Odense - Sct. Hans, 1856-1865, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1856-1865, Odense, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 1401, 1701, Dødfødt dreng, søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene
1856, 0402, 0902, Rasmus Hansen, 8 uger, søn af arbeidsmand Hans Axel Frederik Rasmussen, i Christiansminde
1856, 1802, 2302, Dødfødt dreng, søn af skibsfører Andreas Gotlieb Böhme, i Skibhusene
1856, 1204, 1704, Iver Johan Adolph Knud Jensen, 4, søn af contoirist M. Jensen, Nørregade
1856, 1804, 2304, Peter Petersen, 5½, søn af arbeidsmand Jacob Petersen, Nørrebroe
1856, 1904, 2304, Frederik Julius Emil Brøndum, 9 uger, søn af Christiane Elisabeth Bruun (nu gift med uhrmager L. Brøndum i Bogense)
1856, 1105, 1605, Frederik Michael Theodor Christensen, gartner, 34, af St. Knuds Sogn
1856, 2605, 3105, Udøbt dreng (tvilling), søn af Maren Cathr. Hansen, i Windegaden
1856, 1006, 1406, Christian Frederik Johansen, 19. Søn af afdøde skræddersvend C. F. Johansens enke Sophie Fred. Christensen, paa Nørrebroe
1856, 1106, 1406, Jens Peter Jensen, 3½, søn af brændeviinskarl Søren Jensen, i Hans Jensensstræde
1856, 2506, 2806, Carl Sophus Poulsen, 18 uger, søn af bomuldsvæversvend Hans Peter Poulsen, i Nygade
1856, 2606, 0107, Jørgen Emil Simonsen, 20, søn af muurmester H. Simonsen, i Skibhusene
1856, 2706, 0107, Frederik Christian Nielsen, 8 uger, søn af arbeidsmand Niels Jensen, i Hanebækshusene
1856, 3107, 0408, Carl Wilhelm Frederiksen, 8 uger, søn af skomagersvend Hans Christ. Frederiksen, i Nyenstad
1856, 1808, 2208, Anders Berthelsen, gift arbeidsmand, 69, i Dandsestrædet
1856, 1909, 2309, Peder Olsen, arbeidsmand, 38, i Hans Jensensstræde. Søn af indsidder Ole Frederiksen i Sanderum
1856, 2610, 2910, Anders Christian Rasmussen, 5 uger, søn af Anne Cathrine Andersen. Pleiebarn hos arbeidsmand Christopher Pedersen, i Windegaden
1856, 1111, 1811, Rasmus Daugstrup, gift og forhen kjøbmand i Kjerteminde, 68½, bopæl paa Nørregade
1856, 2811, 0412, Lars Hansen (Drigstrup), smaahandler, 71, i Hans Jensensstræde
1856, 0612, 1212, Rasmus Rasmussen Heldager, ugift, pensioneret vagtmester fra 6te Dragonregiment og tjente brbr. Niels Jensens enke, paa Nørregade
1856, 0412, 1212, Giulius Sillo, kjøbmand, 65, paa Vestergade
1856, 1112, 1512, Udøbt dreng, 3 maaneder, søn af sømand Christ. Wilh. Jensen, paa Nørrebroe
1856, 1712, 2312, Christian Trolle, kammerraad, landvæsens og eiendecommissair, 59½, eier af Marienlund
1857, 0201, 0701, Anders Jørgensen, arbeidsmand og almisselem, 67, i Blæsenborg
1857, 0701, 1201, Marcus Rasmussen, arbeidskarl, 79, boede hos musikdirecteur Bücher i Windegaden
1857, 0701, 1201, Niels Jørgen Jensen, 3 uger, søn af rugbrødbager J. Jensen, Nørrebroe
1857, 2201, 2601, Niels Rasmussen, 3 uger, søn af skoemagersvend P. Erlings fraskilte hustru Kirstine Rasmussen, Nørrebroe
1857, 3001, 0602, Rasmus Pedersen, forhen skytte, 79 og 9 maaneder, paa Aalykkegaard, Jægerhuset
1857, 2802, 0503, Jørgen Nielsen, enkemand og forhen gaardeier i Etterup, Rørup Sogn, 40, hos sin svoger rugbrødbager Niels Frederiksen, i Windegaden
1857, 2804, 0605, Hans Christian Laurits Sørensen Banke, 1, søn af sømand Søren Pedersen Banke, i Skibhusene
1857, 0105, 0705, Andreas Ahrendholtz Dænke, bomuldsfabrikant, 48, paa Overgade
1857, 0605, 1205, en druknet mandsperson
1857, 1005, 1605, Udøbt dreng, 8 uger, søn af smedesvend Lars Rasmussen, i Skulkenborg
1857, 1205, 1405, Johan Herman Frederiksen, ½, søn af træskomager Jens Frederiksen, i Ramsherred
1857, 2605, 2805, udøbt drengebarn, ½, søn af kurvemagermester J. C. Th. Schnoor, paa Nørregade
1857, 0206, 0606, Søren Hansen, forhen gjæstgiver i Skibhusene, 78, hos sin datter skipper Andreas Hansens enke, i Overgade
1857, 1406, 1906, Peder Jørgensen, 55, hos sin fader gaardmand Jørgen Larsen, i Marienlyst paa Skibhuusveien
1857, 3006, 0607, Andreas Christian Rasmussen, tømmersvend, 23. Søn af tømmermester Hans Rasmussen, paa Nørregade
1857, 1108, 1308, Henrik Hansen, tjenestekarl, 23, paa Søbysøgaard
1857, 1708, 2208, Peter Frederik Christian Marius Jensen, 9 maaneder, søn af skomagersvend Søren Peter Jensen, paa Nørrebroe
1857, 2108, 2608, Wilhelm Julius Mazanti, tjener ved Støberiet paa Nørrebroe, 17, søn af arbeidsmand Carl Eman. Mazanti, i Skulkenborg
1857, 2208, 2708, Niels Christian Nissen, tjenestekarl hos R. Dannesboe, 38, i Paradisgaarden. Søn af skytte Nis Pedersen af Lindborg Mark, Ølgod Sogn, Ribe Amt
1857, 2608, 2708, Niels Carl Bang, 8 uger, søn af skibscapitain R. J. Bang, paa Nørrebroe
1857, 0609, 1109, Hans Christian Nielsen, han…ske, consul og kjøbmand, 53 og 9 maaneder, paa Nørregade
1857, 0909, 1409, Peder Christian Hansen, 2½, søn af indsidder Hans Hansen, i Rosenlund
1857, 1709, 2109, Jørgen Christian Jørgensen, 10, søn af muursvend Ib Jørgensen, paa Nørregade
1857, 2809, 0110, Jens Knudsen, 4, søn af arbeidsmand Knud Jensen, paa Nørrebroe
1857, 3009, 0510, Rasmus Rasmussen, skibscapitain, 39, paa Nørregade
1857, 0410, 0910, Hans Rasmus Clausen, tjenestekarl hos kjøbmand J. J. Stokkebye, 27, paa Nørregade
1857, 1010, 1510, Hans Rasmussen (Lindeskouhuus), tjenestekarl hos kirkeværge P. Jørgen, 31, paa Nørregade
1857, 1110, 1610, Hans Emil Sophus Madsen, 9, søn af Anne Cathrine Madsen
1857, 1810, 2210, Knud Marius Marstrand, 1, søn af skipper N. J. Marstrand, i Sct. Knuds Kirkestræde
1857, 2210, 2710, Jens Peter Jensen, 2½, søn af brændeviinskarl Johan Jensen, i Skulkenborg
1857, 2810, 0211, Christian Iver Schmidt, klokker og chordegn ved Sct. Hans Kirke, 60. Beskikket hertil 2604 1827 som lærer ved Graabrødre Skole 2
1857, 3110, 0311, Frederik Petersen, 14 dage, søn af malermester Claus Petersen, paa Nørregade
1857, 0511, 1211, Peter Jacob Christian Theodor Jørgensen, 5, søn af skræddermester Carl Frederik Jørgensen, paa Nørregade
1857, 0611, 1111, Jacob Jacobsen, baadfører, 37, i Skibhusene
1857, 2911, 0412, Christian Marius Brahtz, 3 maaneder, søn af snedkersvend Johann Heinrich August Brahtz, paa Nørrebro
1857, 0212, 1012, Jens Enochsen, gift huusmand, 73, i Idaslyst paa Skibhuusveien
1857, 0812, 1412, Rasmus Jacob Nielsen, gift spekhøker, 59, i Ramsherred
1857, 1012, 1512, Hans Madsen, arbeidsmand, 44, paa Nørrebro
1857, 1512, 2212, Christopher Rasmussen, gift arbeidsmand, 54, i Nyenstad
1857, 1812, 2312, Udøbt dreng, 1 dag, søn af arbeidsmand Hans Hansen, paa Tolderlundsveien
1858, 1901, 2501, Simon Christian Mauritzen, 4, søn af tobakshandler Søren Mauritzen, paa Nørregade
1858, 2301, 2901, Morten Christiansen, 3½, søn af arbeidsmand Christian Christiansen, i Kongehuset
1858, 2101, 2701, Søren Jensen, enkemand og snedkersvend, 39, i Blæsenborg
1858, 3001, 0502, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, paa Tolderlundsveien
1858, 0302, 0802, Anders Larsen, 5, søn af skomagermester Søren Ludvig Larsen, i Vindegade
1858, 0202, 0802, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Peder Rasmussen, i Vindegade
1858, 0902, 1602, Jacob Rasmus Wilhelmsen, gift skomagersvend, 34, paa Nørregade
1858, 1102, 1602, Peter Laurids Theodor Petersen, 5½, søn af muursvend Jørgen Petersen, i Dückerslund paa Skibhuusveien
1858, 0503, 1003, Peter Thorvald Petersen, 3½, søn af brolægger Niels Petersen, i Skulkenborg
1858, 0603, 1203, Hans Jørgen Nielsen, gift og fhv. lods i Odense Fjord, 55, boede i Skibhusene
1858, 0703, 1203, Niels Frederiksen, gift rugbrødbager, 53, i Slotsgaden
1858, 0803, 1503, Peter Hansen, gift, karethmagermester og senere smaakjører, 70 og 9 maaneder, paa Nørregade
1858, 1503, 2203, Peter Marius Thrane, 7, søn af aulsmand Jens Peter Thrane, i Hanneberg
1858, 2103, 2503, Jens Jacob Jensen, 4, søn af skipper Jacob Jensen, paa Nørrebro
1858, 2103, 2503, Niels Jacobsen Jensen, 10 og 9 maaneder, søn af foregaaende skipper Jacob Jensen
1858, 2003, 2503, et dødfødt drengebarn, søn af smaakjører Anders Larsen, paa Jordbroen
1858, 2204, 2704, Rudolph Henrik Simonsen, 4½, søn af muurmester Henrik Simonsen, i Skibhusene
1858, 2904, 0405, Peter Heinrich Boie Friedrich Brandt, 3, søn af spisevært Peter Johan Heinrich Brandt, i Kræmmergyden
1858, 3004, 0505, Jacob Christian Henriksen, gift arbeidsmand, 49½, i Kræmmergyden
1858, 0205, 0805, Vilhelm Johannes Valdemar Lund, 5 og 9 maaneder, søn af afdøde cand. philos. V. Lund var lærer ved Borgerskolen i Kjøbenhavn, hos sin moder enkefru Lund, paa Aalykkegaard
1858, 0305, 0705, Hans Christensen, urtemand, 78, paa Nørrebro
1858, 0405, 0805, Georg Henrik Christiansen, 1, søn af snedkermester Niels Christiansen, paa Nørregade
1858, 0705, 1105, Marius Peter Jensen, 7 og 9 maaneder, søn af skipper Danguart Christian Jensen, paa Nørrebro
1858, 0805, 1105, Carl Frederik Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af skipper Danguart Christian Jensen, paa Nørrebro
1858, 1405, 2205, Frederik Christian Lyders (tvilling), 3, søn af klodsemager, invalid Johan Jacob Lyders, i Slotsgaden
1858, 2405, 2805, Carl Marius Grønholdt, 3 maaneder, søn af bødkermester Andreas Grønholdt, paa Nørregade
1858, 2505, 3105, Rasmus Andersen (Ølund), gift fhv. vægtervagtmester, 75, boende i Slotsgaden
1858, 2405, 3105, Daniel Christian August Andersen, gift kjøbmand, 44½, boende paa Nørregade
1858, 2805, 0206, Carl Christian Lyders (tvilling), 3, søn af klodsemager og invalid Johan Jacob Lyders, i Slotsgaden
1858, 2905, 0206, Lauritz Pedersen, 4 og 9 maaneder, søn af snedkersvend Jørgen Pedersen, i Nygade
1858, 2105, 0206, Thomas Frederik Cantzler, gift forpagter, 34, begravet fra kirkeværge P. Jørgensen, paa Nørregade. Fra Sverrig
1858, 0306, 1006, Rasmus Hansen (Ladefoged), gift boelsmand, 57½, i Astrupstedet
1858, 0406, 0806, Lars Peter Christensen, 1 maaned, søn af arbeidsmand Lars Christian Christensen, i Nygade
1858, 1006, 1206, Carl Alfred Truelsen, 3 og 3 maaneder, søn af naalemagermester Jacob Adrian Truelsen, i Ramsherred
1858, 1006, 1506, Jørgen Larsen, gift eier, 82, af Marienlyst paa Skivhuusveien
1858, 2806, 0107, Hans Peter Laurits Rasmussen, 6 og 9 maaneder, søn af Maren Kirstine Rasmussen (senere gift med arbeidsmand Ole Frederik Olsen)
1858, 2906, 0207, Heinrich Ludvig Kuhr, 8, søn af translateur Johan Nicolai Kuhr, paa Nørrebro
1858, 0407, 0907, Hans Christian Holst, kunstdreier, 44, paa Nørregade
1858, 1407, 1707, Knud Hans Christian Knudsen, 6 og 3 maaneder, søn af tømmersvend Christian Knudsen, paa Nørrebro
1858, 1907, 2407, Thomas Alfred Holm Petersen, 9½, søn af skræddermester Niels Christian Petersen, paa Nørregade
1858, 2407, 2707, Jens Jørgen Adolph Bevarder, 2 og 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Rasmine Frederikke Bevarder. I pleie hos bedstemoderen commendeersergeant Hinchs enke, i Slotsgaden
1858, 2507, 2907, Henrik Adolph Peter Frederiksen, 8 maaneder, søn af klodsemager Rasmus Frederiksen, paa Gravene
1858, 0108, 0608, Johann Friedrich Heinrich Schultz, gift former, 28, paa Støberiet, boede i Ramsherred
1858, 0508, 0908, Peter Petersen, 2og 3 maaneder, søn af slagter Peter Jensen, paa Skibhuusveien
1858, 0708, 1108, Hans Theodor Holm Petersen, 3, søn af skræddermester Niels Christian Petersen, paa Nørregade
1858, 1408, 1708, Niels Peter Knudsen, 5 og 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Johanne Kirstine Knudsdatter, i Nyenstad
1858, 2208, 2508, Andreas Christian Augustinus, 8½, søn af tømmermester Andreas Christian Augustinus, i Kongensgade
1858, 2408, 3008, Anders Poulsen (Petersen), gift skomagermester, 41, boede paa Nørrebro, ernærede sig som sj… ved Kanalen
1858, 2808, 0309, Hans Christian Jensen, gift slotsforvalter, 78, paa Odense Slot
1858, 3108, 0309, Mads Clausen, gift arbeidsmand, 56, boede i Ertebjerghusene paa Skibhuusveien
1858, 3108, 0409, Johan Christian Jørgensen, snedkerlærling, 15½, søn af arbeidsmand Jørgen Pedersen, i Hans Jensens Stræde
1858, 0609, 1109, Hans Christian Hansen Thorsen, fraskilt spekhøker, 61, boede paa Nørregade
1858, 1409, 1809, Martin Andersen, gift karethmagersvend, 31, bosiddende i Husum, hos forældrene pensioneret vagtmester A. Andersen, i Hans Jensens Stræde
1858, 1409, 1809, Niels Sørensen, gift overskjærer, 53, paa Nørrebro
1858, 1709, 2009, Rasmus Rasmussen, 2 maaneder, søn af ugift fruentimmer Bodil Kirstine Rasmusdatter. I pleie hos arbeidsmand Rasmus Christian Rasmussen, i Skulkenborg
1858, 1809, 2209, Hans Peter Nielsen, 5, søn af ugift fruentimmer Christiane Hansen, i Birkende. I pleie hos garver Anders Hansens enke, boende hos skomager Lund, i Ramsherred
1858, 2509, 2809, Frederik Vilhelm Mikkelsen, 8, søn af arbeidsmand Johan Vilhelm Mikkelsen, paa Nørrebro
1858, 2509, 2909, Hans Christian Theodor Sørensen, 7 dage, søn af skipper Lars Sørensen, paa Nørrebro
1858, 2809, 0210, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Peter Eriksen, P. Thranes Huus, paa Skibhuusveien
1858, 2909, 0210, Dødfødt dreng, søn af tømmersvend Niels Hansen, i Skulkenborg
1858, 0210, 0710, Peter Christian Henriksen, 9 dage, søn af muurfrimester Peter Henriksen, paa Nørregade
1858, 0310, 0910, Carl Hansen (tvilling), 15 dage, søn af former Jacob Hansen, paa Nørregade
1858, 0610, 1110, Rasmus Georg Christensen, 8 maaneder, søn af skræddermester Lorents Christensen, paa Nørrebro
1858, 0710, 0910, Hans Jacob Hansen (tvilling), 19 dage, søn af former Jacob Hansen, paa Nørregade
1858, 2010, 2510, Harald Martin Jørgensen, 5, søn af gartner Hans Jørgen Rasmussen, paa Sct. Hans Kirkegaard
1858, 2810, 0211, Rasmus Hansen, gift arbeidsmand, 71, boede i Grevehuset ved Tolderlund
1858, 0811, 1511, Carl Christian Olsen, gift skræddermester, 45, boede i Hans Jensens Stræde
1858, 2011, 2611, Hans Knudsen, gift fhv. sognefoged i Emmelev, Hjadstrup Sogn, 76 og 9 maaneder, boede paa Nørrebro
