Rynkeby, 1842-1860, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1842-1860, Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1842, 19 November, Viet, Peder Pedersen [ungkarl], 27, af Hoelev i Marslev Sogn, Christine Bendixdatter [tjenestepige], 23, tjener hos huusmand Jens Poulsen af Rynkeby
1842, 19 November, Viet, Morten Ovesen [ungkarl], 32, af Ferritslev i Rolfsted Sogn, Caroline Dorthea Hansen [pige], 23, hos sin pleiefader huusmand Stephan Henrichsen af Grydstrup
1842, 12de November, Viet, Lars Jensen [ungkarl], 34, af Flødstrup Sogn, Maren Hansdatter, 35, huusmand og tømmermand Peder Hansens enke af Urup Mark
1842, 12te November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl og huusfæster], 28, paa Hindemae, Sidsel Kirstine Larsdatter [pige], 30, i Kallundborghuset paa Schousboe Mark
1843, 7de Januar, Viet, Hans Clausen [huusfæster], 37, af Rynkebye - forhen givt med Johanne Larsdatter, Karen Pedersdatter [pige], 22, tjenende forpagter Mads Henrich Larsen i Rynkebye Præstegaard
1843, 18de Februar, Viet, Peder Frederichsen [ungkarl og dagleier], 28, af Ladbye [Kjølstrup], Maria Pedersdatter [pige], 27, opholdende sig i et huus paa Rynkebye Mark
1843, 27de Mai, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 30, tjenende hos gaardmand Knud Johansens enke af Ladbye [Kjølstrup], Maren Rasmusdatter, 33, af Hundslev Mark - forhen givt med huusmand Jens Nielsen samme sted
1843, 10de Juni, Viet, Jens Nielsen [ungkarl], 35, af Urup, Kirsten Andersdatter [pige], 36, af Urup
1843, 9de Mai, Viet, Wilhelm Christopher Crone [ungkarl og auditeur hr.], 30, regnskabsfører ved 13de Lei..eibatalions Infanterie i Fridericia, Ericha Henriette Elisa Berg [frøken], 27, til Schousboe - datter af salig justitsraad Berg
1843, 21de October, Viet, Niels Aarenstrup Rasmussen [ungkarl, skomager og selveierhuusmand], 28, hos skomager Niels Jørgensen af Rynkebye, Serine Jørgensen [jomfrue], 22, hos sin fader skomager Niels Jørgensen af Rynkebye
1843, 4de November, Viet, Henrich Christiansen [ungkarl og gaardmand], 25, af Kjertinge [Kjølstrup], Mette Knudsdatter [pige], 21, gaardmand Knud Andersens datter af Rynkebye
1843, 11te November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl og gaardmand], 33, fra Munkeboe, Dorthea Nielsdatter [pige], 36, gaardmand Niels Larsens datter paa Urup Mark
1843, 16de December, Viet, Niels Olsen [ungkarl og huusmand], 32, af Rynkebye, Anne Maria Hansdatter [fruentimmer], 33, af Revninge
1844, 30te Marts, Viet, Lars Nielsen [ungkarl og huusmand], 38, af Flødstrup Sogn, Maren Erichsdatter, 47, huusmand Peder Jespersens enke af Rynkebye
1844, 20de April, Viet, Jeppe Bendixen [huusmand], 44, paa Rynkebye Mark - forhen givt med huusmand Anders Nielsens enke, Elisabeth Rasmusdatter [pige], 33, af Kjølstrup - tjenende bemældte Jeppe Bendixen
1844, 27de April, Viet, Niels Jensen [ungkarl og gaardmand], 23, af Røirup, Johanne Hansdatter [pige], 17, af Urup Mark
1844, 1ste Juni, Viet, Peder Pedersen [ungkarl, huuseier og skræder], 27, af Rynkebye, Mette Sørensdatter [pige], 26, af Rynkebye
1844, 3die November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl og huusfæster], 27, af Skovsboe Mark, Edel Maria Madsdatter [pige], 30, af Skovsboe Mark
1844, 26de October, Viet, Christen Lauritzen [ungkarl og gaardforpagter], 25, af Bellinge, Else Madsdatter [pige], 25, datter af gaardmand Mads Hansen af Tvinde
1844, 12te October, Viet, Knud Hansen [ungkarl og huuseier ], 30, af Revninge, Birthe Kirstine Sørensdatter [pige], 31, af Rynkebye
