Emil Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Hansen, 28, paa Nørregade 64, i sidebygningen
1878, 1702, 08121878, Hartvig Madsen, søn af tjenestekarl Anders Jensen Jørgensen, i Middelfart og Anne Marie Madsen, 25, paa Gravene 19
1878, 2002, 07041878, Laurits Kastrup Larsen, søn af arbeidsmand Peter Larsen og Jensine Kastrupsen, 26, paa Nørregade 34, i baghuset
1878, 2102, Dreng (døde strax), søn af murmester Rasmus Hansen og Adolphine Kirstine Thomsen, 30, paa Østre Stationsvei 1
1878, 2102, 02061878, Carl Georg Jespersen, søn af stenhugger Søren Jespersen og Caroline Kirstine Hansen, 33, i bageste Astruphus
1878, 2602, 26021878, Peter Bahr, søn af arbeidsmand Claus Andersen Petersen og Marie Louise Ehrhorn, 22, i Adamsgade 1
1878, 2702, 28041878, Axel Julius Heinrich Hindsgaul Nielsen, søn af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen og Helene Elise Rasmine Hindsgaul, 22, paa Nørregade 36. Navneændring af 8.2.1908 til Axel Julius Heinrich Hindsgavl
1878, 2702, 25031878, Georg Sigfred Nissen, søn af bager Carl Emil Nissen og Dorthea Christine Axelsen, 30, i Aalykkegade 19
1878, 0403, 27041879, Henrik Jensen Dichmann, søn af fhv. restaurateur Rasmus Rasmussen Dichmann og Cathrine Christine Jordahn, 42, i Slotsgade 60
1878, 1003, 11051878, Carl Knud Andersen, søn af skomager Laurits Peter Andersen og Elisabeth Amalia Wulff, 33, i Skulkenborg 105
1878, 1203, 07071878, Georg Johan Probst, søn af malersvend Hans Peter Probst, i Svendborg og Rasmine Mathilde Petersen, 18, paa Nørregade 104
1878, 1203, 14051878, Steffen Steffensen, søn af vognmand Peter Christian Lorenz Steffensen og Emma Kirstine Gosmine Schmidt, 22, i Aalykkegade 19
1878, 1303, 23061878, Carl Laurits Hansen, søn af huseier og maler Niels Hansen og Maren Larsen, 33, i Slotsgade 48
1878, 1903, 09061878, Aage Petersen, søn af spindemester Niels Christian Petersen, paa Brandts Klædefabrik og Anna Cecilie Johansen, 22, i Slotsgade 10
1877, 3012, 17021878, Niels Christensen, søn af ungkarl Hans Peter Nielsen, fra Tarupgaard og Kirsten Christensen, i Fattighuset i Langager, i Meelby Sogn
1878, 2403, 26051878, Rasmus Johannes Emil Olsen, søn af snedkersvend Jens Martin Olsen og Grethe Christine Rasmussen, 23, i Skulkenborg 113
1878, 2803, 17051878, Eduard Charles Jacob Carl Hansen, søn af beslagsmedsvend Carl Christian Hansen og Ida Frederikke Marie Heesch, 27, i Aalykkegade 11
1878, 3103, 28121878, Poul Valdemar Petersen, søn af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 38, paa Nørregade 80
1878, 0104, 21071878, Peder Rasmussen, søn af husmand Peter Petersen, i Stegsted og Karen Rasmussen, 34, i Hans Jensens Stræde 23
1878, 0404, 02061878, Hans Christian Rasmussen, søn af kudsk Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 34, ved Trækbanen 6
1878, 0904, 30071892, Lars Niels Petersen, søn af arbeidsmand Iver Larsen, af Odense og Maren Petersen, 34, i Nygade 78
1878, 1204, -, Dreng, søn af garversvend Jens Amalius Rasmussen og Marie Nielsine Johansen, 40, i Slotsgade 50
1878, 1704, 02061878, Anton Nielsen, søn af mursvend Morten Nielsen og Johanne Marie Andersen, 23, i Adamsgade 2..
1878, 3004, 22091878, Laurits Anton Steffensen, søn af baadfører Hans Steffensen og Karen Kirstine Petersen, 41, i Skibhusene
1878, 3004, 04081878, Mads Peter Ernst, søn af skomager Johan Frederik Ernst og Johanne Marie Madsen, 23, i Kræmmergyden ..
1878, 0205, 26061878, Axel Johannes Barnkop Uhl, søn af lieutenant og toldassistent Albert August Uhl og Johanne Andersen, 29, i Slotsgade 22
1878, 0305, 21071878, Christian Theodor Larsen, søn af smaakjører Hans Larsen og Karen Dorthea Hansen, 42, i Kræmmergyden 9
1878, 0305, 15091878, Normann Jensen, søn af skibskapitain og Dannebrogsmand Jørgen Jensen og Mette Line Hansen, 33, i Skibhusene
1878, 0405, 21071878, Axel Jørgen Bang Marius Jørgensen, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgensen og Anne Madsen, 30, paa Nørregade 63
1878, 0705, 31051878, Niels Lauritz Julius Mortensen, søn af fyrbøder Niels Mortensen, paa damskibet Norstjernen og Jacobine Caroline Hansen, 26, i Slotsgade 46
1878, 0805, 26061878, Einar Larsen, søn af instrumentmager Vilhelm Larsen og Christiane Birgitte Dinesen, 23, i Slotsgade 22 B
1878, 1405, 21071878, Niels Rasmussen, søn af arbeidsmand Rasmus Johansen og Johanne Kirstine Nielsen, 47, ved Trækbanen 10
1878, 1805, 16061878, Jørgen Christian Pedersen, søn af meierist Pauli Johansen, paa Krabbesholm ved Skive og Johanne Marie Pedersen, 23, hos arbeidsmand Jørgen Vilhelm Larsen i Skibhusene
1878, 2105, 23061878, Anders Peter Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Kirstine Andersen, 22, i Aalykkegade 11
1878, 2305, 01091878, Georg Victor Hannibal Petersen, søn af bødkersvend Hans Petersen og Karen Johanne Langhoff, 37, i Skulkenborg 89
1878, 2405, 18081878, Ove Knudsen, søn af smedemester Ferdinand Knudsen og Laura Lucilie Hansen, 32, paa Nørregade 67
1878, 2405, 21071878, Marius Stephanus Nielsen, søn af smedemester Rasmus Peter Nielsen og Nicoline Christine Madsen, 34, paa Nørrebro 80
1878, 2905, 24111878, Ludolph Peter Marius Andersen, søn af huseier Peter Christian Andersen og Christine Birthe Margrethe Jensen, 33, i Skibhusene
1878, 0106, 22091878, Frederik Christian Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Rasmine Frederikke Frederiksen, 40, i Bangs Tolderlund
1878, 0306, 25061878, Christian Peter Christiansen, søn af dugmager Mads Christiansen og Marie Cathrine Rasmussen, 31, i Slotsgade 44
1878, 0406, 07071878, Carl Christian Andersen, søn af sergent og berider Lars Peter Andersen, ved 2det Dragonregiment og Anna født Andersen, 28, paa Nørregade 33
1878, 0406, 11081878, Laurits Anton Petersen, søn af tjenestekarl Lars Petersen, paa Flintholm og enke Hansine Andersen (efter husmand Bertel Hansen), 38, hos sømand Jens Rasmussen i Skibhusene
1878, 0906, 01091878, Jacob Peter Jørgensen Hansen, søn af skomagersvend Mads Peter Hansen og Anne Kirstine Jørgensen, 22, paa Nørregade 64
1878, 1306, 27101878, Elias Petri Olsen, søn af bødker Jørgen Andreas Magnus Olsen og Marie Ernestine Severine Nielsen, 22, i Ramsherred 50
1877, 1706, 16061878, Sophus Magnus Jensen, søn af skrædder Jens Jensen og Anne Marie Sørensen, paa Parcelveien 15
1878, 2506, 04081878, Georg Rasmus Frederik Carl Christian Christophersen, søn af arbeidsmand Rasmus Christophersen og Rasmine Georgine Nissen, 30, ved Tolderlundsveien under Landet
1878, 1106, 30061878, Alfred Otto Madsen, søn af Erna Hansen, Bregninge Sogn, Skippinge Herred, Sjælland
1878, 0207, 10111878, Anders Christian Andersen, søn af tømrer Anders Andersen og Karen Kirstine født Andersen, 26, i Blæsenborg 42
1878, 0307, 02081878, Lars Peter Frederik Jensen, søn af sognefoged og gaardeier Jørgen Petersen, Hjallese, Dalum Sogn og Anne Kirstine Jensen, 22, hos forældrene ved Trækbanen 5
1878, 0507, 15091878, Hans Christian Larsen, søn af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Kirstine Hansen, 26, paa Parcelveien 14
1878, 1207, 01091878, Emil Frederik Bonaventura Mazanti, søn af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 37, paa Nørrebro 26
1878, 1407, 20071878, Thorvald Jens Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 31, i Blæsenborg 42
1878, 1807, 19081878, Emanuel Hans Georg Gabriel Nielsen, søn af værtfører Eduard Gabriel Nielsen og Josephine Cathrine Caroline Sophie Christensen, 21, paa Nørregade 36, sidebygningen udtil Slotsgaden
1878, 2407, 25081878, Jens Erik Bjerre, søn af kjøbmand Vilhelm Julius Bjerre og Theodora Margrethe Jørgensen, 25, paa Nørregade 47
1878, 1504, 01081878, Peter Lollesgaard Kühnel, søn af kjøbmand Theodor Valdemar Kühnel og Anna Margrethe Markussen, 27, paa Nørregade 97
1878, 3107, 04051879, Christian Zifeldt Eriksen, søn af skibsfører Poul Christian Eriksen og Anna Marie Elisabeth Zifeldt, 33, paa Kanalveien 85, i bagbygningen
1878, 2407, 03081878, Georg Valdemar Rasmussen, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen og Marie Felthein, 34, paa Nørregade 65
1878, 0208, 12091880, Carl Møller, søn af oversergeant Antonius Optimus Møller, ved 26de Bataillon og Francisca Caroline Cathrine Kirstine Belschner, 42, i Søndergade 34
1878, 0208, 28101878, Niels Peter Andersen, søn af snedker Niels Andersen og Karen Marie Jensen, 37, paa Nørregade 116
1878, 0808, 09081878, Christen Vilhelm John Rasmussen, søn af tjenestekarl Lars Rasmussen, i Eiby og Dorthea Jensen, 33, hos kjøbmand Niels Jørgensen paa Nørregade 47. Navneændring af 31.12.1905 til Christen Vilhelm John Eriksen
1878, 1408, 07051879, Peter Johannes Sprogøe, søn af seil- flag og compasmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 38, paa Kanalveien 85
1878, 1308, 19011879, Hans Peter Axelsen, søn af arbeidsmand Jens Peter Axelsen og Sophie Jørgensen, 33, i Blæsenborg 50
1878, 1708, 03111878, Niels Cilius Olsen, søn af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 36, i Astruphuset under Hanneberg
1878, 2008, 06101878, Ove Christian Lendorf Hilmer, søn af premierlieutenant Charles William Hilmer og Christiane Andrea Lendorf, 26, paa Torvet 5
1878, 2608, 22051879, August Peter Andersen, søn af sergent Nicolai Andersen, ved 16de Bataillon og Laura Helene Windinge, 34, i Hunderupgade 8
1878, 2708, 10111878, August Günckel Nielsen, søn af afdøde slagtersvend August Günckel, af Odense og enke Christiane Nielsen (efter arbeidsmand Hans Jacobsen), 35, i Nyenstad 132
1878, 3108, 27101878, Rasmus Emil Hvial Petersen, søn af sømand Niels Pedersen og Maren Kirstine Rasmussen, 31, paa Kanalveien 116, i Aalykkemarken
1878, 0709, 27101878, Otto Steenbach, søn af jægermester,cand. jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel-Jarlberg, 34, paa Aalykkegaard
1878, 0809, 06111878, Georg Mads Christopher Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Elisabeth Dorthea Madsine Jørgine Petrine Jørgensen, 24, ved Odense Kalkværk
1878, 1209, 24111878, Jens Peter Carl Jacob Marius Nielsen, søn af arbeidsmand Hans Jacob Nielsen og Maren Christensen, 24, ved Trækbanen 14
1878, 1309, 24111878, Christian Frederik Christiansen, søn af sømand Lars Christiansen og Anna Elfride Simonsen, 29, i Skibhusene
1878, 1809, 01101878, Jens Peter Lindhardtsen, søn af arbeidsmand Anders Lindhardtsen og Karen Christensen, 40, i Askehuset ved Aalykkegaard
1878, 2607, 21091878, Hans Axel Larsen (tvilling), søn af mursvend Lars Larsen og Jensine Marie Johanne Caroline Horne, i Skulkenborg 105
1878, 2309, 30031879, Hans Christian Schmidt, søn af lærer og examinatus polyt. Christian Sophus Schmidt, ved Giersings Realskole og Thomasine Nicoline Jacobsen, 32, paa Nørregade 42
1878, 2409, 30031879, Vilhelm Carstensen, søn af vognmand Christian Carstensen og Anna Ida Rikke Rasmussen, 25, ved Trækbanen 8
1878, 2509, 17111878, Hans Christian Nielsen, søn af arbeidsmand Nielsen og Kirsten Jensen, 24, i Rosenlund ved Hedevigslund
1879, 2809, 16031879, Oscar Eriksen, søn af modelsnedker Anders Eriksen og Anne Kirstine Nielsen, 38, paa Gravene 19
1878, 2909, 24111878, Niels Oluf Richardt Rasmussen, søn af bremsevogter Christen Rasmussen, ved Den sydfynske Jernbane og Maren Kirstine Olsen, 21, ved Trækbanen 7
1879, 3009, 23031879, Rasmus Jørgensen, søn af arbeidsmand Peter Jørgensen og Frederikke Christine Rasmussen, 25, paa Kanalveien 108, i Aalykkemarken
1878, 0110, 27101878, Thorvald Bjerring Nielsen, søn af sergent Jørgen Nielsen, ved 5te Bataillon og Anne Kirstine Hansen Skou, 34, i Tværgade 9
1878, 0210, 03111878, Niels Carl Nielsen, søn af skrædder Anders Nielsen og Anne Kirstine født Nielsen, 28, paa Parcelveien 7. Navneændring af 31.5.1918 til Niels Carl Nielsen Martoft
1878, 0410, 10111878, Peter Ludvig Balslev, søn af former Mads Peter Balslev, hos former Jensen paa Vestergade i Odense og Christiane Jørgensen, 23, i Slotsgade 46
1878, 2010, 04051879, Rasmus Sophus Martin Thrane, søn af slagtersvend Sophus Martin Christian Thrane, i Odense og Margrethe Kirstine Rasmussen, 23, hos forældrene i første Himmerigshus paa Skibhusveien
1878, 2810, 22121878, Niels Christian Jørgensen, søn af buntmager Eduard Carl Anton Jørgensen og Anna Johanna Leonore Siemers, 20, i Hans Jensens Stræde 23
1878, 3010, 12061881, Vilhelm Petersen, søn af skræddersvend Peter Petersen og Kirstine Marie Hansen, 26, i Ramsherred 66
1878, 3110, 14041879, Vilhelm August Valdemar Larsen, søn af tømmersvend Hans Christian Larsen og Maren født Larsen, 33, paa Skibhusveien
1878, 0111, 30031879, Oscar Holstebroe, søn af fabrikant og cand. jur. Harald Bützow Holstebroe og Louise Augusta Hansen, 35, paa Nørregade 87
1878, 0711, 23021879, Peter Hjalmar Christian Hansen, søn af sergent Frederik Valdemar Hansen, ved 16de Bataillon og Josephine Sophie Jespersen Pedersen, 27, paa Sortebrødretorv 13
1878, 0811, 18051879, Christian Villiam Otto Fich, søn af portner Jens Frederik Fich, ved Statsbanen og Mathea Rasmussen, 38, paa Parcelveien 17
1878, 1411, 10041879, Rasmus Adolph Johansen, søn af brænderikarl Christian Johansen og Anna Cathrine Lassen, 44, i Skulkenborg 108
1878, 1611, 05101879, Lars Rasmusen, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Karen Margrethe Mortensen, 43, Marienlunds Skov i Skibhusene
1878, 1711, 11051879, Jacob Lollesgaard, søn af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 32, paa Hedevigslund
1878, 1711, 02031879, Carl Albert Axelsen, søn af arbeidsmand Rasmus Axelsen og Marie Sophie Frederikke Larsen, 37, ved Trækbanen 4
1878, 1911, 23031879, Villiam Hansen, søn af skomager Hans Carl Vilhelm Hansen og Anne Christine Jensen, 32, paa Nørregade 98
1878, 0709, 01121878, Oscar Alfred Jensen, søn af smedesvend Christian Jensen og Else Christine Marie Andersen, i Slotsgade 23
1878, 3011, -, Dreng, søn af skræddersvend Jens Christian Hansen, i Nyborg og Karen Hansen, 27, paa Parcelveien 10
1878, 0112, 11011879, Oscar Jørgen Martin Jespersen, søn af bødker Niels Peter Jespersen, i Odense og Mathilde Agathe Jørgensen, 19, i Kræmmergyden 7
1878, 0612, 01051879, Charles Peter Carl Snedor Jensen, søn af farversvend Peter Hansen Snede, i Odense og Jensine Mathilde Christiane Jensen, 25, i Slotsgade 36
1878, 1012, 16021879, Peter Vilhelm Steffensen, søn af detaillist Vilhelm Steffensen Tommerup og Anne Johanne Petersen, 35, paa Nørregade 110
1878, 0309, 29091878, Peter Theodor Emil Gudmandsen, søn af arbeidsmand Peter Petersen, af Søndersø og Ane Elisabeth Gudmandsen, paa Skovshøirup Mark
1878, 2412, 06041879, Olaf Carl Poulsen, søn af skibstømrer Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 22, paa Nørregade 85
1878, 2512, 11081879, Viggo Nielsen, søn af herreekviperingshandler Viggo Marius Nielsen og Kirstine Dorthea Wendelboe, 32, paa Nørregade 66
1878, 2512, 23031879, Knud Brandt Klixbüll, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 27, paa Nørregade 25
1879, 0801, 16031879, Caspar Marius Rasmussen, søn af smed Jens Peter Rasmussen og Anne Kirstine Caspersen, 31, paa Nørregade 110
1879, 0801, 04051879, Rasmus Rasmussen, søn af arbeidsmand Jacob Rasmussen og Anne Kirstine Larsen, 28, i Slotsgade 36
1879, 1101, 06041879, Ferdinand Vilhelm Knudsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Knudsen og Caroline Petrine Petersen, 20, paa Parcelveien 7
1879, 1501, 23031879, Hans Jensen, søn af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 29, i Skibhusene
1879, 1901, 17041879, Carl Frederik Bekker Hansen, søn af skibstømrer Hans Hansen og Karen Jensen, 38, paa Nørrebro 104
1879, 1901, 21091879, August Frederik Ferdinand Ernlund, søn af billedskjærer Carl Oscar Ernlund og Emma Kirstine Marie Frandsen, 22, ved Trækbanen
1879, 2001, 25051879, Hans Christopher Marius Larsen, søn af arbeidsmand Anders Larsen, paa Parcelveien 4 og Anne Cathrine Hansen, 31, paa Parcelveien 4
1879, 2101, 02061879, Rasmus Hansen, søn af gartner Anders Hansen og Kirsten Petersen, 35, paa Tolderlundsveien 100
1879, 2201, 27041879, Mathias Faccov Lynegaard Krag, søn af skibsfører Rasmus Krag og Larsine Christine Marie Lynegaard, 40, i Tolderlundsgaden
1879, 2201, 02031879, Eli Jørgensen, søn af tjenestekarl Hans Christopher Niels Jørgensen, af Odense og Frederikke Louise Knudsen, 22, i Slotsgade 36
1879, 2401, Udøbt dreng (død), søn af trompeter Albert Hansen, ved 2det Dragonregiment og Nielsine Christine Jørgensen, 17, i Slotsgade 36
