Kølstrup, 1864-1891, viede

Afskrift af kirkebog

Viede 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 2303, Anders Hansen, enkemand og boelsmand, 48, Hundslev og pige og husholderske Anne Marie Hansen, 25, Birkende, husholderske hos brudgommen. Født 26.10.1838
1864, 1106, Christian Pedersen, ungkarl og hørbereder, 29, Mesinge, født 28.9.1834 og pige Kirsten Reinholdsen, 33, tilhuse hos Jens Nielsens enke, Hundslev, født 1830
1864, 1012, Niels Thygesen, ungkarl og murer, 25, Hundslev Mark, født 1.11.1839 og pige Anne Jensen, 23, Dræby, tilhuse paa Hundslev Mark, født 1841
1865, 1204, Hans Hansen, enkemand og murer, 44, Hundslev, Holov, født 23.09.1822 og pige Anne Marie Hansdatter, 46, Refsvindinge, tjenende hos sin forlovede, født 1819
1865, 1204, Andreas Olivius Vestrin, ungkarl og skomagermester, 28, Odense og pige Anne Elisabeth Sørensen, 33, hjemme hos faderen dyrlæge Søren Jørgensen, Hundslev
1865, 1605, Jens Henriksen, ungkarl, 35, besøgende hos svogeren tømmermand Knud Nielsen, Ladby og jomfru Maria Darthea Kaltschmid, 40, logerende hos tømmermand Knud Nielsen, Ladby, født i Chur, Schweitz
1865, 1006, Knud Pedersen, ungkarl, 32, Kilderup, forpagter paa Keirupgaard og enke Anne Kirstine Andersdatter, 34, Ullerslev, (efter branddirector og gaardeier Jakob Nielsen i Kjertinge)
1865, 1810, Niels Nielsen, ungkarl, 27, Bovense, søn af huusmand Niels Nielsens enke, Kjertinge og pige Anne Marie Skovgaard, 32, hjemme hos sin forlovedes moder, Kjertinge, født 12.10.1833 i Sønder Næraa
1865, 2010, Rasmus Christian Jensen, ungkarl og snedkersvend, 25, hjemme hos faderen Jens Rasmussen, Hundslev og pige Abelone Marie Madsen, 19, hjemme hos moderen skovfoged Mads Rasmussens enke, Gielskro
1865, 2612, Hans Peder Jensen, ungkarl, 23, Bellinge, tjenende paa Ørnfeldt og pige Johanne Pedersdatter, 32, Kissendrup, tilhuse hos murer Hans Hansen, Hundslev Mark
1866, 2705, Lars Julius, ungkarl, 29, Birkende, tjenestekarl i Rastrup hos gaardmand Jens Hansen, Marslev Sogn og pige Mette Marie Christensen, 30, tilhuse i Hans Andersen huus, Hundslev
1866, 0607, Niels Frederik Andersen, ungkarl, 32, tjenende gaardeier Rasmus Knudsen, Hundslev Mark, født 1834 Kjertinge og pige Mette Dinesen, 33, hjemme hos faderen gaardeier Dines Rasmussen, Hundslev
1866, 0911, Mads Jørgen Møller, ungkarl, 27, hjemme hos faderen møllebygger Mads Madsen Møller, Kjølstrup og pige Trine Marie Larsen, 28, opholder sig hos møllebygger Mads M. Møller, Kjølstrup, født i Windinge
1866, 2411, Povl Evardsen, ungkarl, 26, hjemme hos boelsmand Edvard Povlsen, Kjertinge og pige Sophie Christine Pedersen, 24, tjenende gaardeier Morten Jensen, Kjertinge, født i Kjerteminde
1867, 1204, Niels Larsen, ungkarl og kjørekarl, 25, hos gjæstgiver Rasmussen, Kjerteminde og pige Maren Kirstine Hansen, 23, tilhuse hos murer Hans Hansen, Hundslev Mark, født i Hundslev
1867, 2202, Rasmus Pedersen, ungkarl, huusmand og skrædder, 53, Nymarken og pige Anne Marie Jacobsen, 30, tjener hos brudgommen
1867, 0504, Christian Christiansen, ungkarl, 36, hjemme hos faderen skrædder Christian Christiansen, Martofte og Christine Marie Christiansen, 46, Kjertinge, født i Ladby
1867, 0806, Rasmus Pedersen, ungkarl og hjulmandsvend, 25, Kjerteminde og pige Anne Cathrine Madsen, 29, af huusmand Mads Andersen, Hundslev
1867, 1705, Anton Frederik Mikkelsen, ungkarl og andenlærer, 30, Kjølstrup Skole og jomfru Betty Annina Flora Frandzen, 29, Kjølstrup
1867, 1406, Peder Andersen Holm, ungkarl og skolelærer, 23, Høiberg, Viborg Amt og pige Anne Eriksen, 21, Ladby
1867, 0408, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 25, Ulriksholm, født i Birkende og pige Maren Hansen, 27, tilhuse i Steenhuse hos huusmand Hans Nielsen, Rynkeby
1867, 2308, Hans Povlsen, ungkarl og gaardmand, 36, Birkende, født i Fraugde Sogn og pige Marie Madsen, 26, huusmand Mads Hansens datter, Hundslev
