Kølstrup, 1864-1891, fødte

Afskrift af kirkebog
Fødte 1864-1891, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1864, 3101, 10041864, Ole Larsen, søn af indsidder Niels Larsen og Maren Pedersdatter, 40, Steenhusene i Hundslev
1864, 2003, 08051864, Anders Klausen, søn af huusmand Jørgen Clausen og Kirsten Andersen, 27, i Ladby
1864, 0604, 08061864, Frederik Sophus Christian Ludvig Danneskiold Samsøe, søn af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskiold Samsøe og Eugenie Frederikke Charlotte Clara født comtesse Holstein Ledreborg, 23, paa Ulriksholm
1864, 1804, 16051864, Martinus Jensen, søn af huusmand Johan Frederik Jensen og Karen Andersen, 29, i Hundslev Nymark
1864, 3005, 24071864, Rasmus Peder Hansen, søn af huusmand og murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 27, i Hundslev
1864, 2406, 07081864, Laurits Julius Henriksen, søn af huusmand Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 36, i Hundslev
1864, 2709, 23101864, Peder Ludvig Johansen, søn af kudsk Hans Jørgen Johansen, paa Ulriksholm og Karen Marie Marcussen, 26, tilhuse hos huuskone Karen Reinholdts i Hundslev
1864, 1210, 08011865, Anders Hansen, søn af gaardmand Hans Thor Hansen og Anne Katrine Nielsen, 32, paa Kjertinge Mark
1864, 1910, 15121864, Frands Peder Nielsen, søn af gaardeier og skipper Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 33, i Hundslev
1864, 1411, 11121864, Rasmus Frederik Rasmussen, søn af huuseier og murer Micha Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 30, i Kjertinge
1864, 1512, 12021865, Carl Andersen, søn af avlskarl Lars Andersen og Anne Kirstine Pedersen, 20, Nymarken i Hundslev
1864, 2112, 29011865, Rasmus Peder Andersen, søn af boelsmand Anders Hansen og Anne Marie Hansen, 26, paa Hundslev Mark
1865, 0301, 12021865, Anders Christian Jacobsen, søn af huusmand Mads Jacobsen og Kirsten Henriksen, 28, paa Hundslev Mark
1865, 2401, 30041865, Rasmus Larsen, søn af huusmand Lars Caspersen og Abelone Pedersen, 39, paa Hundslev Mark
1865, 2702, 17041865, Jens Olsen, søn af indsidder Ole Andersen og Anne Jensdatter, 36, i Ladby
1865, 1404, 18061865, Lars Reinholdt Hansen, søn af indsidder Hans Reinholdtsen og Maren Pedersdatter, 39, i Ørnfeldt Veihuus
1865, 2305, 02071865, Hans Jørgensen, søn af boelsmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 38, paa Hundslev Mark
1865, 0506, 23071865, Hans Nicolai Hansen, søn af huusmand og murer Hans Hansen og Karen Pedersen, 36, i Kjølstrup
1865, 1106, 23071865, Niels Jørgen Karlsen, søn af dragon Niels Jørgensen, ved 6te Regiment og pige Karen Adolfsen, 28, tilhuse i Hundslev under Fattigvæsenet
1865, 0507, 13081865, Søren Peder Andersen, søn af dragon Søren Grønbek, ved 5 Regiment og pige Anne Kathrine Madsen, 27, i Hundslev. Hjemme hos faderen
1865, 1207, 10101865, Hans Peder Larsen, søn af dragon Jørgen Mikkelsen, ved 5te Dragonregiment 4de Eskadron, Abelone Larsen, 27, i Kjertinge. Hjemme hos stedfaderen Peder Larsen
1865, 3007, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Niels Nielsen, i Kjertinge og Anne Marie Skovgaard, 32, tilhuse hos huusmand Niels Nielsens enke i Kjertinge
1865, 0910, 26111865, Hans Peder Hansen, søn af huusmand Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 31, paa Hundslev Mark
1865, 2710, 26121865, Niels Jørgensen, søn af huusmand og skrædder Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 25, i Hundslev
1865, 0512, 28011866, Carl Christian Laurits Tygesen, søn af indsidder Niels Tygesen og Anne Jensen, 24, i Rosenvold
1866, 0401, 14011866, Povl Larsen, søn af tjenestekarl Jens Nielsen, hvis opholdssted er ubekjendt for tiden og pige Mette Kathrine Larsen, 26, Ladby
1866, 0801, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Mads Hansen og Anne Kirstine Hansen, 35, paa Hundslev Mark
1866, 0802, 15041866, Lars Peder Jensen, søn af indsidder Hans Peder Jensen og Johanne Pedersdatter, 33, paa Hundslev Mark
1866, 1702, 11031866, Anders Hansen, søn af gaardeier Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 34, i Kjertinge
1866, 2302, 25031866, Carl Christian Gustav Nielsen, søn af indsidder Niels Nielsen og Karen Knudsdatter, 41, paa Hundslev Mark
1866, 1003, 15041866, Anders Peter Martin Petersen, søn af gaardeier Knud Pedersen og Anne Kirstine Andersen, 35, i Kjertinge
1866, 0705, 24061866, Knud Hansen, søn af huusmand Hans Knudsen og Anne Povlsdatter, 38, i Hundslev
1866, 0306, 15071866, Niels Jacob Rasmussen, søn af gaardeier Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 31, i Kjertinge
1866, 1306, 15071866, Frands Peter Victor Nielsen, søn af gaardeier og skipper Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 34, i Hundslev
1866, 1607, 23091866, Søren Laurits Johansen, søn af huusmand Søren Sørensen og Kristiane Hansen, 35, i Kildehuus under Keirupgaard
1866, 1907, 23091866, Andreas Nielsen, søn af huusmand Niels Andreasen og Karen Sørensen, 31, i Kjølstrup
1866, 2008, 14101866, Hans Peder Rasmussen, søn af huusmand og murer Mikkel Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 32, i Kjertinge
1866, 1909, 22111866, Christian Albert Hvalsøe Thomsen, søn af forpagter Albert Frederik Carl Christian Emanuel Thomsen og Anne Kirstine Andersen, 26, paa Keirup
1866, 0210, 28101866, Laurits Valdemar Nielsen, søn af boelsmand Niels Jensen og Karen Kirstine Simonsdatter, 46, paa Hundslev Mark
1866, 2112, 17021867, Niels Peder Henriksen, søn af huusmand Henrik Jørgensen og Anne Marie Jørgensen, 37, i Hundslev
1867, 0901, 17021867, Rasmus Christian Christensen, søn af hjulmand og huusmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 28, paa Hundslev Mark
1867, 1602, 19041867, Niels Pedersen, søn af bødker Andreas Carl Pedersen og Johanne Marie Knudsen, 33, i Hundslev
1867, 1203, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Julius og Mette Marie Christensen, 31, i Hundslev
1867, 2503, -, Udøbt dreng, søn af kjørekarl Niels Larsen, i Kierteminde og Maren Kirstine Hansen, paa Hundslev Mark
1867, 2104, 30071867, Niels Frederik Hansen, søn af indsidder Hans Reinholdtsen og Maren Pedersen, 40, i Ørnfeldt Veihuus. Navneændring af 4.9.1916 til Niels Frederik Reinholdt
1867, 2105, 23061867, Rasmus Jensen, søn af huusmand Hans Peter Jensen og Johanne Pedersen, 34, paa Hundslev Mark
1867, 2305, 28071867, Anders Peter Martin Petersen, søn af gaardeier Knud Pedersen og Anne Kirstine Andersen, 36, Kjølstrup
1867, 1604, 12051867, Jens Ludvig Sørensen, søn af ungkarl Hans Sørensen, i Ladby og ugift fruentimmer Pederline Kirstine Jensen, af Dræby (Munkebo)
1866, 3107, 01081866, Lars Conrad Neergaard Anderskov, søn af bagersvend Conrad Neergaard, af Odense og ugift fruentimmer Johanne Andrea Løve, af Odense
1867, 0306, 11081867, Hans Christian Hansen, søn af boelsmand Mads Hansen Hoff og Anne Kirstine Hansen, 36, paa Hundslev Mark
1867, 0306, 28071867, Laurits Møller, søn af møllebygger Mads Jørgen Møller og Trine Marie Larsen, 28, i Kjølstrup
1871, 0706, 14061871, Niels Martin Nielsen, søn af ungkarl og tjenestekarl Peder Nielsen, i Hjallelse og ugift fruentimmer Maren Johanne Hansen, 20, hjemme paa Hundslev Mark
1867, 2506, 11081867, Hans Jørgen Madsen, søn af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 35, i Hundslev
1867, 0407, 11081867, Christian Julius Pedersen, søn af indsidder Peder Larsen og Anne Pedersen, 33, ved gaarden Rosenlund paa Hundslev (Mark)
1867, 1609, 13101867, Anders Mortensen, søn af tjenestekarl Rasmus Mortensen, i Birkende og pige Maren Kirstine Hansen, 23, hjemme hos faderen huusmand Hans Nielsen, paa Hundslev Mark
1867, 1910, 15121867, Peder Frederik Jørgensen, søn af indsidder Jacob Jørgensen og Anne Kathrine Hansen, 30, i Rosenvold
1867, 0312, 02021868, Niels Kristian Rasmussen, søn af gaardeier Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 33, i Kjertinge
1867, 0212, 01011868, Niels Frederik Hansen, søn af gaardeier Niels Hansen og Anne Rasmussen, 31, i Hundslev
1867, 1612, 02021868, Jens Pedersen, søn af indsidder Lars Pedersen og Karen Hansen, 34, paa Hundslev Mark
1868, 0901, 01031868, Mads Christian Petersen, søn af karethmager og indsidder Rasmus Petersen og Anne Cathrine Madsen, 29, i Hundslev
1868, 1601, 01031868, Jens Christian Vilhelm Hansen, søn af gaardeier Hans Thor Hansen og Anne Cathrine Nielsen, 36, i Kjertinge
1868, 2101, 05041868, Mads Peder Andersen, søn af Peder Jørgensen, tjener paa Glorup og pige Mette Marie Madsen, 17, hjemme hos faderen huusmand Mads Andersen, i Hundslev
1868, 2401, 15031868, Hans Christian Andersen, søn af indsidder Hans Andersen og Maren Hansen, 28, i Hundslev Nymark
1868, 0602, 09041868, Frits Marius Michelsen, søn af andenlærer Anthon Frederik Michelsen og Betty Annina Flora Frantzen, 29, i Kjølstrup
1868, 1702, 09041868, Hans Christian Hansen, søn af huuseier og murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 31, i Hundslev
1868, 0103, 06051868, Niels Nielsen, søn af ungkarl Rasmus Nielsen, tjener Niels Conrad Nielsen, i Kjertinge og pige Henriette Caroline Christiane Frederiksen, 21, paa Kjertinge Mark
1868, 0403, 09041868, Lars Søren Larsen, søn af huseier Mads Larsen og Jacobine Rasmussen, 23, paa Hundslev Mark
1868, 3005, 05071868, Søren Andersen, søn af huusmand Anders Andersen og Maren Simonsen, 32, i Ladby
1868, 1306, 13091868, Peder Christian Larsen, søn af tjenestekarl Claus Jensen, Krongaard ved Glorup og pige Laurine Vilhelmine Povline Knudsen, 27, paa Kjertinge Mark
1868, 2906, 30081868, Niels Jørgen Mogensen, søn af tjenestekarl Lars Christian Sørensen, paa Arreskov og Johanne Dorthea Mogensen, 29, paa Edelsæde (Fattiggaarden i Kjølstrup)
1868, 0207, 12081868, Einar Carl Otto Danneskiold Samsøe, søn af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskiold Samsøe og Eugenie Frederikke Charlotte Clara født comtesse Holstein Ledreborg, 27, paa Ulriksholm
1868, 0407, 02081868, Hans Peder Hansen, søn af soldat Johannes Hansen og Karen Nielsdatter, 29, tilhuse hos Hans Christensen, i Gjelskov
1868, 1908, 25101868, Mads Peder Marius Jensen, søn af skovfoged Rasmus Jensen og Abelone Marie Madsen, 22, i Gjelsskov
1868, 2708, 08111868, Anders Peder Hansen, søn af huusmand og murer Hans Hansen og Karen Pedersdatter, 39, i Kjertinge
1868, 3108, 08111868, Christen Christoffersen, søn af huusmand Jens Christoffersen og Marie Christensen, 28, paa Hundslev Mark
1868, 0509, 25101868, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 34, i Hundslev
1868, 1709, 25101868, Rasmus Christian Larsen, søn af huusmand Lars Johansen og Karen Marie Rasmusdatter, 40, i Hundslev
1868, 2909, 08111868, Mads Jensen Pedersen, søn af huusmand Mads Pedersen og Anne Sophie Andreasdatter, 38, paa Hundslev Mark
1868, 0210, 08111868, Peder Andersen, søn af gartner Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 31, i Præstelund
1868, 1210, 22111868, Anders Peder Larsen, søn af indsidder Lars Andersen og Maren Nielsdatter, 40, i Kjertinge
1868, 1711, 24011869, Johan Christian Johansen, søn af gaardeier Hans Johansen og Nicoline Veber, 22, i Kjertinge
1868, 2011, -, Udøbt dreng, søn af huusmand og væver Niels Andreas Hansen og Anne Cathrine Rasmussen, 40, i Kjølstrup Degneløkke
1868, 0812, 19021869, Knud Lavard Martin Nielsen, søn af skipper og gaardeier Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 37, i Hundslev
1868, 2012, 28051869, Hans Frederik Thomsen, søn af forpagter Albert Frederik Carl Christian Emanuel Thomsen og Anne Kirstine Andersen, 29, paa Keirupgaard
1868, 1405, 28061869, Hans Peder Sørensen, søn af ungkarl Hans Sørensen, paa Ulriksholm og fruentimmer Pederline Kirstine Jensen, i Dræby (Munkebo)
1868, 2210, 13121869, Niels Ludevig Nielsen, søn af tjenestekarl Lars Nielsen, paa Østergaard og ugift fruentimmer Johanne Marie Vilhelmsen, i Munkebo
1868, 0604, 10051869, Hans Peder Hansen, søn af ungkarl Søren Hansen, tjenende i Ladby og ugift fruentimmer Cathrine Larsdatter, i Flødstrup
1869, 1301, 24021869, Carl Theodor Christensen, søn af huusmand og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 31, paa Hundslev Mark
1869, 2702, 29031869, Hans Laurits Nielsen, søn af huuseier Niels Andreasen og Karen Sørensen, 34, i Kjølstrup
1869, 0203, 11041869, Niels Martin Hansen, søn af gaardfæster Peder Hansen og Povline Nielsen, 29, i Ladby
1869, 0803, 11041869, Hans Georg Rasmussen, søn af bestyrer Gøttsche, paa Fattiggaarden Edelsæde og ugift fruentimmer Anne Kirstine Nielsen, 28, tilhuse hos huusmand Hans Peder Jensen, i Nymarken
1869, 1404, 06061869, Hans Hansen, søn af boelsmand Hans Frandsen og Maren Nielsen, 32, paa Hundslev Mark
1869, 1504, 06061869, Niels Peder Nielsen, søn af huusmand Hans Christian Nielsen og Anne Cathrine Rasmussen, 24, paa Kjertinge Mark
1869, 0205, 13061869, Niels Christian Andersen, søn af boelsmand Anders Hansen og Anne Marie Hansen, 30, paa Hundslev Mark
1869, 2005, 11071869, Jens Marius Hansen, søn af boelsmand Mads Hansen Hoff og Anne Kirstine Hansen, 38, paa Hundslev Mark
1869, 2105, 27061869, Lars Marius Larsen, søn af indsidder Jens Larsen og Anne Cathrine Andersen, 27, i Ladby
1869, 2007, 19091869, Povl Laurits Povlsen, søn af tjenestekarl Niels Povlsen, i Martofte (for tiden soldat i Odense) og ugift fruentimmer Maren Rasmussen, 20, i Ladby
1869, 2208, 31101869, Niels Hansen Sørensen, søn af huusmand Søren Sørensen og Christiane Hansen, 38, i Ladby
1869, 0510, 14111869, Hans Peder Hansen, søn af huusmand Jens Hansen og Cidsel Marie Jensen, 32, paa Kjertinge Mark
1869, 1111, Nytaarsdag, Morten Juliussen, søn af indsidder Lars Julius og Mette Marie Christensen, 34, i Hundslev
1869, 2111, 09011870, Peder Julius Andersen, søn af muursvend Anders Rasmussen, af Kissendrup og ugift fruentimmer Johanne Andersen, 22, i Fiskerhuset under Ulriksholm
1870, 0501, 13021870, Erik Simon Hansen, søn af gaardeier Niels Hansen og Anne Rasmussen, 34, i Hundslev
1870, 2002, 13031870, Rasmus Christian Adolfsen, søn af tjenestekarl Hans Adolfsen, i Aasum og ugift fruentimmer Johanne Marie Rasmussen, 20, tilhuse hos Adolf Hansen, paa Hundslev Mark
1870, 2102, 14041870, Laurits Jacob Nielsen, søn af huusmand Niels Nielsen og Anne Cathrine Larsen, 24, Hundslev Nymark
1870, 2302, 27031870, Carl Theodor Christensen, søn af huusmand og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 32, i Hundslev
