Birkende, 1855-1873, døde

Afskrift af kirkebog

Døde 1855-1873, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 0701, 1501, Søren Jacobsen, aftægtsmand, 72, i Birkende. Født sammesteds
1855, 2601, 0202, Niels Nielsen, huusfæster, 46, i Nonneboe. Født i Birkende Sogn
1855, 0302, 1202, Jørgen Hvenegaard, eier, 61, af Selleberg. Født i Ryslinge, Svendborg Amt
1855, 2102, 0203, Anders Knudsen, 25, søn af Knud Hansens enke i Nyborg. Født i Fraugde, Odense Amt
1855, 0207, 0607, Lars Peder Larsen, 5 maaneder, søn af huusmand Lars Jacob Larsen i Nonneboe. Født sammesteds
1855, 2110, 2910, Jens Christiansen, huusfæster, 68, i Nonneboe. Født i Rynkebye
1855, 0111, 0411, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Mads Povelsen i Skiftemose
1856, 0302, 1102, Poul Pedersen, aftægtsmand, 83, Skiftemose. Født i Birkende Sogn
1856, 2304, 2804, Knud Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af huuseier Hans Larsen, i Dyngberg. Født i Birkende Sogn
1856, 0308, 0808, Niels Christian Rasmussen, 3 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Larsen i Birkende. Født sammesteds
1856, 1311, 1611, Peder Jensen, 3 maaneder, søn af huusmand Jens Rasmussen i Tofteskov. Født sammesteds
1857, 2702, 0603, Peder Jensen, aftægtsmand, 74, Tofteskov. Født i Hundstrup
1857, 1510, 2110, Lars Peder Larsen, 1½, søn af huusmand Lars Jacob Larsen i Nonneboe. Født sammesteds
1857, 2410, 2910, Niels Hansen, aftægtsmand, 73, i Skallerød. Født i Birkende
1857, 0811, 1511, Rasmus Peder Hansen, 2, søn af indsidder Hans Christian Larsen, i Nonneboe
1857, 1611, 2211, Udøbt dreng, 16 dage, søn af pige Ane Pedersen i Birkende
1857, 0912, 1712, Jørgen Hansen, huusmand, 77, i Birketved. Født i Birkende Sogn
1857, 1912, 2612, Søren Christian Hansen, 6, søn af murer Hans Sørensen i Birkende. Født sammesteds
1858, 0602, 1202, Niels Hansen, 2½, søn af huusmand Hans Jørgensen i Tofteskov. Født sammesteds
1858, 0902, 1402, Lars Hansen, 4½, søn af indsidder Hans Jacobsen i Birkende. Født sammesteds
1858, 0703, 1203, Lars Larsen, huuseier, 60, Skallerød. Født i Rynkebye
1858, 1103, 1903, Mads Christian Madsen, 5 uger, søn af gaardmand gl. Mads Hansen i Birkende. Født sammesteds
1858, 1203, 1903, Hans Rasmussen, aftægtsgaardmand, 93, i Birkende. Født sammesteds
1858, 1704, 2504, Lars Jensen, almisselem, 80, i Birkende. Født i Vindinge Sogn
1858, 2104, 3004, Rasmus Pedersen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Peder Frederiksen i Skiftemose. Født sammesteds
1858, 1005, 1305, Dødfødt dreng, søn af tømmermand Peder Poulsen i Skallerød
1858, 3005, 0406, Frederik Eriksen, gaardeier, 42, i Birkende. Født sammesteds
1858, 2007, 2307, Erik Nielsen, huusmand, 64, i Dyngberg. Født i Rynkebye Sogn
1858, 2609, 3009, Rasmus Jensen, 7, søn af huusmand Jens Rasmussen i Tofteskov. Født sammesteds
1858, 1311, 1711, Jeppe Madsen, 4, søn af huusmand Mads Knudsen i Skallerød. Født sammesteds
