Rynkeby, 1860-1885, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1860-1885, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1860, 1905, Jens Christian Hansen, enkemand og smed, 36, Rynkeby, (efter Anne Margrethe Larsdatter) og pige Anne Kirstine Larsdatter, 44, tjenede i Odense, født i Vester Kjærby
1860, 2405, Karl Kristian Petersen, ungkarl og snedkermester, 32, Odense og pige Karen Kirstine Nielsen, 29, Rynkeby Mark
1860, 1509, Rasmus Andersen, ungkarl og huusejer, 32, Brylle Sogn og pige Dorthea Marie Rasmussen, 27, hos broderen gaardmand Ebbe Frederiksen, Rynkeby
1860, 0610, Hans Villumsen, ungkarl og kjøbmand, 26, Kjerteminde og pige Johanne Mortensen, 24, hos faderen gaardmand Morten Kristoffersen, Rynkeby Mark
1860, 1310, Knud Nielsen, ungkarl og huusejer, 29, hos faderen gaardejer Niels Hansen, Urup Mark og pige Marie Jensen, 25, huusmand Jens Jokumsens datter opholder sig i sit hus, Rynkeby Mark
1860, 1310, Henrik Jensen, ungkarl og huusejer, 35, boende i sit huus, Marslev Mark og pige Maren Andersdatter, 30, hos fader gaardmand Anders Christiansen, Hundslev Mark
1860, 2010, Jens Hansen, enkemand og gaardejer, 44, Hoeløv, Marslev Sogn og pige Anne Marie Jørgensen, 29, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Knudsen, Hundslev Mark
1860, 1711, Niels Christian Nielsen, ungkarl og huusmand, 33, Skovsbo og pige Gjertrud Marie Jakobsen, 29, hos huusmand gl. Hans Hansen, Rynkeby Mark
1860, 0812, Lars Larsen, ungkarl og huusmand, 30, Ladby og pige Karen Pedersen, 22, tjenende paa Rynkeby Mark
1860, 0311, Søren Sørensen, ungkarl, 36, Ladby Mark og pige Kristiane Hansen, 30, hos stedfaderen gaardmand unge Niels Hansen, Rynkeby Mark
1860, 2411, Niels Andersen, ungkarl, 27, hos faderen huusmand Anders Andreassen, Rynkeby og pige Anne Marie Christensen, 25, tjenende paa Skovsbo
1860, 0112, Anders Hansen, ungkarl, 46, tjenende paa Nørre Lyndelse Mark og pige Karen Marie Jensen, 25, tjenende gaardmand Mads Hansen, Rynkeby
1860, 0112, Hans Jørgensen, ungkarl og selvejergaardmand, 30, i sin bolig paa Hunslev Mark, Kølstrup Sogn og pige Anne Margrethe Larsen, 27, hos sin fader gaardmand Lars Hansen, Hunslev, Rynkeby Sogn
1861, 1602, Niels Jørgensen, ungkarl og huusejer, 30, Kjerteminde og pige Anne Marie Andersen, 30, hos sin moder huusmand Anders Hansens enke, Rynkeby
1861, 0604, Kristian Madsen, ungkarl og gaardejer, 24, hos sin broder gaardmand Hans Christian Madsen, Rynkeby og pige Anne Kirstine Hansen, 24, hos sin fader gaardmand Hans Jensen, Rynkeby
1861, 1105, Lars Pedersen, ungkarl og tømmerkarl, 37, Kjølstrup og pige Anne Kathrine Hansen, 28, hos sin fader huusmand Hans Madsen, Rynkeby Mark
1861, 2610, Niels Hansen, ungkarl, 26, tjenende Trolle, Kjerteminde og pige Karen Pedersen, 26, hos moderen huusmand Peder Ottesens enke, Grystrup
1861, 2311, Rasmus Larsen, ungkarl og huusejer, 27, Nørre Lyndelse Sogn og pige Anne Marie Pedersdatter, 29, hos stedfaderen huusmand Hans Nielsen, Hunslev Mark
1861, 2311, Jakob Markussen, ungkarl og huusejer, 32, Marslev Sogn og pige Johanne Larsdatter, 32, hos stedfaderen huusmand Anders Madsen, Rynkeby Mark
1861, 1412, Niels Hansen, ungkarl og gaardejer, 34, Hunslev og pige Anne Rasmussen, 26, hos faderen gaardmand Ras. Johannessen, Urup
1861, 2812, Hans Lorentzen, ungkarl og muresvend, 27, Kjølstrup og pige Karen Dorthea Nielsen, 23, Rynkeby Mark
1862, 2305, Anders Hansen, ungkarl og huusejer, 23, Rynkeby Mark og enke Dorthea Marie Olesdatter, 42, Rynkeby Mark, (efter huusmand Jens Steffensen)
1862, 0606, Hans Christian Larsen, ungkarl og gaardeier, 30, Urup Mark og pige Anne Marie Rasmussen, 30, hos sin fader gaardmand Rasmus Johannesen, Urup
1862, 2806, Hans Hansen, ungkarl, 49, Urup Mark og enke Karoline Kristensdatter, 52, Urup Mark, (efter huusmand Hans Hansen)
1862, 1110, Knud Hansen, ungkarl og huuseier, 35, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen, Urup og pige Anne Kirstine Rasmussen, 28, hos sin fader gaardmand Rasmus Johannesen, Urup
1862, 0410, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 32, Tvinde Mark og pige Anne Marie Hansen, 31, hos sin moder huusmand Hans Jensens enke, Rynkeby Mark
1862, 0111, Hans Frandsen Hansen, ungkarl og huuseier, 26, Rynkeby Mark og pige Maren Nielsen, 25, hos sin fader gaardmand Niels Hansen, Urup Mark
1862, 2211, Hans Christian Hansen, ungkarl, 28, Hundslev Mark, Kjølstrup Sogn og pige Anne Marie Jakobsen, 20, hos sin plejefader huusmand Jørgen Nielsen, Rynkeby Mark
1862, 0811, Søren Madsen, ungkarl og gaardeier, 30, hos sin fader gaardmand Mads Sørensen, Tvinde og pige Mette Hansen, 28, hos sin moder gaardmand Hans Rasmussens enke, Rynkeby
