Kølstrup, 1814-1823, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1813, 2712, 02011814, Mathias Hansen, 1, søn af huusmand Hans Mathiasen, i Ladbye
1814, 0101, 0901, Jens Hansen, 2, søn af Maren Jensdatter, i Ladbye
1814, 2801, 0602, Jørgen Hansen, 5, søn af Hans Mikkelsen, boelsmand, i Nieslegaarden paa Kiertinge Mark
1814, 2701, 0602, Lars Pedersen, 4 uger, søn af Peder Madsen, huusmand, i Rosenlundshuset pr. Hundslev
1814, 1003, 1803, Hans Sørensen, 7, søn af Søren Mogensen, gaardmand, i Hundslev
1814, 1103, 1803, Hans Nielsen, 5, søn af Niels Rasmussen, huus- og tømmermand, i Hunslev
1814, 1303, 2003, Niels Rasmussen, almisselem, 72, af Ulrichsholms Strandskov
1814, 2003, 2703, Niels Frandsen Vulf, bødker, 56, i Hunslev
1814, 2603, 0304, Povel Hansen, boelsmand, 40, paa Kjølstrup Mark
1814, 0104, 0804, Rasmus Rasmussen Milling, væver, 76, Kjølstrup
1814, 1204, 1704, Jørgen Hansen, aftægtsmand, 78, havde før været gaardmand i Hunslev
1814, 2006, 2606, Rasmus Christensen, 1 og 2 maaneder, søn af huusmand Christen Mathiasen, i Hunslev
1814, 2909, 0510, Søren Hansen, husmand og smed, 48½, i Kiertinge. Født i Ladbye, søn af huusmand Hans Nielsen
1814, 2310, 2910, Niels Sørensen Skræder, almisselem, 87, Ladbye
1814, 2510, 2910, Rasmus Jørgensen, 4 uger, søn af indsidder og dagleier Jørgen Sørensen, i Ladbye
1814, 2310, 3110, Hans Jensen, tjenestekarl, 36, i Hunslev
1815, 0402, 1202, Knud Povelsen, 6 dage, søn af huusmand Povel Andersen, i Kjølstrup
1815, 2802, 0503, Lars Nielsen, 2 og 6 uger, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1815, 3105, 0706, Knud Rasmussen, aftægtsgaardmand, 79, i Ladbye
1815, 1007, 1607, Povel Michaelsen Wilsøe, bødker og indsidder, 54, i Langeschoushuus paa Hunslev Mark
1815, 1907, 2207, Povel Andersen, 1½, søn af gaardmand Anders Jensen, paa Ladbye Mark
1815, 0212, 0912, Niels Andreas Wickelsøe, 2 og 1½ maaned, søn af kirkesanger Hans Nielsen Wickelsøe
1816, 1103, 1703, Lars Sørensen, 4 dage, søn af boelsmand Søren Nielsen, i Kilde
1816, 0104, 0604, Anders Olsen, tjenestekarl, 16½, Ladbye. Stedsøn af gaardmand Præben Jacobsen
1817, 2003, 2603, Jens Hansen Hoff, skoemagermester, 86, i Hunslev. Født hiinside Bergen i Norge
1817, 2904, 0405, Anders Nielsen (tvilling), 1 time, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1817, 2904, 0405, Lars Nielsen (tvilling), 2 timer, søn af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1817, 0811, 1411, Peder Jensen Kragh, huusmand, nu aftægtsmand og kurvemager, 84, hos sønnen boelsmand Niels Pedersen Kragh, paa Hunslev Mark. Født Hunslev
1817, 3011, 0712, Lars Pedersen, indsidder og dagleier, 40, i Saltofte Kjerum Sogn ved Assens. Født i Bubberup Bye i Søllested
1818, 0601, 1101, Rasmus Larsen, møllersvend, 39, hos sin søster Johanne Christians eller Kryllens, i Kjerteminde. Født i Ladbye. Søn af huusmand Lars Pedersen