1870, 1103, 18041870, Hans Christian Mortensen, søn af indsidder Morten Jensen og Anne Sophie Hansen, 38, i Hundslev Nymark
1870, 0506, 10071870, Jens Peder Jensen, søn af huusmand Hans Peder Jensen og Johanne Pedersen, 38, i Hundslev Nymark
1870, 1208, 16101870, Hans Peder Laurits Larsen, søn af huusmand Peder Christian Larsen og Else Marie Hansen, 37, i Ladby
1870, 0109, 09101870, Peder Marius Hvenegaard, søn af boelsmand Peder Pedersen Hvenegaard og Karen Kirstine Hansen, 40, paa Hundslev Mark
1870, 0809, 18091870, Hans Peder Hansen, søn af gaardfæster Peder Hansen og Povline Nielsen, 30, i Ladby
1870, 0809, 16101870, Niels Christoffersen, søn af huusmand Jens Christoffersen og Marie Christensen, 30, i Hundslev
1870, 1910, 06111870, Carl Frederik Clausen, søn af ungkarl Jacob Davidsen, paa Ulriksholm og ugift Laura Elfride Clausen
1870, 1912, 05021871, Rasmus Larsen, søn af huusmand Hans Christian Larsen og Anne Marie Rasmussen, 38, paa Hundslev Nymark
1870, 2112, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jacob Jørgensen og Anne Kathrine Hansen, 34, i Rosenvold
1871, 1202, 12031871, Jens Carl Jensen, søn af skovfoged Rasmus Christian Jensen og Abelone Marie Madsen, 24, i Gjelskov
1870, 09070 07081870, Anders Peder Andersen, søn af kudsk Mads Andersen, paa Ulriksholm og pige Maren Lovise Pedersen, i Maalø i Viby Sogn
1871, 1703, 23041871, Lars Hansen, søn af huusfæster Christen Hansen og Karen Larsen, 30, i Ladby
1871, 1705, 29051871, Anders Hansen, søn af ungkarl Hans Rasmussen, i Ladby og pige Kristiane Andersen, 23, tilhuse hos murer Rasmus Larsen i Ladby
1871, 1906, 30071871, Julius Jacobsen, søn af smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzine Bentzen, 22, i Kjertinge
1871, 2607, 10091871, Hans Peder Valter, søn af gaardeier Peder Christian Valter og Maren Hansen, 40, i Kjølstrup
1871, 2907, 22101871, Marius Carl Madsen, søn af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 39, i Skovgaarden
1871, 2107, 06081871, Niels Jørgensen, søn af huusmand Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 31, i Hundslev
1871, 0408, 26091871, Axel Edzard Ernest Danneskjold Samsøe, søn af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskjold Samsøe og Eugine Frederikke Charlotte Clara født comtesse Holstein Ledreborg, 30, paa Ulriksholm
1871, 1308, 24091871, Rasmus Rasmussen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 34, i Hundslev
1871, 1808, 27091871, Jørgen Larsen, søn af indsidder Jens Larsen og Anne Cathrine Andersen, 28, i Kjølstrup
1871, 0308, 03091871, Anders Henrik Andersen, søn af gaardeier Jens Andersen og Ribborre Kirstine Pedersen, 34, i Kjertinge
1871, 0709, 05111871, Christian Larsen, søn af gaardfæster Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 30, i Ladby Kallehauge
1871, 2609, 05111871, Anders Carl Andersen, søn af huusfæster Anders Andersen og Maren Sørensen, 34, i Ladby
1871, 0110, 19111871, Johann Christian Valdemar Optatus Jedrosky, søn af forvalter Hans Frederik Christian Optatus Jedrosky og Ida Frederikke Birgitte Roe, 31, paa Ulriksholm
1871, 1207, 30071871, Rasmus Christian Frandsen, søn af ungkarl Jørgen Frandsen, i Hundslev og pige Sidsel Dorthea Hansen, i Marslev
1871, 0702, 10041871, Richard Johannes Jensen, søn af dagleier Jones Jonassen, i Kjerteminde og fruentimmer Johansine Mortenline Katrine Jensen
1871, 0311, 24121871, Christian Alfred Madsen, søn af viinkyper Alfred Hittebald Petersen, i Odense og ugift fruentimmer Anne Christiane Lorine Madsen, 22, paa Hundslev Mark
1871, 2511, 26121871, Jens Christian Jensen, søn af indsidder Anders Kristian Jensen, Gallehuus under Ulriksholm og Else Kirstine Iversen, 24
1872, 21021872, Carl Jacob Hansen, søn af gaardfæster Peder Hansen og Povline Nielsen, 32, i Ladby
1872, 3103, 09051872, Laurits Marius Marcussen, søn af huuseier og slagter Hans Peder Marcussen og Karen Marie Larsen, 32, i Kjertinge
1872, 2605, 23061872, Søren Pedersen, søn af huuseier og bødker Andreas Carl Pedersen og Johanne Marie Knudsen, 38, i Hundslev
1872, 0906, 21071872, Niels Christian Marius Nielsen, søn af gaardeier Søren Nielsen og Anne Marie Jensen, 27, i Kjertinge
1872, 1306, 25081872, Niels Peder Jensen, søn af indsidder Carl Sophus Jensen og Kirsten Jørgensen, 34, i Nymarken
1872, 2607, 15091872, Niels Hansen, søn af huuseier og murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 36, paa Hundslev Mark
1872, 1207, 22091872, Jens Peder Jensen, søn af tjenestekarl Rasmus Jensen, hos gaardeier Jens Hansen, i Rastrup og pige Anne Sophie Pedersen, 27, i Rosenvold
1872, 2312, 26011873, Jens Frederik Nielsen, søn af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 28, i Gallehuse
1873, 0801, 26011873, Niels Peder Povlsen, søn af tjenestekarl Hans Povlsen, hos forpagteren i Præstegaarden og pige Marie Kirstine Nielsen, 23, tilhuse hos huusmand Povl Jørgensen, i Hundslev
1873, 1101, 12031873, Jens Marius Larsen, søn af huusfæster Peder Christian Larsen og Else Marie Hansen, 40, i Ladby
1873, 1002, 11041873, Hans Christian Mortensen, søn af indsidder Morten Jensen og Anne Sofie Hansen, 41, i Kjertinge
1873, 1802, 06041873, Anders Peder Møller, søn af møllebygger Mads Jørgen Møller og Trine Marie Larsen, 34, i Kjølstrup
1873, 0204, 02061873, Lars Peder Nielsen, søn af gaardeier og skipper Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 42, i Hundslev
1873, 0104, Dødfødt dreng, søn af gaardfæster Peder Hansen og Povline Nielsen, 33, i Ladby
1873, 0904, 25051873, Jens Larsen Nymark, søn af huuseier Hans Christian Larsen og Anne Marie Rasmussen, 41, i Hundslev Nymark
1873, 1904, 08061873, Carl Peder Christian Gustavsen, søn af ungkarl Anders Gustav Falkenstrøm, i Sverrig og Kirstine Marie Pedersen, 25, hjemme hos faderen Peder Rasmussen, i Rosenvold
1873, 0705, 15061873, Niels Rasmussen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 36, paa Hundslev Mark
1873, 1405, 29061873, Niels Johan Holger Suhr, søn af andenlærer Johannes Christian Suhr og Anne Christine Jensen, 28, i Kjølstrup
1873, 3006, 27071873, Christian Marius Christiansen, søn af huuseier Jens Christiansen og Maren Hansen, 41, i Kjertinge
1873, 2909, 02111873, Jens Laurits Nielsen, søn af gaardeier Søren Nielsen og Anne Marie Jensen, 28, i Kjertinge
1873, 2309, 12101873, Anders Laurits Peder Larsen, søn af forvalter Frands Falkenberg, paa Hindemae og fruentimmer Karen Kirstine Larsen, tjener paa Østergaard, tilhuse i Gallehusene
1873, 1310, 09111873, Niels Christian Pedersen, søn af huuseier og hjulmand Hans Frederik Pedersen og Kirsten Hansen, 31, i Kjølstrup
1873, 0711, 04011874, Jens Martin Nielsen, søn af gaardeier Anders Jørgen Nielsen og Anne Marie Povlsen, 28, i Kjertinge
1873, 0911, 04011874, Carl Christian Jensen, søn af huuseier Hans Jensen og Stine Marie Andreasen, 37, i Nymarken
1874, 0201, 01031874, Niels Povlsen, søn af gaardeier Mads Povlsen og Caroline Andersen, 20, i Kjertinge Mark
1874, 1701, 15021874, Rasmus Marius Andersen, søn af gaardeier Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 37, i Kjertinge
1874, 2701, 15031874, Hans Carl Hansen, søn af Povl Hansen, hjemme hos faderen huusmand Hans Nielsen, i Hundslev og pige Johanne Margrethe Asmussen, 30, hjemme i Hundslev
1874, 3001, 19041874, Hans Christian Sørensen, søn af husfæster Søren Sørensen og Christiane Hansen, 43, i Ladby
1874, 1503, 19041874, Hans Peter Andersen, søn af husfæster Anders Andersen og Maren Sørensdatter, 38, i Ladby
1874, 2205, 01061874, Peder Christian Jensen, søn af indsidder Anders Christian Jensen og Else Kirstine Iversen, 26, i Gallehusene
1874, 2205, 21061874, Lars Peder Pedersen, søn af indsidder Lars Christian Pedersen og Mette Cathrine Larsen, 27, i Hundslev
1874, 2705, 14061874, Anders Søren Andersen, søn af huseier Hans Andersen og Edel Marie Hansdatter, 33, i Kjølstrup
1874, 2806, 30081874, Laurits Frederik Hansen, søn af gaardfæster Peder Hansen og Pouline Nielsen, 34, i Ladby
1874, 0607, 18091874, Olaf Johannes Leopold Thomsen, søn af forpagter Albert Frederik Carl Christian Emanuel Thomsen og Anne Kirstine Andersen, 34, paa Keirup
1874, 1407, 27091874, Rasmus Rasmussen, søn af gaardeier Anders Peder Rasmussen og Marie Kirstine Andersen, 27, i Kjertinge
1874, 1111, 15111874, Rasmus Andersen, søn af Mads Andersen, tjenende i Odense og fruentimmer Johanne Kirstine Rasmussen, i Urup
1875, 0201, 17051875, Jens Frederik Gunner Andresen, søn af proprietair Peder Eskildsen Andresen og Ellen Magdalene Henriksen, 29, paa Ørnfeldt
1875, 1701, 21031875, Jørgen Rasmussen, søn af huseier og murer Mikkel Rasmussen og Ane Kirstine Rasmussen, 40, i Kjertinge
1875, 2801, 04021875, Lars Christian Larsen, søn af huseier og slagter Hans Larsen og Stine Marie Mariussen, 26, paa Kjertinge Mark
1875, 0202, 14021875, Niels Peder Elias Christiansen, søn af tjenestekarl Jørgen Christiansen, paa Østergaard og ugift fruentimmer Anne Sofie Andersen, 24, tilhuse hos Christian Christiansen, i Rosenvold
1875, 0802, 26031875, Lars Peder Jensen, søn af husmand Johan Frederik Jensen og Karen Andersen, 40, i Hundslev Nymark
1875, 2002, 18041875, Niels Peter Møller, søn af husmand Niels Christian Møller og Ane Marie Mathiasen, 35, i Kjølstrup
1875, 1203, Dødfødt dreng, søn af husmand Jens Christoffersen og Marie Christensen, 34, i Hundslev
1875, 2003, 25041875, Hans Christian Andersen, søn af husmand Hans Andersen og Karen Dorthea Jensen, 35, i Kjertinge
1875, 1803, 06051875, Rasmus Marius Povlsen, søn af husfæster og murer Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 26, i Ladby
1875, 2603, 19041875, Lars Martin Larsen, søn af indsidder Hans Peder Larsen og Maren Larsen, 32, i Ladby
1875, 0805, 20061875, Rasmus Jørgen Nielsen, søn af husmand og væver Niels Nielsen og Georgine Christensen, 44, i Hundslev
1875, 1605, 04071875, Anders Martin Andersen, søn af boelsmand Anders Hansen og Anne Marie Hansen, 36, paa Hundslev Mark
1875, 2206, 18071875, Povl Laurits Larsen, søn af gaardmand Lars Larsen og Gjertrud Marie Povlsen, 32, i Kjertinge
1875, 2506, 25071875, Niels Peder Frandsen, søn af husmand Jørgen Frandsen og Kirstine Marie Pedersen, 25, i Kjertinge
1875, 1707, 01081875, Hans Christian Andersen, søn af Hans Christian Andersen, paa Kjertinge Mark og pige Hansine Mortensen, 23, paa Kjertinge Mark
1875, 2907, 12091875, Hans Christian Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Caroline Christiane Frederiksen, 29, i Kjertinge
1875, 1808, 10101875, Niels Marius August Nielsen, søn af huseier og skrædder Anders Nielsen og Mette Marie Hansen, 31, i Kjertinge
1875, 0209, 19091875, Anders Christian Andersen, søn af ungkarl Anders Jørgensen, i Kjertinge og fruentimmer Karen Andersen, 28, hos huusmand Mads Knudsen, i Rynkeby
1875, 1610, 26121875, Niels Peder Jensen, søn af indsidder Anders Christian Jensen og Else Kirstine Iversen, 27, i Kjølstrup
1875, 1910, 21111875, Hans Jørgen Christoffersen, søn af tjenestekarl Jørgen Nielsen, paa Keirup og ugift fruentimmer Anne Magdalene Christoffersen, 39, i Nymarken
1875, 1311, 26121875, Hans Søren Valdemar Christian Andersen Lund, søn af arbeidsmand Ole Andersen Lund og Jacobine Andersen, 38, i Gallehusene
1876, 2301, 26031876, Hans Martin Knudsen (tvilling), søn af tjenestekarl Povl Knudsen, i Odense og pige Mette Marie Clausen, 25, tilhuse hos husmand Søren Larsen, paa Hundslev Mark
1876, 2301, 26031876, Søren Marius Knudsen (tvilling), søn af tjenestekarl Povl Knudsen, i Odense og pige Mette Marie Clausen, 25, tilhuse hos husmand Søren Larsen, paa Hundslev Mark
1876, 0402, 26031876, Jens Christian Pedersen, søn af indsidder Anders Pedersen og Maren Hansen, 23, i Ørnfeldt Veihus
1876, 1403, 07051876, Hans Alfred Falkenstrøm, søn af smedelærling Anders Albert Bertel Falkenstrøm, i Kjertinge og ugift fruentimmer Cidsel Dorthea Hansen, 28, i Rosenvold
1876, 2903, 29031876, Lars Rasmus Marcussen, søn af husmand Mads Marcussen og Maren Kirstine Rasmussen, 35, i Kjertinge
1876, 3103, 11061876, Jens Laurits Larsen, søn af mursvend Hans Christian Larsen og Christine Jensen, 28, i Hundslev
1876, 0604, 30041876, Carl Frederik Povlsen, søn af tjenestekarl Peder Christian Povlsen, paa Ulriksholm og pige Caroline Emilie Aarenstrup, 24, tilhuse hos husmand Povl Jørgensen, paa Hundslev Mark
1876, 2504, 12051876, Jørgen Christian Povlsen, søn af Hans Povlsen, i militairtjeneste i Nyborg og pige Marie Kirstine Nielsen, 28, tilhuse hos husmand Povl Jørgensen, paa Hundslev Mark
1876, 0905, 11061876, Carl Christian Cilius Nielsen, søn af tjenestekarl Knud Nielsen, paa Lundsgaard og Elisabeth Sørensen, 20, tilhuse i Hundslev
1876, 2405, 02071876, Jens Pedersen, søn af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrethe Jørgensen, 26, i Ørnfeldt Veihus
1876, 2405, 23071876, Lars Christian Larsen, søn af husfæster Peder Christian Larsen og Else Marie Hansen, 43, i Ladby
1876, 0606, 16071876, Ejnar Suhr, søn af andenlærer Johannes Christian Suhr og Anne Christine Jensen, 31, i Kjølstrup
1876, 2306, 20091876, Niels Frederik Hansen, søn af gaardeier Niels Hansen og Anne Rasmussen, 40, i Hundslev
1876, 0107, 03091876, Anders Theodor Marius Jørgensen, søn af gaardeier Knud Jørgensen og Mette Marie Knudsen, 22, i Kjertinge
1876, 2408, 15101876, Niels Jørgensen, søn af huseier Andreas Jørgensen og Karen Kirstine Andersen, 28, i Hundslev
1876, 1609, 22101876, Niels Laurits Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 29, i Kjertinge
1876, 1510, 03121876, Anders Carl Povlsen, søn af boelsmand Mads Povlsen og Karoline Andersen, 22, Kjertinge Mark
1876, 2911, 30121876, Andreas Jørgen Povlsen, søn af husfæster Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 28, i Ladby
1876, 3112, 04021877, Marius Pedersen, søn af husmand og bødker Andreas Carl Pedersen og Johanne Marie Knudsen, 42, i Hundslev
1877, 1502, 30031877, Laurits Jacobsen, søn af smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzen, 28, i Kjertinge
1877, 0803, 10061877, Jens Anton Edvardsen, søn af gaardmand Jacob Edvardsen og Anne Marie Larsen, 34, i Kjertinge
1877, 0903, 01071877, Niels Christian Nielsen, søn af gaardeier Anders Jørgen Nielsen og Anne Marie Povlsen, 32, i Kjertinge
