Birkende, 1855-1873, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1855-1873, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1855, 2306, Hans Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Odense og Ane Marie Nielsen, 25, datter af huusmand Nielsen, Tofteskov
1855, 1711, Søren Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 25, hos gaardmand Anders Andersen, Birkende og Maren Knudsen, 23, datter af afgangne huusmand Knud Hansen, Nyhave
1855, 2511, Hans Peder Hansen, ungkarl og skomager, 32, Birkende og Gjertrud Marie Nielsen, 28, datter af afgangne bødkersvend Jens Peder Nielsen, Birkende
1856, 0806, Niels Nielsen, ungkarl og smed, 29, Birkende og Caroline Hansdatter, 30, datter af huusmand Hans Hendriksen, Ullerslev
1856, - [ei viet], Lars Larsen, ungkarl og arbeidsmand, 37, af Nyborg og Karen Larsdatter, 35, datter af huusmand Lars Hansen, Birkende
1856, 2206, Anders Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 36, i Kjertinge og Ane Kirstine Poulsdatter, 30, datter af Marie Jørgensdatter, Birkende
1856, 1010, Peter Vilhelm Ludvig Lassen, ungkarl og forvalter, 28, paa Selleberg og Caroline Antonia Hvenegaard, 21, datter af afdøde prorpietair Hvenegaard, Selleberg
1857, 2507, Niels Poulsen, ungkarl og boelsmand, 28, Dræbye og Ane Marie Larsen, 26, datter af afgangne gaardmand Lars Sørensen, Birkende
1857, 0711, Rasmus Christian Madsen, ungkarl og træskomand, 32, Fraugde Mark og meierske Johanne Cathrine Madsdatter, 33, Selleberg
1857, 1411, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Langeskov Kro og Sidsel Jensen, 22, datter af huusmand Jens Nielsen, Skallerod
1857, 2111, Poul Poulsen, enkemand og gaardeier, 52, Birkende og Kirsten Pedersen, 21, datter af gaardmand Peder Knudsen, Birkende
1857, 2712, Hans Jacobsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Birkende og Trine Larsen, 26, datter af indsidder Lars Andersen, Birkende
1858, 3001, Niels Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Biskorup og Pouline Mogensen, 26, stifdatter af huusmand Lars Hintzesen, Skallerød
1858, 0603, Anders Poulsen, enkemand og huuseier, 54, Nonneboe og Ane Kirstine Pedersdatter, 42, datter af huusmand Peder Hansen, Gjestelev
1858, 0703, Rasmus Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, hos sognefoged Rasm. Rasmussen, Birkende Mark og Frederikke Brabek, 25, datter af afgangne væver Christian Rasmussen, Brabek
1858, 1610, Peder Nielsen, enkemand og gaardmand, 48, Munkeboe og Maren Hansdatter, 30, datter af afgangne gaardmand Hans Hansen, Birkende
1858, 1311, Niels Christensen, ungkarl og avlskarl, 35, paa Selleberg og Kirstine Nielsen, 22, datter af huusmand Niels Hansen, Skallerød
1858, 2612t, Peder Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 30, Selleberg og tjenestepige Ane Pedersen, 24, paa Selleberg, datter af afgangne gaardmand Peder Andersen, Ferritzslev
1859, 1501, Ib Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Lundsgaard og Karen Larsdatter, 37, datter af huusmand Lars Hansen, Birkende