1862, 2911, Jens Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 33, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Hansen, Revninge og pige Karen Marie Larsen, 32, hos sin fader gaardmand Lars Nielsen Urup Mark
1862, 2811, Lars Sørensen, ungkarl og huuseier, 34, hos sin fader i Revninge og pige Karen Erichsen, 25, hos sin svoger Rasmus Christian Larsen, Rynkeby Mark
1863, 1403, Frederik Hansen, ungkarl, 34, Kjerteminde og pige Anne Marie Hansen, 27, hos sin fader huusmand Hans Clausen, Rynkeby Mark
1863, 2005, Peder Larsen, enkemand og huuseier, 46, Hundslev Mark og pige Lovise Marchussen, 26, Hundslev Mark
1863, 0407, Peder Hansen, enkemand og huusleier, 29, Kallundborghuset, Skovsbo Mark og pige Maren Kirstine Christiansen, 23, hos huusmand Rasmus Nielsen, Brabæk
1863, 0606, Lars Rasmussen, ungkarl og restaurateur, 34, Odense og pige Karen Nielsen, 24, hos faderen huusmand Niels Hansen, Skovgaardsminde, Rynkeby
1863, 1710, Marqvard Marqvardsen, ungkarl og gaardfæster, 29, Langø, Stubberup Sogn og pige Karen Sine Larsen, 23, hos faderen gaardmand Lars Larsen, Tvinde By
1863, 1411, Rasmus Christensen, ungkarl, hjulmand og huuseier, 26, Hundslev Mark, Kjølstrup Sogn og pige Johanne Rasmussen, 25, Hundslev Mark, gaardmand Rasmus Johannesens datter
1863, 2510, Peder Jensen, ungkarl og gartner, 40, tjenende paa Ulrichsholm og pige Anne Margarethe Jacobsen, 28, hos sin fader huusmand og væver Jacob Jensen, Hundslev Mark, Rynkeby
1864, 0207, Christen Hansen, ungkarl, 34, Rynkeby Mark og pige Anne Lisbeth Martinusdatter, 23, Rynkeby Mark
1864, 2709, Johan Christian Oldenborg, ungkarl, bødker og huuseier, 39, Rynkeby Mark og pige Anne Marie Madsen, 29, Rynkeby Mark
1864, 0511, Niels Nielsen, ungkarl, træskomand og husueier, 24, Rynkeby og pige Karen Jensen, 27, tjenende gaardmand Rasmus Andersen, Rynkeby
1864, 1009, Frederich Nicolai Knudsen, ungkarl og skrædersvend, 26, Kjerteminde og pige Rasmine Larsen, 27, hos faderen huusmand Lars Rasmussen, Rynkeby
1864, 0411, Mouritz Friderich Christian Sandermann, ungkarl og teglbrænder, 31, St. Jørgens Teglværk, Odense og pige Maren Christiane Rasmussen, 24, Ingerhave, Skovsbo Mark
1864, 1812, Rasmus Sørensen, enkemand og huusmand, 49, Revninge og pige og indsidder Johanne Marie Sørensdatter, 43, Rynkeby Mark
1864, 2511, Peder Pedersen, ungkarl, 36, hos huusmand Hans Hansen, Rynkeby Mark og pige Kirsten Jacobsen, 31, hos huusmand Hans Hansen, Rynkeby Mark
1864, 0912, Niels Pedersen, ungkarl og snedker, 32, Rynkeby Mark og pige Lisbeth Andersdatter, 38, Rynkeby Mark, huusmand Anders Nielsens datter, Kissendrup
1865, 0704, Rasmus Hansen, ungkarl, 30, Kullerup Sogn og pige Maren Pedersen, 30, hos væver Anders Poulsen, Hvidkattehuus, Urup Mark
1865, 0804, Mads Hansen, ungkarl og boelsmand, 33, Hundslev, Kjølstrup Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 34, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen, Urup
1865, 2005, Hans Jørgensen, ungkarl og huusmand, 38, Vester Kjærby og pige Juliane Hansen, 27, tjenende hos gaardmand Søren Madsen, Rynkeby
1865, 1006, Søren Larsen, ungkarl og huusmand, 41, Sønder Næraa Sogn og pige Trine Larsen, 34, hos faderen huusmand Lars Jensen, Rynkeby Mark, Hestehavehuset kaldet
1865, 2209, Mads Jensen, ungkarl, indsidder og væver, 29, Rensborg, Urup Mark og pige Anne Cathrine Rasmussen, 29, hos sin fader huusmand Rasmus Rasmussen, Urup Mark
1865, 0710, Lars Andersen, ungkarl og skjænkevært, 33, Odense og pige Anne Kirstine Hansen, 31, hos stedfader boelsmand Niels Hansen, Rynkeby Mark
1865, 1110, Jørgen Andersen, ungkarl og gaardeier, 32, Fraugde Kjærby og pige Anne Marie Larsdatter, 37, i sin fødegaard hos broderen Jeppe Larsen, Urup
1865, 0111, Hans Larsen, ungkarl og snedker, 27, Revninge Mark og pige Karen Rasmussen, 24, hos sin broder gaardmand Hans Christian Rasmussen, Tvinde Mark
1865, 1011, Peder Knudsen, ungkarl og huuseier, 35, Rynkeby Mark og pige Anne Marie Larsen, 31, hos sin fader aftægtsmand Lars Jensen, Rynkeby Mark
1865, 0912, Niels Pedersen, ungkarl og dagleier, 26, tjenende paa Lundsgaard og pige Gjertrud Larsen, 27, Kragsminde, Rynkeby Mark
1865, 2812, Jens Knudsen, ungkarl og huuseier, 29, Aasum og pige Margrethe Hansen, 31, tjenende i Rynkeby
1865, 2912, Hans Nielsen, ungkarl, 27, Fraugde Kjærby og pige Karen Kirstine Larsen, 23, hos faderen skrædder Lars Larsen, Rynkeby
1866, 1101, Niels Pedersen, ungkarl og slagter, 24, Rynkeby Mark og pige Gjertrud Kirstine Klavsen, 23, hos faderen huusmand Klavs Jørgensen, Rynkeby Mark