1877, 1603, 02041877, Lars Christian Adolfsen, søn af indsidder Hans Adolfsen og Hanne Marie Rasmussen, 28, i Ørnfeldt Veihus
1877, 1803, 21051877, Johan Nicolai Johansen, søn af gaardeier Hans Johansen og Nicoline Veber, 31, i Kjertinge
1877, 1706, 08071877, Jacob Peder Jacobsen, søn af gaardeier Lars Peder Jacobsen og Ane Marthe Pedersen, 19, i Kjertinge
1877, 0608, 16091877, Carl Oskar Fredrik Carlsen, søn af indsidder og stenhugger Svend Carlsen og Charlotte Mathilde Andersdatter, 28, i Nymarken
1877, 0609, 18111877, Hans Peter Valter, søn af gaardeier Hans Vilhelm Valter og Anne Marie Hansen, 32, i Kjertinge
1877, 2209,28101877, Lars Marius Larsen, søn af ungkarl og tjenestekarl Jacob Larsen, Viby i Drigstrup Sogn og fruentimmer Anne Andersen, 19, hos indsidder Anders Nielsen, paa Hundslev Mark
1877, 2811, 06011878, Theodor Valdemar Larsen, søn af gaardfæster Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 36, i Ladby Kallehave
1877, 0208, 02091877, Niels Peder Christensen, søn af ungkarl Hans Nielsen, paa Ulriksholm og ugift Caroline Margrethe Christensen
1877, 2110, 11111877, Hans Christian Nielsen, søn af indsidder Hans Nielsen og Alhed Larsen, i Rynkeby
1877, 2012, 10031878, Hans Kristian Hansen, søn af tjenestekarl Anders Peder Christiansen, i Frørup Præstegaard og fruentimmer Maren Christine Christiansen, 25, logerende i Kamstedet
1878, 0801, 26051878, Hans Kristian Hansen, søn af husmand Kristen Hansen og Karen Larsen, 37, i Ladby
1878, 2701, 17031878, Morten Andersen, søn af gaardmand Hans Kr. Andersen og Hansine Mortensen, 25, Kjertinge
1878, 0402, 18041878, Hans Kristian Jensen, søn af indsidder Anders Kr. Jensen og Else Kirst. Iversen, 30, i Kjølstrup
1878, 2802, 22041878, Niels Marius Rasmussen, søn af smed Niels Rasmussen og Cæcilie Karen Marie Sørensen, 35, Ladby. Navneændring af 10.7.1926 til Niels Marius Ladeby
1878, 0703, 05051878, Kristian Thorvald Sørensen, søn af smed Niels Kr. Sørensen, Ladby og Ane Andersen, 35
1878, 0703, 22041878, Dines Marius Dinesen, søn af gaardmand Rasm. Dinesen og Karen Hansen, 32, Hundslev
1878, 2503, 18041878, Niels Peder Pedersen, søn af væver Jens Kr. Pedersen og Ane Marie Pedersen, 33, Nymarken
1878, 0704, 03061878, Niels Peder Rasmussen, søn af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 45, Gallehus
1878, 0105, 15091878, Mads Peder Johansen, søn af indsidder Lars Peder Johansen og Marie Kirstine Kristiansen, 39, Kamstedet i Hundslev
1878, 2005, 08091878, Hans Jakob Mathiasen, søn af vægter Mathias Kristian Mathiasen og Elise Vilhelmine Dorthea Kretzchmer, 32, Gallehusene
1878, 2205, 23051878, Rasmus Marius Lavrits Marcussen, søn af murer Mads Peder Marcussen og Maren Kirstine Rasmussen, 37, Kjertinge
1878, 1808, 29091878, Hans Andersen, søn af husmand Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 37, Kjølstrup
1878, 2108, 27101878, Peder Kristian Hansen, søn af murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 41, Hundslev
1878, 0108, 15091878, Hans Peder Johansen, søn af ungkarl Niels Peder Johansen, Blangstedgaard og ugift fruentimmer Karen Marie Eline Pedersen, 22, Gallehusene
1878, 0804, 10061878, Peder Christian Povlsen, søn af ungkarl Peder Chr. Povlsen, i Kjølstrup og Caroline Emilie Aarenstrup
1879, 0101, 09021879, Stephanus Peder Nielsen, søn af smed Kristian Nielsen og Ane Johanne Hansen, 25, Fiskehusene
1879, 0802, 16031879, Jørgen Pedersen, søn af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrete Jørgensen, 28, Ørnfeldt Vejhus
1879, 2302, 11041879, Lavrits Andersen, søn af gaardmand Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 41, Kjertinge
1879, 0203, 11041879, Anders Peter Andersen, søn af væver Kristen Andersen og Trine Pedersen, 36, Kjølstrup
1879, 0503, 30031879, Hans Pedersen, søn af hjulmand Hans Frederik Pedersen og Kirsten Hansen, 37, Degneløkken
1879, 2103, Dødfødt dreng, søn af avlskarl Jakob Danielsen og Marie Nielsen, 30, Nymarken
1879, 2303, 27041879, Johannes Frederik Andersen, søn af gaardmand Anders Hansen og Ane Marie Hansen, 40, Nymarken
1879, 3003, 22051879, Jens Henrik Jakobsen, søn af smed Rasmus Jakobsen og Julie Bentsine Bentsen, 29, Kjølstrup
1879, 1705, 13071879, Hans Martin Rasmussen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 42, Skjoldmose i Hundslev
1879, 1707, 01091879, Niels Osvald Kristensen Foged, søn af husmand Niels Kristensen Foged, Nebstrup, Vindblæs Sogn, Randers Amt og ugift Anne Hansen, i Rønninge
1879, 2305, 15061879, Jens Valdemar Theodor Povlsen, søn af husmand Jørgen Povlsen og Karen Hansen, 33, Hundslev Mark
1879, 1008, 21091879, Lavrits Martin Andersen, søn af husmand Lars Andersen og Anne Kirstine Pedersen, 35, i Kjertinge
1879, 1108, 28091879, Niels Kristian Nielsen, søn af indsidder Hans Peder Nielsen og Karen Kirstine Kristensen, 24, i Keirup Skovhus
1879, 1909, 26101879, Karl Kristian Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 32, i Ladby
1879, 1909, 12111879, Vincent Hvenegaard, søn af forpagter Jørgen Kristian Mikael Hvenegaard og Marie Mariane Brandt, 27, Ørnfeldt
1879, 0910, 16111879, Niels Jørgen Adolfsen, søn af indsidder Hans Adolfsen og Johanne Marie Rasmussen, 30, Ørnfeldtshuse
1879, 0611, 26121879, Karl Alfred Jensen (tvilling), søn af skovfoged Rasmus Kristian Jensen og Abelone Marie Madsen, 33, Gjels Skov
1879, 0611, 26121879, Jens Emil Jensen (tvilling), søn af skovfoged Rasmus Kristian Jensen og Abelone Marie Madsen, 33, Gjels Skov
1879, 1012, 25011880, Lars Kristian Edvardsen, søn af gaardmand Jakob Edvardsen og Ane Marie Larsen, 37, Kjertinge
1880, 2501, 22021880, Martin Larsen, søn af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 30, Kjertinge
1880, 2702, 07031880, Jens Lavrits Povlsen, søn af ungkarl Niels Larsen, tjener i Hundslev og ugift Jensine Kirstine Povlsen, 26, til huse hos husmand Lars Hansen, i Hundslev
1880, 1404, 06061880, Johannes Peter Jensen, søn af indsidder Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 32, Kjølstrup
1880, 2805, 20061880, Jørgen Kristian Hansen, søn af ungkarl Jørgen Kristensen, tjener i Sønderjylland og ugift Ane Marie Hansen, 25, Kjølstrup Fattiggaard
1880, 0206, 25071880, Karl Vilhelm Nielsen, søn af gaardmand Anders Jørgen Nielsen og Ane Marie Povlsen, 35, Kjertinge
1880, 2804, 23051880, Karl Knud Hansen, søn af ungkarl Hans Kr. Hansen, af Marslev og Maren Hansine Rasmine Andersen, i Oure
1880, 1906, 01081880, Niels Peter Marcussen, søn af slagter Hans Peter Marcussen og Karen Marie Larsen, 40, Kjertinge
1880, 0707, 29081880, Knud Nielsen, søn af skrædder Anders Nielsen og Karen Knudsen, 32, Ladby
1880, 2607, 26091880, Hans Marius Knudsen, søn af indsidder Jens Knudsen og Marie Kirstine Jørgensen, 38, Rosenvold
1880, 0808, 29081880, Hans Peter Andersen, søn af husmand Hans Andersen og Hansine Hansen, 29, i Hundslev
1880, 1509, 10101880, Karl Andersen (tvilling), søn af husmand Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 39, Kjølstrup
1880, 1509, 10101880, Johannes Andersen (tvilling), søn af husmand Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 39, Kjølstrup
1880, 0110, 24121880, Niels Christian Nielsen, søn af Niels Peter Nielsen, tjener gaardmand Lars Larsen, i Kjertinge og ugift Karen Marie Ulriksen, 24, tjener hos gaardmand Lavrits Nielsen, i Kjertinge
1880, 0611, 05121880, Karl Frederik Pedersen, søn af bødker Andreas Karl Petersen og Johanne Marie Knudsen, 47, Hundslev
1880, 2612, 13051881, Anders Julius Andersen, søn af gaardmand Hans Christian Andersen og Hansine Mortensen, 28, Kjertinge
1881, 2702, 08051881, Anders Møller, søn af husmand Niels Kristian Møller og Ane Marie Mathiasen, 41, Kjølstrup
1881, 0303, 18041881, Anders Lohman Rasmussen, søn af gaardmand Anders Peter Rasmussen og Marie Kirstine Andersen, 33, Kjølstrup
1881, 0303, Dødfødt dreng, søn af indsidder Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 32, Gallehus
1881, 0704, 19061881, Povl Vilhelm Povlsen, søn af gaardmand Mads Povlsen og Caroline Andersen, 27, Kjertinge
1881, 2004, 22051881, Hans Peter Sørensen, søn af husmand Kristian Sørensen og Ane Marie Hansen, 26, Ladby
1881, 2504, 03071881, Kristoffer Rasmussen, søn af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 44, Skjoldemose, Hundslev
1881, 0105, 03071881, Rasmus Kristian Nielsen, søn af gaardmand Søren Nielsen og Ane Marie Jensen, 37, Kjertinge
1881, 2005, 03071881, Niels Konrad Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Karoline Kristiane Frederiksen, 35, Kjertinge
1881, 2605, 03071881, Hans Jakob Dinesen, søn af gaardmand Rasmus Dinesen og Karen Hansen, 35, Hundslev
1881, 1006, 21081881, Valdemar Kristian Andersen, søn af gaardmand Anders Hansen og Ane Marie Hansen, 42, Hundslev Nymark
1881, 0907, 19071881, Hans Andreas Johansen, søn af gaardmand Hans Johansen og Nicoline Veber, 34, Kjertinge
1881, 2007, 25091881, Karl Alfred Andreasen, søn af Anders Andreasen, tjener paa Grønholt og Hansine Karoline Madsen, 24, indsidder Mads Hansens datter, i Hundslev
1881, 2607, 28081881, Mads Kristian Andersen, søn af gaardmand Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 43, Kjertinge
1881, 2708, 23101881, Karl Kristian Pedersen, søn af skomager Niels Kristian Pedersen og Petrea Henriette Møller, 38, Kjølstrup
1881, 1509, 06111881, Niels Marius Nielsen, søn af skrædder Anders Nielsen og Karen Knudsen, 33, Ladby
1881, 0410, 20111881, Hans Theodor Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 34, Ladby
1881, 1310, -, Dreng, søn af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 29, Ladby
1881, 1011, 26121881, Hans Jørgen Pedersen, søn af husmand Lars Kristian Pedersen og Mette Katrine Larsen, 34, Hundslev
1881, 1412, 05031882, Lavrits Vilhelm Theodor Mathiasen, søn af vægter Mathias Kristian Mathiasen og Henriette Augusta Kretzschmer, 34, Hundslev
1882, 2201, 19031882, Henrik Lavrits Andersen, søn af ungkarl Hans Andersen, tjener paa Frederiksminde i Hundslev og ugift Jørgine Nielsen, 25, (datter af husmand Niels Andreasen) i Kjølstrup
1882, 1202, 12031882, Holger Jensen, søn af skovfoged Rasmus Kr. Jensen og Abelone Marie Madsen, 36, Hundslev
1882, 2202, 11041882, Thorvald Suhr, søn af lærer Johannes Kristian Suhr og Ane Kristine Jensen, 36, Kjølstrup
1882, 0503, 23041882, Hans Skov Nielsen, søn af smed Kristian Nielsen og Ane Johanne Hansen, 27, Fiskerhus
1882, 0703, 15031882, Jens Theodor Kristiansen, søn af tjenestekarl Jens Kristian Jensen, i Salby og ugift Maren Sofie Mortensen, 24, tilhuse hos faderen indsidder Morten Jensen, i Hundslev
1882, 1103, 07041882, Johannes Kristian Frederik Rasmussen, søn af Frits Julius Hartvig Aarenstrup, Vridsløselille og ugift Maren Kirstine Bendikte Rasmussen, 18, paa Kjølstrup Fattiggaard
1882, 1103, Dødfødt dreng, søn af væver Søren Andersen og Anne Marie Larsen, 33, Hundslev Mark
1882, 1203, 12031882, Niels Danielsen, søn af husmand Jakob Danielsen og Ane Marie Nielsen, 34, Nymarken
1882, 1803, 14051882, Niels Andreas Jakobsen, søn af smed Rasmus Jakobsen og Julie Bentsine Bentsen, 33, Kjertinge
1882, 2008, 24091882, Alfred Søren Frederik Kristian Sørensen, søn af tømrer Søren Kristian Sørensen og Maren Frederiksen, 26, Kjertinge
1882, 2007, 06081882, Jens Peter Jensen, søn af ungkarl Mads Peter Jensen, i Bullerup og Mette Marie Nielsen, i Dræby
1882, 2008, 06041882, Kristian Jensen, søn af ungkarl Carl Peder Jensen og Ane Lovise Johansen, i Vissenberg
1882, 0310, -, Dreng, søn af arbejdskarl Niels Jensen og enke Mette Andersen, i Aalborg
1882, 2911, 21011883, Hans Kristian Larsen, søn af indsidder Hans Larsen og Ane Marie Hansen, 34, Hundslev Nymark
1883, 1801, 26031883, Valdemar Theodor Povlsen, søn af indsidder Peder Kristian Povlsen og Karoline Emilie Aarenstrup, 31, Gallehus
1883, 0103, 22041883, Rasmus Emil Thomsen, søn af høker Thomas Thomsen og Maren Rasmussen, 39, Hundslev
1883, 0104, 23061883, Lavrits Kristian Larsen, søn af gaardmand Anders Larsen og Ane Kirstine Adolfsen, 41, Kallehave i Ladby
1883, 0204, 10061883, Thorvald Johansen, søn af gaardmand Hans Johansen og Nicoline Veber, 37, Kjertinge
1883, 0804, 14051883, Anders Kristian Andersen, søn af husmand Lars Andersen og Anne Kirstine Pedersen, 39, Kjertinge
1883, 1204, 14051883, Lars Hans Larsen, søn af indsidder Peder Kristian Larsen og Hansine Rasmussen, 29, Kejrup Skov
1883, 2004, 27051883, Thorvald Marius Georg Pedersen, søn af Peder Pedersen Gregersen, Hjarup ved Kolding og ugift fattiglem Ane Marie Pedersen, 25, Kjølstrup Fattiggaard
1883, 2104, 24061883, Hans Kristian Povlsen, søn af husmand Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 34, Ladby
1883, 0705, 27051883, Niels Peter Jensen, søn af Jens Henrik Jensen, tjener paa Ulriksholm og ugift Ingrid Stine Johansdatter, 32, tjener paa Ulriksholm
1883, 0306, Dødfødt dreng, søn af husmand Søren Andersen og Ane Marie Larsen, 34, Hundslev
1883, 2906, 12081883, Hans Peder Hansen, søn af ungkarl Lars Peder Larsen, tjener i Marslev og ugift Ane Marie Hansen, 25, Fattiggaarden
1883, 2607, 18091883, Marius Andersen, søn af gaardmand Hans Kristian Andersen og Hansine Mortensen, 31, Kjertinge
1883, 2707, 09091883, Jørgen Knudsen, søn af indsidder Jens Knudsen og Marie Kirstine Jørgensen, 41, Gallehus
1883, 0709, 07101883, Anders Sofus Marius Adolfsen, søn af indsidder Hans Adolfsen og Johanne Marie Rasmussen, 34, Ørnfeldts Huse
1883, 1010, 11111883, Johannes Kristian Martinussen, søn af sømand Niels Peder Marthinussen, i Kjerteminde og ugift Regine Olsen, 22, tjener i Kallehavegaard
1883, 0910, 28101883, Lavrits Kristian Andersen, søn af tjenestekarl Lars Kr. Andersen, Munkebo og ugift Ane Marie Larsen, 18, hjemme hos faderen Lars Andersen, i Kjertinge
1883, 2410, 02121883, Theodor Frederik Dinesen, søn af gaardmand Rasmus Dinesen og Karen Hansen, 38, Hundslev
1883, 2210, Dødfødt dreng, søn af ungkarl Andreas Hansen, af Nyborg og ugift Hanne Marie Dorthea Hansen, 29, paa Ulriksholm
1883, 0711, 11111883, Anders Ludvig Povlsen, søn af husmand Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 34, Hundslev
1883, 0510, 04111883, Hans Peder Madsen, søn af ungkarl Hans Madsen, i Sandager og ugift Martine Caroline Hansen, i Rynkeby
1884, 0804, 25051884, Karl Kristian Nielsen, søn af gaardmand Niels Nielsen og Sidsel Jørgensen, 32, Kjertinge