1859, 2805, Jørgen Rasmussen, ungkarl, 34, hos faderen gaardmand Rasmus Hansen, i Birkende og enke Kirsten Larsdatter, 36, (efter gaardmand Frederik Eriksen). i Birkende
1859, 2606, Rasmus Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, paa Ørnfeldt og inderste Caroline Rasmine Rasmusdatter, 35, hos Johan Bødker, Birketved
1859, 0810, Niels Nielsen, ungkarl og smed, 32, Birkende og Ane Marie Larsdatter, 30, tjenende gaardmand Jørgen Rasmussen, Birkende
1859, 1510, Hans Christensen, ungkarl og gaardmand, 43, Seden Mark og Karen Pedersen, 26, datter af gaardmand Peder Knudsen, Birkende
1859, 0511, Hans Steffensen, ungkarl og træskomand, 25, Birkende og Dorthe Marie Jensen, 26, tjenende gaardmand Hans Otto Nielsen, Birkende
1859, 1211, Hans Vilhelmsen, ungkarl og gaardmand, 26, Birkende og Gjertrud Marie Rasmussen, 25, datter af gaardmand Rasmus Hansen, Birkende
1859, 1911, Mads Jørgensen, ungkarl og tømmermand, 32, i Marslev og Karen Jensen, 29, datter af husmand Jens Rasmussen, Vøiremose
1860, 1404, Hans Christiansen, ungkarl og skomager, 26, Birkende og Dorthea Pedersen, 31, datter af huusmand Peder Ch. Johansen, Koelberg, Vissenbjerg Sogn
1860, 2104, Hans Hansen, ungkarl, 34, Sødinge, Ringe Sogn og Johanne Andersen, 23, datter af gaardmand Anders Vilhelmsen, Birketved
1860, 1707, Ole Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Selleberg og tjenestepige Karen Rasmusdatter, 34, paa Selleberg, datter af huusmand Rasm. Pedersen, Skaarupøer
1861, 1409, Knud Pedersen, ungkarl og gaardfæster, 30, Lille Wibye og Gjertrud Cathrine Vilhelmsen, 22, datter af afdøde gaardmand Vilhelm Hansen, Birkende
1861, 0311, Lars Hansen, ungkarl og væver, 30, Rynkebye og tjenestepige Sidsel Marie Hansen, 26, Selleberg, datter af huusmand Hans Christensen, Gjelds Skov
1861, 1611, Hans Hansen, enkemand og boelsmand, 56, Fløstrup Mark og pige Ane Larsen, 31, datter af afdøde gaardmand Lars Rasmussen og Karen Hansdatter
1861, 2012, Rasmus Nielsen, ungkarl og sadelmager, 28, Birkende og enke Ane Kirstine Andersen, 34, efter huusmand Anders Olsen, Birkende
1862, 1503, Niels Andersen, ungkarl og avlskarl, 34, Dallund og Ane Cathrine Knudsen, 26, datter af huusmand Knud Poulsen, Skallerød
1862, 0507, Jørgen Larsen, enkemand og huusmand, 31, Ladegaard Mark, Orte Sogn og Kirsten Larsen, 26, datter af afdøde gaardmand Lars Sørensen, Birkende
1862, 0211, Carl Lauritz Jørgensen, enkemand og const. politiassistent, 42, Nonneboe og huusholderske Sophie Christine Antoinette Pedersen, 27, hos brudgommen i Nonneboe
1862, 0911, Niels Pedersen, ungkarl og gaardmand, 31, Birkende og Gjertrud Marie Hansen, 24, datter af afgangne gaardmand Hans Hansen, Birkende
1862, 1312, Hans Hansen, ungkarl og gaardeier, 36, Birkende og Gjertrud Pedersen, 23, datter af afgangne Peder Knudsen, Birkende
1863, 3103, Poul Christian Hansen Nyholm, ungkarl og lærer, 22, ved Friskolen, Horsens og Else Marie Hansine Nielsen, 24, datter af gaardmand Niels Larsen, Revninge
1863, 2604, Jens Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 26, paa Selleberg og tjenestepige Ane Kirstine Marie Andersen, 29, paa Selleberg
