Viby, 1869-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1869-1891, Viby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 3101, 0602, Poul Andersen, indsidder, 36, paa Romsø. Født i Blæsenborg. Søn af husmand Anders Poulsen
1869, 1202, 2002, Søren Peter Jacobsen, seminarieelev, 19 og 3 maaneder, i Viby. Født i Bryrup 1849. Søn af skolelærer Jacobsen
1869, 0303, 1103, Johannes Jørgensen, gaardmand, 35, i Viby. Født i Kjertinge 1833
1869, 0303, 1203, Hans Peter Jensen, tjenestekarl, 21, paa Langø. Født i Maale. Søn af boelsmand Jens Sørensen
1869, 1804, 2404, Christoffer Madsen, huusmand, 52, i Maale. Født i Staure. Søn af Mads Hansen
1869, 0705, 1405, Henrik Pedersen, boelsmand, 65, i Maale. Født sammesteds
1869, 1905, 2505, Anders Nielsen, fattiglem, 64, i Viby. Født i Stubberup
1869, 2805, 0406, Hans Jørgensen, smed og gaardmand, 60, i Viby. Født i Næraae
1869, 0807, 1407, Henrik Ludvig Christiansen, 2½, søn af væver Christian Henriksen, i Viby. Født sammesteds
1869, 2807, 0308, Jens Hansen, huusmand og væver, 40, i Viby Enghave. Født sammesteds
1869, 1008, 1608, Anders Nielsen (Jægersborg), huusmand, 66, i Maale
1869, 1504, 2204, Johan Johansen, huusfæster, 69, paa Hverringe, huusfæster i Hundslev By, Kjølstrup Sogn
1869, 1010, 1610, Rasmus Sørensen, forhen huusmand, 63, i Mesinge. Født i Maale
1869, 1711, 2411, Henrik Pedersen, huusmand, 75, i Maale. Født i Staure
1869, 0212, 1012, Peder Nielsen, boelsmand, 45, ved Bøgebjerg
1870, 1301, 2001, Peder Larsen, 9 uger, søn af huusmand Hans Larsen, ved Bøgebjerg
1870, 1802, 2402, Knud Jensen, fæstehuusmand, 66, paa Viby Præstegaards Mark. Født i Revninge. Søn af Ane Marie Pedersen
1870, 2102, 0103, Rasmus Nielsen, gaardaftægtsmand, 79, i Viby. Født i Salby
1870, 2402, 0203, Niels Hansen, kudsk, 32, paa Hverringe. Søn af huusmand Hans Pedersen, af Næsby Mark paa Sjælland
1870, 0603, 1203, Rasmus Jacobsen, 30, i Staure. Født i Mesinge. Søn af væver Jacob Rasmussen. Pleiesøn af huusmand Hans Clausen
1870, 0805, 1305, Niels Nielsen, ½ time, søn af gaardmand Frederik Nielsen, i Viby
1870, 1706, 2306, Christoffer Jørgensen, huusmand, 67, i Blæsenborg. Født i Kjerteminde
1870, 1107, 1507, Poul Andersen, 1½, søn af indsidder Lars Andersen, i Viby. Født sammesteds
1870, 0308, 0808, Hans Larsen, aftægtsmand, 81, hos boelsmand Hans Thor Hansen, i Maale
1870, 1908, 2508, Udøbt dreng, 11 dage, søn af huusmand Lars Nielsen, i Lykkegaard
1870, 2108, 2608, Niels Nielsen, tjenestekarl, 25, i Maale. Født i Mesinge. Stifsøn af huusmand Jacob Jespersen
1870, 2009, 2609, Rasmus Poulsen, gaardmand, 50, i Maale. Født i Bregnør, Drigstrup Sogn
1870, 2909, 0510, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Peter Mathiassen, i Maale
1870, 2110, 2810, Jens Laurits Martin Bagge, 1, søn af huusmand Poul Jensen, paa Bøgebjerg
1871, 0702, 1502, Hans Pedersen, huusmand, 67, i Maale. Født i Dalby
1871, 2602, 0303, Christen Rasmussen, tjenestetyende og enkemand, 91, paa Hverringe
1871, 1304, 1904, Anders Rasmussen, huusmand og væver, 58, i Maale. Født sammesteds
1871, 0305, 0905, Mads Andersen, gaardmand, 40, i Viby. Født sammesteds
1871, 2705, 0406, Jens Peter Christensen, 3 maaneder, søn af ugift Johanne Frederikke Jensen, i Maale. Født sammesteds
1871, -, 1410, Anders Jacob Jønsson, skibsfører, 27, fra Halmstad
1871, 0612, 1212, Hans Jensen, huusmand, 87, i Maale
1872, 2701, 0302, Mads Larsen, indsidder, 33 og 10 maaneder, i Staure. Boelsmand Lars Madsen
1872, 2702, 0303, Jørgen Christiansen, almisselem, 18, i Maale
1872, 0303, 1103, Knud Thomsen, gaardopholdsmand, 82, hos svigersønnen Jørgen Hansen, Møllegaard paa Maale Mark
1872, 2104, 3004, Hans Nielsen, 9 maaneder, søn af skipper Niels Peter Nielsen, i Viby
1872, 1408, 1808, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Anders Mathiassen, i Viby
1872, 0209, 0909, Henning Christensen, boelsopholdsmand, 78, hos Martin Kryger, i Viby
1872, 1611, 2211, Christen Jørgensen, væver og husmand, 78, ved Bøgebjerg
1872, 1112, 1512, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Niels Larsen, i Viby
1873, 0501, 1201, Niels Pedersen, almisselem, 71, i Viby Fattighus
1873, 1102, 1802, Mads Jensen, 22, i Maale. Søn af gaardmand Jens Danielsen
1873, 1202, 1602, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Christesen Skov, i Maale
1873, -, 0405, Ubekjendt sømand, ilanddreven ved Bøgebjerg
1873, 2006, 2606, Peder Ditlevsen, ugift og arbejdsmand, 61, i Viby
1873, 1809, 2609, Søren Nielsen, husmand, 72, paa Romsø. Født paa Endelave
1874, 0601, 1201, Johan Hansen, husmand, 64, i Maale. Født i Risingehoved
1874, 2502, 0203, Rasmus Andersen, husmand, 77, i Staure. Født i Midskov
1874, 2103, 2803, Johan Peter Christiansen, 14, søn af gartner Niels Chr. Johansen, paa Juelsbjerg. Plejesøn af husmand Anders Nielsen (Jægersborg), Jægersborg
1874, 1504, 2104, Hans Søren Hansen, husmand og væver, 82, i Enghavehuset, i Viby. Født i Kudskehuset, paa Brolykke Mark
1874, 2005, 2705, Jacob Sørensen, gaardmand, 73, i Viby. Født sammesteds
1874, 0106, 0606, Peder Rasmussen, boelsmand, 60, i Staure. Født i Revninge
1874, 0107, 0807, Lars Hansen, boelsmand, 76½, i Staure. Født i Munkebo, Søn af Hans Larsen
1874, 0607, 1107, Niels Simonsen Hansen, smedelærling, 20½, i Maale. Søn af boelsmand Hans Rudolf Nielsen
