Rynkeby, 1860-1885, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1860-1885, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1860, 19de Mai, Viet, Jens Christian Hansen [enkemand og smed], 36, af Rynkeby - enkemand efter Anne Margrethe Larsdatter, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 44, tjenede i Odense - født i Vester Kjærby
1860, 24de Mai, Viet, Karl Kristian Petersen [ungkarl og snedkermester], 32, af Odense, Karen Kirstine Nielsen [pige], 29, af Rynkeby Mark
1860, 15de September, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl og huusejer], 32, af Brylle Sogn, Dorthea Marie Rasmussen [pige], 27, hos broderen gaardmand Ebbe Frederiksen i Rynkeby
1860, 6te October, Viet, Hans Villumsen [ungkarl og kjøbmand], 26, i Kjerteminde, Johanne Mortensen [pige], 24, hos faderen gaardmand Morten Kristoffersen paa Rynkeby Mark
1860, 13de October, Viet, Knud Nielsen [ungkarl og huusejer], 29, hos faderen gaardejer Niels Hansen paa Urup Mark, Marie Jensen [pige], 25, huusmand Jens Jokumsens datter ophold. sig i sit hus paa Rynkeby Mark
1860, 13de Oktober, Viet, Henrik Jensen [ungkarl og huusejer], 35, boende i sit huus paa Marslev Mark, Maren Andersdatter [pige], 30, hos fader gaardmand Anders Christiansen paa Hundslev Mark
1860, 20de Oktober, Viet, Jens Hansen [enkemand og gaardejer], 44, boende i Hoeløv i Marslev Sogn, Anne Marie Jørgensen [pige], 29, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Knudsen paa Hundslev Mark
1860, 17de November, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl, huusmand], 33, paa Skovsbo, Gjertrud Marie Jakobsen [pige], 29, hos huusmand gl. Hans Hansen paa Rynkeby Mark
1860, 8de December, Viet, Lars Larsen [ungkarl, huusmand], 30, i Ladby, Karen Pedersen [pige], 22, tjenende paa Rynkeby Mark
1860, 3die November, Viet, Søren Sørensen [ungkarl], 36, paa Ladby Mark, Kristiane Hansen [pige], 30, hos stedfaderen gaardmand unge Niels Hansen paa Rynkeby Mark
1860, 24de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 27, hos faderen huusmand Anders Andreassen i Rynkeby, Anne Marie Christensen [pige], 25, tjenende paa Skovsbo
1860, 1ste December, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 46, tjenende paa Nørre Lyndelse Mark, Karen Marie Jensen [pige], 25, tjenende gaardmand Mads Hansen i Rynkeby
1860, 1ste December, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og selvejergaardmand], 30, i sin bolig paa Hunslev Mark i Kølstrup Sogn, Anne Margrethe Larsen [pige], 27, hos sin fader gaardmand Lars Hansen i Hunslev Rynkeby Sogn
1861, 16de Februar, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl og huusejer], 30, i Kjerteminde, Anne Marie Andersen [pige], 30, hos sin moder huusmand Anders Hansens enke i Rynkeby
1861, 6te April, Viet, Kristian Madsen [ungkarl og gaardejer], 24, hos sin broder gaardmand Hans Christian Madsen i Rynkeby, Anne Kirstine Hansen [pige], 24, hos sin fader gaardmand Hans Jensen i Rynkeby
1861, 11te Mai, Viet, Lars Pedersen [ungkarl og tømmerkarl], 37, i Kjølstrup, Anne Kathrine Hansen [pige], 28, hos sin fader huusmand Hans Madsen paa Rynkeby Mark
1861, 26de Oktober, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 26, tjenende Trolle i Kjerteminde, Karen Pedersen [pige], 26, hos moderen huusmand Peder Ottesens enke i Grystrup
1861, 23de November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl og huusejer], 27, af Nørre Lyndelse Sogn, Anne Marie Pedersdatter [pige], 29, hos stedfaderen huusmand Hans Nielsen paa Hunslev Mark
1861, 23de November, Viet, Jakob Markussen [ungkarl og huusejer], 32, af Marslev Sogn, Johanne Larsdatter [pige], 32, hos stedfaderen huusmand Anders Madsen paa Rynkeby Mark
1861, 14de December, Viet, Niels Hansen [gaardejer, ungkarl], 34, boende i Hunslev, Anne Rasmussen [pige], 26, hos faderen gaardmand Ras. Johannessen i Urup
1861, 28de December, Viet, Hans Lorentzen [muresvend og ungkarl], 27, ï Kjølstrup, Karen Dorthea Nielsen [pige], 23, paa Rynkeby Mark
1862, 23de Mai, Viet, Anders Hansen [ungkarl og huusejer], 23, boende paa Rynkeby Mark, Dorthea Marie Olesdatter [enke], 42, boende paa Rynkeby Mark - enke efter huusmand Jens Steffensen
1862, 6te Juni, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl og gaardeier], 30, paa Urup Mark, Anne Marie Rasmussen [pige], 30, hos sin fader gaardmand Rasmus Johannesen i Urup
1862, 28de Juni, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 49, paa Urup Mark, Karoline Kristensdatter [enke], 52, paa Urup Mark - enke efter huusmand Hans Hansen
1862, 11te Oktober, Viet, Knud Hansen [ungkarl og huuseier], 35, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Urup, Anne Kirstine Rasmussen [pige], 28, hos sin fader gaardmand Rasmus Johannesen i Urup
1862, 4de Oktober, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 32, boende paa Tvinde Mark, Anne Marie Hansen [pige], 31, hos sin moder huusmand Hans Jensens enke paa Rynkeby Mark
1862, 1ste November, Viet, Hans Frandsen Hansen [ungkarl og huuseier], 26, boende paa Rynkeby Mark, Maren Nielsen [pige], 25, hos sin fader gaardmand Niels Hansen paa Urup Mark
1862, 22de November, Viet, Hans Christian Hansen [ungkarl], 28, af Hundslev Mark i Kjølstrup Sogn, Anne Marie Jakobsen [pige], 20, hos sin plejefader huusmand Jørgen Nielsen paa Rynkeby Mark
