Stubberup, 1843-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1843-1891, Stubberup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1844, 2902, 0803, Jens Andersen, 4, søn af gaardbestyrer Anders Jensen og Karen Hansen, af Nordskov
1844, 1504, 2104, Christen Andersen, huusmand, 52, i Martofte
1844, 0805, 1405, Hans Ludvig Henriksen, 11, søn af smed Henrik Hansen og Maren Larsen
1844, 2305, 2705, Poul Frederiksen, 29, af Nordskov. Søn af Frederik Nielsen
1844, 3005, 0506, Niels Jensen, gaardmand, 63, i Martofte
1844, 3105, 0506, Anders Hansen Smed, smed, 72, i Nordskov
1844, 1810, 2710, Christen Hansen, 7 uger, søn af indsidder Hans Christensen, i Martofte
1844, 1812, 2412, Jens Barfred Wildt, godsforvalter, 45, ved Baroniet Scheelenborg
1845, 1402, 2102, Hans Hansen, huusmand, 51, i Martofte
1845, 0604, 1304, Mathias Mørk, inderste, 73, i Martofte
1845, 0405, 0905, Niels Hansen, gaardmand, 73, i Nordskov
1845, 2005, 2505, Udøbt dreng, søn af fruentimmer Kirsten Nielsdatter, i Stupperup
1845, 2407, 2707, Jens Hansen, fattiglem, 57, i Martofte
1845, 3112, 04011846, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Christensen og Ane Larsdatter, af Martofte
1846, 0901, 1601, Anders Povlsen, aftægtsgaardmand, 74, paa Bogense
1846, 2601, 0202, Peder Lunde, skibsfører, 60, af Jagten 'Johanne Scharlotte' af Aarhuus
1846, 2003, 2503, Niels Jensen, 7 uger, søn af fruentimmer Marie Jensen, af Schelenborg
1846, 1207, 1807, Peder Andersen, gaardmand, 74, i Nordskov
1846, 1809, 2509, Peder Nielsen, gaardmand, 67, i Nordskov
1847, 2106, 2606, Rasmus Pedersen, gaardmand, 52, paa Martofte Mark
1847, 2406, 2806, Lars Pedersen, gaardmand, 70, i Martofte
1847, 3009, 0810, Lars Jensen, gaardmand, 77, paa Bogense
1848, 0701, 1501, Frands Andersen, 75, ophold hos Jens Hansens enke, i Nordskov
1848, 0701, 1601, Niels Hansen, fattiglem, 88, paa Langø
1848, 0202, 0802, Mads Andersen, gaardmand, 68, i Egense
1848, 1103, 1903, Mads Andersen, fattiglem, 81, i Martofte
1848, 0405, 0905, Poul Andersen, ungkarl, 29, opholdt sig hos Jørgen Hansen, paa Dalby Mark. Sønaf afgangne gaardmand Anders Poulsen, af Bogense
1848, 1906, 2506, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Marie Simonsdatter, af Martofte
1849, 2901, 0702, Lars Marqvardsen, 11 og 3 maaneder, søn af gaardmand Marqvard Madsen, paa Langø
1849, 2502, 403, Martin Olsen Nielsen, 4 uger, søn af N. O. Nielsen, af Martofte
1849, 1606, 2106, Carl Vilhelm Emil Nielsen, 4½, søn af skolelærer og kirkesanger N. O. Nielsen, af Martofte
1849, 0210, 0610, Anders Hansen, 27, af Martofte. Søn af Lars Jørgensens enke
1850, 0602, 1302, Hans Pedersen, huusmand, 49, i Martofte
1850, 1203, 1903, Hans Jørgensen, gaardmand, 54, i Martofte
1850, 1205, 1705, Anders Jørgensen, 9½, søn af afgangne husmand Jørgen Nielsen, i Nordskov
1850, 2105, 2405, Hans Danielsen, 28, af Martofte. Søn af afgangne indsidder Daniel Christensen og Maren Larsdatter (gift med N. Thorup)
1850, 1606, 2106, Rasmus Jensen, 15 uger, søn af gaardmand Jens Pedersen
1850, 0407, 1107, Niels Mortensen, 86, paa Martofte Mark. Søn af gaardmand Morten Nielsen
1851, 0901, 1401, Hans Nielsen, indsidder, 62, i Martofte
1851, 1001, 1701, Jørgen Hansen, gaardfæster, 69, i Martofte
1851, 0802, 1602, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Lorensen, af Martofte
1851, 1205, 1905, Niels Andersen, 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Anders Pedersen, i Nordskov
1851, 2406, 1207, Rasmus Pedersen, 1, søn af fruentimmer Karen Jørgensdatter, af Martofte
1851, 1509, 2009, Christen Larsen, 10 og 9 maaneder, søn af gaardmand Lars Jensen, af Martofte
1852, 0601, 1101, Anders Nielsen, 2 og 4 maaneder, søn af huusmand unge Niels Nielsen, i Knorrehaven
1852, 1402, 2002, Niels Jensen, 8, søn af gaardmand Jens Nielsen, paa Langøe
1852, 0303, 1003, Jacob Christian Mortensen, 1 og 3 maaneder, søn af gaardmand Morten Larsen, paa Bogense
1852, 0905, 1505, Peder Nielsen, 2 og 1 maaned, søn af huusmand Niels Hansen, af Martofte
1852, 1205, 1605, Niels Pedersen, almisselem, 82, i Stubberup. Fæstehuusmand Lars Nielsens fader
1852, 2006, 2706, Jørgen Pedersen, 6 uger, søn af Kirsten Jørgensdatter, i Nordskov
1852, 2806, 0307, Niels Christensen, 11, søn af huusmand Christen Nielsen, af Martofte
1852, 0207, 0807, Lars Nielsen, huusmand, 58, paa Stubberup Mark
1852, 0310, 0910, Johan Nielsen, indsidder, 41, i Martofte
1852, 2311, 2811, Lars Peder Madsen, 9 maaneder, søn af gaardbestyrer og skytte Hans Madsen, paa Sophiendahl
1853, 1301, 2001, Peder Nielsen, 6, søn af gaardbestyrer Niels Pedersen, i Nordskov
1853, 2301, 3001, Jens Pedersen, 2½, søn af fruentimmer Maren Pedersdatter, af Martofte
1853, 0803, 1603, Anders Nielsen, 12 uger, søn af huusmand Niels Nielsen, i Stubberup
1853, 1304, 2104, Anders Madsen, 34, Egense. Søn af gaardmand Mads Andersen
1853, 1004, 1604, Ole Nielsen, 60, paa Langøe. Søn af fhv. afgangne gaardfæster Niels Olsen
1853, 1604, 2504, Hans Madsen, gaardfæster, 80, paa Langø
1853, 0905, 1405, Jens Larsen, 12, søn af huusmand Lars Nielsen, i Stubberup
1853, 1705, 2005, Rasmus Hansen, indsidder, 50, i Stubberup
1853, 2505, 3005, Anders Nielsen, almisselem, 78, i Martofte
1853, 2406, 2906, Mads Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af gaardbestyrer Peder Madsen, i Egense
1853, 1606, 2206, Mikkel Nielsen, ungkarl, 55, ophold hos broderen Peder Nielsen, i Martofte. Søn af afdøde gaardfæster Niels Rasmussen
1853, 2711, 0212, Søren Nielsen, 11 maaneder, søn af indsidder og smed Niels Nielsen, i Stubberup. Født i Kjøbenhavn
1854, 0803, 1703, Anders Jensen, gaardbestyrer, 43, i Nordskov
1854, 0903, 1303, Hans Hansen, røgter, 66, paa Schelenborg
1854, 1204, 1604, Laurs Nissen, materialkudsk, 28, paa Schelenborg
1854, 0206, 0606, Ole Mortensen, 73, opholdt sig hos gaardfæster Morten Larsen, paa Bogense
1854, 0708, 1208, Lars Jensen, 1 og 9 maaneder, søn af huusmand Jens Larsen, i Stubberup
1854, 0709, 1309, Mads Hansen, 9 maaneder, søn af huusmand Hans Jensen, af Martofte
1854, 1811, 2811, Dødfødt dreng, søn af pige Sophie Jørgensdatter
1855, 1101, 1801, Niels Mortensen, ½, søn af gaardmand Morten Nielsen, i Martofte
1855, 1605, 2305, Peter Andersen, gaardmand, 56½, i Martofte
1855, 2906, 0107, Anders Jørgensen, tjenestekarl, 17, paa Brokdorf. Hjemmehørende i Nordskov
1855, 1308, 1708, Niels Nielsen, tjenestekarl, 26, hos gaardmand Anders Nielsen, i Snave. Født i Skyttehuset ved Brochdorff
1855, 2409, 2909, Dødfødt dreng (tvilling), søn af gaardmand Lars Larsen, i Stubberup
1855, 2112, 2612, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Maria Jørgensen, i Stubberup
1856, 3112, 0501, Niels Nielsen, huusmand, 60½, i Stubberup
1856, 2404, 3004, Anders Madsen, 23½, af Annexgaarden i Stubberup. Søn af Kirstine Maria Rasmussen
1856, -, 2608, Et opdrevet lig, fundet paa Tarmen ved Nordskov
1856, 1411, 2111, Peter Hansen, skolelærer, 45, ved Langø og Nordskov Skoler
