Munkebo, 1816-1829, konfirmerede

Afskrift af kirkebog
Konfirmerede 1816-1829, Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense Amt
Copyright Lotte Brændegaard Hvid www.virgo-fyn.dk

1816, Anders Poulsen, tjener gaardmand Thomas Hansen i Dræbye. Søn af gaardmand Poul Madsen og Appelone Pedersdatter, af Dræbye. Født 28.12.1800.
1816, Anders Caspersen, hjemme hos sin fader Casper Andersen Skytte og Karen Frandsdatter, af Dræbye. Født 21.3.1801
1816, Mads Hansen, hjemme hos sin fader gaardmand Hans Larsen og Margrethe Madsdatter, i Munkeboe. Født 10.9.1801
1816, Peder Knudsen, hjemme hos sin fader skipper Knud Pedersen og Giertrud Ulrichsdatter, paa Tornøe. Født 19.03.1802
1816, Frands Hansen Bessermann, hjemme hos sin fader huusmand Hans Bessermann og Marie Frandsdatter, af Dræbye. Født 1800
1816, Rasmus Nielsen, hjemme hos sin fader gaardmand Niels Jørgensen og Anne Margrethe Frandsdatter, i Dræbye. Født 1801
1816, Anders Jespersen, hos sognefogeden i Munkeboe. Søn af Jesper Andersen og Anne Hansdatter, af Munkeboe. Født 7.12.1801
1816, Ole Jensen Tornøe, hos sin moder i Munkeboe, Jens Tornøe [skipper], i Munkeboe, Karen Hansdatter. Født 4.4.1802
1816, Mathias Pedersen, tjener gaardmand Rasmus Hansen af Munkeboe. Søn af huusmand Peder Christophersen og Maren Mathiasdatter, af Dræbye. Født 19.11.1800
1816, Søren Frandsen, tjener gaardmand Jacob Larsen i Dræbye.Søn af gaardmand Frands Larsen og Abel Cathrine Pedersdatter, af Dræbye. Født 3.4.1802
1816, Lars Nielsen, tjener paa Ingerslyst. Søn af afdød huusmand Niels Rasmussen, i Kjølstrup. Født 1801
1817, Niels Erichsen, af Dræbye. Søn af huusmand Erich Nielsen og Johanne Kirstine Madsdatter, i Dræbye. Født 28.8.1802
1817, Hans Pedersen, i Dræbye. Søn af afdøde gaardmand Peder Madsen og Maren Knudsdatter, i Dræbye. Født 5.11.1802
1817, Hans Andreasen, i Dræbye. Søn af gaardmand Andreas Jensen og Bodil Hansdatter, i Dræbye. Født 13.9.1802
1817, Hans Christensen, i Munkeboe. Søn af afdød Christen Andersen og Karen Hansdatter, paa Munkeboe Mark. Født 19.6.1802
1817, Hans Hansen Bessermann, i Seeden. Søn af huusmand Hans Bessermann og Marie Frandsdatter, paa Dræbye Feed. Født 2.9.1802
1818, Hans Hansen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Hans Larsen og Margrethe Madsdatter, i Munkeboe. Født 30.9.1803
1818, Hans Jørgensen, paa Dræbye Mark. Søn af huusmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsdatter, paa Dræbye Mark. Født 5.6.1803
1818, Søren Rasmussen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe. Født 30.6.1803
1818, Hans Hansen, paa Munkeboe Mark. Søn af gaardmand Hans Hansen og Dorthe Pedersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 10.4.1804
1818, Hans Jacob Johansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Johannes Hansen og Kirstine Nielsdatter, i Munkeboe. Født 23.9.1803
1818, Niels Poulsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Poul Madsen og Apelone Pedersdatter, paa Dræbye Feed. Født 13.11.1803
1819, Christen Christensen, i Munkeboe. Søn af huusmand og snedker Christen Christensen og Johanne Sørensdatter, i Munkeboe. Født 29.1.1805
1819, Jens Andreasen, i Munkeboe. Søn af smed Anders Andersen og Mette Pedersdatter, i Munkeboe. Født 28.7.1804
1819, Niels Jørgensen, paa Dræbye Mark. Søn af boelsmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsdatter, paa Dræbye Mark. Født 19.1.1805
