Dalby, 1833-1853, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1833-1853, Dalby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1833, 1905, Engelke Theodorus v. Bülov, forvalter, 30, Sandholdt, fra Tøistrup i Ryslinge Sogn og Mariane Elisabeth Nicoline Holm, 26, hr. pastor Holms datter, Dalbye
1833, 0308, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardfæster, 28, Dalbye, nu i Dræbye Muncheboe Sogn og pige Kirsten Rasmusdatter, 30, Dalbye
1833, 2311, Hans Christiansen, enkemand og selveierhuusmand, 40, Hersnap Mark og pige Anne Marie Pedersdatter, 18, Hersnap
1833, 1611, Christen Hansen, ungkarl og væver, 30, Dalbye og pige Maren Nielsdatter, 26, Dalbye
1833, 2311, Lars Rasmussen, ungkarl, 23, Lille Bøgebjerg, Wibye Sogn og pige Aplone Nielsdatter, 25, Dalbye
1833, 0812, Johan Jensen, ungkarl, 21, Martofte og pige Karen Pedersdatter, 31, Dalbye
1834, 1503, Hans Nielsen, enkemand og boelsmand, 39, Snave og pige Mette Nielsdatter, 25, Dalbye
1834, 2203, Hans Christensen, ungkarl, 32, Hersnap og pige Lisbeth Rasmusdatter, 28, Dalbye
1834, 0106, Hans Jørgensen, enkemand og huusmand, 31, Salbye og pige Marie Nielsdatter, 30, Dalbye Præstegaard
1834, 3008, Jens Pedersen, enkemand og gaardmand, 36, Lille Wibye, Drigstrup Sogn og pige Maren Larsdatter, 28, Dalbye
1834, 1511, Niels Jensen, ungkarl, 24, Martofte og pige Maren Andersdatter, 29, Hersnap
1834, 2211, Jens Madsen, ungkarl, 32, Hersnap og pige Kirsten Frederichsdatter, 32, Hersnap
1834, 0811, Johannes Jørgensen, enkemand, 42, Muncheboe Mark og pige og enke Maren Pedersdatter, 33, (efter gaardmand Peder Rasmussen), Dalbye, tjenende i Muncheboe
1835, 1504, Christian Carl Götsche, overforstmester, 30, paa Grevskabet Tröjenborg og Christiane Evaldine Holm, 29, hr. pastor Holms datter, Dalbye
1835, 1511, Frands Hansen, ungkarl, 29, Hersnap og Anne Madsdatter, 35, Hersnap
1835, 2111, Carl Madsen, ungkarl og huusfæster, 31, Hersnap Mark og pige Karen Madsdatter, 28, Hersnap
1835, 2811, Hans Madsen, ungkarl og muurmester, 28, Trøstrup Korup Sogn og pige Maren Hansdatter, 24, Dalbye
1835, 0512, Anders Marqversen, ungkarl og skræder, 21, Langøe og pige Birthe Pedersdatter, 27, Dalbye
1836, 2304, Jens Rasmussen, ungkarl, 33, Dalbye og pige Gjertrud Rasmusdatter, 27, Dalbye
1836, 1712, Jens Pedersen, ungkarl, 45, Bircheberg og pige Maren Pedersdatter, 27, Bircheberg
1837, 0701, Christen Jensen, ungkarl, 33, Dalbye og pige Anne Hansdatter, 20, Dalbye
1837, 0107, Christen Jørgensen, enkemand, huusmand og væver, 42, Lille Bøgeberg, Wibye Sogn og pige Caroline Johansdatter, 30, Skovhuset ved Schelenborg
1837, 0807, Hans Rudolph Pedersen, enkemand, huusmand og snedker, 37, Dalbye Mark og pige Kirsten Larsdatter, 19, Dalbye
1837, 0411, Abraham Jensen, enkemand og gaardmand, 58, Hersnap og pige Maren Hansdatter, 50, Hersnap
1837, 1911, Mads Olsen, ungkarl, 27, Bircheberg og Johanne Cathrine Christensdatter, 24, Dalbye
1837, 2511, Jørgen Pedersen, ungkarl, 30, Bircheberg og pige Marie Hansdatter, 27, Bircheberg
1838, 1512, Anders Nielsen, ungkarl og gaardfæster, 27, Dalbye og pige Karen Simonsdatter, 22, Dalbye
1839, 1702, Peder Michelsen, ungkarl, 25, Skralderhaven, Martofte Mark og Karen Larsdatter, 35, Dalbye
1839, 1405, Jørgen Holm, hr. styrmand og tiltrædende gjestgiver, 37, Kjerteminde og enke Johanne Bentzen, 31, (efter gjestgiver Møller), Kjerteminde
