Kølstrup, 1814-1823, konfirmerede

Afskrift af kirkebog

Konfirmerede 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 17 April - Paaske, 6te Juni 1799 [døbt], Hans Madsen, af Hunslev, Mads Andersen [huus- og hjulmand], i Aunslev, ,
1814, 17 April - Paaske, 28 Juli 1799, Johan Hansen, Ladbye, Jochum Rasmussen [pleiefader, huusmand], i Ladbye, ,
1814, 17 April - Paaske, 21de April 1799 [døbt], Peder Olsen, af Kiertinge, Ole Larsen [sognefoged], i Kiertinge, ,
1814, 17 April - Paaske, 21 April 1799 [døbt], Niels Nielsen, Kjølstrup, Niels Larsen Møller [huusmand], i Kjølstrup, ,
1814, 17 April - Paaske, 7 April 1799 [døbt], Hans Andersen, Kiertinge, Anders Hansen [huusmand], i Kiertinge, ,
1814, 17 April - Paaske, 11 August 1799 [døbt], Hans Andersen, Kiertinge - hosbond gaardmand Lars Rasmussen i Kiertinge, Anders Sørensen [huusmand], i Kiertinge, ,
1814, 17 April - Paaske, 9 Juni 1799 [døbt], Niels Larsen, Ladbye - opholdt sig som gartnerdreng paa Ulrichsholm, Lars Rasmussen [huusmand], i Ladbye, ,
1814, 17 April - Paaske, 16 Februar 1800 [døbt], Niels Ulrichsen, Ladby, Ulrich Hansen [gaardmand], i Ladbye, ,
1814, 17 April - Paaske, 23 Juni 1799, Morten Povelsen, Kiertinge, Povel Mortensen [boelsmand], i Kiertinge, ,
1814, 17 April - Paaske, 10 Novmeber 1799 [døbt], Anders Olsen, Ladbye, Präben Jacobsen [stedfader, gaardmand], i Ladbye, ,
1814, 17 April - Paaske, 30te December 1798 [døbt], Lars Hansen, Ladbye - hosbond gaardmand Rasmus Jensen i Ladbye, Hans Hansen Vægter [huusmand], , ,
1814, 17 April - Paaske, 12te December 1799 [døbt], Rasmus Jørgensen, Ladbye - hosbond gaardmand Lars Hansen i Ladbye, Jørgen Rasmussen [huusmand], i Ladbye, ,
1815, 2den April - Paaske, 21de December 1800 [døbt], Peder Frideriksen, Steenhuset paa Hundslev, Fridrerik Pedersen [huusmand], i Kjølstrup Degnelølle, ,
1815, 2den April - Paaske, 1ste Januar 1801 [døbt], Peder Olsen, Ladbye, Ole Pedersenn Bødker [huusmand], i Ladbye, ,
1815, 2den April - Paaske, 21de December 1800 [døbt], Niels Jochumsen, Ladbye, Jochum Larsen [gaardmand], i Ladbye, ,
1815, 2den April - Paaske, 14 aar [født 1801], Anders Pedersen, Marslev, Peder Andersen [huusmand], i Kjølstrup Degneløkke, ,
1815, 2den April - Paaske, 15 aar [født 1800], Anders Pedersen, tjenende i Ladbye Kalvehaugegaard - hosbonde gmd. Anders Hansen, -, , Ane Andersdatter, som nu boer i Kjerteminde
1815, 2den April - Paaske, 16 aar [født 1799], Rasmus Henriksen, Hundslev - husbond gaardmand Hans Andersen, Henrik Pedersen [huusmand], ibd. [Hundslev], ,
1816, 21de April - Paaske, 15 aar [født 1801], Jens Larsen, Kiertinge, Lars Jensen [hjulmand], i Kiertinge, ,
1816, 21de April - Paaske, 15 aar [født 1801], Povel Nielsen, Kiertinge Mark, Niels Povelsen [gaardmand], pr. Kiertinge, ,
1816, 21de April - Paaske, 15 aar [født 1801], Hans Jensen, Ladbye, Jens Nielsen [gaardmand], i Ladbye, ,
1816, 21de April - Paaske, 14 aar [født 1802], Hans Hansen, Kjølstrup Degneløkke, Hans Olsen [huusmand], i Degneløkken, ,
1816, 21de April - Paaske, 15 aar [født 1801], Hans Sørensen, Kiertinge - tjenende gaardmand Henrik Nielsen i Rødegaard, Rasmus Povelsen Smeds [stedfader], i Kiertinge, ,
1816, 21de April - Paaske, 16 aar [født 1800], Niels Rasmussen Rÿe, Hunslev Mark, Rasmus Nielsen [huusmand], paa Hunslev Mark, ,
1816, 21de April - Paaske, 14 aar [født 1802], Hindse Nielsen, Nye Steenhuus - huusbond gmd. Anders Jensen paa Ladbye Mark, -, , ,
1816, 21de April - Paaske, 14 aar [født 1802], Jens Hansen Hoff, i Hunslev, Hans Jensen Hoff [skomager], i Hunslev, ,
1816, 21de April - Paaske, 15 aar [født 1801], Niels Rasmussen, Brændekilde i Kirtinge - huusbond gmd. Niels Rasmussen i Kiertinge, -, , ,
1816, 21de April - Paaske, 14 aar [født 1802], Hans Henriksen, Hunslev - husbond gaardmand Lars Hansen i Ladbye, -, , ,
