Odense - Sct. Hans, 1862-1868, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1862-1868, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1862, 8de Februar, Viet, Niels Peter Nielsen [ungkarl og snedkermester], 24, i Nygade, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 27, hos moderen i Skulkenborg
1862, 14de Februar, Viet, Nicolai Andersen [ungkarl og gartner], 41, i Bogense, Emma Hansen [jomfru], 23, hos gartner Stapel ved Slottet
1862, 4de Marts, Viet, Niels Olsen Snertinge [ungkarl og secondleutenant], 39, ved 5te Inf. Bataillon, Pauline Augusta Hedevig Jensen [frøken], 21, af Sct. Knuds Sogn
1862, 29de Marts, Viet, Lars Larsen [ungkarl og handskemagersvend], 25, paa Skibhuusveien, Thora Abelone Andresine Petersen [jomfru], 21, paa Skibhuusveien
1862, 5te Arpil, Viet, Henrik Christopher Stapel [ungkarl og gaardeier], 30, i Leirskov ved Colding, Rasmine Marentine Rasmussen [jomfru, meierske], 24, paa Aalykkegaard
1862, 22de April, Viet, Niels Frederik Christensen [ungkarl og bager], 35, i Nedergade, Anne Petrine Jensen [jomfru], 33, i Hans Jensens Stræde
1862, 26de April, Viet, Edvard Erritzøe Theodor Lund [ungkarl og rebslagersvend], 35, af Sct. Knuds Sogn, Hansine Amalia Hansen [jomfru], 27, tjente hos skipper Johnsen paa Nørrebro
1862, 30te April, Viet, Hans Andersen [ungkarl og muursvend], 29, af Sct. Knuds Sogn, Maren Margrethe Jørgensen [jomfru], 28, tjente paa Aalykkegaard
1862, 30te April, Viet, Peter Christian Sternsen [ungkarl og tjenestekarl], 33, paa Skibhuusveien, Anne Marie Thrane [pige], 26, sammesteds
1862, 3die Mai, Viet, Christian Frederik Bartholin Janzen [ungkarl og gartner], 34, i Slagelse, Emilie Sophie Magdalene Knudsen [jomfru], 45, tjener paa Slottet
1862, 9de Mai, Viet, Peter Theodor Kirkegaard [ungkarl og sadelmagermester], 31, paa Nørregade no 82, Christiane Benedicte Nielsen [jomfru], 27, paa Nørregade no 25
1862, 9de Mai, Viet, Hans Peter Frederik Hunderup [ungkarl og snedkersvend], 23, boede i Ramsherred, Kirstine Marie Larsen [jomfru], 27, hjemme i Slotsgaden
1862, 10de Mai, Viet, Peter Christian Jørgensen [ungkarl og muursvend], 28, boer i Klaragaden, Dorthea Marie Hansen [jomfru], 34, tjener lieutn. Wulff i Kongensgade
1862, 12te Juni, Viet, Frederik Adolph Christensen [ungkarl og skipper], 29, paa Nørregade no 73, Christiane Andersen [pige], 21, sammesteds
1862, 21de Juni, Viet, Ludvig August Ahlstrøm [enkemand og smedesvend], 26, i Skulkenborg, Julie Birgitte Marie Hansen [pige], 38, i Skulkenborg
1862, 27de Juni, Viet, Johannes Wagner [ungkarl og dugmagersvend], 34, i Hans Jensens Stræde, Anne Christensen [pige], 43, boer sammesteds
1862, 1ste August, Viet, Carl Henrik Maanestråle [ungkarl og lieutenant], 33, ved Weitmanlands Regiment i Sverrig - i Arboga i Sverrig, Anine Mononia Desiderata Benzon [frøken], 33, hos moderen paa Nørregade
1862, 16de August, Viet, Christian Peter Adolph Ipsen [ungkarl og skibscapitain], 31, af Odense, Anna Laura Belschner [jomfru], 23, hos faderen paa Nørregade
1862, 8de October, Viet, Peter Rasmussen Mathiassen [ungkarl og landmand], 27, af Skamby Sogn, Kirsten Madsen [pige], 25, hos meelhandler Petersen i Nørregade
1862, 24de October, Viet, Rasmus Clausen [enkemand, klodsemager og invalid], 38, i Skulkenborg, Alvina Genita Stolberg [pige], 21, hos faderen kurvemager R. St. Stolberg i Skulkenborg
1862, 25de October, Viet, Andreas Peter Foverskov [ungkarl og tjenestekarl], 30, tjener paa Marienlund, Karen Marie Nielsen [pige], 29, tjente i Sct. Hans Præstegaard
1862, 28de October, Viet, Andreas Gabriel Brandt [ungkarl og tømmersvend], 23, paa Vesterbro Sct. Knuds Sogn, Karen Marie Fischer Rasmussen [jomfru], 21, Lumby i Nørre Lyndelse Sogn
1862, 31te October, Viet, Hans Peter Mazanti [ungkarl og skomagermester], 25, paa Nørrebro, Anna Cathrine Dorthea Hansen [jomfru], 22, i Skulkenborg
1862, 5te November, Viet, Niels Christian Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 37, tjener kjøbmand A. C. Pedersen paa Nørregade, Maren Kirstine Andersen [pige], 32, tjener enkemadam Teisen paa Nørregade
1862, 7de November, Viet, Hans Christian Jensen [ungkarl og smed], 24, hjemme hos faderen i Graabrødre Stræde i Sct. Knuds Sogn, Anne Dorthea Busch [jomfru], 22, tjente amtsforvalter Berg paa Slottet
1862, 7de November, Viet, Frederik Rasmussen [ungkarl og skomagermester], 31, paa Nørregade no 33, Andreasine Hansen [jomfru], 26, tjente pract. læge Teisen i Nørregade
1862, 7de November, Viet, Jørgen Petersen [ungkarl og karethmagermester], 29, paa Vestergade, Caroline Viborg [jomfru], 25, tjente pract. læge Teisen i Nørregade
1862, 15de November, Viet, Andreas Peter Johan Carolus Christensen [ungkarl og dreiersvend], 28, i Skulkenborg, Laurine Sophie Frederikke Böckmann [pige], 19, i Skulkenborg
1862, 21de November, Viet, Carl Gustav Kjær [ungkarl og guldsmedsvend], 33, Graabrødre Strædet, Kirstine Marie Nielsen [jomfru], 23, tjente snedkermester Haugsted i Nørregade
1862, 20de December, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl og gaardmand], 28, Marienlyst paa Skibshuusveien, Jensine Margrethe Andersen [jomfru], 19, hos forældrene i Blæsenborg
1862, 22de December, Viet, Anders Hansen Andersen [ungkarl og gaardeier], 21, af Prisak i Haarslev Sogn, Mathilde Henriette Sørensen [jomfru], 19, hos moderen paa Nørregade
1862, 23de December, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl og tjenestekarl], 28, tjener Anders Møller paa Eiby Mark i Vor Frue Landsogn, Kirsten Hansen [pige], 24, boer i Kræmmergyden no 2
1863, 21de Februar, Viet, Mads Madsen [ungkarl og tømmersvend], 30, i Tolderlund, Maren Nielsen [pige], 38, i Tolderlund
1863, 4de Marts, Viet, Frederik Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 39, paa Sanderumgaard, Anne Kirstine Jørgensen [pige], 20, hos forældrene i Blæsenborg
1863, 14de Marts, Viet, Christian Eduard Kehlet [ungkarl og contorist], 30, af Sct. Knuds Sogn, Christine Michaeline Bang [jomfru], 20, hos forældrene i Jægerhuset ved Kanalen
1863, 6te Mai, Viet, Jørgen Christian Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 26, boende i Skulkenborg, Karen Marie Lyndorf [pige], 29, boende i Skulkenborg
1863, 5te Mai, Viet, Peder Rasmus Johan Frederik Holtzer [ungkarl og forpagter], 28, i Hvidovre, Agnes Emilie Lüders [frøken], 34, Nørregade heraf Sognet
1863, 31te Mai, Viet, Carl Christian Andreas Rasch [ungkarl og menig], 23, af 5te Inf. Bataillon - for tiden i Odense, Karen Nielsen [pige], 25, for tiden i Odense
1863, 3die Juni, Viet, Hans Søren Jeppesen [ungkarl og arbeidsmand], 33, paa Skibhuusveien, Karen Eriksen [pige], 35, paa Skibhuusveien
1863, 3die Juni, Viet, Niels Peter Petersen [ungkarl og arbeidsmand], 22, paa Tolderlundsveien, Maren Jørgensen [pige], 47, paa Tolderlundsveien