1856, 0912, 1412, Poul Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Hans Larsen, i Stubberup
1856, 1712, 2312, Anders Andersen, aftægtsmand, 89, i Snave
1857, 0701, 1301, Jens Larsen, 3 maaneder, søn af gaardmand Lars Nielsen, i Nordskov
1857, 2301, 2801, Peder Christensen Holm, møllebestyrer, 38 og 3 maaneder, paa Schelenborg Mølle
1857, 1902, 2502, Lars Hermannsen, almisselem, 67, i Martofte
1857, 2403, 3103, Frederik Nielsen, aftægtsmand, 70, i Nordskov
1857, 2603, 0104, Niels Poulsen, aftægtsmand, 70, i Stubberup
1857, 0805, 1305, Herman Christian Pedersen, almisselem, 92 og 3 maaneder, i Martofte
1857, 1404, 2104, Lars Andersen, huusmand, 75, i Martofte
1857, 2304, 3004, Johan Hinrich Jardin, skibscapitain (Setz Schiffer)], 40, paa Galeasen 'Emanuel' af Cappeln, Magdalene Lamp, fra Søndersøe Dallund Gods
1857, 2304, 3004, Peder Georg Christian Jacobsen, matros, 20, født i Maarholm Angl District
1857, 2304, 3004, Thomas Clasen, matros, 17, født i Cappeln Slesvigs District
1857, 2304, 3004, Johan Langholtz, matros, 18, født i Rabek i Gelting Angl District
1857, 2304, 3004, Frands Nielsen, kok, 16, født i Cappeln Slesvigs District
1857, 1007, 1507, Niels Nielsen, 10, søn af huusmand Niels Nielsen, i Stubberup
1857, 1108, 1508, Peder Nielsen, 2 og 9 maaneder, søn af huusmand Niels Christensen, i kammerherrens eiendomshuus i Stubberup
1857, 3008, 0509, Hans Jensen, huusmand, 72, i Stubberup
1857, 2911, 0612, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Niels Hansen, paa Langøe
1858, 3103, 0504, Hans Larsen Grønbye, tjenestekarl, 32, paa Brockdorff. Fra Grønbye i Malmøe Lehn
1858, 0606, -, Simon Rasmussen, 5½, søn af gaardmand Rasmus Jacobsen, i Martofte
1858, 2607, 3107, Henrik Christian Madsen, 5, søn af smed Mads Henriksen, i Martofte
1858, 2807, 0208, Lars Pedersen, huusmand, 56, i Martofte
1858, 0308, 0808, Hans Peder Nielsen, 6 dage, søn af gaardmand Niels Hansen, i Nordskov
1858, 0109, 0709, Peder Hansen, 21, i Snave. Søn af boelsmand Hans Nielsen
1859, 2201, 2801, Hans Olsen, fhv. fæstehuusmand og nu indsidder, 76, hos Morten Larsen, Bogense. Forhen i Hersnap
1859, 2201, 3101, Anders Larsen, gl. gaardmand, 62, i Martofte
1859, 2602, 0603, Søren Olsen, 3 maaneder, søn af indsidder Søren Jensen, i Kappelledhuus
1859, 0403, 1103, Peder Nielsen, 2, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Nordskov
1859, 2003, 2903, Lars Rasmussen, huusmand og hjulmand, 58, i Stubberup
1859, 2203, 2703, Dødfødt dreng, søn af Marie Nielsen, af Martofte
1859, 1807, 2207, Lars Frederik Madsen, 1, søn af skytte Hans Madsen, paa Sophiendahl
1859, 0710, 1310, Niels Johansen, 18, af Martofte. Søn af afgangne indsidder Johan Nielsen
1859, 0810, 1410, Erik Rasmussen, huusmand, 56, i Stubberup
1859, 2310, 3110, Mads Knudsen, ungkarl, 38, i Martofte
1859, 2311, 3011, Peder Jørgensen, væver og huusmand, 68, i Stubberup
1860, 2002, 2802, Hans Andersen, huusmand, 83, i Nordskov
1860, 2203, 3003, Peder Hansen, gaardmand, 66, i Nordskov
1860, 0904, 1704, Hans Nielsen, boelsmand, 66, i Snave
1860, 2104, 2804, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Hansen, af Martofte
1860, 1306, 1806, Lars Nielsen, enkemand og huusmand, 60, i Stubberup
1860, 2908, 0209, Jens Christensen, forpagter, 70, paa Schelenborg
1860, 0609, 1609, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Olsen, i Stubberup
1860, 1309, 1609, Søren Carstensen Schack Grøndahl, 13 og 9 maaneder, tjenende paa Brockdorff
1860, 1311, 2011, Lorentz Christiansen, aftægtsmand, 73, i Stubberup
1861, 1801, 2401, Hans Peter Christoffersen, 2, søn af ungkarl Christoffer Lorentzen, af Martofte
1861, 2803, 0104, Rasmus Olsen, 5, søn af indsidder Ole Søren Jensen, i Kabblelledhuus
1861, 1804, 2504, Morten Nielsen, gaardmand, 49, i Martofte
1861, 2105, 2505, Hans Jensen, 56, tjenende paa Schelenborg
1861, 2606, 0107, Hans Christensen, huusmand, 49, i Martofte
1861, 1707, 2107, Peder Christian Hansen, 2, søn af huusmand Hans Christensen, i Martofte
1861, 1708, 2508, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Anders Nielsen, paa Bogense
1862, 0201, 1001, Mads Larsen, aftægtsmand, 79, i Martofte
1862, 0303, 0803, Jens Andersen, 16, søn af gaardbestyrer Anders Jensen, i Nordskov
1862, 0106, 0706, Knud Adam Hansen, 19, tjenende paa Brockdorff
1862, 3006, 0507, Lorentz Lorentzen, huusmand, 69, i Martofte
1862, 1807, 2307, Peder Jensen, huusmand, 60, i Stubberup
1862, 2307, 2907, Niels Hansen, huusmand, 29, i Nordskov
1862, 1508, 2108, Anders Jensen (tvilling), søn af indsidder Jens Anthoniussen, i Stubberup
1862, 1608, 2108, Mads Jensen (tvilling), søn af indsidder Jens Anthoniussen, i Stubberup
1862, 1210, 1710, Dreng, søn af Lovise Pedersen, af Martofte
1863, 2601, 0102, Christen Christensen, almisselem, 66, i Martofte Fattighuus
1863, 1602, 2102, Mads Larsen, ungkarl, 25, i Stubberup
1863, 2502, 0103, Jens Jørgensen (tvilling), søn af Johanne Rasmussen, i Martofte Fattighuus
1863, 2602, 0103, Rasmus Jørgensen (tvilling), søn af Jhanne Rasmussen, i Martofte Fattighuus
1863, 0803, 1503, Jens Preben Madsen, 3, søn af smed Mads Henriksen, i Martofte
1863, 0506, 1306, Peder Nielsen, gaardmand, i Martofte
1863, 1906, 2606, Jens Rasmussen, gaardmand, 83, i Martofte
1863, 0107, 0507, Dødfødt søn, søn af skomager Gedde, i Martofte
1863, 0209, 0809, Johan Rasmussen, almisselem, i Martofte
1863, 1311, 1811, Lars Nielsen, ungkarl, 22, i Martofte
1863, 0612, 1212, Jørgen Jørgensen, væver, 73, paa Schelenborg
1864, 1101, 1701, Dødfødt søn, søn af gaardbestyrer Anders Pedersen, i Martofte
1864, 1704, 2204, Hans Lauritz Madsen, søn af gaardmand Mads Hansen, paa Langø
1864, 1804, 2504, Hans Edvardsen, huusmand, 89, paa Langø
1864, 2504, 0105, Hans Peder Jensen, 2, søn af huusmand Jens Olsen, i Stubberup
1864, 0805, 1305, Niels Mortensen, 10, søn af huusmand Morten Jensen, i Martofte
1864, 0606, 1206, Hans Christian Andersen, søn af gaardbestyrer Anders Nielsen, paa Bogense
1864, 0807, 14 07, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Andersen, i Stubberup
1864, 0807, 1407, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Hansen, paa Langø
1864, 0212, 0612, Jens Madsen, ungkarl, 20, tjenende i Kjerteminde
1864, 2412, 3012, Niels Larsen, fattiglem, 78, i Mesinge
1865, 1904, 2404, Lars Pedersen, 1½, søn af gaardbestyrer Peder Rasmussen, i Martofte
1865, 1105, 1705, Søren Hansen, almisselem, 88, i Martofte
1865, 1006, 1706, Hans Jensen, huusmand, 48, i Engmoshuset
1865, 1106, 1606, Niels Hansen, huusmand, 53, i Martofte
1865, 2306, 2806, Mads Jacob Mortensen, 2, søn af huusmand Morten Jensen, Martofte Mark
1865, 2806, 0107, Lars Larsen, 34, tjenende i Nordskov
1865, 1011, 1611, Dødfødt dreng, søn af huusmand Anders Andersen, i Stubberup
1865, 1611, 1911, Johan Olsen, røgter, 62, paa Brockdorff
1865, 1412, 2012, Hans Peder Christian Hansen, 1½, søn af skrædder Christian Hansen, i Martofte
1865, 2812, 05011866, Hans Hansen, ungkarl, 26, i Snave
1866, 1201, 1901, Daniel Frederiksen, gaardmand, 76, i Martofte