1819, Lars Jacobsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Jacob Larsen og Johanne Kirstine Hansdatter, af Dræbye. Født 17.9.1804
1819, Rasmus Rasmussen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe. Født 18.3.1805
1819, Peder Rasmussen, af Dræbye. Søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter (nu givt med gaardmand Knud Nielsen) i Dræbye. Født 26.2.1805
1819, Jens Nielsen, paa Østergaard. Søn af huusmand Niels Hansen Hvid og Maren Jensdatter, i Munkeboe. Født 19.3.1805
1820, Lars Rasmussen, i Munkeboe. Søn af huusmand Rasmus Larsen og Anne Madsdatter. Født 21.3.1806
1820, Poul Andersen, paa Dræbye Mark. Søn af boelsmand Anders Poulsen og Anne Marie Madsdatter, paa Dræbye Feed. Født 3.9.1805
1820, Anders Jacobsen, i Munkeboe. Søn af afdød Jacob Rasmussen og Mette Marie Jensdatter, i Munkeboe. Født 2.4.1805
1820, Anders Andreasen, i Munkeboe. Søn af smed Andreas Andersen og Mette Pedersdatter, i Munkeboe. Født 15.4.1806
1820, Hans Larsen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Lars Nielsen og Karen Marie Andersdatter, paa Dræbye Feed. Født 16.9.1805
1820, Lars Jacob Jørgensen, i Dræbye. Søn af gaardmand Jørgen Larsen og Marie Pedersdatter, i Dræbye. Født 7.10.1805
1821, Jacob Hansen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Hans Larsen og Margrethe Madsdatter, i Munkeboe. Født 21.7.1806
1821, Niels Nielsen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Niels Nielsen og Anne Madsdatter, i Munkeboe. Født 1.4.1807
1821, Niels Johansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Johannes Hansen og Kirstine Nielsdatter, i Munkeboe. Født 24.4.1807
1821, Jens Hansen, paa Munkeboe Mark. Søn af huusmand Hans Jensen og Hylleborg Jensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 26.11.1806
1821, Niels Hansen, paa Munkeboe Mark. Søn af gaardmand Hans Hansen og Dorthe Pedersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 6.9.1806
1821, Jens Madsen, i Dræbye. Søn af huusmand Mads Pedersen og Sidsel Nielsdatter, i Dræbye. Født 14.6.1806
1821, Jesper Nielsen, Dræbye Feed. Søn af boelsmand Niels Rasmussen og Sidsel Marie Jespersdatter, paa Dræbye Feed. Født 27.9.1805
1821, Hans Poulsen, Dræbye Feed. Søn af boelsmand Poul Madsen og Apelone Pedersdatter, paa Dræbye Feed. Født 24.2.1806
1821, Mads Pedersen, Dræbye Feed. Søn af boelsmand Peder Madsen og Maren Knudsdatter, paa Dræbye Feed. Født 31.8.1805
1821, Anders Rasmussen, i Munkeboe. Søn af huusmand Rasmus Andersen og Maren Andersdatter, i Dræbye, Maren Andersdatter. Født 2.2.1807
1821, Morten Nielsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Niels Mortensen og Apelone Jensdatter, i Dræbye. Født 12.4.1807
1821, Hans Christensen, i Dræbye. Søn af huusmand Christen Jensen og Karen Mortensdatter, i Agedrup. Født 23.3.1806
1821, Hans Jacob Hansen, i Munkeboe. Søn af Maren Hansdatter, i Munkeboe og Hans Jacobsen, i Kierteminde. Født 21.12.1806
1821, Niels Nielsen, i Dræbye. Søn af huusmand Niels Pedersen og Karen Nielsdatter, i Dræbye. Født 13.2.1806
1822, Søren Christensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Christen Christensen og Johanne Sørensdatter, i Munkeboe. Født 15.1.1808
1822, Rasmus Johansen, af Munkeboe. Søn af huusmand Johan Andersen og Mette Rasmusdatter, af Munkeboe Mark. Født 7.2.1808