1859, 2208, 2708, Adolf Christian Mauritzen, huusmand, 49, i Nonnebo. Født i Marslev Sogn
1859, 2808, 0209, Dødfødt dreng (tvilling), søn af Ane Marie Larsdatter, hos gaardmand Jørgen Rasmussen, i Birkende
1859, 0712, 1312, Anders Olsen, huusleier, 38½, i Birkende. Født i Rynkebye Sogn
1860, 0503, 1203, Jørgen Madsen, 15, søn af gaardmand Mads Hansen, i Birkende. Født sammesteds
1860, 1304, 2004, Nicolai Hansen, dagleier, 64, i Odense. Opholdende sig hos høker Jens Rasmussen, i Birkende
1860, 1806, 2206, Anders Nielsen, aftægtshuusmand, 78, Birkende. Født i Kjerte Sogn
1861, 0601, 1401, Peder Knudsen, gaardmand, 59, Birkende. Født sammesteds
1861, 1912, 2612, Silius Emil Hansen, ½, søn af skomager Hans Peder Hansen, i Birkende. Født sammesteds
1862, 2003, 2903, Rasmus Rasmussen, aftægtsgaardmand, 69, i Birkende. Født sammesteds
1862, 0507, 0907, Lars Peder Sørensen, 3, søn af gaardmand Søren Larsen i Birkende. Født sammesteds
1862, 2307, 2707, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Hansen, i Nonneboe
1862, 0208, 0808, Rasmus Hansen, 29. Søn af gaardmand Hans Hansen i Birkende. Født sammesteds
1862, 0611, 1411, Mads Poulsen, boelsmand, 39, i Skiftemose. Født sammesteds
1863, 2502, 0303, Hans Hansen, gaardmand, 37, i Birkende. Født sammesteds
1863, 0103, 0903, Hans Nielsen, 38, søn af smed Niels Hansen i Birkende. Født sammesteds
1863, 0706, 1507, Peder Jacobsen, 29, søn af Mette Sørensdatter. Født i Marslev Sogn
1864, 0601, 1301, Tage Hansen, huuseier, 53, i Skallerød. Født i Seden
1864, 1602, 2302, Johan Christoffer Gottholdt Hansen, huusfæster, 73, i Nonneboe. Født i Odense
1864, 2202, 2802, Jacob Sørensen, indsidder, 58, i Birkende. Født i Birkende
1864, 2205, 2905, Jørgen Andersen, 4½ maaned, søn af gaardbestyrer Ander Andersen, i Birkende. Født sammesteds
1864, 1806, 2406, Morten Jensen, 16 maaneder, søn af indsidder Jens Peder Pedersen, i Birkende. Født sammesteds
1864, 2407, 2807, Hans Christian Hansen, 9 maaneder, søn af Abelone Christofersen, paa Sanderumgaard
1864, 2710, 0311, Mads Poulsen, 10, søn af huusmand Poul Poulsen, i Nørrelyndelse. Født dersteds
1864, 1711, 2411, Niels Jensen, ungkarl og snedkersvend, 45, hos huusmand Jens Jensen, i Skallerød. Født dersteds
1864, 2011, 2611, Hans Pedersen, ungkarl, 21. Søn af husmand Peder Larsen, paa Hundslev Mark, i Rynkeby. Født dersteds
1864, 1712, 2312, Hans Jacobsen, indsidder, 34, i Birkende. Født dersteds
1865, 0301, 0901, Rasmus Rasmussen, huusfæster, 58, i Birketved. Født i Birkende
1865, 1002, 1702, Lars Hansen, huusmand, 58, paa Birkende Mark. Født i Rønninge
1865, 2704, 0205, Hans Frederik Jensen, 8 maaneder, søn af pige Regine Sofie Hansen i Marslev Mølle
1865, 2805, 0206, Anders Larsen, aftægtshuusmand, 80, i Birkende. Født i Munkebo
1865, 1506, 2006, Lauritz Henrik Mortensen, 25. Søn af postbud Morten Nielsen, i Skallerød. Født i Rønninge Sogn
1865, 0207, 0507, Peder Martin Lie, 17½, søn af pige Birthe Mathea Lie, ophold hos murer Caspersen, i Birketved
