Odense - Korsløkke, 1909-1921, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1909-1921, Odense - Korsløkke sogn, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

År/dato,måned/begravelses dato, måned/navn/erhverv/alder/sted/født/søn,datter af/efterlevende

1909, 2305, 2705, Poul Johannes Larsen, 2, søn af snedkermester Laurits Peder Marius Larsen og Nielsine Nielsen, i Ejby. Født i Ejby
1910, 2601, 3001, Søren Hansen, husejer, 60, Ejby Mark. Født i Allerup Sogn. Søn af indsidder Hans Jørgensen og Kirstine Rasmussen. Petrine Kirstine Hansen f. Petersen
1910, 2901, 0602, Rasmus Jørgensen, pensioneret ledvogter, 73, Ejby. Født i Sanderum. Søn af indsidder Jørgen Caisen og Marie Kirstine Rasmusdatter. Maren Kirstine Rasmussen
1910, 3001, 0502, Niels Peder Andersen, 1, søn af teglværksarbejder Vilhelm Andersen og Dorthea Kirstine Jørgensen, Ejby Mark. Født i Verninge
1910, 2202, 0103, Jens Andersen, enkemand og aftægtsmand, 93, Biskorup Mark. Bierte Kirstine Knudsen
1910, 2003, 2503, Søren Christian Sørensen, husejer og fhv. smed, 67, i Ejby. Født i Ejby. Søn af smed Mads Sørensen og Johanne Marie Thillebæk. Trine Mortensen
1910, 0205, 0805, Peter Christian Christensen, enkemand, 79, ’Nyborghus’. Født i Storup paa Morsø. Maren Jensen
1910, 2707, 3107, Marius Peter Sørensen, 17, søn af oversætter Hans Peter Sørensen og Sandesine f. Jensen, Ejby Mark
1910, 1908, 2708, Erik Peter Jensson, husejer og pensioneret skipper, 71, boende i ’Marias Haab’. Født i Søderakeförsamling, Kalmarlän. Maria Kirstine f. Larsen
1910, 0411, 1011, Hans Peter Hansen, arbejdsmand, 41, Ejby. Født i Skaastrup, Brenderup Sogn. Søn af husejer Hans Jørgen Hansen og Marie Hansen. Amanda Pettersson
1911, 2004, 2604, Frands Christian Jensen, gaardejer, 59, Gl. Møllegaard. Født i Vemmelev, Sorø Amt. Maren f. Rasmussen
1911, 0105, 0605, Anders Nielsson, jernbanearbejder, 23, ved Jernbanesporet paa Ejby Mark. Har sidst haft fast ophold i Langeskov, Rønninge Sogn
1911, 0505, 1205, Mads Mikkelsen, husejer og skrædder, 49, boende i Ejby. Født i Grinløse. Søn af indsidder Jens Mikkelsen. Andrea Rasmine Betty f. Jensen
1911, 2905, 0106, Theodor Kristoffersen, 2 maaneder, søn af vognmandskusk Kristoffersen, Ejby
1911, 3105, 0306, Poul Johan Clausen, 7 maaneder, søn af kolportør Jens Clausen, Nyborg Landevej 122
1911, 1507, 2107, Axel Johannes Andersen, købmand, 27, boende i Ejby. Født i Langtved Skole. Søn af pensioneret førstelærer Rasmus Jørgen Andersen og Elise Marie f. Jacobsen. Maren Kirstine f. Larsen
1911, 1210, 1510, Anders Christensen, husejer, 79, St. Jørgens Mark. Søn af husmand Christen Knudsen Søndersø. Karen Hansen
1912, 0401, -, Lars Kristian Nielsen, fhv. smed, lever af alderdomsunderstøttelse og et legat, 72, boede i Odense, Filosofgangen 4
1912, 2204, 2804, Niels Peter Andersen, 6 maaneder, søn af teglværksarbejder Christen Carl Frederik Vilhelm Andersen og Dorthea Kirstine Jørgensen. Født i ’Ensomhed’
1912, 1505, 1905, Hans Alfred Hansen, 11 maaneder, søn af fabrikarbejder Hans Peter Hansen og Nielsine Kristine Frederikke Marie Sørensen, Nyborg Landevej 122
1912, 2106, 2506, Anders Christian Andersen, gift og støberiarbejder, 44, Sommerlyst, Ejby Mark. Født i Odense, St. Hans Sogn. Søn af arbejdsmand Hans Andersen og Anne Marie Christiansen. Anne Margrethe Johansen
1912, 0207, 0607, Christian Emil Christensen, separeret og gasværksarbejder, 49, Nyborg Landevej 222. Søn af drænmester Hans Jørgen Andreas Christensen og Maren Petersen. Johanne Marie Christoffersen
1912, 2607, 0108, Jakob Jørgensen, arbejdsmand, 76, Ejby. Født i Kerteminde. Søn af arbejdsmand Niels Jørgensen og Kirstine. Marie f. Hansen
1912, 0609, 1209, Hans Christian Petersen, enkemand og gartner, 79, Ejby. Født i Bullerup, Agedrup Sogn. Søn af husmand Peter Nielsen og Marie Andersdatter. Karoline f. Andersen
1912, 2709, 3009, Hans Kristoffer Hansen, fodermester, 31, tjenende hos gaardejer Niels Jensen Andersen, i Biskorup
1912, 2909, 0610, Laurits Peter Andersen, fyrbøder, 45, Ejby Mark. Søn af indsidder Anders Jensen og Maren Johansen, Tem Sogn. Anna Marie Hansine Antomine Andersen