1866, 0702, Jacob Pedersen, ungkarl og gaardeier, 25, Dronninglund Sogn, Hjørring Amt og pige Gjertrud Nielsen, 22, hos faderen huusmand Niels Hansen, Skovgaardsminde, Rynkeby Mark
1866, 2403, Povl Nielsen, ungkarl og gaardeier, 31, Hundslev og pige Jenssine Jensen, 22, hos kirkesanger og lærer Møller, Rynkeby
1866, - [dato ikke indført], Peder Simonsen, ungkarl og fæsteboelsmand], 30, Paarup, Ellinge Sogn og pige Anne Marie Andreassen, 22, hos sin fader smed Andreas Jensen, Urup
1866, 1605, Niels Erich Knudsen, ungkarl og huusejer, 27, tjenende hos gaardmand Rasmus Christensen, Revninge Mark og pige, Karen Sørensen, 29, hos sin fader huusmand Søren Pedersen, Urup Mark
1866, 2505, Hans Peder Pedersen, ungkarl, 25, hos moderen i Tvedskov, Rastrup Mark, Marslev Sogn og pige Anne Kirstine Hansen, 26, hos faderen høker Hans Pedersen, Urup
1866, 2605, Niels Andreas Pedersen, ungkarl, 30, tjenende hos kjøbmand Trolle, Kjerteminde og pige Gjertrud Marie Nielsen, 35, hos sin svoger huusmand Niels Christiansen, Rynkeby
1866, 1510, Hans Nielsen, ungkarl og huusejer, 25, hos faderen huusmand Niels Hansen, Skovgaardsminde, Rynkeby Mark og pige Maren Pedersen, 20, hos faderen gaardmand Peder Madsen, Rynkeby Mark
1866, 2610, Niels Madsen, ungkarl og huusejer, 31, Villestofte, tjenende i Næsbyhovedbroby og pige Anne Marie Hansen, 30, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen, Urup
1866, 0711, Hans Jørgen Rasmussen, ungkarl og huusfæster, 28, Skovballe, Skjællerup Sogn og pige Maren Hansen, 26, hos faderen huusmand Hans Clausen boende, Rynkeby Mark
1866, 2511, Hans Larsen, ungkarl, 27, tjenende paa Skovsbo og pige Dorthea Maria Pedersen, 25, hos faderen daglejer Peder Rasmussen i Fattighuset, Rynkeby Mark
1866, 2812, Anders Hansen, enkemand og huusejer, 47, Urup Mark og pige Sidsel Marie Larsdatter, 38, hos faderen aftægtsmand Lars Jensen, Rynkeby Mark
1867, 1502, Niels Andersen, ungkarl og huusejer, 27, Røirup, Rønninge Sogn og pige Ane Marie Andreassen, 23, hos faderen smed Andreas Jensen, Urup
1867, 2205, Jens Hansen, ungkarl og huusejer, 31, Rynkeby, tjenende pt. hos gaardmand unge Niels Hansen, Urup Mark og pige Anne Kirstine Danielsen, 27, i huset de har kjøbt i Rynkeby
1867, 1210, Hans Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 37, Ullerslev og pige Dorthea Marie Pedersen, 34, hos sin fader gaardeier Peder Madsen, Gjedebæksgaarden, Rynkeby Mark
1867, 0811, Erich Mortensen, ungkarl og skrædersvend, 23, hos væver Morten Larsen, Rynkeby Mark og jomfru Jenny Caroline Charlotte Mariane Binau, 24, hos væver Morten Larsen, Rynkeby Mark
1867, 0911, Hans Rasmussen, ungkarl og jordbruger, 35, Bogense og pige Apollone Marie Hansen, 37, hos sin broder boelsmand Lars Hansen, Urup Mark
1867, 2911, Jens Andersen, ungkarl, 32, hos faderen gaardmand Anders Jensen, Urup Mark og pige Dorthea Nielsen, 37, hos broderen gaardmand Anders Nielsen, Urup Mark
1868, 0205, Hans Pedersen, ungkarl, huusmand og væver, 28, boende hos sin fader huusmand Peder Hansen, Rynkeby og pige Kirsten Ebbesen, 27, tjenende gaardmand Søren Madsen, Rynkeby
1868, 1505, Otto Hansen, ungkarl og indsidder, 26, i tjeneste hos boelsmand Jens Rasmussen, Urup Mark og pige Karen Nielsen, 21, i tjeneste hos boelsmand Jens Rasmussen, Urup Mark
1868, 2904, Hans Mortensen, ungkarl og huuseier, 36, i tjeneste i Præstegaarden, Rynkeby og pige Karen Rasmussen, 29, hos faderen huusmand Rasmus Rasmussen, Urup Mark
1868, 2706, Rasmus Hansen, ungkarl og gaardeier, 33, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen, Urup og pige Kirstine Marie Hansen, 30, hos faderen gaardmand Hans Nielsen, Urup Mark
1868, 3008, Niels Knudsen, enkemand og muursvend, 30, Odense og pige Anne Kirstine Hansen, 23, Rynkeby Fattighuus, Tvinde Mark
1868, 1607, Niels Knudsen, ungkarl og gaardeier, 33, Smaaland, Sverrig og pige Johanne Elisabeth Møller, 22, sognepræst Møllers datter, Dalby
1868, 1411, Peder Pedersen, ungkarl og huuseier, 26, Revninge og pige Anne Margrethe Jensen, 25, hos moderen tømmermand Jens Christian Hansens enke, Rynkeby Mark
1868, - [dato ikke indført], Peder Christian Pedersen, ungkarl, 26, Rastrup og pige Johanne Jensen, 24, hos faderen huusmand Jens Andersen, Hundslev Mark
1868, 0512, Hans Jørgen Pedersen, ungkarl og karethmager, 26, hos faderen huusmand Peder Immanuelsen, Rynkeby Mark og pige Anne Kirstine Jakobsen, 21, tjenende hos huusmand Peder Immanuelsen, Rynkeby Mark
1868, 1812, Peder Knudsen, ungkarl og huuseier, 28, Tvinde og pige Maren Pedersen, 24, Tvinde
1869, 2702, Hans Andersen, ungkarl og gaardeier, 30, Birkende Mark og pige Maren Nielsen, 32, hos faderen gaardmand Niels Madsen, Rynkeby Mark
