Odense - Skt. Hans Landsogn, Fredens kirke, 1920-1924, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1920-1924, Odense - Skt. Hans Landsogn - Fredens Kirke, Odense herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1920, 2709, 0210, August Nielsen, 4 maaneder, søn af arbejdsmand Carl Marius Nielsen og Fanny Augusta Keisala, Helenevej 20. Født i Odense     
1920, 1410, Udøbt dreng, 7 timer, søn af væver Jaroslav Fransisek Grundt og Elna Christine Christensen, Astrupvej 2 stuen. Født dersteds
1920, 1610, 2110, Elmer Henriksen, 5 maaneder, søn af chauffør Søren Christian Valdemar Henriksen og Carla Henriette Dorthea Jensen, St. Hansgade 18. Født dersteds     
1920, 1710, 2310, Arne Madsen, 2, søn af arbejdsmand Mads Henrik Madsen og Anna Mathilde Hansen, Henriettevej 97. Født dersteds     
1920, 2310, 2810, Frede Christoffersen Bro, 8, søn af pens. forstander Anders Jørgen Christoffersen Bro og Anna Bakkestrøm Petersen, Johannesvej 1. Født i Turup Sogn     
1920, 2410, 2710, Steffen Steffensen Mair, rentier, 50, Kongensgade 56, Odense. Født i Maribo. Søn af ingeniør James Mair og Camilla Steffensen. Anna Madalene Jørgensen     
1920, 1111, 1611, Arne Toft, 10 maaneder, søn af smed Henrik Axel Henning Toft og Ingrid Toft, Grøndalsalle 9. Født dersteds     
1920, 1211, 1911, Niels Hansen, murermester, 68, Skibhusvej 124. Født i Kølstrup. Søn af Maren Hansen. Marie født Larsen     
1920, 1111, 1811, Kristian Peder Lauritz Henriksen, skibstømrer, 49, Kanalvej 58 stuen. Født i Tved, Svendborg. Søn af skibsfører Niels Frederik Henriksen og Ane Henriksen. Johanne født Pedersen     
1920, 1211, 1611, Sophus Emil Rasmussen, 14 dage, søn af fabriksarbejderske Mary Elisabeth Rasmussen, Henriettevej 57. Født dersteds     
1920, 2911, 0312, Emil Gotfred Jørgen Rasmussen, vognmandskusk, 22, Buchwaldsgade 8. Født dersteds. Søn af vognmand Jens Frederik Rasmussen og Christine Rasmine Hansen    
1920, 0112, 0712, Niels Andersen, pens. lærer, 75, Dr. Olgas Vej 17. Født i Brænderup Sogn. Søn af smed Anders Madsen og Maren Jørgensdatter. Rasmine født Andersen     
1920, 2812, 03011921, Henrich Claus Menck, enkemand og fhv. fiskehandler, 84, St. Slotsvej 8, 1. Født i Todendorff. Kirstine Jørgensen     
1921, 0701, 1301, Lauritz Jacob Johan Møller, porcellænsmaler, Vilhelminevej, Villa ’Napoli’. Født 1840 i Lyngby. Søn af smed Frederik Møller og Marie. Maren Louise Thomsen     
1921, 2701, 3101, Jens Aage Larsen, søn af snedkersvend Niels Laurits Larsen og Melitta Eleonora Amalie Jensen, Damhusvej 113. Født 1916 i St. Hans Landsogn     
1921, 1402, 1902, Peter Holger Madsen, søn af fabriksarbejderske Karen Dorthea Martha Madsen, Ny Kongevej 16. Født 1919 dersteds     
1921, 1502, 1902, Svend Arne Guldfeldt Madsen, søn af mejerist Jørgen Madsen og Karen Marie Nielsine Nielsen Guldfeldt, St. Hansgade 1. Født 1920 dersteds     
1921, 1902, 2502, Lars Hansen, fraskilt og gaardejer, Skibhusene. Født 1854 i Magleby Sogn. Søn af gaardejer Hans Sørensen og Lovise Pedersdatter     
1921, 2602, 0303, Hans Christensen, enkemand og fhv. parcellist, Hanneberg. Født 1840 i Sædinge Sogn. Søn af husmand Christen Jensen og Dorthe Kristine Hansdatter. Margrethe Rasmussen     
1921, 2604, 0205, Josef Kowal, søn af polsk landarbejderske Antanias Kowal. Født 1916 i Svebøien. I pleje paa Børnehjemmet ’Aalykkegaard’     
1921, 1105, 1705, Peter Coakley, enkemand og appreturmester, Ny Kongevej. Født 1855 i Manchester, England. Marry Jane Redshaw     
1921, 1305, 1905, Axel Christian Petersen, overtoldbetjent, St. Hansgade 11, 1. Født 1872 i Aarhus. Søn af Jørgen Petersen og Birtha Katrine Petersen. Anne Caroline Birkholm     
1921, 1405, 1905, Kield Steen Rasmussen, søn af ekspedient Carl Steen Julius Rasmussen og Anna Marie Rasmine Andersen, Enighedsvej 33. Født 1921 i Odense, St. Hans Sogn     
1921, 1905, 2105, Kjeld Peter Jørgensen, søn af slagteriarbejder Lars Peder Jørgensen og ellen Elise Ingrid Evert, Enighedsvej 42, 1. Født 1920 dersteds     
1921, 3006, 0407, Niels Tønning Tønnesen, søn af arbejdsmand Hans Christian Nielsen Tønnesen og Else Rasmussen, St. Hansgade 24 stuen. Født 1913 i St. Hans Landsogn     
1921, 1307, 1707, Christian Larsen, fhv. almindelig arbejdsmand og enkemand, Skibhusvej 117, 1. Født 1841 i Nybølle, Landet Ryde, Aageby Sogn, Lolland. Karen Larsen     
1921, 1907, 2607, Knud Carlo Nielsen, søn af separered Carla Marie Valborg Andersen f. Hansen (fra arbejdsmand Carl Emil Andersen) og matros Knud Nielsen. Født 1921 i St. Hans Landsogn, Skibhusvej 153 stuen    
1921, 2807, 0208, Søren Hansen, enkemand og fhv. skovfoged, Skibhusvej 228. Født 1836 i Ørsted. Johanne Larsen     
1921, 2707, 0108, Peter Hansen Ejlersen, gartner, Kanalvej 96. Født 1854 i Sørring Sogn. Søn af gaardmand Rasmus Hansen Ejlersen og Marie Rasmussen. Hansine Jørgensen     
1921, 1208, 1808, Christian Julius Jacobsen, lagerarbejder, Helenevej 1. Født 1873 i Vigerslev. Søn af arbejdsmand Hans Jacobsen og Johanne Margrethe Johansen. Maren Christiansen    
1921, 2208, 2808, Rasmus Nielsen, enkemand og fhv. smedemester, Kanalvej 84, Villa ’Sølund’. Født 1853 i Bøgebølle. Søn af smed Niels Nielsen. Mette Marie Jensen     
1921, 2409, 3009, Jens Larsen, enkemand og forhen gaardejer, Skibhusene. Født 1841 i Vissenbjerg. Ane Kirstine Rasmussen     
1921, 2609, 0110, Hans Nicolaj Hansen, pakhusarbejder, Damhusvej 100. Født 1854 i Odense, St. Knuds Sogn. Søn af arbejdsmand Lars Hansen og Maren Kirstine Nielsen. Petrine Petersen    
1921, 2709, 0310, Christian Nielsen Moslund, fhv. smedemester, Skibhusene. Født 1859 i Ødis. Søn af smedemester Moslund. Maren Johanne Pedersen     
1921, 2909, 0110, Dødfødt dreng, søn af møllersvend Jens Peder Frandsen og Sara Eleonora Hansen, Kanalvej 146. Født 1921 dersteds     
1921, 3009, 0310, Dødfødt dreng, søn af fiskehandler Ludvig Rasmussen og Mathilde Jensine Rasmussen, Henriettevej 74. Født 1921 dersteds     
1921, 3009, 0310, Jens Christian Andersen, rentier, Vindegade, Odense St. Knuds Sogn. Født 1862 i Odense Vor Frue Sogn. Søn af arbejdsmand Anders Christian Andersen og Maren     
1921, 3009, 0610, Peter Bonde, enkemand og fhv. landarbejder, Enighedsvej 18. Født 1849 i Düneved, Als. Louise f. Krogh     