1822, Hans Jensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Jens Hansen og Maren Knudsdatter, i Munkeboe. Født 25.10.1807
1822, Jens Larsen, af Dræbye Mark. Boelsmand Lars Jensen og Karen Larsdatter, af Dræbye Mark. Født 2.12.1807
1822, Knud Mortensen, i Munkeboe. Søn af huusmand Morten Knudsen og Anne Nielsdatter, i Munkeboe. Født 3.3.1808
1822, Erich Jensen, i Munkeboe. Søn af indsidder Jens Erichsen og Dorthe Andersdatter, i Munkeboe. Født 5.11.1807
1822, Mads Hansen, i Munkeboe. Søn af huusmand Hans Madsen og Kirsten Jensdatter, i Munkeboe. Født 18.4.1808
1823, Hans Andersen, i Munkeboe. Søn af afdøde huusmand Anders Hansen og Anne Hansdatter, i Munkeboe. Født 1.3.1809
1823, Jacob Hansen, af Dræbye Feed. Søn af huusmand Hans Bessermann og Marie Frandsdatter, af Dræbye Feed. Født 12.12.1808
1823, Rasmus Jacobsen, hos stedfaderen Claus Larsen, i Munkeboe. Søn af afdøde huusmand Jacob Rasmussen og Mette Marie Jensdatter, i Munkeboe. Født 15.3.1809
1823, Jens Jespersen, af Munkeboe. Søn af huusmand Jesper Larsen og Anne Jensdatter, i Munkeboe. Født 21.6.1808
1823, Hans Jacobsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Jacob Larsen og Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye. Født 16.11.1808
1823, Rasmus Poulsen, af Dræbye Feed. Søn af boelsmand Poul Madsen og Apelone Pedersdatter, paa Dræbye Feed. Født 15.5.1808
1824, Mads Andersen, af Dræbye Feed. Søn af boelsmand Anders Poulsen og Anne Marie Madsdatter, af Dræbye Feed. Født 30.10.1809
1824, Lars Pedersen, i Dræbye. Stedsøn af gaardmand Hans Jørgensen og Mette Kirstine Larsdatter, i Dræbye. Født 25.10.1809
1824, Mathias Nielsen, i Munkeboe. Søn af huusmand Niels Mathiasen og Johanne Nielsdatter, i Munkeboe. Født 22.10.1809
1824, Søren Larsen, paa Dræbye Feed. Søn af gaardmand Lars Nielsen og Karen Marie Andersdatter, paa Dræbye Feed. Født 7.1.1810
1824, Rasmus Hansen, af Dræbye. Søn af huusmand Hans Rasmussen og Anne Margrethe Pedersdatter, i Dræbye. Født 21.5.1809
1824, Otto Nielsen, i Munkeboe. Søn af gaardmand Niels Nielsen og Karen Ottosdatter, i Munkeboe. Født 3.1.1810
1824, Casper Hansen, af Dræbye. Søn af huusmand Hans Larsen og Christiane Frederiche Caspersdatter, i Gallehusene. Født 14.8.1808
1824, Johannes Larsen, i Dræbye. Søn af boelsmand Lars Pedersen og Juliane Kirstine Larsdatter, i Dræbye. Født 9.7.1809
1824, Niels Knudsen, i Dræbye. Søn af gaardmand Knud Caspersen og Johanne Nielsdatter, i Dræbye. Født 13.12.1809
1824, Lars Poulsen, paa Wirøe. Søn af boelsmand Poul Andersen og Maren Larsdatter, paa Wirøe. Født 25.8.1809
1825, Lars Andersen, af Munkebo. Søn af afdøde huusmand Anders Larsen og Anne Larsdatter, af Munkebo. Født 18.5.1810
1825, Hans Hansen, i Munkebo. Søn af Hans Jensen, af Skjoldemose og Maren Hansdatter, af Munkebo. Født 9.2.1811
1825, Hans Nielsen, af Dræbye. Søn af hjulmand Niels Hansen og Kirsten Pedersdatter, paa Dræbye Mark. Født 4.7.1809
1825, Søren Nielsen, af Dræbye Feed. Søn af gaardmand Niels Rasmussen og Sidsel Marie Jespersdatter, paa Dræbye Feed. Født 18.12.1810
1825, Hans Christian Sørensen, af Dræbye Mark. Søn af huusmand Søren Hansen og Anne Kirstine Larsdatter, paa Dræbye Mark. Født 4.6.1809
1825, Peder Nielsen, i Munkebo. Søn af gaardmand Niels Pedersen og Mette Pedersdatter, i Munkebo. Født 23.12.1810
1825, Peder Andresen, i Munkebo. Søn af smed Andreas Nicolai Andersen og Mette Pedersdatter, i Munkebo. Født 25.10.1809
