Marslev, 1856-1883, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1856-1883, Marslev sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1856, 0402, 1102, Jens Rasmussen, boelsmand og tømmermand, 67, i Holøv. Født i Birkende
1856, 0902, 1502, Peder Larsen, huusfæster og bødker, 70, i Holøv. Født i Marslev Sogn
1856, 1202, 1702, Jens Hintzesen, aftægtsmand, 98, i Marslev. Født i Fraugde Sogn
1856, 2302, 0103, Hans Mortensen, aftægtsgaardmand, 72, i Taarup, Mesinge Sogn. Født i Marslev Sogn
1856, 2507, 3007, Frederik Christian Jensen, 4 dage, søn af Maren Tygesen, hos Rasmus Væver i Marslev. Født sammesteds
1857, 1202, 2202, Hans Rasmussen, 8 dage, søn af huusmand Rasmus Nielsen i Engberg. Født sammesteds
1857, 3009, 0310, Jeppe Olsen, huusfæster, 48, i Engberg. Født i Rynkeby Sogn
1857, 2910, 0111, Dødfødt dreng, søn af pige Ane Sophie Hansen, i Garderhuset. Født sammesteds
1858, 1401, 2101, Jørgen Hansen, 7 maaneder, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Holøv. Født sammesteds
1858, 2302, 0203, Hans Jensen, gaardeier, 55, i Rastrup. Født sammesteds
1858, 1803, 2603, Mads Nielsen, huusfæster, 69, i Holøv. Født i Agedrup
1858, 0704, 1404, Niels Madsen, gaardeier, 65, i Holøv. Født sammesteds
1858, 0706, 1206, Mikkel Andersen, aftægtsmand, 78, paa Holøv Mark. Født i Veflinge Sogn
1858, 1408, 1808, Niels Sørensen, huusfæster, 53, i Rudskov. Født i Marslev Sogn
1858, 2209, 2709, Frederik Christian Rasmussen, boelsmand, 38, i Engdal. Født i Fraugde
1858, 0410, 1110, Peder Hansen, huuseier, 42, i Holøv. Født i Odense
1859, 1002, 1602, Rasmus Nielsen, indsidder, 68, i Frihedshuus. Født i Marslev Sogn
1859, 2602, 0403, Lars Andersen, tjenestekarl, 55, paa Veirupgaard. Født i Aasum Sogn
1859, 2106, 2606, Hans Peder Madsen, 14 uger, søn af huusmand Mads Hansen, i Bæklund
1860, 2401, 3001, Poul Christiansen, tjenestekarl, 32, af Holøv
1860, 0903, 1403, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Ditlev Madsen, i Skiften paa Marslev Mark
1860, 1008, 1608, Hans Mortensen, smed og huusfæster, 60, i Rudskov. Født i Rolfsted Sogn
1860, 1710, 2610, Hans Pedersen, huusmand, 60, paa Rastrup Mark. Født i Marslev
1861, 2101, 3001, Mogens Hansen, huusmand, 82, paa Veirup Mark. Født i Birkende
1861, 2703, 0204, Hans Nielsen, huusmand og væver, 60, i Marslev. Født sammesteds
1861, 0705, 1305, Jørgen Rasmussen, aftægtshuusmand, 70, i Holøv. Født i Rønninge Sogn
1861, 2905, 0406, Lars Nielsen, aftægtshuusmand, 73, i Holøv. Født i Fraugde Sogn
1861, 1806, 2206, Rasmus Eriksen, gaardeier, 44, i Marslev. Født sammesteds
1861, 1906, 2506, Hans Prebensen, aftægtshuusmand, 92, i Tvedskov. Født i Mesinge
1861, 2606, 0107, Rasmus Poulsen, 29, i Marslev. Født sammesteds. Stifsøn af gaardmand Peder Olsen
1862, 1602, 2102, Dødfødt dreng, søn af sognepræst Strøm, i Marslev
1862, 0703, 1403, Dines Sørensen, 23, i Rastrup. Født sammesteds. Søn af gaardeier Søren Dinesen
1862, 2204, 2804, Hans Hansen, bødker og huuseier, 71, i Marslev. Født i Ryslinge
1862, 0305, 1105, Hans Rudolph Nielsen, 1½, søn af Nielsine Amalie Frederiksen, i Engberg. Født sammesteds
1862, 2805, 0306, Jens Knudsen, tjenestekarl, 44, i Seden. Født i Birkende
1862, 2607, 3007, Christian Pedersen, 6 dage, søn af skomager Hans Pedersen, i Holøv
1862, 2707, 0308, Hans Peder Sørensen, 25 dage, søn af pige Pouline Hansen, i Veirup Skov
1862, 2612, 3112, Niels Hansen, indsidder, 60, i Marslev Fattighuus. Født i Agedrup Sogn
1863, 2201, 3001, Peder Christian Sørensen, 8, søn af gaardmand Søren Dinesen, i Rastrup. Født sammesteds
1863, 2803, 0404, Hans Christoffersen, aftægtsmand, 82, paa Holøv Mark. Født i Qværndrup
1863, 1405, 2205, Peder Ulkjær Sørensen, huusfæster, 50, i Rudskov. Født i Velling Sogn i Jylland
1863, 1605, 2205, Rasmus Madsen, tjenestekarl, 22, hos huusmand Rasmus Nielsen, paa Marslev Mark. Født i Causlunde
1863, 2205, 2605, Anders Larsen, 4 dage, søn af indsidder Lars Andersen, i Engberg
1863, 2405, 2905, Søren Jørgensen, aftægtshuusmand, 71, i Marslev. Født i Birkende
1863, 3005, 0406, Hans Ludvig Madsen, 15 dage, søn af væver og huusmand Niels Madsen, i Holøv
1863, 1706, 2206, Rasmus Pedersen, huusfæster, 67, i Marslev. Født i Birkende
1864, 1001, 1601, Morten Luther Korch, forpagter og enkemand, 46, paa Veirupgaard. Født i Ulbølle
1864, 0702, 1302, Niels Jørgensen, aftægtshuusmand og gift, 70, i Holøv. Født i Aasum
1864, 0802, 1302, Hans Eriksen, aftægtsgaardmand og gift, 61, i Holøv. Født her i Sognet
1864, 0603, 1403, Rasmus Nielsen, huusfæster, 53, i Engberg. Født i Revninge
1864, 1103, 1603, Dødfødt dreng, søn af huuseier Peder Rasmussen, i Marslev
1864, 2203, 2903, Anders Larsen, aftægtsmand, 75, i Holøv. Født i Allerup
1864, 2205, 2705, Lars Hansen, tjenestekarl, 19, hos gaardmand Hans Hansen, i Marslev. Søn af dagleier Hans Nielsen, paa Rynkeby Mark
