Munkebo, 1850-1881, døde

Afskrift af kirkebog
Døde 1850-1881, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1850, 0103, 0603, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Nielsen, i Munkeboe
1850, 0704, 1704, Christian Mortensen, huusmand og hørbereder, 83, paa Munkeboe Mark
1850, 0605, 1205, Dødfødt dreng, søn af boelsmand Hans Jørgen Nielsen, paa Dræbye Feed
1850, 1405, 2105, Jens Madsen, huusmand, 65, paa Munkeboe Mark
1850, 0106, 0706, Thomas Hansen, gaardmand, 70, paa Dræbye Mark
1850, 0306, 0806, Jens Christian Nielsen, 7 og 3 maaneder, søn af huusmand Niels Jensen, i Dræbye
1850, 1507, 2107, Hans Rasmusen, 13 dage, søn af Hansine Michelsen, i Dræbye
1850, 2609, 2909, Niels Madsen, 1 og 10 maaneder, søn af boelsmand Mads Pedersen, paa Dræbye Feed
1850, 1410, 2310, Hans Larsen, boelsmand, 68, paa Munkeboe Mark
1850, 0912, 1612, Niels Tagesen, huusmand, 55, paa Dræbye Mark
1851, 0101, 0701, Peder Jensen, 64, huusmand i Munkeboe
1851, 0401, 1101, Niels Pedersen, aftægtsgaardmand, 80, i Munkeboe
1851, 2801, 0502, Niels Larsen, 9, søn af gaardmand Lars Andersen, i Dræbye
1851, 0302, 1302, Lars Andersen, huusmand og søemand, 55, i Munkeboe
1851, 1702, 2402, Peder Hansen, søemand, 26, i Dræbye. Søn af indsidder Hans Rasmusen
1851, 2003, 2603, Rasmus Nielsen, huusmand, 37, i Dræbye
1851, 0304, 0904, Dødfødt dreng, søn af fruentimmer og almisselem Johanne Marie Caspersdatter
1851, 0405, 1205, Niels Jacobsen, selveiergaardmand, 40, i Dræby
1851, 1705, 2505, Niels Christian Larsen, 3 dage, søn af boelsmand Lars Pedersen, paa Veiøe
1851, 0307, 0807, Ole Nielsen, aftægtsgaardmand, 79, hos gaardmand Marcus Rasmusen, i Munkeboe
1851, 1707, 2207, Rasmus Christian Pedersen, 15, søn af væver Peder Rasmussen, i Dræbye
1851, 1807, 2207, Lars Sørensen, pensionist, ophold paa Østergaards Mølle
1851, 1308, 1708, Hans Andersen, ungkarl, indsidder, 66, i Dræbye Fattighuus
1851, 1512, 2112, Dødfødt dreng, søn af fruentimmeret Anne Kirstine Andersdatter, paa Munkebo Mark
1852, 1101, 1901, Anders Rasmussen, 11 maaneder, søn af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Munkeboe
1852, 1402, 2202, Anders Madsen, 1 og 8 maaneder, søn af boelsmand Mads Pedersen, paa Dræbye Mark
1852, 2402, 2902, Hans Jacobsen, indsidder, 79, i Fattighuset i Dræby
1852, 1403, 2003, Niels Mathiasen, indsidder, almisselem, 80, i Munkeboe
1852, 1903, 2403, Knud Pedersen, gaardmand, 31, paa Munkeboe Mark
1852, 2604, 0205, Søren Peder Sørensen, 1 uge, søn af murer Søren Andersen, i Munkeboe
1852, 2206, 2706, Niels Nielsen, 1 og 3 maaneder, søn af fruentimmeret Gjertrud Marie Nielsen, i Dræby
1852, 0507, 0907, Søren Christensen, 5, søn af huusmand Christen Christensen, i Munkeboe
1852, 0708, 0908, Hans Pedersen, 19, paa Tornøe. Søn af afdøde gaardmand Peder Christiansen
1852, 0908, 1508, Jens Peder Hansen, 3 og 8 maaneder, søn af væver og indsidder Hans Pedersen, paa Munkeboe Mark
1852, 0210, 0910, Søren Christensen, boelsmand og søemand, 44, boende paa Dræbye Feed
1852, 2310, 3110, Hans Rasmussen, indsidder, 76, hos sin søn husmand Niels Hansen i Dræbye
1852, 2310, 2910, Hans Christian Hansen, 2½, søn af huusmand Hans Jensen, i Munkeboe
1852, 0711, 1211, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Otto Nielsen, paa Munkeboe Mark
1852, 1111, 1611, Hans Christian Nielsen, 1 og 4 maaneder, søn af huusmand Niels Hansen, i Munkeboe
1852, 1311, 2111, Morten Rasmusen, ½, søn af murer Rasmus Mortensen, i Dræbye
1852, 1612, 2312, Hans Nielsen, 4 og 2 maaneder, søn af huusmand Niels Jensen, paa Dræbye Mark
1852, 2212, 2712, Hans Christian Jensen, 2, søn af huusmand Jens Andersen, i Dræbye
1852, 3012, 05011853, Anders Jensen, 3 og 9 maaneder, søn af husmand Jens Andersen, i Dræbye
1853, 0802, 1302, Andreas Clausen, indsidder og almisselem, 66, i Dræbye Fattighuus
1853, 0802, 1602, Lars Nielsen, aftægtsgaardmand, 92, hos gaardmand Hans Larsen paa Dræbye Feed
1853, 0703, 1403, Thomas Pedersen, huusmand, 39, i Dræbye
1853, 0104, 0804, Niels Rasmussen, aftægtsgaardmand, 83, hos gaardmand Peder Andersen paa Dræbye Feed
1853, 1704, 2504, Rasmus Mortensen, huusmand og murer, 38, i Dræbye
1853, 2805, 0206, Lars Madsen, 23 og 8 maaneder, paa Munkeboe Mark. Søn af gaardmand Mads Larsen
1853, 1807, 2407, Dødfødt dreng, søn af huusmand og væver Søren Andersen, i Munkeboe
1853, 1710, 2310, Jens Peder Johansen, 15 uger, søn af huusmand Johan Kystolsen, i Munkeboe
1854, 2601, 0202, Ole Pedersen, 1, søn af indsidder Peder Christensen, i Dræbye
1854, 1602, 2202, Jacob Andersen, tjenestekarl, 29 og 3 maaneder, hos gaardmand Anders Nielsen, i Munkeboe
1854, 2205, 2905, Knud Caspersen, aftægtsgaardmand, 78, i Dræbye
1854, 1106, 1906, Lars Madsen, 4 uger, søn af gaardmand Mads Larsen, paa Munkeboe Mark
1854, 1906, 2606, Anders Poulsen, aftægtsmand, 77, hos gaardmand Poul Andersen, paa Dræbye Feed
1854, 1707, 2307, Søren Peder Sørensen, 7 timer, søn af huusmand og murer Søren Andersen, i Munkeboe
1854, 1508, 2108, Hans Jacobsen, selveiergaardmand, 45 og 9 maaneder, paa Dræbye Mark
1855, 0404, 1104, Anders Andresen, huusmand, 50, i Munkeboe
1855, 0804, 1504, Søren Christian Jensen, 1½, søn af huusmand Jens Hansen, i Munkeboe
1855, 0405, 1105, Johan Kystolsen, huusmand, 29 og 3 maaneder, i Munkeboe
1855, 0705, 1105, Udøbt dreng, i Munkeboe, 7 timer, søn af huusmand og murer Søren Andersen, i Munkeboe
1855, 2008, 2608, Peder Hansen, huusmand, 55½, i Dræby
1855, 2908, 0209, Jørgen Nielsen, 9 maaneder, søn af tjenestepige Anne Christensdatter, paa Østergaard
1856, 1801, 2201, Ole Nielsen, 24½, paa Dræby Mark. Søn af boelsmand Niels Pedersen
1856, 2701, 0402, Anders Pedersen, aftægtsmand, 72, hos huusmand Hans Andersen, paa Munkebo Mark
1856, 1502, 2002, Christian Petersen Fiebiger, skrædder, 48, paa et besøg hos svogeren skipper Poul Johannesen, Munkebo
1856, 2602, 0503, Hans Hansen, huusmand, 44½, i Munkebo
1856, 0404, 1304, Dødfødt dreng, søn af huusmand Hans Madsen, i Munkebo
1856, 1004, 1704, Knud Nielsen, aftægtsgaardmand, 80, hos gaardmand Niels Poulsen, i Dræby
1856, 2305, 2905, Johan Vilhelm Cornelius Kriger Sandberg, 33½, paa Munkebo Mark. Søn af controlleur Sandberg
1856, 1206, 1706, Peder Hansen, gaardmand, 65, paa Munkebo Mark
1856, 1306, 1706, Hans Jacobsen, 9 og 9 maaneder, søn af huusmand Jacob Hansen, paa Dræby Feed
1856, 0709, 1409, Dødfødt dreng, søn af murer Søren Andersen, i Munkebo
1856, 0610, 1310, Jacob Hansen, selveiergaardmand, 50 og 3 maaneder, i Munkebo
1856, 1511, 2411, Hans Poulsen, 20½, i Dræby. Søn af gaardmand Poul Hansen
1856, 1112, 2112, Rasmus Andersen, 3 uger, søn af huusmand Ole Andersen, paa Dræby Feed
1856, 2112, 2712, Jeppe Larsen, almisselem, 79 og 9 maaneder, hos huusmand Niels Jensen, paa Dræby Mark
1857, 1205, 1705, Hans Rasmus Pedersen, 9 maaneder, søn af huusmand Peder Andresen, i Munkeboe