1867, 1110, Peder Rasmussen, ungkarl og skytte, 39, Revninge og pige Anne Marie Jensen, 21, gaardmand Jens Nielsens datter, Ladby
1867, 1211, Jørgen Clausen, huusmand, 61, Ladby, født i Revninge og pige og kokkepige Maren Andersdatter, 36, Keirup, født i Nordskov
1867, 2911, Mads Pedersen, ungkarl, 29, Rynkeby og huuskone Anne Sophie Andreasen, 38, Nymarken, født i Kjølstrup
1867, 0612, Anders Andersen, ungkarl, 26, Rynkeby og pige Maren Sørensen, 31, hjemme hos faderen huusmand Søren Pedersen, Ladby
1867, 2712, Ole Pedersen, ungkarl og huuseier, 41, Nymarken og pige Bodil Kirstine Nielsen, 31, datter af husmand Niels Nielsen, Kjertinge Mark
1868, 2102, Rasmus Mortensen, ungkarl, 35, Urup og pige Maren Kirstine Hansen, 23, hjemme hos faderen huusmand Hans Nielsen, Hundslev Mark, født i Hundslev
1868, 0605, Rasmus Nielsen, ungkarl og huuseier, 28, Kjertinge og pige Henriette Caroline Christiane Frederiksen, 22, hjemme hos sin forlovede huusmand Rasmus Nielsen, Kjertinge, født i Ladby
1868, 2704, Anders Christian Nielsen, ungkarl og sømand, 21, Kjerteminde og pige Anne Marie Larsen, 23, hjemme hos gaardmand Anders Larsen, Ladby
1868, 2606, Hans Larsen, boelsmand, 37, Stavre, Viby Sogn og pige Hansine Kirstine Marcussen, 32, hjemme hos faderen huusmand og murer Marcus Pedersen, Kjertinge
1868, 1007, Carl Christian Jacob Pedersen, ungkarl og huusmand, 29, Tved, Marslev Sogn og pige Maren Nielsen, 29, datter af boelsmand Hans Pedersen, Kjølstrup
1868, 0307, Jens Andersen, ungkarl og gartner, 22, Margaard og pige Riborre Kirstine Pedersen, 31, datter af gaardmand P. Rasmussen, Præstelund
1868, 1410, Hans Knudsen, ungkarl og indsidder, 32, Kjertinge Mark, født i Steenhuse og pige Johanne Larsen, 35, tilhuse paa Kjertinge Mark, født Vissenbjerg
1868, 2310, Stephan Julius Raaby, capitain i 26de Bataillon, 40, Odense og frøken Vilhelmine Henriette Andresen, 24, Ørnfeldt
1869, 0302, Mads Larsen Møller, ungkarl og gaardeier, 34, Salby, Mesinge Sogn og pige Karen Marie Pedersen, 39, hjemme hos forvalter gaardmand Peder Rasmussen, Kjertinge
1869, 1902, Niels Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 29, Ulriksholm og pige Anne Kirstine Knudsen, 33, Ulriksholm
1869, 0603, Jens Larsen, ungkarl og tjenestekarl, 38, Keirup, født i Birkende og pige Anne Cathrine Andersen, 26, Ladby, født i Bregninge paa Thorsing
1869, 0904, Hans Christian Nielsen, ungkarl og kudsk, 34, hos forpagter Jessen, Østergaard, født i Maale og pige Anne Cathrine Rasmussen, 22, hjemme hos moderen Morten Nielsens enke, Kjertinge
1869, 1405, Povl Madsen, ungkarl og gaardeier, 40, Kjertinge og pige og sypige Anne Kirstine Hansen, 47, Kjertinge, født i Revninge
1869, 1906, Rasmus Jacobsen, ungkarl og smed, 27, Kjertinge, født i Munkebo og pige Julie Bentzine Bentzen, 19, Kjøbenhavn
1869, 1812, Hans Larsen, ungkarl og slagter, 27, Kjertinge, født i Steenløse og pige Stine Marie Marcussen, 21, hjemme hos faderen, Kjertinge
1869, - [ei viet], Jens Christian Pedersen, ungkarl og huuseier, 24, Nymarken, født Dræby og pige Anne Margrethe Jacobsen, 25, hjemme hos sin forlovede, Nymarken, født i Frederiksberg
1870, 2602, Frederik Christian Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, hos gaardmand Povl Nielsen, Kjertinge, født i Revninge og pige og tjenestepige Karen Rasmussen, 33, hos gaardmand Frands Jensen, Ladby, født i Lavindsgaard, Rønninge Sogn
1870, 0502, Lars Jeppesen, ungkarl og teglværksbestyrer, 30, Keirup Teglværk, født i Drigstrup og pige Karen Marie Justine Larsdatter, 34, tjenende hos sin forlovede, født i Harrested
1870, 1304, Hans Petersen Heilmann, ungkarl og forvalter, 37, Lundsgaard, født i Baaring Mølle og pige Mette Sørensen, 30, tjenende madam Heilmann, Kjølstrup, født i Kjertinge
1870, 0204, Hans Rasmussen, ungkarl og skomager, 34, Hundslev, født i Rynkeby og modehandlerinde Anne Marie Madsen Hammerich, 31, Hundslev, født i Indslev Sogn