1818, 1402, 1802, Peder Madsen, kludesamler og indsidder, 79, i Ladbye. Født i Maale paa Hindsholm
1818, 2103, 2803, Knud Hansen, enkemand og huusmand, 72, i Hunslev. Født i Hunslev
1818, 0805, 1505, Jørgen Rasmussen, huusmand og smed, 61, i Ladbye. Født i Hoeløv. Søn af Rasmus Johansen
1818, 2305, 3005, Peder Kryssing Tingberg, sognepræst, 68, for Kjølstrup og Agedrup Menigheder. Født i Næraae
1818, 1207, 1507, Jørgen Hansen, staldkarl, 77, paa Ulrichsholm. Født i Hunslev. Søn af gaardmand Hans Nielsen
1818, 2610, 0111, Lars Jensen, 19 uger, søn af væver Jens Henrik Larsen, i Vandløse Bye, Brunshøy Sogn, Kjøbenhavn. Pleie- og sønnesøn af Lars Rasmussen, i Ladbye
1818, 2611, 0112, Hans Jensen, rygter, 80, paa Keyrup
1819, 1201, 1801, Lars Rasmussen, gaardmand, 74, i Kiertinge. Født 1745. Søn af gaardmand Rasmus Larsen og Karen Knudsdatter
1819, 2601, 3001, Jens Hansen Rudskov, 16, tjenende gaardmand Niels Jacobsen, i Hunslev
1819, 2202, 2602, Hans Andersen, 8, søn af gaardmand Anders Jensen, paa Ladby Mark
1819, 0904, 1804, Jens Rasmussen, 1½, søn af huusmand Rasmus Hansen, i Kiertinge
1819, 1104, 1804, Hans Hansen Nordskov, 8 maaneder, søn af indsidder Hans Nordskov, i Hunslev
1819, 1805, 2305, Christen Hansen, 1 og 2 maaneder, søn af husmand Hans Christensen, i Steenhuse
1819, 2805, 3105, Lars Hansen, ½, søn af huusmand Hans Larsen Bødker, i Hunslev
1819, 0607, 1107, Jesper Madsen, huusmand, 70, i Hunslev. Født i Kjølstrup. Søn af Mads Hansen
1819, 2007, 2507, Niels Hansen, 7, søn af huusmand og skibstømmermand Hans Hansen, paa Kjertinge Mark
1820, 2906, 0507, Lars Nielsen, huusmand, 57, i Hunslev. Født i Tyndeskovshuus under Rynkebye
1820, 1307, 1907, Cecilius Ulrich Andreas v. Rosenørn, proprietair, 38, af Ulrichsholm
1820, 0810, 1110, Jeppe Olsen, 1 og 3 maaneder, søn af huusmand Ole Jeppesen, i Anders M. Skovhuus ved Hunslev
1820, 1712, 2012, Jens Hansen, 9 og 8 maaneder, søn af huusmand Hans Jensen, i Ørnfeldt Skovhuus
1821, 1601, 2501, Jens Nielsen, huusmand, 72, i Ladbye
1821, 2001, 2801, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen, paa Kjertinge Mark
1821, 0602, 1102, Mads Hansen, 4 og 7 maaneder, søn af huusmand Hans Larsen, i Rosenlund
1821, 1704, 2404, Rasmus Andersen, 11½, søn af Anders Madsen, i Rosenlund
1821, 2805, 0306, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Mikkelsen, i Ladbye
1821, 0206, 0606, Hans Pedersen, tjenestekarl, 35, hos sin halvbroder hr. proprietair Petersen, paa Keyrup
1821, 1607, 2007, Jens Hansen, bondesøn, 40, af Ladbye Kalvehaugegaard. Søn af Hans Andersen, i Ladbye
1821, 2311, 0212, Hindse Larsen, aftægtshuusmand, 75½, i Kildehuus
1822, 1101, 1801, Jens Jørgensen, boelsmand, 54, paa Hunslev Mark. Født i Hudevad Rolsted Sogn. Søn af gaardmand Jørgen Larsen
1822, 1201, 2001, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Larsen, i Kjølstrup
1822, 1104, 1904, Jens Jochumsen, aftægtshuusmand, 83, i Ladbye
