Viby, 1869-1891, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1869-1891, Viby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1869, 2704, styrmand Jørgen Muus, 26, af Bøgeskov, Thyrstrup Pastorat og pige Ane Kirstine Caroline Christiane Larsen, 32, af Viby
1869, 2304, Niels Nielsen, ungkarl, 31, søn af huusmand Niels Nielsen, Salby og pige Ane Cathrine Jørgensen, 38, tjener paa Brolykke
1869, 2205, Hans Larsen, ungkarl, 29, søn af huusmand Lars Hansen, Mesinge og pige Ane Marie Pedersen, 30, datter af huusmand Peder Jeppesen, Bøgebjerg
1869, 2310, Anders Edvard Christoffersen, ungkarl, 23, søn af gaardmand Christoffer Edvardsen, Salby og pige Johanne Marie Poulsen, 22, datter af gaardmand Poul Larsen, Hytteballegaard, Maale
1869, 3010, Frederik Nielsen, ungkarl, 36, søn af afdøde boelsmand Niels Jensen, Viby og enke Karen Ottosen, 29, Viby, (efter gaardmand Johannes Jørgensen)
1869, 1311, Anders Pedersen, ungkarl, 31, søn af indsidder Peder Jensen, Stubberup og pige Caroline Hansen, 27, pt. af Bøgebjerg, datter af huusmand Hans Nicolaisen, Botoft, Langeland
1869, 0611, Hans Jensen, ungkarl, 24, søn af boelsmand Jens Nielsen, Viby og pige Ane Rebekka Larsen, 31, datter af huusmand Lars Pedersen, Viby
1869, 2011, Hans Pedersen, ungkarl og bødker, 33, Viby og pige Anne Kirstine Madsen24, Bregnør
1869, 1112, Mads Gregersen, ungkarl og fæstet huus, 29, Maale, søn af fruentimmer Abelone M. Hansdatter, Martofte og pige Maren Jensen, 31, datter af huusmand Jens Rasmussen, Maale
1870, 2204, Hans Nielsen, ungkarl, 47, Mesinge, søn af gaardmand Niels Hansen sammesteds og enke Vibekke Elisabeth Nellemann, 39, Bøgebjerg
1870, 2104, Jens Peter Hansen, ungkarl, 26, tjener paa Bøgebjerg og pige Jensine Andersen, 28, Viby
1870, 1706, Anders Jespersen, ungkarl, 39, Mesinge og pige Karen Marie Larsen, 23, Viby
1870, 0606, Abraham Anderson, ungkarl, 31, Viby, født i Bleking, Sverrig og pige Jensine Knudsen, 31, Viby
1870, 0207, Anthon Carl Julius Eriksen (døbt Nielsen), enkemand og sømand, 36, Frederikshavn, Jylland og enke Marie Kirstine Christiansen, 38, Romsø
1870, 2307, Hans Rudolf Rasmussen, ungkarl, 29, søn af husmand Rasmus Jensen, Romsø og pige Marie Olsen, 24, datter af husmand Ole Mathiassen, Brolykke Mark
1870, 0708, Anders Rasmussen, ungkarl, 33, gaardmand Rasmus Frederiksens søn, Viby og pige Johanne Jacobsen, 31, gaardmand Jacob Sørensens datter, Viby
1870, 0511, Hans Madsen, ungkarl, 32, søn af gaardmand Mads Hansen, Maale og pige Johanne Marie Jørgensen, 24, Præstegaarden, datter af dagleier Jørgen Søren Clemmensen, Kjerteminde
1871, 2204, Rasmus Peter Nielsen, ungkarl, skrædder og huuseier, 29, Salby, født i Jægersborghuset og pige Jensine Nielsen, 26, tjenende paa Viby Mark, født i Midskov
1871, - [ei viet], Axel Nielsen, ungkarl, 24, tjenende paa Brolykke, født Høime Mark og pige Hansine Kirstine Pedersen, 29, tjenende paa Brolykke, født i Revninge
1871, 2005, Peder Jensen, ungkarl og hjulmand, 35, Ullerslev, hjulmand Jens Hansens søn og pige Gjertrud Andersen, 34, Blæsenborg, huusmand Anders Poulsens datter