1912, 1810, 2310, Jakob Nielsen Kruuse, enkemand, fhv. hestehandler og nu partikulier, 75, ’Juelsminde’, Ejby. Født i Lindom, Hansted Sogn. Søn af husmand Niels Larsen og Marie Cathrine Jakobsdatter. Marie Kirstine Rasmussen
1913, 1302, 1502, Dødfødt dreng, søn af husejer Jørgen Hansen og Amalie Karoline Mortensen, Biskorup
1913, 1403, 2003, Anders Jørgensen Paaske, husejer og gartner, 78, ’Kirstinelund’, Nyborg Landevej 289. Født i Sandholt Lyndelse. Søn af husmand Jørgen Larsen og Maren Andersdatter. Anne Dorthea Pedersen
1913, 1803, 2103, Rasmus Christian Jespersen, 7 maaneder, søn af teglværksarbejder Knud Christian Jespersen og Sofie Hansen, Ejerslykkevej, Odense, Frue Landsogn
1913, 2504, 0105, Harry Jul Madsen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Knud Christian Madsen og Karoline Rasmussen, ’Ensomhed’. Født i ’Ensomhed’, Odense Vor Frue Landsogn
1913, 2503, 0705, Kaj Sten Aksel Høi Nielsen, 5, søn af arbejdsmand Sofus Petersen, Jægershaab, Odense Vor Frue Landsogn
1913, 0107, 0707, Frederik Petersen, fhv. husejer, 68, Ejby Mark. Født i Harrendrup Sogn. Søn af arbejdsmand Peder Pedersen og Anne Sophie Knudsen. Karen Marie f. Jensen
1913, 1212, 1512, Niels Robert Agerholm Hansen, 3 maaneder, søn af fedevarehandler Peter Hansen og Elna Kamilla Jakobsen, Klaregade 14, 2. Født i Ejby
1913, 2312, 3012, Frederik Ferdinand Frederiksen, arbejdsmand, 23, Nyborg Landevej 212. Stedsøn af arbejdsmand L. P. Hansen
1914, 1101, 1501, Gorm Carlsen, fhv. landmand, 77, Nyborg Landevej. Født i Barløse ved Assens. Søn af tømrer Carl Adolf Gormsen og Maren f. Madsdatter. Dorthea f. Jensdatter
1914, 1501, 2001, Niels Peter Johan Nielsen, enkemand og husejer, 55. Søn af husejer Niels Christensen og Abelone Marie. Født i Seden
1914, 2301, 2901, Anders Hansen, enkemand og handelsmand, 79. Søn af indsidder Hans Andersen og Anna Pedersdatter. Født i Bullerup
1914, 3001, 0102, Poul Carl Christian Vilhelmsen, 11 uger, søn af mursvend Carl Christian Vilhelmsen, Ejby Mark
1914, 1004, 1504, Harry Jul Madsen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Knud Christian Madsen og Karoline Rasmussen, Ejby Mark
1914, 1504, 2004, Rasmus Jensen, enkemand, aftægtsmand og fhv. boelsmand, 88. Født St. Jørgens Forstad 201
1914, 0605, 1005, Jens Peter Hansen, arbejdsmand, gift, 55, boende St. Jørgens Forstad no 1. Født i Slagelse
1914, 2606, 3006, Hans Olsen, husejer, 67, Ejby. Født i Hjorslev. Søn af Maren Dorthea Larsdatter og barnefader Ole Hansen af Søndersø. Johanne f. Thomsen
1914, 1507, 1907, Udøbt dreng, 1 aar, søn af arbejdsmand Christen Hole Christensen, Ejby
1914, 2408, 2808, Carl Aage Madsen Jervelund, 19. Søn af grosserer Claus Christian Jervelund og Dorthea Kirstine f. Madsen, Ejby
1914, 2411, 0212, Lars Petersen Ellegaard, husejer, 68, boende i Killerup. Født i Bullerup. Søn af husmand Peder Hansen og Maren Andreasdatter. Anna Cathrine Elisabeth f. Pedersen
1915, 0101, 0401, Dødfødt dreng, søn af maskinformer Hans Christian Frederiksen og Trine Jensine Hansen, Nyborg Landevej 216
1915, 0402, 0702, Frederik Larsen, arbejdsmand, 51, Nyborg Landevej 120. Født i Vissenbjerg. Søn af arbejdsmand Hans Larsen og Margrethe Larsen. Kristiane Sofie Larsen
1915, 2702, 0603, August Johannes Falkenstrøm, maskinlærling, 17, søn af husejer Lars August Falkenstrøm og fraseparede hustru Maren Kirstine f. Hansen. Født Ejby Mark
1915, 1304, 1804, Hans Jørgen Jakobsen, enkemand og støberiarbejder, 45, Nyborg Landevej 214. Født i Saaderup, Kullerup Sogn. Søn af arbejdsmand Jørgen Jakobsen og Else Christensen
1915, 0305, 0905, Hans Henrik Rasmussen, støberiarbejder, 36, ’Ejerslyst’, Nyborg Landevej no 228. Født i Svindinge. Søn af indsidder Anders Rasmussen og Karen Kirstine Christensen. Laura Hansine Margrethe Rasmussen
1915, 2405, 2705, Hans Frederik Larsen, 11, søn af Frederik Larsens enke, Nyborg Landevej 120
1915, 1406, 1906, Niels Olsen, husejer og skibstømrer, 64, Biskorup Mark. Født i Odense, St. Jørgens Forstad. Søn af husejer Ole Nielsen og Abelone Kirstine Jensdatter. Christiane Jensen
1915, 1808, 2408, Søren Pedersen, fhv. smedemester, 80, i Ejby. Født i Korinth, Brahetrolleborg Sogn. Maren Pedersen
