Kølstrup, 1864-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 0802, 1402, Knud Hansen, 1, søn af huusmand Hans Knudsen, i Hundslev
1864, 0703, 1303, Niels Rasmussen, 3, søn af indsidder Rasmus Larsen, i Rosenvold
1864, 0604, 1204, Rasmus Andersen, 77, aftægtslem, i Hundslev
1864, 2604, 0305, Jacob Rasmussen, 76, aftægtsmand i Ladby. Søn af gaardfæster Rasmus ... i Ladby
1864, 0605, 1105, Søren Jørgensen Larsen, ½, søn af huusmand Lars Andersen, Hundslev Mark
1864, 1106, 1606, Henrik Nielsen, 21 og 9 maaneder, tjenende paa Ørnfeldt. Søn af husmand Niels Henriksen, paa Hundslev Mark
1864, 1307, 1807, Hans Andersen, 65, indsidder og væver i Hundslev
1864, 1607, 2107, Peder Madsen, smedesvend, 20. Søn af huusmand Mads Hansen i Hundslev
1864, 2309, 2809, Niels Pedersen, 25, paa Odense Hospital
1864, 0410, 1310, Hans Jørgen Hansen, 5, søn af huusmand Hans Christian Hansen, i Nymarken
1864, 3012, 06011865, Otto Engelsted Friis, sognepræst, 76, for Kølstrup og Agedrup
1865, 0602, 1202, Anders Hansen, 4 maaneder, søn af gaardeier Hans Thor Hansen, i Kjertinge
1865, 0904, 1504, Frands Peder Nielsen, ½, søn af gaardeier og skipper Nielsen, i Hundslev
1865, 1304, 1804, Christian Rasmussen, 11½, søn af indsidder Rasmus Christiansen, i Rosenvold
1865, 1405, 2005, Mads Frederiksen, huusmand, 66, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Frederik Tygesen, i Bovense
1865, 0406, 0806, Mogens Jensen, aftægtsmand, 84, i Hundslev. Søn af Jens Larsen, i Hundslev
1865, 0706, 1306, Christian Knudsen, 2, søn af huusmand Knud Johansen, paa Hundslev Mark
1865, 2206, 2706, Lars Andersen, huusmand, 64, i Hundslev Nymark. Søn af indsidder Anders Hansen, i Vindinge
1865, 3007, 0608, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Skovgaard, i Kiertinge og ungkarl Niels Nielsen
1865, 0408, 1108, Mads Rasmussen, skovfoged, 46, i Geilskov
1865, 3107, 0508, Johannes Brorson, gaardeier og particulier, 68, i Kjølstrup. Søn af justitsraad og herredsfoged Brorson, i Bierre Herred
1865, 2708, 3108, Anders Sørensen, 12, søn af vogter Søren Andersen, paa Hundslev Mark
1865, 3110, 0811, Niels Peder Madsen, 9, søn af huusmand Mads Hansen Madsen, i Hundslev Nymark
1865, 1411, 2011, Peder Frederiksen, aftægtsboelsmand, 80, hos sønnen boelsmand Frederik Pedersen, i Kjertinge
1866, 0801, 1501, Dødfødt dreng, søn af boelmand Mads Hansen Hoff, i Hundslev
1866, 2001, 2901, Jens Jensen, enkemand, 69, St. Hans Sogn, tilhuse hos husmand Hans Jensen, i Nymarken
1866, 2901, 0402, Niels Jørgen Carlsen, 9 maaneder, søn af fattiglem Karen Kirstine Adolphsen, i Kjølstrup Fattighuus
1866, 0802, 1402, Frederik Pedersen, boelsmand, 44, i Kjertinge. Søn af boelsmand Peder Frederiksen, i Kjertinge
1866, 2502, 0403, Søren Mortensen Pedersen, 1 og 9 maaneder, pleiebarn hos husmand Knud Johansen, i Hundslev
1866, 0503, 1203, Hans Christian Madsen, 7 og 9 maaneder, søn af boelsmand Mads Hansen Madsen, i Hundslev Mark
1866, 0803, 1603, Knud Madsen, aftægtsmand, almisselem og enkemand, 71, i Hundslev. Søn af gaardmand Mads Hansen, i Fraugde Kjærby
1866, 1903, 2703, Peder Larsen, huuseier, 45, i Kjertinge. Søn af huusmand Lars Madsen, i Rønninge
1866, 1203, 1703, Frands Andreasen, huuseier, 64, i Hundslev. Søn af huusmand Andreas Hansen, i Kissendrup
1866, 1705, 2105, Lars Peder Jensen, 14 uger, søn af indsidder Hans Peder Jensen, paa Hundslev Mark
1866, 0607, 1107, Søren Reinholdt Sørensen, 2, søn af huusmand Søren Johansen, i Hundslev
1866, 1207, 1807, Anders Peder Martin Petersen, 13 uger, søn af gaardeier Knud Petersen, i Kjertinge
1866, 2708, 3108, Hans Thomsen, aftægtshuusmand, 56, i Ladby. Søn af gaardmand Thomas Hansen, i Vesterkjærby
1866, 1109, 1609, Knud Hansen, 4 maaneder, søn af huusmand Hans Knudsen, i Hundslev
1866, 2209, 2909, Hans Jørgen Hansen, 30, hjemme hos moderen i Ladby. Søn af afdøde huusmand Hans Thomsen
1866, 1310, 1810, Christian Blangstrup, huusfæster, 45, i Ladby. Søn af skovrider Blangstrup, paa Lundsgaard
1866, 0611, 1511, Hans Larsen, aftægtshuusmand, enkemand, 89, i Nymarken. Søn af Lars Hansen, i Kjertinge
1866, 1511, 2311, Jens Larsen, huusmand og murer, 35, i Hundslev Nymark. Søn af huusmand Lars Thomsen, i Bullerup
1866, 1112, 1612, Rasmus Hansen, indsidder og rokkedreier, 54, i Ladby. Søn af huusmand Hans Hansen, i Ladby
1867, 1302, 2002, Niels Pedersen, huusmand og væver, 56, i Kjølstrup. Søn af huusmand Peder Andersen, i Kjølstrup
1867, 1203, 1703, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Julius, i Hundslev
1867, 2503, 3103, Udøbt dreng, 6 timer, søn af Maren Kirstine Hansen, paa Hundslev Mark
1867, 1404, 2004, Niels Jacob Rasmussen, 9 maaneder, søn af boelsmand Jacob Rasmussen, i Kjertinge
1867, 0306, 0706, Jens Larsen, 66, logerende hos slagter Peder Povlsen. Søn af hjulmand Larsen, i Kjertinge
1867, 0306, 0806, Niels Rasmussen, boelsmand, 75, paa Hundslev Mark
1867, 3006, 0407, Johan Conrad Bierlich, forhen sadelmager, 70, i Hundslev. Logerende hos sin svigersøn murer Knudsen i Nyborg
1867, 0108, 0608, Rasmus Larsen, 2½, søn af huusmand Lars Caspersen, i Hundslev Nymark
1867, 2808, 0209, Frederik Nicolai Simonsen, aftægtshuusmand, 79, i Kjølstrup
1867, 1809, 2209, Carl Christian Lauritz Tygesen, 1½, søn af indsidder Niels Tygesen, i Rosenvold
1867, 1410, 2110, Frederik Larsen, huusmand og væver, 52, paa Kjertinge Mark
1868, 2401, 0302, Jørgen Rasmussen, aftægtshuusmand, 78, i Ladby
1868, 2701, 0402, Rasmus Jørgensen, aftægtshuusmand og smed, 72, i Ladby
1868, 2802, 0603, Knud Hansen, indsidder, 87, i Hundslev
1868, 0203, 1003, Lars Andersen, aftægtshuusmand, 83, i Kjertinge. Hos sønnen huusmand Hans Larsen, i Kjertinge
1868, 1105, 1905, Morten Nielsen, huuseier, 60, paa Kjertinge Mark
1868, 0206, 0706, Lars Jensen, fattiglem, 75, paa Edelsæde i Kjølstrup
1868, 2006, 2406, Mads Pedersen, huuseier, 29, i Nymarken
1868, 1407, 2007, Hans Andersen, hjulmand, 65, i Kjølstrup Degneløkke. Af Wikkelsøe
1868, 2608, 3108, Niels Larsen, aftægtsgaardmand, 75, i Kjertinge
1868, 1208, -, Christian Andersen, boelsmand, 56, i Odense
1868, 2811, 1112, Udøbt dreng, 8 dage, søn af væver Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup
1869, 0803, 1203, Niels Peder Jensen, leier, 41, af et huus i Kjølstrup
1869, 1504, 2204, Johan Johansen, steenhugger, 69, i Hundslev - Neukirchen Segsburg Holsteen
1869, 1806, 2506, Hans Pedersen, huuseier, 65, paa Hundslev Mark. Bekhuset i Marslev Sogn
1869, 2607, 0108, Anders Peder Larsen, 9 maaneder, søn af indsidder Lars Madsen, paa Kjertinge Mark
1869, 2907, 0408, Hans Frandsen Hansen, boelstedseier, 33, i Hundslev, Rynkeby
1869, 1408, 2008, Jens Christian Andresen, eier, 69, af gaarden Ørnfeldt i Kjølstrup Sogn. Af Munkebo
1869, 2009, 2609, Carl Theodor Christensen, 9 maaneder, søn af hjulmand Rasmus Christensen, paa Hundslev Mark
1869, 2610, 3110, Gerhardt Petersen Høy (pleiebarn), 8 maaneder, i Kjertinge