1844, 7de December, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl], 23, hos tømmermand Anders Frederiksen paa Hundslev Mark, Dorthea Maria Nielsdatter [pige], 30, hos tømmermand Anders Frederiksen paa Hundslev Mark
1844, 22de November, Viet, Stephan Ebbesen [ungkarl og gaardmand], 27, af Tvinde, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 23, hos sin fader gaardmand Lars Jeppesen af Urup
1844, 21de December, Viet, Lars Christian Jensen [ungkarl], 38, tjenende som avlskarl paa Skovsboe, Anne Maria Madsdatter [pige], 35, inds Mads Sørensens datter af Birkende-tilhuse hos hmd gl. Hans Madsen
1845, 8de Marts, Viet, Hans Thomassen [huusmand], 34, af Ladbye [Kjølstrup], Kirsten Poulsdatter [pige], 29, datter af afdøde hmd Poul Thygesen af Skalkendrup - tjenende i Urup
1845, 15de Marts, Viet, Jens Nielsen [ungkarl og gaardfæster], 21, af Revninge, Maren Jensdatter [pige], 20, huusmand Jens Jochumsens datter paa Rynkebye Mark
1845, 5te April, Viet, Jeppe Bendixen [fæstehuusmand], 45, af Rynkebye Mark - enkemand 2den gang efter Elisabeth Rasmusdatter, Anne Kirstine Jørgensdatter [pige], 36, hmd Jørgen Nielsens datter i første Flaskemaalshuus paa Rynkebye Mk
1845, 19de April, Viet, Søren Pedersen [huusfæster], 33, af Urup Mark - enkemand efter Johanne Maria Larsdatter, Johanne Nielsdatter [pige], 22, hmd Niels Olsens datter af Rynkeby-tjener gmd Søren Nielsen af Rynkeby
1845, 26de April, Viet, Rasmus Jensen [ungkarl og huusmand], 31, huusmand Jens Rasmussens søn af Brabek, Karen Christensdatter [pige], 30, af gmd Christen Stephansen i Hersnap Dalbye Sogn-hos hmd Rasmus Jensen
1845, 1ste Juni, Viet, Jens Rasmussen [ungkarl og huusmand], 24, tjenende gaardmand Dines Rasmussen af Hundslev, Karen Jensdatter [pige], 26, boende hos huusmand Anders Olsen paa Hundslev Mark
1845, 6te Juni, Viet, Niels Rasmussen [boelsmand], 37, af Hundslev Mark, Maria Andersdatter [pige], 32, datter af afgangne gmd Anders Hansen i Urup
1845, 20de Juni, Viet, Frederik Johansen [ungkarl og huusmand], 31, af Brendekilde, Karen Hansdatter [pige], 26, hos faderen huusmand Hans Jochumsen i Urup
1845, 10de October, Viet, Ole Rasmussen [ungkarl og huusmand], 37, af Revninge Mark, Anne Kirstine Jørgensdatter, 51, af Rynkebye Mark - forhen gift med huusmand Peder Jacobsen
1845, 24de October, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl], 26, af Tvinde Mark, Anne Kirstine Madsdatter [pige], 23, datter af huusmand og væver Mads Jacobsen af Rynkebye Mark
1845, 28de December, Viet, Hans Larsen [huusmand og væver], 63, af Rynkebye - enkemand 2. gang efter pige Johanne Madsdatter, Karen Simonsdatter, 63, af Kjølstrup Sogn - forhen gift med dagleier Lars Michelsen
1845, 21de December, Viet, Jens Jensen [ungkarl og dagleier], 26, i tjeneste hos gaardmand Niels Rasmussen paa Rynkebye Mark, Maren Jørgensdatter [pige], 26, hos sin fader huusmand Jørgen Nielsen paa Rynkebye Mark
1846, 9de Januar, Viet, Frederich Erichsen [ungkarl], 28, hos sin fader gaardmand Erich Frederichsen af Birkende, Kirsten Larsdatter [pige], 22, hos sin fader gaardmand Lars Christiansen af Urup
1846, 13de Marts, Viet, Niels Poulsen [ungkarl og gaardmand], 30, af Westerkjærbye [Agedrup], Karen Madsdatter [pige], 24, gaardmand Mads Christiansens datter af Urup
1846, 21de Marts, Viet, Knud Nielsen [ungkarl], 28, af Kjertinge [Kjølstrup], Sidsel Jensdatter [pige], 22, huusmand Jens Pedersens datter paa Urup Mark
1846, 4de April, Viet, Johan Jørgensen [skomagersvend], 26, af Rynkebye, Caroline Berthelsen [pige], 21, af Rynkebye
1846, 2den Mai, Viet, Knud Hansen [boelsmand], 40, af Revninge Mark - enkemand efter pige Karen Poulsdatter af Overkjærby, Anne Kirstine Hansdatter [pige], 31, hos sin fader gaardmand gl. Hans Madsen af Rynkebye