1822, 0505, 1605, Jacob Hansen, gaardmand, 64, i Kiertinge Kalvehauge
1822, 1905, 2005, Rasmus Nielsen, tjenestekarl, 39, i Hundsløv
1822, 0907, 1407, Dreng, 8 timer, søn af boelsmand Jens Nielsen, i Kamsted
1822, 1407, 1907, Anders Nielsen, bondekarl, 50, opholdt sig hos gaardmand Rasmus Knudsen, i Ladbye
1822, 0609, 1009, Ole Pedersen, forhen huusmand og nu undertægtsmand, 80, hos skomager Hoff, i Kjølstrup
1822, 2510, 3010, Hans Hansen, tjenestekarl, 32, hos gaardmand Lars Nielsen, i Hundsløv
1822, 0811, 1111, Hans Andersen, forhen rygter, 70, paa Ørnfeldt
1822, 1812, 2312, Christen Andersen, boelsmand, 40, i Kiertinge Kalvehaugegaard
1823, 0306, 0706, Lars Larsen, tjenestekarl, 27, hos Hans Larsen, i Kiertinge. Søn af Lars Hansen, i Næssegaarden
1823, 0906, 1306, Lars Hansen, forhen gaardmand, 57½, i Næssegaarden paa Kiertinge Mark - nu opholdende sig i Rødegaard
1823, 1306, 2006, Harald Christian Georg Grønbech, 2, søn af forvalter Grønbech, paa Rosenlund
1823, 2107, 2707, Arnt Madsen, 3½ maaned, søn af boelsmand Mads Larsen, i Kiertinge
1823, 1809, 2409, Ulrik Hansen, fæstegaardmand, 64½, i Ladbye
1814, 0201, 0901, Gjertrud Nielsdatter, 3, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1814, 1401, 2201, Mette Andersdatter, enke, 64, i Kiertinge. Aftægtsgaardmand Niels Larsen
1814, 2701, 0402, Maren Hansdatter, 80, i Kjølstrup. Huusmand Morten Madsen
1814, 0503, 1303, Anne Cathrine Jensdatter, 72, i Kjølstrup.Huusmand Peder Nielsen Skræder
1814, 1005, 1505, Anne Larsdatter, 1½, steddatter af huusmand Hans Larsen Bødker, i Hunslev
1814, 2706, 0307, Kirsten Nielsdatter, 3 maaneder, datter af huusmand Niels Møller, i Kjølstrup
1814, 1710, 2410, Anne Marie Knudsdatter, 4 5/8, datter af gaardmand Knud Jochumsen, i Ladbye
1814, 0512, 1112, Anne Sofie Andersdatter, 4, datter af hjulmand Anders Zaccariassen, i Ladbye
1815, 0602, 1202, Karen Pedersdatter, 3½, datter af Anne Brandt, i det ny Fattighuus paa Hunslev Mark
1815, 1703, 2403, Sidsel Cathrine Hansdatter, 65, Hunslev. Huusmand Peder Hansen Møller
1815, 1204, 1904, Kirsten Jacobs f. Nielsdatter, aftægtskone og enke, 80, hos gaardmand Niels Jacobsen, i Hunslev. Født i Vester Kjærbye. Gaardmand Jacob Hansen
1815, 1806, 2106, Barbara Christensdatter, 15½, datter af huusmand Christen Mathiasen, i Hunslev
1815, 1307, 1607, Anne Margrethe Pedersdatter, 11 og 3 maaneder, datter af huusmand Peder Andersen, i Kjølstrup
1815, 3108, 0309, Maren Olsdatter, enke, indsidderske og almisselem siden 1803, 76½, i Ladbye. Huus- og træskomand Lars Nielsen
1815, 3108, 0709, Gjertrud Peders eller Pedersdatter, 81, i Kiertinge. 1. gaardmand Peder Pedersen, 2. Hans Madsen
1816, 1601, 2101, Dødfødt pige, datter af Karen Jeppesdatter, i Galgehusene
1816, 1202, 1802, Ane Marie Hansdatter, 14 dage, datter af Hans Jensen, af Ørnfeldthuus