1869, 0412, 1112, Jens Hansen, huuseier, 38, paa Kjertinge Mark. Af Maale
1869, 2612, 01011870, Hans Christian Carl Emil Christiansen, 4, fattiglem paa Edelsæde. Bullerup
1869, 2912, 03011870, Hans Nielsen, aftægtsmand, enkemand, 93, i Ladby
1869, 3012, 03011870, Ole Jeppesen, fattiglem, enkemand, 88, paa Edelsæde i Kjølstrup. Af Fraugde
1870, 0102, 0602, Niels Rasmussen, fattiglem, 67, paa Edelsæde i Kjølstrup. Af Hundslev
1870, 1002, 1802, Peder Larsen, huusfæster, enkemand, 58, i Ladby. Af Revninge
1870, 1605, 2205, Hans Laurits Nielsen, 1, søn af huuseier Niels Andreasen, i Kjølstrup
1870, 2305, 2805, Lars Christiansen, snedkersvend, 33, i Hundslev
1870, 3105, 0706, Anders Christian Nielsen, 6, søn af huusmand Christen Nielsen, i Hundslev
1870, 1106, 1806, Jørgen Mauritzen, huuseier og skomager, 53, i Nymarken. Af Kjerteminde
1870, 2206, 2906, Peder Larsen, aftægtshuusmand, 79, i Kjølstrup. Af Overkjærby
1870, 0108, 0508, Johan Christian Johansen, 1½, søn af gaardeier H. Johansen, i Kjertinge
1870, 3010, 0511, Jens Jacobsen, huusfæster, 60, i Ladby
1870, 0812, 1612, Lars Reinholdt Hansen, 5, søn af indsidder Hans Reinholdtsen, i Ørnfeldt Veihuus
1870, 0712, 1312, Rasmus Axel, fattiglem, 62, paa Edelsæde i Kjølstrup. Af Vester Kjærby
1870, 2112, 2612, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jacob Jørgensen, i Rosenvold
1871, 2801, 0502, Lars Hansen, 2, søn af huusmand Hans Peder Hansen, paa Hundslev Mark
1871, 3001, 0402, Jens Christian Madsen, 1½, pleiebarn hos huusmand Mads Andersen i Hundslev. Af Mullerup
1871, 2901, 0802, Niels Jørgensen, 5, søn af huusmand Andreas Jørgensen, paa Hundslev Mark
1871, 1603, 2203, Ole Andersen, indsidder, 50, i Nymarken. Af Rynkeby
1871, 1805, 2505, Knud Nielsen, huuseier og væver, 48, i Kjertinge
1871, 0106, 0406, Anders Hansen, 14 dage, søn af fruentimmer Kristiane Andersen, i Ladby
1871, 1506, 1806, Niels Martin Nielsen, 7 dage, søn af fruentimmer Maren Johanne Hansine Nielsen, i Hundslev
1871, 0707, 1307, Hans Frederik Ruhr, bødker og huuseier, 51, i Kjertinge. Af Schierhagen
1871, 0111, 0911, Niels Larsen, aftægtsmand, 88, i Kjertinge
1871, 0311, 1011, Niels Sørensen, aftægtsmand, 75, i Hundslev
1871, 0411, 1011, Christen Andersen, fattiglem, 74, paa Edelsæde
1871, 0211, 0911, Hans Christian Mortensen, 1½, søn af indsidder Morten Jensen, i Kjertinge
1871, 1911, 2511, Søren Andersen, huusmand og væver, 68, i Kiertinge
1871, 2711, 0512, Hans Ludvig Hansen, 28, søn af gaardeier Hans Andersen, i Rosenlund
1871, 0812, 1512, Bendix Olsen, fattiglem, 88, paa Edelsæde
1872, 1805, 2405, Hans Christian Hansen, 19, søn af gaardmand Jens Hansen, i Kjertinge. Af Orte Sogn
1872, 2207, 2707, Hans Christensen, huusfæster, 65, i Gjelsskov. Af Agedrup
1872, 1809, 2509, Rasmus Povlsen, indsidder og dagleier, 50, i Ladby
1872, 2909, 0410, Jens Pedersen, smedesvend, 27½, logerende i Fiskerhuset under Ulriksholm
1872, 0212, 0812, Jens Larsen, fattiglem, 22, hos indsidder Lars Andersen i Hundslev. Af Munkebo
1872, 2212, 3012, Rasmus Andersen, huuseier, 61, i Hundslev Nymark. Af Qverndrup
1872, 2612, 3112, Niels Frederik Pedersen, 56, indlogerende hos murer Mikkel Rasmussen, i Kjertinge
1873, 2102, 2702, Søren Pedersen, 8 maaneder, søn af bødker Andreas Carl Pedersen, i Hundslev
1873, 0503, 1203, Lars Christiansen, aftægtshuusmand, 70, i Ladby
1873, 0104, 0604, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peder Hansen, i Ladby
1873, 0504, 1204, Knud Hansen, 32, hjemme hos faderen huusmand Hans Knudsen, i Kjertinge
1873, 2105, 2605, Tyge Hansen, 33, hjemme hos moderen huusmand Hans Thomsens enke, i Ladby
1873, 2411, 0112, Søren Jørgensen, dyrlæge og aftægtsmand, 82, i Hundslev
1873, 2711, 0412, Rasmus Pedersen, fattiglem, 67, paa Edelsæde
1873, 2512, 02011874, Anders Andersen, huuseier, 69, paa Kjertinge Mark. Af Stubberup
1874, 2001, 2601, Johan Hansen, aftægtshusmand, 74, i Ladby
1874, 3001, 0502, Hans Christiansen, 27, søn af husmand Christian Hansen, i Kjertinge. Af Rynkeby
1874, 0104, 0604, Christian Marcus Christiansen, 9 maaneder, søn af husmand Jens Christiansen, søn i Kjertinge
1874, 0406, 0706, Peder Christian Jensen, 14 dage, søn af indsidder Anders Christian Jensen, i Gallehusene
1874, 0306, 0906, Niels Jørgensen, 3, søn af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev
1874, 2006, 2406, Jens Mortensen, tjenestekarl, 20, hos gaardmand Niels Rasmus Hansen i Ladby. Af Langeskovshus
1874, 2409, 0110, Niels Christian Rasmussen, 6 og 9 maaneder, søn af gaardeier Jacob Rasmussen, i Kjertinge
1874, 2110, 2810, Jørgen Nielsen, gaardeier, 71½, i Hundslev. Af Kjølstrup
1874, 0511, 1011, Jørgen Hansen, fattiglem, 74, paa Edelsæde
1874, 1511, 2311, Dines Rasmussen, aftægtsgaardmand, 72, i Hundslev. Af Rynkeby
1874, 2312, 2912, Lars Petersen, proprietair, 79, paa Keirupgaard
1874, 2712, 05011875, Morten Jensen, aftægtsgaardmand, 70 ¾, i Kjertinge. Af Rastrup
1875, 0202, 1002, Mads Madsen, møllebygger, 63, i Kjølstrup. Af Bovense
1875, 0502, 1402, Lars Christian Larsen, søn af slagter Hans Larsen, paa Kjertinge Mark
1875, 1203, 2003, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Christoffersen, i Hundslev
1875, 0204, 0804, Lars Sørensen, smed, 63½, i Kjertinge
1875, 1504, 2204, Peder Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, i Kjertinge
1875, 2204, 2904, Lars Martin Larsen, 4 uger, søn af indsidder Hans Peder Larsen, i Ladby
1875, 0505, 1305, Adolf Hansen, fattiglem, 78, paa Kjølstrup Fattiggaard
1875, 1306, 2006, Lars Peter Christian Nielsen, 7 og 9 maaneder, søn af indsidder Lars Nielsen, i Gallehusene. Af Munkebo
1875, 1109, 1609, Søren Nielsen, 68, logerende hos broderen høker Jens Nielsen, i Kjølstrup
1875, 2209, 2609, Søren Jacob Sørensen, 16 uger, i pleie hos husmand Rasmus Andersens enke, i Nymark. Af Munkebo
1875, 0210, 1110, Rasmus Rasmussen, aftægtsgaardmand, 93, i Hundslev
1876, 1301, 2001, Hans Hansen Eriksen, 27, stedsøn af gaardfæster Hans Andersen, i Ladby
1876, 0502, 1302, Søren Marius Knudsen, 13 dage, søn af Mette Marie Clausen, tilhuse paa Hundslev Mark
1876, 2402, 0303, Johan Henrich Hasselflug, fattiglem, 68, paa Edelsæde. Af Kjøbenhavn
1876, 0203, 0803, Hans Søren Valdemar Christian Andersen Lund, 3 maaneder, søn af indsidder Ole Andersen
1876, 3003, 0204, Lars Rasmus Marcussen, 1 dag, søn af husmand Mads Mariussen, i Kjertinge
1876, 1804, 2404, Lars Sørensen, aftægtshusmand, 83, i Nymarken. Af Rynkeby
1876, 2604, 0305, Søren Nielsen, 29, logerende hos husmand Lars Larsen, i Kjølstrup. Af Marslev
1876, 3105, 0706, Niels Frederik Hansen, 8½, søn af gaardmand Niels Hansen, i Hundslev
1876, 2207, 2807, Christian Nielsen, fattiglem, 68, paa Edelsæde. Af Kjertinge
1876, 2408, 3008, Carl Jacob Hansen, 4 og 9 maaneder, søn af gaardfæster Peder Hansen, i Ladby
