Kølstrup, 1824-1836, viede

Afskrift af kirkebog
Viede 1824-1836, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1824, 1004, Jacob Jensen, væver, 28, i Revninge og bondepige Maren Rasmusdatter, 26, i Kjølstrupgaard
1824, 1206, Niels Pedersen, tjenestekarl, 33, hos gaardmand Lars Hansen i Ladbye og tjeneste- og bondepige Kirsten Sørensdatter, 29, hos Mads Jensen i Hundslev Skovgaard
1824, 1806, Peder Andersen, gaardmand, 28, i Davinde og bryggerpige Gjertrud Nielsdatter, 23, i Kjølstrup Præstegaard
1824, 0210, Morten Christophersen, tjenestekarl, 25, hos Rasmus Rasmussen i Sandholm paa Hundslev Mark og tjenestepige Else Marie Rasmusdatter, 30, hos stiffaderen Rasmus Rasmussen af Hundslev
1824, 2210, Hans Jochumsen, huusmand og væver, 34, i Urup og tjeneste- og bondepige Lisbeth Niellarsdatter, 32, i Kiertinge
1824, 1211, Niels Jensen, ungkarl og tjenestekarl, 39, hos Lars Nielsen i Hundslev, født 12 Nov 1785 i Woldby Aarhuus Stift og pige og tjenestepige Anne Larsdatter, 26, i Hundslev
1824, 0511, Hans Meyling, forvalter og gaardeier, 62, paa Ulrichsholm i Kiertinge og huusholderske Karen Jørgensdatter, hos brudgommen, 47, i Kiertinge
1824, 1112, Knud Madsen, ungkarl og huusfæster, 30, i Hundslev og pige Johanne Hansdatter, 32, forhen kokkepige paa Keyrup
1825, 0705, Knud Andersen, avlskarl, 44, hos forvalter Meyling i Kiertinge, født i Ladbye og tjenestepige Dorthea Nielsdatter, 34, hos forvalter Meyling i Kiertinge, født i Hoeløv
1825, 0705, Peder Nielsen, avlskarl, 38, i Allested Præstegaard, født 15 Oct 1786 i Rastrup og Marie Andersdatter, 32, opholdende sig hos Caspar Nielsen i Hundsløv, født 1793 i Herrested
1825, 2110, Anders Andersen, snedker, 26, af Fraugde Kjærbye og bondepige Kirsten Nielsdatter, 25, i Hundslev
1825, 2911, Lars Thomsen Bjørn, skomagermester, 26, i Middelfart og stuepige Catharine Holt, 22, paa Keyrup
1825, 1712, Mads Nielsen, huusmand, 61, i Ladbye og pige og tjenestepige Mette Kirstine Hansdatter, 43, hos brudgommen i Ladbye
1826, 0701, Christen Andersen, tjenestekarl, 32, paa Ørnfeldt og forhen kokkepige Abelone Frandsdatter, 29, i Præstegaarden, nu tilhuse hos huusmand Rasmus Andersen i Hundsløv
1826, 1102, Søren Sørensen, seminarist og huuslærer, 24, i Dalum Præstegaard og forhen huusjomfrue Nicoline Christine Widding, 23, i Dalum Præstegaard, nu hos faderen paa Ulrichsholm
1826, 1504, Anders Frederichsen, væverkarl, 22, hos stedfaderen Lars Jensen paa Kiertinge Mark og væverpige Birthe Christiansdatter, 30, paa Kiertinge Mark hos stedfaderen Ole Christensen
1826, 0206, Mads Andersen, tjenestekarl, 34, Tommerup, hos faderen Anders Madsen i Rosenlund ved Hundslev og skræderpige Kirsten Nielsdatter, i Ørnfeldt Veihuus, født 1797 i Marslev
