Kølstrup, 1814-1823, fødte

Afskrift af kirkebog

Fødte 1814-1823, Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense Amt

Copyright © Lotte Brændegaaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1814, 0501, 06011814, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Madsen og Anne Sofie Larsdatter, i Hunslev
1814, 0502, 03041814, Rasmus Povelsen, søn af afgangne boelsmand Povel Hansen og Marie Larsdatter, paa Kjølstrup Mark
1814, 2603, 15051814, Hans Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, i Kiertinge
1814, 2205, 17071814, Povel Andersen, søn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1814, 0210, 09101814, Henrik Pedersen, søn af ungkarl Peder Jespersen, af Hunslev og Else Henriksdatter, i Kiertinge
1814, 2708, 16101814, Jørgen Hansen, søn af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, i Næssegaarden
1814, 0110, 23101814, Rasmus Jørgensen, søn af indsidder og dagleier Jørgen Sørensen og Maren Madsdatter (med tilnavn Bruun), i Ladbye
1814, 2509, 06111814, Niels Olsen, søn af huusmand Ole Pedersen Bødker og Mette Larsdatter,
1814, 2811, 14121814, Hans Pedersen Brandt, søn af soldat Peder Henriksen, af Hundslev og Anne Brandt, i det nye Fattighuus
1814, 2211, 01011815, Anders Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1815, 2901, 30011815, Knud Povelsen, søn af huusmand Povel Andersen og Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup
1815, 2403, 30041815, Søren Pedersen, søn af indsidder Peder Sørensen og Anne Cathrine Sofie Vilhelmine Larsdatter, i Ladbye
1815, 2504, 28051815, Niels Hansen Hoff, søn af skomager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hundslev
1815, 0805, 18061815, Anders Povelsen, søn af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, Nyemarkshuset paa Hundslev [Mark]
1815, 2606, 20071815, Hans Nielsen, søn af huusmand og tømmermand Niels Rasmussen og Karen Rasmusdatter, i Hundslev
1815, 1308, 03091815, Jens Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, boende i Ladbye
1815, 1910, 26111815, Lars Pedersen, søn af huusmand Peder Madsen og Sophie Larsdatter, i Hundslev
1815, 2711, 10121815, Hans Peter Petersen, søn af snedker Peder Henrik Petersen og Botilde Marie Christensen, i Snedkerhuset ved Ulriksholm
1815, 2810, 17121815, Anders Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, Hundslev
1816, 0603, 07031816, Lars Sørensen, søn af Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, Kilde paa Kiertinge Mark
1816, 1002, 24031816, Lars Sørensen Kildehuus, søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hansdatter, i Kildehuus
1816, 3001, 24031816, Povel Rasmussen, søn af Rasmus Povelsen Smed og Anne Margrethe Hansdatter, i Kiertinge
1816, 0403, 19051816, Willads Christian Berrig, søn af hr. forvalter Søren Christian Berrig og Mette Cathrine Povelsdatter, i Hunslev
1816, 1004, 19051816, Jens Nielsen, søn af boelsmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, paa Hunslev Mark
1816, 2104, 19051816, Jens Andersen, søn af huusmand Anders Jensen og Gjertrud Sørensdatter, paa Ørnfeldt Mark
1816, 2604, 09061816, Niels Andersen, søn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1816, 1704, 30061816, Morten Hansen, søn af boelsmand Hans Mikkelsen og Bodil Andersdatter, i Næssegaarden paa Kiertinge Mark
1816, 1806, 11081816, Mads Hansen, søn af huusmand Hans Larsen og Christiane Caspersdatter, i Galgehusene - Rosenvold
1816, 0108, 01091816, Hans Andersen, søn af huusmand og hjulmand Anders Zachariasen og Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye
1816, 1408, 29091816, Frederik Larsen, søn af huusmand Lars Jensen og Karen Andersdatter, i Snavehuus paa Kiertinge Mark
1816, 2009, 03111816, Johan Wilhelm Mikkelsen, søn af huusmand Mikkel Pedersen og Magdalene Rasmusdatter, i Langeskovshuus
1816, 0511, 08121816, Niels Frederik Pedersen, søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge Bye
1816, 0611, 22121816, Niels Larsen, søn af gaardmand Lars Hansen og Anne Nielsdatter, i Ladbye Bye
1816, 2811, 01011817, Povel Larsen, søn af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, paa Kjølstrup Mark
1816, 2011, 26011817, Henrik Lars Andersen, søn af huusmand og tømmermand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, i Sophienberghuus
1817, 2203, 26031817, Søren Hansen Hoff, søn af skomager Hans Jensen Hoff og Mette Hansdatter, i Hunslev