1858, 2911, 0412, Svend Mettelius Andreas Claressius Kjerulff, gift skibstømmermand, 36 og 3 maaneder, boede i Skibhusene
1858, 0612, 1012, Carl Andreas Petersen, 1 dag, søn af spekhøker Lars Petersen, paa Nørrebro
1858, 0812, 1412, Henrik Nielsen, gift huusmand og skovfoged, 78, boede i Sønderskovhuset paa Skibhuusveien
1858, 1112, 1612, Johannes Theodor Nielsen, 6 og 9 maaneder, søn af skomagersvend Hans Jacob Nielsen, i Hans Jensens Stræde
1858, 1112, 1612, Joachim Jørgen Peter Augustinus Stengel, aulsbestyrer, 22½, hos sin moder skovpra… og jordbruger Peter Christian Stengels enke, i Snapindstedet
1858, 2112, 2412, Rasmus Jørgensen, enkemand og arbeidsmand, 76, boede i Nyenstad
1859, 2712, 0301, Hans Nielsen, gift væver og arbeidsmand, 69½, boede i Blæsenborg
1859, 2301, 2701, Marius August Hansen, 3 uger, søn af ugift fruentimmer Nicoline Hansen, hos bomuldsvæversvend Besselmann, i Skulkenborg
1859, 2301, 2701, Frands Christian Nielsen, 10 dage, søn af arbeidsmand Niels Peter Nielsen, paa Nørrebro
1859, 2901, 0402, Peter Anton Petersen (Jørgensen), enkemand og snedkersvend, 40 og 3 maaneder, boede paa Heden
1859, 2102, 2602, Jens Andersen, tjenestekarl hos kirkeværge Poul Jørgensen, 36, i Tolderlund
1859, 2102, 2602, Jørgen Jensen, ungkarl og arbeidsmand, 67, boede hos karethmagermester Hansen, i Skulkenborg
1859, 2702, 0503, Rasmus Hansen, gift tømmersvend, 59, boede paa Tolderlundsveien
1859, 0604, 1204, Jens Peter Jørgensen, 7 dage, søn af ugift fruentimmer Anna Cathrine Madsen, hos muursvend Henrik Eriksen, i Krogen paa Nørregade
1859, 0804, 1304, Ludvig August Trauboth, 7 maaneder, søn af smedesvend Christian Gottlieb Trauboth, paa Nørrebro
1859, 1204, 1904, Hans Christian Georg Emil Höeg, 8, søn af afdøde barbeer Hans Christian Høeg og efterlevende enke, boende paa Nørregade
1859, 2904, 0605, Peter Mathiesen, tjente, 44, kjøbmand Jens G. Nielsen, paa Nørregade
1859, 1006, 1406, Eduard Rudolph Alexander, chorakt…, sergeant og gymnastiklærer, 27, af 5te Linie Infanterie Batalions 2det Compagnie 9
1859, 1706, 2206, Anders Jensen, gift værtshuusholder, 46½, boede paa Nørregade
1859, 1806, 2306, Jens Mads Hansen, gift smed, 46½, boede i Skibhusene
1859, 2806, 0107, Otto Friedrich Theodor Johann Lantow, 2, søn af hoboist ved 5te Linie Infant. Batall. Johann Friedrich Christoph Lantow, i Tvergaden
1859, 0207, 0607, Anders Peter Madsen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Madsen, i Kræmmergyden
1859, 0807, 1207, Christen Nielsen Lind, rekrut, 23, ved 5te Linie Inf. Batll. 1 Comp no 6 ovf. Veile Amts 26 lægd 94
1859, 1607, 2007, Carl Adolph Carlsen, 12, søn af rebslagersvend Niels Carl Carlsen, paa Nørrebro
1859, 1607, 2007, Jeppe Petersen, gift arbeidsmand, 68, boede i Kræmmermarken i det Graa Huus
1859, 2207, 2507, Leopold Alexander Møller, corporal ved 5te Linie Infant. Batall 2 Compagni 6, 20 og 9 maaneder, af Th…sberg By’s 1 lægd 806
1859, 2407, 2707, Lauritz Johannes Marius Lauritzen, 10 uger, søn af klodsemager Hans Lauritzen, paa Nørrebro
1859, 2907, 0208, Niels Petersen, gift arbeidsmand og huusmand, 54, boede i Blæsenborg
1859, 0308, 0808, Jens Hansen, gift arbeidsmand, 30½, boede paa Tolderlundsveien
1859, 0608, 1108, Anders Frederiksen, tjenestekarl, 25, hos snedker Ertner, paa Nørregade. Søn af indsidder Frederik Andersen, af Martofte i Dalby Sogn
1859, 0708, 1208, Christian Ludvig Sichelkoh, gift, afskediget vagtmester og pensioneret overvagtmester af 6te Dragonregiment, 49, boede paa Vesterbro
1859, 2108, 2608, Vilhelm Frederik Anton Jensen, 5 maaneder, søn af Maren Johanne Jensdatter. I pleie hos vadskekone Gjertrud Petersen paa Nørrebro
1859, 3108, 0309, Mads Vilhelm Jørgensen, 2 maaneder, søn af vægter Christian Jørgensen, i Skulkenborg
1859, 0109, 0509, Niels Henrik Sundahl, 2, søn af snedkersvend Ole Terkildsen Sundahl, paa Nørrebro
1859, 3108, 0309, Christian Poulsen, muursvend, 24½, paa Nørrebro. Søn af slagter Poul Petersen sammesteds. Født her i sognet
1859, 0709, 1209, Erik Jacob Vilhjelm Simonsen, corporal ved 3 Jægercorps 4 Compagni, 24. Søn af organist Niels Peter Simonsen, i Christiansstad i Norge
1859, 0510, 1010, Carl Christian Vilhelm Frandzen, 4 maaneder, søn af farversvend Carl Sophus Frandzen, i Ramsherred
1859, 0711, 1111, Marqvard Christian Laurits Larsen, 2, søn af arbeidsmand Anders Christian Larsen, i Nyenstad
1859, 1411, 1911, Anton Rasmus Petersen, 1½, søn af underkorporal ved 6te Linie Inf. Batall. Jens Assenius Petersen, i Grønnegade
1859, 2111, 2811, Niels Jacobsen, enkemand og bødkerfrimester, 81½, boede i Nygade
1859, 2811, 0212, Peter Lind Hansen, 3, søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene
1859, 0812, 1212, Dødfødt dreng, søn af ugift fruentimmer Oline Sophie Marie Petersen, hos skomager Vilhelmsens enke, paa Nørregade
1859, 1612, 2112, Peter Petersen (Naarup), menig ved 5te Linie Inf. Bataill. 1 Compagni no 259 22, af Odense Amts 109 lægd no 246
1860, 2101, 2701, Christian Vilhelm Albrectsen, 2 og 9 maaneder, søn af snedkermester Frederik Christian Gregers Albrectsen, i Slotsgaden
1860, 2601, 0102, Hans Jørgen Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af skibsbygmester Hans Hansen, i Skibhusene
1860, 2701, 0102, Jacob Frederik Pfeiffer, gift, charak…, kommandeersergeant og vagtmester ved 5te Inf. Batail., dannebrogsmand, 36 og 9 maaneder, boede i Tvergaden
1860, 1002, 1602, Hans Christian Larsen, 1½, søn af arbeidsmand Lars Hansen, paa Nørrebro
1860, 1202, 1702, Ole Christian Hansen, 3 og 3 maaneder, søn af skibsbygmester Hans Hansen, i Skibhusene
1860, 2002, 2302, Hans Rasmussen, 2 dage, søn af fyrbøder Anders Rasmussen, paa Nørrebro
1860, 1703, 2303, Peter Christian Anthon Nielsen, ungkarl og bøssemagermester, 32, boede paa Nørregade
1860, 0104, 0704, Johan Erik Frederik Immerdorff, gift og nagelsmed, 40½, boede i Krogen paa Nørregade
1860, 0204, 0704, Lars Jacob Jensen, 12, søn af arbeidsmand Jens Larsen, i Blæsenborg
1860, 1404, 2004, Hans Christian Hansen, examinatus juris. og fhv. stiftsfuldmægtig, 53, boede i Slotsgaden
1860, 0705, 1505, Ulrik Christian Mule, gift og forhen sognepræst til Nørre Lyndelse og Høibye Menigheder i Fyen, 85, boede paa Kanalveien
1860, 3105, 0406, Hans Petersen, rekrut af 5te Inf. Bataill. 1 Comp. No 49, 23. Født i Kogsbølle
1860, 0506, 0906, Peter Jeppesen, gift tømmersvend, 40, boede paa Nørrebro
1860, 1306, 1906, Adolph Frederik Rasmussen, 1 maaned, søn af arbeidsmand Rasmus Poulsen, i Skibhusene
1860, 1107, 1307, Oluf Julius Christian Brym, 7 uger, søn af pige Julie Henriette Brym, i skomager Thomsens enkes huus, paa Nørregade
1860, 1707, 2107, Hans Christian Henriksen, snedkersvend og har været undercorporal, 27, boede paa Nørregade. Født i Odense. Søn af arbeidsmand Hans Henriksen, af Odense
1860, 0908, 1408, Niels Peter Marius Schaldemose Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af cand. theol. og lærer ved Friborgerskolen Christian Nielsen, boende for tiden paa Hospitalet
1860, 1508, 1808, Hans Larsen Fjelsted, gift spekhøker, 61, boede paa Nørregade
1860, 2508, 2908, Christen Johansen, gift arbeidsmand, 80 og 4 maaneder, boede paa Nørregade
1860, 0209, 0709, Hans Peter Thrane, 8 dage, søn af avlsbruger Casper Thrane, i Hanneberg
1860, 1609, 2109, Jørgen Jørgensen, gift baadfører, 55, boede i Skibhusene
1860, 0310, 0910, Julius August Wilhelm Stanius, gift, eier af Henriettelyst og tidligere proprietair til Søboe, 77, boede paa Henriettelyst
1860, 0910, 1310, Henrik Emil Henriksen, 7 og 8 maaneder, søn af muurfrimester Peder Henriksen, paa Nørregade
1860, 1010, 1310, Udøbt dreng, 4 dage, søn af skibssmed Daniel Zar Adolph Søndenbroe, paa Gravene
1860, 1310, 1810, Johan Jacobsen, 4 maaneder, søn af dreierfrimester Peter Christian Jacobsen, paa Nørregade
1860, 1710, 1910, Johan Peter Theodor Petersen, 8 uger, søn af depot og sygehuussergeant ved 5te Inf. Bataill. Frederik Herman Theodor Petersen, i Provstegaarden
1860, 2110, 2410, Udøbt dreng, 6 uger, søn af kjøbmand Jens Frederik Knutzen, paa Overgade
1860, 2511, 3011, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, boede hos klodsemager Jørgen Rasmussen, paa Nørregade. Søn af gaardmand Jørgen Rasmussen i Birkende
1860, 2711, 0112, Søren Nielsen, gift naalemagermester, 68, boede i Ramsherred
1860, 0412, 0812, Hans Rask Schønberg, gift contorist, 40½, boede i Ramsherred. Var sidst skuespiller og regisseur ved Odense Skuespillerselskab
1861, 0102, 0602, Niels Peder Andersen, 12, søn af rugbrødbager Anders Jørgensen, i Tvergaden 12
1861, 0802, 1502, Niels Madsenungkarl og snedkersvend, 46, arbeidede hos snedkermester Erdner, paa Nørregade
1861, 1902, 2602, Theodor Eugenius Harder, bogholder ved Jernstøberiet, 34, paa Nørrebro, boede paa Nørrebro. Søn af skræddermester Carl Frederik Harder, af Bogense
1861, 2802, 0203, 2 udøbte drenge (tvillinger), ½ timer og 2 timer, sønner af bødkermester Andreas Grønholdt, paa Nørregade 120
1861, 0903, 1303, Marius Lauritz Jørgensen, 2, søn af arbeidsmand Rasmus Jørgensen, paa Nørregade 94
1861. 1303, 1903, Søren Jensen, gift, tjenestekarl og tidligere brændeviinskarl, 45, boede i Skulkenborg 62
1861, 1403, 1803, Carl Lars Berthelsen, 15 uger, søn af tømmersvend Hans Berthelsen, i Hans Jensens Stræde 16
1861, 1503, 2203, Jørgen Jørgensen, 1, søn af afdøde Marie Madsdatter. I pleie hos arbeidsmand Jørgen Knudsen, paa Nørrebro 54
1861, 2603, 0204, Carl Frederik Jørgensen, gift skræddermester, 36½, boede paa Nørregade 23
1861, 0204, 0804, Jørgen Theodor Larsen, 9 og 3 maaneder, søn af ugift fruentimmer Anne Larsdatter, paa Nørregade 108
1861, 1104, 1704, Peder Clausen, gift, børstenbinder og formand for Odense Liigbærer Laug, 71, boede paa Nørregade 60
1861, 1804, 2304, Carl Jacob Hvalsøe, gift malermester, 36, boede i Slotsgaden 8
1861, 2404, 3004, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 65, paa Aalykkegaard
1861, 1505, 2305, Hans Frederik Hannibal Levetzaw, enkemand, pensioneret generalmajor, kammerherre, commandeur af dannebrogen og dannebrogsmand, 83 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 29
1861, 1605, 2105, Søren Erik Jensen, 1½, søn af arbeidsmand Jens Petersen, i Skibhusene
1861, 2505, 3105, Hans Christian Hansen, 4½, søn af arbeidsmand Hans Christensen, i Nyenstad 54
1861, 2705, 0306, Niels Madsen, gift politibetjent, 62, boede i Hans Jensens Stræde 25
1861, 2905, 0406, David Jacob Sivert, enkemand og stadsmusikant, 72, boede i Albanigaden 13. Født heri Sognet
1861, 1506, 1906, Lars Christensen, gift og menig ved 5te Inf. Bataillon 1 Comp, 25. Født i Skjelby paa Falster
1861, 1706, 2206, Hans Andersen, gift karethmagermester, 67½, boede paa Nørregade 85
1861, 1207, 1907, Christian Frandzen, garver og skomagermester, 67, boede paa Gravene 18
1861, 1307, 1707, Carl Rasmus Algreen Petersen, menig af 5te Inf. Bataillon 2 Comp no 155, 22. Født 1839 i Nørre Søbye
1861, 3107, 0608, Christian Jørgensen, hattemagermester, 53, boede i Ramsherred 52
1861, 0208, 0608, Lars Andersen, arbeidsmand, 45, boede i Hanebækhusene 91
1861, 0708, 0908, Niels Peter Jensen, 17 dage, søn af Antonette Andersen, i Skulkenborg 91
1861, 0309, 0709, Niels Christian Jensen, 15 uger, søn af rugbrødbager Jens Jensen, paa Nørrebro 6
1861, 1009, 1609, Hans Jensen, gift politibetjent, 53, boede i Hans Jensens Stræde 37
1861, 1210, 1910, Henrik Ferdinand Gottfred Dreyer, gift sadelmagermester, 44, boede paa Nørregade 73
1861, 1510, 2210, Niels Petersen, gift skomagermester, 75 og 9 maaneder, boede paa Nørrebro 42
1861, 1710, 2410, Hans Christian Frederik Hjorth, malermester, 38, boede paa Nørregade 62
1861, 1810, 1910, Eduard Vilhelm Dreyer, 5 uger, søn af sadelmagermester Henrich Ferdinand Gottfred Dreyer, paa Nørregade 73
1861, 0211, 0811, Jens Madsen, 9 dage, søn af toldassistent Peter Madsen, paa Kanalveien 85
1861, 1511, 2111, Johan Hendrik Teisen, gift kjøbmand og var tidligere ritmester ved Odense, 58 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 41. Født heri Sognet
1861, 2211, 2811, Lars Nielsen, gift arbeidsmand, 56½, boede i Slotsgaden 7
1861, 3011, 0612, Jørgen Peter Knudsen, 10 maaneder, søn af skovfoged Jørgen Knudsen, i Skyttehuset ved Kanalen
1861, 0812, 1212, Hans Peter Christian August Marius Nielsen, 10 maaneder, søn af Herman Hansen Lunds fraseparerede hustru Bodil Marie Kirstine Petersen, paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1861, 1012, 1712, Andreas Rasmussen, kjøbmand, 75, boede i Ramsherred 44
1861, 1612, 2112, Niels Nielsen, gift arbeidsmand, 45, boede paa Skibhuusveien 24
1861, 2912, 06011862, Dreng, søn af træskomand Poul Jacobsen, paa Nørregade 81, i kjelderen
1862, 0503, 0803, Frands Høgfeldt, 8 dage, søn af sergent ved 5te Inf. Bataillon Frantz Henrich Høgfeldt, i Grønnegade 28
1862, 0903, 1203, Lars Christian Jørgensen, gift muursvend, 28, boede paa Nørrebro 2
1862, 1103, 1703, Johan Christian Vilhelm Schäfer, gift pensioneret depotsergeant fra 5te Inf. Bataillon, 56, boede paa Vesterbro 72
1862, 1503, 2103, Jørgen Hansen, gift arbeidsmand, 47½, boede paa Nørrebro 68
1862, 2203, 2703, Rasmus Nielsen, gift gasbetjent, 42, boede i Blæsenborg 50
1862, 3103, 0504, Hans Petersen, menig ved 5te Inf. Bataillon, 23. Født i S. Broby Sogn
1862, 1604, 1904, Henrik Christian Marius Emanuel Tange, 8 dage, søn af garvermester Carl Frederik Tange, paa Nørregade 122
1862, 3004, 0505, Mads Peter Petersen, ungkarl og tjenestekarl, 21, boede hos sin moder smed Poul Petersens fraskilte kone, i Slotsgaden 10. Født i Skibhusene
1862, 0905, 1405, Rasmus Jørgensen, gift arbeidsmand, 33 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 94. Født i Bekhuus i Ubberud Sogn
1862, 1805, 2605, Georg Christian v. Priess, enkemand og pensioneret capitain af Infanteriet, 82, boede paa Tolderlundsveien 91
