Kølstrup, 1864-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 23 Marts, Viet, Anders Hansen [boelsmand], 48, i Hundslev, Anne Marie Hansen [pige og huusholderske], 25, hos brudgommen - Birkende - født 1838
1864, 11 Juni, Viet, Christian Pedersen [ungkarl og hørbereder], 29, i Mesinge - født 28 Sep 1834, Kirsten Reinholdsen [pige], 33, tilhuse hos Jens Nielsens enke i Hundslev - født 1830
1864, 10 December, Viet, Niels Thygesen [ungkarl og murer], 25, i Hundslev - født 1 Nov 1839, Anne Jensen [pige], 23, tilhuse paa Hundslev Mark - Dræby - født 1841
1865, 12 April, Viet, Hans Hansen [murer], 44, i Hundslev - Holov født 23 Sep 1822, Anne Marie Hansdatter [pige], 46, tjenende hos sin forlovede - Refsvindinge født 1819
1865, 12 April, Viet, Andreas Olivius Vestrin [ungkarl], 28, skomagermester i Odense, Anne Elisabeth Sørensen [pige], 33, hjemme hos faderen dyrlæge Søren Jørgensen i Hundslev
1865, 16 Mai, Viet, Jens Henriksen [ungkarl], 35, besøgende hos svogeren tømmermand Knud Nielsen i Ladby, Maria Darthea Kaltschmid [jomfru], 40, logerende hos tømmermand Knud Nielsen i Ladby - .... i Schweitz
1865, 10 Juni, Viet, Knud Pedersen [ungkarl], 32, forpagter paa Keirupgaard - Kilderup, Anne Kirstine Andersdatter, 34, efter afdøde branddirector gaardeier Jakob Nielsen i Kjert.- Ullerslev
1865, 18 October, Viet, Niels Nielsen [ungkarl], 27, hjemme hos moderen Niels Nielsens enke i Kjertinge - Bovense, Anne Marie Skovgaard [pige], 32, hjemme hos sin forlovedes moder i Kjertinge - Sønder Næraa
1865, 20 October, Viet, Rasmus Christian Jensen [ungkarl], 25, snedkersvend hjemme hos faderen Jens Rasmussen i Hundslev, Abelone Marie Madsen [pige], 19, hjemme hos moderen skovfoged Mads Rasmussens enke i Gielskro
1865, 26 December, Viet, Hans Peder Jensen [ungkarl], 23, tjenende paa Ørnfeldt - Bellinge, Johanne Pedersdatter [pige], 32, tilhuse hos murer Hans Hansen paa Hundslev Mark - Kissendrup
1866, 27 Mai, Viet, Lars Julius [ungkarl], 29, tjenestekarl i Rastrup hos gmd Jens Hansen i Marslev Sogn - Birkende, Mette Marie Christensen [pige], 30, tilhuse i Hundslev i Hans Andersen huus - Hundslev
1866, 6 Juli, Viet, Niels Frederik Andersen [ungkarl], 32, tjenende gaardeier Rasmus Knudsen paa Hundslev Mark - Kjertinge, Mette Dinesen [pige], 33, hjemme hos faderen gaardeier Dines Rasmussen i Hundslev
1866, 9 November, Viet, Mads Jørgen Møller [ungkarl], 27, hjemme hos faderen møllebygger Mads Madsen Møller i Kjølstrup, Trine Marie Larsen [pige], 28, opholder sig hos møllebygger Mads M. Møller i Kjølstrup -f. i Windinge
1866, 24 November, Viet, Povl Evardsen [ungkarl], 26, hjemme hos boelsmand Edvard Povlsen i Kjertinge, Sophie Christine Pedersen [pige], 24, tjenende gaardeier Morten Jensen i Kjertinge - Kjerteminde
1867, 12 April, Viet, Niels Larsen [ungkarl], 25, kjørekarl hos gjæstgiver Rasmussen i Kjerteminde, Maren Kirstine Hansen [pige], 23, tilhuse hos murer Hans Hansen paa Hundslev Mark - Hundslev
1867, 22de Februar, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 53, huusmand og skræder i Nymarken, Anne Marie Jacobsen [pige], 30, tjener hos brudgommen
1867, 5 April, Viet, Christian Christiansen [ungkarl], 36, hjemme hos faderen skræder Christian Christiansen i Martofte, Christine Marie Christiansen, 46, Kjertinge - i Ladby
1867, 8 Juni, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 25, hjulmandsvend - Kjerteminde, Anne Cathrine Madsen [pige], 29, af huusmand Mads Andersen i Hundslev
1867, 17de Mai, Viet, Anton Frederik Mikkelsen [ungkarl], 30, andenlærer ved Kjølstrup Skole, Betty Annina Flora Frandzen [jomfru], 29, i Kjølstrup
1867, 14de Juni, Viet, Peder Andersen Holm [ungkarl og skolelærer], 23, Høiberg i Viborg Amt, Anne Eriksen [pige], 21, af Ladby
1867, 4de August, Viet, Hans Andersen [ungkarl], 25, tjenestekarl paa Ulriksholm - Birkende, Maren Hansen [pige], 27, tilhuse i Steenhuse hos huusmand Hans Nielsen - Rynkeby
1867, 23de August, Viet, Hans Povlsen [ungkarl og gaardmand], 36, i Birkende Fraugde Sogna, ne Marie Madsen [pige], 26, huusmand Mads Hansens datter i Hundslev
1867, 11 October, Viet, Peder Rasmussen [ungkarl, skytte], 39, Revninge, Anne Marie Jensen [pige], 21, gaardmand Jens Nielsens datter i Ladby