1817, 0604, 02051817, Søren Jensen, søn af Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, i Skovgaarden pr. Hunslev
1817, 2904, 29041817, Anders Nielsen (trilling), søn af gaardmand Niels Rasmussen og Ane Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1817, 2904, 29041817, Lars Nielsen (trilling), søn af gaardmand Niels Rasmussen og Ane Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1817, 0106, 06071817, Peder Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Cidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1817, 0806, 06071817, Rasmus Jacobsen, søn af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1817, 2206, 20071817, Jørgen Reinholdtsen, søn af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, paa Hunslev Mark
1817, 1308, 14091817, Anders Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, i Vesterlund paa Kiertinge Mark
1817, 0908, 16101817, Johannes Grönbech, søn af forvalter Anders Christian Grönbech og Christiane Christine Grönbech født Schmidt, paa Rosenlund
1817, 2109, 26101817, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Larsen Wæver og Dorthea Jensdatter, i Hunslev
1817, 1310, 09001817, Jens Hansen, søn af huusmand Hans Mathiasen og Dorthe Jensdatter, i Ladbye
1817, 2910, 07121817, Jens Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, i Kiertinge
1817, 2411, 04011818, Rasmus Olsen, søn af huusmand og bødker Ole Pedersen og Mette Larsdatter, i Ladbye
1817, 2612, 01021818, Niels Jensen, søn af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Nye Steenhuus
1818, 1301, 01031818, Frederik Andersen, søn af huusmand og tømmermand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, i Sophienberghuus paa Hunslev Mark
1818, 2401, 01031818, Lars Christian Nielsen, søn af gaardmand og postfører Niels Frederiksen og Karen Nielsdatter, i Kiertinge
1818, 0102, 23031818, Povel Jensen, søn af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye
1818, 2103, 19041818, Christen Hansen, søn af huusmand Hans Christensen og Dorthea Larsdatter, Nye Steenhuse
1818, 0904, 17051818, Jens Nielsen, søn af gaardmand Niels Andersen og Barbara Pedersdatter, i Ladbye
1818, 2004, 28061818, Rasmus Jacobsen, søn af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, i Kalvehaugegaard paa Kiertinge Mark
1818, 2405, 26071818, Peder Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Olsdatter, i Rosenhoff ved Galgehuset
1818, 1606, 26071818, Lars Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1818, 1906, 02081818, Lars Nielsen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1818, 1507, 19081818, Søren Andersen, søn af huusmand Anders Jensen og Gjertrud Sørensdatter, nu boende paa Hunslev Mark
1818, 1108, 06091818, Hans Hansen, søn af tjenestekarl Hans Hansen, Nordskov paa Ørnfeldt og Maren Henriksdatter, hos faderen Henrik Pedersen i Hunslev
1818, 0210, 22111818, Søren Nielsen, søn af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Nyemarkgaard paa Ladbye Mark
1818, 1210, 22111818, Anders Nielsen, søn af huusmand Niels Jacobsen og Mette Andersdatter, i Hunslev
1818, 1010, 06121818, Knud Povelsen, søn af huusmand Povel Andersen og Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup
1818, 2510, 13121818, Jørgen Larsen, søn af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, paa Kjølstrup Mark
1818, 0811, 13011819, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Larsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hunslev
1818, 2612, 31011819, Hans Madsen, søn af boelsmnd Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, paa Vesterlund paa Kiertinge Mark
1819, 0801, 14021819, Niels Sørensen, søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsedatter, i Kildehuus
1819, 0104, 06051819, Hans Nielsen (Sandholm), søn af huusmand eller boelsmamd Niels Olsen og Karen Jensdatter, paa Hunslev Mark
1819, 3004, 31051819, Peder Kryssing Madsen, søn af tjenestekarl Mads Larsen, paa Hindsholm og Karen Rhoed, fordum stuepige i Præstegaarden nu hos Lars Madsen ved Kiert.
1819, 0505, 13061819, Jacob Nielsen, søn af gaardmand Niels Conradsen og Anne Sophie Jacobsdatter, i Kiertinge
1819, 0406, 11071819, Søren Nielsen, søn af boelsmand Niels Nielsen og Anne Marie Sørensdatter, paa Kjølstrup mark
1819, 2006, 25071819, Jeppe Olsen, søn af huusmand Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, i Anders Madsens Skov ved Hundslev