1921, 0310, 0810, Carl Henry Larsen, søn af snedker Laurits Larsen og Melita Eleonora Amalie Jensen, Damhusvej 113 stuen. Født 1910 i København     
1921, 1210, 1710, Lars Mortensen, smed, Damhusvej 1. Født 1859 paa Højby Mark. Søn af arbejdsmand Morten Andersen og Karen Knudsdatter. Karen Andersen     
1921, 1910, 2010, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Carl Christian Thrane og Marie Møllegaard, Damhusvej 56. Født 1921 dersteds     
1921, 0111, 0511, Poul Kristensen, søn af bestyrer Lars Kristensen og Karoline Rasmine Larsen, Astrupgaard, Odense St. Hans Landsogn. Født 1921 dersteds     
1921, 2911, 0112, Dødfødt dreng, søn af glasmager Robert Magnus Pedersen og Lydia Eckert Enighedsvej 42, 1. Født 1921 dersteds     
1921, 2912, 05011922, Marius Hansen, cigarmager, Astrupvej 2. Født 1888 i Rønninge. Søn af skomagermester Hansen. Ane Nielsine Kirstine f. Christensen     
1922, 0101, 0701, Alfred Johannes Steffensen, snedkersvend, Skibhusene. Født 1899 i Odense. Søn af Steffen Steffensen og Sine Jensen     
1922, 1501, 2001, Johannes Theodor Bøisen, forretningsfører, Ny Kongevej 5. Født 1876 Bolbro Mølle, Odense. Søn af møller Bøisen og Kristine Hansen. Anna Knudsen     
1922, 2601, 0102, Christen Hansen, arbejdsmand, Damhusvej 86, 1. Født 1868 i Seden Sogn. Marie Kirstine Nielsine f. Jensen     
1922, 0302, 1002, Christen Konrad Pedersen, arbejdsmand, Skibhusene. Født 1844 i Fraugde. Søn af indsidder Peder Christensen. Gjertrud Rasmussen     
1922, 1002, 1702, Niels Larsen, opsynsmand, Laden, Kræmmermarken. Født 1852 i Martofte. Søn af skomager Lars …. Nielsine Laureutine Abelone Hansen     
1922, 1202, 1802, Christian Larsen, husmand, Skibhusene. Født 1845 i Vigerslev Sogn. Søn af gaardmand Lars Christian Hansen og Marie Jespersdatter. Mette Marie Jørgensen     
1922, 1902, 2402, Hans Matthias Jensen, enkemand og fhv. landarbejder, St. Hansgade 2, 2. Født 1836 i Tommerup Sogn. Kirsten Andersen     
1922, 1902, 2402, Poul Pedersen, søn af husholderske Meta Andrea Angelica Mary Christensen og cyklesmed Alfred Poul Pedersen, Skibhusene. Født 1921 dersteds     
1922, 2402, 0103, Max Normann Jørgensen, søn af fabriksarbejderske Elise Margrethe Nielsen, Thorkildsgade 12. Født 1921 dersteds     
1922, 0403, 0903, Marius Hansen, handelsrejsende, ’Adlerhus’, Skibhusvej. Født 1895 i St. Hans Sogn. Søn af telegrafbud Karl Kristian Hansen og Karoline Schou     
1922, 1004, 1504, Anders Martin Clausen, fhv. gaardejer, Kanalvej 80. Født 1856 i Odense. Søn af forpagter Claus Rasmussen og Anne Rasmussen. Marie Johanne f. Hansen     
1922, 1005, 1105, Dødfødt dreng, søn af chauffør Søren Christian Valdemar Henriksen og Carla Dorthea Henriette Jensen, St. Hansgade 18. Født dersteds     
1922, 1305, 1505, Dødfødt dreng, søn af købmand Anton Peder Christian Berg og Agnes Petrine Wermuth, Skibhusvej 96, 1. Født dersteds     
1922, 3105, 0606, Mads Rasmussen, fhv. arbejdsmand, Henriettevej 72. Født 1844 i Sandager. Søn af Rasmus Rasmussen og Marie Katrine Larsen. Kirsten f. Jensen     
1922, 0606, 1206, Jens Christian Christensen, bagermester, Skibhusvej 87. Født 1882 i Viuf Sogn. Søn af klodsemager Christian Daries Charles Christensen og Karen f. Madsen. Karoline Kirstine f. Andersen    
1922, 0806, 1306, Vigo Vilhelm Emil, søn af Elly Asta Rigmor Sørensen, af Døckerslundsvej 13. Født 1922 paa Odense Sygehus     
1922, 1206, 1706, Søren Christian Hansen, arbejdsmand, Thorkildsgade 31. Født 1887 i Birkende Sogn. Søn af banearbejder Niels Hansen og Hansine Hannibalsen. Amanda Marie Kathrine Rasmussen    
1922, 1706, 2206, Kaj Børge Petersen, søn af husassistent Anna Sofie Kirstine Petersen, Aalykkegaarden. Født 1922 i Odense St. Knuds Sogn     
1922, 2006, 2406, Johannes Ulrik Larsen, søn af arbejdsmand Laurits Ulrik Larsen og Andemine f. Hansen, St. Hansgade 15, Født 1918 dersteds     
1922, 0607, 1207, Lars Michael Mikkelsen, formand, Skibhusene. Født 1856 i Seden. Søn af formand Jens Mikkelsen og Mette Marie Larsdatter. Thora Johanne Marie Arentsen     
1922, 1807, 0508, Holger Ingemann Andersen, messedreng. Født 1906. Søn af Anna Emilie Andersen (nu gift med maskinarbejder Jens Peter Hansen), Hørdumsgade 7     
1922, 1309, 1809, Hilmar Dyrendal Rosenlund, søn af arbejdsmand Carl Henrik Dyrendal Rosenlund og Andrea Rasmine f. Andersen, Helenevej 22, 1. Født 1919 dersteds     
1922, 2609, 0310, Lars Hansen, arbejdsmand, ’Sparta’, Monbergsvej. Født 1859 i Vejlø Sogn. Søn af gaardmand Hans Larsen og Anne Jørgensdatter     
1922, 2709, 3009, Edvard Nommels, søn af maskinarbejder Edvard Grieg Nommels og Astrid Elisabeth Jensen, Enighedsvej 41. Født 1922 dersteds     
1922, 0110, 0610, Hans Christiansen, skibsfører, St. Hansgade 41. Født 1857 i Hjallese. Søn af stenhugger Christian Pedersen og Karen Marie f. Hansen. Karen f. Larsen     
1922, 2910, 0211, Otto Larsen, søn af husbestyrerinde Andrea Sofie Hedvig Larsen, Sadolinsgade 136. Født 1921 i Næstved (paa Børnehjemmet ’Aalykkegaard’)     
1922, 0511, 1111, Elmer Morten Wennerstrøm Mogensen, søn af smed Jens Knudsen Mogensen og Anna Marie Wennerstrøm Jørgensen, St. Hansgade 26, 1. Født 1922 dersteds    
1922, 1011, 1811, Mads Jørgensen, handelsmand, Hørdumsgade 1. Født 1859 i Hillerslev Sogn. Søn af husmand Jørgen Madsen og Karen. Karen Marie Madsen     
1922, 1711, 2111, Rasmus Nielsen, værkfører, Skibhusvej 149. Født 1870 i Odense, Vor Frue Sogn. Søn af skomagersvend Niels Peter Nielsen og Dorthea Cecilia Thora Simonsen. Martha Todzyska     
1922, 1412, 2012, Hans Daniel Jensen, arbejdsmand, Skibhusvej 124. Født 1884 i København. Søn af arbejdsmand Peter Jensen og Nikoline Georgsen. Anna Sørine f. Hansen     
1922, 3112, 05011923, Rasmus Christian Larsen, pensioneret jernbanearbejder, Mogensensvej 2. Født 1868 i Bellinge. Søn af Lars Jørgensen og Maren Hansdatter. Kristiane Petersen    
1923, 0501, 1201, Jørgen Peter Kristian Jørgensen, enkemand og fhv. gaardejer, St. Hansgade 42. Født 1833 i Egtved. Søn af Niels Christian Jørgensen og Mette M. Svane. Jørgine Paaskesen    
1923, 0901, 1301, Rasmus Kristian Henrik Rosendal, skibstømrer, Toldbodgade 6. Født 1865 i Fanefjord Sogn. Søn af smed Peder Henriksen og Bodil Stine Hansen. Maren Kirstine Rosendal f. Madsen    