1865, 1808, 2208, Rasmus Rasmussen, gaardeier, 43, i Birkende. Født sammesteds
1865, 1310, 2010, Hans Pedersen, 9, søn af Nielsine Andrea Møller. Født i Skallerød
1865, 2411, 0112, Anders Vilhelmsen, gaardmand, 79 og 9 maaneder, paa Birkende Mark. Født i gaarden 1786. Søn af Vilhelm Andersen
1865, 1812, 2412, Mads Nielsen, 8 uger, søn af pige Pouline Knudsen i Skallerød. Født sammesteds
1866, 0103, 0803, Jens Rasmussen, enkemand og aftægtshuusmand, 81, i Bakkehuus. Født i Kjølstrup
1866, 1503, 2203, Hans Jensen, tjenestedreng, 16, stifsøn af huusmand Peder Knudsen, i Vesterkjærbye
1866, 2703, 0604, Niels Andersen Møller, skomager og huuseier, 64, i Skallerød. Født i Kjøbenhavn
1866, 0706, 1306, Johan Peder Pedersen, bødker og huusfæster, 63, i Birketved. Født i Aarslev
1866, 1607, 2207, Hans Peder Jensen, 10, søn af indsidder Jens Peder Pedersen, i Birkende
1866, 2308, 2708, Jørgen Peder Madsen, 2 og 3 maaneder, søn af pige Ane Marie Jensen, ophold i Birkende. Født sammesteds
1866, 2408, 2908, Rasmus Pedersen, 1, søn af gaardmand Niels Pedersen, i Birkende. Født sammesteds
1866, 2310, 2910, Hans Nielsen, huusier, 47, paa Birkende Mark. Født i Birkende
1866, 0312, 1012, Hans Vilhelmsen, gaardeier, 33, i Birkende. Født sammesteds
1867, 0602, 1402, Christian Vilhelm Hansen, smed og huuseier, 54, i Nyhave. Født i Ellinge
1867, 2704, 0505, Poul Ulrik Poulsen, 2, søn af indsidder Frederik Poulsen, i Birkende. Født i Marslev
1867, 0605, 1205, Søren Christian Andersen, 8, søn af afdøde indsidder Anders Olsen. Stifsøn af indsidder Rasmus Nielsen
1867, 2605, 3005, Mads Madsen, 25 dage, søn af huusmand Jørg. Madsen i Birkende. Født sammesteds
1867, 0509, 1009, Hans Povelsen, aftægtshuusmand, 78, i Birkende. Født sammesteds
1867, 0110, 0510, Frands Frederikus Franciscus Møller, ungkarl og tjenestekarl, 39, i Birkende. Født sammesteds
1867, 1510, 2010, Peder Pedersen, 26 dage, søn af Ane Marie Madsen, i Birkende. Født sammesteds
1867, 1511, 2211, Rasmus Poulsen, boelsmand, 70, Tofteskov. Født i Birkende Sogn
1868, 0301, 1201, Dødfødt dreng, søn af Karen Marie Tagesen, i Skallerød
1868, 2105, 2505, Hans Steffensen, huusfæster, 33, i Birkende. Født i Birkende
1868, 1406, 1906, Niels Jørgensen, 10 og 9 maaneder, søn af huusfæster Jørgen Nielsen, i Nonnebo. Født sammesteds
1868, 0107, 0607, Jens Rasmussen, aftægtsmand, 73, i Voiremose. Født i Fraugde Sogn
1868, 0507, 1007, Morten Nielsen, huuseier, 54, i Skallerød. Født i Odense
1868, 2609, 0210, Jørgen Nielsen, huusfæster, 55, i Nonnebo. Født i Birkende Sogn
1868, 0710, 1410, Lars Andersen, aftægtsmand, 75, i Birkende. Født sammesteds
1869, 0403, 1003, Hans Peder Hansen, 12, søn af enkemand og gaardmand Hans Larsen, i Birkende. Født sammesteds
1869, 0205, 0905, Dødfødt dreng, søn af murer Lars Andersen, i Nonnebo
1869, 2805, 0306, Peder Dinesen, 11 maaneder, søn af huusmand Dines Jensen, i Tofteskov