1857, 2005, 2505, Peder Madsen, huusmand, 69, paa Munkebo Mark
1857, 2605, 2905, Thomas Nielsen, arbeidskarl, 35 og 3 maaneder, paa Østergaard
1857, 2406, 2806, Dødfødt dreng, søn af huusmand og murer Søren Andersen, i Munkeboe
1857, 1210, 1810, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Andersen, i Dræbye
1857, 1510, 2110, Hans Jørgensen, gaardmand, 58½, paa Dræbye Feed
1857, 1710, 2510, Jens Eriksen, fatttiglem, 80½, i Dræbye Fattighuus
1858, 2001, 2801, Hans Bessemann, huusmand, 84 og 3 maaneder, paa Dræbye Feed
1858, 0502, 1002, Mads Jensen, fattiglem, 75, i Dræbye Fattighuus
1858, 1402, 2302, Ole Andersen, huusmand, 44½, paa Dræbye Feed
1858, 2503, 3103, Anders Pedersen, huusmand, 73, paa Dræbye Feed
1858, 2604, 0105, Rasmus Poulsen, ungkarl, 50, hos broderen boelsmand Hans Poulsen, paa Dræbye Feed
1858, 0810, 1510, Hans Jespersen, 3 og 9 maaneder, søn af huusmand Jesper Andersen, i Munkeboe
1858, 0711, 1411, Peder Nielsen, 17 uger, søn af boelsmand Niels Christian Jensen, paa Dræby Feed
1858, 0711, 1411, Niels Christian Nielsen, 2 og 2 maaneder, søn af huusmand Hans Christian Nielsen, paa Munkeboe Mark
1858, 1211, 1711, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Mads Larsen, paa Munkeboe Mark
1858, 1311, 2011, Jacob Andersen, 7 og 9 maaneder, søn af huusmand Anders Jacobsen, i Munkeboe
1858, 1511, 2011, Jens Andersen, 4½, søn af huusmand Anders Jacobsen, i Munkeboe
1858, 0912, 1612, Rasmus Edvardsen, 7 og 8 maaneder, søn af gaardmand Edvard Jespersen, i Munkeboe
1859, 2701, 0602, Jens Peder Hansen, 1 og 10 maaneder, søn af huusmand og væver Hans Pedersen, paa Munkeboe Mark
1859, 0503, 1203, Niels Pedersen, boelsmand, 66, paa Dræby Mark
1859, 1203, 1903, Rasmus Madsen, huusmand, 78, paa Dræbye Mark
1859, 2403, 3003, Christian Villiam Gustav Poulsen, 2½, søn af sømand og indsidder Christian Poulsen, Munkeboe Mark
1859, 3003, 0304, Udøbt dreng, 2 dage, søn af indsidder Frederik Jensen, i Munkeboe
1859, 0204, 1004, Rasmus Pedersen, ½, søn af huusmand Peder Andresen, i Munkeboe
1859, 0807, 1307, Poul Jørgensen, aftægtsmand, 80, hos gaardmand Niels Poulsen, i Dræby
1859, 2408, 2908, Johannes Poulsen, skipper, 29 og 3 maaneder, i Munkeboe. Søn af skipper Poul Johannesen
1859, 0910, 1410, Udøbt dreng, 1 uge, søn af indsidder Rasmus Chr. Hansen, i Dræbye
1859, 1010, 1410, Ditlev Rasmussen, 1 uge og 1 dag, søn af indsidder Rasmus Chr. Hansen, i Dræbye
1859, 2910, 0311, Ander(s) Peder Nielsen, 4 og 3 maaneder, søn af huusmand Niels Andersen, paa Virø
1859, 2711, 0312, Hans Christensen, boelsmand og forpagter, 57½, i Munkebo Præstegaard (boelsmand paa Munkeboe Mark)
1860, 0701, 1501, Peder Christian Pedersen, 4, stedsøn af indsidder Søren Andersen, ved Østergaard
1860, 1801, 2201, Niels Peder Scholdemose Rasmussen, 2, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen, i Dræbye
1860, 0102, 0802, Poul Johannessen, skipper, 66, i Munkeboe
1860, 2102, 2702, Niels Peder Poulsen, 8 maaneder, søn af skipper Niels Christian Poulsen, paa Dræby Mark
1860, 2102, 2902, Peder Pedersen, 4 og 8 maaneder, søn af gaardmand Peder Pedersen, paa Munkeboe Mark
1860, 1006, 1406, Anders Pedersen, huusmand og skrædder, 34½, i Munkeboe
1860, 2509, 3009, Lars Hansen, huusmand og fisker, 71½, i Munkeboe
1860, 1308, 1708, Christian Frederiksen, indsidder, 52½, i Dræbye Fattighuus
1860, 2612, 06011861, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Niels Jørgensen, i Dræbye
1861, 1702, 2502, Hans Andersen, huusmand, 38, paa Munkeboe Mark
1861, 1204, 1804, Ole Jørgensen, 86, hos svigersønnen boelsmand Rasmus Hansen, paa Dræby Mark
1861, 2104, 2404, Christian Frederik Evald Oldenborg, 2 og 10 maaneder, søn af forstcandidat Frederik Oldenborg, paa Østergaard
1861, 1809, 2309, Jens Christensen, 5 uger, søn af huusmand Christen Christiansen, Dræbye Mark
1861, 1012, 1712, Dødfødt dreng, søn af gaardmand Lars Andersen, i Dræbye
1862, 2412, 0201, Niels Nielsen, gaardmand, 54 og 9 maaneder, paa Munkeboe Mark
1862, 0604, 1104, Peder Christensen, huusmand, 31½, i Dræbye
1862, 0905, 1705, Peder Knudsen, 14, hos boelsmand Niels Nielsen, paa Lindøe
1862, 2210, 3010, Søren Pedersen, 64, hos huusmand Niels Andersen, paa Virøe
1862, 0912, 1612, Mads Larsen, gaardmand, 71½, paa Munkebo Mark
1863, 2201, 3001, Johannes Johannessen, huusmand og bødker, 62, i Dræbye
1863, 0502, 1302, Niels Pedersen, huusmand, 57, i Dræbye
1863, 1803, 2103, Peder Larsen, 21 og 3 maaneder, paa Virøe. Søn af boelsmand Lars Pedersen
1863, 2003, 2803, Lars Pedersen, 2½, søn af huusmand Peder Larsen, i Dræbye
1863, 1604, 2304, Jesper Madsen, 11 og 9 maaneder, søn af afdøde gaardmand Mads Larsen, paa Munkebo Mark
1863, 1005, 1505, Jacob Sørensen, smed, 57½, i Munkebo
1864, 1602, 2402, Lars Pedersen, 3½ maaned, søn af pige Anne Jensen, i Munkebo
1864, 0405, 0805, Udøbt dreng, 1 time, søn af indsidder og væver Erik Jensen, Munkebo Mark
1864, 0805, 1405, Jens Jespersen, ungkarl, 49, hos broderen gaardmand Edvard Jespersen, i Munkebo
1864, 1905, 2205, Lars Christian Frederiksen, 14 dage, søn af pige Mette Mari Frederiksen, i Vesterkjærby
1864, 0306, 1006, Lars Nielsen, ungkarl, 24 og 10 maaneder, hos moderen enken Dorthe Larsdatter, i Munkebo Hospital
1864, 2907, 3107, Dødfødt dreng, søn af huusmand Peder Michaelsen, i Munkebo
1864, 2310, 3110, Niels Larsen, huusmand og murer, 44, paa Dræbye Feed
1864, 1311, 2111, Hans Andersen, huusmand og fisker, 55½, i Munkebo
1864, 2211, 3011, Mads Hansen, huusmand og fisker, 66, i Munkebo
1864, 2311, 3011, Lars Peter Johannessen, 4 og 10 maaneder, søn af huusmand Johannes Pedersen, i Munkebo
1864, 2811, 0312, Carl Jørgensen, 3½, søn af dræinmester Rasmus Jørgensen, i Dræbye
1864, 2212, 2612, Rasmus Peder Sørensen, ½ dag, søn af indsidder Søren Danielsen, i Munkebo
1865, 2201, 2701, Lars Jørgensen, huusmand og fisker, 50½, i Munkebo
1865, 3001, 0602, Jesper Edvardsen, aftægtsgaardmand, 88 og 9 maaneder, i Munkebo
1865, 2302, 0203, Niels Hansen, aftægtsmand, 87 og 4 maaneder, hos hjuulmand Hans Nielsen, i Agedrup
1865, 1806, 2406, Lars Jacob Hansen, almisselem, 79, hos huusmand Hans Madsen, i Munkebo
1865, 0108, 0408, Dødfødt dreng, søn af bager Carl Emil Jacobsen, i Munkebo
1865, 1408, 2108, Andreas Peter Nexø, krydstoldsasistent paa Odense Fjord, 59, boende i Dræbye
1865, 1911, 2711, Poul Christian Andersen, 24 og 9 maaneder, paa Virøe. Søn af boelsmand Anders Poulsen
1865, 1612, 2212, Niels Poulsen, gaardmand, 49 og 4 maaneder, i Dræbye
1866, 2201, 2901, Morten Nielsen, gaardmand, 59, i Dræbye
1866, 0206, 0806, Johannes Peder Marius Pedersen, 6 og 9 maaneder, søn af huusmand Henrik Pedersen, i Munkebo
1866, 0608, 1008, Anders Hansen, almisselem, 76, i Munkebo
1866, 1608, 2408, Niels Pedersen, huusmand, 75, ved Østergaard
1866, 2610, 3110, Poul Larsen, forhen smed, 66, i Dræbye
1866, 0111, 0611, Hans Rasmussen, huusmand og tømmermand, 52½, paa Dræbye Mark