1817, 13de April - Paaske, 15 aar [født 1802], Mads Larsen, tjenende i Kjølstrup Præstegaard, -, , ,
1817, 13de April - Paaske, 15 aar [født 1802], Mads Marcussen, Kjertinge Mark, Marcus Madsen [boelsmand], , Birthe Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Jørgen Nielsen, Kjølstrup, Niels Jørgensen [gaardmand], , Erne Hansdatter, i Kjølstrup
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Lars Olsen, Hunslev, Ole Jørgensen [afgangne gaardmand], , Maren Hansdatter [enke], i Hunslev
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Thomas Nielsen, Kiertinge Mark, Niels Povelsen [gaardmand], , Anne Cathrine Thomasdatter, paa Kiertinge Mark
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Jørgen Rasmussen, Kjølstrupgaard, Rasmus Pedersen [gaardmand], , Kirsten Larsdatter, i Kjølstrupgaard
1817, 13de April - Paaske, 15 aar [født 1802], Peder Andersen, Kiertinge - tjenende Søren Skovmand i Hunslev, Anders Sørensen [huusmand], , Cidsel Hansdatter, i Kiertinge
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Jens Hansen Rudskov, i Hunslev - husbond gaardmand Niels Jacobsen i Hunslev, Hans Hansen [huusmand], , Maren Jensdatter, i Rudskov i Marslev Sogn
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Jacob Rasmussen, tjenende i Hunslev - husbond gaardmand Jørgen Nielsen i Hunslev, Bendix Olsens [indsidder - stedfader], , Anne Andersdatter, i Ladbye
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Peder Nielsen, Ladbye, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Niels Larsen Næssegaard, af Kiertinge Mark, Lars Hansen [gaardmand], , Maren Hansdatter, i Næssegaarden paa Kiertinge Mark
1817, 13de April - Paaske, 15 aar [født 1802], Niels Hansen, i Kiertinge, Hans Larsen [afgangne boelsmand], , Anne Margrethe Nielsdatte [enke], i Kiertinge
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Christen Ulriksen, i Ladbye, Ulrik Hansen, , Mette Christensdatter, i Ladbye
1817, 13de April - Paaske, 15 aar [født 1802], Jens Hansen, Rynkebye - tjenende i Ladbye husbond gaardmand Rasmus Knudsen, -, , Karen Knudsdatter, i Rynkebye
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Anders Povelsen, i Kiertinge, Povel Mortensen [gaard eller boelsmand], , Karen Andersdatter, i Kiertinge
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Niels Olsen, Ladbye, Præben Jacobsen [stedfader], , Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Mathias Christensen, tjenende i Ladbye husbond gaardmand Rasmus Jensen, Christen Mathiasen [indsidder], , Else Nielsdatter, i Hunslev
1817, 13de April - Paaske, 14 aar [født 1803], Rasmus Jensen, i Kiertinge, Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Jeppesdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 28 August 1803 [døbt], Niels Frederik Nielsen, Kjølstrup, Niels Frederiksen [gaardmand], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 13de November 1803 [døbt], Søren Andersen, Kjølstrup, Anders Larsen [huusmand og væver], , Karen Sørensdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 26 Juni 1803 [døbt], Hans Jørgensen, Kjølstrup Kirke, Jørgen Rasmussen [smed], , Dorthe Hansdatter, i Ladbye
1818, 5te April, 20nde November 1803 [døbt], Niels Larsen, Kjølstrup, Lars Madsen [boelsmand], , Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1818, 5te April, 3 April 1803 [døbt], Rasmus Hansen, Kjølstrup, Hans Madsen [huusmand, salige], [pleiefader farbroderen Morten Madsen i Kjølstrup], Maren Hansdatter, i Kjølstrup
1818, 5te April, 25de Marts 1804 [døbt], Hans Nielsen, Kjølstrup Kirke, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, paa Ladbye Mark
1818, 5te April, 26nde Februari 1804 [døbt], Hans Hansen Hoff, Kjølstrup Kirke, Hans Jensen Hoff [skoemager], , Mette Hansdatter, i Hunslev