1863, 4de Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 31, tjener kjøbmand Hendrik Teisen paa Nørregade, Kirsten Jørgensen [pige], 33, hos faderen vægter paa Slottet
1863, 12de Juni, Viet, Carl Nielsen [ungkarl og skomagersvend], 25, paa Sct. Hans Kirkegaard, Tilla Jepsen [pige], 36, boer sammesteds
1863, 31te Juli, Viet, Carl Frederik Petersen [ungkarl og skræddersvend], 26, paa Sct. Hans Kirkegaard, Elna Andersdatter [pige], 25, boer sammesteds
1863, 17de August, Viet, Carl Ferdinand Beyer [ungkarl og overspillemand], 29, ved 5te Infanterie Bataillon - i Kongensgade, Charlotte Magdalene Catharine Bünning [pige], 28, i Kongensgade
1863, 28de August, Viet, Jørgen Peter Gummer [ungkarl og bomuldvæversvend], 27, i Adamsgade, Karen Petersen [pige], 22, i Det graae Huus
1863, 12te September, Viet, Anders Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 34, tjener i Rullekroen, Anna Kirstine Hansdatter [pige], 39, i Slotsgaden no 19
1863, 7de October, Viet, Niels Gregersen [ungkarl og tjenestekarl], 49, tjener gaardmand A. Møller i Rosengaard Vor Frue Sogn, Anne Marie Pedersen [pige], 45, paa Kanalveien
1863, 17de October, Viet, Hans Vilhelm Jørgensen [ungkarl og skræddersvend], 25, i Slotsgaden, Hedevig Sophie Johansen [pige], 24, hos lieutenant Ørum i Nedergade
1863, 31te October, Viet, Jens Frederik Lund [ungkarl og muursvend], 32, af Sct. Knuds Sogn, Maren Jørgensen [pige], 28, paa Nørrebro
1863, 31te October, Viet, Mads Ottesen [ungkarl og muursvend], 47, af Vor Frue Sogn, Anna Marie Knudsen [pige], 26, tjente i Tolderlund
1863, 4de November, Viet, Mads Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 37, boer paa Nørrebro, Anne Margrethe Jørgensen [pige], 32, boer paa Nørrebro
1863, 4de November, Viet, Hans Jacobsen [ungkarl og tjenestekarl], 27, tjente paa Aalykkegaard, Christiane Nielsen [pige], 20, tjente paa Aalykkegaard
1863, 7de November, Viet, Johan Lauritz Thorvald Petersen [ungkarl og seilmagersvend], 21, paa Nørrebro, Mathea Petrea Engelbrechtsen [pige], 19, paa Nørrebro
1863, 10de November, Viet, Mads Peter Rasmussen [ungkarl og matros], 22, af Faaborg, Nielsine Cecilie Andersen [pige], 19, paa Nørrebro
1863, 11te November, Viet, Johan Rasmus Ernst [ungkarl og snedkermester], 31, i Assens, Dorthea Kirstine Marie Jørgensen [pige], 34, hjemme i Slotsgaden
1863, 19de November, Viet, Hans Christian Eriksen [ungkarl og tømmersvend], 24, i Sømosegaard, Anne Marie Nielsen [pige], 26, ligeledes i Sømosegaard
1863, 18de December, Viet, Julius August Sørensen [ungkarl og styrmand], 29, paa Nørrebro, Marie Sophie Hagelin [jomfru], 24, boer sammesteds
1863, 29de December, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og militairarbeider], 30, boer paa Overgade, Apollone Kirstine Gabrielsdatter [pige], 37, boer paa Vesterbro
1864, 6te Januar, Viet, Niels Andersen [ungkarl og dreiersvend], 24, af Vor Frue Sogn, Karen Dorthea Hansen [pige], 25, i Slotsgaden
1864, 26de Januar, Viet, Søren Christian Sandberg [ungkarl, steentrykker og menig], 24, ved 5te Inf. Regiment, Karen Dorthea Marie Nielsen [pige], 28, boer i Grønnegade
1864, 3die Februar, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 34, tjener kjøbmand A. C. Pedersen paa Nørregade, Cathrine Hansen [pige], 30, boende i Nygade
1864, 17de Februar, Viet, Niels Peder Madsen [arbeidsmand og fraskilt], 32, boer i Kræmmergyden, Anne Marie Andersdatter Bølund [pige], 27, boer i Kræmmergyden
1864, 24de Februar, Viet, Hans Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 27, tjente hos kjøbmand P. K. Bang paa Vestergade, Karen Dorthea Hansen [pige], 28, boende i Kræmmergyden
1864, 1ste Marts, Viet, Hans Peter Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 23, tjente i Sømosegaard, Karen Dorthea Eriksen [pige], 23, hjemme i Sømosegaard - var flyttet til Nørregade
1864, 13de Marts, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og hestehandler], 25, , Henrikke Sophie Groth [jomfru], 26, fra Faaborg
1864, 24de April, Viet, Knud Hansen With [ungkarl og skomagersvend], 21, for tiden rekrut af herværende execeerskole, Hansine Petrine Rasmine Johansen [pige], 20, af Svendborg
1864, 4de Mai, Viet, Niels Peter Simonsen [ungkarl og arbeidsmand], 26, i Slotsgaden no 28, Hansine Christine Jørgensen [pige], 21, tjente i Hans Jensens Stræde
1864, 18de Mai, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og menig], 36, af 5te Inf. Regiment 5 Compagni no 180 - tjener hos oberst Bülow, Jacobine Augusta Henriksen [jomfru], 22, tjener hos oberst Bülow
1864, 1ste Juni, Viet, Jørgen Poulsen [ungkarl og tjenestekarl], 42, af Skamby Sogn, Jensine Henriette Amalie Hansen [enke efter arbeidsmand Jens Knudsen], 42, heraf Sognet - i Christiansminde
1864, 11te Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl og møllersvend], 32, i Dalum Mølle, Marie Eriksdatter [pige], 36, tjente paa Hedevigslund
1864, 21de Juni, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og arbeidsmand], 41, i Ladefogedhuset i Aalykkeskoven, Anne Marie Josephsen [pige], 31, boer sammed med brudgommen
1864, 1ste Juli, Viet, Jens Andersen [ungkarl og muursvend], 27, i Skibhusene, Anne Larsen [pige], 28, paa Tolderlundsveien
1864, 16de Juli, Viet, Peter Ferdinand Johnsen [ungkarl og smedesvend], 22, af Vor Frue Sogn, Marie Therese Nielsen [jomfru], 30, i Ramsherred
1864, 12te August, Viet, Niels Peter Nielsen [ungkarl og skomagermester], 33, paa Nørrebro no 11, Karen Kirstine Petersen [jomfru], 26, hos skibsbager J. Chr. Jensen paa Nørrebro
1864, 11te September, Viet, August Vilhelm Holm [ungkarl og hoboist], 28, af 3die Brigades Musikcorps - for tiden i Odense, Maria Johanne Henriette von Bergen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 94
1864, 21de September, Viet, Henrik Siebelkoh [ungkarl, sergeant og berider], 26, ved 1ste Artilleri Regiment 7 Batteri, Anne Kirstine Jensdatter [jomfru], 31, paa Nørrebro
1864, 4de October, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og tjenestekarl], 31, af Vor Frue Sogn, Anne Marie Jørgensen [pige], 32, tjente cancellieraad Jørgensen
1864, 4de October, Viet, Niels Larsen [ungkarl og jernbanearbeider], 33, paa Nørrebro no 2, Anne Sophie Frederikke Knudsen [pige], 32, paa Nørrebro no 2
1864, 4de October, Viet, Hans Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 22, af Middelfart, Anne Hansen [pige], 26, i Hans Jensens Stræde no 36
1864, 8de October, Viet, Frederik Julius Hastrup [ungkarl, cand. theol og adjunct], 43, ved Odense Cathedralskole - paa Skibhuusveien, Augusta Jørgine Johansen [jomfru], 20, paa Skibhuusveien
1864, 18de October, Viet, Gottlieb Heinrich Sophus Bäckmann [ungkarl og hoboist], 27, af 5te Brigades Musikcorps - boer i Vestergade, Maria Magdalene Albers [enke efter handskemand Joseph Lionert i Kiel], 27, boer paa Vestergade