1846, 21de Juni, Viet, Hans Erichsen [ungkarl og væver], 27, af Hundslev Mark, Anne Hansdatter [pige], 31, af Hundslev Mark
1846, 9de October, Viet, Lars Rasmussen [ungkarl og selveierboelsmand], 30, af Urup Mark, Maren Larsdatter [pige], 28, hos sin fader gaardmand Lars Christiansen af Urup
1846, 7de November, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl og fæstegaardmand], 41, af Avnslev, Anne Catharine Nielsdatter [pige], 21, hos sin fader gaardmand Niels Rasmussen paa Rynkebye Mark
1846, 21de November, Viet, Peder Hansen [ungkarl og huusfæster], 28, af Birkende, Sophie Sørensdatter [pige], 26, hos sin fader boelsmand Søren Pedersen af Rynkebye
1846, 27de November, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl og gaardeier], 26, hos sin fader gaardmand Lars Jeppesen af Urup, Karen Knudsdatter, 35, forhen gift med gaardmand Søren Hansen af Urup
1846, 19de December, Viet, Jeppe Bendixen [huusfæster], 47, af Rynkebye Mark, Karen Hansdatter [fruentimmer], 30, hos gaardmand Lars Madsen paa Urup Mark
1847, 9de Mai, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 24, tjenende paa Brolykke [Viby], Anne Kirstine Rasmusdatter [fruentimmer], 29, hos sin fader huusmand Rasmus Sørensen af Rynkebye
1847, 1ste Mai, Viet, Mads Hansen [ungkarl og væver], 26, hos sin fader væver Hans Jokumsen af Urup, Anne Katrine Eriksdatter, 41, af Rynkebye
1847, 14de Mai, Viet, Morten Hansen [ungkarl og gaardeier], 33, hos sin fader i Hoeløv, Margarete Jørgensdatter [pige], 29, hos sin stedfader gaardmand Rasmus Knudsen paa Hundslev Mark
1847, 25de September, Viet, Søren Jensen [huusmand og væver], 30, af Urup - enkemand efter pige Karen Rasmusdatter af Urup, Maren Sofie Madsdatter [pige], 27, hos sin stedfader huusmand Mads Kristensen paa Rynkeby Mark
1847, 19de November, Viet, Kristen Rasmussen [ungkarl og huusmand], 46, af Flødstrup, Kirsten Madsdatter [pige], 26, af Tvinde
1847, 20de November, Viet, Peder Andersen [ungkarl og dagleier], 34, hos sin moder huusmand Anders Pedersens enke paa Hundslev Mark, Karen Andersdatter [pige], 27, tjenende som bryggerpige paa Skovsbo
1847, 26de November, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl og gaardmand], 30, boende i Birkende, Maren Knudsdatter [pige], 22, hos sin fader gaardmand Knud Andersen af Rynkeby
1847, 3die December, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 22, af Rynkeby, Anne Katrine Hansdatter [pige], 26, af Rynkeby
1847, 13de November, Viet, Kristian Mogensen [ungkarl], 26, tjenende boelsmand Anders Jensen paa Urup Mark, Apollone Sørensdatter [pige], 24, hjemkom til faderen huusmand gl. Søren Pedersen paa Urup Mark
1848, 2den December, Viet, Anders Andersen [ungkarl og huseier], 27, hos sin fader husmand Anders Andersen i Revninge, Kirsten Sørensdatter [pige], 25, hos sin fader boelsmand og smed Søren Pedersen af Rynkeby
1848, 9de September, Viet, Anders Hansen [ungkarl og gaardeier], 29, af Tommerup Sogn, Maren Mortensdatter [pige], 23, hos sin fader parcellist Morten Kristoffersen paa Rynkeby Mark
1848, 29de Juli, Viet, Mads Jensen [gaardmand], 47, af Skjellerup, Karen Hansen [pige], 37, hos sin fader gaardmand Hans Madsen af Rynkeby
1848, 27 Juli, Viet, Hans Nikolai Østergaard [ungkarl], 35, af Tommerup, Birgitte Haagensen [jomfru], 33, tjenende som husjomfru i Rynkeby Præstegaard
1848, 22de September, Viet, Karl Nicolai Wiborg [ungkarl, komunekasserer og hospitalsforstander], 39, af Faaborg, Emma Lovise Gottlieb [frøken], 37, af Rynkeby Præstegaard