1923, 2101, 2701, Lars Jensen, arbejdsmand, Skibhusvej 151. Født 1854 i Davinde. Søn af væver Jens Larsen og Johanne f. Jensdatter. Oline Sofie f. Kreepke     
1923, 2101, 2701, Rasmus Frantzen, enkemand og gartner, Damhusvej 13 stuen. Født 1844 i Vigerslev Sogn. Sidsel f. Nielsen     
1923, 0502, 1002, Jens Aage Jensen, søn af lagerarbejder Arthur Carl Jensen og Karen Marie f. Mikkelsen, Kong Georgsvej 1. Født 1922 dersteds     
1923, 2402, 0203, Hans Ingvard Hansen, barbermester, St. Hansgade 2. Født 1895 i Odense Vor Frue Sogn. Søn af murer Hans Bertel Hansen og Maren Mathilde Sørine Larsen     
1923, 0903, 1503, Anders Hansen, enkemand og fhv. vejmand, Alderdomshjemmet i Odense. Født 1833 i Lunde Sogn. Søn af husmand Hans Henrik Pedersen og Katrine Marie f. Jensen. Kirsten f. Rasmusdatter     
1923, 2603, 0204, Flemming Munkebo, søn af købmand Niels Anton Hansen Munkebo og Ella Theodora Madsen, Skibhusvej 230. Født 1921 i Odense St. Hans Sogn     
1923, 2403, 2803, Poul Arne Hansen, søn af fraskilt strikkerske Karla Marie Valborg Hansen, Damhusvej 100. Født 1922 i København     
1923, 0504, 0704, Manfred Petersen, søn af rigger Magnus Albert Petersen og Hedevig Anna Elisabeth Schuster, Lunds Tværvej 6 stuen. Født 1921 dersteds     
1923, 0904, 1404, Anders Larsen, fhv. husmand, Skibhusvej 200. Født1840 i Hundslev. Søn af husmand Lars Andersen og Bolette Jensdatter. Nielsine Andersen     
1923, 1604, 2204, Peder Madsen, enkemand og fhv. husmand, Dr. Olgasvej 34. Født 1844 i Fjeldsted. Søn af husmand Mads Christensen og Birthe Mortensen. Johanne Katrine f. Nielsen     
1923, 2804, 0305, Hans Nielsen Bæk, enkemand og fhv. væver, Henriettevej 89. Født 1838 i Vigerslev Sogn. Søn af tømrermester Niels Christoffersen og Karen Rasmussen. Ane Kirstine Christensen    
1923, 0305, 0505, Dødfødt dreng, søn af husassistent Henriette Johanne Madsen, ’Ejerslyst’, Rugaardsvej. Født 1923 dersteds     
1923, 0605, 1105, Willi Julius Heinrich Ladewig, søn af nitter Fritz august Heinrich Andreas Ladewig og Martha Catharina Borchard, Nørre Allé 20. Født 1913 i Flensborg     
1923, 1105, 1805, Laurits Georg Emanuel Hansen, søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen og Augusta Kirstine Larsen, Enighedsvej 42. Født 1909 i Nørre Ea…bølle     
1923, 2005, 2405, Hans Martin Hansen, søn af brødkusk Frederik Martin Hansen og Anna Margrethe Pedersen, Mogensensvej 4. Født 1922 dersteds     
1923, 2505, 3105, Axel Gunnar Sørensen, chauffør, Skibhusvej 91. Født 1899 i Lumby Sogn. Søn af fhv. gaardbestyrer Hans Peter Sørensen og Augusta Carlsdatter     
1923, 2905, 0406, Jens Jørgen Rasmussen, pens. stabssergent, Nørrevoldgade 37. Født 1862 i Vissenbjerg. Søn af husmand Hans Rasmussen og Karen Jensen. Karen Marie f. Sørensen     
1923, 0306, 0906, Peder Christensen, arbejdsmand, Aastrupvej 4. Født 1861 i Odense. Søn af arbejdsmand Ole Nielsen Christensen og Karen Petersen. Karen Kirstine Christensen f. Iversen     
1923, 0906, 1506, Hans Peter Hansen, brænderiarbejder, Enighedsvej 42 stuen. Født 1886 i Odense. Søn af brænderiarbejder Hans Nikolaj Hansen og Petrine. Augusta Kirstine Larsen     
1923, 1306, 1806, Carl Sofus Møller, fhv. gaardejer, ’Willumsdal’, Odense St. Hans Landsogn. Født 1860 i Tommerup. Søn af gaardejer Peder Andersen Møller og Marie Hansine Rasmussen. Hansine f. Mouritzen     
1923, 2106, 2706, Karl Christian Sørensen, arbejdsmand, Mogensensvej 24. Født 1894 i Ølund, Skeby Sogn    
1923, 2106, 2506, Thorkild Elith Jørgensen, søn af Hansine Stefanie Jørgensen. Født 1922 paa Rigshospitalet. (Børnehjemmet ’Aalykkegaard’)     
1923, 2806, 0307, Carl Christian Hansen, pens. telegrafbud, Skibhusvej 213. Født 1852 i Bogense. Søn af Kathrine Margrethe Hansen. Caroline f. Schou     
1923, 1307, 1807, Ejnar Veien, tjenestekarl, Vigerslev Sogn. Født 1902 i Svendborg. Søn af snedker Christen Hansen Veien og Marie Kirstine Rasmussen     
1923, 2207, 2807, Hans Richard Jensen, kontorlærling, Enighedsvej 15. Født 1906 i Bogense. Søn af inkassator Hans Jensen og Petrine Rasmussen     
1923, 2407, 2707, Lars Jørgensen, enkemand og fhv. husmand, Kanalvej 58. Født 1838 i Allested Sogn. Søn af husmand Jørgen Larsen og Maren Madsdatter. Marie Christensen Skov    
1923, 1408, 1908, Hans Peter Sørensen, enkemand og fhv. gaardbestyrer, Kanalvej 108. Født 1862 i Taarup, Lumby Sogn. Søn af indsidder Rasmus Sørensen og Ane Kirstine Hansen. Augusta Carlsdatter     
1923, 1908, 2508, Jørgen Hansen, enkemand og fhv. sæbearbejder, Henriettevej 63. Født 1844 i Sønder Højrup. Søn af Johanne Marie Jørgensdatter og tjenestekarl Hans Pedersen. Ane Kathrine Rasmussen     
1923, 1708, 2008, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Carl Christian Thrane og Marie Møllegaard, Damhusvej 56. Født 1923 dersteds     
1923, 3008, 0509, Albert Emil Mogensen, ingeniør, Bredstedsgade 11. Født 1885 i Sundby, Vestre Sogn. Søn af snedker Mogens Svend Mogensen og Maria f. Persson. Johanne Marie f. Tygesen    
1923, 0609, 1109, Hans Christian Pedersen, havnearbejder, St. Hansgade 65. Født 1866 i Gundslev, Falster. Søn af parcellist Hans Pedersen og Ane Lisbeth Pedersen. Dagmar Rasmussen    
1923, 1909, 2709, Peter Knudsen, skovfoged, Skovfogedhuset, Aalykkeskoven. Født 1867. Søn af skovfoged Jørgen Knudsen og Katrine Hansen. Anna Hansen     
1923, 2109, 2709, Niels Rasmussen, enkemand og fhv. træskomand, Paradisvej 19. Født 1844 i Strandby. Søn af gaardmand Rasmus Jørgensen og Kirsten Nielsdatter. Margrethe Mortensen    
1923, 0310, 0810, Andreas Hansen, bagermester, Skibhusvej 101. Født 1856 i Haugstedshus, Haarslev Sogn. Søn af Marie Dorthea Nielsen Kjær og ungkarl Hans Andreassen. Marie f. Andersen     
1923, 2110, 2710, Svend Aage Pedersen, søn af bryggeriarbejder Adolf Wilhelm Pedersen og Martha Johanne Andersen, Skibhusene. Født 1923 dersteds     
1923, 2810, 0311, Søren Nielsen, mølleriarbejder, St. Hansgade 22. Født 1861 i Roerslev. Søn af arbejdsmand Anders Nielsen. Ane Marie Hansen     
1923, 1011, 1311, Udøbt dreng, søn af tapetserer Emanuel Karl Kristian Isaksen og Asta Betty f. Madsen, St. Hansgade 50. Født 1923 i Ramsherred 21, Odense     
1923, 1811, 2411, Thorkild Verner Nielsen, søn af arbejdsmand Kristian Nielsen og Andrea Kirstine Sofie Christiansen, Skibhusvej 151. Født 1923 dersteds     