1884, 2304, 22051884, Jens Peder Jensen, søn af ungkarl Rasmus Hansen, i Vester Kjærby [Agedrup] og ugift Karoline Kristine Mortensen, 22, Kjølstrup
1884, 2804, Dødfødt dreng, søn af husmand Kristen Hansen og Karen Larsen, 43, Ladby
1884, 0907, 03081884, Laurits Nielsen, søn af handelsagent Hans Peter Nielsen og Maren Larsen, 34, til huse hos ostehandler Hans Kristian Nielsen, i Kjertinge
1884, 1608, 28091884, Johan Avgust Severin Carlsson (tvilling), søn af stenhugger Svenn Carlsson og Charlotte Matilde Andersdatter, 34, Nymarken
1884, 2508, 28091884, Karl Ludvig Sørensen, søn af tømrer Søren Kristian Sørensen og Maren Frederiksen, 28, Kjertinge
1884, 2508, 28091884, Avgust Ludvig Ulrik Frandsen, søn af gartner Anders Kristian Frandsen og Maren Dorthea Hansen, 24, Ulriksholm
1884, 2109, 12101884, Hans Jørgen Anton Davidsen, søn af husmand Jakob Danielsen og Ane Dorthea Kirstine Hansen, 38, Hundslev Nymark
1884, 2709, 23111884, Karl Kristian Lund, søn af tjenestekarl Hans Peder Thomsen, fra Vissenberg og ugift Ane Johanne Margrete Lund, tjener hos forpagter Hvenegaard paa Ulriksholm
1884, 0210, 02111884, Niels Andersen, søn af husmand Hans Andersen og Jørgine Nielsen, 27, Kjølstrup
1884, 2311, 01011885, Jens Johansen Jensen, søn af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 32, Ladby
1885, 2101, 15021885, Hans Ludvig Povlsen, søn af husmand Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 35, Hundslev
1885, 2501, 08031885, Marius Johansen, søn af ungkarl Jens Peder Jensen, Ørslev paa Sjælland og ugift Ane Kirstine Johansen, 25, til huse hos husmand Rasmus Dinesen, i Gjel Skov
1885, 2606, 23071885, Hans Karl Kristian Justesen, søn af ungkarl Hans Kr. Nielsen, i Vilstrup og ugift Kirstine Vilhelmine Justesen
1885, 1305, 15061885, Vilhelm Alfred Jørgensen, søn af ungkarl Johannes Jørgensen, i Hundslev og ugift Rasmine Petrine Hansen, i Bækhuset
1885, 2002, 22031885, Lars Kristian Larsen, søn af tjenestekarl Jørgen Larsen, paa Vejrup og ugift Ane Margrete Kristiansen, 21, hjemme hos faderen indsidder Kristian Kristiansen, Ørnfeldt Vejhus
1885, 2602, 26041885, Lavrits Peter John Hansen, søn af indsidder Hans Hansen og Karen Marie Hansen, 31, Gallehus
1885, 1005, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Henrik Jensen og Ingrid Stine Johansen, 37, Ørnfeldt Vejhus
1885, 2805, 19071885, Lars Peder Jørgensen, søn af husmand Andreas Jørgensen og Karen Kirstine Andersen, 36, Hundslev
1885, 1406, 25101885, Knud Adolf Larsen, søn af gaardmand Anders Larsen og Ane Kirstine Adolfsen, 44, Kallehave
1885, 1306, 06091885, Hans Ludvig Hansen, søn af gaardmand Anders Kristian Hansen og Elisabeth Nicoline Andersen, 26, Rosenlund
1885, 2109, 28101885, Otto Preben Brandt Hvenegaard, søn af forpagter Jørgen Kristian Mikael Hvenegaard og Marie Mariane Brandt, 33, Ørnfeldt
1885, 0210, 15111885, Jørgen Kristian Jørgensen, søn af kusk Hans Jørgensen og Ane Marie Hansen, 31, Ørnfeldt
1885, 1711, 17111885, Jens Kristian Jensen, søn af gaardmand Hans Jensen og Kirsten Kristensen, 34, Ladby
1885, 0312, 07021886, Rasmus Marius Dinesen, søn af husmand Rasmus Dinesen og Sidsel Kirstine Rasmussen, 28, Gjels Skov
1885, 0104, 01041885, Hans Kristian Jørgensen, søn af murer Johannes Jørgensen, Kjølstrup og ugift Ane Marie Hansen, i Rynkeby
1885, 0402, 14061885, Valdemar Rasmussen, søn af arbeidsmand Jens Rasmussen og Anne Hansen, i Odense
1885, 2212, 07021886, Frants Martin Madsen, søn af arbejdsmand Hans Kristian Madsen og Jørgine Larsen, 26, Kjertinge
1886, 1201, 04041886, Hans Kristian Frederik Povlsen, søn af murer Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 37, Ladby
1886, 2401, 07031886, Karl Avgust Povlsen, søn af husmand Hans Povlsen og Marie Kristine Nielsen, 36, Hundslev
1886, 3001, 28021886, Hans Jensen Lund, søn af ungkarl Lars Pedersen, paa Brolykke og ugift Ane Johanne Margrete Lund, til huse hos Jakob Danielsen, i Nymarken
1886, 1102, 04041886, Lavrits Frederik Rasmussen, søn af ungkarl Lars Frederik Rasmussen, Trøstrup Korup og ugift Kirstine Vilhelmine Justesen, 30, paa Fattiggaarden
1886, 0103, 22041886, Anders Marius Nielsen, søn af gaardmand Niels Nielsen og Sidsel Jørgensen, 34, Kjertinge
1886, 0403, 22041886, Søren Kristian Sørensen, søn af husmand Kristian Sørensen og Ane Marie Hansen, 39, Ladby
1886, 0503, 05031886, Hans Peder Pedersen, søn af tjenestekarl Peder Andreas Pedersen, i Ladby og ugift Ane Dorthea Andersen, 19, i Kjertinge
1886, 0803, Dødfødt dreng, søn af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 39, Ladby
1886, 20061886, Anders Jørgen Jeppesen, søn af gaardmand Povl Martin Jeppesen og Ane Marie Povlsen, 40, Kjertinge
1886, 2104, 09051886, Niels Lavrits Larsen, søn af indsidder Niels Larsen og Ulrikke Karoline Petrine Sørensen, 25, Hundslev
1886, 0105, 06061886, Hans Knudsen, søn af indsidder Knud Hansen og Mathilde Jensen, 24, Kejrup Huse
1886, 0506, 04071886, Hans Kristian Andersen, søn af væver Søren Andersen og Ane Marie Larsen, 38, Hundslev
1886, 2508, 19091886, Hans Karl Lavard Hansen, søn af møllebygger Hans Lavrits Hansen og Johanne Kirstine Hansen, 32, Kjølstrup
1886, 2309, 31101886, Harald Ernst Sørensen, søn af tømrer Søren Kristian Sørensen og Maren Frederiksen, 30, Kjertinge
1886, 1610, 28111886, Anders Jørgen Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Karoline Kristiane Frederiksen, 40, Kjertinge
1886, 2810, 28111886, Hans Marius Nielsen, søn af indsidder Niels Olsen og Sine Madsen, 39, Gallehus
1886, 1111, 28111886, Hans Kristian Marius Anton Danielsen, søn af husmand Jakob Danielsen og Ane Drothea Kirstine Hansdatter, 40, Nymarken
1886, 1611, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jens Henrik Jensen og Ingrid Stine Johansen, 35, Ørnfeldt Vejhus
1887, 0801, 13021887, Hans Ejner Aage Frandsen, søn af gartner Anders Kristian Frandsen og Maren Dorthea Hansen, 26, Ulriksholm
1887, 1904, 25041887, Carl Jensen, søn af gaardmand Hans Jensen og Kirsten Kristensen, 35, Ladby
1887, 0505, 26061887, Hans Marius Olsen, søn af husmand Morten Olsen og Ane Pedersen, 28, Hundslev
1887, 1201, 19031887, Anders Kristian Marius Larsen, søn af mursvend Jørgen Peder Larsen, af Søndersø og ugift Maren Margrete Jørgensen, paa Baaring Mark
1886, 0810, 24111886, Erik Sofus Frederik Eriksen, søn af ungkarl Jens Eriksen og ugift Amanda Johansen, i Kjerteminde
1887, 1006, 24071887, Valdemar Thorvald Viktor Bernhard Carlsson, søn af stenhugger Svend Carlsson og Charlotte Mathilde Andersdatter, 38, Nymarken
1887, 2606, 04091887, Andreas Karl Marius Madsen, søn af husmand Rasmus Fredr. Madsen og Larsine Karoline Pedersen, 30, Kjertinge
1887, 0807, 04091887, Jens Jørgensen, søn af husmand Andreas Jørgensen og Karen Kirstine Andersen, 38, i Hundslev
1887, 2108, 25091887, Jørgen Peder Jørgensen, søn af indsidder Peder Jørgensen og Ane Marie Pedersen, 29, Askelunde
1887, 1009, 30101887, Hjalmar Kristian Jensen, søn af gaardmand Hans Jørgen Jensen og Dorthea Sørensen, 33, Nordskovslund i Hundslev
1887, 2209, Dødfødt dreng, søn af husmand Niels Jensen og Bertha Marie Sørensen, 35, Kjølstrup
1887, 0812, 02041888, Albert Kristian Thorvald Rasmussen, søn af indsidder Peder Rasmussen og Marie Nielsen, 34, Kamstedet i Rynkeby
1887, 1012, 26021888, Jens Peder Nielsen, søn af gaardmand Niels Nielsen og Sidsel Jørgensen, 35, Kjertinge
1887, 0103, 27031887, Jørgen Kristian Clausen, søn af ungkarl Anders Clausen, i Ladby og ugift Hansine Andrea Povlsen, i Munkebo
1887, 3012, 25031888, Knud Peder Pedersen, søn af forpagter Anders Pedersen og Ane Marie Larsine Knudsen, 37, Kjølstrup Præstegaard
1888, 1701, 12021888, Karl Jensen, søn af indsidder Jens Henrik Jensen og Ingrid Stine Johansen, 39, Ørnfeldt Vejhus
1888, 2804, 17061888, Rasmus Johannes Rasmussen, søn af Anders Hansen, Sølyst ved Faaborg og ugift Karen Rasmussen, 26, i Nymarken
1887, 2611, 08011888, Anton Karl Marius Povlsen, søn af indsidder Peder Kr. Povlsen og Karoline Emilie Aarenstrup, i Nonnebogaarden, Birkende Sogn
1888, 2605, 22071888, Ernst Oskar Charles Skøtt, søn af indsidder August Skøtt og Maren Jensen, 25, Kejrup Huse
1888, 2706, 12081888, Anders Karl Jeppesen, søn af gaardmand Povl Martin Jeppesen og Ane Marie Povlsen, 42, Kjertinge
1888, 2906, 26081888, Niels Peder Povlsen, søn af husmand Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 39, Ladby
1888, 0209, 28101888, Johannes Alfred Povlsen, søn af gaardmand Mads Povlsen og Karoline Andersen, 33, Kjertinge
1888, 0309, 14101888, Lavrits Alfred Sørensen, søn af husmand Kristian Sørensen og Ane Marie Hansen, 34, Ladby
1888, 1509, 21101888, Rasmus Peder Larsen, søn af indsidder Jørgen Larsen og Ane Margrete Kristiansen, 25, Ørnfeldt Vejhus
1888, 2709, 11111888, Aage Suhr, søn af lærer Johannes Kristian Suhr og Ane Kristine Jensen, 43, Kjølstrup
1888, 2210, 25111888, Rasmus Alfred Larsen, søn af fisker Lavrits Kristian Larsen, Munkebo og ugift Karen Kirstine Sofie Jespersen, 22, Lysenge
1889, 0501, 20011888, Lars Peder Kristian Pedersen, søn af Hans Peder Pedersen, i Odense og ugift Ane Jørgensen, 25, til huse hos indsidder Lars Pedersen, i Kjertinge
1889, 2001, 24031889, Evald Theodor Madsen, søn af husmand Rasmus Fredr. Madsen og Larsine Karoline Pedersen, 32, Kjertinge
1889, 1802, 07041889, Frands Vilhelm Harald Frandsen, søn af gartner Anders Kristian Frandsen og Marie Dorthea Hansen, 29, Ulriksholm
1889, 2202, 05051889, Rasmus Peder Nielsen, søn af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Karoline Kristiane Fredriksen, 42, Kjertinge
1889, 2603, 19051889, Ove Georg Nielsen, søn af gaardmand Anders Konrad Nielsen og Johanne Rasmine Møller, 30, Ladby. Navneændring af 21.9.1904 til Ove Georg Andkær
1889, 2605, 04081889, Andreas Marius Justesen, søn af ungkarl Johannes Gommesen, i Kjerteminde og ugift Christine Vilhelmine Justesen, 33, paa Fattiggaarden
1889, 0302, 17031889, Rasmus Ejner Rasmussen, søn af landvæsenselev Mikkel Rasmussen, for tiden i Kjølstrup og ugift Ane Marie Hansen, i Rynkeby
1889, 1002, 19021889, Ove Hansen, søn af ungkarl Hans Peder Hansen og ugift Olivia Sofie Ottosdatter, i Odense
1889, 1506, 04081889, Charles Laverd Georg Nielsen, søn af Lars Jørgen Thomsen, i Amerika (født i Brenderup) og ugift Rasmine Lavrine Nielsen, 22, paa Kjølstrup Fattiggaard
1889, 0107, 11081889, Bent Emil Jantzen, søn af husmand og roedyrker Lars Henrik Jantzen og Ane Sofie Kristine Andersen, 28, Ladby
1889, 2407, 01091889, Hans Larsen, søn af husmand Peder Kristian Larsen og Ane Marie Nielsen, 21, Kjertinge
1889, 0507, 11081889, Johannes Møller Valeur, søn af auditeur Carl Valeur og Sofie Cæcilie Nicoline Louise Høyer Møller, i Aalborg
1889, 2608, 20101889, Hans Lavrits Thorvald Larsen, søn af husmand og slagter Hans Larsen og Stine Marie Marcussen, 42, Kjertinge
1889, 3008, 23031889, Niels Marius Jensen, søn af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 37, Ladby
1889, 2009, 08121889, Jens Søren Jensen, søn af husmand Niels Jensen og Bertha Marie Sørensen, 36, Kjølstrup
1889, 2309, 20101889, Niels Peter Thorvald Christensen, søn af ungkarl Peder Kristensen, i Aborre og ugift Petrine Kirstine Pedersen, 27, tjener paa Kejrup
1889, 2809, 01121889, Alfred Larsen, søn af murer Rasmus Kristian Larsen og Maren Kirstine Dinesen, 25, Hundslev Nymark
1889, 0111, 26121889, Karl Jørgensen, søn af husmand Andreas Jørgensen og Karen Kirstine Andersen, 40, Hundslev
1889, 0512, 05011890, Hans Peder Lavrits Nielsen, søn af murer Niels Peter Nielsen og Marie Hansen, 19, i Kjertinge
1890, 1801, 30031890, Hans Lavrits Hansen, søn af gaardmand Knud Hansen og Maren Kirstine Larsen, 33, Hundslev
1890, 2801, 07041890, Hans Kristian Andersen, søn af skomager Mads Andreas Marius Andersen og Ane Kirstine Nielsine Sørensen, 29, Ladby
1890, 0102, 03041890, Kristen Marius Kristiansen, søn af husmand og murer Peder Kristiansen og Grete Ane Marie Nielsen, 33, i Nymarken. Navneændring af 11.12.1905 til Kristen Marius Kristiansen Aagaard
1890, 0502, 16031890, Anders Thorvald Andersen, søn af indsidder Hans Andersen og Elisabeth Gustavsdatter, 26, Kejruphus
1890, 1105, 01061890, Hans Jørgen Kristian Hansen, søn af murer Peder Hansen og Bente Marie Pedersen, 23, Kjertinge
1890, 1407, 31081890, Niels Martin Nielsen, søn af smed Hans Nielsen, i Nyborg og ugift Nielsine Kirstine Nielsen, 22, paa Kjølstrup Fattiggaard
1890, 0708, 31081890, Rasmus Kristian Hasselflud, søn af Povl Fredrik Hasselfluh og Maren Kirstine Kristensen, 24, i Kjertinge. Navneændring af 29.11.1952 til Rasmus Kristian Hassel-Pflug
1890, 1708, 28091890, Harald Jakobsen, søn af smed Rasmus Jakobsen og Julie Bentsine Bentsen, 42, Kjertinge
1890, 2308, 28091890, Anders Thorvald Andersen, søn af husmand Søren Andersen og Ane Marie Larsen, 42, Hundslev
1890, 1111, 01011891, Frede Martin Rasmussen, søn af gaardmand Anders Peder Rasmussen og Marie Kirstine Andersen, 41, Kjertinge
1890, 2911, 08021891, Niels Marius Andersen, søn af gaardmand Hans Kristian Andersen og Hansine Mortensen, 39, Kjertinge
1890, 2911, 26121890, Karl Frederik Larsen, søn af indsidder Jørgen Larsen og Ane Marg. Kristiansen, Ørnfeldt Vejhus
1890, 3011, 01021891, Karl Ludvig Povlsen, søn af husmand Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 42, Hundslev
1890, 0712, 11011891, Hans Rasmus Pedersen, søn af gift mand og tjenestekarl Jens Pedersen, i Kjertinge (fra Faxe) og indsidder Hans Hansens enke, 37, i Gallehus
1890, 0409, 12101890, Peter Marius Larsen, søn af ungkarl Hans Peter Lavrits Larsen og Karen Marie Anne Kirstine Pedersen
1891, 0201, 08021891, Anton Abel Viktor Pedersen, søn af husmand Hans Pedersen og Larsine Karen Marie Sørensen, 23, i Hundslev
1891, 0301, 16011891, Niels Simon Larsen, søn af husmand Hans Lavrits Larsen og Nielsine Kirstine Nielsen, 26, i Nymarken
1891, 2402, 24041891, Lavrits Kristian Knudsen, søn af husmand Niels Knudsen og Ane Kirstine Pedersen, 30, i Kertinge
1891, 2803, 21061891, Niels Kristian Jantsen, søn af roedyrker Lars Henrik Jantsen og Ane Sofie Kirstine Andersen, 30, i Ladby
1891, 0104, 18051891, Lars Nielsen, søn af indsidder Otto Nielsen og Maren Jensen, 31, i Gallehus
1891, 0804, 24051891, Anton Marius Sørensen, søn af husmand K. Sørensen og Ane Marie Hansen, 36, i Ladby
