Kølstrup, 1837-1863, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1837-1863, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1837, 0204, 0904, Hans Hansen, 16 dage, søn af Maren Hansdatter, i Keirup Skovhuus
1837, 0804, 1404, Adam Frederik Nielsen, 1 og 9 maaneder, søn af Carl Frederik Nielsen, i Hundsløv
1837, 1804, 2404, Niels Frederiksen, skræder, 23, hjemme hos moderen, paa Kiertinge Mark. Søn af huusmand Frederik Mortensen
1837, 3005, 0206, Jens Andersen, almisselem, 24, i Kjølstrup Fattighuus. Søn af hjulmand Anders Zachariasen, i Ladby
1837, 2906, 0407, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Hans Andersen, i Rosenlund
1837, 0708, 2008, Hans Larsen, 3 maaneder, søn af boelsmand Lars Hansen, i Kiertinge
1837, 2812, 05011838, Mads Andersen, boelsmand, 47, paa Kiertinge Mark. Søn af steensætter Anders Madsen, i Kiertinge
1837, 3112, 06011838, Peder Madsen, huusmand, 67, i Hundslev. Søn af huusmand Mads Hansen og Maren Nielsdatter, i Flødstrup
1837, 2712, 02011838, Henrik Larsen, 14 uger, søn af Kirsten Christensdatter, af Hundsløv
1838, 1801, 2401, Niels Madsen, 9½, søn af boelsmand Mads Andersen, paa Kiertinge Mark
1838, 2001, 2701, Rasmus Henrik Petersen, 4 og 3 maaneder, søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Kjølstrupgaard paa Kiertinge Mark
1838, 2001, 2801, Henrik Pedersen, indsidder og almisselem, 73, af Hundsløv. Søn af huusmand Peder Simonsen, i Hundsløv
1838, 0502, 1202, Rasmus Pedersen, 3, søn af Karen Marie Rasmusdatter og Peter Ottesen, i Kiertinge
1838, 1002, 1402, Udøbt dreng, 7 dage, søn af huusmand Søren Andersen, i Kiertinge
1838, 1302, 1802, Hans Jørgensen, 19 dage, søn af Kirstine Hansdatter, af Kiertinge
1838, 1402, 2102, Christian Casper Hermann Wilhelm Birkenfeldt, snedker, glarmester og huuseier, 41. Søn af tømmermand Wilhelm Birkenfeldt, i Hundsløv
1838, 2302, 0303, Søren Mogensen, aftægtsgaardmand, 91, i Hundsløv Skovgaard. Søn af smeden Mogens, i Birkende
1838, 0804, 1404, Niels Henriksen, 4, søn af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye
1838, 1904, 2704, Niels Nielsen, tjenestekarl og aftægtshuusmand, 66, hos Kr. Larsen, i Hundsløv. Søn af gaardmand Niels Hansen, i Birkum
1838, 3004, 0605, Rasmus Jensen, 9 maaneder, søn af Anne Kirstine Nielsdatter og Jens Jacobsen, i Ladbye
1838, 0405, 0905, Hans Jørgensen, 2 og 4 maaneder, søn af indsidder Jørgen Hansen, i Kiertinge
1838, 0406, 0606, Johannes Edelberth Friis, 3, søn af sognepræst O. E. Friis, i Kiølstrup
1838, 2507, 2907, Frederik Pedersen, 1 og 9 maaneder, søn af Lise Jensdatter. Pleiebarn hos huusmand Niels Nielsen
1838, 1309, 1909, Lars Mikkelsen, indsidder, 58, i Ladbye. Søn af huusmand Mikkel Larsen, i Sneestrup
1838, 2509, 0210, Niels Larsen Møller, aftægtshuusmand, 82½, hos sønnen Andreas Nielsen, i Kjølstrup. Søn af huusmand Lars Sørensen
1839, 1202, 2102, Anders Madsen, aftægtsgaardmand, 74, hos sønnen Hans Andersen
1839, 2802, 1003, Ole Sørensen, 1 maaned, søn af huusmand Søren Andersen, i Kiertinge
1839, 3004, 0505, Dødfødt dreng, søn af indsidder Christen Andersen, i Hundsløv
1839, 0307, 0807, Peder Nielsen, gaardmand, 66½, opholdt sig hos sønnen Niels Pedersen
1839, 0508, 0908, Niels Johansen, 2½, søn af indsidder Johan Johansen, i Hundsløv
1839, 3108, 0509, Rasmus Hansen Hoff, 1½, søn af skomager Hans Jensen Hoff, i Hundsløv
1839, 0309, 0809, Jens Pedersen, 9 maaneder, søn af indsidder og møllersvend Peder Ottosen, i Kiertinge
1839, 1310, 2010, Peder Pedersen, indsidder, 66, i Kiertinge. Søn af huusmand Peder Pedersen og Maren Hansdatter, i Fraugde
1839, 0912, 1612, Hans Rasmussen, 26, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Kiertinge
1840, 2003, 2803, Anders Larsen, væver, 60, i Kiertinge. Søn af huusmand Lars Hansen
1840, 0905, 1605, Knud Jochumsen, fæstegaardmand, 55, i Ladbye. Søn af gaardmand Jochum Larsen, sammested
1840, 2908, 0509, Jacob Hansen, 1½, Waarbye, søn af gaardmand Hans Nielsen, i Ladbye
1840, 1811, 2511, Reinholdt Tygesen, 9½, stedsøn af huusmand Hans Thomassen, i Ladbye
1841, 0301, 0901, Hans Hansen, 38½, Kiertinge. Søn af huusmand Hans Olsen, i Kjølstrup
1841, 0501, 1101, Jens Jørgensen, 9 maaneder, søn af Sophie Elise Jensdatter, i Ladbye
1841, 0602, 1602, Rasmus Pedersen, aftægtsgaardmand, 84, hos sønnen Peder Rasmussen, i Kjølstrupgaard. Søn af gaardmand Peder Jørgensen
1841, 2504, 0105, Niels Larsen, fæstegaardmand, 73, i Ladbye. Søn af træskomand Lars Nielsen, i Kiertinge
1841, 0409, 1109, Hans Andersen, gaardmand, 68, i sin fødegaard i Hundsløv. Søn af gaardmand Anders Nielsen
1841, 0909, 1209, Frederik Ferdinant Madsen, 3 maaneder, søn af væver Mads Andersen, paa Hundsløv Mark
1841, 1010, 1710, Niels Pedersen, 13. Pleie- og dattersøn af almisselem Rasmus Nielsens Rye, i Hundsløv
1841, 0711, 1411, Lars Jørgensen, 11½ time, søn af huusmand Jørgen Henriksen, paa Hundsløv Mark
1841, 2812, 04011842, Frederik Hinze Larsen, kammerraad og forhen amtsforvalter, 77 og 5 maaneder, i Hjørring. Nu boende i Hundsløv
1842, 1601, 2201, Rasmus Knudsen, aftægtsgaardmand, 66, hos svigersønnen Hans Nielsen. Søn af fæstgaardmand Knud Rasmussen, i Ladbye
1842, 2702, 0503, Hans Sørensen, enkemand, 53, hos sin broder gaardmand Søren Jørgensen, i Hundsløv
1842, 0504, 1104, Knud Andersen, selveierhuusmand og slagter, 43, i Hundsløv. Søn af gaardmand Anders Hansen, i Mullerup
1842, 1805, 2205, Lars Nielsen, 7 dage, søn af boelsmand Niels Sørensen, i Kilde paa Kiertinge Mark
1842, 2006, 0107, Christen Pedersen, dagleier, 49, boende i Galgehuus. Søn af huusmand Peder Iversen
1842, 2606, 0307, Ole Jensen, 11½, søn af gaardmand Jens Andersen, i Kiertinge
1842, 3008, 0309, Jørgen Christensen, avlskarl, 36, hos md. Meyling, i Kiertinge. Søn af huusmand Christen Jørgensen, af Kiertinge
1842, 1009, 1609, Anders Pedersen, 4, søn af huusmand Peder Andersen, i Rosenvold
1842, 2609, 2909, Peder Sørensen, indsidder og haugekarl, 57 og 3 maaneder, Lystrup, i Præstegaarden. Boende p.t. i Kiertinge
1842, 2512, 3012, Jørgen Nielsen, fæstehuusmand, 69, i Kjølstrup. Søn af Abelone Jørgensdatter, i Hundsløv
1843, 0401, 1001, Søren Nielsen, aftægtsbonde, 82, Ladby. I Kilde paa Kiertinge Mark. Søn af huusmand Niels Sørensen, i Ladby
1843, 0901, 1701, Lars Andersen, 10, søn af huusmand Anders Poulsen, i Kjølstrup
1843, 1601, 2401, Anders Hansen, aftægtsgaardmand, 79, i Ladbye Kalvehaugegaard. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Ladbye
1843, 1402, 2202, Lars Larsen, aftægtsgaardmand, 73, paa Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Lars Larsen, i Rønninge
1843, 2603, 0304, Jens Nielsen, aftægtsgaardmand, 75, i Ladbye. Søn af gaardmand Niels Jensen i Ladbye
1843, 2604, 3004, Johannes Fredriksen, 2 maaneder, søn af tjenestepige Anne Marie Nielsdatter, til huse hos Hans Andersen
1843, 2305, 3105, Rasmus Meiling, huusmand, 77, i Ladbye. Søn af kræmmer Meiling, i Viborg
1843, 306, 1106, Jens Christian Sørensen, 9 dage, søn af huusmand Søren Jensen, i Hundsløv
1843, 2606, 0307, Niels Nielsen, tjenestekarl, 21, hos moderen Else Sørensdatter enke efter gaardmand Niels Larsen, i Ladbye
1843, 0208, 0808, Niels Rasmussen, aftægtshuusmand, 77, i Hundsløv. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Birkende
1843, 1311, 1711, Hans Christian Nielsen, 16½, Stige, søn af skipper Carl Fredrik Nielsen, i Hundsløv
1843, 0609, 1009, Dødfødt dreng, søn af tjenestepige Karen Jensdatter, paa Ørnfeldt
1844, 2202, 0303, Lars Hansen, 4 maaneder, søn af afdøde tjenestepige Larsine Reinholdtsdatter
1844, 0703, 1603, Fredrik Pedersen, aftægtshuusmand, 67, Hundsløv Steenhuse, i Kjølstrup. Søn af huusmand Peder Fredriksen
1844, 2903, 0604, Peder Nielsen, aftægtshuusmand, 92½, hos sin svigersøn huusmand Hans Jørgensen, i Kiølstrup, Kiertinge