1826, 2406, Anders Jensen, tjenestekarl, 33, Hersnap, hos gaardmand Jens Larsen i Mesing, født 1 Oct 1792 og enke Anne Olsdatter, 34, Vartekilde (efter Peder Pedersen i Hundsløv Steenhuse)
1826, 2705, Christen Larsen, gartner, 26, paa Keyrup, født 1800 i Martofte og meierske Johanne Rasmusdatter, 27, paa Keyrup, født 22 Jan 1799 i Ringe, Rynkebye
1826, 2810, Peder Olsen, bødkerkarl, 25, hos faderen i Ladbye og fhv. kokkepige Maren Nielsdatter, 26, paa Ladegaard, nu hjemme hos faderen i Ladbye
1826, 2810, Nicolai Scharff, musicus, 26, i Wordingborg, født 10 Oct 1800 og jomfru Petrine Petersen, 30, paa Keyrup, sal. proprietair Petersens datter født 2606 1796
1826, 1111, Peder Rasmussen, 31, gaardmand Rasmus Pedersens hjælpende søn i Kjølstrupgaard og bondepige Marie Magdalene Henriksdatter, 28, i Rødegaard, datter af Henrik Nielsen
1826, 1811, Lars Andersen, huusmand, 41, i Kiertinge, forhen tjenestekarl i Kjerteminde, født 14 Nov 1784 og tjenestepige Anne Hansdatter, 23, hos moderen Hans Hansens enke i Kiertinge
1826, 2411, Niels Jensen, kudsk, 23, hos kammerherre v. Rosenørn i Kjølstrup, og kokkepige Mette Larsdatter, 44, hos kammerherre v. Rosenørn i Kjølstrup
1826, 0912, Jørgen Nielsen, brændeviinskarl, 51, Hundsløv, brændeviinskarl fra Nyborg, født 16 Jul 1775 og enke Charlotte Sophie Knudsdatter, 49 (efter huusmand Povel Andersen i Kjølstrup)
1826, 1612, Niels Nielsen, bødker, 27, i Kjølstrup Bye og enke Anne Madsdatter, 25 (efter huusmand Hans Jensen i Kjølstrup)
1827, 0302, Hans Sørensen, tjenestekarl, 38, Hundsløv, hos sin broder Søren Jørgensen i Hundsløv og tjenestepige Abelone Andersdatter, 27, hos faderen Lars Nielsen i Hundsløv
1827, 0704, Jørgen Rasmussen, huusfæster, 38, i Ladbye, forhen tjenestekarl i Lille Wibye Drigstrup Sogn og huuskone Karen Hansdatter, 33, i Ladbye
1827, 2909, Jørgen Olsen, boelsmand, 34, i Hundsløv og tjenestepige Anne Hansdatter, 29, hos boelsmand Jørgen Olsen i Hundsløv, Aasum Broehuus
1827, 0906, Lars Larsen, boelsmand, 45, i Kjølstrup og pige og tjenestepige Anne Marie Hansdatter, 39, hos brudgommen i Kjølstrup, nu forhen i Aasum Sogn
1827, 2710, Erik Rasmussen Bom, skoemager, 28, i Kjerteminde og kammerpige Anne Sophie Hansen, 30, paa Ulrichsholm
1827, 0211, Jørgen Nielsen, gaardmand, 37, i Kiertinge, forhen tjenestekarl hos broderen Peder Nielsen og bondepige Maren Nielsdatter, 21, af Kiertinge
1827, 0311, Lars Nielsen, bondekarl, 25, Hundsløv, hos stedfaderen Erik Jensen i Urup og pige Gjertrud Marie Nielsdatter, 27, hos faderen Niels Pedersen Krag af Hundsløv
1827, 0112, Peder Larsen, tjenestekarl, 36, hos sin broder Jørgen Larsen i Over Kjærbye og Maren Sørensdatter, 26, hos sin fader boelsmand Søren Larsen i Kjølstrup
1827, 1512, Jens Andersen, bondekarl, 33, hos faderen gaardmand Lars Nielsen i Hundsløv og bondepige Karen Olsdatter, 28, hos moderen Ole Larsens enke i Kiertinge