1864, 0607, 1107, Anders Rasmussen, aftægtshuusmand, 83, hos en søn i Odense, af Marslev Mark. Født i Bregnør
1864, 1907, 2507, Anders Hansen, huusmand, 40, paa Holøv Mark. Født i Birkende
1864, 2307, 2707, Peder Pedersen, røgter og enkemand, 80, paa Klarskov. Født i Agedrup
1864, 0309, 0909, Hans Peder Andersen, 6½, søn af boelsmand Anders Knudsen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1864, 2410, 2910, Carl Christian Hansen, 14, stifsøn af smed Rasmus Andersen, i Marslev. Født i Eiby
1865, 2801, 0102, Jens Peter Petersen, 21½, i Marslev. Født i Marslev. Søn af skolelærer og kirkesanger Jens Peter Petersen
1865, 1506, 2106, Carl Johan Theodor Nielsen, 14, søn af gaardeier Niels Jeppesen, i Rastrup. Født sammesteds
1865, 2906, 0407, Carl Christian Gustav Mohr, 11, søn af bager Mohr, Jordemoderhuset ved Rastrup. Født i Gjørding i Ribe Amt
1865, 0907, 1307, Knud Hansen, gaardeier, 74, i Holøv. Født i Lumby Sogn
1865, 0707, 1507, Peder Madsen, baadfører, 43, i Odense. Født i Marslev Sogn
1865, 0308, 0808, Niels Christian Nielsen, ungkarl, 28½, ophold hos smed Hans Gotfred Nielsen, i Holøv. Født sammesteds
1865, 0408, 0908, Peder Pedersen, huuseier og murer, 52, i Tvedskov. Født i Otterup Sogn
1865, 1308, 1508, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Rasmussen, i Rudskov
1865, 2808, 0209, Claus Eriksen, gaardmand og enkemand, 58 10/12, i Marslev. Født i Marslev
1865, 3008, 0609, Frederik Christian Hansen, 3 maaneder, søn af huusmand Hans Henrik Sørensen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1865, 0509, 0809, Rasmus Jørgensen, 9 og 10 maaneder, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Holøv. Født sammesteds
1865, 0311, 1011, Søren Dinesen, gaardmand, 66, i Rastrup. Født sammesteds
1866, 0303, 0703, Niels Peder Vilhelm Rasmussen, 4 maaneder, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, paa Marslev Mark. Født i Marslev Sogn
1866, 0205, 0805, Rasmus Rasmussen, huusmand, 68, i Marslev. Født sammesteds
1866, 0905, 1405, Niels Rasmussen, ungkarl, 32, ophold hos huusmand Claus Andersen, paa Marslev Mark. Født i Fraugde Sogn. Søn af boelsmand Rasmus Jensen, Fraugde Sogn
1866, 1305, 1805, Rasmus Hansen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Hans Nielsen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1866, 1807, 2207, Johannes Hansen, 10 maaneder, søn af huusmand Hans Jacobsen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1866, 0908, 1208, Hans Hansen, 9 dage, søn af pige Pouline Hansen, hos murer Peder Ottesen, paa Veirup Mark. Født sammesteds
1866, 0709, 1309, Johan Christoffer Hansen, snedkersvend, 23 og 9 maaneder, i Rudskov. Født sammesteds. Søn af huusfæster Hans Hansen
1866, 2309, 2909, Jens Clausen, aftægtsgaardmand, 78, i Marslev. Født i Steenstrup Sogn
1866, 3009, 0410, Henrik Hansen, røgter, 59, hos gaardmand Jens Hansen, i Holøv. Født i Refsvindinge
1866, 3110, 0411, Peder Christian Pedersen, 5½, søn af indsidder Peder Andersen, i Marslev. Født Sammesteds
1866, 3110, 0511, Hans Jørgen Clausen, 3½, søn af huuseier Nicolai Clausen, paa Rynkeby Mark, i Ringe Sogn. Født sammesteds
1866, 311, 1011, Hans Peder Hansen, 2½, søn af huuseier Hans Hansen, i Tvedskov. Født i Marslev Sogn
1866, 0611, 1211, Niels Peder Jensen, 2, søn af gaardmand Claus Jensen, i Marslev. Født sammesteds
1866, 1012, 1612, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Hansen, i Engberg. Født sammesteds
1867, 0101, 0901, Anders Pedersen, huuseier, 40, paa Holøv Mark. Født i Seden Sogn
1867, 1201, 1901, Dødfødt dreng, søn af huuseier Hans Poulsen, i Holøv
1867, 2501, 0202, Anders Hansen, aftægtshuusmand, 82, i Nørrebjerg i Fraugde Sogn
1867, 2801, 0302, Dødfødt dreng, søn af væver Hans Hansen, i Frihedshuus
1867, 0903, 1603, Frederik Gregers Rudolph Larsen, huuseier, 52, i Engberg. Født i Viby Sogn
1867, 3103, 0704, Niels Andersen, 2 og 9 maaneder, søn af pige Hansine Andersen, paa Ullerslev Mark. Født i Nyledshuus
1867, 0604, 1004, Niels Peder Vilhelm Rasmussen, 4 uger, søn af indsidder Rasmus Rasmussen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1867, 1804, 2204, Dødfødt dreng, søn af snedker Poul Nielsen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1867, 1312, 2012, Henrik Andreasen, snedker og huuseier, 70, i Engberg. Født i Aasum Sogn
1868, 2102, 2802, Johan Bülow Løwenhjelm, hofjægermester og eier, 52, af Veirupgaard. Født sammesteds
1868, 2902, 0703, Knud Knudsen, huusmand, 65, i Frihed Holøv Mark. Født i Odense
1868, 2904, 0305, Niels Peder Pedersen, 6 uger, søn af Johanne Marie Kirstine Südermann, i Holøv. Født sammesteds
1868, 0606, 1006, Søren Peder Georg Pedersen, 10 uger, søn af pige Vilhelmine Hansen, i Odense, ophold i Bækhuset. Født i Odense