1818, 5te April, 11te April 1803 [døbt], Lars Christiansen, Kjølstrup Kirke, Christian Hansen [indsidder], , Johanne Larsdatter, i Kjølstrup
1818, 5te April, 9de Marts 1804 [døbt], Peder Sørensen, Kjølstrup Kirke, Søren Hansen [smed, salige], , Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 4de Marts 1804 [døbt], Hans Marcussen, Kjølstrup Kirke, Marcus Madsen [boelsmand], , Birthe Hansdatter, paa Kiertinge Mark
1819, 18de April, 2den September 1804 [døbt], Lars Olsen, Kjølstrup Kirke, Ole Pedersen Bødker, , Mette Larsdatter, i Ladbye
1819, 18de April, 2den December 1804 [døbt], Johan Jensen, Kjølstrup Kirke, Jens Larsen Ladefoged [huusmand, afgangne], nu stedfader Rasmus Rasmussen, Anne Sophie Larsdatter, i Kiertinge
1819, 18de April, 25 November 1804 [døbt], Søren Andersen, Kjølstrup Kirke, Anders Larsen [huusmand], , Cidsel Hansdatter, af Kiertinge
1819, 18de April, 11te November 1804 [døbt], Hans Hansen, Kjølstrup Kirke, Hans Larsen [boelsmand, afgangne], , Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge
1819, 18de April, 17de Februar 1805 [døbt], Jesper Jensen, Kjølstrup Kirke, Jens Rasmussen [huusmand], , Maren Jespersdatter, i Kiertinge
1819, 18de April, 3die Februar 1805 [døbt], Anders Larsen, Kjølstrup Kirke, Lars Hansen [gaardmand], , Maren Hansdatter, ved Kiertinge
1819, 18de April, 21nde Mai 1804 [døbt], Niels Hansen, Kjølstrup Kirke, Hans Nielsen [huusmand], , Kirsten Johansdatter, ved Kiertinge
1819, 18de April, 24de Februar 1805 [døbt], Jens Henriksen, Kjølstrup Kirke, Henrik Pedersen [huusmand], i Hunslev, Dorthe Pedersdatter,
1819, 18de April, 27de April 1804 [døbt], Niels Madsen, Kjølstrup Kirke, Mads Nielsen [huusmand], , Anne Knudsdatter, i Ladbye
1819, 18de April, 9de December 1804 [døbt], Peder Christensen, Kjølstrup Kirke, Christen Mathiasen [huusmand], , Else Pedersdatter, i Hunslev
1820, 9de April, 24de November 1805 [døbt], Hans Povelsen, Kjølstrup Kirke, Povel Mortensen [boelsmand], , Karen Andersdatter, i Kiertinge
1820, 9de April, 23nde Februar 1806 [døbt], Lars Larsen, Kjølstrup Kirke, Lars Larsen [boelsmand], , Kirsten Sørensdatter, paa Kiertinge Mark
1820, 9de April, 1ste September 1805 [døbt], Lars Larsen, Kjølstrup Kirke, Lars Madsen [boelsmand], , Anne Nielsdatter, paa Kiertinge Mark
1820, 9de April, 9 Marts 1806 [døbt], Niels Jensen, Kjølstrup, Jens Nielsen [boelsmand], , Karen Marie Sørensdatter [afgangne], paa Hunslev Mark
1820, 9de April, 20nde Marts 1806 [døbt], Frands Jensen, Kjølstrup, Jens Nielsen [gaardmand], , Kirsten Frandsdatter, i Ladbye
1820, 9de April, 2den Mai 1806 [døbt], Niels Rasmussen, Kjølstrup Kirke, Rasmus Knudsen [gaardmand], , Mette Nielsdatter, i Ladbye
1820, 9de April, 7 Juli 1805 [døbt], Jens Nielsen, Kjølstrup Kirke, Niels Rasmussen [afgangne almisselem], , Kirsten Nielse født Clausdatter [efterladte hustru], i Hunslev Fattighuus
1820, 9de April, 15de Juni 1806 [døbt], Johan Hansen, Kjølstrup Kirke, Hans Nielsen [huusmand], , Kirsten Johansdatter, af Kiertinge
1820, 9de April, 25 August 1805 [døbt], Hans Jacobsen, Kjølstrup Kirke, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, af Kiertinge
1820, 9de April, 14 October 1805 [døbt], Lars Hansen, Lunde Kirke, Hans Larsen [huusmand], , Christiane Caspersdatter, i Rosenvold
1820, 9de April, 18de November 1805 [døbt], Rasmus Mikkelsen, Rynkebye Kirke, Mikkel Pedersen [husmand], , Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovs Stedet paa Hunslev Mark
1820, 9de April, 11te Mai 1806 [døbt], Peder Hansen, Kjølstrup Kirke, Hans Hansen Vægter [indsidder], , Cidsel Pedersdatter, i Ladbye
1821, 29nde April - Paaske, 14de December 1806, Jørgen Christensen, Rynkebye Kirke, Christen Jørgensen [huusmand], , Anne Marie Johansdatter, i Østerlund paa Kiertinge Mark