1828, 2501, Hans Povelsen, tjenestekarl, 22, paa Brolykke og meierske Karen Andersdatter, 25, paa Ørnfeldt
1828, 3110, Lars Hansen, boelsmand, 33, i Kiertinge og bondepige Mette Olsdatter, 27, af Kiertinge
1828, 1411, Povel Andersen, gaardmand, 50, i Agedrup og bondepige Maren Andersdatter, 38, af Rosenlund pr Hundsløv
1828, 2211, Andreas Nielsen, selveierhuusmand, 31, i Kjølstrup og forhen kokkepige Anne Marie Hansdatter, 29, paa Østergaard, siden 1ste Nov i Kjølstrup
1828, 2911, Jens Christian Andresen, examinatus juris fuldmægtig paa herredscontoiret, 28, Dræbye, hos cancellieraad Friestadt i Odense og Frederikke Sørine Thomsen (Wikkelsøe), 24, hos jomfrue paa Ørnfeldt
1828, 0612, Hans Pedersen, 27, underkarl og murer i Ladbye og Erne Kirstine Ulriksdatter, 21, i Ladbye
1828, 2012, Anders Pedersen, bødker, 28, Marsløv, bødker paa Østergaard og bryggerpige Karen Pedersdatter, 29, paa Ørnfeldt
1829, 2803, Mads Andersen, boelsmand, 38, paa Kiertinge Mark og pige og tjenestepige Maren Jørgensdatter, 35, hos brudgommen i Revninge
1829, 2410, Hans Jensen Smed, ungkarl, 25, paa Østergaard og pige Anne Marie Madsdatter, 25, hjemme hos faderen Mads Andersen i Hundslev
1829, 2609, Hans Rasmussen, huusmand og tømmermand, 44, i Kjølstrup og Karen Marie Nielsdatter, 33, hjemme hos faderen Niels Larsen Møller i Kjølstrup
1829, 2410, Lars Povelsen, ungkarl og skræderkarl, 21, Kjølstrup, skræderkarl hos Niels Jensen i Hundslev og huuskone Anne Larsdatter, 43, i Ladbye
1829, 2208, Mads Magnus Pagh, seminarist og skolelærer, 26, i Skibhusene og huusholderske Pauline Cecilia Wichelsøe, 25, hos faderen i Kjølstrup
1829, 3110, Peder Hansen [staldkarl], 29, paa Ørnfeldt, Birkende og bryggerpige Maren Jacobsdatter, 27, paa Ørnfeldt, Nørrelyndelse
1829, 2111, Hans Jensen, tjenestekarl, 28, hos faderen i Ladbye og tjenestepige Mette Kirstine Hansdatter, 26, hos faderen i Ladbye, Kalkendrup
1829, 1411, Hans Hansen, huusmand, 27, Kiertinge i Kjølstrup og tjenestepige Kirstine Marie Rasmusdatter, 25, i Kjølstrup
1829, 1212, Povel Nielsen, dragon og tjenestekarl, 26, i Ladbye, Midskov og tjenestepige Cidsel Marie Nielsdatter, 24, hos faderen Niels Larsen i Ladbye
1829, 1212, Mads Marcussen, 27, boelsmand Marcus Madsens enkes hjælpende søn paa Kiertinge Mark og Maren Larsdatter, 26, hos faderen Lars Jensen Hjulmand i Kiertinge
1830, 0506, Lars Larsen Hornshøi (Wibye), tjenestekarl, 31, hos gaardmand Povel Rasmussen Krag i Thorup, født 25 Oct 1798 og Dorthea Kirstine Birkenfeldt, 22, hjemme hos faderen Wilhelm Birkenfeldt i Hundsløv, født 18 Apr 1808
1830, 1707, Hans Nielsen, fæster, 28, af et af Degneløkkehusene i Kjølstrup, Birkum, født 19 Jan 1802 og Karen Pedersdatter, 22, Kjølstrup, hjemme hos moderen Peder Andersens enke i Kjølstrup