1862, 8de November, Viet, Søren Madsen [ungkarl og gaardeier], 30, hos sin fader gaardmand Mads Sørensen i Tvinde, Mette Hansen [pige], 28, hos sin moder gaardmand Hans Rasmussens enke i Rynkeby
1862, 29de November, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 33, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Hansen i Revninge, Karen Marie Larsen [pige], 32, hos sin fader gaardmand Lars Nielsen paa Urup Mark
1862, 28de November, Viet, Lars Sørensen [ungkarl og huuseier], 34, hos sin fader i Revninge, Karen Erichsen [pige], 25, hos sin svoger Rasmus Christian Larsen paa Rynkeby Mark
1863, 14de Marts, Viet, Frederik Hansen [ungkarl], 34, i Kjerteminde, Anne Marie Hansen [pige], 27, hos sin fader huusmand Hans Clausen paa Rynkeby Mark
1863, 20de Mai, Viet, Peder Larsen [enkemand og huuseier], 46, paa Hundslev Mark, Lovise Marchussen [pige], 26, paa Hundslev Mark
1863, 4de Juli, Viet, Peder Hansen [enkemand og huusleier], 29, i Kallundborghuset paa Skovsbo Mark, Maren Kirstine Christiansen [pige], 23, hos huusmand Rasmus Nielsen i Brabæk
1863, 6te Juni, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl og restaurateur], 34, boende i Odense, Karen Nielsen [pige], 24, hos faderen huusmand Niels Hansen paa Skovgaardsminde i Rynkeby
1863, 17de October, Viet, Marqvard Marqvardsen [ungkarl og gaardfæster], 29, paa Langø i Stubberup Sogn, Karen Sine Larsen [pige], 23, hos faderen gaardmand Lars Larsen i Tvinde By
1863, 14de November, Viet, Rasmus Christensen [ungkarl, hjulmand, huuseier], 26, boende paa Hundslev Mark i Kjølstrup Sogn, Johanne Rasmussen [pige], 25, paa Hundslev Mark - gaardmand Rasmus Johannesens datter
1863, 25de Oktober, Viet, Peder Jensen [ungkarl og gartner], 40, tjenende som gartner paa Ulrichsholm, Anne Margarethe Jacobsen [pige], 28, hos sin fader huusmand og væver Jacob Jensen paa Hundslev Mark Rynkeby
1864, 2den Juli, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 34, opholdende sig paa Rynkeby Mark, Anne Lisbeth Martinusdatter [pige], 23, opholdende sig paa Rynkeby Mark
1864, 27de September, Viet, Johan Christian Oldenborg [ungkarl, bødker og huuseier], 39, paa Rynkeby Mark, Anne Marie Madsen [pige], 29, paa Rynkeby Mark
1864, 5te November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, træskomand og husueier], 24, boende i Rynkeby, Karen Jensen [pige], 27, tjenende gaardmand Rasmus Andersen i Rynkeby
1864, 10de September, Viet, Frederich Nicolai Knudsen [ungkarl og skrædersvend], 26, i Kjerteminde, Rasmine Larsen [pige], 27, hos faderen huusmand Lars Rasmussen boende i Rynkeby
1864, 4de November, Viet, Mouritz Friderich Christian Sandermann [ungkarl, teglbrænder], 31, paa St. Jørgens Teglværk ved Odense, Maren Christiane Rasmussen [pige], 24, af Ingerhave paa Skovsbo Mark
1864, 18de December, Viet, Rasmus Sørensen [enkemand og huusmand], 49, af Revninge, Johanne Marie Sørensdatter [pige], 43, indsiddende paa Rynkeby Mark
1864, 25de November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 36, hos huusmand Hans Hansen paa Rynkeby Mark, Kirsten Jacobsen [pige], 31, hos huusmand Hans Hansen paa Rynkeby Mark
1864, 9de December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, snedker], 32, af Rynkeby Mark, Lisbeth Andersdatter [pige], 38, ophold. sig paa Rynkeby Mark-hmd. Anders Nielsens datter af Kissendrup
1865, 7de April, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 30, af Kullerup Sogn, Maren Pedersen [pige], 30, hos væver Anders Poulsen i Hvidkattehuus paa Urup Mark
1865, 8de April, Viet, Mads Hansen [ungkarl og boelsmand], 33, af Hundslev i Kjølstrup Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 34, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Urup
1865, 20de Mai, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl og huusmand], 38, af Vester Kjærby, Juliane Hansen [pige], 27, tjenende hos gaardmand Søren Madsen i Rynkeby
1865, 10de Juni, Viet, Søren Larsen [ungkarl og huusmand], 41, af Sønder Næraa Sogn, Trine Larsen [pige], 34, hos faderen hmd. Lars Jensen paa Rynkeby Mark Hestehavehuset kaldet
1865, 22de September, Viet, Mads Jensen [ungkarl, indsidder og væver], 29, boende i Rensborg paa Urup Mark, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 29, hos sin fader huusmand Rasmus Rasmussen paa Urup Mark
1865, 7de October, Viet, Lars Andersen [ungkarl og skjænkevært], 33, boende i Odense, Anne Kirstine Hansen [pige], 31, hos stedfader boelsmand Niels Hansen paa Rynkeby Mark
1865, 11te October, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl og gaardeier], 32, i Fraugde Kjærby, Anne Marie Larsdatter [pige], 37, i sin fødegaard hos broderen Jeppe Larsen i Urup
1865, 1ste November, Viet, Hans Larsen [ungkarl og snedker], 27, boende paa Revninge Mark, Karen Rasmussen [pige], 24, hos sin broder gaardmand Hans Christian Rasmussen paa Tvinde Mark
1865, 10de November, Viet, Peder Knudsen [ungkarl og huuseier], 35, boende i sit huus paa Rynkeby Mark, Anne Marie Larsen [pige], 31, hos sin fader aftægtsmand Lars Jensen paa Rynkeby Mark
1865, 9de December, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og dagleier], 26, tjenende paa Lundsgaard, Gjertrud Larsen [pige], 27, i Kragsminde paa Rynkeby Mark
1865, 28de December, Viet, Jens Knudsen [ungkarl og huuseier], 29, boende i Aasum, Margrethe Hansen [pige], 31, tjenende i Rynkeby
1865, 29de December, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 27, af Fraugde Kjærby, Karen Kirstine Larsen [pige], 23, hos faderen skræder Lars Larsen i Rynkeby