1879, 3001, 30011879, Christian Hansen, søn af tjenestekarl Hans Christian Andreasen, i Flemløse og Anne Kirstine Hansen, 21, paa Nørregade 45, i sidebygningen
1879, 3001, 22051879, Hans Christian Stougaard Andersen, søn af møller Jørgen Hansen Andersen og Bodil Marie Stougaard, 37, i Slotsgade 30. Navneændring af 9.10.1910 til Hans Christian Stougaard
1879, 0102, 01061879, Carl Christian Gamst, søn af farver Johan Henrik Gamst og Sidsel Kirstine Hansen, 37, i Adamsgade 39
1879, 0402, 01061879, Hans Peter Petersen, søn af skomagersvend Lars Frederik Petersen og Maren Sophie Hedevig Hansen, 25, paa Nørregade 64
1879, 1502, 22051879, Johan Valdemar Andersen, søn af brænderikarl Mads Andersen og Kirsten Nielsen, 40, i Aalykkegade 3
1879, 1802, 19021879, Frits Andreas Jens Thorvaldsen, søn af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen og Marie Judithe Jensen, 19, paa Nørregade 97
1879, 2002, 29061879, Peter Christian Berndt Augustinus, søn af kleinsmed Peter Christian Berndt Augustinus og Anna Henriette Hansen, 26, paa Gravene 16
1879, 1702, 04051879, Herman Petersen, søn af oversergeant og depotsergeant Frederik Herman Theodor Petersen, ved 5te Bataillon og Catharina Friederica Johanna Evald, 43, i Aalykkegade bagbygningen til 86, paa Nørregade
1879, 2002, -, Dreng, søn af rebslagersvend Niels Conrad Holm og Hansine Elisabeth Marry Rasmussen, 25, ved Trækbanen 5
1879, 2402, 01061879, Marius Bahr, søn af arbeidsmand Claus Andersen Petersen Bahr og Marie Louise Erhorn, 28, i Adamsgade 1
1879, 2502, 30041879, Hans Theodor Mogens Christensen, søn af musikus og hornblæser Hans Theodor Mogens Christensen, ved 5te Bataillon og Charlotte Dorothea Christiane Anna Becher, 42, i Alleegade 2
1879, 2702, 10041879, Hans Harald Berthelsen Bundegaard, søn af smed Johannes Lorenzen Bundegaard og Maren Johanne Madsen, 34, i Sommerlyst paa Skibhusveien
1879, 2702, 13071879, Marius Nicolai Dehn Petersen, søn af skræddermester Olaf Petersen og Dorthea Pouline Kirstine Dehn, 23, paa Nørrebro 38
1879, 0303, 11051879, Rasmus Johannes Madsen, søn af arbeidsmand Hans Madsen og Anne Kirstine Petersen, 44, i Skibhusene
1879, 0703, 22031879, Frederik Marius Peter Hansen, søn af musikus Hans Peter Mortensen, af Odense og Petrine Adamsen, 26, paa Parcelveien
1879, 0803, 14041879, Morten Christian Andersen, søn af brændevinsbrænder Knud Andersen og Anne Marie Mortensen, 38, paa Nørrebro 5
1879, 0903, 10081879, Georg Thorkildsen Greve, søn af oversergent og Dannebrogsmand Christian Frederik Emil Greve, ved 26de Bataillon og Adolphine Laurine Thorkildsen, 42, i Søndergade 14 og 16
1879, 1003, 13041879, Peder Christian Poulsen, søn af bager Søren Mathiasen Poulsen og Karen Marie Nielsen Bøgelund, 23, paa Nørregade 65
1879, 1303, 13061879, Viggo Emil Lunau, søn af toldassistent Carl Joachim Christian Lunau og Andrea Augustine Franck, 38, ved Trækbanen 15
1879, 1503, 14091879, Marius Ludvig Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Nielsen og Cecilie Sandberg, 33, i Skulkenborg 113
1879, 2003, 10081879, Emanuel Hansen, søn af avlsbygger Hans Hansen og Maren Kirstine Nielsen, 38, paa Kanalveien 86, i Aalykkemarken. Navneændring af 2.12.1905 til Emanuel Folmar-Hansen
1879, 2503, 02121879, Laurits Nielsen, søn af tømrer Ole Thomsen Nielsen og Johanne Jørgensen, 45, ved Trækbanen 5
1879, 2603, 14091879, Gustav Frederik Jacobsen, søn af tjener Henrik Sophus Jacobsen, paa Løveapotheket og Anna Petrine Marie Hansen Andreasen, 28, ved Trækbanen 6 A
1879, 2703, 19101879, Ernst Julius Johannes Hanssen, søn af appreateur Ernst Julius Hanssen, i Odense og Johanne Dorthea Caroline Zeller, 22, i Nyenstad 131
1879, 2903, 12101879, Adam Emil Nielsen, søn af arbeidsmand Jørgen Nielsen og Jørgensine Marie Jørgensen, 26, i Slotsgade 10
1879, 3003, 08061879, Johannes Frederik Olsen, søn af arbeidsmand Niels Frederik Olsen og Caroline Marie Rasmussen Skov, 23, i Blæsenborg 42
1879, 0204, 07091879, Anton Marius Sophus Jensen, søn af sergent Jens Peter Jensen, ved 5te Bataillon og Anne Mortensen, 21, i Vindegade 26
1879, 0304, -, Dreng, søn af sadelmagersvend Johan Heinrich Kollmann Nielsen og Antonette Margarethe Elisabeth Pfeiffer, 24, i Ramsherred 58
1879, 0504, 02061879, Sophus Charles Jørgensen, søn af snedkersvend Hans Peter Marius Jørgensen og Johanne Marie Hansen, 25, i Hans Jensens Stræde 21
1879, 0504, 08061879, Eduard Christensen, søn af sergent Jørgen Christian Christensen, ved 16de Bataillon og Anne Cathrine Johanne Larsen, 24, i Hans Jensens Stræde 21 A
1879, 0504, 08061879, Hans Christian Andersen, søn af sergent Peder Christian Andersen, ved 16de Bataillon og Maren Lucie Hansen, 32, i Kronprinsensgade 14
1879, 0604, 03081879, August Hans Christiansen, søn af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 36, paa Kanalveien 114, i Aalykkemarken
1879, 0804, 08081879, Christian Julius Christiansen, søn af stenhugger Christian Julius Petersen og Kirsten Jørgensen, 38, paa Skibhusveien
1879, 0904, 12101879, Valdemar Henrik Christian Andersen, søn af sergent Christen Andersen, ved 5te Bataillon og Anna Birgitte f. Andersen, 20, i Vindegade 23
1879, 1904, 08061879, Marius Georg Jensen, søn af arbeidsmand Niels Jensen og Nicoline Larsen, 25, paa Lille Parcelvei 21
1879, 0904, 10081879, Theodor Emil Pedersen, søn af handelsbetjent Theodor Pedersen, af Odense og Johanne Marie Lund
1879, 2604, Dødfødt dreng, søn af gaardkarl Mads Andersen og Anne Sørensen, 35, paa Parcelveien 3
1879, 2604, 27071879, Georg Einar Jæger Petersen, søn af kjøbmand Elias Georg Johan Jæger, i Odense og Dorthea Peterline Mathilde Petersen, 20, i Astrupdamhus
1879, 2804, 02061879, Peter Frederik Marius Jørgensen, søn af brænderikarl Jørgen Christian Jørgensen og Frederikke født Jørgensen, 28, paa Parcelveien 11
1879, 0505, 23111879, Heinrich Julius Georg Wilkens, søn af sømsmed Johan Heinrich Friedrich Wilkens og Anne Pedersen, 43, paa Nørregade 97
1879, 0705, 13071879, Ludvig Vilhelm Hindsgaul, søn af politibetjent Hans Ludvig Hindgaul og Bodil Marie Nielsen, 28, i Skulkenborg 95
1879, 0805, 26051879, Jørgen Christian Viggo Madsen, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Christiansen, i Viby, Udby Sogn og Hansine Madsen, 22, paa Parcelveien 2
1879, 1805, 05101879, Villiam Wisborg, søn af pensioneret oversergent og kasernegartner Ole Nicolaisen Wisborg og Vilhelmine Ursine Møller, 42, i Rytterkasernen
1879, 2105, 15061879, Anders Larsen, søn af skrædder Frederik Larsen og Maren Andersen, 29, ved Trækbanen 1
1879, 2105, 28091879, Johan Albert Martin Jensen, søn af arbeidsmand Hans Emil Jensen og Karensine Kirstine Christensen, 38, ved Trækbanen 2
1879, 0903, 02061879, Peter Emil Marius Rasmus Petersen, søn af skomager Christen Petersen og Anne Marie Hansen, paa Nørregade 81
1879, 1003, 02061879, Carl Marius Ulrik Peter Rasmussen, søn af garversvend Hans Marius Olsen og Caroline Sophie Amalie Rasmussen, i Slotsgade 36
1879, 0106, 17081879, Max Villiam Niels André Knudsen, søn af skomager Andreas Julius Knudsen og Karen Nielsine Henningsen, 26, i Slotsgade 50
1879, 0206, 17081879, Søren Holger Andkjær, søn af snedkersvend Thomas Sørensen Andkjær og Hansine Petersen, 28, paa Østre Stationsvei 7
1879, 0606, 11081879, Hans Christian Carstensen, søn af skibsbygger Vilhelm Carl Carstensen, i Sømosehuset og Louise Hansen, 21, i Sømosehuset
1879, 0806, 18011880, Alfred Engelbrecht Petersen, søn af handskemager Johan Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 34, i Arbeiderboligerne 2, i Kræmmermarken
1879, 1206, 28091879, Viggo Schmidt, søn af bogbinder Carl Christian Schmidt og Caroline Marie Hansen, 24, i Aalykkegade 11
1879, 1406, 29031880, Hans Jessen Sørensen, søn af patroillebetjent Hans Jessen Sørensen og Anne Kirstine Rasmussen, 37, paa Parcelveien 20
1879, 2006, -, Dreng, søn af korporal Niels Peter August Petersen, ved 5te Bataillon og Anne Sophie Rasmine Andersine Jensen, 18, i Staalstræde 31
1879, 2606, 11071880, Anders Jensen, søn af arbeidsmand Anders Jensen og Nielsine Kirstine Nielsen, 35, i Ramsherred 60
1879, 2706, 17051880, Marius Frederik Naumann, søn af karetmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 34, i Skulkenborg 87
1879, 2806, 09111879, Carl Martin Ludvig Nielsen, søn af arbeidsmand Christian Nielsen og Singer Marie Amalie Charlotte Sørensen, 37, paa Nørrebro 4, i baggaarden
1879, 2906, 17081879, Georg Johannes Nielsen, søn af politibetjent Niels Vilhelm Nielsen og Laurine Vilhelmine Andersen, 21, paa Nørrebro 15. Navneændring af 13.5.1907 til Georg Johannes Ahlbo
1879, 2906, 26101882, Jens Peter Jørgensen, søn af skindfarver Jens Peter Jørgensen og Lucie Jensen, 27, i Slotsgade 52
1879, 0701, 06071879, Harald Nicolai Jørgensen, søn af arbeidsmand Lars Jørgensen og Theodora Meta Catharina Knudsen, i Blæsenborg 50
1879, 0207, -, Dreng, søn af mursvend Christian Hansen, i Flensborg og Nicoline Bolette Larsen, 18, i Slotsgade 10
1879, 0307, 21081879, Hartvig Madsen, søn af gartnersvend Otto Harald Rex, i Odense og Anne Marie Madsen, 26, paa Gravene 19
1879, 0307, 24081879, Arnold Harald Frederik Andersen, søn af skibskapitain Hans Peter Andersen og Laura Petrine Larsen, 24, paa Kanalveien 94, i Aalykkemarken
1879, 0907, 28091879, Thorvald Hansen, søn af gjæstgiver Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Rasmussen, 32, ved Kanalbasinet 93
1879, 1507, Dødfødt dreng (tvilling), søn af grovsmedsvend Hans Christian Nissen og Maren Kirstine Jørgensen, 30, i Skulkenborg 11
1879, 1507, 04081879, Niels Peter Larsen, søn af Anne Marie Kirstine Larsen, 32, paa Gravene 20
1879, 1607, 24081879, Anders Johannes Carl Jensen, søn af murer Rasmus Jensen og Karen Hansen, 32, ved Trækbanen 10
1879, 1807, -, Dreng, søn af skræddersvend Peter Christensen og Anna Sørensen, 33, i Ramsherred 96
1879, 1907, 28091879, Sophus Marius Richard Larsen, søn af skomager Rasmus Holst Larsen og Karen Dorthe født Larsen, 27, paa Nørrebro 63
1879, 2307, 14091879, Niels Christian Andersen, søn af arbeidsmand Lars Andersen og Maren Hansine Nielsen, 33, i Aalykkegade
1879, 2807, 14111879, Ejnar Sørensen, søn af lærer Kristian Kristen Andersen Sørensen og Kristine Elisabeth Nielsen, 26, i Sct. Hans Landsogns Skole paa Skibhusveien. Navneændring af 12.3.1885 til Ejnar Sørensen Thorbek
1879, 2907, 21091879, Julius Thorvald Emil Nielsen, søn af instrumentsliber Hans Peter Nielsen, i Odense og fraseparered hustru Victoria Severine Emilie Bruun (fra skomagersvend Andreas Peter Hansen), 29, paa Gravene 19. Navneændring af 22.8.1899 til Julius Thorvald Emil Bruun
1879, 1208, 29081879, Hans Christian August Voss, søn af overskjærer Johannes Heinrich August Voss, i Odense og Anne Marie Cathrine Petronille Jacobsen, 32, paa Nørrebro 4, i bagbygningen udtil Parcelveien
1879, 1308, 09111879, Lars Christian August Madsen, søn af arbeidsmand Lars Madsen og Marie Kirstine Rasmussen, 37, i Skibhusene
1879, 1708, 14031880, Georg Christian Petersen, søn af sømand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 33, i Skibhusene
1879, 2308, 10031880, Laurits Christopher Christian Larsen, søn af arbeidsmand Niels Larsen, af Odense og Hansine Laurentine Abelone Marie Hansen, 26, paa Nørregade 100, i bagbygningen
1879, 2408, 24021880, Julius Bartholomæus Sprogøe, søn af seil- flag og compasmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 39, paa Nørrebro 85
1879, 2608, 12101879, Christian Ludvig Stæhr, søn af restaurateur Ludvig Christiansen Stæhr, i Fortunen, Lyngby Sogn og Clara Marie Camilla Sandholm, 20, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien
1879, 0109, 12101879, Anders Marius Bernhard Nielsen, søn af sergent Niels Nielsen, ved 16de Bataillon og Petra Marentine Christiane Andersen, 23, i Vindegade 57. Navneændring af 26.1.1912 til Anders Marius Bernhard Nordrup
1879, 0109, 02111879, Max Arnold Nielsen, søn af værkfører Eduard Gabriel Nielsen og Josephine Cathrine Caroline Sophie Christensen, 22, i Hans Jensens Stræde 23
1879, 0209, 28121879, Julius Oscar Alfred Axel Emil Jensen, søn af arbeidsmand Frederik Carl Christian Jensen og Grethe Kirstine Sørensen, 28, paa Parcelveien 18
1879, 2708, 04011880, Axel Julius Eggebrecht, søn af contorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise May, 33, paa Nørregade 54
1879, 0709, 16101879, Axel Thomas Thorvald Petersen, søn af kjøbmand Peter Cornelius Petersen og Christine Eline Andrea Christensen, 36, paa Nørregade 79. Navneændring af 27.11.1913 til Axel Thomas Thorvald Parnov
1879, 0609, 26121879, Hans Christian Marius Petersen, søn af sømand Laurits Petersen og Caroline Marie Hansen, 28, paa Parcelveien 2
1879, 1309, 02111879, Axel Werner Petersen, søn af postbud Frederik Erik Petersen og Christiane Rasmussen, 33, i Aalykkegade 9
1879, 1309, 08101879, Marius Christensen, søn af melkehandler Anton Christensen og Apolone Frederikke Rasmussen, 33, paa Parcelveien 5
1879, 1409, 12101879, Broder Carl Holst Kaarsberg, søn af assistent Carl Bruun Kaarsberg, ved De danske Statsbaner og Fanny Laura Charlotte Holst, 19, paa Statsbanegaarden
1879, 1509, 26101879, Niels Marinus Nielsen Nedergaard, søn af detaillist Christian Nielsen Nedergaard og Albertine Marie Dichmann, 20, paa Nørregade 24
1879, 2509, 14031880, Poul Georg Felthein Rasmussen, søn af arbeidsmand Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 36, paa Nørregade 65, i bagbygningen
1879, 0310, 05101879, Johannes Thorvald Hansen, søn af sergent Niels Nicolai Hansen, ved 16de Bataillon og Nielsine Kirstine Petersen, 27, i Kronprinsensgade 12
1879, 0410, 29111879, Thorvald Hansen, søn af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 31, paa Kanalveien 73
1879, 1010, 07071880, Peter Albert Hansen, søn af skibskapitain August Hansen og Anne Cathrine Anderskov, 23, paa Kanalveien 110, i Aalykkemarken. Navneændring af 18.4.1902 til Peter Albert Anderskov Hansen
1879, 1110, 04041880, Ulrik Christian Theodor Frederik Lefevre, søn af smedesvend og maskinarbejder Isak Mazius Lefevre og Augusta Michaeline Augustinus, 32, paa Nørrebro 32
1879, 1510, 26031880, Holger Preben Culmsee, søn af politibetjent Harald Emil Culmsee og Mathilde Caroline Augusta Johansen, 25, paa Gravene 5
1879, 1710, -, Dreng, søn af snedkersvend Jens Martin Olsen og Grethe Christine Rasmussen, 25, i Skulkenborg 105
1879, 1910, 23111879, Frederik Vilhelm Julius Hansen, søn af kjøbmand Carl Martin Hansen og Anna Margrethe Kirstine Larsen, 29, paa Gravene 24
1879, 2510, 26121879, Valdemar Anker Rasmussen, søn af mursvend Søren Rasmussen, i Villestofte, Paarup Sogn og Antonette Henriette Sylvia Jeppesen, 33, i Skulkenborg 96
1879, 2910, 29031880, Anders Axel Hansen, søn af arbeidsmand Jørgen Hansen og Marie Christine Andersen, 35, i Arbeiderboligerne i Kræmmermarken
1879, 2910, 18021883, Fritz Cecilius Schirmer, søn af mursvend Ernst Gottfred Schirmer og Petrea Cecilie Jørgensen, 27, i Skulkenborg 111
1879, 0211, 11011880, Hans Peter Carl Rasmussen, søn af styrmand Hans Rasmussen og Thora Marie Christensen, 31, paa Nørrebro 86, i Aalykkemarken
1879, 0911, 07031880, Viggo Carl Laurits Petersen, søn af pakhusforvalter Niels Peter Christian Petersen og Marie Sophie Frederikke Behrens, 28, paa Nørrebro 28
1879, 1111, 21121879, Henrik Thorvald Rasmussen, søn af arbeidsmand Hans Peter Rasmussen og Petrine Olsen, 32, i Blæsenborg 42
1879, 1211, 29111879, Hans Sørensen (tvilling), søn af skibskapitain Julius August Sørensen og Marie Sophie Hagelin, 40, ved Tolderlundsveien uden no
1879, 1211, 29111879, Christian Sørensen (tvilling), søn af skibskapitain Julius August Sørensen og Marie Sophie Hagelin, 40, ved Tolderlundsveien uden no
1879, 1211,18011880, Heinrich Leopold Eis, søn af gartnersvend Bernhard Eis og Maren Cathrine Hansen, 39, ved Trækbanen 6
1879, 1311, 29021880, Danquart Peter Rippur Henriksen, søn af arbeidsmand Peter Henriksen og Ida Caroline Hansen, 28, paa Nørrebro 74
1879, 2211, 29021880, Olaf Haugsted, søn af skolekasserer, sagfører og bryggerieier Henrik Emil Haugsted og Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck, 36, paa Nørregade 45
1879, 2211, 21031880, Albert Hans Christensen, søn af gasmester Hans Christensen og Anne Hansen, 37, paa Gravene 23