1866, 1311, 1911, Poul Sørensen, 13 og 2 maaneder, søn af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræbye Feed
1866, 2912, 0212, Carl Jørgensen, 1 og 5 maaneder, søn af dræniemester Rasmus Jørgensen, i Dræbye
1866, 0307, 0907, Christen Hansen, 16, søn af huusmand Hans Pedersen, paa Seden Mark
1866, 1512, 2312, Jens Peder Larsen, 4 og 9 maaneder, søn af pige Julie Jensen
1866, 2112, 2812, Andreas Jespersen, matros, 25 og 9 maaneder, i Munkebo. Søn af afdøde sømand Jesper Andresen
1866, 2112, 2912, Jacob Sørensen Hansen, 1 og 3 maaneder, søn af smed Søren Hansen, i Munkebo
1867, 2001, 2501, Lars Peder Olsen, 2½, søn af Hansine Larsen, af Dræbye
1867, 2601, 0102, Lars Peder Scholdemose Rasmussen, 6 og 3 maaneder, søn af indsidder Rasmus Christian Hansen, i Dræby Fattighuus
1867, 2701, 0502, Hans Jørgensen, gaardmand, dannebrogsmand og forhen sognefoged, 75½, i Dræbye
1867, 2903, 0504, Niels Hansen, forhen gaardmand og aftægtsgaardmand, 79, hos gaardmand Hans Nielsen, i Dræbye
1867, 0104, 0804, Julius Rohde, forvalter, 79, paa Østergaard
1867, 1304, 1904, Anders Andersen, 6½, søn af skrædder Rasmus Andersen, i Dræbye
1867, 2004, 2904, Hans Jacob Pedersen, huusmand, 39, i Munkebo
1867, 2305, 2905, Jens Frandsen, forhen huusmand, 68½, i Dræbye
1867, 0706, 1206, Dødfødt dreng, søn af huusmand Niels Knudsen, i Dræbye
1867, 0207, 0707, Morten Pedersen, indsidder, 32, i Munkebo
1867, 2108, 2608, Lars Jacobsen, gaardmand, 70, paa Dræbye Mark
1867, 1809, 2309, Jens Hansen, skytte, 81, paa Østergaard
1867, 1610, 2310, Adolf Knudsen, aftægtsgaardmand, 63, paa Ingerslyst
1867, 3110, 0811, Lars Jacobsen, ungkarl, 63, hos gaardmand Hans Pedersen, i Dræbye
1867, 2011, 2411, Dreng, søn af huusmand Rasmus Larsen, i Munkebo
1867, 1812, 2312, Jens Hansen, huusmand, 27 og 3 maaneder, i Dræbye
1868, 0801, 1601, Jens Andersen, 2½, søn af skrædder Rasmus Andersen, i Dræbye
1868, 1003, 1503, Dødfødt dreng, søn af indsidder Niels Larsen, Munkebo Mark
1868, 0504, 1004, Knud Larsen, 9 og 3 maaneder, hos tømmermand Niels Hansen, paa Munkebo Mark
1868, 2806, 0307, Morten Hansen, forhen gaardmand, 87 og 3 maaneder, paa Munkebo Mark
1868, 1907, 2407, Anders Jacobsen, boelsmand, 63½, i Munkebo
1868, 3008, 0409, Hans Nielsen, 15½, søn af boelsmand Niels Chr. Jensen, paa Dræbye Feed
1869, 2201, 2901, Niels Christian Nielsen, 9 dage, søn af huusmand Lars Nielsen, paa Dræbye Mark
1869, 1602, 2302, Peder Christian Rasmussen, bødker, 32 og 3 maaneder, hjemme hos stedfaderen smed Carl Chr. Rasmussen, i Dræby
1869, 2708, 2908, Dødfødt dreng, søn af pige Anne Sophie Hansen, Munkebo Mark
1869, 0707, 0907, Peder Rasmussen, indsidder, 57, i Munkebo
1869, 2409, 3009, Henrik Døllner, skibscapitain, 84 og 9 maaneder, hos captainleit(nant) Schmidt, paa Østergaard
1869, 0910, 1410, Anders Poulsen, ungkarl, 69, hos sin broder Hans Poulsen, paa Dræby Feed
1869, 0211, 0611, Mikkel Hansen, almisselem, 84, i Dræby Fattighuus
1869, 2011, 2611, Jens Madsen, huusmand, 63 og 5 maaneder, i Munkebo
1869, 1112, 1712, Lars Madsen, forhen gaardmand, 83 og 3 maaneder, hos tømrer Niels Hansen, paa Munkebo Mark. Af Revninge
1869, 2112, 2712, Niels Jørgensen, 2, søn af huusmand Hans Jørgensen, i Munkebo
1870, 2812, 0501, Mads Christian Pettersen, 5 og 10 maaneder, søn af huusmand Lars Pettersen, i Munkebo
1870, 1701, 2201, Mads Christian Andersen, ungkarl og skrædder, 36 og 4 maaneder, hos moderen Anders Rasmussens enke, 36, i Dræby
1870, 0202, 1002, Poul Jensen, søn af huusmand Jens Jensen, 7 maaneder, paa Munkebo Mark
1870, 0302, 1302, Hans Jørgensen, 5 uger, søn af dræniemesrer Rasmus Jørgensen, i Dræby
1870, 1803, 2303, Hans Peder Christensen, 12, søn af pige Anne Marie Hansen, i Munkebo
1870, 1004, 1604, Hans Mortensen, 5 uger og 2 dage, søn af kromand Morten Knudsen Mortensen, i Munkebo
1870, 1604, 2504, Jens Hansen, boelsmand, 73 og 9 maaneder, paa Dræbye Feed
1870, 2204, 2904, Kristen Henriksen, friskolelærer, 21, i Munkebo
1870, 2407, 2807, Anders Henriksen, indsidder, 48, i Munkebo
1870, 0408, 0708, Ole Larsen, huusmand og møllekarl, 35 og 3 maaneder, ved Dalum Mølle. Af Dræbye
1870, 0609, 1209, Rasmus Jensen, huusmand, i Munkebo
1870, 2309, 3009, Anders Vilhelm Andersen, 1½, søn af huusmand Peder Andersen, i Munkebo
1870, 2709, 0310, Mads Hansen, gaardmand, 48, paa Munkebo Mark
1870, 1010, 1810, Anders Poulsen, aftægtsmand, 70½, hos skipper Lars Rasmussen, paa Virø
1870, 2311, 2811, Hans Lauritz Andersen, 9, søn af Niels Andersen. Hos gaardmand Hans Larsen, Dræby Feed
1870, 1712, 2312, Poul Cicilius Hansen, aftægtsmand, 75½, hos boelsmand Niels Poulsen, Dræbye Feed
1871, 1204, 1904, Mads Jespersen, enkemand og tømrer, 75½, i Munkebo
1871, 2705, 3005, Jens Jensen, forpagter, 39½, i Dræbye
1871, 1306, 1906, Christian Jacob Schmidt, capitainlieutnant og eier, 67½, af Østergaard
1871, 1408, 2008, Dødfødt dreng, søn af huusmand Christen Pedersen, Munkebo Mark
1871, 1109, 1509, Hans Nielsen, huusmand og fisker, 60, paa Munkebo Mark
1871, 0810, 1210, Jesper Andersen, huusmand og fisker, 65, i Munkebo
1872, 2612, 0201, Anders Jeppesen, aftægtsmand, 72, paa Munkebo Mark
1872, 0701, 1501, David Jensen, 33 og 3 maaneder, søn af huusmand Jens Nielsen, i Munkebo
1872, 1302, 1902, Otto Madsen, almisselem, 87, i Munkebo Hospital
1872, 1103, 1803, Jens Petersen, 9½, søn af huusmand Lars Petersen, i Munkebo
1872, 0208, 0608, Dødfødt dreng, søn af huusmand Johannes Andersen, Dræby Mark
1872, 2708, 3008, Rasmus Sørensen, huusmand, 54½, paa Dræbye Mark
1872, 0110, 0710, Søren Hansen, indsidder, 78, i Munkebo Hospital
1873, 2201, 2901, Rasmus Andersen, huusmand og skræder, 42, i Dræbye
1873, 2502, 0203, Jesper Larsen, almisselem, 88½, i Munkebo
1873, 1106, 1506, Hans Christian Johannessen, 8 dage, søn af huusmand Rasmus Johannesen, Munkebo Mark
1873, 1307, 1807, Anders Rasmussen, forhen skolelærer, 90, i Viby (levede af sin pension i Dræby)
1873, 1507, 2107, Anders Madsen, 19, Dræbye Feed. Søn af boelsmand Mads Pedersen
1873, 0608, 1008, Erik Jensen, væver og indsidder, 63, i Dræbye Fattighuus
1873, 0509, 1109, Peder Rasmussen, huusmand og væver, 69, i Dræbye
1873, 2909, 0410, Lars Christian Christensen, 11, søn af huusmand Niels Christensen, Munkebo Mark
1873, 2911, 0612, Anders Pedersen, indsidder, 44, hos huusmand Hans Møller, i Munkebo
1873, 0912, 1412, Marius Pedersen, 10 dage, søn af huusmand Niels Pedersen, Munkebo Mark
1874, 0901, 1501, Hans Jakob Hansen, indsidder og almisselem, 68, i Dræbye
1874, 0202, 0802, Hans Peder Hansen, 3, søn af huusmand Anders Hansen, Munkebo Mark
1874, 0802, 1602, Rasmus Christian Bang Hansen,1, søn af pige Anne Kirstine Rasmussen, Dræbye
1874, 1604, 2304, Hans Lauritz Larsen, 13½, søn af gaardmand Christian Larsen, paa Munkebo Mark
1874, 2604, 0105, Johannes Rasmussen, huusmand og fisker, 67½, paa Munkebo Mark