1866, 11te Januar, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og slagter], 24, paa Rynkeby Mark, Gjertrud Kirstine Klavsen [pige], 23, hos faderen huusmand Klavs Jørgensen paa Rynkeby Mark
1866, 7de Februar, Viet, Jacob Pedersen [ungkarl og gaardeier], 25, af Dronninglund Sogn i Hjørring Amt, Gjertrud Nielsen [pige], 22, hos faderen huusmand Niels Hansen paa Skovgaardsminde paa Rynkeby Mark
1866, 24de Marts, Viet, Povl Nielsen [ungkarl og gaardeier], 31, boende i sin gaard i Hundslev, Jenssine Jensen [pige], 22, hos kirkesanger og lærer Møller i Rynkeby
1866, - [dato ikke indført], Viet, Peder Simonsen [ungkarl, fæsteboelsmand], 30, i Paarup i Ellinge Sogn, Anne Marie Andreassen [pige], 22, hos sin fader smed Andreas Jensen i Urup
1866, 16de Mai, Viet, Niels Erich Knudsen [ungkarl og huusejer], 27, tjenende hos gaardmand Rasmus Christensen paa Revninge Mark, Karen Sørensen [pige], 29, hos sin fader huusmand Søren Pedersen paa Urup Mark
1866, 25de Mai, Viet, Hans Peder Pedersen [ungkarl], 25, hos moderen i Tvedskov paa Rastrup Mark i Marslev Sogn, Anne Kirstine Hansen [pige], 26, hos faderen høker Hans Pedersen i Urup
1866, 26de Mai, Viet, Niels Andreas Pedersen [ungkarl], 30, tjenende hos kjøbmand Trolle i Kjerteminde, Gjertrud Marie Nielsen [pige], 35, hos sin svoger huusmand Niels Christiansen i Rynkeby
1866, 15de Oktober, Viet, Hans Nielsen [ungkarl og huusejer], 25, hos faderen huusmand Niels Hansen paa Skovgaardsminde Rynkeby Mark, Maren Pedersen [pige], 20, hos faderen gaardmand Peder Madsen paa Rynkeby Mark
1866, 26de Oktober, Viet, Niels Madsen [ungkarl og huusejer], 31, i Villestofte - tjenende i Næsbyhovedbroby, Anne Marie Hansen [pige], 30, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Urup
1866, 7de November, Viet, Hans Jørgen Rasmussen [ungkarl og huusfæster], 28, boende i Skovballe i Skjællerup Sogn, Maren Hansen [pige], 26, hos faderen huusmand Hans Clausen boende paa Rynkeby Mark
1866, 25de November, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 27, tjenende paa Skovsbo, Dorthea Maria Pedersen [pige], 25, hos faderen daglejer Peder Rasmussen i Fattighuset paa Rynkeby Mark
1866, 28de December, Viet, Anders Hansen [enkemand og huusejer], 47, boende paa Urup Mark, Sidsel Marie Larsdatter [pige], 38, hos faderen aftægtsmand Lars Jensen paa Rynkeby Mark
1867, 15de Februar, Viet, Niels Andersen [ungkarl og huusejer], 27, af Røirup i Rønninge Sogn, Ane Marie Andrassen [pige], 23, hos faderen smed Andreas Jensen i Urup
1867, 22de Mai, Viet, Jens Hansen [ungkarl og huusejer], 31, skal bo i Rynkeby-tjenende pt. hos gmd. unge Niels Hansen paa Urup Mk., Anne Kirstine Danielsen [pige], 27, i huset de har kjøbt i Rynkeby
1867, 12te October, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 37, af Ullerslev, Dorthea Marie Pedersen [pige], 34, hos sin fader gaardeier Peder Madsen i Gjedebæksgaarden paa Rynkeby Mk
1867, 8de November, Viet, Erich Mortensen [ungkarl og skrædersvend], 23, hos væver Morten Larsen paa Rynkeby Mark, Jenny Caroline Charlotte Mariane Binau [jomfru], 24, hos væver Morten Larsen paa Rynkeby Mark
1867, 9de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl og jordbruger], 35, af Bogense, Apollone Marie Hansen [pige], 37, hos sin broder boelsmand Lars Hansen paa Urup Mark
1867, 29de November, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 32, hos faderen gaardmand Anders Jensen paa Urup Mark, Dorthea Nielsen [pige], 37, hos broderen gaardmand Anders Nielsen paa Urup Mark
1868, 2den Mai, Viet, Hans Pedersen [ungkarl, huusmand og væver], 28, boende hos sin fader huusmand Peder Hansen i Rynkeby, Kirste Ebbesen [pige], 27, tjenende gaardmand Søren Madsen i Rynkeby
1868, 15de Mai, Viet, Otto Hansen [ungkarl og indsidder], 26, i tjeneste hos boelsmand Jens Rasmussen paa Urup Mark, Karen Nielsen [pige], 21, i tjeneste hos boelsmand Jens Rasmussen paa Urup Mark
1868, 29de April, Viet, Hans Mortensen [ungkarl og huuseier], 36, i tjeneste i Præstegaarden i Rynkeby, Karen Rasmussen [pige], 29, hos faderen huusmand Rasmus Rasmussen paa Urup Mark
1868, 27de Juni, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og gaardeier], 33, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Urup, Kirstine Marie Hansen [pige], 30, hos faderen gaardmand Hans Nielsen paa Urup Mark
1868, 30te August, Viet, Niels Knudsen [enkemand, muursvend], 30, boende i Odense, Anne Kirstine Hansen [pige], 23, af Rynkeby Fattighuus paa Tvinde Mark
1868, 16de Juli, Viet, Niels Knudsen [ungkarl og gaardeier], 33, af Smaaland i Sverrig, Johanne Elisabeth Møller [pige], 22, sognepræst Møllers datter i Dalby
1868, 14de November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl og huuseier], 26, af Revninge, Anne Margrethe Jensen [pige], 25, hos moderen tømmermand Jens Christian Hansens enke af Rynkeby Mark
1868, - [dato ikke indført], Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl], 26, af Rastrup, Johanne Jensen [pige], 24, hos faderen huusmand Jens Andersen paa Hundslev Mark
1868, 5te December, Viet, Hans Jørgen Pedersen [ungkarl og karethmager], 26, hos faderen huusmand Peder Immanuelsen paa Rynkeby Mark, Anne Kirstine Jakobsen [pige], 21, tjenende hos huusmand Peder Immanuelsen paa Rynkeby Mark