1879, 2511, 12051880, Otto Waage Jensen, søn af premierlieutenant og adjudant Frederik Carl Christian Jensen, ved 5te Bataillon og Johanne Frederikke Crone, 21, i Søndergade 7
1879, 3011, 14031880, Christian Frederik Adolph Knudsen, søn af styrmand Niels Knudsen og Ida Rasmine født Knudsen, 19, ved Trækbanen 7
1879, 0312, 12091880, Harald Martin Nielsen, søn af baadfører Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 38, i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1879, 0312, 17051880, Jørgen Christian Larsen, søn af fuldmægtig Rasmus Larsen, paa Fyens Stifts Sparekasse og Dagmar Alberta Petersen, 21, paa Sophiendal paa Skibhusveien
1879, 0412, Dødfødt dreng, søn af baron og premierlieutenant Anthon Carl Frederik Montagne de Bretton og Petrine Madsine Ottilia Andersen, 36, paa Odense Slot
1879, 0612, 02011880, Carl Christian Knud Olsen, søn af hvidgarversvend Hans Marius Peder Olsen og Mathilde Josephine Moses, 19, i Ramsherred 96
1879, 0612, 04041880, Johannes Christian Petersen, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen og Anna Dorthea Andersen, 44, i Skibhusene
1879, 0912, 14031880, Peter Christian Petersen, søn af arbeidsmand Jørgen Christian Petersen og Anne Cathrine Hansen, 22, paa Parcelveien 6
1879, 1012, 25031880, Marius Peter Hansen, søn af arbeidsmand Rasmus Hansen og Anne f. Hansen, 25, paa Parcelveien 8
1879, 1112, 28121879, Georg Jørgen Frederik Nielsen, søn af souffleur Georg Nielsen, ved Rasmussens Selskab og Lovise Amalie Nielsen, 29, hos snedker Adam Larsens enke i Nygade 84
1879, 1812, 23121879, Jes Nielsen, søn af mursvend Rasmus Nielsen og Dorothea Margrethe Jessen, 25, paa Parcelveien 23
1879, 1812, Dødfødt dreng, søn af cand. pharm. Og handelsreisende Jens Vilhelm August Lind og Elise Blom, 28, i Slotsgade 22
1879, 1812, 30051880, Alfred Ludvig Jacob Espersen, søn af sømand Alfred Ludvig Espersen, af Odense og Johanne Marie Hansen, 21, i Slotsgade 8
1879, 3112, 25041880, Rasmus Peter Marius Clausen, søn af mursvend Niels Clausen og Cathrine Marie Nielsen, 25, paa Parcelveien 8
1880, 0101, 11041880, Carl Ludvig Andreas Mench, søn af bager Johan Peter Mench og Johanne Jacobine Merkel, 26, i Slotsgade 38
1880, 0101, 15021880, Jens Peter Hans Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Dorthea Kirstine Hansen, 28, i Blæsenborg 50
1880, 0601, 01021880, Johan Emanuel Brodersen, søn af snedker Frederik Carl Christian Brodersen og Caroline Hansen, 35, i Slotsgade 60
1880, 0701, 02051880, Olaf Rasmus Olsen, søn af skomager Jens Kjær Olsen og Johanne Kirstine Petersen, 30, paa Nørrebro 8
1880, 0801, 20061880, Christian Nielsen Mogensen, søn af arbeidsmand Carl Marius Mogensen og Pouline Nielsen, 26, i Arbeiderboligen 3, i Kræmmermarken
1880, 1001, 11011880, Johannes Lomborg, søn af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 39, paa Nørregade 30, i sidebygningen
1880, 1201, 14031880, Rasmus Peter Rasmussen, søn af korporal Knud Christian Rasmussen, ved 16de Bataillon og Hansine Andersen, 25, i Brogade 21
1880, 1201, 29031880, Rasmus Christian Panduro Rasmussen, søn af malersvend Martin Gerhardt Rasmussen og Gregersine Panduro, 30, paa Nørregade 34, i bagbygningen
1880, 1501, 27061880, Henrik Georg Olsen (tvilling), søn af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 38, i Astruphuset under Hanneberg
1880, 1601, 15021880, Laurits Henrik Andersen, søn af arbeidsmand Henrik Andersen og Anna Hansen, 27, paa Parcelveien 23
1880, 2401, 09051880, Morten Daniel Klink Larsen, søn af snedker Jørgen Christian Larsen og Johanne Hansen, 22, i Slotsgade 7
1880, 2401, 09051880, Rasmus Jørgen Peter Rasmussen, søn af mursvend Anders Rasmussen og Abelone Kirstine Hansen, 25, paa Nørregade 64
1880, 2701, 22081880, Peter Hansen, søn af sergent Mads Hansen, ved 16de Bataillon og Marie Christine Hansine Jensen, 30, paa Nørrebro 36
1880, 2801, 06061880, Georg Henrik Valentin Jørgensen, søn af intendent Hans Stephansen Jørgensen, ved 16de Bataillon og Elise Augusta Tychsen, 30, i Albanigade 9
1880, 2901, 07031880, Valdemar Christensen, søn af smaakjører Hans Christensen og Marie Sophie Hansen, 36, paa Nørregade 59, i sidebygningen
1880, 0502, 25071880, Anders Adolph Frederik Flinck, søn af tjenestekarl Anders Adolph Frederik Flinck, i Odense og Nielsine Andersen, 25, i Kræmmergyden 14 (Viet i kirken 4.12.1880)
1880, 0602, 06051880, Hans Jørgen Diechmann, søn af assistent Niels Vigo Diechmann, ved Slotsbanen og Johanne Petra Caroline Petersen, 22, i Aalykkegade 11
1880, 0602, 08081880, Olaf Georg Sørby (Ibsen overstreget), søn af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 35, i Nyenstad 133
1880, 0502, 16051880, Carl Frederik Slotz, søn af navigationslærer Carl Frederik Slotz og Lovise Petrosine Larsen, 33, paa Nørrebro 47
1880, 0702, 29081880, Carl Christian Henning Marius Valdemar Viggo Rasmussen, søn af menig Peter Rasmussen, ved 16de Bataillon og Hedevig Sophie Kirstine Petrine Andrea Olivia Krÿger, 26, i Ramsherred 42
1880, 0902, 01081880, Carlos Jean Jensen, søn af gartner Johan Jensen og Birthe Kirstine f. Jensen, 31, Hans Jensens Stræde 1
1880, 1302, 02051880, Carl Laurits Andersen, søn af arbeidsmand Rasmus Andersen og Elisabeth Dorthea Madsine Jørgine Petrine Jørgensen, 25, i Slotsgade 23
1880, 1502, 01091880, Hans Vilhelm Hansen (tvilling), søn af sergent Hans Henrik Christian Hansen, ved 5te Bataillon og Godtfredine Vilhelmine Larsen, 38, i Sct. Jørgensgade 21 A
1880, 1502, 01091880, Christian Valdemar Hansen (tvilling), søn af sergent Hans Henrik Christian Hansen, ved 5te Bataillon og Godtfredine Vilhelmine Larsen, 38, i Sct. Jørgensgade 21 A
1880, 1902, 28021880, Albert Victor Martin Wilken, søn af pensioneret oversergent og gymnastiklærer Heinrich Jesaias Martin Wilken, af det 2det Dragon Regiment og Karen Christine Hansen, 37, i Adamsgade 6 A
1875, 2705, 29021880, Thorvald Nielsen, søn af smedesvend Jens Nielsen og Marie Carlsen, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1880, 0103, 31031880, Oscar Hansen, søn af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 32, paa Nørregade 39
1880, 2802, 05091880, Mathias Odin Severin Madsen, søn af tobaksspindersvend Niels Jørgen Madsen og Christine Jensen, 25, Hans Jensens Stræde 21 A
1880, 2602, 20061880, Oscar Julius Riis, søn af fabrikant Charles Frederik Gustav Riis og Amalie Jensen, 27, Adamsgade 6 B
1880, 1703, 18041880, Christian Frederik Vilhelm Carl Jacobsen, søn af maltgjører Hans Christian Jacobsen og Maren Kirstine Madsen, 28, paa Nørregade 45, i sidebygningen
1880, 2003, 18041880, Regnar Gordius Midskov (Jensen overstreget), søn af portør Jens Hansen, ved Slotsbanen og Mariane f. Hansen, 36, ved Trækbanen 4
1880, 2203, 10101880, Johan Frederik Carl Alfred Jensen, søn af sergent Rasmus Jensen, ved 5te Bataillon og Anne Marie f. Jensen, 18, i Kronprindsensgade 12
1880, 2203, 09051880, Hans Christian Hansen, søn af banearbeider Niels Hansen og Hansine Hannibalsen, 23, paa Parcelveien 16
1880, 2303, 12071880, Christian Nielsen, søn af autoriseret veier Harald Valdemar Nielsen og Sophie Vilhelmine Gamst, 37, ved Trækbanen 10
1880, 3003, 30051880, Eduard Jørgen Dreier Nielsen, søn af skrædder Hans Jacob Nielsen og Mette Cathrine Hansen, 28, paa Nørrebro 92, i Aalykkemarken
1880, 1004, 18071880, Hugo Marius Hansen, søn af leietjener Martin Hansen og Marie Sophie Jensen, 29, paa Nørrebro 3
1880, 0504, 10101880, Reinholdt Peter Johansen, søn af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 35, i Blæsenborg 34
1880, 0504, 08081880, Emil Anton Julius Andersen, søn af sergent Lars Peter Andersen, ved 2det Dragonregiment og Anne f. Andersen, 29, i Pjentedamsgade 43
1880, 1103, 11041880, Jens Madsen Lydersen, søn af skipper Jeppe Lydersen og Maren Cathrine Madsen, 27, i Skibhusene
1880, 1204, 08081880, Niels Otto Arnold Nielsen, søn af brygmester Peter Nielsen og Mette Marie Petersen, 29, ved Kanalbasinet 93
1880, 1904, 27061880, Hans Simon Larsen, søn af baadfører Peter Larsen og Hansine f. Larsen, 41, paa Tolderlundsvei uden no
1880, 1904, Dreng, søn af børstenbinder Peter Anton Marius Bjelke og Sophie Frederikke Hansen, 24, paa Nørregade 33
1880, 2104, 29081880, Thorvald Knud Christian Knudsen, søn af sergent Hans Jochumsen Knudsen, ved 2det Dragonregiment og Anna Larsen, 24, i Brogade 20
1880, 2804, 08051880, Hans Marius Eriksen, søn af arbeidsmand Martin Eriksen og Karen Marie Larsen, 45, paa Nørrebro 39
1880, 3004, Dreng, søn af tjenestekarl Hans Johansen, paa Nislefgaard og Kirstine Jørgensen, 24, paa Aalykkegaard
1880, 1403, 18041880, Lars Peter Jørgensen, søn af møllersvend Anders Petersen, paa Margaards Mølle, Vigerslev Sogn og Christiane Jørgensen, paa Veflinge Hede
1880, 1705, 25071880, Erik Brandt Klixbüll, søn af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 28, paa Nørregade 25
1880, 2305, 23051880, Jørgen Jespersen, søn af bødker Niels Peter Jespersen og Mathilde Agathe Jørgensen, 21, i Kræmmergyden 12, i baghuset
1880, 2305, 25071880, Peter Schultz Nielsen, søn af sergent Jens Peter Nielsen, ved 5te Bataillon og Marie Hermandine Christine Schultz, 24, i Nedergade 40
1880, 2505, 10101880, Johannes Frederik Jensen, søn af bestyrer Lars Jensen og Anne Cathrine Petersen Viborg, 30, i Christiansminde
1880, 2805, 04071880, Peter Christian Andersen, søn af skrædder Jørgen Andersen og Mette Marie Madsen, 33, ved Trækbanen 14
1880, 2805, 28121880, Niels Christian Larsen, søn af instrumentmager Christian Frederik Larsen og Julie Emilie Halle, 31, paa Nørregade 30
1880, 3005, 25061880, Axel Frederik Herlin, søn af dreiersvend Niels Jensen Herlin og Karen Kirstine Hansine Larsen, 24, paa Parcelveien 14
1880, 3105, 25071880, Knud Lollesgaard, søn af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 33, paa Hedevigslund
1880, 0106, 10101880, Sophus Andreas Christensen, søn af arbeidsmand Søren Christensen og Anna Christine Lorentzen, 32, paa Nørrebro 64
1880, 0206, 21071880, August Rasmussen, søn af oversergeant Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 28, i Rytterkasernen
1880, 3005, -, Dreng, søn af tjenestekarl Rasmus Jensen, af Odense og Anne Dorothea Knudsen, i Fangel
1880, 0204, 13061880, Villiam Viggo Wils, søn af bogholder Henrik Vilhelm Wils og Karen Christine Christiansen, i Aalykkegade ..
1880, 1206, -, Dreng, søn af sergent Mads Petersen, ved 5te Bataillon og Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 39, Vindegade 59
1880, 1406, 08081880, Rasmus Laurits Rasmussen, søn af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Kirstine Andersen, 24, i Aalykkegade 11
1880, 2305, 27051880, Axel Jensen, søn af Karen Marie Jensen, paa Trøstrup Mark, Korup Sogn
1880, 0107, 26021881, Jørgen Christian Christiansen, søn af stenhugger Christian Julius Petersen og Kirsten Jørgensen, 39, i Astruphuset under Astrupstedet ...
1880, 0207, 26121880, Niels Sørensen, søn af arbeidsmand Anthon Sørensen og Abelone Hansine Andersen, 22, i Skibhusene, Sommerlyst
1880, 0907, 12091880, Knud Marius Knudsen, søn af vognmand Hans Knudsen, boende Aalykkegade 19 og Stine Knudsen, 20, i Aalykkegade 19
1880, 1607, 12091880, Vilhelm Jensen, søn af kulmaaler Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 30, paa Parcelveien 7
1880, 1607, 12091880, Valdemar Ferdinand Knudsen, søn af arbeidsmand Hans Christian Knudsen og Caroline Petrine Petersen, 21, paa Parcelveien 7
1880, 1807, 15081880, Thorvald Christian Endrup, søn af smedesvend Peter Anton Endrup og Emilie Augusta Espersen, 32, i Slotsgade 16
1880, 2207, 12091880, Holger Christiansen, søn af arbeidsmand Lars Christiansen og Christiane Nielsen, 29, paa Nørregade 85
1880, 2207, 27071880, Christian Christensen, søn af arbeidsmand Jørgen Christensen og Maren Nielsen, 37, i Skulkenborg 105
1880, 2307, 12091880, Christian Laurits Christensen, søn af sergent Jørgen Christian Christensen, ved 16de Bataillon og Anne Cathrine Johanne Larsen, 26, i Hans Jensens Stræde 21 A
1880, 2907, 03041881, Valdemar Lind Olsen, søn af baadfører Christian Lind Olsen og Nielsine Hansen, 21, ved Kanalbasinet 93
1880, 3007, 30071881, Christian Nicolai Johansen Reislin, søn af arbeidsmand Johan Frands Reislin og Anne Marie Poulsen, 38, paa Nørrebro 72, i bagbygningen
1880, 0108, 26091881, Carl August Jørgensen, søn af arbeidsmand Hans Jørgensen og Anne Marie Hansen, 30, Parcelveien 15
1880, 0208, 29081880, Johannes August Jørgensen, søn af snedkersvend Hans Peter Marius Jørgensen og Johanne Marie Hansen, 27, i Hans Jensens Stræde 21
1880, 0208, 27031881, Jens Christiansen, søn af skibsfører Mads Christiansen og Hansine Marie Lindegaard, 37, paa Kanalveien 114, i Aalykkemarken
1880, 0308, 10051881, Hjalmar Victor Hansen, søn af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, ved 2det Dragonregiment og Sophie Frederikke Silldorff, 25, paa Overgade 61
1880, 0508, 19091880, Frits Peter Nielsen, søn af smedemester Rasmus Peter Nielsen og Nicoline Kirstine Madsen, 36, paa Nørrebro 80
1880, 0808, 08071883, Hans Peter Sørensen, søn af arbeidsmand Søren Hansen og Anne Sophie Hansen, 36, i Idaslyst paa Skibshusveien
1880, 1408, 06091880, Vilhelm August Plantener, søn af sømsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 45, paa Nørregade 106
1880, 1908, 24101880, Rasmus August Jørgensen, søn af gaardskarl Hans Jørgensen og Mette Kirstine f. Jørgensen, 35, Enggade 6
1880, 2008, 19091880, Rasmus Peter Christian Rasmussen, søn af melhandler Rasmus Rasmussen og Maren Petersen, 29, paa Nørrebro 80
1880, 2408, 10101880, Christian Otto Einar Nielsen, søn af sergent Lars Nielsen, ved 16de Bataillon og Jensine Kirstine Andersen, 28, ved Trækbanen 5
1880, 2408, 26121880, Aage Sørensen, søn af lærer Kristian Kristen Andersen Sørensen og Kristine Elisabeth Nielsen, 27, i Sct. Hans Landsogn Skole paa Skibshusveien
1880, 2708, 27081880, Christian Andersen (tvilling), søn af snedker Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine f. Andersen, 39, i Arbeiderboligen 4, i Kræmmermarken
1880, 2708, 27081880, Emil Andersen (tvilling), søn af snedker Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine f. Andersen, 39, i Arbeiderboligen 4, i Kræmmermarken
1880, 0609, 19121880, Peter Marius Rasmussen, søn af brænderikarl Christen Rasmussen og Anne Christiane Hansen, 23, i Himmerighuset paa Skibshusveien
1880, 1309, 29041880, Theodor Ipsen Sprogøe, søn af seil, flag- og compasmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 40, paa Nørrebro 85
1880, 1309, 07111880, Rasmus Petersen, søn af sømand Jørgen Christian Petersen og Osloug Nielsen, 35, paa Nørregade 114
1880, 1409, 07111880, Niels Peter Marius Madsen, søn af sergent Hans Damholt (Madsen overstreget), ved 2det Dragonregiment og Anne Marie Nielsen, 25, i Slotsgade 38. Navneændring af 26.10.1903 til Niels Peter Marieus Damholt
1880, 1509, 17111880, Elias Johan Peter Gustav Knudsen, søn af stenhugger Lars Peter Hansen, i Aarhuus og Maren Knudsen, 38, i Ramsherred 48 (moderen datter af væver Knud Rasmussen i Otterup)
1880, 1709, 26121880, Thorvald Larsen, søn af sømand Jacob Larson Lyberg og Marie Kirstine Jensen, 25, paa Nørrebro 46
1880, 1809, 19121880, Johan Rasmus Christian Nielsen, søn af styrmand Niels Ole Nielsen og Andrea Margrethe Christiansen, 30, paa Parcelveien 6
1880, 2209, 09011881, Valdemar Hans Christian Petersen, søn af sømand Laurits Petersen og Johanne Rasmine Nielsen, 20, paa Kanalveien 116, i Aalykkemarken. Navneændring af 14.7.1916 til Valdemar Hans Christian Rigensberg
1880, 19121880, Robert Marius Sofus Bekker, søn af styrmand Johan Peter Christian Samuel Becher og Marie Laurine Petersen, 23, paa Skibshusveien
1880, 2309, -, Dreng, søn af styrmand Johan Peter Christian Samuel Becher og Marie Laurine Petersen, 23, paa Skibshusveien
1880, 2309, Dødfødt dreng, søn af rebslager Johannes Nicolaisen Aalberg og Anne Marie Kirstine Larsen, 33, paa Gravene 20
1880, 3009, 07111880 Johannes Jørgensen, søn af snedker Nicolai Henrik Jørgensen Rambøll og Rasmine Simonia Rasmussen, 25, i Slotsgade 26. Navneændring af 10.7.1911 til Johannes Jørgensen Rambøll
1880, 0210, 25091880, Hartvig Marius Thorvald Rasmussen, søn af korporal Hans Peter Hansen, ved 5te Bataillon og Karen Kirstine Rasmussen, 25, paa Gravene 19