1891, 2204, 18051891, Karl Martin Madsen, søn af tjenestekarl Niels Peter Kristian Madsen, paa Ulriksholm og ugift Emma Matilde Johansdatter, 30, i Askelunden
1891, 2304, 23041891, Hans Ludvig Pedersen, søn af husmand Peder Pedersen og Lavra Kirstine Marie Hansen, 23, Hundslev
1891, 1105, 14061891, Kristian Marius Dinesen, søn af indsidder Rasmus Dinesen og Sidsel Kirstine Rasmussen, 32, Gjel Skov
1891, 1505, 19071891, Johannes Marius Madsen, søn af sadelmager Rasmus Madsen, i Rynkeby og ugift Helga Petra Emilie Hammerik, 23, i Hundslev
1891, 1306, 13061891, Hans Kristian Hansen (tvilling), søn af husmand Hans Morten Hansen og Johanne Kirstine Jakobsen, 36, i Hundslev
1891, 1306, Dødfødt dreng (tvilling), søn af husmand Hans Morten Hansen og Johanne Kirstine Jakobsen, 36, i Hundslev
1891, 1706, 13091891, Evald Theodor Madsen, søn af husmand Rasmus Frederik Madsen og Larsine Karoline Pedersen, 34, Kertinge
1891, 2206, 02081891, Peter Adolf Jørgensen, søn af gartner Jørgen Jørgensen og Kirstine Marie Guldbjerg, 31, Kejruphus
1891, 1107, 09081891, Jens Pedersen, søn af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrete Jørgensen, 41, Ørnfeldt Vejhus
1891, 1407, 09081891, Hans Peder Hansen, søn af husmand Hans Jakobsen og Povline Pedersen, 33, Kølstrup
1891, 1008, 20091891, Lars Jørgen Andersen, søn af husmand Anders Andersen og Maren Kirstine Ovesen Hessallund, 39, Ladby
1891, 2710, 13121891, Jens Madsen, søn af gaardmand Mads Peter Ernst Madsen og Lavra Jørgensen, 24, Hundslev
1891, 0211, 13121891, Lavrits Johannes Hansen, søn af husmand Anders Hansen og Ane Dorthea Pedersen, 34, Ladby
1891, 1811, 14041892, Albert Larsen, søn af husmand Rasmus Kristian Larsen og Maren Kirstine Dinesen, 27, Nymarken
1889, 1606, 21071889, Carl Viktor Johannes Rasmussen, søn af arbejdsmand Rs. Peder Juliussen og Ane Kirstine Rasmine Larsen, i Brændekilde
1891, 2812, 07021892, Rasmus Rikard Andersen, søn af smedesvend Rasm. August Andersen, paa Taasinge og ugift Johanne Nielsine Møller, i Skallerød
1864, 2501, 10041864, Vilhelmine Christine Sørensen, datter af huusmand og vægter Søren Andersen og Voldborg Hansdatter, 45, i Hundslev
1864, 1102, 13031864, Johanne Christensen, datter af huusmand og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 26, i Hundslev
1864, 2402, 24041864, Anne Cathrine Valter, datter af gaardeier Peder Christian Valter og Maren Hansen, 32, i Kjølstrup
1864, 0503, 22041864, Andersine Marie Andersen, datter af indsidder Anders Nielsen Dalby og Maren Jørgensen, 42, i Hundslev
1864, 3003, 10071864, Anne Jørgine Jørgensen (tvilling), datter af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 30, i Hundslev
1864, 3003, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardmand Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 30, i Hundslev
1864, 1604, 05061864, Hansine Andrea Nielsen, datter af huusmand Niels Andreasen og Karen Sørensen, 29, i Kjølstrup
1864, 2305, 24061864, Eline Marie Madsen, datter af huusmand Mads Hansen Madsen og Anne Marie Nielsen, 35, i Hundslev Nymark
1864, 1606, 21061864, Else Kirstine Pedersen, datter af Knud Christian Pedersen, (i krigstjenesten) og pige Johanne Pedersen, 29, tilhuse hos huusmand Knud Johansen, paa Hundslev Mark
1864, 1708, 19081864, Rasmine Larsen (tvilling), datter af huusmand og høker Lars Johansen og Karen Marie Rasmussen, 37, i Hundslev
1864, 1708, 19081864, Kristiane Larsen (tvilling), datter af huusmand og høker Lars Johansen og Karen Marie Rasmussen, 37, i Hundslev
1864, 2709, 14101864, Karoline Dorthea Marie Johansen, datter af kudsk Hans Jørgen Johansen, paa Ulriksholm og Karen Marie Marcussen, 26, tilhuse hos huuskone Karen Reinholdts, i Hundslev
1864, 1210, 20111864, Anne Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Knudsen og Anne Povlsdatter, 37, i Hundslev
1865, 1602, 28051865, Karen Marie Christiansen, datter af huusmand og træskomand Jens Christiansen og Maren Hansen, 33, i Kjertinge
1865, 2202, 30041865, Rasmine Karen Kirstine Nielsen, datter af indsidder og sadelmager Rasmus Nielsen og Anne Kirstine Andersdatter, 38, paa Hundslev Mark
1865, 1703, 17041865, Karen Larsen, datter af huusmand Peder Larsen og Anne Hansen, 35, i Hundslev Nymark
1865, 2905, 30071865, Anne Frederikke Jørgensen, datter af indsidder Jacob Jørgensen og Anne Kathrine Hansen, 28, i Rosenvold
1865, 2106, Dødfødt pige, datter af dragon Christian Christiansen, ved 5te Regiment og pige Anne Marie Madsen, 23, hjemme hos faderen boelsmand Mads Hansen den ældre, i Hundslev
1865, 2106, 10091865, Anne Marie Andrea Larsen, datter af huusmand og murer Jens Larsen og Anne Sofie Andreasen, 36, i Hundslev Nymark
1865, 0107, 23071865, Maren Dorthea Christine Christensen, datter af huusmand og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 28, i Hundslev
1865, 1607, 10091865, Hansine Metilde Madsen, datter af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 33, i Hundslev
1865, 3107, 15101865, Anne Kathrine Madsen, datter af gaardfæster Lars Madsen og Maren Knudsen, 40, i Ladby
1865, 0909, 15101865, Rasmine Christiane Larsen, datter af huusmand og steenkløver Lars Johansen og Karen Marie Rasmusdatter, 37, Hundslev
1865, 2609, 10121865, Margrete Kirstine Larsen, datter af huusmand og veimand Lars Andersen og Anne Marie Sørensdatter, 44, i Hundslev
1865, 1010, 26111865, Maren Kristine Clausen, datter af huusmand Jørgen Clausen og Kirsten Andersen, 29, i Ladby
1865, 1211, 10121865, Karen Marie Pedersen, datter af huusmand Anders Pedersen og Birthe Marie Sørensen, 30, i Ladby
1865, 0612, 01011866, Maren Dorthea Hansen, datter af gaardmand Niels Hansen og Anne Rasmussen, 30, i Hundslev
1865, 2412, 15031866, Thora Johanne Mathea Friis, datter af capellan Christian I. Friis og Juliane Marie Landkilde, 33, i Kjølstrup Præstegaard
1865, 2712, 04021866, Johanne Marie Hansen, datter af murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 28, i Hundslev
1866, 2002, 29031866, Hansine Vilhelmine Larsen, datter af snedkersvend Niels Peder Kallum, i Kjøbenhavn og pige Laurine Vilhelmine Povline Knudsen, 24, tilhuse hos indsidder Tyge Povlsen, i Hundslev
1866, 2104, 27051866, Karen Kirstine Nielsen, datter af huusmand Christen Nielsen og Anne Kirstine Andersen, 30, i Hundslev
1866, 2205, 12081866, Karen Kirstine Sophie Jespersen, datter af indsidder Rasmus Jespersen og Anne Cathrine Madsen, 36, i Lysenge
1866, 15071866, Laura Nicoline Marie Mikkelsen, datter af ungkarl Søren Mikkelsen, Hoiby Sogn i Aalborg Amt og ugift fruentimmer Laurine Cathrine Hansen
1866, 1507, 09091866, Nielsine Frederikke Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 33, i Rosenvold
1866, 1608, 14101866, Maren Kirstine Hansen, datter af huusmand Hans Larsen og Johanne Hansen, i Hundslev Nymark
1866, 2208, 16091866, Jensine Caroline Mathilde Hansen, datter af Jens Nielsen, (født i Thorby i Mesinge Sogn) og pige Maren Hansdatter, 26, logerende hos huusmand Knud Johansen, paa Hundslev Mark
1866, 0711, -, Udøbt pige, datter af gaardeier Hans Christensen og Anne Kirstine Nielsen, 40, i Frederiksminde
1866, 2911, 30121866, Gjertrud Marie Andersen, datter af boelsmand Anders Hansen og Anne Marie Hansen, 28, Hundslev Nymark
1866, 1510, 09121866, Anne Marie Larsen, datter af huusmand Peder Christian Larsen og Else Marie Hansen, 33, Ladby
1866, 0712, 03031867, Johanne Kirstine Jensen, datter af indsidder Anders Chr. Jensen og Else Kirstine Iversen, 18, i Rosenvold
1867, 0701, 06031867, Hansine Povline Valter, datter af gaardeier Peder Christian Valter og Maren Hansen, 35, i Kjølstrup
1867, 0801, 03041867, Petrine Christine Madsen, datter af huusmand Mads Hansen og Anne Marie Nielsen, 37, i Hundslev Nymark
1867, 1101, 17021867, Caroline Adolfine Larsen, datter af gaardfæster Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 26, Ladby
1867, 1301, 17021867, Maren Sophie Frederikke Evardsen, datter af boelsmand Povl Evardsen og Sophie Christine Pedersen, 24, i Kjertinge
1867, 2801,03031867, Anne Dorthea Andersen, datter af huusmand Hans Andersen og Karen Dorthea Jensen, 27, i Kjertinge
1867, 2603, 12061867, Caroline Lovise Augusta Frederikke Eugenie Danneskiold Samsøe, datter af greve Frederik Vilhelm Steen Danneskiold Samsøe og Eugenie Frederikke Charlotte Clara født comtesse Holstein Ledreborg, 26, paa Ulriksholm
1867, 1204, 02061867, Maren Kirstine Jacobsen, datter af huusmand Mads Jacobsen og Kirsten Andersen, 30, paa Hundslev Mark. Navneændring af 22.12.1921 til Maren Kirstine Agerhorn
1867, 3103, 12051867, Kirstine Marie Larsen, datter af huusmand Lars Jørgensen og Karen Hansdatter, 47, paa Hundslev Nymark
1867, 1105, 16061867, Laura Jørgensen, datter af gaardmand Hans Jørgensen og Margrethe Larsen, 33, paa Hundslev Mark
1867, 1805, 14071867, Christiane Frederikke Mortensen, datter af indsidder Morten Jensen og Anne Sophie Hansen, 36, i Hundslev Nymark
1867, 3006, 11081867, Rasmine Lavrine Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Christiansen, hos gaardmand Hans Larsen i Holøv og Christine Nielsen, 30, paa Edelsæde
1867, 1707, 01091867, Karen Marie Knudsen, datter af huusmand Niels Erik Knudsen og Karen Sørensen, 30, i Kjølstrup
1867, 1608, 29091867, Anna Hansine Marie Hansen, datter af gaardmand Peder Hansen og Povline Nielsen, 28, i Ladby
1867, 1410, 17111867, Larsine Karen Marie Sørensen, datter af huusmand Søren Johansen og Anne Jørgensen, 27, i Hundslev
1867, 0411, Dødfødt pige, datter af indsidder og væver Niels Andreas Hansen og Anne Cathrine Rasmussen, 39, i Kjølstrup
1867, 1611, 26121867, Kirstine Marie Nielsen, datter af teglmester Christen Nielsen og Frandsine Andersen, 22, paa Keirup Teglværk
1867, 1012, 16021868, Sørrine Christiansen, datter af huusmand og træskomand Jens Christiansen og Maren Hansen, 36, i Kjertinge
1867, 1612, 02021868, Marie Kirstine Hansen, datter af boelsmand Rasmus Hansen og Kirstine Pedersen, 29, i Hundslev
1868, 0301, 16021868, Rasmine Christensen, datter af huusmand og huuseier Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 30, paa Hundslev Mark
1868, 2504, 26071868, Helga Petra Emilie Hammerich, datter af snedkersvend Johan Hansen, i Amerika og modehandlerinde Anne Marie Hansen, 29, i Hundslev
1868, 0706, 16081868, Karen Kirstine Petrine Jacobsen, datter af tjenestekarl Peder Jacobsen, i Sønder Næraa og Abelone Marie Andersen, 23, tilhuse hos Peder Rasmussen, i Rosenvold
1868, 0706, 16081868, Elise Kirstine Pedersen, datter af huusmand Anders Pedersen og Birthe Marie Sørensen, 32, i Ladby
1868, 0509, 25101868, Anne Marie Christine Christiansen, datter af huusmand og skrædder Christian Christiansen og Christine Marie Christiansen, 48, i Ladby
1868, 1309, 25101868, Anne Marie Nielsen, datter af hørsvinger Niels Peder Jensen og Anne Kirstine Madsen, 33, i Kjølstrup
1868, 2609, 25101868, Caroline Christine Rasmussen, datter af murer Michel Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 34, i Kjertinge
1868, 0810, 26121868, Anne Dorthea Christine Rasmussen, datter af huusmand Rasmus Christian Christensen og Anne Elisabeth Larsdatter, 40, i Rosenvold
1868, 1510, 06121868, Laurine Hansine Larsen, datter af huusmand Peder Christian Larsen og Else Marie Hansen, 35, i Ladby
1868, 1812, 07021869, Marie Laurine Andersen, datter af huusmand Lars Andersen og Anne Kirstine Pedersen, 24, i Kjertinge
1868, 1803, 13041868, Nielsine Kirstine Nielsen, datter af ungkarl Povl Ulriksen, paa Ulriksholm og fruentimmer Karen Nielsen, Taarup i Mesinge Sogn
1869, 0701, 02051869, Jørgine Jørgensen (tvilling), datter af huusmand og skrædder Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 28, paa Hundslev Mark
1869, 0701, 02051869, Christiane Marie Jørgensen (tvilling), datter af huusmand og skrædder Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 28, paa Hundslev Mark
1869, 0802, 23041869, Hansine Vilhelmine Hansen, datter af tjenestekarl Lars Hansen, i Moesby, Meirup Sogn pr. Holstebro og pige Cathrine Marie Sørensen, 24, hjemme hos faderen vægter Søren Andersen, paa Hundslev Mark
1869, 1003, 11041869, Hansine Marie Pedersen, datter af Niels Christian Hansen, tjenende gaardmand Anders Hansen, i Kjølstrup og ugift fruentimmer Stine Marie Pedersen, 18, hjemme hos faderen huusmand Peder Ottesen, i Kjertinge
1869, 1903, 02051869, Anne Jacobine Jacobsen, datter af huusmand Mads Jacobsen og Kirsten Andersen, 32, paa Hundslev Mark
1869, 1504, 25041869, Karen Marie Jørgensen, datter af kudsk Hans Jørgensen, paa Risinge og ugift fruentimmer Gjertrud Marie Pedersen, 27, hjemme hos slagter Peder Povlsen, paa Kjertinge Mark
1869, 2103, 17051869, Agate Kirstine Nielsen, datter af smed Vilhelm Nielsen, paa Schelenborg og ugift fruentimmer Karen Nielsen, 25, i Hundslev
1869, 1904, 20061869, Anne Laura Larsen, datter af gaardmand Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 28, i Kallehaugegaarden
1868, 0810, 29111868, Maren Hansine Madsen, datter af tjenestekarl Rasmus Madsen, i Odense og fruentimmer Maren Kirstine Hansen, i Odense
1869, 2906, 19091869, Anne Kathrine Jensen, datter af indsidder Anders Christian Jensen og Else Kirstine Iversen, 21, i Rosenvold
1869, 0207, 05091869, Karen Kirstine Rasmussen, datter af arbeidsmand Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 36, i Rosenvold
1869, 1207, Dødfødt pige, datter af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 37, i Skovgaarden i Hundslev
1869, 2107, Dødfødt pige, datter af huusmand Jacob Jørgensen og Anne Cathrine Hansen, 30, i Rosenvold
1869, 0909, 14111869, Marie Kirstine Ebbesen, datter af ungkarl og tjenestekarl Hans Ebbesen, i Urup og ugift fruentimmer Mette Marie Pedersen, 22, hjemme hos faderen huusmand Peder Vilhelm Pedersen, i Langeskovshusene
1869, 2709, 21111869, Thyra Michelsen, datter af andenlærer Anthon Frederik Michelsen og Betty Annina Flora Frantzen, 30, i Kjølstrup
1869, 2810, 21111869, Petrine Nielsine Larsen, datter af huusmand Lars Madsen og Mette Pedersen, 38, i Kjølstrup
1869, 1011, 01011870, Karen Marie Møller, datter af møllebygger Mads Jørgen Møller og Trine Marie Larsen, 30, i Kjølstrup
1868, 1312, -, Jensine Nicoline Marie Jensen, datter af Johan Peder Christian Jensen, i Rudkjøbing og ugift Cæcilie Johanne Jørgensen, i Møllemarken
