Birkende, 1841-1854, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1841-1854, Birkende sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1841, 2205, Lars Hintzesen, ungkarl og tjenestekarl, 29, i Rønninge og enke Kirsten Jensdatter, 40, Skallerod (efter møller Mogens Marcussen)
1841, 1510, Peder Madsen, ungkarl og gaardmand, 32, paa Rynkeby Mark og tjenestepige Maren Larsdatter, 18, hos faderen gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1842, 0602, Mads Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 23, paa Selleberg og tjenestepige Ane Marie Rasmusdatter, 32, paa Selleberg
1842, 2509, Jens Larsen, ungkarl, skrædder og huusmand, 26, i Birkende og tjenestepige Ane Jørgensdatter, 32, hos gaardmand Peder Knudsen i Birkende
1842, 1712, Anders Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 26, hos gaardmand Lars Sørensen i Birkende tjenestepige Juliane Vibekke Larsdatter, 24, hos gaardmand Jens Larsen i Birkende
1843, 2201, Hans Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 38, paa Marienlund tjenestepige Ane Marie Pedersdatter, 32, opholdt sig hos faderen indsidder Peder Jensen i Birkende
1843, 0311, Rasmus Christiansen, ungkarl og tjenestekarl, 26, paa Veirupgaard og Ane Pedersdatter, 25, opholdt sig hos sin fader huusmand Peder Jensen i Birkende
1843, 1210, Johan Peder Pedersen, enkemand og huusmand, 42, fra Næraae og Ane Dorthea Larsdatter, 40, hos faderen gaardmand Lars Knudsen i Birkende
1843, 1011, Hans Adolf Christian Mouritzen, enkemand og huusmand, 33, af Birkende og Gjertrud Marie Hansdatter, 39, hos sin broder Jens Hansen i Skallerod
1843, 1512, Mads Hansen, ungkarl, 34, hos Jørgen Rasmussens enke i Birkende og Maren Larsdatter, 30, hos sin moder Jørg. Rasmussens enke
1844, 0612, Andreas Jensen, ungkarl og smed, 29, i Birkende og fraskilt Ane Rasmusdatter, 43, nu i Birkende, fra smed Niels Chr. Andersen i [H]Jallese
1844, 1412, Peder Davidsen, ungkarl, 28, i Birkende tjenestepige Ane Rasmusdatter, 36, paa Sanderumgaard
1845, 2501, Hans Pedersen, ungkarl og avlskarl, 26, paa Lindvad, Steenløse Sogn og sypige Johanne Hansdatter, 28, i Birkende
1845, 1611, Peder Madsen, ungkarl og gaardmand, 36, i Villestofte, Paarup Sogn og tjenestepige Ane Marie Larsdatter, 24, hos sin broder gaardmand Rasm. Larsen i Birkende
1845, 1701, Jørgen Hansen, ungkarl og skræder, 23, af Rynkebye Sogn og enke Charlotte Hedevig Johansdatter, 41, fra Odense (efter bomforpagter Lars. Chr. Jensen i Bommen no 2)
1845, 2410, Hans Hvenegaard, ungkarl og forpagter, 30, paa Ølund og jomfru Kirsten Petersen, 21, paa Sellesberg, datter af propt. Petersen til Keirup
1845, 1312, Søren Knudsen, ungkarl og huusmand, 25, i Saaderup, Kullerup Sogn tjenestepige Maren Poulsdatter, 20, hos faderen Povel Pedersen i Skiftemose, Birkende Sogn
1846, 3101, Hans Jørgen Nielsen, ungkarl og boelsmand, 22, paa Dræbye Feed, i Munkeboe Sogn og Karen Eriksdatter, 33, gaardmand Erik Frederiksens datter i Birkende
1846, 3010, Peder Hansen, enkemand og fæstehuusmand, 40, paa Vester Kjærby Mark, ladefoged paa Østergaard, Agedrup Sogn og tjenestepige Dorthe Kirstine Bendixdatter, 35, hos sognefoged Hans Hansen i Birkende