1869, 2506, 3006, Jens Larsen, aftægtsmand, 79, i Birkende. Født i Rønninge
1869, 0908, 1408, Anders Rasmussen, aftægtsboelsmand, 65, i Brabek. Født i Rynkeby Sogn
1869, 0609, 1209, Marius Pedersen, 8 dage, søn af boelsmand Peder Pedersen, i Skiftemose. Født sammesteds
1869, 0412, 1212, Rasmus Jensen, 14 dage, søn af pige Mette Marie Jensen, i Tofteskov
1870, 0501, 1201, Johan Rudolph Christiansen, 7, søn af afgangne smed Christian Vilhelm Hansen, i Skallerød
1870, 1403, 2003, Fritz Ludvig Møller, 2½, søn af indsidder Frederik Carl Christ. Møller, paa Birkende Mark
1870, 3103, 0804, Niels Pedersen, huuseier, 42, i Truelsholm. Født sammesteds
1870, 0406, 1006, Rasmus Nielsen, gaardeier, 41, i Skallerød. Født sammesteds
1870, 0608, 1008, Lars Peder Rasmussen, 5 uger, søn af huusmand Hans Rasmussen, i Skallerød
1870, 1911, 2511, Hans Meyling, skolelærer og kirkesanger, 63, i Birkende. Født i Taulov Sogn
1871, 2201, 2601, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Jensen, i Birkende
1871, 1702, 2402, Rasmus Larsen, gaardeier, 53, i Birkende. Født sammesteds
1871, 1105, 1605, Niels Larsen Bech, uhrmagersvend, 30, ophold i Skallerød. Født 1840 i Bregninge Sogn paa Taasinge
1871, 0106, 0906, Lars Hansen, aftægtshuusmand, 85, i Langager. Født i Birkende
1871, 3108, 0509, Rasmus Hansen, ungkarl, 68. Søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Birkende. Født sammesteds
1871, 2910, 0511, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Rasmussen, i Nonnebo
1871, 0211, 0811, Marius Andersen, 5 maaneder, søn af gaardmand Knud Andersen, i Birkende
1871, 1812, 2412, Dødfødt dreng, søn af pige Kirsten Hansen, i Birkende
1872, 0411, 1011, Søren Christian Hansen, 7 maaneder, søn af huusmand og murer Hans Sørensen, i Langager. Født sammesteds
1872, 0312, 0912, Marius Andersen, 3 maaneder, søn af gaardmand Knud Andersen, i Birkende. Født sammesteds
1873, 2909, 0410, Johan Frederik Andersen, 6 uger, søn af indsidder Anders Jeppesen, i Langager. Født sammesteds
1873, 2106, 2606, Christian Hansen, 7, søn af afgangne huusmand Hans Steffensen, i Birkende. Født sammesteds
1873, 2708, 0109, Ib Jensen, huusfæster, 47, i Langager
1873, 1011, 1711, Carl Sørensen, 4 uger, søn af gaardmand Søren Larsen, i Birkende. Født sammesteds
1873, 3012, 05011874, Dines Jensen, indsidder, 48, paa Birkende Mark. Født i Bovense
1855, 1502, 2502, Maren Cathrine Pedersen, 4 og 9 maaneder, datter af huusmand Peder Frederiksen i Skiftemose. Født sammesteds
1855, 1902, 2502, Ane Jeppesdatter, 70, i Birkende. Aftægtsmand Lars Mathiassen
1855, 1103, 1903, Maren Larsdatter, 42, i Birkende. Gaardmand unge Mads Hansen
1855, 0804, 1304, Petrine Sophie Andersen, 4 uger, datter af muursvend Jørgen Peder Andersen, i Nyborg
1855, 0507, 1107, Ane Marie Andersen, 22. Datter af huusmand Anders Povelsen, i Nonneboe
1855, 1007, 1607, Kirsten Madsdatter, 51, i Birkende. Gaardmand Povel Povelsen
1856, 1302, 1702, Marie Nielsen, 1 maaned, datter af huusmand Niels Larsen, i Skallerød