1868, 0708, 1308, Hans Hansen, gaardeier, 65, i Marslev. Født sammesteds
1868, 2908, 0409, Hans Hansen, aftægtshuusmand, 74, i Gjelshuus. Født i Fraugde Sogn
1868, 0809, 1209, Niels Peder Hansen, 5, søn af boelsmand Hans Peder Hansen, i Engdal. Født sammesteds
1868, 3009, 0410, Hans Peder Larsen, 6 dage, søn af pige Jensine Johanne Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1869, 0802, 1202, Hans Henrik Knudsen, 6, søn af indsidder Anders Jacob Knudsen, paa Klarskov Mark. Født i Søndersø Sogn
1869, 1005, 1505, Johannes Nielsen, ungkarl og indsidder, 69, hos huusmand Hans Rasmussen, paa Holøv Mark. Født i Kjerteminde
1869, 0606, 1206, Hans Rudolph Clausen Duch, aftægtshuusmand, 73, i Holøv. Født paa Bøgebjerg
1869, 1406, 2106, Anders Knudsen, gaardeier, 67, i Marslev. Født sammesteds
1869, 0607, 1107, Hans Rudolph Nielsen, 2, i Engberg. Født i Vissenberg Sogn. Søn af teglmester Niels Andersen og enke Nielsine Amalie Frederiksen
1869, 0108, 0508, Poul Nielsen, huuseier og snedker, 30, paa Marslev Mark. Født i Skjellerup Sogn
1869, 1809, 2309, Mads Frederik Vilhelm Hansen, 9, søn af indsidder Hans Andersen, paa Marslev Mark
1869, 1612, 2212, Carl Axel Theodor Georg Sørensen, 11 maaneder, søn af gaardmand Hans Christian Sørensen, i Rastrup. Født sammesteds
1870, 0203, 0903, Hans Rasmus Christian Rasmussen, 2½, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Marslev. Født sammesteds
1870, 1003, 1703, Mads Hansen, huuseier, 61, i Bækhuset. Født i Munkebo Sogn
1870, 0904, 1404, Niels Nielsen, 6 dage, søn af huusmand Mads Nielsen, i Holøv. Født sammesteds
1870, 1404, 2104, Carl Marius Hansen, 2½, søn af høker Jens Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1870, 1904, 2404, Anders Andersen, 3½, søn af huusmand Niels Andersen, i Nyledshuus. Født sammesteds
1870, 2506, 0107, Rasmus Andersen, ungkarl og skræder, 47, i Holøv. Født sammesteds
1870, 0107, 0607, Julius Madsen, huuseier og bødker, 25, i Marslev. Født i Causlunde
1870, 0207, 0807, Claus Laurits Clausen, 5 uger, søn af gaardmand Hans Erik Clausen, i Marslev. Født sammesteds
1870, 1308, 1908, Rasmus Mikkelsen, huuseier, 48, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1870, 1508, 2108, Mads Frederik Vilhelm Hansen, 15 uger, søn af Kirstine Marie Hansen, paa Marslev Mark
1870, 2309, 2809, Hans Johan Christoffer Knudsen, 12, søn af huusmand Knud Johansen, paa Marslev Mark. Født i Fraugde Sogn
1870, 3110, 0711, Niels Peder Jørgensen, tjenestekarl, 17, søn af huusmand Jørgen Nielsen, i Holøv. Født sammesteds
1870, 0112, 0812, Jens Olsen, aftægtshuusmand, 75, hos Ole Jensen, paa Marslev Mark. Født i Dalby Sogn
1871, 1201, 1701, Friedrich Mellenthin, enkemand, 77, ophold i Marslev Arbeidsanstalt. Født i Preussen
1871, 1104, 1504, Rasmus Jørgen Frandsen, 25, paa Holøv Mark. Født i Nørre Aaby Sogn 1846. Søn af boelsmand Frands Rasmussen
1871, 0105, 0705, Hans Jensen, 81, ophold i Marslev Arbeidsanstalt. Født i Birkende
1871, 1008, 1308, Lars Peder Rasmussen, 1 maaned, søn af huusmand Lars Rasmussen, i Rudskov. Født sammesteds
1871, 0109, 0509, Niels Madsen, huuseier, 50, i Holøv. Født sammesteds
1871, 1809, 2209, Martin Rasmussen, 2 maaneder, søn af smed Jens Peder Rasmussen, i Marslev. Født sammesteds
1871, 0810, 1410, Anders Mikkelsen, boelsmand, 52, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1871, 1911, 2611, Lars Henriksen, 71, ophold i Marslev Arbeidsanstalt. Født i Freltofte
1872, 2701, 0402, Hans Christian Jensen, 3 uger, søn af pige Karen Dorthea Rasmussen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1872, 1304, 2104, Rasmus Christian Frandsen, 9 maaneder, søn af pige Sidsel Dorthea Hansen, Marslev Mark. Født sammesteds
1872, 0605, 0905, Dødfødt dreng, søn af pige Karen Pedersen, i Engberg
1872, 2705, 0306, Peder Jensen, ungkarl og aftægtsgaardmand, 79, i Rastrup. Født sammesteds
1872, 1708, 2308, Niels Pedersen, gaardeier, 55, i Marslev. Født sammesteds
1872, 0911, 1511, Hans Henrik Sørensen, aftægtshuusmand, 54, paa Marslev Mark. Født i Sødinge
1873, 1701, 2101, Niels Hansen, ugift, indsidder og væver, 67, i Marslev. Født i Marslev Sogn
1873, 0903, 1603, Hans Morten Larsen, 7 maaneder, søn af Ane Marie Larsen. Hos gaardmand Knud Johansen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1873, 1204, 1804, Knud Andersen, ungkarl, 27, paa Holøv Mark. Født i Sønder Næraa Sogn 1845. Søn af boelsmand Anders Knudsen
1873, 2206, 2706, Niels Jeppesen, gaardeier, 58, i Rastrup. Født i Brylle Sogn
1873, 0207, 0807, Hans Jensen, 69, ophold i Marslev Arbeidsanstalt. Født i Ringe Sogn
1873, 1907, 2407, Søren Mortensen, 5½, søn af Hans Mortensen, i Marslev Arbeidsanstalt. Født i Marslev
1873, 0709, 1209, Lars Frandsen, ungkarl og tjenestekarl, 18, hos gaardmand Hans Chr. Pedersen, paa Marslev Mark. Født 1854 i Munkebo Sogn