1870, 0405, Rasmus Pedersen, ungkarl og træskomand, 31, Kjertinge og pige og tjenestepige Anne Marie Larsen, 32, hos gaardfæster Niels Andersen, Ladby
1870, 2805, Anders Christiansen, huuseier, 32, Nymarken, født i Eilskov og pige og tjenestepige Marie Cathrine Nielsen, 27, hos sin forlovede, Nymarken, født i Skovby
1870, 2107, Niels Christian Sørensen, ungkarl og snedker, 34, Marslev, født i Holev og pige Anne Andersen, 28, Rynkeby, nu i Ladby
1870, 3007, Niels Frederiksen, ungkarl, 33, Kjertinge, født i Lille Viby og enke Sidsel Marie Jensen, 33, (efter huusmand Jens Hansen), Kjertinge
1870, 0810, Jørgen Jørgensen, enkemand og gaardeier, 37, Høiby Sogn og pige Anne Marie Hansen, 32, datter af gaardeier Hans Andersen, Rosenlund
1870, 1408, Johannes Kristian Suhr, const. andenlærer og seminarist, 28, Kjølstrup Skole og jomfru Ane Christine Jensen, 25, Kjøbenhavn, datter af formand ved Den kgl Porcelainsfabrik N. Jensen
1870, 1211, Hans Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 35, Nørrelyndelse, født i Ferritslev og gaardeierinde Maren Nielsen, 33, Hundslev Mark, født i Urup
1870, - [ei viet], Harald Carl Bille, proprietair, 22, Thingskovhuus ved Kolding og frøken Bodeline Amalie Elisabeth Andresen, 30, født paa Ørnfeldt
1871, 1502, Christen Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 27, hos gaardfæster Niels Andersen, Ladby, født i Birkende og pige Karen Larsen, 30, hjemme hos faderen huusmand Lars Povlsen, Ladby
1871, 0205, Hans Andersen, ungkarl og tjenestekarl, 33, Kjølstrup og pige Edel Marie Hansen, 30, Kjølstrup
1871, 1005, Christen Knudsen, ungkarl og gaardeier, 39, Overkjærby, født i Kjærby og pige Anne Sophie Pedersen, 39, hjemme hos faderen gaardmand Peder Rasmussen, Kjertinge
1871, - [ingen dato], Hans Rasmussen, ungkarl, 25, hjemme hos faderen huusmand Rasmus Larsen, Ladby og pige Christiane Andersen, 22, Viby, tilhuse hos brudgommens fader
1871, 1706, Hans Nielsen, ungkarl og huuseier, 34, Hundslev Mark og pige Karen Sophie Pedersen, 34, hjemme hos brudgommen, født i Ullerslev
1871, 0807, Peder Jacobsen, ungkarl og smedesvend, 26, Ullerslev, født 1845 i Kjertinge og pige Anne Nielsen, 29, hjemme hos faderen væver Niels Jensen, Hundslev Mark, født 1842 i Hersnap
1871, 0911, Anders Nielsen, ungkarl, skrædder og huusmand, 23, Kjertinge, født i Hundslev og pige og tjenestepige Mette Marie Hansen, 27, Kjertinge, født i Hundslev
1872, 1601, Rasmus Rasmussen, ungkarl og sergeant ved 5. Bat. 4. Compagnie i Odense, 29, Kjertinge og pige Ane Margrethe Jacobsen, 23, Græse, tilhuse hos huusmand Hans Christian Nielsen, Kjertinge
1872, 0106, Hans Jensen, huuseier, 43, Nymarken, Vester Kjærby og pige og tjenestepige Stine Marie Andreasen, 36, hos gaardfæster Niels Andersen, Ladby Mark, Kjølstrup
1872, 0811, Niels Hansen, ungkarl, 26, hjemme hos gaardmand Anders Jensen, Mullerup og pige Anne Marie Hansen, 22, Ladby
1872, 0811, Jørgen Andersen, ungkarl og gaardeier, 38, Kjertinge og pige Anne Dinesen, 28, hjemme hos gaardeier Dines Rasmussen, Hundslev
1872, 0911, Hans Christiansen, huusfæster, 38, Birkende, født i Føns Sogn og pige tjenestepige Mette Marie Christiansen, 33, Rosenlund, født i Vesterkjærby
1873, 2905, Christian Jørgensen, ungkarl og tjenestekarl, 34, Kjølstrup, født i Hundslev og pige og tjenestepige Maren Andreasen, 33, Kjølstrup
1873, 0407, Søren Andersen, ungkarl og huuseier, 27, Birkende og pige Anne Cathrine Pedersen, 27, hjemme hos gaardmand Henrik Lars Andersen, Kjølstrup
1873, 0811, Jens Christian Pedersen, ungkarl, væver og huuseier, 27, Hundslev og pige og tjenestepige Anne Marie Pedersen, 29, hos gaardeier Niels Hansen, Hundslev, født i Hersnap
1873, 0811, Peder Nielsen, ungkarl, 28, hjemme hos fader Niels Pedersen Flintekrog, Ubberup Sogn, født i Hesberg og pige Maren Johanne Hansine Nielsen, 22, Odense, tjenende i Præstegaarden
