Munkebo, 1816-1829, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1816-1829, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1816, , 28 December 1800, Anders Poulsen, tjener gaardmand Thomas Hansen i Dræbye, Poul Madsen [gaardmand], , Appelone Pedersdatter, af Dræbye
1816, , 21 Marts 1801, Anders Caspersen, hjemme hos sin fader, Casper Andersen Skytte, , Karen Frandsdatter, af Dræbye
1816, , 10de September 1801, Mads Hansen, hjemme hos sin fader i Munkeboe, Hans Larsen [gaardmand], , Margrethe Madsdatter, i Munkeboe
1816, , 19de Marts 1802, Peder Knudsen, hjemme hos sin fader paa Tornøe, Knud Pedersen [skipper], , Giertrud Ulrichsdatter, paa Tornøe
1816, , - [dato ikke indført - 1800], Frands Hansen Bessermann, hjemme hos sin fader, Hans Bessermann [huusmand], , Marie Frandsdatter, af Dræbye
1816, , - [dato ikke indført - 1801], Rasmus Nielsen, hjemme hos sin fader, Niels Jørgensen [gaardmand], , Anne Margrethe Frandsdatter, i Dræbye
1816, , 7de December 1801, Anders Jespersen, hos sognefogeden i Munkeboe, Jesper Andersen, , Anne Hansdatter, af Munkeboe
1816, , 4 April 1802, Ole Jensen Tornøe, hos sin moder i Munkeboe, Jens Tornøe [skipper], i Munkeboe, Karen Hansdatter,
1816, , 19 November 1800, Mathias Pedersen, tjener gaardmand Rasmus Hansen af Munkeboe, Peder Christophersen [huusmand], , Maren Mathiasdatter, af Dræbye
1816, , 3 April 1802, Søren Frandsen, tjener gaardmand Jacob Larsen i Dræbye, Frands Larsen [gaardmand], , Abel Cathrine Pedersdatter, af Dræbye
1816, , - [dato ikke indført - 1801], Lars Nielsen, tjener paa Ingerslyst, Niels Rasmussen [afdød huusmand], i Kjølstrup, ,
1817, , 28de August 1802, Niels Erichsen, af Dræbye, Erich Nielsen [huusmand], , Johanne Kirstine Madsdatter, i Dræbye
1817, , 5 November 1802, Hans Pedersen, i Dræbye, Peder Madsen [afdød gaardmand], , Maren Knudsdatter, i Dræbye
1817, , 13de September 1802, Hans Andreasen, i Dræbye, Andreas Jensen [gaardmand], , Bodil Hansdatter, i Dræbye
1817, , 19de Juni 1802, Hans Christensen, i Munkeboe, Christen Andersen [afdød], , Karen Hansdatter, paa Munkeboe Mark
1817, , 2den September 1802, Hans Hansen Bessermann, i Seeden, Hans Bessermann [huusmand], , Marie Frandsdatter, paa Dræbye Feed
1818, , 30te September 1803, Hans Hansen, i Munkeboe, Hans Larsen [gaardmand], , Margrethe Madsdatter, i Munkeboe
1818, , 5 Juni 1803, Hans Jørgensen, paa Dræbye Mark, Jørgen Hansen [huusmand], , Kirsten Nielsdatter, paa Dræbye Mark
1818, , 30 Juni 1803, Søren Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Sørensen [gaardmand], , Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe
1818, , 10de April 1804, Hans Hansen, paa Munkeboe Mark, Hans Hansen [gaardmand], , Dorthe Pedersdatter, paa Munkeboe Mark
1818, , 23 September 1803, Hans Jacob Johansen, i Munkeboe, Johannes Hansen [huusmand], , Kirstine Nielsdatter, i Munkeboe
1818, , 13de November 1803, Niels Poulsen, i Dræbye, Poul Madsen [gaardmand], , Apelone Pedersdatter, paa Dræbye Feed
1819, , 29de Januar 1805, Christen Christensen, i Munkeboe, Christen Christensen [huusmand, snedker], , Johanne Sørensdatter, i Munkeboe
1819, , 28de Juli 1804, Jens Andreasen, i Munkeboe, Anders Andersen [smed], , Mette Pedersdatter, i Munkeboe