1915, 1811, 2411, Rasmus Andersen, enkemand, fhv. møller og partikulier, 83, Ejby. Født i Freltofte Mølle, Nørre Lyndelse Sogn. Søn af gaardejer Anders Jørgensen og Albertine Christine Christiansdatter
1916, 0601, 1301, Peter Rasmussen Hansen, gift smedesvend, 51, boende i Odense, Nyborg Landevej 70. Født i Simmerbølle
1916, 0402, 0602, Svend Jul Georg Jensen, 6 uger, søn af arbejdsmand Jens Knud Christian Jensen og Anna Adolfine Marie Pedersen, Nyborg Landevej 222
1916, 1203, 1803, Henning Jørgen Hansen, enkemand og skræddermester, 85, paa Ejby Mark
1916, 0604, 1204, Anders Jensen, gift arbejdsmand, 86, boende paa Ejby Mark
1916, 1304, 2004, Kaj Rasmussen, 1, søn af fabriksarbejder Laurits Martin Rasmussen, i Ejby
1916, 2504, 3004, Carl Nielsen, gift, fhv. indsidder og fattiglem, 59, boende Nyborg Landevej 218. Født i Slagelse
1916, 2304, 3004, Børge Christian Staal Jensen, 1, søn af gartner Niels Jensen og Ane Marie Jensen, Ejby Mark. Født paa Ejby Mark
1916, 1406, 1906, Kristian Rasmussen, husejer, 62, Ejby pr. Odense. Født i Odense St. Hans Landsogn. Søn af arbejdsmand Rasmus Rasmussen og Mette Kathrine Nielsen. Jørgine Laurine Petersen
1916, 0807, 1307, Carl Marius Petersen, malermester, 54, Ejby pr. Odense. Født i Odense St. Hans Landsogn. Søn af karethmagermester P. Petersen og Johanne Marie Sophie Anderskow. Mette Cathrine Rasmine Poulsen
1916, 1207, 1807, Hans Pedersen, kreaturhandler, 78, Killerup pr. Odense. Født i Fraugde Sogn. Søn af boelsmand Peder Andersen og Karen Poulsdatter
1916, 1708, 2008, Oscar Christian Jørgensen, 1 maaned, søn af arbejdsmand Hans Peter Jørgensen og Johanne Kristine Andersen, Ejby Mark. Født paa Ejby Mark
1916, 2909, 0410, Johan Jacobsen Brandt, arbejdsmand, 57, St. Jørgens Alle ’Pallelykkeshus’. Født i Ullerslev. Poulline Brandt f. Rasmussen
1916, 1812, 2312, Niels Peter Hansen, smedesvend, 22, Kirkegade 9, Ejby. Søn af natvagt Lars Ulrik Hansen og Jakobine Jakobsen
1917, 1501, 2101, Martin Mortensen, arbejdsmand og husejer, 50, i Seden Sogn. Født i Seden
1917, 2301, 2701, Christian Olsen, enkemand og fhv. arbejdsmand, 81, i Ejby. Født i Ubberud
1917, 0302, 0802, Hans Peter Kristian Eriksen, 1 og 4 maaneder, søn af mælkekusk Jakob Johannes Eriksen og Rasmine Jakobine Marie Hansen, af Ejby. Født i Ejby
1917, 0402, 1102, Niels Jensen, fraskilt, 77, St. Jørgens Forstad. Født i Paarup. Søn af husmand Jens Frandsen og Kirstine Nielsdatter. Charlotte Marie Kirstine Petersen
1917, 2802, 0603, Karl Hjære William Andreasen, tjenestekarl, 19, paa Løveapotekets Landsted. Født i Ejby. Søn af gasværksarbejder Hans Peder Andreasen og Jensine Laurine Jensen
1917, 0303, 0803, Anders Kjærsgaard, pensioneret skovfoged, 73, Nyborgvejen. Født i Bryrup ved Horsens. Søn af indsidder Hans Peter Kjærsgaard og Maren Andersdatter. Marie Christensen
1917, 1503, 2103, Ejner Møllegaard, 4½, søn af gaardmand Marius Valdemar Møllegaard og Marie Jørgensen, af Grønlykke, Odense St. Jørgens Forstad 84. Født samme sted
1917, 3003, 0304, Kristian Otto Frederik Hansen, 4 uger, søn af fodermester Rasmus Hansen og Nielsine Marie Olsen, af Ejby
1917, 0606, 1006, Børge Hansen (tvilling), 2 timer, søn af arbejdsmand Mads Lauritz Hansen og Frida Malvine Nielsen, Nyborgvej 114. Født samme sted
1917, 0606, 1006, Kaj Hansen (tvilling), 2 dage, søn af arbejdsmand Mads Lauritz Hansen og Frida Malvine Nielsen, Nyborgvej 114. Født samme sted
1917, 0807, 1507, Hans Christophersen, enkemand og fhv. stenhugger, 87, i Ejby. Født i Mellemhaugen, Brahetrolleborg Sogn. Søn af indsidder Christopher Andersen og Maren Rasmusdatter. Ane Mikkelsen
1917, 1609, 2109, Christen Larsen, enkemand, aftægtsmand og fhv. gaardejer, 83, Avlsskovgaard. Født i Svendstrup. Søn af gaardejer Lars Rasmussen og Ane Kristensdatter. Kirsten Marie Jørgensen
1917, 0210, 0710, Svend Aage Herman Madsen, 23 dage, søn af textilarbejder Hans Jørgen Madsen og Laurentine Kathrine Marie Nielsen, Ejby Mark. Født samme sted
1918, 0403, 0803, Broer Marius Fredegod Madsen Jervelund, 29, Ejby. Født i Ejby. Søn af gaardejer Claus Christian Jervelund og Dorthea Kristine Madsen
1918, 1104, 1904, Jakob Herming Theodor Hermingsen, maskinbygger, 77, i Ejby. Født i Ejby