1873, 2910, Niels Povlsen, ungkarl og huusfæster, 27, Ladby, født i Viby og pige Maren Rasmussen, 24, hjemme hos faderen huusmand Rasmus Larsen, Ladby
1873, 0612, Knud Dinesen, ungkarl og gaardeier, 31, Korkendrup og pige Anne Cathrine Pedersen, 29, hjemme hos faderen gaardeier Peder Jensen, Ladby
1873, 1708, Harald Carl Bille, ungkarl og eier, 25, Bindeballegaard, Veile Amt og jomfru Bodeline Amalie Elisabeth Andresen, 33, Ørnfeldt
1873, - [ei viet], Ole Mortensen, ungkarl og tjenestekarl, 41, Østergaard, født i Hundslev og pige og fattiglem Johanne Dorthea Mogensen, 35, Edelsæde, fattiglem paa Kjølstrup Fattiggaard
1874, 1202, Niels Pedersen, indsidder og murer, 54, Rosenvold og ugift fruentimmer Maren Kirstine Andersdatter, 50, Vesterkjærby, Fattiggaarden Edelsæde
1874, 0205, Lars Kristian Pedersen, ungkarl, 23, hos gaardfæster Jens Nielsen, Ladby, født i Skibhusene og pige og tjenestepige Mette Cathrine Larsen, 27, hos gaardfæster Peder Hansen, Ladby, født i Hundslev
1874, 2305, Mads Madsen Hammerich, ungkarl og skomagersvend, Hundslev, Rukbek, født 1849 og enke Madsine Nielsen, 40, Kjertinge (efter bødker Røhr, Bogense)
1874, 1906, Christian Hansen, enkemand og huseier, 36, Holev, Marslev og pige Anne Marie Asmussen Schytt, 27, hjemme hos faderen Asmus Schytt, Hundslev
1874, 2207, Carl Valeur, ungkarl, cand. juris. og fuldmægtig, 27, Aalborg og pige Cæcilie Sophie Nicoline Lovise Høyer, 22, datter af sognepræsten, født i Slesvige 1852
1874, 2111, Niels Christian Jensen, ungkarl, 30, hjemme hos faderen Jens Nielsen, Kjølstrup og pige og tjenestepige Maren Kirstine Jensen, 38, hos broderen husmand Niels Jensen, Kjølstrup, Hundslev
1874, 2111, Jens Rasmussen, enkemand og snedker i Hundslev, Kjerteminde, født 1815 og pige Anne Cathrine Christensen, hos sin forlovedem Sønder Næraa, født 1831
1874, - [ei viet], Niels Christian Rasmussen, ungkarl og arbeidsmand i Odense, 23, Kjølstrup og pige Dorthea Larsen, 24, logerende hos brudgommens moder i Ladby, Revninge
1875, 2403, Hans Hansen, ungkarl, 33, hjemme i Rynkeby og pige og tjenestepige Karen Marie Sørensen, 32, hos Anders Larsen, Ladby
1875, 0704, Hans Christian Ottesen, ungkarl og tjenestekarl, Keirup, Fraugde Kjærby, født 1852 og pige og tjenestepige Gjertrud Marie Hansdatter Højbanke, tjener paa Keirup, født 1845 Nybølle, Hillerslev Sogn
1875, 0805, Jørgen Frandsen, ungkarl og tjenestekarl, hos gaardmand Mads Jensen, Dræby - Vester Kjærby, født 1845 og pige og tjenestepige Kirstine Marie Pedersen, hos gaardmand Povl Nielsen i Hundslev, Kjertinge, født 1850
1875, 2905, Mads Peder Marcussen, ungkarl, murer og huseier, Kjertinge, født 1838 i Kjertinge og pige Maren Kirstine Rasmussen, hos sin forlovede i Kjertinge, født 1841 i Qverndrup
1875, 1109, Rasmus Rasmussen, ungkarl og huseier, Saaderup, født 1832 i Rynkeby og pige Karen Nielsen, Hundslev, født 1840 hjemme hos faderen gaardmand Hans Pedersen, Kjølstrup
1875, 0610, Rasmus Povlsen, ungkarl, smed og huseier, Dræby, født 1842 i Dræby og pige Maren Madsen, hjemme hos broderen gaardmand Jens Madsen, Hundslev, født 1848 i Fraugde
1875, 0110, Rasmus Christensen, enkemand og husmand, 38, Nymarken og pige Anne Hansen, 37, opholder sig i Nymarken, født Ellinge Sogn
1875, 2710, Julius Hansen, ungkarl og tjenestekarl, Ørnfeldt, født 1852 i Davinde og pige og tjenestepige Anne Kirstine Jørgensen Leibølle, Ørnfeldt, født 1847
1875, 2910, Niels Rasmussen, ungkarl og smed, Ladby, født 1839 og pige Cæcilie Karen Marie Sørensen, hjemme hos faderen husmand Søren Andersen, Kjertinge, født 1843
1876, 1802, Hans Christian Larsen, ungkarl og mursvend, Odense, født 1853 i Hundslev og pige Christine Jensen, hos husmand Lars Hansen, Hundslev, født 1848 i Emborg, Rye Sogn, Skanderborg Amt
1876, 0305, Jens Peder Mathiassen, ungkarl og tjenestekarl, 23, Kjerteminde, Birkende og pige og tjenestepige Maren Nielsen, hos gaardfæster Rasmus Nielsen, født 1846 i Dræby