1846, 3010, Thage Hansen, enkemand og selveierhuusmand, 36, i Skallerod tjenestepige Maren Rasmusdatter, 34, hos Thage Hansen paa Birkende Mark
1847, 1604, Knud Christensen, ungkarl og fæstegaardmand, 27, i Otterup Bye og Sogn og Ane Kirstine Hansen, 23, gaardmand Hans Larsens datter i Birkende
1847, 2504, Erik Andersen, ungkarl og avlskarl, 31, paa Rønningesøgaard og pige Kirsten Hansdatter, 29, boende i Skallerod, datter af aftægtsmand Hans Larsen i Ullerslev
1847, 2808, Niels Isaksen, ungkarl og staldkarl, 30, paa Selleberg og Maren Jensdatter, 27, datter af huusmand Jens Rasmussen i Bakkehuset, Birkende Sogn
1847, 0711, Ole Hansen, ungkarl og skræder, 30, i Vester Kjærbye og Maren Rasmusdatter, 22, datter af huusmand Rasmus Jensen i Nonneboe
1847, - [ei copulerede], Christian Mogensen, ungkarl, 26, i Urup tjenestepige Abelone Sørensdatter, 24, hos gaardmand Hans Larsen i Birkende
1847, 2310, Niels Christian Pedersen, muurmester og huusmand, 36, i Skallerod tjenestepige Ane Larsdatter, 29, hos brudgommen
1847, 1112, Jørgen Hansen, enkemand og huusmand, 68, i Birketved tjenestepige Kirsten Tøndersdatter, 48, hos brudgommen
1848, 1111, Anders Henriksen, ungkarl og huusmand, 31, i Høiby og Ane Marie Larsdatter, 25, hos faderen huusmand Lars Andersen i Birkende
1848, 0312, Niels Nielsen, ungkarl, 32, i Høibye og Ane Kirstine Larsdatter, 25, hos faderen Lars Mathiassen
1849, 1802, Jens Hansen, tjenestekarl, 32, i Selleberg og Maren Larsdatter, 22, hos bødker Joh. Ped. Pedersen i Birketved
1849, 2411, Anders Olsen, ungkarl og tidligere møllersvend, 29, paa Østergaards Mølle, sidst i Kongens Tjeneste og Ane Kirstine Andersen, 23, hos moderen Maren Christiansdatter i Hvilsholm Mølle
1849, 0112, Jørgen Nielsen, tjenestekarl, 35, paa Lavindsgaard og enke Maren Jørgensdatter, 36, boende i Aneshuset ved Nonneboe (efter Hans Erik Jensen)
1849, 1612, Lars Andersen, tjenestekarl, 34, paa Veirupgaard og Ane Marie Frederiksdatter, 27, i Nonneboe, datter af huusmand Frederik Knudsen i Rønninge
1850, 1805, Hans Sørensen, ungkarl og huusfæster, 29, i Birkende og sypige Christiane Pedersdatter, 29, Birkende, datter af husmand P. Johansen Meyer i Eskildstrup Søllinge Sogn
1850, 2906, Peder Hansen, enkemand og huusfæster, 32, i Nonneboe og Ane Sophia Nielsdatter, 30, datter af smed Niels Hansen i Birkende
1850, 0211, Niels Mortensen, ungkarl og væver, 22, i Dræbye og Ane Kirstine Cathrine Jensdatter, 28, datter af huusmand Jens Christiansen i Nonneboe
1851, 1204, Jørgen Christensen, ungkarl, 38, i Skalkendrup og Mette Marie Rasmusdatter, 28, datter af boelsmand Rasmus Jensen i Skallerod
1851, 1406, Niels Eriksen, ungkarl og huuseier, 36, i Skiftemose og Maren Eilersdatter, 36, datter af møller Eiler Christensen af Ellested Sogn
1851, 2211, Hendrik Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 41, i Kjertinge og Karen Sørensdatter, 28, datter af Peder Nielsens enke i Lettemose