1830, 1007, Rasmus Madsen, avlskarl, 48, paa Ulrichsholm, Davinde og tjenestepige Kirsten Jensdatter, 27, hos faderen Fiskerhuus
1830, 1610, Anders Povelsen, tjenestekarl, 30, i Eybye, Veiøe, Vor Frue Sogn i Odense og Gjertrud Nielsdatter, 24, Kiertinge, hjemme hos moderen huusmand Lars Jørgensens enke i Kjølstrup
1830, 1311, Johan Jensen, tjenestekarl, 26, Keyrup i Kiertinge og tjenestepige Marie Nielsdatter, 22, i Kiertinge, Ladbye
1830, 2011, Rasmus Hansen, huusmand, 45, paa Hundsløv Mark, Dræby og huusholderinde Karen Rasmusdatter, 45, hos Rasmus Hansen i Hundsløv
1830, 2011, Niels Nielsen, tjenestekarl, 27, i Davinde og huuskone Gyde Andersdatter, 47, paa Kiertinge Mark
1830, 2011, Anders Larsen, tjenestekarl, 22, i Kiertinge og tjenestepige Laurine Marie Nielsdatter, 21, i Kiertinge
1830, 0412, Niels Jacobsen, huusmand, 48, i Hundsløv og Maren Hansdatter, 44, Ladbye, i Hundsløv Fattighuus
1830, 1112, Tyge Reinholdtsen, fæstehuusmand, 28, i Ladbye, Revninge og tjenestepige Anne Hansdatter, 28, hos brudgommen i Ladbye, Langaae
1831, 1202, Knud Andersen, huuseier, 31, paa Hundsløv Mark, Mullerup og tjenestepige Anne Marie Andersdatter, 30, hos brudgommen, Ullerslev
1831, 2304, Johan Nielsen, huusmand, 41, i Revninge og kokkepige Anne Jensdatter Woldbye, 36, hos ... Larsen i Hundsløv
1831, 0306, Anders Rasmussen Kjellerup, rendemester, 42, i Nyborg og Dorthea Andersdatter, 35, Tommerup, hos faderen gaard- og lægdsmand Anders Madsen i Hundsløv
1831, 2210, Jørgen Christensen, boelsmand, 45, paa Kiertinge Mark og pige og tjenestepige Maren Nielsdatter, 27, hos brudgommen paa Kiertinge Mark, Dræbye
1831, 2910, Christian Birkenfeldt, snedker, 35, i Hundsløv og pige og tjenestepige Karen Larsdatter, 26, hos brudgommen i Hundsløv, Dræbye
1831, 2910, Dines Rasmussen, ungkarl og tjenestekarl, 29, i Hundsløv, Rynkebye og pige og tjenestepige Anne Marie Nielsdatter, 24, hos faderen i Hundsløv
1831, 2910, Niels Nielsen, huusmand, 32, i Kjølstrup og pige og tjenestepige Kirsten Hansdatter, 24, hos brudgommen i Kjølstrup, Drigstrup
1831, 1012, Christen Pedersen, kudsk, 28, paa Ulrichsholm, Oure og indsidderske Anne Marie Nielsdatter, 29, i Langeskovhuse, Hundsløv, født 10 Jan 1802
1831, 1012, Søren Pedersen, ungkarl og huusmand, 31, i Revninge, Lille Wibye og pige Dorthea Nielsdatter, 32, hos faderen Peder Andersen i Kjølstrup
1832, 1404, Niels Jørgensen, tjenestekarl, 36, paa Ørnfeldt, Dalbye og malkepige Anne Marie Nielsdatter, 31, paa Ulrichsholm, Rudskov
1832, -, Niels Jensen, huusmand, 49, i Ladbye og pige og tjenestepige Anne Cathrine Rasmusdatter, 34, hos brudgommen
1832, 0311, Hans Pedersen, ungkarl og tjenestekarl, 42, i Mesinge, Dalbye, født 28 Nov 1790 og huuskone Karen Rasmusdatter, 48, i Ladbye
1832, 2411, Peder Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 28, i Birkende, Ullerslev og pige og tjenestepige Gjertrud Nielsdatter, 20, hos faderen Niels Tømmermand i Hundsløv