1844, 1704, 2404, Henrik Hansen, huusmand, 79, i Ladbye. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Ladbye
1844, 2805, 0206, Rasmus Nielsen, fattiglem, 77, i Hundsløv Fattighuus. Søn af indsidder Niels Rasmussen, i Hundsløv
1844, 0907, 1307, Hans Jensen, fæstehuusmand, 65, under Ørnfeldt. Søn af gaardmand Jens Andersen i Torbye
1844, 0311, 0811, Peder Christian Nielsen, 7 maaneder, søn af huusmand Niels Pedersen, i Rosenvold under Østergaard
1844, 1112, 1512, Andreas Jensen, afskediget corporal og almisselem, 69, Kiøbenhavn. I Kiølstrup
1845, 2303, 3103, Lars Nielsen, 9 maaneder, søn af boelsmand Niels Sørensen, paa Kiertinge Mark
1845, 1704, 2304, Ulrik Pedersen, 6 uger, søn af Johanne Marie Hansdatter, Ladbye
1845, 0406, 0906, Poul Larsen, huusmand, 72 og 9 maaneder, paa Hundsløv Nymark. Søn af huusmand Lars Hansen, i Ladbye
1845, 2907, 0108, Dødfødt dreng, søn af huusmand Søren Andersen og Kathrine Olsdatter, i Kiertinge
1845, 2007, 2507, Poul Andersen, aftægtsboelsmand, 82, paa Kiertinge Mark. Søn af gaardmand Anders Hansen, i Holøv
1845, 1609, 2109, Poul Pedersen, 1½, søn af gartner Peder Poulsen, paa Kiertinge Mark
1845, 2410, 2910, Hans Rasmussen, rokkedreier, 56, i Ladbye. Søn af huusmand Rasmus Poulsen, i Ladbye
1845, 2610, 0311, Jens Nielsen, gaardmand, 59, i Kamsted under Hundslev. Søn af gaardmand Niels Jensen, i Kiølstrup
1845, 1212, 1812, Jørgen Knudsen, tjenestekarl, 16 og 3 maaneder, hos gaardmand Lars Hansen, i Ladbye. Søn af huusmand Knud Hansen, i Ringe
1845, 2712, 03011846, Christen Sørensen, huusmand og væver, 52, paa Kjertinge Mark. Søn af gaardmand Søren Pedersen, i Rørup
1846, 2001, 2801, Lars Christiansen, boelsmand, 63, paa Kjertinge Mark. Søn af gaardmand Christian Berg, i Kogsbølle
1846, 0303, 0803, Dødfødt dreng, søn af indsidder Jørgen Hansen og Kirsten Hansdatter, paa Hundslev Mark
1846, 1305, 1905, Niels Hansen, 9 maaneder, søn af tømmermand og huusmand Hans Rasmussen og Anne M. Larsdatter, i Kiølstrup
1846, 3005, 0306, Hans Rasmussen, indsidder, 54, i Hundslev Fattighuus. Søn af huusmand Rasmus Hansen, i Bovense
1846, 0406, 1106, Rasmus Jensen, aftægtsgaardmand, 82 og 3 maaneder, i Ladbye. Søn af gaardmand Jens Hansen, i Ladbye
1846, 0806, 1106, Hans Madsen, logerende, 70, hos svoger gaardmand Jacob Rasmussen, i Ladbye. Søn af Mads Hansen, i Revninge
1846, 0806, 1106, Søren Poulsen, tjenestekarl, 34½, hos gaardmand Lars Hansen, i Ladbye. Søn af huusmand Poul, i Bogense
1846, 3008, 0209, Hans Nielsen, væverkarl, 47½, i Kjertinge. Søn af Niels Hansen, (Nyledshuus)
1846, 1411, 2211, Rasmus Pedersen, 7 uger, søn af huusmand Peder Knudsen, i Kiølstrup
1846, 1612, 2312, Hans Mikkelsen, boelsmand, 70, paa Kjertinge Mark. Dræbye
1847, 0901, 1601, Jens Hansen, skomager, 45, i Hundslev. Søn af skomager Hans Jensen Hoff, i Hundslev
1847, 0802, 1202, Jørgen Sørensen, 23½, hiemme hos faderen gaardmand Søren Jørgensen, i Hundslev
1847, 1603, 2003, Niels Pedersen, indsidder, 39, hos sin fader Peder Jensen, paa Hundslev Mark
1847, 0204, 0904, Mathias Andersen, fæstehuusmand, 47, Brolykke Kudskehuus i Ladbye. Søn af huusmand Anders Mathiasen, i Ladbye
1847, 0105, 0505, Knud Andersen, tjenestekarl, 33 og 3 maaneder, hos gaardmand Morten Jensen, paa Kiertinge Mark
1847, 2005, 2405, Niels Jacobsen, 66 og 3 maaneder, huusmand paa Hundslev Mark. Søn af huusmand Jacob Andersen, i Rynkebye
1847, 2106, 2706, Carl Christensen, 9½, Galgehuus, søn af afd. Christen Pedersen og Anne M. Nielsdatter, i Hundslev
1847, 2607, 3007, Jens Knudsen, tjenestedreng, 15 og 8 maaneder, hos forpagter Heilmann. Søn af huusmand Knud Madsen, i Hundslev
1847, 2708, 3108, Hans Jørgensen, 7 og 9 maaneder, Kiertinge, søn af indsidder Jørgen Hansen, i Kamstedet under Hundslev
1847, 0609, 0909, Jens Pedersen, tjenestekarl, 23. Søn af huusmand Peder Olsen i Mesinge
1847, 0709, 1309, Hans Nielsen, 63. Søn af huusmand Niels Larsen, i Kissendrup
1847, 3010, 0611, Hans Nielsen, huusmand, 45, paa Kiertinge Mark. Søn af huusmand Niels Nielsen, paa Birgum Mark
1847, 2912, 02011848, Jens Peder Sørensen, Rosenvold, 9 maaneder, søn af tjenestekarl Peder Sørensen, paa Østergaard
1847, 1512, 1912, Hans Christian Larsen, 1, Kierteminde, søn af pige Anne Kirstine Madsen
1848, 1202, 1702, Anders Nielsen, fattiglem, 72, Dalbye. I Nymarkshuset
1848, 2102, 2702, Rasmus Jacobsen, 6 dage, søn af indsidder Jacob Pedersen, i Kiertinge
1848, 1604, 2204, Søren Larsen, huusmand, 69, i Kildehuus under Keirup. Søn af huusmand Lars Nielsen, i Ladbye
1848, 0705, 1305, Hans Sørensen, 26, hjemme hos overanførte afdøde fader huusmand Søren Larsen, i Kildehuus
1848, 1705, 1905, Dødfødt dreng, søn af Anne Marie Hansdatter, hiemme hos faderen huusmand Knud Pedersen
1848, 1709, 2409, Dødfødt dreng, søn af huusmand Mads Madsen Møller, i Kiølstrup
1849, 0301, 0701, Udøbt dreng, nogle faa timer, søn af Anne Kirstine Nielsdatter, i Hundslev
1849, 0305, 1005, Lars Nielsen, 2, søn af boelsmand Niels Sørensen, paa Kiertinge Mark
1849, 2705, 0106, Jens Nielsen Hvid, huusmand og muurmester, 43, i Ladbye. Søn af muurmester Niels Hansen Hvid, i Munkeboe
1849, 1506, 2406, Lars Sørensen, 10 dage, søn af indsidder Søren Pedersen, i Ladbye
1849, 1807, 2407, Hans Larsen, huusmand og bødker, 61, i Hundslev Nymark. Søn af huusmand Lars Rasmussen, i Ladbye
1849, 3009, 0710, Hans Christian Pedersen, 6 uger, søn af indsidder Peder Rasmussen, i Rosenvold
1849, 1511, 2311, Søren Larsen, aftægtsmand, 89, i Kiølstrup. Søn af huusmand Lars Hintzen, i Kiølstrup
1849, 2911, 0612, Knud Hansen, aftægtsmand, 85, i Kjertinge. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Kissendrup
1849, 2012, 2612, Vilhelm Theodor Birkenfeldt, almisselem, 87, i Hundslev. Søn af stadsmusikant Birkenfeldt, i Frankenhuusen i Sachsen
1849, 2012, 2612, Fredrik Larsen, 18 og 9 maaneder, Ladbye. Hiemme hos faderen slagter Lars Jensen, i Hundslev
1850, 0101, 0701, Hans Hansen, huusmand, 69, i Langeskovshuse under Hundslev. Søn af huusmand Hans Hansen, i Nordskov
1850, 1303, 2403, Rasmus Pedersen, 2, søn af indsidder Peder Rasmussen, i Rosenvold
1850, 0404, 1104, Jørgen Sørensen Larsen, 1, søn af indsidder Lars Andersen, i Hundslev
1850, 1704, 2604, Hans Jensen, 1, søn af træskomand Jens Nielsen, i Kjølstrup
1850, 1704, 2504, Niels Jacobsen, aftægtsmand, 80, i Hundslev. Søn af Jacob Hansen, i Hundslev
1850, 2304, 3004, Hans Christensen, aftægtsmand, 76, Martofte. Aftægtsmand i Steenhusene
1850, 2404, 3004, Niels Hansen, 1, søn af tømmermand Hans Rasmussen, i Kjølstrup
1850, 3004, 0805, Hans Jensen, 28, hiemme hos stedfaderen huusmand Jørgen Rasmussen, i Ladbye
1850, 0805, 1505, Jørgen Henriksen, aftægtsmand, 72, paa Hundslev Mark. Søn af gaardmand Henrik Christiansen, i Kjertinge
1850, 1305, 1805, Peder Andersen, huusmand og væver, 73, i Kjølstrup. Søn af huusmand Anders Hansen, i Rønninge
1850, 1606, 2206, Hans Pedersen, huusmand, 60, i Ladbye. Søn af gaardmand Peder Madsen, i Dalbye
1850, 1307, 1907, Lars Nielsen, huusmand, 67, i Kjertinge. Salbye
1850, 2408, 3008, Søren Christensen, huusmand, 30½, i Kjertinge. Søn af huusmand og væver Christen Sørensen, i Kjertinge
1850, 2708, 0109, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Nielsen, i Kjølstrup
1850, 0210, 0610, Dødfødt dreng, søn af Karen Knudsdatter, i Hundslev
1850, 0509, 0809, Rasmus Andersen, hørsvinger, 35, i Kjølstrup. Søn af huusmand Anders ....... I Revninge
1850, 0910, 1310, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen, i Hundslev
1850, 2310, 2910, Ole Marcussen, svag søemand, 27, hos morbroder gaardmand H. Larsen, i Kjertinge. Søn af skipper Marcus Thornøe
1851, 2001, 2401, Peder Jensen, almisselem, 63, i Kjølstrup. Søn af fisker Jens Pedersen, i Kjølstrup