1868, 18de December, Viet, Peder Knudsen [ungkarl og huuseier], 28, af Tvinde, Maren Pedersen [pige], 24, af Tvinde
1869, 27de Februar, Viet, Hans Andersen [ungkarl og gaardeier], 30, af Birkende Mark, Maren Nielsen [pige], 32, hos faderen gaardmand Niels Madsen paa Rynkeby Mark
1869, 19de Marts, Viet, Hans Larsen [ungkarl og gaardeier], 30, boende i Hundslev, Anne Dorthea Jensen [pige], 25, hos faderen gaardmand Jens Nielsen i Urup
1869, 13de Mai, Viet, Søren Larsen [ungkarl], 22, Rynkeby Mark, Maren Nielsen [pige], 34, paa Rynkeby Mark
1869, 14de Mai, Viet, Povl Jensen [ungkarl og jernbaneopsynsmand], 25, ved Aarhus, Magarethe Pedersen [pige], 25, paa Rynkeby Mark
1869, 7de Mai, Viet, Niels Nielsen [ungkarl og huuseier], 27, Hundslev Mark, Anne Cathrine Larsen [pige], 23, af Hundslev
1869, 26de Juni, Viet, Peder Balthaser Lange [enkemand og kjøbmand], 35, af Kjerteminde, Marie Sofie Elisabeth Møller [jomfru], 29, opholdende sig hos dyrlæge Møller paa Rynkeby Mark
1869, 9de Juli, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl, andenlærer], 26, i Rynkeby, Gjertrud Marie Rasmussen [pige], 23, hos broderen boelsmand Niels Rasmussen i Urup
1869, 21de Oktober, Viet, Theodor Vilhelm Friederich Drøger [ungkarl og dreiersvend], 26, paa Kongshøi Hammerværk, Anne Marie Knudsen [pige], 23, hos faderen hjulmand Knud Hansen paa Rynkeby Mark
1869, 12te November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og gaardeier], 35, af Ferritslef By i Rolfsted Sogn, Karen Marie Nielsen [pige], 36, hos faderen gaardmand gl. Niels Hansen paa Urup Mark
1869, 2den November, Viet, Hans Larsen [ungkarl og huuseier], 24, af Vester Kjærby Mark, Anne Marie Brabæk [pige], 37, tjenende i Rynkeby Præstegaard
1869, 23de Oktober, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 32, i Gjedebæk paa Rynkeby Mark, Mette Kirstine Pedersen [pige], 20, hos faderen gaardmand Peder Madsen i Gjedebæk paa Rynkeby Mark
1869, 4de November, Viet, Christian Hansen [ungkarl og huuseier], 29, af Kjerteminde, Anne Pedersen [pige], 27, hos huusmand Niels Hansen i Grystrup
1869, 26de November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og gaardeier], 31, af Skalkendrup, Anne Dorthea Sørensen [pige], 29, gmd. Søren Hansens datter - hos stedfader gmd. Hans C. Larsen af Urup
1869, 27de November, Viet, Hans Poulsen [ungkarl, huuseier og murer], 24, af Rynkeby Mark, Johanne Kirstine Mortensen [pige], 29, hos moderen væver Morten Larsens enke paa Rynkeby Mark
1870, 14de Januar, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og smed], 29, i Urup, Anne Marie Jensen [pige], 27, tjenende hos gaardmand Jens Olsen paa Urup Mark
1870, 22de April, Viet, Anders Rasmussen [ungkarl og indsidder], 43, af Ullerslev, Johanne Marie Hansen [pige], 30, paa Rynkeby Mark
1870, 26de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl og indsidder], 26, af Skjellerup, Johanne Kirstine Pedersen [pige], 23, hos forpagter Andersen paa Skovsbo i Rynkeby Sogn
1870, 30de April, Viet, Jens Mortensen [ungkarl og møllebygger], 42, af Sanderum, Mette Kirstine Jensen [pige], 24, tjenende paa Amaliahøi paa Rynkeby Mark
1870, 14de Mai, Viet, Hans Peder Noiesen [ungkarl og skræder], 27, af Aasum, Karen Mortensen [pige], 29, hos moderen huusmand gl. Jens Andersens enke paa Rynkeby Mark
1870, 27de Mai, Viet, Terchel Frederik Holm [ungkarl og snedker], 29, af Rynkeby Mark, Kirsten Rasmussen [pige], 25, hos broder gaardmand Niels Rasmussen i Urup
1870, 15de Oktober, Viet, Peder Carius Christiansen [ungkarl, murer], 25, i Rynkeby, Sofie Lovise Larsen [pige], 22, hos sin fader huusmand Lars Christian Jensen i Tvinde
1870, 10de September, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl og mølleforpagter], 30, af Holte Mølle, Maren Hansen [pige], 23, hos sin fader gaardmand Hans Jensen paa Hundslev Mark
1870, 17de September, Viet, Christian Hansen [ungkarl og væver], 29, paa Mullerup Mark i Flødstrup Sogn, Ane Kirstine Andersen [pige], 34, huusmand Anders Andreasens datter - tjenende gmd. Chr. Larsen i Urup
1870, 2den November, Viet, Knud Steffensen [enkemand og gaardmand], 50, af Allesø, Anne Cathrine Hansen [pige], 38, hos broderen gmd. Rasmus Hansen - gmd. Hans Rasmussens datter i Urup
1870, 12te November, Viet, Hans Jeppe Hansen [ungkarl og møllebestyrer], 26, paa Amaliahøi paa Rynkeby Mark, Anne Marie Hansen født Hansen [enke, madame], 32, paa Rynkeby Mark
1870, - [dato ikke indført], Viet, Lars Rasmussen [ungkarl og friskolelærer], 37, af Revninge, Kirsten Hansen [pige], 28, hos faderen gaardmand Hans Jensen paa Hundslev Mark
1870, 12te December, Viet, Jørgen Christiansen [enkemand og huusmand], 38, af Orte, Johanne Pedersen [pige], 25, hos faderen Peder Immanuelsen paa Rynkeby Mark
1871, 31te Marts, Viet, Mads Larsen [ungkarl], 32, hos stedfaderen gaardmand Jens Olsen paa Urup Mark, Dorthea Marie Andersen [pige], 29, hos faderen gaardmand Anders Jensen paa Urup Mark
1871, 13de April, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og mølleforpagter], 34, i Nyborg, Anne Hansen [jomfru], 33, hos stedfaderen gaardmand Niels Hansen paa Rynkeby Mark
1871, 4de April, Viet, Niels Madsen [ungkarl og gaardeier], 34, hos moderen gaardeier Mads Sørensens enke i Tvinde, Jenssine Hansen [pige], 19, hos sin broder gaardeier Rasmus Hansen i Rynkeby
1871, 10de Mai, Viet, Jakob Christensen [ungkarl og fattighuusbestyrer], 48, af Rynkeby, Maren Larsen [pige, huusholderske], 41, af Skovsbo