1871, 2705, Frederik Anthon Juel, ungkarl, 26, Over Kjærby og pige Maren Jensine Jensen, 31, Thaarup, pt. i Maale
1871, 2907, Frands Nielsen, ungkarl, 39, huusmand Niels Frandsens søn, Nordskov og pige Karen Pedersen, 26, datter af huusmand Peder Jeppesen, Bøgebjerg
1871, 2409, Rudolf Theodor Bøttger, gaardeier, 22, Frodesdahl og frøken Georgia Sophie Margrethe Fischer, 21, Viby Præstegaard
1871, 0710, Mads Christian Jensen, ungkarl, 25, søn af huusmand Jens Madsen, Munkebo og pige Lovise Andersen, 26, datter af huusmand Anders Nielsen, Viby
1871, 0911, Frederik Andersen, styrmand, 30, Romsø, søn af væver Anders Andersen, Sørup og pige Ane Margrethe Thygesen, 25, datter af sømand Anders Rasmus Thygesen, Romsø
1871, 0311, Christen Rasmussen, møllersvend, 28, pt. i Kjøbenhavn, søn af huusmand Rasmus Petersen, Birkebjerg og jomfru Ursaline Larsen Møller, 28, datter af møller Lars Madsen, Viby
1872, 0301, Christian Pedersen, ungkarl, 26, søn af indsidder Peder Bondesen, Martofte og pige Maren Pedersen, 27, Kikkenborg, datter af huusmand Peder Mikkelsen
1872, 1604, Rasmus Jørgen Andersen, førstelærer, 32, Langtved Skole, Flødstrup Sogn og jomfru Elise Marie Jacobsen, 25, St. Viby Skole
1872, 2906, Christian Knudsen, ungkarl, 38, for tiden tjenende i Munkebo, født i Marslev og enke Ane Marie Larsdatter, 45, Bøgebjerg
1872, 1412, Peder Olsen, ungkarl, 36, for tiden i Maale, født i Salby og enke Ane Pedersen, 38, Maale, (efter huusmand Hans Pedersen)
1873, 0706, Johan Hansen, enkemand og huusmand, Maale og pige Johanne Pedersen, Ærø, for tiden tjenende paa Hverringe
1873, - [ei viet], Lars Hansen, ungkarl, 36, for tiden paa Simmersholm, Dreslette Sogn, født paa Lyø og pige Nielsine Hansen, 34, for tiden i Tjenerhuset, Brolykke Mark, født paa Hverring
1874, 2003, Jens Peter Mathiassen, enkemand og boelsmand, 37, Maale og pige Karen Hansen, 37, datter af gaardmand Hans Johansen, Lydinggaarden, Brahetrolleborg Sogn
1874, - [ei viet], Rasmus Jensen, ungkarl, 43, søn af husmand Jens Hansen, Vellinge, Bederslev Sogn og pige Anne Marie Frederiksen, 30, Bøgebjerg
1874, 2504, Rasmus Nielsen, ungkarl, 34, søn af husmand Niels Rasmussen, Midskov, og pige Larsine Madsen, 39, datter af gaardmand Mads Hansen, Maale
1874, 0706, Jørgen Hansen, ungkarl og smed, 37, Maale og pige Vilhelmine Henriksen, 27, Maale
1874, 1701, Carl Christian Jørgensen, skomager, 27, Randers og pige Gjertrud Marie Christoffersen, 23, tjenende gaardmand Poul Larsen, Maale
1874, 1209, Niels Andersen, ungkarl, 28, søn af husmand Anders Poulsen, Blæsenborg, pt. i Maale og enke Ane Jensen, 47, Staure
1874, 2410, Per Svendsen, enkemand og arbejdsmand, 54, Brolykke og pige Marie Svendsdaatter, 31, Maale
1874, 0711, Hans Marqvadsen, ungkarl og smed, 27, Viby og pige Maren Mathiassen, 25, Viby
1874, 2111, Jacob Christiansen, enkemand og træskomand, 50, Salby, Mesinge Sogn og pige Karen Pedersen, 36, tjenende paa Brolykke
1874, 1712, Poul Christensen, ungkarl, 29, Staure og enke Gjertrud Poulsen, 34, Staure, (efter Mads Larsen sammesteds)