1876, 2508, 3008, Hans Nielsen, aftægtsmand, 77, i Ladby
1876, 1512, 2312, Mads Hansen, aftægtsgaardmand, 67½, i Hundslev. Af Ullerslev
1876, 2312, 3012, Hans Knudsen, huseier, 52, i Hundslev
1877, 0101, 0701, Andreas Jørgen Povlsen, 5 uger, søn af husfæster Niels Povlsen, i Ladby
1877, 2001, 2601, Jens Rasmussen, aftægtshusmand, 82, i Hundslev. Af Birkende
1877, 3003, 0604, Lars Pedersen, forpagter, 67, i Kjølstrup Præstegaard. Af Dræby
1877, 0712, 1112, Mads Carl Madsen, 15, søn af gaardfæster Lars Madsen, i Ladby
1878, 0903, 1803, Jens Karl Jensen, 7, søn af skovfoged Rasmus Kr. Jensen, i Gjels Skov
1878, 0405, 1005, Søren Andersen, vogter, 72, på Ulriksholm. Af Fraugde
1878, 2407, 3007, Peder Povlsen, slagter, 65, i Kjertinge
1878, 0408, 0808, Niels Nielsen, 10, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Kjertinge
1878, 2908, 0309, Julius Andersen, 17 og 9 maaneder, stedsøn af husmand Niels Pedersen, i Rosenvold. Af Kjølstrup
1878, 1412, 2012, Rasmus Larsen, aftægtshusmand, 61, i Ladby. Af Vissenberg
1878, 2812, 05011879, Valdemar Theodor Nielsen, 4 maaneder, plejebarn paa Hundslev Mark. Af Odense
1879, 1302, 1902, Kristen Larsen, aftægtshusmand, 78, i Nymarken. Af Martofte
1879, 2103, 2603, Dødfødt dreng, søn af avlskarl paa Ulriksholm Jakob Danielsen
1879, 2204, 3004, Edvard Povlsen, aftægtsgaardmand, 74, i Kjertinge. Af Stensgård i St. Viby
1879, 2404, 3004, Frederik Pedersen, bryggerkarl, 23, i Middelfart
1879, 0905, 1605, Jørgen Lavrits Axelsen, 5, søn af indsidder Peder Axelsen, i Kjertinge
1879, 0506, 1206, Søren Andersen, aftægtshusmand, 74, i Kjertinge
1879, 0906, 1406, Niels Jensen, væver, 68, i Hundslev. Af Salby
1879, 0607, 1107, Jens Andersen, aftægtsgårdmand, 85, i Kjertinge. Af Hofmansgave
1879, 1408, 1808, Lars Hansen, 8, søn af husmand Kristen Hansen, i Ladby
1879, 1409, 1909, Peder Ottesen, aftægtshusmand, 71, i Kjertinge. Af Bullerup
1879, 2309, 0110, Hans Hansen, ungkarl, 59, i Hundslev
1879, 0411, 1211, Lars Olsen, skovfoged, 77, på Ulriksholm. Af Gallehus
1879, 0511, 1211, Anders Povlsen, aftægtsgaardmand, 70, i Kjertinge. Af Overkjærby i Drigstrup Sogn
1879, 2911, 0612, Mads Frederik Vilhelm Nielsen, tjenestekarl, 23, hos gaardmand Knud Jørgensen, i Kjertinge. Af Kjølstrup
1879, 0512, 1312, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand, 71, i Ladby. Af Dalby
1879, 1412, 2012, Henrik Jørgensen, husmand, 63, i Hundslev. Af Marslev
1880, 2203, 2903, Peder Knudsen, indsidder, 48, i Gallehusene. Af Davinde
1880, 1504, 2104, Hans Jørgen Madsen, 12, søn af gaardmand Jens Madsen, i Hundslev
1880, 2704, 0205, Jens Lavrits Povlsen, 2 maaneder, søn af Jensine Kirstine Povlsen tjenende, i Hundslev
1880, 0106, 0506, Jørgen Clausen, husmand, 74, i Ladby - af Revninge
1880, 1107, 1907, Andreas Pedersen, husmand, 70, i Kjertinge
1880, 3008, 0609, Hans Knudsen, husmand, 67, i Kjertinge. Af Fravgde
1880, 0809, 1209, Karl Alfred Jensen (tvilling), 10, maaneder, søn af husmand Rasmus Kristian Jensen, i Hundslev
1880, 2109, 2609, Jens Emil Jensen (tvilling), 10 maaneder, søn af husmand Rasmus Kristian Jensen, i Hundslev
1880, 3012, 05011881, Morten Povlsen, aftægtsgaardmand, 78, i Ladby. Af Overkjærby
1881, 0903, 1703, Karl Vilhelm Nielsen, 9 maaneder, søn af gaardmand Anders Jørgen Nielsen, i Kjertinge
1881, 0303, 0903, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Povlsen, i Gallehus
1881, 0604, 1204, Anders Jørgen Nielsen, gaardmand, 44, i Kjertinge
1881, 1404, 2304, Niels Jensen, formand, 70, paa den Kgl. Porsellænsfabrik. Af Fangel
1881, 2507, 3007, Hans Andreas Johansen, 1 maaned, søn af gaardmand H. K Johansen, i Kjertinge
1881, 3107, 0608, Anders Hansen, bestyrer, 62, paa Fattiggaarden- Af Hundslev
1881, 1008, 1408, Jørgen Larsen, fattiglem, 91, på Edelsæde. Af Martofte
1881, 0510, 1510, Niels Nielsen, aftægtshusmand, 82, i Kjertinge. Af Holev
1881, 2510, 0411, Hans Jeppesen, indsidder, 74, i Langeskovshuset. Af Tommerup
1881, 2810, 0511, Kristian Hansen, indsidder, 37, i Kjertinge. Af Hyllerup Slagelse
1881, 0911, 1411, Niels Jakobsen, smedesvend, 37 og 1 maaned, i Kjertinge. Af Munkebo
1882, 0202, 1002, Povl Madsen, gaardmand, 53, i Kjertinge
1882, 1103, 1903, Dødfødt dreng, søn af væver Søren Andersen, i Hundslev
1882, 1503, 1903, Jens Theodor Kristiansen, 6 dage, søn af Maren Sofie Mortensen, i Hundslev
1882, 1403, 1903, Niels Danielsen, 2 dage, søn af husmand Jakob Danielsen, i Nymarken
1882, 2405, 3005, Hans Larsen, husmand, 47, i Nymarken. Af Urup
1882, 0910, 1610, Povl Jørgensen, aftægtsmand, 67, i Hundslev
1882, 0411, 1011, Jens Hansen, invalid og dannebrogsmand, 62, i Hundslev Nymark
1882, 0812, 1412, Lars Peder Jakobsen, husmand, 36, i Nymarken. Af Munkebo
1882, 2612, 02011883, Anders Hansen, gaardmand, 67, i Hundslev
1883, 2201, 2901, Rasmus Henriksen, aftægtshusmand, 83, i Hundslev
1883, 1102, 1902, Jens Nielsen, gaardmand, 73, i Kjertinge. Af Holøv
1883, 2703, 0404, Kristoffer Rasmussen, 2, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Skjoldsmose. Af Hundslev
1883, 2104, 2504, Lars Bendixen, husmand, 56 (funden druknet)
1883, 1105, 1905, Peder Nielsen, indsidder, 79, i Askelundshuset. Af Rynkeby
1883, 1205, 1805, Hans Vilhelm Valther, gaardmand, 54, i Kjertinge. Af Aasum
1883, 0506, 1006, Dødfødt dreng, søn af husmand Søren Andersen, i Hundslev
1883, 0706, 1006, Niels Peder Jensen, 1 maaned, søn af Ingrid Stine Johansdatter, tjener paa Ulriksholm
1883, 1806, 2306, Kristian Larsen, 11, søn af gaardmand Anders Larsen, i Kallehave. Af Ladby
1883, 2008, 2508, Jens Pedersen, 7, søn af indsidder Hans Pedersen, paa Ørnfeldt. Af Ørnfeldt Vejhus
1883, 2308, 2908, Søren Larsen, aftægtshusmand, 66, i Kjølstrup Degneløkke. Af Rønninge
1883, 1209, 1809, Niels Hansen, aftægtsgaardmand, 76, i Kjertinge. Af Aasum
1883, 1909, 2309, Marius Andersen, 2 maaneder, søn af gaardmand Hans Kristian Andersen i Kjertinge
1883, 1610, 2310, Rasmus Kristian Nielsen, 2, søn af gaardmand Søren Nielsen, i Kjertinge
1883, 2210, 2610, Dødfødt dreng, uægte barn, fra Gallehus
1883, 1111, 1811, Anders Ludvig Povlsen, 5 dage, søn af husmand Hans Povlsen, i Hundslev
1883, 1412, 2112, Niels Kristian Danielsen, 16, husmand Kristen Larsen i Nymarken. Af Rynkeby
1883, 2012, 2412, Lavrits Johannes Marius Larsen, 1½, uægte barn fra Hundslev. Af Flødstrup
1883, 3012, 04011884, Peder Jensen, fattiglem, 85, på Kjølstrup Fattiggaard. Af Vissenberg
1884, 1801, 2301, Lavrits Kristian Andersen, 3 maaneder, uægte barn fra Kjertinge
1884, 2801, 0402, Peder Madsen, fattiglem, 86, på Edelsæde. Af Dalby
1884, 0903, 1803, Jens Kristiansen, husmand, 58, i Kjertinge. Af Salby
1884, 2803, 0404, Søren Pedersen, aftægtshusmand, 85, i Ladby. Af Dalby
1884, 2804, 0405, Dødfødt dreng, søn af husmand Kristen Hansen, i Ladby
1884, 0907, 1407, Niels Jensen, aftægtshusmand, 67, paa Kjølstrup Mark. Af Hundslev Nymark