1862, 1406, 1806, Rasmus Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 30, paa Aalykkegaard. Født i Næsbyhovedsbroby
1862, 0407, 0907, Knud Frederik Theodor Petersen, 13 maaneder, søn af malermester Claus Petersen, paa Nørregade 22
1862, 1107, 1807, Lars Andersen, gift huusmand og arbeidsmand, 65, paa Skibhuusveien
1862, 1308, 1808, Mads Christian Hansen, 1½, søn af høker Hans Petersen, i Slotsgaden 36
1862, 0209, 0609, Frederik Petersen Welblund, 6½, søn af loftsbestyrer Peter Hansen Welblund, i Slotsgaden 50
1862, 0409, 0909, Christian Rasmussen, gift tjenestekarl, 75½, boede i Krogen paa Nørregade 88
1862, 0609, 1009, Hans Siebken Jørgensen, 6 dage, søn af arbeidsmand Niels Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 18
1862, 0809, 1109, Niels Christian Jensen, 4 maaneder, søn af rugbrødbager Jens Jensen, paa Nørrebro 6
1862, 0909, 1509, Peter Olsen, gift skomagermester, 49, boede i Hans Jensens Stræde 15
1862, 1409, 1809, Jens Peter Hansen, 8 dage, søn af arbeidsmand Frits Vilhelm Hansen, paa Gravene 23
1862, 1509, 2009, Jens Nielsen, gift skovfoged, 43, paa Marienlund, boede i Skovfogedhuset paa Skibhuusveien
1862, 2809, 0410, Frederik Ferdinand Lhefeldt Dichmann, 12 aar, søn af malermester Carl Vilhelm Dichmann, paa Nørregade 53
1862, 0510, 1010, Hans Jørgensen (Vemmenæs), gift arbeidsmand, 55 og 9 maaneder, boede i Nyenstad 129
1862, 0510, 0810, Dødfødt dreng, søn af arbeidsmand Anders Rasmussen, i Krogen paa Nørregade 92
1862, 1510, 2010, Carl Steffen Dichmann, 1½, søn af restaureteur Rasmus Rasmussen Dichmann, ved Kanalbasinet 93
1862, 2810, 0311, Poul Christian Faber, handelsbetjent, 64, boede i Sct. Hans Præstegaard
1862, 3110, 0711, Carl Andreas Friedrich Schroeder, gift brandmajor og farver, 53, boede paa Nørregade 70
1862, 1211, 2011, Andreas Appeldorph, gift vævermester, 64, boede i Blæsenborg 92
1862, 2111, 2511, Alfred Thyge Folkmar Sørensen, 8 uger, søn af skibscapitain Lars Sørensen, i Skibhusene
1862, 0112, 0612, Rasmus Valdemar Christophersen, 1, søn af kornmaaler Christopher Christophersen, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1862, 0512, 1012, Hans Nielsen, gift skræddersvend, 53½, boede paa Nørrebro 72, i bagbygningen
1862, 0812, 1312, Rasmus Steensen, 1 maaned, søn af tjenestekarl Peter Christian Steensen, i Kræmmergyden 12
1862, 1512, 2212, Rasmus Berggreen, enkemand og skomagermester, 78, boede i Ramsherred 50
1863, 0901, 1701, Jens Knudsen, gift arbeidsmand, 55½, boede i Christiansminde, Starups Lyssted
1863, 1101, 1301, Frederik Conrad Altenburg, 16 dage, søn af omreisende sangerinde Louise Catharine Frederikke Altenburg, paa Gravene 19
1863, 0402, 0902, Niels Jacobsen, 3 uger, søn af former Jacob Simonsen, paa Nørregade 94
1863, 1002, 1402, Hannibal Ibsen, 9 maaneder, søn af slagtermester Mads Peter Ibsen, i Nyenstad 44
1863, 1602, 2102, Peter Henrik Vilhelm Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af Anne Cathrine Marie Elisabeth Nielsen. I pleie hos arbeidsmand Frederik Christiansen, i Blæsenborg 28
1863, 2103, 2603, Niels Jensen, enkemand og træskomager, 83½, boede hos sin søn tømmermester Otte Jensen, paa Nørregade 51
1863, 2303, 3003, Andreas Peter Holst, enkemand og skrædder, 50½, boede i Kræmmergyden 10
1863, 0704, 1104, Joachim Valdemar Richardt, 1 og 9 maaneder, søn af overspillemand ved 5te Inf. Bataillon Carl Christian Valdemar Richardt, i Vindegade 8
1863, 1004, 1504, Dødfødt dreng, søn af høker Christian Johansen, i Skulkenborg 98
1863, 2904, 0405, Jens Peter Rasmussen, 1 og 4 maaneder, søn af bryggerkarl Anders Frederik Rasmussen, paa Kanalveien 61
1863, 0705, 1205, Peter Vilhelm Rasmussen, 1 maaned, søn af Jensine Christiane Frederiksen. I pleie hos arbeidsmand Frederik Christiansen, i Blæsenborg 28
1863, 1105, 1605, Andreas Huus, gift skomagermester, 37 og 3 maaneder, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 54. Født i Vor Frue Sogn
1863, 2105, 2705, Valdemar Oscar Siegfried Cappelen, 1 og 8 maaneder, søn af Caroline Henriette Vilhelmine Cappelen, paa Nørrebro 74
1863, 2405, 2905, Knud Henrik Christen Christensen, 7 maaneder, søn af arbeidsmand Anders Christense, i Slotsgaden 12
1863, 0106, 0506, Peter Vilhelm Henrik Heiden, 2½, søn af Nicoline Anna Cathrine Heiden, paa Nørregade 118
1863, 1007, 1407, Peter Taapkens, gift styrmand, 29, fra Gröningen i Holland. Ombord paa et hollandsk skib
1863, 0807, 1707, Frants Toxværdt Printzen, enkemand og generalkrigscommissair, 77, boede i Kjøbenhavn paa Vestergade 22
1863, 2607, 3107, Anders Jensen (Kjærby), gift brolægger, 76½, boede i Blæsenborg 36
1863, 2208, 2608, Marius Daniel Jensen, ½, søn af glarmester Henrik Daniel Bernhard Johan Jensen, paa Nørregade 100
1863, 2508, 0209, Erik Andersen, gift arbeidsmand, 57, boede i Nyenstad 128
1863, 1409, 1909, Jacob Adrian Truelsen, gift naalemagermester, 42½, boede i Hans Jensens Stræde 27
1863, 1810, 2210, Niels Christian Christensen, 1½, søn af pige Anne Nielsen, tjener spisevært A. Nielsen, paa Nørregade. I pleie hos høker Rasmus Nielsens enke i Ramsherred 60
1863, 2010, 2610, Jørgen Larsen, gift arbeidsmand, 66, boede i Slotsgaden 15
1863, 0611, 1111, Peder Clausen, enkemand og arbeidsmand, 50, i Blæsenborg 50
1863, 0811, 1311, Udøbt dreng, 10 timer, søn af bryggerkudsk Daniel Hansen, i Krogen paa Nørregade 84
1863, 0811, 1411, Hans Rasmussen, gift, vægter og arbeidsmand, 59½, boede i Slotsgaden 23
1863, 1511, 1911, Hans Andersen, 6 dage, søn af skibstømmermand Rasmus Andersen, i Skibhusene
1863, 1811, 2411, Peter Mortensen (tvilling), 7 maaneder, søn af skrædder Lars Mortensen, i Blæsenborg 48
1863, 2311, 2811, Viggo Elias Jørgensen, 1 og 4 maaneder, søn af farver Simon Christian Jørgensen, i Ramsherred 52
1863, 2411, 2811, Niels Peter Andersen, 1 og 4 maaneder, søn af Maren Petersen. I pleie hos arbeidsmand Lars Hansen, paa Nørrebro 3
1863, 0612, 1112, Hans Nicolai Hansen, gift og fhv. skibsfører, 62, boede paa Nørrebro 21
1863, 2312, 2812, Udøbt dreng, søn af tømmersvend Mads Madsen, paa Nørrebro 72
1864, 1401, 2101, Knud Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 45 og 4 maaneder, hos kjøbmand J. J. Stokkebye, paa Nørregade 29
1864, 2501, 0102, Hans Peter Larsen, 10 dage, søn af arbeidsmand Lars Larsen, i Hanebækhusene
1864, 0902, 1202, Ernst Thomas Lorenzen, 1 og 9 maaneder, søn af steenhugger Heinrich Lorenzen, paa Nørrebro 84
1864, 1502, 1802, Hans Nielsen, gift og menig af 1ste Inf. Regiment 1ste Compagni, 29 og 9 maaneder. Født i Topshøi, Liunge Sogn, Sorø Amt
1864, 1502, 2002, Niels Vindfeldt Schnell, 11 og 9 maaneder, søn af bryggerkudsk Andreas Schnell, paa Nørregade 26
1864, 2302, 2702, Lars Peter Christensen, 4 og 3 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Christian Christensen, i Nygade 72
1864, 2602, 0203, Niels Christian Frandsen, 2 maaneder, søn af arbeidsmand Frands Christian Konst, i Slotshavehuset
1864, 2802, 0303, Rasmus Eriksen, menig af 19 Inf. Regiment 4 Compagni no 218, hjemstavn Skeby i Fyen
1864, 2902, 0303, Peter Eriksen, gift og underkorporal af 21de Inf. Regiment 2 Compagni no 21, hjemstavn Almstad Notmark Sogn paa Als
1864, 2902, 0503, Niels Petersen, enkemand, fæstehuusmand og tømmersvend, 78, boede i Ladefogedhuset i Aalykkegaards Skov
1864, 0303, 0803, Ole Petersen, menig af 7 Inf. Regiment 7 Compagni no 28, 26, hjemstavn Alstrup pr. Nykjøbing paa Falster
1864, 0603, 1103, Niels Jørgensen, gift vægter paa Odense Slot, 71, boede sammesteds
1864, 0603, 1103, Christian Jørgensen, sømand, 18, ombord paa skonnerten ’Klinteberg’ ved Skibhusene
1864, 0703, 0703, Dødfødt dreng (tvilling), søn af lieutenant Frederik Vilhelm Berg Meidell, i Søndergade 7
1864, 1003, 1703, Gabriel Andersen Gabrielsen, menig af 21 Inf. Regiment 5 Compagni no 39, paa Albani Militair Lazareth
1864, 1403, 1703, Johannes Hansen, rekrut af forværende Exerceerskole 2 Compagni no 100, 23, paa Albani Militair Lazareth
1864, 1603, 2203, Udøbt dreng, 1 time, søn af arbeidsmand Clemmen Nielsen, i Nyenstad 133
1864, 2203, 2603, Niels Peter Jensen, constabel af 1 Artilleriregiment 2 Batteri no 285, 28, paa Militair Lazareth paa Raadstuen
1864, 2303, 3003, Laurits Jensen, 7 maaneder, søn af rugbrødbager Jens Christian Jensen, paa Nørrebro 9
1864, 0104, 0604, Hans Christian Rasmussen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardskarl Hans Rasmussen, paa Nørregade 23
1864, 0204, 0904, Ole Larsen Groseth, gift, kommandeersergeant og dannebrogsmand, ansat som sygesergeant, 47, ved Militair Lazareth paa Odense Skole
1864, 0304, 0904, Hans Petersen, gift, høker og arbeidsmand, 56, boede i Slotsgaden 38
1864, 0504, 0904, Hans Peter Jensen, gift, menig af 14 Inf. Regiment 2 Compagni no 206, Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Rudsvedeby, i Sorø Amt
1864, 0704, 1204, Laurits Jørgen Niels Caspersen, gift, menig af 10 Inf. Regiment 3 Compagni no 492, 33, Albani Militair Lazareth
1864, 0804, 1304, Jens Frederik Nielsen, 8 maaneder, søn af bødkermester Niels Peter Christian Nielsen, paa Nørregade 82
1864, 1104, 1404, Simon Knudsen Frank, gift, menig af forværende exceerskole 2 Compagni no 192, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Mollerup, Visby Sogn i Ribe Amt
1864, 1604, 2104, Hans Hansen, gift og menig af 15 Inf. Regiment 1 Compagni no 66, 30, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Høie Thaastrup i Kjøbenhavns Amt
1864, 2004, 2504, Martin Christian Jensen, 8, søn af arbeidsmand Jens Larsen, i Blæsenborg 34
1864, 2404, 0205, Niels Hansen, menig af 19 Inf. Regiment 5 Compagni no 27, paa Albani Militair Lazareth
1864, 2604, 3004, Carl Jensen, menig af 7de Inf. Regiment 6 Compagni no 127, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Krakholm pr. Nakskov
1864, 2704, 3004, Anders Henriksen, menig af 21 Inf. Regiment 4 Compagni no 223, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Halk By og Sogn i Haderslev Amt
1864, 2904, 0605, Anton Julius Johansen, skoemagersvend, 26, boede paa Nørregade 118. Født i Kjøbenhavns Fødselsstiftelse
1864, 2904, 0205, Jørgen Rasmussen, trainkudsk af 14 Inf. Regiment 7 Compagni no 4, 22, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Gjørning pr. Viborg
1864, 3004, 0405, Hans Rasmussen, menig af 13 Inf. Regiment 3 Compagni no 582, paa Albani Militair Lazareth
1864, 0105, 0405, Peter Hansen, enkemand og menig af 18 Inf. Regiment 6 Compagni no 184, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Kjøbenhavn
1864, 0105, 0405, Rasmus Larsen, gift og menig af 20 Inf. Regiment 4 Compagni no 161, paa Albani Militair Lazareth
1864, 0205, 0405, Christian Kaas, corporal af 1 Artilleri Regiments Fæstnings Compagni no 3, paa Militair Lazareth paa Raadstuen
1864, 0205, 0605, Johannes Thomsen, sappeur af Ingenieur Corpsets 1 Compagni no 81, 24, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Sotterup Skov i Aabenraa Amt
1864, 0405, 0905, Peter Christian Larsen, tjenestekarl, 34, hos kjøbmand J. H. C. Wecke, paa Nørregade. Født i Tommerup
1864, 0505, 0905, Mads Nielsen, menig af 19 Inf. Regiment 6 Compagni no 348, 23, paa Militair Lazareth paa Raadhuset
1864, 0505, 1005, Carl Alfred Huper, 1 og 9 maaneder, søn af stabshornist ved 5 Inf. Regiment Conrad Daniel Huper, i Nedergade 17
1864, 0505, 1005, Jens Peter Rasmussen, 4 uger, søn af bryggerkarl Anders Frederik Rasmussen, paa Kanalveien 61
1864, 0505, 1105, Henrik Marius Hansen, 3 maaneder, søn af baadfører Hans Poulsen, i Skibhusene
1864, 0505, 0905, Henrik Christian Sell, menig af 13 Inf. Regiment 2 Compagni no 432, 25, paa Odense Raadhus Lazareth
1864, 0705, 0905, Hans Peter Boÿesen, menig af 17 Inf. Regiment 1 Compagni no 100, paa Militair Lazareth paa Raadhuset. Døbt i Havetoft pr. Slesvig
1864, 0805, 1305, Christian Jacobsen, gift og menig af 22 Inf, Regiment 1 Compagni no 169, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Maribo Amt
1864, 0905, 1305, Peter Hansen, militairarbeider ved Fodgardens 2 Compagni no 1403, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Maribo Amt
1864, 1205, 1905, Søren Hansen, gift og menig af 9 Inf. Regiment 3 Compagni no 486, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Jenstrup pr. Slagelse
1864, 1305, 2105, Magnus Peter Bülow, gift, major ved 5te Inf. Regiment og ridder af dannebrog, 50, boede paa Vestergade 73
1864, 1505, 1905, Anders Petersen, menig af Fodgardens 3 Compagni no 183, 24, paa Militair Lazareth paa Raadhuset
1864, 1605, 1905, Gedik Madsen, menig af 14 Inf. Regiment 4 Compagni no 181, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Øslev
1864, 1605, 2305, Udøbt dreng, 2 timer, søn af ugift Nicoline Lucie Marie Thrane, paa Hanneberg
1864, 1705, 2105, Lars Madsen, gift og menig af 19 Inf. Regiment 8 compagni no 326, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Hundtofte ved Svendborg
1864, 1705, 2105, Lars Mortensen, menig af 4 Dragon Regiment 2 Escadron no 112, 26, paa Militair Lazareth paa Raadhuset. Hjemstavn Tjæreby ved Frederiksborg
1864, 1805, 2305, Carl Christian Frederiksen, 1, søn af arbeidsmand Frederik Hansen, i Blæsenborg 42
1864, 2205, 2605, Niels Møller, gift og menig af 14 Inf. Regiment 4 Compagni no 200, 35, paa Militair Lazareth paa Raadhuset. Hjemstavn Østerløgum, Aabenraa Amt
1864, 2505, 0106, Jørgen Petersen, undercorporal af Fodgardens 1 Compagni no 25, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Roeskilde
1864, 2605, 0206, Jens Andersen, militairarbeider no 1223, 26, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Lyngaa Sogn pr. Aarhuus
1864, 0206, 0906, Niels Pedersen, tjenestekarl, 40½, hos skipper H. F. Nielsen, i Skibhusene
1864, 0406, 1006, Niels Christensen, menig af Fodgardens 2 Compagni no 19, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Vendsyssel
1864, 0506, 0906, Mathias Peter Lund, menig af 21 Inf. Regiment 4 Compagni no 350, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Overjesdal, Haderslev Amt