1851, 0103, 0703, Hans Christian Mortensen, 2 og 3 maaneder, søn af boelsmand Morten Hansen, paa Kiertinge Mark
1851, 0704, 1504, Mads Rasmussen, boelsmand, 44, paa Kjølstrup Mark. Søn af gaardmand Rasmus Pedersen, i Maale
1851, 1205, 2105, Hans Larsen, gaardeier, 70, i Kiertinge. Søn af gaardmand Lars Rasmussen, i Kiertinge
1851, 2106, 2706, Peder Jensen, aftægtsmand, 73, paa Hundslev Mark. Søn af gaardmand Jens Thomasen, i Vester Kjærbye
1851, 2909, 0610, Mads Madsen Møller, møllebygger og aftægtsmand, 75½, i Kjølstrup. Søn af kjøbmand Mads Jørgen Møller, i Kierteminde
1851, 1310, 1910, Hans Mikkelsen, 1 dag, søn af Anne Margrethe Jensdatter, i Ladbye og Mikkel Rasmussen
1851, 2410, 2910, Lars Jørgensen, 5, søn af Maren Jørgensdatter, paa Hundslev Mark
1851, 0511, 1411, Jens Larsen, 12½, søn af huusmand Lars Andersen, i Hundslev Nymark
1851, 0611, 1411, Hans Hansen, 2½, søn af huusmand Hans Andersen, i Ørnfeldt Veihuus
1851, 0312, 0912, Lauritz Christian Engelsted, afskediget lieutenant, 50, af Artilleriet. Rørbek. Logerende hos saddelmager Bierlich, i Hundslev
1852, 1601, 2601, Knud Pedersen, huusmand, 61, paa Hundslev Mark. Søn af huusmand Peder Hansen, i Ferritslev
1852, 1602, 2402, Niels Andersen, aftægtsmand, 76, i Ladbye. Søn af gaardmand Anders Jensen, i Ladbye
1852, 2602, 0503, Søren Pedersen, 9, søn af indsidder Peder Jensen, i Fiskerhuset under Ulriksholm
1852, 2303, 3003, Hans Larsen, aftægtsmand, 83, Ullerslev. Aftægtsmand i Ladbye
1852, 1605, 2005, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Pedersen, i Hundslev
1852, 2305, 2905, Hans Nielsen, huusmand, 60, paa Hundslev Mark. Søn af Niels Olsen, paa Langøe paa Hindsholm
1852, 2907, 0108, Christian Pedersen, 6½, Kjerteminde. Søn af indsidder Henrik Hansen, paa Hundslev Mark
1852, 1508, 2108, Lars Hansen, kromand, 41, i Giels Kro. Søn af gaardmand Hans Andersen, i Lundager, Gamtofte Sogn
1852, 1809, 2509, Niels Andersen, 9, søn af huusmand Anders Frederiksen, paa Kiertinge Mark
1852, 0111, 0911, Christian Henriksen, 5½, søn af gaardmand Henrik Christiansen, i Kiertinge Mark
1852, 0511, 1211, Christen Jørgensen, aftægtsmand, 80, paa Kiertinge Mark - søn af Jørgen Christensen, i Revninge
1853, 2301, 2901, Hintze Larsen, huusmand og skræder, 43, i Ladbye. Søn af huusmand Lars Hintze, i Urup
1853, 2102, 2802, Peter Henrik Petersen, snedker, 73, i Kiertinge. Søn af skipper Peter Henrik Petersen, i Ærøeskiøbing
1853, 3103, 0704, Niels Povlsen, aftægtsmand, 82, i Kiertinge. Søn af gaardmand Poul Nielsen, i Dalbye
1853, 1605, 2504, Peder Larsen, boelsmand, 37, Hjulbye. Paa Hundslev Mark. Søn af gaardmand Lars Christensen
1853, 1005, 1605, Hans Lauritz Nielsen, 10 dage, søn af huusmand Niels Nielsen, i Kiertinge
1853, 2305, 2805, Peder Jensen, aftægtsmand, 73½, paa Hundslev Mark. Søn af gaardmand Jens Eriksen, i Revninge
1853, 3105, 0806, Erik Pedersen, gaardfæster, 35½, i Ladbye. Søn af gaardmand Peder Eriksen, i Indslev Taarup
1853, 0406, 1106, Niels Pedersen, bestyrer gaarden, 29, hjemme hos moderen. Søn af afdøde gaardmand Peder Nielsen
1853, 1207, 1907, Hans Nielsen, kirkesanger og skolelærer, 76½, i Kiølstrup. Søn af hyrden Niels Hansen, paa Vikkelsøe
1853, 1710, 2310, Rasmus Jensen, hjulmand, 37, paa Veirup. Tilhuse hos skræder Hintze Larsens enke, i Ladbye
1853, 1811, 2411, Hans Nielsen, 27, hjemme hos faderen indsidder Niels Rasmussen Rye, i Hundslev Fattighuus
1853, 2111, 3011, Jacob Hansen Cleve, aftægtsmand, 76, i Hundslev. Søn af gaardmand Hans Cleve, i Krombek ved Lübeck
1854, 1202, 2002, Peder Pedersen, gaardmand, 91, i Ladefoghuset under Ulriksholm. Søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Davinde
1854, 0703, 1303, Niels Jensen, 9 maaneder, søn af gaardmand Jens Nielsen, paa Ladbye Mark
1854, 1903, 2703, Henrik Frederik Thomsen, eier, 80, af Ørnfeldt. Søn af proprietair Thomsen, paa Tarupgaard
1854, 1606, 2106, Niels Hansen, slagbe... og fiollet almisselem, 32½, i Nymark Fattighuus. Søn af huusmand Hans Nielsen, i Ladbye
1854, 1109, 1709, Jørgen Larsen, 2½, søn af huusmand Lars Jørgensen, i Nymarken
1854, 2509, 0210, Hans Larsen, 7 og 3 maaneder, søn af huusmand Lars Jørgensen, i Nymarken
1854, 2509, 0210, Lars Larsen, 2½, søn af huusmand Lars Jørgensen, i Nymarken
1854, 2909, 0410, Anders Peder Jensen, 1, pleiebarn hos huusmand Knud Hartvedsen i Steenhuse. Søn af Maren Tygesen
1854, 1010, 1510, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Anders Hansen, paa Hundslev Mark
1854, 2011, 2811, Anders Sørensen, 12, søn af huusmand Søren Andersen, i Kiertinge
1854, 1012, 1712, Hans Peter Frederik Hansen, 1 og 4 maaneder, pleiebarn hos huuskone Maren Hansen Nordskov, paa Hundslev Mark
1855, 1101, 1401, Hans Nielsen, almisselem, 51, i Kjølstrup Hospital. Af Ladbye
1855, 2101, 2801, Frederik Ulrik Pedersen, 6, søn af indsidder Peder Vilhelm Pedersen, paa Hundslev Mark
1855, 3101, 0402, Knud Christiansen, 3 dage, søn af indsidder Christian Hansen, i Ladbye
1855, 0803, 1703, Anders Hansen, aftægtshuusmand, 89, i Kiertinge. Søn af huusmand Hans Andersen, i Kiertinge
1855, 2903, 0404, Niels Ulriksen, gaardfæster, 55, i Ladbye. Søn af gaardmand Ulrik Hansen, i Ladbye
1855, 0304, 0904, Anders Nielsen, 6, i pleie hos huusmand Hans Andersen, i Ørnfeld Veihuus. Af Marslev
1855, 0604, 1304, Povl Rasmussen, aftægtsmand, 81, i Kiølstrup. Søn af huusmand Rasmus Povlsen, i Ladbye
1855, 1406, 1906, Povl Nielsen, huusmand, 51½, i Hundslev. Søn af huusmand Niels Povlsen, i Midskov
1855, 1610, 2410, Ole Pedersen, aftægtsmand og bødker, 88, i Ladbye. Søn af gaardmand Peder Rasmussen, i Dræbye
1855, 0212, 1212, Niels Olsen, huusmand, 82, i Nymarken. Søn af indsidder Ole Nielsen, i Kjertinge
1855, 1112, 1712, Hans Rasmussen, huusmand og tømmermand, 71, i Kiølstrup. Søn af tømmermand Rasmus Nielsen, i Birkende
1855, 1612, 2212, Rasmus Christian Hansen, 3½, søn af Maren Povlsdatter. I pleie hos væver Anders Povlsen, i Nymarken
1855, 2312, 2812, Jacob Hansen, almisselem, 77½, i Hundslev Byes Fattighuus. Af Vesterkjærbye
1856, 1501, 2101, Hans Andersen, huusmand, 36, i Ørnfeldt Veihuus. Søn af huusmand Anders Christensen, i Vesterkjærbye
1856, 1502, 2202, Hans Knudsen, huusmand, 66½, paa Hundslev Mark. Søn af huusmand Knud Knudsen, i Fraugde
1856, 1503, 2203, Rasmus Rasmussen, huusmand, 78, i Kiertinge. Søn af huusmand Rasmus Rasmussen, i Kiølstrup
1856, 2505, 0306, Hans Pedersen, huusmand og murer, 54. Søn af murer Peder Larsen i Hessum, Strøby Sogn
1856, 0506, 0906, Frederik Ulrik Hansen, 26, hjemme hos forældrene murer Hans Pedersen, i Hundslev
1856, 1506, 2006, Anders Peder Hansen, 14 og 9 maaneder, hjemme hos moderen huusmand Hans Andersens enke, i Ørnfeldt Veihuus
1856, 1808, 2208, Rasmus Hansen, fæstehuusmand og fattiglem, 75, i Hundslev. Af Dræbye
1856, 2110, 2610, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Henrik Christiansen, paa Kiertinge Mark
1856, 2111, 2611, Hans Jørgen Larsen, 6 uger, søn af huusmand Lars Jørgensen, i Hundslev Nymark
1856, 2911, 0512, Anders Jensen, aftægtsmand, 79½, i Ladbye. Af Thorby paa Hindsholm
1856, 2312, 3012, Peder Andreasen, aftægtsmand og tømmermand, 77, i Kiertinge. Af Marslev
1856, 2612, 01011857, Anders Andersen, 13 uger, søn af huusmand Anders Ottesen, i Ladbye
1856, 3012, 06011857, Niels Hansen, gaardmand, 29, i Ladbye. Søn af gaardmand Hans Nielsen, i Ladbye
1857, 1001, 1801, Hans Peder Frederik Christensen, ½, søn af Maren Hansen og Christen Andersen
1857, 1101, 1901, Anders Andersen, snedker og huuseier, 56, i Hundslev. Søn af boelsmand Anders Andersen, i Fraugde
1857, 2801, 0102, Hans Christian Hansen, 5 dage, søn af gaardeier Hans Thor Hansen, paa Kiertinge Mark
1857, 3001, 0402, Peder Jørgensen, almisselem, 74, i Ørnfeldt Veihuus. Af St...