1821, 29nde April - Paaske, 5te October 1806 [døbt], Jacob Sørensen, Kjølstrup Sogn, Rasmus Povelsen Smed [stedfader], , Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge
1821, 29nde April - Paaske, 26 April 1807 [døbt], Peder Hansen, Kjølstrup Sogn, Hans Larsen [afgangne], , Anne Margrethe Nielsdatter, i Kiertinge
1821, 29nde April - Paaske, 12te April 1807 [døbt], Rasmus Nielsen, Kjølstrup Sogn, Niels Rasmussen [gaardmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1821, 29nde April - Paaske, 4 Januar 1807 [døbt], Lars Povelsen, Kjølstrup, Povel Larsen [huusmand], , Anne Sørensdatter, paa Hunslev Mark
1821, 29nde April - Paaske, 3die Mai 1807 [døbt], Peder Christian Mikkelsen, Kjølstrup Kirke, Mikkel Pedersen [huusmand], , Magdalene Rasmusdatter, paa Hunslev
1822, 14de April, 29de November 1807 [døbt], Hans Meÿling Hansen, Taulov Kirke, Meyling [pleiefader, forvalter], [udlagt barnefader snedker Hans Møller], Karen Jørgensdatter,
1822, 14de April, 19de Juli 1807 [døbt], Søren Nielsen, Kjølstrup, Niels Larsen Møller [huusmand], , Anne Andersdatter, i Kjølstrup
1822, 14de April, 8de Mai 1808 [døbt], Anders Larsen, Kjølstrup, Lars Madsen [boelsmand], , Anne Nielsdatter, paa Kiertinge
1822, 14de April, 28nde Februar 1808 [døbt], Henrik Christiansen, Kjølstrup, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, af Kiertinge
1822, 14de April, 6te December 1807 [døbt], Rasmus Henriksen, Kjølstrup, Povel Rasmussen [stedfader, huusmand], , Karen Olsdatter, af Kjølstrup
1822, 14de April, 18de April 1808 [døbt], Niels Sørensen, Kjølstrup, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Knudsdatter, i Kilde paa Kiertinge Mark
1822, 14de April, 3te Marts 1808 [døbt], Conrad Nielsen, Kjølstrup, Niels Conradsen [gaardmand], , Sophie Jacobsdatter, i Kiertinge
1822, 14de April, 19de Juli 1807 [døbt], Tÿge Andersen, Kjølstrup, Anders Rasmussen [afgangne huusmand], , Andorthe Tÿgesdatter, i Ladbye
1823, 6te April, 30te Marts 1809, Henrik Nielsen, Ringe Kirke [døbt], Niels Henriksen [huusmand], , Mette Birgitte Jørgensdatter, paa Hundslev Mark
1823, 6te April, 12te Februari 1809 [døbt], Jacob Hansen, Kjølstrup Kirke, Anders Jensen [gaardmand, stedfader], , Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1823, 6te April, 3die April 1809 [døbt], Søren Larsen, Kjølstrup Kirke, Lars Hansen [forhen gaardfolk], i Næssegaarden - nu tilhuse hos Henrik Nielsen i Rødegaard, Maren Hansdatter,
1823, 6te April, 26 Marts 1809 [døbt], Niels Nielsen, Kjølstrup Kirke, Niels Rasmussen [gaardmand], , Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1823, 6te April, 24 Juli 1808 [døbt], Niels Pedersen, Agedrup Kirke, Rasmus Pedersen [stedfader, huusmand], , Anne Olsdatter, i Rosenvold Huse
1823, 6te April, 12te Marts 1809 [døbt], Rasmus Nielsen, Kjølstrup Kirke, Niels Rasmussen [huusmand, tømmermand], , Karen Rasmusdatter, i Hundsløv
1814, 17de April, 15 aar [født 1799], Anne Marie Hansdatter, tjenende i Kjølstrup - husbond gaardmand Peder Nielsen i Kjølstrup, Hans Tÿgesen [huusmand], i Tvinde, ,
1814, 17de April, 17de December 1798, Marie Magdalene Henrichsdatter, i Rødegaard, Henrich Nielsen [gaardmand], i Rødegaard paa Kiertinge Mark, ,
1814, 17de April, 15de Januari 1799, Margrethe Nielsdatter, tjenende i Hunslev husbond gmd. Jørgen Nielsen - født i Hesselager, -, , ,
1814, 17de April, 1ste August 1799, Kirsten Hansdatter, Marslev - tjenende i Hunslev husbond boelsmand Niels Olsen, -, , ,
1814, 17de April, 21 April 1799 [døbt], Karen Olsdatter, i Kiertinge, Ole Larsen [sognefoged], i Kiertinge, ,
1814, 17de April, 4 Marts 1799 [døbt], Anne Larsdatter, Næssegaard, Lars Hansen [gaardmand], i Næssegaarden paa Kiertinge Mark, ,
1814, 17de April, 16 Marts 1799, Dorthea Nielsdatter, Kjølstrup - tjenende husbond Peder Pedersen Ladefoged i Nye Galgehuus, -, , ,