1864, 19de October, Viet, Hans Frederik Carl Christian Andersen [ungkarl og muursvend], 31, paa Nørregade, Frederikke Amalie Dinesen [jomfru], 27, paa Nørregade
1864, 28de October, Viet, Wilhelm Johansson [ungkarl og fyrbøder], 24, ved Jernbanen - paa Nørrebro no 45, Anne Dorthea Jensen [pige], 23, paa Nørrebro no 45
1864, 5te November, Viet, Anders Jeppesen [ungkarl og arbeidsmand], 30, tjente i Hunderup, Mette Kirstine Rasmusdatter [enke efter arbeidsmand Poul Hansen af Odense], 37, i Blæsenborg
1864, 16de November, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl og kunstdreiersvend], 30, af Sct. Knuds Sogn, Vilhelmine Anna Maria Berthelsen [pige], 35, paa Nørrebro
1864, 23de November, Viet, Frederik Christian Bever [ungkarl og sadelmagersvend], 39, af Vigerslev Sogn, Cathrine Marie Jensen [pige], 27, heraf Sognet
1864, 29de November, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 33, tjener kjøbmand Fich paa Vestergade, Jensine Rasmussen [pige], 28, paa Nørregade no 102
1864, 7de December, Viet, Peter Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 27, af Vor Frue Sogn, Else Marie Andersen [pige], 41, boer i Skulkenborg
1864, 7de December, Viet, Hans Ludvig Nicolaisen [ungkarl og smedesvend], 23, af Sct. Knuds Sogn, Oline Andersine Augusta Petersen [pige], 20, i Skulkenborg
1864, 7de December, Viet, Johannes Simonsen [ungkarl og sygesergeant], 42, paa Odense Skole, Hansine Nielsen [enke efter værtshuusholder Peter Rasmussen af Odense], 39, af Sct. Knuds Sogn
1865, 4de Januar, Viet, Hans Adolph Andersen [ungkarl og blikkenslagersvend], 23, paa Vesterbro, Elise Marie Johansen [jomfru], 27, paa Skibhuusveien
1865, 10de Januar, Viet, Jens Pedersen [enkemand], 40, i Skibhusene, Maren Nielsdatter [enke efter smed Jens Madsen], 45, i Skibhusene
1865, 18de Januar, Viet, Rasmus Frederiksen [ungkarl og tjenestekarl], 39, tjener paa Aalykkegaard, Anne Dorthea Hansen [pige], 43, boer paa Tolderlundsveien
1865, 26de Januar, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og vaabenmester], 29, af 5te Inf. Regiments 2 Corps - paa Vesterbro, Anne Marie Kirstine Nielsen [jomfru], 25, i Tvergaden
1865, 1ste Februar, Viet, Jens Christian Larsen [ungkarl og avlsforvalter], 24, paa Marienlyst, Maren Sørine Johansen [jomfru], 21, hos forældrene paa Skibhuusveien
1865, 4de Marts, Viet, Niels Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 28, boede i Skibhusene, Anne Marie Nielsdatter [pige], 42, tjente paa Marienlund
1865, 5te April, Viet, Otto Villebald Blad [fraskilt og smedesvend], 41, i Nygade no 86, Anne Margrethe Jørgensen [pige], 28, boer sammesteds
1865, 18de April, Viet, Jens Peter Dreier [ungkarl og slagtersvend], 24, i Skulkenborg no 109, Clausine Johansen [pige], 25, i Skulkenborg no 109
1865, 22de April, Viet, Niels Jeppesen [ungkarl, skolelærer og kirkesanger], 34, af Fjeldsted , Johanne Kirstine Larsen [jomfru], 26, af Ladby i Kjølstrup Sogn
1865, 1ste Mai, Viet, Lars Christian Jørgensen [ungkarl og muursvend], 35, i Slotsgade no 30 , Anne Margrethe Eriksen [pige], 30, paa Skibhuusveien
1865, 2den Mai, Viet, Erasmus Theodor Syberg Petersen [ungkarl og afskediget premierlieutenant], 34, af Infanteriets krigsreserve - for tiden i Odense, Johanna Maria Friederica Jahnke [jomfru], 25, paa Nørrebro
1865, 3die Mai, Viet, Lars Jørgen Christensen [ungkarl og arbeidsmand], 34, i Hunderup, Gjertrud Marie Nielsen [pige], 31, tjente paa Nørregade
1865, 5te Mai, Viet, Carl Joachim Heinrich Gradhandt [ungkarl og barbeer], 30, af Sct. Knuds Sogn, Caroline Amalie Rasmussen [jomfru], 34, hos moderen paa Nørrebro
1865, 10de Mai, Viet, Emil Scholten [ungkarl og underlæge], 28, ved 5te Inf. Bataillon - af Odense, Frederikke Elisabeth Arendrup [frøken], 22, i hjemmet ved Frederiksbroen
1865, 11te Mai, Viet, Jens Peter Madsen [ungkarl og skomagersvend, for tiden militairarbeider], 30, ved 2det Lazareths Kasernedepot - paa Slottet, Emilie Jørgine Margrethe Hansen [pige], 34, tjente kjøbmand Weber i Vestergade
1865, 15de Mai, Viet, Niels Larsen [ungkarl og træskomand], 22, i Anderuplund Lumby Sogn, Rasmine Knudsen [pige], 24, tjente kjøbmand H. C. Rasmussen paa Nørregade
1865, 19de Mai, Viet, Knud Johannessen [ungkarl og rugbrødbager], 30, i Skulkenborg, Kirsten Larsen [pige], 27, tjente kjøbmand A. J. Andersen paa Nørrebro
1865, 28de Mai, Viet, Hans Lauritzen Udby [enkemand og skibsfører], 31, af Faaborg, Hansine Henriette Uhl [jomfru], 22, af Middelfart
1865, 31te Mai, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl og gaardskarl], 31, paa Larsens Hotel, Maren Pedersen [pige], 25, i Hans Jensens Stræde
1865, 2den Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og skrædder], 29, paa Nørrebro no 70 - ellers af Ringe i Nørre Aaby Sogn, Maren Margrethe Gottfredsen [jomfru], 33, boer i eget huus paa Nørrebro no 70
1865, 7de Juni, Viet, Jens Vilhelm Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 29, paa Nørregade, Maren Kirstine Rasmussen [pige], 23, i Hans Jensens Stræde
1865, 7de Juni, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 47, af Faaborg, Else Marie Elisabeth Mathiesen [pige], 39, paa Tolderlundsveien
1865, 13de Juni, Viet, Lars Christian Hansen Brandt [enkemand og fæstehuusmand], 85, i Astruphuset, Anne Margrethe Hansdatter [pige], 51, i Astruphuset
1865, 17de Juni, Viet, Hans Farstrup [ungkarl og bryggerkudsk], 30, af Sct. Knuds Sogn, Anne Kirstine Eriksen [pige], 21, i Sømosegaard
1865, 26de Juni, Viet, Danquart Christian Jensen [enkemand og arbeidsmand], 45, paa Nørrebro, Kirsten Larsdatter [enke efter arbeidsmand Rasmus Jørgensen], 37, boer hos brudgommen
1865, 30te Juni, Viet, Rasmus Jørgensen [ungkarl, cand. pharm. og brygger], 40, paa Nørregade, Anna Marie Bang [frøken], 29, paa Nørregade
1865, 8de Juli, Viet, Peter Heinrich Jensen [enkemand og forpagter], 33, paa Steenstrupgaard, Juliane Frederikke Randers [jomfru], 23, paa Gravene
1865, 11te Juli, Viet, Hans Jørgen Jensen [ungkarl og kjøbmand], 27, i Kolding, Sophie Antonette Petroline Hassing [jomfru], 31, i Slotsgaden no 1
1865, 17de Juli, Viet, Jørgen Rasmussen [ungkarl og smedesvend], 23, i Kongensgade, Laurine Caroline Haarslev [pige], 30, tjente paa Nørrebro
1865, 8de August, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 29, af Allerup, Johanne Marie Rasmussen [enke efter gaardmand Niels Rasmussen], 31, af Allerup
1865, 9de August, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 31, paa Nørrebro, Maren Kirstine Nielsen [jomfru], 23, paa Nørrebro
1865, 2den September, Viet, Friederich Hermann Ulrich [ungkarl og jæger], 36, paa Nørregade no 73, Anne Johanne Augusta Ernst [jomfru], 30, paa Nørregade no 73