1880, 0310, 06021881, Theodor Vilhelm Petersen, søn af arbeidsmand Hans Petersen og Else Marie Christensen, 39, paa Nørregade 97, i bagbygningen
1880, 0410, 14111880, Aage Henry Nielsen, søn af sergent Johan Christian Theodor Nielsen, ved 16de Bataillon og Ida Eleonora Ernst, 22, i Tvergade 8. Navneændring af 19.6.1914 til Aage Henry Berland
1880, 0910, 26121880, Niels Peter Petersen, søn af skrædder Peter Petersen og Else Marie Nielsen, 28, i Ramsherred 62-64
1880, 1110, 10111880, Lorentz Rasmussen, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen og Sophie Margrethe Lorentzen, 30, paa Nørrebro 38
1880, 1110, Dødfødt dreng, søn af Tekla Vilhelmine Julin, hos forældrene paa Parcelveien 6 (datter af væver Vilhelm Julin)
1880, 1510, 02041881, Hans Rasmussen, søn af sergent Niels Rasmussen, ved 26.de Bataillon og Karen Margrethe Thomsen, 36, i Vindegade 36 A
1880, 1610, 12121880, Frederik Jørgensen, søn af arbeidsmand Peter Jørgensen og Frederikke Christine Rasmussen, 27, paa Kanalveien 108, i Aalykkemarken
1880, 2010, 20031881, Holger Jensen, søn af maler Jens Emil Evald Jensen og Petrosine Gjerrudsine Andersen, 29, paa Nørregade 63. Navneændring af 31.10.1924 til Holger Fjordal
1880, 2510, 14121880, Anders Nielsen, søn af tjenestekarl Lars Nielsen, i Seden, Anne Kirstine Larsen, 28, i Damhuset ved Skibshusveien (datter af Karen Marie Hansen i Voldstrup)
1880, 2710, 27021881, Niels Peter Christian Valdemar Nielsen, søn af baadfører Rasmus Nielsen og Karen Sophie Hansen, 39, paa Kanalveien 116 i Aalykkemarken
1880, 0111, 22111880, Niels Marius August Carstensen, søn af arbeidsmand Jens Theodor Carstensen og Anne Kirstine Nielsen, 25, paa Parcelveien 18
1880, 0211, 26121880, Niels Peter Marius Nielsen, søn af kudsk Rasmus Nielsen, hos kammerherre Heltzen, Anne Petersen, 30, paa Slottet, Nørregade 38
1880, 0511, 05121880, Adolph Carl Rasmus Marius Schrøder, søn af kjøbmand Johannes Vilhelm Schrøder og Caroline Jørgensen, 18, paa Nørrebro 5
1880, 0611, Dødfødt dreng, søn af skomagermester Frits Martin Thorvaldsen og Hansine Jacobsen, 35, paa Nørrebro 19
1880, 0611, 06061881, Erik Jensen Eriksen, søn af styrmand Poul Christian Eriksen og Anne Marie Elisabeth Zifeldt, 35, paa Kanalveien 85
1880, 0711, 08051881, Peter Johannes Nielsen, søn af arbeidsmand Lars Nielsen og Trine Larsen, 42, paa Parcelveien 2
1880, 1011, 20021881, Aage Thomi Stiller, søn af oversegent Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludevika Eduardsine Josephine Bardram, 36, paa Heden 100
1880, 1411, 12061881, Lauritz Engelbrecht Petersen, søn af seilmager Johan Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 36, i Arbeiderboligen 2, i Kræmmermarken
1880, 1911, 01011881, Rasmus Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Christian Nielsen og Jensine f.  Nielsen, 23, i Havebækhus 50
1880, 2111, 26121880, Niels Nielsen, søn af arbeidsmand Niels Peter Nielsen og Kirsten Jensen, 26, i Rosenlund ved Hedevigslund
1880, 2411, 06021881, Aage Morten Kreiberg Clausen, søn af bager Erik Peter Clausen og Anne Marie Caroline Fritzine Bom, 22, paa Nørregade 81
1880, 0512, 06021881, Emil Marius Dreyer, søn af tjenestekarl Hans Jørgen Dreyer, i Odense og Madsine Nielsen, 23, i Slotsgade 11 (datter af husmand Niels Hansen i Fangel)
1880, 1112, 26061881, Kai Thorbjørn Klixbüll, søn af skibssergent Ferdinand Sørensen Klixbüll, ved 5te Bataillon og Nicoline Lucie Marie Thrane, 40, i Olaf Ryesgade 2
1880, 1212, 16011881, Hans Jørgen Andersen, søn af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 33, paa Nørrebro 2
1880, 1312, 09071882, Victor Emanuel Poul Laurits Johansen, søn af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 30, paa Nørrebro 59
1880, 1312, 06021881, Martin August Panduro Poulsen, søn af søemand Niels Frederik Poulsen og Johanne Panduro, 22, paa Nørregade 34, i bagbygningen
1880, 1712, 12061881, Lorentz Hansen Jensen, søn af maler Carl Henning Jensen og Frandsine Kirstine Andersen, 24, paa Slottet
1880, 1812, 18041881, Anders Peter Larsen, søn af arbeidsmand Rasmus Larsen og Hanne Clausen, 43, i Aalykkegade 1
1880, 2412, 03041881, Charles Robert Petri Svangren, søn af tilskjærer Johan Robert Rap Svangren og Dorthea Larsen, 31, i Hans Jensens Stræde 23
1880, 2512, 03071881, Andreas Nicolai Marius Andersen, søn af slagtersvend Hans Peter Emanuel Andersen og Caroline Amalie Hansen, 35, paa Tolderlundsveien uden no
1880, 2612, 13011881, Maximilian Adolph Hannibal Jensen Svendsen, søn af handelsbetjent Hannibal Jensen, i Faaborg og Erikgine Carlline Marie Svendsen, 28, paa Nørrebro 32 (datter af Maren Rasmussen i Svendborg)
1880, 2712, 01051881, Hans Henrik Lyng, søn af skomager Hans Clausen Lyng og Anne Elisabeth Margrethe Wermuth, 28, paa Nørregade 6
1880, 3012, 08051881, Hans Henrik Christian Hansen, søn af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 32, paa Nørrebro 65
1880, 3112, 08051881, Ingemann Nicolai Frederik Larsen, søn af arbeidsmand Lorents Petersen Larsen og Sidsel Marie Knudsen, 33, paa Nørrebro 2
1876, 0301, 07051876, Karen Marie Steffensen, datter af tjenestekarl Niels Steffensen og Maren Hansen, 36, ved Trækbanen uden no
1876, 0701, 06081876, Mary Simonie Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 30, i Skibhusene
1876, 0701, Udøbt pige (død), datter af slagter Carl Christian Iversen og Kirstine Clausine Mathilde Theodore Hansen, 22, i Hans Jensens Stræde 13
1876, 0901, 27021876, Ellen Marie Claudi, datter af typograpf Christian Antonius Claudio og  Christiane Laurine Petersen, 36, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1876, 1501, 12031876, Helene Vilhlemine Nielsine Christine Rasmussen, datter af slagter Christopher Rasmussen og Bertheline Kirstine Hansen, 36, i Sct. Jørgens Forstad 48
1876, 1501, 12031876, Laura Mathilde Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Karen Marie Madsen, 34, i Sct. Jørgens Forstad 48
1876, 1601, 06041876, Karen Laura Henriette Waidtløw, datter af kjøbmand Peter Martin Waidtløw og Emma Emilie Mongel, 34, paa Nørregade 103
1876, 2401, 11061876, Elisa Sophie Julie Henrichsen, datter af strygemager Henrich Olsen Bech og Anne Marie Elisabeth Madsen, 37, paa Tolderlundsveien 94
1876, 3101, 21051876, Rasmine Henriette Benedicte Christensen, datter af bogbindersvend Jens Christian Christensen og Martine Gottholdine Kirstine Nielsen, 30, i Asylgade 30
1876, 0102, 17041876, Valborg Alvina Jensen, datter af skomager Jens Christian Jensen og Emma Alvina Kreutzmann, 25, paa Gravene 26
1876, 0302, 23071876, Kaja Rasmussen, datter af arbeidsmand Poul Rasmussen og Andrea Felthein, 32, paa Nørregade 65
1876, 0502, 14041876, Anna Kirstine Marie Andersen, datter af saugskjerer Peter Christian Andersen og Christiane Birthe Margrethe Jensen, 31, i Skibhusene
1876, 0502, 03091876, Edel Cathrine Petersen, datter af former Mogens Christian Petersen og Juliane Midskov, 35, paa Nørregade 90
1876, 1002, 07051876, Alba Mary Meta Jensen, datter af snedker Søren Jensen og Jensine Kirstine f. Jensen, 30, paa Nørregade 36, i sidebygningen udtil Slotsgade
1876, 1602, 21051876, Sørine Christine Christensen, datter af arbeidsmand Søren Christensen og Anne Christine Lorentzen, 27, paa Nørrebro 69
1876, 2102, 17091876, Mary Camilla Larsen, datter af sergent Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 25, i Frederiksgade 46
1876, 2902, 25061876, Maria Vilhelmine Octavia Sørensen, datter af entrepreneur August Johansen Sørensen og Jensine Sørine Stougaard, 30, i mellemste Hanebækhus
1876, 0103, 23041876, Conradine Mathilde Henriette Liedecke, datter af trompeter Johann Heinrich Liedecke, ved 2det Dragonregiment og Anne Mathilde Larsen, 38, i Tværdergade 8
1876, 2602, 25061876, Thora Louise Marie Møller Petersen, datter af melhandler Thomas Jørgen Petersen og Maren Johanne Nielsen, ved Trækbanen uden no
1876, 1903, 25061876, Warla Eleonora Christine Frederiksen, datter af tjenestekarl Laurits Christiansen, paa Hedevigslund og Julie Christiansen, 24, ved Trækbanen 20
1875, 1909, 27031876, Anna Elna Margrethe Toldberg, datter af kapitain Carl Toldberg, ved 26de Bataillon og Mette Maria Lundt, 34, paa Torvet 8
1876, 1004, 13081876, Agnete Elisa Christiansen, datter af mursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 37, i Nyenstad 134
1876, 1404, 26111876, Christiane Jensine Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Eskild Knudsen og Hanna Appelgrén, 19, i Slotsgade 52. Navneændring af 22.2.1919 til Christiane Jensine Marie Appelgren
1876, 1404, 28051876, Jørgine Peterline Jørgensen, datter af skomager Peter Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 23, ved Trækbanen
1877, 2204, 26121876, Laura Sophie Magdalene Nielsen, datter af tømrer Ole Thomsen Nielsen og Johanne Jørgensen, 40, ved Trækbanen 5
1876, 2304, 28051876, Gertha Kirstine Andersen, datter af arbeidsmand Lars Andersen og Maren Hansine Nielsen, 30, i Aalykkegade 11
1876, 1504, 07051876, Anna Christine Marie Andersen, datter af landmand Niels Peter Andersen, i Espe Præstegaards forpagtning og Caroline Hansen, 26, paa Nørregade 74
1876, 0205, 04061876, Emilie Elisabeth Minnie Uytendale de Bretton, datter af baron og premierlieutenant Anthon Carl Frederik Montagne de Bretton og Petrine Madsine Ottilia Andersen, 32, ved Kanalbasinet 91
1876, 0205, 02071876, Johanne Margrethe Kirstine Mazanti, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 35, paa Nørrebro 26
1876, 0205, 28051876, Gjertrud Rasmine Marie Martine Rasmussen, datter af malersvend Matin Gerhardt Rasmussen, af Odense og Gregersine Panduro, 26, paa Gravene 20
1876, 0405, 18061876, Frieda Josephine Henriette Wiese, datter af skræddersvend Heinrich Wiese og Anna Cathrine Hansen, 28, paa Nørrebro 44
1876, 2603, 21051876, Nielsine Jørgine Frederikke Hansen, datter af kudsk Frederik Hansen, i Sjælland og Karen Nielsen, 33, i Blæsenborg 48
1876, 0405, 09071876, Maren Kirstine Nielsine Petersen, datter af trainkusk Christian Petersen, i Odense og Maren Margrethe Jørgensen, 18, i Blæsenborg 32
1876, 0605, -, Pige, datter af slagter Jacob Theodor Christensen og Emmy Elisabeth Frederiksen, 14, ved Trækbanen 5
1876, 0605, 01101876, Johanne Camilla Møller, datter af skibskapitain Peter Nielsen Møller og Johanne Marie Andersen, 36, paa Kanalveien 75
1876, 1003, 14051876, Anna Elisabeth Sophie Cathrine Jøns, datter af sergent Fritz Heinrich Johannes Jøns, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Marie Lisberg, 35, i Klaregade 15
1876, 2403, 30041876, Anne Kirstine Rasmine Hansen, datter af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen, i Skibhusene og Marie Sophie Frederiksen, paa Bellinge Mark
1876, 1905, 06081876, Louise Vilhelmine Theodora Jensen, datter af tømmersvend Vilhelm Peter Jensen og Maren Cathrine Nielsen, 30, ved Trækbanen 4
1876, 2005, 28071876, Anne Marie Isaksen, datter af arbeidsmand Rasmus Isaksen, af Odense og Karen Marie Jørgensen, 43, ved Trækbanen uden no
1876, 1605, 02071876, Martha Pedersen, datter af kjøbmand Anders Christian Pedersen og Mariane Elise Topp, 38, paa Nørregade 79
1876, 2005, 03091876, Agnes Johanne Jørgine Larsen, datter af tjenestekarl Anders Larsen, i Verninge og Anne Kirstine Frederikke Karen Schenck, 21, i Slotsgsde 23
1876, 2805, 13081876, Alma Christine Petrine Eriksen, datter af mursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 33, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1876, 2905, 10091876, Andresine Michaeline Petersen, datter af landpostbud Jørgen Petersen og Karen ..sine Amalia Pedersdatter Helnæs, 34, i Aalykkegade 19 B
1876, 0406, 24061876, Meta Jeppesen, datter af murer Jørgen Jeppesen og Karen Marie Nielsen, 46, i Aalykkegade 21
1876, 0606, 30071876, Karen Johanne Dorthea Christiane Caspersen, datter af karethmager Knud Caspersen og Mette Kirstine Rasmussen, 40, i Skulkenborg 112
1876, 0806, 05111876, Karen Hansine Christensen, datter af arbeidsmand Jørgen Christensen og Maren Nielsen, 33, paa Trækbanen 5
1876, 0906, 06081876, Emma Nicoline Nielsen, datter af smed Rasmus Peter Nielsen og Nicoline Christine Madsen, 32, paa Nørrebro 80
1876, 1006, 20081876, Julie Louise Jensine Jacobine Rasmussen, datter af arbeidsmand Jens Jacob Rasmussen og Gesche Marie Sophie Cordt, 39, paa Skibhusveien 28
1876, 1106, 26061876, Julie Klixbüll, datter af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 24, paa Nørregade 25
1876, 1106, -, Pige, datter af patrouillebetjent Niels Christian Christensen, af Odense og Jensine Mathilde Christiane Jensen, 23, i Slotsgade 36
1876, 1506, 05111876, Johanne Caroline Margrethe Hansen, datter af karethmagersvend Lars Hansen og Anne Marie Madsen, 35, paa Nørrebro 30
1876, 1806, Dødfødt pige, datter af politibetjent Vilhelm Valdemar Broch og Henriette Vestphalen, 34, paa Nørrebro 33
1876, 0605, 18061876, Elisabeth Johanne Christensen, datter af Jacobine Marie Christensen, paa Ladegaards Mark i Skydebjerg og Orte Fattigdistrict
1876, 0307, 24091876, Petrine Mathilde Jensen, datter af arbeidsmand Rasmus Jensen og Andersine Petersen, 21, paa Skibhusveien 28
1876, 0407, 12091876, Elisabeth Snertinge, datter af kapitain Niels Olsen Snertinge, ved 5te Bataillon og Pauline Augusta Hedevig Jensen, 34, paa Slottet
1876, 1302, 09071876, Helene Marie Justesen, datter af snedker Michael Justesen og Maren Christine Rasmussen, i Hans Jensens Stræde 37
1876, 0707, 27081876, Anna Petrine Christine Petersen, datter af snedkersvend Peter Kehletsen, af Odense og enke Adamine Cæcilia Sørensen (efter smed Johan Carl Ferdinand Petersen), 37, i Slotsgade 2
1876, 1407, 02041877, Johanne Magdalene Petersen, datter af arbeidsmand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 30, i Skibhusene
1876, 1507, 24091876, Karen Johanne Larsen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Hanne Clausen, 39, i Aalykkegade 1
1876, 2007, 13081876, Caroline Marie Camilla Petersen, datter af væversvend Jørgen Petersen, af Lunde og Caroline Marie Rasmussen Skov, 20, i Slotsgade 36
1875, 0510, 23071876, Kamilla Christophersen, datter af værtshusholder Jens Christophersen og Stine Karen Line Hansen, paa Nørregade 22
1876, 2607, 06051877, Laura Lucie Christiane Johansen Reiflin, datter af arbeidsmand Johan Frands Reiflin og Anne Marie Poulsen, 34, ved Trækbanen 5
1876, 2707, 17091876, Anna Marie Henriette Henriksen, datter af mursvend Anders Christian Henriksen og Karen Hansen, 27, i Ramsherred 48
1876, 2807, 15101876, Marie Elisabeth Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 36, paa Nørrebro 62
1876, 0308, 01101876, Alma Marie Sophie Larsen, datter af kjøbmand Christen Larsen og Caroline Mathilde Thorvaldsen, 34, paa Nørregade 97
1876, 0308, 22101876, Petrea Alma Jensen, datter af rebslagermester Anders Julius Jensen og Karen Elisabeth Boock, 36, paa Nørregade 63
1876, 0708, 01101876, Jeanette Josephine Vihelmine Frederiksen Schröder, datter af smedemester Vilhelm Frederiksen, i Odense og Pouline Anna Christine Schröder, 19, paa Nørregade 96
1876, 1708, 26081876, Else Hermandine Jørgensen, datter af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 30, paa Nørrebro 47, i bagbygningen
1876, 1708, 28011877, Petra Anne Kirstine Rasmussen, datter af stenhugger Peter …na, af Odense og enke Maren Rasmussen (efter arbeidsmand Lars Thygesen), 41, i Skulkenborg 50
1876, 2308, 19081877, Olga Augusta Larsen, datter af sadelmager Hans Christian Larsen og Hanne Amalie Petersen, 40, i Slotsgade 6
1876, 0904, 03091876, Dagmar Olivia Frederikke Petersen, datter af bagersvend Niels Petersen og Hansine Casparine Karen Johanne Bender, paa Parcelveien
1876, 0209, 26111876, Anna Cathrine Marie Nielsen, datter af sergent Jens Peter Nielsen, ved 5te Bataillon og Marie Hermandine Christine Schultz, 20, i Nedergade 40
1876, 0309, -, Pige, datter af skræddersvend Peter Christensen og Anna Sørensen, 30, ved Trækbanen 1
1876, 0809, 12091876, Elisabeth Villumsen, datter af musiker og hornblæser Villiam Villumsen, ved 16de Bataillon og Theodora Aurora Gregersen, 27, i Tværgade 12
1876, 1009, 17061877, Larsine Frederikke Caroline Amalie Abelone Petrine Hansen, datter af skræddersvend Hans Carl Theodor Niels Hansen og Christiane Frederikke Jørgensen, 24, ved Trækbanen 3
1876, 1409, 13051877, Vilhelmine Nielsen, datter af veier Harald Valdemar Nielsen og Sophie Vilhelmine Gamst, 33, ved Trækbanen ..