1814, 17de April, 4 April 1799 [døbt], Anne Marie Madsdatter, Ladbye, Mads Nielsen [huusmand], i Ladbye, ,
1814, 17de April, 9 Marts 1800 [døbt], Anne Marie Sørensdatter, Kilde, Søren Nielsen [boelsmand], Kilde paa Kiertinge Mark, ,
1814, 17de April, 17de November 1799, Barbara Christensdatter, Hunslev, Christen Mathiasen [huusmand], i Hunslev, ,
1815, 2den April, 6 April 1800 [døbt], Kirstine Marie Nielsdatter, i Kirtinge, Niels Conradsen [gaardmand], i Kiertinge, ,
1815, 2den April, 15 aar [født April 1800], Anne Marie Jørgensdatter, i Kjølstrup - husbonde gmd. Peder Nielsen i Kjølstrup, Jørgen Adolfsen [gaardmand], i Marslev, ,
1815, 2den April, 17 August 1800 [døbt], Erne Christiansdatter, i Kjølstrup - husbond gmd. Niels Jørgensen i Kjølstrup, Christian Hansen [indsidder], i Kjølstrup, ,
1815, 2den April, 6te October 1800 [døbt], Gjertrud Marie Nielsdatter, paa Hunslev Mark, Niels Pedersen [boelsmand], paa Hunslev Mark, ,
1815, 2den April, 28 September 1800 [døbt], Maren Nielsdatter, Ladbye, Niels Andersen [gaardmand], i Ladbye, ,
1815, 2den April, 28de December 1800 [døbt], Else Marie Nielsdatter, i Hunslev, Niels Andersen [huusmand], i Hunslev, ,
1815, 2den April, 28nde September 1800 [døbt], Kirsten Andersdatter, i Hunslev, Anders Povelsen [huusmand], i Hunslev, ,
1815, 2den April, 14 April 1800 [døbt], Kirsten Nielsdatter, i Hunslev, Niels Jacobsen [gaardmand], i Hunslev, ,
1815, 2den April, 8de Mai 1800 [døbt], Anne Cathrine Andersdatter, Rosenlund, Anders Madsen [gaardmand], i Rosenlund ved Hunsløv, ,
1815, 2den April, 29 Juni 1800 [døbt], Magdalene Frideriksdatter, Windinge, -, , ,
1815, 2den April, 8nde November 1800 [døbt], Marie Larsdatter, Næssegaard, Lars Hansen [gaardmand], paa Kiertinge Mark, ,
1815, 2den April, 8nde November 1800 [døbt], Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye Nÿemark, Niels Larsen [gaardmand], i Ladbye, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Maren Sørensdatter, Kjølstrup, Søren Larsen [huus eller boelsmand], i Kjølstrup, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Sidsel Marie Andersdatter, i Kiertinge, Anders Larsen [huusmand og væver], i Kiertinge, ,
1816, 21de April, 15 aar [født 1801], Kirsten Jensdatter, Ulrichsholms Fiskerhuus, Jens Pedersen [fisker], ved Ulrichsholm, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Kirstine Nielsdatter, Kjølstrup, Niels Larsen [møller], i Kjølstrup, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Mette Olsdatter, i Kiertinge, Ole Larsen [sognefoged], i Kiertinge, ,
1816, 21de April, 15 aar [født 1801], Maren Povelsdatter, i Kiertinge, Povel Mortensen [boelsmand], i Kiertinge, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Mette Sørensdatter, i Hunslev, Søren Mogensen [skovmand, gaardmand], i Hunslev Skovgaard, ,
1816, 21de April, 15 aar [født 1801], Anne Olsdatter, Ladbye, Præben Jacobsen [gaardmand], i Ladbye, ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Maren Nielsdatter, i Hunslev, Niels Jacobsen [huusmand], i Hunslev, ,
1816, 21de April, 15 aar [født 1801], Gjertrud Marie Frideriksdatter, tjenende i Ladbye husbond Præben Jacobsen gaardmand i Ladbye, -, , Karen Frideriks [indsidderske], i Ladbye
1816, 21de April, 16 aar [født 1800], Anne Marie Andersdatter, Ladbye, -, , Andorthe Anderse [indsidderske], i Ladbye
1816, 21de April, 15 aar [født 1801], Maren Nielsdatter, tjenende i Ladbye husbond Præben Jacobsen gaardmand i Ladbye, -, , ,
1816, 21de April, 14 aar [født 1802], Anne Marie Nielsdatter, i Hunslev, Niels Rasmussen Tømmermand [huusmand], i Hunslev, ,
1817, 13 April - Paaske, 15 aar [født 1802], Karen Nielsdatter, tjenende i Hunslev husbonde gaardmand Hans Andersen i Hunslev, Niels Larsen, , Anne Marie Jørgensdatter, i Aasum
1817, 13 April - Paaske, 14 aar [født 1803], Karen Hansdatter, i Ladbye, Hans Larsen [huusmand], , Anne Larsdatter, i Ladbye