1865, 6te September, Viet, Ivar Christian Hansen [arbeidsmand og enkemand], 45, af Hellerup Sogn, Anne Cathrine Hansdatter [pige], 49, paa Nørregade
1865, 15de September, Viet, Carl Frederik Vilhelm Firchow [ungkarl og skræddersvend], 28, af Middelfart, Caroline Sophie Frederikke Vagner [jomfru], 24, paa Nørregade
1865, 23de September, Viet, Peter Ferdinand Emilius Sandgreen Dahl [ungkarl og skomagersvend], 31, i Skulkenborg no 111, Hansine Christine Petersen [pige], 18, i Skulkenborg no 111
1865, 5te October, Viet, Peder Larsen [ungkarl], 38, af Skalkendrup - tjener i Blommenslyst Kro, Johanne Marie Krøyer [fraskilt hustru - fra kroeier Hans Nielsen], 37, i Blommenslyst
1865, 20de October, Viet, Martin Georg Emil Lausen [ungkarl og fuldmægtig], 27, ved Fyens Discontocasse - af Sct. Knuds Sogn, Marie Magdalene Richard [frøken], 24, hos sin morbroder kjøbmand J. J. Stokkeby paa Nørregade
1865, 24de October, Viet, Niels Christian Johansen [ungkarl og sadelmagersvend], 28, af Sct. Knuds Sogn, Laura Amalie Holm [pige], 19, paa Sct. Hans Kirkegaard
1865, 28de October, Viet, Erik Christiansen [ungkarl og snedker], 24, af Odense i Grønnegade, Maren Cathrine Pedersen [pige], 31, af Sanderum
1865, 1ste November, Viet, Hans Conrad Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 27, tjener grosserer Chr. Teisen paa Nørregade, Petrine Marie Hansen [pige], 26, tjente etatsraad Schlegel paa Slottet
1865, 1ste November, Viet, August Østerberg [ungkarl og smedesvend], 27, i Ramsherred no 60, Vilhelmine Hansine Petersen [pige], 19, i Ramsherred
1865, 1ste November, Viet, Rasmus Hansen [enkemand og tidligere skipper], 35, af Vor Frue Sogn, Jacobine Jensen [pige], 34, tjente bøssemager ved 5te Inf. Bat. Olsen i Kongensgade
1865, 1ste November, Viet, Knud Jacobsen [ungkarl og menig], 30, af 5te Inf. Bataillon - i Søndergade, Christiane Rasmine Hansen [pige], 32, tjente hos værtshuush. Niels Jørgensen i Billedkjelder i Vestergade
1865, 4de November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 24, af Nyborg, Karen Kirstine Andersen [pige], 28, tjente paa Marienlund
1865, 4de November, Viet, Niels Willadsen [ungkarl, skibsfører og borger], 25, i Rudkjøbing - for tiden i Odense, Elline Rasmussen [pige], 25, af Rudkjøbing - for tiden i Odense
1865, 11te November, Viet, Poul Adolph Svendsen [ungkarl og bryggerkarl], 31, hos cancellieraad Poul Jørgensen paa Nørregade, Anne Østrup [pige], 36, boer hos brudgommens moder i Slotsgaden
1865, 17de November, Viet, Jürgen Friedrich Christian Erichsem [ungkarl og overcommandeersergeant, dannebrogsmand], 29, af 5te Inf. Bataillon, Kirstine Mathilde Rasmussen [jomfru], 23, hjemme hos faderen tømmermester Hans Ramsussen paa Overgade
1865, 25de November, Viet, Carl Schou [ungkarl og handelsbetjent], 27, hos sæbesyder Blumensaadt i Nedergade, Sophie Vilhelmine Mikkelsen [jomfru], 20, hos forældrene paa Nørrebro
1865, 30te November, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 35, i Ramsherred, Kirsten Hansen [pige], 27, i Ramsherred
1865, 1ste December, Viet, Hans Hansen [ungkarl og skibstømmermand], 22, i Tolderlund, Anne Kirstine Marie Dorthea Carstensen [pige], 22, i Sømosehuset
1865, 1ste December, Viet, Søren Pedersen [ungkarl og skræddermester], 36, paa Nørregade, Maren Johansen [jomfru], 26, paa Nørregade
1865, 5te December, Viet, Peter Christian Fogh [ungkarl og blomsterfabrkant], 27, i Hans Jensens Stræde, Augusta Caroline Andresen [jomfru], 26, i Hans Jensens Stræde
1865, 6te December, Viet, Peder Hansen [ungkarl og møllerkudsk], 32, paa Dampmøllen, Anne Marie Margrethe Stengel [jomfru], 27, i Slotsgaden no 34
1865, 6te December, Viet, Ole Vilhelm Hansen [ungkarl og træskomand], 27, i Slotsgaden no 27, Anna Maria Hansdatter [pige], 34, boer sammesteds
1865, 6te December, Viet, Lars Christian Nielsen [ungkarl og smedesvend], 26, i Skulkenborg, Maren Jensine Hansen [pige], 18, i Skulkenborg
1865, 11te December, Viet, Poul Poulsen [ungkarl og smed], 26, af Ubberud Sogn, Karen Marie Rasmussen [pige], 29, af Tommerup
1865, 15de December, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 22, Stige i Lumby Sogn, Anne Sophie Vilhelmine Larsen [pige], 22, paa Nørrebro no 9
1865, 20de December, Viet, Samuel Nicolai Christensen [enkemand og tømmersvend], 40, i Nyenstad, Maren Johanne Jensdatter [pige], 35, i Nyenstad
1865, 22de December, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl og værtshuusholder], 28, paa Nørrebro no 69, Rasmine Larsdatrer [enke efter boelsmand Jens Larsen paa Harrendrup Mark], 44, paa Nørrebro no 69
1865, 23de December, Viet, Johan Vilhelm Alexander [ungkarl og foureer], 27, af 5te Inf. Bataillon - i Kongensgade, Hanne Eriksen [jomfru], 22, hjemme hos faderen paa Nørregade
1865, 30te December, Viet, Frederik Carl Christian Albert Emanuel Thomsen [ungkarl og forpagter], 33, paa Keirup, Anna Kirstine Andersen [jomfru], 26, hjemme i Slotsgaden no 6 hos forældrne
1866, 2den Januar, Viet, August Jacob Franz Gewecke [ungkarl og foureer], 26, ved 6te Inf. Bataillon - i Viborg, Christiane Rasmine Sophie Jørgensen [jomfru], 19, hjemme paa Sct. Hans Kirkegaard
1866, 10de Januar, Viet, Christian Theodor Hansen [ungkarl og sergeant], 26, ved Ingenieurcorpset - af Kjøbenhavn, Voldborg Hansen [jomfru], 22, hjemme paa Vesterbro
1866, 25de Januar, Viet, Johann Heinrich Christian August Tappel [ungkarl og skomagermester], 26, af Sct. Knuds Sogn, Adelaide Caroline Hansen [jomfru], 37, hos moderen skipper Hans Nicolai Hansens enke paa Nørrebro
1866, 26de Januar, Viet, Christian Mortensen [ungkarl og arbeidsmand], 24, paa Nørregade, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, paa Nørregade
1866, 30te Januar, Viet, Friedrich Rudolph Gustav Heinrich Gierahn [ungkarl og bundtmager], 34, i Vestergade, Christine Marie Julie Ahrens [jomfru], 22, hjemme paa Nørregade
1866, 12te Februar, Viet, Frederik Jensen [ungkarl, smedesvend og invalid], 30, i Skulkenborg, Elise Marie Adelaide Simonsen [pige], 26, i Skulkenborg
1866, 17de Februar, Viet, Hans Johansen [ungkarl og menig], 31, af 5te Inf. Bataillon - paa Fisketorvet, Karen Marie Petersen [pige], 24, af Vor Frue Sogn
1866, 19de Februar, Viet, Johan Riber Hansen [ungkarl og matros], 21, paa Nørrebro no 38, Sara Hansen [pige], 23, paa Nørrebro no 38
1866, 24de Februar, Viet, Jørgen Frydenlund [ungkarl og møllersvend], 29, af Skydebjerg, Marie Kirstine Rasmussen [pige], 24, af Skydebjerg
1866, 20de Marts, Viet, Anders Christian Sørensen [ungkarl og landmand], 26, af Veflinge, Anne Aagaard [pige], 35, af Vigerslev
1866, 28de Marts, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 31, tjener paa Henriettelyst, Anne Dorthea Petersen [pige], 27, paa Skibhuusveien
1866, 28de Marts, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl og landmand], 35, af Vor Frue Sogn, Kirsten Pedersdatter [enke efter gaardmand Hans Hansen], 54, af Høiby