1866, 2102, 0103, Jens Nielsen, 20, i Martofte. Søn af huusmand Niels Jensen
1866, 2702, 0703, Peder Christian Jacobsen, søn af gaardmand Jacob Hansen, i Nordskov
1866, 0206, 0706, Christen Eriksen, ungkarl, 22, i Engmoshuus
1866, 0608, 1408, Jens Knudsen, huusmand, 63, i Martofte
1866, 1411, 1811, Frederik Poulsen, fattiglem, 56, i Martofte
1866, 1811, 2311, Peder Lauritz Pedersen, 1½, søn af huusmand Peder Hansen, paa Langø
1867, 1702, 2302, Jens Larsen, huusmand, 65, i Nordskov
1867, 2204, 3004, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Lorentzen, i Martofte
1867, 2604, 0405, Niels Larsen, aftægtsmand, 64, i Martofte
1867, 0406, 1106, Carl Nielsen, ungkarl, 90, i Stubberup
1867, 1310, 1910, Jens Jensen, enkemand, 78, i Stubberup
1867, 2503, 1306, Mads Andersen, fisker, fra Munkebo
1867, 2503, 2306, Niels Hansen, fisker, fra Munkebo
1868, 1103, 1503, Jørgen Hansen, enkemand, 87, i Martofte Fattighuus
1868, 2906, 0507, Frederik Olsen, 10 dage, søn af indsidder Jens Olsen, i Martofte
1868, 1807, 2307, Niels Nielsen Lykkegaard, fattiglem, 78, i Martofte
1868, 1408, 1908, Jens Christensen, indsidder, 56, i Nordskov
1868, 2809, 0310, Frederik Andersen, huusmand, 57, i Martofte
1868, 1311, 1711, Erik Petterson, tjenestekarl, 61, paa Schelenborg. Født i Sjøgersled Sogn i Sverrig
1868, 0212, 0912, Lars Peder Madsen, 9 maaneder, søn af pige Maren Larsen, i Nordskov
1869, 2801, 0502, Ole Nielsen, gaardmand, 47, paa Bogense
1869, 1002, 1702, Lars Hansen, gaardmand, 68½, i Egense
1869, 1702, 2402, Niels Hansen, gaardmand, 40, paa Langø
1869, 2502, 0303, Niels Christian Nielsen, 9 maaneder, søn af væver Niels Nielsen, i Martofte
1869, 0303, 1203, Hans Peder Jensen, tjenestekarl, 21, paa Langø
1869, 1309, 1909, Anders Pedersen, 6½, søn af huusmand Peder Hansen, paa Langø
1869, 0411, 0711, Niels Anton Nielsen, 9 maaneder, søn af smed Niels Nielsen, i Stubberup
1869, 0112, 0812, Hans Nielsen, gaardmand, 63, i Nordskov
1869, 0112, 0912, Rasmus Andersen, 2, søn af gaardmand Anders Pedersen, i Martofte
1869, 1312, 1912, Lars Andersen, 3½, søn af huusmand Anders Hansen, i Martofte
1870, 1201, 1901, Morten Andersen, 19 dage, søn af gaardmand Anders Rasmussen, i Martofte
1870, 2101, 2801, Christian Jensen, 10 og 9 maaneder, søn af huusmand Jens Hansen, paa Langø
1870, 0503, 1103, Christen Jacobsen, 6 og 9 maaneder, søn af huusmand Jacob Christensen, i Martofte
1870, -, 2806, Ubekjendt mand, ved Stranden ved Fyenshoved, skulle være Søren Rasmussen af Endelave
1871, 2803, 0504, Rasmus Pedersen, 9 og 3 maaneder, søn af gaardmand Peder Rasmussen
1871, 2505, 2905, Udøbt dreng, 2 timer, søn af huusmand Lars Hansen, i Stubberup
1871, 2306, 2806, Hans Henrik Kuhlmann, 13 dage, søn af Vilhelmine Kuhlmann, paa Schelenborg
1871, 0307, 0807, Anders Nielsen, enkemand og aftægtsmand, 75, i Martofte
1871, 1707, 2107, Peder Simonsen, enkemand og aftægtshuusmand, 84, i Martofte
1871, 2311, 2911, Hans Jensen, aftægtshuusmand, 85, i Martofte
1872, 0401, 1301, Marqvard Andersen, 10 uger, søn af gaardmand Anders Andersen, i Snave
1872, 2702, 0503, Anders Madsen, huusmand, 63, i Martofte
1872, 0403, 1003, Søren Carstensen Grøndal, fattiglem, 74, i Martofte Fattighuus
1872, 2804, 0405, Christian Pedersen, 24, i Stubberup. Smed Peder Nielsen
1872, 0306, 0906, Rasmus Andersen, 15 dage, søn af huusmand Anders Hansen, i Martofte
1872, 1706, 2206, Christian Hansen, skrædder, 37, i Martofte
1872, 1109, 1609, Hans Peder Jensen, 1 og 2 maaneder, søn af gaardbestyrer Jens Pedersen, i Martofte
1872, 2609, 0210, Rasmus Gregersen, aftægtshuusmand, 70, i Martofte
1872, 2910, 0911, Dødfødt dreng, søn af huusmand Lars Hansen, i Stubberup
1872, 0811, 1511, Lorentz Christoffersen, gaardmand, 65 og 9 maaneder, i Martofte
1872, 1011, 1611, Anders Andersen, indsidder, 37, i Stubberup
1872, 2212, 2712, Erik Christian Pedersen, 5, søn af indsidder Peder Olsen, i Stubberup
1873, 2802, 0503, Niels Laurids Larsen, 7 maaneder, søn af fruentimmer Maren Larsen, i Stubberup
1873, 2604, 0305, Lars Nielsen, gaardmand, 74, i Stubberup
1873, 2705, 0306, Niels Christian Thevitz, skytte, 50, paa Schelenborg
1873, 0209, 0809, Ole Jensen, tjenestekarl, 27, i Martofte
1873, 2809, 0510, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Marqvard Marqvardsen, paa Langø
1874, 0304, 1204, Marqvard Larsen, gaardaftægtsmand, 82½, paa Langø
1874, 1204, 1804, Lars Peter Jørgensen, 2 dage, søn af ladefoged Jørgen Larsen, paa Brockdorff
1874, 1208, 1908, Hans Nielsen, 7 uger, søn af huusmand Niels Larsen, i Martofte
1875, 3107, 0408, Morten Jensen Klinkby, 1 uge, søn af gaardmand Claus Jensen Klinkby, paa Bogense
1876, 1101, 1901, Hans Jacobsen, 36 timer, søn af gaardmand Jacob Hansen, i Nordskov
1876, 1204, 1804, Udøbt dreng, 3 dage, søn af væver Hans Madsen, i Stubberup
1876, 1604, 2204, Jens Christiansen, 8 dage, søn af boelsmand Christian Hansen, i Snave
1876, 2005, 2805, Udøbt dreng (tvilling), ½ time, søn af indsidder Lars Hansen, paa Langø
1876, 2305, 2805, Hans Laurids Hansen (tvilling), 3 dage, søn af indsidder Lars Hansen, paa Langø
1876, 0206, 0806, Søren Marqvardsen, skrædder, 44, paa Langø
1876, 1511, 2211, Morten Larsen Klinkby, 3 maaneder, søn af gaardmand Claus Jensen Klinkby, paa Bogense
1876, 2112, 3012, Niels Andersen, 21½, i Nordskov. Søn af Maren Andersen
1877, 2205, 2905, Mads Hansen, gaardmand, 51½, paa Langø
1877, 1607, 2007, Abraham Christiansen, fattiglem, 42, i Nordskov
1877, 2807, 0408, Lars Jensen, 35, i Stubberup. Søn af gaardmand Jens Pedersen
1877, 1708, 2508, Rasmus Pedersen, 27½, i Martofte. Søn af gaardmand Peder Nielsen
1877, 3110, 0411, Udøbt dreng, 4 dage, søn af fruentimmer Bengta Erikson, tjener paa Schelenborg
1878, 0103, 0703, Lars Marqvardsen, forhen staldkarl, 51, paa Schelenborg
1878, 0204, 0604, Niels Christian Andersen, indsidder, 34, i Martofte
1878, 1010, 1810, Hans Christiansen, gaardmand, 55, paa Langø
1878, 2812, 06011879, Christian Andersen, 8, søn af gaardmand Anders Andersen, i Martofte
1879, 2401, 3101, Hans Peder Hansen, 4 maaneder, søn af tømrer Hans Nielsen, i Knurrehaven
1879, 0503, 1103, Christian Christiansen, skrædder og høker, 80, i Martofte
1879, 1103, 1803, Christen Nielsen, huusmand og enkemand, 73, i Martofte
1879, 1111, 1511, Carl Laurits Larsen, 16 uger, søn af fruentimmer Johanne V. Gedde, i Martofte
1879, 2411, 0112, Jens Larsen, huusmand og bødker, 71, i Stubberup
1880, 2002, 2502, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Larsen, i Martofte
1880, 2504, 3004, Rasmus Jeppesen, enkemand og aftægtsmand, 82, i Nordskov
1880, 1905, 2405, Rasmus Knudsen, 5, søn af gaardmand Hans Knudsen, i Skrallehave
1880, 2206, 2606, Anders Andersen, almisselem, 77, i Martofte
1880, 2707, 0108, Anders Nielsen, 15 uger, søn af huusmand Niels Hansen, i Nordskov
1880, 1609, 1909, Hans Herluf Eriksen, 4 uger, søn af maler Erik Eriksen, i Martofte
1880, 2210, 3010, Mads Pedersen, 23½, i Martofte. Søn af huusmand Peder Madsen