1884, 0509, 1109, Jens Kristoffersen, husmand, 61, paa Hundslev Mark
1884, 1310, 2010, Jens Pedersen, fattiglem, 77, på Edelsæde. Af Stige
1884, 1911, 2711, Hans Kristian Povlsen, 1½, søn af husmand Niels Povlsen, i Ladby
1885, 1702, 2402, Lars Johansen, husmand, 58, paa Hverringe
1885, 1803, 2503, Hans Jørgen Anton Danielsen, ½, søn af husmand Jakob Danielsen, i Nymarken
1885, 2304, 3004, Lars Povlsen, aftægtsgaardmand, 75, i Kjertinge. Af Dræby
1885, 2804, 0505, Marcus Pedersen, murer og aftægtshusmand, 80, i Kjertinge
1885, 3004, 0805, Ole Pedersen, husmand, 59, i Nymarken. Af Hundslev
1885, 1005, 1605, Henrik Lavrits Andersen, 3, søn af husmand Hans Andersen, i Kjølstrup
1885, 1005, 1405, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Henrik Jensen, i Ørnfeldt Veihus
1885, 1108, 1708, Peder Rasmussen, indsidder, 67, i Gallehus
1885, 1510, 2110, Søren Larsen, fattiglem, 73, paa Edelsæde. Af Birkende
1885, 2010, 2810, Anders Pedersen, ungkarl, 79, i Hundslev. Af Rynkeby
1885, 2110, 2710, Jens Peder Jensen, 1½, i pleje hos indsidder Morten Jensen, i Kjølstrup
1885, 0811, 1611, Jakob Pedersen, 36. Søn af gaardmand Peder Jensen, i Ladby
1885, 1711, 2211, Jens Kristian Jensen, 1 time, søn af gaardmand Hans Jensen, i Ladby
1885, 3011, 0712, Anders Povlsen, husmand, 70, i Nymarken
1886, 0402, 1202, Povl Nielsen, gaardmand, 84, i Kjertinge
1886, 0603, 1403, Hans Peder Pedersen, 2 dage, søn af Ane Dorthea Andersen, i Kjertinge
1886, 0803, 1403, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen, i Ladby
1886, 2103, 2603, Anders Frederiksen, aftægtshusmand, 82, i Kjertinge
1886, 1504, 2104, Hans Larsen, fattiglem, 66, paa Edelsæde. Af Vester Kjærby
1886, 2404, 3004, Niels Larsen, indsidder, 26, i Hundslev. Af Marslev
1886, 1905, 2405, Niels Frederiksen, snedkersvend, 30, i Kjøbenhavn
1886, 0806, 1506, Hans Hansen, indsidder, 32, i Gallehus. Af Baaring
1886, 1507, 1807, Anders Jørgen Jeppesen, 3 maaneder, søn af gaardmand Povl Jeppesen, i Kjertinge
1886, 0508, 1108, Søren Sørensen, husmand, 62, i Ladby
1886, 1611, 2111, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Henrik Jensen, i Ørnfeldt Vejhus
1886, 2411, 0112, Knud Hartvigsen, husmand, 87, i Nymarken. Af Fravgde
1886, 1512, 2212, Niels Nielsen, aftægtsmand, 94, i Ladby. Af Salby
1886, 2512, 04011887, Anders Rasmussen, 81, husmand Andreas Jørgensens svigerfader, i Hundslev
1887, 3001, 0502, Hans Ludvig Hansen, 1½, søn af gaardmand Anders Kristian Hansen, i Rosenlund
1887, 1403, 2103, Anders Povlsen, aftægtshusmand, 75, i Kjølstrup
1887, 2903, 0404, Jens Peder Nielsen, 21. Søn af husmand Niels Nielsen, i Hundslev
1887, 0104, 0904, Hans Nielsen, husmand, 68, i Nymarken
1887, 2504, 3004, Carl Jensen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Jensen, i Ladby
1887, 1406, 2006, Niels Pedersen, indsidder, 67, i Gallehusene
1887, 2209, 2509, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Jensen, i Kjølstrup
1887, 0212, 0912, Mads Larsen, aftægtsgaardmand, 86, i Kjertinge
1887, 0612, 1112, Jørgen Peder Jørgensen, 3 maaneder, søn af indsidder Peder Jørgensen, i Askelunden
1888, 1401, 2301, Hans Larsen, husmand, 59, i Kjertinge
1888, 0803, 1603, Rasmus Kristensen, husmand, 50, i Nymarken
1888, 1503, 2203, Kristian Hansen Aagaard, husmand, 77, i Kjertinge
1888, 2703, 0204, Hans Karl Lavard Clausen, 1½, søn af husmand Hans Lavrits Hansen, i Kjølstrup
1888, 2007, 2407, Niels Peder Jensen, 12, søn af husmand Anders Kristian Jensen, i Hundslev
1888, 2709, 0410, Niels Andreasen, bestyrer, 57, paa Kjølstrup Fattiggaard
1889, 2202, 0103, Lars Jensen, 87, hos sønnen gartner Jens Larsen, i Ladby
1889, 0504, 1004, Jens Larsen, fattiglem, 35, paa Kjølstrup Fattiggaard. Af Hundslev Nymark
1889, 1204, 1704, Niels Hansen, gaardmand, 70, paa Hundslev Mark. Af Fravde
1889, 2204, 2904, Niels Sørensen, aftægtshusmand, 61, i Hundslev. Af Dræby
1889, 1905, 2605, Hans Kristian Frederik Povlsen, 3, søn af husmand Niels Povlsen, i Ladby
1889, 2505, 3105, Mads Jakobsen, husmand, 68, i Nymarken. Af Ladby
1889, 2905, 0306, Hans Peder Hansen, 27, søn af gaardmand Niels Hansen, i Hundslev
1889, 1708, 2108, Niels Larsen, fattiglem, 70, på Edelsæde. Af Davinde
1889, 2009, 2609, Hans Henriksen, fæstehusmand, 72, i Ladby. Af Hersnap
1889, 1310, 2110, Peder Frederiksen, aftægtshusmand, 90, i Kjølstrup
1889, 2812, 03011890, Jørgen Knudsen, aftægtsmand, 76, i Kjertinge
1890, 2601, 3101, Hans Peder Hansen, husmand, 56, i Hundslev
1890, 0903, 1503, Mads Andersen, 78, paa Kjølstrup Fattiggaard
1890, 1003, 1703, Jørgen Frederiksen, 4, søn af husmand Erik Frederiksen, i Nymarken
1890, 2004, 2504, Jørgen Hansen, indsidder, 40, i Kjølstrup
1890, 2305, 2805, Niels Marius Jensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Steffen Jensen, i Ladby
1890, 0806, 1306, Rasmus Kristian Kristensen, husmand, 23, i Nymarken
1890, 0209, 0809, Jens Madsen, gaardmand, 56, i Hundslev
1890, 0111, 0611, Hans Kristiansen, indsidder, 55, paa Hundslev Mark
1891, 0901, 1201, Hans Ludvig Povlsen, 5, søn af husmand Hans Povlsen, i Hundslev
1891, 2001, 2501, Niels Simon Larsen, 2 uger, søn af murer Hans Lavrits Larsen, i Nymarken
1891, 1502, 2102, Hans Andersen, aftægtsmand, 85, i Rosenlund
1891, 2403, 0204, Evald Theodor Madsen, 2, søn af husmand Rasmus Madsen, i Kertinge
1891, 1903, 2503, Jens Kristian Jensen, stud. theol., 19, i Kjøbenhavn
1891, 2304, 2604, Hans Ludvig Pedersen, 1 dag, søn af husmand Peder Pedersen, i Hundslev
1891, 2704, 0505, Rasmus Jespersen, indsidder, 66, i Lysenge
1891, 2205, 2705, Alfred Larsen, 1, søn af murer Rasmus Larsen, i Nymarken
1891, 2305, 2905, Rasmus Rasmussen, 19, søn af gaardmand Hans Rasmussen, i Hundslev
1891, 1306, 1706, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand Hans Morten Hansen, i Hundslev
1891, 0408, 0908, Hans Kristian Hansen (tvilling), 8 uger, søn af husmand Hans Morten Hansen, i Hundslev
1891, 0408, 0808, Hans Jørgensen, fattiglem, 80, paa Edelsæde
1891, 1408, 2008, Jakob Rasmussen, gaardmand, 56, i Kertinge
1891, 1710, 2110, Carl Martin Madsen, ½, plejebarn af indsidder Erik Pedersen, i Ørnfeldt Vejhus
1891, 1811, 2311, Rasmus Nielsen, fattiglem, 70, paa Edelsæde
1891, 2511, 0212, Niels Hansen, gaardmand, 63, i Hundslev
1891, 0812, 1512, Peder Kristian Valther, gaardmand, 62, i Kølstrup
1864, 2602, 0603, Karen Kirstine Pedersen, 9, datter af indsidder Peder Rasmussen, i Rosenvold
1864, 0203, 1003, Marie Povlsdatter, aftægtskone og enke, 90, hos huusmand Peder Frederiksen, i Kiølstrup. Datter af gaardmand Povl Nielsen
1864, 0903, 1603, Anne Jochumsdatter, aftægtskone og enke, 80, hos huusmand Peder Knudsen, i Kjølstrup. Af Braband i Rynkeby Sogn
1864, 1303, 2303, Maren Hansdatter, aftægtskone og enke, 76, hos tømmermand Andreas Pedersen, i Kjertinge. Af Anderup, i Lumby Sogn
1864, 2303, 3003, Mariane Friis, 63½, i Kjølstrup. Datter af gaardeier Friis til Nørrelund. Sognepræst O. E. Friis