1839, 0707, Christian Hempel Horn, hr. kjøbmand, 27, Kjerteminde og jomfru Emilia Augusta Holm, 31, Dalbye Præstegaard
1839, 0812, Lars Jensen, ungkarl, 25, Nordschov, tjenende paa Bøgeberg og indsidderske Alhed Hansdatter, 28, Hersnap
1840, 0703, Anders Frandsen, ungkarl, 34, Dalbye og pige Anne Marie Hansdatter, 34, Dalbye
1840, 1005, Johan Nielsen, ungkarl, 29, Hersnap og indsidderske Johanne Larsdatter, 31, Hersnap, født i Flødstrup Sogn
1840, 2208, Jens Olsen, ungkarl, 43, Hersnap og enke Karen Christensdatter, 36, (efter gaardmand Ole Jensen), Hersnap
1840, 0512, Mads Hansen, ungkarl og væver, Dalbye og pige og sypige Maren Sophie Larsdatter, 24, Dalbye
1841, 1206, Niels Berthel Olsen, ungkarl, 33, opholdende sig hos boelsmand Simon Pedersen, Dalbye, født 1808 i Ribe Amt og pige Johanne Marie Simonsdatter, 20, Dalbye, for tiden hjemme hos faderen boelsmand Simon Pedersen
1841, 0910, Jens Hansen, ungkarl og ladefoged, 33, Schelenborg og pige Mette Nielsdatter, 24, Dalbye
1841, 2310, Peder Nielsen, enkemand og gaardmand, 43, Dalbye og pige Maren Nielsdatter, 30, Dalbye
1841, 1812, Jacob Larsen, ungkarl, 33, Dalbye og pige Kirsten Nielsdatter, 23, Dalbye
1841, 2811, Niels Pedersen, ungkarl, 33, tjenende paa Østergaard og Anne Iversdatter, 26, Dalbye Mark
1842, 2803, Niels Andersen, ungkarl, 40, Hersnap og pige Johanne Pedersdatter, 27, Hersnap, for tiden hos sin svoger huusmand og skytte Frederik Hansen
1842, - [ei viet, tilbagekaldt], Hans Christophersen, ungkarl og væver, 26, Dræbye, Munkeboe Sogn og pige Anne Madsdatter, 26, Dalbye
1842, 2805, Peder Christensen, ungkarl, 25, Mesinge Mark og pige Anne Sophie Hansdatter, 28, af Hersnap
1842, 1108, Jørgen Christian Jørgensen, kirkesanger og skolelærer, 34, Skalbjerg, Wissenbjerg Sogn og jomfru og forhen huusjomfru Oline Andrea Olsen, 28, Dalbye Præstegaard
1842, 2210, Ole Hansen, ungkarl og gaardfæster, 30, Hersnap og pige Karen Hansdatter, 25, Dalbye
1842, 1911, Anders Nielsen, ungkarl og skrædder, 24, Dalbye Mark og pige Kirsten Hansdatter, 31, Hersnap
1843, 0502, Anders Larsen, enkemand og huusmand, 43, Kjærbye, Drigstrup Sogn og pige Johanne Hansdatter, 32, Dalbye
1843, 1902, Anders Jensen, ungkarl og væver, 26, Midschov og pige Anne Kirstine Andersdatter, 23, Dalbye
1843, 2406, Peder Michelsen, ungkarl, 26, Lyngbye, Aarhus Stift, Jylland og pige Karen Nielsdatter, 21, Dalbye, opholdende sig hos broderen gaardmand Peder Nielsen, Dalby
1843, 2110, Niels Andersen, ungkarl, 29, Bogense og pige Gjertrud Rasmusdatter, 35, Dalbye
1843, 0411, Rasmus Pedersen, enkemand og gaardmand, 40, Hersnap og pige Anne Larsdatter, 20, Hersnap
1843, 1111, Christen Pedersen, ungkarl, 29, Birchebjerg og pige Anne Kirstine Nielsdatter, 30, Birchebjerg
1843, 1612, Thomas Michelsen Andreassen, ungkarl, 32, Brochdorph, født i Rise Sogn paa Ærøe og pige Kirsten Madsdatter, 33, Dalbye
1844, 1102, Jørgen Olsen, enkemand og huusmand, 39, Hersnap og kokkepige Anne Kirstine Larsdatter, 44, Schelenborg, født 1800 i Kjøng
1844, 2004, Knud Poulsen, ungkarl, 27, tjenende i Aalferode, Aarhuus Stift, Jylland og pige Marie Elisabeth Pedersdatter, 31, Hersnap Mark
1844, 0308, Hans Madsen, ungkarl, 28, Hersnap, tilkjøbt sig et huus i Wigerslev Sogn og pige Kirsten Jacobsdatter, 23, Hersnap