1864, 0506, 1006, Niels Hansen, menig af 7 Inf. Regiment 2 Compagni no 182, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Langholm pr. Rødby
1864, 0606, 1006, Thomas Christian Jensen, gift og rekrut af forværende Execeerskole 4 Compagni no 98, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Strynø
1864, 1206, 1506, Emil Staggemeÿer, studiosus juris og officeeraspirant af 11 Inf. Regiment, 22, i Verninge
1864, 1306, 1606, Hans Christian Schmidt, gift, huuseier og skibsfører, 43, boede i Skibhusene
1864, 1906, 2206, Nomen Jens Nomensen, menig af 12 Inf. Regiment 8 Compagni no 168, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Waygaard By, Riesen Sogn, Büking Herred, Tønder Amt
1864, 2006, 2206, Hans Hansen, menig af 17 Inf. Regiment 8 Compagni no 254, 33, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Aunslev By og Sogn pr. Nyborg
1864, 2006, 2406, Rasmus Nielsen, constabel ved 1 Artilleri Regiments 6te Batteri no 288, paa Albani Militair Lazareth
1864, 2206, 2506, Lars Petersen, menig af 4 Dragon Regiments 6 Excadron no 136, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Herrestedvester i Kjøbenhavns Amt
1864, 2306, 2506, Peter Jensen, menig af 11 Inf. Regiments 3 Compagni no 443, 25½, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Sønderharritslev pr. Hjørring
1864, 2506, 2906, Jens Eiaas, spillemand af 11 Inf. Regiments 4 Compagni no 53, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Eiaas By, Bindslev Sogn pr. Frederikshavn, Hjørring Amt
1864, 2906, 0407, Adam Christopher Nielsen, gift bødkermester, 71, boede paa Nørregade 82
1864, 0107, 0507, Christian Peter Hansen, gift og menig af 19 Inf. Regiments 6 Compagni no 543, 33, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Tommerup
1864, 0507, 1107, Hans Peter Jørgensen, tjenestekarl, 22 og 9 maaneder, søn af smaakjører Jørgen Knudsen, i Kræmmergyden 9. Født i Odense, Sct. Hans Sogn
1864, 0607, 0807, Jens Peter Thomsen, menig af 11 Inf. Regiments 2 Compagni no 175, paa Albani Militair Lazareth
1864, 0707, 0907, Hans Peter Jensen, menig af 4 Dragon Regiments 6 Escadron no 51, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Badsemark By, Magleby Sogn paa Møen, Præstø Amt
1864, 0607, 1107, Anders Rasmussen, enkemand og aftægtsmand, 83, boede paa Nørrebro 32
1864, 0907, 1307, Rasmus Frederiksen, enkemand og arbeidsmand, 64, boede paa Nygade 96
1864, 1207, 1607, Nicolai Hermansen, menig af 17 Inf. Regiments 8 Compagni no 31, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Vindum By i Viborg Amt
1864, 1207, 1607, Peter Hansen, menig af 14 Inf. Regiments 4 Compagni no 280, 24, paa Militair Lazareth paa Raadhuset. Hjemstavn Præstø Amt
1864, 1707, 2107, Mikkel Nielsen, menig af 5te Dragon Regiments 1 Escadron no 135, paa Militair Lazareth paa Raadhuset
1864, 1907, 2107, Andreas Christensen, underkorporal af 14 Inf. Regiments 4 Compagni no 60, paa Raadhuus Militair Lazareth
1864, 1907, 2107, Peter Larsen, trainkudsk af 8de Inf. Regiments 3 Compagnie no 209, paa Raadhus Militair Lazareth
1864, 2107, 2507, Carl Christian Brandt, gift og menig af 14 Inf. Regiments 5 Compagni no 318, 24, paa Raadhus Militair Lazareth
1864, 2107, 2607, Jens Nielsen, gift og menig af 8 Inf. Regiments 5 Compagni no 77, paa Raadhus Militair Lazareth
1864, 2307, 2807, Peter Frederik Johansen, 11 maaneder, søn af brændeviinskarl Christian Johansen, i Nygade 94
1864, 2307, 2807, Knud Jensen, enkemand, arbeidsmand og opsynsmand, 70, i cancellieraad P. Jørgensens, Tolderlund
1864, 2307, 2907, Hans Rasmussen Lieberoth, gift skibscapitain, 48, paa Briggen Peter og Wilhelm
1864, 2707, 3007, Peter Poulsen, menig af 12 Inf. Regiments 6 Compagni no 21, 30, paa Raadhus Militair Lazareth. Født i Kliplev i Holbøl ved Flensborg
1864, 0208, 0508, Hans Petersen, menig af 10 Inf. Regiments 3 Compagni no 614, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Vridsløselille, Kjøbenhavns Amt
1864, 0508, 0908, Johannes Eisinger, 5 maaneder, søn af afdøde Fransine Augustine Eisinger. I pleie hos væver Blohm, i Krogen paa Nørregade 90
1864, 1008, 1308, Henrik Hansen, menig af 5te Regiments Compagni no 22, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Taarup paa Falster
1864, 1008, 1308, Mads Peter Steffensen, menig af 1 Inf. Regiments 7 Compagni no 370, 23, paa Raadhuus Militair Lazareth. Hjemstavn Sonnerup pr. Roskilde
1864, 1208, 1508, Peter Nielsen (Karlby), trainconstabel af 1 Artilleri Regiments 13 Batteri no 6, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Karlby pr. Aarhuus
1864, 1208, 1708, Peter Eriksen, gift og menig af 15 Inf. Regiments 4 Compagni no 107, 29, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Tune ved Roskilde
1864, 1308, 1708, Frantz Henrich Høgfeldt, enkemand, tidligere sergeant ved 5 Inf. Batteri og sergeant ved Lazarethet i 2 Linie, 38, paa Militair Lazareth paa Odense Slot
1864, 1308, 1908, Eugéne Schuberg, secondlieutenant af 10 Inf. Regiments 4 Compagni, 19, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Visby paa Gottland i Sverig
1864, 1508, 1908, Eskild Peter Østergaard, gift og menig af den fynske Arbeidsbataillon 3 Compagni no 101, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Haderslev Amt
1864, 1908, 2708, Jens Olsen, menig af 13 Inf. Regiments 1 Compagni no 65, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Gjerløv ved Slagelse
1864, 2008, 2308, Hans Elias Jørgensen, 9 maaneder, søn af smaakjører Jørgen Knudsen, i Kræmmergyden 9
1864, 2108, 2508, August Peter Frentz, menig af 12 Inf. Regiments 2 Compagni no 335, 21 og 9 maaneder, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Skive i Jylland
1864, 2208, 2508, Hans Andersen (Lammestrup), gift og menig af 13 Inf. Regiments 5 Compagnie no 566, 39, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Lammestrup, Borup pr. Roskilde
1864, 2308, 2908, Böile Petersen, militairarbeider af 2den Reserve Traindepot no 2096, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Finderup, Ringkjøbing Amt
1864, 2308, 2908, Jens Nicolai Hansen, menig af 11 Inf. Regiments 8 Compagni no 80, 26, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Kirketorp pr. Sæby
1864, 2408, 2908, Niels Ydersen, menig af 12 Inf. Regiments 5 Compagni no 349, 29, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Veiby i Hjørring Amt
1864, 3108, 0809, Anders Albrechtsen, menig af 1 Inf. Regiments 8 Compagni no 607, 25 og 9 maaneder, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Annise i Frederiksborg Amt
1864, 0409, 0809, Johannes Gülck, gift og overspillemand af 21 Inf. Regiments af Compagni no 12, 36, paa Albani Militair Lazareth. Hjemstavn Nienhof i Dänischwohld
1864, 0409, 0809, Christian Christiansen, 1 og 9 maaneder, søn af tømmersvend i Taulov for tiden corporal ved 5 Inf. Regiment Johan Christiansen, hos moderen der opholder sig i Bolbro
1864, 0809, 1409, Ludvig Ulrik Jensen, 5 og 4 maaneder, søn af tømmermester Otto Jensen, paa Nørregade 51
1864, 2509, 2909, Niels Jørgensen, trainkudsk af 2 Inf. Regiments 8 Compagni no 214, 23, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Diernisse ved Faaborg
1864, 2609, 0110, Frederik Christian Raabye, 4, søn af premierlieutenant ved 5 Inf. Regiment Stephan Julius Raabye, i Kongens Gade 21
1864, 2909, 0410, Hans Martin Malmsjö, 1½, søn af dreiersvend Johan Henrik Malmsjö, paa Nørrebro 64
1864, 0110, 0610, Hans Grønvald Marius Hansen, 2½, søn af Gjertrud Marie Hansen. I pleje hos skomagermester Knud Frederik Clausen, paa Nørrebro 8
1864, 0610, 1210, Hans Christian Andreas Hansen, 16½, søn af skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene. Født i Skibhusene, Sct. Hans Sogn
1864, 1010, 1210, Hans Henrik Valdemar Oscar Thorn, 8 uger, søn af reservecorporal af 1 Inf. Regiment 8 Compagni Jørgen Samuelsen Thorn, paa Vesterbro 39 A
1864, 2210, 2810, Peter Jacobsen, tjenestekarl, 41, hos oeconom Skovsted, paa Slots Lazareth
1864, 2310, 2710, Carl Rasmus Lars Dannesboe, 4 og 9 maaneder, søn af gaardeier og sognefoged Rasmus Dannesboe, i Paradiisgaarden
1864, 2510, 3110, Mathias Ludvig Madsen Svendberg, gift arbeidsmand, 44, boede i Skulkenborg 105
1864, 0611, 1111, Niels Carl Petersen, 6 og 8 maaneder, søn af tømmersvend Niels Peter Petersen, paa Nørrebro 16
1864, 0811, 1211, Hans Christian Andersen, 5, søn af skibscapitain Janus Christian Andersen, i Hans Jensens Stræde 4
1864, 1111, 1611, Peter Julius Jensen, 2, søn af smedesvend Niels Peter Jensen, paa Nørrebro 18
1864, 1411, 1911, Oscar Christian Marius Brahtz, 6, søn af snedkersvend Johann Heinrich August Brahtz, i det graae huus i Kræmmermarken
1864, 1611, 1911, Peter Jensen, gift og menig af 1 Inf. Regiments 6 Compagni no 71, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Søsum, Frederiksborg Amt
1864, 2511, 3011, Steffen Knudsen, 1½, søn af baadfører Lars Knudsen, i Skibhusene
1864, 2611, 3011, Lars Christian Andersen, undercorporal af 1 Artilleri Regiments 8 Batteri no 47, 30, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Billeshaveskov, Veilby Sogn, Odense Amt
1864, 0712, 1312, Iver Christian Rosenkrantz Bülow, 3½, søn af kammerjunker og capitain ved 12 Inf. Regiment Christian Frederik v. Bülow, i Kongensgade 21
1864, 0912, 1312, Eduard Burmeister, overspillemand af 21 Inf. Regiments 4 Compagni no 11, 35, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn ved Eutin i Holsteen
1864, 1012, 1512, Mads Hansen, tjenestekarl, 22 og 9 maaneder, boede hos sin broder tømmersvend Niels Hansen, i Skulkenborg 100
1864, 2012, 2712, Anders Christian Molberg, 7, stedsøn af arbeidsmand Niels Peter Madsen, i Kræmmergyden 12
1864, 2812, 3112, Thomas Alfred Helm Petersen, 4½, søn af skræddermester Niels Christian Petersen, paa Nørregade 26
1864, 3112, 05011865, Frederik Laurits Olsen, 3 og 9 maaneder, søn af arbeidsmand Ole Frederik Olsen, paa Tolderlundsveien 104
1865, 0401, 0701, Hans Hansen (Hauested), trainkudsk af Pladscom…skabet i Odense no 391, 25, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Kjøbenhavns Amt
1865, 0501, 1001, Anders Christian Hjæresen, 2 og 4 maaneder, søn af høker Mads Christian Hjæresen, i Hans Jensens Stræde 43
1865, 1701, 2301, Jacob Knudsen, gift dugmagersvend, 51 og 3 maaneder, boede i Skulkenborg 87
1865, 1701, 2301, Ludvig Hansen, fraskilt mand og smed, 49, boede i Skibhusene
1865, 2201, 2701, Hans Christiansen, 1 og 9 maaneder, søn af Anne Marie Hansen. I pleie hos sin moster Anne Hansen, i Kræmmergyden 3
1865, 2301, 2601, Aage Volmer Schrøder, 9 maaneder, søn af major i det kongl. Ingenieurcorps Christian Frederik Napoleon Schrøder, paa Vestergade 62
1865, 2601, 0202, Johan Christian Jacob Ewald, gift, raadstuetjener og tidligere trompeter, 66, boede paa Overgade 61
1865, 0702, 1102, Rasmus Andersen, gift skomagersvend, 51, boede i Slotsgaden 29
1865, 1502, 2002, Abel Laurits Christensen, 2 maaneder, søn af Simonia Louise Christensen. I pleie hos leietjener Jens Mortensen, i Hans Jensens Stræde 27
1865, 1802, 2302, Rasmus Axel Teisen, 4 maaneder, søn af grosserer Christian Cornelius Teisen, paa Nørregade 22
1865, 2102, 2502, Lars Christian Petersen, 1 uge, søn af arbeidsmand Peter Joseph Langschädel Petersen, i Kræmmergyden 4
1865, 2202, 2802, Jørgen Christian Theodor Jansen, 1 og 3 maaneder, søn af rebslagermester Johan Theodor Jansen, paa Nørregade 83
1865, 0103, 0403, Christoffer Jørgensen, undercorporal af 5 Inf. Bataillon 4 Compagni no 76, 23, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Hjemstavn Maribo Amt. Født i Møllehusene
1865, 0903, 1303, Lars Larsen, tjenestekarl, 35 og 9 maaneder, paa Döckerslund, paa Skibhuusveien. Født i Skovlundhuset paa Hjallese Mark, Dalum Sogn
1865, 0903, 1603, Christian Huus, enkemand, skomager og fattiglem, 63½, paa Fattiggaarden. Født heri Sognet
1865, 1003, 1603, Carl Vilhelm Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af Ane Andersen. I pleie hos arbeidsmand Christian Jensen, i Nygade 84
1865, 1703, 2203, Hans Arthur Christian Holbeck, 13 maaneder, søn af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck, paa Nørregade 69
1865, 3103, 0704, Peter Jørgen Erlandsen, gift, overcommandeersergeant ved 5te Inf. Bat. og dannebrogsmand, 43 og 9 maaneder, boede i Grønnegade 4
1865, 0204, 0704, Magnus Andersen, 1 og 9 maaneder, søn af afdøde skomagersvend Rasmus Andersen, i Slotsgaden 29
1865, 0304, 0604, Knud Jørgensen, militairarbeider af 5 Inf. Bataill. 2. Compagni no 157, 26, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Født i Hasmark, Norup Sogn, Odense Amt
1865, 0304, 0704, Hans Nielsen Anthonisen, gift skipper, 37½, paa sit skib ’Dorthea’ der laa her ved Kanalen. Født i Sønderho paa Fanø
1865, 0404, 0704, Peter Adolph Rölling, gift og skriver ved 3die Dissesions Intendanter, 39 og 8 maaneder, paa Militair Lazareth paa Odense Slot. Familien boer i Fredericia
1865, 0604, 1204, Peter Christian Jacobsen, 2 og 8 maaneder, søn af sadelmager, for tiden militairarbeider Ferdinand Jacobsen, boer i Ramsherred 60
1865, 1304, 1804, Frederik Christian Poulsen, 4 uger, søn af avlsbestyrer Jørgen Poulsen, i Christiansminde ved Skibhuusveien
1865, 1504, 2404, Johan Christopher Hieronymus, gift skomagermester, 59, boede i Skulkenborg 96
1865, 2404, 2804, Mads Rasmussen, militairarbeider ved Corpsintendant… no 1575??, 24, paa Sygehuset i Præstegaarden. Født i Bretterup, Skanderborg Amt
1865, 2604, 0205, Laurids Ulrik Schoby Frandsen, 6½, søn af arbeidsmand Frands Christian Konst, i Næsbyhoveds Slotshavehuus
1865, 2704, 0205, Christen Frandsen, gift rugbrødbager, 41, boede paa Nørregade 62
1865, 0305, 0405, Jens Jensen (Steenbæksholm), trainkudsk af 2 Trainkudskdepot og oppasser, hos capitain Blom af Generalstaben