1867, 12te November, Viet, Jørgen Clausen, 61, huusmand i Ladby - Revninge, Maren Andersdatter [pige], 36, kokkepige paa Keirup - Nordskov
1867, 29de November, Viet, Mads Pedersen [ungkarl], 29, Rynkeby, Anne Sophie Andreasen, 38, huuskone i Nymarken - Kjølstrup
1867, 6 December, Viet, Anders Andersen [ungkarl], 26, Rynkeby, Maren Sørensen [pige], 31, hjemme hos faderen huusmand Søren Pedersen i Ladby
1867, 27 December, Viet, Ole Pedersen [ungkarl], 41, Ladby - huuseier i Nymarken, Bodil Kirstine Nielsen [pige], 31, Kjertinge
1868, 21 Februar, Viet, Rasmus Mortensen [ungkarl], 35, Urup, Maren Kirstine Hansen [pige], 23, hjemme hos faderen huusmand Hans Nielsen paa Hundslev Mark - Hundslev
1868, 6 Mai, Viet, Rasmus Nielsen [ungkarl], 28, huuseier i Kjertinge, Henriette Caroline Christiane Frederiksen [pige], 22, hjemme hos sin forlovede huusmand Rasmus Nielsen i Kjertinge - Ladby
1868, 27 April, Viet, Anders Christian Nielsen [ungkarl], 21, sømand i Kjerteminde, Anne Marie Larsen [pige], 23, hjemme hos gaardmand Anders Larsen i Ladby
1868, 26 Juni, Viet, Hans Larsen, 37, boelsmand i Stavre i Viby Sogn, Hansine Kirstine Marcussen [pige], 32, hjemme hos faderen hmd og murer Marcus Pedersen i Kjertinge
1868, 10 Juli, Viet, Carl Christian Jacob Pedersen [ungkarl og huusmand], 29, i Tved Marslev Sogn, Maren Nielsen [pige], 29, datter af boelsmand Hans Pedersen i Kjølstrup
1868, 3 Juli, Viet, Jens Andersen [ungkarl], 22, gartner paa Margaard, Riborre Kirstine Pedersen [pige], 31, datter af gaardmand P. Rasmussen i Præstelund
1868, 14 October, Viet, Hans Knudsen [ungkarl], 32, indsidder paa Kjertinge Mark - Steenhuse, Johanne Larsen [pige], 35, tilhuse paa Kjertinge Mark - S..lberg
1868, 23 October, Viet, Stephan Julius Raaby [capitain], 40, i 26de Bataillon - i Odense, Vilhelmine Henriette Andresen [frøken], 24, af Ørnfeldt
1869, 3 Februar, Viet, Mads Larsen Møller [ungkarl], 34, Wiby - gaardeier i Salby, Karen Marie Pedersen [pige], 39, hjemme hos forvalter gaardmand Peder Rasmussen i Kjertinge
1869, 19 Februar, Viet, Niels Jensen [ungkarl og tjenestekarl], 29, paa Ulriksholm, Anne Kirstine Knudsen [pige], 33, paa Ulriksholm
1869, 6 Marts, Viet, Jens Larsen [ungkarl og tjenestekarl], 38, paa Keirup - født i Birkende, Anne Cathrine Andersen [pige], 26, i Ladby - født i Bregninge paa Thorsing
1869, 9 April, Viet, Hans Christian Nielsen [ungkarl], 34, kudsk hos forpagter Jessen paa Østergaard - Maale, Anne Cathrine Rasmussen [pige], 22, hjemme hos moderen Morten Nielsens enke i Kjertinge
1869, 14 Mai, Viet, Povl Madsen [ungkarl], 40, gaardeier i Kjertinge, Anne Kirstine Hansen [pige], 47, sypige i Kjertinge - Revninge
1869, 19 Juni, Viet, Rasmus Jacobsen [ungkarl], 27, smed i Kjertinge - Munkebo, Julie Bentzine Bentzen [pige], 19, af Kjøbenhavn
1869, 18 December, Viet, Hans Larsen [ungkarl], 27, slagter i Kjertinge - Steenløse, Stine Marie Marcussen [pige], 21, hjemme hos faderen i Kjertinge
1869, - [ei viet], Viet, Jens Christian Pedersen [ungkarl], 24, huuseier i Nymarken - Dræby, Anne Margrethe Jacobsen [pige], 25, hjemme hos sin forlovede i Nymarken - født Frederiksberg
1870, 26 Februar, Viet, Frederik Christian Rasmussen [ungkarl], 29, tjenestekarl hos gaardmand Povl Nielsen i Kjertinge - Revninge, Karen Rasmussen [pige], 33, tjenestepige hos gmd Frands Jensen i Ladby -Lavindsgaard Rønninge Sogn
1870, 5 Februar, Viet, Lars Jeppesen [ungkarl], 30, teglværksbestyrer paa Keirup Teglværk - Drigstrup, Karen Marie Justine Larsdatter [pige], 34, tjenende hos sin forlovede - født i Harrested
1870, 13 April, Viet, Hans Petersen Heilmann [ungkarl], 37, forvalter paa Lundsgaard - Baaring Mølle, Mette Sørensen [pige], 30, tjenende madam Heilmann i Kjølstrup - Kjertinge
1870, 2 April, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 34, skomager i Hundslev - i Rynkeby, Anne Marie Madsen Hammerich, 31, modehandlerinde i Hundslev - Indslev Sogn
1870, 4 Mai, Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], 31, træskomand - Kjertinge, Anne Marie Larsen [pige], 32, tjenestepige hos gaardfæster Niels Andersen i Ladby