1825, Niels Mortensen, i Dræbye. Søn af huusmand Morten Rasmussen og Anne Magrete Clausdatter, i Dræbye. Født 1.2.1811
1825, Niels Jørgensen, i Munkebo. Søn af afdøde huusmand Jørgen Jørgensen og Sidsel Marie Larsdatter, i Munkebo. Født 27.4.1810
1825, Lars Nielsen [Hvid], i Munkebo. Søn af muurmester Niels Hvid og Maren Jensdatter, af Munkebo. Født 26.12.1810
1826, Emil Schmidt, fra Østergaard. Søn af Sophie Larsdatter. Pleiefader proprietair Schmidt, paa Østergaard. Født 5.10.1811
1826, Anders Johansen, af Munkebo. Søn af huusmand Johan Andersen og Mette Rasmusdatter, paa Munkebo Mark. Født 4.1.1810
1826, Poul Hansen, i Dræbye. Søn af boelsmand Hans Poulsen og Maren Larsdatter, af Dræbye. Født 9.11.1811
1826, Mads Madsen, af Dræbye. Søn af huusmand Mads Madsen Møllebygger og Abellone Christensdatter, paa Dræbye Mark. Født 13.9.1811
1826, Mads Nielsen, i Munkebo. Søn af gaardmand Niels Nielsen og Karen Ottosdatter, i Munkebo. Født 24.6.1811
1826, Jørgen Nielsen, Agedrup Kirke. Søn af gaardmand Niels Jørgensen og Anne Magrethe Rasmusdatter, Dræbye. Født 2.4.1812
1826, Niels Jacobsen, af Dræbye. Søn af gaardmand Jacob Larsen og Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye. Født 3.5.1811
1826, Hans Pedersen, i Munkebo. Søn af huusmand og fisker Peder Hansen og Maren Nielsdatter, i Munkebo. Født 1.4.1812
1827, Evard Jespersen. Søn af gaardmand Jesper Evardsen og Maren Andersdatter, i Munkebo. Født 27.7.1812
1827, Rasmus Sørensen. Søn af søemand Søren Pedersen og Maren Poulsdatter, af Dræbye. Født 10.4.1813
1827, Hans Nielsen. Søn af søemand Niels Møller og Carlotte Pedersdatter, Munkebo. Født 10.1.1813
1827, Fritz Frederik Vilhelm Mangelsen. Søn af Chatrine Frantzdatter, af Dræbye og Frederik Wilhelm Mangelsen, i Kierteminde. Født 13.3.1813
1827, Frantz Nielsen. Søn af huusmand Niels Larsen og Maren Frantzdatter, af Munkebo. Født 8.11.1812
1827, Hans Jørgensen. Søn af gaardmand Jørgen Larsen og Abel Chatrine Pedersdatter, af Dræbye. Født 18.10.1812
1828, Thomas Pedersen. Søn af afdøde huusmand Peder Christophersen og Maren Mathiasdatter, af Dræbye. Født 30.3.1814
1828, Peder Jespersen. Søn af huusmand Jesper Larsen og Anne Jensdatter, i Munkebo. Født 12.9.1813
1828, Jesper Hansen. Søn af søemand og skrædder Hans Jespersen og Maren Dorte Jensdatter, af Munkebo. Født 11.1.1814
1828, Hans Rasmussen. Søn af gaardmand Rasmus Hansen og Karen Pedersdatter, af Munkebo. Født 9.3.1814
1829, Niels Christian Pedersen. Søn af gaardmand Peder Nielsen og Sidsel Hansdatter, i Eibye. Født 11.4.1815
1829, Frederik Johansen. Søn af huusmand Johan Andersen og Mette Rasmusdatter, paa Munkebo Mark. Født 19.12.1814
1829, Jesper Andreasen. Søn af huusmand Andreas Nicolai Andersen og Mette Pedersdatter, af Munkebo. Født 10.2.1815
1829, Hans Hansen. Søn af afdøde huusmand Hans Jensen og Hylleborg Jensdatter, Munkebo Mark. Født 14.12.1814
1829, Hans Rasmussen. Søn af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Magrete Sørensdatter, i Munkebo. Født 18.9.1814
1829, Hans Larsen. Søn af indsidder og fisker Lars Hansen og Marie Clausdatter, af Munkebo. Født 7.12.1814
1829, Rasmus Mortensen. Søn af huusmand Morten Rasmussen og Magrete Clausdatter, af Dræbye. Født 13.8.1814
1829, Rasmus Nielsen. Søn af gaardmand Niels Pedersen og Mette Pedersdatter, af Munkebo. Født 1.10.1814