1923, 2612, 2912, Kristian Larsen, søn af tjenestepige Elna Henriette Larsen, Helenevej 18. Født 1922 dersteds     
1924, 1301, 1701, Arne Nehm, søn af fabriksarbejderske Kaja Christence Nehm, Alexandergade 18, Odense. Født 1923 paa Rigshospitalet. (Børnehjemmet ’Aalykkegaard’)     
1924, 2401, 3101, Jens Henningsen, fhv. fabriksarbejder, Margrethevej 5. Født 1847 i Nr. Lyndelse. Søn af indsidder Henning Larsen og Ane Margrethe Jensdatter. Marie Sophie Nielsen    
1924, 2202, 2602, Dødfødt dreng, søn af fabriksarbejderske Ane Marie Jensen, Helgasminde, Rugaardsvej. Født 1924 dersteds     
1924, 0503, 1003, Niels Christian Marius Jensen, enkemand, Hørdumsgade 16. Født 1848 i Hørmested Sogn. Søn af huusmand Jens Nielsen og Kirsten Nielsdatter. Anne Line Anderson     
1924, 0803, 1303, Theodor Friederich Petersen, enkemand, Skibhusene. Født 1837 i Bedsted Sogn. Søn af pastor Andreas Petersen og Ana Maria Kirstina f. Randbøll. Hansine f. Uldall    
1924, 1203, 1703, Jacob Nielsen, rentier, Hedvigslund. Født 1864 i Odense, St. Hans Landsogn. Søn af Lars Nielsen og Anna Marie f. Lollesgaard. Vilhelmine f. Berg     
1924, 1403, 2003, Thorvald Christian Thomsen, havnearbejder, Damhusvej 13. Født 1898 i Verninge. Søn af gaardejer Jørgen Kristian Thomsen og Thomasine Sofie Hansen     
1924, 2603, 2903, Vilhelm Sophus Frederik Neess, enkemand, St. Hansgade 20. Født 1848 i Kauslunde. Søn af Karen Margrethe Ludvigsdatter     
1924, 3103, 0404, Mogens Jørgensen, søn af kelner Thorvald Alfred Jørgensen og Ingeborg Caroline Kathrine Jensen, Skibhusvej 108. Født 1923 i Odense, Ansgar Sogn     
1924, 1604, 2204, Henry Axel Nielsen, søn af havnearbejder Jørgen Peter Nielsen og Anna Nielsine Hein, Paradisvej 18. Født 1921 dersteds     
1924, 2304, 2904, Hans Andreas Bender Christensen, slagtermester, Damhusvej 96. Født 1863 i Odense. Søn af gartner Rasmus Christensen og Mariane Bender. Anna Frederikke Schrøder     
1924, 0805, 1405, Christoffer Jensen, enkemand og fhv. bødker, Baumgartens Allé 2. Født 1848 i Sæby Sogn. Søn af indsidder Jens Petersen og Maren Jørgensen. Sophie Madsen     
1924, 1105, 1705, Hans Christian Johansen Fischer, enkemand og fhv. snedkermester, Astrupvej 6. Født 1859 i Roerslev Sogn. Søn af husmand Johan Christian Fischer og Ane Kirstine Nielsen. Bodil Marie Nielsen     
1924, 1005, 1505, Anders Christian Hansen, agent, Vesterbro 5. Født 1867 i Rønninge Sogn. Søn af købmand Ole Hansen og Mette Kirstine Petersen     
1924, 2305, 2805, Niels Peter Christian Petersen, pens. formand, Kanalvej 116. Født 1850 i Odense. Marie Behrens     
1924, 2305, 2805, Christian Villy Karlsen, søn af former Niels Peter Karlsen og Laura Kristine Mortensen, Skibhusvej 153. Født 1923 dersteds     
1924, 0506, 1106, Arthur Franz Ewald Haase, glasmager, Dronning Olgasvej 12. Født 1886 i Peunzig. Søn af glasmager Albert Haase. Harriet Alexandra Emanuella f. Arentoft     
1924, 0906, 1206, Helmuth Larsen, søn af husassistent Gerda Marie Larsen. I pleje hos konditor Christian Jacobsen, Dronning Olgasvej 46. Født 1924 i Odense, St. Knuds Sogn     
1924, 2605, 3005, Laurits Martin Hansen, kørekarl, Hans Jensensstræde 2. Født 1891 i Trunderup Sogn. Sine Sørensen     
1924, 0307, 0807, Kaj Rasmussen, søn af forvalter Rasmus Peter Rasmussen og Edith Johanne Christine Thomsen, Rugaardsvej. Født 1924 dersteds     
1924, 0607, 1007, Børge Andersen, søn af fabriksarbejderske Ingeborg Agnete Rasmussen Damhusvej 89. Født 1924 dersteds     
1924, 1607, 2307, Jens Andreas Ludvig Rasmussen, enkemand og modelsnedker, Damhusvej 103. Født 1858 i Odense, Vor Frue Sogn. Søn af tømrermester Jacob Rasmussen og Anne Dorthea Christensen. Anna ellen Cathrine Dorthea Lefevre     
1924, 3107, 0708, Mads Larsen, fhv. fyrbøder, Dr. Olgasvej 42. Født 1842 i Gamtofte Sogn. Søn af indsidderske Maren Sørensen. Anne Marie Pedersen     
1924, 2708, 3008, Carl Aage Jensen, kontorist, Gl. Annasholms Allé 12. Født 1905 i Odense, St. Hans Sogn. Søn af maskinarbejder Jens Jakob Jensen og Martine Benedikte Bachmann    
1924, 1409, 1909, Niels Vagner Madsen, søn af sliber Mads Henrik Madsen og Anne Mathilde Hansen, Henriettevej 97. Født 1909 dersteds     
1924, 1409, 1709, Gustav Luther, søn af former Emil Robert Gustav Luther og Jensine Marie Jensen, Skibhusvej 151. Født 1921 her i sognet    
1924, 1910, 2510, Nicolaj Christian Henning Herholdt, fhv. postexpedient, Skibhusvej 90. Født 1857 paa Læssøe. Søn af herredsfoged Nicolaj Christian Herholdt og Axeline Johnsen. Petrine Johanne Marie Christensen     
1924, 0211, 0611, Per Christian Wad, søn af havearkitekt Poul Peter Jensen Wad og Anna Karola Olsson, Sømosegaard, Tolderlundsvej. Født 1924 dersteds     
1924, 1811, 2411, Hans Peter Madsen, arbejdsmand, Kanalvej 142. Født 1878 i Ubberud. Søn af husmand Christen Madsen og Johanne Hansen. Caroline Marie Rasmussen     
1924, 0112, 0612, Hans Christian Christensen, fhv. handelsgartner, ’Elsebo’Lundsvej. Født 1852 i Vejlby Sogn, Vends Herred. Søn af arbejdsmand Kristian Hansen. Marie Carlsen Fuhr     
1924, 0412, 1012, Hans Jacob Nielsen, fhv. banearbejder, Enighedsvej 17. Født 1850 i Vester Skjerninge Sogn. Søn af skrædder og husmand Niels Jørgensen og Johanne Marie Rasmussen. Sofie Petrosine Nielsen     
1924, 0912, 1312, Hans Hansen, enkemand og mølleriarbejder, Kanalvej 120. Født 1856 i Tommerup Sogn. Søn af Ane Johanne Hansen og Hans Christian Jacobsen. Karen Dorthea Nielsen    
1920, 1010, 1410, Inge Andersen, 11, datter af lagerforvalter Niels Christian Andersen og Alma Marie Christiane f. Sørensen, Nørrebro 112 D. Født i Christians sogn, København    
1920, 1810, 2110, Udøbt pige, 5 dage, datter af overtoldbetjent Axel Christian Petersen og Anne Caroline Birkhold, St. Hansgade 11. Født dersteds     
1920, 0512, 0912, Vilhelmine Anna Marie Jensen f. Riis, fraskilt, 64, Skibhusene. Født i Skanderborg. Datter af skomagermester Kristen Riis og Henriette Lucie Christiane Danieline Welsch. Fraskilt sadelmager Karl Jensen     
1920, 1512, 2012, Udøbt pige, 1½ dag, datter af fabriksarbejderske Eva Marie Augusta Andersen, Damhusvej 119, 1. Født dersteds     