1870, 28 Mai, Viet, Anders Christiansen, 32, huuseier i Nymarken - Eilskov, Marie Cathrine Nielsen [pige], 27, tjenestepige jos sin forlovede i Nymarken - Skovby
1870, 21 Juli, Viet, Niels Christian Sørensen [ungkarl], 34, snedker i Marslev - Holev, Anne Andersen [pige], 28, Rynkeby - nu i Ladby
1870, 30 Juli, Viet, Niels Frederiksen [ungkarl], 33, af Kjertinge - født i Lille Viby, Sidsel Marie Jensen, 33, efter huusmand Jens Hansen i Kjertinge
1870, 8 October, Viet, Jørgen Jørgensen, 37, gaardeier i Høiby, Anne Marie Hansen [pige], 32, Rosenlund - hjemme
1870, 14 August, Viet, Johannes Kristian Suhr [const. andenlærer, seminarist], 28, ved Kjølstrup Skole, Ane Christine Jensen [jomfru], 25, af Kjøbenhavn-datter af N. Jensenformand ved Den kgl Porcelainsfabrik
1870, 12 November, Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 35, tjenestekarl i Nørrelyndelse - Ferritslev, Maren Nielsen, 33, gaardeierinde paa Hundslev Mark - Urup
1870, - [ei viet], Viet, Harald Carl Bille [proprietair], 22, Thingskovhuus ved Kolding, Bodeline Amalie Elisabeth Andresen [frøken], 30, født paa Ørnfeldt
1871, 15 Februar, Viet, Christen Hansen [ungkarl], 27, tjenestekarl hos gaardfæster Niels Andersen i Ladby - Birkende, Karen Larsen [pige], 30, hjemme hos faderen huusmand Lars Povlsen i Ladby
1871, 2 Mai, Viet, Hans Andersen [ungkarl og tjenestekarl], 33, af Kjølstrup, Edel Marie Hansen [pige], 30, af Kjølstrup
1871, 10 Mai, Viet, Christen Knudsen [ungkarl], 39, gaardeier i Overkjærby - Kjærby, Anne Sophie Pedersen [pige], 39, hjemme hos faderen gmd Peder Rasmussen i Kjertinge
1871, - [ingen dato], Viet, Hans Rasmussen [ungkarl], 25, hjemme hos faderen huusmand Rasmus Larsen i Ladby, Christiane Andersen [pige], 22, Viby - tilhuse hos brudgommens fader
1871, 17 Juni, Viet, Hans Nielsen [ungkarl], 34, huuseier paa Hundslev Mark, Karen Sophie Pedersen [pige], 34, hjemme hos brudgommen - Ullerslev
1871, 8 Juli, Viet, Peder Jacobsen [ungkarl], 26, smedesvend i Ullerslev - Kjertinge, Anne Nielsen [pige], 29, Hers..g - hjemme hos faderen væver Niels Jensen paa Hundslev Mark
1871, 9 November, Viet, Anders Nielsen [ungkarl], 23, skræder og huusmand i Kjertinge - Hundslev, Mette Marie Hansen [pige], 27, tjenestepige i Kjertinge - Hundslev
1872, 16 Januar, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], 29, Kjertinge - sergant ved 5 Bat. 4de Compagnie i Odense, Ane Margrethe Jacobsen [pige], 23, Græse - tilhuse hos huusmand Hans Christian Nielsen i Kjertinge
1872, 1 Juni, Viet, Hans Jensen, 43, huuseier i Nymarken - Vester Kjærby [Agedrup], Stine Marie Andreasen [pige], 36, tjenestepige hos gaardfæster Niels Andersen paa Ladby Mark - Kjølstrup
1872, 8 November, Viet, Niels Hansen [ungkarl], 26, hjemme hos gaardmand Anders Jensen i Mullerup, Anne Marie Hansen [pige], 22, Ladby
1872, 8 November, Viet, Jørgen Andersen [ungkarl], 38, gaardeier i Kjertinge, Anne Dinesen [pige], 28, hjemme hos gaardeier Dines Rasmussen i Hundslev
1872, 9 November, Viet, Hans Christiansen, 38, huusfæster i Birkende - Føns Sogn, Mette Marie Christiansen [pige], 33, tjenestepige i Rosenlund - Vesterkjærby [Agedrup]
1873, 29 Mai, Viet, Christian Jørgensen [ungkarl], 34, tjenestekarl i Kjølstrup - Hundslev, Maren Andreasen [pige], 33, tjenestepige i Kjølstrup
1873, 4 Juli, Viet, Søren Andersen [ungkarl], 27, huuseier i Birkende, Anne Cathrine Pedersen [pige], 27, hjemme hos gaardmand Henrik Lars Andersen i Kjølstrup
1873, 8 November, Viet, Jens Christian Pedersen [ungkarl], 27, væver og huuseier i Hundslev, Anne Marie Pedersen [pige], 29, tjenestepige hos gaardeier Niels Hansen i Hundslev - Hersnap
1873, 8 November, Viet, Peder Nielsen [ungkarl], 28, hjemme hos fader Niels Pedersen Flintekrog i Ubberup Sogn - Hesberg, Maren Johanne Hansine Nielsen [pige], 22, Odense - tjenende i Præstegaarden
1873, 29 October, Viet, Niels Povlsen [ungkarl], 27, huusfæster i Ladby - Viby, Maren Rasmussen [pige], 24, hjemme hos faderen huusmand Rasmus Larsen i Ladby
1873, 6 December, Viet, Knud Dinesen [ungkarl], 31, gaardeier i Korkendrup, Anne Cathrine Pedersen [pige], 29, hjemmehos faderen gaardeier Peder Jensen i Ladby
1873, 17 August, Viet, Harald Carl Bille [ungkarl], 25, eier af Bindeballegaard i Veile Amt, Bodeline Amalie Elisabeth Andresen [jomfru], 33, Ørnfeldt
