Ubberud, 1881-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1881-1891, Ubberud sogn, Odense herred, Odense amt

Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1881, 19 November, Viet, Hans Augustesen [ungkarl, husmand], 37, i Højdenborg, Johanne Marie Pedersen [pige], 27, i Højdenborg
1882, 28 Januar, Viet, Morten Rasmussen [ungkarl og arbejdsmand], 24, i Sanderum, Marie Kathrine Rasmussen [pige], 29, i Kalør smedie
1882, 5 Marts, Viet, Julius Knudsen [ungkarl, skrædder], 26, i Odense, Marie Kathrine Pedersen [pige], 26, i Vejrup
1882, 17 Juni, Viet, Anders Sørensen [ungkarl, hjulmand], 26, i Skovmosehuset, Johanne Marie Rasmussen [pige], 29, i Skovmosehuset
1883, 20 Januar, Viet, Michael Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 39, i Vesterlunde, Johanne Andersen [pige], 26, i Vejrup
1883, 11te April, Viet, Jens Hansen [ungkarl, husejer], 46, i Søndersø, Karen Nielsen [pige], 38, datter af afdøde husmand og tømrer Niels Jørgensen i Gundersø
1883, 14de Juni, Viet, Hans Nielsen [ungkarl, murer], 34, i Højbjærg, Ane Marie Pedersen [pige], 29, i Højbjærg
1883, 7de November, Viet, Mads Larsen [ungkarl, bolsmand], 43, i Lille Ubberud, Karen Kirstine Rasmussen [pige], 28, i Lille Ubberud
1884, 18de Januar, Viet, Jacob Christian Mogensen [ungkarl], 26, paa Højme Mark i Sanderum Sogn, Karen Kirstine Hansen [pige], 22, i Ravnebjærggyde
1884, 18de Januar, Viet, Peder Nielsen Skovsby [ungkarl, gaardejer], 26, i Karhusene, Ane Rasmussen [pige], 30, i Lille Bisbjærg
1884, 23 Februar, Viet, Niels Christian Frederiksen [ungkarl], 26, født i Søllinge, Larsine Johanne Dorthea Kirstine Johansen, 24, i Ubberud
1884, 8 Marts, Viet, Niels Pedersen [ungkarl], 23, født i Traunshus i Vigerslev Sogn 1860, Karen Kirstine Nielsen, 22, datter af forhenv. bmd. Hans Nielsen af Ubberud - født i Paarup Sogn
1884, 21 Juli, Viet, Karl Christian Mikkelsen [ungkarl, indsidder og brøndgraver], 35, i Agnehavehus, Ane Kathrine Lorentsen, 31, i Agnehavehus
1884, 4 Maj, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl], 23, født i Ryslinge Ryslinge Sogn 1860, Karoline Kathrine Jørgensen, 21, datter af hjulmand Hans Jørgensen i Lille Ubberud - født i Dalby 1862
1884, 20 Maj, Viet, Thomas Pedersen Thomsen [malermester], 31, i Kolding, Ane Marie Rasmussen, 24, Vejrup Mark Ubberud Sogn - datter af husmand Rasmus Rasmussen
1884, 3 Juli, Viet, Jens Nielsen [enkemand, gaardmand], 39, Bøllemose i Sanderum Sogn, Maren Kirstine Jørgensen [pige], 27, Langgaarden i Ubberud Sogn
1884, 8 Oktober, Viet, Lavrits Pedersen [tjenestekarl], 24, af Husemose i Ubberud Sogn - tjener i Ravnebjerg i Sanderum Sogn, Maren Kirstine Olsen, 23, datter af afdøde gaardmand Ole Sørensen af Gundersø
1884, 5 November, Viet, Peder Christian Pedersen [sadelmagersvend], 23, af Børnehjemmet i Kindstrup Gjelsted Sogn - arbejder i Odense, Ane Marie Hansen, 24, datter af indsidder Jørgen Hansen i Løve Gjirsløv Sogn
1884, 28 November, Viet, Anders Andersen [ungkarl, bolsmand], 38, Vejrup Mark, Maren Kirstine Hansen [pige], 37, hos sin broder bolsmand Peder Hansen i Ubberud By
1885, 17 April, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl, landmand], 37, af Villestofte - født 1848, Karen Andersdatter [pige], 34, datter af gaardmand Anders Jens Sørensen paa Vejrup Mark - født 1850