1871, 4de Mai, Viet, Lars Nielsen [ungkarl, kudsk og huuseier], 27, af Hannesborg, Kirsten Jensen [pige], 21, af Rynkeby
1871, 13de Mai, Viet, Jørgen Jørgensen [ungkarl, kudsk og huuseier], 33, af Hannesborg, Johanne Kirstine Larsen [pige], 31, af Hannesborg
1871, 27de Mai, Viet, Niels Peder Henriksen [ungkarl, skræder og huuseier], 28, af Fjellerup By Fjeldsted Sogn, Anne Mathiasen [pige], 22, hos fader huusmand Mathias Hindsen af Rynkeby Mark
1871, 26de Mai, Viet, Rasmus Jeppesen [ungkarl og huuseier], 26, af Rynkeby, Kirsten Larsen [pige], 32, af Rynkeby Mark
1871, 30te Juni, Viet, Niels Jørgensen [ungkarl], 26, hos faderen gaardmand Jørgen Knudsen af Røirup, Anne Marie Jensen [pige], 24, hos faderen gaardmand Jens Nielsen af Urup
1871, 22de Juli, Viet, Rasmus Jakobsen [enkemand, skræder og huusmand], 42, af Rynkeby Mark, Karen Sørensen [pige], 35, af Rynkeby Mark
1871, 26de Oktober, Viet, Ebbe Frederiksen [enkemand og gaardeier], 47, af Rynkeby, Olesine Frederiksen [pige], 32, tjenende brudgommen af Rynkeby
1871, 11te November, Viet, Eskild Nielsen [kudsk, ungkarl], 28, tjener paa Skovsbo, Maren Martinussen [pige, stuepige], 25, tjener paa Skovsbo
1871, 13de December, Viet, Søren Larsen [ungkarl og huuseier], 30, af Hundslev, Sidsel Kirstine Jensen [pige], 29, af Hundslev
1872, 4de Mai, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl, murer og huuseier], 30, af Birkende, Dorthea Rasmussen [pige], 30, hos sin broder gaardmand Niels Rasmussen i Urup
1872, 11te Mai, Viet, Hans Christian Rasmussen [ungkarl og huuseier], 30, af Lavindsgaard i Rønninge Sogn, Pederrine Pedersen [pige], 25, tjenende gaardmand Rasmus Knudsen i Hundslev
1872, 9de November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, husejer], 23, i Ringsmose - Niels Pedersens søn i Davinde - født 1849, Maren Larsen [ungpige], 24, aftægtshusmand Lars Hansens datter paa Urup Mark - født 1848
1872, 2den November, Viet, Niels Christensen [ungkarl, opsynsmand], 36, ved Sindssygeanstalten i Odense-søn af gmd. Otto Christensen i Stensby, Gjertrud Marie Hansen [ungpige], 31, gaardmand Hans Rasmussens datter af Urup
1872, 15de November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 26, af Davinde - gaardmand Rasmus Rasmussens søn, Ane Kirstine Hansen [ungpige, 21, gaardmand Hans Chr. Larsens datter i Urup
1872, 29 Oktober, Viet, Hans Peder Hansen [ungkarl], 23, af Odense, Birthe Marie Pedersen [ungpige], 23, husmand Peder Andersens datter paa Hundslev Mark
1872, 30te November, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl, arbejder], 27, husmand Peder Frederiksens søn af Birkende, Ane Margrethe Jensen [ungpige], 23, af Hundslev Mark - husmand Peder Knudsens datter
1873, 8de Marts, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 27, af Rynkeby Mark, Jensine Kirstine Nielsen [ungpige], 24, af Hundslev Mark
1873, 16de Maj, Viet, Peder Nielsen [ungkarl, husejer og hørsvinger], 30, paa Rynkeby Mark, Maren Hansen [ungpige], 34, af Havndrup
1873, 6te Juni, Viet, Niels Madsen [enkemand, gaardejer], 36, af Rastrup Marslev Sogn, Barthe Kirstine Hansen [ungpige], 20, af Rynkeby - datter af gaardmand Hans Chr. Madsen
1873, 24de Oktober, Viet, Lars Johansen [ungkarl, gaardmand], 27, i Rynkeby - født i Flødstrup 1846, Madsine Karentine Kühl [ungpige], 26, vævermester Kühls datter af Rudkjøbing - født 1847
1873, 31 Oktober, Viet, Rasmus Henriksen [ungkarl, ladefoged], 40, paa Hesselagergaard, Frederikke Jensen [ungpige, stuepige], 32, paa Skovsbo - Jens Isaksens datter af Ringe
1873, 14de November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl, gaardmand], 39, i Tvinde, Mette Kirstine Hansen [pige], 36, Lars Hansens datter af Paarup
1873, 2den December, Viet, Otto Ludvig Lavigne [ungkarl, kjøbmand], 28, i Slagelse, Marie Elisabeth Rasmussen [frøken], 35, Rynkeby Præstegaard
1873, 28de November, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 32, Anders Andersens søn i Rynkeby, Juliane Marie Hansen [pige], 25, skomager Hans Nielsens datter af Dalby - oph. i det gl. Gjordemoderhus
1874, 13de Februar, Viet, Peder Larsen [ungkarl, gaardejer], 45, i Tvinde, Johanne Sørensen [ungpige], 26, skovfoged Søren Jakobsens datter af Rørbæk - opholdende sig i Tvinde
1874, 23de Januar, Viet, Rasmus Frandsen [ungkarl, smed], 34, i Langtved, Elisabeth Nielsen [pige], 44, af Rynkeby
1874, 28de Februar, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, arbejder], 43, paa Lundsgaard - Jens Hansens søn af Vellinge, Ane Marie Frederiksen [ungpige], 35, Frederik Pedersens datter af Kjærby
1874, 11te April, Viet, Christoffer Jeppesen [ungkarl], 25, husmand Jeppe Bendixens søn, Ane Larsen [ungpige], 23, Lars Madsens datter i Avnslev
1874, 11te Juli, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl, skrædder], 24, husmand Jørgen Rasmussens søn i Fjeldsted, Lavrine Larsen [ungpige], 24, af Rynkeby
1874, 7de November, Viet, Niels Andersen [ungkarl], 30, tjener paa Fraugdegaard, Maren Kirstine Hansen [pige], 25, for tiden i Tvinde
1874, 23de Oktober, Viet, Anders Nielsen [ungkarl, forpagter], 23, i Rastrup, Anne Dorthe Rasmussen [ungpige], 23, af Rynkeby
1874, 24de Oktober, Viet, Sven Carlsson [ungkarl, stenhugger], 38, af Jønkøbing, Charlotte Mathilde Andersdatter [ungpige], 25, tjener paa Skovsbo