1866, 4de April, Viet, Thor Valdemar Møller [ungkarl og skomager], 27, i Hans Jensens Stræde, Dorothea Nielsine Andersen [jomfru], 31, i Slotsgaden no 37
1866, 4de April, Viet, Peter Christian Knudsen [ungkarl og tjenestekarl], 34, tjener kancellieraad P. Jørgensen paa Nørregade, Maren Poulsen [pige], 26, i Kræmmergyden no 12
1866, 4de April, Viet, Ole Hansen [ungkarl og skomagersvend], 20, af Vor Frue Sogn, Andresine Rasmine Nielsen [pige], 19, hos moderen i Hans Jensens Stræde
1866, 24de April, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og smed], 22, paa Aalykkegaard, Karen Larsen [pige], 16, ved Jernbanen i Aalykkemarken
1866, 26de April, Viet, Hans Henning Hansen [ungkarl og snedker], 26, i Frederiksgaden, Hanna Jørgensen [jomfru], 27, i Hans Jensens Stræde
1866, 28de April, Viet, Jeppe Rasmussen Skov [ungkarl og tjenestekarl], 32, af Bellinge, Rasmine Michaeline Nielsen [enke efter huusmand Lars Jørgensen], 33, af Tommerup Sogn - af Høieløkke i Tommerup Sogn
1866, 3die Mai, Viet, Niels Peter Jørgensen [ungkarl og tømmersvend], 30, i Hans Jensens Stræde, Andrea Axelsen [pige], 22, tjente i Sct. Hans Præstegaard
1866, 4de Mai, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl og karethmagersvend], 29, paa Vesterbro, Christiane Schultz [pige], 26, tjente consul Nielsens enke
1866, 12te Mai, Viet, Peter Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 29, tjente brændeviinsbrænder Jensens enke paa Nørregade, Hansine Larsen [pige], 27, tjente paa Marienlund
1866, 12te Mai, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og tømmersvend], 36, i Sct. Jørgens Gade no 14, Trine Nielsen [pige], 35, i Skibhusene
1866, 12te Mai, Viet, Hans Jørgensen [enkemand og arbeidsmand], 41, i Skulkenborg, Maria Larsdatter [enke efter arbeidsmand Jørgen Hansen], 44, i Skulkenborg [Jørgen Hansen i Eiby Vor Frue Sogn]
1866, 18de Mai, Viet, Hans Christian Johansen [ungkarl og dreiersvend, invalid], 29, i Ramsherred no 60, Marie Cathrine Nielsen [pige], 24, i Ramsherred no 60
1866, 19de Mai, Viet, Carl Christian Mikkelsen [ungkarl og arbeidsmand], 24, paa Tolderlundsveien, Maren Hansen [enke efter tømmersvend Peter Jeppesen her af sognet], 36, paa Tolderlundsveien
1866, 2de Mai, Viet, Carl Ferdinand Landberg [ungkarl og arbeidsmand], 36, paa Nørrebro, Christiane Poulsen [pige], 40, paa Nørrebro
1866, 6te Juni, Viet, Søren Rasmussen [fraskilt og muursvend], 37, i Skulkenborg no 107, Maren Marie Hansen [smedesvend Axel Vilhelm Kjærs fraskilte hustru], 42, i Skulkenborg no 107
1866, 6te Juni, Viet, Carl Christian Larsen [ungkarl og menig], 31, af 5te Inf. Bat. - i Skræppestrædet, Abelone Kirstine Andreasdatter [pige], 44, i Frederiksgade
1866, 6te Juni, Viet, Hans Carl Larsen [ungkarl og tømmersvend], 31, i Blæsenborg, Anne Nielsdatter [enke efter arbeidsmand Rasmus Jespersen af Odense], 52, i Blæsenborg
1866, 6te Juni, Viet, Carl Frederik Ferdinand Hansen [enkemand og kleinsmed], 34, i Skulkenborg, Johanne Dorethea Nielsen [pige], 27, i Skulkenborg
1866, 15de Juni, Viet, Carl Ferdinand Adolf Larsen [ungkarl og detaillehandler], 27, i Kongensgade, Petrine Andersine Frederikke Mariane Petersen [jomfru], 24, i Slotsgaden
1866, 16de Juni, Viet, Jens Jacob Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 31, Nørrebro no 76, Gesche Marie Sophie Cordts [pige], 29, Nørrebro no 76
1866, 16de Juni, Viet, Vilhelm Otto Carl Synnestvedt [ungkarl og smedesvend], 24, paa Fiskertorvet, Maren Jørgensen [jomfru], 22, i Slotsgaden no 39
1866, 18de Juni, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl og styrmand], 27, af Stige, Claudine Abeline Boye [pige], 25, i Skibhusene
1866, 30te Juni, Viet, Johan Peter Christian Nielsen [ungkarl, hannoveransk consul og grosserer], 31, paa Nørregade no 77, Doris Vilhelmine Ahlmann [frøken], 22, paa Henriettelyst
1866, 4de Juli, Viet, Hans Eriksen [ungkarl og arbeidsmand], 30, i Skulkenborg no 79, Marie Kirstine Hansen [skomagersvend Christian August Carl Frederiksens fraskilte hustru], 45, i Skulkenborg no 79
1866, 20de Juli, Viet, Hans Madsen [ungkarl og arbeidsmand], 23, af Vor Frue Sogn, Larsine Olsen [pige], 22, tjenete paa Aalykkegaard
1866, 21de Juli, Viet, Niels Rasmussen Holm [ungkarl og arbeidsmand], 51, i Kræmmergyden no 20, Anne Abrahamsdatter [enke efter baadfører Peter Madsen af Odense], 44, i Kræmmergyden no 20
1866, 1ste August, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 35, tjener kjøbmand Pagh paa Fisketorvet, Anne Cathrine Hansen [pige], 31, i Hans Jensens Stræde
1866, 5te August, Viet, Siegfried Jensenius Jensen [ungkarl og examineret pharm.], 22, af Nykjøbing Sjælland, Anne Elisabeth Clausen [jomfru], 22, af Faaborg
1866, 15te August, Viet, Peder Larsen [ungkarl og styrmand], 25, af skonnerten Minerva, Mette Kirstine Madsen [jomfru], 24, tjente gjæstgiver Christiansen ved Kanalen
1866, 20de August, Viet, Niels Petersen [ungkarl og smedesvend], 28, paa Vesterbro no 70, Johanne Dorthea Rasmussen [pige], 34, i Adamsgaden
1866, 1ste September, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl og baadfører], 35, i Skibhusene, Anne Larsdatter [pige], 45, i Skibhusene
1866, 2den September, Viet, Jens Saaby Mahler [ungkarl og sergeant], 31, ved 5te Inf. Bataillon - i Grønnegade no 21, Anne Kirstine Andersen [jomfru], 24, af Sanderum Sogn
1866, 5te September, Viet, Knud Christian Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 50, i Nyenstad, Ellen Christensdatter [enke efter bødkersvend Simon Jens Julius Nommesen i Odense], 46, i Nyenstad
1866, 8de September, Viet, Johan Christian Frederik Føhns [enkemand og pensioneret vagtmester], 50, af 6te Dragonregiment - af Sct. Knuds Sogn, Christiane Sophie Olsen [jomfru], 58, i Asylgade no 28
1866, 8de September, Viet, Carl Frederik Jørgensen [ungkarl og tjenestekarl], 20, af Taarup i Lumby Sogn, Cathrine Marie Madsen [pige], 28, i Slotsgade no 10
1866, 8de September, Viet, Hans Hansen [enkemand og arbeidsmand], 47, i det graae huus, Hansine Marie Jacobsdatter [enke efter smedesvend Morten Holm Halvorsen af Odense], 39, i det graae huus
1866, 29de September, Viet, Christian Nielsen [ungkarl og sømand], 24, i Skibhusene, Mette Kirstine Madsen [pige], 25, i Skibhusene
1866, 29de September, Viet, Peter Hansen [ungkarl og kleinsmedsvend], 27, i Vindegade no 12, Elisabeth Andersen [pige], 26, i Adamsgaden
1866, 17de October, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og gaardmand], 59, Brangstrup i Ringe Sogn, Anne Cathrine Hansen [enke efter gaardmand Hans Jespersen], 57, Brangstrup i Ringe Sogn
1866, 17de October, Viet, Franz Carl Tschenka [ungkarl og steenhuggersvend], 25, i Vindegade no 8, Jensine Georgine Marie Lumbye [jomfru], 20, paa Nørregade no 58