1873, - [ingen dato], Viet, Ole Mortensen [ungkarl], 41, tjenestekarl paa Østergaard - Hundslev, Johanne Dorthea Mogensen [pige], 35, Vesterkjærby [Agedrup] - fattiglem paa Kjølstrup Fattiggaard
1874, 12 Februar, Viet, Niels Pedersen, 54, indsidder og murer i Rosenvold, Maren Kirstine Andersdatter [ugift fruentimmer], 50, Vesterkjærby [Agedrup] paa fattiggaarden Edelsæde
1874, 2 Mai, Viet, Lars Kristian Pedersen [ungkarl], 23, hos gaardfæster Jens Nielsen i Ladby - Skibhusene, Mette Cathrine Larsen [pige], 27, tjenestepige hos gaardfæster Peder Hansen i Ladby - Hundslev
1874, 23 Mai, Viet, Mads Madsen Hammerich [ungkarl], , skomagersvend i Hundslev - Rukbek født 1849, Madsine Nielsen [enke], 40, enke i Kjertinge efter bødker Røhr - Bogense
1874, 19 Juni, Viet, Christian Hansen [enkemand], 36, huseier i Holev - Marslev, Anne Marie Asmussen Schytt [pige], 27, hjemme hos faderen Asmus Schytt i Hundslev
1874, 22 Juli, Viet, Carl Valeur [ungkarl, cand. juris., fuldmægtig], 27, i Aalborg, Cæcilie Sophie Nicoline Lovise Høyer [pige], 22, datter af sognepræsten - født i Slesvige 1852
1874, 21 November, Viet, Niels Christian Jensen [ungkarl], 30, hjemme hos faderen Jens Nielsen i Kjølstrup, Maren Kirstine Jensen [pige], 38, tjenestepige hos broderen husmand Niels Jensen i Kjølstrup - Hundslev
1874, 21 November, Viet, Jens Rasmussen [enkemand], , snedker i Hundslev - Kjerteminde - født 1815, Anne Cathrine Christensen [pige], , hos sin forlovede - Sønder Næraa - født 1831
1874, - [ei viet], Viet, Niels Christian Rasmussen [ungkarl], 23, arbeidsmand i Odense - Kjølstrup, Dorthea Larsen [pige], 24, logerende hos brudgommens moder i Ladby - Revninge
1875, 24 Marts, Viet, Hans Hansen [ungkarl], 33, Rynkeby - hjemme i Rynkeby, Karen Marie Sørensen [pige], 32, tjenestepige hos Anders Larsen i Ladby
1875, 7 April, Viet, Hans Christian Ottesen [ungkarl], , tjenestekarl paa Keirup - Fraugde Kjærby - født 1852, Gjertrud Marie Hansen [pige], , Hofbanke-tjenestepige paa Keirup-født 1845 Nybølle i Hillerslev Sogn
1875, 8 Mai, Viet, Jørgen Frandsen [ungkarl], , tjenestekarl hos gmd. Mads Jensen i Dræby - Vester Kjærby - født 1845, Kirstine Marie Pedersen [pige], , tjenestepige hos gmd. Povl Nielsen i Hundslev - Kjertinge - født 1850
1875, 29 Mai, Viet, Mads Peder Marcussen [ungkarl], , murer og huseier i Kjertinge - født i Kjertinge 1838, Maren Kirstine Rasmussen [pige], , hos sin forlovede i Kjertinge - født i Qverndrup 1841
1875, 11 September, Viet, Rasmus Rasmussen [ungkarl], , huseier i Saaderup - Rynkeby født 1832, Karen Nielsen [pige], , Hundslev - født 1840 hjemme hos faderen gmd. Hans Pedersen i Kjølstrup
1875, 6 October, Viet, Rasmus Povlsen [ungkarl], , smed og huseier i Dræby - Dræby født 1842, Maren Madsen [pige], , hjemme hos broderen gmd. Jens Madsen i Hundslev - Fraugde født 1848
1875, 1 October, Viet, Rasmus Christensen [enkemand og husmand], 38, i Nymarken, Anne Hansen [pige], 37, opholder sig i Nymarken - født Ellinge Sogn
1875, 27 October, Viet, Julius Hansen [ungkarl], , tjenestekarl paa Ørnfeldt - Davinde født 1852, Anne Kirstine Jørgensen Leibølle [pige], , tjenestepige paa Ørnfeldt - født 1847
1875, 29 October, Viet, Niels Rasmussen [ungkarl], , smed i Ladby - født 1839, Cæcilie Karen Marie Sørensen [pige], , hjemme hos faderen husmand Søren Andersen i Kjertinge - født 1843
1876, 18de Februar, Viet, Hans Christian Larsen [ungkarl], , mursvend i Odense - Hundslev født 1853, Christine Jensen [pige], , Emborg - født 1848 - hos husmand Lars Hansen i Hundslev
1876, 3die Mai, Viet, Jens Peder Mathiassen [ungkarl], 23, tjenestekarl i Kjerteminde - Birkende, Maren Nielsen [pige], , tjenestepige hos gaardfæster Rasmus Nielsen - Dræby født 1846
1876, 26 Mai, Viet, Lauritz Christian Pedersen [ungkarl], , murer i Aalborg - Aistrup Sogn født 1843, Johanne Marie Nielsen [pige], , hjemme hos faderen gmd. Niels Rasmussen i Ladby - Hundslev født 1850
1876, 10 Juni, Viet, Jørgrn Povlsen [ungkarl], , tjenestekarl hos forpagteren i Præstegaarden - Rosenvold født 1848, Karen Hansen [pige], , logerende hos hmd. Povl Jørgensen i Hundslev - Rolfsted født 1846