1874, 0509, 1009, Peder Jacob Madsen.7 uger, søn af ugift Pedersine Jacobsen, p.t. hos apotheker Larsen i Kjerteminde. I pleje hos husmand Anders Hansen, i Viby
1875, 0302, 1002, Lars Jensen, boelsmand, 61, i Maale. Født i Mesinge
1875, 1504, 2204, Mads Larsen, husmand, 59, i Maale. Født i Stubberup
1875, 3004, 0705, Lars Christiansen, aftægtsmand, 71, hos svigersønnen husmand Christian Knudsen, ved Bøgebjerg. Født i Martofte
1875, 2805, 0306, Jens Marius Jensen, 13 maaneder, søn af ugift sypige Christine Hansen, i Viby
1875, 2306, 2806, Mads Laurits Jacobsen, 22, i Maale. Født sammesteds. Skræder Jacob Jacobsen
1875, 1308, 1508, Udøbt dreng, søn af fattiglem Jens Hansen, i Viby Fattighus. Nyfødt, ingen alder
1876, 0102, 0902, Udøbt dreng, søn af ugift Nielsine Rudolfine Jensen, ved Bøgebjerg. Ingen alder
1876, 2407, 2907, Poul Rasmussen, 22½, i Maale. Søn af afdøde gaardmand Rasmus Poulsen
1876, 1211, 1711, Jens Peter Madsen, 6 og 11 maaneder, søn af husmand Mads Gregersen, i Maale
1877, 0101, 0601, Niels Jørgensen, fattiglem, 36, paa omgang i sognet. Født i Viby. Søn af Jørgen Nielsen
1877, 0601, 1301, Thorvald Martinus Markvardsen, 11 maaneder, søn af smed Hans Markvardsen, i Viby
1877, 2901, 0402, Udøbt dreng, 10 minutter, søn af fragtmand Lars Nielsen, i Maale
1877, 2304, 2904, Lars Rasmussen, røgter, 70, paa Bøgebjerg
1877, 1109, 1709, Poul Larsen Møller, møller og sognefoged, 46, i Viby. Født sammesteds
1877, 2312, 2812, Jacob Ottosen, snedker, 73, i Viby. Født i Kjerteminde
1877, 2812, 05011878, Niels Hansen, gaardaftægtsmand, 76, i Maale. Født sammesteds
1878, 1803, 2603, Martin Kryger, boelsmand, 58, i Viby. Født i Salby. Søn af Konrad Kryger
1878, 2603, 0204, Anders Nielsen, aftægtsmand, 83 og 9 maaneder, paa Romsø. Født i Martofte
1878, 1904, 2304, Hans Christian Berthel Hansen, 11 maaneder, søn af indsidder Niels Peter Hansen, i Viby. Født sammesteds
1878, 2104, 2704, Poul Hansen, aftægtsmand, 78 og 4 maaneder, hos sønnen boelsmand Hans Poulsen, i Maale. Født sammesteds
1878, -, 2604, Ubekjendt sømand, ca. 20, ilanddrevet ved Bøgebjerg
1878, 1705, 2405, Johan Frederik Jæger, skytte, 80, ved Stamhuset Hverringe
1878, 0406, 0806, Jens Ovesen, væver, husmand og enkemand, 80, i Viby. Født i Melby paa Sletten
1878, 1708, 2408, Ernst Christian Fischer, sognepræst og enkemand, 72½, for Viby Menighed. Født i Steenmagle Præstegaard paa Sjælland
1878, 1309, 2109, Niels Rudolf Juul, kammerherre, besidder og gift, 48, af Stamhuset Hverringe. Født i Kjøbenhavn
1878, 2109, 2609, Niels Peder Larsen, 1½, søn af ugift Christiane Larsen, i Viby
1878, 1111, 1811, Poul Laurits Kristensen, 5 maaneder, søn af boelsmand Poul Kristensen, i Staure
1878, 2312, 2812, Hans Pedersen, 4 og 4 maaneder, søn af boelsmand Peder Poulsen, i Maale
1879, 2802, 0603, Poul Mikkelsen, husmand og arbejdsmand, 66, i Slusehuset. Født i Skrallehavegaarden i Stuberup Sogn
1879, 2303, 2903, Hans Thor Hansen, boelsmand og enkemand, 56, i Maale. Født paa Ullerslev Mark
1879, 1005, 1705, Jens Larsen, boelsmand, 79, i Enebjerg. Født i Stubberup
1879, 1506, 2206, Gram Olsen, ca. 3 maaneder, søn af indsidder Hans Peter Olsen, i Strandhuset paa Bøgebjerg Mark
1879, 1907, 2407, Jens Pedersen, almisselem, 65, i Viby
1879, 1209, 1909, Rasmus Jensen (ingen alder eller sted)
1879, 0111, 0811, Mads Hansen, gaardaftægtsmand, 78, hos sønnen gaardmand Lars Madsen, i Maale. Født i Munkebo
1880, 0107, 0607, Dødfødt dreng, søn af boelsbestyrer Niels Andersen, af Maale (Sommerhave)
1880, 0407, 1007, Kristian Hansen, 2½, søn af kusk Jens Hansen, paa Hverringe
1880, 1110, 1610, Rasmus Pedersen, sognefoged og gaardmand, 52 og 2 maaneder, Hesselgaard paa Maale Mark
1880, 2110, 2910, Hans Rudolf Nielsen, boelsmand, 69, i Maale. Født sammesteds
1881, 1002, 1602, Hans Olaf Marius Mertz, 1½, søn af indsidder Peter Emil Vilhelm Janus Mertz, i Maale
1881, 0504, 1104, Hans Jacobsen, gaardmand, 73, i Maale
1881, 2204, 2804, Peder Jeppesen, husmand, 75, ved Bøgebjerg
1881, 1305, 1905, Frands Jørgensen, husmand, 71, i Viby
1881, 1409, 1909, Andreas Nielsen, 1 dag, søn af fragtmand Lars Nielsen, i Maale
1881, 3001, 2904, Hans Utke, forhenværende løjtnand og ugift, 84, havde sidst ophold i Kjøbenhavn
1882, 0401, 1201, Mads Larsen, enkemand og aftægtsmand, 82, hos sin svigersøn gaardmand Christen Pedersen, paa Maale Mark
1882, 0204, 0804, Rasmus Peter Larsen, bødker og fæstehusmand, 62, ved Hverringe
1882, 1204, 1804, Hans Hansen, bødkerlærling, 15, paa Hverringe. Søn af sergant Hans Hansen. Født i Kjøbenhavn
1882, 1805, 2505, Jacob Jacobsen, skræder, 73, i Maale
1882, 1306, 1906, Christian Rasmussen, 4 og 9 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Viby
1882, 1807, 2207, Anders Andersen, husmand, 62, i Viby
1882, 0308, 0808, Rasmus Frederiksen, gaardmand, 79, i Viby
1882, 2909, 0510, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Peter Hansen, af Maale
1882, 1812, 2712, Hans Nielsen, 85, Ruehuset paa Brolykke Mark
1883, 2104, 2704, Jørgen Henrik Jørgen Hansen, husmand, 68, i Viby
1883, 1005, 1705, Thomas Knudsen, gaardmand, 61, i Maale
1883, 2505, 206, Harald Høyrup, 10 timer, søn af godsforvalter Høyrup
1883, 0509, 1109, Søren Christiansen, husmand, 85, paa Brolykke Mark
1883, 2112, 2412, Dødfødt dreng, søn af sognepræst Hansen, i Viby
1884, 1001, 1701, Jens Jensen, skovfoged, 78, ved Bøgebjerg