1881, 0901, 1501, Niels Thomsen, gift og fattiglem, 81, i Martofte
1881, 1701, 2201, Hans Hansen, gift, huusmand og tømrer, 57, i Martofte
1881, 0505, 1105, Hans Jensen, 27½, paa Langø. Husmand Jens Hansen
1881, 2506, 3006, Niels Nielsen, forhen ladefoged, 78, paa Schelenborg
1881, 1707, 2207, Jens Pedersen, enkemand og aftægtsmand, 80 og 9 maaneder, i Stubberup
1881, 2408, 2908, Rasmus Andersen, 11, søn af husmand Anders Rasmussen, i Nordskov
1881, -, 1109, Rasmus Jørgensen, omrejsende arbejdsmand, 32, fra Rolsted Sogn
1881, 0711, 1411, Hans Jensen, gift og aftægtsmand, 76, i Nordskov
1882, 2906, 0407, Anders Nielsen, gift og aftægtsgaardmand, 59, paa Bogense
1882, 1408, 1908, Niels Jensen, gift og husmand, 67, i Martofte
1883, 2603, 0304, Jens Nielsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 82 og 9 maaneder, paa Langø
1883, 1505, 1905, Jens Larsen, gift og indsidder, 74, i Martofte
1883, 2805, 0206, Hans Hansen, enkemand og aftægtsgaardmand, 79½, i Martofte
1883, 3005, 0406, Anders Larsen, gift og aftægtshusmand, 69, paa Langø
1883, 1710, 2110, Dødfødt dreng, søn af indsidder Terman Termansen, i Martofte
1884, 1902, 2602, Peder Nielsen, gift og smed, 60, i Stubberup
1884, 1404, 1904, Lars Pedersen, enkemand og husmand, 63, i Stubberup
1884, 2004, 2604, Lars Peder Lorentsen, 1, søn af husmand Lorents Nielsen, i Nordskov
1884, 0405, 1005, Peder Andersen, aftægtsmand og enkemand, 76, i Martofte
1884, 1605, 2305, Lars Rasmussen, gift, husmand og aftægtsmand, 87, i Stubberup
1884, 0106, 0906, Markvard Madsen, gift og aftægtsgaardmand, 84, paa Langø
1884, 1406, 2106, Hans Hansen, gift, snedker og husfæster, 68, i Martofte
1885, 1401, 1801, Anders Peder Oskar Nielsen, 9 dage, søn af indsidder Hans Nielsen, i Martofte Fattighus
1885, 0902, 1702, Jakob Hansen, gaardmand og enkemand, 75, i Nordskov
1885, 1103, 1803, Lars Danielsen, enkemand og fattiglem, 58, i Martofte
1885, 0705, 1305, Hans Kristian Nielsen, 7½, søn af indsidder Hans Nielsen, i Strandhuset ved Brockdorff
1885, 0406, 1006, Peder Andersen, 24, i Martofte. Søn af gaardmand Anders Pedersen
1885, 1008, 1508, Knud Ottosen, enkemand og aftægtsgaardmand, 88, i Skrallehavegaarden
1885, 2608, 0109, Peder Madsen, enkemand og aftægtsgaardmand, 68½, i Egense
1885, 2808, 0209, Peder Kristian Bondesen, indsidder, 79, i Martofte
1885, 1909, 2409, Lars Andersen, gaardmand, 53, i Martofte
1885, 2309, 0110, Anders Andersen, enkemand og aftægtsgaardmand, 94, i Snave
1885, 2511, 0212, Peder Kristiansen, 11, søn af boelsmand Kristian Hansen, i Snave
1886, 2403, 2703, Jens Kristian Kristensen, 20, paa Langø. Stedsøn af landpostbud Peder Hansen
1886, 2304, 2904, Niels Jensen, gift og aftægtshusmand, 61, i Nordskov. Tjente i Overkjærby
1886, 2712, 3112, Karl Otto Knudsen, 7 dage, søn af skytte Rasmus Knudsen, i Nordskov
1887, 1201, 1901, Morten Jensen, gift og husmand, 82, af Martofte
1887, 0602, 1202, Peder Larsen, gift og fattiglem, 77, i Martofte
1887, 1505, 2105, Anders Nielsen, gift og aftægtshusmand, 74, i Stubberup
1887, 1711, 2211, Peder Frederiksen, ugift fattiglem, 71, i Martofte
1887, 0312, 0812, Anders Peder Hansen, 6 maaneder, søn af ugift Gjertrud Hansen. I pleje hos husmand Frants Pedersen, i Martofte
1888, 2003, 2603, Niels Olsen Nielsen, enkemand, pensioneret lærer, forhen lærer og kirkesanger, 81, i Martofte. Boede hos gaardmand Peder Hansen, i Hersnap
1888, 2203, 2603, Hans Hansen, ugift fattiglem, 84, i Martofte Fattiganstalt
1888, 1204, 1804, Søren Larsen, enkemand og arbejdsmand, 84, hos snedker Peder Christiansen, i Martofte
1888, 0505, 1205, Jens Olsen, gift og aftægtshusmand, 73, i Stubberup
1888, 2605, 3105, Carl Rasmus Pedersen, 2, søn af gaardfæster Niels Pedersen, i Martofte
1888, 2406, 2906, Jens Peder Olsen, gift og indsidder, 34, i Stupperup
1888, 1909, 2609, Laurits Andersen, 23, i Martofte. Søn af gaardmand Anders Pedersen
1888, 2609, 0210, Carl Jacob Nielsen, 9 uger, søn af ugift Gjertrud Andersen, i Martofte
1889, 1603, 2203, Jens Jensen, gift og boelsmand, 62, i Stubberup
1889, 0304, 0804, Anders Jensen, enkemand og aftægtsmand, 89, i Nordskov
1889, 2206, 2706, Anders Nielsen, gift og indsidder, 69, i Stubberup
1889, 2806, 0407, Hans Pedersen, gift og gaardmand, 58, i Stubberup
1889, 2509, 0210, Jørgen Jensen, gift og gaardmand, 42, paa Bogense
1889, 0312, 1012, Hans Pedersen, enkemand og aftægtshusmand, 65, i Nordskov
1889, 0712, 1312, Niels Frandsen, enkemand og aftægtshusmand, 88, i Nordskov
1890, 1806, 2406, Hans Markvardsen, gift og gaardmand, 50, paa Langø
1890, 1908, 2408, Hans Peter Hansen, 4 uger, søn af ugift Gjertrud Marie Hansen, i Nordskov
1890, 2808, 0409, Peter Martin Jensen, gift og staldkarl, 53, paa Schelenborg. Indsidder i Martofte
1891, 2802, 0603, Jens Christian Pedersen, 9 maaneder, søn af indsidder Niels Pedersen, i Martofte
1891, 2804, 0505, Hans Peder Larsen, 27, i Egense. Søn af afdøde gaardmand Lars Hansen, i Egense. Stedsøn af gaardmand Jens Pedersen, i Egense
1891, 2705, 0206, Rasmus Frederik Pedersen, skræddersvend, 21, i Martofte. Søn af husmand Peder Frederiksen
1891, 1707, 2207, Hans Peder Pedersen, 11, søn af husmand Jens Pedersen, i Nordskov
1891, 2308, 2808, Lars Sørensen, gift, indsidder og skomager, 81, i Martofte
1891, 1011, 1711, Peder Madsen, gift og husmand, 84, i Martofte
1891, 1611, 2111, Anders Andersen, ugift fattiglem, 53, paa Martofte Fattiganstalt
1891, 1911, 2611, Niels Pedersen, gift og aftægtsgaardmand, 74, i Nordskov
1891, 0512, 1112, Anders Christiansen, gift og husmand, 50, i Knurrehaven
1891, 0712, 1212, Hans Frandsen, enkemand og fattiglem, 79, paa Martofte Fattiganstalt
1891, 0712, 1212, Hans Andersen, enkemand og fattiglem, 68, paa Martofte Fattiganstalt
1891, 1812, 2412, Lars Jensen, gift og aftægtsgaardmand, 77, i Martofte
1844, 1501, 2301, Ane Mortensdatter, 76, af Martofte. Fæstegaardmand Jens Rasmussen
1844, 0603, 1303, Marie Kirstine Hansen, 2, datter af fæstehuusmand Hans Jensen, i Nordskov
1844, 0110, 0610, Ane Christiansdatter, fattiglem og enke, 78, af Martofte.Huusmand Ole Knudsen
1844, 1610, 2010, Maren Hansen, 3 dage, datter af fruentimmer Maren Frederiksdatter, af Nordskov
1844, 1612, 2212, Gjertrud Olsdatter, 42, af Martofte. Slagter Jacob Jacobsen
1844, 3112, 05011845, Karen Jensdatter, enke, 76, i Martofte. Fæstegaardmand Anders Madsen
1845, 0301, 1101, Johanne Larsdatter, 20, paa Stubberup Mark. Steddatter af huusmand Lorentz Christiansen
1845, 1604, 2304, Dorthe Nielsen, 1, datter af huusmand Niels Larsen, af Martofte
1845, 2904, 0505, Mette Marie Larsen, 3 uger, datter af huusmand Lars Nielsen, af Stupperup
1845, 0706, 1306, Karen Hansdatter, 20, paa Langøe. Datter af gaardmand Hans Larsen
1845, 1006, 1406, Lotte Hansdatter, 55, paa Stupperup Mark. Huusmand Niels Poulsen
1845, 1606, 2206, Gjertrud Nielsdatter, 10, pleiebarn hos Frederik Frederiksens enke, i Martofte
1846, 2601, 0202, Maren Larsdatter, enke, 82, af Nordskov. Indsidder Mads Pedersen