1876, 9 August, Viet, Carl Gustav Oskar Aargaard [pers. capellan], 23, for Høivaag menighed i Christianssand Stift i Norge, Helga Hansine Høyer Møller, 21, sognepræstens datter
1876, 29 September, Viet, Jacob Edvardsen [ungkarl], , gaardeier i Kjertinge - Kjertinge født 1843, Anne Marie Larsen [pige], , hjemme hos faderen gdeier Jens Nielsen i Kjertinge - født 1842
1876, 26 October, Viet, Niels Lauritz Andersen [ungkarl], , gaardeier i Stige - Kjølstrup født 1844, Anne Johanne Hansen [pige], , hjemme hos fadern gdeier Hans Andersen - Rosenlund født 1841
1877, 9 Mai, Viet, Jens Frederik Jensen [ungkarl], , hjemme hos faderen hmd. Jens Hansen - Vester Kjærby født 1845, Marie Sofie Larsdatter [pige], , stupige paa Ulriksholm - Søllinge født 1839
1877, 21 September, Viet, Kresten Larsen [ungkarl], , arbeidsmand i Hundslev - Birkende født 1839, Anne Kirstine Rasmussen [pige], , hos sin forlovede i Hundslev - født 1839
1877, 7 September, Viet, Peder Jørgensen [ungkarl], 28, Nymark, Anne Margrethe Andersen [pige], , hjemme hos faderen væver Anders Christiansen - Hundslev født 1847
1877, 9 October, Viet, Rasmus Larsen [ungkarl], 28, træskomand i Kjerteminde - Føns, Anne Marie Mortensen [pige], 27, hjemme hos faderen bmd. Morten Hansen i Kjertinge
1877, 31 October, Viet, Niels Hansen [enkemand], , husmand i Marslev - født 1840 i Rynkeby, Karen Marie Andresen [pige], , tjenestepige i Gjelskro - født i Aasum 1846
1877, 4 December, Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl], 32, Urup, Hansine Mortensen [pige], 26, hjemme hos faderen gmd. Morten Hansen paa Kjertinge Mark
1877, 15 December, Viet, Lars Hansen [ungkarl], , tjenestekarl hos sognefoged Carl Møller i Dræby - Dræby født 1842, Kirsten Nielsen [pige], , hjemme - Ladby født 1854
1878, 31 Januar, Viet, Hans Christian Andersen [ungkarl], , kudsk paa Ørnfeldt - født 1852, Jenny Camilla Steen [pige], , logerende hos væver Jens Jensen i Ørnfeldt Skov - født 1857
1878, 22 Marts, Viet, Anders Nielsen [ungkarl og skrædder], , født 1851 Frørup, Karen Knudsen [pige], , hjemme hos faderen Knud Nielsen - Ladby født 1848
1878, 3 Mai, Viet, Erik Hansen [ungkarl], , Rynkeby født 1844, Jensine Pedersen [pige], , tjenende gaardmand Rasmus Dinesen i Hundslev - født 1856
1878, 28 Juli, Viet, Hans Povlsen [ungkarl], , tjenende paa Ulriksholm - født 1853, Marie Kirstine Nielsen [pige], , til huse hos Anders Larsen i Nymarken - født 1849
1878, - [dato ikke indført], Viet, Rasmus Pedersen [ungkarl], , kjøbmand i Nyborg - født 1843, Abelone Sofie Rasmussen [pige], , født 1855
1878, 2 November, Viet, Kristian Nielsen [ungkarl], , smed i Fiskerhusene - født 1850, Anne Johanne Hansen [pige], , stupige paa Ulriksholm - født 1854
1878, 12 November, Viet, Christen Andersen [ungkarl], , væver i Kjølstrup - født 1856, Trine Pedersen [pige], , tjener hos forpagteren i Kjølstrup Præstegaard - født 1842
1878, 7 December, Viet, Jacob Danielsen [ungkarl], , avlskarl paa Ulriksholm - Rynkeby født 1840, Marie Nielsen [pige], , boende i Nymarken - født i Kjøbenhavn 1848
1879, 15 Februar, Viet, Hans Hansen [ungkarl], , kusk hos dr. Ehnhus i Odense - født 1854, Karen Marie Hansen, , plejedatter af skovfoged Lars Olsen i Gallehus - født i Rosenvold 1853
1879, 2 Juni, Viet, Peder Christian Pedersen [ungkarl], , lærer i Ødis - født 1848, Vilhelmine Frederikke Augusta Suhr [jomfru], , datter af skolelærer Suhr i Kjølstrup - født 1845
1879, 12 Juli, Viet, Mads Pedersen [ungkarl], , Hundslev - født 1841 Viby Sogn, Johanne Margrethe Schytt [pige], , datter af husmand Asmus Schytt i Hundslev - født 1844
1879, 10 Oktober, Viet, Rasmus Andersen [ungkarl], , snedker i Aarup Odense Amt - født 1854 i Birkende, Petra Hansine Marie Rasmussen [pige], , datter af gaardmand Rasmus Larsen i Kjertinge - født 1855
1879, 29 November, Viet, Mads Jørgensen [ungkarl], , husejer Marslev - født 1847 i Marslev, Maren Kirstine Larsen [pige], , datter af husmand Lars Kaspersen paa Hundslev Nymark - født 1852
1880, 30 April, Viet, Povl Mortensen [ungkarl], , gaardmand i Ladby - født 1836, Ane Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Kr. Nielsen i Rynkeby - født i Rynkeby 1853