1829, Lars Jørgensen. Søn af afdøde huusmand Jørgen Jørgensen og Sidsel Marie Larsdatter, af Munkebo. Født 22.9.1814
1829, Hans Pedersen, i Kierteminde. Søn af Maren Hansdatter, i Munkebo og afdøde Peder Jørgensen, i Kierteminde. Født 16.2.1811
1829, Hans Hansen. Søn af huusmand Hans Rasmussen og Magrete Pedersdatter, af Dræbye. Født 26.4.1814
1816, Christiane Christine Schmidt, paa Østergaard. Datter af proprietair Johannes Schmidt og Marie Christine Rheinlænder, til Østergaard. Født 26.7.1801
1816, Charlotte Amalia Jensdatter, tjener gaardmand Andreas Jensen i Dræbye
1816, Kirsten Jensdatter, paa Ingerslyst, Munkeboe Mark. Datter af gaardmand Jens Hviid og Karen Nielsdatter, paa Ingerslyst. Født 12.3.1800
1816, Mette Kirstine Larsdatter
1816, Anne Knudsdatter, hos sin fader paa Munkeboe Mark. Datter af gaardmand Knud Larsen og Maren Madsdatter, paa Munkeboe Mark. Født 15.1.1802
1816, Sidsel Marie Nielsdatter, hos sin fader paa Dræbye Feed. Datter af gaardmand Niels Jensen og Sidsel Frandsdatter, af Lillesøe. Født 22.8.1801
1816, Anne Madsdatter, tjener gaardmand Hans Madsen af Munkeboe. Datter af huusmand Mads Mortensen, af Kjølstrup. Født 30.8.1801
1816, Marie Larsdatter, hos sin fader i Dræbye. Datter af huusmand Lars Pedersen og Juliane Larsdatter, i Dræbye. Født 16.10.1800
1816, Anne Pedersdatter, 16 aar. Født 1800
1817, Maren Jørgensdatter, i Dræbye. Datter af boelsmand Jørgen Gregersen og Sidsel Catrine Hansdatter, i Dræbye. Født 1.7.1802
1817, Karen Andersdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Anders Larsen og Anne Larsdatter, paa Munkeboe Mark. Født 12.4.1803
1817, Maren Poulsdatter, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Poul Andersen og Maren Larsdatter, paa Wierøe. Født 15.10.1802
1817, Kirsten Rasmusdatter, af Dræbye. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter, i Dræbye. Født 3.10.1802
1817, Margrethe Hansdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Hans Madsen og Kirsten Jensdatter, i Munkeboe. Født 11.10.1802
1817, Giertrud Jørgensdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen og Sidsel Marie Larsdatter, af Munkeboe. Født 27.11.1802
1817, Karen Rasmusdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Madsdatter, i Munkeboe. Født 13.1.1803
1817, Maren Hansdatter, i Munkeboe. Datter af gaardmand Hans Hansen og Dorthe Pedersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 11.4.1802
1817, Kirsten Rasmusdatter, i Dræbye. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Olsen og Apelone Nielsdatter, i Dræbye. Født 5.6.1802
1817, Abel Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Datter af boelsmand Niels Jensen og Sidsel Frandsdatter, i Dræbye. Født 2.4.1803
1818, Marie Andersdatter, paa Dræbye Feed. Datter af huusmand Anders Poulsen og Anne Marie Madsdatter, paa Dræbye Feed. Født 4.4.1804
1818, Marie Kirstine Sørensdatter, i Dræbye. Datter af skipper Søren Pedersen og Maren Poulsdatter, i Dræbye. Født 23.9.1803
1818, Anne Marie Jensdatter, i Munkeboe. Datter af afdøde skipper Jens Tornøe og afdøde Karen Hansdatter, i Munkeboe. Født 3.4.1803
1818, Kirstine Madsdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Mads Pedersen og Sidsel Nielsdatter, i Dræbye. Født 1.9.1803
1818, Maren Hansdatter, i Munkeboe. Datter af Maren Hansdatter, i Munkeboe Hospital. Født 18.3.1803