1846, 0904, 1304, Ane Mikkelsdatter, enke, 36, af Martofte. Indsidder Mathias Mørk
1846, 1711, 2011, Ane Kirstine Duch, meierske, 68, paa Schelenborg
1847, 2904, 0205, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Jensen og Kirsten Andersdatter, af Stubberup
1847, 1507, 2007, Karoline Jensen, 14, datter af gaardmand Jens Nielsen, fra Langø
1847, 2308, 2708, Karen Andersdatter, indsidderske og ernærer sig som væverske, 57, i Nordskov
1848, 1401, 1901, Gjertrud Larsdatter, enke, 78, i Nordskov. Frands Larsen
1848, 1302, 1802, Bodil Rasmusdatter, 23, i Nordskov. Pleiedatter af gaardmand Peder Hansen
1848, 1303, 1903, Kirsten Christiansen, 1 uge, datter af pige Ane Kirstine Jensdatter, af Martofte
1848, 1903, 2503, Ane Thomasdatter, 67, af Martofte. Huusmand Christen Lorenzen
1848, 1004, 1604, Maren Eriksdatter, 1 ¾, datter af gaardmand Erik Rasmussen, af Stubberup
1848, 0905, 1405, Ane Nielsdatter, fattiglem, 71, hos Niels Nielsen, i Knorrehaven, Stubberup
1848, 2605, 0206, Maren Hansdatter, enke, 80, hos huusmand Christ. Christiansen, i Martofte. Huusmand Peder Hansen
1848, 2008, 2608, Karen Mortensen, 16 dage, datter af huusmand Morten Jensen, af Martofte
1848, 0909, 1409, Ane Madsdatter, 37, af Martofte. Datter af afgangne huusmand Mads Nielsen
1849, 0903, 1603, Maren Jensdatter, 68, i Stubberup. Huusmand Lorens Christiansen
1849, 2403, 0104, Kirsten Hansen, 6, datter af gaardmand Hans Jørgensen, af Martofte
1849, 1304, 2004, Gjertrud Rasmusdatter, enke, 85, i Stubberup. Gaardmand Peder Jørgensen
1849, 2405, 2805, Kirsten Andresen, 3 uger, datter af pige Sophie Andreasdatter, af Martofte
1849, 1310, 1910, Maren Nielsdatter, 23, af Martofte. Datter af afgangne gaardmand Niels Jensen
1850, 1103, 1303, Frederikke Hansdatter, almisselem, 73, i Stubberup
1850, 1303, 1903, Ane Eriksdatter, enke, 74, i Stubberup. Gaardmand Rasmus Christensen
1850, 1506, 1806, Chatrine Marie Jacobsen, 14, datter af indsidder Jacob Jacobsen, af Martofte
1850, 2807, 0208, Kirsten Frandsdatter, 44, paa Stubberup Mark. Huusmand Peder Marqversen
1851, 1301, 2001, Karen Knudsdatter, 40, af Stubberup. Gaardmand Jens Pedersen
1851, 1601, 2101, Maren Larsdatter, enke og almisselem, 78, i Martofte. Huusmand Lars Christensen
1851, 2701, 0302, Dorte Jensdatter, enke, 50, af Nordskov. Huusmand Jørgen Nielsen
1851, 1802, 2502, Karen Andersdatter, 29, af Nordskov. Datter af afgangne indsidder Anders Andersen
1851, 2102, 2702, Gjertrud Marie Madsdatter, tjenestepige, 33, hos gaardmand Peder Hansen, i Nordskov
1851, 1903, 2303, Dødfødt pige, datter af pige Johanne Hansdatter, af Martofte
1851, 3103, 0504, Ane Andersdatter, 94, af Martofte. Gaardmand Anders Larsens moder
1851, 0164, 2304, Marie Tobiasdatter, enke, 69, af Stubberup. Huusmand Thue Olsen
1851, 0805, 1605, Kirsten Hansdatter, 86, paa Langøe, Huusmand Hans Edvardsen
1851, 2505, 2905, Ane Chatrine Nielsen, 17, datter af indsidder Niels Larsen, af Martofte
1851, 1611, 2211, Ane Andersdatter, 34, af Bogense. Gaardbestyrer Jens Larsen
1852, 2802, 0603, Maren Larsdatter, enke, 62, af Martofte. Huusfæster og smed Henrik Hansen
1852, 0803, 0403, Dødfødt pige, datter af huusmand Christen Lorensen, i Martofte
1852, 1604, 2204, Ane Cathrine Danielsen, 22, af Martofte. Datter af afgangne indsidder Daniel Christensen og Maren Larsdatter (nu gift med indsidder Niels Thomsen)
1852, 2404, 3004, Maren Jørgensdatter, 22, af Martofte. Datter af indsidder Jørgen Hansen
1852, 0308, 0808, Ellen Andersdatter, enke og almisselem, 52, af Kappelledhuset. Indsidder Lars Jørgensen
1852, 2409, 0310, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Pedersen, af Martofte
1852, 0110, 0910, Kirsten Nielsen, 7 dage, datter af indsidder Niels Jensen, i Nordskov
1852, 2910, 0511, Ane Marie Jensen, 2½, datter af indsidder Jens Hansen, af Martofte
1852, 0812, 1212, Maren Hansen, 4 uger, datter af pige Karen Rasmussen, i Nordskov
1853, 1501, 2001, Mette Hansen, 1 og 3 uger, datter af huusmand Hans Jensen, i Engmaehuset
1853, 2301, 3001, Johanne Marie Jacobsen, 6 ¼, datter af fruentimmer Maren Pedersdatter, af Martofte
1853, 0402, 1202, Karen Nielsdatter, enke, 71, i Nordskov. Gaardmand Niels Hansen
1853, 1803, 2503, Karen Johansen, 9, datter af indsidder Johan Nielsens enke, i Martofte
1853, 0707, 1107, Maren Nielsdatter, enke, 72, af Stubberup. Indsidder Rasmus Hansen
1853, 1608, 2008, Ane Andersen, 2½, datter af gaardbestyrer Anders Jensen, i Nordskov
1853, 2508, 2808, Ane Nielsen, 3½, datter af fruentimmer Sidsel Nielsdatter, af Martofte
1853, 2908, 0209, Nielsine Pedersen, 1, datter af smed og indsidder Peder Bondesen, i Martofte
1853, 0912, 1412, Ane Rebekke Nielsen, 2 ¾, datter af indsidder Niels Jensen, i Nordskov
1853, 1112, 1412, Christiane Jensen, 11 maaneder, datter af fruentimmer Ane Kirstine Jensdatter, i Martofte
1853, 1312, 1812, Ane Larsdatter, 38½, i Martofte. Indsidder Hans Christensen
1854, 2301, 3101, Karen Larsen, 14 dage, datter af gaardfæster Lars Nielsen, i Nordskov
1854, 1104, 1804, Kirsten Madsdatter, 59, i Nordskov. Gaardfæster Peder Hansen
1854, 1204, 1904, Ane Kirstine Christensen, 25½, i Knurrehaven. Indsidder Mads Nielsen
1854, 2704, 0405, Maren Christensdatter, enke, 64, i Egense. Gaardfæster Mads Andersen
1854, 2904, 0605, Maren Nielsen, 1 ¾, datter af gaardbestyrer Niels Pedersen, i Nordskov
1854, 1206, 1606, Maren Christensen, enke, 76, i Martofte. Almisselem Mads Andersen
1854, 0307, 0807, Abbelone Jørgensdatter, enke, 86, i Stubberup. Huusmand Rasmus Christensen
1854, 2708, 0209, Dorthe Pedersdatter, enke, 82½, i Martofte. Huusmand Mads Nielsen
1854, 0212, 0712, Birthe Hermandsdatter, ugift almisselem, 63, i Martofte
1855, 1601, 2401, Cirstine Marie Andersen, 2½, datter af gaardbestyrer Anders Pedersen og Maren Pedersen, af Nordskov
1855, 0103, 0803, Charlotte Marqvardsdatter, 47, i Martofte. Peder Madsen
1855, 2204, 2904, Dødfødt pige, datter af Christen Lorenzen og Ane Pedersdatter, af Martofte
1855, 3004, 0505, Gjertrud Pedersdatter, 29, opholdt sig hos Peder Marqvardsen, paa Stubberup Mark
1855, 2409, 2909, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardmand Lars Larsen, i Stubberup
1856, 1903, 2603, Maren Jensen, 1 ¼, datter af Jens Olesen og Maren Nielsdatter, af Stubberup
1856, 2303, 2803, Karen Jensdatter, ugift stuepige og bryggerpige, 70, paa Schelenborg
1856, 1208, 1808, Ane Kathrine Hansdatter, 42, i Nordskov. Gaardmand Knud Ottesen
1856, 1211, 1911, Ane Johansdatter, fhv. jordemoder, 90, i Martofte
1856, 1511, 2111, Gjertrud Kathrine Maria Nielsen, 1, datter af indsidder Niels Marcussen, i Martofte
1856, 0512, 1112, Cathrine Maria Andreasen, aftægtskone, 55, fra Adserballe Skov paa Als
1857, 1001, 1601, Johanne Christensdatter, enke, 95, i Martofte. Huusmand Lorentz Lorentzen
1857, 1101, 1601, Dorthe Olsdatter, 49, i Stubberup. Huusmand Lars Nielsen
1857, 2101, 2601, Ane Cathrine Hansdatter, 49½, i Martofte. Huusmand Peder Bondesen