1866, 30 October, Viet, Niels Knudsen [ungkarl og landmand], 29, af Paarup Sogn, Marie Petersen Dreyer [jomfru], 27, af Ellegaard i Paarup Sogn
1866, 2den November, Viet, Christian Jacobsen Fich [ungkarl og landmand], 26, af Ullerslev, Nicoline Dorothea Cornelia Sørensen [jomfru], 28, paa Nørregade
1866, 3die November, Viet, Rasmus Petersen [ungkarl og brændeviinskarl], 32, af Vor Frue Sogn, Hanne Jørgensen [pige], 26, paa Nørregade
1866, 3die November, Viet, Johannes Lorentzen Bundegaard [ungkarl og skibssmed], 32, i Skibhusene, Maren Johanne Madsen [pige], 22, paa Michdal i Skibhusene
1866, 7de November, Viet, Niels Petersen [arbeidsmand og fraskilt], 61, paa Tolderlundsveien, Maren Hansdatter [pige], 47, paa Tolderlundsveien
1866, 8de November, Viet, Jens Peter Olsen [ungkarl og brændeviinsbrænder], 34, paa Nørregade no 76, Cathrine Caroline Steffensen [jomfru], 23, paa Nørregade no 75
1866, 16de November, Viet, Emil Frederik Martens [ungkarl og skibstømmermand], 24, paa Nørrebro, Jørgine Emilie Rasmussen [jomfru], 28, paa Nørrebro
1866, 23de November, Viet, Carl Frederik Hollynsky [ungkarl og korporal], 31, ved 5te Inf. Bataillon - i Albanigade, Sophie Augusta Petersen [jomfru], 25, i Albanigade
1866, 28de November, Viet, Rasmus Christiansen [ungkarl og arbeidsmand], 40, i Slotsgade no 31, Mette Kirstine Pedersen [pige], 30, i Slotsgade no 21
1866, 7de December, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og arbeidsmand], 24, paa Nørrebro no 41, Maren Cathrine Hjeresen [pige], 28, paa Nørrebro no 41
1866, 12de December, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og skipper], 27, i Adamsgaden, Karen Sophie Hansen [pige], 25, i Adamsgaden
1866, 14de December, Viet, Anders Hansen [ungkarl og arbeidsmand], 26, paa Baneveien ved Nørregade, Maren Nielsen [pige], 33, sammesteds
1866, 20de December, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og skibsfører], 36, ved Aalykkemarken, Johanne Marie Hansen [jomfru], 28, sammesteds
1866, 22de December, Viet, Christian Jensen [ungkarl og skomagermester], 28, paa Nørregade no 43, Margaretha Johanna Hopp [enke efter skipper Mads Jensen Nielsen af Odense], 35, sammesteds
1866, 28de December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og gartner], 38, paa Aalykkegaard, Hansine Dorthea Petrine Soelberg [pige], 36, i Jægerhuset ved Kanalen
1867, 2den Januar, Viet, Niels Steffensen [ungkarl og tjenestekarl], 28, tjener hos kjøbmand J. G. Nielsen paa Nørregade, Maren Hansen [pige], 26, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1867, 10de Januar, Viet, Hans Christian Adolphsen [ungkarl og gaardmand], 30, af Munkebo Sogn, Laurine Johanne Møllegaard [jomfru], 26, af Aasum
1867, 11te Januar, Viet, Henrik Jacob Schwartz [ungkarl og avlsforvalter], 31, paa Søndergaarde, Julie Kirstine Louise May [jomfru], 25, paa Erholm
1867, 16de Januar, Viet, Laurits Christian Bang [ungkarl og skibskapitain], 34, paa Nørrebro, Caroline Vilhelmine Hansen [jomfru], 26, i Fuglsanghuset
1867, 6te Februar, Viet, Ferdinand Sørensen Klixbüll [ungkarl og vaabenmester], 27, af 5te Inf. Bataillon - i Tvergade no 17, Nicoline Lucie Marie Thrane [jomfru], 26, i Hannesberg
1867, 21de Februar, Viet, Christen Jensen [tjenestekarl og ungkarl], 34, hos kjøbmand P. Rasmussen paa Overgade, Frederikke Adamine Jørgensen [pige], 32, hos frøken Andresen boende paa Slottet
1867, 20de Marts, Viet, Jørgen Sørensen [ungkarl], 34, af Veirup i Ubberud Sogn, Karen Marie Andersen [pige], 24, tjente paa Mosegaard
1867, 22de Marts, Viet, Jens Peter Johansen [ungkarl og slagtersvend], 23, paa Nørregade no 25, Maren Cathrine Petersen [pige], 23, i Skulkenborg no 98
1867, 5te April, Viet, Vilhelm Emil Pedersen [ungkarl og mægler], 27, paa Nørregade no 122, Johanne Marie Sørine Jørgensen [jomfru], 26, hos forældrene paa Nørregade
1867, 6te April, Viet, Johan Jacob Norden [ungkarl og kjøbmand], 32, i Kjerteminde, Caroline Dorthea Pagh [jomfru], 24, hjemme paa Sct. Hans Kirkegaard
1867, 20de April, Viet, Niels Clausen [ungkarl, cand. theol., første lærer samt klokker], 31, ved Borgerskolen - i Assens, Emma Elfriede Larsen [jomfru], 28, paa Nørregade no 30
1867, 1ste Mai, Viet, Hans Peter Larsen [ungkarl og sadelmager], 29, af Bellinge, Emilie Kirstine Elisabeth Strøh [pige], 25, tjente skipper Jacob Jensen paa Nørrebro
1867, 3die Mai, Viet, Niels Christian Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 47, paa Marienlund, Maren Andersdatter [pige], 46, tjente paa Aalykkegaard
1867, 8de Mai, Viet, Jens Andersen [ungkarl og møllerkudsk], 29, i Eiby Mølle, Mette Marie Pedersen [pige], 25, i Blæsenborg
1867, 10de Mai, Viet, Daniel Hansen [enkemand og bryggerkarl], 39, tjener R. Jørgensen i Nørregade, Johanne Marie Rasmussen [pige], 35, tjente kjøbmand J. G. Nielsen ibid.
1867, 17de Mai, Viet, Hans Vilhelm Larsen [ungkarl og forstander], 28, for den Classenske høiere Bondeskole - i Frederiksværk, Petrea Knudsine Christiane Jørgensen [jomfru], 29, hos forældrene paa Nørregade
1867, 18de Mai, Viet, Hans Jensen Andersen [ungkarl og gaardmand], 23, af Hemmerslev i Særslev Sogn, Anne Marie Knudsen [pige], 23, af Stegsted ligeledes i Særslev Sogn
1867, 18de Mai, Viet, Hans Johansen [ungkarl og smedemester], 26, af Veien i Læborg Sogn, Oline Madsine Kryger [jomfru], 25, hjemme i Ramsherred no 42
1867, 12te Juni, Viet, Laurits Andersen [ungkarl og kjøbmand], 28, paa Nørrebro no 45, Emma Sophie Rasmine Hansen [jomfru], 21, paa Nørrebro no 80
1867, 15te Juni, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og snedker], 27, i Kongensgade no 30, Anna Kirstine Nielsen [jomfru], 23, tjente adjunct Burd paa Nørregade
1867, 25de Juni, Viet, Niels Marius Frandsen [ungkarl og forpagter], 22, af Frørup i Haderslev Amt, Marie Ane Bonde [jomfru], 30, af Frørup i Haderslev Amt
1867, 29de Juni, Viet, Iver Pedersen Schaubye [ungkarl og landmand], 24, af Beftoft Sogn i Slesvig, Ingeborg Catharina Christensen [jomfru], 21, af Rapsted Sogn i Slesvig
1867, 7de Juli, Viet, Peter Ludvig Rasmussen [ungkarl og kjøbmand], 30, paa Nørregade no 41, Anne Margarethe Teisen [frøken], 25, paa Nørregade no 41
1867, 8de Juli, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl og huusmand], 32, i Nylykkehuus i Vigerslev Sogn, Kirsten Christensdatter [enke efter fæstegaardmand Hans Jensen i Taagerod], 48, i Nylykkehuus i Vigerslev Sogn
1867, 19de Juli, Viet, Jørgen Henrik Jensen [ungkarl og klodsemager], 29, af Assens, Caroline Mathilde Nielsen [jomfru], 29, hos faderen skipper C. F. Nielsen paa Nørrebro
1867, 3die August, Viet, Hans Christian Moldrup [ungkarl og muursvend], 31, af Vor Frue Sogn, Karen Nielsen [pige], 27, paa Nørrebro no 8
1867, 7de August, Viet, Mads Christiansen [ungkarl og dugmager], 24, i Slotsgaden, Johanne Dorthea Christensen [pige], 32, i Slotsgaden