1817, 13 April - Paaske, 3 Juni 1802 [døbt], Frederikke Frederiksdatter, [Windinge], Frederik Povelsen [afgangne], i Hol... Dyrehauge ved Nyborg, ,
1817, 13 April - Paaske, 2den Mai 1802 [døbt], Cidsel Hansdatter, Dalbye Kirke, -, , Cathrine Nielsdatter,
1818, 5te April, 30te October 1803 [døbt], Anne Hansdatter, Kjølstrup Kirke, Hans Sørensen, , Anne Andersdatter, i Keÿrup Skovhuus
1818, 5te April, 4de December 1803 [døbt], Maren Larsdatter, Kjølstrup Kirke, Lars Jensen Hjulmand, , Aplone Andersdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 28nde August 1803 [døbt], Christiane Nielsdatter, Kjølstrup Kirke, Niels Frederiksen [gaardmand], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 4de September 1803 [døbt], Anne Hansdatter, Kjølstrup Kirke, Hans Hansen [huusmand], , Karen Hindsdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 11te September 1803 [døbt], Marie Jensdatter, Kjølstrup Kirke, Jens Nielsen [gaardmand], , Kirsten Frandsdatter, i Ladbye
1818, 5te April, 22 Februari 1804 [døbt], Mette Kirstine Hansdatter, Skalkendrup, Hans Nielsen [afgangne], [stedfader Anders Jensen paa Ladbye Mark], Dorthe Marie Jensdatter,
1818, 5te April, 7nde August 1803, Anne Cathrine Jacobsdatter Cleve, Marslev Kirke, Jacob Hansen Cleve, , Johanne Hansdatter, ved Hunslev
1818, 5te April, 25 September 1803, Johanne Jørgensdatter, Kjølstrup Kirke, Jørgen Rasmussen [huusmand], , Anne Marie Larsdatter, i Ladbye
1818, 5te April, 22nde Februar 1804 [døbt], Anne Kirstine Hansdatter, Haarslev Kirke, Hans Jacobsen, [pleiefader Henrik Nielsen i Rødegaard], Inger Rasmusdatter, i Nyemark udi Haarslev Sogn
1818, 5te April, 29 Januar 1804 [døbt], Anne Marie Andersdatter, Kjølstrup Kirke, Anders Hansen [huusmand], , Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge
1818, 5te April, 5te Juni 1803 [døbt], Johanne Marie Jensdatter, Kjølstrup Kirke, Jens Jørgensen [huusmand], , Gjertrud Jensdatter, ved Hunslev
1818, 5te April, 1ste Marts 1804 [døbt], Ane Marie Rasmusdatter, Kjølstrup Kirke, Rasmus Knudsen [gaardmand], , Mette Nielsdatter, i Ladbye
1818, 5te April, 12te Juni 1803 [døbt], Maren Andersen , Kjølstrup Kirke, Anders Rasmussen [afgangne huusmand], , Andorthe Tÿgesdatter, i Ladbye
1818, 5te April, 24de Juli 1803 [døbt], Kirstine Jacobsdatter, Kjølstrup Kirke, Jacob Hansen [gaardmand], , Marie Larsdatter, paa Kiertinge Mark
1818, 5te April, 11te September 1803, Kirsten Pedersdatter, Kjølstrup Kirke, Peder Olsen [afgangne], [stedfader Povl Larsen paa Hunslev Mark], Anne Sørensdatter,
1818, 5te April, 29nde Januari 1804 [døbt], Margrethe Nielsdatter, Kjølstrup Kirke, Niels Rasmussen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Hunslev
1819, 18de April, 27nde Mai 1804 [døbt], Pauline Cecilie Wichelsøe, Paarup Kirke [født i Snæstrup 8de Mai], Hans Nielsen Wichelsøe [kirkesanger], , Kirsten Rasmusdatter, i Kjølstrup
1819, 18de April, 30te September 1804 [døbt], Karen Andersdatter, Kjølstrup Kirke, Anders Pedersen, , Mette Rasmusse [almisselem], i Kjølstrup
1819, 18de April, 29 Juli 1804 [døbt], Kirstine Marie Rasmusdatter, Birkende Kirke, Rasmus Hansen [huusmand], , Else Madsdatter, i Kiertinge
1819, 18de April, 28de October 1804 [døbt], Anne Marie Madsdatter, Kjølstrup Kirke, Mads Andersen Hjulmand, , Maren Hansdatter, i Hunslev
1819, 18de April, 15de April 1805 [døbt], Kirstine Jensdatter, Kjølstrup Kirke, Jens Nielsen [gaardmand], , Karen Sørensdatter, i Kamsted paa Hunslev Mark
1819, 18de April, 28nde October 1804 [døbt], Else Christensdatter, Kjølstrup Kirke, Christen Jørgensen [huusmand], , Anne Marie Rasmusdatter, i Østerlund paa Kiertinge Mark
1819, 18de April, 21de Mai 1804 [døbt], Anne Marie Rasmusdatter, Kjølstrup Kirke, Rasmus Nielsen Rÿe [huusmand], , Anne Johansdatter, i Hunslev