1869, 1903, Hans Larsen, ungkarl og gaardeier, 30, Hundslev og pige Anne Dorthea Jensen, 25, hos faderen gaardmand Jens Nielsen, Urup
1869, 1305, Søren Larsen, ungkarl, 22, Rynkeby Mark og pige Maren Nielsen, 34, Rynkeby Mark
1869, 1405, Povl Jensen, ungkarl og jernbaneopsynsmand, 25, Aarhus og pige Magarethe Pedersen, 25, Rynkeby Mark
1869, 0705, Niels Nielsen, ungkarl og huuseier, 27, Hundslev Mark og pige Anne Cathrine Larsen, 23, Hundslev
1869, 2606, Peder Balthaser Lange, enkemand og kjøbmand, 35, Kjerteminde og jomfru Marie Sofie Elisabeth Møller, 29, opholdende sig hos dyrlæge Møller, Rynkeby Mark
1869, 0907, Hans Rasmussen, ungkarl og andenlærer, 26, Rynkeby og pige Gjertrud Marie Rasmussen, 23, hos broderen boelsmand Niels Rasmussen, Urup
1869, 2110, Theodor Vilhelm Friederich Drøger, ungkarl og dreiersvend, 26, Kongshøi Hammerværk og pige Anne Marie Knudsen, 23, hos faderen hjulmand Knud Hansen, Rynkeby Mark
1869, 1211, Rasmus Rasmussen, ungkarl og gaardeier, 35, Ferritslef By, Rolfsted Sogn og pige Karen Marie Nielsen, 36, hos faderen gaardmand gl. Niels Hansen, Urup Mark
1869, 0211, Hans Larsen, ungkarl og huuseier, 24, Vester Kjærby Mark og pige Anne Marie Brabæk, 37, tjenende i Rynkeby Præstegaard
1869, 2310, Rasmus Nielsen, ungkarl, 32, Gjedebæk, Rynkeby Mark og pige Mette Kirstine Pedersen, 20, hos faderen gaardmand Peder Madsen, Gjedebæk, Rynkeby Mark
1869, 0411, Christian Hansen, ungkarl og huuseier, 29, Kjerteminde og pige Anne Pedersen, 27, hos huusmand Niels Hansen, Grystrup
1869, 2611, Peder Nielsen, ungkarl og gaardeier, 31, Skalkendrup og pige Anne Dorthea Sørensen, 29, gaardmand Søren Hansens datter, hos stedfader gaardmand Hans C. Larsen, Urup
1869, 2711, Hans Poulsen, ungkarl, huuseier og murer, 24, Rynkeby Mark og pige Johanne Kirstine Mortensen, 29, hos moderen væver Morten Larsens enke, Rynkeby Mark
1870, 1401, Rasmus Hansen, ungkarl og smed, 29, Urup og pige Anne Marie Jensen, 27, tjenende hos gaardmand Jens Olsen, Urup Mark
1870, 2204, Anders Rasmussen, ungkarl og indsidder, 43, Ullerslev og pige Johanne Marie Hansen, 30, Rynkeby Mark
1870, 2606, Peder Rasmussen, ungkarl og indsidder, 26, Skjellerup og pige Johanne Kirstine Pedersen, 23, hos forpagter Andersen, Skovsbo, Rynkeby Sogn
1870, 3004, Jens Mortensen, ungkarl og møllebygger, 42, Sanderum og pige Mette Kirstine Jensen, 24, tjenende paa Amaliahøi, Rynkeby Mark
1870, 1405, Hans Peder Noiesen, ungkarl og skrædder, 27, Aasum og pige Karen Mortensen, 29, hos moderen huusmand gl. Jens Andersens enke, Rynkeby Mark
1870, 2705, Terchel Frederik Holm, ungkarl og snedker, 29, Rynkeby Mark og pige Kirsten Rasmussen, 25, hos broder gaardmand Niels Rasmussen, Urup
1870, 1510, Peder Carius Christiansen, ungkarl og murer, 25, Rynkeby og pige Sofie Lovise Larsen, 22, hos sin fader huusmand Lars Christian Jensen, Tvinde
1870, 1009, Rasmus Pedersen, ungkarl og mølleforpagter, 30, Holte Mølle og pige Maren Hansen, 23, hos sin fader gaardmand Hans Jensen, Hundslev Mark
1870, 1709, Christian Hansen, ungkarl og væver, 29, Mullerup Mark, Flødstrup Sogn og pige Ane Kirstine Andersen, 34, huusmand Anders Andreasens datter, tjenende gaardmand Chr. Larsen, Urup
1870, 0211, Knud Steffensen, enkemand og gaardmand, 50, Allesø og pige Anne Cathrine Hansen, 38, hos broderen gaardmand Rasmus Hansen, gaardmand Hans Rasmussens datter, Urup
1870, 1211, Hans Jeppe Hansen, ungkarl og møllebestyrer, 26, Amaliahøi, Rynkeby Mark og enke madam Anne Marie Hansen, 32, Rynkeby Mark, (efter … Hansen)
1870, - [dato ikke indført], Lars Rasmussen, ungkarl og friskolelærer, 37, Revninge og pige Kirsten Hansen, 28, hos faderen gaardmand Hans Jensen, Hundslev Mark
1870, 1212, Jørgen Christiansen, enkemand og huusmand, 38, Orte og pige Johanne Pedersen, 25, hos faderen Peder Immanuelsen, Rynkeby Mark
1871, 3103, Mads Larsen, ungkarl, 32, hos stedfaderen gaardmand Jens Olsen, Urup Mark og pige Dorthea Marie Andersen, 29, hos faderen gaardmand Anders Jensen, Urup Mark
1871, 1304, Rasmus Nielsen, ungkarl og mølleforpagter, 34, Nyborg og jomfru Anne Hansen, 33, hos stedfaderen gaardmand Niels Hansen, Rynkeby Mark
1871, 0404, Niels Madsen, ungkarl og gaardeier, 34, hos moderen gaardeier Mads Sørensens enke, Tvinde og pige Jenssine Hansen, 19, hos sin broder gaardeier Rasmus Hansen, Rynkeby
1871, 1005, Jakob Christensen, ungkarl og fattighuusbestyrer, 48, Rynkeby og pige og huusholderske Maren Larsen, 41, Skovsbo
1871, 0405, Lars Nielsen, ungkarl, kudsk og huuseier, 27, Hannesborg og pige Kirsten Jensen, 21, Rynkeby
1871, 1305, Jørgen Jørgensen, ungkarl, kudsk og huuseier, 33, Hannesborg og pige Johanne Kirstine Larsen, 31, Hannesborg