1865, 0805, 1105, Jens Carstensen, tjenestekarl, 58, hos cancellieraad Poul Jørgensen, i Tolderlund
1865, 1805, 2405, Jens Christian From Sælboe, major og afskediget branddirecteur, 69, boede paa Nørregade 77
1865, 2905, 0206, Johan Carl Christiansen, gift arbeidsmand, 55, boede i Nyenstad 134
1865, 0706, 1206, Niels Peter Jensen, 14 maaneder, søn af arbeidsmand Rasmus Jensen, i Paaskehuset ved Skibhuusveien
1865, 1206, 1906, Mathias Poulsen, gift bomuldsvæver, 46, boede i Nygade 78
1865, 1406 eller 1506, 2306, -, sømand og kok, 20, paa et skib fra Halmstad
1865, 2606, 2906, Christian Hansen, arbeidsmand, 28. Født i Valsølille Sogn, Ringsted Herred
1865, 0707, 1007, Carl Christian Theodor Johansen, 5 uger, søn af brændeviinskarl Christian Johansen, i Nygade 94
1865, 0707, 1507, Peter Madsen, gift baadfører, 43, i Kræmmermarken 20
1865, 1807, 2107, Peter Jørgensen, gift brolægger, 52, boede i Slotsgaden 9, i bagbygningen
1865, 2007, 2507, Rasmus Hansen, enkemand, teglmester og huusmand, 75½, i Skibhusene. Født her i Sognet
1865, 2207, 2507, Carl Christian Valdemar Richardt, gift og overspillemand af 5te Inf. Bataillion 2 Compagni, 31, boede paa Vesterbro 76
1865, 2607, 3107, Theodor Elias Albertus Vasseleffsky, 1 og 4 maaneder, søn af skibstømmermand Antonius Vilhelm Vasseleffsky, i Skibhusene
1865, 2807, 3107, Hans Jørgen Flemmingsen, menig af 5te Inf. Bataillon 1 Compagni no 222, 24, paa Bataillonens Sygehuus i Provstegaarden. Hjemstavn Laagerup, Maribo Amt
1865, 3007, 0308, Ole Rasmussen, menig af 5te Inf. Bataillon 1 Compagni no 74, 24, paa Bataillonens Sygehuus i Provstegaarden. Fødested Rykkemp, Maribo Amt
1865, 0708, 1408, Lars Peter Larsen, 15 uger, søn af Mette Jørgensen. I pleie hos skomager Knud Clausen, paa Nørrebro 8
1865, 1508, 2108, Carl Vilhelm August Heinrich Hoffmann, gift kunstberider, 57, boede i Christiansminde i Kjerteminde, Rynkeby Sogn
1865, 2008, 2608, Christian Frederik Christiansen, 7 uger, søn af Henriette Petrine Frederiksen, i Blæsenborg 48
1865, 2908, 0109, Dødfødt dreng, søn af naalemager Aage Julius Nielsen Petersens enke Jensine Caroline Jensen, paa Tolderlundsveien
1865, 2908, 0209, Hans Johansen Kaare, 21 uger, søn af Sophie Eriksen. I pleie hos strømpevæver Kaarsgaard, i Skulkenborg 103
1865, 3108, 0409, Poul Pedersen, smaakjører, 40, boede i Slotsgaden 8
1865, 0309, 0609, Hans Jensen, menig af 5 Inf. Bataillon 4 Compagni no 57, 29, paa Bataillonens Sygehus i Provstegaarden. Født i Andsager, Tanborg Sogn, Ribe Amt
1865, 1709, 2109, Niels Christian Nielsen, 7, søn af smedesvend Christian Ferdinand Nielsen, paa Nørrebro 16
1865, 3009, Oktober, Christian Madsen (Kosterslev), menig af 5te Inf. Bataillon 2 Compagni no 3, 23, paa Bataillonens Sygehuus i Provstegaarden
1865, 3009, 0510, Johanne Eduard Emil Jensen, gift og fhv. præst i Nykirke i Slesvig, 51, boede paa Odense Slot
1865, 0110, 0610, Niels Christian Sørensen, 16 uger, søn af Anne Kirstine Nielsen, i Skibhusene
1865, 0810, 1310, Christian Marius Andersen, 6 uger, søn af arbeidsmand Anders Christensen, i Blæsenborg 48
1865, 1510, 1710, Dødfødt dreng, søn af overspillemand ved 5 Inf. Bataillon Hans Theodor Mogens Christensen, i Tvergade 14
1865, 1910, 2510, Thomas Thomsen, gift brændeviinsbrænder, 63 og 9 maaneder, paa Nørrebro 5. Født her i Sognet
1865, 2610, 0211, Carl August Møller, gift, architect og tidligere bygningsinspecteur ved Fyens Stift, 60, boede paa Nørregade 36
1865, 0211, 0611, Hans Jørgen Jørgensen, gift arbeidsmand, 44 og 9 maaneder, boede i Adamsgaden 13
1865, 0911, 1511, Christian Sonig Theodor Harksen, typograpf, 34 og 4 maaneder, boede i Ramsherred 52. Født i Odense, Sct. Knuds Sogn
1865, 1311, 1711, Hans Christian Christensen, 3½, søn af arbeidsmand Hans Christensen, i Nyenstad 135
1865, 1511, 2511, Hans Christian Frandsen, gift skipper, 39, boede paa Tolderlundsveien
1865, 2411, 0112, Hans Christian Knudsen, gift, hørhegler og arbeidsmand, 63 og 9 maaneder, boede i Slotsgaden 9
1865, 2411, 2911, Hans Henrik Martin Busch, 2½, søn af former Eduard Christian Busch, i Overgade 49
1865, 2511, 3011, Jens Hansen, gift, vægter og arbeidsmand, 43, boede paa Nørrebro 54
1865, 0212, 0612, Anders Henrik Busch, 5, søn af former Eduard Christian Busch, i Overgade 49
1865, 0312, 0812, Hans Peter Larsen, 5 maaneder, søn af arbeidsmand Lars Larsen, i Hanebækhusene
1865, 0912, 1412, Johan Carl Christian Dannesboe, 9 og 3 maaneder, søn af gaardeier og sognefoged Rasmus Dannesboe, i Paradiisgaarden
1865, 1612, 2212, Peter Vilhelm Ferdinand Gregersen, gift snedkersvend, 48 og 9 maaneder, boede i Ramsherred 54
1865, 2112, 2312, Elias Christian Rasmussen, 1½, søn af snedkermester Hans Rasmussen, paa Nørregade 104
1865, 2112, 2812, Jørgen Hansen, gift arbeidsmand, 28, boede i Skulkenborg 96
1865, 2312, 2712, Carl Magnus Rasmus Claudi, 1, søn af typograpf Christian Antonius Claudi, paa Sct. Hans Kirkegaard 54
1856, 0701, 1001, Udøbt pige, datter af tobakshandler S. Mauritzen, paa Nørregade
1856, 0203, 0703, Emilie Wictoria Føhns, 1, datter af slagtermester J. J. Føhns, paa Nørrebroe
1856, 0403, 0803, Dødfødt pige, datter af muursvend Jørgen Christ. Hansen, Nørrebroe
1856, 2203, 2803, Margarethe Schultheis f. Møller, enke, 76, paa Nørregade. Practiserende læge Carl Benjamin Schultheis
1856, 2104, 2804, Charlotte Heiden født Thordsen, 63, Nørregade. Politibetjent P. Heiden
1856, 2804, 0205, Anne Cathrine Eriksen, ugift fruentimmer, 57, boede hos skomager J. Lund, Ramsherred
1856, 0304, 2804, Michelle Ottilie Andresen, lectrice, 55, hos hendes majestæt enkedronning Caroline Amalie
1856, 0105, 0505, Else Marie Danielsen, 1½, datter af Anne Johanne Madsdatter. I pleie hos skomagersvend J. Wilhelmsen, Nørregade
1856, 0605, 1305, Kirstine Hansdatter, tjenestepige, 28, hos justitsraad Schlegel, paa Slottet
1856, 2705, 2705, Mette Wilhelmine Christiane Mathea Madsen, 23, i Hans Jensensstræde. Datter af politibetjent Niels Madsen
1856, 2205, 2605, Anne Sophie Hedevig Jørgensdatter, 48, paa Nørregade. Arbeidsmand Claus Christiansen
1856, 0606, 1206, Rasmine Elisabeth Dorthe Svendsen, 9 maaneder, datter af Emilie Augusta Svendsen, i Vindegaden
1856, 1406, 1906, Anne Svendsen, 67, paa Nørregade. Skomagermester Niels Frandzen
1856, 1606, 2106, Clausine Caroline Wendelboe f. Olsen, 31, paa Nørregade. Snedkermester Nicolai Adolph Wendelboe
1856, 0107, 0507, Wilhelmine Augusta Nielsen f. Røhr, 48, paa Nørregade. Bagermester R. Nielsen
1856, 1707, 2207, Rasmine Caroline Marie Carstensen, 3½, datter af afdøde klodsemager R. W. Carstensen, paa Nørregade
1856, 1408, 1808, Henriette Jensine Jørgensen, 6 uger, datter af Maren Mikkelsen. I pleie hos commandeersergeant Hinks enke, Vindegaden
1856, 2608, 3008, Dødfødt pige, datter af proprietair Th. B. Teisen, paa Annasholm
1856, 2708, 0109, Hansine Laurine Dorthe Hansen, 4½ Maaneder, datter af huusmand Hans Larsen, i Skibhusene
1856, 0910, 1310, Dødfødt pige, datter af smaakjører Anders Larsen, paa Jordbanen
1856, 2210, 2710, Johanne Frederikke Emilie Larsen, 3, datter af snedkersvend A. F. Larsen, i Vindegaden
1856, 1511, 2011, Sophie Christine Wilhelmine Frandzen, 1 maaned, datter af garversvend Carl Sophus Frandzen, i Ramsherred
1856, 1711, 2111, Caroline Marie Bonesen, ugift fruentimmer, 71, paa Nørrebroe
1856, 1911, 2411, Anne Rasmussen, 43, paa Nørrebroe. Tømmersvend Johannes Jensen
1856, 2411, 0112, Birgitte Kirstine Dyreborg, 37, paa Nørregade. Snedkersvend Wilh. Jul, Knudsen
1856, 2411, 2911, Karen Nielsdatter, 77, i Ladefogedhuset i Aalykkeskoven. Tømmermand Niels Pedersen
1856, 0712, 1312, Elfriede Frederikke Christine Koch, 9 maaneder, datter af skræddersvend M. H. R. Koch, i Skulkenborg
1856, 0812, 1312, Johanne Dorthe Strautz, enke, 79, paa Nørrebroe. Karethmager Niels Petersen
1856, 1412, 1912, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Jensen, i Vindegaden
1856, 3012, 05011857, Johanne Mortensen, 59½, i Vindegaden. Skomagermester Thomas Thrane
1857, 0201, 0701, Johanne Madsen, urtepige, 44, i Asylgaden
1857, 1001, 1501, Johanne Anne Cathrine Jensen, 11 dage, datter af Marie Jensen, i Vindegaden
1857, 0502, 1002, Adolphine Henriette Nathalia Frederiksen, 1½, datter af klodsemager R. Frederiksen, paa Gravene
1857, 2302, 2702, Johanne Larsdatter, enke og almisselem, 70½, hos sin svigersøn slagter Rasmus Pedersen, paa Nørrebroe. Arbeidsmand Peder Hansen af Marslev
1857, 1203, 1803, Kirsten Jørgensen, 45, i Vindegaden. Bælgetræder og arbeidsmand Anders Larsen
1857, 2203, 2703, Maren Hansdatter, 43, i det graae huus i Kræmmermarken. Arbeidsmand Niels Rasmussens hustru
1857, 0504, 1404, Elisabeth Mathilde Holm f. Krüger, enke, 59, boede paa Nørregade. Pastor A. W. Holm i Fraugde
1857, 0604, 1104, Jeanette Cathrine Sundahl, 7 maaneder, datter af Anne Marie Tornøe, paa Sct. Hans Kirkegaard
1857, 1505, 2005, Elise Wilhelmine Nisted, 17, steddatter af skibscapitain C. F. Andersen, paa Nørregade
1857, 1805, 2305, Johanne Marie Jespersdatter, enke, 59, paa Nørrebroe. Arbeidsmand Anders Hansen
1857, 2805, 0206, Laura Karensine Jørgensen, 18 uger, datter af sadelmagersvend Lars Jørgensen, i Vindegaden
1857, 0206, 0606, Maren Nielsen, 14, datter ar arbeidsmand Niels Pedersen, i Blæsenborg
1857, 0806, 1206, Gjertrud Unserud f. Clausen, enke, 64, i Hans Jensensstræde. Toldbetjent P. H. Unserud
1857, 0107, 0807, Karen Christina Ludovika Elise Ingeborg Petersen, 22 uger, datter af arbeidsmand Rasm. Petersen, i Vindegaden
1857, 1007, 1407, Johanne Cathrine Rasmussen, 83½, i Nygade. Bødkerfrimester Niels Jacobsen
1857, 2307, 3007, Anne Kirstine Adamine Rasmussen f. Augustinus, 56, paa Nørregade. Tømmermester Hans Rasmussen
1857, 2507, 2907, Marie Sophie Hansen, 14, datter af afdøde skibscapitain Andreas Hansen, paa Overgade
1857, 2507, 2907, Maren Kirstine Jørgensen, 14 uger, datter af vægter Christian Jørgensen, i Skulkenborg
1857, 2907, 0108, Maren Andersdatter, enke, 60, paa Nørrebroe. Skomagersvend Henr. Christ. Petersen
1857, 0908, 1408, Casparine Tange f. Rasmussen, enke, 64½, paa Nørregade. Slagtermester August Frederik Schillinge Tange
1857, 1708, 2108, Johanne Caroline Hansine Jansen, 10 maaneder, datter af rebslagermester J. Th. Jansen, paa Nørregade
1857, 2908, 0109, Caroline Amalie Pedersen, 2 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Peder Henriksen, i Nygade
1857, 1109, 1609, Karen Marie Andersdatter, 32 i Vindegaden. Arbeidsmand Hans Jensen
1857, 1409, 1809, Juliane Marie Assam, jomfru og forhen lærerinde, 44
1857, 0510, 0810, Marie Sophie Jeppesen, 6 og 9 maaneder, datter af tømmersvend P. Jeppesen, paa Jordbanen
1857, 2111, 2611, Anne Margrethe Hansen, fraskilt, 77½, paa Gravene. Efter tømmermester Hans Michael Rieger
1857, 2211, 2711, Emilie Mauritze Jacobine Mauritzen, 10 maaneder, datter af tobakshandler Søren Mauritzen, paa Nørregade
1857, 2611, 0412, Johanne Clausine Arendrup, 25, paa Nørregade. Constitueret stiftamtmand og cancellieraad Christian de Fischer
1857, 0112, 0512, Mette Marie Nielsen, 5, steddatter af arbeidsmand Hans Madsen Carlsen, i Kræmmergyden
1857, 1312, 1812, Karen Jensen, fraseparered, 66, i Skulkenborg. Afdøde silkefarver Christopher Knudsen
1857, 1612, 1912, Marie Kirstine Johansen, 3 og 3 maaneder, datter af bryggerkarl Hans Simon Johansen, i Vindegaden
1857, 2312, 3012, Kirstine Margrethe Sabine Pedersen, 10 og 3 maaneder, datter af smedesvend Jørgen Pedersen, i Nygade
1857, 2712, 3012, Thora Johanne Pedersen, 6½, datter af smedesvend Jørgen Pedersen, i Nygade
1857, 2812, 04011858, Gjertrud Elisabeth Henriksdatter, 42 og 9 maaneder, paa Nørregade. Arbeidsmand Hans Pedersen
1858, 0501, 0901, Margarethe Brandt, 6 dage, datter af spisevært Johan Henrik Brandt, i Kræmmergyden
1858, 2201, 2801, Johanne Marie Robach, enke, 76½, i Hans Jensensstræde. Glarmester Peter Simon Heegaard
1858, 2901, 0202, Helene Petrine Hansen, 2½, datter af arbeidsmand Hans Hansen, i det graae huus paa Kræmmermarken
1858, 0102, 0502, Natalia Petersen, 2, datter af bomuldsvæver Jens Christian Petersen, i Skulkenborg
1858, 0602, 1102, Camilla Andresine Albertine Petersen, 10 maaneder, datter af spekhøker Lars Petersen, paa Nørrebro
1858, 0702, 1102, Lydia Caroline Amalie Nielsen, 1½, datter af tømmersvend Peder Christian Nielsen, paa Nørrebro
1858, 0702, 1102, Karen Kirstine Jørgensen, 5, datter af arbeidsmand Hans Jørgensen, paa Nørrebro
1858, 1302, 1702, Marie Judith Jensen, 1½, datter af rugbrødbager Jens Jensen, paa Nørrebro
1858, 1702, 2302, Karen Camilla Larsine Marie Jansen, 3, datter af rebslagermester Johan Theodor Jansen, paa Nørregade
1858, 2002, 2502, Rasmine Cathinka Clausen, 1, datter af klodsemager Rasmus Clausen, i Dandsestrædet
1858, 2102, 2502, Jørgine Marie Kirstine Elisabeth Cecilie Jørgensen, 2 og 3 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Jørgen Andersen og enke Cathrine Jørgensen, i Nyenstad
1858, 2102, 2702, Sivartine Birgithe Engelstoft, 7 uger, datter af pigen Anne Christine Engelstoft, hos muursvend Rasmus Christophersen, i Slotsgaden
1858, 2202, 2702, Edelline Marie Jørgensen, 1½, datter af skræddermester Carl Frederik Jørgensen, paa Nørregade
1858, 2502, 0203, Anne Juliane Marie Emilie Hermansen, 9 maaneder, datter af trædreiersvend Peter Vilhelm Hermansen, paa Nørregade
1858, 0503, 1103, Henriette Kirstine Karstens, 8 maaneder, datter af snedkermester Hinrich Hermann Karstens, paa Sct. Hans Kirkegaard
1858, 1103, 1703, Hansine Knudsen, 6 og 9 maaneder, datter af Johanne Kirstine Knudsdatter, i Nyenstad
1858, 1403, 1703, Dødfødt pige, datter af skibsfører Janus Christian Andersen, i Hans Jensens Stræde
1858, 3003, 0304, Anne Marie Christine Nielsen, 9, datter af arbeidsmand Niels Nielsen, paa Skibhuusveien
1858, 0804, 1604, Anne Cathrine Hansdatter, 71, i Paaskehuset. Huusmand Morten Markussen