1874, 2704, 0205, Knud Peder Hansen, 2, søn af huusmand Mads Hansen, Dræby Mark
1874, 3005, 0306, Christian Marius Larsen, 9½, søn af gaardmand Christian Larsen, Munkebo Mark
1874, 1506, 2106, Niels Andersen, 1, søn af huusmand Peder Andersen, i Munkebo
1874, 1507, 2007, Hans Nielsen Møller, huusmand og fisker, 63, i Munkebo
1874, 0910, 1510, Lars Jakobsen, almisselem, i Munkebo
1875, 1201, 2001, Rasmus Nielsen, huusmand, 73½, , i Dræbye
1875, 0202, 1002, Anders Vilhelm Andersen, 4, søn af huusmand Peder Andersen, i Munkebo
1875, 0704, 1404, Johan Peder Lundin, skrædder, 42, i Jordemoderhuset
1875, 1704, 2204, Peder Anton Pedersen, 16 uger, søn af gaardmand Hans Pedersen, i Dræbye
1875, 2704, 0305, Poul Andersen, huusmand og arbeidsmand, 49½, i Munkebo
1875, 1605, 2305, Hans Christian Jensen, 9 maaneder, søn af steenhugger Søren Jensen, Dræby Mark
1875, 3004, 0705, Johan Christian Jedrosky, forhen sognepræst, 78½, i Munkebo
1875, 1807, 2107, Hans Rasmussen, indsidder og arbeidsmand, i Rosenlundshuset ved Østergaard
1875, 2908, 0309, Christoffer Christiansen, huusmand, 28, i Munkebo
1875, 1809, 2309, Andreas Christian Møller, 18 og 4 maaneder, søn af gaardeier Carl Ludvig Møller, Møllegaard
1875, 0812, 1412, Niels Marius Hansen, 4 uger, søn af pige Sidsel Marie Jensen, i Munkebo
1875, 2012, 2812, Hans Andersen, forhen husmand, 77, i Dræby
1876, 2501, 3101, Hans Laurits Larsen, 8 maaneder, søn af husmand Hans Larsen, i Munkebo
1876, 0502, 1102, Mads Pedersen, boelsmand, 70½, paa Dræbye Fed
1876, 1503, 2203, Hans Christian Hansen, 1, søn af pige Johanne Cathrine Hansen, i Dræbye
1876, 2603, 0104, Christen Christensen, husmand og hjulmand, 71, i Munkebo
1876, 0104, 0904, Lorens Jeppesen, 6½, søn af indsidder Niels Jeppesen, i Dræbye
1876, 2805, 0106, Hans Alfred Falkenstrøm, 10 uger, søn af Sidsel Dorthe Hansen
1876, 1408, 1808, Hans Frederik Jensen, 2 maaneder, søn af pige Abelone Kirst. Jensen, i Munkebo
1877, 1401, 2201, Mads Jørgensen, indsidder, 65, i Munkebo
1877, 0402, 1002, Hans Hansen, almisselem og væver, 77, Munkebo
1877, 2403, 3003, Jørgen Christiansen, indsidder, 24, Dræby Mark
1877, 2104, 2704, Søren Peder Lauritz Knudsen, 3½, søn af husmand Hans Jakob Knudsen, Munkebo
1877, 2604, 0405, Niels Møller Nielsen, ungkarl, 27½, Munkebo
1877, 3004, 0705, Jens Nielsen, almisselem, 72½, i Munkebo
1877, 2607, 3007, Hans Michael Rasmussen, almisselem, 24, Dræby Mark
1877, 0312, 1012, Hans Jakobsen, aftægtshusmand, 87 og 9 maaneder, Dræby Mark
1877, 2312, 2912, Jens Nielsen, aftægtshusmand og stenhugger, 71, Dræby Mark
1878, 0403, 1003, Jens Marius Christensen, 15 dage, søn af husmand og vejmand Hans Christensen, Munkebo Mark
1878, 0603, 1303, Niels Eriksen, husmand og væver, 75½, Dræby
1878, 0803, 1403, Rasmus Jørgensen, dræniemester og indsidder, 51, Munkebo Hospital
1878, 1803, 2303, Carl Marius Pedersen, 11 uger, søn af skomager Hans Pedersen, Munkebo
1878, 3103, 0604, Hans Madsen, aftægtsmand, 63, paa Dræby Mark
1878, 0705, 1305, Jørgen Frederik Madsen, 1 og 4 maaneder, søn af gaardmand Hans Peder Madsen, Dræby Fed
1878, 2506, 2906, Hans Jakob Hansen, 1, søn af gaardmand Jakob Hansen, Dræby Mark
1878, 2706, 3006, Lars Petterson, indsidder, 45, i Dræby Fattighus
1878, 1909, 2609, Peder Hansen, 22½, Dræby. Søn af gaardmand Hans Pedersen
1878, 1212, 2012, Carsten Ferdinand Jessen, forpagter, 60, paa Østergaard
1879, 0101, 0901, Hans Dinesen, boelsmand, 36, paa Dræby Mark
1879, 0201, 0701, Johannes Andersen, husmand, 58, Dræby Mark
1879, 2602, 0503, Peder Andersen, husmand, 49, Munkebo
1879, 2903, 0304, Rasmus Christian Hansen, indsidder, 52, paa Dræby Mark (tjente i Taarby, Mesinge Sogn)
1879, 0404, 1204, Søren Frandsen, aftægtsgaardmand, 77, paa Munkebo Mark
1879, 1306, 1706, Anders Hansen, almisselem, 71, i Munkebo
1879, 0307, 0907, Hans Valdemar Jørgensen, 7½ maaned, søn af husmand Rasmus Jørgensen, Dræby
1879, 1708, 2208, Lars Andersen, forhen værtshusholder, 33, i Vejle
1879, 2308, 2708, Jørgen Jørgensen, arbejdsmand, 50, i Dræby
1879, 2611, 3011, Dødfødt dreng, søn af indsidder Mads Frederik Rasmussen, i Dræby Fattighus
1880, 2101, 2701, Niels Poulsen, boelsmand, 51, paa Dræby Fed
1880, 0403, 0903, Hans Thomsen, almisselem, 83, i Munkebo
1880, 1003, 1303, Jens Peder Hansen, almisselem, 21, Munkebo. Søn af husmand Hans Pedersen
1880, 0503 [formentlig], 2304, Jens Rasmussen, enkemand og røgter, 74, paa Østergaard
1880, 0205, 0805, Rasmus Rasmussen, gaardejer, 75, i Munkebo
1880, 0405, 1205, Lars Andersen, gaardejer, 70, i Dræby
1880, 0307, 0907, Rasmus Jensen, 21 og 3 maaneder, Dræby. Søn af husmand Jens Nielsen
1880, 2108, 2608, Jesper Edvardsen, 31 og 9 maaneder, i Munkebo. Søn af gaardejer Edvard Jespersen
1880, 2208, 2608, Edvard Jespersen, gaardejer, 68, i Munkebo
1880, 2708, 2908, Peder Nielsen, husmand, 70½, i Munkebo
1880, 2609, 0110, Christoffer Wederchink Wiibroe, forhen lærer og kirkesanger, 78, i Munkebo
1880, 0110, 0610, Peder Andersen, skrædder, 57, af Dræby
1880, 0710, 0110, Lars Poulsen, husmand, 57, paa Dræby Mark
1880, 0711, 1511, Niels Jørgensen, gaardmand, 76, i Dræby
1880, 3011, 0712, Rasmus Jørgensen, husmand og væver, 55 og 9 maaneder, i Dræby
1881, 0901, 1501, Niels Hansen, 11 timer, søn af gaardbestyrer Hans Erik Hansen, Munkebo Mark
1881, 1704, 2204, Niels Nielsen, gaardejer, 60, i Dræby Mark
1881, 1505, -, Jens Hansen, 9, søn af indsidder And. Hansen, Klinteberg
1881, 0306, 0706, Peder Pedersen, ungkarl og fisker, 27, i Munkebo
1881, 0608, 1008, Rasmus Jensen, 4½ maaned, søn af pige Gjertrud Marie Pedersen, Munkebo
1881, 1808, 2108, Dødfødt dreng, søn af husmand Hans Andersen, Dræby Mark
1881, 1710, 2310, Poul Christiansen, forhen husmand, 80 og 4 maaneder, paa Munkebo Mark
1881, 1910, 2310, Udøbt dreng, 4 uger, søn af uhrmager Christen Nielsen
1881, 1412, 2212, Hans Sørensen, ungkarl, 22 og 9 maaneder, Munkebo
1850, 0601, 1401, Anne Marie Sørensen, 1½, datter af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræbye Feed
1850, 2501, 0202, Christine Magrethe Stokkebye, jomfrue og forhen huusholderske, 50½, paa Østergaard (bosiddende i Seden)
1850, 3003, 0504, Anne Cicilia Jeppesen, 26½, i Dræbye. Datter af indsidder Jeppe Larsen
1850, 1304, 2104, Anne Elisabeth Hansen,1,  datter af boelsmand Hans Larsen, paa Munkeboe Mark
1850, 1205, 1705, Anne Dorthe Knudsen, 11 maaneder, datter af ungkarl Knud Pedersen, paa Tornøe
1850, 1705, 2305, Maren Kirstine Madsen, 1 time, datter af gaardmand Mads Larsen, paa Munkeboe Mark
1850, 2305, 2905, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Dræbye
1850, 2106, 2506, Kirsten Jensdatter, enke, indsidder og almisselem, 71, i Munkeboe. Huusmand H. Madsen
1850, 2608, 3108, Gjertrud Frandsdatter, 69½, i Munkeboe. Aftægtsmand Ole Nielsen
1850, 2009, 2909, Maren Kirstine Rasmussen, 11 uger, datter af fruentimmer Hansine Mikkelsen, i Dræby