1880, 27 Oktober, Viet, Jens Christian Ottesen [enkemand], , husmand i Bovense - født 1847, Abelone Caroline Marcussen [pige], , datter af husmand og murer Marrcus Pedersen - født i Kjertinge 1846
1880, 11 December, Viet, Mathias Christian Mathisen [enkemand], , vægter paa Ulriksholm - født 1846 i Skydebjærg, Henriette Augusta Kretzchmer [pige], , er i Hundslev hos brudgommen - født 1847 i Davinde
1881, 7 Maj, Viet, Jørgen Hansen [ungkarl], , indsidder i Kjølstrup - i Kjertinge født 1849, Ane Sørensen [pige], , tjener hos gmd Anders Peder Rasmussen i Kjertinge - født 1857 i Urup
1881, 25 Maj, Viet, Søren Andersen [ungkarl], , væver i Hundslev - født 1852 i Midskov, Ane Marie Larsen [pige], , stuepige i Præstegaarden - født i Ubberud 1848
1881, 6 August, Viet, Jens Kristian Jensen [husmand], , født 1848 i Munkebo, Ane Katrine Nielsen [pige], , sypige i Rosenvold - født i Lumby 1851
1881, 14 Oktober, Viet, Jens Peder Hansen [sadelmager], 25, født i Birkende 1856, Kristine Marie Larsen [pige], 23, født i Hundslev 1858
1881, 26 Oktober, Viet, Anders Andersen [husmand], , i Kjertinge - født 1849 i Særslev, Maren Kirstine Hansen [pige], , datter af husmand Hans Knudsen i Kjertinge - født 1849 i Kjertinge
1881, 24 September, Viet, Jens Steffensen [enkemand og gaardfæster], 58, i Ladby, Ane Katrine Kristensen [pige], 35, i Ladby
1882, 28 Januar, Viet, Jens Peder Pedersen [rebslagersvend], 25, i Kjerteminde, Ane Dorthea Nielsen [pige], , datter af husmand Niels Kristensen i Ladby - født 1857
1882, 10 Maj, Viet, Søren Kristian Sørensen [ungkarl], , født 1856 i Kjertinge, Maren Frederiksen [pige], , sypige i Kjertinge - født 1856
1882, 6 Maj, Viet, Jens Hansen [ungkarl], , tjener paa Skovsbo - født 1857, Maren Nielsen [pige], , datter af husmand Niels Kristensen i Ladby - født 1853
1882, 19 Maj, Viet, Frederik Melchjorsen [ungkarl], 34, i Jeberg Ødum Sogn - Randers Amt, Anne Margrete Andersen [enke], , datter af husmand Anders Kristiansen i Hundslev Nymark - født 1847
1882, 26 Maj, Viet, Christian Andersen [ungkarl], , gaardbestyrer i Kjertinge - i Flødstrup - født 1848, Karen Kirstine Andersen [pige], , i Kjertinge - født i Ullerslev 1847
1882, 10 November, Viet, Niels Martin Knudsen [ungkarl], , stenhugger i Munkebo - født i Munkebo 1856, Hansine Marie Jørgensen [pige], , datter af husmand Jørgen Povlsen paa Hundslev Nymark - født 1856
1882, 22 December, Viet, Hans Jørgen Henriksen [ungkarl], , født i Hundslev 1855, Nielsine Jørgine Nielsen [pige], , tjenestepige i Hundslev - født 1861
1883, 13 Marts, Viet, Frederik Vilhelm Knudsen [ungkarl og gartner], , født i Kjertinge 1853, Povline Kirstine Povlsen [pige], , tjenestepige i Kjertinge - født 1852 i Faaborg
1883, 12 Maj, Viet, Jakob Danielsen [enkemand], , husmand i Nymarken - født 1840, Anne Dorthea Kirstine Hansen [pige], , tjenestepige i Kjertinge - født 1846
1883, 1 Juni, Viet, Niels Jensen [ungkarl], , husmand i Kjølstrup - født i Dalby 1854, Gjertrud Jensen [pige], , i Kjølstrup - født i Stubberup 1856
1883, 27 Oktober, Viet, Jens Kristian Jensen [ungkarl], 26, arbejdsmand i Odense - født i Dræby 1857 , Maren Sofie Mortensen [pige], 27, tjenende i Hundslev - født 1856
1883, 29 September, Viet, Niels Jensen [gaardmand og ungkarl], 36, i Kjertinge - født 1847, Johanne Kirstine Rasmussen [pige], 35, gaardmand Rasmus Larsens datter i Kjertinge - født 1848
1883, 9 November, Viet, Hans Andersen [ungkarl], , født i Munkebo 1859, Jørgine Nielsen [pige], , datter af husmand Niels Andreasen i Kjølstrup - født i Tvinde 1857
1883, 10 November, Viet, Anders Hansen [ungkarl], , tjener paa Ulriksholm - født 1860, Hansine Karoline Madsen [pige], , kokkepige paa Ulriksholm - født i Vester Kjærby 1856
1883, 8 November, Viet, Peder Jørgensen, 28, nu i Fravde - født i Skovby 1855, Ane Kirstine Hansen, 19, i Hundslev - født 1864
1884, 6 Februar, Viet, Anders Christian Frandsen [ungkarl], , gartner paa Ulriksholm - født 1855 i Bullerup [Agedrup], Marie Dorthea Hansen [pige], , husholderske paa Ulriksholm - født 1859 i Odense
1884, 23 Februar, Viet, Rasmus Jespersen Møller [ungkarl], , tjenestekarl paa Kejrup - født i Slesvig 1859, Johanna Christine Johansen [pige], , tjenestepige paa Kejrup - født i Sverrig 1859