1874, 13de November, Viet, Hans Christian Jensen [ungkarl], 26, tjener i Urup, Anne Marie Nielsen [pige], 26, husmand Niels Olsens datter
1874, 21de November, Viet, Jens Christian Olsen [ungkarl, husejer], 33, i Bovense, Ane Rasmussen [pige], 22, af Grystrup - Rasmus Hansens datter
1874, 18de December, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 31, Urup Mark, Karen Rasmussen [pige], 24, Hundslev Mark
1875, 5te Februar, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl, murer], 27, af Birkum Fraugde Sogn, Maren Sofie Larsen [ungpige], 31, skræder Lars Larsens datter i Rynkeby
1875, 30te April, Viet, Hans Henrik Hansen [enkemand, husmand], 34, Rynkeby, Mette Katrine Larsen [ungpige], 36, tjener i Rynkeby Præstegaard
1875, 9de April, Viet, Lars Jørgen Jensen [ungkarl, væversvend], 28, i Rynkeby, Maren Pedersen [pige], 28, skrædder Peder Pedersens datter paa Urup Mark
1875, 11te September, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 29, tjener paa Klarskov, Margrete Frandsen [ungpige], 28, Frands Nielsens datter af Avnslev - oph. hos Chr. Mogensen i Rynkeby
1875, 31de Juli, Viet, Lars Hansen [ungkarl, gaardejer], 48, Urup Mark, Andrea Nielsen [ungpige], 20, af Munkebo
1875, 9de Oktober, Viet, Anders Martin Jensen [ungkarl, husmand], 24, i Rynkeby, Trine Vilhelmine Larsen [ungpige], 25, hos faderen væver Fr. Chr. Larsen paa Rynkeby Mark
1875, 13de November, Viet, Søren Rasmussen [ungkarl, skrædder], 39, af Avnslev - søn af bolsmand Rasmus Sørensen paa Rønninge Mark, Kirsten Hansen [ungpige], 34, gaardmand Hans Jensens datter paa Hundslev Mark
1875, 26de November, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, husmand], 27, husmand Niels Nielsens søn i Kjertinge, Larsine Marie Larsen [ungpige], 28, af Rynkeby - murer Lars Chr. Jensens datter
1876, 28de Januar, Viet, Jens Chr. Madsen [ungkarl, snedker], 28, for tiden paa Skovsbo, Maren Andersen [ungpige], , husmand Anders Hansens datter af Flødstrup - tjenende paa Skovsbo
1876, 7de April, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 26, husmand Hans Jensens søn paa Rynkeby Mark, Anne Marie Eriksen [enke], , paa Rynkeby Mark - enke efter Rasmus Chr. Larsen
1876, 4de Marts, Viet, Christian Sørensen [ungkarl, husmand], 31, i Ladby - Søren Andersens søn af Bøgeskov, Anne Marie Hansen [ungpige], 21, husmand Hans Peder Hansens datter paa Hundslev Mark
1876, 11 April, Viet, Anders Larsen [ungkarl, husmand], 36, paa Hundslev Mark, Nielsine Andersen [ungpige], , tømmermand Anders Jørgensens datter af Hundslev
1876, 11te Maj, Viet, Thomas Thomsen [ungkarl], 26, tjener gaardmand Rasmus Sørensen i Hundslev, Maren Rasmussen [ungpige], 32, husmand Rasmus Hansens datter af Grydstrup
1876, 27de Maj, Viet, Peder Christiansen [ungkarl, gaardejer], 41, i Thaarup, Mette Marie Andersen [ungpige], 37, gaardmand Anders Christiansens datter i Hundslev
1876, 3die Juni, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl, husejer], 29, i Hjallese Dalum, Kirsten Jensen [ungpige], 23, husmand Anders Hansens steddatter paa Rynkeby Mark
1876, 2den Juni, Viet, Hans Jørgen Sørensen [ungkarl, husmand], 34, af Munkebo, Dorthe Marie Hansen [ungpige], 40, afdøde husmand Hans Madsens datter paa Rynkeby Mark
1876, 27de Juli, Viet, Niels Sørensen [ungkarl, husejer], 27, i Urup - husmand Søren Pedersens søn, Anne Kirstine Hansen [ungpige], 29, Hans Eriksens datter af Ladby
1876, 23 September, Viet, Søren Povlsen [ungkarl, snedker], 26, Povl Sørensens søn af Rønninge - født 1850, Rasmine Mathiasen [ungpige], 22, husmand Mathias Hintzesens datter i Rynkeby
1876, 14de Oktober, Viet, Frands Andersen [ungkarl, sergeant], 26, af Odense, Katharine Holm [jomfru], 24, datter af enkemanden Holm i Rynkeby
1876, 21de Oktober, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 25, af Birkum, Karen Sørensen [ungpige], 27, af Urup - hos væver Niels Rasmussen
1876, 3die November, Viet, Mathias Jakobsen [ungkarl], 30, af Sønder Næraa Sogn - Jakob Nielsens søn, Kirstine Marie Jørgensen [enke], 42, Rynkeby Mark - enke efter husmand Rasmus Hansen
1876, 9de November, Viet, Niels Christiansen [ungkarl, smed], 33, paa Birkende Mark, Abelone Marie Jørgensen [ungpige], 25, husmand Jørgen Thor Andersens datter paa Hundslev Mark
1877, 9de Marts, Viet, Hans Pedersen [ungkarl], 32, gaardmand Peder Jensens søn af Taarnborg paa Sæland - født 1845, Ane Hansine Clausen [ungpige], 22, husmand Claus Jørgensens datter paa Rynkeby Mark
1877, 12 Maj, Viet, Niels Hansen [ungkarl, husmand], 24, bolsmand Hans Nielsens søn af Birkende Mark - født 1852, Johanne Dorthea Jensen [ungpige], 23, husmand Jens Hansens datter paa Rynkeby Mark
1877, 22 September, Viet, Morten Thøgersen [ungkarl, skrædder], 22, i Hatting ved Horsens-søn af Thøger Christiansen -født i Hvirring 1855, Anne Kirstine Rasmussen [ungpige], 23, husmand Rasmus Olsens datter i Rynkeby - født Bullerup i Agedrup 1854
1877, 27de Oktober, Viet, Rasmus Frandsen [ungkarl], 27, Hans Nielsens søn af Rastruphus - født 1850, Johanne Jensen [pige], 33, husmand Jens Andersens datter paa Hundslev Mark
1877, 7de Oktober, Viet, Peder Rasmussen [enkemand og rugbrødbager], 40, i Odense - gmd. Rasmus Hansens søn i Ferritslev - født i Rolfsted, Maren Hansen [pige], 30, gaardmand Hans Rasmussens datter i Urup
1877, 10de November, Viet, Hans Christian Knudsen [ungkarl], 26, hjulmand Knud Hansens søn paa Rynkeby Mark, Lavrentine Georgine Clara Lund [ungpige], 24, datter af kammager Svend Lund i Odense