1819, 1507, 22081819, Lars Christian Nielsen, søn af gaardfolk Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1819, 2407, 15081819, Jens Hansen, søn af indsidder Hans Nielsen og Maren Jensdatter, hos huusmand Jens Nielsen i Ladbye
1819, 1709, 14101819, Povel Friis, søn af sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1819, 0510, 14111819, Jens Jacobsen, søn af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, i Kiertinge Kalvehaugegaard
1819, 1310, 14111819, Hans Jensen, søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter, i Kiertinge
1819, 1211, 01011820, Anders Pröbensen, søn af gaardmand Pröben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1819, 2311, 09011820, Lars Pedersen, søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kjertinge
1819, 2412, 06021820, Hans Hansen, søn af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hunslev
1819, 3112, 20021820, Hans Andersen, søn af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, i Ladbye
1820, 1301 27021820, Rasmus Larsen, søn af Lars Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, hos Rasmus Pedersen i Kjølstrupgaard paa Kiertinge Mark
1820, 0301, 05031820, Søren Christensen, søn af huusmand og væver Christen Sørensen og Karen Jochumsdatter, paa Kiertinge Mark
1820, 2603, 22051820, Anders Hansen, søn af huusmand Hans Jensen og Cidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1820, 2705, 09071820, Knud Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, i Vesterlund paa Kiertinge Mark
1820, 2506, 06081820, Jens Larsen, søn af huusmand Lars Jensen og Karen Andersdatter, i Kildekroghuus paa Kiertinge Mark
1820, 1708, 15101820, Ole Jørgensen (Tveelund), søn af boelsmand Jørgen Olsen og Anne Marie Nielsdatter, ved Hunslev
1820, 1309, 29101820, Jens Hansen, søn af huusmand og væver Hans Larsen og Dorthea Jensdatter, i Hunslev
1820, 1310, 12111820, Anders Mortensen, søn af huusfolk Morten Andersen og Karen Jensdatter, paa Hunslev Mark
1820, 2210, 26111820, Mads Jacobsen, søn af gaardfolk Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1820, 1310, 26111820, Rasmus Nielsen, søn af huusfolk Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1820, 1012, 26121820, Anders Rasmussen, søn af tjenestefolk Rasmus Andersen (barnefader) og Maren Nielsdatter, i Ladbye
1820, 2912, 28011821, Andreas Hansen Møller, søn af gartner Hans Madsen Møller (barnefader), paa Ulrichsholm og stuepige Anne Marie Andersdatter, paa Rosenlund. Paa tiden hos Mads Hjulmager i Hunslev
1821, 2001, Dødfødt dreng, søn af huusmand Jens Hansen og Kirstine Madsdatter, i Gjellebjerghuus paa Kiertinge Mark
1821, 0901, 04021821, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Pedersen og Anne Olsdatter, i det gamle Steenhuus
1821, 1501, 25021821, Johannes Pedersen, søn af huusmand Peder Madsen og Sophie Larsdatter, i Hunslev
1821, 0402, 19041821, Hans Nielsen, søn af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1821, 2303, 20051821, Hans Christoffersen, søn af huusmand Christoffer Hansen og Gyde Andersdatter, paa Kirtinge Mark
1821, 2604, 17061821, Niels Pedersen, søn af huusmand, den yngre Peder Andersen og Karen Marie Nielsdatter, i Kjølstrup
1821, 2805, Dødfødt dreng, søn af indsidder Lars Mikkelsen og skræderske Karen Simonsdatter, i Ladbye
1821, 0405, 24061821, Lars Caspersen, søn af huusmand Casper Nielsen og Maren Hansdatter, i Hunslev
1821, 2606, 03081821, Harald Christian Georg Grønbech, søn af forvalter Anders Christian Grønbech og Christiane Christine Grønbech født Schmidt, paa Rosenlund
1821, 0207, 05081821, Hans Pedersen, søn af huusmand Peder Jensen og Karen Nielsdatter, i Lille Langeskovshuus paa Hunslev Mark
1821, 0107, 09091821, Lars Pedersen, søn af indsidder Peder Sørensen og Anne Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Ladbye
1821, 2907, 09091821, Christian Mogensen, søn af huusmand Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, i Hunslev
1821, 0409, 07101821, Anders Jørgensen, søn af huusmand Jørgen Larsen og Dorthe Pedersdatter, i Hundsløv
1821, 2210, 18111821, Niels Hansen, søn af huusmand Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1821, 1611, 12121821, Hans Sørensen, søn af huusmand Søren Larsen og Margrethe Hindsesdatter, i Kildehuus
1821, 1012, 30121821, Rasmus Jensen, søn af huusmand Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter, ved Hunslev Skovgaard
1821, 3011, 20011822, Lars Hansen, søn af huusmand Hans Larsen Bødker og Cidsel Marie Rasmusdatter
1821, 1012, 20011822, Hans Jensen, søn af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye
1822, 1201, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, ved Kjølstrup
1821, 1812, 17021822, Rasmus Povelsen, søn af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olsdatter, ved Kjølstrup
1822, 0203, 24031822, Lars Rasmussen, søn af tjenestekarl Rasmus Jensen, paa Selleberg og Johanne Larsdatter, hos faderen Lars Rasmussen i Ladbye
1822, 1304, 12051822, Rasmus Mortensen, søn af tjenestekarl Morten Christoffersen, i Birkende og Marie Rasmusdatter, i Hunslev
1822, 2504, 12051822, Hans Larsen, søn af tjenestekarl Lars Jokkumsen, i Ladbye og Mette Sørensdatter
1822, 2205, 23061822, Hans Jacob Hansen, søn af Hans Hansen, af Dræby, tjenende i Odense og kokkepige Grethe Bent, paa Ørnfeldt
1822, 0807, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, i Kamsted pr. Hundslev
1822, 1806, 14071822, Frederik Pedersen, søn af boelsmand Peder Frederiksen og Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1822, 0607, 01091822, Niels Nielsen, søn af gaardmand Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Ladbye Nyemarksgaard
1822, 0208, 22091822, Knud Larsen, søn af boelsmand Lars Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, i Kjølstrupgaard ved Kiertinge
1822, 0208, 13101822, Lars Madsen, søn af boelsmand Mads Andersen og Anne Kirstine Andersdatter, i Vesterlund paa Kiertinge Mark
1822, 2809, 24111822, Rasmus Nielsen, søn af boelsmand Niels Olsen og Karen Jensdatter, i Sandholm Stedet paa Hundslev Mark
1822, 0211, 01121822, Jochum Jensen, søn af bønderfolk Jens Jochumsen og Marie Jensdatter, i Ladbye
1822, 0811, 08121822, Hans Jørgensen, søn af tjenestekarl Jørgen Jørgensen, i Allerup og Mette Andersdatter, hos forældrene Anders Povelsen af Hundslev
1822, 1411, 26011823, Niels Nielsen, søn af boelsmand Niels Povelsen og Else Marie Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1822, 0312, 03011823, Maltha Ulrik Friis, søn af hr. sognepræst O. E. Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1823, 0304, 01061823, Arnt Madsen, søn af boelsmand Mads Larsen og Karen Rhoed, i Kiertinge
1823, 2704, 15061823, Anders Rasmussen, søn af huusmand Rasmus Andersen og Anne Marie Jensdatter, i Hundslev
1823, 2205, 29061823, Lars Andersen, søn af gaardmand Anders Larsen og Frederikke Duch, af Hundslev
1823, 2008, 21091823, Jørgen Rasmussen, søn af Rasmus Jørgensen Smed og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1823, 1708, 05101823, Lars Pedersen, søn af huusmand og tømmermand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1823, 2508, 19101823, Niels Conrad Nielsen, søn af gaardmand Niels Larsen og Kirstine Marie Nielsdatter, i Kiertinge
1823, 0809, 02111823, Ole Nielsen, søn af huusmand Niels Jensen og Karen Larsdatter, i Ladbye
1823, 1109, 02111823, Lars Andersen, søn af huusmand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, i Sophienberghuus paa Hundslev Mark
1823, 0410, 16111823, Lars Larsen, søn af huusmand Lars Jensen og Karen Andersdatter, i Kildekroghuus eller Snabe paa Kiertinge Mark
1823, 2409, 30111823, Jørgen Sørensen, søn af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hundslev
1813, 2112, 20021814, Mette Kirstine Hansdatter, datter af avlskarl Hans Jensen, paa Ørnfeldt og Sidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1813, 2112, 20021814, Maren Jacobsdatter, datter af gaardmand Jacob Rasmussen og Kirsten Madsdatter, i Ladbye
1814, 0502, 06031814, Dorthe Jensdatter, datter af boelsmand Jens Nielsen og Karen Sørensdatter, i Kjølstrup
1814, 1902, 11041814, Johanne Marie Sandersdatter, datter af belsmand Sander Eriksen og Kirsten Jørgensdatter, paa Hunslev Mark
1814, 1103, 24041814, Karen Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Jochumsdatter, Degneløkken ved Kjølstrup
1814, 2003, 01051814, Anne Kirstine Pedersdatter, datter af huusmand og tømmermand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1814, 1003, 01051814, Anne Cathrine Rasmusdatter, datter af gaardmand Rasmus Knudsen og Mette Nielsdatter, i Ladbye
1814, 2803, 06051814, Maren Pröbensdatter, datter af gaardmand Pröben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1814, 1004, 19051814, Kirsten Nielsdatter, datter af huusmand Niels Larsen Møller og Anne Andersdatter, i Kjølstrup
1814, 2203, 30051814, Anne Kirstine Sørensdatter, datter af boelsmand Søren Nielsen og Johanne Knudsdatter, i Kiløe paa Kiertinge Mark