1876, 2605, Lauritz Christian Pedersen, ungkarl og murer, Aalborg, Aistrup Sogn, født 1843 og pige Johanne Marie Nielsen, hjemme hos faderen gaardmand Niels Rasmussen, Ladby, født 1850 i Hundslev
1876, 1006, Jørgrn Povlsen, ungkarl og tjenestekarl, hos forpagteren i Præstegaarden, Rosenvold, født 1848 og pige Karen Hansen, logerende hos husmand Povl Jørgensen, Hundslev, født 1846 i Rolfsted
1876, 0908, Carl Gustav Oskar Aargaard, pers. capellan, 23, for Høivaag menighed i Christianssand Stift, Norge og Helga Hansine Høyer Møller, 21, sognepræstens datter
1876, 2909, Jacob Edvardsen, ungkarl og gaardeier, Kjertinge, født 1843 i Kjertinge og pige Anne Marie Larsen, hjemme hos faderen gaardeier Jens Nielsen, Kjertinge, født 1842
1876, 2610, Niels Lauritz Andersen, ungkarl og gaardeier, Stige, født 1844 Kjølstrup og pige Anne Johanne Hansen, hjemme hos faderen gaardeier Hans Andersen, Rosenlund, født 1841
1877, 905, Jens Frederik Jensen, ungkarl, hjemme hos faderen husmand Jens Hansen, Vester Kjærby, født 1845 og pige og stuepige Marie Sofie Larsdatter, Ulriksholm, født 1839 i Søllinge
1877, 2109, Kresten Larsen, ungkarl og arbeidsmand, Hundslev, født 1839 i Birkende og pige Anne Kirstine Rasmussen, hos sin forlovede, Hundslev, født 1839
1877, 0709, Peder Jørgensen, ungkarl, 28, Nymark og pige Anne Margrethe Andersen, hjemme hos faderen væver Anders Christiansen, født 1847 i Hundslev
1877, 0910, Rasmus Larsen, ungkarl og træskomand, 28, Kjerteminde, Føns?? og pige Anne Marie Mortensen, 27, hjemme hos faderen boelsmand Morten Hansen, Kjertinge
1877, 3110, Niels Hansen, enkemand og husmand, Marslev, født 1840 i Rynkeby og pige og tjenestepige Karen Marie Andresen, Gjelskro, født 1846 i Aasum
1877, 0412, Hans Christian Andersen, ungkarl, 32, Urup og pige Hansine Mortensen, 26, hjemme hos faderen gaardmand Morten Hansen, Kjertinge Mark
1877, 1512, Lars Hansen, ungkarl og tjenestekarl, hos sognefoged Carl Møller, Dræby, født 1842 i Dræby og pige Kirsten Nielsen, hjemme, født 1854 i Ladby
1878, 3101, Hans Christian Andersen, ungkarl og kudsk, Ørnfeldt, født 1852 og pige Jenny Camilla Steen, logerende hos væver Jens Jensen, Ørnfeldt Skov, født 1857
1878, 2203, Anders Nielsen, ungkarl og skrædder, født 1851 i Frørup og pige Karen Knudsen, hjemme hos faderen Knud Nielsen, født 1848 i Ladby
1878, 0305, Erik Hansen, ungkarl, Rynkeby, født 1844 og pige Jensine Pedersen, tjenende gaardmand Rasmus Dinesen, Hundslev, født 1856
1878, 2807, Hans Povlsen, ungkarl, tjenende paa Ulriksholm, født 1853 og pige Marie Kirstine Nielsen, til huse hos Anders Larsen, Nymarken, født 1849
1878, - [dato ikke indført], Rasmus Pedersen, ungkarl og kjøbmand, Nyborg, født 1843 og pige Abelone Sofie Rasmussen, født 1855
1878, 0211, Kristian Nielsen, ungkarl og smed, Fiskerhusene, født 1850 og pige og stuepige Anne Johanne Hansen, Ulriksholm, født 1854
1878, 1211, Christen Andersen, ungkarl og væver, Kjølstrup, født 1856 og pige Trine Pedersen, tjener hos forpagteren, Kjølstrup Præstegaard, født 1842
1878, 0712, Jacob Danielsen, ungkarl og avlskarl, Ulriksholm, født 1840 i Rynkeby og pige Marie Nielsen, boende i Nymarken, født 1848 i Kjøbenhavn
1879, 1502, Hans Hansen, ungkarl og kusk, hos dr. Ehnhus, Odense, født 1854 og Karen Marie Hansen, plejedatter af skovfoged Lars Olsen, Gallehus, født 1853 i Rosenvold
1879, 0206, Peder Christian Pedersen, ungkarl og lærer, Ødis, født 1848 og jomfru Vilhelmine Frederikke Augusta Suhr, datter af skolelærer Suhr, Kjølstrup, født 1845
1879, 1207, Mads Pedersen, ungkarl, Hundslev, født 1841 i Viby Sogn og pige Johanne Margrethe Schytt, datter af husmand Asmus Schytt, Hundslev, født 1844
1879, 1010, Rasmus Andersen, ungkarl og snedker, Aarup, Odense Amt, født 1854 i Birkende og pige Petra Hansine Marie Rasmussen, datter af gaardmand Rasmus Larsen, Kjertinge, født 1855