1874, 2112, Peder Sørensen, ungkarl, 30, tjenende paa Bøgebjerg, født i Ladby og pige Nielsine Pedersen, 39, opholder sig for tiden ved Bøgebjerg, født i Lykkegaard
1875, 0705, Christian Myhldorff, ungkarl og skytte, 26, pt. Brolykke, født ved Bækkeskov, Præstø Amt og pige Caroline Marie Jacobsen, 32, datter af gartner Hans Jacobsen, Hverringe
1875, 0805, Mads Larsen, ungkarl, 37, søn af husmand Lars Madsen, Midskov, pt. tjenende i Thorby og pige Maren Pedersen, 36, pt. sammesteds, datter af gaardmand Peder Rasmussen, Hesselgaard
1875, 0905, Anders Christian Rasmussen, enkemand, 36, for tiden i tjeneste paa Viby Mølle og pige Maren Johansen, 35, datter af husmand Johan Larsen, Viby, for tiden i Viby Præstegaard
1875, 2305, Jens Andersen, ungkarl, 27, søn af væver Anders Jensen, Viby og pige Maren Dorthea Andersen, 27, tjenende i Viby Præstegaard
1875, 1806, Anders Hansen, forpagter, 32, Sverrig og husholderske Johanne Marie Vilhelmine Schmidt, 36, Hverringe
1875, 2606, Lars Poulsen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Poul Larsen, Kastelsgaarden og pige Rasmine Jacobsen, 26, datter af gaardmand Jacob Sørensen, Viby
1875, 1109, Christen Christiansen, enkemand og smed, 40, Hersnap, Dalby Sogn og pige Ane Marie Rasmussen, 26, for tiden tjenende hos boelsmand Hans Hansen, Bøgebjerg
1875, 0611, Hans Thygesen, fisker, 26, Kjerteminde, søn af fisker Christen Jensen Thygesen og pige Hansine Vilhelmine Jacobsen, 23, datter af gartner H. Jacobsen, Hverringe
1875, 1212, Rasmus Madsen, ungkarl, 34, tjenende paa Hverringe og pige Maren Cathrine Larsen, 40, Maale
1876, 2702, Anders Poulsen, ungkarl, 33, tjener paa Bøgebjerg og pige Anne Pedersen, 26, tjener paa Bøgebjerg
1876, 0503, Lars Madsen, ungkarl, 29, Maale, tjener paa Høierup og pige Maren Cecilie Hansen, 22, Maale
1876, 2904, Heinrich Peter Nicolai Bruhn, ungkarl, 21, Viby og pige Maren Kirstine Jensen, 33, Viby
1876, 0408, Mads Andersen, ungkarl, 40, tjener i Viby Mølle og pige Ærengodt Larsen Møller, 38, Viby Mølle
1876, 2610, Rasmus Peter Rasmussen, ungkarl og tømrer, 28, Odense og pige Jacobine Christine Aarenstrup, 28, Kjerteminde, pt. i Viby Præstegaard
1876, 0311, Hans Peter Hansen, ungkarl og gaardejer, 26, Viby og pige Johanne Nielsine Christine Jensen, 23, Viby
1876, 0812, Niels Christian Hansen, smed, 25, Maale og pige Johanne Marie Henriksen, 21, Maale, pt. i Viby
1876, 0906, Niels Peter Hansen, fraskilt, 39, tjenende paa Bøgebjerg og pige Karen Marie Nielsen, 29, tjenende paa Bøgebjerg, født i Overkjærby
1877, 2601, Anders Jensen, ungkarl, 24, søn af afdøde gaardmand Jens Mathiassen, Maale og pige Danielsine Caroline Jensen, 22, datter af gaardmand Jens Danielsen, Maale
1877, 1101, Peder Jørgensen, ungkarl og mejeribestyrer, 24, Kjørup, Krogsbølle Sogn, født 1852 og pige Bodil Marie Nielsen, 25, Hverringe, født 1851
1877, 2504, Johan Christian Høyby, ungkarl og sergeant, 25, Nyborg, født 1851 og pige Alfriede Mathilde Hansen, 20, Hverringe Mølleskov, født 1856
1877, 2605, Lars Hansen, ungkarl, 31, tjener paa Brolykke, født 1845 og pige Mette Lisbeth Pedersen, 29, tjener paa Brolykke, født 1847