1884, 2201, 3001, Hans Nielsen, boelsmand, 62, ved Bøgebjerg
1884, 1803, 2403, Hans Andersen, husmand, 89, i Sadelmagerlykken
1884, 1903, 2603, Niels Mathiassen, husmand, 78, i Blæsenborg
1884, 2003, 2503, Niels Jensen, husmand og væver, 64, i Viby. Søn af Maren Hansen
1884, 1704, 2204, Ole Jensen, brændehugger og svinepasser, 66, paa Brolykke
1884, 0908, 1408, Mads Nielsen (Maale), pensioneret sergent af 5te Batall. 4 Kompagni, 55, hos Christen Pedersen, Maale Mark. Havde de sidste par aar boet i Kjerteminde
1884, 1208, 1808, Niels Christian Madsen, 16, søn af gaardmand Mads Andersen, i Viby
1884, 1609, 2009, Peter Larsen, 10, søn af gaardmand junior Lars Madsen, Maale
1885, 0801, 1401, Niels Christian Skov, husmand, 50, i Maale
1885, 1702, -, Lars Johansen, gift, husmand og stenhugger, 57, i Hundslev
1885, 0403, 0903, Hans Henrik Jørgensen, ungkarl, 31, i Viby
1885, 1704, 2304, Niels Peter Jensen, 8 uger, søn af væver Hans Peter Jensen, af Enghavehuset
1885, 2004, 2704, Jacob Hansen, gartnerelev, 23, i Kjøbenhavn. Søn af Hans Rudolf Nielsen, i Maale
1885, 2606, 0207, Peder Andersen, 11, søn af gaardmand Anders Mathiasen, i Viby
1885, 1809, 2009, Dødfødt dreng, søn af ugift Christiane Larsen, Viby
1885, 0111, 0711, Lars Madsen, enkemand og fhv. boelsmand, 76, i pleje hos Poul Christensen, i Staure
1885, 2712, 3112, Peder Poulsen, bødker, 80, i pleje hos sønnen bødker Hans Pedersen, i Viby
1886, 1804, 2304, Jens Peder Julius Jensen, 1½, søn af indsidder Peder Jensen, Bøgebjærg Strandhuse
1886, 1312, 1812, Hans Kristian Hansen, 7 maaneder, søn af ugift Hansine Marie Hansen, Viby Sogn
1886, 2403, -, Jens Kristian Kristensen, tjenestekarl, 21, hos gaardmand Lars Fransen, Tavlund. Stedsøn af husmand Peder Hansen, Langø
1887, 2802, 0803, Hans Mathiasen, boelsmand, 86, i Maale
1887, 1504, 2104, Jens Rasmussen, gaardmand, 62, i Viby
1887, 0802, 1402, Jens Hansen, tjenestekarl og enkemand, 49, sidst paa Broblykke
1887, 2906, 0407, Jens Mathiasen, husmand, 77, ved Bøgebjerg
1887, 0207, 0807, Peder Nielsen, husmand og enkemand, 93, Lykkegaard
1887, 2110, 2610, Henrik Vilhelm Toklander Elbinger, murer, 82, i Maale
1888, 1902, 2302, Dødfødt dreng, søn af gaardbestyrer Peder Rasmussen, Tavlund
1888, 2602, 0603, Jørgen Madsen, boelsmand og enkemand, 80, i Enebjærg
1888, 2407, 3007, Rasmus Peder Marentin Pedersen, 13, i Maale. Plejesøn af gaardmand Lars Madsen
1888, 1110, 1810, Niels Peder Jensen, 17 dage, søn af væver Hans Peder Jensen, Viby
1888, 0712, 1312, Hans Klavsen (Clasen, Clausen), husmand og enkemand, 82, tidligere boende i Stavre, Viby
1888, 2812, 02011889, Dødfødt dreng, søn af ugift Severine Andrea Svendsen, tjenende paa Hverringe
1889, 0901, 1501, Povl Jørgensen, husmand, 60, ved Bøgebjærg
1889, 1203, 2003, Anders Madsen, aftægtsmand, 81, i Enebjærg
1889, 1903, 2503, Karl Peder Vilhelm Rasmussen, 15, tjenende i Viby, søn af fisker Hans Rasmussen, paa Romsø
1889, 2203, 2803, Kristen Povlsen, husmand, 81, i Maale
1889, 0304, 0804, Artur Peder Johannes Jensen, 5 maaneder, søn af husmand Anders Mathiasens datter, i Viby
1889, 1104, 1504, Anders Kristiansen, 50, ophold hos Rasmus Povlsens enke, i Maale
1889, 2704, 0205, Svend Frederik Winther, 1, søn af lærer Winther, Viby Skole
1889, 1711, 2211, Anders Rasmussen Thygesen, enkemand og aftægtsmand, 79½, Romsø
1889, 1912, 2212, Dødfødt dreng, søn af indsidder Peder Mertz, Maale
1890, 2501, 0202, Karl Kristian Georg Kristiansen, 20 dage, søn af indsidder Hans Kristian Kristiansen, Maale
1890, 2102, 2802, Peder Povlsen, boelsmand og enkemand, 55, i Maale
1890, 1604, 2204, Edelbert Johannes Pedersen, 9 uger, søn af pige Karen Larsen, af Maale
1890, 1305, 2005, Lars Kristian Nørregaard, indsidder, 47, i Maale
1890, 1810, 2710, Udøbt dreng, søn af tjenestepige Johanne Johnsdotter, Bøgebjærg
1890, 1211, 1811, Rasmus Rasmussen, boelsmand, 57, i Viby
1890, 0412, 1012, Hans Jensen Hoff, ugift aftægtsmand, 87, hos søstersønnen skrædder Rasmus Pedersen, ved Bøgebjærg. Fra Dalby Sogn
1891, 3101, 0602, Lars Nielsen, husmand, 83, Lykkegaard i Maale
1891, 2405, 2905, Povl Pedersen, soldat, 19, i Maale, i Nyborg. Søn af boelsmand Peder Povlsen
1891, 1906, 2306, Lars Frandsen, enkemand og gaardmand, 81, Tavlund, i Viby
1891, 2210, 2810, Jørgen Larsen, enkemand og arbejdsmand, 94 og 9 maaneder, i Viby
1891, 1611, 2011, Lars Jensen (Stubberup), indsidder og enkemand, 55, i Maale
1891, 1210, 1810, Niels Otto Petersen, 8 uger, søn af ugift Marie Petterson, Bøgebjærg Strandhus
1891, 1112, 1812, Kristian Kristiansen (Øbo), enkemand og aftægtsmand, 94, paa Romsø, i Viby Sogn
1869, 0301, 0801, Maren Madsdatter, fraskilt hustru, 77, i Maale. Hjulmand Lars Larsen
1869, 1202, 1902, Maren Poulsdatter, 66, i Maale. Aftægtsmand Mads Hansen
1869, 1402, 2202, Oline Pedersen, 9 uger, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Maale
1869, 0404, 1204, Ane Cathrine Hansdatter, 42, i Maale. Gaardmand Thomas Knudsen
1869, 0105, 0605, Johanne Sophie Ottoline Jørgensen, 15 uger, datter af gaardmand Johannes Jørgensen, i Viby
1869, 1509, 1909, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 61, i Viby. Skrædder Niels Jacobsen
1869, 1111, 1811, Ane Poulsdatter, enke, 46, i Brolykke Tjenerhuus. Aftægtshuusmand Hans Andersen
1870, 0702, 1402, Karen Jacobsen, 24, i Viby. Datter af gaardmand Jacob Sørensen