1819, , 19de Januar 1805, Niels Jørgensen, paa Dræbye Mark, Jørgen Hansen [boelsmand], , Kirsten Nielsdatter, paa Dræbye Mark
1819, , 17de September 1804, Lars Jacobsen, i Dræbye, Jacob Larsen [gaardmand], , Johanne Kirstine Hansdatter, af Dræbye
1819, , 18de Marts 1805, Rasmus Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Sørensen [gaardmand], , Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe
1819, , 26de Februar 1805, Peder Rasmussen, af Dræbye, Rasmus Sørensen [gaardmand], , Karen Nielsdatter, nu givt med gaardmand Knud Nielsen i Dræbye
1819, , 19de Marts 1805, Jens Nielsen, paa Østergaard, Niels Hansen Hvid [huusmand], , Maren Jensdatter, i Munkeboe
1820, , 21de Marts 1806, Lars Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Larsen [huusmand], , Anne Madsdatter,
1820, , 3die September 1805, Poul Andersen, paa Dræbye Mark, Anders Poulsen [boelsmand], paa Dræbye Feed, Anne Marie Madsdatter,
1820, , 2den April 1805, Anders Jacobsen, i Munkeboe, Jacob Rasmussen [afdød], , Mette Marie Jensdatter, i Munkeboe
1820, , 15de April 1806, Anders Andreasen, i Munkeboe, Andreas Andersen [smed], i Munkeboe, Mette Pedersdatter,
1820, , 16 September 1805, Hans Larsen, i Munkeboe, Lars Nielsen [gaardmand], paa Dræbye Feed, Karen Marie Andersdatter,
1820, , 7de October 1805, Lars Jacob Jørgensen, i Dræbye, Jørgen Larsen [gaardmand], i Dræbye, Marie Pedersdatter,
1821, , 21de Juli 1806, Jacob Hansen, i Munkeboe, Hans Larsen [gaardmand], i Munkeboe, Margrethe Madsdatter,
1821, , 1 April 1807, Niels Nielsen, i Munkeboe, Niels Nielsen [gaardmand], i Munkeboe, Anne Madsdatter,
1821, , 24de April 1807, Niels Johansen, i Munkeboe, Johannes Hansen [huusmand], i Munkeboe, Kirstine Nielsdatter,
1821, , 26de November 1806, Jens Hansen, paa Munkeboe Mark, Hans Jensen [huusmand], paa Munkeboe Mark, Hylleborg Jensdatter,
1821, , 6te September 1806, Niels Hansen, paa Munkeboe Mark, Hans Hansen [gaardmand], paa Munkeboe Mark, Dorthe Pedersdatter,
1821, , 14de Juni 1806, Jens Madsen, i Dræbye, Mads Pedersen [huusmand], i Dræbye, Sidsel Nielsdatter,
1821, , 27de September 1805, Jesper Nielsen, Dræbye Feed, Niels Rasmussen [boelsmand], paa Dræbye Feed, Sidsel Marie Jespersdatter,
1821, , 24de Februar 1806, Hans Poulsen, Dræbye Feed, Poul Madsen [boelsmand], paa Dræbye Feed, Apelone Pedersdatter,
1821, , 31 August 1805, Mads Pedersen, Dræbye Feed, Peder Madsen [boelsmand], paa Dræbye Feed, Maren Knudsdatter,
1821, , 2den Februar 1807, Anders Rasmussen, i Munkeboe, Rasmus Andersen [huusmand], i Dræbye, Maren Andersdatter,
1821, , 12te April 1807, Morten Nielsen, i Dræbye, Niels Mortensen [gaardmand], i Dræbye, Apelone Jensdatter,
1821, , 23de Marts 1806, Hans Christensen, i Dræbye, Christen Jensen [huusmand], i Agedrup, Karen Mortensdatter,
1821, , 21 December 1806, Hans Jacob Hansen, i Munkeboe, Hans Jacobsen [barnefader], i Kierteminde, Maren Hansdatter, i Munkeboe
1821, , 13de Februar 1806, Niels Nielsen, i Dræbye, Niels Pedersen [huusmand], i Dræbye, Karen Nielsdatter,
1822, , 15 Januar 1808, Søren Christensen, i Munkeboe, Christen Christensen [huusmand], i Munkeboe, Johanne Sørensdatter,
1822, , 7de Februar 1808, Rasmus Johansen, af Munkeboe, Johan Andersen [huusmand], , Mette Rasmusdatter, af Munkeboe Mark
1822, , 25fr October 1807, Hans Jensen, i Munkeboe, Jens Hansen [huusmand], i Munkeboe, Maren Knudsdatter,