1873, 0909, 1509, Anders Nielsen, aftægtsmand, 83, i Nyledshuus. Født i Marslev Sogn
1873, 1511, 2111, Rasmus Poulsen, ungkarl og tjenestekarl, 43, ophold hos huusmand Hans Andersen, i Holøv. Født i Marslev Sogn
1874, 0101, 0801, Jørgen Madsen, huuseier, 59, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1874, 0802, 1502, Mads Christian Nielsen, 1½, søn af huuseier Jørgen Nielsen, paa Marslev Mark. Født sammesteds
1874, 1802, 2402, Hans Larsen, aftægtshuusmand, 80, i Engberg. Født i Birkende
1874, 3105, 0306, Peder Christian Pedersen, huuseier, 32, i Tvedskov. Født sammesteds
1874, 1009, 1309, Dødfødt dreng, søn af huuseier Peder Pedersen, i Holøv. Født sammesteds
1874, 0311, 0911, Carl Theodor Petersen, 17, søn af skolelærer og kirkesanger Jens Peter Petersen, i Marslev. Født sammesteds
1874, 0311, 1011, Peder Larsen, aftægtsmand, 67, i Tvedskov. Født i Birkende
1875, 0201, 0801, Niels Larsen, huuseier, 62, i Marslev. Født i Marslev Sogn
1875, 2201, 2901, Hans Christensen, 10 dage, søn af boelsmand Christen Jørgen Christensen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1875, 2103, 2703, Peder Olsen, aftægtsgaardmand, 78, i Marslev. Født i Agedrup Sogn
1875, 2207, 2707, Peder Jensen, aftægtshusmand, 91, paa Holøv Mark. Født i Holøv
1875, 2508, 2908, Rasmus Clausen, indsidder, 57, paa Marslev Mark. Født i Rynkeby
1875, 1609, 2109, Julius Jensen, 9 maaneder, søn af husmand Jens Andersen, paa Rastrup Mark. Født sammesteds
1875, 2111, 2611, Erik Andreassen, røgter og gift, 67, hos gaardmand Niels Pedersen, i Holøv. Født i Odense
1876, 0302, 1002, Hans Christensen, 1 uge, søn af boelsmand Christen Jørgen Christensen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1876, 2702, 0603, Lars Hansen, husejer og gift, 60, i Gjelshus. Født i Agedrup Sogn
1876, 2905, 0406, Lars Christian Andersen, ungkarl, 24, paa Holøv Mark. Født paa Tarup Mark i Sønder Næraa Sogn 1851
1876, 0606, 1006, Christian Thomsen, almisselem og enkemand, 76, i Marslev Arbejdsanstalt. Født i Allerup
1876, 1706, 2306, Hans Mortensen, almisselem og enkemand, 60, i Marslev Arbejdsanstalt. Født i Marslev
1876, 0108, 0708, Hans Andersen, aftægtsgaardmand og gift, 72, i Marslev. Født sammesteds
1876, 1709, 2309, Anders Hansen, tømrer og ugift, 21, i Odense. Født i Tommerup Sogn 1855
1876, 1310, 1810, Hans Nielsen, 1½, søn af indsidder Christian Nielsen, paa Marslev Mark. Født i Marslev Sogn
1876, 1712, 2212, Rasmus Hansen, ungkarl og husejer, 27, i Rudskov. Født i Tommerup Sogn 1849
1876, 2412, 2912, Dødfødt dreng, søn af pige Karen Christiansen, paa Marslev Arbejdsanstalt
1877, 1301, 2201, Knud Frederik Leth, ejer og gift, 37, af Klarskov. Født sammesteds
1877, 1501, 2101, Udøbt dreng, 2 uger, søn af pige Rasmine Petrine Hansen, i Garderhus
1877, 1503, 2103, Mads Madsen, almisselem og gift, 71, i Marslev Arbejdsanstalt. Født i Søllinge
1877, 0807, 1607, Rasmus Christensen, aftægtsboelsmand og gift, 63, paa Holøv Mark. Født i Skeby
1878, 0501, 1101, Anders Marius Rasmussen, 11 uger, søn af smed Jens Peder Rasmussen, i Marslev. Født sammesteds
1878, 1801, 2701, Julius Jensen, 1 uge, søn af husejer Jens Andersen, paa Rastrup Mark. Født sammesteds
1878, 1307, 1807, Jens Carl Larsen, 1 maaned, søn af pige Maren Larsen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1878, 1008, 1508, Søren Andersen, almisselem og enkemand, 88, i Marslev Arbejdsanstalt. Født i Odense
1878, 2708, 3008, Dødfødt dreng, søn af gaardejer Niels Nielsen, paa Holøv Mark
1878, 0510, 1010, Christian Hansen, 11, søn af husmand Hans Jørgensen, i Holøv
1879, 2302, 0303, Carl Jørgen Cilius Rasmussen, 6 uger, søn af skomager Peder Rasmussen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1879, 2603, 0104, Niels Hansen, indsidder og gift, 38, i Marslev. Født i Rynkeby Sogn
1879, 1506, 1906, Anders Knud Christian Jensen, 1, søn af væver Lars Jensen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1879, 2707, 0108, Hans Jørgen Asmussen, 3, søn af pige Petrine Jørgensen, i Marslev. Født sammesteds
1879, 2211, 2811, Niels Jeppesen, forhenværende skolelærer og gift, 48, i Fjeldsted. Gaardejer paa Marslev Mark. Født i Drigstrup Sogn
1879, 1312, 1912, Peder Rasmussen, husejer og gift, 50, Rudskov. Født i Marslev
1879, 1912, 2412, Dødfødt dreng, søn af friskolelærer Peder Andersen, i Holøv
1880, 1301, 1901, Sophus Mads Christian Hansen, 5, søn af høker Jens Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1880, 1601, 2401, Rasmus Andersen, aftægtshusmand og enkemand, 77, i Marslev. Født i Søndersø Sogn
1880, 0702, 1402, Carl Ludvig Hansen, 8, søn af gaardejer Jens Hansen, i Rastrup. Født sammesteds