1848, 11de November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 25, hos sin fader gaardmand Rasmus Hansen Eiby af Lamdrup, Mette Kirstine Jensdatter [pige], 23, gaardmand Jens Ottesens datter - hos sin broder gmd Rasmus Jensen
1848, - [ingen dato], Viet, Anders Henriksen [ungkarl], 30, af Birkende, Anne Marie Larsdatter [pige], 25, tjenende hos gaardmand Lars Madsen paa Urup Mark
1848, 18de November, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl og selveierhusmand], 30, avlskarl paa Skovsbo, Sofie Kristoffersdatter [pige], 30, hos sin fader husmand og fæster Kristoffer Larsen paa Hundslev Mark
1848, 11te November, Viet, Johannes Peder Kristian Sich [overlærer], 36, ved Odense Kathedralskole, Kristiane Marie Amalie Berg [frøken], 38, af Skovsbo
1849, 30te Marts, Viet, Rasmus Nielsen [gaardmand], 32, af Fraugde Kjærby, Anne Marie Nielsdatter [pige], 21, hos sin fader gaardmand Niels Rasmussen paa Rynkeby Mark
1849, 10de November, Viet, Martin Frederich Santhoff Mellenthin [ungkarl og skomagermester], 28, af Odense, Kirsten Jensdatter [pige], 22, hos sin fader husmand Hans Jochumsen paa Rynkeby Mark
1850, 20de April, Viet, Jørgen Thor Andersen [ungkarl og tømmermand], 33, af Hundslev Mark, Anne Marie Hansdatter [pige], 24, hos sin fader husmand Hans Povlsen paa Hundslev Mark
1850, 15de November, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl], 28, hos sin fader gaardmand Anders Sørensen af Ullerslev, Anne Kirstine Nielsdatter, 41, af Rynkeby - enke efter gaardmand Rasmus Sørensen af Rynkeby
1850, 9de November, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 27, tjenende paa Skovsbo, Gjertrud Pedersdatter [pige], 31, tilhuse paa Hundslev Mark
1850, 14de October, Viet, Jens Pedersen [huusmand], 45, af Ullerslev - enkemand efter pige Marie Pedersdatter, Anne Marie Eriksdatter [pige], 35, hos stedfader hmd og væver Anders Povlsen i Hvidkattehus paa Urup Mark
1850, 28de December, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 37, af Bovense, Anne Sofie Jakobsdatter [pige], 23, af Skovsboe Allehus
1850, 23de November, Viet, Hans Sørensen [ungkarl og tømmermand], 32, af Rynkeby, Johanne Margrete Pedersen [pige], 32, af Rynkeby Mark
1851, 14de Juni, Viet, Kristen Andersen [ungkarl og huuseier], 36, af Kappendrup i Rolfsted Sogn, Anne Marie Olsdatter [pige], 26, hos sin fader husmand Ole Andersen paa Hundslev Mark af Rynkeby Sogn
1851, 17de Mai, Viet, Mads Pedersen [ungkarl og kudsk], 40, tjenende paa Skovsbo, Birte Marie Larsdatter [pige], 34, hos sin fader hmd Lars Hindsesen i Kallundborghuset paa Skovsbo Mark
1851, 14de Juni, Viet, Peder Hansen [ungkarl og hørhegler], 26, af Rynkeby, Karen Nielsdatter [pige], 30, af Rynkeby - født i Horne
1851, 27de Juni, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 27, tjenende gmd Steffen Ebbesen af Tvinde - hmd Lars Frandsens søn, Anne Marie Pedersdatter [pige], 33, hmd Peder Jørgensens datter af Revninge - nu tyende hos sognepræsten
1851, 18de October, Viet, Hans Larsen [ungkarl og skræder], 35, hos stedfaderen husmand Hans Larsen af Rynkeby, Erne Marie Kristensdatter [pige], 28, tjenende husmand Hans Larsen af Rynkeby
1851, 22de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl], 31, hos sin svigermoder hmd Ole Jensens enke i 2det Flaskemaalshus, Johanne Olsdatter [pige], 32, afdøde hmd Ole Jensens datter af 2den Flaskemaalshus paa Rynkeby Mark
1851, 13de December, Viet, Jens Olsen [ungkarl], 46, tjenende paa Urup Mark, Else Kirstine Larsdatter [pige], 32, gaardmand Lars Madsens datter af Urup Mark
1851, 13de December, Viet, Kristian Larsen [ungkarl og selveiergaardmand], 41, af Høiby, Kirsten Hansdatter [pige], 30, hos sin broder gaardmand Mads Hansen af Rynkeby