1869, 2711, 16011870, Karen Martine Petra Hansen, datter af dyrlæge Mads Pedersen, i Kjerteminde og ugift fruentimmer Karen Marie Hansen, 27, i Kjølstrup
1869, 0212, 27121869, Cathrine Madsine Nielsen, datter af fisker Peder Nielsen og Frederikke Marie Madsen, 27, i Kjølstrup
1870, 0402, 03041870, Else Kirstine Pedersen, datter af huusmand og bødker Andreas Carl Pedersen og Johanne Marie Knudsen, 35, i Hundslev
1870, 2403, 15051870, Johanne Marie Sørine Knudsen, datter af huuseier Niels Erik Knudsen og Karen Sørensen, 32, i Kjølstrup
1870, 0304, 15051870, Anne Kathrine Nielsen, datter af huuseier Niels Christensen og Cidsel Jørgensen, 45, i Hundslev Nymark
1870, 0205, 26061870, Abelone Frederikke Nielsen, datter af huusmand Rasmus Nielsen og Henriette Caroline Christiane Frederiksen, 24, i Kjertinge
1870, 0805, 10071870, Johanne Marie Marcussen, datter af huusmand og slagter Hans Peter Marcussen og Karen Marie Larsen, 32, Kjølstrup
1870, 1105, 24071870, Anne Marie Andersen, datter af indsidder Hans Andersen og Maren Hansen, 30, i Eskelunden
1870, 1405, 24071870, Anna Margrethe Johansen, datter af gaardeier Hans Johansen og Nicoline Veber, 24, i Kjertinge
1870, 1603, 28051870, Anne Marie Christiansen, datter af ungkarl Anders Christiansen, paa Harritslevgaard og fruentimmer Marie Katrine Nielsen, i Odense
1870, 0706, 19071870, Amalie Meta Jakobsen, datter af huuseier og smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzine Bentzen, 20, i Kjertinge
1870, 1306, 07081870, Jørgine Nielsine Hansen, datter af tjenestekarl Kristian Nielsen, i Urup og fruentimmer Else Marie Hansen, 18, tilhuse hos skræder Jørgen Nielsen, i Hundslev Nymark
1870, 2107, 18091870, Christine Lovise Jespersen, datter af indsidder Rasmus Jespersen og Anne Cathrine Madsen, 41, i Lysenge
1870, 0508, 18091870, Anne Marie Hansen, datter af huusmand Hans Simonsen og Karen Larsdatter, 29, i Hundslev Mark
1870, 1208, 18091870, Karoline Kristine Rasmussen, datter af huusmand og murer Mikkel Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 36, i Kjertinge
1870, 2509, 30091870, Kirsten Jensine Nielsen, datter af indsidder Laurits Nielsen og Kirsten Jensen, 36, i Ørnfeldt Vejhuus
1870, 1010, 27111870, Frederikke Caroline Rasmussen, datter af indsidder Frederik Christian Rasmussen og Karen Rasmussen, 33, i Hundslev
1870, 1111, 18121870, Johanne Marie Larsen, datter af huuseier og slagter Hans Larsen og Stine Marie Marcussen, 21, i Kjertinge
1871, 1402, 18051871, Kirsten Elise Marie Deborra Nielsen, datter af skipper og gaardeier Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 40, i Hundslev
1871, 2102, 07051871, Mette Hansine Larsen, datter af huusmand Lars Larsen og Karen Hansen, 41, i Kjølstrup
1871, 2802, 10041871, Nielsine Kirstine Nielsen, datter af huusmand og væver Niels Andreas Hansen og Anne Kathrine Rasmussen, 43, i Kjølstrup
1871, 0306, 05061871, Oline Olsen, datter af indsidder Ole Andersen og fattiglem Anne Jensdatter (enke efter Ole Andersen), 42, Enkesæde paa Kjølstrup Fattiggaard
1871, 0806, 30071871, Marie Kirstine Pedersen, datter af huusmand og hjulmand Hans Frederik Pedersen og Kirsten Hansen, 29, i Kjølstrup
1871, 1606, 13081871, Ingeborg Rasmine Dorthea Suhr, datter af constitueret andenlærer Johannes Christian Suhr og Ane Christine Jensen, 26, i Kjølstrup
1871, 2708, 24091871, Abelone Marie Adolfsen, datter af indsidder og tjenestekarl Hans Adolfsen og Johanne Marie Rasmussen, 22, paa Hundslev Mark
1871, 3108, 27101871, Karen Marie Kirstine Nielsen, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Sophie Pedersen, 35, paa Hundslev Mark
1871, 0309, 07091871, Larsine Hansen, datter af huusmand Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 37, paa Hundslev Mark
1871, 2510, 19111871, Rasmine Christensen, datter af huuseier og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 33, i Hundslev
1871, 0111, 26121871, Metha Marie Larsen, datter af huusmand og slagter Hans Larsen og Stine Marie Mariussen, 24, i Kjertinge
1871, 0111, 03121871, Laura Kirstine Larsen, datter af huusmand Lars Johansen og Karen Marie Rasmussen, 43, i Hundslev
1871, 0512, 01041872, Henriette Christine Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 38, i Rosenvold
1871, 2712, Dødfødt pige, datter af indsidder Jacob Jørgensen og Anne Cathrine Hansen, 32, i Rosenvold
1872, 0903, 21041872, Kirstine Nielsine Rasmussen, datter af indsidder Frederik Christian Rasmussen og Karen Rasmussen, 34, i Hundslev
1872, 0204, 09061872, Kirsten Andersen, datter af indsidder Hans Andersen og Maren Hansen, 32, i Eskelunden
1872, 0804, 12051872, Anne Mathilde Hansen, datter af gaardeier Niels Hansen og Anne Rasmussen, 36, i Hundslev
1872, 2304, 30081872, Anna Sophie Nielsen, datter af gaardeier Anders Jørgen Nielsen og Ane Marie Povlsen, 26, i Kjertinge
1872, 3006, 21071872, Anna Marie Nielsine Jørgine Nielsen, datter af huuseier og skrædder Anders Nielsen og Mette Marie Hansen, 28, i Kjertinge
1872, 1007, 18081872, Kirstine Larsine Pedersen, datter af huuseier og skoemager Niels Christian Pedersen og Petrea Henriette Møller, 29, i Kjølstrup
1872, 1308, 01091872, Anne Kirstine Andersen, datter af huuseier Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 31, i Kjølstrup
1872, 0109, 20101872, Anne Dorthea Andersen, datter af boelsmand Anders Hansen og Anne Marie Hansen, 33, i Hundslev
1872, 2210, 03011873, Frederikke Christine Johansen, datter af gaardeier Hans Johansen og Nicoline Veber, 26, i Kjertinge
1872, 3011, 12011873, Maren Kirstine Hansen, datter af huusfæster Christen Hansen og Karen Larsen, 32, i Ladby
1872, 0512, 10121873, Marie Sabine Christensen, datter af huuseier og hjulmand Rasmus Christensen og Johannes Rasmussen, 35, Hundslev Mark
1873, 1801, 23021873, Cathrine Sofie Jacobsen, datter af huuseier og smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzine Bentzen, 23, i Kjertinge
1873, 2301, 16021873, Ida Sofie Rasmine Andersen, datter af tjenestekarl Ole Andersen, Ulriksholm og pige Jacobine Andersen, 33, tilhuse hos huusmand Rasmus Jespersen, i Lysenge
1873, 2601, 06041873, Karen Marie Nielsen, datter af huuseier Rasmus Nielsen og Henriette Caroline Christiane Frederiksen, 27, i Kjertinge
1873, 2202, 06041873, Anna Margrethe Dorthea Hansen, datter af Niels Hansen og Anne Marie Hansen, 22, i Hundslev
1873, 0203, 09051873, Maren Kirstine Rasmussen, datter af murer Mikkel Rasmussen og Anne Kirstine Rasmussen, 38, i Kjertinge
1873, 0204, 02061873, Anna Nielsen (tvilling), datter af gaardeier og skipper Lars Nielsen og Anne Kirstine Larsen, 42, i Hundslev
1873, 1504, 15061873, Amalie Jørgensen, datter af gaardeier Hans Jørgensen og Anne Margrethe Larsen, 40, i Hundslev
1873, 1106, 13071873, Anna Rasmussen, datter af gaardskarl Mads Rasmussen, i Odense og pige Jensine Cicilie Jensen, 24, hjemme hos faderen væver Jens Jensen, i Ørnfeldt Skovhuus
1873, 1206, 13071873, Nielsine Marie Christensen, datter af tjenestekarl Hans Christensen, i Kjølstrup og pige Jørgine Marie Andersen, 22, paa Hundslev Mark
1873, 0607, 07091873, Julie Lovise Jensen, datter af skovfoged Rasmus Christian Jensen og Abelone Marie Madsen, 26, i Gelskov
1873, 1209, 09111873, Mathilde Kirstine Larsen, datter af gaardfæster Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 32, i Ladby Kallehave
1873, 2609, 02111873, Karen Kirstine Sørensen, datter af huuseier Søren Johansen og Anne Jørgensen, 32, i Hundslev
1873, 0710, 28121873, Anne Marie Petra Hansen, datter af tjenestekarl Peder Kristian Rasmussen, i Hundslev og fruentimmer Else Marie Hansen, hjemme hos fader skræder Jørgen Nielsen, i Nymark
1873, 2212, 25011874, Marie Rasmine Christensen, datter af huuseier og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 35, paa Hundslev Mark
1874, 0301, 04031874, Else Kirstine Madsen, datter af gaardeier Jens Madsen og Karen Hansen, 41, i Skovgaarden
1874, 3101, 01031874, Trine Sørine Pedersen, datter af bødker Andreas Carl Pedersen og Johanne Marie Knudsen, 39, i Hundslev
1874, 0802, 01051874, Karen Kirstine Lovise Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Maren Hansen, 34, i Eskelunden
1874, 0209, 12101874, Marie Sophie Frederikke Vilhelmine Richardy, datter af tjenestekarl Christian Pedersen, paa Skovsbo og ugift Johanne Marie Sophie Frederikke Richardy, i Birkende
1874, 1406, 27071874, Emma Emilie Madsen, datter af tjenestekarl Peder Madsen, i Fraugde og ugift Anne Kirstine Andersen, i Dræby
1874, 2702, 22031874, Jensine Cathrine Mortensen, datter af tjenestekarl Ole Mortensen, paa Østergaard og fruentimmer Johanne Dorthea Mogensen, 35, paa Fattiggaarden Edelsæde
1874, 0403, 06041874, Anne Marie Nielsen, datter af arbeidsmand Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 29, i Gallehusene
1874, 1403, 03041874, Mette Sofie Rasmussen, datter af tjenestekarl Knud Rasmussen, i Hundslev og fruentimmer Karen Marie Olsen, 28, hos indsidder Morten Jensen i Kjertinge
1874, 1204, 10051874, Kirstine Marie Hansen, datter af gaardeier Niels Hansen og Anne Rasmussen, 38, i Hundslev
1874, 2604, 25051874, Jensine Kirstine Frederiksen, datter af huseier Niels Frederiksen og Cidsel Marie Jensen, 37, i Kjertinge
1874, 0505, 09061874, Anne Cathrine Jørgensen, datter af huseier Andreas Jørgensen og Mette Kirstine Hansen, 33, i Hundslev
1873, 2312, 25011874, Anne Kirstine Caroline Frederikke Rasmussen, datter af ungkarl Søren Rasmussen, paa Aneskov og Ernstine Charlotte Amalie Pedersen, i Gjerup
1873, 2407, 28091873, Martha Rasmine Larsen, datter af ungkarl Rasmus Larsen, i Odense og Maren Hansen, i Mesinge
1874, 1204, 27051874, Christiane Caroline Carlsen, datter af tjenestekarl Carl Jensen, paa Ulriksholm og ugift Birthe Marie Andersen, i Odense
1874, 2305, 05071874, Hanne Marie Jacobsen, datter af husmand Mads Jacobsen og Kirstin Andersen, 38, i Hundslev
1874, 0308, 27091874, Kirstine Jacobine Jacobsen, datter af huseier og smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzine Bentzen, 25, i Kjertinge
1874, 0408, 13091874, Maren Larsen, datter af huseier Lars Larsen og Karen Hansen, 44, i Kjølstrup
1874, 2408, 20091874, Andrea Caroline Johansen, datter af tjenestekarl Lars Peder Johansen, paa Selleberg og ugift Marie Kirstine Christiansen, 34, i Hundslev
1874, 2907, 30081874, Anne Kathrine Kirstine Adolfsen, datter af indsidder Hans Adolfsen og Johanne Marie Rasmussen, 25, i Ørnfeldt Veihus
1874, 0409, 25101874, Elise Frederikke Rasmussen, datter af indsidder Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansen, 40, i Rosenvold
1874, 0810, 22111874, Maren Kirstine Jensen, datter af indsidder Carl Sophus Jensen og Kirsten Jørgensen, 36, i Hundslev
1874, 2412, 24011875, Anne Christine Andersen, datter af husmand Lars Pedersen og Anne Kirstine Pedersen, 31, i Kjertinge
1875, 1601, 29031875, Hansine Caroline Nielsen, datter af huseier Hans Nielsen og Karen Sofie Pedersen, 38, paa Hundslev Mark
1875, 1903, 06051875, Jensine Nicoline Mortensen, datter af kludesamler Morten Jensen og Anne Sofie Hansen, 43, i Kjertinge
1875, 0704, 17051875, Marie Sabine Christensen, datter af huseier og hjulmand Rasmus Christensen og Johanne Rasmussen, 37, i Hundslev
1875, 1204, 06061875, Maren Hansine Hansen, datter af huseier og murer Hans Hansen og Karen Marie Rasmussen, 38, i Elmegyden i Hundslev
1875, 1304, 06061875, Mathilde Petrea Kirstine Sørensen, datter af snedker Niels Christian Sørensen og Anne Andersen, 33, i Ladby
1875, 1905, 04071875, Ingeborg Kirstine Rasmussen, datter af boelsmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 38, paa Hundslev Mark
1875, 2305, 20061875, Caroline Andrea Petersen, datter af skomager Niels Christian Petersen og Petrea Henriette Møller, 31, i Kjølstrup
1875, 2905, 04071875, Karen Nielsine Rasmine Ottesen, datter af indsidder Hans Christian Ottesen og Gjertrud Marie Hansen, 29, paa Kjertinge Mark
1875, 2506, 11071875, Karen Kirstine Nielsen, datter af huseier Hans Nielsen og Hansine Dorthea Sørensen, 32, paa Kjertinge Mark
1875, 2107, 12091875, Sine Christiane Nielsen, datter af gaardeier Søren Nielsen og Anne Marie Jensen, 31, i Kjertinge
1875, 3007, 12091875, Caroline Laurine Hansen, datter af husmand Hans Peder Hansen og Anne Marie Pedersen, 41, i Hundslev
1875, 1108, 26091875, Gusta Andrea Larsen, datter af gaardfæster Anders Larsen og Anne Kirstine Adolfsen, 34, i Ladby
1875, 1210, 21111875, Marie Kirstine Elisabeth Jensen, datter af huseier Hans Peder Jensen og Johanne Pedersen, 42, i Nymarken
1875, 1910, 07111875, Gerda Jensine Axelsen, datter af tjenestekarl Jens Peder Axelsen, paa Ulriksholm og ugift fruentimmer Sophie Jørgensen, 29, hos skoemager Mouritzens enke, i Nymarken
1875, 0411, 28111875, Anne Marie Mettea Jensen, datter af husmand Niels Christian Jensen og Maren Kirstine Jensen, 39, i Kjølstrup
1875, 2612, 27021876, Vilhelmine Augusta Jacobsen, datter af huseier og smed Rasmus Jacobsen og Julie Bentzen, 26, i Kjertinge
1876, 2801, 12031876, Hansine Christine Hansen, datter af husfæster Christen Hansen og Karen Larsen, 35, i Ladby
1876, 2502, 25061876, Anna Povline Nielsen, datter af gaardeier Anders Jørgen Nielsen og Anne Marie Povlsen, 30, paa Kjertinge Mark
1876, 1903, 12051876, Johanne Larsen, datter af huseier Hans Christian Larsen og Anne Marie Rasmussen, 44, i Hundslev Nymark
1876, 2303, 09071876, Laurine Christine Andersen, datter af arbeidsmand Hans Andersen og Maren Hansen, 36, i Eskelundehuset
1876, 1104, 14051876, Karen Metthea Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 35, i Kjølstrup
1876, 1404, 26051876, Juliane Vilhelmine Andresen, datter af proprietair Peder Eskildsen Andresen og Ellen Magdalene Henriksen, 30, Ørnfeldt
1876, 1305, 11061876, Caroline Hansen, datter af indsidder Søren Hansen og Karen Sørensen, 40, paa Hundslev Mark
1876, 1206, 02071876, Anne Jensen, datter af skovfoged Rasmus Christian Jensen og Abelone Marie Madsen, 29, i Gjelskov
1876, 3006, 08071876, Hansine Vilhelmine Valter, datter af gaardeier Vilhelm Valter og Anne Marie Hansen, 31, i Kjertinge
1876, 0407, 23071876, Anne Marie Frederiksen, datter af husmand Niels Frederiksen og Cidsel Marie Jensen, 39, Kjertinge Mark
1876, 1207, Dødfødt pige (tvilling), datter af gaardeier Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 42, i Kjertinge