1816, 2002, 2602, Anne Henriksdatter, 80, i Ladbye Kalvehaugegaard. Datter af gaardmand Henrik Fridriksen og Karen Henriksdatter, i Ladbye. Gaardmand Hans Andersen
1816, 1206, 1606, Gjertrud Nielsdatter, 2 dage, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1817, 0501, 1001, Cecilia Dorothea Krog, middelstand og kammerjomfrue, 79, Ulriksholm
1817, 0902, 1602, Dødfødt pige, datter af Niels Væver, paa Kiertinge Mark
1817, 0105, 0405, Gjertrud Nielsdatter (tvilling), 2 dage, datter af gaardmand Niels Rasmussne, i Kiertinge
1817, 0405, 1205, Anne Cathrine Christiane Schmidt f. Voigt, 65, paa Rosenlund. Generalhauge og inspecteur C. F. Schmidt
1817, 2008, 2508, Christiane Nielsdatter, enke og indsidder, 69½, i Hunslev. Johan Frederiksen Skrædder
1817, 2408, 3008, Anna Susanne Tingberg f. Berg, præstekone, 70 og 9 maaneder, i Kjølstrup. Sognepræst Peder Krysing Tingberg
1817, 2809, 0410, Kirstine Sophie Oles eller Pedersdatter, 63, i Kjølstrup. Født i Ladbye. Huusmand Ole Pedersen
1817, 2211, 0112, Johanne Jørgensdatter, 2 og 11 dage, datter af Christine Andersdatter (steddatter af gaardmand Lars Nielsen), i Hunslev
1817, 2712, 01011818, Karen Hansdatter (tvilling), 3 maaneder og 3 dage, datter af huusmand Hans Larsen Bødker, i Hunslev
1818, 2701, 0102, Anne Kirstine Hansdatter (tvilling), 17 uger, datter af huusmand Hans Larsen Bødker, i Hunslev
1818, 3101, 0802, Marie Hansdatter, 22 uger, datter af huusmand Hans Nielsen, i det nye Langeskovshuus
1818, 0502, 1002, Anne Marie Rasmusdatter, kokkepige, 25, paa Ulriksholm. Født i Hamborg. Datter af Rasmus Conradsen
1818, 1302, 2002, Anne Marie Hansdatter, tjenestepige, 17, hos mad. Boiesen, i Nyborg. Datter af skibstømmer H. Hansen, paa Kiertinge Mark
1818, 1904, 2604, Anne Marie Hanse f. Pedersdatter, enke, 64, i Ladbye. Født i Kjølstrup. Gaardmand Hans Larsen
1818, 0806, 1406, Dødfødt pige, datter af Niels Jensen Væver, paa Kiertinge Mark
1818, 1908, 2408, Marie Nielse f. Nielsdatter, 40 og 3 maaneder, paa Kjølstrup Mark. Født i Kjølstrup. Boelsmand Niels Nielsen. Datter af Niels Jensen Smed
1818, 1610, 2110, Anne Cathrine Rasmusdatter, 4½, datter af gaardmand Rasmus Knudsen, i Ladbye
1818, 1810, 2110, Kirsten Jensdatter, tjenestepige, 24, i Thaarup Mesinge Sogn. Født i V. Kjærby. Datter af huusmand Jens Pedersen
1818, 1710, 2210, Anne Marie Pedersen f. Berg, 59, paa Keyrup. Født i Svendborg. Hr. proprietair Jørgen Petersen
1819, 0501, 1501, Dødfødt pige, datter af gaardmand Søren Jørgensen og Anne Olsdatter, i Hunslev
1819, 0701, 1501, Anne Sørens f. Olsdatter, 28 og 3 maaneder, i Hunslev. Født i Hunslev. Datter af gaardmand Ole Jørgensen. Gaardmand Søren Jørgensen
1819, 0701, 1301, Maren Hanse f. Nielsdatter, 34, i Hunslev. Født i Hunslev. Datter af Niels Frandsen Wulf og Helvig Bødkers. Huusmand Hans Larsen Bødker
1819, 0801, 1301, Johanne Kirstine Nielse f. Andersdatter, enke, nu hospitals og almisselem, 108 og 4 maaneder, i Kjølstrup Hospital. Født i Hunslev. Kleinsmed Niels Hansen