1858, 1704, 2104, Andresine Duch, 44, i Slotsgaden. Musiklærer Johan Ludvig Anton Büchler
1858, 2604, 2904, Dødfødt pige, datter af Maren Petersen, tjener paa Aalykkegaard
1858, 1405, 1905, Rasmine Nielsen, 12½, datter af afdøde arbeidsmand Niels Henriksen og efterlevende enke, i Nyenstad
1858, 2105, 2505, Karen Kirstine Nielsen, 3, datter af vægter og arbeidsmand Niels Larsen, i Skulkenborg
1858, 2905, 0206, Elisabeth Larsine Helene Ohmann, 7 og 3 maaneder, steddatter af skræddersvend Markus Henrik Reinholdt Koch, i Skulkenborg
1858, 3005, 0406, Caroline Hansine Christina Jørgensen, 1½, datter af ugift fruentimmer Anne Cathrine Madsen, i Krogen i Nørregade
1858, 0906, 1206, Emilie Christensen, 1 uge, datter af grovsmedmester Jens Emilius Christensen, paa Nørregade
1858, 1006, 1506, Mette Kirstine Petersen, enke, 76, boede i Skulkenborg. Skomagermester Peter Nielsen Hieronymus i Odense
1858, 2606, 3006, Anne Johanne Nielsen, 8½, datter af afdøde arbeidsmand Niels Henriksen og efterlevende enke Anne Kirstine Rasmusdatter, i Nyenstad
1858, 2706, 3006, Hedevig Anne Cathrine Jensen, 7½, datter af smedesvend Niels Peter Jensen, paa Nørrebro
1858, 2906, 0507, Abelone Jensen, 33 og 9 maaneder, i Kræmmergyden. Skrædder Andreas Peter Holst
1858, 3006, 0307, Jensine Frederikke Christine Hansen, 2 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Frits Vilhelm Hansen, paa Gravene
1858, 1107, 1407, Christine Brandt, 6 og 3 maaneder, datter af spisevært Peter Johan Heinrich Brandt, i Kræmmergyden
1858, 1907, 2207, Marie Dorthea Hassing, 4 maaneder, datter af skomagermester Hans Buhl Hassing, i Slotsgaden
1858, 1008, 1308, Helene Marie Albertine Dichmann, 4 maaneder, datter af malermester Carl Vilhelm Dichmann, paa Nørregade
1858, 1308, 1708, Valborg Frederikke Karen Hansen, 11 dage, datter af kobbersmed Henrik Sylverius Hansen, paa Nørregade
1858, 0609, 0909, Albertine Cathrine Lau, 6 uger, datter af Marie Kirstine Frederikke Gregersen, hos karethmagermester Hansen, i Skulkenborg
1858, 1109, 1509, Caroline Marie Larsen, 7½, datter af skibstømmermand Lars Rasmussen, i Tolderlund
1858, 2109, 2509, Hansine Johane Meibom, 3 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Simon Hans Meibom, ved Kræmmergyden
1858, 2309, 2709, Eleonore Cathrine Madsen, 7, datter af ugift fruentimmer Mette Poulsen, boende hos arbeidsmand Emil Petersen, paa Nørrebro
1858, 2409, 2809, Gjertrud Danielsdatter, enke, 67, boede paa Nørrebro. Muursvend Mikkel Larsen
1858, 2509, 2709, Louise Cathinka Larsen, 1½, datter af skibstømmermand Lars Rasmussen, i Tolderlund
1858, 2509, 2909, Pouline Albine Pedersen, 4, datter af ugift fruentimmer Sophie Frederikke Christine Pedersen. I pleie hos bedstemoderen smed Poul Pedersens enke, i Slotsgaden
1858, 2509, 3009, Laura Grethe Mettine Simonsen, 14 og 3 maaneder, datter af muurmester Henrik Simonsen, i Skibhusene
1858, 2709, 2909, Jørgine Marie Kirstine Jørgensen, 2 og 3 maaneder, datter af bagermester Jørgen Jørgensen, i Vindegaden
1858, 2709, 3009, Albertine Nielsine Ludovika Jørgensen, 2, datter af gartner Hans Jørgen Rasmussen, paa Sct. Hans Kirkegaard
1858, 2809, 0210, Anne Marie Rasmussen, enke, 62, boede i Skulkenborg. Excadronsmed Hans Christian Jørgensen
1858, 0910, 1210, Birgitte Cathrine Johnsen, 3½, datter af skipper Johannes Johnsen, paa Nørrebro
1858, 2410, 2810, Agnes Wilhelmine Marie Hansen, 7 og 9 maaneder, datter af ugift fruentimmer Else Marie Elisabeth Mathiesen, paa Jordbroen
1858, 0911, 1311, Emma Theodora Caroline Wendelboe, 4¼, datter af snedkermester Nicolai Adolph Wendelboe, paa Nørregade
1858, 1212, 1512, Laurine Christine Stolberg, 3 uger, datter af bomuldsvæversvend Carl August Albert Adelhardt Stolberg, i Ramsherred
1858, 1212, 1612, Oline Meta Tornøe, 13, datter af fhv. skipper og nu værtshuusholder Ole Tornøe, paa Nørregade
1858, 1612, 2112, Andresine Albertine Eriksen, 39, paa Nørrebro. Spekhøker Lars Petersen
1858, 1712, 2312, Gunnild Cathrine Frydendahl, enke, 78, boede i Astrupstedet. Vognmand Otto Frandsen af Odense
1859, 1002, 1502, Kirstine Erasmine Viborg, jomfru, 68, boede hos farver Tscherning, paa Nørregade
1859, 1702, 2202, Udøbt pige, 1 dag, datter af skomagersvend Peter Erlings fra bord og seng separerede hustru Kirstine Rasmussen hos skomager Schrøder, paa Nørrebro
1859, 2002, 2602, Anne Marie Hansdatter, enke, 80, paa Marienlyst. Gaardeier Jørgen Larsen
1859, 1903, 2203, Ida Johanne Nielsen, ½, datter af toldassistent Hans Nielsen, paa Nørregade
1859, 2003, 2503, Agnes Augusta Henrica Wendt, 35 og 3 maaneder, paa Sct. Hans Kirkegaard. Instrumentmager Christian Tobias Hartvig
1859, 2903, 0404, Edeline Marie Jørgensen, 7 maaneder, datter af skrædermester Carl Frederik Jørgensen, paa Nørregade
1859, 0804, 1204, Udøbt pige, 1 dag, datter af bomuldsvævermester Friedrich August Lottes, i Nygade
1859, 1704, 2304, Anne Cathrine Hansen, 1, datter af skræddersvend Jes Hansen, i Slotsgaden
1859, 2404, 2904, Marie Henriette Hjeresen, 3 maaneder, datter af muursvend Rasmus Hjeresen, i Slotsgaden
1859, 2804, 0305, Abelone Agnete Madsen, 14 dage, datter af toldassistent Peter Madsen, paa Kanalveien
1859, 2904, 0505, Sørine Havn, 34 og 9 maaneder, i Ramsherred. Bomuldsvæversvend Carl August Albert Adelhardt Stolberg
1859, 0705, 1105, Gjertrud Rasmusdatter, 71, i Slotsgaden arbeidsmand Hans Knudsens hustru,
1859, 1005, 1405, Margrethe Elisabeth Ibsen, enke, 76, i Skibhusene. Restaurateur Stylsvig
1859, 0705, 1605, Marie Gerhardine Andresen, frøken, 54, boede paa Grundet hos generalmajor v. Lüttichau. Datter af afdøde justitsraad og amtsforvalter Andreas Andresen i Odense
1859, 2105, 2505, Anna Laurine Ludovica Claudia Jørgensen, 5 og 9 maaneder, datter af sømand Lars Jørgensen (Fisker), paa Nørrebro
1859, 0206, 0606, Karen Dorthe Nielsen, 2, datter af arbeidsmand Niels Jørgen Simonsen, i Kræmmergyden
1859, 2006, 2406, Kirsten Nielsen, 63, paa Nørrebro. Fhv. vægter Poul Petersen paa Nørrebro
1859, 0307, 0807, Jacobine Margrethe Rasmusdatter Alsing, 37, i Slotsgaden. Arbeidsmand Peter Rasmussen
1859, 0407, 0807, Jacobine Margrethe Petersen, 1 dag, datter af arbeidsmand Peter Rasmussen og Jacobine Margrethe Rasmusdatter, i Slotsgaden
1859, 2407, 2707, Petrine Andresine Jørgensen, 1 og 3 maaneder, datter af bagermester Jørgen Jørgensen, i Vindegaden
1859, 2408, 2908, Karen Petersen, enke, 80, boede i Hans Jensens Stræde. Skomagermester Christian Huus (Grønland)
1859, 2808, 0109, Anne Cathrine Hansen, 16 maaneder, datter af afdøde arbeidsmand Jens Hansens efterlevende enke Dorthea Kirstine Nielsen, paa Tolderlundsveien
1859, 0409, 0809, Jenny Simonia Hvalsøe, 4 maaneder, datter af skibscapitain Simon Jacob Hansen, paa Nørrebro
1859, 0909, 1509, Ingeborg Elisabeth Bahreisen, 72, i Ramsherred. Skomagermester Rasmus Berggreen
1859, 1009, 1509, Anna Kirstine Hansen, 21, datter af rugbrødbager og dannebrogsmand Rasmus Hansen, i Ramsherred
1859, 1409, 1609, Caroline Marie Venus (tvilling), 7 uger, datter af maskinmester John Venus’s enke Johanne Marie, i Skulkenborg
1859, 1509, 1909, Anne Kirstine Andersen, enke og aftægtskone, 75, i Blæsenborg. Arbeidsmand Anders Nielsen
1859, 2009, 2309, Mette Cathrine Henriksen, enke, 88½, boede paa Nørregade. Dreiermester Johan Ismann
1859, 2109, 2609, Petra Ludovika Petersen, 16 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Petersen, i Bangs Boder
1859, 2209, 2809, Laura Nielsine Christiansen, 2½, datter af spisevært Niels Christiansen, paa Nørrebro
1859, 2709, 0110, Johanne Kirstine Andersen, tjenestepige, 24, tjente sidst paa Michdal i Skibhusene
1859, 0410, 0810, Anne Cathrine Petersen, 2 maaneder, datter af rugbrødbager Christian Petersen, i Slotsgaden
1859, 1910, 2410, Hansine Jespersen, 1 og 4 maaneder, datter af tømmersvend Jesper Larsen, i Sønderskovhuset
1859, 1611, 2211, Johanne Kirstine Venus (tvilling), 4 maaneder, datter af maskinmester Venus’s enke Johanne Marie. I pleie hos malersvend David Sivert, i Skulkenborg
1859, 2111, 2611, Bodil Marie Frederiksdatter, 59, i Nyenstad. Klodsemager Mads Petersen
1859, 2111, 2511, Antonie Mathilde Olsen, jomfru, 25, hos sin moster brændeviinsbrænder N. Jensens enke, paa Nørregade
1859, 2611, 0112, Anne Marie Sørensdatter, 67, paa Kanaldæmningen ved Næsbyhoveds Veirmølle. Røgter Morten Simonsen
1859, 2811, 0212, Anne Marie Rasmussen, 4 maaneder, datter af Karen Johansen hos arbeidsmand Hans Petersen, i Slotsgaden
1859, 2811, 0212, Doris Sophie Marie Pfeiffer, 1½, datter af commandeersergeant Jacob Frederick Pfeiffer ved 5te Linie Inf. Batail., boer i Tvergaden
1859, 0912, 1612, Marie Johansen (Hansen), tjenestepige, 26, hos kongl. veier og maaler Oliverus, paa Nørregade
1859, 1612, 2212, Udøbt pige, 11 uger, datter af skræddermester Andreas Ludvig Hansen, paa Nørregade
1859, 2012, 2312, Sophie Vilhelmine Holbeck, 2 maaneder, datter af kjøbmand Hans Carl Georg Holbeck, paa Nørregade
1860, 3112, 0401, Adolphine Kirstine Sørensen, 9 maaneder, datter af tjenestekarl Søren Hansen. I pleie hos arbeidsmand Peter Obel, i det graae huus
1860, 0101, 0601, Mette Petersen, enke, 62, boede i Ramsherred. Skræddersvend og tidligere trompeter ved 6te Dragon Regiment Thomas Petersen (Barløse)
1860, 1201, 1801, Ludovica Jensine Elisabeth Martens, 9½, datter af spekhøker Vilhelm Martens, paa Nørrebro
1860, 1801, 2401, Christiane Andersdatter, 45, i Slotsgaden. Arbeidsmand Christopher Petersen
1860, 2101, 2701, Johanne Cathrine Jensen, 2½, datter af afdøde smed Jens Mads Hansen og efterlevende enke, i Skibhusene
1860, 2701, 0102, Dorthea Jørgensen, enke, 78, boede i Skibhusene.Toldbetjent Hans Christian Mortensen
1860, 3001, 0402, Karen Marie Jensen (Skafte), 27, paa Nørregade. Snedkermester Niels Christiansen
1860, 0302, 0602, Ida Louise Johanne Hermann, 9 dage, datter af tjenestepige Petrine Emilie Hermann, hos major Rist paa Nørregade
1860, 1002, 1602, Nielsine Severine Hansen, 2 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Jensen, paa Nørrebro
1860, 1802, 2202, Andrea Christine Andersen, 12 dage, datter af arbeidsmand Anders Rasmussen, paa Kanalveien
1860, 2002, 2302, Jensine Rasmussen, 2 dage, datter af fyrbøder Anders Rasmussen, paa Nørrebro
1860, 2202, 2502, Anna Hansine Busch, 1 og 9 maaneder, datter af former Eduard Christian Busch, paa Nørregade
1860, 2502, 2902, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Maren Rasmussen, hos arbeidsmand Niels Rasmussen, i Hans Jensens Stræde
1860, 2602, 2902, Petra Marie Sophie Hansen, 2 maaneder, datter af skibsbygmester Hans Lind Hansen, i Skibhusene
1860, 1003, 1503, Else Marie Christensen, enke, 68, boede paa Nørregade. Arbeidsmand Lars Petersen heraf sognet
1860, 1403, 2003, Karen Marie Larsen, 40, boede Paradiisgaarden. Sognefoged og eier af Paradiisgaarden Rasmus Dannesboe
1860, 2003, 2403, Mette Marie Rode, enke, 88, boede paa Paradiisgaarden, tidligere i Kjerteminde. Skipper Rasmus Andersen
1860, 0104, 0704, Hansine Caroline Marie Nielsen, 3, datter af murer Niels Petersen, i Rosenlund paa Skibhuusveien
1860, 2404, 0205, Elisabeth Magdalene Günther, enke, 76, boede paa Kanalveien. Toldcontrolleur Rasmus Rasmussen
1860, 2504, 0105, Albertine Mariane Lhefeldt, 5½, datter af afdøde styrmand Frederik Ferdinand Lhefeldt og efterlevende enke, boede paa Gravene
1860, 2704, 0305, Charlotte Cathrine Frederikke Madsen, 19½, datter af politibetjent Niels Madsen, i Hans Jensens Stræde
1860, 2704, 0305, Anne Cathrine Fischer, enke, 75, boede i Skibhusene. Fhv. kjøbmand Jesper Thyge Lund i Kjerteminde
1860, 1806, 2506, Ellen Kirstine Voss, enke og spisekone paa Hospitalet, 63. Brændeviinsbrænder Mads Hansen af Odense, boede sammesteds
1860, 1906, 2206, Udøbt pige, 7½ time, datter af sognepræst her ved kirken Theodor Steenbuch, i Sct. Hans Præstegaard
1860, 1707, 2007, Anne Cathrine Rasmussen, 3 maaneder, datter af Rasmine Jørgensen. I pleie hos arbeidsmand Rasmus Jørgensen, paa Nørregade
1860, 1508, 1808, Karen Andersen, enke, 64, boede paa Sct. Hans Kirkegaard. Arbeidsmand Jeppe Petersen
1860, 2509, 2809, Hansine Caroline Hansen, 3 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Petersen, i Ertebjerghuset paa Skibhuusveien
1860, 2310, 2910, Anne Marie Larsen, 53, i Slotsgaden. Skomagersvend Niels Randers Hansen
1860, 2510, 0111, Flora Margrethe Caroline Christiane Andersen, 5 maaneder, datter af Marie Valentine Christensen, i Slotsgaden
1860, 2810, 0111, Anne Marie Johansen, 7 uger, datter af arbeidsmand Christian Johansen, i Slotsgaden
1860, 0111, 0511, Caroline Ludovica Heiden, 2 maaneder, datter af skræddermester Carl Ludvig Heiden, i Hans Jensens Stræde
1860, 0211, 0911, Ane Marie Vettestrup (Berthelsen), enke, 78½, boede i Nygade. Høker Jørgen Petersen
1860, 0511, 1011, Marie Hansine Welblund, 6 og 9 maaneder, datter af loftsbestyrer Peter Hansen Welblund, i Slotsgade
1860, 0811, 1511, Anne Cathrine Pflug, enke, 76, boede paa Nørregade efter birkedommer og byskriver Lund i Rudkjøbing,
1860, 1411, 2111, Anne Cathrine Andersdatter, 48, i Skibhusene. Sømand Rasmus Hansen
1860, 2311, 2811, Hansine Jespersen, enke, 80 og 8 maaneder, boede hos sin søn rebslager Emanuel Jørgensen, Nørregade. Rebslager Hans Peter Jørgensen
1860, 3011, 0512, Karen Larsen, 37, i Hans Jensens Stræde. Tømmersvend Hans Berthelsen
1860, 1612, 2012, Emma Amalie Oline Rasmussen, 1 og 9 maaneder, datter af skomagerfrimester Jens Rasmussen, paa Nørregade
1860, 1812, 2212, Hansine Kirstine Andresen, 34, paa Nørrebro. Skibsfører Peter Nielsen Møller
1860, 1912, 2412, Anne Cathrine Hansdatter, enke, 83, boede i Hans Jensens Stræde. Skomager Hans Christian Henriksen
1860, 1912, 2412, Anne Dorthea Hansen, 46, i Slotsgaden. Skomagermester Hans Buul Hassing
1860, 2512, 2912, Anne Kirstine Welblund, 3 og 4 maaneder, datter af loftsbestyrer Peter Hansen Welblund, i Slotsgaden