1832, 1011, Lars Hansen, boelsmand, 37, i Kiertinge og pige og tjenestepige Maren Prebensdatter, 18, hos faderen Preben Jacobsen i Ladbye
1832, 1011, Peder Frederiksen, ungkarl, væver og huusmand, 32, i Kjølstrup og pige og tjenestepige Anne Malene Rasmusdatter, 31, hos brudgommen i Kjølstrup, Marslev
1832, 0311, Tyge Povelsen, ungkarl og tjenestekarl, 27, paa Keyrup, Urup og pige og kokkepige Karen Nielsdatter, 26, paa Ulrichsholm, Steenhuus
1832, 2112, Rasmus Henriksen, huusmand, 33, i Hundsløv og pige og tjenestepige Anne Marie Ulriksdatter, 28, hos moderen Mette Ulrichs i Ladbye
1832, 2112, Niels Ulriksen, ungkarl, 33, gaardbrugende enkes søn i Ladbye og huuskone Mette Kirstine Hansdatter, 49, i Ladbye
1832, 1512, Lars Christiansen, ungkarl og tjenestekarl, 30, i Ladbye, Kjølstrup og pige og indsidderske Anne Pedersdatter, 40, i Ladbye, Ringe i Rynkebye
1832, 1512, Mads Frederiksen, ungkarl og skræder, 33, fra Bogense og huuskone Maren Pedersdatter, 26, i Kjølstrup
1833, 0806, Hans Hansen Hoff, skoemager, 29, hos sin fader skoemager Hans Jensen Hoff i Hundsløv og tjenestepige Kirsten Jensdatter, 24, hos gaardmand Mads Jensen i Skovgaarden i Hundslev, Rosilde
1833, 1407, Rasmus Hansen, hørsvinger og leietager, 29, af Skinningehuus, Hundsløv og husholderinde Maren Andersdatter, 30, i Skinninge, Ladbye, forhen meierske paa Ulriksholm
1833, 0211, Johan Peter Petersen, tjenestekarl, 31, paa Ørnfeldt, Aarsløv og tjenestepige Karen Hansdatter, 25, paa Ørnfeldt, nu hos faderen i Ørnfeldt Thorup
1833, 1611, Hans Mathiasen, huusmand, 46, i Revninge og tjenestepige Mette Sørensdatter, 41, i Kjølstrupgaard, Rastrup
1833, 3011, Anders Larsen Christophersen, skoemagermester, 24, i Kjerteminde og tjenestepige Else Christensdatter, 29, hos faderen Christen Jørgensen af Kiertinge
1833, 1412, Lars Larsen, tjenestekarl, 28, i Revninge, Kiertinge og tjenestepige Anne Cathrine Nielsdatter, 22, hos faderen Niels Frederiksen i Kiertinge
1834, 2203, Lars Povelsen, fæstehuusmand, 25, i Ladbye, Kjølstrup og tjenestepige Maren Christiansdatter, 27, hos faderen gaardmand Christian Henriksen af Kiertinge
1834, 3105, Conrad Nielsen, avlskarl, 26, hos faderen i Kiertinge og gaardmandsenke Maren Nielsdatter, 28, i Kiertinge
1834, 2308, Christian Gantzen Pagh, bagermester, 28, i Odense, født 10 Nov 1805 og huusholderske Kirstine Marie Wichelsøe, 26, hos sin fader i Kjølstrup, født 9 Mar 1808
1834, 0711, Jens Nielsen Herløv, tjenestekarl, 28, i Kiertinge og tjenestepige Anne Cathrine Sørensdatter, 25, hos faderen smeden i Kiertinge
1834, 1511, Jacob Sørensen, smed, 28, i Kiertinge og tjenestepige Karen Pedersdatter, 22, i Kiertinge
1834, 1511, Søren Pedersen, tjenestekarl, 35, i Ladbye, Dalbye og tjenestepige Karen Hansdatter, 32, hos faderen Hans Larsen i Ladbye