1819, 0901, 1301, Maren Christensdatter, hospitals og almisselem, 75, i Kjølstrup
1819, 1202, 1702, Karen Andersdatter, ½, datter af gaardmand Anders Jensen, af Ladbye
1819, 1003, 1703, Maren Larse f. Andersdatter, 48, i Hunslev. Født i Drigstrup. Datter af gaardmand Anders Rasmussen. Huusmand Lars Nielsen Tyndeskov
1819, 1104, 1804, Karen Larsdatter, 4½, datter af huusmand Lars Nielsen, i Hunslev
1819, 1305, 2105, Ide Sophie Rasmusse f. Rasmusdatter, 63, paa Hunslev Mark (ogsaa kaldet Grisehuus). Huusmand Rasmus Jensen
1819, 0908, 1308, Margrethe Christensdatter, tjenestepige, 54, sidst hos Niels Jensen Væver, paa Kirtinge Mark
1819, 0111, 0911, Maren Henriks f. Jørgensdatter, aftægtskone, 71, i Kiertinge. Født i Hunslev. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen og Else Jørgens. Gaardmand Henrik Christian
1820, 0701, 1401, Karen Marie Jense f. Sørensdatter, 35, paa Hunslev Mark i Kamsted kaldet. Født i Hunslev Skovgaard. Datter af Søren Mogensen og mad. Dorthe Marie Hansdatter. Boelsmand Jens Nielsen
1820, 2201, 2601, Maren Hansdatter, 1 uge, datter af Hans Hansen Nordskov, i Hunslev
1820, 2002, 2802, Anne Hanse f. Larsdatter, 59, i Ladbye. Født i Kiertinge. Datter af Lars Frandsen Huusmand Hans Larsen
1820, 1303, 1903, Hanne Cathrine Hansdatter, 3½, datter af skibstømmermand Hans Hansen, paa Kiertinge Mark
1820, 004, 804, Kirsten Andersdatter, 19½, i Hunslev. Datter af huusmand Anders Povelsen
1820, 0604, 1404, Erne Nielsen f. Hansdatter, 54 og 4 maaneder, i Kjølstrup. Født i Marslev. Datter af gaardmand Hans Madsen og Mette Knudsdatter. Gaardmand Niels Jørgensen
1820, 2404, 2804, Kirsten Nielsen f. Clausdatter, aftægtskone, 77, hos Niels Frederiksen, i Kiertinge. Født i Kiertinge. Datter af gaardmand Claus Mortensen og Anne Clause. Gaardmand Niels Rasmussen
1820, 0506, 1106, Dødfødt pige, datter af Peder Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter, hos hendes fader Jens Pedersen
1820, 1911, 2611, Anne Marie Hansdatter, 1 maaned, datter af Maren Hansdatter, i Fattighuset ved Steenhusene
1820, 1212, 1812, Anne Hansdatter, 5½, datter af huusmand Hans Larsen Bødker, i Hunslev
1821, 1602, 2102, Anne Sophie Andersdatter, 2, datter af huusmand Anders Zachariasen, i Ladbye
1821, 2102, 2502, Anne Kirstine Pedersdatter, 7, datter af huusmand Peder Andreasen, i Kiertinge
1821, 2802, 0403, Anne Cathrine Marie Nielsdatter, 1 og 7 maaneder, datter af gaardmand Niels Rasmussen, i Kiertinge
1821, 1504, 2104, Anne Kirstine Hanse f. Nielsdatter, 60, i Ladbye. Huusmand Hans Hansen
1821, 2004, 2404, Anne Marie Hanse f. Rasmusdatter, almisselem, 90, i Galgehuus
1821, 2306, 2904, Maren Mogensdatter, 8, datter af huusmand Mogens Jensen, i Hunslev
1821, 1308, 1908, Dødfødt pige, datter af Niels Jensen Væver, af Kiertinge
1821, 0712, 1112, Cathrine Skræders f. Henrichsdatter, hospitalslem, 71, i Kjølstrup