1856, 2003, 2803, Dorthea Madsdatter, 78, i 'Bakkehuus'. Aftægtsmand Jens Rasmussen
1856, 0104, 0804, Ane Kirstine Andersdatter, enke, 64, i Nyhave. Huusmand Knud Hansen
1856, 0208, 0808, Ane Cathrine Steffensdatter, 27. Datter af afdøde huusmand Steffen Hansen, i Birkende
1856, 0408, 1008, Ane Madsdatter, enke, 88, i Birkende. Huusmand Peder Jørgensen
1856, 2308, 2908, Marie Rasmussen, 3 uger, datter af gaardmand unge Rasmus Rasmussen, i Birkende
1856, 3010, 0511, Mette Marie Larsdatter, 43, i Skallerød. Slagter Hans Jensen
1856, 1811, 2611, Else Marie Vilhelmsen, 21. Datter af afgangne gaardmand Vilhelm Hansen, i Birkende
1857, 0803, 1603, Mette Kirstine Hintzesdatter, 64, i Nonneboe. Huusmand Anders Poulsen
1857, 2605, 0306, Caroline Pedersen, 14, datter af huusmand Peder Frederiksen, i Skiftemose
1857, 1709, 2409, Ane Magdalene Jørgensdatter, 34. Datter af afdøde gaardmand Jørgen Rasmussen, i Birkende
1858, 2503, 2803, Dorthea Larsen, 11, datter af afgangne huusmand Lars Larsen, i Skallerød
1858, 1704, 2504, Maren Rasmussen, 4½, datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Skiftemose
1858, 0605, 1305, Karen Marie Nielsen, 3½, datter af huusmand Niels Jacobsen, i Nonneboe. Født i Birkende Sogn
1858, 1106, 1706, Kirsten Andersdatter, 75, i Truelsholm. Huusmand Peder Hintzesen
1858, 2807, 0208, Ane Elisabet Knudsdatter, 29, i Dyngberg. Huusmand Hans Larsen
1858, 0108, 0508, Ane Larsen, 13, datter af huusmand Lars Hintzesen, i Skallerød
1858, 1210, 1410, Ane Nielsen, 3 uger, datter af indsidder Niels Nielsen, i Birkende
1858, 1610, 2410, Else Marie Hansen, 10, datter af huusmand Hans Pedersen, i Birkende
1858, 1411, 1911, Gjertrud Jacobsdatter, ugift og inderste, 71, hos gaardmand Rasmus Hansen, i Birkende
1858, 2512, 3012, Else Marie Jacobsen, 3, datter af indsidder Jacob Sørensen, i Birkende
1859, 2301, 3001, Dorthea Amalia Christiansen, 1 og 9 maaneder, datter af smed Christian Vilh. Hansen, i Nyhave
1859, 0102, 0702, Johanne Sørensdatter, 78, i Birkende. Huusmand Anders Nielsen
1859, 1105, 1505, Cathrine Marie Nielsen, 6, datter af huusmand Niels Hansens, i Nyhave
1859, 0107, 0607, Dorthea Andersdatter, 65, i Birkende. Huusmand Hans Povelsen
1859, 1507, 2007, Kirsten Hansdatter, 52, i Birkende. Gaardmand Anders Andersen
1859, 2808, 0209, Dødfødt pige (tvilling), datter af Ane Marie Larsdatter, hos gaardmand Jørgen Rasmussen, i Birkende
1859, 2109, 2509, Kirstine Hansen, tjenestepige, 25. Datter af indsidder Hans Knudsen, i Fraugde Kjærby
1859, 2512, 01011860, Maren Hansen, 1 dag, datter af træskomand Hans Steffensen, i Birkende
1860, 0201, 0901, Dorthe Marie Jensen, 26, i Birkende. Træskomand Hans Steffensen
1860, 0601, 1101, Vilhelmine Jacobsen, 12½, datter af arbeidsmand Jacob Hansen, i Odense
1860, 2001, 2601, Anne Hansen, 30, i Birkende. Gaardmand Hans Larsen
1860, 1102, 1702, Ane Kirstine Larsen, 29, paa Birkende Mark. Indsidder Isak Andersen Bik....