1844, 2610, Hans Christian Nielsen, ungkarl, 28, tilkjøbt sig et huus i Lindknud Sogn, Jylland, født i Bovense og Karen Nielsdatter, 28, Dalbye, hjemme hos moderen huusmand Niels Poulsens enke
1844, 2112, Lars Jensen, enkemand og huusmand, 30, Hersnap Mark og Marie Christensdatter, 22, Hersnap Mark
1845, 1204, Hans Abrahamsen, ungkarl, 28, Hersnap og pige Kirsten Madsdatter, 27, Hersnap
1845, 2706, Christen Larsen Berthelsen, ungkarl og snedkersvend, 27, Kjerteminde og pige Mette Nielsdatter, 21, Dalbye
1845, 1810, Frederik Hansen, enkemand, huusmand og skytte, 45, Schelenborg, men boende i Hersnap og pige Johanne Nielsdatter, 24, Hersnap
1845, 1511, Ole Hansen, ungkarl, 23, Dalbye og pige Kirsten Jørgensdatter, 24, Dalbye
1845, 2311, Niels Jacobsen, ungkarl, 34, Thaarup og Karen Madsdatter, 32, Dalbye
1846, 2006, Jens Jørgensen, ungkarl, 33, Dalbye og pige Aplone Nielsdatter, 31, Dalbye
1846, 2607, Hans Johnsen, ungkarl og hørsvinger, 32, Dalbye og Anne Cathrine Olsdatter, 27, Dalbye
1846, 2111, Marqver Hansen, ungkarl og væver, 24, Dalbye og pige Karen Pedersdatter, 26, Dalbye
1846, 1912, Jens Pedersen, ungkarl, 28, Hersnap og enke Ellen Kirstine Holm, 54, (efter huusmand Frands Poulsen), Hersnap Mark
1847, 1311, Simon Christensen, ungkarl og gaardfæster, 34, Hersnap Mark, født 1813 og enke Maren Poulsdatter, 45, Hersnap Mark, født 1802
1847, 2310, Niels Jensen, ungkarl, selveier og forpagter, 33, Kragsberg ved Odense, født 1815 og pige Anne Kirstine Rasmusdatter, Dalbye, født 1817
1847, 1211, Johan Pedersen, ungkarl og væver, Birchebjerg Mark, født 1813 og fruentimmer Barbara Magrethe Hansdatter, Birchebjerg Mark, født 1820
1847, 1311, Christopher Rasmussen, ungkarl og huusfæster, 37, Dalbye, født 1810 og pige Aplone Larsdatter, 27, Dalbye, født 1820
1847, 1311, Morten Jensen, ungkarl, Martofte, født 1804 i Salbye og pige Bodild Marie Hansdatter, Dalbye, født 1820 i Sanct Knuds Sogn, Odense
1848, 1504, Lars Nielsen, ungkarl, 35, Maale, Wibye Sogn, født 1813 og enke Kirsten Nielsdatter, 43, Hersnap Mark, født 1805
1848, 1211, Hans Madsen, ungkarl, 32, Dalbye, forhen indsidder i Thaarup, Mesinge Sogn, født 1816 og enke Caroline Frederikke Emilie Michelsen, 40, (efter dagleier Anders Jeppesen i Odense), Dalbye
1849, 0601, Niels Thomsen, ungkarl, 23, Dalbye, født 1825 og fruentimmer Maren Hansdatter, 40, Dalbye, født 1808
1849, 1205, Lars Nielsen, ungkarl, Dalbye, født 1819 og pige Karen Jørgensdatter, Dalbye, født 1825
1849, 3009, Rasmus Hansen Schmidt, ungkarl, Dalbye, født 1815 i Kjerteminde og fruentimmer Gjertrud Marie Hansdatter, Dalbye, født 1823
1849, 2710, Niels Jensen, gaardmand, 34, Over Kjærbye, Drigstrup Sogn, født 1815 og pige Johanne Rasmusdatter, 27, Dalbye, født 1822
1849, 1711, Anders Abrahamsen, ungkarl og gaardfæster, 34, Hersnap, født 1815 i Hersnap og pige Karen Olsdatter, 22, Hersnap, født 1826 i Hersnap
1849, 2212, Niels Hansen, ungkarl og smed, 31, Dalbye, født 1818 og pige Hansine Adolphine Henrichsen, 26, Dalbye
1850, 0203, Hans Rudolph Nielsen, ungkarl og boelsmand, Maale, født 1811 og pige Johanne Hansdatter, datter af afdøde smed Hans Simonsen, Dalbye, født 1827
1850, 0204, Poul Mikkelsen, ungkarl, tjenende paa Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1812 i Skrallehave og pige Anne Nielsen, Dalby By, datter af huusmand Niels Poulsen, født 1825