1918, 0506, 0906, Niels Laurits Larsen, ½, søn af snedker Niels Laurits Larsen og Melitta Eleonora Amalie Jensen, Biskorup Mark. Født paa Biskorup Mark
1918, 0507, 1107, Anders Hansen, teglbrænder og gift, 71, ’Ensomhed’ ved Ejby Teglværk. Født i Karleby Sogn (Falster)
1918, 2708, 0109, Oskar Johannes Jørgensen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Hans Peter Jørgensen og Johanne Kristine Andersen, Nyborgvejen 450
1918, 0311, 0911, Lars Jørgen Hansen, kusk, 27, Nyborgvejen 114. Født i Vissenbjerg Sogn. Søn af boelsmand Niels Hansen og Anna Dorthea Larsen. Betty f. Nielsen
1918, 2811, 0412, Peter Sofus Nielsen Godske, arbejdsmand, 28, Kirkegade 16. Født i Højby. Søn af husmand Niels Kristian Godske og Signe. Maren Kirstine f. Nielsen
1918, 2512, 2912, Valdemar Emil Nielsen, arbejdsmand, 23, Nyborgvejen 122. Født i Kærby, Fraugde Sogn. Søn af husmand Jens Vilhelm Nielsen og Juliane Henriette Marie Andersen. Elisa Fernanda Andersen
1919, 2601, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Anders Christian Poulsen og Johanne Sofie Knudsen, Biskorup
1919, 1503, 2003, Frederik Rasmus Daniel Rasmussen, enkemand og husmand, 85, Ejby. Født i København. Maren f. Larsen
1919, 2703, 0204, Knud Hansen, tømmermester, 89, i Eiby, Nyborgvejen 210. Født i Højby Sogn. Søn af boelsmand Hans Sørensen og Ane Sofie Knudsdatter
1919, 0504, 1304, Claus Broby, tømrer, 60, i Kirkegade. Født i Tommerup. Marie f. Jensen
1919, 0904, 1304, Carl Aage Andreasen, 6 uger, søn af fabriksarbejderske Marie Cathrine Andreasen, Ejby Baggyde. Født dér
1919, 1105, 1605, Wilmar Alfred Jensen, 11 maaneder, søn af Vilhelm Christian Martin Jensen og Anna Marie Hansine Jensen, Kirkegade, Ejby. Født dér
1919, 2306, 2906, Aksel Marius Larsen, apotheksarbejder, 24, Nyborgvejen 112. Søn af arbejdsmand Povl Larsen og Anna Mathilde Madsen. Født i Viby Sogn
1919, 3007, 0504, Johannes Rasmussen, træskomager, Nyborgvejen 112. Født i Paarup Sogn. Søn af vejmand Rasmus Nielsen og Johanne. Frederikke Sofie Andersen
1919, 2509, 2809, Hans Nielsen, 6 dage, søn af arbejdsmand Nicolai Jensen Nielsen og Marthe Kirstine Jørgensen, Nyborgvejen 228. Født dér
1919, 0110, 0510, Ole Peder Johansen, 2 maaneder, søn af arbejdsmand Johannes Valdemar Johansen og Ane Dorthea Nielsen, Ejby. Født dér
1919, 1710, 1910, Ejner Bahl, 1 maaned, søn af smed Karl Nicolai Frederik Bahl og Johanne Kamilla Mortensen, Ejby. Født dér
1919, 2610, 3010, Konrad Valdemar Kortegaard, 2, søn af gartner Kristian Peter Kristensen Kortegaard og Marie Nellemann, Blangsted. Født i Fraugde Sogn
1919, 3010, 0411, Niels Jacobsen, enkemand og aftægtsmand, 80, Kirkegade, Ejby. Født i Glamsbjerg, Køng Sogn
1919, 1511, 2011, Hans Alfred Holmer, 3 maaneder, søn af hestehandler Alfred Holmer og Nanna Marie Nielsen, Killerup. Født dér
1920, 1301, 1801, Peter Eriksen, enkemand og arbejdsmand, 87, Nyborgvejen 79. Født i Nyby paa Taasinge. Ane Jakobsen
1920, 0803, 1203, Knud Hansen, enkemand, rentier og fhv. gaardejer, 87, Villa K. H., Ejby Mark. Født i Biskorup. Søn af gaardejer Hans Knudsen og Ane Hansdatter. Maren Johanne Jørgensen
1920, 2003, 2603, Christian Marius Møller, teglværksbestyrer og patient, 37, Sindssygehospitalet i Middelfart. Født i Rørkær, Jerm Sogn. Søn af teglværksejer Steffen Møller og Mathilde Juhl
1920, 2204, 2604, Martin Vilhelm Pedersen, 2 uger, søn af mælkehandler Carl Rasmus Pedersen og Maren Vilhelmine Petrine Poulsen, Ejerslykkevej. Født dér
1920, 0306, 0606, Orla Carl Hansen, 9 maaneder, søn af savskærer Mads Laurits Hansen og Frede Malvine Nielsen, Nyborgvej 114. Født dér
1920, 1906, 2206, Poul Lange, 2 maaneder, søn af slagtermester Frits Lange og Nielsine Rasmine Nielsen, Odense Dampteglværk. Født i Odense St. Hans Landsogn, Skibhusvej 150
1920, 2207, 2907, Hans Christian Madsen, murersvend, 68, boende i St. Jørgensgade 203. Født i Odense, Vor Frue Landsogn
1920, 1708, 2108, Orla Carl Hansen, 12 timer, søn af savskærer Mads Laurits Hansen og Frede Malvine Nielsen, Nyborgvejen 114 A. Født dér
1920, 1109, 1809, Svend Aage Lorentzen, 8 maaneder, søn af smed Nicolaj Lorentzen og Inger Kirstine Vilhelmine Petersen, Nørregade 19, Nyborg. Født dér