1870, 1502, 2402, Ane Marie Pedersen, 63, paa Præstemarken. Huusmand Knud Jensen
1870, 0208, 0608, Caroline Hansen, 1, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Maale
1871, 1403, 2003, Arengodt Hansen, 25, i Maale. Gaardmand Thomas Knudsen
1871, 2906, 0507, Birthe Rasmusdatter, 54, i Maale. Huusmand Johan Hansen
1871, 2507, 2907, Caroline Johansdatter, 65, ved Bøgebjerg. Væver Christen Jørgensen
1871, 0512, 1312, Dorthe Marie Eriksdatter, enke, 75, i Viby. Hjulmand Hans Hansen
1872, 0503, 1403, Marie Jørgensdatter, enke, 66, i Maale. Gaardmand Hans Pedersen
1872, 0907, 1307, Dorthea Eliasdatter, 53, i Taulund. Gaardmand Lars Frandsen
1872, 2409, 0410, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Peter Mathiassen, i Maale
1872, 2709, 0410, Maren Rasmussen, 38, i Maale, Jens Peter Mathiassen
1872, 1311, 3011, Ubekjendt ilanddrevet kvinde, ved Lykkegaard Strand
1873, 2306, 2606, Frederikke Johanne Pedersdatter, indsidderske, 82, i Viby
1874, 1704, 2104, Ane Marie Christensen, tjenestepige, 23, hos gaardmand Christen Pedersen, Maale Mark
1874, 0605, 1305, Karen Marie Hansen, 12, datter af boelsmand Hans Thor Hansen, i Maale
1874, 1005, 1605, Kirsten Madsen, 58, i Maale. Husmand Christen Poulsen
1874, 2007, 2407, Caroline Jørgensen, 1, datter af tjenestepige Ane Kirstine Jørgensen, paa Hverringe. I pleje hos væver Christian Henriksen, i Viby
1874, 1508, 1808, Karen Hansdatter, 66, i Viby. Væver Jens Ovesen
1874, 2209, 2709, Ane Marie Andersdatter, separeret kone, 39, tjente paa Bøgebjerg. Fra Thorseng
1874, 1310, 1810, Frandsine Christiane Madsen, 3 maaneder, datter af husmand Mads Gregersen, i Maale
1874, 2310, 2910, Karen Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Møllegaarden
1875, 1901, 2401, Christine Hansen, 6 timer, datter af indsidder Hans Jensen, i Viby
1875, 1103, 1703, Gjertrud Kirstine Larsen, 32, i Taulund. Gaardmand Lars Frandsen
1875, 1703, 2403, Anna Nielsine Johanne Nielsen, 1 og 4 maaneder, datter af gaardmand Frederik Nielsen, i Viby
1875, 1505, 2205, Bodil Kirstine Pedersen, 37, i Viby. Gaardmand Anders Mathiassen
1875, 2207, 2507, Jensine Albertine Hansen, 11, datter af fattiglem Jens Hansen, i Viby Fattighus
1875, 0312, 1112, Larsine Pedersdatter, 72½, i Maale. Gaardmand Niels Hansen
1876, 1102, 1302, Dødfødt pige, datter af husmand Poul Adolf Henriksen, i Maale
1876, 1702, 2402, Abelonne Pedersdatter, enke, 81½, paa Romsø. Søren Nielsen
1876, 1404, 1904, Ane Kirstine Christoffersen, tjenestepige, 35, hos boelsmand Hans Hansen, ved Bøgebjerg
1876, 2104, 2804, Marie Sørensdatter, aftægtskone, 83, hos skrædder Rasmus Pedersen, ved Bøgebjerg
1876, 0906, 1406, Ane Cathrine Nielsen, 43, i Maale. Boelsmand Hans Thor Hansen
1876, 1407, 2007, Karen Hansen, 24, i Viby. Indsidder Lars Johansen
1876, 2508, 2908, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Maale
1876, 1009, 1509, Laura Marie Heinriksen, 5/10, datter af ugift Hansine Christine Heinriksen. Plejebarn hos husmand And. Hansen, i Viby
1876, 2510, 3110, Mette Hansdatter, enke, 59½, i Viby. Gaardmand og sognefoged Hans Rasmussen
1876, 1911, 2611, Karen Marie Madsen, 10½, datter af husmand Mads Gregersen, i Maale
1876, 0512, 1112, Maren Bentsdatter, 73, i Lykkegaard. Husmand Peder Nielsen
1876, 0912, 1612, Maren Andersdatter, enke, 81, i Staure. Boelsmand Lars Hansen
1877, 0106, 0306, Sørine Mathilde Nielsen, 3 dage, datter af almisselem Ane Cathrine Jensen, i Viby
1877, 1607, 2107, Andrea Christiane Hansdatter, enke, 60, i Maale. Husmand Mads Larsen
1877, 2107, 2707, Lisbeth Hansdatter, enke, 70, i Maale. Husmand Henrik Pedersen
1877, 2010, 2410, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Nielsen, af Maale
1877, 2211, 2911, Mathilde Elise Rasmussen, 10 og 9 maaneder, datter af afdøde gaardmand Rasmus Poulsen, i Maale
1878, 0101, 0601, Juliane Marie Andersen, 7 dage, datter af fattiglem Maren Sørensen, i Viby
1878, 0701, 1301, Maren Sørensen, fattiglem og fraseparede hustru, 32, i Viby Fattighus. Jens Hansen
1878, 1501, 2201, Ane Hansdatter, enke, 96, paa Romsø. Niss Poulsen
1878, 2803, 0204, Karen Hansdatter, enke, 82, paa Romsø. Aftægtsmand Anders Nielsen
1878, 1407, Maren Nielsen, mejerielev, 29, paa Bøgebjerg
1878, 0308, 0708, Ane Rasmusdatter, 87, i Staure. Husmand og væver Hans Jokum Hansen
1878, 1102, 1802, Karen Larsen Mortensen, 45, i Munkebo. Forpagter Mortensen
1878, 1309, 1809, Maren Rasmussen, 23, i Viby. Datter af Gaardmand Rasmus Frederiksen
1878, 2409, 2909, Tirsa Nielsine Andersen, 1 maaned, datter af enke Ane Gregersen, i Maale
1878, 1211, 2111, Marie Madsdatter, enke, 76, i Maale. Husmand Hans Jensen
1878, 1411, Maren Storm, mejerske, 34, paa Brolykke
1879, 1201, 2001, Botilde Marie Pedersen, 64, i Jægersborghuset. Husmand og skrædder Peder Jørgensen
1879, 1703, 2603, Ane Christiansdatter, 76, paa Romsø. Fisker Anders Rasmus Thygesen
1879, 2003, 2603, Karen Pedersdatter, enke, 76, i Viby Hospital. Lars Mikkelsen
1879, 2403, 3103, Karen Hansdatter, enke, 80 og 9 maaneder, i Maale. Boelsmand Mathias Jensen
1879, 0604, 1204, Maren Pedersen, 63, i Blæsenborg. Husmand Niels Mathiassen
1879, 1104, 1904, Johanne Marie Larsen, 19, i Maale. Datter af husmand Niels Larsen
1879, 1305, 1905, Karen Larsdatter, enke, 79, i Maale. Husmand Jens Rasmussen