1850, 3006, Lars Larsen, muurmester, paa Dalby Mark, født 1812 og fruentimmer Anna Nielsen, Dalbye, huusmand Niels Poulsens datter, født 1826
1850, 0607, Rasmus Frederiksen, enkemand og gaardmand, Viby, født 1807 og pige Anne Kirstine Christensdatter, Hersnap Mark, datter af afdøde gaardmand Christen Steffensen, født 1821
1851, 0201, Lars Rasmussen, enkemand og tømmermand, Miskov, født 1817 og pige Kirsten Hansdatter, smed Hans Simonsens datter, Dalbye, født 1822
1851, 1304, Jens Mortensen, ungkarl, Dalbye, født 1816 i Dalum Sogn og pige Else Hansdatter, Dalby, født 1820 i Ladbye, Kjølstrup Sogn
1851, 1406, Lars Pedersen, ungkarl, Hersnap, født 1820 i Hersnap og enke Dorthe Andersdatter, (efter huusmand Anders Andersen), Birkebjerg Mark, født 1807
1851, 0811, Jørgen Nielsen, ungkarl, født 1819 i Dalby og pige Mette Poulsdatter, tjener hos gaardmand gl. Peder Nielsen, Dalbye, født 1824 i Kølstrup
1851, 1511, Lars Jacobsen, enkemand og huusmand, Mesinge, født 1808 i Kjertinge [Kjølstrup Sogn] og pige Karen Olsdatter, Dalby, datter af afgangne huusmand Ole Andersen, Dalby Mark, født 1811
1851, 1810, Jens Larsen, enkemand og boelsmand, Wibye Sogn, født 1800 i Stubberup og pige Ane Hansdatter, Dalbye, født 1819 i Dalbye
1851, 2712, Mads Hansen, ungkarl, Hersnap, født 1821 i Hersnap og enke Johanne Cathrine Christensdatter, (efter Mads Olsen), Birkebjerg
1851, 2012, Hans Christiansen, enkemand og huusmand, Hersnap, født 1793 i Martofte og pige Kirsten Pedersdatter, Hersnap, født 1823 i Hersnap
1851, 0612, Rasmus Larsen, ungkarl, Dalby og enke Ehrengodt Hansen, Rørbæk Skovfogedhuus, Flødstrup Sogn
1852, 1505, Lars Nielsen, ungkarl og huusmand, 48, Dalby, af Schelenborg, født i Nordskov og pige Ane Hansdatter, 40, Dalby, født i Dalby, dater af huusmand Hans Albertsen
1852, 0210, Hans Frandsen, enkemand og huusmand, Birkebjerg, født 1812 i Nordskov og pige Kirsten Nielsdatter, født 1820 i Mesinge Bye
1852, 3010, Peder Hansen, ungkarl, født 1817 i Hersnap og pige Kirsten Hansdatter, datter af afgangne huusmand Hans Pedersen, Hersnap, født 1822 i Hersnap
1852, 1610, Niels Pedersen, ungkarl, Hersnap, født 1817 i Hersnap og pige Gjertrud Jensen, født 1827 i Mesinge Sogn
1852, 0611, Rasmus Hansen, ungkarl, født 1821 i Stubberup, søn af huusmand Hans Jensen, Stubberup og pige Dorthea Elisabeth Andersen, datter af huusmand Anders Larsen, Dalby, født 1823
1852, 1812, Lars Hansen, ungkarl, Kjerteminde, født 1824 i Flemløse og pige Aplone Iversdatter, Dalby, født 1817
1852, 0611, Niels Sørensen (Nielsen), smedesvend, født 1825 paa Fødselsstiftelsen, Kjøbenhavn og pige Karen Andersdatter, Hersnap, huusmand Anders Madsens datter, født 1829
1852, 2011, Hans Christensen, ungkarl, født 1826 i Hersnap og pige Johanne Kirstine Pedersdatter, født 1826 i Dalby
1853, 2805, Niels Rasmussen, ungkarl og gaardmand, Mosegaard, født 1819 i Dalby og pige Stine Jacobsen, Dalby, datter af Jacob Langscheider, født 1832 i Wiby
1853, 1806, Niels Larsen, ungkarl, Hersnap, gaardmand Lars Andersens søn, født 1819 i Hersnap og pige Gjertrud Pedersdatter, Hersnap, gaardmand Peder Nielsens datter, født 1823 i Hersnap
1853, 0908, Jens Jensen, ungkarl og boelsmand, Vinderslev Sogn, Wiborg Amt, født 1823 i Wiby Skov og pige Johanne Hansdatter, datter af gaardmand Hans Pedersen, født 1826 i Hersnap