1857, 2901, 0402, Maren Nielsdatter, enke, 74, i Nordskov. Huusmand Anders Hansen
1857, 1702, 2202, Kirsten Hansen, 5 uger, datter af indsidder Hans Pedersen, i Nordskov
1857, 1604, 2104, Dødfødt pige, datter af indsidder Lars Andersen, i Martofte
1857, 1305, 1905, Maren Andersdatter, 62, i Martofte. Huusmand Lorentz Lorentzen
1857, 1408, 1908, Karen Marqversen, 27, paa Langøe. Datter af gaardmand Marqver Madsen
1857, 1211, 1911, Maren Andersen, enke, 74, i Nordskov. Gaardmand Peder Nielsen
1857, 0312, 1012, Kirsten Jensen, 3, datter af gaardbestyrer Jens Larsen, paa Bogense
1858, 1501, 2001, Ane Christensdatter, almisselem, 81, i Fattighuset. Søren Hansen
1858, 1802, 2202, Ane Cathrine Reichstein, degnedatter, 64½, fra Dalbye. Forsørges paa Schelenborg
1858, 1003, 1503, Ane Cathrine Hansen, 16, datter af boelsmand Hans Nielsen, i Snave
1858, 1903, 2703, Kirsten Jensdatter, enke, 77, i Nordskov. Gaardmand Peder Nielsen
1858, 2803, 0304, Kirsten Larsdatter, enke, 69½, i Nordskov. Gaardmand Lars Pedersen
1858, 2607, 3107, Caroline Hansen, 3, datter af indsidder Hans Christensen, i Martofte
1858, 1108, 1608, Johanne Jeppesdatter, 58, i Martofte. Huusmand Rasmus Gregersen
1858, 1108, 1608, Birthe Larsdatter, i Martofte. Huusmand Jens Knudsen
1858, 1108, 1504, Ane Maria Sophie Pedersen, 7 dage, datter af huusmand Peder Madsen, i Martofte
1858, 2104, 2704, Gjertrud Rasmussen, 32, i Martofte. Gaardmand Niels Danielsen
1858, 1410, 2210, Maren Møller Pedersen, 39, i Kappelledhuus. Indsidder Rasmus Jensen
1858, 1311, 1911, Maren Pedersen, 85, i Stubberup. Huusmand Peder Jørgensen
1858, 2612, 3112, Kirsten Eriksdatter, enke, 85½, i Martofte. Huusmand Anders Nielsen
1859, 1004, 1604, Karen Nielsdatter, 79, i Martofte. Gaardmand Daniel Frederiksen
1859, 0306, 0906, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Niels Hansen, paa Langøe
1859, 0806, 1106, Mette Marie Andersen, 4, datter af indsidder Anders Nielsen, i Thuehuset
1859, 1607, 2107, Maren Kirstine Madsen, 2½, datter af smed Mads Henriksen, i Martofte
1859, 1711, 2211, Karen Maria Pedersen, 2½, datter af Ane Christensen, af Martofte
1859, 1812, 2112, Dødfødt pige, datter af Oline Jacobsen, af Martofte
1859, 2912, 04011860, Sophie Frederikke Jørgensen, 50, i Martofte. Skolelærer N. O. Nielsen
1860, 1602, 2302, Dorthea Nielsdatter, enke, 85, i Nordskov. Gaardmand Peder Andersen
1860, 1204, 1804, Gjertrud Jensdatter, 81, i Egense. Gaardmand Lars Hansen
1860, 1405, 2105, Johanne Jensen, ugift, 57, opholdt sig hos gaardmand Niels Hansen, i Nordskov
1860, 2905, 0506, Rebekka Pedersdatter, 82, i Martofte. Indsidder Christen Christensen
1860, 1612, 2312, Dødfødt pige, datter af Maren Jørgensen, i Martofte
1860, 2512, 3112, Johanne Madsdatter, 55, i Martofte. Huusmand Niels Larsen
1861, 0403, 1103, Ane Pedersdatter, enke, 79, af Martofte. Sognefoged Niels Rasmussen
1861, 1903, 2703, Marie Poulsen, 78, i Martofte. Fattiglem Johan Rasmussen
1861, 2104, 2704, Ane Nielsdatter, enke, 76, af Nordskov. Huusmand Frederik Nielsen
1861, 0905, 1505, Maren Rasmusdatter, 73, i Martofte. Huusmand Peder Simonsen
1861, 2005, 2705, Kirstine Marie Nielsen, ½, datter af Karen Pedersen, i Nordskov
1861, 0209, 2909, Hansine Larsen, 12, datter af skomager Lars Sørensen, i Martofte
1861, 2809, 0610, Pige, datter af huusmand Niels Jensen, i Martofte
1861, 0310, 0610, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Jensen, i Nordskov
1861, 2912, 05011862, Kirstine Marie Jacobsen, datter af Ane C. Nielsen, i Nordskov
1862, 0301, 1201, Dødfødt pige, datter af Ane Marie Marqversen, paa Langøe
1862, 0506, 0906, Maren Kirstine Andersen, 4, datter af Maren Andersen, i Martofte Fattighuus
1862, 2207, 2807, Mette Pedersdatter, enke, 83, i Martofte. Aftægtsmand Mads Larsen
1863, 1003, 1503, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Hansen, paa Langøe
1863, 1608, 2208, Abelone Poulsdatter, 75, i Stubberup. Gaardmand Lars Nielsen
1863, 2609, 0110, Ane Maria Andersen, datter af indsidder Anders Hansen, i Martofte
1864, 1002, 1502, Kirsten Pedersen, 43, paa Schelenborg Mølle. Møllebestyrer Søren Pedersen
1864, 1002, 1502, Dødfødt pige, datter af møllebestyrer Søren Pedersen, paa Schelenborg Mølle
1864, 2902, 0603, Dødfødt pige, datter af gaardmand Anders Andersen, i Snave
1864, 0603, 1303, Maren Pedersen, datter af pige Frandsine Hansen, paa Schelenborg
1864, 2503, 0104, Elisabeth Larsen, 22, paa Langøe. Gaardmand Mads Hansen
1864, 0305, 0805, Stine Christensen, datter af huusmand Christen Lorentzen, i Martofte
1864, 1105, 1805, Maren Madsdatter, 74, i Martofte. Almisselem Niels Lykkegaard
1864, 2305, 2905, Hansine Jeppetine Hansen, ½, datter af indsidder Hans Christian Jespersen, i Martofte
1864, 3006, 0307, Maren Nielsen, almisselem, 64, i Martofte
1864, 0807, 1407, Ane Kirstine Hansen, 64, i Nordskov. Huusmand Rasmus Jeppesen
1864, 1309, 2009, Johanne Hansdatter, 41, i Egense. Gaardmand Peder Madsen
1864, 0911, 1611, Maren Madsdatter, enke, 80, paa Langøe. Gaardmand Hans Madsen
1865, 2801, 0502, Caroline Emilie Jensen, 7 ¾, datter af Mette Marie Christensen, i Martofte Fattighuus
1865, 2905, 0304, Marie Kirstine Madsen, 5, datter af gaardmand Hans Madsen, paa Sophiendal
1865, 0404, 0904, Ane Rasmusdatter, 70, i Martofte. Almisselem Jørgen Hansen
1865, 1406, 1906, Kirstine Andersdatter, enke, 59, i Stubberup. Huusmand Peder Jensen
1865, 2606, 0107, Gjertrud Hansine Andersen, 3, datter af huusmand Anders Andersen, i Stubberup
1865, 1810, 2210, Marie Madsen, 2, datter af Elisabeth Madsen, i Martofte Fattighuus
1865, 2010, 2710, Maren Pedersdatter, 82, i Martofte. Huusmand Peder Larsen
1865, 1111, 1611, Maren Hansen, 37, i Stubberup. Huusmand Anders Andersen
1865, 2411, 3011, Marie Sophie Frederikke Strohberg, 4 dage, datter af skolelærer Strohberg, i Martofte
1865, 3112, 08011866, Dorthea Nielsdatter, 75, i Snave. Aftægtsmand Anders Andersen
1866, 1901, 2501, Karen Jensdatter, 41, i Nordskov. Huusmand Peder Larsen
1866, 0303, 0703, Kirstine Marie Jacobsen, 4 dage, datter af gaardmand Jacob Hansen, i Nordskov
1866, 0603, 1303, Ane Madsdatter, enke, 52, i Engmae. Huusmand Hans Jensen
1866, 2605, 0206, Gjertrud Pedersdatter, enke, 81, i Stubberup. Huusmand Hans Jensen
1866, 1307, 1807, Gjertrud Nielsen, 27, i Nordskov. Datter af huusmand Niels Frandsen
1866, 1707, 2307, Kirsten Jørgensen, 39, paa Langøe. Huusmand Peder Hansen
1866, 0910, 1610, Ane Dorthea Jensdatter, enke, 74, paa Bogense. Huusmand Hans Olsen
1867, 2101, 2801, Gjertrud Andersen, 7 maaneder, datter af gaardmand Anders Rasmussen, i Martofte
1867, 1802, 2502, Johanne Olsdatter, enke, 74, i Nordskov. Indsidder Anders Andersen
1867, 1504, 2404, Margrethe Hansdatter, 71, paa Langø. Aftægtsmand Marqver Larsen
1867, 2806, 0507, Eleonore Cathrine Clausdatter, 74, i Stubberup. Boelsmand Jens Jensen
1867, 3107, 0408, Dødfødt pige, datter af gaardbestyrer Peder Rasmussen, i Martofte
1867, 1308, 1808, Maren Frederiksen, 5 uger, datter af pige Johanne Larsen