1879, 2805, 0206, Dødfødt pige, datter af husmand Heinrich Brun, i Maale
1879, 3006, 0707, Ane Kathrine Jacobsdatter, enke, 81½, i pleje hos svigersøn Lars Nielsen, paa Lykkegaard. Fhv. husmand Peder Nielsen, i Midskov
1879, 0112, 0612, Maren Poulsdatter, enke, 80, i Maale. Husmand Anders Nielsen
1880, 2707, 0208, Karoline Jensen, 61, paa Maale Mark. Gaardmand Mads Nielsen
1880, 0608, 1108, Anne Dorthe Poulsen, 73, i Maale. Husfæster Poul Larsen
1880, 0710, 1210, Julie Caroline Hansen, 15, paa Fattigvæsenet
1881, 1804, 2304, Christine Hansen, 9½, datter af boelsmand Hans Poulsen, i Maale
1881, 2306, 2706, Clausine Frederiksdatter, enke, 76, i Viby. Husmand Anders Nielsen
1881, 2906, 0207, Birthe Kirstine Frederiksdatter, enke, 69, i Viby. Væver Niels Andersen
1881, 0409, 1109, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Peter Hansen, af Maale
1881, 1812, 2312, Boline Dorthea Andersen, 56, i Viby. Gaardmand Jens Rasmussen
1882, 2301, 2801, Rebekke Dorthea Steenberg, enke, 82, paa Romsø. Avlsbruger Rasmus Jensen
1882, 2901, 0402, Dorthe Madsdatter, enke, 88, i Viby. Gaardmand Peder Rasmussen
1882, 2503, 0104, Karen Nielsen, enke, 72, i Viby. Gaardmand Jacob Sørensen
1882, 2906, 0407, Kirsten Pedersen, enke og fattiglem, 72, i Viby. Husmand Johan Larsen
1882, 0909, 1509, Maren Sørensdatter, enke, 89, i Maale. Smed Iver Jørgensen
1882, 1509, 2009, Anna Marie Olsdatter, enke, 77, hos svigersønnen, paa Romsø. Væver A. Andersen, i Svendborg
1882, 1911, 2511, Ane Hansdatter, enke, 64, i Enebjerg. Boelsmand Jens Larsen
1883, 1002, 1702, Oline Henriksen, 48, i Maale. Boelsmand Peder Poulsen
1883, 0303, 0903, Mette Poulsdatter, enke, 79, i Viby. Forhenværende møller Lars Madsen
1883, 1303, 1903, Karen Marie Jensen, 20, i Viby. Datter af Husmand Jens Sørensen
1883, 1903, 2403, Maren Poulsdatter, 82, i Staure. Boelsmand Lars Madsen
1883, 0404, 0904, Mette Marie Hansen, 21, i Maale. Datter af fattiglem Ane Gregersen
1883, 0606, 1106, Karen Sofie Dorthea Nielsen, 3 maaneder, datter af fragtmand Lars Nielsen, i Maale
1884, 0901, 1401, Jensine Marie Christine Henriksen, enke, 68, i Viby. Husmand Lars Pedersen
1884, 1801, 2501, Dorthea Nisdatter, enke, 69, i Maale. Gaardmand Jens Mathiassen
1884, 2701, 0202, Ingeborg Marie Andersen, 86, i Viby Hospital
1884, 2102, 2802, Ane Kirstine Hansen, 75, i Viby. Husmand Niels Pedersen
1884, 0803, 1303, Kirsten Pedersen, 70, i Viby. Husmand Hans Henriksen
1884, 1003, 1503, Karoline Kirstine Madsen, 6, datter af indsidder Niels Madsen, i Maale
1884, 1903, 2503, Maren Hansdatter, 69, i Viby. Væver Niels Jensen
1884, 2903, 0404, Albertine Jensdatter, ugift, 92, havde ophold hos skrædder Rasmus Pedersen, ved Bøgebjerg
1884, 2808, 0109, Birthe Kirstine Poulsdatter, enke, 79, i Viby. Husmand Frands Jørgensen
1884, 0409, 0909, Maren Christensdatter, enke, 79, i Maale. Gaardmand Peder Jensen, af Munkegaard i Martofte
1884, 0210, 0810, Maren Nielsdatter, enke, 80, i Viby. Gaardmand Jørgen Christensen
1884, 0710, 1210, Dødfødt pige, datter af gaardmand Knud Thomsen, i Maale
1884, 2710, 0111, Karen Gine Jensdatter, 75, i Viby. Husmand og slagter Niels Christensen
1884, 2711, 0312, Johanne Pedersdatter, 61, i Viby. Hjulmand Hans Hansen
1884, 1612, 2312, Maren Kirstine Pedersen, 43, i Maale. Fragtmand Lars Nielsen
1884, 2912, 03011885, Frederikke Christiane Jacobsdatter, hospitalslem, 67 og 11 maaneder, i Viby
1885, 0901, 1601, Karen Madsdatter, enke, 82, i Viby. Gaardmand Niels Larsen
1885, 1601, -, Ane Dorthea Hansen, stuepige, 20, paa Bøgebjerg. Født 1864 i Kjøng
1885, 1302, 2002, Thrine Hansen, 15, datter af gaardmand Jørgen Hansen, Møllegaard
1885, 0105, 0805, Johanne Hansen, enke, 57, i Maale Skovhuse. Boelsmand Hans Rudolf Nielsen
1885, 0306, 0806, Karen Hansdatter, 75, i Enebjerg. Boelsmand Jørgen Madsen
1885, 2209, 2709, Ane Mathilde Nielsen, 11 uger, datter af ugift Karen Nielsen, boende hos Peter Mertz, i Maale
1886, 0502, 1302, Marthe Marie Poulsen, 12 timer, datter af gaardmand Lars Poulsen, i Viby
1886, 0802, 1302, Rasmine Jacobsen, 38, i Viby. Gaardmand Lars Poulsen
1886, 0804, 1504, Abelone Nielsdatter, enke, 78, i Maale. Gaardmand Hans Jakobsen
1887, 1701, 2201, Ane Kirstine Kristiansen, enke, 75, i Viby. Indsidder Jørgen Hansen
1887, 3003, 0404, Dorthe Andersdatter, enke, 88, i Viby, ophold i Hospitalet. Slagter Rasmus Andersen
1887, 1004, 1604, Anna Madsen, 2, datter af sømand Lars Madsen, i Viby
1887, 2604, 0305, Johanne Nielsen, enke, 77, i Viby. Væver Jakob Langschejdel
1887, 1306, 1806, Bodil Mortensdatter, enke, 67, i Viby. Husmand Anders Andersen
1887, 0210, 0810, Maren Mathiasen, 38, i Viby. Smed Hans Markvardsen
1887, 0410, 0810, Hansine Markvardsen, 3 dage, datter af smed Hans Markvardsen, i Viby
1887, 1610, 2110, Dorthe Madsdatter, 72, i Maale. Boelsmand Jens Danielsen
1887, 2010, 2710, Maren Andersdatter, enke, 84, i Viby. Gaardmand Rasmus Nielsen
1887, 2210, 2810, Ane Kirstine Larsen, enke, 60, Bullerup i Agedrup Sogn. Arbejdsmand Rasmus Kristian Pedersen
1887, 2410, 3110, Mette Marie Sørensdatter, 66, paa Viby Mark. Gaardmand Povl Larsen
1888, 1701, 2401, Ane Pedersdatter, enke, 82, ophold i Maale. Husmand Anders Olsen, Vester Kjærby
1888, 0603, 1503, Fransine Larsen, 31, Tavlund. Gaardbestyrer Peder Rasmussen
1888, 0903, 1603, Ane Larsdatter, 82, paa Brolykke Mark. Husmand Ole Mathiasen