1885, 25 April, Viet, Christian Madsen [gaardejer], 30, af Radby, Maren Gormsen [pige], 25, af Grundersø
1885, 10 September, Viet, Peder Petersen [bagersvend], 26, født 1859, Kathrine Margrethe Hansen [pige], 26, datter af afdøde kromand Hans Nielsen af Blommenslyst - født 1859
1885, 18 Oktober, Viet, Søren Pedersen [tjenestekarl, arbejdsmand], 23, født i Them 1862, Meta Kirstine Pedersen [pige], 27, datter af husmand og murer Peder Christian Nielsen af Vejruplund
1885, 21 November, Viet, Knud Nielsen [gaardmand], 28, i Ny Ryggemose - født i Farstrup 1857, Gjertrud Marie Andersen [pige], 27, datter af gaardmand Anders Hansen Blæsbjæerg i Ny Ryggemose -født 1858
1886, 29 April, Viet, Morten Jensen [ungkarl, mursvend], 28, Ravnebjærg i Sanderum Sogn - født 1858, Ane Marie Eriksen [pige], 18, i Brandsby i Hjadstrup Sogn - født 1868
1886, 11 November, Viet, Rasmus Frederiksen [smed, enkemand], 65, af Ejlstrup - født 1821, Karoline Serafine Pedersen, 31, tjener hos smed Rasmus Frederiksen - født 1855
1886, 13 November, Viet, Christian Christoffersen [arbejdsmand og ungkarl], 25, Brændedam i Ubberud Sogn, Gjertrud Marie Rasmussen [pige], 26, datter af husmand Peder Nielsen af Villestofte
1886, 11 December, Viet, Jens Vilhelm Jensen [tjenestekarl, ungkarl], 29, født i Odense 1857, Karen Kirstine Andersen [pige], 22, af Pilehus - steddatter af hmd. Hans Hansen af Pilehus - født 1864
1887, 30 April, Viet, Niels Andersen [ungkarl og bolsmand], 30, Ejlstrup i Ubberud Sogn - født i Lumby 1856, Maren Dorthea Hansen [pige], 28, af Ejlstrup i Ubberud Sogn - født 1858
1887, 4 Maj, Viet, Edlef Eduard Baxenblom [husejer], 73, født 1813, Karen Kirstine Andersen, 37, af Brændekilde - født 1850
1887, 31 Maj, Viet, Anders Jørgen Hansen [landbrugscandidat], 30, i Baaring i Asperup Sogn - født 1857, Maren Kirstine Pedersen [pige], 39, datter af husmand Peder Johansen - født 1848
1887, 15de Juli, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl, husmand], 24, af Fangel - født 1863 i Bellinge, Mathea Henriette Laurine Hansen [pige], 28, af Ravnebjærggyde i Ubberud Sogn - datter af husmand Hans Johansen
1887, 15 Juli, Viet, Anders Zachariassen [ungkarl], 22, født i Lading 1865, Hansine Marie Olsen [ugift], 27, af Ravnebjærggyde - født 1859
1887, 30 September, Viet, Hans Peder Madsen [ungkarl, husmand], 29, af Korup Mark - født 1859, Karen Marie Hansen [pige], 29, datter af gaardmand Hans Rasmussen af Ellerup Mark - født 1859
1887, 29 Oktober, Viet, Søren Jensen [enkemand, væver], 61, af Ravnebjærggyde - født 1826, Bodild Marie Sørensen [enke], 56, efter væver Ole Nielsen - født 1831
1888, 21 Januar, Viet, Johan Severin Johansson [skræddersvend], 35, opgivet født i Morup Forsamling i Sverige - født 1853, Tobæa Nielsine Hansen, 34, født 1854
1888, 28 Januar, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl], 21, søn af gmd. Jørgen Rasmussen af Kjeldstrup i Vissenbjerg -født i Skeby, Maren Kathrine Rasmussen, 23, datter af afd. gaardmand Rasm. Rasmussen af Lille Bisbjærg - født 1864