1876, 1207, 03091876, Marie Jacobine Nielsine Rasmussen (tvilling), datter af gaardeier Jacob Rasmussen og Anne Marie Jensen, 42, i Kjertinge
1876, 2407, 27081876, Marie Kirstine Andersen, datter af gaardeier Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 39, i Kjertinge
1876, 2308, 24091876, Johanne Marie Nielsen, datter af huseier Hans Nielsen og Karen Sofie Pedersen, i Hundslev
1876, 1208, 20091876, Moritza Betty Margrethe Frederikke Nathansen, datter af qvæghandler Moses Nathansen, i Randers og ugift Mettine Cathrine Lundvald, 23, i Kjertinge
1876, 0109, 08101876, Johanne Marie Rasmussen, datter af indsidder Frederik Christian Rasmussen og Karen Rasmussen, 38, i Hundslev
1876, 1606, 30071876, Marie Hansine Nielsen, datter af tjenestekarl Hans Nielsen og Christine Ovesen, 20, i Kjerteminde
1876, 2309, 16101876, Anne Kirstine Pedersen, datter af husmand og hjulmand Hans Frederik Pedersen og Kirsten Hansen, 35, i Kjølstrup
1876, 0410, 29101876, Anne Marie Mathine Knudsen, datter af stenhugger Niels Martin Knudsen, paa Valdemar Slot paa Taasinge og pige Hansine Marie Jørgensen, 21, i Hundslev Nymark
1876, 1710, 19111876, Anne Marie Pedersen, datter af indsidder Lars Christian Pedersen og Mette Cathrine Larsen, 29, i Hundslev
1876, 1910, 03121876, Marie Rasmussen, datter af smed Niels Rasmussen og Cæcilie Karen Marie Sørensen, 33, i Ladby
1876, 2112, 04021877, Christine Marie Sørensen, datter af husmand Christian Sørensen og Anne Marie Hansen, 22, i Ladby
1877, 0901, 04031877, Petra Rasmine Rasmussen, datter af skomager Hans Rasmussen og Ane Marie Madsen Hammerik, 37, i Hundslev
1877, 1902, 25031877, Petra Sofie Nielsen, datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 33, i Gallehusene
1877, 0704, 27051877, Karen Dorthea Rasmussen, datter af gaardmand Hans Rasmussen og Maren Nielsen, 40, i Hundslev
1877, 1004, 24051877, Stine Marie Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Karen Dorthea Jensen, 37, i Kjertinge
1877, 2404, 13051877, Karen Christine Larsen, datter af tjenestekarl Rasmus Larsen, i Overkjærby og ugift fruentimmer Anne Marie Mortensen, 27, i Kjertinge
1877, 0405, 21051877, Marie Sofie Andersen, datter af skytte Jørgen Andersen, paa Skovsbo og ugift fruentimmer Inger Marie Therese Søth, 27, i Nymarken
1877, 0906, 08071877, Laura Hansine Nielsen, datter af husmand Niels Andreasen og Karen Sørensen, 41, i Kjølstrup
1877, 1005, 24061877, Rasmine Bodeline Cathrine Thomsen, datter af huseier Thomas Thomsen og Maren Rasmussen, 33, i Hundslev
1877, 2207, 16091877, Caroline Magdalene Hansen, datter af gaardfæster Peder Hansen og Povline Nielsen, 38, i Ladby
1877, 2608, 21101877, Jensine Marie Nielsen, datter af gaardeier Søren Nielsen og Anne Marie Jensen, 33, i Kjertinge
1877, 1410, 18111877, Johanne Cicilie Kirstine Nielsen, datter af skrædder Anders Nielsen og Mette Marie Hansen, 33, i Kjertinge
1877, 1011, 23121877, Anne Rasmine Marie Hansen, datter af tjenestekarl Hans Erik Hansen, paa Lundsgaard og ugift Maren Elise Sofie Rasmussen, 24, tilhuse hos gartner Jens Larsen, i Ladby
1877, 2811, 30121877, Maren Kirstine Møller, datter af huseier Niels Christian Møller og Anne Marie Mathiasen, 37, i Kjølstrup
1877, 3012, Dødfødt pige, datter af huseier Niels Nielsen og Anne Cathrine Larsen, 31, paa Hundslev Mark
1878, 0702, 26021878, Marie Kirstine Marcussen, datter af slagter Hans Peder Marcussen og Karen Marie Larsen, 38, i Kjertinge
1878, 1102, Dødfødt pige, datter af gaardmand Jakob Edvardsen og Ane Marie Larsen, 35, paa Kjertinge Mark
1878, 0103, 22041878, Marie Karoline Andersen, datter af kusk Hans Kr. Andersen Ørnfeldt og Jenny Kamilla Sten, 21, i Gelskov
1878, 1803, 17051878, Emilie Marie Petersen, datter af skomager Niels Kristian Petersen og Petrea Henriette Møller, 35, Kjølstrup
1878, 1705, 07071878, Helga Marie Suhr, datter af skolelærer Joh. Kr. Suhr og Ane Kristine Jensen Suhr, 32, Kjølstrup
1878, 2005, 14071878, Trine Kristine Nielsen, datter af gaardmand Anders Jørgen Nielsen og Ane Marie Povlsen, 32, Kjertinge
1878, 0806, 28071878, Karoline Amalie Povlsen, datter af tjenestekarl Hans Povlsen, paa Ulriksholm og ugift fruentimmer Marie Kirstine Nielsen, 29
1878, 0107, 14071878, Lavra Frederikke Eliasen, datter af ungkarl Rasmus Kristian Eliasen og ugift fruentimmer Birthe Elise Larsen, 16, datter af husmand Lars Andersen i Hundslev
1878, 1507, 11081878, Ingeborg Hansen, datter af gaardmand Niels Hansen og Ane Rasmussen, 43, Hundslev
1878, 1607, 08091878, Andrea Jørgine Marie Povlsen, datter af husmand Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 29, Ladby
1878, 1911, 02021879, Ane Dorthea Ingeborg Povlsen, datter af gaardmand Mads Povlsen og Karoline Dorthea Andersen, 24, Kjertinge
1879, 1301, 06041879, Nielsine Maren Kirstine Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Karoline Christiane Frederiksen, 32, paa Kjertinge Mark
1879, 1401, 14041879, Marie Sofie Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Maren Hansen, 39, Askelundshuse, Ulriksholm
1879, 1601, 09031879, Frederikke Cæciclie Frederiksen (tvilling), datter af husmand Niels Frederiksen og Sidsel Marie Jensen, 42, Kjertinge Mark
1879, 1601, 09031879, Maren Karoline Frederiksen (tvilling), datter af husmand Niels Frederiksen og Sidsel Marie Jensen, 42, Kjertinge Mark
1879, 2801, 16021879, Anny Elvida Nielsen, datter af Christian August Nielsen, tjener paa Hannesborg og ugift Johanna Christina Carlsson, 22, tilhuse hos stenhugger Sven Carlsson, i Nymarken
1879, 0303, 11051879, Elise Kristine Sørensen, datter af husmand Kristian Sørensen og Ane Marie Hansen, 24, Ladby
1879, 0603, 27041879, Ane Johanne Nielsen, datter af gaardmand Jens Nielsen og Johanne Povlsen, 23, Ladby
1879, 1004, 25051879, Petra Margrete Lavrine Hansen, datter af kusk Hans Hansen, i Odense og Karen Marie Hansen, 26, Gallehus
1879, 1805, 13071879, Ingeborg Marie Larsen, datter af gaardfæster Anders Larsen og Ane Kirstine Adolfsen, 39, Ladby
1878, 2311, 15121878, Ane Kristine Andersen, datter af ungkarl Lars August Falkenstrøm, i Marslev og ugift Karen Kirstine Andersen, i Fraugde
1876, 1306, 16071878, Gertha Marie Pedersen, datter af ungkarl Lars Kr. Pedersen, Dræby Mark og ugift Johanne Jørgensen, i Mullerup
1879, 1401, 15021879, Laurentze Mathilde Hansen, datter af Peder Kr. Pedersen, tjener i Hundslev og Johanne Hansen, i Skjellerup
1879, 2906, 24081879, Margrete Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Søren Nielsen og Ane Marie Jensen, 35, Kjertinge
1879, 0608, 12101879, Ane Kirstine Sofie Povlsen, datter af indsidder Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 30, i Gallehuse
1879, 2209, 21101879, Lavra Hansen, datter af husmand Kristen Hansen og Karen Larsen, 38, i Ladby
1879, 2309, 26101879, Lavra Katrine Pedersen, datter af husmand Lars Kr. Pedersen og Mette Katrine Larsen, 33, i Hundslev
1879, 1011, 07121879, Anna Elise Antoni Clausen (tvilling), datter af lærer Antoni Gustav Clausen og Elise Kirstine født Hansen, 31, Kjølstrup
1879, 1011, 07121879, Marie Nielsine Antoni Clausen (tvilling), datter af lærer Antoni Gustav Clausen og Elise Kirstine født Hansen, 31, Kjølstrup
1879, 3011, 11011880, Mathine Hansine Dinesen, datter af gaardmand Rasmus Dinesen og Karen Hansen, 33, Hundslev
1879, 1401, 15021879, Laurentse Mathilde Hansen, datter af ungkarl Peder Kristian Pedersen, tjenende i Hundslev og Johanne Hansen, i Skjellerup
1880, 0401, 22021880, Emma Levine Mathilde Carlsson, datter af indsidder Svend Carlsson og Charlotte Matilde Andersdatter, 30, Nymarken
1880, 1901, 25041880, Sørine Katrine Rasmussen, datter af smed Niels Rasmussen og Cæcilie Karen Marie Sørensen, 37, Ladby
1880, 0902, 10021880, Ane Katrine Meta Nielsen, datter af ungkarl Kristian Thomsen, Kjerteminde og ugift Marie Nielsen, i Kjertinge
1880, 2202, 11041880, Hansine Mathine Nielsen, datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 34, Gallehus
1880, 0803, 18041880, Ane Katrine Thomsen, datter af husmand Thomas Thomsen og Maren Rasmussen, 36, Hundslev
1880, 2203, 25041880, Karen Gerda Andersen, datter af husmand Anders Andersen og Maren Sørensen, 44, Ladby
1880, 0704, 23051880, Emma Annine Rasmussen, datter af skomager Hans Rasmussen og Ane Marie Madsen Hammerich, 40, Hundslev
1880, 1905, 13061880, Elise Kirstine Nielsen, datter af smed Kristian Nielsen og Ane Johanne Hansen, 26, Fiskerhus
1880, 2005, 25071880, Hulda Suhr, datter af lærer Johannes Kristian Suhr og Ane Kristine Jensen, 34, Kjølstrup
1880, 2405, 18071880, Anna Marie Jakobsen, datter af smed Rasmus Jakobsen og Julie Bentsine Bentsen, 30, Kjertinge
1880, 0307, 01081880, Sofie Amalie Andersen, datter af indsidder Niels Andersen og Maren Kirstine Hansen, 31, Hundslev Nymark
1880, 2507, 17091880, Kristine Elisabeth Valther, datter af gaardmand Hans Vilhelm Valther og Ane Marie Hansen, 35, Kjertinge
1880, 3108, 12091880, Karen Larsine Pedersen, datter af ungkarl Niels Knudsen, i Kjertinge og ugift Gjertrud Kirstine Pedersen, 20, Kjertinge
1880, 0809, 07111880, Birtha Kirstine Margrete Povlsen, datter af husmand Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 31, Ladby
1880, 1410, 05121880, Anna Marie Hansen, datter af husmand Hans Hansen og Karen Marie Hansen, 28, Gallehus
1880, 1610, 16011881, Kirsten Marie Ingeborg Jakobsen, datter af husmand Lars Peder Jakobsen og Ane Martha Pedersen, 23, Nymarken
1880, 2410, 21111880, Kristine Sofie Kristiane Eriksen, datter af ungkarl og soldat Hans Kristian Eriksen, i Nyborg og ugift Vilhelmine Marie Nielsen, i Langtved
1880, 0709, 28111880, Johanne Kirstine Hansen, datter af tjenestekarl Hans Kr. Hansen og ugift Anne Marie Sørensen, i Ejby
1880, 0811, 21111880, Hansine Kristine Hansen, datter af ungkarl Anders Kristian Karl Hansen og ugift Anne Hansen, i Odense
1881, 1902, 13031881, Karen Kirstine Petrine Pedersen, datter af tjenestekarl Niels Hansen, paa Selleberg og ugift Jensine Kristine Pedersen, 28, Rosenvold
1881, 2002, 18041881, Karen Marie Povlsen, datter af indsidder Peder Kristian Povlsen og Karoline Emilie Aarestrup, 29, Gallehus
1881, 1803, 12061881, Julie Sophie Annette Augusta Teisen, datter af proprietair Hans Teisen og Augusta Emilie Charlotte Adolphine født baronesse Juel Brockdorff, 38, til Kejrup
1880, 1103, 23041880, Sofie Kirstine Jakobsen, datter af ungkarl Jens Jensen, i Kjertinge og ugift Ane Marie Jakobsen, i Rynkeby
1881, 2206, 31071881, Frida Maria Pedersen, datter af væver Jens Kristian Pedersen og Ane Marie Pedersen, 36, i Nymarken
1881, 3107, 28081881, Maren Kirstine Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Ane Sørensen, 24, Kjølstrup
1881, 0208, 06111881, Marie Kirstine Jensen, datter af indsidder Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 33, Kjølstrup
1881, 0310, 06111881, Karen Hansine Andersen, datter af husmand Kristen Andersen og Trine Pedersen, 39, Kjølstrup
1881, 2810, 01111881, Agnes Jørgine Nielsen, datter af afgangne gaardmand Anders Jørgen Nielsen og Ane Marie Povlsen, 36, Kjertinge
1881, 2211, 02011882, Barthe Dorthea Karoline Rasmussen, datter af husmand Kristen Rasmussen og Lavrine Hansen, 33, Kjertinge
1881, 2311, 01011882, Ane Kirstine Larsen, datter af gaardmand Anders Larsen og Ane Kirstine Adolfsen, 41, Ladby
1881, 3011, 08011882, Karen Marie Hansen, datter af husmand Kristen Hansen og Karen Larsen, 41, Ladby
1881, 1112, 26121881, Karen Margrete Pedersen, datter af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrete Jørgensen, 31, Ørnfeldt Vejhus
1881, 2012, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Hansen og Povline Nielsen, 42, Ladby
1881, 3112, 19021882, Ane Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 31, Kjertinge
1882, 0404, 18051882, Lavra Kristine Rasmussen, datter af smed Niels Rasmussen og Cæcilie Karen Marie Sørensen, 39, Ladby
1882, 1505, 18061882, Karoline Elise Pedersen, datter af hjulmand Hans Frederik Pedersen og Kirsten Hansen, 40, Kjølstrup
1882, 1805, 05061882, Avgusta Marie Petra Johansen, datter af ungkarl Peder Johansen, i Krogsbølle og ugift Johanne Christine Johansen, 23, Kejrup Skov
1882, 1406, 30071882, Hansine Petrine Andersen, datter af husmand Anders Andersen og Maren Kirstine Hansen, 33, Kjertinge
1882, 0107, 06081882, Ane Kristine Sofie Lovise Povlsen, datter af indsidder Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 33, Hundslev
1882, 3008, 08101882, Rasmine Kirstine Jørgensen, datter af gaardmand Knud Jørgensen og Mette Marie Knudsen, 28, Kjertinge
1882, 0309, 15091882, Nielsine Marie Cæcilie Petrine Nielsen, datter af Peder Kristian Nielsen, tjener paa Skovsbo og ugift Ane Katrine Larsen, 26, indsidder Lars Andersens datter, i Kjertinge
1882, 1411, 14111882, Karen Jørgine Jeppesen, datter af gaardmand Povl Jeppesen og Ane Marie Povlsen, 37, Kjertinge
1882, 2011, 06121882, Karen Sofie Hansen, datter af Niels Hansen, tjener Rasmus Dinesen i Hundslev og ugift Mette Marie Mortensen, 23, hjemme hos faderen indsidder Morten Jensen, i Kjølstrup
1882, 2512, 11011883, Hansine Marie Kirstine Pedersen, datter af indsidder Jørgen Kristian Pedersen og Karen Madsen, 24, Gallehus
1883, 1701, 23031883, Johanne Marie Dinesen, datter af husmand Rasmus Dinesen og Sidsel Kirstine Rasmussen, 25, Gjels Skov
1883, 2204, 17061883, Jensine Mathea Nielsen, datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 39, Gallehus
1882, 2610, 14121882, Emma Nielsen, datter af skræddersvend Niels Lavrits Nielsen, i Odense og Maren Kirstine Nielsen, i Odense
1883, 0305, 01071883, Hansine Elise Hansen, datter af indsidder Hans Hansen og Karen Marie Hansen, 30, Gallehus
1883, 1305, 25061883, Sofie Cæcilie Jensen, datter af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 30, Ladby
1883, 3006, 07101883, Hansine Sofie Mathea Andersen, datter af indsidder Hans Andersen og Maren Hansen, 43, Højhuset
1883, 1907, 09091883, Ane Margrete Katrine Nielsen, datter af indsidder Niels Olsen og Sine Madsen, 36, Gallehusene
1883, 3108, 07101883, Anna Kirstine Sørensen, datter af husmand Kristian Sørensen og Ane Marie Hansen, 29, Ladby
1883, 0709, 21101883, Anna Marentina Nielsen, datter af skrædder Anders Nielsen og Karen Knudsen, 35, Ladby