1888, 0207, 0707, Karen Pedersdatter, enke, 81, i Viby. Husmand Mathias Hansen
1888, 1608, 2108, Maren Mortensdatter, enke, 86, i Viby. Væver Hans Kristoffer Henriksen
1888, 2411, 3011, Anne Rasmusdatter, enke, 72, i Viby. Gaardmand Hans Jørgensen
1889, 0303, 1103, Abelone Nielsdatter, 81, ved Bøgebjærg. Aftægtsmand Hans Pedersen
1889, 1305, 2205, Henriette Marie Høyrup f. Klemme, 65, Brolykke. Forpagter Høyrup
1889, 2708, 0209, Ditlevsine Hansdatter, enke, 82, Brolykke Mark. Husmand Søren Kristiansen
1889, 1210, 1810, Vibekka Elisabet Nellemann, enke, 59, ved Bøgebjærg. Boelsmand Hans Nielsen
1889, 2512, 3012, Johanne Hansen, 32, i Maale. Husmand Peder Mertz
1890, 2201, 2901, Karen Jensen, 53, i Viby. Boelsmand Rasmus Rasmussen
1890, 2201, 0202, Ingeborg Amalie Kristiansen, 16 dage, datter af indsidder Hans Kristian Kristiansen, i Maale
1890, 0403, 1103, Maren Mathiasdatter, 78, i Blæsenborg. Husmand Kristoffer Hansen
1890, 2303, 2903, Karen Jensdatter, 62, i Maale. Indsidder Lars Jensen
1890, 0804, 1604, Frederikke Rasmussen, 28, i Viby. Husmand Jens Peder Povlsen
1890, 0904, 1404, Mette Larsdatter, enke, 82, ved Hverringe. Skytte Johan Frederik Jæger
1890, 2204, 2804, Maren Knudsen, 52, Maale Mark. Gaardmand Jørgen Hansen
1890, 0206, 0906, Nielsine Nielsen, 42, Blæsenborg. Husmand Niels Mathiasen
1890, 1908, 2508, Karen Hansdatter, enke, 85, Ruehuset i Viby Sogn. Indsidder Hans Nielsen
1890, 3108, 0609, Johanne Marie Hansen, 4, datter af indsidder Hans Nielsen, i Viby
1890, 0909, 1509, Kirsten Larsdatter, enke, 84, i Viby. Boelsmand Jens Nielsen
1890, 1209, 1609, Ellen Hansine Nielsen, 2 maaneder, datter af husmand Mathias Nielsen, i Viby
1890, 2910, 0511, Karen Nielsdatter, 78, i Maale. Husmand Povl Larsen
1890, 0412, 1012, Maren Hansdatter, 70, i Maale. Boelsmand Peder Andersen
1890, 0612, 1212, Ane Larsdatter, enke, 82, i Maale. Skrædder Jakob Jakobsen
1891, 1502, 2102, Lovise Pedersen, enke, 66, Lykkegaard. Husmand Lars Nielsen
1891, 1403, 2103, Mette Jørgensdatter, enke, 79, i Maale. Boelsmand Hans Mathiasen
1891, 0206, 0606, Hansine Ottosen, 29, i Salby. Sømand Lars Madsen
1891, 0706, 1306, Nelli Nielsen, 45, i Maale. Arbejdsmand Niels Peder Hansen
1869, 0301, 0801, Maren Madsdatter, fraskilt hustru, 77, i Maale. Hjulmand Lars Larsen
1869, 1202, 1902, Maren Poulsdatter, 66, i Maale. Aftægtsmand Mads Hansen
1869, 1402, 2202, Oline Pedersen, 9 uger, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Maale
1869, 0404, 1204, Ane Cathrine Hansdatter, 42, i Maale. Gaardmand Thomas Knudsen
1869, 0105, 0605, Johanne Sophie Ottoline Jørgensen, 15 uger, datter af gaardmand Johannes Jørgensen, i Viby
1869, 1509, 1909, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 61, i Viby. Skrædder Niels Jacobsen
1869, 1111, 1811, Ane Poulsdatter, enke, 46, i Brolykke Tjenerhuus. Aftægtshuusmand Hans Andersen
1870, 0702, 1402, Karen Jacobsen, 24, i Viby. Datter af gaardmand Jacob Sørensen
1870, 1502, 2402, Ane Marie Pedersen, 63, paa Præstemarken. Huusmand Knud Jensen
1870, 0208, 0608, Caroline Hansen, 1, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Maale
1871, 1403, 2003, Arengodt Hansen, 25, i Maale. Gaardmand Thomas Knudsen
1871, 2906, 0507, Birthe Rasmusdatter, 54, i Maale. Huusmand Johan Hansen
1871, 2507, 2907, Caroline Johansdatter, 65, ved Bøgebjerg. Væver Christen Jørgensen
1871, 0512, 1312, Dorthe Marie Eriksdatter, enke, 75, i Viby. Hjulmand Hans Hansen
1872, 0503, 1403, Marie Jørgensdatter, enke, 66, i Maale. Gaardmand Hans Pedersen
1872, 0907, 1307, Dorthea Eliasdatter, 53, i Taulund. Gaardmand Lars Frandsen
1872, 2409, 0410, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Peter Mathiassen, i Maale
1872, 2709, 0410, Maren Rasmussen, 38, i Maale, Jens Peter Mathiassen
1872, 1311, 3011, Ubekjendt ilanddrevet kvinde, ved Lykkegaard Strand
1873, 2306, 2606, Frederikke Johanne Pedersdatter, indsidderske, 82, i Viby
1874, 1704, 2104, Ane Marie Christensen, tjenestepige, 23, hos gaardmand Christen Pedersen, Maale Mark
1874, 0605, 1305, Karen Marie Hansen, 12, datter af boelsmand Hans Thor Hansen, i Maale
1874, 1005, 1605, Kirsten Madsen, 58, i Maale. Husmand Christen Poulsen
1874, 2007, 2407, Caroline Jørgensen, 1, datter af tjenestepige Ane Kirstine Jørgensen, paa Hverringe. I pleje hos væver Christian Henriksen, i Viby
1874, 1508, 1808, Karen Hansdatter, 66, i Viby. Væver Jens Ovesen
1874, 2209, 2709, Ane Marie Andersdatter, separeret kone, 39, tjente paa Bøgebjerg. Fra Thorseng
1874, 1310, 1810, Frandsine Christiane Madsen, 3 maaneder, datter af husmand Mads Gregersen, i Maale
1874, 2310, 2910, Karen Hansen, 5 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Møllegaarden
1875, 1901, 2401, Christine Hansen, 6 timer, datter af indsidder Hans Jensen, i Viby
1875, 1103, 1703, Gjertrud Kirstine Larsen, 32, i Taulund. Gaardmand Lars Frandsen
1875, 1703, 2403, Anna Nielsine Johanne Nielsen, 1 og 4 maaneder, datter af gaardmand Frederik Nielsen, i Viby
1875, 1505, 2205, Bodil Kirstine Pedersen, 37, i Viby. Gaardmand Anders Mathiassen
1875, 2207, 2507, Jensine Albertine Hansen, 11, datter af fattiglem Jens Hansen, i Viby Fattighus
1875, 0312, 1112, Larsine Pedersdatter, 72½, i Maale. Gaardmand Niels Hansen
1876, 1102, 1302, Dødfødt pige, datter af husmand Poul Adolf Henriksen, i Maale