1863, 2604, Christen Hansen, ungkarl og skrædder, 25, Gjels Skovhuus og Karen Andersdatter [tjenestepige], 40, Selleberg
1863, 0711, Anders Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 22, hos gaardmand Anders Andersen, Birkende og husholderske Elisabeth Jørgensdatter, 34, hos gaardmand unge Mads Hansen, Birkende
1864, 1002, Johan Christopher Gottholdt Hansen, enkemand og huusfæster, 73, Nonnebo og tjenestepige Cathrine Marie Elisabeth Mortensdatter, 48, hos brudgommen
1864, 0804, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 37, hos faderen smed Peder Clausen, Revninge og enke Mette Kirstine Hansen, 30, (efter boelsmand Mads Poulsen), Birkende Mark
1864, 1504, Peder Christian Hansen, ungkarl og gaardbestyrer, 28, Birkende og enke Gjertrud Pedersen, 24, (efter gaardmand Hans Hansen), Birkende
1864, 1506, Hans Pedersen, ungkarl, 25, hos huusmand Peder Nielsen, Mullerup Mark, Flødstrup Sogn og Johanne Jensine Larsen, 21, datter af afdøde huusmand Lars Larsen, Skallerød
1864, 2406, Lars Hintzesen, enkemand og huuseier, 52, Skallerød og husholderske Lisbeth Larsdatter, 44, hos brudgommen, datter af afdøde Maren Larsdatter, Rønninge
1865, 0503, Carl Frederik Skov, ungkarl, 30, tyende paa Anesholm, St. Hans Sogn, Odense og tjenestetyende Marie Christiansen, 34, hos Jens Rasmussen, Birkende Mark
1865, 2904, Jens Hansen, ungkarl og tyende, 24, Rastrup og tjenestepige Kirsten Pedersen, 30, hos gaardmand Søren Larsen, Birkende
1865, 1305, Rasmus Andersen, ungkarl og arbeidsmand, 36, Odense og Ane Kristine Eriksen, 27, datter af huusmand Erik Andersen, Skallerød
1865, 0206, Jørgen Madsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Sanderumgaard og Mette Hansen, 28, datter af huusmand Hans Poulsen, Birkende
1865, - [ ei viet], Richard Møller, ungkarl, 26, ophold hos skomager Møller, Skallerød og tjenestepige Ane Hansen, 28, hos boelsmand Jens Hansen, Skallerød
1865, 0211, Niels Mortensen, ungkarl, 25, tjener i Birkende, født i Ringe og pige Ane Madsen, 22, Mads Knudsens datter, Birkende
1865, 0411, Niels Larsen, ungkarl, 37, tjener i Birkende og pige Ane Kirstine Andersen, 35, gaardmand Anders Vilhelmsens datter, Birketved
1865, 0411, Hans Hansen, ungkarl, 31, Ullerslev og pige Maren Larsen, 31, datter af Lars Larsens enke, Skallerød
1865, 1111, Peder Chr. Larsen, ungkarl, 32, Ladby, Kjølstrup Sogn og pige Else Marie Hansen, 32, huusmand Hans Christoffersens datter, Birkende
1866, 1002, Rasmus Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Skovsboe og Karen Nielsen, 26, datter af afgangne gaardmand Niels Jørgensen, Skjellerup Sogn
1866, 2402, Hans Andersen, ungkarl, 28, hos faderen gaardmand Anders Andersen, Birkende og Mette Marie Andersen, 25, datter af boelsmand Anders Rasmussen, Brabæk
1866, 3003, Jens Madsen, ungkarl og avlskarl, 28, Nonnebogaarden og husholderske Ane Sophie Hansdatter, 45, Nonnebogaarden
1866, 2804, Hans Jørgen Christiansen, ungkarl, 34, søn af huusmand Christian Jørgensen, i Davinde og Gjertrud Marie Nielsen, 32, i Nonnebo, datter af boelsmand og smed Niels Hansen, i Birkende
