Munkebo, 1882-1891, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1882-1891, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
© Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1882, 0901, 16de01, Niels Johansen, forhen huusmand, 75, i Munkebo
1882, 2301, 2901, Rasmus Hansen, ugift fattiglem, 57, af Munkebo
1882, 2801, 0302, Jørgen Andersen, aftægtsmand, 63 og 9 maaneder, paa Dræby Fed
1882, 0903, 1703, Christian Christiansen, husmand, 62½, paa Dræby Mark
1882, 2203, 3003, Peder Hansen, aftægtsmand, 86, i Dræby
1882, 2603, 0104, Jens Edvard Edvardsen, 1, søn af husmand Hans Edvardsen, Munkebo Mark
1882, 2805, 0206, Mads Rasmussen, fattiglem, 54, i Munkebo Fattiganstalt
1882, 0306, 0906, Morten Knudsen Mortensen, gjæstgiver, 51, i Munkebo
1882, 1706, 2106, Hans Knudsen, forhen husmand, 84, i Langtved
1882, 2109, 2609, Niels Peder Nielsen, 4, søn af uhrmager Christen Nielsen, paa Dræby Mark
1882, 2210, 2810, Peder Andersen, gaardejer, 65 og 9 maaneder, paa Dræby Fed
1883, 0303, 0903, Jørgen Hansen, aftægtshusmand, 66 og 9 maaneder, paa Dræby Mark
1883, 0805, 1205, Niels Hansen, tømrer og husmand, 70, Munkebo Mark
1883, 1006, 1506, Mads Jensen, gaardejer, 62½, paa Dræby Fed
1883, 2406, 2906, Jørgen Andersen, husmand, 55½, i Munkebo
1883, 1307, 1607, Christian Larsen, 12 dage, søn af pige Anne Marie Rasmussen, Munkebo Mark
1883, 2107, 2607, Christen Christensen, møllerkarl, 23, Dræby Mark
1883, 1608, 2308, Niels Larsen, fisker, 88 og 9 maaneder, i Dræby
1883, 2209, 2709, Rasmus Christian Rasmussen, 9 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, i Munkebo
1883, 1210, 1810, Diderik Nicholaj Blicher Schmidt, sognepræst, 68 og 3 maaneder, i Munkebo
1883, 2310, 2610, Hans Peder Hansen, 2, søn af husmand Hans Hansen, i Munkebo
1883, 2410, 3110, Peder Christiansen, aftægtsmand, 78 og 9 maaneder, i Dræby
1883, 1211, 1911, Niels Christensen, ungkarl, 80, paa Dræby Mark
1883, 0612, 1312, Anders Andersen, husmand, 43, paa Dræby Mark
1884, 2812, 0401, Lars Pedersen, aftægtsmand, 74½, paa Virø
1884, 0601, 1401, Niels Hansen, gaardejer, 71, paa Munkebo Mark
1884, 0104, 0604, Rasmus Petersen, 9 dage, søn af fyrbøder og indsidder Niels Pedersen, Dræby Mark
1884, 2106, 2706, Niels Christian Christiansen, ungkarl, 25, Munkebo Mark. Søn af husmand Hans Christiansen
1884, 1308, 1808, Jens Jakob Hansen Fuglehauge, fattiglem, 81 og 3 maaneder, i Dræby
1884, 2010, 2510, Laurits Peder Larsen, 2 og 5 maaneder, søn af høker Peder Larsen, Dræby
1884, 0911, 1311, Hans Henrik Edvard Andreas Jensen, 10 maaneder, søn af forpagter Oskar Konstantin Jensen, Østergaard
1885, 0101, 1201, Johannes Meyland, gift, fisker og indsidder, 40, paa Lindø
1885, 1603, 2303, Rasmus Jørgensen, gift, fisker og indsidder, 41, paa Dræby