1850, 1710, 2110, Karen Hansdatter, 40, i Dræbye. Huusmand Peder Christiansen
1850, 1711, 2611, Anne Marie Edvardsen, 4½, datter af huusmand Edvard Edvardsen, paa Munkeboe Mark
1850, 1512, 1912, Else Marie Andersen, 3 og 2 maaneder, datter af indsidder Anders Hansen, paa Dræbye Mark
1851, 1701, 2401, Maren Rasmussen, 6 og 9 maaneder, datter af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Munkeboe
1851, 2501, 0202, Dødfødt pige, datter af boelsmand Peder Christensen, paa Munkeboe Mark
1851, 2302, 0303, Maren Jensdatter, enke og aftægtskone, 75, paa Virøe. Boelsmand Peder Larsen
1851, 1004, 1804, Anne Nielsdatter, enke, 79 og 9 maaneder, i Munkeboe. Huusmand og fisker Morten Knudsen
1851, 0105, 0705, Johanne Marie Nielsen, 4½, datter af huusmand Niels Jensen, i Dræbye
1851, 2906, 0507, Maren Jeppesdatter, 64½, paa Munkeboe Mark. Gaardmand Morten Hansen
1851, 1108, 1708, Dødfødt pige, datter af gaardmand Otto Nielsen, paa Munkebo Mark
1851, 0510, 1010, Bodil Kirstine Jensen, 22½, paa Munkeboe Mark. Datter af afdøde huusmand Jens Madsen
1851, 2112, 2712, Gjertrud Marie Ottesen, 2, datter af gaardmand Otto Nielsen, paa Munkeboe Mark
1852, 0501, 1101, Hansine Madsen, 27, i Munkebo. Datter af huusmand Mads Hansen
1852, 1701, 2501, Johanne Nielsdatter, 78, i Munkeboe. Indsidder Niels Mathiesen
1852, 2401, 3001, Johanne Cathrine Marie Hansen, 2 og 3 maaneder, datter af huusmand Hans Olsen, i Dræby
1852, 2501, 3101, Anne Dorthe Pedersen, 3 og 9 maaneder, datter af boelsmand Peder Christensen, paa Munkebo Mark
1852, 2601, 0202, Gjertrud Hansen, 3, datter af huusmand Hans Andersen, i Dræbye
1852, 2701, 0102, Sidsel Cathrine Rasmussen, 3 og 2 maaneder, datter af boelsmand Rasmus Rasmussen, i Munkeboe
1852, 0502, 1302, Anne Cathrine Pedersen, 11 og 2 maaneder, datter af huusmand Peder Hansen, i Dræbye
1852, 2502, 0203, Abelone Marie Madsen, tjenestepige, 15, hos boelsmand Hans Poulsen, paa Dræby Feed
1852, 0103, 0603, Martine Larsine Knudsen, 4, datter af gaardmand Knud Pedersen, paa Munkeboe Mark
1852, 1003, 1703, Anne Magrethe Jørgensen, 4½, datter af huusmand Jørgen Hansen, paa Dræby Mark
1852, 1303, 1803, Anne Kirstine Hansen, 23 og 9 maaneder, i Munkeboe. Datter af indsidder og væver Hans Hansen
1852, 1803, 2403, Dorteline Jeppegine Knudsen, 1, datter af gaardmand Knud Pedersen, paa Munkeboe Mark
1852, 1903, 2603, Abelone Marie Mortensen, 2 og 9 maaneder, datter af gaardmand Morten Nielsen, i Dræbye
1852, 2003, 2603, Mette Marie Mortensen, 9 maaneder, datter af gaardmand Morten Nielsen, i Dræbye
1852, 1506, 2106, Sidsel Andreasdatter, 55, paa Dræbye Mark. Huusmand Morten Madsen
1852, 1906, 2406, Maren Christensen, 7½, datter af huusmand og hjuulmand Christen Christensen, i Munkeboe
1852, 1207, 1607, Anne Marie Christensen, 10 og 4 maaneder, datter af huusmand og hjuulmand Christen Christensen, i Munkeboe
1852, 1310, 1910, Sophie Hansen, 21 og 5 maaneder, i Munkeboe. Datter af indsidder og væver Hans Hansen
1852, 2210, 2810, Dødfødt pige, datter af styrmand Hans Christian Frandsen, i Munkeboe
1852, 0911, 1411, Metteline Jespersen, 1, datter af skipper Jesper Andreasen, i Munkeboe
1852, 0312, 0812, Maren Hansdatter, enke, 70, Fattighuset i Dræbye. Indsidder Hans Jacobsen
1852, 2512, 3012, Karen Hansdatter, aftægtskone, 81, hos sønnen gaardmand Hans Christiansen, paa Munkeboe Mark
1853, 2001, 2701, Anne Marie Jensen, 29, i Munkeboe. Datter af afdøde skipper Jens Marstrand
1853, 2703, 0104, Mette Cathrine Hansen, enke og indsidder, 52, i Dræbye. Huusmand Lars Pedersen
1853, 1207, 1707, Inger Marie Christiansen, 9, datter af huusmand Christian Hansen, paa Munkeboe Mark
1853, 3108, 0409, Anne Dorthe Christensen, 17 og 3 maaneder, plejedatter af boelsmand Mads Pedersen, paa Dræbye Feed
1853, 2009, 2609, Karen Dorthe Larsen, 23, i Munkeboe. Datter af afdøde huusmand Lars Andersen
1853, 0610, 1410, Mette Marie Jensdatter, enke, 86, i Munkeboe. Huusmand Claus Larsen
1853, 1210, 1910, Karen Marie Andersen, 19, paa Virøe. Datter af boelsmand Anders Poulsen
1854, 1001, 1501, Anne Marie Nielsdatter, enke, 69½, i Munkeboe. Husmand Lars Henriksen
1854, 0102, 1102, Sidsel Marie Andreasen, 1 og 3 maaneder, datter af pige Maren Hansen, i Munkeboe
1854, 0602, 1102, Karen Frederikke Hansen, ugift, 34, hos moderen Anne Dorthe Tornøe, i Munkeboe
1854, 0103, 0503, Karen Christensen, 4 timer, datter af huusmand Christen Pedersen, paa Munkeboe Mark
1854, 0204, 0904, Maren Jensen, 1, datter af huusmand Jens Nielsen, i Munkeboe
1854, 2506, 2906, Karen Marie Johannesen, 3 maaneder, datter af pige Anne Cathrine Madsen, i Munkeboe
1854, 3010, 0511, Sidsel Marie Larsdatter, enke og almisselem, 80, hos hendes søn huusmand Lars Jørgensen, i Munkebo
1854, 1311, 2411, Caroline Sandberg født Hansen, 65½, paa Munkeboe Mark. Hr. controlleur Sandberg
1854, 0512, 1012, Mette Marie Nielsen, 1 dag, datter af boelsmand Niels Nielsen, paa Lindøe
1854, 2212, 3112, Karen Elise Tinghuus, 3 uger, datter af pige Marie Kirstine Nielsen, ved Østergaard
1855, 0101, 2801, Kirsten Eriksdatter, enke og almisselem, 66, i Dræby Fattighuus. Smed Christopher Hansen
1855, 2203, 2903, Anne Marie Knudsdatter, enke og almisselem, 82, paa Dræbye Mark. Huusmand Christen Sørensen
1855, 1804, 2404, Johanne Nielsdatter, enke, 74, i Munkeboe. Gaardmand Hans Christensen
1855, 2104, 2904, Maren Rasmussen, 1 uge, datter af forlovede Rasmus Larsen og Johanne Marie Hansdatter
1855, 0106, 1006, Dødfødt pige, datter af pige Marie Pedersen, af Bregnøir
1855, 2906, 0407, Anne Cathrine Rasmussen, 17 dage, datter af pige Kirsten Nielsen
1855, 0511, 1411, Mette Kirstine Nielsen, 19½, paa Dræbye Mark. Datter af afdøde huusmand Niels Tagesen
1856, 1906, 2406, Dorthe Nielsdatter, 48 og 9 maaneder, i Munkebo. Gaardmand Peder Nielsen
1856, 2207, 2707, Karen Pedersdatter, enke, 78 og 3 maaneder, i Dræby. Huusmand Niels Pedersen
1856, 2309, 2809, Gjertrud Marie Madsen, 17 og 8 maaneder, i Munkebo. Datter af huusmand Mads Hansen
1856, 1910, 2410, Anne Marie Madsdatter, enke, 84½, paa Dræby Feed. Gaardmand Anders Poulsen
1856, 3011, 0912, Magrethe Rasmusdatter, 70½, i Dræby. Gaardmand Niels Hansen
1856, 1312, 2212, Nielsine Jensen, 8, datter af huusmand Jens Frandsen, i Dræby
1857, 2602, 0203, Anne Magrethe Larsdatter, 40, Dræbye Mark. Huusmand Christian Christensen
1857, 1407, 2007, Anne Sophie Hansdatter, 43½, paa Munkebo Mark. Boelsmand Peder Christensen
1857, 0608, 1108, Anne Kirstine Larsen, enke, 77, paa Dræby Mark. Huusmand Søren Hansen
1857, 0911, 1511, Dødfødt pige, datter af gaardmand Niels Jørgensen, i Dræbye
1857, 0912, 1312, Dødfødt pige, datter af indsidder Peder Larsen, paa Dræbye Mark
1858, 2912, 0301, Anne Kirstine Marie Pedersen, 23 dage, datter af indsidder Peder Michaelsen, i Munkeboe
1858, 1301, 2001, Maren Hansdatter, fattiglem, 76, i Dræbye Fattighuus