1851, 1611, Niels Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 30, paa Selleberg og kokkepige Ane Sophie Pedersdatter, 33, paa Selleberg, datter af huusmand Peder Hansen i Bekhuset
1852, 0204, Lars Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 40, i Revninge og enke Kirstine Larsdatter, 36, i Birkende (efter huusmand Peder Rasmussen)
1852, 2404, Hans Nielsen, ungkarl og boelsmand, 33, paa Birkende Mark og Frederikke Kirstine Christiansdatter, 32, i Birkende, datter af huusmand Christian Knudsen i Søllinge
1852, 2205, Hans Hansen, ungkarl og boelsmand, 25, i Vesterkjærbye og Ane Larsdatter, 27, datter af afgangne gaardmand Lars Sørensen i Birkende
1852, 0506, Peder Olsen, ungkarl og tjenestekarl, 39, i Rynkebye og Ane Hansdatter, 31, datter af huusmand Hans Poulsen i Birkende
1852, 1806, Mads Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, i Birkende og Johanne Larsdatter, 29, hos sognefoged Rasmus Rasmussen, Birkende Mark, datter af gaardmand Lars Hansen i Haundrup
1852, 0307, Lars Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 32, i Birkende og Caroline Hansine Nielsdatter, 27, stifdatter af smed Andreas Jensen i Birkende
1852, 3110, Christian Hansen Marcus Voller, ungkarl og huusfæster, 30, i Holøv og stuepige Sophie Elise Jensdatter, 33, paa Selleberg, datter af huusmand Jens Povelsen i Ladbye
1852, - [ei viet], Rasmus Hansen, ungkarl, 36, hos faderen gaardmand Hans Jensen paa Birkum Mark og Ane Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Larsen i Birkende
1852, 1112, Hans Larsen, ungkarl, 33, hos boelsmand Niels Hansen i Skallerod og Ane Hansen, 22, datter af gaardmand Hans Larsen i Birkende
1853, 3006, Rasmus Rasmussen, ungkarl, 29, hos stiffaderen gaardmand Jens Larsen i Birkende og huusholderske Mette Marie Jensdatter, 33, i Birkende, datter af huusmand Jens Christiansen i Nonneboe
1853, 1610, Hans Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 27, paa Selleberg og stuepige Caroline Rasmusdatter, 24, paa Selleberg, datter af huusmand Rasmus Pedersen paa Skaarup Mark
1853, 1211, Christian Jacobsen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos sognefoged R. Rasmussen paa Birkende Mark og Maren Hansen, 24, datter af huusmand Hans Larsen i Dyngberg
1854, 0403, Niels Hansen Larsen, ungkarl og gaardmand, 28, i Blanke og Maren Rasmussen, 23, datter af gaardmand Rasm. Hansen i Birkende
1854, 2409, Niels Knudsen, ungkarl og tjenestekarl, 36, i Birkende og Ane Marie Larsdatter, 25, datter af huusmand Lars Larsen i Skallerod
1854, 2110, Mads Christiansen, ungkarl og gaardmand, 25, i Fraugde og Kirsten Larsdatter, 31, af gaardmand Lars Rasmussen i Birkende
1854, 2610, Niels Larsen, enkemand og gaardfæster, 42, i Revninge og Mette Vilhelmsen, 22, datter af afdøde gaardmand Vilhelm Hansen i Birkende
1854, 1111, Hans Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 28, hos gaardmand Frederik Eriksen i Birkende og Ane Elisabet Knudsdatter, 25, i Birkende, datter af huusmand Knud Madsen i Hvilsholm
1854, 1811, Peder Poulsen, ungkarl og boelsmand, 25, paa Hundslev Mark og Johanne Marie Poulsdatter, 27, hos gaardmand R. Rasmussen den ældre i Birkende