1867, 17de August, Viet, Hans Andersen [ungkarl og arbeidsmand], 29, boende hos værtshuush. A. A. Rasmussen ved Jernbanen i Aalykkemarken, Anne Marie Christiansen [pige], 34, sammesteds som brudgommen
1867, 4de September, Viet, Christen Poulsen [ungkarl og arbeidsmand], 45, i Skulkenborg no 110, Anne Rasmusdatter [pige], 44, tjener farver Tamdrup i Nørregade
1867, 2den October, Viet, Niels Juul Lund [ungkarl og garvermester], 25, af Nyborg, Dorthea Andersen [jomfru], 30, hos moderen paa Nørrebro no 17
1867, 16de October, Viet, Carl Georg Heinrich Spöhr [ungkarl, lieutenant og postmester], 35, af Løgstør, Sissa Johansen [jomfru], 26, af Odense
1867, 19de October, Viet, Hans Peter Ditlevsen [ungkarl og typograpf], 26, i Ramsherred, Caroline Marie Henriksen [jomfru], 22, hos forældrene i Aalykkemarken
1867, 25de October, Viet, Anton Frederik Fremming Hartvig [ungkarl og contorist], 31, i Klaregaden no 1, Clara Ulrikke Halle [jomfru], 27, i Hans Jensens Stræde no 14
1867, 26de October, Viet, Poul Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], 26, tjener kjøbmand J. J. Stokkeby paa Nørregade, Anne Cathrine Andersen [pige], 24, tjener rebslager E. Jørgensen paa Nørregade
1867, 30te October, Viet, Hans Carl Gustav Bang [ungkarl, agent og conditor], 45, paa Overgade i Frue Sogn, Birgitte Cathrine Tamdrup [frøken], 42, paa Nørregade i hjemmet
1867, 31te October, Viet, Julius Rasmussen [ungkarl og sømand], 33, ved Baneveien, Maren Cathrine Knudsen [pige], 19, ved Baneveien
1867, 3die November, Viet, Peder Larsen [enkemand og selveiergaardmand], 51, i Aasum, Erne Kirstine Nielsen [pige], 28, af Aasum
1867, 6te November, Viet, Peter Nielsen [enkemand og arbeidsmand], 30, i Slotsgaden, Christiane Madsdatter [pige], 34, paa Gravene
1867, 6te November, Viet, Carl Christian Christiansen [ungkarl og muursvend], 24, i Nyenstad no 133, Else Marie Jørgensen [pige], 26, i Kræmmergyden no 9
1867, 6te November, Viet, Mads Madsen [ungkarl og tjenestekarl], 26, tjener paa Frederikslund, Anne Kirstine Pedersen [pige], 29, tjener paa Aalykkegaard
1867, 7de November, Viet, James Mair [ungkarl og opsynsmand], 30, ved Jernbanenarbeidet i Jylland - i Skanderborg, Camillie Petrea Steffensen [jomfru], 22, hos moderen enkemadam Steffensen paa Nørregade no 75
1867, 8de November, Viet, Anton Ferdinand Nørager Mulvad [enkemand og skibstømmermand], 30, paa Tolderlundsveien no 98, Bertha Oline Clausine Knudsen [jomfru], 24, hos forældrene paa Tolderlundsveien no 98
1867, 8de November, Viet, Jørgen Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 29, hos madam Steffensen paa Nørregade, Anne Rasmusen [jomfru], 33, paa Nørregade no 104
1867, 9de November, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl og skræddersvend], 23, paa Sortebrødretorv no 30, Petrosine Frederikke Kirstine Rasmussen [pige], 18, tjente bager Larsen paa Nørregade
1867, 8de December, Viet, Ole Eriksen [ungkarl og tjenestekarl], 31, tjener paa Aalykkegaard, Anne Kirstine Jørgensen [pige], 28, tjente paa Aalykkegaard
1867, 27de December, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og slagtersvend], 22, af Vor Frue Sogn, Mette Cathrine Jørgensen [pige], 21, i Nygade no 74
1868, 3die Januar, Viet, Hans Peter Reinholdt Johansen [ungkarl og arbeidsmand], 24, i Kongensgade no 13, Jacobine Juliane Hansen [pige], 23, i Blæsenborg no 34
1868, 8de Januar, Viet, Lars Jensen [ungkarl og gaardskarl], 29, tjener kjøbmand Angelo, Karen Jensen [pige], 29, i Paradishuset
1868, 19de Januar, Viet, Anton Friedrich Eduard Jungjohann [ungkarl og sergeant], 29, ved 5te Bataillon - i Langegade no 11, Christiane Jacobine Sarine Bardram [pige], 28, i Langegade no 11
1868, 5te Februar, Viet, Jørgen Knudsen [enkemand og skovfoged], 44, i Jægerhuset ved Kanalen, Maren Cathrine Hansen [pige], 34, sammesteds som brudgommen
1868, 14de Februar, Viet, Frederik Carl Christian Binau [ungkarl og skomagersvend], 22, paa Tolderlundsveien, Lovise Marie Sophie Lassen [pige], 20, paa Tolderlundsveien
1868, 14de Februar, Viet, Mads Christian Jørgensen [ungkarl og styrmand], 28, Stige i Lumby Sogn, Anne Rasmussen [pige], 25, tjente paa Nørregade no 22
1868, 27de Februar, Viet, Peter Christian Theodor Andkjær [ungkarl og slagtermester], 26, paa Nørrebro no 78, Anne Kirstine Hansen [jomfru], 28, paa Nørregade no 26
1868, 1ste Marts, Viet, Jacob Friedrich Stiller [ungkarl og sergeant], 26, ved 5te Bataillon - i Langegade no 29, Ludovika Eduardsine Josephine Bardram [pige], 23, i Langegade no 29
1868, 6te Marts, Viet, Hans Henrik Christian Hansen [ungkarl og sergeant], 32, i 26de Bataillon - i Kongensgade no 28, Gotfredine Vilhelmine Larsen [jomfru], 26, i Kongensgade no 48
1868, 7de Marts, Viet, Christen Larsen [ungkarl og kjøbmand], 26, paa Nørrebro no 97, Caroline Mathilde Thorvaldsen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 97
1868, 8de Marts, Viet, Peter Valdemar Heininge [ungkarl og sergeant], 27, ved 16de Bataillon - Frederiksgaden no 35, Friedlebine Oline Kjær [jomfru], 26, Frederiksgaden no 35
1868, 28de Marts, Viet, Søren Olesen [ungkarl og skomagersvend], 27, i Nedergade no 20, Thomasine Henriette Hansen [pige], 24, paa Gravene no 23
1868, 1ste April, Viet, Peter Lorenzen Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 30, af Vor Frue Sogn, Anne Marie Olsen [pige], 35, tjente raadmand Holbeck i Nørregade
1868, 1ste April, Viet, Jens Peter Jensen [ungkarl og tjenestekarl], 27, af Stige i Lumby Sogn, Marie Cathrine Nielsen [pige], 34, tjente paa Henriettelyst
1868, 9de April, Viet, Anders Christensen [fraksilt og arbeidsmand], 36, paa Nørrebro no 20, Ingeborg Petersen [pige], 30, paa Nørrebro no 20
1868, 11te April, Viet, Berthel Peder Jørgensen [ungkarl og korporal], 26, ved 5te Bataillon - paa Vesterbro no 27, Karen Marie Margrthe [pige], 23, paa Vesterbro no 37
1868, 11te April, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og gaardbestyrer], 27, Falsled i Svanninge Sogn, Fritsine Pedersen [pige], 28, af Sandholt i Sandholdt Lyndelse Sogn
1868, 12te April, Viet, Peder Hansen [fraskilt, skibseier og skibsfører], 43, i Skibhusene, Elisabeth Marie Simonsen [jomfru], 22, i Skibhusene
1868, 18de April, Viet, Peder Hansen [ungkarl og kjøbmand], 23, Aarup i Skydebjerg Sogn, Mathilde Hansine Emilie Jørgensen [jomfru], 19, paa Sct. Hans Kirkegaard no 48
1868, 30te April, Viet, Johanne August Simon [enkemand og overhornblæser], 37, ved 5te Bataillon - Søndergade no 26, Anna Sophie Marie Sørensen [jomfru], 22, i Søndergade hos forældrene
1868, 3die Mai, Viet, Mads Nielsen [ungkarl og tjenestekarl], 25, tjente paa Mosegaard, Karen Sørensen [pige], 32, tjente paa Mosegaard