1857, 2003, 2503, Jens Julius Justesen, 1 og 3 maaneder, søn af Karen Pedersen, i Kiølstrup Fattighuus
1857, 1607, 2207, Henrik Jensen, aftægtsmand, 72, i Ladbye. Søn af gaardmand Jens Nielsen, i Hersnap
1857, 0108, 0808, Povl Pedersen, aftægtsmand, 82, paa Hundslev Mark. Søn af fisker Peder Povlsen, i Munkebo
1857, 2108, 2608, Jørgen Olsen, gaardmand, 65, i Hundslev. Søn af gaardmand Ole Jørgensen, i Hundslev
1858, 0501, 1001, Peder Christian Pedersen, 11, søn af huusmand Peder Mortensen, paa Hundslev Nymark
1858, 1202, 2102, Udøbt dreng, 4 uger, søn af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Mark
1858, 1203, 2003, Peder Rasmussen, huuseier, 37½, paa Hundslev Mark. Af Ørsbierg
1858, 1303, 2003, Peder Christensen, fattiglem, 28. Søn af Christen Pedersen, i Hundslev Byes Fattighuus
1858, 2204, 2804, Hans Peder Pedersen, 2 dage, søn af Karen Hansen og Lars Pedersen, i Gielskov
1858, 0206, 0806, Jens Pedersen, 7 dage, søn af Frederikke Jørgensen, i Steenhuse og Jens Pedersen
1858, 1406, 1806, Anders Christian Henriksen, 9 maaneder, søn af huusmand og skræder Henrik Jørgensen, i Hundslev
1858, 1808, 2108, Jens Hermansen, tjenestekarl, 41½, hos gaardmand Frands Jensen, i Ladbye. Af Brendekilde Sogn
1858, 2208, 2708, Niels Nielsen, huusmand, 72, paa Hundslev Nymark. Søn af huusmand Niels Alexander, i Holev
1858, 1309, 2009, Anders Henriksen, huusmand, 79, i Nymarken. Søn af gaardmand Henrik Christiansen, i Kiertinge
1858, 3009, 0310, Peder Christian Nissen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Nielsine Hanne Cathrine Pedersen - af Kjerteminde
1858, 1810, 2510, Knud Andersen, aftægtsmand, 78, i Ladbye. Søn af Andersen, i Ladbye
1858, 2711, 0212, Hans Madsen, almisselem, 59, i Nymarks Fattighuus. Søn af huusmand Mads Andersen
1859, 0701, 1001, Hans Sørensen, tjenestekarl, 17, hos gaardmand Peder Rasmussen, i Kiertinge. Søn af vægter Søren Andersen
1859, 1101, 1901, Reinholdt Jørgensen, gaardmand og tæggemand, 71, i Nymarken. Af Rynkebye
1859, 1601, 2401, Mads Albert Madsen, 4 og 9 maaneder, søn af boelsmand Mads Hansen Madsen, paa Hundslev Mark
1859, 0303, 1303, Lars Christian Andersen, 2, søn af huusmand Anders Larsen, i Hundslev. Af Flødstrup
1859, 2704, 0105, Anders Larsen, 4 dage, søn af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Mark
1859, 1906, 2306, Hans Henrik Hansen, fattiglem, 61, i Kiølstrup. Søn af indsidder Hans Hansen
1859, 1309, 2009, Anders Ottesen, gaardmand, 42, i Ladbye. Søn af gaardmand Otto Andersen, i Vibye
1860, 1101, 1901, Jens Hansen, fattiglem, 82, i Kjertinge. Søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Salbye
1860, 2101, 2801, Jens Nielsen, huusmand og dagleier, 43, i Hundslev
1860, 1502, 2102, Jens Olsen, 6, søn af indsidder og dagleier Ole Andersen, i Rosenvold. Af Rynkebye
1860, 1103, 1703, Lars Madsen, aftægtsmand, 90, i Kiertinge. Søn af gaardmand Mads Christophersen, i Salbye. Af Saltofte
1860, 1503, 2203, Anders Larsen, gartner, 59, i Lysenge under Ulriksholm. Søn af huusmand Lars Andersen, i Fraugde
1860, 2204, 2604, Christen Andersen, tjenestekarl, 20, i Rosenlund. Søn af indsidder Anders Larsen, i Revninge
1860, 2704, 0305, Niels Nielsen, huuseier, 51, i Kjertinge. Søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Kjertinge
1860, 0405, 0905, Anders Olsen, 3, søn af indsidder Ole Andersen, i Rosenvold. Af Rynkebye
1860, 2406, 2806, Jens Nielsen, gaardfæster, 42, i Ladby. Søn af gaardfæster Niels Andersen, i Ladbye
1860, 0511, 1111, Anders Olsen, 4 maaneder, søn af indsidder Ole Andersen, i Rosenvold
1860, 2112, 2712, Rasmus Hansen, aftægtshuusmand, 86, i Kjertinge. Af Seden
1860, 2212, 2912, Mads Jensen, aftægtsgaardmand, 64, i Hundslev. Søn af gaardmand Jens Pedersen, i Roessilde Vindinge Sogn
1861, 0201, 0901, Julius Nielsen, 18½, søn af smed Nielsen, i Langeskovhuset under Ulriksholm
1861, 2701, 0502, Lars Larsen, gaardfæster, 74, i Ladbye
1861, 0203, 0903, Knud Hansen, 49, hjemme hos faderen boelsmand Hans Jensen Hoff, i Hundslev
1861, 2005, 2505, Mads Hansen, arbeidsmand, 50, i Odense
1861, 0807, 1507, Jørgen Jørgensen, 15 dage, søn af boelsmand Hans Jørgensen, i Hundslev
1861, 1507, 2007, Niels Jensen, aftægtsboelsmand, 84, i Kjertinge. Søn af gaardmand Jens Larsen, i Langtved
1861, 1207, 1507, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Anders Hansen, paa Hundslev Mark
1861, 1708, 2108, Udøbt dreng, 4 uger, søn af Johanne Pedersdatter, i Nymarken og Hans Hansen Væver, i Birkende
1861, 2711, 0412, Andreas Nielsen, huusmand og væver, 64, i Kjølstrup By. Søn af huusmand Niels Larsen, i Kjølstrup
1862, 1401, 2101, Niels Nielsen, aftægtsboelsmand, 86½, i Kjølstrup. Søn af gaardmand Niels Larsen, i Vesterkiærby
1862, 0302, 0902, Mads Christiansen, indsidder, 53, i Gallehusene. Søn af Mette Kirstine Hansdatter, i Jadstrup
1862, 1206, 1906, Peder Olsen, bødker og huuseier, 61, i Hundslev Nymark. Søn af huusmand og bødker Ole Pedersen, i Ladby
1862, 0107, 0507, Jens Nielsen, aftægtsmand, 70, i Nymarken. Søn af slagter Niels Jensen, i Kjerteminde
1862, 1807, 2507, Lars Jensen, aftægtsmand og hjulmand, 91, i Kjertinge. Søn af huusmand Jens Hansen, i Kiertinge
1862, 0409, 0709, Rasmus Olsen, 5, søn af indsidder Ole Andersen, i Ladbye. Af Rosenvold
1862, 0512, 1212, Hans Frandsen, aftægtsmand, 76, paa Hundslev Mark. Søn af gaardmand Frands Rasmussen, i Thurby (Mesinge)
1863, 0801, 1601, Niels Povlsen, aftægtshuusmand, 81, paa Hundslev Nymark. Søn af gaardfæster Povl Nielsen, i Hersnap
1863, 1401, 2101, Hans Jensen Hoff, aftægtshuusmand, 90, i Hundslev. Søn af Jens Hoff, i Hundslev
1863, 2501, 3101, Niels Frederiksen, aftægtsmand, 79, i Kjertinge. Søn af bødker Frederik Lorenzen, i Kjertinge
1863, 2602, 0603, Anders Jørgen Laurits Jørgensen, 6 dage, søn af gaardmand Hans Jørgensen, i Hundslev
1863, 1503, 2203, Peder Jensen, 8, Hessum
1863, 2304, 3004, Jacob Nielsen, gaardeier og branddirector, 44, i Kjertinge. Søn af gaardeier Niels Conradsen, i Kjertinge
1863, 2305, 2805, Johan Ernst Heilmann, eier, 67, af gaarden Frederiksminde under Hundslev. Af Kjerteminde
1863, 1210, 1810, Niels Henriksen, huuseier, 73, i Hundslev. Søn af Henrik Nielsen, i Hundslev
1837, 2101, 3001, Johanne Marie Andersdatter, aftægtskone og enke, 80, af Kiertinge. Datter af gaardmand Anders Hansen i Revninge. Steensætter Anders Madsen
1837, 2401, 3001, Karen Andersdatter, enke, 64, i Kiertinge. Datter af Anders Godskesen. Huusmand Anders Sørensen
1837, 1302, 2302, Maren Larsdatter, enke, 77, i Kiertinge. Datter af Lars Hindsen, i Kjølstrup. Gaardmand Lars Rasmussen
1837, 0703, 1203, Johanne Marie Jensen, 1 maaned, datter af gaardmand Jens Andersen, i Kiertinge
1837, 1203, 1903, Ernestine Amalie Rasmussen, 3, datter af hørsvinger Rasmus Hansen, i Skinningehuus paa Hundsløv Mark
1837, 2806, 0207, Johanne Nielsen, 14 dage, datter af gaardmand Niels Hansen, i Kiertinge
1837, 0107, 0807, Anne Kirstine Pedersdatter, 8, datter af Peder Larsen og Maren Sørensdatter, hos Søren Larsen, i Kjølstrup
1837, 0708, 1208, Birthe Hansdatter, enke, 63 og 9 maaneder, i Kiertinge. Datter af gaardmand Hans Hansen, i Salbye Mesinge Sogn. Boelsmand Marius Madsen
1837, 1608, 2108, Johanne Kirstine Larsen, 1, datter af gaardmand Lars Larsen, i Kiertinge
1837, 1009, 1709, Jørgine Madsen (tvilling), 19 dage, datter af boelsmand Mads Marcussen, i Kiertinge
1837, 2811, 0312, Amalie Madsen (tvilling), 3 maaneder, datter af boelsmand Mads Marcussen, i Kiertinge
1837, 1512, 2212, Maren Sørensdatter, 31, i Ladby. Datter af Søren Larsen, i Kildehuus. Huusmand Lars Poulsen
1837, 2212, 3012, Maren Ulriksdatter, 40, i Ladbye. Datter af huusmand Ulrik Frederik i Rynkebye. Indsidder Lars Jensen Skomager