1822, , 2den December 1807, Jens Larsen, af Dræbye Mark, Lars Jensen [boelsmand], af Dræbye Mark, Karen Larsdatter,
1822, , 3die Marts 1808, Knud Mortensen, i Munkeboe, Morten Knudsen [huusmand], i Munkeboe, Anne Nielsdatter,
1822, , 5te November 1807, Erich Jensen, i Munkeboe, Jens Erichsen [indsidder], i Munkeboe, Dorthe Andersdatter,
1822, , 18de April 1808, Mads Hansen, i Munkeboe, Hans Madsen [huusmand], i Munkeboe, Kirsten Jensdatter,
1823, , 1ste Marts 1809, Hans Andersen, i Munkeboe, Anders Hansen [afdøde huusmand], , Anne Hansdatter, i Munkeboe
1823, , 12de December 1808, Jacob Hansen, af Dræbye Feed, Hans Bessermann [huusmand], , Marie Frandsdatter, af Dræbye Feed
1823, , 15de Marts 1809, Rasmus Jacobsen, i Munkeboe - hos stedfaderen Claus Larsen, Jacob Rasmussen [aføde huusmand], , Mette Marie Jensdatter, i Munkeboe
1823, , 21de Juni 1808, Jens Jespersen, af Munkeboe, Jesper Larsen [huusmand], , Anne Jensdatter, i Munkeboe
1823, , 16de November 1808, Hans Jacobsen, i Dræbye, Jacob Larsen [gaardmand], , Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye
1823, , 15de Mai 1808, Rasmus Poulsen, af Dræbye Feed, Poul Madsen [boelsmand], , Apelone Pedersdatter, paa Dræbye Feed
1824, , 30de October 1809, Mads Andersen, af Dræbye Feed, Anders Poulsen [boelsmand], af Dræbye Feed, Anne Marie Madsdatter,
1824, , 25 October 1809, Lars Pedersen, i Dræbye, Hans Jørgensen [stedfader, gaardmand], , Mette Kirstine Larsdatter, i Dræbye
1824, , 22de October 1809, Mathias Nielsen, i Munkeboe, Niels Mathiasen [huusmand], , Johanne Nielsdatter, i Munkeboe
1824, , 7de Januar 1810, Søren Larsen, paa Dræbye Feed, Lars Nielsen [gaardmand], , Karen Marie Andersdatter, paa Dræbye Feed
1824, , 21de Mai 1809, Rasmus Hansen, af Dræbye, Hans Rasmussen [huusmand], , Anne Margrethe Pedersdatter, i Dræbye
1824, , 3die Januar 1810, Otto Nielsen, i Munkeboe, Niels Nielsen [gaardmand], , Karen Ottosdatter, i Munkeboe
1824, , 14de August 1808, Casper Hansen, af Dræbye, Hans Larsen [huusmand], , Christiane Frederiche Caspersdatter, i Gallehusene
1824, , 9de Juli 1809, Johannes Larsen, i Dræbye, Lars Pedersen [boelsmand], i Dræbye, Juliane Kirstine Larsdatter,
1824, , 13de December 1809, Niels Knudsen, i Dræbye, Knud Caspersen [gaardmand], , Johanne Nielsdatter, i Dræbye
1824, , 25 August 1809, Lars Poulsen, paa Wirøe, Poul Andersen [boelsmand], , Maren Larsdatter, paa Wirøe
1825, , 18 Mai 1810, Lars Andersen, af Munkebo, Anders Larsen [afdød huusmand], , Anne Larsdatter, af Munkebo
1825, , 9 Februari 1811, Hans Hansen, i Munkebo, Hans Jensen, af Skjoldemose, Maren Hansdatter, af Munkebo
1825, , 4 Juli 1809, Hans Nielsen, af Dræbye, Niels Hansen [hjulmand], , Kirsten Pedersdatter, paa Dræbye Mark
1825, , 18 December 1810, Søren Nielsen, af Dræbye Feed, Niels Rasmussen [gaardmand], , Sidsel Marie Jespersdatter, paa Dræbye Feed
1825, , 4 Juni 1809, Hans Christian Sørensen, af Dræbye Mark, Søren Hansen [huusmand], , Anne Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark
1825, , 23de December 1810, Peder Nielsen, i Munkebo, Niels Pedersen [gaardmand], , Mette Pedersdatter, i Munkebo
1825, , 25de October 1809, Peder Andresen, i Munkebo, Andreas Nicolai Andersen [smed], , Mette Pedersdatter, i Munkebo