1888, 31 Marts, Viet, Jens Peter Christensen [tjenestekarl], 21, Nymarkshus i Ubberud Sogn - født 1866, Petrine Povlsen [pige], 31, af Radstrup i Ubberud Sogn - datter af indsidder Povl Julius Jørgensen
1888, 16 Maj, Viet, Niels Peder Hansen [ungkarl], 31, født 1857 i Brylle, Ane Marie Jeppesen [pige], 26, datter af høker Hans Jeppesen i Ubberud - født 1862
1888, 18 Maj, Viet, Anders Hansen [enkemand, smed], 44, af Lundehusene i Store Ubberud - født 1844, Maren Sofie Jørgensen [pige], 28, datter af murmester Peder Jørgensen i Odense - født i Skjerm Sogn 1860
1888, 1 Juni, Viet, Hans Frederik Hansen [ungkarl, skomager], 27, Brændekilde Sogn - født i Brylle 1861, Jensine Christine Pedersen [pige], 28, datter af husmand Peder Chr. Nielsen i Lille Ubberud - født 1860
1888, 21 Juli, Viet, Hans Christian Hansen [væver, ungkarl], 23, søn af indsidder Niels Hansen paa Ubberud Mark - født 1865, Ane Kirstine Poulsen [pige], 24, datter af husmand Poul Julius Jørgensen af Korsebjærg Skovfogedhus
1888, 14 Oktober, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 22, af Ubberud - født 1866, Ane Marie Esbensen [pige], 24, af Radby - født 1864
1888, 28 Oktober, Viet, Hans Henriksen [ungkarl, tjenestekarl], 24, af Ubberud - født 1864, Karen Nielsen [pige], 28, af Birkende Mark i Marslev Sogn - født 1860
1888, 17 November, Viet, Hans Frederik Rasmussen [ungkarl, tjenestekarl], 24, af Brændekilde - født 1863, Petrine Marie Pedersen [pige], 24, af Lille Ubberud - født 1864
1888, 27 Oktober, Viet, Niels Christian Rasmussen [ungkarl, murer], 31, af Svendstrup i Stenløse Sogn - født 1857, Karen Marie Nielsen [pige], 31, af Lille Ubberud - født 1857
1888, 3 November, Viet, Jens Jørgen Christensen [ungkarl, tjenestekarl], 32, fra Orte - født 1856, Johanne Dorthea Petrine Johansen [pige, sypige], 21, i Lille Ubberud
1888, 23 November, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl], 32, søn af gaardmand Knud Jensen af Lille Ubberud - født 1856, Dorthea Kirstine Henningsen [pige], 28, datter af gaardmand Henning Christensen af Troelse - født 1860
1888, 20 December, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl, klodsemager], 25, født 1863, Maren Nielsen [pige], 20, til huse og plejedatter af smed Niels Pedersen af Hesbjærg - født 1868
1888, 21 December, Viet, Jens Jørgen Jensen [ungkarl, gaardmand], 22, født 1866 i Korup, Hansine Henningsen [pige], 20, af Troelse - datter af gaardmand Henning Christensen - født 1868
1889, 9 Februar, Viet, Hans Peter Rasmussen [ungkarl], 21, født i Ernebjerghus i Ubberud Sogn 1867, Abelone Marie Andersen [pige], 28, født i Sanderum 1860
1889, 22 Marts, Viet, Johan Hansen [ungkarl, tjenestekarl], 38, født i Nørre Lundelse 1850, Mathilde Sofie Kirstine Andersen [pige], 22, i hjemmet hos Anders Hansen i Jordemoderhuset - født i Tommerup 1867
1889, 25 Maj, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og murer], 23, i hjemmet hos hmd. Hans Rasmussens enke paa Vejrup Mark Ubberud Sogn, Karen Rasmussen [pige], 23, i hjemmet hos gmd. And. Rasmussen i Vejruplund -født Næsbyhoved Broby
1889, 29 Maj, Viet, Hans Larsen [ungkarl og murer], 31, i hjemmet hos Lars Chr. Nielsens enke Joh. Olsdatter i Lille Ubberud, Kirsten Hansen [pige], 28, i hjemmet i Vejrup Ubberud Sogn - født i Vejrup 1860