1880, 0803, 1603, Christian Victor Christensen, 9 maaneder, søn af boelsmand Christen Jørgen Christensen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1880, 2303, 2703, Hans Peder Nielsen, tyende, 14, paa Aasum Mark. Født i Marslev Sogn
1880, 1504, 2004, Hans Peder Alfred Andersen, 5, søn af indsidder Peder Andersen, paa Holøv Mark. Født i Seden
1880, 2706, 0207, Lars Larsen, 3, søn af pige Maren Larsen, paa Holøv Mark. Født sammesteds
1880, 0910, 1610, Niels Christensen, indsidder og gift, 71, i Holøv. Født i Agedrup Sogn
1880, 0112, 0912, Niels Hansen, husejer og gift, 51, i Holøv. Født i Ullerslev
1881, 1805, 2505, Jørgen Hansen, ungkarl og skræder, 20, paa Rastrup Mark. Født i Marslev Sogn
1881, 2907, 0308, Hans Hansen, aftægtshusmand og gift, 75, i Rudskov. Født i Gudbjerg Sogn
1881, 0909, 1609, Udøbt dreng, 13 timer, søn af smed Rasmus Hansen, i Marslev. Født sammesteds
1882, 0302, 0902, Carl Mourits Mackeprang, 17 maaneder, søn af forpagter Eggert Mackeprang, paa Klarskov. Født sammesteds
1882, 1502, 2102, Knud Hansen, aftægtsmand og gift, 77, paa Holøv Mark. Født i Seden Sogn
1882, 0604, 1404, Niels Hansen, rebslager og gift, 79, paa Holøv Mark. Født i Kjølstrup Sogn
1882, 0506, 1106, Marius Viggo Erhard Rasmussen, ½, søn af skrædder Niels Rasmussen, i Marslev. Født i Agedrup Sogn
1882, 1306, 1906, Otto Knudsen, gaardejer og enkemand, 87, i Marslev. Født sammesteds
1882, 0609, 1209, Thomas Rasmussen, forpagter og gift, 62, paa Vejrupgaard. Født i Davinde
1882, 1712, 2212, Hans Jacobsen, fattiglem og enkemand, 63, paa Marslev Arbejdsanstalt. Født i Tommerup
1883, 0901, 1601, Mads Andersen, gaardejer og gift, 33, paa Holøv Mark. Født i Marslev Sogn
1883, 1902, 2402, Jens Ærebo Christiansen, husejer og gift, 52, paa Rastrup Mark. Født i Mesinge Sogn
1883, 2103, 2703, Mads Mortensen, fattiglem og ugift, 53, paa Marslev Arbejdsanstalt. Født i Marslev
1883, 2705, 0306, Lars Sørensen, husfæster og enkemand, 96, paa Marslev Mark. Født i Rynkeby
1883, 0306, 0706, Anders Andersen, tjenestekarl og ugift, 64, paa Vejrupgaard. Født i Sverig
1883, 2308, 2808, Rasmus Peder Rasmussen, 2 maaneder, søn af indsidder Peder Rasmussen, i Engberg. Født sammesteds
1883, 2608, 0109, Rasmus Rasmussen, aftægtsgaardmand og enkemand, 77, i Odense. Født i Sønder Næraa
1883, 0409, 1009, Peder Henrik Andreassen, husejer og gift, 43, paa Holøv Mark. Født i Marslev Sogn
1883, 2812, 04011884, Frands Nielsen, fattiglem og gift, 75, paa Marslev Arbejdsanstalt. Født i Munkebo
1856, 1603, 2503, Maren Hansen, 15, hos fru Bülow, i Veirup Skov. Datter af afgangne huusmand Hans Jensen, i Annexhuset
1856, 2803, 0404, Ane Hansine Rasmussen, 1½, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Engberg
1856, 2905, 0306, Udøbt pige, 1 dag, datter af pige Caroline Christine Rasmussen. Hos gaardmand Otto Knudsen, i Marslev
1856, 0906, 1706, Ane Cathrine Olesdatter, 43, paa Marslev Mark. Huusmand Hans Henrik Sørensen
1856, 2006, 2606, Kirsten Andersdatter, 48, i Holøv. Gaardmand Peder Larsen
1856, 2308, 2908, Maren Nielsdatter, enke, 76, i Marslev. Gaardmand Peder Mortensen
1857, 1001, 1801, Ane Cathrine Larsen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Lars Andersen, i Rudskov
1857, 0502, 1302, Karen Hansdatter, 57, i Holøv. Gaardmand Poul Rasmussen
1857, 0503, 1103, Karen Andersdatter, enke, 80, i Rudskov. Bødker Søren Larsen
1857, 1703, 2203, Vilhelmine Dorthea Hansen, 1 maaned, datter af Lovise Dorothea Røhling, hos Peder Ottesen, paa Veirup Mark
1857, 2408, 3008, Ane Marie Andersen, 7 maaneder, datter af Gjertrud Rasmussen, i Frihedshuset
1857, 1911, 2211, Karen Jacobsdatter, enke og almisselem, 76, i Marslev. Niels Nielsen
1857, 2611, 0112, Udøbt pige, 1 maaned, datter af ritmester Løwenhjelm, paa Veirupgaard
1858, 0501, 1001, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Marcussen, Holøv Mark
1858, 1306, 1606, Cathrine Pedersen, 28, i Holøv. Huusmand Peder Hansen
1858, 0107, 0607, Ane Marie Rasmusdatter, 68, Marslev Mark. Indsidder Søren Andersen
1858, 1607, 2107, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Mortensen, Marslev
1858, 0209, 0809, Dorthe Sørensdatter, enke, 81, i Rastrup. Gaardmand Dines Clausen
1858, 0211, 0911, Christiane Josephine Else Mathea Leth, 25, paa Klarskov. Datter af enkemadam Leth
1858, 1111, 1911, Ane Hansdatter, væverske og ugift, 58, i Rudskov
1858, 1811, 2411, Dorthea Hansdatter, 60, i Holøv. Huusmand Hans Christoffersen
1859, 1503, 2203, Catharine Marie Korch f. Næsted, 33, paa Veirupgaard. Forpagter Korch
1859, 1008, 1408, Caroline Mathilde Rasmussen, 5 dage, datter af gartner Rasmus Madsen, i Rudskov
1859, 1708, 2208, Mette Findsdatter, 40, i Holøv. Huusmand Hans Christoffersen
1859, 0312, 1112, Ane Cathrine Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Henrik Sørensen, paa Marslev Mark
1860, 1001, 1801, Cathrine Brochenhuus Løwenhjelm f. Bülow, enke, 81, til Veirupgaard. Kammerherre Løwenhjelm