1871, 2705, Niels Peder Henriksen, ungkarl, skræder og huuseier, 28, Fjellerup By, Fjeldsted Sogn og pige Anne Mathiasen, 22, hos fader huusmand Mathias Hindsen, Rynkeby Mark
1871, 2605, Rasmus Jeppesen, ungkarl og huuseier, 26, Rynkeby og pige Kirsten Larsen, 32, Rynkeby Mark
1871, 3006, Niels Jørgensen, ungkarl, 26, hos faderen gaardmand Jørgen Knudsen, Røirup og pige Anne Marie Jensen, 24, hos faderen gaardmand Jens Nielsen, Urup
1871, 2207, Rasmus Jakobsen, enkemand, skræder og huusmand, 42, Rynkeby Mark og pige Karen Sørensen, 35, Rynkeby Mark
1871, 2610, Ebbe Frederiksen, enkemand og gaardeier, 47, Rynkeby og pige Olesine Frederiksen, 32, tjenende brudgommen, Rynkeby
1871, 1111, Eskild Nielsen, ungkarl og kudsk, 28, tjener paa Skovsbo og pige og stuepige Maren Martinussen, 25, tjener paa Skovsbo
1871, 1312, Søren Larsen, ungkarl og huuseier, 30, Hundslev og pige Sidsel Kirstine Jensen, 29, Hundslev
1872, 0405, Rasmus Pedersen, ungkarl, murer og huuseier, 30, Birkende og pige Dorthea Rasmussen, 30, hos sin broder gaardmand Niels Rasmussen, Urup
1872, 1105, Hans Christian Rasmussen, ungkarl og huuseier, 30, Lavindsgaard, Rønninge Sogn og pige Pederrine Pedersen, 25, tjenende gaardmand Rasmus Knudsen, Hundslev
1872, 0911, Anders Nielsen, ungkarl og husejer, 23, Ringsmose, Niels Pedersens søn i Davinde, født 1849 og ungpige Maren Larsen, 24, aftægtshusmand Lars Hansens datter, Urup Mark, født 1848
1872, 0211, Niels Christensen, ungkarl og opsynsmand, 36, Sindssygeanstalten, Odense, søn af gaardmand Otto Christensen, Stensby og ungpige Gjertrud Marie Hansen, 31, gaardmand Hans Rasmussens datter, Urup
1872, 1511, Rasmus Rasmussenm ungkarl, 26, Davinde, gaardmand Rasmus Rasmussens søn og ungpige Ane Kirstine Hansen, 21, gaardmand Hans Chr. Larsens datter, Urup
1872, 2910, Hans Peder Hansen, ungkarl, 23, Odense og ungpige Birthe Marie Pedersen, 23, husmand Peder Andersens datter, Hundslev Mark
1872, 3011, Peder Christian Pedersen, ungkarl og arbejder, 27, husmand Peder Frederiksens søn, Birkende og ungpige Ane Margrethe Jensen, 23, Hundslev Mark, husmand Peder Knudsens datter
1873, 0803, Hans Rasmussen, ungkarl, 27, Rynkeby Mark og ungpige Jensine Kirstine Nielsen, 24, Hundslev Mark
1873, 1605, Peder Nielsen, ungkarl, husejer og hørsvinger, 30, Rynkeby Mark og ungpige Maren Hansen, 34, Havndrup
1873, 0606, Niels Madsen, enkemand og gaardejer, 36, Rastrup, Marslev Sogn og ungpige Barthe Kirstine Hansen, 20, Rynkeby, datter af gaardmand Hans Chr. Madsen
1873, 2410, Lars Johansen, ungkarl og gaardmand, 27, Rynkeby, født 1846 i Flødstrup og ungpige Madsine Karentine Kühl, 26, vævermester Kühls datter, Rudkjøbing, født 1847
1873, 3110, Rasmus Henriksen, ungkarl og ladefoged, 40, Hesselagergaard og ungpige og stuepige Frederikke Jensen, 32, Skovsbo, Jens Isaksens datter, Ringe
1873, 1411, Niels Nielsen, ungkarl og gaardmand, 39, Tvinde og pige Mette Kirstine Hansen, 36, Lars Hansens datter, Paarup
1873, 0212, Otto Ludvig Lavigne, ungkarl og kjøbmand, 28, Slagelse og frøken Marie Elisabeth Rasmussen, 35, Rynkeby Præstegaard
1873, 2811, Anders Andersen, ungkarl, 32, Anders Andersens søn, Rynkeby og pige Juliane Marie Hansen, 25, skomager Hans Nielsens datter, Dalby, ophold i det gl. Gjordemoderhus
1874, 1302, Peder Larsen, ungkarl og gaardejer, 45, Tvinde og ungpige Johanne Sørensen, 26, skovfoged Søren Jakobsens datter, Rørbæk, opholdende sig i Tvinde
1874, 2301, Rasmus Frandsen, ungkarl og smed, 34, Langtved og pige Elisabeth Nielsen, 44, Rynkeby
1874, 2802, Rasmus Jensen, ungkarl og arbejder, 43, Lundsgaard, Jens Hansens søn, Vellinge og ungpige Ane Marie Frederiksen, 35, Frederik Pedersens datter, Kjærby
1874, 1104, Christoffer Jeppesen, ungkarl, 25, husmand Jeppe Bendixens søn og ungpige Ane Larsen, 23, Lars Madsens datter, Avnslev
1874, 1107, Anders Jørgensen, ungkarl og skrædder, 24, husmand Jørgen Rasmussens søn, Fjeldsted og ungpige Lavrine Larsen, 24, Rynkeby
1874, 0711, Niels Andersen, ungkarl, 30, tjener paa Fraugdegaard og pige Maren Kirstine Hansen, 25, for tiden i Tvinde
1874, 2310, Anders Nielsen, ungkarl og forpagter, 23, Rastrup og ungpige Anne Dorthe Rasmussen, 23, Rynkeby
1874, 2410, Sven Carlsson, ungkarl og stenhugger, 38, Jønkøbing og ungpige Charlotte Mathilde Andersdatter, 25, tjener paa Skovsbo
1874, 1311, Hans Christian Jensen, ungkarl, 26, tjener i Urup og pige Anne Marie Nielsen, 26, husmand Niels Olsens datter
1874, 2111, Jens Christian Olsen, ungkarl og husejer, 33, Bovense og pige Ane Rasmussen, 22, Grystrup, Rasmus Hansens datter
1874, 1812, Rasmus Nielsen, ungkarl, 31, Urup Mark og pige Karen Rasmussen, 24, Hundslev Mark