1818, Sidsel Kirstine Larsdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Lars Pedersen og Juliane Larsdatter, i Dræbye. Født 6.6.1803
1818, Maren Madsdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Mads Pedersen og Karen Olsdatter, i Dræbye. Født 26.12.1802
1818, Anne Marie Johansdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Johan Andersen og Mette Rasmusdatter, paa Munkeboe Mark. Født 26.9.1802
1818, Maren Frederichsdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Frederich Pedersen og Maren Hansdatter, i Munkeboe. Født 4.10.1803
1818, Anne Marie Nielsdatter [Hvid], Munkeboe. Datter af huusmand Niels Hvid og Maren Jensdatter. Født 21.3.1803
1819, Anne Erichsdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Erich Nielsen og Johanne Kirstine Madsdatter, i Dræbye. Født 10.4.1805
1819, Maren Nielsdatter, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Niels Hansen Hjulmand og Kirstine Pedersdatter, paa Dræbye Mark. Født 12.9.1804
1819, Johanne Nielsdatter, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Anne Margrethe Rasmusdatter, i Dræbye. Født 10.5.1804
1819, Anne Poulsdatter, paa Wirøe. Datter af boelsmand Poul Andersen og Maren Larsdatter, paa Wirøe. Født 15.12.1804
1819, Elsebeth Hansdatter, paa Dræbye Feed. Datter af fisker Hans Bessermann og Maren Frandsdatter, paa Dræbye Feed. Født 2.10.1804
1819, Karen Hansdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Hans Madsen og Kirsten Jensdatter, i Munkeboe. Født 29.11.1804
1819, Kirsten Andersdatter, i Dræbye, Datter af huusmand Andreas Hansen, i Kissendrup og Marie Frandsdatter, tjenende hos gaardmand Niels Larsen i Dræbye. Født 23.12.1804
1819, Maren Andersdatter, i Dræbye. Datter af indsidder Anders Hansen, i Wester Kjærbye og Jacobine Jacobsdatter, tjenende hos Christopher Smed i Dræbye. Født 3.2.1805
1820, Karen Knudsdatter, i Munkeboe. Datter af gaardmand Knud Larsen og Maren Madsdatter, i Munkeboe. Født 29.8.1805
1820, Dorthe Pedersdatter, i Dræbye. Datter af bødker Peder Hansen og Maren Pedersdatter, i Dræbye. Født 21.5.1805
1820, Anne Christensdatter, i Munkeboe. Datter af afdøde gaardmand Christen Andersen og Karen Hansdatter, paa Munkeboe Mark. Født 26.11.1805
1820, Karen Jacobsdatter, i Dræbye. Datter af gaardmand Jacob Larsen og Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye. Født 12.5.1806
1820, Erne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Rasmus Hansen og Anne Christensdatter, i Torup, Allerup Sogn. Født 10.2.1806
1820, Apelone Marie Nielsdatter, i Munkeboe. Datter af søemand Niels Hansen Møller og Maren Nielsdatter, i Munkeboe. Født 16.6.1805
1820, Karen Larsdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Lars Pedersen og Juliane Kirstine Larsdatter, i Dræbye. Født 13.9.1805
1820. Anne Catrine Jørgensdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Jørgen Jørgensen og Sidsel Marie Larsdatter, i Munkeboe. Født 30.8.1805
1820, Karen Pedersdatter, fra Wirøe. Datter af boelsmand Peder Larsen og Maren Jensdatter, paa Wirøe. Født 12.3.1806
1820, Kirstine Marie Knudsdatter, i Dræbye. Datter af skipper og forhen bonde Knud Pedersen og Giertrud Ulriksdatter, paa Tornøe. Født 6.10.1805
1821, Kirsten Christensdatter, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Christen Sørensen og Marie Knudsdatter, paa Dræbye Mark. Født 26.10.1806