1877, 2605, Lars Rasmussen, ungkarl, 46, Gislev Holme, Gislev Sogn, født 1831 og pige Jensine Christoffersen, 21, Maale, født 1856
1877, 0208, Hans Rasmussen, ungkarl og gaardmand, 32, Revninge og jomfru Emma Emilie Dorthea Nielsen, 20, Maale
1877, 2010, Poul Larsen, ungkarl, 30, Maale, født 1847 og pige Kirsten Hansen, 29, født 1848
1877, 2610, Anders Hermann Hansen, ungkarl og gaardmand, 32, Bellinge, født 1845 og pige Gjertrud Madsen, 25, Maale, født 1852
1877, 2710, Gorm Clausen, ungkarl og smed, 33, Kirkesøby, født 1844 og pige Maren Madsen, 33, Maale, født 1844
1877, 0512, Peder Nielsen, ungkarl, 30, Maale, født 1847 og pige Maren Jørgensen, 28, Viby, født 1849
1877, 3011, Hans Peter Jensen, ungkarl og væversvend, 23, Viby, født 1854 sammesteds syog pige Christine Hansen, 22, Viby, født 1855 i Refsvindinge
1878, 0308, Hans Jørgen Kristiansen, ungkarl og møllersvend, Viby Mølle, født 1849 i Grønholt, Vissenbjerg Sogn og pige Karen Poulsen, Viby Præstegaard, født 1850 i Salby, Mesinge Sogn
1878, 2911, Lars Peter Rasmussen, ungkarl, 28, Viby, født 1850 paa Nørrebroby Mark og pige Hansine Johanne Rasmussen, 27, Viby, født 1851 sammesteds
1878, - [ei viet - bortrejst], Jørgen Emil Lindberg, sognepræst, 32, Hodder og Thistrup Menigheder, født 1846 i Taaderup Præstegaard og frøken Charlotte Amalia Fischer, 29, født i Fuur Præstegaard
1879, 0504, Niels Kristian Kristensen, ungkarl og skytte, 40, Hverringe og pige Larsine Petersen, 27, bødker Rasmus Peter Larsens datter, Hverringe
1879, - [ei viet - bortrejst], Hans Peter Nielsen, ungkarl, 25, Eskildstrup, Skovby Sogn og pige Rasmine Jørgine Rasmussen, 24, Kjerteminde, for tiden tjenende paa Hverringe
1879, 2706, Hans Christian Hansen, ungkarl, 29, Brolykke, født 1850 i Kjerteminde og pige Maren Andreasen, 31, Hverringe, født 1848 i Haarslev
1879, 0108, Lars Frederik Wilhelm Fabricius, forpagter, 34, Søholm, Kjøng Sogn og frøken Anna Rasmine Marie Thisch, 19, Bøgebjerg, Viby Sogn
1879, 2410, Ole Jensen, ungkarl, 32, gaardmand Jens Danielsens søn, Maale og pige Johanne Marie Jensen, 31, gaardmand Jens Mathiasens datter, Maale, født 1848
1879, 0711, Rasmus Andersen, ungkarl og smed, 29, Mesinge, født 1849 sammesteds og pige Kirsten Maren Sine Larsen, 28, gaardmand Lars Frandsens datter i Taulund, født 1851
1879, 2111, Niels Steffen Olsen, ungkarl, 42, Snave, født 1837 i Maale og pige Karen Henriksen, 38, Viby, født 1841
1879, 2211, Mads Jacob Kristoffersen, ungkarl, 26, Maale og pige Anne Larsen, 32, Maale
1879, 2911, Jens Larsen, ungkarl og møllerkarl, 26, Brolykke, født 1853 i Revninge og pige Amanda Eugenia Nilsdotter, 23, pt. i Viby, født i Elfborg Len, Sverrig
1879, 1911, Jens Madsen, ungkarl, 30, Maale, født 1849 sammesteds og pige Karen Marie Andersen, 27, Maale, født 1852 sammesteds
1880, 2004, Johan Thomas Andreas Christiansen, kirkesanger og skolelærer, 35, Øxendrup og jomfru Anna Kirstine Elisabeth Jacobsen, 19, Viby Skole
1880, 1604, Mathias Kristian Nielsen, sømand, 30, Kjerteminde, født 1849 og pige Emma Elise Hansen Bruun, 24, Romsø, født 1855
1880, 1305, Niels Andersen, ungkarl, 30, Maale (Sommerhave), født 1850 og pige Karen Knudsen, 24, Maale, født 1856 i Skjellerup