1885, 2803, 0104, Niels Hansen, fattiglem, 78, i Munkebo. Født i Gaarslev Sogn, Jylland
1885, 2304, 2904, Jens Pedersen, gaardejer, 51½, i Dræby
1885, 2704, 0405, Søren Jensen, husmand og stenhugger, 49, paa Dræby Mark
1885, 3004, 0605, Peder Nielsen, husmand og stenhugger, 54, paa Munkebo Mark
1885, 0505, 1105, Peder Madsen, husmand og stenhugger, 72½, paa Munkebo Mark
1885, 1107, 1607, Carl Johan Andersen, snedker, 40, Dræby Mark
1885, 1610, 2110, Lars Olsen, aftægtsmand, 82, paa Dræby Mark. Født i St. Viby
1886, 0102, 0802, Lars Hansen, aftægtsmand, 85, Munkebo Mark
1886, 0103, 0903, Lars Hansen, aftægtsmand, 73, i Munkebo
1886, 3003, 0504, Hans Peder Hansen, væver, 30, i Dræby
1886, 1805, 2405, Niels Rasmussen, husmand, 71½, paa Dræby Mark
1886, 1109, 1609, August Hansen, 15 dage, søn af husmand Jens Hansen, paa Munkebo Mark
1886, 2010, 2410, Rasmus Johannes Jensen, 12 dage, søn af indsidder Niels Jensen, i Dræby
1886, 0811, 1511, Hans Laurits Poulsen, ungkarl, 21½, i Munkebo. Søn af enke Marie Poulsen
1886, 1111, 1611, Hans Abrahamsen, husmand, 69, paa Dræby Mark
1886, 2611, 0212, Niels Rasmussen, gift skrædder og husmand, 36, i Dræby
1886, 0712, 1412, Lars Hansen, enkemand og aftægtsmand, 83, paa Munkebo Mark. Født i Dalby
1887, 0402, 1002, Hans Jakob Hansen, 9 dage, søn af gaardmand Hans Erik Hansen, paa Munkebo Mark
1887, 3004, 0705, Henrik Jensen, husmand, 50, i Munkebo
1887, 2406, 3006, Christian Hansen, aftægtsmand, 91½, paa Munkebo Mark. Født i Dalby 1796
1887, 0208, 0808, Hans Pedersen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 73, i Dræby
1887, 3108, 0509, Hans Pedersen (Møller), husmand og skomager, 71, i Munkebo. Født sammesteds
1888, 2812, 0501, Hans Poulsen, aftægtsmand og forhen boelsmand, 81, Dræby Fed
1888, 2602, 0603, Morten Madsen, aftægtsmand og forhen husmand, 87, paa Dræby Fed
1888, 2702, 0203, Hans Pedersen, fattiglem og forhen husmand, 77, paa Munkebo Mark
1888, 1804, 2604, Jørgen Mortensen, husmand og tømrer, 63, i Dræby
1888, 2204, 2904, Frits Bondesen, 3½ uge, søn af husmand Hans Bondesen, i Munkebo
1888, 2904, 0604, Gustav Julius Jørgensen, 7, søn af indsidder Jakob Jørgensen, Dræby Mark
1888, 0705, 1305, Niels Bondesen, 1 maaned 8 dage, søn af husmand Hans Bondesen, i Munkebo
1888, 0809, 1309, Johannes Pedersen, husmand og fisker, 48, i Dræby
1888, 2109, 2509, Knud Hansen, enkemand og indsidder, 58, i Munkebo
1888, 0410, 1210, Jens Rasmus Peder Nielsen, 1 og 5 maaneder, søn af skomager Jens Nielsen, Dræby
1889, 0801, 1101, Jakob Engelstoft, 5 timer, søn af  sognepræst F. Engelstoft, Munkebo
1889, 1403, 2203, Lars Nielsen, husmand og væver, 44, paa Dræby Mark
1889, 0310, 1110, Niels Christian Jensen, aftægtsmand, 72, paa Dræby Fed