1858, 0403, 1203, Abel Cathrine Pedersdatter, aftægtskone, 85 og 3 maaneder, hos Anders Peder Frandsen, i Dræbye
1858, 1803, 2403, Anne Cathrine Poulsen, 5 uger, datter af pige Anne Marie Jensen, paa Dræbye Mark
1858, 0304, 1004, Erne Kjerstine Jensen, 15, datter af huusmand og hørsvinger Jens Nielsen, i Dræbye
1858, 0505, 1205, Karen Andersdatter, enke, 68, paa Munkeboe Mark. Huusmand Peder Madsen
1858, 1008, 1608, Maren Pedersdatter, enke, 92½, i Dræbye. Huusmand Peder Hansen
1858, 1909, 2209, Anne Marie Madsen,4 og 10 maaneder, datter af huusmand Mads Andersen, i Munkeboe
1858, 0210, 0510, Amalia Anthonsen,1 og 3 maaneder, datter af indsidder Anthon Andresen, i Munkeboe
1859, 0201, 1001, Maren Nielsdatter, aftægtskone, 79½, hos svigersønnen gaardmand Casper Knudsen, i Dræbye
1859, 0102, 0702, Magdalene Sophie Larsdatter, hos sønnen huusmand og skrædder Niels Christian Andersen, Dræbye Mark
1859, 1403, 2303, Dødfødt pige, datter af Rasmine Jørgine Rasmussen,
1859, 0606, 1106, Ovidia Caroline Mortensen, 9 maaneder, datter af Gjertrud Marie Nielsen, i Dræby
1859, 1908, 2408, Anne Cecilia Pedersen, 10 dage, datter af indsidder Peder Larsen, paa Dræbye Mark
1859, 0609, 1209, Marie Hansdatter, 60½, Munkeboe Mark. Gaardmand Anders Jeppesen
1859, 0810, 1610, Dødfødt pige, datter af huusmand Jens Jensen, paa Munkeboe Mark
1859, 2910, 0411, Karen Marie Kirstine Gregersen, 40 og 3 maaneder, paa Munkebo Mark. Huusmand Jens Jensen
1860, 3101, 0602, Kirsten Andresen, 38 og 9 maaneder, paa Dræby Mark. Huusmand og væver Erik Jensen
1860, 0703, 1403, Gjertrud Jørgensdatter, 57½, paa Munkebo Mark. Huusmand Christian Hansen
1860, 2305, 2905, Maren Dorthe Sørensen, 1 og 4 maaneder, datter af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræby Feed
1860, 0107, 0607, Anne Rasmusdatter, 46, paa Dræby Feed. Huusmand Peder Andersen
1860, 1907, 2407, Abelone Marie Pedersen, 3½, datter af huusmand Peder Christensen, i Dræbye
1860, 0811, 1411, Madsine Kirstine Hansen, 5 maaneder, datter af huusmand Hans Madsen, paa Dræby Mark
1861, 0602, 1302, Kirsten Jacobsdatter, almisselem, 66, hos huusmand Niels Hansen, paa Munkebo Mark. Fra Flødstrup Sogn
1861, 1704, 2504, Maren Rasmusdatter, enke og aftægtskone, 75½, paa Dræbye Feed. Boelsmand Jørgen Frandsen
1861, 1806, 2306, Maren Nielsen, 38½, i Dræbye. Huusmand Hans Olsen
1861, 0707, 1407, Caroline Charlotte Nielsen, 5, datter af afdøde huusmand Niels Nielsen Møller, i Munkebo
1861, 2708, 0209, Charlotte Christiane Esbøll, 9 maaneder, datter af kjøbmand Esbølle, i Munkebo Kro
1861, 0209, 0609, Maren Jespersdatter, 42½, i Munkebo. Huusmand Lars Poulsen
1861, 0810, 1610, Sidsel Marie Hansen, enke, 65, paa Dræbye Feed. Boelsmand Niels Jensen
1861, 2211, 2611, Johanne Kirstine Larsdatter, enke, 74, i Drigstrup. Huusmand Christopher Hansen
1861, 1210, 1710, Dorthe Kirstine Andersdatter, enke og almisselem, 82½, af Munkebo. Jens Eriksen
1862, 1001, 1901, Dødfødt pige, datter af pige Anne Margrethe Andersen, i Dræby
1862, 0302, 1202, Larssine Andersen, 18½, datter af boelsmand Anders Poulsen, paa Virø
1862, 2202, 0103, Charlotte Christiane Esbølle, 1 uge, datter af kjøbmand Esbølle, i Munkebo Kro
1862, 0403, 1003, Jensine Sophie Madsen, 43 og 4 maaneder, i Munkebo. Huusmand Peder Michalsen
1862, 2003, 2803, Karen Larsen, 21 og 4 maaneder, i Dræbye. Datter af huusmand Lars Olsen
1862, 2504, 3004, Mette Jensdatter, almisselem, 64, i Munkebo Hospital
1862, 1905, 2305, Johanne Kirstine Larsen, 23 uger, datter af huusmand Lars Hansen, i Munkebo
1862, 1806, 2406, Anne Frandsdatter, enke, 83, i Dræbye. Gaardmand Niels Larsen
1862, 1508, 1908, Maren Dorthe Sørensen,1 og 8 uger, datter af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræbye Feed
1862, 0311, 1111, Marie Frandsdatter, enke, 84, paa Dræbye Feed. Fisker Hans Bessermann
1863, 2712, 0301, Marie Kirstine Larsdatter, 48 og 10 maaneder, paa Dræbye Mark. Huusmand Hans Madsen
1863, 0803, 1603, Mette Pedersdatter, enke, 76 og 4 maaneder, i Munkeboe. Gaardmand Niels Pedersen
1863, 0406, 1006, Kirsten Sørensen, 12 og 5 maaneder, datter af boelsmand Søren Nielsen, paa Dræbye Feed
1863, 1906, 2606, Johanne Kirstine Hansdatter, enke, 85 og 9 maaneder, i Dræbye. Gaardmand Jacob Larsen
1863, 2207, 2607, Dødfødt pige, datter af huusmand Peder Michaelsen, i Munkebo
1863, 1408, 1808, Gjertrud Nielsdatter, 57 og 5 maaneder, paa Virøe. Boelsmand Anders Poulsen
1863, 0809, 1309, Dødfødt pige, datter af indsidder og dræniemester Rasmus Jørgensen, i Dræby
1864, 2602, 0303, Johanne Hansdatter (Hoff), enke, 54 og 9 maaneder, paa Dræby Mark. Huusmand Niels Tagesen
1864, 2203, 2903, Sidsel Marie Jespersdatter, enke, 83½, paa Dræbye Feed. Gaardmand Niels Rasmussen
1864, 1404, 2004, Johanne Kirstine Hansen, 13½ uge, datter af væver Hans Jensen, i Dræbye
1864, 1604, 2204, Christine Jensine Pedersen, 6½ uge, datter af skrædder Jens Pedersen, i Munkebo
1864, 1105, 1705, Anne Oline Olsen, 2½, datter af pige Anne Catr. Hansen
1864, 1006, 1506, Elsebeth Hansdatter, 59½, i Munkebo. Huusmand Lars Jørgensen
1864, 2108, 2608, Dorthe Laurine Wilhelmine Larsen, 5, datter af boelsmand Niels Larsen, paa Dræbye Mark
1864, 1210, 1910, Anne Magrethe Hansen, 45½, i Dræbye. Indsidder Anders Hansen
1864, 0811, 1311, Johanne Andersdatter, almisselem, 83, hos huusmand Niels Jensen, paa Dræbye Mark
1864, 1711, 2511, Kirstine Hansen, 1 og 4 maaneder, datter af gaardmand Mads Hansen, paa Munkebo Mark
1864, 0612, 1412, Kirsten Jacobsdatter, 82, paa Munkebo Mark. Aftægtsmand Søren Frandsen
1865, 0801, 1601, Maren Madsdatter, 62, i Dræbye. Huusmand Lars Olsen
1865, 1301, 2201, Maren Larsen, 12 dage, datter af huusmand Lars Poulsen, i Munkebo
1865, 2801, 0402, Anne Marie Jensen, 2½, datter af indsidder Jens Nielsen, i Dræby
1865, 1902, 2402, Maren Frederiksdatter, enke, 62½, i Munkebo. Huusmand Lars Hansen
1865, 2302, 0103, Kirstine Nexøe født Bendtsen, 64½, i Dræbye. Krydstoldassistent Nexøe
1865, 2502, 0603, Anne Andersdatter, enke, 88, i Nordskov. Gaardmand Jens Hansen
1865, 1403, 1903, Anne Cathrine Andersen, 37½, i Munkebo. Huusmand Anders Henriksen
1865, 2103, 1903, Kirsten Hansen, 10 maaneder, datter af gaardmand Lars Hansen, paa Munkebo Mark
1865, 2403, 3103, Anne Marie Hansen, 7½, datter af huusmand Jørgen Hansen, i Dræbye
1865, 0904, 1404, Kirsten Jensdatter, enke, 63½, Dræby Mark. Huusmand Rasmus Madsen
1865, 2204, 2804, Kirsten Rasmussen, 8½, datter af huusmand Rasmus Christensen, i Dræbye
1865, 2005, 2605, Dorthe Jacobsen, 47½, paa Dræbye Mark. Huusmand og tømmermand Hans Rasmussen
1865, ..06, 1006, Hansine Pedersen, 8 maaneder, datter af gaardmand Peder Nielsen, i Munkebo
1865, 1506, 2106, Maren Kirstine Nielsen, 8 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Olsen, paa Dræbye Mark
1865, 2006, 2606, Elisabeth Jeppesdatter, 47, paa Dræbye Mark. Huusmand Niels Jensen