1880, 0408, Lars Møller, møller, 23, søn af møller Poul Larsen Møller, Viby, født 1857 og pige Gjertrud Marie Poulsen, 24, datter af gaardmand Poul Larsen, Viby Mark, født 1856
1881, 2301, Lars Edvard Grønholt, ungkarl, 27, pt. i Drigstrup, søn af bødker Grønholdt, Kjerteminde, født 1853 og pige Anne Kirstine Christiansen, 26, datter af væver Carl Christian Henriksen, Viby, født 1854
1881, 1202, Niels Madsen, ungkarl, 32, tjenende paa Lundsgaard og pige Gjertrud Jacobsen, 24, datter af husmand Jacob Jespersen, Maale, født 1856
1881, 1604, Christen Hansen, ungkarl, 26, Schelenborg, født 1854 og pige Jensine Andersen, 24, Bøgebjerg, født 1856
1881, 0705, Jens Peter Hansen, ungkarl, 26, Hverringe, født 1854 i Rønninge og pige Jensine Henriksen, 28, Brolykke, født 1853 i Maale
1881, 0705, Lars Rasmussen, ungkarl og smed, 27, Nørre Næraa, født 1853 og pige Marie Andersen, 30, Maale, født 1850
1881, 2005, Jens Nielsen, ungkarl, 25, Hersnap, født 1855 og pige Ane Kirstine Pedersen, 23, Bøgebjerg, født 1858
1881, 1407, Poul Larsen, enkemand og husmand, 53, Maale og pige Kirsten Andersen, 40, Blæsenborg, født 1840
1881, 1908, Jens Hans Petersen, kirkesanger og skolelærer, 27, Martofte, Stubberup Sogn, født 1854 og jomfru Inger Kirstine Charlotte Jacobsen, 23, Viby Skole, født 1858
1881, 2812, Niles Pedersen, friskolelærer, 33, Hyllested By og Sogn, Sjælland, født 1848 og pige Karen Kirstine Jensen, 31, Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1850
1882, 0303, Hans Christian Kaspersen, ungkarl og gaardejer, 31, Dræby, Munkebo Sogn, født 1850 og pige Johanne Pedersen, 23, Maale, født 1858
1882, 0404, Hans Knudsen, ungkarl, 41, Møllegaard, født 1841 og pige Anna Marie Jørgensen, 37, Maale, født 1844
1882, 0312, Lars Madsen, ungkarl og sømand, 25, Birkebjerg, født 1857 og pige Hansine Ottesen, 21, Viby, født 1861
1883, 1711, Knud Thomsen, ungkarl og gaardforpagter, 29, Maale, født 1853 og pige Ane Rasmussen, 27, Maale, født 1856
1883, 1611, Lars Nielsen, ungkarl, 37, Viby, født 1846 og pige Kirsten Johansen, 33, Viby, født 1850
1884, 1111, Niels Madsen, ungkarl og gaardmand, 29, Maale, født 1854 og pige Sofie Frederikke Møller, 21, Maale, født 1862
1885, 3001, Mads Andersen, enkemand og husejer, 59, Salby og pige Ane Kirstine Nielsen, 45, Viby
1885, 1703, Anders Larsen, ungkarl, 34, Kjerteminde og pige Rasmine Rasmussen, 24, Maale
1885, 0505, Niels Poulsen, ungkarl, 30, Viby Mark, Kastelsgaarden og pige Gjertrud Nielsen, 25, Viby Skov
1885, 0606, Jens Christian Olsen, ungkarl, 25, Brolykke, født 1860 i Vesterkjærby og pige Karna Månsdatter, 25, pt. i Viby, født 1859 i Hørbÿ, Sverrig
1885, 1306, Peter Theodor Fernando Linderborg, journalist, 31, Kjøbenhavn, født 1854 og pige Johanne Hansen, 34, Maale, født 1851 sammesteds
1886, 2004, Rasmus Larsen, ungkarl, 40, Viby Enebjerg, født 1845 og pige Larsine Johansen, 43, Viby, født 1842
1886, 0811, Lars Nielsen, enkemand, 43, Maale, født 1843 og pige Maren Kirstine Jensen, 29, Maale Mark, født i Bjærgby, Mors