1821, Kirsten Andersdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Anders Larsen og Anne Larsdatter, i Munkeboe. Født 16.11.1806
1821, Christiane Clausdatter, paa Dræbye Mark. Datter af huusmand Claus Olsen og Anne Sørensdatter, paa Dræbye Mark. Født 25.9.1806
1821, Anne Marie Rasmusdatter, i Munkeboe. Datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe. Født 21.4.1807
1821, Wilhelmine Catrine Knudsdatter, i Dræbye. Datter af gaardmand Knud Caspersen og Johanne Nielsdatter, i Dræbye. Født 23.9.1806
1821, Marie Jørgensen, paa Dræbye Mark. Datter af boelsmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsdatter, paa Dræbye Mark. Født 3.5.1807
1821, Johanne Marie Caspersdatter, i Dræbye. Datter af huusmand Casper Andersen og Karen Frandsdatter, i Dræbye. Født 18.9.1806
1822, Barthe Kirstine Nielsdatter, i Dræbye. Datter af gaardmand Niels Jørgensen og Anne Margrethe Rasmusdatter, i Dræbye. Født 22.11.1807
1822, Anne Andersdatter, paa Dræbye Feed. Datter af gaardmand Anders Poulsen og Anne Marie Madsdatter, paa Dræbye Feed. Født 20.7.1807
1822, Dorthe Antonette Iwanov, paa Munkeboe Mark. Datter af hrr. kontrolleur Andreas Iwanov og Benedicte Petersdatter, paa Munkeboe Mark. Født 16.10.1807
1822, Mette Marie Madsdatter, af Dræbye Mark. Datter af møllebygger Mads Madsen, af Dræbye Mark. Født 7.10.1807
1822, Kirsten Olsdatter, af Dræbye Mark. Datter af boelsmand Ole Knudsen og Lovise Jensdatter, af Dræbye Mark. Født 28.8.1807
1822, Anne Margrethe Nielsdatter, af Dræbye Feed. Datter af gaardmand Niels Rasmussen og Sidsel Marie Jespersdatter, paa Dræbye Feed. Født 14.9.1807
1822, Johanne Friderichsdatter, i Munkeboe. Datter af huusmand Friderich Pedersen og Maren Hansdatter, i Munkeboe. Født 6.10.1807
1823, Maren Hansdatter, paa Munkeboe Mark. Datter af huusmand Hans Jensen og Hylleborg Jensdatter, paa Munkeboe Mark. Født 14.9.1808
1823, Maren Rasmusdatter, hos stedfaderen Knud Nielsen i Dræbye. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter, af Dræbye. Født 5.1.1809
1823, Johanne Rasmusdatter, af Munkeboe. Datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter, i Munkeboe. Født 1.4.1809
1823, Giertrud Pedersdatter, af Dræbye Feed. Datter af boelsmand Peder Madsen og Maren Knudsdatter, af Dræbye Feed. Født 2.10.1808
1824, Maren Jespersdatter, i Munkeboe. Datter af gaardmand Jesper Edvardsen og Maren Andersdatter, i Munkeboe. Født 6.10.1809
1825, Sophie Magnusdatter, i Munkebo. Datter af Wilhelm Magnus, tjener hos lieutnant Silov og Marie Elsebeth Johansdatter, i Onsberg Sogn paa Samsøe. Født 23.3.1811
1825, Anne Rasmusdatter, Munkebo. Datter af gaardmand Rasmus Sørensen og Magrete Sørensdatter, i Munkebo. Født 2.3.1811
1825, Karen Marie Hansdatter, paa Dræbye Feed. Datter af huusmand Hans Bessermand og Marie Frandsdatter, paa Dræbye Feed. Født 6.4.1811
1825, Mette Kirstine Andersdatter, i Munkebo. Datter af afdøde huusmand Anders Hansen og Marie Lisbet, i Munkebo. Født 3.7.1810
1825, Karen Jensdatter, i Munkebo. Datter af huusmand Jens Erichsen og Dorte Andersdatter, i Munkebo. Født 5.10.1809
1825, Johanne Jespersdatter, paa Munkebo Mark. Datter af huusmand Jesper Larsen og Anne Jensdatter, paa Munkebo Mark. Født 16.8.1810
1826, Kirsten Jensdatter, i Munkebo. Datter af huusmand Jens Hansen og Maren Knudsdatter, i Munkebo. Født 15.9.1811
1826, Anne Marie Rasmusdatter, i Munkebo. Datter af huusmand Rasmus Larsen og Anne Kirstine Dinesdatter, i Munkebo. Født 8.3.1812