1860, 2402, 0103, Caroline Marie Dorthea Andersen, 35, i Nonneboe. Politiassistent Jørgensen
1860, 2703, 0104, Ane Marie Nielsen, 3½, datter af huusmand Niels Isaksen, i Birkende
1860, 0906, 1506, Kirsten Clausdatter, enke, 80, i Birkende. Aftægtsgaardmand Hans Rasmussen
1860, 2706, 0107, Karen Pedersdatter, 47, i Birkende. Huusmand Mads Madsen
1860, 1210, 1910, Ane Hansdatter, enke og aftægtskone, 95, i Birkende. Aftægtshusmand Hans Jensen
1861, 0101, 0901, Kirsten Tønnesdatter, enke, 61, i Birketved. Huusfæster Jørgen Hansen
1861, 0405, 1005, Ane Larsdatter, 50. Datter af huusmand Lars Mathisen, i Birkende
1861, 2309, 2909, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasm. Pedersen, i Skiftemose
1861, 0210, 0710, Lovise Dorthea Hansen, 34, i Birkende. Høker Jens Rasmussen
1862, 2303, 3103, Maren Nielsdatter, enke, 62, i Birkende. Gaardmand Peder Knudsen
1862, 2409, 2809, Laurine Nielsen, 5, datter af huusmand Niels Knudsen, i Skallerød
1862, 1210, 1710, Kirsten Hansdatter, 63, i Birkende. Indsidder Lars Andersen
1862, 1411, 1611, Dødfødt pige, datter af ugift pige Mette Hansdatter, i Birkende
1863, 0802, 1402, Karen Christiane Larsen, 21, datter af huusmand Lars Hintzesen, i Skallerød
1863, 1805, 2405, Maren Sophie Hansdatter, 46, i Nonnebo. Huusmand Peder Jensen
1863, 1206, 1506, Mette Sørensdatter, 63, i Skallerød. Huusmand Jacob Pedersen
1863, 1410, 2210, Ane Olesdatter, 59, i Brabek. Boelsmand Anders Rasmussen
1864, 1201, 1701, Thora Vilhelmine Christiansen, ½, datter af ugift pige Ane Johanne Christiansdatter, i Birkende
1864, 1601, 2201, Marie Jørgensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Anders Jørgensen, i Vøirermosegaard
1864, 0902, 1702, Kirsten Jensdatter, 63, i Skallerød. Huusmand Lars Hintsesen
1864, 2603, 0104, Ane Marie Madsdatter, 35, paa Birkende Mark. Gaardmand Anders Jørgensen
1864, 2007, 2507, Maren Hansdatter, 73, i Birkende. Aftægtshuusmand Lars Hansen
1865, 3001, 0502, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Larsen, paa Birkende Mark
1865, 1603, 2203, Vilhelmine Hansen, 2, datter af afdøde indsidder Hans Jacobsen, i Birkende
1865, 1308, 1708, Johanne Margrethe Christensen, 65, i Skallerød. Skomager Møller
1865, 1009, 1509, Maren Madsdatter, enke, 68, i Birkende. Gaardmand Lars Sørensen
1866, 0805, 1305, Maren Rasmussen, 15, datter af huuseier Rasmus Christiansen, i Tofteskov
1866, 2207, 2707, Sidsel Marie Hansen, enke, 71, i Birkende. Bødkersvend Jens Peder Nielsen
1866, 0809, 1809, Hansine Marie Hanssen, 1½, datter af gaardmand og sognefoged Peder Christian Hansen, i Birkende
1866, 0210, 0810, Maren Kirstine Rasmussen, 2½, datter af indsidder Jens Rasmussen, i Birketved
1866, 0910, 1410, Karen Jørgine Rasmussen, 11 maaneder, datter af indsidder Jens Rasmussen, i Birketved
1866, 1511, 2211, Karen Marie Andersen, 3 uger, datter af huusmand Niels Andersen, i Birkende
1867, 2401, 0102, Mette Sophie Pedersen, 15 og 9 maaneder, datter af huuseier Peder Hansen, i Nonnebo
1867, 2901, 0602, Karen Pedersdatter, 68, i Skallerød. Aftægtsmand Niels Hansen
1867, 0702, 1402, Ane Jørgensdatter, 57, i Birkende. Indsidder Christian Thomses
1868, 1401, 2201, Ane Poulsdatter, enke, 79, i Vildholme. Huusmand Knud Madsen