1867, 1810, 2510, Karen Larsdatter, aftægtsenke, 72, i Martofte. Gaardmand Jørgen Hansen
1867, 0411, 1011, Mariane Olsen, 4½, datter af huusmand Ole S. Jensen, i Martofte
1867, 2411, 2911, Kirsten Pedersen, 2 maaneder, datter af huusmand Peder Hansen, paa Langø
1867, 1212, 1812, Maren Pedersdatter, enke, 55, i Nordskov. Fhv. gaardbestyrer Anders Pedersen
1868, 1102, 1902, Jensine Caroline Nielsen, 4, datter af indsidder Niels Jensen, i Nordskov
1868, 2503, 0204, Johanne Andersdatter, 71, i Martofte. Aftægtsmand Anders Nielsen
1868, 2008, 2308, Pouline Stegidia Sørensen, 41, i Martofte. Skomager C. A. Gedde
1869, 1601, 2201, Johanne Nielsdatter, enke, 75, paa Langø. Gaardmand Hans Larsen
1869, 1002, 1702, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Nielsen, i Nordskov
1869, 0205, 0805, Maren Pedersen, 4, datter af indsidder Peder Olsen, i Stubberup
1869, 2605, 0106, Karen Andersen, 39, i Stubberup. Smed Niels Nielsen
1869, 1706, 2006, Udøbt pige, ½ time, datter af Ane K. Bertelsen, i Martofte
1869, 0809, 1409, Kirsten Pedersen, 2, datter af Johanne Marie Pedersen, i Stubberup
1869, 2610, 3010, Jensine Larsen, 3, datter af huusmand Lars Hansen, i Stubberup
1869, 0211, 0711, Sophie Frederikke Andersen, 2, datter af huusmand Anders Nielsen, i Stubberup
1869, 2211, 3011, Johanne Andersdatter, enke, 72, i Stubberup. Huusmand Lars Nielsen
1869, 2611, 0412, Gjertrud Marie Nielsen, 7, datter af huusmand Niels Hansen, i Stubberup
1869, 1812, 2412, Maren Kirstine Andersen, 5½, datter af indsidder Anders Hansen, i Martofte
1870, 0101, 0801, Kirsten Andersdatter, 71, i Martofte. Huusmand Christen Nielsen
1870, 0501, 1101, Kirsten Larsdatter, 90, paa Langø. Aftægtshuusmand Marcus Larsen
1870, 0901, 1701, Ane Kirstine Jensen, 1½, datter af fruentimmer Karen Hansen, i Martofte
1870, 1108, 1608, Ane Marie Jensen, 2, datter af huusmand Jens Hansen Thomsen, i Nordskov
1870, 0509, 1009, Bodil Madsen, 36, i Martofte Fattighuus. Indsidder Peder Jensen
1870, 1609, 2209, Marie Nielsdatter, enke, 74, i Martofte. Huusmand Christen Andersen
1870, 2809, 0310, Kirsten Andersdatter, enke og fattiglem, 90, i Martofte. Bødker Sivert Andreasen
1870, 2810, 0411, Mette Marie Hansen, 8½, datter af huusmand Hans Christiansen, i Martofte
1871, 1907, 2407, Karen Hansen, 31, i Martofte. Gaardbestyrer Jens Pedersen
1871, 0611, 1011, Dødfødt pige, datter af huusmand Terman Termansen, i Martofte
1871, 2211, 2911, Sidsel Pedersdatter, 68, i Martofte. Indsidder Søren Larsen
1872, 1901, 2601, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Pedersen, i Nordskov
1872, 2501, 3101, Marie Johansdatter, enke, 59 og 11 maaneder, i Martofte. Indsidder Frederik Andersen
1872, 2902, 0703, Johanne Pedersen, 42, i Nordskov. Huusmand Hans Pedersen
1872, 2304, 3004, Johanne Jensen, 33, paa Langø. Gaardbestyrer Jørgen Andersen
1872, 1305, 1705, Mette Kuhlmann, 26½, i Knurrehaven. Møllersvend Anders Christian Rasmussen
1872, 2405, 3005, Ane Margrethe Andersdatter, enke, 90 ¾, i Martofte. Snedker Hans Jensen
1872, 1010, 1710, Karen Marie Andersen, 38, i Martofte. Datter af afdøde gaardmand Anders Larsen
1872, 1510, 1910, Ane Marie Eriksen, 34½, i Stubberup. Indsidder Peder Olsen
1872, 0311, 0911, Ane Cathrine Jensen, 43½, i Stubberup. Huusmand Lars Hansen
1872, 3011, 0812, Maren Pedersen, 11, datter af Morten Pedersens enke, i Martofte
1872, 0612, 1312, Ane Margrethe Pedersdatter, enke, 74, i Martofte. Huusmand Jens Madsen
1873, 2401, 3101, Maren Lorentzdatter, 64, i Nordskov. Huusmand Anders Jensen
1873, 1102, 1802, Bodil Olsdatter, enke, 70, i Martofte. Huusmand Hans Pedersen
1873, 0305, 1005, Ane Marie Pedersen, 4, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Martofte
1873, 0807, 1207, Ursula Pedersdatter, 49, i Martofte. Huusmand Niels Christensen
1873, 2809, 0410, Margrethe Hansdatter, enke, 89, i Martofte. Huusmand Lars Andersen
1873, 0411, 1011, Bodil Larsdatter, enke, 91, i Martofte. Huusmand Hans Jensen
1873, 0312, 1012, Kirsten Larsen, enke, 54, i Stubberup. Indsidder Anders Andersen
1874, 1504, 2404, Lovise Andersdatter, enke, 92, i Martofte. Gaardmand Niels Mortensen
1874, 2504, 0405, Sophie Frederikke baronesse v. Juel Brockdorff født baronesse Stieglitz – Brockdorff, enke, 84, til Thorsing og Schelenborg. Kammerherre og lehnsbaron Carl Juel Brockdorff
1875, 2102, 0103, Dorthea Nielsdatter, 69½, paa Langø. Aftægtsmand Jens Nielsen
1875, 2502, 0503, Ane Larsdatter, 56½, i Martofte. Huusmand Peder Andersen
1875, 2402, 0303, Karen Rasmussen, enke, 63, i Stubberup. Gaardmand Erik Rasmussen
1875, 2209, 2809, Martha Pedersen, 4 maaneder, datter af smed Anders Pedersen, i Stubberup
1875, 0711, 1411, Udøbt pige, 3 timer, datter af indsidder Lars Peder Jensen, i Martofte
1876, 1102, 1902, Ane Marie Pedersen, 37, i Nordskov. Gaardmand Jacob Hansen
1876, 1303, 2103, Ane Marie Jørgensen, 43½, i Stubberup. Gaardmand Hans Pedersen
1876, 3006, 0207, Dødfødt pige, datter af huusmand Terman Termansen, i Martofte
1877, 0602, 1502, Gjertrud Lorentzen, 4 og 4 maaneder, datter af smed Lorents Nielsen, i Nordskov
1877, 2503, 0304, Karen Madsdatter, 84, i Martofte. Gaardmand Hans Hansen
1877, 0507, 0907, Ane Hansen (tvilling), 8½, datter af huusmand Hans Pedersen, i Nordskov
1877, 0507, 0907, Johanne Hansen (tvilling), 8½, datter af huusmand Hans Pedersen, i Nordskov
1877, 2607, 3107, Karen Andersdatter, enke, 77, i Martofte. Gaardmand Christoffer Lorentsen
1877, 0909, 1209, Dødfødt pige, datter af husmand Terman Termansen, i Martofte
1877, 2411, 2911, Nielsine Laurine Christiansen, 17, steddatter af husmand Lars Jacobsen, i Stubberup
1877, 2411, 2911, Johanne Christensen, almisselem, 53, i Martofte
1877, 2612, 03011878, Maren Larsdatter, 55, i Martofte. Indsidder Hans Hansen
1878, 1404, 2004, Karen Marie Herdis Klinkby, 9 uger, datter af gaardmand Klaus Jensen Klinkby, Bogense
1878, 1504, 2004, Ane Madsdatter, 74, i Nordskov. Toldopsynsmand Lars Krogsriis
1878, 2804, 0305, Hansine Martine Jacobsen, 3 maaneder, datter af husmand Jacob Christensen, i Martofte
1878, 0108, 0508, Kirstine Lorentzen, 74 ¾, i Nordskov. Aftægtsmand Niels Frandsen
1878, 1808, 2408, Johanne Pedersdatter, enke og jordemoder, 65 ¾, i Martofte. Høker Niels Hansen
1879, 1401, 1901, Dødfødt pige, datter af indsidder Christian Larsen Kold, i Stubberup
1879, 3001, 0802, Ane Christensen, 22 ¾, i Martofte. Datter af husmand Christen Lorentsen
1879, 1604, 2204, Ane Margrethe Hansdatter, enke og fattiglem, 83, i Munkebo. Indsidder Mikkel Hansen
1879, 2106, 2606, Nielsine Elisabeth Nielsen, 47, i Martofte. Skolelærer J. G. Strohberg
1879, 0809, 1309, Nielsine Hansen, 1½, datter af indsidder Hans Nielsen, i Stubberup
1879, 0810, 1310, Johanne Marie Olsen, 18 ¾, datter af indsidder Ole S. Jensen, i Martofte
1879, 0211, 0811, Mette Kirstine Thuesen, indsidderske, 58½, i Stubberup
1879, 1112, 1612, Ane Nielsdatter, almisselem, 79, i Martofte Fattighus
1879, 1112, 1812, Karen Nielsdatter, enke, 82, i Martofte. Gaardmand Rasmus Pedersen