1814, 0308, 02101814, Anne Christiansdatter, datter af gaardmand Christian Henriksen og Anne Marie Andersdatter, i Lundsgaarden
1814, 1509, 23101814, Anne Kirstine Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Frideriksen Post og Karen Nielsdatter, i Kirtinge
1814, 2910, 20111814, Karen Larsdatter, datter af huusmand Lars Nielsen og Maren Andersdatter, i Hunslev
1814, 1910, 20111814, Marie Pedersdatter, datter af Peder Frideriksen [boelsmand], , Maren Nielsdatter, i Kiertinge
1814, 2010, 04121814, Margrethe Knudsdatter, datter af gaardmand Knud Andersen og Maren Madsdatter, i Hunslev
1814, 0611, 22121814, Julie Thomsen, datter af hr. proprietair Henrik Frederik Thomsen og Karen Eschildsen, paa Ørnfeldt
1814, 2511, 08011815, Karen Jacobsdatter, datter af gaardmand Jacob Hansen og Marie Larsdatter, i Kalvehaugaard paa Kiertinge Mark
1814, 3112, 08011815, Stine Marie Larsdatter, datter af rytter Lars Larsen, Vexøe og Caroline Povelsdatter, tjente paa Ørnfeldt
1815, 1501, 19021815, Friderikke Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen Gjerskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1815, 2104, 15051815, Marie Christine Christiane Hansdatter, datter af haandværkskarl Hans Henriksen, fra Nyborg og Anne Sofie Larsdatter, paa Skyttehuus ved Østergaard
1815, 2204, 11061815, Mette Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1815, 1505, 18061815, Anne Christensdatter, datter af huusmand Christen Mathiasen og Else Pedersdatter Rye, i Hunslev
1815, 3005, 18061815, Anne Kirstine Hansdatter, datter af huusmand Hans Mathiasen og Dorthe Jensdatter, i Ladbye
1815, 2005, 25061815, Anne Marie Larsdatter, datter af hauge eller plantagekarl Lars Sørensen og meierske Karen Madsdatter, paa Ulrichholm
1815, 2505, 25061815, Anne Hansdatter, datter af huusfolk Hans Larsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hunslev
1815, 1308, 27081815, Maren Jensdatter, datter af huusfolk Jens Jensen og Anne Kirstine Larsdatter, i Ladbye
1815, 2108, 17091815, Anne Margrethe Hansdatter, datter af tjenestekarl Hans Nielsen og Maren Jensdatter, hos huusmand Hans Hansen i Ladbye
1815, 0608, 24091815, Margrethe Sørensdatter, datter af gaardfolk Søren Jørgensen og Anne Olsdatter, i Hunslev
1815, 1110, 12111815, Anne Marie Pedersdatter, datter af huusfolk Peder Pedersen og Anne Olsdatter, i Gamle Steenhuus ved Hunslev
1815, 2610, 19111815, Marie Pedersdatter, datter af væver og huusfolk Peder Rasmussen og Birthe Cathrine Nielsdatter, hos Rasmus Pedersen i Degneløkken
1815, 1410, 19111815, Anne Mogensdatter, datter af huusfolk Mogens Jensen og Anne Marie Jespersdatter, i Hunslev
1815, 0310, 19111815, Marie Sofie Olsdatter, datter af huusmand og skrædder Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, i Galgehuse
1815, 1111, 19111815, Johanne Jørgensdatter, datter af gaardbrugende enkes søn Jørgen Olsen, i Hunslev og Christine Andersdatter, gaardmandsdatter i Hunslev
1815, 2112, 21011816, Kirsten Nielsdatter, datter af huusfolk Niels Jacobsen og Mette Andersdatter, i Hunslev
1816, 1601, Dødfødt pige, datter af tjenestepige Karen Jeppesdatter, i Galgehuus
1816, 1001, 11021816, Karen Nielsdatter, datter af gaardfolk Niels Larsen og Else Sørensdatter, i Nymarksgaard ved Ladbye
1816, 2901, 2901816, Anne Marie Hansdatter, datter af huusfolk Hans Jensen og Sidsel Marie Pedersdatter, paa Ørnfeldt Mark
1816, 0202, 10031816, Anne Marie Jacobsdatter, datter af gaardfolk Jacob Hansen og Marie Larsdatter, i Kalvehavegaard ved Kiertinge Mark
1816, 1302, 07041816, Marie Povelsdatter, datter af huusmand Povel Andersen og Charlotte Sophie Knudsdatter, i Kjølstrup
1816, 1904, 09061816, Anne Margrethe Jensdatter, datter af søemand Jens Erreboe Jensen og Cathrine Elisabeth Birkenfeldt, tilhuse hos hendes forældre Wilhelm Birkenfeldt, i Hunslev
1816, 1106, [hjemmedøbt strax efter], Gjertrud Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1816, 2105, 30061816, Kirsten Pedersdatter, datter af huusmand og tømmermand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1816, 0807, 04081816, Maren Pedersdatter, datter af huusmand Peder Jensen og Karen Nielsdatter, paa Hundslev Mark
1816, 2909, 03111816, Hanne Cathrine Hansdatter, datter af skibstømmermand Hans Hansen og Karen Pedersdatter Dyrehauge, paa Kiertinge Mark
1816, 1811, 01121816, Anne Sophie Jensdatter, datter af ungkarl Jens Olsen, i Hersnap i Dalbye Sogn og tjenestepige Margrethe Jensdatter, hos faderen Jens Pedersen, i Rosenvold