1877, 22.., ……, Rasmine Kirstine .., datter af smed … og Marie Kirstine Rasmussen, 20, i Skibhusene (datter af Rasmus Christian Rasmussen, i Odense)
1876, 1509, 17121876, Anna Kirstine Rasmine Petersen, datter af smedesvend Henrik Petersen og Kirsten Jeppesdatter, 35, paa Nørrebro 84
1876, 1909, 03061877, Alma Sophie Fich, datter af porteur Jens Frederik Fich og Mathea Rasmussen, 36, paa Nørrebro 80
1876, 2009, 05111876, Anna Petra Andersen, datter af sergent og berider Lars Peter Andersen, ved 2det Dragonregiment og Anne f. Andersen, 26, paa Gravene 13
1876, 2209, 17021877, Gjertrud Marie Hansen, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Hansen og Karen f. Hansen, 40, ved Oliemøllen paa Skibshusveien
1876, 2309, 03121876, Marie Elisabeth Hansen, datter af sømand Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Larsen, 28, paa Kanalveien uden no
1876, 2509, 22041877, Anna Jørgine Oline Marie Jensen, datter af gaardskarl Frederik Jensen og Anne Marie Olsen, 33, i Slotsgade 27
1876, 2709, 24121876, Meta Nielsine Jensen, datter af porteur Jens Hansen, ved Jernbanen og Mariane f. Hansen, 33, paa Nørrebro 88, i baghuset i Aalykkemarken
1876, 1904, 08101876, Nielsine Sophie Julie Larsen, datter af sømand Jørgen Larsen og Anne Marie Rasmussen, ved Trækbanen 5, i baghuset. Navneændring af 25.7.1916 til Nielsine Sophie Julie Giorvig
1876, 1310, 21071878, Emma Cathrine Vilhelmine Naumann, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 30, i Skulkenborg 87
1876, 2210, 22101877, Maria Lomborg (tvilling), datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 36, paa Nørregade 32
1876, 2210, 17061877, Elisabeth Lomborg (tvilling), datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 36, paa Nørregade 32
1876, 0310, 11111876, Christine Sophie Steenbach, datter af jægermester, cand. jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottolia f. baronesse Wedel-Jarlsberg, 32, paa Aalykkegaard
1876, 3010, 29061878, Anna Cathrine Alexine Andersen, datter af skomager Laurits Peter Andersen og Elisabeth Amalia Wulff, 32, i Skulkenborg 105
1876, 0111, 17111876, Ida Anna Cathrine Hansen, datter af smedemester Jørgen Hansen og Vilhelmine Henriksen, 29, paa Nørrebro 4, i baghuset
1876, 2904, 05111876, Anna Christine Larsen, datter af arbeidsmand Hans Peter Larsen og Maren Christine Hansen, paa Parcelveien uden no
1876, 0611, 15041877, Caroline Wisborg, datter af oversergent Ole Nicolaisen Wisborg, ved 2det Dragonregiment og Vilhelmine Ursine Møller, 40, i Slotsgade 8
1876, 1111, 07101877, Anne Marie Kirstine Madsen, datter af tømrer Niels Peter Madsen, i Aalykkegade 11 og Larsine Kirstine Andersen, 24, i Aalykkegade 1
1876, 1408, 19111876, Anna Marie Hansine Jacobsen, datter af styrmand Anders Peter Jacobsen og Maren Hansen, 29, i Kræmmergyden 22
1876, 1311, 14011877, Anna Olsen, datter af skomager Jens Kjær Olsen og Johanne Kirstine Petersen, 27, paa Nørrebro 8
1876, 1811, Dødfødt pige, datter af sergent Berthel Peter Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 32, paa Vesterbro 46
1876, 2311, 31121877, Jenny Jensen, datter af arbeidsmand Jørgen Carl Jensen og Karen Marie Nielsen, 27, i Skibhusene
1876, 2511, 10121876, Kirsten Marie Louise Vraae, datter af smedesvend Jacob Ludvig Vraae, i Nørre Sundby ved Aalborg og Karen Jørgine Frederikke Mohr, 23, i Hans Jensens Stræde 3. Navneændring af 23.6.1911 til Kirsten Marie Louise Thorving
1876, 2811, 21051877, Henriette Caroline Vilhelmnine Mortensen, datter af slagter Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen og Cathrine Eleonore Rasch, 33, i Kræmmergyden 4
1876, 2811, 30121876, Johanne Cornelia Broe, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 39, paa Parcelveien uden no
1876, 2811, 02041877, Else Marie Kirstine Iversen, datter af slagter Carl Christian Iversen og Kirstine Clausine Mathilde Theodora Hansen, 23, i Hans Jensens Stræde 13
1876, 0712, 21011877, Anna Jensine Cathrine Larsen, datter af arbeidskarl Peter Larsen, paa Langeland og Kirstine Larsen, 30, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1876, 1412, 02041877, Anne Cathrine Olsen, datter af arbeidsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 37, i Astruphuset under Hanneberg
1876, 1612, 01021877, Anna Kristine Mariane Petersen, datter af kjøbmand Peter Cornelius Petersen og Christine Eline Andrea Christensen, 33, paa Nørregade 79
1876, 1612, 04021877, Dagmar Helene Madsen, datter af handelsbetjent Søren Nielsen, af Odense og Anne Cathrine Madsen, 20, paa Nørregade 100
1876, 2012, 04021877, Anna Marie Cathrine Andersen, datter af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 29, paa Nørrebro 2
1876, 1912, 10071877, Johanne Medea Henrikke Sprogøe, datter af seilmager Ludvig Stephansen Sprogøe og Jacobine Charlotte Møller, 36, paa Kanalveien 85
1877, 0101, 15041877, Alvilda Johanne Nielsen, datter af steenhugger August Poul Nielsen og Maren Johanne Carlsen, 25, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1877, 0501, 04031877, Thrine Marie Kirstine Hansen, datter af skrædder Hans Ottesen og Anne Marie Rasmussen, 40, i Skulkenborg 85
1877, 1001, 11031877, Anne Marie Rasmussen, datter af arbeidsmand Lars Rasmussen og Maren Kirstine Andersen, 20, i Skulkenborg 113
1877, 1301, 30031877, Johanne Jørgine Jacobine Jensen, datter af arbeidsmand Anders Jensen og Nielsine Kirstine Nielsen, 32, i Ramsherred 60
1877, 1401, 24061877, Laura Julie Sorine Louise Sørensen, datter af sergent Hans Julius Sørensen, ved 16de Bataillon og Mathilde Dorthea Kirstine Kornbech, 24, paa Gravene 17
1877, 2701, 22041877, Bodil Marie Christine Hansen, datter af stenhugger Rasmus Hansen og Anne Kirstine Andersen, 46, i Aalykkegade 1
1877, 0602, 12081877, Inger Christine Marie Johansen, datter af kudsk Hans Johansen og Karen Nielsen, 32, i Ramsherred 68
1877, 0802, 29071877, Ellen Holstebroe, datter af mineralvandfabrikant og cand. pharm. Harald Bützow og Louise Augusta Hansen, 33, paa Nørregade 87
1877, 1202, 07101877, Rasmine Juliane Nielsen, datter af sømand Lars Nielsen og Anne Marie Jensen, 37, i Skibhusene
1876, 2012, 17021877, Anna Petersen, datter af tjenestekarl Jacob Danielsen, paa Aalykkegaard og Maren Petersen, 33, i Aalykkegade 11
1877, 1302, -, Pige, datter af cigarmager Frits Thomas Perrot og Emma Camilla Gustave Francisca Hansen, 27, paa Nørregade 33
1877, 1902, 25111877, Laura Christine Sørensen, datter af brolægger Peter Petersen, bortreist til Slesvig og Anne Kirstine Sørensen, 26, i Slotsgade 46
1877, 2202, 15071877, Anna Sophie Petrine Nielsen, datter af arbeidsmand Hans Carl Nielsen og Mette Kirstine Andersen, 40, i Blæsenborg 28 A
1876, 3009, 04031877, Nathalia Alma Catharine Nielsen, datter af tømrer Jens Jørgen Nielsen og Mathea Nicoline Almind, paa Skibhusveien 20
1876, 2109, -, Pige, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Nielsine Kirstine født Hansen, 44, ved Trækbanen 19 B
1877, 0403, 13051877, Maren Kirstine Andersen, datter af gaardskarl Mads Andersen og Anne Sørensen, 32, paa Parcelveien 20
1877, 0603, 03061877, Christence Rasmine Oline Jensen, datter af bager Knud Peter Jensen og Catharina Honore, 29, paa Nørrebro 9
1877, 1003, 11111877, Marie Helene Jørgine Ibsen, datter af smedesvend Henrik Emil Ibsen og Grethe Olsen, 33, i Nyenstad 133
1877, 1203, 19031877, Mette Kirstine Hansen, datter af gartner Anders Hansen, paa Henriettelyst og Kirsten Petersen, 33, paa Tolderlundsveien 100
1877, 1203, Dødfødt pige, datter af skipper Mads Peter Rasmussen og Nielsine Cecilie Andresen, 32, paa Kanalveien 85, i bagbygningen
1877, 1303, 13051877, Betty Marie Lollesgaard, datter af forpagter Hans Langkilde Lollesgaard og Laura Sophie Kirstine Poulsen, 30, paa Hedevigslund
1877, 1803, 25031877, Anne Margrethe Larsen, datter af skrædder Frederik Larsen og Maren Andersen, 27, i Aalykkegade 19 B
1877, 2003, 01071877, Meta Marie Dorthea Andersen, datter af maskinmester Lars Andersen og Aboline Kirstine Christensen, 41, i Skibhusene
1877, 2003, 21051877, Anne Johanne Marie Jensen, datter af murer Rasmus Jensen og Karen Hansen, 29, paa Østre Stationsvei intet no
1877, 2303, -, Pige, datter af skrædder Rasmus Rasmussen og Nielsine Kongstad, 25, i Slotsgade 30
1877, -, Pige, datter af skrædder Rasmus Rasmussen og Nielsine Kongstad, 25, i Slotsgade 30
1877, 2803, 12081877, Agnes Vilhelmine Bünger, datter af smed Hans Christian Gustav Bünger og Anna Dorthea Engelbrechtsen, 28, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1877, 3003, 17061877, Marie Alfride Andersen, datter af skrædder Lars Andersen og Jensine Maren Kirstine Lydia Rosengaard, 20, paa Nørregade 64
1877, 0804, 27051877, Marie Sophie Hansen, datter af detaillist Lars Hansen og Anne Marie Nielsen, 32, paa Nørrebro 80
1877, 1104, 29071877, Anna Schmidt, datter af lærer og examin. polyt. Christian Sophus Schmidt, ved Gjersings Realskole og Thomasine Nicoline Jacobsen, 30, paa Nørregade 42
1876, 1911, 26121876, Anna Johnsen, datter af skomagersvend Christ. Pedersen Johnsen, i Odense og Hansine Jensen, i Morud, Vigerslev Sogn
1877, 1304, 22041878, Laura Rasmussen, datter af ølkudsk Niels Christian Rasmussen og Dorthea Larsen, 26, paa Nørrebro 84
1877, 1704, 16091877, Mary Augusta Ingeborg Larsen, datter af smedesvend Hans Erik Larsen, i Odense og Anna Andrea Lassen, 19, paa Tolderlundsveien 6
1877, 2204, 20091877, Anna Jørgensen, datter af former Simon Christian Jørgensen og Anne Kirstine Nielsen, 34, i Ramsherred 52
1877, 2304, 08071877, Caroline Hansen, datter af sømand Christian Hansen og Anne Marie Hansine født Hansen, 24, i Skibhusene
1877, 2404, 17061877, Christine Caroline Christensen, datter af smaakjører Hans Christensen og Marie Sophie Hansen, 34, paa Nørregade .., i bagbygningen
1877, 2504 05081877, Marie Christine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Vilhelm Hansen og Marie Henriksen, 41, i Slotsgade 36
1877, 2504, 24051877, Gjertrud Marie Magdalene Hansen, datter af skræddersvend Jes Hansen og Marie Kirstine Carlsen, 37, paa Parcelveien 2
1877, 0205, 29071877, Gertrude Rasmine Frederikke Hansen, datter af væver Jens Peter Hansen og Bodil Kirstine Andersen, 44, i Slotsgade 46
1877, 0605, 09101877, Kristiane Frederikke Marie Picardi, datter af skomager Georg Ludvig Picardi og Antonette Andersen, 46, i Skulkenborg ..
1877, 0805, 03061877, Laura Karen Johanne Andersen, datter af skibskapitain Hans Peter Andersen og Laura Petrine Larsen, 22, paa Kanalveien 94, i Aalykkemarken
1877, 1001, 21051877, Mathilde Louise Larsen, datter af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen og Vilhelmine Andreasine Jensen, i Arbeiderboliger 12
1877, 0305, 09081877, Anine Marie Lorentine Petersen, datter af tjenestekarl Christian Petersen, i Odense og Anne Kirstine Hansen, 33, i Aalykkegade 1
1877, 2205, 08071877, Johanne Frederikke Emilie Petersen, datter af gartner Christian Emil Petersen og Maren Dorthea Jensen, 23, i Slotsgade 52
1877, 2305, 02091877, Cathrine Elisabeth Jacobsen, datter af patrouillebetjent Hans Christian Jacobsen og Karen Christine Jensen, 25, i Slotsgade 17
1877, 2805, 10061877, Anna Christine Rasmussen, datter af arbeidskarl Rasmus Andreasen, for tiden i Kjøbenhavn og Johanne Kirstine Jensen, 26, i Hans Jensens Stræde 3
1877, 0106, 10081877, Emma Hansen, datter af skibskapitain Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 29, paa Nørrebro 7.
1877, 0506, 02091877, Oline Marie Christensen, datter af arbeidsmand Peter Christensen og Anne Marie Hansen, 32, i Adamsgade 29
1876, 1510, 10061877, Karen Sophie Louise Juliane Jensen, datter af garversvend André Michael Jensen, af Odense og Karen Sophie Rasmussen, paa Tolderlundsveien 102
1877, 1206, 29071877, Ingeborg Elisabeth Christensen, datter af arbeidsmand Jens Sophus Ulrik Christensen og Birgitte Hoffentine Nielsen, 25, paa Parcelveien 9
1877, 1306, 02081877, Hansine Frederikke Meta Hansen, datter af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Frederiksen, 23, i Skibhusene
1877, 0604, 15061877, Jenny Sophie Mathilde Dahl, datter af Jens Christian Dahl, i Aalykkegade 15 og Marie Jørgine Knudsen. Navneændring af 20.9.1895 ved adoption til Jenny Sophie Mathilde Dahl Petersen, datter af enkefru Mathilde Kirstine Petersen f. Lundsted
1877, 1606, 05081877, Maren Cathrine Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Christian Jørgensen og Anne Kirstine Petersen, 22, ved Trækbanen 10
1877, 1906, 16091877, Marie Johanne Christine Julie Becher, datter af sømand Johan Peter Christian Samuel Becher og Marie Laurine Petersen, 20, paa Nørrebro 32
1877, 2506, 20101877, Nielsine Cathrine Jørgensen, datter af kudsk Niels Larsen, paa Glorup og Kirstine Sophie Jørgensen, 31, ved Trækbanen 10
1877, 2806, 29061877, Anna Rode, datter af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christiane Hennings, 30, paa Nørregade 68
1877, 3006, 11091877, Fanny Charlotte Christiane Stapel, datter af slotsgartner Ludvig Niels Christopher Stapel og Louise Lucie Elisabeth f. Stapel, 40, i Slotsgartneriet
1877, 0807, 25111877, Frederikke Hansine Vilhelmine Nielsen, datter af smaakjører Hans Nielsen og Marie Amalie Hansen, 35, paa Sct. Hans Kirkegaard 50
1877, 1207, 26081877, Sigrid Langkilde, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 29, paa Marienlund
1877, 1407, 08091879, Lydia Marie Sørensen, datter af kandestøber Niels Frederik Ebbesen Sørensen og Caroline Vilhelmine Victoria Hassing, 34, paa Nørregade 64, i bagbygningen
1877, 2107, 23091877, Gertha Jacobine Peterline Olsen, datter af murer Niels Olsen og Anne Margrethe Jacobsen, 32, i Skibhusene
1877, 2207, 09091877, Thora Christine Marie Hansen, datter af sergent Niels Nicolai Hansen, ved 16de Bataillon og Nielsine Kirstine Petersen, 25, i Skulkenborg 104
1874, 0605, 08081877, Augusta Vilhelmine Schøier, datter af hornblæser Vilhelm August Schøier, ved 16de Bataillon og Henriette Louise Maag, i Frederiksgade 24
1877, 0408, 26081877, Anna Elisabeth Marie Nielsen Brade, datter af tjenestekarl Hans Nielsen, i Bogense og Anne Marie Nielsen, 26, i første Hanebækhus 52
1877, 0608, 02101877, Elna Sophie Elisabeth Nielsen, datter af kjøbmand Hans Christian Laurits Nielsen og Laura Sophie Henriette Andersen, 26, paa Nørregade 89
1877, 1108, 14101877, Bertha Alliverti, datter af reservedyrlæge Bernhard Anthonÿ Alliverti, ved 2det Dragonregiment og Elisabeth Hermann, 26, i Paaskestræde 43
1877, 1908, 07101877, Johanne Hansen, datter af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 28, paa Nørregade 39
1877, 2308, 09091877, Jeanette Kirstine Jensine Cathrine Jensen, datter af gartner Johan Jensen og Birthe Kirstine født Jensen, 28, i Hans Jensens Stræde 1
1877, 2408, 22041878, Marie Olaibe Augusta Lefevre, datter af smedesvend Isak Marius Lefevre og Augusta Michaelline Augustinus, 30, i Slotsgade 60
1877, 2708, 14101877, Annine Jensine Henriette Christine Madsen, datter af arbeidsmand Lars Madsen og Marie Kirstine Rasmussen, 35, i Skibhusene
1877, 2708, 21091877, Inger Marie Klixbüll, datter af kjøbmand Julius Sørensen Klixbüll og Marie Elisabeth Brandt, 25, paa Nørregade 25
1877, 2808, 25111877, Johanne Caroline Kirstine Christensen, datter af arbeidsmand Christian Christensen og Anne Kirstine Poulsen, 27, paa Parcelveien 2
1877, 3108, -, Pige, datter af arbeidsmand Peter Petersen og Anne Marie Rasmussen, 34, paa Nørrebro 36, i bagbygningen
1877, 0109, -, Pige, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Kirsten Hansen, 26, i Aalykkegade 1 D. P.
1877, 0309, 02121877, Anna Jensine Rasmine Mortensen, datter af arbeidsmand Rasmus Mortensen og Anne Marie Petersen, 24, paa Parcelveien 15
1877, 0509, 23091877, Karen Elna Larsen, datter af sømand Jacob Larsson Lyberg og Marie Kirstine Jensen, 22, paa Nørrebro 46
1877, 0609, 18111877, Elna Katrine Andersen, datter af buntmager Lars Andersen og Clara Marie Ankersen, 38, paa Nørregade 21
1877, 0709, 23121877, Anna Catharina Louise Christiansen, datter af mursvend Lars Christiansen og Maren Hansen Grundsted, 27, paa Parcelveien 9
1877, 1109, 25081878, Christine Petersen, datter af guldsmedsvend Jens Petersen og Maren Christine Hansen, 38, Arbeiderboligerne i Kræmmermarken 6
1877, 2009, 25111877, Gjertrud Marie Hulda Elise Christensen, datter af sømand Anders Christian Christensen og Anne Cathrine Margrethe Nielsen, 25, paa Nørrebro 78
1877, 2309, 09121877, Anna Nielsine Elisabeth Andersen, datter af sergent Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 30, i Mellemstræde 78
1877, 3009, 04111877, Rasmine Kirstine Larsen, datter af arbeidsmand Hans Larsen og Karen Kirstine Clausen, 33, i Slotsgade 39
1877, 0310, 22091878, Nanna Dina Stiller, datter af sergent Jacob Friedrich Stiller, ved 5te Bataillon og Ludovika Eduardsine Josephine Bardram, 33, paa Overgade 17
1877, 0510, 19051878, Vilhelmine Marie Mathilde Nyholm, datter af assistent Axel Valdemar Nyholm, ved Statsbanerne og Marthe Frederikke Cathrine Mahrt, 33, paa Nørrebro 42
1877, 0910, 02121877, Nicoline Christine Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jørgen Hansen og Caroline Christine Sørensen, 23, i Skibhusene
1877, 0910, 16121877, Anna Christine Elisabeth Nielsen, datter af sadelmagersvend Johan Heinrich Koltmann Nielsen, af Odense og Antonette Margarethe Elisabeth Pfeffer, 23, i Ramsherred 58
1877, 1110, Dødfødt pige, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener og Cathrine Rasmussen, 42, paa Nørregade 106
1877, 1110, 12051878, Elna Lydia Jensen, datter af skomager Jens Christian Jensen og Emma Alvina Kreutzmann, 26, paa Gravene 26
1877, 1610, 31031878, Signe Marie Jørgensen, datter af typograpf Jens Christian Frederik Jørgensen og Anne Marie Larsen, 37, ved Trækbanen 11
1877, 1610, 23121877, Dora Marie Clausen, datter af sergent Johan Frederik Clausen, ved 16de Bataillon og Mathilde Nielsen, 25, i Ramsherred 67
1877, 1810, 23101877, Else Sophie Jørgensen (tvilling), datter af sømand Hans Jørgensen og Anne Sophie Schultz, 32, paa Nørrebro 72
1877, 2710, -, Pige, datter af arbeidsmand Lauritz Christensen og Johanne Marie Jensen, 27, i Vinkjelderhuset paa Skibhusveien
1877, 2810, 17021878, Anne Kirstine Johanne Marie Petersen, datter af skomager Christen Petersen og Anne Marie Hansen, 18, i Aalykkegade 11
1877, 0111, 24021878, Emilie Francisca Nicoline Hansen, datter af snedkersvend Hans Christian Lind Hansen og Marie Cathrine Nicoline Meyer, 27, paa Nørrebro 68. Navneændring af 12.11.1913 til Emilie Francisca Nicoline Elmhøi
1877, 0411, 04081878, Rasmine Karen Kirstine Mulvad, datter af skibstømmermand Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 34, paa Tolderlundsveien 98
1877, 1011, 05011879, Alfrida Petersen, datter af snedkersvend Rasmus Petersen og Bertha Magdalene født Petersen, 45, paa Nørrebro 48
1877, 1111, 30121877, Mary Johanne Dorthea Christensen, datter af sergent Jørgen Christian Christensen, ved 16de Bataillon og Anne Cathrine Johanne Larsen, 23, i Hans Jensens Stræde 21
1877, 2311, 05051878, Mathilde Christine Schöier, datter af hornblæser August Vilhelm Schöier, ved 16de Bataillon og Henriette Louise Maag, 31, i Fredensgade 24
1877, 2311, 28041878, Henriette Nielsine Rasmussen, datter af arbeidsmand Ole Rasmussen og Laura Christine Ibsen, 26, paa Nørrebro 72
1877, 2911, 30061878, Johanne Cornelia Broe, datter af arbeidsmand Niels Julius Broe og Louise Juliane Lange, 40, paa Parcelveien 7
1877, 2611, 10021878, Anna Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen og Anne Kirstine Clausen, paa Nørregade 64, over gaarden
1877, 0112, 23121877, Agnes Petrine Marie Seraphia Jacobine Julie Petersen, datter af styrmand Niels Johan Frederik Petersen, af Falsled og Anne Marie Rasmussen, 25, ved Trækbanen 11
1877, 0412, 24021878, Margretha Vilhelmine Frederiksen, datter af arbeidsmand Jens Frederiksen og Vilhelmine Sophie Juliane Nielsen, 39, i Kræmmergyden 24
1877, 1012, 27011878, Sophie Maren Kirstine Nielsen, datter af skomager Jørgen Nielsen og Henriette Sophie Adolphine Ehrich, 23, i Slotsgade 19
1877, 1212, 01091878, Valborg Margrethe Petersen, datter af handsketilskjærer Joha.. Lauritz Thorvald Petersen og Mathea Petrea Engelbrechtsen, 33, i Arbeiderboligerne 2, i Kræmmergyden
1877, 1412, -, Pige, datter af lærer og cand. philos. Anders Faurschau, ved Giersings Realskole og Charlotte Severine Nicoline Ross, 21, paa Nørrebro 22
1877, 1612, 03031878, Anna Cecilie Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Rasmus Nielsen og Maren Margrethe Rasmussen, 27, i Skibhusene
1877, 0110, 23121877, Anne Jensine Christopphersen Petersen, datter af arbeidsmand Jens Christophersen og Kirsten Petersen, paa Nørregade 78
1877, 2312, 24121877, Methea Kirstine Jensen (tvilling), datter af arbeidsmand Hans Jensen og Kirstine Marie Olsen, 27, i Aalykkegade 11
1878, 2312, 26121878, Henriette Louise Frederikke Julie Nielsen, datter af tjenestekarl Anders Nielsen, af Odense og Caroline Vilhelmine Marie Rasmussen, 21, i Arbeiderboligerne .., i Kræmmergyden
1877, 1001, 30121877, Hansine Petrine Emilie Larsen, datter af arbeidsmand Johan Larsen og Marie Hansen, paa Nørrebro 34
1877, 3012, 12051878, Maren Petrea Elisabeth Hansen, datter af sergent Hans Henrik Christian Hansen, ved 5te Bataillon og Godtfredine Vilhelmine Larsen, 36, i Sct. Jørgensgade 21 A
1878, 0301, -, Pige, datter af skomagersvend Peter Carstensen, af Fredericia og Vilhelmine Hansen, 26, i Blæsenborg 48
1878, 0401, 26101878, Francisca Larsen, datter af snedkersvend Frits Emil Theobald Larsen, i Odense og Elise Marie Otense Hansen, 22, i Nygade 84
1878, 0601, 26121878, Thora Christine Louise Petersen, datter af sømand Laurits Petersen og Caroline Marie Hansen, 26, paa Nørregade 64
1878, 1501, 17011878, Anna Sophie le Fevre, datter af typograpf Peter Ben.. le Fevre og Vilhelmine Marie Larsen, 28, paa Parcelveien 14
1878, 0301, 21041878, Maria Pauline Henriette Toldberg, datter af kapitain Carl Toldberg, ved 26de Bataillon og Metta Maria Lundt, 36, paa Torvet 8
1878, 1701, -, Pige, datter af tømmermester Hans Emil Langhoff og Anna Hansen, 35, paa Nørregade 64
1878, 1801, 17021878, Martha Marie Andresine Madsen, datter af ungkarl Niels Jørgen Petersen, i Agedrup og Karen Marie Madsen, 30, hos murer Niels Olsen i Skibhusene. Navneændring af 19.2.1892 ved adoption til Martha Marie Andresine Nielsen, datter af detaillist Christian Hansen Frederiksen Nielsen, af Fremmelev
1878, 1801, 02061878, Anna Magdalene Jacobsen, datter af sergent Henrik Christian Jacobsen, ved 5te Bataillon og Maren Martine Nielsine Møller, 25, i Munkemøllegade 16
1878, 2601, 10021878, Maren Kirstine Andersen, datter af tjenestekarl Anders Jensen, paa Blangstedgaard og Johanne Andersen, 23, i Blæsenborg 4.