1876, 1702, 2402, Abelonne Pedersdatter, enke, 81½, paa Romsø. Søren Nielsen
1876, 1404, 1904, Ane Kirstine Christoffersen, tjenestepige, 35, hos boelsmand Hans Hansen, ved Bøgebjerg
1876, 2104, 2804, Marie Sørensdatter, aftægtskone, 83, hos skrædder Rasmus Pedersen, ved Bøgebjerg
1876, 0906, 1406, Ane Cathrine Nielsen, 43, i Maale. Boelsmand Hans Thor Hansen
1876, 1407, 2007, Karen Hansen, 24, i Viby. Indsidder Lars Johansen
1876, 2508, 2908, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Nielsen, i Maale
1876, 1009, 1509, Laura Marie Heinriksen, 5/10, datter af ugift Hansine Christine Heinriksen. Plejebarn hos husmand And. Hansen, i Viby
1876, 2510, 3110, Mette Hansdatter, enke, 59½, i Viby. Gaardmand og sognefoged Hans Rasmussen
1876, 1911, 2611, Karen Marie Madsen, 10½, datter af husmand Mads Gregersen, i Maale
1876, 0512, 1112, Maren Bentsdatter, 73, i Lykkegaard. Husmand Peder Nielsen
1876, 0912, 1612, Maren Andersdatter, enke, 81, i Staure. Boelsmand Lars Hansen
1877, 0106, 0306, Sørine Mathilde Nielsen, 3 dage, datter af almisselem Ane Cathrine Jensen, i Viby
1877, 1607, 2107, Andrea Christiane Hansdatter, enke, 60, i Maale. Husmand Mads Larsen
1877, 2107, 2707, Lisbeth Hansdatter, enke, 70, i Maale. Husmand Henrik Pedersen
1877, 2010, 2410, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Nielsen, af Maale
1877, 2211, 2911, Mathilde Elise Rasmussen, 10 og 9 maaneder, datter af afdøde gaardmand Rasmus Poulsen, i Maale
1878, 0101, 0601, Juliane Marie Andersen, 7 dage, datter af fattiglem Maren Sørensen, i Viby
1878, 0701, 1301, Maren Sørensen, fattiglem og fraseparede hustru, 32, i Viby Fattighus. Jens Hansen
1878, 1501, 2201, Ane Hansdatter, enke, 96, paa Romsø. Niss Poulsen
1878, 2803, 0204, Karen Hansdatter, enke, 82, paa Romsø. Aftægtsmand Anders Nielsen
1878, 1407, Maren Nielsen, mejerielev, 29, paa Bøgebjerg
1878, 0308, 0708, Ane Rasmusdatter, 87, i Staure. Husmand og væver Hans Jokum Hansen
1878, 1102, 1802, Karen Larsen Mortensen, 45, i Munkebo. Forpagter Mortensen
1878, 1309, 1809, Maren Rasmussen, 23, i Viby. Datter af Gaardmand Rasmus Frederiksen
1878, 2409, 2909, Tirsa Nielsine Andersen, 1 maaned, datter af enke Ane Gregersen, i Maale
1878, 1211, 2111, Marie Madsdatter, enke, 76, i Maale. Husmand Hans Jensen
1878, 1411, -, Maren Storm, mejerske, 34, paa Brolykke
1879, 1201, 2001, Botilde Marie Pedersen, 64, i Jægersborghuset. Husmand og skrædder Peder Jørgensen
1879, 1703, 2603, Ane Christiansdatter, 76, paa Romsø. Fisker Anders Rasmus Thygesen
1879, 2003, 2603, Karen Pedersdatter, enke, 76, i Viby Hospital. Lars Mikkelsen
1879, 2403, 3103, Karen Hansdatter, enke, 80 og 9 maaneder, i Maale. Boelsmand Mathias Jensen
1879, 0604, 1204, Maren Pedersen, 63, i Blæsenborg. Husmand Niels Mathiassen
1879, 1104, 1904, Johanne Marie Larsen, 19, i Maale. Datter af husmand Niels Larsen
1879, 1305, 1905, Karen Larsdatter, enke, 79, i Maale. Husmand Jens Rasmussen
1879, 2805, 0206, Dødfødt pige, datter af husmand Heinrich Brun, i Maale
1879, 3006, 0707, Ane Kathrine Jacobsdatter, enke, 81½, i pleje hos svigersøn Lars Nielsen, paa Lykkegaard. Forhenværende husmand Peder Nielsen, i Midskov
1879, 0112, 0612, Maren Poulsdatter, enke, 80, i Maale. Husmand Anders Nielsen
1880, 2707, 0208, Karoline Jensen, 61, paa Maale Mark. Gaardmand Mads Nielsen
1880, 0608, 1108, Anne Dorthe Poulsen, 73, i Maale. Husfæster Poul Larsen
1880, 0710, 1210, Julie Caroline Hansen, 15, paa Fattigvæsenet
1881, 1804, 2304, Christine Hansen, 9½, datter af boelsmand Hans Poulsen, i Maale
1881, 2306, 2706, Clausine Frederiksdatter, enke, 76, i Viby. Husmand Anders Nielsen
1881, 2906, 0207, Birthe Kirstine Frederiksdatter, enke, 69, i Viby. Væver Niels Andersen
1881, 0409, 1109, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Peter Hansen, af Maale
1881, 1812, 2312, Boline Dorthea Andersen, 56, i Viby. Gaardmand Jens Rasmussen
1882, 2301, 2801, Rebekke Dorthea Steenberg, enke, 82, paa Romsø. Avlsbruger Rasmus Jensen
1882, 2901, 0402, Dorthe Madsdatter, enke, 88, i Viby. Gaardmand Peder Rasmussen
1882, 2503, 0104, Karen Nielsen, enke, 72, i Viby. Gaardmand Jacob Sørensen
1882, 2906, 0407, Kirsten Pedersen, enke og fattiglem, 72, i Viby. Husmand Johan Larsen
1882, 0909, 1509, Maren Sørensdatter, enke, 89, i Maale. Smed Iver Jørgensen
1882, 1509, 2009, Anna Marie Olsdatter, enke, 77, hos svigersønnen, paa Romsø. Væver A. Andersen, i Svendborg
1882, 1911, 2511, Ane Hansdatter, enke, 64, i Enebjerg. Boelsmand Jens Larsen
1883, 1002, 1702, Oline Henriksen, 48, i Maale. Boelsmand Peder Poulsen
1883, 0303, 0903, Mette Poulsdatter, enke, 79, i Viby. Forhenværende møller Lars Madsen
1883, 1303, 1903, Karen Marie Jensen, 20, i Viby. Datter af Husmand Jens Sørensen
1883, 1903, 2403, Maren Poulsdatter, 82, i Staure. Boelsmand Lars Madsen
1883, 0404, 0904, Mette Marie Hansen, 21, i Maale. Datter af fattiglem Ane Gregersen
1883, 0606, 1106, Karen Sofie Dorthea Nielsen, 3 maaneder, datter af fragtmand Lars Nielsen, i Maale
1884, 0901, 1401, Jensine Marie Christine Henriksen, enke, 68, i Viby. Husmand Lars Pedersen
1884, 1801, 2501, Dorthea Nisdatter, enke, 69, i Maale. Gaardmand Jens Mathiassen
1884, 2701, 0202, Ingeborg Marie Andersen, 86, i Viby Hospital
1884, 2102, 2802, Ane Kirstine Hansen, 75, i Viby. Husmand Niels Pedersen
1884, 0803, 1303, Kirsten Pedersen, 70, i Viby. Husmand Hans Henriksen