1889, 1512, 2012, Peder Pedersen, skomager, 87, i Munkebo
1890, 1701, 2301, Lars Christian Andersen, ungkarl og indsidder, 68, paa Dræby Mark
1890, 0402, 0902, Hans Christian Jørgensen, 3 maaneder, søn af murer Peder Jørgensen, Munkebo
1890, 1302, 2002, Thorvald Ludvig Bendixen, 4 maaneder, søn af fattiglem Hans Bendixen, paa Knarreborg Fattiggaard
1890, 2002, 2802, Otto Nielsen, aftægtsmand og forhen gaardmand, 80, Munkebo
1890, 0803, 1303, Christian Frederiksen, sekretær, 20, i Oldenburg. Søn af godsejer F. v. Oldenburg
1890, 1703, 2403, Rasmus Christian Rasmussen, 5 maaneder, søn af gaardmand Rasmus Rasmussen, Munkebo
1890, 2405, 3005, Jens Marius Mortensen, 21, i Munkebo. Søn af kroejer Morten Knudsens enke
1890, 1706, 2106, Thorvald Alexander Maxmilian Jensen, indsidder og snedker, 29, Munkebo
1890, 2706, 0307, Peder Pedersen, gaardejer, 71 og 9 maaneder, paa Munkebo Mark
1890, 1507, 1907, Jørgen Jørgensen, indsidder, 34, paa Munkebo Mark
1890, 1708, 2208, Peder Harald Edvardsen, 6 uger, søn af gaardmand Edv. Edvardsen, Munkebo Mark
1891, 2301, 2901, Hans Andersen, husmand og fiskehandler, 38, i Dræby
1891, 0903, 1403, Poul Jensen, 19, Munkebo Mark. Søn af husmand Jens Jensen
1891, 2104, 2704, Jens Andersen, aftægtsmand, 73, hos sin søn Mads P Jensen, i Dræby
1891, 2606, 0207, Hans Pedersen, gaardmand, 57, i Dræby
1891, 3006, 0407, Harald Peder Edvardsen, 7 maaneder, søn af gaardmand Lars Edvardsen, af Munkebo,
1891, 1409, 1909, Peder Andresen, husmand og sømand, 81 og 10 maaneder, Munkebo
1891, 0711, 1211, Johannes Alfred Andersen, 6 uger, søn af Johanne Kirstine Andersen, Dræby
1891, 2711, 0412, Niels Knudsen, aftægtsmand, 81, i Dræby. Søn af gaardmand Knud Caspersen, i Dræby
1891, 1012, 1712, Anton Sigvard Andresen Holm, forhen husmand, 79½, i Munkebo. Født i Stubberup Sogn
1891, 2212, 2812, Edvard Edvardsen, forhen husmand, 71, paa Munkebo Mark
1892, 2812, 0401, Niels Hansen, maler, 26 og 9 maaneder, boende i Odense
1892, 3012, 0701, Mads Nielsen, aftægtsgaardmand, 80½, i Munkebo. Født sammesteds
1882, 0303, 1003, Maren Poulsdatter, 79, Dræby Fed. Gaardmand Hans Larsen
1882, 2204, 2704, Karen Abrahamsdatter, fattiglem, enke, 78 og 8 maaneder, Dræby. Husmand Hans Andersen
1882, 2904, 0605, Alma Kirstine Larsen, 3 uger, datter af gaardmand Anders Larsen, i Dræby
1882, 0306, 1006, Dorthe Jensine Mathilde Pedersen, 17½, datter af husmand Henrik Pedersen, Munkebo Mark
1882, 2112, 2712, Johanne Marie Caspersen, almisselem, 76 og 3 maaneder, paa Munkebo Fattiggaard
1883, 1301, 1901, Marie Jørgensen, 18 dage, datter af møller Jørgen Jørgensen, Østergaard Mølle
1883, 1601, 2401, Anne Marie Olsdatter, enke, 70, Dræby Fed. Gaardmand Mads Pedersen
1883, 1701, 2501, Elisabeth Marie Nielsen, 32, Dræby Mark. Bager Peder Nielsen