1875, 0502, Niels Rasmussen, ungkarl og murer, 27, Birkum Fraugde Sogn og ungpige Maren Sofie Larsen, 31, skrædder Lars Larsens datter, Rynkeby
1875, 3004, Hans Henrik Hansen, enkemand og husmand, 34, Rynkeby og ungpige Mette Katrine Larsen, 36, tjener i Rynkeby Præstegaard
1875, 0904, Lars Jørgen Jensen, ungkarl og væversvend, 28, Rynkeby og pige Maren Pedersen, 28, skrædder Peder Pedersens datter, Urup Mark
1875, 1109, Rasmus Pedersen, ungkarl, 29, tjener paa Klarskov og ungpige Margrete Frandsen, 28, Frands Nielsens datter, Avnslev, ophold hos Chr. Mogensen, Rynkeby
1875, 3107, Lars Hansen, ungkarl og gaardejer, 48, Urup Mark og ungpige Andrea Nielsen, 20, Munkebo
1875, 0910, Anders Martin Jensen, ungkarl og husmand, 24, Rynkeby og ungpige Trine Vilhelmine Larsen, 25, hos faderen væver Fr. Chr. Larsen, Rynkeby Mark
1875, 1311, Søren Rasmussen, ungkarl og skrædder, 39, Avnslev, søn af bolsmand Rasmus Sørensen, Rønninge Mark og ungpige Kirsten Hansen, 34, gaardmand Hans Jensens datter, Hundslev Mark
1875, 2611, Rasmus Nielsen, ungkarl og husmand, 27, husmand Niels Nielsens søn, Kjertinge og ungpige Larsine Marie Larsen, 28, Rynkeby, murer Lars Chr. Jensens datter
1876, 2801, Jens Chr. Madsen, ungkarl og snedker, 28, for tiden paa Skovsbo og ungpige Maren Andersen, husmand Anders Hansens datter, Flødstrup, tjenende paa Skovsbo
1876, 0704, Jens Hansen, ungkarl, 26, husmand Hans Jensens søn, Rynkeby Mark og enke Anne Marie Eriksen, Rynkeby Mark, (efter Rasmus Chr. Larsen)
1876, 0403, Christian Sørensen, ungkarl og husmand, 31, Ladby, Søren Andersens søn, Bøgeskov og ungpige Anne Marie Hansen, 21, husmand Hans Peder Hansens datter, Hundslev Mark
1876, 1104, Anders Larsen, ungkarl og husmand, 36, Hundslev Mark og ungpige Nielsine Andersen, tømmermand Anders Jørgensens datter, Hundslev
1876, 1105, Thomas Thomsen, ungkarl, 26, tjener gaardmand Rasmus Sørensen, Hundslev og ungpige Maren Rasmussen, 32, husmand Rasmus Hansens datter, Grydstrup
1876, 2705, Peder Christiansen, ungkarl og gaardejer, 41, Thaarup og ungpige Mette Marie Andersen, 37, gaardmand Anders Christiansens datter, Hundslev
1876, 0306, Rasmus Nielsen, ungkarl og husejer, 29, Hjallese, Dalum og ungpige Kirsten Jensen, 23, husmand Anders Hansens steddatter, Rynkeby Mark
1876, 0206, Hans Jørgen Sørensen, ungkarl og husmand, 34, Munkebo og ungpige Dorthe Marie Hansen, 40, afdøde husmand Hans Madsens datter, Rynkeby Mark
1876, 2707, Niels Sørensen, ungkarl og husejer, 27, Urup, husmand Søren Pedersens søn og ungpige Anne Kirstine Hansen, 29, Hans Eriksens datter, Ladby
1876, 2309, Søren Povlsen, ungkarl og snedker, 26, Povl Sørensens søn, Rønninge, født 1850 og ungpige Rasmine Mathiasen, 22, husmand Mathias Hintzesens datter, Rynkeby
1876, 1410, Frands Andersen, ungkarl og sergeant, 26, Odense og jomfru Katharine Holm, 24, datter af enkemanden Holm, Rynkeby
1876, 2110, Rasmus Pedersen, ungkarl, 25, Birkum og ungpige Karen Sørensen, 27, Urup, hos væver Niels Rasmussen
1876, 0311, Mathias Jakobsen, ungkarl, 30, Sønder Næraa Sogn, Jakob Nielsens søn og enke Kirstine Marie Jørgensen, 42, Rynkeby Mark, (efter husmand Rasmus Hansen)
1876, 0911, Niels Christiansen, ungkarl og smed, 33, Birkende Mark og ungpige Abelone Marie Jørgensen, 25, husmand Jørgen Thor Andersens datter, Hundslev Mark
1877, 0903, Hans Pedersen, ungkarl, 32, gaardmand Peder Jensens søn, Taarnborg, Sæland, født 1845 og ungpige Ane Hansine Clausen, 22, husmand Claus Jørgensens datter, Rynkeby Mark
1877, 1205, Niels Hansen, ungkarl og husmand, 24, bolsmand Hans Nielsens søn, Birkende Mark, født 1852 og ungpige Johanne Dorthea Jensen, 23, husmand Jens Hansens datter, Rynkeby Mark
1877, 2209, Morten Thøgersen, ungkarl og skrædder, 22, Hatting, Horsens, søn af Thøger Christiansen, født 1855 i Hvirring og ungpige Anne Kirstine Rasmussen, 23, husmand Rasmus Olsens datter, Rynkeby, født 1854 Bullerup, Agedrup
1877, 2710, Rasmus Frandsen, ungkarl, 27, Hans Nielsens søn, Rastruphus, født 1850 og pige Johanne Jensen, 33, husmand Jens Andersens datter, Hundslev Mark
1877, 0710, Peder Rasmussen, enkemand og rugbrødbager, 40, Odense, gaardmand Rasmus Hansens søn, Ferritslev, født i Rolfsted og pige Maren Hansen, 30, gaardmand Hans Rasmussens datter, Urup
1877, 1011, Hans Christian Knudsen, ungkarl, 26, hjulmand Knud Hansens søn, Rynkeby Mark og ungpige Lavrentine Georgine Clara Lund, 24, datter af kammager Svend Lund, Odense
1877, 2912, Søren Christian Carlsen, ungkarl, sergeant og gymnastiklærer, 31, ved Garden, født 1846 i Nørrekollemarken, Nykirke Sogn og jomfru Anne Kirstine Møller, 24, født 1853