1864, 1904, 2704, Anne Marie Hansdatter, 65, i Ladby. Huusmand Johan Hansen
1864, 3003, 0304, Dødfødt pige, datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Hundslev
1864, 1905, 2405, Anne Kirstine Jacobsen, 3, datter af huusmand Mads Jacobsen, i Hundslev Mark
1864, 2206, 2606, Else Kirstine Pedersen, 6 dage, datter af Johanne Pedersen, tilhuse hos husmand Knud Johansen, paa Hunslev Mark
1864, 3008, 0509, Christiane Andersen, 11, datter af gartner Anders Larsen, i Lysenge ved Ulriksholm
1864, 0309, 1209, Rasmine Larsen (tvilling), 4 uger, datter af huusmand Johansen, i Hundslev
1864, 0909, 1209, Kristiane Larsen (tvilling), 4 uger, datter af huusmand Johansen, i Hundslev
1864, 2709, 1410, Karoline Dorthea Marie Johansen (tvilling), 17 dage, datter af kudsk Hans Jørgen Johansen, i Hundslev
1864, 0311, 1111, Maren Johanne Jacobsen, 2, datter af huusmand Mads Jacobsen, paa Hundslev Mark
1864, 1111, 1811, Anne Jørgine Jørgensen, ½, datter af boelsmand Hans Jørgensen, i Hundslev
1865, 2901, 0202, Anne Kirstine Larsdatter, fattiglem, 56, i Hundslev
1865, 2303, 3003, Karen Nielsdatter, aftægtskone og enke, 90, Kjertinge. Datter af gaardmand Niels Madsen, i Palleshave i Gjestelev. Sognepræst Niels Frederiksen
1865, 1105, 1705, Karen Nielsine Andersen, 21, hos svogeren Chr. Nielsen, i Hundslev. Datter af snedker A. Andersen
1865, 1505, 2205, Anne Hansdatter, enke, 67, i Hundslev. Datter af gaardmand Hans Knudsen, i Aasum. Gaardmand Jørgen Olsen
1865, 0106, 0806, Anne Marie Rasmussen, enke, 92, paa Kjertinge Mark. Nu af Rasmus Johansen i Avnslev. Huusmand Christen Jørgensen
1865, 1906, 2406, Anne Cathrine Pedersen, 37, i Kjertinge. Datter af boelsmand Peder Frederiksen, i Kjertinge. Huusmand Frederik Larsen
1865, 2106, 2506, Dødfødt pige, datter af Anne Marie Madsen, Hundslev og dragon Chr. Christiansen
1865, 1809, 2309, Birthe Marie Rasmusdatter, aftægtsenke, 68, i Hundslev. Huusmand Hans Madsen
1865, 1909, 2509, Catharine Marie Madsen, 65, i Hundslev. Datter af postfører Mads Larsen, i Nyborg. Sadelmager Bierlich
1865, 0810, 1310, Anne Dorthea Hansdatter, enke, 48, i Lysenge under Ulriksholm. Gartner Anders Larsen
1866, 1902, 2502, Anne Dorthea Rasmussen, 2 og 9 maaneder, datter af indsidder Rasmus Christian Christensen, i Rosenvold
1866, 2204, 3004, Anne Kirstine Povlsdatter, 88, i Ladby. Datter af gaardmand Povl Nielsen, i Ladby. Huusmand Peder Larsen
1866, 0305, 1005, Anne Frederikke Jørgensen, 1, datter af indsidder Jacob Jensen, i Rosenvold
1866, 2905, 0506, Dorthea Larsdatter, enke, 89, i Hundslev Nymark. Aftægtshuusmand Hans Christensen
1866, 0306, 0806, Gjertrud Marie Frederiksdatter, almisselem, 65, i Kjølstrup Hospital
1866, 2807, 0508, Dorthea Kirstine Petrine Petersen, 7, datter af huusmand Peder Rasmussen, i Rosenvold
1866, 0708, 1408, Anne Cathrine Hansen, 57, i Kjertinge. Datter af dagleier Hans Petersen, i Kjerteminde. Smed Lars Sørensen
1866, 2611, 0212, Birthe Marie Hansen, 5, datter af huusmand og murer Hans Hansen, i Hundslev
1866, 0512, 1112, Udøbt pige, 4 uger, datter af gaardeier Hans Christensen, i Hundslev
1867, 1501, 2001, Hansine Andrea Nielsen, 2, datter af huusmand Niels Andreasen, i Kjølstrup
1867, 2201, 2801, Maren Sophie Larsen, 29, datter af smed Lars Sørensen, i Kjertinge
1867, 1002, 1502, Dorthea Nielsdatter, aftægtskone, 76, hos gaardmand Lars Madsen, i Ladby. Af Holøv. Boelsmand Knud Andersen
1867, 1803, 2403, Maren Povlsdatter, enke og fattiglem, 68, paa Edelsæde
1867, 2404, 3004, Kirsten Andersen, 30, i Ladby. Datter af huusmand Anders Rasmussen i Bregnør. Huusmand Jørgen Klausen
1867, 1905, 2505, Maren Kirstine Nielsen, 8, datter af dagleier Niels Jensen, i Rynkeby. Af Kjertinge
1867, 0110, 0910, Cidsel Marie Rasmussen, aftægtshuuskone og enke, 78, hos svigersønnen Rasmus Andersen, i Nymarken. Af Mesinge
1867, 1510, 2210, Abelone Christensdatter, 68, paa Kjertinge Mark. Af Agedrup. Huusmand og steenkløver Niels Nielsen
1867, 1610, 2310, Erne Kirstine Ulriksen, enke, 60, paa Hundslev Mark. Af Ladby. Huusmand og murer Hans Pedersen
1867, 1411, 2211, Maren Larsdatter, 83, i Kjertinge. Aftægtsmand Niels Larsen
1867, 0411, 0811, Dødfødt pige, datter af væver Niels Andreas Hansen, i Kjølstrup
1868, 0104, 0804, Anne Knudsdatter, enke, 69, paa Hundslev Mark. Af Korkendrup. Huusmand Anders Henriksen
1868, 1704, 2404, Marie Kirstine Pedersen, 25, datter af huusmand Peder Frederiksen, i Degneløkken. Af Kjølstrup
1868, 2305, 2905, Karen Marie Pedersen, 20. Datter af huusmand Peder Knudsen, i Kjølstrup
1868, 1109, 1709, Karen Hansdatter, enke, 74, i Ladby. Af R…by i Fraugde Sogn. Huusfæster Jørgen Rasmussen
1868, 0412, 1112, Anne Margrethe Johansdatter, enke, 71, i Kjølstrup. Af Dræby. Hjulmand Hans Andersen Vikkelsø
1868, 2412, 3012, Margrethe Frederiksdatter, 61, i Kjertinge. Af Bovense. Gaardmand Jens Nielsen
1869, 0203, 0803, Kirsten Pedersdatter, enke, 62, i Ørnfeldt Veihuus. Af G..strup i Flødstrup Sogn. Hans Andersen
1869, 1803, 2703, Anne Marie Jensdatter, enke, 75½, i Hundslev. Af Rynkeby Sogn. Huusmand Rasmus Andersen
1869, 2606, 0207, Anne Kirstine Nielsdatter, 61, i Fiskerhuset under Ulriksholm. Af St... i Viby Sogn. Røgter Peder Jensen
1869, 1207, 1807, Dødfødt pige, datter af gaardeier Jens Madsen, i Skovgaarden
1869, 2107, 2507, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Jørgensen, i Rosenvold
1869, 0408, 0808, Karen Dorthea Hansen, 2½, datter af boelsmand Hans Frandsen Hansen, paa Hundslev Mark. Af Rynkeby
1869, 0708, 1308, Rasmine Christensen, 1½, datter af hjulmand Rasmus Christensen, paa Hundslev Mark
1869, 1808, 2208, Laurine Hansine Larsen, 9 maaneder, datter af huusmand Peder Christian Larsen, i Ladby
1869, 2108, 2708, Anne Marie Jørgensen, 40, i Hundslev. Huusmand og skræder Henrik Jørgensen
1869, 1411, 2111, Caroline Christine Rasmussen, 1, datter af murer Mikkel Rasmussen, Kjertinge
1869, 2011, 2611, Kirsten Hansdatter, enke, 66, paa Hundslev Nymark. Af Flødstrup. Huusmand Hans Pedersen
1869, 2211, 2711, Anne Marie Ulriksdatter, 65, paa Hundslev Mark. Af Ladby. Aftægtsmand Rasmus Henriksen
1869, 0612, 1112, Thyra Michelsen, 10 uger, datter af andenlærer Michelsen, i Kjølstrup
1870, 2501, 3001, Karen Marie Jørgensen, 9 maaneder, datter af Gjertrud M. Pedersen. Plejefader Hans Jørgensen, i Kjertinge
1870, 2701, 0302, Anne Margrethe Hansdatter, 56, i Hundslev. Gaardmand Niels Hansens søster, i Hundslev
1870, 2905, 0406, Anne Marie Nielsdatter, fattiglem og enke, 69, paa Edelsæde. Af Marslev
1870, 0207, 0807, Anne Marie Knudsen, sypige, 36, hos stedfader huusmand Anders Christiansen, paa Hundslev Mark
1870, 2109, 2509, Anne Marie Hansen, 6 uger, datter af huusmand Hans Simonsen, paa Hundslev Mark
1870, 2509, 3009, Kirsten Jensen, 36, i Ørnfeldt Veihuus. Af Egtved. Indsidder Lauritz Nielsen