1838, 2501, 2801, Dødfødt pige, datter af Mette Marie Pedersdatter, Ladbye Kalvehaugegaard
1838, 0102, 0702, Dødfødt pige, datter af Hedevig Wilhel. Gregersine Hansdatter. Født Gjeelskovhuset
1838, 1703, 2403, Mette Christophersdatter, tjenestepige, 19, hos huusmand Niels Nielsen, paa Kiertinge Mark. Steddater af huusmand Niels Nielsen
1838, 1204, 1704, Anne Dorthea Jensdatter, enke, 63, hos Mads Frederiksen, i Kjølstrup. Datter af Joh. Ehlersen i Drigstrup. Huusmand Morten Madsen
1838, 0805, 1305, Maren Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af huusmand Hans Knudsen, paa Hundsløv Mark
1838, 0307, 0707, Maren Hansdatter, tjenestepige, 33, hos faderen Hans Sørensen, i Keirup Skovhuus
1838, 0108, 0508, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Matte Marie Hansdatter, hos Rasmus Henriksen
1839, 0702, 1202, Anne Cathrine Rasmusdatter, huusholderske, 41, hos faderen Rasmus Nielsen Rye, i Hundsløv
1839, 2303, 2903, Udøbt pige, 3 uger, datter af Anne Cathrine Christensdatter, tilhuse hos Ole Jeppesen
1839, 0705, 1205, Dødfødt pige, datter af Marie Smidt, hos boelsmand Hans Mikkelsen, af Kiertinge
1839, 2809, 0410, Karen Hansdatter, districts gjordemoder, 35, i Hundsløv. Af Seden. Skpr. Carl Frederik Nielsen
1839, 0310, 0910, Anne Cathrine Nielsdatter, 64, i Ladbye. Af Urup. Gaardmand Præben Jacobsen
1839, 0512, 1112, Cidsel Marie Pedersdatter, 59, i Ørnfeldt Skovhuus. Datter af gaardmand Peder Andersen, i Salbye. Huusmand Hans Jensen
1839, 1312, 2112, Maren Sophie Larsen, 5 dage, datter af Karen Kirstine, af Hundslev Nymark og Hans Christensen
1840, 0202, 1002, Anne Rasmusdatter, 78, i Kiølstrup. Af Birkende. Huusmand Frederik Nicolai Simonsen
1840, 2502, 0303, Udøbt pige, 7 uger, datter af proprietair Paulsen, paa Keyrup
1840, 0806, 1506, Sophie Hansdatter, 41 og 9 maaneder, i Kiertinge. Datter af boelsmand Hans Larsen, i Kiertinge og søster til boelsmand Lars Hansen
1840, 2907, 0508, Mette Kirstine Hansen, 3½, datter af muurmester Hans Pedersen, i Hundsløv
1840, 0608, 1308, Karen Sørensdatter, enke, 76½, i Kiertinge. Datter af gaardmand Søren Andersen, i Dræbye Munkebo Sogn. Væver Anders Larsen
1840, 0908, 1408, Anne Dinesen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Dines Rasmussen, i Hundsløv
1841, 0302, 1002, Karen Hansdatter, 60 og 9 maaneder, i Hundsløv. Datter af indsidder Hans Madsen, i Seden. Indsidder Ole Jeppesen
1841, 1403, 2003, Mette Marie Hansen, 1, datter af skomager Hans Jensen Hoff, i Hundsløv
1841, 0404, 1004, Anne Olsdatter, 61, i Rosenvold. Af Vesterkjærbye. Huusmand Rasmus Pedersen
1841, 2004, 2504, Stine Marie Andersen, 1, datter af Anne Christiansen, paa Kiertinge Mark
1841, 1005, 1605, Dødfødt pige, datter af malkepige Anne Marie Nielsdatter
1841, 1405, 1805, Othilia Friis, 9 og 8 maaneder, datter af sognpræst O. E. Friis, i Kjølstrup
1841, 1805, 2505, Mette Kirstine Jensen, 5½, datter af skoemager Jens Hansen Hoff, i Hundsløv
1841, 1007, 1607, Anne Sophie Larsdatter, 74½, i Kiertinge. Datter af huusmand Lars Nielsen, paa Røirup Mark. Huusmand Rasmus Rasmussen
1841, 3007, 0608, Mette Poulsdatter, tjenestepige, 21½, hos sin fader huusmand Poul Larsen
1841, 2310, 2910, Anne Pedersen, 2, datter af Peder Jochumsen og Johanne Hansdatter i Ladby
1841, 2510, 0111, Anne Andersdatter, 56, af Hundslev. Datter af Anders Poulsen og Anne Hansdatter. Huusmand Knud Pedersen
1841, 2111, 2711, Maren Hansdatter, aftægtskone og almisselem, enke, 77, i Nymark. Datter af Hans Møller, i Østergaards Mølle. Hiulmand Mads Andersen, i Hundsløv
1841, 2211, 2911, Anne Margrethe Hansdatter, 67, i Kiertinge. Datter af Hans Smed, i Kiertinge. Boelsmand Rasmus Poulsen
1842, 2102, 2702, Hansine Adolphsen, 1 og 9 maaneder, datter af indsidder Adolph Hansen, paa Hundsløv Mark
1842, 0903, 1603, Johanne Larsdatter, 45, i Ladbye. Datter af afgangne huusmand Lars Rasmussen, i Ladbye. Huusmand Mathias Andersen
1842, 0904, 1704, Mette Kirstine Tygesen, 2 maaneder, datter af vogter Tyge Poulsen, i Skinninhuus paa Hundsløv Mark
1842, 1804, 2204, Maren Nielsdatter, almisselem og enke, 86, i Kiertinge. Huusmand Jacob Andersen
1842, 0606, 1306, Marie Cathrine Pedersdatter, enke, 77 og 5 maaneder, i Nymark. Datter af Peder Skytte, ved Ulriksholm. Boelsmand Niels Andersen
1842, 1306, 1706, Mette Marie Pedersdatter, tjenestepige, 23 og 2 maaneder, i Ladbye. Datter af indsidder Peder Sørensen, i Kiertinge
1842, 2007, 2407, Dødfødt pige, datter af indsidder Adolph Hansen, paa Hundsløv Mark
1842, 0110, 0410, Maren Larsdatter, tjenestepige, 35, af Kiertinge. Datter af huusmand Lars Nielsen, Tynedeskov i Hundsløv
1842, 0211, 0911, Charlotte Sophie Knudsdatter, 65, i Kjølstrup. Datter af huusmand Knud Nielsen, i Ryslinge. Af Sødinge. Huusmand Jørgen Nielsen
1842, 1911, 2811, Kirsten Sørensdatter, 62, i Kiertinge. Datter af gaardmand Søren Pedersen, i Røirup. Gaardmand Lars Larsen Clambæk
1842, 3011, 0412, Bodil Marie Christiansdatter, almisselem, 62, i Hundsløv Fattighuus. Af Nordruplund
1842, 0612, 1112, Caroline Sophie Hansdatter, 32, i Ladbye. Datter af huusmand Hans Larsen, i Rynkebye. Indsidder Lars Jensen
1843, 2601, 3001, Mette Birgitte Jørgensdatter, 66, Marienberghuus Hundslev Mark. Datter af Jørgen Væver, i Skovshus i Ringe. Huusmand Niels Henriksen
1843, 2802, 1003, Maren Kirstine Hansen, 9 maaneder, datter af boelsmand Hans Knudsen, i Kiertinge
1843, 2906, 207, Dorthea Pedersdatter, enke, 87, Hundslev. Fattiglem Henrik Pedersen
1843, 1907, 2307, Giertrud Marie Madsdatter, 1 dag, datter af huusmand Mads Rasmussen, i Hundslev Gieldskov
1843, 1409, 2009, Karen Madsdatter, enke, 65, i Kiølstrup. Af Bullerup (Agedrup). Huusmand Lars Sørensen
1843, 0110, 0710, Larsine Reinholdtsdatter, 22. Datter af huusmand Reinholdt Jørgensen, paa Hundslev Nymark
1843, 0210, 0810, Marie Hansdatter, 22. Datter af huusmand Hans Hansen Nordskov, paa Hundslev Mark
1843, 0311, 1011, Anne Sørensdatter, 47, i Hundslev. Boelsmand Jens Nielsen
1843, 1811, 2311, Anne Andersdatter, 70, i Hundslev. Hospitalslem Bendix Olsen
1844, 0801, 1401, Karen Hansen, 8 dage, datter af tjenestekarl Hans Sørensen og tjenstepige Johanne Hansdatter
1844, 1101, 1701, Dødfødt pige, datter af boelsmand Hans Knudsen, i Kiertinge
1844, 2401, 3101, Anne Knudsdatter, 70, i Kiølstrup. Huusmand og væver Peder Andersen
1844, 2801, 0502, Johanne Marie Jensdatter, 40, i Hundslev. Datter af huusmand Jens Jørgensen, i Hundslev. Boelsmand Niels Rasmussen
1844, 1002, 1702, Karen Marie Nielsdatter, 47½, i Kiølstrup. Datter af huusmand Niels Larsen. Huusmand og tømmermand Hans Rasmussen
1844, 1803, 2503, Giertrud Andersdatter, 56, paa Hundslev Nymark. Datter af gaardmand Anders Poulsen, i Agedrup. Huusmand Hans Andersen
1844, 1804, 2604, Karen Rasmusdatter, aftægtskone og enke, 70, hos svigersønnen Peder Hansen, i Hundslev. Af Birkende. Tømmermand Niels Rasmussen
1844, 2204, 2904, Karen Mortensdatter, 88, paa Hundslev Mark. Af Dræby (Munkebo). Boelsmand Rasmus Rasmussen
1844, 1706, 2206, Maren Hansdatter, aftægtskone og enke, 78, i Hundslev. Datter af gaardmand Hans Sørensen, i Kiølstrup. Gaardmand Ole Jørgensen
1844, 0207, 0807, Anne Sophie Larsdatter, enke, 66½, i Hundslev. Datter af huusmand Lars Andersen, i Hundslev. Af Skiellerup. Huusmand Peder Madsen
1844, 1309, 2009, Maren Knudsdatter, enke, 76½, i Ladbye. Datter af gaardmand Knud Jensen, i Ladbye. Gaardmand Juchum Larsen
1844, 2509, 2909, Anne Kirstine Knudsen, ½, datter af huusmand Knud Pedersen, i Hundslev Nymark
1844, 2810, 0411, Else Sørensdatter, enke, 63, i Ladbye. Datter af gaardmand Søren Mogensen, i Hundslev. Gaardmand Niels Larsen