1817, 0902, Dødfødt pige, datter af væver Niels Jensen og Marie Kirstine Knudsdatter, boende paa Kiertinge Mark
1817, 0701, 23021817, Karen Præbensdatter, datter af gaardmand Præben Jacobsen og Anne Cathrine Nielsdatter, i Ladbye
1817, 2001, 23021817, Karen Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Kirsten Johansdatter, i Kirstineberghuus paa Kiertinge Mark
1817, 1202, 30031817, Maren Sørensdatter, datter af hestehandler og kvæghandler og gaardfolk Søren Jørgensen og Anne Olsdatter, i Hunslev
1817, 1402, 30031817, Anne Andreasdatter, datter af postkarl Andreas Eriksen og Karen Frederiksdatter, i Kiertinge
1817, 2003, 27041817, Anne Cathrine Hansdatter, datter af indsidder Hans Nielsen og Maren Jensdatter, i Ladbye
1817, 2904, 29041817, Gjertrud Nielsdatter (trilling), datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kiertinge
1817, 0305, 01061817, Mette Cathrine Jensdatter, datter af gaardmand Jens Nielsen og Karen Sørensdatter, i Kjølstrup
1817, 1507, 17081817, Margrethe Povelsdatter, datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, i Nyemarkshuus paa Hunslev Mark
1817, 0508, 24091817, Johanne Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen Gjerskov og Karen Rasmusdatter, i Ladbye
1817, 0708, 14091817, Johanne Marie Knudsdatter, datter af gaardmand Knud Jochumsen og Anne Sørensdatter, i Ladbye
1817, 3108, 19101817, Marie Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Pedersdatter, i det nye Langeskovshuus
1817, 3009, 23111817, Anne Kirstine Hansdatter (tvilling), datter af huusmand Hans Larsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hunslev
1817, 3009, 23111817, Karen Hansdatter (tvilling), datter af huusmand Hans Larsen Bødker og Maren Nielsdatter, i Hunslev
1817, 2312, 25011818, Anne Kirstine Christensdatter, datter af huusmand Christen Mathiasen og Else Pedersdatter, i Hunslev
1817, 1712, 08021818, Anne Margrethe Christiansdatter, datter af gaardmand Christian Henrichsen og Marie Andersdatter, i Lundsgaard paa Kiertinge Mark
1817, 3012, 08021818, Kirsten Jensdatter, datter af huusmand og huustømmermand Jens Hansen og Kirsten Madsdatter, i Gjellebierghuus paa Kiertinge Mark
1818, 1801, 02021818, Maren Pedersdatter, datter af huusmand Peder Pedersen og Anne Olsdatter, i det gamle Steenhuus ved Keyrup
1818, 1303, 17051818, Anne Kirstine Hansdatter, datter af gaardmand Hans Andersen og Maren Hansdatter, i Hunslev
1818, 2202, 31051818, Helvig Kirstine Olsdatter, datter af indsidder Ole Andersen og Cidsel Frederiksdatter, hos gaardmand Niels Larsen i Ladbye
1818, 0806, Dødfødt pige, datter af huusmand Niels Jensen Væver og Marie Kirstine Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1818, 2105, 05071818, Jørgine Marie Nielsdatter, datter af huusmand Niels Henriksen og Birgitte Jørgensdatter, hans hustru i Marienberghuus paa Hunslev Mark
1818, 2807, 06091818, Karen Andersdatter, datter af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1818, 1408, 04101818, Mette Marie Pedersdatter, datter af indsidder Peder Sørensen Lystrup og Cathrine Sophie Wilhelmine Larsdatter, i Ladbye
1818, 2509, 01111818, Karen Mogensdatter, datter af huusmand Mogens Jensen og Marie Jespersdatter, i Hunsløv
1818, 0411, 08111818, Jensine Sophie Madsdatter, datter af indsidder Mads Jespersen Snedker og Anne Marie Jensdatter, hos Rasmus Rasmussen i Kiertinge
1818, 0110, 22111818, Elisabeth Pedersdatter, datter af huusmand og tømmermand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1818, 2210, 29111818, Adolphine Hansdatter, datter af gartner Hans Caspersen, paa Søeboe i Jordløse Sogn og tjenestepige Anne Kirstine Hansdatter, paa Søeboe i Jordløse Sogn. Nu hos moderen Margrethe Hanse
1818, 0511, 20121818, Johanne Marie Hansdatter, datter af ungkarl Hans Ulriksen, i Ladbye og pige og meierske Maren Rasmusdatter, paa Keyrup. Hos huusmand Jens Jensen i Ladbye
1818, 1211, 24011819, Mette Christophersdatter, datter af indsidder Christopher Hansen og Gyde Andersdatter, i Hunslev
1819, 0501, Dødfødt pige, datter af gaardmand Søren Jørgensen og Anne Olsdatter, i Hunslev
1818, 2711, 17011819, Marie Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Bersdatter, i Nye Langskovshuus
1819, 1901, 07031819, Anne Kirstine Rasmusdatter, datter af tjenestekarl Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatter, hos hendes broder Ole i Anders Madsens Skovhuus