1825, , 1ste Februari 1811, Niels Mortensen, i Dræbye, Morten Rasmussen [huusmand], , Anne Magrete Clausdatter, i Dræbye
1825, , 27de April 1810, Niels Jørgensen, i Munkebo, Jørgen Jørgensen [afdøde huusmand], , Sidsel Marie Larsdatter, i Munkebo
1825, , 26de December 1810, Lars Nielsen [Hvid], i Munkebo, Niels Hvid [muurmester], , Maren Jensdatter, af Munkebo
1826, , 5te October 1811, Emil Schmidt, fra Østergaard, Schmidt [pleiefader, proprietair], paa Østergaard, Sophie Larsdatter,
1826, , 4de Januari 1810, Anders Johansen, af Munkebo, Johan Andersen [huusmand], , Mette Rasmusdatter, paa Munkebo Mark
1826, , 9de November 1811, Poul Hansen, i Dræbye, Hans Poulsen [boelsmand], , Maren Larsdatter, af Dræbye
1826, , 13 September 1811, Mads Madsen, af Dræbye, Mads Madsen Møllebygger [huusmand], , Abellone Christensdatter, paa Dræbye Mark
1826, , 24 Juni 1811, Mads Nielsen, i Munkebo, Niels Nielsen [gaardmand], , Karen Ottosdatter, i Munkebo
1826, , 2den April 1812, Jørgen Nielsen, Agedrup Kirke, Niels Jørgensen [gaardmand], , Anne Magrethe Rasmusdatter, Dræbye
1826, , 3 Mai 1811, Niels Jacobsen, af Dræbye, Jacob Larsen [gaardmand], , Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye
1826, , 1 April 1812, Hans Pedersen, i Munkebo, Peder Hansen [huusmand, fisker], , Maren Nielsdatter, i Munkebo
1827, , 27 Juli 1812, Evard Jespersen, , Jesper Evardsen [gaardmand], , Maren Andersdatter, i Munkebo
1827, , 10 April 1813, Rasmus Sørensen, , Søren Pedersen [søemand], , Maren Poulsdatter, af Dræbye
1827, , 10 Januar 1813, Hans Nielsen, , Niels Møller [søemand], , Carlotte Pedersdatter, Munkebo
1827, , 13 Marti 1813, Fritz Frederik Vilhelm Mangelsen, , Frederik Wilhelm Mangelsen [barnefader], i Kierteminde, Chatrine Frantzdatter, af Dræbye
1827, , 8 November 1812, Frantz Nielsen, , Niels Larsen [huusmand], , Maren Frantzdatter, af Munkebo
1827, , 18de October 1812, Hans Jørgensen, , Jørgen Larsen [gaardmand], , Abel Chatrine Pedersdatter, af Dræbye
1828, , 30te Marti 1814, Thomas Pedersen, , Peder Christophersen [afdøde huusmand], , Maren Mathiasdatter, af Dræbye
1828, , 12 September 1813, Peder Jespersen, , Jesper Larsen [huusmand], , Anne Jensdatter, i Munkebo
1828, , 11te Januar 1814, Jesper Hansen, , Hans Jespersen [søemand, skræder], , Maren Dorte Jensdatter, af Munkebo
1828, , 9 Marti 1814, Hans Rasmussen, , Rasmus Hansen [gaardmand], , Karen Pedersdatter, af Munkebo
1829, , 11te April 1815, Niels Christian Pedersen, , Peder Nielsen [gaardmand], , Sidsel Hansdatter, i Eibye
1829, , 19de December 1814, Frederik Johansen, , Johan Andersen [huusmand], , Mette Rasmusdatter, paa Munkebo Mark
1829, , 10 Februari 1815, Jesper Andreasen, , Andreas Nicolai Andersen [huusmand], , Mette Pedersdatter, af Munkebo
1829, , 14de December 1814, Hans Hansen, , Hans Jensen [afdøde huusmand], , Hylleborg Jensdatter, Munkebo Mark
1829, , 18de September 1814, Hans Rasmussen, , Rasmus Sørensen [gaardmand], , Anne Magrete Sørensdatter, i Munkebo
1829, , 7 December 1814, Hans Larsen, , Lars Hansen [indsidder, fisker], , Marie Clausdatter, af Munkebo
1829, , 13 August 1814, Rasmus Mortensen, , Morten Rasmussen [huusmand], , Magrete Clausdatter, af Dræbye