1835, 0404, Lars Larsen, gaardmand, 44, i Ladbye Kalvehaugegaard og tjenestepige Karen Pedersdatter, 25, hos brudgommen, Ladbye
1835, 1107, Knud Hartvedsen, staldkarl, 35, paa Rønningesøegaard, Tarup, født 9 Feb 1800 og huuskone Anne Olesdatter, 43, efter Anders Jensen i Steenhuus, Vartekilde
1835, 2111, Marcus Pedersen, muurmester, 30, i Vester Kjærbye og huusmandsenke Mette Marie Madsdatter, 27, i Kiertinge, Bogense
1835, 0711, Lars Larsen, tjenestekarl, 29, hos faderen Lars Larsen af Kiertinge og tjenestepige Anne Kirstine Jensdatter, 26, hos faderen gaardmand Jens Nielsen i Ladbye
1835, 2410, Niels Henriksen, enkemand, 44½, i Saueriishuus, Hundsløv og tjenestepige hos brudgommen Karen Hansdatter, 32½, Kokkendrup. Født 24.03.1803
1835, 0711, Niels Nielsen, ungkarl og huusmand, 42, i Ladbye, Salbye, p.t. staldkarl paa Brolykke og tjenestepige Maren Nielsdatter, 38, i Kiertinge, Hoeløv
1835, 0811, Erik Hansen, ungkarl og tjenestekarl, 33, paa Ørnfeldt, Seden og tjenestepige Johanne Hansdatter, 26, paa Ørnfeldt, Hagendrup, født 25 Apr 1809
1835, 2111, Anders Frederiksen, væver og huusmand, 32, i Kiertinge og pige og tjenestepige Anne Hansdatter, 28, hos faderen Hans Mikkelsen i Kiertinge
1835, 1411, Hans Thomasen, fæster, 25, af et huus i Ladbye, Vester Kjærbye, født 2005 1810 og Anne Hansdatter, 33 (efter huusmand Tyge Reinholdtsen) i Ladbye, Langaa
1835, 1212, Niels Tagesen, tjenestekarl, 38, hos stiffader Peder Larsen i Vester Kjærby og tjenestepige Johanne Hansdatter Hoff, 29, hos faderen skoemager Hans Jensen Hoff i Hundsløv
1835, 1912, Lars Sørensen, smed, 24, i Kiertinge og tjenestepige Anne Cathrine Hansdatter, 26, i Kiertinge, Ubberud
1836, 2401, Jørgen Hansen, staldkarl, 30, paa Ulriksholm, Sørup, døbt 4 Aug 1805 og Kirsten Hansdatter, Rue, nu til huse hos huusmand Lars Jensen Hjulmand i Kiertinge
1836, 2506, Morten Jensen, tjenestekarl, 32, hos sin moder gaardmand Jens Hansens enke i Rastrup og Sophie Frederikke Andersdatter, 32, efter gaardmand Anders Jørgensen af Kiertinge, Seeden
1836, 1211, Carl Ludvig Møller, gaardeier, 28, i Hundsløv Frederiksminde, Barløsegaard og huusjomfrue Dorthea Sophie Aagaard, 21, hos kammerraad Larsen i Hundsløv, Hostrupgaard i Jylland
1836, ingen dato August, … Wilhjelm, snedkersvend, 25, af Odense, Longelse, født 4 Mar 1811 og Karen Marie Franzen (døde før vielsen), 28, Odense, hos faderen i Gjeelskroe
1836, 2611, Mads Marcussen, boelsmand, 35, i Kiertinge og bryggerpige Anne Margrethe Jørgensdatter, 28, i Præstegaarden
1836, 1712, Jørgen Larsen, tjenestekarl, 34, i Hundsløv, Rynkebye og tjenestepige Kirstine Jensdatter, 32, paa Keyrup, Kjølstrup
1836, 1012, Lars Povelsen, fæstehuusmand, 28, i Ladbye, Kjølstrup og pige og bryggerpige Maren Sørensdatter, 30, paa Keyrup, Kildehuus