1886, 0312, Jens Larsen, ungkarl, 31, Bullerup By, Agedrup Sogn, født 1855 og pige Ane Marie Nielsine Hansen Bruun, 26, Romsø, Viby Sogn, født 1860
1887, 0504, Jens Larsen, ungkarl, 32, Maale, Viby Sogn, født 1854 og pige Boline Henriksen, 26, Maale, Viby Sogn, født 1861
1887, 0204, Peder Rasmussen, ungkarl, 35, Marslev Sogn, født 1852 og pige Fransine Larsen, 30, Viby Sogn, født 1857
1887, 0405, Johan Sofus Hansen, ungkarl, 29, Kjøbenhavn, født 1857 og pige Ane Andrea Larsen, 28, Maale, født 1859
1887, 0405, Lars Andersen, kusk, 32, Rørbæk, Flødstrup Sogn og pige Hansine Dorthea Kryger, 26, datter af afdøde boelsmand Martin Kryger, Viby
1887, 1706, Povl Frederik Hansen, ungkarl, 23, Viby, født 1863 og pige Nielsine Olsen, 24, Viby, født 1862 i Kavslunde
1887, 1609, Søren Jørgensen, ungkarl, 28, Bovense By og Sogn, født 1859 og Ane Marie Nielsen, 22, Viby Skov, Viby Sogn, født 1864
1887, 1510, Ole Larsen, bager, 31, Kjerteminde, født 1856 og Lavre Kirstine Andersen, 26, Romsø, Viby Sogn, født 1861
1887, 2511, Hans Kristian Hansen, ungkarl, 30, Martofte By, Stubberup Sogn, født 1857 og Elise Jørgine Hansen, 33, Viby, født 1854
1887, 3011, Jakob Kristian Andresen Skov, ungkarl, 24, Maale, født 1863 og pige Johanne Svensdotter, 26, Maale, født 1861
1888, 3005, Peter Povlsen, ungkarl og gaardbestyrer, 29, Kastelsgaard, Viby, født 1858 og pige Karoline Henriette Mathiasen, 24, Viby, datter af gaardmand Mathias Henriksen, født 1864
1888, 2706, Theodor Avgust Valdemar Kruse, ungkarl og sømand, 29, Korsør, født 1858 og pige Ane Marie Nielsen, 26, Viby, født 1861
1888, 1910, Hans Peder Andersen, ungkarl og smed, 36, Maale, født 1852 og pige Maren Nielsine Hansen, 30, Maale, datter af smed Hans Jørgen Nielsen, født 1858
1888, 0611, Peder Nielsen, ungkarl, 47, tjener paa Hverringe, født 1841 og pige Sofie Nilsdotter, 29, tjener i Maale, født 1859
1888, 1611, Niels Iver Hansen, ungkarl, 27, Maale, født 1860 og pige Oline Mette Marie Jensen, 25, Maale, født 1863
1889, 1505, Niels Pedersen, enkemand og gaardmand, 40, Martofte, født 1848 og pige Trine Hansen, 32, Viby, født 1856
1889, 0706, Mathias Nielsen, ungkarl, 27, tjenende i Kjerteminde, født 1861 og pige Marie Kristine Andersen, 23, Viby, født 1865
1889, 0109, Jens Larsen, ungkarl, 26, tjenende paa Brolykke, Viby Sogn, født 1863 og pige Sofia Carlsdatter, 23, Maale, født 1865
1889, 1110, Niels Møller Dons, ungkarl og proprietær, 30, Lindved, Stenløse Sogn, født 1859 og frøken Henriette Fasting, 20, Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1869
1889, 1906, Hektor Estrup, ungkarl og cand. juris., 29, Frisholt, Jylland, født 1860 og frøken Mathilde Louise Elisabeth Juel, 23, Hverringe, født 1866
1889, 0111, Jens Johan Brauer, enkemand og mejeribestyrer, 47, Hverringe, født 1842 i Hyllested Sogn og jomfru og mejerske Ida Laurentse Bærentsen, 47, Ledreborg, Sjælland, født 1842 i Systofte Sogn
1889, 3011, Søren Thorvald Nielsen, ungkarl, 23, Odense, født 1866 og pige Mathilde Kristine Kryger, 23, Viby, født 1866
1890, 0703, Lavrits Andersen, ungkarl og gaardfæster, 32, Midskov, Mesinge Sogn, født 1857 og pige Mathilde Elide Møller, 31, Viby, født 1859