1865, 1212, 2212, Dødfødt pige, datter af gaardmand Erik Andersen, paa Munkebo Mark
1865, 1512, 2212, Kirsten Jespersen, 44 og 9 maaneder, paa Munkebo Mark. Gaardmand Erik Andersen
1865, 2512, 3012, Anne Marie Rostrup, jordemoder, 65 og 3 maaneder, paa Dræby Mark. Søren Hansen
1866, 2105, 2805, Karen Marie Hansen, 6 og 1½ maaned, datter af huusmand Hans Olsen, i Dræbye
1866, 3005, 0706, Maren Hansen Hvid, 29 og 11 maaneder, paa Munkebo Mark. Huusmand Niels Pedersen
1866, 0106, 0606, Anne Dorthe Larsen, almisselem, 64, var taget fra hospitalet i Munkebo
1866, 2808, 0309, Anne Andersdatter, 59, i Dræbye. Gaardmand Poul Hansen
1866, 3110, 0411, Udøbt pige, 22 dage, datter af pige Sidsel Marie Hansen, Munkebo Mark
1866, 0611, 1111, Caroline Jørgensen, 8 og 2 maaneder, datter af væver Jørgen Marsen, i Munkebo
1866, 0911, 1611, Mette Pedersdatter, enke, 84, i Munkebo. Smed Andreas Andersen
1866, 2012, 2812, Anne Kirstine Jespersen, 22, i Munkebo. Datter af afdøde huusmand og sømand Jesper Andresen
1866, 2412, 2912, Marie Jespersen, 25 og 3 maaneder, i Munkebo. Huusmand og smed Søren Hansen
1867, 0501, 1101, Anne Kirstine Sophie Jørgensen, 2, datter af huusmand Hans Jørgensen, i Munkebo
1867, 2002, 2502, Karen Severine Rasmussen, 5 og 10 maaneder, datter af huusmand og væver Rasmus Sørensen, paa Dræbye Mark
1867, 1503, 2203, Maren Kirstine Jacobsen, 17 og 9 maaneder, datter af huusmand og fisker Jacob Hansen, Dræby Feed
1867, 0906, 1406, Magrethe Frandsdatter, enke og aftægtskone, 83, paa Munkebo Mark. Huusmand Niels Larsen
1867, 1606, 2106, Maren Poulsen, 1 og 2 maaneder, datter af pige Stine Larsen, paa Munkebo Mark
1867, 1107, 1507, Kirstine Larsen, huusmandsenke, 35 og 3 maaneder, i Munkebo
1867, 1709, 2109, Anne Marie Cathrine Jedrosky født la Motte, 63, i Munkebo. Sognepræst J. Chr. Jedrosky
1868, 2403, 2903, Maren Kirstine Rasmussen, 3 og 8 maaneder, datter af indsidder Rasmus Christian Hansen, i Dræbye
1868, 2503, 3003, Anne Marie Nielsen, 32 og 2 maaneder, i Dræbye. Huusmand Frands Jensen
1868, 0910, 1610, Kirsten Nielsdatter, enke, 78, i Seden. Huusmand Knud Larsen
1868, 1611, 2211, Udøbt pige, datter af huusmand Peder MIchalsen, i Munkebo
1869, 1903, 2503, Anne Frandssine Pedersen, 10 dage, datter af pige Magrethe Frandsen, i Munkebo
1869, 1605, 2105, Lene Rasmusdatter, 62, Munkebo Mark. Huusmand Søren Christensen
1869, 2006, 2506, Marie Jørgensen, 1, dreiermester Rasmus Jørgensen, i Dræbye
1869, 2406, 2706, Udøbt pige, 1 time, datter af indsidder Niels Larsen, ved Østergaard i Rosenlundshuset
1869, 0908, 1408, Abel Kirstine Nielsen, enke, 66, i Dræbye. Huusmand Jens Frandsen
1869, 1508, 2008, Mette Kirstine Hansdatter, enke, 69, i Munkebo. Huusmand Lars Andersen
1869, 2208, 2808, Martha Marie Sørensen, 28½, i Munkebo Hospital. Indsidder Søren Hansen
1869, 0911, 1711, Karen Nielsdatter, 64, i Munkebo. Skipper Jesper Andersen
1869, 1112, 1712, Karen Marie Nielsen, 23 og 4 maaneder, i Munkebo. Huusmand Niels Johannesen
1870, 0401, 0901, Anne Nielsine Kirstine Nielsen, 9 maaneder, datter af Pederline Pedersen, i Munkebo
1870, 0401, 1001, Anne Marie Jensdatter, 74½, i Munkebo. Snedker Mads Jespersen
1870, 0901, 1401, Anne Severine Nielsen, 15 uger, datter af indsidder Niels Peder Nielsen, i Dræbye
1870, 1405, 2205, Dødfødt pige, datter af indsidder Jens Nielsen, i Dræbye Fattighuus
1870, 2505, 3105, Maren Nielsdatter (Bjerregaard), enke, 69, i Munkebo. Skipper Poul Johannesen
1870, 0710, 1110, Bodil Kirstine Rasmussen, 26. Pleiedatter af huusmand Hans Møller, i Munkebo
1870, 3110, 0711, Maren Andersdatter, datter af boelsmand Hans Poulsen, Dræbye Feed
1870, 2411, 0112, Elisabeth Rasmussen, enke, paa Munkebo Mark. Gaardmand Hans Christensen
1871, 1602, 2202, Anne Cathrine Larsen, 33 og 1 maaned, Dræbye Mark. Huusmand Johannes Andersen
1871, 2102, 0203, Kirsten Andersdatter, enke, 92 og 1 maaned, i Birkende. Gaardmand Knud Pedersen
1871, 1503, 2203, Marie Kirstine Madsdatter, enke, 64½, i Munkebo. Huusmand Hans Hansen
1871, 1404, 2104, Sidsel Kirstine Larsdatter, 67 og 9 maaneder, paa Dræbye Mark. Tømmermand Jens Jacob Hansen
1871, 0406, 0906, Anne Kathrine Rasmusdatter, enke, 57, i Tvede. Væver Niels Pedersen
1871, 0606, 1306, Hansine Marie Nielsen, 3 maaneder, datter af Anne Margrethe Andersen, i Munkebo
1871, 0807, 1407, Mette Kirstine Andersen, 26 og 2 maaneder, i Munkebo. Datter af afdøde smed Anders Andresen
1871, 2410, 2910, Maren Rasmusdatter, enke og almisselem, 86, i Davinde. Huusmand Niels Rasmussen
1871, 0111, 0811, Thyra Frederikke Emilie Jacobsen, 6 maaneder, pleiebarn hos huusmand Mads Andersen enke, i Munkebo
1871, 2012, 2612, Martine Caroline Pettersen,9 maaneder, datter af huusmand Lars Pettersen, i Munkebo
1872, 0603, 1203, Albrechtine Cathrine Bendixdatter, 68½, Munkebo Mark. Almisselem og indsidder Hans Hansen
1872, 3005, 0306, Kirstine Vilhelmine Marie Pedersen, 12 og 9 maaneder, datter af huusmand Niels Pedersen, Munkebo Mark
1872, 1606, 2006, Sørine Petra Knudsen, 3 maaneder, datter af huusmand Hans Jacob Knudsen, i Munkebo
1872, 0312, 0912, Karen Pedersen, 41, i Dræby. Huusmand Jørgen Hansen
1873, 2201, 3001, Maren Eriksdatter, enke, 64, paa Dræbye Mark. Gaardmand Hans Jacobsen
1873, 2401, 3001, Rosalie Marie Andersen, 12 uger, datter af Hansine Lovise Augusta Andersen, af Dræbye
1873, 0406, 0806, Dødfødt pige, datter af Sophie Rasmussen, i Munkebo
1873, 0606, 1006, Maren Elfrede Laurine Poulsen, 6, datter af huusmand Rasmus Christian Poulsen, i Munkebo
1873, 1706, 2106, Laurine Marie Rasmussen, 17, datter af indsidder Rasmus Christian Hansen, i Dræbye
1873, 0507, 0907, Maren Madsen, 34, i Munkebo. Smed Søren Hansen
1873, 2508, 2908, Anne Kirstine Madsen, 53, i Dræby. Huusmand Jens Andersen
1873, 1710, 2310, Jesine Marie Olsen, 1 og 3 maaneder, datter af huusmand Søren Olsen, paa Dræby Mark
1873, 1810, 2510, Karen Kirstine Andersen, 1 og 3 maaneder, datter af gaardmand Rasmus Andersen, i Dræby
1873, 2311, 2811, Kirsten Rasmussen, enke, 57, Munkebo Mark. Huusmand Niels Hansen
1873, 0612, 1212, Frederikke Frandsine Larsen, 48, Dræbye Mark, Indsidder Knud Jørgen Knudsen
1874, 1702, 2202, Rasmine Marie Jørgensen, 22 uger, datter af dræniemester Rasmus Jørgensen, i Munkebo
1874, 2803, 0204, Karen Marie Hansen, 48, Dræby Mark. Boelsmand Niels Larsen
1874, 3003, 0404, Kirsten Christensdatter, enke, 64, Dræbye Mark. Gaardmand Thomas Hansen
1874, 0505, 1205, Dorthe Nielsdatter, 72, paa Munkebo Mark. Huusmand Lars Hansen
1874, 0805, 1405, Kirstine Nielsen, ugift inderste, 62, i Dræbye Fattighuus
1874, 3105, 0506, Clausine Nielsen, 26 og 9 maaneder, i Munkebo. Indsidder Mads Hansen
1874, 0606, 1006, Nielsine Caroline Hansen, 13 dage, datter af indsidder Mads Hansen, i Munkebo
1874, 1006, 1506, Caroline Pedersen, 25, paa Dræbye Mark. Edvard Hansen