1879, 2911, Mads Jørgensen, ungkarl og husejer, Marslev, født 1847 i Marslev og pige Maren Kirstine Larsen, datter af husmand Lars Kaspersen, Hundslev Nymark, født 1852
1880, 3004, Povl Mortensen, ungkarl og gaardmand, Ladby, født 1836 og pige Ane Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Kr. Nielsen, Rynkeby, født 1853 i Rynkeby
1880, 2710, Jens Christian Ottesen, enkemand og husmand, Bovense, født 1847 og pige Abelone Caroline Marcussen, datter af husmand og murer Marrcus Pedersen, født 1846 i Kjertinge
1880, 1112, Mathias Christian Mathisen, enkemand og vægter, Ulriksholm, født 1846 i Skydebjærg og pige Henriette Augusta Kretzchmer, hos brudgommen i Hundslev, født 1847 i Davinde
1881, 0705, Jørgen Hansen, ungkarl og indsidder, Kjølstrup, født 1849 i Kjertinge og pige Ane Sørensen, tjener hos gaardmand Anders Peder Rasmussen, Kjertinge, født 1857 i Urup
1881, 2505, Søren Andersen, ungkarl og væver, Hundslev, født 1852 i Midskov og pige og stuepige Ane Marie Larsen, Præstegaarden, født 1848 i Ubberud
1881, 0608, Jens Kristian Jensen, husmand, født 1848 i Munkebo og pige og sypige Ane Katrine Nielsen, Rosenvold, født 1851 i Lumby
1881, 1410, Jens Peder Hansen, sadelmager, 25, født 1856 i Birkende og pige Kristine Marie Larsen, 23, født 1858 i Hundslev
1881, 2610, Anders Andersen, husmand, Kjertinge, født 1849 i Særslev og pige Maren Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Knudsen, Kjertinge, født 1849 i Kjertinge
1881, 2409, Jens Steffensen, enkemand og gaardfæster, 58, Ladby og pige Ane Katrine Kristensen, 35, Ladby
1882, 2801, Jens Peder Pedersen, rebslagersvend, 25, Kjerteminde og pige Ane Dorthea Nielsen, datter af husmand Niels Kristensen, Ladby, født 1857
1882, 1005, Søren Kristian Sørensen, ungkarl, født 1856 i Kjertinge og pige og sypige Maren Frederiksen, Kjertinge, født 1856
1882, 0605, Jens Hansen, ungkarl, tjener paa Skovsbo, født 1857 og pige Maren Nielsen, datter af husmand Niels Kristensen, Ladby, født 1853
1882, 1905, Frederik Melchjorsen, ungkarl, 34, Jeberg, Ødum Sogn, Randers Amt og enke Anne Margrete Andersen, datter af husmand Anders Kristiansen, Hundslev Nymark, født 1847
1882, 2605, Christian Andersen, ungkarl og gaardbestyrer i Kjertinge, Flødstrup, født 1848 og pige Karen Kirstine Andersen, Kjertinge, født 1847 i Ullerslev
1882, 1011, Niels Martin Knudsen, ungkarl og stenhugger, Munkebo, født 1856 i Munkebo og pige Hansine Marie Jørgensen, datter af husmand Jørgen Povlsen, Hundslev Nymark, født 1856
1882, 2212, Hans Jørgen Henriksen, ungkarl, født 1855 i Hundslev og pige og tjenestepige Nielsine Jørgine Nielsen, Hundslev, født 1861
1883, 1303, Frederik Vilhelm Knudsen, ungkarl og gartner, født 1853 i Kjertinge og pige og tjenestepige Povline Kirstine Povlsen, Kjertinge, født 1852 i Faaborg
1883, 1205, Jakob Danielsen, enkemand og husmand, Nymarken, født 1840 og pige og tjenestepige Anne Dorthea Kirstine Hansen, Kjertinge, født 1846
1883, 0106, Niels Jensen, ungkarl og husmand, Kjølstrup, født 1854 i Dalby og pige Gjertrud Jensen, Kjølstrup, født 1856 i Stubberup
1883, 2710, Jens Kristian Jensen, ungkarl og arbejdsmand, 26, Odense, født 1857 i Dræby og pige Maren Sofie Mortensen, 27, tjenende i Hundslev, født 1856
1883, 2909, Niels Jensen, gaardmand og ungkarl, 36, Kjertinge, født 1847 og pige Johanne Kirstine Rasmussen, 35, gaardmand Rasmus Larsens datter, Kjertinge, født 1848
1883, 0911, Hans Andersen, ungkarl, født 1859 i Munkebo og pige Jørgine Nielsen, datter af husmand Niels Andreasen, Kjølstrup, født 1857 i Tvinde
1883, 1011, Anders Hansen, ungkarl, tjener paa Ulriksholm, født 1860 og pige og kokkepige Hansine Karoline Madsen, Ulriksholm, født 1856 i Vester Kjærby
1883, 0811, Peder Jørgensen, 28, nu i Fravde, født 1855 i Skovby og Ane Kirstine Hansen, 19, Hundslev, født 1864