1860, 1602, 1902, Karen Marie Hansen, 1 maaned, datter af pige Ane Larsdatter Espeløv. I pleie hos huusmand Jørgen Jensen, paa Marslev Mark
1860, 2102, 2902, Eleonora Cathrine Marie Friis f. Ærrebo, enke, 80, i Marslev. Forhenværende præst Erik Friis
1860, 2303, 3003, Ane Christensdatter, enke, 70, i Holøv. Væver Rasmus Nielsen
1860, 2504, 0205, Ane Kirstine Rasmusdatter, 64, i Marslev. Gaardmand Peder Olsen
1860, 2804, 0305, Maren Jørgensdatter, 43, i Holøv. Gaardmand Jens Hansen
1860, 2905, 0306, Marie Nielsdatter, 80, i Bækhuset. Aftægtshuusmand Anders Hansen
1860, 3105, 0806, Abelone Hansdatter, enke, 93, gaardmand Anders Knudsens moder, i Marslev. Aftægtshuusmand Knud Hansen
1860, 2306, 2806, Mette Marie Pedersdatter, 50, i Bækhuset. Huusmand Mads Hansen
1860, 2708, 0309, Mette Knudsdatter, 66, i Marslev. Gaardmand Claus Eriksen
1860, 1211, 1811, Maren Jensdatter, almisselem, 51, i Marslev Fattighuus
1861, 2701, 0302, Ane Mortensdatter, almisselem og enke, 77, i Marslev Fattighuus
1861, 1509, 2209, Karen Marie Rasmussen, 8 dage, datter af huusmand Rasmus Nielsen, i Engberg
1861, 1511, 2411, Dødfødt pige, datter af huusmand Hans Ditlev Madsen, i Skiften paa Marslev Mark
1862, 3003, 0604, Johanne Pedersen, 11 maaneder, datter af indsidder Peder Andersen, i Marslev
1862, 0104, 0604, Christiane Vilhelmine Pedersen, 4, datter af indsidder Peder Andersen, i Marslev
1862, 1106, 1506, Ane Kirstine Andersen, 3 uger, datter af Abelone Larsen, i Engberg
1863, 2304, 3004, Charlotte Nielsdatter, enke, 84, i Holøv. Gaardmand Rasmus Poulsen
1863, 1608, 2108, Dorthe Kirstine Sørensen, 15, datter af gaardmand Søren Dinesen, i Rastrup
1864, 0801, 1501, Dorthe Marie Nielsdatter, enke, 75, i Marslev. Huusmand Hans Nielsen
1864, 2101, 2701, Nielsine Larsen, ½, datter af tjenestekarl Lars Larsen, i Rudskov og Karen Hansen, paa Ørnfeldt
1864, 2602, 0403, Maren Pedersen, 18, i Tvedskov. Datter af huusmand Peder Pedersen
1864, 0905, 1405, Bodil Kirstine Knudsen, tjenestepige, 18, hos gaardmand Niels Jeppesen, i Rastrup. Datter af huusmand Knud Larsen, i Agedrup
1864, 1405, 1805, Marie Kirstine Jensen, 1 og 3 maaneder, datter af pige Johanne Petersen, af Holøv. Ophold hos huusmand Peder Rasmussen, af Holøv
1864, 1109, 1709, Dorthea Marie Clausen, 29, i Rastrup. Gaardmand Jens Hansen
1864, 3010, 0611, Else Marie Jørgensen, 4, pleiedatter af gartner Christian Madsen, paa Marslev Mark
1864, 0111, 0511, Maren Kirstine Pedersen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Niels Pedersen, i Holøv
1864, 1911, 2511, Maren Hansine Mortensen, ½, datter af indsidder Hans Mortensen, i Garderhuset
1864, 0912, 1612, Karen Nielsen, 10, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Fraugde Kjærby. Pleiedatter af gaardmand Hans Ditlev Knudsen, i Marslev
1864, 2112, 2912, Mette Rasmusdatter, enke, 59, i Rudskov. Huusmand Niels Sørensen
1865, 2201, 2701, Else Marie Pedersen, 61, i Tvedskov paa Rastrup Mark. Huusmand Peder Larsen
1865, 1702, 2402, Stine Marie Hansen, 6, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Holøv
1865, 1003, 1703, Mette Cathrine Madsen, enke, 74, i Tageholme. Fr. v. Bülow
1865, 0204, 1004, Kirstine Hansdatter, 48, i Marslev. Smed Rasmus Andersen
1865, 2305, 2705, Dorthea Marie Hansen, 8 maaneder, datter af gaardmand Jens Hansen, i Rastrup
1865, 0908, 1308, Ane Cathrine Nielsen, tyende, 27, ophold hos huusmand Anders Mathiasen, paa Vesterkjærby Mark
1865, 1408, 1808, Ane Marie Jensdatter, enke, 66, i Marslev Fattighuus. Niels Hansen
1865, 0210, 0710, Maren Larsen, 75, opholdt sig hos sin svigersøn ritmester Løvenhjelm, paa Veirupgaard. Forhenværende bødker Hansen, i Odense
1866, 2501, 3001, Gjertrud Rasmusdatter, almisselem og enke, 72, i Rudskov. Almisselem Rasmus Christensen, i Marslev
1866, 2602, 0203, Larsine Erikke Frederiksen, tjenestepige, 17½, hos gaardmand Lars Andersen, i Holøv
1866, 0603, 1103, Mette Kirstine Pedersen, 10 maaneder, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Rudskov
1866, 0804, 1304, Marie Hansen, ½, datter af indsidder Hans Andersen, i Marslev Fattighuus
1866, 1306, 1906, Gjertrud Marie Rasmussen, enke, 52, i Rastrup. Gaardeier Søren Dinesen
1866, 1707, 2207, Johanne Dorthea Johansen, 8 uger, datter af huusmand Hans Johansen, paa Marslev Mark
1866, 0209, 0609, Birthe Marie Hansen, 1½, datter af huusmand Hans Nielsen, paa Holøv Mark
1866, 1310, 1610, Jensine Caroline Kirstine Frandsen, 3, datter af huusmand Frands Nielsen, i Rastruphuus
1866, 2910, 0411, Johanne Vilhelmine Pedersen, 3, datter af indsidder Peder Andersen, i Marslev
1866, 0612, 0912, Maren Hansen, ½ dag, datter af huusmand Andreas Hansen, i Marslev
1866, 0612, 0912, Karen Hansen, 18 timer, datter af huusmand Andreas Hansen, i Marslev