1920, 2912, 03011921, Asta Emilie Maaløe, plejerske, 24, Skibhusvej 120. Født i Odense Ansgars Sogn. Datter af maskinpasser Peter Marius Johan Maaløe og Anna Marie Nielsine Johansen    
1921, 2301, 2701, Eli Nielsen, datter af købmand Viggo Nielsen og Emma f. Nielsen, Skibhusvej 156. Født 1916 i Odense     
1921, 2802, 0303, Ruth Anna Andersen, datter af maler Herman Arthur Alfred Andersen og Thora Sofie Rasmussen, Skibhusvej 111, 2. Født 1920 i Nørre Aaby     
1921, 0803, 1203, Karen Margrethe Nielsen, datter af typograf Henrik Vilhelm Nielsen og Mary Ulrika Nielsen, Grøndals Allé 1, stuen. Født 1920 dersteds     
1921, 2703, 0104, Kirsten Hansen f. Hjeresdatter, enke, Hunderupvej 75. Født 1837 i Skamby Sogn. Stenhugger Jørgen Hansen     
1921, 2603, 3103, Anna Viola Gade Nielsen, datter af handelsmand Niels Gade Nielsen og Ane Margrethe Elisabeth Pedersen, Ruggaardsvej 1. Født 1906 dersteds     
1921, 3103, 0504, Anna Gudrun Nielsen, datter af købmand Carl Marquard Nielsen og Olga Marie Knudsen, Damhusvej 104. Født 1912 dersteds     
1921, 0404, 0804, Thrine Petrosine Granau f. Meier, enke, Hørdumsgade 6, 1. Født 1837 i Odense, St. Hans Landsogn. Datter af skomager Vilhelm Meier og Caroline Ulrikka Christensen. Skomagermester Peter Ferdinand Granau     
1921, 0504, 0904, Agnes Marie Johanne Petersen f. Svendsen, Skibhusvej 226 stuen. Født 1878 i Rønne. Riggermester Viggo Julius Christoffer Petersen     
1921, 1904, 2404, Martha Christa Madsen, datter af snedker Marius Christian Sofus Madsen og Martha Nielsen, Lundsvej. Født 1921 dersteds     
1921, 2404, 2804, Udøbt pige, datter af købmand Georg Henrik Hudlebusch Hansen og Ingeborg Christine Knudsen, Hørdumsgade 19, stuen. Født 1921 dersteds     
1921, 0305, 0905, Hansine Petrine Hansen f. Andersen, Marienlystgade 6. Født 1974 i Assens. Datter af arbejdsmand Knud Andersen og Kirsten Hansen. Murer Christian Vilhelm Hansen    
1921, 0605, 1205, Inger Marie Frandsine Kirstine Nielsen f. Davidsen, enke, Marienlystgade 32. Født 1841 i Venderslev. Datter af husmand David Pedersen og Karen Nielsdatter. Husmand Christen Nielsen    
1921, 1205, 1405, Anna Marie Schrøder f. Rasmussen, Skibhusene. Født 1872 i Stige. Datter af murer Erik Rasmussen og Karoline Rasmussen. Arbejdsmand Niels Christian Nielsen Schrøder    
1921, 1705, 2105, Dødfødt pige, datter af tapetserer Valdemar Petersen og Valborg Marie Jørgensen, Grøndals Allé 14. Født 1921 dersteds     
1921, 1705, 2105, Ketty Caroline Louise Marie Lykkegaard, husassistent, Østerbrogade 138, 1., København. Født 1900 i Odense. Datter af smed Lars Peter Nielsen Lykkegaard og Mathilde Nielsine Haakonsdatter    
1921, 2805, 0206, Inger Rigmor Madsen, datter af kusk Niels Viktor Madsen og Thyra Dagmar Jensen, Ruggaardsvej 1, 2. Født 1921 dersteds     
1921, 1706, 2006, Dødfødt pige, datter af arbejdsmand Jens Peder Hansen og Anna Kathrine Marie Jensen, Skibhusene. Født 1921 dersteds     
1921, 1806, 2106, Hansine Kirstine Marie Andersen f. Jørgensen, Marienlystgaard. Født 1878 i Fjeldsted. Datter af landmand Peder Jørgensen og ugift Marie Bang. Snedker Mads Henrik Andersen    
1921, 1907, 2307, Ane Kathrine Marie Hansen f. Jensen, Skibhusene. Født 1897 i Gundersø. Datter af gaardejer Karl Jensen og Maren Kirstine Jensen f. Jørgensen. Arbejdsmand Jens Peter Hansen    
1921, 1907, 2307, Hansine Marie Nielsine Dorthea Andersen f. Nielsen, Sommerlyst, Skibhusvej. Født 1871 i Anderup, Lumby Sogn. Datter af smed Nielsen. Arbejdsmand Niels Carl Christian Otto Andersen    
1921, 2707, 0108, Caroline f. Carlsen, Ruggaardsvej 1. Født 1880 i Humble Sogn, Langeland. Datter af tømrer Frederik Carlsen og Kristine Olsen. Savskærer Hans Peter Christensen    
1921, 1308, 1908, Anna Mikkelsen f. Jøhnk. Henriettevej 50. Født 1877 i Mesinge Sogn. Datter af mejeribestyrer … . Portør Christen Mikkelsen     
1921, 0809, 1309, Johanne Marie Jensen, husassistent, Nørrebro 112 K. Født 1902 i Odense Ansgars Sogn. Datter af formand Andreas Hansen Jensen og Johanne Katrine Marie Nielsen    
1921, 0709, 1309, Hermanline Emilie Jeppesen f. Meir, Skibhusene. Født 1843 i Odense. Datter af arrestforvalter Christian Wilhelm Meir og Caroline Ulrikka Nielsen. Handelsmand Hans Jeppesen     
1921, 2009, 2409, Thea Lucie Szraibrowski, datter af nitter Anton Szraibrowski og Ane Dorthea Hansen, Nørre Allé 14. Født 1905 i Hamburg     
1921, 1010, 1610, Karen Marie Andersen f. Nielsen, Skibhusvej 81. Født 1885 i Nyborg. Datter af væver Niels Nielsen og Dorothea Jepsen. Cigarmager Reinert Andersen    
1921, 1810, 2410, Mary Jørgensen f. Jensen, Skibhusvej 63, 1. Født 1898 i Helsingør. Datter af smed Niels Jensen og Bodil Sophie f. Petersen. Gartner Karl August Jørgensen    
1921, 2910, 0511, Maren f. Hansen, Damhusvej 102, 1. Født 1849 i Munkebo Sogn. Datter af Anne Kirstine Larsen og Hans Andresen. Kommunearbejder Jens Christian Hansen    
1921, 1111, 1611, Kamma Petersen, datter af overtoldbetjent Axel Christian Petersen og Anne Caroline Birkholm, St. Hansgade 11. Født 1910 dersteds     
1921, 2411, 2811, Metha Maria Magdalene f. Meyer, enke, Vilhelminevej 3. Født 1838 i Bremerhaven. Datter af Johan Rienhard Meyer og Sophia Maria Robers. Ridelærer Hans Lohse    
1921, 0112, 0812, Ane Marie Jeppesen f. Jensen, Skibhusvej 113. Født 1862 i Østrup. Datter af gaardejer Johannes Jensen og Abelone f. Rasmussen. Fhv. gaardejer Peder Jeppesen    
1922, 0501, 1001, Inger Margrethe Hansen, datter af kusk Valdemar Hansen og Martha Jørgine Rasmussen, Skibhusvej 97, 1. Født 1920 dersteds     
1922, 2301, 2901, Anna Dagmar Methea Christiansen f. Schmidt, ’Ellensminde’ Døckerslundsvej. Født 1894 i Odense, datter af Hans Peter Schmidt og Anna Kathrine Petersen. Skrædersvend Peter Kristian Kristoffer Christiansen     
1922, 3101, 0402, Maren Mathilde Pedersen, datter af bryggeriarbejder Adolf Wilhelm Pedersen og Martha Johanne Andersen, Skibhusene. Født 1921 dersteds     
1922, 0402, 0902, Grethe Hansen, datter af tjenestepige Ellen Margrethe Karoline Hansen, Mogensensvej 4. Født 1922 dersteds     
1922, 0402, 1002, Ane Marie Hansen f. Larsen, enke, Skibhusvej 124. Født 1849 i Frørup Sogn. Datter af arbejdsmand Lars Jensen og Ane Margrethe Jørgensdatter. Murermester Niels Hansen    
1922, 1302, 1802, Hanne Pedersen f. Pålsdotter, Fraugde Kærby, Fraugde Sogn. Født 1860 i Mørrum, Bleking. Fhv. arbejdsmand Hans Peder Pedersen     