1829, , 1 October 1814, Rasmus Nielsen, , Niels Pedersen [gaardmand], , Mette Pedersdatter, af Munkebo
1829, , 22de September 1814, Lars Jørgensen, , Jørgen Jørgensen [afdøde huusmand], , Sidsel Marie Larsdatter, af Munkebo
1829, , 16de Februar 1811, Hans Pedersen, i Kierteminde, Peder Jørgensen [afdøde barnefader], i Kierteminde, Maren Hansdatter, i Munkebo
1829, , 26 April 1814, Hans Hansen, , Hans Rasmussen [huusmand], , Magrete Pedersdatter, af Dræbye
1816, , 26de Juli 1801, Christiane Christine Schmidt, paa Østergaard, Johannes Schmidt [proprietair], til Østergaard, Marie Christine Rheinlænder,
1816, , -- [dato ikke indført], Charlotte Amalia Jensdatter, tjener gaardmand Andreas Jensen i Dræbye, -, , -,
1816, , 12te Marts 1800, Kirsten Jensdatter, paa Ingerslyst paa Munkeboe Mark, Jens Hviid [gaardmand], paa Ingerslyst, Karen Nielsdatter,
1816, , -, Mette Kirstine Larsdatter, , -, , -,
1816, , 15de Januari 1802, Anne Knudsdatter, hos sin fader paa Munkeboe Mark, Knud Larsen [gaardmand], paa Munkeboe Mark, Maren Madsdatter,
1816, , 22de August 1801, Sidsel Marie Nielsdatter, hos sin fader paa Dræbye Feed, Niels Jensen [gaardmand], , Sidsel Frandsdatter, af Lillesøe
1816, , 30te August 1801, Anne Madsdatter, tjener gaardmand Hans Madsen af Munkeboe, Mads Mortensen [huusmand], af Kjølstrup, -,
1816, , 16de October 1800, Marie Larsdatter, hos sin fader i Dræbye, Lars Pedersen [huusmand], , Juliane Larsdatter, i Dræbye
1816, , - [dato ikke indført] 1800, Anne Pedersdatter, [16 aar], -, , -,
1817, , 1 Juli 1802, Maren Jørgensdatter, i Dræbye, Jørgen Gregersen [boelsmand], , Sidsel Catrine Hansdatter, i Dræbye
1817, , 12 April 1803, Karen Andersdatter, i Munkeboe, Anders Larsen [huusmand], , Anne Larsdatter, paa Munkeboe Mark
1817, , 15 October 1802, Maren Poulsdatter, paa Dræbye Mark, Poul Andersen [huusmand], , Maren Larsdatter, paa Wierøe
1817, , 3 October 1802, Kirsten Rasmusdatter, af Dræbye, Rasmus Sørensen [afdøde gaardmand], , Karen Nielsdatter, i Dræbye
1817, , 11te October 1802, Margrethe Hansdatter, i Munkeboe, Hans Madsen [huusmand], , Kirsten Jensdatter, i Munkeboe
1817, , 27de November 1802, Giertrud Jørgensdatter, i Munkeboe, Jørgen Jørgensen [huusmand], , Sidsel Marie Larsdatter, af Munkeboe
1817, , 13de Januar 1803, Karen Rasmusdatter, i Munkeboe, Rasmus Larsen [huusmand], , Anne Madsdatter, i Munkeboe
1817, , 11te April 1802, Maren Hansdatter, i Munkeboe, Hans Hansen [gaardmand], paa Munkeboe Mark, Dorthe Pedersdatter,
1817, , 5te Juni 1802, Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye, Rasmus Olsen [afdød gaardmand], , Apelone Nielsdatter, i Dræbye
1817, , 2 April 1803, Abel Kirstine Nielsdatter, i Dræbye, Niels Jensen [boelsmand], , Sidsel Frandsdatter, i Dræbye
1818, , 4de April 1804, Marie Andersdatter, paa Dræbye Feed, Anders Poulsen [huusmand], , Anne Marie Madsdatter, paa Dræbye Feed
1818, , 23 September 1803, Marie Kirstine Sørensdatter, i Dræbye, Søren Pedersen [skipper], , Maren Poulsdatter, i Dræbye
1818, , 3dioe April 1803, Anne Marie Jensdatter, i Munkeboe, Jens Tornøe [afdøde skipper], , Karen Hansdatter [afdød], i Munkeboe
1818, , 1 September 1803, Kirstine Madsdatter, i Dræbye, Mads Pedersen [huusmand], , Sidsel Nielsdatter, i Dræbye
1818, , 18de Marts 1803, Maren Hansdatter, i Munkeboe, -, , Maren Hansdatter, i Munkeboe Hospital