1920, 1309, 2309, Frederik Christian Pauli Nielsen, elektriker, 19, Nyborgvejen 116. Født i Odense, Vor Frue Landsogn. Søn af vognmand Morten Nielsen og Caroline Kirstine f. Johansen Pauli
1921, 1401, 2201, Harry Larsen, 5, søn af arbejdsmand Poul Larsen og Anna Mathilde Madsen, Nyborgvejen 108. Født dér
1921, 0303, 1003, Johan Frederik Christian Pauli, husejer og fhv. kusk, 77, Nyborgvejen 104. Født i Odense, Vor Frue Landsogn, søn af bager Pauli i Odense. Johanne Rasmussen
1921, 1503, 2103, Jens Madsen, fhv. gaardejer og enkemand, 73, Ejby. Født i Odense, Vor Frue Landsogn. Søn af gaardejer Mads Rasmussen. 1)Maren Kirstine Andersen og 2) Kirsten Madsine Kamilla Møller
1921, 1006, 1606, Georg Ægidius Vierøe Petersen, 11, søn af gasværksarbejder Hans Petersen og Marthea Petersen, Kræmmermarken 14, Odense St. Hans Landsogn. Født i Ejby
1921, 1306, 1806, Morten Ingolf Jensen, 11 maaneder, søn af fodermester Vilhelm Jensen og Elvine Mortensen, Biskorup. Født dér
1921, 1606, 2106, Thorvald Stanley Frederik Poulsen, skrædermester, 30, Kirkegade. Født i Assens. Søn af maskinmester Niels Christian Poulsen og Marie Clausen. Kristine Hansine Rasmussen
1921, 1807, 2407, Johannes Henrik Hansen Haas, arbejdsmand, 42, Nyborgvejen 212. Født i Ørslev. Søn af smed Hans Peder Haas og Ane Olsen. Martha Kirstine Rasmussen
1921, 1111, 1611, Erik Peter Holmegaard, skomager og husejer, 44, Nyborgvejen. Født i Frørup Sogn. Søn af væver Peter Rasmussen Holmegaard og Karen Eriksen. Anne Marie Larsen
1909, 1805, 2405, Anne Marie Hansen f. Hansen, enke og aftægtskone, 73, ’Rørbækhus’ Killerup. Født i Allerup Sogn. Datter af husmand Hans Andersen og Johanne Caspersdatter. Husejer Jørgen Hansen
1909, 0407, 0907, Anna Frederikke Pedersen, 13, datter af arbejdsmand Hans Marius Pedersen og Eline Petræa Binau, Ejby Mark
1909, 1411, 1911, Karen Marie Hansen f. Møllegaard, 32, Ejby Mark. Født i Kissendrup, Flødstrup Sogn. Datter af proprietær Laurits Christian Møllegaard og Marie f. Mortensen. Dyrlæge Jens Vilhelm Hansen
1909, 2011, 2411, Rasmine Frederikke Rasmussen, 10, datter af arbejdsmand Rasmus Christian Rasmussen og Emilie f. Isaksen, Fattighuset, Ejby Mark
1910, 0301, 0701, Karen Beck f. Rasmussen, enke, 77, Ejby. Født i Allested. Datter af fæstebonde Hans Holm og Maren Holm. Gaardejer Niels Hansen Beck
1910, 2005, 2705, Astrid Hortensia Christensen, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Christen Hole Christensen og Ane Marie Bendtsine Johansen, Ejby. Født i Benløse, Ringsted Landsogn
1910, 0606, 1206, Martha Andersen, 16, datter af vognmand Niels Andersen og Marie Kuhlmejer, ’Solbakken’, Odense Vor Frue Landsogn. Født i Odense
1910, 2206, 2806, Ane Marie Nielsen f. Nielsen, 44, Ejby Mark. Født i Allerup Sogn. Datter af snedker Niels Christensen og Ane Cathrine Pedersen. Husejer Niels Peter Johan Nielsen
1910, 1408, 1808, Ester Christensen, 3 maaneder, datter af gaardejer, landbrugskandsidat Anders Marinus Christensen og Martha Møller, Ejbygaard
1910, 2410, 3110, Johanne Hansen f. Christiansen, 79, St. Jørgens Forstad 248. Født i Aasum. Datter af bødker Christian Hansen og Ane Pedersdatter. Handelsmand Anders Hansen
1911, 0201, 0801, Karen Madsen f. Pedersen, enke, 79, ’Frydendalshuset’, Blangstedgaardsvejen. Smed Hans Madsen
1911, 0301, 0801, Rosa Viola Edith Pedersen, 9 maaneder, datter af banearbejder Johan Peder Pedersen og Ellen Marie Haakonsen, Ejby gamle Mejeri
1911, 2002, 2602, Ane Sophie Andersen f. Jensen, 67, Ejby. Født Dræby Mark, Munkebo Sogn. Datter af indsidder og tømmermand Jens Jacob Hansen og Sidsel Kirstine Larsen. Arbejdsmand Hans Peter Andersen
1911, 1903, 2403, Kirstine Dorthea Poulsen f. Mathiesen, enke, 85, ’Villa Home’, Ejby. Født i St. Jørgensbjerg, Roskilde. Datter af skipper Mathiesen. Restauratør Poulsen i Nyborg
1911, 1806, 2306, Marie Margrethe Nitalie Andersen, 2 maaneder, datter af fyrbøder Laurits Peter Andersen og Anna Marie Hansine Antomine Hansen, Ejby Mark
1911, 1009, 1709, Hansine Christine Andersen, 1, datter af teglbrænder Kristen Karl Frederik Vilhelm Andersen og Dorthea Kirstine Jørgensen, Ejby Mark
1911, 0510, 0810, Gurli Rasmussen, 7 dage, datter af stentrykker Valdemar Rasmussen og Else Marie Christiansen, ’Aldershaab’, Nyborg Landevej