1890, 2803, Peder Pedersen, ungkarl, 24, Viby, født 1865 og pige Lavra Kirstine Marie Hansen, 22, Viby, født 1867
1890, - [dato ikke indført], Hans Simon Hansen, ungkarl, 24, Maale, Viby Sogn, født 1865 og pige Mette Kathrine Nielsen Kold, 30, Maale, Viby Sogn, født 1860
1890, 2005, Hans Kristian Hansen, ungkarl og tømrer, 25, Odense, født 1865 og pige Johanne Marie Nielsen, 30, Lykkegaard, Viby Sogn, født 1859
1890, 1506, Niels Lavrits Larsen, ungkarl, 20, Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1870 og pige Thrine Marie Povlsen, 25, Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1864
1890, 1406, Morten Kristian Povlsen, ungkarl, 25, Maale, født 1864 og pige Mathilde Carlsson, 26, Brolykke, Viby Sogn, født 1863
1890, 2410, Hans Peder Jensen, ungkarl og gaardbestyrer, 34, Maale, født 1855 og pige Ane Marie Rasmussen, 31, Maale, født 1859
1890, 1211, Peder Kristiansen, gaardmand, 46, Viby, født 1843 og pige Sidsel Marie Andersen, 30, Viby, født 1860
1890, 0811, Niels Peder Nielsen, ungkarl, 30, Kerteminde, født 1859 og pige Karna Jakobsen, 30, Viby, født 1860
1890, 1411, Marius Vilhelm Olsen, ungkarl, 27, Dræby, Munkebo Sogn, født 1862 og pige Gertrud Nielsen, 31, Viby, født 1858
1891, 2301, Edvard Julius Jørgensen, ungkarl, 23, Maale, født 1867 og pige Maren Sofie Petersen, 19, Maale, født 1871
1891, 0905, Hans Kristen Hansen, ungkarl, 23, Ravnholdt, Herrested Sogn, født 1867 og pige Henriette Nielsine Henriksen, 22, Maale, født 1869
1891, 1605, Anders Pedersen, statsbanearbejder, 27, Odense, født 1863 og pige Karen Marie Hansen, 26, Stavre, Viby Sogn, født 1865
1891, 2904, Niels Hansen, ungkarl, 47, Viby, født 1843 og pige Ane Kathrine Jensen, 38, Enebjerg, født 1852
1891, 1205, Lars Peder Jensen, ungkarl og boelsmand, 37, Enebjerg, født 1854 og pige Karen Dorthea Kristoffersen, 37, Blæsenborg, født 1853
1891, 2404, Hans Peder Rasmussen, ungkarl, 33, Bøgebjerg, født 1857 og pige Maren Kristensen, 36, Bøgebjerg, født 1854
1891, 1906, Aage Holm, ungkarl og forvalter, 28, Mejlgaard, Glæsborg Sogn, født 1862 og frøken Henriette Laurine Vilhelmine Høyrup, 33, Brolykke, født 1857
1891, 1405, Mathias Andersen, enkemand og husmand, 52, Salby Mark, Mesinge Sogn, født 1838 og pige Cæcilie Pedersen, 28, Bøgebjerg, født 1862
1891, 1505, Jørgen Kristian Jens Peder Povlsen, enkemand og husmand, 32, Viby, født 1858 og pige Povline Mathilde Jensen, 25, Viby, født 1866
1891, 1105, Hans Marius Petersen, ungkarl og bager, 33, Maale, født 1858 og pige Nielsine Kristine Nielsen, 23, Maale, født 1868
1891, 2307, Johannes Sørensen, ungkarl, 33, Bregnør i Drigstrup Sogn, født 1858 og pige Rasmine Lovise Hansen, 22, Bøgebjerg, Viby Sogn, født 1868
1891, 3110, Morten Klausen, ungkarl og smed, 34, Stenløse Sogn, født 1857 og pige Johanne Povline Hansine Johansen, 21, Maale, født 1870
1891, 0411, Rasmus Andersen, enkemand, 37, Mesinge Sogn, født 1853 og pige Amalie Hedevig Nielsen, 41, Maale, født 1850
1891, 0611, Niels Peder Kristensen, ungkarl, 28, Bisserupm Holstejnborg Sogn og pige Benedikte Iversdatter, 30, Hverringe, Viby Sogn, født 1861