1884, 1003, 1503, Karoline Kirstine Madsen, 6, datter af indsidder Niels Madsen, i Maale
1884, 1903, 2503, Maren Hansdatter, 69, i Viby. Væver Niels Jensen
1884, 2903, 0404, Albertine Jensdatter, ugift, 92, havde ophold hos skrædder Rasmus Pedersen, ved Bøgebjerg
1884, 2808, 0109, Birthe Kirstine Poulsdatter, enke, 79, i Viby. Husmand Frands Jørgensen
1884, 0409, 0909, Maren Christensdatter, enke, 79, i Maale. Gaardmand Peder Jensen, af Munkegaard i Martofte
1884, 0210, 0810, Maren Nielsdatter, enke, 80, i Viby. Gaardmand Jørgen Christensen
1884, 0710, 1210, Dødfødt pige, datter af gaardmand Knud Thomsen, i Maale
1884, 2710, 0111, Karen Gine Jensdatter, 75, i Viby. Husmand og slagter Niels Christensen
1884, 2711, 0312, Johanne Pedersdatter, 61, i Viby. Hjulmand Hans Hansen
1884, 1612, 2312, Maren Kirstine Pedersen, 43, i Maale. Fragtmand Lars Nielsen
1884, 2912, 03011885, Frederikke Christiane Jacobsdatter, hospitalslem, 67 og 11 maaneder, i Viby
1885, 0901, 1601, Karen Madsdatter, enke, 82, i Viby. Gaardmand Niels Larsen
1885, 1601, Ane Dorthea Hansen, stuepige, 20, paa Bøgebjerg. Født i Kjøng 1864
1885, 1302, 2002, Thrine Hansen, 15, datter af gaardmand Jørgen Hansen, Møllegaard
1885, 0105, 0805, Johanne Hansen, enke, 57, i Maale Skovhuse. Boelsmand Hans Rudolf Nielsen
1885, 0306, 0806, Karen Hansdatter, 75, i Enebjerg. Boelsmand Jørgen Madsen
1885, 2209, 2709, Ane Mathilde Nielsen, 11 uger, datter af ugift Karen Nielsen, boende hos Peter Mertz, i Maale
1886, 0502, 1302, Marthe Marie Poulsen, 12 timer, datter af gaardmand Lars Poulsen, i Viby
1886, 0802, 1302, Rasmine Jacobsen, 38, i Viby. Gaardmand Lars Poulsen
1886, 0804, 1504, Abelone Nielsdatter, enke, 78, i Maale. Gaardmand Hans Jakobsen
1887, 1701, 2201, Ane Kirstine Kristiansen, enke, 75, i Viby. Indsidder Jørgen Hansen
1887, 3003, 0404, Dorthe Andersdatter, enke, 88, i Viby, ophold i Hospitalet. Slagter Rasmus Andersen
1887, 1004, 1604, Anna Madsen, 2, datter af sømand Lars Madsen, i Viby
1887, 2604, 0305, Johanne Nielsen, enke, 77, i Viby. Væver Jakob Langschejdel
1887, 1306, 1806, Bodil Mortensdatter, enke, 67, i Viby. Husmand Anders Andersen
1887, 0210, 0810, Maren Mathiasen, 38, i Viby. Smed Hans Markvardsen
1887, 0410, 0810, Hansine Markvardsen, 3 dage, datter af smed Hans Markvardsen, i Viby
1887, 1610, 2110, Dorthe Madsdatter, 72, i Maale. Boelsmand Jens Danielsen
1887, 2010, 2710, Maren Andersdatter, enke, 84, i Viby. Gaardmand Rasmus Nielsen
1887, 2210, 2810, Ane Kirstine Larsen, enke, 60, Bullerup i Agedrup Sogn. Arbejdsmand Rasmus Kristian Pedersen
1887, 2410, 3110, Mette Marie Sørensdatter, 66, paa Viby Mark. Gaardmand Povl Larsen
1888, 1701, 2401, Ane Pedersdatter, enke, 82, ophold i Maale. Husmand Anders Olsen, Vester Kjærby
1888, 0603, 1503, Fransine Larsen, 31, Tavlund. Gaardbestyrer Peder Rasmussen
1888, 0903, 1603, Ane Larsdatter, 82, paa Brolykke Mark. Husmand Ole Mathiasen
1888, 0207, 0707, Karen Pedersdatter, enke, 81, i Viby. Husmand Mathias Hansen
1888, 1608, 2108, Maren Mortensdatter, enke, 86, i Viby. Væver Hans Kristoffer Henriksen
1888, 2411, 3011, Anne Rasmusdatter, enke, 72, i Viby. Gaardmand Hans Jørgensen
1889, 0303, 1103, Abelone Nielsdatter, 81, ved Bøgebjærg. Aftægtsmand Hans Pedersen
1889, 1305, 2205, Henriette Marie Høyrup f. Klemme, 65, Brolykke. Forpagter Høyrup
1889, 2708, 0209, Ditlevsine Hansdatter, enke, 82, Brolykke Mark. Husmand Søren Kristiansen
1889, 1210, 1810, Vibekka Elisabet Nellemann, enke, 59, ved Bøgebjærg. Boelsmand Hans Nielsen
1889, 2512, 3012, Johanne Hansen, 32, i Maale. Husmand Peder Mertz
1890, 2201, 2901, Karen Jensen, 53, i Viby. Boelsmand Rasmus Rasmussen
1890, 2201, 0202, Ingeborg Amalie Kristiansen, 16 dage, datter af indsidder Hans Kristian Kristiansen, i Maale
1890, 0403, 1103, Maren Mathiasdatter, 78, i Blæsenborg. Husmand Kristoffer Hansen
1890, 2303, 2903, Karen Jensdatter, 62, i Maale. Indsidder Lars Jensen
1890, 0804, 1604, Frederikke Rasmussen, 28, i Viby. Husmand Jens Peder Povlsen
1890, 0904, 1404, Mette Larsdatter, enke, 82, ved Hverringe. Skytte Johan Frederik Jæger
1890, 2204, 2804, Maren Knudsen, 52, Maale Mark. Gaardmand Jørgen Hansen
1890, 0206, 0906, Nielsine Nielsen, 42, Blæsenborg. Husmand Niels Mathiasen
1890, 1908, 2508, Karen Hansdatter, enke, 85, Ruehuset i Viby Sogn. Indsidder Hans Nielsen
1890, 3108, 0609, Johanne Marie Hansen, 4, datter af indsidder Hans Nielsen, i Viby
1890, 0909, 1509, Kirsten Larsdatter, enke, 84, i Viby. Boelsmand Jens Nielsen
1890, 1209, 1609, Ellen Hansine Nielsen, 2 maaneder, datter af husmand Mathias Nielsen, i Viby
1890, 2910, 0511, Karen Nielsdatter, 78, i Maale. Husmand Povl Larsen
1890, 0412, 1012, Maren Hansdatter, 70, i Maale. Boelsmand Peder Andersen
1890, 0612, 1212, Ane Larsdatter, enke, 82, i Maale. Skrædder Jakob Jakobsen
1891, 1502, 2102, Lovise Pedersen, enke, 66, Lykkegaard. Husmand Lars Nielsen
1891, 1403, 2103, Mette Jørgensdatter, enke, 79, i Maale. Boelsmand Hans Mathiasen
1891, 0206, 0606, Hansine Ottosen, 29, i Salby. Sømand Lars Madsen
1891, 0706, 1306, Nelli Nielsen, 45, i Maale. Arbejdsmand Niels Peder Hansen
1891, 3012, 04011892, Larsine Kristiansen, enke, 61, i Maale. Boelsmand Rasmus Povlsen
1892, 0201, 0801, Ane Kirstine Knudsdatter, enke, 72, ved Bøgebjærg. Husmand Jens Mathiasen