1884, 0602, Anders Christian Frandsen, ungkarl og gartner, Ulriksholm, født 1855 i Bullerup og pige og husholderske Marie Dorthea Hansen, Ulriksholm, født 1859 i Odense
1884, 2302, Rasmus Jespersen Møller, ungkarl og tjenestekarl, Kejrup, født 1859 i Slesvig og pige og tjenestepige Johanna Christine Johansen, Kejrup, født 1859 i Sverrig
1884, 1305, Jakob Hansen, ungkarl, lærer og andenlærer, Rynkeby, født 1845 i Urup, Rynkeby Sogn og pige Marie Kristine Karoline Frandsen, hos broderen paa Ulriksholm, født 1863 i Bullerup
1884, 0111, Lars Pedersen, ungkarl og smed, Kjøbenhavn, født 1858 i Bullerup og pige Ane Marie Nielsen, datter af husmand Niels Andreasen, Kjølstrup, født 1861 i Kjølstrup
1884, 1011, Peder Vilhelm Zvicky, ungkarl og bagersvend, Odense, født 1859 og pige Karoline Kirstine Hansen, datter af skomager Hans Rasmussen, Hundslev, født 1866
1884, 2911, Jens Henrik Jensen, enkemand og daglejer, Ulriksholm, født 1843 og pige Ingrid Stine Johansdatter, til huse i Ørnfeldt Vejhus, født 1851 i Sverrig
1885, 1104, Hans Lavrits Hansen, ungkarl og møllebygger, Langø, Stubberup Sogn, født 1853 og pige Johanne Kirstine Hansen, født 1855 i Kjølstrup
1885, 0805, Jens Christian Sofus Kristensen, tjenestekarl, født 1854 i Ladby og pige Mette Marie Rasmussen, tjener i Ladby, født 1857 i Vester Kjærby
1885, 1505, Caspar Herman Larsen, ungkarl, født 1854 i Nymarken og pige Amalie Rosalie Johannesen, tjener i Kjertinge, født 1858 i Vester Kjærby
1885, 0407, Hans Jørgensen, ungkarl og kusk, Ørnfeldt, født 1843 i Fravde og pige Ane Marie Hansen, til huse i Askelundshuset, født 1854 i Sønderbroby
1885, 2908, Mads Madsen, ungkarl og skomager, Odense, født 1848 i Vissenberg og pige Ane Marie Rasmussen, hjemme hos faderen murer Mikkel Rasmussen, født 1860 i Kjertinge
1885, 1909, Hans Kr. Madsen, ungkarl, tjenende i Kjerteminde, født 1854 og pige Jørgine Larsen, født 1859 i Kjertinge
1885, 2111, Hans Jensen, ungkarl, Kjerteminde og pige Caroline Sørensen, Kjertinge
1886, 2701, Rasmus Frederik Mathiesen, ungkarl, Aarslev, født 1854 og pige Jørgine Dorthea Nielsen, Kjertinge, født 1847
1886, 2805, Lars Kristian Andersen, ungkarl, Dræby, født 1863 og pige Ane Marie Larsen, indsidder Lars Andersens datter, Hundslev, født 1865 i Munkebo
1886, 0406, Lars Pedersen, ungkarl, Rynkeby, født 1858 og pige Maren Kirstine Andersen, født 1855 i Kjølstrup
1886, - [dato ikke indført], Jens Peter Møller, ungkarl og indsidder, Seest ved Kolding, født 1862 i Koldt ved Aarhus og enke Anne Cathrine Thaysen, Kølstrup Fattiggaard, født 1846 i Diernæsse
1886, 3007, Knud Hansen, ungkarl og gaardmand, Hundslev, født 1857 i Rolfsted og pige Maren Kirstine Larsen, datter af husmand Lars Madsen, Kjølstrup, født 1857 i Nymarken
1886, 1510, Rasmus Frederik Madsen, ungkarl og husmand, Kjertinge, født 1858 i Ringe og pige Larsine Karoline Pedersen, født 1857 i Kjertinge
1886, 2312, Kristian Lavrits Andreas Frederik Pedersen, enkemand og daglejer, Østergaard, født 1863 i Stige og pige Maren Kirstine Ulriksen, tjenende paa Nordskovlund, Kjølstrup Sogn, født 1858 i Vester Kjærby
1886, 1211, Joseph Jensen, ungkarl og møller, Stenløse, født 1859 i Rolfsted og pige Anne Katrine Madsen, Ladby, født 1865
1886, 1211, Niels Jensen, enkemand og husmand, Kjølstrup, født 1854 i Dalby og pige og tjenestepige Birthe Marie Sørensen, Hundslev, født 1853 i Nien Sogn, Jylland
1886, 0211, Niels Kristensen, ungkarl og mejerist, 29, Tvingstrup ved Horsens og pige Karen Kristine Rasmussen Skov, 22, Aas ved Horsens
1887, 2611, Jørgen Larsen, ungkarl, Fravde, født 1862 og pige Ane Margrete Christiansen, datter af indsidder Kristian Kristiansen, Ørnfeldt Vejhus, født 1863
1887, 3012, Lars Pedersen, ungkarl og husmand, Rønninge, født 1860 og pige Ane Marie Rasmussen, hjemme hos moderen Rasmus Andersens enke, Hundslev Nymark, født 1857