1878, 0302, 02061878, Marie Hansine Hansen, datter af murer Niels Hansen og Anne Marie Larsen, 28, i Rosenlund ved Hedevigslund
1878, 0302, 26051878, Ingeborg Marie Holbeck, datter af grosserer Hans Carl Georg Holbeck og Laurine Magdalene født Holbeck, 45, paa Nørregade 69
1878, 0502, 10061878, Karen Marie Petersen, datter af arbeidsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 34, ved Trækbanen
1878, 0602, 03031878, Karen Henningsen, datter af underkorporal Lars Christian Henningsen, ved 16de Bataillon, i Odense og Anne Marie Hansen, 25, paa Parcelveien 11
1878, 1702, 15041878, Julie Antonette Caroline Elfrida Petersen, datter af bagersvend Vilhelm Valdemar Andreas Sophus Petersen, af Odense og Bodil Christensen, 21, i Slotsgade 36
1878, 2302, 21071878, Anna Kirstine Jørgensen, datter af skipper Mads Christian Jørgensen og Anne Rasmussen, 35, paa Nørregade 86, i bagbygningen
1878, 2502, 22051879, Marie Cathrine Christensen, datter af arbeidsmand Søren Christensen og Anna Christine Lorentzen, 30, paa Nørrebro 69
1878, 2702, 23061878, Emilie Caroline Julie Vilhelmine Eggebrecht, datter af contorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise May, 32, paa Parcelveien 17
1878, 0103, 24111878, Elise Kirstine Jensen, datter af bagersvend Johan Jacob Jensen og Henriette Edvardine Petrine Petersen, 41, i Hans Jensens Stræde 39
1878, 0803, 20031878, Mine Kirstine Simonsen, datter af fhv. landmand Simon Simonsen og Anne Margrethe Jensen, 36, paa Nørrebro 39
1878, 1003, -, Pige, datter af provisor Anton Dorschæus, den gang paa Odense Løve Apothek og Marie Agathe Hansen, 25, i Slotsgade 46
1878, 1503, 02061878, Olga Christine Andersen, datter af arbeidsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 30, paa Skibhusveien 32
1878, 1603, 30061878, Johanne Amalie Reimer, datter af seilmager Hans Christian Lorents Margorius Reimer og Petrine Vilhelmine Nicolaisen, 30, paa Kanalveien 85, i kjelderen
1878, 1603, 07061878, Olga Elisabeth Mengel Waidtløw, datter af kjøbmand Peter Martin Waidtløw og Emma Emilie Mengel, 36, paa Nørregade 103
1878, 1703, 16061878, Maria Lomborg, datter af paraplymager Carl Eduard Lomborg og Maren Kirstine Sørensen, 37, paa Nørregade 30
1878, 1803, 30061878, Betty Louise Rasmussen, datter af telegrafbud Rasmus Christian Rasmussen og Magdalene Jørgensen, 32, paa Nørregade 100
1877, 1711, 24031878, Kirstine Frederiksen, datter af slagter Rasmus Peter Frederiksen og Freia Caroline Amalie Christiansen, 24, i nederste Hanebækhus
1878, 2203, 28041878, Emilie Kirstine Mortensen, datter af arbeidsmand Hans Otto Mortensen og Johanne Marie Rasmussen, 27, i Blæsenborg 50
1878, 2203, 21071878, Mathilde Marie Naumann, datter af karethmagersvend Frederik Vilhelm Naumann og Karen Madsen, 33, i Skulkenborg 87
1878, 2203, 18041878, Augusta Kirstine Rasmussen, datter af malersvend Martin Gerhardt Rasmussen og Gregersine Panduro, 28, i Aalykkegade 9
1878, 2703, 23061878, Alma Camilla Jørgensen, datter af arbeidsmand Lars Jørgensen og Karen Marie Madsen, 37, i Blæsenborg 48
1878, 3103, 22041878, Eleonora Christine Hansine Andersen, datter af gaardskarl Rasmus Christian Andersen og Marensine Caroline Hansen, 21, paa Parcelveien 19
1878, 0604, 30051878, Nielsine Christine Vilhelmine Meta Hansen, datter af arbeidsmand Christen Hansen og Anne Marie Andersen, 31, i Kongehuset
1878, 0904, 02061878, Petra Hansine Hansen, datter af møllersvend Johan Henrik Hansen og Johanne Cathrine Nielsen, 24, i første Hanebækhus 52
1878, 1104, 21061878, Anna Marie Nielsen, datter af sadelmagermester Frederik Christian Nielsen og Vilhelmine Kirstine Larsen, 29, paa Nørregade 61
1877, 1112, 18041878, Johanne Nielsine Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 31, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1877, 0503, 16051877, Martha Mathilde Mortensen, datter af Peter Endrup, af Odense og Nicoline Mortensen, i Brenderup
1878, 2304, 14071878, Valborg Adolphine Andersen, datter af blikkenslager Hans Adolph Andersen og Elise Marie Johansen, 40, paa Nørregade 81
1878, 2404, 07071878, Henriette Marie Christine Nielsen, datter af styrmand Niels Ole Nielsen og Andrea Margrethe Christiansen, 27, paa Parcelveien 6
1878, 2604, 15091878, Josephine Eugenie Mercedes Gunhild Christensen, datter af maskinarbeider Anders Ludvig Christensen og Anna Margrethe Dorthea Jensen, 38, paa Nørregade 36, i sidehuset ud til Slotsgade
1878, 2604, 29091878, Gertha Marie Jørgensen, datter af arbeidsmand Henrik Jørgensen og Abelone Rasmussen, 35, i Skulkenborg 112
1878, 2804, 20071878, Emma Elisabeth Petrea Jensen, datter af bestyrer Hans Jensen, paa Odense Kalkværk og Anne Hansen, 35, paa Kalkværket
1878, 2804, 17051878, Jenny Louise Marie Hansen, datter af skomagersvend Carl Christian Hansen, i Odense og Caroline Schou, 26, paa Nørregade 100
1878, 2604, 22091878, Anne Dorthea Petersen, datter af træhandler Hans Petersen og Else Marie Christensen, 36, paa Nørregade 97, i baghuset
1869, 0912, 05051878, Alberta Lovise Petersen, datter af skomagersvend Peter Hansen og Anne Claurine Kirstine Petersen, i Skulkenborg 105
1878, 0405, 26051878, Anna Mathea Larsen, datter af arbeidsmand Lorents Petersen Larsen og Sidsel Marie Knudsen, 31, paa Nørrebro 2, i bagbygningen
1878, 0705, 03061878, Erasmine Rasmussen, datter af tjenestekarl Lars Rasmussen, i Flemløse og Maren Kirstine Hansen, 22, i Kræmmergyden 10
1878, 1205, 30051878, Marie Erikke Petra Schultz Nielsen, datter af sergent Jens Peter Nielsen, ved 36te Bataillon i Middelfart og Marie Hermandine Christine Schultz, 22, i Overstræde 74
1878, 1605, 21071878, Marie Christine Augusta Krone, datter af musikus Heinrich Christian Krone og Augusta Dorothea Henriette Marqvart, 42, paa Nørrebro 84
1878, 2305, 28071878, Marentine Hansen, datter af snedkersvend Jens Hansen og Maren Kirstine Rasmussen, 41, paa Nørrebro 23
1878, 2405, 01091878, Amalie Sophie Frederikke Petersen, datter af sergent Mads Petersen, ved 5te Bataillon og Christiane Elisabeth Henriette Brodersen, 37, i Vindegade 59
1878, 2805, 15071878, Elie Kirstine Marie Cathrine Hansen, datter af skrædder Hans Ottesen og Anne Marie Rasmussen, 42, i Skulkenborg 85
1878, 2805, 04081878, Emma Marie Elisabeth Jensen, datter af maler Jens Emil Evald Jensen og Petrosine Gjertrudfine Andersen, 26, paa Gravene 13
1878, 3005, Dødfødt pige, datter af sømand Christen Conrad Petersen og Gjertrud Rasmussen, 32, i Skibhusene
1878, 3105, 16021879, Andrine Severine Marie Thomsen, datter af arbeidsmand Peter Thomsen og Maren Andersen, 31, paa Nørregade 51
1878, 3105, 17111878, Mathilde Sørensen, datter af arbeidsmand Søren Hansen og Anne Sophie Hansen True, 34, i Sommerlyst paa Skibhusveien
1878, 1306, 21071878, Laura Petrine Christine Madsen, datter af arbeidsmand Niels Madsen og Maren Kirstine Jensen, 44, i Skulkenborg 101
1878, 1506, 15091878, Vilhelmine Petrine Knudsen, datter af skibssmedmester Hans Knudsen og Tora Pouline Holst, 39, paa Nørregade 86
1878, 1706, 16081878, Elisabeth Charlotte Christine Flensborg, datter af intendant Christian Peter Flensborg, ved 5te Bataillon og Elisabeth Christine Selmer, 31, i Kongensgade 74
1878, 2306, 13101878, Olga Marie Enderup, datter af smedesvend Peter Anton Enderup og Emilie Augusta Espersen, 30, i Slotsgade 8
1878, 2706, 23121878, Fanny Anna Hansen, datter af beslagsmed Carl Ludvig Harald Hansen, ved 2det Dragonregiment og Sophie Frederikke Silldorff, 22, i Albanigade 2
1878, 0107, 18041879, Ingeborg Camilla Ulrikke Nielsen, datter af sergent Frederik Christian Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Camilla Louise Flÿge, 40, i Rytterksernen ved Pjentedamsgade
1878, 0107, 18081878, Andrea Dorthea Catharina Schrøder, datter af skomager Johan Andreas Schröder og Susanne Marie Honoré, 29, paa Nørregade 57
1878, 0407, 17071878, Mathilde Elise Andrea Nielsen, datter af baadfører Christian Nielsen og Mette Kirstine Madsen, 37, i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1878, 0507, 18051879, Marie Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Peter Hansen, af Brenderup Sogn og Karen Kirstine Rasmussen, 23, paa Gravene 19
1878, 0907, 18081879, Cecilie Margrethe Brandt, datter af jernstøber Knud Gummesen Brandt og Petra Hansine Petersen, 25, paa Nørrebro 45
1878, 0907, 01091878, Mathilde Henriksen, datter af høker Rasmus Henriksen og Christine Dorthea Petersen, 40, i Skulkenborg 9..
1878, 0607, 01091878, Jensine Marie Laurine Justine Jensen, datter af fyrbøder Peter Vilhelm Jensen og Maren Cathrine Nielsen, 32, ved Trækbanen 4
1878, 1007, 08091878, Laura Christine Petersen, datter af former Mogens Christian Petersen og Juliane Midskov, 38, paa Parcelveien 3
1878, 1707, 08121878, Laura Victorie Oline Olsen, datter af tjenestekarl Rasmus Olsen, i Biskorup og Karen Marie Thygesen, 19, i Blæsenborg 50
1878, 2307, 20101878, Johanne Sophie Jørgine Sørensen, datter af værtshusholder Peter Jørgen Sørensen og Marie Kirstine Larsen, 43, paa Nørregade 53, i kjelderen
1878, 0208, 02031879, Marie Sophie Hansen, datter af detaillist Lars Hansen og Anne Marie Nielsen, 33, paa Nørrebro 80
1878, 0308, 08121878, Sophie Jørgine Larsen, datter af conducteur Anders Thaanum Larsen, ved Den fynske Jernbane og Karen Rasmussen Greve, 41, ved Trækbanen 2
1878, 0408, 16111878, Karen Kirstine Andersen, datter af snedkersvend Peter Sigvart Andersen og Anna Cathrine født Andersen, 37, i Arbeiderboligerne 4, i Kræmmergyden
1878, 1008, 13101878, Madsine Christine Rasmussen, datter af arbeidsmand Anders Rasmussen og Johanne Marie Madsen, 26, paa Tolderlunds Mose
1878, 1108, -, Pige, datter af corporal Emanuel Hansen, ved 7de Bataillon i Nyborg og Petra Birgitte Hedvig Christensen, 18, i Slotsgade 36
1878, 1508, 29091878, Gertrud Rasmine Jensen, datter af arbeidsmand Lars Jensen og Anne Cathrine Petersen Viborg, 28, i Christiansminde
1878, 1508, 10081879, Bertha Marie Antonie Frederikke Petersen, datter af arbeidsmand Lars Mathias Vilhelm Petersen og Petrine Marie Frederikke Friis, 37, paa Gravene 23
1878, 1708, 06101878, Anna Marie Augusta Jensine Andersen, datter af arbeidsmand Knud Andersen og Karen Marie født Andersen, 44, i Adamsgade 1
1878, …., 27101878, Hansine Marie Nielsen, datter af baadfører Rasmus Nielsen og Karen Sophie Hansen, 37, paa Kanalveien 116, i Aalykkemarken
1878, 2308, 03111878, Elvina Fritsdine Frederikke Adelheid Nielsen, datter af skomager Niels Christian Nielsen og Frederikke Marie Petersen, 32, i Hans Jensens Stræde 9
1878, 2608, 13101878, Inger Margrethe Amanda Nielsen, datter af arbeidsmand Niels Nielsen og Karen Jørgensen, 39, i Kræmmergyden 1
1878, 2708, 23031879, Thora Cathrine Olsen, datter af skomager Andreas Höier Olsen og Adolphine Dorthea Cathrine Andersen, 29, i Ramsherred 56
1878, 0109, 29121878, Olga Marie Caroline Nielsen, datter af sergent Lars Nielsen, ved 16de Bataillon og Jensine Kirstine Andersen, 26, i Thorsgade 32
1878, 0509, 02101878, Olivia Christine Jacobine Rasmussen, datter af slagter Adolph Küster, af Odense og Erikgine Carlline Marie Svendsen, 26, i Hans Jensens Stræde 39
1878, 1009, 10091878, Marie Kirstine Larsen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Hanne Clausen, 41, i Aalykkegade 1
1878, 1007, 05091878, Anna Dorthea Larsen, datter af ungkarl og møllebygger Knud Christian Larsen, i Nørre Høirup og Gjertrud Marie Rasmussen, paa Vellinge Mark i Bederslev Sogn
1878, 1809, 01121878, Laura Marie Sophie Hansen, datter af arbeidsmand Hans Jacob Hansen og Maren født Hansen, 31, paa Nørrebro 42, i bagbygningen
1878, 1909, 01121878, Anna Marie Ingeborg Madsen, datter af tømmersvend Hans Madsen og Anne Marie Petersen, 26, paa Nørrebro 7
1878, 2607, 21091878, Alma Birgitte Larsen (tvilling), datter af mursvend Lars Larsen og Jensine Marie Johanne Caroline Horne, i Skulkenborg 105
1878, 2809, 13111878, Nielsine Marie Hansen, datter af tjenestekarl Niels Hansen, i Næsby og Marie Sophie Hansen, 21, hos forældrene i Slotshavehuset
1878, 0310, 26121878, Oscardine Jensine Amalie Nielsen, datter af murer Frits Helmer Benedict Nielsen og Henriette Amalie født Nielsen, 32, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1878, 1110, 14041878, Anna Cathrine Jensen, datter af gartner Johan Jensen og Birthe Kirstine født Jensen, 30, i Hans Jensens Stræde 1
1878, 2310, 27051879, Anna Mathilde Steffensen Olsen, datter af brændeviinsbrænder Jens Peter Olsen og Cathrine Caroline Steffensen, 35, paa Nørregade 76
1878, 2410, Pige (døde strax), datter af detaillist Jens Andersen og Mette Marie Petersen, 36, i Ramsherred 96
1878, 2410, Udøbt pige (død), datter af mursvend Rasmus Anders Christiansen og Anne Marie Olsen, 25, i Aalykkegade 1
1878, 2510, 10121878, Augusta Bartholine Bagge, datter af bagermester Julius Jesper Bagge og Henriette Jensen, 35, paa Nørregade 30
1878, 2710, 24111878, Anne Kirstine Larsine Rasmussen, datter af tjenestekarl Hans Peter Christiansen, paa Sønderbygaard ved Fredericia og Anna Elise Cecilie Rasmussen, 21, paa Parcelveien 10
1878, 2910, 24111878, Valborg Kirstine Jørgensen, datter af kjøbmand Vilhelm Frederik Jørgensen og Dagmar Elisabeth Marie Grönlund, 21, i Slotsgade 22
1878, 0111, -, Pige, datter af sømand Martin Emil Mortensen, af Odense og Hansine Caroline Nielsen, 25, i Slotsgade 36
1878, 0311, 17101880, Ingeborg Charlotte Lerche, datter af handelsbetjent og for tiden skuespiller Charles Lerche, ved Jensens Selskab og Andrea Kirstine Marie Hansen, 23, paa Nørregade 78
1878, 2803, 31081878, Helene Dorthea Olsen, datter af ungkarl Niels Olsen, af Frørup og Marie Frederiksen, paa Lumby Taarup Mark
1878, 1411, 30031879, Marie Abelone Thomsen, datter af mursvend Niels Jørgen Thomsen og Karen Cathrine Nielsen, 27, paa Parcelveien 2
1878, 1611, 29121878, Anna Camilla Sara Kirstine Petersen, datter af arbeidsmand Hans Petersen og Dorthea Kirstine Hansen, 27, i Blæsenborg 50
1878, 1911, 26011879, Lucia Frederikke Henriette Hansen, datter af sømand Niels Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Hansen født Larsen, 30, paa Nørrebro 38
1878, 2211, 14041879, Larsine Marie Marentine Christiansen, datter af mursvend Lars Christiansen og Maren Hansen Grundsted, 28, paa Parcelveien 9
1878, 2311, 26121878, Louise Marie Christine Jacobsen, datter af maltgjører Hans Christian Jacobsen og Maren Kirstine Madsen, 26, paa Nørregade 45, i sidebygningen
1877, 2305, 08121878, Octavia Nielsen, datter af oversergent Søren Nielsen, ved 2det Dragonregiment og Dorthea Bislev, 36, i Frue Kirkestræde 17
1878, 3011, 23031879, Marie Laura Johanne Knudsen, datter af arbeidsmand Otto Carl Valdemar Knudsen og Karen Kirstine Madsen, 29, i Skulkenborg 105
1878, 1112, 13041879, Anna Sophie Eriksen, datter af sergent Hans Eriksen, ved 5te Bataillon og Marie Louise Dindler, 29, ved Trækbanen 6 A
1878, 1112, 08061879, Emilie Johansen, datter af arbeidsmand Hans Peter Reinholdt Johansen og Jacobine Juliane Hansen, 34, i Blæsenborg 34
1878, 1412, 26011879, Meta Mary Andersine Andersen, datter af gaardskarl Anton Sørensen, af Odense og Abelone Hansine Andersen, 21, i Somerlyst paa Skibhusveien
1878, 2012, 13041879, Johanne Hansen, datter af melhandler Poul Ernst Hansen og Maren Sophie Christophersen, 30, paa Nørregade 39
1878, 2112, 18051879, Elisa Christina Antonette Christensen, datter af skomagermester Iver Christensen og Marie Kirstine Petersen, 26, i Slotsgade 3
1878, 2212, 02031879, Anne Dorthea Marie Andersen, datter af arbeidsmand Søren Andersen og Kirstine Nielsen, 36, ved Trækbanen 6
1878, 2512, 08041879, Martha Johanne Rode, datter af kjøbmand Stephan Severin Rode og Nicoline Christiane Hennings, 32, paa Nørregade 68
1879, 0201, 01071879, Mathilde Johansen, datter af snedkersvend Niels Peter Johansen og Pouline Kirstine Marie Jensen, 28, paa Nørrebro 59
1879, 0501, 30031879, Anna Marguerite Uytendale de Bretton, datter af baron og premierlieutenant Anton Carl Frederik Montagne de Bretton og Petrine Madsine Ottilia Andersen, 35, i Slotsgade 60
1879, 0601, 06071879, Louise Conradine Andersen, datter af overporteur Niels Andersen, ved Sydfynske Jernbane og Johanne Jensen, 36, i Aalykkegade 19
1879, 0701, 03061879, Astrid Langkilde, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 30, paa Marienlund
1879, 0701, 05101879, Edel Sigrid Dagmar Jørgensen, datter af sergent Berthel Peter Jørgensen, ved 5te Bataillon og Karen Marie Margrethe Hansen, 34, paa Vesterbro 37
1879, 0801, 20041879, Anna Marie Hansen, datter af snedkermester Jørgen Christian Hansen og Caroline Christine Frederiksen, 26, paa Gravene 20. Navneændring af 12.2.1900 til Anna Marie Hansen Stærmose
1879, 0801, -, Pige, datter af mursvend Frederik Christian Hansen, af Odense og Hansine Marie Cathrine Bom, 18, i Nyenstad 125
1879, 1301, Udøbt pige (død), datter af landmand Anders Hansen Nørballe og Cathrine Marie Thede, 30, paa Nørrebro 22
1879, 2001, 30031879, Marie Mathilde Carstensen, datter af arbeidsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 33, paa Tolderlundsveien 1..