1866, 0405, Hans Rasmussen, ungkarl og møllersvend, 31, Veirup Mølle og Ane Larsen, 29, af afgangne huusmand Lars Larsen, Skallerød
1866, 2904, Andreas Carl Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Østergaard, Munkebo Sogn og Johanne Marie Knudsen, 32, Selleberg, datter af bager Knud Christiansen, Vissenbjerg
1866, 0606, Anders Knud Jensen, ungkarl, huuseier og snedker, 23, i Birkende og Anne Johanne Clausen, 24, datter af Kirsten Clausdatter og Hans Hansen Flyng, Vissenberg Sogn
1866, 2007, Peder Hansen, ungkarl, 25, hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Overholluf og Anne Marie Nielsen, 29, datter af huusmand Niels Ch. Pedersen, Skallerød
1866, 1909, Peder Larsen, ungkarl og gaardbestyrer, 32, Birkende og enke Mette Marie Jensdatter, 46, efter gaardmand Rasm. Rasmussen, Birkende
1866, 2410, Peder Madsen, ungkarl og skrædder, 27, i Birkende og Ane Marie Jensen, 23, datter af skræder Jens Larsen, Birkende
1866, 0811, Jens Jensen, ungkarl og huuseier, 38, Skallerød og Karen Hansen, 22, datter af boelsmand Hans Jensen, Skallerød
1866, 1711, Jens Peder Johansen, ungkarl og huuseier, 24, Birketved og Ane Kirstine Hansen, 26, Birketved, datter af gaardmand Hans Bærentsen, Maare, Herrested Sogn
1866, 3011, Anders Jørgensen, enkemand og gaardeier, 48, Vøiremose og enke Karen Madsdatter, 44, (efter gaardmand Niels Poulsen), Dræby
1866, 0112, Jens Nielsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, Kirkendrup, Næsbyhoved Broby Sogn og Pouline Knudsen, 26, datter af huusmand Knud Poulsen, Skallerød
1867, 1703, Carl Lauritz Theodor Arnesen, ungkarl og jernbaneporteur, 27, Vamdrup og tjenestepige Birthe Marie Andersen, 26, Selleberg
1867, 2403, Christian Albert Rasmussen og Jensine Marentine Brock, 22, Nonnebo, datter af Oline Brock, Odense
1867, 2607, Georg Hjorth, kjøbmand, 27, Odense og August Caroline Meyling, 22, datter af skolelærer og kirkesanger Meyling, Birkende
1867, - [ei viet], Jeppe Mogensen, ungkarl og tjenestekarl, 51, i Høibye og enke Trine Larsen, 33, (efter indsidder Hans Jacobsen), Birkende
1868, 1704, Carl Meyling, ungkarl og kjøbmand, 29, Odense og Florentine Sand, 20, i Birkende, datter af bager Apollo Sand, Skive
1868, 2504, Jens Peder Rasmussen, ungkarl og smed, 31, Marslev og Ane Kirstine Caspersen, 21, datter af murer Anders Caspersen, Birketved
1868, 2006, Peder Jørgensen, ungkarl og gaardeier, 32, Hunderup og Marie Rasmussen, 20, datter af gaardmand Rasm. Rasmussen, Birkende
1868, 2706, Peder Hansen, ungkarl og skrædder, 27, Birkende og Mette Kirstine Larsen, 26, datter af afdøde huusmand Lars Larsen, Skallerød
1868, 2407, Hans Hansen, ungkarl og væver, 32, Birkende og Karen Knudsen, 34, tjenende skolelærer Meyling
1869, 3004, Jørgen Knudsen, ungkarl og tømrer, 33, i Odense og stuepige Maren Hansen, 29, paa Selleberg, datter af huusmand Hans Hansen i Rueskov
1870, 1405, Christian Nielsen, ungkarl og smed, 26, Ullerslev og Ane Dorthea Elisabeth Eriksen, 23, datter af huusmand Erik Andersen, Skallerød