1868, 6te Mai, Viet, Lars Christian Morten Andersen [ungkarl og sadelmager], 29, i Slotsgade no 12, Vilhelmine Carline Marie Kauffmann [jomfru], 28, tjente paa Slottet
1868, 6te Mai, Viet, Eiler Jensen [ungkarl og kjøbmand], 41, af Nyborg, Hansine Christine Frederikke Hansen [jomfru], 25, af Nyborg
1868, 16de Mai, Viet, Christian Vilhelm Rohde [enkemand og skriver], 41, ved Orlogsværftet - af Kjøbenhavn, Laura Henriette Larsen [jomfru], 21, hjemme paa Nørregade
1868, 22de Mai, Viet, Hans Christian Theodor Jacobsen [ungkarl og smedesvend], 24, i Kjøbenhavn, Mine Kirstine Nielsen [pige], 23, paa Tolderlundsveien no 100
1868, 28de Mai, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og matros], 26, af Klinte Sogn, Johanne Larsen [enke efter baadfører Poul Ludvig Jensen], 30, Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 14de Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl og sergeant], 32, af 5te Bataillon - Vindegade no 22, Anne Dorthea Pedersen [pige], 28, af Viby - p.t. i Vindegade no 22
1868, 20de Juni, Viet, Jacobus Valdemar Petersen [ungkarl og maler], 28, paa Nørregade no 22, Thora Christiane Nielsen [jomfru], 22, tjente paa Slottet
1868, 4de Juli, Viet, Carl Christian Larsen [ungkarl og smed], 30, paa Marienlund, Mette Marie Nielsen [pige], 18, paa Marienlund
1868, 8de Juli, Viet, Anthon Geert Emanuel Laursen [ungkarl og landmand], 26, i Vigerslev, Karen Marie født Nielsen [enke efter landmand Eiler Nielsen], 26, i Vigerslev
1868, 11te Juli, Viet, Jørgen Olesen [ungkarl og væver], 24, af Korup Sogn, Rasmine Cathrine Madsen [pige], 26, af Vissenberg Sogn
1868, 5te August, Viet, Ludvig August Madsen [ungkarl og sergeant], 27, i Tvergade no 8, Nielsine Emilie Stolzenbach [jomfru], 26, af Vor Frue Sogn
1868, 5te August, Viet, Niels Peter Nielsen [ungkarl og skomager], 31, ved Kragsberggaarden, Niel Jan Junchers [pige], 32, i Nygade
1868, 7de August, Viet, Thorvald Vilhelm Adolph [ungkarl og bager], 28, i Egeskov, Marie Frederikke Sørensen [jomfru], 25, paa Nørrebro no 40
1868, 16de August, Viet, Jørgen Pedersen Larsen [ungkarl og sergeant], 28, ved 5te Bataillon - i Langegade no 7, Caroline Eleonore Hansen [jomfru], 30, i Langegade no 7
1868, 22de August, Viet, Peter Sørensen [ungkarl og hørbereder], 31, i Skulkenborg no 96, Marie Christiane Rasmussen [pige], 35, i Skulkenborg no 96
1868, 25de August, Viet, Peter Hansen [ungkarl og smedesvend], 29, i Slotsgaden no 10, Anne Kirstine Nielsen [pige], 30, i Slotsgaden no 10
1868, 28de August, Viet, Jens Rasmussen [enkemand og sergeant], 33, ved 5te Bataillon - i Overstræde no 74, Laurentine Rasmine Marie Jørgensen [jomfru], 27, i Asylgade no 34
1868, 30te August, Viet, Carl Joachim Christian Lunau [ungkarl og sergeant], 30, ved 16de Bataillon - i Frederiksgade no 36, Andrea Augustine Franck [jomfru], 28, i Frederiksgade no 36
1868, 2den September, Viet, Nicolai Andresen [ungkarl og sergeant], 28, ved 5te Bataillon - i Vestergade no 82, Jensine Mortensen [jomfru], 33, i Kongensgade no 21
1868, 2den September, Viet, Jørgen Christensen [ungkarl og gaardbestyrer], 28, af Taarup i Gjelsted Sogn, Anne Margrethe Larsen [pige], 28, af Kjerte Sogn
1868, 15te September, Viet, Eduard Charles Hoffmann [enkemand og afskediget premierlieutenant], 32, Høegminde i Gjentofte Sogn, Karen Caroline Oxholm [frøken], 19, Sct. Hans Præstegaard
1868, 18de September, Viet, Jørgen Pedersen [ungkarl og landmand], 26, af Hjallese i Dalum Sogn, Dorthea Hansen [pige], 32, af Hjallese i Dalum Sogn
1868, 20de September, Viet, Theodor Knud Christopher Basse [ungkarl og gartner], 33, i Slotsgaden no 30, Johanna Olsen [pige], 37, i Slotsgaden no 30
1868, 25de September, Viet, Henrik Emil Haugsted [ungkarl, exal. jur., kasserer], 41, ved Odense Cathedralskole og fuldmægtig paa Borgemestercontoret, Gjertrud Caroline Cathrine Holbeck [frøken], 25, paa Nørregade no 69
1868, 16de October, Viet, Dines Larsen Pedersen [enkemand og udsalgsbestyrer], 46, i Nedergade no 13, Dorthea Christine Falck [jomfru], 40, paa Nørregade no 71
1868, 23de October, Viet, Mathias Christian Møller [ungkarl og forstcandidat], 28, paa Østrupgaard, Bertha Dorthea Marie Rode [jomfru], 24, hjemme paa Nørrebro no 33
1868, 24de October, Viet, Johan Emil Petersen [ungkarl og tjenestekarl], 32, hos kjøbmnad H. Teisen i Overgade, Karen Kirstine Nielsen [pige], 32, paa Kanalveien i Aalykkemarken
1868, 24de October, Viet, Jens Hansen [ungkarl og sergeant], 28, i Forpleiningscorpset - f.t. i Odense 5 Batal., Jørgine Mathilde Larsen [jomfru], 22, i Graabrødrestræde no 33
1868, 3die November, Viet, Mads Hansen [ungkarl og tjenestekarl], 32, tjente kjøbmand Fich i Vestergade, Johanne Christiane Frederiksen [pige], 24, tjente enkemadam Steffensen i Nørregade
1868, 4de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl og skibsfører], 39, Nørrebro no 65, Emma Marie Sophie Rasmussen [pige], 19, Nørrebro no 65
1868, 4de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 28, tjente paa Sortebrødretorv no 5, Johanne Jensen [pige], 26, tjente paa Nørregade no 41
1868, 4de November, Viet, Hans Mortensen [ungkarl og skomagersvend], 38, paa Gravene, Julie Augusta Granow [skomagersvend Poul Nielsens fraskilte hustru], 36, i Slotsgaden no 39
1868, 4de November, Viet, Søren Nielsen Bendt [ungkarl og artist], 34, i Pantheon, Jensine Georgine Jacobine Amalie Hansen [pige], 27, i Skulkenborg no 55
1868, 5te November, Viet, Hans Andersen [enkemand og gaardeier], 56, af Dreslette Sogn, Elisabeth Hansen [pige], 29, af Urup i Rynkeby Sogn
1868, 15de November, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl og conditor], 22, af Sct. Knuds Sogn, Marie Sophie Frederikke Nielsen [jomfru], 18, hjemme i Hans Jensens Stræde no 22
1868, 15de November, Viet, Simon Jensen [ungkarl og snedker], 24, paa Nørregade, Marie Lucie Hansen [jomfru], 25, paa Banegaarden
1868, 25de November, Viet, Carl Adolph Andersen [ungkarl og gartner], 34, paa Langensøe, Gottliebphine Nielsen Stapel [jomfru], 25, i Slotsgartnerboligen
1868, 27de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og slagter], 33, i Sømosehuset, Anne Marie Carstensen [pige], 22, i Sømosehuset
1868, 18de December, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl og sadelmager], 33, paa Nørregade no 81, Hanne Amalie Pedersen [jomfru], 33, paa Nørregade no 81
1868, 20de December, Viet, Peder Marius Bom [ungkarl og skomager], 24, i Ramsherred no 46, Karen Petrea Lillelund [jomfru], 24, i Ramsherred no 42
1868, 22de December, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl og bagersvend], 21, paa Nørrebro no 1, Mariane Metteline Petrosine Richter [jomfru], 18, hjemme i Skulkenborg no 101
1868, 27de December, Viet, Jens Peter Hansen [ungkarl og styrmand], 26, af Nykjøbing paa Sjælland, Amalie Henriette Jørgensen [jomfru], 23, hjemme paa Nørrebro no 74