1922, 1902, 2402, Caroline Wilhelmine Dorothea Hupfeld f. Plamboeck, enke, Ny Kongevej 16. Født 1855 i Gærthocht. Datter af glasmager Johan Friederik Lucas Plamboeck. Glasmager Jacob Hupfeld     
1922, 2002, 2502, Mary Neess, ekspeditrice, St. Hansgade 20. Født 1898 i Odense St. Hans Landsogn. Datter af bladforhandler Vilhelm Sophus Frederik Neess og Marie Christensen     
1922, 2202, 2802, Rasmine Kirstine Grønvig f. Christensen, Gl. Annasholms Allé 13. Født 1886 i Skeby Sogn. Datter af indsidder Niels Christensen og Kirsten. Arbejdsmand Peter Johannes Bargmann Grønvig    
1922, 2602, 0303, Andersine Larsen f. Hansen, St. Hansgade 15. Født 1888 i Dreslette. Datter af murer Rasmus Hansen og Karen Jensen. Arbejdsmand Laurits Ulrik Larsen     
1922, 0103, 0803, Laura Adolphine Weiglin, tjenestepige, Thorkildsgade 1. Født 1898 i Ebberup, Kjærum Sogn. Datter af banearbejder Sophus Martin Weiglin og Kirsten Larsen     
1922, 0203, 0803, Lilian Solvejg Sørensen, datter af isolatør Viggo Vilhelm Emil Sørensen og Marie Kirstine Hansine Rasmussen, Døckerslundsvej 13. Født 1922 dersteds     
1922, 0603, 0903, Hedvig Knudsen, datter af arbejdsmand Kristjan Axel Knudsen og Anna Augusta Meier, Enighedsvej 40. Født 1922 dersteds    
1922, 1503, 2103, Kirstine Andersen f. Nielsen, Ruggaardsvej 101. Født 1842 i Hjulby. Datter af væver Niels Larsen og Ane Dorthea f. Nielsen. Arbejdsmand Søren Andersen     
1922, 1703, 2303, Karen Marie Langhoff f. Hansen, enke, Enighedsvej 18. Født 1858 i Søllinge. Slagtermester Carl Langhoff    
1922, 0504, 0804, Karen Dorthea Hansen f. Nielsen, Kanalvej 120. Født 1857 i Brylle. Datter af arbejdsmand Niels Jensen og Kirsten Larsdatter. Mølleriarbejder Hans Hansen     
1922, 0804, 1204, Hansigne Larsen f. Hansen, Helenevej 16 stuen. Født 1863 i Marslev. Datter af arbejdsmand Hans Andersen og Kirsten. Arbejdsmand Knud Larsen     
1922, 2204, 2904, Jenny Valborg Hansen f. Andersen, ’Idalyst’ Skibhusvej. Født 1900 i Stenstrup Sogn. Datter af klodsemager Rasmus Andersen og Kirsten f. Madsen. Gartner Knud Hansen    
1922, 2504, 0105, Maren Willberg f. Nielsen, enke, Villa ’Magdebo’ Lundsvej. Født 1842 i Ubberud Sogn. Datter af gaardmand Niels Pedersen og Magdalene Jeppesdatter. Arbejdsmand Jørgen Christensen Willberg    
1922, 1105, 1805, Edith Jensine Christine Andersen, datter af chauffør Anders Christian Andersen og Camilla Marie f. Sørensen, Ny Kongevej 4. Født 1917 dersteds     
1922, 1805, 2505, Karen Nielsen f. Madsen, enke, Grøndals Allé 25. Født 1850 i Baaring, Asperup Sogn. Datter af husmand Mads Larsen. Ølhandler Christian Nielsen     
1922, 2905, 0306, Maren Larsen f. Madsen, Marienlystgade 18. Født 1873 i Aal, Sal Sogn. Datter af formand Poul Madsen og Ane Jensen. Møllersvend Lars Peter Larsen     
1922, 0906, 1306, Inger Olivia Larsen, datter af maskinarbejder Thorvald Larsen og Maren Jensine Hansen, Damhusvej 102. Født 1922 dersteds     
1922, 2306, 2706, Henriette Nielsine Laurine Kristine Høgsted, Marienlund. Født 1891 i Tullebølle. Datter af arbejdsmand Laurits Høgsted og Sine Hansen. Arbejdsmand Laurits Laursen    
1922, 0507, 1107, Larsine Christine Madsen f. Christensen, enke, Villa ’Højlund’ Margrethevej. Født 1855 i Bovense Sogn. Datter af gaardejer Christen Larsen og Karen Mathiasdatter. Partikulier Jens Madsen    
1922, 1507, 1807, Udøbt pige, datter af havnearbejder Hans Christian Andersen og Marie Jacoba Ditlevsen, Thorkildsgade 29, 1. Født 1922 dersteds     
1922, 2307, 2807, Aase Dyred Jacobsen, datter af savskærer Carl Martin Holger Jacobsen og Anna Petrea Marie Dyred, Damhusvej 55. Født 1919 dersteds     
1922, 0908, 1408, Marie Birkholm f. Mogensen, enke, St. Hansgade 11. Født 1852 i Faaborg. Datter af skibsfører Hans Peter Mogensen og Karoline f. Rasmussen. Skibsfører Peter Andreas Birkholm    
1922, 1708, 2408, Karen Kirstine Andersen f. Madsen, enke, Hørdumsgade 7. Født 1857 i Næsbyhovedbroby. Datter af gaardejer Hans Christian Madsen og Ane Marie. Gaardejer Jens Gotfred Andersen    
1922, 1708, 2208, Johanne Margit Kamph, datter af drejer Johannes Ellis Marius Kamph og Johanne Kirstine Petersen, Thorkildsgade 28. Født 1911 paa Fødselsstiftelsen i København    
1922, 0109, 0509, Bodil Kristine Hjernø Nielsen, datter af bogbinder Hjernø Nielsen og Anna Nielsine Petrine Caroline Petersen, Marienlystgade 33. Født 1922 dersteds     
1922, 0409, 0909, Dødfødt pige, datter af fabriksarbejderske Gerda Rigmor Johansen, Damhusvej 11    
1922, 2209, 2809, Gerda Rigmor Johansen, datter af væver Hans Johansen og Rasmine Rasmussen, Damhusvej 11. Født 1903 dersteds     
1922, 2309, 2709, Yelva Nommels, datter af maskinarbejder Edvard Grieg Nommels og Astrid Elisabeth f. Jensen, Enighedsvej 40. Født 1918 i Odense St. Hans Sogn     
1922, 0210, 0910, Karen Rasmussen, Skibhusvej 103. Født 1845 i Hesselager Sogn. Datter af landmand Rasmus Madsen. Arbejdsmand Mads Rasmussen     
1922, 0510, 1010, Maren Louise Møller, enke, Villa ’Napoli’ Vilhelmsvej. Født 1849 i Over Kjærby. Datter af landmand Thomas Andersen. Porcellænsmaler Laurits Johan Jacob Møller    
1922, 0811, 1211, Ellen Hansen, datter af tjenestepige Mary Hansen, Strandvej 185, København. I pleje paa Børnehjemmet ’Aalykkegaard’. Født 1922 paa Rigshospitalet i København    
1922, 0711, 1111, Maren Jørgensen f. Hansen, enke, Henriettevej 83. Født 1840 i Brylle. Datter af skrædder Hans Jensen og Gerda Marie Larsen. Smedemester Jens Jørgensen    
1922, 1011, 1211, Elise Katrine Madsen, datter af maskinsnedker Niels Kristian Madsen og Johanne Kirstine Pedersen, St. Hansgade 31. Født 1922 dersteds     
1922, 1611, 2211, Hansine Jensen f. Hansen, St. Hansgade 15. Født 1856 i Nørre Søby. Datter af tømrer Hans Frederik Hansen og Anna Marie Rasmussen. Arbejdsmand Hans Jensen    
1922, 1012, 1412, Udøbt pige, datter af tjenestepige Mathilde Jensen, Aalykkegaards Allé 15. Født 1922 dersteds     
1922, 2112, 2312, Dødfødt pige, datter af skrædder Hans Peter Christian Simonsen og Martha Nielsine Rasmussen, Helenevej 18. Født 1922 dersteds     
1922, 2912, 05011923, Anna Marie Frandsen f. Jørgensen, enke, Skibhusene. Født 1859 i Vigerslev Sogn. Datter af husmand Peder Jørgensen og Kirsten Hansen. Husejer Karl Christian Frandsen    