1883, 1002, 1602, Anne Marie Rasmussen, fattiglem, 75 og 9 maaneder, i Munkebo
1883, 1703, 2403, Anne Kathrine F. Jakobsen, enke, 69, i Dræby. Bødker Johannes Johannesen
1883, 2503, 0204, Anne Christensdatter, enke, 77, Munkebo Mark. Gaardmand Adolf Knudsen
1883, 1705, 2405, Anne Kirstine Frederikke Knudsen, 7½, datter af husmand og slagter Knud Jørgen Knudsen, Dræby
1883, 1907, 2707, Edel Nikoline Madsine Nielsdatter, enke, 56 og 3 maaneder, paa Fattiggaarden. Væver Erik Jensen
1883, 1508, 2008, Anne Kathrine Sørensdatter, enke, 74 og 3 maaneder, Dræby Mark. Husmand Jens Nielsen
1883, 1608, 2208, Karen Sofie Jensdatter, 69½, Dræby. Gaardmand Casper Knudsen
1883, 3008, 0509, Anne Marie Rasmusdatter, 71½, Munkebo. Jens Hansen
1884, 1101, 1801, Maren Andersen, 47 og 2 maaneder, Virø. Skibsfører Lars Rasmussen
1884, 1402, 2002, Marry Caroline Lovise Jensen, 1 og 9 maaneder, datter af murer og husmand Jens Chr. Jensen, Dræby Mark
1884, 3003, 0704, Anne Dorthe Hansen, enke, 76, Dræby. Sømand Peder Christiansen
1884, 2304, 2904, Severine Christine Andersen, 8 og 4 maaneder, datter af boelsmand Peder Andersen, af Dræby Fed
1884, 2504, 2904, Elisa Oline Erikka Pedersen, 5½, datter af stenhugger Erik Pedersen, Dræby
1884, 2904, 0505, Vilhelmine Marie f. Nielsen, 37, Munkebo. Gaardmand Rasmus Rasmussen
1884, 2904, 0505, Sofie Rasmussen, 20 timer, datter af gaardmand Rasmus Rasmussen, Munkebo
1884, 1709, 2109, Dødfødt pige, datter af husmand Hans Bondesen, i Munkebo
1884, 0811, 1511, Anne Marie Sørensdatter, enke, 84, Munkebo Mark. Fisker Johannes Rasmussen
1885, 1902, 2702, Maren Nielsen, 73. Forhen saltværksbestyrer Jens Kragh Andersen
1885, 1003, 1603, Anne Kirstine Hansen, enke, 64½, Hundslev Mark. Husmand Frands Andresen
1885, 1104, 1904, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Pedersen, Dræby Mark (Jordmoderhuset)
1885, 2104, 2804, Anne Marie Wiibroe f. Madsen, enke, 77, Munkebo. Lærer Christoffer Wederchink Wiibroe
1885, 0905, 1505, Anne Christiansdatter, 66½, Munkebo. Indsidder Knud Hansen
1885, 2305, 3005, Anne Kathrine Jensdatter, 79, Munkebo. Husmand Hans Pedersen Møller
1885, 2907, 0408, Karen Marie Rasmussen, ½, datter af husmand Jakob Rasmussen, Dræby Mark
1885, 2910, 0611, Maren Edvardsdatter, enke, 70, i Dræby. Sognefoged Hans Jørgensen
1885, 2706, 0307, Dorthea Hansen, 15, datter af husmand Mads Hansen, Dræby Mark
1885, 1612, 2212, Ane Christine Schmidt f. Holm, enke, 83 og 11 maaneder, Østergaard. Captl. Schmidt
1886, 2612, 0101, Maren Frederiksdatter, enke, 82, Munkebo. Husmand Mads Hansen
1886, 1901, 2601, Sidsel Marie Nielsdatter, 69, Munkebo. Aftægtsmand Hans Jakob Jørgen
1886, 0703, 1303, Kirstine Pedersen, enke, 69, Munkebo. Husmand Peder Nielsen