1877, 29de December, Viet, Søren Christian Carlsen [ungkarl, sergeant og gymnastiklærer], 31, ved Garden - født i Nørrekollemarken i Nykirke Sogn 1846, Anne Kirstine Møller [jomfru], 24, født 1853
1878, 10 Juni, Viet, Peder Christian Povlsen [ungkarl], 22, af Hundslev By Kjølstrup Sogn - smed Povl Jørgensens søn, Karoline Emilie Arrenstrup [pige], , til huse hos væver Christian Rasmussen i Hundslev
1878, 7de Juni, Viet, Jens Hansen [ungkarl, avlsbestyrer], 40, søn af bolsmand Hans Nielsen i Harrendrup Sogn, Lavrine Hansen [ungpige], 27, datter af skovfoged Hans Larsen i Præstegaardsskoven
1878, 20de Juni, Viet, Povl Andersen [ungkarl, smed], 25, i Urup, Karen Larsen [ungpige], 25, Lars Chr. Jensens datter i Tvinde
1878, 12de Juli, Viet, Niels Johansen [enkemand, skovfoged], , i Hannesborg Skov - født 1822, Johanne Pedersen [ungpige], , væver Peder Sørensens datter i Rønninge - født 1845
1878, 9de Avgust, Viet, Lars Andersen [ungkarl], 44, af Rynkeby, Karen Larsdatter [enke], 44, Rynkeby Mark (Østerskovgaard)
1878, 8de November, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl, møllebygger], 24, paa Grønne Mølle, Karen Pedersen [ungpige], 22, husmand Peder Christensens datter paa Hundslev Mark
1878, 21de November, Viet, Jakob Rasmussen [ungkarl, husejer], 27, af Rynkeby - født i Bullerup 1851, Anne Marie Hansen [pige], 23, født 1855 i Lunde Sogn - datter af afdøde Hans Jørgensen
1879, 4de Januar, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 31, tjener i Urup - gaardmand Niels Jensens søn af Røjrup, Gjertrud Marie Larsen [ungpige], 32, tjener i Rynkeby Præstegaard
1879, 10de Maj, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 24, søn af Jakob Hansen af Billeshave Vejlby Sogn - født 1855, Dorthea Pedersen, 28, af Stenhuset i Rynkeby Sogn - Peder Hansens datter - født 1851
1879, 30 Maj, Viet, Christian Christiansen [enkemand og skrædder, husmand], 48, i Ladby, Mette Kirstine Pedersen [ungpige, husejerinde], 44, paa Rynkeby Mark
1879, 21de Maj, Viet, Frederik Christian Pedersen, 25, husmand Peder Pedersens søn paa Birkende Mark, Anne Kirstine Hansen [ungpige], 26, husmand Hans Jensens datter paa Rynkeby Mark
1879, 12te Juli, Viet, Hans Knudsen [enkemand], 58, paa Urup Mark - født i Rønninge, Karen Marie Hansen [pige], 46, Hans Hansens datter af Rønninge
1879, 6te Avgust, Viet, Lars Andersen [ungkarl og gaardmand], 38, paa Hundslev Mark - gaardmand Anders Christensens søn, Trine Madsen [ungpige], 23, gaardmand Mads Hansens datter i Hundslev
1879, 23de Oktober, Viet, Stefan Jensen [ungkarl], 25, af Ladby - gaardmand Jens Stefansens søn, Karen Sofie Johansen [ungpige], 27, af Rynkeby - gaardmand Johan Steffensens datter
1879, 28 November, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 34, af Urup - gaardmand Niels Hansens søn, Karen Hansen [ungpige], 32, paa Urup Mark
1879, 30 December, Viet, Jørgen Søren Larsen [ungkarl], 29, søn af Lars Andersen i Hundslev, Anne Marie Elisabeth Pedersen [ungpige], 21, husmand Rasmus Pedersens datter paa Urup Mark
1880, 3 April, Viet, Jakob Nielsen [ungkarl], 33, af Dræby - søn af gaardmand Niels Jakobsen - født 1847, Karen Dorthea Andersen [ungpige], 25, gaardmand Rasmus Jensens plejedatter paa Rynkeby Mark
1880, 5te Maj, Viet, Niels Peder Andersen [ungkarl], 24, Skovsbo Mark - søn af husmand Anders Pedersen, Maren Kirstine Andersen [ungpige], 25, plejebarn hos gaardmand Jens Olsens enke paa Urup Mark
1880, 25 Juni, Viet, Anders Christian Carlsen [ungkarl, stenhugger], 26, søn af murer Carl Thomsen og Marie Adamsdatter - født 1854, Karen Kirstine Mathiassen [pige], 19, født i Rynkeby 1861
1880, 20 November, Viet, Ferdinand Vilhelm Pedersen [ungkarl], 32, Christian Pedersens søn af Kirkeskov i Skjellerup - født i Nyborg 1848, Lavrine Katrine Hansen [enke], 37, enke efter husmand Rasmus Jørgensen paa Urup Mark
1881, 4 Maj, Viet, Niels Jensen [ungkarl, møllebygger], 32, af Odense - født i Fjellerup Fjelsted Sogn, Marie Larsen [pige], 35, husmand Lars Hansens datter i Ringsmose Urup Mark - oph. i fødehuset
1881, 12 Maj, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 26, Niels Knudsens søn i Rønninge, Elise Pedersen [pige], 25, husmand Peder Andersens datter paa Hundslev Mark
1881, 14 Maj, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 38, gaardmand Niels Hansens søn paa Tvinde Mark, Anne Rasmussen [pige], 33, Rasmus Knudsens datter i Salby
1881, 27 Maj, Viet, Jakob Frederik Pedersen [dyrlæge], 29, gaardmand Peder Madsens søn af Svennebjerggaarden i Paarup Sogn, Petra Christiane Hansen, 21, møller Hans Jeppe Hansens datter i Skovsbø Mølle
1881, 9 September, Viet, Hans Peder Nielsen [ungkarl], 28, af Kappendrup - gaardmand Niels Chr. Andersens søn, Anne Hansen, 24, gaardmand Hans Chr. Madsens datter i Rynkeby
1881, 7 Oktober, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl, gartner], , af Birkende - født 1852 - Lars Jakob Larsens søn, Karen Larsen, , gaardmand Lars Rasmussens datter paa Urup Mark - født 1856
1881, 18 November, Viet, Søren Sørensen [ungkarl, sømand], 24, født 1857 - fisker Christian Sørensens søn i Julby, Else Marie Hansen, , født 1852 - husmand Hans Hansens datter paa Rynkeby Mark
1882, 25 Marts, Viet, Jens Chr. Stephansen [gaardejer, ungkarl], 30, i Ellinge - gaardmand Stephan Ebbesens søn i Tvinde - født 1842, Anne Kirstine Nielsen, 25, gaardmand Nels Hansens datter paa Urup Mark - født 1857