1870, 2311, 3011, Anne Marie Larsdatter, 47, i Kjølstrup. Huusmand Niels Jensen
1871, 1701, 2301, Kirsten Pedersen, enke, 71, hos sin søn forpagter, paa Billesbølle i Fjeldsted Sogn. Proprietair Heilmann
1871, 1801, 2401, Marie Pedersdatter, enke og fattiglem, 82, paa Edelsæde. Af Hundslev
1871, 1603, 2303, Anne Marie Nielsdatter, enke, 75, i Ladby. Af Davinde. Smed Rasmus Jørgensen
1871, 1604, 2004, Anne Kirstine Nielsen, fattiglem, 29, paa Kjølstrup Fattiggaard. Af Hundslev
1871, 0506, 1006, Maren Larsdatter, aftægtsgaardkone, 84, i Kjølstrup. Af Overkjærby
1871, 1606, 2206, Anne Marie Pedersdatter, 53, i Kjølstrup Præstegaard. Af Fangel. Forpagter Lars Pedersen
1871, 2106, 2506, Oline Olsen, 18 dage, datter af fattiglem Ole Andersen, paa Kjølstrup Fattiggaard. Edelsæde
1871, 0208, 1008, Kirsten Olesdatter, enke og aftægtskone, 82, i Nymarken. Af Martofte. Boelsmand Hans Nielsen
1871, 1009, 1709, Larsine Hansen, 7 dage, datter af huusmand Hans Peder Hansen, i Hundslev
1871, 0512, 1012, Nielsine Frederikke Rasmussen, 5, datter af indsidder Rasmus Larsen, i Rosenvold
1871, 2012, 2812, Anne Marie Pedersdatter, 61, i Hundslev. Af Langtved. Gaardmand Mads Hansen
1871, 2412, 3012, Christiane Dorthea Holst, 52, paa Hundslev Nymark. Af Odense. Huusmand Hans Jensen
1871, 2712, 3112, Dødfødt pige, datter af indsidder Jacob Jørgensen, i Rosenvold
1872, 0501, 1501, Maren Andersen, 29. Datter af huusmand Anders Andersen, paa Kjertinge Mark
1872, 2305, 2905, Karen Rasmussen, aftægtskone, 87, hos huusmand Jørgen Clausen, i Ladby
1872, 1006, 1506, Rasmine Christensen, 9 maaneder, datter af hjulmand Rasmus Christensen, paa Hundslev Mark
1872, 1807, 2207, Anne Madsdatter, enke, 51, i Kjølstrup. Af Rynkeby. Huusmand Niels Pedersen
1872, 2808, 3108, Maren Nielsdatter, 75, i Ladby. Af Holøv. Aftægtsmand Niels Nielsen
1872, 0411, 1111, Karen Rood, 84, i Kjertinge. Af Kjerteminde. Aftægtsgaardmand Mads Larsen
1872, 1411, 2011, Elise Kirstine Pedersen, 4, datter af huusfæster Anders Pedersen, i Ladby
1872, 2411, 0212, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 68, tilhuse hos boelsmand Hans Rasmussen, paa Hundslev Mark. Af Ladby
1872, 1012, 1612, Marie Sabine Christensen, 5 dage, datter af hjulmand Rasmus Christensen, i Hundslev
1873, 0101, 0801, Johanne Kirstine Jørgensen, 10, datter af huusmand Jørgen Povlsen, i Hundslev Nymark
1873, 2802, 0703, Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, 69, i Hundslev. Husmand Asmus Schytt
1873, 0204, 0904, Anne Pedersdatter, enke, 80, i Ladby. Af Ringe, Rynkeby. Aftægtsmand Lars Christiansen
1873, 2104, 2804, Anne Kirstine Madsdatter, enke, 37, paa Kjertinge Mark. Af Kjølstrup. Hørsvinger Niels Peder Jensen
1873, 0306, 0906, Karen Larsdatter, 67, i Hundslev. Af Dræby. Snedker Jens Rasmussen
1873, 0606, 1006, Marie Larsdatter, enke og nu fattiglem, 73, paa Edelsæde, 73, af Vesterkjærby. Husmand Anders Hansen
1873, 0807, 1407, Johanne Marie Leopold, huusholderske, 55, paa Keirup. Af Stige
1873, 2007, 2407, Mette Marie Christensdatter, 37, i Hundslev. Indsidder Lars Julius
1873, 0408, 0808, Karen Kirstine Reinholdtsen, enke, 61, i Hundslev. Husmand Jens Nielsen
1873, 2409, 3009, Anne Kirstine Sørensdatter, 48, i Rosenvold. Af Øritslev i Skeby Sogn. Huusmand Niels Pedersen
1874, 0101, 0901, Mette Kirstine Larsdatter, 73, i Kjertinge. Af Vesterkjærby. Aftægtsgaardmand Lars Povlsen
1874, 0201, 0901, Karen Martine Petra Hansen, 4, pleiebarn hos skomager Mouritsens enke, i Nymarken. Af Kjølstrup
1874, 3003, 0704, Birthe Rasmussen, enke, 81, i Hundslev. Af Ullerslev. Dyrlæge Søren Jørgensen
1874, 1504, 2104, Mette Cathrine Pedersdatter, fattiglem, 69, paa Edelsæde. Af Drigstrup
1874, 2405, 0106, Margrethe Hindsdatter, 90, hjemme hos sønnen husmand Søren Sørensen i Ladby. Af Kildehus
1874, 2209, 2809, Mette Kirstine Hansen, 35, i Hundslev. Huseier Andreas Jørgensen
1874, 2712, 04011875, Mette Marie Madsdatter, 67, i Kjertinge. Af Munkebo. Murer Marius Pedersen
1875, 2901, 0502, Maren Nielsdatter, aftægtsenke, 74, i Hundslev Nymark. Af Ladby
1875, 1403, 2003, Marie Christensen, 34½, i Hundslev. Af Ellinge. Husmand Jens Christoffersen
1875, 1404, 2204, Johanne Rasmussen, 37, paa Hundslev Mark. Af Urup. Husmand Rasmus Christensen
1875, 2404, 0205, Anne Cathrine Jørgensen, 1, datter af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev
1875, 0305, 1005, Johanne Jeppesdatter, fattiglem, 75, paa Edelsæde. Af Marslev
1875, 2306, 2706, Karen Dorthea Hansen, 7 maaneder, datter af indsidder Otto Hansen, i Ørnfeldt Vejhus. Af Rynkeby
1875, 0910, 1410, Karen Hansdatter, aftægtsenke, 72, i Hundslev. Af Korkendrup. Husmand Niels Henriksen
1875, 0311, 0911, Maren Nielsdatter, 65, i Ladby. Af Birkum. Gaardfæster Jens Steffensen
1875, 0611, 1411, Johanne Frederikke Lovise Eriksen, 3 og 9 maaneder, steddatter af arbeidsmand Christian Claus Christensen, i Rosenvold
1876, 1001, 1801, Anne E[d]vardsen, 23. Datter af aftægtsmand Edvard Povlsen, paa Kjertinge Mark
1876, 2601, 0102, Karen Frederiksdatter, enke, 65, i Kjertinge. Af Bovense. Husmand Niels Nielsen
1876, 1203, 2003, Anne Marie Pedersen, 13, datter af bødker Andreas Carl Pedersen, i Hundslev. Af Odense
1876, 0907, 1307, Hansine Vilhelmine Valter, 10 dage, datter af gaardeier Vilhelm Valter, i Kjertinge
1876, 1207, 1607, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jacob Rasmussen, i Kjertinge
1876, 2407, 2807, Gjertrud Hansen, 62½, i Langeskovshuse. Af Barret i Jylland. Smed Stephann Nielsen
1876, 1608, 2108, Sine Christiane Nielsen, 1, datter af gaardmand Søren Nielsen, i Kjertinge
1876, 1709, 2309, Anne Marie Nielsdatter, enke, 75, i Gallehuse, boende i Kjølstrup Hospital. Af Hundslev. Christen Pedersen
1876, 2509, 0210, Anne Kirstine Hansen, 54, i Kjertinge. Af Revninge. Gaardmand Povl Madsen
1876, 0910, 1610, Anne Malene Rasmusdatter, 75 og 9 maaneder, i Kjølstrup. Af Marslev. Husmand Peder Frederiksen
1876, 3112, 08011877, Jørgine Jørgensen, 7 og 11 maaneder, datter af husmand Andreas Jørgensen, i Hundslev
1877, 0102, 0802, Christine Marie Christiansdatter, 57, i Ladby. Af Kjertinge. Husfæster og skræder Christian Christiansen
1877, 1102, 1702, Johanne Rasmusdatter, 78, paa Hundslev Mark. Af Ringe Rynkeby. Aftægtshusmand Christen Larsen
1877, 0103, 0803, Marie Rasmussen, 18 uger, datter af smed Niels Rasmussen, i Ladby
1877, 0503, 1203, Anne Pedersdatter, fattiglem, 80, paa Edelsæde. Af Marslev
1877, 0404, 1004, Gjertrud Marie Hansen, fattiglem, 87, paa Edelsæde. Af Vesterkjærby
1877, 2004, 2604, Maren Andersdatter, 72, i Nymark. Af Vesterkjræby. Husmand Peder Mortensen
1877, 1605, 2405, Ane Hansdatter, 69½, i Kjertinge. Aftægtsmand Anders Frederiksen
1877, 2105, 2805, Anne Kirstine Pedersdatter, fattiglem, 60, paa Edelsæde. Af Vesterkjærby
1877, 2208, 2608, Anne Marie Christensdatter, fattiglem, 62, paa Edelsæde. Af Hundslev