1911, 2210, 2810, Johanne Kirstine Hansen f. Jørgensen, enke, 73, ’Aadal’, Killerup. Datter af gaardejer Jørgen Andersen, Fraugde Kærby. Gaardejer Rasmus Hansen
1911, 1311, 1611, Thora Dorthea Jensen, 2, datter af cigarmager Anders Kristian Jensen og Anna Hansen, ’Nyborghus’. Født i Odense St. Knuds Sogn
1912, 0104, 0504, Maren Katrine Andersen, 6 maaneder, datter af gaardejer Rasmus Andersen og Marie Rasmine Andreasen, Tornbjergstedet
1912, 1506, 2206, Johanne Meier f. Eriksen, 33, ’Kirkely’, Ejby. Datter af drænmester Eriksen, Lundeborg, Hesselager. Rejsende Henrik Meier
1912, 1607, 2007, Petræa Olivia Erhardtsen f. Petersen, fhv. jordemoder, 48, Nyborg Landevej 222. Født i Alstrup Mølle. Datter af forpagter Ole Pedersen og Elisabeth Susanne Hansdatter. Arbejdsmand Lauritz Erhardtsen
1912, 1408, 2008, Caroline Mathilde Holmer f. Jørgensen, 38, Nyborg Landevej 118. Født i Skeby Sogn. Datter af murer Mads Jørgensen og Abelone Marie Rasmussen. Hestehandler Alfred Holmer
1912, 1808, 2408, Dorthe Kirstine Andersen f. Jørgensen, 37, Ejby Mark. Født i Nørre Broby Sogn. Datter af Kathrine Jensen. Teglværksarbejder Vilhelm Andersen
1912, 2209, 2709, Maren Kirstine Andersen, 86, Ejby Mark. Datter af husmand Anders Rasmussen og Dorthe Marie Pedersen, af Villestofte
1912, 2409, 2609, Dødfødt pige, datter af tømrer Lars Christian Nielsen og Gerda Marie Jørgensen, Nyborg Landevej 281
1913, 2606, 0307, Johanne Marie Rasmussen f. Hansen, 24, Ejby. Født i Ejby. Datter af husmand Niels Julius Hansen og Karoline Magdalene Sørensen. Snedker Niels Kristian Rasmussen
1913, 2008, 2508, Ada Hansen, 9 dage, datter af elektricitetsværksbestyrer Valdemar Hansen og Elna Olesen, Killerup
1913, 2109, 2709, Valborg Dürkopp Christensen, 8 dage, datter af smed Christian Johannes Christensen og Emma Rosalie f. Dürkopp, Nyborg Landevej 114 A
1913, 1610, 1910, Else Kathrine Jørgensen, 1, datter af mursvend, husejer Niels Laurits Jørgensen og Dorthea Kirstine Mortensen, ’Laurits Minde’, Nyborg Landevej 224
1913, 1412, 2112, Johanne Rasmussen f. Pedersen, enke, 78, Ejby. Født i Fraugde. Stenhugger Anders Rasmussen
1914, 0203, -, Louise Augusta Lüders, 81, Peter Bangsvej 8, 1., Frederiksberg. Født paa Nakkebølle
1914, 1803, 2203, Edith Margrete Larsen, 1, datter af hørsvinger Jakob Harald Julius Larsen og Kirsten Karoline Marie Sørensen, Ejerslykkevej
1914, 0907, 1304, Ruth Margrethe Staal Jensen, 9 maaneder, datter af gartnermedhjælper Niels Jensen og Ane Marie Jensen, Nyborg Landevej 338
1914, 0308, 0708, Dagny Lohse Andersen, 3 maaneder, datter af teglværksarbejder Vilhelm Andersen og Kirstine Andersen Toft, Ejby
1914, 0409, 1009, Elise Marie Andersen f. Jacobsen, 67, Nyborg Landevej 180. Født i Brestrup pr. Bredstrup. Datter af skolelærer Jacobsen, Store Viby pr. Kerteminde. Pensioneret førstelærer Rasmus Jørgen Andersen
1914, 2411, 2911, Cecilie Jensen, 6 timer, datter af arbejderske Karen Marie Larsen, Bøgekilde
1915, 1401, 2001, Karen Marie Petersen f. Jensen, enke, 79, Killerup. Født i Revninge. Datter af husmand Jens Madsen og Anne Marie Pedersdatter. Husejer Frederik Petersen
1915, 2301, 2801, Marie Kirstine Jørgensen f. Hansen, 49, Ejby. Født i Ketting, Egen Sogn pr. Sønderborg. Datter af arbejdsmand Mathias Hansen og Marie Kirstine Hansen. Arbejdsmand Anders Jørgensen
1915, 2202, 2302, Dødfødt pige, datter af gasværksbestyrer Hans Ludvig Hansen og Petra Kamilla Jørgensen, Ejby
1915, 1403, 1903, Maren Juliane Ingeborg Jacobsen f. Hansen, 41, Nyborg Landevej 216. Datter af arbejdsmand Christian Hansen og Gertrud Hansen, Svendborg. Støberiarbejder Hans Jørgen Jacobsen
1915, 1004, 1504, Anne Cathrine Eriksen f. Hansen, enke, 91, Ejby. Datter af husmand Hans Larsen og Sidsel Christensdatter, af Ejby. Murer Henrik Eriksen
1915, 0705, 1305, Anna Marie Jørgensen f. Hansen, enke, 70, boende Ejerslykkevej. Født i Tolking, Blekinge. Murerarbejdsmand Jacob Jørgensen
1915, 1208, 1508, Ingeborg Marie Larsen, 4, datter af hørsvinger Jakob Harald Julius Larsen og Kirsten Karoline Marie Sørensen, Ejerslykkevej
1915, 1010, -, Karen Thomsen, 4 maaneder, datter af husmand Hans Peter Thomsen, Blangstedgaardsvejen