1888, 1404, Peder Hansen, ungkarl og skrædder, født 1840 i Hundslev og pige Else Marie Hansen, Nymarken, født 1852
1888, 0905, Lars Larsen, murer, Odense, født 1858 i Nymarken og pige og stuepige Caroline Christine Hansen, Kjølstrup Præstegaard, født 1858 i Marslev
1888, 1206, Peder Nielsen, bolsmand, Rynkeby, født 1841 og pige Larsine Rasmussen, datter af bolsmand Rasmus Larsen, Kjertinge, født 1850
1888, 0806, Hans Kristian Hansen, ungkarl, Urup, født 1863 og pige Maren Dorthea Christine Christensen, født 1865 i Hundslev
1888, 1307, Rasmus Kristian Larsen, murer, Nymarken, født 1862 og pige Maren Kirstine Dinesen, hos broderen Rasmus Dinesen, Hundslev, født 1864 i Ullerslev
1888, 0311, Peder Christian Larsen, ungkarl, tjener i Kjertinge, født 1859 og pige Ane Marie Nielsen, hjemme hos plejeforældrene husmand Hans Larsen, født 1868 i Kjertinge
1888, 2311, Hans Jakob Hansen, ungkarl, født 1854 i Rynkeby og pige Povline Pedersen, Kjølstrup, født 1857 i Andebølle, Vissenbjerg Sogn
1888, 2812, Hans Lavrits Larsen, ungkarl, født 1862 i Nymarken og pige Nielsine Kristine Nielsen, hos husmand Lars Jørgensen, Nymarken, født 1864 i Mesinge
1889, 2903, Peder Christiansen, murer, Kjertinge, født 1850 og pige Grethe Ane Marie Nielsen, hjemme hos faderen husmand Niels Christensen, født 1856 i Hundslev
1889, 2903, Jørgen Nielsen, fisker, født 1854 i Nymarken og sypige Kristiane Christiansen, født 1850 i Kjertinge
1889, 3004, Niels Knudsen, ungkarl og dagvognskusk, Kjerteminde, født 1859 i Aarslev og pige og sypige Johanne Kristine Nielsen, Ladby, født 1854
1889, 1405, Niels Jensen, ungkarl og tjenestekarl, Ladby, født 1857 i Ulbølle og pige Karen Rasmine Ottesen, tjenende gaardmand Peder Hansen, Ladby, født 1872 i Kjerteminde
1889, 2308, Mads Peter Ernst Madsen, ungkarl, født 1861 i Hundslev Skovgaard og pige Laura Jørgensen, tjener i Skovgaard, født 1867 i Hundslev
1889, 2910, Lars Pedersen, ungkarl og husmand, Herrested, født 1863 i Ryslinge og pige og tjenestepige Jensine Vilhelmine Nielsen, Rosenlund, Kjølstrup Sogn, født 1865 i Ringe
1889, 0111, Niels Lavrits Nielsen, ungkarl og tømrer, Odense, født 1861 i Hundslev og pige Hansine Larsen, født 1857 i Nymarken
1889, 1412, Peder Hansen, ungkarl og murer, Kjertinge, født 1859 i Kjertinge og pige Bente Marie Pedersen, født 1867 i Hjardemaal ved Thisted
1889, 1608, Alfred Vilhelm Varberg, mejeribestyrer, 28, Ladby og pige Ane Katrine Valter, 25, Kjølstrup
1890, 1202, Martin Ernst Jørgensen, født 1857 i Kjølstup og pige Anna Margrete Kirstine Nielsen, datter af skipper Nielsen, Hundslev, født 1858 i Odense
1890, 2702, Claus Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, hjemme hos faderen, født 1867 i Birkebjerg, Dalby Sogn og pige Larsine Karen Marie Sørensen, hjemme hos faderen husmand Søren Johansen, født 1867 i Hundslev
1890, 2305, Mads Kristian Pedersen, ungkarl, født 1860 i Hasmark, Norup Sogn og pige Maren Sørensen, Ladby, født 1861
1890, 3105, Lars Peder Thomsen, ungkarl, født 1865 i Vester Kjærby og pige Ane Kirstine Møller, født 1869 i Kjølstrup
1890, 3005, Anders Andersen, enkemand og husmand, Ladby, født 1840 og pige Maren Kirstine Ovesen Hessellund, tjener i Ladby, født 1852 i Søllinge Sogn
1890, 0711, Hans Lavrits Larsen, bager, født 1862 i Rynkeby og pige Maren Dorthea Hansen, gaardmand Niels Hansens datter, Hundslev, født 1865
1891, 0305, Carl Christian Peter Seydevitz, fuldmægtig, Odense, født 1858 og pige Ane Marie Larsen, Hundslev, født 1861
1891, 3004, Carl Petersen, ungkarl og fuldmægtig, Odense, født 1854 og pige Hansine Metilde Madsen, Hundslev Skovgaard, født 1865
1891, 1510, Rasmus Madsen, ungkarl og sadelmager, i Rynkeby, født 1862 i Birkende og pige Helga Petra Emilie Hammerik, i Hundslev, født 1868
1891, 2210, Rasmus Kristian Hansen, ungkarl, i Hundslev, født 1864 og pige Anna Nielsine Cecilie Nielsen, datter af husmand Hans Kristian Nielsen, Hundslev, født 1864