1852, 21de Februar, Viet, Søren Hansen [ungkarl], 30, af Tvinde, Karen Madsen [pige], 22, væver Mads Jakobsens datter opholdende sig [hos] ham paa Rynkeby Mark
1852, 7de Februar, Viet, Jakob Pedersen [ungkarl], 32, tjenende paa Lundsgaard - hjemmehørende i Grindsted sogn i Ribe Amt, Anne Marie Andersdatter [pige], 30, indsidder Anders Larsens datter opholdende sig hos sin moder i Rynkeby
1852, 6te Marts, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 30, af Revninge, Anne Marie Madsdatter [pige], 29, hos gaardmand Bendiks Madsen af Tvinde
1852, 15de Mai, Viet, Willum Nielsen [ungkarl og huusejer], 34, tjenende hos gaardmand Steffen Ebbesen af Tvinde, Karen Hansdatter [pige], 36, i sin forlovedes ejendoms hus paa Rynkeby Mark
1852, 22de Mai, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 35, hos sin fader Anders Sørensen af Ullerslev, Mette Kirstine Jacobsdatter [pige], 30, hos sin fader boelsmand Jakob Jørgensen paa Rynkeby Mark
1852, 3die Juli, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 36, tjenende gaardmand Kristoffer Edvardsen i Salby, Karen Nielsdatter, 39, af Rynkeby - enke efter huusmand og væver Hans Pedersen
1852, 12te Juni, Viet, Knud Hansen [ungkarl og huusejer], 29, af Allerup Mark, Karen Larsdatter [pige], 29, af Fraugde Præstegaard - men nu hørende til Rynkeby Sogn
1852, 12te Juni, Viet, Jens Larsen [ungkarl og huusejer], 25, hos sin fader husmand og væver Lars Jakobsen af Rynkeby, Birte Marie Tygesdatter [pige], 29, tjenende hos gaardmand Niels Rasmussen paa Rynkeby Mark
1852, 12te Juni, Viet, Lars Hansen [ungkarl og huusejer], 37, tjenende i Skjellerup, Anne Margrete Povlsdatter [pige], 25, hos sin fader husmand Povl Ulriksen af Rynkeby
1852, 26de Juni, Viet, Jens Steffensen [ungkarl og huusejer], 44, hos husmand Ole Pedersen af Rynkeby, Dorte Marie Olsdatter [pige], 31, hos sin fader husmand Ole Pedersen i Rynkeby
1852, 10de Juli, Viet, Johan Kristian Pedersen [ungkarl og huuseier], 30, af Skellerup, Anne Marie Andersdatter [pige], 23, hos sin stedfader gaardmand Niels Hansen i Rynkeby
1852, 16de Oktober, Viet, Hans Jensen [ungkarl og huusejer], 34, hos husmand Anders Kristensen paa Rynkeby Mark, Johanne Andersdatter [pige], 26, hos sin fader husmand Anders Kristensen paa Rynkeby Mark
1852, 2den October, Viet, Hans Kristian Madsen [ungkarl og gaardejer], 27, hos sin fader gaardmand Mads Kristensen i Urup, Mette Sørensdatter [pige], 25, hos sin fader Søren Nielsen i Rynkeby
1852, 13de November, Viet, Niels Frederiksen [ungkarl, huusejer og tømmermand], 31, i sit hus paa Rynkeby Mark, Maren Sørensdatter [pige], 30, hos gaardmand Frederik Rasmussen af Rynkeby
1852, 23de Oktober, Viet, Hans Kristian Nielsen [ungkarl og huusejer], 25, i sit hus i Rynkeby, Kirsten Frederiksdatter [pige], 25, hos sin fader gaardmand Frederik Rasmussen af Rynkeby
1852, 27de November, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl og huusejer], 35, søn af hmd Peder Rasmus af Revninge-i sit iboende hus paa Rynkeby Mark, Margrete Rasmusdatter [pige], 27, af Rynkeby Mark
1852, 20de November, Viet, Peder Larsen [ungkarl og huusejer], 40, tjenende paa Skovsbo Mølle, Else Kristiansdatter, 45, gift 1838 med hmd Hans Johansen af Urup efter hvem hun nu er enke
1852, 11te December, Viet, Niels Kristiansen [ungkarl], 38, af Salby-opholdende sig hos sin svigerfader hmd Niels Hansen af Rynkby, Karen Margrete Nielsdatter [pige], 31, hos sin fader husmand Niels Hansen i Rynkeby