1879, 2412, 3012, Ane Kirstine Larsen, 45, i Martofte. Gaardmand Peder Rasmussen
1880, 2701, 0302, Johanne Elisa Andrea Pedersen, 3 maaneder, datter af indsidder Frands Pedersen, i Martofte
1880, 0604, 1604, Maren Cathrine Knudsen, 13½, datter af gaardmand Hans Knudsen, i Skrallehave
1880, 0205, 0705, Ane Hansine Nielsen, 26, paa Langø. Datter af afdøde gaardmand Niels Hansen
1880, 2707, 3107, Charlotte Amalie Nielsdatter, enke og fattiglem, 71, i Martofte. Husmand Lars Pedersen
1880, 2907, 0308, Johanne Andersen, 37, paa Langø. Indsidder Lars Hansen
1880, 0308, 0808, Ane Marie Larsen, 6 dage, datter af fruentimmer Karen Larsen, i Nordskov
1880, 0811, 1511, Ane Marie Nielsen, fraskilt hustru, 59, i Martofte. Snedkersvend Johannes Larsen
1881, 0901, 1401, Gjertrud Pedersdatter, 65, i Martofte. Husmand Jakob Kristensen
1881, 2002, 2702, Karen Nielsen, ugift, 34½, i Knorhaven. Husmand Niels Nielsen
1881, 1704, 2504, Abelone Larsen, ugift, 21½, i Nordskov. Datter af boelsmand Lars Nielsen
1881, 2604, 0305, Ane Nielsen, ugift tjenestepige, 29, i Bogense
1881, 2905, 0306, Johanne Nielsine Nielsen, 3, datter af husmand Niels Hansen, i Nordskov
1881, 0506, 1106, Hansine Pedersen, ugift, 26 ¾, i Egense. Gaardmand Peder Madsen
1882, 2402, 0303, Ane Katrine Hansdatter, enke, 77, Martofte Fattighus. Husmand Jørgen Rasmussen
1882, 0506, 1006, Kirsten Abrahamsen, enke, 76, i Nordskov. Smed Kristian Grønbæk
1882, 0409, 0809, Ane Nielsen, ugift, 21½, i Nordskov. Husmand Niels Jensen
1882, 1211, 1811, Ane Pedersdatter, enke, 81½, i Martofte. Husmand Kristian Kristiansen
1883, 1302, 1902, Maren Frederiksdatter, 71 ¾, i Stubberup. Fattiglem Hans Larsen
1883, 2304, 0105, Jensine Kamilla Nielsen, 4, datter af ugift Johanne Nielsen. Plejedatter af indsidder Hans Kristian Jespersen, paa Stubberup Mark
1883, 0105, 0805, Ane Kirstine Knudsdatter, enke, 82½, i Martofte. Gaardmand Anders Larsen
1883, 1106, 1506, Anna Jakobsen, 1 time, datter af husmand Jakob Kristensen, i Martofte
1883, 1606, 2006, Maren Pedersdatter, 68, Stubberup Mark. Indsidder Lars Pedersen
1883, 2108, 2508, Johanne Marie Lorentsen, 15 og 3 maaneder, datter af husmand Lorents Nielsen, i Nordskov
1883, 1412, 2212, Ane Marie Cæcilie Larsen, 20, i Nordskov. Datter gaardmand Lars Nielsen
1883, 2612, 02011884, Rebekka Nielsdatter, enke, 84, i Nordskov. Husmand Hans Andersen
1883, 2812, 02011884, Marie Pedersen (tvilling), ½ dag, datter af ugift Karen Kirstine Pedersen, i Martofte Fattighus
1884, 0601, 1201, Maren Nielsen, enke, 78, i Nordskov. Gaardmand Hans Nielsen
1884, 0601, 1201, Karoline Fransine Pedersen (tvilling), 9 dage, datter af ugift Karen Kirstine Pedersen, i Martofte Fattighus
1884, 0512, 0912, Trine Pedersen, ugift fattiglem, 62, i Martofte Fattighus
1885, 1904, 2404, Karen Eriksen, indsidderske, 51, i Martofte
1885, 0508, 1108, Ane Marie Nielsen, 45, i Martofte. Husmand Peder Jensen
1885, 2408, 3108, Johanne Pedersdatter, enke, 82, i Stubberup. Aftægtsmand Lars Rasmussen
1885, 0511, 1111, Sidsel Nielsdatter, 57, i Martofte. Husmand Ole Søren Jensen
1885, 2211, 3011, Maren Pedersdatter, 72, paa Stubberup Mark. Aftægthusmand Peder Markvardsen
1886, 1201, 1601, Ane Kirstine Larsen, 4, datter af fattiggaardsbestyrer Kristen Larsen, i Martofte
1886, 1202, 1802, Johanne Marie Kristensen, i Vesterkjærby. Boelsmand Hans Andersen, i Vesterkjærby. Samt dødfødt dreng/søn
1886, 0110, 0710, Gjertrud Kirstine Marie Konradsen, enke, 54, i Martofte. Gaardmand Lars Andersen
1887, 2204, 2604, Ane Katrine Sofie Larsen, ugift fattiglem, 33, i Martofte. Datter af snedker Johannes Larsen, paa Birkebjærg
1887, 0608, 1108, Maren Sine Lavrine Madsen, 36, i Martofte. Gaardmand Niels Pedersen
1887, 2608, 0109, Kirsten Nielsdatter, enke, 71, i Martofte. Gaardmand Peder Nielsen
1888, 0701, 1201, Anna Marie Pedersen, 3 uger, datter af tømrer Niels Pedersen, i Martofte
1888, 1201, 1801, Dødfødt pige, datter af ugift Karen Kirstine Pedersen, i Stubberup
1888, 3001, 0202, Mette Andersdatter, enke, 74, i Nordskov. Husmand Jens Larsen
1888, 0902, 1602, Ane Dorthea Markvardsen, 57, i Snave. Gaardmand Anders Andersen
1888, 1704, 2404, Gjertrud Larsen, 29, i Stubberup. Træskomand Lars Hansen
1888, 0305, 0905, Maren Larsdatter, enke og fattiglem, 88, i Martofte. Arbejdsmand Niels Thomsen
1888, 2910, 0211, Ane Kirstine Jensen, 67, paa Hersnap Mark. Husmand Hans Jespersen
1888, 0111, 0611, Maren Christensdatter, enke, 62, Bogense. Gaardmand Anders Nielsen
1888, 0211, 0911, Maren Andersdatter, 76, Knurrehaven. Husmand Niels Nielsen
1889, 0204, 1104, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 70, i Stubberup. Hjulmand Lars Rasmussen
1889, 0605, 1105, Maren Rasmusdatter, enke, 82, hos husmand Terman Termansen, i Martofte. Træskomand Ole Larsen
1889, 2211, 2911, Ane Marie Pedersen, 15, datter af gaardmand Lars Pedersen, i Martofte
1889, 2411, 3011, Martine Knuddine Birgitte Christiane Jørgensen, ugift, 77, hos lærer Hansen, i Hornum i Hvirring Sogn. Søn af lærer Jørgensen, i Martofte
1889, 1612, 2112, Johanne Jørgensen, ugift, 71, opholdt sig hos gaardmand Jens Pedersen, i Martofte. Søn afdøde gaardmand Jørgen Hansen, i Martofte
1889, 2112, 2812, Mette Marie Jørgensen, ugift, 69, i huset hos husmand Jens Olsens enke, paa Hersnap Mark
1890, 1502, 2102, Maren Pedersdatter, enke og fattiglem, 74, i Martofte Fattiganstalt. Gaardmand Jens Hansen, i Martofte
1890, 1003, 1803, Ane Jacobsdatter, 63, i Nordskov. Gaardmand Lars Nielsen
1890, 2203, 2903, Anna Jørgine Rasmussen, 2, datter af indsidder Jørgen Rasmussen, i Brockdorff Strandhus
1890, 3105, 0606, Karen Hansdatter, 74, i Nordskov. Aftægtsgaardmand Niels Hansen
1890, 2306, 2806, Johanne Andrea Nielsen, 12, husmand Niels Rasmussen, i Martofte
1890, 0907, 1507, Dora Caroline Jensine Jørgensen, 18, i Martofte. Datter af gaardfæster Jørgen Andersen
1890, 2107, 2507, Gjertrud Nielsdatter, 82, af Snave. Gaardfæster Anders Nielsen
1890, 0808, 1308, Karen Pedersdatter, enke, 86, i Martofte. Gaardmand Peder Andersen
1890, 0810, 1310, Anna Kristine Nielsen, 1 døgn, datter af gaardfæster Hans Nielsne, paa Langø
1890, 1110, 1710, Hansine Hansen, 53, i Martofte. Husmand Hans Johansen
1891, 1205, 1805, Jenny Camilla Pedersen, 10 dage, datter af ugift Ane Marie Pedersen, i Martofte
1891, 1305, 1905, Maren Nielsdatter, enke, 83, i Nordskov. Husmand Hans Jensen
1891, 3006, 0407, Johanne Pedersdatter, enke, 85, boede hos husmand Niels Rasmussen, i Martofte. Husmand Anders Madsen
1891, 2009, 2709, Kirstine Sofie Hansen, 7 dage, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Martofte
1891, 2309, 2809, Marie Kristine Pedersen, 6 dage, datter af indsidder Niels Pedersen, i Martofte
1891, 0212, 0912, Johanne Larsdatter, enke og fattiglem, 82, i Martofte Fattiganstalt. Smed Peder Bondesen, i Martofte
1891, 0412, 0912, Elisabeth Johansen, 43, i Martofte. Husmand Ole Søren Jensen. Datter af ovennævnte Johanne Larsdatter