1878, 1006, Peder Christian Povlsen, ungkarl, 22, Hundslev By, Kjølstrup Sogn, smed Povl Jørgensens søn og pige Karoline Emilie Arrenstrup, til huse hos væver Christian Rasmussen Hundslev
1878, 0706, Jens Hansen, ungkarl og avlsbestyrer, 40, søn af bolsmand Hans Nielsen, Harrendrup Sogn og ungpige Lavrine Hansen, 27, datter af skovfoged Hans Larsen, Præstegaardsskoven
1878, 2006, Povl Andersen, ungkarl og smed, 25, Urup og ungpige Karen Larsen, 25, Lars Chr. Jensens datter, Tvinde
1878, 1207, Niels Johansen, enkemand og skovfoged, Hannesborg Skov, født 1822 og ungpige Johanne Pedersen, væver Peder Sørensens datter, Rønninge, født 1845
1878, 0908, Lars Andersen, ungkarl, 44, Rynkeby og enke Karen Larsdatter, 44, Rynkeby Mark (Østerskovgaard)
1878, 0811, Rasmus Jensen, ungkarl og møllebygger, 24, Grønne Mølle og ungpige Karen Pedersen, 22, husmand Peder Christensens datter, Hundslev Mark
1878, 2111, Jakob Rasmussen, ungkarl og husejer, 27, Rynkeby, født 1851 i Bullerup og pige Anne Marie Hansen, 23, født 1855 i Lunde Sogn, datter af afdøde Hans Jørgensen
1879, 0401, Hans Nielsen, ungkarl, 31, Urup, gaardmand Niels Jensens søn, Røjrup og ungpige Gjertrud Marie Larsen, 32, Rynkeby Præstegaard
1879, 1005, Jens Hansen, ungkarl, 24, søn af Jakob Hansen, Billeshave, Vejlby Sogn, født 1855 og Dorthea Pedersen, 28, Stenhuset, Rynkeby Sogn, Peder Hansens datter, født 1851
1879, 3005, Christian Christiansen, enkemand, skrædder og husmand, 48, Ladby og ungpige og husejerinde Mette Kirstine Pedersen, 44, Rynkeby Mark
1879, 2105, Frederik Christian Pedersen, 25, husmand Peder Pedersens søn, Birkende Mark og ungpige Anne Kirstine Hansen, 26, husmand Hans Jensens datter, Rynkeby Mark
1879, 1207, Hans Knudsen, enkemand, 58, Urup Mark, født i Rønninge og pige Karen Marie Hansen, 46, Hans Hansens datter, Rønninge
1879, 0608, Lars Andersen, ungkarl og gaardmand, 38, Hundslev Mark, gaardmand Anders Christensens søn og ungpige Trine Madsen, 23, gaardmand Mads Hansens datter, Hundslev
1879, 2310, Stefan Jensen, ungkarl, 25, Ladby, gaardmand Jens Stefansens søn og ungpige Karen Sofie Johansen, 27, Rynkeby, gaardmand Johan Steffensens datter
1879, 2811, Niels Nielsen, ungkarl, 34, Urup, gaardmand Niels Hansens søn og ungpige Karen Hansen, 32, Urup Mark
1879, 3012, Jørgen Søren Larsen, ungkarl, 29, søn af Lars Andersen, Hundslev og ungpige Anne Marie Elisabeth Pedersen, 21, husmand Rasmus Pedersens datter, Urup Mark
1880, 304, Jakob Nielsen, ungkarl, 33, Dræby, søn af gaardmand Niels Jakobsen, født 1847 og ungpige Karen Dorthea Andersen, 25, gaardmand Rasmus Jensens plejedatter, Rynkeby Mark
1880, 0505, Niels Peder Andersen, ungkarl, 24, Skovsbo Mark, søn af husmand Anders Pedersen og ungpige Maren Kirstine Andersen, 25, plejebarn hos gaardmand Jens Olsens enke, Urup Mark
1880, 2506, Anders Christian Carlsen, ungkarl og stenhugger, 26, søn af murer Carl Thomsen og Marie Adamsdatter, født 1854 og pige Karen Kirstine Mathiassen, 19, født 1861 i Rynkeby
1880, 2011, Ferdinand Vilhelm Pedersen, ungkarl, 32, Christian Pedersens søn, Kirkeskov, Skjellerup, født 1848 i Nyborg og enke Lavrine Katrine Hansen, 37, (efter husmand Rasmus Jørgensen), Urup Mark
1881, 0405, Niels Jensen, ungkarl og møllebygger, 32, Odense, født i Fjellerup, Fjelsted Sogn og pige Marie Larsen, 35, husmand Lars Hansens datter, Ringsmose, Urup Mark, ophold i fødehuset
1881, 1205, Rasmus Nielsen, ungkarl, 26, Niels Knudsens søn, Rønninge og pige Elise Pedersen, 25, husmand Peder Andersens datter, Hundslev Mark
1881, 1405, Rasmus Nielsen, ungkarl, 38, gaardmand Niels Hansens søn, Tvinde Mark og pige Anne Rasmussen, 33, Rasmus Knudsens datter, Salby
1881, 2705, Jakob Frederik Pedersen, dyrlæge, 29, gaardmand Peder Madsens søn, Svennebjerggaarden, Paarup Sogn og Petra Christiane Hansen, 21, møller Hans Jeppe Hansens datter, Skovsbø Mølle
1881, 0909, Hans Peder Nielsen, ungkarl, 28, Kappendrup, gaardmand Niels Chr. Andersens søn og Anne Hansen, 24, gaardmand Hans Chr. Madsens datter, Rynkeby
1881, 0710, Rasmus Larsen, ungkarl og gartner, Birkende, født 1852, Lars Jakob Larsens søn og Karen Larsen, gaardmand Lars Rasmussens datter, Urup Mark, født 1856
1881, 1811, Søren Sørensen, ungkarl og sømand, 24, født 1857, fisker Christian Sørensens søn, Julby og Else Marie Hansen, født 1852, husmand Hans Hansens datter, Rynkeby Mark
1882, 2503, Jens Chr. Stephansen, ungkarl og gaardejer, 30, Ellinge, gaardmand Stephan Ebbesens søn, Tvinde, født 1842 og Anne Kirstine Nielsen, 25, gaardmand Nels Hansens datter, Urup Mark, født 1857
1882, 3103, Jens Dinesen, ungkarl og gaardejer, 31, gaardmand Dines Rasmussens søn, Hundslev, født 1852 og Marie Kirstine Bendiksen, 27, afdøde gaardmand Bendiks Madsens datter, Tvinde, født 1854