1868, 2901, 0502, Ane Jørgensdatter, enke, 81, i Nonnebo. Huusfæster Niels Nielsen
1868, 2403, 2903, Pouline Christiane Poulsen, 9, datter af indsidder Frederik Poulsen, i Birkende
1868, 1504, 2304, Maren Christiansdatter, enke, 73, Vildholms Mølle. Møller Anders Pedersen
1868, 2305, 3105, Karen Marie Rasmussen, 10, datter af væver Rasmus Pedersen, i Skiftemose
1868, 2710, 0211, Dorthea Larsdatter, enke, 65, i Birketved. Huusfæster Joh. P. Pedersen
1869, 0901, 1901, Maren Rasmusdatter, enke, 79, i Skallerød. Gaardejer Niels Hansen
1869, 1402, 2102, Eline Johanne Hansen, 4 maaneder, datter af væver Hans Hansen, i Birkende
1869, 0606, 1206, Maren Pedersen, 13 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Birkende
1869, 1307, 1907, Karen Clausdatter, enke, 74, i Langager. Huusfæster Lars Hansen
1869, 1911, 2611, Ane Marie Hansen, enke, 69, i Birkende. Gaardmand Hans Hansen
1870, 0401, 1201, Gjertrud Marie Hansen, enke, 65, i Birkende, opholdt sig i Kjerteminde. Huusmand Adolf Mouritzen
1870, 1001, 1701, Karen Madsdatter, enke, 75, i Birkende. Huusmand Steffen Hansen
1870, 2101, 2601, Karen Marie Larsen, 5½, datter af pige Ane Marie Andersen, ophold i Tofteskov
1870, 0107, 0307, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Rasmussen, i Skallerød
1870, 2507, 2907, Dorthea Caroline Kirstine Larsdatter, enke, 48, Birketved. Huusfæster Rasm. Rasmussen
1870, 0409, 0909, Anne Nielsine Methea Jensen, 8 uger, datter af pige Karen Madsen, i Birkende
1870, 2109, 2609, Christiane Pedersdatter, 49, paa Birkende Mark. Huusmand Hans Sørensen
1870, 2410, 0111, Marie Eriksdatter, enke, 81, i Birketved. Huusfæster Anders Larsen
1870, 2611, 0212, Maren Knudsdatter, 44, i Birkende. Gaardmand Rasmus Larsen
1870, 3011, 0709, Dorthea Petersen, 41, i Birkende. Skomager Hans Christiansen
1871, 2802, 0503, Dødfødt pige, datter af kjøbmand Emil Sand, i Birkende
1871, 2904, 0605, Ane Rasmusdatter, enke, 71, ophold i Birkende. Smed Andreas Jensen
1871, 3007, 0408, Johanne Marie Pedersen, 18, datter af huusmand Peder Hansen i Nonnebo
1871, 2309, 2909, Mette Kirstine Jacobsen, 32. Datter af huusmand Jacob Pedersen, i Skallerød
1871, 0610, 1110, Ane Margrete Cathrine Marqvard, 51, i Skallerød. Huusmand Niels Hansen
1872, 2203, 2903, Karen Pedersdatter, ugift, 71. Datter af afgangne huusmand Peder Jørgensen, i Birkende
1872, 2404, 3004, Maren Poulsen, 1 maaned, datter af gaardmand Poul Poulsen i Birkende
1872, 2210, 2710, Rasmine Cathrine Jensen, 6 dage, datter af huusmand Jens Rasmussen i Nonnebo
1873, 1202, 2002, Maren Eilersdatter, 57, i Skiftemose. Huusmand og murer Niels Eriksen
1873, 1003, 1703, Ane Knudsdatter, enke, 88, i Skiftemose. Boelsmand Poul Pedersen
1873, 2504, 0205, Maren Pedersen, 1½, datter af boelsmand Niels Pedersen, i Birkende
1873, 3005, 0506, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Birkende
1873, 3005, 0506, Gjertrud Marie Hansen, 35, i Birkende. Gaardmand Niels Pedersen
1873, 1308, 1808, Ester Emilie Nyboe, 59, ved Nonnebo. Huusmand og væver Rasmus Andersen
1873, 2208, 2708, Maren Hansdatter, 82, i Birketved. Huusmand Lars Christoffersen
1873, 0610, 1110, Kirsten Pedersdatter, 52, i Vøiremose. Boelsmand Niels Christensen