1886, 1704, 2204, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 76, i Munkebo, nu paa Munkebo Fattiggaard. Husmand Rasmus Jensen
1886, 1704, 2304, Karen Kirstine Jensen, 18 og 3 maaneder, datter af husmand Frands Jensen, Dræby
1886, 2104, 2904, Johanne Larsen, 67. Klodsemager Henrik Pedersen
1886, 0908, 1308, Johanne Kathrine Nielsen, 35, paa Dræby Fed. Boelsmand Niels Nielsen
1886, 2105, 2705, Udøbt pige, 7 uger, datter af skrædder Niels Rasmussen, Dræby
1886, 1608, 2008, Gjertrud Jensdatter, 71, Munkebo. Husmand Hans Hansen
1886, 0509, 1009, Karen Knudsdatter, enke, 81, Dræby. Gaardmand Peder Hansen
1886, 1010, 1710, Anne Karoline Dorthea Jensen, 1 og 2 maaneder, datter af indsidder Mads Peder Jensen, Dræby
1886, 2311, 2911, Anne Larsdatter, 71, Fattiggaard. Fattiglem Niels Nielsen
1886, 2312, 2812, Karen Edvardsen, 24 dage, datter af gaardmand Rasmus Edvardsen, Munkebo Mark
1887, 1601, 2201, Anne Marie Edvardsen, 8½, datter af huusmand Hans Edvardsen
1887, 3101, 0502, Johanne Marie Sippel, enke, 80 og 9 maaneder, Fattiggaard. Fattiglem Otto Madsen
1887, 1304, 1804, Martine Kirstine Pedersen, 14, datter af husmand Niels Pedersen, Munkebo Mark
1887, 2605, 0106, Anne Sofie Katrine Kaspersen, 1½, datter af boelsmand Knud Rasmussen, Dræby Fed
1887, 2908, 0209, Maren Andreasdatter, 81, hos sønnen vejmand Niels Pedersen, Dræby Mark
1887, 0811, 1511, Trine Marie Krag, 68 og 11 maaneder, Munkebo Mark. Husmand Knud Madsen
1887, 1911, 2511, Kirsten Jørgensdatter, 73, Dræby. Aftægtsmand Niels Knudsen
1888, 2612, 0201, Marie Kirstine Nielsen, 38, Dræby Mark. Husmand og træskomand Peder Christian Hansen
1888, 3012, 0701, Anne Pedersdatter, 68, Munkebo [Mark]. Husmand Poul Jensen
1888, 0801, 1601, Anne Sofie Mortensdatter, 73½, Munkebo Mark. Gaardmand Otto Nielsen
1888, 1202, 1602, Karen Kirstine Jensen, fattiglem, 26, paa Munkebo Fattiggaard
1888, 2902, 0903, Mette Kirstine Reinholtsdatter, 75, [antagelig Dræby]. Aftægtsmand Jakob Hansen
1888, 1403, 2003, Martha Mathilde Larsen, 1 og 3 maaneder, datter af høker Peder Larsen, Dræby
1888, 2003, 2603, Gjertrud Larsdatter, enke og fattiglem, 75, paa Munkebo Fattiggaard. Tømrer Niels Hansen
1888, 3003, 0604, Karen Andersdatter, enke, 65, Dræby. Gaardmand Lars Andersen
1888, 0404, 1204, Mathilde Jensen, 7, datter af høker Rasmus Jensen, Dræby
1888, 1604, 2204, Anne Marie Petrine Jeppesen, 2 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Jeppesen, Dræby Mark
1888, 2904, 0605, Inger Mathilde Katrine Jørgensen, 10 maaneder, datter af indsidder Jakob Jørgensen, Dræby Mark
1888, 0805, 1505, Anne Margrethe Andersdatter, enke, 84. Bødker Christian Frederiksen
1888, 3005, 0406, Anna Marie Adolfsen, 14 dage, datter af indsidder Knud Adolfsen, Dræby Mark
1888, 0909, 1509, Pouline Marie Madsen, 54, Munkebo. Husmand Niels Jensen