1826, Marie Nielsdatter, i Munkebo. Datter af gaardmand Niels Pedersen og Mette Pedersdatter, i Munkebo. Født 8.3.1812
1826, Erasmine Rasmusdatter, i Dræbye. Datter af afdøde gaardmand Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter (stedfader Knud Nielsen), i Dræbye. Født 31.8.1811
1827, Hanne Dorte Hansdatter. Datter af skrædder Hans Jespersen og Karen Dorte Jensdatter, i Munkebo. Født 10.4.1813
1827, Kirsten Mortensdatter. Datter af huusmand Morten Knudsen og Anne Nielsdatter, i Munkebo. Født 15.9.1812
1827, Marie Nielsdatter. Datter af hjulmand Niels Hansen og Kirstine Pedersdatter, Dræbye Mark. Født 1.1.1813
1827, Anne Catrine Andersdatter. Datter af afdøde huusmand Anders Hansen og Marie Lisbet Hansdatter, i Munkebo. Født 29.9.1812
1827, Mette Andersdatter. Datter af smed Andreas Nicolai Andersen og Mette Pedersdatter, i Munkebo. Født 13.12.1812
1827, Kirsten Mortensdatter. Datter af gaardmand Morten Hansen og Maren Jeppesdatter, i Munkebo. Født 3.8.1812
1827, Anne Dorte Sørensdatter. Datter af huusmand Søren Hansen og Anne Kirstine Larsdatter, Dræbye Mark. Født 25.9.1812
1827, Mette Kirstine Rasmusdatter. Datter af afdøde huusmand Rasmus Andersen og Maren Andersdatter, af Dræbye. Født 16.3.1813
1827, Christiane Nielsdatter. Datter af huusmand Niels Mathiesen og Johanne Nielsdatter, i Munkebo. Født 8.9.1812
1827, Ane Chatrine Andersdatter. Datter af afdøde huusmand Anders Madsen og Karen Rasmusdatter, i Wissenberg. Født 19.7.1812
1827, Edel Sophie Jørgensdatter. Datter af boelsmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsdatter, Dræbye Mark. Født 12.6.1812
1827, Anne Jørgensdatter. Datter af afdøde huusmand Jørgen Christensen og Johanne Andersdatter (stedfader huusmand Jeppe Larsen) i Dræbye. Født 7.2.1813
1828, Johanne Jensdatter. Datter af huusmand Jens Hansen og Maren Knudsdatter, af Munkebo. Født 22.9.1813
1828, Anne Christine Clausdatter. Datter af Claus Frederiksen og Maren Hansdatter, i Munkebo. Født 21.1.1814
1828, Karen Sophie Jensdatter. Datter af gaardmand Jens Christensen og Maren Nielsdatter, af Dræbye. Født 1.3.1814
1828, Anne Marie Jørgensdatter. Datter af boelsmand Jørgen Frantzen og Maren Rasmusdatter, af Dræbye Feed. Født 13.3.1813
1828, Marie Kirstine Larsdatter. Datter af boelsmand Lars Jensen og Karen Larsdatter, af Dræbye Feed. Født 22.2.1814
1828, Edel Sophie Hansdatter. Datter af gaardmand Hans Nielsen Øland og Anne Kirstine Jørgensdatter, af Dræbye. Født 4.2.1814
1828, Anne Chatrine Jacobsdatter. Datter af gaardmand Jacob Larsen og Johanne Kirstine Hansdatter, i Dræbye. Født 18.3.1814
1829, Karen Marie Andersdatter. Datter af afdøde huusmand Anders Hansen og Anne Hansdatter, af Munkebo. Født 12.9.1814
1829, Anne Sophie Mortensdatter. Datter af gaardmand Morten Hansen og Maren Jeppesdatter, af Munkebo. Født 20.7.1814
1829, Marie Hansdatter. Datter af afdøde lods og huusmand Hans Knudsen og Karen Pedersdatter, af Munkebo. Født 26.9.1814
1829, Metteline Andersine Møller. Datter af skipper Andreas Christian Møller og Marie Schmidt, paa Møllegaard. Født 14.1.1815
1829, Marie Christine Christiane Jensdatter. Datter af skytte Jens Hansen og Anne Sophie Larsdatter, af Østergaard. Født 21.4.1815
1829, Kirsten Jørgensdatter, datter af gaardmand Jørgen Hansen og Kirsten Nielsdatter, af Dræbye Mark. Født 10.10.1814