1861, 1801, 2501, Pouline Marie Francisca Tange, 10 maaneder, datter af slagtermester Poul Adam Vilhelm Tange, paa Nørregade 25
1861, 2901, 0202, Nicoline Christiane Larsen, enke, 68, boede i Skulkenborg 113. Skomagerfrimester Langhans
1861, 2003, 2603, Marie Cathrine Møller, enke, 79½, boede paa Nørrebro 16. Skipper Johannes Anderschou
1861, 2103, 2703, Johanna Dora Augusta Reisner, enke, 71, boede paa Slottet. Slotsforvalter Hans Christian Jensen
1861, 3103, 0504, Hansine Andersen, 7 dage, datter af arbeidsmand Anders Christensen, i Blæsenborg 42
1861, 0404, 0904, Anne Kirstine Aagaard, enke, 69, boede i Skulkenborg 66. Skomager Johan Andreas Klinck
1861, 0404, 1104, Anne Cathrine Jensen, 41 og 9 maaneder, i Nygade 70. Karethmager Anders Hansen
1861, 1804, 2004, Marie Sophie Hansen, 5 dage, datter af kornhandler Hans Hansen, paa Nørrebro 47
1861, 1504, 2004, Anne Kirstine Jensen, 29 og 9 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde. Datter af huusmand Jens Mathiesen i Seden
1861, 2304, 2904, Karen Sørensen, 54 og 4 maaneder, i Nygade 92. Tømmersvend Hans Gustav Andersen
1861, 0105, 0605, Caroline Hansine Petrine Jensen, 3½, datter af arbeidsmand Jens Petersen, i Skibhusene
1861, 2105, 2505, Karen Marie Andersen, enke, 75 og 9 maaneder, boede i Hans Jensens Stræde 38. Træskomand Lars Nielsen
1861, 0106, 1006, Anne Cathrine Hansen, tjenestepige, 23, hos spisevært N. Christiansen, paa Nørregade. Datter af gaardmand Hans Nielsen i Dømmestrup, Nørre Lyndelse Sogn
1861, 2106, 2606, Maren Kirstine Rasmine Antoinette Jørgensen, 7 maaneder, datter af Anne Marie Josephsen, i Askehuset ved Aalykkegaard
1861, 0907, 1207, Karen Dorthea Nielsen, 1 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Niels Jørgen Simonsen, i Kræmmergyden 1
1861, 1207, 1707, Dorthea Elisabeth Teisen, 5 og 4 maaneder, datter af practiserende læge og cand. med & chir. Engelbredt Frederik Teisen, paa Nørregade 39
1861, 1207, 1807, Karen Jensen, enke, 73, boede i Skulkenborg. Kasserer Eibye af Odense
1861, 1307, 1807, Karen Marie Christensen, enke, 40, boede i Krogen paa Nørregade. Nagelsmed Johan Erik Frederik Immendorff
1861, 1807, 2207, Emma Caroline Trauboth, 10 maaneder, datter af smedesvend Christian Gottlieb Trauboth, paa Nørrebro
1861, 0108, 0608, Anne Marie Larsen, enke, 82½, boede paa Nørregade 108. Arbeidsmand Christen Johansen
1861, 0908, 1208, Frederikke Sørensen, 15 uger, datter af Caroline Vilhelmine Victorie Hassing. I pleie hos trommeslager Carlsen, i Slotsgaden
1861, 1208, 1608, Anne Hansdatter, almisselem af Dalum Sogn, 20 og 8 maaneder, boede i Slotsgade 8. Datter af arbeidsmand Hans Henrik Christophersen, i Hjallese
1861, 1408, 1708, Marie Huper, 16 uger, datter af stabshornist ved 5te Inf. Bataill. Conrad Daniel Huper, i Kongensgade 52
1861, 2108, 2708, Andersine Sophie Bang, 25 og 9 maaneder, paa Nørregade 26. Datter af skipper Carl Christian Bang
1861, 2408, 2808, Marie Cathrine Sørensen, enke og fattiglem, 79 og 9 maaneder, paa Fattiggaarden. Arbeidsmand Jens Nielsen heraf sognet,
1861, 2608, 2908, Pouline Marie Carlsen, 31, i Skulkenborg 108. Smedesvend Ludvig August Ahlstrøm
1861, 0309, 0709, Mette Nielsen, 47, tjente paa Aalykkegaard
1861, 0609, 1009, Dødfødt pige, datter af muursvend Jørgen Christian Hansen, paa Nørrebro
1861, 0809, 1309, Birthe Marie Jacobsen, har været tjenestepige, 49, opholdt sig hos sin svoger tømmersvend Rasmus Rasmussen, i Blæsenborg 4
1861, 2509, 2809, Maren Andrea Christine Andersen, 4 uger, datter af arbeidsmand Anders Rasmussen, i Kræmmergyden 4
1861, 0510, 1010, Johanne Marie Villumsen, enke, 66, boede paa Nørregade 114. Spekhøker Hans Larsen Fjelsted heraf sognet
1861, 0810, 1210, Maren Rasmussen, enke og aftægtskone, 61½, boede hos sin svigersøn væver Peter Madsen, i Skibhusene. Væver Anders Jesper Andersen i Biskorup
1861, 2110, 2510, Gjertrud Marie Petersen, 43, i Slotsgaden 32. Smedesvend Hans Christian August Hansen
1861, 2310, 2810, Anne Sophie Willadsen, enke, 77, boede paa Nørregade 124, Commandeersergeant Hinck i Kjøbenhavn,
1861, 2510, 3110, Maren Louise Madsen, 29, paa Nørrebro. Sømand Jørgen Larsen
1861, 2610, 0111, Kirsten Olsdatter, enke, 73, hos sin søn væver Lars Knudsen, i Skibhusene. Gaardmand Frands Christiansen i Allesøe
1861, 3010, 0511, Marie Louise Nicoline Filter, enke, 35, boede paa Nørregade 73. Sadelmagermester Henrik Ferdinand Gottfred Dreyer,
1861, 2111, 2611, Anne Marie Elisabeth Stolzenbach, 55 og 9 maaneder, boede paa Nørrebro 72. Hattemager Christopher Schjødt
1861, 2811, 0312, Christine Marie Anne Dorothea Terkelsen, 3, datter af vaabenmester ved 5te Inf. Bat. Peter Christian Terkelsen, i Nedergade 27
1861, 1012, 1612, Anne Kirstine Rönnow, 59, paa Nørregade 55. Skomagermester Svend Nielsen
1861, 1512, 1912, Emilie Louise Cecilie Hansen, 11 uger, datter af ugift fruentimmer Anne Marie Hansen. I pleie hos arbeidsmand Peter Sophusen paa Sct. Hans Kirkegaard 44
1861, 2412, 3112, Maren Hansdatter, 34 og 9 maaneder, i Dandsestrædet 14. Klodsemager og invalid Rasmus Clausen
1861, 3112, 06011862, Karen Nielsdatter, 36, paa Nørregade 81, kjelderen. Træskomand Poul Jacobsen
1862, 0401, 1001, Charlotte Amalie Ostenfeldt, jomfru, 83, boede paa Nørregade 32
1862, 0901, 1601, Christiane Christensdatter, enke, 58, boede i Skulkenborg 113. Skomagersvend Jacob Rasmus Vilhelmsen
1862, 1301, 2001, Caroline Christophorine Frandzen, enke, 61½, boede i Ramsherred 46-48, i gaarden. Veibetjent og senere paparbeider Frands Binau
1862, 1401, 2001, Antonie Ahrens, 2½, datter af barbeer Johann Heinrich Louis Ahrens, paa Nørregade 58
1862, 0502, 1002, Marie Cathrine Petersen, jomfru, 44½, boede hos smedemester J. Løngreen, paa Nørregade 13. Datter af afdøde karethmagermester Niels Petersen heraf sognet
1862, 2202, 2602, Ditlevsine Martine Marie Krag, 10 uger, datter af sømand Rasmus Krag, paa Kanalveien 85
1862, 0903, 1303, Marie Kirstine Petersen, 27, boede paa Gravene 20. Datter af afdøde skomagermester og const. politibetjent Johan Adolph Petersen af Odense
1862, 1803, 2403, Maren Jacobine Nicoline Kruse, huusbestyrerinde, 42, paa Aalykkegaard. Datter af afdøde procurator Christopher Vinning Kruse i Varde
1862, 2303, 2903, Sigfride Amalie Andersen, 27½, i Grønnegade 28. Sergeant Frantz Henrik Høgfeldt
1862, 2603, 0104, Ovidia Rasmussen, 41½, i Hans Jensens Stræde 6. Klædevæversvend Otto Ludvig Mehling
1862, 2803, 0104, Marie Petersen, almisselem, 50, boede paa Nørrebro 22
1862, 2903, 0204, Flora Vilhelmine Andersen, 5 maaneder, datter af gartner Poul Christian Andersen, paa Gravene 16
1862, 0404, 0904, Karen Madsen, enke, 76, boede i Blæsenborg 50. Johan Hein bestyrer af bogtrykker Hempels sted i Svendstrup
1862, 1004, 1404, Maren Dorthea Sophie Larsen, 5 uger, datter af karethmagersvend Christian Larsen, i Ramsherred 54
1862, 2704, 0205, Inger Sophie Petersen, enke, 88, boede hos sin svigersøn bomuldsvæver og tøifabrikant Brodtrück, i Overgade 42. Smaahandler Jacob Petersen, heraf sognet
1862, 3004, 0605, Sophie Frederikke Louise Carlsen, 9 maaneder, datter af sadelmagersvend Peter Linde Carlsen, i Ramsherred 42
1862, 0505, 0805, Margrethe Pouline Gertha Malmsjö, 9 maaneder, datter af dreiersvend Johan Henrik Malmsjö, paa Nørrebro 44
1862, 0605, 1205, Mette Cathrine Hansen, 58½, paa Nørregade 91. Skipper Ole Jensen Thornøe
1862, 1006, 1306, Anne Marie Jørgensen, 1½, datter af vægter Christian Jørgensen, i Skulkenborg 102
1862, 2806, 0107, Mathilde Kirstine Andresen, 1 og 8 maaneder, datter af tømmersvend Jens Andresen, i Blæsenborg 26
1862, 0407, 1107, Emilie Bekker, 36, boede i Döckerslund paa Skibhuusveien. Datter af afdøde justitsraad og amtsforvalter Hans Henrik Vilhelm Bekker i Odense,
1862, 0507, 0807, Anne Marie Poulsen, 2½, datter af skomagermester Lars Christian Poulsen, paa Gravene 16
1862, 0607, 0907, Marie Dorthea Vilhelmine Jeppesen, 3½, datter af afdøde tømmersvend Peter Jeppesen, paa Jordbroen 102
1862, 1207, 1807, Mette Marie Rasmussen, enke, 78, paa Nørregade 34. Bødkermester Hans Jacob Thomsen
1862, 1507, 2107, Mariane Bang, 75, paa Nørregade 28. Krigsraad og overkrigscommissair H. Kellinghuusen
1862, 2707, 3007, Udøbt pige, 2 dage, datter af dreiermester Peter Christian Jacobsen, paa Nørregade 33
1862, 2508, 2908, Sophie Gjertrud Marie Bagger, 6½, datter af muursvend Niels Peter Bagger, i Hans Jensens Stræde 9
1862, 2608, 3008, Karen Nicoline Nielsen, 56 og 9 maaneder, paa Nørregade 59. Snedkermester og dannebrogsmand Jørgen Haugsted
1862, 2808, 0109, Marie Elisabeth Rasmussen, 60½, i Slotsgaden 7. Arbeidsmand Lars Nielsen
1862, 0209, 0509, Frandsine Cathrine Margrethe Nielsen, 9 uger, datter af grovsmed Olageis Nielsen, paa Nørregade 53
1862, 0909, 1509, Cecilia Ottilia Septima Falkenskjold, 43 og 9 maaneder, i Søndergade 7. Oberst ved 5te Inf. Bat. Otto Bülow
1862, 1409, 2009, Sophie Holm, enke, 67, boede paa Nørregade 43. Kammerjunker Jacob v. Benzon af Odense
1862, 0310, 0810, Dødfødt pige, datter af tjenestekarl Hans Rasmussen, paa Nørregade 34
1862, 2310, 2910, Anna Juliane Marie Andrea Hermansen, 2½, datter af dreier Peder Vilhelm Hermansen, paa Nørregade 97
1862, 2910, 0311, Anne Cathrine Poulsen, 22, boede hos stedfaderen tjenestekarl Jørgen Rasmussen, paa Nørregade 34. Datter af afdøde vægter Poul Markussen
1862, 3010, 0511, Rasmine Sørensen, 16, datter af kleinsmedmester Søren Sørensen, paa Nørrebro 40
1862, 0911, 1711, Augusta Esmann, 2½, datter af forvalter Herman Jacob Esmann, paa Aalykkegaard
1862, 1711, 2111, Marie Dorthea Lund, enke, 43 og 9 maaneder, boede i Nyenstad 135. Muursvend Hans Emilius Hartmann
1862, 2611, 0212, Maren Hansen, 41, paa Nørrebro 78. Høker Peder Juul
1863, 0501, 0901, Anne Kirstine Rasmussen, 15 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Petersen, i Blæsenborg 34
1863, 1001, 1601, Louise Marie Emilie Hauptmann, 3 uger, datter af graveur Carl Ludvig Sophus Hauptmann, paa Nørregade 81
1863, 1101, 1601, Jørgine Nielsine Nielsen, 1½, datter af styrmand Niels Christian Nielsen, i Skibhusene
1863, 1401, 2001, Oline Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Nielsen, i det første Hanebækhuus
1863, 1502, 2002, Mathilde Alexine Schmidt, 6 uger, datter af styrmand Julius Jørgensen Schmidt, i Skibhusene
1863, 1902, 2602, Kirsten Andersen, 51, i Skibhusene. Huusmand og baadfører Jens Madsen
1863, 2002, 2502, Dorthea Marie Sørensen, 59 og 3 maaneder, i Blæsenborg 50. Arbeidsmand Peter Clausen
1863, 2102, 2502, Anne Marie Rasmussen, enke, 74½, boede i Grevehuset ved Tolderlund. Arbeidsmand Rasmus Hansen
1863, 2402, 2802, Anne Ida Eline Steffensen, 2 og 4 maaneder, datter af værtshuusholder Hans Steffensen, paa Gravene 16
1863, 2403, 3003, Marie Kirstine Carlsen, enke, 84, boede paa Nørregade no 51 efter kjøbmand og sæbesyderieier Niels Møller af Odense,
1863, 2503, 2803, Cecilie Theodora Amalie Søderberg, 5 maaneder, datter af premierlieutenant ved 5te Inf. Bat. Theodor Herman Alfred Søderberg, paa Vesterbro 51
1863, 0404, 1004, Kirsten Petersen, enke, 84, boede paa Nørrebro 16. Skytte Rasmus Petersen paa Aalykkegaard
1863, 0504, 1004, Anne Ripper, enke, 72½, boede paa Nørrebro 65. Sømand Peter Madsen i Skibhusene
1863, 1805, 2205, Udøbt pige, 8 maaneder, datter af arbeidsmand Jens Hansen, paa Kanalveien 85, i sidebygningen
1863, 2305, 2905, Kirstine Birgitte Mule, jomfru, 90½, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 52. Datter af pastor Mule i Nørrebroby
1863, 0406, 0806, Amelie Magdalene Eleonore Lerche Jørgensen, 6½, datter af krigscretair og toldassistent Frederik Christian Schønau Lerche Jørgensen, paa Nørregade 65
1863, 0706, 1206, Lovise Marie Witehen Bartels, 2½, datter af Anne Sophie Petrine Petersen, i Nygade 86
1863, 1006, 1506, Jensine Ørhuus, enke, 63, boede paa Nørregade 63. Kjøbmand Frederik Vilhelm Schierbeck af Odense
1863, 2706, 3006, Christiane Dorthea Nielsen, ½, datter af arbeidsmand Mads Nielsen, i Kongehuset ved Aalykkegaard
1863, 0207, 0607, Marie Kirstine Jørgensen, 1, datter af vægter Christian Jørgensen, i Skulkenborg 102
1863, 0609, 1209, Johanne Marie Jeppesen, enke, 67½, boede paa Nørregade 97. Skomager Ole Peter Nielsen heraf sognet
1863, 1109, 1609, Marie Cathrine Prütz, i Blæsenborg 54½. Tømmersvend Knud Jørgensen
1863, 1309, 1809, Marie Kirstine Hansdatter, enke, 62, boede i Nyenstad 125. Arbeidsmand Rasmus Larsen af Odense
1863, 2309, 2809, Elise Cathrine Jensen, 1 maaned, datter af rugbrødbager Jens Jensen, paa Nørrebro 6
1863, 0610, 1210, Anne Marie Lorentzen, tjenestepige, 68 og 9 maaneder, boede i Ramsherred 40
1863, 1810, 2310, Anne Cathrine Dorthea Sørensdatter, enke, 73 og 9 maaneder, boede paa Gravene 24. Vævermester Christian Larsen heraf Sognet
1863, 2510, 3110, Kirstine Poulsen, 41½, i Skibhusene. Skibstømmermand Peter Nielsen
1863, 2610, 3010, Dødfødt pige, datter af pigen Maren Sigvertsen, paa Skibhuusveien 24
1863, 0511, 1011, Kirstine Nielsine Rasmussen, 6 og 3 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Rasmussen, paa Tolderlundsveien 18
1863, 0811, 1311, Karen Marie Madsdatter, 37, i Krogen paa Nørregade 84. Bryggerkudsk Daniel Hansen
1863, 1711, 2011, Dødfødt pige, datter af sergeant ved 5te Inf. Bataillon Jørgen Johan Christian Christensen, i Nedergade 59
1863, 1811, 2311, Johanne Steffensen, enke, 73, boede i Hans Jensens Stræde 4. Smaahandler Knud Andersen
1863, 1911, 2311, Mine Nielsine Rasmussen, 5 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Rasmus Mortensen, paa Skibhuusveien i Ertebjerghuset
1863, 2011, 2511, Anne Margrethe Pedersdatter, 60, i Blæsenborg 38. Arbeidsmand Jørgen Hansen
1863, 2111, 2611, Caroline Mariane Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af arbeidsmand Lars Christian Willumsen Hvalsøe, boede i Slotsgaden 30