1888, 1610, 2410, Jørgine Henriette Theresia Hansen f. Jørgensen, 31, Bakkegaard, Munkebo Mark. Gaardmand Niels Hansen
1888, 3011, 0712, Gjertrud Pedersen, enke, 78, Fattiggaard. Rasmus Frederiksen
1888, 1712, 2212, Marie Nielsdatter, 77, Munkebo Mark. Aftægtsmand Markus Rasmussen
1889, 1001, 1601, Else Marie Larsdatter, 65, Munkebo. Indsidder Anton Andresen
1889, 1301, 1801, Christiane Engelstoft f. Møller, 26½, Munkebo. Sognepræst R. A. Th. Engelstoft
1889, 1301, 2101, Karen Marie Nielsdatter, ugift, 70 og 9 maaneder, hos svogeren gaardmand Hans Nielsen, Dræby
1889, 2701, 0202, Kirsten Madsdatter, enke, 85, Dræby Fed. Husmand Jørgen Andersen
1889, 1403, 2103, Karen Sofie Jensen, 44 og 4 maaneder, Dræby. Husmand Jens Nielsen
1889, 0204, 0604, Kirstine Jensdatter, 77, Munkebo. Skomager Peder Pedersen
1889, 1904, 2604, Johanne Sofie Christiansdatter, enke, 92 og 5 maaneder, af Dræby. Husmand Rasmus Nielsen
1889, 2204, 2704, Abelone Nielsdatter, 67, i Dræby. Gaardmand Hans Nielsen
1889, 1305, 1805, Cecilie Kirstine Andersen, 3 maaneder, datter af husmand Hans Andersen, Dræby Mark
1889, 2508, 2908, Dødfødt pige, datter af handelsmand Anders Christian Jensen, Dræby Mark
1890, 2812, 0401, Karen Simonsdatter, 74, Munkebo. Aftægtsgaardmand Mads Nielsen
1890, 1502, 2202, Maren Kirstine Jakobsen, 56, Munkebo Mark. Gaardmand Lars Hansen
1890, 2502, 0403, Maren Eriksdatter, enke, 86, Munkebo Mark. Husmand Poul Christiansen
1890, 2004, 2404, Martha Hansine Nielsen (tvilling), 15 dage, datter af gaardmand Rasmus Nielsen, Dræby
1890, 2204, 2804, Birthe Magdalene Martinsdatter, 61, Munkebo. Husmand Jakob Larsen
1890, 2011, 2711, Anne Sofie Jensdatter, enke, 70, Østergaard. Skytte Jens Hansen
1891, 0401, 1001, Ehrengodt Jensen, 58 og 10 maaneder, i Munkebo. Gaardmand Hans Nielsen
1891, 0505, 0905, Pederline Pedersen, 46, Munkebo. Husmand Martin Andersen
1891, 1405, 2105, Anne Elisabeth Rulfes, 84, i Dræby. Forh. smed Carl Christian Rasmussen
1891, 0506, 1006, Anne Kirstine Jeppesen, ugift fattiglem , 61
1891, 2207, 2707, Kirsten Hansdatter, enke, 83, Munkebo. Smed Jakob Sørensen
1891, 2607, 3107, Johanne Hansen, 26, Munkebo. Husmand Peder Christian Rasmussen
1891, 0608, 1008, Anne Margrethe Jensdatter, enke, 74, Bregnør. Fattiglem og væver Hans Pedersen
1891, 1011, 1711, Gjertrud Martine Andersen, 2½, datter af indsidder Hans Peder Andersen, Dræby
1891, 1612, 2312, Kirsten Jensdatter, 72, Munkebo Mark. Aftægtshusmand Edvard Edvardsen
1891, 1712, 2312, Karen Poulsdatter, 63, paa Munkebo Mark. Husmand Jens Jensen
1891, 2712, 02011892, Karen Rasmusdatter, enke, 69½, Munkebo. Aftægtsgaardmand Evard Jespersen
1891, 3012, 06011892, Edel Sofie Jørgensdatter, enke, 79, paa Dræby Mark. Husmand Jørgen Hansen