1915, 2010, 2610, Karen Kirstine Andersen f. Jørgensen, 80, Ejby. Født i Tarup, Paarup Sogn. Datter af gaardejer Anders Jørgensen og Stine. Partikulier og fhv. møller Rasmus Andersen
1915, 0911, 1211, Ane Marie Lange f. Andersen, 67, boende i Ejby. Født i Rudkøbing. Slagtermester C. C. Lange
1916, 0201, 0801, Sigrid Dagmar Broby, 14, datter af tømrer Claus Broby og Marie f. Jensen, Ejby
1916, 2502, 0203, Marie Katrine Nielsen f. Petersen, enke, 83, Ejby. Født i Stagebro, Odense Vor Frue Landsogn. Boelsmand Peter Nielsen
1916, 1104, 1404, Rasmine Kathrine Frederiksen, tjenestepige, 22, boende i Sentved pr. Ørbek. Født i Vejle paa Fyn
1916, 1104, 2004, Maren Rasmussen f. Larsen, 81, Ejby. Født i Munkeled Sogn. Husejer Daniel Rasmussen
1916, 2006, 2306, Ellen Olsen, 5, datter af købmand Olsen
1916, 3006, 0707, Johanne Marie Hansen f. Larsen, enke, 77, boende i Ejby. Havnearbejder Karl Kristian Hansen
1916, 2408, 2708, Johanne Andersen f. Knudsen, enke, 81, boende i Ejby. Født i Vester Egense. Vejmand Karl Andersen
1916, 1109, Dødfødt pige, datter af kærnemager Hans Christian Frederiksen og Trine Jensine f. Hansen, Ejby
1916, 3010, -, Gertrud Jeppesen f. Larsdatter, enke, 80, boende i Killerup. Født i Skalkendrup. Gaardejer Søren Jeppesen
1916, 2612, 3012, Udøbt pige, ¼ time, datter af fabrikarbejderske Karen Johanne Rasmussen, Ejby. Født i Ejby, Frue Landsogn
1917, 0701, 1201, Dorothea Jensdatter, enke og rentier, 91, Krogsagergaard. Født i Egerup, Gamtofte Sogn. Datter af gaardmand Jens Andersen Nordbye og Ane Hansdatter. Landmand Gorm Carlsen
1917, 0601, 1101, Maren Hansen, 64, Biskorup. Født i Søllinge Sogn. Datter af arbejdsmand Hans Hansen og Marie Hansen. Arbejdsmand Niels Kristian Hansen
1917, 2002, 2502, Anna Nielsine Marie Petrine Jørgensen, 6 maaneder, datter af kusk Johannes Jørgensen og Maren Frederikke Kathrine Hansen, Ejby Mark. Født samme sted
1917, 2203, 2603, Ane Karoline Johansen, 4 uger, datter af arbejdsmand Johannes Valdemar Johansen og Anna Dorthea Nielsen, Ejby. Født samme sted
1917, 0404, 0704, Rigmor Juhl, 2 dage, datter af slagtermester Karl Juhl og Anna Mathilde Madsen, af Ejby. Født samme sted
1917, 1810, 2410, Gertrud Hansen f. Larsen, 52, Nyborgvejen 228. Født i Sønder Næraa. Datter af indsidder Lars Nielsen og Marie Dorthea Petersdatter. Gasværksarbejder Lars Peter Hansen
1917, 2610, 0111, Petrine Henriksen, tidligere sygeplejerske, 82, sidst boende hos en søn paa Nyborgvejen 77. Født i Aarslev Sogn. Datter af gaardmand Henrik Pedersen og Karen Marie Stephensdatter
1917, 0512, 0912, Christine Jørgensen, enke, 67, boende Nyborgvejen. Født i Rynkeby. Datter af Sidsel Pedersen. Lagerarbejder Hans Jørgensen, Kerteminde
1918, 0302, 0602, Dødfødt pige, datter af murer Rasmus Rasmussen og Anna Petrine Jørgensen, Ejerslykkevej
1918, 0105, 0705, Mette Marie Larsen f. Hansen, 41, Ejby Mark. Født i Aarslev. Datter af husmand Hans Jakobsen og Albertine Kirstine f. Nielsen. Gartner Lars Larsen
1918, 0905, 1505, Maren Pedersen f. Andersen, enke, 77, Ejby. Født i Vesterhæsinge. Datter af husmand Anders Jørgensen og Karen Andersdatter. Smedemester Søren Pedersen
1918, 3005, 0406, Rasmine Kathrine Andreasen f. Sørensen, 28, Ejby Mark. Født Ragrup. Datter af husmand Peder Christian Sørensen og Christine Jørgine Christiane Jensen. Fabriksarbejder Niels Christian Andreasen
1918, 2107, 2607, Esther Kathrine Knudsen, 10 datter af arbejdsmand Jens Johannes Knudsen og frasepareret hustru Sofie Frederikke Amalie f. Knudsen, Nyborgvejen 228. Født i Odense
1918, 2708, 0109, Olga Kristine Jørgensen, 2 maaneder, datter af arbejdsmand Hans Peter Jørgensen og Johanne Kristine Andersen, Nyborgvejen 450
1918, 2209, 2809, Maren Marie Nielsen f. Andersen, 68, Freltofte Mark i Nørre Lyndelse. Født i Brylle Sogn. Husmand Hans Nielsen
1918, 2110, 2710, Ane Marie Mortensen f. Hansen, enke, 65, Ejby. Født i Faaborg. Arbejdsmand Niels Mortensen
1918, 1711, 2111, Johanne Kirstine Hansen, 2, datter af arbejdsmand Ejner Ernst Hansen og Anne Kathrine Jørgensen, Nyborgvejen 114. Født i Assens
1918, 2711, 0112, Karen Nielsine Frederiksen f. Nielsen, 24, Vestergade 113, Svendborg. Født i Veflinge Sogn. Datter af arbejdsmand Jørgen Kristian Nielsen og Maren Kirstine Nielsen. Arbejdsmand Henrik Vilhelm Frederiksen