1844, 1011, 1811, Anne Hansdatter, 41, i Ladbye. Datter af huusmand Hans Madsen, i Langaae (ved Glorup). Huusmand Hans Thomsen
1844, 2611, 0412, Maren Rasmusdatter, 25, i Eskelundshuset under Ulriksholm. Datter af boelsmand Rasmus Larsen, paa Veile Mark. Skytte Hans Madsen
1844, 0312, 1012, Cicelia Fog, enke, 71, i Dalbye. Datter af præst Fog, i Dalbye. Pastor Holm
1845, 1501, 1901, Dødfødt pige, datter af indsidder Adolph Hansen, paa Hundslev Mark
1845, 0602, 1302, Cidsel Marie Nielsdatter, 39, paa Hundslev Mark. Af Ladbye. Huusmand Poul Nielsen
1845, 0203, 1003, Anne Margrethe Jensdatter, 31, i Hundslev. Datter af gaardmand Jens Jørgensen, i Thorbye. Boelsmand Niels Rasmussen
1845, 0703, 1503, Anne Nielsdatter, 73, paa Kiertinge Mark. Datter af gaardmand Niels Andersen, i Salbye. Aftægtsmand Lars Madsen
1845, 2504, 3004, Elvire Josephine Anne Petersen, 9 maaneder, datter af proprietair R. Petersen, paa Ulriksholm
1845, 2804, 0105, Anne Marie Larsen, 10 uger, datter af pige Anne Marie Nielsdatter, tilhuse paa Hundslev Mark
1845, 1805, 2505, Dødfødt pige, datter af huusmand Mathias Andersen, i Ladbye
1845, 2411, 0112, Lucia Magdalene Charlotte Rasmusdatter, 64, i Hundslev. Datter af huusmand Rasmus Pedersen i Troense (paa Taasinge). Indsidder Jørgen Larsen
1846, 0602, 1502, Dødfødt pige, datter af Bodil Marie Hansdatter, hos faderen hiulmand Hans Andersen
1846, 1102, 1502, Cidsel Pedersdatter, enke, almisselem og indsidderske, 82, i Ladbye. Vogter Hans Hansen
1846, 2402, 0403, Karen Sørensen, 3 og 9 maaneder, datter af huusmand og væver Søren Andersen, i Kiertinge
1846, 2304, 2904, Laurine Rasmussen, 9 maaneder, datter af pige Maren Thomasdatter, for tiden tjenende paa Klarskov
1846, 2406, 0107, Karen Olesdatter, 60, i Kjølstrup. Af Odense. Huusmand Poul Rasmussen
1846, 0807, 1607, Maren Hansdatter, enke, 80, i Ladbye. Datter af gaardmand Hans Andersen, i Ladbye. Arbeidsmand Peder Rasmussen
1846, 2907, 0308, Anne Cathrine Jensdatter, datter af aftægtsgaardmand Niels Jacobsens hustru, i Hundslev. Fader gaardmand Jens ... i Marslev
1846, 1009, 1309, Frederikke Lovise Hansen, 4 maaneder, datter af indsidder Hans Larsen, i Rosenvold
1846, 1309, 1909, Anne Dorthea Larsen, 1 og 2 maaneder, datter af huusmand Lars Jørgensen, i Hundslev Nymark
1846, 510, 1110, Anne Dorthea Knudsen, 5 maaneder, datter af indsidder Knud Madsen, i Rosenvold
1846, 2810, 0411, Karen Rasmusdatter, 33, i Kjølstrup. Datter af huusmand Rasmus Pedersen i Kjølstrup. Huusmand Peder Knudsen
1846, 2711, 0412, Johanne Marie Hansdatter, 3½, datter af Hans Rasmussen, i Revninge. Pleiebarn i Kjølstrup
1846, 0412, 0912, Anne Hansdatter, aftægtskone, 87, i Nymarken. Datter af gaardmand Hans Madsen, i Birkende
1846, 2512, 3012, Barbara Pedersdatter, 69, i Ladbye. Datter af gaardmand Peder Knudsen, i Revninge. Gaardmand Niels Andersen
1847, 0302, 0702, Maren Knudsdatter, 75, i Kjølstrup Hospital. Datter af huusmand Knud Hansen, i Kjølstrup. Indsidder og fisker Jens Pedersen
1847, 0103, 0903, Kirsten Nielsdatter, enke, 59, paa Kiertinge Mark. Datter af huusmand Niels Larsen, i Kissendrup. Boelsmand Lars Rasmussen
1847, 1604, 2304, Anne Marie Nielsen, 12 og 2 maaneder, datter af huusmand Niels Nielsen Holøv, paa Kiertinge Mark
1847, 0105, 0705, Karen Olesdatter, 48, i Kiertinge. Datter af gaardmand Ole Larsen, i Kiertinge. Gaardmand Jens Andersen
1847, 2207, 2507, Dødfødt pige, datter af boelsmand Jens Nielsen, paa Kiertinge Mark
1847, 0109, 0609, Maren Poulsdatter, 59½, i Nymarken. Datter af gaardmand Poul Nielsen, i Overkjærbye i Drigstrup. Huusmand Reinholdt Jørgensen
1847, 2510, 3010, Johanne Andersdatter, huusmandsenke, 84, paa Kiertinge Mark. Datter af ..., af Kullerup. Huusmand Ole Christensen
1847, 1312, 2012, Anne Andersdatter, enke, 81, i Kiølstrup. Datter af hiulmand Anders Madsen, i Hundslev. Huusmand Niels Larsen
1847, 2112, 2612, Marie Kirstine Andersen, 9 dagem datter af gartner Anders Larsen, i Lysenge
1848, 3101, 0602, Dødfødt pige, datter af indsidder Anders Larsen, i Rosenvold
1848, 1602, 2002, Anne Andersdatter, 83, i Hundslev. Datter af skræder Anders Henriksen, i Hundslev. Almisselem Wilhelm Birkenfeldt
1848, 1703, 2403, Mette Hansdatter, enke, 72, i Kiølstrup. Datter af hiulmand Hans Christophersen, paa Dræby Mark. Huusmand Hans Olsen
1848, 1803, 2603, Maren Pedersdatter, 76, ved Giels Kro. Datter af huusmand Peder Hansen, i Søllested Skov. Huusmand Peder Jørgensen
1848, 0204, 0804, Maren Nielsdatter, 59, i Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Jeppesen, i Davinde. Boelsmand Peder Frederiksen
1848, 1604, 2004, Henriksine Karoline Hansen, 13 dage, datter af skræder Hans Henriksen, i Ladbye
1848, 0605, 1305, Caroline Marie Hansen, 1, datter af huusmand og tømmermand Hans Rasmussen, i Kiølstrup
1848, 3006, 0607, Karen Larsdatter, 65½, i Kiertinge. Datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Kiertinge. Huusmand og tømmermand Peder Andresen
1848, 2507, 0208, Anne Marie Madsen, 11, datter af huusmand Mads Frederiksen, i Kiertinge
1848, 0509, 0809, Anne Kirstine Andreasen, tjenestepige, 24½, i Ladbye. Datter af fattiglem Andreas Clausen, i Munkeboe
1848, 1008, 1608, Karen Madsdatter, 56, i Ladbye. Datter af huusmand Mads Andersen, i Martofte. Huusmand Henrik Jensen
1849, 0702, 1402, Anne Marie Mikkelsen, 21 uger, datter af pige Anne Margrethe Jensdatter, i Ladbye
1849, 2002, 2802, Dødfødt pige, datter af gaardmand Lars Christian Nielsen, i Kjertinge
1849, 1603, 2103, Anne Kirstine Sørensen, 1½, datter af vægter Søren Andersen, paa Hundslev Mark
1849, 2404, 2904, Hansine Christine Margrethe Hansen, 5, datter af pige Stine Marie Larsen, i Hundslev Fattighus. Af Odense
1849, 1307, 1..07, Mette Kirstine Tygesen, 3 og 3 maaneder, datter af indsidder Tyge Poulsen, paa Hundslev Mark
1849, 0209, 1009, Johanne Hansdatter, 80, i Hundslev. Datter af gaardmand Hans Jørgensen, i Fraugde Kjærbye. Aftægtshuusmand Jacob Hansen
1849, 0510, 1310, Karen Nielsdatter, 68, paa Hundslev Mark. Hjulmand Niels Larsen, i Kissendrup. Aftægtshuusmand Peder Jensen
1850, 1001, 1801, Maren Jensdatter, 25, i Ladbye. Datter af huusmand Jens Jukumsen, i Rynkebye Sogn. Gaardmand Jens Nielsen
1850, 2501, 3001, Magdalene Rasmusdatter, 76. Datter af boelsmand Rasmus Pedersen, i Espe. Fattiglem Mikkel Pedersen
1850, 1002, 1802, Dorthea Jensdatter, 68 og 9 maaneder, i Hundslev. Datter af huusmand Jens Jensen, i Hundslev. Huusmand Hans Larsen Væver
1850, 1302, 2102, Johanne Larsdatter, enke og almisselem, 80, i Ladbye. Datter af huusmand Lars Pedersen, i Ladbye
1850, 1803, 2703, Maren Sørensdatter, 65, indlogerende i Gielskov. Datter af gaardmand Søren Hansen, i Flødstrup
1850, 2903, 0604, Anne Andersdatter, 76, i Keirup Skov. Datter af gaardmand Anders Jensen, i Ladbye. Huusmand Hans Sørensen
1850, 0204, 1004, Marie Andersdatter, 37, paa Hundslev Mark. Datter af gaardmand Anders Hansen, i Urup. Boelsmand Niels Rasmussen Dallga
1850, 1104, 1904, Anne Sophie Margrethe Jacobsdatter, enke, 70, i Kjertinge. Datter af gaardmand Jacob Nielsen, i Mesinge Kragegaard. Gaardmand Niels Conradsen
1850, 2604, 3004, Maren Hansdatter, enke, 63, paa Hundslev Mark. Datter af gaardmand Hans Larsen, i Ladbye. Huusmand Niels Jacobsen
1850, 1005, 1505, Anne Knudsen, 4, datter af huusmand Knud Pedersen, i Nymarken (Hundslev)
1850, 3105, 0506, Kirsten Pedersdatter, 17, hjemme hos faderen huusmand Peder Mortensen, i Nymarken. Af Galgehuus
1850, 3008, 0609, Kirsten Madsdatter, 70, i Ladbye. Datter af huusmand Mads Hansen, i Revninge. Gaardmand Jacob Rasmussen
1850, 0609, 1209, Mette Rasmusdatter, 38, i Kjølstrup. Datter af huusmand Rasmus Pedersen, i Kjølstrup. Huusmand Jens Nielsen