1852, 18de December, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 30, hos sin svigermoder husmand David Hansens enke af Rynkeby, Mette Marie Davidsen [pige], 19, hos sin moder husmand David Hansens enke af Rynkeby
1853, 22de Januar, Viet, Hans Thor Hansen [ungkarl og boelsmand], 28, af Langeskov Ullerslev Mark, Anne Katrine Nielsen [pige], 20, hos sin fader boelsmand Niels Andersen af Urup Mark
1853, 9de April, Viet, Jens Hansen [selveierhuusmand], 33, i 2det Flaskemaalshuus paa Rynkeby Mark, Karen Hansdatter [pige], 28, hos gaardmand Anders Jensen paa Urup Mark
1853, 15de Oktober, Viet, Ole Jørgensen [ungkarl], 33, hos sin svigerfader boelsmand Jakob Jørgensen paa Rynkeby Mark, Maren Jakobsdatter [pige], 27, hos sin fader boelsmand Jakob Jørgensen paa Rynkeby Mark
1853, 10de September, Viet, Anders Larsen [ungkarl og huusejer], 32, i sit huus paa Rynkeby Mark, Anne Jensdatter [pige], 37, hos sin forlovede paa Rynkeby Mark
1853, 22de Oktober, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], 31, af Høiby, Maren Sofie Madsdatter, 32, boende i sit huus i Urup - enke efter enkemand væver Søren Jensen
1853, 5te November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl, væver og selveierhuusmand], 43, boende i sit huus i Kjølstrup, Anne Barbara Madsdatter [pige], 32, tjenende hos kirkesanger og skolelærer Møller af Rynkeby
1853, 12te November, Viet, Mads Knudsen [ungkarl], 28, tjenende sognepræsten Myst... Viborg af Rynkeby, Anders Andersen, 35, af Rynkeby - enke efter hmd Anders Andersen der faldt i Isted Slaget
1853, 19de November, Viet, Jens Kristian Hansen [ungkarl og smed], 30, af Rynkeby, Anne Margrete Larsdatter [pige], 38, hos smed Lars Nielsen af Rynkeby
1853, 10de December, Viet, Hans Hansen [ungkarl og selvejerhuusmand], 35, hos huusmand Klemen Andersens enke i Urup, Mette Katrine Klemensen [pige], 19, hos sin moder huusmand Klemen Andersens enke af Urup
1853, 10de December, Viet, Anders Povlsen [væver og fæstehuusmand], 46, enkemand efter enke Anne Rasmusdatter - boende paa Urup Mark, Karen Hansdatter [pige], 42, hos væver Anders Povlsen
1854, 26de Maj, Viet, Peder Sørensen [ungkarl og huusejer], 26, af Urup Mark, Anne Marie Hansdatter [pige], 29, tjenende i Rynkeby Præstegaard
1854, 6te Maj, Viet, Niels Kristoffer Henrichsen [ungkarl], 31, tjenende gjæstgiver Holm i Kjerteminde, Apollone Hansdatter [pige], 28, tjenende i Præstegaarden i Rynkeby
1854, 22de Juni, Viet, Karl Emil Boesen [ungkarl og skolelærer hr.], 28, lærer ved Rynkeby Skole og boende i Rynkeby, Anne Dorthea Nielsen [jomfrue], 18, hos sin moder gaardmand Niels Pedersens enke paa Rynkeby Mark
1854, 15 Juli, Viet, Peder Knudsen [ungkarl], 25, tjenende paa Skovsbo, Anne Larsdatter [pige], 28, hos sin fader huusmand Lars Larsen i Rynkeby
1854, 7de Oktober, Viet, Lars Rasmussen [selvejerboelsmand], 38, af Urup Mark - enkemand efter pige Maren Larsdatter, Mette Jørgensdatter [pige], 29, gmd Jørgen Hansens datter-hos stedfad. gmd Rasmus Knudsen [Hundslev M]
1854, 11te November, Viet, Hans Kristian Jensen [ungkarl, huusejer og væver], 27, i sit huus paa Rynkeby Mark, Anne Kirstine Madsdatter [pige], 26, hos sin fader huusmand Mads Kristensen paa Rynkeby Mark
1854, 28de Oktober, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl og gaardejer], 30, tjenende sognepræsten i Rynkeby, Maren Sørensdatter [pige], 24, tjenende sognepræsten i Rynkeby
1855, 2den Juni, Viet, Anders Hansen [ungkarl], 35, af Flødstrup Sogn - Ullerslev, Kirsten Povlsdatter, 46, enke efter huusmand Niels Pedersen af Urup Mark
1855, 22de September, Viet, Povl Kristensen [ungkarl og væver], 28, af Rynkeby, Maren Andersdatter [pige], 28, hos indsidder Kristen Nielsens enke af Rynkeby