1919, 1401, 2201, Maren Andersen f. Hjæresen, enke, 78, Tornbjergstedet, Kertemindevejen. Født Biskorup Mark. Datter af husmand Hjære Jørgensen og Kathrine. Boelsmand Anders Andersen
1919, 2101, 2801, Maren Jørgensen f. Mortensen, 74, Nyborgvejen 450. Født i Rønninge. Landarbejder hans Frederik Jørgensen
1919, 2805, 0206, Signe Wilckens f. Ægidius, enke, 89, Gillestedgaard. Født i Ko… ved Holstebro. Gaardejer Georg Wilckens
1919, 1006, 1606, Maren Sofie Poulsen f. Pedersen, 50, Kirkegade, Ejby. Født i Rye, Gjørslev Sogn. Datter af arbejdsmand Niels Pedersen og Marie. Murer Jens Poulsen
1919, 2109, 2509, Anna Adolfine Marie Jensen f. Pedersen, 42, Ejby. Født i Odense Vor Frue Landsogn. Datter af Sofie Andersen og træskomager Lars Pedersen, Fodermester Jens Knud Kristian Jensen
1919, 2809, Dødfødt pige, datter af gasværksarbejder Hans Ludvig Hansen og Petra Kamilla Jørgensen, Kirkegade
1919, 0912, Dødfødt pige, datter af gaardejer Hans Rasmussen Hansen og Valborg Anna Frederikke Ploug, Biskorup
1919, 2901, 0402, Ane Andersen f. Pedersen, enke, 85, Ejby Mark. Født i Sanderum. Husmand Anders Andersen
1920, 0302, 1002, Anna Kirstine Emilie Franck f. Christensen, enke, 71, hos direktør Ingwersen Ejby Mark. Født i Nestved. Krigsassessor Lauritz Franck
1920, 1602, 2202, Maren Frederikke Kathrine Jørgensen f. Hansen, 30, Kirkegade ’Finick’. Født i Middelfart. Datter af arbejdsmand Niels Hansen og Sine. Kusk Johannes Jørgensen
1920, 2302, 2902, Anette Amanda Rasmussen, tjenestepige, 26, ’Palleshøj’, Kerteminde Landevej. Født i Jelshøj, Malt Sogn. Datter af arbejdsmand Hans Rasmussen og Asmine Andrea Momsen
1920, 2003, 2603, Kirsten Madsine Kamilla Madsen f. Møller, fhv. gaardmandskone, 66, i Ejby. Født i Ejby. Datter af sognefoged og gaardejer Anders Kristian Møller og Karen. Fhv. gaardejer Jens Madsen
1920, 0404, 1104, Karoline Kirstine Nielsen f. Johansen Pauli, 48, Nyborgvejen 116. Født i Odense Vor Frue Landsogn. Datter af fhv. kusk Johan Frederik Kristian Pauli og Anne Johanne Rasmussen. Vognmand Morten Nielsen
1920, 3107, 0408, Inge Marie Jensen, 9 maaneder, datter af gasværksarbejder Vilhelm Christian Martin Jensen og Anne Marie Hansine Jensen, Kirkegade. Født i Odense Vor Frue Landsogn
1920, 0208, 0808, Emma Kristiane Nilsson, husbestyrerinde, 52, i Ejby. Født i Engelsholm, Sverrig
1920, 2409, 0110, Ebba Nicoline Lorentzen, 3, datter af smed Nicolaj Lorentzen og Inger Kirstine Vilhelmine Pedersen, Nørregade 19, Nyborg. Født i Odense Vor Frue Landsogn
1920, 1910, 2410, Anna Mathilde Juhl f. Madsen, 35, Ejby. Født i Odense. Datter af arbejdsmand Christian Madsen og Marie Ol… . Slagtermester Karl Juhl
1920, 1111, 1411, Ellen Weiglin Persson, 8 maaneder, datter af arbejdsmand Peter Weiglin Persson og Gertrud Marie Kathrine Hansen, Ejby
1920, 0612, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Andreas Johnsen og Karen Marie Ovidia Christiansen, Blangsted
1921, 0801, 1101, Udøbt pige, 1 dag, datter af arbejdsmand Thorvald Larsen og Marie Sofie Frederikke Jensen, Gillestedhus
1921, 3001, 0602, Ane Kirstine Nicoline Rasmussen f. Pedersen, 60, Nyborgvejen 114. Født i Aalborg. Arbejdsmand Rasmus Rasmussen
1921, 3006, 0607, Camilla Christine Buch f. Kildeby, præstekone, 42, i Ejby. Født i København. Datter af murermester Hans Madsen Kildeby og Marie f. Hansen. Sognepræst Vilhelm Henrik Buch
1921, 0309, 1109, Anna Dorthea Jørgensen f. Pedersen, husejerske og enke, 83, ’Kirstinelund’, Nyborgvejen 289. Født i Paarup. Datter af husmand Rasmus Pedersen. Gartner og husejer Anders Jørgensen
1921, 0909, Dødfødt pige, datter af gaardejer Jes Holger Møller Madsen og Marentine Kamilla Bøg Hansen, Ejby
1921, 0310, 0710, Johanne Nielsine Augusta Pedersen f. Winberg, 46, ’Kirkely’, Kirkegade. Født i Præstø. Datter af skomagermester Niels Jønsson Winberg og Anna Marie Pouline Thygesen. Maskinmester Hans Peter Pedersen
1921, 0611, Dødfødt pige, datter af fodermester Vilhelm Jensen og Elvine Mortensen, Biskorup
1921, 2211, 2711, Thora Lilly Mortensen, 10 maaneder, datter af mejerist Martin Anders Mortensen og Martha Kirstine Madsen, Nyborgvejen 104. Født i Odense Vor Frue Landsogn