1882, 0505, Lars Christian Dinesen, ungkarl og træskomand, 24, husmand Dines Jensens søn, Birkende, født 1858 i Ullerslev og ungpige Maren Marie Rasmussen, 31, Rynkeby, husmand Rasmus Pedersens datter, født 1851 i Ullerslev
1882, 0305, Nicolaj Hansen, ungkarl, 27, Gillestedgaard, Lars Hansens søn, født 1854 i Odense og ungpige Petrine Petersen, 27, Skovsbo, afdøde Peder Pedersens datter, Rynkeby
1882, 1905, Christian Larsen, ungkarl og gaardejer, 42, Hjallese, gaardmand Lars Madsens søn, Dalum Sogn, født 1840 og ungpige Mette Kirstine Bendiksen, 31, afdøde gaardmand Bendiks Madsens datter, Tvinde, født 1845
1882, 1507, Niels Peder Jakobsen, ungkarl og husejer, 28, Rynkeby, født 1853 og ungpige Karoline Hansen, 23, født 1859 her
1882, 1812, Niels Larsen, enkemand og arbejdsmand, 34, Odense, født 1848 i Ullerslev og ungpige Sofie Mathilde Christiansen, 24, Bisserup, Sjælland, født 1858
1883, 1602, Hans Edvard Hansen, ungkarl, 22, Rønninge Sogn, husmand Hans Jensens søn, Skjellerup, født 1860 og Katrine Marie Sandermann, 22, født 1860
1883, 2803, Niels Steffensen, ungkarl, gaardejer og gaardmand, 28, Sanderum, Steffen Ebbesens søn, Tvinde, og ungpige Rasmine Hansen, 26, afdøde gaardmand Hans Nielsens datter, Urup
1883, 1105, Peder Pedersen, enkemand og bager, 40, Rynkeby Mark, født i Revninge og ungpige Johanne Marie Madsen, 27, husmand Mads Knudsens datter, Rynkeby
1883, 0905, Rasmus Lavrits Andersen, ungkarl og beslagsmed ved 4de Dragonregiment, 26, Næstved, søn af Anders Sørensen, Midskov og ungpige Karen Kirstine Jørgensen, 21, gaardmand Hans Jørgensens datter
1883, 1205, Jens Chr. Jørgensen, ungkarl og husmand, 32, Vester Kjærby, Jørgen Christensens søn, Ullerslev Mark og ungpige Kirstine Nielsen, 25, Urup, gaardmand Niels Knudsens enkes datter
1883, 1905, Povl Hansen, ungkarl og stenhugger, 39, husmand Hans Nielsens søn, Hundslev Mark og ungpige Anne Marie Jakobsen, 32, Jakob Sørensens datter, Munkebo
1883, 0106, Marcilius Jørgensen, ungkarl, 27, født 1856 i Bovense og enke Johanne Sørensen, 37, (efter gaardmand Peder Larsen), Tvinde
1883, 0610, Christian Christoffer Mohr, ungkarl og skomager, 28, Fravde Kjærby, født 1855 Gjørding, Ribe og Mette Marie Hansen, 38, husmand Hans Pedersens datter, Urup Mark
1883, 0611, Hans Sørensen, ungkarl og husmand, 26, søn af skovfoged Søren Jakobsen, Rørbæk Skov og pige Mette Kirstine Hansen, 38, født i Midskov
1883, 0611, Hans Chr. Nielsen, ungkarl og smed, 36, Voldstrup, Ringe Sogn, Niels Knudsens søn, Espe og pige Anne Kirstine Larsen, 22, datter af Lars Hansen, Birkende
1883, 1212, Hans Peder Hansen, vognmandskarl, 26, Kværndrup, født 1857 i Vejle, Jørgen Andersens søn og ungpige Jakobine Madsen, 34, datter af Sofie Jakobsen (nu gift med husmand Hans Hansen), Rynkeby Mark
1883, 2912, Niels Hansen, ungkarl og skomager, 30, husmand Hans Clausens søn, Rynkeby Mark og ungpige Johanne Marie Rasmussen, 21, husmand Hans Rasmussens datter, Hagendrup, Flødstrup Sogn
1884, 0404, Henrik Simon Christian Mohr, skomagermester, 27, søn af bager Mohr, født 1857 i Gjørding og sypige Maren Kirstine Nielsen, 24, Brabæk, Rasmus Nielsens datter
1884, 1605, Niels Larsen, arbejdsmand, 24, søn af Lars Andersen, Hundslev, født 1850 i Marslev og Ulrikke Petrine Karoline Sørensen, 23, murer Søren Hansens datter, Rynkeby, født 1861 i Odense
1884, 2607, Knud Christian Jakobsen, skrædder, 34, Jakob Knudsens søn, Birkum, født 1850 og Frederikke Larsen, 26, skrædder Lars Hansens datter, Brabæk, født 1858
1884, 0310, Jørgen Hansen, ungkarl og gaardejer, 48, Taarup, Mesinge Sogn, Hans Mathiasens søn, født 1836 og pige Kirsten Hansen, 39, gaardmand Hans Madsens datter, Tvinde, født 1845
1884, 2510, Jens Chr. Larsen, ungkarl og murer, 26, Lars Chr. Jensens søn, Rynkeby Mark og pige Marie Frederikke Christiansen, 28, Kjerteminde, sømand Johannes Christiansens datter
1884, 2211, Niels Andersen, enkemand og husmand, 38, Vester Kjærby, søn af Anders Pedersen samme sted, født 1846 og pige Kirsten Hansen, 29, husmand Hans Jensens datter, Rynkeby Mark, født 1855
1884, 2711, Knud Jørgensen, ungkarl og arbejdsmand, 23, Østergaard, født 1861 i Render, Brylle Sogn og Mette Marie Jørgensen, 27, Rynkeby Fattiggaard, datter af Ane Christiansen, født i Birkende
1884, 3012, Peder Hansen, ungkarl og arbejdsmand, 37, Hans Hansens søn, Rynkeby Mark, født 1847 og pige Kirsten Christensen, 38, husmand Christen Knudsens datter, Melby, født 1846
1885, 2003, Christian Henriksen, gaardejer, 31, Rynkeby, Henrik Christiansens søn, født 1854 i Kjertinge, Kjølstrup og Johanne Karoline Jørgensen, 27, gaardmand Hans Jørgensens datter, født 1858