1879, 0401, 04051879, Lovise Marie Madsen, datter af kreaturhandler Jørgen Hansen, af Odense og Madsine Louise Madsen i Fiskergade 45, i Korsør
1879, 2301, 06071879, Maren Nielsine Jensen, datter af gaardskarl Frederik Jensen og Anne Marie Olsen, 36, i Slotsgade 27
1879, 0102, 02071879, Marie Hansine Christiane Jørgensen, datter af skomager Martin Jørgensen og Jørgine Elise Andersen, 24, paa Nørrebro 69
1879, 0102, 16031879, Maren Hansine Andersen, datter af smaakjører Niels Andersen og Elise Marie Jørgensen, 31, paa Nørrebro 2
1879, 0302, 08071879, Elvira Petersen, datter af kusk Hans Petersen, paa Aalykkegaard og Josephine Jørgine Jørgensen, 27, i Kongehuset ved Aalykkegaard
1879, 1302, Dødfødt pige, datter af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen og Vilhelmine Andreasine Jensen, 33, i Arbeiderboligerne 12, i Kræmmermarken
1879, 1702, -, Pige, datter af gartner og for tiden underkorporal Jakob Joseph Alfred Rosengaard, ved 5te Bataillon og Magdalene Julie Larsen, 23, i Sophiendal paa Skibhusveien
1879, 2002, -, Pige, datter af arbeidsmand Jens Nielsen og Karen Marie Hansen, 24, ved Trækbanen 14
1879, 2102, 25051879, Karen Marie Margrethe Andersen, datter af træskomand Lars Johansen Andersen og Hanne Marie Nielsen, 35, paa Parcelveien 15
1879, 2302, 04051879, Ellen Margrethe Nielsen, datter af bogholder Søren Henrik Nielsen og Johanne Margrethe Maibom, 25, paa Nørregade 32
1879, 2402, 25051879, Anna Kirstine Andersen, datter af forvalter Lars Andersen, paa Gyldensteen og Caroline Andersen, 27, i Aalykkegade 19 B. Navneændring af 25.5.1881 til Anna Kirstine Christensen, stedfader Hans Christensen og Caroline Andersen
1879, 2702, 13041879, Laura Vilhelmine Larsen, datter af tjenestekarl Jørgen Christian Rasmussen, for tiden i Kjøbenhavn og Anne Marie Larsen, 33, i Hans Jensens Stræde 7
1879, 0203, 28091879, Anna Christine Christensen, datter af arbeidsmand Lars Christensen og Maren Larsen, 39, i Idaslyst paa Skibhusveien
1879, 0203, 10061879, Sophie Christine Jørgensen, datter af former Jørgen Otto Adolph Møller og Caroline Christine Andresen, 28, ved Trækbanen 4
1879, 0603, 03081879, Astrid Ludovika Dagmar Eriksen, datter af mursvend Peter Vilhelm Eriksen og Anne Marie Kirstine Jørgensen, 36, paa Sct. Hans Kirkegaard 48
1879, 0703, 30081879, Wilma Kirstine Rasmussen, datter af oversergent Jens Rasmussen, ved 2det Dragonregiment og Laurine Jørgensen, 26, i Rytterkasernen
1879, 0903, 14091879, Laura Christine Larsen, datter af sergent Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Marie Jacobine Erlandsen, 29, i Pjentedamgade 42 og 43
1879, 1303, 27071879, Caroline Marie Rasmussen, datter af sergent Niels Rasmussen, ved 26de Bataillon og Karen Margrethe Thomsen, 34, i Vindegade 36 A
1879, 2003, 09051879, Karen Marie Kirstine Victoria Jørgensen, datter af kjøbmand Niels Jørgensen og Jenssigne Christiansen, 27, paa Nørregade 47
1879, 2203, 08061879, Agnes Camilla Frederikke Lind, datter af stentrykker Christian Ivan Valdemar Lind, for tiden i Randers og Dorthea Petrea Sophie Andersen, 20, i Grevehuset paa Tolderlundsveien
1879, 1101, -, Pige, datter af Anne Margrethe Nielsen, i Farvergade 22, i Vor Frue Sogn, Kjøbenhavn
1879, 1903, Dødfødt pige, datter af architect Peter Christensen Monberg og Maren Emilie Kjær, 31, paa Nørregade 36
1879, 3003, -, Pige, datter af eier Niels Christiansen, af Paradisgaarden og Elisabeth Nielsen, 39, i Paradisgaarden
1879, 3003, 19071879, Olga Vilhelmine Stapel, datter af slotsgartner Ludvig Niels Christopher Stapel og Louise Lucie Elisabeth født Stapel, 42, i Slotsgartnerboligen
1879, 0304, 11051879, Kaja Svenda Petra Terp, datter af ingenieur Olaf Terp, ved Bjergværk og Caroline Marie Frederikke Nielson, 18, paa Nørregade 40
1879, 0904, 21091879, Augusta Henriette Mathilde Nielsen, datter af former August Hans Jacob Nielsen og Anne Marie Rasmussen, 29, i Østergade 69
1879, 1504, 24081879, Juliane Marie Kirstine Andersen, datter af fyrbøder Jørgen Andersen og Karen Nielsen, 35, paa Odense Kalkværk
1879, 1804, 19101879, Karen Kirstine Andersen, datter af Anne Kirstine Andersen, 37, paa Parcelveien 5
1879, 2004, 29061879, Hanne Vilhelmine Andersen, datter af arbeidsmand Rasmus Christian Andersen og Johanne Marie Nielsen, 36, paa Lille Parcelvei 19
1878, 3012, -, Pige, datter af Johanne Christine Dorthea Andersen, i Nyborg
1879, 0205, 14091879, Ingeborg Sophie Eleonora Nielsen, datter af sergent John Christian Theodor Nielsen, ved 16de Bataillon og Ida Eleonora Ernst, 21, i Tværgade 8
1879, 0305, 27071879, Anna Marie Andersen, datter af mølleeier Niels Andersen og Anne Kirstine Jørgensen, 36, i Arbeiderbolig 9, i Kræmmermarken
1879, 0405, 22061879, Anna Caroline Rask Andersen, datter af styrmand Anders Carl Andersen og Caroline Dorthea Jensine Olsen, 30, paa Nørregade 33
1879, 0905, 08061879, Anna Marie Frederikke Hansen, datter af maskinarbejder Carl Johan Hansen og Caroline Marie Christine Andersen, 24, i Slotsgade 19
1879, 1005, 10051879, Laurine Kirstine Rasmussen (tvilling), datter af tjenestekarl Lars Nielsen, paa Brochdorff ved Kjerteminde og Marie Kirstine Rasmussen, 23, i Skibhusene
1879, 1005, 10051879, Rasmine Nielsine Rasmussen (tvilling), datter af tjenestekarl Lars Nielsen, paa Brochdorff ved Kjerteminde og Marie Kirstine Rasmussen, 23, i Skibhusene
1879, 1205, 10081879, Anna Caroline Clausen (tvilling), datter af sømand Claus Clausen og Karen Marie Andersen, 28, paa Kanalveien 102, i Aalykkemarken
1879, 1205, 10081879, Maria Cecilie Clausen (tvilling), datter af sømand Claus Clausen og Karen Marie Andersen, 28, paa Kanalveien 102, i Aalykkemarken
1879, 1405, 17081879, Gertha Laurine Petersen, datter af tjenestekarl Laurits Petersen, i Lunde og Johanne Rasmine Nielsen, 19, paa Kanalveien 112, i Aalykkemarken
1879, 1505, 15061879, Karen Marie Olsen, datter af arbeidsmand Hans Christian Olsen og Maren Hansen, 30, i Blæsenborg 38
1879, 1905, 27071879, Laura Elmine Christine Knudsen, datter af porteur Rasmus Vilhelm Knudsen, ved Statsbanen og Maren Rasmussen, 38, ved Trækbanen 10
1879, 0501, 02061879, Caroline Ludovika Emilie Mariane Kirstine Demiliussen, datter af tjenestekarl Jens Christian Demiliussen og Hansine Christophine Johanne Marie Hansen, i Slotsgade 36
1879, 0606, 13071879, Thora Jacobine Kirstine Jørgensen, datter af patroillebetjent Niels Peter Jørgensen og Maren Jacobsen, 35, paa Nørrebro 7
1878, 1809, 08061879, Anne Marie Johanne Christine Hansen, datter af ungkarl Hans Nicolai Hansen og Magdalene Hansen, paa Nørrebro 52
1879, 0906, 03081879, Camilla Mathilde Louise Jensen, datter af bager Knud Peter Jensen og Catharine Honoré, 31, paa Nørrebro 9
1879, 1306, 18071879, Petrea Heinrika Mary Hansen, datter af gjæstgiver Peter Heinrich Hansen og Marie Sophie Frederiksen, 25, i Skibhusene. Navneændring af 12.6.1905 til Petrea Heinrika Mary Lindhøj
1879, 1406, 23041879, Jenny Adamine Elisabeth Olsen, datter af kjedelsmed Henrik Martin Christian Olsen og Maren Dorthea Nielsen, 35, i Slotsgade 50
1879, 1406, 24081879, Laura Jensine Jørgensen, datter af jernbane-stationsbud Hans Jørgensen og Johanne Nielsen, 45, paa Nørrebro 32
1879, 2006, 09051880, Olga Vilhelmine Clausen, datter af sergent Johan Frederik Torvald Clausen, ved 5te Bataillon og Gosmine Kirstine Vilhelmine Thejll, 21, i Kronprindsensgade 12
1879, 2006, 06071879, Christine Larsen, datter af tjenestekarl Lars Christian Larsen, hos proprietair Schnakenburg i Snestrup og Anne Marie Rasmussen, 24, i Slotsgade 39
1879, 2006, 27071879, Hoffentine Christophine Sophie Christensen, datter af arbeidsmand Jens Sophus Ulrik Christensen og Birgitte Hoffentine Nielsen, 27, i Slotsgade 36
1879, 2506, 09111879, Vilhelmine Sophie Amalie Larsen, datter af gasarbeider Johan Peter Larsen og Anna Lauratine Dorthea Sørensen, 28, i Blæsenborg 42
1879, 0707, 22021880, Henriette Rasmussen, datter af arbeidsmand Hans Rasmussen og Mette Cathrine Jeppesen, 36, i Slotshavehuset
1879, 1007, 03081880, Petra Clausine Kaisen, datter af gaardskarl Frederik Peter Kaisen og Maren Cathrine Hansen, 27, i Kræmmergyden 22
1879, 1507, 26121879, Marie Kirstine Nissen (tvilling), datter af grovsmedsvend Hans Christian Nissen og Maren Kirstine Jørgensen, 30, i Skulkenborg 112
1879, 1507, 31031880, Sophie Bertholine Larsen, datter af tjenestekarl Lars Hansen, paa Seden Mark og Johanne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 24, i Skibhusene
1879, 2007, 10081879, Christiane Jacobine Josephine Frederikke Christensen, datter af sømand Anders Christian Christiensen og Anne Cathrine Margrethe Nielsen, 27, paa Nørregade 93, i baghuset. Navneændring af 23.10.1906 til Christiane Jacobine Josephine Frederikke Munthesen
1879, 2907, 16111879, Rasmine Rasmussen, datter af mursvend Hans Christian Rasmussen og Anne Cathrine Jørgensen, 37, i Aalykkegade 1
1879, 0308, 12101879, Petrine Andersine Johanne Kirstine Andersen, datter af snedkersvend Hans Christian Andersen, af Odense og Andersine Jensen, 38, i Slotsgade 36
1879, 0708, 12101879, Anna Marie Sørensen, datter af smaakjører Christian Sørensen og Anne Marie Kylling, 33, paa Store Parcelvei 11
1879, 0908, 12081879, Karen Johanne Marie Elise Larsen, datter af Karen Amalie Larsen, 18, i Slotsgade 10
1879, 1608, 04071880, Laura Marie Knudsen, datter af arbeidsmand Lars Hansen Knudsen og Caroline Amalie Elisabeth Johansen, 27, paa Nørrebro 3, i bagbygningen
1879, 2408, 16111879, Camilla Marie Madsen, datter af sømand Jørgen Madsen og Karen Kirstine Hansen, 30, paa Nørrebro 108, i Aalykkemarken
1879, 2508, 12101879, Agnes Marie Wendelboe, datter af sergent Laurits Christian Marius Wendelboe, ved 5te Bataillon og Caroline Amalie Bahn, 28, i Albanigade 29
1879, 2608, 14101879, Dagmar Augusta Oline Jensen, datter af skræddersvend Jens Jensen og Anne Marie Sørensen, 26, paa Lille Parcelvei 15
1879, 2808, 14091879, Nanna Clara Louise Jacobsen, datter af kudsk Jens Henningsen, i Odense og Thora Nicoline Christine Møller, 14, i Ramsherred 65
1879, 2708, 29021880, Annette Marie Hansen, datter af slagter Jens Hansen og Marie Kirstine Juul, 27, paa Nørrebro 78
1879, 0509, 02111880, Caroline Mathilde Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Karen Jensen, 40, paa Nørrebro 62
1879, 0709, 28101879, Helene Augusta Andrea Schnurre, datter af bagermester Emil Theodor Schnurre og Henriette Gabrille Elisabeth Kræfting, 22, paa Nørregade 65
1879, 1109, 19101879, Elise Marie Kirstine Rasmussen, datter af skrædder Johannes Rasmussen og Anne Marie Nielsine Andersen, 23, paa Østre Stationsvei 7
1879, 1209, 09111879, Anna Dorthea Nielsine Rasmussen, datter af smaakjører Anders Jacob Rasmussen og Anne Larsen, 37, paa Parcelveien 6
1879, 1409, 23101879, Olga Folehave, datter af brændevinsbrænder Lars Frederik Folehave og Kirstine Marie Larsen, 43, paa Nørregade 49
1879, 1709, 01011880, Emilie Hedevig Ernst, datter af skomager Johan Frederik Ernst og Johanne Marie Madsen, 25, i Kræmmergyden 8
1879, 1809, 25041880, Jørgine Kirstine Mortenline Marie Larsen, datter af skibstømrer Hans Jørgen Larsen og Anne Marie Sophie Rasmine Christiansen, 29, i Skibhusene
1879, 2009, 22051880, Rebekka Dusine Nielsen, datter af skomager Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen, 43, i Nyenstad 126
1879, 2309, 25011880, Johanne Hansine Jacobsen, datter af sergent Henrik Christian Jacobsen, ved 5te Bataillon og Maren Martine Nielsine Møller, 25, i Munkemøllegade 16
1879, 2809, 03071881, Johanne Eleonora Mortensen, datter af slagter Julius Georg Carl Vilhelm Mortensen og Cathrine Eleonore Rasch, 36, i Aalykkegade 1
1879, 2909, 09111879, Ellen Marie Jørgensen, datter af premierlieutenant Andreas Nicolai Jørgensen, ved 16de Bataillon og Asta Helweg, 19, i Langegade 41
1879, 0410, 17051880, Helga Kirstine Marie Rasmussen, datter af sømand Christen Rasmussen og Jensine født Rasmussen, 28, paa Tolderlundsveien uden no
1879, 0710, 20101879, Elisabeth Margrethe Fenger, datter af skibskapitain Jørgen Vilhelm Fenger, paa dampskibet Lolland og Anna Margrethe Langkilde, 31, i Slotsgade 22
1879, 0710, 18011880, Anna Hansine Frederikke Christensen, datter af arbeidsmand Peter Christian Christensen og Maren Cathrine Rasmine Larsen, 34, paa Parcelveien 12
1879, 0608, 20091879, Anne Marentine Hansen, datter af forkarl Anders Hansen, paa Skovsbo og Hansine Andersen, i Rynkeby
1879, 1210, 18011880, Vilhelmine Kirstine Simonsen, datter af klodsemager Simon Simonsen og Anne Margrethe Jensen, 38, i Aalykkegade 19
1879, 1610, 04011880, Betzy Knudsen, datter af smedemester Ferdinand Knudsen og Laura Lucilie Hansen, 33, paa Nørregade 67
1879, 2410, 03021880, Thala Henriette Hansine Nicoline Deleuran, datter af cigarmager Hans Deleuran og Mary Baltzarine Andersen, 38, paa Gravene 26
1879, 2510, 04011880, Fanny Marie Larsen, datter af instrumentmager Vilhelm Larsen og Christiane Birgitte Dinsen, 25, i Slotsgade 22 B
1879, 3010, 22021880, Cathrine Sophie Therese Mazanti, datter af skomagermester Hans Peter Mazanti og Anne Cathrine Dorthea Hansen, 39, paa Nørrebro 26
1879, 1807, 26101879, Julie Jørgine Christine Hermansen, datter af slagtersvend Peter Rasmus Hermansen, i Sønder Broby og Anne Kirstine Girich, i Faaborg Kjøbstad
1879, 3110, 29021880, Hansine Michaeline Petersen, datter af snedkersvend Rasmus Petersen og Bertha Magdalene født Petersen, 44, i Nyenstad 125
1879, 0611, 06111879, Johanne Nielsine Christiansen, datter af skipper Niels Christiansen og Mette Kirstine Madsen, 33, paa Kanalveien i Aalykkemarken 112
1879, 1211, 09051880, Anne Mathilde Oline Marie Madsen, datter af sømand Jens Christian Madsen og Caroline Andrea Soelberg, 23, paa Nørrebro 85, i kjælderen
1879, 1411, 15021880, Inger Mathea Bünger, datter af smed Hans Christian Gustav Bünger og Anna Dorthea Engelbrechtsen, 30, paa Nørrebro 4, i bagbygningen
1879, 2011, 04011880, Augusta Marie Nielsen, datter af portør Magnus Nielsen, ved Statsbanen og Anne Graae, 28, ved Trækbanen 5
1879, 2011, 26031880, Maren Andrea Hansen, datter af murer Niels Hansen og Anne Marie Larsen, 30, i Rosenlund ved Hedevigslund
1879, 2711, 28121879, Marie Hansine Petersen, datter af skræddermester Søren Petersen og Maren Johansen, 40, paa Nørregade 80. Navneændring af 4.12.1912 til Marie Hansine Pardel
1879, 0412, 18011880, Marie Camilla Rasmussen, datter af kudsk Jens Rasmussen og Anne Nielsen, 35, ved Trækbanen 6
1879, 0812, 01021880, Agnes Emilie Mary Christensen, datter af sergent Niels Christensen, ved 2det Dragonregiment og Marentine Johanne Rasmussen, 22, i Sct. Jørgens Forstad 29
1879, 0912, 19091880, Anne Marie Hansen, datter af arbeidsmand Niels Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 40, paa Nørrebro 72
1879, 1312, 29021880, Marie Nielsine Larsen, datter af uldspinder Hans Larsen og Karen Kirstine Clausen, 35, i Slotsgade 39
1879, 1712, 18041880, Petrine Caroline Steffensen, datter af vognmand Peter Christian Lorentz Steffensen og Emma Kirstine Gosmine Schmidt, 24, Aalykkegade 19
1880, 0201, 29081880, Caroline Cecilie Helga Hansen, datter af eier Hans Hansen, af Paradisgaarden og Kirsten født Hansen, 25, i Paradisgaarden
1880, 0401, 23041880, Frederikke Caroline Ernstine Andresen, datter af skibskapitain Carl Frederik Andresen og Frederikke Ernstine Andersen, 32, ved Trækbanen 31
1880, 0401, 21031880, Rasmine Christine Frandsen, datter af arbejdsmand Jens Frandsen og Sidsel Nielsen, 25, paa N..regade 85 (antagelig Nørregade)
1880, 0501, 05011880, Karen Sophie Petersen, datter af arbejdsmand Poul Petersen og Anne Cathrine Andersen, 36, paa Trækbanen 2.