1819, 2601, 14031819, Frederikke Jensdatter, datter af Jens Rasmussen [soldat], ved Kongens Regiment, Maren Sørensdatter, , i Vutteskovhuus ved Skovgaarden i Hunslev
1819, 2801, 12041819, Birthe Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Kirsten Johansdatter, i Kirstineberghuus paa Kiertinge Mark
1819, 2702, 12041819, Anne Sophie Andersdatter, datter af hjulmand Anders Zachariasen og Mette Cathrine Jensdatter, i Ladbye
1819, 1907, 05091819, Anne Marie Hansdatter, datter af huusmand og skibstømmermand Hans Hansen og Karen Pedersdatter, paa Kiertinge Mark
1819, 2107, 12091819, Anne Cathrine Marie Nielsdatter, datter af gaardmand Niels Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter, i Kjertinge
1819, 0908, 19091819, Marie Rasmusdatter, datter af huusmand og smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1819, 1109, 31101819, Elisabeth Povelsdatter (tvilling), datter af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olsdatter, paa Kjølstrup Byes Mark ved Kiertinge
1819, 1109, 31101819, Kirsten Povelsdatter (tvilling), datter af huusmand Povel Rasmussen og Karen Olsdatter, paa Kjølstrup Byes Mark ved Kiertinge
1819, 2509, 31101819, Karen Kirstine Hansdatter, datter af huusmand Hans Christensen og Dorthea Larsdatter, i Steenhuse ved Keyrup
1819, 0410, 14111819, Kirsten Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Hansen og Else Madsdatter, i Kiertinge
1819, 2910, 28111819, Anne Cathrine Madsdatter, datter af indsidder Mads Jespersen og Anne Marie Jensdatter, hos svigerfaderen Rasmus Rasmussen i Kiertinge
1819, 2911, 01011820, Larsine Reinholdtsdatter, datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, paa Hundslev Mark
1819, 1011, 09011820, Anne Marie Knudsdatter, datter af tjenestekarl Knud Pedersen, paa Selleberg og Anne Andersdatter, hos hendes fader huusmand Anders Povelsen i Hunslev
1820, 1401, 14011820, Maren Hansdatter, datter af indsidder Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, hos Henrik Pedersen i Hundslev
1820, 0301, 30011820, Anne Marie Jensdatter, datter af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Steenhuse paa Hundslev Mark
1819, 2112, 06021820, Sophie Elisa Jensdatter, datter af huusmand Jens Povelsen og Karen Hansdatter, i Ladbye
1819, 2412, 06021820, Maren Andersdatter, datter af huusmand Anders Henriksen og Kirsten Larsdatter, i Sophienberghuus paa Hunslev Mark
1820, 1503, 30041820, Mette Povelsdatter, datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, i Nyemarkshuset paa Hunslev Mark
1820, 2703, 07051820, Maren Hansdatter, datter af huusmand Hans Larsen Bødker og Cidsel Marie Rasmusdatter, i Hunslev
1820, 0506, Dødfødt pige, datter af tjenestefolk Peder Nielsen og Anne Kirstine Jensdatter, opholdende sig hos hendes forældre i Rosenvold
1820, 2207, 01101820, Christine Marie Christiansdatter, datter af gaardmand Christian Henriksen og Anne Marie Andersdatter, i Lundegaard paa Kiertinge Mark
1820, 0809, 01101820, Else Hansdatter, datter af huusmand Hans Hansen og Karen Rasmusdatter, i Ladbye. I fordum i Rasmus Povelsens huus
1820, 0309, 15101820, Anne Marie Knudsdatter, datter af boelsmand Knud Hansen og Maren Povelsdatter, udi Snedkerstedet i Hunslev
1820, 1410, 29101820, Anne Marie Hansdatter, datter af skrædersvend Hans Mathiesen, i Kjerteminde og Maren Hansdatter, i Hunslev Fattighuus
1820, 0210, 12111820, Karen Marie Jensdatter, datter af boelsmand Jens Nielsen og Anne Sørensdatter, i Kamsted paa Hunslev Mark
1821, 0103, 05041821, Mauritza Johanne Friis, datter af sognepræst Otto Engelsted Friis og Mariane Friis, i Kjølstrup
1821, 1104, 06051821, Kirsten Knudsdatter, datter af indsidder Knud Pedersen og Anne Andersdatter, hos hendes fader Anders Povelsen i Hunslev
1821, 2004, 20051821, Dorthea Rasmusdatter, datter af smed Rasmus Jørgensen og Anne Marie Nielsdatter, i Ladbye
1821, 1005, 24061821, Anne Kirstine Pedersdatter, datter af huusmand Peder Andreasen og Karen Larsdatter, i Kiertinge
1821, 1308, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Jensen Væver og Marie Kirstine Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1821, 1307, 19081821, Kirstine Marie Rasmusdatter, datter af huusmand Rasmus Pedersen og Anne Olsdatter, i Rosenvold ved Galgehuus
1821, 3006, 02091821, Anne Marie Sørensdatter, datter af gaardmand Søren Jørgensen og Birthe Rasmusdatter, i Hunslev
1821, 2408, 14101821, Marie Hansdatter (tvilling), datter af indsidder Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Ladbye