1818, , 6de Juni 1803, Sidsel Kirstine Larsdatter, i Dræbye, Lars Pedersen [huusmand], , Juliane Larsdatter, i Dræbye
1818, , 26 December 1802, Maren Madsdatter, i Dræbye, Mads Pedersen [huusmand], , Karen Olsdatter, i Dræbye
1818, , 26 September 1802, Anne Marie Johansdatter, i Munkeboe, Johan Andersen [huusmand], , Mette Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark
1818, , 4 October 1803, Maren Frederichsdatter, i Munkeboe, Frederich Pedersen [huusmand], , Maren Hansdatter, i Munkeboe
1818, , 21de Marts 1803, Anne Marie Nielsdatter [Hvid], Munkeboe, Niels Hvid [huusmand], , Maren Jensdatter,
1819, , 10de April 1805, Anne Erichsdatter, i Dræbye, Erich Nielsen [huusmand], , Johanne Kirstine Madsdatter, i Dræbye
1819, , 12de September 1804, Maren Nielsdatter, paa Dræbye Mark, Niels Hansen Hjulmand [huusmand], , Kirstine Pedersdatter, paa Dræbye Mark
1819, , 10de Mai 1804, Johanne Nielsdatter, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], , Anne Margrethe Rasmusdatter, i Dræbye
1819, , 15de December 1804, Anne Poulsdatter, paa Wirøe, Poul Andersen [boelsmand], paa Wirøe, Maren Larsdatter,
1819, , 2den October 1804, Elsebeth Hansdatter, paa Dræbye Feed, Hans Bessermann [fisker], paa Dræbye Feed, Maren Frandsdatter,
1819, , 29de November 1804, Karen Hansdatter, i Munkeboe, Hans Madsen [huusmand], i Munkeboe, Kirsten Jensdatter,
1819, , 23de September 1804, Kirsten Andersdatter, i Dræbye, Andreas Hansen [huusmand], i Kissendrup [Flødstrup], Marie Frandsdatter, tjenende hos gaardmand Niels Larsen i Dræbye
1819, , 3die Februar 1805, Maren Andersdatter, i Dræbye, Anders Hansen [indsidder], i Wester Kjærbye [Agedrup], Jacobine Jacobsdatter, tjenende hos Christopher Smed i Dræbye
1820, , 29de August 1805, Karen Knudsdatter, i Munkeboe, Knud Larsen [gaardmand], i Munkeboe, Maren Madsdatter,
1820, , 21de Mai 1805, Dorthe Pedersdatter, i Dræbye, Peder Hansen [bødker], i Dræbye, Maren Pedersdatter,
1820, , 26de November 1805, Anne Christensdatter, i Munkeboe, Christen Andersen [afdøde gaardmand], paa Munkeboe Mark, Karen Hansdatter,
1820, , 12de Mai 1806, Karen Jacobsdatter, i Dræbye, Jacob Larsen [gaardmand], i Dræbye, Johanne Kirstine Hansdatter,
1820, , 10de Februar 1806, Erne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe, Rasmus Hansen [huusmand], i Torup Allerup Sogn, Anne Christensdatter,
1820, , 16de Juni 1805, Apelone Marie Nielsdatter, i Munkeboe, Niels Hansen Møller [søemand], , Maren Nielsdatter, i Munkeboe
1820, , 13de September 1805, Karen Larsdatter, i Dræbye, Lars Pedersen [huusmand], i Dræbye, Juliane Kirstine Larsdatter,
1820, , 30de August 1805, Anne Catrine Jørgensdatter, i Munkeboe, Jørgen Jørgensen [huusmand], i Munkeboe, Sidsel Marie Larsdatter,
1820, , 12te Marts 1806, Karen Pedersdatter, fra Wirøe, Peder Larsen [boelsmand], paa Wirøe, Maren Jensdatter,
1820, , 6te October 1805, Kirstine Marie Knudsdatter, i Dræbye, Knud Pedersen [skipper], forhen bonde paa Tornøe, Giertrud Ulriksdatter,
1821, , 26de October 1806, Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark, Christen Sørensen [huusmand], paa Dræbye Mark, Marie Knudsdatter,
1821, , 16de November 1806, Kirsten Andersdatter, i Munkeboe, Anders Larsen [huusmand], i Munkeboe, Anne Larsdatter,