1850, 0811, 1511, Karen Andersdatter, aftægtskone og enke, 71, paa Kjertinge Mark. Datter af huusmand Anders Larsen, i Maale. Huusmand Lars Jensen
1850, 0911, 1511, Karen Jensdatter, 65, i Hundslev Nymark. Datter af gaardmand Jens Pedersen, i Marslev. Huusmand Niels Olsen
1850, 0712, 1312, Johanne Hansdatter, 33 og 3 maaneder, i Ladbye. Datter af huusmand Hans Hansen, i Ladbye. Indsidder Jørgen Nielsen
1850, 1612, 2312, Anne Marie Rasmusdatter, 47, i Ladbye. Gaardmand Rasmus Knudsen, i Ladbye. Gaardmand Hans Nielsen
1851, 0601, 1301, Johanne Hansdatter, 58, i Hundslev. Datter af gaardmand Hans Nielsen, i Fraugde Kjærbye. Huusmand Knud Madsen
1851, 1603, 2103, Abelone Hansdatter, 45 og 9 maaneder, paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Hans Christensen, i Skiellerup. Indsidder Adolph Hansen
1851, 2003, 2803, Karen Nielsdatter, 45, paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Niels Hintze, i Steenhusene. Indsidder Tyge Poulsen
1851, 0903, 1603, Nielsine Adolphsen, 3 dage, datter af indsidder Adolph Hansen, paa Hundslev Mark
1851, 2804, 0405, Maren Knudsen, 2½, datter af huusmand Knud Pedersen, i Nymark
1851, 1905, 2605, Marie Sophie Fog, enkemadamme, 66, logerende i Frederiksminde. Datter af provst Fog, i Dalbye. Bang
1851, 2605, 0106, Karen Marie Pedersen, ¼ time, datter af huusmand Peder Nielsen, i Kiertinge
1851, 2706, 0307, Johanne Sophie Hansen, 10, datter af huusmand Hans Christensen, paa Hundslev Mark. Af Gielstrup
1851, 1207, 1607, Anne Dorthea Knudsen, 3½, datter af pige Karen Jensdatter. I pleie paa Kiertinge Mark
1851, 2607, 3007, Maren Madsen, 15, datter af indsidder Mads Andersen, paa Hundslev Mark. Af Marslev
1851, 1710, 2410, Anne Marie Sørensdatter, 57, i Kiølstrup. Datter af smed Søren ..., i Kiertinge. Aftægtsboelsmand Niels Nielsen
1851, 1910, 2510, Anne Margrethe Jensdatter, 28, hjemme hos stedfader i Ladbye. Datter af huusmand Jens Poulsen, i Ladbye
1851, 1011, 1611, Boline Catharine Knudsen, 3 dage, datter af huusmand Knud Nielsen, i Kiertinge
1851, 1611, 2311, Johanne Larsen, 2½, datter af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Nymark
1851, 1911, 2311, Mette Margrethe Larsen, 7, datter af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Nymark
1851, 2811, 0512, Erne Kirstine Jørgensdatter, 29, i Kjertinge. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Kiølstrup. Gaardeier og sognefoged Jacob Nielsen
1851, 0112, 0712, Anne Kirstine Larsen, 5, datter af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Nymark
1851, 1012, 1712, Johanne Marie Hansdatter, 26½. Datter af huusmand Hans Rasmussen, paa Hundslev Mark. Af Rytterskov
1851, 2812, 05011852, Anne Sørensdatter, huusmandsenke, 76, i Hundslev Nymark. Af Refninge. Huusmand Povl Larsen
1852, 0602, 1302, Maren Knudsdatter, 56, i Kiølstrup. Datter af gaardmand Knud Hansen, i Marslev. Gaardmand Jørgen Nielsen
1852, 1502, 2202, Jacobine Pedersen, 10, datter af huusmand Peder Mortensen, paa Hundslev Mark
1852, 1804, 2604, Anne Cathrine Madsen, 16, datter af huusmand Mads Hansen, i Hundslev. Af Birgum
1852, 0505, 1205, Nielsine Dinesen, 4½, datter af gaardmand Dines Rasmussen, i Hundslev
1852, 0705, 1605, Anne Margrethe Hansen, 1 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Thomsen, i Ladbye
1852, 2107, 2607, Anne Cathrine Hansen, 7, datter af gaardeier Hans Andersen, i Rosenlund
1852, 0908, 1508, Hansine Henriksen, 2, datter af indsidder Henrik Hansen, paa Hundslev Mark
1852, 1011, 1611, Anne Marie Henriksen, 8, datter af gaardmand Henrik Christiansen, paa Kiertinge Mark
1852, 0312, 1212, Christine Marie Nielsen, 7 dage, datter af tjenestekarl Mads Nielsen, paa Østergaard
1853, 0302, 1102, Anne Rasmusdatter, 42, i Nymarken. Datter af Rasmus Kromand, i Rønninge. Huusmand Niels Christensen
1853, 1502, 2302, Johanne Madsen, 3, datter af huusmand Mads Hansen, i Hundslev - af Birkum
1853, 1905, 2705, Anne Margrethe Jørgensdatter, 29, tilhuse paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Jørg. Henriksen, af Rastruphus
1853, 3110, 0711, Mette Marie Jørgensen, 27, tilhuse paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Jørg. Henriksen, af Rastruphus
1854, 0301, 1101, Maren Kirstine Adolphsen, 9½, datter af Anne Kirstine Larsdatter i Hundslev Fattighuus
1854, 1402, 2202, Hansine Hansen, ½, datter af huusmand Hans Christian Hansen, paa Hundslev Nymark
1854, 0103, 0703, Cathrine Marie Jacobsdatter, enke, 72½, i Midskov. Datter af huusmand Jacob Andersen, i Kiertinge. Huusmand Lars Hansen
1854, 1003, 1503, Cathrine Sophie Vilhelmine Larsdatter, enke, 68, i Ladbye. Datter af huusmand Lars Andersen, i Ladbye. Indsidder Peder Sørensen
1854, 1607, 2007, Karen Nielsine Jørgensen, 21 og 9 maaneder, i Kiertinge. Datter af gaardmand Jørgen Nielsen, i Kiertinge. Sognefoged og gaardeier Jacob Nielsen
1854, 2907, 0208, Else Cathrine Jacobsdatter, fattiglem, 76, i Hundslev Byes Fattighuus. Af Kjerteminde
1854, 0309, 1109, Hansine Frederikke Jørgensen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Jørgen Poulsen, i Nymarken
1854, 1209, 1609, Karen Nielsine Ernestine Jacobsen, 10 uger, datter af sognefoged og gaardeier Jacob Nielsen, i Kiertinge
1854, 1509, 2209, Anne Marie Jensen, 2 og 3 maaneder, pleiebarn hos huusmand K. Hartvedsen, i Steenhusene-Hundslev. Af Revninge
1854, 3109, 0510, Hansine Frederikke Christiane Jørgensen, 11 uger, datter af huusmand Jørgen Poulsen, i Hundslev Nymark
1854, 2711, 0612, Mette Kirstine Caroline Hansen, 8, datter af kromand Lars Hansen, i Gielskov
1854, 2911, 0612, Andresine Andersen, 7, datter af huusmand Anders Andersen, af Kiertinge Mark
1854, 2212, 2612, Johanne Jørgensen, 5, datter af huusmand Jørgen Povlsen, i Hundslev Nymark
1854, 2612, 3112, Dødfødt pige, datter af Anne Marie Andersen, i Kiertinge
1855, 0401, 1201, Anne Marie Pedersen, 7, datter af Peder Pedersen. Pleiedatter af huusmand Knud Hartvedsen, i Hundslev
1855, 1202, 1902, Anne Cathrine Rasmusdatter, 64, i Hundslev Nymark. Af Flødstrup. Huusmand Niels Nielsen
1855, 1702, 2602, Mette Marie Pedersen, huusholderske, 45, i Hundslev Nymark. Af Mosegaard i St. Hans Sogn i Odense
1855, 2406, 0207, Anne Cathrine Madsen, 3, datter af huusmand Mads Hansen, i Hundslev
1855, 0211, 0411, Udøbt pige, 5 uger, datter af Anne Kirstine Jensen, i Kiertinge
1855, 2912, 07011856, Anne Marie Larsen, enke, 66½, i Galgehuus. Datter af huusmand Lars Hansen, i Revninge. Ladefoged Peder Pedersen
1856, 0906, 1306, Marie Kirstine Knudsdatter, 77, paa Kiertinge Mark. Af Kingstrup i Gielsted Sogn. Boelsmand Niels Jensen
1856, 1206, 1806, Maren Kirstine Rundqvist, 19½, hjemme hos moderen huusmand Rasmussens enke i Kiertinge. Af Vester Kjærbye
1856, 2807, 0208, Mette Nielsdatter, enke, 77, i Ladbye. Af Urup. Gaardmand Rasmus Knudsen
1856, 0308, 0708, Karen Nielsdatter, 45 og 3 maaneder, i Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Høiby. Gaardmand Niels Hansen
1856, 0810, 1410, Karen Hintzesdatter, aftægtskone, 81, i Kiertinge. Datter af huusmand Hintze Larsen, i Ladbye. Af Kildehuus
1856, 2011, 2611, Babara Kirstine Jensen, 3 og 3 maaneder, datter af Christiane Hansen. Pleiebarn hos bedstemoderen Maren Nordskov
1856, 2912, 04011857, Anne Marie Larsen, 8 uger, datter af Anne Cathrine Madsen, i Galgehuus under Ulriksholm
1857, 0201, 0901, Mette Kirstine Jørgensen, 2, datter af Karen Christensen i Hundslev - af Andebølle i Wissenberg Sogn
1857, 0901, 1801, Udøbt pige, 13 dage, datter af Dorthea Hansdatter
1857, 2701, 0202, Anne Larsdatter, 58, i Hundslev. Datter af gaardmand Lars Hansen, i Kiertinge. Huusmand Johan Johansen
1857, 3001, 0702, Anne Kirstine Hansen, 14, steddatter af skræder Søren Larsen, i Kiølstrup