1870, 1405, Jens Jørgensen, ungkarl og landmand, 34, Møllegaard og enke Gjertrud Marie Rasmussen, 35, (efter gaardmand Hans Vilhelmsen), Birkende
1870, - [ei viet], Simon Hansen, enkemand og hørsvinger, 53, Ring, Hammer Sogn, i Sjælland og enke Lisbeth Christiansdatter, 44, (efter huusmand Hans Steffensen), Birkende
1870, 0712, Niels Hansen, ungkarl og huuseier, 40, Ellinge Mark og Maren Kirstine Larsdatter, 44, datter af huusmand Lars Christoffersen, Birketved
1870, 1212, Niels Pedersen, ungkarl og væver, 30, Dræby og enke Karen Marie Mortensen, 38, (efter huusmand Niels Pedersen), Truelsholmeder
1871, 1703, Hans Sørensen, enkemand og huusfæster, 50, Birkende Mark og Maren Sørensdatter, 41, paa Birkende Mark, datter af huusmand Søren Andersen, Davinde Sogn
1871, 2804, Jens Andersen, ungkarl, 26, søn af gaardmand Anders Andersen, Birkende og Dorthea Frederiksen, 23, datter af gaardmand Frederik Eriksen, Birkende
1871, 0605, Hans Sørensen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Ellinge Mark og Kirsten Eriksen, 26, datter af huusmand Erik Hansen, Skallerød
1871, 1407, Jens Christian Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 28, Skallerød og enke Ane Cathrine Pedersdatter, 46, (efter huusmand Rasmus Nielsen), Skallerød
1871, 1810, Peder Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 24, Birkende og Ane Marie Madsen, 25, tjenende gaardmand Knud Andersen, Birkende
1871, 2110, Christen Hansen, ungkarl og tømrer, 34, Sønder Næraa og Ane Eriksen, 30, datter af huusmand og murer Niels Eriksen, Skallerød
1871, 3012, Peder Rasmussen, skolelærer og kirkesanger, 25, Birkende og Mette Cathrine Hansen, 20, datter af boelsmand Hans Jensen, Skallerød
1872, 2703, Lars Rasmussen, ungkarl og gaardbestyrer, 27, Dræby og Gjertrud Poulsen, 29, tjenende gaardmand Anders Jørgensen, Vøiremose
1872, 2004, Anders Jensen, ungkarl, 24, stifsøn af boelsmand Rasmus Pedersen, Særslev og Karen Madsen, 26, datter af gaardmand Mads Hansen den ældre, Birkende
1872, 0405, Søren Larsen, ungkarl og avlskarl, 28, Sanderumgaard og meierske Marie Cathrine Jensen, 32, Selleberg
1872, 0405, Rasmus Hansen, ungkarl og huuseier, 41, Birkende og bryggerpige Ane Sophie Andersen, 31, Selleberg
1872, 0911, Lars Jørgensen, ungkarl og huuseier, 33, Nybølle, Hillerslev Sogn og stuepige Johanne Cathrine Larsen, 27, paa Selleberg
1872, 1511, Poul Madsen, ungkarl og huusejer, 44, Holev Mark og Maren Johansen, 36, datter af huusmand Johan Pedersen, Nonnebo
1873, 2601, Niels Hansen, enkemand og huusejer, 59, Skallerød og husholderske Andrea Christiane Møller, 34, hos brudgommen, datter snedker Christian Møller, Davinde
1873, 3005, Christen Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 26, Langeskov Kro og Rebekka Sophie Mortensen, 25, datter af afgangne postbud Morten Nielsen, Skallerød
1873, 0910, Nicolai Rasmussen, ungkarl og huuseier, 25, i Skallerød og Maren Nielsen, 28, datter af huusmand Niels Larsen, i Skallerød
1873, 1511, Rasmus Jørgensen, ungkarl og væver, 26, i Birkende og Kirsten Hansen, 28, tjenende gaardmand Niels Larsen, i Birketved