1884, 13 Maj, Viet, Jakob Hansen [ungkarl og lærer], , andenlærer i Rynkeby - født i Urup Rynkeby Sogn 1845, Marie Kristine Karoline Frandsen [pige], , hos broderen paa Ulriksholm - født 1863 i Bullerup [Agedrup]
1884, 1 November, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , smed i Kjøbenhavn - født i Bullerup [Agedrup] 1858, Ane Marie Nielsen [pige], , datter af hmd. Niels Andreasen i Kjølstrup - født 1861 i Kjølstrup
1884, 10 November, Viet, Peder Vilhelm Zvicky [ungkarl], , bagersvend i Odense - født 1859, Karoline Kirstine Hansen [pige], , datter af skomager Hans Ramsussen i Hundslev - født 1866
1884, 29 November, Viet, Jens Henrik Jensen [enkemand], , daglejer paa Ulriksholm - født 1843, Ingrid Stine Johansdatter [pige], , til huse i Ørnfeldt Vejhus - født i Sverrig 1851
1885, 11 April, Viet, Hans Lavrits Hansen [ungkarl], , møllebygger paa Langø i Stubberup Sogn - født 1853, Johanne Kirstine Hansen [pige], , født 1855 i Kjølstrup
1885, 8 Maj, Viet, Jens Christian Sofus Kristensen [tjenestekarl], , født 1854 i Ladby, Mette Marie Rasmussen [pige], , tjener i Ladby - født i Vester Kjærby [Agedrup] 1857
1885, 15 Maj, Viet, Caspar Herman Larsen [ungkarl], , født 1854 i Nymarken, Amalie Rosalie Johannesen [pige], , tjener i Kjertinge - født i Vester Kjærby 1858
1885, 4 Juli, Viet, Hans Jørgensen [ungkarl], , kusk paa Ørnfeldt - født 1843 i Fravgde, Ane Marie Hansen [pige], , til huse i Askelundshuset - født 1854 i Sønderbroby
1885, 29 August, Viet, Mads Madsen [ungkarl], , skomager i Odense - født 1848 i Vissenberg, Ane Marie Rasmussen [pige], , hjemme hos faderen murer Mikkel Rasmussen - født 1860 i Kjertinge
1885, 19 September, Viet, Hans Kr. Madsen [ungkarl], , tjenende i Kjerteminde - født 1854, Jørgine Larsen [pige], , født 1859 i Kjertinge
1885, 21 November, Viet, Hans Jensen [ungkarl], , af Kjerteminde, Caroline Sørensen [pige], , i Kjertinge
1886, 27 Januar, Viet, Rasmus Frederik Mathiesen [ungkarl], , af Aarslev - født 1854, Jørgine Dorthea Nielsen [pige], , af Kjertinge - født 1847
1886, 28 Maj, Viet, Lars Kristian Andersen [ungkarl], , Dræby [Munkebo] - født 1863, Ane Marie Larsen [pige], , inds. Lars Andersens datter i Hundslev - født i Munkebo 1865
1886, 4 Juni, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , af Rynkeby - født 1858, Maren Kirstine Andersen [pige], , født i Kjølstrup 1855
1886, - [dato ikke indført], Viet, Jens Peter Møller [ungkarl], , indsidder i Seest ved Kolding - født i Koldt ved Aarhus 1862, Anne Cathrine Thaysen [enke], , paa Kølstrup Fattiggaard - født i Diernæsse 1846
1886, 30 Juli, Viet, Knud Hansen [ungkarl], , gaardmand i Hundslev - født i Rolfsted 1857, Maren Kirstine Larsen [pige], , datter af hmd. Lars Madsen i Kjølstrup - født i Nymarken 1857
1886, 15 Oktober, Viet, Rasmus Frederik Madsen [ungkarl], , husmand i Kjertinge - født i Ringe 1858, Larsine Karoline Pedersen [pige], , født i Kjertinge 1857
1886, 23 December, Viet, Kristian Lavrits Andreas Frederik Pedersen [enkemand], , daglejer paa Østergaard - født i Stige 1863, Maren Kirstine Ulriksen [pige], , tjenende paa Nordskovlund i Kjølstrup Sogn- født i Vester Kjærby 1858
1886, 12 November, Viet, Joseph Jensen [ungkarl og møller], , i Stenløse - født i Rolfsted 1859, Anne Katrine Madsen [pige], , af Ladby - født 1865
1886, 12 November, Viet, Niels Jensen [enkemand], , husmand i Kjølstrup - født 1854 i Dalby, Birthe Marie Sørensen [pige], , tjenestepige i Hundslev - født 1853 i Nien Sogn i Jylland
1886, 2 November, Viet, Niels Kristensen [ungkarl og mejerist], 29, i Tvingstrup ved Horsens, Karen Kristine Rasmussen Skov [pige], 22, i Aas ved Horsens
1887, 26 November, Viet, Jørgen Larsen [ungkarl], , i Fravde - født 1862, Ane Margrete Kristiansen [pige], , inds. Kristian Kristiansen i Ørnfeldt Vejhus - født 1863
1887, 30 December, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , husmand i Rønninge - født 1860, Ane Marie Rasmussen [pige], , hjemme hos moderen Rasmus Andersens enke i Hundslev Nymark - født 1857
1888, 14 April, Viet, Peder Hansen [ungkarl og skrædder], , født i Hundslev 1840, Else Marie Hansen [pige], , i Nymarken - født 1852