1857, 0303, 0903, Elsebeth Stegmann, 38, i Ladbye. Datter af huusmand Jørgen Stegmann, i Revninge. Huusmand Anders Ottesen
1857, 1304, 2004, Bodil Andersdatter, enke, 80, paa Kiertinge Mark. Af Odense. Boelsmand Hans Mikkelsen
1857, 0605, 1205, Else Madsdatter, 73, i Kiertinge. Datter af huusmand Mads Hansen, i Birkende. Aftægtsmand Rasmus Hansen
1857, 2105, 2905, Kirsten Christiansdatter, aftægtskone, 75, i Nymarken. Datter af smed Christian Hansen, i Salby. Smed Hans Frandsen
1857, 2205, 2705, Hansine Marie Pedersen, 15, datter af indsidder Peder Ottesen, i Kiertinge
1857, 1407, 1707, Oline Juliane Nielsen, 11, datter af huusmand og gartner Niels Olsen, i Ladbye
1857, 2207, 2807, Karen Jørgensdatter, enke, 79½, i Kiertinge. Datter af bødker Jørgen Hansen, i Diernisse. Forvalter Meiling
1857, 1411, 2011, Anne Rasmusdatter, enke, 84, i Kiertinge. Datter af teglmester Rasmus Nielsen, ved Lykkesholm. Postfører Lars Pedersen, i Odense
1857, 3011, 0812, Anne Larsdatter, 60, logerende i Kiertinge. Datter af gaardmand Lars Rasmussen, i Kiertinge
1857, 0712, 1512, Anne Marie Andersdatter, enke, 78, i Kiertinge. Datter af gaardmand Anders Tygesen, i Rynkebye. Gaardmand Christian Henriksen
1858, 0701, 1501, Dorthea Hansdatter, 76, logerende i Hundslev. Datter af huusmand Hans Pedersen, i Ladbye
1858, 1301, 2201, Anne Hansdatter, 33, i Nymarken. Datter af bødker Hans Larsen, i Nymarken. Huusmand Rasmus Andersen
1858, 1501, 2301, Maren Hansdatter, enke, 69, i Hundslev. Datter af huusmand Hans Pedersen, i Ladbye. Gaardmand Hans Andersen
1858, 1102, 1802, Karen Jensdatter, 39, i Nymarken. Datter af gaardmand Jens Nielsen, i Rynkebye. Huusmand Hans Jensen
1858, 2203, 3003, Maren Hansdatter, 69, i Nymarken. Datter af huusmand Hans Hansen, i Birkende. Huusmand Lars Sørensen
1858, 2804, 0405, Anne Knudsdatter, 33, i Ladbye. Datter af tjenestekarl Knud Rasmussen, paa Selleberg. Huusmand Christian Blangstrup
1858, 0605, 1105, Karen Rasmusdatter, enke, 87, i Kiertinge. Datter af gaardmand Rasmus Christensen, i Nymark. Gaardmand Henrik Nielsen
1858, 2905, 0406, Frederikke Leonore Duch, 75, i Hundslev. Datter af forpagter Claus Duch, i Røslinge Sogn. Gaardmand Anders Larsen
1858, 0806, 1206, Anne Dorthea Henriksdatter, enke, 84, i Kiertinge. Datter af gaardmand Henrik Christiansen, i Kiertinge. Huusmand Peder Pedersen
1858, 1309, 1709, Maren Henriksdatter, enke, 61, paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Henrik Pedersen, i Hundslev. Huusmand Hans Hansens Nordskov
1858, 3110, 0811, Kirsten Pedersen, 56, i Ladbye. Datter af boelsmand Peder Rasmussen, i Vormark. Gartner Niels Olsen
1859, 0201, 0501, Anne Marie Frandsen, 11 dage, datter af gaardmand Peder Frandsen og Mette Hansdatter, i Ladbye
1859, 0901, 1401, Kirsten Madsdatter, 80, i Kiertinge. Datter af gaardmand Mads Nielsen, i Hersnap. Huusmand Jens Hansen
1859, 0103, 0803, Johanne Christensdatter, enke, 58, i Ladbye. Datter af huusmand Christen Edvardsen, i Harrendruphuse. Huusmand Jens Nielsen Hvid
1859, 0603, 1403, Anne Marie Hansen, 12, datter af afdøde huusmand Hans Pedersen, paa Hundslev Mark
1859, 2103, 2803, Abelone Madsdatter, 65, i Hundslev. Af Dræby (Munkeboe). Huusmand Niels Sørensen
1859, 0807, 1407, Marie Kirstine Jensdatter, 39, i Hundslev. Datter af huusmand Jens Jørgensen, i Flødstrup. Huusmand Hans Knudsen
1859, 1107, 1607, Sara Kirstine Langkilde, 59, paa Keirup. Datter af proprietair Langkilde, paa Langkildegaarden. Proprietair Petersen
1859, 2107, 2607, Hanne Dorthea Hansen, 47, i Ladbye. Datter af Hans Jespersen. Af Korsør. Indsidder Søren Pedersen
1859, 1408, 1808, Dødfødt pige, datter af Anne Cathrine Jørgensen, paa Hundslev Mark
1859, 1108, 1408, Karen Olsen Rosenvold, 4 maaneder, datter af indsidder Ole Andersen, i Rosenvold
1859, 0412, 1112, Birthe Marie Hansen, 2 og 9 maaneder, datter af huusmand Hans Hansen, paa Hundslev Mark
1859, 1612, 2212, Marie Nielsine Larsen, 3, datter af huusmand Lars Johansen, i Hundslev
1859, 1812, 2312, Anne Marie Kirstine Jensen, 2, datter af gaardmand Jens Nielsen, paa Ladbye Mark
1859, 2312, 3012, Ovidia Karen Marie Jørgensen, 10, datter af indsidder Jørgen Nielsen - i pleie i Kiertinge
1859, 2412, 3012, Karen Andersen, 19, datter af boelsmand Anders Larsen, i Kiertinge
1860, 0101, 0701, Anne Kirstine Povlsen, 9 maaneder, datter af indsidder Povl Jørgensen, i Rosenvold - af Hundslev
1860, 0902, 1202, Mette Kirstine Rasmussen, 1 dag, datter af pige Kirsten Pedersen, i Nymarken
1860, 1005, 1605, Kirsten Frandsdatter, aftægtskone, 89, i Ladbye. Datter af gaardmand Frands Jensen, i Rastrup
1860, 1905, 2605, Maren Sørensdatter, 73, i Hundslev. Datter af gaardmand Søren Mogensen, i Hundslev. Skuffer Jens Rasmussen
1860, 3105, 0706, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 74, i Ladbye. Af Revninge. Gaardfæster Niels Ulriksen
1860, 2105, 2605, Dødfødte tvillingepiger, døtre af indsidder Niels Nielsen, i Kjertinge
1860, 0806, 1606, Edel Marie Friis, enke, 87, til Keirup. Datter af præst Friis, i Marslev. Proprietair J. Petersen
1860, 2708, 0209, Birthe Elise Larsen, 3 maaneder, datter af huusmand Lars Andersen, paa Hundslev Mark
1860, 2710, 0511, Anna Elisabeth Clausen, enke, 87, i Hundslev. Datter af provst Clausen, i Hjørringe. Af Sundby. Kammerraad Larsen
1861, 1102, 1602, Anne Marie Kirstine Sørensen, 4, datter af bødker Peder Sørensen, af Hundslev
1861, 1702, 2302, Marie Kirstine Nielsdatter, 60 og 9 maaneder, i Kiertinge. Datter af gaardmand Niels Conradsen, i Kiertinge. Gaardmand Niels Larsen
1861, 0705, 1405, Abelone Frandsdatter, 65½, i Hundslev. Datter af huusmand Frands Pedersen, i Revninge. Indsidder Christen Andersen
1861, 2408, 3008, Anne Tagesdatter, enke og aftægtskone, 91, i Kjølstrup. Datter af Tage Hansen (rettes til Tygesen), i Agedrup
1861, 0512, 812, Maren Kirstine Andersen, 2 dage, datter af Anne Kirstine Pedersen, i Hundslev
1862, 1601, 2301, Anne Cathrine Thomasdatter, aftægtskone og enke, 86 og 9 maaneder, i Kiertinge. Datter af gaardmand Thomas Hansen, i Midskov. Gaardmand Niels Povlsen
1862, 0202, 1102, Anne Sørensdatter, aftægtskone, 80, i Ladbye. Datter af gaardmand Søren Pedersen, i Rørup
1862, 2603, 3003, Karen Olsen, ½, datter af indsidder Ole Andersen, i Rosenvold
1862, 3103, 0804, Dorthe Marie Jacobsen, enke og aftægtskone, 82, i Ladbye. Datter af gaardmand Jacob Christensen, i Viby
1862, 0708, 1208, Frederikke Hansdatter, 48. Datter af huusmand Hans Hansen, af Ladby. Huusmand Jørgen Clausen
1862, 0908, 1508, Anne Marie Hansdatter, aftægtskone, 66, i Hundslev. Datter af huusmand Hans Olsen, i Rastrup Marslev Sogn
1862, 1011, 1611, Hansine Marie Nielsen, 3, datter af murer Niels Pedersen, i Rosenvold. Af Skibhusene
1862, 1212, 1912, Anne Larsdatter, aftægtskone, 81, hos boelsmand Edvard Povlsen, paa Kiertinge Mark
1863, 1105, 1805, Karen Andersen, 29, paa Hunslev Mark. Datter af huusmand Anders Frederiksen, paa Kiertinge Mark. Huusmand Hans Hansen
1863, 1505, 1705, Udøbt pige, 2 dage, datter af sypige Anne Kirstine Hansen
1863, 2106, 2606, Karen Jochumsdatter, enke, 75, i Kiertinge. Datter af gaardmand Jochum Larsen, i Ladby. Gaardmand Christen Sørensen
1863, 1408, 2108, Gjertrud Hansdatter, 44, paa Hundslev Mark. Datter af huusmand Hans Frandsen, paa Hundslev Mark. Boelsmand Anders Hansen
1863, 2008, 2508, Maren Knudsdatter, 39, i Ladby. Datter af gaardmand Knud Hansen, i Overkjærby. Gaardmand Rasmus Jacobsen
1863, 2511, 3011, Anne Dorthea Andersen, 20 uger, datter af boelsmand Anders Hansen, i Hundslev
1863, 2012, 2912, Birthe Marie Jacobsdatter, enke, 51½, i Hundslev. Datter af huusmand Jacob Kleve, i Hundslev. Indsidder Povl Jørgensen (Nielsen)