1821, 2212, 2812, Anne Kirstine Pederse f. Larsdatter, 41 og 3 maaneder, ved Ulrichsholm. Datter af gaardmand Lars Hansen og Marie Larsdatter, i Kiertinge. Peder Pedersen Ladefoged
1822, 0203, 0603, Maren Madse f. Madsdatter, almisselem, 89, opholdende sig hos sin søn huusmand Peder Madsen, i Hunslev
1822, 1007, 1407, Maren Larse f. Hansdatter, almisselem, 78, i Kjølstrup Fattighus. Lars Eriksen Smed
1822, 008, 1108, Maren Møllers eller Hanse, almisselem, 95, opholdende sig hos Mads Andersen Hjulmand, i Hundslev. Fra Seden
1822, 1508, 2108, Karen Pederse Krag f. Nielsdatter, enke, 74, af Hundslev. Født i Fraugde Kjærbye. Huusmand Peder Krag. Datter af Niels Pedersen og Mette Andersdatter
1822, 2909, 0510, Mette Cathrine Anderse f. Jensdatter, 44, i Ladbye. Huusmand og hjulmand Anders Zachariasen
1822, 1311, 1711, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Rosenlunds Skovhuus
1822, 2011, 2411, Mette Kirstine Mogensdatter, 13 og 9 maaneder, datter af huusmand Mogens Jensen, af Hundslev
1822, 012, 0812, Kirsten Knudsdatter, 9 maaneder, datter af huusmand Knud Pedersen og Anne Andersdatter, i Hundslev
1822, 012, 0812, Dødfødt pige, datter af boelsmand, Niels Jensen Væver, paa Kiertinge Mark
1822, 1912, 2612, Karen Mogensdatter, 4, datter af huusmand Mogens Jensen, af Hundslev
1822, 2812, 0301, Bodil Larsen f. Andersdatter, 80½, i Hundslev. Huusmand Lars Andersen
1823, 3001, 0702, Margrethe Jørgens eller Sørens f. Sørensdatter, 74, i Hundslev. Født i Urup. Gaardmand Jørgen Nielsen. Datter af gaardmand Søren ... og Maren Andersdatter
1823, 002, 0902, Anne Marie Mortensdatter, 3 uger, datter af stuepige Anne Jensdatter, paa Kjølstrup Præstegaard
1823, 2004, 2504, Gjertrud Jensdatter, 16, Kiertinge, steddatter af huusmand Rasmus Rasmussen
1823, 2604, 0205, Anne Kirstine Sørens f. Rasmusdatter, 56½, i Kjølstrup. Født i Flødstrup. Datter af huusmand Rasmus Johansen og Karen Rasmusse. Huusmand Søren Larsen
1823, 3004, 0505, Anne Marie Jørgens f. Larsdatter, 46, i Ladbye. Huusmand Jørgen Rasmussen
1823, 0805, 1205, Kirsten Daniels f. Christensdatter, enke og forhen huuskone, 86, nu ophold hos gaardmand Anders Jensen, i Skalkendrup
1823, 1105, 1905, Kirsten Reinholdtsdatter, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Reinholdt Jørgensen, paa Hundslev Mark
1823, 2005, 2505, Dødfødt pige, datter af huusmand Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatter, ved Hundslev
1823, 2207, 2707, Maren Pedersdatter, 5½, datter af huusmand Peder Pedersen, i Steenhuset
1823, 0209, 0709, Karen Hansen f. Madsdatter, meierske, 30, paa Ørnfeldt. Kusk Hans Rasmussen
1823, 2509, 2909, Anne Marie Olsdatter, 18½, Ladbye. Steddatter af Præben Jacobsen
1823, 2809, 0110, Erne Christiansdatter, tjenestepige, 23, hos Knud Johansen i Ladbye
1823, 1610, 1910, Dødfødt pige, datter af huusmand Henrik Jensen, i Ladbye