1877, 0312, 1112, Maren Knudsdatter, 52, i Ladby. Af Holøv. Gaardfæster Lars Madsen
1877, 2712, 3112, Maren Jensdatter, fattiglem, 62, paa Edelsæde. Af Ladby
1877, 3012, 06011778, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Nielsen, i Nymarken
1878, 2401, 3101, Valborg Hansen, 58, Hundslev. Af Birkum. Vægter Søren Andersen
1878, 1102, 1902, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jakob Edvardsen, i Kjertinge
1878, 2802, 1003, Marie Kirstine Marcussen, 21 dage, datter af slagter Hans Peder Marcussen, i Kjertinge
1878, 2404, 0105, Ane Marie Pedersen, 44, Hundslev. Af Rynkeby. Husmand Hans Peder Hansen
1878, 0305, 1005, Mette Kirstine Johannesen, enke, 77, i Gelskov. Husmand Hans Christensen
1878, 2707, 0208, Maren Andreasen, 39, i Kjølstrup. Husmand Kristian Jørgensen
1878, 2508, 2808, Maren Hansen, 23. Datter af husmand Hans Jørgen, i Kjertinge
1878, 0209, 0809, Anna Elise Kristine Kristiansen, 4, datter af indsidder Kristian Klavs Kristiansen, i Gallehus
1878, 2212, 2612, Barthe Kirstine Rasmusdatter, fattiglem, 78, paa Edelsæde. Af Agedrup
1879, 0804, 1504, Ane Marie Henriksen, 16½, datter af husmand Henrik Jørgensen. Af Hundslev
1879, 2705, 0306, Ane Dorthea Knudsdatter, 78, i Kjertinge. Af Brylle. Aftægtsgaardmand Anders Povlsen
1879, 1908, 2608, Mette Pedersdatter, aftægtskone, 84, i Nymarken
1879, 2808, 0309, Elise Vilhelmine Dorthea Kretzschmar, 33, Ulriksholm. Af Davinde. Vogter Mathias Kristian Mathiasen
1879, 0609, 1209, Barthe Kirstine Nielsen, 59, i Kjertinge. Af Rosenlyst. Gaardmand Kristen Rasmussen
1879, 1709, 2409, Ane Marie Kirstine Jensen, 19, datter af gaardmand Lars Madsen, i Ladby
1879, 0510, 1010, Maren Povlsdatter, enke, 79, i Hundslev. Indsidder Knud Hansen
1879, 1012, 1712, Karoline Kristine Rasmussen, 9, datter af murer Mikkel Rasmussen, i Kjertinge
1880, 0602, 1302, Elise Kirstine Sørensen, ½, datter af husmand Kristian Sørensen, i Ladby
1880, 2702, 0503, Maren Sørensdatter, enke, 78, i Kjølstrup. Boelsmand Peder Larsen
1880, 0303, 1003, Ane Katrine Meta Nielsen, 3 uger, datter af Marie Nielsen, til huse i Kjertinge
1880, 0803, 1503, Karen Pedersdatter, enke, 69, i Ladby. Gaardmand Lars Larsen
1880, 1004, 1804, Rasmine Bodeline Katrine Thomsen, 2, datter af husmand Thomas Thomsen, i Hundslev
1880, 1804, 2404, Karen Marie Jensdatter, enke, 59, i Nymarken. Af Hundslev. Skomager Movritsen
1880, 0105, 0805, Kirsten Nielsdatter, enke, 80, i Hundslev. Husmand Anders Andersen
1880, 2005, 2805, Marie Sofie Olesdatter, 64, i Hundslev. Af Kjølstrup. Husmand Søren Larsen
1880, 2106, 2706, Ane Kristine Sofie Povlsen, 1, datter af indsidder Hans Povlsen, i Gallehus
1880, 2506, 3006, Mette Kirstine Hansdatter, 67, i Kjølstrup. Af Gjelskov. Høker Jens Nielsen
1880, 2107, 2807, Anna Margrete Johansen, 10, datter af gaardmand Hans Johansen, i Kjertinge
1880, 2510, 3010, Ane Rasmusdatter, enke, 73, Sønder Høirup. Af Lumby. Husmand Knud Rasmussen
1881, 1401, 2201, Maren Andersdatter, enke, 75, i Hundslev. Væver Niels Jensen
1881, 1601, 2301, Marie Sofie Andersen, 2, datter af indsidder Hans Andersen, ved Ulriksholm
1881, 0602, 1402, Ane Larsdatter, enke, 87, i Mesinge. Bødker Povl Andersen
1881, 2604, 0105, Karen Kirstine Petrine Pedersen, 2 maaneder, datter af Jensine Kirstine Pedersen, i Gallehus
1881, 1705, 2505, Karen Nielsine Nielsen, 24. Datter af gaardmand Niels Andersen, i Ladby
1881, 2405, 3005, Povline Hansdatter, fattiglem, 84, paa Edelsæde. Af Bullerup
1881, 2206, 2606, Jensine Kirstine Pedersen, 28. Datter af husmand Peder Rasmussen, i Rosenvold
1881, 0211, 0911, Agnes Jørgine Nielsen, 2 dage, datter af afdøde gaardmand Anders Jørgen Nielsen, i Kjertinge
1881, 2012, 2612, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Hansen, i Ladby
1881, 3012, 06011882, Mathilde Thora Pedersen, 2, datter af Ane Nielsen, i Ladby
1882, 1301, 2101, Ane Jensdatter, enke, 65, i Fiskerhus. Af Vissenberg. Teglmester Hans Jeppesen
1882, 0302, 0902, Ane Hansdatter, 67, i Ladby. Tjenestekarl Hans Eriksen
1882, 1603, 2203, Ane Kirstine Clausen, fattiglem, 75, paa Edelsæde. Af Tvinde
1882, 0404, 1104, Marie Nielsen, 33, i Nymarken. Af Kjøbenhavn. Husmand Jakob Danielsen
1882, 2904, 0405, Karen Hansdatter, enke, 78, Kjølstrup. Af Munkebo. Frederik Nikolaj Simonsen
1882, 2605, 3105, Ane Kirstine Jensdatter, fattiglem, 75, paa Edelsæde
1882, 1408, 2008, Ane Kristine Sofie Lovise Povlsen, 1 maaned, datter af husmand Hans Povlsen, paa Hundslev Mark
1882, 2908, 0409, Maren Knudsen, 44. Datter af boelsmand Anders Kristiansen, i Hundslev
1882, 1509, 2109, Nielsine Marie Cæcilie Petrine Larsen, 14 dage, datter af pige Ane Katrine Larsen, i Kjertinge
1882, 2111, 2811, Karen Jørgine Jeppesen, 7 dage, datter af gaardmand Povl Jeppesen, i Kjertinge
1882, 1210, 1810, Johanne Hansdatter, enke, 89, boede i Nymark. I Marslev. Husmand Niels Larsen
1883, 1201, 1801, Hansine Marie Kirstine Pedersen, 14 dage, datter af indsidder Jørgen Kristian Pedersen, i Gallehus
1883, 0502, 1102, Karen Sofie Hansen, 3 maaneder, datter af Mette Marie Mortensen, i Kjølstrup
1883, 2202, 0203, Ane Marie Rasmusdatter, enke, 73, i Hundslev. Af Flødstrup. Skovfoged Mads Rasmussen
1883, 1504, 1904, Karen Hansdatter, 53, i Kjølstrup. Af Gjestelev. Husmand Lars Larsen
1883, 2004, 2704, Ane Marie Hansdatter, enke, 82, Kjølstrup. Af Ubberud. Husmand Andreas Nielsen
1883, 2908, 0209, Karen Margrete Pedersen, 1, datter af indsidder Hans Pedersen, i Ørnfeldt Vejhus
1883, 0711, 1311, Hansine Sofie Mathea Andersen, ½, datter af indsidder Hans Andersen, i Hundslev
1883, 1611, 2111, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Hansen, i Ladby
1884, 2501, 0102, Mette Sørensdatter, aftægtskone, 82, i Skovgaarden i Hundslev
1884, 1102, 1802, Kirstine Hansdatter, aftægtskone, 75, i Ladby. Af Kjertinge
1884, 0403, 1103, Dorthea Andersdatter, fattiglem, 79, paa Edelsæde. Af Martofte
1884, 2705, 0306, Frederikke Jensdatter, 65, paa Hundslev Mark. Aftægtsmand Niels Sørensen
1884, 2705, 0306, Ane Marie Kristiansdatter, 65, Hundslev Mark. Af Salby. Husmand Lars Hansen
1884, 1106, 1606, Karen Knudsdatter, 59, Hundslev Mark. Af Heden. Indsidder Niels Nielsen
1884, 1306, 1806, Meta Jensine Jensen, ½, datter af husmand Niels Jensen, i Kjølstrup
1884, 0208, 0708, Gjertrud Jensen, 27, Kjølstrup. Husmand Niels Jensen
1884, 2008, 2608, Karen Pedersdatter, aftægtskone, 74, i Degneløkken. Af Kjølstrup
1884, 1509, 2109, Matilde Marie Hansine Josefine Madsen, 14 dage, datter af skrædder Anders Madsen, paa Hundslev Nymark
1884, 2611, 3011, Magdalene Nielsen, 14 dage, datter af skrædder Anders Nielsen, i Ladby
1885, 1301, 2001, Ane Marie Olsdatter, fattiglem og enke, 91, paa Edelsæde. Indsidder Rasmus Jepsen, i Bullerup
1885, 0202, 0902, Ane Jørgensen, 44, i Hundslev. Husmand Søren Johansen
1885, 0903, 1503, Sara Marie Møller, 9 maaneder, datter af indsidder Rasmus Jespersen Møller, i Hundslev