1819, 18de April, 26de August 1804 [døbt], Anne Marie Ulriksdatter, Kjølstrup Kirke, Ulrik Hansen [gaardmand], , Mette Christensdatter, i Ladbye
1819, 18de April, 3die Marts 1805 [døbt], Anne Marie Olsdatter, Kjølstrup Kirke, Ole Andersen [afgangne gaardmand], [stedfader Præben Jacobsen], Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1820, 9de April, 31te August 1804 [døbt], Cecilie Pauline v. Rosenørn [frøken], Kjølstrup Kirke, v. Rosenørn [hr. proprietair], , Julie v. Schack [frue], paa Ulrichsholm
1820, 9de April, 13de August 1804 [døbt], Frederikke Sørine Thomsen [jomfru], Østrup Kirke, Thomsen [hr. proprietair], , Karen Eskildsen [madam], paa Ørnfeldt
1820, 9de April, 27de September 1805 [døbt], Henriette Scharlotte Thomsen [jomfru], Kjerteminde Kirke, Thomsen [hr. proprietair], , Karen Eskildsen [madam], paa Ørnfeldt
1820, 9de April, 7nde April 1806 [døbt], Maren Nielsdatter, Kjølstrup Kirke, Niels Frederiksen [gaardmand], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1820, 9de April, 27nde April 1806 [døbt], Maren Pedersdatter, Kjølstrup Kirke, Peder Pedersen [indsidder], , Dorthe Henriksdatter, i Kiertinge
1820, 9de April, 25nde Marts 1806 [døbt], Gjertrud Nielsdatter, Kjerteminde, Lars Sørensen [stedfader, huusmand], , Karen Madsdatter, i Kjølstrup
1820, 9de April, 21nde Januari 1806 [døbt], Johanne Elisabeth Widding, Kjølstrup, Lorentz Widding [skytte], , Marie Hansdatter Coort [huusholderske], paa Ulrichsholm
1820, 9de April, 30te Juni 1805 [døbt], Anne Nielsdatter, Kjølstrup, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1820, 9de April, 15de September 1805 [døbt], Maren Hansdatter, Kjølstrup, Hans Sørensen, , Anne Andersdatter, ved Keÿrup
1820, 9de April, 9de Marts 1806 [døbt], Elsebeth Sørensdatter, Kjølstrup, Søren Nielsen [boelsmand], , Johanne Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1820, 9de April, 22de September 1805 [døbt], Johanne Wilhelmine Birkenfeldt, i Hunslev, Wihelm Birkenfeldt, , Anne Andersdatter, i Hunslev
1820, 9de April, 13de October 1805 [døbt], Maren Christiansdatter, Kjølstrup Kirke, Christian Henriksen [gaardmand], , Marie Andersdatter, paa Kiertinge Mark
1820, 9de April, 12te Januari 1806 [døbt], Cidsel Marie Nielsdatter, Kjølstrup Kirke, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, i Nÿemarksgaard paa Ladbye Mark
1821, 29de April, 8de Marts 1807 [døbt], Maren Sørensdatter, Kjølstrup Kirke, Søren Larsen [huusmand], , Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus mellem Kiertinge og Ladbye
1821, 29de April, 17de August 1806 [døbt], Gjertrud Marie Pedersdatter, Kjølstrup Kirke, Peder Andreasen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1821, 29de April, 1ste Juli 1806 [døbt], Anne Marie Hansdatter, Skalkendrup Kirke, Anders Jensen [stedfader, gaardmand], , Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1821, 29de April, 30te Mai 1806 [døbt], Marie Kirstine Madsdatter, Kjølstrup Kirke, Mads Mortensen [huusmand], , Cidsel Olsdatter [afgangne hustrue], i Kjølstrup
1821, 29de April, 1ste Marts 1807 [døbt], Erne Kirstine Ulriksdatter, Kjølstrup Kirke, Ulrik Hansen [gaardmand], , Mette Marie Christensdatter, i Ladbye
1821, 29de April, 14de September 1806, Anne Margrethe Henriksdatter, Kjølstrup Kirke, Henrik Pedersen [huusmand], , Dorthe Pedersdatter, i Hundslev
1821, 29de April, 10de August 1806 [døbt], Johanne Hansdatter Hoff, Kjølstrup Kirke, Hans Jensen Hoff [skomager], , Mette Hansdatter, i Hundslev
1822, 14de April, 12te Mai 1807 [døbt], Amalia Thomsen [jomfru], Kjølstrup, Henrik Frederik Thomsen [hr. proprietair], , Karen Eskildsen, paa Ørnfeldt
1822, 14de April, 9nde Marts 1808, Kirstine Marie Wikkelsøe, Paarup Kirke [døbt 14de April], Hans Nielsen Wikkelsøe [kirkesanger], , Kirsten Rasmusdatter,