1888, 9 Maj, Viet, Lars Larsen [murer], , i Odense - født 1858 i Nymarken, Caroline Christine Hansen [pige], , stupige i Kjølstrup Præstegaard - født 1858 i Marslev
1888, 12 Juni, Viet, Peder Nielsen [bolsmand], , i Rynkeby - født 1841, Larsine Rasmussen [pige], , datter af bolsmand Rasmus Larsen i Kjertinge - født 1850
1888, 8 Juni, Viet, Hans Kristian Hansen [ungkarl], , af Urup - født 1863, Maren Dorthea Christine Christensen [pige], , født i Hundslev 1865
1888, 13 Juli, Viet, Ramsus Kristian Larsen [murer], , i Nymarken - født 1862, Maren Kirstine Dinesen [pige ], , hos broderen Rasmus Dinesen i Hundslev - født i Ullerslev 1864
1888, 3 November, Viet, Peder Christian Larsen [ungkarl], , tjener i Kjertinge - født 1859, Ane Marie Nielsen [pige], , hjemme hos plejeforældrene hmd. Hans Larsen - født 1868 i Kjertinge
1888, 23 November, Viet, Hans Jakob Hansen [ungkarl], , født i Rynkeby 1854, Povline Pedersen [pige], , i Kjølstrup - født i Andebølle i Vissenbjerg Sogn 1857
1888, 28 December, Viet, Hans Lavrits Larsen [ungkarl], , født i Nymarken 1862, Nielsine Kristine Nielsen [pige], , hos husmand Lars Jørgensen i Nymarken - født i Mesinge 1864
1889, 29 Marts, Viet, Peder Christiansen [murer], , i Kjertinge - født 1850, Grethe Ane Marie Nielsen [pige], , hjemme hos faderen hmd. Niels Christensenb - født i Hundslev 1856
1889, 29 Marts, Viet, Jørgen Nielsen [fisker], , født i Nymarken 1854, Kristiane Christiansen [sypige], , født i Kjertinge 1850
1889, 30 April, Viet, Niels Knudsen [ungkarl], , dagvognskusk i Kjerteminde - født i Aarslev 1859, Johanne Kristine Nielsen [pige], , sypige i Ladby - født 1854
1889, 14 Maj, Viet, Niels Jensen [ungkarl], , tjenestekarl i Ladby - født i Ulbølle 1857, Karen Rasmine Ottesen [pige], , tjenende gaardmand Peder Hansen i Ladby - født i Kjerteminde 1872
1889, 23 August, Viet, Mads Peter Ernst Madsen [ungkarl], , født 1861 i Hundslev Skovgaard, Laura Jørgensen [pige], , tjener i Skovgaard - født i Hundslev 1867
1889, 29 Oktober, Viet, Lars Pedersen [ungkarl], , husmand i Herrested - født i Ryslinge 1863, Jensine Vilhelmine Nielsen [pige], , tjenestepige i Rosenlund i Kjølstrup Sogn - født 1865 i Ringe
1889, 1 November, Viet, Niels Lavrits Nielsen [ungkarl], , tømrer i Odense - født i Hundslev 1861, Hansine Larsen [pige], , født i Nymarken 1857
1889, 14 December, Viet, Peder Hansen [ungkarl], , murer i Kjertinge - født i Kjertinge 1859, Bente Marie Pedersen [pige], , født i Hjardemaal ved Thisted 1867
1889, 16 August, Viet, Alfred Vilhelm Varberg, 28, mejeribestyrer i Ladby, Ane Katrine Valter [pige], 25, af Kjølstrup
1890, 12 Februar, Viet, Martin Ernst Jørgensen, , født i Kjølstup 1857, Anna Margrete Kirstine Nielsen [pige], , datter af skipper Nielsen i Hundslev - født i Odense 1858
1890, 27 Februar, Viet, Claus Pedersen [ungkarl og tjenestekarl], , hjemme hos faderen - født i Birkebjerg i Dalby Sogn 1867, Larsine Karen Marie Sørensen [pige], , hjemme hos faderen hmd. Søren Johansen - født i Hundslev 1867
1890, 23 Maj, Viet, Mads Kristian Pedersen [ungkarl], , født 1860 i Hasmark i Norup Sogn, Maren Sørensen [pige], , i Ladby - født 1861
1890, 31 Maj, Viet, Lars Peder Thomsen [ungkarl], , født 1865 i Vester Kjærby [Agedrup], Ane Kirstine Møller [pige], , født 1869 i Kjølstrup
1890, 30 Maj, Viet, Anders Andersen [husmand og enkemand], , i Ladby - født 1840, Maren Kirstine Ovesen Hessellund [pige], , tjener i Ladby - født 1852 i Søllinge Sogn
1890, 7 November, Viet, Hans Lavrits Larsen [bager], , født 1862 i Rynkeby, Maren Dorthea Hansen [pige], , gaardmand Niels Hansens datter i Hundslev - født 1865
1891, 3die Maj, Viet, Carl Christian Peter Seydevitz [fuldmægtig], , af Odense - født 1858, Ane Marie Larsen [pige], , af Hundslev - født 1861
1891, 30 April, Viet, Carl Petersen [ungkarl og fuldmægtig], , af Odense - født 1854, Hansine Metilde Madsen [pige], , af Hundslev Skovgaard - født 1865
1891, 15 Oktober, Viet, Rasmus Madsen [ungkarl], , sadelmager i Rynkeby - født 1862 i Birkende, Helga Petra Emilie Hammerik [pige], , i Hundslev - født 1868
1891, 22 Oktober, Viet, Rasmus Kristian Hansen [ungkarl], , i Hundslev - født 1864, Anna Nielsine Cecilie Nielsen [pige], , datter af hmd. Hans Kristian Nielsen i Hundslev- født 1864