1923, 1301, 1401, Dødfødt pige, datter af savskærer Søren Laurids Jensen og Ane Marie Johnsen, Thorkildsgade 28 stuen. Født 1923 dersteds     
1923, 1201, 1801, Magna Ketty Knak, datter af repræsentant Søren Madsen Knak og Anna Karoline Christensen, Henriettevej 93. Født 1921 dersteds     
1923, 2001, 2401, Lilly Irene Holbeck Jensen, datter af tjener Niels Holbeck Jensen og Margrethe Cecilie Schmidt, Thorkildsgade 30. Født 1922 dersteds     
1923, 2301, 2701, Else Kathrine Petersen, datter af maskinarbejder Anders Carl Christian Petersenog Jenny f. Pedersen, St. Hansgade 12. Født 1922 dersteds     
1923, 1402, 1702, Tove Astrid Eggertsen, datter af arbejdsmand Jens Matthias Eggertsen og Thora Amalie Kristensen, St. Slotsvej 6. Født 1922 dersteds     
1923, 1602, 2202, Johanne Kirstine Pedersen f. Madsen, Skibhusene. Født 1859 i Seden. Datter af fisker Mads Larsen og Karen Marie Mogensen. Formand Niels Christian Pedersen    
1923, 1902, 2102, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Christine Bonde, Enighedsvej 17. Født 1923 dersteds     
1923, 1902, 2402, Marie Kirstine Thomsen f. Madsen, Damhusvej 63. Født 1842 i Brylle. Datter af væver Mads Jørgensen og Karen Nielsdatter. Skræddermester Lars Thomsen    
1923, 1203, 1703, Anna Viola Jørgensen, datter af slagter Albert Jørgensen og Anna Dorthea Backmann, Thorsgade 23. I pleje hos stentrykker Pedersen, Skibhusvej 151. Født 1921 i Odense St. Knuds Sogn    
1923, 1803, 2303, Ingeborg Rode Jørgensen, Villa ’Solvang’ Ruggaardsvej. Født 1880 i København. Værkfører Vilhelm Rode Jørgensen     
1923, 2803, 0204, Laura Sexta Jensen f. Clausen, Nørre Allé 2. Født 1885 i Nysted. Datter af sømand Frederik Clausen og Marie Madsen. Blikkenslager Valdemar Frederik Jensen    
1923, 2903, 0304, Anne Marie Nielsen f. Knudsen, Skibhusvej 121 stuen. Født 1858 i Gislev Sogn. Datter af arbejdsmand Poul Knudsen. Fabriksarbejder Anders Nielsen     
1923, 3003, 0404, Udøbt pige, datter af kaptajn Laurits Martin Rasmussen Vierø og Maren Jensen, Store Slotsvej 14. Født 1923 i Odense St. Knuds Sogn     
1923, 2104, 2604, Else Marie Rasmussen f. Jensen, Mogensensvej 24. Født 1845 i Højby Sogn. Rentier Anders Rasmussen    
1923, 2204, 2804, Caroline Thorsen f. Mandix, enke, Skibhusvej 130. Født 1856 i Ørsted Sogn. Datter af gaardfæster Steen Vilhelm Mandix og Bodilsine Nielsen. Gaardejer Hans Thorsen    
1923, 2604, 2804, Dødfødt pige, datter af slagter August Herman Vilhelm Hartvig og Anna Marie Frederikke Rasmussen, Baumgartens Allé 1. Født 1923 dersteds     
1923, 1005, 1805, Karen Dorthea Zangelhoff f. Rasmussen, Henriettevej 57. Født 1869 i Birkende. Bødker Christian Diderik Zangelhoff     
1923, 1905, 2405, Karen Kirstine Larsen f. Andersen, enke, Rugaardsvej 99. Født 1846 i Palleshave, Gestelev Sogn. Datter af husmand Anders Jensen og Karen. Maltgører Hans Christian Larsen    
1923, 2605, 0206, Rita Emilie Kathrine Vilhelmine Jensen, datter af glarmester Hans Peter Ole Jensen og Eline Kathrine født Rasmussen, ’Havehuset’ ved Marienlund. Født 1918 i Odense St. Hans Landsogn    
1923, 2805, 0406, Maren Kirstine Hansen f. Nielsen, Skibhusene. Født 1853 i Seden. Datter af arbejdsmand Niels Pedersen og Ane Marie. Kommunearbejder Lars Peder Hansen     
1923, 2406, 2806, Udøbt pige, datter af fabriksarbejder Andreas Max Sørensen og Dagmar Skovstrøm, Vilhelminevej 9. Født 1923 dersteds     
1923, 2406, 2906, Inger Missle Kirkegaard, datter af vognmand Peder Mortensen Kirkegaard og Karen Kirstine Olsen, Nørrebro 112 F. Født 1922 dersteds     
1923, 0807, 1507, Maren Rasmussen, Margrethevej 9. Født 1873 i Ubberud. Datter af arbejdsmand Hans Christian Rasmussen og Ane Madsen. Arbejdsmand Rasmus Peter Rasmussen    
1923, 0907, 1307, Anna Christensen, datter af elektricitetsarbejder Rasmus Jørgen Christensen og Anna Marie Nielsine Carstensen, Damhusvej. Født 1923 dersteds     
1923, 1107, 1707, Anne Marie Petersen, arbejderske, Skibhusvej 109, 1. Født 1891 i Asserballe paa Als. Datter af arbejdsmand Jørgen Petersen og Anne Marie Duus     
1923, 1207, 1707, Anne Cathrine Rasmussen, enke, Paradisvej 16, stuen. Født 1830 i Næsbyhovedbroby Sogn. Datter af gaardmand Knud Nielsen og Kirsten Pedersdatter. Husmand Rasmus Rasmussen    
1923, 1307, 1507, Edith Mortensen, datter af ekspeditrice Clara Petersen, Børnehjemmet ’Aaløkkegaard’. Født 1922 i Odense     
1923, 1307, 1807, Dorthea Kirstine Christiansen f. Jensen, Villa ’Bakkely’, Næsby, Næsbyhovedbroby Sogn. Født 1873 i Tørring Sogn. Datter af møllersvend Niels Peter Jensen og Christine Sørensen. Væveriarbejder Hans Christian Christiansen     
1923, 1607, 1907, Else Margrethe Paulsen, datter af drejermester Peter Christian Paulsen og Ellen Johanne Pocke, Henriettevej 9 stuen. Født 1922 dersteds     
1923, 2507, 2807, Emmy Emilie Dagmar Axelsen, strikkerske, Henriettevej 99. Født 1905 i Odense St. Hans Sogn. Datter af møllersvend Mads Peter Axelsen og Laura Christiane f. Larsen     
1923, 2907, 0208, Ena Helen Clausen, datter af fabriksarbejderske Inga Ellen Agnes Gudrun Prytz Pedersen, Enighedsvej 9. Født 1922 i Flemløse Sogn    
1923, 0708, 1308, Ingeborg Nielsen f. Andersen, Thorkildsgade 30. Født 1879 i Lumby Sogn. Datter af gartner Jens Erik Andersen og Ane Poulsen. Købmand Frederik Andreas Nielsen    
1923, 1609, 2309, Maren Rasmussen f. Larsen, enke, Dronning Olgasvej 22. Født 1838 i Ore Sogn. Datter af Anne Marie Jørgensdatter. Murer Hans Rasmussen     
1923, 1410, 1810, Clara Emilie Rasmussen, datter af overportør Rasmus Alfred Rasmussen og Anna Catharine f. Rasmussen, Ny Kongevej 23. Født 1920 dersteds     
1923, 0211, 1011, Andreasine Marie Christiansen f. Nielsen Wiile, enke, Langgade 14. Født 1848 i Garnisons Sogn i København. Datter af arrestforsvarer Thøger Nielsen Wiile og Caroline Marie Dorthea Elisabeth Poulsen. Skomager Rasmus Christiansen     
1923, 0411, 0911, Johanne Mathilde Christine Hansen f. Jensen, Rugaardsvej 1, 3. Født 1883 i Herrested Sogn. Datter af gaardejer Rasmus Larsen og Pouline Larsen. Tekstilarbejder Hans Christian Konrad Hansen     
1923, 2711, 0112, Ellen Vilhelmine Kristine Nielsen, enke, Vilhelminevej. Født 1841 paa Thurø. Datter af skipper Nielsen og Magdalene. Bankbud Lars Nielsen     