1822, 14de April, 6te December 1807 [døbt], Anne Marie Olesdatter, Kjølstrup Kirke, Ole Andersen [udlagt barnefader], , Bodil Marie Christiansdatter [almisselem], i Hundsløv Fattighuus
1822, 14de April, 19de Juli 1807 [døbt], Else Christiansdatter, Marsløw Kirke, Christian - [efternavn ikke indført], , Karen Isaaksdatter,
1822, 14de April, 18de April 1808 [døbt], Kirstine Hansdatter, Kjølstrup, Hans Hansen [huusmand], , Karen Hindsedatter, i Kiertinge
1822, 14de April, 28de Februar 1808 [døbt], Maren Pedersdatter, Kjølstrup, Peder Andreasen [huusmand], , Karen Larsdatter, i Kiertinge
1822, 14de April, 16de Mai 1807 [døbt], Maren Larsdatter, Rÿnkebye Kirke, Lars Nielsen [afgangne huusmand], [stedfader Caspar Nielsen], Maren Hansdatter, i Hunslev
1822, 14de April, 25nde October 1807 [døbt], Kirsten Hansdatter, Kjølstrup, Hans Hansen Gjerdskov [huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1822, 14de April, 11 Juni 1807 [døbt], Gjertrud Jensdatter, Kjølstrup, Jens Larsen [afgangne huusmand], [stedfader Rasmus Rasmussen i Kiertinge], Sophie Larsdatter,
1822, 14de April, 2den Marts 1808 [døbt], Anne Kirstine Larsdatter, Kjølstrup, Lars Andersen [afgangne], , Maren Andersdatter, i Hunslev
1822, 14de April, 18de April 1808 [døbt], Dorthea Kirstine Birkenfeldt, Kjølstrup, Wilhelm Birkenfeldt [huusmand], , Anne Andersdatter, i Hunslev
1822, 14de April, 25nde September 1807 [døbt], Anne Hansdatter, Odense St. Hans Kirke, Hans Mikkelsen [boelsmand], , Bodil Andersdatter, ved Kiertinge - Næssegaard
1822, 14de April, 14de Feburar 1808 [døbt], Maren Nielsdatter, Kjølstrup, Niels Larsen [gaardmand], , Else Sørensdatter, i Ladbye - Nÿemarksgaard
1822, 14de April, 16de August 1807 [døbt], Erne Kirstine Andersdatter, Kjølstrup, Anders Hansen [huusmand], , Anne Cathrine Hansdatter, i Kiertinge
1822, 14de April, 15de November 1807 [døbt], Mette Marie Hansdatter, Bogense, Hans Pedersen [huusmand], , Anne Margrethe Hansdatter, i Bogense
1822, 14de April, 22nde Mai 1808 [døbt], Marie Nielsdatter, Kjølstrup, Niels Andersen [gaardmand], , Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1822, 14de April, 11te October 1807 [døbt], Anne Marie Nielsdatter, Kjølstrup, Niels Jacobsen [gaardmand], , Anne Cathrine Jensdatter, i Hundsløv
1822, 14de April, 31te Mai 1807 [døbt], Kirsten Christensdatter, Kjølstrup, Christen Mathiasen [huusmand], , Else Sørensdatter, i Hundsløv
1822, 14de April, 11te August 1807 [døbt], Bodil Marie Nielsdatter, Odense Vor Frue Kirke, Niels Nielsen [afgangne], [stedfader Peder Larsen Møller i Hundsløv], Mette Sophie Andersdatter,
1823, 6te April, 8 April 1808 [døbt], Marthe Rasmusdatter, Aarsløv Kirke, Rasmus Nielsen [boelsmand], , Maren Rasmusdatter,
1823, 6te April, 3die April 1809 [døbt], Else Jacobsdatter Cleve, Kjølstrup Kirke, Jacob Hansen Cleve [huusmand], , Johanne Hansdatter, ved Hundslev
1823, 6te April, 21 August 1808 [døbt], Karen Hansdatter, Mesinge Kirke, Hans Jensen [huusmand], , Cidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1823, 6te April, 16 October 1808 [døbt], Laurine Marie Nielsdatter, Kjølstrup Kirke, Niels Frederiksen [gaardmand], , Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1823, 6te April, 28 Mai 1809 [døbt], Anne Kirstine Jensdatter, Kjølstrup Kirke, Jens Nielsen [gaardmand], , Kirsten Frandsdatter, i Ladbye
1823, 6te April, 7 Juni 1808 [døbt], Catharine Christine Petersen, Kjølstrup Kirke, Peter Henrik Petersen [snedker], , Boutellie Marie Christensdatter, ved Ulrichsholm
1823, 6te April, 9de October 1808 [døbt], Maren Christiansdatter, Kjølstrup Kirke, Christian Hansen [indsidder], , Johanne Larsdatter, i Kjølstrup
1823, 6te April, 18de December 1808 [døbt], Anne Kirstine Jochumsdatter, Kjølstrup Kirke, Jochum Larsen [gaardmand], , Maren Knudsdatter, i Ladbye