1821, , 25de September 1806, Christiane Clausdatter, paa Dræbye Mark, Claus Olsen [huusmand], paa Dræbye Mark, Anne Sørensdatter,
1821, , 21de April 1807, Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe, Rasmus Sørensen [gaardmand], i Munkeboe, Anne Margrethe Sørensdatter,
1821, , 23de September 1806, Wilhelmine Catrine Knudsdatter, i Dræbye, Knud Caspersen [gaardmand], i Dræbye, Johanne Nielsdatter,
1821, , 3die Mai 1807, Marie Jørgensen, paa Dræbye Mark, Jørgen Hansen [boelsmand], paa Dræbye Mark, Kirsten Nielsdatter,
1821, , 18de September 1806, Johanne Marie Caspersdatter, i Dræbye, Casper Andersen [huusmand], i Dræbye, Karen Frandsdatter,
1822, , 22de November 1807, Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye, Niels Jørgensen [gaardmand], i Dræbye, Anne Margrethe Rasmusdatter,
1822, , 20de Juli 1807, Anne Andersdatter, paa Dræbye Feed, Anders Poulsen [gaardmand], paa Dræbye Feed, Anne Marie Madsdatter,
1822, , 16de October 1807, Dorthe Antonette Iwanov, paa Munkeboe Mark, Andreas Iwanov [hrr. kontrollleur], paa Munkeboe Mark, Benedicte Petersdatter,
1822, , 7de October 1807, Mette Marie Madsdatter, af Dræbye Mark, Mads Madsen [møllebygger], af Dræbye Mark, -,
1822, , 28de August 1807, Kirsten Olsdatter, af Dræbye Mark, Ole Knudsen [boelsmand], af Dræbye Mark, Lovise Jensdatter,
1822, , 14de September 1807, Anne Margrethe Nielsdatter, af Dræbye Feed, Niels Rasmussen [gaardmand], paa Dræbye Feed, Sidsel Marie Jespersdatter,
1822, , 6te October 1807, Johanne Friderichsdatter, i Munkeboe, Friderich Pedersen [huusmand], i Munkeboe, Maren Hansdatter,
1823, , 14de September 1808, Maren Hansdatter, paa Munkeboe Mark, Hans Jensen [huusmand], , Hylleborg Jensdatter, paa Munkeboe Mark
1823, , 5te Januar 1809, Maren Rasmusdatter, hos stedfaderen Knud Nielsen i Dræbye, Rasmus Sørensen [afdøde gaardmand], , Karen Nielsdatter, af Dræbye
1823, , 1ste April 1809, Johanne Rasmusdatter, af Munkeboe, Rasmus Sørensen [gaardmand], , Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe
1823, , 2den October 1808, Giertrud Pedersdatter, af Dræbye Feed, Peder Madsen [boelsmand], , Maren Knudsdatter, af Dræbye Feed
1824, , 6de October 1809, Maren Jespersdatter, i Munkeboe, Jesper Edvardsen [gaardmand], , Maren Andersdatter, i Munkeboe
1825, , 23 Marti 1811, Sophie Magnusdatter, i Munkebo, Wilhelm Magnus [barnefader], tjener hos lieutnant Silov, Marie Elsebeth Johansdatter, i Onsberg Sogn paa Samsøe
1825, , 2den Marti 1811, Anne Rasmusdatter, Munkebo, Rasmus Sørensen [gaardmand], , Magrete Sørensdatter, i Munkebo
1825, , 6te April 1811, Karen Marie Hansdatter, paa Dræbye Feed, Hans Bessermand [huusmand], , Marie Frandsdatter, paa Dræbye Feed
1825, , 3 Juli 1810, Mette Kirstine Andersdatter, i Munkebo, Anders Hansen [aføde huusmand], , Marie Lisbet, i Munkebo
1825, , 5 October 1809, Karen Jensdatter, i Munkebo, Jens Erichsen [huusmand], , Dorte Andersdatter, i Munkebo
1825, , 16de August 1810, Johanne Jespersdatter, paa Munkebo Mark, Jesper Larsen [huusmand], , Anne Jensdatter, paa Munkebo Mark
1826, , 15 September 1811, Kirsten Jensdatter, i Munkebo, Jens Hansen [huusmand], , Maren Knudsdatter, i Munkebo
1826, , 8de Marti 1812, Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo, Rasmus Larsen [huusmand], , Anne Kirstine Dinesdatter, i Munkebo