1923, 2911, 0312, Astrid Valborg Nielsen f. Poulsen, Henriettevej 11. Født 1885 i København. Datter af skomager Poul Poulsen. Kranfører Frederik Vilhelm Nielsen    
1923, 0912, 1512, Magdalene Johanne Christensen f. Nielsen, Skibhusvej 96. Født 1899 i København. Datter af blikkenslagermester Jens Christian Nielsen og Caroline Amalie f. Christensen. Politibetjent Almind Emil Christensen     
1923, 1312, 1712, Harriet Blæsbjerg Nielsen, datter af bryggeriarbejder Alfred Nielsen og Anna Johanne Hansen, Steinsgade 2. Født 1923 dersteds     
1923, 1512, 2212, Andrea Petrine Hansen f. Rasmussen, Skibhusene. Født 1884 i Vitved Sogn. Datter af Sofie Frederikke Rasmussen. Møller Jens Hansen     
1923, 1812, 2212, Ellen Elisabeth Møller f. Johansen, Hørdumsgade 15. Født 1863 i Viborg. Datter af hanskemager Peter Christian Johansen og Dorthea Veirum. Snedkersvend Jakob Møller    
1924, 1701, 2401, Marie Helene Olivia Nielsen, datter af grovsmed Niels Brun Nielsen og Sofie Christine Nielsen, Nørre Allé 10 stuen. Født 1907 i Vissenbjerg Sogn     
1924, 2601, 3101, Ane Marie Jørgensen f. Christensen Skov, enke, Kanalvej 58 stuen. Født 1841 i Nørre Lyndelse Sogn. Datter af gaardmand Christen Jørgensen Skov og Ane Rasmusdatter. Husmand Lars Jørgensen     
1924, 0202, 0902, Anne Margrethe Petersen f. Steffensen, enke, St. Hansgade 1, 1. Født 1848 i Kværndrup Sogn. Datter af Karen Marie Hansen og Steffen Petersen. Smed Carl Ernst Petersen    
1924, 1202, 1602, Karen Elisabeth Nielsen, datter af arbejdsmand Karl Marius Nielsen og Fanny Augusta Kaisala, Damhusvej 107. Født 1909 i Kernin i Finland     
1924, 2202, 2602, Nicoline Sophie Hviid f. Madsen, enke, St. Hansgade 2. Født 1841 i Odense. Datter af smedemester Christen Madsen og Anne Kirstine Christensen. Landmand Lars Alexander Hviid    
1924, 0103, 0703, Inga Hansine Marie Hansen f. Svendsen, frasepareret, Henriettevej 96. Født 1892 i Skeby Sogn. Datter af arbejdsmand Anton Svendsen og Mathilde Pedersdatter. Fra arbejdsmand Olof Hansen    
1924, 0303, 0703, Elna Marie Andreasen, strikkerske, Aastrupvej 8. Født 1901 i Tommerup Sogn. Datter af bødker Niels Andreasen og Johanne Marie Kirstine Hansen     
1924, 0403, 0803, Erna Elvira Madsen, datter af snedkersvend Niels Kristian Madsen og Johanne Kirstine Pedersen, St. Hansgade 31. Født 1923 dersteds     
1924, 1303, 1503, Dødfødt pige, datter af bryggeriarbejder Emil Christian Madsen og Hertha Amalie Gertrude Kjølby, St. Hansgade 21. Født dersteds     
1924, 1403, 2103, Maren Eriksen f. Andersen, enke, ’Annasminde’ Tolderlundsvej. Født 1834 i Stegsted. Datter af Mads Andersen og Ane Jørgensdatter. Gaardejer Jørgen Eriksen    
1924, 1703, 2303, Nanny Rømer, husassistent, Baumgartens Allé 1. Født 1897 i Aalborg. Datter af sadelmager M. F. Rømer og Ane Margrethe Petersen     
1924, 1703, 2303, Dødfødt pige, datter af husassistent Nanny Rømer, Baumgartens Allé 1. Født 1924 paa Odense Amts og Bys sygehus     
1924, 2603, 0204, Ane Marie Henningsen f. Jensen, ’Helgasminde’ Rugaardsvej. Født 1899 i Brahetrolleborg. Arbejdsmand Marius Nielsen Henningsen     
1924, 2603, 3103, Thora Frederikke Evert f. Heidemann, enke, Damhusvej 2, 1. Født 1864 i Odense Vor Frue Sogn. Charles Emil Herman Evert     
1924, 2005, 2405, Ane Marie Hansen født Hansen, enke, Helenevej 18. Født 1846 i Vissenbjerg Sogn. Husmand Niels Hansen     
1924, 2205, 2805, Karen Jytte Augustinus, datter af maler Johan Martin Augustinus og Emilie Mathea Louise Schnohr, Dronning Olgasvej 44. Født 1924 dersteds     
1924, 2305, 2805, Gerda Fischer, datter af maskinpasser Niels Peter Fischer og Karla Rasmine Hansen, Kanalvej 78. Født 1924 dersteds     
1924, 2705, 0206, Anna Dorthea Jensen f. Rasmussen, Damhusvej 102. Født 1901 i Orte Sogn. Datter af fiskehandler Jørgen Rasmussen og Hansine Kirstine Jensen. Chauffør Rasmus Henrik Jensen    
1924, 3005, 0406, Mette Kristine Jørgensen f. Larsen, Damhusvej 3. Født 1859 i Seden Sogn. Datter af gaardejer Lars Poulsen og Lucie Christensen. Fhv. landmand Rasmus Jørgensen     
1924, 2006, 2606, Maren Larsen f. Larsen, Helenevej 8. Født 1851 i Stubberup Sogn. Datter af Kirsten Larsdatter. Fhv. arbejdsmand Hans Larsen     
1924, 2406, 3006, Grethe Nyløkke Jørgensen, datter af ekspedient Poul Jørgensen og Paula Jørgensen, Skibhusvej 75. Født 1920 i Odense     
1924, 1106, 1706, Maren Sofie Hansen f. Ohlerich, Villa ’Birk’ Døckerslundsvej. Født 1859 i Sønder Højrup Sogn. Datter af indsidder Johan Carl Christian Ohlerich og Cathrine Hansen. Fhv. portør Niels Hansen     
1924, 2706, 0307, Edna Andersen, datter af fabriksarbejderske Ingeborg Agnete Rasmussen, Damhusvej 89. Født 1924 dersteds     
1924, 1207, 1707, Jensine Andersen f. Knudsen, Kanalvej 148. Født 1872 i Næsbyhovedbroby Sogn. Datter af husmand Christen Knudsen og Maren Jensen. Arbejdsmand Henrik Andersen    
1924, 2007, 2407, Johanne Marie Andersen f. Larsen, enke, Skibhusvej 152. Født 1847 i Hørby Sogn. Datter af husmand Lars Christensen og Kirsten Jensdatter. Arbejdsmand Jens Christian Andersen    
1924, 1010, 1510, Mette Marie Larsen f. Jørgensen, enke, København, Havehuskolonien C 2. Født 1850 i Kerteminde. Handelsmand Christian Larsen     
1924, 2010, 2310, Elly Gurli Jensen, datter af formand Andreas Hansen Jensen og Maren Kirstine Hansen, Nørrebro 112 D. Født 1924 dersteds    
1924, 0111, 0611, Edna Jørna Marion Jensen, datter af sømand Jørgen Anton Jensen og Louise Susanne Madsen, Skibhusvej 128. Født 1923 dersteds     
1924, 0511, 1211, Ellen Antoinette Hansen f. Herholdt, af St. Knudsgade 2 B, Slagelse. Født 1897 i Trinitatis Sogn, Fredericia. Datter af fhv. postexpedient Nicolaj Christian Henning Herholdt og Petrine Johanne Marie Christensen. Karetmager Alfred Christian Hansen     
1924, 2211, 2511, Henny Irma Nielsen, datter af maskinarbejder Ejner Henry Nielsen og Maren Hansine Henriksen, Damhusvej 6. Født 1922 dersteds     
1924, 1412, 2112, Else Margrethe Thomsen, datter af maskinformer Holger Møller Thomsen og Ellen Sofie Kjølby, Skibhusvej 79. Født 1916 i Aarhus     
1924, 2912, 03011925, Ulla Ørnberg, datter af prokurist Laurits Christian Peter Anton Ørnberg og Asta Thora Bech, Døckerslundsvej. Født 1910 hersteds