1821, 2408, 14101821, Dorthea Hansdatter (tvilling), datter af indsidder Hans Hansen Nordskov og Maren Henriksdatter, i Ladbye
1821, 1310, 28101821, Anne Marie Christensdatter, datter af avlskarl Christen Andersen og kokkepige Mette Andersdatter Wichelsøe, i Kjølstrup Præstegaard
1821, 1310, 11111821, Mette Hansdatter, datter af huusmand Hans Nielsen og Karen Marie Pedersdatter, i Nye Langeskovshuus paa Hunslev Mark
1821, 0912, 01011822, Anne Dorthea Andersdatter, datter af huusmand Anders Jensen og Gjertrud Sørensdatter, i Saueriishuus paa Hunslev Mark
1822, 0401, 17021822, Jensine Larsdatter, datter af ungkarl Lars Hansen, af Munkebo og Anne Marie Jensdatter Tornøe, hos Anders Hansen i Kiertinge
1822, 1601, 03031822, Kirsten Reinholdtsdatter, datter af huusmand Reinholdt Jørgensen og Maren Povelsdatter, paa Hunslev Mark
1822, 2301, 01031822, Mette Cathrine Larsdatter, datter af ungkarl Lars Jensen, paa Ørnfeldt og tjenestepige Maren Ulriksdatter, paa Ørnfeldt
1822, 0202, 17031822, Johanne Marie Christensdatter, datter af huusmand Christen Sørensen Væver og Karen Jochumsdatter, paa Kiertinge Mark
1822, 1403, 08041822, Mette Kirstine Hansdatter, datter af tjenestekarl Hans Ulrichsen og Maren Rasmusdatter, hos Ulrich Hansen i Ladbye
1822, 1204, 12051822, Johanne Jensdatter, datter af huusmand Jens Nielsen og Mette Pedersdatter, i Nye Steenhuus
1822, 2703, 12051822, Anne Jørgensdatter, datter af boelsmand Jørgen Olsen og Marie Nielsdatter, i Tveelund paa Hunslev Mark
1822, 1507, 11081822, Johanne Larsdatter, datter af Lars Jensen, i Kiertinge og Bodil Marie Christiansdatter, i Hundslev Fattighuus
1822, 0209, 13101822, Kirstine Nielsdatter, datter af huusmand Niels Jacobsen og Mette Andersdatter, paa Hundslev Mark
1822, 2008, 13101822, Anne Marie Hansdatter, datter af huusmand Hans Jensen og Cidsel Marie Pedersdatter, i Ørnfeldt Skovhuus
1822, 1407, 27101822, Jette Caroline Olsdatter, datter af huusmand Ole Jeppesen og Karen Hansdatter, af Hundslev
1822, 1311, Dødfødt pige, datter af huusmand Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Rosenlund Skovhuus ved Hundslev
1822, 0111, 22121822, Karen Andersdatter, datter af gaardmand Anders Jensen og Dorthe Marie Jacobsdatter, paa Ladbye Mark
1822, 0312, Dødfødt pige, datter af boelsmand Niels Jensen Væver og Marie Kirstine Knudsdatter, paa Kiertinge Mark
1823, 1301, 14011823, Anne Marie Mortensdatter, datter af Morten Povelsen, af Kiertinge og stuepige Anne Jensdatter, i Præstegaarden i Kjølstrup
1823, 1101, 02031823, Rosalie Christiane Bierlich, datter af sadelmager Johan Conrad Bierlich og Cathrine Marie Larsen, tilhuse hos Wilhelm Birkenfeldt i Hundslev
1823, 2402, 23031823, Anne Kirstine Hansdatter, datter af kudsk Hans Rasmussen, paa Ørnfeldt og Karen Madsdatter, hos faderen Mads Nielsen i Ladbye
1823, 2005, Dødfødt pige, datter af huusfolk Rasmus Hansen og Karen Jeppesdatter, ved Rosenlundsgaarden pr. Hundslev
1823, 2704, 15061823, Anne Jensdatter, datter af huusmand Jens Rasmussen og Maren Jespersdatter, i Kiertinge
1823, 1105, 15061823, Maren Povelsdatter, datter af huusmand Povel Larsen og Anne Sørensdatter, i Nyemarkshuus paa Hundslev Mark
1823, 0406, 03081823, Mette Kirstine Hansdatter, datter af Hans Hansen Nordskov og Maren Henriskdatter, i Nye Langeskovshuus
1823, 0207, 10081823, Mette Cathrine Andersdatter, datter af hjulmand Anders Zachariasen og Karen Nielsdatter, i Ladbye
1823, 0806, 06091823, Rosalie Grønbech, datter af hr. forvalter Grønbech og Christiane Christine Grønbech født Schmidt, paa Rosenlund
1823, 2307, 21091823, Erne Kirstine Jørgensdatter, datter af gaardfolk Jørgen Nielsen og Maren Knudsdatter, i Kjølstrup
1823, 2809, 05101823, Erne Marie Christensdatter, datter af tjenestekarl Christen Andersen, i Ladbye og tjenestepige Erne Christiansdatter, i Ladbye
1823, 1610, Dødfødt pige, datter af huusmand Henrik Jensen og Karen Madsdatter, i Ladbye
1823, 0910, 16111823, Anne Marie Larsdatter, datter af boelsmand Lars Larsen og Marie Larsdatter, paa Kjølstrup Mark
1823, 2206, 23111823, Kirsten Jensdatter, datter af tjenestekarl Jens Olsen, paa Tornøe og Anne Margrethe Jensdatter, hos sin fader Jens Pedersen, i Rosenvold
1823, 1910, 30111823, Karen Knudsdatter, datter af huusfolk Knud Hansen og Maren Povelsdatter, i Rosenlund Skovhuus
1823, 3110, 14121823, Maren Pedersdatter, datter af huusfolk Peder Pedersen og Anne Olsdatter, i gamle Steenhuus