1855, 13de Juni, Viet, Jørgen Christian Nielsen [ungkarl og uhrmager], 31, af St. Knuds sogn i Odense, Lovisa Augusta Thomsen [jomfrue], 25, hos sin fader pompemager og drejer Thomsen i Kjerteminde
1855, 29de September, Viet, Peder Knudsen [ungkarl og huusejer], 26, af Hoelev, Gjertrud Marie Christiansdatter [pige], 30, hos sin fader huusmand Christian Olsen af Hundslev
1855, - [ingen dato], Viet, Hans Nisted [forpagter], 39, af Rønninge Søegaard, Jensine Mathea Bloch [jomfru], 30, af Rynkeby
1855, 9de November, Viet, Hans Andersen [ungkarl, saddelmager], 26, af Fangel, Barthe Marie Rasmusdatter [pige], 28, hos sine forældre hmd Rasmus Larsen og Kirsten Povlsdatter af Hundslev
1855, 24de November, Viet, Jens Hansen [ungkarl og huusejer], 26, tjenende paa Lavinsgaard, Gjertrud Kirstine Madsdatter [pige], 31, hos sin fader huusmand Mads Pedersen af Rynkeby
1855, 1ste December, Viet, Kristian Larsen [ungkarl og gaardejer], 34, af Urup, Mette Marie Sørensdatter [pige], 32, af Urup
1856, 5te Juli, Viet, Anders Jørgensen [ungkarl og gaardmand], 36, af Urup, Anne Marie Madsdatter [pige], 27, hos sin fader gaardmand Mads Christiansen af Urup
1856, 18de Oktober, Viet, Lars Larsen [ungkarl og hjulmand], 33, af Fraugde, Margrethe Nielsdatter [pige], 38, mejerske paa Skovsbo
1856, 29de Oktober, Viet, Jørgen Nielsen [ungkarl og skræder], 33, hos sin fader huusmand Niels Hansen Hornum af Rynkeby, Anne Marie Pedersdatter [pige], 34, tjenende paa Skovsbo
1856, 15de November, Viet, Peder Knudsen [ungkarl og huusejer], 37, af Villestofte i Paarup Sogn, Karen Frederikke Marchusen [pige], 38, tjenende hos gaardmand Knud Andersen i Rynkeby
1856, 29de November, Viet, Niels Pedersen [ungkarl og huusejer], 29, af Birkende Mark, Karen Marie Mortensen [pige], 24, hos faderen boelsmand Morten Kristoffersen paa Rynkeby Mark
1856, 13 December, Viet, Knud Larsen [ungkarl og huusejer], 31, af Birkende, Mette Marie Pedersen [pige], 23, hos sin fader huusmand Peder Immanuelsen paa Rynkeby Mark
1857, 10de Januar, Viet, Rasmus Christian Larsen [ungkarl og huusejer], 24, af Rynkeby, Anne Marie Erichsen [pige], 22, hos faderen huusmand Erich Pedersen paa Rynkeby Mark
1857, 16de Mai, Viet, Vilhelm Vilhelmsen [ungkarl, huusejer og smed], 36, af Tvinde, Anne Pedersdatter, 26, af Tvinde
1857, 26de September, Viet, Peder Hansen [ungkarl], 24, af Nyborg, Birthe Marie Larsdatter, 40, enke efter Mads Pedersen - i sit iboende huus paa Skovsbo Mark
1857, 31te Oktober, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 36, af Fraugde, Gjertrud Marie Andreassen [pige], 21, hos faderen smed Andreas Jensen i Urup
1857, 10de Oktober, Viet, Jens Holger Assinius Bach [ungkarl, cand. med. chir.], 26, læge i Bogense, Margrethe Roehmann [frøken], 26, af Skovsbo
1857, 31te Oktober, Viet, Anders Hansen [ungkarl, huusejer], 33, af Hoelev Mark, Anne Katrine Rasmussen [pige], 24, af Rynkeby
1857, 24de Oktober, Viet, Niels Christian Nielsen [ungkarl], 24, gaardejer i Villestofte i Paarup Sogn, Maren Nielsen [pige], 24, hos faderen gaardmand Niels Rasmussen af Rynkeby Mark
1857, 7de November, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], 35, hos stedfader Rasmus Knudsen paa Hundslev Mark, Kirsten Hansdatter [pige], 26, hos plejefaderen gaardmand Hans Sørensen i Rynkeby
1857, 7de November, Viet, Hans Christensen [ungkarl], 33, af Hundslev Mark, Dorthea Olsen [pige], 27, hos sin fader aftægtsmand Ole Andersen paa Hundslev Mark
1857, 28de November, Viet, Erich Jesper Pedersen [ungkarl], 26, tjenende gaardmand Rasmus Jensen paa Rynkeby Mark, Anne Kirstine Jørgensdatter [pige], 39, tjenende gaardmand Niels Knudsen paa Urup Mark