1867, 1301, 1901, Hansine Pedersen, 16½, datter af huusmand Peder Hansen, i Holøv Skov
1867, 2303, 2803, Karen Jensen, 36, i Marslev. Høker Mads Jørgensen
1867, 0809, 1209, Ane Cathrine Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand Hans Knudsen, i Holøv
1867, 2010, 2610, Christiane Nielsen, 33, i Marslev. Gaardmand Claus Jensen
1868, 0401, 1101, Maren Rasmusdatter, enke, 74, i Holøv. Boelsmand Anders Hansen
1868, 1401, 1801, Maren Frandsen, 19, i Rastruphuus. Datter af huusmand Frands Nielsen
1868, 2102, 2702, Johanne Nielsdatter, enke, 72, paa Holøv Mark. Huusmand Marcus Nielsen
1868, 1703, 2203, Caroline Marie Hansen, 11 uger, datter af boelsmand Hans Christian Andersen, i Holøv
1868, 1704, 2404, Ane Jørgensdatter, 48, paa Marslev Mark. Huusmand Hans Henrik Sørensen
1868, 2408, 2708, Dødfødt pige, datter af pige Ane Kirstine Rasmussen, i Marslev Fattighuus
1868, 1511, 2011, Mette Margrethe Hansdatter, 76, i Rudskov. Kurvemager Hans Pedersen, i Fraugde Kjærby
1868, 2411, 3011, Karen Jensdatter, 72, i Veirup Skov. Huusmand Rasmus Rasmussen
1868, 2911, 0512, Kirstine Madsdatter, 75, paa Holøv Mark. Aftægtshuusmand Peder Jensen
1869, 1102, 1702, Maren Sørensdatter, enke, 66, i Marslev Fattighuus. Indsidder Hans Larsen
1869, 1902, 2602, Frederikke Nielsdatter, 58, paa Holøv Mark. Huusmand Anders Rasmussen
1869, 0503, 1203, Ane Marie Pedersen, 4, datter af murer Peder Ottesen, paa Veirup Mark
1869, 0803, 1203, Rasmine Lovise Pedersen, 8 uger, datter af murer Peder Ottesen, paa Veirup Mark
1869, 1403, 2203, Maren Knudsdatter, 75, ophold hos gaardmand Otto Knudsen, i Marslev. Gaardmand Knud Ottesen
1869, 0704, 1304, Laura Anna Magdalene Bek, 3, stifdatter af mestersvend Hans Johansen, i Veirup Mølle
1869, 2908, 0409, Charlotte Rasmusdatter, enke, 76, i Holøv. Aftægtshuusmand Hans Rudolph Clausen Duch
1869, 1210, 1710, Else Kirstine Rasmussen (Hansdatter), enke, 75, i Holøv. Aftægtshuusmand Jørgen Rasmussen
1870, 0101, 0901, Hansine Adamine Hansen, 4 uger, datter af Johanne Cathrine Sørensen, paa Marslev Mark
1870, 1102, 1802, Ane Marie Henriksdatter, enke, 89, ophold hos huusmand Otto Hansen, i Holøv. Skrædder Hans Erik Nielsen, i Urup
1870, 0503, 1303, Karen Pedersdatter, almisselem og ugift, 61, i Arbeidsanstalten paa Marslev Mark
1870, 1303, 2003, Christiane Sophie Nielsen, 3 maaneder, datter af banevogter Peder Nielsen, paa Veirup Mark
1870, 2204, 2404, Udøbt pige, ½ time, datter af huusmand Niels Andersen, i Nyledshuus
1870, 2504, 3004, Ane Marie Rasmussen, 39, i Garderhuus. Indsidder Hans Christian Larsen
1870, 1406, 1806, Karen Jensdatter, 44, i Rudskov. Indsidder Niels Andersen
1870, 2310, 3110, Gjertrud Marie Jensdatter, ugift og huusbestyrerinde, 71, hos broderen Peder Jensen, i Rastrup
1870, 2512, 3012, Petrine Nielsen, 30, ophold i Marslev Arbeidsanstalt. Murer Niels Christian Pedersen, i Skallerød
1871, 1101, 1701, Christiane Rasmussen, ugift, 26, ophold i Marslev Arbeidsanstalt
1871, 1402, 2102, Abelone Rasmusdatter, 76, i Holøv. Aftægtshuusmand Rasmus Larsen
1871, 1902, 2502, Karen Kirstine Frandsen, 27, paa Holøv Mark. Datter af boelsmand Frands Rasmussen
1871, 0203, 0803, Maren Kirstine Hansen, 36, i Marslev Arbeidsanstalt. Hans Mortensen
1871, 1603, 2303, Ane Marie Jørgensdatter, 55, paa Holøv Mark. Boelsmand Frands Rasmussen
1871, 2304, 2804, Elise Henriette Johansdatter, enke, 51, ophold hos høker Mads Jørgensen, i Marslev. Arbeidsmand Henrik Nielsen, i Odense
1871, 0805, 1305, Maren Andersdatter, ugift, 71, ophold i Arbeidsanstalten paa Marslev Mark
1871, 0507, 1007, Karen Jensdatter, enke, 74, ophold paa Fraugde Kjærby Mark. Bødker Hans Hansen, i Marslev
1871, 0208, 0708, Christiane Hansdatter, enke, 75, i Holøv. Boelsmand Jens Rasmussen
1871, 0508, 1108, Ane Marie Madsen, 10½, datter af huusmand Niels Madsen, i Holøv
1872, 0803, 1303, Marie Jensine Caroline Amalie Pedersen, 2 og 3 maaneder, datter af pige Maren Cathrine Pedersen, paa Marslev Arbeidsanstalt
1872, 2305, 2805, Jensine Hansen, 20, i Rastrup. Gaardmand Niels Madsen
1872, 2905, 0206, Sine Gertia Marie Madsen, 12 dage, datter af gaardmand Niels Madsen, i Rastrup
1872, 1609, 2109, Marie Jørgensen, ½, datter af pige Rasmine Jørgine Bang, paa Marslev Mark
1872, 2312, 2912, Ane Margrethe Nielsdatter, enke, 77, paa Marslev Arbeidsanstalt. Hans Jensen
1873, 1703, 2303, Karen Marie Hansen, 8 maaneder, datter af pige Jensine Hansen, i Marslev. Ophold paa Marslev Mark
1873, 2806, 0407, Marie Lovise Petersen, 24, i Marslev. Datter af skolelærer og kirkesanger Jens Peter Petersen
1873, 1207, 1807, Karen Knudsen, 29, i Frihed paa Holøv Mark. Huusmand Christian Hansen
1873, 0311, 1011, Maren Henriksdatter, enke, 90, i Garderhuus. Huusmand Lars Rasmussen