1874, 1307, 1607, Thrine Birkenfelt, enke og almisselem, 83 og 3 maaneder, hos væver Hans Pedersen, Munkebo Mark
1874, 2708, 0109, Anne Dorthe Knudsdatter, 75, paa Tornøe. Gaardmand Jens Andersen
1874, 0409, 1009, Bodil Rasmusdatter, enke, 72, Dræbye Mark. Smed Poul Larsen
1874, 0310, 1010, Petrine Marie Hansen, 2 maaneder, datter af Peder Christian Hansen, Dræby Mark
1874, 1310, 1710, Kirsten Hansdatter, enke, 78, ved Østergaard. Husmand Niels Pedersen
1874, 2610, 0211, Mette Sophie Marie Andersen, 7½, datter af husmand Peder Andersen, i Munkebo
1874, 1311, 2011, Anne Magrethe Rasmussen, 25, Dræbye. Datter af afdøde husmand Rasmus Mortensen
1875, 0501, 1101, Marie Caroline Andersen, enke, 50, paa Munkebo Mark. Gaardmand Mads Hansen
1875, 1201, 1801, Anne Marie Pedersen, 32, paa Munkebo Mark. Indsidder Anders Hansen
1875, 2103, 2703, Dorthe Poulsen, 61, paa Lindø. Boelsmand Niels Nielsen
1875, 1604, 2004, Anne Marie Nielsdatter, enke og almisselem, 78, i Dræbye
1875, 2504, 3004, Anne Dorthe Jensdatter (Tornø), ugift almisselem, 87, hos gaardmand Erik Nielsen, Dræbye Mark
1875, 2504, 0305, Abel Kathrine Thomsen, ugift, 31½, Dræby Mark. Datter af afdøde Thomas Hansen
1875, 2206, 2806, Karen Eriksdatter, 62, paa Dræby Feed. Boelsmand Hans Jørgen Nielsen
1875, 2906, 0407, Anne Mortensen, 3½, datter af Anne Marie Larsen, i Munkebo
1875, 1707, 2307, Mette Knudsdatter (Marstrand), enke, 82, i Munkebo. Skipper Marstrand
1875, 2309, 2809, Maren Larsen, 9, datter af husmand Lars Poulsen, Dræby Mark
1875, 2909, 0510, Marie Møller født Smidt, enke, 85, paa Møllegaard. Skipper Andr. Møller
1875, 0710, 1110, Jensine Larsen, 5½, datter af husmand Lars Poulsen, Dræby Mark
1875, 2710, 0411, Kirsten Clausen, 63, i Dræbye. Gaardmand Hans Pedersen
1875, 0712, 1412, Mette Andersen, enke, 72, i Munkebo. Skipper Erik Jensen
1875, 1112, 1712, Anne Marie Nielsen, 33, Dræby Mark. Husmand Knud Jørgen Knudsen
1875, 1912, 2612, Rasmine Pedersdatter, 70, i Munkebo. Husmand Niels Johansen
1876, 2712, 0301, Kirsten Andresen, 43, Østergaards Mølle. Møller Anders Sørensen
1876, 3101, 0802, Kirsten Pedersen født Jeppesen, 57, Munkebo Mark. Gaardmand Peder Pedersen
1876, 1602, 2202, Anne Kirstine Pedersen, 14 dage, datter af gaardmand Hans Pedersen [gaardmand], i Dræbye
1876, 2104, 2804, Marie Kirstine Sørensen, 73, i Munkebo. Hjulmand Christen Christensen
1876, 0705, 1505, Johanne Madsdatter, 80, Dræby Fed. Fhv. gaardmand Hans Jørgensen
1876, 1005, 1705, Karen Marie Nielsen, 4 og 9 maaneder, datter af husmand Niels Chr. Nielsen, i Munkebo
1876, 1705, 2005, Anne Katrine Andersen, 1 dag, datter af husmand Johannes Andersen, Dræbye Mark
1876, 0606, 1206, Maren Rasmusdatter, enke, 75, i Munkebo. Husmand Lars Jakobsen
1876, 0309, 0909, Ellen Mortensdatter, 63, paa Dræbye Mark. Væver Erik Johansen
1876, 1712, 2412, Karen Jensine Larsen,1½, datter af pige Johanne Larsen, i Dræbye
1877, 2401, 0102, Gjertrud Hansdatter, enke, 73 og 9 maaneder, Dræbye Mark. Gaardmand Peder Frandsen
1877, 0103, 0903, Mette Kirstine Andersdatter, enke, 82, Munkebo. Husmand Jens Madsen
1877, 2403, 3003, Margrethe Jensine Larsen, 40, havde ophold hos broderen skrædder Lars Chr. Larsen, Munkebo
1877, 3005, 0706, Karen Olsdatter, enke, 90, Dræby Fed. Husmand Anders Pedersen
1877, 2008, 2608, Anne Marie Jørgensen, 6 uger, datter af sømand Rasmus Jørgensen, Dræbye
1877, 0109, 0709, Mette Kirstine Larsen, 20½, Dræbye Mark. Datter af boelsmand Niels Larsen
1877, 2109, 2709, Anne Margrethe Nielsdatter, 70, Dræby Fed. Gaardmand Peder Andersen
1877, 2511, 0112, Karen Jakobsen, 35, Dræby. Gaardmand Jørgen Hansen
1878, 2612, 0201, Anne Andersdatter, 58½, Dræby Mark. Boelsmand Rasmus Jakobsen
1878, 1202, 1802, Karen Larsen Møller, 45, i Munkebo Præstegaard. Forpagter Lars Mortensen
1878, 1902, 2702, Kirsten Andersen, 73½, Dræby. Væver Niels Eriksen
1878, 1605, 2105, Marie Pouline Poulsen, 5, datter af husmand Peder Poulsen, Munkebo Mark
1878, 0708, 1108, Anne Kirstine Hansdatter, 77 og 10 maaneder, i Munkebo. Indsidder Hans Thomsen
1878, 1708, 2108, Ingeborg Johanne Kirstine Jørgensen, 12 dage, datter af pige Mette Larsen, i Munkebo
1878, 0809, 1209, Karen Hansen, 10 maaneder, datter af gaardmand Jørgen Hansen, i Dræby
1878, 0310, 0810, Maren Rasmine Hansen, 14 dage, datter af væver hans Hansen, Munkebo
1878, 1210, 1710, Anne Christine Poulsen, 1, datter af husmand Peder Poulsen
1878, 1710, 2210, Hansine Lovise Augusta Andersen, 29, Munkebo. Datter af indsidder Anders Hansen
1878, 2410, 3010, Caroline Marie Larsen, 24½, Dræby. Gaardmand Niels Peder Hansen
1878, 2710, 0211, Mette Marie Larsdatter, enke, 65, i Munkebo. Gaardmand Jakob Hansen
1878, 0211, 0911, Karen Pedersdatter, 64 og 9 maaneder, havde ophold hos sin søn husmand Hans Nielsen, Dræby Fed
1878, 1511, 2211, Karen Marie Nielsdatter, 58½, Munkebo Mark. Boelsmand Anders Jensen
1879, 1203, 1603, Dødfødt pige, datter af skomager Hans Pedersen, Munkebo Mark
1879, 9 Maj, 14 Maj, Kirstine Hansen, 1 dag, datter af gaardmand Hans Erik Hansen, Munkebo Mark
1879, 3010, 0311, Elisabeth Catrine Sofie Nielsen født Evers, 49 og 9 maaneder, Munkebo. Husmand Niels Nielsen
1880, 0901, 1601, Maren Frederiksdatter, enke, 60½, Dræby. Husmand Thomas Pedersen
1880, 1901, 2401, Anne Katrine Christensdatter, enke, 74, paa Dræby Mark. Fattiglem Anders Hansen
1880, 0203, 0603, Kirsten Hansen, 8 dage, datter af gaardbestyrer Hans Erik Hansen, paa Munkebo Mark
1880, 0303, 0903, Ellen Christiansdatter, enke, 71½, Munkebo. Husmand Jens Madsen
1880, 0903, 1503, Jensine Hansen født Larsen, 58, Munkebo. Husmand Lars Hansen
1880, 0903, 1403, Maren Kirstine Johannesdatter, fattiglem og enke, 64, Dræby. Indsidder og skrædder Jens Pedersen
1880, 1505, 2205, Ane Christoffersen, 59, Dræby. Husmand Rasmus Christensen
1880, 2305, 2905, Dorthe Marie Jensen, 14 og 9 maaneder, datter af husmand Jens Jensen, Munkebo
1880, 1707, 2207, Sidsel Marie Jensen, 29, Munkebo. Murer Niels Jensen
1880, 2807, 0308, Meta Kirstine Martine Pedersen, 2½, datter af gaardmand Hans Pedersen, Dræby
1880, 2112, 2912, Anne Madsdatter, enke, 91, Dræby. Boelsmand Poul Cecilius Hansen
1880, 2712, 03011881, Johanne Camille Hane Knudsen, 3, datter af slagter Knud Jørgen Knudsen, Dræby
1881, 1101, 1801, Meta Kirstine Martine Pedersen, 5 dage, datter af gaardmand Hans Pedersen, paa Dræby Mark
1881, 2701, 3001, Maren Kathrine Hansen, 12 dage, datter af husmand og væver Hans Hansen, Munkebo
1881, 0204, 0904, Hanne Caroline Jakobsen, 11 og 2 maaneder, datter af gaardmand Anders Jakobsen, Munkebo
1881, 1004, 1504, Hansine Marie Jørgensen, 1 maaned, datter af sømand Rasmus Jørgensen, Dræby
1881, 1607, 2207, Christiane Thagesdatter, enke, 81, paa Munkebo Mark. Murer Hans Nielsen Hvid
1881, 0609, 1309, Kirsten Olsdatter, enke, 75, Dræby Mark. Boelsmand Niels Pedersen
1881, 1511, 2111, Anne Cathrine Sørensen, enke, 63, Dræby Fed. Boelsmand Niels Nielsen