1858, 7de Marts, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 28, af Birkende, Frederikke Brabek [pige], 25, hos moderen væver Christian Rasmussens enke i Brabæk
1858, 27de Februar, Viet, Niels Hansen [huusfæster], 31, af Hersnap, Maren Hansdatter [pige], 36, tjenende gaardmand Niels Hansen i Rynkeby
1858, 10de Juli, Viet, Ebbe Frederichsen [selvejergaardmand], 34, i Rynkeby, Kirsten Hansdatter [pige], 29, datter af afdøde gmd unge Hans Madsen af Rynkeby
1858, 8de Oktober, Viet, Antonius Oluf Tuxen [ungkarl, lieutnant], 29, bestyrer af Navigationsskolen i Svendborg, Sofie Amalie Simonsen [jomfrue], 20, i Rynkeby Præstegaard
1858, 23de Oktober, Viet, Søren Larsen [ungkarl og gaardejer], 31, af Birkende, Karen Hansen [pige], 22, hos faderen gaardmand Hans Rasmussen i Rynkeby
1858, 16de Oktober, Viet, Heinrich Wilhelm Willer [ungkarl, teglmester], 36, arbeider ved Schnackenborgs Teglværk ved Odense, Anne Marie Neislen [pige], 23, hos faderen huusmand Niels Rasmussen af Rynkeby
1858, 30te Oktober, Viet, Rasmus Frandsen [ungkarl og huusfæster], 24, tjenende i Kjølstrup, Anne Marie Hindsesen [pige], 27, hos faderen huusmand Hindse Nielsen i Rynkeby
1858, 13de November, Viet, Anders Pedersen [ungkarl og indsidder], 21, tjenende i Kjølstrup, Karen Andersen [pige], 27, huusmand Anders Andreassens datter - tjenende paa Skovsbo
1858, 11te December, Viet, Peder Sørensen [daglejer], 52, tjenende Hundslev i Kjølstrup Sogn, Marie Kristine Hansdatter [pige], 33, Fattighuset paa Tvinde Mark
1859, 22de Januar, Viet, Rasmus Jakobsen [ungkarl og skræder], 29, paa Skovsbo Mølle, Mette Kirstine Nielsen [pige], 27, hos faderen huusmand Niels Rasmussen i Rynkeby
1859, 11te Februar, Viet, Søren Christopher Frandsen [ungkarl og styrmand], 25, i Kjerteminde, Anne Marie Sørensen [pige], 26, paa Rynkeby Mark
1859, 19 Marts, Viet, Hans Julius Nielsen [ungkarl og tømmermand], 29, af Rynkeby Mark, Mette Cathrine Rasmusdatter [pige], 31, huusmand Jørgen Rasmussens datter paa Rynkeby Mark
1859, 25de Juni, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl], 33, af Korkendrup Mark, Sofie Frederikke Duch [pige], 22, hos sine forældre paa Skovsbo Mark
1859, 4de Juni, Viet, Lars Hansen [ungkarl], 30, af Ullerslev, Maren Jensdatter [pige], 39, boende paa Rynkeby Mark
1859, 4de Juni, Viet, Frederich Jørgensen [ungkarl], 33, paa Rynkeby Mark, Anne Marie Madsen [pige], 27, hos væver Hans Jakob Madsen paa Rynkeby Mark
1859, 9de Juli, Viet, Lars Jørgensen [ungkarl], 33, af Flødstrup, Anne Nielsen [pige], 25, gaardmand gl. Niels Hansens datter i Urup
1859, 10de September, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 25, af Rynkeby Mark, Dorthea Hansdatter [pige], 37, paa Rynkeby Mark
1859, 15de Oktober, Viet, Rasmus Hansen [ungkarl og væver], 28, i Brabæk, Anne Marie Pedersdatter [pige], 31, hos stedfader huusmand Ole Rasmussen paa Rynkeby Mark
1859, 12te November, Viet, Johan Henrich Hasselfluch [snedkermester], 51, i Kjerteminde, Anne Marie Knudsdatter [pige], 39, paa Skovsbo
1859, 19de November, Viet, Dines Andersen [ungkarl, væver og huusmand], 25, paa Birkende Mark, Anne Cathrine Pedersen [pige], 28, hos stedfader huusmand Lars Jensen paa Urup mark
1860, 19de Mai, Viet, Jens Christian Hansen [smed], 36, af Rynkeby - enkemand efter Anne Margrethe Larsdatter, Anne Kirstine Larsdatter [pige], 44, født i Vester Kjærby [Agedrup - tjenende i Odense]
1860, - [ingen dato - se næste prof.], Viet, Karl Kristian Petersen [ungkarl og snedkermester], 32, af Odense, Karen Kirstine Nielsen [pige], 29, af Rynkeby Mark