1880, 0801, 15061880, Alanda Frederikke Adelheid Nielsen, datter af skomager Niels Christian Nielsen og Frederikke Marie Petersen, 33, i H. Jensens Stræde ..
1879, 2401, 01031879, Abeline Caroline Larsen, datter af ungkarl Peder Larsen og Karen K..stine Hansen, paa Solevad Mark, i Verninge Sogn
1880, 1301, 19011880, Cæcilie Olsen (tvilling), datter af arbejdsmand Morten Olsen og Anne Marie Larsen, 38, Astruphuset under Hanneberg
1880, 1601, 09011880, Marense Petrea Rasmussen, datter af sømand Niels Peter Rasmussen og Anne Mar. Hansen, 29, paa Kanalveien uden no, i Aalykkemarken
1880, 1401, 28021880, Nielsine Vilhelmine Petersen, datter af arbejdsmand Jens Peter Petersen og Karen M... Hansen, 38, Nørregade 33
1880, 1901, 29031880, Madsine Caroline Henriette Knudsen, datter af arbejdsmand Knud Knudsen og Maren Jensen, 32, paa Parcelveien 13
1880, 2201, 29031880, Karen Olga Poulsen, datter af skibstømrer Lars Christian Poulsen og Clausine Caroline Marie Olsen, 23, paa Tolderlundsvei ..
1880, 2401, 05051880, Ingeborg Louise Schøier, datter af hornblæser Vilhelm August Schøier, ved 16de Bataillon og Henriette Louise Maag, 33, i Frederiksgade 2.
1880, 2501, 30051880, Laura Margrethe Hansine Andersen, datter af tømrersvend Søren Andersen og Rasmine Christensen, 27, i sidste Hanebækhus
1880, 2701, 22081880, Elisabeth Petrine Christiane Olsen, datter af bødker Jørgen Andreas Magnus Olsen og Marie Ernstine Severine Nielsen, 23, i Slotsgade 32
1880, 0302, 20031880, Marie Nicoline Christine Hansen, datter af Jørgen Christian Hansen og Markusine Andersen, 30, paa Parcelveien 2
1880, 0502, 12031880, Gertha Andrea Mortensen, datter af kornafbærer Anders Mortensen og Johanne Kirstine Hansen, 32, i Skulkenborg 105
1880, 0802, 04071880, Inger Christine Caroline Petersen, datter af spindemester Niels Christian Petersen, paa Brandts Klædefabrik og Anna Cecilie Johansen, 24, i Slotsgade 10
1880, 1002, 11041880, Thora Jacobe Andersen, datter af sergent Nicolai Andersen, ved 16de Bataillon og Laura Helene Windinge, 36, i Vindegade 68
1880, 1402, 02061880, Laura Mathilde Sørensen, datter af handelsagent Rasmus Sørensen og Anne Cathrine Nielsen, 20, paa Nørregade 62
1880, 1402, 20061880, Olga Christine Christiansen, datter af mursvend Carl Christian Christiansen og Else Margrethe Poulsen, 40, i Nyenstad 134
1880, 1602, 25071880, Karen Marie Cecilie Kjærup, datter af farver Bennet Olsen Kjærup og Karen Marie Petersen, 40, paa Sct. Hans Kirkegaard 46
1880, 1802, 18021880, Ellen Marie Sophie Thorvaldsen, datter af kjøbmand Carl Alfred Emil Thorvaldsen og Marie Judithe Jensen, 20, paa Nørregade 97
1880, 1802, 18041880, Clara Marie Nielsen, datter af arbejdsmand Hans Jacob Nielsen og Maren Kirstine Cecilie Christensen, 26, ved Trækbanen 14
1880, 2302, 25071880, Anne Marie Mathilde Hansen, datter af arbejdsmand Hans Jørgen Hansen og Caroline Christine Sørensen, 24, i Damhuset ved Skibhusveien
1880, 2402, 23051880, Agnes Margrethe Louise Christiansen, datter af tømrer Peter Christiansen og Jørgine Christine Jørgensen, 27, i Kræmmergyden 12
1880, 2502, 09051880, Meta Ursula Jørgine Petrine Petersen, datter af mursvend Jesper Petersen og Caroline Rasmussen, 20, paa Nørregade 63
1880, 2802, 25041880, Nielsine Jørgine Vilhelmine Rasmussen, datter af møllerkudsk Niels Jacobsen, af Odense og Karen Kirstine Rasmussen, 28, paa Parcelveien 12 (datter af Henriette Henriksdatter i Veile Fyen)
1880, 0803, 17051880, Augusta Cathrine Andersen, datter af sergent Niels Simon August Andersen, ved 5te Bataillon og Marie Rasmussen, 32, i Mellemstræde 78
1880, 1003, 23051880, Elisabeth Petersen, datter af skoemager Christen Petersen og Anne Marie Hansen, 21, paa Nørregade 81
1880, 1003, 20041880, Marie Laurine Hansen, datter af arbejdsmand Rasmus Hansen og Anne Marie Henriksen, 42, i Aalykkegade 19
1880, 1203, 19091880, Anne Kirstine Marie Elisabeth Mulvad, datter af skibstømrer Anton Ferdinand Nørager Mulvad og Bertha Oline Clausine Knudsen, 37, paa Tolderlundsvei 98
1880, 1303, 13061880, Marie Henriette Hansen, datter af kunstdreier Hans Frederik Christian Hansen og Hedviga Francisca Frederiksen, 31, paa Nørregade 63. Navneændring af 18.11.1901 til Marie Henriette Stærmose
1880, 1703, 25031880, Abelone Margrethe Mortensen, datter af postbud Jens Peter Mortensen og Anne Magdalone Nielsen, 26, i Kræmmergyden 2
1880, 1803, 06061880, Alma Annine Caroline Jochumsen, datter af skibstømmermand Niels Jochumsen og Anne Kirstine Jørgensen, 35, i Skibhusene
1880, 2203, 30051880, Olga Emilie Carstensen, datter af arbejdsmand Erik Carl Christian Carstensen og Johanne Marie Rasmussen, 34, paa Tolderlundsveien 118
1880, 2403, 12091880, Anne Kirstine Hansen, datter af skomager Mads Peter Hansen og Anne Kirstine Jørgensen, 24, paa Nørregade 64
1880, 2503, 30051880, Ida Maria Rasmine Nielsen, datter af uldspinder Peder Christian Nielsen og Hansine Henriette Vilhelmine Jørgensen, 25, i Asylgade 28
1880, 3003, 01051880, Johanne Marie Caroline Nielsen, datter af uldhandler Johannes Nielsen og Christine Jensen, 28, ved Trækbanen 7
1880, 0604, 06061880, Else Cathrine Petersen, datter af tømrer Peter Petersen og Anne Marie Jørgensen, 32, paa Nørrebro 38
1880, 1304, 04071880, Marie Hansine Madsen, datter af arbejdsmand Hans Madsen og Karen Larsen, 44, i Slotshavehuset
1880, 1404, 11071880, Jensine Petrine Larsen, datter af pottemagersvend Hans Carl Marius Larsen og Vilhelmine Andreasine Jensen, 34, i Arbeiderboliger 12, i Kræmmermarken
1880, 1404, 25051880, Rigmor Langkilde, datter af proprietair Niels Valdemar Langkilde og Hedevig Marie Petersen, 31, paa Marienlund
1880, 1704, 25071880, Anne Kirstine Andersen, datter af arbejdsmand Jørgen Andersen og Karen Sørensen, 33, paa Parcelvei 19
1880, 1904, 06061880, Karen Dorthea Henriksen, datter af kjøbmand og værtshusholder Rasmus Henriksen og Christine Dorthea Petersen, 41, i Skulkenborg 98
1880, 2004, 03061880, Henriette Bugge, datter af bagermester Julius Jesper Bugge og Henriette Jensen, 37, paa Nørregade 30
1879, 0310, 25041880, Emilie Marie Nielsen Lehd, datter af bagermester Martinus Nielsen Lehd og Camilla Amalie Truelsen, paa Nørregade 33
1879, 2412, 02051880, Dorthea Jørgensen, datter af arbejdsmand Niels Peter Jørgensen og Karen Mathiasen, i Blæsenborg 26
1880, 2804, 03081880, Dora Helene Margrethe Wiese, datter af skræddersvend Heinrich Wiese og Anna Cathrine Hansen, 32, paa Nørrebro 44
1880, 2904, 27061880, Andrine Nielsine Andersen, datter af gaardskarl Mads Andersen og Anne Sørensen, 36, Parvcelveien 3
1880, 2904, 01081880, Anna Louise Petersen, datter af arbejdsmand Christen Petersen og Jensine Hansen, 29, i Bangs Tolderlund
1880, 0105, 17051880, Laura Elise Louise Marie Margrethe Hansen, datter af arbejdsmand Hans Peter Hansen og Julie Marie Christine Josephine Andersen, 26, Slotsgade 52
1880, 0105, 06061880, Anna Cathrine Hansen, datter af arbejdsmand Niels Marius Hansen og Anne Kirstine født Hansen, 26, paa Nørregade 33
1880, 0305, 27061880, Karen Christine Kipper, datter af murer Christian Jensen Kipper og Johanne Rasmussen Lindegaard, 33, paa Nørrebro 31
1881, 0605, 02011881, Johanne Marie Rasmine Pouline Frederikke Rasmussen, datter af skomager Poul Rasmussen og Jenny Marie Christine Frederikke Hansen, 20, paa Nørregade 86
1878, 0808, 14051880, Olga Alexander, datter af oversergent Johan Vilhelm Alexander, ved 5te Bataillon og Laura Adelaide Petersen, paa Skibhusveien 28
1880, 1305, 17101880, Maren Margrethe Jørgensen, datter af arbejdsmand Lars Jørgensen og Theodora Meta Catharina Knudsen, 29, i Blæsenborg 50
1880, 1505, 01081880, Fanny Marie Henriette Augusta Schou, datter af typograph Laurits Peter Schou og Emma Antonette Tange, 29, i Ramsherred 44
1880, 2005, 30051880, Marie Kirstine Mikkelsen, datter af tjenestekarl Niels Mikkelsen, paa Aarslevgaard og Anne Johanne Jensen, 21 (datter af tømrer Jens Petersen i Hundstrup)
1880, 2605, 01081880, Rasmine Christine Christensen, datter af husmand og arbejdsmand Rasmus Christensen og Elisabeth Frederiksen, 29, i Skibhusene
1880, 0306, 04071880, Henriette Christiane Caroline Petersen, datter af skrædder Frederik Petersen og Anne Margrethe Clausen, 37, i Hans Jensens Stræde 16
1879, 2112, 13061880, Vilhelmine Hansine Andrea Jørgensen, datter af arbejdsmand Johan Vilhelm Jørgensen og Hansine Kirstine Thomsen, paa Parcelveien no
1880, 1206, 19091880, Thecla Andresen, datter af fisker Carl Christian Andresen og Maren Kirstine Hansen, 38, i Skibhusene
1880, 1406, Udøbt pige (død), datter af værkmester Eduard Friedrich Winkelmann, paa Bierfreunds Fabrik og Alma Elise Schultze, 19, i Slotsgade 50
1880, 1406, 11071880, Anna Kirstine Petersen, datter af tømrer Niels Petersen og Christiane Christine Christiansen, 32, ved Trækbanen 5
1880, 1706, 02081880, Eleonora Sophie Elisabeth Rosenørn, datter af lieutenant og assistent Peter Otto Rosenørn, ved Statsbanen og Marie Frederikke Cathrine Breckling, 28, paa Statsbanegaarden
1880, 1706, 05091880, Jensine Christine Andersen, datter af arbejdsmand Peter Andersen, af Odense og enke Hansine Andersen, 40, i Aaluykkegade no 1 (datter af indsidder Anders Christiansen i Tommerup)
1880, 1906, 12091880, Vilhelmine Julie Stougaard, datter af møllersvend Christian Gottschalk Nielsen Stougaard og Caroline Sabine Andrine Tellerup Madsen, 29, i Skulkenborg 104
1880, 2406, 15081880, Anna Ingeborg Andersen, datter af handelsmand Jørgen Andersen og Johanne Corneliussen, 32, paa Skibhusveien 32
1880, 0107, 08081880, Augusta Steenbach, datter af jægermester, cand. jur. og eier Henrik Charles Steenbach, af Aalykkegaard og Nielsine Frederikke Ottilia født baronesse Wedel Jarlsberg, 36, paa Aalykkegaard
1880, 0107, 26091880, Rasmine Kirstine Rasmussen, datter af arbejdsmand Mads Rasmussen og Karen født Rasmussen, 34, i Ramsherred 94
1880, 0407, 10071880, Mariane Martine Andrea Jensen, datter af sergent Jens Peter Jensen, ved 5te Bataillon og Anne Mortensen, 22, Vindegade 26
1880, 0507, 12091880, Gerta Christine Marentine Madsen, datter af tømrersvend Hans Madsen og Anne Marie Petersen, 28, paa Nørrebro 7
1880, 2207, 26091880, Marie Kirstine Hansen, datter af brænderikarl Christian Hansen, i Odense og Maren Kirstine Jensen, 24, i Slotsgade 50, i sidehuset (datter af husmand Jens Jensen i Nørre Broby)
1880, 2907, -, Pige, datter af arbejdsmand Jens Henningsen og Marie Sophie Nielsen, 35, paa Parcelvejen 8
1880, 1908, 19091880, Inger Elisabeth Marie Petersen, datter af kjøbmand Frits Ferdinand Petersen og Johanne Louise Larsen, Nørregade 89 (alder ulæseligt 2.)
1880, 2808, 02091880, Betzy Laura Victoria Wulf, datter af sergent Heinrich Wulf, ved 16de Bataillon, Emma Rasmine Rasmussen, 29, i Adamsgade no
1880, 1009, 16011881, Anna Jeanette Carstensen, datter af skibstømrer Vilhelm Carl Carstensen og Louise Hansen, 22, i Tolderlund
1880, 1409, 14071881, Olga Christine Høybye, datter af amtsfuldmægtig Hans Jacob Høybye og Caroline Marie Madsen, 41, paa Nørregade 22
1880, 1809, 12121880, Ella Marie Jeppedine Justesen, datter af patrouillebetjent Hans Mikkel Justesen og Anne Dorthea Petersen, 30, i Aalykkegade no
1880, 2209, 07101880, Marie Larsen, datter af sergent Niels Larsen, ved 5te Bataillon og Ma... Jacobine Erlandsen, 30, i Pjentedamsgade 42
1880, 2409, 12121880, Bodil Hansine Henriksen, datter af mursvend Hans Christian Henriksen og Inga Stine Johannesdaatter, 27, i Arbeiderboliger 14, i Kræmmermarken
1880, 2909, 22051880, Karla Marie Karsten, datter af maskinarbeider Frederik Vilhelm August Karsten og Adolphine Abeline Christine Christiansen, 25, i Hans Jensens Stræde 16
1880, 3009, 27031881, Petrea Hansen, datter af skibsfører Peter Hansen og Elisabeth Marie Simonsen, 34, i Skibhusene
1880, 0110, 24041881, Louise Helene Charlotte Larsen, datter af mursvend Lars Christian Larsen og Karen Sophie Olsen, 38, paa Østre Stationsvei 1
1880, 0210, 16041881, Olivia Mathilde Rasmussen, datter af skomager Lavrits Rasmussen og Eleonora Laura Juliette Sørensen, 42, paa Nørrebro 32, i baghuset
1880, 0210, 12121881, Maren Kirstine Vilhelmine Erteberg, datter af klodsemager Niels Christian Andersen Erteberg og Nielsine Jensen, 32, paa Nørregade 34, i baghuset
1880, 0610, 18041881, Laura Vilhelmine Mathilde Larsen, datter af tømrersvend Hans Christian Larsen og Maren f. Larsen, 35, paa Skibhusveien
1880, 1110, Pige, datter af former Jørgen Otto Adolph Møller Charles Jørgensen og Caroline Christine Andresen, 30, paa Nørregade 85
1880, 1210, 19031882, Kirstine Camilla Nicolaisen, datter af smedesvend Hans Ludvig Nicolaisen og Oline Andersine Augusta Petersen, 36, paa Nørrebro 38
1880, 1410, 22101880, Bertholine Georgine Henriette Emma Jeppesen, datter af oversergent Peter Jeppesen, ved 5te Bataillon og Anna Marie Jensen, 43, i Hunderupgade 26
1881, 1510, 13031881, Lydia Marie Petersen, datter af malersvend Jens Peter Michael Petersen, for tiden i Christiania og Mette Kirstine Nielsen, 22 (datter af afdøde arbeidsmand Søren Nielsen i Horsens)
1880, 1810, 051218810 Karen Elise Hindsgaul Nielsen, datter af snedkermester Christian Vilhelm Nielsen og Helene Elise Rasmine Hindsgaul, 25, paa Nørregade 36
1881, 2410, 23101881, Marie Christine Johanne Wilkens, datter af sømsmed Johan Heinrick Friederich Wilkens og Anne Pedersen, 44, paa Nørregade 97, i baghuset
1880, 2710, 26121880, Olga Christine Magdalene Köcks, datter af sergent Jørgen Jørgensen Köcks, ved 5te Bataillon og Emma Elise Caroline Bloch, 23, paa Heden 138
1881, 2810, 14011881, Anna Vilhelmine Petersen, datter af skræddersvend Peter Petersen og Kirstine Marie Hansen, 28, i Nyenstad 128
1880, 2910, 10041881, Therese Vilhelmine Andersen, datter af skomager Laurits Peter Andersen og Elisabeth Amalia Wulff, 35, i Skulkenborg 105
1880, 3010, 26121880, Marie Ottilia Jensen, datter af kasserer og bogholder Albert Christian Jensen og Anna Maria Dorthea Serve, 24, paa Nørregade 51
1880, 0711, 06061881, Anna Kirstine Eleonora Petersen, datter af bødkersvend Hans Peter Petersen og Karen Johanne Langhoff, 40, i Skulkenborg 89
1880, 0711, 05061881, Marie Reimer, datter af seilmager Hans Christian Lorents Margorius Reimer og Petrine Vilhelmine Nicolaisen, 33, paa Kanalveien 85, i kjelderen
1880, 1611, 08051881, Rasmine Caroline Rasmussen, datter af arbejdsmand Mads Rasmussen og Helene Christine Margrethe Frandsen, 38, paa Parcelveien 17
1880, 1802, 21111880, Andrea Nielsine Margrethe Mahler, datter af mursvend Jens Saaby Mahler og Anne Kirstine Andersen, i Slotsgade 50
1880, 1811, 13031881, Petra Annine Larsen, datter af kudsk Peter Larsen, paa Løve Apotheket og Johanne Marie Almind, 34, paa Skibhusveien 20
1880, 1811, 01011881, Oline Amalie Andersen, datter af arbejdsmand Hans Andersen og Karen Louise Hansen, 27, i Nyenstad 125
1880, 27021881, Olga Johanne Nielsen, datter af sadelmagermester Frederik Christian Nielsen og Vilhelmine Kirstine Larsen, 32, paa Nørregade 61
1880, 0212, 18041881, Kirsten Olivia Olsen, datter af arbejdsmand Niels Frederik Olsen og Caroline Marie Rasmussen Skov, 25, Blæsenborg 42
1880, 0512, 03071881, Ellen Andersen, datter af postexpedient Julius August Andersen og Martine Dorthea Christine Hansen, 27, paa Nørrebro 23
1880, 0612, 23011881, Caroline Henriksine Hansen, datter af kjøbmand Carl Martin Hansen og Anna Margrethe Kirstine Larsen, 30, paa Gravene 24
1880, 1312, 05061881, Anna Charlotte Hansen, datter skibskapitain af Jens Vilhelm Hansen og Hermandine Marie Funk, 33, paa Nørrebro 73
1880, 1612, Dødfødt pige, datter af mursvend Peter Sørensen Bancke og Karen Marie Mikkelsen, 26, i Skibhusene
1880, 2012, 16011881, Kirstine Hansine Andersen, datter af brænderibrænder Knud Andersen og Anne Marie Mortensen, 40, paa Nørrebro 5
1880, 2312, 13041881, Andrea Henriette Jørgensen, datter af skomager Peter Jørgensen og Anne Dorthea Hansen, 28, i Nyenstad 130
1880, 2412, 22051881, Julie Johanne Madsen, datter af arbejdsmand Rasmus Madsen og Mette Kirstine Petersen, 24, i Ramsherred 56
1880, 2512, 30011881, Clara Elvira Rasmine Larsen, datter af rebslagersvend Johan Larsen og Anne Cathrine Nielsen, 39, i Nyenstad 129
1880, 2812, 02101881, Agnes Hedevig Maren Eggebrecht, datter af contorist Peter August Eggebrecht og Vilhelmine Kirstine Louise Maÿ, 35, paa Nørregade 54, Sct. Hans Kirkegaard