1885, 2804, 0305, Karoline Matilde Larsen, 9 maaneder, datter af indsidder Niels Larsen, i Hundslev
1885, 2903, 0704, Hansine Petra Bagger, enke, 96, Edelsæde. Kammerraad Brorson
1885, 0605, 1305, Ane Olsdatter, 93, i Nymarken. Af Vallekilde (paa) Sjælland. Aftægtsmand Knud Hartvigsen
1885, 1905, 2305, Kirstine Jakobine Jakobsen, 10, datter af smed Rasmus Jakobsen, i Kjertinge
1885, 2905, 0406, Kirstine Marie Hansdatter, 81, i Ladby. Af Rønninge. Skrædder Hans Henriksen
1885, 2306, 3006, Kirsten Larsdatter, fattiglem, 46, paa Edelsæde. Af Agedrup
1885, 2707, 0208, Johanne Marie Larsen, 4 uger, plejebarn hos indsidder Lars Andersen, i Hundslev
1885, 1208, 1608, Dødfødt pige, datter af husmand Peter Kristian Rasmussen, i Ladby
1885, 1509, 1209, Mette Marie Jensdatter, enke, 68, i Askelundshuset. Af Skjellerup. Indsidder Peder Nielsen
1885, 1509, 2209, Ane Elisabeth Pedersdatter, enke, 68, i Ladby. Af Skjellerup. Husmand Lars Bendixen
1885, 2411, 0112, Maren Nielsdatter, enke, 62, i Kjertinge. Af Langtved. Boelsmand Frederik Pedersen
1886, 2603, 0204, Ane Marie Andrea Larsen, 20. Datter af afdøde murer Jens Larsen, i Nymarken
1886, 0704, 1504, Sofie Andersen, 22. Datter af aftægtsmand Anders Povlsen, i Kjølstrup
1886, 0705, 1405, Abelone Pedersdatter, 61, Hundslev Mark. Af Rynkeby. Husmand Lars Caspersen
1886, 2706, 0207, Ane Hansdatter, 71, i Ladby. Af Salby. Gaardmand Jens Nielsens moder
1886, 0507, 1007, Maren Hansen, 55, i Kjølstrup. Af Aasum. Gaardmand Peder Chr. Valther
1887, 1301, 1901, Hansine Marie Pedersen, 17, steddatter af husmand Jørgen Frandsen, i Kjertinge
1887, 2501, 3101, Ane Petra Kirstine Rasmussen, 1, datter af indsidder Peder Rasmussen, i Kamstedet paa Hundslev Mark
1887, 1502, 2202, Maren Sørensen, 50, i Ladby. Husmand Anders Andersen
1887, 0403, 1003, Ane Kirstine Larsen, 5, datter af gaardmand Anders Larsen, i Ladby
1887, 2106, 2606, Inger Elisabeth Jeppesen, 1 maaned, datter af gaardmand Povl Jeppesen, i Kjertinge
1887, 2406, 3006, Karen Hansen, 55, Skovgaarden i Hundslev. Gaardmand Jens Madsen
1887, 0312, 1012, Ane Marie Larsen, aftægtskone, 68, i Kjølstrup
1887, 1312, 2012, Ane Sofie Andreasen, enke, 58, i Nymarken. Husmand Mads Pedersen
1887, 2112, 2912, Ingeborg Hansen, 9, datter af gaardmand Niels Hansen, i Hundslev
1887, 2312, 2912, Johanne Marie Hansdatter, 69, i Fiskerhuset. Indsidder Peder Vilhelm Pedersen
1887, 1607, 2107, Maren Pedersdatter, 60, i Nymark. Husmand Hans Reinholdtsen
1888, 0501, 1301, Maren Nielsdatter, 80, i Kjertinge. Aftægtsgaardmand Konrad Nielsen
1888, 0802, 1502, Ane Kirstine Jokumsdatter, 79. Datter af afdøde gaardmand Jokum Larsen, i Ladby
1888, 0502, 1002, Maren Dorthea Andersdatter, enke, 61, i Brænderup. Boelsmand Peder Clausen
1888, 2002, 2602, Magdalene Nielsen, 1½, datter af skrædder Anders Nielsen, i Ladby
1888, 2702, 0503, Ane Marie Kirstine Johansen, 3, datter af indsidder Carl Peder Johansen, i Ladby
1888, 2203, 2803, Maren Hansen, 60, i Hospitalet i Kjølstrup
1888, 2005, 2505, Maren Larsdatter, 81, i Hundslev. Aftægtshusmand Lars Jørgensen
1888, 0806, 1706, Maren Rasmussen, 1 dag, datter af Marie Rasmussen, ved Gjels Skov
1888, 1206, 1806, Emma Amine Rasmussen, 8, datter af skomager Hans Rasmussen, i Hundslev
1888, 1906, 2406, Johanne Kirstine Hansen, 6 dage, datter af husmand Hans Kristian Hansen, i Bellinge
1888, 0207, 0807, Maren Kirstine Andersen, 1 dag, datter af Emma Rodine Andersen, paa Ørnfeldt
1888, 1008, 1508, Georgine Kristensen, 57, i Hundslev. Husmand Niels Nielsen
1888, 2708, 0109, Katrine Olsdatter, aftægtskone, 76, i Ladby Smedje
1888, 0910, 1410, Anna Larsine Pedersen, 3 maaneder, uægte barn i Kejrup Huse
1888, 1110, 1710, Ellen Povlsdatter, aftægtskone, 76, i Nymarken
1889, 1605, 2105, Trine Madsdatter, aftægtskone, 77, i Kjertinge. Af Fravde Kjærby
1889, 1607, 2207, Ane Kirstine Nielsdatter, enke, 78, i Ladby. Husmand Jens Jakobsen
1889, 0311, 1011, Ane Marie Danielsen, 1 maaned, datter af husmand Jakob Danielsen, i Nymarken
1889, 0311, 1111, Dorthea Rasmussen, 68, i Hundslev. Af Ladby. Gaardmand Jakob Rasmussen
1889, 1512, 2012, Mette Kirstine Hansdatter, aftægtskone, 92, i Degneløkken
1890, 0501, 1101, Karen Marie Kristiansen, 58, i Hundslev. Indsidder Mads Hansen
1890, 1001, 1701, Karen Hansdatter, aftægtskone, 81, i Rosenlund
1890, 1807, 2607, Gjertrud Marie Jakobsdatter, aftægtsgaardkone, 84, i Ladby
1890, 0608, 1108, Gjertrud Kirstine Hansen, 5, datter af husmand Hans Morten Hansen, i Nymarken
1890, 0910, 1610, Maren Pedersdatter, fattiglem, 85, paa Edelsæde
1890, 2811, 0512, Ane Katrine Thomsen, 10, datter af høker Thomas Thomsen, i Hundslev
1890, 1512, 2212, Martha Rasmusdatter, aftægtskone, 76, i Kjertinge
1890, 3101, 06011891, Anna Marentine Nielsen, 7, datter af skrædder Anders Nielsen, i Ladby
1891, 0401, 1101, Maren Kirstine Dinesen, 2½, datter af husmand Rasmus Dinesen, i Gels Skov
1891, 0501, 1201, Karoline Amalie Povlsen, 12, datter af husmand Hans Povlsen, i Hundslev
1891, 2903, 0504, Ane Marie Kristiansen, 9 maaneder, uægte barn i Ørnfeldt Vejhus
1891, 1705, 2305, Karen Gerda Andersen, 11, datter af husmand Anders Andersen, i Ladby
1891, 2105, 2705, Karen Kristine Larsen, 13, plejedatter af skrædder Rasmus Pedersen, i Nymarken
1891, 2405, 2905, Madsine Nielsen, 56, i Kertinge. Skomager Hammerik
1891, 2505, 3105, Johanne Marie Hansen, 7, datter af indsidder Jørgen Hansen, i Kølstrup
1891, 1308, 1908, Trine Sørine Petersen, 17, datter af bødker Andreas Petersen, i Hundslev
1891, 0808, 1508, Maren Kristensen, 82, i Kølstrup. Gaardmand Henrik Lars Andersen
1891, 2808, 0209, Anna Fransiska Sofie Pedersen, 25. Datter af bestyrer Kr. Pedersen, paa Kølstrup Fattiggaard
1891, 1209, 1709, Maren Kirstine Møller, 13, datter af gartner Niels Møller, i Kølstrup
1891, 1609, 2209, Ane Margrete Mortensdatter, enke, 79, i Gallehus. Skovfoged Lars Olsen
1891, 1710, 2510, Meta Gertrud Hansine Jensen, ½, datter af husmand Niels Jensen, i Kølstrup
1891, 1111, 1611, Karen Hansdatter, aftægtskone, 88, i Ladby
1891, 2111, 2811, Ida Andrea Povlsen, 1, datter af gaardmand Mads Povlsen, i Kertinge
1891, 2911, 0912, Mette Jørgensdatter, 67, i Kertinge. Husmand Frands Larsen
1891, 0412, 1112, Maren Jensdatter, 63, i Kertinge. Gaardmand Søren Ebbesen
1891, 0512, 1212, Maren Jakobsdatter, aftægtskone, 89, i Nymarken
1891, 0512, 1212, Ane Marie Hansdatter, 78, i Nymarken. Husmand Hans Kristian Andersen
1891, 1812, 2412, Diderikke Margrete Hammer, enke, 81, i Kertinge. Gartner Knudsen
1891, 2012, 2812, Hansine Hansen, gift, 40, i Hundslev. Husmand Hans Andersen
1891, 2112, 2912, Karen Jensdatter, aftægtskone, 67, i Kølstrup
1891, 2412, 3012, Johanne Hansdatter, enke, 65, i Nymarken. Husmand Hans Larsen
1891, 1412, 2212, Johanne Marie Larsdatter, gift, 83, i Kertinge. Aftægtsmand Niels Sørensen