1883, 1409, 21101883, Petra Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 35, Kjertinge
1883, 1310, 18111883, Juliane Marie Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Hansine Hansen, 32, Hundslev
1883, 1611, Dødfødt pige, datter af gaardmand Peder Hansen og Povline Nielsen, 43, Ladby
1883, 1712, 17021884, Gjertrud Bodil Kirstine Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen og Henriette Karoline Kristiane Frederiksen, 37, Kjertinge
1884, 2901, 16031884, Elise Katharine Valther, datter af afgangne gaardmand Hans Vilhelm Valther og Ane Marie Hansen, 38, Kjertinge
1884, 3001, 03031884, Matilde Frederikke Pedersen, datter af husmand Jens Kr. Pedersen og Ane Marie Pedersen, 39, Hundslev
1884, 0102, 10041884, Lavra Karoline Katrine Povlsen, datter af gaardmand Mads Povlsen og Karoline Andersen, 29, Kjertinge
1884, 0702, 16031884, Matilde Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Edel Marie Hansen, 43, Degneløkken
1884, 1502, 14041884, Meta Jensine Jensen, datter af husmand Niels Jensen og Gjertrud Jensen, 27, Kjølstrup
1884, 1602, 10041884, Karen Kristine Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 36, Ladby
1884, 0203, 04051884, Rasmine Nielsen, datter af gaardmand Søren Nielsen og Ane Marie Jensen, 40, Kjertinge
1884, 1003, 14041884, Marie Jensen, datter af gaardmand Hans Jensen og Kirsten Kristensen, 32, Ladby
1884, 2404, 22051884, Karoline Frandsen, datter af husmand Jørgen Frandsen og Stine Marie Pedersen, 34, Kjertinge
1884, 1705, 22061884, Maren Kirstine Pedersen, datter af forpagter Anders Pedersen og Ane Marie Larsine Knudsen, 34, Kjølstrup Præstegaard
1884, 0106, 29061884, Sara Marie Møller, datter af indsidder Rasmus Jespersen Møller og Johanne Kristina Johansen, 24, Hundslev Nymark
1884, 1807,03081884, Karoline Matilde Larsen, datter af indsidder Niels Larsen og Ulrikke Karoline Petrine Sørensen, 23, Hundslev
1884, 2707, 31081884, Johanne Marie Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Ane Sørensen, 27, Kjølstrup
1884, 3007, 14091884, Karen Sofie Andersen, datter af gaardmand Jens Andersen og Riborre Kirstine Pedersen, 46, Kjertinge
1884, 0908, 12101884, Ane Kirstine Jensen, datter af husmand Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 37, Hundslev
1884, 1708, 28091884, Amanda Avgusta Andrea Carlsson (tvilling), datter af stenhugger Svenne Carlsson og Charlotte Matilde Andersdatter, 35, Nymarken
1884, 2508, 28091884, Karen Jensine Margrete Pedersen, datter af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrete Jørgensen, 34, Ørnfeldt Vejhus
1884, 2808, 15091884, Matilde Marie Hansine Josefine Madsen, datter af skrædder Anders Madsen og Ane Marie Jensen, 27, Nymarken
1884, 2809, 26101884, Maren Sofie Andersen, datter af væver Kristen Andersen og Trine Pedersen, 42, Kjølstrup
1884, 1010, 09111884, Jensine Margrete Jensen, datter af gaardmand Niels Jensen og Johanne Kirstine Rasmussen, 36, Kjertinge
1884, 1011, 14111884, Magdalene Nielsen, datter af skrædder Anders Nielsen og Karen Knudsen, 36, Ladby
1884, 1712, 25011885, Ane Nielsine Johanne Andersen, datter af væver Søren Andersen og Ane Marie Larsen, 36, Hundslev
1885, 1002, 15031885, Karen Marie Jørgine Pedersen, datter af tjenestekarl Peder Schvendsen, Gjelsted Fællesmejeri og ugift Anna Hansine Hansen, 22, hjemme hos plejefaderen husmand Jørgen Rasmussen, i Hundslev
1885, 1103, 03051885, Karen Marie Andersen, datter af gaardmand Hans Kristian Andersen og Hansine Mortensen, 33, Kjertinge
1885, 0204, 17051885, Anna Hansen, datter af gaardmand Peder Hansen og Povline Nielsen, 45, Ladby
1884, 2909, 26101885, Alma Agnes Kristine Kristiansen, datter af ungkarl Hans Kr. Kristiansen, paa Ulriksholm og ugift Ane Katrine Hansen, i Otterup
1883, 0510, -, Pige, datter af ugift Johanne Conradine Jensen, i Kjøbenhavn. Barnet født i 1883
1885, 1906, 26071885, Marie Hansen, datter af husmand Kristen Hansen og Karen Larsen, 44, Ladby
1885, 1208, Dødfødt pige, datter af husmand Peter Kristian Rasmussen og Ane Kirstine Nielsen, 33, Ladby
1885, 1410, 22111885, Gjertrud Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Morten Hansen og Johanne Kirstine Jakobsen, 30, Hundslev Mark
1886, 0411, 03011886, Hansine Lovise Jensen, datter af husmand Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 38, Hundslev Mark
1886, 3011, 17011886, Ane Petra Kirstine Rasmussen, datter af indsidder Peder Rasmussen og Marie Nielsen, 31, Hundslev
1885, 1608, 25091885, Ane Kirstine Nielsine Pliniussen, datter af ungkarl Hans Peder Pliniussen, i Kjertinge og ugift Karoline Svensdatter, i Kissendrup
1885, 1605, 05071885, Karoline Frederikke Hansen, datter af Hans Peder Hansen, i Odense, Johanne Sofie Frederikke Bendt, i Odense
1885, 1305, 07061885, Ane Marie Andersen, datter af ungkarl Hans Peder Andersen, paa Lavindsgaard og ugift Henriette Larsen, i Kissendrup
1886, 1202, 26041886, Maren Hansine Horsmann, datter af indsidder Bernhard Julius Kristian Horsmann og Maren Kristine Larsen, 33, Kejrup Huse
1886, 2602, 22041886, Oline Petrine Pedersen, datter af forpagter Anders Pedersen og Ane Marie Larsine Knudsen, 36, Kjølstrup Præstegaard
1886, 2303, 22041886, Ane Sofie Adolfsen, datter af indsidder Hans Adolfsen og Ane Marie Rasmussen, 36, Askelunden
1886, 0204, 16051886, Karoline Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 36, Kjertinge
1886, 2304, 14061886, Karen Marie Povlsen, datter af gaardmand Mads Povlsen og Karoline Andersen, 31, Kjertinge
1886, 3105, 01081886, Marie Jensen, datter af gaardfæster Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 34, Ladby
1886, 1007, 12091886, Magdalene Nielsen, datter af skrædder Anders Nielsen og Karen Knudsen, 38, Ladby
1886, 2208, 05091886, Benedikte Johanne Arildsen, datter af tjenestekarl Bengt Johan Hansen, paa Amagergaarden og ugift Hilda Karoline Arildsen, 24, paa Kølstrup Fattiggaard
1886, 1206, 11071886, Ane Katrine Matilde Povlsen, datter af indsidder Peder Kristian Povlsen og Karoline Emilie Aarenstrup, i Birkende
1887, 2201, 27021887, Petra Marie Frederiksen, datter af husmand Erik Frederiksen og Ane Dorthea Jørgensen, 28, paa Hundslev Mark
1887, 1703, 15051887, Helga Elise Nielsen, datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 44, Gallehus
1887, 2504, 22051887, Karen Petrine Andersen, datter af husmand Hans Andersen og Jørgine Nielsen, 29, Kjølstrup
1887, 0405, 17071887, Elvire Kristiane Jensen, datter af husmand Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 39, Hundslev
1887, 0805, 11051887, Inger Elisabeth Jeppesen, datter af gaardmand Povl Martin Jeppesen og Ane Marie Povlsen, 41, Kjertinge
1887, 0106, 26061887, Hansine Kristine Hansen, datter af husmand Jørgen Hansen og Ane Sørensen, 30, Kjølstrup
1887, 1507, 07081887, Karen Kristine Kristiansen, datter af Lars Jørg. Pedersen, tjener i Skrillinge Møllegaard og ugift Maren Katrine Kristiansen, 25, paa Kjølstrup Fattiggaard
1887, 0410, 27111887, Elna Kirstine Nielsen, datter af gartner Kristen Nielsen og Nicoline Kristine Pedersen, 25, Kejrup Arbejdshus
1887, 3011, 26121887, Tora Vilhelmine Jensine Marie Povlsen, datter af husmand Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 39, Hundslev
1887, 2512, 11031888, Julie Kristine Jakobsen, datter af smed Rasmus Jakobsen og Julie Bentsine Bentsen, 38, Kjertinge
1887, 2812, 29011888, Julie Elisabeth Thomsen, datter af ungkarl Lars Thomsen, i Vester Kjærby og ugift Ane Kirstine Møller, 18, af Kjølstrup
1888, 1901, 26021888, Jensine Pedersen, datter af indsidder Hans Pedersen og Ane Margrete Jørgensen, 38, Ørnfeldt Vejhus
1888, 2501, 25031888, Rasmine Marie Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 38, Kjertinge
1888, 2202, 22041888, Ane Kirstine Jensen, datter af gaardmand Steffen Jensen og Karen Sofie Johansen, 35, Ladby
1888, 0304, 03061888, Ane Kirstine Andersen, datter af gaardmand Hans Kr. Andersen og Hansine Mortensen, 36, Kjertinge
1888, 0804, 15051888, Ane Marie Hasselfluh, datter af husmand Povl Frederik Hasselfluh og Maren Kirstine Kristensen, 22, Kjertinge
1888, 2205, 01071888, Maren Kirstine Dinesen, datter af indsidder Rasmus Dinesen og Sidsel Kirstine Rasmussen, 30, Gjels Skov
1888, 0706, 08061888, Maren Rasmussen, datter af gift tjenestekarl Jens Nielsen, Jægershaab Gilstedgaard, Frue Landsogn i Odense og ugift Rasmine Marie Dorthea Rasmussen, 19, til huse hos væver Jens Kristian Pedersen, i Hundslev
1888, 1306, 19061888, Johanne Kirstine Hansen, datter af husmand Hans Kristian Hansen, i Bellinge og Maren Dorthea Kristine Christensen, 22, paa tiden i Nymarken
1888, 1606, 05081888, Karoline Nielsine Jensen, datter af husmand Anders Kristian Jensen og Else Kirstine Iversen, 40, Hundslev
1888, 0107, 02071888, Maren Kirstine Andersen, datter af avlskarl Martinus Jensen, paa Mosegaard og ugift Emma Rodine Andersen, 20, tjener paa Ørnfeldt
1888, 2107, 03081888, Anna Lavrine Pedersen, datter af tjenestekarl Rasmus Knudsen, i Amerika (fra Freltofte) og Petrine Kirstine Pedersen, 26, til huse i Nymarken
1888, 1408, 23091888, Marie Kirstine Andersen, datter af skomager Mads Andreas Marius Andersen og Ane Kirstine Nielsine Sørensen, 22, Ladby
1888, 0409, 14101888, Kristine Jensen, datter af gaardmand Hans Jensen og Kirsten Kristensen, 36, Ladby
1888, 0809, 28101888, Rasmine Marie Knudsen, datter af husmand Niels Knudsen og Ane Kirstine Pedersen, 28, Kjertinge
1888, 1410, 09121888, Anna Lavra Hansen, datter af gaardmand Knud Hansen og Maren Kirstine Larsen, 31, Hundslev
1888, 2611, 01011889, Inger Marie Nielsen, datter af husmand Rasmus Nielsen og Larsine Marie Larsen, 41, Ladby
1888, 0312, 13011889, Anna Lovise Povlsen, datter af husmand Hans Povlsen og Marie Kirstine Nielsen, 40, Hundslev
1888, 2512, 10021889, Julie Lovise Hansen, datter af gaardmand Anders Kristian Hansen og Elisabeth Nicoline Andersen, 29, Rosenlund. Navneændring af 27.1.1906 til Julie Lovise Hansen Rosenlund
1889, 2501, 10031889, Karen Johanne Vilhelmine Hansen, datter af møllebygger Hans Lavrits Hansen og Johanne Kirstine Hansen, 34, Kjølstrup
1889, 1602, 24031889, Hansine Sofie Vilhelmine Hansen, datter af husmand Hans Jakob Hansen og Povline Pedersen, 31, Kjølstrup
1889, 1602, 26051889, Ane Sofie Elisabeth Nielsen, datter af Erik Nielsen, tjener i Svendborg og ugift Ane Johanne Jespersen, 26, Lysenge
1889, 1704, 25081889, Ane Dorthea Nielsen, datter af indsidder Rasmus Nielsen og Karen Kristine Dorthea Nielsen, 22, Kamstedet
1889, 2104, 17051889, Karen Hansine Adolfsen, datter af indsidder Hans Adolfsen og Johanne Marie Rasmussen, 39, Ørnfeldt
1889, 2207, 18081889, Meta Kirstine Marie Madsen, datter af husmand Hans Kristian Madsen og Jørgine Larsen, 30, Kjertinge
1889, 2207, 18081889, Ane Kirstine Hansen, datter af røgter Frederik Hansen, paa Ulriksholm og ugift Ane Marie Hansen, 31, paa Kjølstrup Fattiggaard
1889, 2908, 29091889, Johanne Valther, datter af tjenestekarl Thorvald Vilhelm Bardtrum, i Lunde Sogn, Svendborg Amt og ugift Hansine Povline Valther, 22, i Kjølstrup
1889, 0509, 20101889, Karoline Kirstine Larsen, datter af murer Hans Lavrits Larsen og Nielsine Larsen, 24, i Nymarken
1889, 1209, 12091889, Ane Marie Danielsen, datter af husmand Jakob Danielsen og Ane Dorthea Kirstine Hansdatter, 43, i Nymarken
1889, 1311, 26121889, Karen Johanne Madsen, datter af indsidder Mads Peter Ernst Madsen og Lavra Jørgensen, 22, Hundslev
1889, 2611, 22121889, Lovise Magdalene Jensen, datter af indsidder Rasmus Jensen og Ane Katrine Larsen, 32, Hundslev
1889, 2212, 07041890, Anna Jensen, datter af gaardmand Hans Jørgen Jensen og Dorthea Sørensen, 35, Nordskovslund i Hundslev
1890, 0303, 23051890, Anna Kirstine Larsen Ottosen, datter af tjenestekarl Rasmus Ottesen, i Kallehave og ugift Karoline Adolfsen Larsen, 23, i Kallehavegaard, Ladby
1890, 1403, 01061890, Mary Stokkeby, datter af landmand Josef Jensen Stokkeby og Ane Katrine Madsen, 25, Ladby
1890, 2304, 20071890, Maren Rasmine Povlsen, datter af gaardmand Niels Povlsen og Dorthea Knudsen, 30, i Kjertinge
1890, 1505, 22061890, Agnes Petrine Mathea Jørgensen, datter af indsidder Niels Peder Jørgensen og Kristine Hansen, 33, Kejruphus
1890, 1006, Dødfødt pige, datter af husmand Niels Povlsen og Maren Rasmussen, 41, Ladby
1890, 0407, 03081890, Olga Lovise Nielsen, datter af indsidder Lars Nielsen og Johanne Marie Vilhelmsen, 46, Gallehus
1890, 1907, 17081890, Dagmar Kirstine Nielsen, datter af gaardmand Niels Nielsen og Sidsel Jørgensen, 39, Kjertinge
1890, 0908, 14091890, Mary Helene Jakobine Kristiansen, datter af indsidder Johan Frederik Kristiansen og Johanne Marie Kristensen, 27, Kejruphus
1890, 1511, 26121890, Ida Andrea Povlsen, datter af gaardmand Mads Povlsen og Karoline Andersen, 35, Kjertinge
1890, 2311, 04011891, Astrid Valter Varberg, datter af mejerist Alfred Vilhelm Varberg og Ane Katrine Valter, 26, Ladby
1890, 2511, 08021891, Rigmor Aurora Otilia Anna Carlsson, datter af stenhugger Svend Carlsson og Sjarlotte Matilde Andersdatter, 40, i Hundslev Nymark
1890, 0412, 25011891, Vilhelmine Larsen, datter af husmand Rasmus Larsen og Ane Marie Mortensen, 40, Kjertinge
1890, 1310, 13101890, Ane Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Jens Peder Kristensen og ugift Petrine Kirstine Pedersen, Fattiggaarden i Odense
1890, 2312, 22021891, Ellen Margrete Nielsen, datter af gaardmand Anders Conrad Nielsen og Johanne Rasmine Møller, 32, Ladby. Navneændring af 21.9.1904 til Ellen Margrete Andkjær
1891, 3105, 26071891, Meta Gertrud Hansine Jensen, datter af husmand Niels Jensen og Bertha Marie Sørensen, 38, Kølstrup
1891, 1706, 26071891, Anna Marie Juliussen, datter af tjenestekarl Morten Juliussen, hos gaardmand Lavrits Nielsen, i Kertinge og ugift Kirsten Hansen, 27, husmand Niels Frederiksens datter, i Kertinge
1891, 2806, 09081891, Katrine Kirstine Jørgensen, datter af gaardbestyrer Martin Ernst Jørgensen og Ane Margrete Kirstine Nielsen, 32, Hundslev
1891, 1112, 14021892, Ingeborg Hansen, datter af gaardmand Knud Hansen og Maren Kirstine Larsen, 33, Hundslev
1891, 2312, 21021892, Magda Marie Jørgensen, datter af gaardmand Knud Jørgensen og Mette Marie Knudsen, 37, Kertinge
1890, 1310, 13101890, Ane Kirstine Pedersen, datter af ungkarl Jens P. Kristensen og ugift Petrine Kirstine Pedersen, Fattiggaarden i Odense