1826, , 8de Marti 1812, Marie Nielsdatter, i Munkebo, Niels Pedersen [gaardmand], , Mette Pedersdatter, i Munkebo
1826, , 31 August 1811, Erasmine Rasmusdatter, i Dræbye, Rasmus Sørensen [afdøde gaardmand], [stedfader Knud Nielsen], Karen Nielsdatter, i Dræbye
1827, , 10 April 1813, Hanne Dorte Hansdatter, , Hans Jespersen [skræder], , Karen Dorte Jensdatter, i Munkebo
1827, , 15 September 1812, Kirsten Mortensdatter, , Morten Knudsen [huusmand], , Anne Nielsdatter, i Munkebo
1827, , 1 Januari 1813, Marie Nielsdatter, , Niels Hansen [hjulmand], , Kirstine Pedersdatter, Dræbye Mark
1827, , 29 September 1812, Anne Catrine Andersdatter, , Anders Hansen [afdøde huusmand], , Marie Lisbet Hansdatter, i Munkebo
1827, , 13 December 1812, Mette Andersdatter, , Andreas Nicolai Andersen [smed], , Mette Pedersdatter, i Munkebo
1827, , 3 August 1812, Kirsten Mortensdatter, , Morten Hansen [gaardmand], , Maren Jeppesdatter, i Munkebo
1827, , 25de September 1812, Anne Dorte Sørensdatter, , Søren Hansen [huusmand], , Anne Kirstine Larsdatter, Dræbye Mark
1827, , 16 Marti 1813, Mette Kirstine Rasmusdatter, , Rasmus Andersen [huusmnad, afdød], , Maren Andersdatter, af Dræbye
1827, , 8 September 1812, Christiane Nielsdatter, , Niels Mathiesen [huusmand], , Johanne Nielsdatter, i Munkebo
1827, , 19 Juli 1812, Ane Chatrine Andersdatter, , Anders Madsen [afdøde huusmand], , Karen Rasmusdatter, i Wissenberg
1827, , 12 Juni 1812, Edel Sophie Jørgensdatter, , Jørgen Hansen [boelsmand], , Kirsten Nielsdatter, Dræbye Mark
1827, , 7de Februar 1813, Anne Jørgensdatter, , Jørgen Christensen [afdøde huusmand], [stedfader huusmand Jeppe Larsen i Dræbye], Johanne Andersdatter,
1828, , 22de September 1813, Johanne Jensdatter, , Jens Hansen [huusmand], , Maren Knudsdatter, af Munkebo
1828, , 21de Januar 1814, Anne Christine Clausdatter, , Claus Frederiksen [barnefader], , Maren Hansdatter, i Munkebo
1828, , 1 Marts 1814, Karen Sophie Jensdatter, , Jens Christensen [gaardmand], , Maren Nielsdatter, af Dræbye
1828, , 13 Marts 1813, Anne Marie Jørgensdatter, , Jørgen Frnatzen [boelsmand], , Maren Rasmusdatter, af Dræbye Feed
1828, , 22de Februar 1814, Marie Kirstine Larsdatter, , Lars Jensen [boelsmand], , Karen Larsdatter, af Dræbye Feed
1828, , 4de Februar 1814, Edel Sophie Hansdatter, , Hans Nielsen Øland [gaardmand], , Anne Kirstine Jørgensdatter, af Dræbye
1828, , 18 Marti 1814, Anne Chatrine Jacobsdatter, , Jacob Larsen [gaardmand], , Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye
1829, , 12 September 1814, Karen Marie Andersdatter, , Anders Hansen [afdøde huusmand], , Anne Hansdatter, af Munkebo
1829, , 20 Juli 1814, Anne Sophie Mortensdatter, , Morten Hansen [gaardmand], , Maren Jeppesdatter, af Munkebo
1829, , 26 September 1814, Marie Hansdatter, , Hans Knudsen [afdøde lods og huusmand], , Karen Pedersdatter, af Munkebo
1829, , 14 Januar 1815, Metteline Andersine Møller, , Andreas Christian Møller [skipper], , Marie Schmidt, paa Møllegaard
1829, , 21de April 1815, Marie Christine Christiane Jensdatter, , Jens Hansen [skytte], , Anne Sophie Larsdatter, af Østergaard
1829, , 10de October 1814, Kirsten Jørgensdatter, , Jørgen Hansen [gaardmand], , Kirsten Nielsdatter, af Dræbye Mark