1889, 23 August, Viet, Jørgen Christian Andersen [ungkarl], 27, født i Brændekilde 1862, Lavra Oline Cecilie Larsen [pige], 24, datter af gjæstgiver Peder Larsen - født i Kjøbenhavn 1865
1889, 20 September, Viet, Lars Jørgensen [postbud], 32, af Kjøbenhavn - født i Solevad i Verninge Sogn 1857, Ane Frederiksen [pige], 33, Bisbro i Ubberud Sogn-datter af hmd. Niels Frederiksen -født Vigerslev
1889, 16 Oktober, Viet, Carl Frederik Christensen [tjenestekarl], 30, af Hesbjerg - født i Tommerup 1859, Marie Frederikke Henriette Jensen [pige], 24, af Hesbjerg - født i Radby 1864
1889, 24 Oktober, Viet, Jens Andersen [ungkarl, gaardforpagter], 41, af Ubberud - født 1848, Maren Rasmine Madsen [pige], 34, af Ubberud - født 1855
1889, 2 November, Viet, Jørgen Christian Rasmussen [ungkarl], 28, af Damhuset i Vigerslev Sogn - født 1861, Karen Marie Pedersen [pige], 31, datter af husmand Peder Nielsen af Ubberud - født 1857
1889, 9 November, Viet, Mads Peder Madsen [ungkarl], 27, Langebjerghus - født 1862, Ane Karoline Jensen [pige], 22, af Hallingsmarksstedet - født 1867
1889, 6 November, Viet, Hans Nielsen Skovsby [gaardejer, ungkarl], 29, af Skovsby - født 1860, Mathilde Marie Andrea Andersen [pige], 29, af Troelse - datter af afdøde gmd. Hans Andersen - født i Troelse 1860
1890, 20 Februar, Viet, Mads Pedersen [ungkarl, tjenestekarl], 28, af Odense - født 1861 i Ubberud, Ane Kathrine Hansen [pige], 25, til huse i Ubberud - født i Lejerskov Skov 1864
1890, 14 Maj, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl, møllerkusk], 26, af Korsebjerg Mølle - født i Krogsbølle 1863, Karen Marie Jørgensen [pige], , fra Korsebjerghus - datter af afd. gaardejer J. Christensen -født 1854
1890, 4 Juni, Viet, Mads Christian Hansen [enkemand], 32, født 1858, Jensine Petrine Jensen [pige], 23, datter af gaardmand Jørgen Jensen af Kirkendrup - født 1867
1890, 31 Oktober, Viet, Anders Pedersen [indsidder, ungkarl], , af Gundersø - født i Grønnehaven i Ubberud Sogn 1859, Johanne Andersen [pige], , datter af husmand Anders Hansen ved Blommenslyst -født i Verninge 1870
1890, 15 November, Viet, Jens Peder Andersen [husmand], 23, af Lille Ubberud - født 1868, Karen Marie Larsen [pige], , af Skovshøjrup i Næsbyhovedbroby Sogn - født 1868
1891, 6 Maj, Viet, August Nielsen [ungkarl, husmand], 32, af Højbjærg - født 1858, Gjertrud Marie Jensen [pige], 23, datter af indsidder Jens Jensen af Prindsholm i Vissenbjærg -født 1868
1891, 3 Juni, Viet, Peder Larsen [ungkarl, tjenestekarl], 29, af Otterup - født i Lumby 1861, Ane Marie Hansine Christensen [pige], 24, datter af bolsmand Jørgen Christensen i Ejlstrup - født 1867
1891, 31 Oktober, Viet, Hans Jørgen Hansen [ungkarl, gaardejer], 30, født i Orte 1861, Karen Nielsen [pige], 29, af Højbjærg - født i Nordskov 1862
1891, 14 November, Viet, Niels Rasmussen [bolsmand, ungkarl], 23, af Grynborg Mark i Sanderum Sogn - født 1868, Johanne Margrethe Rasmussen [pige], 27, datter af husmand Jørgen Rasmussen af Hovhaven i Ubberud - født 1864
1891, 23 December, Viet, Frederik Jensen [husmand], 33, af Korup - Søløkkehuset - født 1858, Karoline Nielssine Pedersen [pige], 23, datter af husmand Peder Pedersen af Bækhus - født 1868