1873, 1112, 1712, Maren Duch, enke, 80, i Marslev Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1874, 1001, 1601, Jacobine Hansen, 38, i Rudskov. Huusmand Peder Rasmussen
1874, 0704, 1304, Maren Hansdatter, enke, 65, i Tvedskov. Huusmand Peder Pedersen
1874, 1812, 2412, Ane Marie Nielsen, 34, paa Marslev Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1875, 2801, 0302, Ane Kirstine Jørgensen, 40, i Marslev. Huusmand Andreas Hansen
1875, 1810, 2410, Dødfødt pige, datter af husejer Peder Pedersen, i Holøv
1875, 0811, 1511, Laura Cathrine Leth, enke, 70, paa Klarskov. Proprietair Peder Leth
1876, 2901, 0602, Dødfødt pige, datter af husejer Niels Andersen, i Nyledshus
1876, 2102, 2802, Ane Sørensen, tjenestepige og ugift, 42, hos gaardmand Jørgen Hansen, i Marslev
1876, 1507, 2007, Ehrengott Hansdatter, enke, 68, paa Holøv Mark. Husejer Anders Pedersen
1876, 0910, 1310, Ane Cecilie Jensdatter, indsidder og ugift, 80, i Marslev
1876, 2510, 3110, Karen Jensine Hansen, 3, datter af gaardejer Jens Hansen, i Rastrup
1876, 2611, 0112, Juliane Nielsen, 46, i Marslev. Indsidder Niels Hansen
1876, 0212, 0912, Christiane Hansen, 51, paa Marslev Mark. Husejer Hans Ditlev Madsen
1876, 2112, 2912, Ane Marie Pedersen, enke, 67, paa Marslev Arbejdsanstalt. Almisselem Hans Jensen
1877, 1606, 2206, Elise Agathe Nielsen, 10 timer, datter af banevogter Peder Nielsen, paa Marslev Mark
1877, 1707, 2207, Ane Olsdatter, enke, 72, i Rudskov. Husmand Rasmus Pedersen
1877, 0110, 0810, Maren Hansdatter, aftægtspige, 81, hos gaardmand Rasmus Rasmussen, i Marslev
1877, 1912, 2412, Ane Cathrine Pedersdatter, 75, i Engdal. Aftægtsboelsmand Peder Hansen
1878, 2001, 2501, Johanne Marie Jonathansensdatter, 50, i Marslev. Indsidder Erik Jensen
1878, 0303, 0903, Gjertrud Marie Frederiksen, 36, paa Marslev Mark. Snedker Jens Henrik Hansen
1878, 2007, 2507, Udøbt pige, datter af pige Ane Marie Nielsen, paa Marslev Arbejdsanstalt
1878, 2309, 3009, Ane Marie Hansen, 30, i Rudskov. Husmand Christian Nielsen
1878, 2211, 2811, Marie Jørgensen, almisselem og ugift, 80, paa Marslev Arbejdsanstalt
1879, 0602, 1302, Mette Rasmusdatter, 63, paa Marslev Mark. Husmand Henrik Madsen
1879, 1802, 2602, Ane Marie Nielsdatter, 83, i Marslev. Gaardmand Otto Knudsen
1879, 1304, 1904, Jensine Madsen, 1 uge, datter af gaardeier Niels Madsen, i Rastrup
1879, 1304, 1904, Erne Knudsdatter, 70, i Holøv. Aftægtsgaardmand Morten Nielsen
1879, 2905, 0306, Kirsten Rasmusdatter, enke, 82, i Rudskov. Smed Hans Mortensen
1880, 2801, 0302, Maren Hansdatter, enke, 75, paa Holøv Mark. Husejer Johan Henrik Andreasen
1880, 2603, 0104, Karen Marie Rasmusdatter, 58, i Rudskov. Husmand Hans Jacobsen
1880, 0708, 1108, Ane Cathrine Hansen, 42, paa Holøv Mark. Indsidder Jacob Jørgensen
1880, 2508, 3108, Ane Marie Hansen, 31, paa Holøv Mark. Gaardmand Christen Jørgen Christensen
1880, 1311, 2011, Ane Margrete Pedersen, 63, i Marslev. Husmand Anders Nielsen
1880, 0612, 1112, Abelone Eriksen, enke, 64, boende i Aasum. Husmand Rudolph Larsen
1881, 2203, 2703, Dorthea Knudsen, enke, 80, ophold paa Marslev Arbejdsanstalt. Huslejer Christian Hansen, i Birkende
1881, 2703, 0304, Hansine Petrine Johanne Dagmar Hansen, 3 maaneder, datter af pige Ane Cathrine Caroline Pedersen, i Holøv. Ophold i Engberg
1881, 0505, 1005, Karen Andersen, under 7 timer, datter af pige Kirsten Larsen, paa Holøv Mark
1881, 2909, 0710, Caroline Jensen, enke, 54, i Rastrup. Gaardmand Niels Jeppesen
1881, 2912, 06011882, Ane Marie Frederiksen, 30, paa Holøv Mark. Gartner Knud Christian Rasmussen
1882, 0902, 1702, Johanne Jensdatter, 65, paa Holøv Mark. Aftægtsmand Anders Knudsen
1882, 1703, 2603, Anna Kirstine Rasmine Andersen, 9 maaneder, datter af pige Marie Cecilie Andersen, ophold paa Marslev Mark
1882, 2806, 0307, Ane Pedersdatter, enke, 74, paa Holøv Mark. Husmand Knud Knudsen
1882, 1210, 1810, Johanne Hansdatter, enke, 89, i Marslev. Husmand Niels Larsen
1883, 1301, 1901, Jørgine Cathrine Christensen, 12, datter af gaardmand Christen Jørgen Christensen, paa Holøv Mark
1883, 0302, 0902, Ane Marie Jeppesen f. Guldbeck, enke, 64, ophold paa Holøv Mark. Loftsforvalter Just Jeppesen
1883, 1502, 2102, Mette Jørgensdatter, 79, i Vøjremose. Husfæster Lars Sørensen
1883, 2602, 0603, Ane Marie Knudsdatter, 80, i Odense. Aftægtsgaardmand Rasmus Rasmussen
1883, 2305, 2905, Ane Marie Knudsdatter, enke, 82, i Marslev. Gaardmand Hans Hansen
1883, 0508, 1008, Maren Kirstine Mortensen, 12, datter af fattiglem Hans Mortensen, paa Marslev Arbejdsanstalt
1883, 2208, 2508, Dødfødt pige, datter af gaardejer Niels Nielsen, paa Holøv Mark
1883, 0609, 1309, Mette Marie Jørgensen, 10, datter af husejer Knud Jørgensen, i Bekhuset
1883, 2310, 3010, Ane Cathrine Hansdatter, enke, 76, paa Holøv Mark. Aftægtsboelsmand Rasmus Christensen