1864, 0901, 1501, Sophie Jacobine Hansen, 55½, i Døckerslund. Gartner og gaardeier Lorentz Hansen Bredsted
1864, 1301, 1901, Theodora Antoinette Emilie Lerche Jørgensen, 22 og 3 maaneder, paa Nørregade 65. Datter af krigssecretair og toldbetjent Frederik Christian Schönau Lerche Jørgensen
1864, 1601, 2101, Jenny Simonia Hvalsøe, 2 og 9 maaneder, datter af skibsfører Simon Jacob Hvalsøe, paa Nørrebro 45
1864, 2601, 0102, Anne Marie Hansen, 4½, datter af arbeidsmand Christian Ludvig Hansen, paa Nørregade 108
1864, 2701, 0302, Anne Kirstine Johansdatter, 56, i Skulkenborg 79. Arbeidsmand Hans Jørgensen
1864, 2801, 0202, Karen Marie Christensen, 3 og 4 maaneder, datter af Anne Cathrine Christensen. I pleie hos arbeidsmand Søren Christensen, paa Gravene 17
1864, 0302, 0802, Dødfødt pige, datter af skipper Hans Frederik Nielsen, i Skibhusene
1864, 1202, 1702, Sophie Christine Priess, 78, boede paa Tolderlundsveien 105. Datter af capitain Priess i Fredericia
1864, 1402, 2002, Karen Carlsen, 49, i Slotsgaden 35. Trommeslager Niels Carlsen
1864, 0203, 0703, Udøbt pige, 7 uger, datter af bødkersvend Laurits Ahrenst, i Ramsherred 66
1864, 0803, 1403, Camilla Albertine Petersen, 1 og 4 maaneder, datter af spekhøker Lars Petersen, paa Nørrebro 15
1864, 1003, 1703, Anne Cathrine Madsen, 42 og 8 maaneder, i Skibhusene. Arbeidskarl Jens Christian Mogensen
1864, 1603, 2203, Else Kirstine Eliasdatter, 35 og 8 maaneder, i Nyenstad 133. Arbeidsmand Clemmen Nielsen
1864, 2403, 2903, Caroline Henriette Schmidt, 4 uger, datter af kleinsmedsvend Louis Ferdinand Schmidt, i Hans Jensens Stræde 32
1864, 2403, 3003, Karen Nielsen, 37 og 9 maaneder, i Hans Jensens Stræde 43. Høker Mads Christian Hjæresen
1864, 2603, 0104, Maren Nielsine Antonia Jacobsen, 7½, datter af tømmersvend Anders Jacobsen, paa Gravene 17
1864, 2603, 0104, Elise Rasmine Petrine Nielsen, 49, i Embedsboligen ved Kanalen 91. Kanalinspecteur Christian Frederik Andersen
1864, 2703, 3103, Alvilda Vilhelmine Jensen, 8½, datter af kammerraad og slotsforvalter Mads Jensen, paa Slottet
1864, 0604, 1204, Edel Marie Hartmann, enke, 69½, i Skulkenborg 96. Arbeidsmand Niels Mortensen Raaglund
1864, 0804, 1304, Hedevig Ernstine Marie Sophie Jørgensen, 1, datter af sadelmagersvend Lars Jørgensen, i Slotsgaden 19
1864, 1704, 2304, Maren Christensdatter, 49½, i Skibhusene. Smed Niels Corfitz Henningen
1864, 2504, 3004, Karen Olsdatter, enke, 92, boede i Slotsgaden 37. Taarnvægter Anders Nielsen af Odense
1864, 0505, 1105, Anne Marie Hansen, 39, paa Nørrebro 84. Skipper Danqvardt Jensen
1864, 0605, 1005, Vilhelmine Henriette Augusta Plantener, 11 maaneder, datter af nagelsmed Henrik Vilhelm Frederik Plantener, paa Nørregade 33
1864, 0805, 1305, Anna Christensen, 2½, datter af urtemand Rasmus Christensen, paa Tolderlundsveien 57
1864, 1505, 2005, Wicho Wagner, 68, i Blæsenborg 42. Arbeidsmand Hans Corneliussen
1864, 1805, 2305, Laura Cathrine Jørgensen, 1½, datter af slotsgartner Lars Jørgensen, boende paa Slottet
1864, 2305, 2805, Karen Hansine Sophie Dannesboe, 8 dage, datter af sognefoged, gaardeier Rasmus Dannesboe, i Paradiisgaarden
1864, 0106, 0606, Karen Sophie Nielsen, 5, datter af arbeidsmand Esbjørn Nielsen, i Nyenstad 132
1864, 1106, 1506, Petrine Karen Kirstine Petersen, 1½, datter af snedkersvend Rasmus Petersen, i Slotshavehuset
1864, 1206, 1506, Fransine Augustine Eisinger, tjenestepige, 36, boede hos væver Ludvig Blohm, i Krogen paa Nørregade 90
1864, 1306, 2006, Caroline Vilhelmine Beyer, 3, datter af overspillemand ved 5te Inf. Regiment Carl Ferdinand Beyer, boende i Kongensgade 47
1864, 1406, 1806, Marie Hansen, 76, i cancellieraad P. Jørgensens, Tolderlund. Arbeidsmand Knud Jensen
1864, 3006, 0607, Charlotte Justina Wernicke, jomfru, 78½, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 54. Datter af afdøde kapelmester Israel Gottlob Wernicke i Kjøbenhavn
1864, 0207, 0707, Hansine Kirstine Hansen, 3 og 4 maaneder, datter af bryggerkudsk David Hansen. I pleie i Tvergade 7
1864, 0207, 0607, Anne Marie Abegael Emilie Johansen, 15 og 3 maaneder, datter af vævermester Knud Johansen, paa Kanalveien 85
1864, 2008, 2508, Sophie Frederikke Kirstine Christiane Ringe, 13, datter af afdøde landskabsmaler Niels Ringe i Villestofte. I pleie hos slotsvægter Niels Jørgensens enke, paa Odense Slot
1864, 2508, 2908, Ellen Becher, 16 uger, datter af auditeur ved 3die Division Hans Nebel Becher, boer for tiden paa Odense Slot hos etatsraad Schlegel
1864, 1609, 2009, Elise Dorothea Rasmussen, 6, datter af fourer ved 5te Inf. Regiment Zacharias Rasmussen, boede i Kongensgade 22
1864, 2509, 2909, Marie Hansine Mathilde Nielsen, 1 og 9 maaneder, datter af snedkersvend og midlertidig corporal ved 5 Inf. Regiment Niels Peter Nielsen, i Bangs Boder 58
1864, 2609, 3009, Marie Elisabeth Andreasen, 59, boede i Langgade i Kjerteminde. Tidligere skipper og nu saltværkseier i Kjerteminde Hans Jørgen Topp
1864, 0610, 1010, Elfriede Josephine Margrethe Dreyer, 6, datter af sadelmager Carl Christian Frederik Dreyer, paa Nørrebro 16
1864, 0710, 1310, Alma Fritsine Petrine Petersen, 1 og 4 maaneder, datter af muursvend Peter Petersen, boede paa Nørrebro 98
1864, 1810, 2410, Abelone Cathrine Madsen, enke, 58½, boede i Hans Jensens Stræde 21. Gartner Christen Christensen
1864, 1810, 2110, Bertha Casparine Caroline Charlotte Nielsen, 13 maaneder, datter af skræddersvend Niels Nielsen, i Ramsherred 56
1864, 0411, 1111, Maren Rasmussen, 48, i Hans Jensens Stræde 17. Tømmersvend Jørgen Christian Thode
1864, 1211, 1611, Alexandra Rosbach, 7 uger, datter af skomagermester Henrik Adolph Sophus Rosbach, paa Nørregade 23
1864, 2011, 2511, Anne Margrethe Nielsdatter, sindssvag, 55½, boede hos sin søster bager Niels Frederiksens enke, i Slotsgaden 8. Datter af gaardmand Niels Jørgensen i Estrup
1864, 2111, 2411, Gjertrud Hansen (Jeppesdatter), enke, 56, boede paa Sct. Hans Kirkegaard 44. Skomagersvend Hans Andreas Holm
1864, 1412, 1712, Caroline Nielsen, 61½, paa Nørregade 73. Kammager August Carl Ernst
1865, 0101, 1101, Christophine Johnsen, 5 dage, datter af bomuldsvæversvend Christian Frederik Johnsen, paa Overgade 19
1865, 0301, 1001, Wiebge Thomsen, 41, i Kongensgade 15. Bøssemager ved 5 Inf. Regiment Hans Olsen
1865, 0501, 1101, Johanne Caroline Andrea Dæncke, 32, paa Overgade 19. Bomuldsvæversvend Christian Frederik Johnsen
1865, 1401, 1901, Anne Cathrine Johansen, enke, 90½, boede hos sin søn kleinsmed Søren Sørensen, paa Nørrebro 40. Kleinsmed Søren Sørensen
1865, 1601, 2001, Anne Marie Hansen, 20, i Skibhusene. Datter af baadfører Hans Poulsen
1865, 1701, 2401, Karen Hansen, 53, paa Nørregade 80. Spisevært Niels Johansen
1865, 2001, 2701, Andrea Henriette Louise Ahrens, 18 og 9 maaneder, datter af barbeer Johann Heinrich Louis Ahrens, paa Nørregade 58
1865, 2501, 3101, Gunhild Sophie Langhoff, 65, paa Nørregade 72. Cancellieraad, kirkeværge og brændeviinsbrænder Poul Jørgensen
1865, 2801, 0402, Henrikke Frederikke Caroline Gertner, 36 og 11 maaneder, boede i Skulkenborg 105. Commandeersergeant af 21 Inf. Regiment Johannes Bernhard Christian Storm
1865, 0102, 0602, Anne Hansen, 3 og 3 maaneder, datter af tømmersvend Peter Jeppesens enke Maren Hansen, paa Tolderlundsveien 102
1865, 0602, 1102, Caroline Andersen, skolebestyrerinde, 49 og 9 maaneder, boede paa Nørregade 53
1865, 0602, 1002, Hugoline Petersen, 7 maaneder, datter af Karen Marie Petersen, i pleie i Bangsboder no 26
1865, 0702, 1002, Dorthea Pouline Ida Nielsen, 3 og 4 maaneder, datter af snedkermester Julius Vilhelm Nielsen, i Slotsgaden 8
1865, 0702, 1002, Anne Elisabeth Bosselmann, 3 dage, datter af bomuldsvæver August Christian Bosselmann, i Skulkenborg 96
1865, 0702, 1302, Marie Jørgensen, ernærede sig som sypige, 60, boede i Nygade 80. Datter af tapetmager Jørgen Rasmussen
1865, 0802, 1502, Cecilia Georgine Holm, enke, 68, boede hos sin søn proprietair Ludolph Petersen, paa Michdal i Skibhusene. Proprietair og eier af Leutved Hans Petersen
1865, 0902, 1702, Johanne Jensine Böving, 37 og 9 maaneder, boede i Pantheon i Vindegade. Krigsraad og intendant ved det kongl. Ingenieurkorps Christian Jacobsen
1865, 1002, 1502, Mette Marie Andersen, fraskilt, 64 og 9 maaneder, boede i Slotsgaden 9. Rebslager og fattiglem i Seden og Aasum Hans Frederik Hansen Drue
1865, 1102, 1702, Anne Marie Nielsen, 1 maaned, datter af afdøde Anne Marie Hansen. I pleie hos baadfører, bedstefader Hans Poulsen, i Skibhusene
1865, 1603, 2003, Nielsine Nielsen, 4 og 4 maaneder, datter af arbeidsmand Hans Nielsen, i Kræmmergyden ved Skibhuusveien 14
1865, 1803, 2403, Mette Beate Sørensen, enke, 81½, boede hos sin svigersøn skomagermester Frederik Christian Rosbach, i Slotsgaden 1. Beendreier Philip Christian Holt af Odense
1865, 2203, 2803, Jensine Henriette Amalie Hansen, 42½, i Christiansminde ved Skibhuusveien. Avlsbestyrer Jørgen Poulsen
1865, 2203, 2803, Regine Villevaldine Frederiksen, 64 og 3 maaneder, paa Nørrebro 36. Snedkermester Claus Christian Larsen
1865, 0604, 1104, Juliane Marie Pedersdatter, 52, i Blæsenborg 50. Arbeidsmand Peter Knudsen
1865, 1004, 1804, Hanne Ulrikke Hvalsøe, jomfru, 61, boede paa Nørregade 89
1865, 1204, 1904, Dorthea Elisabeth Abel, enke, 82, efter kjøbmand Hans Teisen, boede paa Nørregade 87
1865, 0205, 0505, Anne Jørgensdatter, 45, boede paa Tolderlundsveien 102
1865, 0605, 1005, Petrine Henriette Nielsen, 5, datter af afdøde skipper Mads Jensen Nielsen, hos moderen paa Nørregade 43
1865, 1005, 1605, Anne Marie Hasle Djørup, enke, 58½. Boede paa Nørregade 106. Etatsraad og skovrider Jens Bang
1865, 1105, 1605, Jacobine Kirstine Larsen, 21, boede i Frederiksgade 76. Overspillemand ved 5te Inf. Bataillon Johan Christian Gottlieb Busch
1865, 1105, 1605, Mathilde Cathrine Svendsen, 18 uger, datter af commandeersergeant ved 5te Inf. Bataillon Christian Ludvig Svendsen, i Kongensgade 3
1865, 1105, 1705, Johanne Marie Caroline Jørgensen, 1½, datter af møllersvend Rasmus Jørgensen, i Slotsgaden 23
1865, 2105, 2305, Dødfødt pige, datter af tømmermester Hans Peter Nielsen Skytte, i Adamsgaden 19
1865, 2805, 0106, Anne Kirstine Hansdatter, huusholderske, 60, hos arbeidsmand Mathias Rasmussen (gift med hendes søster), Sct. Hans Kirkegaard 44
1865, 0506, 1206, Elise Viborg, jomfru, 80, boede hos sin søstersøn farver V. Tscherning, paa Nørregade 33
1865, 2106, 2606, Maren Nielsen, 41, Blæsenborg 50. Tømmersvend Hans Andersen
1865, 2706, 0107, Johanne Marie Hansen enke, 59 og 9 maaneder, boede i Ramsherred 50. Smedemester Erik Madsen heraf sognet
1865, 2906, 0307, Caroline Christiane Frederiksen, 1 uge, datter af arbeidsmand Carl Frederiksen Skov, i fru Heins Huus paa Skibhuusveien
1865, 2906, 0307, Meta Jørgine Rasmussen, 3 uger, datter af høker Frederik Rasmussen, i Skulkenborg 96
1865, 1607, 2007, Mathilde Jensine Rasmine Poulsen, 4 og 3 maaneder, datter af træskomand Poul Reinholdtsen, i Skibhusene
1865, 2507, 2807, Dorothea Conradine Terkelsen, 11 maaneder, datter af commandeersergeant ved 5te Inf. Bataillon Peter Christian Terkelsen, i Vindegade 8
1865, 2607, 0108, Caroline Olsen, 34, boede hos sin søster paa Nørregade 21. Assistent Christian Andresen i Kjøbenhavn,
1865, 3007, 0308, Helene Jørgine Marie Jørgensen, 15 maaneder, datter af skræddersvend Hans Vilhelm Jørgensen, i Slotsgaden 15
1865, 0208, 0708, Anne Johanne Larsen, fraseparered, 62, hos smed Jørgen Petersen, i Nygade 94. Separered fra landhandelsmand Hans Nielsen
1865, 2808, 0109, Caroline Amalie Petersen, 16, datter af arbeidsmand Peter Knudsen, paa Sct. Hans Kirkegaard 46
1865, 0210, 0610, Maren Petersen, 43, i Blæsenborg 48. Arbeidsmand Anders Christensen
1865, 0910, 1210, Marie Margrethe Svendsen, 14, datter af Emilie Augusta Svendsen. I pleie hos mormoderen murer Thomas Svendsens enke, i Slotsgaden 14
1865, 1210, 1810, Christence Sophie Hansine Henriksen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Frederik Henriksen, paa Skibhuusveien
1865, 1710, 2110, Dødfødt pige, datter af arbeidsmand Hans Hansen, i Blæsenborg 48
1865, 2810, 0311, Kirsten Madsdatter, enke, 70, hos sin svigersøn arbeidsmand Christen Carlsen, i Hans Jensens Stræde 23. Huusmand Hans Knudsen, af Birkum
1865, 2810, 0311, Bolette Olsen, enke, 58, paa Gravene 15. Smedemester og smaahandler Niels Løngreen
1865, 0111, 0411, Marie Kirstine Willadsen, 12 timer, datter af Elline Rasmussen, hos gjæstgiver Petersen, paa Nørrebro 1
1865, 1011, 1411, Udøbt pige, datter af arbeidsmand Rasmus Mortensen, i Skibhusene
1865, 1511, 2011, Anne Madsdatter, fattiglem, 84, boede hos sin svigersøn tømmersvend Niels Jørgensen, i Hans Jensens Stræde 23
1865, 1911, 2411, Anna Marie Caroline Drue, 1 og 4 maaneder, datter af Jensine Georgine Marie Lumbye. I pleie hos arbeidsmand Hans Jørgensen, i Slotsgaden 19
1865, 2411, 0112, Anne Marie Petersen, 26, tjente hos kammerraad Jørgensen, paa Nørrebro 40. Datter af huusmand Peter Bertelsen, i Aarup Skydebjerg Sogn
1865, 0312, 0812, Karen Sophie Christensen, 9, datter af arbeidsmand Hans Christensen, i Nyenstad 135
1865, 0512, 1112, Andrea Hansine Elise Vilhelmine Heiden, 17 og 4 maaneder, datter af skræddermester Carl Ludvig Heiden, i Nyenstad 125
1865, 1512, 2012, Thora Amalia Margaretha Nielssen, 4 og 9 maaneder, datter af sergeant ved 5te Inf. Bataillon Mads Nielssen, i Præstegaarden
1865, 1512, 2212, Anne Margrethe Jensen, enke, 44 og 3 maaneder, boede paa Gravene 19. Skovfoged ved Marienlund Jens Nielsen
1865, 2712, 3012, Vilhelmine Nielsine Volder, 6 uger, datter af slagtermester Jens Nielsen Volder, i Skulkenborg 105
1865, 2712, 3012, Sophie Elisabeth Dagmar Truelsen, 3 og 3 maaneder, datter af afdøde naalemagermester Jacob Adrian Truelsen, hos moderen i Ramsherred 38