1882, 31 Marts, Viet, Jens Dinesen [ungkarl, gaardejer], 31, gaardmand Dines Rasmussens søn i Hundslev - født 1852, Marie Kirstine Bendiksen, 27, afdøde gaardmand Bendiks Madsens datter i Tvinde - født 1854
1882, 5 Maj, Viet, Lars Christian Dinesen [ungkarl, træskomand], 24, husmand Dines Jensens søn i Birkende - født i Ullerslev 1858, Maren Marie Rasmussen [ungpige], 31, i Rynkeby - husmand Rasmus Pedersens datter - født 1851 i Ullerslev
1882, 3 Maj, Viet, Nicolaj Hansen [ungkarl], 27, tjener paa Gillestedgaard - Lars Hansens søn - født 1854 i Odense, Petrine Petersen [ungpige], 27, tjener paa Skovsbo - afdøde Peder Pedersens datter i Rynkeby
1882, 19 Maj, Viet, Christian Larsen [ungkarl, gaardejer], 42, af Hjallese - gaardmand Lars Madsens søn i Dalum Sogn - født 1840, Mette Kirstine Bendiksen [ungpige], 31, afdøde gaardmand Bendiks Madsens datter i Tvinde - født 1845
1882, 15 Juli, Viet, Niels Peder Jakobsen [ungkarl, husejer], 28, af Rynkeby - født 1853, Karoline Hansen [ungpige], 23, født her 1859
1882, 18de December, Viet, Niels Larsen [enkemand, arbejdsmand], 34, i Odense - født 1848 i Ullerslev, Sofie Mathilde Christiansen [ungpige], 24, af Bisserup paa Sjælland - født 1858
1883, 16 Februar, Viet, Hans Edvard Hansen [ungkarl], 22, af Rønninge Sogn - husmand Hans Jensens søn af Skjellerup - født 1860, Katrine Marie Sandermann, 22, født 1860
1883, 28 Marts, Viet, Niels Steffensen [ungkarl, gaardejer], 28, Steffen Ebbesens søn i Tvinde - gaardmand i Sanderum, Rasmine Hansen [ungpige], 26, afdøde gaardmand Hans Nielsens datter i Urup
1883, 11te Maj, Viet, Peder Pedersen [enkemand og bager], 40, paa Rynkeby Mark - født i Revninge, Johanne Marie Madsen [ungpige], 27, husmand Mads Knudsens datter i Rynkeby
1883, 9de Maj, Viet, Rasmus Lavrits Andersen [ungkarl, beslagsmed], 26, ved 4de Dragonregiment i Næstved - søn af Anders Sørensen i Midskov, Karen Kirstine Jørgensen [ungpige], 21, gaardmand Hans Jørgensens datter
1883, 12te Maj, Viet, Jens Chr. Jørgensen [ungkarl, husmand], 32, i Vester Kjærby - Jørgen Christensens søn paa Ullerslev Mark, Kirstine Nielsen [ungpige], 25, af Urup - gaardmand Niels Knudsens enkes datter
1883, 19 Maj, Viet, Povl Hansen [ungkarl, stenhugger], 39, husmand Hans Nielsens søn paa Hundslev Mark, Anne Marie Jakobsen [ungpige], 32, Jakob Sørensens datter i Munkebo
1883, 1ste Juni, Viet, Marcilius Jørgensen [ungkarl], 27, født i Bovense 1856, Johanne Sørensen [enke], 37, enke efter gaardmand Peder Larsen i Tvinde
1883, 6te Oktober, Viet, Christian Christoffer Mohr [ungkarl, skomager], 28, af Fravde Kjærby - født i Gjørding ved Ribe 1855, Mette Marie Hansen, 38, husmand Hans Pedersens datter paa Urup Mark
1883, 6 November, Viet, Hans Sørensen [ungkarl, husmand], 26, søn af skovfoged Søren Jakobsen af Rørbæk Skov, Mette Kirstine Hansen [pige], 38, født i Midskov
1883, 6 November, Viet, Hans Chr. Nielsen [ungkarl, smed], 36, i Voldstrup Ringe Sogn - Niels Knudsens søn i Espe, Anne Kirstine Larsen [pige], 22, datter af Lars Hansen i Birkende
1883, 12 December, Viet, Hans Peder Hansen [vognmandskarl], 26, af Kværndrup - født i Vejle 1857 - Jørgen Andersens søn, Jakobine Madsen [ungpige], 34, datter af Sofie Jakobsen nu gift med hmd. Hans Hansen paa Rynkeby Mark
1883, 29 December, Viet, Niels Hansen [ungkarl, skomager], 30, husmand Hans Clausens søn paa Rynkeby Mark, Johanne Marie Rasmussen [ungpige], 21, husmand Hans Rasmussens datter i Hagendrup Flødstrup Sogn
1884, 4 April, Viet, Henrik Simon Christian Mohr [skomagermester], 27, søn af bager Mohr - født i Gjørding 1857, Maren Kirstine Nielsen [sypige], 24, af Brabæk - Rasmus Nielsens datter
1884, 16 Maj, Viet, Niels Larsen [arbejdsmand], 24, søn af Lars Andersen i Hundslev - født i Marslev 1850, Ulrikke Petrine Karoline Sørensen, 23, murer Søren Hansens datter i Rynkeby - født i Odense 1861
1884, 26 Juli, Viet, Knud Christian Jakobsen [skrædder], 34, Jakob Knudsens søn i Birkum - født 1850, Frederikke Larsen, 26, skrædder Lars Hansens datter i Brabæk - født 1858
1884, 3 Oktober, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl, gaardejer], 48, af Taarup Mesinge Sogn - Hans Mathiasens søn - født 1836, Kirsten Hansen [pige], 39, gaardmand Hans Madsens datter i Tvinde - født 1845
1884, 25 Oktober, Viet, Jens Chr. Larsen [ungkarl, murer], 26, Lars Chr. Jensens søn paa Rynkeby Mark, Marie Frederikke Christiansen [pige], 28, af Kjerteminde - sømand Johannes Christiansens datter
1884, 22 November, Viet, Niels Andersen [enkemand, husmand], 38, i Vester Kjærby - søn af Anders Pedersen samme sted - født 1846, Kirsten Hansen [pige], 29, husmand Hans Jensens datter paa Rynkeby Mark - født 1855
1884, 27 November, Viet, Knud Jørgensen [ungkarl, arbejdsmand], 23, paa Østergaard - født i Render Brylle Sogn 1861, Mette Marie Jørgensen, 27, paa Rynkeby Fattiggaard - datter af Ane Christiansen - født i Birkende
1884, 30 December, Viet, Peder Hansen [ungkarl, arbejdsmand], 37, Hans Hansens søn paa Rynkeby Mark - født 1847, Kirsten Christensen [pige], 38, husmand Christen Knudsens datter i Melby - født 1846
1885, 20 Marts, Viet, Christian Henriksen [gaardejer], 31, af Rynkeby - Henrik Christiansens søn -født Kjertinge i Kjølstrup 1854, Johanne Karoline Jørgensen, 27, gaardmand Hans Jørgensens datter - født 1858